Schooldomein 1 - oktober 2017

Page 50

Tekst Sibo Arbeek Foto’s Norbert van Onna

NIEUWE WELLANTCOLLEGE IN UTRECHT ENERGIENEUTRAAL EN A++++

Groenonderwijs met een stedelijke uitstraling “Het groene onderwijs maakt een enorme ontwikkeling door richting thema’s als milieu, water, ­voedselzekerheid en alle aspecten van duurzaamheid. De agrarische industrie in Nederland is de tweede exporteur in de wereld. Dat zelfbewustzijn willen we ook uitstralen.” De nieuwbouw van Wellantcollege in Utrecht is kortom geslaagd.

R

egiodirecteur van Wellant Lex van Baar trapt af: “We zijn een vmbo-groenschool voor ruim 350 stadse leerlingen en dat zijn stevige karakters, waarbij je precies weet wat je aan ze hebt. Ze geven snel complimenten maar hebben ook aandacht nodig. Op deze plek waar de nieuwbouw nu staat stond het oude gebouw, op een prachtige locatie pal naast de velden van de voetbalvereniging Elinkwijk en tegen een groenstrook aan. Het oude gebouw werkte niet meer en was op; we hebben renovatie wel overwogen, maar nieuwbouw pakte gunstiger uit.” Directeur bedrijfsvoering van Wellant Joost Brouwers knikt: “We zijn een echte Urban Green School, omdat we ook een vitaal onderdeel van de wijk zijn en tegen het stadscentrum aan liggen.” De investerings- en exploitatieverantwoordelijkheid van huisvesting is – anders dan de rest van het VO onderwijs – bij groen onderwijs beide belegd bij de schoolbesturen. Hierdoor is het mogelijk om bij aanvang van de

PROJECTINFORMATIE Project: Nieuwbouw Wellantcollege in Utrecht Opdrachtgever: Wellantcollege Adviseurs: bbn adviseurs voor gebouw & gebied Aannemer: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen Architect: Van den Berg Architecten Omvang: ca. 4.000 m2 Ingebruikname: juni 2017

50

SCHOOLDOMEIN

oktober 2017

bouw duurzaam te investeren, hetgeen zich door de jaren heen terugverdient. Teammanager huisvesting en inkoop Thomas Nobel vult aan: “Vanuit de duurzaamheidsvisie van Wellant wilden we dat het een duurzaam gebouw werd, maar ook technisch goed en slim compact. Wellant is het groene alternatief en we kiezen er bewust voor niet op een onderwijsboulevard te zitten, maar onderdeel van de omgeving te zijn.” BLIJ WORDEN Lex: “In de aanloop hebben we onze docenten actief en vooral positief betrokken. We zijn met een bus langs een ander nieuwbouwpand van Wellant in Boskoop gereden en ik heb ze gevraagd waar ze blij van werden en wat in Utrecht echt anders zou moeten. Het moest een gebouw worden waar leerlingen en docenten blij van zouden worden vanuit een duurzame gedachte. Dat betekent goed en duurzaam gebruik van materialen, maar ook onderwijskundig goed.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.