Schooldomein nr. 6 - juli 2016

Page 50

Tekst Irma Thijssen, RVO.nl

Energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf terug Veel energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf in enkele jaren weer terug. Zoals het herinregelen van klimaatinstallaties, of het vernieuwen van verlichting. Echte quick wins. Bovendien maken zij de noodzakelijke verbetering van het binnenmilieu in veel gevallen financieel haalbaar.

WET MILIEUBEHEER EN ERKENDE MAATREGELEN Volgens het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer moeten gebouweigenaren alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Dit geldt voor gebouwen die minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 ae (aardgas equivalenten) gebruiken. De verplichting geldt dus ook voor ‘grote’ PO en VO scholen. Sinds 1 december 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met de 15 belangrijkste zogenaamde Erkende Maatregelen opgesteld voor instellingen waar onderwijs, opleidingen en cursussen worden aangeboden. Dit maakt het makkelijker om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen. De Erkende Maatregelen voor Onderwijsgebouwen zijn in een handige Infographic samengevat. LIJST VERDUURZAMINGSMAATREGELEN Deze Erkende Maatregelen zijn uiteraard ook voor kleinere PO en VO scholen interessant: het zijn immers maatregelen die energie besparen en zich in vijf jaar terugverdienen. Voor veel PO en VO scholen zijn maatregelen die de kwaliteit van het binnenmilieu verbeteren interessanter. Deze maatregelen kosten echter veelal geld en verdienen zich niet direct terug. De combinatie met energiebesparing maakt ze vaak financieel wel haalbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft voor het PO en VO een Lijst Verduurzamingsmaatregelen opgesteld. Deze lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag, beheer, en maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar, zoals vloerisolatie of zonnepanelen. De maatregelen zijn voorzien van een zogenaamde NL-SfB-code, zodat

50

SCHOOLDOMEIN

juli 2016