Page 1

Nieuwsbrief 1

De 2-wekelijkse nieuwsbrief van de Schreuderschool.

8 februari 2013Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt.

In deze nieuwsbrief • • • • •

Beste ouders Te laat komen Thema avond 4 maart Talentenjacht Resultaten tevredenheidsonderzoek ouders

• • •

Nieuws uit groep 1/2 B De studietuin Belangrijke data

Beste ouders Ik hou het kort dit keer. In deze nieuwsbrief weer veel informatie over veel uiteenlopende onderwerpen. Ik wens groep 8 de komende week heel veel sterkte toe met de eind cito toets. Het zijn dinsdag, woensdag en donderdag spannende dagen. Ik vraag iedereen daar op de bovenste verdieping rekening mee te houden. Ook graag aandacht voor het stukje over “Te laat komen”. De komende weken staan er weer activiteiten op het programma. Naast alle culturele activiteiten voor sommige groepen staat de talentenjacht voor de deur op 21 februari, wordt er een zeer leuke thema avond georganiseerd op 4 maart, de KOM gesprekken worden weer gevoerd (Kind-Ouder-Medewerker) en komt er op 7 maart weer een inloopochtend aan waar jullie als ouders mee kunnen doen in de groep vaan jullie kind. Tot slot nog even de aandacht voor 2 punten: Er mogen geen honden in de school. Wij vragen de ouders die hun hond meenemen deze aan te lijnen buiten de school. Ook zien wij regelmatig ouders rokend op het ‘schoolplein’. Natuurlijk weten wij dat het openbaar terrein is voor onze school, maar in het kader van ‘het goede voorbeeld’ zien wij toch liever dat die sigaret in het pakje blijft. Veel leesplezier, Otto Vrijhof, directeur

Let op: (H)eerlijk onderwijs op de Schreuderschool. Thema avond 4 maart. Regel een oppas en kom allemaal!!!

Te laat komen Er zijn nog steeds veel ouders die hun kinderen te laat naar school brengen. Als je om 09.00 uur voor de deur staat komt jullie kind na 9 uur in de groep. Dan zijn de lessen al begonnen en wordt de les onnodig verstoord. Zoals jullie weten is dit niet de eerste keer dat dit bericht in de nieuwsbrief verschijnt. Het probleem is kennelijk nogal hardnekkig. Daarom is er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Zij wil ons graag helpen. Binnenkort zal er dus rond 09.00 uur een actie vanuit de leerplicht plaatsvinden op onze school. Wie weet lost hiermee het probleem op.


2

Thema avond 4 maart

Let op: De KOM gesprekken vinden plaats in de weken van 17 februari en 3 maart!! Talentenjacht Op 21 februari is er een “Talentenjacht”. Veel kinderen zijn al druk aan het oefenen. De bedoeling is, dat de kinderen (alleen degene die durven/ willen) zelf een act bedenken en deze thuis zoveel mogelijk oefenen. U kunt denken aan een liedje, een dansje, of een goochel act. Ga zo maar door. In hun eigen klas wordt op 14 februari een voorronde gehouden. Per klas gaat er 1 act door naar de finale op vrijdag 21 februari. Deze zal worden gehouden in de gymzaal vanaf ongeveer 13.45 uur en duren tot 15.00 uur. U bent als ouder van harte welkom! Let op: (H)eerlijk Wij hopen op een gezellige en inspirerende middag vol talenten! Voorschriften om de talentenjacht soepel te laten verlopen: • De leerlingen zitten bij hun eigen leerkracht en klas. • De stoelen zijn voor de leerlingen, wilt u daar rekening mee houden? • De ouders zitten (indien er stoelen zijn)/ staan achter in de zaal.

onderwijs op de Schreuderschool. Thema avond 4 maart. Regel een oppas en kom allemaal!!!


3

• •

De gymzaal mag niet met schoenen worden betreden (graag langs de rand neerzetten) Er worden foto's gemaakt. Als u foto's wil maken van uw eigen kind, wilt u daarna dan teruggaan naar uw plek achter in de zaal? • Na afloop van de talentenjacht gaan de kinderen met de leerkracht mee terug naar hun eigen klas, om daar hun schoenen aan te trekken. Juf Olga

Resultaten tevredenheidsonderzoek onder ouders september/oktober 2013. De Schreuderschool vindt het belangrijk om open en helder te communiceren met ouders, kinderen en medewerkers. We streven naar een optimaal schoolklimaat waarin iedereen zich thuis voelt. Dat gaat niet vanzelf. Daar dragen we allemaal op onze beurt een steentje aan bij. In september/oktober van het afgelopen jaar hebben alle ouders kunnen deelnemen aan het online tevredenheidsonderzoek. 73 ouders namen de tijd om de vragenlijst te beantwoorden. We willen graag alle ouders bedanken die hun ervaringen en ideeën hebben willen delen. Jullie hebben een grote bijdrage geleverd aan de algemene beeldvorming over de school, het onderwijs, de sfeer en praktische zaken. Belangrijkste bevindingen: Ouders (en kinderen) zijn tevreden over de Schreuderschool, omdat: • Een 7,8 het rapportcijfer is dat onze school krijgt (niemand geeft een onvoldoende) • Alle kinderen de school als leuk (37%) of erg leuk (63%) ervaren en het naar de zin hebben in hun eigen groep • Kinderen voldoende leren en begeleiding krijgen volgens de ouders • Ouders zeer waarschijnlijk de school aanbevelen aan en ander • Er voldoende communicatie is naar ouders toe • Ouders kiezen voor Instituut Schreuder vanwege: 1. sfeer, 2, nabijheid, 3. de grootte, 4. zorg & aandacht kind 5. de kinderen en ouders zelf. Toch is er een aantal aandachtspunten: Onderwijs: 1. Naast de standaardvakken zou er meer aandacht mogen zijn voor extra vakken. 2. Ouders geven aan dat goedlerende kinderen niet altijd voldoende uitgedaagd worden en dat probleemgedrag soms te laat (of te weinig) wordt aangepakt. Communicatie: 1. Niet alle (persoonlijke) mededelingen worden tijdig ontvangen. 2. Facebook is niet voor alle ouders een ideaal communicatiemiddel. 3. Het bestuur, MR & OR zouden meer zichtbaar mogen zijn. Resultaten en vervolg De resultaten zijn in te zien via Facebook > Documenten > Resultaten tevredenheidsonderzoek Ouders of kun je opvragen per mail. Het team en het bestuur gaan de komende maanden verder aan de slag met de bevindingen van het onderzoek. We zullen een aantal zaken op korte termijn aanpakken en andere punten meenemen in de meerjarenplannen.


4

Aan de slag… Het gemis van een ‘gewone’ website kwam als belangrijk punt naar voren uit het tevredenheidsonderzoek. We zijn daarom al snel gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website! We hopen in het voorjaar een verfrissende, professionele en sfeervolle website te lanceren. Daarover horen jullie binnenkort meer. Hebben jullie vragen of opmerkingen over de resultaten, neem dan contact op met Carla Van Lier (bestuurslid Communicatie & Marketing) via cgjvanlier@gmail.com. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Instituut Schreuder

Nieuws uit groep 1/2 B Al vanaf begin januari zijn de kleuters bezig met het thema “Winter”. Buiten dat het jaargetijde nou eenmaal zo heet, valt dat toch verder nergens aan te merken. We hebben er daarom voor gekozen met name over winterkleding te werken. De kinderen hebben sjaals met elkaar vergeleken in lengte en breedte, ze hebben winterkleding geteld en in een grafiek gezet. Omdat er op het museumplein wel geschaatst kon worden, hebben we schaatsjes gevouwen. Volgende week zullen we volop aandacht besteden aan de voorbereiding van ons bezoek aan het Concertgebouw. De kinderen nemen 17 februari actief deel aan het programma “Kleutersynfonietta”. Ze mogen dan zwaaien met sterrenstofdoekjes en zingen mee met enkele liedjes. In de klas hebben we al besproken hoe een altviool, viool, cello en contrabas er uitzien. Maar dan zullen ze deze instrumenten ook in het echt zien! We hebben er zin in! Vorige week hebben de kinderen crea-middag gehad. Deze middag stond geheel in het teken van “het koken”. Door de hele school werd er flink gekokkereld. In onze klas werden de meest aparte creaties (gezonde spiesjes met uitgestoken vormpjes van kaas, wortel, komkommer, geroosterd brood) vol smaak opgepeuzeld. Als toetje vormpjes uit pannenkoeken met aardbeien en slagroom. De juf had enorme kramp in haar voet en riep: “Au, kramp in m'n voet!” Jada, die net een broertje heeft gekregen, riep toen: “Mijn broertje heeft ook kramp, maar dan in z'n buik”.

Let op: (H)eerlijk onderwijs op de Schreuderschool. Thema avond 4 maart. Leuke en informatieve workshops, heerlijke en eerlijke koffie! Regel een oppas en kom allemaal!!!


5

De Studietuin PROFESSIONELE BIJLES EN HUISWERKBEGELEIDING VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Beste ouders/verzorgers, Bent u op zoek naar goede (en betaalbare) bijles in de buurt van de Schreuderschool? Dan staan wij graag voor u klaar! De Studietuin is een bijles- en huiswerkbegeleidingsinstituut, dat is gevestigd op de Derde Weteringsdwarsstraat (centrum; en de Korte Schimmelstraat, Oud-West). Wij bieden begeleiding op maat en gaan met uw kind terug in de stof. Daarnaast bestaan de groepjes uit maximaal 2 leerlingen per begeleider, waardoor er veel één-op-één begeleiding is. Verder kunt u, door middel van ons online registratiesysteem, thuis meelezen met wat uw kind in de bijles heeft gedaan en wat ons die week is opgevallen. Naast veel contact met de ouders houden wij ook graag de school op de hoogte van de inhoud en effectiviteit van de bijlessen. Wanneer u verder nog vragen heeft, horen wij dat graag! De Studietuin Let op: (H)eerlijk t. 020-8451 444 onderwijs op de e. basisschool@destudietuin.nl w. www.destudietuin.nl Schreuderschool.

Belangrijke data 10 februari 11 t/m 13 februari 21 februari ’14 22 februari t/m 2 maart 4 maart 7 maart 8 maart 10 maart 12 maart 14 maart 17 maart 18 maart

Bestuursvergadering CITO eindtoets voor groep 8 Talentenjacht Voorjaarsvakantie Thema avond (H)eerlijk onderwijs op de Schreuderschool Aanvang 19.45 uur Inloopochtend voor alle ouders vanaf 09.00 uur Volgende nieuwsbrief Bestuursvergadering Studiedag, alle kinderen zijn vrij van school Crea middag Vergadering MR en OR Veergadering werkgroep ouderbetrokkenheid

Bestuursleden:

• • •

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT Cornelie Goede: Secretaris Jan-Chris Lefering: Penningmeester Bart van Tuinen: Juridische zaken Carla van Lier: Communicatie en Marketing Tamara Meiling: P&O

Anja van Andel: onderwijs

• •

Thema avond 4 maart. Regel een oppas en kom allemaal!!!

MR ouderleden: Martijn Winnen: Voorzitter Wybe van Wijngaarden: Vicevoorzitter Vacature: Secretaris MR teamleden: Nancy van Geene (groep 8) Liesbeth Feilzer (groep 3) Yke te Wechel

Ouderraad: Femke Giese- de Boer: voorzitter Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

Nieuwsbrief 08-02-2014  
Advertisement