Page 1

EDITION WILHELM HANSEN WH13882

Carl Nielsen

SØVNEN

Partitur


Full Score

230606

Carl Nielsen

SLEEP for choir and orchestra Op. 18

EDITION WILHELM HANSEN WH 30713


140905

Carl Nielsen

SLEEP for choir and orchestra Op. 18

Full Score


The present score

Carl Nielsen SLEEP is a photographic reproduction of the work as it appears in Carl Nielsen, Works Published by the Carl Nielsen Edition, The Royal Library, Copenhagen CANTATAS 1, Vol. III/1 For a detailed account of the genesis and reception of the work, a description of the preserved source material and a detailed editorial commentary, please refer to the Volume in question. The above mentioned texts are also accessible at the following web-site:

http://www.kb.dk/dept/nbo/ma/cn/forord Possible errata will also be documented on this web-site. The CN-number at the bottom of each music page refers to the Volume in question, as does the pagina. The WH-number found below on this page (as well as on the music pages, bottom right) identifies the present, separate score.

WH 30713


Nærværende partitur

Carl Nielsen SØVNEN er en nodetro gengivelse af værket som det fremtræder i Carl Nielsen, Værker Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek KANTATER 1, Bind III/1 For en nærmere redegørelse med hensyn til værkets tilblivelse og reception, beskrivelse af det bevarede kildemateriale samt detaljeret revisionsberetning henvises til det pågældende bind. De ovennævnte tekstdele er tillige tilgængelige på følgende web-adresse:

http://www.kb.dk/dept/nbo/ma/cn/forord På denne hjemmeside vil eventuel errata også være at finde. CN-nummer såvel som pagina i bunden af nodesiderne henviser til det ovennævnte bind. WH-nummer nedenfor her på siden (og på hver nodeside nederst til højre) henviser til nærværende, separate partitur.

WH 30713


B E S Æ T N I N G O R C H E S T R A 3 flauti / 2 flauto piccolo 2 oboi 2 clarinetti 2 fagotti 4 corni 3 trombe 3 tromboni tuba timpani tam-tam campanelli archi coro (S A T B)

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

80

WH 30713


S L E E P F O R

C H O I R

S Ă˜ V N E N A N D

O R C H E S T R A

F O R

K O R

O G

O R K E S T E R

Andante tranquillo ( = 52) rall. a tempo Flauto (Flauto piccolo)

1 2

Flauto

3

Oboe

1 2

Clarinetto (Bb)

1 2

Fagotto

1 2

Op. 18

1. 1 2 dim.

Corno (F) 3 4 1 Tromba (F) 2 3 Trombone tenore

1 2

Trombone basso Tuba Timpani (G, C, F) Tam-tam Campanelli

Soprano

Alto CORO Tenore 8

Basso

Andante tranquillo ( = 52) rall. a tempo Violino 1 3 3

Violino 2

Viola 3

3

Violoncello

Contrabbasso

Copyright Š 2002 by Carl Nielsen Udgaven, The Royal Library, Copenhagen

WH 30713


2

1 poco rall.

11

a tempo 3

1 Fl.

a2

3

2 3 1 Cl. (Bb) 2

poco rall.

a tempo

Vl. 1 dim. Vl. 2 dim. Va. dim.

3

Vc. dim.

19

3

un pochettino di pi첫

1 Fl.

a2

3

2 3 1 Cl. (Bb) 2 1. 1 Cor. (F) 2

un pochettino di pi첫 con sord. Vl. 1 con sord. Vl. 2 con sord. Va. con sord. Vc.

poco rall.

25

a tempo

Vl. 1 dim.

molto tranquillo

Vl. 2 dim.

molto tranquillo

Va. dim.

molto tranquillo

Vc. dim.

molto tranquillo

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

82

WH 30713


3

rall.

a tempo ma tranq.

31 1

3

espressivo Fl.

a2

3

dim.

3

3

2 3 dim. 1. Ob.

1 2 3

dim.

3

3

3

3

1 Cl. (Bb) 3

2 dim.

Fg.

1 2 dim.

1 2 dim.

Cor. (F) 3 4

S.

A. CORO T. 8

B.

rall.

a tempo ma tranq.

senza sord. solo

Vl. 1

3

espressivo

dim.

dim.

Vl. 2 dim. Va. dim. Vc. dim.

dim.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

83

WH 30713


4 36 1 Fl.

a2 2 3

3 3

dim.

1. Ob.

1 2 3

3

1 Cl. (Bb) 2 3

3

3

3

3

3

dim.

1. Fg.

1 2

1 2 Cor. (F) dim. 3 4

Cmplli.

S.

A. CORO T. 8

B. con sord. tutti Vl. 1 6

dim.

6

Vl. 2 6

div.

dim.

6

Va. dim. Vc. dim.

Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

84

WH 30713


5

2 molto rall.

40

a tempo

1 Fl. 2 3

3

3

3

dim. 1. Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2 3

3

3

1 Fg. 2

1 2 dim. Cor. (F)

3

3 4

Cmplli. dim. 3

S.

Mil Gen

de tle

Søvn, sleep,

du be

sto lov

du be

sto lov

re ed

Mo der, mo ther,

from me pi ous

Mo mo

der, ther,

A.

Mil Gen

CORO

de Søvn, tle sleep,

mil de Søvn, gen tle sleep,

re ed

T. 8

Mil Gen

de tle

Søvn, sleep,

du be

Mil Gen

de tle

Søvn, sleep,

du be

sto lov

re ed

Mo der, mo ther,

re ed

Mo mo

ved hvis at whose

B.

molto rall.

sto lov

der, ved hvis ther, at whose

a temposenza sord. 3

Vl. 1 6

6

6

6 6

senza sord.

Vl. 2 6

6

6

senza sord. Va. senza sord. Vc. 3

6

3

6

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

85

WH 30713


6

3 molto tranq.

45 1 Fl. 2 3 1. Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2

1 dim. Fg. 2 dim. dim. 1 2 Cor. (F) dim. 3 4

dim. S.

Mo der, mo ther,

ved hvis Bryst at whose bo

vi Hvi som all

le find

fin com

der, fort,

som ref

ved uge

dim. A.

ved at

CORO

hvis whose

Bryst bo

vi som

Hvi all

le fin der, find com fort,

som ref

ved uge

sto from

re, in

der, fort,

Hvi le fin der, all find ref uge

som from

ved in

sto clem

re, ent

der, fort,

som ref

re, in

stil clem

dim. T. 8

Bryst bo

vi Hvi le fin som all find com dim.

B.

Bryst bo

vi som

Hvi all

le find

fin com

ved uge

sto from

le ent

molto tranq. Vl. 1 dim. Vl. 2 dim. Va. dim. Vc. dim. Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

86

WH 30713


7 51 1 espressivo Fl. 2 3 1. Ob.

1 2

espressivo

1 Cl. (Bb) 2

1 Fg. 2

1 2 Cor. (F) a2 3 4

S.

sto from

re, in

stil cle

le ment

Flo wea

der, ther,

der i sweet res

Fred, pite,

A.

stil clem

CORO

le ent

Flo wea

der, ther,

der sweet

i res

Fred pite

og from

der pite,

i sweet

Fred og res pite

Mør wear

ke rin y ef

rin ef

der. fort.

der. fort.

Mil Gen

de tle

T. 8

stil wea

le ther

Flo der, sweet res

Mør ke from wear y

Mil de Søvn, Gen tle sleep,

B.

Flo wea

der, ther,

der sweet

i res

Fred pite

og from

Mør wear

ke y

rin ef

der. fort.

Vl. 1

Vl. 2 div. Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

87

WH 30713


8 56 1 Fl. 2 3 1. Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2

1 2 Cor. (F) 3 4

S.

der sweet

i res

mil gen

de tle

Fred og Mør ke pite from wear y

rin der. ef fort.

Mil Gen

de tle

Søvn, sleep,

A.

Søvn, sleep,

CORO

Søvn, sleep,

mil gen

de tle

Søvn, sleep,

du be

T. 8

mil gen

de tle

Søvn. sleep.

Søvn, du mil Sleep, thou gen

de tle

Søvn. sleep.

Søvn, Sleep,

B.

Mil Gen

de tle

Søvn, sleep,

du be

from lov

me ed

Mo mo

der, ther,

mil gen

de tle

Søvn, sleep,

du be

Vl. 1

Vl. 2

div. Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

88

WH 30713


9

4

61

3

1 Fl.

a2

3

2 3 1. Ob.

1 2 a2

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

3

1 2

1 2 dim. Cor. (F)

3 4

dim.

3

S.

vor our

Mo mo

der. ther.

Da Tran

gen lang mod dig quil home be yond

vi the

dim. 3

A.

from lov

CORO

me ed

Mo mo

der. ther.

Da Tran

gen lang mod dig vi quil home be yond the

stun moun

der, tains,

bli lead

dim. T. 8

du from me be lo ved

der. ther.

Mo mo dim.

B.

from lov

me ed

Mo mo

der. ther. 3

Vl. 1

3

Vl. 2

unis. Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

89

WH 30713


10 67 1

Fl.

3

dim.

3

2 dim.

3 dim. 1 dim.

Ob. 2 a2

1.

3

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

dim.

3

a2

3

1 2 dim.

3

1 2 Cor. (F) 3 4

dim. S.

stun moun

der, tains,

bli lead

de us

Hjem, hvor to thy

til vi groves and

strĂŚ foun

ber. tains.

3

Sa Bliss

lig ful

er is

den the

dim. A.

de us

CORO

Hjem, hvor to thy

til groves

vi and

strĂŚ foun

ber. tains. dim.

3

Sa Bliss

lig ful

3

T. 8

gen quil

Da Tran

mod dig be yond

lang home

vi stun der, the moun tains

bli lead

dim. B.

Da Tran

3

gen lang mod dig quil home be yond

vi the

stun moun

der, tains,

bli lead

de Hjem, hvor us to thy

Vl. 1 dim.

3

Vl. 2 3

dim. 3

Va. dim. Vc. dim.

3

Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

90

WH 30713


11

5

72 1

3

dim.

Fl.

2. 2 3

3

1 Ob.

3

2

1 Cl. (Bb)

3

2 dim. Fg.

1 2 dim. 1. 1 2 3.

Cor. (F)

3

dim.

3 4 Trb.t.

1 2 dim.

Trb.b. dim. Tb. dim. dim.

3

3

S.

er is

den Mand, som the man who

blun slum

der, bers

som he

har luk ket si whose mind sleep dis

ne en

ber. bers.

Læ cum

Sa Bliss

dim.

3

A.

Mand, man

CORO

som who

blun der, som har luk slum bers, he whose mind

ket sleep

si dis

ne en

Læ cum

ber. Sa bers. Bliss

dim. T. 8

de us

Hjem, hvor to thy

vi and

stun der. foun tains.

til groves

dim.

vi and

stræ foun

lig ful

er is

ber, tains,

bli tran

de Hjem. quil home.

som who

blun slum

der, bers,

3

Sa Bliss

lig ful

B.

til groves

Sa Bliss

den the

Mand, man

3

ja, oh 3

Vl. 1 dim. 3

Vl. 2 dim. Va. dim.

3

Vc. dim. Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

91

WH 30713


12 78

3

1 3

Fl.

a2 3

2 3

Ob.

3

1 2 3

1 Cl. (Bb) 3

2

Fg.

1 2

3

3

1 2 3

Cor. (F) 3 4

3

S.

lig! ful!

Ja, oh

sa bliss

3

lig, ful, 3

3

3

A.

lig, ful,

CORO

sa bliss

lig, ful,

sa bliss

lig, ful,

sa bliss

dim. T. 8

er den Mand, som is the man who

3

blun der, sa slum bers, bliss

lig ful

er is

den Mand, som the man who

blun der, slum bers,

den the

Mand man

som who

dim. B.

sa bliss

3

lig, ful,

ja, oh

sa bliss

3

lig, ful,

ja, oh

3

sa bliss

lig, ful,

ja, oh

sa bliss

3

3

Vl. 1 3

3

3

3

Vl. 2 dim.

dim.

Va. dim.

3

Vc. 3

3

dim.

3

3

3

3

dim.

3

3

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

92

WH 30713


13

rall.

83 Fg.

a tempo ma molto tranq.

1 2

espressivo 3

3

1 2 dim. Cor. (F) dim.

espressivo

3

3 4 dim. Trb.t.

1 2 dim.

Trb.b. dim.

Tb. dim.

Timp. dim. dim.

3

3

S.

sa bliss

lig ful

er is

den Mand, som the man who

blun slum

der. bers. dim.

Sa Bliss

lig, ful,

sa bliss

lig! ful!

lig, sa ful, bliss

lig, ful,

sa bliss

lig! ful!

Sa Bliss

lig, ful,

sa bliss

lig! ful!

sa bliss

lig, ful,

sa bliss

lig! ful!

3

A.

lig, sa ful, bliss

CORO

dim. T. 8

blun slum

der, bers,

som who

blun slum

der. bers. dim.

B.

lig. ful.

Sa lig, Bliss ful

ja, oh,

rall. 3

a tempo ma molto tranq.

3

Vl. 1 dim.

dim.

3

Vl. 2 dim.

dim. Va. dim.

dim.

Vc. dim.

pizz.

arco

div.

Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

93

WH 30713


14

Molto agitato (

= 120 a 126)

90

muta in picc.

1 dim.

Fl.

a2

2 3 dim. Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2 dim. Fg.

1 2 con sord. 1 2

Cor. (F) 3 4

1 Tr. (F) 2 3 Trb.t.

1 2

Trb.b. Tb.

Timp.

S.

En Kval, A pang,

en a

En Kval, A pang,

en a

CORO A.

T. 8

B.

Molto agitato (

= 120 a 126) div.

sul pont. trem. Vl. 1 sul pont. trem.

div.

Vl. 2 0

sul pont. trem. Va. sul pont. trem. Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

94

WH 30713


15 99 1 Fl. 2 3

Ob.

1 2 cresc.

1 Cl. (Bb) 2 Fg.

1 2

1 2 Cor. (F)

con sord. 3 4 con sord. 1 cresc.

Tr. (F)

con sord. 2.

cresc.

2 3

cresc. S.

Tyn ge... bur den,

vé mig er jeg vaa gen? Help me! am I wak ing?

En Kval, A pang,

en Kval, a pang,

En Tyn ge... vé mig, er jeg a bur den, Help me, am I cresc.

A.

Tyn ge... bur den,

CORO

vé mig er jeg vaa gen? Help me! am I wak ing?

En Kval, A pang,

en Kval, a pang,

En Tyn ge... vé mig, er jeg a bur den, Help me, am I

T. 8

En Kval, A pang,

en Tyn ge... a bur den,

vé mig, er jeg vaa gen? Help me, am I wak ing?

En A

En Kval, A pang,

en Tyn ge... a bur den,

vé mig, er jeg vaa gen? Help me, am I wak ing?

En A

B.

Vl. 1 cresc.

Vl. 2 cresc.

Va. cresc.

Vc. cresc. Cb. cresc.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

95

WH 30713


16 107 Picc.

muta in fl. gr.

1 dim.

Fl.

2 3 dim.

Ob.

1 2 dim.

1 Cl. (Bb) 2 dim.

Fg.

1 2 dim. 1 2 cresc.

Cor. (F)

dim. a2

3 4 cresc.

dim.

senza sord.

1 Tr. (F)

senza sord. 2 3

dim. S.

vaa gen? wak ing?

vé mig, er jeg Help me! am I

vaa gen? wak ing?

jeg tru es, I’m threat ened,

ja ges, bag mig føl ger hunt ed, some thing from me

no gen, tak en!

dim. A.

vaa gen? wak ing?

CORO

vé mig, er jeg Help me! am I

vaa gen? wak ing?

jeg tru es, I’m threat ened,

ja ges, bag mig føl ger hunt ed, some thing from me

cresc.

no gen, tak en!

dim.

T. 8

Kval, pang,

en Tyn ge... vé mig, er jeg a bur den, Help me! am I

vaa gen? wak ing?

jeg tru es, I’m threat ened,

ja ges, bag mig føl ger hunt ed, some thing from me

no gen, tak en!

jeg I’m

no gen, tak en!

jeg I’m

cresc. dim. B.

Kval, pang,

en Tyn ge... vé mig, er jeg a bur den, Help me! am I

vaa gen? wak ing?

jeg tru es, I’m threat ened,

ja ges, bag mig føl ger hunt ed, some thing from me

8

unis. Vl. 1 dim. unis. Vl. 2 dim. div. Va. dim. Vc.

pizz.

dim.

Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

96

WH 30713


17 114

6

1 Fl. 2 3 a2 Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2 a2 Fg.

1 2 senza sord. a2 1 2

Cor. (F) a2

senza sord.

3 4

1 Tr. (F) 2 3

Trb.b.

Tb.

S.

jeg tru es, I’m threat ened

ja hunt

jeg tru es, I’m threat ened,

ges, ed,

bag some

mig føl ger thing from me

no tak

gen, jeg en! I’ve

véd lost

ej hvem, the way,

jeg I’ve

véd lost

ej hvem, the way,

ja ges, hunt ed,

bag some

mig føl ger thing from me

no tak

gen, jeg en! I’ve

véd lost

ej hvem, the way,

jeg I’ve

véd lost

ej hvem, the way,

bag some

mig føl ger thing from me

no tak

gen, jeg en! I’ve

véd ej lost the

jeg I’ve

véd lost

bag some

mig føl ger thing from me

no gen, tak en!

A. CORO T. 8

tru threat

es, ened,

ja ges, hunt ed,

tru threat

es, ened,

ja hunt

hvem, way,

ej the

B.

div.

ges, ed,

jeg I’ve

nat. 8

unis.

Vl. 1 div.

unis.

nat.

Vl. 2 nat. Va. nat. Vc.

arco Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

97

WH 30713


18

7 122 1 più

Fl. 2 3 più

a2 Ob.

1 2

3

3 3

a2 1 Cl. (Bb) 2 3

a2 Fg.

a2

1 2

3

3

a2 1 2 a2

Cor. (F) 3 4 1 Tr. (F) 2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb. C, F muta in B, F Timp.

S.

bag mig føl ger some thing from me

no gen, tak en,

jeg véd ej I’ve lost the

hvem, way,

jeg véd for ev

ej Vej en er doomed to

frem! stray!

bag mig føl ger some thing from me

no gen, tak en,

jeg véd ej I’ve lost the

hvem, way,

jeg véd for ev

ej Vej en er doomed to

frem! stray!

hvem, bag mig føl ger way, some thing from me

no gen, tak en,

jeg véd ej I’ve lost the

hvem, way,

jeg véd for ev

ej Vej en er doomed to

frem! stray!

jeg ved ej I’ve lost the

hvem, way,

jeg véd for ev

ej Vej en er doomed to

frem! stray!

A. CORO T. 8

B.

véd lost

ej the

hvem, way,

Vl. 1 sempre Vl. 2 sempre Va. sempre

3

3

3

3

3

3

Vc. sempre Cb. sempre

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

98

WH 30713


19 127 1

Fl.

2

3 a2 Ob.

1 2 a2

1 Cl. (Bb) 2 a2 Fg.

1 2

1 2

Cor. (F) a2 3 4

1 Tr. (F) 2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b. Tb.

S.

Ak, mør Oh, gloom

ke y,

Hu cav

ler erns,

hæn ger lavt clam my rock

og and

haardt clay

ned weigh

Ak, mør Oh, gloom

ke y,

Hu cav

ler erns,

hæn ger lavt clam my rock

og and

haardt clay

ned weigh

Ak, mør Oh, gloom

ke y,

Hu cav

ler erns,

hæn ger lavt clam my rock

og and

haardt clay

ned weigh

Ak, mør Oh, gloom

ke y,

Hu cav

ler erns,

hæn ger lavt clam my rock

og and

A. CORO T. 8

B.

haardt clay

ned weigh

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

99

WH 30713


20

8 132 1 sempre

Fl.

2 sempre

3 sempre a2 Ob.

1 2 sempre a2

Cl. (Bb)

1 2

Fg.

1 2

sempre

a2

sempre 1 2 sempre

Cor. (F) 3 4

sempre 1 sempre

Tr. (F) 2 3

sempre 1 sempre

Trb.t. 2

sempre Trb.b. sempre Tb. sempre Timp.

S.

o o

ver mig, ver me,

jeg I

vil de want to

ger run

ne a

bort, way!

ger run

ne a

bort, way!

o o

ver mig, ver me,

jeg I

vil de want to

ger run

ne a

bort, way!

ger run

ne a

bort, way!

o o

ver mig, ver me,

jeg I

vil de want to

ger run

ne a

bort, way!

ger run

ne a

bort, way!

o o

ver mig, ver me,

jeg I

vil de want to

ger run

ne a

bort, way!

ger run

ne a

bort, way!

A.

CORO

T. 8

B.

Vl. 1 sempre

Vl. 2 sempre Va.

3

sempre

3

3

3

Vc.

3

sempre

3 3

Cb.

3

sempre

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

100

3

WH 30713


21 139

muta in picc.

1

Fl.

2

3

1 Ob. 2

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2 3

3

1 2 Cor. (F) 3 4

1 Tr. (F) 2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb.

Timp.

S.

men jeg but I

er am

fan gen, cap tive,

bun den, hob bled,

Fo foot

den glip per. hold fail ing.

Ak, Oh,

skal jeg dø must I die

blandt a

men jeg but I

er am

fan gen, cap tive,

bun den, hob bled,

Fo foot

den glip per. hold fail ing.

Ak, Oh,

skal jeg dø must I die

blandt a

men jeg but I

er am

fan gen, cap tive,

bun den, hob bled,

Fo foot

den glip per. hold fail ing.

Ak, Oh,

skal jeg dø must I die

blandt a

men jeg but I

er am

fan gen, cap tive,

bun den, hob bled,

Fo foot

den glip per. hold fail ing.

Ak, Oh,

skal jeg dø must I die

blandt a

A. CORO T. 8

B.

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

101

WH 30713


22 145 Picc.

muta in fl.gr.

1 a2

Fl.

2 3 dim. 1 dim.

Ob. 2

dim.

a2

Cl. (Bb)

1 2 dim.

Fg.

1 2 dim.

dim.

1 2 dim.

dim.

Cor. (F) 3 4

dim.

dim. 1 Tr. (F)

molto dim. 2 3 molto dim.

Trb.t.

1 2 molto dim.

Trb.b. molto dim. Tb. molto dim.

Cmplli. marc. S.

dis mong

se skum le those dis mal

Klip per? vales?

dis mong

se skum le those dis mal

Klip per? vales?

dis mong

se skum le those dis mal

Klip per? vales?

dis mong

se skum le those dis mal

Klip per? vales?

A. CORO T. 8

B.

Vl. 1 dim. trem. Vl. 2 dim.

trem. div.

unis.

Va. dim. Vc. dim. Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

102

WH 30713


23 151 1

Fl.

2

3

1 Ob. 2

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2

1 2 Cor. (F)

dim. 3 4 dim. 1

Tr. (F) 2 3

Cmplli.

S.

A. CORO T. 8

B.

3

3

Vl. 1 dim.

3

Vl. 2

3

3

3

3

3

dim.

Va. dim.

3

Vc. dim. dim. Cb. dim. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

103

WH 30713


24

poco rall.

156 1

Fl.

2

3 dim. 1 Ob. 2

1 Cl. (Bb) 2 dim.

Fg.

1 2

1 2 Cor. (F) 3 4 dim. 1 Tr. (F) 2 3

Cmplli. dim. S.

A. CORO T. 8

B.

poco rall. Vl. 1

Vl. 2 dim.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

104

WH 30713


9 162

25

un pochettino meno

1

Fl.

2

3

Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2 a2 Fg.

1 2 con sord. 1 2

Cor. (F)

con sord. 3 4

1 Tr. (F) 2 3

Cmplli.

S.

Vand Wa

si ver ned, ter seeps down,

det it

dryp per, plum mets,

det it

dryp plum

per mets

Vand Wa

si ver ned, ter seeps down,

det it

dryp per, plum mets,

det it

dryp plum

per mets

A. CORO T. 8

B.

un pochettino meno Vl. 1

Vl. 2 3

3

Va. 3 3

3

Vc. 3 3

3

Cb. 3

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

105

WH 30713


26 167 1

Fl.

2

3

Ob.

1 2

1 dim.

Cl. (Bb) 2

dim.

1 dim.

Fg. 2

1 2 senza sord. Cor. (F)

con sord. 3 4

Cmplli.

S.

tungt in

i the

Dy bet. a byss.

tungt in

i the

Dy bet. a byss.

A. CORO T. 8

Det dryp per, it plum mets,

Vand si ver ned. wa ter seeps down,

Jeg I

snub stum

ler, ble,

Det dryp per, it plum mets,

Vand si ver ned. wa ter seeps down,

Jeg I

snub stum

ler, ble,

B.

Vl. 1

Vl. 2 3

3

Va. 3 3

Vc. 3

3 3

Cb. 3

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

106

3

WH 30713


27 173 1 Fl. 2 3

Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2

1 Fg. 2

1 2 Cor. (F) 3 4

1 Tr. (F) 2 3

Cmplli.

S.

snub stum

ler, ble,

styr tum

ter, ble,

snub stum

ler, ble,

styr tum

ter, ble,

A. CORO T. 8

styr tum

ter, ble,

gli head

der long

ud in

paa to

styr tum

ter, ble,

gli head

der long

ud in

paa to

B.

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

107

WH 30713


28 178

10

1 dim.

Fl.

2 cresc.

dim. 3

cresc. 1 cresc.

Ob. 2

cresc. 1 dim.

Cl. (Bb) 2

dim.

1 dim.

cresc.

Fg. 2 dim. senza sord.

dim.

1 2 Cor. (F)

3. con sord.

senza sord.

senza sord.

3 4 cresc.

Cmplli.

T. 8

CORO

Kry bet. dark ness.

B.

Kry bet. dark ness.

Vl. 1 cresc. Vl. 2 dim.

cresc.

Va. cresc.

Vc. cresc. Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

108

WH 30713


29 183

muta in picc. 1

1 dim.

Fl.

2 dim.

3 dim.

1 dim.

Ob. 2

dim. a2 1 Cl. (Bb) 2 dim. a2 Fg.

1 2 dim.

a2 1 2 dim. Cor. (F) 3.

senza sord. a2

3 4 dim.

S.

Jeg I

CORO

A.

Jeg I

Vl. 1 dim. div. Vl. 2 dim. Va. dim.

Vc. dim. Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

109

WH 30713


30 188 Fl.

2 3

Ob.

1 2

fl.gr. 2 muta in picc. 2

a2 1 Cl. (Bb) 2

a2 Fg.

1 2 con sord. 1 2

Cor. (F)

con sord. 3 4

1 Tr. (F) 2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b.

Cmplli.

S.

snub stum

ler, ble,

styr tum

ter, ble,

snub ler, stum ble,

gli head

der, long,

snub stum

ler, ble,

styr tum

ter, ble,

snub ler, stum ble,

gli head

der, long,

A. CORO T. 8

snub stum

ler, ble,

styr tum

ter, ble,

snub stum

ler, ble,

styr tum

ter, ble,

B.

Vl. 1

Vl. 2 3

Va. 3

3 3

3

Vc. 3 3

poco

3

Cb. 3

poco

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

110

WH 30713


31 1. 193 Picc.

1 2

Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2 a2 Fg.

1 2

3

3

3

3

senza sord. 1 2 Cor. (F)

senza sord. 3 4

1 Tr. (F) 2 3

a2 Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb.

Cmplli.

S.

gli head

der long

paa Kry bet. in dark ness.

Er Am

jeg I

en con

Le demned

ven de to live

paa my

Gra vens life in

gli head

der long

paa Kry bet. in dark ness.

Er Am

jeg I

en con

Le demned

ven de to live

paa my

Gra vens life in

A. CORO

T. 8

snub ler, stum ble,

gli head

der, long,

gli head

der long

ud in

paa to

snub ler, stum ble,

gli head

der, long,

gli head

der long

ud in

paa to

B.

8

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

111

WH 30713


32 197 Picc.

1 2 cre

Fl.

do

molto

scen

do

molto

scen

do

molto

3 cre

Ob.

scen

1 2 cre

marcato

Cl. (Bb)

Fg.

1 2 cre a2

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

molto cresc.

1 2 molto

1 2 Cor. (F)

molto

3 4 molto 1 molto

Tr. (F) 2 3

molto a2 Trb.t.

1 2 molto

Trb.b. molto Tb. molto Timp. molto Cmplli.

molto

cresc. S.

Bun an

de, guish,

paa Gra vens my life in

Bun an

de, guish,

og skal i con signed to

den lan

ne guish,

Grav jeg gaa til must I die in

Grun black

de? vales?

Jeg I molto

cresc. A.

Bun an

CORO

de, guish,

paa Gra vens my life in

Bun an

de, guish,

og skal i con signed to

den lan

ne guish,

Grav jeg gaa til must I die in

Grun black

de? vales?

Jeg I molto

cresc. T. 8

Kry dark

bet. ness.

Er Am

jeg I

en con

Le demned

ven de paa Gra to live my life

vens in

Bun an

de? guish?

Jeg I

cresc.

molto

B.

Kry dark

bet. ness.

Er Am

jeg I

en con

Le demned

ven de paa Gra to live my life

vens in

Bun an

de? guish?

Jeg I

8

Vl. 1 cre

scen

do

molto

cre

scen

do

molto

cre

scen

do

molto

cre

scen

do

molto

cre

scen

do

molto

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

112

WH 30713


11

33 1.

201 Picc.

2. muta in fl.gr.

muta in fl.gr.

1 2 2. - 3.

Fl.

3

Ob.

1 2

Cl. (Bb)

1 2

Fg.

1 2

a2

a2

a2 1 2 Cor. (F)

a2 3 4

1 Tr. (F)

a2

2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b. dim. Tb. dim. B, F muta in A, E Timp. dim.

S.

styr stum

ter, ble,

gli head

der ud long in

paa to

Kry dark

bet. ness.

styr stum

ter, ble,

gli head

der ud long in

paa to

Kry dark

bet. ness.

styr stum

ter, ble,

gli head

der ud long in

paa to

Kry dark

bet. ness.

styr stum

ter, ble,

gli head

der ud long in

paa to

Kry dark

bet. ness.

A. CORO

T. 8

VĂŠ Help

mig! me!

jeg I’m

B.

8

Vl. 1

Vl. 2 div.

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

113

WH 30713


34 207 1 a2

Fl. 2 3

a2 1 Cl. (Bb) 2 a2 Fg.

1 2 a2 1 2

Cor. (F)

a2 3 4

1

Tr. (F) 2 marcato 3

Trb.b.

Tb.

Timp.

S.

Vé mig! Help me!

Jeg tru es! I’m threat ened,

CORO T. 8

tru es! threat ened,

Bag some

mig føl ger thing from me

no tak

gen. en.

Vé Help

B.

Vé mig! Help me!

Jeg tru es! I’m threat ened,

Bag some

mig føl ger thing from me

no tak

gen. en.

Jeg tru I’m threat

es! ened!

Er Am

jeg I

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

114

WH 30713


35 213 1 a2

Fl. 2 3

a2 Ob.

1 2 marcato

a2 1 Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2 marcato 1 2 marcato

Cor. (F) 3 4

1 Tr. (F) 2 3 a2 Trb.t.

1 2 marcato

Trb.b.

Tb.

S.

Bag some

mig føl ger thing from me

no tak

gen. en!

Er Am

jeg vaa gen? Er I wak ing? Am

jeg fan gen? Gaar jeg I cap tive? Con signed

til to

Grun de? lan guish?

A.

Vé mig! Help me!

CORO

Jeg tru es. I’m threat ened!

Bag Some

mig føl ger thing from me

no tak

gen! en!

T. 8

mig! me!

Bag Some

mig føl ger thing from me

no tak

gen. en.

Vé Help

mig! me!

Skal Must

jeg dø blandt I die in

gen? ing?

Bag Some

mig føl ger thing from me

no tak

gen. en.

Vé Help

mig! me!

Skal Must

jeg dø blandt I die in

B.

vaa wak Vl. 1

Vl. 2

Va. div.

marc. marcato

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

115

WH 30713


36

12 219 1 cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

a2

Fl. 2 3

Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2

1 2 Cor. (F)

dim.

3 4

1 Tr. (F) a2 2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b. molto Tb. molto

cresc.

S.

Skal Shall

jeg dø blandt Klip per? I die in an guish?

Det dryp per tungt i Dy bet, It plum mets in the a byss, cresc.

mør ke Hu ler hæn ger gloom y cav erns, clam my

lavt rock

Skal Shall

jeg dø blandt Klip per? I die in an guish? dim.

Det dryp per tungt i Dy bet, It plum mets in the a byss, cresc.

mør ke Hu ler hæn ger gloom y cav erns, clam my

lavt og haardt rock and clay,

og haardt ned and clay, weigh

A. CORO

T. 8

Klip per? an guish?

Det It

dryp plum dim.

per tungt i mets in the

Dy a

bet, det dryp per byss, it plum mets cresc.

tungt in

i Dy bet, the a byss,

mør ke Hu ler hæn ger gloom y cav erns clam my

Klip per? an guish?

Det It

dryp plum

per tungt i mets in the

Dy a

bet, det dryp per byss, it plum mets

tungt in

i Dy bet, the a byss,

mør ke Hu ler hæn ger gloom y cav erns clam my

B.

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

116

WH 30713


37 224 1 dim. a2

Fl.

cre

scen

cre

scen

a2

2 3 dim. Ob.

1 2 cresc.

dim. 1 Cl. (Bb) 2

cresc. dim.

Fg.

1 2 dim.

cresc.

1 2 cresc.

Cor. (F) 3 4

cresc. 1 Tr. (F)

2.

a2 2 3

cresc. Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb. dim.

cresc.

S.

o ver mig. o ver me.

Det It

dryp per tungt i plum mets in the

Dy bet, mør ke Hu ler hæn ger lavt a byss, gloom y cav erns, clam my rock

dim.

og haardt ned o and clay, weigh o

ver ver

mig. me.

cresc.

A.

o ver mig. o ver me.

CORO

Det It

dryp per tungt i plum mets in the

Dy bet, mør ke Hu ler hæn ger lavt og a byss, gloom y cav erns, clam my rock and

dim.

haardt clay

o ver mig. o ver me.

cresc.

T. 8

lavt rock

og haardt and clay,

ned weigh

o o

ver ver

mig. me!

Gaar jeg til Grun de? Skal jeg dø blandt Con signed to lan guish? Must I die in

skum dis

le mal

cresc.

dim. B.

lavt og haardt ned o ver rock and clay weigh o ver

mig. me.

Gaar jeg til Con signed to

Grun lan

de? Skal jeg guish? Must I

dø blandt skum le Klip per? Bag mig føl ger no gen, die in dis mal an guish? Some thing from me tak en,

Vl. 1 dim.

cre

scen

dim.

cre

scen

Vl. 2

Va. dim.

cre

dim.

cre

scen

Vc. scen

do

Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

117

WH 30713


38

pesante

13

229

muta in picc.

1 do

a2 marcato

Fl.

molto

2 3 do

Ob.

molto

1 2 marcato molto a2

Cl. (Bb)

1 2 molto a2

Fg.

1 2 molto 1 2

Cor. (F)

molto a2

3 4 molto 1 Tr. (F)

molto marcato 2 3 molto a2

Trb.t.

1 2

Trb.b. molto Tb. molto Timp.

S.

Bag Some

mig thing

føl from

ger no gen! Hjælp me tak en! Help

mig! me!

Jeg I

kvæ smo

les! ther!

En These

Døds tor

angst ments

vil will

A.

Bag Some

CORO

mig føl ger thing from me

no tak

gen! en!

Hjælp Help

mig! me!

Jeg I

kvæ smo

les! ther!

En These

Døds tor

angst ments

vil will

Vé Help

mig! me!

Hjælp Help

mig! me!

Jeg I

kvæ smo

les! ther!

En These

Døds tor

angst ments

vil will

mig! me!

Hjælp Help

mig! me!

Jeg I

kvæ smo

les! ther!

En These

Døds tor

angst ments

vil will

T. 8

Klip an

per? guish?

B.

bag mig føl ger no gen! some thing from me tak en!

Vé Help

pesante 8

Vl. 1 do

molto

Vl. 2 do

molto

Va. do

molto

Vc. molto Cb. molto

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

118

WH 30713


39 234 a2 Fg.

1 2 cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

1 2 Cor. (F)

a2 3 4

1 Tr. (F) 2 3 a2 Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb.

Timp.

S.

knu shat

se mig! ter me!

Jeg I’m

syn sink

ker, ing,

jeg I’m

syn sink

ker! ing!

Al Om

mæg nip

ti ge, o tent,

o, oh,

frels save

mig! me!

Jeg I

knu shat

se mig! ter me!

Jeg I’m

syn sink

ker, ing,

jeg I’m

syn sink

ker! ing!

Al Om

mæg nip

ti ge, o tent,

o, oh,

frels save

mig! me!

Jeg I

knu shat

se mig! ter me!

Jeg I’m

syn sink

ker, ing,

jeg I’m

syn sink

ker! ing!

Al Om

mæg nip

ti ge, o tent,

o, oh,

frels save

mig! me!

Jeg I

knu shat

se mig! ter me!

Jeg I’m

syn sink

ker, ing,

jeg I’m

syn sink

ker! ing!

Al Om

mæg nip

ti ge, o tent,

o, oh,

frels save

mig! me!

Jeg I

A. CORO T. 8

B.

8

Vl. 1 cre

scen

do

cre

scen

do

cre

scen

do

Vl. 2

Va.

Vc.

cre

scen

do

cre

scen

do

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

119

WH 30713


40

14 239

Picc.

1

Fl.

2 3

muta in fl.gr.

a2 Ob.

1 2

Cl. (Bb)

1 2

Fg.

1 2

1 2 Cor. (F) a2 3 4

1 Tr. (F) 2 3

Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb.

Timp. dim. Tam.

S.

dør! die! A.

dør! die!

CORO

T.

dør! die!

8

B.

8

dør! die! trem.

Vl. 1 trem. 0

Vl. 2 trem.

dim.

trem.

dim.

Va.

Vc. dim.

trem. Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

120

WH 30713


41

poco a poco tranq. e calando 247 Fl.

1

3

3

3

dim.

3

Ob.

1 2

1 Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2 dim.

dim.

1 2 Cor. (F)

dim. 3 4 dim.

Timp. dim.

poco a poco tranq. e calando Vl. 2 dim.

dim.

dim.

dim.

Va.

Vc. dim. dim.

quasi rall. 3

255 Fl.

1 3 3

dim.

tranquillo

dim.

1 Cl. (Bb)

dim. 2 dim. 1 2 dim.

Cor. (F) 3 4 dim.

dim.

Timp. dim.

quasi rall. Vl. 2

Va. dim.

dim. Vc. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

121

WH 30713


42

15 263

molto tranq.

1 Cl. (Bb) 2

3 Cor. (F) 4

1 dim.

Trb.t. 2

dim. Trb.b. dim. Tb. dim.

Timp.

S.

Drøm Vi

me svin der, sions fad ing,

Sy dreams

ner dis

fal me, solv ing,

Drøm Vi

me svin der, sions fad ing,

Sy dreams

ner dis

fal me, solv ing,

Drøm Vi

me svin der, sions fad ing,

Sy dreams

ner dis

fal me, solv ing,

Drøm Vi

me svin der, sions fad ing,

Sy dreams

ner dis

fal me, solv ing,

A.

CORO

T. 8

B.

molto tranq.

solo

sul D

Vl. 1 espressivo Vl. 2

Va.

Vc.

pizz. Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

122

WH 30713


43 271 Ob.

1 2

Andante

1.

rall.

marcato

1 dim.

Cl. (Bb) 2

Fg.

1 2

1. 1 2 dim.

Cor. (F) 3 4

dim. 1 Trb.t. 2

Trb.b.

Tb.

S.

Blænd værk phan toms

bleg ner hen. fade a way.

Blænd værk phan toms

bleg ner hen. fade a way.

Blænd værk phan toms

bleg ner hen. fade a way.

Blænd værk phan toms

bleg ner hen. fade a way.

A.

CORO

T. 8

B.

Andante

rall.

Vl. 1

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

123

WH 30713


16

44 279

Tempo I (Andante tranq.) 1.

1 Cl. (Bb) 2

1 3

Fg. 2

1 2 Cor. (F) 3 4

Trb.t.

1 2

Trb.b.

Tb.

dim. 3

S.

From Gen

me tle

Søvn, sleep,

vor be

mil lov

de ed

Mo mo

der, giv ther, give

mig me

dim.

3

A.

From Gen

CORO

me Søvn, vor tle sleep, be

mil lov

de ed

Mo mo

der, ther,

giv give

mig me

at once

ter a

Fred gain dim. 3

T. 8

From Gen

me tle

Søvn, sleep, dim.

B.

From Gen

Tempo I (Andante tranq.)

3

me Søvn, tle sleep,

tutti

giv give

mig me

at once

ter a

3

Vl. 1

Vl. 2

3

Va. 3

Vc. 3

arco div. Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

124

WH 30713


45 286 1

3

cresc.

Fl.

2 3

cresc. 3 cresc. cresc. 3

Ob.

1 2 3

cresc.

3

1 Cl. (Bb) 2 3

cresc. 3

3

3

Fg.

1 2 cresc.

1 2 Cor. (F)

a2 3 4 cresc. S.

at ter once a

Fred gain

og thy

Hvil; lad peace; let

mig, me,

lad mig, let me,

vor mil our pi

de ous

der, ther,

Mo mo

3

dit thy

ved at

cresc. 3

A.

og thy

CORO

Hvil; lad mig ved peace; let me at

dit thy

Hjer breast

te,

lad mig, let me,

de Mo ed mo

vor mil be lov

der, ther

fin let

de ny me find

e re

cresc. 3

T. 8

from gen

3

me tle

Søvn, sleep,

giv mig give me,

at give

ter me

Fred once

og thy

cresc. B.

Fred og gain thy

Hvil; lad peace; let

mig ved dit Hjer me at thy breast

te,

lad mig, let me,

vor mil our pi

de Mo der, ous mo ther,

ved dit at thy

Hjer te bo som

Vl. 1 3

3

Vl. 2

3

Va. 3

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

125

WH 30713


46

17 291

3

1 dim. Fl.

3

a2

3

2 3 dim. 1 Ob.

dim. 2 dim. 3

1 dim.

Cl. (Bb)

3

3

2 dim.

Fg.

1 2

dim. 1 2 Cor. (F) dim.

a2 3 4

dim. dim.

3

S.

Hjer te bo som

fin dis

de ny e co ver new

Kræf re

dim.

ter. lease.

3

Søvn, Sleep,

vor oh

3

A.

Kræf sour

CORO

ter, ny e Kræf ces, re sour ces,

ter, ny new

e re

Smil. lease.

Søvn, Sleep,

vor oh

Mo der, Søvn, vor Sø mo ther, sleep, oh, sis

dim. T. 8

Hvil, from peace gen

me tle

Søvn, sleep,

o, from me oh, gen tle

Søvn, sleep,

Kræf re

ter, lease,

ny new

from gen

me Søvn. tle sleep.

dim. B.

fin de ny dis co ver

e new

e re

Smil. lease.

3

Vl. 1 dim. 3

3

Vl. 2 dim. Va. dim. Vc. dim. Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

126

WH 30713


47

18

297 1 cresc.

Fl.

dim.

a2 2 3 dim. 3

Ob.

1 2 dim.

1 Cl. (Bb) 2 dim.

3

Fg.

1 2 dim.

3

3

1 2 Cor. (F)

dim. 3 4 dim. 1

Tr. (F)

2. 2 3 dim.

3

S.

Mo der, Søvn, vor Sø mo ther, sleep, oh sis

med sweet

ster ter

det o

Glem sels ten der

mil de bliv ions

Bæ mis

ger, hil tress, hail

dig, du, som to thee our

dim. 3

A.

ster, ter,

CORO

med sweat

det o

mil de bliv ions

Glem ten

sels Bæ ger, der mis tress,

Søvn, sleep,

vor oh

ster, hil ter, hail

Sø sis

dig, du, som to thee our

dim.

3

T. 8

3

Søvn, Sleep,

vor oh

Mo mo

der, ther,

Søvn, sleep,

vor oh

Søvn, sleep,

vor oh

dim. B. 3

Søvn, Sleep,

vor oh

Mo der, Søvn, mo ther, sleep,

vor oh

Sø sis

ster, ter,

3

3

Vl. 1 dim. 3

Vl. 2 dim.

3

Va. 3

dim.

Vc. dim.

3

div. Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

127

WH 30713


48

quasi rall. 303 1 poco

3

Fl.

espressivo

dim. 3

3

2 3 3

poco

3

espressivo

dim.

3 3

Ob.

1 2 poco

espressivo

poco

espressivo

dim.

1 Cl. (Bb) 2 dim.

3 3

Fg.

3

1 2 3

poco

dim.

1 2 poco

Cor. (F)

dim.

3 4 poco

dim.

1 Tr. (F) 2 3 poco

3

dim.

espressivo

S.

lin sweet

drer, kvæ ger, de liv ’ress!

du, Our

som trø ster. Da gen com for ter. Tran quil

poco

lang home

espressivo

mod dig, mod be yond, be

der, tains

dim.

3

3

dig vi stun yond the moun

A.

lin sweet

CORO

drer, kvæ ger, de liv ’ress!

du, Our

som trø ster. Da gen com for ter. Tran quil

lang home

mod dig, mod be yond, be

poco

3

dig vi yond the

stun moun

der, tains

dim.

T. 8

Sø sis

ster. ter.

Da Tran

poco

gen quil

lang home

mod be

3

dig yond

vi stun der, the moun tains,

dim.

B. 3

Sø sis

ster. ter.

Da Tran

gen lang quil home

mod dig vi be yond the

stun moun

der, tains,

quasi rall. 3

Vl. 1 poco

dim.

espressivo 3

3

Vl. 2 poco

espressivo

dim. 3

3

Va. poco

espressivo

dim. div.

Vc. poco

dim. unis.

Cb. poco

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

dim.

128

WH 30713


49 308 1 3

Fl.

2 3

3 3

cresc. Ob.

1 2 cresc.

3

dim.

3

1 Cl. (Bb) 2 3

cresc.

3

dim. 3

Fg.

3

1 2 3

3

dim. 1 2 Cor. (F)

dim. 3 4

3

3

cresc.

dim.

S.

bli de lead us

Hjem, to

hvor til vi thy groves and

stræ foun

3

ber. Sa lig er tains. Bliss ful is 3

den Mand, the man,

som blun der, som who slum bers, he

cresc.

har luk ket si ne whose sleep dis en dim.

A.

bli de lead us

CORO

Hjem, to

hvor til vi thy groves and

stræ foun

ber. Sa lig er tains. Bliss ful is

den the

Mand, man,

som blun who slum dim.

cresc. T. 8

bli lead

3

de Hjem, hvor to thy us

til groves

3

vi and

stræ foun

ber. Sa tains. Bliss cresc.

lig ful

er is

den the

Mand, man,

som who

blun der. slum bers. dim.

B.

bli lead

3

de Hjem, hvor to thy us

til groves

3

vi and

stræ foun

ber. Sa tains. Bliss

3

3

3

3

lig ful

er is

den the

Mand, man,

som blun who slum

der. bers.

Vl. 1 dim. Vl. 2 dim. 3

3

3

3

Va. dim. unis.

Vc. dim. unis.

div. Cb.

dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

129

WH 30713


50

19 313

poco rall.

a tempo

1 3

Fl.

3

dim. 3

3

2 3 dim. Ob.

1 2 dim. 3

3

1 Cl. (Bb) 2 dim. 3

Fg.

3

1 2 dim. 1 2 dim. dim.

Cor. (F) 3 4

dim.

Cmplli. 3

3

dim.

S.

ber. bers.

LĂŚ cum

Sa Bliss

lig, ful,

sa bliss

lig, ful,

3

3

sa bliss

lig, ful,

sa bliss

lig ful

er is

den Mand, the man

som who

lig, ful,

sa bliss

lig ful

er is

den Mand, the man

som who

lig, ful,

sa bliss

lig ful

er is

den Mand, the man

som who

lig, ful,

sa bliss

lig ful

er is

den Mand, the man

som who

dim.

A.

der. bers.

CORO

lig, ful,

Sa Bliss

sa bliss

lig, ful,

3

3

sa bliss dim.

T. 8

Sa Bliss

lig, ful,

sa bliss

lig, ful,

sa bliss

dim.

B.

Sa Bliss

lig, ful,

poco rall.

sa bliss

3

lig, ful,

3

sa bliss

lig, ful,

sa bliss

sul pont. trem.

a tempo 3

3

Vl. 1 sul pont. trem. 3

3

Vl. 2

3

3

3

3

sul pont. trem.

Va. div. Vc. dim. div. Cb. dim.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

130

WH 30713


51 318

3

1 marcato

dim.

Fl. a2

3

2 3 marcato Ob.

dim.

1 2 1.

1 Cl. (Bb) 2 marc.

Fg.

1 2

molto tranquillo 1 2 Cor. (F)

molto tranquillo 3 4

Cmplli.

S.

blun slum

der! bers!

Sa Bliss

lig! ful!

blun slum

der! bers!

Sa Bliss

lig! ful!

blun slum

der! bers!

Sa Bliss

lig! ful!

blun slum

der! bers!

Sa Bliss

lig! ful!

A. CORO

T. 8

B.

Vl. 1

Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

131

WH 30713


52 324

3

1 dim.

Fl. a2 2 3

3

dim. 1. 1 Cl. (Bb) 2 dim.

dim.

1 2 dim.

Cor. (F)

dim.

3 4

S.

Sa Bliss

lig! ful!

Sa Bliss

lig! ful!

Sa Bliss

lig! ful!

Sa Bliss

lig! ful!

A.

CORO

T. 8

B.

nat. Vl. 1 morendo nat. Vl. 2 morendo nat. Va. morendo

Vc. dim.

morendo

Cb.

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

132

WH 30713


AN DEN SCHLAF *

Wasser tropft schwer – dumpf hallt sein Rauschen wider Ich gleite, schwanke – falle strauchelnd nieder!

Holder Schlaf! voll Muttertreue

Bin ich, ein Lebender, im Todesschlunde?

Birgst du uns an deinem Herzen.

Soll ich in diesem Grabe gehn zu Grunde?

Lässt uns finden dort aufs Neue Trost und Kraft in Leid und Schmerzen. Traüme schwinden, Schein verbleichet, Holder Schlaf voll Muttertreue!

Blendwerk weichet hin.

In des langen Tages Stunden,

Holder Schlaf, du milde Mutter,

Sehnsuchtsvoll zu dir wir streben.

Die uns Ruh und Frieden schafft,

Selig wer dich hat gefunden,

Lass an deiner Brust mich finden,

Den der Schlaf entrückt dem Leben!

Neuen Frohsinn, neue Kraft. Mutter, Schwester mir, o Schlummer,

Selig, wer dich hat gefunden!

Reich mir still die Letheschalen, Heil dir, der du stillest Qualen, Tröstest sanft in Leid und Kummer.

O Qual – o Schrecken! Weh mir! Bin ich wach?

In des langen Tages Stunden,

Es jagt mich – treibt mich – Jemand folget mir nach!

Sehnsuchtsvoll zu dir wir streben,

Ich weiss nicht wer – ich irr auf fremden Steg, -

Selig, wer dich hat gefunden,

Ich strauchle – zage, finde nicht heim den Weg!

Dem der Schlaf entrückt dem Leben!

Rings umschliesst mich, starrend in Nacht und Grauss,

Selig, wer dich hat gefunden!

Dräuender Fels – ich will hinaus – hinaus! Mich hält gefangen finstres Steingeklüfte,

Johannes Jørgensen

Naht mir der Tod im Schauer dieser Grüfte?

*

Oversættelse: C. Rocholl. Gengivet efter det trykte partitur, kilde A .

*

Translation: C. Rocholl. Quoted from the printed score, Source A .

Carl Nielsen Udgaven CN 00023

133

WH 30713


WH 30713 ISBN-10: 87-598-1453-5 ISBN-13: 978-87-598-1453-6


WH13882 ISBN 978-87-598-5999-5

Nielsen SØVNEN  

Chorus and Orchestra/Ensemble; score; Edition Wilhelm Hansen; musicsalesclassical.com; 22974

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you