Page 1

EDITION WILHELM HANSEN KP01297

Svend Hvidtfelt Nielsen

DANCE AND DETOURS 2002

Score


Dance and Detours Toccata for Violin and Nonet

Written for Helge Slaatto and Randers Kammerorkester with support of The Danish Arts Council

Svend Hvidtfelt Nielsen 2002 dur. ca. 20 min. Score in C Rev. juni 2003


Ensemble: Fl./picc. Ob. Cl. in Bb/ Cl. Basso Bass. Horn Soloist Vl I Vla Vlc Db

”Dance and Detours” er skrevet til Helge Slaatto og Randers Kammerorkester under min periode som orkestertilknyttet komponist. Koncerten, eller toccataen, - sådan oplever jeg selv værket - , folder sig ud gennem et lille dansant, måske endda rockende, motiv som mellem sine indsatser geråder ud i små strefttog udi andre typer musik. Disse strejftog bliver med ensemblets stadig større integration i satsen til deciderede omveje, eller afveje om man vil. Afveje der dog altid fører tilbage til det indledende motiv. Deraf titlen: ”Dans og omveje”! En af omvejene er et citat fra et tidligere værk, ”Om Prinser og Drømme”. Dette værk spillede Randers Kammerorkester med Helge Slaatto som koncertmester i 2001, og det var da ved den citerede passage, at ønsket om at skrive en violinkoncert for netop denne besætning opstod hos mig. Svend Hvidtfelt Nielsen 2002


Dance and Detours  

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Bassoon

  

    

pp



    mf

    



 

    

mf

q = ca. 100

 

       

f pizz.

f

  



 

 

 

fluttertoungue

p

                                                      

pizz.

 

  

 



Svend Hvidtfelt Nielsen Maj 2002

mf

Dancing

     

pp



pp



f energico, poco brutale

Viola

f

 

Violin

q = ca. 100

f

 

Solo Violin

 





Dancing

Horn in F



Toccata for Violin and Nonet

            



      



pizz.

Violoncello

Double Bass

1

 Fl. 

6

Cl.

         

Hn.

   

f

   

f

Bsn.

  

mf



     f





arrow means:gradually moving from one way of playing to another (e.g. from ord to sul pont.)

mf

Ob.

f

sul pont. estremo

fl.t.                  mf pp

               

mf

                  mf

f

  

mf

         f

  

      

 

fl.t. pp

    

p

mf

 Solo  

                                                            pizz.         Vln.  

 

mf

1

            



f

              



 

 

p

                   



   p

Vla.

 

Vc.

     f

pizz.

f

Db.

 

 

 

arco

 

pp

 

gliss.

   

sul pont. estremo

f



exstreme pressure on the bow creating pure noise

 

     

ord.

 

f

pizz.



   



p

f




Dance and Detours

2

2

 Fl.  11

Ob.

Cl.

Bsn.

             pp mf f      

  f

 

Vln.





 Fl.  16

     f

 

   



mf

 

            

 



     

    

mf

ppp

  

7

3 f

f

     

p

f

  

 3

 

 p



 

               mf             

           

    

  

  

   

3

                    

    f

   

ord. fp

 

  

      

  

       

 

       

 

   



f

p

 





 



 

fp

                                  

  

  

      



  

       

 



            

 



              p

 



mf

                       

  



 

  

  

  f

       

s p.e

        f



 

    

s p.e            





3

            

   



           

   



mf

f

          

     

               

   

ord.

    

fp

       

 

mp

fl.t.

 

  

       

    

f



 



s p.e

pp

gliss.

   

ord.

f

 

Db.

  

 

     

    

Vln.

Vc.

  

p

s p.e

    



ord.

 Solo  

mf



 

Cl.

Vla.

mf

     

Hn.

    

f

p

Ob.

pp

 

Bsn.

  

fl.t.



                 

                  p

f

pizz.

   

fl.t.

 

         p      f

                                                                  pizz.                             

 

       f

p

f

Db.

p

 Solo  

Vc.

pp

2

Vla.

 

Hn.

 

fluttertoungue



  




 Fl.  21



Dance and Detours 3

                           p

Cl.

Bsn.

Hn.

 Solo  



 3  

  

p

 

p



 



pp

 

ppp

           

  

3

 



gliss.

p



 Bsn.  

 

 

 



pp

p

         

   

p

p

                           



                 

                 f

f

       

              



pp

      

f

   



ord.

4

     

 

3

f

 

ord.

   

3

gliss.

arco

4

    

    

    f

              mp

 

      

f

                                   

                 

Vla.

Vc.

f

  

          

      

    

 

mp

s p.e                    Db.

   

      

     



 

Vln.

             pp   p

fl.t.

 

p

p

Solo

3

26

Hn.



 

         

   

p

 Fl. 

Cl.

5

Ob.



3

mf

                                 

Db.

fl.t.   

arco

Vc.

mf

                      p

pp

 Vln. 

Vla.

p

mf

Ob.

 

        

   




4

 Fl.  31

    

Cl.

Bsn.

  

 

Hn.

 

 



 

 

 

  

7

         

 

                   

 

    

 



mf

7

  

 

Db.



      

  

       

     

p

Ob.

             

           

     

Bsn.

Solo

    

  Vln.   

   

   



(s.p.e.)

Vc.

p

   

Db.



ord.

     

           

arco sul pont estr. p

     

mf arco sul pont estr.

    

5



pizz.

 

    

          f

                     f

           



               f        

   

(trem.)

           

   f



p

p

      mf

    

 

mf

p

     mf  

 

p



 

           

                             p mf

          



                   

   

p

 

       mf

 

 



   

 

  

mf

3

   f

mf

       

 

 

ord.

pp

        

f

p

   

      

              

 

   

   

   

3

p

 

        

  



gliss.

f

 

pizz.

       

             mf





pp

                                  

     

 

  

  

3

    

          

f

                      

Vla.

pp

Hn.



mf

Cl.

  



 

 

f

 

f

 

         

37

5

    

f

 Fl. 

5

f

s.p.e. Vc.

 

p

      



pp







  



 

  





   

Vln.

Vla.



Ob.

Solo



Dance and Detours

 

     


Dance and Detours 5

 Fl.   42

     



                          

   

7

Cl.

      Bsn. 

       

Vla.

 

  

  

    

 

3



  

     ord.

 

  



3











 









 



 

  

 

   

ord.

 

    

 

5



p

  

p

3

7 f

7

 

   

pp

   

pizz.

 f

f

 

f

        f     

ppp

pp

ord.

             

    

3



pp

p

 



p molto dolce

7



Vc.

     

3

Vln.

Vla.

5

5

                        

                      

pp

 Solo  

mf



               pp                Bsn.   

                   

   

p possibile

 

Hn.

 

f

  

p

mf

     



47

                                     

mf

 



3

 Fl. 

Cl.

      

ord.

 

Ob.

   

6

  

f

Db.

        

  

  

Vc.

p

   Solo      Vln. 

pp

Hn.

ppp

                                

Ob.

Db.

7

6

  

       

         

      

            

arco

pizz.       

 







     



 

                   

   

   


Dance and Detours 6

 Fl. 

53

Ob.

Cl.

Bsn.

p

     p



           



           p

p

mf

mf



        p

    

mf

    

p

mf

 



p

            mf

                      

         p

mf

 3

                                              

  

 

    



mf dolce cantabile

Solo



     

mf

Hn.

              

     

                                                                                                                                                                                                                       Vla.                                                                   Vc. 

Vln.

Db.

              Fl.  58



mf

Ob.

Cl.

       

 



  

Bsn.

Hn.

Solo

 

     p

mf

3

         

 

Vc.

Db.

    

                                  Vla.     

Vln.

  

          

       

     mf









        



 



 

  

            

   

  



   

                

 

 

8

            

f





7

f

    

       

9

         

3

           f

 



 





 ff

            

  

  

mf

  

mf



  

mf

                          

   

8

                       

  

f

  

              

                                                

                                  f arco


Dance and Detours 7

  Fl. 

63

Ob.

 

Cl.

Bsn.

Hn.

Solo

 

 

 

 

 





 



 

 



 

 

     

Vc.

Db.

   Fl. 

 

 

 

67

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

                           Vla.    

Vc.

Db.



 



 



p

p



                     



  

          

 

       

    

  

              

               

      

                                                                                            

  

9

                       

   

             

                                                                       

 

  

               

           

  

                     

            

9

  



        

                 

 

 Solo                                             

Vln.



     

                                                        

 

p

           

              

Vla.



                                        

Vln.



          

pizz.

 

          


Dance and Detours 8

 Solo         71

                                                       

                 

               

             

Vln.

      

                              

                                                              

Vla.

                                  

  Cl.  75

Bsn.

 

       

mf

 

Hn.

(in the background)

3

mf

(in the background)

      

3

 

pp

5

   

    

3

3

pp

                                 Solo        p   mf

                                                  

 Vln.     

p

mf

                        

Vla.

change bow ad lib. - inaudible

         Vc.  

  

p

mf

                 

pizz.

                               

10

 Fl.  

80

Ob.

Cl.



                 pp

           

   

pp

pp

10

  Solo  

Vc.

 

 

    pp

         

                pp

             

pp

               

              

               

pp

                 

 

        

Vln.

Vla.

   

  



                  

pp

                                pp

                                           

arco

pp

                                       


Dance and Detours

   

 Fl.  

pp

 

 

pp

86

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

                                                             

    pp

      

                             

            

   

 

   

  

        

  

        



  

                          

               

                                      



  

   

    

                 

       

Db.

  

               

Vln.

Vc.

       

   

 Solo  

Vla.

                               

  

9

 

                         

             

 

Bsn.

Hn.

   

        

        

  

11

           Fl.                                    Ob.                                        Cl.    92

  

                                   

            

                                                                           Vla.    

11

                                 

       

 

  



Vln.

Db.

      

 

 Solo  

Vc.

       



 

       

 



 ppp





 

                        

 

            


Dance and Detours 10

   98

Fl.

   



12            

 

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

          



    

12

p cantabile, in3 rilievo sempre

pp

 

Vc.

Db.

    pp

5

    





         5

 Fl.  Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

        

     

         pp

         







 

         

pp



5

   

 

   

  

  

 

s.p.e.

mf

    

    

  

     

         

 

        

 

3

 

3

ord.

pp



 



 

 3

p dolce cant.

      

     



mf

        

   

 

 

      

  3

    

       

 

      

pp

5



               

3

pp

ppp







 3

 ord.



3

pp

pp

    

 

                   

3

 

Db.

  

Vln.

Vc.

 

 

 Solo  

Vla.

 103



mf



     

     

    

Vla.

Vln.



 Solo  

           



    

      








Dance and Detours

 Fl.   108

Ob.

Cl.

    

 

 

 

 

  

11

13    



      

  

13 Solo

 



legato poss., change bow ad lib.

  

Db.

3

Vln.

Vc.



  

Vla.

    

  

        

     

                                                        

                           

                  



                      

     

                         





 

           5

legato poss., change bow ad lib.

                            3

 

 

14 

 Fl.   113

       

3

p

pp

 



 

 

3

pp cantabile (audible)

legato possibile breathe ad lib.

Cl.



 Solo  



 

3



              

Db.

 

ad lib. legato poss., changebow  



 

pp





 

 3

legato poss., change bow ad lib.



pp

3

p

Vc.

pp

14

 Vln.  Vla.

 

3

3

 



            

s.p.e.

f

3

 

3







 

3

 

     mf

    mp

   p

     

   

   

    


Dance and Detours 12

 Fl. 

121

Ob.

Bsn.

Hn.

 

Db.

     

3

Hn.

Solo

     pp

  

  

pp

  



3

    

3

 

cresc.

mf





 



ord.

f

p

mf

 mf

 

 

mp

    

mf

mf

      p



mp

16



 

     mf

 





 muta in picc.



17

 



 

p

 

pp







 

pp

f

 

   

   

pp

f



  

3

  

  

  

5

f



3

pp

mf

 

3

    

pp

f                                    

        pp

mf

f

 

p

     pp  

p

pp



   

  

3

s.p.e.

 

 

  

f

3

   

            



pp

                      

 

 



gliss. where possible

     

3

 

pp

3

      

 

f

Db.



 

Vc.

 

      

3

Vln.

Vla.

 

3

3

 



3

16

Bsn.

3

15



3

Cl.

3









   

legato possibile breathe ad lib.

129   Fl. 

Ob.

3



 

3

Vc.

pp

 Vln.  

 



 





 

 

pp

 Solo  

Vla.

Cl.

15

 

3 3

f

 

3 3

  

ff





 

    

ppp


Dance and Detours 13

                   137     Picc.  

pp

Solo

 

 

3

pp

5

pp

f

pp

  ppp

 

  mf

 

 s.p.e. 

 

s.p.e.

pp



 s.p.e.



5

      

  pp

  

 

 

mf

 

s.p.e.

any pitch in the utmost top of the instrument (produced by artificial harmonics)

Vc.

s.p.e.

                        

pp

                

mf

ppp

s.p.e.

 

   

            

 Vln.  

Vla.

                     

                9

ord.

 

(s.p.e.)

 

 

3

  pp

  Picc.   142

                        

 

6

  

f

 Vln.  Vla.

Vc.

pp

 

 

 

   

3

5

6

  

 

7

 

     

ord.

7

 

 

  3    





 

 

9

 

  

        

Solo

 

7

  

   



6

5

pp

7

7

5

9

   

6

7

9

6





6



no specific rythm)

6

         

any pitch in the utmost top of the instrument (produced by artificial harmonics)

 

6

 

3

any pitch in the utmost top of the instrument (produced by artificial harmonics)

 

 

f (rapid movements

          

7

mf

7

 

  3



                  s.p.e.    

        

3

5

         

   Vc.

 

                          

 Vln.  

Vla.

9

  

 

                     

                

random pitches in the utmost top of the instrument

 

        

 

ord.

  

pp

5

 

5

                     

6

 

Picc.

approximate pitches

 

 

 

145

sim.                                                                        

ord.

Solo

7

   

7

7

 


Dance and Detours 14

rapid movements, random pitches in the utmost top of the instrument

18

  148

Picc.

Solo

 

p

                                        

        

ff

            

                                  

        

s.p.e.

 

       

Vln.

f

f

                   

   

s.p.e.

Vla.

  

 

3

 Vc.

   

 

  

6

 

 f

                   

s.p.e.                        

f

7

 Picc.   150

Solo

                  ff

 

ff

                 Vla.

ff

                                  

                Vc.



ff

                        

ff

muta in flauto grande

ff

               

Vln.





  

ff

                        

ff


Dance and Detours

  152

Fl.

Cl.

Bsn.

Hn.

Solo



p



 f

 

                              

 

                                                                                 

3







 







 

 3



  



  



3



   





                                 

 

 









f

  



3

 







ord.

3



f



 

ord.

f







   





   

p

 



3





 

15

f

 

 

Db.

mf

gliss. where possible



3

p

 Vln. 

Vc.

legato possibile breathe ad lib.

       

 

Vla.

Ob.

19

   



ord.

  



f



20

 Fl.  159

Ob.



 



 

mf

20

ord.

 5



  Vln.  Vla.

 

Vc.

Db.

3





    

 





5

 

  

 

3

3





   

5





      f



       3

  

   

f

3

 

        

 

 



     

3

 

 

3

 

5



 

 

    

  

 





         

3









f



      

 



mf

 Solo  

                       

 Bsn.   Hn.

 

Cl.



5



3 3



  

     

   



5





3



 



3





 

3



 


Dance and Detours 16

163            Fl. 

    

5

Bsn.

 





  Vln.  





 

  

 





 









3



 

 

 



(balance bsn.)





 

 

 

 

 

     

f

 

 

 





 

 



3



   

  



7



 

 



 

  

 

3

5

  

Db.

 



ff (trying to get in front...)

Vc.

 

 













5

  

Vla.

3

 

Hn.

Solo



Cl.



9



Ob.



 5







 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

5



   3

  

 

 

 

 

   

6

5



piu f (louder than bsn.)

6

               

3



 

6

       

 



mf

           5

7







5





mf

 



  Fl.   165

Ob.

 

Bsn.

Hn.

 



 

   

mf

Db.

   

    



6

 

  

5

 

pp





 

 

6

  

 

 

  

 

   

    

 p





  

 

 

   

   

      9

6

     

5

              

 

6

6

5

 



5

 



5 9

3

    

   



Vln.

Vc.



   

Vla.



 

Cl.

Solo



 





6

            

  

     

6



      

     

5 7



  

6

p

   

5

 5

   

   



p

5

  

5

3




Dance and Detours 17

21

 Fl. 

Ob.

Cl.

167

Bsn.

 



3





f



 

5

 

6

 

 

 

   

6

6

6

6

5

5

5

5

 

    

 

  

          

f

21 

               

        

f

   Solo                                  

Vln.

  f        

   



5

 

Hn.

   

3

 3

f cantabile espressivo

6

 

6

6

5

5

3

3

6

6

6

6

                                                                       p

5

5

                                               

Vla.

  

Vc.

 

   f  

3

Db.

 

ord.

 Fl. 

Ob.

Cl.

 

170

Bsn.

Hn.

   

 

          





 

  

 

   



 

f

       

3

      

                          

       

      

3

6

3

6

6

   6

          

           



pp

Vc.

f



  

p

                                  

5



mf

      

      

 

    

   



f

Vln.

Vla.



  Solo 

Db.

5

       



     

     



     

         



      

 



  

                

 

  

  



          7

          

      

       

  

   

      

               

     

      

 

   

       




18

 Fl.  176

Ob.

Cl.

 

Bsn.

f

3

    



  

 

 

        

     

 

  

   

mf



3





 

Vla.

Vc.

Db.



181

Bsn.

Hn.

3



 

         

      

                   

  

3

       





mf

 



3



 



 

3

3

               

          

mf

     

  

               mf

f

3

  



 



 

         



  p

         

 



 

mf



       

 



 





3

 pizz.  mf pizz.

mf



 

 

                        f

 

 

  

3





3



 

f

mp dolce

7

         

p

 3

   

    

    

  

mf

p



 





 

              



pp

 

 

p

 

3

       

 

pp





  

                    

          

 

Db.

 



5

  

       



f

3

5                  

  

3

   

  

mp

Vln.

Vc.

f

  Solo  

Vla.



           

               



     

 

Cl.

5



        

  Fl.  Ob.

3

  

Vln.

22

Solo

 

f

  





             

           f

 

Hn.

22

Dance and Detours

 

  

 

               

      

       

             

     


 Fl.  185

23  



        

p



Ob.

mf

Bsn.

 Solo  

23  

      



 

Vla.

Vc.

Db.

  Fl.  191

Ob.



   



  

  



         

Hn.

 

Vln.

Vla.

 

             f

mf

 



 

mp

Db.

  

  

 

 

 

   f



                 f

     mf

p

    



3

        

  

mf

           



 





 

 

  

                    

  

                   

 



      





       

ord.

p

               

   

  





 

 

 

 

5

   

                     9

mf

       



           

mp

 

                   



19

            p

3

    p

mp

 

3

Vc.

  

  





mp

 



mp

Bsn.

 

  

   



Solo

p

   

  





               p 

s.p.e.

  

Cl.

 

  

 



   



                           

mf

  



 

Vln.

mf

pp





7

mf

Hn.

 



mf

      

9

              f

Cl.

 



Dance and Detours

7



      

            

mf

  

f

mf



(pizz.)

f

   



mp cantabile

              

               



3

 

  (pizz.)

   f

           f




20

 Fl.  195



Bsn.

       

    

Hn.





Ob.

Cl.





Dance and Detours

24

 

mf



     

  

     

mf

   



 

       

      

  



  



     

24

Solo

 

 

                       

  

Vc.



Db.



   

f

  Fl.  199

Ob.

Cl.

   



 

Hn.

   

 Solo    

Vln.



 

       

    

       



   

 

   

            

Db.

               

 

 

 

 

 

       

       

 

  

 

 

 

ord.

   

                

mf

                 

 

 

                  

(balance vl.)

       

 

   

         

   

   

f

                    mf f 

      



                



25

 

f

mf

    

 

     

mf

    

     

   

Vc.

 

   

     

Vla.

                                           

25

Bsn.



mf (echo)

s.p.e. Vla.

                                                

                                                    

  

Vln.

                        

legato

      

 

             

       



 



 



 

 

               

       

      

 

      



    



 

               f

       f

 

   

 

 

 


 Fl.  204

 

Bsn.

     

Hn.

 Solo  

 

 

       

Vc.

Db.

 Fl.  209

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Solo

 

      

(echo cl.)





 

 

 

   

   

 

      



      



    

 

    

    

          

  

 

     

 

  

   

   

                

 

  







        

Vc.

      

Db.



               

    



 



 

        

      

 



     

(sul III)

 

  

arco

              mf

                     mf

   

   

   

 

  

 p

   

  



  

 p

 p

           

         

                                       

           

   

f

   

26

f

   

3

                   

      

    

 

             

Vla.



         

Vln.

       

    

   

 

   

       

mp

7



 

              

     

                             

pizz.

  

 



 

  

   

      

   



   



    

  

pp

    

    

21

26

mp

 

                   

 

 

         

  

5

  



  

mp

 

   





   

mf (echo cl.)

 

    

Vla.

mf

 

 

mf

   

Vln.

    

    



Cl.

      



Ob.



Dance and Detours

               

           


Dance and Detours 22

  Fl. 

 



 





Ob.

 



 



 



Cl.

 

 



 

 



214

Bsn.

            

Hn.

Vla.

  

 

3

3

3

   

mf

Db.

  Fl. 

218

27

   

  

3

      

         

   

                  

p

f

       



 

Bsn.

Hn.



        



 

3  



   

 

                                  

       

 



 

f

 

          

    

     



 

f

                         

    



      

f

          27       5 3 3

  5 5                            7

                           Vln.                                  Vla.          

Db.

3

  

  

f

    Solo    

Vc.

  

          

   

f

Cl.

                

               

Ob.

   

                

Vc.

  

  

                 mf

mf

                Solo    

                 

   

mp (behind vl. and vla.)

 Vln.  

         

             

3

   

    

      

 




 Fl.  223

28

 

Ob.





Dance and Detours 23





 



 



 



mf

 

 

 

 

 



 



 

 

 





mf

Cl.

 

 mf

Bsn.

Hn.





28

Solo

 

    f 

Vc.

    

Db.

f

 3           

    



        

f

 Vln. 

Vla.

 

       

f

      

    

      

3

                   3              

  

3

 

 

                      

        

   

  

 

                                  

        

   



f

    

     

   



  Fl.   228



 

  

Ob.

  

Cl.

 



 

   

Bsn.

Hn.

      

f

 



  

Vln.

Vla.

   

Vc.

  

Db.



            5

6

    

       

    



      



       

       

    

                       5

   

 

         

       

    

    

   

 5



  3

    

   

   

3

9

            

               

     

   

   

   

 

       

 

     

   

 



 

    3

     

    

    

         

                                          

   

mp cantabile 3      Solo      

      

pizz.

   

3

    



mf

    

pizz.



   

mf

   3  


Dance and Detours 24

      232

Fl.

29            

mp

        

Ob.

mp

Hn.

 



  

Vln.

Vla.

 

    

  

 

    





          





   

 



pp

 





      

  

  

         

arco

3







      

  

  

 

  

                                 



                                     





         

    

 

 

29

   

   3   Db.  





fff

 

Vc.



 

3

  

(behind horn)

                           

   Solo   

    

  

   

mf



               p

          

Bsn.

3  

(behind horn)

            

     

Cl.

3    

3

    

               

   

  

 

   

     

                              

3





 

        

 

30

   237

Fl.

Ob.

  

 

Bsn.

Hn.

 

 

mf

 

Cl.

 

       

3

 

p



 



3

mf



 

f

 

 

 

mf



 



          

30

Solo

 

  

Vln.

Vla.

Db.

 p

    

       

Vc.

 

   

arco



   

f

 

 

    

 

                      

    

3

 

   

 

    

 

       

    

      



   

     

                           5

 

      

                       

pp

3

mf



 

 


Dance and Detours

31   Fl. 

 

241

Ob.

 

Cl.

Bsn.

Hn.

3

  

3



   





Bsn.

Hn.

3

   



p

  

3

 

 

 

     mf   cantabile 



       

 

 

 

  

 3



f

mf

mf

          

         

          

       

s.p.e.

                 

          

f



p

s.p.e. p

  

 



f

32

  

  

 3

mp

 

  

3

   

  

    

3

3

     

    



3

      

    3



3

  



      3

   

    

   

    

mp

Vln.

       

muta in cl. basso

 

 

f

Db.

Vc.

   

pp

     Solo  

Vla.

 

  

3

B. Cl.

3



f

246    Fl. 

 

 

Ob.

 

  

p

Db.

3

      

3

          

 



    



31

Vln.

Vc.

 

   

mf

  

  



  

  

    

 Solo  

Vla.



25





 p

mf

  

 

        

               

32

   





 

                                            



    

s.p.e.

ord.

 ord.



 

                                             

 

      

 

      



          mf

pp 5

3

 

pp

mf s.p.e.


Dance and Detours 26 252   Fl. 

Ob.

B. Cl.

3

  

3

   

   



3

  

 





3

   

 



3

     

 

 

 Solo  

 

3

  

 

        

Vc.

Db.

 

  

 

  

   

  

   

   

 257

Ob.

B. Cl.

Bsn.

Hn.

 



33

  

7

 

             

poco f

  

 

arco

ppp



pp

3

 

pizz.



p sonore pizz.

3

   

 

sonore

                               

3

5

                                           

7

pp



fl.t.

5

3

3

 

  

5

 

      

 

3





p

               

p

         

          

3

 

 

poco f

5

5

Db.

pp

p

7            

Vc.

        

      

Vln.

Vla.

33

 Solo   

  

pp

f

 

f

                       

        

  Fl. 



                 

 

 

         

 

3

p

      3    5    

poco f

Vln.

Vla.

  

p

                   



pp

mf

Hn.

3



mf Bsn.

3                     





 



5



 3



 

5





3

 

 

5



 3





 

f

 f



ord.

arco ord. f



f

 

     


Dance and Detours



34

5   Fl.        f

262

   

Ob.

 

27



35

f

B. Cl.

  

 f

Bsn.

  f

Hn.

 

f

34

 Solo   

          

           

 

       

  f

     

   







       





   

 



     





    

  

  

 

 

5







 

ff

      ff

  

 

ff

35

quasi cadenza poco liberamente (but still fast...)

  s.p.e.               

  

3

ff

5

 

Vln.

Vla.

Vc.

Db.

  

 



     

   

     

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



    

 



     



         

ff

       ff

ord. 9 5 6 7 6 5 6 5 9        Solo                                                                                                     s.p.e.

265

pp

36

 268

B. Cl.

  

p

Bsn.

36

5 6 7 6 5 5 9 5 6 7                                                                                  

s.p.e.

Solo

s.p.e.

ord.

 

arco

Vln.

Vla.

s.p.e.



Vc.

 ff

Db.



s.p.e.





s.p.e.

ff





  

  

 



  

  

  

 

   

f



ff

 

arco

ff

   mf   

ff

mf

ff

3

   

 

          


Dance and Detours 28

37

   273

 

B. Cl.

Bsn.

Solo

 

       

  

Vla.

Vc.

Db.

 B. Cl.

ff

ff



Bsn.







Db.

 B. Cl. 278

Bsn.

5



 





3

        

 

 

   

 

6

9

 

  



7







 

5





5

   

5

5

9



    

 7

 





5



7





 

   

9

 





6

                  9

 

          

       

7

5

6

5

7

 

7

 

arco

arco

  

5

 



 



  

 

 3

 



9

5

 



        

 

pp

  

ff

ff



  ff       

      

     

  

  

9

                       

38 

 

                                   



5

 

6

5



5

   

6

                              



7

s.p.e.

 

5

 Vln. 



6

3

 

6

s.p.e.

9

              

                                                                               6

Db.

38

7

   

 

    



 Solo  

Vc.

3

     

pp

Vla.



6

                                   



 

   



senza sord.

Hn.



       

s.p.e.

3

5

 



 

6

 

 







 

 

5

37

  



7



                           

 3



5



276

Vc.

 

    



ff

   

Vln.

9



 

      

 

       

      

 

 

                   pp

 

 

       

 

 

       

ord.

  

p

     

ord.

ff



      

 


Dance and Detours 29

39

 

282

Fl.

Ob.

 B. Cl.

6

5

ff

Bsn.

 

 

pp

5                                

      

9

ff

Hn.

  

fluttertoungue

                         9

 

ff

39 Solo

  

 Vln.     

   

Vla.

Vc.

Db.

      

 

ff

 

  

 

 

ff

 

ff

s.p.e.

7

               3



 

    

 

3

 

 

     

 

   

        

9

7

 

 

    

                                   s.p.e.

 

  

      

 

 

 

           

3

 

 

     

s.p.e.

 

 

s.p.e.

p

ord.

 

 

 

 

  

         

    

ord.        

s.p.e.

       

3

       

 

 

 

 

 

ord.

pp

s.p.e.

ord.

40

 Fl.   290

        3

3



3

3  

 B. Cl.

Bsn.

Hn.

Ob.

    



pp

  Solo    f

 





ppp

 

40

   

 

 

   

                      

p

p

mf

 

       

 

 

ppp

 

s.p.e.

muta in Cl. in Bb





ppp



 

 pp

ord

(ab dies out)

 

Vln.

Vla.

 

Vc.

Db.

pp

 

          3  3




Dance and Detours 30

 

 

 

 

Bsn.

Hn.

302

Fl.

Ob.

B. Cl.

Solo

                  

  

ppp

 Vln. 

Vla.

Vc.

Db.

   

pp

41

 

 

length of fermata is left to the players discretion - but keep it long......

 

Mezzo tempo q=50

 

                  p

Mezzo tempo q=50

41

                        rubato, molto espressivo

 



con sord., ord.

pp con sord., ord.

3



 

 

 

3

 



pp

42

 

Bsn.

Hn.

312

Fl.

Ob.

Cl.

            Solo          

Vla.

Db.

    pp

    



  



                     

    

 

 



 3

3

42

5





  

p cantabile

(quasi free glissando. Noteheads and rythm should be regarded as approximate aiming points only)

3





3



3



pizz.

3

legato possibile, inaudible bowchanges

 

Vc.

pp

liberamente, molto dolce

 Vln. 



3

mf

(quasi free glissando. Noteheads and rythm should be regarded as approximate aiming points only) legato possibile, inaudible bowchanges

3

  

 

(equal p without sord,)

   pizz.   

           3

 

mf (equal p without sord,)

  

 

    

    

   


Dance and Detours 31

321     Fl.  



Cl.

Bsn.



3

       

pp



5

   3

43



  

5

  Solo   

   

 Vln.  

        

con sord.

pp

          

     

Db.

   



 

  

    

 

3

  

 

  

 

 

3

pp

  

 3

  

  3

 

 

 pp

    

      3 

via sord.

via sord.

 

 

  

pp (just behind bassoon)

  

7

 

 



pp

    

  

 



 

 

5

7





 

    

3

     

 

3

 

pp

3



3

  

5

  



      

  

      

 3

3

    

Vc.



  

 

5

5

43

Vla.

    

pp

Hn.

     

Ob.



3



pp

  Fl.   327

Ob.

3

  

     

Bsn.

Hn.

 Solo  

  

   

p

   p

  

7

5  

  

Vc.

 

pp

Db.

3

  



pp





pp

5

   3  

pp



5

  

pp 3





3

 

9



 

p

5

mf

  

 

 

   

  7                    

 



   

7

p



5

9

 

  7                  

7

  3 

pp

      

          

 

 

    

3

   

    5    

 

  

  

3



 

7

  



 Vln.    Vla.

3

 

  

5

3

 

Cl.

 

3

7

      

   5

p

   



3

5

7



   5

 

 

3

pp


Dance and Detours 32

44

 Fl.   331

5

       pp

  

 

 



5

44

Solo

  



   

 

p



Vc.

Db.

  

  

3

mp

   



      

 

3  

  

3

      

3

  

3

p

5



7

p

  

 3

  

3

   



  



 



3



mp



 

        

3

      

f

          f

3

(don´t coordinate gliss with db.)

pp

pp

mp

p

3

   

p

   

   



 

   

 

3

3





7      

  

pp



5

5

7

3

 

7

 

 

3

3

3

p dolce cantabile

Vln.

Vla.

3

7

Hn.

5

 

3

       

pp

       Bsn.  

  



p

 

Cl.

7

    

 

Ob.

5

       





3

3

(don´t coordinate gliss with vlc.)

pp

3

   Fl.    336

Ob.

Bsn.

Hn.

Solo

5

  

    

3

      5

  

Cl.

  

3  

p

   p 5

       

    

3                 5

         mp

    

    

3

3

3

5

     

   3

pp

3

7 5                     

9



pp

   

3

     3          

mp espressivo

         

 

Vln.

Vla.

Vc.

Db.





3

3

 

3

pp

pp

3



 



3  

3

3

3

3

pp

pp

3

         

pp

3

 3

  


Dance and Detours 33

 Fl.  342

Ob.

Cl.

Bsn.

 3             fl.t.

5

 Vln. 

mp



 3



 

   

pp possibile, molto dolce

    

  

  



 







  

  



  







    



  







    



  







 















 

 

pp possibile, molto dolce

pp possibile

   





348

Ob.

 

(equal pp without sord.)

lv. sempre

p sonore (equal pp without sord.)

 

  

  

     

          



molto espressivo

 

 



 

5

      

   

 

  

      

     

         

 

     

 lv. sempre         mp sonore

              

p

    

   

 lv. sempre         p sonore

               

    

   



   

  





 

 





    



  

 





  

 





    

Hn.

 Vln.  

Vc.

Db.

 



f



  

    

  Solo  

Vla.





Bsn.

  

  

Cl.

        

  

pp possibile

pp possibile



 

   



                                

      

pp possibile

 





  







muta in fl. piccolo

 

   

 

  









  

muta in cl. basso

 



   

 



                          8

5

  











 



pp

 

 

  

   



        



                   

 

 

  Fl.  

 

pp possibile, molto dolce

mf

lv. sempre

  



 



 



con sord.

pizz.





Poco Meno Mosso Poco danzante e poco misterioso

 

q.=ca 40

  

pp possibile, molto dolce

pizz.

  

   

 

con sord.

       



con sord.

 



 

pp possibile, molto dolce

45

    

Db.

  

p sonore

Vc.

q.=ca 40

4

Poco Meno Mosso Poco danzante e poco misterioso

 

  

pp

Vla.

  

    

 Solo    

  

5

  

Hn.



45

     

               



pp

      

p

arco



 

pp (equal ppp)

arco

 



  

pp (equal ppp)




Dance and Detours 34



46

  353

Solo

e=e q= ca. 60



 

Vc.

 Solo    Vln. 



 

 

  

  

Picc.

 

 

 

 

pp

       







  

    



    



  

  

 





via sord.



    

ppp



        unmeasured gliss.  



  

7



               



 

 

                       

 



                        pp 3

7

    

   



 







               

3

pp

 

con sord.



5

   

ppp



 

p pp (harmonics in rapid random movements in the utmost top)

arco

9

      



             

ord.

 

(rapid random movements in the utmost top)

Vln.

ppp

 

s.p.e.

 

pp

3

ppp

48

     

 

ppp

p

ppp



come sopra

3

pp (rapid random movements in the utmost top)

ppp

pp

7

(rapid random movements in the utmost top)

48

 

ppp

ppp

  



unmeasured gliss.

3 



3

   

via sord.

ppp

                 ppp

 



 

  

 



  

merging with the ensemble - not soloist



(pizz.)

     

368

Db.

 

Vc.

3

3

 

ppp

Vla.

                



Piu Mosso Quasi Tempo Primo q = ca 96

Solo

  

47



B. Cl.

  

  

5

361

Vc.

3

 Picc. 

Vla.

            

     

B. Cl.



  

3

pp espressivo

Vln.

Vla.

         

 

p

pp

 

 

        mf





pp

 

3


Dance and Detours

                        

35

 Picc. 

371

Ob.

 B. Cl. 

Bsn.

                     7



7

             

 

                 s.p.e.

      

6

   

f

  Picc.  373

Ob.

B. Cl.

Bsn.

Hn.



7

p arco

6



7

f



pp

3

 

 7   

 

pp

pp

pp

49

 



5

pp

5

 

pp

 

  

 

 

                               

 

  

6

7

   

 

pp

3

 

5

         

      s.p.e.    

7



ppp

Db.

pp cantabile

Vln.

Vc.

 

pp

  

Vla.

7

 

Solo

7

pp 3

    

 

 9

 

 

 



 



pp

Solo

 

 

                s.p.e.         

     

     

49

ord.                              

 

 



s.p.e.

 

Vln.

Vla.

Vc.

Db.

 

  

6





 9









                             s.p.e.        p

mf


Dance and Detours

      

36

   375

Picc.

Ob.

B. Cl.

Bsn.

Hn.

Solo

 



pp

7

6

5

7

6

                       





9

 

5

          

 

  

5

 



5

pp

     

pp

  

 

 

 6



          



ord.

s.p.e. 

s.p.e.                    

mf

 

 

ord.

 

   

 

  



 

 

 

             s.p.e.      

Vln.

ord.                       

Vla.

Vc.

s.p.e.

  377

Picc.

Ob.

B. Cl.

 

                                  7

Bsn.

Hn.

Solo

 

pp

                                       7

6

                                

7

p

 9

  

 5

 

 

 

7

mf

 



mf

s.p.e.             

pp

pp Db.

     

p





 3

 

 

         

p

pp

6

9

 



5

 

 

  

  

 

    

   

     



p



 

     

 

ord.         

Vln.

mf

 Vla.

  

Vc.

Db.

       

ord.

s.p.e.                             

mp

p 6

pp

                   

     

 

senza sord.

(leg. poss., change bow ad lib.)



pp

 

9

  




Dance and Detours

 Picc.   

Ob.

B. Cl.

                                                       

   

379

5

p

6



7

3

                                          7

6

   



senza sord.

9

   

  pp

 

5

9

pp 5



     

 



 

5





mp

3

6

5

  







9

  

7



6

9

 

   

7









              

         

    

 

       

ord.              

         

    

       

       

mp s.p.e.              

s.p.e.

mp

            

37

                                  

 

    

 

     

s.p.e.

5

    



ord.

Solo

3

Bsn.

Hn.



3 6

 

  

Vln.

p

ord.               

Vla.

Vc.

Db.

   381

p

mp

5

6

7

6

5

 B. Cl.

Bsn.

Hn.

 

       

    

pp

               

  

Solo

 

 Vln. 

Vla.

 

Vc.

p

6

   

                   

5

3





5

   





7

 



       

    



      

  

 

  

 



  



6

   

9

7:6

   

  

 



3

4:3



7

 

 



 



5

50 

ord.

             



              s.p.e.

                          6

                  



5

6

5

8:6

7

Db.

5

5 9

 



             



ord.        

ord.

8:6



7

6



                         



50

9

(leg. poss., change bow ad lib.)

6

 

5

                                                   

Picc.

Ob.

5


Dance and Detours 38

        

383            Picc.  8:6

Ob.

 B. Cl.

Bsn.





  Picc.  386





   

3

 

   



8:6

     

Poco piu mosso q = ca. 100

  

 

5:3

  

muta in Fl. grande



 

5:7



 

 

 

 





 



 







 



 3





5

 f

 



           7

 

  

 



  

 

 

 

3

3



  

  

   ff







5



pp

pp

ff

   

ff



                                                                                                                                                      

                                      

pp subito

         

ff



4:3



              

Db.

             

   

8:7

 

mf

         

 



            

Poco piu mosso q = ca. 100







6:7e

9

51 

 

ff



3

ff



 





 

 

 3

6

ff

ff

  

5

mf

51

 



mf

5

f

 

Vc.

 



3

4:3



3

  

 

Vln.

Vla.





      

 

 

7:6



      

  

mf

  



Solo

3



5:3

7

 

Bsn.

Hn.

8:7

  Db.  

B. Cl.

5:3

Ob.







  Vln.  

Vc.

 

 

7:6

9

p

mf

  

  



5

mp

 Solo  

Vla.

mp

  

 

 

 

Hn.

6

                             

 



pp subito

                                                             


Dance and Detours 39

                               

          Solo                      Vln.                                    Vla.  391



Db.

  

 

                                                                                                                                       

                     

                   

Vc.

 

                   



   

   

52

396

Ob.

Cl.



pp

                    p

 

 Bsn.  

                 pp

pp

       

 Fl.  400

Ob.

Cl.

Bsn.

Solo

 

                   

 

                  



                     

                                         

                   



                                      pp

  

 

         

pp

  

                          

   

 

pp

pp

                                   



                                                  



                  

                   

  

 

             

                  

                                            

Vln.



                   

               



             

 

                                           

 

Vla.



 

p

                         p

   

               

                                 

solo

Vln.

Vc.

p

52

Vla.

p

pp

 Solo    

             

            



 Fl.  

 

                                                    pp (but balancing woodwind)                                                     ( balancing woodwind)

                                                      ( balancing woodwind)

Vc.



                ( balancing woodwind)

                                     




 

Dance and Detours 40

53

  Fl.         403

   

 

Ob.

Bsn.

 

     

  

Cl.

     

 

   

 

 

 

 

           

   

 

 

  

  

 

53

Solo

    

                                       



                                                                                          



 

mp

         

   

      mp

 

         

           

           

         

408

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Solo

          

               

           



 

 



                        

Vla.

            

 

 

 

              



p



7:5e

 





7:4e





   





















    



8:6x

  

       



5

               

         

    

       



f

    

                     f     ff

 

       

            

            f

             

        ff f     ff

   

     

f

    ff      

     

    

    



 

        

f

54  

ff

9:5e

                     mf  

mp

ff

 

 

 

         

    

f

    

mf

ff

4:5e

         

  

       

f



               mf       

f

ff

5

          mf

mp

          

  

  

mf

 

ff

 

  

   

     

                

                 

ff

6

9:6x

  

           

Vln.

Db.



 

5

 

Vc.

  



mf

               mf   

mp

54  

 Fl. 

mp

         



         

           

         



 

     



             

       

mp

         mf

mp

                                      

Vc.

         

  

 

Vln.

Vla.

 



          

            

                  f        f

   






 Fl.  415

Ob.

Cl.

 

Bsn.



     

            

 

   

              

 

Db.

 Fl.  422

Ob.



               



 

Bsn.

Hn.

 

 Vln.  Vla.

Vc.

Db.

   



    

 





   

mf

   

  

 

mf

   

 

       

mf

  

       

 



 



            



          

  

       

        

        

 

       



f

 

  

mf cantabile

 

         

      



   



  



   

  



  



  

   



mf

   

 

   

       

 

   

  

      

 



 

   

mf

      

 





  



mf

mf

   



41



  

   

  

         

             

               

         

f

 

       

3

f



f

         

       

 

                





  

     

 

55

              

    



 

 



 



         

 

Cl.



       

   

mf

Vc.



Vla.

 

         

 

 

Vln.

Solo

    



55

mf

Hn.

Solo



Dance and Detours

 



f

      

f

    



                        

 

  

     





f

                    

                  

      

        

   

         



             



                           

f

      

    



      

         

                           

      

f





           

            

            

                       

           


Dance and Detours



42

56

 Fl.  426

Ob.

 

Cl.

      

   

56

 Vln.  

Vla.

 Fl.  430

Ob.

 

Cl.

Bsn.

Hn.

 Solo    Vln.  Vla.

Vc.

Db.

         

 

                

 

               

 



 

  

 

  

 

 



 

 





 



                

   

               

  

f

      

 

 

 



         



 





 





 



mf

 mf



mf



                

                   

   

    

     

    

 

     

 

     

                         



57                                       





f

                          

                                f

                                         

  p

f

 

                   Vc.                     Db.      

  

                        

 Solo  

        

                Bsn.      Hn.



 

57

 

 

3



  



  

3

p

   

 

  

 

                       

f



 

    

 

 



   

 

 

 

 

  

 

  

  



  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

      

        



        



      

  

          



 

f

f




 Picc.  434

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.



          

  

muta in picc.

           

f

p

ff

f



ff

ff

     

 





f

 



pizz.



pizz.

 

               

                

ff

ff pizz.

ff pizz.

p

ff



 Picc. 

Ob.

 

Cl.

 

438

Solo



 

 

 

 

ff

           ff         ff

3



               



        

    

3

           



               

         

ff sub.

 

         arco    

 

          

 

 

 

arco

arco

Vc.

 

 

arco

Db.

Vln.

       

ff

        

Vla.

3

 

ff

Hn.

Bsn.

    

7

            

    

Db.

43

 Vln. 

Vc.

  



 Solo  

Vla.





Dance and Detours

ff

ff

          

 

              Fine 24/06/02 ff ff

(4/7/02) (21/7/02) (7-8/1/03) (13/3/03)


Hvidtfelt Nielsen DANCE AND DETOURS  
Hvidtfelt Nielsen DANCE AND DETOURS  

Soloist(s) and Large Ensemble (7 or more players); score; Edition Wilhelm Hansen; musicsalesclassical.com; 20379