Page 1

EDITION WILHELM HANSEN WH31553

Peter Bruun

GRÆNSELANDET - KANTATE Tekst: Georg Metz

Partitur


Georg Metz / Peter Bruun

Grænselandet - Kantate For blandet kor og blæserorkester

Skrevet til Haderlsev Lærerkor og Slesvigske Musikkorps, 2012

Skrevet med støtte fra Statens Kunstfond


Grænselandet Kantate Peter Bruun

Georg Metz

I. Prolog- Grænselandet > > ° bb 8 œ™ >œ™ œ œ™ ˙™ Trumpet in Eb & 8 or Soprano Cornet in Eb q.= 64 f

Cornet 1in Bb

p

>œ™ >œ ™ >œ œ™ ˙™ b & b 88 f

Cornet 2,3 in Bb

b & b 88 w w >

Horn in F 1,2

Trombone 1,2

Œ j œœ ‰

b & b 88

∑

Œ ™ œœ ™™

b8 &b 8

∑

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

>œ ™™ > ™ œ>œ œ ™™ ˙ ™™ b B b 8 œ œœ ™ œ ˙ 8 f

Euphonium 1,2

˙˙ ™™

mf

p

> w ? bb 88 w fp

°? b 8 œfiœ w Timpani b8

∑

b8 b & ¢ 8 w

∑

f

Tubular Bells

f

>œ ™™ > ™ œ œœ ™

Œ

Œ ™ œœ ™™

mf

> w w

fp

˙˙™™ ˙˙™™

> w w

fi œœ

fp

j œœ ‰

p

p

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

mf

Œ

∑

Œ

∑

Œ

fp

w w >

j œœ ‰ Œ ™ œœ ™™

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

œ œ™

f

œ>œ œœ ™™ ˙˙ ™™

p

f

Œ

>œ œ™ œ™ œ ™

˙˙ ™™

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ Œ

œ œ™

f

p

∑

f

>œ œ™ œ™ œ™

p

fp

Œ

fp

>œ œ™ ˙™

w w >

Œ

˙˙™™

> w w ? 8 b Tuba 1,2 ¢ b8

f

f

p

˙˙™™

>œ œ™ ˙™

>œ™ >œ ™

Œ

p

fp

Flugelhorn 1,2

Œ

>Ϫ > Ϫ

∑

w

∑

∑

w

∑

∑

° b8 Soprano & b 8

∑

∑

∑

∑

∑

Alto

b8 &b 8

∑

∑

∑

∑

∑

Tenor

b8 &b 8 ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

q.= 64

Bass

? b8 ¢ b8

© 2012 Copyright Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen


3

° bœ œ œ Eb Tpt. & b J

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

b & b œ œJ œ

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

6

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

b & b ˙˙ ™™ b &b Œ™

œœ ™™

b & b œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

f

Tbn.

Euph.

Œ

B bb ?b b

p

p

∑

Ϊ

p

∑

∑

b ¢& b

∑

∑

A.

T.

∑ ∑

b &b ‹

∑

?b B. ¢ b

Ϊ

Ϊ

∑

Ϊ

fp fi œœ

Ϊ Ϊ Ϊ

j œ™ œ ‰ Œ™ œ™ œ

Ϫ Ϫ

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϫ Ϫ

∑ Œ œ œ

p

Œ

œ™ œ™ œ

˙™ ˙™

∑ ˙™ ˙™

Œ

œ™ œ™ Œ ™

fp

j œ ‰ œ

œ™ œ™ Œ ™

fp

œ œ

Œ œ œ

sempre sim.

˙™

˙™

Œ

fp

˙™

œ

Œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

œ

p

w

∑

w

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ J

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

Ϫ Ϫ

hvor vi

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ

mf

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ ™ œ™

Vi vil

e - nes om vor jord

tri - ves

mf

œ œ

mf

œ œ

mf

Vi vil

∑

∑

˙™

Vi vil

Ϊ

Œ

a2

Vi vil

b &b

˙˙ ™™

œ™ œ™ Œ ™

œ

°? b Timp. b

Ϊ

∑

fp

∑

° b S. & b

∑

˙™ ˙™

∑

∑

Tub. B.

Œ

∑

p

?b ¢ b

Tba.

Ϫ Ϊ

j œœ ‰ ‰Œ

∑ Œ™

∑

Ϊ

∑

f

∑

p

p

œœ ™™

Œ

p

ww

j œœ ‰

Ϫ Ϊ

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri - ves

ves hvor vi

œ œ

hvor vi

œ œ hvor vi


> ° b œ™ >œ™ Eb Tpt. & b

>œ œ™

>œ™ >œ ™ b &b

>œ œ™

4

11

mf

Cor. 1

mf

Cor. 2,3

Hn.

Tbn.

b &b Ϊ Ϫ Ϫ b &b

Tba.

Tub. B.

S.

™ B bb ˙˙™

B.

>œ œ™

p

f

Œ

w w

œ™ œ™ Œ ™

? b ˙™ ¢ b

Œ

w

°? b ˙™ b

œ

b ¢& b

∑

œ™ œ ™

Ϫ Ϫ

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

f

˙™ ˙™

œ™ œ

Vi vil

b &b œ™ œ ‰ œ œ ‹ bor, Vi vil ? b œ™ œ ‰ œ œ ¢ b

Vi vil

p

p

Œ ∑

w

tri - ves

tri

-

Ϫ Ϫ

tri - ves

œ™ œ tri

-

Œ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

mf

ww

fp

j œœ ‰

p

∑ œœ ™™

mf

j œœ ‰ ‰ Œ

∑ ∑

Œ

∑

b &b œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

j œ œ œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

∑

w Ϫ Ϫ

œ œ™ œ œ œ J

fp

Œ

œ

j œ œ œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ

˙˙ ™™

fp

fi œœ

œ œ™ œ œ J œ

w w >

˙™

° bb & œ™ œ ‰ œ œ

bor,

Ϫ Ϫ

j œœ ‰

p

œ œ

bor,

T.

˙™

mf

Œ

œ™ B bb œ™ Œ ™

bor,

A.

f

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

∑

fp

Timp.

p

Œ ™ œœ ™™

j œ ‰ œ

fp

Euph.

>œ œ™

˙˙ ™™

b &b w w > fp

Flug.

˙™

∑ Œ™

Ϊ

p

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ w

∑

j œ œ œ w

∑

œ œ w

∑

œ œ œ w J

∑

Ϊ

Ϊ

hvor vi bor.

œ œ

Vi vil

Ϊ

Ϊ

ves hvor vi bor.

œ œ

Vi vil

Ϊ

Ϊ

hvor vi bor.

ves hvor vi bor.

œ œ

œ œ

Vi vil

Ϊ

Ϊ

œ œ Vi vil


° b &b 16

Eb Tpt.

Ϫ Ϊ

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

b &b

˙˙ ™™

Œ

∑

∑

∑

Flug.

b &b

Ϊ

Hn.

b &b

Cor. 2,3

Tbn.

b &b

B bb

Euph.

>œ™ >œ ™

j œ™ œ ‰ œ™ œ

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑ ˙™ ˙™ œ™ œ™ Œ ™

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϫ Ϫ

∑ Œ

˙™ ˙™

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑ ˙™ ˙™

Œ

fp

œ œ

j œ ‰ œ

˙˙ ™™ Œ™

j œ ‰ œ

fp

˙™ ˙™

>œ œ™ Œ

fp

Ϊ

∑ Œ

>œ œ™

mf

p

fp

B bb

mf

p

Ϫ Ϊ

Cor. 1

>Ϫ >Ϫ

Ϫ Ϫ Ϊ

˙™ ˙™

Œ

fp

j œ ‰ œ œœ

p

Œ

fp

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

sim.

Tba.

?b ¢ b

˙™ fp

Œ

°? b œfiœ œ™ œ™ œ Timp. b Tub. B.

S.

A.

T.

B.

fp

˙™

œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

œ

fp

˙™

œ

b ¢& b

w

° bb &

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ J

b &b

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

Ϫ Ϫ

b &b ‹

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

?b ¢ b

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ ™ œ™

e - nes om vor

tri - ves

e - nes om vor

e - nes om vor

e - nes om vor

∑

jord

jord

jord

jord

∑

w

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri - ves

ves hvor vi

bor,

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

œ

w

Vi vil

Ϫ Ϫ

tri - ves

œ œ

hvor vi

‰ œ œ œ™ œ œ œ

j œ™ œ œ œ œ

œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ J

hvor vi

hvor vi

hvor vi

bor,

bor,

bor,

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri

-

ves hvor vi

œ œ

hvor vi

ves hvor vi

5


> ° b œ™ >œ™ Eb Tpt. & b

>œ œ™

b >œ™ >œ ™ b &

>œ œ™

6

21

Cor. 1

Cor. 2,3

b &b w w > fp

Flug.

Hn.

>œ > œ™ œ™ >œ™

p

mf

˙™

>œ > œ™ œ™ >œ ™

p

mf

˙˙ ™™

Œ

Ϊ Ϫ Ϫ

j œ ‰ Œ ™ œœ ™™ œ

fp

b & b Œ ™ œœ ™™

j œœ ‰

b œ ™ œj ‰ ‰ b & œ™ œ œœ mf

Tbn.

˙™

™ B bb ˙˙™

mf

p

˙™ ˙™

Œ

fp

Œ

fp

œ œ™

>œ œ™

œ™ œ ™

œ œ™

œ œ œ œj œ œ ™ J

Œ

˙™ >˙ ™

Œ

˙˙ ™™

Œ ™ œœ ™™

j œœ ‰ Œ ™

fp

j œœ ‰

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œ œ

mf

˙™ ˙™

1.

mf

p

˙™ ˙™

Œ

fp

œ œ œ j œ œ™ œ J

Œ

fp

Ϫ

mf

fp

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

Ϫ Ϫ

? b ˙™ ¢ b

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

Œ

˙™

°? b ˙™ Timp. b

œ

fp

Tub. B.

b ¢& b

∑

° b S. & b œ ™ œ

B.

Ϫ Ϫ

˙™

œ œ

œ™ œ

b &b œ™ œ ‹ bor,

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

? b œ™ œ ¢ b

‰ œ œ

œ™ œ

Vi vil

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri

-

tri - ves

tri

œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

∑

b &b œ™ œ

bor,

œ

fp

w Ϫ Ϫ

bor,

T.

fi œœ

‰ œ œ

bor,

A.

fp

-

œ œ œ™ œ

œ

œ œ œ™ œ

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

tri - ves

hvor vi bor.

œ œ œ œ™ œ J

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ w

tri - ves

hvor vi bor.

hvor vi

ves hvor vi

bor,

bor,

bor,

ΠΪ

poco rit.

œ™ œ

Vi vil

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri

-

p

Œ Œ œ ∑

œ œ

ves hvor vi

œ

∑

j œ œ œ œ™ œ

Ϊ

˙™

Ϫ Ϫ

bor,

j œ ‰

fp

‰ œ œ

hvor vi

Ϫ

1.

˙™ ˙™

œ™ œ™ Œ ™

Tba.

Œ

fp

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œ

p

poco rit.

œ œ

Euph.

™ B bb œœ™ Œ ™

Ϫ Ϫ

fp

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

˙˙ ™™

>œ œ™

œ œ w

hvor vi bor.

j œ œ œ w

ves hvor vi bor.

œ œ w


° b ™ &b œ œ™ œ™ œ™ œ

nn œ ™

Ϊ

Œ

∑

∑

b & b œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

nn œ ™

Ϊ

Œ

∑

∑

b &b w

nn

26

Eb Tpt.

Cor. 1

2.

Cor. 2,3

fp

Flug.

Hn.

b &b

mf

Tbn.

B bb

Euph.

B bb

p

nn

‰ Œ™

Œ

∑

nn Œ ™

Timp.

Tub. B.

S.

A.

T.

B.

?b ¢ b

∑

nn

∑

Ϫ nn Ϫ

°? b œ b

∑ ‰ Œ™

Œ

Ϫ Ϫ

Ϊ

œ œ

œ œ

‰ Œ™

∑ œ œ

p

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑

mp

Tba.

Ϊ

∑

p

∑

b &b œ

p

7

∑ œ œ

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ sim.

Œ

œ œ ∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

nn

∑

∑

∑

nn

∑

∑

∑

∑

∑

∑

b ¢& b

∑

nn

° bb &

∑

nn œ ™ œ œ œ

j œ œ™ œ™ œ™ œ œ

Œ

b &b

∑

nn œ ™ œ œ œ

j œ œ œ œ™ œ™ œ™

Œ

b &b ‹

∑

nn œ

j œ œ

j œ™ œ™ œ™ œ œ œ

Œ

?b ¢ b

∑

œ

œ œ J

œ œ œ œ™ œ™ œ™ J

Œ

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

œ

j œ œ™

œ œ

Ϫ

Ϫ

al - le

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

er vi

al - le

Græn -ser de - ler, græn -ser sam - ler

nn

œ œ™ J

œ

al -

Ϫ al -

le

Ϫ le

œ œ

er vi

œ œ er vi

œ œ er vi


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

8

30

Ϊ

Ϊ

œ œ

sim.

& Ϊ

Hn.

Euph.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

?

° #œ ™ &

Ϫ

& Ϫ

Ϫ

fæl - les

B.

¢

Ϫ Ϫ Ϊ

∑

¢&

T.

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

œ œ

Ϊ

Ϫ Ϫ

∑ œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

œœ p

œ œ

œ œ ∑

œ œ œ œ ‰ ‰ Œ J J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

˙˙ ™™

w w

œœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ϫ

om

œ

#w

‰ ™ œ œ #œ

j œ œ #œ ™ œ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

de

ord:

fæl - les

Ϫ

om

œ

w

‰™ œ œ œ

j œ œ œ

™ & œ #œ ™ ‹ fæl - les

Ϫ

œ

w

om

de

ord:

‰™ œ œ œ

œ œ œ J

Ϫ

Ϫ

œ

w

‰™

œ œ œ J

fæl - les

om

de

ord:

? Ϫ

∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

Œ ∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

°?

A.

œ œ ∑

™ B œœ™

‰ Œ™

∑

Ϫ Ϫ

B

Tbn.

Tba.

∑

&

Flug.

œ œ

de

ord:

at en frem - med er vor

at en frem - med er vor

na - bo

na - bo

at en frem - med er vor

na - bo

œœ œ

Ϫ

at en frem - med er vor

Ϫ

Ϫ

na - bo

œ œ når vi

œ œ

når vi

œ #œ når vi

Ϫ

œ œ når vi


° &

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

Flug.

&

∑

9

34

Eb Tpt.

j & œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

Hn.

B

Tbn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

¢&

¢

? Ϫ de

-

Ϊ

Ϫ Ϫ

œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ

-

œ œ

∑

∑

& œ

™ & œ ‹ de

∑

∑

∑ œ™ œ™

Œ

∑

-

T.

‰ Œ™

∑

œ

Œ

ler

œ œ ˙™

sam -me jord.

œ

œ œ ˙™

Œ

Ϫ

#œ œ ˙ ™

Œ

ler

sam -me jord.

Ϫ

œ œ ˙™

ler

sam -me jord.

-

œ œ

∑

de

œ œ

∑

° œ &

A.

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

? w w

de

B.

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

°?

Œ™ ∑

∑

™ B œœ™

Euph.

Ϊ

ler

œ ™ œ œ #œ

j œ œ #œ ™ œ™ œ™ œ

œ™ œ œ œ

j œ œ œ œ™ œ™ œ™

œ ™ œ œ #œ

œ œ œ œ™ œ™ œ™ J

œ™ œ œ œ

œ œ œ œ™ œ™ œ™ J

Fre - de -ligt sam - liv med de

sam -me jord.

Fre - de -ligt sam - liv med de

Fre - de -ligt sam - liv med de

Œ

Fre - de -ligt sam - liv med de

ty - ske

ty - ske

ty - ske

ty - ske

œ

œ

glem -mer

œ

œ

glem -mer

œ #œ glem -mer

œ

œ

glem -mer


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

10

38

Cor. 1

& Ó™

Cor. 2,3

j & œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

Hn.

B

Tbn.

Timp.

Tub. B.

S.

œ œ

œ œ

‰ Œ™

œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

Ϫ Ϫ Ϊ

œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑ œ œ

j œ ‰ ‰ œ™ œ œ™

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

∑

∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Œ

Ϫ Ϫ

œ œ ∑

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J

˙˙ ™™

?

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

¢& ° œ &

& œ

gam

A.

gam

™ & œ ‹ gam

T.

B.

‰ Œ™ ∑

∑

™ B œœ™

Euph.

œ œ

∑

&

Flug.

Tba.

œ œ

¢

œ

œ œ ˙™

-

melt

nid og nag

œ

œ

œ œ ˙™

Œ

#œ œ ˙ ™

Œ

-

melt

Ϫ -

? Ϫ gam

œœ

melt

Ϫ -

melt

Œ

œ

Høj

nid og nag

nid og nag

#œ Høj

nid og nag

œ œ ˙™

w w

œ Høj

Œ

œ Høj

œœ

œ œ J

j œ œ œ œ

œ #œ ™ œ™ œ ‰ J J

j œ œ

j œ œ œ œ

œ œ™ œ™ œj ‰ J

œ œ J

œ #œ œ œ J

œ œ ™ œ ™ œJ ‰ J

œ œ J

œ œ œ œ J

œ œ™ œ™ œ ‰ J J

er him - len i det søn - der - jy - ske

er him - len i det søn - der - jy - ske

er him - len i det søn - der - jy - ske

er him - len i det søn - der - jy - ske


° & 42

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

&

∑

bb

&

∑

bb

&

∑

bb

B

Tbn.

Euph.

œœ

bb

¢&

w w >

j œœ ‰ ‰ œœ

>œ ™™ > ™ œ œœ ™

f

p

œ>œ œœ ™™

fp fi œœ

j œœ ‰

˙˙ ™™

Œ

w w >

j œœ ‰

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

˙˙ ™™

f

œœ Œ

œ œ™

f

w w

Ϊ

Ϫ

p

p

œœ™™

Ϫ

>œ œ™

f

fp

œ œ™

˙™

fp

∑ œœ ™™

f

Ϫ

p

p

‰ Œ™ ∑

mf

p

Œ

∑

Œ

∑ ∑ ∑

∑

bb nw

∑

∑

& œ

œ œ J

den ny - e

& œ ‹ så

œ œ J

den ny - e

œ œ J

så - dan blev

¢

f

p

Ϫ

∑

så - dan blev

? œ

>œ œ™

>œ œ™

w

œ #œ J

B.

>œ ™

˙™

bb

poco rall.

T.

>œ œ™

>Ϫ

∑

° S. & œ

A.

>Ϫ

bb bb

? ™ ¢ ˙˙ ™

f

bb

œ œ ‰ ‰ Œ J

°? Timp.

Tub. B.

œœ

∑

™ B œœ™

q. = 64

>Ϫ

bb

∑

j & œ ‰ ‰ œœ ™™ œ

Hn.

Tba.

poco rall.

- dan blev

så - dan blev

j œ œ œ

bb

j œ œ œ

bb

#œ œ œ J

bb

œ œ œ J

bb

den ny - e

den ny - e

q. = 64

˙™

Œ

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

dag.

dag.

dag.

dag.

11


° bœ œ Eb Tpt. & b J œ

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

b & b œ œJ œ

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

12

46

Cor. 1

Cor. 2,3

b & b ˙˙ ™™

Œ

fp

Flug.

Hn.

b &b Ϊ

œœ ™™

b & b œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

mf

Tbn.

Euph.

B bb B bb

Ϊ

Ó™

∑

∑

b ¢& b

∑

∑

° bb &

∑

b &b

∑

b &b ‹

∑

?b ¢ b

∑

A.

T.

B.

∑

j œ™ œ ‰ Œ™ œ™ œ

Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ

Ϫ Ϫ

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϊ

∑ Œ

œ™ œ™ Œ ™

fi œœ

˙™ ˙™

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

Œ

˙™

p

œ™ œ™ œ

Ϫ Ϫ

j œ ‰ œ

Ϊ

œœ

p

˙™ ˙™

Œ

fp

Œ

fp

œ œ

œ™ œ™ Œ ™

Œ

˙™

p

fp

˙™

∑

œ

œ œ

p

Œ

fp fi œœ

Ϫ Ϫ

∑

œ ∑

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ™ œ œ œ œ J

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Vi vil

Ϫ Ϫ

hvor vi

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

œ ™ œ™

Vi vil

e - nes om vor jord

tri - ves

Vi vil

Ϊ

∑

fp

Vi vil

Ϊ

Œ

˙™

Vi vil

Ϊ

˙™

˙™ ˙™

p

°? b Timp. b

Ϊ

∑

∑

œ œ

∑

S.

∑

fp

∑

Tub. B.

Œ

Ϊ

∑

?b ¢ b

Tba.

Ϫ Ϊ

Œ

p

∑ ∑

∑

p

∑

f

∑

p

j œœ ‰

p

Œ

p

w

œœ ™™

Ϫ Ϊ

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

e - nes om vor jord

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri

-

tri - ves

tri - ves

ves hvor vi

œ œ

hvor vi

œ œ hvor vi


> ° b œ™ >œ™ Eb Tpt. & b

>œ œ™

b >œ™ >œ ™ b &

>œ œ™

51

mf

Cor. 1

mf

Cor. 2,3

b &b w w > fp

Flug.

Hn.

b &b Ϊ Ϫ Ϫ

j œ ‰ œ

b œ ™ œj ‰ ‰ œ b & œ™ œ œ mf

Tbn.

™ B bb ˙˙™

˙™

>œ œ™

p

f

˙™

>œ œ™

p

f

˙˙ ™™

Œ

Œ ™ œœ ™™

j œœ ‰

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

p

mf

Œ

w w

fp

sim.

œ™ œ™ Œ ™

? b ˙™ ¢ b

Œ

w

°? b ˙™ Timp. b

œ

Tba.

™ B bb œœ™ Œ ™

p

fp

Tub. B.

S.

b ¢& b

A.

T.

B.

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

∑ j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ ˙™ ˙™

Œ

Œ ∑

Œ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

2.

w

fp

j œœ ‰

∑ œœ ™™

Ϊ

∑

∑

∑

∑

˙™

Œ

∑

∑

fi œœ

Ϫ Ϫ

˙™

œ

∑

∑

∑

∑

œ œ w

∑

∑

j œ œ œ w

∑

∑

œ œ w

∑

∑

∑

∑

œ ∑

∑

b &b œ™ œ

œ œ

œ™ œ

b &b œ™ œ ‹ bor,

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

tri - ves

hvor vi bor.

? b œ™ œ ¢ b

‰ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ w

tri - ves

hvor vi bor.

bor,

œ œ™ œ œ œ J

fp

Ϫ Ϫ

bor,

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

w w >

‰ œ œ

bor,

j œ œ œ™

˙˙ ™™

fp

∑

° bb & œ™ œ

œ™ œ ™

œ œ™ œ œ J œ

fp

œ œ

Euph.

Ϫ Ϫ

Vi vil

Vi vil

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri

-

hvor vi bor.

ves hvor vi bor.

Œ

13


14

° b & b œ ™ œ™ œ™ œ™ œ

nn

b & b œ™ œ™ œ™ œ ™ œ

nn

b & b œ ™ œ™ œ™

nn

56

Eb Tpt.

∑

™™

∑

∑

™™

∑

œœ ™™

j ‰ ™™ œœ

∑

Deklamation med musikalsk underlægning

∑

p

Cor. 1

Cor. 2,3

p

Œ

b &b

∑

nn

Hn.

b &b

∑

nn

Tbn.

œœ ™™

?

œœ ™™ œœ ™ ™ p

œœœœ ™™

nn

œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

Ϫ Ϫ

œœ

œœ

p

Ϊ

Ϊ

∑

nn

°? b Timp. b

∑

nn

b ¢& b

∑

nn

∑

° bb &

∑

nn

A.

b &b

∑

T.

b &b ‹

B.

?b ¢ b

S.

Ϊ

bucket mute

?b ¢ b

Tub. B.

œœ ™™ œœ ™ œœ ™ œœ™™ œœ ™ ™

∑

∑

Tba.

Ϊ

j ‰ œœ

nn

Euph.

B bb

∑

Ϊ

pp

Flug.

B bb

Œ

˙™

?

pp

w w

Ϊ

œ œ

pp

œ œ ‰ ‰ Œ J ‰ Œ™

Œ

w w

pp

™™

j ‰ ‰ Œ™ œœ

™™ œ œ ™™

Ϫ Ϫ

pp

œ™ ™™ œ™

œœ J ‰ ‰ Œ

™™

∑

p

Ϫ

∑

™™

∑

∑

∑

™™

∑

nn

∑

∑

™™

∑

∑

nn

∑

∑

™™

∑

∑

nn

∑

∑

™™

∑

Ϫ Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

Ϫ

œ

œ œ

∑

™™ œ œ œ™

fi œœ

Œ

fi

œ


° &

∑

™™

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

™™

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

™™

Ϊ

Flug.

&

∑

™™

œœ ™™

Hn.

&

j‰ ‰ œ œ™ œ œ™

™™

Œ

Tbn.

?

∑

™™

j ‰ ‰ Œ™ œ œ

Euph.

?

œœ J ‰ ‰ Œ

™™

Ϊ

œœ

∑

™™

w bw

60

Eb Tpt.

œœ™™ p

Tba.

¢

?

°? Timp.

Tub. B.

S.

Ϫ

Ϫ

œ

™™

Ϫ Ϫ

fi œœ

Ϫ

œœ ™™

j ‰ œœ

œœ ™™

œœœœ ™™

Ϊ

Ϊ

j‰ œœ

∑ œ™ œ™ œœ

œ™ œ™ œœ

Œ

w w Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

‰ Œ™

Œ

Ϫ

œ

w w Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

™™

∑

∑

∑

° &

∑

™™

∑

∑

∑

&

∑

™™

∑

∑

∑

& ‹

∑

™™

∑

∑

∑

?

∑

™™

∑

∑

∑

¢

Œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

∑

T.

j‰ œœ

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J ‰ Œ™

œœ ™™

j ‰ ‰ Œ™ œœ

œœ ™™ œœ ™ œœ ™ œœ™™ œœ ™ ™

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

œœ ™™

¢&

A.

B.

fi œœ

œ œ

15


° Eb Tpt. &

∑

™™

∑

™™

&

∑

™™

∑

™™

16

64

Cor. 1

Ϊ

∑

™™

∑

™™

Flug.

&

∑

™™

∑

™™ #œœ ™™

Tbn.

?

Euph.

?

Tba.

¢

S.

œ œ

œœ™™

fi œœ

mp

™™ j ‰ ‰ œ œ™ œ œ™ ™™

œ œ

™™

∑

™™

œœ J ‰ ‰ Œ

™™

Ϊ

œœ ™™

Ϊ

Œ

™™

∑

™™

w w

Ϫ

Ϫ

œ

™™ œ œ œ™

Ϫ

œ

™™

fi œœ

Ϫ Ϫ

œœ œ ™ œ™

œœ

œ™ ™™ œ™

Ϫ

˙™

œ

Ϊ

j ‰ œœ

Œ

œœ J ‰ ‰ Œ

fi

œœ ™™

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ™ œ™

Œ

œœ ™™

∑ œ™ œ™ œœ

œ œ ‰ ‰ Œ J ‰ Œ™

Œ

˙˙ ™™ œ™

œ

fi œœ

Ϫ

œŒ œ™

∑

™™

∑

™™

∑

∑

° &

∑

™™

∑

™™

∑

∑

&

∑

™™

∑

™™

∑

∑

& ‹

∑

™™

∑

™™

∑

∑

?

∑

™™

∑

™™

∑

∑

T.

¢

j ‰ œœ

œœ ™™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œœ

œ œ ‰ ‰ Œ J Œ™

pp

¢&

A.

B.

œ™ œ™ ∑

?

°? Timp.

Tub. B.

Ϊ

Ϊ

˙™

mp

mp

&

&

œ

w

Cor. 2,3

Hn.

Ϫ

œ


° & 68

Eb Tpt.

Cor. 1

&

Cor. 2,3

&

Œ

˙™

Ó™

&

Hn.

Tbn.

?

Ϫ Ϫ

Euph.

?

Ϊ

Tba.

?

w

¢

°? Timp.

™™ ˙™

Œ

™™

∑

∑

™™

∑

œ œ

™™ j ‰ ‰ Œ ™ œ œ œ™ ™™ œ™

œ œ ‰ ™™ Œ ™ J

œ ™™ œ

∑

° S. &

∑

™™

&

∑

& ‹ ?

A.

T.

B.

¢

œ

fi

‰ Œ™

œ œ œ™ œ™

œ œ ‰ J

Ϊ

Œ

wœ ‰ ‰ Œ ™ J

Œ

™™

Ϫ

œ

™™

œ

fi œœ

œ œ

™™

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

™™

¢&

∑

Œ

∑

Tub. B.

™™

∑

™™ œjw ‰ ‰ Œ ™ œ™

∑

∑

™™

Ϫ

Ϫ

™™

∑

™™ œ œ œ™

fi œœ

∑

∑

œ œ ‰ ‰ Œ J œ ™™ œ

∑

17

™™

∑

& n œœj ‰ ‰ Œ ™

Flug.

™™

∑

poco rit.

œ œ ‰ ‰ Œ J œ™ œ™

Ϫ

œ œ œ™ œ™

™™

œ œ ‰ ™™ J

Ϊ

fi œœ

‰ Œ™

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J œ™ œ™

œ œ ‰ J

j œ ‰ ‰ Œ™ w

Œ

Ϫ

œ

Ϫ

∑

™™

∑

∑

™™

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

™™

∑

∑

poco rit.

∑


° Eb Tpt. &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

Hn.

&

18

72

œ œ

‰ Œ™

œ œ

mp

Ϫ Ϫ

?

Tbn.

mp

Euph.

Tba.

¢

?

°? Timp.

Tub. B.

Ϊ

?

fi œœ

wœ ‰ J œ™

p

Ϊ

‰ Œ™

Œ

j œw

Ϫ

œ

p

¢&

° S. &

mp

Ϫ

œœ œ

&

mp

Ϫ

œœ œ

Græn - ser de

& ‹

T.

B.

¢

?

mp

Ϫ

œ œœ

Ϫ

œœ œ

Græn - ser de mp

Græn - ser de

œ

fi œœ

Ϫ Ϫ

wœ ‰ ‰ Œ ™ J œ™

Ϫ

∑

-

-

j œ œ œ

ler, græn -ser

j œ œ œ

sam

-

Ϫ

ler, græn -ser

sam

j œ œ œ

œ

-

ler, græn -ser

sam

Ϫ

-

œ œ œ J

ler, græn -ser

j œ œ

œ

sam

-

-

œ

og en

frem

œ œ

œ

og en

frem

j œ œ

‰ œ œ

Ϫ

og en

frem

œ -

‰ œ œ

ler

ler

ler

œ œ ‰ J

Œ œ

∑

ler

œ

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

Ϊ

Œ

Ϫ

Ϫ

‰ Œ™

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ J

‰ ‰ Œ™

∑

Græn - ser de

A.

fi œœ

Ϫ Ϫ

œ œ

p

œ œ

œ œ ‰ ‰ Œ J

sim.

œœ J ‰

œ œ

sim.

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ ‰ Œ J œœ ™™

‰ Œ™

œ œ

Ϫ

Ϊ

‰ œ œ og en

Ϫ

frem

œ œ™ J

- med

j œ œ™

- med

-

-

œ œ

er vor

œ œ

er vor

Ϫ

œ œ

med

er vor

Ϫ

œ œ

med

er vor


° &

Ϫ

75

Eb Tpt.

œ

Ϫ

œ

‰ œ™

Ϫ

œ œ

Ϫ

Ϫ

œ

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œœ ™™ œœ J ‰ ‰ Œ

‰ Œ™

Tbn.

?

œ œ œ™ œ™

Euph.

?

Ϊ

?

™ j ‰ ‰ Œ œw

Œ

Ϫ

œ

Tba.

¢

°? Timp.

fi œœ

Ϫ Ϫ

Ϫ

∑

° S. &

j œ œ

&

A.

œ

na

& ‹

T.

B.

¢

?

-

œ

Ϊ

œ

Ϫ

œ œ

œœ J ‰ ‰ Œ œ ™™ œ

wœ ‰ ‰ Œ ™ J fi œœ

Ϫ

Ϫ

œ œ

for vi

œ

de

œ

de

œ

Ϊ

Œ

™ j ‰ ‰ Œ œw

Œ

Ϫ

œ

œ

fi œœ

Ϫ

ler

œ

œ

-

ler

œ œ

sam -me

Ϫ

jord.

œ

‰ Œ

‰ Œ

œ œ

Ϫ

œ

‰ Œ

Ϫ

œ

‰ Œ

sam -me

for vi

de

- ler

sam -me

œ

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

bo

for vi

de

sam -me

jord.

jord.

jord.

œ

œœ ™™

wœ ‰ ‰ Œ ™ J fi œœ

Ϫ

Ϫ

œœ J ‰

Œ œ

mf

Ϫ

œœ œ

j œ œ œ

œœ œ

j œ œ œ

œœ œ

j œ œ œ

U - den far - ver u -den

Ϫ

Ϫ

- ler

Ϊ

∑

œ œ

œ œ

œ œ ‰ J

∑

œ

-

Ϫ Ϫ

œ œ ‰ J

Ϫ

na - bo

-

œ œ

for vi

bo

j œ œ

na

œ œ ‰ J

‰ Œ™

∑

na - bo

Ϫ

œ œ œœ ™™

œ œ ‰ ‰ Œ J

¢&

Tub. B.

œ œ

19

mf

Ϫ

U - den far - ver u -den mf

Ϫ

U - den far - ver u -den

Ϫ

mf

œ™ œ

œ œ œ J

U - den far - ver u -den


Ϫ

° Eb Tpt. &

20

79

œ

Ϫ

> ‰ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

Ϫ

Ϫ

œ

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

j ‰ ‰ Œ™ œœ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œœ ? œ ™ J ‰ ‰ Œ

Tbn.

Euph.

Tba.

¢

Ϊ

?

™ j ‰ ‰ Œ œw

Œ

Ϫ

œ

fi œœ

Ϫ

¢&

° S. &

&

A.

& ‹

B.

¢

?

œœ ™™

Ϊ

œ

fi œœ

Ϫ

œ

œ œ J

‰ œ œ

œ

j œ œ

œ

œ

œ

fi œœ

œ œ

Ϫ

Ϫ

tvang

og

œ œ J

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ J

œ ‰ œ

u -den

u -den

u -den

œ

Œ

Ϫ

œ

Ϫ

tvang

Ϊ

Ϫ

œ œ

Ϫ

j‰ ‰ œ œ œ

œ œ

Ϫ

j œ ‰ ‰ œ œ

Ϫ

œ ‰ ‰ œ œ J

græn -se - vagt

œ

œ œ

og græn -se - vagt

œœ ™™

wœ ‰ ‰ Œ ™ J fi œœ

Ϫ

Ϫ

œœ J ‰

Œ œ

∑

j œ ‰ ‰ œ œ

œ œ

græn -se - vagt

og

œ

œ œ ‰ J

j ‰ ‰ Œ™ œw

og græn -se - vagt

tvang

Ϫ Ϫ

∑

œ

tvang

pæ - le

Œ

Ϫ

u -den

pæ - le

Ϊ

∑

pæ - le

œ

œœ J ‰

wœ ‰ ‰ Œ ™ J

∑

pæ - le

T.

œœ J ‰

?

°? Timp.

Tub. B.

œœ ™™

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

det er

det er

det er

det er

œ

j œ œ

œ œ J f

græn - se -lan - dets sang

œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

œ œ J

f

græn - se -lan - dets sang

œ

f

græn - se -lan - dets sang

œ

œ œ J

œ œ J f

græn - se -lan - dets sang


Ϫ

° & 83

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tba.

¢

&

∑

∑

∑

bb

&

∑

&

j œœ ‰ ‰ Œ ™ œœ ™™ Œ™

œœ ™™

Ϫ

Ϫ

œ œ

œœ J ‰

Œ

Ϫ

œ

Ϫ

mute out

∑

B

f

>œ™ >œ ™

>œ œ™

f

w w >

mf

p

Ϫ

Ϫ

bb

∑

bb

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

&

j œ œ œ

som vi her

som vi her

œ œ œ œ som vi her

œ œ œ œ som vi her

i dag gir

i dag gir

j œ œ œ

œ

œ

i dag gir

œ œ œ J

œ

i dag gir

-

-

bb

œ

bb

-

-

og det er så

og det er så

f

œ sandt

f

œ

sandt

Ϫ

j œ œ œ œ œ œ

f

œ œ œ œ œ œ J

le

le

fp

œœ™™ ™ Œ

fp fi œœ

Œ

w To Cym. To Tub. B.

bb nw

q. = 64

j œ œ œ œ œ œ le

œ>œ œœ ™™

w w

bb

Œ œ

∑

j œ œ œ œ œ œ le

p

>œ ™™ > ™ œ œœ ™

bb

poco rit.

œ

f

f

œœ

Œ™ ‰ ‰ œ™ j œœ™

fi œœ

œœ

˙˙™™

∑

œ œ œ œ

¢

fi œœ

j ‰ ‰ œ™ œ œ™ œ

œœ J ‰

wœ ‰ ‰ Œ ™ J

∑

œ œ œ J

B.

œœ™™

Ϊ

Œ

œ

∑

j ‰ ‰ Œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ‰ ‰ Œ J

œœ J ‰ ‰ Œ

™ j ‰ ‰ Œ œw fi œœ

∑

œ œ œ œ

?

Ϫ >Ϫ

fp

?

& ‹

>œ 21 œ™

q.> = 64

bb bb

° S. &

T.

œ

∑

¢&

A.

Ϫ

Ϫ

∑

°? Timp.

Tub. B.

Ϫ

∑

?

Euph.

Ϫ

œ œ

&

?

Tbn.

Ϫ

poco rit.

og det er så

og det er så

œ #œ œ œ

bb

œ œ œ œ

bb

som det er

sagt.

som det er

#œ ™

bb

œ œ

bb

som det er

f

Ϫ

Ϫ

sandt

som det er

j œ™ œ ‰ ‰ Œ sagt.

œ œ

sandt

j œ™ œ ‰ ‰ Œ

j œ™ œ ‰ ‰ Œ sagt.

œ™ œ ‰ ‰ Œ J sagt.


>œ œ™

° b ˙™ Eb Tpt. & b

22

87

p

f

>œ œ™

b ˙™ &b

Cor. 1

p

Flug.

Hn.

œ œ™

b & b œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

p

p

? bb œœ ‰ Œ ™

Œ Œ

œ œ œ J

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

œ œ œ J

j œ œ œ™

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

˙˙ ™™

w w >

j œœ ‰ Œ ™

p

Euph.

œ™ œ ™

fp

œœ ™™

˙ ™™ B bb ˙

Tbn.

Œ

b &b Ϊ

f

œ œ™

f

b & b ˙˙ ™™

Cor. 2,3

Ϫ Ϫ

j œœ ‰ Œ ™

œœ ™™

j œœ ™™ œœ ‰ ‰ œœ

mf

p

∑ ∑

œœ ™™

mf

Œ

p

f

∑

p

Ϊ

B

∑

°? b Timp. b

∑

∑

∑

∑

b ¢& b

∑

∑

∑

∑

° bb &

∑

∑

∑

b &b

∑

b &b ‹

∑

?b ¢ b

∑

A.

T.

B.

Ϊ

Ϊ

˙™

a2

fi œœ

∑

Ϊ

Ϊ

∑

Ϊ

Ϊ

∑

Ϊ

Ϊ

œ™ œ™ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

œ œ

œ™ œ™ œ œ

Vi vil

e - nes om vor

Vi vil

∑

p

∑

Vi vil

∑

œ œ Œ

fp

Vi vil

∑

Œ

œ™ œ™ Œ ™

œ œ

p

∑

S.

˙™ ˙™ fp

∑

Tub. B.

j œ™ œ ‰ œ™ œ ∑

∑

∑

¢

Œ

Œ

? bb

Tba.

˙™ Œ™

Ϊ

∑ Œ™

Œ

p

∑ œœ ™™

Ϫ Ϊ

p

w

j œœ ‰

j œœ ‰ ‰ œœ

Œ

p

f

œœ ™™

Ϫ Ϊ

e - nes om vor

e - nes om vor

e - nes om vor


° b &b 92

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

∑

∑

b &b

∑

∑

b &b

∑

∑

b &b Ϊ

Ϫ Ϫ

b &b

Ϊ

j œ ‰ œ

Ϊ

∑

™ B bb ˙˙™ ™ B bb œœ™

fp

Ϫ Ϫ

? b ˙™ ¢ b

Œ

˙™

°? b ˙™ Timp. b

œ

Ϊ

p

fp

Tub. B.

S.

b ¢& b ° bb œ ™ &

œ

b &b Ϫ

œ

b &b œ™ œ ‹ jord

jord

T.

B.

>Ϫ

>œ ™

>œ œ™

mf

w w >

? b œ™ ¢ b

jord

œœ

p

Œ

Ϫ

œœ ™™

mf

˙™ ˙™

fp

Ϊ

œ œ

Ϫ Ϫ

Œ

˙™

p

fp fi œœ

Ϊ

Ϫ

œ

Ϫ Ϫ

Ϫ

œ

tri

-

‰ œ œ

Vi vil

Ϫ

Ϫ

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

‰ œ œ

Ϫ

‰ œ œ

Vi vil

Vi vil

tri - ves

tri - ves

Ϫ

tri - ves

j œ ‰ œ

j œœ ‰ ‰ œœ

˙™

>œ œ™

p

f

˙™

>œ œ™

p

f

˙˙ ™™

Œ

Ϊ

œœ ™™

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

p

mf

Œ

w w

j œœ ‰

p

fp

Ϊ

œ œ

Ϫ Ϫ

Œ

w

p

fp

˙™

œ

∑

Vi vil

œ

j œ ‰ œ

Ϊ

∑

jord

A.

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

Œ œ œ

Tba.

mf

>œ œ™

>Ϫ

fp

fp

Euph.

>Ϫ

Ϊ

Œ

Ϫ

œ

fp fi œœ

Ϫ

∑

∑

œ œ œ J

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

Vi vil

tri - ves

œ œ

Ϫ

œ

œ œ

Ϫ

œ

-

ves hvor vi

œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

œ

Vi vil

tri

-

ves hvor vi

hvor vi

hvor vi

hvor vi

bor,

bor,

bor,

bor,

Vi vil

Vi vil

tri

Ϫ

tri - ves

œ œ

hvor vi

j œ œ œ

hvor vi

œ œ œ J

ves hvor vi

23


96 ° b œ™ Eb Tpt. & b

24

b Ϫ b &

Cor. 1

Ϫ

œ œ™ œ

j œ œ œ™

œ™ œ™ œ™ œ™ œ

Ϫ

œ œ J

œ œ™ œ

œ œ J

j œ œ œ™

˙˙ ™™

b &b w w >

Cor. 2,3

fp

b &b

Flug.

b & b œœ ™™

Hn.

™ B bb ˙˙™

Tbn.

B bb

Euph.

Œ

∑

Ϊ

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

œœ ™™

j œœ ‰ ‰ œœ

Œ ∑

œ

‰ Œ™

Œ

U ∑

nn 43

œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ

œ

‰ Œ™

Œ

U ∑

nn 43

w

œ

‰ Œ™

Œ

U ∑

nn 43

U ∑

nn 43

j œœ ‰

∑ œœ ™™

∑ ∑

Ϊ

∑ œœ

Ϊ

Ϫ

mf

œ

œ

p

mf

a2

Ϫ

a2 Tba.

Timp.

pp

Ϫ

œ J ‰

p

œ J ‰ ‰ Œ

U ww U ∑

nn 43

U ∑

nn 43

U ∑

nn 43

Œ

∑

∑

°? b ˙™ b

œ

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

° b &b w

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

b &b w

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

b &b w ‹ bor.

∑

∑

∑

U ∑

nn 43

?bw ¢ b

∑

∑

∑

U ∑

3 nn 4

¢

∑

mf

bor.

A.

bor.

T.

B.

nn 43

? bb ˙™

b Tub. B. & b ¢

S.

œœ

œ J ‰ ‰ Œ

a2

∑ Œ™

œœ ‰ Œ ™

bor.


25

II. Et utal af blodige fejder ° 3 Eb Tpt. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙™

Cor. 2,3

3 &4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

101

Cor. 1

Hn.

h. = 60

& 43 Œ

Œ

œ

œœ

˙˙

œœ ˙˙

f

˙˙ ™ ™

˙˙ ™ ™

˙˙ ™ ™

œœ Œ

Œ

œ

f

œ œ œ ˙™

f

Œ

Tbn.

B 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

B 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

?3 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? 3 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 ¢& 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° 3 S. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 &4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 &4 ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?3 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Timp.

Tub. B.

h. = 60

A.

T.

B.


° ˙ Eb Tpt. &

œ

œ ˙

˙™

& ˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

Œ Œ ˙™

œ

˙˙ ™™

26

110

Cor. 1

&

Cor. 2,3

∑

∑

∑

mf

&

Flug.

∑

∑

∑

∑ œ

∑

∑

œ ˙

˙

˙˙ ™™

˙˙ ™™ ∑

∑ œ

˙

œ

˙˙ ™™ ∑

∑

∑

˙™

Œ

˙

p

Œ

˙ ∑

∑

∑

˙

p

∑

œ

˙™

1.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ™ œ œ J

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tubular Bells

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

Hn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

A.

T.

B.

¢

Œ

Œ

p

∑ ?

&

œ

∑

∑

∑

∑

˙™

˙

en

∑ Œ

Œ

-

œ

de

∑

œ

∑

œ ∑

Fra

∑

˙

p

Fra

∑

1.

˙

en

-

∑

œ

de


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙œ ™ ˙

#˙˙™™

œ˙ ™

˙™

˙™

119

Eb Tpt.

Flug.

Hn.

27

˙˙ ™

& œ ˙ ∑

p

& ˙™

˙™

œ

˙™

Œ Œ

˙œ Œ

œ Œ

2.

Œ

œ˙™

˙™

∑

˙™

p

B

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

∑

∑

? œ ˙

˙™

?

1.

∑

˙™

˙

œ

p

œ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

¢& ˙ ™

Œ ‰ œj œ

Œ

° & œ ˙

˙™

˙™

°? œ™

œ œ J

til

an

& Œ Œ œ

A.

Fra

¢

˙

en

-

-

an

? Œ Œ œ

Fra

˙

en

de

∑

œ

œ Œ Œ

˙

˙™

˙™

œ

˙™ ææ

˙™ æ

‰ œj œ

∑

∑

til

#˙ ™ an

-

de

œ

til

an

Œ

∑

˙™

œ œ J

æ ˙™æ

Ϫ

˙

œ

˙

-

˙™ den

˙™

vil bræn

∑

˙

den

He

˙

-

∑

œ

Œ

Œ ‰ œj œ œ

de - by

∑ ∑

-

˙

œ ˙

He

˙™

œ ˙

œ œ J

∑ ∑

œ

œ

˙™

∑ ˙

∑

˙

He

˙

Œ

Ϫ

˙™

∑

den

œ

∑

˙™

˙™

-

-

˙

∑

den

˙™

& œ ˙ ‹ til

T.

B.

∑

Œ

˙˙ ™

œ ˙ ∑

œ

˙

de - by

-

-

de -

˙™

vil bræn

∑

œ

˙

He

-

œ -

de -


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& #˙

∑

& ˙™

Tbn.

Euph.

28

127

Flug.

Hn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

∑ ˙™

˙

∑

∑ ˙™

˙™

B

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

œ

? ˙

œ

˙™

˙

°? ˙ ææ

æ œæ

æ ˙æ™

æ ˙æ™

¢

œ

∑

˙œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

¢

? ˙ by

∑

∑

∑

˙

œ œ J

æ ˙™æ

œ ˙

˙™

vi

gjor

œ

stor -værk dér

∑

˙™

Œ Œ

vil bræn - de

∑

& ˙™ ‹ de

T.

∑

œ

œ

by

∑

Œ

Œ Œ œ

˙™

∑

œ ˙

∑

Ϫ

Œ Œ

œ

et

œ

˙™

˙™

vil bræn - de

œ

et

œ

œ

œ

stor -værk dér

∑

œ ˙™

vi

gjor

œ

et

˙™ œ

œ

œ

œ Œ Œ ˙

æ ˙™æ ‰ œj œ

Œ

˙™ ˙™ ææ

‰ œj œ

∑

˙™ -

∑

de

œ

œ

stor -værk

œ ˙

Œ Œ

Œ Œ #œ˙™

∑

˙™

Œ

˙œ™ ˙

∑

˙™ Œ

∑

œ

° & ˙™

œ

Œ

œ œ J

˙

et

˙˙ ™

œ ˙ ∑

œ™ ∑

& #˙

∑

˙™

∑

A.

œ Œ

∑

j ¢& Œ ‰ œ œ

de

B.

∑

œ

dér

˙

˙™

vi

gjor

˙™ -

œ

stor -værk

-

∑

de

#œ dér

œ

˙

#˙ ™

vi

gjor

-


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙œ ™ #˙

∑ ˙™

∑

∑

∑

∑

∑

29

135

Eb Tpt.

& ˙ ™ ∑

Flug.

Hn.

Tbn.

Tba.

Timp.

¢

S.

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œœ

∑

∑

˙™

∑

? ˙™

˙™

œ Œ

Œ

Ϫ

œ œ J

Ϫ

∑

° Œ Œ & œ

˙

for fjen

& ˙™

Œ

∑

∑

˙

œ

œ ˙

˙™

œ œ J

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

∑

œ -

˙

de

∑

& Œ Œ œ ‹ for ¢

? ˙™ de

∑

˙™

œ ˙

og

Œ Œ

de

B.

˙™

∑

¢& ˙ ™

T.

œ

∑

°? ˙™ æ

A.

˙˙ ™

œ ˙ ∑

∑

To S. D.

Tub. B.

œ Œ

&

?

Euph.

˙œ Œ

œ

∑

fræn

-

de

˙

œ

œ #˙

for fjen - de

˙

fjen

-

∑

œ

de

˙™

œ ˙

og

Œ Œ

œ

˙™

og

˙™ -

de

˙

œ

œ ˙

for fjen - de

og

œœ

#˙˙

mf

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

æ ˙æ™

j œ™ œ œ

‰ œj œ ™ œj

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙™

˙™

fræn - de

∑

fræn

œœ

˙˙

˙™

∑ ˙™

fræn - de


° Eb Tpt. &

∑

∑

Œ

&

∑

∑

˙™

&

∑

∑

30

144

Cor. 1

Cor. 2,3

Œ

œ

p cresc.

œ

œ

˙™

p cresc.

∑

˙

œ

œ

˙

œ

∑

∑

˙

˙

˙™

∑

Œ

œ

2.

Œ

œ

p cresc. Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

∑

∑

&

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

? ˙™

˙™

œ

? ˙™

˙™

œ j œ œ

Ϫ

cresc.

j œ œ

Ϫ

j œ œ

Ϫ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

∑

Œ

œ œ

j j œ œ œ œ

∑

j j œ œ œ œ

˙™ ˙™

Ϊ

∑

j j œ œ œ œ

B <#>˙˙ ™™

j œ™ œ œ

∑

a 2 marcato

p cresc.

°?

‰ œj œ ™

j j œ œ œ œ

j œ œ™

j œ œ

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

&

¢


° & ˙ 151

Eb Tpt.

&

Cor. 1

œ

˙™

& ˙™

Cor. 2,3

&

Flug.

∑

˙

˙™

˙

Œ

œ

˙™

œ #˙

˙ ∑

B

Tbn.

∑

∑

∑

Œ

f

∑

p

>œ >œ >œ œ œ

∑

f

p

>œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

˙™

& œj œ œj œ œ œ œ œj œ œj œj œ œj œ

Hn.

œ Œ

>œ >œ >œ œ œ

f

Œ Œ

˙˙ ™ ™

œ

p

fp

˙™

˙™ ˙™

œœ

?

˙™ ˙™

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

°? œ™

∑

∑

∑

∑

∑

j œ œ

‰ œj œ ™

œ œ™ J

œ œ J

¢&

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

A.

T.

B.

?

∑

¢

˙™ ˙™

∑

Ϫ

∑

Œ Œ

/

œ

∑

Œ Œ

∑

Œ Œ

>œ >œ >œ œ œ sim.

>œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

œœ

˙™ ˙™ Œ

Œ

˙™ ˙™

fp

˙™ ˙™

œœ

˙˙

f

p

Ϫ

œ œ J

sim.

Ϫ

œ œ œ œ Œ

f

˙™

œ œ J ∑

p

˙™

Svend

œ

˙™

˙™

œ

˙™

Kong

Svend

Svend

Ϫ

sim.

˙

˙

vol

œ -

-

-

œ

der

der

œ

˙ vol

der

œ

˙ vol

˙™

œ œ J

œ œ œ œ Œ

vol

˙™

Svend

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

∑

˙™

Kong

∑

sim.

sim.

˙˙ ™ ™

œ

Kong

∑

Œ

Snare Drum

Kong

∑

œœ ‰ Œ J

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

œ œ J ∑

Œ Œ

Œ

>œ >œ >œ œ œ 31

fp

œ

Œ Œ

œ ‰ Œ J

œ œ

fp

?

Œ

˙™ ˙™

fp

Œ œœ

œ J ‰ Œ

-

der


° Eb Tpt. & Œ

32

158

Cor. 1

& Œ

Cor. 2,3

& Œ

Flug.

Hn.

∑

>œ >œ >œ œ ˙

Œ

∑

∑

∑

>œ >œ >œ œ œ

œ ‰ Œ J

Œ

>œ >œ >œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

Œ

∑

∑

∑

>œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ Œ J

Œ

˙™ ˙™

˙ ™™

˙˙ ™ ™

& ˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙ ˙

˙ ˙

œ Œ œœ œ

œœ Œ Œ œœ

˙˙

Œ

˙™ ˙™ ˙˙

fp

œœ

Œ

Œ

œ

˙™ ˙™

œœ œœ œœ

f

œ ? œ ˙˙

˙™ ˙™

˙˙

˙™ ˙™

œœ

œœ œœ œœ

f

Timp.

S. D.

S.

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

°? œ™ ¢/

Œ

œ œ J

Ϫ

œ œ œ œ œ Œ

œ

œ

˙

˙

œ

œ œ J

œ™ œ œ J

Œ

Ϫ

œ œ J

∑

˙™

˙™

œ Œ

Œ

˙™

˙™

œ Œ

Œ

& œ ˙ ‹ det

T.

¢

? œ ˙ det

˙™

Ϫ

∑

& œ ˙

det

œ œ

œ Œ

Œ

Œ

Œ

sorg

sorg

sorg

˙™

œ

˙™ ˙™

fp

˙™ ˙™

œ œ

fp

˙™ ˙™

œ

œ

f

˙™ ˙™ Œ

œ œ J

Ϫ

Ϫ

∑

œ œ œ œ Œ

œ

Vi

Œ

Œ

Œ

œ

Vi

Œ

Œ

sorg

˙™

˙™ ˙™

œ œ œ œ Œ œ. œ. œ. œ.

œ

f

˙™

det

B.

Œ

a2

f

f

° œ ˙ &

A.

Œ

∑

˙˙ ™ ™

? Tba. ¢ Œ

œ J ‰ Œ

∑

fp

Euph.

>œ >œ >œ œ œ

Œ

& œœ ˙˙

? Œ

Tbn.

>œ >œ >œ œ ˙

Œ

Œ

Œ

˙™ så

˙™ så

œ œ J

œ

f

œ œ J ∑

˙™

det

˙™

det

˙™

˙™

Vi

det

œ

˙™

˙™

Vi

det

œ

œ


>œ >œ >œ œ œ

>œ >œ >œ œ

˙

° &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

>œ >œ >œ œ œ

Œ

>œ >œ >œ œ

Cor. 2,3

&

∑

∑

> > > bœœ œœ œœ œœ œœ ˙ b˙

165

Eb Tpt.

Œ

& ˙

Flug.

Œ

Œ

œ

œœ

Œ

33

Œ

∑

∑

˙

Œ

∑

∑

> > > Œ bœœ œœ œœ œœ

˙˙

Œ

∑

∑

œœ ˙ ˙

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙˙

˙ ˙

Œ

f

& ˙™ ˙™ ˙ ? ˙

Hn.

Tbn.

? ˙˙

Euph.

Tba.

Timp.

S. D.

œ œ

¢

? ˙

Œ

Œ

œ

œ œ

°? œ™ œ œ J ¢/

Œ

& ˙

Œ

& ˙ ‹

Œ

? ˙

Œ

T.

B.

¢

Ϫ

Œ

œ

Œ

∑

° S. & ˙

A.

Œ ˙ ˙ œ œ œ œ œœ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

j œ œ œ œ

˙ ˙

œœ

œ Œ œ

Œ

Œ

˙˙™™

œœ ˙˙

œ œ œ œ Œ œ. œ œ œ

Œ

œ œ J

Ϫ

∑

œ

œ

œ

fra

Œ

Ϫ Ϫ

fp

Œ

œ f

b œœ

˙˙™™

˙™ ˙™

n˙˙

bœœ

˙˙

Œ

f

fra

Œ

˙™ ˙™

œ

œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.

Œ

Ϫ

œ œ J

Ϫ

œ œ œ œ Œ

Œ

œ œ œ œ

˙

œ ˙

He

œ œ J

œ -

b˙ He

-

˙

fra

He

œ

˙

fra

He

-

de -

by

p

œ Œ ˙™ b˙ ™

œ

œ ˙

˙™

de -

de -

by

by

œ ˙ by

œ

œ

˙

œ

œ œ J

œ™ œ œ J

Œ

œ™ œ œ J

∑

∑

˙™

˙

Œ

˙™

˙

Œ

˙™

˙

Œ

˙™

˙

Borg

œ ˙

de -

a2

f

œ

œ -

f

Œ

Borg

Borg

˙™ Borg

Œ


° Eb Tpt. &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

34

172

&

Flug.

∑

? <b>œœ ˙

Tbn.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

p

˙ Œ

˙ ˙

∑

p

∑

& ˙™ ˙™

Hn.

Œ

˙

˙™

∑

œ

˙™

p

œ ˙ ∑

p

˙™

˙™

œ ‰ Œ Œ J

∑

p

?

Euph.

1.

∑

œ

œ œ

˙

œ

Œ œ

˙

œ ˙ ˙™

∑

œ ˙

∑

˙

˙œ Œ

œ Œ

Œ

Œ

œ˙™ ∑

Œ

∑ ˙

∑

œ ˙ ˙™

∑ ∑

œ

œ ˙

Œ

∑

p

? œ œ Tba. ¢

Timp.

S. D.

S.

°? œ™ ¢/

∑

° &

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

A.

T.

B.

¢

œ

˙

œœ J

Ϫ

p

Œ

∑

œœ J

Ϫ

∑

˙™

Œ Œ

œœ J

Tubular Bells

œ

at

˙ by

∑

-

1.

∑

œ

en

∑

˙

p

œ

at

∑

˙ by

-

∑

œ

Œ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

Ϫ

˙™

Œ ‰ œj œ

Œ ‰ œj œ

˙

œ

œ ˙

Œ Œ

˙

œ

œ ˙

œ Œ Œ Œ Œ

œ

œ ˙

œ™ œ œ J

œ

at

Œ Œ

œ

∑

œ

vil

˙™

by

œ Œ Œ

-

˙™

∑

Œ Œ

at

by

-

rald

∑

nu

Œ Œ

˙™

en

œ

vil

œ

vil

˙™

-

œ™ œ œ J

en

en

Œ Œ œ

Ha

œœ J

˙

Ha

œ -

∑

rald

œ ˙

nu

Œ Œ œ

vil


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

35

180

Eb Tpt.

& ˙˙ ™

Flug.

& ˙™

Hn.

Tub. B.

S.

∑

˙™

∑

∑

˙™

∑

∑

˙

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

a2

Œ Œ

œ

˙™

f

∑

∑

Œ Œ œœ

˙˙

˙

˙™

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

°? æ ˙™

æ œæ æ˙ æ

æ ˙™æ

˙™ æ

∑

∑

∑

∑

∑

j ¢/ Œ ‰ œ œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? ˙ ¢

Œ

? ˙

œ

° & ˙™

bræn

& ˙

A.

Ha

-

¢

? ˙

Ha

œ

rald

˙

œ #˙

˙™

˙™ -

∑ œœ

∑ ˙˙™™

œœ ˙˙

∑ ˙˙™™

bræn

Œ ˙™

-

˙

de.

Œ

Œ

˙ ∑

∑

∑ œœ Œ Œ

f

∑

de.

œ -

∑

˙™

nu

∑

f

‰ œj œ

de.

œ

-

& ˙™ ‹ bræn

T.

B.

˙™

Œ

∑

Euph.

Timp.

∑

˙œ #˙

1.

?

Tbn.

Tba.

œ

rald

œ

˙ nu

˙™

bræn

˙™ -

de.

˙

Œ


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

36

189

Tbn.

?

Euph.

?

Tba.

Timp.

Tub. B.

S.

˙™

˙

œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ ˙

œ

˙

Œ

Œ Œ ˙™

œ

œ

˙

œ ˙

∑ ˙˙™™

˙

∑ ˙˙™™

œ

˙

∑ ˙˙™™

œ

˙™

p

∑ ˙˙™™

∑ ˙

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

A.

T.

B.

œ œ œ

¢

f

Œ

p


° &

∑

&

Cor. 2,3

Flug.

198

Eb Tpt.

Cor. 1

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

&

∑

&

∑

?

Euph.

∑

∑

˙™

? Œ

Tbn.

∑

∑

&

Hn.

Œ œœ

˙˙™™

˙˙™™

Deklamation med musikalsk underlægning

˙˙™™

œœ Œ

f

∑

37

∑

Meno mosso

∑

∑

∑

œ

œ œ

˙˙

œ ˙ œ ˙

˙™ ˙™

˙™ ˙™

U ˙ ™™ ˙

Œ

∑

˙™

˙™

˙™

p

f

U ∑

˙™

œœ

p

∑ œ œ

p 1.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

°? Timp.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

Tba.

Tub. B.

¢

¢/

∑

˙™

f

˙™

° S. &

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

A.

T.

B.

¢

Meno mosso


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œ

˙

œ

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œ

˙

œ

&

∑

∑

œœ bb˙˙

˙˙ ™™

∑

∑

∑

∑

38

209

Cor. 1

Cor. 2,3

& b˙˙

Flug.

œœ

œœ ˙˙

Œ Œ bœœ bb˙˙ bœœ p

™ bb˙˙ ™

˙˙ ™™

™ bb˙˙ ™ œœ œœ œœ

p

œœ ˙˙

p

p

∑

##˙˙ ™™

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

¢

¢ / ˙™ p

S.

˙™

˙™

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

b˙ ™

¢


° & 219

Eb Tpt.

&

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

œ ˙

bU ˙™

˙™

bU ˙™

˙™

U ∑

&

∑

U ∑

U ∑

&

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

U ∑

U ∑

∑

h. = 60

U ∑

∑

&

Hn.

œ ˙

Œ

39

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

Œ

œœ

f

∑ Ó™

œœ œœ œœ ∑

∑

∑

∑

œœ Œ ∑

∑

œ

f

˙™

∑

∑ ˙™ ˙™

˙˙™™

Œ

f

∑

∑

Œ

a2

Œ

œ

f

œ œ Œ

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? Timp.

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

U ∑

˙™

∑

∑

∑

∑

U ∑

h. = 60

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Tbn.

?

Euph.

Tba.

Tub. B.

¢

¢/

∑

Œ

Œ œœ

œœ œœ œœ

˙˙ ™™

˙˙ ™™

œ

f

Œ

˙™

∑

2.

f

˙™

° S. &

∑

∑

U ∑

&

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

U ∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

¢


° œ œ Eb Tpt. & œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

œ & œ œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

œ ˙

˙

œ

˙

œ

™ & ˙

˙

œ

œ ˙

Œ Œ ˙™

œ

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

Œ œ Œ

Œ Œ

40

229

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

&

Hn.

&

?

Euph.

Timp.

Tub. B.

S.

∑ ˙

∑ ˙™

∑ œ

∑ ˙

œ ˙

∑

˙

∑ œ

œ ˙

∑

œ

Œ Œ ˙™

œ

˙

∑

∑

œ ˙

∑ 1.

œ

˙˙™™

∑

˙

∑ ˙˙™™

˙˙™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ™ œ œ J

Ϫ

œ œ J

∑

∑

Drum Set tomtom

∑

œ

?

¢

œ™ œ œ J

>œ ∑

>. >. œ œ œ . > >. ∑ ∑ œ™

œ œ J

¢/

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

œ œ œ

?

Tbn.

Tba.

∑

¢

p


° & œ Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& œ Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

41

237

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

?

Euph.

Timp.

œ

mp

? œ Œ œ. > mp

Tbn.

Tba.

œ >.

Œ

¢

f

>œ.

œ.

Œ

mp

T.

& Œ ‹

? B. ¢ Œ

Vi

œ

Vi mp

œ

œ.

Œ

∑ >œ.

∑

œ.

Œ Œ

>. œ

Œ

œ.

>œ.

œ.

Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

˙

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

˙™

˙

œ

˙

te

folk

de

nord

og

˙

syd

œ

˙™

˙

te

folk

œ

˙

œ

˙

œ

˙™

˙

te

folk

œ

˙™

˙

te

folk

˙

stol

œ

˙

er

stol

œ

˙

Vi

er

stol

mp

œ

œ

˙

Vi

er

stol

-

-

-

-

œ

-

-

-

-

œ

˙ ∑

˙™

er

mp

Œ

œ

∑

˙™

mp

œ

>œ.

Œ

˙™

f

œ

œ Œ œ >.

∑

œ

˙

˙™ snare

mp

œ.

˙™

Œ ∑

>œ.

∑

p

¿ ¿ ¿ ‰ J Dr. / ¢ œ

A.

Œ

mp

hi-hat, bassdrum

& Œ

œ.

˙™

œ Œ œ >.

∑ a2

°? ˙™

° S. & Œ

˙™

Œ ∑

a2 ? >œ.

˙™

de

nord

og

syd

œ

˙

œ

de

nord

og

˙

œ

˙

de

nord

Œ

Œ

Œ œ.

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

œ

œ œ

for

Dan - ne -

œ

œ œ

for

Dan - ne -

syd

œ

for

œ

œ œ

œ

˙

œ

œ

og

syd

for

Dan - ne -

œ œ Dan - ne -


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

42

244

?

Euph.

Timp.

Dr.

S.

˙™

? œ Œ œ >.

Tbn.

Tba.

˙™

¢

Œ

œ.

Œ

œ.

œ

∑ Œ

>œ.

∑

∑ >œ.

Œ Œ

Œ

œ.

˙

˙

œ

œ Œ œ >.

Œ

œ.

Œ Œ

Œ Œ

Œ

>œ.

>œ.

œ.

œ.

>œ.

œ

˙

˙™ œ Œ œ >.

∑ œ.

Œ Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

œ.

Œ ∑

>œ.

œ.

Œ

°? ˙ ™

˙™

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

° œ™ &

œ œ J

˙

œ Œ

Œ

œ

Tøn

& Ϫ

j œ œ

˙

& œ™ ‹ vir

œ œ J

vir - ke og

A.

vir - ke og

T.

B.

œ

∑ >œ.

∑

? >œ.

˙

¢

? Ϫ

- ke og

œ œ J

vir - ke og

Tøn

∑

œ -

-

˙ Tøn

-

˙ Tøn

œ

œ Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

Œ Œ

der

œ -

Œ

der

der

der

œ Œ

˙

∑

Œ

Œ

Œ œ

œ

Vi

˙

ser

Œ œ

œ

Vi

˙

ser

Œ œ

œ

Vi

˙

ser

Œ œ

˙

œ

Vi

ser

det

œ

det

œ

det

det

œ

˙™

œ œ

˙

som en

bor

œ œ

˙

som en

bor

œ œ

˙

som en

bor

œ œ

˙

som en

bor

-

-

œ

ger -

œ

ger -

œ -

ger -

œ -

ger -


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

43

251

Eb Tpt.

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

œ

˙

? œ Œ œ >. ? Œ Œ ? >œ. ¢ °? ˙

œ.

œ

Œ >œ.

œ.

Œ Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

B.

œ.

Œ

Œ

œ.

˙™

œ.

Œ

˙™ ¿ ¿ œ ‰ J

° & ˙™

Œ

Ϫ

& ˙™

Œ

& ˙ ‹ dyd ? ¢ ˙

dyd

œ

œ

œ

œ

bå - de

Ϫ

Ϫ

by - folk,

œ œ

bå - de

Ϫ

Ϫ

by - folk,

˙

Ϫ

Ϫ

˙

Ϫ

Ϫ

de

by - folk,

- de

-

by - folk,

¿

Œ Œ

Œ

Œ

>. œ

œ

œ

˙

œ.

˙

œ

œ Œ

Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

Ϫ

œ œ J

hus - mænd og

œ.

œ.

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

˙

œ œ J

>œ.

>œ.

∑

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

j œ œ

Ϫ

Œ

˙

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

Ϫ

hus - mænd og

œ Œ œ >.

œ

˙

bøn

hus - mænd og

œ

Œ Œ Œ

œ.

˙

˙™

œ œ J

hus - mænd og

Œ ∑

>œ.

∑

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

œ œ

œ Œ œ >.

∑ >œ.

∑ >œ.

˙™

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ / ¢

dyd

T.

˙™

œ Œ œ >.

∑

dyd

A.

˙™

˙

bøn

-

-

˙ bøn

-

˙ bøn

der

der

-

at

Œ

der

Œ

œ

at

Œ

der

œ

Œ œ

Œ œ

at

œ Œ

Œ

Œ

Œ œ at


° Eb Tpt. &

∑

&

∑

44

258

Cor. 1

>œ œ ˙ f

>œ œ ˙

>œ œ. œ. œ ™ b & œ œ œJ œ ™

Cor. 2,3

f

& b˙˙ ™™

Flug.

&

˙™

mp

? œ œ >.

Tbn.

? Œ

Euph.

Tba.

Timp.

¢

? >œ.

f

œœ

Œ >œ.

œ.

Œ œ. Œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ >œ.

œ

œ

˙

¿ ¿ ‰ J œ

vor

ret

œ

œ

vor

˙

œ

œ

n˙ ™

vor

ret

? œ

œ

œ

˙

stå

vor

ret

œ.

¢

œ

f

œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

∑

ret

Œ œ.

˙™

˙™

˙™

Œ >œ.

œ œ

œ

Œ

œ

œ

˙

œ

Œ

œ

fri

˙

som

fri

œ

som

œ

˙˙ ™™

Œ >œ.

œ.

Œ œ. Œ

˙™

som

œ

n˙˙ ™™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

mp

B.

>œ œ ˙

b˙˙ ™™

œ œ >.

∑

˙

n˙ ™

mp

˙

>œ.

œ

& bœ ‹ stå

œ

f

> . . ™ bœœ œœ œœ œœ ™ J

∑

Œ

œ

T.

∑

Œ

>. œ

° bmp S. & œ

mp

Œ

Œ

¿œ

stå

Œ

œ.

œ

& œ

∑

Œ

œ

œ œ >.

œ

A.

Œ

˙˙ ™™

˙

°? ˙ ™

stå

Œ

Œ

>œ œ ˙

f

œ ¢/ œ

Dr.

œ

n˙˙ ™™

mp

Hn.

œ

˙

fri

fri

Œ

Œ

Œ

>. œ

œ.

Œ >œ.

Œ

˙™ œ

-

-

-

˙ som

œ œ >.

-

∑ œ.

Œ

Œ

>œ.

Œ œ.

˙™

œ

¿œ

¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ‰ J œ

¿ ‰ J

œ

n˙ ™

Œ

œ

e

folk

œ

Œ

e

˙™

folk

œ

n˙ ™

Œ

e

folk

œ

˙™

e

folk

Œ

blandt

Œ

œ

blandt

Œ

œ

blandt

Œ

Œ

œ blandt


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

45

264

Eb Tpt.

?

Euph.

Timp.

Dr.

S.

¢

Œ

œ.

Œ

œ.

˙™

œ Œ œ >.

∑ >œ.

∑

? >œ.

˙™

Œ

∑ >œ.

∑

Œ

mp

Œ Œ

œ.

œœ

˙˙

>œ.

Œ

œ.

>œ.

œœ œ.

mp

Œ

Ϫ Ϫ

˙˙™™

˙˙ Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

œ.

>œ.

∑ >œ.

f

œ.

Œ

f

Œ

œ.

Ϫ bϪ

∑

°? ˙ ™

˙™

˙™

˙

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ œ ‰ J œ

° & œ œ

œ

˙

œ

∑

∑

om

det

vi

syn

-

˙™

∑

an - det

˙™

ger.

& œ œ

œ

˙

œ

˙™

∑

∑

∑

-

˙™ ˙™

∑

∑

∑

˙™

∑

∑

∑

A.

T.

B.

˙™

? œ Œ œ >.

Tbn.

Tba.

˙™

¢

an - det

om

det

vi

syn

& œ œ ‹ an - det

œ

˙

œ

˙™

om

det

vi

syn

? œ œ

œ

˙

œ

˙™

an - det

om

det

vi

syn

-

-

˙™

‰ œ œ ‰ œ œœ ™™ J J

˙™ œ œ J

Ϫ

œ œ J

ger.

ger.

ger.


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

46

271

œ™ bœ™ ? <b> œ ™ b œ ™

Tbn.

?

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

¢

>œ. f

˙™

¢/

œœ ™™

œ.

œ œ J

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

¢

Œ

œ.

Œ ∑

Ϫ

œ œ J

∑

∑ ∑ ∑

œœ

˙˙

˙™

° &

T.

>œ.

∑

°?

A.

B.

?

œ ™ nœ ™ œ™ n œ ™

Œ >œ.

>œ.

Œ

Œ

œ.

˙

œ

œœ ™™

œ œ J

∑

∑ ∑ ∑

œœ œ. Œ œ

˙˙ Œ

Œ

>œ. ˙

œ.

Œ

˙˙

œœ

Œ

>œ.

>œ.

œ >. œ.

Œ

˙™

‰ œ œ ‰ œ œ œ œ J J

∑

∑ ∑ ∑

∑

∑ ∑ ∑

Œ

œ

œ Œ œ >.

Œ

f

œ. mp

∑ >œ.

∑ >œ.

˙™

œ.

Œ

mp

Œ

∑

˙™

˙™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

Œ

œ œ

Œ Œ Œ

œ

œ

œ

Det

er

san - gen

om

œ

œ

œ œ

œ

Det

er

san - gen

om

œ

œ

œ œ

œ

Det

er

san - gen

om

œ

œ

œ œ

œ

Det

er

san - gen

om


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

47

278

Eb Tpt.

?

Euph.

Timp.

Dr.

S.

¢

? >œ.

˙™

Œ

Œ

œ.

°? ˙™

Œ

œ.

Œ ∑

>œ.

∑

œ

˙

œ Œ œ >.

∑ >œ.

∑

œ.

Œ Œ

>. œ

Œ

œ.

>œ.

œ.

Œ

Œ

Œ

>œ.

œ

œ

˙

˙

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

° ˙™ &

˙

˙

œ

˙

œ

˙

œ

˙ ˙

& ˙™

A.

fol

˙™ & ‹ fol

T.

¢

-

-

-

? ˙™ fol

-

ket

i

syd

˙

ket

œ i

˙

syd

˙

œ

˙

ket

i

syd

˙

œ

˙

ket

i

syd

Œ

og nord

Œ

og nord

og nord

œ

og nord

˙™

˙

Œ >œ.

œ.

œ

œ œ

Œ

˙™

for

Kon - ge

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

Kon - ge

Ϫ -

-

-

Kon - ge

-

Œ

˙™ ¿ ¿ ¿ œ ‰ J

˙

å

og

Ej

˙

œ

˙

å

og

Ej

˙

œ

˙

å

og

Ej

œ œ J

˙

å

œ. ∑

œ œ J

Ϫ

œ œ

∑ >œ.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

Kon - ge

for

Œ ∑

œ.

for

for

˙™

œ Œ œ >.

∑

˙™

œ

œ

∑

˙™

fol

B.

˙™

? œ Œ œ. > mp

Tbn.

Tba.

˙™

og

Ej

œ -

-

der

œ

der

œ -

der

œ -

der


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

48

285

Dr.

S.

A.

T.

B.

¢

? >œ.

œ

∑

Œ

œ.

°?

˙

˙™

∑ >œ.

? Œ Œ

Euph.

Timp.

œ

?

Tbn.

Tba.

˙

∑

œ.

Œ Œ

Œ

>œ.

∑

>œ.

œ.

œ

œ Œ œ >.

Œ

Œ Œ >œ.

∑

œ.

∑

Œ

˙

˙™

˙

œ.

>œ.

Œ

>œ.

œ

œ

˙

° œ Œ &

Œ

Œ

˙

œ

& œ Œ

Œ

& œ Œ ‹

Œ

? œ Œ ¢

Œ

Œ Œ Œ

for

œ œ

œ œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

˙

for

Der har

kæm -pet

og

lidt

for

œ œ

œ œ

œ

˙

œ

Der har

kæm -pet

og

lidt

for

œ.

Œ

Œ Œ Œ

˙™

>. œ ˙

œ.

>œ.

Œ œ

˙™

lidt

lidt

>œ.

œ Œ œ >.

œ

og

og

∑

œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ œ

kæm -pet

kæm -pet

œ.

Œ

˙

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

Der har

Der har

œ Œ œ >.

∑

Œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

œ

˙™

Œ Œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œ ‰ J

œ œ

˙

œ.

¿ ¿ ¿ ‰ J œ / ¢ œ

œ œ

œ

œ

˙

˙

det

fri

˙

˙

det

fri

˙

˙

det

fri

˙

˙

det

fri

-

-

-

-

œ e

œ

ord

˙™

e

ord

œ e

˙

ord

œ

œ

˙

œ

e

ord

i

i


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

49

292

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

&

Hn.

Timp.

Dr.

œ

? œ.

Euph.

Tba.

f

? ¢ Œ °? œ

˙™

Œ Œ œ.

œ.

Œ

˙™

˙

& Œ

A.

& œ ‹

T.

¢

? œ

œ œ i

et

œ œ i

et

Ϫ u

Ϫ u

˙

Ϫ

˙

Ϫ

et

u

et

u

j œ œ

œ Œ œ >.

∑ >œ.

œ. ∑

- tal af

œ.

œ

œ Œ œ >.

Œ

Œ Œ Œ

>œ.

œ.

>œ.

blo - di - ge

Ϫ

œ œ J

blo - di - ge

Ϫ

œ œ J

blo - di - ge

˙

fej

-

˙

œ

œ

˙

˙™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

œ œ

œ

œ

œ

œ

fej

-

˙ fej

œ Œ

Œ

œ

œ Œ

Œ

œ

Œ

der

œ.

mp

Œ œ

men

Œ

Œ

mp

œ

men

Œ

Œ

der

œ -

œ Œ

mp

Œ œ

men

œ Œ

œ.

>œ.

œ

der

>œ.

Œ

>. œ

˙

Ϫ

Œ

Œ

Ϫ

der

œ œ >.

∑

Œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

-

mp

Œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

fej

˙™

˙

Œ Œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

œ œ J

œ

mp

œ.

˙

j œ œ

œ œ J

>œ.

˙

˙™

j œ œ

- tal af

∑

b˙˙ ™™

∑

˙™

blo - di - ge

j œ œ

Œ

Œ

- tal af

- tal af

∑

˙™

Œ ∑

>œ.

∑

˙™

œ Œ œ >.

∑

>œ.

∑

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ J ‰ J ‰ J / ¢ œ œ

° S. & Œ

B.

∑

˙

?

Tbn.

> . . ™ bœœ œœ œœ œœ ™ J

Œ

Œ

mp

Œ œ

men

œ.

Œ

sprog - græn -sen

œ

œ

œ

œ

œ

sprog - græn -sen

sprog - græn -sen

œ

œ

œ

sprog - græn -sen


299 > ° œ œ ˙ Eb Tpt. &

œ

50

f

&

Cor. 1

&

Hn.

Tbn.

S.

Œ

∑

Œ

Œ

∑

Œ ˙˙ ™™ œ

? œ œ >.

Œ

? Œ

Œ

œ

˙

Œ >œ.

˙

œ œ >.

∑

>œ.

°? ˙

œ

œ

˙

˙™

¿ œ / ¢

¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

œ œ

œ

œ.

° n˙ ™ &

Œ

gik

gik

¢

? ˙ gik

Œ œ.

œ

ved

œ

& n˙ ™ ‹ gik

T.

B.

˙™

Œ

& ˙

œœ n˙˙ ™™

Œ

A.

œ

f

b˙˙ ™™

Œ

¢

>œ œ ˙ Œ

Œ

Œ

∑

Œ

Œ

∑

Œ

∑

∑

f

˙

? >œ.

œ

f

> . . ™ bœœ œœ œœ œœ ™ J

∑

œ.

Euph.

Dr.

Œ

& n˙˙ ™™

Flug.

Timp.

œ

f

œ & <b>œ

Cor. 2,3

Tba.

>œ œ ˙

Œ

>œ œ ˙

œ

˙

œ

Œ

œ

>œ.

Flens

˙

ved

Flens

œ

ved

œ

Œ

˙

Flens

Œ >œ.

œ.

œ

-

-

-

˙ ved

Flens

Œ œ.

œ

œ œ >.

Œ

Œ

Œ

œ

∑

Œ >œ.

Œ

Œ

>œ.

˙

œ

œ

˙

œ

¿ œ

¿ ¿ ‰ J œ

œ

n˙ ™

>œ.

œ.

œ.

∑ >œ.

œ.

Œ

˙™ ¿ ¿ ¿ ‰ J œ

Œ

œ œ

œ

˙™

Œ

Œ

œ

n˙ ™

Œ

Œ

borg Fjord.

œ

Œ

Œ

Œ

œ

Men

kra - vet

blev

œ

œ œ

œ

Men

borg Fjord.

borg Fjord.

Œ

Œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

borg Fjord.

˙™

œ Œ œ >.

∑ Œ

Œ

˙™

˙

œ.

œ -

˙˙ ™™

kra - vet

blev

œ œ

œ

Men

kra - vet

blev

œ

œ œ

œ

Men

kra - vet

blev

œ


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

51

305

Eb Tpt.

?

Euph.

Timp.

˙™

?

Tbn.

Tba.

˙™

¢

œ Œ œ >.

∑ >œ.

?

œ.

˙™

Œ ∑

°? ˙ ™

∑ >œ.

mf

Œ

Œ

œ.

˙™

œ.

œ œ >. >œ.

œ Œ œ >.

∑ >œ.

Œ ∑

˙™

Œ >œ.

Œ

Œ

œ.

˙™

Œ

œ Œ œ >.

œ. Œ Œ

>œ.

>œ. œ Œ

Œ

œ.

˙™

¿ ¿ ¿ œ ‰ J / ¢

° œ™ S. &

œ œ J

& Ϫ

j œ œ

& œ™ ‹ Dan

œ œ J

Dan - mark til

A.

Dan - mark til

T.

B.

¢

? Ϫ

- mark til

œ œ J

Dan - mark til

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ˙™ Ej

˙™

Ej

-

˙™

der.

-

˙™

∑

der.

-

˙™

∑

˙™

∑

˙™ Ej

¿ œ ‰ œJ œ

∑

˙™ Ej

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

>. œ f

-

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

der.

der.

Œ

Œ

mf

œ œ J

∑

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

f

mf

Og

det

be -tød

u

Ϫ

j œ œ

Ϫ

mf

œ

mf

œ

j œ œ

Ϫ

Ϫ

œ

Œ

œ.

Œ

mf

Og

Œ

œ.

∑ b >œ.

∑

Ϫ

œ œ œ

Œ

f

mf

Dr.

˙˙ ™™

˙˙™™

det

Ϫ

œ œ J

be -tød

œ œ J

Og

det

be -tød

mf

œ

Ϫ

Og

det

œ œ J

be -tød

bœ ™

u

Ϫ -

Ϫ -

bœ ™ u

fred

Ϫ -

Ϫ u

fred

fred

Ϫ -

fred


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

52

312

Hn.

Tbn.

&

Tba.

Timp.

Dr.

S.

A.

˙˙™™

>œ. ? œ Œ

Œ

? ? >œ. ¢

∑

œ.

°? œ™

˙˙ ™™ b >œ.

œ Œ

b >œ.

Œ œ œ J

>œ. œ

œ.

Œ

Œ Œ

>. œ

Ϫ

j œ œ

˙˙ ™™ b >œ.

˙˙™™ Œ Œ

œ.

nœ Œ n œ. > n>œ. nœ.

œ Œ

Œ

b>œ.

‰ œ œ™ J

œ J

Ϫ

œ.

œ.

Œ j œ œ

Œ

Ϫ

œ œ J

Œ

Ϫ

b œ.

Œ œ œ J

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

° œ Œ &

œ

b˙ ™

œ Œ

˙

& œ Œ

œ

i - gen

? œ Œ B. ¢

œ

og

˙

œ

œ

i - gen

œ

i - gen

˙

i - gen

i

œ

og

og

˙ i

œ

og

œ

n˙ i

œ

-

-

-

˙™

œ Œ

b˙ ™

œ Œ

gen

gen

˙™

˙ i

gen

-

gen

for

hvor

œ

˙

for

for

œ

Œ

œ for

hvor

˙

∑ #>œ.

∑ >. œ

∑

˙˙™™ ˙˙ ™™

>œ. bœ Œ

∑ >œ.

∑

Œ Œ

˙™ b˙™

˙˙™™

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

& œ Œ ‹

T.

#œœ

mf

mf

Euph.

b˙˙

Œ

bœ. ∑

Ϫ

œ œ J

¿ ¿ ¿ œ ‰ J #œ ™

œ œ J

be - gynd - te det

œ

Ϫ

œ

#œ ™

j œ œ

be - gynd - te det

œ œ J

hvor

be - gynd - te det

œ

hvor

be - gynd - te det

Ϫ

œ œ J


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

53

319

Eb Tpt.

& b˙˙

Flug.

& ˙ b˙

Hn.

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

#>œ. œ

? Œ Œ

>. œ

? >œ. ¢ °? œ ™

œœ

œœ ™™

˙

b œ.

Œ œ œ J

Œ

œ. Œ

>œ. bœ Œ

nœ Œ

Œ Œ >œ. œ œ™ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ / ¢ œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

° ˙ &

œ

& b˙

A.

ty

& ˙ ‹ ty

T.

¢

#œ -

-

-

? b˙ ty

ske?

œ

œ

ske?

ske?

œ -

ske?

f

˙˙ ™™ >œ.

œ Œ

>œ.

Œ œ œ J

œœ ™™

Œ

∑

Ϫ

j œ œ

œ œ

Ϫ

Ϫ

œ œ

Ϫ

œ œ

Ϫ

œ œ

Ϫ

Og hvor - dan

Og hvor - dan

œ œ J

bœ ™

ku man skel - ne

j œ œ

Ϫ

Ϫ

ku man skel - ne

œ œ J

Ϫ

bœ ™

ku man skel - ne

œ J œ

Ϫ

œœ ™™

˙˙ ™™ >œ.

Ϫ

ku man skel - ne

˙˙ ˙˙

œ Œ

Œ

œ.

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

Og hvor - dan

œ

n œ.

bœœ ™™

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

Og hvor - dan

œ

Œ ∑

œ >. b œ.

‰ œ œ™ J

œœ ™™

œœ ™™

™ n ˙˙ ™ >œ.

œœ œœ b ˙˙

>œ. ? bœ Œ

ty

B.

#œœ

Œ

>œ.

∑ >œ. œ™

œ.

>œ. œ Œ

Œ œ œ J

nœœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

˙˙ >œ. œ Œ

>œ. œ

œ.

Œ

Œ Œ

>œ.

Ϫ

j œ œ

Œ Œ

œ.

>œ.

œ.

Œ Œ

‰ œ œ™ J

œ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

bœ ™

˙

Œ

œ œ J

fjen - de fra

œ™ nœ ™

ven

œ œ J

˙

fjen - de fra

Ϫ

ven

œ œ J

fjen - de fra

œ œ J

fjen - de fra

Œ

˙

i den

Œ

Œ

ven

œ œ

i den

Œ

Œ

ven

˙

œ œ

œ œ

i den

Œ

Œ

œ œ i den


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

™ & bœœ ™

#œœ ™™

54

326

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

& ˙™ b˙™

Hn.

?

Euph.

Dr.

S.

Œ

°? œ ™

Œ

b œ.

œ œ J

¿ ¿ ¿ ‰ J / ¢ œ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J

Ϫ

Ϫ

Ϫ

j œ œ

˙

™ & œ ‹ søn

Ϫ

¢

del

af det

jy

Ϫ

œ œ J

˙

Ϫ

bœ ™

søn - dre

del

jy

œ œ b˙ J

af det

bœ.

Œ

Œ Œ

>œ.

Ϫ

œ œ J

Œ Œ

œ.

>œ. œ Œ >œ.

jy

#œ -

-

-

œ.

Œ

Œ Œ

>œ.

œ Œ

Œ

œ Œ

Œ

ske

Œ

Œ œ

Og

Œ

ske

ske

Œ œ

Og

œ

Œ œ

Og

œ

Œ

Œ

Œ

f

Œ œ Og

-

Ϫ kri

-

˙ kri

-

˙ kri

Œ

˙˙

œœ

b˙˙

œœ

œ

œ

>œ.

>œ.

>œ.

j œ œ

Ϫ

j œ œ

œ

¿ œ

¿ ¿ ‰ J œ

bœ œ J

˙

Œ

b >œœ.

œ œ J

˙

œ

Œ

b >œ.

Œ

Œ

œ >.

gen den kom

Œ

gen den kom

gen

œ -

Œ

n>œœ.

œ

Ϫ kri

œœ

b >œœ. ‰ J Œ

œ œ™ J

‰ œ œ™ J

ske

œ -

Œ

>œ œ ˙

bœœ ™™

>œ. œ

Œ

& Ϫ

? bœ ™

>œ. nœ

œ Œ

jy

af det

˙˙ ™™

˙

af det

del

œ œ J

n˙ œœ œœ ˙

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œœ

del

- dre

b œ.

Œ

œœ ™™

œœ

¿ ¿ ¿ œ ‰ J œ

søn - dre

œ œ J

>œ.

˙˙

nœœ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ

#œ ™

T.

B.

œ œ J

#œ ™

søn - dre

> # œ. œ. œ bœ Œ ∑

>. œ

œœ Œ b ˙˙

Œ

bœ.

° œ™ &

A.

#œœ

>œ. bœ Œ

∑ œ™

b˙˙ ˙™ b˙™

∑ #>œ.

∑

? >œ. Tba. ¢

Timp.

˙˙ ™™

>œ. ? bœ Œ

Tbn.

Œ

f

>œ œ. œ. bœ ™™ œ œ œ œ J

f

˙˙

b >œ œ ˙

gen

˙ kom

œ

˙ kom


° & 333

Eb Tpt.

&

Cor. 1

&

Flug.

?

Tbn.

Dr.

¢

?

°? ¢/

œœ

Œ

Œ

&

Œ

& ‹

œ

?

œ

B.

¢

Œ

Œ

∑

˙˙

œœ ™™

n˙˙

˙˙ ™™

n>œœ. Œ

Œ Œ

œ >. >œ.

Œ

>œ. œ Œ >œ.

œ

œ

og

Œ nœ og

Œ

>œ œ ˙

œ og

va

œ

>œ.

>œ.

>. œ

-

˙ va

-

˙ va

-

nœœ

Œ Œ

œ >.

Œ

Œ

b >œ. >œ. >œ. J ‰ Œ

Œ

Œ

>œ. >œ. >œ. J ‰ Œ

∑

Ϊ

˙˙

œ™ bœ ™

˙˙

b˙˙ ™™

Œ œœ

b˙˙

-

Œ

˙˙

œ

Ϫ va

œœ

n>œœ.

Ϫ

œ

f

b >œœ. ‰ J Œ

œ

œ

f

bœœ ™™

j œ œ™

og

Œ

b >œ œ ˙

>œ œ. œ. bœ ™™ œ œ œ œ J

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J œœ

Œ

T.

∑

‰ œj œ ™

° S. &

A.

Œ

f

? nœ.

Euph.

Œ

∑

& <b>œœ

Hn.

Timp.

œ

&

Cor. 2,3

Tba.

<b> œ

b >œœ. b >œ.

Œ

j œ œ

Ϫ

j œ œ

œ

¿ œ

¿ ¿ ‰ J œ

bœ œ J

˙

Œ

red’ tre

år

œ œ J

˙

red’ tre

år

˙

red’

tre

år.

œ

˙

œ

red’

tre

år.

Œ

œœ œœ Œ

n>œœ. Œ

Œ

œ. >œ. >

>œ. >œ. œ œ

>œ.

Œ

Ϫ

œ œ

Œ Œ

>œ.

j œ œ

œ og

til

œ

bœ ™

og

til

œ

>œ. >œ. >œ. J ‰

œœ ™™

œœ œœ J

˙˙ ™™

>œ. >œ. >œ. œ œ œ J ‰ ‰ >. œ

Ϊ

Œ

>œ.

>œ. œ J

>œ. œ J ‰

œ œ J >œ.

Œ

f

œ œ

Œ

>œ.

Œ

¿ ¿ ¿ ‰ J œ ‰ J

Œ

>œ. œ ‰ J

f

Œ

‰ œj œ ™

Œ

œœ œ J œ

f

nœ.

Œ

>œ. >. >. j œ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ J >. >. >.

f

Œ

Œ

55 >œ. >œ. >œ. J ‰

-

-

Ϫ

og

til

œ

Ϫ

og

til

-

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ J

Ϫ

før -te

man

j œ œ

Ϫ

før -te

man

nœ œ J

Ϫ

før -te

man

œ œ J

Ϫ

før -te

man

-

œ œ J

ge de

j œ œ

-

ge de

-

œ œ J

ge de

œ œ J -

ge de


. >. >. >. 339 > ° bœ œ œ œ Œ Eb Tpt. &

Œ

>œ. >œ. >œ. >œ. Œ &

Œ

56

Cor. 1

& Œ

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

Œ

b >œ. >œ. >œ. >œ. b >œ. >œ. >œ. >œ. ff

>œ. >œ. >œ. >œ.

Timp.

¢

>œ. >œ. >œ. >œ. >. ‰ œJ

ff

>œ. >œ. >œ. >œ. œ œ œ œ Œ

Œ

##œœ. > ff

œœ >.

œœ >.

œœ

œœ

b˙˙

˙™ b˙ ™

& b˙˙

œœ

œœ

b˙˙

##˙˙

‰ œœj

˙ ˙

œ ‰ œJ

>œ. >œ. ? œ œ Œ

>œ. >œ. œ œ

˙ ? ˙

œœ

Œ œœ

>œ. >œ. œ œ

Œ

˙˙

?

°?

œ Œ œ. . >

œ >. œ. Œ

œ. Œ > œ.

œ œ Œ

œ œ Œ

œ œ Œ

˙˙™™

>œ. b >œ. >œ. >œ. b >œ. >œ. >œ. J ‰ ‰ J J ‰ Œ >œ. >œ. >œ. >œ. J ‰ ‰ J

j œœ ‰ œœ ##œœ œœ >. >. >. >.

˙ & b˙

f

Tba.

>œ. ‰ J

˙ ™™ ˙ œœ ™™ œ™ œ™ ˙˙™™

>œ. >œ. >œ. J ‰ Œ

j œœ ‰ ‰ œj #œ œ nœ. œ. œ. >. > > >

j œœ ‰ Œ >. ∑

‰ ‰ #œj œ œ ‰ ‰ œJ

œœ ™™ œ™ œ™

‰ Œ ‰ Œ ∑

>œ. >œ. >œ. >œ. >. œ œ œ œ ‰ œœ J

>œ. >œ. >œ. >. œ œ œ ‰ ‰ œœ J J

>œ. >œ. >œ. œ œ œ ‰ Œ J

>œ œ œ œ ‰ >œ J

ff

œ œ œ ‰ ‰ >œ J J

œ œ œ ‰ ‰ ‰ J

>œ œ œ œ > ‰ œJ

ff

œ œ œ ‰ ‰ >œ J J

œ œ œ ‰ ‰ ‰ J

˙™

˙™

ff

œ™ ¢ / œ™

œ œ J œ

° ˙ S. &

œ

œ

˙

be

-

ste

sår.

be

œ

-

b˙˙

##˙˙ ™™

sår.

˙˙ ™™

œ

œ

˙

˙™

˙™

∑

be

-

ste

œ

œ

˙

˙™

∑

be

-

ste

Dr.

dy

& b˙

A.

dy

& ˙ ‹ dy

T.

B.

¢

-

-

-

? ˙ dy

-

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ste

ff

ff

ff

∑

∑

sår. ff

˙™ sår.


° &

Eb Tpt.

Cor. 1

>œ. >œ. >œ. >œ.

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

>œ. >œ. >œ. >œ. Œ &

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

U ˙ ˙ U ˙ ˙

U Œ

p

p

& œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. > > > > p

Cor. 2,3

∑

&

Flug.

& ˙™ ˙™

Hn.

˙™ ? ˙™

Tbn.

57

Œ

344

U Œ

Œ

a2

Œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙

˙

œ

a2

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙

˙

˙™

˙

œ

œ

˙

Œ Œ ˙™

œ

˙™

˙

œ

œ

˙

Œ Œ ˙™

p

Œ

˙2.™

Œ

œ

p

U Ó

U Œ

U Ó

U Œ

°? >œ œ œ œ ‰ ‰ U Ó Timp.

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

U >œ œ œ œ ‰ ‰ Ó / ¢

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

?

Euph.

∑

>œ. >œ. >œ. >œ. œ œ œ œ Œ ? Tba. ¢ p

Dr.

p

œ

p

˙™

2. p

œ

° S. &

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

U Ó

U Œ

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

¢


° Eb Tpt. &

∑

∑

&

∑

Cor. 2,3

Flug.

58

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

351

Cor. 1

&

Hn.

?

Tbn.

¢

?

°? Timp.

Dr.

œ

˙

? ˙˙™™

Euph.

Tba.

œ

˙

¢/

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙˙™™

˙˙ ™™

molto rit.

œ œ

˙˙™™

˙˙ ™™

˙

œ

˙

œ

˙˙™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

U ˙™

˙™

bbb 44

˙™

˙™

˙™

U ˙™

œ˙™

˙™

U ˙™

bbb 44

˙™

U ˙™

bbb 44

˙œ™

Œ

Œ

Œ

Œ

bbb 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

4 bbb 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

44

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

° S. &

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

bbb 44

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

4 bbb 4

A.

T.

B.

¢

molto rit.


59

III. Den Kringlede Saga om Slesvig

° b4 Eb Tpt. & b b 4 358

Cor. 1

q = 72

b & b b 44 Ó

Deklamation med musikalsk underlægning

∑ Œ

∑ œ

p

Ϫ

œ œ™ J

∑ œ ˙ J

U ∑

∑ œ œ

œ U ˙

œ œ

œ œ œ J

œ U ˙

œ

U œœ b˙ u

œ

œ œ œ ˙

b4 & b b4

∑

b & b b 44 Ó

∑ Œ œ

Hn.

b & b b 44

∑

∑

∑

∑

U ∑

Tbn.

? bb 44 b

∑

∑

∑

∑

U ∑

Euph.

? bb 44 b

∑

∑

∑

∑

U ∑

Tba.

?b4 ¢ b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

°? b 4 b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

44

∑

∑

∑

∑

U ∑

° b4 S. & b b 4

∑

∑

∑

∑

U ∑

A.

b4 & b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

T.

b4 & b b4 ‹

∑

∑

∑

∑

U ∑

B.

?b4 ¢ b b4

∑

∑

∑

∑

U ∑

Cor. 2,3

Flug.

Timp.

Dr.

¢/

q = 72

∑ œ œ ∑œ œ

p

Ó

Œ

2.

œ p

Œ Óœ œ œ œœ

Ϫ

n˙œ œ bœ œ œœ œ


60

° b Eb Tpt. & b b 363

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ ™ bœ œ b œ &b b J

˙

œ œ

˙

Ó

∑

∑

∑

b & b b b˙

œ œ

˙

œ œ

˙

Ó

∑

∑

∑

b & b b œw œ

œ œ

œ˙™ œ b˙ Œ

∑

∑

∑

b &b b ? bb b ?b bb

∑

∑

∑ ∑

∑ Œ

∑ Ó

Œ

a2

œ œ œ

p

∑ b œœ b˙˙

∫b ˙˙

˙

œ œ

œ œ

∑ b ˙˙ b∫˙˙

œ œ ∑

bw w

w

cup mute

˙˙

Ó

˙™ ˙™

pp 1.

œ

p 1.

?b Tba. ¢ bb

∑

∑

∑

∑

∑

°? b bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° bb & b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

T.

b &b b ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B.

?b ¢ bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Timp.

Dr.

S.

Œ

œ bœ œ

p


61

° b Eb Tpt. & b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Cor. 1

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Cor. 2,3

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Flug.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Hn.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

369

Tbn.

Euph.

Tba.

? bb ˙˙ ™ b

œ™ ? bb œ ™ b œJ b

œœ

?b ¢ b b œ bœ bœ œ

˙˙ ™ œ b˙ J

bœœ gliss. ˙˙ gliss.

˙˙

gliss.

gliss.

nnw w

Ó

b œ ∫˙ œ œ œ b˙ bœ œ œ

œ bœ bœ œ

œ

œ

œ b˙

nnn

a2

w

bœ nœ

œ nœ nœ œ

b œ œ bœ œ b œ b œ n œ œ

nnn nnn

w

°? b bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢/

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

A.

b &b b

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

T.

b &b b ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

B.

?b ¢ bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nnn

Timp.

Dr.

S.

nnn


° Eb Tpt. &

62

375

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Euph.

¢

¢

U ∑

&

∑

U ∑

&

∑

U ∑

5 œ ™ œ 2 bœ œ œ 68 nœ ™ bœ ™ œ ™ œ ™ 44 œ nœ #œ #œ œ 8 œ œ œ 4

Œ œ #œ #œ

3 5 œ ™ œ 2 bœ œ œ 68 nœ ™ bœ ™ œ ™ œ ™ 44 # œ nœ #œ œ œ 8 œ œ œ 4

a2

Œ œ #œ #œ f

3

3

3 58 œ œ œ ™ œ œ 42 bœ œ œ 68 nœ ™ bœ ™ œ ™ œ ™ 44 œ # œ # œ n œ œ 3

∑ w w

U ∑

senza sord.

B

∑ w w

fp

∑

3

w w

w w

58

∑

42

58 œ œ

Ϫ Ϫ

42 ˙ ˙

œ 58 œ

fp

Ϫ Ϫ

∑

68

∑

44

68 œ ™ œ™

Ϊ

44

Ϊ

44

Ϫ 68 Ϫ

˙ 24 ˙

? w w

U ∑

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ 5 œ œ œ™ œ œ 2 œ b œ œ 6 œ™ œ™ œ™ œ™ 4 Œ 8 4 8 4

?

U ∑

Œ

° S. &

B.

Œ œ #œ #œ

f

&

¢/

T.

U ∑

∑ ∑

°? Timp.

A.

U ∑

f

?

Tbn.

Dr.

∑

&

Cor. 1

Tba.

q = 100

w ∑

q = 100

∑

Œ ‰ œœ f

U Ó

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ 5 œ œ œ™ œ œ 2 œ b œ œ 6 œ™ œ™ œ™ œ™ 4 8 4 8 4

a2

æ wæ

fp

∑

w

Œ ‰ œ J

w

& & ‹

∑

Œ ‰ œ J

w

œ Œ ‰ J

w

w

w

For - tæl,

U Ó

w

For - tæl,

∑

U Ó

For - tæl,

58 ∑

For - tæl,

U Ó

3

3

f

æ wæ

Œ ‰ œ J

3

3

f

U ∑

∑

∑

?

U Ó

a2

w

æ œæ™

æ œæ

42

58

∑

42

58 œ

Ϫ

58 œ

Ϫ

58 œ

Ϫ

58 œ

Ϫ

æ ˙æ

68

æ œæ™

‰ ™ œ ™ œ ™ 44 f

68

∑

42 ˙

68 œ ™

‰ ™ œ ™ 44 J

42 ˙

68 œ ™

‰ ™ œ ™ 44 J

42 ˙

68 œ ™

‰ ™ œ ™ 44 J

˙ 42

68 Ϫ

œ™ ‰ ™ J 44

∑

44

mf

for mf

for mf

for mf

for -


° 4 &4 382

Eb Tpt.

∑

42

∑

58

44

∑

∑

& 44 Œ œ #œ #œ 42 œ #œ œ 58 œ œ œ ™ œ œ 44 œ #œ œ ˙ 3

Cor. 1

3

mf

63

58

∑

44

58 œ

Ϊ

44 Œ œ ˙

∑ 3

p

3 3 4 2 5 œ œ 4 ™ Œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ # œ &4 #œ 4 œ 8 4 #œ œ œ œ 58 œ œ œ ™ œ œ 44 œ Œ Ó 3

Cor. 2,3

mf

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

& 44

∑

& 44 w w

42

∑

42 ˙ ˙

B 44

∑

42

∑

58

44

∑

58 œ œ

j œ ‰ ‰ 44 w œ w

58

∑

44

∑

3

3

pp

58 œ œ

Ϫ Ϫ

44

58

∑

?4

°? 4 4

æ wæ

42

fp

4 ¢/ 4

3

3

mf

∑

æ ˙æ

42

58 ∑

æ œæ™

æ œæ

58

∑

44

æ wæ

44

58 œ

Ϊ

æ œæ

æ œæ

58 ∑

58

∑ a2

4w

pp

44 œ Œ Ó

3

? 44 Œ œ #œ œ 42 #œ œ nœ 58 œ œ #œ ™ #œ œ 44 œ #œ œ ˙ Tba. ¢

Dr.

44 w w

∑

? 44 Œ œ #œ œ 42 #œ œ nœ 58 œ œ #œ ™ #œ œ 44 œ #œ œ œ #œ œ 58 #œ #œ œ™ mf

Timp.

58

∑

1.

44 Œ œ ˙ p

4 œœ 4 ˙

Ó

44

∑

p

∑

œ 3

° 4 S. & 4 w

42 ˙

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

58 œ

œ ‰ œj 44 w J

& 44 w

42 ˙

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

58 œ

3 œ ‰ ‰ 44 Œ œ œ œ #œ J

tæl,

A.

tæl,

T.

& 44 w ‹ tæl,

?4 w B. ¢ 4

tæl,

for - tæl,

for - tæl,

p

for - tæl, p

At træk -ke en

p

42 ˙

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

58 œ

œ ‰ œ 44 w J J

˙ 42

58 œ

œ œ 4w J ‰ J 4

58 œ

œ 3 J ‰ ‰ 44 Œ œ œ œ œ

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl, p

At træk -ke en


° Eb Tpt. &

64

388

& #œ

Cor. 1

Timp.

Dr.

¢

∑

? œ

° j S. & ‰ œ ˙™

for - tæl,

B.

& ‰ œJ ˙ ™ ‹ for - tæl, ¢

3

#œ œ œ #œ

˙™

‰ œœ . . f

Ó

? œ

˙

Œ ‰ œœœœ . .

œ Œ

#œ Œ

bord

œ ‰ œ ˙ J

for - tæl,

ved det grøn -ne

œ œ #œ œ 3

Œ ‰ œœ˙

œ œ œ nœ

œ Œ bord

Œ œ og

#œ œ œ #œ

3 œ œ #œ œ

for - tæl,

Ó

Œ ‰ œœ. œœ.

#˙ ™

‰ ‰

for - tæl,

3

œ œ ˙

for - tæl,

Ϫ

f

Œ ‰ œ. œ.

f

læ - se på sed - len føl -gen-de

œ ‰ œ ˙ J

‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj

for - tæl,

#œ #œ œ #œ

Ϫ

Ó

œ œ ˙

3

‰ œœ œ ‰ œ œœ Œ

∑

for - tæl,

og

‰ œ™ œ™

3

‰ œ œœ Œ

j œ ‰ œ ˙ Œ œ

∑

∑

for - tæl,

œœ ™™

∑

j‰ œ œ œ™

˙

Œ œ

∑

∑

j œ ‰ œ ˙

œ Œ œ nœ #œ œ

sed - del

Ϫ

∑

ved det grøn -ne

j œœ ‰ œœ œœ ™™

∑

Œ ‰ œœ˙

#œ Œ œ #œ œ #œ

sed - del

T.

∑

∑

‰ ˙ ˙

∑

∑

& #œ

œ Œ œ nœ #œ œ

¢/

œœ ™™

∑ œ™

°? ‰ œœœ Ó

A.

#œ #œ œ #œ ∑

‰ ˙ ˙

∑

?

Euph.

3

Œ œ

∑ œœ ™™

? j‰ œ ˙™

Tbn.

∑

f

&

Hn.

∑ #œ Œ

∑

& œj ‰ ˙ ™ œ ˙™

Flug.

∑

#œ Œ œ #œ œ #œ

&

Cor. 2,3

Tba.

∑

‰ œ J

˙™

læ - se på sed - len føl -gen-de

For f

‰ œj

ord.

For f

œ ‰ œ œ ‰ œj J

for - tæl,

3 œ œ œ nœ

for - tæl.

#˙ ™ ord.

for - tæl.

For f

‰ œJ

For -


° &

65

393

Eb Tpt.

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

j œ. . & œJ ‰ ‰ œ œ#œ. ‰ ‰ œ œ J ‰ Œ . . . .

Œ

. . ‰ œ. œ. œJ ‰ ‰ œ. œ. œJ ‰ Œ

∑

Cor. 2,3

j j j ‰ ‰ ‰ ‰ b œ ‰ Œ & œœ œœœœœœ œœœœ . . . . . . œ.

Œ

j j ‰ œœœœ bœœ ‰ ‰ œœœœœœ ‰ Œ . . . . . .

∑

Flug.

j j j & œœ ‰ ‰ œœ œœ#œœ ‰ ‰ œœœœ bœœ ‰ Œ . . . . . . .

Œ

j ‰ nœœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ . . . . .

∑

∑

∑

f

∑

&

Hn.

œœ. ? J ‰ Œ

Tbn.

f

. . œ. œ. œœ. œ œ . . ? œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œœœœ J ‰ Œ J J

Euph.

Tba.

Timp.

œœ. J ‰ Œ

œœ. J ‰ Œ

¢

? œœ. ‰ Œ J f

°?

j œ ‰ Œ œ.

œœ. ‰ Œ J

∑

° ˙ &

tæl

& ˙

A.

tæl

& ˙ ‹ tæl

T.

B.

¢

? ˙ tæl

œ

œ

œ

Sles - vig

Sles - vig

œ

œ

Sles - vig

œ

Ó Œ

œœ. œœ. ‰

∑

œ. . œ. œ. œ œ ‰ ‰ œœœ ‰ Œ J J

∑

œ. œ ‰ Œ J

∑

j œ ‰ Œ œ.

Ó

˙ -

#œ -

b˙ -

Hol

-

-

Hol

˙ -

Hol

œ

-

sto

bœ -

-

-

sto

-

-

˙™ -

sto

-

-

˙™

œ -

sto

-

˙

Œ

˙

Œ

œ

˙

Ó

˙

Ó

‰ œj

For -

rie

rie

‰ #œj

For -

œ

œ -

∑

rie

rie

‰ œœ

Œ

.j œ ‰ Œ œ

b˙ ™

œ

stens hi

Ó

n˙ ™

œ

stens hi

œ -

.j . . ‰ œ œ œœ ‰ Œ

stens hi

œ -

∑

stens hi

œ

˙

œ

Sles - vig

Hol

Œ

∑ œ. œ ‰ Œ J

∑

.j .j .j . . . . œ œœœ ‰ ‰ œœ œ ‰ Œ Dr. / ¢ œ ‰ ‰ œ œ

S.

œ. œ ‰ Œ J

j œ ‰ Œ œ.


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

Ó

Œ

‰ œœ . .

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

Ó

Œ

‰ œœœœ . .

œœ ™™

66

397

Flug.

j œœ ‰ #˙˙ ™™

& #w w

pp

Hn.

Tbn.

∑

&

∑

? Œ

? Tba. ¢ Œ

a2

Timp.

Dr.

S.

a2

œ

3

œ #œ

œ

‰ œœœ ∑

B.

#œœ ™™

Ó

∑ j œ ‰

bœ ™ œ

œ

œ #œ œ œ

‰ œJ #œ

œ

œ œ œ œ

‰ œJ

‰ œœœ

∑

Ϫ

œ

‰ œœ. œœ.

#œ #œ

œ

Œ

‰ œ œ œ™

œ œ œ™

∑

Ó

Œ

‰ ‰ œœ ‰ œ. œ.

° & #w

‰ #œj ˙™

‰ #œj ˙

‰ œj #œ

‰ œj œ

‰ œj

& w

‰ œj ˙ ™

‰ œj ˙

‰ œj

œ

‰ œj œ

‰ œj

œ #œ œ œ

œ

œ

‰ œj

œ

œ œ œ œ

œ

‰ œJ

for - tæl,

tæl,

T.

œ œ œ

3

tæl,

A.

œ

p

°? w ¢/

j œ ‰ b˙

#œ #œ œ œ

p

j œœ ‰ ∑

j œ ‰ b˙ ™

? bw

pp

Euph.

j œœ ‰ #˙˙

∑

& Œ ‹ ? ¢ Œ

for - tæl,

for - tæl,

#œ œ #œ

œ

Det har ry - stet

œ œ œ #œ Det har ry - stet

for - tæl,

3

#œ #œ œ œ ik - ke

œ

œ œ œ

3

ik - ke

j ‰ œ œ

så - le

‰ œJ #œ

så - le

-

-

des

des

for - tæl,

for - tæl,

at skul - le

at skul - le

for - tæl,

for - tæl,

gen - nem - gå

#œ #œ

gen - nem - gå

den

den

den

den


° &

67

401

Eb Tpt.

∑

∑

Cor. 1

. j . & œJ ‰ ‰ œ œ#œ. ‰ ‰ œ œ. œJ ‰ Œ . . .

Cor. 2,3

j j j ‰ ‰ ‰ ‰ b œ ‰ Œ & œœ œœœœœœ œœœœ . . . . . . œ. j j j œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ Œ & œ œ. œ. #œœ. œœœ . . . œ.

Flug.

∑

& œœ. n ? J ‰ Œ

‰ œ œ œ. ‰ ‰ œ. œ. œj ‰ Œ . . J .

Œ

j ‰ œœœœ nœœ ‰ ‰ œœœœ œj ‰ Œ . . . . . œ.

Œ

j ‰ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœœœ œj ‰ Œ . . . . . œ.

Tbn.

∑

œœ. J ‰ Œ

f

œœ. J ‰ Œ

. . œ. bœ. . n œœ. œ œ œ . ? œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ nœœ œ J ‰ Œ J J

Euph.

f

Tba.

? œœ. ¢ J ‰ Œ

j œ ‰ Œ œ.

°? œ

Ó

f

Timp.

Œ

œœ. ‰ Œ J

S.

° ˙ &

kring

& ˙

A.

kring

& ˙ ‹ kring

T.

B.

¢

-

-

-

? ˙ kring

œ

˙

le - de

sa

œ

-

œ

∑ œ. œ ‰ Œ J

Œ

œ

le - de

œ

œ

œ

le - de

le - de

-

#˙ sa

-

˙ sa

-

˙ sa

-

Ó Ó

j bœœ ‰ Œ . ∑

œ

œ

˙™

ga

om

Sles

œ

œ

˙™

ga

om

Sles

œ

n˙ ™

ga

om

Sles

œ

˙™

om

Sles

-

-

-

-

-

-

˙

œ

˙

œ

vig...

vig...

œ -

-

vig...

‰ œœ˙ ∑

œ

vig...

œ

p

∑ Œ

Œ

Œ

1.

œ

p

pp

∑

j œ ‰ Œ œ.

Œ

2.

˙˙

. œ. œ. bœ. œœ. œœ. œœ œœœ ‰ Œ ‰ J ‰ ‰ J

.j .j . . ‰ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ œœ ‰ Œ

ga

Ó

∑

Ó

∑

bœœ. J ‰ Œ

Ó

∑

.j .j .j . . . . œ œœœ ‰ ‰ œœ œ ‰ Œ Dr. / ¢ œ ‰ ‰ œ œ

∑

Œ

f

Hn.

∑

Œ

œ

…og

Œ

…og

‰ nœ ˙ J

for - tæl,

œ

œ

‰ œJ ˙

for - tæl,


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

68

405

Cor. 1

& bœ

Cor. 2,3

& œ

Flug.

&

Hn.

œ #œ œ nœ bœ

œ

3

3

3

œ œ œ #œ

œ ‰

œœ ™™

3

œ

j ‰ œœ

˙˙

œ

œ #œ

‰ œ J

œ œ

‰ œj bœ

j ‰ œœ

˙˙ ™™

œ œ bœ 3

3

œ

œ œ œ

œœ

œœ ™™

nœ bœ œ #œ 3

3

#œ œ œ

œ

œœ ™™

œœ ™™

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

Dr.

¢

°? Œ

‰ œœ˙

¢/

œ

Hol - sten

B.

¢

‰ œœœ

∑

œ #œ œ nœ bœ 3

3

ej

3

œ œ œ #œ

3

œ

œ #œ

œ œ

‰ œj bœ

œ œ bœ 3

når cen - sor spurg -te om 3

nœ bœ œ #œ 3

skidt og ka - nel 3

& œ ‹

‰ œ ˙ J

‰ œ ˙™ J

‰ œ J

œ

for - tæl,

‰ œ ˙ J

? œ

‰ œJ ˙

‰ œJ ˙ ™

‰ œJ ˙

‰ œJ

œ

ej

for - tæl,

for - tæl,

at for - glem - me den del

for - tæl,

œ

œ œ œ

når cen - sor spurg -te om

for - tæl,

for - tæl,

œ ‰

œœ

∑

œ

œ

œ œ œ™

∑

‰ œ J

at for - glem - me den del

‰ œ œ œ™

Œ

& œ

Hol - sten

T.

Ó

∑

° S. & bœ

A.

‰ œœœ

œ

#œ œ œ

œ

skidt og ka - nel

for - tæl,

for - tæl,

œ œ

og det

œ œ

og det

‰ œ œ J

‰ œ J

‰ œJ œ

‰ œJ

for - tæl,

for - tæl,

for -

for -


° &

∑

&

∑

69

409

Eb Tpt.

Cor. 1

&

Hn.

3

3

œœ ™™

¢

# œœ œœ œœ - - -

∑

?

°?

3

∑

?

Euph.

Dr.

3

?

Tbn.

Timp.

3

& œ œ œ œ œ œ

Flug.

œ

œ

Ϫ

œ

Œ

‰ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œj ‰ Œ . . . . . . . . .

Œ

Œ

‰ œœœœ œœj ‰ ‰ œ œœœj ‰ ‰ œœœ œœj ‰ Œ #œ. œ. . #œ. . . . . . f

Œ

œœ . œœ .

Œ

‰ œœœœ œœj ‰ ‰ œ œœœj ‰ ‰ œœœ œœj ‰ Œ #œ. œ. . œ. . . . . . f

Œ

œœ . œœ .

∑

∑

‰ Ó

œœ ™™ -

œœ œ

∑

3

3

hand -led om lan - det ved

& œ ‹ tæl, ? œ tæl,

œ om

œ. œ ‰ Œ J

∑ Œ

Œ

Ó

& œ œ œ œ œ œ

¢

∑

f

3

#œ œ œ

lan - det ved

œ

œ œ œ

om

lan - det ved

3

f

œ

œ. œ.

œ

œ

f

œœ. ‰ Œ J

œ œ

Ó

Œ

.j .j .j . . . . . . ‰ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ œœ ‰ Œ

Œ

œ. œ.

Œ

‰ œj .

œ. œ. œ. œ.

j œ.

I

Œ

‰ œj . I

œ

Œ

œ

Œ

græn sen.

œœ. Œ ™ J

Œ

. .

œœ œœ ‰B

∑

græn sen. f

f

œœ. ‰ Œ J

Ó

∑

græn sen. f

œ. œ ‰ Œ J

Ó

græn sen. f

œ. œ ‰ Œ J

. . ‰ œœ. œœ. œœ ‰ ‰#œœ. œœ. œœ. ‰ ‰ œœ. œœ. œœ ‰ Œ J J J

∑

hand -led om lan - det ved

B.

œ

œ

Ó

3 ° nœ b3œ n œ b œ œ S. & œ

T.

∑

¢/

A.

∑

f

& nœ bœ œ nœ bœ œ

Cor. 2,3

Tba.

Ó

∑

‰ œj . I

‰ œJ. I

3

œ. œ. œ.

ti - me - vis 3

œ. œ. #œ.

vil - le de

ti - me - vis 3

œ. œ. œ.

ti - me - vis 3 œ. œ. #œ.

ti - me - vis

j œ. œ. œ. j œ. #œ. œ.

vil - le de

j œ. œ. œ.

vil vil - - le de

œ. #œ. œ. J

vil vil - - le de

3

vi - de om mer, 3

œ. œ. #œ. œ.

om

vi - de om mer, 3

œ. œ. œ. œ.

om

vi - de om mer, 3 œ. œ. #œ. œ.

vi - de om mer,

j œ. j œ.

om

œ. J

om


413 . ° b œJ ‰ Œ Eb Tpt. &

b œ. J ‰ Œ

Ó

œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ Œ J & J J

Œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Cor. 2,3

j j ‰ Œ j ‰ ‰ b œ & bœœ. ‰ ‰ œœ œœ œ œœœœ œ . . œ. . . .

Œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œœ œœ œœ . œœ . œœ . . œœ . œœ . . œœ .

Flug.

j j ‰ ‰ œ œ bœj ‰ Œ & bœœ. ‰ ‰ œœœ œ. œ. œ. . œœ . œ. œ

Œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œœ œœ œœ œ œœ œœ # œ œ. œ œ. œ . . . . . .

a2

70

œ. J ‰ Œ

f

Cor. 1

Ó

Œ

œ. J ‰ Œ

Ó

. œœ. œœ. b œœ. œœ. œœ. b œœ. œœ œ B J ‰ ‰ J ‰ Œ J ‰ ‰

Œ

‰ ? œœ. œœ. œœ. ‰ ‰ #œ. œ œœ œœ. ‰ ‰ œ. œ œ. œ . J J

?

∑

Œ

°?

∑

&

Hn.

œ. ? J ‰ Œ

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

∑

¢

œ. J ‰ Œ

Ó

° S. & #œ .

na

& œ.

A.

na

& #œ. ‹ na

T.

¢

-

-

-

? œ. na

œ.

tio

œ.

tio

œ.

tio

-

-

-

œ. -

tio

œ.

nal

œ.

nal

œ.

nal

-

-

-

œ. -

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j j œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ. œ.

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œœ # œ. œ œœ œ. œ œ. œ . œœ . œœ . . œœ .

∑

.j .j .j . . . . œ œ œ œ ‰ ‰ œœ œ ‰ Œ Dr. / ¢ œ ‰ ‰ œ œ

B.

∑

nal

-

∑

Œ

. . .œ œ. œj ‰ ‰ œ. œ. œj ‰ ‰ œ. œ. œ œ

œ.

œ.

i - déer

œ.

œ.

og om

nœ.

œ.

œ.

i - déer

œ.

œ.

og om

œ.

Pe

li - be - ra - le

œ.

œ.

i - déer

œ.

œ.

og om

nœ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

og om

Pe

œ. œ.

3

#œ. #œ .

li - be - ra - le

œ. œ.

œ.

3

œ.

li - be - ra - le

œ. œ.

3

#œ. #œ . œ.

œ.

3

li - be - ra - le

i - déer

Pe

Pe

-

œ.

ter

Hiort

-

# œ.

ter

œ.

Hiort

-

œ.

œ.

-

ter

#œ.

ter

œ.

Hiort

œ. Hiort

j œ.

Lo -

j œ.

Lo -

j œ.

Lo -

j ‰ œ.

Lo -


° &

71

416

Eb Tpt.

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

& œj ‰ Œ .

Ó

∑

∑

∑

Cor. 2,3

& œœj ‰ Œ .

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

Hn.

Tbn.

Euph.

& œœj ‰ # œœ œœ œœ ‰ n œœ n œœ œœj ‰ . . . . . . . & j ‰ Œ œ.

? œj ‰ ‰ œ.

Ó j #œ. œ Œ

j nœ. œ ‰

∑

. . . .j .j . . Dr. / œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ ¢ œ œ œ ° S. & œ.

œ.

& œ .

# œ.

a2

˙

Ó

j ‰ bœœ Œ .

& œ . ‹ ren

? . B. ¢ œ

œ.

j œœ œœ bœœ ‰ œœ œœ œœ ‰ Œ . . . . . .

∑

∑

œœ œœ b œœ . . . Œ

1.

œœ œœ ˙ . .

˙

Ϫ

‰ œœ˙

Ó

Œ

p sub

. . . .j . . œ œ œœ ‰ œ œ œœ ‰ Œ

Œ

j œ ˙

Ó

Œ

ren - zen.

w

‰ œœ w

mf

∑

˙™ ‰

∑

p

j œ

w

for - tæl,

Œ

3

j œ bœ #œ œ œ

œ

Om hvor -for han ved - blev

Ó

Ó

Œ

- zen.

#œ.

w ∑

For - tæl,

Ó

œ™ ∑

ren - zen.

T.

˙

j œœ ‰ Œ .

ren - zen.

A.

j ‰ Œ œœ œœ œœ . . . p

? œœ. ‰ #œœ œœ œœ ‰ nœœ nœœ œœ. ‰ . . . . . J J

°?

Ó

? Tba. ¢ œœj ‰ # œœ œœ œœ ‰ n œœ n œœ œœj ‰ . . . . . . . Timp.

œœ œœ b œœ . . .

mf

‰ œj œ œ bœ œ 3

œ

Œ

‰ œj

w

Om hvor -for han ved - blev

Ó

Œ

p

‰ œj ˙

For - tæl,

˙™

œ

œ

at

ta - le

œ

œ #œ

at

for - tæl,

œ

ta - le


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

Ó

Œ

‰ œœ œœ œœj ‰ ‰ œœ œœ œj ‰ ‰ œœœœ . . . . . œ. . .

j ‰ œ œ

j ‰ œ #œ

Ϫ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œœ œ œœ œœ œ. œ. . œœ . œ. . œœ . œœ. f j œ ‰ Œ #œœ. ‰ Œ œ. J

72

420

& œj ‰ œ

Hn.

Ϫ

Tbn.

?

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

Ó

˙

j ‰ œ œ

j ‰ œ œ

Ϫ

‰ œœ ˙

‰ œœœ

‰ œœœ

Ó

Tba.

Timp.

Dr.

¢

? j ‰ œ œ

Ϫ

°? ‰ œœœ ¢/

Œ ∑

∑

° j S. & ‰ œ ˙

for - tæl,

A.

dansk

T.

& œ ‹

j #œ #˙

‰ j bœ œ #œ œ

og føl - te at

3 ‰ œj bœ œ œ

dansk

? j B. ¢ ‰ œ ˙

for - tæl,

for - tæl,

3

& œ

∑

og føl - te at

‰ œj

Ó

j œ œ

for - tæl,

#œ ™

j œ bœ

Ϫ

j œ œ

Œ

œ

Œ

j #œ œ

for - tæl,

Œ

œ œ

Œ

˙

for - tæl,

for - tæl,

.j .j . . . . ‰ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ œœ ‰ ‰ œ. œ.

Og

‰ œj œ

for - tæl,

Œ

j ‰ Œ # œœ . ∑

f

Œ

j ‰ Œ œ œ.

f

f

œ

Og

tysk, var u - den - landsk.

‰ œj œ

j ‰ œ œ

tysk, var u - den - landsk.

œ

j j ‰ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ #œœ ‰ ‰ œœœœ . . . . . .

f

œ

Og

j œ ‰ œ f

Og

˙

hvor

˙

hvor

for

-

œ

for

det

œ

œ

-

˙ hvor

œ

-

˙ hvor

œ

for

#œ -

for

det

œ

det

œ

det


° &

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

j & bœœ ‰ Œ .

Œ

& j ‰ Œ œœ . . ? œœ ‰ Œ J

Œ

73

424

Eb Tpt.

Flug.

Hn.

Tbn.

. ? œœ ‰ Œ J

Euph.

? j ™ Tba. ¢ œœ Œ . Timp.

°?

he

he

B.

-

& ˙ & ˙ ‹ he

T.

¢

j ‰ Œ n œœ . p

j ‰ œœ .

Ó

j ‰ Œ œœ .

‰ œœ œ. œ. b w w

Œ

j ‰ Œ œœ .

j ‰ œœ .

Ó

j ‰ Œ œœ .

p sub

p sub

Ó

œœ. ‰ Œ J

Ó

Ó

bœœ. J ‰ Œ

Œ

j bœœ ‰ Œ .

Ó

∑

° & b˙

A.

Œ

Ó

.j œ Dr. / ¢ œ ‰ Œ

S.

‰ nœœœœ w . . #w

-

-

? ˙ he

-

Œ

.j . . ‰ œ œ œœ ‰ Œ

nœ œ

˙

œ

le

le

gik

‰ œj bœj ‰

a2

mf

gik

Ó

j œ ‰ Œ

j œ ‰ Œ

Œ

‰ œœœ

Œ

œ œœ

œœœ

Œ

‰ œœœ

Œ

j j ‰ œ. œ.

Œ

‰ j j ‰ Œ œ. œ.

j j ‰ œ. œ.

Œ

j j œ. œ. ‰

Œ

p

p

j j ‰ ‰ œ. œ. j j ‰ ‰ œ. œ. j j œ. œ. ‰ ‰

#œ œ

nœ œ œ œ ‰ ‰ mfj J œ bœ œ

le

i

-

gen gik galt.

For - tæl,

Og

‰ j j ‰ Œ œ. œ.

œœœ

b˙ galt.

Œ

For - tæl,

œ ‰ Œ J

‰ œj œj ‰ Œ œ. œ.

œ œœ

For - tæl,

galt.

gik

j ‰ œ.

p

∑

Œ

‰ œj #œ œ ‰ œj bœ #œ bœ œj ‰ ‰ œj j ‰ Œ œ.

#œ œ le

j œœ ‰ .

a2

Œ

galt.

œ

j œœ ‰ Œ . p

Œ

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl,

‰ j j ‰ Œ œ. œ. for - tæl,

‰ œj œj ‰ Œ . . for - tæl,

j j œ œ #œ œ ‰ œ bœ #œ bœ œ œ ‰ œ

om hvem der var Mon -rad

og hvem var de Me -za

og


° &

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

Flug.

& Ó

j œœ .

‰ Œ

j‰ ‰ jŒ œœ œœ . .

j‰ œœ .

j Œ œœ .

U j ‰ ‰ œœœœ œœj ‰ Œ Œ ‰ œœœœ œœ . . . . . f .

Hn.

& Ó

j œœ .

‰ Œ

j‰ ‰ jŒ œœ œœ . .

j‰ œœ .

j Œ œœ .

j‰ Œ œœ .

74

428

Eb Tpt.

Cor. 1

Cor. 2,3

Tbn.

Euph.

Tba.

j j œœ ‰ ‰ œœ Œ . .

? nœ

bœ #œ bœj

‰ ‰ j œ œ

Œ

j‰ Œ œ. ‰

¢

hvem

U ‰ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ œ . . . . .

Œ

U ‰ œœœœ œœj ‰ Œ Œ ‰ œœœœ . . . . .

œ

œ

Œ

œœœ

‰ œœ œ

œ œœ ‰ œœ œ œ œœ œ œœ

œ œœ ‰ œ œœ

œ œœ ‰ œ œœ

‰ œœ œ f

U Œ Œ ‰ œœ

.j U . . ‰ œ œ œœ ‰ Œ Œ ‰ œ. œ. f

U Œ Ó

j j‰ Œ œ. œ.

Œ

U Œ Ó

‰ œj œj ‰ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œj ‰ Œ . . . . . . . . . .

Œ

U Œ Ó

‰ œj ‰ j œj ‰ Œ œ

Œ

U Œ Ó

‰ ‰ j j‰ ‰ j j‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

for - tæl,

for - tæl,

œ ‰ œj œ

Or -la Leh -mann

f

Œ

‰ j j œ. œ.

bœ #œ bœ

œœ. ‰ U J Œ Ó

j j‰ Œ œ. œ.

for - tæl,

for - tæl,

j j j œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ . . .

j ‰ j ‰ j‰ Œ œ. œ. œ.

‰ ‰ j j‰ ‰ j j‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

j j œ. œ. ‰

U Œ Ó

œ. U œ ‰ Œ Ó J

f

j ‰ ‰ j Œ œ. œ.

‰ œ œœ

Œ

. U . ‰ œj ‰ j j ‰ ‰ œœ. œœ. œœ ‰ Œ Œ ‰ œœ. œœ J œ œ

‰ j j œ. œ.

& ‰ œj œj ‰ ‰ . ‹ for. - tæl, ? nœ

j‰ œ.

‰ œ œœ

for - tæl,

B.

U Œ Ó

f

Œ

& Œ

Œ

Ó

j œœ ‰ .

° S. & Œ

T.

∑

j œœ ‰ Œ .

¢/ Œ

A.

Ó

Œ

f

°? ‰ Timp. œœœ Dr.

∑

? Œ

? ¢ Œ

Deklamation med musikalsk underlægning

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl,

og hvad

for - tæl,

œ

man

for - tæl,

for - tæl,

œ

nu

œ. œ.

for - tæl,

œ. œ.

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl,

for - tæl, for - tæl, for - tæl,

Œ

fik

for - talt.


° & Œ

U Œ

Ó

U Œ

Ó

U Œ

Ó

Cor. 1

j U & œ. ‰ Œ

Œ

U ‰ œ œ #œj ‰ Œ . . .

Œ

U ‰ #œnœ œj ‰ Œ . . .

Œ

‰ œœ . .

Cor. 2,3

U j ‰ & œœ Œ .

Œ

U ‰ œœœœ œœj ‰ Œ . . .

Œ

U ‰ œœ œœ œœj ‰ Œ . . .

Flug.

U & œœj ‰ Œ .

Œ

U ‰ œœœœ #œœj ‰ Œ . . .

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

œ. ? œ ‰ U Œ J

Ó

œ. œ ‰ U Œ J

? œœ. ‰ U Œ J

Œ

? œœ. ‰ U Œ ¢ J

Ó

432

Eb Tpt.

Hn.

Tbn.

Euph.

Tba.

& Œ

°? œ Timp.

U Œ

75

U Œ

Ó

U j ‰ Œ œ.

Œ

‰ œ œ . .

Œ

U ‰ œœœœ œj ‰ Œ . . #œ.

Œ

‰ œœ œ . #œ.

U ‰ #œœnœœ œœj ‰ Œ . . .

Œ

U ‰ œœœœ œj ‰ Œ . . #œ.

Œ

‰ œœ œ . #œ.

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Ó

œ. œ ‰ U Œ J

Ó

œ. œ ‰ U Œ J

Ó

U . . . ‰ œœ œœ #œœ ‰ Œ J

Œ

. . . U ‰ #œœnœœ œœ ‰ Œ J

Œ

U . ‰ œœœœ. #œœ. ‰ Œ J

Œ

œœ. ‰ U Œ J

Ó

œœ. ‰ U Œ J

Ó

œœ. ‰ U Œ J

Ó

U Œ

Œ

‰ œœ œ

U Œ

Œ

‰ œœ

œ

U Œ

Œ

‰ œ œ

.j U . . ‰ œ œ œœ ‰ Œ

Œ

‰ œ. œ.

.j U œ ‰ Œ œ

Œ

‰ œ. œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ œœ œ

.j U œ ‰ Œ Dr. / ¢ œ

Œ

.j U . . ‰ œ œ œœ ‰ Œ

Œ

° S. & Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

& Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

A.

T.

B.

& Œ ‹ ? ¢ Œ

‰ œœ. #œœ.


° Eb Tpt. & Œ

76

436

Cor. 1

U *U Œ œ œ mp

U & œj ‰ Œ .

U

*

œ

mp

œ

q = 72

œ ˙™

Œ

U Œ Œ œ

œ œ œ œ

j œ œ™ œ œ

˙™

Œ

U Œ

œ

œ

j œ™ œ œ œ œ™

œ

j œ œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

j œ œ

Ϫ

Cor. 2,3

U U j ‰ & œœ Œ Ó .

∑

∑

U ∑

∑

∑

Flug.

U U & œœj ‰ Œ Ó .

∑

∑

U ∑

∑

∑

U U Œ Ó

∑

∑

∑

œ. U U ? œ ‰ Œ Ó J

∑

∑

∑

Euph.

U ? œœ. ‰ U Œ Ó J

∑

U Œ ‰ œœ. œœ. œœ. ‰ Œ Ó J

∑

∑

Tba.

U ? œj ‰ U Œ Ó ¢ œ .

∑

œœ. ‰ Œ Ó J

∑

∑

Hn.

Tbn.

& Œ

°? œ Timp.

U U Œ Ó

∑

.j U U œ ‰ Œ Ó Dr. / ¢ œ ° S. & Œ

U U Œ Ó

& Œ

A.

T.

B.

& Œ ‹ ? ¢ Œ

∑ q = 72

Ó

Œ ‰ ∑

Ó

∑

U ‰ j Œ Ó œœ . œœ . œœ . j œ ‰U Œ Ó œ.

Ó

Œ ‰ œ œ œ

U Œ Ó

∑

∑

Ó

.j U . . Œ ‰ œ œ œœ ‰ Œ Ó

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

U U Œ Ó

∑

∑

U ∑

∑

∑

U U Œ Ó

∑

∑

U ∑

∑

∑

U U Œ Ó

∑

∑

U ∑

∑

∑

At the discretion of the conductor this passage (to bar 451) may be played by Cornet 1 in Bb


° & ˙ 442

Eb Tpt.

&

Cor. 1

˙

j œ ™ œj œ œ™ œ œ œ™

j œ

œ

j œ œ

Ϫ

œ ˙™

∑

U ∑

Ó

˙™

∑

U ∑

Ó

œ

œ œ œ

œ

j œ™ œ œ œ œ™

j œ œ

&

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

&

∑

∑

U ∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

U ∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

Tba.

?

∑

∑

°? Timp.

∑

∑

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

¢

Ó

Œ ‰ ∑

Ó

j‰ Œ Ó œœ . œœ . œœ. j œ ‰ Œ Ó œ.

o Ϫ

œœ. œœ. œœ. ‰ Œ Ó J

U ∑

∑

∑

∑

j œ ‰ Œ Ó œ.

U ∑

∑

∑

Ó

Œ ‰ œ œ œ

Œ Ó

U ∑

∑

∑

Ó

.j . . Œ ‰ œ œ œœ ‰ Œ Ó

U ∑

∑

∑

To Tub. B. To Dr.

¢/

∑

∑

° S. &

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

Dr.

A.

T.

B.

¢

œ

77


° Eb Tpt. & œ

78

q = 90

449

&

Cor. 1

œ

œ #˙ #˙

œ

U ˙ U ˙

∑

U Ó

&

˙

˙

˙

˙

Ó

Œ

∑

U Ó

Ó

a2

&

∑

U Ó

Ó

?

∑

U Ó

Ó

Euph.

?

∑

U Ó

Ó

Tba.

?

∑

U Ó

Ó

°? Timp.

∑

U Ó

Œ

∑

U Ó

Ó

° S. &

∑

U Ó

&

∑

&

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

Tbn.

Dr.

¢

¢/

A.

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

2.

œ

˙

œ

œ #œ œ ˙

œ

œ

˙

w w

˙˙ ∑

T.

B.

¢

& ‹ ?

∑

Œ Ó

œ

˙

œ

œœ ™™

w w ∑

w w

˙

Ϫ

‰ œ œ wæ

æ ˙æ

æ œ™æ

æ œ œ wæ

∑

w

œ #œ œ ˙

œ

Tubular Bells

&

w

Œ

œ œ #œ

œ

w

3

ma - ler i - gen

w

˙

j j œ ‰ ‰ œ

w

‰ œJ

w

˙

œ ‰ ‰ œ J J

w

Œ

œ #œ œ

œ bœ

ti - den er en - de -ligt

‰ œj

for - tæl,

For - tæl,

U Ó

w

For - tæl,

U Ó

œ bœ

Dyb -bøl Møl -le

∑

Ϫ

œœ ™™

˙˙

a2

Ó

Œ

œ #œ œ

∑

w w

q = 90

U Ó

œ

3

for - tæl,

œ œ œ

œ

Dyb -bøl Møl -le

3

œ œ œ ˙

ma - ler i - gen

œ

œ œ œ œ #œ

ti - den er en - de -ligt


° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

™ œ œ œ

79

454

Eb Tpt.

Cor. 1

mf

& ˙™

Cor. 2,3

& ˙

Flug.

&

Hn.

?

Tbn.

˙˙

¢

?

j œ œ bœ œ™ œ bœ œ

ΠϪ

œœ ™™

œ œ

˙

w w

∑

˙ ? ˙

Euph.

w w

j œ œ œ œ #œ œ

œ œ

˙

˙

˙˙

j‰ œœ œœ

w w

∑

œœ ™™

#œ ™

∑ w w

œ

æ wæ

æ ˙æ

w

˙

°? æ ˙ Timp.

æ œ™æ

æ œ œ wæ

æ ˙æ

æ æ œæ œ œ œæ

∑

w

° & œ œ œ in - de

A.

T.

B.

¢

∑

œœ ˙˙

dan -sker -ne ik - ke læn - ger holdt hen

Œ

Œ Ó Ó ∑

w

j œ œ bœ œ™ œ bœ œ œ #œ ™

Œ

∑

w

Ϫ

S.

œœ œœ ˙˙

œœ œœ J ‰

˙

¢&

w

˙˙

j‰ œ œ

Tub. B.

˙

j œ ‰ Œ

˙

∑

Tba.

j œ

j j œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ‰ Œ

og

sa - gen står nu til at vin - de

& ˙

j j œ ‰ ‰ œ w

˙

‰ œj œ

w

˙

j œ ‰ Œ

& ˙ ‹

œ ‰ ‰ œ J J

˙

‰ œJ œ

w

˙

œ ‰ Œ J

for - tæl,

? œ œ œ in - de

w

for - tæl,

Œ

for - tæl,

œ #œ œ œ™ œ œ œ œ œ ™ J

for - tæl,

dan -sker -ne ik - ke læn - ger holdt hen

j j œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ

og

sa - gen står nu til at vin - de


° Eb Tpt. &

80

459

∑ œ bœ œ™ œJ ˙

& œ ˙

Cor. 1

∑

&

Cor. 2,3

& ˙

Flug.

∑

Ó

˙

Œ

Ó

‰ j œ œ

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

œ œ œ bœ

œ œ b˙

‰ œj œ œ bœ ™ œJ

˙™

˙

˙

j ‰ ˙ œ

˙ ˙

Ϫ Ϫ

3

1.

∑

œ

a2

& ˙

˙

Tbn.

?

∑

Euph.

?

∑

Ó

Œ

?

∑

Ó

Œ

°?

∑

Ó

Hn.

Tba.

Timp.

¢

¢&

∑

° S. &

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

Tub. B.

A.

T.

B.

¢

˙

œ

œ œ

w w

∑

∑

∑ ˙˙

œœ™™

œ

w

˙

Ϫ

‰ œœœ ææ

w ææ

˙ ææ

œ™ ææ

œœ w ææ

Œ

‰ j œ œ

Œ

‰ j œ œ

‰ œJ œ

w

3

œ œ œ bœ 3

œ œ œ œ

bœ œ ‰ J

w

For - tæl,

bw w

w

w

œ œ b˙

‰ œj œ œ bœ ™ œJ

œ œ ˙

fol - kets røst

‰ j œ œ œ™ j œ œ

˙

w

fol - kets røst

For - tæl,

Ó

∑

w

Og græn -sen føl - ger nu

Ó

∑

w w

Og græn -sen føl - ger nu

Ó

w w

b œœ

∑

Ó

œ

det var om den

det var om den

œ ‰ ‰ œ J J

for - tæl,

˙

œ bœ bw J ‰ ‰ J for - tæl,

de

de


° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

464

Eb Tpt.

Cor. 1

Flug.

Hn.

Ϫ

& ˙ ˙

j ‰ œ œ œ œ

?

˙

j ‰ œ bœ

°? ˙ ææ

œ œœœ ææ ææ

¢&

˙

stem - te

& œ

˙

& ˙ ‹

B.

¢

? <b>˙

j œ œ

˙

˙

œ

˙™

˙ ˙

j ‰ œ œ œ œ

œ œ

˙™ ˙™

œœ b œœ J ‰

w

˙

j ‰ œ bœ

w

w ææ

˙ ææ

œ œœœ ææ ææ

w ææ

nu

lø - ber den ny 3

j bœ œ œ œ œ

nu

lø - ber den ny

‰ œJ œ

w

bœ œ ‰ J

w

œ

fra

œ

fra

Ϫ vest

til øst

œ ™ bœJ œ ™

vest

Ϫ

for - tæl,

for - tæl,

œ bœ ™ J

til øst

œ J

œ

Œ

˙

˙ Ó

b ˙˙ ∑ ∑

˙˙™™

w w

∑

3 ‰ œj œ bœ œ œ

œ œ bœ ™

œ J

∑

∑

˙˙

w

stem - te

T.

œ bœ ™ J

∑

w w

∑

° S. & œ

A.

w w

Ϫ

∑

œœ b œœ J ‰

¢

œ

˙

˙

∑

˙ ? <b> ˙

Euph.

Tub. B.

& ˙

?

Tbn.

Timp.

3

& ˙™

Cor. 2,3

Tba.

‰ œj œ bœ œ œ

Ϫ

œ bœ

Œ ˙

œ

w ææ ∑

w j œ œ

œ œ bœ ™

œ J

œ

˙

j œ œ

œ œ œ™

j œ œ

˙

Œ

de dan - ske er at - ter hjem - me

Œ

de dan - ske er at - ter hjem - me

‰ ‰ œJ œ

w

˙™

bœ œ ‰ ‰ J

w

˙™

Œ

for - tæl,

Ϫ

for - tæl,

Œ

81


° œ œ œ bœ œ Eb Tpt. &

82

469

Cor. 1

Cor. 2,3

Flug.

Hn.

&

∑

∑

&

∑

∑

& ˙ <b> ˙™

˙ bœ

˙

&

∑

b ˙w

œ œ ˙

˙™

œ

∑

Ó

Œ

‰ œj bw w

œ b œœ œ ˙˙

˙˙

∑

w w

˙˙

j œœ ‰ œœ

mute

˙ ˙

j œ ‰ œ œ œ

Ó

∑

Œ

Euph.

Tba.

¢

?

°? Timp.

Tub. B.

S.

∑

œ

mf

˙˙

mf

Œ

œœ

Œ

∑

∑

Ó

∑

∑

¢&

∑

∑

° &

∑

∑

&

∑

& ‹

∑

?

∑

T.

¢

œœ

Ó

Ó

bw w

Œ

mf

w

˙

j‰ œ œ

Œ

‰ œ œ wæ

æ ˙æ

æ æ œæ œ œ œæ

∑

w

Œ

‰ œj bw w

˙˙

‰ j œ

˙˙

∑

For - tæl,

∑

Ó

Œ

∑

∑

w w

∑

Œ Œ

‰ œj bœœ

for - tæl,

For - tæl,

∑

j œ J

bœ˙ œ œ bœœ #œœ œ™ œ™

mf

∑

‰ œj bœœ

mf

w w

∑

∑

∑

A.

B.

œ

w

∑

mf

?

w

mf

mf

?

Tbn.

œ™ œ œ œ J

‰ j œœ œ

for - tæl,

œ œ bœ œ œ bœ œ œ ™

j œ

Kon -gen red på sin

hvi - de hest

det

œ œ œ œ œ

œ #œ œ™

Kon -gen red på sin

hvi - de hest

œ J

det


° ˙ &

Œ

˙

Œ

474

Eb Tpt.

&

Cor. 1

œ œ

w & <b>w

Cor. 2,3

& <b>˙˙

Flug.

Œ

œ

w

˙

w

˙

˙˙

œœ ‰ ‰ j bw œ w J

bw w

˙˙

Œ Œ

œ œ

bw

˙

#w

˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙ Œ

œ

‰ œj #œœ

ww

Hn.

& w w

˙˙

œœ ™™

w w

˙˙

j œœ ‰ œœ

w w

Tbn.

? w w

˙ ˙

Ϫ Ϫ

w w

˙ ˙

j œ ‰ œ œ œ

w w

œ ? b œ œœ œœ #œœ œœ 3

Euph.

3

¢

?

˙™ ˙™

‰ œœ

Œ

j bœ œ œ bœ™ œj b œ™ œœ ˙ œ™ œJ œ™ J

3

j œ œ œ b œœ œœ œœ œœ J 3

f

w

˙

Ϫ

w

˙

j‰ œ œ

°? æ w Timp.

æ ˙æ

æ œ™æ

æ œ œ wæ

æ ˙æ

æ æ œæ œ œ œæ

æ wæ

∑

w

∑

˙

˙

‰ œj #œœ

˙˙

˙˙

‰ j bœœ œ

w w

Tba.

Tub. B.

S.

¢& w ° <b>w & w

˙˙

& w w

˙˙

A.

3

B.

¢

˙˙

j œœ ‰ ‰ œj w w

˙˙

for - tæl,

& œ bœ œ œ œ œ ˙ ‹ gam - le land er til - ba - ge

T.

œœ ‰ ‰ j bw œ w J

? bœ œ œ #3œ œ

œ ˙

gam - le land er til - ba - ge

for - tæl,

Œ Œ

for - tæl,

‰ œj œ œ bœ œ œ bœ ™ œJ œ ™ Der var en ju - bel og

‰ œJ œ œ œ œ œ

Der var en ju - bel og

w

for - tæl,

j œ 3œ œ œ œ œ

fol - ke -fest

den va - re - de man - ge

œ™ œ bœ ™ J

3 œ œ bœ œ œ œ J

fol - ke -fest

den va - re - de man - ge

83


° <b> ˙ Eb Tpt. &

<#>˙

84

479

&

Cor. 1

˙ & ˙

Flug.

Timp.

Tub. B.

¢

?

˙

Ϫ

˙

w

°? æ w

˙ Œ

bœ œ

œ œ œ J

œ œ bœ œ

mp

∑

∑

œ œ œ ˙

œ œ bœ œ

˙

Ó

˙˙

Œ

œœ

mp

˙˙

f

˙

˙˙ ™™

f

w ? w

Euph.

Tba.

b˙˙

? w w

Tbn.

˙

f

& w w

Hn.

q = 72 mp

w &w

Cor. 2,3

˙

rit.

˙˙ ™™ ˙˙

˙˙ ™™

b˙˙ Œ ˙ ˙

˙˙ ™™

˙˙

˙˙

f

˙˙

˙

˙

Œ ∑ Œ ˙˙

˙™

Ó œœ ™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ bœ œ œ b œ œ

Ó

mp

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

f

æ wæ

¢& w

æ ˙æ ∑

° ww S. &

˙˙

Ó

∑

& <b>w w

˙˙

Ó

∑

∑

∑

∑

œ™ œ ˙ J

˙

Ó

∑

∑

∑

∑

™ ? œ œJ ˙

˙

Ó

∑

∑

∑

∑

A.

& ‹

T.

B.

¢

rit.

q = 72

da - ge.

da - ge.

∑

˙˙

Œ

bœ œ œ


° bœ ™ & 485

Eb Tpt.

& œ

Cor. 1

œ

j bœ œ

œ

œ

w

& bb˙˙ ™™

Cor. 2,3

&

Flug.

Hn.

Tbn.

∑

˙™ Œ

Ó

Timp.

Tub. B.

S.

∑

∑

∑

& ?

∑

∑ b˙

Œ

+ bœ

+

a2

p

+ œ

+ ˙

∑ bb˙˙

bb˙˙

+

bœ ∑

bb˙˙

bb˙˙

?

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

¢&

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

¢

A.

T.

B.

∑ ∑

p

Tba.

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

œ

œ

œ

Œ

? w

Euph.

œ

85

¢

+ bœ


° Eb Tpt. &

86

489

∑ ∑

&

Cor. 1

+ & <b>œ

Hn.

?

Tbn.

Timp.

Tub. B.

S.

¢

°?

œ

œ

œ

∑

Ó

∑

mute

œ

+

+

+

œ

∑

pp

Œ

∑

w w

bw w

w w

w w

w w

pp nat.

∑

b˙ ™ b˙ ™

bw w

pp

Œ

pp

∑

pp

f

p

w

f

43

˙˙

ww

43

f

mute

˙˙

b œœ

43

bw w f

43

w w

f

w w

43

w w

43

f

f

bw bw

w w

43

˙

b ˙˙ Œ

#w

mute

p

+

b˙™

∑

œ

43

w w f

43

∑

∑

∑

∑

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

43

° &

∑

∑

∑

∑

∑

43

&

∑

∑

∑

∑

∑

43

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

43

?

∑

∑

∑

∑

∑

43

A.

T.

B.

?

∑

pp

Tba.

œ

∑

∑

? bbw w

Euph.

œ p

p

&

Flug.

Œ

∑

∑

&

Cor. 2,3

Œ

¢

w


87

IV. Selve den fredelige sameksistens ° 3 Eb Tpt. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

3 &4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?3 4 ˙™

∑

494

Tbn.

pp

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

? 43

#˙˙ ™

pp

gliss.

a2

œ œ Œ

pp

Œ

#œ œ

Œ Œ

Œ

˙ ™ gliss. ˙™ ∑ Œ

˙

∑

œ œ Œ

gliss.

Œ

bœ˙ ™

Œ

bœ œ Œ

Œ

gliss.

Œ

˙

∑

gliss.

œ œ Œ

#œ Œ

#˙˙ ™ #œ œ

gliss.

Œ

Œ

?3 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? 3 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 ¢& 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° 3 S. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& 43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& 43 ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?3 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

A.

T.

B.

accel.

Œ

accel.


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

88

501 accel.

?

Tbn.

?

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

#˙˙ ™

œ œ Œ Œ

#œ œ

˙˙™

gliss.

Œ

˙™ ∑

Œ Œ

∑

gliss.

˙™ Œ

˙

gliss.

œ œ Œ Œ

bœ˙ ™ Œ Œ

˙

bœ œ Œ Œ

œ œ Œ Œ

gliss.

∑

gliss.

#œ #˙˙ ™ #œ œ

gliss.

Œ

Œ Œ

˙˙™

Πgliss.

œ œ Œ Œ

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

¢&

° S. &

A.

T.

B.

Œ

¢

accel.


° &

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

Flug.

&

Hn.

&

509 accel.

Eb Tpt.

?

Tbn.

?

Euph.

Tba.

Timp.

Tub. B.

¢

?

° S. &

T.

B.

¢

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

Œ

Œ

Œ

˙˙™

Œ

œ œ Œ

gliss.

gliss.

∑

Œ

#˙˙ ™ #œ œ

gliss.

Œ

Œ ∑

Œ

œ˙

Œ

gliss.

accel.

™ #œ gliss. ™ œ˙ J ‰

œœ. œœ. Œ #œœ.

pp a2

œ.

Œ

Œ

p

¢&

A.

™™

∑

°?

89

∑

#˙˙ ™ #œ œ

q = 152

Œ

gliss.

#œ gliss. œ˙ J ‰

™™ ‰ œœ Œ #œœ J ™™ œ.

Œ

Œ

Œ

gliss.

œœ œœ Œ #œœ œ.

œ.

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

∑

™™

∑

∑

q = 152

#œ gliss. J ‰

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

& ‹

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

™™

∑

∑

Œ


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>. œ ‰ Œ œ J

∑

90

515

Cor. 1

∑

&

Cor. 2,3

∑

nat.

∑

˙˙

œ #œ

œ œ

nat.

Œ

pp Flug.

&

∑

Hn.

&

∑

?

Tbn.

Timp.

Tub. B.

Œ

#œ gliss. œ˙ J ‰

gliss.

? œœ œœ Œ #œœ

Euph.

Tba.

œ˙

?

∑

°?

∑

¢

œ

B.

¢

#œœ

Œ

Œ

œ

œ œ J

Œ

p

p

Œ #œ œ œ

Œ

Œ

gang

p

œ œ œ Hver p

Œ

gang

& Œ ‹

Œ #œ œ œ

? Œ

Œ

Œ

gang

œ œ œ hvor de før Hver

gang

Ϫ

drev

stu

œ

Ϫ

drev

stu

Ϫ

drev

stu

œ

Ϫ

drev

stu

de

hvor de før Hver p

#œ de

de

Œ

de

Œ

gliss.

‰ œœJ Œ

Œ

hvor de før

T.

#œ gliss. œ˙ J ‰

œ.

œ ™™ œ

∑

Hver

& Œ

∑

œ.

hvor de før

A.

∑

gliss.

‰ œœJ Œ œ.

∑

Drum Set

¢&

° S. & Œ

Œ

∑

gir

gir

gir

gir

j œfi

-

-

-

-

Œ

Œ #œœ .

f

œ. 3 œ #œœ bœ . œ.

∑ #œ gliss. œ J ‰

Œ

Œ

Œ

œ

œ

∑ Œ

> ‰ œœJ Œ #œœ

#œœ

Œ

Œ ∑

œœ .

Œ

œ

> œœ œœ œ.

∑

œ

Œ

Œ

œ.

Œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ ™™ œ

j œ #œ

œ

Œ #œ

œ

Œ

de - ne

ned

œ

j œ œ

œ

de - ne

ned

j œ #œ

œ

den en

den en

œ j œfi

œ œ J

œ

de - ne

den en

til

Œ

tand

œ til

Œ #œ

œ.

Œ

∑

∑ œ œ J

Œ

œ

œ

det

Œ

Œ

œ

til

Œ

œ

det

Œ

Œ

œ

œ

gen - nem lan - det til

med skat - ten

#œ der

med skat - ten

œ

œ der

med skat - ten

œ

#œ der

med skat - ten

œ

#œ #œœ

gen - nem lan - det

tand

ned

œ.

∑

Œ

gen - nem lan - det

tand

ned

Œ

Œ

gen - nem lan - det

tand

de - ne

den en

Œ

Œ ∑

Œ

œ.

Œ

det

Œ

Œ

œ der det


° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

91

521

Eb Tpt.

Cor. 1

∑

&

Cor. 2,3

∑

œ #œ

˙˙

œ œ

pp

∑

&

Flug.

∑

Œ

Œ #œœ .

Œ

p

?

Tbn.

Timp.

Dr.

S.

∑

#œ #œœ

œ

œ.

Œ

Œ

Œ

œ

œ™ ¢& œ ™

œ œ J

Œ

° & œ™

j œ #œ

œe ™

¢

°?

œ. œ

-

-

j œ œ

& Ϫ

A.

kom

& œ™ ‹

T.

kom

¢

? œ™ kø

kom

rer vi

mer som

-

-

-

-

rer vi

mer som

j œ #œ

rer vi

mer som

œ œ J -

-

rer vi

mer som

∑

∑

Œ #œgliss. œ ∑

Œ ∑

‰ œœJ Œ œ.

?

kom

B.

Œ

œ

? ‰ œœ Œ J

Euph.

Tba.

∑

&

Hn.

nu

j œfi

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

Œ e #œ J

med

reg’l

œe ™ nu

reg’l

œe ™

nu

reg’l

œe ™

nu

reg’l

Œ

med

Œ e œ J

med

som en

Œ

∑

>. . nœ. #œ. n œ. œ #œ œ œ nœ ‰ Œ œ# œ J

Œ

∑

p

f

œ. 3 œ #œœ œœ . .

Œ

Œ

œ

> œœ œœ œ.

∑

#œ gliss. œ˙

Œ

œ

Œ

œ

Œ #œ Œ Œ

œ

œ

øl

tyv

-

œ øl

tyv

-

œ øl

tyv

-

Œ

Œ

œœ .

Œ

Œ

p

∑

∑ œ.

∑

œ.

Œ Œ

œ.

Œ

#œœ

œ.

Œ

∑ œ ™™ œ

∑

œ œ J

œ ™™ œ

∑

Œ

œ œ J

Œ

ler blandt an - det. om

Œ Œ

œ Œ

œ

œ

∑

Œ

Œ

ler blandt an - det. om

Œ #œ Œ Œ

œ

∑

Œ

Œ

ler blandt an - det. om

Œ Œ

œ Œ

œ

œ

ler blandt an - det. om

nat - ten

œ på

nat - ten

œ

œ på

nat - ten

œ

œ på

nat - ten

œ

Œ

Œ #œ gliss. œ˙ gliss. #œ gliss. J ‰ J ‰

gliss.

Œ

œ

-

#œœ bœœ . . ∑

Œ

øl

œ. œ

f

œ

œ

som en

Œ

Œ

e œ J

Œ e #œ J

œ.

p

Œ

œ

tyv

med

∑

œ.

som en

som en

Œ

Œ

œ.

j œfi

Œ

∑

> ‰ œœJ Œ #œœ

#œœ

œ.

∑

Œ

Œ

œ på så


° œ. Eb Tpt. &

Œ

Œ

∑

œ.

Œ

Œ

∑

∑

œ.

Œ

Œ

& œ.

Œ

Œ

∑

œ.

Œ

Œ

∑

∑

œ.

Œ

Œ

92

527

Cor. 1

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Tbn.

Timp.

Dr.

S.

gliss.

#œ gliss. œ˙ J ‰ #œœ

Œ

gliss.

‰ œœJ Œ

#œ gliss. œ˙ J ‰

œœ

Œ

œ.

Œ

œ. Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

œ

Œ

œ

j œ #œ

œ

Œ

œ

#œ œ œ

ser vi

alt

hvad

vi bru - ger

j œ œ

œ

œ

œ œ œ

ser vi

alt

hvad

vi bru - ger

j œ #œ

œ

œ

#œ œ œ

hvad

vi bru - ger

œ

œ œ œ

hvad

vi bru - ger

Œ

œ

Œ

Œ

œ™ ¢& œ ™

œ œ J

Œ

œ

œ

° œ™ &

j œ #œ

Ϫ

le - ren

læs

j œ œ

Ϫ

le - ren

læs

j œ #œ

Ϫ

trai

-

-

& Ϫ

A.

trai

træk

& œ™ ‹

T.

trai

træk

¢

? Ϫ

trai

træk

-

-

-

-

-

-

ker vi

ker vi

le - ren

ker vi

œ œ J

le - ren

ker vi

trai

trai

læs trai

Ϫ

læs trai

-

-

-

-

-

-

-

-

œ #œ ∑

‰ œœJ Œ

Œ

j œfi

Œ

>œœ #œ œ

Œ

œ

∑

Œ

Œ

Œ

°?

Œ

œœ

œ.

œ.

gliss.

#œ gliss. œ J ‰

‰ œœJ Œ

Œ

¢

Œ

#œœ

œ.

?

træk

B.

Œ

? ‰ œœ Œ J

Euph.

Tba.

œ˙

le - ren

le - ren

œ. œ j œfi

ud

alt

œ œ J

œ

ser vi

le - ren

Œ

ud

ser vi

le - ren

af

af

Œ

ud

alt ud

af

Œ

af

œ.

∑ Œ

œ Œ

∑ œ ™™ œ

Œ

og

ga - ra - ge

og

Œ

Œ

œ og

ga - ra - ge

og

Œ

Œ

œ og

ga - ra - ge

ga - ra - ge

œ

og

Œ

Œ

œ og og

Œ

gliss.

œ ‰ œJ Œ œ. œ

œ œ J

Œ

œ˙

har

hjem

#œœ

œ.

Œ

Œ

Œ

œ ™™ œ

Ϫe

#œ gliss. J ‰

œ œ J j œ Œ #œ -

for hver ad

œ™e Œ œj œ har

hjem

Ϫe har

hjem

œ ™e

har

hjem

-

for hver ad

j œ Œ #œ -

Π-

for hver ad

j œ œ

for hver ad


° & 533

Eb Tpt.

∑

Cor. 2,3

Flug.

3

∑

&

Cor. 1

Œ

. . #œ. œ. œ. b œ œ. . œ . . œ Œ #œ ‰ œ ‰bœ. ‰ œ. œ bœ J

œ. #œ. œ. b œ. œ. œ. œ. nœ. . œ j‰ Œ œ. 3 3 3

3

f

∑

. bœ. œ. #œ. œ. œ

œ. nœ.

j œœ ‰ ‰ œœ. Œ . J

bœœ.

nat.

∑

3

&

∑

&

∑

∑

∑

mf

∑

∑

œœ .

bœœ

Œ

Œ

œ. œ œ j ‰ Œ . . œ .

3

mf

93

Œ

œœ. #œœ . bœ. œ œœ. œœ .

Œ

Œ

∑

3

bœœ. ‰ Œ J

Œ

mf

∑

&

Hn.

∑

∑

∑

∑

˙ ˙

œ #œ

p

?

Tbn.

Timp.

Dr.

S.

ss.

¢

? œ.

¢& Œ ° & œ

går

& œ

A.

tur går

T.

œ œ

œ j œfi

œ

∑ Œ

œ

Œ #œ

œ

œ

œ

det med

til ad - skil

fyldt

-

œ œ

œ

Œ œ

det med

fyldt

-

li e

li e

Œ #œ

det med

til ad - skil

fyldt

-

? œ

œ œ

œ

Œ œ

til ad - skil

det med

fyldt

-

li e

li e

œœ

Œ

∑ Œ

∑ ˙™ ˙™

∑

p

∑

∑

j œ œ

Ϫ

p

Œ œ

œ

går

3

Œ Œ

œ #œ

til ad - skil

Œ

∑

>œœ b œœ œœ ∑

œ #œ

tur

∑

Œ œ.

& œ ‹ tur går

¢

œ.

Œ Œ j œfi

Œ Œ ∑

‰ œœJ Œ #œœ

Œ Œ

°? œ

tur

B.

#œ gliss. œ J ‰

? ‰ œœ Œ #œœ J

Euph.

Tba.

Œ

œ˙ gli

-

-

-

-

-

-

-

-

ge

∑ Œ

œ œfij œ œ œ œ œfij œ œ

∑

∑ j œfi

œ

œ p

∑

u - ger.

kvi - pa - ge

œ

ge

œ

œ

∑

∑

u - ger.

ge

œ

∑

∑

u - ger.

ge

œ

œ

u - ger.

kvi - pa - ge

œ ™™ œ

∑

∑

œ œ J

f

˙

p

œ

Jy

-

de -

˙

-

de -

˙

Jy

kvi - pa - ge

œ

œ ææ

Jy

kvi - pa - ge

œ

˙™

-

˙ Jy

œ

de -

œ -

de -


° Eb Tpt. &

94

539

∑ ∑

&

Cor. 1

∑

∑

∑

&

Cor. 2,3

∑

Œ

∑

∑

œ bœ œ œ

∑

& ˙ <#> ˙

Hn.

?

Tbn.

Timp.

Dr.

¢

?

°?

∑ œœ

œ ™™ œ

kro

& #˙ ‹ kro

T.

¢

œ

˙

-

gen,

-

œ

gen,

jy

œ

˙

-

? ˙ kro

˙ n˙

œ œ

œœ .

f

gen,

œ -

gen,

jy

˙

jy

p

‰ j œ œ p

œ. œ Œ

jy

œ œ nœ

œ œ œ

-

˙

de - kro

-

œ

˙

˙

-

de - kro

de - kro

œ

Œ

de - kro

Œ

∑

. œ œ œœ œœ œ Œ .

Œ

∑

œ. Œ

Œ

∑

œ. Œ

Œ

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3

f

œ

-

gen

-

œ

-

-

Œ

œœ.

p

f

∑

œ. Œ

Œ

∑

œ Œ

Œ

œ.

Œ

∑

˙˙

Œ

j œfi

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ Œ

Œ

∑

œ Œ

Œ

∑

œ.

j œfi

˙ ææ p

f

œ Œ

‰ j œ œ

œ

œ

œ

‰ j œ œ

œ

œ

œ

‰ j œ œ

œ

œ

œ

‰ œ œ J

œ

œ

œ

Den har brudt græn -sen

Œ

Den har brudt græn -sen

œ

Œ

œ

Œ

gen

Den har brudt græn -sen

Den har brudt græn -sen

Œ #œ ∑

Œ

f

gen

gen

Œ

∑

f

∑

Œ

f

œ

-

Œ

∑

b˙ ™ œ œ J

Œ

‰ j œ œ

∑

j œ œ

b œ. œ Œ œœ

a2

˙ ™™ ˙

bœ ™

œ œ œ ¢&

& ˙

Œ

Œ

f

f

b˙ ™

A.

nœ bœ

˙ ™™ ˙

˙™

kro

∑

∑

œ œ œ

° S. & ˙

B.

˙ ˙

Œ

1.

Œ

f

f

∑ œ œ

? ˙˙

Euph.

Tba.

∑

&

Œ

œ

Œ

f 3

œ. Œ œ

nœœ œœ œœ

p Flug.

Œ

b œ. œ œ œ

Œ

∑ # œœ Œ . p

1.

Œ

ned

Œ #œ

om

œ Œ

Œ

Œ

Œ

ned

Œ

∑

Œ

∑

ned

ned

œ

om

œ Œ œ

Œ

Œ


° &

∑

Cor. 1

&

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

™™

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

™™

∑

™ #œ gliss.™ J ‰

∑

546

Eb Tpt.

?

Tbn.

Euph.

j . œ. j . œ. . . . . . . . . ™™ Œ œ. œ. œ œ #œ nœ œ œ ‰ bœJ œ. #œ. œ. œ œ. œ. #œ. œ. ‰ #œ. œ œ. œ. ‰ #œ. œ mf solo

œ˙ gli

Œ

ss.

Timp.

Dr.

¢

Œ Œ

™™

∑

œ.

Œ

œ.

Œ Œ

™™

∑

Œ

Œ

œ

œ ™™ œ

p

œ œ J

Œ

Ϫ

j œ #œ

Ϫ

œ. p

& œ

no

& ‹ ?

™™ Œ œfij œ

∑

-

-

Œ #œ

™™ Œ Œ

Œ œ

™™ Œ Œ

gen

gen

∑ ∑

2.

™™ Œ Œ ™™ Œ Œ

p

œ. p œ j œfi

œ

f

For f

œ

For f

For

kro

Ϫ

kro

Ϫ

kro

œ

Ϫ

For

kro

f

-

-

-

-

# œœ

œœ .

Œ

∑

?

no

¢

∑ #œœ

œ.

Œ

œœ .

‰ œœJ Œ

° S. & œ

B.

# œœ

∑

¢&

T.

œœ . p

™™

°?

A.

Œ

. . ? œœ œœ Œ #œœ. pp

Tba.

95

2.

‰ œœJ Œ

gen er

me

j œ œ

Ϫ

gen er

me

œ œ J

Ϫ

gen er

œ œ J

gen er

me

j œfi

œœ .

∑ #œœ

‰ œœJ Œ

#œœ

Œ

Œ

œ.

Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

œ

œ ™™ œ

œ œ J

Œ

œ

œ

j œ œ

˙

Œ

en

œ

krog

œ

œ

œ

Œ Œ

œ. œ

‰ œœJ Œ

re end

blot

-

j œ œ

re end

˙

blot

en

krog

j œ #œ

˙

œ

œ

-

-

œ #œ ∑

-

Ϫ me

# œœ

Œ

re end

blot

en

krog

œ œ J

˙

œ

œ

blot

en

krog

re end

#œœ

den

œ

den

œ den

Œ

œ den


552 ° œ. bœ. œ. . j œ #œ œ. ‰ œ. œ. œ. #œ œ. œ. œ. #œ. nœ. œ. œ. Eb Tpt. & . .

96

∑

&

Cor. 1

∑

&

Cor. 2,3

∑

. j bœ. œ. œJ ‰ œ. ‰

∑

. ‰ œ. œ. bœ œ. œ. J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ #œ

˙˙

pp

Dr.

S.

¢

°?

œœ .

œ. œ

#œœ

‰ œœJ Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

œ

œ œ J

Œ

Ϫ

° œ &

Œ

fak

-

& œ

Œ

fak

-

tisk

ta

& œ ‹ fak

Œ

œ

Ϫ

-

tisk

ta

? œ

Œ

œ

Ϫ

fak

-

tisk

ta

T.

¢

∑ œ #œ

œ œ.

Œ

∑

œ.

œ™ ¢& œ ™

A.

B.

?

# œœ

Œ

∑

? ‰ œœ Œ J

Euph.

Timp.

Œ

?

Tbn.

∑

Œ

tisk

ta

œ

Ϫ

j œfi

-

-

-

-

œœ .

# œœ

Œ

#œœ .

Œ

∑ #œœ

‰ œœJ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

œ ™™ œ

œ œ J

j œ #œ

˙

ler sit

e

j œ œ

˙

œ œ J

˙

ler sit

e

œ œ J

˙

ler sit

ler sit

œ. œ

e

e

œ.

Œ

Œ

Œ

-

-

-

-

œœ .

œ. 3 Œ œ œœ nœœ . .

Œ

Œ

œœ .

‰ œœJ Œ

œœ .

Œ

Œ

> œœ œœ œ.

Œ

œœ

Œ

Œ

Œ

œ ‰ b œJ Œ

œœ

Œ

bœ.

Œ

Œ

Œ

bœœ. p

Œ

œ.

Œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ œ

Œ

œ ™™ œ

œ œ J

Œ

Œ

˙

œ

sprog

Œ œ

œ

get

œ

som sym - bol

œ

Œ

get

œ

sprog

Œ œ

œ

œ

Œ

Œ œ

œ

˙

œ

get

sprog

som sym - bol

œ

œ

œ

get

sprog

som sym - bol

œ. œ j œfi

Œ

Œ

b œœ.

mute out

∑ #>œœ

bœœ.

f

∑ #œœ

Œ

f

p

& œ œ.

Hn.

Tba.

∑

&

Flug.

> . . . . œ œœ. bnœœ b œœ nœœ b œœ œ

∑

b œ. bœ

som sym - bol

Œ

Œ Œ

Œ œ

œ

œ


° . . bœ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. & ‰ œJ œ 558

Eb Tpt.

. œ. bœ. . . . œ. œ. #œ. bœ. . . œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ. œ. œ. bœ . .

Cor. 1

&

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

&

∑

Flug.

∑

∑

bœ œ

Œ

Œ

bœ œ

Œ

Œ

œ bœ.

Œ

Œ

œ bœ.

Œ

Œ

Œ

œ œ

bœ œ.

Œ

p

∑

∑

p

Tbn.

Euph.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

¢

b œœ.

Œ

Œ

bœœ.

Œ

Œ

? ‰ b œœJ Œ

bœœ

œ ‰ b œJ Œ

?

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ œ

œ œ J

bœ.

°? bœ ¢& Œ ° œ™ & & bœ ™

A.

an

& œ™ ‹ an

T.

¢

Œ

œœ

an

B.

Œ

& œ b œ. . ? bœœ

Hn.

j œfi

Œ

Œ

bœœ.

Œ

Œ

œ. bœ

Œ

Œ

œœ

œ ‰ b œJ Œ

bœœ

œ ‰ b œJ Œ

œœ

œ ‰ b œJ Œ

œœ

bœ.

Œ

bœ.

Œ

Œ

bœ.

Œ

bœ.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ ™™ œ

œ œ J

Œ

Ϫ

œ œ J

œ

b œ.

det end

bil

-

j œ œ

bœ ™

œ œ J

Ϫ

-

? bœ ™ an

b œœ.

-

-

det end

det end

œ bœ J

det end

Œ

œœ

bil

bil

b œœ. œ. bœ

j œfi

b œ. bœ

œ œ œ œ

œ ™™ œ

œ œ J

Œ

œ

Ϫ

œ œ J

œ œ

-

li - ge

va - rer

-

j œ œ

œ

Den er

sel

œ œ J

œ

œ

œ œ

Ϫ

li - ge

va - rer

Den er

sel

œ œ J

-

bœ ™ bil

œœ

-

li - ge

li - ge

va - rer

va - rer

Den er

sel

œ œ bœ ™

sel

œ œ œ œ

œ

œ

-

ve den

fred’ - li - ge

-

j œ œ

œ

œ

œ

-

™ œ œ bœ Den er

j œfi

œœ

-

ve den

œ œ J

ve den

œ œ J

ve den

fred’ - li - ge

fred’ - li - ge

œ

œ

fred’ - li - ge

97


563 . ° œ. œ. œ. bœ œ. œ. Eb Tpt. &

98

. œ. œ. œ. ‰ #œJ. œ

∑

∑

∑

&

Cor. 1

. ‰ œJ. œ. œ. bœ #œ.

. œ. œ. œ. ‰ #œJ. œ

Œ

œ.

#œ ‰ œ J J

œ p

3

Œ

œ

Œ

Cor. 2,3

& bœœ

Œ

Œ

bœ œ

Œ

Œ

bœ œ

Œ

Œ

bœ œ

Œ

Œ

bœ œ

Œ

œ #œ

Flug.

& bœœ .

Œ

Œ

œ bœ.

Œ

Œ

œ œ.

Œ

Œ

œ œ.

Œ

Œ

œ œ.

Œ

#œ œ.

& œ b œ.

Œ

œœ

# œœ

b œœ.

n# œœ

b œœ.

œœ

bœœ .

Œ

Œ

? œ bœ.

Œ

Œ

b œœ. œ. bœ

Œ

Œ

bœœ.

Œ

Œ

bœœ.

Œ

# œ. œ

? ‰ b œœJ Œ

œœ

œ ‰ b œJ Œ

b œœ ‰ J Œ

# œœ

bœ.

Œ

Œ

Hn.

Dr.

S.

œ. œ

f

#nœœ

b œœ ‰ J Œ

# œœ

b œœ ‰ J Œ

# œœ

bœ.

Œ

Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

bœ.

Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ™ ¢& œ ™

œ œ J

Œ

œ

œ œ

œ ™™ œ

œ œ J

Œ

° & œ™

œ œ J

œ

Œ

#œ œ

˙

Ϫ

som for

alt

i

ver

nœ œ

som for

˙

alt

œ i

Ϫ

ver

#œ œ

˙

Ϫ

som for

alt

i

ver

nœ œ b˙

œ

bœ ™

som for

i

ver

¢

?

°?

b œ. bœ

sam

& bœ ™

A.

sam

& œ™ ‹ sam

T.

B.

Œ

Œ

Euph.

Timp.

Œ Œ

Tbn.

Tba.

Œ

¢

-

ek - si

-

j œ œ

-

? bœ ™

sam

-

ek - si

œ œ J

ek - si

œ œ J

ek - si

-

-

-

stens

Œ

œ

Œ

stens

stens

bœ -

j œfi

stens

Œ

b œ.

alt

b œ.

j œfi

-

-

-

-

œ œ œ œ

œ œ J

j œfi

Ϫ

œ œ J

œ

Œ

den vi

ger

-

ne

j œ œ

œ

Œ

œ

den vi

ger

-

ne

œ #œ J

œ

Œ

den vi

ger

-

ne

œ œ J

den vi

ger

Π-

œ ne


° bœ. & ‰J‰ 568

Eb Tpt.

3

& Œ

Cor. 1

. œ. # œ. œ. œ œ. # œ. b œ # œ œ b œ œ œ n œ. b œ. œ.

. . œ. œ. b œ b œ œ

3

>. b >œ. b >œ. b œ. œ. œ œ bœ #œ ‰ J Œ f

& Œ

Cor. 2,3

& Œ

Flug.

? Œ

Euph.

? Tba. ¢ Œ

Timp.

Dr.

S.

bœ œ

œ #œ

œ œ.

#œ œ.

œ œ.

œ œ

Œ

b˙˙

∑

? Œ

Tbn.

°? Œ

3

. j bœ ‰ ‰ œœJ Œ œ.

&

Hn.

œ. œ

Œ

f

f

bb œœ. f

b œœ bb œœ. > œ œ œ bœ 3

œ.

Œ

& œ

œ

& #œ ‹ be

œ

œœ. . bœœ

Œ

Œ

œœ.

Œ

Œ

.™ œœ. ™™ ##œœ. ™™ nnœœ. ™™ œœ™ p

œœ.

5

b œ. œ. œ. . œ bœ. 3

p

Œ

∑

Œ

b œœ. œœ. œ. #œ bbœœ œ . nœ. 3 œœ

bœœ

p

œ.

f

j œfi

œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

Œ

Œ

Œ

∑

∑

Œ

∑

∑

œ

œ

œ œ J

j œ

œ œ J

Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ

œœ b œœ œ œ ‰ J p

œ

œ

p

∑ j œfi

œ œ œ ææ 3

p

œœ

∑

Œ

∑

œ ˙ ¢& ‰ J ææ œ

Œ

bœœ

. b >œœ. œœ. ‰ œœJ Œ

b œ. ™ n œ. ™ b œ. ™ n œ. ™

99 œ. œ. # œ. œ. . œ œ. . bœ

f

° & œ

3

3

. # œ. œ. œ œ. # œ. ‰ J

∑

∑

∑

∑

œ

∑

∑

∑

∑

œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

be - va - rer

A.

be - va - rer

T.

B.

¢

? œ

- va - rer

œ

be - va - rer

œ ææ


° j Eb Tpt. & œ ‰ Œ .

Œ

& œ. j ‰ Œ

Œ

100

573

Cor. 1

& œœ .

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

Œ œœ bœœ

f

& b˙˙

Flug.

œœ

fp

# œœ

p

˙™ ? ˙™

Tbn.

˙˙

bœœ b˙˙

˙˙ ˙ ˙

b œœ

∑ b œ. nœœ œœ œœ œ Œ

˙ ? b˙

Timp.

¢

?

°?

# œœ # ˙˙

œœ

˙˙

bœœ

bœ ™

˙˙

nbœœ n ˙˙

b œœ

˙™ ˙™

˙ b˙

bœ œ

j œ œ

˙™

Jy

& ˙

Jy

& ˙ ‹ Jy

T.

B.

¢

œ œ J

œ œ J

œ œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ J

˙

œ

p

-

-

-

? b˙ Jy

b˙ ™

˙™

f

A.

bœ œ œ bœ ™

fp

° b˙ &

Œ

Œ

œœ ‰ œj œ bœ .

f

Œ

b œœ

œ œ.

‰ j bœ œ

p

œ

œ

f

Œ

œ

˙

œ

˙

œ b˙

de - kro - gen,

de - kro - gen,

de - kro - gen,

œ -

œ

˙

de - kro - gen,

jy

jy

-

-

˙ jy

-

b˙ jy

-

œ

œ

Œ

˙˙

œ. œ

p

f

Œ

Œ

Œ

∑

b˙ ™

œ. Œ

Œ

∑

œ œ œ

œ Œ

˙

Ϊ

œ œ

œ œ nœ

œ.

œ

Ϊ

˙

œ

Ϊ

de - kro - gen

p

f

œ. Œ Œ

œ.

Œ

j œ œ bœ

œ

j œ œ

œ

œ

j œ œ bœ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ Œ Œ

œ

Den har brudt græn - sen

Ϊ

œ œ J

Œ Œ

To Tub. B.

˙ ææ

Den har brudt græn - sen

de - kro - gen

de - kro - gen

œœ. Œ Œ

˙˙

Den har brudt græn - sen

˙

œ

Œ

Œ Œ

f

œ

œ. Œ Œ f

œ. œ Œ

˙ n˙

de - kro - gen

œ

Œ

f

œœ. Œ Œ

f

p

f

œ. bœ

œ

f

œ b œ. œ Œ Œ œ bœ œ 3 p f . 3 œ bœ bœœ œbœ bœ Œ Œ . œ

p

f

œ™ Dr. & ¢ œ™

S.

Œ

f

fp

Tba.

Œ

∑

p

œ ˙™ bœ b˙™

p

Euph.

∑

a2

& ˙ b˙

Hn.

∑

p

f

Cor. 2,3

∑

. œb œ œ œ bœ Œ Œ

œ

Den har brudt græn - sen

œ Œ Œ ned

œ Œ Œ

ned

œ Œ Œ ned

œ ned

Œ Œ


° &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

Cor. 2,3

&

Flug.

Hn.

580

Eb Tpt.

Tbn.

101

molto rit.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

˙™

∑

gliss.

p dim.

Timp.

Dr.

p dim.

˙™

∑

Œ

Œ

gliss.

bœ˙™

gliss.

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

¢&

° S. &

&

A.

& ‹

T.

B.

Œ

œ˙ ™

?

Euph.

Tba.

#œ˙™ Œ

gliss.

¢

?

∑

∑ ∑ ∑

Œ

Œ Œ Œ

Œ

Œ Œ Œ

#œ.

molto rit.

œ.

Œ

#œ.

om

no

-

gen

p

bœ.

Œ

∑

∑

∑

∑

om

no

-

œ.

gen

#œ.

p

œ.

Œ

#œ.

∑

∑

∑

∑

om

no

-

gen

œ.

p

bœ.

∑

∑

∑

∑

om

no

p

œ.

Π-

œ. gen


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

gliss.

44

102

587 molto rit.

? œ˙ ™

Tbn.

Timp.

Dr.

gliss.

#œ˙™

Œ

Œ

gliss.

nœ˙™

Œ

Œ

∑ ˙™ gliss

.

œ˙ ™ Œ

Œ

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

& ‹

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

¢

¢&

° S. &

A.

T.

B.

Œ

?

Euph.

Tba.

Œ

¢

molto rit.


103

V. Epilog - Grænselandet ° 4 Eb Tpt. & 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

& 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

& 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

& 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

4 &4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

? 44

∑

∑

∑

∑

Euph.

? 44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

?4 ¢ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? 4 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

4 ¢& 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

593

Timp.

Dr.

q = 84

w

w

° 4 S. & 4

∑

& 44

∑

q = 84

A.

mp

Ó

Der

Œ

mp

œ œ™

Der er T.

B.

& 44 ‹ ?4 ¢ 4

j bœ ™ œ ˙

Œ bœ

∑

Ó

p

œ œ Der

∑

Ó

er

j œ #˙ ™

et

land

#˙ ™ er

˙

˙™

Der

er

p

et

land

œ œ b˙

som ik

œ

œ

˙

et

land,

œ et

som

ik

-

-

#œ œ ke

har

œ b˙

ke

har - sin

œ #œ # ˙

-

w

sin

ma

ma

#˙ -

-

˙

ge

land

˙

Œ #œ

et

w

˙

˙

bw

˙

Ó

land,

et

˙

land

det


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

104

599

Tba.

Timp.

Dr.

S.

¢

¢& ° & ˙

Ó

- ge

Œ

& œ™ ‹ stræk - ker sig ¢

?

det

j œ ˙

T.

B.

det stræk - ker sig fra

& <#>œ Œ

A.

j œ ™ bœ bœ œ

Œ œ

∑

j # œ ™ #œ œ œ

stræk - ker sig fra

œ œ

œ œ

fra

Ϫ

bœ ™ bœJ b˙

Ty - ske bugt

j œ ˙

Ty - ske bugt

˙

Ó

Œ œ

˙

fra

Ty

#œ ˙ på

-

stre si

œ

#˙ si

Ó

˙

-

de

∑

˙

-

de

œ

œ œ #˙

œ ˙

œ

b˙ ™

ske bugt

ve

med duft

-

œ bœ ˙

ve

ve - stre

œ ˙

Ty - ske bugt

∑

bœ œ

mf

œ #˙

af salt

og vi - be -

œ œ ˙ mf

œ -

-

stre si -


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

105

605

Eb Tpt.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

¢

¢& ° Ó &

med

& Œ

A.

& #˙ ‹ skrig

B.

¢

? ˙ de

duft

j œ œ œ

af salt og

j œ # œ œ #œ ™

œ œ™

med duft

T.

bœ ™

Œ bœ

af

salt og

#˙ ™

lan

œ

˙™

œ ‰ J

-

p

lan

j œ œ œ

j œ # œ #œ

˙

-

vi - be -skrig på

vi - be skrig på

p

œ œ

bœ ™

œ

˙

ge

som

œ

˙

ge

som

-

lan

˙

mer

lan

-

-

˙ -

mer

-

ge

som

bœ œ œ nœ ge

som - mer

˙

˙

da

-

b˙ -

bœ bœ

da

-

mer da

da

-

˙ b˙

-

ge.

bw ge

∑

∑

ge

˙ -

œ bœ b˙

ge

w

Ó

mf

Œ œ

til


° Eb Tpt. &

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

106

611

Tba.

Timp.

Dr.

¢

¢&

° S. & <b>˙

Œ

Πmf

B.

¢

? Ϫ

Li

-

j nœ ˙

œ

le Bælt

œ

og

˙

Ø

-

ster - sø

i

øst.

˙

Li

œ bœ J

Lil - le

œ œ #œ J

Lil - le Bælt og

Œ bœ

Det

f

œ

Ϫ

f

˙

œ

mf

til

bœ & Œ ‹ til

T.

Ϫ

œ

til

& Ó

A.

mf

-

œ

œ œ

œ

˙

le

Bælt

og

œ

Ϫ

j œ ˙

Bælt og Flens -borg

œ #œ #œ ™ Flens -borg Fjord

œ

Fjord

#œ #˙ J og

Ø

og Ø

œ

Fjord

œ -

#œ #œ -

˙

ster - sø

bœ # œ i

˙

øst.

˙

œ i

œ

øst Det f

œ i

˙

øst

œ

œ

Det f

ster - sø

œ

Œ

œ

Det

b˙ land

˙ land


° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ bœ œ œ œ

107

616

Eb Tpt.

Tba.

Timp.

Dr.

¢

¢&

° S. &

˙

bar

-

œ

ske

œ

til

œ œ œ œ

det bli - de

œ œ b˙

de bli

p

-

w

de p

&

A.

˙

bar

ske

til

<b>œ œ œ ™ bœ œ œ & ‹ det vek - sler fra det

T.

B.

-

œ

¢

?

œ bœ œ œ

det bli - de

˙ bar

œ œ #œ ™ œ œ œ

det vek - sler fra det

bar

bœ œ -

-

ske til

œ œ ˙ de bli

œ œ ˙

det bli

œ œ

œ œ b˙

ske til

det bli

˙ -

˙ p

bw -

Ó

Œ

de p

-

som det lig - ger

de

˙

œ

som

˙

de

˙

det

Ó

#œ œ

lig - ger

Ó

der

Œ

œ

fra

∑

˙™

œ

der

fra


° Eb Tpt. &

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

Tba.

?

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

°? Timp.

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

108

622

Cor. 1

Hn.

Dr.

¢

¢&

° S. & b˙

œ bœ

der

¢

til

kyst

Ó

Œ bœ

nœ ™

Œ #œ

Ϫ

#w

& ˙ ‹ kyst

œ œ

#w

U ˙

? ˙

˙

bw

fra

T.

kyst

U ˙ U ˙

& #œ ˙

A.

B.

fra

œ bœ ˙

kyst

kyst

til

til

til

kyst

kyst

kyst

‰ bœj œ œ bœ bœ Fra Kon -ge - å

Fra Kon

Fra Kon

U ˙

Œ bœ

-

-

nœ ™

Fra Kon

-

i

bœ ™ bœj œ œ

nord til Dan - ne

bœ bœ

œ ™ bœj

- vir - kes grøn - ne

j bœ œ™

j œ ˙™

‰ bœj

Ϫ

j j bœ œ™ œ

#œ œ ™ J

œ ˙™ J

‰ #œJ œ ™

#œ œ ™ œ J J

#œ œ™ J

œ ˙™ J

‰ #œ œ™ J

#œ œ™ #œ J J

ge - å

ge - å

ge - å

i nord

i nord

i nord

til Dan - ne -vir - kes

til Dan - ne -vir - kes

til Dan - ne -vir - kes


° &

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

&

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

&

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

&

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

109

628

Eb Tpt.

Tba.

Timp.

Dr.

S.

¢

¢& ° & œ

œ

Œ

& Ϫ

j bœ œ

œ

& œ™ ‹ grøn

#œ œ J

œ

#œ #œ J

œ

œ

ban - ke

A.

grøn - ne ban - ke

T.

B.

¢

? Ϫ

‰ bœ œ œ bœ ™ J

˙

œ bœ b˙

œ bœ œ œ bœ

œ

œ

Ϫ

j bœ œ

œ

#œ œ J

œ

#œ œ J

œ

og det ma -

˙

j œ ‰ bœ

j œ ˙

œ

til

ef - ter -tan - ke

˙

œ ‰ #œ J

œ ˙ J

œ

Ϫ

det ma - ner

til

ef - ter -tan - ke

œ™ #œ œ™ #œ ˙ J J

œ

Ϫ

det ma - ner

til

ef - ter -tan - ke

Det

Det

˙

j œ ‰ #œ

Det

j œ™ bœ œ™

land, det land

œ ™ #œJ œ ™

land, det land

land, det land

ner ogs til

œ

Det land er græn - se - lan - det

- ne ban - ke

grøn - ne ban - ke

j œ bœ

det ma - ner

ef - ter - tan - ke


° &

U ∑

&

Cor. 2,3

Flug.

110

633

Più mosso

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

&

U ∑

∑

∑

∑

∑

&

U ∑

∑

∑

∑

∑

&

U ∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

U ∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

U ∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

?

U ∑

∑

∑

∑

∑

°? Timp.

U ∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

∑

Eb Tpt.

Cor. 1

Hn.

Dr.

¢

¢&

° U S. & ˙

A.

T.

U & <b>˙ U & ˙ ‹

U ? B. ˙ ¢

Più mosso f

Œ bœ

En - gang

œ bœ

j bœ

œ

bœ bœ J

œ

œ

j œ

œ

j œ œ

œ

n#˙˙

œœ

œ J

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ #œ

œ J

œ #œ

var

kri - gens sprog det tal - te

f

Œ bœ

En - gang

Œ

f

œ

œ

œ

var

kri - gens sprog det tal - te

œ œ J

œ

œ #œ J œ

œ

En - gang var kri - gens sprog

Œ

f

œ

En - gang var kri - gens sprog

det tal - te

œ

œ

det tal - te

b˙ ord

ord

œ

œ og

ord

ord

œ

œ

œœ

nœ #œ œ #œj œ J

bi - tre stri - dig -he -

œœ #œœj nœœ #œœj œœ

og

bi - tre stri - dig -he -

œ

œ

og

bi - tre

œ

œ

og

bi - tre

œ

œ

œ

stri - dig - he - der

œ

œ

œ

stri - dig - he - der


° &

∑

∑

Cor. 1

&

∑

Cor. 2,3

&

Flug.

Hn.

638

111

molto rall.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Eb Tpt.

Tba.

Timp.

Dr.

¢

¢&

° #œ j œ #œ S. & J œ #œ

œ #œ ˙

der del - te en - gang dansk og

A.

nœœ #œœ ˙˙

œ #œ œ

œ #˙

& œ ‹ del

T.

B.

¢

? #œ

- te

œ

del - te

œ

en - gang dansk og

œ œ

tysk

mp

œ ‰ #œ œ™ J

tysk

œ œ J

œ œ #œ

j œœ œœ

œœ œœ œœ

‰ œJ œ œ #œ

œ œ œ

Nu står

˙˙ w

#˙˙

vi sam -men o - ver

j œœ ‰ nœœ œœ ™™ mp

Nu står

tysk

œ ˙

en - gang dansk og

˙

tysk

j j & #œœ nœœ #œœ œœ #œœ

der del - te en - gang dansk og

molto rall.

vi sam -men o - ver mp

Nu står vi sam -men o - ver

w

˙

mp

œ œ œ œ ‰ J

œ œ œ

Nu står vi sam -men o - ver

˙

græn - sen,

˙˙

˙

græn - sen,

œ œ

græn - sen, vor

˙

œ œ

græn - sen, vor


° Eb Tpt. &

∑

&

Cor. 2,3

Flug.

112

A tempo q = 84

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

&

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

Euph.

?

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

Tba.

?

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

°? Timp.

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

∑

∑

∑

∑

∑

U U Ó Œ Œ

88

644

Cor. 1

Hn.

Dr.

¢

∑

∑

∑

∑

&

∑

&

¢&

° #œ ™ œ #˙ S. & œ œ J

A tempo q = 84

vor fæl - les jord

A.

T.

B.

¢

& ˙

Ó

& #˙ ‹ fæl

˙

les

jord

˙

˙

les

jord

Det

Œ bœ œ œ Det er

-

? ˙ fæl

Œ nœ

-

Ó

i

œ œ #œ ™

er

i

Ϫ

at

at væ - re

Œ #œ Œ

œ #œ #œ ˙ J

j œ œ œ

dag

œ Det

#œ #˙ ™

molto rit.

dag

Det

Ó

molto rit.

væ - re søn

-

œ œ

søn - der - jysk.

œ œ

#˙ ™

er

i

dag

at

œ œ

˙™

œ

dag

at

er

i

der - jysk.

w #œ œ œ œ

U ˙ U Œ œ œ 88 Vi vil

U U ˙ Œ œ œ 88 Vi vil

U U #˙ Œ œ œ 88

væ - re søn - der - jysk.

œ œ œ œ

Vi vil

U ˙ U œ œ 8 Œ 8

væ - re søn - der - jysk.

Vi vil


° 8 &8

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 1

& 88

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Cor. 2,3

& 88

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Flug.

& 88

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn.

& 88

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

? 88

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

Euph.

? 88

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

Tba.

?8 ¢ 8

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? 8 8

∑

∑

∑

∑

∑

∑

8 ¢& 8

∑

∑

∑

∑

∑

∑

650

Eb Tpt.

Timp.

Dr.

q. = 64

113

° 8 œ™ œ ‰ œ œ œ ™ œ œJ œ œ œ™ œ ‰ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ S. & 8 œ™ œ™ œ œ q. = 64

e - nes om vor jord

A.

B.

-

& 88 œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ œ ™ œ ™ e - nes om vor jord

T.

Vi vil tri

Vi vil tri - ves

& 88 œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ œ™ œ™ ‹ e - nes om vor jord Vi vil tri - ves

? 8 œ ™ œ ™ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ™ œ ™ ¢ 8 e - nes om vor jord

Vi vil tri - ves

ves hvor vi

bor,

Vi vil

e - nes om vor jord

Vi vil

œ œ œ™ œ ‰ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

hvor vi

bor,

Vi vil

e - nes om vor jord

Vi vil

œ œ œ™ œ ‰ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ

hvor vi

bor,

Vi vil

e - nes om vor jord

Vi vil

œ œ œ™ œ ‰ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œ œ hvor vi

bor,

Vi vil

e - nes om vor jord

Vi vil


114

>œ ™

° & 656

Eb Tpt.

mf

>œ ™

&

Cor. 1

˙˙™™

> œ™ œ Œ

&

Ϊ

Hn.

&

Ϊ

Ϫ Ϫ Ϊ

˙™ ˙™

B

j œ ‰ œ

Tba.

Timp.

Ϫ Ϫ

B ¢

Ϊ

fp

Ϫ

Ϫ

¢&

w

° S. &

Ϫ

œ

tri

-

&

A.

& ‹

T.

B.

¢

?

>Ϫ

>œ ™ œ

˙™

>œ ™ œ

Ϫ

>œ ™

>œ ™ œ

> œ™ œ

p

˙™

mf

Ϫ

>Ϫ

> œ™ œ

p

mf

˙˙ ™™

Œ

mf

Ϫ

Ϫ

tri - ves

Ϫ

Ϫ

tri - ves

Ϫ

˙™ ˙™

œ œ

Ϫ Ϫ

Œ

˙™

p

œ

œœ ™™

j œœ ‰

œœ ‰ ‰ œ œ J p

Ϫ

tri - ves

Ϊ

˙™

ves hvor vi

Ϫ

bor, f

œ œ

hvor vi

œ œ hvor vi

œ œ hvor vi

Ϫ

bor,

Œ

Ϫ Ϫ

Œ

˙™

p

Ϊ

fp

fi œœ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

Vi vil

œ

Vi vil

œ

œœ™™ mf

˙™ ˙™

œœ ™™

j œœ ‰

œœ ‰ ‰ œ œ J p

Œ

œ œ

Ϫ Ϫ

Œ

˙™

p

œ

œ œ

Ϊ

p

Œ

fp

˙™

œ

œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

-

j œ œ œ

ves hvor vi

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

œ œ

Ϫ

œ

‰ œ œ

Ϫ

tri - ves

tri

Ϊ

w

‰ œ œ

Vi vil

Œ

fp

œ

bor, f

p

w

f

Ϫ

j œœ ‰ ‰ œœ

œ œ

œ

bor,

Ϫ

œœ ™™

j œ ‰ œ

fp

w

œ œ œ J

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

˙˙ ™™

fp

Ϊ

mf

Œ

fp

f

> œ™ œ

fp

fp

˙™

fi œœ

Ϊ

p

Tubular Bells

Tub. B.

>œ ™

> w w

œœ™™

Œ

a2

?

°?

>œ ™

œœ

fp

Euph.

>œ ™

fp

fp

Flug.

Tbn.

>Ϫ

>œ ™ œ

mf

&

Cor. 2,3

>œ ™

tri - ves

‰ œ œ

Ϫ

œ

Vi vil

tri

-

hvor vi

hvor vi

œ œ œ J

ves hvor vi

bor,

bor,

Vi vil

Vi vil

bor,

Ϫ bor,

Vi vil

œ

œ œ Vi vil


° & 660

Eb Tpt.

Cor. 1

&

Cor. 2,3

&

Flug.

Hn.

Ϫ

Ϫ

œ œ™

Ϫ

Ϫ

˙™ >˙ ™

fp

Tba.

Timp.

Tub. B.

˙™ ˙™

œ

w

œ œ™

œ

œ J

œ

j œ œ œ™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

œ

w

Œ

˙˙ ™™

Œ

w

w

œ

w

w

œ œ

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w

w

w

fp

Ϫ Ϫ

Ϊ

˙™

?

Ϫ

Ϫ

Ϫ

œ

Ϫ

?

œ

Ϫ

Ϊ

p

mf

w w

fp

œ œ

p

tri

-

tri

tri

-

Ϫ tri

Ϫ

œ

œ

œ

-

j œ œ

ves hvor vi

Ϫ

ves

ves

Ϫ -

ves

p

fp

mf

fp

w

& & ‹

Ϫ

Œ

fp

fi œœ

Ϊ

Œ

Ϫ

¢

Ϫ

œœ ™™

° S. &

B.

Ϫ

&

¢&

T.

Ϫ

a2

°?

A.

Ϫ

j œœ ‰

B ¢

j œ œ œ™

j œœ ‰

fp

Euph.

œ

œœ ™™

B

Tbn.

œ J

Ϊ

mf

115

œ

&

poco rit.

w

∑

∑

w

∑

∑

poco rit.

w

w

w

œ

w

w

w

œ

œ

w

w

w

œ

œ

w

w

w

hvor vi

hvor vi

hvor vi

bor.

bor.

bor.

bor.


WH31553 ISBN 978-87-598-2522-8

Bruun GRÆNSELANDET  

Chorus and Orchestra/Ensemble; score; Edition Wilhelm Hansen; musicsalesclassical.com; 47951