__MAIN_TEXT__

Page 1

2020 — 2021

E K E I S K S E A I L Z K MU C I S S A S L C MU MUZIEK UITVOERENDE MUZIEK KLASSIEKE MUZIEK INSTRUMENT ZANG COMPOSITIE KASK & CONSERVATORIUM GENT  NL


EN 2 4 6 8 10 12 14

VISIT US A MUSICAL HOME MUSIC IS MUSIC THE SOUND OF YOUR FUTURE SOUNDS ENGLISH WHAT TO EXPECT DISCOVER YOUR AUDIENCE 16 MIRY CONCERT HALL 18 UNLIMITED MUSICALITY 20 GHENT, CREATIVE CITY OF MUSIC 22 EDUCATIONAL MASTER IN THE ARTS 40 YOUNG ALUMNI 56 TABLES 72 TEACHING STAFF 86 PRACTICAL


BEZOEK ONS EEN MUZIKALE THUIS MUZIEK IS MUZIEK HOE JE TOEKOMST KLINKT SOUNDS ENGLISH WAT JE MAG VERWACHTEN ONTDEK JE PUBLIEK 17 MIRY CONCERTZAAL 19 ONBEGRENSD MUZIKAAL 21 GHENT, CREATIVE CITY OF MUSIC 23 EDUCATIEVE MASTER IN DE KUNSTEN 41 JONGE ALUMNI 57 LESTABELLEN 73 DOCENTEN 87 PRAKTISCH

NL

2021 – 2022

3 5 7 9 11 13 15


EN 2 VISIT US This brochure offers an introduction to our study programmes in classical music. For more information, we refer you to our website: www.schoolofartsgent.be. We especially invite you to see what we have to offer during our annual infor­mation and open house days. We look forward to meeting you! OPEN HOUSE Sun 25.04.20 10:00 am – 05:00 pm We will be opening all the doors to our campuses on 25 April. Come along and get to know everything about our study programmes in art, music and design. You can take a look at our studios and practice rooms, speak with our teaching staff and study guides or follow an information sess­ion. Our students will be put­ting their best foot forward, with exhi­bitions, performances and  con­certs.

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

CONSERVATORIUM LIVE! Would you like to study music and be exceptionally well-prepared for our entrance exams? If so, register for CONSER­ VATORIUM LIVE! We will tell you exactly what to expect and review how ready you are. Our teachers for the various instruments will be available all day long with support and advice. Attendance is free, but registration is required, through our website. In 2021 Conservatorium Live! will take place between february and april. All information, soon through www.schoolofartsgent.be

INFO MOMENTS We will also be introducing our study programmes on three other occasions. You can have a good look at our campus and the courses offered and ask your questions to students and faculty staff, al­though the classrooms and studios will not be open to visitors at these times. Info Moments will be held on: • Wed 17.02.20 2:00-5:00 pm • Sat 26.06.20 9:30 am-12:30 pm • Sat 04.09.20 9:30 am-12:30 pm The complete programme will be presented in detail on our website prior to the Info Moment dates. GRADUATION Graduation in the arts is a party! During our Graduation Festival in June, graduating students present their work in diverse locations in Ghent. In the spring, the programme will be published and available at www.schoolofartsgent.be


Deze brochure biedt je een inleiding tot de studie in klassieke muziek. Voor meer informatie ver­wijzen we graag naar onze website www.schoolofartsgent.be. Boven­al nodigen we je uit om van ons aanbod te komen proeven tijdens de jaarlijkse info­en opendeurdagen. Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten! OPENDEURDAG zo 25.04.20 10:00-17:00 We gooien de deuren van onze campussen voor je open op 25 april. Kom alles te weten over onze opleidingen in kunst, muziek en vormgeving. Je kan een kijkje nemen in onze ateliers en praktijklokalen, praten met docenten en studiebegeleiders of een infosessie volgen. Onze studenten zetten hun beste beentje voor met expo’s, concerten en voorstellingen. CONSERVATORIUM LIVE! Wil je muziek studeren en je extra goed voorbereiden op onze toelatingsproeven? Schrijf je in voor Conser­vato­ rium Live! Onze instrumentdocenten staan klaar om je met raad en daad bij te staan. Ze vertellen je wat je precies mag verwachten van de proeven en gaan na of je er al helemaal klaar voor bent. In 2021 vindt Conservatorium Live! plaats in het voorjaar, tussen februari en april. Meer details vind je binnenkort op www.schoolofartsgent.be

INFOMOMENTEN Op drie infomomenten stellen we je onze opleidingen en afstudeerrichtingen voor. Je kan een kijkje nemen op de campussen, de cursussen inkijken en vragen stellen aan studenten en docenten. De leslokalen en ateliers zijn op deze dagen echter niet te bezoeken. De infomomenten vinden plaats op • wo 17.02.2021 14:00-17:00 • za 26.06.2021 09:30-12:30 • za 04.09.2021 09:30-12:30 In aanloop naar het info­ moment verschijnt het volledige, gedetailleerde programma op de website. GRADUATION Afstuderen in de kunsten is een feest. Tijdens het afstu­ deer­­festival Graduation in juni presenteren laatste­ jaarsstudenten op diverse locaties in Gent hun werk. Het programma vind je vanaf de lente op www.schoolofartsgent.be

3NL

2020 – 2021

BEZOEK ONS


CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

Music is more than a chosen profession. It is an absolute passion. At the Ghent Conservatory, you are completely at home, and passion is given all possible opportunity. Our teachers are the beating heart of the Conservatory. They guide you within the art of classical music, with respect for the old and curiosity for the new. Our study programmes interweave the pursuit of tradi­ tional craftsmanship with a distinct desire for experiment and research. We look beyond our own frontiers and com­ple­ ment your class curri­cula with a range of selective subjects from other study programmes. In this way, you expand your creative horizons.

A MUSICAL HOME

Claudio Monteverdi

EN 4


2021 – 2022

EEN MUZIKALE THUIS

Muziek is meer dan een beroepskeuze. Het is een absolute passie. Aan het Gentse Conservatorium ben jij thuis. Je kan er je persoonlijke vuur alle mogelijke kansen bieden. Onze docenten zijn het kloppende hart van het Conser­ vatorium. Zij leiden je binnen in de kunst van de klassieke muziek, met respect voor het oude, benieuwd naar het nieuwe. Onze opleidingen verweven het streven naar ambachte­ lijk meesterschap met experiment en  onder­­zoek. We kijken voorbij de eigen grenzen en vervol­ledigen jouw lessen­pakket met een waaier aan keuzevakken uit andere kunst­opleidingen. Zo verruim jij je creatieve horizon.

5NL


Sofia Gubaidulina

EN 6

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

In 1928, George Gershwin was visiting Alban Berg. As a good host, Berg had organized a string quartet to play his Lyrical Suite for his guest. Gershwin was so impressed that after the performance, he did not dare take a seat at the piano. What could his tin-pan-alley tunes possibly contribute after such profound Viennese power? But Berg consoled him, saying, ‘Mr. Gershwin, music is music.’ A baroque church sonata on an historic violin, or impro­ visations for the laptop and a singing saw: at the Ghent Conservatory, we are not concerned with stereo­types. In our classical music programme, we prioritize profes­sional musician­ship with integrity, always directed by your own individual personality. Professional skill and intellectual development must necessarily go hand-in-hand. Alongside superb technical mastery of the respective instrument, we strive to achieve a thorough theoretical and cultural expertise, sound knowledge of performance practice and a critical approach to accepted or popular musical concepts.

MUSIC IS MUSIC


2021 – 2022

MUZIEK IS MUZIEK

In 1928 was George Gershwin op bezoek bij Alban Berg. Als goede gastheer had Berg een strijkkwartet geregeld om zijn lyrische suite voor te spelen. Gerhswin was echter zodanig onder de indruk dat hij na de uitvoering niet meer aan de piano durfde gaan zitten. Wat konden zijn Tin-Pan-Alley­deuntjes nu betekenen tegen zoveel doorleefd Weens strijkgeweld? “Meneer Gershwin, muziek is muziek,” sprak Berg hem geruststellend toe. Een barokke kerksonate op historische viool of improvisaties voor laptop en zingende zaag, ook in het Gentse Conservatorium doen we niet aan hokjesdenken. Binnen onze afstudeerrichting klassieke muziek stellen we een professioneel en integer muzikantschap voorop, waarbij je persoonlijkheid steeds richtinggevend blijft. Ambachtelijke en intellectuele vorming gaan hand in hand. Naast een volmaakte technische beheersing van het instrument streven we naar theoretische en culturele deskundig­heid, kennis van uitvoeringspraktijk en een kritische houding tegenover heersende opvattingen.

7NL


Richard Wagner

EN 8

Our classical music alumni find futures in a diverse range of professions in the cultural sector. National and inter­­ national concert stages are of course and ideal objective. Many have won places for themselves in orchestras, includ­ing the Flemish Philharmonic and Symphony Orchestras. Others enjoy careers in chamber music and as soloists. Education in the arts and the creative industries also offer oppor­tuni­ties. Our professors are active professionals, they prepare you for a blossoming career with ample experience and knowledge. Having already earned a master’s degree, would you like to continue expanding your musical expertise? Our advanced master in contemporary music, postgraduate soloist in clas­si­ cal music, musical performance practice and arts in sound, as well as a doctorate in the arts all offer a strong inter­national profiles, in which you can personally investigate the musical status quo. Our specific program­mes in education in the arts paves your way to a career in education.

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

More information can be found at www.schoolofartsgent.be.

THE SOUND OF YOUR FUTURE


2021 – 2022

HOE JE TOEKOMST KLINKT

Onze alumni klassieke muziek vinden hun weg in een breed scala aan jobs binnen de culturele sector. De concert­podia in binnen­en buitenland vormen uiteraard het ideale eind­doel. Verschillende studenten veroverden een plaats in toonaangevende binnen- én buitenlandse orkesten. Anderen maakten carrière in kamermuziek­­ verband of als solist. Ook het (kunst)onderwijs en de creatieve indus­trie­ën bieden kansen. Onze lesgevers (zie verder in deze brochure) zijn zeer actief als muzikale professionals. Daardoor kunnen zij jullie met alle kennis van zaken voorbereiden op een glansrijke loopbaan. Wil je na het behalen van je master­diploma nog verder groeien in muzikale expertise? De master na master heden­ daagse muziek, de post­graduaten soloist classical music, musical perfor­mance practice en arts in sound, en het doc­ toraat in de kunsten bezorgen je een stevig interna­tionaal profiel waarmee je het muzikale status quo zelf in vraag kan stellen. De educatieve master in de kunsten effent jouw pad voor een loopbaan in het onderwijs. Meer info vind je op www.schoolofartsgent.be

9NL


Claude Debussy

EN 10

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

Our English-language masters programmes hold a unique place in advanced art education. In Flanders, the KASK & Conservatory are the place where both Dutch-speaking and non-Dutch speaking master students can all develop in the arts, together under one roof and with a wide spectrum of backgrounds. Our classical music programme also has a fully developed English-language variation. Each academic year sees dozens of foreign students attending our Englishlanguage master program­me, ensuring an international atmos­ ­phere on our campuses. In terms of curriculum, competencies, content and organi­zation, there are no differences between the Dutch speaking and English-speaking masters programmes.

SOUNDS ENGLISH


2021 – 2022

SOUNDS ENGLISH

Onze Engelstalige masters hebben een unieke plaats binnen het Vlaamse hoger kunstonderwijs. KASK & Conservatorium is dé plek waar Nederlandstalige en anders­­talige master­ studenten zich onder één dak ontplooien in de kunsten vanuit een breed spectrum. Ook klassieke muziek heeft een vol­ waardige Engels­talige variant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in deze English Master. Ze zorgen voor een internationale toets op onze campussen. Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engels­talige masters op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie.

11NL


Igor Stravinsky

EN 12

academic music training programmes based on up-to-date insights in advanced music education inspiring classes by renowned musicians and researchers modern teaching, rehearsal and study facilities in an historic architectural framework a balanced combination of theory, practice, written theses and final recitals practical experiences that prepare you for professional careers

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

numerous possibilities to hone your profile in contemporary music and/or historical performance practices, with departments in jazz & pop music, instrument building and KASK & Conservatory around the corner. learning in the context of a unique and wonderful city with a vibrant cultural life, labelled as a UNESCO ‘Creative City of Music’

WHAT TO EXPECT


academische muziekopleidingen gestoeld op actuele inzichten over hoger muziekonderwijs inspirerende lessen van gerenom­meerde musici en onderzoekers moderne les-, oefen- en studiefaciliteiten binnen een historisch architecturaal kader een evenwichtige combinatie tussen theorie en praktijk, tussen concertervaring en reflectie in paper of scriptie. praktijkervaringen die je voorbereiden op het professionele leven een veelheid aan mogelijkheden om je profiel aan te scherpen binnen de hedendaagse muziek en/of de historische uitvoeringspraktijk, en tot samenwerking met Jazz & Popmuziek, Instrumentenbouw en andere opleidingen in KASK & Conservatorium. onderwijs in een gezellige stad met UNESCO­label ‘Creative City of Music’ en een bruisend cultureel leven

13NL

2021 – 2022

WAT JE MAG VERWACHTEN


György Ligeti

EN 14

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

In a highly varied and professional way, our students become acquainted with the stage and its audiences. We organize a variety of diverse artistic projects. There are class concerts, workshops and master classes with famous musicians, such as Stefan Dohr, Alexei Lubimov and Pieter Wispelwey. And there is our annual opera, conceived, developed and performed here. Our saxophone and clarinet choirs perform regularly, as do the harmony and symphony orchestras. Our chamber music ensembles get to try out the big stages, and our improvisation class plays live several times each season to films presented at KASKcinema. All this and more provid­es our students with a busy, exciting and diverse calendar, with an eye to audiences, experience and excellence. The broad range of activities of KASK & Conser­vatory can be found in the calendars published on our website, and in our magazine, Onrust.

DISCOVER YOUR AUDIENCE


2021 – 2022

ONTDEK JE PUBLIEK

Onze studenten kunnen op een heel gevarieerde en profes­sio­ nele manier kennis maken met het podium en het publiek. We organiseren een veelheid aan uit­eenlopende artistieke projecten. Klasconcerten, work­shops en masterclasses met beroemde musici als Stefan Dohr, Alexei Lubimov of Pieter Wispelwey. Of onze jaarlijkse opera, van start tot podium in huis vormgegeven en verklankt. De saxo­foon en klarinet­ choirs spelen regelmatig, samen met de harmonie-en sym­­fo­ nieorkesten. Ook kamer­muziek­ensembles testen het grotere podium en een aantal keer per seizoen speelt de impro­vi­sa­tie­­­ klas live bij films in KASKcinema. Een drukke, boeiende en afwisselend agenda voor onze studenten met de blik op het publiek, ervaring en meesterschap. De artistieke activiteiten van KASK & Conservatorium worden gebundeld in de agenda van onze website en in ons magazine Onrust.

15NL


Olga Neuwirth

EN 16

All year long, our atmospheric MIRY Concert Hall, with its refined and highly praised acoustics, hosts scores of concerts. In the Conservatory in Scene series, students learn to perform in a professional setting. Asa student you can attend our concerts by young talents and well-established ensembles and soloïsts. For free!

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

www.miryconcertzaal.be

MIRY CONCERT HALL


2021 – 2022

MIRY CONCERTZAAL

De sfeervolle MIRY concertzaal, met haar verfijnde en gelauwerde akoestiek is het hele jaar door het decor van tientallen concerten. Als student leer je er concerteren in een professionele setting in de reeks ‘Conservatorium op scène’. En je kan er gratis concerten meemaken van jong talent en gevestigde waarden zoals ICTUS & Spectra, Vlaams RadioKoor, Stefan Dohr, Peter Wispelwey, Alexei Lubimov, Stuttgarter Vokalsolisten, enzovoort. www.miryconcertzaal.be

17NL


Lucien Goethals

EN 18

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

KASK & Conservatory students are placed in an inter­­national context. Each year, we welcome numerous non-Belgian students into our bachelor and master programmes. Contact with these students and their specific and diverse back­grounds adds an extra dimension to our study pro­gram­mes, an incen­ tive to expand everyone’s horizons. KASK & Conservatory work together with overseas educational institutions, includ­ing the Sibelius Academy (Finland), Liszt Academy (Hungary), Milan’s G. Verdi Conservatorio di Musica (Italy) and the Uni­ ver­sität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Austria).

UNLIMITED MUSICALITY


2021 – 2022

ONBEGRENSD MUZIKAAL

Studeren aan KASK & Conservatorium gebeurt in een inter­ nationale context. Jaarlijks verwelkomen we heel wat buiten­ landse studenten in onze bachelor­en master­opleidingen. Deze studenten en hun specifieke achtergrond geven de op­­leid­ing een bijzondere dimensie. Ook jou stimuleren we om je grenzen te verleggen. KASK & Conservatorium heeft samen­werkings­akkoorden met buitenlandse onderwijs­instel­­ lingen zoals de Sibelius Aca­demy (Finland), Liszt Academy (Hongarije), het Con­servatorio di Musica ‘G. Verdi’ van Milaan (Italië), de Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Oostenrijk), enzovoort.

19NL


Jennifer Walsche

EN 20

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

Ghent is home to 70,000 students, giving it the largest student population in Flanders. Cultural activities of all kinds are every­where. In 2009, UNESCO named the city of Ghent ‘Creative City of Music’, a prestigious title that has only been awarded to a handful of cities in the world. UNESCO did so thanks to Ghent’s exceptionally lively music scene, which is also very diverse, from classical music to popular dance and from film music to jazz, pop and musical theatre. In Ghent, student life is filled with exhibitions, concerts and other cultural events. Its well-known podia include NTGent, de Vlaamse Opera, Handelsbeurs, Kunsten­centrum Vooruit, Capitole, De Centrale and more. The city is moreover home to a number of exceptional ensembles, including Collegium Vocale Ghent, SPECTRA, Flanders Symphony Orchestra, Flat Earth Society, LOD Musical Theatre, B’Rock, CdelaB and others, as well as many choirs, harmony groups and amateur music societies. Festivals that attract people from near and far include the Festival of Flanders, the Filmfest and its World Soundtrack Awards, Ghent Jazz, Jazz in the Park and the Gentse Feesten. During the Gentse Feesten, the Conservatory presents the Gentsche Fest­spiele concerts in both its own Concert Hall and KANTL. With a Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), students under the age of 26 can enjoy cultural advantages and purchase tickets for a fraction of their normal cost. “Ghent is one of Europe’s greatest discoveries – small enough to feel cozy, but big enough to stay vibrant.” [Lonely Planet]

GHENT, CREATIVE CITY OF MUSIC


2021 – 2022

GENT, CREATIVE CITY OF MUSIC

Gent telt 70.000 studenten en is daarmee de grootste stu­dent­en­­ stad van Vlaanderen. Ook aan culturele acti­vi­teiten is er geen gebrek. In 2009 is Gent uitgeroepen door UNESCO tot ‘Creative City of Music’,een erkenning die we met een hand­vol steden overal ter wereld delen. UNESCO bekroonde Gent om­wille van haar uitzonderlijk levendige muziekscène, die tege­lijk zeer divers is: van klassiek tot de populaire dans­scène, van filmmuziek tot jazz, pop en muziektheater. In Gent raakt een studentenleven gauw gevuld met ten­ toonstellingen, concerten en andere culturele evene­menten. Bekende podia zijn NTGent, de Vlaamse Opera, Handels­ beurs, Kunsten­centrum Vooruit, Capitole, De Centrale, … De stad huis­vest bovendien enkele bijzondere ensembles zoals het Collegium Vocale Gent, SPECTRA, Flat Earth Society, LOD muziektheater, B’Rock, CdelaB, … en daar­ naast vele koren, harmonieën en amateurmuziek­gezel­schap­ pen. Internationaal succes­volle festivals zijn het Festival van Vlaanderen, Filmfest en zijn World Sound­track Awards, Gent Jazz, Jazz in ’t park en de Gentse Feesten. Tijdens die Gentse Feesten biedt het Conser­vatorium onder de naam ‘Gentsche Festspiele’ concerten aan in de eigen concertzaal en KANTL. Met een Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) kunnen studenten jonger dan 26 jaar genieten van culturele voor­ delen en voor een prikje tickets kopen. “Ghent is one of Europe’s greatest discoveries – small enough to feel cozy, but big enough to stay vibrant.” [Lonely Planet]

21NL


EN 22 You are dynamic, bursting with enthusiasm for bringing others along with you in a world of music, artistic deve­ lop­ment and creation. You want to be an important link in the development of art education and the stage arts landscape in Flanders. If this is you, the KASK School of Arts Master in Education in Music and Stage Arts is for you!

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

The KASK School of Arts organizes this degree program­ me in several ways, so that you can personally select the path best suited to your needs. You can enrol after completing a Master in Music. This is then a one-year programme. Or, you can enrol with a Bachelor in Music, and follow the two-year course. This offers an excit­ ing mix of both artistic and educational segments. You can moreover bring 15 study points with you from your bachelor studies. In this way, your bachelor studies will already have provided you with signi­ ficant knowledge of educational issues and themes. The Educational Master programme at KASK School of Art & Conservatory is characterized by several possible choices, thereby supporting an exceptional pedagogy in which support, guidance and individual supervision go hand in hand with freedom and auto­ nomy. This means that you can fill in the contents of your own educational trajectory and discover how you, as a musician and as a teacher, want to grow further, as well as find your place in the broader professional field. You auto­nomously investi­gate how the artistic and the educational aspects relate to one another. Educational and teaching practice focused on a studentcentred approach is paramount forms the core of the study programme. In addition to broader professional and didactic frameworks, you will also be specialisttrained in didactic practice in music, with a strong focus on instrument or voice education and creating music in a group context. EDUCATIONAL

MASTER

IN

ARTS


MASTER

IN

DE

KUNSTEN

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteres­seerden mee te nemen in een wereld van muziek, artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master in de muziek en podiumkunsten zeker iets voor jou! Onze school organiseert deze opleiding op verschil­lende manieren zodat jij het voor jouw meest geëigende pad kan kiezen: Ofwel volg je de opleiding na het behalen van je masterdiploma muziek. Dan is dit een éénjarige opleiding. Of je volgt de opleiding na het behalen van je bachelordiploma muziek als een tweejarige opleiding. In dit laatste traject krijg je een boeiende mix van zowel artistieke als educatieve opleidings­ onder­delen. Bijkomend kan je steeds al in je bache­ loropleiding 15 studiepunten uit het edu­ca­tieve traject opnemen. Zo maak je reeds uitgebreid inhoudelijk kennis met educatieve thema’s tijdens de  bachelor­opleiding. De educatieve master aan KASK & Conservatorium laat zich door een aantal eigen keuzes kenmerken. Zo kiezen we voor een bijzondere pedagogiek waarin ondersteuning, sturing en individuele begeleiding samengaan met vrijheid en autonomie. Dit betekent dat jij invulling geeft aan je opleiding en onderzoekt hoe jij als muzikant en (muziek-)pedagoog wil verder groeien en hoe je je wil verhouden tot het brede professionele veld. Je onderzoekt daarbij auto­ noom hoe het artistieke en educatieve zich tot elkaar verhouden. De educatieve praktijk, waarin een student-gecen­ treerde aanpak voorop staat, vormt de kern van de opleiding. Naast bredere vakdidactische kaders zal je ook specialistisch opgeleid worden in de muziek­ didactische praktijk met een sterke focus op instrument/zang-onderwijs en groepsmusiceren. 23NL

2021 – 2022

EDUCATIEVE


EN 24 This programme is closely attuned to broader working terrain of compulsory and part-time art education, as well as the social aspects of art and art education. Among other factors, your apprenticeship will help build a range of experience in which you make your own choices in defining exciting educational goals.

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

As a musician, you work together with students in the various artistic and musical disciplines. This interaction with jazz or pop musicians, composers, producers and/or instrument builders, for example, will expand your vision of art and education. Collaborating on projects in the visual and audiovisual arts and drama is an enriching experience. The Educational Master programme offers an open place whose cornerstones are interdisciplinary, multidisciplinary and beyondthe-discipline working and learning. The final work of the programme is the Master Project. This is an educational project or a research project you yourself choose or design, in which you work together with professionals in the field or from the School of Arts. In this project, you show that you can consciously apply a pedagogical approach, self-reflection and an investigative attitude in order to continually improve your own teaching practice and artistic processes. Achieving a high standard in art education presup­poses ample space for great individuality. We support that objective in every possible way. It is our conviction that art education is successful only when it connects both to the life of the student and to contemporary professional practice in the arts. The Educational Master programme at KASK School of Art & Conservatory aims to achieve ’authentic art education’: You learn to use your own artistic expres­ sion, experimentation and enthusiasm for your specific discipline to pass on your love for art and music.

EDUCATIONAL

MASTER

IN

ARTS


MASTER

IN

DE

KUNSTEN

De opleiding is nauw verbonden met het brede werk­ veld van leerplicht- en deeltijds kunstonderwijs en met het sociaal-artistieke en kunsteducatieve terrein. Onder meer in je stage bouw je een brede waaier van ervaringen op waarbij je ook eigen keuzes maakt en voor jezelf boeiende leerdoelen omschrijft. We laten je als muzikant samenwerken met andere studenten uit de verschillende kunstdisciplines. Die interactie met jazz- of popmuzikanten, componisten, producers of instrumentenbouwers en met schilders, beeldhouwers, toneelmakers, filmers, ontwerpers zal jouw kijk op kunst en educatie verruimen. Samen werken aan projecten in beeldende kunsten, audio­ visuele kunsten en drama zal een verrijking zijn. De educatieve masteropleiding is een open plek waar interdisciplinair, vakoverschrijdend en multidi­ sciplinair werken en leren hoekstenen vormen. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding. Het is een zelf gekozen educatief project of een onder­ zoeksvraag waarbij je gaat samenwerken met profes­ sionals uit het werkveld en uit onze school. Je toont hierbij dat je bewust pedagogisch handelen, zelf­ reflectie en een onderzoekende houding kan inzetten om je eigen onderwijspraktijk en artistieke processen continu te verbeteren. Kwaliteit realiseren in het kunst­ onderwijs veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. We zetten daar dan ook voluit op in. Het is onze overtuiging dat kunsteducatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de leefwereld van de student en bij de actuele professionele kunstpraktijk. De educatieve master zet in op “authentieke kunst­ educatie”: Je zal vanuit expressie, experiment en begeestering voor jouw eigen discipline de liefde voor het kunst en muziek leren doorgeven.

25NL

2021 – 2022

EDUCATIEVE


CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

EN 40

YOUNG ALUMNI


2021 – 2022

JONGE ALUMNI

41NL


EN 42

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘Thanks to the annual opera project, I had the opportunity to gain the stage experience I needed during my studies. As beginning singers, we could deeply engage ourselves in different periods of style and characters. It was also a great chance to work in an educational way with diverse directors and conductors.’ VOICE, 2018

EMMA POSMAN


2021 – 2022

EMMA POSMAN

ZANG, 2018

‘Dankzij het jaarlijkse operaproject kreeg ik de kans om tijdens mijn studies de nodige podium­ervaring op te doen. Als beginnende zangers verdiepten we ons in verschillende stijlperiodes en personages. Ook was het een mooie kans om op een educa­ tieve manier te werken met verschil­ lende regisseurs en dirigenten.’

43NL


EN 44

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘My tertiary musical education spanned 14 years and 3 continents, but at no time was I as fulfilled and inspired as my time at the Ghent Conservatory. Today I can attest to the marvels of the conservatory’s philosophy of meti­ culously preparing a young musician for a demanding career in classical music. As a clarinet lecturer, I continuously try to emulate the faculty’s unrivalled passion to impart musical knowledge. As a Buffet Artist and Africa Conti­ nental Chair of the International Clari­net Association, I thank KASK & Conser­ vatorium for preparing me to be able to carry the responsibilities and demands of these prestigious positions. The various performance possibilities and inter­nationally acclaimed lecturers helped me prepare for my current performance career, which includes performing with the top orchestras, chamber musicians and collaborative pianists in my country.’ CLARINET, 2013

DANRE STRYDOM


2021 – 2022

DANRE STRYDOM

KLARINET, 2013

‘Mijn hogere muziekstudies omspanden niet minder dan 14 jaar en 3 continenten, maar geen tijd staat me zo in het hart gegrift dan die aan het Gentse conser­ vatorium. Vandaag pluk ik nog steeds de vruchten van haar filosofie, die jonge muzikanten zo goed voor­bereidt op een carrière in de klassieke muziek. Als klarinetleraar streef ik ernaar deze ongeëvenaarde passie in de muziek te delen. Verder heb ik veel aan KASK & Conservatorium te danken, niet in het minst mijn posities als Buffet Artist en houder van de Africa Continental Chair van de International Clarinet Asso­ciation. Het rijke aanbod om podium­ervaring op te doen en de internationaal gewaar­ deerde docenten maken dat ik vandaag mag spelen met toporkesten en een keur aan kamermuzikanten en pianisten.’ 45NL


EN 46

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘Through the ensemble projects, I became acquainted with important contem­porary music repertoire. Rehearsing such im­ pres­sive works as Varèse’s Ionisation and Reich’s Music for 18 Musicians will stay with me my whole life as memories of great friendship and joy in performing.’ PERCUSSION, COMPOSITION, 2015

JONATHAN BONNY


2021 – 2022

JONATHAN BONNY

PERCUSSIE, COMPOSITIE, 2015

‘Via de ensembleprojecten leerde ik belangrijk en mooi hedendaags muziek­ repertoire kennen. Het repeteren en naar het podium brengen van indruk­ wekkende werken als Varèse’s Ionisation en Reichs Music for 18 Musicians zal me mijn hele leven bijblijven als herin­nering­ en van grote vriendschap en vreugde in het spelen en opvoeren van muziek.’

47NL


© Benn Deceuninck

EN 48

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘Studying at KASK & Conservatory was the best decision I ever made. The four years I spent here were a crucial part in forming me into the musician I am today. The personal approach of this institute is one of its best attributes and qualities. Outstanding teachers, excellent op­ portunities to perform and to take part in different projects, all help and lead to a professional career.’ PIANO, 2012

GABI SULTANA


2021 – 2022

GABI SULTANA PIANO, 2012

‘Studeren aan KASK & Conservatorium was de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. De vier jaar die ik er door­bracht waren cruciaal in de vorming van de muzikant die ik vandaag ben. De per­ soon­lijke aanpak van deze onder­wijs­ instelling is slechts een van de kwa­li­ teiten waarop ze zich mag laten voor­­­staan. Uitstekende docenten, de nodige podium­ ervaring en de talrijke projecten … alle deze zaken hielpen me in de vorm­ing van een professionele carrière.’

49NL


EN 50

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘In order to find a clearer artistic voice I offered myself the luxury to participate in the advanced master of contemporary music. Having been trained as a clas­ sical cellist I needed some extra time to turn my “alternative” skills into actual professional ones. To become a creative independent musician that curates its own concerts and projects I found the perfect programme in the advanced master at the conservatory of Gent. It allowed me to meet pioneers of auda­ cious programming in the mentors of Ictus and SPECTRA ensemble who exposed me to numerous examples of individual musical creation trough their proper practice. I also very much enjoyed the philosophical seminars and the broader artistic education within the shared courses at KASK which were given by very clever minds like Hilde D’haeyere and Lars Kwakkenbos. Lars Kwakkenbos.’ CELLO, 2017

HANNA KÖLBEL


2021 – 2022

HANNA KÖLBEL CELLO, 2017

‘Verdergezette studies in hedendaagse muziek, het is een luxe die ik mezelf heb cadeau gedaan om een beter beeld te krijgen van mijn artistieke stem. Als klassiek opgeleide celliste aan verschillende conservatoria had ik alsnog tijd nodig om mijn ‘alternatieve’ vaardigheden tot het professionele te laten rijpen. Om een creatief onafhankelijk musicus te worden die haar eigen concerten en projecten cureert, was ik in de master-na-master hedendaagse muziek aan het goede adres. De opleiding bracht me in contact met programmatorische pioniers in de hoedanigheid van de mentoren van Ictus en SPECTRA ensemble. Via hun artistieke praktijk ging ik beseffen wat waarlijk individuele creatie kon betekenen. Ik heb bijzonder genoten van de filosofisch toegespitste seminaries en het brede lessenaanbod, waar ook studenten en docenten van KASK aan te pas komen. Ik denk dan onder meer aan heldere geesten als Hilde D’haeyere en Lars Kwakkenbos.’ 51NL


EN 52

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘During my studies in the Netherlands I decided to go to the conservatory in Ghent to study with Arielle Valibouse. It was quite an undertaking to move from the Netherlands to Belgium! Yet this turned out to be the right decision. Thanks to all the support of the teachers and the many fun orchestral and chamber music projects, I was able to develop my musical skills! After my master I thought I could still learn a lot and I perfected myself in the Postgraduate Soloist Clas­ sical Music. Of the five years I studied in Ghent, I can only say that they have made me into the musi­cian that I am today. I do no regret for a single moment my decision to quit my studies in the Netherlands and pursue my dreams at the Ghent Conservatory.’ HARP, 2018

MARIANNE HOFMAN


2021 – 2022

MARIANNE HOFMAN

HARP, 2018

‘Tijdens mijn studie in Nederland besloot ik om naar het conservatorium in Gent te trekken om er te studeren bij Arielle Valibouse. Een hele onder­neming om van­ uit Nederland naar België te ver­huizen! Toch bleek dit de goeie beslissing. Door alle steun van de leraren en de leuke orkest- en kamermuziek projecten heb ik mezelf muzikaal enorm kunnen ont­ wikkelen! Na mijn master vond ik dat ik nog veel kon bijleren en heb ik me ver­volmaakt in het Postgraduaat Soloist Classical Music. Van de vijf jaar studeren in Gent kan ik alleen maar zeggen dat ze me gevormd hebben tot de musicus die ik nu ben. Ik heb dan ook geen moment spijt gehad van mijn keuze om mijn studie in Nederland af te breken en ze verder te zetten aan het Conserva­torium in Gent.’ 53NL


© Elke Busselen

EN 54

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

‘For me, KASK & Conservatorium will always bring to mind the six beautiful years that I spent there as a piano and composition student. The quality of the teaching staff was paramount in this. Especially of my two principal teachers Daan Vandewalle and Frank Nuyts, who I discovered to be incredible crea­ tive forces. What will stay with me most, however, are the many new connections that were forged, across musical genres and graduation fields, and thus being able to develop project after project, as to send fresh music into the world.’ PIANO, COMPOSITION, 2016

MIREK COUTIGNY


2021 – 2022

MIREK COUTIGNY PIANO, COMPOSITIE, 2016

‘KASK & Conservatorium staat voor mij symbool voor de zes mooie jaren dat ik er piano en compositie volgde. Uiter­ aard was de kwaliteit van alle docenten hiervoor belangrijk. Nog belangrijker was de ongelofelijke creativiteit die ik meekreeg van mijn twee hoofddocenten Daan Vandewalle en Frank Nuyts. Maar wat me het meeste zal bijblijven zijn de vele banden die konden gesmeed worden, over muzikale genres en afstu­ deerrichtingen heen, om samen project na project op te starten, en frisse muziek de wereld in te sturen.’

55NL


CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

EN 56

TABLES


2021 – 2022

LESTABELLEN

57NL


58 > INSTRUMENT > 1E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM Instrument I (Klassiek) 15 J Kamermuziek I 6 J Musiceerpraktijk 6 studiepunten naargelang discipline 6 Begeleidingspraktijk I (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J Orkest / Grote ensembles I (orkestinstrumenten) 6 J Koor 1 3 J Inleiding improvisatie 3 1of2 Lichaamsbewustzijn 3 1 Algemene muziektheorie, solfège en gehoorvorming 6 J Harmonie en contrapunt 1 6 J Muziekgeschiedenis van de 20st eeuw 3 J Overzicht van de wijsbegeerte 3 J Inleiding tot het onderzoek in de kunsten 3 1 Studie van literaire teksten 3 J 60

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

> INSTRUMENT > 2E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM Instrument II (Klassiek) 15 J Kamermuziek II 6 J Musiceerpraktijk 6 studiepunten naargelang discipline 6 Begeleidingspraktijk II (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J Orkest / Grote ensembles II (orkestinstrumenten) 6 J Koor 2 3 J Repertoirestudie 3 J Solfège en gehoorvorming 5 J Harmonie en contrapunt 2 3 J Partituuranalyse 1 4 Partituuranalyse: 1900 tot 1960 2 1 Partituuranalyse: middeleeuwen, renaissance, barok 2 2 Muziekgeschiedenis: middeleeuwen, renaissance, barok 3 J Overzicht van de muziekpsychologie 3 1 Kunstenaarsteksten 3 2 Minor naar keuze 6 Minor Schriftuur 1 6 J Minor Improvisatie 1 6 J Minor Compositie 1 6 J Minor Live-Electronics 1 6 J Minor Koordirectie 1 6 J Minor Historische uitvoeringspraktijk aanverwant instrument 1 6 J 60


OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM Instrument III (Klassiek) 20 J Kamermuziek III 6 J Musiceerpraktijk 6 studiepunten naargelang discipline 6 Begeleidingspraktijk III (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J Orkest / Grote ensembles III (orkestinstrumenten) 6 J Auditiepraktijk 3 2 Harmonie en contrapunt 3 3 J Partituuranalyse 2 4 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1 Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J Overzicht van de muzieksociologie 3 1 Dossier 3 J Opleidingsonderdeel naar keuze 3 Studium Generale 3 J Ondernemen 3 1of2 Niet-Westerse muziektradities 3 2 Conservatorium concerten 3 J Koor 3 3 J Stemvorming 1 3 J Stemvorming 2 3 J Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J Minor naar keuze 6 Minor Schriftuur 2 6 J Minor Improvisatie 2 6 J Minor Historische uitvoeringspraktijk aanverwant instrument 2 6 J Minor Compositie 2 6 J Minor Koordirectie 2 6 J Minor Live-Electronics 2 6 J Minor Schriftuur 1 6 J Minor Improvisatie 1 6 J Minor Historische uitvoeringspraktijk aanverwant instrument 1 6 J Minor Compositie 1 6 J Minor Koordirectie 1 6 J Minor Live-Electronics 1 6 J 60

59

2020 – 2021

> INSTRUMENT > 3E BACHELOR


60 > INSTRUMENT > 1E MASTER OPLEIDINGSONDERDEEL Instrument master I (Klassiek) Kamermuziek master I Musiceerpraktijk 6 studiepunten naargelang discipline Begeleidingspraktijk master I (orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) Begeleidingspraktijk master I (piano) Begeleiden master I (piano) Orkest / Grote ensembles master I (orkestinstrumenten) Auditiepraktijk master Actuele aspecten van de muziekanalyse Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie Masterseminaries Opleidingsonderdeel naar keuze Studium Generale Ondernemen Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Compositie 1 Improvisatie 1 Koor master 1 Jazz-Harmonie Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel

STPTN SEM 24 J 6 J 6 6 J 3 1 3 2 6 J 3 2 3 J 3 1 12 J 3 3 J 3 1of2 3 2 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 60

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

> INSTRUMENT > 2E MASTER OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM Masterproef Instrument (Klassiek) 27 J Kamermuziek master II 6 J Musiceerpraktijk 6 studiepunten naargelang discipline 6 Begeleidingspraktijk master II (orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit) 6 J Begeleidingspraktijk master II (piano) 3 1 Begeleiden master II (piano) 3 2 Orkest / Grote ensembles master II (orkestinstrumenten) 6 J Muziek en management 3 J Scriptie 9 J Kunst in het werkveld 6 J Opleidingsonderdeel naar keuze 3 Studium Generale 3 J Ondernemen 3 1of2 Niet-Westerse muziektradities 3 2 Conservatorium concerten 3 J Compositie 1 3 J Compositie 2 3 J Improvisatie 1 3 J Improvisatie 2 3 J Koor master 2 3 J Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J 60


2020 – 2021

> INSTRUMENT > ENGLISH 1E MASTER

COURSE CREDITS SEM Instrument master I (Classical) 24 Y Chamber music master I 6 Y To be chosen for 6 credits according to discipline 6 Accompanying practice master I (organ, harpsichord, accordion, guitar, lute) 6 Y Accompanying practice master I (piano) 3 1 Accompaniment master I (piano) 3 2 Orchestra / Large ensembles master I (Orchestral instruments) 6 Y Audition practice master 3 2 Current aspects in music analysis 3 Y Legal and business aspects of music industry 3 1 Master seminars 12 Y Elective 3 Conservatory concerts 3 Y Composition 1 3 Y Improvisation 1 3 Y Choir master 1 3 Y 60

> INSTRUMENT > ENGLISH 2E MASTER

COURSE CREDITS SEM Master examination Instrument (Classical) 27 Y Chamber music master II 6 Y To be chosen for 6 credits according to discipline 6 Accompanying practice master II (organ, harpsichord, accordion, guitar, lute) 6 Y Accompanying practice master II (piano) 3 1 Accompaniment master II (piano) 3 2 Orchestra / Large ensembles master II (Orchestral instruments) 6 Y Music and management 3 Y Thesis 9 Y Arts in practice 6 Y Elective 3 Conservatory concerts 3 Y Composition 1 3 Y Composition 2 3 Y Improvisation 1 3 Y Improvisation 2 3 Y Choir master 2 3 Y 60

61


62 > ZANG > 1E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL Zang I (Klassiek) Taalcoaching 1 Kamermuziek I Muziektheatrale Vorming I Projecten Zang I Dans en lichaamstaal Koor 1 Lichaamsbewustzijn Algemene muziektheorie, solfège en gehoorvorming Harmonie en contrapunt 1 Muziekgeschiedenis van de 20st eeuw Overzicht van de wijsbegeerte Inleiding tot het onderzoek in de kunsten Studie van literaire teksten

STPTN SEM 15 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 1 6 6 3 3 3 3 60

J J J J 1 J

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

> ZANG > 2E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM Zang II (Klassiek) 15 J Taalcoaching 2 3 J Kamermuziek II 3 J Muziektheatrale Vorming II 3 J Projecten Zang II 3 J Koor 2 3 J Repertoirestudie 3 J Solfège en gehoorvorming 5 J Harmonie en contrapunt 2 3 J Partituuranalyse 1 4 Partituuranalyse: 1900 tot 1960 2 1 Partituuranalyse: middeleeuwen, renaissance, barok 2 2 Muziekgeschiedenis: middeleeuwen, renaissance, barok 3 J Overzicht van de muziekpsychologie 3 1 Kunstenaarsteksten 3 2 Minor naar keuze 6 Minor Schriftuur 1 6 J Minor Improvisatie 1 6 J Minor Historische uitvoeringspraktijk aanverwant instrument 1 6 J Minor Compositie 1 6 J Minor Koordirectie 1 6 J Minor Live-Electronics 1 6 J 60


OPLEIDINGSONDERDEEL STPTN SEM Zang III (Klassiek) 17 J Taalcoaching 3 3 J Kamermuziek III 6 J Muziektheatrale Vorming III 3 J Projecten Zang III 3 J Auditiepraktijk 3 2 Harmonie en contrapunt 3 3 J Partituuranalyse 2 4 Partituuranalyse: klassiek en romantiek 2 2 Partituuranalyse: 1960 tot vandaag 2 1 Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek 3 J Overzicht van de muzieksociologie 3 1 Dossier 3 J Opleidingsonderdeel naar keuze 3 Studium Generale 3 J Ondernemen 3 1of2 Niet-Westerse muziektradities 3 2 Conservatorium concerten 3 J Koor 3 3 J Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel 3 J Minor naar keuze 6 Minor Schriftuur 2 6 J Minor Improvisatie 2 6 J Minor Historische uitvoeringspraktijk aanverwant instrument 2 6 J Minor Compositie 2 6 J Minor Koordirectie 2 6 J Minor Live-Electronics 2 6 J Minor Schriftuur 1 6 J Minor Improvisatie 1 6 J Minor Historische uitvoeringspraktijk aanverwant instrument 1 6 J Minor Compositie 1 6 J Minor Koordirectie 1 6 J Minor Live-Electronics 1 6 J 60

63

2020 – 2021

> ZANG > 3E BACHELOR


64 > ZANG > 1E MASTER OPLEIDINGSONDERDEEL Zang master I (Klassiek) Kamermuziek master I Muziektheatrale Vorming master I Projecten Zang master I Auditiepraktijk master Actuele aspecten van de muziekanalyse Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie Masterseminaries Opleidingsonderdeel naar keuze Studium Generale Ondernemen Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Compositie 1 Improvisatie 1 Koor master 1 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel

STPTN SEM 24 J 6 J 3 J 3 J 3 2 3 J 3 1 12 J 3 3 J 3 1of2 3 2 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 60

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

> ZANG > 2E MASTER OPLEIDINGSONDERDEEL Masterproef Zang (Klassiek) Kamermuziek master II Muziektheatrale Vorming master II Projecten Zang master II Muziek en management Scriptie Kunst in het werkveld Opleidingsonderdeel naar keuze Studium Generale Ondernemen Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Compositie 1 Compositie 2 Improvisatie 1 Improvisatie 2 Koor master 2 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel

STPTN SEM 27 J 6 J 3 J 3 J 3 J 9 J 6 J 3 3 J 3 1of2 3 2 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 60


2020 – 2021

> VOICE > ENGLISH 1E MASTER

COURSE CREDITS SEM Voice master I (Classical) 24 Y Chamber music master I 6 Y Musical theatre training master I 3 Y Projects Singing master I 3 Y Audition practice master 3 2 Current aspects in music analysis 3 Y Legal and business aspects of music industry 3 1 Master seminars 12 Y Elective 3 Conservatory concerts 3 Y Composition 1 3 Y Improvisation 1 3 Y Choir master 1 3 Y 60

> VOICE > ENGLISH 2E MASTER

COURSE CREDITS SEM Master examination Voice (Classical) 27 Y Chamber music master II 6 Y Musical theatre training master II 3 Y Projects Singing master II 3 Y Music and management 3 Y Thesis 9 Y Arts in practice 6 Y Elective 3 Conservatory concerts 3 Y Composition 1 3 Y Composition 2 3 Y Improvisation 1 3 Y Improvisation 2 3 Y Choir master 2 3 Y 60

65


66 > COMPOSITIE > 1E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL Compositie I Klavierpraktijk 1 Toegepaste harmonie 1 Koor 1 Algemene muziektheorie, solfège en gehoorvorming Harmonie en contrapunt 1 Akoestiek 1 Instrumentenleer Muziekgeschiedenis van de 20e eeuw Overzicht van de wijsbegeerte Studie van literaire teksten Inleiding tot het onderzoek in de kunsten Eén opleidingsonderdeel te kiezen uit Inleiding improvisatie Muziektechnologie Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Studium Generale

STPTN SEM 18 J 3 J 3 J 3 J 6 J 6 J 3 1 3 J 3 J 3 J 3 J 3 1 3 3 1of2 3 2 3 2 3 J 3 J 60

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

> COMPOSITIE > 2E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL Compositie II Klavierpraktijk 2 Toegepaste harmonie 2 Koor 2 Klankrealisatie 1 Solfège en gehoorvorming Harmonie en contrapunt 2 (compositie) Partituuranalyse 1 Partituuranalyse: 1900 tot 1960 Partituuranalyse: middeleeuwen, renaissance, barok Instrumentatie Muziekgeschiedenis: middeleeuwen, renaissance, barok Kunstenaarsteksten Overzicht van de muziekpsychologie Opleidingsonderdeel naar keuze Minor Interdisciplinair project of keuze

STPTN SEM 18 J 3 J 3 J 3 J 3 J 5 J 6 J 4 2 1 2 2 3 J 3 J 3 2 3 1 3 3 J 3 J 60


2020 – 2021

> COMPOSITIE > 3E BACHELOR OPLEIDINGSONDERDEEL Compositie III Klavierpraktijk 3 Toegepaste harmonie 3 Klankrealisatie 2 Harmonie en contrapunt 3 (compositie) Partituuranalyse 2 Partituuranalyse: klassiek en romantiek Partituuranalyse: 1960 tot vandaag Orkestratie Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek Overzicht van de muzieksociologie Dossier Opleidingsonderdeel naar keuze Studium Generale Ondernemen Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Koor 3 Stemvorming 1 Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel Minor naar keuze Minor Improvisatie 1 Minor Live-Electronics 1 Minor Koordirectie 1

67

STPTN SEM 20 J 3 J 3 J 3 J 6 J 4 2 2 2 1 3 J 3 J 3 1 3 J 3 3 J 3 1of2 3 2 3 J 3 J 3 J 3 J 6 6 J 6 J 6 J 60


68 > COMPOSITIE > 1E MASTER OPLEIDINGSONDERDEEL Compositie master I Coachen en Musiceren 1 Electroakoestische compositietechnieken 1 Posttonale compositietechnieken Actuele aspecten van de muziekanalyse Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie Masterseminaries 2 opleidingsonderdelen naar keuze Studium Generale Ondernemen Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Improvisatie 1 Koor master 1 Stemvorming 1 Stemvorming 2 Akoestiek 2 Live electronics, video en performance Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel

STPTN SEM 24 J 6 J 3 2 3 J 3 J 3 1 12 J 6 3 J 3 1of2 3 2 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 60

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

> COMPOSITIE >2E MASTER OPLEIDINGSONDERDEEL Masterproef Compositie Coachen en Musiceren 2 Elektroakoestische compositietechnieken 2 Muziek en management Scriptie Kunst in het werkveld 2 opleidingsonderdelen naar keuze Studium Generale Ondernemen Niet-Westerse muziektradities Conservatorium concerten Improvisatie 1 Improvisatie 2 Koor master 2 Stemvorming 1 Stemvorming 2 Akoestiek 2 Live electronics, video en performance Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel

STPTN SEM 27 J 6 J 3 2 3 J 9 J 6 J 6 3 J 3 1of2 3 2 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 60


2020 – 2021

> COMPOSITIE > ENGLISH 1E MASTER COURSE Composition master I Coaching and Musicianship 1 Electro-acoustic composition techniques 1 Posttonal composition techniques Current aspects in music analysis Legal and business aspects of music industry Master seminars 2 electives Conservatory concerts Improvisation 1 Choir master 1 Voice training 1 Voice training 2 Live electronics, video en performance

CREDITS SEM 24 Y 6 Y 3 2 3 Y 3 Y 3 1 12 Y 6 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 60

> COMPOSITIE > ENGLISH 2E MASTER COURSE Master Project Composition Coaching and Musicianship 2 Electro-acoustic composition techniques 2 Music and management Thesis Arts in practice 2 electives Conservatory concerts Improvisation 1 Improvisation 2 Choir master 1 Voice training 1 Voice training 2 Live electronics, video en performance

69

CREDITS SEM 27 Y 6 Y 3 2 3 2 9 Y 6 Y 6 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 3 Y 60


70 ANDERE OPLEIDINGEN AAN HET CONSERVATORIUM

> HEDENDAAGSE MUZIEK > MASTER NA MASTER > MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Masterproject hedendaagse muziek G.A.M.E. Sessies ICTUS en SPECTRA 1 Live-electronics, video en performance 1 Aspecten van het hedendaagse muziektheater Analysemodellen hedendaagse muziek 1 Research Seminar Theoretische masterseminaries

STPTN SEM 15 J 12 J 9 J 6 J 3 2 6 2 5 1 4 J 60

> HEDENDAAGSE MUZIEK > MASTER NA MASTER > MODELTRAJECT 2

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

OPLEIDINGSONDERDEEL Masterproef hedendaagse muziek Masterproef G.A.M.E. Sessies ICTUS en SPECTRA 2 Live-electronics, video en performance 2 Analysemodellen hedendaagse muziek 2 Scriptie

STPTN SEM 18 J 12 J 9 J 6 J 6 2 9 J 60


2020 – 2021

> EDUCATIEVE MASTER > VERKORT TRAJECT OPLEIDINGSONDERDEEL Masterproef Educatieve Master Stage Specifieke vakdidactiek (per discipline) Specifieke vakdidactiek (per discipline) Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunstagogische vraagstukken Kunstdidactisch en -agogisch onderzoek Algemene vakdidactiek Klasmanagement: reflectie Klasmanagement: communicatie Kunstagogische kaders Krachtige Leeromgevingen

71

STPTN SEM 12 J 15 J 3 1 3 1 3 J 3 1 3 2 3 J 4 2 2 2 3 1 6 1 60


CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

EN 72

TEACHING STAFF


2021 – 2022

DOCENTEN

73NL


74

HENDRICKJE VAN KERCKHOVE zang voice

CHRISTIANNE STOTIJN zang voice

JOHAN DUIJCK zang (koor), piano, pianoforte, klavecimbel voice (choir), piano, pianoforte, harpsichord

HILDEGARD VERHEYEN zang (stemvorming) voice

BENOÃŽT DE LEERSNYDER zang voice

ALESSANDRO MOCCIA viool violin


WIBERT AERTS viool violin

LISA JACOBS viool violin

OLGA ZOLOTAREVA viool violin

DIEDERIK SUYS altviool alto violin

JUDITH ERMERT cello

SERGEI ISTOMIN cello (viola da gamba)

75 75


76

VITALY SAMOSHKO piano, pianoforte, klavecimbel piano, pianoforte, harpsichord

DAAN VANDEWALLE piano, pianoforte, klavecimbel piano, pianoforte, harpsichord

OLGA PASHCHENKO piano, pianoforte, klavecimbel piano, pianoforte, harpsichord

ARIELLE VALIBOUSE harp

EDDY VANOOSTHUYSE klarinet, basklarinet, historische klarinet clarinet, bass clarinet, historic clarinet

DANNY CORSTJENS klarinet, basklarinet, historische klarinet clarinet, bass clarinet, historic clarinet


MARC KERCKHOF klarinet, basklarinet, historische klarinet clarinet, bass clarinet, historic clarinet

VINCENZO CASALE klarinet, basklarinet, historische klarinet clarinet, bass clarinet, historic clarinet

PIET VAN BOCKSTAL hobo oboe

PIETER NUYTTEN fagot, contrafagot bassoon, contrabassoon

GRAZIANO MORETTO fagot, contrafagot bassoon, contrabassoon

MYRIAM GRAULUS dwarsfluit, piccolo, traverso transverse flute, piccolo, traverso

77


78

PATRICK BEUCKELS dwarsfluit, piccolo & traverso, kamermuziek improvisatie begeleidings- & auditiepraktijk transverse flute, piccolo, traverso, chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

RAF MINTEN saxofoon saxophone

RIK VANEYGHEN saxofoon saxophone

STEVEN DEVOLDER trompet trumpet

BENNY WIAME trompet, kamermuziek improvisatie begeleidings- & auditiepraktijk trumpet, chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

LUC DE VLEESCHHOUWER trombone trombone


BRUNO DE BUSSCHERE eufonium euphonium

RIK VERCRUYSSE hoorn & natuurhoorn horn & natural horn

JEROEN BILLIET hoorn & natuurhoorn horn & natural horn

WIM KONINK slagwerk, muziekeducatie, kamermuziek improvisatie begeleidings- & auditiepraktijk percussion, music education, chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

GERT D’HAESE slagwerk percussion

WIM MAESEELE gitaar (luit) guitar (lute)

79


80

PHILIPPE THURIOT accordeon, kamermuziek improvisatie begeleidings- & auditiepraktijk accordion, chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

IGNACE MICHIELS orgel organ

TAE YOSHIOKA piano­begeleider piano accompaniment

IVO DELAERE piano­begeleider piano accompaniment

GETÁCINE PEGORIM piano­begeleider piano accompaniment

GUY PENSON piano­begeleider piano accompaniment


ALEX ROOSEMEYERS piano­begeleider piano accompaniment

DIRK BROSSÉ compositie composition

DAAN JANSSENS compositie composition

DOMINIQUE PAUWELS compositie composition

JORIS BLANCKAERT compositie composition

FILIP RATHÉ compositie, muziek ­theorie, kamer­muziek improvisatie begeleidings- & auditiepraktijk composition, music theory, chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

81


82

JAN DEVLIEGER kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

FLORIAN HEYERICK kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

HANS LAMAL kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

BART MARIS kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

MARC MASSON kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

DAENINCK SCHEERLINCK kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice


MICHEL TILKIN kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

PETER VANDENBERGHE kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

SANDRA VAN DER GUCHT kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice

PETRA VERMOTE kamermuziek improvisatie begeleidings& auditiepraktijk, muziekeducatie chamber music improvisation accompaniment & auditioning practice, music education

DIRK CORNELIS muziek ­theorie music theory

SIMON DE POORTER muziek­theorie music theory

83


84

GEERT DHONDT muziek ­theorie music theory

GEERT SOENEN muziek­theorie music theory

MATTIJS VAN DAMME muziek ­theorie music theory

SARAH PEIRE muziekeducatie music education

KARIN DE FLEYT muziekeducatie music education


NIET AFGEBEELD / NOT PORTRAYED MARCOS PUJOL zang voice

GAËLLE SOLAL gitaar guitar

TOM GOOSSENS zang, muziektheatrale vorming voice, music theatre education

KEIKO SCHICHIJO piano

TOON CALLIER kunst in ‘t werkveld art in the professional field ARNE DEFORCE cello JAAP DE VRIES fagot, contrafagot bassoon, contrabassoon DORIEN SCHADE dwarsfluit, piccolo, traverso transverse flute, piccolo, traverso KOEN MAAS saxofoon saxophone GEERT CLAEYS piano­begeleider piano accompanist TOM DE COCK projecten GAME GAME-ensemble projects KRIS DEPREY kamermuziek improvisatie, begeleidings- & auditiepraktijk chamber music improvisation, accom­paniment & auditioning practice DAVID DESIMPELAERE contrabas double bass ARNOUT DOS SANTOS pianobegeleider piano accompanist TOM GOOSSENS muziektheatrale vorming DIRK LIEVENS muziekeducatie music education MIRELLA RUIGROK muziekeducatie music education HANS SCHOLLIERS muziekeducatie music education

85


CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

EN 86

PRACTICAL


2021 – 2022

PRAKTISCH

87NL


EN 88 REGISTRATION First registration?

You can register online! If you have never before registered at University College Ghent (HOGENT), you can register online at webreg.hogent.be. This online procedure makes the registration process quicker. You will then report in person to the student office at KASK & Conservatory Required documents

When you register, bring the following documents with you:

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

• your identity card and /or residence permit • your original secondary school (or higher) diploma • a bank account number in case of tuition refund.

If you have a degree in higher education, bring the original degree. If you have followed a course of higher education, but have not completed it, bring proof of atten­ dance and/or regis­ tration, and evidence of credits earned for each year. If there are gaps in these studies, bring proof of employment or the equivalent. If you hold a diploma or degree from a fo­ reign institution, you can consult the website or the student student office for more  infor­m ation about the admission procedure.

No secundary school diploma?

If you do not hold a high school diploma, you can still be admit­ ted to University College Ghent, on condi­ tion that it has been at least three years since you attended secondary school. You will first undergo an admis­ sions exam. Consult www.hogent.be for additional infor­m ation, or send an email to: toelatingsonderzoek @hogent.be. Fees

The precise amount of the registration fee • depends on the number of study credits you register for, and whether or not you are a scholarship student. If you register for 60 study points (a full study year), your registration fee for the 2020-2021 academic year will be: • non-scholarship student: € 961.90 • scholarship student: € 113,20 • almost scholarship student: € 505,90 • non-EER student: € 2885,70

• In addition to your registration fee, depending on the study programme you follow, you are also required to pay atelier or studio fees. You will find more information about this on our website: www.schoolofartsgent.be.


2020 – 2021

INSCHRIJVEN Eerste inschrijving?

Registreer je online! Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de HOGENT? Registreer je dan online via webreg.hogent.be. Dankzij de online registratie versnel je de inschrijvings­ procedure. Je moet je daarna nog persoon­ lijk aanmelden op het  studenten­­secre­ tariaat van KASK &  Conser­vatorium. Documenten

Breng het volgende mee om je in te schrijven:

• jouw identiteitskaart of verblijfsdocument • jouw origineel diploma van het hoger secundair onderwijs • een bankrekeningnummer voor eventuele terug­betaling van het studiegeld

Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, breng je ook dat ori­ gineel diploma mee. Als je hoger onderwijs volgde maar de studie niet afwerkte, breng je de inschrijvingsattesten en eventuele credit­ bewijzen mee van elk jaar. Als er perioden zijn waarin je geen onderwijs volgde, breng je ook een werkgevers­of rva­-attest mee. Als je een buitenlands diploma hebt, kan je op de website of het studentensecretariaat informeren naar de juiste toelatings­ procedure.

Geen diploma secundair?

Heb je geen diploma van het secundair onderwijs, dan kun je toch toege­ laten worden tot de HoGent, op voorwaarde dat je al drie jaar het secundair hebt verlaten. Je moet wel eerst een toelatingsonderzoek ondergaan. Raadpleeg www.hogent.be voor meer infor­ m atie omtrent deze procedure of contacteer toelatingsonderzoek @hogent.be. Kostprijs

Hoeveel het inschrijv­ ings­ geld exact bedraagt, hangt af van het aantal studie­ punten dat je opneemt en het feit of je al dan niet beurs­ student bent. Schrijf je je in voor een model­ traject van 60 studie­ punten (een volledig studiejaar), dan is het inschrijvingsgeld voor 2020-2021: • niet­ beursstudent: € 961.90 • beursstudent: € 113,20 • bijna ­beursstudent: € 505,90 • niet-EER-student: € 2885,70

Naast je inschrijvings­ geld betaal je, naar­ gelang de opleiding, ook atelier­geld  /  studio­­­ geld. Op onze website www.schoolofartsgent.be vind je hierover meer informatie. Je hoeft geen cash geld mee te brengen, want je krijgt na inschrijving een factuur toegestuurd.

89NL


EN 90 You do not need to bring payment with you: you will receive an invoice after you have registered. Scholarships and study loans

Information about available scholarships and loans can be found at our department of student services: www.hogent.be/ studentenvoorzieningen. For candidates from the European Economic Area (EEA), KASK & Conservatory has its own system of scholar­ ships. For more information, please contact the student student office. Start of the academic year

New students will be welcomed from 20 to 24 September 2021. The academic year begins on 27 September 2021.

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

Register at the secretariat

KASK & Conservatorium Bijloke Campus J. Kluyskensstraat 2 9000 Ghent, Belgium T +32-(0)9 243 36 10 schoolofarts@hogent.be www.schoolofartsgent.be

Student office opening hours & dates

You can register at the student office at the following times: • During the infor­ mation mornings Sat 26.06.2021 9:30 am-12:30 pm Sat 04.09.2020 9:30 am-12:30 pm • From Mon 28.06.2021 u.t.a.i. Fri 09.07.2021 and back on Mon 10.08.2020 Mon 9:00 am-1:00 pm Tue 9:00 am-1:00 pm Wed-Fri 9:00 am-12:00 pm 1:00 pm-4:00 pm • The student office is closed from Sat 10.07.2021 u.t.a.i. Sun 15.08.2021


Informatie over beurzen en studieleningen vind je bij onze dienst stu­ dent­envoor­zieningen, www.hogent.be/studenten voorzieningen. Voor kandidaten van buiten de Europese Economische Ruimte heeft de KASK & Conservatory een eigen  beurzen­­systeem. Voor meer info kan je terecht op het studentensecretariaat. Start academiejaar

Het onthaal van de studenten is gepland van 20 tot 24 september 2020. Het academiejaar start op 27 september 2021.

Data en openingsuren secretariaat

Inschrijven op het secretariaat kan op de volgende momenten: • Op de infovoormiddag van za 26.06.2021 09:30-12:30 za 04.09.2020 09:30-12:30 • Vanaf ma 28.06.2021 t.e.m. vr 10.07.2021 en terug op ma 09.08.2021 ma 09:00-13:00 di 09:00-13:00 wo- vr 09:00-12:00 13:00-16:00 • Het studenten­ secretariaat is gesloten van za 10.07.2021 t.e.m. zo 15.08.2021

Je schrijft je in op het secretariaat van

KASK & Conservatorium Bijloke Campus J. Kluyskensstraat 2 9000 Gent, België T +32-(0)9 243 36 10 schoolofarts@hogent.be www.schoolofartsgent.be

91NL

2020 – 2021

Beurzen en studieleningen


EN 92 ADMISSIONS EXAM Before you can register for an academic bachelor programme at KASK & Conservatory, you are required to pass the artistic admissions exam. You can register to take the exam online at webreg.hogent.be. Participation in the exam will cost €10. KASK & Conservatory make it a point to involve not only all of our faculty, but also external jury members in all the entrance exams. This ensures maximum objectivity in judging and guarantees that all candidates can count on optimum advice and feedback. Dates of the artistic admissions exam: • 12.05, 14.05 & 15.05.2021 • 05 — 07.07.2021 • 25 — 27.08.2021

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

Preparing for the admissions exam

On our website, you can find detailed in­for­m a­tion to help you prepare for the admis­sions exam. For additional infor­ mation and any quest­ ions, you can attend the information and open house days, as well as Conser­ vatory Live.

WHAT IS WHERE? GROTE SIKKEL CAMPUS Biezekapel Building Hoogpoort 64 9000 Ghent Classical Music Composition Music Theory Nederpolder Building Nederpolder 26 9000 Ghent Classical Music Instrument Building Paddenhoek Building Paddenhoek 12 9000 Ghent Jazz & Pop Music


Vooraleer je kan in­ schrijven voor een academische bachelor­ opleiding aan KASK & Conservatorium, moet je slagen voor de artist­ieke toelatings­ proef. Inschrijven voor de toe­latingsproeven gebeurt online via webreg.hogent.be. Bij deelname aan de artistieke toe­latings­ proeven betaal je een eenmalige inschrijvings­ som van €10. KASK & Conserva­torium maakt er een punt van om bij alle proeven niet al­ leen docenten maar ook ex­ terne juryleden te betrekken. Zo waar­ borgen we maximale objectiviteit bij de beoordeling en garand­ eren we dat alle kandi­ daten optimaal op advies en feedback kunnen rekenen.

WHAT IS WHERE? CAMPUS GROTE SIKKEL Gebouw Biezekapel Hoogpoort 64 9000 Gent Klassiek muziek Compositie Muziektheorie Gebouw Nederpolder Nederpolder 26 9000 Gent Klassieke muziek Instrumentenbouw Gebouw Paddenhoek Paddenhoek 9000 Gent Jazz & popmuziek

Data artistieke toelatingsproeven: • 12.05, 14.05 & 15.05.2021 • 05 — 07.07.2021 • 25 — 27.08.2021

Voorbereiden op de toelatingsproef

Op onze website kan je een uitgebreide infor­m atie­bundel vinden waar­ mee je je kan voor­ bereiden op de proef. Voor meer informatie en met bijkomende vragen kan je terecht op de info­en opendeurdagen en Conservatorium Live!

93NL

2020 – 2021

TOELATINGSPROEF


EN 94 BACHELOR AND MASTER PROGRAMMES

CLASSICAL MUSIC • KLASSIEKE MUZIEK

Landscape and Garden Architecture Interior Design Digital Design and Development (Devine) Audiovisual Arts Animation Film Film Drama Music Music Performance Classical Music Jazz & Pop Music Creation Composition Music Production Instrument Building Music Theory/Writing Fine Arts Autonomous Arts Performance Sculpture Installation Media Arts Painting Drawing Photography Autonomous Design Graphic Design Printmaking Illustration Graphic Design Textile Design Fashion Master in Education English Master in Music, Drama, Visual and Audiovisual Arts

ADVANCED PROGRAMMES Bachelor after Bachelor in Landscape Development Master after Master in Contemporary Music Postgraduate in Soloist Classical Music Postgraduate in Musical Performance Practice Postgraduate in Digital Storytelling European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) Postgraduate in Curatorial Studies Doctorate in the Arts (with the University of Ghent)

WWW.SCHOOLOFARTSGENT.BE


Landschaps­en tuinarchitectuur Interieurvormgeving Digital Design and Development (Devine) Audiovisuele kunsten Animatiefilm Film Drama Muziek Uitvoerende muziek Klassieke muziek Jazz/pop Scheppende muziek Compositie Muziekproductie Instrumentenbouw Muziektheorie/schriftuur Beeldende kunsten Vrije kunsten Performance Beeldhouwkunst Installatie Mediakunst Schilderkunst Tekenkunst Fotografie Autonome vormgeving Grafisch ontwerp Grafiek Illustratie Grafische vormgeving Textielontwerp Mode Educatieve master English master in music, drama, visual and audiovisual arts

VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN Bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling Master na Master Hedendaagse muziek Postgraduaat Soloist Classical Music Postgraduaat Musical Performance Practice Postgraduaat Digital Storytelling European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) Postgraduaat Curatorial Studies Doctoraat in de kunsten (i.s.m. UGent)

WWW.SCHOOLOFARTSGENT.BE

95NL

2020 – 2021

BACHELOR­EN MASTER OPLEIDINGEN


Coördinatie publicatie Laurent Derycke

Datum uitgave Januari 2021

Fotografie Stine Sampers Leontien Allemeers Koen Broos

vu Koen Goethals Louis Pasteurlaan 2 9000 Gent

Fotografie portretten Sander Buyck Maïté de Lorenzo Vormgeving Jonas Temmerman Geen enkele tekst, logo, afbeelding, foto of illustratie mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


EN

KASK & CONSERVATORY GHENT MUSIC PERFORMING MUSIC CLASSICAL MUSIC INSTRUMENT VOICE COMPOSITION

E K E I S K S E A I L UZ L M A C I S S C I A S L C MU

Profile for KASK & Conservatorium / School of Arts Gent

Opleidingsbrochure Klassieke Muziek 2021-2022  

Kom meer te weten over klassieke muziek studeren aan KASK & Conservatorium (HOGENT & Howest). https://www.schoolofartsgent.be

Opleidingsbrochure Klassieke Muziek 2021-2022  

Kom meer te weten over klassieke muziek studeren aan KASK & Conservatorium (HOGENT & Howest). https://www.schoolofartsgent.be