Schooldomein nr. 5 - mei 2016

Page 54

Tekst Albert Hulshoff, AHB Consultancy en Irma Thijssen, RVO.nl

JAN AALBERTS VAN SCHOOLBESTUUR SPAARNESANT OVER DE SUCCESFACTOREN

Plein Oost in Haarlem is fris, energieneutraal én betaalbaar Het is in Haarlem gelukt een frisse en energieneutrale school te realiseren tegen lage beheerkosten. Jan Aalberts van schoolbestuur Spaarnesant vertelt over de succesfactoren van dit goede resultaat: de inzet van een dubo-auditor, de verlate oplevering, en de goede samenwerking met gemeente en bouwpartijen. Plein Oost wordt op alle vlakken beschouwd als een ‘pareltje’.

I

n augustus 2014 is Plein Oost opgeleverd. Het gebouw huisvest twee scholen met buitenruimte en gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, is de school gedurende een jaar gemonitord. Hieruit blijkt dat bijna alle doelstellingen voor de nieuwbouw van Plein Oost zijn gehaald. De gebruikers zijn positief en het gebouw presteert goed, zowel wat betreft binnenklimaat als energiegebruik. Vandaar de vraag aan Jan Aalberts, directeur bedrijfsvoering bij schoolbestuur Spaarnesant, wat de succesfactoren waren voor dit goede resultaat. Aalberts: “Het begon met een telefoontje van een medewerker van de gemeente Haarlem met de vraag of wij geïnteresseerd waren onze plannen voor de nieuwbouw van een MFC om te zetten naar een energieneutraal schoolgebouw. We hadden de kans om mee te dingen naar de UKP-NESK-subsidie ‘Naar energieneutrale scholen en kantoren’. Het is ons gelukt deze subsidie te verkrijgen, mede dankzij onze financiële bijdrage van twee ton. De inbreng van een dubo-auditor heeft mede bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. De auditor heeft er in iedere fase van het ontwikkel- en realisatietraject op toegezien dat de vereiste duurzaamheidsprestaties werden gehaald. En na ingebruikname van het schoolgebouw heeft de dubo-auditor gedurende twee jaar getoetst of het gebouw aan de eisen bleef voldoen.”

PROJECTINFORMATIE Architect Kristinsson Adviseur en dubo-auditor Merosch Installateur RHDHV Aannemer

ZORGEN OVER BEHEERKOSTEN Aalberts: “Snel nadat we besloten hadden om Plein Oost energieneutraal te maken en het UKP-NESKtraject in te gaan, hoorde ik van collega’s in het land

Huib Bakker Bouw Monitoring Enerdeco

54

SCHOOLDOMEIN

mei 2016

over energieneutrale scholen, wat nadelen kunnen zijn van dergelijke innovatieve scholen. Wat je aan energiekosten bespaart, ben je meteen weer kwijt aan extra beheerkosten vanwege de complexiteit van de klimaatinstallaties.” Voor de toekomstige exploitatiekosten van Plein Oost pakte het positief uit en de school blijkt zelfs energieleverend te zijn. En de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van de energie- en klimaatinstallaties bedragen ca. € 5 per m2. Aalberts: “Dit is gelukt dankzij de kwaliteit van de bouwpartijen. Iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van Plein Oost, was zich bewust van het feit dat zij met iets heel bijzonders bezig waren. Ook het besef dat het hele gebouw door de dubo-auditor uitvoerig zou worden getest, werkte als een stimulans om goed te presteren. Dit zie je terug in de hoge isolatiewaarde van de gebouwschil. De luchtdichtheid is meer dan twee maal beter geworden dan het ontwep. Wat ook hielp, waren de scherpe prijsdalingen van zonnepanelen, waardoor we meer opwekcapaciteit op Plein Oost hebben kunnen plaatsen dan was begroot en haalbaar was op het (te) kleine dak. Hier heeft de architect voor gezorgd.” VERLATE OPLEVERING De dubo-auditor heeft er de eerste twee jaar na ingebruikname op toegezien dat de afgesproken energieprestaties werden behaald. In deze periode zijn bijvoorbeeld problemen met de WKO-installatie gesignaleerd, die binnen een half jaar zijn verholpen. Alle partijen hebben hieraan bijgedragen, zonder extra kosten voor Spaarnesant. Voorjaar 2016 zullen de aannemer en installateur het gebouw definitief opleveren. Als dan blijkt dat alle gebouwonderdelen nog steeds naar behoren functioneren, ontvangen deze


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.