Schooldomein nr. 4 - maart 2016

Page 52

Tekst Peter Huys (HEVO) Beeld Michel Kievits

DE SCHOOL KRIJGEN DIE JE VOOR OGEN HEBT

Nieuwbouw Krimpenerwaard College met risicodragend project­management Een gedateerd schoolgebouw en een flinke groei van het leerlingenaantal vormden de aanleiding voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel. Samen met de gemeente ontwikkelde het schoolbestuur plannen voor het nieuwe gebouw waarin ook een sportaccommodatie werd ondergebracht. Het gebouw werd risicodragend gerealiseerd en inmiddels genieten leerlingen en docenten van hun prachtig vormgegeven, duurzame, nieuwe school.

H

et Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel is een school voor voortgezet onderwijs (mavo/havo/vwo) met 1.100 leerlingen. De school was tot voor kort gehuisvest in een sterk verouderd en deels semipermanent gebouw uit de jaren 70 met veel tijdelijke voorzieningen. Fysiek was het gebouw op, onderwijskundig bood het niet al te veel mogelijkheden en de exploitatie was verre van gunstig. Hoewel de school gelegen is in een krimpregio steeg het leerlingenaantal in de periode 1998-2005 erg sterk, van 838 naar 1.220 leerlingen. Redenen genoeg om een nieuwe school te bouwen. ONDERSTEUNING ONDERWIJSCONCEPT Het schoolbestuur trad in overleg met de gemeente en samen ontwikkelden zij plannen voor nieuwbouw in combinatie met een sportaccommodatie, bestaande uit een sporthal en een onderkomen voor de plaatselijke korfbalvereniging. Belangrijk bij het opstellen van het Programma van Eisen was dat het onderwijsconcept beter uitgedragen zou worden en ondersteund door het gebouw. Het onderwijsconcept van het Krimpenerwaard College is beproefd met een docent als regisseur van het leerproces, met ondersteuning van moderne ICT-middelen. Er werd daarom bewust gekozen voor klaslokalen in plaats van leerpleinen, maar wel met de flexibiliteit om ruimtes anders in te richten.

52

SCHOOLDOMEIN

maart 2016

“Deze werkwijze biedt een maximale ontzorging met behoud van maximale invloed.”

IN HET OOG SPRINGENDE KERN Architectenbureau DP6 vertaalde het onderwijsconcept en de daarvan afgeleide huisvestingsvisie naar een passend ontwerp: een compact gebouw van drie bouwlagen waarbij de sporthal, het verenigings­ gebouw voor de plaatselijke korfbalvereniging en een verdiepte inpandige fietsenstalling in de hoofdmassa zijn geïntegreerd. De kern van het gebouw, waar de aula en de mediatheek zijn gehuisvest, is door het kleurgebruik en de transparantie een in het oog springende ruimte geworden. De opdracht om de opsplitsing in vier afdelingen (brugklas, mavo, havo en vwo) ook ruimtelijk vorm te geven, resulteerde in ‘thuishavens’ voor elke afdeling. Iedere thuishaven is een studiezaal waar leerlingen kunnen werken tijdens tussenuren. Deze ruimtes kunnen eventueel ook ingezet worden als onderwijsruimte. Voor een stuk herkenbaarheid kreeg iedere thuishaven zijn eigen vaste meubilair en prints aan de wand. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN Het schoolbestuur financierde zelf zo’n 10% van de stichtingskosten zodat er geïnvesteerd kon worden in aanvullende duurzame en kwaliteitsverhogende maatregelen waaronder vloerverwarming, onderhoudsarme vloerafwerking en systeemwanden, vaste inrichting en een verhoogde warmteweerstand van gevel en dak. Met financiële steun van de oudervereniging voldoet de kwaliteit van de luchtventilatie


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.