Schooldomein 5 - mei 2017

Page 22

Tekst: Nicole Beaujean, N.B. tekst & advies Foto’s: Hans Kroeze, STALAD

Van kruip-doorsluip-door naar dynamische eenheid Vlak vóór zijn vertrek als schooldirecteur mocht rector Jan Put het nog allemaal meemaken: de oplevering en de feestelijke opening van locatie Groenlo. Op 1 april nam Gitti Burema het stokje van hem over. Tevreden blikt Jan Put terug op een geslaagd bouwtraject van bijna twee jaar. Hieraan ging een intensieve periode van verkenning, onderhandeling en ontwerp vooraf. Het resultaat mag er wezen: een toekomstbestendige school waar leerlingen en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

B

ij aanvang van het gesprek schetst rector Jan Put even de situatie: “Marianum is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. Onze school heeft locaties in Lichtenvoorde en Groenlo. Beide vestigingen kennen een brede instroom voor alle leerlingen uit groep 8 (gym­

22

SCHOOLDOMEIN

mei 2017

nasium wordt alleen in Groenlo aangeboden). De kracht van Marianum is dat we een opleiding bieden voor vrijwel elke leerling. Bij ons kan een leerling de opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. We begeleiden de leerlingen zo persoonlijk en goed mogelijk om de opleiding met succes af te


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.