Page 1

Forenklet avtale om kjøp av eierseksjon i bjørnehiet

Mellom Consept Eiendom AS, organisasjonsnummer 984 302 053, Postboks 522, 9305 Finnsnes og Kjøper:

Navn/firma: Personnummer/organisasjonsnummer: Adresse, sted: Telefon (priv, arb, mob) E-postadresse:

Jeg/vi har i dag inngått denne avtale om kjøp av: Leilighet nr. …………………. Kjøp av …. stk. garasjeplass i parkeringsanlegg i kjeller under bygget. I Bjørnehiet, gnr 44, bnr 97 og 976 i Lenvik kommune Kjøpesum for Seksjonen

Kr. ______________________ ,

hvilket er i henhold til prisliste Kjøpesum for garasjeplass (er)

Kr. ______________________ ,

hvilket er i henhold til prisliste Forskudd betales i henhold til kontrakt

Kr. ______________________ ,

I tillegg kommer betaling for evt. tilvalg samt omkostninger, som dokumentavgift og tinglysningsgebyrer, oppstartskapital til sameiet tilsvarende 3 måneders fellesutgifter og kostnader knyttet til seksjonering/stiftelse av sameiet m.v. Det skal betales forskudd på kjøpesummen for seksjonen med kr. 100.000,- innen 14 dager fra kjøpers underskrift på Forenklet avtale. Betaling skal skje til særskilt klientkonto 9484.06.98755 hos oppgjørsadvokat Barentz Advokat AS v/adv. Tomas N. Haugan. Alle innbetalinger merkes med prosjektnavn Bjørnehiet og leilighetsnummer. Ved forbrukerkjøp gjelder Bustadoppføringslova. Dette innebærer bl.a. at det stilles forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslovas bestemmelser. Restkjøpesum for seksjonen, omkostninger m.v. skal betales innen overtagelse. Betaling skal skje slik som angitt i kjøpekontrakten samt i brev som kjøper vil motta fra Vestlandshus Tromsø AS.

Avtale side 1

forenklet-avtale-side1  
forenklet-avtale-side1