Schooldomein 2 - december 2020

Page 30

Fotografie: Leonard Faustle

GESLAAGDE RENOVATIE MET GEVOEL

Prachtige plek voor Koninklijke Visio De schoollocatie van Koninklijke Visio aan de Slotermeerlaan in Amsterdam bood onvoldoende mogelijkheden om de noodzakelijke, goede vervangende huisvesting te realiseren. In plaats van sloop en nieuwbouw op de bestaande locatie werd uiteindelijk gekozen voor renovatie van het monumentale Catharinacomplex in Amsterdam Nieuw West. Met een geweldig resultaat! 30

SCHOOLDOMEIN

december 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

De extended classroom in het Reynaert College

11min
pages 78-84

Huis Distinto in Barendrecht

5min
pages 72-74

Bescherm uw vloer

4min
pages 70-71

Nieuwe huisvesting voor Avans

6min
pages 75-77

Een leeromgeving in een groene oase

6min
pages 67-69

Samen naar de perfecte leeromgeving

6min
pages 64-66

Een brede ontwikkeling op De Regenboog in Schaijk

3min
pages 62-63

Ventilatiekwaliteit in school opwaarderen

4min
pages 60-61

Ontdek jouw wereld op Mencia de Mendoza

2min
pages 58-59

Een slimme verbinder

6min
pages 41-43

Kracht door samenwerking

6min
pages 49-51

Leonardo gaat voor brons, zilver en goud

6min
pages 46-48

Madurodam voor waterwetenschappers

4min
pages 56-57

De kunst van Integraal ontwerpen

4min
pages 44-45

Nieuwe IKC De Klimboom in Arnhem

6min
pages 38-40

Twee scholen samen met een eigen identiteit

6min
pages 27-29

Nieuw gebouw maakt samenwerken vanzelfsprekend

6min
pages 33-35

Twee frisse scholen in Venray

4min
pages 36-37

De ‘ideale school’ als voorbeeld voor toekomstige basisscholen

13min
pages 20-26

Onderwijsdebat Presikhaaf Schoolmeubelen

13min
pages 12-16

Wat betekent schaalgrootte voor de overhead

6min
pages 17-19

Een prachtige plek voor Koninklijke Visio

6min
pages 30-32

Gezond ouder worden begint jong

9min
pages 8-11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.