Page 1

Resultaten tevredenheidsonderzoek Ouders – IS september/oktober 2013 Beste ouders, Instituut Schreuder vindt het belangrijk om open en helder te communiceren met ouders, kinderen en medewerkers. We streven naar een optimaal schoolklimaat waarin iedereen zich thuis voelt. Dat gaat niet vanzelf. Daar dragen we allemaal op onze beurt een steentje aan bij. In september/oktober van het afgelopen jaar hebben alle ouders kunnen deelnemen aan het online tevredenheidsonderzoek. 73 ouders namen de tijd om de vragenlijst te beantwoorden. We willen graag alle ouders bedanken die hun ervaringen en ideeën hebben willen delen. Jullie hebben een grote bijdrage geleverd aan de algemene beeldvorming over de school, het onderwijs, de sfeer en praktische zaken. Belangrijkste bevindingen: Ouders (en kinderen) zijn tevreden over Instituut Schreuder, omdat: • • • • • •

Een 7,8 het rapportcijfer is dat onze school krijgt (niemand geeft een onvoldoende) Alle kinderen de school als leuk (37%) of erg leuk (63%) ervaren en het naar de zin hebben in hun eigen groep Kinderen voldoende leren en begeleiding krijgen volgens de ouders Ouders zeer waarschijnlijk de school aanbevelen aan en ander Er voldoende communicatie is naar ouders toe Ouders kiezen voor Instituut Schreuder vanwege: 1. sfeer, 2, nabijheid, 3. de grootte, 4. zorg & aandacht kind 5. de kinderen en ouders zelf

Toch is er een aantal aandachtspunten: Onderwijs: 1. Naast de standaardvakken meer aandacht zou mogen zijn voor extra vakken. 2. Ouders geven aan dat goedlerende kinderen niet altijd voldoende uitgedaagd worden en dat probleemgedrag soms te laat (of te weinig) wordt aangepakt. Communicatie: 1. Niet alle (persoonlijke) mededelingen worden tijdig ontvangen. 2. Facebook is niet voor alle ouders een ideaal communicatiemiddel. 3. Het bestuur, MR & OR zouden meer zichtbaar mogen zijn. De resultaten zijn in te zien via Facebook > Documenten > Resultaten tevredenheidsonderzoek Ouders. Het bestuur gaat de komende maanden verder aan de slag met de bevindingen van het onderzoek. We zullen een aantal zaken op korte termijn aanpakken en andere punten meenemen in de meerjaren-plannen. Op korte termijn starten we met het ontwikkelen van een website, dit kwam als belangrijkste aandachtspunt naar voren in het tevredenheidsonderzoek. We houden jullie over de vorderingen op de hoogte.


Hebben jullie vragen of opmerkingen over de resultaten, neem dan contact op met Carla Van Lier (bestuurslid Communicatie & Marketing) via cgjvanlier@gmail.com. We wensen iedereen een plezierig, gezond en aangenaam 2014! Met vriendelijke groet, Het bestuur van Instituut Schreuder

Resultaten tevredenheidsonderzoek instituut schreuder