Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 27e jaargang nr. 1 8, 27 december 2 0 11

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Ruim 6200 euro voor Oeganda GOURMET,SALADESCHOTELS, ROLLADE, HAPJESSCHOTELS! De Topslager, uw specialist !!! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl Nu ook schaatsen + slijpen!

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294 www.aalbertsinstallatietechniek.nl

(met hele schijf appel)

5.00

1.00

10 stuks

1.00

10 stuks

9.00

9.00

Per stuk

0.80

7.00

Per stuk

0.75

Berliner Bol

Ananasappen

Per stuk

Appelbeignets

10 stuks

Per stuk

Verkoop is op de kraam in de winkel:

10 stuks

woensdag 29 december

7.00

donderdag 30 december vrijdag 31 december

PLUS Van den - Heerde T. 0578-696493 PLUS Van den Hoven - Heerde Brandstraat 1, T.Hoven 0578-696493 PLUSBrandstraat Binnenhof 1, - Nunspeet Colijnstraat 52-60, T. 0341-258690 maandag - vrijdag 8.00-20.00 uur 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur maandag - vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur 8.00-21.00 uur, zaterdag maandag - donderdag PLUS Van den Hoven - Wezep Clematisstraat T. 038-3765660 PLUSClematisstraat De Vrijheid - Elburg Klokbekerweg 164, T. 0525-681886 PLUS Van den 3,Hoven - Wezep 3, T. 038-3765660 maandag - vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur 8.00-21.00 uur, zaterdag maandag - donderdag maandag - vrijdag 8.00-20.00 uur 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur

auto palace heerde

Afscheid van conciĂŤrge Herman Esselink HEERDE- Veel mensen uit Heerde en omgeving zullen hem kennen want na ruim 36 jaar werkzaam te zijn geweest als conciĂŤrge op CC De Noordgouw in Heerde heeft hij veel leerlingen voorbij zien gaan. “Ik denk dat het om meer dan 7000 leerlingen gaat. En dat voor een dorpje als Heerde. Best bijzonderâ€?, blikt Heerdenaar Herman Esselink terug. De 58-jarige Herman begon bij De Dreef als conciĂŤrge op de school. Vervolgens heeft hij 3 jaar gewerkt in de huishoudelijke dienst op de oude Uloschool aan de Elburgerweg. “Daar heb ik ook drie jaar als leerling vertoefdâ€?, weet Herman te vertellen. In 1978 maakte hij de overstap naar de huidige locatie van De Noordgouw waar hij 33 jaar werkzaam is geweest. Afgelopen woensdag was de laatste werkdag van Herman. “Ik heb altijd met veel plezier hier gewerkt. Ik heb graag mensen om mij heen. De omgang met de leerlingen, dat was het mooiste van mijn werk. Ik probeerde voortdurend een goede band met de leerlingen te hebben.â€? Herman vindt de leerlingen in de loop der tijd niet veel veranderd: “Nee, absoluut niet. Ik heb ook nog nooit een jongere gehad die een grote mond tegen mij opzette. Incidenten of moeilijkheden waren er wel maar die zijn op ĂŠĂŠn hand te tellen. Het mooiste vond ik als

www.derijwielhoek.nl

Appelappen

0.55

wij ophalen, kan een kind in Oeganda een jaar naar school.â€? Het is op deze manier een actie van leerlingen, voor leerlingen. Naast het fietsen wordt er geld binnengehaald met de verkoop van loten, hamburgers en milkshakes. “In de collegezaal wordt een film vertoond, we hebben een LAN-party en er is een relaxruimte.â€? DaniĂŤl is trots op de leerlingen. “Het doel was 5000 euro en daar zijn ze bruut over heen gegaan. Ze hebben zich echt uit de naad gewerkt!â€?, aldus DaniĂŤl die alle credits geef aan o.a. Lian van Vemde, voorzitter van de leerlingenraad. De cheque is overhandigd aan Joa Bosch van Edukans.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

(met of zonder krenten) 10 stuks

door ouders, familieleden of vrienden en zo halen we geld op�, legt Sophia uit. Het geld is voor Edukans die het gaat besteden aan een project in Oeganda. Bijna alle kinderen in Oeganda starten in de eerste klas van de basisschool. Maar in groep zeven is de helft alweer afgehaakt. Ouders zien het belang van een opleiding vaak niet of docenten kunnen geen les meer geven omdat ze Aids hebben. Daarnaast kampt Oeganda met de gevolgen van een jarenlange oorlog: leerkrachten zijn gevlucht, kinderen zijn ontheemd of getraumatiseerd als kindsoldaat, de weg naar school is slecht en er is geen lesmateriaal. “Voor elke 10 euro die

Tijd voor een fiets winterbeurt!

Oliebollen

Per stuk

EPE- Leerlingen van de RSG N.O.Veluwe hebben donderdag 24 uur lang gefietst voor het goede doel en daarmee in ieder geval 6229 euro opgehaald voor Edukans. Dat is een voorlopige eindstand vertellen Sophia Helmus, namens de leerlingenraad, en DaniĂŤl Dessaur, coĂśrdinatior van de leerlingenraad: “Het geld druppelt op dit moment nog binnen dus het wordt zeker hoger!â€? eze One Night at school voor Edukans werd voor de derde keer georganiseerd door de leerlingenraad van de school. “De leerlingen van de onderbouw fietsen overdag en ’s nachts de leerlingen van de bovenbouw. Iedereen wordt gesponsord

n Nu ook verkoop van se at ha Zandstra sc

www.mijnPEUGEOTgarage.nl Stationsstraat 9-11 Heerde Tel:088 - 003 5535

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

“wij geven u altijd voorrang� Berghorst geeft zijn klanten altijd voorrang. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORST Ă’ BV ###Ă’ je een dusdanig contact met leerlingen weet te krijgen dat ze je aan het eind van zo’n schoolperiode als een vriend gaan beschouwen. Ik heb nu nog goede contacten met een aantal oudleerlingen.â€? Op 8 december was zijn afscheidsfeestje op de Heerder school waar iedereen de gelegenheid kreeg Herman de hand te schudden. Over de toekomst is Herman heel duidelijk: “Ik stop hier wel maar ik ga door met werken maar dan vanuit de Schaap-

spoort (een Evangelie Gemeente in Heerde). Het is geen betaalde baan maar dat doe ik heel graag.� Herman is een van de leiders bij de Schaapspoort. “We willen ons richten op en inzetten voor onder andere de jongeren in Heerde. Momenteel zijn er veel problemen onder jongeren en we willen kijken in hoeverre we ze kunnen helpen. Ik ken veel jongeren en ik ken veel ingangen. Daar ga ik mij de komende tijd op richten�.

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

w w w.krcaccountants.nl

ron dw eg 13 8091 x a w e z ep t [038] 444 62 44 em ail: in fo@k rc accou n ta n t s.n l


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA22 D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

Een ‘oudejaarswens’ MetOudenNieuwwensenweelkaarvaakallerleigoededingen toe.Maarnuweopdedrempel naar2012staan,wilikgraagook nogeveneen‘oudejaarswens’uitspreken.Wantomhetnieuwejaar goedintegaan,moetenwehet oudejaarnatuurlijkookgoedafsluiten.Eneigenlijkismijn‘oudejaarswens’daaromheelergsimpel: Ikhoopdatweermetzijnallen eenplezierigeengezelligejaarwisselingvanmaken.

metelkaar.Metoudjaarishetvaak nietalleenvuurwerkdatoverlast geeft.Tuinafscheidingendiekapot gemaaktworden,ouderendieniet meernaarbuitendurvendooronrustindebuurt,hetzijnzakendie niethorenbijeengoedejaarwisseling.Endiezekernietthuishorenin eengemeenschapwaarwijopanderedagenvanhetjaarrekening houdenmetelkaar.

Ikhoopdatwemetz’nalleneen goedejaarwisselingzullenhebben,maarwanneerertochiets misgaat,hoopikdatuuwburgerplichtdoetendezezakenmeldt. Zietuvernielingen,geweldofanEnhierbijwiliktochookevenaan- deremisstanden,geefditdanaan dachtgevenaanaldiemensenin bijdepolitie!Ditjaarkunnenwe alsgemeentevoorheteerst Omdattebereikenishetbelang- overheidsdienstdieproberende rustenordetebewarentijdens gebruikmakenvande‘voetbalwet’. rijkdatweopeenveiligeengoede dezeavondennacht:politie,brand- Wanneeriemandoverdeschreef manieromgaanmetzakenals weer,ambulancemedewerkersen gaattijdensdejaarwisseling,kunvuurwerkencarbid.Maarookis nenwediepersoonvolgendjaar hetzaakdatwerekeninghouden dergelijke.Ikverzoekuallenom eenstraatverbodopleggen.

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan17.00tot19.00uur geopend.

Géén rijbewijzen op 28

Telefoonnummers:

Woensdag28endonderdag29decemberwordtgrootonderhoudgepleegdaan

Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl

dezemensenvooralniettebelemmerenbijhunbelangrijketaak.Val zenietlastigenbedreigzeniet, maargeefzejuistdehelpende handwaarnodig!

en 29 december

Ikrealiseerme,datuwellicht schriktvandetoonvanditstukje. Datisnietmijnintentie.Hetiseen oproepomhetvoorjongenoud eenfeesttelatenzijn. Ikwensualleneenheelgoede jaarwisselingtoe.Endanwilik dezeoudejaarswenstochafsluiten meteennieuwjaarswens,dooru alleneenheelgoedenvoorspoedig2012toetewensen!

desystemenbijdeRijksdienstvoorhet Wegverkeer(RDW).

Daaromishetopdezedagennietmogelijk eenrijbewijsaantevragenofoptehalen!

Enwezienunatuurlijkgraagop deNieuwjaarsbijeenkomstop2januari(van20.00tot21.30uur)in hetDorpshuisvanHeerde. InezPijnenburg-Adriaenssen Burgemeester

Inzameling oud papier

LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Inzamelingsactie kerstbomen

perdendezesnippersworden Ookin2012wordterweereen gecomposteerdtotbodeminzamelingsactievoorkerstbomengeorganiseerdinendoorde verbeteraar,waardoordekringloopweerrondis. gemeenteHeerde. Doelvandezeinzamelingisom Dezeinzamelingsactieisbedoeld dekindereninonzegemeente vooralleleerlingenuitdegevertrouwdtehoudenmeteen schoonleefklimaatenhetmilieu- meenteHeerdedieopeenbasisschoolzitten.Voorelkeboomdie bewustbezigzijnmethetherwordtingeleverdontvangtmen gebruikvanafvalstoffen. Dekerstbomenwordenversnip- 20eurocent+1lot. Deinzamelingsactievindtplaatsopwoensdagmiddag4januari Nr.

Plaats

1. 2a. 2b. 3. 4. 5.

Wapenveld Wapenveld Hoorn Heerde Heerde Heerde

6. 7a. 7b. 7c.

Heerde Vorchten Veessen Heerde

Wijk(en)

Zuid DeOssenkamp Vosbergen Schotkamp/Zuppeld Langeslag/Doelbeek/ Keuterstraat Molenkamp Bovenkamp

Metdatlotdingtmenmeenaar éénvande7prijzenvan€20,— diedegemeenteHeerdeterbeschikkingstelt. Inelke“wijk”valteenprijs! Detrekkingvandezeverloting wordtnadeinzamelingverricht engepubliceerdinweek2inde plaatselijkehuis-aan-huisbladen enopdewebsitewww.heerde.nl.

Inzamelingspunt

Inzamelenvan/tot

Nachtegaalweg/Wildekampseweg Biezenkamp(app.complex) Beatrixweg(bijschool) Postweg/Hogepad Machteldskamp/A.Lijphartlaan

13.00-15.30uur 13.00-14.45uur 15.00-15.30uur 13.00-15.30uur 13.00-15.30uur

Bonenburgerlaan/Vicarielaan Roggeweg/Andoornstraat Kerkweg(tegenoverkerk) Kloosterakkers(nabijschool) Bornkamp/Heetkamp

13.00-15.30uur 13.00-15.30uur 13.00-13.30uur 13.45-14.15uur 14.30-15.30uur

Dekerstbomenmoetenwelnaareenvandebovengenoemdeinzamelpuntengebrachtworden.Hetvanhuis afhalenisnietmogelijk.Omschadeaandeversnippermachinetevoorkomen,dienendekerstbomenvrijte zijnvanmetaal(o.a.spijkers).

KoninklijkFanfarekorpsWilhelminazameltelkevrijdagenzaterdagtussen09.00en17.00uur oudpapierinophetparkeerterreinaandeVeldweginHeerde. BijdeNederlandsGereformeerde KerkaandeKanaaldijk57in Wapenveldkuntudagelijks,behalveopzondag,uwoudpapier inleverenbijéénvandecontainersophetpleinachterdekerk, tussen09.00en18.00uur.Wie hulpnodigheeftkanerelkeeerste zaterdagvandemaandterechttussen08.30en11.00uur,behalveop feestdagen. BijdePetruskerkvandeProtestantse gemeenteWapenveldkaniederezaterdagtussen09.00en12.00uur oudpapierwordeningeleverdophet kerkpleinaandeValkstraat. Van22decembertot10januari staatbijdeOntmoetingskerkaande KanaalstraatinHeerdeeencontainer vooroudpapier. Hetc.m.k.DeLofzangplaatstop2januarieencontainervooroudpapier ophetparkeerterreinachterhervormdjeugdcentrumWelgelegen aandeStationsstraat2inHeerde.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 23

4WWWHEERDENL

Openingstijden zwembad in kerstvakantie TijdensÂ?deÂ?kerstvakantie,Â?vanÂ?zaterdagÂ?24Â?decemberÂ?2011Â?totÂ?enÂ?met zondagÂ?8Â?januariÂ?2012,Â?zijnÂ?deÂ?openingstijdenÂ?voorÂ?hetÂ?vrijzwemmenÂ?als

Wilt u carbidschieten? HetÂ?carbidschietenÂ?isÂ?inÂ?deÂ?ge-

tingen�zó�gebruiken,�dat�die

meenteÂ?HeerdeÂ?nietÂ?geheelÂ?ver-

geenÂ?schadeÂ?aanÂ?mens,Â?dierÂ?of

boden,Â?maarÂ?uÂ?moetÂ?zichÂ?welÂ?aan

goedÂ?kunnenÂ?veroorzaken;

deÂ?regelsÂ?houden,Â?zodatÂ?hetÂ?veilig

4.

dinsdag

27Â?december

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uurÂ?enÂ?18.30Â?-Â?20.00Â?uur**

woensdag

28Â?december

Â?Â?09.00Â?-Â?13.30Â?uur*

donderdag

29Â?december

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uurÂ?enÂ?18.30Â?-Â?20.00Â?uur**

vrijdag

30Â?december

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uur

maandag

02Â?januari

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uur

dinsdag woensdag

03Â?januari

bijÂ?deÂ?reactieÂ?tussenÂ?carbidÂ?en

handeling.Â?DeÂ?regelsÂ?zijnÂ?deÂ?vol-

waterÂ?ofÂ?vanÂ?gasmengelsÂ?met

gende:

vergelijkbareÂ?eigenschappen;

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uurÂ?enÂ?18.30Â?-Â?20.00Â?uur

04Â?januari

Â?31 decemberÂ?10.00Â?uurÂ?Â’sÂ?ochtendsÂ?enÂ?1Â?januariÂ?02.00Â?uurÂ?Â’s nachts

Â?Â?09.00Â?-Â?13.30Â?uur*

donderdag

05Â?januari

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uurÂ?enÂ?18.30Â?-Â?20.00Â?uur

lijkÂ?aanÂ?deÂ?afsteektijdenÂ?van

vrijdag

06Â?januari

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uur

vuurwerk;

zaterdag

07Â?januari

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uur

zondag

08Â?januari

��09.00�–�13.30�uur

2.

3. *Â?Â?Â?hetÂ?eersteÂ?uurÂ?alleenÂ?voorÂ?volwassenen

zwemmenÂ?bijÂ?kaarslicht

**Â?

Â?voorÂ?alleÂ?leeftijden

VanafÂ?maandagÂ?9Â?januariÂ?geldtÂ?weerÂ?hetÂ?normale roosterÂ?voorÂ?vrijzwemmen.

5.

hetÂ?schietenÂ?magÂ?alleenÂ?plaats-

buitenÂ?deÂ?bebouwde komÂ? nietÂ?opÂ?deÂ?openbare weg vindenÂ?

carbidschietenÂ?magÂ?tussen

;Â?dezeÂ?tijdstippenÂ?zijnÂ?ge-

enÂ?

;

6.

uÂ?magÂ?nietÂ?meerÂ?danÂ?acht (melk)bussenÂ?ofÂ?ietsÂ?dergelijks tegelijkertijdÂ?gebruiken;

deÂ?(melk)bus/container/opslag-

7.

bijÂ?hetÂ?carbidschietenÂ?moetÂ?een

vatÂ?etc.Â?magÂ?nietÂ?groterÂ?zijnÂ?dan

meerderjarigÂ?persoonÂ?direct

50Â?liter;

toezichtÂ?houden;

uÂ?moetÂ?dekselsÂ?ofÂ?andereÂ?afslui-

vogelbeschermingsgebieden, voorzieningenÂ?voorÂ?hetÂ?houden

uÂ?magÂ?alleenÂ?gebruikÂ?maken

gelsÂ?houdt,Â?pleegtÂ?uÂ?eenÂ?strafbare

1.

waarinÂ?mensenÂ?verblijven,

vanÂ?dierenÂ?enÂ?deÂ?openbareÂ?weg;

vanÂ?acetyleengasÂ?datÂ?ontstaat

gebeurt.Â?AlsÂ?uÂ?zichÂ?nietÂ?aanÂ?deÂ?re-

volgt:

inÂ?deÂ?richtingÂ?vanÂ?gebouwen

8.

9.

uÂ?moetÂ?minimaalÂ?500Â?meterÂ?afstandÂ?houdenÂ?totÂ?verpleeg-Â?of verzorgingstehuizenÂ?ofÂ?vogelbeschermingsgebieden,Â?enÂ?minimaalÂ?100Â?meterÂ?totÂ?gebouwen;

10. uÂ?moetÂ?minimaalÂ?75Â?meterÂ?vrij schootsveldÂ?hebben; 11. uÂ?moetÂ?alleÂ?redelijkerwijsÂ?mogelijkeÂ?maatregelenÂ?nemen omÂ?teÂ?voorkomenÂ?datÂ?eenÂ?anderÂ?inÂ?gevaarÂ?wordtÂ?gebracht ofÂ?schadeÂ?ofÂ?onevenredigÂ?veel

erÂ?magÂ?nietÂ?wordenÂ?geschoten

hinderÂ?ondervindt.

Gemeentehuis 2 januari later open MaandagÂ?2Â?januari

Â?isÂ?het

gemeentekantoorÂ?geopendÂ?en

Identiteitskaart voor

vanaf

telefonischÂ?bereikbaarÂ?

kinderen tot en met 13 jaar Op�1�januari�2012�wordt de�prijs�voor�een�identiteitskaart�voor�kinderen tot�en�met�13�jaar�€�30,00.

10.00Â?uur

We nodigen u van harte uit voor de

.

Gebruik vuurtonnen

UwÂ?kinderenÂ?totÂ?enÂ?met

HetÂ?isÂ?inÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?ver-

13Â?jaarÂ?kunnenÂ?dezeÂ?week

bodenÂ?omÂ?tijdensÂ?deÂ?jaarwisse-

nogÂ?eenÂ?identiteitskaart

lingÂ?vreugdevurenÂ?teÂ?onsteken.

aanvragenÂ?voorÂ?hetÂ?tarief

WelÂ?magÂ?uÂ?vuurtonnenÂ?gebrui-

van�€�9,20.

ken.Â?DaaraanÂ?isÂ?eenÂ?aantalÂ?voor-

DitÂ?kanÂ?tijdensÂ?deÂ?regu-

schriftenÂ?verbonden:

Nieuwjaarsbijeenkomst De bijeenkomst is op maandag 2 januari 2012 in het Dorpshuis van Heerde, Van Meurslaan 3. Het programma is als volgt: 20.00 uur 20.30 uur Tot 21.30 uur

gelegenheid elkaar de hand te schudden Toespraak burgemeester Pijnenburg Informeel samenzijn

Wij wensen u een goed 2012 toe en begroeten u graag op 2 januari. Met vriendelijke groet, raad en college van Heerde

liereÂ?openingstijdenÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis.Â?DaarnaastÂ?kuntÂ?uÂ?hiervoor telefonischÂ?eenÂ?afspraakÂ?makenÂ?voorÂ?deÂ?middagen.Â?VoorÂ?hetÂ?makenÂ?van

1.

eenÂ?afspraakÂ?kuntÂ?uÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?16.00Â?uurÂ?bellenÂ?metÂ?0578Â?-Â?699494.

DeÂ?vuurtonÂ?magÂ?alleenÂ?van metaalÂ?zijn,Â?nietÂ?vanÂ?plastic!

2.

HetÂ?stokenÂ?metÂ?deÂ?vuurton

OpÂ?vrijdagmiddagÂ?30Â?decemberÂ?isÂ?hetÂ?nietÂ?mogelijkÂ?eenÂ?afspraakÂ?teÂ?ma-

magÂ?alleenÂ?opÂ?oudejaars-

kenÂ?inÂ?verbandÂ?metÂ?werkzaamhedenÂ?voorÂ?deÂ?jaarafsluiting.

avondÂ?vanafÂ?17.00Â?uurÂ?tot

WatÂ?moetÂ?uÂ?meenemen?

nieuwjaarsochtendÂ?02.00Â?uur. 3.

-

deÂ?eventueelÂ?nogÂ?inÂ?hetÂ?bezitÂ?zijndeÂ?identiteitskaartÂ?en/ofÂ?paspoort;

-

eenÂ?recenteÂ?pasfotoÂ?vanÂ?deÂ?vakfotograafÂ?(gĂŠĂŠnÂ?schoolfoto!);

-

deÂ?

-

voorÂ?kinderenÂ?jongerÂ?danÂ?12Â?jaarÂ?isÂ?erÂ?vanÂ?

jongere

zelf

Â?moetÂ?

aanvraagÂ?aanwezig beideÂ?ouders

Â?bijÂ?deÂ?

Â?zijn;

Â?(indien

alleenÂ?droogÂ?en schoonÂ?hout UÂ?magÂ?

Â?gebruiken.

4.

HetÂ?houtÂ?moetÂ?inÂ?deÂ?vuurton

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?deeltÂ?meeÂ?datÂ?deÂ?raadÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde

wordenÂ?gestookt,Â?nietÂ?ernaast

opÂ?19Â?decemberÂ?2011Â?o.a.Â?heeftÂ?beslotenÂ?totÂ?verruimingÂ?vanÂ?kwijtschel-

ofÂ?erop.

ding. DitÂ?houdtÂ?inÂ?datÂ?ondernemersÂ?dieÂ?opÂ?bijstandsniveauÂ?levenÂ?voortaan

beideÂ?oudersÂ?hetÂ?ouderlijkÂ?gezagÂ?hebben)Â?schriftelijkÂ?toestemming

-

Verruiming kwijtschelding

> www.heerde.nl

nodig;

AlsÂ?uÂ?zichÂ?nietÂ?aanÂ?deÂ?voorschrif-

ookÂ?deÂ?mogelijkheidÂ?hebbenÂ?kwijtscheldingÂ?vanÂ?gemeentelijkeÂ?belas-

EĂŠnÂ?vanÂ?deÂ?oudersÂ?dientÂ?(inÂ?bezitÂ?vanÂ?legitimatiebewijs)Â?bijÂ?deÂ?aan-

tenÂ?houdt,Â?kanÂ?ditÂ?ernstigeÂ?hinder

tingenÂ?aanÂ?teÂ?vragen.Â?VoorwaardeÂ?isÂ?datÂ?hetÂ?omÂ?privĂŠ-belastingschulden

vraagÂ?aanwezigÂ?teÂ?zijn.Â?VanÂ?deÂ?ouderÂ?dieÂ?nietÂ?opÂ?hetÂ?gemeentehuis

ofÂ?gevaarÂ?veroorzakenÂ?voorÂ?deÂ?di-

gaat.Â?BelastingenÂ?dieÂ?(geheelÂ?ofÂ?gedeeltelijk)Â?verbandÂ?houdenÂ?metÂ?de

zijnÂ?ofÂ?haarÂ?toestemmingÂ?verleentÂ?dientÂ?eenÂ?legitimatiebewijsÂ?ge-

recteÂ?omgevingÂ?enÂ?uÂ?overtreedt

uitoefeningÂ?vanÂ?hetÂ?bedrijfÂ?ofÂ?beroepÂ?komenÂ?nietÂ?voorÂ?kwijtscheldingÂ?in

toondÂ?teÂ?wordenÂ?omÂ?deÂ?handtekeningÂ?teÂ?controleren.Â?Het

deÂ?milieuregelgeving.Â?WeesÂ?extra

aanmerking.Â?InÂ?deÂ?beleidsregelsÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?isÂ?vastgelegd

toestemmingsformulierÂ?kuntÂ?uÂ?vindenÂ?opÂ?onzeÂ?website

voorzichtigÂ?metÂ?brandbareÂ?stoffen

datÂ?kwijtscheldingÂ?mogelijkÂ?isÂ?voorÂ?deÂ?afvalstoffenheffingÂ?(vastrechtÂ?en

www.heerde.nl.

inÂ?deÂ?omgeving,Â?zoalsÂ?rietenÂ?da-

eenÂ?beperktÂ?aantalÂ?containeraanbiedingen)Â?enÂ?deÂ?onroerende-zaak-

bijÂ?deÂ?aanvraagÂ?dientÂ?deÂ?identiteitskaartÂ?teÂ?wordenÂ?betaald.Â?HetÂ?be-

ken,Â?bomen/struiken,Â?autoÂ’s.Â?U

belastingenÂ?(OZB).

drag�voor�kinderen�tot�en�met�13�jaar�is�in�december�nog�€�9,20

bentÂ?zelfÂ?verantwoordelijkÂ?voor

(vanaf�1-1-2012�€�30,00).�Is�uw�kind�14�jaar�of�ouder�dan�zijn�de�kos-

uwÂ?eigenÂ?handelenÂ?watÂ?hetÂ?sto-

InlichtingenÂ?overÂ?ditÂ?raadsbesluitÂ?kuntÂ?uÂ?krijgenÂ?bijÂ?deÂ?AfdelingÂ?Publiek,

ten�€�43,85�(vanaf�1-1-2012�€�40,05).

kenÂ?vanÂ?vuurÂ?betreft.

teamÂ?BurgerzakenÂ?enÂ?Belastingen,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?699474.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA24

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Besluiten raadsvergadering 19 december 2011 De gemeenteraad van Heerde heeft op maandag 19 december vergaderd over meerdere agendapunten, waaronder 1 raadsvoorstel, 3 amendementen (=wijzigingsvoorstel) en 2 moties met betrekking tot het raadsvoorstel en 2 moties vreemd aan de agenda. Daarnaast is een aantal agendapunten als hamerstuk vastgesteld. Met een motie wordt een nieuw verzoek aan het college gedaan. Een motie vreemd aan de agenda houdt in dat het om een motie gaat, die niet over een onderwerp gaat dat op de agenda staat voor de betreffende vergadering. Graag informeren wij u over de onderwerpen die in bespreking zijn geweest. Het voorstel van het college over het Haalbaarheidsonderzoek MFA Heerde-Oost is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Er was een 5-tal personen die namens hun organisatie of op persoonlijke titel gebruik maakten van het inspreekrecht op dit dossier. Hiervan maakten gebruik de heer De Boer namens St. Cambium en VGPO Accretio, de heer Hulleman, namens de Parkschool, de heer Van Zuuk namens de Medezeggenschapsraad OBS De Horsthoek, de heer HĂśppener, voorzitter stichting Proo en de heer Bijsterbosch, op persoonlijke titel. De fractie van GroenLinks heeft een tweetal amendementen ingediend: 2011-07, Haalbaarheidsonderzoek MFA Heerde-Oost De fractie stelde voor aan punt 2, na “definitiefaseâ€? toe te voegen: ‌ onder voorbehoud van definitieve instemming van iedere deelnemende school met huisvesting in de MFA-Oost. Met de stemmen van GroenLinks (1) en D66 (1) voor en CDA (4), CU-SGP (3), PvdA (2), VVD (2) en GBP (2) tegen is het amendement met 2 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. 2011-08, Haalbaarheidsonderzoek MFA Heerde-Oost De fractie stelde voor punt 8 toe te voegen: een haalbaarheidsonderzoek te doen verrichten naar scenario 4. waarin de Horsthoekschool niet gehuisvest

wordt in de MFA-Oost, maar op de huidige, te renoveren locatie blijft. De resultaten ter besluitvorming aan de raad voor te leggen in het eerste kwartaal van 2012. Bij instemming dit scenario te betrekken bij de definitiefase van de MFAOost. Met de stemmen van GroenLinks (1), D66 (1) en GBP (2) voor en CDA (4), CU-SGP (3), PvdA (2), en VVD (2) tegen is het amendement met 4 stemmen voor en 11 tegen verworpen. Hierna is er gestemd over amendement 2011-09, Haalbaarheidsonderzoek MFA Heerde-Oost, ingediend door de fracties van CDA, CU-SGP, PvdA en VVD. De fracties stelden voor punt 7 van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: In de MFA Heerde-Oost te zorgen voor voorziening in de huisvesting van in ieder geval de Horsthoekschook, de Parkschool, Kristal, de Willem Alexanderschool en de Emmaschool, een en ander conform de bestendige lijn in eerder genomen besluiten en in met alle partijen gemaakte afspraken. Dit betekent dat kan worden gestart met het zoeken van een andere bestemming voor alle vrijkomende schoollocaties. De fracties van CDA (4), CU-SGP (3), PvdA (2) en VVD (2) stemden voor. De fracties van GroenLinks (1), D66 (1) en GBP (2) stemden tegen. Het amendement is met 11 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. De fractie van GroenLinks diende ook een tweetal moties in. 2011-21 Haalbaarheidsonderzoek MFA Heerde-Oost, kindvriendelijke MFA. De fractie verzocht het college een aantal stappen te zetten om van de MFA-Oost een kindvriendelijke plek te maken en een kindvriendelijk verkeerscirculatieplan te ontwikkelen. Het college ontraadde de motie. Met de stemmen van de fracties van GroenLinks (1) en D66 (1) voor en de stemmen van de fracties van CDA (4), CU-SGP (3), PvdA (2), VVD (2) en GBP (2) tegen is de motie met 2 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. 2011-22 Haalbaarheidsonderzoek MFA

Heerde-Oost, budgetten schoolgebouwen. De fractie verzocht het college een financiĂŤle rapportage op te stellen over de benutting van de onderwijs huisvestingsbudgetten over de afgelopen 10 jaar tot op heden, en de relatie met de financiĂŤle onderbouwing van de Brede School West en MFA-Oost aan te geven. Het college ontraadde de motie. Deze motie is verworpen met 2 stemmen voor en 13 stemmen tegen met de stemmen van de fracties van GroenLinks (1) en D66 (1) voor en de stemmen van de fracties van CDA (4), CU-SGP (3), PvdA (2), VVD (2) en GBP (2) tegen. De voorzitter bracht hierna het voorstel van het college, dat door het aangenomen amendement met betrekking tot punt 7, gewijzigd is, in stemming. Met de stemmen van de fracties CDA (4), CU-SGP (3), PvdA (2) en VVD (2) voor en de stemmen van de fracties van GroenLinks (1), D66 (1) en GBP (2) tegen is het voorstel met 4 stemmen tegen en 11 voor aangenomen. Door alle raadsfracties is een motie vreemd aan de agenda ingebracht. 2011-19, Meer kansen voor Wwb’ers De raad heeft het college gevraagd om te onderzoeken of marktpartijen bereid zijn de totale groep Wwb-ers aan een betaalde baan te helpen of te helpen stappen te zetten die de kansen daarop vergroten. Het college heeft de motie overgenomen. De raad stemde unaniem voor de motie. De fracties CDA,CU-SGP, PvdA en VVD dienden gezamenlijk een tweede motie vreemd aan de agenda 2011-20, Decentralisatie, in. In de motie droegen zij het college op bij minister, staatssecretaris en Tweede Kamerleden te pleiten voor maximale beleidsvrijheid voor gemeenten bij het vaststellen van wetgeving voor de drie grote ophanden zijnde decentralisaties, namelijk de transities Jeugd, AWBZbegeleiding en WWnV. Het college neemt de motie over. De motie werd door alle fracties, uitgezonderd GroenLinks ondersteund. Met 14 stemmen voor en 1 tegen is de motie aangenomen. Als stemverklaring heeft GroenLinks aangegeven niet zozeer tegen de motie te zijn maar ‘m overbodig te vinden en daarom niet medeindiener de motie te ondersteunen.

De beslissingenlijst van deze raadsvergadering kunt u vinden op www.heerde.nl onder Bestuursinformatie, gemeenteraad. Het volle-

dige verslag van deze raadsvergadering kunt u op de website nalezen nadat deze in een volgende raadsvergadering is vastgesteld.

Activiteitenkalender De gemeente Heerde biedt culturele instellingen op deze plaats de gelegenheid hun voor publiek toegankelijke culturele activiteiten aan te kondigen. Daartoe kunnen de activiteiten ingevoerd worden in de daarvoor beschikbaar gestelde database (website Platform Kunst en Cultuur Heerde) waaruit vervolgens iedere week een actuele agenda wordt samengesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform Kunst en Cultuur: Marga Franken, e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon 0578 - 694454.

Activiteiten -

Theaterdiner Voorafgaand aan de avondvoorstellingen van het Cultureel Centrum Heerde wordt een theaterdiner geserveerd in restaurant De Vier Jaargetijden in Heerde. U geniet van een 3-gangen diner (incl. een drankje) en bezoekt daarna de voorstelling. Meer informatie vindt u op www.cultureelcentrumheerde.nl

zaterdag 31 december - Wandeltocht met stop tussen de koeien Op oudejaarsdag kunt u deelnemen aan een circa vijf kilometer lange wandeltocht, omlijst door het geluid van midwinterhoorns en met een stop tussen de koeien voor warme chocolademelk en een oliebol. Het vertrek is tussen 11.00 en 12.00 uur vanaf bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed, Groteweg 54 in Wapenveld. Meer informatie? Kijk op www.molendevlijtwapenveld.nl. woensdag 4 januari - Film Dolfje Weerwolfje Plaats: Dorpshuis van Heerde; aanvang 14.00 uur. tot en met 8 januari - Expositie “Evolution of beautyâ€? Drie jonge kunstenaars, Anna van der Werf, Kristian Nikolov en Alexander Peev laten hun werk zien: keramiek, grafiek, tekeningen en schilderijen. De kunstwerken worden geĂŤxposeerd in Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6 in Heerde. De galerie is op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur open en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie: www.galeriedequeeste.nl, marjolijn@galeriedequeeste.nl of telefoon 06 - 20881914. zaterdag 28 januari - Dubbel Bach-concert Het Kamerkoor Sonare geeft een concert, waarbij diverse werken van de familie Bach worden uitgevoerd met begeleiding van een klein instrumentaal ensemble. Kaarten zijn in de voorverkoop (â‚Ź 12,—) te bestellen bij Marga Franken, telefoon 0578 - 694454 of 06 - 24511163. Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Heerde. tot en met 17 maart - Tentoonstelling Heerder Historisch Vereniging In Villa Jacoba aan de Dorpsstraat 55 in Heerde is tot 17 maart een overzicht van schilderijen van Lies van de Beek te bekijken. Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 25

4WWWHEERDENL

Verleende Verleende omgevingsvergunningen aanlegvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?eenÂ?aanlegvergunningÂ?verleendÂ?voor: (reguliere procedure) HetÂ?collegeÂ?van HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningenÂ?verleend:

- voor�het�bouwen van�een�schaapskooi�nabij�het�“Erf van�Daendels”�aan de�Nieuwe�Zuid-

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

- hetÂ?realiserenÂ?vanÂ?eenÂ?ontsluitingswegÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?sectieÂ?A,Â?num- WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtmersÂ?2944Â?enÂ?3100Â?enÂ?plaatselijkÂ?bekendÂ?1 Â?Hoornerveenseweg streeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft,Â?kuntÂ?u (voormaligÂ?kwekerijÂ?Spek)Â?teÂ?Heerde binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeVerzonden:Â?15Â?decemberÂ?2011 ningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegen eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?inTegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen. dienen,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?hetÂ?type besluit. e

Publicatie verordening

Wanneer�u�bezwaar�wilt�maken tegen�een�besluit,�doet�u�dit�bij Het�college�van�Heerde�deelt�mee�dat�de�raad�van�de�gemeente�Heerde het�college�van�Heerde. weg�te�Heerde Een�beroep�moet�u�sturen�naar “Legesverordening�gemeente�Heerde�2012” - voor�het�renoveren�van�een�kantoorpand�en�het�gedeeltelijk�slopen op�19�december�2011�de� de�Sector�Bestuursrecht�van�de heeft�vastgesteld: van�het�bestaande�pand�op�het�perceel�Europaweg�9�te�Heerde Rechtbank�Zutphen,�Postbus�205, Verzonden:�15�december�2011 redactionele�en�tariefswijzigingen 7200�AA�Zutphen. - voor�het�plaatsen�van�een�helft�van�een�twee-onder-een-kapwoning In�bovengenoemde�verordening�zijn� Een�bezwaar-�of�beroepschrift doorgevoerd. op�het�perceel�Rietkamp�16�te�Wapenveld moet�duidelijk�uw�naam,�adres�en - voor�het�plaatsen�van�een�helft�van�een�twee-onder-een-kapwoning Deze�verordening�treedt�in�werking�met�ingang�van�de�eerste�dag�na datum�vermelden.�Daarnaast op�het�perceel�Rietkamp�18�te�Wapenveld moet�u�het�besluit�omschrijven - voor�het�plaatsen�van�een�dakkapel�op�de�percelen�Hein�Dijkslag- die�van�de�bekendmaking.�Het�besluit�is�opgenomen�in�de�elektroniwaar�u�op�reageert�en�waarom�u sche�verordeningenverzameling.�Deze�is�te�raadplegen�via straat�29�en�31�te�Heerde www.overheid�.nl.�De�verordening�ligt�kosteloos�ter�inzage�bij�de�afde- daartegen�bezwaar�of�beroep - voor�het�realiseren�van�een�uitrit�op�het�perceel�de�Kade�39�te aantekent. ling�Publiek�in�het�gemeentekantoor. Wapenveld Bij�het�indienen�van�een�beroepVerzonden:�16�december�2011 schrift�moet�u�griffierecht�betalen. Een�ieder�kan�op�verzoek,�tegen�betaling�van�het�daarvoor�verschul- voor�het�kappen�van�zes�bomen�op�het�perceel�Meester�van digde�bedrag�aan�leges,�een�afschrift�krijgen�van�de�verordening.�InlichVoorstweg�6�te�Vorchten Voorlopige�voorziening tingen�over�deze�verordening�kunt�u�krijgen�bij�de�Afdeling�Publiek, Verzonden:�19�december�2011 Een�bezwaar-�of�beroepschrift - voor�het�bouwen�van�een�vrijstaande�woning�en�het�realiseren�van team�Burgerzaken�en�Belastingen,�telefoon�0578�-�699474. schorst�de�werking�van�het�beeen�uitrit�op�het�perceel�Kleinekolk�2�te�Wapenveld sluit�niet.�In�spoedgevallen�kan - voor�het�uitbreiden�van�de�woning�op�het�perceel�Acacialaan�30�te een�voorlopige�voorziening�worHeerde den�aangevraagd.�Dit�doet�u�bij - voor�het�bouwen�van�een�woning�en�het�realiseren�van�een�uitrit�op de�Voorzieningenrechter�van�de het�perceel�de�Pagenberg�naast�nr.�2�te�Heerde Rechtbank�Zutphen,�sector�BeVerzonden:�20�december�2011 stuursrecht,�Postbus�205,�7200�AE Zutphen.�Ook�hiervoor�moet�u Tegen�deze�besluiten�kunt�u�bezwaar�aantekenen. griffierecht�betalen. Het�milieubrengstation�van�ROVA�aan�de�Rijnlandstraat�2�in�Zwolle is�zaterdag�31�december�na�15.00�uur�gesloten.

Wijziging openingstijden ROVA

Aanvragen omgevingsvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?12Â?decemberÂ?2011Â?tot 21Â?decemberÂ?2011Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?eenÂ?omgevingsvergunningÂ?ontvangen: - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?23Â?berkenbomenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Badhuisweg

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning

23Â?teÂ?Heerde

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?hetÂ?voornemenÂ?eenÂ?omgevingsvergunningÂ?teÂ?verlenenÂ?aan:

Heerde

-

DalliÂ?DeÂ?KlokÂ?B.V.,Â?KamperwegÂ?1Â?teÂ?Heerde,Â?voorÂ?eenÂ?nieuwe,Â?de

Veessen

-

KoninklijkeÂ?VanÂ?derÂ?MostÂ?B.V.,Â?EuropawegÂ?6Â?enÂ?7Â?teÂ?Heerde,Â?voor

Wapenveld

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?isÂ?beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behanDeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggenÂ?metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?28Â?decemdeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?overÂ?geberÂ?2011Â?gedurendeÂ?zesÂ?wekenÂ?(totÂ?enÂ?metÂ?8Â?februariÂ?2012)Â?terÂ?inzage dragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of bijÂ?deÂ?balieÂ?VergunningenÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?Een ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, iederÂ?kanÂ?binnenÂ?dezeÂ?termijnÂ?schriftelijkÂ?ofÂ?mondelingÂ?eenÂ?zienswijze kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtennaarÂ?vorenÂ?brengenÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?AD regelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij Heerde. hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.

- voorÂ?hetÂ?realiserenÂ?vanÂ?eenÂ?inritÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?ElburgerwegÂ?26Â?te - voorÂ?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?eenÂ?vrijstaandeÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Op denÂ?HulÂ?19Â?teÂ?HeerdeÂ?(planÂ?BovenkampÂ?II) - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?zesÂ?berkenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HogewegÂ?13Â?te - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?eenÂ?eikÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?LeeuwerikwegÂ?53Â?te - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?129Â?bomenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?VeldwegÂ?ong.Â?te Heerde

- voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?14Â?bomenÂ?opÂ?diverseÂ?locatiesÂ?inÂ?deÂ?gemeente Heerde

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?Vergunningen,Â?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

geheleÂ?inrichtingÂ?omvattendeÂ?omgevingsvergunningÂ?voorÂ?het aspectÂ?milieu; eenÂ?nieuwe,Â?deÂ?geheleÂ?inrichtingÂ?omvattendeÂ?omgevingsvergunningÂ?voorÂ?hetÂ?aspectÂ?milieu.

IndienenÂ?vanÂ?klachten


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Kerstwens in vervulling

WAPENVELD- Henny Malaihollo uit Wapenveld was blij verrast toen ze vorige week te horen kreeg dat ze donderdag naar Indonesië zou vliegen om haar familie voor het eerst in zeven jaar weer te bezoeken en samen Kerstmis door te brengen. Met dank aan Wapenveld, want vanuit de hele dorpsgemeenschap is en wordt geld ingezameld om de reis voor Malaihollo en haar zoons Benjamin en Vito te bekostigen. Het idee voor deze uitgekomen kerstwens ontstond bij collega’s van de 54-jarige Malaihollo bij zorgcentrum Rehoboth. “Anderhalve week geleden hoorden we dat haar 80-jarige moeder in Indonesië erg ziek was en vertelde ze

heel vaak dat ze er zo graag heen zou willen”, vertelt Alie Schuurman. “Maar ze is alleenstaand en heeft twee kinderen, dus moet ze de kost verdienen. Dan blijft er geen geld over om te sparen voor zo’n dure reis. Daarom zijn we met zes collega’s bij elkaar gaan zitten.” Met succes dus en zo kan Henny samen met haar familie kerst vieren. En dat is nou precies wat de collega’s bij Rehoboth voor ogen hadden, zegt Schuurman: “We zitten met kerst allemaal bij onze familie, bij onze ouders, dat zou zij toch ook moeten kunnen?” Mensen hebben spontaan geld gegeven, bedrijven zijn aangeschreven en er is uiteindelijk zelfs iemand gevonden die het benodigde bedrag wel wilde voorschieten.

Heemkunde Hattem

in samenwerking met koren en solisten. Ons koor is aangesloten bij de landelijke bond KCZB. Helaas zijn er in het nu bijna afgelopen jaar mensen uitgeschakeld door langdurige ziekte. Vooral bij de mannen, bassen en tenoren, is versterking erg wenselijk. Maar ook vrouwen, sopranen en alten, zijn van harte welkom om ons koor te komen versterken.” Op woensdagavond 25 april geeft het koor een optreden in de Ontmoetingskerk in Heerde. Het betreft een concert/ zangavond. Hieraan zullen meewerken de solisten Marleen en Marieke Regterschot en organist dhr. Henk van de Maten. Het ge-

heel zal onder leiding staan van koordirigent dhr. Anne Kroeze. “Voelt u zich aangesproken om met ons mee te doen? U kunt op woensdagavond 4 januari, aanvang: 20.00 uur, kennis met ons komen maken op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Aansluitend hebben wij die avond nog een korte repetitie. U kunt voor de 1e ontmoeting komen luisteren, maar u mag natuurlijk ook met ons meezingen.” Alle repetitieavonden zijn op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via de secretaris, dhr. T. Smit, tel. 0578693717, of via mail: t.smit23@ upcmail.nl.

Avondlessen Zhineng Qigong

OENE- De peuters van Kabouter Spillebeen in Oene zijn alvast begonnen met verhuizen.  Met een volle rugzak op gingen  ze naar  de nieuwe speelzaal in het  nieuwe  Kulturhus van Oene. De peuters namen puzzels mee, auto’s, knuffels en spelletjes. Isabel nam een deken mee zodat Beer het niet te koud krijgt, al die tijd dat hij nog moet wachten tot-

dat de peuters echt komen spelen. Dinsdag  10 januari gaan de peuters  echt verhuizen. Zij gaan  met de fiets, trekker, step of driewieler van de oude vertrouwde voetbalkantine naar de nieuwe locatie in het Kulturhus.  Kabouter Spillebeen biedt ook Kinderdagopvang aan. Kabouter Spillebeen is een onderdeel van Koppel in Kinderopvang en Welzijn.  

Zie ook www.stolpersteine-hattem.nl. “De leste gank, jeugdherinneringen van mevrouw T. Eghuizen”, een verhaal in het Hattems dialect over een begrafenis. Ook de werkgroep Monumenten laat van zich horen met een bijdrage over smeedwerk in Hattem. Het historisch kadaster van het Schependom Hattem, geschreven door M. van der Leeuw is het laatste artikel in deze kwartaaluitgave. Lijkt het u interessant en wilt u lid worden, geef u op of wilt u iemand eens een ander cadeau geven, geef diegene dan een lidmaatschap. Inwoners van Hattem betalen 15 euro per jaar en buiten Hattem 23 euro. Hiervoor ontvangt u vier keer per jaar het kwartaalblad van gemiddeld zestig pagina’s. Komt u eens vrijblijvend rondsnuffelen in het Heemkundecentrum aan de Molenbelt 2A op de data volgens de agenda. Ook www.heemkundehattem.nl geeft veel informatie. Daar kunt u zich abonneren op de gratis nieuwsbrief.

EPE- Onlangs werd Pieter van Huffelen uit Epe 50 jaar. Door de

buren werd er een mooi spandoek voor het huis geplaatst.

“In totaal gaat het om goed 4500 euro”, zegt Schuurman. “De tickets voor Henny en haar zoons en voor alle drie een paspoort, wat ook nog met spoed geregeld moest worden.” Afgesproken werd dat de zes collega’s garant staan voor het bedrag, maar dat wordt geprobeerd om alles in Wapenveld bij elkaar te sprokkelen. Vanuit kerken, bedrijven en eigenlijk de hele gemeenschap krijgen we steun. Dat geeft aan hoe geliefd zij is en hoe het hier in Wapenveld kan gaan”, benadrukt Schuurman. Op 11 januari komt Malaihollo weer thuis in Wapenveld. Wanneer u nog iets wilt geven voor deze actie kunt u een bedrag storten op reknr.396569056 onder vermelding: Hulpactie Henny. (Foto Gert Schuurman).

Oprichting projectkoor HEERDE- Zingt u graag en is het er nog nooit van gekomen om u aan te sluiten bij een koor? Of dacht u misschien: is het ook wel wat voor mij, maar dan verplicht ik mezelf tot iets wat ik misschien toch niet waar kan maken. Dan heeft Christelijk Gemengd Koor “Zingt de heer” voor u de oplossing. “Zonder dat u zich verplicht hoeft te voelen om lid van ons koor te worden en zonder enige kosten, kunt u met ons mee doen in een Projectkoor, dat zal optreden op 25 april 2012. Ons repertoire bestaat uit het zingen van geestelijke liederen. We treden op in kerkdiensten, instellingen en concerten

HATTEM- Het kwartaalnummer van Heemkunde Hattem is verschenen en ook deze keer met een schat aan verhalen. Begonnen wordt met het dagboek van mevrouw Suermondt met de heer R. Seegers als auteur. “In ’t veen kijkt men niet op een turfje” is de titel van een stukje geschiedenis over de bekende Hattemer turfschippers, verteld door mevrouw J. Engelsman-Agterhuis. De jeugdherinneringen van mevrouw R. de Vries-Blom komen te voorschijn onder de titel “Käsfees as kind”. De heer D. Locht stuitte bij een onderzoek op een document uit 1843 met 25 artikelen bestaande uit instructies voor de nachtwakers. “Stolpersteine in Hattem”, een bijdrage van E. van der Wolf over de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947), die op verschillende plekken in Europa gedenktekens heeft geplaatst voor huizen van mensen die door het nazibewind zijn vermoord. Ook in Hattem op verschillende plaatsen.

EPE- Behoefte aan rust? Zhineng Qigong is een zeer oude, efficiënte Chinese bewegingsvorm, die in combinatie met moderne medische inzichten wordt gezien als de meest effectieve vorm van Qigong. Wereldwijd beoefenen miljoenen mensen van alle leeftijden Zhineng Qigong en hun aantal groeit dagelijks doordat steeds meer mensen de positieve gevolgen ervan ontdekken. Zhineng combineert beweging en meditatie. Door rustige, eenvoudige bewegingen worden energiebanen geopend, lossen blokkades op en functioneren immuunsysteem en andere lichaamsfuncties beter. Eventueel aanwezige stress vermindert. Vanaf 9 januari geven Anne Hering en Lex Boin weer avondlessen Zhineng Qigong in Epe. Info en Inschrijven op www.zhigong.nl.

Nieuwjaarsconcert CMH HATTEM- Op zaterdag 7 januari treedt de Christelijke Muziekvereniging te Hattem (CMH) weer op volle sterkte aan tijdens het nieuwjaarsconcert. Alle geledingen laten die avond van zich horen in MFC De Marke - met een Hollandse kraker als afsluiting. Het jeugdorkest onder leiding van Carlo Balemans speelt een stuk van Enya en filmmuziek van Pirates of the Caribbean. En in Saxobeat laten Linette van Vilsteren en Maud van Hattum horen hoe je met girlpower op een altsax speelt. Het percussie-ensemble staat garant voor een aantal swingende latin stukken. Bij enkele nummers breidt muzikaal leider Dirkjan

EPE- De 3-jarige peuters van Kindercentrum Kanjers zijn bij Epe on ice geweest. Ze hebben zich prima vermaakt op de slee en schaatsen.

van Groningen zijn ensemble uit met een blazerssectie. Film is ook een thema bij het A-orkest, dat eveneens onder leiding staat van Carlo Balemans. Hier staat Miss Saigon op het programma. Verder funky popnummers van Earth, Wind & Fire en ‘A Bugle Boy Called Eric’. Uiteraard wordt zoals gebruikelijk geopend met een mooi koraal. Dit keer is dat ‘As the Deer’, gebaseerd op psalm 42. Aan het eind van het concert spelen alle onderdelen van de CMH gezamenlijk een medley van Nederlandse hits. Het concert begint om 20.00, de zaal is open om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een deurcollecte.

Toch was het toppunt om in aanraking te komen met echt ijs. Voldaan keerden ze terug naar Kanjers.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 27

Oliebollen

Appelappen

(met of zonder krenten)

(met hele schijf appel) 10 stuks

10 stuks

Per stuk

0.55

00

5.

Ananasappen

00

9.

Per stuk

1.00

Berliner Bol 10 stuks

10 stuks

Per stuk

1.00

00

9.

Appelbeignets

00

Per stuk

7.

0.80

PLUS den Hoven Heerde1, T.Brandstraat PLUS VanVan den Hoven - Heerde- Brandstraat 0578-696493 maandag - vrijdag 8.00-21.00 zaterdag maandag - vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdaguur, 8.00-20.00 uur 8.00-20.00 uur

10 stuks

Per stuk

0.75

00

7.

Verkoop is op de kraam in de winkel: woensdag 29 december donderdag 30 december vrijdag 31 december

1, T. 0578-696493 Gewijzigde openingstijden: PLUS Binnenhof - Nunspeet Colijnstraat 52-60, T. 0341-258690

PLUS VanVan den Hoven - Wezep - Clematisstraat 3, T. 038-3765660 PLUS den Hoven Wezep Clematisstraat maandag vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur maandag - vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur

maandag - donderdag 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur Maandag 2e Kerstdag gesloten vr van 8.00 tot164, 21.00 uur De Vrijheid - Elburg Di t/m Klokbekerweg T. 0525-681886 3, T.PLUS 038-3765660

maandag - donderdag 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 8.00-20.00 uur Zat 31 januari uur, 8.00zaterdag tot 18.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Oud en nieuw in Hattems Bakkerijmuseum

Nieuwe gemeentesecretaris Epe EPE- Het college van burgemeester en wethouders van Epe heeft Carla Kats (42) benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris. Carla volgt hiermee vanaf 1 maart 2012 de huidige gemeentesecretaris Theo Peeters op, die met pensioen gaat. Carla Kats bleek de beste kandidaat uit de 56 sollicitanten, de voordracht was unaniem. Wnd. Burgemeester van der Hoeve: “Ik ben zeer verheugd met deze benoeming, Carla Kats kent de gemeente goed en heeft de capaci-

teiten om de ontwikkelingen waar de gemeentelijke organisatie voor staat goed te leiden”. De afgelopen jaren heeft Carla Kats heeft de afdeling Publiekszaken geleid en de functie locosecretaris vervuld. “Ik ben er klaar voor om de uitdaging, samen met mijn collega’s aan te gaan”, aldus Carla Kats. Als gemeentesecretaris wordt zij de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur voor het college van burgmeester en wethouders.

Nematoden tegen eikenprocessierups HEERDE- De gemeente Heerde gaat de eikenprocessierups bestrijden met zogeheten nematoden. Deze kleine diertjes worden met water op de bomen die door de rups worden geteisterd gespoten en vreten de rupsen op. “We hebben hiervoor gekozen omdat deze methode in tegenstelling tot het biologisch bestrijden de biotoop van de boom niet in de war brengen”, aldus wethouder HerHATTEM –Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft officieel haar nieuwe hypermoderne bakkerij in gebruik genomen. Om de officiële openingshandeling te verrichten was Harry Leijten, Hoofdredacteur van het vakblad Bakkerswereld uitgenodigd. Te midden van de historische ambiance en de soms eeuwenoude collectie, glimt het roestvrijstaal van de nieuwe bakkerij je tegemoet. “U vraagt zich vast af waarom een hedendaagse bakkerij in een museum”, spreekt directeur Jan-Erik Barendsen de ruim 100 genodigden toe tijdens de opening. Die visie ontstond enkele jaren geleden, geïnspireerd door het Textielmuseum die moderne weefmachines integreerde in een historische omgeving. “Mijn vader startte dit museum als Creatief Centrum voor de Bakkerij. Zijn doel was voedingsgeïnteresseerde mensen bij elkaar te brengen om samen bij de takkenbosoven te filosoferen over

voeding en brood in het bijzonder. Deze moderne bakkerij geeft nieuwe mogelijkheden om die ideeën te realiseren. En daarnaast krijgen wij steeds meer bezoekers die ook vragen naar de werking van een moderne bakkerij. Dat kunnen we nu laten zien. Het geeft mogelijkheden om nieuwe workshops te ontwikkelen. En 2012 gaan we gebruiken om tot een eigen, historisch brood- en banketassortiment te komen. En wie weet, kunnen we ooit nog wel de bakkerij van de toekomst laten zien.” Ook voor de opening was de bakkerij al enige weken in gebruik en de effecten zijn merkbaar. Niet alleen hangt er aanhoudend een heerlijke geur in de museumgebouwen. Bakker Johan is naast het maken van de producten, vooral bezig met het beantwoorden van alle vragen van de bezoekers die samendrommen voor zijn bakkerij. Barendsen: “Zo’n project kost natuurlijk erg veel geld. Niet alleen moet een

ruimte geschikt gemaakt worden voor dit doel, ook moest er allerlei kostbare apparatuur worden aangeschaft voor de inrichting. Dat is alleen maar mogelijk met de steun van derden. Zo heeft Beko Techniek ons een forse korting gegeven op de apparatuur, sponsort Koopmans ons biologische meel en levert AB Mauri ons gratis de koningsgist. Ook hebben we een bijdrage ontvangen van Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en het Weerstandsfonds der Nederlandse Bakkerij. En uiteraard proberen we bij dit soort projecten altijd samen te werken met lokale bouwbedrijven. Architectenbureau Karssing, Aannemingsbedrijf Van Dieren, Installatiebedrijf Koller, Van den Berg Elektra en Schilderbedrijf Suiker & Prodon hebben er in goede samenwerking een prachtige bakkerij van gemaakt. Het bakkerijmuseum heeft er weer een nieuwe attractie bij.” Foto: Eva Posthuma.

Aanbieding kunstwerk EPE- Vorige week maandag heeft kunstschilder Alexander Savin een werk van zijn hand aangeboden aan burgemeester (wnd.) Van der Hoeve. De Russische kunstschilder Alexander Savin exposeert op dit moment in Kunstgalerie Oudenhove in Epe. Daar heeft deze Russische meester ook enkele masterclasses gegeven. Dhr. Savin komt uit Vologda, Rus-

land, en is lid van de Russische Federatie Professionele Unie van de kunstschilders. In 2006 bekroond met de hoogste maat van Eervol kunstschilder van Rusland. Dhr. Savin werkte in de genres van de historische schilderijen, historische en ceremoniële portret, een romantisch landschappen. Sinds 1975 neemt hij deel aan grote tentoonstellingen

ING-Materialenpakket voor v.v. Hattem

HATTEM- De v.v. Hattem heeft het ING-Materialenpakket overhandigd gekregen van de relatiemanager MKB, Matthijs van der

Vlist. De v.v. Hattem is hiermee een van de 500 amateurclubs die dit jaar het pakket ontvangen. Voorzitter van de jeugdafdeling Arjen Noordberger ontving uit handen van Mathijs van der Vlist het materialenpakket. Dit bestaat ondermeer uit wedstrijdballen, hesjes en pionnen. Arjen Noordberger: “We zijn als jeugdafdeling van amateurclub v.v. Hattem ontzettend blij met deze steun van de ING. De v.v. Hattem is een gezonde en groeiende voetbalvereniging waar de inzet van vrijwilligers bij de vereniging cruciaal is. Het is bijzonder welkom dat de ING ons steunt en begrijpt wat onze maatschappelijke rol is.”

gehouden door de Unie van Kunstenaars van Rusland en het buitenland. In 2006 maakte hij in opdracht van de overheid een serie schilderijen over de Russische geschiedenis. De serie werd gebruikt voor de decoratie van de zalen van Konstantinovsky Palace, Sint Petersburg, waar de G8 conferentie van staatshoofden werden gehouden.

Subsidie toegekend HEERDE- Het college van Heerde heeft een subsidie van 2500 euro toegekend aan Waterrijk Veluwe. “Het geld wordt gebruikt voor promoten van waterrijk Veluwe. Ze kunnen hiermee een stap verder komen met het inrichten van hun website”, aldus wethouder Herman van der Stege. Het biedt ondernemers eveneens de mogelijkheid om gezamenlijk acties te coördineren. “We zetten hiermee opnieuw een stapje op het gebied van recreatie en toerisme in de regio.”

man van der Stege. De bestrijding van de rupsen kost steeds meer geld. “De vraag is waar halen we dat vandaan? We hebben nu een notitie opgesteld waarin we ook keuzes maken ten aanzien van de plaatsen waar we de rupsen bestrijden.” Daarnaast gaat de gemeente borden plaatsen bij het inrijden van Heerde waarmee gewaarschuwd wordt tegen de aanwezigheid van de rups.

Laatste trainingsavond

(Foto Gert Schuurman) WAPENVELD- Donderdagavond tijdens de laatste trainingsavond van dit jaar werden de seniorenelftallen van WZC verrast door de Kerstman die ze een bezoek kwam brengen op de training De kerstman had als assistenten bestuursleden van de Supportersvereniging WZC bij zich die de spelers verrasten met

warme chocomelk met slagroom of een koude Beerenburger. Bij de lagere elftallen ging de Beerenburger er net zo hard door heen als chocolademelk. Deze leuke actie van de Supportersvereniging van WZC werd zeer gewaardeerd door de Senioren van WZC zoals op de foto is te zien.

Laatste Praotstoel van 2011 HEERDE/EPE- De laatste Praotstoel van dit jaar op Radio 794 op 31 december zal een speciale uitzending worden met als thema ‘Wat bracht 2011 en wat mogen we verwachten’. Luke Boerdam, de Wapenveldse ambassadeur van de “Stichting Opkikker”, is te gast. In de studio zal Martin Pelamonia terugkijken op de Vaassense herdenkingen en op de herdenkingsweek en de tentoonstelling die in augustus in Epe gehouden werd. En ook is Eva Houtjes te gast, die haar beleving

van de gevolgen van kanker in haar blog http://mijnstrijd.houtjes.com beschrijft om daarmee andere mensen te helpen. Ook als ondersteuning van de “Loop voor Hoop” op 22 en 23 juni in Heerde. Luisteraars kunnen via tel. 0578-695555 tussen 10.00 en 12.00 uur reacties geven. Dat kan gaan over een terugblik op 2011 maar ook voor wensen voor familie, vrienden, buren, collega’s en noem maar op. En in de Speuldeuze tussn de klokke van neegde en tiene is disse keer streektaalmeziek uut

Optreden Tienerkoor Promise

Open Maaltijd in Rehoboth WAPENVELD- Samen de warme maaltijd gebruiken is niet voor iedereen een dagelijkse aangelegenheid. Daarom biedt Woonzorg Unie Veluwe in locatie Rehoboth in Wapenveld 55-plussers hiertoe

de mogelijkheid. U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Maaltijd op de eerste donderdag van de maand op 5 januari 2012 om 17.30 uur in zorgcentrum Rehoboth, De Vree 1 te Wapenveld. De kosten

bedragen 10 euro en dat is inclusief 1 consumptie. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de receptie van Rehoboth, tel. 038- 4471500 of u persoonlijk aanmelden bij de receptie.

HEERDE- Tienerkoor “Promise” uit Heerde heeft op woensdag 21 december een geweldig optreden verzorgd bij Viattence, locatie Wendhorst. Onder leiding van Henk van der Maten hebben onge-

veer twintig jonge dames hun vocale kunsten getoond. Er waren ook enkele solisten te horen en dat voor een volle zaal. De cliënten hebben van het optreden genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 29

Ook in het nieuwe jaar blijven wijÂ…Huurprijs p/mnd: € 1.500,= 9UDDJSULMV½ NN Molenweg 16, Heerde - Strak vormgegeven, lichte en moderne woning/praktijkruimte met garage - Kantoor/slaapkamer 16m², eigen entree - Woonkamer 40m², schuifpui en parket Luxe, open keuken met alle inbouwapp. - Bijkeuken met was/drogeraansluiting - 4 kamers (11, 11, 15, 15m²) en badkamer met ligbad, douche en toilet - Centraal gelegen op een makkelijk te bereiken (zicht)locatie met ruime parkeermogelijkheden en nabij de uitvalswegen A-50 en A28!

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Praktijk Fysiotherapie Epe - Oene Patrijsweg 2, 8161 VJ Epe tel.: 0578 – 612862 www.fysioepe.nl

FYSIOTHERA PIE EPE-OENE GAAT VERHU IZEN

! Op dinsdag 1 november 2011 bestond onze praktijk 50 jaar. W ij zijn destijds begonnen aan het Bongerdplein en via de Bloemstraat gingen wij naar de Patrijsweg 2 in Epe waar wij nu alweer 19 jaar praktijk houden. Ook hebben wij al geruime tijd 2 nevenvestigingen: in Epe aan de Willem Tellstraat 13 en in Oene aan de Donselaarsweg 33. Omdat wij als praktijk nog steeds groeien gaan wij onze praktijkvoering verplaatsen. Dit is niet de enige reden want ook willen wij onze huidige en toekomstige patiĂŤnten/ clienten meer service en betere zorg gaan bieden vanuit een nieuw opgezette praktijktruimte die volledig voldoet aan wat u van een hedendaagse, moderne praktijk mag verwachten.

Je twijfelt over de voortgang in jouw letselschade zaak?

Gratis second opinion! www.regie-letselschade.nl Wij gaan dus verhuizen! Per begin maart 2012 gaan wij praktijk houden aan de HARDENBRINK 7, aan de rondweg van Epe. De praktijk aan de Willem Tellstraat 13 zal hiermee komen te vervallen, maar onze praktijk in Oene blijft bestaan en zal per 1 januari al verplaatst worden naar het nieuwe Kulturhus.

Regie reikt jou de helpende hand

Weekaanbieding!

We wensen u een gezond, gelukkig en liefdevol 2012! Bas & Claire

Zwitserse Kaasfondue â‚Ź 6,95 ( 2 pers. ) Champagne, kruiden en zalmbrie â‚Ź 1,95 per 100 gram “Winterkaasâ€? Boeren Belegen â‚Ź 9,95 per kilo

Bonenburgerlaan20, Heerde, 0578-690245

www.puurinheerde.nl

Bij ons nieuwe pand aan de HARDENBRINK en in de nabije omgeving, is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. In het nieuwe pand zullen 8 behandelkamers komen en daarbij nog een grote oefenzaal/fitnessruimte van ongeveer 80m2 die volledig zal worden ingericht met moderne fitness-apparatuur. W ij gaan in de loop van 2012 ook onze huisstijl aanpassen, dat wil zeggen een nieuwe naam en een nieuw logo! Dit blijft voorlopig nog even een verrassing! Uiteraard blijven wij dezelfde hoogwaardige zorg leveren zoals u die van ons gewend bent, maar wel veel uitgebreider en volledig op uw persoonlijke behoeften afgesteld. Onze praktijk biedt o.a. de volgende therapieÍn: fysiotherapie, manuele therapie, fysiotherapie op haptonomische basis, acupunctuur, Bowen, ontspanningstherapie, nek-schouder-arm therapie. In onze nieuwe praktijk wordt u de mogelijkheid geboden om begeleid door te blijven sporten/trainen na de behandeling. Ook gaan wij een ontspanningscursus aanbieden en begeleid sportief wandelen in de natuur en er komen oefenprogramma’s speciaal voor ouderen, neurologie patiÍnten en patiÍnten met reuma. Tot slot willen wij in de nabije toekomst beweegprogramma’s aanbieden voor diabetici, longpatiÍnten en hartrevalidanten. Indien u, als geïnteresseerde, een kijkje wilt nemen in onze nieuwe praktijk bent u van harte welkom in maart 2012, of op de open dag die later in het voorjaar van 2012 gehouden zal worden. Begin maart 2012 ontvangen wij onze patiÍnten graag op onze nieuwe locatie aan de HARDENBRINK nr.7 te 8161 CR Epe. Wij houden u op de hoogte! Wij blijven (het beste) bereikbaar op maandag,dinsdag en donderdag op ons vertrouwde telefoonnummer 0578-612862. Voor meer informatie zie ook onze website www.fysioepe.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 21 0

Leegverkoop

2 paar 1 EURO e

Alle combinaties zijn mogelijk ....

Actie gaat uit van originele prijs

K erkstraat 4b ( 038) 333 43 40 Hattem - Hoofdstraat 87 ( 0578) 61 20 58 E pe D orpsstraat 6 ( 0578) 69 60 01 Heerde - I nternet: www.olthuis s c hoenen.nl

Olthuis, daar kan iedereen mee uit de voeten!

Twitter Facebook


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 21 1

Â…weer heel aktief, dus mocht uÂ…

Ne f it houdt Nede rland war m9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: € 204.000,= k.k. De Pagenberg 16, Heerde - Goed onderhouden starterswoning met schuur op 161m² in een prachtige wijk - Fraaie achtertuin v.v. sierbestrating - Woonkamer 28m², ruim en licht, met laminaatvloer en sierpleisterwanden - Moderne keuken met inbouwapparatuur - 1e Verd.: 3 slaapkamers en hobbykamer - Nieuwe badkamer (2010) v.v. douche met thermostaatkraan, wastafel - Via vlizotrap naar grote zolder. Wees er snel bij en maak een afspraak!

MOZA, daadwerkelijk verkopen ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Tijdelijke actie! G RATIS 12

JAAR GARANTIE

OP ALLE ONDERDELEN VAN UW NIEUWE

NEFIT HR- KETEL !

1-67'412&#67917&'%8g-'6'.*'6&'*'.'9+06'47+6*17&6`(-+'567 8114<'-'4*'+&`7+.077917&'-'6'.+08114&'7.6+'/' g-'6'.8#0*'6 /''568'464179&'/'4-X&'41$7756''(+612+0'T241(+6''46&#08#0 ''0+,<'456'4-'##0$+'&+0)U9+,$+'&'07/##4.+'(56EF,##4)#4#06+'12#..' 10&'4&'.'0T#6$'6'-'06/''49#4/6'g'09#4/9#6'4%1/(146X''0.#)'4 '0'4)+'8'4$47+-'0#$51.76'<'-'4*'+&TTT6168'4+0FNFG^##-50'.''0 84+,$.+,8'0&'#(524##-'084##)0##4&'81149##4&'0T

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde Tel. 0578 - 693930, info@gasservicematen.nl Dinerbon voor 2 personen bij restaurant Hoeve van Loo te Heerde bij uw aankoop! Vraag naar de actievoorwaarden. Geldig van 1 november 2011 t/m 31 maart 2012.

Extra!

!!!!DAMES OPGELET!!!!

Dameslaarzen

HALVE PRIJS

Hardenbrink 46 - Epe - Tel: 0578-612392 - Volop parkeerruimte


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Start bouw Bovenkamp II

6e Open Welsum Dart Kampioenschap WELSUM- Op zaterdag 28 januari wordt er voor zesde keer op rij een Open Welsums Dart Kampioenschap georganiseerd in Dorpshuis de Bongerd te Welsum, Kerklaan 12, 8196 KW. U kunt zich inschrijven op de dag zelf t/m 15.45 uur en het inschrijfgeld bedraagt 7 euro per persoon voor volwassen en voor de jeugd t/m 15 jaar 5 euro per persoon. Om vervolgens om 16.00 uur met de wedstrijden zelf te beginnen. De winnaar van de winnaarsronde kan afhankelijk

van het aantal deelnemers minimaal 150 euro winnen. Naast een winnaarsronde is er ook een verliezersronde en een aparte categorie voor de jeugd t/m 15 jaar. Dus kom met z’n allen naar Welsum, om een gezellige middag/avond van te maken. En natuurlijk op een leuke en sportieve manier de Winnaars (B. Vijge, T. Schellens en H. Nijhof) van de vorige editie uit te dagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Bosch via Email info@owdk.nl.

250e lid

HEERDE- Met het slaan van de eerste heipaal heeft wethouder Anton Westerkamp van de gemeente Heerde vorige week het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe woonwijk Bovenkamp II. Bij de feestelijke start bouw waren ook de toekomstige bewoners aanwezig, net als betrokkenen en andere geïnteresseerden van het plan. De eerste fase bestaat uit 47 koop- en 17 huurwoningen. Naar verwachting worden de eerste woningen van deze fase eind volgend jaar opgeleverd. De verkoop van het project is voorspoedig verlopen. Henri Schimmel namens VOF Bovenkamp: “De kwaliteit

en de ligging van Bovenkamp II is prachtig. Het ligt in een mooie groene omgeving waarbij veel aandacht is besteed aan een passende beeldkwaliteit van de woningen en de openbare ruimte. Niet voor niets is binnen een relatief korte periode al meer dan tachtig procent van de woningen verkocht”. Er zijn nog enkele woningen en vrije kavels in de eerste fase beschikbaar. Medio 2012 wordt de tweede fase opgestart. Bovenkamp II is het vervolg van het plan Bovenkamp. Bovenkamp II telt straks 165 woningen in verschillende typen en sferen en wordt ontwikkeld door VOF Bovenkamp. De woningen komen op

een mooie locatie te staan, met een landelijke uitstraling. De architectuur sluit duidelijk aan bij de afwisselende bebouwing in de omgeving. De wijk kenmerkt zich straks door kindvriendelijke hofjes en gezellige woonstraatjes. Centraal in de wijk komt een groene brink te liggen, die het dorpse karakter en de rust benadrukt en onderdeel is van een populaire fietsroute. Bovenkamp II wordt ontwikkeld door VOF Bovenkamp – een participatie tussen Bouwfonds Ontwikkeling BV, Bimo Bouw BV en Epavlis (een 100% dochter van Woningstichting Triada) - in samenwerking met de gemeente Heerde.

Cursus glas in lood EPE- In januari 2012 start Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe, wegens doorslaand succes weer met de korte wintercursussen Glas-in-lood voor zowel beginners als gevorderden. In 5 lessen van 2,5 uur (om de week) kan men onder leiding van glaskunstenaar en docent Chris de Goede de basisvaardigheden van Glas-in-lood leren of verder uitwerken. Van ontwerpen naar glas snijden, tot het in lood zetten. Glasin-lood maken is een afwisselend proces. Cursisten onderzoeken het

lijnenspel van het lood en de vele glassoorten. Beginners werken aan het ontwerpen en vervaardigen van een raamwerk. Voor de gevorderden geldt: grafisch, abstract of schilderachtig en zelfs ruimtelijk werk. Men kiest zelf wat het beste bij hem of haar past. Nieuw in het aanbod van Mamuze is Glasfusing. Glasfusing is een techniek die het mogelijk maakt door het samensmelten van meerdere stukken glas, een kunstzinnig en decoratief nieuw object te maken op basis van een bestaand

Zwemles VAASSEN- Op zaterdag 21 januari van 8.00 tot 8.45 uur en op woensdag 25 januari van 13.30 tot 14.15 uur starten nieuwe groepen voor zwemles in Zwem- en Sportcentrum de Koekoek. Er is nog een aantal plekken vrij. Is uw kind 4,5 jaar, dan kan het direct starten. Tijdens de zwemlessen wordt uw kind bekend gemaakt met alle facetten van het water. De oefenstof wordt

op een speelse en vriendelijke manier aangeboden. Er wordt veel aandacht besteed aan het drijven op de buik en rug, survival, onderwater vormen, springen in zowel diep als ondiep water, en zwemslagen. Kom uw kind inschrijven bij de receptie van Zwem- en Sportcentrum de Koekoek. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 0578-576122 of kijk op www.dekoekoek.nl.

product of zelfgemaakt model. Het is een bijzondere uitdaging om te experimenteren met het ontwerpen en het maken van de benodigde mallen (gemaakt van bijvoorbeeld gips, klei, keramiek, aardewerk of ceraboard). Zowel glas-in-lood als glasfusing worden op dinsdagen gegeven in het Kulturhus EGW. Meer informatie over deze en andere cursussen bij Mamuze is te vinden op www.mamuze.nl. Men kan ook bellen met de administratie, tel. 0578- 616298 of mailen naar info@mamuze.nl.

WAPENVELD- Donderdag tijdens de laatste trainingsavond heeft de supportersvereniging van WZC het 250e lid gehuldigd. De supportersvereniging die een actief beleid daarin voert, heeft een flinke aanwas gekregen de laatste maanden, een huldiging kon daarbij niet uitblijven. De gelukkige was Betty

Veltkamp, ze werd thuis bezocht door de Kerstman en Alie Schuurman namens de supportersvereniging WZC. Een enthousiaste Betty nam de prijs met genoegen in ontvangst en met de feestdagen voor de deur zal het zeker goed komen met de attentie die ze hadden meegenomen. (foto Gert Schuurman)

Fotobewerking HATTEM- Heeft u al wat ervaring met digitale fotografie? In een cursus van 5 lessen leert u de fijne kneepjes van het vak! Startdatum: 10 januari, dinsdagavond 19.30-

21.30. De kosten zijn 78,75 euro voor 5 lessen. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Hattem, 038-4432881 of via mail: info@swhattem.nl.

Afscheid kok AanZet Eetcafé

SWO/E Winteruitjes EPE- In de maanden oktober tot en met maart organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe verschillende activiteiten, Winteruitjes, voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Op donderdag 19 januari bezoekt men het borduurmuseum in Barneveld. Vertrek vanaf het Kulturhus EGW om 13.00 uur. De eigen bijdrage is 19,50 euro inclusief koffie/thee. Belangstellenden kunnen zich nog tot 8 januari opgeven bij de SWO/E. Voor opgave of het programmaboekje kunt u contact opnemen met de SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, telefonisch op tel. 0578-620988.

EPE- Afgelopen dinsdag hebben de deelnemers aan het AanZet Eetcafé in Epe tijdens een gezellig kerstdiner afscheid genomen van Wilmie Radstake en Riek van Limburg. Wilmie en Riek hebben 16 jaar als vrijwilliger gekookt voor het Eetcafé voor mensen met een beperking. Ze zijn begonnen in het Lös Huus en hebben inmiddels heel wat jaren gekookt bij Philadelphia aan

de Stationsstraat in Epe. De Aanzet Eetcafés (in Epe en Vaassen) zijn een initiatief van Stichting Koppel. Ze zijn nu op zoek naar één of twee mensen die het over willen nemen en die het leuk vinden om 1x per maand te koken voor een groep van ongeveer 14 personen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Kari of Meggie Moors van Stichting Koppel, tel. 0578-676767.

Inschrijving Volleybaltoernooi

HEERDE- Onlangs vierde Gerrit de Graaf uit Heerde dat hij eindelijk weet waar de mosterd vandaan komt. Op de Jenaplanschool in Hoorn, waar hij conciërge is, kon men dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom

werd in het midden van de hal van de school een Abraham geplaatst. Daar werd hij door alle kinderen en leerkrachten toegezongen. Zijn mooiste cadeaus, vertelde hij, zijn de knutselwerkjes en tekeningen van de kinderen.

VAASSEN- De voorbereidingen voor het 37e Buurt- & Bedrijfsvolleybaltoernooi, georganiseerd door Volleybalvereniging Blok EVC uit Vaassen, zijn in volle gang. Het toernooi, gesponsord door Van Essen De Wilde Automotive start eind maart 2012 en wordt evenals voorgaande jaren gespeeld in Dorpscentrum De Wieken te Vaassen op dinsdagavonden van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur. Alle deelnemers worden uiteraard ook uit-

genodigd voor de finaleavond eind mei 2012. Er kan worden ingeschreven door  dames-, heren- en gemengde teams. Bij minder dan 5 damesteams, worden deze ingeloot in de gemengde poules. In de gemengde teams moeten per wedstrijd minimaal 2 dames in het veld staan. Het aantal toegestane competitiespelers(sters) per team is ook dit jaar maximaal 2, ongeacht de klasse waarin zij competitie spelen. Het lenen van compe-

titiespelers door andere teams is niet toegestaan. Om het recreatieve element van  het toernooi te behouden is de regel dat er uitsluitend onderhands mag worden opgeslagen. De kosten bedragen 35 euro per ingeschreven team. Uw inschrijving ontvangt de organisatie graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 13 januari 2012. Aanmelden kan bij Hein Kers, tel. 0578560331 of via e-mail: hakers58@ planet.nl. 


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 21 3

Â&#x2026;woondromen hebben, dan weet uÂ&#x2026; 

Fantastische )DQWDVWLVFKH woning! ZRQLQJ9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: Â&#x20AC; 325.000,= k.k. Groteweg 95, Wapenveld -Prachtig gelegen geschakelde woning met enorm diepe tuin 1255m², heel veel privacy! -L-woonkamer 35m² met lamelparket (olie) -Open keuken met plavuizen vloer -1e Verdieping.: 3 Slaapkamers en badkamer (grijs/wit) met douche en wastafel (2009) -2e Verdieping.: Via vlizotrap naar bergzolder -Aangebouwde stenen garage 18m², schuur 6m² met kelder, blokhut -Werkelijk prachtige ligging nabij de uitgestrekte bossen. Kom snel kijken!

OOK VOOR DE HEREN HOGE KORTINGEN

OPRUIMING

MOZA, dè aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

LAATSTE MODELLEN

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

Hypotheken

www.moza.nl

 30 DECEMBER

nu

MAKELAARS IN ASSURANTIĂ&#x2039;N PENSIOENCONSULTANTS FINANCIEEL PLANNERS HYPOTHEEKADVISEURS

IS ONS KANTOOR TOT 12.30 UUR

2ronede

GEOPEND De medewerkers van Veldhuis Adviesgroep wensen u een Voorspoedig Voorspoedig 2012 2012

alle merken supervoordelig geprijsd 6

Veldhuis Adviesgroep Sportlaan 4-a Heerde, tel (0578) 699 760 www.veldhuisadvies.nl

5 4

7

7

6

5

4

&

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

4 6

4

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 www.muldermode.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Kwalificatietraject WK Acro in Amerika

Creatief Carrousel HATTEM- Stichting Welzijn heeft ook in 2012 een aantal leuke activiteiten gepland op de zaterdagochtend (10.30-12.00 uur). 14 en 21 januari: gemengde technieken op doek. 28 januari en 4 februari: een doek en houten figuren beschil-

deren en daarvan een ‘stilleven’ maken. 11 en 18 februari: een heel bijzonder zelfportret maken. 10 en 17 maart: beeldhouwen in zachte steen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@swhattem.nl of bellen: tel. 038-4432881.

Hardlopen voor beginners HEERDE- Vanaf 10 januari organiseert Atletiekvereniging de Gemzen gedurende 13 weken een cursus hardlopen voor beginners. Dit alweer voor de zevende keer. De cursus wordt gehouden op dinsdagavonden van 19.30 tot 20.45 uur op de Lambert Dijkslag atletiekbaan aan de Veldweg 1b, 8181 LP in Heerde. Iedereen die zich gezond voelt, kan meedoen. Er is plaats voor 45 deelnemers. Inmiddels zijn er al 35 aanmeldingen binnen, dus wil je ook meedoen; reageer dan snel! Aanmelden kan

via www.gemzen.nl onder ‘Trainingsgroepen’ ‘Loopgroepen’ ‘Beginnersloopgroep’. Bel voor eventuele vragen met Aleid Bosch of Warry Kooistra, tel. 038-3769482 of stuur een mail naar blggemzen@gmail.com. Het is belangrijk dat je naast de dinsdagavond nog een keer in de week zelf traint. Op de laatste cursusavond wordt een parcours van 5 kilometer uitgezet. De afgelopen jaren is gebleken dat de meeste cursisten deze afstand succesvol afleggen.

Kinderdagverblijf Kiko 1 jaar VAASSEN- Op dit moment zijn er 7 sporters van gymnastiekvereniging Agios uit Vaassen in voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor mogelijke deelname aan het wereld kampioenschap acrogym in Amerika. De wereldkampioenschappen vinden plaats in april 2012. De competitie word gestreden in de studio’s van World Disney Orlando. Voor elke sporter

die zo veel traint en investeert een ultiem doel om naar toe te werken. Om zo goed mogelijk te presteren is de trainingsintensiteit op dit moment opgehoogd tot meer dan 18 uur in de week. Er wordt nu regelmatig uitgeweken naar het turncentrum in Twello zodat ze kunnen trainen op een wedstrijdvloer. Ondanks de beperking van een vloer ligt het niet aan de trainingsinzet

van de meiden en hun trainsters, Mascha, Tjarve en Manon. Van gymnastiekvereniging Agios hebben inmiddels diverse keren sporters deelgenomen aan het EK of WK binnen de categorie jeugd. Dit is voor het eerst dat een team van Agios probeert binnen de junioren een plaats voor deelname aan het WK probeert te bemachtigen.

Parkoers Puur! Zwolse Bos Halve Marathon aangepast HEERDEAtletiekvereniging De Gemzen moest op zoek naar een nieuw parkoers voor de jaarlijkse Puur! Zwolse Bos Halve Marathon. Omdat een deel van het oude parkoers is aangewezen als rustgebied voor het wild zijn namelijk enkele paden op het parkoers "dichtgegooid". Als compensatie is op landgoed Petrea een nieuw betonpad aangelegd van enkele kilometers. Dit pad slingert zich door bos en heide

en sluit aan op het pad wat enkele jaren geleden al was aangelegd. Omdat de route anders te lang zou worden is de lus “Wezep – Hattem” komen te vervallen en wordt nu eerst een ronde van 5 km gelopen en daarna een ronde van 16 km. Volgens de organisatie is de nieuwe route mooier en beter dan de oude. Omdat De Gemzen het belangrijk vinden dat de juiste afstanden worden gelopen, is de route inmiddels geme-

ten door een parkoersmeter van de Atletiekunie. Start en finish vinden nog steeds plaats op de atletiekbaan. Deze halve marathon is een uitstekend begin van de voorbereiding op een voorjaarsmarathon of als laatste test voor de Midwintermarathon. Naast de halve marathon is er ook een 5 en een 10 km (ook gecertificeerd). De loop is op zaterdag 21 januari, 12.30 uur. Schrijf je nu in via www.gemzen.nl.

EPE- Onlangs vierden de kinderen van kinderdagverblijf Kiko het 1-jarig bestaan voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Omdat dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij mocht gaan, was

het de hele dag een beetje feest. Zo mochten de kinderen allemaal een cake versieren, kregen ze allemaal een feestmuts op en tot slot kregen alle kinderen iets lekkers voor thuis.

EPE- Onlangs werd in de nieuwe PWA-Sporthal weer het OuderKindtoernooi van Volleybalvereniging Ormi gehouden. Ruim 100 kinderen, ouders en met assistentie

van de speelsters van Ormi Heren 1 & Ormi Dames 1 werden er veel leuke, onderlinge partijtjes gespeeld tot groot genoegen van de jeugdige volleyballers.

Plannen voor Meiden A-, B- en C-team EPE- Begin dit seizoen maakte sv Epe een serieuze start met het meiden- en damesvoetbal. Inmiddels zijn de twee teams halverwege de competitie en worden de plannen voor een vervolg alweer gesmeed. De commissie die zich bezighoudt met het damesvoetbal bestaat uit Gerda Smit, Janske de Weerd, Astrid Boeve, Erwin Mulder, Heleen Lodewijks en Wim de Wilde. Op dit moment bestaat het Meiden Bteam (15-16 jaar met enkele dispensatiespeelsters) uit zeventien speelsters. Het Damesteam (vanaf 17 jaar) telt achttien namen. Beide teams voetballen op zaterdagmiddag. Inmiddels hebben de meiden hun eerste kampioensbeker op de kast staan. De dames doen het, sportief gezien, wat minder goed. Zij staan momenteel onderaan de ranglijst. Bij sv Epe is het beleid wat betreft de meiden en dames duidelijk. De meisjes voetballen tot en met de D-teams gemengd en op niveau samen met de jongens. Vanaf C (12 jaar) kunnen de meisjes kiezen of ze in het Meisjesteam willen spelen of willen blijven voetballen in een team met jongens. Als de meisjes de B-leeftijd hebben bereikt spelen ze in een meidenteam en vanaf de dag dat ze 15 jaar zijn kunnen ze eventueel de overstap naar het damesteam maken. Nu de twee teams goed op de rails staan, staat de commissie voor een volgende uitdaging. “De sfeer is goed, dus we gaan ervan uit dat de meeste van deze meiden en dames ook volgend seizoen gewoon doorgaan”, zegt Janske de

Uitbreiding spreekuur reumatologen Weerd. “We willen proberen om komend seizoen ook een Meisjes C-team te formeren. Nu is een leeftijdsverschil van 4 jaar in het B-team behoorlijk groot. Wij proberen voor komend seizoen ook een C-team te formeren. Meiden die dan in die leeftijdscategorie zitten, kunnen kiezen: of ze blijven bij de jongens voetballen, of ze kiezen voor het C- meisjesteam.” Ook voor wat betreft het Meiden B-team zijn de plannen duidelijk. “Dat team willen we zoveel mogelijk in tact houden. Omdat er wat oudere meiden bij zijn, moet dit team misschien in z’n geheel over naar de A. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het is nog niet zeker. We moeten natuurlijk kijken hoeveel meiden er

doorgaan en wat er misschien nog van buitenaf bijkomt. Zoals het er nu uitziet, starten we volgend jaar waarschijnlijk met een A- en een C-team. Op termijn willen we erg graag naar een Meisjes A-, B en C-team en twee seniorenteams bij de dames, zodat we daar een prestatief en recreatief elftal kunnen formeren. Of dat allemaal gaat lukken, is koffiedik kijken. Wel is duidelijk dat het enthousiasme bij de meiden en dames groot is en verenigingsbreed wordt gedragen. We zijn enorm trots dat het dames- en meidenvoetbal na één seizoen al zo goed op de rails staat. Voor ons is één ding nu al duidelijk: meidenen damesvoetbal is niet meer weg te denken bij sv Epe”, aldus Gerda Smit en Janske de Weerd.

HEERDE- De polikliniek van de Isala klinieken in Heerde breidt per 1 januari 2012 uit met een spreekuur van de reumatologen op donderdagmorgen. Op www.isala.nl staat meer informatie over de Polikliniek Heerde. Inmiddels is de polikliniek Heerde bijna twee jaar operationeel. Mensen vinden het prettig dat ook in en om Heerde ziekenhuiszorg om de hoek aanwezig is. De vestiging in locatie Wendhorst van Viattence levert een prachtige plek op met alle benodigde

faciliteiten, een gemoedelijke sfeer en gratis parkeergelegenheid. Ook huisartsen uit Heerde en omgeving zijn blij dat hun patiënten dichtbij terecht kunnen voor röntgenfoto’s, echo’s en bloedprikken. In de polikliniek is namelijk Diagnosepunt gevestigd. Diagnosepunt is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Isala klinieken en huisartsen. Hier worden alle onderzoeken afgehandeld die huisartsen aanvragen. Uitslagen zijn dezelfde dag nog binnen.

Woninginbraak EPE- In een woning aan de Jagtlustweg in Epe is op dinsdag 20 december is er op klaarlichte dag ingebroken. Er zijn onder meer sieraden weggenomen. Men is

binnen gekomen door een raam te forceren. De politie stelt een onderzoek in. Getuigen worden opgeroepen te bellen met tel. 0900-8844.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 21 5

DV Verhuur BV

Dijkstra

Â&#x2026;wie ze voor u realiseert: MOZA!

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur gens a â&#x20AC;˘ Verhuisw â&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;˘ Bestelauto sen us b n e â&#x20AC;˘ Person

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

W ij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.Vraagprijs: Â&#x20AC; 388.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN De Wan 2, Heerde - Moderne en royale vrijstaande woning met garage en fraaie tuin op het zuiden - Ruime woonkamer met erker en open haard - Woonkeuken v.v. alle inbouw apparatuur - 1e Verd.: overloop, 3 grote slaapkamers en badkamer met ligbad, douche en toilet - 2e Verd.: Via vaste trap naar vierde slaapkamer en (hobby)kamer met bergruimte achter knieschotten - Fraai aangelegde tuin op het zuiden met diverse terrassen

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

MECHANISATIE- & HANDELSONDERNEMING Horthoekerweg 4 8167 LW Oene 0578-641107 06-42282466

Is het tijd voor een winterbeurt van uw gazonmaaier??

HOLLENâ&#x20AC;Ś

NAAR ONZE OLIEBOLLEN!

- Verkoop van Alko gazonmaaiers. - Verkoop van propaan en petroleum. - Verkoop en reparatie van alle - soorten land/tuinbouw machines.

Bel ons dan, gratis haal - en bezorgservice!! (binnen een straal van 15 km )

- VERKOOP - VAN CARBID

Service op locatie met onze mobiele werkplaats!!

Muziek uit de muur

TOP A

Met uw iPhone, iPod of mp3 speler

BIEDING AN van 310,-

279,ins

talcenter.n

l

Met de iPod inbouwdock van Busch-Jaeger heeft u altijd leuke muziek bij de hand. U heeft geen losse radio meer nodig. Een echte eyecatcher! r r

Dorpsstraat 15 Heerde 0578-691 562 Sternpassage 1a Epe 0578-627 374

Incl. oplader Kleur: glanzend wit

Kom naar de showroom en krijg gratis advies van de specialist!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Opening kunstvitrine

Oud en nieuw viering GELDERLAND- We tellen af naar 2012. De meeste mensen maken van de viering van oud en nieuw een leuk feest. Toch zijn er ook mensen die het feest voor andere bederven. De Gelderse gemeenten, de hulpverleningsdiensten, de Gelderse politiekorpsen en het Openbaar Ministerie hebben afspraken gemaakt over een eenduidige aanpak tijdens de jaarwisseling in heel Gelderland. Met politiemensen in de wijk èn betrokkenheid van inwoners, kan overlast snel worden aangepakt om de nacht voor anderen feestelijk te laten verlopen. Normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en net als voorgaande jaren zal er ook tijdens de komende jaarwisseling hard worden opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-opstuk-beleid toegepast.

HEERDE- Gordon Dumayne heeeft een kunst vitrine en expositie geopend bij de Limburgia in Heerde. De tentoonstelling is genoemd: Kunst met een verhaal. De

Zuid-Afrikaanse Gordon is woonachtig bij het Leger des Heils. Daar probeert hij zijn leven weer op te pakken door met zijn passie aan de gang te gaan: schilderen.

Buurtkabouters gaan schaatsen

EPE- Buiten is het nog groen maar in de tent van Epe on Ice waan je je al in hartje winter. Op het mooie krabbelbaantje achter in de grote tent verzamelden alle peuters van speelzaal de Buurtkabouters zich samen met een papa of mama om

lekker te schaatsen of sleetje te rijden. Natuurlijk moet zo’n gezellige ochtend afgesloten worden met een lekker krentenbolletje en warme chocomelk. U kunt meer informatie over peuteropvang/speelzaal vinden op www.koppelepe.nl.

Fons Harleman helpt hem met de promotie van zijn kunst door middel van bijvoorbeeld een website www.kunst-voorieder1.com en deze expositie.

Naast het veilig afsteken van vuurwerk en het nemen van maatregelen om schade te voorkomen, is er nog een belangrijke rol weggelegd voor de inwoner. Elkaar aanspreken als er grenzen overschreden worden, want ook tijdens de jaarwisseling zijn er grenzen. Als dat niet werkt of geen

Landschapsbeheer EMST- In het kader van het Project Aantrekkelijke Erven organiseerde het Emster Belang onlangs, in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een cursus Natuur en Landschap in Emst. In navolging van de mogelijkheid om deel te nemen aan het herinrichten en verfraaien van cultuurhistorische erven was de cursus bedoeld voor bewoners van het buitengebied in Emst, die in een mix van cursusavonden en een interessante praktijkdag meer kennis op wilden doen over het Emster landschap en het beheer ervan. De cursus bestond uit twee theorieavonden en een praktijkdag. Op de eerste avond kreeg men uitleg over achtergrond en geschiedenis van de traditionele boerenerven. Wat waren de basisprincipes en achtergronden voor erven in Emst. Ook kreeg men handvaten voor landschappelijke versterking van erf en landschap. Tijdens de tweede avond werd ingegaan op het belang van een erf voor flora en fauna. Met welke

voorzieningen zijn vlinders, vogels, kleine zoogdieren en plantensoorten op een gevarieerd erf gebaat. Er werden veel tips gegevens over hoe men hieraan zelf kan bijdragen. Als laatste onderdeel van de cursus vond de praktijkdag plaats op landgoed ‘t Hanendorp te Emst. De 30 cursisten kregen de theo-

Prijsbiljarten bij SV Vaassen

EPE- Onlangs kreeg de D1 van Ezc’84 nieuwe trainingspakken aangeboden van dhr. J. Blauw van de Nederlandse Telecom Maat-

schappij en dhr. J. Pannekoek van Pannekoek schilderwerken. Als dank ontvingen de sponsors een bos bloemen van de sponsorcommissie.

Oliebollentoernooi VAASSEN– De voltallige jeugd van SV Vaassen luidt op vrijdag 30 december het voetbaljaar uit, met een gezellig oliebollentoernooi. Om negen uur starten de F-jes en de 4- en 5- jarigen gevolgd door alle andere pupillen en junioren. Ook de leiders, trainers en scheidsrechters gaan de sportieve strijd aan in de sporthal van De Wieken. Natuurlijk ontbreken bij dit voetbaltoernooi de oliebollen niet. Tussen 9.00 en 11.00 uur komt de jongste jeugd aan bod. Voor 4- en 5- jarigen een goede mogelijkheid om kennis te maken met voetballen. Deze leeftijdsgroep kan ook de weken daarna op speelse wijze de sport beoefenen. Op de zaterdagen 7, 14 en 21 januari vanaf 10.00 uur is voor die groep zaalvoetbal in De Koe-

koek. Vanaf zaterdag 28 januari kunnen de 4- en 5- jarigen tussen 10.00 en 11.00 uur op het veld van SV Vaassen terecht. Het oliebollentoernooi op vrijdag 30 december is van 11.00 tot 13.00 uur voor de E en D jeugd. De oudste jeugd voetbalt vanaf 13.00 uur. De dag wordt sportief afgesloten door de leiders, trainers en scheidsrechters die bij de jeugdafdeling van SV Vaassen betrokken zijn. Zij spelen hun partijtjes tussen 15.00 en 16.00 uur. Om de magen van de vrijwilligers te vullen, wordt om 16.15 uur soep geserveerd. VAASSEN– De voltallige jeugd van SV Vaassen luidt op vrijdag 30 december het voetbaljaar uit, met een gezellig oliebollentoernooi. Om negen uur starten de F-jes en de 4- en 5- jarigen

optie is, is het belangrijk om direct de politie te alarmeren als men getuige is van een vernieling of van geweld. Tijdens de jaarwisseling kunnen daders van bijvoorbeeld geweld, brandstichting of vernieling worden aangehouden, omdat mensen direct via 112 de politie bellen. Een goed signalement helpt om de daders te pakken. Daarnaast lost de politie veel zaken op, maar ontbreekt nogal eens een aangifte. Doe daarom altijd aangifte. Helpt u mee? Bel dus 112 als iets op dat moment plaats vindt of dreigt plaats te vinden, of 0900-8844 als er bijvoorbeeld vuurwerkschade achteraf wordt aangetroffen. Rond de jaarwisseling is er extra politie op straat. Zichtbaar en aanspreekbaar voor de hulpverlening maar ook om verdachten van overtredingen en misdrijven aan te houden. De politie houdt in de aanloop naar de oudejaarsdag extra toezicht op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk en vuurwerkbommen. Bij overtredingen wordt er streng opgetreden en het vuurwerk in beslag genomen. Minderjarige verdachten worden doorverwezen naar Halt voor een alternatieve straf of er wordt proces-verbaal opgemaakt.

VAASSEN – De gehele maand december is het mogelijk om prijzen te verdienen bij het Jan Schurink prijsbiljarten in het clubhuis van SV Vaassen. Elke dag zijn er vleesschotels, slagroomtaarten en andere lekkernijen te winnen. Op 31 december rond 17.30 uur worden de hoofdprijzen uitgereikt van het eindklassement. Vijfenzeventig punten is het hoogst haalbare. Ook zonder topscore is al een dagprijs te winnen. Tenslotte is dat afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de kunde met de biljartkeu. Met 51 punten is al een dagprijs gewonnen. In het klassement staat Marcel de Wilde momenteel op de eerste plaats met 68 punten, Bennie de Wilde staat slechts één punt achter. Bij de dames gaat Corrie de Wilde aan de leiding met 55 punten, op enige afstand gevolgd door Jannet Bourgonje die 47 punten heeft. De tussenstand is te zien op www. svvaassen.nl onder het kopje informatie. Deelname aan het prijsbiljarten kost 50 cent voor drie ballen. Dames mogen ervoor kiezen om niet

met de keu te stoten, maar de bal te rollen. Dan kost deelname 25 cent. De hoofdprijs van het prijsbiljarten is een cadeaubon van 150 euro beschikbaar gesteld door Huernink en clubman Jos Mulder. Bij de mannen is de eerste prijs een kaaspakket, voor de dames is de eerste prijs een vleesschotel die Gees Schurink aanbiedt. Verder is de prijzenkast gevuld met bijvoorbeeld een drankpakket, een slagroomtaart en een rollade. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door verschillende leden van SV Vaassen en enkele locale ondernemers. Prijsbiljarten kan dagelijks, tijdens openingstijden in het clubhuis van SV Vaassen op sportpark De Kouwenaar aan de Woestijnweg. Op oudjaarsdag is het clubhuis vanaf 14.00 uur geopend. Onder het genot van heerlijke snert, met roggebrood en spek, kan iedereen het oude jaar uitluiden. Natuurlijk is het deze middag mogelijk om nog aan het prijsbiljarten mee te doen. Verder kan iedereen een kansje wagen tijdens de verloting die deze middag gehouden wordt.

gevolgd door alle andere pupillen en junioren. Ook de leiders, trainers en scheidsrechters gaan de sportieve strijd aan in de sporthal van De Wieken. Natuurlijk ontbreken bij dit voetbaltoernooi de oliebollen niet. Tussen 9.00 en 11.00 uur komt de jongste jeugd aan bod. Voor 4- en 5- jarigen een goede mogelijkheid om kennis te maken met voetballen. Deze leeftijdsgroep kan ook de weken daarna op speelse wijze de sport beoefenen. Op de zaterdagen

7, 14 en 21 januari vanaf 10.00 uur is voor die groep zaalvoetbal in De Koekoek. Vanaf zaterdag 28 januari kunnen de 4- en 5- jarigen tussen 10.00 en 11.00 uur op het veld van SV Vaassen terecht. Het oliebollentoernooi op vrijdag 30 december is van 11.00 tot 13.00 uur voor de E en D jeugd. De oudste jeugd voetbalt vanaf 13.00 uur. De dag wordt sportief afgesloten door de leiders, trainers en scheidsrechters die bij de jeugdafdeling van SV Vaassen

rie te horen en in praktijk te zien hoe onderhoud gepleegd moet worden aan erfbeplanting, wilgen, hagen, fruitbomen, etc. Veel van de cursisten waren ook deelnemer aan het Ervenproject en kregen op deze wijze instructie om de nieuwe aanplant ook de komende jaren verantwoord te onderhouden.

Bingo VAASSEN- SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 4 januari een bingoochtend, in Dorpscentrum “De Wieken”, aan de Molenstraat 15 te Vaassen. Aanvang 10.00 uur.

Speeltuin Emst EMST- De speeltuinvereniging Emst haalt oud papier op en wel op: 7 januari, 18 februari, 24 maart, 12 mei, 23 juni, 1 september, 13 oktober en 8 december. Wilt u de pakketjes niet te zwaar maken en voor 7.30 uur aan de weg zetten. Het geld komt ten goede voor de speeltuin.

Klaverjassen HATTEM- Vanaf zaterdagmiddag 7 januari is het mogelijk in het verenigingsgebouw de ‘Triangel’ te klaverjassen. Deze middagen worden weer als vanouds georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen en vangen aan om 14.00 uur. Er zal gespeeld worden om dagprijzen en iedereen is van harte welkom op deze middagen.

betrokken zijn. Zij spelen hun partijtjes tussen 15.00 en 16.00 uur. Om de magen van de vrijwilligers te vullen, wordt om 16.15 uur soep geserveerd.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGIINNAA 21 7

6 GRATIS! OLIEBOLLEN

Tegen inlevering van deze bon en bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen. Geldig t/m zaterdag 31 december 2011

Drie, twéé, één: Gelukkig Nieuwjaar! Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te trotseren, hapjes om van te genieten en champagne om mee te proosten. Jumbo heeft alles in huis voor een spetterend einde van 2011 en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2012! Tot snel! Het team van Jumbo

Brinkman

Heerde, Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

TV opnames bij Hoveniersbedrijf van Triest BV

Projectmannenkoor SDG Wapenveld WAPENVELD- Inmiddels zit het eerste concert (kerstconcert) van het projectmannenkoor SDG erop. Het volgende concert zal het jaarlijkse Paasconcert te Wapenveld zijn. Voor dit concert wordt er 4 keer gerepeteerd en er worden 3 Paasliederen ingestudeerd. Op de website van het koor staat inmiddels vermeld wanneer er wordt gerepeteerd en welke liederen er worden ingestudeerd. Wilt u ook meezingen? U kunt zich aanmelden bij Roland Pleizier, tel. 0383855599 of via www.muziekpleizier. nl/sdgwapenveld.

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Oegema – Abels 0,5-1,5; Schutte – Burczak 0-2; Douma – Roggeband 1,5-0,5; v.d. Maarel – v.d. Most 2-0; van Gelderen – Snijder 2-0; Nijhof – Overbeek 0-2; Vos – Mouwe 2-0; Tessemaker – Koetsier 0-2. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur.

Nieuwjaarsinstuif Wios EPE- Op dinsdag 3 januari houdt Wios Epe haar jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Leden, (ouders van) jeugdleden, donateurs, partners, buren, sponsoren

en overige belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur. Begin het jaar goed en kom naar het verenigingsgebouw. De oliebollen, koffie, nieuwjaarsdrankje en een hapje staan voor u klaar.

Bouw seniorenwoningen De Kolk Wapenveld EPE- In het najaar heeft het RTL 4 programma Lifestyle Experience opnames gemaakt bij Hoveniersbedrijf van Triest BV te Epe. Het Hoveniersbedrijf is dit eerder dit jaar door de Stedendriehoek en werkgeversorganisatie VNO-NCW geselecteerd tot de Duurzame 100.

Dit zijn de 100 meest duurzame bedrijven in de Stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. In de uitzending, welke gewijd is aan Duurzaamheid, wordt aandacht besteed aan onder meer Sedum en groendaken, aardwarmte in kas en kantoren, werken met Olivijn (CO2

opnemend) en het opleiden van mensen uit het bijstandsproject met een baangarantie. De uitzending van Lifestyle Experience is te zien bij RTL 4 op zondag 8 januari om 14.20 uur. Voor meer informatie: www.vantriestbv.nl of www.lifestylexperience.tv.

WAPENVELD- De bouw van zestien seniorenwoningen in nieuwbouwproject De Kolk in Wapenveld gaat door. De gemeente Heerde heeft twee percelen aan de Zwartekolk verkocht aan Woonstichting Triada. Triada heeft plannen ontwikkeld om in

Waterschap legt bestuursdwang op BHV voor nieuwe medewerkers VELUWE- Waterschap Veluwe legt bestuursdwang op aan enkele perceeleigenaren op de Veluwe. Alle percelen langs zogeheten Bwateren, watergangen die het waterschap niet zelf onderhoudt maar wel controleert, moeten volgens de Keur langs de waterkant door de eigenaren zelf worden onderhouden. Als dat na twee waarschuwingen plus een aanbod voor overleg en advies niet gebeurt, past het waterschap bestuursdwang toe. Het waterschap maakt dan zelf de watergangen schoon en brengt de gemaakte kosten, betaald uit gemeenschapsgeld, in rekening, aangevuld met de administratie- en voorrijkos-

ten. Van de bijna tienduizend percelen die grenzen aan B-watergangen op de Veluwe werden in eerste instantie zo’n negenduizend goed onderhouden. Bijna duizend percelen langs de watergangen waren, zo bleek, niet goed onderhouden langs de waterkant. Het waterschap heeft vervolgens de eigenaren van deze percelen aangeschreven om alsnog de watergangen waarvoor zij verantwoordelijk zijn schoon te maken. Verreweg de meeste van hen trokken zich dat aan en deden alsnog wat hen verzocht werd, behalve de kleine groep perceeleigenaren op wie nu bestuursdwang is toegepast.

HHV Oudjaar gesloten HEERDE- De Heerder Historische Vereniging is op zaterdag 31 december in verband met Oudejaarsdag gesloten. Op dinsdag 27 en donderdag 29 december is de HHV normaal

geopend en kunt u de tentoonstelling van het werk van Lies van de Beek bezoeken. Openingstijden: dinsdag 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur en donderdag 10.00-12.00 uur.

Veluwse Midwienterhoornbloazers

Wandelen in de Dellen

VAASSEN- Alle nieuwe medewerkers binnen KOM Kinderopvang volgen op dit moment een basiscursus BHV (Basis bedrijfsHulpVerlener). De cursus bestaat uit twee onderdelen: levensreddend handelen en communicatie, ontruiming en brandbestrijding. Tijdens het onderdeel levensreddend handelen komen onder andere de volgende aspecten aan bod: reanimatie & AED, hoe te handelen bij shock, slagaderlijke bloedingen, hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen, Rautek- en ondersteuningsgreep en stabiele zijligging. Bij het onderdeel communicatie, ontruiming en brandbestrijding worden de volgende onderwerpen

besproken: wettelijke achtergrond BHV, ontruimingsaspecten, preventie, verbranding en blussen, communicatie bij incidenten en specifieke aspecten gericht op KOM Kinderopvang. KOM Kinderopvang vindt het belangrijk dat alle medewerkers in het bezit zijn van een afgeronde BHV cursus. Dit draagt eraan bij dat de kinderen binnen het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in een veilige omgeving verblijven waarbij directe hulp geboden kan worden in het geval van calamiteiten. KOM Kinderopvang biedt opvang in de gemeente Epe voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor informatie over de opvangmogelijkheden: www.KOMkinderopvang.nl of tel. 0578-569960.

Met de bolderkar op stap EPE- Op 21 december hebben De Veluwse Midwienterhoornbloazers bij zonsondergang om 16.24 uur geblazen op de Renderklippen om afscheid te nemen van de “oude” zon. Op 22 december bliezen zij om 08.43 uur hoog van de toren dat de dagen weer gaan lengen. “Door een zwaar wolkendek en een miezerig regentje was het moeilijk om de “nieuwe” zon te begroeten maar en ieder weet dat achter de wolken de zon schijnt. Ook zeker is dat deze nacht het moment is van de zonnewende en dus bij uitstek het moment om het donker te verdrijven en het licht op te roepen, de eigenlijke boodschap van de midwinterhoorn”,

laten de blazers weten. De boodschap van het nieuwe licht bliezen de hoornblazers letterlijk hoog van de toren. Zes blazers hadden de toren van de kerk in Heerde beklommen om om beurten met vijf blazers beneden de boodschap door te geven van het nieuwe licht. Met deze blaasactie zit het seizoen 2011 – 2012 er al weer bijna op. Er zijn dan nog 12 sessies te gaan van de 43 totaal. Op Drie Koningen, 6 januari sluiten De Veluwse Midwienterhoornbloazers het seizoen af met het traditionele “afblazen” van 16.00 tot 17.00 uur nabij de schaapskooi op de Renderklippen. Zie voor meer informatie www.midwinterhoornblazer.nl.

De Kolk vier blokken van vier sociale huurwoningen te bouwen, geschikt voor senioren. Daarmee wordt het woningaanbod in De Kolk heel divers; er zijn projectmatig gebouwde (starters)woningen, vrije kavels en nu is ook de bouw van sociale huurwoningen zeker gesteld. Volgens onderzoek is er onder senioren vooral behoefte aan betaalbare huurwoningen. Bouwen voor senioren bevordert de doorstroming op de woningmarkt het meest. Het woningaanbod van de wijk De Kolk past dan ook goed binnen het besluit dat de gemeenteraad twee jaar geleden heeft genomen over de invulling van de wijk. De bouw van de seniorenwoningen in De Kolk start naar verwachting in de tweede helft van 2012. Triada publiceert op de website en op de verhuurpagina’s wanneer de verhuur van de woningen start.

EPE- De kinderen van kinderdagverblijf De Kleine KOM waren door Sinterklaas verrast met een mooie grote bolderkar, zodat er uitstapjes in de omgeving gemaakt kunnen worden. In het dorp Epe zijn op dit moment allerlei mooie kerstversieringen en lichtjes. Alle kinderen namen dan ook plaats in de bolderkar en samen gingen ze op stap. Regelmatig werd er gestopt en waren er bewonderende blikken bij het ziens van al dat moois. Kinderdagverblijf De Kleine KOM is een kleinschalig kinderdagverblijf met een aparte baby en peutergroep gelegen aan de Asseltseweg 4 in Epe. Voor meer informatie www. KOMkinderopvang.nl of tel. 0578569960.

HEERDE/EPE- Heeft u uw kleinkinderen te logeren in de kerstvakantie? Of is het uw oppasdag en zoekt u nog een leuke activiteit? Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op dinsdag 3 januari een opa/oma- kleinkindwandeling met de boswachter op landgoed de Dellen te Epe. Onderweg vertelt de boswachter allerlei weetjes over dieren in de winter. De kinderen mogen diersporen zoeken en met een beetje geluk zijn er herten of zwijnen te zien. Duur van de wandeling is zo’n 1,5 uur. Start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats ‘Erf van Daendels’ aan de Nieuwe Zuidweg, nabij Epe en Heerde. Kosten: kinderen 2,50 euro p.p., opa’s en oma’s 4,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Reserveren niet nodig. Informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vr).


SCHAAPSKOOI

We doen nog 1x gek dit jaar !

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 21 9

GRAZY MIDWINTER

FIETSSPECTAKEL Vrijdag 30 december en zaterdag 31 december

Op het gehele assortiment

20% KORTING

Van fietslamp tot fietsband, van zadel tot bel, van kinderfiets tot omafiets, van MTB tot racefiets, van sportfiets tot electrofiets Dus op het hele, in voorraad zijnde, assortiment.

Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609. www.vdput.nl

Oudejaarsstunt! Zaterdag 31 december op de gehele collectie van 7.00 tot 9.00 uur

van 9.00 tot 17.00 uur

80% 50% korting korting We moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie. Niet alleen voor kinderen maar ook voor vaders!

Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Peuters Koppel brengen kerstgroet Mogelijk tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer GELDERLAND- Gelderland krijgt mogelijk een tijdelijke regeling voor agrarisch natuurbeheer in gebieden die buiten de Ecologische Hoofdstructuur liggen (natuurgebied dat aan elkaar geschakeld wordt). De tijdelijke regeling is voor twee jaar. Deze regeling moet worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Naar verwachting gebeurt dit in februari 2012. De tijdelijke regeling is een gevolg van de motie die in Provinciale Staten is aangenomen. De provincie geeft op dit moment subsidie aan agrariërs om natuurlijke graslanden op een agrarisch bedrijf te beheren. Dit versterkt ons ecologisch systeem. De provincie sluit hiervoor meerjarige contracten af. Een klein deel hiervan stopt eind 2012. De provincie wilde deze contracten niet verlengen omdat staatssecretaris Bleker heeft aangegeven zelf met een regeling voor de agrariërs te komen voor dit onderdeel van het natuurbeheer. Andere onderdelen gaan over naar de provincies die verantwoordelijk worden voor

natuur. De nieuwe regeling van Bleker komt pas na 2014. Zo dreigde er een gat te ontstaan. De angst bestond dat veel van de natuurlijke graslanden zouden verdwijnen omdat de agrariërs de kosten van beheer zelf zouden moeten betalen in 2013 en 2014. De overbruggingsregeling moet dit voorkomen. Het gaat hierbij om circa 275 (randen van) percelen en bijbehorende overeenkomsten met boeren met een bedrag van 175.000 euro. Het ontwikkelen en instandhouden van natuurlijke graslanden is belangrijk voor veel vlindersoorten zoals de dagvlinderssoorten zoals kleine parelmoervlinder. Vlinders zijn belangrijk omdat ze bloemen bestuiven. Daarnaast eten heel wat andere dieren rupsen, poppen en vlinders, waardoor ze hun nut hebben als voedsel voor die dieren. Voor de mens zijn vlinders ook nuttig omdat ze iets zeggen over de plek waar ze voorkomen. Sommige soorten zijn heel gevoelig voor veranderingen in de omgeving waar ze leven. Als een soort op een

bepaalde plek voorkomt, dan kan dat een teken zijn dat het daar goed gaat met de natuur. Andersom kan het verdwijnen van een soort aangeven dat het niet goed gaat met de natuur.

Cursus taal HATTEM- Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: Een korte cursus Spaans, Italiaans, Frans, Engels of Duits voor op reis. Een ideale manier om nog voor de vakantie kennis te maken met een vreemde taal. Stichting Welzijn Hattem biedt deze korte cursussen aan. De lessen starten in januari. De kosten voor 8 lessen bedragen 78,50 euro. Ook bij de cursus Engels conversatie op maandagochtend, Engels voor beginners op maandagavond en Spaans op woensdagavond is nog plek. Interesse: neemt u vrijblijvend contact op: Stichting Welzijn Hattem, tel.038-4432881 of via mail: info@swhattem.nl.

Eper fietsenmaker ten Raa

EPE- Peuters van diverse locaties van Koppel hebben de afgelopen week zelf kerstkaarten gemaakt en bij de buren langs gebracht. Bij de aanblik van deze kleine kindjes met een kerstwens verscheen er bij

de bewoners een blije blik. Dat dit gebaar van de peuters zo op prijs werd gesteld bleek ook wel door de warme ontvangst aan de deur en een lekker koekje of snoepje voor onderweg.

Radio 794 HEERDE- De donderdagavond bij Radio 794 staat voor gezelligheid, goede muziek en informatie. Om 18.00 uur trapt Jan Egbert Kieskamp altijd af met zijn programma The Musicbox. Vanaf 20.00 uur neemt Arjan Wittingen de microfoon over met zijn programma Wittingen Draait Terug. Op 29 december gaan Jan Egbert en Arjan eenmalig een unieke samenwerking aan. Omdat het dan voor beiden de laatste uitzending van 2011 is, hebben beide heren besloten een marathonuitzending te gaan maken dat om 18.00 uur begint, en zal doorgaan tot 00.00 uur. “Er is een goede muzikale click tussen ons, en wij staan dan ook te popelen om er een gevarieerde uitzending van te maken’,’ aldus Jan Egbert en Arjan. Jan Egbert heeft een item in zijn programma waarin hij precies 30 jaar terug gaat in de tijd, dus het jaar 1981 zal zeker centraal staan.

EPE- De peuters van peuteropvang Kiddo’s hebben genoten van een  heerlijk kerstontbijt. De  peuters hebben het ontbijt helemaal zelf verzorgd, met een beetje hulp  van de juffen en de papa’s en mama’s. De een nam lekker kerstbrood mee, de andere heerlijke gekookte eieren. Weer iemand anders had lek-

Omdat 1981 het geboortejaar van Arjan is vind hij dit ook geen enkel probleem. Ook hebben beide presentatoren de playlisten van hun eigen uitzendingen bewaard. Jan Egbert gaat uit elke aflevering die Arjan heeft gemaakt zijn favoriete plaat uitkiezen, en andersom gaat Arjan dit ook doen bij Jan Egbert. Verder zullen diverse gasten deze avond aanschuiven, en mag jij als luisteraar ook tijdens de uitzending bellen naar de studio, tel. 0578695570, ook al is het alleen maar om de groeten doen aan je eigen familie of vrienden. Heb je na het lezen van dit artikel al iets leuks bedacht dat je met de presentatoren of de luisteraar wilt delen, dan kun je alvast je idee mailen naar musicbox@radio794.nl of wdt@ radio794.nl. Radio 794 is te beluisteren via 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl

kere pudding gemaakt en ook aan de tafelkleden en servetjes was gedacht. Het smaakte voortreffelijk. Peuteropvang Kiddo’s is gevestigd in Jenaplanschool ‘t Hoge Land in Epe.  Wilt u meer informatie: neem dan contact op met de afdeling Planning van  Koppel, 0578-676767 of planning@koppelepe.nl.

EPE- Rob ten Raa is sinds maart dit jaar zijn eigen fietsenmakerij begonnen. Van origine is hij automonteur, samen met zijn broer had hij Garage ten Raa. Rob is uit de zaak gestapt en is vervolgens bij Horst gaan werken, eerst in de verkoop, later ook in de werkplaats als fietsenmaker. Hij heeft veel pech gehad en raakte op vijftigjarige leeftijd werkloos. Maar hij bleef niet bij de pakken neerzitten. “Ik heb heel veel gesolliciteerd, maar had mijn leeftijd niet mee. Bij de laatste afwijzing knapte er iets. Toen dacht ik bij mezelf, nu ga ik iets met fietsen beginnen”, vertelt Rob. Vanaf maart dit jaar is Rob als de Eper fietsenmaker werkzaam. “En we mogen niet klagen, we zijn met helemaal niets begonnen en het begint aardig te lopen.” Rob heeft veel te bieden. “Ik heb tweedehands fietsen in de verkoop, maar kan op bestelling ook nieuwe fietsen leveren. Ik verhuur ook fietsen, van een complete moederfiets met zitjes tot aan een tandem toe.” Tevens kan Rob fietskeuringen verzorgen voor scholen. Ook

Knap speurwerk politiehond

qua reparatie`s biedt Rob veel; van lekke banden, ( zelfs van een elektrische rolstoel) tot aan het winterklaar maken van de fiets, hij draait er zijn hand niet voor om. Daarbij heeft hij zeer schappelijke prijzen en biedt een voor Epe bijzondere service; hij kan de te repareren fiets desgewenst kosteloos halen en brengen. Sinds kort breidt Rob zijn taken uit, hij heeft een pro-

fessionele machine gekocht om schaatsen te slijpen. “Dat was een investering en ik heb er ook een opleiding voor gevolgd. Op kinderijzertjes na kan ik alle schaatsen slijpen, dat kost 7 euro.” De Eper fietsenmaker is gevestigd aan de Zuukerweg 31 in Epe. De openingstijden van de werkplaats zijn van 9.00– 12.00 uur en van 13.3017.30 uur, tel. 06-20060230.

Ook de kerstgedachte heerst bij Georg Fischer

EPE- Dankzij het speurwerk van een politiehond konden agenten in de nacht van zondag op maandag 19 december een 26-jarige Epenaar aanhouden. Hij zou kort daarvoor hebben ingebroken in een bestelbusje. Later zijn nog twee mannen aangehouden voor die inbraak. Een oplettende getuige meldde rond 02.30 uur dat er werd ingebroken in een bestelbus aan de Allendelaan in Epe. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse en er is een onderzoek ingesteld. Ook een politiehond is ingezet om sporen te zoeken. De hond heeft een spoor geroken en dit leidde naar een woning verderop in de wijk. Agenten zagen in de woning een gestolen koffer staan. De bewoner, een 26-jarige man, is aangehouden. Na het onderzoek wat daarop volgde zijn twee mannen (26- en 27 jaar) uit Heerde aangehouden. De verdachten zijn ingesloten en konden na verhoor weer naar huis. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

EPE– Precies een half jaar geleden was een bijzondere dag voor de werknemers van Georg Fischer in Epe. De nieuwe bedrijfsstrategie ‘3, 2, 1, GO’ werd officieel geïntroduceerd en afgetrapt met een heuse boomplantsessie. De boom staat symbolisch voor de organische groei die Georg Fischer wil doormaken. Er werd een 5 meter hoge blauwspar exclusief vanuit kwekerij de limieten te Huizen getransporteerd

naar de Veluwe waarna deze, onder het genot van een glaasje champagne en in het bijzijn van het voltallige personeel, geplant werd. Met vooruitziende blik is bewust gekozen voor een blauwspar, zodat deze in de donkere tijden voor kerst gebruikt kan worden als kerstboom. Deze week, precies een half jaar geleden na de boomplantsessie, was het dan zover. De lichtjes in de boom werden officieel aangestoken.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 22 1

Tijdens de verbouwing Mega Merken Voordeel

7 0 O e % ne korting

damesboots v.a.

20,-

in de uitverkoop s damestop v.a.

5,-

nen g in d herenschoe le k k r e m stuks v.a. n e n e o h c s en ,-

20

herens weater s v.a.

10,-

4ko0rtin%g

%g 0 8ortin k

20.000

30 %

herenjassen v.a.

25,-

25,-

g kortin

spijker broeke n v.a.

5,-

sen

kinderjas v.a.

10,-

6ko0rtin%g

tot

8 0 kort %

10,-

kindertops v.a.

S I T A GR hwein en

damesjassen v.a.

ing

, glu koffie olademelk choc

50 %

27 28 29 30 31 december

december

december

december

g

.00 uur

- 16 za 08.00

*Vraag naar de voorwaarden. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild, prijzen en percentages dienen als voorbeeld.

2 0 ko % rting

n korti

Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene tel: 0578 - 64 12 26 - www.aro-allgear.nl

december

TIJDE VERBO NS DE BLIJV UWING EN GEOP WIJ E N D!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 222


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 223

+XXUEHWDOHQELM DDQYDQJKXXU RYHUHHQNRPVW Vanaf 1 januari 2012 moeten huurders de eerste maandhuur betalen voordat zij de sleutels van een woning in ontvangst nemen. In de huurovereenkomst staat dat de maandhuur vooruit moet worden betaald. V anaf 1 januari geldt dit ook voor de eerste maandhuur. Met deze maatregel willen wij zorgen dat nieuwe huurders niet direct in betalingsproblemen komen. E en verhuizing kost immers veel geld. Na de verhuizing is er niet altijd geld over om de huur te betalen met het risico dat er direct een betalingsachterstand ontstaat.

0LQGHUKXXUWRHVODJ LQ Het kabinet gaat sterk bezuinigen op de huurtoeslag. Vier van de vijf huurders die op dit moment huurtoeslag ontvangen, gaan er in 2012 op achteruit. Alleen huurders met een huur tot € 366,37 per maand krijgen hier niet mee te maken. G emiddeld bedraagt de korting circa € 9,00 per maand, maar in individuele gevallen kan deze oplopen tot meer dan € 20 per maand. V oor veel mensen betekent dat een flinke aanslag op hun portemonnee. Huurtoeslag wordt verstrekt door de belastingdienst. Meer informatie vind u op de speciale website van de belastingdienst over toeslagen: www.toeslagen.nl

:HWKRXGHU:HVWHUNDPSNODDU YRRU6WDUWERXZ%RYHQNDPS Op dinsdagmiddag 20 december vond in Heerde de start plaats van de nieuwbouw in Bovenkamp 2. Triada laat hier in totaal 30 huurwoningen bouwen door haar dochtermaatschappij Epavlis (deel van VOF

2SHQLQJVWLMGHQ URQGGHMDDUZLVVHOLQJ Ons kantoor is gewoon geopend op vrijdag 30 december. Op maandagochtend 2 januari 201 2 gaat ons kantoor om 1 0:00 uur open.

'LUHFWLHHQ PHGHZHUNHUV YDQ7ULDGD ZHQVHQXHHQ JHOXNNLJHQ JH]RQG

Hebt u al huurtoeslag? Als u in 201 1 al huurtoeslag ontving, dan wordt het bedrag voor 201 2 automatisch aangepast door de belastingdienst. Als het goed is, heeft u hiervan al bericht ontvangen. U hoeft verder niets te doen tenzij de gegevens die de belastingdienst heeft gebruikt, niet kloppen. B ijvoorbeeld als uw gezinssamenstelling of inkomen inmiddels is veranderd. Na 1 april 201 2 ontvangt u trouwens een definitieve berekening over het subsidiejaar 201 1 in de bus. Hebt u nog geen huurtoeslag? Als u op dit moment geen huurtoeslag heeft, is het misschien mogelijk dat u hiervoor alsnog in aanmerking komt. Als u wilt weten of dit het geval is, maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u ook bij ons

Hoe werkt het? In de praktijk betekent dit nieuwe beleid dat huurders bij oplevering van de woning het huurbedrag van de lopende maand en de administratiekosten moeten betalen. Als de huurovereenkomst ingaat op de 20e of een latere datum in de maand, moet ook het huurbedrag van de volgende maand vooraf worden betaald. De woonconsulent neemt hiervoor een mobiel pinapparaat mee naar de oplevering van de woning. Huurders die niet kunnen of willen pinnen, kunnen vooraf de rekening contant betalen op het kantoor van T riada.

terecht voor een proefberekening. Huurtoeslag kan gemakkelijk worden aangevraagd, namelijk via het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag via genoemde website. W ilt u liever een papieren aanvraagformulier invullen? B el dan de

B elastingT elefoon: 0800-0543. Als u nog voor het jaar 201 1 in aanmerking wilt komen voor huurtoeslag zorg er dan voor dat uw aanvraag vóór 1 april 201 2 binnen is bij de belastingdienst.

Dit is een informatiepagina van Triada, 27 december 2011 P ostbus 56, 81 80 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@ triada.nl. B ezoekadres: E perweg 61 , Heerde


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA224

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in e binding als u: op dit deze regio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behande00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning ling. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Lange Veenteweg 6 in Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum ___ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Beschikt u over een zorgindicatie?

nee

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats ____________________________________________________________________________ Telefoon overdag _______________________________________ E-mailadres _____________________________

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 52

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

www a wonen.nl www..delt delta voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek www oon.nl www..uw uwoon.nl voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld www wonen.nl www..omnia omniaw voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk www www..wsput sputtten.nl voor woningen in Putten

www www..triada.nl

HEERDE, R osk amp 40 osber gen Ro skamp 40,, V Vo sbergen

HA TTEM, de Gelder 3 7, Gaper slanden HATTEM, 37 Gaperslanden

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611526 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar omstreeks 27 januari 2012 chikbaar aar:: Kale huur huur:: € 502,50 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1974 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: eindwoning; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 13 en 7 m²; vrijstaande berging (11 m²) aanwezig; tuin op het zuidoosten; de keuken wordt gerenoveerd

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611527 Type w oning: woning: benedenwoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 30 december 2011 Kale huur huur:: € 295,82 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1987 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de begane grond; oppervlakte woonkamer 19 m²; open keuken; oppervlakte slaapkamer 9 m²; tuin op het zuidwesten; ideale woning voor een starter

E

HEERDE, J .A. tte e Nuijls tr aat 4 5, C en trum J.A. Nuijlstr traat 45 Cen entrum HEERDE, K or en weg 4 amp Kor oren enw 4,, Molenk Molenkamp

HEERDE, K erk str aat 16, Heer de C en trum Kerk erks traat Heerde Cen entrum Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

Adv er tienr .: 611524 dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 6 februari 2012 Kale huur huur:: € 538,40 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1956 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: kleine 2-onder-1 kapwoning; aangebouwde berging; oppervlakte woonkamer 17 m²; ruime, dichte keuken; oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; geen zolder; 2e toilet aanwezig; grote tuin op het noorden

E

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

In oningaanbod rregio: egio: Infformatie w woningaanbod

ja

C

Postadres: Bezoekadres:

D

611525 bovenwoning omstreeks 4 februari 2012 € 592,74 € 12,96 1 1973 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz tussenwoning op de 1e etage, bereikbaar met lift en trap; gelegen nabij dorpscentrum; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het noorden; de woning is in 2003 gerenoveerd


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 225

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, nieuwbouw Brinklaan en S tations aat St ationss traat Dur st Brit tlaan 6 A, S cho tk amp str Durs Brittlaan Scho chotk tkamp

WAPENVELD De V 7 Vrree 3 37

VRIJE VESTIGING

DIRECT TE HUUR

Adv er tienr .: 6119921 dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: etagewoning met lift Bes chikb aar chikbaar aar:: Brinklaan: voorjaar 2012 Stationsstraat: medio 2012 Kale huur huur:: € 554,71 tot € 732,91 Servic ek o s ten: € 44,00 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 2012 Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: woningen met een huur onder de € 664,66: maximaal € 34.085per jaar. woningen met een huur boven de € 664,66: minimaal € 34.085 per jaar, of u hebt aantoonbaar voldoende financiële middelen om de maandelijkse huurprijs te kunnen voldoen.

Royale hoekwoning op de begane grond. Gunstig gelegen vlakbij het centrum en het park. Indeling: Hal, inpandige berging waar zich o.a. de wasmachineaansluiting en de c.v.-ketel bevinden, apart toilet, meterkast, 2 ruime slaapkamers van 18 en 10 m², badkamer met douche, toilet en wastafel, woonkamer 45 m², open keuken 8 m². Het terras is op het noordwesten gelegen. Bijz onderheden ijzonderheden Alle voorzieningen gelijkvloers. Er is een eigen parkeerplek inbegrepen in de parkeergarage. Tevens heeft de woning een individuele fietsenberging. Doelgr oep: 55 jaar en ouder Doelgroep: Bouwjaar ouwjaar:: 2006 Energielabel B Kale huurprijs € 765,94 Servicekosten € 25,73 Per direct beschikbaar Er vindt een financiële toetsing op draagkracht plaats. Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten.

EPE, W inger ds tr aat 17 weg Noor d Winger ingerds dstr traat 17,, Enk Enkw Noord Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611521 Type w oning: eengezinswoning woning: Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 19 januari 2012 Kale huur huur:: € 534,81 o sten: Servic ek € 5,00 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 4 Bouwjaar ouwjaar:: 1954 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen in rustige woonwijk; nabij dorpscentrum; oppervlakte woonkamer 18 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 10, 5 en 4 m²; tuin op het westen

Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 70 tot 103 m²; beide complexen bestaan uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

C

VAA SSEN, S chaarp an 40 ulc anus AAS Schaarp chaarpan 40,, V Vulc ulcanus

EPE, Gandhiw eg 2 8, V egt elarij Gandhiweg 28, Vegt egtelarij Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o s ten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: oep Doelgroep oep//aan aanttal: Doelgr

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

611522 eengezinswoning omstreeks 2 maart 2012 € 550,72 € 5,00 3 1977 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

611523 etagewoning met lift omstreeks 5 april 2012 € 603,03 € 22,40 2 2008 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz tussenwoning op de 3e etage; gelegen op het voormalig Vulcanus terrein; oppervlakte woonkamer 37 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 6 m²; de woning beschikt over een frans balkon; individuele fietsenberging

Ink omens eis: Inkomens omenseis: onderheden: ijzonderheden: Bijz tussenwoning; gelegen nabij basisscholen; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 9 m²; zolder (10 m²) bereikbaar met vaste trap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het westen

B

D

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan anttal reactie s acties

Aan anttal Puntten Pun

WAPENVELD Eessenkamp 24

benedenwoning

611484

17

123

WAPENVELD Merelweg 70

bovenwoning

611486

18

125

WAPENVELD H C vd Houven v Oordtstr 21 eengezinswoning

611485

9

122

EPE

Martin Luther Kingweg 11

611482

48

282

eengezinswoning

EMST

Hullandstraat 24

eengezinswoning

611471

3

72

VAASSEN

Smutsstraat 37

benedenwoning

611493

28

156

VAASSEN

Jasmijnstraat 138

etagewoning met lift

611481

21

89

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 226

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Enk weg 5 5 Enkw 55

EPE, Lange V een Veen eentteweg 6

Nieuwe prijs

Te koop

Te koop

Fraai gelegen helft van een dubbel woonhuis met stenen Tax atie waar de: axatie atiew aarde: 0 € 184 184..00 000 berging. Gelegen in een rustige buurt aan de rand van Kor ting 10% orting 0 € 18 18..4 0 00 Epe en toch dichtbij het centrum van Epe. Beschutte tuin op het zuiden gelegen. Vrijstaande houten garage. VASTE VERK OOPPRIJS: € 116 6 5 .600 k.k. VERKOOPPRIJS: De woning is gebouwd in 1956. De woning is voorzien van vaar ding: in o verleg anv aarding: ov houten kozijnen met enkele beglazing. Verwarming door Aan middel van gaskachels. Totale perceelsgrootte ca. 265 m². Met binding Begane gr ond grond Hal / entree met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiertrapkast en meterkast; dichte keuken (9 m²) met vaste voor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de kast en huurgeiser; woonkamer (26 m²) met schouw; woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden aanbouw met bijkeuken/bergruimte. waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 6 m²) waarvan twee onoU moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec economet vaste kast; gerenoveerde volledig betegelde mis ch aarin de misch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin badkamer (4 m²) met douche, wastafel en woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar wasmachineaansluiting. de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een 2e v er dieping ver erdieping huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Onbevloerde vliering.

Goed onderhouden tussenwoning met ruime stenen berging. Diepe achtertuin, op het zuiden gelegen. De woning is gebouwd in 1957 en is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Nefit Ecomline HR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 153 m².

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0.0 00 € 17 170 € 17 17..000

VASTE VERK OOPPRIJS: € 15 3.000 k.k. VERKOOPPRIJS: 153 Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Begane gr ond grond Vrije vestiging Hal; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (6 m²) met keukenblok in Reager en ageren lichte kleurstelling, voorzien van 5-pits inbouw Indien u belangstelling hebt voor deze woning, gaskooktoestel en afzuigkap; woonkamer (25 m²) met ven neem dan telefonisch contact op met Schie chiev aansluiting voor een gaskachel en inbouwkasten. Keiz er Gar an tiemak elaar s in Epe , ttele ele eizer Garan antiemak tiemakelaar elaars eleffoon (05 78) 61 26 30. U kunt ook een mail sturen (057 er dieping 1e v ver erdieping naar epe@schievenkeizer.nl. Geef hierin duideOverloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²) lijk aan voor welke woning u belangstelling hebt waarvan twee met vaste kast; de slaapkamer aan de en vermeld daarbij uw naam en voorzijde is voorzien van een wastafel en heeft een deur telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna naar het balkon; gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m²) zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. worden behandeld op volgorde van binnenkomst. er dieping 2e v ver erdieping ze w oning geldt VRIJE VE STIGING dez woning VES TIGING.. U Voor de Zolder bereikbaar via vlizotrap; ruime zolderberging met heb maat schappelijk o ohebtt geen binding ((maat maats off ec ecodakraam en opstelplaats CV-ketel. nomis ch een nomisch ch)) me mett de gemeen gemeentte nodig. Ieder Iedereen kan dus op de ze w oning rre eager en. dez woning ageren.

EPE De Lindehove 42

VAA SSEN, Jan Hamer str aat 13 AAS Hamers traat

Te koop

VRIJE VESTIGING

DIRECT TE HUUR LET Tussenwoning op de 2e etage, bereikbaar met lift en trap, zeer geschikt voor senioren. Gelegen midden in het centrum van Epe, dus alle winkels en andere voorzieningen binnen handbereik.

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt Tax atie waar de: axatie atiew aarde: 0 € 171 171..00 000 met soortgelijke huur- en koopwoningen. De achtertuin is Kor ting 10% orting 0 100 € 17 17..10 op het noorden gelegen. Stenen berging aan de achterOOPPRIJS: € 115 5 3.900 k.k. VERKOOPPRIJS: zijde van de woning. De woning is gebouwd in 1956 en VASTE VERK gerenoveerd in 2004. De begane grond is voorzien van vaar ding: in o verleg anv aarding: ov dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Aan Vaillant, bouwjaar 1997. Totale perceelsgrootte ca. 161 m². Vrije vestiging Begane gr ond grond en ageren Hal voorzien van laminaat vloer; meterkast en kelderkast; Reager gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (12 m²) met Indien u belangstelling hebt voor deze woning, an T rie st Trie ries keukenblok in lichte kleurstelling; bijkeuken (3 m²) met neem dan telefonisch contact op met Van elaar s in V aas s en, ttele ele 78) 5 7 16 Makelaar elaars Vaas aass eleffoon (05 (057 57 CV opstelling en wasmachine aansluiting; woonkamer (16 Mak 2 9 . U kunt ook een mail sturen naar m²) voorzien van laminaat vloer. info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (12, 8 en 8 m²); geheel betegelde vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogebadkamer (7 m²) met douche, wastafel en 2e toilet. lijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 2e v er dieping ver erdieping Onbevloerde vliering. Voor de ze w oning geldt VRIJE VE STIGING VES TIGING.. U dez woning heb maat s chappelijk o onohebtt geen binding ((maat maats off ec economis ch een k an misch ch)) me mett de gemeen gemeentte nodig. Ieder Iedereen kan dus op de ze w oning rre eager en. dez woning ageren.

OP! Doelgr oep ge wijzigd. Doelgroep gewijzigd.

Indeling: Hal, apart toilet, meterkast, kast met c.v.-ketel, woonkamer 23 m², open keuken 9 m², badkamer, 1 slaapkamer van 12 m², balkon op het noorden. Bijz onderheden ijzonderheden Alle voorzieningen gelijkvloers. De woning heeft een individuele fietsenberging. Doelgroep: 35 jaar en ouder Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bouwjaar: 1978 Energielabel C Kale huurprijs € 519,12 Servicekosten € 36,76 Per direct beschikbaar Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Openings tijden rrond ond de ffee ee stdagen Openingstijden ees Op 2 januari 2012 gaat ons kantoor om 9.30 uur open.

10% korting op de taxatiewaarde N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 227

Het gehele jaar door grandioze

Iedere zondag Kijkdag

occasionshow Alfa Romeo 147, 1.6, Spark, 5-drs. 155.996 km ................................ 05-’03 Alfa Romeo 156, 1.8 Twin Spark, 188.664 km ................................... 02-’99 Alfa Romeo 156, 1.9, 235.652 km ...................................................... 02-’05 Alfa Romeo 156, 2.2, Business, 120.761 km ..................................... 10-’07 Alfa Romeo GT, 2.0, Distinctive, 103.964 km ..................................... 06-’05 Alfa Romeo GT, 3.2 V6 24V, Distinctive, 103.643 km ........................ 09-’05 Audi 80, 1.8 U9, 173.092 km .............................................................. 01-’91 Audi A3 1.9 TDIE Proline, Sportback, 108.634 km ............................... 11-’08 BMW 3-serie, 318D, Black & SiverLine II, 138.688 km ........................ 08-’04 BMW 3-serie, 320D, 174.657 km ........................................................ 07-’06 BMW 3-serie, 2.2 CI, 320 Cabriolet, aut., 133.086 km ........................ 05-’04 BWW 5-serie, 525 TDS Executive, 188.995 km ................................. 03-’98 BMW 5-serie, 530D, Executive, aut5., veel extra’s 279.334 km ........ 02-’01 BMW 8-serie, 850 CI, 6-versn., 240.982 km ...................................... 04-’91 BMW X5, 4.6 IS, aut5., LPG-G3, 138.597 km ..................................... 03-’03

Corvette C6 7.0-V8, 513PK Z 06, 7011 CC, 118.212 km, 10-2006

Chevrolet Kalos, 1.4 Spirit, 3-drs. 23.616 km ..................................... 09-’06 Chrysler Stratus, 2.0i, 16V Convertible Spec., 122.557 km ............... 07-’00 Chrysler Voyager 2.4i, aut., 140.739 km ............................................ 01-’04 Citroen Berlingo, 1.6-16V, Multispace, 163.495 km ............................ 10-’04 Citroen C4, 1.6, Berline Caractere, 89.972 km ................................... 01-’07 Daihatsu Cuore, 1.0, 5 drs./3 drs. v.a. 62.000 km ........................ ‘06/’07/’08 Daihatsu Sirion, 1.0, 82.651 km .......................................................... 08-’08 Daihatsu Sirion, 1.3-16V, 5-drs., Sport, 143.629 km .......................... 04-’07 Fiat Bravo, 1.9, Dymanic 115, 414.062 km ......................................... 06-’07 Fiat Ducato, 1.4 2.8 DSL ..................................................................... 01-’01 Fiat Panda, 1.1, Torino, 54.205 km ...................................................... 01-’06 Fiat Seicento, 11 Active, 50.776 km ................................................... 08-’04 Fiat Stilo, 1.9 16V 3-drs. 140 3D, Emotion, 164.644 km ...................... 10-’04 Fiat Stilo, 1.9 16V, 140, Dynamic, 212.488 km, zwart ........................ 01-’05 Ford Fiesta 1.1i CL U9, 80.571 km, blauw ......................................... 03-’90 Ford Fiesta 1.6-16V, 3D, Rally Edition, 81.614 km .............................. 07-’07 Ford Focus, 16.-16V, Wagon Trend, 187.094 km .............................. 03-’00 Ford Ka, 1.3I, 36.702 km ..................................................................... 06-’99 Ford Mondeo, 1.8-16V, 5D, Collection, 172.121 km ........................... 04-’02 Ford Mondeo, 2.0 TDCI, 5D, First Edition, aut5., 169.298 km ............... 11-’03 Honda, CBR 1.1 XX Super Blackbird, 28.180 km ............................... 04-’02 Honda Civic Hybride 4x, 1.3I 4D, 80.098 km ....................................... 09-’04 Honda Civic, 1.3I, 4D, 79.240 km ........................................................ 09-’04 Honda Civic, 4D, 147.107 km ............................................................. 09-’04 Honda Civic, 1.3I, 4D, LPG-G3, 73.216 km ......................................... 09-’04

Honda Civic 2.0I, Type R 210PK 44.458 km 01-2009

Honda CR-V, 2.0I, auto4., 113.277 km ................................................ 04-’04 Jaguar X-Type, 2.0D Executive, 158.290 km, .................................... 05-’05 Kia Cerato, 1.6-16V Xtreme Sedan, 114.036 km ................................ 01-’06

in het centrum van Heerde

Lexus IS, 250 Business, aut6., 154.271 km ....................................... 03-’06 Mazda 626 1.8i LX, Hatchback, 183.895 km ...................................... 01-’97 Mercedes Benz 190, E 2.0, 4 versn., 138.963 km, ............................ 04-’91 Mercedes C-klasse, 220CDI, Sportcoupe, aut5., 291.653 km ............ 12-’01 Mitsubishi Space-Wagon2.4 GDI, GLX, 109.068 km ........................... 04-’99 Nissan 100NX, 1.6, U9, 116.144 km ................................................... 03-’91 Nissan Cedric, 3.0, aut., ..................................................................... 06-’84 Nisssan Qashqai, 1.6, 5D, trekhaak, airoc, 135.803 km .................... 07-’07 Opel Astra-H, 1.6-16V, 5D, Edition, 161.718 km .................................. 11-’05 Opel Astra, 1.6, 5D., Edition, 58.119 km ............................................. 01-’10 Opel Astra, 1.6-16V, Statw., Business, 156.287 km .......................... 04-’08 Opel Astra-H, 1.6-16V, GTC, Business, 103.331 km ......................... 03-’07 Opel Astra, X1, 3D., Sport, 227.423 km .............................................. 04-’99 Opel Astra, X1, 16V, 5D., Club, 160.558 km ....................................... 07-’98 Opel Astra, X1, 5D., Season, aut., 99.892 km .................................... 10-’96 Opel Astra, 1.7 DT, Statw., GL, 243.231 km ........................................ 11-’02 Opel Astra-H, 1.9, 5D, Business, 176.568 km .................................... 05-’06 Opel Meriva, 1.7, CDTI, Enjoy, 149.434 km ......................................... 03-’06 Opel Zafira, 1.6-16V, Business, 121.226 km ..................................... 10-’06 Peugeot 106, Accent, 1.0, 3D, 142.594 km ........................................ 05-’94 Peugeot 206, One-Line, 1.4, 3D., 134.210 km ..................................... 11-’06 Peugeot 207, Color-Line, 1.4-16V, 5D., 112.931 km ........................... 03-’07 Peugeot 307, 1.6-16V, Premium, 118.095 km ..................................... 06-’05 Peugeot 307, 1.6 HDI, Pack, 201.744 km ............................................ 03-’06 Peugeot 406, 1.8-16V, Break, aut4., Clima, 134.498 km .................... 01-’03 Peugeot 407, Premium, 1.6-16V, 113.402 km ..................................... 06-’07 Renault 19, 1.7 RN, aut., U9, 130.416 km ........................................... 07-’93 Renault Clio, 1.2-16V, 3D, Authentique Basis, 71.519 km .................. 04-’05 Renault Clio, Mexx, 1.4, 3D, 219.843 km ............................................ 04-’97 Renault Megane,1.4-16V, 3D, Dynamique Comfort, 96.537 km .......... 05-’04 Renault Megane, 1.6-16V, Grandtour, 133.254 km ............................ 06-’07 Renault megane Expression, 1.8-16V, Break, 176.974 km ................ 07-’01 Renault Megane, 1.9 DCI, 5D, Dynamique Luxe, 219.172 km ............. 01-’04 Renault Megane, Grand Scenic, 2.0-16V, LPG-G3, 142.957 km ....... 05-’06 Saab 900 2.0 T16 Cabrio, 304.121 km, .............................................. 01-’88 Seat Altea XI, 1.8, Sport-Up statw., 107.906 km ................................ 07-’07 Seat Ibiza, 1.8, 3D, 117.233 km .......................................................... 10-’07 Seat Ibiza, 1.9, TDI, 3D, 122.209 km ................................................... 07-’08 Seat Leon, 1.6-16V, Sport, LPG-G3, 245.121 km ............................... 08-’01 Seat Leon, 2.0 TDI, Stylance, 90.692 km ............................................ 01-’06 Skoda Fabia, 1.4 TDI, Combi, Spirit Plus, 206.316 km ......................... 08-’06 Skoda Octavia, 1.8 Combi Demarrage, 121.413 km ........................... 06-’06 Smart City Coupe, Cabrio & Passion Softouch, 102.721 km .............. 05-’00 Smart City Coupe, Pure Softtouch, 44.168 km ................................... 01-’06 Toyota Avensis Verso, 2.0-16V, Luna, 211.856 km ........................... 06-’03 Toyota Landcruiser 90, 3.0 TD, aut., .................................................. 03-’99 Volkswagen Caddy, 2.0 SDI, Bestel, 121.395 km .............................. 01-’06 Volkswagen Golf, 1.6, 3D, Atlanta Sport, 274.092 km ........................ 09-’97 Volkswagen Golf, 1.9 TDI, 3D., 290.961 km ....................................... 02-’97 Volkswagen Golf V, 1.9 TDI, Business, 157.952 km .......................... 03-’06 Volkswagen Golf V, 1.9 TDI, 5D, Optive3, 159.457 km ...................... 09-’07 Volswagen Passat, 2.0 SDN, 341.210 km ......................................... 06-’96 Volkswagen Passat, 2.0-20V, Variant Turijn Sport, 127.575 km ....... 05-’05 Toyota Landcruiser 90 3.0 TD aut., 198.630 km, groen ..................... 01-’97 LPG-G3 BMW X5, 4.6 IS, aut5., LPG-G3, 138.597 km ..................................... Honda Civic, 1.3I, 4D, LPG-G3, 73.216 km ......................................... Renault Megane, 1.6-16V, Grandtour, LPG-G3, 133.254 km .............. Renault Megane, Grand Scenic, 2.0-16V, LPG-G3, 142.957 km ....... Seat Leon, 1.6-16V, Sport, LPG-G3, 245.121 km ...............................

Vanaf heden autoverhuur voor zowel bedrijven als particulieren!!

Audi A3 1.9 TDIE Proline, Sportback, 108.634 km, 11-’08 16.950,-

Nisssan Qashqai, 1.6, 5D, airco 135.803 km, 07-’07 14.950,-

Honda Civic Hybride 4x, 1.3I 4D, 80.098 km, 09-’04 7.950,-

Opel Astra, 1.6, 5D., Edition, 58.119 km, 01-’10 15.950,-

03-’03 09-’04 06-’07 05-’06 08-’01

Ford Fiesta 1.6-16V, 3D, Rally Edition, 81.614 km , 07-’07 7.950,-

Wij wensen u een gelukkig en gezond 2012 Autobedrijf Bartelds en medewerkers

B rtelds uto´s

A

Verkoop auto's en motoren

6x Daihatsu Cuore, 1.0, 3 /5 drs. ‘06/‘07/’08, v.a. 62.000 km

Verkoop/showroom: Bonenburgerlaan 52/54, Heerde. Tel. 0578-696868, 0578-696995 of 06-54293811 Werkplaats: Wiekenweg 13, Heerde. Tel. 0578-696995 (06-54293811) Zoekt u een bepaald type of merk..... Bel even! www.bartelds-autos.nl

Lid Nap


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

2 leidingleden BUB-er van het jaar

Tafeltennissen hot or not HEERDE- Ben jij 9 jaar of ouder en vind jij tafeltennissen ook zo leuk? En zou je dat wel eens in een ‘echte’ zaal met een trainer willen proberen? Kom dan met al je vrienden en vriendinnen op dinsdag 3 januari, in de kerstvakantie,

naar Tafeltennisvereniging Vined. Jullie zijn welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. Batjes en balletjes zijn aanwezig en drinken en iets lekkers krijgen jullie. Meld je aan via de mail: joostlooman@hotmail.nl. Bellen mag ook, tel. 06-51863940.

Wandeltocht met stop tussen de koeien

EPE/HEERDE- Tijdens de jaarafsluiting van Scouting Buys Ballot is ook dit jaar weer een Buys Ballotter van het jaar gekozen. Deze eretitel gaat dit jaar naar Danny en Vincent van Essen, beide zeer actief binnen de scoutinggroep. Danny is leiding bij de scouts en Vincent is akela bij de welpen.

Deze tweeling zijn zowel doordeweeks als ook in het weekend vele uren op de clubhuis aan de Kooiweg te vinden. Daarnaast zitten ze in meerdere commissies en begeleiden ook diverse zomerkampen van de jeugdleden. Groepsbegeleider Hubald van Ark reikte de prijs uit en roemde

de inzet van de mannen. Daarnaast noemde hij de heren een voorbeeld voor menig jonge vrijwilliger en hoopt ze nog vele jaren bij scouting te mogen begroeten. BUB-er van het jaar is een jaarlijkse wisselende titel en zal volgend jaar dus overgaan naar een andere vrijwilliger.

Papiercontainers verenigingen Hattem HATTEM- In verband met de jaarwisseling, en op last van de Gemeente, zullen de papiercontainers van het Fanfarekorps Ons Genoegen, TTV Smash 70 en het Hattems Mannenkoor aan de Burgemeester Moslaan tussen 30 december en 3 januari 2012

niet aanwezig zijn. De containers zullen in de loop van 30 december worden weggehaald en 2 januari weer worden geplaatst. De verenigingen verzoeken met klem aan de inwoners van Hattem om geen papier neer te zetten op de plaats waar normaal de

containers staan, dit om overlast te voorkomen. De verenigingen hopen dat de inwoners van Hattem hiervoor begrip hebben en het oud papier na deze periode weer zullen blijven brengen naar de containers aan de Burgemeester Moslaan.

Kerstsneldammen bij Eye-T Webdesign/Ons Genoegen WAPENVELD- Damclub Eye-T Webdesign/Ons Genoegen organiseerde onlangs het jaarlijkse kerstsneldamtoernooi. Maar liefst 20 deelnemers hadden de weg naar “De Rots”, het onderkomen van de damclub gevonden. Deze werden onderverdeeld in 2 groepen van tien deelnemers. Naast mooie

partijen waren er, zoals gebruikelijk bij het sneldammen, ook weer flinke blunders te zien. Maar aan het einde van de avond ging iedereen met een leuk prijsje naar huis. In groep A was Rienk van Marle oppermachtig. Alleen Freek Jongerman wist hem een puntje afhandig te maken. Op eerbiedwaar-

dige afstand deelden Maikel van den Esker en Geurt Souman de tweede plaats. De B-groep werd gewonnen door Willem Olthuis, op 1 puntje gevolgd door de jongste deelnemer, Vincent Houtjes. Weer een puntje daarachter het duo Gerrit Frelink en Bertus van der Scheer.

Kerst op KDV Hoi Pipeloi

WAPENVELD – Een circa vijf kilometer lange wandeltocht maken omlijst door het geluid van midwinterhoorns en met een stop tussen de koeien voor warme chocolademelk en een oliebol. Dat kan op Oudejaarsdag zaterdag 31 december in Wapenveld. Tussen 11.00 en 12.00 uur kunnen deelnemers vertrekken vanaf bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld. De tocht gaat door het cultuurhistorisch en landschappelijk zeer interessante gebied aan de noordkant van Wapenveld. Deelnemers lopen een deel van het Paddnpad, gaan dwars door weilanden, langs de Wetering en door het Kloosterbos. Ze krijgen dan ook een uitgebreide routebeschrijving mee terwijl de tocht met linten is uitgezet. Onderweg zijn op enkele plaatsen de midwinterhoorns te horen van de Vlijtblaozers uit Wapenveld. Op Vrieze’s Erfgoed wordt tekst en uitleg gegeven door de Vlijtblaozers over de midwinterhoorn en kan men zelf proberen op dit instrument te blazen. Halfweg de wandeltocht is er een stop tussen de Fleckveihkoeien van melkveebedrijf Doppenberg. Daar krijgen de deelnemers oliebollen en warme Faire chocolademelk. Dat is een product van De faire melk met daarin verwerkt Fairtrade rietsuiker uit Mauritius en Fairtrade cacao uit Peru. Terug op Vrieze’s Erfgoed kan men genieten van molenbolletjes en Vlijtbur-

gers en ook is molen de Vlijt te bezichtigen. “De tocht duurt circa twee uur en is een leuke onderbreking op de lange Oudejaarsdag”, vertelt Jan Nitrauw namens het comité molen de Vlijt. Het idee ontstond tijdens het ‘ofblaoz’n’ door de Vlijtblaozers. De publieke belangstelling was toen zo groot dat men al snel op het idee van een wandeltocht met medewerking van midwinterhoorns kwam. Melkveehouder Doppenberg, leverancier aan De faire melk, was ook meteen enthousiast over het idee om een stop op zijn bedrijf te houden. Deelnemers kunnen daar dan ook kennis maken met zijn melkveebedrijf. Deelname kost 3 euro per persoon en dat is inclusief routebeschrijving, een gratis oliebol en beker chocolademelk. Voor meer informatie: www.molendevlijtwapenveld.nl. De opbrengst van de eerste Winterwandeltocht vanaf Vrieze’s Erfgoed op zaterdag 31 december gaat naar Luke Boerdam, ambassadeur van de stichting De Opkikker. Dat hebben de organisatoren van de tocht Vrieze’s Erfgoed, de Vlijtblaozers en melkveebedrijf Doppenberg besloten. Luke (10 jaar) maakte onlangs indruk met zijn actie op de kerstmarkt in Wapenveld voor De Opkkikker. Deelnemers kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur starten voor de tocht en Luke zal zelf de routebeschrijvingen uitdelen aan de wandelaars.

Laatste ATB tocht 2011

HATTEM- De kinderen en leidsters van KDV Hoi Pipeloi in Hattem hebben onlangs kerst gevierd. Elke middag rond 16.30 uur gingen zij gezellig met z’n allen aan tafel om te smullen van het lekke-

re eten, verzorgd door ‘de Leemkule’. Er stonden verschillende dingen op het menu zoals patatjes, macaroni en pannenkoeken. Om het extra sfeervol te maken werden de kaarsjes aangestoken in de

potjes die de kinderen zelf hebben versierd. Ook zijn de kinderen druk geweest met het maken van menukaartjes. Voor meer informatie zie www.fkn.nu of bel naar, tel. 038-4446462.

WEZEP- Voor de 22e keer wordt op zaterdag 31 december de Oudejaars ATB-tocht gehouden georganiseerd door Cyclo78 in Wezep. De tocht kan met recht een klassieker onder de ATB-tochten worden genoemd. Dat bewijst ook het aantal deelnemers dat ieder jaar op deze tocht afkomt. Er zijn bovendien ook 2 sterren aan de tocht toegekend door de NTFU. De route is iedere keer nét even anders. Op de dag zelf zijn enkele tientallen leden van de club in touw om de deelnemers een onbezorgde dag te bezorgen. De eigenaren van de bossen en landgoederen in de omgeving staan positief tegenover het houden van een ATB-tocht over hun eigendommen. Er wordt gestart bij Sportvereniging Noord Veluwe Boys, Vogelzangveldweg

50 te Hattemerbroek. Starten kan tussen 10.00 en 11.00 uur. Er zijn twee afstanden: 30 en 45 kilometer. De korte route is ook geschikt voor jeugdige deelnemers en beginnende ATB-rijders. De aantrekkelijke route gaat over diverse hellingen, rustige bospaadjes, smalle doorgangen en langs prachtige heidevelden in de omgeving van Wezep, Heerde en Hattem. De deelnemers kunnen ter plaatse inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro, maar als je lid bent van een bij de NTFU aangesloten toervereniging, krijg je 1 euro korting (wel je toerfietskaart laten zien). Voor de jeugd t/m 16 jaar is deelname gratis. Na afloop krijgt deze een gratis bidon als herinnering uitgereikt. Zie ook: www.cyclo78wezep.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 229

DRA AIMEC HAN

en directie Medewerkers sen u van Action wen ig, gezond een voorspoed 012! en voordelig 2

25 cm

2 VO OR

PERCALE KATOEN

LEDERLOOK

HEREN/DAMES

topkwaliteit 1-persoons 90x200/220 cm

A5: 1 dag per pagina A4: 1 week per 2 paginaâ&#x20AC;&#x2122;s

pol./katoen trendy kleuren heren: maten S-XXL dames: maten S-XL

2-persoons 140x200 cm

5.79

lits-jumeaux 180x200/220 cm

7.59

DVD

4.49

SPEEL FILM

keuze uit diverse toptitels - Komt een vrouw bij de dokter - The social network - The expendables - Inglourious basterds - Australia - X-men wolverine

Elders 5.95 6.95

PARTY TIME

2.95

appel/framboos alcoholvrij 750 ml

HEREN/DAMES

0.68

RUNNING SHIRT moderne uitvoering pol./elastan heren: maten M-XXL dames: maten S-XL

Elders 12.95 14.95

A4: 1 dag per pagina

2.49

CALEX

1.29

SPAAR LAMP globe of kaars E14/27 3, 5 of 7 watt 6000 branduren

KINDER CHAMPAGNE

Elders 0.99 1.29

2012 AGENDA

6.95

Elders 2.99 3.99

0.84

JOGGING BROEK

3.95

Elders 6.95 7.95

THERMO/SKI

SHIRT of BROEK heren/dames polyester maten S-XXL

1.69 2.89 Elders 4.95 5.95

PARTY PAKKET

VUUR WERK

PAPER JAMZ

GITAAR of DRUMSTEL

fop en scherts met sterretjes, trektouwtjes, morning glory en party poppers extra groot

Elders 4.99 5.99

GEVOERDE

RIETEN MAND

incl. batterijen

2.59

diverse kleuren 27x16x12 cm

idem 31x20x14 cm met audiokabel

2.69 4.99

46x35x21 cm

bijpassende VERSTERKER met audiokabel

3.29

EXTRA GROOT

7.95

HONDEN KUSSEN anti-slip 60x80x5 cm

1.69

Elders 11.95 14.95

6.95

Op maandag 2 januari zijn wij tot 13.00 uur gesloten ivm balansen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 25-12 t/m za. 31-12

HOES LAKEN

ISME

PART Y POPPE R


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 230

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container (1m2 tot 40m2) voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs! Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: v-m-r.ammiedevries@hotmail.com

Openingstijden: ma. gesloten di. t/m vrij. 09:00 uur - 17:00 uur zat. 08.00 uur - 12:00 uur

Praktijk Fysiotherapie Epe - Oene Patrijsweg 2, 8161 VJ Epe tel.: 0578 – 612862 www.fysioepe.nl

Wie zijn wij Fysiotherapie Epe-Oene is een dynamische, ondernemende praktijk. Wij bieden hulp bij een breed scala van problemen aan het bewegingsapparaat. De aanpak is persoonlijk en biedt u de therapie, begeleiding en nazorg die u nodig heeft. Onze 7 therapeuten zijn algemeen fysiotherapeut en zijn o.a. ook gespecialiseerd in: • Manuele Therapie (Volgens de Utrechtse School) • Fysiotherapie op haptonomische basis • Nek-, schouder- en armklachten • Acupunctuur • Bowen • Ontspanningstherapie • Fysiofitness onder begeleiding • Vrije Fitness

Locaties Wij hebben 3 vestigingen • Patrijsweg 2 te Epe • W illem Tellstraat 13 te Epe • Donselaarsweg 33 te Oene (alleen maandag- en donderdagmorgen) en per januari 2012 in het nieuwe Kulturhus in Oene • Per begin maart 2012 verhuizen wij naar de HARDENBRINK 7 te EPE

Voor afspraken en/of vragen kunt u bellen 0578-612862.

Wij wensen u een voorspoedig nieuwjaar!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 23 1

Nu is het goed zaken doen bij Broekhuis! Zoek uw auto alvast uit in onze online showroom en kom bij ons langs! U bent van harte welkom!!! Bent u niet in de gelegenheid om te komen, kijk dan snel op www.broekhuisdirect.nl

Broekhuis Opel Epe Hoofdstraat 204 8162 AT Epe (T) 0578 - 62 10 00

WWW.EENBROEKHUISAUTO.NL

WWW.BROEKHUISDIRECT.NL

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Pannenkoekenhuis

SERVICEBOUWMARKT

Donderdag29December&Vrijdag30December

20% Korting! oponsgeheleassortiment!

Hoofdstraat 124-126, 8162 AP Epe Tel. 0578-614334

Knallendhetjaaruitbij

Geopend van dinsdag t/m zaterdag vanaf 15.00 uur, zondag vanaf 12.00 uur geopend.

FixetvanOlstǦHeerde

www.dehoningpot.nl

Kamperzijweg68181NCHeerde Wij zijn gesloten v.a. 27-12-2011. 10-01-2012 staan we weer voor u klaar!

Team de Honingpot wenst u een voorspoedig 2012

(0578)691910

*Vraagnaaronzevoorwaardenindebouwmarkt *Uitgezonderdaanbiedingen  


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Kerstbroden voor mantelzorgers

HEERDE/WAPENVELD- Kinderen die een contract hebben getekend voor het project Graag Gedaan brachten onlangs kerstbroden langs bij mantelzorgers in de gemeente Heerde. Zij haalden de kerstbroden op bij het gemeentehuis. Daar kregen zij uit handen van Fennie Tiemens van Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers, De Plu, een toepasselijke kerstmuts mèt lampjes. Fennie Tiemens licht de actie toe: “De kinderen brengen de kerstbroden rond bij de volwassen mantelzorgers. Jonge mantelzorgers hebben inmiddels een cadeaubon gekregen, wat wij hebben kunnen realiseren vanuit een regionale subsidie. Wat wij zo leuk vonden was dat een tandartsprak-

Nieuwjaarsbijeenkomst HATTEM- Op maandag 2 januari organiseert de gemeente Hattem haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Een mooi moment om samen terug te blikken op 2011 en daarna vooruit te kijken naar wat 2012 gaat brengen. Alle inwoners en relaties van de gemeente Hattem zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 19.30 uur Inloop; 20.00 uur Toespraak burgemeester Jan Willem Wiggers met aansluitend een hapje en een drankje; 21.30 uur Einde bijeenkomst. De nieuwjaarsbijeenkomst is op maandag 2 januari in het stadhuis aan Markt 1 te Hattem.

tijk uit Heerde spontaan drie jonge mantelzorgers heeft opgegeven.” De kerstbroden werden gebakken door bakkers met een verstandelijke beperking van de Attent Supermarkt in Epe. De broden werden vervolgens feestelijk ingepakt en er werd een kaartje met een mooie tekst aan bevestigd. Tobias Eggengoor en Erwin Potkamp brachten die dag de meeste kerstbroden rond. “Dat werd ons gevraagd. Wij kunnen als jonge kinderen gewoon naar de supermarkt lopen, andere mensen kunnen dat niet en daarom vinden wij dit belangrijk.” De jongens brachten een kleine 30 kerstbroden rond. Om dit te kunnen doen hadden zij van hun fiets bestelfietsen gemaakt door er

een karretje achter te hangen en door een grote doos op de bagagedrager te plaatsen. Een beetje onwennig met de kerstmutsen op staan Eline Veldhuizen en Cato Visser hun broden in ontvangst te nemen. “Wij brengen 14 broden rond. Ik vind het belangrijk dat wij kunnen helpen op deze manier”, vertelt Cato. Omdat een van de kinderen niet op kwam dagen, nam Randy de Jong de bezorging van deze broden over. “Nu heb ik er 9 om te bezorgen.” Of Randy behalve bezorgen nog een praatje maakt met de mensen weet hij nog niet. “Dat ligt eraan of zij mij binnen vragen of niet.” De kinderen brachten in totaal 155 broden langs bij de mantelzorgers.

Uitdagende Rabo Eperbossentocht EPE- Op woensdag 28 december organiseert TC Veluwe voor het 24e jaar de tweede veldtoertocht van dit seizoen. Deze tocht gaf in de editie van oktober bijna 1000 deelnemers toegang tot de bossen van de Veluwse gemeente Epe. De Rabo Eperbossentocht voert door het bosrijke gebied en over heidevelden rondom het Veluwse Epe, o.a. door de Dellen, Scherpenberg, Tongerense Heide, het landgoed Welna-Tongeren en de gemeentelijke bossen. Door de goede organisatie en verzorging in de voorgaande jaren heeft TC Veluwe een zeer goede band opgebouwd met alle betrokkenen. Mede hierdoor is de tocht al vele jaren een groot succes. De tocht is met de hoogst mogelijke waardering bestaande uit 2 sterren door de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) gewaardeerd. Meer dan 50 leden van de vereniging staan voor de deelnemers klaar om de tocht zo goed mogelijk te laten verlopen. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om 25, 45 of zelfs de nieuwe routen van 60 kilometer af te leggen. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 11.00 uur vanaf Café-Restaurant De Loreley aan de Heerderweg 36 te Epe. De kosten voor deelname

bedragen 5 euro en voor leden van de Nederlandse Toer Fiets Unie en de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie 4 euro. De jeugd tot achttien jaar heeft ook dit jaar weer de mogelijkheid gratis deel te nemen dankzij het Rabobank Wielerplan. De tocht is volledig voorzien van duidelijke pijlen waardoor de route moeiteloos door de bossen van Epe te volgen is. Op de route zijn diverse herkenningspunten met duidelijke letters aangebracht waardoor één telefoontje naar het alarmnummer van de organisatie voldoende is om een ieder terug te vinden. Een servicewagen van de organisatie staat paraat om de met lichamelijke of materiaalpech gestrande fietsers uit het bosgebied terug te brengen naar de startplaats. Onderweg zullen vrijwilligers van de EHBO of het Rode Kruis paraat staan en is er een post waar bananen, soep, thee en krentenbollen uitgedeeld worden. Voor de deelnemers aan de langste afstand is een 2e verzorgingspost ingericht. Bij gevaarlijke oversteekplaatsen zullen verkeersregelaars de rijders helpen bij het oversteken. Na afloop kan men in de Loreley douchen en is er de mogelijkheid om de fiets af te spuiten.

EPE- Een mooie 2e plaats behaald, voor de eerste helft van het seizoen 2011-2012 door de mini’s van Volleybalvereniging Ormi, team N4-

2. Op de foto staan v.l.n.r.: Harry (coach), Xander, Daphne, Ronald (coach), onder v.l.n.r.: Suzanne, Christy en Esmee.

Workshop-tiendaagse VAASSEN- Van vrijdag 6 tot en met zondag 15 januari geven 12 kunstenaars in Vaassen workshops voor een introductieprijs van 15 euro voor 2 1/2 uur. Met uitzondering van 1 kunstenaar uit Apeldoorn zijn alle kunstenaars woonachtig in Vaassen. De workshops worden meestal in het atelier gegeven. Zo zijn er workshops porselein schilderen, beeldhouwen, beeldhouwen en reliëf technieken, sieraden maken, haiku’s rondom de Cannenburgh, schilderen met acryl, wolvilt en keramiek, acrylschilderen met structuur, sieraden van wolvilt, tekenen en collages, tekenen, intuïtief tekenen en acryl

schilderen. KuVa, initiatiefnemer, hoopt dat hier mensen op af komen die graag creatief bezig zijn en eens iets anders willen doen. Als je bijvoorbeeld altijd al hebt willen schilderen, een sieraad of een beeld hebt willen maken is dit een unieke kans om via een workshop uit te proberen of het ook leuk is om te doen. Echt iets voor de lange januarimaand. Belangstellenden kunnen telefonisch of via de mail inlichtingen vragen bij de desbetreffende kunstenaar en zich rechtstreeks opgeven. De prijs is exclusief eventuele bijkomende materiaalkosten. Voor meer informatie zie de website KuVa: www.ku-va.nl.

Dansavond in Emst EMST- Mensen die een avondje willen dansen op gezellige muziek zijn op zaterdag 7 januari van harte welkom tijdens de dansavond in Emst. Er kan gedanst worden op

Goede resultaten muzikanten CMH

de volgende dansen: Tango, Rumba, Quickstep, Veleta en nog vele andere dansen. De dansavond is in Dorpshuis de Hezebrink in Emst. Aanvang: 20.00 uur.

Wensboomactie van de Lionsclub Epe EPE- De wensboomactie 2011 van de Lionsclub Epe/Heerde is weer van start gegaan. De kerstbomen, waar de wenskaartjes in kunnen worden opgehangen, zijn opgesteld in Epe bij Albert Heijn in Heerde bij Jumbo en in Vaassen bij C1000. De bedoeling van de wensboom-actie is om met de kerstdagen iemand blij te maken die het nodig heeft. Iedereen kan daarbij helpen door een kaartje in te vullen en op te hangen in een van de Kerst-wensbomen in de supermarkt. De spelregels zijn dat een wens moet worden ingediend voor een ander en de “indiener” moet

zich met naam en adres bekend maken. De actie is bedoeld voor zieken, voor mensen die eenzaam zijn, voor mensen in bijzondere omstandigheden en voor mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens. Op de wenskaarten kunnen ( kleine) wensen worden vermeld voor bijvoorbeeld een familielid, een kennis, een buurtgenoot , in ieder geval iemand die best een schouderklopje kan gebruiken. Het is de wens van de Lionsclub Epe/Heerde om zo een beetje meer aandacht te besteden aan mensen in de directe omgeving.

HATTEM- In de afgelopen weken zijn een aantal leerlingen van de Christelijke Muziekvereniging Hattem geslaagd voor hun HaFaBra-examen. Van links naar rechts op de foto zijn dit Marinka Kluiver (Theorie B), Lucas Kreling (A), Eran Arntz (A), Andries Huizenga (B) en op de inzetfoto Amke van

Vilsteren (A). Het examen vond plaats in Zwartsluis onder auspiciën van de KNFM. Om voor dit diploma in aanmerking te komen moest ook het theorie-examen afgelegd worden, wat zij al eerder met goed gevolg hebben behaald. Marinka hoopt in 2012 haar B diploma te behalen.


-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 233

15% - Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

korting

op al uw binnenwerk Vraag vrijblijvend offerte aan!

www.berghorstschilderwerken.nl

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

Actie is geldig t/m 30 maart 2012

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

Reparatie van: · witgoed · inbouwapparatuur · huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

SALE

vof Kers Elektro Reparatie Service

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

SCHAAPSKOOI

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 – 696729

lingerie o.a. Marlies Dekkers, Prima Donna

markt 36

8161 cn

epe

0578-615134

Actie is geldig van 15 september t/m 31 december 2011

Gratis garantie

*

“125 jaar Bosch staat voor 125 jaar betrouwbaarheid. Daarom trakteren wij op 125 maanden gratis garantie bij de betrouwbare HR II ketels van Bosch. Goed voor jarenlang zorgeloos genieten!”

-0;5,::6<;3,; LOOPBANDEN - HOMETRAINERS -CROSSTRAINERS V E R K O O P AALLEEN LLEEN OP ZATERDAG 31 en 7 JAN. VERKOOP ZATERDAG 12DEC. NOVEMBER VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Actie* geldt voor

, ; 6 9 . 3,,.=,92667

Bosch HR II ketels CW-klasse 3-4-5

Informeer bij ons naar de actievoorwaarden.

Installatiebedrijf Gert Lammers V.O.F

Merken van:

Tunturi Kettler Bremshey

0,<>05+66:

:/6>46+,33,5,55

LAAGSTE PRIJS INCL. 2 WEKEN OMRUILGARANTIE Stationstraat 18, 181 CX Heerde telefoon (0578) 694595, fax (0578) 696774 info@gertlammers.nl, www.gertlammers.nl

Fitness Outlet onderdeel van Rhodos Fitness BV

Ampèrestraat 4 - Wezep - 0525-631618


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Ronde Tafel Epe haalt geld op voor KIKA

EPE- Serviceclub Ronde Tafel 102 heeft onlangs op de Kerstmarkt in Epe maar liefst 600 euro opgehaald voor de stichting KIKA, wat staat voor Kinderen Kankervrij. Op deze sfeervolle dag heeft de Ronde Tafel 102 uit Epe succesvol zaken gedaan door de opbrengsten van de verkochte KIKA sleutelhangers en de Re-Tyre riemen, gemaakt van

gerecyclede autobanden. Daarnaast hebben meer dan 100 mensen, overwegend kinderen, een poging gedaan om een van de 3 felbegeerde sjoelbakken te winnen. Deze junior sjoelbakken zijn door Intertoys uit Epe gesponsord. De 3 sjoelbakken zijn respectievelijk gewonnen door Fleur Koedoot, Isa Baan en dhr. Rorije. Dit initia-

Nieuwjaarsbijeenkomst WAPENVELD- Menvereniging Het Wapenvelds Gerij belegt een nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 4 januari 2012. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw in het sportpark Monnikenbosch. De ingang is

op de tweede parkeerplaats aan Zandbergen. Aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur. Leden van de vereniging en belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst te bezoeken.

tief is opgezet door de service club Ronde Tafel Epe. Deze groep van jonge en enthousiaste mannen zet zich in om doormiddel van leuke initiatieven geld in te zamelen voor een goed doel. Op de foto staan van links naar rechts: 2 leden van de Ronde Tafel Epe, Emanuel Veldhuis en Richard Nijhof, samen met winnares Fleur Koedoot.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem voor 27 t/m 29 december: Vrijwilligers gezocht voor het AC Bloemensteijn, Studenten houden uitwisselingsproject met Canada, Schilderes Annette voor het voetlicht, Hattem versiert zich voor komende feestdagen, 75-jarige kanarie- en vogelvereniging houdt tentoonstelling, De geschiedenis van de St. Andreaskerk voor de lens. Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 30 december: Uitreiking prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids, Laatste fase sloop oude spoorbrug, Rik Selling en partner winnen zilver bij EK acrodansen, Nieuw res-

taurant in Hattem geopend, Bakkerijmuseum opent nieuwe afdeling. Live-uitzending op 31 december: interviews en oliebollen keuren van 10.00 tot 16.00 uur. Live-uitzending op 2 januari vanuit stadhuis: nieuwjaarsreceptie vanaf 19.30 uur. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 ( frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal ( kanaal 41) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl

Oliebollenactie

Rommelmarkt

HEERDE- Ook dit jaar houdt het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde de traditionele Oliebollenactie. Op woensdag 28 en donderdag 29 december zullen de leden van Wilhelmina huis-aanhuis oliebollen gaan verkopen. De oliebollen worden geleverd door Taverne Banket uit Twello en kosten 6 euro per 10 stuks. Ook zijn appelbeignets te koop voor 4 euro per 5 stuks. De opbrengst van de Oliebollenactie gebruikt de muziekvereniging voor het aanschaffen van instrumentarium.

HEERDE- Zaterdag 31 december houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg in Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.

Mooie opbrengst kerstmarkt

Nieuwjaarsreceptie VAASSEN- Op vrijdag 6 januari houdt Buurtraad Geerstraat een Nieuwjaarsreceptie voor buurtgenoten. Zij kijken terug op 2011 en drin-

COLUMN

ken een borrel op het nieuwe jaar. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. De receptie wordt gehouden in ’t Geerhuus te Vaassen.

Warenar

Prikkelpraat De vraag “Horsthoek uit de Horsthoek” is door de raad overtuigend, met elf tegen vier, beantwoord met “echt wel”. De koeien, reeds blauw van de kou zoals een raadslid constateerde, kunnen dus met de kerst de os, de ezel en het kindje in de kribbe gezelschap gaan houden. De discussie begon met een nieuwe schoolstrijd. De klassieke Schoolstrijd (met een hoofdletter) uit de 19e eeuw mag dan in 1917 geëindigd zijn, in Heerde laaide het weer op in twee afleveringen. Eerst kwamen Cambium (de christelijke scholen) en Accretio (ook christelijke scholen maar dan net even anders) in actie om Proo van de Horsthoek de oren te wassen: “Afspraak is afspraak”. In de richting van de raadsleden kwam daar nog bij: “Als zij niet hoeven, gaan wij lekker ook niet”. Vervolgens kreeg de Horsthoek ook nog de openbare collega’s van de Parkschool over zich heen: de acties zorgen voor zo’n negatief beeld dat het ons leerlingen kost, waardoor onze school opgeheven dreigt te worden. Opoe wist het ook al: “De één z’n groei, brengt de ander in de knoei”. Wie een kleine school zoekt, kan dus het beste bij de Parkschool terecht. Toen de kruitdampen van de

inspraak waren opgetrokken, mocht de raad. In de commissie leek alles al gezegd, maar omdat de schoolkwestie het enige bespreekpunt op de agenda was, ging iedereen er nog eens breedvoerig tegenaan. Gerrit van Dijk, op de perstribune verkozen tot “Politicus van het jaar van de gemeente Heerde”, ontpopte zich als ervaringsdeskundige. Zowel zijn vader als zijn zoon waren ooit leerling van de Horsthoekschool. Vroeger was het nog een echte buurtschool zonder parkeerproblemen en te weinig fietsenstalling. Toen kwam iedereen lopend en had je de school op “klompafstand”. De VVD vond het voorstel van het college te vrijblijvend en kwam met een “koeien-op-stal-motie” om klip en klaar vast te leggen dat de Horsthoekschool naar de MFAOost gaat. De coalitiepartijen gingen daar volledig in mee. Proo als bestuur van de Horsthoek kreeg van Gerrit nog een wijsheid van zijn opoe uit de Horsthoek mee: “Aj doet waj deun, dan kriej waj had’n”. Altijd fijn zo’n wijze opoe. De mijne, niet geremd door te veel bescheidenheid, placht altijd te zeggen: “Iedereen kan opoe zijn, maar slechts weinigen hebben zoveel brein”.

EPE- Bij trainingsinstituut Woldyne, onderdeel van Lijn5, werd onlangs een kerstmarkt georganiseerd. De jongeren kwamen

zelf met dit idee en hebben vervolgens in verschillende groepen de organisatie op zich genomen. Tijdens de gezellige en

sfeervolle middag werden er allerlei zelfgemaakte of verzamelde spullen verkocht. Daarnaast konden de bezoekers, waaronder burgemeester Van Der Hoeve, genieten van zelfgemaakte kaasballetjes, erwtensoep, kniepertjes en nog meer lekkernijen. Ook was er een veiling die onder bezielende leiding van de jongeren werd gehouden. Optredens van twee rappers en een zumba voorstelling maakten de middag helemaal compleet. De jongeren en begeleiding kunnen met een heel goed gevoel terug kijken op een heel erg geslaagde kerstmarkt. Uiteindelijk werd er maar liefst 768,58 euro verdiend. Een collega van Lijn5 wordt hiermee gesponsord om namens de KWF Kankerbestrijding deel te nemen aan de Alpe d’Huzes.

Twee teams Smash ’70 kampioen

HATTEM - Tafeltennisvereniging Smash’70 is twee kampioensteam rijker. Zowel het eerste als derde jeugdteam zijn kampioen geworden in hun klasse. Team 1 (Wouter van Halm, Robin de Weert, Lisette van Es en Lars Hugo de Ruiter) besliste het kampioenschap in de Hoofdklasse in de laatste speel-

ronde door concurrent DTS Enschede met 7-3 te verslaan. Uiteindelijk zijn zij met acht punten voorsprong kampioen geworden. Dit kampioenschap betekent direct dat het 1e jeugdteam volgend seizoen uitkomt in de landelijke jeugdcompetitie, Landelijk C. Het derde jeugdteam (Samantha van

den Bosch, Jean Renze de Ruiter en Anne Mei Eshuis) was dit seizoen duidelijk een maatje te groot voor de 3e klasse. Al 2 speelronden voor het einde van de competitie waren zij kampioen in de 3e klasse. Uiteindelijk behielden zij 24 punten voorsprong op de nummer 2, De Trefhoek.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 235

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

OOG VOOR UW BELANG NIEUW

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

STERK IN PRIJS GEDAALD!

Heerde Wilhelminalaan 29

Heerde Emmalaan 14

Heerde Rhijnsburglaan 40

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 298.000 KK

€ 349.000 KK

€ 225.000 KK

- Fraai gelegen hoekappartement - Gelegen op de 2e verdieping - Ruime woonkamer; 2 slaapkamers - Het complex is voorzien van lift - Eigen parkeerplaats in de kelder

-

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

Ruime vrijstaande semi-bungalow met garage Perceeloppervlakte 540 m² Gelegen in een rustig woonwijk L-vormige woonkamer met tuindeur Slaapkamer en badkamer op de BG

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

- Goed onderhouden bungalow - Gelegen in een rustige omgeving - Zeer geschikt voor senioren - Perceelopp. 258 m2, woonopp. 118 m2. - De garagebox is apart bij te kopen

www.companjenriphagen.nl Manny van Es- Schurink

WWW.KIESKAMPACCOUNTANTS.NL

... gewoon goed

Kieskamp Accountants doet mijn aangiften. “Geen maanden meer wachten op de¿nitieve aanslagen. Snelle service, dat past bij ons.”

pedicure wenst iedereen een goed en gezond maar vooral een ‘lekker-lopend’ nieuw jaar toe! Tel. 0578-692898

Gerrit en Bertina Bomhof, Letterline Reclame

Als gerenommeerd accountantskantoor werken wij onder horizontaal toezicht, de nieuwe procesversnellende werkwijze van de belastingdienst. Doe er ook uw voordeel mee! Nadere informatie: www.kieskampaccountants.nl Telefoon: 0578 - 61 45 37

www.heerdeonline.nl end r p o u e s g 6.00 u ´ g a t1 erd Zat 0.00 to 1 van

Opruimingg Opruimin g Opruimin Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk IJsseldijk 6767 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur. Mobiel: 06 29501562

www.bouwbedrijf-sellis.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Kerstlunch

HATTEM- Zoals elk jaar houdt het activiteitencentrum Bloemensteijn in Hattem, in de week voor Kerst, met bezoekers en begeleiders een Kerstmaaltijd. In haar toespraak zei locatiemanager Sjoukje Reinders, dat aan het begin van het jaar de groep bezoekers niet zo groot was, maar dit in de loop van het jaar uitgegroeid is tot ongeveer 45. Hier zijn ook oudere bezoekers

D.O.S. - Hattem Kersttoernooi

onder die vanwege sluiting van andere locaties terecht konden op het activiteitencentrum Bloemensteijn. Door de bezuinigingen van regeringswege werd het voor de begeleiders steeds moeilijker om allerlei activiteiten met de bezoekers te ontwikkelen. Een aantal vrijwilligers heeft zich opgegeven om een paar dagen in de week hier werkzaam te zijn. Dit kan variëren van

HATTEM- In de week van 27 tot en met 30 december spelen 72 biljarters mee met het jaarlijks terugkerend D.O.S. – Hattem Kersttoernooi in de Bep van der Walzaal. Ondanks de dalende trend van de laatste jaren stijgt dit jaar het aantal deelnemers eindelijk weer. De 72 deelnemers worden in poules van 4 ingedeeld om hun poulewedstrijden te spelen. Op dinsdag en woensdag zullen de poules om 13.00 uur en om 18.00 uur starten. Alle deelnemers spelen op deze eerste 2 dagen hun eerste 2 poulewedstrijden. Donderdag is de laatste dag waarop er poulewedstrijden worden gespeeld. Vanaf 10.00 uur zullen de deelnemers hun laatste kans moeten grijpen om zich te

plaatsen voor de finaledag op vrijdag. Vrijdag 30 december zullen de finalisten al vroeg hun bed uit moeten. Om 9:45 uur zal namelijk al de loting van de zestiende finale plaatsvinden. Gedurende de dag zal er via het knock out systeem gespeeld worden. Uiteindelijk zal rond de avond de kampioen van deze editie bekend zijn. Wilt u ook een kijkje komen nemen tijdens het D.O.S. – Hattem Kersttoernooi? Dat kan gratis. Biljartvereniging D.O.S.–Hattem speelt in de Bep van der Walzaal welke gelegen is in het verenigingsgebouw De Triangel. Het adres is Veenburgerweg 15 in Hattem (naast ’t Heem) en er is parkeergelegenheid in ruime mate aanwezig.

EPE- Alle kinderen van Kindercentrum Kanjers hebben een mooie kerstkaart gemaakt voor de ouders. Dit was natuurlijk een verrassing, dus er mocht niks verklapt worden.

Toen alle kaarten klaar waren, zijn ze met de kinderen naar de brievenbus gelopen en hebben daar de brieven gepost. Dan is het wachten tot ze thuis op de deurmat vallen.

wandelen, fietsen of werkzaamheden in de werkplaats of tuin. Op dit moment heeft TV Hattem een promotie filmpje over Bloemensteijn in haar programma, deze is ook te zien in You Tube. Vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen in contact treden met locatiemanager Sjoukje Reinders, tel. 038-4446811, website: www. interaktcontour.nl .

Stuk Klompenpad Emst erbij

EMST- Dankzij de fantastische hulp van vrijwilligers heeft Emst er weer 5 km. Klompenpad bij gekregen. De verkorte route van het Loobrinkerpad, ten oosten van Emst, is van palen en bewegwijzering voorzien. De totale route van 10 km. laat nog even op zich wachten doordat het natuurgebied het Vossenbroek nog niet toegankelijk is voor wandelaars. Het Emster Belang heeft gemeend toch alvast de verkorte route “bewandelbaar” te moeten maken voor de liefhebbers van een lange wandeling. De

mogelijkheid bestaat nu om via het Schaverensepad aan te sluiten op de verkorte route van het Loobrinkerpad om op die manier een wandeling te kunnen maken van 15 km. Het Loobrinkerpad loopt via de Emsterenk, ‘t Smallert en het Kievitsveld en laat de wandellaar kennis maken met het zeer gevarieerde landschap, flora en fauna ten oosten van Emst. De officiële opening van de totale route en het uitkomen van de brochure van het Loobrinkerpad zal naar verwachting in het vroege voorjaar 2012 plaatsvinden.

Megaopruiming bij Koops Bedden

Rustige jaarwisseling voor huisdieren EPE- Voor ons is de jaarwisseling een groot feest met alle ingrediënten die daarbij horen. Lekker eten, een gezellig drankje en uiteraard met als klap op de vuurpijl: vuurwerk. En dat laatste maakt Oud en Nieuw voor honden en katten juist nìet bepaald tot een feest. Maar vanaf nu kunnen ze, dankzij de 100% natuurlijke Relax-tablet van Sanal, Oud en Nieuw gezellig en ontspannen meevieren. Het gebruik van kalmerende middelen voor honden en katten de laatste jaren explosief is gestegen. Helaas komt het vaak voor dat er, figuurlijk gesproken, naar een paardenmiddel wordt gegrepen, waarbij het middel soms net zo erg is als de kwaal. De meeste dieren raken geheel versuft, en soms zelfs gedesoriënteerd. En dat is dus bepaald niet gezond voor ze. Sanal heeft speciaal voor honden en

katten een 100% natuurlijk Relaxtablet ontwikkeld. Met Sanal Relax wordt het dier niet compleet versuft. Zo krijgen honden het heerlijke gevoel alsof ze de hele dag in het bos of over het strand hebben gehold. En ze blaffen niet of nauwelijks naar het vuurwerk. Katten gaan met de Sanal Relax datgene doen wat ze van nature het àllerliefste doen: heerlijk soezen, zonder dat ze zich laten opschrikken. Sanal Relax is veilig, zeer betrouwbaar en bovendien gemakkelijk toe te dienen. Op oudjaardag een volledige dosering volgens de gebruiksaanwijzing en met weinig avond eten, werkt Sanal Relax 6 tot 8 uur lang. Deze tabletten helpen trouwens ook erg goed tegen wagenziekte, bij nervositeit, onweer of een bezoekje aan de dierenarts. Verkrijgbaar bij Dier all-in in Epe.

WEZEP- De spectaculaire verbouwingsopruiming bij Koops Bedden is volop aan de gang. Reeds velen profiteerden de afgelopen tijd van de hoge kortingen op de betere kwaliteit boxsprings, matrassen, dekbedden, bodems, overtrekken en kussens. De 90-jarige beddenspeciaalzaak met een bijzonder goede naam in de wijde omgeving zal ook de komende weken nog volop in het teken van de verbouwingsopruiming staan. “We zitten nu nog middenin de grootscheepse opruiming, maar over een paar weken gaat de omvangrijke verbouwing starten zodat nu alles echt weg moet”, aldus Ente Bosma Sr., die samen met zijn zoon en schoondochter Karin het bedrijf aanstuurt. Zodra

de verbouwing achter de rug is, zal de nieuwe winkel bol staan van noviteiten. De vloeren zullen uit verschillende materialen gaan bestaan zoals hout, beton en vloerbedekking om de verschillende slaapkamerstijlen beter tot hun recht te laten komen. De kasten langs de muren krijgen een facelift en ook het magazijn wordt uitgebreid. Maar eerst kan iedereen nog profiteren van grandioze kortingen tot wel 70% van de oorspronkelijke prijs. Een ideale kans als u toch al van plan was uw slaapkamer aan te passen. Kom dus zeker langs tijdens deze megaopruiming, want u zult er ongetwijfeld iets van uw gading bij vinden. Ook bedtextiel zoals hoeslakens en overtrekken gaan nu nog

met hoge kortingen de deur uit. En dat is best interessant in deze economisch lastige periode. Na de verbouwing zal Koops Bedden met de nieuwe kleurstellingen, eigentijdse vloeren, veranderde koffiehoek en het ruimere magazijn een totaal andere ‘look’ hebben gekregen. Maar zover is het nog niet. Eerst nog volop profiteren van spectaculaire verbouwingskortingen. “Tegen de kwaliteit die u van ons gewend bent,” verzekert Bosma sr. U vindt Koops Bedden aan de Rondweg 72 in Wezep, waar u gratis en voor de deur kunt parkeren. Meer informatie omtrent Koops Bedden kunt u nalezen op www.koopsbedden.nl.


-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 237

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

WIJ DANKEN U VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN IN 2011. OOK VOLGEND JAAR WILLEN WIJ U WEER GRAAG VAN DIENST ZIJN! WIJ WENSEN U DAN OOK EEN FANTASTISCH 2012! De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

7866(1.(567(1 ' 28' 1,(8:*(23(1

Crosstrainer Bremshey Ambition

Bremshey Ambition hometrainer Q0DJQHHWUHPV\VWHHP

PHW]ZDDUYOLHJZLHO

Q0DJQHHWUHPV\VWHHP

Q/DJHLQVWDS

PHW]ZDDUYOLHJZLHO

Q&RPIRUWDEHOIUDPH

Q+DUWVODJPHWLQJ

Q(HQYRXGLJLQJHEUXLN

Q*URWHVODJµ

Q+DUWVODJPHWLQJ

Q*HOXLGVDUP

3

5

3URJUDPPD

Q

3

5

3

5

Tunturi Loopband T30 Q7RWNPXXU Q3URJUDPPDÒ&#x2039;V Q+HOOLQJVKRHNWRW Q([WUDEUHHGORRSYODN

:LMKHEEHQDOORRS EDQGHQYDQDI3

6KRSSLQJ

24/7 UKRGRVVKRSQO

PRGHOOHQRSJHVWHOGLQVKRZURRP QZHNHQRPUXLOJDUDQWLH Q/DDJVWHSULMVJDUDQWLH

QMDDUJDUDQWLHRSPRWRU Q2SNODSEDDU

*URR Ã&#x20AC;WQHVV WVWH VS YDQ1H HFLDOLVW GHUODQ G

Q

=XLGHU]HHVWUDDWZHJ,%.2OGHEURHN 7HO  ZZZUKRGRVQO


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Visitatie: ‘Triada stelt belang huurder voorop’

Gezellige muzikale bingo

VAASSEN- Onlangs organiseerde SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe, ter ere van haar 40-jarig jubileum, een muzikale bingo voor alle senioren in de gemeente Epe. De muzikale bingo werd gehouden in de Rank in Vaassen en de bingo was in handen van Kees Bos. De zaal bij de Rank was in kerstsfeer ingericht. Sylvia Bou-

langé, vrijwilligster van SWO/E, had prijzen gekocht. Kees Bos die de bingo verzorgde, zorgde met de nodige humor voor een hele gezellige middag. Ruim dertig senioren hadden de weg naar de Rank gevonden. Eerst beginnen met een kopje koffie of thee en een lekker plakje cake. Om twee uur ging de heer Bos met-

Eikelboomtoernooi HATTEM– Zondag 8 januari wordt het traditionele Eikelboom toernooi gespeeld in De Marke voor alle jeugdige hockeyers van de Hattemse hockey. Alle C-,D,E- en F-jeugd wordt dan door elkaar gemixed om het hockeyjaar te openen. Een speciaal jaar, want de club bestaat in 2012 60 jaar. Vorig jaar ging het toernooi niet door, omdat de bond de sporthal opeiste op de gereserveerde dag. Oorzaak daarvan was de afgebrande hal

in Epe, waardoor bondswedstrijden in gevaar kwamen. Een grote teleurstelling voor de evenementencommissie die alle voorbereidingen niet beloond zag met een leuke dag. Het probleem ditmaal is dat de traditionele haas, HMHC speelt op de Hazenakker, zoek is. De jeugdige winnaars van 2010 hebben de gewonnen haas niet ingeleverd. Wie de haas alsnog vangt mag deze inleveren bij Binet Brasser of meenemen op de dag zelf.

GV Pegasus pakt medailles

een van start met gezellige liedjes van vroeger. Op een speciale bingokaart, waarop allerlei titels van liedjes stonden, kon men de titels aanstrepen van de liedjes die Kees Bos ten gehore bracht. De deelnemers maar ook de vrijwilligers van SWO/E hebben een gezellige, ontspannen en vrolijke middag gehad.

Life Time Sport Attitude HATTEM- Sporthoppers, dat zijn het. Kinderen weten vaak niet te kiezen wat sport betreft. Daar wil Sportinvester wat aan doen. Gymdocent Annejet Cramer uit Zwolle start op woensdag 18 januari in sporthal de Hunze in Hattem een nieuwe ‘sportbeleving’ voor kinderen. De cursus start op 18 januari met een gratis kennismakingsles gevolgd door 3 cycli van 7 lessen van 45 minuten waarin verschillende sporten centraal staan zoals funkeyhockey, hockey, gymnastiek, badminton, voetbal, volleybal etc. “Door met al deze sporten kennis te maken, leren kinderen universele vaardigheden (fundamentals) die bij veel sporten belangrijk zijn, zoals timing, oog-handcoördinatie, inzicht, balvaardigheid, spelprincipes etc. Ik ga dat doen middels tikspelletjes, werpspellen, trefspellen, overspellen etc.” Meer informatie vindt u op www.sportinvester.nl of mail naar A.Cramer@sportinvester.nl. De sportproef start op woensdag 18 januari vanaf 13.30 tot 16.45 uur voor groep 1 t/m 6 van de basisschool in Hattem. Schrijf je in!

REGIO- Woonstichting Triada is goed beoordeeld op haar maatschappelijk presteren. Triada scoort gemiddeld een 7 blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke visitatiecommissie. Bij visitatie laat een woningcorporatie haar prestaties onder de loep nemen op het gebied van ‘governance’, ambities, opgaven, vermogen en volgens belanghouders. Triada vindt het belangrijk om zich open te verantwoorden. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), het onafhankelijke onderzoeksbureau dat de visitatie uitvoerde, omschrijft Triada in haar rapport als “Een corporatie die zakelijkheid en professionaliteit combineert met sociale betrokkenheid en een brede taakopvatting. Bij Triada staat het belang van de huurder voorop.” Met ongeveer 6.500 woningen in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe is Triada de grootste sociale verhuurder. “Uiteraard zijn we heel trots op het behaalde resultaat”, aldus Van de Ven, directeur van Triada. Hij ontving recentelijk het visitatierapport van drs. Ing. G.A. van Bortel, voorzitter van de visitatiecommissie van het KWH. Door middel van visitatie verantwoordt een corporatie zich tegenover haar belanghouders zoals huurders(vertegenwoordiging), gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast

biedt de uitkomst de corporatie handvatten ter lering en verbetering. De visitatiecommissie heeft veel waardering voor Triada’s wijze van opkomen voor belangen van huurders, haar deskundigheid, houding en betrokkenheid en voor de concreet geleverde prestaties. Specifiek is de nieuwbouw zeer positief gewaardeerd. De commissie heeft Triada ook gewezen op verbetermogelijkheden binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor goede samenwerking met professionele belanghebbenden als gemeenten en zorg- en welzijnspartners. Triada zal haar eigen beleid, successen en opvattingen duidelijker moeten communiceren. Het visitatierapport biedt Triada een goede basis bij het ontwikkelen van de koers voor de komende jaren. Het geeft houvast in turbulente tijden. “Het visitatierapport biedt heldere aanbevelingen om onze beleidskeuzen, communicatie en prestaties verder te verbeteren. De resultaten van de visitatie vormen een goed fundament voor het nieuwe ondernemings­ plan dat volgend jaar verschijnt”, licht Van de Ven toe. “De grote inbreng van onze belanghouders bij het samenstellen van het visitatieoordeel waarderen we in hoge mate. Wij willen hen uitdrukkelijk hiervoor bedanken en uitnodigen betrokken te blijven.”

Kerstopruiming Wereldwinkel Heerde

HEERDE- De Wereldwinkel was aanwezig op de kerstmarkt in het centrum van Heerde. Tijdens de kerstmarkt was er een loterij waarbij

mooi pakketten van de Wereldwinkel waren te winnen. De verlotingspakketten zijn gewonnen door mevrouw van Beek en de heer Nijk.

Helemaal van deze tijd

HEERDE- Gymnastiekvereniging Pegasus heeft zowel bij de dames als bij de heren van zich laten horen. Bij de 1e plaatsingswedstrijd voor de 4e divisie dames behaalden zowel Judith Tessemaker als Wendy Berends in de categorie junior 6 een gedeelde 3e plaats. Wendy werd 2e op sprong en Judith 2e op balk en vloer. In de categorie pupil 2, niveau 8 behaalde Sarah Beelen de 12 plaats met een noemenswaardige 3e plaats op vloer. Rivka Spijkerbosch behaalde in dezelfde categorie een verdienstelijke 13e plaats. Yo-lin Steenber-

gen behaalde in de categorie instap 10 een 13e positie met een keurige 9e plaats op vloer. Ook de jongens van Pegasus hebben een keurige 1e plaatsingswedstrijd gedraaid. Zij turnden voor het eerst een wedstrijd en dat leverde Jasper van ’t Klooster een bronzen medaille op. Hij behaalde in de categorie Benjamin 15 de 3e positie na het turnen van de sprong, ringen, vloer, voltige, brug gelijk en rekstok. Mark vd Berg behaalde een keurige 9e plaats in de categorie instap 15 en Fer de Ruiter behaalde in de categorie pupil 14 een nette 7e plaats.

HEERDE- Tijden veranderen en de Rabobank verandert natuurlijk mee. Steeds meer mensen regelen hun financiële zaken via internet, e-mail en mobiele telefonie. Handig, makkelijk en helemaal van deze tijd. Omdat Rabobank Noordoost-Veluwe haar bedrijvenklanten nog beter van dienst wil zijn, organiseerde zij voor alle relaties een actie rondom het verzamelen van e-mailadressen en telefoonnummers. Daar stond natuurlijk iets tegenover. Iedereen maakte kans op leuke prijzen. De actie bleek een groot succes. Op 22 december 2011 namen 3 (van de 4) gelukkige winnaars hun prijzen enthousiast in ontvangst. De prijzen varieerden van een dinercheque tot het plaatsen van een advertentie op kosten van de Ra-

bobank. Jan Willem Handstede, adviseur Bedrijven bij Rabobank

Noordoost-Veluwe, overhandigde de prijzen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 239

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen

Glasheldere een service voor ! ijs pr redelijke

 

Wij plaatsen repareren : Inleveren, verband met en ons 5-jarigo.a. bestaan · Isolatieglas · HR++ · Hardglas · Gelaagd glas · Brandwerend glas · Spiegels · Glas in Lood · Voorzetramen · Aanverwanten · Slijpen en glasbewerking isolerende · op Diverse soorten vlak–beglazing en figuurglas

Ford Ka Cool en Sound .................................................... ´08 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ................................................. ‘04 Ford Fiesta 1.3i T rend 5-drs., ............................................ ‘09 Ford Fiesta 1.3 Futura XL, 5-drs., ...................................... ´08 Ford Fiesta 1.3i Futura. 3-drs., .......................................... ´04 Ford fiesta Futura 5-drs., ................................................... ´06 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5-drs., ....................................... ´04 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., ................................................ ‘03 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ............................... 3x ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic ..................................................... ‘02 Ford Fiesta 1.3i Classic, 5-drs., ......................................... ‘02 Ford Fiesta 1.3 Collection, 5-drs. ....................................... ‘99 Ford Focus 1.6i Futura ...................................................... ‘05 Ford Focus Cmax Futura .................................................. ‘05 Ford Focus 1.6i C-max T rend ............................................ ‘04 Ford Focus C-Max 1.8 ..................................................... ‘04 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ........................................... ‘09 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ........................................... ´07 Ford Focus Futura 1.6i, 5-drs., .......................................... ‘05 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ........................................... ´05 Ford Fusion 1.4i Futura+ ................................................... ‘06 Ford Fusion 1.6i Luxery ................................................. 2x ‘03 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s .............................. ‘04 Ford Focus 1.6i Collection, extra´s ................................... ´04 Ford Focus 1.4i sedan ...................................................... ‘03 Ford Focus 1.6i Collection extra´s ..................................... ´04 Ford Focus 1.6i 5-drs., Collection ..................................... ‘01 Ford Focus 1.6i 5-drs., extra’s .......................................... ‘00 Ford Focus 1.6i 5-drs., T itanium ........................................ ‘08 Ford Focus 1.6i sedan T itanium BNS ............................... ‘08 Ford Focus Ghia sedan .................................................... ´99 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ......................................... ´08 Skoda Roomster 16.i-16V ................................................. ‘07 Renault Clio 1.2 ................................................................ ‘09 Renault T wingo 1.2 .................................................. 2x ‘02´01 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Elegance, extra´s .......................... ´ 0 1 Opel Zafira 1.8i ................................................................. ‘99 Seat Cordoba 1.4i 4 drs. ................................................... ´ 0 1 Stationwagon Ford Mondeo CE combi .................................................... ‘05 Ford Focus 1.4i T rend Combi ............................................ ‘09 Ford Focus 1.6i Futura combi ........................................... ‘06 Ford Focus 1.6i CE Combi ................................................ ´05 Ford Focus 1.8 TDDi CE Combi Diesel ............................. ‘05 Ford T ransit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................................. ´05 Ford Focus 1.6i combi Futura ........................................... ´04 Ford Focus 1.6i T rend Combi ............................................ ‘02 Ford Focus 1.6i CE Combi ................................................ ´02 Ford Focus 1.6i T rend Combi ............................................ ´00 Ford Focus 1.6i Combi, ..................................................... ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .......................................... ´07 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ................................ ´06 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................... ‘05

Autobedrijf van Huffelen

...

10%

Vragen over uw gehoor?

KORTING

Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek,

Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00.

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek,

!!!

Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Wat leuk om te horen. Schoonenberg H O O R CO M F O RT

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

www.schoonenberg.nl

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Creatief, exclusief en betaalbaar keukendesign!

Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde 0578-691055 E-mail: info@garagevanlohuizen.nl e-mail: werkplaats@garagevanlohuizen.nl

Voor reparaties alle merken

Kom langs voor een en APK keuringen verlichtingscheck Kom nu langs voor de en wintercheck !! WINTERCHECK!

Wezeweg 18a | 8181 PP HEERDE | tel (0578) 697 088 / m 06-5379 31 34

www.henrivoskeukens.nl ontwerp | presentatie | productie | montage & inbouw

Exclusief Design:

Bezoek van de studio/ showroom uitsluitend op afspraak.


SCHAAPSKOOI

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 240

APPARTEMENT TE HUUR Epe centrum gemeubileerd incl. GW-L, servk, overdekte parkeerpl. 1 pers. 650 euro, 2 pers. 800 euro p.m. Tel. 0578-614343. (na 17.00 uur)

DELTA TOURS Voor een bijzondere dag kies je bijzonder vervoer. www. deltatours.nl. /info@deltatours.nl Uw kozijnen aan vervanging toe?

Korte wintercursus GLASFUSING voor beginners! Info: www.mamuze.nl. S tart: 12 januari 2012

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177 PERSONENVERVOER Delta Tours vervoert kleine groepen (max 30 p.) van deur tot deur voor bijvoorbeeld een UITJE, RONDRIT, MUSEUM etc. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl

-

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

Op invalbasis

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Interesse? Kijk op

Voor een vitaal en gezond lichaam. Gratis advies en begeleiding. Jannie Docter Info: 06-20850386 janniedocter@hotmail.com GEVRAAGD Oud ijzer, fietsen, koper, zink, wasmachines. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering. LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Service Spek

Korte wintercursus GLAS-IN-LOOD voor beginners en gevorderden! Info: www.mamuze.nl. S tart: 10 of 17 januari 2012.

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

APK keuring + alle reparaties

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

zorggroepapeldoorn.nl of bel met de medewerkers Flexpoolbureau, 055 526 04 80 of 055 549 51 75

VUURWERKVERKOOP Enige verkooppunt in Epe, Hoofdstraat 112, Het Brocante Handelshuis Epe. Voorverkoop vanaf 9 december met acties nu nog mooiere en grotere collectie. kom kijken! Tel: 06-53898348. NIEUWE SKELTER? www.nieuweskelter.nl Heerde 0578-695063

Computer

Gebr. Boeve

Administratiekantoor DeWater Voor MKB, ZZP en particulier info@de-water.nl/ 06-23124835

Ziekenverzorgenden m/v, flexpool

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

3000m2 showroom

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

HOEKHOVENIER Zijn uw heesters al gesnoeid en is uw blad al geruimd? Het is nu tijd om te planten en/of te overplanten. Binnenkort eigen afvoer. Marc Hoek Van Arnhemweg 16 A Hattem. Tel. 038 4443216 Mob. 0651136927 K.v.K 50630288 HOEKHOVENIER NIEUWE TRAMPOLINE? www.nieuwetrampoline.nl Heerde 0578-695063 WINTERKORTINGEN sla nu uw slag, nieuwe scooters en brommers tegen bodem prijzen bij HBS tweewielers epe, ook voor echte winterhandschoenen tot -10 graden, helmmutsen,strooizout,enz www.hbstweewielers.nl tel. 0578614510 langeveenteweg 33, Epe Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. Prima aardappelen Parel, Surprise, Bildtstar en Ottana. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180. Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering.

Autoruit stuk ? www.rhodos.nl

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BINGO

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein S t. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Voorjaarscursus TEKEN EN SCHILDEREN! Info: www.mamuze.nl. S tart: 12 januari 2012.

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

HOOI TE KOOP In hoge drukbalen. Wij bieden het aan in verschillende prijzen. Zolang de voorraad strekt. Bel maar en kom kijken, tel. 0578-641532.

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Van Essen Ongediertebestrijding

Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl

Op zoek naar gezelligheid in huis? Wij zoeken voor onze kat een nieuw onderkomen. Hij is 7 maand oud, gecastereerd en ontwormt. Interesse? Bel met 06-15166574

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde

Nieuw thuis gezocht voor speelse rode kater

0578-691199

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925 N OPENINGSTIJDE ten slo ge g Maanda -17.30 uur Di. t/m vrij. 13.30 .00 uur 16 .00 Zat. 10 Lange Veenteweg 24b, 8181 PB EPE

Tel. 0578-612 726 / Mob. 06-22 33 6500 info@cmsparket.nl www.cmsparket.nl

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 24 1

OPRUIMING www.rienpool.nl

bij

ZEILSTRA Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop diervoeders, heide, bloembollen en vogelwintervoer Skimmia v.a. ........................................................................... 1,25 Vogelvoerkrans nu .................................................................. 4,95 Oase 5 blokken ....................................................................... 1,75 100 Tulpenbollen nu ............................................................... 6,95 Hyacinten ............................................................................... 0,65 Bruinkoolbriketten 25 kilo ................................................... 10,50 Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00 Liguster, meidoorn, beukenhaag v.a. ..................................... 0,35 Goudiep v.a. .......................................................................... 14,00 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,75 Amaryllisbollen v.a. ................................................................ 2,75 Helleborus v.a. ........................................................................ 1,90 Strooivoer 2 kilo ..................................................................... 1,95 Greenfield hondenbrokken 10 kilo ...................................... 22,95

Volop boeketten en decoraties Openingstijden: ma t/m vr. 11.00-17.00, Za. 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Laan-, sier-, lei- en fruitbomen nu groothandelsprijzen !!

OPTICIENS van 27 december tot en met 14 januari

Op een groot deel van onze kollektie krijgt u

50% KORTING

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 A L Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 27 december 2011 - PAGINA XX

Cursus Met Lef Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

REGIO- De cursus ‘Met lef! Zelfverzekerd in contact met anderen’ gaat in het voorjaar van 2012 weer van start. In deze cursus leren deelnemers met meer zelfvertrouwen het contact met anderen aan te gaan. De cursus wordt georganiseerd door het team Preventie van GGNet, locatie Apeldoorn. Bent u snel verlegen of vindt u het moeilijk een gesprek te beginnen? Bent u wel eens bang om dicht te klappen, te gaan blozen of het verkeerde te zeggen? Voelt u zich onzeker en maakt u zich zor-

Damuitslagen HEERDE- Onlangs speelde damclub Hoorn/O.G.Oene wedstrijden voor de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: B. Koetsier – H. van Ommen 0-2, H. Boeve– J. Vahl 0-2, W. Mulle – T. van de Mars 0-2, T. Bijsterbosch– W. Bosch 2-0, L.G. Brummelkamp– G.A. Groothedde 2-0, T. Tellegen– A. Harms 0-2 (reglementair) H.B. Sanders– M. van Lohuizen 1-1, K. Fiks– T. de Weerd 2-0. Marja Wolf stuurde een foto in van haar ouders. Gerrit en Diny Wolf uit Heerde waren zaterdag 17 december 40 jaar getrouwd. Op de foto staan zij met hun kleinzoon Dylano bij de boog die is verzorgd door familieleden. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje:

stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

EMST- Op dinsdag 3 januari 2012 komt de Dialectkring Gemeente Epe voor de eerste maal in het nieuwe jaar bij elkaar in de Hezebrink voor de Nieuwjaarsreceptie, waar Thomasvaer en Pieternel het jaar 2011 nog eens helemaal in dichtvorm overdenken. De avond begint om 17.30 uur en eindigt 19.00 uur.

Mandala

REGIO- De online zelfhulpcursus ‘Kleur je Leven’ gaat vanaf januari 2012 weer van start. ‘Kleur je leven’ biedt hulp wanneer u zich somber of mild depressief voelt en zelfstandig uw klachten wilt aanpakken. De cursus is een bewezen effectieve methode om somberheid te verminderen of te verhelpen en wordt aangeboden door GGNet. De cursus bestaat uit 8 lessen van 30 minuten en 1 opfrisles. U volgt 1 les per

HATTEM- In januari start een nieuwe serie van zes lessen voor beginners. Er worden zes verschillende thema’s doorgenomen. Data: woensdagavond 19.30-21.30 uur; 11, 18 en 25 januari en 1, 8 en 15 februari. Kosten: 53 euro voor 6 lessen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Hattem, tel.0384432881 of via mail: info@swhattem.nl.

Klankconcert 12 januari EPE- Rustgevend en helend Nieuwjaarsconcert met klankschalen, gongs, mantra’s en boventoonzang in Centrum Oostraven te Epe. Het concert, als avondprogramma van het eerste Anders Avondje Uit in 2012, wordt gegeven door Hans Uijleman van Klankstate. Niet alleen in Nederland, maar in verschillende Europese landen heeft hij zijn hartverwarmende concerten gegeven. Hans maakt gebruik van 5 gongs, 35 Tibetaanse klankschalen, fluiten, trommels, 11 klankschalen van kristal, een reistampoera, nog

wat kleine instrumenten en boventoonzang. Hij maakt een verbinding met de energie van de toehoorders. Het gevolg is dat er een wisselwerking ontstaat tussen de muziek en de luisteraar. Door middel van zijn concerten probeert Hans de natuurlijke harmonie en lichtheid van elke toehoorder te herstellen en te versterken. De kosten voor de optionele vegetarische maaltijd bedragen 6,50 euro; hiervoor kun je je opgeven tot uiterlijk 10 januari. Om 19.45 uur start het avondprogramma dat tot ongeveer 21.15 uur

en de cursus wordt begeleid door twee medewerkers van GGNet. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van team Preventie van GGNet regio Apeldoorn, tel. 055-3686480 of mailen naar preventie-apeldoorn@ ggnet.nl. Ook kunt u kijken op de website: www.ggnet.nl/preventie.

Computercursus voor beginners HATTEM- Op woensdagavond start vanaf 11 januari een nieuwe computercursus voor beginners van 10 lessen. Tijd: 19.30-21.30 uur. Een echte beginnerscursus met aandacht voor het aan- en uitzetten, het bureaublad en het star-

ten van programma’s. Ook internet en e-mail komen aan de orde. Kosten: 127,50 euro voor 10 lessen. Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881 of via mail: info@swhattem.nl.

Portrettekenen en –schilderen

Dialectkring Epe

Cursus Kleur je Leven week op een voor u geschikt moment. De lessen bestaan uit schriftelijke en gesproken informatie, korte films, animaties en opdrachten. Voor informatie en aanmelding kunt u kijken op: www.ggnet. nl/kleurjeleven. Heeft u behoefte aan meer informatie of advies, dan kunt u contact opnemen met: GGNet Preventie regio Apeldoorn, tel. 055 368 64 80 of e-mail: preventieapeldoorn@ggnet.nl.

gen over wat anderen van u vinden? Dan kan de cursus ‘Met Lef’ u wellicht helpen. De cursus ‘Met lef’ is er vooral op gericht meer plezier te krijgen in het contact met anderen. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagochtend van 9.15-11.15 uur. Er kunnen acht tot twaalf deelnemers meedoen

duurt. De kosten van het avondprogramma bedragen 12,50 euro. Het is de bedoeling dat je je hiervoor ook opgeeft. Graag opgeven via info@oostraven.nl of 0578-621164. In de binnenruimtes van OostRaven wordt niet gelopen op buitenschoenen; neem dus binnensloffen of dikke sokken mee. Wil je het concert liggend bijwonen, dan is het aan te raden zelf een matje en eventueel een doek of deken mee te nemen om over jezelf heen te leggen. Het is mogelijk om de in eigen beheer uitgegeven cd’s te kopen.

EMST- In het nieuwe jaar 2012 zal er in het kunstatelier en galerie van Joost Remeeus te Emst van januari tot en met april om de veertien dagen les worden gegeven in portrettekenen en schilderen naar echt poserend model. De lessen worden gegeven in een geanimeerde en inspirerende sfeer met een groepje van ongeveer zes deelnemers op de zaterdagmiddagen van 13.30 – 16.00 uur, met een korte koffiepauze. In totaal zijn er dan negen

zaterdagmiddagen voor beginners en gevorderden, voor de prijs van 135 euro. Met houtskool, pastelkrijt, acryl of olieverf kan men in deze twee uur een goed portret maken. Ook wordt er gedurende de week op verschillende dagen les gegeven in realistisch tekenen en schilderen naar eigen gekozen onderwerp. Zie voor “portret”, www.remeeusart.multiply.com  of voor meerdere inlichtingen, tel. 06-23675410.

Kinderfilmvoorstelling in het Kulturhus EGW EPE- De Filmliga van Mamuze organiseert woensdag 28 december (in de kerstvakantie) een kinderfilmvoorstelling in de Triadazaal van het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. De film start om 14.30 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Kaarten à 3,50 euro zijn vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling verkrijgbaar bij de kassa in de zaal. Kijk voor meer informatie op www.mamuze.nl. Bellen met de administratie kan ook tel. 0578616298. Wie meer informatie wenst

over alle films die de Filmliga het komende seizoen vertoont, kan zich aanmelden voor de mailinglijst. Ingeschrevenen ontvangen een week voor elke filmvoorstelling een uitnodiging met daarin de datum en tijd van de voorstelling inclusief de filmtitel en achtergrondinformatie. Aanmelden kan via het contactformulier op de website van Mamuze of door een mail te sturen naar monique@ mamuze.nl. De eerstvolgende filmvoorstelling voor volwassenen is op vrijdag 6 januari.

Voetbalschool v.v. Heerde

Uitslag Kerstverloting sv Epe EPE- De uitslag van de Kerstverloting van de sv Epe is als volgt. Kip 1034, Kip 1067, Fondue/gourmet schotel 1089, Kip 1093, Kip 1130, IJstaart 1149, Wijnpakket 1166, Kip 1169, Kalkoen 1185, Kalkoen 1186, 8e prijs (Veluwse Bron dagentree) 1205, Rollade 1 2 2 7 , 2e prijs (Veluwse Bron arr.) 1246, Wijnpakket 1271, Waardebon Horst 1274, Wijnpakket 1294, Jemako cadeau box 1332, Wijnpakket 1383, Kalkoen 1407, Kip 1471, Kip 1480, Jemako cadeau box 1549, 11e prijs (Time-Out waardebon) 1611, Fondue/gourmet schotel 1618, Kalkoen 1676, 6e prijs (Veluwse Bron dagentree) 1683, Kip 1694, Kalkoen 1763, Rollade 1763, Kalkoen 1771, IJstaart 1859, Rollade 1898, IJstaart

1982, Jemako cadeaubox 1985, Rollade 2016, Kip 2034, Kalkoen 2067, Kip 2111, Wijnpakket 2116, Jemako cadeaubox 2168, Kalkoen 2197, Jemako cadeaubox 2214, 7e prijs (Veluwse Bron dagentree) 2253, Jemako cadeaubox 2271, Fondue/gourmetschotel 2357, 9e prijs (Time-Out waardebon) 2380, IJstaart 2461, Jemako cadeaubox 2465, Rollade 2493, Fondue/gourmetschotel 2549, Rollade 2571, Kip 2582, Kalkoen 2619, Kip 2650, IJstaart 2679, Kip 2783, Wijnpakket 2796, Fondue/gourmetschotel 2866, 5e prijs (Hertenkamp dinerbon) 2883, Rollade 2954, Fondue/ gourmetschotel 2999, Kip 3015, IJstaart 3031, Rollade 3031, Jemako cadeaubox 3084, Rollade 3087, IJstaart 3286, Kalkoen 3293, IJs-

taart 3298, Kip 3326, Wijnpakket 3334, 4e prijs (Hertenkamp dinerbon) 3500, Kalkoen 3534, Rollade 3548, Rollade 3596, Kalkoen 3631, Rollade 3633, Kip 3684, Fondue/ gourmetschotel 3699, Wijnpakket 3701, Hoofdprijs (iPad 2 64GB) 3705, Fondue/gourmet schotel 3821, Kip 3827, Kip 3868, Rollade 3878, Kip 3900, Rollade 3947, 1e prijs (Ballonvaart) 3967, Jemako cadeaubox 3983, IJstaart 4007, 3e prijs (Digitale fotocamera) 4033, IJstaart 4069, Kalkoen 4113, Jemako cadeau box 4159, 10e prijs (Time-Out waardebon) 4202, Rollade 4244, Waardebon Horst 4261, Wijnpakket 4274, Kip 4421, Kalkoen 4443, Wijnpakket4474, Kalkoen 4494. Onder voorbehoud van zetfouten.

HEERDE- Woensdagmiddag waren er volop activiteiten bij de voetbalvereniging Heerde. De voetbalschool van Jeugdboetiek Yvonne werd druk bezocht. Aan de E- en F pupillen werd les gegeven door trainer Dick Gerrits met zijn assistenten Frans, Stijn en Mike. Door de jonge getalenteerde voetballers op deze leeftijd al goed te begeleiden wordt bij v.v. Heerde de kwaliteit gewaarborgd voor de toekomst. De spelers worden heel erg enthousiast getraind en ze hebben er dan ook nog geen zin in om

de winterstop (kerstvakantie) in te gaan. Maar een korte rust heeft iedereen wel verdiend. Alle voetballers kregen na de training een patatje aangeboden van Eetcafé “De Spikke”. Na de kerstvakantie wordt vanaf 11 januari de voetbalschool gegeven in de zaal van de Faberhal, F-pupillen van 14.00 tot 15.00 uur en de E-pupillen van 15.00 tot 16.00 uur. Kinderen van 6 tot 11 jaar kunnen zich hier gratis voor aanmelden bij jeugdcoördinator Gerrit van Leeuwen, tel. 06-22480499.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 243

Vernieuwde showroom.

Kom eens kijken...

ACTIE

ACTIE

...tijdens de OPEN HUIS DAGEN in onze volledig nieuw ingerichte showroom met de laatste keukentrends: landelijk, modern en handgemaakt.

INDUCTIEKOOKPLAAT

GRATIS IPAD2

VOOR DE PRIJS VAN

GASKOOKPLAAT

BIJ AANSCHAF PELGRIM I-BAKE OVEN

GRANIET

VOOR DE PRIJS VAN KUNSTSTOF

OKW599RVS

NIEUW: Beton werkbladen - Pitt cooking - I-cooking - De duurzame keuken - Audio in de keuken by Harman Kardon * Vraag naar alle actievoorwaarden in de showroom

Wengelerafweg 6, 8131 TG Wijhe, Telefoon 0570 52 20 32 info@keukenland.nl | www.keukenland.nl

Automobielbedrijf

10%

kor ting in

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Heerde

erken Schilderw

in 2011!

k LenferI Nin K NU OO

SMALBRAAK

H eUeprrodfiteeert! ..en

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

Schilderwerken Lenferink:

60 jaar oud, nieuw in Heerde! Bestel online

Heino Raalte Hattem Heerde

L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34 Postbus 68 Molenweg 1a

T 0572-391246 T 0572-354144 T 038-4449270 T 0578-760066

Heino Raalte Hattem Heerde w w w. s ch i l d e r w e r ke n l e n f e r i n k . n l

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E.info@herms.nl

www.herms.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI N I NAA 244

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Uw uitvaart , onze zorg

Dinsdag morgen ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van onze geliefde ZWAGER

JURRIE HOFMAN

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Wij zullen zijn warmte en hartelijkheid nooit vergeten. Wij wensen Gerrie, Hendrie, Wendy, Edwin, Willielle en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Gradus en Dinie Fennie en Tonny Leendert en Hermien

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹

Wapenveld, 20 december 2011

VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU

Met grote verslagenheid nemen wij kennis van het overlijden van ons gewaardeerd biljartlid

Jurrie Hofman Wij herdenken Jurrie als een zeer sportief persoon. Als een persoon met zijn glimlach en vrolijkheid. Als mede-oprichter van de biljartvereniging A Cheval. Als persoon, die veel voor de vereniging heeft betekend.

.FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

Wij wensen Gerrie en de familie heel veel sterkte toe. Bestuur en leden, Biljartvereniging A Cheval Veessen, IJsselhoeve 20-12-2012

Na een langdurige ziekte overleed op 20 december 2011 mijn geliefde vrouw, onze lieve mama, schoonmama en oma

Martha Anna Answold-Braspenning ~Map~

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in stilte plaatsgevonden. Wij danken de medewerkers van de afdeling Cannenburg van verpleeghuis de Wendhorst voor de liefdevolle zorg die ze haar zo lang hebben gegeven. Heerde: H. Answold Assen: Jan Willem en Janny Anouk, Tom Heerde: Marjolein en Rob Lance

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk. Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten. Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884


SCHAAPSKOOI

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Sierpleisters / behangwerk

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 245

Op vrijdag 30 december bakken wij weer

OLIEBOLLEN

Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

De bekende en de lekkere oliebollen van Eper Zanggroep Mediona op de Markt in Epe vanaf 09.00 uur verkrijgbaar voor 10 voor â&#x201A;Ź 6.50.

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGIINNAA 246

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Apo Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).â&#x20AC;&#x2122;s Avonds, â&#x20AC;&#x2122;s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P.E. Olthuis- de Vries, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: za. 19.00 uur ds. J. den Dikken; zo. 10.00 uur ds. C. Hoek, 19.00 uur ds. J.A. Woudenberg. Geref. Ontmoetingskerk: za. 19.30 uur ds. G.T. Wijnstok; zo. 10.30 uur ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: za. 19.30 uur dienst; zo. 9.30 uur ds. D. Visser, 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): za. 19.30 uur leesdienst; zo. 9.30 uur leesdienst, 17.00 uur ds. H. van der Velde. Geref. Kerk Vrijg.: za. 19.30 uur ds. ds. H.J. Room. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): za. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. ImmanuĂŤl (â&#x20AC;&#x2DC;s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): 14.00 uur dienst. Ned. Prot. Bond: za. 19.00 uur drs. L.C. Bulens. VEESSEN Herv. Gem.: za.19.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: za. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: za. 19.30 uur ds. G.H. Koppelman; zo. 10.00 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. A. Baas. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): za. 19.30 uur kand. K. van Olst; zo. 10.00 uur ds. W. van Vlastuin, 15.00 uur ds. J. Joppe. Prot. Gem. (Petruskerk): za. 19.30 uur ds. P.J. Hofland; zo. 9.30 uur ds. H. Menkveld, 19.00 uur dhr. W. van Wakeren. Ned. Geref. Kerk: za. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. D.W. Fijan. Filadelfia Gem.: 11.00 uur (getuigenisdienst) dhr. J.H.J. Zwart. EPE Grote Kerk: za. 19.30 uur ds. H. Vreekamp; zo. 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: za. 19.30 uur ds. J.H. van Osch; zo. 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. F.J.T. Schipper. Sionskerk: za. 19.30 uur ds. C. van de Worp; zo. 9.30 uur kand. K. Hak, 18.30 uur ds. W. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): za. 16.30 uur ds. R. van Kooten; zo. 9.30 uur kand. A. Meuleman, 15.00 uur ds. W. van Vlastuin. Geref. Regenboogkerk: za. 19.30 uur en zo. 10.00 en 19.00 uur ds. F.J.T. Schipper. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie,

De kinderen van De Kleine KOM dansen het nieuwe jaar inâ&#x20AC;Ś

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). â&#x20AC;&#x2122;s Avonds, â&#x20AC;&#x2122;s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P.E. Olthuis-de Vries, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen â&#x20AC;&#x2122;s middags 17.00 en â&#x20AC;&#x2122;s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 33. 090033363 633 0900-3 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zaterdag 31 december 2011 | Oudejaarsdag Zondag 1 januari 2012 | Nieuwjaarsdag past. Rekveld; do. 19.00 uur Eucharistie in Wendhorst, past. Rekveld. EMST Herv. Gem.: za. 19.30 uur ds. J. Boer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: za. 19.30 uur ds. E. Mijnheer; zo. 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. J.M. Molenaar. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: za. 19.30 uur ds. B. van â&#x20AC;&#x2122;t Veld; zo. 10.30 uur ds. J. de Goei. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: za. 19.30 uur ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Groot Nieuws Gem. (wijkgeb. Don Bosco, Sluisoordlaan 220, Apeldoorn): 10.30 uur br. George Pattipeilohy. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. RK Parochie: za. 18.00 uur Oudejaarsviering, past. Vroom. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem. (diensten in Jac. Fruytier SG, Anklaarseweg 71 in Apeldoorn): za. 19.30 uur en zo. 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: za. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: za. 19.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk; zo. 10.00 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur ds. ds. J. Kommers. Chr. Geref. Kerk: za. 19.30 uur drs. R. Jansen; zo. 10.00 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (in NGK) drs. J. Uit de Bosch. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): za. 19.30 uur ds. R. Knigge; zo. 10.30 uur ds. R. Knigge, 16.30 uur drs. R. Jansen; (Gasthuiskerk): za. 19.30 uur ds. L.W. de Graaff; zo. 10.00 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. H. de Vries. Ned. Geref. Kerk: za. 19.30 uur ds. H. v.d. Velde; zo. 16.30 uur drs. J. Uit de Bosch. Geref. EmmaĂźskerk: za. 19.30 uur ds. T. Palma en ds. E.R. Veen; zo. 9.30 uur ds. T. Palma. Christ Centered Christian Church (MFC de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 10.30 uur Eucharistieviering.

De Kleine KOM, Asseltseweg 4 in Epe

Â&#x160;=L=NPA>=>UAJLAQPANCNKAL Â&#x160;33"LNKCN=II=ÄĄ)ANAJOLAHAJ OLAHAJ@HANAJ Â&#x160;NQEIA QEP@=CAJ@AAJJ=PQQNHEFGA >QEPAJOLAAHLH==PO Â&#x160;R=GGQJ@ECA LA@=CKCEO?DAIA@ASANGANO Â&#x160;EJCAAJRANDKCEJCQQNP=NEAB

Voor informatie of aanmelden kijkt u op www.KOMkinderopvang.nl of maak een afspraak voor een kennismaking, tel. 0578-569960. 3HXWHURSYDQJ 3HXWHUVSHHO]DDO 36=Ć&#x201D;.LQGHUGDJYHUEOLMI.'9 Ć&#x201D;%XLWHQVFKRROVH2SYDQJ%62Ć&#x201D;7XVVHQVFKRROVH2SYDQJ762Ć&#x201D;*DVWRXGHUEXUHDX*2%

Voor de lekkerste oliebol komt u naar echte bakker Rebel met 5 sterren bekroond! En natuurlijk volop appelbeignets, ananasbeignets, appelflappen, appelbollen en Berlinerbollen.

Het team van echte bakker Rebel wenst u een voorspoedig 2012.

REBEL

Tel (0578) 691674 Fax (0578) 697247 BEZORGERS

Stationsstraat 20, Heerde.

BEZORGERS GEVRAAGD GEVRAAGD voor voor bezorging bezorging kranten kranten en en folders folders Vul dit in als je serieus serieus een een zakcentje zakcentje wilt wilt verdienen verdienen

NAAM: ........................................................................... ........................................................................... ADRES: ......................................................................... ADRES:.......................................................................... POSTCODE: ......... ...........WOONPLAATS:.............................. WOONPLAATS:.............................. TEL: ................................. LEEFTIJD:.............................. ............................... LEEFTIJD:.............................. BESCHIKBAAR VAN VAN ............. ............... T/M.................................. T/M.................................. EN VAN ..................................... T/M.................................. .................................. T/M..................................

OPSTUREN NAAR: OPSTUREN NAAR:

VAN DE KAMP KAMP VERSPREIDING VERSPREIDING Wattstraat 12-14, 3771 Wattstraat 3771 AG AGBarneveld Barneveld Telefoon: 0342-471884 Telefoon: 0342-471884 Internet: www.vdkampverspreiding.nl www.vdkampverspreiding.nl Internet:


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGIINNAA 247

ZZZFQO

JHOGLJYDQ

ZRHGHF

WP

GLMDQ

3(5=$.

([FOXVLHIELM&NDQVRSGHODDWVWHNDDUWHQ YRRU'H9ULHQGHQYDQ$PVWHO/,9(0HHULQIRUPDWLHZZZFQODPVWHOOLYH

&2OLHEROOHQ QDWXUHORIJHYXOG ]DNVWXNV

 

$PVWHOELHU

NUDWIOHVMHVยกPO

%HFHO'LDPDQWRI 5HPLDYORHLEDDU IULWXXUYHWRIROLH DOOHYDULDQWHQ FDQRIIOHVRIOLWHU

&KDPSDJQH 'DQJLQ)D\V IOHVPO 23 23

OLWHU 

OLWHU

$OOH3UรƒVLGHQWNDDV VWXNVQDDUNHX]H

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMV YHUVFKLOOHQ%LMGHNDVVDNULMJWX NRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

3HSVL6LVLXS RI5LYHOOD

DOOHYDULDQWHQ VHWIOHVVHQยกOLWHU

.,1*(1 . $ 3 5 ( 9 7 *522

0RUDPLQLVQDFNV

ELWWHUEDOOHQNLSQXJJHWV IULNDQGHOOHQHQNURNHWWHQ XLWKHWYULHVYDN ]DNNHQยกVWXNV QDDUNHX]H

 

6( 1 6(7)/(6  

OLWHU& 6FKRXGHUNDUERQDGH YDUNHQVYOHHV JUDP

 

NLOR

*5$7,6YHU]DPHOGRRVMH ELMDDQNRRSYDQรƒรƒQYDQGH]HWZHHDDQELHGLQJHQ &DSUL6XQ YUXFKWHQOLPRQDGH DOOHYDULDQWHQ GRRV]DNMHVยกPO

$ULHOZDVPLGGHORI YOHNYHUZLMGHUDDU DOOHYDULDQWHQ IODFRQOLWHURI SDNRINLOR 

*52279(

53$..,1*  3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

C1000 Van Andel Ep e / C1000 Hardeman Wapenveld Epe :HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJGHFHPEHUWPGLQVGDJMDQXDUL$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ $DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV2SGHDDQELHGLQJHQZDDUELM23 23VWDDWYHUPHOGLVRQ]HDFWLHJDUDQWLHQLHW YDQWRHSDVVLQJ'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW 3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 27 D E C E M B E R 2 0 11 - PA PAGGI INNAA 248

Gewijzigde openingstijden: Maandag 2e Kerstdag gesloten Di t/m vr van 8.00 tot 21.00 uur Zat 31 januari 8.00 tot 18.00 uur

Schaapskooi week 52 2011  
Schaapskooi week 52 2011  

Schaapskooi week 52 2011

Advertisement