Schooldomein 5

Page 62

Tekst Sibo Arbeek

NIEUWBOUW MARIA MONTESSORI RADBOUD UNIVERSITEIT

Verbinden en verbondenheid Het nieuwe Maria Montessorigebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een blauwe en groene vleugel, die door de bruine brug verbonden wordt. De kleuren zijn gebaseerd op de kleur van de ogen en vormen het DNA van de sociale wetenschappen, waarbij interactie en het kijken naar mensen de essentie zijn.

F

PROJECTINFORMATIE Project Nieuwbouw Maria Montessorigebouw Radboud Universiteit in Nijmegen Opdrachtgever Radboud Universiteit Inrichting Eromesmarko Architect Inbo Aannemer

acilitair manager Esther Huijs ontvangt ons in één van de zes nieuw ingerichte huiskamers: “Dit is de huiskamer van de medewerkers. Het is een multifunctionele lounge ruimte, waar je kunt ontspannen en koffiedrinken, maar ook je scherm kunt koppelen aan een device. Achter een flexibele wand staan een keukenunit en kluisjes; de volledig glazen wand biedt uitzicht op een prachtig leerplein. Kortom, een fijne plek, waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Het leidende thema in dit nieuwe gebouw is dan ook verbinden en verbondenheid. Dat misten we in de oude situatie. Renovatie van de oude gebouwen was mede daarom geen optie, want we wilden onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen.

Inbo

OPEN HUISKAMERS Esther verder: “De uitdaging van de architect was om een gebouw van 25.000 m² te ontwerpen dat zich

Ingebruikname November 2020

62

SCHOOLDOMEIN

mei 2021

naar de glooiing van het gebied zou voegen, waarbij hij de oude jachtlijnen moest volgen. We liggen hier in een bosrijke omgeving met vleermuizen, vossen, spechten en grote vogels. Hij koos voor een laag en transparant gebouw in een S-vorm, waarbij een brug de twee vleugels als natuurlijke armen verbindt. Het complex bestaat uit twee delen van vier en vijf verdiepingen hoog. Met zowel onderwijsruimtes en collegezalen als kantoren in de twee gebouwen bevinden alle sociale wetenschappen zich straks voor het eerst onder één dak, voor zo’n 1.275 medewerkers en 5.200 studenten. Het grand café met de grote bar is het centrum van het gebouw. Daaromheen vind je verschillende zitplekken met tafels, stoelen en banken. In openheid, maar ook in knusse hoekjes. Onze medewerkers en studenten zijn van de grijze, gesloten, ouderwetse en donkere gebouwen van Thomas van Aquino en Spinoza naar een open, transparante en moderne leer- en werkomgeving


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.