Schooldomein nr. 4 - maart 2016

Page 48

Tekst Maurice van Delden

REVITALISATIE KANTOREN NETWERKBEHEERDER ALLIANDER TE DUIVEN

Circulaire herhuisvesting op energiepositieve locatie Voor Netwerkbedrijf Alliander wordt op innovatieve wijze voor 1.500 medewerkers duurzame huisvesting gecreëerd op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Om het projectteam op bouwkundig gebied te ondersteunen is AlphaConsultancy ingeschakeld.

“Meer dan 80% van de materialen, componenten of producten heeft een tweede leven gekregen.”

“H

et was een bijzonder innovatief project”, stelt Maurice van Delden van AlphaConsultancy: “Door middel van ‘co-creatie’ met medewerkers is een definitief ontwerp opgesteld voor een complex van vijf bestaande gebouwen, dat wordt uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ met een zwevend dak. Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte en levert bovendien energie aan de omgeving. Bij de bouw van het complex worden grondstoffen en materialen hergebruikt. De innovatieve aanpak en het opwekken van schone energie, sluiten aan bij de wens van de gemeente Duiven om ruimte te bieden aan bedrijven die de transitie naar een

duurzame energiehuishouding stimuleren. In het vestigingsbeleid op de nieuwe bedrijventerreinen zie je dat al terug en Alliander wil zijn duurzame aanpak vertalen in een visie op gebiedsontwikkeling. Alliander en de gemeente Duiven zullen daarom de eerste twee partners worden in een ‘Groene Alliantie’ om bedrijventerrein Nieuwgraaf te verduurzamen. De uitvraag werd vertaald in een DBMO-contract inclusief vijftien jaar onderhoud.” CRADLE TO CRADLE “Meer dan 80% van de materialen, componenten of producten heeft een tweede leven gekregen. Zo zijn alle deuren, al het sanitair en de plafond-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.