Schooldomein nr. 4 - maart 2016

Page 28

Tekst Sibo Arbeek

PEER SUPPORT VERSTERKT EIGENHEID

Goede resultaten Haarlemmermeer Lyceum Een eigen leeromgeving heeft met huisvesting en met onderwijs te maken. Twee brugklasleerlingen, vier Peer Leaders, een teamleider van de onderbouw en twee mensen van Peer Support over de voorwaarden voor een goede leeromgeving. Locatie: het nieuwe Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. Thema: elkaar verder helpen in de schoolloopbaan. Wat een enthousiast gesprek was dat!

“Als je niemand kent, is het fijn dat je op iemand af kunt stappen.”

28

SCHOOLDOMEIN

maart 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.