Schooldomein 1 - oktober 2018

Page 19

k

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

AM_A ANDREA MÖHN A ­ RCHITECTS Circulaire herinrichting raadzaal en publieks­h al gemeente Diemen Het begon met ambitie. De gemeente van Diemen wilde de herinrichting van haar publiekshal en raadzaal duurzaam en circulair aanpakken. AM_A Andrea Möhn Architects ging samen met de gemeente Diemen, ICSadviseurs en projectinrichter VAN DER PLAS Meubel & Project BV deze uitdaging aan. Er was een beperkt finan­ cieel budget en het ontwerp moest binnen de functionele en technische kaders

vallen. Het hergebruik van materialen die al aanwezig waren, was één van de ontwerpuitgangspunten. Zo ontstond op de plaats van de oude balie de ‘huiskamer van Diemen’ waar bezoekers en gebruikers kunnen werken, ontmoeten, wachten en spelen. Bestaande houten delen van de oude receptiebalie werden als onderconstructie voor ‘treinzitjes’, verrijdbare zitelementen en een kinderhoek hergebruikt en kregen een nieuw leven. Door 50% van de inrichting verrijd- en verplaatsbaar te ontwerpen is

de ruimte multifunctioneel inzetbaar en kunnen ook workshops en bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie hier plaatsvinden. Trots laat de gemeente het resultaat van de verbouwing zien door middel van boekjes en als presentatie op de schermen in de publiekshal en op scholen. Dit inspireert tot navolging. Zoveel is mogelijk. De leuke labels aan sommige meubels zeggen het al: ‘ik was eerst een balie en ben nu een …’.

SCHOOLDOMEIN

oktober 2018

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.