Schooldomein 3: Duurzaam en Circulair inrichten

Page 32

Tekst Sibo Arbeek Fotografie Nabor Dupont

GESLAAGDE VERNIEUWBOUW DE UILENBRINK

Onderwijsvisie leidend in ontwerp

De duurzame transformatie van kindcentrum De Uilenbrink in Veghel laat goed zien hoe een sterke onderwijsvisie leidt tot een verbindend gebouw dat op alle niveaus overtuigt. Thomas Architecten werkte tijdens het proces nauw samen met het team.

M

arly de Jong werkt al heel wat jaren op De Uilenbink; eerst als leerkracht en sinds 2018 als directeur: “Wij gaan voor het maximale voor hoofd, hart en handen. Door eigenaarschap te stimuleren leren kinderen wat ze kunnen en wie ze zijn. Creativiteit is belangrijk en daarom heeft De Uilenbrink een kunstprofiel. Verder hebben we een goed zorgsysteem en een TopKlas Techniek en Natuur. Er heerst hier een fijne sfeer en dat spreekt ook ouders aan. Onze onderwijsvisie staat al een tijd, maar in het oude gebouw waren de kinderen onvoldoende zichtbaar. Je hebt naast ruime lokalen ook voldoende openbare ruimte nodig, waar kinderen zichzelf kunnen ontdekken.”

Thomas Vullings (l) en Marly de Jong

32

SCHOOLDOMEIN

NIEUWE LEEROMGEVING “In het hele proces naar een nieuw gebouw was voor ons duidelijk dat we graag op deze plek wilden blijven, aan het water en bovendien in een fijne buurt. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1979 en was onderwijskundig en technisch verouderd, met een aantal noodlokalen die er al te lang stonden. Toch hadden we een goede naam en dat leidde er toe dat veel leerlingen van een katholieke school, die moest sluiten, bij ons terecht kwamen. In één jaar tijd hadden we er 120 leerlingen en dus heel wat nieuwe collega’s bij. Inmiddels zitten we op 430 leerlingen en huisvesten we ook een kinderopvang en een BSO.

februari 2024

De school zat op twee locaties die samen naar een nieuwe leer- en werkomgeving zijn gegaan. De vraag was hoe wij het gebouw zo optimaal mogelijk voor de kinderen konden inrichten. Thomas Architecten heeft ons daar goed bij geholpen. Het is mooi dat je in zo’n proces samen op kunt trekken en het gebouw kunt vormgeven.” CADEAUTJE VERNIEUWBOUW Architect Thomas Vullings knikt: “De wens van de school was goede bereikbaarheid, overzicht en structuur en veel daglicht. Wij vonden gelijk dat we gebruik moesten maken van de kwaliteiten van de plek en het bestaande gebouw, ook met het oog op duurzaamheid en circulariteit. Vernieuwbouw betekent dat je én grote en hoge lokalen kunt maken én voldoende ruimte overhoudt voor een mooi middengebied. De lokalen staan dankzij grote transparante schuifpuien in verbinding met de leerpleinen. Vernieuwbouw paste uiteindelijk ook goed in de visie van de gemeente. We hebben de lokalen aan de rand behouden en daar als het ware een tweelaags volume in geschoven. In de beide assen hebben we de beide bouwen een eigen plek gegeven; de kinderopvang, onder- en middenbouw op de begane grond en de bovenbouw op de verdieping. Elke bouw heeft een eigen domein met eigen sfeerbeelden, die we hofje, erf en buurt hebben genoemd. Buiten het gebouw gebruiken we de


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.