Schooldomein nr. 5 - mei 2016

Page 20

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

Slim

Slim is het thema van deze Schooldomein. We vroegen twee architecten om te beschrijven en te verbeelden waaraan zij denken bij een slim gebouw.

ROSANNE JANSEN – FRENCKEN SCHOLL ARCHITECTEN “Meer dan een opeenstapeling van ruimtes” Een gebouw is altijd meer dan alleen maar een aaneenrijging van ruimtes. Achter elk gebouw steekt een gedachte ten aanzien van het beoogde gebruik, de

20

SCHOOLDOMEIN

mei 2016

gewenste uitstraling, de inbedding in de omgeving, de maatschappelijke betekenis en relevantie. Een gebouw vertelt een verhaal. Een slim gebouw weet deze aspecten tot leven te brengen waarbij het gebruik tot een

meerwaarde leidt. Of belangrijker nog: waarbij het gebouw de gebruiker weet te verleiden! Een slim gebouw huisvest niet alleen het heden maar ook een veelzijdige toekomst.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.