__MAIN_TEXT__

Page 1

5-6

Nr. 

Maj - juni 2016 44. årgang

u h r n e f d e æ n h c S


Adresseliste HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Næstformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: naestformand@schaeferhund.dk

Sekretær:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 7483 3705 / 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

1. Suppleant:

Alexander Scheppan Langstedvej 67, 5690 Tommerup Tlf. 5368 7429 E-mail: alexander.scheppan@hotmail.com

2. Suppleant:

Tina Nørgaard Tværvej 7, 6640 Lunderskov Tlf. 5140 7562 E-mail: straxorden@gmail.com

Avlsrådsformand:

Lena P. Bjerre Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 4016 8939 E-mail: Kennel@leri.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4050 9043 E-mail: bhr@schaeferhund.dk

Forretningsudvalg:

Peter Larsen, Bent Andersen og Poul Meineche

Sekretariatet:

Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

PR-standen:

Michael Wifstrand, Grenhusene 173, 2650 Hvidovre. Tlf. 6179 9732. E-mail: wifstrand@hotmail.com

Redaktion:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 5360 1275. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

2

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2016

Annoncer:

Ayoe Hansen Tlf. 3555 3550. Mobil 3011 1540. Mail: ayoe@post10.tele.dk

Ungdomsudvalg:

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube.

Eksteriørdommerudvalg:

Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla Hansen.

Avlsvejlederudvalg:

Michael Lumby, Irene Thygesen og Annmarie Mortensen.

Avlskåringsudvalg:

Susanne Karlsen og Tina Nørgård.

Kåringsledere: Leif Jørgensen, Karin Christiansen, Erwin Brooks, Günther Koch, Gordon Steffensen, Irene Thygesen, Michael Tashlund, Annemarie Mortensen, Susanne Karlsen, Anne-Katrine Karlsen, Ida Lynge, Larsen og Lena Pichler Bjerre.

Dommeruddannelsesudvalg:

Mikkel Kruse, Per Svoldgaard, Lars Juhl, Peter Gammelgaard og Morten Jensen.

IT og Web-udvalg:

Peter Larsen, Vivi Gilsager, Tina Nørgaard, Lena Pichler Bjerre og Torben Nielsen.

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

Avlsrådet:

Susanne Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600 Silkeborg. Tlf. 2622 9187. E-mail: caos@hotmail.dk Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 E-mail: jeannegrafn@hotmail.com Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk

Brugshunderådet: Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com

Eksteriørdommere: (WUSV) Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4010 5144. E-mail: jorgen.hindse@gmail.com René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com

Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: Poulm@haar-hund.dk Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 4818 4282. Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Brugsprøvedommere: Bent Andersen, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 52 1940 10. E-mail: scheelseng@mail.dk (SV) Ella Laursen, Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk (SV) Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk (SV) Finn Bertelsen, Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk (SV) Gunner Jensen, Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 28 9037 86. E-mail: kgjensen@adslhome.dk (WUSV) Hanne Boe Andersen, Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com (SV) Hans Hansen, Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk (SV) Henrik Hjort, Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: h.hjort@outlook.dk (SV) Knud Rasmussen, Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk (SV) Lars Juhl, Rugtoften 30, 6630 Røddinge. Tlf. 2258 1675. E-mail: maryoglarscjuhl@gmail.com (SV) Leif Harder, Birkevangen 2C, 3450 Lynge. Tlf. 4819 2114. E-mail: harder@post.tele.dk (SV) (WUSV) Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk (SV) Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com (SV) Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com (SV) Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk (SV) Peter Gammelgaard Mortensen, Kalvens Kvarter 5, 2750 Ballerup. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgm@10people.dk (SV) Peter Maltha Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com (SV) Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 4619 0585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk (SV) Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk (SV) Michael Brandenhoff, Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com


INDHOLD:

9

Leder og tanker fra formanden..................................................................  4 Jubilarer 2016 ..........................................................................................  6 Ungdomssiden .........................................................................................  9 IPO3-DM 2016 ....................................................................................... 10 Avlskåringer ............................................................................................ 16 Tænketank .............................................................................................. 19 Plan for nedbringelse af størrelse ............................................................ 20 Jubilæum i Kreds 1 ................................................................................. 24

10

Tips & Tricks ............................................................................................ 26 Når PH møder IPO ................................................................................... 28 Danmarks bedste begynder B................................................................... 30 Kenneloversigten ..................................................................................... 34 Arrangementskalenderen ......................................................................... 35

24

ISSN 0900-6338 Nr. 5-6. Maj-juni 2016 44. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 5360 1275 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Forsidefoto: Danmarksmester C-You vom Spektefeld. Foto: Carina Kristiansen

Udgivelsesplan 2016: Schæferhunden udkommer 5 gange om året med 4 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 25. januar 3-4 4. april 5-6 6. juni 7-8 1. september 9-10 15. november

Udgivelse 19. februar 29. april 1. juli 23. september 14. december

IPO3 DM 15. juni HAS 1. oktober SPH DM 8. november Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

3


EN R E D E L

DM er nu overstået, og det var et DM, vi mindes med glæde. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at det var det største, det bedste og det hyggeligste DM i mange år, som fandt sted 6. til 7. maj på Vildbjerg sports- og kulturcenter. Nogle fantastiske rammer. Alt lige ved hånden: Hotel, baneanlæg, boder. Alt gik op i en højere enhed. Det dannede gode rammer for det sociale samvær, og det var der da også mange, der benyttede sig af. Ca. 350 til spisning de tre aftener, hvor lørdag dannede afslutning med hygge, taler og god mad. Sjældent har stemningen været bedre ved et DM, alle klappede af hinanden. Pragtfuldt at opleve. Dertil en flot TV-transmission, som blev sendt fredag aften, den viste situationer fra dagens hunde-

Tanker fra

formanden

I N U J / J · MA

konkurrencer. Jeg er sikker på, at mange har set den på hjemmesiden. Tak til alle, som stod bag det flotte arrangement. I fortjener den allerstørste ros. Til lykke til alle deltagere uanset resultatet. I deltog i den fornemmeste konkurrence indenfor IPO 3. Naturligvis et særligt til lykke til 1, 2 og 3 samt til de 5, der blev udtaget til VM-holdet. Med DM veloverstået ser vi nu frem til næste store begivenhed i klubben, hvor det drejer sig om resultater indenfor avl og opdræt det årlige hovedavlsskue HAS. Det løber af stablen 29.-31. juli i kreds 84 Skovbo med Henrik Jebjerg som tovholder. Jeg ved, at mange af kredsens medlemmer har lagt sig i selen for at skabe et brag af et HAS, og der er ingen tvivl om, at alle detaljer er på plads, når kreds

84 holder HAS. Avlsrådet har præsteret et meget stort forarbejde op til arrangementet og ikke mindst virkelig informeret om diverse tiltag. Det er ærgerligt og uheldigt, at det svenske og danske HAS falder på samme weekend, vi kommer til at savne vores svenske sportskammerater, og ikke blot fordi de sidste år deltog med 16 hunde og på den måde hævede deltagerantallet, men også fordi det altid er dejligt at have besøg af gode kammerater. De har ofte været med til at gøre HAS til et godt arrangement. Jeg håber trods alt på rigtig mange både besøgende og deltagende. Det har vores dejlige race, AR og klubben som helhed fortjent. Velmødt og held og lykke. Kort før HAS i uge 28 løber Ungdomslejren af stablen. Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at aflægge lejren et besøg. Det er en begivenhed, der absolut er et besøg værd. Når denne leder skrives er tilmeldingen ikke afsluttet, men vi håber at nå samme mål som tidligere år nemlig omkring 30 deltagere. Tak til alle de hjælpere, som bruger en uge af deres ferie i sagens tjeneste. Det er virkelig flot. Hermed ønsket om en rigtig god sommerlejr. Poul Meineche - Landsformand

Schæferhundeklubben for Danmark er en forening med rigtig mange tilbud til de heldige ejere af en schæferhund. Der er hjælp til træning, til almindelig opdragelse, til prøveaflæggelse og deltagelse i konkurrencer og udstillinger samt endnu mere. Tænk, hvis vi ikke havde sådan en klub! Nogle melder sig ind, men flere melder sig ud.

Nogle kører på frihjul ved ikke at betale til fællesskabet ved kun at nyde og lade andre yde. Derfor vil jeg gerne slå et slag for at flere indløser medlemskab, når de benytter sig af klubbens tilbud. Skal vi bevare en klub med mange gode tilbud til schæferhundeejere er der brug for at styrke klubben, så vi kan ekspandere i stedet for at stagnere eller, som der er en tendens til, iagttage en tilbagegang. Til at vende denne tendens har vi også brug for medlemmernes støtte, og her er det ikke mindst ude i kredsene, der kan gøres en indsats, men også opdrætterne har en mulighed for at gøre nye hundeejere interesserede i klubben.

Jo flere medlemmer des stærkere klub. Tænk lige på det.

4

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2016

Poul Meineche


Canosan pellets - styrker og vedligeholder hundens bevægeapparat!

v i l t tiv

k a t re

fo

Til alle hunde i alle aldre... Canosan pellets Enkelt, præcist og rent · ·

Enkelt – Én gang om dagen sammen foderet eller som godbidder Præcist – Nøjagtig dosering med måleske og 10 kg’s vægtintervaller Rent – Pellets er koldpressede råvarer -> Ingen støv, ingen dryp Indeholder Gonex ~ Standardiseret, høj-aktivt og naturligt ekstrakt fra grønlæbet musling ~ Den originale GLME, der har vist sin effektivitet ~ Den GLME, der er gennemført flest studier på Canosan kan anvendes både forebyggende og til vedligeholdelse Velsmagende – Spises villigt af de fleste hunde

…for daglig bevægelse

www.bivet.nu/dk


25 år

50 år 40 år

25 års jubilæum Kreds   1 Rødovre Kreds   1 Rødovre Kreds   3 Ballerup Kreds   4 Roskilde Kreds   5 Hillerød Kreds   6 Frederikssund Kreds   9 Odense Kreds 11 Randers Kreds 14 Herning Kreds 17 Silkeborg Kreds 17 Silkeborg Kreds 18 Aabenraa Kreds 19 Frederikshavn Kreds 21 Djursland Kreds 25 Nordfyn Kreds 25 Nordfyn Kreds 26 Vestfyn Kreds 26 Vestfyn Kreds 30 Greve Kreds 30 Greve Kreds 35 Sydfyn Kreds 38 Haderslev Kreds 41 Nykøbing Falster Kreds 41 Nykøbing Falster Kreds 41 Nykøbing Falster Kreds 43 Hvidovre Kreds 44 Esbjerg Kreds 47 Suså Kreds 55 Furesø Kreds 55 Furesø Kreds 56 Præstø Kreds 56 Præstø Kreds 59 Grindsted Kreds 62 Vallensbæk Kreds 62 Vallensbæk Kreds 62 Vallensbæk Kreds 63 Hobro Kreds 64 Them Kreds 64 Them Kreds 70 Fredericia Kreds 71 Grenaa Kreds 77 Tørring Kreds 84 Skovbo Kreds 84 Skovbo

6

04-10-1991 31-12-1991 30-08-1991 03-12-1991 23-03-1991 02-09-1991 01-03-1991 31-01-1991 30-01-1991 19-08-1991 03-05-1991 04-11-1991 22-01-1991 01-03-1991 15-08-1991 11-09-1991 18-06-1991 20-03-1991 03-04-1991 27-03-1991 24-01-1991 13-05-1991 10-05-1991 21-01-1991 22-08-1991 14-05-1991 01-03-1991 31-01-1991 22-03-1991 30-09-1991 14-01-1991 19-10-1991 05-12-1991 01-05-1991 31-10-1991 07-02-1991 06-12-1991 27-03-1991 20-08-1991 29-04-1991 12-08-1991 06-12-1991 01-10-1991 17-05-1991

Gethe Jacobsen Inger Nielsen Erik G. Bjerre Kim Oxenbøll Søren Skjoldemose Kim Petersen Dorthe Stilling Gert Rasmussen John Rasmussen Jan Ejnar Karlsen Carl Chr. Pedersen Per Josefsen Per Mejer Rasmussen Ann L. H. Pind Arvid Christensen Kristian Møller Madsen Erik Hammerbak Ole Jensen Katja Carnett Lone Olsen Ole Nielsen Lis A. Nordstrøm Lars Christensen BjarneHansen Dorthe Tetsche Preben Rasmussen Bent Jensen Lene Stoico Tina Hassenkam Per Jørgensen Peter Lenander Søren Nielsen Hanne Teut Strandberg Ken Erleben Kurt Nielsen Stig Vestberg Bent Godiksen Bettina Carlseng Arne Mikkelsen Niels Poulsen Vivi Gilsager Annie Thomsen Karsten P. Nielsen Jan Siebenhaar

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2016

40 års jubilæum Kreds   1 Rødovre Kreds   2 Amager Kreds   2 Amager Kreds   3 Ballerup Kreds   3 Ballerup Kreds   4 Roskilde Kreds   4 Roskilde Kreds   4 Roskilde Kreds   9 Odense Kreds 10 Hjørring Kreds 13 Kolding Kreds 13 Kolding Kreds 18 Aabenraa Kreds 21 Djursland Kreds 25 Nordfyn Kreds 34 Horsens Kreds 38 Haderslev Kreds 44 Esbjerg Kreds 49 Odense Nord Kreds 52 Ullerslev Kreds 55 Furesø Kreds 75 Århus Nord Kreds 80 Viborg

01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976 01-06-1976

Hilde Rasmussen Lisbeth Christensen Winnie Mardrup Helle Furland Jørn Larsen IngeStillingLarsen Karen Munk Sonja Pedersen Kirsten Rødsgård Irma Vejen Jørgen Djupnes Bjarne Grøn Edmund Heigl Kathe Rafn Jette Andersen Ole K. Sarbæk Erik Christiansen Bjarne Mikkelsen Søten T. Poulsen Kirsten Glud Jette Lindberg B. Rzepa Patricia Funnell

50 års jubilæum Kreds   6 Frederikssund Kreds 10 Hjørring Kreds 16 Aalborg

01-06-1966 01-06-1966 01-06-1966

Jørgen Hindse Arne Bak Rasmussen Tonny Lyhne Jørgensen

Stort tillykke med de mange års medlemsskab. På vegne af HB, Poul Meineche


40

Ejner Gravgaard kan fejre 40 års medlemsskab af klubben. I de mange år har man utrættelig set ham uddanne alle sine hunde til BHP III-prøve, og har som kun få oplevet at kunne deltage til DM med flere forskellige hunde.

ÅRS

Ældre medlemmer og konkurrencefolk husker stadig, da Ejner stillede til LM på Djursland med Tranehøjs Adi tilbage i 1980. Det var en udsædvanlig varm forårsdag i maj måned, temperaturen sneg sig op på omkring 30 grader. Sporarealerne var nyslåede, kort og afsvedet græs. Ejner var den eneste, der formåede at bestå sporet. Ejner er bestemt ikke en person, der er kendt for at mobbe andre, men den weekend kunne han ikke helt lade være. Første DM var i 1978, hvor han deltog med Tranehøjs Adi, senere Lasso og Winnie fra samme kennel. Sidste gang han deltog ved DM, var i 1997, hvor han deltog med Teglmarkens Amigo. Amigo og Ejner har sideløbende været aktive i beredskabsstyrelsen, hvor han ligeledes deltog i konkurrencer, og blev i 1999 udsendt til Tyrkiet for at finde overlevende efter et jordskælv. Ejner har i alle årene trænet sammen med datteren Helle Gravgaard, der ligeledes har arvet den store glæde ved Schæferhunden. Ejner er stadig aktiv hundefører, og træner tæven Venbo’s Ronja med samme passion som altid.

Stort tillykke Ejner Hilsen dine ”gamle” hundevenner - Bjarne Brix

Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2016

7


40 ÅRS

Den 1. juni 2016 kan Patricia Ellen Funnell, til daglig bare kaldet Pat, fejre 40 års jubilæum som medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Den 21. marts 1976 købte hun sin første schæferhund, en grå tæve, der hed Aggi. Et par måneder senere meldte hun sig ind i kreds 14 Herning. Da Skive-kredsen nogle måneder senere blev dannet som en aflægger af kreds 14, var Pat med til stiftende generalforsamling i kreds 31 Skive. Her var hun i en periode på 4 år også formand. Et årti senere, i august 1986, var Pat medstifter af kreds 80 Viborg, hvor hun sad i formandsstolen i 12 år i alt og i store perioder herefter bestred posten som BRK. Derudover er det i klubsammenhæng blevet til engagement i bl.a. opstarten af ungdomsarbejdet i starten af 1980’erne og en kort periode i BHR, samt næsten 20 år som

autoriseret instruktør for Schæferhundeklubben. Sidstnævnte har ført til afholdelse af utallige kurser i hele landet og sågar også i Sverige og så langt væk som i Australien.

samme år og senere kom på Schæferhundeklubbens VM-hold i 2004 (VM i Holland). Seneste DM-deltager var Hajen Xanthos , der nåede at komme med 2 gange.

Pats engagement i forskellige klubsammenhænge har præget alle årene, men det har fra starten været arbejdet med brugshundesporten, der har betydet mest. Pats første sportshund, Grøn Apoll (kaldet Fenner), vil sikkert være husket af mange fra den gang for sit sprudlende gr.C-arbejde – 6 gange deltager ved DM, DKK-IPO3 Danmarks-mester i 1989 og deltager ved FCI-EM i Schweiz samme år. Derefter er det blevet til DM-deltagelse med Ascani’s Chikai (2 gange) og Degn’s Kendo (6 gange), som blev Vice-Danmarksmester i DKK i 2001 og var til FCI-VM i Slovenien

I mellemliggende perioder huskes Pat også som speaker ved VM i Randers i 2006 og ved flere DM’er.

Kreds 70 byder velkommen til

Danmarks Bedste IPO1-DM Lørdag den 17. september 2016

IPO1 8

DM

SCHÆFERHUNDEN · 5-6 · 2016

Brugshundesporten betyder stadig det samme for Pat, også nu hvor hun er trådt ind i sin 3. levealder. En ny sportshund er på vej, denne gang en hund købt i Tyskland, Nikon von Skandinavika (kaldet hundehvalpen). Held og lykke fremover og tillykke med de 40 år.

Hilsen PSN, kreds 80

Erik Bent Jensen »Kennel Vesterlund« der bliver 70 år den 11. juni 2016...still going strong....


Ungdomssiden Ungdomslejr Så er det ved at være tid igen til årets lejr. Forhåbentlig bliver der ikke brug for skibukser og vanter, som sidste år. Husk, at der er mulighed for Beg. B og FP på lejren, så husk at få resultathæfte med.

Ungdomsresultathæfter I må meget gerne huske jeres ungdomsresultathæfter, og huske at aflevere dem på lejren, så der kan blive skrevet i dem. Til nye deltagere bliver der givet hæfte på lejren.

Trailerpladser Der er stadig lidt problemer med trailerpladser: Hvis I aftaler lån af trailerpladser hos hinanden, bliver I nødt til at skrive det på tilmeldingen eller give mig besked om det, ellers ved jeg ikke; hvor mange pladser jeg skal bruge. Jeg laver også skilte til trailerne med hundenes navne på, og det er jo lidt besværligt, hvis jeg ikke ved; hvem der er i de forskellige trailere.

Åbent Hus Husk, der er åbent hus onsdag aften, hvor interesserede kan komme og se ringtræningen og evt. bestille en løber til ungdomsudstillingen om lørdagen, som vi for første gang skal holde på selve skolen. Iris

Sponsorer søges!

Er der nogen, der ønsker at støtte Ungdomslejren - er ethvert bidrag velkomment og bedes indsat på konto: reg.nr. 3420 konto 10555450 Ønsker man at bidrage med andet, hundeting, pokaler, naturalier, godbidder, reklameeffekter eller andet, bedes man kontakte: Lisbeth Christensen, Mobil: 23 47 37 85, e-mail: lic.holmer@gmail.com eller Karin Christiansen, tlf.: 23676915 e-mail: karin.fc@get2net.dk Alle sponsorer nævnes på klubbens hjemmeside under Ungdomslejren, og bliver også nævnt i bladet i reportagen efter lejren.

Ungdomsmedlem i kreds 23 Sofie Rikke Jensen deltog i Silkeborg til avlskåringen med sin hund Janki Fly. Sofie gik selv op med sin tæve til mod og kampdrift og Fly bestod med udpræget. Fly blev avlskåret. Samme weekend var Sofie og Fly på skue i Roskilde, hvor Fly vandt brugsklasse tæver... Fantastisk weekend for Sofie og hendes dejlige hund.

Kæmpe tillykke Sofie.

9


IPO3-DM 2016 (Sønder)jysk stabilitet Et top fortrinligt IPO3-DM er overstået. Som landsformanden skriver i sin leder, så var det helt sikkert et af de største og bedste DM’er i nyere tid. Resultatlisten vidner om en solid skare af dygtige hunde og hundeførere, og ikke færre end 44 deltagere var i ilden henover weekenden.

Foto: Carina Kristiansen

Årets IPO3-DM startede længe før den første weekend i maj. Og det er sådan set ikke noget nyt, at planlægningen af et af årets stør-

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

ste arrangementer skal starte i god tid, for der er rigtig mange ting, der skal på plads. Men godt hjulpet på vej af de digitale medier, kunne kommende deltagere og tilskuere følge planlægningen tæt. Både på hjemmesiden og især Facebook blev alt løbende opdateret. Sponsorer, overnatningsmuligheder, sporarealer, genstande, banetegning, spring, tidsplaner, resultater, stemningsbilleder mv. Det er rigtig smart, men det kræver også, at man husker dem, der IKKE er på facebook. Og jeg

har hørt, at der stadig er 2-3 danskere, som ikke er hoppet med på den bølge endnu… Det samme gælder resultatlisten. Caniva var sponsor ved dette års DM, og derfor brugte man også denne løsning til resultatliste. Det kan så være en diskussion værd, om det er en god ide eller ej, at man for at se resultater SKAL melde sig ind på en side, men i hvert fald fungerede resultatsystemet fint. Indtil det altså blev hacket. Midtvejs i lørdagens


Top 3 ved DM IPO3 2016: Benny Jensen med C-You vom Spektefeld, Jacob Christiansen med Geo (som havde lidt svært ved at koncentrere sig på skamlen med de to løbske tæver) og Michael Glamsø med Lizzy-Joy van de Ybajo Hoeve.

Benny Jensen med C-You vom Spektefeld på vej mod endnu et danmarksmesterskab. S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 11


IPO3-DM 2016 konkurrence blev systemet forstyrret af en unavngiven person, som åbenlyst havde set sig sur på nogen i Schæferhundeklubben. Og som Helen løbende lagde resultater op, blev de ligeså hurtigt rettet til noget usammenhængende. Hvad man får ud af sådan en handling, ved jeg ikke?! Man rammer jo klubbens medlemmer, som ikke kan følge ordentligt med, og det eneste, der kan være tilovers at sige om dette er: DÅRLIG STIL!!! Jeg er sikker på, at folkene bag Caniva ikke lader den sag gå ubemærket hen… Helen Kragh – som i øvrigt fungerede som en form for den kvindelige udgave af det samlede Avengers team – fik dog hurtigt gang i en resultatliste i pdf-form, som midlertidigt kunne holde tilskuere og deltagere opdate-

ret, og Caniva kom da også op og køre helt smertefrit igen. Brugshunderådet med Vivi Gilsager og Helen Kragh solidt i spidsen havde ansvaret for afholdelsen af dette års DM – skarpt bakket op af medlemmer fra Kreds 14-Herning. Og det klarede de virkelig flot. Vildbjerg Stadion lagde hus til med både bane, værelser til overnattende gæster (med hund), flotte parkeringsarealer og god mad. De havde plads til alle spisende gæster hver aften – og der kunne sagtens have været plads til flere – hvilket gav en god afslutning på både torsdag, fredag og lørdag.

Vivi Gilsager og Helen Kragh klarede planlægningen og udførelsen af DM til Fortrinlig, og de blev belønnet med en Flidsnål fra Schæferhundeklubben.

Torsdag var der træning på banen, som foregik stille og roligt efter kunstens regler. Tilskuerantallet vidnede allerede torsdag om, at det var en helligdag, og mange havde taget fri fredag for at komme til Vildbjerg og følge slagets gang. Sidste år blev DM også holdt i forbindelse med en helligdag nemlig St. Bededag, og det har vist sig at være en succes at afslutte DM lørdag med fællesspisning. Dermed blev det også lørdag aften besluttet med overvejende flertal, at DM næste år afholdes i forbindelse med St. Bededag den anden weekend i maj. Lodtrækningen foregik torsdag aften efter fællesspisningen, og med diverse informationer fra dommerne og startrækkefølgen sat, var IPO3-DM 2016 for alvor skudt i gang. Fredag morgen kl. 8.00 var de første to hunde på banen, og med en tidsplan, der ikke skred særlig voldsomt, blev det en fin dag med masser af godt hundearbejde, fin forplejning og gode tilbud i ”shoppinggaden”. ABC-hundeudstyr, Dogsport, Gamedog og Poul Meineche havde stand med. Især sidstnævnte blev en kæmpe succes. Jeg ved ikke, hvad forventningerne var, men der var rigtig mange, som synes at det var rigtig sjovt at kunne få en klipning hos landsformanden og støtte VM-holdet i samme omgang.

Journalisten fra ”Frisk Fredag” fik sig lidt af en oplevelse, da Nikon von Skandinavika (som også var fredagens prøvehund i gruppe C) bevogtede i skjulet.

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

To dommere, systemet kørte på skinner, og i alle tre kategorier lå dommerne forholdsmæssigt tæt på hinanden. En fornøjelse af følge. Over middag kom ”fjernsynet”, som Vivi kald-


te journalisten og kameramanden fra ”Frisk Fredag” på TV MidtVest. Et solidt PR-benarbejde havde ikke alene sikret avisartikler og et indslag i nyhederne. Næææ her blev der gået all in, og fredag aften blev der sendt live fra fællesspisningen i Vildbjerg med indslag fra konkurrencen i løbet af dagen. Disse indslag indeholdt en udførlig forklaring om vores sport fra Vivi Gilsager, som helt sikkert kun kan høste roser for hendes entusiasme og måde at forklare tingene på. Hvis man ikke var vild med hundesport, så blev man det da. At Jabina Rooney så mistede sin mandighed undervejs, er en helt anden historie… Interviews med forskellige hundefolk blev krydret med den usædvanlig gode stemning i baggrunden. Jo jo, vi forstår at hygge på kommando…! En tipskupon, som ikke rigtig blev en succes, blev vendt til en auktion om de fine sponsorpræmier. Der røg ganske fine penge i kassen på den konto, da de fleste var friske på at byde op på sko, foder, stole mv. Der var virke-

Thomas Jørgensen bliver interviewet til programmet ”Frisk Fredag”.

lig stemning for at landsformanden skulle smide sine træsko på bordet, men han var nu alligevel ikke klar til at undvære dem. Jeg tror nu, at med et par ekstra flasker rødvin på bordene, kunne sådan et par godt give nogle penge i kassen… Der var arrangeret stadionspeaker, resultattavle, løbende indtelefonering af sporresulta-

ter, flotte sponsorpræmier, live TV-dækning og godt vejr. Ja selv de løbske tæver var god planlægning – selvom vi nok ikke kan give Vivi og Helen æren for det. Det var nemlig de fire sidste løbske tæver søndag eftermiddag, der skulle ende med at afgøre DM. Til tidligere arrangementer har der desværre været vane for, at en stor del af tilskuerne går hjem inden de løbske tæver skal på. Dette skyldes

De fem, der skal repræsentere Danmark til WUSV 2016 i Meppen, Tyskland er: Benny Jensen med C-You vom Spektefeld, Jacob Christiansen med Geo, Thomas Jørgensen med Jabina Liara, John Jabina med Jabina Zlatan og Vibeke Mølgaard med Funder Alonse. Reserve er Michael Glamsø med Lizzy-Joy van de Ybajo Hoeve (tv).

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 13


IPO3-DM 2016

Umiddelbart efter den sidste hund i gruppe C, var der præmieoverrækkelse på banen. En skam at mange tilskuere ikke ville bruge den sidste halve time på at hylde de mange dygtige hundeførere. Det var ”kun” top 3, som blev hyldet på banen. Resten af pokalhøsten foregik ved den efterfølgende fællesspisning indendørs. Den ultimative væsentest blev dog afholdt til sidst, da alle hundeførere og hunde passerede præmieskamlen med to løbske tæver for at ønske tillykke! Der er ingen tvivl om, at omgivelser og faciliteter på Vildbjerg Stadion var helt perfekte. Der er heller ingen tvivl om, at det godt kan give nogle økonomiske udfordringer at afholde DM sådan en sted. Især med henblik på forplejningen, da der her ikke er mulighed for indtjening. Så det er helt sikkert noget, man skal have med i sine overvejelser. Ser man det fra et hundefører eller tilskuer synspunkt, så var omgivelser og hele arrangementet helt i top og bestemt et besøg værd igen en anden gang. Det var bestemt heller ikke uden grund, at Vivi og Helen indkasse-

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

Foto: Carina Kristiansen

rede stående bifald fredag aften for deres virkelig store arbejde, og der var heldigvis flere, der meldte sig under fanerne til at give et nap med næste gang. Tilkendegivelserne på Facebook er heller ikke til at tage fejl af. Det har været en rigtig god weekend i det jyske, hvor der blev arbejdet på højtryk både bag kulisserne og på banen. Tak for det – vi ses til IPO3 DM den 12.-13. maj 2017.

Foto: Carina Kristiansen

nok oftest, at tæverne først skal træne lydighed, have pause, træne Gruppe C, pause og så på banen. En lang pause fra konkurrencen, som på andendagen godt kan blive for meget for trætte tilskuere. Men det blev anderledes i år. Ingen forlod umiddelbart stadion under træningen, og da konkurrencen blev genoptaget, kunne man høre en knappenål falde. To af dem havde henholdsvis 97 og 99 point med fra sporet, så da de efter lydigheden stadig lå meget lige, kunne tilskuerne fastholdes helt ude på kanten af stolene lige til det sidste. Det endte da også med, at Benny Jensen med C-You vom Spektefeld endnu engang kunne gå hjem med titlen Danmarksmester med pointene 97, 96, 92 i alt 285. En glad og traditionen tro usædvanlig jordbunden sønderjyde kunne endnu en gang konstatere, at den ”sat li i a skaw”, og VM-billetten kunne indkasseres på samme konto. Michael Glamsø med Lizzy-Joy van de Ybajo Hoeve arbejdede sig ind på en flot 3. plads med pointene 99, 92, 91 i alt 282 lige efter Jacob Christiansen med Geo, som også sidste år befandt sig på 2. pladsen med 282 point – i år dog fordelt med 98, 92, 92.

BHR formand Vivi Gilsager var en af de mange besøgende hos Poul Meineche om lørdagen.


Faciliteterne for fællesspisningerne var helt i top. Præmie

Skænket af

HF/Hund

Hovedsponsor

Gamedog (fodersække til alle, bluser, minebånd, spring, skjul)

Pokal til Danmarksmesteren

Kennel Jabina

Krans til Danmarksmesteren

Tranekærets Foder- og Hundeudstyr

Pokal til 2.pladsen

Schæferhundeklubbens Avlsråd

Jacob Christiansen/Geo

Pokal til 3.pladsen

Schæferhundeklubbens Brugshunderåd

Michael Glamsø/Lizzy-Joyvande Ybajo Hoeve

Pokal til Bedste gr. A

Kennel Hesselballe

Michael Glamsø/Lizzy-Joyvande Ybajo Hoeve

Pokal til Bedste gr. B

SBH Kreds7-Hjøllund

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

Pokal til Bedste gr. C

Kennel Amager

Jan Rasmussen/Aslan von der Swatten Flagge

Gave til Danmarksmesteren

ABC hundeudstyr

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

Gavetil 2. pladsen

ABC hundeudstyr

Jacob Christiansen/Geo

Gavetil 3. pladsen

ABC hundeudstyr

Michael Glamsø/Lizzy-Joyvande Ybajo Hoeve

Gave til Bedste gr. A

Gamedog

Michael Glamsø/Lizzy-Joyvande Ybajo Hoeve

Gave til Bedste gr. B

Gamedog

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

Gave til Bedste gr. C

Gamedog

Jan Rasmussen/Aslan von der Swatten Flagge

Bedste ungdomsmedlem

Satoris Rocsana

Maria Knudsen/ChaDe’s Otto

Bedste tæve

Kreds 84-Skovbo

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

Bedste han

Hr. Niels Friis

Jacob Christiansen/Geo

Yngste hund

Skilteværkstedet, Fredericia

Thomas Jørgensen/Jabina Liara

Ældste hund

Le- wan Groll

Jacob Christiansen/Geo

Gave til Danmarksmesteren

Heidi Gilsborg

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

GavetilBedstegr.A–tæve

Abardi Bila/Mai Seiersen

Michael Glamsø/Lizzy-Joyvande Ybajo Hoeve

Gave til Bedste gr. C–tæve

Abardi Bila/Mai Seiersen

Thomas Jørgensen/Jabina Liara

Gavekort til Danmarksmesteren

Working Dog

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

Benny Jensen/C-You vom Spektefeld

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 15


Avlskåring Dommer: René Jørgensen

Livstidskåring - Tæver

Team Marlboro Zasi DK 05329 / 2012. 01. 04. 2012 A/0, A/0, AK, IPO1 Fulz di Zenevredo - Team Marlboro Dee-Dee.

den 9. april 2016 i Kreds 38 - Haderslev

Avlskåring - Hanner

Avlskåring - Tæver

Kratmosens Jerome DK 10867 / 2013. 31. 05. 2013 A/0, A/0, AK(DE), IPO3 Enosch von Amasis - Haus Haargaard Basta.

Dj’appes Roxy DK 05634 / 2013. 13. 03. 2013 A/0, A/0, IPO1 Bakki vom Patriot - Hesselballe Kivi. Cutulus Kobra DK 14091 / 2012. 12. 08. 2012 A/0, A/0, IPO2 Drago vom Patriot - Jamaika von der Mohnwiese. Hajen Hugsak DK 01911 / 2012. 05. 01. 2012 A/0, A/0, IPO1 Cartagena Fighter - Hajen Dulle.

Team Paka’s Java DK 11736 / 2012. 08. 06. 2012 FN/N, FN/N, AK, IPO2 Team Paka’s Hix - Wilma von der Alma Mater.

Hesselballe Xando DK 09381 / 2011. 14. 05. 2011 A/0, A/0, IPO3 Pike del Lupo Nero - Hesselballe Molli.

Abardi Nixen DK 18595 / 2012 17. 10. 2012 A/0, A/0, IPO1 Degn’s Lennon - Abardi Adia.

Avlskåring Dommer: René Jørgensen

Avlskåring - Tæver (dansk model) Kongeskoven’s Qira DK 15092 / 2012. 18. 08. 2012 A/1, AK, IPO1 Jacko aus Wiemelhausen - Kongeskoven’s Jenka.

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

den 24. april 2016 i Kreds 43 - Hvidovre

Avlskåring - Hanner (dansk model)

Kweo’s Vito DK 11154 / 2011. 06. 06. 2011 A/1, IPO1 Omar von Haus Valkenplatz - Kweo’s Nitza.

Avlsmønstring - Tæver AM Sontos Øline DK 04725 / 2012. 06. 03. 2012 A/0, AM, IPO1 Team Marlboro Tiger Sontos Tiggi.


Avlskåring

den 19. maj 2016 i Kreds 21 - Djursland Vikki av Quantos DK 19208 / 2013. 14. 10. 2012 B/0, IPO1, Fred vom Rumbachtal Tina vom Schaumbergerland.

Dommere: Michael Lumby

Livstidskåring - Tæver (dansk model)

Froulund Edina DK 01320 / 2012. 05. 01. 2012 B/0, IPO1 Pike del Lupo Nero - Hesselballe Noa.

Egåen’s Filuca DK 13629 / 2012. 19. 07. 2012 A/0, AK, IPO3 Kratmosens Blake - Egåen’s Warini.

Gen-Chi’s Helga DK 03770 / 2013. 03. 03. 2013 B/1, IPO1 Trojan von der Staatsmacht Team Englund’s Astana.

Avlskåring - Hanner (dansk model) Haus Lucien’s Esko DK 02221 / 2013. 28. 12. 2012 A/0, IPO1 Sunyi vom Huhnegrab Rapi Sacha. Cody vom Weggefährten DK 13206 / 2015. 22. 06. 2014 A/0, IPO1, PH-P, FP Terror vom Cap Arkona - Riva von den Wannaer Höhen.

Nikon von Skandinavika DK 11135 / 2014, 06. 05. 2013 A/0, IPO3 Gustav von Skandinavika - Finny von der Schiffslache.

Avlskåring - Tæver (dansk model)

Avlsmønstring - Tæver Elsted’s Elka DK 04840 / 2012. 07. 03. 2012 B/0, FP Ypsilon vom Lärchenhain - Hexe van’t Groot-Fehn.

Bayogi Angus DK 00655 / 2012. 02. 01. 2012 A/0, IPO3 Bayogi Qavi - Bayogi Ussi. Houen Qanto DK 08182 / 2013. 17. 12. 2012 A/1, IPO1 Fred vom Rumbachtal - Houen Tulane.

Avlskåring

den 29. maj 2016 i Kreds 64 - Them

Dommer: René Jørgensen

Avlskåring - Tæver (dansk model)

Livstidskåring - Tæver (tysk model)

Studsdal Juna DK 08637 / 2012. 10. 05. 2012 B/0, IPO3, SPH1 Studsdal Milo - Blondy von Skandinavika.

Hatani’s Medina DK 09954 / 2012. 09. 05. 2012 B/0, AK(DE), IPO1 Dux von der Glockenheide - Hatani’s Dior.

Skusterhusets Nova DK 12211 / 2012. 21. 06. 2012 A/0, IPO1 Quintus Eqidius - Kim vom Goldstaub.

Emanze vom bösen Michel DK 17121 / 2015. 14. 11. 2011 N/N, AK(DE), IPO3 Lucky vom Wellental - Nana vom Baronenwald.

Avlskåring - Tæver (tysk model) Birche delle Terre Matildiche DK 20341 / 2015. 20. 04. 2014 N/N, IPO1 Ballack von der Brucknerallee - Diva.

Avlskåring - Hanner (dansk model) Nederholm’s Pelé DK 12309 / 2011. 03. 07. 2011 A/0, IPO2 Ajax vom Röhnsaler Bach - Nederholm’s Holly.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 17


Avlskåring

den 3. juni 2016 i Kreds 17 - Silkeborg

Dommer: Michael Lumby

Livstidskåring - Tæver (dansk model) Team Marlboro Enya DK 02210 / 2013. 11. 01. 2013 B/0, AK, IPO1 Schumann von Tronje - Team Marboro Kamiah.

Avlskåring - Tæver (tysk model)

Dederthing Folmer DK 07903 / 2013. 15. 04. 2013 A/0, IPO1, PH-P, FP Danger von den Caerosen - Hedegård’s Katja.

Kongeskoven’s Pila DK 10213 / 2012. 29. 05. 2012 A/0, IPO3 Amigo von der Neundorfer Flur - Enzi vom Erdbeerlord.

Santo vom Patscherkofel DK 10291 / 2013. 10. 06. 2010 A/0, BHP3, IPO3, SPH1 Apo vom Schopperweg - Xenja vom Weinbergblick.

Bøggild’s Goa DK 14466 / 2011. 06. 08. 2011 A/0, IPO1 Janko vom Weinbergblick Bøggild’s Flipper.

Avlskåring - Tæver (dansk model)

Greve Freja DK 19399 / 2013. 06. 11. 2013 A/0, IPO1 Team Marlboro Quattro - Greve Thelma. Ninja von Skandinavika DK 16175 / 2014. 06. 05. 2013 A/0, IPO1 Gustav von Skandinavika - Finni von der Schiffslache.

Janki Fly DK 16737 / 2010. 25. 07. 2010 A/0, IPO1 Noell vom Suentelstein - Janki Venus.

Avlskåring - Hanner (dansk model)

Avlsmønstring - Tæver

Cirkeline DK 17248 / 2013. 20. 09. 2013 A/0, IPO1 Cartagena Fighter - Abby. Hulgaard’s Maggie DK 13457 / 2013 13. 07. 2013 A/0, PH, FP Hulgaard’s Yupp - WeHi-Te’s Hoya. Kochen’s Quaterback DK 07765 / 2014. 10. 04. 2014 A/0, IPO1 Kochen’s Hutch - Cutulus Delta.

Vennebjergs Barcardi DK 09601 / 2014. 02. 05. 2014 A/0, IPO1 Juwika Destroyer Nørrehedens Gaya.

Laguso Bobo DK 09864 / 2013. 17. 05. 2013 A/0, IPO1 Black-Jack von der Teufelskehle - Laguso Sussi.

Hamsel’s Selma DK 00698 / 2014. 14. 12. 2013 A/1, IPO1 Team Marlboro Kashmir Hamsel’s Malou.

Beskrivelserne kan læses på www.schaeferhund.dk. Vælg resultater, avlskåringer, eksternt link til arrangementskalender. Vælg datoen for arrangement og klik på det, så kommer beskrivelserne frem

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

Floeng’s Heaven DK 13769 / 2013. 01. 07. 2013 A/0, FP Lyager’s Come On Corba - Floeng’s Cora.


Schæferhundeklubbens

Tænketank!

KÆRE MEDLEMMER - HJÆLP OS MED AT FINDE IDÈER!!!!! - Ligger du inde med en god idé til hvordan Schæferhundeklubben kan udvikle sig, det værende sig nye tiltag til at vinde medlemmer, skabe nye aktivitetstilbud eller måske en idé til økonomisk omstrukturering? -  Nu har du muligheden for at dele den med os. - Send din idé til Schæferhundeklubbens Tænketank, og dit forslag vil blive behandlet af os. -  Findes dit forslag at have relevans vil dette fremlægges til næste foreliggende Hovedbestyrelsesmøde. - Hver anden måned vil vi udvælge den bedste idé, hvortil vi har fået sponsoreret en præmie – vinder samt præmiesponsor vil blive offentliggjort i næste optrykte medlemsblad. -  Så frem til tasterne og send os alle jeres forslag – vi glæder os til at læse dem. -  Du kan sende dit forslag på mail: taenketank@outlook.dk -  Tina & Alexander, suppleanter til Hovedbestyrelsen

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 19


Avlsrådet

Plan for nedbringelse af størrelse – her som tillæg til referat fra AR-møde 8. maj 2016 (skrevet af Ulla Hansen) Baggrunden for, at der skal arbejdes med størrelsesproblematikken og lægges en fremadrettet plan for nedbringelse af størrelsen på schæferhunden er, at man kort opridset, må erkende følgende: - Hundene – også de højst placerede og meget anvendte avlsdyr – er gennem en lang årrække blevet større. Med større menes også overstore. - Dette er sket som en naturlig følge af, at eksteriørdommerne har prioriteret store dyr i toppen, hvorefter de er blevet brugt intensivt i avlen, for det var jo sådan ”man” ville have dem. - Resultatet er, at hundene er blevet større og større. - For at ”retfærdiggøre” en hund i toppen eller for at avlskåre den, har man målt den under forhold, som ikke har været korrekte; d.v.s. man har tilladt, at hunden ikke stod som påkrævet under en korrekt måling, ikke har anvendt fast underlag o.s.v. - Såvel dommere som opdrættere og udstillere har dermed også vænnet øjet til, at hundene generelt er store (læs overstore!). Ovennævnte er ikke blot et dansk fænomen, men er i udtalt grad dækkende for, hvad der er foregået i Tyskland og i andre omkringliggende lande, hvorfra avlsdyrene kommer. Vi har altså kontinuerligt fået tilført store dyr til

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

vores avlsmateriale og står nu på lige fod med de øvrige lande med dette problem, som vi er nødt til at forholde os til. Hovedbestyrelsen har bedt avlsrådet om at udarbejde en strategi eller en plan, som skal kunne fungere i Danmark, og avlsrådet har bedt dommerudvalget, bestående af Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla Hansen, om at deltage i dette arbejde for at få den dommerfaglige vinkel med i udarbejdelsen. Der er foregået grundig research forud for avlsrådsmødet d. 08.05.2016, hvor dommerudvalget har deltaget og i samarbejde med avlsrådet har besluttet, at følgende vil være en passende plan at følge i Schæferhundeklubben for Danmark frem til 2020: 1. Fra d.d. måles samtlige hunde på alle almindelige skuer, på LD-skuer og på HAS fra og med 9-12 mdr. hvalpeklasser. 2. Målene noteres af dommeren i et katalog og skrives herefter ind på resultatlisten, som scannes og sendes på mail til AR-formanden, som sørger for opbevaring og videresendelse af disse data til sekretariatet til arkivering og senere bearbejdning. 3. På LD-skuer i 2016 gælder, at som minimum vinderne af yngste- Unghunde- og brugsklasserne skal befinde sig indenfor racens standard. 4. På HAS 2016 skal som minimum de tre først placerede i yngste- og unghundeklassen befinde sig indenfor racens standard i forhold

til størrelse. For at opnå avlsklasse i brugsklasserne, skal hundene befinde sig indenfor racens standard i forhold til størrelse. 5. LD-skuer i 2017: Som i 2016. 6. På HAS 2017 skal de 5 forrest placerede hunde i yngste- og unghundeklassen befinde sig indenfor racens standard i forhold til størrelse. For opnåelse af avlsklasse gælder det samme som i 2016. 7. Ved avlskåringer gælder frem til 2020, at ingen størrelsesafvigelse i princippet er en hindring for avlskåring. Det er kåringsdommerens afgørelse, om en hund skal avlskåres. Det korrekte mål skal dog angives på samtlige hunde. Det skal fra d.d. tilmed angives i selve kåringsbeskrivelsen, så målet er en del af beskrivelsen og dermed kan læses, når beskrivelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Bemærkninger til ovenstående: *  Kravene til placeringer på LD-skuer og HAS er sat i forhold til, hvordan realiteterne (antallene!) kan se ud, specielt på vores LD-skuer, og således at reglerne er realistiske at kunne efterleve ved bedømmelsen af klasserne. * Avlsråd og dommerudvalg følger udviklingen i Tyskland nøje og justerer eller forlænger ovennævnte i løbet af 2017, og vi forventer, at vi i 2020 er nået et godt stykke på vejen og derefter kan foretage yderligere tiltag for at opnå målet: Korrekt stør-


relse på størstedelen af de schæferhunde, der avles i Danmark. * En avlskåring af en hund med overstørrelse betyder som hovedregel ikke en opfordring til at benytte pågældende hund intensivt i avlen, og der skal advares mod størrelse ved avlsanvendelse. Men mange medlemmer vil på den måde have en mulighed for at opleve, at deres hund kan avlskåres, selvom de har været uheldige at få en hund, der ligger udenfor racens standard. Her kan læses om noget af det, som ligger til grund for vores plan: Helt kort opsummering af håndteringen af størrelse i Tyskland i nyere tid: I Tyskland har man allerede under den tyske avlsrådsformand (Bundeszuchtwart) Reinhard Meyer beskæftiget sig med emnet størrelse. Meyer blev valgt i 2006, og størrelse var ét hans vigtige fokuspunkter. Her påbegyndtes måling af samtlige hunde på skuerne, og der var direktiver om at placere hundene, så overstørrelse blev ”straffet” med placering længere nede i rækkerne. De af os, der regelmæssigt er kommet i Tyskland og har overværet og deltaget i skuerne dernede, kan konstatere, at tilstandene alligevel stille og roligt er ”skredet,” så de store hunde fortsat er blevet prioriteret af en del dommere og opdrættere. Den nuværende avlsrådsformand i Tyskland, Lothar Quoll, har ligeledes emnet, eller problemstillingen, størrelse (læs overstørrelse) på dagsordenen. Så fra og med 2015 har man haft en ny strategi i Tyskland for at nedbringe størrelsen. Denne strategi strækker sig over en længere årrække, ud fra det synspunkt, at man smider for mange andre værdifulde egenskaber væk, hvis man bare griber ind og ”dømmer efter standarden” fra den ene dag til den anden. Man har gennem mange generationer avlet med mange store dyr, hvorfor vi har store dyr ophobet i nutidens stamtavler. Og det vil derfor tage generationer at komme ned på en gennemsnitligt

korrekt størrelse, med mindre man er villig til at smide alt for mange andre kvaliteter væk.

ved valg af avlspartner at søge at holde sig under den ønskede størrelsesgrænse.”

Er emnet nyt i Danmark?

Disse udpluk indeholder vigtige elementer i forhold til den mere konkrete plan, som vi anbefaler, at man følger her i landet med øjeblikkelig virkning.

Nej, det er det ikke! I denne forbindelse vil vi gerne opfordre til genlæsning af ”Avlsplan for reducering af størrelse,” som blev bragt i vores hovedblad 1-2 i 2015. Det er en artikel fra det tyske hovedblad, som Arne Bak Rasmussen har oversat efter ønske fra daværende avlsrådsformand, René Jørgensen. Artiklen beskriver, hvilken plan man har vedtaget at følge i Tyskland og hvad der ligger til grund for planen. Vi mener i AR og dommerudvalg ikke, at der er grund til at ”opfinde den dybe tallerken” igen, når man i Tyskland har lavet en plan, som er gennemarbejdet af dygtige og kompetente mennesker og som for os virker fornuftig og gennemtænkt. Vi har derfor taget udgangspunkt i den ”tyske model,” men har tilpasset den til danske forhold. I den forbindelse vil vi gerne henvise til og fremhæve punkt 3 fra side 46, midterste spalte: ”Vi kan som eksempel tage forløbet af et almindeligt skue. Ved standmønstringen bliver hunden beskrevet og bedømt med alle sine fejl og fortrin. Dernæst bliver den målt af dommeren på et fast underlag, tilstrækkelig stort (100 x 200cm) og med en glidefri overflade.

Efter standmønstringen bliver hunden forhåndsplaceret i en kvalitetsgruppe indenfor den præmiering, den er tiltænkt. Herunder bliver størrelsesafvigelser fra standarden med tiltagende størrelse (66cm, 67cm, 68cm o.s.v.) naturligvis vurderet som en fejl, hvor konsekvensen heraf stiger med størrelsen af afvigelsen fra standarden.” I forlængelse af dette vil vi gerne fremhæve et afsnit fra s. 45, 1. spalte: ”Ved at anvende denne metodik opnås, at hunde, der ligger indenfor standarden med hensyn til størrelse, har en fordel ved bedømmelsen, når det drejer sig om hunde af samme kvalitet. Det vil motivere opdrætterne til

Betragtninger over emnet, nedbringelse af størrelse Som udgangspunkt antager vi, at det vil motivere opdrætterne til at tænke mere over størrelse, når de planlægger et kuld, når opdrætterne er klar over, at overstørrelse har tiltagende konsekvenser i bedømmelsen af hundene på skuerne. Vi har desuden valgt at anbefale, at man her i landet gør som i Tyskland i forhold til avlskåringer ud fra et ønske om at tilgodese de medlemmer, hvis hunde ifølge standarden i realiteten er for store til at kunne avlskåres. Mange medlemmer er ikke indstillet på at skifte hunden ud, men vil gerne opleve den glæde der er at kunne ”gå hele vejen” med deres hunde. Så her er altså tale om medlemspleje, da almindelige hundeejere jo ikke kan gøre for, at avlen er ”kommet på afveje.” Vi ønsker dog at præcisere og gentage, at avl med overstore hunde ikke er fremtiden og, at avl med overstore hunde med ret stor sikkerhed vil føre til afkom, der ligger udenfor racens standard. ”Ordningen” med at kunne opnå avlskåring på trods af størrelsesafvigelse fra standarden er desuden tidsbegrænset til 2020. Det er vigtigt at tænke planen som konstruktiv og nødvendig, hvis det skal lykkes at få bragt gennemsnitsstørrelsen på schæferhunden tilbage til de rammer, som ligger indenfor standarden, da disse nu engang er ubestrideligt hensigtsmæssige i forhold til, at det er en udholdende og stærk brugshund, vi beskæftiger os med. Det kan kun lykkes, hvis opdrætterne indser nødvendigheden af at arbejde hen mod dette mål! Og det kan kun lykkes, hvis dommernes målinger foretages korrekt! Derfor opfordrer vi også opdrætterne til at være ekstra opmærksomme på størrelse, når I planlægger et hvalpekuld.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 21


Avlsrådet Desuden kan vi kun henstille til, at hundene udstilles og måles af så mange forskellige dommere som muligt. De indsamlede mål bliver naturligvis mere sigende, jo flere mål der foreligger på en hund, foretaget af forskellige dommere. Her skal nævnes, at mindre afvigelser på målene kan forekomme på den enkelte hund.

ikke ændret på FCI-standarden, og det betyder, at alle udstillinger, som afholdes efter DKK´s udstillingsreglement (certifikatudstillinger, nationale og internationale DKK-udstillinger) naturligvis dømmes ud fra standarden, hvor overstørrelse ikke tolereres, men fører til diskvalifikation, hvis overstørrelse konstateres.

Afsluttende bemærkninger:

Afslutningsvis skal også nævnes, at der fortsat er mange andre elementer end størrelse, som vurderes, når hundene deltager i skuer og avlskåringer. Størrelsen er blot ét element, som kræver særlig opmærksomhed i en tid

Det bør nok lige præciseres, at denne plan er af avlsfremmende betydning og kan udføres indenfor specialklubregi, hos os lig med Schæferhundeklubben for Danmark. Der er

Korrekt måling af Schæferhund

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

fremover! Vi ønsker alle en god skuesæson og opfordrer til, at udstillerne og opdrætterne klør på og kommer og bakker op om vores skuer. Planen skulle nødig virke bremsende for aktiviteterne. Tværtimod skulle man gerne med dette tiltag have opnået lidt mere indsigt i og forståelse for prioriteringerne! Vi står gerne til rådighed for uddybende svar og kommentarer.

Med venlig hilsen Avlsrådet og dommerudvalget


S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 23


50 år

med

schæferhunde April 1966 lød startskuddet til en rejse med og for hunde og hundeførere i Schæferhundeklubbens kreds 1. Årene har budt på mange dejlige oplevelser i selskab med de hunde vi alle elsker. 50 år er lang tid især i et hundeliv, og i årenes løb har vi måttet sige farvel til mange dejlige hunde og velkommen til rigtig mange nye små schæferhunde. Jubilæet blev fejret i weekenden 15. til 17. april, hvor vi i kredsen lagde ud med reception i klubhuset. Kredsens medlemmer var gået ”all in” for at skabe en helt fantastisk festlig dag med flag, festtelt, rød løber, blomster og et overdådigt bord med sandwich og kager til fejringen. Helt fantastisk mange gæster fra nær og fjern kiggede forbi med taler, gaver og lykønskninger og dejlige anekdoter fra ”gamle dage”.

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

Kredsen er hjemmeboende i Rødovre kommune, hvilke ikke lod sig skjule på dagen, hvor Kultur- og fritidschef Henning Elmelund kiggede forbi med gaver og holdt tale for os. Vores moderklub havde heller ikke glemt jubilæet. Peter Larsen begavede os med sin deltagelse på trods af, at han faktisk allerede var fuldt booket med UHP i Køge den dag. Stor tak fra kredsen til Peter og HB for den fine pokal, der nu står til skue i klubhuset og minder os om, at vi nu har taget hul på nye 50 år med hundene. Fredag aften blev jubilæet fejret af kredsens medlemmer og hundeførere I klubhuset med dejlig mad og drikke samt endnu flere anekdoter. Rigtig mange deltog, hvilket jo er dejligt, da det viser, at foreningslivet bestemt har en fremtid og, at vi nyder hinandens selskab – også når hundene bliver hjemme.


1 96

Da de næste dage skulle fejres med afholdelse af Sjællandsmesterskab for SPH1 hundene, blev det ikke et aftengilde, der varede til solen stod op, men alle havde en hyggelig og sjov aften, der sent vil blive glemt.

være bestået og de tre pokalvindere kunne kåres: 1. Jan Herneth ChaDe’s Odessa........95 2. Merete Frank Christensen Trold Makker............94 3. Arne Zeuthen Maack’s Sarko..........94

Lørdag og søndag var helliget de 23 hunde, der skulle konkurrere om titlen som SPH1Sjællandsmester. Det var Peter Gammelgaard Mortensen, der dømte hundene, hvilket skulle vise sig at blive en sej omgang, hvor hundene blev udfordret med tørre marker, blæsevejr og en enkelt regnbyge.

Kreds 1 ønsker Jan og Odessa tillykke med Sjællandsmesterskabet.

Flere af hundene måtte opgive at gennemføre sporene, hvilket gjorde det til en sjælden oplevelse for Peter at kunne tildele toppoint. Det var en fornøjelse at opleve alle i godt humør selvom resultaterne lod vente på sig. Da vi nåede søndag eftermiddag havde 9 af hundene opnået tilstrækkelig med point til at

6 - 2 01 6

Formand, kreds1 Rødovre Helene Wolff

Royal Canin, der var vores hovedsponsor ved arrangementet, havde begavet kredsen med så mange foderpræmier, at der blev mulighed for at uddele præmier til alle deltagende hunde. At dømme på de vibrerende snuder, så faldt det i god smag. Et stort tak skal lyde til alle, der deltog i fejringen af kredsen. Jeg kan på hele kredsens vegne sige, at vi havde en dejlig weekend i selskab med fantastiske hundevenner og vi glæder os alle til at tilbringe mange flere timer sammen med alle jer dejlige schæferhundefolk og hunde.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 25


af Xenia Kruse Er din hund frisk og klar, eller lidt for frisk, eller lidt for slap? Siger du ”dygtig” og ”det var godt”? Eller ”Hold nu op” og ”La nu vær’”? Eller ”Kom nu” og ”Vil du ikke nok”? Vi kan groft inddele vores hunde i 3 grupper: De tilpas aktive, de for aktive og de for lidt aktive. Den normale hund indeholder sandsynligvis elementer fra alle 3 grupper, men vil have en præference for en af grupperne.

Den tilpas aktive hund Den tilpas aktive hund, er den hund som er med på den værste, altid er klar til arbejde og sjov, men som samtidig kan afreagere og slappe fuldstændig af, når det ikke er den det vedrører. Den tilpas aktive hund bliver liggende mens du ordner gøremål rundt omkring i huset, dog går den sandsynligvis efter dig hvis du fx skifter etage eller går udenfor. Den tilpas aktive hund sover i bilen i buret, og gør evt. kun hvis nogen går forbi. Den tilpas aktive hund lægger sig ned og slapper af hvis du sætter dig på en bænk ude på jeres gåtur. Den venter roligt og pænt mens du taler med nogen, men den er samtidig frisk og glad og vil mægtig gerne lege med, hvis du finder på at kaste pind eller bold, eller når du vil træne. Den tilpas aktive hund har med andre ord masser af energi og drift – som den bruger når den skal.

Den for aktive hund Den alt for aktive hund, er den hund som altid er på! Betegnelsen spænder fra ”meget aktiv hund” til ”meget stresset hund”. Den er altid klar til arbejde og sjov, men den slapper ikke af. Den ligger måske ned og slapper af, hvis du sidder helt stille, men hvis du rør på dig eller rejser dig, så springer den straks op og løber af sted. Den går ofte rundt i huset eller løbegården, og den for aktive hund vil også gøre alt hvad den kan, for at få dig i gang. Den kommer med legetøj, puffer til dig, piber

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 6

Hvordan bliver jeg dygtig, til at træne hund? og/eller gør evt. af dig. Den for aktive hund holder øje med alting og overreagerer, i alle situationer, hjemme og ude. I bilen sidder den op og følger med når I kører, piber, hyler eller gør evt. og den gør ofte af ’ingenting’ når bilen er parkeret. Den for aktive hund er hurtig til alt hvad den laver og synes at al vild leg, især jagtleg er helt fantastisk. En hund som aldrig er i ro overbelaster sin krop og sit system, og kan derfor blive syg af sin adfærd. Som regel er hunden disponeret fra start til at være en meget aktiv hund, og ofte får ejeren ikke administreret energien og driften, men får tværtimod hele tiden bekræftet hunden i at være aktiv.

Den for lidt aktive hund Den for lidt aktive hund, er den hund som virker doven og driftsforladt. Den deltager ikke i familiens hverdag, men ligger blot ned og er uinteresseret. I løbegården vil den ligge inde i sit hus og i bilen vil den måske sove. Den for lidt aktive hund har måske problemer med at spise op, den gider kun løbe efter pind eller bold få gange, og den skal lokkes helt vildt, hvis man vil træne den mindste smule med den. Den takler ikke modgang ret godt, og taber hurtigt interessen for ting. Typisk synes familien, at den er en dejlig rolig hund, men har samtidig tidligt opgivet at træne med den, fordi den ikke gider. Den for lidt aktive hund kan være en hund som har en sygdom, man ikke er opmærksom på. Den kan fx have dårlige knogler eller en stofskiftesygdom. Den for lidt aktive hund kan også være en hund som generelt mangler drifter og selvopholdelsesdrift fra naturen. Det kan også være en hund som er blevet begrænset og ikke stimuleret til at være

(20) aktiv da den var hvalp, og som derfor har opgivet. En anden årsag er, at det kan være tegn på utryghed, at hunden ”går ind i sig selv”, og ikke oplever verden.

Og hvad så? Ja, hvis du har en hund som har et aktivitetsniveau som passer til dig og din familie, så er det bare super godt! Men hvis du jævnligt er utilfreds med din hunds aktivitetsniveau, så skal du selvfølgelig gøre noget ved det.

Den for aktive hund skal have faste rammer Den for aktive hund skal have nogle nye regler, at leve efter. Den skal fx have en kurv eller et hjørne som er dens, hvor den lærer at være, i ro, når man er hjemme. Den skal ikke bestemme hvornår der skal leges, spises, trænes eller gås tur, ligesom den heller ikke skal bestemme hvornår den skal ind og ud af bilen. Tænk på, at hver gang du bekræfter hunden i, at en rolig adfærd er en god og nyttig adfærd, så bliver det mere sandsynligt, at hunden viser den adfærd. Og husk naturligvis at det modsatte også er gældende! Hvis du åbner døren eller buret for en urolig hund, eller trækker i bidedyret når hunden kommer med det, så bekræfter du også hunden i, at en aktiv adfærd, det er dét som giver pote! Træn roen i alle situationer. Når hunden fx kommer hen til sofaen med bidedyret og skubber til dig, så skal du naturligvis heller ikke skælde den ud. Du skal fx ae den roligt på hovedet og sige til den, ”det er et


fint bidedyr, du har der, men jeg vil ikke lege nu, læg dig ned og slap af, jeg skal nok sige til, når vi skal lege’! Ind og ud af bilen kan du vente, med at åbne til hunden er i ro, sørg for ikke at have travlt, så du har tid til at vente. Når du åbner buret skal den ikke fare ud, men vente på at få lov. Så du har en chance for at få snor på den, uden at miste tænder eller brække fingre i halsbåndet. Brug godbidder til belønning, og giv tydeligt tegn på, at nu er den rolig nok, og nu må den gerne komme ud. Inde i bilen kan du måske hjælpe hunden med, at begrænse dens udsyn og parkere et så roligt sted som muligt, fx bakke ind, så der er mindst mulig trafik foran bilen. I hverdagen må du hjælpe hunden med kommandoer og godbidder. Du må give den rolig ros og bekræftelse når den ufører opgaverne korrekt. Husk på, at bolde, pinde og anden vild leg stresser hunden, hvorimod godbidder beroliger. Når du beslutter at nu er det nok med alt det stress, ja så har du en stor opgave foran dig.! Alt efter hvor gammel din hund er, og om den er aktiv eller stresset, når du beslutter dig, kan opgavens tidshorisont være fra, at kunne løses nu og her, til at være en livslang opgave. Men ingen opgave er umulig, det kræver at du er konsekvent. Og det er ikke kun for din skyld, så du får det mere behageligt når hunden bliver sjovere at leve sammen med, nej, det er også for hundens helbreds skyld, at du skal arbejde målrettet på at få dens stressniveau ned.

Den for lidt aktive hund Den meget rolige hund skal naturligvis undersøges af dyrlægen, især hvis adfærden er kommet snigende. Det vil sige, at hvis du, når du tænker efter, godt kan se at hunden har ændret adfærd, fra almindeligt aktiv til meget lidt aktiv, så bør du få undersøgt hunden. Det gælder også hvis hundens appetit har ændret sig. Husk, at hvis hunden har mad stående, så har du svært ved at følge med i, hvad den reelt spiser. Det er ofte bedre at styre måltiderne, og hvis hunden bliver mere aktiv, så får den også mere appetit. Hvis hunden altid har været rolig, så er det naturligvis meget dejligt og nemt derhjemme, men hvis du gerne vil træne, så skal du gøre en indsats der. Du bliver nødt til, at få hunden op i gear, og du bliver nødt til at finde nogle belønninger som du kan bruge. Jagtleg efter bolde, klude eller skind, er noget af det som sætter hunden i gang, men du skal være realistisk når du går i gang. 30 sekunders aktiv træning og så ned i bilen og pause, er meget bedre end 10 minutters træning, hvor hunden bliver mere og mere sløv, og til sidst ikke gider mere. Øg tiden gradvist hvor hunden jager bolden, og lær din hund at kende, så du ved hvor meget den kan klare. Træn ikke hunden til at være slap og lad! Hvis hunden løber efter bolden og giver op, så må du endelig ikke lade hunden fange bolden, eller forære den den. Hvis

du gør det, så bekræfter du hunden i, at inaktiv adfærd er dét som giver pote! Så hellere dæk hunden af og prøv en gang til, hvor du så lader hunden fange bolden mens den er energisk. Jo yngre din hund er når du starter denne træning, jo bedre. Husk også på, at du selv skal være frisk og klar når du træner, det nytter ikke noget, at ville have hunden til at lege vildt, hvis du selv er sløv eller ukoncentreret. Er hunden ikke i besiddelse af drifter og arbejdsiver, og du rigtig gerne vil træne, ja så må du hellere finde en ny familie til hunden, hvor dens evner rækker, end at blive skuffet over den igen og igen. Eller anskaf dig en hund mere…

Ændring af adfærd Ændring af adfærd er som regel noget som tager tid. Opgaven bliver mindre og lettere jo tidligere du sætter ind, men ofte tager det lidt tid inden man som hundeejer mister tålmodigheden med ”uhyret”, på den ene eller den anden måde, så adfærden er ofte rimeligt fasttømret før man vælger at gå i gang. Når du så endelig har taget beslutningen, så er det vigtigt, at du er konsekvent – ellers bliver det endnu vanskeligere for hunden at forstå, hvilke krav du stiller til den nu.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 27


Når PH møder I april 2015 fik jeg overdraget ansvaret for Hulgaard´s Maggie, dengang 20 måneder gammel. Noget af en mundfuld, så på daværende tidspunkt havde jeg slet ikke overskud til at tænke på, at den også skulle avlskåres! For at være ærlig, det var heller ikke noget jeg så frem til, for så skulle jeg jo til at træne i SCÆFERHUNDEKLUBBEN!! Arrh men altså, fordommene stod jo i kø, både egne og andres: de kan ikke fordrage PH, de ser ned på os fra PH, de er snobbede, de tror de er så pisse dygtige osv osv. Så jeg tænkte: hurtig ind, hurtig ud. Jeg startede sidst i marts 2016 til ringtræning, hunden skulle jo have et skue resultat. For dælen da!. Jeg ved, at nogle af jer, der læser med lige nu kender Maggie og mig, så I kan vel levende forestille jer, hvordan det har set ud. Men der var ingen, der grinte af os, tvært imod fik vi hjælp. Nå for søren, ikke lige, hvad jeg havde forventet.

arbejde, for IPO måden havde vi da ved gud heller ikke prøvet før. Her var det så, jeg fik stress igen, for der var ikke mindre end 4 – FIRE – figuranter til rådighed. For dælen da, det kunne vi godt bruge i PH. Fredag den 3. juni blev Hulgaard´s Maggie avlskåret i Silkeborg. Stor dag. Igen, jeg kendte ikke lige reglerne, gik også lidt i sort pga nerver, så fik hjælp af dommer (nu gør du sån og sån), og nu glæder jeg mig helt vildt til at se beskrivelsen på skrift. Kan bare huske at min lille sorte blev omtalt med ord som:”særdeles kampdriftig” og ”dejlig venlig tæve”. Yeah baby.

Næste møde var lydighedsholdet om mandagen. Total stress og frustrationer fra mig og hunden, alle andre tog det pænt. Der blev spurgt ind til hvor hunden var fra, hvem jeg var, hvad mit mål var og om der var noget særligt, jeg ville have hjælp til – det sidste gav ligesom sig selv og har været den store kamp i hele forløbet – at få RO på Maggie, også selv om der blev lavet apportering, smidt med bold og hvad der ellers foregik på pladsen. Selv da jeg brændte af og sagde rigtig mange ting rigtig hurtigt til træneren, ja så blev der snakket om det bagefter, og vi var stadig velkomne.

Men der var jo lige det der med de der fordomme? Tja, de er da blevet gjort noget så grusomt til skamme. At være medlem i kreds 38, Haderslev, er en sand fornøjelse. Virkelig flinke og hjælpsomme – og sjove. Måske hænger det sammen med, at jeg havde besluttet mig for at møde folk åbent og venligt og ikke mindst, med respekt for deres måde at træne på. Vi har jo alle det til ens, at vi elsker schæferhunderacen, og så længe vi behandler hundene ordentligt, så er der vel plads til alle? Det synes de i hvert fald i Haderslev, og det mærkes. Selvfølgelig” grines” der af mig og Maggie, men vi er heller ikke som hund og fører er flest. Vi kan lave de bedste 5 omgange til ringtræning, og 6. gang er der en, der har smidt en bold eller hængt en jakke på skjulet, SÅ skal der bevogtes. Vi kan gå den (ph) pæneste lydighed og pludselig ser køteren en apportbuk, SÅ røg den koncentration.

I løbet af 3 uger fik vi hevet et skue resultat (SG), en UHP’er og en færdselsprøve i hus. Sidstnævnte med hiv og sving, kønt kunne man ikke kalde det. Så var det lige, vi tog en pause fra træningen, men et par uger senere stod vi igen på pladsen, denne gang med avlskåring i sigte, så der skulle trænes bide-

Er der slet ikke noget, jeg vil brokke mig over? Nja, lidt måske. Kunne godt tænke mig, at når man skriver ind til et udvalg eller sender en sms til én, at der så bliver svaret. I starten herskede der (i mit hoved) stor usikkerhed om, hvordan reglerne var, når man kom fra PH: skal man være medlem for at

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

tage UHP og FP? Skal man have et resultathæfte eller er PH-hæfter ok? Må man gå tættere og tættere på hunden ved avlskåring i stoppene? Men nu kender jeg reglerne, og dem vil jeg formidle videre til PH-folket, og ellers kan de sgu ringe til formand Karin, hvad hun ikke ved skal hun nok finde ud af. Skal vi så til at træne IPO? Her må jeg være ærlig og tilstå, nej det skal vi ikke. Mit hjerte banker for PH-programmet. Jeg synes det er fedt, at man i PH-programmet kan komme ud for lidt af hvert og at det meste foregår i skoven eller på markerne. At finde en tændstik i en stubmark er sejt osv. Og så synes jeg faktisk, at det er ”synd” for en IPO-hund, som lige har gået verdens flotteste spor for så at blive trukket fordi den lige tog en bid græs eller var lidt ukoncentreret – dette har jeg hørt, der trækkes for, så hvis jeg tager fejl, undskyld. Programmerne er vidt forskellige, men i schæferhundeklubben kreds 38 Haderslev er man heldigvis ligeglad, her træner vi hund og hygger, så her bliver vi lige hængende, om de vil det eller ej. Måske det hjælper når jeg i aften kører op og gir en omgang og krammer alle de søde mennesker, der har hjulpet mig frem til avlskåringen? Nåh ja, og så må jeg hellere melde mig til at hjælpe, når det nye klubhus skal bygges… Go sommer derude, og husk, vær mod andre som du vil have, de skal være mod dig – så går det hele lidt lettere.

Hilsen Maggie og Marianne, Haderslev


IPO

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 29


Danmarks bedste

begynder B Danmarks bedste Beg. B 2016 er overstået og kreds 12 takker de deltagende hf for deres opbakning til arrangementet. I viste rigtig flot hundearbejde, og vi var hele skalaen igennem fra tilstrækkeligt til fortrinligt. I var glade, jeres hunde var glade – det var et team der gik på banen hver gang – en fornøjelse at se på. Jeg ved fra nogle af jer, at det at være med til Danmarks bedste Beg. B har givet jer mod på at ”ville noget mere” indenfor schæferhundetræningen, og det er jo et af formålende med vores arrangement – herligt. Danmarks bedste Beg. B trækker desværre ikke mange tilskuere til, og det er ærgerligt, for der bliver vist rigtig flot lydighedsarbejde

og de deltagende på dagen fortjener at få meget mere opbakning. Tak til alle vores sponsorer – I gør det muligt for kredsen af lave et rigtigt flot præmiebord til stor glæde for de deltagende hf. Der er kredse der sponsorer uden der stiller hf fra deres kredse – det varmer kreds 12 meget, at I bakker op om vores arrangement. Kreds 12 er igen klar til at afvikle Danmarks bedste Beg. B lørdag den 17. juni 2017 og vi håber, at man ude i kredsene fremadrettet vil tage sig godt at de nye hf der kommer til og hjælpe dem på vej, så de kan få muligheden for at komme en tur til Århus. Vi skal nok tage os rigtig godt af dem på dagen. Janne Alholt - Formand

Dommerkommentar Jeg havde fået fornøjelsen af at dømme Danmarks bedste beg B. I kreds 12 Århus, lørdag den 18. juni 2016.

øverst på skamlen med 98 point og Fortrinlig, et rigtig flot stykke arbejde, fuld af god energi og flot fremføring.

Det er en konkurrence som jeg har dømt en gang før, jeg så virkelig frem til at være en del af denne konkurrence, da jeg ved at der altid er flot styr på planlægningen, når Janne Alholt er ved roret.

Nr. 2

I år havde vi 18 ekvipager til start, det havde været dejligt med en del flere, men sådan skulle det ikke være i år. Jeg så en del hundearbejde, hvor jeg generelt syntes at hundeførerne, tænker meget over hvordan man skal fremføre sin hund, da det jo kan være med til at give det sidste hvad angår helhedsindtrykket, samt at hundeførerne også tænker meget på at fremvise frejdige hunde, hvad der jo er meget vigtigt.

Danmarksmester 2016 Da dagen var omme var der en hundeføre Tom Solon med Catario Mikels Audi der stod

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

Tom’s søn Mark Solon med Catario Mikels Bacardi med 96 point og fortrinlig, også her et rigtig flot energisk program, men med en smule mere unøjagtigheder.

Nr. 3 blev Lykke Jensen med Una Vom Haus Lohe med 95 point og særdeles god, igen et flot energisk program, men mangler den allersidste nøjagtighed samt den allersidste sikkerhed i fremføringen fra hundeføres side af. Tusinde tak til alle hjælpere på dagen, og jeg håber at mange mange flere vil stille op til næste år i Danmarks bedste beg B, da det virkelig er en flot konkurrence, med fortrinlige rammer.

Med sportslig hilsen Mikkel Kruse

Allan Thomassen Vi drog til Århus med campingvogn allerede fredag, for at kombinere konkurrencen med en lille miniferie. Der var folket allerede godt i gang. Trods det de var lidt stressede, tog de åbne og glade imod os. Jeg kvitterede venligheden ved at tage ærme på og figurerede for dem der havde lyst til det. Så kom dagen jeg længe havde ventet på. Det var min tredje konkurrence, så der var selvfølgelig lidt nerver på. Alle var glade, smilende og spændte. Jeg var lidt spændt på, hvordan det hele skulle forløbe, men det viste sig, at det havde jeg slet ikke grund. Vi blev guidet hele vejen igennem fra start til slut. Hele konkurrencen forløb som smurt. Der var en rigtig god opbakning fra alle og egentlig generelt en god stemning blandt hundeførerne. Jeg synes, at det var en helt igennem fantastisk oplevelse, jeg følte mig tryg hele vejen igennem og tog hjem med en god fornemmelse i maven. Selvom jeg ikke stiller igen, kunne jeg sagtens finde på bare at tage derop, for at støtte op om arrangementet.

Allan Thomassen


Tom Solon Jeg havde fornøjelsen af at være med til Danmarks bedste Begynder B 2016. Selvom vi desværre i år ikke var lige så mange deltagere på banen som forrige år, var der bestemt ikke mangel på klapsalver til alle, og god stemning på pladsen.

For de nye hundeførere er der god mulighed for at komme ud og prøve kræfter med oplevelsen af at være på en konkurrencebane i gode og hyggelige omgivelser. For alle deltagere og tilskuere danner kreds 12 fantastisk gode rammer for en god og hyggelig dag.

Det er altid en fornøjelse at komme i kreds 12 til dette arrangement, hvor der er fokus på detaljerne i tilrettelæggelsen, så de på bedst mulig vis kan bidrage til at deltagere og tilskuere kan få en hyggelig dag i hundens tegn.

Herfra skal lyde en stor tak til kreds 12 og dommer Mikkel Kruse for at sørge for en super hyggelig dag.

Arrangementet byder både på muligheder for nye og gamle hundeførere.

Tom Solon

Jeg vil til hver en tid anbefale dette arrangement.

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 31


Danmarks bedste begynder B Herdis kreds 14-Herning

Man føler virkeligt at hun tager hånd om en - dejligt, ligeledes var dommer Mikkel Kruse en rigtig behagelig oplevelse.

Som deltager vil jeg fortælle om min oplevelse af Danmarks bedste Beg. B. For mig starter prøven fredag aften, ville gå tidligt i seng, men kunne ikke sove, nervøsiteten er startet.

Janne fortæller i højtaleren at publikum må meget gerne klappe af alle, uanset hvordan det går hundeføreren, det var virkelig lækkert, man føler hele tiden en rar fornemmelse.

Lørdag står jeg op kl. 4.00 kører mod Aarhus kl. 6.00, er fremme ca. 7.30 - sommerfuglene i maven er vokset til dobbelt størrelse.

Dagen sluttede af med indmarch til musikken ”we are the champions” da følte jeg mig hel varm indeni.

Fremme ved kreds 12’s plads bliver man taget imod med et smil, godmorgen og velkommen.

Der var pokal og foder præmier til alle beståede. Det var virkelig god oplevelse, som jeg varmt kan anbefale alle skulle prøve. Synd det lave antal deltagere i år, håber flere vil melde sig på banen næste år.

De har de lækreste rundstykker, morgenbasser og ny brygget kaffe, men jeg har ingen appetit, er efterhånden så nervøs, jeg faktisk ikke kan tænke. Tiden nærmer sig til indmarchen foruden gode oplysninger fra højtaleren står prøveleder Janne hos os og virkeligt skærer det ud i pap hvad vej vi skal gå, vi står alle på række inden hundene skal scannes, dernæst skal vi trække et nummer og skræk vores start bliver Nr. 1. - derefter er jeg udenfor pædagogisk rækkevidde.

Janne kommer og støtter rigtig meget da vi er i opvarmnings feltet, og hun husker mig lige på at der ingen bold må være i lommerne, når jeg skal ind i ring 1. Da vi står ved start minder Janne mig lige på, at jeg skal huske at trække vejret.

Lisbet Whitfield Det er en rigtig god oplevelse at være en del af sådan et arrangement. Jeg kommer fra Kreds 56 i Præstø og har ikke været så meget på udebane før. Jeg er rigtig glad for at jeg fik meldt til. Super god træning for både mig og min hund og det har virkelig givet blod på tanden til nye udfordringer. Jeg kan kun anbefale andre det samme .Det er dejligt og motiverende at prøve den træning af, som man bruger så meget tid påhvad enten man bare hyggetræner eller har et højere mål. Tusind tak til kreds 12 for et fantastisk fint arrangement. Alle var meget imødekommende og der var en rigtig god stemning.

Mange hilsner fra Lisbet Whitfield

32 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

Til slut en stor TAK til Janne og kreds 12 Aarhus for en super oplevelse.

Hilsen Herdis kreds 14-Herning

Sponsorer: Kreds 3-Ballerup Kreds 11-Randers Kreds 16-Aalborg Kreds 44-Esbjerg Kreds 49-Odense N Kreds 56-Præstø Kreds 59-Grindsted Kreds 62-Vallensbæk Kreds 65-Skanderborg Kreds 68-Skærbæk Kreds 70-Fredericia Agners Bodega Dog Sport Stand v/Erland Andersen Lars Jørgensen Hundefolk på tværs Royal Canin TDK Foto v/Tina Dahl Kastbjerg Kennel Grænsen v/Martin Nielsen og Pernille Pedersen Kennel Kiami v/Poul og Kirsten Granslev Kennel Mai Tuk v/Helle Priess Kennel Smedebakken v/Loni og Allan Jørgensen Team Marlboro Team Otkjær v/René Otkjær


Lykke Jensen

nu var det ikke kun sommerfugle i maven, men en hel zoohave, der var kommet til.

Jeg vil starte med at sige Tusind Tak for et godt veltilrettelagt arrangement, der blev afholdt i den skønneste atmosfære fyldt med glade tilskuer og hundefolk.

Pyha kunne jeg nu huske programmet? har min hjælper husket at afleveret min apportbuk? samt sagt til prøveleder om hun ikke kunne sige i højtaleren at folk først må klappe, når jeg har fået line på Una igen efter apport øvelsen.

Kreds 12 er meget imødekommende og der er styr på tingene, både på dagen samt op til, ikke noget problem at man prøver banen lige så tosset som man vil.

Så blev vi kaldt ind, Pyha lige et par dybe indåndinger, så Una nu viser du hvad du har lært og finder ikke på noget du ikke skal, da vores træning ikke altid flasker sig, er man jo mega spændt/nervøs på om det lykkes på dagen. OG JUBIII det lykkes, alt den tid vi har brugt så meget på af vores fritid gav pote samt de øvelser der har voldt os problemer i vores træning gav pote, så jeg mere end tilfreds og det giver mere mod på tanden til flere prøver.

Efter at have prøvet Beg. B en gang før med tidligere hund (år 2014) var det helt sikkert at min nye hund (Una vom Haus Lohe) også skulle prøve at opleve dette fanatiske arrangement samt som en del af hendes og min træning. Jeg går ikke efter at vinde, men for at få en fed oplevelse sammen, samt være sammen med andre hundefolk om vores fælles interesse hundesporten. Som hundeføre har man jo lidt for mange sommerfugle i maven på sådan en dag. Da vi ankommer til kreds 12 lørdag morgen bliver vi modtaget med åbne arme og smil på læben, vi fik meldt vores ankomst til sekretariatet fik udeleveret diverse ting og et stort pøj pøj med på vejen. Der kom flere og flere hundefolk pyha man kunne mærke de sommerfugle igen, nå, men snakken gik og fik morgen hilst på rigtig mange man kendte og som man ikke ser så tit til hverdag. Lige med et kunne man høre prøveleder Janne Alholt i højtaleren, med vigtig info, vi skulle gøre klar til indmarch. Der kom atter gang i sommerfuglene, med en dyb indånding blev vi linet op i katalognummerorden, indmarch gik over alt forventning super godt, der blev budt velkommen til alle fra nær og fjern. Nu var det hele lige som startet - ingen vej tilbage.

Heldigvis var vi nr. 4 i kataloget, så vi var nogen af de første der skulle forbi væsentesten og trække start nr. UPS vi trak nr. 16 hmmm så bliver det først over middag, så fløj de fleste sommerfugle igen.

At går fra banen men den fede oplevelse at ens træning i hverdagen giver pote, at få en dommer til at bedømme ens arbejde, prøveleder huskede at give besked på der først måtte klappes når linen var på Una. Så kan man ikke forlange meget mere, jo, lige en ting mere, at hundefolk ude i det danske land vil bakke op om dette fantastiske arrangement.

Una blev lagt i bilen, så var der tid til at se lidt hundearbejde, inden vi skulle på banen. Det var herligt at se de forskellig hundeføre og deres hunde på banen - flot program de fik fremført - nogen mere nervøse end andre, Nåååå ja, jeg har jo ikke været på banen endnu, mente helt bestem jeg var mere nervøs end dem sådan følte jeg det. Der var en rigtig god stemning over alt.

Prøv det, det er en dag hvor deltager er i centrum, dommeren er mega flink, hjælper hvis klappen går ned, en oplevelse ud over det sædvanligt. Datoen er sat til næste års arrangement kan varmt anbefales JEG kommer til næste år hvis alt flasker sig dog kun som tilskuere.

Efter mange kopper kaffe og en masse god snak med de fremmødte blev det vores tur, Så

Pote hilsen fra Lykke Jensen og Una vom Haus Lohe, kreds 44-Esbjerg

Kreds 12 Aarhus kan det der til top fortrinligt. Mange tak for denne gang. Vi ses til næste år

S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 33


Kenneloversigten Fordele ved at være med i kenneloversigten inkl. IT-/red.-/opdrætterpakke: 1. Kennelannonce i 5 udgivelser inkl. Årskavalkaden i 2016 under kennel-oversigten i medlemsbladet. Ophør med annoncering skal ske skriftligt med 3 måneders varsel fra annoncørens side til udløb ved kalenderårets udgang. 2. Fri hvalpe-/parringsannonce på Schæferhundeklubbens hjemmeside: www.schaeferhund.dk med eget pas word og mulighed for link til egen hjemmeside. 3. Avlsrådet sender nyt på e-mail til kenneloversigtens annoncører. 4. Det første års medlemskab af Schæferhundeklubben til halv pris af alm. kontingent (kr. 650) til opdrætternes nye hvalpekøbere. Hvalpekøberne opnår fuldt medlemskab med alle rettigheder og forpligtelser. Den nye ejer må ikke have været medlem af Schæferhundeklubben indenfor de seneste 3 år, og der må ikke være delt ejerskab med opdrætteren. Opdrætteren skriver en mail til sekretariatet med oplysning om kennelnavn, hvalpekøberens navn og adresse og om der er tidligere medlemskab. Medlemskabet effektueres, når hvalpekøberen har betalt kontingentet. Samtidig med kontingentopkrævningen fremsendes velkomst med introduktionsmateriale. Kontakt til redaktøren vedr. kennelannonce på E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk eller tlf. 5360 1275. PRIS: Enkeltannonce (kun tekst) kr. 1.000 + moms for 5 udgivelser. Dobbeltannonce (inkl. logo/foto i farver) kr. 1.500 + moms for 5 udgivelser.

Med venlig hilsen Redaktionen, IT-udvalget og Avlsrådet

Bornholm

Fyn Djappe

v/ Steen Pedersen Bondehøjvej 10 2630 Tåstrup

Dorthe & Jan Stilling��������������� 41 60 30 45 Appevej 90, 5690 Tommerup Stilling@djappe.dk www.djappe.dk

Mobil: 61 46 40 08 Email kennel.amager@live.dk www.kennel-amager.dk

Chijas

Egåens

Jette og Jan Siebenhaar Mobil������������������ 2648 7161 / 6088 7161 Kirkevænget 53 A, 4360 Kr. Eskilstrup E-mail: chijas@chijas.dk www.chijas.dk

Inger & Egon Knudsen Tlf./ mobil������������� 8622 4856 / 2081 4856 Skæring Hedevej 64, 8250 Egå E-mail: egaaens@mail.tele.dk www.egaaens.dk

Coronis Gitte og Steen Møllegaard Salmonsen Telefon 5764 0181 – Mobil 2096 5626 Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted E-mail: coronis@mail.dk www.kennel-coronis.dk

Cutulus

Nyholm

Disager Hans Peder Søndergaard. . . . . . . . . . . . 5858 1250 Disagervej 10, 4200 Slagelse E-mail: hps@disager.dk www.disager.dk

Parly Carlsen������������������������� 5647 0714 Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie E-mail: p.carlsen@privat.dk www.sundhund.dk

Sjælland og Lolland-Falster

Kennel Kiami Kirsten og Poul Granslev og Dorthe Granslev Rafn Tlf./mobil 8629 5520 / 4013 5520 / 2036 2062 E-mail: kennel@kiami.dk www.kiami.dk

Mia Oest Olsen����������������������� 4656 3132 Mobil��������������������������������� 3151 3132 Holbækvej 72, 4340 Tølløse E-mail: mol@aol.dk www.kennel-cutulus.dk

Lene Riis Olsen����������������������� 2176 2234 Aagaardsvej 37, 3700 Rønne E-mail: lene@kennelnyholm.dk www.kennelnyholm.dk

Sund Hund

Jylland

Kennel Meineche

Grænsen

Kennel Sandkærgård

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen Mobil 8171 6666 / 3064 2508 Havdrupvej 13, 4622 Havdrup E-mail: mhn@kennelgraensen.dk www.kennelgraensen.dk

Lillian Christensen Telefon����������������� 7567 6550 / 2045 6646 Hjortsvang Kærvej 4, 7160 Tørring E-mail: sandkaergaard@dlgmail.dk www.sandkaergaard.dk

Kennel Hulgaard

Smed

Carl Hulgaard Mobil��������������������������������� 2120 2544 Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 Køge E-mail: carl@kennelhulgaard.dk www.kennelhulgaard.dk

Irene Thygesen & Jakob Smed Telefon����������������� 8640 6812 / 4079 1165 Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers E-mail: irene@kennel-smed.dk www.kennel-smed.dk

Maack

Team Pakas

Svend Rungstrøm�������������������� 4753 1209 Mobil��������������������������������� 2986 8785 Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris E-mail: kennelmaack@mail.dk www.kennelmaack.com

Ulla Hansen Tlf.������������������������������������ 7352 9099 Mobil��������������������������������� 2277 3036 Hestehaven 16, 6100 Haderslev www.teampakas.dk

To-Fast Per og Birgitte Hjorth Bjerverskov Alle 12 · 2650 Hvidovre Mobil: 4068 8735 · E-mail: ph@trae-m.dk

34 S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6

Kent Krog & Lars Jakobsen���������� 9831 7408 Mobil��������������������������������� 4058 7175 Skodsborgvej 42, 9270 Klarup E-mail: lars.ja@live.dk www.kennel-to-slow.dk


Arrangements-

kalender Dato

Arrangement

LD

2016

Arrangør

Dommere

2 Skue- og hvalpeshow

55-Furesø

Tysk dommer

3 Figurantmønstring Øst

30-Greve

JULI

10 Skue- og hvalpeshow

19-Frederikshavn

Poul Meineche

9-Odense

René Jørgensen

84-Skovbo

Michael Lumby, René Jørgensen, Sven Erik Lundkvist, Margit van Dorssen, Tyskland, Fritz Juul Bennedbæk, Ulla Søgård Hansen

10-16 Ungdomslejr 16 Ungdomsudstilling 22-24 Norsk Vinner, Norge 23-24 Herning Open 2016 28-31 SSM utställning i Vårgårda, Sverige 29-31 HAS

SEPTEMBER 2-4

BundesSiegerZuchtSchau i Nürnberg, Tyskland

3-4 IPO-SPH-udtagelse

Lothar Quoll, Marco Ossmann, Helmut König, Klaus Gothe, Uwe Sprenger, Peter Arth, Ulrich Hausmann, Lutz Wischalla 11-Randers

Gunner Jensen

62-Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

49-Odense Nord

René Jørgensen

8-12 FCI-IPO3-WM, Nova Goricia, Slovenien 17

Danmarks Bedste IPO1-DM - 25 års jubilæum

18 Mix-match 24 Opdrættermøde 25 Skue- og hvalpeshow

OKTOBER 5-9 WUSV-IPO-3-WM

Meppen, Tyskland

8-9 DKK-IPO-SPH-DM

56-Præstø

9 Skue- og hvalpeshow

2-Amager

Fritz Juul Bennedbæk

15-Nakskov

Peter Larsen og Mikkel Kruse

23 Skue- og hvalpeshow

11-Randers

Poul Meineche

29-30 IPO-3-DM-udtagelse

14-Herning

Michael Brandenhoff, Vivi Gilsager, Erik Ahrends, Morten Jensen, Gunner Jensen

6-Frederikssund

Günther Schwedes

37-Vejle

Tysk dommer

23-Slagelse

Fritz Juul Bennedbæk, Michael Lumby

22-23 IPO-SPH-DM

NOVEMBER 6 Skue- og hvalpeshow 20 Vinterskue

DECEMBER 26 Juleskue

Forbehold for ændringer S C H Æ F E R H U N D E N · 5 - 6 · 2 0 1 6 35


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

SSM INFO

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

Svenska Schäferhundklubben hälsar er hjärtligt välkomna till Svenskt Schäfermästerskap återigen i VÅRGÅRDA

Förhandsinformation

Svenskt Schäfermästerskap 28-31 juli

URMA

KARL-HEINZ GLADBACH

HARALD HOHMANN

Karl-Heinz Gladbach blev redan 1962 medlem i tyska schäferhundklubben (SV) och redan 1966 inregistrerades hans kennelnamn Lüttersbruch och på grund av fin uppfödning har han erhållit SV.s guldtecken. Bland de kändare hundarna kan nämnas Georgy vom Lüttersbruch. 2006 blev han utställningsdomare och 2011 Körmeister. Han har dömt på många platser i världen och blir alltid lika överraskad över den goda kvalitet som visas upp. Han är sedan sju år tillbaka pensionär. Var tidigare köpman. Karl-Heinz dömer tikarna på årets SSM.

Denne mycket sympatiska man blev medlem i den tyska schäferhundklubben (SV) 1977 och blev domare 1987. Han är domare för både bruks och utställning. Under 2016 kommer han att döma modproven på den tyska segrarutställningen. Sedan 2007 är han president i sin Landesgrupp Baden. Han bedriver uppfödning under kennelnamnet ”von Melanchthon”. Den mest meriterade hunden från hans kennel är Daisy vom Melanchthon som blev VA 2012 och 2013. Civilt är Harald polis officer. Harald Hohmann kommer att döma hanar på årets SSM.

SSM2016

VALPDOMARE OBSERVERA I år har vi glädjen att presentera en ny klass under SSM Öppenklass / Övergångsklass för hundar mellan 24 - 36 mån - se regler för deltagande Larsa Nielsen Hanar

Patrik Blomqvist Tikar

Leif Einarsson Valp Långhår

BOENDE www.tangahed.se Tånga Fritid AB Box 65 447 22 Vårgårda • Mail: info@tangahed.se • Tel: +46 (0)322-624311• Fax: +46 (0)322-624211

Besök även vår hemsida: www.ssmutstallning.se för att få fler alternativ till boende och för att göra Din anmälan

VÄLKOMMEN TILL VÅRGÅRDA!

NYHE

Profile for schaeferhundeklubben

Schaeferhunden 5 6 web  

Schaeferhunden 5 6 web  

Advertisement