Page 1


2


Ta steget och bli attraktiv! Finns det någon scoutkår som lyckas utveckla sin verksamhet, behålla sina medlemmar och dessutom locka till sig nya medlemmar? Jodå, det finns sådana scoutkårer. Och det går att bli en sådan scoutkår.. Vi erbjuder nu ett personligt stöd, och stegvisa workshops, som tar er vidare och utvecklar kåren till att bli det ni vill att den ska vara.

Vadå attraktiva scoutkårer?

Den här foldern beskriver de olika stegen på vägen mot att bli en attraktiv scoutkår. En attraktiv scoutkår är just en sån kår som lyckas utveckla sin verksamhet, behålla sina medlemmar och dessutom locka till sig nya medlemmar. Vi vill ge alla scoutkårer i Sverige möjligheten att utvecklas. Utveckling är nödvändigt både för kårens överlevnad, och för scoutrörelsens överlevnad. Så missa inte chansen! Ta steget och bli attraktiv!

Vi är övertygade om att vilken scoutkår som helst kan bli en attraktiv scoutkår; en sån som lyckas med att utveckla sin verksamhet, behålla sina medlemmar och dessutom locka till sig nya medlemmar. Det gäller bara att satsa på rätt saker. Men hur vet man vad som är rätt saker?

När det danska scoutförbundet undersökte de 100 mest attraktiva scoutkårerna insåg man att 80 % av attraktiviteten berodde på den dagliga scoutverksamheten och ledarskapet i kåren. Endast 20% hade att göra med externa faktorer som barnantal, utbildningsnivå, inkomstnivå, geografi etc.

Det är inte svårare än att kontakta en konsulent. Eller besöka www.scout.se/attraktiv för inspiration. En bra början är att läsa den här foldern.

Utmärkande för de attraktiva scoutkårerna i Danmark var att de består av alla slags kårer, stora som små, på landsbygd som i storstad. Överallt kan scoutkårer bli attraktiva. De attraktiva scoutkårerna har fyra tydliga kännetecken som skiljer dem från andra scoutkårer: ambitioner, laganda, förenkling och ledarskap. Framförallt skiljer sig de attraktiva scoutkårerna från de andra scoutkårerna i hur kårens ledarskap fungerar.

Svenska Scoutförbundet och KFUK-KFUMs konsulenter har skapat ett verktyg för hur man blir en attraktiv scoutkår. Inspiration och kunskaper har hämtats från en undersökning som omfattade inte mindre än 100 danska scoutkårer. Verktyget har formen av en trappa eftersom alla kårer befinner sig i olika faser och därför har behov av olika insatser. Alla konsulenter som arbetar inom KFUK-KFUM och Svenska Scoutförbundet arbetar med kåren i fokus och möter varje kår i det trappsteg de befinner sig.

Vi vill att alla scoutkårer i Sverige ska få möjlighet att bli en attraktiv scoutkår och vi är övertygade om att alla scoutkårer kan nå dit. Det ledarna gör och har gjort i de attraktiva kårerna i Danmark, det kan också du göra i din kår!

Framförallt skiljer sig de attraktiva scoutkårerna från de andra scoutkårerna i hur kårens ledarskap fungerar

” 3


4


5


Trappan Steg 1

Steg 2

Attraktiv scoutkår (workshop)

Scouternas program (workshop)

I den grundläggande workshopen gör vi en inventering av kårens nuläge, så att det blir tydligt för alla hur kåren mår. När det står klart frågar vi oss: Vad vill kåren och vart är kåren är på väg? Målet är att alla deltagare ska ha en gemensam framtidsbild vid avslutad workshop.

Det förbundsgemensamma programmet sätter fokus på vikten av att göra medvetna val när vi planerar och genomför våra aktiviteter. I centrum står scoutmetoden och ungas utveckling. I den här workshopen lär vi oss grunderna i programmet och får verktyg för att använda programmet i planeringen av den egna verksamheten. Med det nya programmet blir det enklare att vara ledare och roligare att vara scout!

Rekrytera barn och vuxna (workshop)

I Scouterna tror vi på att vi har något viktigt att erbjuda dagens och morgondagens barn och unga. För att kunna utvecklas måste vi synas och nå ut till fler. Rekrytering handlar om att för ett tag lämna scoutstugan och ge sig ut i skolor eller på samlingsplatser i området och berätta eller visa vad vi gör. Att rekrytera barn som vill vara med och ledare som vill hjälpa till är grundläggande för att kunna ha ett bra program, en fin scoutlokal och bra utbildningar och stöd till våra ledare. Efter avslutad workshop har kåren fått inspiration för rekrytering, och har en plan för sin kommande rekrytering, där ansvaret för olika uppgifter och tidsplan för rekryteringen framgår tydligt.

6


Steg 3

Steg 4

Fler vuxna (workshop)

Behålla äventyrare och utmanare (workshop)

Om vi är fler vuxna i kåren, blir den gemensamma arbetsinsatsen både enklare och roligare. När det gäller att rekrytera vuxna så är det viktigt att fundera ut vad vi behöver hjälp med och vad det innebär att utföra de uppgifterna. En annan väldigt viktig sak när det gäller att knyta till sig nya vuxna är att ge alla plats och att ta hand om de vuxna som visar engagemang. Efter avslutad workshop har vi fått en idé kring hur vi ska rekrytera nya vuxna, vad vi behöver jobba med och har arbetat fram en plan för fortsatt arbete där det framgår vem som ansvarar för vad.

Praktisk programplanering (workshop)

Det förbundsgemensamma programmet sätter fokus på vikten av att göra medvetna val när vi planerar och genomför våra aktiviteter. Med scoutmetod och ungas utveckling i centrum! I den här fördjupade workshopen får vi större kunskap om hur vi konkret kan använda Scouternas böcker och märkessystemet i scoutarbetet. Med det nya programmet blir det enklare att vara ledare och roligare att vara scout!

Kommunicera mera (workshop)

Alla scouter är viktiga kommunikatörer och marknadsförare av vår verksamhet. Varje gång du möter en människa förmedlar du en bild av vem du är. Har du på dig ett scoutplagg eller pratar om Scouterna förmedlar du dessutom en bild av vad en scout är, vad vi gör och vad Scouterna står för. Vid varje sådant möte har du chansen att visa upp vilken fantastisk ungdomsrörelse du är med i och hur mycket roliga och viktiga saker vi gör. Den här workshopen ger dig kunskaper i vad kommunikation handlar om och handfasta verktyg i att kommunicera Scouterna och er kårverksamhet. Under workshopen ges tillfälle till övning och reflektion.

Vi vill bli fler scouter i Sverige och ett viktigt steg i det är att få våra medlemmar att välja att stanna kvar i scouterna. Ett aktivt arbete med att behålla de scouter som finns, ökar även chanserna att de nya scouterna väljer att fortsätta. Några viktiga faktorer som gör att scouterna väljer att stanna kvar i verksamheten är att de får utmanas i programmet, får vara delaktiga i att planera det och känner att det blir en stegring från tidigare år. I den här workshopen får vi inspiration kring hur man kan få äventyrare och utmanare att stanna kvar i verksamheten. Till exempel får vi ökad kunskap om vilka arrangemang och internationella möjligheter som kan vara en del av en utmanande och utvecklande del av scoutprogrammet.

Lär dig ta plats! (kurs)

Lär dig ta plats! ger deltagarna förutsättningar att påverka Scouternas framtid. Förutom att kursen ger kunskaper om hur scoutrörelsen fungerar och är uppbyggd, lär sig deltagarna verktyg och metoder för kunna vara delaktiga i den demokratiska processen. Därmed bidrar utbildningen till att förverkliga målet att vara en rörelse ledd av unga, stöttad av vuxna.

Trygga möten (kurs)

Scouternas vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer. En rörelse med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. I den här workshopen får deltagarna kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera alla former av övergrepp mot och mellan barn, ungdomar och vuxna. (Sexuella, Fysiska och känslomässiga).

Utbildningsinspiration (workshop)

Inom Scouternas Ledarskapsakademi anordnas flera ledarutbildningar med olika profiler för olika åldrar. Gemensamt för alla våra utbildningar är att de ger dig som ledare möjlighet till personlig utveckling. På så vis kan också den lokala scoutverksamheten stärkas. Efter avslutad workshop har kåren fått kunskap om vilka utbildningar som finns, inspiration att gå utbildningarna samt skrivit en utbildningsplan för kårens ledare.

www.scout.se/attraktiv

7


Attraktiv scoutkår!

Vad är en attraktiv scoutkår? Hur blir man det? Läs mer på www.scout.se/attraktiv eller kontakta din konsulent.

Ta steget och bli attraktiv!

Tack till våra partners!

Attarktiv_scoutk%C3%A5r_issuu  

2 Vadå attraktiva scoutkårer? Finns det någon scoutkår som lyckas utveckla sin verksamhet, behålla sina medlemmar och dessutom locka till si...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you