Page 1

Studiegids Academievoorbereiding Cursusjaar 2012-2013


VOORBEREIDING KUNSTACADEMIE Een professionele cursus voor beeldende talenten bij Scholen in de Kunst Deze cursus is bestemd voor talenten (op beeldend gebied) die nog onvoldoende voorbereid zijn om al toegelaten te worden tot een kunstacademie of behoefte hebben aan een brede oriëntatie op dit gebied. We leiden op voor een beeldende /vormgevende studierichting. Het doel is een kennismaking met de kenmerkende wijze van denken en werken in de beeldende Kunsten, en een mogelijkheid te bieden tot oriëntatie op diverse studie richtingen binnen het kunstonderwijs en het testen van de eigen talenten. Overweeg je een kunstacademie maar weet je nog niet of je beter bent in ruimtelijk werken of twee dimensionaal? Wil je misschien ontwerpen of toch vrij werken? Wil je naar een academie maar heb je nog te weinig werk? Of weet je nog niet of je talent voldoende is? Zomaar wat vragen die je bezig kunnen houden. Tijdens deze cursus ontwikkel je je beeldende kwaliteiten en ontdek je ook waar je het beste in bent. Hierdoor kun je een bewuste keuze maken voor een specifiek vakgebied of studierichting. Cursusduur De cursus wordt gegeven op zaterdagen van 10.00 – 12.30 uur en 13.00 -15.30 uur en telt 34 dagdelen. De cursus start op zaterdag 8 september 2012 en eindigt omstreeks eind februar. We volgen de in deze regio geldende schoolvakanties. Het lesrooster is bijgevoegd

Contactpersoon/coördinatie: Gerrie Kraan

gerriekraan@scholenindekunst.nl


PROGRAMMA TEKENEN Docent: Gerrie Kraan Les 1 Tekenen naar de waarneming. Hierbij komt aan de orde - het leren vorm tekenen - lijn en vlak - techniek - compositie - structuur/textuur Les 2 Vanuit het kijken naar interpretatie. Nu wordt een persoonlijk invulling bij de verwerking van de opdrachten verwacht. Naast de zelfde gegevens uit les 1 gaat het nu om de eigen ideeën. De opdrachten gaan over experimenten met o.a. ritme en herhaling, vervormen, en uit twee voorstellingen één beeld creëren. Les 3 Tekenen naar de waarneming Naast de zelfde aandachts punten komt nu ook perspectief, standpunt, en ruimtelijke werking aan de orde. Les 4 In deze les gaat het om het maken van eigen beelden. In de opdrachten gaan we experimenteren met o.a. stilering , fantasie , metaforen en eigen stijl. We gaan kleur toevoegen om onze mogelijkheden uit te breiden. Les 5 Model tekenen. We maken tekeningen van het model in verschillende standen met houtskool. Aan de orde komen de menselijke verhoudingen en de anatomie.


PROGRAMMA SCHILDEREN Docent: Gerrie Kraan Les 1 Schilderen naar de waarneming. Het leren schilderen van vormen. Aan de orde komen - ruimtelijkheid/perspectief -kleur, materiaalgebruik -compositie -techniek -structuur/textuur. Les 2 Schilderen naar eigen beeld ideeën. In deze les gaat het om een eigen invulling van de opdrachten en wordt er een zoekende en experimenterende houding verwacht. De opdrachten zi jn gericht op een verdieping van de eigen ideeën , fantasie, stijl, techniek en kleurgebruik. Les 3 Vervolg op les 1: schilderen naar de waarneming. Les 4 Vervolg op les 2: Schilderen naar eigen beeld ideeën. Opdrachten gaan over o.a. vervormen, samenstellen, abstractie en een geschilderde brief. Les 5 Schilderen naar model. We besteden de les aan vorm, techniek en expressie , naast de klassieke benadering van ruimte, volume, maten/verhoudingen en de menselijke anatomie.

In alle lessen tekenen en schilderen houden we tussendoor en aan het eind besprekingen over het gemaakte werk. Hierbij is het ook belangrijk dat je leert te praten over je eigen werk en het gemaakte werk van je medestudenten. Probeer zoveel mogelijk in je beeldende dagboek te werken. Bezoek zoveel mogelijk exposities en open dagen bij academies (samen) en maak daarvan ook aantekeningen in je boek.


LESSEN BEELDHOUWEN/RUIMTELIJK VORMGEVEN Docent: Leontine Sies

Kijken, vormgeven, materiaalgebruik en experimenteren. Aan de hand van gerichte opdrachten, onderzoek en werkbespreking leer je reflecteren op je werk.

Opdrachten:  Modelstudie in klei: snel ruimtelijke schetsen en een langere stand.  Van 2D naar 3D: experimenteren en constructief werken met karton.  Metamorfosen van een object: veranderen van een bestaand voorwerp naar een beeld met betekenis.  Vrij werk naar aanleiding van je dummy: Omzetten van eigen idee naar een ruimtelijk object.

Huiswerk: Je wordt gevraagd om een ideeën boekje te maken. Een dummy waarin je gedurende de cursus elke dag iets zet. Dit kan een krantenknipsel zijn, een tekeningetje, een inspirerende zin of een foto van een kunstwerk dat je inspireert.


WORKSHOP FOTOGRAFIE Docent: Mardoe Painter © 2012 1996-1998. Master of Fine Art. Photography; Ohio State University, Department of Art, Columbus Ohio, U.S.A. 1992-1996. Baccalaureaat. Audio-visual; Academie Minerva, Groningen. * Lid van het Genootschap van Kunstfotografen, GKf. (Beroepsvereniging van Fotografen) * Lid van ARTI ET AMICITIAE (kunstenaarssociëteit Amsterdam) Lesdag 1 Tijd: 08:00-14:00 uur, pauze 12:00- 13:00 uur          

rondvraag cursisten PPT -presentatie over fotografie (portret) opleidingen m.b.t. fotografie eigen werk laten zien beeldanalyse -werk van bestaande fotografen bekijken /denotatie /connotatie kijken/bespreken werk cursisten (opdrachten) techniek camera naar buiten licht meten (scherpe-diepte/sluitertijd- opdrachten) portret maken met flitsinstallatie opdracht voor thuis/ lesdag 2: portret in tegenlicht met invullen (refectiescherm), resultaten op usb-stick meenemen.

Lesdag 2   

opdracht “portret in tegenlicht met opheldering van de schaduwpartijen “ bespreken. Op USB-stick meegenomen. portretfoto’s invoeren in P.C. (Photoshop) opnieuw foto’s nemen in studio.

Opdracht fotografie les 2 Fotografeer een persoon in tegenlicht! (met het ophelderen van de schaduwpartijen erbij). Probeer bij deze opdracht de middagzon te vermijden. Ga liever voor de ochtend- of namiddagzon (laten we hopen dat hij een paar keer gaat schijnen deze week!). Het is de bedoeling om je model letterlijk het licht te laten vangen/filteren van achteren. Dit zodat er geen enorme lichtbron je objectief in zal schijnen. Het licht wat langs je model strijkt vang je op en kaats je terug naar je model!…Hoe? Dit kan heel gemakkelijk met een reflector (bouncer), maar tevens werkt een piepschuimplaat of groot stuk wit karton ook uitermate goed! (en wel zo goedkoop!)… Je kan natuurlijk ook je (opklap)flitser gebruiken om je model mee op te helderen, zoals dat heet in fotografieland, maar dit is niet de bedoeling! (veel te gemakkelijke oplossing, dit inflitsen). Wel mag je beide opties natuurlijk uitproberen!

Ik wil jullie graag de fotografische eye opener van het ophelderen met het aanwezige licht laten verkennen. Het is een hele effectieve manier om het bestaande licht optimaal en creatief te benutten!!! Er wordt natuurlijk altijd geroepen: ‘Fotografeer nooit tegen de zon in’….Maar waarom zou je in die conventionele denkkaders blijven steken….Toch?


* Let op de compositie (standpunt en keuze van het objectief). * Hoeveel wil je van je model laten zien? (buste- half totaal- of full body portret?). * Vergeet niet te regisseren (kijkrichting). * Pas op voor over of onderbelichtingen (probeer verschillende belichtingen). Schrijf ze op voor jezelf (of log ze mee in de opnamen, indien mogelijk). * Meet nooit het licht direct in een lichtbron (krijg je onderbelichtingen). * Probeer manueel (heeft de voorkeur!!) of half manueel (diafragma-voorkeuze) te fotograferen….. Ga uit van een vooraf door jou bepaald diafragma (wil je veel of weinig scherptediepte). Meestal wordt er bij een portret voor weinig scherptediepte gekozen…(wordt anders al gauw een zoekplaatje als bijna alles bijna scherp is). *Houd de ISO-waarde zo laag mogelijk (100 ISO bijvoorbeeld is mooi bij een portret. Dit geeft weinig ruis = een soort korrel). TIP: Je zou bijvoorbeeld met een handmatige instelling** op je camera uit kunnen komen op diafragma 5.6 met een sluitertijd van 1/60 bij ISO 100. Dit zou je als uitgangspunt kunnen nemen, verder in je camera checken of je lichtmeting hierbij een onder of overbelichting aangeeft…(M instelling op camera). Misschien is de correcte belichting, op dat moment, wel heel dicht bij die waarde in de buurt! **(handleiding camera handmatige instellingen van diafragma en sluitertijd!!!) Hieronder een visueel plaatje over diafragmawaarden. Weinig scherptediepte/veel lichtopbrengst: 2. 2.8 - 4 - 5.6 (sluitertijd hierbij aanpassen! Deze wordt met veel licht sneller ter compensatie). Veel scherptediepte/weinig lichtopbrengst: 11 – 16 –22 (sluitertijd hierbij aanpassen! Deze wordt met minder licht langer ter compensatie).

Heel veel succes! Mardoe Painter *Vergeet niet a.u.b. een USB stick mee te nemen met je foto’s erop van les 1 e.d. voor les 2


3D-DESIGN – TOEGEPASTE VORMGEVING Docent : Marian Dessing Les 1 (hele dag) Kennismaking Algemeen: Wat is 3D-Design, korte introductie / Achtergrond Marian Dessing / Verschil in opleidingen (Kunstacademies/Delft/Eindhoven) Ontwerpen: Hoe kom je tot een idee, hoe ga je te werk. Stapsgewijs werken we via schetsjes, probeersels in papier/karton, onderzoek van materialen en technieken naar een ontwerp toe. Aan de hand van werktekeningen maakt elke cursist een goed functionerend model op ware grootte. Industriële productietechnieken worden besproken indien van toepassing. Opdracht Ontwerp en maak je eigen wandlamp uitgaand van een patroon of structuur. Maak de lamp in de vorm van een reliëf. Afmetingen wandlamp ca. 25 x 25 cm x dikte. -

Bespreking van de thuis al verzamelde plaatjes rond het thema patronen/structuren. Wat is een patroon of structuur, wat is een reliëf. Lampen van cursisten voorgaande jaren: wat is er geslaagd of minder geslaagd aan, hoe zijn ze gemaakt. Aan de slag met schetsjes, een vertaalslag maken van de plaatjes naar ideeën voor de lamp. Hoe kun je je schetsjes verbeteren/uitwerken qua compositie/vormentaal. Ruimtelijk denken stimuleren door aanzichtschetsen te maken en te werken met lagen papier/karton. Keuze maken voor één van de ideeën. Technische tekeningen als hulpmiddel om id.ee uit te werken. Bespreking/demonstratie verbindingstechnieken. Uitproberen materialen/gereedschappen/technieken. Uitwerking qua materialen en technieken. Huiswerk: Verder uitwerken ontwerp, kopen benodigde materialen, elektra, enz.

-

Les 2 (hele dag) Bespreking ontwerpplannen, leren van elkaar, uitwerking eventueel bijstellen Veiligheidsaspecten van de lampen. Bevestiging aan wand. Uitwerking ontwerp op ware grootte tot goed functionerend model in papier/karton/andere materialen plus lampje, fitting, snoer, stekker. Huiswerk: verder werken aan het ontwerp (nog maar een halve dag les te gaan!)

-

Les 3 (halve dag) Ben je (nog steeds) op de goeie weg, wat is de opdrachtstelling . Problemen bij uitwerking, technische ondersteuning, eventuele aanpassingen. Afmaken lamp. Bespreken resultaten en proces. Hoe zou je je ontwerp kunnen versterken (werk een aangepast idee uit in je schetsboek). Hoe zou een echt prototype gemaakt moeten worden (bespreking industriële productietechnieken).

-


INLEIDEND ONTWERPEN docent: Gonneke de Haan In mijn lessen gaat het mij vooral om het procesmatig werken. De leermomenten die ontstaan. Ik besteed veel tijd aan het samen bespreken en bediscussiëren van het werk. Daarin wil ik de veiligheid creëren waarin alles gezegd kan worden en benadruk dat het niet om een oordeel gaat maar dat je juist het meest leert van de ‘fouten’ die zichtbaar worden. (met ‘fout’ bedoel ik dan het ‘niet in beeld en begrip vertalen van de opdracht’) Ook probeer ik les te geven op de academiemanier, dat houdt in: tijdsdruk, kill your darlings, confrontatie. De eindproducten zijn voor mij van minder belang. Thuis kunnen de mensen die naar de academie willen evt. onaffe opdrachten nog afmaken, omdat ze de tools nu in bezit hebben. Ik probeer de cursisten dus goed over hun eigen werk en motivatie na te laten denken, ik probeer ze te laten spelen, buiten de kaders te laten denken en een kritische houding aan te laten nemen. De opmerkingen in de les kunnen er vrij hard aan toe gaan, maar omdat er een veilige sfeer is waarin ontwikkeling vóór oordeel gaat, werkt dit als prikkelend en stimulerend i.p.v. intimiderend. De voorbeeldopdrachten die ik genoemd heb in onderstaand onderwijsprogramma kunnen ook vervangen worden door soortgelijke opdrachten met gelijke leerpunten, maar over het algemeen lijkt dit een mooie balans. Voor ieder wat wils met objecten, ruimte, stof en 2D dag 1 1,5 a 2 uur theorie. Wat behandelen we hierin? • Wat is het verschil tussen kunst en hobby? Wanneer wordt iets kunst? • Idee-vorming. Hoe kom je tot een idee? • Uitwerking van het idee... het procesmatig werken Werkopdracht ‘object van afvalkarton’ Van afvalkarton maken we een groot object. Ons materiaal is stug en laat zich niet gemakkelijk in een vorm dwingen. We zullen het dus behoorlijk moeten bewerken om het naar ons zin te krijgen en... het zó te maken dat je de dozen niet meer als eerste herkent. Leerpunten: • Werken met beperking (1 soort materiaal, stugheid) • Materiaal onderzoek • Tonaliteit • Plasticiteit • Bewaren van het geheel dag 2 Op dag 1 laat ik cursisten meestal kiezen welke opdracht(en) we op dag 2 gaan doen. De eerste twee opdrachten beslaan beiden wel een dag 1e opdracht: ‘Creëer een prikkelend beeld 2D-beeld’ Verzamel allemaal plaatjes van hetzelfde bv. allemaal sieraden, allemaal nieuwbouwwoningen, allemaal fabrieken o.i.d. Maak met deze plaatjes een nieuw beeld dat uitdaagt, prikkelt, confronteert, contrasteert bijv. een mens, opgebouwd uit medicijnstrips. Je mag vormen evt. ondersteunen met verf, dit mag max. 5 % van je beeld uitmaken. Tijdens deze opdracht raad ik aan niet met elkaar over de inhoud van het werk te praten. Het is i.v.m. de nabespreking prettiger wanneer je niet de bedoeling van elkaars werk weet.


Leerpunten:  Communicatie van je werk  Ontwikkelen van beeldtaal  Grens tussen: ‘te dik er boven op’- ‘preken’- ‘subtiel’- ‘wrang’- ‘prikkelend’- ‘onbeduidend’‘versieren ontkracht’- ‘pijnlijk treffend’  Zoeken naar de essentie van wat je wilt zeggen met je werk

2e opdracht: ‘object/kostuum gemaakt op het lijf’ Hierbij kiezen de cursisten 1 vorm van ongeveer 10 cm doorsnee. Deze vorm moeten ze herhaald uitknippen uit vaatdoeken, waardoor ze zo rond de 100 stuks zullen hebben. Ze hebben de mogelijkheid deze vormen met verf te beschilderen. (sommigen hebben dit voorwerk al thuis gedaan) Daarna werken ze in tweetallen op elkaar. De een gebruikt de ander als paspop en je gaat met de kleine vormen aan de slag op de ander d.m.v. gebruik van een nietmachine. Door de eigenschappen van het materiaal zijn ze ook in staat 3D vormen te maken op het lijf (uitstulpingen). Leerpunten:  Leren spelen met materiaal (overgave aan het ontstaan van een vorm onder je handen i.p.v. dat je van te voren een ‘ontwerp’ maakt)  Hoe doet ’t materiaal wat ik wil? (bv: door klein te maken wordt materiaal hanteerbaarder)  Werking van herhaling  ‘Opbouwen’ en ‘modelleren’ met materiaal  Uitstraling: ‘truttig’, ‘functioneel’ of ‘een geheel met karakter’

3e opdracht ‘Transformeer een ruimte’ Dit is een korte oefening van 1,5 uur. De cursisten moeten in een 4-wandige ruimte 3 verschillende ruimtetransformaties neerzetten, die de ruimte daadwerkelijk veranderen. Dus niet een object in de ruimte plaatsen. Deze losse veranderingen voeren ze uit in rood, blauw en geel. Daarna volgt een presentatie waarin iedere cursist 1 voor 1 zijn transformaties inzet. Waarna we in discussie gaan of dit daadwerkelijk de ruimte verandert. Ook in voorbereiding op deze oefening vraag ik de cursisten niet met elkaar te praten. Leerpunten:  Durf ontwikkelen  Nadenken over en luisteren naar de opdracht  Grenzen zoeken  Optimaal gebruik maken van 3 mogelijkheden die je tot beschikking staan, gebruik je kansen.  Zien dat het om het proces gaat en niet om het mooi uitvoeren


LESROOSTER 2012 - 2013 ACADEMIEVOORBEREIDING DATUM 08 sept. 2012 15 sept 2012 22 sept. 2012 29 sept. 2012 6 okt. 2012 13 okt 2012 27 okt. 2012 3 nov. 2012 10 nov. 2012 17 nov. 2012 24 nov.2012 1 dec. 2012 8 dec. 2012 15 dec. 2012 22 dec. 2012 12 jan. 2013 19 jan. 2013 26 jan. 2013 2 feb. 2013

OCHTEND 10.00 - 12.30 UUR

MIDDAG 13.00 - 15.30 UUR

DOCENT

Tekenen Tekenen Tekenen (model) Beeldhouwen Beeldhouwen Beeldhouwen Schilderen Schilderen Schilderen Inl. ontwerpen Inl. ontwerpen 3D design 3D design 3D design fotografie fotografie Beeld- en Mediatechniek Presentatieles & Presentatieles &

Tekenen Tekenen Geen les Beeldhouwen Beeldhouwen Geen les Schilderen Schilderen Geen les Inl. ontwerpen Inl. ontwerpen 3D design 3D design Geen les fotografie fotografie Beeld- en Mediatechniek werkbesprekingen werkbesprekingen

G. Kraan G. Kraan G. Kraan P. Breed P. Breed P. Breed G. Kraan G. Kraan G. Kraan G. de Haan G. de Haan M.Dessing M.Dessing M.Dessing M.Painter M.Painter T.van Delft G.Kraan en P.Knaup G.Kraan en P.Knaup

Programma Academievoorbereiding 2012-2013  
Programma Academievoorbereiding 2012-2013  

programma academievoorbereiding 2012-2013

Advertisement