Schooldomein 4 - maart 2017

Page 16

Tekst Rianne Kofman

VAN REACTIEVE RESPONS NAAR PROACTIEVE PREVENTIE

Beveiligen? Geen uniform maar mindset! Hoe meer dikke muren, camera’s en bewakers, hoe veiliger we denken dat het is. We denken nog traditioneel waar het security betreft en dan hebben we het vaak over diefstal en inbraak. Het doel is om proactief potentiële dreigingen te signaleren. Daarbij is de alerte mens in zijn omgeving de beste beveiliger die er is.

“Statistisch gezien is de kans dat een school te maken krijgt met schoolgeweld groter dan dat er een brand uitbreekt”

16

M

SCHOOLDOMEIN

ark van den Wijngaard is veiligheidsspecialist bij Securitas; een organisatie die Integrale veiligheidsoplossingen binnen alle segmenten biedt. “Zelf heb ik een achtergrond bij defensie en ben geschrokken van de manier waarop organisaties veiligheidsconcepten en -strategieën ontwikkelen en uitvoeren. Om een organisatie te beveiligen is het verstandig om antwoorden te vinden op drie vragen. Wat wil ik beveiligen? Wie zijn onze tegenstanders? Hoe gaan ze te werk? Van buiten naar binnen in plaats van andersom.” Volgens Van den Wijngaard is veiligheidswetgeving in het onderwijs vooral gericht op safety- en Arbo issues. Hoe te handelen bij een brand bijvoorbeeld? En hoewel

maart 2017

er in het middelbaar onderwijs aandacht is voor sociale veiligheid waaronder agressie en pesten, is er in de hele sector nauwelijks oog voor actuele securityrisico’s en het opzettelijk onwettig handelen van mensen. RADICALISERING EN POLARISATIE Actuele veiligheidsthema’s zoals cybercriminaliteit, economische spionage, identiteitsfraude, radicalisering, polarisatie, extreem schoolgeweld, diefstal van intellectueel eigendom en examenfraude zijn onderwerpen die ook spelen in onderwijsinstellingen: “Wetgeving hoe hiermee om te gaan, is er echter nauwelijks. De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen zelf.” Volgens de veiligheidsspecialist is het tijd om de ogen