Schooldomein 2 - december 2020

Page 38

Tekst HEVO Fotografie Mike van Schoonderwalt

NIEUWBOUW IKC DE KLIMBOOM IN ARNHEM

Huisvesting versterkt onderwijsvisie In Arnhem is IKC De Klimboom de eerste nieuwbouw die binnen het IHP primair onderwijs van de gemeente is gerealiseerd. “Het proces was best spannend”, vindt Sylvia Veltmaat, voorzitter van het College van Bestuur van Flores Onderwijs. “Een school bouwen begint bij de inhoud: wat is de onderwijsvisie en hoe willen we goed onderwijs geven?

A

llerlei wensen en meestal een krap budget: dat is waar gemeenten en schoolbesturen mee worstelen. De reflex kan dan zijn om te bezuinigen of met minder genoegen te nemen. Maar dat hoeft echt niet. Dat is de overtuiging van vastgoedexpert HEVO, waar Iris Jansen werkzaam is. “Bij HEVO ondersteunen we meerdere gemeenten en schoolbesturen bij het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Daarin leggen alle stakeholders gezamenlijk voor de lange termijn vast hoe het scholenlandschap zich in visie en faciliteiten ontwikkelt. Dat geeft duidelijkheid en

38

SCHOOLDOMEIN

december 2020

houvast. Zo bezien is een IHP de ‘onderlegger’ voor de toekomstige onderwijshuisvestingsprojecten.” Sylvia: “Een schoolgebouw is een belangrijk middel om die inhoud in de praktijk goed te laten werken. Het ontwerp van een gebouw kan enorm ondersteunen om je doel te bereiken. Dat allerlei partijen - van architect tot installateur en van aannemer tot technicus - meedachten over ‘onze school’ vond ik heel bijzonder. Het heeft ons echt verder gebracht. Ik ben heel tevreden over al die partners die samen met ons letterlijk en figuurlijk aan IKC De Klimboom gebouwd hebben.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

De extended classroom in het Reynaert College

11min
pages 78-84

Huis Distinto in Barendrecht

5min
pages 72-74

Bescherm uw vloer

4min
pages 70-71

Nieuwe huisvesting voor Avans

6min
pages 75-77

Een leeromgeving in een groene oase

6min
pages 67-69

Samen naar de perfecte leeromgeving

6min
pages 64-66

Een brede ontwikkeling op De Regenboog in Schaijk

3min
pages 62-63

Ventilatiekwaliteit in school opwaarderen

4min
pages 60-61

Ontdek jouw wereld op Mencia de Mendoza

2min
pages 58-59

Een slimme verbinder

6min
pages 41-43

Kracht door samenwerking

6min
pages 49-51

Leonardo gaat voor brons, zilver en goud

6min
pages 46-48

Madurodam voor waterwetenschappers

4min
pages 56-57

De kunst van Integraal ontwerpen

4min
pages 44-45

Nieuwe IKC De Klimboom in Arnhem

6min
pages 38-40

Twee scholen samen met een eigen identiteit

6min
pages 27-29

Nieuw gebouw maakt samenwerken vanzelfsprekend

6min
pages 33-35

Twee frisse scholen in Venray

4min
pages 36-37

De ‘ideale school’ als voorbeeld voor toekomstige basisscholen

13min
pages 20-26

Onderwijsdebat Presikhaaf Schoolmeubelen

13min
pages 12-16

Wat betekent schaalgrootte voor de overhead

6min
pages 17-19

Een prachtige plek voor Koninklijke Visio

6min
pages 30-32

Gezond ouder worden begint jong

9min
pages 8-11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.