Schooldomein nr. 6 - juli 2016

Page 58

Tekst Sibo Arbeek

KBS DE ZANDBERG FYSIEK ONDERDEEL VAN EEN HISTORISCHE OMGEVING

Onderwijsvisie past goed in verbouwde gangenschool KBS De Zandberg ligt op een prachtige historische locatie in Breda die grenst aan de kapel van de Sacramentskerk, een gemeenschapshuis en een voormalig klooster. De school had behoefte aan uitbreiding van de eigen capaciteit en maakte al enkele jaren gebruik van noodlokalen op het eigen terrein. Vernieuwbouw was de oplossing, met als resultaat een nieuwe inpandige sportzaal, vijf nieuwe lokalen met een leerplein, een multifunctionele entree en een ontmoetingsruimte met opvang en BSO. Het resultaat mag er zijn.

58

SCHOOLDOMEIN

juli 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.