Schooldomein nr. 2 december 2015 Thema: Sexy

Page 45

Tekst Roosmarijn Peet

ONTWERP EN INRICHTING

Eerste MFA op Aruba geopend! Afgelopen oktober is de eerste, van in totaal vijf multifunctionele accommodaties (MFA’s) op Aruba geopend. Lokale architecten hebben de ontwerpen gemaakt voor de vijf MFA’s. Iedere wijk op Aruba krijgt een eigen MFA. MFA Noord is de eerste die is opgeleverd. Hierna volgen nog Paradera, Santa Cruz, Savaneta, San Nicolas (verbouw). De ontwikkeling van deze vijf MFA’s is onderdeel van het integrale plan om Aruba sociaal, fysiek en economisch weer op een hoger niveau te brengen. De huidige hulpbestuurskantoren (HBK’s) vormden voor deze ontwikkeling het vertrekpunt.

H

et splinternieuwe gebouw in Noord heeft een moderne vormgeving en een prettige, open sfeer. Het is de eerste MFA op Aruba en dient als richtsnoer voor de vier die in de planning zijn. Een deel van de ruime hal biedt onderdak aan de balie van het voormalige hulpbestuurskantoor in de wijk. “Het oude gebouw was te klein en helemaal versleten. De mensen moesten vaak buiten wachten als ze hun rekeningen kwamen betalen”, aldus Vrolijk, directeur van de overheidsafdeling Multifunctionele Accommodaties (MFA). COACHINGPRAKTIJK EN PRIKPOST Vrolijk benadrukt dat een MFA meer is dan een hulpbestuurskantoor. “Wij bieden complete dienstverlening in een prettige sfeer. Daarvoor verhuren we ruimtes aan allerlei organisaties, zoals ziektekostenverzekeraar AZV, de Belastingdienst en de bibliotheek. Binnenkort begint hier een tweetal psychologen met een coachingpraktijk en opent een arts een prikpost waar mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld diabetescontroles. Sinds kort is de cafetaria open, die snacks en drankjes, maar ook lunches aanbiedt.” Het idee achter de MFA’s is om de burgers diensten aan te bieden in de wijk waar ze wonen, zodat ze niet voor alles naar Oranjestad of San Nicolas hoeven te gaan. PODIUM EN TRIBUNE “Het uitgangspunt is dat we het leven van de burger makkelijker maken. Het is niet onze taak om diensten te leveren, maar om te zorgen voor een evenwichtig aanbod van hoge kwaliteit binnen ons gebouw.

Wij letten op goede service, zodat iedereen die hier binnenkomt, blij weggaat.” Binnenkort kunnen ook stichtingen, buurtgroepen en andere non-profit initiatieven terecht in de MFA Noord. “We hebben een ruimte met een podium en een tribune. Daar kunnen vergaderingen en andere bijeenkomsten worden

gehouden. Het is heel simpel. De bevolking groeit en dus is er meer behoefte aan ruimte voor activiteiten. De MFA is een voorbeeld van breder denken dan alleen overheid, waarbij de behoefte van de wijkbewoners het uitgangspunt is. Een schoolvoorbeeld van duurzame wijkontwikkeling.” ICSadviseurs heeft de overheid ondersteund en geadviseerd bij het ontwikkelen van de Programma’s van Eisen en de architectenselectie.

SCHOOLDOMEIN

december 2015

45