Schooldomein 3 - januari 2017

Page 19

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

Solide en doordacht

Han Dols fotografie

Hoe maak je ‘Solide en doordacht’ herkenbaar in een gebouw en kun je dat ook zichtbaar maken in de architectuur?

p ARCHITECTEN AAN DE MAAS – SYLVIE SMEETS Kindcentrum het Talent in Asten is ontworpen met het ‘Human Dynamics-principe’ als leidraad: een gebouw waarin ruimte is om afstand te nemen en te reflecteren, zowel voor het kind als voor de professional. De centrale middenruimte van het gebouw bestaat uit een aula, een speellokaal en het H(uman)D(ynamics)-meubel. In dit meubel kunnen leerlingen een plek zoeken die het best bij hun dynamiek past en waar ze zich

veilig voelen. Omdat de leerkrachten vrij zicht hebben op het HD-meubel bestaat de mogelijkheid om de kinderen te coachen. Ook vanuit de teamkamer kan de centrale middenruimte duidelijk worden overzien. De centrale middenruimte vormt de ruimtelijke drager van het plan. Aan drie zijden van deze centrale middenruimte grenzen de klassikale ruimtes. De afstand tussen de (klas)lokalen en de centrale middenruimte

is afgestemd op de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind. Dat wil zeggen dat de jonge leerlingen die plaatsnemen in de centrale middenruimte fysiek dichter bij de klassikale ruimte zijn en de oudere leerlingen een grotere afstand moeten overbruggen. Het HD-meubel is het sprankelende, kleurrijke middelpunt van het gebouw. De rest van het gebouw is uitgevoerd in rustgevende en neutrale kleuren.

SCHOOLDOMEIN

januari 2017

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.