Page 1

Consept Eiendom

Consept

Eiendom

FINANSIERINGSPLAN: bjørnehiet Etter å ha fått fremlagt salgsinformasjon på Bjørnehiet, som jeg/vi herved erklærer å ha gjort oss godt kjent med, ønsker jeg/vi å inngå kjøpekontrakt på følgende: Leilighet nr:........................... for en kjøpesum stor kr:........................................ Kjøp av ..….stk. garasjeplass for en kjøpesum stor kr:....................................….

Kjøpet skal finansieres på følgende måte:

Nettobeløp

Egenkapital:

Kr……………………

Salg av følgende eiendom(er):

Kr……………………

Adresse/ gnr./ bnr.

Kr……………………

Adresse/ gnr./ bnr.

Kr……………………

Adresse/ gnr./ bnr.

Kr……………………

Lån i bank/finansinstitusjon Bank: Kr…………………… Kontaktperson: Annen finansiering:

Kr……………………

I tillegg til kjøpesummen betales omkostninger og eventuelle tilleggsbestillinger etter vanlige betalingsbetingelser for dette. Forskudd på kr. 100.000,- betales ved kontraktsunderskrift. Senest innen overtagelse av eiendommen innbetales restoppgjør kjøpesum, samt omkostninger og restoppgjør tilleggsbestillinger. Jeg/vi godkjenner at kredittopplysninger vil/kan bli innhentet av Nordea.

Navn: ......................................................................................... Telefonnr:........................ Adresse:......................................................................................

………………… Dato Bjørnehiet

…………………………..........................

Signatur

finansieringsplan