Page 1

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör – vi är schyssta kompisar!

Din snabbguide till hur framtidens...

Roverscouting ...kanske kommer att se ut och hur du kan vara med och påverka!


Nu har flera av de nya böckerna i det förbundsgemensamma programmet för alla scouter i Sverige kommit. Med det nya programmaterialet drar vi nytta av över 100 års erfarenhet med målet att skapa ett enkelt, effektivt och konkret stöd för alla scouter och ledare. Det har varit ett intensivt arbete och vi har en liten bit kvar innan materialet och det kompletta stödet för roverscouter ser dagens ljus, men håll ut det kommer! Den här broschyren ger dig en bild av några av grundtankarna som finns hittills om roverscouting. Mycket arbete återstår med att ta tillvara på alla erfarenheter som finns sedan tidigare, och med att ta fram ramarna för det nya gemensamma roverprogrammet. Har du idéer eller vill vara med i arbetet hör av dig till program@scout.se.

www.scout.se/program

2


Scouternas program

Scoutprogrammet är helheten av vad vi gör i Scouterna, varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Med det förbundsgemensamma scoutprogrammet skapades också de nya namnen och upplägget för de fem åldersgrupperna: spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter. Roverscout är du när du är 19-25 år. För ledare har den nya boken ”Ledaren – gör dig redo” kommit, www.aktivitetsbanken.se har uppdaterats med sökmöjligheter som stämmer överens med det gemensamma programmet och för de fyra yngre åldersgrupperna finns det nu böcker till scouterna, som inspiration och hjälp till att göra bra och kul scouting. Nu är det dags att skapa det bästa stödet för roverscouting, ta fram ytterligare stöd för ledare och scouter, och fortsätta att utveckla programmet för att det ska kännas fräscht och möta de utmaningar och behov som scouter i alla åldrar ställs inför.

Att vara roverscout

Mycket hinner hända i ditt liv i perioden 19-25 år. Du tar antagligen studenten, flyttar hemifrån och börjar bygga upp ett vuxenliv på egen hand. Många flyttar från sin hemstad för att plugga eller jobba, och en del spenderar någon period ut-

omlands. Det ser helt enkelt olika ut och därför ska det finnas stöd för roverscouting på olika sätt. Bara för att du är över 19 är det inte slut på utmaningar och programmet ska ge dig stöd att fortsätta din personliga utveckling inom Scouterna. Det ska passa dig som finns kvar på din hemort, och har din ”gamla” scoutkår som som bas. Programmet ska också passa för att organisera rovergrupper på universitet och högskolor runt om i landet. Om du hör till dem som flyttar runt mycket ska du ändå kunna vara roverscout, genom olika typer av rovernätverk. Tanken är att den som vill enkelt ska kunna knyta och hålla kontakt med andra som är intresserade av samma saker. För att det ska vara möjligt att driva projekt tillsammans på olika sätt behövs stöd som fungerar oavsett var man är. Ett exempel på sådant stöd är fillagringsutrymmen och arbetsytor för projektgrupper online. Många roverscouter är också ledare för yngre scouter, men det ska inte vara något krav för dig att vara scoutledare. Roverscouting är en unik möjlighet att hålla kvar ditt engagemang i Scouterna, utvecklas själv och kunna bidra på det sätt som passar dig som person. Många kan hjälpa de yngre scouterna genom att planera hajker, läger eller hålla möten för en viss åldersgrupp från olika scoutkårer på ett visst tema, utan att vara upplåst en kväll i veckan, och samtidigt kunna driva ett projekt inom ett visst område.

3


Projektarbete

Att göra saker i mindre grupper är självklart i Scouterna och roverscouting bedrivs helt och hållet i projektform. Du och andra roverscouter formar projektgrupper som fungerar som patruller. Vissa roverscouter arbetar säkert tillsammans under hela sin rovertid och gör många projekt i samma patrull. Andra byter patrull eller projektgrupp mellan varje projekt, för att alltid kunna arbeta med dem som för tillfället vill jobba med samma saker som man själv.

Roverprojekt

Vi hoppas att en viktig del av roverprogrammet blir ett större projekt, som du till stor del utformar och projektleder själv och som genomförs i slutet av din tid som roverscout. Roverprojektet ger dig chansen att testa vad du verkligen lärt dig om ledarskap, projektarbete och andra ”life skills”. En idé är att projektet redovisas för en nationell grupp när det är avslutat. Efter gransk-

4

ningen blir du uppmärksammad vid en nationell ceremoni tillsammans med alla andra roverscouter som gjort sitt projekt det året. Ett exempel på hur roverprojekten skulle kunna utformas och organiseras är Scouts of the World Award som WOSM har tagit fram, som kanske kommer att användas även i Sverige. Är du nyfiken, läs mer på www.scout.org/scoutsoftheworld.

Fokusområden

För att verkligen hinna gå på djupet med ett ämne under din rovertid kan du välja att fokusera på ett område. Exempel på sådana områden kan vara internationellt, friluftsliv, ledarskap eller samhällsengagemang. Oavsett vilken inriktning du väljer får du gott om chanser att öva ledarskap som roverscout. Du kanske är ledare för yngre scouter, finns med i grupper som planerar läger eller andra arrangemang, eller genomför projekt som fokuseras på ledarskap (exempelvis hålla avdelningsmöten med spåraravdelningar i olika kårer och jämföra hur det


är). Ett annat exempel kan vara att du fokuserar på friluftsliv. Då får du tillfälle att utveckla dina egna färdigheter och tar kanske fram och genomför en kurs i havskajak för utmanarscouter.

Mentorskap

Mentorskap är en etablerad metod för personlig utveckling, som går ut på att en person (som kallas adept) får en mer erfaren person som mentor, och att de båda två utvecklas genom att ha personliga samtal med varandra. Redan de gamla grekerna använde mentorskap, och de senaste åren har många mentorskapsprogram startats på företag och högskolor i Sverige. Vi hoppas att mentorskap kommer att få större plats i Scouternas program framöver. Bland annat är tanken att du som roverscout har en mentor under hela din tid, som stöd och bollplank. Mentorn kan till exempel vara en vuxen i kåren eller distriktet, en person i någon annan organisation som du samarbetar med eller är nyfiken på (exempelvis Röda Korset, Greenpeace,

Kristna Fredsrörelsen), någon från näringslivet eller någon annan vuxen du känner förtroende för. För att detta ska fungera riktigt bra behövs stöd och hjälp att hitta mentorer. Hur det stödet bäst organiseras måste vi fortsätta fundera på, men kanske är det i form av en hemsida eller så görs det bättre regionalt eller nationellt. Din mentor stöttar dig i projektarbeten, hjälper dig att välja och utforma ditt roverprojekt, och är med och förbereder dig för din Partenza (se nedan). Mentorn kan förhoppningsvis också vara ett stöd även i livet utanför Scouterna – när du väljer utbildning, när det krisar med pojkvännen eller när du söker jobb. Förhoppningsvis handlar inte roverscouting bara om att vara adept. När du själv är redo är tanken att roverscouter kan agera mentorer för utmanar- eller äventyrarscouter. Förutom att du får hjälpa din adept i de frågor som är aktuella för honom eller henne, får du genom att vara mentor också reflektera över hur det var för dig själv i den åldern, och hur du har utvecklats till att bli den du är nu.

5


Årligt möte

Förhoppningsvis kommer det att kunna arrangeras ett möte för alla roverscouter i Sverige en gång om året. Det skulle bli en chans att träffa nya och gamla kompisar, spåna projektidéer, hitta andra som vill delta i samma projekt och inspireras. Det kan också vara ett tillfälle att redovisa sitt roverprojekt för andra scouter. En invigningsceremoni skulle kunna ordnas för dem som blivit roverscouter under året.

6


Partenza

Det ska vara något speciellt att vara roverscout och din tid i roverscouterna ska kunna avslutas med en högtidlig ceremoni, en Partenza. Syftet med Partenzan är att markera för dig själv och din omgivning att du avslutar din roll som deltagare i scoutprogrammet och har utvecklats inom alla 14 målspåren som Scouternas program bygger på (se nästa uppslag). Förmodligen förbereder du dig för din Partenza tillsammans med din mentor, genom att grundligt reflektera över vilken utveckling du faktiskt har gjort i Scouterna. Din mentor är också med och avgör när det är dags för din Partenza. Ett exempel på hur Partenza fungerar internationellt finns i rutan nedan.

Partenza i Italien

I Italien avslutas tiden som roverscout med en avskedsceremoni som kallas Partenza. När en rover har valt att hon eller han är redo för sin Partenza, samlas scoutkompisarna (och ibland även andra kompisar, flick/pojkvänner etcetera) till en ceremoni som sammanfattar och blickar tillbaka på scoutens tid som rover. Roverscouten skriver ofta ett avskedsbrev inför ceremonin, som beskriver vad hon eller han vill göra för nytta med det hon/han lärt sig i Scouterna under resten av livet. Deltagarna i ceremonin skickar med roverscouten symboler, exempelvis en y-formad vandringsstav för att roverscouten ska minnas att göra rätt val i livet. Direkt efter ceremonin ger sig roverscouten ut på en ensamhajk, där han eller hon bara bär med sig de nödvändigaste kläderna, lite mat och symbolerna han eller hon fått vid ceremonin. Hajken markerar början på resten av resan genom livet, som tiden i Scouterna har förberett scouten för.

7


Mål för Roverscouter

Allt vi gör i Scouterna har ett tydligt syfte och mål, ett svar på frågan ”Varför?”. Det finns mål inom 14 områden för alla åldersgrupper och bildar från spårare till rover ett spår, därför kallas de målspår. Roverscouternas mål kan på sätt och vis sägas vara slutmålen för scoutprogrammet, men självklart kan man börja Scouterna när som helst och ändå jobba mot målen. Mer om målen kan du läsa i boken Ledaren – gör dig redo och på www. aktivitetsbanken.se. Målen för roveråldern är dessa:

Ledarskap

Som roverscout arbetar scouten vidare med det egna ledarskapet och kan ta på sig ledarrollen i externa grupper. Roverscouten är en ledare som kan hjälpa andra att utveckla sitt ledarskap. Scouten leder inte bara andra, utan funderar också över sitt ledarskap och hur det kan utvecklas.

Aktiv i gruppen

Roverscouten utvecklar sina styrkor och färdigheter för att kunna bidra till samarbetet oavsett gruppens storlek, sammansättning eller sammanhang. Roverscouten har ett lyssnande förhållningssätt och vågar ta plats även i nya miljöer.

Relationer

Roverscouten lär sig att uttrycka sina känslor på olika sätt och utvecklar sin förmåga i att stå för vad man känner. Scouten utvecklar förståelse för vilka konsekvenser vårt agerande får för vår omgivning. Scouten kan utveckla trygga och respektfulla relationer av alla slag kärleks-, vänskaps- och arbetsrelationer och så vidare och utforma relationerna på ett sätt som känns rätt för individen.

8

Förståelse för omvärlden

Roverscouten inser hur det egna agerandet får globala konsekvenser och hur omvärlden påverkar det dagliga livet. Scouten utvecklar verktyg för att förstå sin egen och andra kulturer och lär sig sätta dem i relation till varandra. Roverscouten känner engagemang för samhällsfrågor.

Känsla för naturen

Roverscouten förstår sambanden i naturen och villkoren för ekologiskt hållbar utveckling. Scouten drar slutsatser om vad dessa innebär för samhället och för det egna sättet att leva. Roverscouten tar ställning för en ekologiskt hållbar livsstil och tar ansvar för att påverka andra i rätt riktning. Scouten har kunskap och trygghet för att söka egna naturupplevelser och leda andra i deras.

Aktiv i samhället

Roverscouten tar ett aktivt ansvar för sin omvärld genom ett långsiktigt engagemang i samhällsfrågor och genom att låta sina insikter om omvärlden få konsekvenser i det egna livet. Scouten bidrar till och ansvarar för demokratiska processer både i Scouterna och i samhället och hjälper andra att utveckla sitt eget engagemang.


Existens

Under sin tid som roverscout får scouten möjlighet att fördjupa sig i sin tro eller livsåskådning och lära sig respektera andras trosutövning och livsåskådning. Scouten har fått tillfälle att dra vidare konsekvenser utifrån sin livsåskådning i sitt dagliga liv. Scouten kan också hjälpa andra att fundera över existentiella frågor.

Egna värderingar

Roverscouten utmanas till egna ställningstaganden och att reflektera över sina egna och andras värderingar samt bidra till ett bättre samhälle. Scouten lever aktivt efter scoutings värderingar och uppmuntrats till att ta konsekvenserna av detta i sitt dagliga liv. Roverscouten kan också diskutera sina värderingar på ett öppet sätt både i och utanför Scouterna.

Självinsikt och självkänsla

Roverscouten lär känna och vågar stå för sina fysiska och psykiska behov samt respekterar allas lika värde. Scouten lär sig att känna igen och hantera stress hos sig själv och andra samt arbeta förebyggande mot det.

Fysiska utmaningar

Roverscouten sätter egna mål som leder till utmanande äventyr, både finmotoriska och fysiskt krävande. Scouten utvecklas genom egna äventyr och tillsammans med andra. Roverscouten kan hjälpa andra till nya utmaningar, men är medveten om säkerhet och tar ansvar för den.

Ta hand om sin kropp

Roverscouten gör aktiva val kring allt som påverkar hans eller hennes kropp, känner till konsekvenserna av dessa val, och har en sund livsstil. Scouten stöttar andra i att ha en positiv kroppsuppfattning och till hälsosamma livsval.

Problemlösning

Roverscouten är aktiv i omfattande projekt och övar på att hitta kreativa, situationsanpassade lösningar. Roverscouten kan även stödja andra och fungera som bollplank.

Kritiskt tänkande

Roverscouten analyserar information och intryck och ifrågasätter dem konstruktivt. Scouten vet att fler än ett perspektiv kan vara relevant och viktigt. Roverscouten är trygg med att både ifrågasätta och bli ifrågasatt och kan argumentera för sin ståndpunkt.

Fantasi och kreativt uttryck

Roverscouten utvecklar sitt individuella kreativa uttryckssätt och lär sig uppskatta andras kreativitet. Scouten tar ansvar för sin egna kreativa utveckling och utmanar sin kreativitet på olika sätt. Roverscouten stöttar andra i deras kreativa utveckling.

9


Scoutmetoden

Scoutmetoden är sättet vi gör saker på i Scouterna, svaret på frågan ”Hur?” och vår pedagogik. Så länge vi strävar mot målen och använder scoutmetoden kan nästan vad som helst vara scouting. Självklart är scoutmetoden lika viktig i roveråldern som i de andra åldersgrupperna men eftersom verksamheten ser lite annorlunda ut måste metoden anpassas. I boken Ledaren-gör dig redo finns exempel på hur scoutmetodens sju delar kan användas i roverscouterna, men även detta är något vi behöver fortsätta utveckla.

10


11


Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör – vi är schyssta kompisar!

När får jag veta mer?

Arbetet med att ta tillvara goda exempel, utveckla hur roverprogrammet ska se ut och fungera har bara börjat. För att alla 19-25 åringar i Scouterna ska få chansen att uppleva riktigt bra roverscouting behöver vi ta fram material (till exempel böcker och stöd online) och utveckla de strukturer som beskrivs i den här broschyren. Exakt när det här arbetet blir klart är svårt att säga, men håll dig uppdaterad på www.scout.se/program!

Vad tycker du?

Vad tycker du är viktigt i roverprogrammet? Har ni kul och givande roverscouting som kan inspirera andra? Hör av dig med dina idéer så snart som möjligt. Du kanske själv vill vara med och skapa framtidens roverscouting? Hör av dig till program@scout.se!

www.scout.se/program Scouternas program utvecklas i samarbete med:

Scouternas huvudpartner:

Utgiven av: Svenska Scoutrådet, Version 1.0 juni 2010.

Roverbladet_issuu  

du kan vara med och påverka! Din snabbguide till hur framtidens... Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you