Schooldomein nr. 6 - juli 2016

Page 21

THEMA SAMEN

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

Samen is het thema van deze Schooldomein. We vroegen drie architecten om te beschrijven en te verbeelden waaraan zij denken bij ‘samen’ in een onderwijsgebouw.

Samen

MEGGIE BESSEMANS DAT ARCHITECTEN

Foto: Ronald Auée

‘Samen’ betekent niet alleen ruimtes delen, maar ook elkaar inhoudelijk versterken. Daarom was voor MFA de Heerd ‘ontmoeten’ tussen de gebruikers, maar ook met en van de inwoners van Heerde het belangrijkste uitgangspunt! De MFA ligt aan de Van Meursweide, een prachtige groene open plek, midden in het dorp. Het voetpad langs de Van Meursweide loopt dwars door de MFA heen en verbindt het centrum van Heerde met de erachter gelegen woonwijk. Hierdoor wordt het gebouw uitermate openbaar en toegankelijk. Waar dit pad in het gebouw komt is tevens het hart, het ‘ontmoetingsplein’ van het gebouw, waar alle functies en gebruikers samen komen en waar de bibliotheek en het dorpshuis zijn gesitueerd.

Foto: Ronald Auée

MFA de Heerd biedt onderdak voor negen verschillende gebruikers en kon alleen tot stand komen door een sterke onderlinge samenwerking! Met veel plezier hebben wij samen met de gebruikers en opdrachtgever gezocht waar synergie kon ontstaan door dingen samen te doen. Zo delen de 4 scholen in het gebouw bijvoorbeeld een lerarenlounge, die ook weer door het dorpshuis kan worden gebruikt. Het theater van het dorpshuis kan ook als aula fungeren, de lokalen van het Cultuurplein kunnen als handvaardigheidslokalen van de scholen worden gebruikt en sommige lokalen van de scholen als muzieklokaal voor het Cultuurplein. En de ruimte waar alles samenkomt is het ‘ontmoetingsplein’. Een lichte en transparante ruimte waar de gebruikers en inwoners van Heerde elkaar kunnen treffen.

SCHOOLDOMEIN

juli 2016

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.