Seminariet Ungt Ledarskap 2015

Page 4

Värdebaserat ledarskap – att växa genom att utmana mina gränser

Att göra något du aldrig har gjort förut innebär fantastiska möjligheter att lyckas men också risker att misslyckas. Båda delar ger viktiga erfarenheter. Men ju mer erfarna vi blir, desto svårare tycks det bli att våga vara nybörjare och anta nya utmaningar. Med framgång och etablerade positioner är det lätt att bli bekväm, eftersom risken är att fallet blir för högt vid ett bakslag. För att inte stanna i utvecklingen behöver vi fortsätta att utmana oss själva. Men hur ser vi till att omge oss med personer som hjälper oss med det, som vågar ifrågasätta våra trygga sanningar om hur saker är eller ska göras? Det var frågor som drygt 200 chefer och ledare fick chansen att diskutera på ­Seminariet Ungt Ledarskap på Stockholms slott den 23 april. Det blev en inspirerande eftermiddag fylld av möten mellan branscher, generationer och kulturer. En fantastisk mötesplats som gav ny energi till viljan och lusten att stötta unga människors utveckling och ledarskap. Temat för 2015 års seminarium anknöt till vikten av att misslyckas som ett sätt att utmanas. I­ Scouterna låter vi unga ta ansvar och prova på saker för att lära sig genom att göra.

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.