571

Page 1

HĂŠt onafhankelijke studentenblad van de Universiteit Gent

Jaargang 42 // #571 // 24 oktober 2016// tweeweekelijks tijdens het academiejaar

BAD BITJES


COLOFON Oplage 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks tijdens het academiejaar. VU Laura Massa Hoveniersberg 24, 9000 Gent Druk Geers Offset Eekhoutdriestraat 67, 9041 Gent Hoofdredacteur Laura Massa

Chef Eindredactie Emilie Devreese

Coördinator Pieterjan Schepens

Chef Cultuur Shauni De Gussem

Chef Reclame & PR Selin Bakistanli

Chef Wetenschap Nicolas Van Laere

Chef Lay-out Elisabeth Goethals

Chef IT Maxim Lippeveld

JE SUIS APACHE! HOOFDREDACTEUR GAAT BETOGEN

Dat de Optima-affaire een juridisch

antwoord. Deze twee opties hebben

staartje zou krijgen, hing al een

ze genegeerd en ze zijn direct

tijdje in de lucht. Na de blaam van

overgegaan tot de taal die ze wel

Termont zorgt het onderzoek nu

spreken: die van het grof geld.

voor dagvaardigingen met als inzet

En laat ons eerlijk wezen: dat geld

Adel ‘Who’s your daddy’ Mouchalleh, Nicolas ‘Ninten-

het monddood maken van een

heeft Apache niet. Het online-

dogs’ Van Laere, Laura Massa, Sarah ‘Rez’ Van Meel,

journalistiek

medium

Redacteurs

Maxim Lippeveld, Selin Bakistanli, Suzanne ‘LSD’ Groot-

‘lasterlijk’

medium

leeft

van

- Apache. Voor wie komende week

en

Vermeulen, Wouter ‘World of Warcraft’ Derycke, Emilie

onder een steen geleefd heeft: Joeri

zelfs

Devreese, Lieselot ‘Supermario’ Le Comte, Olivier ’Age of

Dillen, de ex-kabinetschef van

van adverteerders. Des te meer is

Bart De Wever eist 100.000 euro

dit een uitermate arrogante vorm

van Apache, omdat zijn immobe-

van chantage. De Vlaamse schrijver

veld, Maarten ‘Tetris’ Boussauw, Joline ‘Hotline Miami’

Empires’ Vander Bauwede, Arthur ‘Call of Duty’ Joos, Silke ‘Okami’ Depraitere, Shauni De Gussem

Medewerkers Kasper ‘Mister Mosquito’ Van Parys, Timme ‘WarioWare’ Craeye, Silke ‘Shenmue’ Heusequin, Rani ‘Star Fox’ Cromphout, Jasper ‘The Sims’ De Pauw, Tom ‘GTA’ Antonissen, Michelle ‘Super Metroid’ De Baene, Eline ‘Braid’ Valk

Illustraties Paulien ‘My Dolphin Show’ van der Wel, Lorenz ‘Seaman’ Kempeneers

Foto’s Arthur Joos, Shauni ‘Pokemon’ De Gussem, Marthe Thys, Adel Mouchalleh, Silke Depraitere

Eindredactie Laura Massa, Pieterjan Schepens, Olivier Vander Bauwede, Emilie Devreese

Cover Shauni De Gussem

drijf genoemd werd

en

voor laster eerroof.

De

volstrekt

“Verwijdering van

in de Optima-affaire,

aandeelhouders,

abonnees en

Jeroen

Olyslae-

ghers

merkte

artikels is niets minder dan censuur”

dat “er wel meer

Facebook-status

kelaar Land Invest

aan

doet daar nog eens

moet

euro

is

terecht op in een

va s t g o ed ont wi k -

250.000

het

onafhankelijk

bovenop.

de zijn,

hand als

Totaal-

sommige politici nu ineens héél

bedrag: 350.000. Daarnaast eisen de

zenuwachtig worden.” Verderop in

grootgrondbezitters dat tientallen

zijn post riep hij iedereen op om

artikelen

worden.

nu een abonnement op Apache te

U, 21e-eeuwer, leest dat goed.

nemen. Een oproep die wij hier

Verwijdering van artikels is niets

zullen herhalen: steun Apache! We

minder dan regelrechte censuur.

moeten niet alleen krijsen als

Bovendien hebben de slachtoffers in

de persvrijheid in verre landen

dezen nooit een klacht ingediend

beknot wordt, wanneer het maar

bij de Raad voor Journalistiek,

al te duidelijk is hoe er in ons

noch gevraagd om een recht op

eigen land gemuilkorfd wordt.

verwijderd


“Volledig analoog gaan is onhaalbaar”

06

4 5 6 9 10 12 14 15 18 22 24

ONDERWIJS

Kort en Cartoon

On The Origin Of: Café Den Turk Gamification in het onderwijs 1 jaar Delta GIT (herindeling academiejaar) Column De Gleuf De Beste Kapper van Gent Beiaardcantus Internationaal Middenpagina

“Series zijn de nieuwe alcohol”

WETENSCHAP Wetenschapskort 26 Sociale experimenten binnen videogames 27 Reclame, of manipulatie van het brein 28 Schamperlab 30 ‘Een andere wereld’: Tentoonstelling Dr. Guislain 32 Breaking bad: bingewatchen verslavend? 35

35 37 Cultuuragenda

CULTUUR

38 Gat in uw cultuur

De sociale invloed van games

39 Het Lijstje 40 Film Festival Gent: Recensies 42 Beste games voor niet-gamers 44 Recensies

42

45 Robotkunst

SATIRE 46 De Liegende Reporter 47

Strip


KORT Ik heb je gemist. Er wordt gevist, gewacht op een antwoord,

linten en drinkbekers. Zo hard als ik kon mijn stembanden

een zucht. Ik heb je gemist op de Halloweensterrenkij-

laten trillen, geef mij nog een pint, cantor. Tot mijn hoofd

kavond, Vereniging voor Natuurkunde, 27/10. Uren

ervan duizelde, mijn evenwicht zoek. Tot mijn spraak-

heb ik gestaard, gegaapt, gespied en getuurd. Ik heb je

vermogen wegviel en ik niks anders kon produceren dan

gezocht in het hemelvocht en de sterren. Zo hard als ik

schorre tonen. Wellicht heb ik niet hard genoeg gezongen,

kon blijven staren, door mijn wimpers blijven kijken naar

was jij van een ander gezelschap aan het genieten. Zo hard

de lucht. Tot mijn gezicht pijn deed van het aanspannen

als ik kon heb ik gezocht op de Openingsfuif, Kunsthis-

van mijn oogleden. Mijn leden en het lijden, tot er fijnge-

torische kring, 02/10. Uren heb ik gedanst, gezwierd,

knepen, dunne lijntjes rond mijn ogen gevormd waren.

bewogen en gekronkeld. Ik heb je gezocht tussen de

Wellicht stonden de sterren niet gunstig die avond, was

ritmisch zwetende lichamen en bewegende torso's. Zo

jij mij vanaf de andere zijde aan het bespieden. Waar

hard als ik kon blijven bewegen, gezwegen, om me heen

was je tijdens het Lopen rond de watersportbaan,

gekeken. Tot mijn oren suisden van de muziek en mijn

VTK, 31/10. Uren heb ik gelopen, gerend, gedraafd en

ogen moe waren van het licht. Wellicht heb ik niet hard

gehold. Ik heb je gezocht langs de waterrand en bij het

genoeg gedanst, wellicht stond jij ergens anders naar mij

grasland. Zo hard als ik kon blijven lopen, de steentjes

te lonken. Als laatste heb ik je gemist op de Pokeravond,

in mijn schoenen opsparend. Tot mijn benen trilden en

VGK, 03/10, godver wat heb ik je gemist. Uren heb ik

beefden van het versnellen, iedereen ingehaald. Het zweet

gebluft, opgeschept en geblaaskaakt. Ik heb je gezocht

gutstend over mijn voorhoofd, tot het zout prikte aan mijn

tussen de fiches en de strakke gezichten. Zo hard als ik kon

mondhoeken. Wellicht had jij je verstopt achter één van de

mijn emoties achterwege proberen houden, mij niet prijs

bomen, mij aan het toelachen vanuit de bosjes. Ik heb je niet

gegeven. Tot mijn wangen kramp kregen en mijn tranen

gezien op de Cantus der bio-ingenieurs, VLK, 31/10.

niet meer te bedwingen waren. Wellicht moet ik geduld

Uren heb ik mijn longen eruit gezongen, mijn stem te

hebben, stoppen met zoeken. Jou op mij af laten komen.

horen gebracht en gekweeld. Ik heb je gezocht tussen de

200 JAAR

DOOR SUZANNE GROOTVELD

UNIVERSITEIT GENT

‘AULA ACADEMICA’

1826

DOOR OLIVIER VANDER BAUWEDE

1816

De UGent kende al vroeg een bescheiden studentenleven. De oudste

‘IN DER BEGINNE’

vereniging dateert van 1823, maar rond de titel van oudste nog actieve vereniging heerst wat onenigheid tussen twee studentenverenigingen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het vrijzinnige TSG 't Zal Wel Gaan, gesticht in 1852, de ware titelhouder is. Dit is echter buiten de mening van het immer nederige KVHV gerekend: zij vinden dat 't Zal Wel Gaan geen studentenvereniging genoemd mag worden, aangezien er bij de oprichting proffen betrokken waren. Aldus claimt KVHV, opgericht in 1887, de titel voor zichzelf. Deze ernstige discussie heeft nog een staartje gekregen: op een vergadering van het Politiek en Filosofisch Konvent, waar beide verenigingen lid van zijn, agendeerde 't Zal Wel Gaan ooit dat enkel zij recht hebben op de titel en dat het KVHV die niet meer mocht gebruiken. Helaas, de vrijzinnigen kregen geen bijstand en de strijd gaat tot vandaag bitter voort.

4

www.schamper.be


- ON THE ORIGIN OF -

DOOR SILKE HEUSEQUIN

CAFÉ DEN TURK Meestal komen dorstige wezens in hun eerste jaar nauwelijks verder dan de Overpoort, met uitzondering van een uitschuivertje in noordelijke richting naar de Amber of in zuidelijke richting naar De Viking. Een jammere zaak als je weet dat de binnenstad vol prachtige verrassingen zit. Eén van deze pareltjes is het oudste café van Gent, café 'Den Turk'.

EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

Oorspronkelijk was het bedoeld als een soort clubhuis voor leden van de kruisbooggilde, maar later werd het een café

Als je je ooit eens in de

voor de gewone Gentenaar.

buurt van de Korenmarkt

De naam ‘Den Turk’ werd

begeeft en

“Een

aan het café gegeven toen de

echt

denkt:

Gents

biertje

en

allereerste uitbater de kroeg

boterham

begon op het moment dat

met uufflakke zouden me

hij terug kwam van een verre

wel smaken”, dan is Den

reis naar Turkije, of toch iets

Turk the place to be. Op

dat in die buurt lag, want dat

het

was toen nogal verwarrend.

Belfort bevindt zich sinds

Iedereen noemde hem met

de

deze

lichte afgunst en een beetje

gezellige bruine kroeg. Het

spottend ‘Den Turk’ en het

café is vooral bekend om

café erfde die naam. Nu, een

zijn whiskey, cognac en

dikke vijfhonderd jaar later,

vooral zijn uufflakke of kop.

blijft zijn naam voortbestaan.

huisgemaakte

enkele

meters

vijftiende

van

eeuw

Onder de vaste stamgasten in

Den

Turk

bevinden

zich de leden van de Gentse gemeenteraad.

Al

JA SANTÉ MIJN RATSJE

vele

Geen excuses meer over het

jaren komen de vertegen-

feit dat je dringend moet

woordigers van de Gentse

studeren,

burgers na de gemeenteraad

drinken in Den Turk is

uitblazen bij een ‘Strop’.

geschiedenis, allemaal

ER WAS EENS Café Den Turk bestaat al sinds de vijftiende eeuw en zou tot vandaag de dag altijd als café uitgebaat geweest zijn.

onderwijs

want

iets

politiek,

andere

gaan en

richtingen

die ik niet ga opsommen, ineen! En niet gevreesd als je moeder of je boyfriend/

girlfriendje belt, de prijslijst voor een uitvlucht - van de barman himself - hangt immers aan de muur.

5


DE REVIVAL VAN DE DIDACTIEK

“IN VEEL SCHOLEN IS EEN SMARTBOARD GEWOON DE DUURSTE BEAMER”

DOOR ARTHUR JOOS, TOM ANTONISSEN FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

6

www.schamper.be


Enkele weken geleden legde een docent aan de universiteit van Groningen haar studenten een laptopverbod op. Er volgde een reeks opiniestukken van professoren die pleiten voor meer analoge technieken in het onderwijs, maar ondertussen overstemt het getokkel op toetsenborden in de meeste Gentse auditoria het zachte gekras van pen op papier. En psychologiestudenten? Die bekijken hun lessen gewoon thuis in hun meest comfortabele jogging. De lucky bastards.

“Volledig analoog gaan, betekent dit

100. Willen we onze plaats behouden,

Bruyckere, "en dat is een ander verhaal

dan ook dat je geen mails mag sturen

dan moeten we nog meer inzetten op

dan ‘we doen dit, want ze willen dit’.

met studenten? Dat is onhaalbaar”, meent

innovatie", en sprak alvast met profes-

Mensen bij wie de noodzaak minder

pedagoog Pedro De Bruyckere. Waar

soren die een voorbeeldrol spelen op het

is, gaan daar op een heel andere manier

moet het dan heen met ons onderwijs?

vlak van digitalisering. Hij hoopt op die

mee om." Dries Van Langenhove vult

Hoe kan innovatie en technologie alles

manier concrete aanbevelingen te doen

aan: "Het is immers belangrijk om niet

interactiever maken? De resultaten van de

aan de bevoegde raden en commissies.

alleen te luisteren naar de wensen van

Innoversity Challenge vorig jaar waren alvast

Aan de faculteit Psychologie en Pedago-

de studenten maar daarnaast ook steeds

veelbelovend: er komen apps, apps en nog

gische

de didactische meerwaarde van een

eens apps. Verder dan een aanbevelings-

2012, tot groene afgunst bij velen aan

bepaalde maatregel in acht te nemen."

brief van de rector, een cadeaubon en ‘de

andere faculteiten, al gretig gebruik

Psychologiestudente

nodige interne en externe aandacht’, komt

gemaakt

ga naar de lessen, omdat ik het anders

de steun van de Universiteit Gent evenwel

online

een

achteraf toch moet inhalen, en dan moet

niet. Terug naar de stand van zaken, dus.

evidentie moeten zijn", vindt Dries

je thuis drie uur lang naar de les kijken.

Van Langenhove. “Opgenomen lessen

Meestal doe je er bovendien nog veel

van langzaam sprekende proffen kan

langer over, je bent immers ook sneller

je op slidecast versneld afspelen, zodat

afgeleid. Het is daarnaast aangenaam om

ze op een normaal tempo praten”, zegt

wat sociaal contact te hebben.” Ook

studentenvertegenwoor-

Eva, studente Psychologie. “Op andere

Aaron heeft het soms moeilijk om zijn

digers in de Raad van Bestuur van de

momenten kan je net trager gaan. Als het

aandacht bij de online les te houden: “Een

UGent, zijn voorstander van door de

een heel theoretische les is, pauzeer ik de

groot nadeel is dat je veel makkelijker

professor opgenomen

POLITIQUE POLITICIENNE Michiel Haegeman en Dries Van Langenhove,

het

systeem. maken

sinds

"Lessen zou

Jill

beaamt:

“Ik

les en zoek ik snel wat dingen op. In een

afgeleid bent dan in het auditorium. Je

aula ben je in dat geval niet meer mee."

bent op je eentje bezig op de computer,

bepaald van het opnemen van lessen, zelfs

Pedro De Bruyckere ziet de voordelen,

en er is geen sociale controle. Soms moet

een programmapunt bij de studentenver-

maar nuanceert ze: “Als de les die anders

ik na een minuut al pauzeren, omdat ik op

kiezingen van vorig jaar. Michiel wees ons

offline gegeven wordt, nu online getoond

tijdens

de

wordt, zonder meer, dan verandert er

Facebook mensen aan het stalken ben.”

kostprijs. Vijf- tot zelfs tienduizend euro,

niet veel aan de werkvorm, behalve dat

zo blijkt. Intussen is hij verkozen, en hij is

je het kan pauzeren en bekijken wanneer

optimistisch: "Eenmaal we ons ingewerkt

je maar wilt. We zien wel vaker dat

Volgens De Bruyckere kunnen nieuwe

hebben is het de bedoeling om samen met

jongeren zelf soms geen vragende partij

technologieën zeker een rol spelen in

de Gentse Studentenraad te bekijken

zijn om opgenomen lessen te gebruiken

het vernieuwen van de onderwijsme-

wat we willen doen en hoe we het gaan

ter vervanging van de les, omdat contact-

thode, maar hij benadrukt het belang

aanpakken." Dries verwijst dan weer naar

momenten voor hen ook heel belangrijk

van essentiële didactiek: “Ik denk dat

het belang van universiteitsranglijsten:

zijn. Voor

zijn

het heel belangrijk is dat je het paard

"De UGent hinkt voornamelijk achterop

opgenomen lessen dan weer gewoon een

niet achter de kar spant. Je moet eerst

qua digitalisering als we ons vergelijken

oplossing, denk maar aan werkstudenten

en vooral kijken naar dingen waarvan

met de andere universiteiten uit de top

of studentondernemers," vervolgt De

we weten dat ze belangrijk zijn voor

verkiezingsdebat

onderwijs

Beiden

van

beschikbaar

wordt

maakten van digitalisering, en meer

een

lessen.

Wetenschappen

op

sommige

studenten

MET PAARD EN KAR

7


leren. Dingen als herhaling, als het ware kortsluitingen teweegbrengen die mensen aan het denken zetten en feedback. Pas dan kan je kijken welke rol technologie daarin kan spelen. Want zeg nu zelf, als je de digitale versie van een cursus op een tablet zet, is er niet veel veranderd.” De

interactie

tussen

student

en

docent is dus van groot belang, en die interactie vergroten is vaak lang niet evident. Volgens De Bruyckere worden

"Ja, dat noemen ze dan goed lesgeven zeker?“ - Pedro De Bruyckere

de begrippen ‘digitaal’ en ‘interactief’ bovendien vaak met elkaar verward: “Naar een video kijken van iets dat opgenomen is: veel interactie zit daar niet bij. Die twee termen worden heel vaak op één hoop

worden automatisch ingevoegd op de

ochtend vroeg les hebben, en ze weten dat

gegooid, maar het zijn geen synoniemen.

slide. Studenten lijken er graag mee te

de les opgenomen wordt, zwaar uitgaan.”

Ergens technologie tegenaan gooien heeft

werken, het is interactief en ook die

Ook derdebachelorstudente Psychologie

bovendien een heel triest track record. Kijk

helft van de luieriken die voorheen zijn

Lieselot getuigt: “Na een volle lesdag is het

bijvoorbeeld naar hoe veel smartboards er

hand opstak bij de vraag ‘En wie heeft

erg handig als je de laatste les kan skippen.

in scholen hangen, waar dat meestal vooral

er géén mening?’ zal sneller geneigd

Ik deed dat ook wel eens om 's morgens

de duurste beamer in het gebouw is.”

zijn om op een knopje te drukken.

uit te slapen, maar dat is natuurlijk luxe.”

“Je kan zo veel opties bedenken als

Het kan immers volledig anoniem.

Michiel

je wil, natuurlijk, maar niet alles is

Een andere manier om onderwijs interac-

"Er is natuurlijk een groep profes-

budgettair even

zou

tiever te maken is door het systeem

soren die iets terughoudender is, wat

bijvoorbeeld heel interessant zijn als we

van flipped classroom te hanteren: een

normaal is. Anderzijds zijn er heel wat

op

proffen die zeggen dat ze er wel heel

werken. Werkcolleges vandaag, dat is

voorhand door de prof online gezette

graag gebruik van willen maken, en die

gewoon een beetje zitten wachten en

zaken voorbereidt en bijgevolg met

menen dat we studenten op hun eigen

als je chance hebt komt de assistent ook

meer voorkennis in de les zit. Volgens

manier flexibel moeten laten zijn."

eens bij jou langs”, vindt Haegeman.

De Bruyckere vat Salman Khan (sociaal

“In eerste instantie moet je vooral zien dat

Het probleem dat zich daar stelt, is dat er

ondernemer en tevens naamgenoot van een

je een goede technische training hebt voor

goed samen: “Flipped classroom is nadenken

en sommige docenten hanteren techno-

haalbaar. Het

altijd in kleine groepen zouden kunnen

voldoende assistenten en proffen moeten zijn om met de studenten te interageren. En met de bijkomende onderzoeksparameters

en

academische

verplich-

lesmethode

waarbij

de

student

bevestigt

dit:

ietwat bizarre Bollywoodacteur, red.) het

docenten. Er is al heel wat verbetering

hoe je de tijd die je samen doorbrengt

logie heel goed, maar anderen bakken er

zo optimaal mogelijk kan benutten.”

niet veel van. Eenmaal dat goed zit, wordt

tingen, durft dat wel eens tegenvallen. We kunnen dus best niet te overhaast

Haegeman

het veel interessanter om naar de les te

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND?

denken dat technologie ons onderwijs

gaan”, aldus nog Michiel Haegeman. Pedro De Bruyckere besluit: “Je hebt inderdaad

automatisch ook werkelijk zal verbeteren.

In heel wat auditoria aan de UGent - de

de technische bagage nodig, maar je hebt

Toch probeert de UGent nieuwe tools in

lijst is twee pagina's lang - is de nodige

ook de didactische meerwaarde nodig. Je

te zetten die interactie ook effectief

opnameapparatuur

maar

moet het kunnen vertalen naar je eigen

vergroten. Zo gebruiken verschillende

wordt deze amper gebruikt. “Ik snap

vakgebied. De juiste technologie op

docenten af en toe het systeem van de

wel dat sommige proffen er tegen zijn,”

het goede moment, voor het juiste doel

stembakskes, met TurningPoint software.

meent studente Jill, “als je op vrijdagavond

en de juiste doelgroep inzetten, ja, dat

Studenten krijgen een bakje en kunnen

lesgeeft en de les laat opnemen, dan zit

noemen ze dan goed lesgeven zeker?"

in real time stemmen op door de professor

er natuurlijk niemand meer. Er zijn ook

voorgestelde

vragen.

8

De

resultaten

al

voorzien,

veel mensen die, wanneer ze de volgende

www.schamper.be


ER IS ER EEN JARIG, HOERA! EEN KLEINE TERUGBLIK OP 1 JAAR DELTA Slechts een jaartje oud en al tal van studentenharten veroverd: Delta deed het. Ter ere van zijn katoenen jubileum lieten we een organisator aan het woord.

DOOR RANI CROMPHOUT, JOLINE VERMEULEN

Het idee groeide doorheen de jaren

praten en van het een kwam het ander.”

binnen de VTK, de studentenvereniging van de burgies en archies, om een eigen stek

te hebben waar ze ongestoord zouden

bijgestaan

door

een

horecacoach.

De eerste maandag van het academiejaar

VAN NACHTMERRIE NAAR SUCCES

kunnen feesten. “Want de VEK heeft

was het eindelijk tijd voor de officiële opening. “Nachtmerries waarin niemand kwam opdagen en alles in duigen zou

dat ook en het zou ‘mega-awesome’ zijn”,

De zomermaanden voor de opening

vallen, verstoorden al enkele dagen mijn

imiteert Hanne De Sutter de stemmen die

waren heel druk. Op de toog en de twee

nachtrust”, vertelt Hanne, “maar uitein-

ooit geklonken moeten hebben tijdens

verdiepen na moest alles binnenin nog

delijk was het echt een gigantisch succes

een geslaagde cantus. Als een van de

worden ingericht en voorzien worden

en stroomden de studenten binnen.”

SHOTJES

"Zonder de

Delta’s

medewerkers

grootste

troef

zijn

de

vele

promo’s, zoals pintjes aan één euro

zou Delta er

tussen 21u en 23u of goedkope cocktails en shotjes. In feite zijn de prijzen hoe

echt niet staan"

dan ook laag. “Omdat we er echt wel voor de studenten willen zijn en ervoor willen zorgen dat hun portemonnee niet te licht wordt op het einde van de week”, vertelt Hanne. Ondanks de lage

HANNE >

prijzen is het vorig jaar toch gelukt om break-even te draaien en hier wordt in de toekomst opnieuw naar gestreefd. In het succesverhaal van de Delta hebben de talloze vrijwilligers een grote rol gespeeld: “We zijn enorm geschrokken van de vele enthousiaste reacties van VTK-leden om mee te helpen. Zonder de Delta-medevoormalige

Delta-verantwoordelijken

van meubels. Ook de hele papier-

werkers zou Delta er echt niet staan.”

was zij erbij vanaf het prille begin. “We

winkel die ermee gepaard gaat zoals het

hadden nood aan een goede locatie en een

in orde brengen van de verzekering,

origineel concept. Uiteindelijk werd het

SABAM, het contract met Palm …

gebouw van de Delta gebouwd en grepen

diende geregeld te worden. Gelukkig

we onze kans. We zijn met de eigenaar gaan

werden de jonge organisatoren hiervoor

onderwijs

25 oktober – Oktoberfest – halve liters aan 2 euro!

9


IK GIT, DUS IK BEN HERVORMING BACHELOROPLEIDINGEN

In de afgelopen academiejaren kregen verschillende faculteiten visitatiecommissies op bezoek om de kwaliteit van de opleidingen na te gaan. In het licht van die visitaties werden bepaalde bacheloropleidingen grondig hervormd. Maar hoe reageren de studenten?

BOB DYLAN COUCK

DOOR ADEL MOUCHALLEH, ELINE VALK FOTO DOOR JOOS

Aan een aantal faculteiten werd het

jectjaar wordt er ook nog één jaar

het studenten die een geïndividuali-

nodig geacht om hervormingen door te

het oude programma van datzelfde

seerd traject (GIT) volgen en dus vakken

voeren, met oog op het verbeteren van

modeltrajectjaar

aangeboden.

uit verschillende jaren combineren.

de opleiding. Aan de Faculteit Rechts-

Studenten die niet geslaagd zijn voor

Zo kregen sommigen te horen dat ze

geleerdheid werden de hervormingen

één of meerdere vakken krijgen, indien

een keuzevak dat zij in een eerder jaar

bijvoorbeeld

vorige

ze al voldoende gevorderd zijn in hun

hadden opgenomen opnieuw moesten

studentenevalu-

traject, nog een jaar de kans om credits

afleggen, of telden bepaalde vakken

aties, alumnibevragingen, gesprekken

te verwerven in het oude programma.”

uit het oude systeem voor minder

in focusgroepen en met topstudenten,

Aan de faculteit Politieke en Sociale

studiepunten dan in het nieuwe.

studietijdmetingen en een analyse van

Wetenschappen werd in de eerste

Dit laatste overkwam onder andere

de programma’s van de bacheloroplei-

bachelor een extra vak toegevoegd,

enkele rechtenstudenten. Zo bestonden

dingen Rechtsgeleerdheid aan andere

waardoor eerstejaars elf in plaats van

sommige vakken simpelweg niet meer

Belgische en Nederlandse universi-

tien vakken hebben. Elke student die

in het nieuwe systeem. Daardoor

teiten. In de meeste gevallen verliep de

niet (volledig) geslaagd is in de eerste

kunnen studenten die niet slaagden,

overgang van het oude systeem naar

bachelor (dus niet alle credits heeft

deze niet opnieuw doen. Ook bij

het nieuwe vlot en werden er geen

behaald), gaat meteen over naar het

de

problemen gemeld. De hervormingen

nieuwe programma met de nieuwe

groeipijnen: "Doordat ik mijn tweede

werden dan ook uitgevoerd door

studiepuntentelling

de

jaar niet goed heb gedaan, ben ik in

een team waar zowel academisch

geslaagde vakken) en moet dus het

het nieuwe systeem terechtgekomen.

personeel,

gebaseerd

visitatierapporten,

op

trajectbegeleiders

voor

zijn

er

bijgekomen elfde vak meteen ook

Daarom was ik verplicht om een

studenten in vertegenwoordigd zijn.

meedoen. Wel wordt er een belang-

derde taal op te nemen. Ook zijn er

Ook werden de hervormingen niet van

rijke

voor

een aantal vakken van zes studie-

het ene op het andere academiejaar

studenten die in aanmerking komen

punten naar vier à vijf gegaan", aldus

geïmplementeerd.

Een

en

(ook

Handelswetenschappers

uitzondering

gemaakt

voorbeeld

voor een combi-GIT tussen het eerste

een

student

hiervan is de opleiding Handels-

en het tweede jaar, en deze werkelijk

die

anoniem

wetenschappen

Faculteit

te

blijven.

ook zo opnemen. Zij hoeven het

Kan men dan stellen dat de overgangs-

nieuwe opleidingsonderdeel in het

maatregelen aan de faculteit Rechts-

nieuwe programma van de bachelor

eerste jaar evenwel niet te volgen en

geleerdheid slordig uitgewerkt zijn?

in de Handelswetenschappen is gestart

hoeven dit extra vak dus ook niet mee

Niet echt, volgens Dylan Couck,

in academiejaar 2015-2016 met een

te nemen naar hun tweede bachelor.

Facultair

en

de

wenst

“Het

Economie

aan

Handelswetenschappen

Bedrijfskunde.

gefaseerde invoer. Dat wil zeggen dat het systeem modeltrajectjaar na modeltrajectjaar waarbij gramma

het

wordt

oude

parallel

ingevoerd,

NIET OVERAL ROZENGEUR EN MANESCHIJN

opleidingspro-

bij de Gentse Studentenraad: “Het is moeilijk voor de curriculumcommissie om voor elk individueel geval

wordt

Hoewel er veel inspanningen werden

op voorhand een traject uit te stippelen

afgebouwd,” zegt Dirk Bollaer van

geleverd om een zachte landing te

bij het opstellen van een nieuw

het Monitoraat aan die faculteit. “Bij

voorzien, glipten een aantal studenten

programma.” Bij sommige studenten

de opstart van ieder nieuw modeltra-

door de mazen van het net. Vaak waren

horen we dat de communicatie vanuit

10

daarmee

Studentenvertegenwoor-

diger en bestuurslid voor Onderwijs

www.schamper.be


2016-08-29_Guido_BACKSTAY.pdf

1

29/08/16

de faculteit soms niet perfect verloopt. Couck: “Studenten die met hun GIT problemen ondervinden, kunnen altijd bij de trajectbegeleiders langsgaan om informatie te krijgen.” De hiaten in de overgangsperiode zijn volgens Couck logisch. Volgens hem kunnen er altijd nieuwe situaties opduiken waar nog niet over nagedacht is. “In die gevallen moet er gekeken worden welke regels toegepast kunnen worden. Dat is soms moeilijk, maar in de curriculumcommissie worden de Onderwijsdirecteur, de voorzitter van de opleidingscommissie en studentenvertegenwoordigers door de trajectbegeleider(s) ondersteund", aldus Couck.

TRAJECTBEGELEIDERS ZITTEN OP HUN TANDVLEES Naast de onduidelijkheid over de overgangsmaatregelen treffen studenten soms trajectbegeleiders die het werk

7,5 STUDENTEN

SPAGHETTI

nauwelijks aankunnen. Zo zijn er te weinig trajectbegeleiders om alle GIT-ers individueel te begeleiden. En dat

& LASAGNE

leidt soms tot situaties waarbij een trajectbegeleider in een mail toegeeft dat de situatie “onduidelijk is omdat er zoveel mogelijke scenario’s zijn.” Intuïtief lijkt het wenselijk om het aantal trajectbegeleiders te verhogen, of een team vanuit de centrale administratie als ondersteuning op te sturen. Maar dat is volgens Couck niet evident: “Een team vanuit de centrale administratie inschakelen zou niet werken,

10voor%studenten korting op food & drinks

omdat trajectbegeleiders de opleiding en de inhoud van haar vakken door en door moeten kennen.” Ook is de optie om extra mensen aan te nemen als louter trajectbegeleiders geen goed idee: “Studenten doen doorgaans voornamelijk op bepaalde momenten in het academiejaar

FAST free

wifi

beroep op de trajectbegeleider, en niet het hele jaar door. Je zou mensen tijdelijk kunnen aannemen, maar ook van die mensen moet je verwachten dat ze de opleiding binnenstebuiten kennen. Extra medewerkers binnen de FDO in het algemeen zouden wel een meerwaarde zijn. Vandaag helpen zowel het personeel van de FSA (Facultaire Studentenadministratie,

red.)

als de

studiebegeleiders om

OPEN

7/7

vanaf 10h

de

grote golf van werk op te vangen,” aldus Couck. "Op zich is het nieuwe systeem wel een goed. Het is alleen jammer dat de overgang niet goed is. De trajectbegeleiders doen hun best wel, maar toch merk je dat het

WWW.BACKSTAYBAR.BE

een rompslomp is", laat de student Handelswetenschappen

BACKSTAY BAR

nog weten. “Dat is een beetje het probleem als je een programmahervorming doet. Er zullen sowieso slachtoffers zijn, en dat is bijna onvermijdelijk. Dat is een logisch gevolg van een programmahervorming die universiteiten

ST-PIETERSNIEUWSTRAAT 128 - GENT

0491 61 19 09

doorvoeren om de opleiding te verbeteren", besluit Couck.

onderwijs

11

17:15


column

DOOR JASPER DE PAUW

“Waar blijft die berichtgeving over de leuke dingen die

De geur van het nieuwe academiejaar.

verenigingen organiseren?”

Wanneer

je de gangen van eender welk

universiteitsgebouw

bewandelt,

je

het.

geur

van

gedoopt bij een vereniging, weet waarschijnlijk

opwinding, angst, nieuwsgierigheid,

niet eens wat een doop inhoudt. Misschien zou

alcoholadem en industrieel geconcentreerd schoon-

ik, een talenstudent, naar die analogie nog een

maakmiddel. Nieuwe studenten betekent vanzelf-

artikel kunnen schrijven over kwantumchromody-

sprekend ook de start van een nieuw uitgaansseizoen.

namica. Wat vooral te betreuren is, is dat het jaar

Studentenverenigingen van her en der kruipen uit

opnieuw start met negatieve berichtgeving over

de spelonken en nissen van de Overpoort en starten

dopen alvorens het doopseizoen zelfs begonnen

met hun queeste om een nieuwe generatie schachten

is. Enorm jammer, want waar blijft die bericht-

te ronselen. Bij sommige studenten brandt het

geving over de leuke dingen die verenigingen

felle zonlicht op hun bleke huid. Die soort is dan

organiseren? Waarom is er nooit een ‘het-doop-

ook het best te herkennen in de natuur door hun

seizoen-is-incidentloos-verlopennieuwsbericht’?

kenmerkende zonnebril. Een ander type dat je

kan spotten in de Gentse wildernis is de ‘ik-moet-

Zelf ben ik meermaals gedoopt en over enkele

gaan-werken-maar-ik-heb-een-kater-student’.

weken ben ik voor de tweede en derde maal

Te onderscheiden aan het warrige haar, de wallen

doopmeester. Het lezen van het artikel ervoerv ik

onder de ogen en de ogen die je wazig aanstaren,

als een directe en open aanval op iedereen die ooit

waarschijnlijk omdat hij nog steeds dronken is en

de beslissing heeft gemaakt zich bij een vereniging

wanhopig probeert zich nuchter te gedragen. De

aan te sluiten, want schachten maken een domme

laatste soort is wat moeilijker te herkennen, doordat

beslissing en doopmeesters en presidium zijn ware

je hen amper in het openbaar ziet verschijnen.

tirannen. Ik betwijfel of De Ceulaer het Gents

Inderdaad, de bedkateraar, de student die een hele

doopdecreet zelfs gelezen heeft. Tijdens de dopen

dag binnen blijft en pas ’s avonds weer buiten komt

van de studentenverenigingen wordt namelijk

om een nieuwe kater te bemachtigen (uitzonderlijk

een strenge, strikte opvolging van dit decreet

zie je er wel eentje in de goot van de Overpoort).

geëist. In het verleden is immers al gebleken

dat het niet naleven hiervan leidt tot sancties.

Inderdaad, studenten zijn ware ailurofielen. Gun hen

daarom eens een jaartje zonder negatieve mediabe-

U studeert aan de UGent dus u bent wel oud en

richtgeving, alstublieft? Een tijdje geleden schreef

matuur genoeg om zelf uw mening te vormen

Joël De Ceulaer een stuk in De Morgen waarin hij

en eigen beslissingen te nemen. Ik ga u dus niet

studenten aanraadt zich niet te laten dopen. Ik zou u

aan- of afraden om u te laten dopen. Ik ga u wel

aanmoedigen om het stuk te lezen, maar ik zou het

aanraden om te doen wat u zelf wil en u niet te

jammer vinden dat u enkele kostbare minuten van

laten bang maken door mediahorrorverhalen.

uw leven verspilt dus zal ik dat maar niet doen. Wat

Want om mijn motto en tevens de belang-

ik erg jammer vind aan het artikel is het gebrek aan

rijkste levensles te citeren: “You do you, girl!”

Die

DOOP IS DOPE

ruik

vertrouwde

achtergrondkennis. De Ceulaer, overigens zelf nooit

12

www.schamper.be


Straffe kortingen op kranten en magazines! tot -66%

, e Morgen ieuws, D N , te ie ts il a m a L Fa Blik, T V g op He t al, Stor y, eel kortin v a l nkaart. m é e é te ll h n A e Krijg stud o, Dag je t m e u H m , l d e vo De Tij G oe d Ge itaya en V , d la -B TeVe

P INGEN O T R O K E E ALL MENT.B E BEKIJK N N O B TENA STUDEN

maandag 04/07/2016

www.demorgen.be HH

-65% nieuwe reeks

17&18

Hoe kán je nu carpaccio verknoeien ?! 16 verknoeien?! Be Beke: «N-VA hanteert ranzig discours» De woordenoorlog tussen ’s lands bekendste ex-kartelpartners bereikt een nieuw dieptepunt na uithalen van N-VA naar Angela Merkel en de controversiële CD&Vmedewerker Youssef Kobo. Wouter Beke is het zat. «Wat N-VA nu verkondigt, zie ik zelfs Dewinter niet doen.» In het magazine ‘Joods Actueel’ noemt Bart De Wever het verontrustend dat CD&V Kobo heeft binnengehaald, een man die volgens de Antwerpse burgemeester dicht tegen de grenzen van het antisemitisme aanschuurt. Hij ziet maar één verklaring: CD&V hengelt naar moslimstemmen. Wouter Beke pikt de aanval niet, die samenvalt met

En zulke maatregelen maken een groot verschil rschil in het aantal ongevallen verwondinllen en de ernst van verw gen.» Johan De Mol, verkeersexpert aan de Universiteit Un van Gent, wijst naar gebrekkige brekkige mobiliteitsplankilometers nen in gemeenten meenten en de kilome gewestwegen estwegen die haast iedere dorpskern doorkruisen. «De maximumsnelheden liggen daar vaak te hoog, met alle gevolgen van dien. Gewest moet aan de Het Vlaams Ge hand van parameters — zoals het soort fietspad en het aantal opritten — duidelijke richtlijnen uitwerken. Niet als advies, maar als verplichting. Dat zal al een pak schelen in het aantal ongevallen.»

14

KV MECHELEN CLUB BRUGGE

0-2

‘Jos’ scoort, maar juicht niet

2

Groen licht fusie AB InBev en SABMiller 47

De fraude bij parkeerbedrijf Apcoa Belgium loopt mogelijk op tot 5 miljoen euro, bijna dubbel zo veel als oorspronkelijk gedacht. De verdachte zou ook al tien jaar bezig zijn met z’n duistere zaakjes. Dat blijkt uit bankdocumenten die gevonden werden tijdens huiszoekingen bij Patrick R., de technisch directeur van Apcoa die parkeergeld wegsluisde bij zijn werkgever. De man had de documenten die zijn fraude aantonen allemaal netjes bijgehouden. Patrick R. gebruikte het geld onder andere om grote sier te maken in de betere milieus. Hij sponsorde ook een kaatsclub. (PLA)

-50%

Onze man na Werchter

‘Een slopende editie, maar ook dát is rock-’n-roll’

+ Alle tien top: van Macca tot Rammstein ► FOCUS 17-20

Minister Weyts belooft meer subsidies LI E V E N D E S M E T

Uit een onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat zowat de helft van de fietspaden in Vlaanderen oncomfortabel is. Zowel de fietsers als de gemeenten zijn ontevreden. Minister Ben Weyts (N-VA) wil het budget optrekken en de subsidieregels aanpakken.

“De huidige subsidies voor die herstellingen houden enkel rekening met breedte en afscheiding van de weg”, zegt Coessens. “En dus is er voor een voldoende breed en afgescheiden fietspad in slechte staat geen subsidie. De financiering voor herstelling or rekening van n de gemeenten. komt dan volledig voor In financieel moeilijke tijden is dat vaak geen prioriteit”, weet Coessens. “Een vijfde van de ondervraagde gemeenten zit met dergelijke dossiers die ze wel wil maar budgettair niet kan aanpakken.”

Eerst het goede nieuws: er is de voorbije jaren behoorlijk hoorlijk geïnvesteerd geïnvesteerd in meer en veiliger fietspageïn den. Zo zijn er steeds meer fietspaden die niet alleen Groter budget breder zijn geworden, ook de afscheiding van de rijMinister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) (Nerkent dat er op het vlak van subsidieregeling een en weg zit stevig in de lift. Elk jaar proberen zowel de ov ander beter kan. “Van de 10 miljoen euro die in het gewestelijke, provinciale als gemeentelijke overinvestein Fietsfonds steekt, heb ik er vorig jaar maar heden om 150 tot 200 miljoen te investe5 miljoen euro kunnen uitschrijven. ren in die fietsinfrastructuur in De reden is dat de gemeenten zelf Vlaanderen. Goede punten dus, minder investeerden.” Dat komt die de Fietsersbond ook erkent. ook omdat niet alle kosten in Tegelijk voldoet de helft van de fietsers klaagt aanmerking komen voor van fietspaden niet aan de over te veel schokken subsidies. Dat wil Weyts verwachtingen, vooral dan bekijken. “Bijvoorbeeld de op het vlak van trilcomfort. studiekosten die nu niet Dat zegt Bruno Coessens, subsidieerbaar zijn, wil ik onderzoeker bij de nog deze legislatuur aanFietsersbond. Hij onderpakken zodat die ook zelf vroeg 2.500 fietsers en 173 steun kunnen ontvangen. gemeenten over de kwaliteit “Er zijn vandaag ook te veel van de fietspaden en de fysieke drempels, zoals de overmanier waarop geïnvesteerd steek van een snelweg of een wordt. Van de fietsers blijkt 71 drukke gewestweg. Nu moet je daar procent ontevreden vanwege te over via een fietsbrug of eronder via veel schokken. een tunnel. Welnu die kosten wil ik volledig “Bijna de helft van de fietspaden in subsidieerbaar maken.” Vlaanderen is in cementbeton. Dat resulteert in veel Het huidige budget van 90 miljoen euro per jaar meer barsten en dus schokken. Terwijl asfalt beter wil Weyts daarom dit jaar nog optrekken tot 100 milis als ondergrond en bovendien goedkoper, is amper joen euro. Aan het trilcomfort zelf, de voornaamste een kwart van de fietspaden zo aangelegd. Ook bij vraag van de Fietsersbond, kan Weyts evenwel niets nieuwe fietspaden wordt nog te vaak naar beton verhelpen: “Het is niet aan de overheid om te gaan gegrepen.” bepalen welke ondergrond de gemeenten verkiezen. De reden is dat de studiebureaus nog te vaak voor Ik kan enkel de subsidies faciliteren.” cementbeton of klinkers kiezen, deels uit esthetische Maar door het budget op te trekken en een aantal ofonderhoudsoverwegingen.“Bijvoorbeeldnutsmaatkosten te verdelen hoopt Weyts dat de gemeenten schappijen vragen vooral klinkers, hoewel gemeenten hun budget kunnen herzien, waardoor ze sneller heel goed weten dat de herstellingen ondermaats zijn.” kunnen investeren. En dus zie je her en der desolate fietspaden.

71%

JEAN LAMBRECKS

► Bloemen voor Goose, ook volgens deze toeschouwer.

| 41

STREEKNIEUWS

ANTWERPEN & NOORDRAND

| 45

DIALOOG

| 46

om DEFOUR niet te viseren

DAGBLAD NR 177-129STE JAARGANG • 2.6 EURO • WWW.HLN.BE DE PERSGROEP PUBLISHING • BRUSSELSESTEENWEG 347 1730 ASSE-KOBBEGEM

BEURS

&

PAUL VERHAEGHE

(psychoanalyticus)

FRÉDÉRIK DEBURGHGRAEVE

MARIJN DEVALCK

Thomas Piketty pleit voor een nieuw Europa

► 14-15

AFHAALBON Ga met deze afhaalbon naar de krantenwinkel en haal strip 1 (Reis om de wereld in 80 dagen) in huis voor maar €4,90. De verzamelbox krijgt u helemaal gratis. ► 27

29 SPORT

(psychiater)

temmerman

Na de brexit

| 77

PUZZELS

PrIJS 1,60 eUrO l nederland 1,95 euro l Hoofdredactie: an Goovaerts l Uitgave: De Persgroep Publishing l De morgen, Brusselsesteenweg 347, 1730 asse-Kobbegem l abonnementen: 02/454.25.91 l Promotie 02/454.26.83 l advertenties 02/454.22.41 l redactie: 02/556.68.11 l e-mail: info@demorgen.be

MET

DIRK DE WACHTER

Strip 1 + gratis verzamelbox gemist?

15

| 25

? HUM O SPRAK

© Stefaan

Anderlecht Leerkracht? Bekijk de exclusieve aanbiedingen op leerkrachtenabonnement.be vraagt fans

9

5(ELNGGK!VXW[WZ)+n-a

In vijf jaar tijd is het aantal ongevallen in ons land met 14% gedaald. Vooral de provinciehoofdsteden doen daarbij een stevige ige duit in het zakje, met Hasselt als primus (-27%). Maar, zo blijkt uit een analyse van het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV), in gemeenten en dorpen is de daling beperkter. Er gebeuren in een heleboel kleinere plaatsen zelfs meer ongelukken, zoals bijvoorbeeld in De Pinte, waar het aantal letselle ongevallen ong allen bijna verdubbelde. «Deels een kwestie van infrastructuur», meent het BIVV. «Een grote stad kan makkelijker een voetgangerszone, eenrichtingsstraat of zone 30 creëren.

Een vat, een vat, een vat

Parkeerfraude al 10 jaar bezig

onderwijs

een tweet waarin de partijsecretaris van N-VA Angela Merkel verantwoordelijk stelt voor de moord op een Franse priester door IS. «Dit is ranzig», zegt Beke in een interview met ‘De Morgen’. «Dit is een discours dat je bij Trump ziet, maar nooit het mijne zal zijn. Ook als je verschilt van achtergrond, moet je respectvol met elkaar omgaan. We moeten mensen als individuele personen behandelen in plaats van permanent groepen te culpabiliseren.» De Wever blijft bij zijn stelling en wijst ook nog eens op de aanwezigheid van de omstreden advocaat Lahlali bij CD&V. En zo gaan de twee regeringspartners vechtend de vakantie in.

Veiliger verkeer rkeer in steden, rpen niet in dorpen

Helft Vlaamse fietspaden deugt niet

O NAFHAN KE LIJ K W E E KB LAD

Radio- en tv-programma’s van 5 tot 11 augustus 2016, 2 augustus 2016, nr. 3961/31 BELGIË: € 3,50 NED.: € 3,85

Foto Vanstockstraeten

JANINE BISCHOPS (73)

Oudere vrouwen schrijf je niet af. Nàh BELLINGS

►6

In grote steden is het aantal letselongevallen in vijf jaar fors gedaald. In veel dorpen en stegen. Reden: gemeenten is dat cijfer gestegen. n en slechte gevaarlijke gewestwegen • BRECHT HERMAN • mobiliteitsplannen.

Foto PN

HET WITTE PAARD PAARD

Foto De Bock

WEEKEND

In de coulissen van 10&11

► 8-9

4-6

Antwerpen rpen & noordrand

weekend 30 en 31 juli 2016

-66%

VAN HIER EN GINDER Fikry El Azzouzi, Azz tussen Wa Waasland en Marokko okko

5(ELNGGM!VUVVWY)+c-i

Kunnen we Wat zijn IS niet beter de volgende doodzwijgen? wijgen? en? doelwitten?

Zijn aanslagen wraak omdat wij vechten in Irak?

ANTWOORD AN TWOORD OP VRA AL UW VRAGEN OVER TERREUR

EK-verlies Is het omdat Belgen nu eenmaal losers-DNA hebben?

13

MARTIN AMIS


DE GLEUF BEDELARIJ IS EEN MISDRIJF “Bedelen is toegestaan, maar niet overal”,

of twee (!) bedelaars per jaar te hebben, dixit

kopte een krant onlangs. Hoewel de wet op

burgemeester Renaat Landuyt. De oorzaak:

de landloperij meer dan twintig jaar geleden

bedelaars die niet afkomstig zijn van de stad,

werd afgeschaft en bedelen vandaag dus

worden in Brugge stante pede op de trein

legaal is, heeft de stad Antwerpen zones waar

gezet. Zo heeft de NMBS er ook nog wat

bedelen verboden is. Bedelaars kunnen er

aan. Wat bezielt onze Vlaamse provincie-

GAS-boetes en straatverboden krijgen. In

hoofdstadjes eigenlijk? Doet armoede te veel

Gent bestaan zulke zones niet, maar worden

pijn aan de ogen? Bedoezelen bedelaars de

wel GAS-boetes uitgedeeld. Belangrijke

fraaie kiekjes die Amerikanen en Japanners

nuance: enkel voor mensen die bedelen met

van onze kerken en kathedralen schieten?

kinderen of een hond. (What the fuck is er mis

Hoort bedelen enkel thuis in hoofdsteden

met bedelen met een hond?) Even recapi-

en moeten alle bedelaars daarom per trein

tuleren: mensen die bedelen om geld en

naar Brussel? Vinden we het echt zo

bijgevolg naar alle waarschijnlijkheid weinig

eigenaardig dat mensen moeten bedelen

geld hebben, moeten op bepaalde plaatsen

in onze sociale welvaartmaatschappij, zoals

geld betálen net omdát ze bedelen en weinig

Landuyt zegt? Zijn bedelaars misschien

geld hebben. Zucht. What the fuck is er mis

allemaal profiteurs? Ik ben verontwaardigd

met de wereld? En specifieker: wat bezielt Bart

door zoveel onmenselijkheid. Daarom: beste

De Wever?Natuurlijk moet georganiseerde

Daniël Termont, wilt u alstublieft ook in de

bedelarij door bendes worden aangepakt,

toekomst het voorbeeld van uw collega-bur-

daar kan niemand tegen zijn. Maar bedelaars

gemeester niet volgen? Als u toch ooit zou

uit de weg ruimen omdat ze in tegenstelling

overgaan tot GAS-boetes of verbodszones,

tot militairen niet passen in het straatbeeld?

dan zal ik alvast aan het bedelen slaan en

Komaan zeg. De Wever zou partijgenoot

andere studenten oproepen om dat ook te

Liesbeth

vragen

doen. Desnoods laat u ons dan maar op de

extra inspanningen te doen om de armoede

trein richting Brugge zetten. Naar het schijnt

te bestrijden. Of zijn federale ministers

kunnen ze daar nog wel enkele jongeren/

verzoeken om de minumumlonen niet langer

studenten gebruiken.

Homans

ook

kunnen

te verlagen. Naar het schijnt doen die de armoede stijgen. Het zijn maar ideëen. Onze Brugse vrienden blijken dan weer slechts één

DOOR PABLO JOSSA

Zelf een lezersbrief schrijven? Stuur dan een mail met als onderwerp “lezersbrief” naar schamper@ schamper.ugent.be of een brief naar Schamper.

14

www.schamper.be


DE GEKNIPTE STUDENT KAPSALONS IN GENT: TE BETREDEN OP EIGEN RISICO Er is veel kans dat jij geen enorme fan bent van de kapper. Je kent ze wel, de kapper die Oost-Indisch doof is en de vraag om de puntjes te knippen interpreteert als een toestemming om je halve haardos te snoeien. Maar hé, het is een beroep zoals een ander en je kan het vergelijken met de begrafenisondernemer: vroeg of laat moet je er toch heen. En dan kan je maar beter weten waaraan je begint, nietwaar? DOOR SARAH VAN MEEL, SILKE DE PRAITERE FOTO’S DOOR JOOS

Misschien heb jij al eens iets zots meegemaakt in de

even later door zo’n anderhalf miljoen mensen werd gezien

kappersstoel, maar dat kunnen wij natuurlijk niet weten.

op YouTube, omdat Florian een van de twee jongens was

Daarom vroegen we aan enkele studenten wat hun ergste

die zich een nachtje in de Ikea verstopten (weet je nog?). En

ervaring was.

dat filmpje ging viraal. Toch heeft kale Florian de schrik voor kappers nog niet te pakken: op zijn verlanglijstje staat iets

EEN HAARTJE IN DE BOTER

wat we niet eerder hoorden. Hij wil namelijk een salamander in zijn haar laten scheren. Ja, nu trek je je ogen open. Maar

Zo kwamen we Anneleen tegen, een studente Communica-

hij doet er nog een schepje bovenop: hij wil die groen laten

tiewetenschappen en eigenares van een opvallend kapsel: kort,

verven. Voor het geval dat je het anders niet goed zou kunnen

pittig en grijs. Een kleur die ze bij zichzelf mooier vindt dan

zien. Speciaal. Het volgende slachtoffer dat we langs de

het ordinaire bruin, zo bleek uit haar verhaal. Om het kort te

drukke Sint-Pietersnieuwstraat bij de kraag grijpen is deze

maken: de ongelukkige kapster las de achterkant van het flesje

nette jongen: rechtenstudent Arnaud, vaste klant bij kapsalon

haarkleurmiddel verkeerd en maakte de haren van Anneleen

Kaprijke. Hoewel wij het daar behoorlijk crazy bananas

paars in plaats van donkergrijs. Iets wat Anneleen uiteindelijk

vonden (zoals je wat verder kan lezen), is hij vol lof over de

wel kon bekoren, tot de kapster besloot om er nog eens grijs

service. Een gratis drankje in de hand, een hip kapsel in de

bovenop te gooien. Met een viezig bruin als resultaat, wat met

maak en een streepje operamuziek temidden van een retro-

veel minder enthousiasme werd onthaald. Een ietwat vreemde

setting. Het einde voor Arnaud. Hoe hij erin slaagt dat drankje

uitspraak door Florian, student Bedrijfsmanagement, die na

uit te krijgen zonder te morsen, vertelt hij er ons wijselijk niet

het kappersbezoek met een half kaalgeschoren hoofd rondliep

bij. Ziedaar de functie van die mottige schort rond je nek.

omdat het mesje van het scheerapparaat was gevallen. Wat

Dáárom moet je je laten wurgen door dat ding.

onderwijs

15


BIJ HET HAAR GETROKKEN KAPSALON Y&D Laat me raden: jij gebruikt Fructis of Pantène om je haar meermaals per week weer toonbaar te maken (al dan niet met het gewenste resultaat). Fout idee, zeker in de ogen van kapster Jolien en haar mening wordt gesteund met een instemmend geknik bij kappers Alp en Mathieu. Die shampoos zouden een hoop siliconen bevatten die je haar nog vettiger maken dan het al is, waardoor het moeilijker wordt om die lokken weer fris en fruitig te maken. Maar geen nood, daar zijn kapsalons voor met hun professionele (en veel te dure) shampoos. Bij Y&D komt het merendeel van de klanten zonder afspraak langs. Eventjes binnenspringen tussen de lessen door? Geen probleem. Tenzij je je haren wil laten kleuren, want daar ben je al snel drie uur mee kwijt, iets wat veel studenten niet weten. Net iets minder haalbaar in die tien minuten pauze. Wat de laatste trend is? “Ombre”, luidt het in koor. “Het wordt nog vaker gevraagd dan toen het de hype was.”

“Ombre wordt nog vaker gevraagd dan toen het een hype was”

KAPSALON WAKKO Ook bij kapsalon Wakko, en dan vooral bij kapster Do, konden we terecht voor een kort praatje over het reilen en zeilen. Al bleek snel dat studenten bij hen niet meer zorgen voor het grootste deel van hun inkomsten, nu ze hun studentenkorting hebben afgeschaft. Blijkbaar is er genoeg ander volk dat zijn haar droog wil laten knippen. Want dat is hetgeen waarin ze gespecialiseerd zijn. De oplossing voor mensen met krullen, want vele kappers snappen niet dat je haar na het drogen nóg zes centimeter korter wordt. Of ze vaak kapsels zien die niet meer te redden zijn? “Absoluut niet", zegt Do. “Een kapsel is geen drama als het past bij de persoon in kwestie.” Dus, mensen die hun haar half in de fik hebben gestoken en er nog een hoop barbieroze tegenaan hebben gegooid: je hoeft je helemaal niet te schamen. Het is gewoon een beetje speciaal. Zeker bij Wakko, want daar krijgen ze steeds meer de vraag om kleuringen te doen in pastelkleurtjes. Poederroze of mintgroen, klant is koning! Allen daarheen!

"Poederroze of mintgroen, klant is koning!"

16

www.schamper.be


GESJARELD De Universiteit Gent is gesteld op haar logo, zowel het oude als het onlangs vernieuwde, en dat mag geweten worden. UGent1010, een studentenvereniging rond duurzaamheid, heeft dat op een pijnlijke manier zelf mogen ervaren. Bij het kiezen van een logo 6 jaar geleden had de UGent er niks op tegen dat UGent1010 zich zou baseren

"Go wild, go crazy"

op het UGent-logo. Onlangs onthulde UGent1010 een nieuw logo, dat ook gebaseerd was op dat van de universiteit, en nu wordt de vereniging beschuldigd

KAPSALON KAPRIJKE Kapsalon Kaprijke is een geval apart. Niet alleen de retozitjes,

van plagiaat. Is er een specialist Merkenrecht in de zaal?

ouderwetse omaspiegels en gezellige rommel zorgen voor dit etiket, de eigenaar van dit arty pand Kristof De Muynck

GESCHETEN

doet op zijn beurt ook aardig zijn best om niet in saaie burgerlijkheid te vervallen. Missie geslaagd, hoewel de term

Onze alma mater is modern, maar soms wil de technologie

‘eigenaardig’ ook dicht in de buurt komt. Sorry Kristof,

niet meewerken. Zo ook dinsdag 18 november in Auditorium

can’t help it. Gastvrij als hij is, biedt de kapper/schrijver

D aan de Universiteitsstraat. Sven Biscop was er zijn les aan het

(hij debuteerde onlangs met zijn experimentele boek

geven, en toen hij een schema wilde tonen, merkte hij dat de

‘Kopvoeter’) ons een drankje aan en vertelt hij in dezelfde

projector niet werkte. Geen drama: er hing nog een whiteboard in

adem dat het afbranden van je haar geen goed idee is.

het auditorium. Toen hij in de pauze zijn schema wilde wegvegen

Beteuterd nemen we afscheid van onze vurige hartenwens

zag hij dat wat er nog stond door de vorige prof wel wegging,

en dito aanstekers. Krullenbollen blijven beter met hun pollen van de ontkrullersitems, voor de rest kan alles.

maar zijn kunstwerk niet. Bleek dat de arme man met een gewone alcoholstift had getekend. Het kan de besten overkomen, Sven!

Go wild, go crazy. De eigenzinnige kapper gebruikt zichzelf als levend model. Het kiekeboekapsel (Marcel

GEJOST

Kiekeboe uit gelijknamige strip) lijkt hem ook wel iets. Gespeeld serieus uiteraard, hoewel we toch niet

De Beiaardcantus was geslaagd hoorden we van Polina, een van de 2

helemaal zeker zijn. Wat er ook gezegd mag worden,

Events van het FK. Toch hebben de Events een stuk van de cantus moeten

dit kapsalon is een unieke ervaring, wat trouwe

missen. Iets voor 18u wilden ze de beiaardier opzoeken in het Belfort.

klant Arnaud (zie boven) enkel kan beamen!

Waar het duo geen rekening mee had gehouden was dat het Belfort sloot om 18u, dus toen ze na het bezoekje terug naar buiten wilden was de

uitgang vergrendeld. De beiaardier, die zelf ook achter een gesloten deur

speelde, hoorde hen eerst niet aankloppen toen ze hulp gingen vragen, maar

hij heeft hen uiteindelijk wel een sleutel voor de achterdeur kunnen geven. DOOR SELIN BAKISTANLI

onderwijs

17


“NIEMAND WIL DEGENE ZIJN DIE DE STEKKER ERUIT TREKT”

DOOR SELIN BAKISTANLI, JASPER DE PAUW FOTO’S DOOR JASPER DE PAUW

Woensdag 18 oktober ging de zesde opeenvolgende editie van de Beiaardcantus weer door. In de aanloop naar het gebeuren stuurde de organisator, het Faculteitenkonvent (FK), een persbericht uit waarin stond dat het voortbestaan van het event bedreigd is. Ook op Facebook was protest te zien: de slogan 'schoon Gent weg met student' werd er gretig gedeeld door de studenten. Wat is er nu precies aan de hand?

De Beiaardcantus is een grote openlucht-

studentenstad. Toch is het stadsbestuur

qua inplanting en afrastering moeten

cantus

georganiseerd

twee weken voor de Beiaardcantus in

gebeuren voor de editie van dit jaar.

wordt door het FK. Zo'n 900 studenten

opspraak gekomen in een persbericht

Er werd toen ook al gespeculeerd over

van verschillende FK-kringen komen

dat het FK heeft uitgestuurd. Door een

volgend jaar," legt Adriaan Lamaire,

er samen op het Sint-Baafsplein om

aantal

stadsbe-

praeses van het FK, uit. "Naar aanleiding

liedjes te zingen onder begeleiding van

stuur hen zou willen opleggen zou

daarvan hebben we contact opgenomen

de

het in de toekomst niet meer mogelijk

met het schepencollege. Er zou een

zijn om de cantus nog te organiseren.

overlegmoment georganiseerd worden

die traditioneel

beiaardier.

Honderden

studenten

in kiel is zeker geen alledaags zicht in

maatregelen

dat

het

op 25 september, de dag van de Student

het oude stadscentrum, maar Stad Gent profileert zich nu eenmaal als een echte

"Als we niet volledig achter het systeem staan, willen we onze naam er niet onder zetten" - Adriaan Lamaire 18

OPEN KAART

Kick-Off. Anneke Vanden Bulcke (de studentenambtenaar van Gent), de politie

"Jaarlijks vragen wij in de zomer de

en een kabinetsmedewerker van schepen

vergunning aan voor de Beiaardcantus.

Christophe Peeters,

Midden september kregen wij echter het

feesten, waren daar aanwezig, maar politici

bericht van de Dienst Feestelijkheden

waren er niet. Die avond hebben we wel

(Dienst Evenementen, Feesten, Markten

gesproken met schepen Elke Decruy-

en Foren) dat er een aantal wijzigingen

naere, bevoegd voor onderwijs. Daarna

bevoegd

voor

www.schamper.be


kregen we het gevoel dat er achter de

cantus helemaal weg. Welke Gentenaar

evenement kan je niet over dezelfde kam

schermen al beslissingen genomen waren,

wil ook tussen die drukte staan? Ik denk

scheren als een of ander privéfeestje."

en dat we er niet veel meer aan zouden

dat ze eerder vanop een afstand willen

"Volgens mij heeft het FK doelbewust

kunnen doen." In het persbericht van het

toekijken. Een aantal jaar terug was er een

het persbericht uitgestuurd na de heisa

FK staat dat het stadsbestuur wilde dat de

oud vrouwtje bij 't Vliegerke uitbundig

rond de Graslei om meer aandacht te

vergunde zone niet langer omheind werd

aan het meezingen. Toen we zeiden dat ze

krijgen", aldus Van De Velde. Adriaan

om het evenement een zo open mogelijk

erbij kon komen zei ze dat dat niet hoefde:

erkent dat de situatie rond MG Real Estate

karakter te geven. Het Sint-Baafsplein valt

ze wilde niet tussen al die studenten

meespeelde, maar dat dit niet de volledige

namelijk onder het openbaar domein.

staan. Verder primeert voor ons de

reden was. "Het idee leefde al. Ik kreeg

veiligheid. Wij gaan die niet meer kunnen

rond die periode een mailtje van Anneke,

Isaline Van De Velde, woordvoerster

garanderen zonder gigantisch veel kosten

maar de politici stonden niet in CC naast

van schepen Peeters, benadrukte dat het

te maken. Als we niet volledig achter

de verscheidene stadsdiensten en zo. Ik

persbericht een foutieve voorstelling van

het systeem staan qua veiligheid willen

was bang dat we niet serieus genomen

de feiten gaf, aangezien er nog helemaal

we onze naam er niet onder zetten. We

zouden worden. Het was een samenloop

niets beslist is. "Het schepencollege en het

moeten het beheersbaar houden, er zijn

van omstandigheden. We wilden ook de

stadsbestuur staat achter de Beiaardcantus.

allemaal elementen die ons zorgen baren

studenten informeren, want zij wisten

Er zijn inderdaad enkele suggesties gedaan,

als het op de veiligheid aankomt. Wij

wel dat er iets was, maar niet wát."

maar het weghalen van de omheining is

hebben een securityfirma, maar op een

Stad Gent hecht veel waarde aan het

niet aan de orde. Ook de politiediensten

open plein is daar geen beginnen aan."

zijn tegen. In het persbericht werden

de suggesties van de stad als feiten en bedreigingen

weergeven.

Het

enige

FK REAL ESTATE

wat wij hebben gevraagd is om dit jaar

"Het schepenscollege en het stadsbestuur staan achter de Beiaardcantus" - Isaline Van De Velde

nadarhekken te plaatsen in plaats van hoge

"Het is vooral jammer dat voor commer-

herashekken en om genoeg ruimte te laten

ciële doeleinden zoveel mag, bedrijven

voor het theater NTGent zodat rolstoel-

kunnen voor een appel en een ei tien

gebruikers zouden kunnen passeren."

dagen de Graslei bezetten. Wij doen dit

openbaar domein. "Het is niet evident dat

Adriaan benadrukt dat het FK de Beiaard-

belangeloos", zegt Vincent Cnockaert,

openbaar terrein wordt afgesloten. Dat

cantus niet afschermt omdat er geheime

vicepraeses van het FK. "We snappen het

is al jaren zo. De situatie rond de Graslei

zaken gebeuren. "Als we het opentrekken,

als de stad zegt dat het cultureel centrum

liet nogmaals zien hoe verontwaardigd

en iedereen binnen kan om pintjes aan de

openbaar domein is en toegankelijk

Gentenaars hierop kunnen reageren. Er

toog te bestellen, is het concept van de

moet zijn voor alle Gentenaars, maar een

zaten trouwens ook veel studenten tussen

onderwijs

19


de demonstranten toen", zegt schepen

zitten en een beslissing nemen waarbij

17:00

Decruynaere. "Bedoelt het FK dat het

rekening gehouden wordt met de context

De FK-praeses, vicepraeses en cantor staan

schepencollege dan geen suggesties meer

van het plein, het materiaal enzovoort."

samen met de vlaggendragers van elke

mag doen over openbaar domein?"

We legden ons oor ook te luister bij enkele

vereniging op het podium in een machtige

studenten op het Sint-Baafsplein. Eén

openingsceremonie. ’t Spel ès èspe. Dat

opmerking sprong erboven uit: "Er zijn

van die vaten die soldaat gemaakt werden

nog andere steden met een beiaard zeker?"

is werkelijk niet gelogen. Dat blijkt uit de

eerste kotser die zich tijdens het Io Vivat,

"Bedrijven kunnen voor een appel en

het allereerste lied dat wordt gezongen op

een ei de Graslei tien

een cantus, al niet meer kan inhouden.

dagen lang bezetten"

18:00

- Vincent Cnockaert

"Mag het schepencollege dan geen suggesties

STUDENT IN GENT

meer doen over

"In het nieuwe studentenbeleidsplan zegt

openbaar domein?" -

de stad dat ze studenteninitiatieven wil

Elke Decruynaere

ondersteunen en administratieve lasten wil verminderen. Wij zien een tegenover-

Zuipen 19:00 Zuipen 20:00 Zuipen

gestelde beweging", klinkt het bij het

21:00

FK. Schepen Decruynaere benadrukt

De feestvreugde wordt nog intenser

dat de studenten zich niet geviseerd

wanneer iedereen beseft dat het laatste uur is

moeten voelen: "Gent ziet haar studenten

VERSLAG BEIAARDCANTUS 2016

graag. Geen Gent zonder studenten of

ingegaan. De tafels zijn nagenoeg verlaten aangezien iedereen voor het podium staat

evenementen." Toch komt dit soms zo

Een heel jaar lang uitkijken naar mijn

te feesten op de favoriete cantusnummers

over bij het konvent. "We denken echter

derde Beiaardcantus. De eerste was wel

van elke Gentse student. Iedereen feest

niet dat er kwade wil is, niemand wil

leuk, maar niets speciaals. De tweede

met iedereen; naar lintkleuren wordt

degene zijn die er de stekker uit trekt",

was daarentegen een beetje te leuk als je

niet meer gekeken en er worden vriend-

zegt Vincent. "We voelen dat er een

begrijpt wat ik bedoel. Dit jaar wou ik dus

schappen voor het leven gesmeed.

beetje onwetendheid is op het schepen-

de gulden middenweg opzoeken en de

college. De Beiaardcantus is een unieke

perfecte Beiaardcantus beleven. Volg mijn

22:00

manier voor studenten om de schoonheid

route hier aan de hand van verhalen en foto’s

Er worden net geen traantjes gespot, zo

van de stad te zien, maar ook voor de

op dit fantastische bier- en zangfestijn.

jammer vindt iedereen het dat het alweer

Gentenaars om te zien wat studenten

16:00

is afgelopen. Het is nu immers weer een

kunnen organiseren en verwezenlijken."

Zoals mijn grootnonkel Lukas het ooit

jaar wachten op de volgende Beiaard-

"We zien de schepenen ook niet op de

zo mooi verwoordde: “Open de poorten,

cantus. Het feest is echter nog lang niet

Beiaardcantus, die hebben wel andere

Bea!” en de Beiaardcantus opent haar

afgelopen. Studenten lopen dolgelukkig

zaken in hun agenda staan", valt Adriaan

deuren. Net zoals het bier rijkelijk

en vrij tot zeer dronken richting de geliefde

Vincent bij. Dat laatste klopt volgens

vloeien kan (en zal doen), stromen de

Overpoort om alle cafés af te sluiten.

schepen Decruynaere niet, een aantal jaar

studenten massaal het Sint-Baafsplein

De redactie belt de volgende ochtend

geleden heeft ze samen met burgemeester

op. Kleurrijke linten van elke univer-

verschillende mensen op om te reageren

Termont zelfs nog 't Vliegerke ingezet.

siteitsgebonden

Zowel schepen Decruynaere als Van De

pronken achter dranghekken, zoals de

after, maar niemand neemt op. We

Velde hopen dat op het evaluatiemoment,

prachtigste paradijsvogels in hun kooi in

vermoeden dat ze allemaal in de les zaten en

dat gepland is in november, het FK en de

de zoo. Naarmate het plein voller raakt,

hun telefoon dus niet konden opnemen.

stad met een schone lei kunnen beginnen.

worden al enkele vaten soldaat gemaakt.

"We willen als volwassen mensen aan tafel

20

studentenvereniging over de Beiaardcantus en haar morning

www.schamper.be


OMDAT

ONZE PASSIE IS

FOTO

FRANTZ

François Ozon

STUDIO SKOOP 5 CINEMA’S + FILMCAFÉ Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden. Digitale cinema in een uniek kader en een gezellig filmcafé met ‘coole’ drank en muziek.

Studio Skoop | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op onderwijs

en 21


INTERNATIONAAL

STRESS GESIGNALEERD BIJ ONZE OOSTERBUREN Kloppende hoofdpijn, trillende ledematen en een gulle portie spetterpoep. U denkt spontaan aan de gevolgen van een avondje Overpoort? Wij hebben het daarentegen over stress. Vooral onze confraters in Duitsland schijnen er last van te hebben. Of is dat allemaal toch maar relatief?

DOOR MAARTEN BOUSSAUW

ANGSTKAKJES Stress is, misschien ietwat verrassend voor u, niet enkel van deze hypermoderne tijd waar elke seconde telt in de ratrace die we dagelijks voeren. Na een dagje heel wat archieven uitgeplozen te hebben, is uw redacteur op de allereerste vermelding van het fenomeen gestoten. We schrijven 14 oktober 1492, wanneer Enrique, stuurman

van

Christoffel

Columbus,

stilletjes aan inziet een klein navigatiefoutje te hebben begaan. Uw redacteur is geen held op vlak van laatmiddeleeuws

< ICH HABE ES GEWUSST

Portugees, maar kon gelukkig op de hulp rekenen van de archiefmedewerkster. Die vond een Middelnederlandse vertaling

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING

uitgevoerd door het Duitse zieken-

van het relaas van Columbus' queeste.

fonds AOK, toont aan dat maar liefst 53

Rita, als je dit leest: je mag je fruitmand

Het was het tijdschrift Der Spiegel dat

procent van de studenten bij onze ooster-

komen ophalen bij ons, in de kelder van

de kat de bel aanbond. Enkele weken

buren aan een hoog stressniveau blootge-

de Therminal. Je kunt niet missen. Maar

geleden deed een anonieme studente uit

steld zijn. Dat is een hoger percentage

dit geheel terzijde. We citeren: "Ende

Bonn er haar verhaal. "De ellende begon

dan bij de werkende bevolking. Vooral

toen hie daer op den idee kwam mis te

in mijn tweede semester: ik begon me

vrouwelijke bachelorstudenten zijn er

wesen, schoot hie in ene helse angst ende

nerveus en opgejaagd te voelen, maakte

gevoelig voor. Volgens de studente zijn

schoot hij zijne ceinturen af ende scheed

me constant zorgen over mijn studies en

er twee grote oorzaken voor de stress:

enen bruinen massa uyt." De rest zullen

mijn slaap ging er drastisch op achteruit."

"Enerzijds kunnen veel studenten met

we u wijselijk besparen. Indien u toch

Na een half jaar besloot ze om hulp te

studiebeurzen enkel de huur van hun

nog verder wil lezen: de gegevens van

zoeken en klopte ze aan bij de psycho-

kot betalen, wat hen bijna verplicht om

Rita zijn bekend bij de redactie. Maar

sociale begeleiding van haar universiteit.

er naast hun studies ook nog eens een

om een lang, goor verhaal kort te maken:

"Daar zeiden ze me dat ik verre van de

job op na te houden. En ten tweede is

ook in 1492 kende men al angstkakjes,

enige was die met soortgelijke problemen

er het zware studieregime, waarbij de

en bij uitbreiding dus ook stress. Hoe het

te kampen heeft." Een recente studie,

student bedolven wordt onder de taken."

afgelopen is met arme Enrique, is niet

22

www.schamper.be


"Ik ondervind momenteel

stress en andere narigheden die ons om leescijfers, uiteraard doorspekt met sterke

zelfs dat we in Vlaanderen

de oren vliegen. Het is zaak om vooral quotes als: "Geef mij alstublieft een

nog een stuk méér

niet te gaan veralgemenen en in een Belgisch paspoort, het is niet meer uit te opwelling massaal voor betere studeer- houden bij ons in de Heimat." Helaas zit

werk hebben" - Viola

omstandigheden te gaan betogen. Zo dat er voor deze editie duidelijk niet in. voor het rectoraat, met van die wellui- Viola, die in haar 2de masterjaar Taaldende slogans en toeters en bellen. Tiens, en letterkunde met als talen Engels en dat daar nog nooit iemand op gekomen Nederlands zit, viel uit de lucht toen ze

geweten. Maar we kunnen alvast besluiten

is. Maar we dwalen af. Der Spiegel: rots hoorde dat uitgerekend in haar regio,

dat de vele opgetekende gevallen van

in de branding voor elke goedgeïnfor- Nordrhein-Westfalen, de stress het hoogst

'scheurbuik'

ontdekkings-

meerde homo universalis. Constant op is volgens het onderzoek. "Natuurlijk

reizen gewoon iets te gestresste zeelui

tijdens

de

de hoogte. Een van het selecte groepje ervaar je als student weleens stress, maar

waren. Alweer een medisch raadsel

bladen die aanvankelijk ingelicht werden ikzelf alvast niet in een uitzonderlijk hoge

de wereld uitgeholpen, geen dank.

bij

de

Wikileaks-onthullingen.

Een mate. Ik ondervind momenteel zelfs dat

kwaliteitsblad, kortom. Haha, maak u geen we in Vlaanderen nog een stuk méér

KWALITEITSKRANT HOUDT ZICHZELF BETER SPIEGEL VOOR

illusies. Ook dergelijke bladen kunnen voor de kiezen krijgen. Dus ik begrijp weleens de mist ingaan, en hun boekje te alle commotie niet zo goed. Nu en dan buiten gaan aan Quatsch, om in het Duitse hoor ik van vrienden uit richtingen als

Ziezo, na dit stukje geschiedenis kunnen

thema te blijven. Want is dat onderzoek Biochemie en Biotechnologie wel dat ze

we met zekerheid stellen dat stress al langer

wel relevant in een wereld waar we het knap lastig hebben, maar die zoeken

dan vandaag gekend is. Al moeten we wel

tenslotte allemaal weleens stress voelen?

toegeven dat we steeds meer verhalen

Ik steek mijn licht op bij Viola, een En die vrienden zitten trouwens verspreid

horen

over

bijvoorbeeld

en krijgen in elk geval de nodige hulp.

wanhopige

24-jarige Duitse Erasmusstudente. Die over het hele land." Wat er hier zoal uit

studenten die hun toevlucht nemen tot

drukt kordaat mijn hoop op een emo-in- besloten kan worden? Der Spiegel is een

rilatine. Het blijft wel voorzichtigheid

terview de kop in. Nochtans zijn zulke snertblad. Stress is helemaal niet fijn. En

geblazen met al de onheilsberichten over

interviews altijd de max voor onze Enrique bakte het wel heel erg bruin.

ENRIQUE ZKT. WC onderwijs

23


24

www.schamper.be


onderwijs

25


WETENSCHAPSKORT

DOOR MAXIM LIPPEVELD

VOELEN IN VIRTUAL REALITY Je kan virtual reality tegenwoordig al

de illusie van aanraking. De positie

horen en zien, maar één erg belangrijk

van je lichaam kan bepaald worden

zintuig ontbreekt tot nog toe: de tastzin.

met een 3D-camera die markeringen

Daar probeert het bedrijf Skinterface met

op het pak herkent. Skinterface wil er

zijn skinsuit verandering in te brengen.

ook voor zorgen dat interactie tussen

De Skinsuit is een pak dat bedekt is

mensen in VR mogelijk wordt. Het

met nodes waarin kleine geluidsmo-

pak is echter nog niet beschikbaar en

dules die geluidsgolven veroorzaken,

volop in ontwikkeling, dus hou je wilde

zitten. Deze geluidsgolven creëren dan

fantasieën nog maar even voor jezelf.

“HEIL”

NUTTIG GAMEN TEGEN ALZHEIMER

“JELLY BEANZ”

Met een nieuw online spel van de Cornell

bloedvaten op te sporen probeert men de

University in de VS kan je het onderzoek

patiënten te behandelen, vaak met succes.

naar de ziekte van Alzheimer helpen. In

De onderzoekers zijn er echter nog niet in

het spel genaamd 'Stall Catchers' ga je

geslaagd het proces van identificatie van

op zoek naar bloedvaten die verstopt zijn

deze bloedvaten te automatiseren. Met dit

in de hersenen van muizen. Verstopte

spel kan je de onderzoekers dus een handje

bloedvaten

komen

toesteken in hun strijd tegen alzheimer.

namelijk erg veel voor bij patiënten

in

de

hersenen

Het spel kan je vinden op stallcatchers.

met alzheimer. Door deze verstopte

com.

Hup

hup,

analyseren

maar!

ZIEKTES UITROEIEN MET CRISPR-CAS29 DNA is enorm complex. Er loopt dan

worden, de andere voert de aanpassing

ook af en toe het een en ander fout in de

uit. Easy peasy, lemon squeezy. Zo zijn

code die bepaalt hoe alles functioneert in

onderzoekers er onlangs in geslaagd om

een organisme. Het CRISPR-project

muizen met sikkelcelanemie, een ziekte

probeert die fouten op te lossen met

veroorzaakt door mutatie van DNA,

gene editing. Het aanpassen van je genen

uit te roeien met CRISPR-Cas9. Er zijn

dus. Het CRISPR-Cas9 systeem bestaat

in dat onderzoek ook succesvolle tests

uit twee moleculen die samen bepaalde

gebeurd op menselijke bloedstalen. De

foutieve delen van je DNA kunnen

toekomst van CRISPR-Cas9 ziet er

wegknippen

dan ook groots en veelbelovend uit.

of

laten

muteren.

Eén

“DNA GONE WRONG”

molecule duidt aan waar er geknipt moet

26

www.schamper.be


"RIGHTFULCATQUEEN, IL PUNCH YOU TO DEATH!" Het nieuwe escapisme in videogames: de meeste jongeren zijn er niet vies van. Het leiden van een virtueel leven naast het werkelijke bestaan blijkt een populaire uitlaatklep. Maar wat zeggen fictieve handelingen over ons als sociale wezens?

DOOR JOLINE VERMEULEN

Brand stichten, het spel pauzeren, de deur deleten of doodleuk

op zich, dus. De competitieve strijd leidt onvermijdelijk tot

de zwemladder weghalen. Je hebt je Sims in de val gelokt. Ze

vijandigheid met vele moorden als resultaat. Daarentegen

schreeuwen om hulp tot Magere Hein verschijnt en jouw tuin

worden er ook pacifistische bewegingen opgericht, zoals de

een paar grafstenen rijker is. Geef toe, met veel leedvermaak

Rescue Force Community, die bestaat uit spelers die hun leven

begingen we allen wel eens zo’n misdaad. Dergelijk virtueel

riskeren voor dat van een ander. Cute. Doordat in DayZ’s

gedrag leidt echter tot vragen over de reële mens. Om die

maatschappij een moord niet bestraft wordt en liefdadigheid

reden werden de laatste jaren meerdere games gebruikt en

niet beloond, hangt alles af van de morele ingesteldheid van de

gecreëerd voor sociale experimenten. Een klein overzicht.

spelers.

ROBLOX

TWITCH PLAYS POKÉMON

'Roblox' stelt een kindvriendelijke virtual reality voor. Als

In 'Pokémon Red', de eerste generatie van Twitch Plays

blokvormige avatar heb je de keuze uit tal van games waar je

Pokémon, stichtten de spelers een pseudonatie met eigen

met andere spelers over kan praten in de chatroom. Op basis

regels. Het spel werd als sociaal experiment gelanceerd en kon

van dit contact voerden enkele YouTubers experimenten uit.

via 7 types commands door meerdere gamers tegelijk worden

Zij creëerden onder meer zwervers, nerds en moslims om

gespeeld. Elk van de commands die in de chatroom verscheen,

te observeren hoe spelers op hen zouden reageren. Zo bleek

werd door Ash uitgevoerd. Toen tienduizenden bevelen

dat nerds maar weinig kans maken op een online date en

elkaar tegenspraken liep de stakker weleens zes uur lang

de meeste

tegen dezelfde muur aan. Zo kon het niet verder. Uiteindelijk

spelers graag

vonden de spelers een oplossing: voortaan zou er over een bevel gestemd worden als het spel vastliep. Zo ontstond door samenwerking een anarchie met een democratisch kantje en werd het spel in 16 dagen uitgespeeld.

CURIOSITY - WHAT'S INSIDE THE CUBE? Nog een voorbeeld van het ultieme team work is het spel 'Curiosity', een sociaal experiment dat opgezet werd om, zoals de titel impliceert, onze vriendschappen met moslims sluiten. Helaas is virtuele agressie

nieuwsgierigheid

echter ook een feit; ik was reeds ooggetuige. Nadat ik,

te testen. Door

LostBombIII, me in Roblox High School naar mijn ICT-les

muisklikken moesten

haastte, zag ik drie spelers vechten om een ordinaire zitplaats:

de spelers kubusjes

“Il punch you to death. Now move.”

die deeltjes waren van een grotere

DAYZ

kubus, een voor

Een meer volwassen virtual reality vind je in 'DayZ', een

een vernietigen om zo het midden te bereiken. Daar zou

online game met overleving als ultiem doel. Hierbij moet

immers zichtbaar worden wat voor verrassing zich toch in

elke speler zijn menselijke behoeftes zien te vervullen, en

die reuzekubus bevond. Wij zijn allemaal curieuzeneuzen, en

dat terwijl de middelen beperkt zijn. Een sociaal experiment

enkel daarom doorworstelen spelers dit doodsaaie spel.

wetenschap

27


RECL-AMEN

“What you call love was invented by guys like me … to sell nylons.” Don Draper, de reclamebaas uit Mad Men verwoordt zeer treffend wat vandaag nog steeds relevant is. Reclameboys komen met alles weg. Blijkbaar hebben vooral jonge mensen het daar moeilijk mee. DOOR NICOLAS VAN LAERE, LIESELOT LE COMTE

minigames bestaat eruit je eigen reclame-

KINDERSPEL

SEX SELLS, BABY

campagne te maken. Hier sprongen wij, Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat

creatievelingen natuurlijk meteen op. We

Om te begrijpen hoe reclame ons

kinderen tussen zeven en twaalf jaar oud

ontworpen een zeer innovatieve inspire-

koopgedrag kan beïnvloeden, moeten

nieuwe vormen van reclame vaak niet

rende reclamecampagne voor ons product

we kijken naar de sociale psychologie.

herkennen. Het gaat over de reclame-

‘Poesjeshoedje’, met als slogan: “Een

Hoe reageert je brein wanneer je naar

vormen die gepersonaliseerd, interactief

hoedje voor jouw poesje, miauwzers.”

een advertentie kijkt? Dat gebeurt op

en

het

We zijn zeer origineel en hebben hier heel

drie verschillende manieren: je hebt

positieve gevoel dat de kinderen bij

veel tijd in gestoken. Vanaf nu te koop

je

bijvoorbeeld de app waarmee ze aan

op www.poezenwillenookhoedjes.be voor

component), de rationele reactie (de

€49,99. Het spel helpt omdat je bewust

cognitieve component) en uiteindelijk je

overgedragen naar het merk, de game

moet kiezen voor welke doelgroep je je

manier van waarnemen en of je al dan niet

of de organisatie waar reclame voor

reclamecampagne maakt en welke strate-

actie zal willen ondernemen (de gedrags-

gemaakt wordt. Daarom hebben Vlaamse

gieën je gebruikt om je product aan deze

component). De emotionele reactie kan

wetenschappers van UGent, VUB, UA en

doelgroep te verkopen. Ons product is

bijvoorbeeld opwinding zijn wanneer je

KU Leuven het AdLit-project opgestart.

gericht op gepensioneerden, aangezien

een halfnaakte deerne bij een auto ziet

AdLit staat voor ‘advertising literacy’ of

deze subpopulatie de meeste poesjes

staan. De rationele reactie kan zijn: deze

in het Nederlands ‘reclamewijsheid’.

binnen onze bevolking hebben. En zeker

auto is snel (ik weet niets over auto’s).

die poesjes hebben het meeste nood aan

De gedragscomponent kan inhouden of

Reclamewijsheid is belangrijk, omdat

hoedjes. Hier zit veel research achter.

jij als persoon al dan niet autorijden leuk

entertainend

zijn,

waardoor

het spelen zijn krijgen, spontaan wordt

kinderen reclame moeten herkennen en

emotionele

reactie

(de

affectieve

vindt. Ik haat autorijden, dus mij doen

moeten begrijpen wat de intentie is van reclame en bewust leren nadenken over advertenties. Kinderen herkennen het beste spotjes op tv als reclame, maar advergames zijn het moeilijkste te herkennen. Wanneer kinderen niet beseffen dat ze naar reclame aan het kijken zijn, zullen ze impulsief koopgedrag en

dus

vertonen

veel

zagen

(herkenbaar), bij

de

ouders

(waarom willen mensen kinderen?). Hoe pakt het AdLitproject dit specifiek aan, vraagt u? Onder andere hebben ze samen met Mediawijs een game ontwikkeld om kinderen meer reclamewijs te maken. Je kiest je personage, je locatie, en dan kan je een minigame kiezen. Een van de 28

www.schamper.be


autoreclamecampagnes niets. Ik zie auto’s veeleer als bewegende doodskisten. Ik heb een heel angstig bestaan. Maar mijn papa is wel fan van auto’s, dus voor hem zou zo’n campagne wel werken. Kuddeschaap. Natuurlijk weten bedrijven perfect hoe ze moeten inspelen op deze verschillende componenten. De meeste campagnes

SUCCÈS DE SCANDALE “The only thing worse than being talked about, is not being talked about.” Niet alleen hipsters kunnen nog wat leren van de briljante ironie van Oscar Wilde: meer dan één gladde reclamejongen heeft de leuze op z’n toiletdeur hangen ter vervanging van het pornografische blootblaadje. Dat de boutade ‘Slechte reclame bestaat niet’ een grote kern van waarheid bevat, bewijzen deze voorbeelden.

spelen dan ook in op de emotionele reactie. Voedsel en drank zullen gevoelens

Manet: de kans is vrij klein dat we de naam Manet

van geluk, groepsgevoel en familieband

zouden kennen mocht zijn ‘Déjeuner sur l’herbe’ in

proberen uit te lokken (ja, fuck jullie

1963 wel aanvaard zijn door de prestigieuze Parijse

Joyvalle) aangezien we eten en drinken

Salon. De jury vond het schilderij met daarop een

associëren met het sociale leven en

naakte dame tussen heren in pak - een niet mis te

ontspanning. Reclamecampagnes voor

verstane verwijzing naar de seksuele escapades van de

parfum

schoonheidspro-

beau monde - een ramp voor de goede zeden. Manet

ducten proberen vaak een lustgevoel

richtte dan maar doodleuk aan de overkant van de

en

andere

uit te lokken, omdat jezelf opmaken

straat zijn eigen Salon des Refusés op. Gevolg: heel

geassocieerd wordt met seks en liefde.

Parijs kwam kijken naar de artistieke peepshow en het jaar daarop hoopten kunste-

naars geweigerd te worden door de Académie, om zo meer publiciteit te krijgen.

De cognitieve component is moeilijker te beinvloeden - no surprise, mensen denken niet graag na. De campagne moet

Dovy Keukens: Afgezien van die proffen uit heimwee

de consument laten inzien dat hij of zij dit

naar hun eigen studententijd die Schamper lezen, is

product nodig heeft en dat het product een

de kans vrij klein dat je al eens een keuken kocht.

impact zal hebben op het dagelijkse leven,

Toch ken je ongetwijfeld één keukenmerk: Dovy. De

en dit aan de hand van goede argumenten.

reclamespot met in de hoofdrol een West-Vlaming

Saai. Denk maar eens aan reclames voor

die probeert Algemeen Nederlands te praten en

tandpasta: waar spelen zij op in? Kwaliteit,

en passant de taal van Molière verkracht is zo

goedgekeurd door tandartsen … En wij

tenenkrullend slecht, dat het aanleiding gaf voor heel

vallen daar allemaal voor. Ik gebruik ook

wat parodieën. Die van Jeroen Meus is trouwens een

Oral-B omdat 98% van de tandartsen

aanrader. Gevolg: Dovy is wereldberoemd in België.

Oral-B

verkiest.

Ik

ben

ook

een

kuddeschaap. Het was een moeilijk proces, maar eindelijk durf ik het toe te geven.

Gossip Girl: "Ladies you can give your tiny brains

Eindelijk kan ik mezelf zijn. Mèèèèèèh.

a rest. Once again the world has proven that

We moeten toegeven: multimiljonairs

anything you can do, I can do better", dixit Blair

zijn slimmer dan wij. Behalve Trump.

Waldorf, onze grootste bron van inspiratie sinds

Fuck die kerel. We werden allemaal ooit al

2007. Amerikaanse ouders waren minder opgezet

beïnvloed door reclame. Zelfkennis is het

met de exploten van de steenrijke New Yorkse

begin van alle reclamewijsheid, zeggen ze

tieners die als losgeslagen projectielen zuipen,

wel eens. Wie ‘ze’ zijn, weet ik niet, maar

seksen en wraakplannen smeden. Op internetfora

dat doet er niet toe. En sommige reclame-

en in recensies regende het beledigingen en veront-

campagnes zijn ook gewoon echt de shit.

waardigde reacties. De pr-afdeling van Gossip Girl bleef er siberisch koud bij

Hoe maakt u het? Met Gamma? Neen,

en plaatste commentaren als ‘every parent’s nightmare’ en ‘a nasty piece of work’

met

doodleuk als slogan boven de expliciete campagneposters. Gevolg: een volledige

doorzettingsvermogen

en

een

gezonde portie vals zelfvertrouwen.

wetenschap

generatie verpest. Millenials zijn niet voor niets hedonistische aandachtshoeren.

29


SCHAMPER

DE AARDE OP UW KOT

HOE EEN ECOSYSTEEM IN ELKAAR ZIT

Ook graag plantjes op kot, maar genoeg van deze elke keer water te moeten geven? Laat u zelfs een cactus verschrompelen? Wij hebben de oplossing. Terug van weggeweest, uw eigen ecosysteem op kot! DOOR SUZANNE GROOTVELD, NICOLAS VAN LAERE FOTO DOOR SUZANNE GROOTVELD

In de wereld om ons heen werken

van een ecosysteem-in-pot dat al vanaf

situatie van de gemiddelde student maar al

organismen en hun omgeving samen en

1960 bestaat en die is still going strong.

te goed kennen zullen wij u niet lastig vallen

vormen een geheel. De grootte van een ecosysteem is afhankelijk van verschillende factoren: geografie, abiotische kenmerken,

met kiezels uit de dierenwinkel, die van

EEN GEHEEL VAN DIEREN EN PLANTEN

verstoring en ga zo maar door. Maar een

het Citadel zijn voor ons goed genoeg. Paraat met een kopje en een bokaal beginnen wij bij de speeltuin aan het

ecosysteem met de grootte van een pot

Kunnen wij dat ook? Ja, natuurlijk kunnen

Citadel. We scheppen hier zand - pas

of bokaal? Het kan, zo is er het bewijs

wij dat ook. Aangezien wij de financiële

vooral heel goed op voor hondendrollen - gevolgd door een laag bladeren en we eindigen met een laag aarde. Bij dezen is de basis van het ecosysteem gelegd. Nu is het tijd voor wat plantjes. Pluk u zelf een paar mooie scheutjes en negeer vooral de rare blikken van voorbijgangers. Als laatste kunt u ervoor kiezen een paar huisdieren te houden, wij hebben gekozen voor twee redactiespinnen en een pissebed. Smijt er een glas water bij, sluit het geheel af en klaar is het eigen ecosysteem. (Voor een

meer

gedetailleerd

stappenplan

verwijs ik naar de volgende bladzijde).

IN RELATIE MET DE OMGEVING Wij kiezen ervoor om een gesloten ecosysteem na te bootsen, al is dit theoretisch onmogelijk. De aarde is namelijk het

enige

afgesloten

ecosysteem

en

zelfs de aarde speelt vals (denk bijvoorbeeld aan meteorieten). Maar voor nu denken we daar even niet aan, ook in

VEGGIELUNCH 30

de wetenschap worden er assumpties genomen om theorieën kracht bij te staan,

www.schamper.be


dus de assumptie is hier dat wij een gesloten ecosysteem hebben in onze bokaal. Enige dat van

HOE MAAKT U ZELF ZO EEN WONDERBAARLIJK LEUK ECOSYSTEEM VOOR OP KOT?

buiten de bokaal komt is het licht, logischerwijs. Hoe gaat ons ecosysteem dan precies in z’n werk? Ecosystemen staan bekend om hun recyclerend vermogen. Hierbij worden energie en materie tussen organismen en hun milieu uitgewisseld. Plantjes

gebruiken

bijvoorbeeld

Heeft u na het lezen van het artikel ook visioenen van uw eigen ecosysteem in een fles? In de hoek van de kamer of op de vensterbank, de mogelijkheden zijn oneindig. Wij begrijpen uw drang naar een beetje natuur en helpen een (groen) handje mee!

koolstofdi-

oxide en geven zuurstof af, andere organismen (zoals wij!) gebruiken dan weer die zuurstof en ademen koolstofdioxide uit, u kent het fenomeen wel. Dit proces van recycling is wat we in ons ecosysteem zullen proberen na te bootsen.

STAP 1 Kom uw bed uit, verlaat snel de les of stop simpelweg met datgene waarmee u bezig was. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en creatief te wezen. Creatief met

“We zijn hier geen dierenbeulen"

ecosystemen, dolle pret gegarandeerd. Negeer de afkeurende blikken van uw eeuwig chagrijnige kotgenoten, laat ze maar van hun Aikï noodles vreten: u maakt tenminste iets van het leven.

Let wel op met de keuze van huisdieren: niet elk beest zal het namelijk appreciëren dat

STAP 2 Koop van uw laatste weekgeld een glazen, afsluitbare

het in een afgesloten milieu terechtkomt en

pot. Uw eigen ecosysteem is veel meer waard dan dat laatste

we zijn hier geen dierenbeulen. Kies voor een

pintje op café.

leuk spinnetje, een wormpje of een krekeltje, deze helpen het ecosysteem intact te houden. Veel

interessanter

dan

een

vis

op

kot.

STAP 3 Het is tijd om het ecosysteem op te bouwen! De onderste

laag bestaat uit kiezels of zand, we doen niet te moeilijk. Het stukje groen achter uw kot leent zich perfect als bron voor het

DE VERHOUDING VAN DE TWEE

ecosysteem.

“Hoe het afgelopen is met ons eigen ecosysteem?”,

STAP 4 Als u er echt helemaal voor wil gaan, kan u een stukje

hoor ik u vragen. Het positieve nieuws is dat

geactiveerd houtskool toevoegen aan het ecosysteem. Als u

de plantjes na een week nog leven en zelfs

geen idee hebt wat dat is: geen zorgen, wij weten het ook niet.

wat gegroeid zijn. Ook is het duidelijk dat er

Deze stap is dan ook optioneel.

inmiddels nieuwe plantjes de aarde uit schieten. Het is nog wachten op een klavertje vier.

STAP 5 Vervolgens ga je op zoek naar leuke plantjes. Trek er een

Onze huisdieren zijn, en het is met pijn in ons

paar van tussen de stoeptegels. Een mosje mag er ook wel bij.

hart, nergens meer te vinden. We waren hier na een week redelijk aan ze gehecht geraakt

STAP 6 Tijd om het ecosysteem water te geven! Ongeveer een

(zeker na het verliezen van de redactievissen deze

kopje zal genoeg zijn.

zomer). We hopen dat ze ergens een mooi huisje hebben opgezet daar waar we ze niet kunnen

STAP 7 Als die klootzak van een kotbaas u geen huisdieren

vinden. Waar dat precies is, weet ik niet.

toestaat, kan u enkele spinnen, pissebedden, wormen of slakken

aan uw ecosysteem toevoegen. Pret gegarandeerd. STAP 8 Nu alle maatregelen getroffen zijn kunt u het ecosysteem afsluiten. Wat duct tape heeft nog niemand iets verkeerd gedaan, en klaar is kees! Uw persoonlijke en helemaal zelfgemaakte ecosysteem is klaar. Uw ouders hebben dan eindelijk toch een reden om trots te zijn!

wetenschap

31


WAANWERELDEN HALLUCINEREN IN MUSEUM GUISLAIN

DOOR NICOLAS VAN LAERE, LAURA MASSA FOTO’S DOOR MARTHE THIJS

Voor hun dertigjarige bestaan werkt Museum Guislain eens niet rond een vast thema. In de plaats laten ze vijf kamers en personages onderling oscilleren. Met een tasje gitzwarte koffie ontdekten we hun individuele werelden.

massamedia overrompelen het landelijke

de voor-als achterkant van het album

Franse leven. De nieuwe technologie

‘Inuendo’ van Queen prijkt. Maatschap-

verscherpt

pijkritiek

daarbij

het

onderscheid

tussen de standen. “Onderdrukking is

is

van

alle

tijden,

quoi.

omnipresent, denk maar aan de kolonisatie. Grandville speelt in Un Autre

“Mesmer was een

Monde op al die zaken in”, vertelt Lamot.

beetje een attractie” INNUENDO

Typerend

zijn

gedaantes

met

volgens

de

ook

de

menselijke geheel

Kunnen vliegen, het is een eeuwige

pseudowetenschappe-

droom van de (gestoorde) mens. Ook die

Eén figuur is zowat het brandpunt van

lijke trend van de fysiognomie. Die

van Gustav Mesmer. Mesmer spendeerde

de

Grandville,

heropgerakelde antieke theorie stelde

zijn hele leven opgesloten in de psychi-

een 19e-eeuwse karikaturist afkomstig

dat je aan de bouw van het gelaat kon

atrie, gediagnosticeerd als schizofreen.

uit

afleiden

Daar ontstond zijn obsessie om vliegtoe-

UN AUTRE MONDE

tentoonstelling: Nancy.

Het

Monde' waarvoor

J.J. boek hij

'Un de

Autre

illustraties

iemands

liefhebbers

is.

surrealisme

stellen te maken - na enkele ontsnap-

komen bij Grandville aan hun trekken.

pingspogingen, de symboliek is niet ver

tentoonstelling. “Na de censuur die hem

Metamorfosen en droomlogica nemen

te zoeken. Niet dat de toestellen ooit van

van de staat rond 1830 werd opgelegd

het voortouw. Grandville lijkt zelfs een

de grond gingen (net als onze Gustav

is hij wat verdokener te werk gegaan”,

voorloper te zijn van het broekventje dat

zelf, vermoeden we), maar de tekeningen

licht onze gids Yoon Hee Lamot toe.

Freud nog moest worden, zoals Lamot

en constructies bevatten een magische

“Maar de aandachtige lezer kan zeker

het ook verwoordt: “Hij was eigenlijk

kwaliteit,

nog referenties vinden. En inderdaad: op

een soort proto-surrealist die reeds speelde

kunstwereld gevierd wordt. Zelf geloofde

het eerste gezicht hebben we te maken

met de idee van het onderbewuste.” Maar

hij steevast dat zijn vliegfietsen, helikop-

met de klassiek aandoende prenten uit

onze gids nuanceert: “De associatieve

terpakken en schoenen met springveren

feuilletons, maar schijn bedriegt: deze fraai

logica is volgens mij meer bedacht, dan

geïnkte vormen geven en masse rabiate

wat de surrealisten wilden. Die wilden

kritiek op de 19-eeuwse maatschappij.

alles veel losser, zonder theorie, creëren.”

Het plebs wordt slechts zo groot als

Op persoonlijk vlak had de moedige

een duim afgebeeld, de bourgeoisie

tekenaar

boomlang. De middenklasse begint meer

stierven bij bosjes, en hijzelf moest ook

op het voorplan te treden, en de aristo-

voor een korte periode geïnterneerd

cratie voelt zich daardoor bedreigd. De

worden. Fun fact: wij denken dat hij wel

opkomst van de stoomtrein en vooral de

vereerd zou zijn dat hij nu zowel op

minder

van

karakter

verzorgde, leende ook de naam tot deze

32

Ook

hoe

dierenkoppen,

MESMERIZE

geluk:

zijn

waardoor

Mesmer

in

de

zonen

www.schamper.be


CHATTEN MET JE DODE OMA

gesteld worden, zijn een samenstelling

Verderop in dit rariteitenkabinet vinden

van hectische technische tekeningen met

we Jean Perdrizet. De Fransman was

zijn eigen commentaar erbij. Zo zien we

naast losgelagen burgie ook een outsider-

“Machine à écrire avec l’au-delà”, een

kunstenaar die zich bezighield met het

uitgebreide tekening waarin Perdrizet

ontwerpen van raketten en van machines

een AZERTY-toetsenbord voor de doden

om met geesten te communiceren. Denk

heeft gemaakt. Want een alfabet is ook

aan de typische Ouja-borden, maar dan

maar saai. Prachtig om te zien hoeveel

verrijkt met een oneindige complexiteit

tijd en denkwerk in deze ontwerpen om

en fantasie. Het is snel duidelijk dat de

te communiceren met de dood gaan.

man een eigen universum met kleuren-

Volgens de gids had hij dat echt nodig:

codes en een eigen nieuwe taal nodig had

"Perdrizet was een zeer eenzame mens."

als houvast, en niet alleen als fantasma.

In zijn tekeningen zien we de verwoede

Zo was hij er heilig van overtuigd dat

poging om toch te kunnen communi-

zijn uitvindingen daadwerkelijk functi-

ceren. Daarnaast is het leuk om te weten

oneerden. Hij stuurde bijvoorbeeld ooit

dat hij ook echte ‘believers’ had. De Marc

een ontwerp van een raket op naar de

Peeters-en zijn ook van alle tijden.

NASA, die een zeer vriendelijke brief

van ontvangst hebben teruggestuurd. “Your contribution will be considered, and if

De jongste kunstenaar die tentoonge-

NASA. Hem een beetje in de waan laten.

De focus van zijn werk ligt bij het

write to you further.” Lief hoor, van die

gingen werken, waardoor ook al zijn

STRANGER THINGS

it is found to have useful application we shall

steld wordt, heet Matthew Kneebone.

Bourgeoisie. De werken die tentoon-

uitvindingen door hem uitgetest werden. “Tegen het einde van zijn leven werd hij zowaar een attractie: Op zon- en feestdagen wisten de buurtbewoners dat Mesmer in de heuvels zat om zijn uitvindingen

"Het experiment werkte beter met alcohol"

te laten opstijgen.” Cutie. Uiteindelijk kreeg hij de erkenning die hij verdient, en kon hij voor zijn dood toch nog een grote

tentoonstelling

organiseren.

Naast alle interneringen kon Mesmer ook putten uit een moeilijke jeugd als bron van creatieve inspiratie. Als kind had hij namelijk enkele keeloperaties moeten ondergaan, waardoor hij moeite had met spreken. Hij vond dan maar een spreekmachine uit, waarbij iedere letter correspondeert met een geluidje. Naast algemene schattigaard, was hij ook nog eens filantropisch ingesteld. Zo had hij een carpoolsysteem bedacht, en ook een auto ontworpen met een extra veiligheidsband zodat de impact bij ongevallen minder zwaar zou zijn. Eat that, Google.

cultuur/wetenschap

33


hij uiteindelijk van de universiteit toch een

PARABOOZEN Tot slot wordt ook nog een stukje

plekje, maar het is maar de vraag of hij daar

geschiedenis van de psychiatrie tentoon-

eigenlijk thuishoorde. "Douwe Draaisma

gesteld

met

De

heeft in 1990 zijn testen opnieuw gedaan,

zijn

en daaruit bleken bepaalde zaken wel te

woonkamer op een wetenschappelijke

kloppen, zoals bijvoorbeeld het feit dat

manier déjà vu's, telepathie en woordver-

déja vu's vaker voorkomen dan deperso-

vreemding te verklaren. "Hij voelde

nalisaties, maar het merendeel bijvoor-

zich altijd aangetrokken tot het occulte,

beeld over karaktertrekken bleek toch

maar vond het vooral interessant om

niet wetenschappelijk te zijn. Het was

de fenomenen te ontkrachten", vertelt

een begin van onderzoek, maar het

Lamot. Met de hulp van enquêtes trachtte

heeft ons niet echt veel geleerd." Toch

hij te achterhalen hoe deze mysterieuze

wil de gids geenszins zijn intelligentie

fenomenen konden ontstaan. Zijn vrouw

onderschatten. Ook zeer interessant vindt

was daarbij het voornaamste proefkonijn.

ze zijn telepathie-onderzoek. "Heymans

We voelen een diepe 'ocharm' in ons

vond maar één proefpersoon waarmee

weke gestel opborrelen. Enquêtes allemaal

hij echt goed kon werken. De test werkte

goed en wel, maar zijn eigen creaties zien

simpel met een getal dat je moest raden

er verdacht pijnlijk uit. Of misschien heet

van de ander. In 30%-40% van de gevallen

dat kinky te zijn. Alleszins: Heymans

lukte het. Wat opvallend was, is dat het

ontdekte dat de hoogste vorm van

beter werkte met alcohol - tot 67%. Hoe

vervreemding depersonalisatie

Nederlander

Gerard

Heymans.

probeerde

vanuit

de

meer je verdwaasd bent, hoe gemakke-

paranormale: aura’s en mensen die geloven

realiteit komt dan in niets meer voor zoals

lijker dus." We knikken begrijpend.

dat ze zodanig elektrisch geladen zijn dat

ze is. Om zich te professionaliseren kreeg

Parapsychologie,

ze electronica kunnen beïnvloeden. Een

is:

it

must

be

fun!

fenomeen dat trouwens ook bij ‘ghost hunting’ gebruikt wordt. Vele mensen geloven dat helderzienden en paranormaal begaafde mensen electronica afstoten. Gaat jouw iPhone vaak kapot? Proficiat, u kan communiceren met de doden! Of u laat hem gewoon te veel vallen wanneer u dronken naar uw ex aan het sms’en bent dat u nog steeds van hem/haar houdt. In beide gevallen heeft u psychologische hulp nodig. Het werk van Kneebone is een combinatie van zwart-wittekeningen, gaande van satanische batterijen tot het verband tussen computer- en biologische virussen -- een vergelijking (technologie vs. biologie) die wel vaker terugkeert in het werk van Kneebone. Ook hangen er in dezelfde zaal opnames van Sigmar Polke, die probeerde om aura’s te fotograferen met behulp van radiologische straling.

34

www.schamper.be


BREAKING BAD: THE NETFLIX EDITION Zit jij ook te veel achter je computer? Kan jij niet stoppen met kijken naar 'Game of Thrones', 'True Detective' en 'House of Cards'? Series kijken lijkt wel de nieuwste designerdrug. Waarom is het zo verslavend? DOOR NICOLAS VAN LAERE

Bingewatching:

een

De 'Bingewatcher', de 'Couch Potato', de

met terminale kanker en hij merkte dat

probleem wordt voor jou en je familie.

'Netflixer'. Het is een ontwikkeling die

achteraf een verhoging van zowel het

Denk maar eens aan je wenende moeder

zich razendsnel gemanifesteerd heeft en

stresshormoon cortisol als oxytocine,

volgende keer dat je 'Stranger Things'

waaraan we niet meer kunnen ontsnappen.

een hormoon dat onder andere te maken

in een keer uitkijkt. Bingewatchen is

Sinds wanneer zijn series de nieuwe

heeft met empathie, plaatsvond in de

schadelijk voor jou en je omgeving. Bel

alcohol?

hersenen. Na het verlaten van de zaal

naar 0800-BINGE, en praat erover. Maar

er een verklaring aan te koppelen.

kregen de proefpersonen de kans om geld

waarom doen we het dan? Vanwaar

Neuro-econoom (geen idee dat die

te doneren voor een goed doel. Diegenen

die

eentje’-attitude,

combinatie bestond) Paul Zak zocht als

met de hoogste cortisol- en oxytocine-

terwijl we de volgende dag een belang-

een van de eersten uit wat het effect van

waarden bleken meer geneigd om geld

‘allez

dan,

leuk,

nog

tot

het

De

neurobiologie

probeert

rijke presentatie moeten geven? En hoe

te doneren. Dat heeft aangetoond dat we

kunnen we zelfcontrole ontwikkelen?

ook een empathische connectie kunnen

BINGEWATCHEN DOE JE MET VERSTAND

"Sinds wanneer zijn series de nieuwe alcohol?"

Er is een nieuwe soort consument in het

hebben

met

fictionele

verhalen.

HOUDEN VAN HATEN

land. Een consument die de traditionele

Ons brein is geconditioneerd om te

televisie zeer bang maakt. Een consument

een emotionele verhaallijn heeft op de

reageren op nieuwe prikkels in onze

die ervoor zorgt dat veel programma’s van

hersenen. Hij liet aan enkele proefper-

omgeving. Wanneer de televisie dus

VTM en Canvas ook online te zien zijn.

sonen een filmpje zien over een jongen

aanstaat, zijn we meteen geneigd om

cultuur/wetenschap

35


onze aandacht erop te vestigen. Dat

Deze vorm van aandacht wordt nadien

‘ontsnappen uit realiteit’ moet aanwezig

is evolutionair bepaald, opdat we snel

afgewisseld door gecontroleerde aandacht,

zijn om een serie bingeworthy te maken.

onze prooi kunnen spotten. Voor ons

die iets meer hersenactiviteit vereist.

zeer onproductief dus. Behalve als je

Dat gebeurt tijdens de interessantere en

je target van de avond wil spotten in

spannendere scenes. Zowel haat als liefde

Je kan je wel inbeelden dat bingewat-

je favoriet Overpoortcafé. Of vogels

zorgen ervoor dat je geboeid blijft. De

ching niet goed is voor je gezondheid.

spotten,

bezigheid.

amygdala in het brein lokt deze beide

Ten eerste heb je het probleem van te lang

Normaal neemt deze aandacht snel terug

emoties uit. Geef maar toe, Game of

stilzitten. Dat kan leiden tot verscheidene

af, maar omdat er binnen televisiepro-

Thrones was beter toen Joffrey er nog

gezondheidsproblemen

gramma’s een constante opeenvolging

was. Je wou hem zien sterven, maar

diabetes en hartziekten. Soms eens recht

van lichtflitsen, andere camerahoeken

dat maakt je gewoon een sadistische

staan en stretchen kan al helpen. Daarnaast

ook

een

toffe

etc. is, blijft onze aandacht iedere keer opnieuw

op

het

scherm

BINGING DOODT

waaronder

kan het leiden tot antisociaal gedrag.

gericht.

Na ongeveer een half uurtje kijken naar de avonturen van Daenerys en haar

"Niet alle series

Heb jij ooit al een afspraakje afgezegd

zijn ‘bingeable’"

te kijken? Jij verschrikkelijk mens. Dit

om toch maar die volgende aflevering

draakjes heeft je hersenactiviteit een

is het toonbeeld van verslaving. Het kan

shift gemaakt van het logische deel naar

zak. Net als hem. Schattig. Koppel

ook anders: kom samen om naar series te

het eerder emotionele deel, waarna er

van het jaar. Lezertje+Joffrey4EVA.

kijken. Drink er een glaasje bij. Praat over

opiaten zoals endorfines worden vrijge-

Wanneer je er uiteindelijk in slaagt om

je crush op een van de personages. Drink

steld. Deze zorgen voor een gevoel van

de televisie toch uit te schakelen, is er een

er nog een glaasje bij. Ah nee, dat is een

rust en tevredenheid. De endorfines

plotse daling in de hoeveelheid positieve

andere soort verslaving. Mijn excuses.

vormen ook de basis van ‘verslaving’

hormonen, waardoor je een gevoel van

Nog een tragisch gevolg van te vaak en

aan bingewatchen, aangezien opiaten

leegte en verdriet, gecombineerd met

te lang naar een bepaalde serie kijken, is

bij de meeste verslavende gedragingen

een verlies van energie voelt. Afkicken,

dat je minder kan genieten van diezelfde

wel een rol spelen. Je hersenen zijn op

zo wordt dat ook wel genoemd. Laat

serie. Dat komt door een fenomeen dat

dit moment in een soort van primitieve

het los, oké, Joffrey is dood! Het heeft

hedonistische adaptatie heet. De naam

staat, waarin je hersenactiviteit geredu-

ons allemaal gekwetst, maar laat het los!

verklaart het al: we wennen aan ons eigen

ceerd is tot een minimum. Dat heet ook

Het is tijd om je leven te herpakken,

hedonisme. Net als wanneer je eindelijk die

wel

weer met wat levenslust leren opstaan.

nieuwe iPhone koopt na een jaar sparen,

Ik weet dat je het kan, liefste lezer. Je

en twee weken later ermee smijt alsof

ziet hem en zijn sm-neigingen terug

het een tennisbal is. Ook het genot

in de hel. Maar nu moet je verder.

van anticipatie is afwezig. Wij houden

Wat een studie uit Syracuse University

wel van een beetje teasen. Knipoog.

automatische

aandachtrichting.

wel

heeft

aangetoond,

is

dat

het

bingewatchen van een serie geen effect heeft op hoe de serie ontvangen wordt. Een slechte serie blijft dus een slechte serie, ook als je alles na elkaar bekijkt. Op zich geen verrassing. Dezelfde studie toonde wel aan dat je volledig onderdompelen in een serie dezelfde voldoening geeft als andere vormen van escapisme, ook daarom valt het effect te vergelijken met drugs en alcohol, en spreekt men al snel van ‘verslavend gedrag’. Niet alle series zijn echter bingeable. Sommige series – die met een iets zwaardere verhaallijn – hebben wat tijd nodig om te verteren. Het aspect

36

www.schamper.be


CULTUURAGENDA

DOOR MICHELLE DE BAENE

HOMELESS MOVIES/IN DE STAD

DUBBELBLOED

EXPO U heeft zich misschien al afgevraagd wat die zonder-

PODIUM Welbekende deejay en producer Merdan Taplak

linge kartonnen dozen sinds 15 oktober staan te doen in de

is erin geslaagd om zowel zijn grote passie voor muziek als

stad? Het zijn niets minder dan de filmcabines van HOMELESS

zijn culturele achtergronden te laten samensmelten in een

MOVIES. Zes kortfilms van zes jonge creatieve filmtalenten

muzikale vertelling. Een Belgische moeder, een Turkse vader,

worden op, u raadt het nooit, zes verschillende locaties getoond

de fascinatie sinds jongs af aan voor Turkije en de Turkse

in Gent. Op aanvraag van het Huis van Alijn construeerden de

muziektraditie, het is allemaal terug te vinden in de muziek- en

kunstenaars een kortfilm uit de collectie van home movies uit het

verteltheatervoorstelling van het Antwerpse muziektalent. En

museum. Sluit jezelf voor een aantal minuten af van de chaos in

dat alles onder begeleiding van live muziek. Bovendien vindt

de stad en geniet van al dat (gratis!) beeldmateriaal. Een ode aan

de voorstelling plaats in één van de gezelligste, multiculturele

de home movies op hoogst originele wijze. Nog tot 1/12 in de

buurten in het Gentse: de Brugse Poort. Een meer passende

stad en tot 15/01/’17 in de binnentuin van het Huis van Alijn.

locatie voor deze voorstelling bestaat er gewoonweg niet.

4 november, bij De Vieze Gasten 20u30

NIGHT OF THE HORROR

GENT BOUGEMENT

31 oktober 20u30, Kaskcinema

4, 5, 6 november Campo Nieuwpoort, Campo Victoria en Vooruit

FILM Geen zin in enkele naargeestige trick-or-treatfanaten aan je

FESTIVAL Vier november gaat de derde editie van Gent

deur op Halloween? Kaskcinema biedt het perfecte alternatief

Bougement van start. Een festival dat tracht zoveel mogelijk

aan, namelijk driemaal pure horror in de cinemazaal. Naast de

Gents danstalent samen te brengen. Hedendaagse dans in

klassieker ‘The Exorcist’ staan nog twee andere bloederige filmpa-

combinatie met live muziek, film en architectuur en dat drie

to Busan’ waarin zombies de bovenhand nemen in een trein en

ballets C de la B of kom naar de avondvoorstellingen waar

reltjes op het programma. Enerzijds de Zuid-Koreaanse ‘Train

dagen lang. Bewonder enkele talenten van het gezelschap Les

anderzijds de Amerikaanse ‘We Are Still Here’ vol ronddartelende

je onder andere Arend Pinoy aan het werk kan zien. Zin om

geesten in een huis gesitueerd ten midden van een verlaten dorp.

zelf je, tot nu toe nog, verborgen danstalent te demonstreren?

Het is slechts 7 euro om een levenslang trauma op te lopen en dat

Neem deel aan een van de verschillende dansworkshops.

is waarlijk een buitenkansje. What an excellent day for an exorcism.

Vergeet je zeker niet in te schrijven op www.gentbougement.be

cultuur

37


GAT

IN UW

De ene is een trots Waaslander, maar heeft een passionele afkeer voor de stad Lokeren. De andere Waaslander woont zelf in Lokeren. Is het waar dat mensen uit Lokeren niet cultureel onderbouwd zijn zoals Bram Jef gelooft? Is het tegendeel waar en doorprikt Tom de these van Bram Jef? U ontdekt dat alles en nog meer in deze editie van Gat In Uw Cultuur.

>BRAM JEF VERCAUTEREN >22 JAAR >KUNSTWETENSCHAPPEN >HAAT LOKEREN

DOOR JASPER DE PAUW

Als student Kunstwetenschappen kan ik

beeld het impressionisme, zien we dat

niet anders dan zeggen dat cultuur een

er tijdens de les voornamelijk schilders

essentieel onderdeel van uw opleiding

besproken worden die iets heel innova-

is. Zelfs in de lagere en middelbare

tiefs

school mag er heel wat cultuur aan bod

brede kunststroming op dat moment

komen. Ik vind het normaal dat de staat

deed, wordt bijna vergeten. Het is niet

in alle vormen van cultuur zou investeren.

omdat iemand als Manet opkomt, dat

Wat ik wel jammer vind, wat de lessen

de academische kunst vergeten moet

esthetica

betreft

worden. Academische kunst is minstens

althans, is dat er heel veel aandacht wordt

even mooi en cultureel. In een ideale

besteed aan de bekende kunstenaars en

wereld snuif ik zelf graag nog wat meer

de algemene kennis van kunstgeschie-

cultuur op dan ik nu al doe, maar ik weet

denis en architectuur, maar dat heel

dat dit momenteel moeilijk is, aangezien

wat academische kunst niet aan bod

ik vrij veel tijd steek in mijn studies.

in

het

middelbaar

tevoorschijn

toveren.

Wat

de

komt. Wanneer we kijken naar bijvoor-

Cultuur

de

relaties. Stuk voor stuk elementen die uw

maatschappij. Het is iets dat u dingen

is

de

bouwsteen

van

persoonlijkheid, sociaal gedrag en wereld-

kan laten voelen, tonen of doen. Het

beeld scheppen. Helaas kom ik te weinig

mag dan ook niet verwaarloosd worden.

buiten voor culturele activiteiten, veeleer

Taal als kunstvorm ook niet. In de

maandelijks, maar dat wil niet zeggen dat

huidige beeldencultuur lijkt taal een

ik er niet mee bezig ben of er niet om geef.

steeds kleinere rol te spelen. Mensen

Het bezige bijtje op internet zijnde, kom

lijken minder waarde te hechten aan het

ik wel dagelijks in aanraking met blogs

beheersen van een taal, terwijl die taal net

die handelen over kunst en architectuur

enorm krachtig kan zijn zoals bij speeches

om inspiratie op te doen om mijn

en retoriek. Taal gaat in mijn ogen ook

eigen designskills wat bij te schaven.

TOM BAETENS< 20 JAAR< COMMUNICATIETECHNOLOGIE< WOONT LOKEREN<

net over gevoelens, denkpatronen en

38

www.schamper.be


HET LIJSTJE MET SCHIJNBAAR WILLEKEURIGE ONDERWERPEN DIE TOCH EEN RODE DRAAD HEBBEN Johan Huizinga – je weet wel, die kerel die elke historicus een orgasme bezorgt met zijn 'Herfsttij der Middeleeuwen' - schreef in 1938 het boek ‘Homo Ludens’, waarin hij 350 pagina’s doorboomt over hoe de mens in de eerste plaats een spelend wezen is. Alleen kunnen die spelletjes soms een ietsiepietsie beetje uit de hand lopen. Een overzichtje voor wie schoon genoeg heeft van UNO. DOOR LIESELOT LE COMTE Je kunt geen goor spelletje bedenken, of het is al uitgezonden in Japan, liefst in ‘My Little Pony’-kleuren. Al blijken er ook series te bestaan die geen migraine-aanval uitlokken. ‘Shokuzai’ (boetedoening) vertelt het verhaal van vier meisjes

1

die vervloekt zijn door de moeder van hun vermoorde vriendin. Het noodlot zal hen achtervolgen zolang de moordenaar niet gevonden is. Een van hen, Sae, trouwt met een manipulatieve creep, die haar behandelt als een levensloze Franse pop.

‘Kindvriendelijk’, zo wordt 'De Notenkraker' van Pjotr Tsjaikovski naar het sprookje van Ernst Hoffmann wel eens genoemd. Bon, manshoge muizen en enge houten poppen horen misschien eerder thuis in een slechte lsd-trip, maar met die Russen weet je het natuurlijk nooit. Stalin beschouwde de goelag ook als een ‘lieflijk lustoord’. Papa en zoontje zitten in een concentratiekamp. Papa doet alsof het

3

allemaal maar een spelletje is. Semi-happy end. Allemaal blèten. ‘La vita è

2

bella’ van Roberto Benigni is de enige kerstvakantiefilm waarbij het echt geoorloofd is om een potje te janken. Steek het maar op die verdomde Italiaanse theatraliteit.

Jostein Gaarder is vooral bekend dankzij ‘De wereld van Sofie’, het boek over de geschiedenis van de filosofie waarin niemand ooit verder komt dan Plato.

‘Het geheim van de kaarten’ daarentegen is de perfecte escapistische vakantieliteratuur voor wie z’n dagen noodgedwongen doorbrengt op de veranda: fantasierijk jongetje, sprookjesachtige speelkaarten en een creepy joker Er wordt heel wat door de tijd gehopt in ‘Jumanji’, de film over een betoverd

5 cultuur

4

bordspel dat allerhande gevaren tot leven wekt. Nostalgici kunnen dankzij

de knullige animatie naar hartenlust hun kindertijd herbeleven. De rest gaat maar doktertje spelen. Altijd leuk als dat spelletje uit de hand loopt.

39


FILM FEST - UPS AND DOWS DOOR OLIVIER VANDER BAUWEDE, NICOLAS VAN LAERE, MARIE VAN OOST

De rode loper is terug opgerold en de Kinepolis ruikt terug uitsluitend naar popcorn. Film Fest finita est. Wij blikken graag terug op ons favoriete filmfestival met een selectie uit ons hoogliteraire gamma aan recensies.

THE ORNITHOLOGIST - UP

best wel een heet beest. En ook gay,

en Latijns sprekende, blootborstige

maar dat had ik al vermeld zeker?

amazones op paarden. Ah ja, heb ik

In de categorie ‘rare what the fuck-films

Na een ongeluk met zijn kano in de

al vermeld dat dit een verfilming is

die enkel en alleen op Film Fest te zien

wildernis (hoewel dit klinkt als één

van de legende van Sint-Antonius

zijn’ vinden we The Ornithologist: een film

of andere seksueel getintepun is dit fer

van Padua? Nee? Best. Movie. Ever.

een zeer vreemde jeugd gehad moet

in de Portugese jungle. Hoewel het

van João Pedro Rodrigues, die sowieso

real), begint zijn poging tot overleven

hebben. Op de beste manier mogelijk.

niet echt een poging genoemd kan

Stel je voor: een wereld waarin iedereen

worden – LOOP DAN TOCH WEG

homoseksueel is, ook wel getiteld

VAN DIE SATANISCHE WEZENS,

Regisseur Kevin

“Mijn Grootste Droom”. Stel je voor:

FERNANDO, HEB JIJ NOOIT EEN

ons niet gemakkelijk in ‘My First

een wereld waarin twee lesbische

HORRORFILM GEZIEN?! Wat volgt,

Highway’, zijn eerste langspeelfilm.

katholieke

Chinezen(/vampieren?)

wel, een beschrijving kan je er niet echt

Het

je ophangen aan een boom bondage-

MY FIRST HIGHWAY - DOWN

had

een

Beul maakt

sensuele,

nostalgi-

aan geven. Misschien ‘een Odyssee’

schethrowback naar

style en dreigen te castreren. Nog

herschreven door Pasolini en RuPaul?

kunnen zijn, maar de film evolueerde

steeds een droom voor sommigen

We raden aan om deze film te bekijken

snel naar een tragisch verhaal met

waarschijnlijk,

maar

na het roken van enkele geestverrui-

een

ongenuanceerde

terug in uw kelder, Christian Grey.

mende middelen – de enige manier

Het

begon

De meesten vinden dat soort dingen

waarop je er iets van zal snappen,

dromerige

redelijk fucked up. Welkom in de wondere

tenzij

wereld van João Pedro Rodrigues.

voor

Fernando, gespeeld door Paul Hamy,

geweest.

is een vogelspotter. Ah nee, juist, de correcte term is vogelaar. Of

gesproken worden. Visueel prachtige

de geest halen, wanneer het niet meer

ornitholoog, als je fancy wil klinken.

beelden van de paringsrituelen tussen

cool was om mee te gaan met mammie

En neen, Fernando is geen gepensi-

vogels,

seksscènes

en pappie, maar alleen thuisblijven

oneerde pensrijke man. Fernando is

voor de ogen van een kudde geiten

ook niet mocht. Gevolg: mokkende

maar

kruip

je

ooit

een

onze

het

boodschap.

nochtans beelden

puberteit

goed, van

met Aäron

bijbelcursus

Roggeman, kneusje van dienst in

opgedrongen

de piek van zijn puberteit – inclusief

cinematografie

zielig donssnorretje. We konden ons

kan er echter geen kwaad woord

zo onze vroegere familievakanties voor

gevorderden Over

de

is

homoseksuele

Benjamin zoekt manieren op om die verstikkende sfeer van de Spaanse camping te ontvluchten. En die vindt hij, in de vorm van een mysterieuze verschijning wier naam we niet te weten komen in de film, vertolkt door Romy Louise Lauwers die ons met haar eerste hoofdrol jammer genoeg

niet

kon

overtuigen.

In korte scènes met weinig, maar geforceerde

dialoog

probeert

de

regisseur een verknipte vakantieliefde in beeld te brengen, maar we missen

40

www.schamper.be


Staten alvast voorbestemd voor enkele oscarnominaties, al blijft ‘Sully’ op zich vooral een zeer brave film. Naast enkele intense scènes van de crash krijgen we een geloofwaardig beeld te zien van een man die plots als een held wordt beschouwd, maar achter de schermen door een onderzoekscommissie wordt bestempeld wordt als roekeloos. Een interessante rol voor Tom Hanks, een acteur die steeds alles durft te geven, maar in deze sobere biopic veel minder te doen krijgt dan hij zou aankunnen. Ook Sully’s vrouw, toch enige diepgang in de personages

a Wallflower’. Dat is dan weer een

gespeeld door Laura Linney, komt

en in de verhaallijn. Ons anoniempje zou

voorbeeld van een verhaal over jongvol-

weinig aan bod, wellicht uit respect

een intrigerende, jonge vrouw moeten

wassenen dat wél kon overtuigen.

voor de privacy van de vertolkten.

zijn, maar blijkt uiteindelijk minder

Even geeft Clint Eastwood zijn prent

inhoud te hebben dan ze uitstraalt. Haar psychologie is inconsequent en

een interessante wending, wanneer alles erop lijkt dat Sully wel degelijk

SULLY - MEH

cliché en haalt het publiek eerder uit

fouten heeft gemaakt, ook al kan je

de film door de ongeloofwaardigheid.

Een verfilming van een onderzoek

weten dat het niet zo uitdraaide.

Ook het personage van Benjamin is een

naar een vliegtuigcrash? Dat klinkt

Goede acteerprestaties, tijdsprongen en

eenzijdige voorstelling van een puber

niet meteen als een box-office hit

het feit dat Hollywood dit jaar weinig

die totaal geen gevolgen hoeft te dragen

in Hollywood. Voeg er echter Clint

soeps was, geven zeker genoeg krediet

van zijn hersenloze daden. Weinig

Eastwood, Tom Hanks en een ‘true story’

aan deze film. Het meest opvallende is

representatief voor de huidige jeugd.

aan toe, en je weet dat dit een gemakke-

misschien wel dat dit een rampenfilm is

Beul wou de focus van het verhaal

lijke landing in Oscarland wordt.

waarin niemand sterft, de vogels die in

leggen op de twee tieners, hun ontwik-

De Amerikanen zijn wild van ‘Sully’,

de vliegtuigmotoren vlogen uiteraard

kelende

en

het verhaal over pilootChesley ‘Sully’

niet meegerekend. Maar de boodschap

daarom zijn zij quasi de enigen die

relatie

en

gedachten,

Sullenberger die in 2009 miraculeus

van de film, dat de piloot geen Griekse

echt gefocust in beeld komen. Van hun

een succesvolle noodlanding op de

held is maar een gewone man die

ouders en andere volwassenen in de film,

Hudson maakte. Tot ieders verbazing

z’n job doet, is soms zo aanwezig

onder andere Mathias Sercu en Natali

overleefden

aan

dat het de film ook heel gewoontjes

Broods, vangen we enkel stemmen

boord het gebeuren. De onvermijde-

lijkt te maken. Geloofwaardig, af en

en een half floue kont op. Zonde.

lijke verfilming lijkt in de Verenigde

toe intens, maar weinig bijzonder.

alle

155

mensen

Gelukkig was dat anderhalf uur in de cinema niet helemaal verspild, want cinematografisch viel er wel wat op te

DE ECHTE SULLY

merken. Campings die vergane glorie uitstralen en nachtelijke escapades in de sanitaire blokken werden zelden zo typerend in beeld gebracht. Wanneer in de eerste helft van de film alles nog koek en ei is tussen de twee pubers, krijgen we ook een scène te zien op de autosnelweg, die veel weg heeft van het iconische beeld uit ‘The Perks of Being

cultuur

41


GAMES VOOR NO(O)BODIES DOOR RANI CROMPHOUT, TIMME CRAEYE

CARTOONS DOOR EMILIE DEVREESE

Krijgt u schele hoofdpijn van afkortingen zoals WoW, GTA en LoL? Dan bent u net als ons geen fervent gamer. Gelukkig bestaan er voor ons, noobs, ook toegankelijkere en even verslavende spelletjes.

EEN BROEKZAKARCADE

tablet toveren zelfs ‘de bomma’ om

Op aanraden van meer ervaren gamers

tot een verslaafde gamer. Namen als

installeerden we onder andere Threes,

Weg met uw PlayStation, Xbox of

Angry Brids, Temple Run, Tiny Wings

de opvolger van het razend populaire

Wii. Tegenwoordig zit die speeltuin

of Fruit Ninja zijn u hopelijk niet

2048. We volgden de handige uitleg

gewoon in onze broekzak. Of u nu

onbekend. Anders wordt het dringend

stap voor stap en ontdekten dat ‘1’ en

in de aula bent, op het toilet of bij de

tijd om onder die steen vandaan te

‘2’ samen ‘3’ vormen. Wiskunde is

schoonouders, altijd kan u een poging

komen. Zij waren lange tijd de meest

nooit onze sterkste kant geweest. Hoe

wagen de high score op uw favoriete

populaire iPhonespelletjes, maar laten

game te verhogen. Deze handig instal-

we eens kijken welke nieuwe games

meer we swipen, hoe meer cijfers erbij

leerbare games voor smartphone of

intussen in de App Store te vinden zijn.

42

komen, identieke getallen worden bij elkaar opgeteld en anders dan bij 2048

www.schamper.be


verschuiven de getallen bij elke swipe

WE SPELEN EEN VERHAAL VANAVOND

verbergen en dat maakt dat het spel na

slechts één plaats. Wij zijn inmiddels

een gruwelijke moord de air krijgt van

verkocht en hebben best wat wilskracht

Een andere markt van toeganke-

nodig om het spel stop te zetten en het

lijke spelletjes vormen de Telltale

schrijven van dit artikel te vervolgen.

games. Zeker een aanrader voor de

Een keer moeten we op een bepaalde

De nieuwste rage van het moment

(voormalige) Freddi Fishfans onder

toets drukken, dan eens de dialoog

blijkt Pineapple Pen te zijn. Een absurd

ons. Het principe is vrij simpel: als

kiezen of iets aanklikken, maar altijd

spel (maar zijn ze dat niet allemaal?)

speler volg je een verhaal dat jij vooruit

maakt het spel heel duidelijk wat

waarbij je door een perfect getimede

helpt door middel van minimale

verwacht wordt. Enkel de gevechts-

tap op het scherm een pen, nen bic

tussenkomst en nog belangrijker, met

scènes bezorgden ons nu en dan een

zoals we dat zeggen, op een heen en

een minimale skillset. Die verhalen

uitdaging. Het belangrijkste is om de

weer

kunnen

bewegende

zijn.

juiste keuzes te maken op het juiste

De breinen achter Telltale hebben

moment, op die manier kunnen we als

spelletjes die u ooit gezien hebt, maar

intussen een ruim keuzeassortiment

spelers de plotlijn lichtjes veranderen.

vergis u niet, het is beslist verslavend

voorhanden. Onder andere franchises

Ondanks de simpliciteit vonden we

en voor u het weet bent u een ananas

zoals Game of Thrones, The Walking

dat de game op geen enkel moment

met schattige manga-ogen aan het

Dead en Jurassic Park hebben ze al in

saai of langdradig werd dankzij het

uitschelden. Eindigen deden we met

een nieuw, speelbaar jasje gestoken.

visuele spektakel en de intrigerende

Color Switch. Bij dit spel dient u door

Zelf hebben wij de titel The Wolf

plot. We zijn dan ook laaiend enthou-

op het scherm te tikken een balletje

Among Us onderworpen aan ons

siast om de vele andere titels een kans

omhoog te sturen langs verschillende

kritisch oog. Wat ons meteen opviel,

te geven ons gamershart te veroveren.

hindernissen waarvan de steeds verande-

waren de prachtige tekeningen die

rende kleur moet overeenstemmen

als een graphic novel of tekenfilm

Ze zorgen voor LoLs en hebben

met die van dat verdomde balletje. U

aandoen. Ook over de verschillende

hoort het al, wij sucken in deze game,

karakters werd duidelijk nagedacht.

net als in de meeste games waarvoor

Elk van de aan lager wal geraakte

alternatief. We zijn heel blij om mee

enige hand-oogcoördinatie vereist is.

sprookjesfiguren, van wie de grote

te delen dat ook Telltale games bij

Geef ons maar gewoon Candy Crush.

boze wolf de sherrif is, heeft wel iets te

deze officieel noob

cultuur

afvuurt.

heel

uiteenlopend

zijn inderdaad niet heel ingewikkeld.

Ogenschijnlijk een van de domste

ananas

een spannende whodunit. De controles

zeker en vast een WoW-effect op ons.

Dus, move over, Xbox, PlayStation en vrienden, wij kiezen voor dit

approved zijn.

43


GAME

XBOX ONE de vorige games gaat 2K Games in het

de game een sterke stijl en creativiteit neer

verleden graven en kozen ze deze keer

in de beginhoofdstukken, het behandelt

1968 en het fictieve New Bordeaux om

stukken rauwe duistere Amerikaanse

hun verhaal in te vertellen. Dat begint

geschiedenis zonder donshandschoentjes.

met de gruwelijke moord op de vrienden

Het flagrante nonchalante racisme voelt

van Lincoln Clay, een Vietnamveteraan,

geloofwaardig en schokkend aan. Ook

waarna Clay zo bloedig mogelijk wraak

de atmosfeer van de jaren 60 in het

wil nemen op de daders. Dat blijken

Amerikaanse zuiden en de psychologie

maffialeden te zijn en Clay spoort ze één

van de personages zitten helemaal goed.

voor één op om ze te vermoorden; qua

Had er meer aandacht gegaan naar de

verhaallijn gaat Mafia III duidelijk geen

inhoud dan naar de stijl, dan had deze

De verwachtingen waren hoog gespannen

potten breken. Hier zakt het spel terminaal

game de apotheose kunnen worden van

voor Mafia III: velen hoopten dat het de

in elkaar omdat elke medeplichtige aan de

de reeks, in plaats van het equivalent van

revolutionaire open world van Mafia

dood van Clays vrienden op exact dezelfde

een dom glimlachend hersenloos model

I (2002) zou combineren met de sterk

manier wordt opgespoord en vermoord.

naast zijn twee intelligent discussiërende

uitgewerkte narratieve lijnen van Mafia

Zonder

II (2010), maar die hoop werd de grond

opmerking kauwt Clay steeds hetzelfde

broers op een fucked up familiefeest.

ingeboord op 7 oktober. Net zoals in

scenario voor. Spijtig, want niet alleen zet

zelfs

maar

één

sarcastische

DOOR SHAUNI DE GUSSEM

SPOO PEE DOO

BOEK Gent, een clichématig gemiddelde held

Je klikt het pdf-bestand dicht, Wat de naai

in de wereld der literatuur met een kleine

heb je net gelezen? Het blijkt een vervelend

‘l’ dus. Oh ja, na twee derden van het

langdradig boek te zijn, een boek van een

‘verhaal’ gebeurt er ergens in Schiphol een

Vlaamse schrijver van middelbare leeftijd

aanslag, tientallen doden, bloed, slagerij-

genaamd Dimitri Verhulst die onlangs

taferelen, chaos. Het is alomtegenwoordig

afgunstig liet merken dat hij het oneens

in het nieuws, de personages beslissen om

was met de toekenning van de Nobelprijs

uit protest nog eens zo hard te zuipen, te

voor Literatuur aan een zekere Bob Dylan,

lebberen, te neuken en te snuiven, voor de

waarschijnlijk beseffend dat hijzelf met

vrijheid, zoals het betaamt. Zo gaan we

'Spoo Pee Doo' die prijs nooit zal kunnen

nu eenmaal om met aanslagen. Kritisch

wegkapen. Het boek vertelt amper een

hoor van jou, Dimitri, goed gedaan, steek

verhaal, het is eerder een soort in der haast

nog een sigaretje op, probeer ondertussen

geschreven

maatschappijkri-

eens een taalgids ter hand te nemen die je

tische gedachtestroom met een modale

erop kan wijzen dat zinnen niet eindigen

Vlaming,

wannabe een

karakterieel

zwakke,

semi-intellectuele veertigplusser, die zich

“NOPE- BELPRIJS”

in komma’s, maar in punten die jouw laatste boek helaas niet zal krijgen voor

al zwalpend, muilend, snuivend en pissend

originaliteit.

een weg baant door de verscheidene

praat,

Samengevat:

uitgaansbuurten in een stad die verdacht

leestekengebruik en - gelukkig - gratis

veel weg heeft van ons eigen geliefde

te

weinig

downloaden

diepgang, via

veel

vuile

ondermaats

WeTransfer.

DOOR EMILIE DEVREESE

44

www.schamper.be


JOUW CREATIEVE ROBOT KAN $100.000 WINNEN BESTE. WEEKENDJOB. EVER.

Stel u voor: Parijs. Herfst. Met een dikke sjaal langs de winderige Seine kuieren. In de verte het Louvre en de achter jou de Nôtre Dame. Langs de kade tientallen kraampjes en schilderezels met daarop schilderijtjes en karikaturen. Maar achter die schildersezelfs geen mens. Neen. Een robotarm. Perfecte tekeningen gemaakt in uw zelfgekozen stijl. Welkom in de toekomst.

Ooit had Will Smith in de sciencefic-

verzoenen. Niet alleen heeft internet art

terwijl de kunstrobot van de Rose-Hulman

tionfilm I, Robot de taak een moordzaak

en mixed media de wereld al veroverd,

Institute of Technology eerder gaat voor

op te lossen en daarvoor ondervroeg hij

technologie kan ook kunstenaars helpen

popart. Ook bestaan er zeer precieze

een sympathieke AI-verdachte. Het hele

in hun creatieve expressie. Zo bestaat de

beeldhouwrobots die in geen tijd de buste

gesprek liep al snel uit op een filosofische

Water Color Bot, een schilderrobotje die

van Mozart uit hun bijtel slaan, terwijl

discussie over wat een mens definieert en

met een tablet bestuurd wordt. Teken

3D-printers zo'n buste eerder laagje per

wat een robot. In deze populaire scène

iets op de tablet en de kleine motortjes

laagje gaan opbouwen. Deze technologie

vraagt Will Smith: "Can you write a

op het canvas volgen de beweging

kan dus als geen ander kunst imititeren

mee. Maar het kan nog autonomer!

maar kunst is meer dan enkel nadoen.

symphony? Or make a blank canvas as a work

of art?", waarop de robot gevat antwoordt: "Can you?". Moest I, Robot heden ten dage

gemaakt worden, zou de robot doodleuk kunnen antwoorden: "Yes I can, asshole."

Het is ook gevoel, expressie en eventueel

NADOEN? CHECK. EXPRESSIE? MINDER CHECK.

kritiek, maar daar is de technologie helaas nog niet 'slim' genoeg voor. Wie weet verandert dat wel in de nabije toekomst

Er

zijn

ook

robotjes

die

zonder

door de verwachte explosie van AI.

mensenhand kunst kunnen creëren. Via

TECHNOLOGIE <3 KUNST

verschillende lijntjes computercode kan

ROBOT ART COMPETITION

Hoewel technologie en kunst twee

een robot foto's natekenen of naschil-

werkvelden

niet

deren. Bij de robot van de National

Voor wie al een techno-stijve krijgt van

verder van elkaar kunnen liggen, slagen

Taiwan University bijvoorbeeld kan je

al

enkele nerdy rebellen erin om ze toch te

zelfs voor een pointillistische stijl gaan

wordt het nog beter. In de VSA wordt er

zijn

die

schijnbaar

deze

technologische

hoogstandjes,

in 2017 de tweede internationale editie van de Robot Art Competition georganiseerd, waarbij teams en hun robots tegen elkaar de strijd aangaan in verschillende kunstcategorieën. Er is geen inschrijvingsgeld en iedereen mag mee doen. Het beste van dat alles? Er is $100.000 aan cash prijzen te winnen. Hopelijk krijg je al die prijzen terug verscheept naar België.

cultuur

45


LIEGENDE REPORTER

“HET IS MOOI GEWEEST”

DOOR WOUTER DE RYCKE

Begin volgende maand gaat professor Herman Vincke op emeritaat. Naar aanleiding daarvan geeft de populaire hoogleraar een laatste interview waarin hij terugblikt op zijn universiteit, zijn studenten en de wijsheden die hij heeft opgedaan tijdens zijn lange carrière. Buitengewoon hoogleraar Vroegmoderne

het deze keer op wat trekt.’ (Blaast) Platonisch,

verslijten. Toen ik prof werd, maakte ik

platonisch. Hij mag blij zijn dat het niet

er een gewoonte van om er tijdens het

een veelbesproken figuur aan de letterenfa-

platonisch was. Wat die oude Griekse bok

examen één uit te kiezen – liefst een seutje

culteit van de Universiteit Gent. Sinds jaar

deed onder die olijfboom. Enfin. Wat wilt

– waarvan ik wist dat ze onzeker was over

en dag staat de man onder studenten immers

ge deze keer horen? (Neemt fles whisky

haar eerste jaar unief, en die mijn syllabus

koffie trouwens? Neen? Natuurlijk niet."

over haar schouder te leunen, tot mijn

Engelse Letterkunde Herman Vincke is

bekend als een van de warmste figuren onder het lerarenkorps, die zijn studenten

uit de kast) Ook wat contemplatie in uw

steevast op de eerste plaats zette en altijd een deur had openstaan. Dat was deze keer niet

wellicht beter kende dan ikzelf, ostentatief grote afgrijzen vast te stellen dat het

OVERVOLLE AUDITORIA

anders toen we hem op kantoor aantroffen:

weer magistraal was, afkeurend ‘tututu’ te mompelen en zonder verder iets te

“'Dear Mr. Vyncke, it is with great regret we

Professor Vincke blikt tevreden terug

zeggen voort te wandelen. De kleine

must inform you that despite your distinguished

op de overvolle auditoria die zijn lessen

pleziertjes, he. (lange stilte) Weet je, het

career the English faculty at Magdalen College currently does not have any positions vacant.

kenmerkten: “Zwijg mij ervan, maatje. Al die strevers. In een les van acht uur dertig

dat de generatie na jou achterlijker,

This does not mean that …’ Ja, ‘t zal wel. Ge

dan nog. In mijn tijd zat ik gans de dagen

lelijker en vuiler is dan de jouwe. Dat

hebt niet eens mijn naam deftig geschreven.

op café, werd ik nooit zonder sigaret in de

is van alle tijden. Maar wat pas echt

Geniet van uwen Brexit, onnozelaar. (Werpt

mondhoek betrapt, en kreeg de eerste die

verschrikkelijk is, is te moeten merken

envelop met wapenschild in prullenmand; steekt

mijn lief verkeerd aankeek een broodje

dat je op straat vies wordt aangekeken

sigaret op; kijkt om; schrikt) Godverdomme!

muilenpaté getrakteerd. Dát. Dáár. Dán.

door de fitte, politiek correcte, leverroze

Over onnozelaars gesproken, een van mijn

Dáár dient de unief voor. En al zeker

en glutenvrije jeugd van vandaag.

studenten. Dezelfde van de vorige keer zelfs.

een opleiding aan de Blandijn. Om uw

Enfin. Dat het hen blij moge maken.

Hoe zijt gij hier opnieuw binnengeraakt?

werkzaam bestaan vier jaar uit te stellen.

Vincke weet wanneer zijn tijd voorbij

Mijn secretaresse? Hoe vaak moet ik het

En liefst nog wat meer – vandaar mijn

nog herhalen tegen dat mens: ‘Ochtenden

doctoraat overigens. Niet om uw broek te

is. (steekt sigaret op) ’t Is mooi geweest.”

is één ding om te moeten constateren

zijn voor koffie en contemplatie, Christine. Koffie en contemplatie.' Bon. Nu dat ge hier

toch zijt, voor wat is het? Een afscheidsinterview? Hah! Dat is schoon! Eerst mij buiten bonjouren, en dan mij nog eens laten vertellen over hoe schoon het hier wel niet is. ‘k Hoor de decaan nog: ‘Geloof me, Vincke, als ’t aan mij lag, lag uw kop allang in een of ander café te ronken, maar de rector is duidelijk.

We moeten een positief verhaal brengen. Wat zat ge zelfs te denken? Uw ‘leesclubs’ met studentes.

Of was dat uw idee van platonisch? Wees blij

dat we u een schone uitweg bieden. En zorgt dat

46

www.schamper.be


DOOR LORENZ KEMPENEERS

satire

47


20.0 UGENT

EEN GESCHIEDENIS VOL TOEKOMST Ontdek meer op 200.ugent.be