Graduation 6 – School of Form catalogue

Page 1

6

2019/2020

Graduation

6

2019/2020

Graduation


↪ Kim jesteśmy

↪ Who we are

4


School of Form to kierunek Wzornictwo na Wydziale Projektowania Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W latach 2011–2020 School of Form działała jako Katedra Projektowania w poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS, dotychczas dyplomy obroniło 327 absolwentów. Studia trwają 4 lata, a po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Nad unikalnym programem nauczania, który łączy elementy edukacji projektowej i humanistycznej, pracował zespół ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, mentorki School of Form, ekspertki w zakresie przewidywania trendów w designie, wieloletniej szefowej Design Academy Eindhoven i dziekan Hybrid Design Studies w Parsons New School of Design w Nowym Jorku. Wszystkie zajęcia mają formułę otwartych, interaktywnych warsztatów. Studenci uczą się projektować przedmioty, przestrzenie i stroje, ale też procesy, usługi i postawy. Używają technik rzemieślniczych i nowych technologii, samodzielnie wykonują swoje prace, uczą się też, jak je zaprezentować. Mają do dyspo­zycji

School of Form is another name for the Design study program offered by the Faculty of Design at SWPS University in Warsaw. From 2011 to 2020, School of Form operated as the Department of Design at SWPS University in Poznań. Our unique program of study, which combines elements of design and humanities, has been developed by a team of experts lead by Lidewij Edelkoort, a renowned trend forecaster, former Director of the Design Academy Eindhoven, and Dean of Hybrid Design Studies at the Parsons New School of Design in New York. After four years of study, students graduate with a Bachelor’s degree. So far, 327 graduates have gained university diplomas at School of Form. We teach in small groups and classes are conducted in the form of open and interactive workshops. Students learn to design not only objects, spaces, and garments, but also processes, services and attitudes. They have an opportunity to practice traditional arts and crafts techniques and apply new technologies. They develop their projects independently, and learn how to present them. Students have

profesjonalnie wyposażone, nowoczesne pracownie: krawiecką, komputerową, foto-wideo, ślusarnię, stolarnię, warsztat ceramiczny, pracownię sitodruku i pracownię narzędzi cyfrowych wyposażoną w roboty i drukarki 3D. School of Form współpracuje z polskimi i światowymi projektantami. Wykładowcy są praktykami i ekspertami pracującymi dla najlepszych marek oraz firm z różnych branż. Jednym z najistotniejszych elementów strategii kształcenia w School of Form jest połączenie – już na wczesnym etapie projektowym – nauki rzemiosła i humanistyki z biznesem. Współpraca z poważnymi partnerami biznesowymi, którzy wspierają rozwój studentów, a także oferują im staże w swoich przedsiębiorstwach, to również znak rozpoznawczy School of Form. Studenci odbywają praktyki w krajowych i zagranicznych studiach projektowych, firmach produkcyjnych oraz warsztatach rzemieślniczych w zależności od wybranego przez siebie profilu.

access to professionally equipped modern workshops, including: the sewing, metalwork, and woodworking workshops, a computer room, photo-video, pottery, and screen printing studios as well as a digital workshop equipped with robots and 3D printers. School of Form collaborates with designers in Poland and around the world. Our teachers include practitioners and experts, who also work for the best brands and companies in many different industries. One of the key elements of School of Form’s education strategy is combining, at an early stage, practical art and craft skills with humanities and business competencies. Collaboration with business partners, who support the development of our students and offer them internships at their companies, is also our trademark. Students have an opportunity to secure internships at design studios in Poland and abroad, in manufacturing companies or artisan and craft studios, depending on the selected specialization.

5


Obyś żył w ciekawych czasach – to ironiczne życzenia nawiązujące do chińskiego powiedzenia. Bazują one na przekonaniu, że na ogół chcemy żyć w czasach spokoju i normalności, a nieprzyjaciołom powinniśmy życzyć trudów czasu przełomu i kryzysu. Niemal każde przysłowie to nieco upro-szczone, ale trafne obserwacje życiowe. Projektanci, artyści, ludzie sztuki cechują się niezwykłą wrażliwością i umiejętnością zmiany perspektywy. W czasach normalności przypominają nam o jej umowności, w czasach kryzysu i zmiany widzą rzeczy niedostrzegalne. Dla projektantów każdy czas jest ciekawy. Drodzy absolwenci School of Form, rozpoczynaliście swoje studia w innej rzeczywistości, kiedy nie spodziewaliśmy się pandemii, która zdefiniuje nasze życie na kolejne miesiące czy nawet lata, zmieni świat naszych przyzwyczajeń, pragnień i wrażliwość. Przez swoją twórczość i kreatywność możecie pomóc nam żyć w każdym czasie – kryzysu i normalności. Otrzymaliście wszechstronne artystyczne, społeczne i humanistyczne wykształcenie, pomocne w ścieraniu się z „nową normalnością” i dokonywaniu jej transformacji. Wierzę, że Wam się to uda. Jeśli nie Wam, to komu?

“May you live in interesting times” is a wish that refers to a Chinese proverb. It means that people usually want to live in peaceful and ordinary times, while they wish struggles and hardships, resulting from significant changes and crises, on their enemies. Almost all proverbs contain somewhat simplified, yet apt life observations. Designers, artists, and members of the artistic community usually posses special sensibility and the ability to change their perspective. During normal times, they remind us that order is illusory, while in crisis and change artists see the imperceptible. For designers, everyone is interesting. Dear graduates of School of Form, you began your studies in a different reality, when nobody expected a pandemic that was to redefine our lives for the upcoming months, and even years, and change our habits, desires, and sensibility. Through your art and creativity, you can always make our lives better – in crises and in normality. You have received a comprehensive, artistic, social and humanistic education, which will help you face and transform “the new normal”. I believe that you can do it! If not you, then who?

6


↘ Roman Cieślak Rektor Uniwersytetu SWPS Rector of SWPS University

Otrzymaliście wszechstronne […] wykształcenie, pomocne w ścieraniu się z „nową normalnością” i dokonywaniu jej transformacji. Wierzę, że Wam się to uda. Jeśli nie Wam, to komu?

You have received a comprehensive . . . education, which will help you face and transform “the new normal”. I believe that you can do it! If not you, then who? 7


↪ Spis treści

8

↪ Table of contents


5 → Kim jesteśmy Who we are 6

słowo od Rektora Uniwersytetu SWPS a word from the Rector of SWPS University

11 → Projekty dyplomowe Graduation Projects 12 słowo od Dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie — a word from the Dean of the Faculty of Design in Warsaw

16 → Patrycja Kolinka* 20 → Sophie Welsch 22 → Zuzanna Koszewska 24 → Karolina Domańska 28 → Aliaksandra Filipchyk 30 → Filip Til 32 → Viktoriia Chypurko 34 → Ignacy Borkowski 36 → Dobrochna Witczak* 40 → Yulia Bulat 42 → Katarzyna Nowaczyk 44 → Katarzyna Dobrzyńska* 48 → Marta Tomaszewska 50 → Claudia Görlitz 52 → Myroslava Gladenka 54 → Maria Róża Cielecka 56 → Darya Pedorenko 58 → Natalia Połom 60 → Bartosz Brylewski* 64 → Natalia Siódmak-Ryczkowska* 68 → Magdalena Gembala 70 → Daryna Bovtoniuk* 72 → Magdalena Łata 74 → Mikołaj Thal 76 → Kateryna Stovba

80 → Tomasz Dutka 84 → Jan Grabowski 86 → Joanna Mędrzak 90 → Viktoriia Baran* 92 → Yue Qiu 94 → Aleksandra Molis 96 → Wiktoria Stroisz & Weronika Strzelczyk 100 → Jacek Dajewski 102 → Wanqi Du* 106 → Kamil Nowicki 108 → Anna Kavouras 110 → Maryna Mordvianyk 112 → Joanna Nowacka

115 → Projekty z partnerami biznesowymi Projects Completed in Cooperation with Business Partners 117 słowo od Dyrektor operacyjnej School of Form w Poznaniu — a word from the Operations Director of School of Form in Poznań

119 → Finsa 123 → Arctic Paper 127 → Schattdecor 131 → IKEA 135 → Poli

139 → Absolwenci Alumni

78 słowo od Dziekana Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu — a word form the Dean of the Faculty of Psychology and Law in Poznań

* Wyróżnienie – with Distinction 9


10


Projekty dyplomowe

Graduation Projects

11


To ostatni katalog prezentujący prace dyplomowe studentów School of Form z Poznania. Tak miało być – przygotowywaliśmy się do przeprowadzki do Warszawy przez dwa lata. Ale poza tym wszystko poszło inaczej. Ach, cóż to był za rok, chciałoby się powiedzieć. Planowaliśmy pożegnać Poznań i szóstą kohortę naszych absolwentów z przytupem. Urządzić, jak co roku, uroczysty tydzień obron prac, zakończyć go pokazem mody i wernisażem wystawy. Wydarzenia miały być spektakularne i niezapomniane. Potem chcieliśmy powtórzyć je w Warszawie, na powitanie. Poznań miał zatęsknić za nami od razu, a Warszawa – pokochać od pierwszego wejrzenia. Tak miało być, jednak w marcu 2020 r. przyszedł COVID-19 i musieliśmy zweryfikować nasze plany. Robimy to do tej pory, jak wszyscy. Najpierw musieliśmy zrezygnować z tygodnia obron prac. W marcu, z dnia na dzień, zam­knęliśmy warsztaty. Mogliśmy je ponownie otworzyć dopiero pod koniec maja. Wydłużyliśmy czas na przygotowanie dyplomów do końca września. Zamknięta z powodu COVID-u przestrzeń opustoszała, a odwiedzana ponownie przez nielicznych studentów, którzy kończyli swoje praktyczne zajęcia i prace nad dyplomami, nie była już tą samą tętniącą życiem społecznością ani tym samym miejscem. Studenci stracili rytm pracy i kontekst wzajemnego wsparcia. Nie tak wyobrażaliśmy sobie pożegnanie ze szkołą w Poznaniu. Jestem dumna, bo mimo wszystkich przeciwności studenci przygotowali mądre i piękne prace. I jest mi przykro, że możemy je oglądać tylko na obrazkach. Mieliśmy nadzieję pokazać wystawę jesienią, lecz pandemia cały czas była krok przed nami. Nie tracimy wiary, że te prace ujrzą światło dzienne, razem z dyplomami siódmego rocznika absolwentów. Wierzymy, że będziemy jeszcze projektować wystawy. Warszawa przyjęła nas wspaniale: nowy budynek i kontekst, nowi studenci. School of Form, kierunek Wzornictwo, stał się zalążkiem nowego Wydziału Projektowania. Zyskaliśmy inne przestrzenie, pracownie, możliwości i ludzi. O tym jednak będę pisać w kolejnych latach. Dziękuję wszystkim, którzy w Poznaniu tę szkołę budowali: założycielom za wyobraźnię i zaufanie, poznańskiej Filii Uniwersytetu SWPS za nieskończoną cierpliwość i wyrozumiałość, dyrektorom operacyjnym za odwagę zasiadania na najgorętszym krześle w uczelni, a szczególnie Kasi Barcińskiej, która tę funkcję piastowała najdłużej i wbrew własnemu interesowi przygotowała naszą przeprowadzkę do Warszawy. Dziękuję zespołowi, wspaniałym projektantom i badaczom, którzy razem ze mną kształtowali program i wypełnili go treścią. A najbardziej dziękuję studentom, bo to o nich, o Was w tym wszystkim chodzi. W którymś z poprzednich katalogów pisałam, że School of Form to przygoda. I za nią wszystkim Wam dziękuję. Zostańcie w kontakcie.

12


Jestem dumna, bo mimo wszystkich przeciwności studenci przygotowali mądre i piękne prace. ↘ Agnieszka Jacobson-Cielecka Dziekan Wydziału Projektowania

13


This is the last catalogue presenting graduation projects of our students from School of Form in Poznań. This is how it was supposed to be – we had been preparing for the move to Warsaw for two years. However, apart from the move, everything else turned out differently. One could say: ‘Oh, what a year it was!’. We planned to say goodbye to Poznań, and to the sixth cohort of our alumni, with a bang. As every year, we planned to organize a week-long celebration of our students’ graduation projects that would culminate in a fashion show and a vernissage. We wanted the events to be spectacular and unforgettable. Then, we wanted to repeat them in Warsaw, as a welcome gesture. Poznań was supposed to miss us immediately, and Warsaw – fall in love with SOF from the first sight. This is how it was supposed to be. However, in March 2020, COVID-19 surprised us all and we had to modify our plans. We have been doing it to this day, just as everyone else. To start with, we had to forego the thesis defense week. In March, overnight, we closed our workshops. By the time we could open them again, it was late May. We extended the time for students to work on their graduation projects until the end of September. The space, closed due to the pandemic restrictions, became empty and void. Despite the presence of a few students who were completing their practical classes and finishing their graduation projects, the School was no longer the vibrant and full of life community nor the same place. Students lost their work rhythm and the context of mutual support. This was not how we had imagined our farewell to the School in Poznań. I am proud, because despite of all these challenges, students produced clever and beautiful projects, and I am sad that we can see them only in the form of pictures. We had hoped to launch the exhibition last fall, but the pandemic had been constantly one step ahead of us. We are still hopeful that these projects will see the light of day together with the works of our 7th class of graduates. We believe that the day will come when we design new exhibitions. Warsaw welcomed us with open arms: a new building, new context, and new students. School of Form, or the Design program, has become the nucleus of the new Faculty of Design. We have gained different spaces, workshops, opportunities, and people. I will write about this in the upcoming years. I would like to thank everyone, who has built this School: the founders – for imagination and trust, the SWPS University’s Faculty of Psychology and Law in Poznań – for endless patience and understanding, Directors of Operations – for the courage required to sit on the hottest seat at the University, and especially, I would like to thank Kasia Barcińska who held this post for the longest time, and against her own interest organized our move to Warsaw. I would like to thank the whole team, the wonderful designers and researchers who, together with me, developed the program and filled it with meaning. But most of all, I would like to thank the students, because this is all about you, and all of this is for you. In one of the previous catalogues I wrote that School of Form is an adventure. And this is what I am grateful for, to all of you. Stay in touch.

14


fot o iór . Zo sia Zija and Jacek P

↘ Agnieszka Jacobson-Cielecka Dean of the Faculty of Design in Warsaw

I am proud, because despite of all challenges, students produced clever and beautiful projects.

15


↪ Patrycja Kolinka

Fashion Design

✓ Dziedzictwo

Inspiracją dla projektantki stały się kobiety, reprezentantki 5 plemion – ich twarze, noszone maski oraz takie znaki na skórze, jak tatuaże i blizny, oznaczające przynależność. Zakładając, że ubrania są komunikatem, autorka przez swoją kolekcję przekazuje informacje o dziedzictwie i historii oraz tworzy swoisty kod plemienny. Szczególne znaczenie przypisuje masce, odnoszącej się do tożsamości człowieka – jej budowania, odkrywania i zasłaniania.

✓ Legacy

The designer was inspired by women from five tribes – their faces, masks, and markings on skin, such as tattoos and scars that denote belonging. Assuming that clothes are a message, through her collection, the designer conveys information about heritage and history, and develops a tribal code of sorts. For her, masks carry a special significance that refers to human identity, its creation, discovery and hiding.

16

Promotorki — Thesis Advisors Joanna Wawrzyńczak Anita Basińska

Praca dyplomowa Dziedzictwo. Tożsamość. Maska. Thesis Legacy. Identity. Mask.


17


18


19


↪ Sophie Welsch Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Krzysztof Łukomski Ewa Klekot

Mitologia słowiańska budzi ostatnio coraz większe zainteresowanie. Badając fora społecznościowe, projektantka dostrzegła niepokojącą próbę wykorzystania mitów w ideologii ruchów nacjonalistycznych jako pretekstu do szerzenia ksenofobii i nienawiści. Autorka zaprojektowała więc komiks, którego główni bohaterowie – Chłopiec i Nawka – walczą z demonem chaosu i nienawiści, usiłując osłabić jego oddziaływanie. Komiks jest skierowany do szerokiego grona czytelników i narysowany został w trzech stylach odpowiadających różnym rzeczywistościom, w jakich rozgrywa się akcja.

20

Praca dyplomowa Dziecko i Nawka. W poszukiwaniu Kamienia Thesis A Child and Nawka. In the Search of a Stone

Recently, Slavic mythology has been gaining in popularity. Researching online communities, the designer noticed a worrying trend of using mythology in nationalistic ideology as a pretext for sharing xenophobia and hate. Therefore, she designed a comic book, where the main characters, a Boy and Nawka, fight the demon of chaos and hate, and try to diminish his power. The comic book is addressed to a wide range of audience and it is drawn in three different drawing styles that reference different realities of the story.


21


↪ Zuzanna Koszewska Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Marcin Matuszak Dawid Wiener

Praca dyplomowa Archives of the future. Scenariusze rozwoju sztucznej inteligencji Thesis Archives of the Future. Scenarios of artificial intelligence development

✓ Archives of the future Archiwa przyszłości są publikacją, która przeprowadza czytelnika przez cztery alternatywne scenariusze rozwoju sztucznej inteligencji, a to, którym z nich będzie podążał, zależy od odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie opowieści. Możliwość spojrzenia na prawdopodobne skutki naszych decyzji daje szansę na oswojenie się z przyszłością i refleksję nad przyszłymi decyzjami.

22

Archives of the Future leads readers through four alternative scenarios of artificial intelligence development, and the path the readers take depends on the answers they give to questions that appear in the story. A possibility to see potential results of one’s decisions provides an opportunity to get accustomed to the future and to reflect on one’s future decisions.


23


↪ Karolina Domańska Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Honza Zamojski Monika Rosińska

24

Praca dyplomowa Badanie relacji z rzeczami w kontekście filozoficznym Thesis Researching a relationship with objects in a philosophical context

✓ Kiedy rzeczy stają się czymś więcej

✓ When Things Become Something More

Inspiracją dla projektu były relacje z rzeczami. Za pomocą fotografii autorka postanowiła opowiedzieć historię obiektów. Wybierając je, poszukiwała niecodziennych form przełożenia tych historii na estetykę. Eksperymentowała z kolorem i organizacją przedmiotów w przestrzeni. Najbardziej istotną częścią pracy stał się sam proces poszukiwań znaczeń przedmiotów. Na stojące przed obiektywem kolekcje autorka spoglądała jak na kombinacje różnych sił: historii właścicieli, równoległej historii ich przedmiotów, osobistych odniesień, skojarzeń i refleksji.

The project was inspired by relationships with objects. Using photography as a medium, the designer decided to tell the story of lenses. Choosing different lenses, she searched for unusual forms of transferring these stories into esthetics. She experimented with color and placement of objects in space. The core part of the project turned out to be the process itself – the process of searching for the meaning of objects. The designer viewed the collections in front of her lens as combinations of various powers: the history of their owners, the parallel history of the objects themselves, personal references, connotations, and reflections.


25


26


27


✓ Home. Stories of movement ↪ Aliaksandra Filipchyk 28

Inspiracją do stworzenia projektu były doświadczenia autorki związane z przeprowadzką na okres studiów do Polski, a następnie do Holandii. Oszołomiona dużą liczbą ludzi różnych narodowości wokół siebie, zastanawiała się, w jaki sposób budują oni swój nowy dom z dala od ojczyzny. W efekcie autorka stworzyła książkę z historiami emigrantów z Polski, Francji, Turcji, Ukrainy, Rosji, Nowej Zelandii, Grecji, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Filipin i Indonezji, którzy obecnie mieszkają w Amsterdamie. Opowieści ilustrowane są zdjęciami bohaterów oraz wnętrzami ich mieszkań. Projekt zwraca uwagę na postępującą mobilność oraz problem nietolerancji i ksenofobii.

The designer was inspired by her move to Poland to study at the university, and a subsequent move to the Netherlands. Overwhelmed by the variety of different nationalities, she wondered how these people built their homes away from their own countries. Her research resulted in a book that tells stories of immigrants from Poland, France, Turkey, Ukraine, Russia, New Zeeland, Greece, Columbia, Great Britain, the Philippines, and Indonesia, who currently live in Amsterdam. The stories are accompanied by photos of the immigrants and their homes. The project brings attention to the phenomenon of growing mobility and the problem of intolerance and xenophobia.

Communication Design

Praca dyplomowa — Thesis Home. Stories of movement

Promotorzy — Thesis Advisors Honza Zamojski Mateusz Falkowski


29


↪ Filip Til Domestic Design Promotorki — Thesis Advisors Małgorzata Malinowska Ewa Klekot Czechy — Czech Republic

Praca dyplomowa Pamiątki Epoki Plastiku Thesis Relics from the Plastic Era

Niemcy — Germany

✓ Pamiątki Epoki Plastiku Statystyczny obywatel Unii Europejskiej zużywa 200 torebek foliowych rocznie, czyli aż 4 kg tworzywa sztucznego. Projekt powstał, by edukować, uświadamiać i wyrażać protest przeciwko zaśmiecaniu środowiska naturalnego. Praca składa się z obiektów – pamiątek wykonanych z plastiku oraz z kalendarza foliowego. Pokazuje on, jak w różnych częściach Europy traktowane są foliowe torby i uświadamia, że powinniśmy uczyć się postaw proekologicznych od siebie nawzajem oraz wspierać się w rozwiązaniu wspólnego problemu.

✓ Relics of Plastic Era Statistically, citizens of the European Union use 200 plastic bags per person per year, which amounts to 4 kilograms of plastic. The aim of the project is to educate and raise awareness about the problem, and to protest this practice. The project consist of objects – souvenirs made of plastic and a calendar made of foil. It also shows how different parts of Europe approach the problem of plastic bags and points out that we should learn from each other and support each other in finding solutions to the common problem.

30


Belgia — Belgium

Holandia — The Netherlands

Hiszpania — Spain

Włochy — Italy

Litwa — Lithuania

Szwecja — Sweden

Wielka Brytania — United Kingdom

Finladnia — Finland

Polska — Poland

31


↪ Viktoriia Chypurko Domestic Design

✓ ONI

Promotorzy — Thesis Advisors Arkadiusz Szwed Ewa Klekot

32

Dlaczego chcemy wyglądać w określony sposób, poddajemy się narzuconym kanonom piękna i jesteśmy nieustannie niezadowoleni ze swego wyglądu? ONI to kolekcja biżuterii powstała na podstawie przeprowadzonych przez projektantkę wywiadów oraz analizy tekstów antropologicznych i socjologicznych związanych z kulturowym kształtowaniem ciała i definicją piękna. Biżuteria ma poprawiać samopoczucie odbiorcy przez dostosowanie jego wyglądu do przyjętych przez społeczeństwo oczekiwań.

Praca dyplomowa Dopasowanie się do normy społecznej Thesis Adjusting to social norms

Why do we pursue a specific look? Why do we submit to the imposed canons of beauty and are constantly unhappy with the way we look? ONI (THEY) is a jewelry collection that was created based on data from interviews and analysis of anthropological and sociological texts, related to a culturally-conditioned body images and definitions of beauty. The jewelry helps to improve self-esteem of users by aligning their look with the current social expectations.


33


✓ Perscentalize Me ↪ Ignacy Borkowski 34

W wielu dziedzinach życia można zaobserwować systematykę i złożoność charakterystyczną dla algorytmów. Autor projektu założył, że nawet tak skomplikowany byt jak człowiek może przybrać formę algorytmu i stać się obiektem. Perscentalize Me jest abstrakcyjną reprezentacją osobowości użytkowników. Obiekty stworzone na podstawie danych z kwestionariuszy za pomocą zróżnicowanych kształtów pokazują subtelne różnice w osobowości każdego użytkownika.

In many areas of life, we can observe a certain systematization and complexity characteristic of algorithms. The designer’s assumption was that even a complex organism such as a human being may take on a form of an algorithm and become an object. Perscentalize Me is an abstract representation of users’ personality. Different shapes of packaging, created based on data provided in a survey, show subtle differences in personalities of various users.

Domestic Design Promotorzy — Thesis Advisors Arkadiusz Szwed Mateusz Falkowski

Praca dyplomowa Personalizowane opakowania na butelki perfum Thesis Personalized packaging for perfume bottles


35


↪ Dobrochna Witczak Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Honza Zamojski Monika Rosińska

36

Praca dyplomowa Obraz i słowo. Ilustracja w książce artystycznej Thesis Picture and word. Illustration in art books.

✓ Lądowanie na Księżycu

✓ Moon Landing

Naturalnym środowiskiem ilustracji są książki dla dzieci, ale spotykamy je niemal wszędzie – na ulicach, w sklepach, wiadomościach czy mailach. Dlaczego więc nie zastosować ilustracji w książkach dla dorosłych? Lądowanie na księżycu wchodzi w dialog z konwencją książki artystycznej. To zbiór opowiadań dla dorosłych autorstwa Pauliny Adamczyk. W publikacji tej język wizualny funkcjonuje na równi z warstwą tekstową.

Children’s books are a natural place for illustration, but apart from such books, illustration is present almost everywhere – on the streets, in stores, in e-mails, and in the news. If so, why not use illustration in books addressed to adults? Lądowanie na księżycu (Moon Landing) challenges the convention of an art book. It is a collection of short stories for adult readers, written by Paulina Adamczyk. The visual language has the same status in the book as does the text.


37


38


39


↪ Yulia Bulat Fashion Design Promotorki — Thesis Advisors Joanna Wawrzyńczak Beata Wilczek

Praca dyplomowa KOMPOT. Kolekcja i tekstylia z bioplastiku Thesis KOMPOT. A collection and fabrics made of bioplastic

✓ KOMPOT Moda i przemysł spożywczy mają ze sobą zaskakująco wiele wspólnego. Mogą się nawzajem inspirować, trapią je podobne problemy związane z nadprodukcją odpadów i zanieczyszczeniem środowiska. Autorka postanowiła swój projekt… ugotować w garnku, by opowiedzieć o różnorodności biodegradowalnych materiałów i naturalnych barwników. Eksperymentowała z bioplastikiem, kolorem, teksturą, a także kształtem ubrań. Stworzyła portfolio z próbkami materiałów biodegradowalnych oraz zaprojektowała kolekcję ubiorów złożoną z pięciu sylwetek.

40

The fashion and the food industries surprisingly have a lot in common. They can inspire each other and they are fraught with similar problems related to overproduction of waste and pollution of the environment. The designer decided to…cook her project in a pot to tell a story about a variety of biodegradable materials and natural dyes. She experimented with bioplastic, color, texture, and silhouettes of garments. She created a portfolio with samples of biodegradable fabrics and designed a 5-sillhouette collection.


41


✓ The Body ↪ Katarzyna Nowaczyk 42

Kolekcja The Body to forma komentarza do wyidealizowanego w mediach wizerunku ciała. Materiały użyte w projekcie mają elastyczne i transparentne właściwości, dzięki którym można podejrzeć, jak prezentuje się ciało podczas wykonywanego ruchu, jakie budują się napięcia i zaokrąglenia między ciałem a tkaniną.

The Body collection is a form of commentary on the idealized body image present in the media. Materials used in the project are elastic and transparent, which allows people to glimpse how a body looks like while moving, and what tensions and curvatures occur between the body and the fabric.

Fashion Design

Praca dyplomowa Idealnie „niedoskonałe” ciało, kolekcja pięciu sylwetek

Promotorki — Thesis Advisors Joanna Wawrzyńczak Anita Basińska

Thesis Ideally “imperfect” body, a collection of 5 silhouettes


43


✓ MUSCHI ↪ Katarzyna Dobrzyńska 44

Zachodnia kultura rozdzieliła ducha i ciało, kierując je przeciwko sobie, a wartość kobiety mierzona jest dziś jej atrakcyjnością fizyczną. MUSCHI – zestaw ceramicznych „eksploratorów ciała” – pomaga kobietom w ponownym połączeniu z archetypem kobiecości. Neutralny w formie, pozwala samej użytkowniczce wypełnić się znaczeniem przez doświadczanie zmysłowe. Każdy z elementów zestawu umożliwia masaż różnych stref erogennych. Gładka powierzchnia i organiczne kształty są delikatne dla ciała. Przedmioty można schłodzić w lodówce lub ogrzać w dłoniach.

The Western culture has separated the spirit and the body, juxtaposing them against each other. In this culture the female beauty is evaluated based on physical appearance. MUSCHI – a set of ceramic “body explorers” helps women to reunite with the archetype of femininity. Neutral in their form, the objects allow the user to fill herself with meaning, trough sensual experience. Each element in the set is designed to massage different erogenous zones. The smooth surface and organic shapes provide a delicate touch. The objects may be cooled in the fridge or warmed up by holding in one’s hands.

Product Design

Praca dyplomowa Samomiłość. Ku wolności kobiecego ciała

Promotorzy — Thesis Advisors Michał Piasecki Agata Kiedrowicz

Thesis Self-love. Towards the freedom of the female body.


45


46


47


↪ Marta Tomaszewska Domestic Design Promotorki — Thesis Advisors Katarzyna Schmidt-Przewoźna Anita Basińska

48

Praca dyplomowa Rytuały pielęgnacyjne – naturalna maseczka ekologiczna Thesis Beauty rituals – natural ecological mask

✓ Rytuał

✓ Ritual

Rytuały pielęgnacyjne są powtarzanymi co dzień czynnościami, nadającymi życiu rytm. Zafascynowana ludzkim ciałem poddawanym różnorodnym zabiegom, a także ekotrendami i kosmetykami domowej produkcji, projektantka stworzyła ekologiczną maseczkę oraz zbiór przepisów na preparaty służące pielęgnacji. Lniana maseczka ma formę płachty wielokrotnego użytku, a przepisy pozwalają na stworzenie kosmetyków w domu z produktów znanego pochodzenia.

Beauty rituals are part of a daily routine that adds rhythm to life. Fascinated by the human body undergoing various treatments, and inspired by eco trends and home-made cosmetics, the designer created ecological mask and a set of recipes for beauty products. The mask is made of a reusable linen cloth and it comes with the recipes for home-made beauty products made from ingredients that come from a known source.


49


↪ Claudia Görlitz Domestic Design Promotorzy — Thesis Advisors Arkadiusz Szwed Ewa Klekot

Praca dyplomowa UTUL. Zapach matki w opiece nad niemowlęciem Thesis UTUL. The smell of mother in baby care

✓ UTUL Utul jest projektem służącym uspokojeniu niemowlęcia podczas nieobecności jego mamy. Składa się z poduszki wypełnionej gryką oraz poszewki będącej jednocześnie opaską na biust, która pochłania zapach matki. Dziecko tulące się do poduszki może go poczuć, a w rezultacie szybciej się uspokoić i zrelaksować. Projekt został wykonany z bezpiecznych dla niemowlęcia ekologicznych materiałów.

50

The aim of Utul is to sooth newborn babies while their mothers are away. It is a buckwheat-filled pillow with a pillow case, which can also be worn as a breast band that absorbs mother’s scent. By cuddling with the pillow, a baby can smell a familiar scent and be soothed, during mother’s absence. The pillow has been produced using eco-friendly materials that are safe for newborns.


51


↪ Myroslava Gladenka Communication Design

52

Praca dyplomowa Dieta dla projektantów

Promotorzy — Thesis Advisors Maciej Mach Anita Basińska

Thesis Diet for Designers

✓ Dieta dla projektantów

✓ Diet for Designers

Firmy produkujące żywność mają ogromny wpływ na nawyki żywieniowe, jednak duże zyski osiągają kosztem zdrowia konsumentów. Ta obserwacja skłoniła autorkę do zaprojektowania naklejek z przepisami, które będą wskazówkami do przygotowania w domu zdrowego posiłku i pozwolą użytkownikom odzyskać kontrolę nad tym, co jedzą. Projektantka zbudowała modele 3D pudełek śniadaniowych, by dobrać odpowiedni rozmiar i kształt naklejek oraz stworzyła proste ilustracje, dzięki którym przepisy szybko zapadają w pamięć.

Food manufacturers have a great impact on the eating habits of consumers and make huge profits at a cost of human health. This observation inspired the designer to create stickers containing recipes that help consumers to cook healthy meals at home and control what they put in their bodies. The designer built 3D models of food containers to produce desired sizes and shapes of the stickers, and she created simple illustrations helping people to quickly memorize the recipes.


53


↪ Maria Róża Cielecka Communication Design

54

Praca dyplomowa Wszyscy jesteśmy świntuchami

Promotorzy — Thesis Advisors Honza Zamojski Monika Rosińska

Thesis We all are swearers

✓ Gra Półsłówek

✓ Play on Words

Posługiwanie się językiem jest jedną z naszych podstawowych umiejętności. Nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego używamy go w dany sposób. Co nas w nim bawi i dlaczego? Autor­ ka zaprojektowała książkę składającą się z ilustracji gry półsłówek, czyli gier językowych. Publikacja łączy niski, wręcz wulgarny dowcip z subtelnością, ponieważ to, co brzydkie i ordynarne jest ukryte w zagadce językowej. Książka ma format kieszonkowy, bo gra półsłówek wkrada się w naszą codzienność niepostrzeżenie, po czym ginie w mgnieniu oka.

Language is one of the basic human abilities. Therefore, we do not question too often why we use it in a certain way. What makes us laugh and why? The designer created a book composed of illustrations depicting various examples of play on words. The publication subtly combines lowbrow, or even vulgar, humor by hiding the ugly or bawdy content in lexical riddles. It is a pocket-size book, because play on words imperceptibly encroaches onto our daily life, only to disappear immediately.


55


↪ Darya Pedorenko Domestic Design Promotorki — Thesis Advisors Małgorzata Malinowska Anita Basińska

Praca dyplomowa Taktylny związek między matką a dzieckiem Thesis Tactile bond between mother and child

✓ Stone Związek taktylny między matką a dzieckiem jest jednym z najsilniejszych związków między ludźmi. Rodzi się z pierwszym uderzeniem serca i kończy wraz ze śmiercią. Projekt Stone zwraca uwagę na potrzebę podtrzymania taktylnego związku z matką także w dorosłym życiu. Praca składa się z dwóch zestawów drewnianych obiektów przekazujących sobie nawzajem ciepło ciała bliskiej osoby i jej bicie serca. Daje również możliwość wysyłania impulsów dotykowych na odległość.

56

The tactile bond between a mother and her child is one of the strongest relationships between human beings. It begins with the first heartbeat and ends only after death. The Stone project highlights the need to maintain a tactile bond with one’s mother also in adulthood. The Stone comprises two sets of wooden objects that mutually conduct body heath and the heartbeat of a loved one. The project allows for sending touch impulses remotely.


57


↪ Natalia Połom Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Krzysztof Łukomski Agata Kiedrowicz

Praca dyplomowa Mitigare. Między komfortem a dyskomfortem widzenia Thesis Mitigare. Between the comfort and discomfort of seeing

✓ Mitigare. Pocztówka multisensoryczna Mitigare to gra dla dzieci z wadami oraz dysfunkcjami wzroku, która odciąża zmęczone oczy po badaniu okulistycznym. Do jej zaprojektowania autorka użyła zmysłów dotyku i słuchu. Gra składa się z części manualnej oraz cyfrowej. Na ekranie widać zakodowaną animację, która tworzy interakcję między animowanymi postaciami a użytkownikiem. Przed ekranem komputera leży skrzynka, w której znajdują się plansze, haptyczne kuleczki oraz instrukcja. Dziecko wybiera planszę, która najbardziej je interesuje, a następnie uruchamia animację na komputerze.

✓ Mitigare. A multisensory postcard Mitigare is a game, which relieves tired eyes in children with sight defects and vision dysfunctions, after an eye test. The project focuses on the sense of touch. The game includes manual and digital parts. The screen displays coded animation, which leads to an interaction between the animated characters and the user. In front of the computer, there is a box containing board games, haptic balls, and instructions. Children select game boards that are of interest to them, and subsequently start the animation on the computer.

58


59


↪ Bartosz Brylewski Industrial Design Promotorzy — Thesis Advisors Adrian Krężlik Mateusz Falkowski

Praca dyplomowa Rzemiosło jako sposób regeneracji środowiska naturalnego i społeczności Thesis Craft as a regenerative solution for natural environment and community

✓ Jak na nowo wynaleźć rzemiosło? Projekt jest próbą zbudowania własnej praktyki rzemieślniczej bazującej na naturalnych, lokalnych materiałach. Posługując się źródłami etnograficznymi i historycznymi, a także eksperymentując z materiałami, projektant badał, czy niektóre wiekowe techniki mogłyby stanowić podstawę regeneracyjnej strategii dla projektantów tworzących w czasie kryzysu ekologicznego. Wysunął teorię, że metody, które wydają się radykalne lub archaiczne, takie jak zbieractwo lub własnoręczna uprawa roślin dla uzyskania materiałów, mogłyby być adaptacyjną strategią. Kolekcja materiałów zawiera zebrane próbki gleby i substancje roślinne, także uprawne i nieuprawne rośliny włókniste.

✓ How to re -invent a craft? The project is an attempt at developing a personal craft practice, based on natural local materials. The designer researched ethnographic and historical sources and conducted material experiments to see if and how some ancient techniques could provide a foundation for a development of a regeneration strategy, which could be useful for designers working during an ecological crisis. He proposed a theory that methods, which seem radical or archaic, such as gathering or growing own plants for materials, could become a good adaptive strategy. The collection of materials include soil samples and plant substances, as well as crop and non-crop plants.

60


61


62


63


↪ Natalia Siódmak -Ryczkowska Product Design Promotorki — Thesis Advisors Małgorzata Malinowska Monika Rosińska

Praca dyplomowa System filtrowania naturalnego jako zwiastun końca epoki jednorazowych opakowań polimerowych Thesis A natural filtration system as a harbinger of the end of single-use polymer packaging

64

✓ Zdrój

✓ A Spring

System filtrujący Zdrój to rozwiązanie antycypujące nadejście ery bez opakowań jednorazowych. Woda butelkowana, nadal bardzo popularna, jest rozwiązaniem szkodliwym dla środowiska i niezdrowym dla człowieka. Projekt zakłada cofnięcie się do czasów przedpolimerowych. Opierając się na wywiadach z konsumentami, projektantka zdiagnozowała przyczyny niechęci do wody kranowej. Następnie przeprowadziła eksperymenty z surowcami mineralnymi: krzemieniem, szungitem, kamionką i porcelaną. Wyniki doświadczeń doprowadziły do zaprojektowania 4 wersji smakowych wody.

The Zdrój (Spring) filtration system offers a solution, which anticipates a future without single-use packaging. Bottled water, which is still very popular, is bad for the environment and unhealthy for people. The project proposes going back to pre-polymer times. Based on interviews with consumers, the designer diagnosed why people dislike tap water. Next, she conducted experiments with mineral materials, such as flint, shungite, vitrified clay, and porcelain, which led to the production of 4 flavors of water.


65


66


67


↪ Magdalena Gembala Product Design Promotorzy — Thesis Advisors Michał Piasecki Henryk Stawicki

Praca dyplomowa Modularny kontroler MIDI do obsługi syntezatorów software. Proces projektowy innowacyjnego urządzenia.

✓ Oscine

Thesis Modular MIDI controller for software synthesizers. The design proces of an innovative device.

68

Większość dzisiejszych utworów muzycznych powstaje z pomocą komputera. Oznacza to, że muzycy korzystający z syntezatorów software tracą możliwość obcowania z rzeczywistymi instrumentami. Modularny kontroler MIDI to projekt, który powstał w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez muzyków – do tej pory nie istniało urządzenie w środowisku wirtualnym wiernie odwzorowujące charakter gry na syntezatorach. Projekt będzie rozwijany i przygotowywany do wdrożenia przez przedsiębiorstwo autorki – Oscine.

Nowadays, the majority of music is composed on computers. This means that musicians using software synthesizers no longer play real instruments. The modular MIDI controller has been developed to solve this problem. Until now, no device faithfully replicated the way of playing a synthesizer in the virtual world. The project will be further developed and prepared for commercialization by Oscine, the designer’s company.


69


✓ Kori ↪ Daryna Bovtoniuk 70

Celem projektu Kori jest usprawnienie działania lokalnego ośrodka kultury w poznańskiej dzielnicy Dębiec oraz integracja sąsiedzka przez wprowadzenie zmian w przestrzeni tego miejsca. Ważną częścią procesu projektowego była współpraca z osobami związanymi z ośrodkiem oraz odkrywanie specyfiki dzielnicy. Projektantkę zainspirowały drzewa, a szczególnie system ich korzeni służący sprawnej komunikacji oraz współdziałaniu. W rezultacie projekt przestrzeni ośrodka kultury oraz obiekty stanowiące jego wyposażenie nawiązują kształtem do konarów drzew i korzeni.

To goal of the Kori project is to improve the functioning of a local community center, located in Dębiec, a district in Poznań, and to facilitate integration of local residents by making changes in the center. Working with the local community and learning about the district were crucial steps in the design process. The designer was inspired by trees, particularly by the root system, which in nature facilitates effective communication and cooperation. As a result, the interior design and the objects furnishing the center resemble branches and roots.

Domestic Design

Praca dyplomowa Rearanżacja wnętrza lokalnego centrum spotkań dzielnicowych

Promotorki — Thesis Advisors Marta Rowińska Ewa Klekot

Thesis Redesigning the Interior of a Local Community Center


71


↪ Magdalena Łata Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Marcin Matuszak Maciej Frąckowiak

Praca dyplomowa Bazgroły – alternatywny przewodnik po napisach na murach w formie aplikacji mobilnej Thesis Doodles - an alternative guide to graffiti in the form of a mobile app

72

✓ Bazgroły

✓ Doodles

Niemal w każdym mieście można znaleźć napisy na murach. Budzą skrajne emocje, ale sprawiają, że miasto to nie makieta, lecz żywa materia. Walka z napisami jest nieskuteczna, a ich liczba rośnie. Projekt Bazgroły to aplikacja mobilna – alternatywny przewodnik po napisach na wrocławskich murach, który pokazuje, że mogą one wnieść do miasta coś pozytywnego i wartościowego. Projektantka skupiła się na grupie napisów zawierających określoną poetykę.

Writing on the wall can be found nearly in every city on the planet. Graffiti entices extreme emotions. Thanks to this quality, cities are a living matter rather than just scale models. Attempts at eradicating graffiti have proven ineffective. The number of graffiti increases despite various endeavors. Bazgroły (Doodles) is a mobile application offering an alternative guide to wall graffiti. It shows that these “doodles” may contribute something positive and valuable to the life of a city. The designer focused on a selected group of graffiti, created in a certain style.


73


↪ Mikołaj Thal Product Design Promotorzy — Thesis Advisors Michał Piasecki Monika Rosińska

Praca dyplomowa EGOD – Dystopijna wizja współczesnej duchowości Thesis EGOD – Dystopian vision of contemporary spirituality

✓ EGOD Globalizacja prowadzi do lęku egzystencjalnego, a w konsekwencji problemów z tożsamością. Odpowiedzią na ten lęk są rozwijane na przestrzeni wieków różne formy duchowości. EGOD to krytyczna wizja współczesnej duchowości, bazująca na myśli, że człowiek poszukuje u innych potwierdzenia tego, co już wie, a chce usłyszeć to z obcych ust. To opowieść o cienkiej granicy między nami a sacrum. Projekt łączy inspirację sztuką prymitywną z nowoczesnymi technologiami i magią. Jego istotą jest stworzenie prywatnej audiowizualnej mantry, złożonej z muzyki bazującej na przetworzonych dźwiękach natury, głosu i zniekształconym ludzkim wizerunku.

74

Globalization leads to existential anxiety and, as a consequence, to problems with identity. Developed over the centuries, different forms of spirituality provide answers to this anxiety. EGOD is a critical vision of contemporary spirituality, rooted in the thought that people seek in others a confirmation of what they already know, and they just want to hear it from someone else’s mouth. This is a story about a thin line between us and the sacrum. The project was inspired by a combination of primitive art, modern technologies, and magic. The goal of EGOD is to create a personal mantra, composed of music rooted in modified sounds of nature, deformed human image, and voice.


75


↪ Kateryna Stovba Communication Design Promotorzy — Thesis Advisors Jarosław Kowalczyk Anita Basińska

Praca dyplomowa Dzielenie się doświadczeniem – projekt aplikacji mobilnej Thesis Sharing experiences – design of a mobile application

✓ Orishare Internet dla pokolenia Z (16+) jest miejscem dzielenia się informacjami oraz źródłem poszukiwania nowej wiedzy i inspiracji. Ma też swoje negatywne strony – uzależnia od bycia online, utrudnia budowanie relacji w realnym świecie, izoluje. Autorka zaprojektowała aplikację mobilną, która zachęca pokolenie Z do spotykania się twarzą w twarz i wymiany doświadczeń w obszarze zajęć manualnych, takich jak: ceramika, haft, makrama. Podstawą działania aplikacji jest wkład pojedynczych osób w funkcjonowanie grupy. Jest ona zaprojektowana w taki sposób, by zachęcać do udziału we wspólnych projektach.

76

For the generation Z (16+) the Internet is a space for sharing information and a source of knowledge and inspiration. However, there are also negative sides to the world wide web, such as internet addiction, difficulties in building relationships in the real world, and isolation. The designer created a mobile application encouraging generation Z to meet face to face and share experiences gained by participation in manual activities, such as pottery, embroidery, and macramé. The project is based on the contribution of individuals into the functioning of a team. The application is designed to support participation in team projects.


77


10 lat temu byliśmy świadkami narodzin School of Form, potocznie zwanej SoFą. Wtedy to SoFa umościła sobie gniazdko w samym sercu Poznania i zaczęła budzić zainteresowanie tych poznanianek i poznaniaków, którzy byli już lekko znudzeni poprawnością i zachowawczością swojego miasta. Po okresie świętowania nowych narodzin przyszedł jednak okres formowania się tożsamości (powstawanie z twórczego chaosu na post-pruskiej prowincji to zapewne dość mozolny proces). Pewnie gdyby SoFa na okres dorastania wybrała Warszawę, to proces ten przebiegałby nieco inaczej. Dorastanie w Poznaniu miało swoje zalety, ale miało także swoje wady. Przeciętny poznaniak lubi bowiem obracać się w gronie innych rdzennych mieszkańców i potrzebuje dużo czasu, żeby zaufać Nowemu i chcieć z nim współpracować (napływowi mieszkańcy Poznania często na to narzekają). To prawda, że Poznań jest raczej uważany za miasto dość liberalne i otwarte. Należy jednak pamiętać, że otrzymał tę łatkę ze strony jeszcze bardziej konserwatywnego i nieufnego otoczenia.

10 years ago, we witnessed the birth of School of Form, commonly named SoF. At the time, SoF nestled in the heart of Poznań, a city in Western Poland, and peaked the curiosity of inhabitants, who were slightly bored with the city’s proper and conservative nature. When the opening celebrations ended, the period of identity forming began – growing on a bedrock of creative chaos, in a post-Prussian province, proved to be a painstaking process. Probably, if SoF had chosen Warsaw as a place for its adolescence, this process would have looked slightly different. Coming of age in Poznań had its pluses, but also minuses. Due to the fact that an average Poznań inhabitant likes living among other autochthon residents of the city, it takes him or her a lot of time to begin trusting any “newcomers”, and be willing to cooperate with them. The “incomers” often complain about it. It is true that Poznań is usually regarded as a liberal and open city. However, we must remember that it was dabbed “liberal” by the conservative and the distrustful.

78

Można się nie przejmować brakiem zaufania ze strony otoczenia, rozwijając się w izolacji i podkreślając własną wyjątkowość i elitarność. To jednak może wzmacniać izolację, a w ekstremalnych przypadkach prowadzić nawet do wrogości. Takie procesy są zresztą powszechne wszędzie tam, gdzie brak zaufania był przez dłuższy czas podstawowym warunkiem przetrwania. Ponieważ nie znaleźliśmy dotychczas czasu i odwagi, aby przejść proces narodowej psychoterapii, to nadal cierpimy na chorobliwy brak zaufania. Według psychologów społecznych najlepszym sposobem zapobiegania samonapędzaniu się spirali nieszab­ lonowość – izolacja – wrogość jest nawiązanie kontaktu. Trudno powiedzieć, czy poznaniacy i SoFa nawiązali ze sobą kontakt, który umożliwiłby im przyjazną koegzystencję. Nie wiem, czy można było uczynić coś jeszcze, żeby tę przyjaźń trochę pogłębić. Wiem jedno – mnie udało się nawiązać kontakt z SoFą oraz polubić otwartość i twórczy chaos jej studentów i pracowników. Życzę im wszystkim, żeby w nowym miejscu znaleźli dogodne warunki do zakończenia swojego procesu dorastania – niech pozostaną twórczy i otwarci, ale przy tym niech świadomie balansują na linie rozciągniętej pomiędzy wyjątkowością/elitarnością a izolacją.

One may disregard the lack of trust on the part of the community and grow in isolation, while emphasizing one’s uniqueness and elitism. However, this may increase the feeling of isolation, and, in extreme cases, lead to hostility. These types of processes are common in places where for prolonged periods of time, distrust was an indispensable requirement ensuring survival. Because so far we have neither found the time nor the courage to undergo national psychotherapy, we continue to suffer from an unhealthy lack of trust. According to psychologists, the best way to prevent the self-perpetuating spiral of “uniqueness – isolation – hostility” is establishing relationships with others. It is hard to say whether inhabitants of Poznań and members of School of Form established a relationship that would foster a friendly coexistence. I do not know if more could be done to strengthen this friendship. This I know – I was able to establish a relationship with SoF and grow to like its openness and creative chaos. I hope that in the new place School of Form finds the right conditions to mature. May its students and employees never stop being creative and open, and remember to carefully tread a thin line between uniqueness/elitism and isolation.


↘ Jarosław Michałowski Dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu Dean of the Faculty of Psychology and Law in Poznań

Mnie udało się nawiązać kontakt z SoFą oraz polubić otwartość i twórczy chaos jej studentów i pracowników. Życzę im wszystkim, żeby w nowym miejscu znaleźli dogodne warunki do zakończenia swojego procesu dorastania.

I was able to establish a relationship with SoF and grow to like openness and creative chaos of its students and employees. I hope that in the new place they find the right conditions to mature. 79


↪ Tomasz Dutka Fashion Design Promotorzy — Thesis Advisors Krzysztof Stróżyna Ewa Klekot

Polska scena ballroomowa walczy o prawo do własnej tożsamości, a jednym z elementów jej wyrażania jest ubiór. Przeprowadzone przez projektanta wywiady z reprezentantami sceny ballroomowej ujawniły, że mają oni sporą trudność w precyzyjnym określeniu granic męskości i kobiecości. Projektant postawił sobie za cel przeniesienie tych pojęć na język ubioru. Punktem wyjścia stał się kostium historyczny i XVI-wieczna technika slashingu, do której autor nawiązał przez cięcie laserowe. Płynność płci w ubiorze została uzyskana dzięki połączeniu gorsetu w stylu historycznym ze współczesną męską bielizną.

­­ The Polish ballroom community is fighting for the right to its own identity expressed also through costumes. Interviews conducted by the designer with representatives of this community revealed that dancers experience a significant difficulty in forming a precise definition of masculinity and femininity. The designer’s goal was to translate these notions into the language of fashion. He was inspired by historical costumes and the 16th century slashing technique, which he referenced by using laser cutting. Gender fluidity was achieved by combining a historical corset with modern male undergarments.

80

Praca dyplomowa Performatywność płci w polskim ballroomie Thesis Performativity of Gender in Polish Ballroom Dance


81


82


83


↪ Jan Grabowski Industrial Design Promotorzy — Thesis Advisors Kamil Jerzykowski Mateusz Falkowski

Praca dyplomowa ZNIKAMY REKLAMY - jak przywrócić ład i pozbyć się reklam Thesis HIDING ADVERTISING - How to restore order and remove ads

✓ Znikamy reklamy Dlaczego w 2020 r. wciąż otaczają nas szpecące przestrzeń publiczną billboardy, których nie możemy wyłączyć lub zdjąć? Projektant przeanalizował istniejące sposoby na walkę z reklamą zewnętrzną, a następnie zaprojektował własne rozwiązania – często idealistyczne, utopijne i wybiegające w przyszłość, ale możliwe do zrealizowania. Proponuje na przykład włączanie reklam tylko w godzinach szczytu, zwolnienie z opłaty za pierwszy szyld, wydawanie zezwoleń na umieszczenie nośnika reklamowego na okres 10 miesięcy w ciągu 10 lat czy wyłączne stosowanie technologii VR i AR.

✓ Hiding Advertising Why in the year 2020, are we still surrounded by billboards that visually clatter public space and cannot be turned off or taken down? The designer analyzed the existing ways of eradicating outdoor advertising and then he designed his own solutions that often are idealistic, utopian, and look into the future, yet are possible to implement. For example, he proposed switching on advertising only during rush hours, offering first month free for this type of advertising carrier, issuing permissions for placing advertisements in public spaces for 10 months over a period of 10 years, or an exclusive use of VR and AR technology.

84


85


↪ Joanna Mędrzak Domestic Design Promotorzy — Thesis Advisors Arkadiusz Szwed Anita Basińska

86

Praca dyplomowa Kryształy syntetyczne na obiektach ceramicznych Thesis Synthetic crystals on ceramic objects

✓ Narośla

✓ Growths

Projekt wazonów i stożków to eksperyment, w którym kryształy siarczanu miedzi nabudowują się na powierzchniach ceramicznych. Porcelana użytkowa jest z reguły gładka, śliska, pokryta szkliwem. Projektantka zmodyfikowała ją tak, by stała się „rzepem” dla kryształów. Dzięki analizie wielu próbek i czynników zewnętrznych zdołała przewidzieć i wykorzystać to, w jaki sposób kryształy będą się zachowywały na poszczególnych obiektach. Tak powstała seria wazonów o zdeformowanych kształtach, z naroślami kryształowymi, oraz równomiernie pokrytych stożków, mogących znaleźć zastosowanie w pokrywaniu powierzchni ścian.

The project, including vases and cones, is an experiment, where copper sulfate crystals build up on ceramic surfaces. Porcelain meant for domestic use usually is smooth, slick, and glazed. The designer modified the material so that its surface became Velcro-like, allowing the crystals to stick. By analyzing numerous samples and external factors, the designer managed to predict the way in which the crystals behaved on various objects and she used this knowledge in her project. She created a series of deformed vases with crystal build ups as well as evenly-coated cones, which can be mounted on walls.


87


88


89


↪ Viktoriia Baran Industrial Design

✓ GRASP

Promotorki — Thesis Advisors Dorota Kabała Ewa Klekot

Praca dyplomowa GRASP: parametryczne uchwyty do mebli Thesis GRASP: parametric handles for furniture

Projektowanie parametryczne jest praktycznym zastosowaniem współczesnej technologii cyfrowej. Tworzenie projektu w Grasshopperze od samego początku pozwala na pełną kontrolę projektu, daje możliwość szybkiego wprowadzenia zmian oraz usprawnia proces przygotowania obiektu do produkcji. Projekt GRASP jest kolekcją parametrycznych uchwytów do mebli. Ich kształty w całości zostały wygenerowane za pomocą Grasshoppera, a następnie dopasowane do produkcji w różnych materiałach. Kod Grasshopperowy usprawnia produkcję, a klientowi daje większą możliwość wyboru.

Parametric Design is a practical application of the modern digital technology. Designing objects using the Grasshopper programming language, allows for full control of the project from the very beginning. It helps to make quick changes and improves the pre-production process. The GRASP project is a collection of parametric furniture handles. The shapes of the handles were generated entirely using Grasshopper, and subsequently adjusted for production in various materials. Grasshopper code improves production efficiency and provides clients with a wider choice of products.

90


plastik — plactics

silikon — silicon

porcelana — porcelain

drewno — wood

brąz — brass

91


↪ Yue Qiu Product Design Promotorki — Thesis Advisors Dorota Kabała Anita Basińska

Praca dyplomowa Zanieczyszczenie światłem Thesis Light pollution

✓ Lampa z czujnikiem automatycznym Zanieczyszczenie świetlne stało się poważnym problemem szczególnie w miastach. Autorka przeprowadziła ankiety z mieszkańcami krajów, których dotyczy on w ogromnym stopniu – Chin, Włoch, Holandii i Norwegii. Większość badanych nigdy nie spotkała się z tym zagadnieniem oraz nie rozumiała jego istoty. Projektantka odkryła, że w wielu miastach nadmiernie wykorzystuje się sztuczne źródła światła oraz że wiele osób jest od nich silnie uzależnionych. Postanowiła zaprojektować lampę uliczną z automatycznym wykrywaniem ruchu, która może skutecznie zmniejszyć zależność ludzi od sztucznych źródeł światła i rozsądniej zaplanować ich zastosowanie.

✓ Automatic light with a motion sensor Light pollution has become a significant problem, especially in cities. The designer surveyed city inhabitants in the countries experiencing this issue to a large degree, such as China, Italy, Norway, and the Netherlands. The majority of respondents were not aware of this phenomenon and did not understand the nature of the problem. The designer discovered that in many cities artificial light is overused and that many people are strongly addicted to this source of light. She designed a street light with an automatic motion sensor that can significantly decrease reliance on artificial light and better plan the use of this resource.

92


93


✓ Tick2Day ↪ Aleksandra Molis 94

Projekt powstał z myślą o uczniach szkół średnich po to, by uświadomić im, że matematykę można dostrzec w każdym aspekcie życia. Praca składa się z bransoletki, na której użytkownik zaznacza i zlicza dowolne powtarzające się czynności. Na zasadzie odpowiadania na pytanie „tak/nie” bada prawdopodobieństwo każdej sytuacji. Projekt można wykonać trzema różnymi metodami – za pomocą rękodzieła, druku 3D oraz wtrysku.

The goal of the project was to show high school students that mathematics is present in all aspects of life. It is done with a bracelet allowing users to mark and count any repetitive activities. By answering yes/no, the bracelet helps users check the probability of any situation. The bracelet may be produced using three different methods, such as crafting, 3D printing, and casting.

Domestic Design

Praca dyplomowa Popularyzacja rachunku prawdopodobieństwa wśród młodzieży szkolnej

Promotorki — Thesis Advisors Dorota Kabała Anita Basińska

Thesis Promoting probability theory among high school students


95


↪ Wiktoria Stroisz & Weronika Strzelczyk

Communication Design

✓ Get Away

Przez bliskie usytuowanie struktur mózgowych odpowiadających za lęk i przyjemność ludzie są w stanie odczuwać jednocześnie pozytywne i negatywne emocje. Fani horrorów pożądają idącej w parze ze strachem euforii wywołanej przez adrenalinę. Koncept gry Get Away powstał właśnie dla takich odbiorców. Podczas trzymającego w napięciu pobytu w podziemnych tunelach gracz obserwuje własny puls. Uświadamia sobie, jak zmienia się jego tętno, gdy odczuwa strach, i dzięki temu ma możliwość regulowania swoich emocji.

96

Promotorzy — Thesis Advisors Jarosław Kowalczyk Bianka Rolando Anita Basińska

Praca dyplomowa Get Away: lęk i przyjemność w kontekście prototypu gry komputerowej Thesis Get Away: fear and pleasure in a prototype of a computer game

Because the regions responsible for fear and pleasure are closely located in the brain, people can experience positive and negative emotions simultaneously. Horror fans desire euphoria that is linked with fear, while both these feelings result from an adrenaline rush. The concept of the Get Away game was created for this type of users. While players spend time in underground tunnels, they can monitor their heart rates and learn how the body reacts to fear. This allows users to regulate their emotions.


97


98


99


↪ Jacek Dajewski Domestic Design Promotorzy — Thesis Advisors Jakub Szczęsny Monika Rosińska

Praca dyplomowa rakki. Komunikacja emocjonalna w chorobie nowotworowej Thesis rakki. Emotional communication in oncological diseases

✓ rakki. Rakki. to gra mająca za zadanie wspomóc chorych oraz ich najbliższych w komunikowaniu uczuć związanych z chorobą nowotworową. Za pomocą klocków z nazwami emocji gracze mogą porozmawiać o odczuciach związanych z codziennością, cierpieniem, śmiercią. Gra nie jest nastawiona na rywalizację, lecz na współdziałanie. Jej celem nie jest odniesienie emocjonalnego zwycięstwa nad drugą osobą, ale szybkie rozpoznanie i komunikowanie stanów emocjonalnych.

100

Rakki. is a game that helps oncology patients and their loved ones to communicate feelings arising from being impacted by cancer. Using blocks marked with words denoting different emotions, players may talk about their feelings related to their daily lives, suffering, and death. The game is focused on cooperation, not rivalry. Its goal is to quickly recognize and communicate emotional states rather than securing an “emotional victory”.


101


↪ Wanqi Du Fashion Design

102

Praca dyplomowa Mówiące ubrania

Promotorzy — Thesis Advisors Michiel Keuper Beata Wilczek

Thesis Talking garments

✓ Mówiące ubrania

✓ Talking garments

Punktem wyjścia dla stworzenia kolekcji było dzieciństwo autorki, z jego jasnymi i mrocznymi stronami. Projektantka opowiada swoją historię poprzez system kształtów oparty na czasie i emocjach, używając koloru, objętości czy faktury. Kolekcja ma charakter patchworkowy, wykorzystuje kolorowe aplikacje DIY oraz techniki rękodzielnicze. Jest osobistą autobiografią projektantki.

The designer was inspired by her childhood, including its bright and dark moments. She tells her story using a system of shapes based on time and emotions. She also employs color, volume, and texture. It is a patchwork collection that makes use of colorful DIY appliques and handiwork techniques. The collection is a personal autobiography of the designer.


103


104


105


↪ Kamil Nowicki Product Design Promotorzy — Thesis Advisors Arkadiusz Szwed Monika Rosińska

Praca dyplomowa Domowa fermentacja jako manifest wobec współczesnych nawyków konsumenckich. Znaczenie rytuału gotowania i świadomość biofiliczna społeczeństwa Thesis Home fermentation as a manifesto challenging the contemporary consumer habits. The significance of rituals and biophilic awareness in society

✓ kishki Żyjemy w relacji z naszym otoczeniem i mikroorganizmami. Bakterie i grzyby biorą udział w każdym naszym oddechu i kęsie. Wpływają na samopoczucie, zdrowie, smak i teksturę pożywienia. Projekt kishki to fermentowane przyprawy powstałe na bazie różnych mieszanek kiszonej kapusty, których głównymi składnikami są bakterie i czas. Wraz z przewodnikiem są formą manifestu wobec współczesnych nawyków konsumenckich i zachęcają do stworzenia własnego doświadczenia kulinarnego.

106

We live in a close relationships with the surrounding environment and microorganisms. Bacteria and fungi are present in every breath and bite we take. They influence our wellbeing, health, taste, and texture of our food. The kishki project offers fermented seasoning developed from various mixes of sauerkraut. The main ingredients are bacteria and time. Together with a guide to fermentation, they constitute a manifesto against current consumer trends, encouraging people to create their own culinary experiences.


107


✓ To the roots! ↪ Anna Kavouras 108

To the roots! to eksperymentalny projekt w całości oparty na hydroponicznej uprawie papryki, której naturalnym odpadem są jej korzenie. Ich właściwości materiałowe wykorzystywane są w tworzeniu różnych produktów. Sterując naturalnym procesem ich rozwoju, autorka stworzyła złożone struktury o wartości użytkowej. Mogą stać się opakowaniem oraz podłożem do wyhodowania kolejnych roślin. Efektem projektu jest biodegradowalny, symbiotyczny produkt z korzeni papryki, wpisujący się w zasady „cradle to cradle” i ekonomii cyrkularnej.

To the roots! is an experimental project entirely based on hydroponic cultivation of pepper. In this process, pepper roots are a natural byproduct. The material properties of the roots are conducive to making various products. By directing the natural growth process of the roots, the designer created complex and useful structures. They may be used as packaging or a medium for growing other plants. The final product is a biodegradable and symbiotic material made of plant roots that follows the “cradle to cradle” philosophy and the rules of circular economy.

Industrial Design

Praca dyplomowa Alternatywne sposoby produkcji dóbr materialnych

Promotorzy — Thesis Advisors Dorota Kabała Mateusz Falkowski

Thesis Alternative ways of producing material goods


109


↪ Maryna Mordvianyk Communication Design Promotorki — Thesis Advisors Bianka Rolando Anita Basińska

Praca dyplomowa NIE WYRZUCAJ MNIE. Zero Waste w kuchni domowej Thesis DON’T THROW ME AWAY. Zero Waste in Household Kitchens

✓ Nie wyrzucaj mnie Inspiracją do powstania projektu był ruch zero waste. Praca składa się z serii plakatów mających zwracać uwagę na nadmierny konsumpcjonizm oraz promujących zamknięty cykl użytkowania zasobów, który wyklucza wyrzucanie odpadów. Skupiając się na przeciętnej osobie gotującej domowe potrawy, projektantka stworzyła instrukcje, które pokazują, w jaki sposób zminimalizować ilość odpadów w procesie przygotowania żywności.

✓ Don’t throw me away The project was inspired by the Zero Waste movement. It is a series of posters whose aim is to bring attention to the problem of overconsumption and to promote circular economy which eliminates waste. Focusing on an average person cooking at home, the designer developed instructions that show how to minimize waste resulting from making meals.

110


111


✓ ZIKOMO ↪ Joanna Nowacka 1993- 2019 112

ZIKOMO to gra planszowa pomocna w utrzymaniu i poprawie zdrowia psychofizycznego dzieci, dorosłych i seniorów, zaprojektowana we współpracy z fizjoterapeutami, pedagogami, ekspertami rozwoju i psychogerontologami. Drewniana plansza, specjalne pionki i narzędzia oraz zestaw 40 kart, które zawierają inspirujące historie sportowców, ciekawostki, zabawne polecenia i zagadki, mają działanie terapeutyczne, pobudzają wyobraźnię i umożliwiają profesjonalną rehabilitację w domu.

ZIKOMO is a board game that helps to improve and maintain mental health of children, adults and seniors. It was designed in collaboration with physiotherapists, educators, development experts, and psychogerontologists. The game includes a wooden board, special game pieces and tools, and a 40-card set, which contain inspiring stories about athletes, interesting facts, amusing tasks and riddles. These elements of therapeutic nature ignite the imagination and enable professional rehabilitation at home.

Asia złożyła projekt i pracę dyplomową. Zginęła przed terminem obrony. Asia submitted her thesis and graduation project. She passed away before her thesis defense.

Domestic Design Promotorzy — Thesis Advisors Krzysztof Kubasek Monika Rosińska

Praca dyplomowa ZIKOMO – rehabilitacja przez zabawę Thesis ZIKOMO - rehabilitation through play


113


114


Projekty z partnerami biznesowymi Projects Completed in Cooperation with Business Partners 115


Rok akademicki 2019/2020 to czas zmian dla School of Form. Część z nich planowaliśmy od kilkunastu miesięcy, jednak marzec zaskoczył nas całkowicie. Często na zmiany reagujemy oporem i nieufnością. Tak było i tym razem. Przeszliśmy na nauczanie online i pracę zdalną. Bezruch trwał chwilę, bo już w kwietniu rozpoczęliśmy produkcję przyłbic ochronnych dla służby zdrowia. Nocami działały drukarki 3D, a po złożeniu przyłbic wysyłaliśmy je tam, gdzie były najbardziej potrzebne. Trafiły do lekarzy i pracowników medycznych w Poznaniu, Puszczykowie, Krakowie, Obornikach czy Rogoźnie, do wolontariuszy zajmujących się bezdomnymi w Zupie Wolności, do mieszkańców DPS w Pleszewie. To była kropla w morzu potrzeb – tylko 300 sztuk – ale uwolniła w nas, w School of Form, sprawczą energię. Jako zespół włączyliśmy się także w działania dla Uniwersytetu SWPS. W maju udostępniliśmy studentom pracownie do pracy projektowej – z obostrzeniami i wzmożonymi środkami ostrożności. Zrealizowaliśmy też zajęcia warsztatowe niemożliwe do przeprowadzenia online.

The 2019/2020 academic year was a time of change for School of Form. Some of the changes had been planned for months, however March 2020 completely surprised us. People often resist change and are distrustful of the unknown, and this time was no different. School of Form moved to online teaching and remote working. The standstill lasted for a while, but in April we began making face shields for medical professionals. Our school 3D printers were working overnight. Then the assembled shields were shipped where they were needed the most – they were delivered to doctors and other medical professionals in Poznań, Puszczykowo, Kraków, Oborniki and Rogoźno. We sent some to volunteers from the Zupa Wolności (Freedom Soup) organization that helps the homeless, and to caregivers at the nursing home in Pleszewo. It was just a drop in the ocean, only 300 shields but this initiative ignited in us, in School of Form, a lot of purposeful energy. As a team, we also contributed to initiatives organized by SWPS University. In May, we reopened our studios and workshops under the new sanitary regime. We also completed practical classes, which could not be carried out online.

116

Równoległe przenosiliśmy School of Form z Poznania do Warszawy. Uzyskaliśmy uprawnienia dla kierunku Wzornictwo w Warszawie, kończyła się przebudowa, Rektor powołał Wydział Projektowania. Latem czekały nas ostatnie zadania – spakowanie i wywiezienie sprzętów, odbiór nowej przestrzeni, rozpakowanie się. Już przeprowadzka z jednego mieszkania do drugiego może być wyzwaniem, a co dopiero przeprowadzka kierunku studiów! Dokumentacja, biblioteka, wszystkie pracownie i wyposażenie... Skalę przedsięwzięcia pokazuje 7 zapakowanych po dach TIR-ów i 3 mniejsze samochody towarowe. Zmiana zakończona sukcesem daje siłę i energię. Jesteśmy dumni, że w pandemii pomagaliśmy innym i przenieśliśmy School of Form do innego miasta. Ten rok po raz kolejny pokazał, jak ogromna siła tkwi w zaangażowanym zespole. Dziękuję Wam za przygodę mojego życia. Wierzę, że w Warszawie pozostanie to, co ważne: współpraca z firmami i otoczeniem społecznym, partnerskie relacje i łączenie tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe.

At the same time, we were gradually moving School of Form from Poznań to Warsaw. We were granted a Minis­ terial approval to open a Faculty of Design in Warsaw. The renovation of our new headquarters was coming to a close. The Rector of SWPS University established the Faculty of Design at SWPS University. During the summer we had to pack and transport our equipment to Warsaw, conduct a technical audit of the new space, and unpack everything in our new headquarters. Moving homes is a challenge in itself. Imagine moving the whole program of study! Documents, the library, all studios and workshops, and specialized equipment. It took 7, packed to the rafters, transport trailers and 3 smaller trucks to move everything from Poznań to Warsaw. A successful change boosts strength, energy, and en­ thusiasm. We are proud that during the pandemic we were helping others and we have moved SOF to an­oth­ er city. This year has shown time and time again that a dedicated and hard-working team can move mountains. Thank you for the best adventure of my life. I believe that in Warsaw you will maintain all the important things, such as cooperation with businesses and the local community, partner relationships, and that you will continue merging things that at first sight seem to be impossible to merge.


↘ Katarzyna Barcińska Dyrektor operacyjny School of Form w Poznaniu Operations Director of School of Form in Poznań

Dziękuję Wam za przygodę mojego życia. Wierzę, że w Warszawie pozostanie to, co ważne: współpraca z firmami i otoczeniem społecznym, partnerskie relacje i łączenie tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe.

Thank you for the best adventure of my life. I believe that in Warsaw you will maintain all the important things, such as cooperation with businesses and the local community, partner relationships, and that you will continue merging things that at first sight seem to be impossible to merge. 117


Partner → Finsa Pionier w produkcji płyt wiórowych i MDF na Półwyspie Iberyjskim A pioneer in the production of particle and MDF boards, located on the Iberian Peninsula Opiekun — Supervisor Michał Piasecki

118

Studenci — Students Elizabet Khmellier Kacper Kołakowski Julia Nowakowska Helena Orkisz Laura Pawlicka Darya Pedorenko Artem Prymatchenko Joanna Rymaszewska Jan Szymanek


↘ Finsa

119


120

↘ Zadanie Opracowanie modułu siedziska, który można układać na różne sposoby.

↘ Task Students were faced with a challenge of designing modular seating that could be configured in different ways.

↘ Proces projektowy Do realizacji projektu użyto materiału MDF Fibracolour EZ firmy Finsa. Studenci zdecydowali się na wybór dwóch kolorów oraz dwóch grubości, dzieląc materiał na cztery grupy. Poszukując formy, zastanawiali się nad ergonomią, wygodą, oryginalnością rozwiązania, aspektem wizualnym, transportem siedzisk oraz łącznikami wykonanymi z tego samego tworzywa. Studenci tworzyli i doprecyzowywali projekt przez iteracyjne testowanie różnych rozwiązań. Pierwszym krokiem były szkice oraz przymiarki wycinanych ręcznie modeli z papieru. Następnie powstały modele wykonane z cienkiej sklejki oraz komputerowe modele 3D. Ostatnim etapem były testy łączeń i modułów wykonanych w docelowej skali i z wybranego materiału.

↘ Design process The starting point for the design was Finsa’s MDF Fibracolour EZ board. Students decided to use two different colors and two different thicknesses of the board, dividing the whole material order into four equal groups. Searching for the right form, they took into consideration ergonomics, comfort, originality of the project, its visual aspect, transportation, and connectors made of the same material. The project was developed by incremental improvements introduced thanks to iterative testing of various solutions. The first stage involved drafts and testing of handmade cut-outs of paper models. Next, students prepared computer 3D models and scale models made of thin plywood. During the last phase, students tested connectors and modules made in the desired scale and the chosen material.

↘ Efekt Studenci stworzyli dwie formy modułów i dwa układy kształtów, a następnie łączyli je ze sobą we wszystkich możliwych konfiguracjach, tworząc w ten sposób cztery podstawowe elementy. Umożliwiają one oryginalną formę prezentacji materiałów Finsa i założoną na początku elastyczność w tworzeniu różnych układów siedzisk.

↘ Result Students produced two modular forms and two groupings of shapes. Next, they connected the elements in all possible configurations, which allowed for the creation of four basic elements. The project presents Finsa’s materials in a unique way and provides the desired flexibility in creating different seating arrangements.


121


Partner → Arctic Paper Wiodący europejski producent wysokogatunkowego papieru graficznego A leading European manufacturer of high quality graphic paper Opiekun — Supervisor Honza Zamojski

122

Studenci — Students Yelyzaveta Gordiy Jan Nowicki Paulina Sienkowska Michał Bartosiak Maria Dróżdż Emilia Trawińska Julia Borzucka Emilia Gieda Kateryna Shevchun Roman Khlus Sviatoslav Koverzniev Elżbieta Roman Zuzanna Błaszczyk Kira Kolos Maryna Matsera


↘ Arctic Paper

123


↘ Zadanie W semestrze zimowym na zajęciach z Podstaw druku (prowadzący zajęcia: Daniel Szwed), Ilustracji (prowadząca zajęcia: Anna Piesiewicz) i Typografii (prowadzący zajęcia: Honza Zamojski), a także w semestrze letnim na zajęciach z Publikacji (prowadzący zajęcia: Honza Zamojski) studenci i studentki oraz wykładowcy zaprojektowali publikację. Jej tematem był autoportret.

↘ Task Over the winter semester classes, such as Printing Basics (teacher: Daniel Szwed), Illustration (teacher: Anna Piesiewicz), and Typography (teacher: Honza Zamojski) as well as the summer semester Publication class (teacher: Honza Zamojski), students and teachers designed a book. The theme of the publication was self-portrait.

↘ Proces projektowy Studenci pracując nad autoportretami, użyli rozmaitych środków plastycznych – tuszu, węgla, ołówka czy kolażu – i podjęli trudną próbę syntezy własnej osoby i osobowości. Praca nad publikacją rozpoczęła się już na etapie rysowania autoportretów. Autorki i autorzy musieli w poznawczy sposób przedstawić siebie w formie ilustracji, efektem czego były setki szkiców. Kolejnym etapem była selekcja i ograniczenie liczby ilustracji oraz, co najważniejsze, wybór tytułu książki.

↘ Design process To make their self-portraits, students used different art techniques such as ink, charcoal, pencil, and collage. They undertook a difficult task of synthetizing themselves and their personalities. The publication design process began as early as the self-portrait drawing stage. Students had to present explorative illustrations of themselves, which resulted in hundreds of drafts. The next stage involved selecting and limiting the number of illustrations, and most importantly, choosing the book title.

Rozpoczęła się praca grupowa – burzliwe dyskusje, podejmowanie niełatwych decyzji i ostatecznych wyborów. Nie wszystko udawało się zrobić szybko i łatwo. Wiele pracy wymagała zmiana odręcznych prac na formę cyfrową i przygotowanie publikacji do druku. Warto też zwrócić uwagę na ogrom pracy włożonej w powstanie oprawy graficznej całości wydawnictwa – dobór papieru czy kolorystyki publikacji. Mnogość technik użytych do stworzenia autoportretów pozwala odbiorcy zajrzeć na moment w twórcze umysły młodych ludzi i ich wizję samych siebie.

↘ Efekt Autorki i autorzy wykonali ponad 500 szkiców, spośród których wybrano 107 najlepszych. Powstała publikacja w nakładzie 300 egzemplarzy, która prezentuje fragment tej kolekcji.

124

This phase included team work, lively debates, making difficult decisions and final selections. Not everything could be done quickly and easily. Transferring hand-drawn illustrations into digital form and preparing the publication for printing required a lot of work. The amount of work needed to develop the overall graphic design, the choice of paper, and the color scheme of the entire publication also deserves a mention. The variety of techniques applied to create the self-portraits provide a glimpse into the creative minds of young people and their visions of themselves.

↘ Result 107 best pieces, out of over 500 drafts, were selected for the publication. The 300 printed copies represent a fragment of this collection.


125


Partner → Schattdecor Lider w zadruku papierów dekoracyjnych oraz folii preimpregnowanych do uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych A leader in the production of printed, impregnated and finished papers that can be applied to cover particle boards Opiekunowie — Supervisors Agnieszka Jacobson-Cielecka Honza Zamojski Konsultanci — Consultants Danuta Pawlik Maria Mikołajczak-Zygmańska Joanna Misiun

126

Studenci — Students Michał Bartosiak Zuzanna Błaszczyk Julia Borzucka Maria Dróżdż Emilia Gieda Yelyzaveta Gordiy Kostiantyn Gorokhovskykh Roman Khlus Kira Kolos Sviatoslav Koverzniev Aleksandra Kuśmierska Maryna Matsera Julia Nowakowska Jan Nowicki Helena Orkisz Laura Pawlicka Elżbieta Roman Kateryna Shevchun Paulina Sienkowska Jan Szymanek Emilia Trawińska


↘ Schattdecor

127


128

↘ Zadanie Kropka. Kreska. Punkt. Linia. Stworzenie wzorów opartych o najprostsze elementy graficzne – linię i punkt.

↘ Task Dot. Dash. Point. Line. Designing patterns composed of basic graphic elements – lines and dots.

↘ Proces projektowy Studenci poszukiwali porządku oraz inspiracji w rzutach architektonicznych i kartograficznych. Inni z kolei stawiali na intuicję i testowali możliwości rozmaitych narzędzi rysunkowych, stawiając na kartkach papieru setki kropek, plam, punktów oraz tysiące kresek i linii. Budowali z nich formy i szukali rytmów. Odkrywali, że we wzorach uporządkowanych brakuje odrobiny przypadku, a we wzorach chaotycznych – struktury.

↘ Design process Some students searched for order and inspiration in architectural drawings and cartography. Others followed their intuition and tested various creative possibilities offered by drawing tools, by covering paper with hundreds of dots, smudges, points, and thousands of dashes and lines. They created different forms and looked for patterns. They discovered that the orderly patterns lacked a bit of randomness, while the random patterns would benefit from a bit of structure.

↘ Efekt Mimo wspólnego punktu (kropki) wyjścia, udało się stworzyć kilkanaście zróżnicowanych realizacji, które nadały dekorom Schattdecor nowe konteksty: dekoracyjne, biologiczne, a nawet industrialne.

↘ Result Despite the common starting point (a dot), students managed to design several different patterns, which enhanced Schattdecor products with new styles, including decorative, industrial, and nature-inspired lines.


129


Partner → IKEA Globalna marka, oferująca artykuły wyposażenia domu A global brand offering a wide assortment of home goods Opiekun — Supervisor Paulina Grabowska

130

Studenci — Students Kacper Bromberg Anna Brzoza Inna Butenko Adrianna Gruszka Maciej Karpe Aleksandra Kondela Viktoryia Kosarava Anna Kwoka Klara Malinowska Maciej Młot Sofiia Nizhibetska Dobrawa Orłowska Oliwia Rybczyńska Hanna Stankiewicz Aleksandra Szawdzin Jacek Vasina Jakub Walter Oliwia Warchałowska Łucja Zięciak


↘ IKEA

131


132

↘ Zadanie Projekt domowych farm umożliwiających uprawę wysokiej jakości żywności i oszczędne gospodarowanie zasobami, wykorzystujący już istniejący asortyment IKEA.

↘ Task To design home farms enabling people to grow high quality food and save resources, using the existing IKEA products.

↘ Proces projektowy Studenci zmierzyli się z żywą materią. Wyzwaniem było stworzenie odpowiednich warunków do życia, rozwoju i wydawania plonów. Celem zajęć była nie tyle budowa farm, lecz eksperyment, w którym twórca dba o swój projekt, testuje nowe podłoża i nawozy, popełnia błędy, smakuje wyhodowane plony i przygotowuje z nich potrawy.

↘ Design process Students worked with living matter. The challenge was to create the right conditions for planting, growing, and harvesting. To goal was not just to construct the farms, but also to conduct an experiment involving taking care of the plants, testing the soil and fertilizers, tasting the produce, cooking, and making occasional mistakes.

↘ Efekt Studenci zamienili przedmioty codziennego użytku oraz meble z asortymentu IKEA w zestawy do upraw. Powstały: lampa do uprawy spiruliny, pudła do hodowli grzybni, którą potem wykorzystano do budowy parawanu typu less-waste, a także do inokulacji rzeźby wykonanej w druku 3D, wózek kuchenny do uprawy kiełków i owadów jadalnych, regał na zabawki do aeroponicznej uprawy ziemniaków, stoliki będące farmą akwaponiczną, w której tropikalne rybki żyją w symbiozie z pomidorami koktajlowymi. Ponadto studenci przygotowali instrukcje DIY i GIY (Grow It Yourself) wyjaśniające każdemu, kto chciałby zamienić swój dom w ogród uprawny, jak budować tego typu farmy.

↘ Result Students turned IKEA furniture and everyday objects into mini-farms and plant growing sets. Projects included: a lamp for growing spirulina; boxes for cultivating fungi that later was used for building a less-waste screen and inoculating a 3D-print sculpture; a kitchen trolley for growing sprouts and breeding edible insects; a toy storage unit modified for growing potatoes using aeroponics; and tables turned into a hydroponic farm, where tropical fish live in a symbiotic relationship with cocktail tomatoes. Additionally, students provided DIY and GIY (Grow It Yourself) instructions explaining how to build this type of farms, so that everyone could grow their own food.


133


Partner → Poli Producent opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania Manufacturer of plastic packaging in thermoforming technology Opiekunki — Supervisors Anita Basińska Dorota Kabała

134

Studenci — Students Magdalena Gembala Kamil Nowicki Mikołaj Thal Patryk Zajc Natalia Siódmak-Ryczkowska Julia Kneisel Katarzyna Dobrzyńska Katarzyna Piskor Marta Koralewska Marta Baranowska Dariusz Kurpisz


↘ Poli

135


136

↘ Zadanie Projekt opakowania odpowiadającego na potrzeby seniorów, przy założeniu oszczędności zasobów i materiałów, z zastosowaniem technologii zleceniodawcy.

↘ Task To design packaging that would meet the needs of senior citizens, ensure judicious use of resources and materials, while applying the customer’s technology.

↘ Proces projektowy Podczas realizacji zadania, studenci mieli możliwość obserwacji linii produkcyjnej firmy. Kluczowe było uwzględnienie prototypowania na wczesnym etapie projektowym. Każdy student miał możliwość eksperymentowania z termoformowaniem, wykonania próbnych form, ich korekty i doskonalenia. Możliwość prototypowania w docelowej technologii wpłynęła na zaproponowane rozwiązania i dopracowanie detali. W proces projektowania włączone zostały wybrane metody badań społecznych. Na początku procesu studenci poznawali materiał i jego cykl życia, analizując dostępne raporty oraz rozmawiając z pracownikami firm zajmujących się wywozem i składowaniem odpadów oraz recyklingiem tworzyw sztucznych. Jednocześnie poznawali grupę docelową, czyli seniorów, przeprowadzając z nimi wywiady na temat ich codziennego życia, w tym ich ograniczeń fizycznych. Wykonali eksperyment polegający na symulowaniu ograniczenia ruchomości stawów ręki. Następnie przeprowadzali testy prototypów z użytkownikami.

↘ Design process During the project, student had an opportunity to observe the production line of the company. It was crucial to include prototyping at the early stage of the design process. The opportunity to prototype, using the required technology, influenced the proposed solutions and helped to perfect details. The design process included selected methods of social research. At the beginning of the process, using Desk Research and interviews, students learned about the material and its life cycle. They analyzed available reports and talked with employees responsible for utilization, storage and recycling of plastic waste. At the same time, they interviewed their target group, i.e. senior citizens, asking them questions about their daily life and physical constraints. Additionally, students conducted an experiment where they partially immobilized the movement of their hand joints to simulate conditions typical in old age. Subsequently, they tested their prototypes with the users.

↘ Efekt W ramach zajęć powstały: blister na leki, wielorazowe opakowanie na drobne owoce i warzywa, opakowania na jogurty, serki czy pasty, nadające się do ponownego zastosowania np. jako doniczka do ziół, wielorazowe opakowanie do przechowywania żywności w lodówce lub do produktów na wagę, portfel.

↘ Result Students designed the following products: pill blister packs; reusable containers for small fruit and vegetables; containers for yogurt, cheese, and pastes, which can be reused as pots for growing herbs; reusable fridge storage containers and/or bulk goods; and a wallet.


137


138


Absolwenci

Alumni

139


140

Viktoriia Baran

Viktoriia Chypurko

Ukraina — Ukraine

Ukraina — Ukraine

viktoriiabaran@gmail.com

chypurko.v@gmail.ru

+48 737 939 686

+48 577 815 166

s. → 90

s. → 32

Ignacy Borkowski

Maria Róża Cielecka

Polska — Poland

Polska — Poland

ignacy.borkowski@gmail.com

marjacielecka@gmail.com

+48 731 868 622

+48 509 155 768

s. → 34

s. → 54

Daryna Bovtoniuk

Jacek Dajewski

Ukraina — Ukraine

Polska — Poland

daria.bovtoniuk@gmail.com

j.m.dajewski@gmail.com

+48 799 985 306

+48 607 704 318

s. → 70

s. → 100

Bartosz Brylewski

Katarzyna Dobrzyńska

Polska — Poland

Polska — Poland

bartosz.brylewski@gmail.com

katarzyna.dobrzynska96@gmail.com

+48 725 616 397

+48 504 822 277

s. → 60

s. → 44

Yulia Bulat

Karolina Domańska

Ukraina — Ukraine

Polska — Poland

bulatjulia5@gmail.com

k.domanska27@gmail.com

+48 575 926 364

+48 607 556 610

s. → 40

s. → 24


Wanqi Du

Claudia Görlitz

Chiny — China

Polska — Poland

duwanqi916181330@gmail.com

claudia.gorlitz.16@gmail.com

+86 18 626 110 416

+48 881 222 933

s. → 102

s. → 50

Tomasz Dutka

Jan Grabowski

Polska — Poland

Polska — Poland

tomasz.t.dutka@gmail.com

i.am.johnny.yen@gmail.com

+48 600 161 999

+48 697 061 415

s. → 80

s. → 84

Aliaksandra Filipchyk

Anna Kavouras

Białoruś — Belarus

Ukraina — Ukraine

filipchyksandra@gmail.com

anna.kavouras@gmail.com

+31 645 413 070

+48 690 890 492

s. → 28

s. → 108

Magdalena Gembala

Patrycja Kolinka

Polska — Poland

Polska — Poland

hello@magdalenagembala.com

kolinka.patrycja@gmail.com

www.magdalenagembala.com

+48 792 671 052

s. → 68

s. → 16

Myroslava Gladenka

Zuzanna Koszewska

Ukraina — Ukraine

Polska — Poland

myroslavagladenka@gmail.com

zuzanna.koszewska1@gmail.com

+48 798 379 870

+48 666 059 590

s. → 52

s. → 22

141


142

Magdalena Łata

Kamil Nowicki

Polska — Poland

Polska — Poland

magdalena.lata96@gmail.com

kamilnowicki93@gmail.com

+48 531 914 862

+48 793 546 702

s. → 72

s. → 106

Joanna Mędrzak

Darya Pedorenko

Polska — Poland

Ukraina — Ukraine

joasiamed111@gmail.com

daryapedorenko@gmail.com

+48 698 675 327

+38 0 507 817 950

s. → 86

s. → 56

Aleksandra Molis

Natalia Połom

Polska — Poland

Polska — Poland

olka.molis@gmail.com

natal.polom@gmail.com

+48 519 163 174

+48 503 904 787

s. → 94

s. → 58

Maryna Mordvianyk

Yue Qiu

Ukraina — Ukraine

Chiny — China

m.mordvianyk@gmail.com

yueqiu521@gmail.com

+48 794 462 813

+48 575 407 234

s. → 110

s. → 92

Katarzyna Nowaczyk

Natalia Siódmak-Ryczkowska

Polska — Poland

Polska — Poland

k.nowaczyk.design@gmail.com

zetpety@gmail.com

+48 507 803 229

+48 501 983 218

s. → 42

s. → 64


Kateryna Stovba

Marta Tomaszewska

Ukraina — Ukraine

Polska — Poland

stovbakateryna@gmail.com

marta95tomaszewska@gmail.com

+48 696 341 296

+48 605 726 419

s. → 76

s. → 48

Weronika Strzelczyk

Sophie Welsch

Polska — Poland

Polska — Poland

ws.strzelczyk@gmail.com

sowelsch9@gmail.com

+48 883 970 306

+48 661 548 089

s. → 96

s. → 20

Wiktoria Stroisz

Dobrochna Witczak

Polska — Poland

Polska — Poland

wstroisz@gmail.com

dobro.witczak@gmail.com

+48 794 573 666

+48 669 306 317

s. → 96

s. → 36

Mikołaj Thal Polska — Poland mikolajthal@gmail.com

s. → 74

Filip Til

Joanna Nowacka

Polska — Poland

Polska — Poland

filiptil@gmail.com

✶ 1993

+48 509 782 083

✝ 2019

s. → 30

s. → 112

143


↪ Graduation 6 2019/2020 Redakcja — Editor Monika Wietrzyńska Koordynacja — Coordinator Monika Wyszomierska Tłumaczenie — Translator Zofia Orly, redakcja Uniwersytetu SWPS Korekta — Copy Editors Alicja Szewczyk-Firek, Marta Januszkiewicz, redakcja Uniwersytetu SWPS Projekt graficzny, skład i łamanie, DTP — Graphic Designer Lepsze Studio Bartosz Grześkowiak Redakcja techniczna, print management — Technical editing, print management MCG Leszek Marcinkowski Druk — Printing Offdruk s.c. Zdjęcie na okładce — Cover photo and design Bartosz Grześkowiak Zdjęcia — Photos by Irek Stencel, Olena Diaczenko, Bartosz Szymański, Bartosz Grześkowiak, Zosia Zija, Jacek Pióro oraz autorzy prezentowanych prac

Wszystkie skróty pochodzą od redakcji — All text amendments by editors Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich autorów zdjęć. Jeśli kogoś pominęliśmy, prosimy o kontakt: info@sof.edu.pl — We made every effort to contact all photographers. If your work is not credited, please contact us at info@sof.edu.pl.

↘ Wydawca — Publisher SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa

↘ SCHOOL OF FORM Kierunek Wzornictwo na Wydziale Projektowania Uniwersytetu SWPS Dziekan: Agnieszka Jacobson-Cielecka Koordynatorka kierunku: Jola Starzak

ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa www.sof.edu.pl

ISBN 978-83-62443-68-0 nakład: 500 sztuk Copyright © by Authors and for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS, Warszawa 2021

144

Wyprodukowano na papierze Print Speed Laser Jet 120 g/m2 i 300 g/m2