Page 1

EDITION WILHELM HANSEN WH31001

Poul Ruders

HÄNDEL VARIATIONS

Score


Commissioned by and dedicated to the Aarhus Symphony Orchestra in celebration of their 75th anniversary 2010

Poul Ruders

HANDEL VARIATIONS Ninety Symphonic Reflections on Eight Bars by Georg Friedrich Handel 2009

for orchestra

Premiered by The Aarhus Symphony Orchestra conducted by Giancarlo Andretta at the Aarhus Concert Hall 14 January 2010

Full Score Duration: c. 35 min.


Orchestra

3 Flutes, 3rd dbl. Piccolo 3 Oboes, 3rd dbl. Cor Anglais 3 Clarinets in B , 3rd. dbl. Bass Clarinet in B 3 Bassoons, 3rd. dbl. Contra Bassoon 4 Horns in F 3 Trumpets in B 3 Trombones 1 Tuba 3 Percussion (three players): 1) Glockenspiel (Glsp.), Cymbals (Cymb.), Claves, Sizzle Strip (Theatre Lightning) (Thund.), Police Whistle (Whist.), Reco-reco (Reco), Japanese Wood Block (Mo-Ku-Bois) (Jap. Blck.), Triangle (Trgl.), Snare Drum (Sn. Dr.), Chinese Cymbal (Chi. Cymb.), Bali Gong, large:

2) Vibraphone (Vibr.), Tubular Bells (Tub. Bells), Bass Drum (B. Dr.), Whip, Vibraslap (Vibr. Slap), Mark Tree, Triangle (Trgl.), Bali Gong, large:

3) Tamtam, large (Tamt.), Marimba (Mar.), Crotales (Crot.), Xylophone (Xyl.), Cymbals, suspended (Cymb.) Triangle (Trgl.), Waterphone (Wat. Ph.), Basler Drum (Basl. Dr.)

1 Harp 1 Piano 1 Celesta

Strings

The score is not written in C All transposing instruments are notated in their relevant transpositions All accidentals apply to each single note only, with the exception of tied notes Naturals are for "safety" only


For further information about the composer, visit the web-site of Edition Wilhelm Hansen:

www.ewh.dk where you will find: list of works programme notes recording information relevant electronic updates performance calendar links news and much more ...


Poul Ruders HANDEL VARIATIONS Ninety symphonic reflections on eight bars by Georg Friedrich Handel 2008-2009

PREFACE / PROGRAMME NOTE The short, feisty Bourrée from Handel´s famous Water Music (First Suite, in F major) has for some years been hovering at the back of my mind as possessing the perfect potential for a series of variations. Not unlike the short “morsel” by Henry Purcell (the witches Ho-ho-ho-chorus from the opera Dido and Aeneas), which kicks off the ten variations of my orchestral work Concerto in Pieces, the music per se is not particularly interesting, but it nevertheless grows on you and is difficult to get rid of. It is merely a handful of sequences (a technique much used in the Baroque era – a method in which the same motif is being shifted up and down in a specified order). Actually, it is only the first eight bars of the Bourrée which I haul through the wringer. It would be obvious to assume, that Handel Variations make up a sequel to Concerto in Pieces, but in spite of the similarity in character between the two chosen themes, the Handel Variations are far more symphonically coherent. There are no less than ninety (!) variations and each variation (they are relatively short, ranging from four up to forty-something bars) runs seamlessly into the next, creating a huge symphonic body of constantly changing colours. I set out with the original theme without interfering, but the “erosion” begins to gnaw away at the theme already from the first variation. Imagine a vast gallery of Handel portraits, in which Georg Friedrich appears, at first fully recognizable, but then the “disfiguration” sets in, and approximately halfway into the piece, all recognizability is gone – and now Handel-variations become Rudersvariations, because I carry on transforming the middle variations, which now are more Ruders than Handel… And the inevitable question: why ninety variations? Well, “mission accomplished” – so to speak – it was time to draw the final bar line and call it a day. Handel Variations, which last about 35 minutes, were commissioned by and are dedicated to the Aarhus Symphony Orchestra, in celebration of the orchestra´s 75th anniversary. The premiere took place on 14 January 2010, conducted by Giancarlo Andretta. Poul Ruders, September 2009


Poul Ruders HÄNDEL VARIATIONER 90 symfoniske betragtninger over otte takter af Georg Friedrich Händel 2008-2009

Forord / Programnote Den korte, sprælske Bourrée fra Händels berømte Water Music (første suite, i F-dur) har i nogle år ligget og rumsteret i mit baghovede som et oplagt emne for en variationsrække. I lighed med den lille ”bid” af Henry Purcell (heksenes Ho-Ho-Ho-kor fra operaen Dido og Æneas), som danner variationsgrundlaget for mit orkesterværk Concerto in Pieces, er musikken i Händels stykke ikke specielt sofistikeret eller spektakulær, men den bider sig alligevel fast i øret og er svær at komme af med igen. Der er tale om en håndfuld såkaldte sekvenser (en teknik, som var meget brugt i barokken, en metode, hvor det samme motiv blev flyttet op eller ned i en bestemt rækkefølge). Faktisk er det kun de første otte takter af Bourréen, som jeg tager under behandling. Nu ville det være nærliggende at tro at Händel Variationer er en slags ”Concerto in Pieces nr. 2”, men på trods af at de to valgte temaer tilsyneladende har samme karakter, så er Händel- variationerne langt mere symfonisk sammenhængende. For det første er der ikke mindre end halvfems (!) variationer. Alle variationerne (som gennemgående er korte, fra fire op til nogle-og-fyrre takter) glider umærkeligt over i hinanden og danner en stor symfonisk ”forvandlingskugle”. Der lægges ud med det originale tema, uden indgriben, men allerede fra første variation, begynder ”eroderingen” lige så stille. Man kan prøve at forestille sig et portrætgalleri, hvor Händel først optræder i fuld genkendelighed, men langsomt ændres konturerne, og omtrent halvvejs inde i stykket er al ”oprindelighed” forsvundet – og Händel-variationer bliver nu til Ruders-variationer, da jeg varierer videre på de sene, midterste variationer, som er mere Ruders end Händel… Og til det oplagte spørgsmål: hvorfor lige halvfems variationer? Missionen var fuldbragt – mission accomplished, som de siger på engelsk; alle variationsmulighederne opbrugt – det var på tide at sætte dobbeltstregen i partituret. Værket er bestilt af og tilegnet Aarhus Symfoniorkester i anledning af orkestrets 75-års jubilæum, med uropførelse den 14. januar 2010, dirigent Giancarlo Andretta. Spilletiden er ca. 35 minutter. Poul Ruders, august 2009


Poul Ruders HANDEL VARIATIONS WH 31001 ISBN 978-87-598-1853-4

Cover montage by Michael Rehder


HANDEL VARIATIONS for symphony orchestra Theme Leggiero Flauto

Poul Ruders, 2009

= 112

1 2 8

Piccolo Oboe

1 2 leggiero

Corno inglese 5

Clarinetto 12 in Si Clar. basso 3 in Si

9

a2

Fagotto 12 Contrafagotto

Corno in Fa

8

1 3 5

2 4 5

Tromba in Si

1 2 2

3 2

1 2 Trombone 3 Tuba

1 Percussione 2 3

Arpa

Piano

8

Celeste

8

Leggiero

= 112

1 leggiero

Violin 2

leggiero

Viola leggiero

Violoncello leggiero

Contrabbasso

8

WH 31001

Copyright Š 2009 by Edition Wilhelm Hansen AS Copenhagen

ISBN 978 87 598 1853 4


2 Variation 1 9 Fl. 1 2 8

Picc. legato

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

a2 legato

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

marc.

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

8

Si


3

16

Variation 2

Fl. 1 2 8

Picc. a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si a2

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 Cup-mute

Tr.

1.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc. 3

Arpa

Si

Pno.

Cel.

solo

Tutti unis.

1 Vl.

pizz.

2 pizz.

Va. pizz.

Vc.

Cb.

8

arco


4 ( = )

Variation 3 23 Fl. 1 2 8

Picc.

Ob. 1 2

C. i.

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

2 4 cup mute

1 2 Tr. in Si

(senza sord.)

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

ord.

l.v.

étouffé

Arpa

Pno.

Cel.

solo

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

pizz. arco

pizz. / div.

pizz. Tutti: arco


5

( = )

Variation 4 a2

31 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

a2

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1. Harmon mute

1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

Pno.

senza ped.

Cel.

arco

1 Vl.

div.

2 Va. Vc. div.

Cb.

8


6 Variation 5 Mezzo T

37

a2

= 56 ( = 112)

Fl. 1 2 8

Picc. a2

1.

Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

(a2)

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 (1.)

Tr.

1 2

senza sord. senza sord.

in Si

2.

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

Mezzo T gliss

= 56 ( = 112)

.

1 Vl. unis.

2 pizz.

Va. arco

pizz.

Vc. unis.

Cb.

8


7 (2 + 3 + 2)

(3 + 2 + 2)

43 Fl. 1 2 8

Picc. a2 a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor.

a2

in Fa

2 4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Campane

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel. (2 + 3 + 2)

(3 + 2 + 2)

1 div.

Vl.

unis.

div.

2 arco

Va. Vc. unis.

Cb.

8


8 =

Variation 6 49 1 Fl. 2 8

Picc. 1 Ob. 2 C. i.

1 Cl. in Si

2 Cl. bso. 1 Fg. 2 Cfg.

Cor. in Fa

Tr. in Si

8

1 3 2 4 1 2 3 1

Trbn. 2 3 Tb. Campanelli

1 soft beaters Vibr.

Perc. 2 Motor off

Mar.

3 sulla tavola

Arpa

D C B -E F G A

Cel.

unis.

flaut.

gliss.

gliss.

1 Vl.

pizz.

2

Va. pizz.

Vc. Cb.

8

div.


9 (

=

)

Variation 7 55 1 Fl. 2 muta in Fl. gr.

8

Picc. 1 Ob. 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 Cl. bso. Fg. 1

Fg. 2 Cfg.

Cor. in Fa

Tr. in Si

8

1 3 2 4 1 2 senza sord.

3 1. 2. velvet mutes

1 2 Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Vibr.

Perc. 2 Mar.

3

Arpa ord.

Cel.

étouffé

1 Vl.

flaut., arco

2 pizz.

Va. unis. arco

Vc. Cb.

8


10

62

a2

1 2 Fl.

8

3 1 Ob. 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si Cl. bso.

a2

Fg. 21

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa a2

2 4

4

1 (cup)

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 con sord.

Tb.

Perc.

Arpa

G

D

A

F

Cel.

1 Vl. 2 arco

Va. pizz.

Vc. Cb.

8

arco


11

67 1 2 Fl.

8

3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

muta in Cl. in Si

Cl. bso.

Fg. 21

Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa a2

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 senza sord.

Tb.

Perc.

ord.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2

Va. Vc. pizz.

Cb.

8

arco


12 ( = )

Variation 8 73 1 2 Fl. 3 Ob. 12

C. i. 1 2 Cl. in Si

3

Fg. 21

Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

a2

2 4 senza sord.

1 2 Tr. in Si

3 senza sord.

1 2 Trbn. 3

Tb.

Cymb.

1

l.v.

l.v.

B. Dr.

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

l.v.

Pno.

1 Vl. 2 div.

Va. div. unis.

Vc. arco

Cb.

8


13

accel.

a2

80 1 2 Fl.

muta in Picc.

3

Ob. 1 2

C. i. 1 2 Cl. in Si

muta in Cl. bso.

3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor.

a2

in Fa

a2

2 4

1 2 Tr. Harmon mute

in Si

3 a2

1 2 Trbn. 3

Tb.

Cymb.

1

l.v. B. Dr.

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Pno.

accel. sul pont. al tallone

1 Vl.

sul pont. al tallone

2

Va. Vc. unis.

Cb.

8

div.

unis.


14 Variation 9 = 112 (Tempo I ) 86 Fl. 12 8

Picc. Ob. 12 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa 2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Camp.

1 Vibr.

Perc. 2 (senza ped.) 15

Crot.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

3

Arpa

8

Pno.

Cel.

= 112 (Tempo I ) Vl. 1 2 Va. Vc.

Cb.

gli

8

ss.

.

sim

loco


15

91 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Camp.

1 Vibr.

Perc. 2 15

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

Crot.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.


16

96 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa 2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Camp.

l.v.

1 Vibr.

Perc. 2 15

Crot.

l.v.

3 l.v.

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


17 (

=

)

Variation 10 100

( )

Fl. 1 2 muta in Fl. gr.

8

Picc. Ob. 1 2 C. i.

1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si

a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 Harmon mutes (stems pulled)

1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Camp.

1 Perc. 2 Crot. 15

l.v.

3

Arpa

Pno.

senza ped.

Cel.

( ) 1 Vl. 2 Va. div.

Vc. div.

Cb.

8


18

104 1 2 Fl.

8

3 a2

Ob. 1 2 C. i.

1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si a2

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. 1 Perc. 2 8

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. pizz.

arco

pizz.

Vc. pizz.

Cb.

8

arco


19

108 1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i.

1 Cl. in Si

2 Cl. bso. a2

Fg. 21 muta in Fg. 3

Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

1 3 a2

2 4 a2 (Harmon mutes)

Tr.

1 2 (Harmon mute)

in Si

3 straight mutes

1 2 Trbn. 3 Tb. Claves

1

Frustra

Perc. 2 8

Xyl.

3

Arpa

Pno.

Cel.

div. unis.

1 Vl.

div.

unis.

2 Va. unis.

Vc. Cb.

8


20 (

=

)

Variation 11 a2

112 1 2 Fl. 3

a2

Ob. 1 2 C. i. a2 a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si 1. solo

1 2 Fg. 3 a2

1 3 Cor.

cresc.

in Fa

2.

2 4

cresc.

Tr. in Si

1 2 3 senza sord.

1 senza sord.

Trbn. 2 3 Tb. Clavesa

1 Frustra

Perc. 2 8

Xyl.

3

Arpa

Pno.

Cel.

sul pont.

1 Vl.

sul pont.

2 sul pont.

Va. Vc. Cb.

8


21

116 1 2 Fl.

muta in Picc.

3 1 Ob. 2 C. i.

Cl.

1

in Si

2 Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 3

Cor. in Fa

Tr. in Si

1 3 2 4 1 2 3 1

Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

solo

1 espr.

Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


22 ( = )

Variation 12 123 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 3

Cor. in Fa

1 3 2 4 1.

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

(solo) tutti

1 Vl. 2 Va. Vc. 2 soli

Cb.

8


23 ( = )

Variation 13 129 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3

Cor. in Fa

Tr. in Si

1 3 2 4 1 2 3

1 Trbn. 2 3

Tb.

1 Camp. Vibra slap

Perc. 2

l.v.

l.v.

scrape with metal stick

norm.

Tamt.

3

l.v.

l.v. l.v.

Arpa

Pno.

Cel.

con sord.

intimo

con sord.

intimo

1 Vl. 2 con sord.

Va. intimo

con sord.

Vc. tutti, div.

Cb.

8

pizz.


24

135 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3

Cor. in Fa

Tr.

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va. cresc. pizz.

Vc.

Cb.

8


25

( = )

Variation 14

143 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3 1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 wa-wa

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 Mar.

3

Arpa

Pno.

Cel.

pizz.

senza sord.

1 Vl.

pizz.

senza sord.

2 Va. div.

pizz.

Vc. arco

Cb.

8

Tutti, unis. arco


26 ( = )

Variation 15 149 Fl. 1 2 8

Picc. 1 Ob. 2 C. i. Cl. 12 in Si

Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3

1 Cor. 3 in Fa

a2

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2

Mar. 15

Crot.

arco

l.v.

3 arpeggio

Arpa

l.v.

Pno.

Cel.

arco

1 Vl.

arco

2 senza sord.

Va. senza sord.

Vc. Cb.

8


27

154 1 Fl. 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si

Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3 1 3 Cor. in Fa

2 4 1. (Harmon)

1 2 Tr. (Cup)

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 soft beaters

Vibr.

Perc. 2 15

3 non arpeggio

Arpa

F A

l.v.

l.v.

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va. div.

Vc. Cb.

8

pizz.


28

160 1 Fl. 2 muta in Fl. 3

8

Picc. Ob. 1 2 muta in Ob. 3

C. i. 1 Cl. in Si

2

Cl. bso. 1 2 Fg. 3

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 Tr. in Si

(Cup)

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 15

Crot.

arco

3

Arpa

F

C

Pno.

Cel.

tutti, unis. solo

1 Vl.

gli altri

2 Va. Vc. Cb.

8


29

167 1 2 Fl. 3

1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3

1 3 Cor. in Fa

2 4

1 Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc. 3

F

Arpa

Pno.

Cel.

div.

unis.

1 Vl.

div.

2

Va.

Vc. Cb.

8

unis.


30 (

=

)

Variation 16 173 1 2 Fl. 3 a2

1 2 Ob. 3 a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

a2

1 2 Fg. 3

1 3 Cor. in Fa

2 4 senza sord.

1 Tr. in Si

a2

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Police Whistle

1

Sizzle-strip Frustra

Perc. 2 Piatto sospeso

3 damped

Arpa

D

Pno.

secco

Cel.

1 Vl. 2

Va. pizz.

arco

pizz.

arco

Vc.

Cb.

8


31

179 1 2 Fl. 3 a2

1 2 Ob. 3

a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si a2

1 2 Fg. 3

a2

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1 Tr. in Si

a2, senza sord.

a2

2 3 1 2

Trbn. 3

Tb. Police Whistle

1 Sizzle-strip Frustra

Perc. 2 Piatto sospeso

3

Arpa

Pno.

Cel.

div.

unis.

1 Vl. 2 Va. Vc. div.

Cb.

8

unis.

div.

unis.

div.

unis.


32 (

187

=

)

Variation 17 = 168 a2

1 2 Fl. 3 1 2 Ob.

muta in C. i.

3 a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg.

muta in Cfg.

3

1 Cor. 3 in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc. 3

Arpa

Pno.

Cel.

= 168 con sord.

2 soli (desk 1) (con sord.)

solo

1 Vl. 2 Va. pizz.

Vc.

Cb.

8


33

191 1 2 Fl. 3

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

Tr. in Si

1 2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc. 3

Arpa

Pno.

Cel.

con gli altri

1 Vl.

tutti: div. con sord.

2 Va. Vc. Cb.

8

unis.


34

195 1 2 cresc.

Fl. 3

cresc.

Ob. 12 C. i. 1 cresc.

Cl. 2 in Si

cresc.

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 cresc.

3 Cor.

cresc.

in Fa

2 cresc.

4 cresc.

Tr. in Si

1 2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc. 3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl.

senza sord.

2

Va. arco

Vc.

Cb.

8


(

35

= )

Variation 18 = 168 199 1

Fl. 2

3 Ob. 1 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3

sim.

Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4

sim.

1 2 3 a2

1 2 Trbn. 3 (sord.)

Tb.

Reco Reco

1

l.v.

l.v.

B. Dr.

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

Pno.

senza sord. l.v.

Cel.

senza sord.

div.

1 Vl.

con sord.

2 con sord.

Va. sul pont.

Vc. sul pont.

Cb.

8

div., sul tasto


36

204

a2

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 solo

C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa 2 4

1 Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 B. Dr.

Mark Tree

Perc. 2 Tamt.

3 étouffé

Arpa

Pno.

Ped. sempre

Cel.

punta d’arco

1 Vl.

punta d’arco

2 punta d’arco

Va. Vc. div., sul tasto

Cb.

8


37 (

=

)

Variation 19 210 a2 1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 harmon mute

1 Tr. in Si

harmon mute

2 3 straight mute

1 straight mute

Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

G

Arpa

C

E

G

norm.

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. unis., pizz., ord.

Vc. Cb.

8


38

216 a2 1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor.

cresc.

in Fa

2 4 cresc.

1 Tr. in Si

2 3

a2

3. harmon mute

1 2 Trbn. 3 Tb. Wd. Blk.

Claves

1 Frustra

Perc. 2 Mar.

3

Arpa

Pno.

Cel. unis., senza sord. div.

1 Vl.

senza sord.

2 senza sord.

Va. arco

Vc. unis.

Cb.

8

ord.

div.


39

a2

221 1 2 Fl. 3

a2

Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Wd. Blk.

1 Perc. 2 Mar.

3

Arpa

Pno.

Cel.

sul pont.

1 Vl.

sul pont.

2

Va. Vc. unis.

Cb.

8

div.

sul pont.


40

(

= )

Variation 20 = 112 226

a2

1 2 Fl. 3 1 Ob. 2 C. i. 1 Cl.

5:4

in Si

2 5:4

Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 cup mute

1 Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb. Perc. sulla tavola

Arpa

sulla tavola

D F

ord.

Pno.

Cel.

ord., trem. punta d’arco div.

1 Vl.

ord., trem. punta d’arco

2 ord., trem. punta d’arco

Va. pizz. div.

unis.

Vc. pizz.

Cb.

8

A


41

231 1 Fl. 2 3 1 Ob. 2 C. i.

Cl.

1

in Si

2 Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa 2 4 (cup)

1 Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb. Perc.

Arpa

l.v.

Pno.

Cel.

unis.

3

1 Vl. 3

2 3

Va. (pizz.)

arco

3

Vc. div.

Cb.

8

arco

3 3


42 ( = )

Variation 21 234 1 3

3

3

3

3

3

3

3

Fl. 2

3 Ob. 12 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

3

pizz.

1 3

Vl. 3

2 Va. Vc. Cb.

8

pizz.


43 ( = )

Variation 22

( )

241 1 Fl. 2

3 Ob. 12 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 (cup mute)

1 Tr. in Si

cup mute

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

( ) arco

1 Vl.

arco

2 Va. Vc. Cb.

8


44 ( = )

Variation 23 246

accel.

= 132

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

cuivrĂŠ a2

1 3

marc.

Cor. in Fa

a2

2 4 1

Tr. in Si

2 3 straight mutes

1 2 Trbn. straight mute

3

Tb. Trgl.

1

Trgl.

Perc. 2 Trgl.

3

Arpa

Pno.

Cel.

accel.

= 132 div.

1 Vl. div.

2 Va. div., sul pont.

Vc. div., sul pont.

Cb.

8


45

252 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3

3

3

Cor. in Fa

a2

2 4

3

3

1 Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3

Tb. Trgl.

1 Trgl.

Perc. 2 Trgl.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

cuivré


46

258 1 2 Fl. 3 Ob. 12 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

1 3 a2

2 4 1

Tr. in Si

3

3

3

3

a2

2 3 1 2 Trbn. 3

Tb. Trgl.

1 Trgl.

Perc. 2 Trgl.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. sim.

Vc. sim.

Cb.

8


47

a2

264 1 2 Fl. 3

a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

(a2) norm.

1 3 Cor. in Fa

(a2) norm.

2 4 1 Tr.

a2

in Si

2 3 senza sord. gliss.

1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

unis.

1 Vl. 2 Va. unis. ord.

Vc.

ord.

Cb.

8


48

( = )

Variation 24 (3 + 2)

271 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3 gliss.

gliss.

1 Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

(3 + 2)

Vl.

1 2

Va. pizz.

Vc. ord.

Cb.

8


49

278 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i.

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3 senza sord.

1 2 Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Vibr.

Perc. 2

3

Arpa

secco

Pno.

Cel.

div.

arco

1 Vl.

arco

2

Va.

Vc. Cb.

8


50 ( = )

Variation 25 284 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3

1 Trbn. 2 3 Tb. Campanelli

1 Vibr.

Perc. 2 senza Ped.

Tamt.

3

Arpa

Pno.

senza Ped.

Cel.

1 Vl. 2 Va. arco

Vc. unis.

Cb.

8


51

291

a2

1 2 Fl.

3

3

3

3

3 a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

3

3

3

Cl. bso. in Si

Fg. 21 3 3

3

Cfg.

8

3 3

1 Cor. 3 in Fa

2 4 1

Tr.

3

in Si

3

straight mutes

2 3

3

1 Trbn. 2 3 Tb. 1 Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 3

3

3

3

Vl. 2 3

Va. 3

3

3

Vc.

div.

Cb.

8

3 3

3

3 3


52

Variation 26 298

(← =

→) (

accelerando

= 66) a2

1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i.

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

1 3 a2

2 4 1

Tr. senza sord.

in Si

2 3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 B. Dr.

Perc. 2 Piatto sospeso

3

Arpa

Pno.

Cel.

accelerando 1 Vl. 2 Va. div.

Vc. pizz.

Cb.

8

pizz.


53

Variation 27 (

= 99)

302 1 2 Fl. 3 (a2)

Ob. 1 2 C. i.

(a2)

Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno. senza ped.

Cel.

(

= 99)

solo

1 Vl.

gli altri

solo

2 sola

Va. solo

Vc. arco

Cb.

8

solo


54

305 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i.

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21

Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 senza sord.

Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

Tutti

1 gli altri

Vl. Tutti

2 Tutte

Va. (solo)

Tutti, div.

Vc.

Tutti, div.

Cb.

8


55

a2

308 1 2 Fl. 3

Ob. 1 2

C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3

1 2 Trbn. 3

Tb. Campanelli

1 Perc. 2 Xyl.

3

Arpa

Pno.

Cel.

div.

1 Vl.

div.

2

Va. Vc. unis.

Cb.

8

div.


56

311 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 muta in Ob. 3

C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

con sord.

Cor. in Fa

1 3 2 4 1 2

Tr. in Si

3

1 2 Trbn. 3 Tb.

Campanelli

1 Perc. 2 3

Arpa

C

Pno.

senza ped.

Cel.

1 cresc.

Vl. 2

cresc.

Va. cresc. unis.

Vc. Cb.

8


57 (

= )

Variation 28 314 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr. in Si

8

1 3 2 4 1 2 3 1

Trbn. 2

3

Tb. Campanelli

1 Campane

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va. Vc. unis.

Cb.

8

div.


58

319 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4

1 2 3 1

Trbn. 2

3

Tb.

1 Campane

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 div.

Va. div.

unis.

pizz.

Vc. pizz.

Cb.

8


59

( = )

Variation 29 326 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 cup mutes

1 2 Tr.

cup mute

in Si

3 velvet mute

1

gliss.

Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

sul pont.

1 Vl. unis.

sul pont.

unis.

sul pont.

2

Va.

Vc.

Cb.

8

gliss.


60

( ) 333 1 2 Fl. 3 a2

1 2 Ob. 3 Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3

Cor.

2 4

in Fa

cup mute

1 2 Tr. cup mute

in Si

3 gliss.

gliss.

1 Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

( ) senza sord.

ord.

(pont.)

cresc.

1

senza sord.

(pont.)

ord.

cresc.

Vl. senza sord.

(pont.)

senza sord.

(pont.)

ord.

cresc.

2

ord.

cresc.

Va. Vc.

Cb.

8


61 (

= )

Variation 30 339

(

= 132)

a2

1 2 Fl. 3

1

Ob. 2 muta in C. i.

3 Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

E F G B C D

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 ord. senza sord.

Va. arco

Vc. arco

Cb.

8


62

( = )

Variation 31

( )(

= 99)

344 1 2 Fl. 3 1 Ob. 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. 2 in Fa

4 cup mutes

1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

l.v.

Arpa

Pno.

Cel.

( ) 1 Vl. 2

Va. pizz.

Vc. unis.

Cb.

8

pizz.


63

350

a2

1 2 Fl. 3

1 Ob. 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21

Cfg.

8

senza sord.

a2

1 3 Cor. in Fa

2 4 1. 2. senza sord.

1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

div.

1 div.

Vl. 2

Va. Vc. Cb.

8

unis.


64 ( = )

356

Variation 32

1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si

Cl. bso. in Si a2

Fg. 21

Cfg.

8

a2

Cor.

1 3

in Fa

2 4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Piatti

1

B. Dr.

Perc. 2

Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel. unis.

1 Vl.

div. unis.

2

Va. arco

pizz.

Vc. arco

Cb.

8

pizz.


65 ( = )

Variation 33 362 1 2 Fl. 3

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

muta in Cl. 3

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 straight mutes

Tr.

1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb. Piatti

1

B. Dr.

Perc. 2

Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

div.

1 3

Vl.

3

pizz.

2

Va. div.

Vc. Cb.

8


66

368 1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 muta in Ob. 3

C. i.

Cl.

1 2 muta in Cl. bso.

in Si

3 Fg. 21

Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 senza sord.

1 2 Tr. in Si

3 senza sord.

1 Trbn. 2 3 con sord.

Tb.

Campanelli

1 Perc. 2 Xyl.

3

Arpa

Pno.

Cel. arco

unis.

1 Vl. arco

2 arco

Va. arco

sul pont.

arco

sul pont.

Vc. Cb.

8


67

a2

374 1 2 Fl. 3

1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Frustra

Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

div.

1 Vl.

trem., punto d’arco div. a 4, con sord.

2 Va. ord.

sul pont.

ord.

sul pont.

Vc. Cb.

8


68 ( = )

Variation 34 378 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si muta in Cl. 3

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

E F G A B C D

Arpa

Pno.

E G

B

legato

senza sord.

Cel.

La metĂ (inner half)

1 Vl.

2 soli

senza sord.

+ gli altri

2 4 sole con sord.

Va. Vc. Cb.

8

+ gli altri


69 ( = )

Variation 35 a2

388 1 2 Fl. 3 a2

1 2 Ob. 3

Cl.

a2

1 2

in Si

3 2.

Fg. 21

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

Tutti unis.

1 Vl.

unis.

2 Tutte div., senza sord.

Va. div., ord.

Vc. ord.

Cb.

8

div.


70

392

a2

1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3

Cl. in Si

1 2 3 1

Fg. 2

Cfg.

8

a2

1 3 Cor. a2

in Fa

2 4

1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. 1 Trgl.

Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl.

non div.

div.

2 unis.

Va. unis.

Vc. Cb.

8


71

396

a2

1 2 Fl. 3 a2

a2

1 2 Ob. 3 a2

1 2 Cl. in Si

3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor.

a2

in Fa

2 4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Campanelli

Sizzle-strip

1 Trgl.

Perc. 2 Tomt.

3 (scrape)

Arpa

Pno.

Cel.

1 (unis.)

Vl.

div.

2

Va. div.

Vc. Cb.

8

unis.

div. unis.


72

( )( 400

= 132)

a2

1 2 flz.

Fl. 3 1 2 Ob. muta in C. i.

3 a2

1 2 Cl. in Si

3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor.

a2

in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Vibr.

Perc. 2 Ped. slow vibrato Xyl.

3 gliss.

Arpa

Pno.

Cel.

( )(

div.

= 132)

1 Vl.

unis. div.

2 Va. Vc. unis.

Cb.

8


73 (

=

)

Variation 36 403

flz.

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. 1 2 Cl.

muta in Cl. bso.

in Si

3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

con sord.

1 3 Cor. in Fa

2 4

1 Tr. in Si

2 3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

ord. sul pont.

1 Vl.

sul pont.

unis. ord.

2

Va. div.

Vc. sul pont.

Cb.

8


74 (

=

)

Variation 37 ( = 132)

406 1 2 Fl.

muta in Picc.

3

Ob. 1 2

C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si a2

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr.

2 4 1 2

in Si

3 velvet mutes

1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Vibr.

(slow vibrato)

Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

pizz.

1 Vl. 2 2 sole con sord.

Va. Vc. Cb.

8


75 ←( (3 + 4)

412 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

(3 + 4) 8

outer

flautando

Vl. 1

8

div.

inner

Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

flautando

= )→


76 (

= )

Variation 38 (

(

= 88)

419

=

)

(

= 132)

(

= 132)

Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

8

loco non flaut. non arm.

Vl. 1

8

non arm. con sord. non flaut.

loco senza sord.

senza sord.

Vl. 2

Va. Vc. Cb.

8


77 (

=

)

Variation 39 430 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

Vl. 1

Vl. 2

tutte, senza sord.

Va. Vc. Cb.

8


78 a2

435 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

cresc.

1 Fg. 2

Cfg.

8

cresc.

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 senza sord.

Tr.

1 2

senza sord.

in Si

3 1 2 Trbn. 3 senza sord.

Tb. cresc.

Tamb. picc.

1 B. Dr.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel. unis.

1 Vl.

div.

unis.

2 cresc.

Va. cresc.

Vc. cresc. div.

Cb.

unis.

8

cresc.


79 (

=

)

Variation 40 440

a2

Fl. 12 muta in Fl. 3

8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

1 Fg. 2

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

1 2 Tr.

senza sord.

in Si

3

Trbn.

1 2 3

Tb.

Tamb. picc.

1

B. Dr.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

F G A B C D

non arpeggiato

Pno.

Cel.

1 senza vibr.

Vl. 2 Va. Vc.

Cb.

8


80

445 1

Fl. 2 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

A C

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va. Vc. Cb.

8

A

F


81 (

=

)

Variation 41 ( = 132)

449 1 Fl. 2 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3

Cor.

con sord.

in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

F

E

Pno.

Cel.

(senza sord.) espr. solo

1

div., con sord.

gli altri

Vl.

con sord., vibr.

2 con sord.

Va. div., con sord.

Vc. con sord.

Cb.

8


82

453

a2

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

con sord.

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

A

C A

tenuto

Pno.

senza ped.

Cel.

solo

1

div.

gli altri

Vl. 2

Va. Vc. div.

Cb.

8

G


83 ( = )

Variation 42 459

a2

1 2 Fl. 3 Ob. 12 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. 2 in Fa

4

Tr.

1 2 cup mute

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

B

F ,G

Pno.

Cel.

Vl.

1 2

Va. unis., senza sord.

Vc. senza sord. pizz. unis.

Cb.

8

Solo, arco


84

465 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. 2 in Fa

4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl.

2 soli, senza sord.

tutti, div. senza sord.

pizz.

2 arco

Va. 2 sole, senza sord. pizz.

Vc. arco tutti, div.

senza sord.

Cb.

8

solo, arco


85 ( = )

Variation 43 a2

471 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4 1 2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 Vibr.

Mark Tree

arco

Perc. 2 arco

Water phone (optional pitches)

3

R.H.

Arpa

G

D

E

L.H.

Pno.

Cel.

trem. punta d’arco

1 Vl.

trem. punta d’arco

2

Va. div., con sord.

Vc. tutti unis.

Cb.

8

E


86

478

a2

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 Water ph.

3

Arpa

F

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

A

G

D


87

486

a2

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2

velvet mute

3 con sord.

Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 Water ph.

3

F

Arpa

E

B

Pno.

Cel.

unis. senza sord. non trem.

1 non trem.

Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

cresc.


88

494

a2

1 2 Fl.

muta in Picc.

3

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3

Trbn.

1 2 3

Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 3

Arpa

D

Pno.

Cel.

sim.

1 (cresc.)

Vl. 2

Va. Vc. Cb.

8


89

502 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3

Trbn.

1 2 3

Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 15

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va. Vc. Cb.

8


90

510 Fl. 12 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Vibr.

Perc. 2 15

Crot.

arco

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2

Va. Vc. div.

Cb.

pizz.

8

arco


91 ( = )

Variation 44 518 Fl. 12 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 15

Crot.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl.

unis.

2

Va. Vc. arco

Cb.

8


92 ( = )

Variation 45 527 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

con sord.

1 3 Cor. in Fa

(senza sord.)

2 4 cup mute

1 2 Tr. in Si

3 harmon mute

1 2 Trbn.

velvet mute

3 con sord.

Tb.

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. sul tasto

Cb.

8


93

534 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. unis. senza sord.

Vc. Cb.

8

pizz.


94 ( = )

Variation 46

Variation 47

541 Fl. 1 2 8

Picc. a2

Ob. 12 C. i. 1 Cl. in Si

2

Cl. bso. in Si

Fg. 21

Cfg.

8

senza sord.

Cor.

a2

1 3

in Fa

a2

2 4 1 senza sord.

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Cymb.

1 B. Dr.

Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

senza sord.

(arco)

senza sord.

pizz.

1 Vl.

arco

2 unis., senza sord.

pizz.

arco

Va. arco

Vc. unis., ord.

Cb.

8

div.


95

546 Fl. 1 2 8

Picc. 1 Ob.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 muta in Ob. 3

C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si a2

Fg. 21 Cfg.

Cor.

8

a2

1 3

in Fa

a2

2 4

senza sord.

1 Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Cymb.

1 B. Dr.

Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


96 ( = )

Variation 48 551 1 Fl. 2 8

Picc. 1 Ob. 2 3 1

Cl. 2 in Si

Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 1

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Perc.

étouffé

Arpa

E F G D

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 div.

Va. div.

Vc. Cb.

8


97

557 1 Fl. 2 8

Picc. 1 Ob. 2 3 1

Cl. 2 3

in Si

Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

Tr.

a2

2 4 1 2

senza sord.

in Si

3 3

1 2 Trbn. 3 Tb. Perc.

Arpa

ord.

Pno.

Cel.

1 Vl.

div., con sord.

2 con sord.

Va. pizz.

Vc. Cb.

8


98 ( = )

Variation 49 563 Fl. 1 2 8

Picc. 1

Ob. 2 3

3 Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si solo

1

3

Fg. 2

Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4

straight mutes

1 2 Tr. in Si

3 straight mutes

1 2 Trbn. straight mute

3

Tb.

sim. Tamb. picc.

1 Perc. 2 Trgl.

div., con sord.

gl

iss

.

3

gliss.

unis., senza sord.

1 3

Vl. unis., senza sord.

2 Va. Vc. Cb.

8


99

569

a2

Fl. 1 2

3

3 8

Picc.

3

3

1 3

Ob. 2 3

muta in C. i.

3

1 3

3

Cl. in Si

2 3 3

Cl. bso.

1 Fg. 2 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1

3

Tr. 2 in Si

3

straight mute

3 3

a2

1 2 Trbn. 3 senza sord.

Tb.

Tamb. picc.

1 B. Dr. (2 hard beaters)

Perc. 2 sim. Basler Dr. (snare off!)

3

1 3

3

Vl. 2 3

Va. 3

Vc. Cb.

8

3


100

572 a2

Fl. 1 2

6 3

8

Picc.

3 3

1 Ob.

3

2 C. i. 5

1 Cl. in Si

2

Cl. bso.

1 3

3

Fg. 2 3

Cfg.

3 3

8

1 3 Cor.

3

3 3

in Fa

3

2 4

1 3

Tr. 2 in Si 3

3

1 2 Trbn.

gliss.

gliss.

gliss.

3

Tb.

Tamb. picc.

1 B. Dr.

Perc. 2 Bsl. Dr.

3

1

6

sub.

3

Vl. 2

6 3

div.

Va. div.

sul pont.

div.

sul pont.

Vc.

Cb.

8


101 (

=

)

Variation 50 (

= 88)

575 Fl. 1 2 8

Picc. 1 Ob. 2 C. i. 1 Cl. in Si

2

Cl. bso. 1 Fg. 2 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4 1 2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

gliss.

E F D

Cel.

div., con sord.

1 Vl.

div., con sord.

2

Va. unis., ord.

pizz.

Vc. unis., ord.

Cb.

8

pizz.

E G A B D

sim.


102

579 1 Fl. 2 8

Picc. 1 Ob. 2 C. i. 1 Cl. in Si

2

Cl. bso. Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4 1 2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Cel.

1

gliss

.

gliss

.

Vl. 2 Va. arco

Vc. arco

Cb.

8


103

Variation 51 (

= )

583

( = 88) a2

Fl. 1 2 8

Picc. a2

Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa 2 4 Harmon mute (stems pulled)

1 2 Tr.

straight mute

in Si

3 sempre

1 2 Trbn. 3 Tb.

arco Ch. Cymb.

1

arco Vibr.

Perc. 2 15

Crot.

arco

3

Arpa

F

B

A

sim.

Pno.

Cel.

(no changes)

Vl.

1 2

Va. pizz.

Vc. Cb.

8

arco


104

588 Fl. 1 2

a2

8

Picc. Ob. 1 2 C. i.

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Vibr.

sim.

Crot.

sim.

Perc. 2 15

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


105

595 Fl. 1 2

a2

8

Picc. Ob. 1 2 C. i.

Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 a2 senza sord.

1 2 Trbn. 3 Tb.

Ch. Cymb.

1 Vibr.

Perc. 2 15

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

Crot.


106

601

a2

Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 senza sord.

1 2 Tr. in Si

3 a2

1 2 Trbn. 3 con sord.

Tb.

Ch. Cymb.

1 Vibr.

Perc. 2 15

Crot.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl.

unis.

2 Va. Vc. Cb.

8

Ch. Cymb.

arco


107

608 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 muta in Ob.

C. i. a2

Cl. 12

in Si

muta in Cl.

Cl. bso. in Si

1 Fg. 2 Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

1 3 a2

2 4

1 2 Tr. in Si

3 a2

1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

senza sord.

1 Vl.

senza sord.

2 Va. Vc. Cb.

8


108

615 Fl. 1 2 8

Picc. 1 2 Ob. 3 1 Cl. 2 in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

a2

2 4 1 2 3

a2

1 2 Trbn.

velvet mute

3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


109

Variation 52 ( = ) a2

623 Fl. 1 2 muta in Fl.

8

Picc. a2

1 2 Ob. 3 a2

Cl. in Si

1 2 3 a2

Fg. 1 2 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 Tr. 2 in Si senza sord.

3 gliss.

1 Trbn. 2 3 Tb.

Tamb.picc.

1

Trgl.

Perc. 2

Trgl.

3

Arpa

1 Vl. 2 Va.

Vc. unis.

Cb.

8


110

631 1 2 Fl. 3 1 2 Ob.

Cl.

1 2

in Si

3 a2

Fg. 1 2 Cfg.

8

1

3 Cor. in Fa

2

4

1 Tr. 2 in Si

3

1 Trbn. 2 3 Tb.

Tamb. picc.

1

Trgl.

Perc. 2

Trgl.

3

Arpa

unis.

1 Vl.

unis.

2

Va. Vc. div.

Cb.

8


111

638 1 2 Fl. 3 1 2 Ob.

Cl. in Si

1 2 3 a2

Fg. 1 2

muta in Fg.

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

1

Tr. 2 in Si

3

1 Trbn. 2 3 Tb. Tamb. picc.

1 Trgl.

Perc. 2

Trgl.

3

Arpa

div.

1 sub.

Vl.

div.

2 sub.

Va.

Vc.

Cb.

8


112

Variation 53 ( = )

645 1 2 Fl. 3 1 2 Ob.

1

Cl. 2 in Si

3

Fg.

1 2 3

Cor. in Fa

1 3 2 4 1

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


113

Variation 54 ( = )

659

a2

1 2 Fl. 3 1.

1 2 Ob. 3 1

Cl. 2 in Si

3 1 2 Fg. 3

Cor. in Fa

1 3 2 4 Cup mute

1 Cup mute

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 senza sord.

Tb.

1 Gr. cassa

Perc. 2 sempre

3

B C D E F G A

Arpa

F

1 Vl.

unis.

2

Va. div.

Vc. unis.

Cb.

8


114

Variation 55 ( = )

665

a2

1 2 Fl. 3 1.

1 2 Ob. 3

Cl.

1 2

in Si

3 1 2 Fg. 3

1 3 Cor. in Fa

2 4

1

Tr. 2 in Si

3

Trbn.

1 2 3

Tb.

1 Gr. cassa

Perc. 2 3

Arpa

D

1 Vl. 2

Va. Vc. pizz.

Cb.

8

F


115

Variation 56 ( = )

672 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 1 Cl. 2 in Si

3 a2

1 2 Fg. 3 a2

Cor. in Fa

1 3 a2

2 4 1

senza sord.

Tr. 2 in Si senza sord.

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Piatti (a due)

1 Gr. cassa

Perc. 2 Piatto sosp.

3

Arpa

5 4

Pno.

1

senza ped. unis.

1 Vl. 2 Va. unis.

Vc. arco

Cb.

8

div.

unis.


116

Variation 57 ( = )

679 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 1 Cl. 2 in Si

3 a2

1 2 Fg.

muta in Cfg.

3

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1. senza sord.

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Piatto

1 Gr. cassa

Perc. 2 Piatto sosp.

3

Arpa

Pno.

div.

1 Vl. 2 Va. Vc. div.

Cb.

8


117

a2 a2

686 1 2 Fl. 3

a2

1 2 Ob. 3 a2

Cl.

1 2

in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

Tr.

a2

2 4

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 Crot.

15

3

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va.

Vc. unis.

Cb.

8


118

Variation 58 ( = )

692 1 2 Fl.

muta in Picc.

3

1 2 Ob.

muta in C. i.

3

Cl. in Si

1 2 3

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4

straight mutes

1 2 Tr. in Si

straight mute

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

1 Vl.

div.

2 div.

Va. sul pont.

Vc. sul pont.

Cb.

8

(sempre)


119

697 Fl. 12 8

Picc. Ob. 12

C. i. 1 2 Cl. in Si

3 a2

Fg. 21 sim.

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2

Va. pizz.

Vc. sim.

pizz.

Cb.

8

sim.


120

Variation 59 706 ( = ) Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 12 C. i. a2

1 2 Cl. in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

Tr. in Si

1 2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

B D E G

Pno. sempre

1 Vl.

unis.

2 unis.

Va. arco, div.

Vc.

Cb.

8


121

a2

713 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 12 C. i. a2

1 2 Cl. in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

Tr. in Si

1 2 3 1

Trbn. 2 3 Tb. Campanelli

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc.

Cb.

8


122

720 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. a2

1 2 Cl. in Si

3 Fg. 21

Cfg.

8

1

3 Cor. in Fa

2

4 1 2 Tr. in Si

3 1

Trbn. 2 3 con sord.

Tb. Campanelli

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

brillante

solo

Vl. 1 gli altri

Vl. 2 Va. unis.

Vc. arco

Cb.

8

div.

unis.

div.

unis.

div.

unis.

div.

unis.

div.


123

a2

728 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. sempre

1 2 Cl. in Si

3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 senza sord.

1 senza sord.

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Pno.

Cel.

solo

Vl. 1 gli altri

Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


124

a2

735 Fl. 1 2 8

Picc. a2

Ob. 1 2 C. i.

Cl. in Si

1 2 3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. a2

in Fa

2 4 1 Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Campanelli

1 Camp.

Perc. 2 Tamt.

3

Pno. sempre

Cel.

con gli altri solo

Vl. 1 gli altri

Vl. 2 Va.

Vc. Cb.

8


125

742

a2

Fl. 1 2 8

Picc. a2

Ob. 1 2 C. i.

Cl. in Si

1 2 3

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

a2

1 3 a2

2 4

straight mute

1 straight mute

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Camp.

Perc. 2 Crot.

3 8

Pno.

Cel.

tutti

1 Vl. 2

Va.

Vc. Cb.

8


126

Variation 60 ( = )

749 Fl. 1 2

muta in Fl.

8

Picc. 1 Ob. 2 muta in Ob.

C. i.

Cl. in Si

1 2 3

Fg. 21

Cfg.

Cor. in Fa

8

a2

1 3

a2

2 4 1

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Camp.

Perc. 2 Crot.

3 8

Pno.

Cel.

1 sub.

Vl. 2

sub.

Va. div., sul pont.

Vc. (ord.)

Cb.

8


127

755 1 2 Fl. 3

1 2 Ob. 3

1 2 Cl. in Si

3 a2

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 3

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. ord.

Vc. sul pont.

Cb.

8

ord.


128

Variation 61 ( = )

762 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3

a2

1 2 Cl. in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 a2

Tr.

1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Wd. Blk.

1 Perc. 2 Xyl.

3

Pno.

sempre

Cel.

sempre

arco div., pizz.

1 Vl.

div., arco pizz.

2

Va. div.

Vc.

Cb.

8


129 accelerando al

= 88 Presto

769 1 2

sempre

Fl. 3

sempre

Ob.

1 2 3 1 2

sempre

Cl. in Si

3 sempre

Fg. 21 muta in Fg.

Cfg.

Cor. in Fa

8

1 3 2 4 straight mute

1 2 Tr.

straight mute

in Si

3 senza sord.

gliss.

senza sord.

gliss.

senza sord.

gliss.

1

Trbn. 2

3 Tb.

Wd. Blk.

1 Trgl.

Perc. 2 Xyl.

3

gl

iss

.

Pno.

Cel.

accelerando al

= 88 Presto

1 Vl. 2

Va. pizz.

arco

pizz.

arco

Vc.

Cb.

8


130

776 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3

1 2 Cl. in Si

Fg.

3 1 2 3

1 3 Cor.

5/

=

5/

=

in Fa a2

2 4

5/

=

1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 Trgl.

Perc. 2 cresc. Xyl.

sim.

3

Pno.

Cel.

F

1 Vl.

sul pont.

2 sul pont.

Va. sul pont.

Vc. 5/

Cb.

8

=

G

5/

=

5/

=


131

a2

782 1 2 5/

=

a2

Fl. 3 5/

=

5/

=

5/

=

1 2 5/

Ob.

=

3 5/

Cl.

1 2

5/

= 5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

=

in Si

3 5/

=

1 2 Fg.

5/

=

5/

=

3 a2

1 3 Cor.

a2

in Fa

2 4 1 2 5/

=

Tr. in Si

3 5/

=

1 2 Trbn. 3 senza sord.

Tb.

Campanelli

1 gl

iss

. gl

iss

. gl

iss

.

Frustra

iss

.

Perc. 2 gl

Xyl.

3

Pno.

Cel.

5/

=

5/

=

5/

=

max.

1 5/

=

Vl.

5/

=

ord.

2 5/

=

5/

=

ord.

Va. 5/

= 5/

=

5/

=

ord.

Vc. 5/

= 5/

Cb.

8

=

5/

=


132

Variation 62 ( = )

788 1 2 5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

Fl. 3

1 2 Ob. 3

Cl.

1 2

in Si

3

1 2 Fg. 3

a2

a2

a2

a2

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 gliss.

1 2 Trbn. 3 Tb.

Campanelli

5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

5/

=

1 Frustra

Perc. 2 Xyl.

3

Pno.

Cel.

trem., punta d’arco

gliss

div. non trem.

.

1 5/

=

Vl.

sub. trem., punta d’arco

2 5/

=

Va. div.

Vc.

Cb.

8

sub.

div. non trem.


133

Variation 63 = 176 ( = 88) 795 1 2 Fl. 3

Ob.

1 2 3

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3 a2

1 Cor. 3 in Fa 2 4

a2

1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 3 B C D E F G A

Arpa

C

Pno.

Cel.

= 176 ( = 88)

1 Vl. 2

Va. unis., pizz.

arco

3

unis., arco

3

Vc. pizz. norm.

Cb.

8

div.


134

Variation 64 À la ''Bagpipe'' =

802 1 2 Fl. 3

a2 3

3

Ob.

3

3

1 2 3

3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3

1 3 Cor. in Fa

2 4 1

Tr. in Si

Harmon mutes

a2

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

B E

gliss.

Pno.

Cel.

= sul pont.

1 Vl.

sul pont.

2 Va. div.

Vc. Cb.

8

3


135

810 1 2 Fl. 3 a2

Ob.

3

3

3

1 2 3

3 Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

1 2 Fg. 3

Cor. in Fa

1 3 2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3

Tb.

Reco-Reco

1 Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

ord.

1 Vl.

unis.

2

Va. Vc.

Cb.

8

ord., div.


136

Variation 65 817 ( = ) 1 2 Fl. 3 1 2 Ob.

muta in C. i.

3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

a2

1 2 Fg. 3

Cor. in Fa

1 3 2 4 cup mutes

Tr. in Si

1 2 3 1 2

Trbn. 3 (sord.)

Tb.

Ch. Cymb.

arco

1 Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel.

2 soli (desk 1)

1 Vl. 2 sul tasto, div.

Va. sul tasto

Vc. sul tasto

Cb.

8


137

823 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg.

1 2 3

8

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4 1 2 3 1

Trbn. 2 3 Tb. 1 Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

Cel. Tutti div., (2 soli con gli altri) 3

1 3

Vl.

unis. 3

2 unis., ord.

Va. 3

Vc. Cb.

8


138

Variation 66 828 ( = ) 1 Fl. a2

2 3 a2

Ob. 1 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si a2

1 2 Fg. 3

8

1 Cor. 3 in Fa

2 4 1 Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

1 Perc. 2 Mar.

3

Arpa

C D B E F A

Pno.

Cel. unis.

1 Vl. 2

Va. unis., ord.

Vc. unis., ord.

Cb.

8


139

835 1 Fl.

a2

2 3

a2

Ob. 1 2 C. i.

Cl.

1

in Si

2 Cl. bso. in Si

Fg.

1 2 muta in Cfg.

3

8

1 Cor. 3 in Fa a2

2 4 cup mute

1 2 Tr. in Si

cup mute

3 1 2 Trbn. 3 Tb. Campanelli

1 Perc. 2 Mar.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. div.

Cb.

8


140

842

a2

1 2 Fl. 3 Ob. 1 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

Tr.

1 3 a2

2 4 1 2

in Si

3

Trbn.

2.

1 2 3

Tb. Campanelli

1 Vibr. (motor off) soft beaters

Perc. 2 Mar.

3

Arpa

Pno.

Cel.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

sempre


141

850 1 2 Fl. 3 Ob. 1 2

C. i.

Cl.

1

in Si

2 Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1 Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Arpa

secco

Pno.

div.

1 sub.

Vl. 2

sub.

Va. sub.

Vc.

Cb.

8


142

858 1 2 Fl. 3 1 Ob. 2 C. i.

1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1

Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc.

Cb.

8


143

865 1 2 Fl. 3 1 Ob. 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor.

a2

in Fa

2 4 1 Tr. 2 in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc.

Cb.

8


144

873

Variation 67

Variation 68

( = )

( = ) a2

1 2 Fl. 3

1 Ob. 2 C. i.

1 Cl. in Si

2 muta in Cl.

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

1 3 a2

2 4 1

Tr. 2 in Si

Harmon mute

3 straight mute

1 straight mute

Trbn. 2 3 con sord.

Tb.

Perc.

Pno.

solo

1 Vl. 2 Va. div. pizz.

Vc. unis.

Cb.

8

pizz.


145

Variation 69 882 1 2

( = ) a2

Fl.

muta in Picc.

3

1 Ob. 2

C. i. 1

Cl. 2 in Si

3 Fg. 21

Cfg.

8

5/

=

1 3 Cor. in Fa

2 4 straight mutes

Tr.

1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

Pno.

solo tutti

1 Vl. 2 Va. (pizz.)

Vc. arco

Cb.

8

unis., arco


146

891 Fl. 1 2 8

Picc. 1 Ob. 2 C. i. 1

Cl. 2 in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4

1 Tr. 2 in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

Perc.

Pno.

div.

1 Vl. div.

2

Va. sul pont. div.

Vc. div.

Cb.

8

unis.


147

Variation 70 ( = )

898 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 21 C. i.

1

Cl. 2 in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

B C D E F G A

Cel.

solo

1 Vl. 2 Va. Vc. unis.

Cb.

8


148

Variation 71 ( = )

905 1 Fl. 2 muta in Fl.

8

Picc. Ob. 21 C. i. 1 Cl. 2 in Si

3 Fg. 21 Cfg.

8

con sord.

1 Cor. 3 in Fa 2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Perc. 2 Crot.

arco

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

3

Arpa

C

C A

Cel.

2 soli

Vl. 1

div., con sord.

gli altri div., con sord.

Vl. 2 2 sole

Va. Vc. Cb.

8


149

912 1 Fl. 2 3 1 Ob. 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 3

Fg. 21 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa 2 4 1 cup mutes

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb. arco Ch. Cymb.

1

l.v. Mark Tree

Perc. 2

l.v. Tamt.

3

l.v.

l.v.

Arpa

Cel.

2 soli

Vl. 1 gli altri unis.

Vl. 2 (2 sole)

Va. Vc. Cb.

8

tutte unis.

l.v.


150 ( = )

918 1 2 Fl. 3

1 Ob. 2 C. i. 1 Cl. in Si

2 3

Fg. 21 Cfg.

8

1 Cor. 3 in Fa

2 4 1 Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

Arpa

C

G

A

E

F

G

E

F

Cel.

2 soli

Vl. 1 gli altri div.

Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


151

Variation 72 924

( = ) a2

1 2 Fl. 3 3

Ob. 1 2

3

C. i. 1 Cl. in Si

2 3 3

Fg. 21 Cfg.

3

8

3

senza sord.

1 3

3

Cor. in Fa

2 4 1

Tr. in Si

2 3 1 2

Trbn. 3 Tb.

Perc.

secco

Pno.

senza ped.

3

2 soli

3

Vl. 1

senza sord.

3

gli altri 3

Vl. 2 Va. 3

div.

Vc. 3

Cb.

8


152

Variation 73 933

( = ) a2

1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i.

1 2 Cl. in Si

3

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 straight mutes

Tr. in Si

1 2 3 1 2

Trbn.

senza sord.

3 senza sord.

Tb.

Campanelli

misurato

Vibr.

misurato

Xyl.

senza ped. misurato

1

Perc. 2

3

Pno.

full, independent bowing

1 sempre

Vl. senza sord.

2 div.

Va.

Vc.

Cb.

8


153 938

a2

1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 C. i. a2

1 2 Cl. in Si

3 Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr. in Si

8

1 3 a2

2 4 1 2 3 a2

1 2 Trbn. 3

Tb.

Campanelli

1 Vibr.

Perc. 2 Xyl.

3

Pno.

1 Vl.

unis.

2 unis.

Va. unis.

Vc.

Cb.

8


154

Variation 74 = 132

accel. a2

944

( = )

1 2 Fl. 3 a2

Ob. 1 2 muta in Ob.

C. i. a2

1 2 Cl. in Si

muta in Cl. bso.

3 Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr. in Si

8

1 3 2 4 1 2 3 1 2

Trbn. 3

Tb.

Campanelli

1

Vibr.

Perc. 2 Xyl.

3

Pno.

accel. unis.

1 Vl.

free bowing

2 Va. Vc. Cb.

8

= 132


155

953 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr.

2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

1 Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

8


156

966 1 2 Fl. 3

1 2 Ob. 3

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21

Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3

1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

1 Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

8


157

980 1 2 Fl. 3 1 2 Ob. 3 Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

1 Vl. 2

Va.

Vc.

Cb.

8


158

Variation 75 ( = ) a2

993 1 2 Fl. 3 a2

1 2

3

Ob. 3 3

Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 senza sord.

1 2 Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Pno.

1 Vl. 2 3

Va. div.

Vc.

div.

Cb.

8


159

Variation 76 ( = ) a2

1004 1 2

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

G. P.

Fl. muta in Picc.

3 a2

1 2 Ob. muta in C. i.

3 Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21

Cfg.

8

a2

1 Cor. 3 in Fa

2 4 1 Tr. 2 in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

Trgl

1 Trgl

Perc. 2 Trgl

3

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc.

Cb.

8


160

Variation 77 Mezzo Tempo

= 132

Variation 78 ( = )

1013 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

Mezzo Tempo

= 132

Vl. 1 div.

con sord.

Vl. 2

con sord.

div.

con sord.

Va. con sord.

Vc. con sord.

Cb.

8


161

1023 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

Perc.

Pno.

con sord.

Vl. 1 con sord.

div.

Vl. 2 div.

non div.

Va.

Vc.

Cb.

8


162

Variation 79 ( = ) 1034 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3

Tb.

Perc.

Pno.

Vl. 1 div.

Vl. 2 div.

Va.

Vc.

Cb.

8


163

1045 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

senza sord.

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 senza sord.

Tb.

Perc.

Pno.

Vl. 1 div.

Vl. 2 div.

Va. div.

Vc.

div.

Cb.

8

senza sord.

pizz.


164

Variation 80 ( = )

1056 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

D B E G A

l.v. l.v.

Pno.

Vl. 1 div.

unis.

Vl. 2

Va. senza sord.

Vc. arco

Cb.

8

l.v.


165

1063 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2

Tr. in Si

3 1 2 Trbn. 3 Tb.

1 Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

G

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

l.v.

8

l.v.


166

Variation 81 ( = )

1068 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i.

a2

Cl. 12 in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

senza sord.

1 senza sord.

3 Cor. in Fa

2

4 1 2 Tr. in Si

3 1 2

Trbn. 3 Tb. Bali Gong

1 l.v. Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2

Va. senza sord.

unis.

Vc. senza sord.

Cb.

8

div.


167

1074 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

a2

1 3 a2

2 4 1 2

in Si

3 a2

1 2 Trbn. 3 Tb.

B. Gong

1 l.v. Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8


168

Variation 82 1081 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1 2 Tr. in Si

3 Velvet mute

1 3

(senza sord.)

Trbn. 2 3

3 Tb.

B. Gong

1 l.v. Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va.

Vc. sul pont.

Cb.

8

sub.

3


169

1088 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

Cor. in Fa

Tr.

1 3 a2

2 4 1 2

in Si

3 gliss.

gliss.

1 3

3

Trbn. 2 3

3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

3

3

3


170

1094 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

8

a2

1 3

a2

2 4 1 2

Tr. in Si

3 gliss.

1 3

Trbn. 2 3

3

3 Tb.

B. Gong

1 l.v.

Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

l.v.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc. ord.

Cb.

8


171

1101 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

Tr.

a2

2 4 1 2

in Si

3 1 3

3

3

3

gliss.

Trbn. 2 3

3

3

3

3 Tb.

1 Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc.

Cb.

8

l.v.

l.v.


172

1107 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4 1 2

Tr. in Si

3

1 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Trbn. 2

3 Tb.

1 Gr. cassa

Perc. 2 Tamt.

3

l.v.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 sul tasto

Va. sul tasto

Vc. Cb.

8


173

1114 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si 6

6

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Perc. 2

Pno.

1 Vl. 2 Va.

Vc. Cb.

8

ss. gli

gliss.

gl

Arpa

iss

.

3


174

1120 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

6

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr. in Si

8

1 3 2 4 1 2 3 1 Velvet mute

Trbn. 2 Velvet mute

3 Tb.

1 Perc. 2

ss.

3

gli

Arpa

E

Pno.

senza ped.

1 Vl. 2 Va. div., ord.

Vc. sul tasto

Cb.

8

ord.


175

Variation 83 1131

( = )

Fl. 12 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

Tr. in Si

2 4 1 2 senza sord.

3 (Velvet mute)

1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Perc. 2 3 l.v.

Arpa

sulla tavola

D E ord.

D E

F G

D E

l.v.

1)

Pno.

1 Vl. 2 Va. desk 1 (2 soli) senza sord.

Vc. desk 2 (2 soli) senza sord. senza sord.

Cb.

desk 1

8

1) Pedal all the way down upon attacking the keys. Then immediatetly raise pedal halfway up. Strong

-

effect.


176

1137 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. a2

Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 a2

2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

G

B

G A

l.v.

l.v.

Pno.

1/2 Ped.

1 Vl. 2 Va. sul pont..

Vc. Tutti div. senza sord.

Cb.

8

sim.


177

Variation 84 1144

( = )

Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 a2

2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

sub.

1/2 Ped.

1 Vl. 2 Va. Vc. Cb.

8

senza ped.


178

Variation 85 1153

( = )

Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 senza sord.

Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 senza sord.

ord.

Va. 3

Vc. unis.

Cb.

8

3


179

Variation 86 1163

( = )

Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 3

Cfg.

8

3

3

1 3 Cor. in Fa

Tr.

2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 3

3

Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 3

Va.

Vc.

Cb.

8


180

Variation 87 1172

Variation 88

( = )

( = )

Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

3

3

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 cup mute

3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

l.v.

Pno.

1 Vl. 2 Va. 3

3

pizz.

Vc. pizz.

Cb.

8

l.v.


181

Variation 89 ( = )

1181 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa l.v.

l.v.

l.v.

Pno.

1/2 Ped. (come prima)

sim.

1 Vl. 2 Va. arco

Vc. arco

Cb.

8


182 ( = )

1189 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

Cor. in Fa

Tr.

8

1 3 2 4 1 2

in Si

3 1 Trbn. 2 senza sord.

3 Tb.

1 Perc. 2 3

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va. pizz.

Vc. div.

Cb.

8

arco


183

Variation 90 ( = )

1199 Fl. 1 2 innocente

8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12

in Si

Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

a2

1 3 Cor. in Fa

a2

2 4

1 Tr. 2 in Si

3 1 senza sord.

Trbn. 2

3 Tb.

B. Gong

1 l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

l.v.

B. Gong

Perc. 2

Tamt.

3

Arpa

Pno.

sempre

Vl.

1 con sord.

2 Va. Vc.

Cb.

8

senza vibr.

l.v.


184

1207 Fl. 1 2 8

Picc. Ob. 1 2 C. i. Cl. 12 in Si Cl. bso. in Si

Fg. 21 Cfg.

8

1 3 Cor. in Fa

2 4 1 2 Tr. in Si

3 1

Trbn. 2

3 Tb.

damp

B. Gong

1 l.v. damp

B. Gong

Perc. 2 l.v. damp

Tamt.

3

l.v.

l.v.

Arpa

Pno.

1 Vl. 2 Va. Vc. pizz.

Cb.

8


WH31001 ISBN 978-87-598-1853-4

Ruders HÄNDEL VARIATIONS  

Orchestra; score; Edition Wilhelm Hansen; musicsalesclassical.com; 37231