Issuu on Google+

EDITION WILHELM HANSEN WH31553

Peter Bruun

GRÆNSELANDET - KANTATE Tekst: Georg Metz

Partitur


Georg Metz / Peter Bruun

Grænselandet - Kantate For blandet kor og blæserorkester

Skrevet til Haderlsev Lærerkor og Slesvigske Musikkorps, 2012

Skrevet med støtte fra Statens Kunstfond


Grænselandet Kantate Peter Bruun

Georg Metz

I. Prolog- Grænselandet > > ° bb 8 œ™ >œ™ œ œ™ ˙™ Trumpet in Eb & 8 or Soprano Cornet in Eb q.= 64 f

Cornet 1in Bb

p

>œ™ >œ ™ >œ œ™ ˙™ b & b 88 f

Cornet 2,3 in Bb

b & b 88 w w >

Horn in F 1,2

Trombone 1,2

Œ j œœ ‰

b & b 88

∑

Œ ™ œœ ™™

b8 &b 8

∑

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

>œ ™™ > ™ œ>œ œ ™™ ˙ ™™ b B b 8 œ œœ ™ œ ˙ 8 f

Euphonium 1,2

˙˙ ™™

mf

p

> w ? bb 88 w fp

°? b 8 œfiœ w Timpani b8

∑

b8 b & ¢ 8 w

∑

f

Tubular Bells

f

>œ ™™ > ™ œ œœ ™

Œ

Œ ™ œœ ™™

mf

> w w

fp

˙˙™™ ˙˙™™

> w w

fi œœ

fp

j œœ ‰

p

p

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

mf

Œ

∑

Œ

∑

Œ

fp

w w >

j œœ ‰ Œ ™ œœ ™™

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

œ œ™

f

œ>œ œœ ™™ ˙˙ ™™

p

f

Œ

>œ œ™ œ™ œ ™

˙˙ ™™

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ Œ

œ œ™

f

p

∑

f

>œ œ™ œ™ œ™

p

fp

Œ

fp

>œ œ™ ˙™

w w >

Œ

˙˙™™

> w w ? 8 b Tuba 1,2 ¢ b8

f

f

p

˙˙™™

>œ œ™ ˙™

>œ™ >œ ™

Œ

p

fp

Flugelhorn 1,2

Œ

>Ϫ > Ϫ

∑

w

∑

∑

w

∑

∑

° b8 Soprano & b 8

∑

∑

∑

∑

∑

Alto

b8 &b 8

∑

∑

∑

∑

∑

Tenor

b8 &b 8 ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

q.= 64

Bass

? b8 ¢ b8

© 2012 Copyright Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen


3

° bœ œ œ Eb Tpt. & b J

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

b & b œ œJ œ

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

6

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

b & b ˙˙ ™™ b &b Œ™

œœ ™™

b & b œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

f

Tbn.

Euph.

Œ

B bb ?b b

p

p

∑

Ϊ

p

∑

∑

b ¢& b

∑

∑

A.

T.

∑ ∑

b &b ‹

∑

?b B. ¢ b

Ϊ

Ϊ

∑

Ϊ

fp fi œœ

Ϊ Ϊ Ϊ

j œ™ œ ‰ Œ™ œ™ œ

Ϫ Ϫ

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϫ Ϫ

∑ Œ œ œ

p

Œ

œ™ œ™ œ

˙™ ˙™

∑ ˙™ ˙™

Œ

œ™ œ™ Œ ™

fp

j œ ‰ œ

œ™ œ™ Œ ™

fp

œ œ

Œ œ œ

sempre sim.

˙™

˙™

Œ

fp

˙™

œ

Œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

œ

p

w

∑

w

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ J

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

Ϫ Ϫ

hvor vi

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ

mf

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ ™ œ™

Vi vil

e - nes om vor jord

tri - ves

mf

œ œ

mf

œ œ

mf

Vi vil

∑

∑

˙™

Vi vil

Ϊ

Œ

a2

Vi vil

b &b

˙˙ ™™

œ™ œ™ Œ ™

œ

°? b Timp. b

Ϊ

∑

fp

∑

° b S. & b

∑

˙™ ˙™

∑

∑

Tub. B.

Œ

∑

p

?b ¢ b

Tba.

Ϫ Ϊ

j œœ ‰ ‰Œ

∑ Œ™

∑

Ϊ

∑

f

∑

p

p

œœ ™™

Œ

p

ww

j œœ ‰

Ϫ Ϊ

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri - ves

ves hvor vi

œ œ

hvor vi

œ œ hvor vi


> ° b œ™ >œ™ Eb Tpt. & b

>œ œ™

>œ™ >œ ™ b &b

>œ œ™

4

11

mf

Cor. 1

mf

Cor. 2,3

Hn.

Tbn.

b &b Ϊ Ϫ Ϫ b &b

Tba.

Tub. B.

S.

™ B bb ˙˙™

B.

>œ œ™

p

f

Œ

w w

œ™ œ™ Œ ™

? b ˙™ ¢ b

Œ

w

°? b ˙™ b

œ

b ¢& b

∑

œ™ œ ™

Ϫ Ϫ

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

f

˙™ ˙™

œ™ œ

Vi vil

b &b œ™ œ ‰ œ œ ‹ bor, Vi vil ? b œ™ œ ‰ œ œ ¢ b

Vi vil

p

p

Œ ∑

w

tri - ves

tri

-

Ϫ Ϫ

tri - ves

œ™ œ tri

-

Œ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

mf

ww

fp

j œœ ‰

p

∑ œœ ™™

mf

j œœ ‰ ‰ Œ

∑ ∑

Œ

∑

b &b œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

j œ œ œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

∑

w Ϫ Ϫ

œ œ™ œ œ œ J

fp

Œ

œ

j œ œ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ

˙˙ ™™

fp

fi œœ

œ œ™ œ œ J œ

w w >

˙™

° bb & œ™ œ ‰ œ œ

bor,

Ϫ Ϫ

j œœ ‰

p

œ œ

bor,

T.

˙™

mf

Œ

œ™ B bb œ™ Œ ™

bor,

A.

f

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

∑

fp

Timp.

p

Œ ™ œœ ™™

j œ ‰ œ

fp

Euph.

>œ œ™

˙˙ ™™

b &b w w > fp

Flug.

˙™

∑ Œ™

Ϊ

p

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ w

∑

j œ œ œ w

∑

œ œ w

∑

œ œ œ w J

∑

Ϊ

Ϊ

hvor vi bor.

œ œ

Vi vil

Ϊ

Ϊ

ves hvor vi bor.

œ œ

Vi vil

Ϊ

Ϊ

hvor vi bor.

ves hvor vi bor.

œ œ

œ œ

Vi vil

Ϊ

Ϊ

œ œ Vi vil


° b &b 16

Eb Tpt.

Ϫ Ϊ

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

b &b

˙˙ ™™

Œ

∑

∑

∑

Flug.

b &b

Ϊ

Hn.

b &b

Cor. 2,3

Tbn.

b &b

B bb

Euph.

>œ™ >œ ™

j œ™ œ ‰ œ™ œ

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑ ˙™ ˙™ œ™ œ™ Œ ™

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϫ Ϫ

∑ Œ

˙™ ˙™

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑ ˙™ ˙™

Œ

fp

œ œ

j œ ‰ œ

˙˙ ™™ Œ™

j œ ‰ œ

fp

˙™ ˙™

>œ œ™ Œ

fp

Ϊ

∑ Œ

>œ œ™

mf

p

fp

B bb

mf

p

Ϫ Ϊ

Cor. 1

>Ϫ >Ϫ

Ϫ Ϫ Ϊ

˙™ ˙™

Œ

fp

j œ ‰ œ œœ

p

Œ

fp

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

sim.

Tba.

?b ¢ b

˙™ fp

Œ

°? b œfiœ œ™ œ™ œ Timp. b Tub. B.

S.

A.

T.

B.

fp

˙™

œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

œ

fp

˙™

œ

b ¢& b

w

° bb &

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ J

b &b

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

Ϫ Ϫ

b &b ‹

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

?b ¢ b

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ ™ œ™

e - nes om vor

tri - ves

e - nes om vor

e - nes om vor

e - nes om vor

∑

jord

jord

jord

jord

∑

w

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri - ves

ves hvor vi

bor,

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

œ

w

Vi vil

Ϫ Ϫ

tri - ves

œ œ

hvor vi

‰ œ œ œ™ œ œ œ

j œ™ œ œ œ œ

œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ J

hvor vi

hvor vi

hvor vi

bor,

bor,

bor,

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri

-

ves hvor vi

œ œ

hvor vi

ves hvor vi

5


> ° b œ™ >œ™ Eb Tpt. & b

>œ œ™

b >œ™ >œ ™ b &

>œ œ™

6

21

Cor. 1

Cor. 2,3

b &b w w > fp

Flug.

Hn.

>œ > œ™ œ™ >œ™

p

mf

˙™

>œ > œ™ œ™ >œ ™

p

mf

˙˙ ™™

Œ

Ϊ Ϫ Ϫ

j œ ‰ Œ ™ œœ ™™ œ

fp

b & b Œ ™ œœ ™™

j œœ ‰

b œ ™ œj ‰ ‰ b & œ™ œ œœ mf

Tbn.

˙™

™ B bb ˙˙™

mf

p

˙™ ˙™

Œ

fp

Œ

fp

œ œ™

>œ œ™

œ™ œ ™

œ œ™

œ œ œ œj œ œ ™ J

Œ

˙™ >˙ ™

Œ

˙˙ ™™

Œ ™ œœ ™™

j œœ ‰ Œ ™

fp

j œœ ‰

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œ œ

mf

˙™ ˙™

1.

mf

p

˙™ ˙™

Œ

fp

œ œ œ j œ œ™ œ J

Œ

fp

Ϫ

mf

fp

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

Ϫ Ϫ

? b ˙™ ¢ b

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

°? b ˙™ Timp. b

œ

fp

Tub. B.

b ¢& b

∑

° b S. & b œ ™ œ

B.

Ϫ Ϫ

˙™

œ œ

œ™ œ

b &b œ™ œ ‹ bor,

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

? b œ™ œ ¢ b

‰ œ œ

œ™ œ

Vi vil

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri

-

tri - ves

tri

œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

∑

b &b œ™ œ

bor,

œ

fp

w Ϫ Ϫ

bor,

T.

fi œœ

‰ œ œ

bor,

A.

fp

-

œ œ œ™ œ

œ

œ œ œ™ œ

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

tri - ves

hvor vi bor.

œ œ œ œ™ œ J

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ w

tri - ves

hvor vi bor.

hvor vi

ves hvor vi

bor,

bor,

bor,

ΠΪ

poco rit.

œ™ œ

Vi vil

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri

-

p

Œ Œ œ ∑

œ œ

ves hvor vi

œ

∑

j œ œ œ œ™ œ

Ϊ

˙™

Ϫ Ϫ

bor,

j œ ‰

fp

‰ œ œ

hvor vi

Ϫ

1.

˙™ ˙™

œ™ œ™ Œ ™

Tba.

Œ

fp

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œ

p

poco rit.

œ œ

Euph.

™ B bb œœ™ Œ ™

Ϫ Ϫ

fp

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

˙˙ ™™

>œ œ™

œ œ w

hvor vi bor.

j œ œ œ w

ves hvor vi bor.

œ œ w


° b ™ &b œ œ™ œ™ œ™ œ

nn œ ™

Ϊ

Œ

∑

∑

b & b œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

nn œ ™

Ϊ

Œ

∑

∑

b &b w

nn

26

Eb Tpt.

Cor. 1

2.

Cor. 2,3

fp

Flug.

Hn.

b &b

mf

Tbn.

B bb

Euph.

B bb

p

nn

‰ Œ™

Œ

∑

nn Œ ™

Timp.

Tub. B.

S.

A.

T.

B.

?b ¢ b

∑

nn

∑

Ϫ nn Ϫ

°? b œ b

∑ ‰ Œ™

Œ

Ϫ Ϫ

Ϊ

œ œ

œ œ

‰ Œ™

∑ œ œ

p

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑

mp

Tba.

Ϊ

∑

p

∑

b &b œ

p

7

∑ œ œ

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ sim.

Œ

œ œ ∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

nn

∑

∑

∑

nn

∑

∑

∑

∑

∑

∑

b ¢& b

∑

nn

° bb &

∑

nn œ ™ œ œ œ

j œ œ™ œ™ œ™ œ œ

Œ

b &b

∑

nn œ ™ œ œ œ

j œ œ œ œ™ œ™ œ™

Œ

b &b ‹

∑

nn œ

j œ œ

j œ™ œ™ œ™ œ œ œ

Œ

?b ¢ b

∑

œ

œ œ J

œ œ œ œ™ œ™ œ™ J

Œ

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

œ

j œ œ™

œ œ

Ϫ

Ϫ

al - le

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

er vi

al - le

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

nn

œ œ™ J

œ

al -

Ϫ al -

le

Ϫ le

œ œ

er vi

œ œ er vi

œ œ er vi


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

8

30

Ϊ

Ϊ

œ œ

sim.

& Ϊ

Hn.

Euph.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

?

° #œ ™ &

Ϫ

& Ϫ

Ϫ

fæl - les

B.

¢

Ϫ Ϫ Ϊ

∑

¢&

T.

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

œ œ

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑ œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

œœ p

œ œ

œ œ ∑

œ œ œ œ ‰ ‰ Œ J J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

˙˙ ™™

w w

œœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ϫ

om

œ

#w

‰ ™ œ œ #œ

j œ œ #œ ™ œ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

de

ord:

fæl - les

Ϫ

om

œ

w

‰™ œ œ œ

j œ œ œ

™ & œ #œ ™ ‹ fæl - les

Ϫ

œ

w

om

de

ord:

‰™ œ œ œ

œ œ œ J

Ϫ

Ϫ

œ

w

‰™

œ œ œ J

fæl - les

om

de

ord:

? Ϫ

∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

Œ ∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

°?

A.

œ œ ∑

™ B œœ™

‰ Œ™

∑

Ϫ Ϫ

B

Tbn.

Tba.

∑

&

Flug.

œ œ

de

ord:

at en frem - med er vor

at en frem - med er vor

na - bo

na - bo

at en frem - med er vor

na - bo

œœ œ

Ϫ

at en frem - med er vor

Ϫ

Ϫ

na - bo

œ œ når vi

œ œ

når vi

œ #œ når vi

Ϫ

œ œ når vi


° &

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

Flug.

&

∑

9

34

Eb Tpt.

j & œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

Hn.

B

Tbn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

¢&

¢

? Ϫ de

-

Ϊ

Ϫ Ϫ

œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ

-

œ œ

∑

∑

& œ

™ & œ ‹ de

∑

∑

∑ œ™ œ™

Œ

∑

-

T.

‰ Œ™

∑

œ

Œ

ler

œ œ ˙™

sam -me jord.

œ

œ œ ˙™

Œ

Ϫ

#œ œ ˙ ™

Œ

ler

sam -me jord.

Ϫ

œ œ ˙™

ler

sam -me jord.

-

œ œ

∑

de

œ œ

∑

° œ &

A.

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

? w w

de

B.

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

°?

Œ™ ∑

∑

™ B œœ™

Euph.

Ϊ

ler

œ ™ œ œ #œ

j œ œ #œ ™ œ™ œ™ œ

œ™ œ œ œ

j œ œ œ œ™ œ™ œ™

œ ™ œ œ #œ

œ œ œ œ™ œ™ œ™ J

œ™ œ œ œ

œ œ œ œ™ œ™ œ™ J

Fre - de -ligt sam - liv med de

sam -me jord.

Fre - de -ligt sam - liv med de

Fre - de -ligt sam - liv med de

Œ

Fre - de -ligt sam - liv med de

ty - ske

ty - ske

ty - ske

ty - ske

œ

œ

glem -mer

œ

œ

glem -mer

œ #œ glem -mer

œ

œ

glem -mer


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

10

38

Cor. 1

& Ó™

Cor. 2,3

j & œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

Hn.

B

Tbn.

Timp.

Tub. B.

S.

œ œ

œ œ

‰ Œ™

œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

Ϫ Ϫ Ϊ

œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑ œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

∑

∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Œ

Ϫ Ϫ

œ œ ∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

˙˙ ™™

?

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

¢& ° œ &

& œ

gam

A.

gam

™ & œ ‹ gam

T.

B.

‰ Œ™ ∑

∑

™ B œœ™

Euph.

œ œ

∑

&

Flug.

Tba.

œ œ

¢

œ

œ œ ˙™

-

melt

nid og nag

œ

œ

œ œ ˙™

Œ

#œ œ ˙ ™

Œ

-

melt

Ϫ -

? Ϫ gam

œœ

melt

Ϫ -

melt

Œ

œ

Høj

nid og nag

nid og nag

#œ Høj

nid og nag

œ œ ˙™

w w

œ Høj

Œ

œ Høj

œœ

œ œ J

j œ œ œ œ

œ #œ ™ œ™ œ ‰ J J

j œ œ

j œ œ œ œ

œ œ™ œ™ œj ‰ J

œ œ J

œ #œ œ œ J

œ œ ™ œ ™ œJ ‰ J

œ œ J

œ œ œ œ J

œ œ™ œ™ œ ‰ J J

er him - len i det søn - der - jy - ske

er him - len i det søn - der - jy - ske

er him - len i det søn - der - jy - ske

er him - len i det søn - der - jy - ske


° & 42

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

&

∑

bb

&

∑

bb

&

∑

bb

B

Tbn.

Euph.

œœ

bb

¢&

w w >

j œœ ‰ ‰ œœ

>œ ™™ > ™ œ œœ ™

f

p

œ>œ œœ ™™

fp fi œœ

j œœ ‰

˙˙ ™™

Œ

w w >

j œœ ‰

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

˙˙ ™™

f

œœ Œ

œ œ™

f

w w

Ϊ

Ϫ

p

p

œœ™™

Ϫ

>œ œ™

f

fp

œ œ™

˙™

fp

∑ œœ ™™

f

Ϫ

p

p

‰ Œ™ ∑

mf

p

Œ

∑

Œ

∑ ∑ ∑

∑

bb nw

∑

∑

& œ

œ œ J

den ny - e

& œ ‹ så

œ œ J

den ny - e

œ œ J

så - dan blev

¢

f

p

Ϫ

∑

så - dan blev

? œ

>œ œ™

>œ œ™

w

œ #œ J

B.

>œ ™

˙™

bb

poco rall.

T.

>œ œ™

>Ϫ

∑

° S. & œ

A.

>Ϫ

bb bb

? ™ ¢ ˙˙ ™

f

bb

œ œ ‰ ‰ Œ J

°? Timp.

Tub. B.

œœ

∑

™ B œœ™

q. = 64

>Ϫ

bb

∑

j & œ ‰ ‰ œœ ™™ œ

Hn.

Tba.

poco rall.

- dan blev

så - dan blev

j œ œ œ

bb

j œ œ œ

bb

#œ œ œ J

bb

œ œ œ J

bb

den ny - e

den ny - e

q. = 64

˙™

Œ

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

dag.

dag.

dag.

dag.

11


° bœ œ Eb Tpt. & b J œ

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

b & b œ œJ œ

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

12

46

Cor. 1

Cor. 2,3

b & b ˙˙ ™™

Œ

fp

Flug.

Hn.

b &b Ϊ

œœ ™™

b & b œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

mf

Tbn.

Euph.

B bb B bb

Ϊ

Ó™

∑

∑

b ¢& b

∑

∑

° bb &

∑

b &b

∑

b &b ‹

∑

?b ¢ b

∑

A.

T.

B.

∑

j œ™ œ ‰ Œ™ œ™ œ

Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ

Ϫ Ϫ

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϊ

∑ Œ

œ™ œ™ Œ ™

fi œœ

˙™ ˙™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

Œ

˙™

p

œ™ œ™ œ

Ϫ Ϫ

j œ ‰ œ

Ϊ

œœ

p

˙™ ˙™

Œ

fp

Œ

fp

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

Œ

˙™

p

fp

˙™

∑

œ

œ œ

p

Œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

∑

œ ∑

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ J

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

Ϫ Ϫ

hvor vi

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ ™ œ™

Vi vil

e - nes om vor jord

tri - ves

Vi vil

Ϊ

∑

fp

Vi vil

Ϊ

Œ

˙™

Vi vil

Ϊ

˙™

˙™ ˙™

p

°? b Timp. b

Ϊ

∑

∑

œ œ

∑

S.

∑

fp

∑

Tub. B.

Œ

Ϊ

∑

?b ¢ b

Tba.

Ϫ Ϊ

Œ

p

∑ ∑

∑

p

∑

f

∑

p

j œœ ‰

p

Œ

p

w

œœ ™™

Ϫ Ϊ

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri - ves

ves hvor vi

œ œ

hvor vi

œ œ hvor vi


> ° b œ™ >œ™ Eb Tpt. & b

>œ œ™

b >œ™ >œ ™ b &

>œ œ™

51

mf

Cor. 1

mf

Cor. 2,3

b &b w w > fp

Flug.

Hn.

b &b Ϊ Ϫ Ϫ

j œ ‰ œ

b œ ™ œj ‰ ‰ œ b & œ™ œ œ mf

Tbn.

™ B bb ˙˙™

˙™

>œ œ™

p

f

˙™

>œ œ™

p

f

˙˙ ™™

Œ

Œ ™ œœ ™™

j œœ ‰

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

mf

Œ

w w

fp

sim.

œ™ œ™ Œ ™

? b ˙™ ¢ b

Œ

w

°? b ˙™ Timp. b

œ

Tba.

™ B bb œœ™ Œ ™

p

fp

Tub. B.

S.

b ¢& b

A.

T.

B.

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

∑ j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ ˙™ ˙™

Œ

Œ ∑

Œ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

2.

w

fp

j œœ ‰

∑ œœ ™™

Ϊ

∑

∑

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

fi œœ

Ϫ Ϫ

˙™

œ

∑

∑

∑

∑

œ œ w

∑

∑

j œ œ œ w

∑

∑

œ œ w

∑

∑

∑

∑

œ ∑

∑

b &b œ™ œ

œ œ

œ™ œ

b &b œ™ œ ‹ bor,

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

tri - ves

hvor vi bor.

? b œ™ œ ¢ b

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ w

tri - ves

hvor vi bor.

bor,

œ œ™ œ œ œ J

fp

Ϫ Ϫ

bor,

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

w w >

‰ œ œ

bor,

j œ œ œ™

˙˙ ™™

fp

∑

° bb & œ™ œ

œ™ œ ™

œ œ™ œ œ J œ

fp

œ œ

Euph.

Ϫ Ϫ

Vi vil

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri

-

hvor vi bor.

ves hvor vi bor.

Œ

13


14

° b & b œ ™ œ™ œ™ œ™ œ

nn

b & b œ™ œ™ œ™ œ ™ œ

nn

b & b œ ™ œ™ œ™

nn

56

Eb Tpt.

∑

™™

∑

∑

™™

∑

œœ ™™

j ‰ ™™ œœ

∑

Deklamation med musikalsk underlægning

∑

p

Cor. 1

Cor. 2,3

p

Œ

b &b

∑

nn

Hn.

b &b

∑

nn

Tbn.

œœ ™™

?

œœ ™™ œœ ™ ™ p

œœœœ ™™

nn

œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œœ

œœ

p

Ϊ

Ϊ

∑

nn

°? b Timp. b

∑

nn

b ¢& b

∑

nn

∑

° bb &

∑

nn

A.

b &b

∑

T.

b &b ‹

B.

?b ¢ b

S.

Ϊ

bucket mute

?b ¢ b

Tub. B.

œœ ™™ œœ ™ œœ ™ œœ™™ œœ ™ ™

∑

∑

Tba.

Ϊ

j ‰ œœ

nn

Euph.

B bb

∑

Ϊ

pp

Flug.

B bb

Œ

˙™

?

pp

w w

Ϊ

œ œ

pp

œ œ ‰ ‰ Œ J ‰ Œ™

Œ

w w

pp

™™

j ‰ ‰ Œ™ œœ

™™ œ œ ™™

Ϫ Ϫ

pp

œ™ ™™ œ™

œœ J ‰ ‰ Œ

™™

∑

p

Ϫ

∑

™™

∑

∑

∑

™™

∑

nn

∑

∑

™™

∑

∑

nn

∑

∑

™™

∑

∑

nn

∑

∑

™™

∑

Ϫ Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

Ϫ

œ

œ œ

∑

™™ œ œ œ™

fi œœ

Œ

fi

œ


° &

∑

™™

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

™™

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

™™

Ϊ

Flug.

&

∑

™™

œœ ™™

Hn.

&

j‰ ‰ œ œ™ œ œ™

™™

Œ

Tbn.

?

∑

™™

j ‰ ‰ Œ™ œ œ

Euph.

?

œœ J ‰ ‰ Œ

™™

Ϊ

œœ

∑

™™

w bw

60

Eb Tpt.

œœ™™ p

Tba.

¢

?

°? Timp.

Tub. B.

S.

Ϫ

Ϫ

œ

™™

Ϫ Ϫ

fi œœ

Ϫ

œœ ™™

j ‰ œœ

œœ ™™

œœœœ ™™

Ϊ

Ϊ

j‰ œœ

∑ œ™ œ™ œœ

œ™ œ™ œœ

Œ

w w Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

‰ Œ™

Œ

Ϫ

œ

w w Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

™™

∑

∑

∑

° &

∑

™™

∑

∑

∑

&

∑

™™

∑

∑

∑

& ‹

∑

™™

∑

∑

∑

?

∑

™™

∑

∑

∑

¢

Œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

∑

T.

j‰ œœ

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J ‰ Œ™

œœ ™™

j ‰ ‰ Œ™ œœ

œœ ™™ œœ ™ œœ ™ œœ™™ œœ ™ ™

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

œœ ™™

¢&

A.

B.

fi œœ

œ œ

15


° Eb Tpt. &

∑

™™

∑

™™

&

∑

™™

∑

™™

16

64

Cor. 1

Ϊ

∑

™™

∑

™™

Flug.

&

∑

™™

∑

™™ #œœ ™™

Tbn.

?

Euph.

?

Tba.

¢

S.

œ œ

œœ™™

fi œœ

mp

™™ j ‰ ‰ œ œ™ œ œ™ ™™

œ œ

™™

∑

™™

œœ J ‰ ‰ Œ

™™

Ϊ

œœ ™™

Ϊ

Œ

™™

∑

™™

w w

Ϫ

Ϫ

œ

™™ œ œ œ™

Ϫ

œ

™™

fi œœ

Ϫ Ϫ

œœ œ ™ œ™

œœ

œ™ ™™ œ™

Ϫ

˙™

œ

Ϊ

j ‰ œœ

Œ

œœ J ‰ ‰ Œ

fi

œœ ™™

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ™ œ™

Œ

œœ ™™

∑ œ™ œ™ œœ

œ œ ‰ ‰ Œ J ‰ Œ™

Œ

˙˙ ™™ œ™

œ

fi œœ

Ϫ

œŒ œ™

∑

™™

∑

™™

∑

∑

° &

∑

™™

∑

™™

∑

∑

&

∑

™™

∑

™™

∑

∑

& ‹

∑

™™

∑

™™

∑

∑

?

∑

™™

∑

™™

∑

∑

T.

¢

j ‰ œœ

œœ ™™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œœ

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

pp

¢&

A.

B.

œ™ œ™ ∑

?

°? Timp.

Tub. B.

Ϊ

Ϊ

˙™

mp

mp

&

&

œ

w

Cor. 2,3

Hn.

Ϫ

œ


° & 68

Eb Tpt.

Cor. 1

&

Cor. 2,3

&

Œ

˙™

Ó™

&

Hn.

Tbn.

?

Ϫ Ϫ

Euph.

?

Ϊ

Tba.

?

w

¢

°? Timp.

™™ ˙™

Œ

™™

∑

∑

™™

∑

œ œ

™™ j ‰ ‰ Œ ™ œ œ œ™ ™™ œ™

œ œ ‰ ™™ Œ ™ J

œ ™™ œ

∑

° S. &

∑

™™

&

∑

& ‹ ?

A.

T.

B.

¢

œ

fi

‰ Œ™

œ œ œ™ œ™

œ œ ‰ J

Ϊ

Œ

wœ ‰ ‰ Œ ™ J

Œ

™™

Ϫ

œ

™™

œ

fi œœ

œ œ

™™

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

™™

¢&

∑

Œ

∑

Tub. B.

™™

∑

™™ œjw ‰ ‰ Œ ™ œ™

∑

∑

™™

Ϫ

Ϫ

™™

∑

™™ œ œ œ™

fi œœ

∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J œ ™™ œ

∑

17

™™

∑

& n œœj ‰ ‰ Œ ™

Flug.

™™

∑

poco rit.

œ œ ‰ ‰ Œ J œ™ œ™

Ϫ

œ œ œ™ œ™

™™

œ œ ‰ ™™ J

Ϊ

fi œœ

‰ Œ™

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J œ™ œ™

œ œ ‰ J

j œ ‰ ‰ Œ™ w

Œ

Ϫ

œ

Ϫ

∑

™™

∑

∑

™™

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

poco rit.

∑


° Eb Tpt. &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

Hn.

&

18

72

œ œ

‰ Œ™

œ œ

mp

Ϫ Ϫ

?

Tbn.

mp

Euph.

Tba.

¢

?

°? Timp.

Tub. B.

Ϊ

?

fi œœ

wœ ‰ J œ™

p

Ϊ

‰ Œ™

Œ

j œw

Ϫ

œ

p

¢&

° S. &

mp

Ϫ

œœ œ

&

mp

Ϫ

œœ œ

Græn - ser de

& ‹

T.

B.

¢

?

mp

Ϫ

œ œœ

Ϫ

œœ œ

Græn - ser de mp

Græn - ser de

œ

fi œœ

Ϫ Ϫ

wœ ‰ ‰ Œ ™ J œ™

Ϫ

∑

-

-

j œ œ œ

ler, græn -ser

j œ œ œ

sam

-

Ϫ

ler, græn -ser

sam

j œ œ œ

œ

-

ler, græn -ser

sam

Ϫ

-

œ œ œ J

ler, græn -ser

j œ œ

œ

sam

-

-

œ

og en

frem

œ œ

œ

og en

frem

j œ œ

‰ œ œ

Ϫ

og en

frem

œ -

‰ œ œ

ler

ler

ler

œ œ ‰ J

Œ œ

∑

ler

œ

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϊ

Œ

Ϫ

Ϫ

‰ Œ™

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ J

‰ ‰ Œ™

∑

Græn - ser de

A.

fi œœ

Ϫ Ϫ

œ œ

p

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

sim.

œœ J ‰

œ œ

sim.

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J œœ ™™

‰ Œ™

œ œ

Ϫ

Ϊ

‰ œ œ og en

Ϫ

frem

œ œ™ J

- med

j œ œ™

- med

-

-

œ œ

er vor

œ œ

er vor

Ϫ

œ œ

med

er vor

Ϫ

œ œ

med

er vor


° &

Ϫ

75

Eb Tpt.

œ

Ϫ

œ

‰ œ™

Ϫ

œ œ

Ϫ

Ϫ

œ

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œœ ™™ œœ J ‰ ‰ Œ

‰ Œ™

Tbn.

?

œ œ œ™ œ™

Euph.

?

Ϊ

?

™ j ‰ ‰ Œ œw

Œ

Ϫ

œ

Tba.

¢

°? Timp.

fi œœ

Ϫ Ϫ

Ϫ

∑

° S. &

j œ œ

&

A.

œ

na

& ‹

T.

B.

¢

?

-

œ

Ϊ

œ

Ϫ

œ œ

œœ J ‰ ‰ Œ œ ™™ œ

wœ ‰ ‰ Œ ™ J fi œœ

Ϫ

Ϫ

œ œ

for vi

œ

de

œ

de

œ

Ϊ

Œ

™ j ‰ ‰ Œ œw

Œ

Ϫ

œ

œ

fi œœ

Ϫ

ler

œ

œ

-

ler

œ œ

sam -me

Ϫ

jord.

œ

‰ Œ

‰ Œ

œ œ

Ϫ

œ

‰ Œ

Ϫ

œ

‰ Œ

sam -me

for vi

de

- ler

sam -me

œ

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

bo

for vi

de

sam -me

jord.

jord.

jord.

œ

œœ ™™

wœ ‰ ‰ Œ ™ J fi œœ

Ϫ

Ϫ

œœ J ‰

Œ œ

mf

Ϫ

œœ œ

j œ œ œ

œœ œ

j œ œ œ

œœ œ

j œ œ œ

U - den far - ver u -den

Ϫ

Ϫ

- ler

Ϊ

∑

œ œ

œ œ

œ œ ‰ J

∑

œ

-

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ J

Ϫ

na - bo

-

œ œ

for vi

bo

j œ œ

na

œ œ ‰ J

‰ Œ™

∑

na - bo

Ϫ

œ œ œœ ™™

œ œ ‰ ‰ Œ J

¢&

Tub. B.

œ œ

19

mf

Ϫ

U - den far - ver u -den mf

Ϫ

U - den far - ver u -den

Ϫ

mf

œ™ œ

œ œ œ J

U - den far - ver u -den


Ϫ

° Eb Tpt. &

20

79

œ

Ϫ

> ‰ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

Ϫ

Ϫ

œ

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

j ‰ ‰ Œ™ œœ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œœ ? œ ™ J ‰ ‰ Œ

Tbn.

Euph.

Tba.

¢

Ϊ

?

™ j ‰ ‰ Œ œw

Œ

Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

¢&

° S. &

&

A.

& ‹

B.

¢

?

œœ ™™

Ϊ

œ

fi œœ

Ϫ

œ

œ œ J

‰ œ œ

œ

j œ œ

œ

œ

œ

fi œœ

œ œ

Ϫ

Ϫ

tvang

og

œ œ J

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ J

œ ‰ œ

u -den

u -den

u -den

œ

Œ

Ϫ

œ

Ϫ

tvang

Ϊ

Ϫ

œ œ

Ϫ

j‰ ‰ œ œ œ

œ œ

Ϫ

j œ ‰ ‰ œ œ

Ϫ

œ ‰ ‰ œ œ J

græn -se - vagt

œ

œ œ

og græn -se - vagt

œœ ™™

wœ ‰ ‰ Œ ™ J fi œœ

Ϫ

Ϫ

œœ J ‰

Œ œ

∑

j œ ‰ ‰ œ œ

œ œ

græn -se - vagt

og

œ

œ œ ‰ J

j ‰ ‰ Œ™ œw

og græn -se - vagt

tvang

Ϫ Ϫ

∑

œ

tvang

pæ - le

Œ

Ϫ

u -den

pæ - le

Ϊ

∑

pæ - le

œ

œœ J ‰

wœ ‰ ‰ Œ ™ J

∑

pæ - le

T.

œœ J ‰

?

°? Timp.

Tub. B.

œœ ™™

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

det er

det er

det er

det er

œ

j œ œ

œ œ J f

græn - se -lan - dets sang

œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

œ œ J

f

græn - se -lan - dets sang

œ

f

græn - se -lan - dets sang

œ

œ œ J

œ œ J f

græn - se -lan - dets sang


Ϫ

° & 83

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tba.

¢

&

∑

∑

∑

bb

&

∑

&

j œœ ‰ ‰ Œ ™ œœ ™™ Œ™

œœ ™™

Ϫ

Ϫ

œ œ

œœ J ‰

Œ

Ϫ

œ

Ϫ

mute out

∑

B

f

>œ™ >œ ™

>œ œ™

f

w w >

mf

p

Ϫ

Ϫ

bb

∑

bb

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

&

j œ œ œ

som vi her

som vi her

œ œ œ œ som vi her

œ œ œ œ som vi her

i dag gir

i dag gir

j œ œ œ

œ

œ

i dag gir

œ œ œ J

œ

i dag gir

-

-

bb

œ

bb

-

-

og det er så

og det er så

f

œ sandt

f

œ

sandt

Ϫ

j œ œ œ œ œ œ

f

œ œ œ œ œ œ J

le

le

fp

œœ™™ ™ Œ

fp fi œœ

Œ

w To Cym. To Tub. B.

bb nw

q. = 64

j œ œ œ œ œ œ le

œ>œ œœ ™™

w w

bb

Œ œ

∑

j œ œ œ œ œ œ le

p

>œ ™™ > ™ œ œœ ™

bb

poco rit.

œ

f

f

œœ

Œ™ ‰ ‰ œ™ j œœ™

fi œœ

œœ

˙˙™™

∑

œ œ œ œ

¢

fi œœ

j ‰ ‰ œ™ œ œ™ œ

œœ J ‰

wœ ‰ ‰ Œ ™ J

∑

œ œ œ J

B.

œœ™™

Ϊ

Œ

œ

∑

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

œœ J ‰ ‰ Œ

™ j ‰ ‰ Œ œw fi œœ

∑

œ œ œ œ

?

Ϫ >Ϫ

fp

?

& ‹

>œ 21 œ™

q.> = 64

bb bb

° S. &

T.

œ

∑

¢&

A.

Ϫ

Ϫ

∑

°? Timp.

Tub. B.

Ϫ

∑

?

Euph.

Ϫ

œ œ

&

?

Tbn.

Ϫ

poco rit.

og det er så

og det er så

œ #œ œ œ

bb

œ œ œ œ

bb

som det er

sagt.

som det er

#œ ™

bb

œ œ

bb

som det er

f

Ϫ

Ϫ

sandt

som det er

j œ™ œ ‰ ‰ Œ sagt.

œ œ

sandt

j œ™ œ ‰ ‰ Œ

j œ™ œ ‰ ‰ Œ sagt.

œ™ œ ‰ ‰ Œ J sagt.


>œ œ™

° b ˙™ Eb Tpt. & b

22

87

p

f

>œ œ™

b ˙™ &b

Cor. 1

p

Flug.

Hn.

œ œ™

b & b œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

p

p

? bb œœ ‰ Œ ™

Œ Œ

œ œ œ J

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

œ œ œ J

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

˙˙ ™™

w w >

j œœ ‰ Œ ™

p

Euph.

œ™ œ ™

fp

œœ ™™

˙ ™™ B bb ˙

Tbn.

Œ

b &b Ϊ

f

œ œ™

f

b & b ˙˙ ™™

Cor. 2,3

Ϫ Ϫ

j œœ ‰ Œ ™

œœ ™™

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

mf

p

∑ ∑

œœ ™™

mf

Œ

p

f

∑

p

Ϊ

B

∑

°? b Timp. b

∑

∑

∑

∑

b ¢& b

∑

∑

∑

∑

° bb &

∑

∑

∑

b &b

∑

b &b ‹

∑

?b ¢ b

∑

A.

T.

B.

Ϊ

Ϊ

˙™

a2

fi œœ

∑

Ϊ

Ϊ

∑

Ϊ

Ϊ

∑

Ϊ

Ϊ

œ™ œ™ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

Vi vil

e - nes om vor

Vi vil

∑

p

∑

Vi vil

∑

œ œ Œ

fp

Vi vil

∑

Œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

p

∑

S.

˙™ ˙™ fp

∑

Tub. B.

j œ™ œ ‰ œ™ œ ∑

∑

∑

¢

Œ

Œ

? bb

Tba.

˙™ Œ™

Ϊ

∑ Œ™

Œ

p

∑ œœ ™™

Ϫ Ϊ

p

w

j œœ ‰

j œœ ‰ ‰ œœ

Œ

p

f

œœ ™™

Ϫ Ϊ

e - nes om vor

e - nes om vor

e - nes om vor


° b &b 92

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

∑

∑

b &b

∑

∑

b &b

∑

∑

b &b Ϊ

Ϫ Ϫ

b &b

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϊ

∑

™ B bb ˙˙™ ™ B bb œœ™

fp

Ϫ Ϫ

? b ˙™ ¢ b

Œ

˙™

°? b ˙™ Timp. b

œ

Ϊ

p

fp

Tub. B.

S.

b ¢& b ° bb œ ™ &

œ

b &b Ϫ

œ

b &b œ™ œ ‹ jord

jord

T.

B.

>Ϫ

>œ ™

>œ œ™

mf

w w >

? b œ™ ¢ b

jord

œœ

p

Œ

Ϫ

œœ ™™

mf

˙™ ˙™

fp

Ϊ

œ œ

Ϫ Ϫ

Œ

˙™

p

fp fi œœ

Ϊ

Ϫ

œ

Ϫ Ϫ

Ϫ

œ

tri

-

‰ œ œ

Vi vil

Ϫ

Ϫ

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

‰ œ œ

Ϫ

‰ œ œ

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri - ves

Ϫ

tri - ves

j œ ‰ œ

j œœ ‰ ‰ œœ

˙™

>œ œ™

p

f

˙™

>œ œ™

p

f

˙˙ ™™

Œ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

p

mf

Œ

w w

j œœ ‰

p

fp

Ϊ

œ œ

Ϫ Ϫ

Œ

w

p

fp

˙™

œ

∑

Vi vil

œ

j œ ‰ œ

Ϊ

∑

jord

A.

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

Œ œ œ

Tba.

mf

>œ œ™

>Ϫ

fp

fp

Euph.

>Ϫ

Ϊ

Œ

Ϫ

œ

fp fi œœ

Ϫ

∑

∑

œ œ œ J

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

Vi vil

tri - ves

œ œ

Ϫ

œ

œ œ

Ϫ

œ

-

ves hvor vi

œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

œ

Vi vil

tri

-

ves hvor vi

hvor vi

hvor vi

hvor vi

bor,

bor,

bor,

bor,

Vi vil

Vi vil

tri

Ϫ

tri - ves

œ œ

hvor vi

j œ œ œ

hvor vi

œ œ œ J

ves hvor vi

23


96 ° b œ™ Eb Tpt. & b

24

b Ϫ b &

Cor. 1

Ϫ

œ œ™ œ

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

Ϫ

œ œ J

œ œ™ œ

œ œ J

j œ œ œ™

˙˙ ™™

b &b w w >

Cor. 2,3

fp

b &b

Flug.

b & b œœ ™™

Hn.

™ B bb ˙˙™

Tbn.

B bb

Euph.

Œ

∑

Ϊ

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

Œ ∑

œ

‰ Œ™

Œ

U ∑

nn 43

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

œ

‰ Œ™

Œ

U ∑

nn 43

w

œ

‰ Œ™

Œ

U ∑

nn 43

U ∑

nn 43

j œœ ‰

∑ œœ ™™

∑ ∑

Ϊ

∑ œœ

Ϊ

Ϫ

mf

œ

œ

p

mf

a2

Ϫ

a2 Tba.

Timp.

pp

Ϫ

œ J ‰

p

œ J ‰ ‰ Œ

U ww U ∑

nn 43

U ∑

nn 43

U ∑

nn 43

Œ

∑

∑

°? b ˙™ b

œ

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

° b &b w

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

b &b w

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

b &b w ‹ bor.

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

?bw ¢ b

∑

∑

∑

U ∑

3 nn 4

¢

∑

mf

bor.

A.

bor.

T.

B.

nn 43

? bb ˙™

b Tub. B. & b ¢

S.

œœ

œ J ‰ ‰ Œ

a2

∑ Œ™

œœ ‰ Œ ™

bor.


25

II. Et utal af blodige fejder ° 3 Eb Tpt. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙™

Cor. 2,3

3 &4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

101

Cor. 1

Hn.

h. = 60

& 43 Œ

Œ

œ

œœ

˙˙

œœ ˙˙

f

˙˙ ™ ™

˙˙ ™ ™

˙˙ ™ ™

œœ Œ

Œ

œ

f

œ œ œ ˙™

f

Œ

Tbn.

B 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

B 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

?3 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? 3 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 ¢& 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° 3 S. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 &4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 &4 ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?3 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Timp.

Tub. B.

h. = 60

A.

T.

B.


° ˙ Eb Tpt. &

œ

œ ˙

˙™

& ˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

Œ Œ ˙™

œ

˙˙ ™™

26

110

Cor. 1

&

Cor. 2,3

∑

∑

∑

mf

&

Flug.

∑

∑

∑

∑ œ

∑

∑

œ ˙

˙

˙˙ ™™

˙˙ ™™ ∑

∑ œ

˙

œ

˙˙ ™™ ∑

∑

∑

˙™

Œ

˙

p

Œ

˙ ∑

∑

∑

˙

p

∑

œ

˙™

1.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ™ œ œ J

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tubular Bells

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

Hn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

A.

T.

B.

¢

Œ

Œ

p

∑ ?

&

œ

∑

∑

∑

∑

˙™

˙

en

∑ Œ

Œ

-

œ

de

∑

œ

∑

œ ∑

Fra

∑

˙

p

Fra

∑

1.

˙

en

-

∑

œ

de


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙œ ™ ˙

#˙˙™™

œ˙ ™

˙™

˙™

119

Eb Tpt.

Flug.

Hn.

27

˙˙ ™

& œ ˙ ∑

p

& ˙™

˙™

œ

˙™

Œ Œ

˙œ Œ

œ Œ

2.

Œ

œ˙™

˙™

∑

˙™

p

B

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

∑

∑

? œ ˙

˙™

?

1.

∑

˙™

˙

œ

p

œ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

¢& ˙ ™

Œ ‰ œj œ

Œ

° & œ ˙

˙™

˙™

°? œ™

œ œ J

til

an

& Œ Œ œ

A.

Fra

¢

˙

en

-

-

an

? Œ Œ œ

Fra

˙

en

de

∑

œ

œ Œ Œ

˙

˙™

˙™

œ

˙™ ææ

˙™ æ

‰ œj œ

∑

∑

til

#˙ ™ an

-

de

œ

til

an

Œ

∑

˙™

œ œ J

æ ˙™æ

Ϫ

˙

œ

˙

-

˙™ den

˙™

vil bræn

∑

˙

den

He

˙

-

∑

œ

Œ

Œ ‰ œj œ œ

de - by

∑ ∑

-

˙

œ ˙

He

˙™

œ ˙

œ œ J

∑ ∑

œ

œ

˙™

∑ ˙

∑

˙

He

˙

Œ

Ϫ

˙™

∑

den

œ

∑

˙™

˙™

-

-

˙

∑

den

˙™

& œ ˙ ‹ til

T.

B.

∑

Œ

˙˙ ™

œ ˙ ∑

œ

˙

de - by

-

-

de -

˙™

vil bræn

∑

œ

˙

He

-

œ -

de -


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& #˙

∑

& ˙™

Tbn.

Euph.

28

127

Flug.

Hn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

∑ ˙™

˙

∑

∑ ˙™

˙™

B

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

œ

? ˙

œ

˙™

˙

°? ˙ ææ

æ œæ

æ ˙æ™

æ ˙æ™

¢

œ

∑

˙œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

¢

? ˙ by

∑

∑

∑

˙

œ œ J

æ ˙™æ

œ ˙

˙™

vi

gjor

œ

stor -værk dér

∑

˙™

Œ Œ

vil bræn - de

∑

& ˙™ ‹ de

T.

∑

œ

œ

by

∑

Œ

Œ Œ œ

˙™

∑

œ ˙

∑

Ϫ

Œ Œ

œ

et

œ

˙™

˙™

vil bræn - de

œ

et

œ

œ

œ

stor -værk dér

∑

œ ˙™

vi

gjor

œ

et

˙™ œ

œ

œ

œ Œ Œ ˙

æ ˙™æ ‰ œj œ

Œ

˙™ ˙™ ææ

‰ œj œ

∑

˙™ -

∑

de

œ

œ

stor -værk

œ ˙

Œ Œ

Œ Œ #œ˙™

∑

˙™

Œ

˙œ™ ˙

∑

˙™ Œ

∑

œ

° & ˙™

œ

Œ

œ œ J

˙

et

˙˙ ™

œ ˙ ∑

œ™ ∑

& #˙

∑

˙™

∑

A.

œ Œ

∑

j ¢& Œ ‰ œ œ

de

B.

∑

œ

dér

˙

˙™

vi

gjor

˙™ -

œ

stor -værk

-

∑

de

#œ dér

œ

˙

#˙ ™

vi

gjor

-


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙œ ™ #˙

∑ ˙™

∑

∑

∑

∑

∑

29

135

Eb Tpt.

& ˙ ™ ∑

Flug.

Hn.

Tbn.

Tba.

Timp.

¢

S.

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œœ

∑

∑

˙™

∑

? ˙™

˙™

œ Œ

Œ

Ϫ

œ œ J

Ϫ

∑

° Œ Œ & œ

˙

for fjen

& ˙™

Œ

∑

∑

˙

œ

œ ˙

˙™

œ œ J

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

∑

œ -

˙

de

∑

& Œ Œ œ ‹ for ¢

? ˙™ de

∑

˙™

œ ˙

og

Œ Œ

de

B.

˙™

∑

¢& ˙ ™

T.

œ

∑

°? ˙™ æ

A.

˙˙ ™

œ ˙ ∑

∑

To S. D.

Tub. B.

œ Œ

&

?

Euph.

˙œ Œ

œ

∑

fræn

-

de

˙

œ

œ #˙

for fjen - de

˙

fjen

-

∑

œ

de

˙™

œ ˙

og

Œ Œ

œ

˙™

og

˙™ -

de

˙

œ

œ ˙

for fjen - de

og

œœ

#˙˙

mf

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

æ ˙æ™

j œ™ œ œ

‰ œj œ ™ œj

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙™

˙™

fræn - de

∑

fræn

œœ

˙˙

˙™

∑ ˙™

fræn - de


° Eb Tpt. &

∑

∑

Œ

&

∑

∑

˙™

&

∑

∑

30

144

Cor. 1

Cor. 2,3

Œ

œ

p cresc.

œ

œ

˙™

p cresc.

∑

˙

œ

œ

˙

œ

∑

∑

˙

˙

˙™

∑

Œ

œ

2.

Œ

œ

p cresc. Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

∑

∑

&

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

? ˙™

˙™

œ

? ˙™

˙™

œ j œ œ

Ϫ

cresc.

j œ œ

Ϫ

j œ œ

Ϫ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

∑

Œ

œ œ

j j œ œ œ œ

∑

j j œ œ œ œ

˙™ ˙™

Ϊ

∑

j j œ œ œ œ

B <#>˙˙ ™™

j œ™ œ œ

∑

a 2 marcato

p cresc.

°?

‰ œj œ ™

j j œ œ œ œ

j œ œ™

j œ œ

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

&

¢


° & ˙ 151

Eb Tpt.

&

Cor. 1

œ

˙™

& ˙™

Cor. 2,3

&

Flug.

∑

˙

˙™

˙

Œ

œ

˙™

œ #˙

˙ ∑

B

Tbn.

∑

∑

∑

Œ

f

∑

p

>œ >œ >œ œ œ

∑

f

p

>œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

˙™

& œj œ œj œ œ œ œ œj œ œj œj œ œj œ

Hn.

œ Œ

>œ >œ >œ œ œ

f

Œ Œ

˙˙ ™ ™

œ

p

fp

˙™

˙™ ˙™

œœ

?

˙™ ˙™

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

°? œ™

∑

∑

∑

∑

∑

j œ œ

‰ œj œ ™

œ œ™ J

œ œ J

¢&

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

A.

T.

B.

?

∑

¢

˙™ ˙™

∑

Ϫ

∑

Œ Œ

/

œ

∑

Œ Œ

∑

Œ Œ

>œ >œ >œ œ œ sim.

>œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

œœ

˙™ ˙™ Œ

Œ

˙™ ˙™

fp

˙™ ˙™

œœ

˙˙

f

p

Ϫ

œ œ J

sim.

Ϫ

œ œ œ œ Œ

f

˙™

œ œ J ∑

p

˙™

Svend

œ

˙™

˙™

œ

˙™

Kong

Svend

Svend

Ϫ

sim.

˙

˙

vol

œ -

-

-

œ

der

der

œ

˙ vol

der

œ

˙ vol

˙™

œ œ J

œ œ œ œ Œ

vol

˙™

Svend

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

∑

˙™

Kong

∑

sim.

sim.

˙˙ ™ ™

œ

Kong

∑

Œ

Snare Drum

Kong

∑

œœ ‰ Œ J

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

œ œ J ∑

Œ Œ

Œ

>œ >œ >œ œ œ 31

fp

œ

Œ Œ

œ ‰ Œ J

œ œ

fp

?

Œ

˙™ ˙™

fp

Œ œœ

œ J ‰ Œ

-

der


° Eb Tpt. & Œ

32

158

Cor. 1

& Œ

Cor. 2,3

& Œ

Flug.

Hn.

∑

>œ >œ >œ œ ˙

Œ

∑

∑

∑

>œ >œ >œ œ œ

œ ‰ Œ J

Œ

>œ >œ >œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

Œ

∑

∑

∑

>œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ Œ J

Œ

˙™ ˙™

˙ ™™

˙˙ ™ ™

& ˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙ ˙

˙ ˙

œ Œ œœ œ

œœ Œ Œ œœ

˙˙

Œ

˙™ ˙™ ˙˙

fp

œœ

Œ

Œ

œ

˙™ ˙™

œœ œœ œœ

f

œ ? œ ˙˙

˙™ ˙™

˙˙

˙™ ˙™

œœ

œœ œœ œœ

f

Timp.

S. D.

S.

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

°? œ™ ¢/

Œ

œ œ J

Ϫ

œ œ œ œ œ Œ

œ

œ

˙

˙

œ

œ œ J

œ™ œ œ J

Œ

Ϫ

œ œ J

∑

˙™

˙™

œ Œ

Œ

˙™

˙™

œ Œ

Œ

& œ ˙ ‹ det

T.

¢

? œ ˙ det

˙™

Ϫ

∑

& œ ˙

det

œ œ

œ Œ

Œ

Œ

Œ

sorg

sorg

sorg

˙™

œ

˙™ ˙™

fp

˙™ ˙™

œ œ

fp

˙™ ˙™

œ

œ

f

˙™ ˙™ Œ

œ œ J

Ϫ

Ϫ

∑

œ œ œ œ Œ

œ

Vi

Œ

Œ

Œ

œ

Vi

Œ

Œ

sorg

˙™

˙™ ˙™

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

œ

f

˙™

det

B.

Œ

a2

f

f

° œ ˙ &

A.

Œ

∑

˙˙ ™ ™

? Tba. ¢ Œ

œ J ‰ Œ

∑

fp

Euph.

>œ >œ >œ œ œ

Œ

& œœ ˙˙

? Œ

Tbn.

>œ >œ >œ œ ˙

Œ

Œ

Œ

˙™ så

˙™ så

œ œ J

œ

f

œ œ J ∑

˙™

det

˙™

det

˙™

˙™

Vi

det

œ

˙™

˙™

Vi

det

œ

œ


>œ >œ >œ œ œ

>œ >œ >œ œ

˙

° &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

>œ >œ >œ œ œ

Œ

>œ >œ >œ œ

Cor. 2,3

&

∑

∑

> > > bœœ œœ œœ œœ œœ ˙ b˙

165

Eb Tpt.

Œ

& ˙

Flug.

Œ

Œ

œ

œœ

Œ

33

Œ

∑

∑

˙

Œ

∑

∑

> > > Œ bœœ œœ œœ œœ

˙˙

Œ

∑

∑

œœ ˙ ˙

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙˙

˙ ˙

Œ

f

& ˙™ ˙™ ˙ ? ˙

Hn.

Tbn.

? ˙˙

Euph.

Tba.

Timp.

S. D.

œ œ

¢

? ˙

Œ

Œ

œ

œ œ

°? œ™ œ œ J ¢/

Œ

& ˙

Œ

& ˙ ‹

Œ

? ˙

Œ

T.

B.

¢

Ϫ

Œ

œ

Œ

∑

° S. & ˙

A.

Œ ˙ ˙ œ œ œ œ œœ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

j œ œ œ œ

˙ ˙

œœ

œ Œ œ

Œ

Œ

˙˙™™

œœ ˙˙

œ œ œ œ Œ œ. œ œ œ

Œ

œ œ J

Ϫ

∑

œ

œ

œ

fra

Œ

Ϫ Ϫ

fp

Œ

œ f

b œœ

˙˙™™

˙™ ˙™

n˙˙

bœœ

˙˙

Œ

f

fra

Œ

˙™ ˙™

œ

œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.

Œ

Ϫ

œ œ J

Ϫ

œ œ œ œ Œ

Œ

œ œ œ œ

˙

œ ˙

He

œ œ J

œ -

b˙ He

-

˙

fra

He

œ

˙

fra

He

-

de -

by

p

œ Œ ˙™ b˙ ™

œ

œ ˙

˙™

de -

de -

by

by

œ ˙ by

œ

œ

˙

œ

œ œ J

œ™ œ œ J

Œ

œ™ œ œ J

∑

∑

˙™

˙

Œ

˙™

˙

Œ

˙™

˙

Œ

˙™

˙

Borg

œ ˙

de -

a2

f

œ

œ -

f

Œ

Borg

Borg

˙™ Borg

Œ


° Eb Tpt. &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

34

172

&

Flug.

∑

? <b>œœ ˙

Tbn.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

p

˙ Œ

˙ ˙

∑

p

∑

& ˙™ ˙™

Hn.

Œ

˙

˙™

∑

œ

˙™

p

œ ˙ ∑

p

˙™

˙™

œ ‰ Œ Œ J

∑

p

?

Euph.

1.

∑

œ

œ œ

˙

œ

Œ œ

˙

œ ˙ ˙™

∑

œ ˙

∑

˙

˙œ Œ

œ Œ

Œ

Œ

œ˙™ ∑

Œ

∑ ˙

∑

œ ˙ ˙™

∑ ∑

œ

œ ˙

Œ

∑

p

? œ œ Tba. ¢

Timp.

S. D.

S.

°? œ™ ¢/

∑

° &

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

A.

T.

B.

¢

œ

˙

œœ J

Ϫ

p

Œ

∑

œœ J

Ϫ

∑

˙™

Œ Œ

œœ J

Tubular Bells

œ

at

˙ by

∑

-

1.

∑

œ

en

∑

˙

p

œ

at

∑

˙ by

-

∑

œ

Œ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

Ϫ

˙™

Œ ‰ œj œ

Œ ‰ œj œ

˙

œ

œ ˙

Œ Œ

˙

œ

œ ˙

œ Œ Œ Œ Œ

œ

œ ˙

œ™ œ œ J

œ

at

Œ Œ

œ

∑

œ

vil

˙™

by

œ Œ Œ

-

˙™

∑

Œ Œ

at

by

-

rald

∑

nu

Œ Œ

˙™

en

œ

vil

œ

vil

˙™

-

œ™ œ œ J

en

en

Œ Œ œ

Ha

œœ J

˙

Ha

œ -

∑

rald

œ ˙

nu

Œ Œ œ

vil


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

35

180

Eb Tpt.

& ˙˙ ™

Flug.

& ˙™

Hn.

Tub. B.

S.

∑

˙™

∑

∑

˙™

∑

∑

˙

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

a2

Œ Œ

œ

˙™

f

∑

∑

Œ Œ œœ

˙˙

˙

˙™

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

°? æ ˙™

æ œæ æ˙ æ

æ ˙™æ

˙™ æ

∑

∑

∑

∑

∑

j ¢/ Œ ‰ œ œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? ˙ ¢

Œ

? ˙

œ

° & ˙™

bræn

& ˙

A.

Ha

-

¢

? ˙

Ha

œ

rald

˙

œ #˙

˙™

˙™ -

∑ œœ

∑ ˙��™™

œœ ˙˙

∑ ˙˙™™

bræn

Œ ˙™

-

˙

de.

Œ

Œ

˙ ∑

∑

∑ œœ Œ Œ

f

∑

de.

œ -

∑

˙™

nu

∑

f

‰ œj œ

de.

œ

-

& ˙™ ‹ bræn

T.

B.

˙™

Œ

∑

Euph.

Timp.

∑

˙œ #˙

1.

?

Tbn.

Tba.

œ

rald

œ

˙ nu

˙™

bræn

˙™ -

de.

˙

Œ


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

36

189

Tbn.

?

Euph.

?

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

˙™

˙

œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ ˙

œ

˙

Œ

Œ Œ ˙™

œ

œ

˙

œ ˙

∑ ˙˙™™

˙

∑ ˙˙™™

œ

˙

∑ ˙˙™™

œ

˙™

p

∑ ˙˙™™

∑ ˙

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

A.

T.

B.

œ œ œ

¢

f

Œ

p


° &

∑

&

Cor. 2,3

Flug.

198

Eb Tpt.

Cor. 1

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

&

∑

&

∑

?

Euph.

∑

∑

˙™

? Œ

Tbn.

∑

∑

&

Hn.

Œ œœ

˙˙™™

˙˙™™

Deklamation med musikalsk underlægning

˙˙™™

œœ Œ

f

∑

37

∑

Meno mosso

∑

∑

∑

œ

œ œ

˙˙

œ ˙ œ ˙

˙™ ˙™

˙™ ˙™

U ˙ ™™ ˙

Œ

∑

˙™

˙™

˙™

p

f

U ∑

˙™

œœ

p

∑ œ œ

p 1.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

°? Timp.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

Tba.

Tub. B.

¢

¢/

∑

˙™

f

˙™

° S. &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

A.

T.

B.

¢

Meno mosso


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œ

˙

œ

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œ

˙

œ

&

∑

∑

œœ bb˙˙

˙˙ ™™

∑

∑

∑

∑

38

209

Cor. 1

Cor. 2,3

& b˙˙

Flug.

œœ

œœ ˙˙

Œ Œ bœœ bb˙˙ bœœ p

™ bb˙˙ ™

˙˙ ™™

™ bb˙˙ ™ œœ œœ œœ

p

œœ ˙˙

p

p

∑

##˙˙ ™™

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

¢

¢ / ˙™ p

S.

˙™

˙™

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

b˙ ™

¢


° & 219

Eb Tpt.

&

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

œ ˙

bU ˙™

˙™

bU ˙™

˙™

U ∑

&

∑

U ∑

U ∑

&

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

U ∑

U ∑

∑

h. = 60

U ∑

∑

&

Hn.

œ ˙

Œ

39

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

Œ

œœ

f

∑ Ó™

œœ œœ œœ ∑

∑

∑

∑

œœ Œ ∑

∑

œ

f

˙™

∑

∑ ˙™ ˙™

˙˙™™

Œ

f

∑

∑

Œ

a2

Œ

œ

f

œ œ Œ

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? Timp.

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

U ∑

˙™

∑

∑

∑

∑

U ∑

h. = 60

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Tbn.

?

Euph.

Tba.

Tub. B.

¢

¢/

∑

Œ

Œ œœ

œœ œœ œœ

˙˙ ™™

˙˙ ™™

œ

f

Œ

˙™

∑

2.

f

˙™

° S. &

∑

∑

U ∑

&

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

¢


° œ œ Eb Tpt. & œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

œ & œ œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

™ & ˙

˙

œ

œ ˙

Œ Œ ˙™

œ

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

Œ œ Œ

Œ Œ

40

229

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

&

Hn.

&

?

Euph.

Timp.

Tub. B.

S.

∑ ˙

∑ ˙™

∑ œ

∑ ˙

œ ˙

∑

˙

∑ œ

œ ˙

∑

œ

Œ Œ ˙™

œ

˙

∑

∑

œ ˙

∑ 1.

œ

˙˙™™

∑

˙

∑ ˙˙™™

˙˙™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ™ œ œ J

Ϫ

œ œ J

∑

∑

Drum Set tomtom

∑

œ

?

¢

œ™ œ œ J

>œ ∑

>. >. œ œ œ . > >. ∑ ∑ œ™

œ œ J

¢/

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

œ œ œ

?

Tbn.

Tba.

∑

¢

p


° & œ Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& œ Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

41

237

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

?

Euph.

Timp.

œ

mp

? œ Œ œ. > mp

Tbn.

Tba.

œ >.

Œ

¢

f

>œ.

œ.

Œ

mp

T.

& Œ ‹

? B. ¢ Œ

Vi

œ

Vi mp

œ

œ.

Œ

∑ >œ.

∑

œ.

Œ Œ

>. œ

Œ

œ.

>œ.

œ.

Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

˙

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

˙™

˙

œ

˙

te

folk

de

nord

og

˙

syd

œ

˙™

˙

te

folk

œ

˙

œ

˙

œ

˙™

˙

te

folk

œ

˙™

˙

te

folk

˙

stol

œ

˙

er

stol

œ

˙

Vi

er

stol

mp

œ

œ

˙

Vi

er

stol

-

-

-

-

œ

-

-

-

-

œ

˙ ∑

˙™

er

mp

Œ

œ

∑

˙™

mp

œ

>œ.

Œ

˙™

f

œ

œ Œ œ >.

∑

œ

˙

˙™ snare

mp

œ.

˙™

Œ ∑

>œ.

∑

p

¿ ¿ ¿ ‰ J Dr. / ¢ œ

A.

Œ

mp

hi-hat, bassdrum

& Œ

œ.

˙™

œ Œ œ >.

∑ a2

°? ˙™

° S. & Œ

˙™

Œ ∑

a2 ? >œ.

˙™

de

nord

og

syd

œ

˙

œ

de

nord

og

˙

œ

˙

de

nord

Œ

Œ

Œ œ.

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

œ

œ œ

for

Dan - ne -

œ

œ œ

for

Dan - ne -

syd

œ

for

œ

œ œ

œ

˙

œ

œ

og

syd

for

Dan - ne -

œ œ Dan - ne -


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

42

244

?

Euph.

Timp.

Dr.

S.

˙™

? œ Œ œ >.

Tbn.

Tba.

˙™

¢

Œ

œ.

Œ

œ.

œ

∑ Œ

>œ.

∑

∑ >œ.

Œ Œ

Œ

œ.

˙

˙

œ

œ Œ œ >.

Œ

œ.

Œ Œ

Œ Œ

Œ

>œ.

>œ.

œ.

œ.

>œ.

œ

˙

˙™ œ Œ œ >.

∑ œ.

Œ Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

œ.

Œ ∑

>œ.

œ.

Œ

°? ˙ ™

˙™

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

° œ™ &

œ œ J

˙

œ Œ

Œ

œ

Tøn

& Ϫ

j œ œ

˙

& œ™ ‹ vir

œ œ J

vir - ke og

A.

vir - ke og

T.

B.

œ

∑ >œ.

∑

? >œ.

˙

¢

? Ϫ

- ke og

œ œ J

vir - ke og

Tøn

∑

œ -

-

˙ Tøn

-

˙ Tøn

œ

œ Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

Œ Œ

der

œ -

Œ

der

der

der

œ Œ

˙

∑

Œ

Œ

Œ œ

œ

Vi

˙

ser

Œ œ

œ

Vi

˙

ser

Œ œ

œ

Vi

˙

ser

Œ œ

˙

œ

Vi

ser

det

œ

det

œ

det

det

œ

˙™

œ œ

˙

som en

bor

œ œ

˙

som en

bor

œ œ

˙

som en

bor

œ œ

˙

som en

bor

-

-

œ

ger -

œ

ger -

œ -

ger -

œ -

ger -


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

43

251

Eb Tpt.

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

œ

˙

? œ Œ œ >. ? Œ Œ ? >œ. ¢ °? ˙

œ.

œ

Œ >œ.

œ.

Œ Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

B.

œ.

Œ

Œ

œ.

˙™

œ.

Œ

˙™ ¿ ¿ œ ‰ J

° & ˙™

Œ

Ϫ

& ˙™

Œ

& ˙ ‹ dyd ? ¢ ˙

dyd

œ

œ

œ

œ

bå - de

Ϫ

Ϫ

by - folk,

œ œ

bå - de

Ϫ

Ϫ

by - folk,

˙

Ϫ

Ϫ

˙

Ϫ

Ϫ

de

by - folk,

- de

-

by - folk,

¿

Œ Œ

Œ

Œ

>. œ

œ

œ

˙

œ.

˙

œ

œ Œ

Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

Ϫ

œ œ J

hus - mænd og

œ.

œ.

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

˙

œ œ J

>œ.

>œ.

∑

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

j œ œ

Ϫ

Œ

˙

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

Ϫ

hus - mænd og

œ Œ œ >.

œ

˙

bøn

hus - mænd og

œ

Œ Œ Œ

œ.

˙

˙™

œ œ J

hus - mænd og

Œ ∑

>œ.

∑

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

œ œ

œ Œ œ >.

∑ >œ.

∑ >œ.

˙™

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ / ¢

dyd

T.

˙™

œ Œ œ >.

∑

dyd

A.

˙™

˙

bøn

-

-

˙ bøn

-

˙ bøn

der

der

-

at

Œ

der

Œ

œ

at

Œ

der

œ

Œ œ

Œ œ

at

œ Œ

Œ

Œ

Œ œ at


° Eb Tpt. &

∑

&

∑

44

258

Cor. 1

>œ œ ˙ f

>œ œ ˙

>œ œ. œ. œ ™ b & œ œ œJ œ ™

Cor. 2,3

f

& b˙˙ ™™

Flug.

&

˙™

mp

? œ œ >.

Tbn.

? Œ

Euph.

Tba.

Timp.

¢

? >œ.

f

œœ

Œ >œ.

œ.

Œ œ. Œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ >œ.

œ

œ

˙

¿ ¿ ‰ J œ

vor

ret

œ

œ

vor

˙

œ

œ

n˙ ™

vor

ret

? œ

œ

œ

˙

stå

vor

ret

œ.

¢

œ

f

œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

∑

ret

Œ œ.

˙™

˙™

˙™

Œ >œ.

œ œ

œ

Œ

œ

œ

˙

œ

Œ

œ

fri

˙

som

fri

œ

som

œ

˙˙ ™™

Œ >œ.

œ.

Œ œ. Œ

˙™

som

œ

n˙˙ ™™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

mp

B.

>œ œ ˙

b˙˙ ™™

œ œ >.

∑

˙

n˙ ™

mp

˙

>œ.

œ

& bœ ‹ stå

œ

f

> . . ™ bœœ œœ œœ œœ ™ J

∑

Œ

œ

T.

∑

Œ

>. œ

° bmp S. & œ

mp

Œ

Œ

¿œ

stå

Œ

œ.

œ

& œ

∑

Œ

œ

œ œ >.

œ

A.

Œ

˙˙ ™™

˙

°? ˙ ™

stå

Œ

Œ

>œ œ ˙

f

œ ¢/ œ

Dr.

œ

n˙˙ ™™

mp

Hn.

œ

˙

fri

fri

Œ

Œ

Œ

>. œ

œ.

Œ >œ.

Œ

˙™ œ

-

-

-

˙ som

œ œ >.

-

∑ œ.

Œ

Œ

>œ.

Œ œ.

˙™

œ

¿œ

¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ‰ J œ

¿ ‰ J

œ

n˙ ™

Œ

œ

e

folk

œ

Œ

e

˙™

folk

œ

n˙ ™

Œ

e

folk

œ

˙™

e

folk

Œ

blandt

Œ

œ

blandt

Œ

œ

blandt

Œ

Œ

œ blandt


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

45

264

Eb Tpt.

?

Euph.

Timp.

Dr.

S.

¢

Œ

œ.

Œ

œ.

˙™

œ Œ œ >.

∑ >œ.

∑

? >œ.

˙™

Œ

∑ >œ.

∑

Œ

mp

Œ Œ

œ.

œœ

˙˙

>œ.

Œ

œ.

>œ.

œœ œ.

mp

Œ

Ϫ Ϫ

˙˙™™

˙˙ Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

œ.

>œ.

∑ >œ.

f

œ.

Œ

f

Œ

œ.

Ϫ bϪ

∑

°? ˙ ™

˙™

˙™

˙

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ œ ‰ J œ

° & œ œ

œ

˙

œ

∑

∑

om

det

vi

syn

-

˙™

∑

an - det

˙™

ger.

& œ œ

œ

˙

œ

˙™

∑

∑

∑

-

˙™ ˙™

∑

∑

∑

˙™

∑

∑

∑

A.

T.

B.

˙™

? œ Œ œ >.

Tbn.

Tba.

˙™

¢

an - det

om

det

vi

syn

& œ œ ‹ an - det

œ

˙

œ

˙™

om

det

vi

syn

? œ œ

œ

˙

œ

˙™

an - det

om

det

vi

syn

-

-

˙™

‰ œ œ ‰ œ œœ ™™ J J

˙™ œ œ J

Ϫ

œ œ J

ger.

ger.

ger.


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

46

271

œ™ bœ™ ? <b> œ ™ b œ ™

Tbn.

?

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

¢

>œ. f

˙™

¢/

œœ ™™

œ.

œ œ J

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

¢

Œ

œ.

Œ ∑

Ϫ

œ œ J

∑

∑ ∑ ∑

œœ

˙˙

˙™

° &

T.

>œ.

∑

°?

A.

B.

?

œ ™ nœ ™ œ™ n œ ™

Œ >œ.

>œ.

Œ

Œ

œ.

˙

œ

œœ ™™

œ œ J

∑

∑ ∑ ∑

œœ œ. Œ œ

˙˙ Œ

Œ

>œ. ˙

œ.

Œ

˙˙

œœ

Œ

>œ.

>œ.

œ >. œ.

Œ

˙™

‰ œ œ ‰ œ œ œ œ J J

∑

∑ ∑ ∑

∑

∑ ∑ ∑

Œ

œ

œ Œ œ >.

Œ

f

œ. mp

∑ >œ.

∑ >œ.

˙™

œ.

Œ

mp

Œ

∑

˙™

˙™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

Œ

œ œ

Œ Œ Œ

œ

œ

œ

Det

er

san - gen

om

œ

œ

œ œ

œ

Det

er

san - gen

om

œ

œ

œ œ

œ

Det

er

san - gen

om

œ

œ

œ œ

œ

Det

er

san - gen

om


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

47

278

Eb Tpt.

?

Euph.

Timp.

Dr.

S.

¢

? >œ.

˙™

Œ

Œ

œ.

°? ˙™

Œ

œ.

Œ ∑

>œ.

∑

œ

˙

œ Œ œ >.

∑ >œ.

∑

œ.

Œ Œ

>. œ

Œ

œ.

>œ.

œ.

Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

˙

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

° ˙™ &

˙

˙

œ

˙

œ

˙

œ

˙ ˙

& ˙™

A.

fol

˙™ & ‹ fol

T.

¢

-

-

-

? ˙™ fol

-

ket

i

syd

˙

ket

œ i

˙

syd

˙

œ

˙

ket

i

syd

˙

œ

˙

ket

i

syd

Œ

og nord

Œ

og nord

og nord

œ

og nord

˙™

˙

Œ >œ.

œ.

œ

œ œ

Œ

˙™

for

Kon - ge

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

Kon - ge

Ϫ -

-

-

Kon - ge

-

Œ

˙™ ¿ ¿ ¿ œ ‰ J

˙

å

og

Ej

˙

œ

˙

å

og

Ej

˙

œ

˙

å

og

Ej

œ œ J

˙

å

œ. ∑

œ œ J

Ϫ

œ œ

∑ >œ.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

Kon - ge

for

Œ ∑

œ.

for

for

˙™

œ Œ œ >.

∑

˙™

œ

œ

∑

˙™

fol

B.

˙™

? œ Œ œ. > mp

Tbn.

Tba.

˙™

og

Ej

œ -

-

der

œ

der

œ -

der

œ -

der


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

48

285

Dr.

S.

A.

T.

B.

¢

? >œ.

œ

∑

Œ

œ.

°?

˙

˙™

∑ >œ.

? Œ Œ

Euph.

Timp.

œ

?

Tbn.

Tba.

˙

∑

œ.

Œ Œ

Œ

>œ.

∑

>œ.

œ.

œ

œ Œ œ >.

Œ

Œ Œ >œ.

∑

œ.

∑

Œ

˙

˙™

˙

œ.

>œ.

Œ

>œ.

œ

œ

˙

° œ Œ &

Œ

Œ

˙

œ

& œ Œ

Œ

& œ Œ ‹

Œ

? œ Œ ¢

Œ

Œ Œ Œ

for

œ œ

œ œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

˙

for

Der har

kæm -pet

og

lidt

for

œ œ

œ œ

œ

˙

œ

Der har

kæm -pet

og

lidt

for

œ.

Œ

Œ Œ Œ

˙™

>. œ ˙

œ.

>œ.

Œ œ

˙™

lidt

lidt

>œ.

œ Œ œ >.

œ

og

og

∑

œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ œ

kæm -pet

kæm -pet

œ.

Œ

˙

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

Der har

Der har

œ Œ œ >.

∑

Œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

œ

˙™

Œ Œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

œ œ

˙

œ.

¿ ¿ ¿ ‰ J œ / ¢ œ

œ œ

œ

œ

˙

˙

det

fri

˙

˙

det

fri

˙

˙

det

fri

˙

˙

det

fri

-

-

-

-

œ e

œ

ord

˙™

e

ord

œ e

˙

ord

œ

œ

˙

œ

e

ord

i

i


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

49

292

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

&

Hn.

Timp.

Dr.

œ

? œ.

Euph.

Tba.

f

? ¢ Œ °? œ

˙™

Œ Œ œ.

œ.

Œ

˙™

˙

& Œ

A.

& œ ‹

T.

¢

? œ

œ œ i

et

œ œ i

et

Ϫ u

Ϫ u

˙

Ϫ

˙

Ϫ

et

u

et

u

j œ œ

œ Œ œ >.

∑ >œ.

œ. ∑

- tal af

œ.

œ

œ Œ œ >.

Œ

Œ Œ Œ

>œ.

œ.

>œ.

blo - di - ge

Ϫ

œ œ J

blo - di - ge

Ϫ

œ œ J

blo - di - ge

˙

fej

-

˙

œ

œ

˙

˙™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

œ œ

œ

œ

œ

œ

fej

-

˙ fej

œ Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

œ

Œ

der

œ.

mp

Œ œ

men

Œ

Œ

mp

œ

men

Œ

Œ

der

œ -

œ Œ

mp

Œ œ

men

œ Œ

œ.

>œ.

œ

der

>œ.

Œ

>. œ

˙

Ϫ

Œ

Œ

Ϫ

der

œ œ >.

∑

Œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

-

mp

Œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

fej

˙™

˙

Œ Œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

œ œ J

œ

mp

œ.

˙

j œ œ

œ œ J

>œ.

˙

˙™

j œ œ

- tal af

∑

b˙˙ ™™

∑

˙™

blo - di - ge

j œ œ

Œ

Œ

- tal af

- tal af

∑

˙™

Œ ∑

>œ.

∑

˙™

œ Œ œ >.

∑

>œ.

∑

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J ‰ J ‰ J / ¢ œ œ

° S. & Œ

B.

∑

˙

?

Tbn.

> . . ™ bœœ œœ œœ œœ ™ J

Œ

Œ

mp

Œ œ

men

œ.

Œ

sprog - græn -sen

œ

œ

œ

œ

œ

sprog - græn -sen

sprog - græn -sen

œ

œ

œ

sprog - græn -sen


299 > ° œ œ ˙ Eb Tpt. &

œ

50

f

&

Cor. 1

&

Hn.

Tbn.

S.

Œ

∑

Œ

Œ

∑

Œ ˙˙ ™™ œ

? œ œ >.

Œ

? Œ

Œ

œ

˙

Œ >œ.

˙

œ œ >.

∑

>œ.

°? ˙

œ

œ

˙

˙™

¿ œ / ¢

¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

œ œ

œ

œ.

° n˙ ™ &

Œ

gik

gik

¢

? ˙ gik

Œ œ.

œ

ved

œ

& n˙ ™ ‹ gik

T.

B.

˙™

Œ

& ˙

œœ n˙˙ ™™

Œ

A.

œ

f

b˙˙ ™™

Œ

¢

>œ œ ˙ Œ

Œ

Œ

∑

Œ

Œ

∑

Œ

∑

∑

f

˙

? >œ.

œ

f

> . . ™ bœœ œœ œœ œœ ™ J

∑

œ.

Euph.

Dr.

Œ

& n˙˙ ™™

Flug.

Timp.

œ

f

œ & <b>œ

Cor. 2,3

Tba.

>œ œ ˙

Œ

>œ œ ˙

œ

˙

œ

Œ

œ

>œ.

Flens

˙

ved

Flens

œ

ved

œ

Œ

˙

Flens

Œ >œ.

œ.

œ

-

-

-

˙ ved

Flens

Œ œ.

œ

œ œ >.

Œ

Œ

Œ

œ

∑

Œ >œ.

Œ

Œ

>œ.

˙

œ

œ

˙

œ

¿ œ

¿ ¿ ‰ J œ

œ

n˙ ™

>œ.

œ.

œ.

∑ >œ.

œ.

Œ

˙™ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ

Œ

œ œ

œ

˙™

Œ

Œ

œ

n˙ ™

Œ

Œ

borg Fjord.

œ

Œ

Œ

Œ

œ

Men

kra - vet

blev

œ

œ œ

œ

Men

borg Fjord.

borg Fjord.

Œ

Œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

borg Fjord.

˙™

œ Œ œ >.

∑ Œ

Œ

˙™

˙

œ.

œ -

˙˙ ™™

kra - vet

blev

œ œ

œ

Men

kra - vet

blev

œ

œ œ

œ

Men

kra - vet

blev

œ


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

51

305

Eb Tpt.

?

Euph.

Timp.

˙™

?

Tbn.

Tba.

˙™

¢

œ Œ œ >.

∑ >œ.

?

œ.

˙™

Œ ∑

°? ˙ ™

∑ >œ.

mf

Œ

Œ

œ.

˙™

œ.

œ œ >. >œ.

œ Œ œ >.

∑ >œ.

Œ ∑

˙™

Œ >œ.

Œ

Œ

œ.

˙™

Œ

œ Œ œ >.

œ. Œ Œ

>œ.

>œ. œ Œ

Œ

œ.

˙™

¿ ¿ ¿ œ ‰ J / ¢

° œ™ S. &

œ œ J

& Ϫ

j œ œ

& œ™ ‹ Dan

œ œ J

Dan - mark til

A.

Dan - mark til

T.

B.

¢

? Ϫ

- mark til

œ œ J

Dan - mark til

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ˙™ Ej

˙™

Ej

-

˙™

der.

-

˙™

∑

der.

-

˙™

∑

˙™

∑

˙™ Ej

¿ œ ‰ œJ œ

∑

˙™ Ej

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

>. œ f

-

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

der.

der.

Œ

Œ

mf

œ œ J

∑

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

f

mf

Og

det

be -tød

u

Ϫ

j œ œ

Ϫ

mf

œ

mf

œ

j œ œ

Ϫ

Ϫ

œ

Œ

œ.

Œ

mf

Og

Œ

œ.

∑ b >œ.

∑

Ϫ

œ œ œ

Œ

f

mf

Dr.

˙˙ ™™

˙˙™™

det

Ϫ

œ œ J

be -tød

œ œ J

Og

det

be -tød

mf

œ

Ϫ

Og

det

œ œ J

be -tød

bœ ™

u

Ϫ -

Ϫ -

bœ ™ u

fred

Ϫ -

Ϫ u

fred

fred

Ϫ -

fred


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

52

312

Hn.

Tbn.

&

Tba.

Timp.

Dr.

S.

A.

˙˙™™

>œ. ? œ Œ

Œ

? ? >œ. ¢

∑

œ.

°? œ™

˙˙ ™™ b >œ.

œ Œ

b >œ.

Œ œ œ J

>œ. œ

œ.

Œ

Œ Œ

>. œ

Ϫ

j œ œ

˙˙ ™™ b >œ.

˙˙™™ Œ Œ

œ.

nœ Œ n œ. > n>œ. nœ.

œ Œ

Œ

b>œ.

‰ œ œ™ J

œ J

Ϫ

œ.

œ.

Œ j œ œ

Œ

Ϫ

œ œ J

Œ

Ϫ

b œ.

Œ œ œ J

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

° œ Œ &

œ

b˙ ™

œ Œ

˙

& œ Œ

œ

i - gen

? œ Œ B. ¢

œ

og

˙

œ

œ

i - gen

œ

i - gen

˙

i - gen

i

œ

og

og

˙ i

œ

og

œ

n˙ i

œ

-

-

-

˙™

œ Œ

b˙ ™

œ Œ

gen

gen

˙™

˙ i

gen

-

gen

for

hvor

œ

˙

for

for

œ

Œ

œ for

hvor

˙

∑ #>œ.

∑ >. œ

∑

˙˙™™ ˙˙ ™™

>œ. bœ Œ

∑ >œ.

∑

Œ Œ

˙™ b˙™

˙˙™™

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

& œ Œ ‹

T.

#œœ

mf

mf

Euph.

b˙˙

Œ

bœ. ∑

Ϫ

œ œ J

¿ ¿ ¿ œ ‰ J #œ ™

œ œ J

be - gynd - te det

œ

Ϫ

œ

#œ ™

j œ œ

be - gynd - te det

œ œ J

hvor

be - gynd - te det

œ

hvor

be - gynd - te det

Ϫ

œ œ J


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

53

319

Eb Tpt.

& b˙˙

Flug.

& ˙ b˙

Hn.

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

#>œ. œ

? Œ Œ

>. œ

? >œ. ¢ °? œ ™

œœ

œœ ™™

˙

b œ.

Œ œ œ J

Œ

œ. Œ

>œ. bœ Œ

nœ Œ

Œ Œ >œ. œ œ™ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ / ¢ œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

° ˙ &

œ

& b˙

A.

ty

& ˙ ‹ ty

T.

¢

#œ -

-

-

? b˙ ty

ske?

œ

œ

ske?

ske?

œ -

ske?

f

˙˙ ™™ >œ.

œ Œ

>œ.

Œ œ œ J

œœ ™™

Œ

∑

Ϫ

j œ œ

œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

Ϫ

œ œ

Ϫ

œ œ

Ϫ

Og hvor - dan

Og hvor - dan

œ œ J

bœ ™

ku man skel - ne

j œ œ

Ϫ

Ϫ

ku man skel - ne

œ œ J

Ϫ

bœ ™

ku man skel - ne

œ J œ

Ϫ

œœ ™™

˙˙ ™™ >œ.

Ϫ

ku man skel - ne

˙˙ ˙˙

œ Œ

Œ

œ.

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

Og hvor - dan

œ

n œ.

bœœ ™™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

Og hvor - dan

œ

Œ ∑

œ >. b œ.

‰ œ œ™ J

œœ ™™

œœ ™™

™ n ˙˙ ™ >œ.

œœ œœ b ˙˙

>œ. ? bœ Œ

ty

B.

#œœ

Œ

>œ.

∑ >œ. œ™

œ.

>œ. œ Œ

Œ œ œ J

nœœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

˙˙ >œ. œ Œ

>œ. œ

œ.

Œ

Œ Œ

>œ.

Ϫ

j œ œ

Œ Œ

œ.

>œ.

œ.

Œ Œ

‰ œ œ™ J

œ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

bœ ™

˙

Œ

œ œ J

fjen - de fra

œ™ nœ ™

ven

œ œ J

˙

fjen - de fra

Ϫ

ven

œ œ J

fjen - de fra

œ œ J

fjen - de fra

Œ

˙

i den

Œ

Œ

ven

œ œ

i den

Œ

Œ

ven

˙

œ œ

œ œ

i den

Œ

Œ

œ œ i den


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

™ & bœœ ™

#œœ ™™

54

326

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

& ˙™ b˙™

Hn.

?

Euph.

Dr.

S.

Œ

°? œ ™

Œ

b œ.

œ œ J

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

Ϫ

Ϫ

Ϫ

j œ œ

˙

™ & œ ‹ søn

Ϫ

¢

del

af det

jy

Ϫ

œ œ J

˙

Ϫ

bœ ™

søn - dre

del

jy

œ œ b˙ J

af det

bœ.

Œ

Œ Œ

>œ.

Ϫ

œ œ J

Œ Œ

œ.

>œ. œ Œ >œ.

jy

#œ -

-

-

œ.

Œ

Œ Œ

>œ.

œ Œ

Œ

œ Œ

Œ

ske

Œ

Œ œ

Og

Œ

ske

ske

Œ œ

Og

œ

Œ œ

Og

œ

Œ

Œ

Œ

f

Œ œ Og

-

Ϫ kri

-

˙ kri

-

˙ kri

Œ

˙˙

œœ

b˙˙

œœ

œ

œ

>œ.

>œ.

>œ.

j œ œ

Ϫ

j œ œ

œ

¿ œ

¿ ¿ ‰ J œ

bœ œ J

˙

Œ

b >œœ.

œ œ J

˙

œ

Œ

b >œ.

Œ

Œ

œ >.

gen den kom

Œ

gen den kom

gen

œ -

Œ

n>œœ.

œ

Ϫ kri

œœ

b >œœ. ‰ J Œ

œ œ™ J

‰ œ œ™ J

ske

œ -

Œ

>œ œ ˙

bœœ ™™

>œ. œ

Œ

& Ϫ

? bœ ™

>œ. nœ

œ Œ

jy

af det

˙˙ ™™

˙

af det

del

œ œ J

n˙ œœ œœ ˙

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œœ

del

- dre

b œ.

Œ

œœ ™™

œœ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

søn - dre

œ œ J

>œ.

˙˙

nœœ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

#œ ™

T.

B.

œ œ J

#œ ™

søn - dre

> # œ. œ. œ bœ Œ ∑

>. œ

œœ Œ b ˙˙

Œ

bœ.

° œ™ &

A.

#œœ

>œ. bœ Œ

∑ œ™

b˙˙ ˙™ b˙™

∑ #>œ.

∑

? >œ. Tba. ¢

Timp.

˙˙ ™™

>œ. ? bœ Œ

Tbn.

Œ

f

>œ œ. œ. bœ ™™ œ œ œ œ J

f

˙˙

b >œ œ ˙

gen

˙ kom

œ

˙ kom


° & 333

Eb Tpt.

&

Cor. 1

&

Flug.

?

Tbn.

Dr.

¢

?

°? ¢/

œœ

Œ

Œ

&

Œ

& ‹

œ

?

œ

B.

¢

Œ

Œ

∑

˙˙

œœ ™™

n˙˙

˙˙ ™™

n>œœ. Œ

Œ Œ

œ >. >œ.

Œ

>œ. œ Œ >œ.

œ

œ

og

Œ nœ og

Œ

>œ œ ˙

œ og

va

œ

>œ.

>œ.

>. œ

-

˙ va

-

˙ va

-

nœœ

Œ Œ

œ >.

Œ

Œ

b >œ. >œ. >œ. J ‰ Œ

Œ

Œ

>œ. >œ. >œ. J ‰ Œ

∑

Ϊ

˙˙

œ™ bœ ™

˙˙

b˙˙ ™™

Œ œœ

b˙˙

-

Œ

˙˙

œ

Ϫ va

œœ

n>œœ.

Ϫ

œ

f

b >œœ. ‰ J Œ

œ

œ

f

bœœ ™™

j œ œ™

og

Œ

b >œ œ ˙

>œ œ. œ. bœ ™™ œ œ œ œ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œœ

Œ

T.

∑

‰ œj œ ™

° S. &

A.

Œ

f

? nœ.

Euph.

Œ

∑

& <b>œœ

Hn.

Timp.

œ

&

Cor. 2,3

Tba.

<b> œ

b >œœ. b >œ.

Œ

j œ œ

Ϫ

j œ œ

œ

¿ œ

¿ ¿ ‰ J œ

bœ œ J

˙

Œ

red’ tre

år

œ œ J

˙

red’ tre

år

˙

red’

tre

år.

œ

˙

œ

red’

tre

år.

Œ

œœ œœ Œ

n>œœ. Œ

Œ

œ. >œ. >

>œ. >œ. œ œ

>œ.

Œ

Ϫ

œ œ

Œ Œ

>œ.

j œ œ

œ og

til

œ

bœ ™

og

til

œ

>œ. >œ. >œ. J ‰

œœ ™™

œœ œœ J

˙˙ ™™

>œ. >œ. >œ. œ œ œ J ‰ ‰ >. œ

Ϊ

Œ

>œ.

>œ. œ J

>œ. œ J ‰

œ œ J >œ.

Œ

f

œ œ

Œ

>œ.

Œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

Œ

>œ. œ ‰ J

f

Œ

‰ œj œ ™

Œ

œœ œ J œ

f

nœ.

Œ

>œ. >. >. j œ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ J >. >. >.

f

Œ

Œ

55 >œ. >œ. >œ. J ‰

-

-

Ϫ

og

til

œ

Ϫ

og

til

-

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ J

Ϫ

før -te

man

j œ œ

Ϫ

før -te

man

nœ œ J

Ϫ

før -te

man

œ œ J

Ϫ

før -te

man

-

œ œ J

ge de

j œ œ

-

ge de

-

œ œ J

ge de

œ œ J -

ge de


. >. >. >. 339 > ° bœ œ œ œ Œ Eb Tpt. &

Œ

>œ. >œ. >œ. >œ. Œ &

Œ

56

Cor. 1

& Œ

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

Œ

b >œ. >œ. >œ. >œ. b >œ. >œ. >œ. >œ. ff

>œ. >œ. >œ. >œ.

Timp.

¢

>œ. >œ. >œ. >œ. >. ‰ œJ

ff

>œ. >œ. >œ. >œ. œ œ œ œ Œ

Œ

##œœ. > ff

œœ >.

œœ >.

œœ

œœ

b˙˙

˙™ b˙ ™

& b˙˙

œœ

œœ

b˙˙

##˙˙

‰ œœj

˙ ˙

œ ‰ œJ

>œ. >œ. ? œ œ Œ

>œ. >œ. œ œ

˙ ? ˙

œœ

Œ œœ

>œ. >œ. œ œ

Œ

˙˙

?

°?

œ Œ œ. . >

œ >. œ. Œ

œ. Œ > œ.

œ œ Œ

œ œ Œ

œ œ Œ

˙˙™™

>œ. b >œ. >œ. >œ. b >œ. >œ. >œ. J ‰ ‰ J J ‰ Œ >œ. >œ. >œ. >œ. J ‰ ‰ J

j œœ ‰ œœ ##œœ œœ >. >. >. >.

˙ & b˙

f

Tba.

>œ. ‰ J

˙ ™™ ˙ œœ ™™ œ™ œ™ ˙˙™™

>œ. >œ. >œ. J ‰ Œ

j œœ ‰ ‰ œj #œ œ nœ. œ. œ. >. > > >

j œœ ‰ Œ >. ∑

‰ ‰ #œj œ œ ‰ ‰ œJ

œœ ™™ œ™ œ™

‰ Œ ‰ Œ ∑

>œ. >œ. >œ. >œ. >. œ œ œ œ ‰ œœ J

>œ. >œ. >œ. >. œ œ œ ‰ ‰ œœ J J

>œ. >œ. >œ. œ œ œ ‰ Œ J

>œ œ œ œ ‰ >œ J

ff

œ œ œ ‰ ‰ >œ J J

œ œ œ ‰ ‰ ‰ J

>œ œ œ œ > ‰ œJ

ff

œ œ œ ‰ ‰ >œ J J

œ œ œ ‰ ‰ ‰ J

˙™

˙™

ff

œ™ ¢ / œ™

œ œ J œ

° ˙ S. &

œ

œ

˙

be

-

ste

sår.

be

œ

-

b˙˙

##˙˙ ™™

sår.

˙˙ ™™

œ

œ

˙

˙™

˙™

∑

be

-

ste

œ

œ

˙

˙™

∑

be

-

ste

Dr.

dy

& b˙

A.

dy

& ˙ ‹ dy

T.

B.

¢

-

-

-

? ˙ dy

-

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ste

ff

ff

ff

∑

∑

sår. ff

˙™ sår.


° &

Eb Tpt.

Cor. 1

>œ. >œ. >œ. >œ.

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

>œ. >œ. >œ. >œ. Œ &

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

U ˙ ˙ U ˙ ˙

U Œ

p

p

& œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. > > > > p

Cor. 2,3

∑

&

Flug.

& ˙™ ˙™

Hn.

˙™ ? ˙™

Tbn.

57

Œ

344

U Œ

Œ

a2

Œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙

˙

œ

a2

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙

˙

˙™

˙

œ

œ

˙

Œ Œ ˙™

œ

˙™

˙

œ

œ

˙

Œ Œ ˙™

p

Œ

˙2.™

Œ

œ

p

U Ó

U Œ

U Ó

U Œ

°? >œ œ œ œ ‰ ‰ U Ó Timp.

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

U >œ œ œ œ ‰ ‰ Ó / ¢

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

?

Euph.

∑

>œ. >œ. >œ. >œ. œ œ œ œ Œ ? Tba. ¢ p

Dr.

p

œ

p

˙™

2. p

œ

° S. &

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

¢


° Eb Tpt. &

∑

∑

&

∑

Cor. 2,3

Flug.

58

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

351

Cor. 1

&

Hn.

?

Tbn.

¢

?

°? Timp.

Dr.

œ

˙

? ˙˙™™

Euph.

Tba.

œ

˙

¢/

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙˙™™

˙˙ ™™

molto rit.

œ œ

˙˙™™

˙˙ ™™

˙

œ

˙

œ

˙˙™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

U ˙™

˙™

bbb 44

˙™

˙™

˙™

U ˙™

œ˙™

˙™

U ˙™

bbb 44

˙™

U ˙™

bbb 44

˙œ™

Œ

Œ

Œ

Œ

bbb 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

4 bbb 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

44

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

° S. &

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

4 bbb 4

A.

T.

B.

¢

molto rit.


59

III. Den Kringlede Saga om Slesvig

° b4 Eb Tpt. & b b 4 358

Cor. 1

q = 72

b & b b 44 Ó

Deklamation med musikalsk underlægning

∑ Œ

∑ œ

p

Ϫ

œ œ™ J

∑ œ ˙ J

U ∑

∑ œ œ

œ U ˙

œ œ

œ œ œ J

œ U ˙

œ

U œœ b˙ u

œ

œ œ œ ˙

b4 & b b4

∑

b & b b 44 Ó

∑ Œ œ

Hn.

b & b b 44

∑

∑

∑

∑

U ∑

Tbn.

? bb 44 b

∑

∑

∑

∑

U ∑

Euph.

? bb 44 b

∑

∑

∑

∑

U ∑

Tba.

?b4 ¢ b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

°? b 4 b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

44

∑

∑

∑

∑

U ∑

° b4 S. & b b 4

∑

∑

∑

∑

U ∑

A.

b4 & b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

T.

b4 & b b4 ‹

∑

∑

∑

∑

U ∑

B.

?b4 ¢ b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

Cor. 2,3

Flug.

Timp.

Dr.

¢/

q = 72

∑ œ œ ∑œ œ

p

Ó

Œ

2.

œ p

Œ Óœ œ œ œœ

Ϫ

n˙œ œ bœ œ œœ œ


60

° b Eb Tpt. & b b 363

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ ™ bœ œ b œ &b b J

˙

œ œ

˙

Ó

∑

∑

∑

b & b b b˙

œ œ

˙

œ œ

˙

Ó

∑

∑

∑

b & b b œw œ

œ œ

œ˙™ œ b˙ Œ

∑

∑

∑

b &b b ? bb b ?b bb

∑

∑

∑ ∑

∑ Œ

∑ Ó

Œ

a2

œ œ œ

p

∑ b œœ b˙˙

∫b ˙˙

˙

œ œ

œ œ

∑ b ˙˙ b∫˙˙

œ œ ∑

bw w

w

cup mute

˙˙

Ó

˙™ ˙™

pp 1.

œ

p 1.

?b Tba. ¢ bb

∑

∑

∑

∑

∑

°? b bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° bb & b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

T.

b &b b ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B.

?b ¢ bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Timp.

Dr.

S.

Œ

œ bœ œ

p


61

° b Eb Tpt. & b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Cor. 1

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Cor. 2,3

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Flug.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Hn.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

369

Tbn.

Euph.

Tba.

? bb ˙˙ ™ b

œ™ ? bb œ ™ b œJ b

œœ

?b ¢ b b œ bœ bœ œ

˙˙ ™ œ b˙ J

bœœ gliss. ˙˙ gliss.

˙˙

gliss.

gliss.

nnw w

Ó

b œ ∫˙ œ œ œ b˙ bœ œ œ

œ bœ bœ œ

œ

œ

œ b˙

nnn

a2

w

bœ nœ

œ nœ nœ œ

b œ œ bœ œ b œ b œ n œ œ

nnn nnn

w

°? b bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

A.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

T.

b &b b ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

B.

?b ¢ bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Timp.

Dr.

S.

nnn


° Eb Tpt. &

62

375

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Euph.

¢

¢

U ∑

&

∑

U ∑

&

∑

U ∑

5 œ ™ œ 2 bœ œ œ 68 nœ ™ bœ ™ œ ™ œ ™ 44 œ nœ #œ #œ œ 8 œ œ œ 4

Œ œ #œ #œ

3 5 œ ™ œ 2 bœ œ œ 68 nœ ™ bœ ™ œ ™ œ ™ 44 # œ nœ #œ œ œ 8 œ œ œ 4

a2

Œ œ #œ #œ f

3

3

3 58 œ œ œ ™ œ œ 42 bœ œ œ 68 nœ ™ bœ ™ œ ™ œ ™ 44 œ # œ # œ n œ œ 3

∑ w w

U ∑

senza sord.

B

∑ w w

fp

∑

3

w w

w w

58

∑

42

58 œ œ

Ϫ Ϫ

42 ˙ ˙

œ 58 œ

fp

Ϫ Ϫ

∑

68

∑

44

68 œ ™ œ™

Ϊ

44

Ϊ

44

Ϫ 68 Ϫ

˙ 24 ˙

? w w

U ∑

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ 5 œ œ œ™ œ œ 2 œ b œ œ 6 œ™ œ™ œ™ œ™ 4 Œ 8 4 8 4

?

U ∑

Œ

° S. &

B.

Œ œ #œ #œ

f

&

¢/

T.

U ∑

∑ ∑

°? Timp.

A.

U ∑

f

?

Tbn.

Dr.

∑

&

Cor. 1

Tba.

q = 100

w ∑

q = 100

∑

Œ ‰ œœ f

U Ó

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ 5 œ œ œ™ œ œ 2 œ b œ œ 6 œ™ œ™ œ™ œ™ 4 8 4 8 4

a2

æ wæ

fp

∑

w

Œ ‰ œ J

w

& & ‹

∑

Œ ‰ œ J

w

œ Œ ‰ J

w

w

w

For - tæl,

U Ó

w

For - tæl,

∑

U Ó

For - tæl,

58 ∑

For - tæl,

U Ó

3

3

f

æ wæ

Œ ‰ œ J

3

3

f

U ∑

∑

∑

?

U Ó

a2

w

æ œæ™

æ œæ

42

58

∑

42

58 œ

Ϫ

58 œ

Ϫ

58 œ

Ϫ

58 œ

Ϫ

æ ˙æ

68

æ œæ™

‰ ™ œ ™ œ ™ 44 f

68

∑

42 ˙

68 œ ™

‰ ™ œ ™ 44 J

42 ˙

68 œ ™

‰ ™ œ ™ 44 J

42 ˙

68 œ ™

‰ ™ œ ™ 44 J

˙ 42

68 Ϫ

œ™ ‰ ™ J 44

∑

44

mf

for mf

for mf

for mf

for -


° 4 &4 382

Eb Tpt.

∑

42

∑

58

44

∑

∑

& 44 Œ œ #œ #œ 42 œ #œ œ 58 œ œ œ ™ œ œ 44 œ #œ œ ˙ 3

Cor. 1

3

mf

63

58

∑

44

58 œ

Ϊ

44 Œ œ ˙

∑ 3

p

3 3 4 2 5 œ œ 4 ™ Œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ # œ &4 #œ 4 œ 8 4 #œ œ œ œ 58 œ œ œ ™ œ œ 44 œ Œ Ó 3

Cor. 2,3

mf

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

& 44

∑

& 44 w w

42

∑

42 ˙ ˙

B 44

∑

42

∑

58

44

∑

58 œ œ

j œ ‰ ‰ 44 w œ w

58

∑

44

∑

3

3

pp

58 œ œ

Ϫ Ϫ

44

58

∑

?4

°? 4 4

æ wæ

42

fp

4 ¢/ 4

3

3

mf

∑

æ ˙æ

42

58 ∑

æ œæ™

æ œæ

58

∑

44

æ wæ

44

58 œ

Ϊ

æ œæ

æ œæ

58 ∑

58

∑ a2

4w

pp

44 œ Œ Ó

3

? 44 Œ œ #œ œ 42 #œ œ nœ 58 œ œ #œ ™ #œ œ 44 œ #œ œ ˙ Tba. ¢

Dr.

44 w w

∑

? 44 Œ œ #œ œ 42 #œ œ nœ 58 œ œ #œ ™ #œ œ 44 œ #œ œ œ #œ œ 58 #œ #œ œ™ mf

Timp.

58

∑

1.

44 Œ œ ˙ p

4 œœ 4 ˙

Ó

44

∑

p

∑

œ 3

° 4 S. & 4 w

42 ˙

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

58 œ

œ ‰ œj 44 w J

& 44 w

42 ˙

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

58 œ

3 œ ‰ ‰ 44 Œ œ œ œ #œ J

tæl,

A.

tæl,

T.

& 44 w ‹ tæl,

?4 w B. ¢ 4

tæl,

for - tæl,

for - tæl,

p

for - tæl, p

At træk -ke en

p

42 ˙

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

˙ 42

58 œ

œ œ 4w J ‰ J 4

58 œ

œ 3 J ‰ ‰ 44 Œ œ œ œ œ

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl, p

At træk -ke en


° Eb Tpt. &

64

388

& #œ

Cor. 1

Timp.

Dr.

¢

∑

? œ

° j S. & ‰ œ ˙™

for - tæl,

B.

& ‰ œJ ˙ ™ ‹ for - tæl, ¢

3

#œ œ œ #œ

˙™

‰ œœ . . f

Ó

? œ

˙

Œ ‰ œœœœ . .

œ Œ

#œ Œ

bord

œ ‰ œ ˙ J

for - tæl,

ved det grøn -ne

œ œ #œ œ 3

Œ ‰ œœ˙

œ œ œ nœ

œ Œ bord

Œ œ og

#œ œ œ #œ

3 œ œ #œ œ

for - tæl,

Ó

Œ ‰ œœ. œœ.

#˙ ™

‰ ‰

for - tæl,

3

œ œ ˙

for - tæl,

Ϫ

f

Œ ‰ œ. œ.

f

læ - se på sed - len føl -gen-de

œ ‰ œ ˙ J

‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj

for - tæl,

#œ #œ œ #œ

Ϫ

Ó

œ œ ˙

3

‰ œœ œ ‰ œ œœ Œ

∑

for - tæl,

og

‰ œ™ œ™

3

‰ œ œœ Œ

j œ ‰ œ ˙ Œ œ

∑

∑

for - tæl,

œœ ™™

∑

j‰ œ œ œ™

˙

Œ œ

∑

∑

j œ ‰ œ ˙

œ Œ œ nœ #œ œ

sed - del

Ϫ

∑

ved det grøn -ne

j œœ ‰ œœ œœ ™™

∑

Œ ‰ œœ˙

#œ Œ œ #œ œ #œ

sed - del

T.

∑

∑

‰ ˙ ˙

∑

∑

& #œ

œ Œ œ nœ #œ œ

¢/

œœ ™™

∑ œ™

°? ‰ œœœ Ó

A.

#œ #œ œ #œ ∑

‰ ˙ ˙

∑

?

Euph.

3

Œ œ

∑ œœ ™™

? j‰ œ ˙™

Tbn.

∑

f

&

Hn.

∑ #œ Œ

∑

& œj ‰ ˙ ™ œ ˙™

Flug.

∑

#œ Œ œ #œ œ #œ

&

Cor. 2,3

Tba.

∑

‰ œ J

˙™

læ - se på sed - len føl -gen-de

For f

‰ œj

ord.

For f

œ ‰ œ œ ‰ œj J

for - tæl,

3 œ œ œ nœ

for - tæl.

#˙ ™ ord.

for - tæl.

For f

‰ œJ

For -


° &

65

393

Eb Tpt.

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

j œ. . & œJ ‰ ‰ œ œ#œ. ‰ ‰ œ œ J ‰ Œ . . . .

Œ

. . ‰ œ. œ. œJ ‰ ‰ œ. œ. œJ ‰ Œ

∑

Cor. 2,3

j j j ‰ ‰ ‰ ‰ b œ ‰ Œ & œœ œœœœœœ œœœœ . . . . . . œ.

Œ

j j ‰ œœœœ bœœ ‰ ‰ œœœœœœ ‰ Œ . . . . . .

∑

Flug.

j j j & œœ ‰ ‰ œœ œœ#œœ ‰ ‰ œœœœ bœœ ‰ Œ . . . . . . .

Œ

j ‰ nœœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ . . . . .

∑

∑

∑

f

∑

&

Hn.

œœ. ? J ‰ Œ

Tbn.

f

. . œ. œ. œœ. œ œ . . ? œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œœœœ J ‰ Œ J J

Euph.

Tba.

Timp.

œœ. J ‰ Œ

œœ. J ‰ Œ

¢

? œœ. ‰ Œ J f

°?

j œ ‰ Œ œ.

œœ. ‰ Œ J

∑

° ˙ &

tæl

& ˙

A.

tæl

& ˙ ‹ tæl

T.

B.

¢

? ˙ tæl

œ

œ

œ

Sles - vig

Sles - vig

œ

œ

Sles - vig

œ

Ó Œ

œœ. œœ. ‰

∑

œ. . œ. œ. œ œ ‰ ‰ œœœ ‰ Œ J J

∑

œ. œ ‰ Œ J

∑

j œ ‰ Œ œ.

Ó

˙ -

#œ -

b˙ -

Hol

-

-

Hol

˙ -

Hol

œ

-

sto

bœ -

-

-

sto

-

-

˙™ -

sto

-

-

˙™

œ -

sto

-

˙

Œ

˙

Œ

œ

˙

Ó

˙

Ó

‰ œj

For -

rie

rie

‰ #œj

For -

œ

œ -

∑

rie

rie

‰ œœ

Œ

.j œ ‰ Œ œ

b˙ ™

œ

stens hi

Ó

n˙ ™

œ

stens hi

œ -

.j . . ‰ œ œ œœ ‰ Œ

stens hi

œ -

∑

stens hi

œ

˙

œ

Sles - vig

Hol

Œ

∑ œ. œ ‰ Œ J

∑

.j .j .j . . . . œ œœœ ‰ ‰ œœ œ ‰ Œ Dr. / ¢ œ ‰ ‰ œ œ

S.

œ. œ ‰ Œ J

j œ ‰ Œ œ.


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

Ó

Œ

‰ œœ . .

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

Ó

Œ

‰ œœœœ . .

œœ ™™

66

397

Flug.

j œœ ‰ #˙˙ ™™

& #w w

pp

Hn.

Tbn.

∑

&