Schooldomein nr. 6 - juli 2016

Page 54

Tekst Sibo Arbeek

NIEUWBOUW MERLETCOLLEGE AAN DE MAAS

Symbiose visie, locatie en ontwerp “Vaak worden gebouwen ontwikkeld zonder duidelijk doel. Deze locatie is met zorgvuldigheid gekozen vanuit de potentie voor het onderwijs. Vervolgens sluit het ontwerp als vanzelfsprekend aan op onze visie.” Rector Paul Metzemaekers en architect Lennaert van Capelleveen spreken met elkaar aan de vooravond van de nieuwbouw. Paul trapt af: “Ik ben nu vijf jaar rector van deze school. Daarvoor heb ik afwisselend in leidinggevende functies bij scholen gewerkt en een aantal jaren bij Océ van der Grinten als directiesecretaris. Een mooie baan, maar mij trok het primaire proces waar je zelf de oogst van haalt.” Ik zag de kinderen naar school fietsen en bedacht dat ik werken met jonge mensen leuker vond. En ook al ben ik rector, ik geef nog steeds elk jaar een klas les.”

voor het Merletcollege niet voor de hand. We zijn met elkaar hard aan de slag gegaan en ik durf te zeggen dat het onderwijs weer staat, de financiën op orde zijn en ons imago weer is verbeterd. Wat we hebben geleerd is dat je je eigen voedingsgebied verschrikkelijk serieus moet nemen; ouders en leerlingen zijn klanten, die mondiger en veeleisender zijn geworden. Dat gaat niet alleen over de school, maar ook over de winkel op de hoek en de voetbalvereniging.”

Op de tafel ligt het rapport De staat van het onderwijs, het onderwijsverslag van de inspectie. Ik vraag wat de staat van het Merletcollege is. Paul: “Die van een school die rap uit een diep dal aan het klimmen is. Nog maar vijf jaar geleden waren er op allerlei gebieden problemen. In Grave en Cuijk lag de keuze

LOCATIE AAN DE MAAS Het Merletcollege heeft twee locaties in Cuijk en daarnaast locaties in Mill en Grave: “We bieden onderwijs in de volle breedte aan, van basis beroeps vmbo tot en met gymnasium. Daarbij bedienen we in totaal 2.150 leerlingen, waarvan er 1.100 in Cuijk

“We wilden de onderwijskundige visie vertalen in een veilige en geborgen structuur rond een logische kern en een herkenbare zonering.”

54

SCHOOLDOMEIN

juli 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.