Schooldomein nr. 3 - februari 2016

Page 50

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

Hoe fris is de leeromgeving? Fris is het thema van deze Schooldomein. We vroegen drie architecten om een afbeelding te sturen en daarbij kort te beschrijven waaraan zij denken bij een fris gebouw. MARJO VAN KEULEN | DSDR ARCHITECTEN | DE SCHOLENDOKTER “Passie, ambitie, gedrevenheid……FRIS!” Gewapend met een fototoestel toog ik naar het pas opgeleverde IKC Stella Nova in Zoetermeer om invulling te geven aan de door Schooldomein gestelde vraag een passende foto bij het thema FRIS te verzorgen. Diverse boeiende beelden drongen zich op die mij steeds dwongen na te denken of deze aansloten bij een fris schoolgebouw. Synoniemen als helder, transparant en open leken te passen. Om te voorkomen dat hier alleen door de ogen van de architect invulling aan gegeven

DSDR - Foto: Marjo van Keulen

50

schooldomein

februari 2016

werd besloot ik direct betrokkenen te vragen naar hun eerste gedachte bij het woord ‘fris’ in hun school. De directeur gaf aan dat hij als eerste dacht aan de frisse atmosfeer die zorgt voor een heerlijke leeromgeving. De vergelijking met een frisse wind die door een juf van de onderbouwunit werd gemaakt trok dit al breder. Een vernieuwende manier van onderwijsgeven in een uitdagende omgeving, maar ook wind door je haar als je buiten op het schoolplein bent. Een leerlinge gaf een schone school als eerste beeld aan wat ze

verwoorde als “een school waar niet iedereen gewoon propjes op de grond gooit”. Verfrissend, nieuw en hygiënisch waren dus hun eerste gedachten waaruit bleek dat het moeilijk zou worden alle betekenissen in één beeld te vangen. Bij het verlaten van het gebouw peilde ik de mening van een meester uit de bovenbouw die onomwonden zei: “Bij fris denk ik aan passie”. Buiten de bevlogenheid die hier uit sprak bleek dat wellicht het belangrijkste onderdeel binnen een leeromgeving, de rol van het team, niet op een foto is vast te leggen. Passie, ambitie, gedrevenheid……FRIS!