__MAIN_TEXT__

Page 12

Tekst Sibo Arbeek

KENNIS DELEN OVER INNOVATIEF FINANCIEREN

Inzetten op duurzaamheid en kwaliteit Het was een leuke, maar bloedhete middag op het Dr. Mollercollege eind juni in Waalwijk, waar onder initiatief van BNG Bank drie pitches werden gehouden over innovatief financieren. Aanwezig waren vertegenwoordigers van gemeenten, scholen en marktpartijen. Duidelijk is dat geld het probleem niet is, maar de werkelijkheid weerbarstig blijft … en vooral ook vol kansen.

S

ectorspecialist Derk Jan Postema opende namens BNG Bank de onderwijsdag: “Wij zijn van oudsher financier voor het maatschappelijk vastgoed en dat loopt van gemeenten, zorg, onderwijs tot projecten met zonnepanelen. Onze missie is de publieke sector te helpen haar doelstelling te realiseren; dat betekent goed onderwijs in goede en duurzame gebouwen. We constateren dat er bij het funderend onderwijs behoorlijk wat achterstallig onderhoud is. Met het klimaat­akkoord in het achterhoofd leidt dat tot een enorme opgave om de voorraad versneld te verduurzamen. Wij financieren de gemeenten rechtstreeks, maar kunnen ook een rol spelen wanneer gemeenten en

12

SCHOOLDOMEIN

oktober 2019

schoolbesturen vanuit innovatie samen mooie oplossingen bedenken en het schoolbestuur zelf aan zet is. BNG Bank organiseert deze bijeenkomsten om de kennis te delen met het veld. Straks zult u meer leren over de initiatieven van Bewust Investeren, Stichting Maatschappelijk Vastgoed en Sweco.” OUTCOME IN PLAATS VAN OUTPUT Debater Sibo Arbeek maakt de geesten ontvankelijk, door een aantal trends te schetsen: “In de eerste plannen na de decentralisatie in 1997 was een volledig overzicht van de onderwijscapaciteit leidend, vanwege wet- en regelgeving, verwijsafstanden en

Profile for Schooldomein

Schooldomein 1 - oktober 2019  

Schooldomein 1 - oktober 2019  

Advertisement