Page 1

Seminariet Ungt Ledarskap 2011 Mod Omtanke Handlingskraft


Eders Majestäter Kära vänner Den 28 april hade vi förmånen att återigen samla drygt 200 ledare från alla samhällssektorer för att ägna en intensiv eftermiddag åt att diskutera det goda värdebaserade ledarskapet. Denna gång med fokus på socialt entreprenörskap. Vi fick lyssna till James D Wolfensohn, som berättade om hur socialt ansvarstagande varit en del av hans yrkesliv och en av hans främsta drivkrafter genom hela hans yrkesliv, såväl i det privata näringslivet som i rollen som chef för Världsbanken. Dagens andra huvudtalare var Sophie Stenbeck som inledde sitt tal med att förklara hur viktigt Mr Wolfensohns exempel varit för hennes eget engagemang i Stenbeckssfärens sociala arbete. En koppling som inte ens vi som arrangörer kände till men som bidrog starkt till att förstärka bilden av hur viktigt det är med goda förebilder när det gäller ledarskap. Att lyfta fram goda förebilder är ett av ändamålen för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Det gör vi genom att årligen dela ut stipendium till tre unga ledare. 2011 års stipendier gick till Martin Björgell, Jeanette Mikkelsen och Cecilia Bergman. Alla tre har genom mod, omtanke och handlingskraft visat prov på ett gott värdebaserat ledarskap utöver det vanliga. Vi kan vara säkra på att de kommer att fortsätta påverka världen till det bättre, både i stort och i smått! Avslutningsvis vill vi tacka alla som bidrog på olika sätt till ett givande seminarium och uppmana alla att fortsätta sitt engagemang för att på alla sätt stödja unga ledare att utveckla ett gott värdebaserat ledarskap. Vi hoppas att denna dokumentation kan bidra till att hålla er inspiration levande! Lars Bergman Maria Graner Ordförande Generalsekreterare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap Svenska Scoutrådet


Värdebaserat Ledarskap - Att göra gott och tjäna pengar

I Vita Havets sal på Kungliga Slottet i Stockholm sjuder det av förväntan. Under kristallkronorna står runda bord som inbjuder till samtal och dialog. På de vita dukarna står skyltar med ord för goda ledaregenskaper: Engagemang, förtroende och respekt. Runt borden cirkulerar unga ledare i sina scoutskjortor. Snart fylls salen av sorl och skratt när gästerna anländer – det är 200 av Sveriges främsta ledare inom såväl privat, ideell som offentlig sektor, som samlas för elfte gången för att diskutera ungt värdebaserat ledarskap. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna bjuder till seminarium och stipendieutdelning. Årets tema Värdebaserat Ledarskap - Att göra gott och tjäna pengar.

”Everybody can be a change-maker” Sophie Stenbeck, Ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse


H.M. Konung Carl XVI Gustaf – Mina damer och herrar, kära vänner. Välkomna till Stockholms Slott och årets seminarium om ungt ledarskap. – Mod, omtanke och handlingskraft, de egenskaperna möter jag hos unga människor, både inom Scouterna och i andra sammanhang. Genom era företag och organisationer kan ni ge de unga människorna utrymme att växa som individer och ledare. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring och ta ansvar för framtiden och idag har vi tillfälle att reflektera över vad som krävs för att leda utifrån värderingar och låta unga ta plats i ledande positioner. Jag hoppas att ni idag får tillfälle att samtala över både generations- och sektorsgränserna. – Bad things happen when good men do nothing, sa Winston Churchill i ett tal. Det är tänkvärt. Världen förändras och då behövs ledare som vågar tänka nya tankar – samtidigt består behovet av ledare som står för mod, omtanke och handlingskraft. Jag hoppas att ni tillsammans med mig vill fortsätta att hitta de goda ledarna och hjälpa dem att utvecklas. Låt oss börja!

”Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring.” H.M. Konung Carl XVI Gustaf


James D Wolfensohn Världsbankschef 1995-2005 och medlem i Citigroup’s Advisory Board för globala strategier och internationella frågor. James D Wolfensohn har gjort mer än de flesta för att bekämpa världsfattigdomen. Han är en eftertraktad talare och gästerna lyssnar förväntansfullt till hans ord om hur man kan bedriva bankverksamhet och behålla sin ambition att göra gott. – Som jag ser det förutsätter värdebaserat ledarskap att ledaren är väl förankrad i värderingar som kan ge honom eller henne moralisk vägledning. Vi måste göra val och fatta beslut som gör världen till en bättre plats, både idag och i framtiden. Det som har gjort mig framgångsrik är inte så mycket mina lyckade affärer som att jag har behållit mitt breda perspektiv och fortsatt vara en aktiv samhällsmedborgare. – När jag tillträdde som chef för Världsbanken tänkte jag att den var mer än en bank. Att låna ut pengar var en viktig del av verksamheten, men min fasta övertygelse var att det fanns mer jobb att göra. Om vi verkligen ville skapa en varaktig förändring behövde vi gå ett steg längre. Vi behövde hjälpa de samhällen vi verkade i att bygga upp en egen kunskapsnivå. Jag flyttade bankens fokus från strukturella lösningar till fattigdomsbekämpning. När mina första fem år var till ända hade banken en mer holistisk syn och en långsiktig vision för lösningar på världsfattigdomsproblemet. När vi klev in i det nya millenniet kände jag att vi hade rätt riktning.

”Vi måste fatta beslut som gör världen till en bättre plats, både idag och i framtiden.” James D Wolfensohn, Världsbankschef 1995-2005


Sophie Stenbeck Ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse och initiativtagare till Playing for Change. När Sophie Stenbeck för första gången hörde Världsbankschefen James D Wolfensohn tala om hur han ville minska världsfattigdomen inspirerades hon till att engagera sig i socialt entreprenörskap. Om chefen över ett av världens största finansinstitut fortfarande kunde vara sann mot sig själv och följa sin dröm, då kunde hon också göra skillnad i vardagen utan att behöva resa till en by i ett annat land. Sophie Stenbeck menar att det inte går att skilja på företag och samhälle. Båda har sitt ursprung i historien och båda blickar mot framtiden. Därför blir till exempel Kinneviks satsning på Playing for Change viktig. Playing for Change är idag en internationell organisation som stödjer sociala entreprenörer som vill göra världen bättre för barn och unga genom lek. – Vår övertygelse är att empati skapar förändringsvilja hos folk och när barn leker lär de sig empati. Sophie Stenbeck visar hur den lilla människan kan göra skillnad idag och tar revolutionen i Mellanöstern som exempel på hur folk nått ut via sociala nätverk. – Jag tycker att det är en vacker tid i vår historia. Vi inser att vi har en röst som kan påverka. Nu är det därför rätt tidpunkt att fullfölja våra visioner och det vi tänkt på, men aldrig gjort något av. Everybody can be a change-maker. Därför står jag här idag, trots att jag sällan ställer upp på att tala. Jag vägrar att vända mig bort.

”Vi kan tjäna pengar och samtidigt göra skillnad.” Sophie Stenbeck, Ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse


Maria Graner Generalsekreterare Svenska Scoutrådet – Om tre månader rullar bussarna in på Rinkabyfältet och 38 000 scouter från hela världen kommer att bygga en stad och de ska lära känna sig själva och varandra under tolv dagar. Sverige står för första gången värd för Världsscoutjamboreen. Är lägret ett exempel på socialt entreprenörskap? Ja. I Scouterna lär sig barn och unga att tro på sig själva, att göra verklighet av sina idéer och att leda sig själva och andra. – Baden-Powell som grundade scoutrörelsen var definitivt en social entreprenör i bemärkelsen att tänka nytt, att drivas av en stark vision och arbeta för att förverkliga den för att komma till rätta med sociala problem och utmaningar. Men Scouternas värderingar är kanske ännu viktigare idag än för 100 år sen. I Scouterna får barn bygga självförtroende och självkänsla, ha ambitioner och förverkliga dem. De lär sig att vara redo att ta hand om sig själva och andra, i stor eller liten skala. Till jamboreen kommer scouter från Haiti, Japan, Tunisien och Bolivia, som kan berätta vad scoutlöftet betytt för dem i naturkatastrofer och inbördeskrig. Maria Graner avslutar sitt tal med en uppmaning till det församlade näringslivet: – Vi behöver er hjälp för att sätta ytterligare fokus på det goda värdebaserade ledarskapet! Ställ upp som mentorer och bli huvudvärd för en Värdebaserat Ledarskap-utbildning. Nominera en ung ledare till nästa års stipendium. Ni kan även hjälpa till genom att i alla lägen lyfta vikten av ett gott värdebaserat ledarskap, i ord och i handling. När vi träffas här igen om ett år vill vi veta vad ni har gjort sen idag för det goda ledarskapet.

”När Scouterna är som bäst är det en grogrund för socialt entreprenörskap.” Maria Graner, generalsekreterare Svenska Scoutrådet


”Utvecklingen drivs av en yngre generation som inte ser någon motsättning i att både tjäna pengar och göra gott. Gräv där du står - alla kan jobba med de här frågorna.” Erika Augustinsson, journalist och författare till boken Tjäna pengar och rädda världen


”Att sitta och läsa nomineringarna får mig att reflektera kring mina egna värderingar. Och det ger en framtidstro att det finns så många engagerade unga.” Eva Fernvall, ordförande för stipendiekommittén Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap


Stipendiater 2011

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen Tre unga ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor får ta emot ett stipendium ur Kungens hand för sitt utmärkande ledarskap. Stipendiaterna kommer från olika branscher, men en sak har de gemensamt: de får andra att växa genom ett ledarskap, som tar avstamp i deras egna värderingar.


Näringsliv

Cecilia Bergman

Destination Manager, Fritidsresor Gör resenärerna nöjda Cecilia är så säker i sina egna och företagets värderingar att hon vågar ta beslut och agera när andra tvekar. Hennes handlingskraft och omtanke har hjälpt många resenärer i svårförutsedda situationer. Samma förmåga att se och agera ger medarbetarna ett tryggt och tydligt ledarskap. En passion för ansvarstagande får henne att göra skillnad.

Cecilia tilldelas Kompassrosen inom näringsliv 2011 för att hon i handling levt upp till sina egna och företagets värderingar med ett stort ansvarstagande och mod i såväl vardagen som vid oväntat svåra situationer i resevärlden. Cecilias ledarskap har gett trygghet och lösningar för många medarbetare och resenärer.

Vad inspirerar dig i ditt ledarskap? – Att kunna njuta av vetskapen av att resenärerna får precis den resa de vill ha och aldrig kommer att glömma – semestern är de viktigaste veckorna på året. Det är väldigt inspirerande för mig. Vilka svåra situationer hanterar du i ditt ledarskap? – Till exempel när flyget var avstängt under askmolnet från Island förra året. Då gällde det för mig att hjälpa 3000 gäster hem till Skandinavien från Aten med buss och båt och se till att det fanns hotell längs vägen. Andra svåra situationer kan vara dödsfall, eller att någon blir utsatt för trakasserier. I de situationerna är det viktigt att jag som ledare har mod och trygghet att fatta snabba beslut. Vad gör dig till en bra ledare? – Mitt ledarskap bygger på engagemang och delaktighet och jag har förmågan att se alla medarbetare. Jag tror på medarbetaren i alla lägen och kan leda även utanför arbetet och vara en trygghet även där. Vad har du för tips till andra unga ledare? – Våga fatta beslut, våga stå upp för det du tror på.


Offentlig sektor

Jeanette Mikkelsen

Verksamhetschef äldreomsorgen Linköping Kämpar för värdig äldrevård Jeanette valde en karriär inom äldreomsorgen för att göra skillnad. Hon har i sitt ledarskap lagt ett socialt perspektiv till det medicinska och lyfter därmed individen och det friska i en modern, nära kundrelation. Hon tar stort ansvar för både vårdtagarna och medarbetarna, ger dem tid, och driver förändring med kreativitet och omtanke i fokus.

Jeanette tilldelas Kompassrosen inom offentlig sektor 2011 för att hon valt att låta goda värderingar och ett brinnande engagemang för äldre styra både yrkesval och hur hon med omtanke och driftighet gjort äldreomsorgen till just en värdig omsorg om äldre.

Vad inspirerar dig i ditt ledarskap? – Jag gillar att arbeta med värderingar i äldreomsorgen. Mötet med de äldre inspirerar mig verkligen och peppar mig att jobba vidare. Vilka är dina egna ledarförebilder? – Nelson Mandela är min stora förebild. Och Veronica Hedenmark som fick stipendiet 2009, hon är precis en sådan ledare som jag skulle vilja vara. Hon står för sunda värderingar. Vilka är de viktigaste egenskaperna för en ledare som jobbar med människor? – För mig är det viktigt att alltid leda med hjärtat, att vara ödmjuk inför personalen och lyssna in dem. Jag kommer aldrig bli en sådan ledare som står längst fram och skriker åt mina anställda vad de ska göra. Jag tror mer på att gå bakom och pusha arbetslaget framåt på ett lyhört sätt. Det måste man när man jobbar med människor. Vad har du för råd till andra unga som vill bli ledare? – Det viktigaste är att våga. Man måste våga hoppa för att kunna flyga.


Ideell sektor

Martin Björgell

Scoutledare och styrelseledamot i Svenska Scoutrådet Vågar alltid ta fajten Martin har ett brinnande engagemang för värdebaserat ledarskap som är gränsöverskridande, från den lokala scoutföreningen till internationella möten, i offentlighet och i det tysta. Han står upp för det han tror på och tar avstamp i sina värderingar när han tar sig an svåra principfrågor och för att hjälpa de scouter som behöver stöd. Det händer alltid något när Martin är med och han är ett bevis för att engagemang föder engagemang.

Martin tilldelas Kompassrosen inom ideell sektor 2011 för att han står så stadigt i sin goda värdegrund, vågar reflektera över svåra frågor, i ord och handling har mod att ta strid för personer och principer och i det tysta visar den omtanke som kännetecknar en riktigt god vän.

Vad inspirerar dig i ditt ledarskap? – Att förnya mina perspektiv och få nya utmaningar. Jag drivs av att se andra växa och av det utbyte som uppstår när två personer med olika bakgrund i livet möts. Hur har Scouterna påverkat dig som ledare? – Scouterna präglas av att alla får vara med – vi har ingen avbytarbänk – det är centralt i mitt ledarskap och i allt värdebaserat ledarskap. Jag tror på det lyssnande och stödjande ledarskap jag har fått använda mig av i Scouterna. Vad gör dig till en bra ledare? – Jag är tydlig i mina värderingar och vågar göra saker annorlunda och bryta mot normer. Omtanke för andra är centralt i mitt ledarskap. Du sa när du tog emot stipendiet att du skulle börja med att förändra världen. – Ja, jag vill ha en värld utan motsättningar och konflikter, där alla är som de vill vara utan att någon säger att de har fel. Det arbetet börjar på ett litet plan, i mötet mellan människor. Det handlar om att våga vara en förebild och leda för en förändring. Att våga ifrågasätta och ta risker.


Diskussioner under seminariet Mellan talen fick seminariedeltagarna möjlighet att diskutera ungt värdebaserat ledarskap och socialt entreprenörskap i mindre grupper. Via Twitter fick alla på och utanför seminariet möjlighet att ta del av varandras tankar. Här är några av dem.

Vad tänker du när du hör begreppet socialt entreprenörskap?

- En balans mellan syften och drivkrafter. Göra gott och göra vinst. Båda behöver vara starka och genuina. - Ett värdebaserat ledarskap handlar om att välja rätt istället för att välja lätt. - Business med empati. - Har gått från att vara lite fult och förbjudet till att vara på väg att bli accepterat och uppmuntrat.

Vad krävs för att en enskild person ska göra skillnad?

- Handlingsfrihet! Det måste få gå fel ibland. - Identifiera problemet, lyssna och vilja hitta lösningar! - Att ha modet och styrkan att som ledare stå tillbaka och våga delegera ansvar. - Att vara modig är att göra det man är rädd för, inte det som är farligt! Kom igen, alla change makers!

Är det okej att ha egna ekonomiska vinstintressen när man arbetar med sociala frågor? - Inkomsterna gör att vi kan göra mer nytta, mer gott. - Socialt entreprenörskap handlar om att tjäna pengar, annars är det välgörenhet. - Ja, det får inte vara fult att tjäna pengar. - När går vinst före värderingar? Göra affärer med en stor men tveksam kund eller låta värderingen styra?


Paneldiskussion Lars Benon, rektor för Globala gymnasiet Hanna Hallin, chef för tankesmedjan Sektor3 Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och VD för ICA På scenen tar tre gäster plats för att diskutera dagens tema ”Värdebaserat ledarskap – Att göra gott och tjäna pengar”. I samtalen lyfts både likheter och skillnader i hur man kan se på socialt entreprenörskap. – Förr handlade CSR om att sponsra den lokala idrottsföreningen, men idag behöver vi ta ett större ansvar. Annars kommer det så småningom finnas lagar som tvingar oss till det. Kenneth Bengtsson – CSR måste vara integrerat i hela verksamheten, man kan inte köra business as usual och köra CSR vid sidan av, det köper inte de unga. Dagens konsumenter är mer upplysta och skaffar sig information, man kan inte lura folk. Lars Benon – Ska man möta framtiden och se möjligheterna måste man se hur samhället funkar idag och inte klamra sig fast vid gamla värderingar. Som att placera den etiska avdelningen tillsammans med inköp till exempel och tro att det räcker. Det måste genomsyra hela organisationen. Hanna Hallin – Temat för det här seminariet är ett tecken på att det blir mer accepterat att göra gott och tjäna pengar på det. Kanske kunde man inte säga så i Sverige för tio år sen. Kenneth Bengtsson – Ibland känns det som om folk tror att de har tagit sitt samhällsansvar bara genom att betala skatt och skapa arbetstillfällen, men folk förväntar sig mer. Hanna Hallin


Från ledare på plats Ingrid Bonde VD AMF Pension Du har ju själv varit scout, vad har Scouterna betytt för dig som ledare? – Scouterna var min första möjlighet att få leda andra i en grupp och jag märkte att jag klarade av det och att folk faktiskt lyssnade på mig. Dessutom lärde jag mig att busvissla och det är väldigt användbart i näringslivet! Varför är ungt ledarskap viktigt? – De unga ledarna ger oss en anknytning till dem som ska ta hand om samhället åt oss så småningom. Och utan den kopplingen riskerar vi att få ett gap som ingen har glädje av. Hur jobbar ni med ungt ledarskap inom AMF? – Vi försöker se ledarskap som något som inte har med ålder eller bakgrund att göra, utan tittar mer på vem som vill, vem som kan och vem som har motivationen som krävs för att leda, det är viktigare.

Jonas Abrahamsson VD E.ON Vad är värdebaserat ledarskap för dig? – Det är att utveckla ett eget ledarskap, utifrån sina egna värderingar. Att inte ta efter andra eller ha en idealiserad bild av vad ett gott ledarskap ska vara, utan att leta reda på sin egen inre övertygelse och bli trygg i sig själv. Det blir man genom att reflektera och titta inåt samt att vara öppen och ta hjälp av andra när det behövs. Vad kan äldre ledare ha för glädje av unga ledare? – Vi kan ha jättestor glädje av de unga, de betyder oerhört mycket. Man blir aldrig färdig utan utvecklas hela tiden, både som människa och som ledare. Och mötet med de yngre ledarna ger oss äldre nya intryck och ställer saker på ända, så att vi får tänka om ibland.


Carl-Henric Svanberg styrelseordförande BP Vad har Scouterna betytt för dig som ledare? – Scouterna har berikat mitt ledarskap. Inom en idébaserad organisation som Scouterna är det viktigt att man har kraften och förmågan att övertyga för att få folk med sig. Leder man ett företag är man ju den som bestämmer, men Scouterna har lärt mig att ledarskap är så oerhört mycket mer. Scoutrörelsen berikar livet. Vad har du för råd till unga ledare idag? – Jag tycker att Kungens ledord som han nämnde i sitt tal idag – mod, handlingskraft och omtanke, är viktiga. Att vara en bra ledare handlar både om att vara nyfiken och ödmjuk, men också om att våga kliva fram och ta ansvar. Jag har många gånger känt mig osäker, även om inte andra märkt det. Det är en naturlig del i ledarskapet och inte ett tecken på att man inte passar som ledare. Det är också viktigt att göra klart för sig själv vad man har för värderingar och mål med sitt ledarskap.

Pär Boman VD Handelsbanken Varför är det viktigt för Handelsbanken att stödja Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap? – Alla insatser som uppmuntrar till att göra något för unga är värda att uppmärksammas. För oss är det naturligt att bidra till och uppmuntra unga ledare. Vad gör du i din vardag för att stödja unga ledare? – Vi jobbar väldigt konkret med mentorskap och vi inspirerar våra medarbetare att engagera sig i ungdomsfrågor. Vi har också ett projekt som går ut på att rekrytera ungdomar direkt från sista året på gymnasiet.


”Socialt entreprenörskap är inte välgörenhet, utan en inbyggd affärsidé. Det är att göra affärer på ett socialt ansvarstagande sätt.” Bengt Braun, Vice ordförande Bonnier AB

“Scouterna ger möjligheten att få prova på att leda till så många unga runtom i världen. Jag är inte ens nervös här idag eftersom jag har förberett mig ända sen jag var liten.” Martin Björgell, Stipendiat Ideell Sektor 2011

”Det går inte längre att skilja på att tjäna pengar och göra gott, det är integrerat. Allt handlar om motivation, hängivelse och övertygelse och att inte vara rädd att prova nya vägar.” Caroline Andermatt, VD Myrorna


Deltagare Förnamn Ahmed Rolf Karin Lena Staffan Minoo Olle Kristina Caroline Fredrik Bo Christel Ola Erika Martin Klas Sofia Kenneth Lars Marianne Tore Sven-Åke Michaël Björn Cecilia Lars Lennart Hanna Anette Martin Christina Martin Staffan Pär Ingrid Bengt Leif Carina Anders Jan Thomas Peter Sara Mats Christina Claes Tom Annika Anna Elisabet Per Anna Lena Karin Ninna Sofie Per Harry Piotr Eva Svante Per Thomas Rasmus John Michael

Efternamn Abdirahim Abdon Ahlbäck Ahlström Ahnve Akhtarzand Alsén Alvendal Andermatt Andersson Annvik Armstrong Darvik Arvidsson Augustinsson Axelhed Balkow Barakat Bengtsson Benon Bergengren Bergengren Bergkvist Berglund Bergman Bergman Bergman Bergman Bjäregård Björgell Björgell Björk Björnberg Bohman Boman Bonde Braun Brodén Brorman Carlberg Carlzon Carlzon Cederholm Damber Dellham Dellham Dinkelspiel Dinkelspiel Dopping Dybeck Edholm Edholm Ekström Eliasson Eliasson Engberg Evertsson Ewing Faulkner Fernandez Fernvall Forsberg Frisk Frostberg Gedda Geoghegan Goldberg

Företag/organisation Fryshuset Abdon Mills/BP Fellow World Organization of the Scout Movement Ledarstudion Karolinska Institutet Länsstyrelsen Jönköping Län BP Fellow ICA AB 4Potentials Outokumpu Oyj Stena Fastigheter AB Arla Författare Fjällräven International Clas Ohlson Stipendiat 2010 ICA AB Globala Gymnasiet BP Fellow BP Fellow Mannheimer Swartling Michaël Berglund Executive Search Sydsvenska Dagbladets AB Stipendiat Näringsliv 2011 Handelshögskolan/Stiftelsen Ungt Ledarskap Anhörig stipendiat Cecilia Bergman Stipendiat 2009 Anhörig stipendiat Martin Björgell Stipendiat Ideell Sektor 2011 Cloetta AB Handelsbanken Ratos AB Handelsbanken AMF Pension Bonnier AB Södra skogsägarna E.ON Sverige AB Fryshuset Mentor Sverige IKEA AB Carat Playing for change Askus/BP Fellow Sardinec AB E. Öhman J:or AB/BP Fellow E.Öhman J:or AB Annika Dopping AB Stena Fastigheter AB Fernström Stiftelsen/BP Fellow Sveriges Konsulat Lausanne/BP Fellow SACO ABB AB TeliaSonera Stockholm Globe Arenas SNS IFL vid Handelshögskolan Narva Invest AB/BP Fellow Digital Inn Apoteket AB/Stiftelsen Ungt Ledarskap Deloitte AB Novare World Scout Jamboree 2011 Myndigheten för radio och tv/Stiftelsen Ungt Ledarskap World Scout Foundation BP Fellow

Leif Carina Anders Jan Thomas Peter Sara Mats Christina Claes Tom Annika Anna Elisabet Per Anna Lena Karin Ninna Sofie Per Harry Piotr Eva Svante Per Thomas Rasmus John Michael Fredrik Lars Maria Mats Michael Monika Carin Abdulkader Hanna Greger Veronica Kari Christian Sten Fredrik Lena Fredrik Cristina Dag Farhad Nino Lars-Johan Håkan Annica Lars Mattias Anders Lars G Therése Yasri Niklas H.M. Amanda Eliza Robert Tony Johanna Anders Christer Martin Elisabeth Jan Martin Mathias Ebba Anki Malin Admir Peter Fredrik

Brodén Brorman Carlberg Carlzon Carlzon Cederholm Damber Dellham Dellham Dinkelspiel Dinkelspiel Dopping Dybeck Edholm Edholm Ekström Eliasson Eliasson Engberg Evertsson Ewing Faulkner Fernandez Fernvall Forsberg Frisk Frostberg Gedda Geoghegan Goldberg Gottlieb Grafström Graner Granryd Green Gutén Götblad Habib Hallin Hatt Hedenmark Heinistö Helgesson Hermansson Hillelson Holm Husberg Husmark-Pehrsson Ivarsson Jabbari Jahangiri Jarnheimer Jensen Johansson Johansson Johansson Josefsson Josefsson Jönmark Kahn Kjellström Matseke Konungen Koutra Kucukaslan Kusén Larsson Lerström Lettström Lind Linde Lindgren Lindman Lindström Lindström Lindsö Ljung Lotterberg Lukacevic Lundahl Lundin

Södra skogsägarna E.ON Sverige AB Fryshuset Mentor Sverige IKEA AB Carat Playing for change Askus/BP Fellow Sardinec AB E. Öhman J:or AB/BP Fellow E.Öhman J:or AB Annika Dopping AB Stena Fastigheter AB Fernström Stiftelsen/BP Fellow Sveriges Konsulat Lausanne/BP Fellow SACO ABB AB TeliaSonera Stockholm Globe Arenas SNS IFL vid Handelshögskolan Narva Invest AB/BP Fellow Digital Inn Apoteket AB/Stiftelsen Ungt Ledarskap Deloitte AB Novare World Scout Jamboree 2011 Myndigheten för radio och tv/Stiftelsen Ungt Ledarskap World Scout Foundation BP Fellow Garantum Fondkommission AB/BP Fellow Fokus Svenska Scoutrådet Tele2 AB Handelsbanken SSAB Polismyndigheten i Stockholms län Kista folkhögskola Sekor3 Stiftelsen Ungt Ledarskap Stipendiat 2009 Aventum Partners/BP Fellow Finland Cordial Business Advisers/Stiftelsen Ungt Ledarskap Kristianstad kommun Novare Human Capital AB/Stiftelsen Ungt Ledarskap Majblommans riksförbund More Intenz Riksdagsnätverket Brio AB Sats Stipendiat 2010 BRIS Jensen Education/BP Fellow Kraft Foods Johnson & Johnson KPMG Stipendiat 2010 BP Fellow E.ON Sverige AB Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa PostkodLotteriet Stiftelsen Ungt Ledarskap Carat Kinnevik Stipendiat 2008 Volvo Merchandise AB/BP Fellow Springtime Sköldnora Förvaltnings AB Servera R&S AB Abdon Finax SJ AB Stiftelsen Ungt Ledarskap Lindström & Göthberg Executive Development Skistar AB Stiftelsen Ungt Ledarskap Manpower AB Stipendiat 2007 Stipendiat 2008 Manpower Johnson & Johnson AB


Nino Lars-Johan Håkan Annica Lars Mattias Anders Lars G Therése Yasri Niklas H.M. Amanda Eliza Robert Tony Johanna Anders Christer Martin Elisabeth Jan Martin Mathias Ebba Anki Malin Admir Peter Fredrik Tord Gunnar Karin Hans Linda Jeanette Leif Anna Göran Öivind Johan Mats Per Pär Johan Roy Caroline Kent Anna Karl Göran Curt Charlotte Jessica Carl-Gustaf Jörgen Anna Gustav Carina Hans Anna Fredrik Jan Per Anita Christopher Thomas Anne Sophie Ulf Olof Erik Johan Leif-Göran Charlotta Madeleine Carl-Henrik Eva Anders Johan

Jahangiri Jarnheimer Jensen Johansson Johansson Johansson Josefsson Josefsson Jönmark Kahn Kjellström Matseke Konungen Koutra Kucukaslan Kusén Larsson Lerström Lettström Lind Linde Lindgren Lindman Lindström Lindström Lindsö Ljung Lotterberg Lukacevic Lundahl Lundin Magnuson Malm Mattsson Weijber Mellström Mickelson Mikkelsen Mikkelsen Mindelöf Montan Neiman Nilsson Nilsson Nilsson Nuder Oljeqvist Olofsson Olsson Orrgren Otterstedt Palmås Persson Petri Petri Gornitzka Petrini Piehl Qwist Raftheim Redin Rensgaard Risberg Rosengren Sahlin Salestrand Sandgren Silfver Skogfeldt Skoglund Staffas Lundin Stenbeck Stenerhag Stenhammar Strand Strid Ståleker Sund Sundell Svanberg Swartz Grimaldi Svensson Svensson

Stipendiat 2010 BRIS Jensen Education/BP Fellow Kraft Foods Johnson & Johnson KPMG Stipendiat 2010 BP Fellow E.ON Sverige AB Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa PostkodLotteriet Stiftelsen Ungt Ledarskap Carat Kinnevik Stipendiat 2008 Volvo Merchandise AB/BP Fellow Springtime Sköldnora Förvaltnings AB Servera R&S AB Abdon Finax SJ AB Stiftelsen Ungt Ledarskap Lindström & Göthberg Executive Development Skistar AB Stiftelsen Ungt Ledarskap Manpower AB Stipendiat 2007 Stipendiat 2008 Manpower Johnson & Johnson AB Devisa AB Trafikverket Riksidrottsförbundet Viamare Invest AB/BP Fellow Stena AB Stipendiat Offentlig Sektor 2011 Anhörig stipendiat Jeanette Mikkelsen Adidas Group BP Fellow Sparbankernas riksförbund Equmenia Volvo AB Ungdomsstyrelsen/Stiftelsen Ungt Ledarskap Dabok AB Fryshuset R O Innovation AB Sveriges kommuner och landsting Infinity Performance AB Michaël Berglund Executive Search Chalmers Tekniska Högskola Kristianstad kommun Cloetta AB SIDA Sweco AB H.Wallenberg & Co AB DGC SATS EF Education AB Fritidsresor BP Fellow Etik i arbetslivet AB KFUK-KFUMs scoutförbund Försvarsmakten Arena för tillväxt Anhörig stipendiat Jeanette Mikkelsen Michaël Berglund Executive Search Skoglund Konsult Senior Work AB Hugo Stenbecks Stiftelse Thurne Teknik AB Ratos AB Riksidrottsförbundet Askus/BP Fellow Fortifikationsverket Ericsson AB Stipendiat 2009 BP plc/BP Fellow Natur och kultur ICA Sverige AB Nominerat stipendiat Jeanette Mikkelsen

Göran Curt Charlotte Jessica Carl-Gustaf Jörgen Anna Gustav Carina Hans Anna Fredrik Jan Per Anita Christopher Thomas Anne Sophie Ulf Olof Erik Johan Leif-Göran Charlotta Madeleine Carl-Henrik Eva Anders Johan Per Hinda Per Ewa Carl Lottie Meg Hans Per Camilla Karim Peder Elisabet Peder Johan Björn Charlotte Lars Anna Clas Håkan Jonas James Hans-Eric Gunilla Otto Anders Fahrudin Christer Ulrika

Persson Petri Petri Gornitzka Petrini Piehl Qwist Raftheim Redin Rensgaard Risberg Rosengren Sahlin Salestrand Sandgren Silfver Skogfeldt Skoglund Staffas Lundin Stenbeck Stenerhag Stenhammar Strand Strid Ståleker Sund Sundell Svanberg Swartz Grimaldi Svensson Svensson Södergren Talal Abdulrahman Taube Thalén Finné Tham Tham Tiveus Tson Söderström Unckel Wagner Walldén Wallenberg Wallin Mononen Westerberg Widerberg Widmark Wiebe Wiklund Wikström Persson Vingård Wirtén Wiström Wolfensohn von der Groeben von Platen von Schwerin Vredin Zejnic Zetterberg Årehed Kågström

Kristianstad kommun Cloetta AB SIDA Sweco AB H.Wallenberg & Co AB DGC SATS EF Education AB Fritidsresor BP Fellow Etik i arbetslivet AB KFUK-KFUMs scoutförbund Försvarsmakten Arena för tillväxt Anhörig stipendiat Jeanette Mikkelsen Michaël Berglund Executive Search Skoglund Konsult Senior Work AB Hugo Stenbecks Stiftelse Thurne Teknik AB Ratos AB Riksidrottsförbundet Askus/BP Fellow Fortifikationsverket Ericsson AB Stipendiat 2009 BP plc/BP Fellow Natur och kultur ICA Sverige AB Nominerat stipendiat Jeanette Mikkelsen Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Gelba Management AB/BP Fellow Riksdagsnätverket Tham Invest AB Hennes Barnfond Sveriges Marknadsförbund Handelshögskolan/Stiftelsen Ungt Ledarskap Länsstyrelsen i Stockholms Län Veckans Affärer Springtime Carpe Vitam/BP Fellow Lantmännen Hummingbirds Handelsbanken BP Fellow Fritidsresor British Consulate/BP Fellow Sandvik AB Hummingbirds Världsnaturfonden WWF ÅF AB Wolfensohn & Co Johaniterhjälpen/BP Fellow Xzakt Kundrelation Johanniterhjälpen SNS Stipendiat 2008 Nya Stenkulaskolan IDI AB/BP Fellow Röda Korset


Stort tack till Hans Majestät Konungen Hans Majestät Konungens medarbetare på Kungliga Slottet

Seminariet Ungt Ledarskaps styrgrupp och programgrupp

Stiftelsen Ungt Ledarskaps Styrelse

Moderator

Ordförande Lars Bergman, Signhild Arnegård Hansen, Leni Björklund, Hans-Olov Olsson, Karin Mattsson Weijber, Bengt Telland, Maria Graner.

Tilde de Paula.

Scouternas Advisory Board Ingrid Bonde, Salka Börjesson, Mats Dellham, Hans-Eric von der Groeben, Birgitta Hedberg Johansson och Per Taube.

Stiftelsen Ungt Ledarskaps Stipendiekommitté Hedersordförande Hans Majestät Konungen, Ordförande Eva Fernvall, Kenneth Bengtsson, Ebba Lindsö, Camilla Lindquist, Karin Mattsson Weijber, Håkan Sörman, Hans Tson Söderström, Anders Vredin, Maria Graner.

Funktionärer Alla funktionärer från Scoutförbunden, Svenska Scoutrådet och Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Tack för ert stöd till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ICA

Stena

Handelsbanken

Ericsson

Michaël Berglund Executive Search

Digital Inn

Designstationen

Sveriges Kommuner och Landsting

Hummingbirds

Ledarstudion

Riksidrottsförbundet

SBS Radio

Fokus

Carat

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

Martin Lindström

SNS

Springtime

Tack för medverkan i Scouternas arbete för ett gott värdebaserat ledarskap ICA

Volvo

Sats

Sandvik

E.ON

Adidas

Digital Inn

More Intenz

IPU Profilanalys

Values Online

Ledarstudion

Senior Work

SEB

UL%20seminarie%20dokumentation%2020111005%20issuu  

Seminariet Ungt Ledarskap 2011 Mod Omtanke Handlingskraft Lars Bergman Maria Graner Ordförande Generalsekreterare Konungens Stiftelse Ungt L...