Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 27e jaargang nr. 40, 29 mei 2 0 12

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Speeltoestel op Kievitsveld BARBECUE PARTYTENTVERHUUR www.slagerij-nooteboom.nl Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl Vanaf heden ook LIEF! dealer!

Zonnepanelen

io egio Nieuw in de reg Topsegment fietsen!

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

EMST- Op het recreatiegebied van RGV in Emst, het Kievitsveld, werd woensdagmiddag een speeltoestel voor kinderen geopend door wethouder Rene de Vries en directeur van RGV de heer Droogh. De Vries knipte de linten aan de schommelstoelen door en vervolgens hebben de wethouder en de directeur samen met kinderen van BSO Kiko de schommels in gebruik genomen. “Op een aantal terreinen van RGV worden speeltoestellen geplaatst en het Kievitsveld is er één van. Het is een welkome aanvulling op de water-

spelen die altijd aanwezig zijn op een recreatiegebied. En zeker zo’n grote familieschommel is een prachtige aanvulling”, laat Droogh weten. Wethouder De Vries liet weten erg blij te zijn met het speeltoestel. “Het is een waardevolle aanvulling op wat we al hebben hier op het Kievitsveld en daar zijn we erg blij mee. Door de totale ontwikkeling van dit gebied is het bezoekersaantal de laatste jaren gestegen naar 115.000 bezoekers. Hier zijn we bijzonder blij mee. We maken in de gemeente Epe een heel goede ontwikkeling op het gebied

van recreatie. We tellen jaarlijks zo’n 625.000 overnachtingen. De Veluwse Bron is daarbij een enorme trekker, maar ook met Dierenpark Wissel, ’t Smallert en De Koperen Ezel die zich aan het ontwikkelen is, hebben we heel wat te bieden”, aldus De Vries. Onder leiding van een piraat mochten de kinderen op een afgezet gedeelte van het strand graven naar ‘schatten’. Zo lag er naast kleine ‘schatten’ ook een bon voor waterskiën en een entreebewijs voor Schateiland Zeumeren begraven in het zand.

Opening Eper Tijdpad Fietsroutes

EPE- Vrijdagmorgen heeft burgemeester Hans van der Hoeve de opening verricht van de Eper Tijdpad Fietsroutes, die zijn samengesteld door Kunsthuis KEK. Tevens is het beeld “Hand over hand” van Monica Ligteringen onthuld als begin- en eindpunt van de rode fietsroute. Door het combineren van buitenkunst met fietsroutes wil KEK kunstzinnige uitingen onder de aandacht te brengen van een breder publiek; zowel de inwoners als de toeristen. Burgemeester Van der Hoeve sprak van een bijzondere gebeurtenis. “Ik heb Epe inmiddels leren kennen als een dorp met veel kunstliefhebbers en kunstenaars. Met prachtige galerieën, mooie tentoonstellingen en exposities. En natuurlijk met Kunst-

huis KEK, dé ontmoetingsplek voor het kunstenaarscollectief op de noord Veluwe. Ook is er veel prachtige buitenkunst, soms verscholen, soms prominent. Het is natuurlijk heel leuk dat inwoners en toeristen kunnen genieten van die prachtige buitenkunst. Daarom heeft KEK het initiatief genomen voor deze fietsbeeldenroute. Het wordt nu onder de aandacht gebracht van een veel breder publiek en dat is zeer te waarderen”, aldus de burgemeester. “Epe is een toeristische gemeente. Het is mooi als dat toeristische product wordt gepromoot en wanneer er iets nieuws wordt toegevoegd.” Het gemeentebestuur is blij met het initiatief van KEK. “Daarom is een kleine bijdrage geleverd, maar zonder het particu-

Fietspad geopend

liere initiatief zou deze route er niet zijn gekomen. Zeker in een tijd waarin Kunst en Cultuur subsidies onder vuur liggen, is dat zeer te prijzen. Daarom: hulde aan KEK.” De gemeente Epe beschikt over een groot aantal permanente kunstwerken in de openbare ruimte. Deze collectie is in het kader van het Eper Tijdpad uitgebreid met een groot aantal nieuwe kunstwerken en gedichten, waardoor de fietsbeeldenroutes een aantal tochten door prachtige natuur opleveren met onderweg aandacht voor bestaande en nieuwe kunstwerken. De totale route wordt verdeeld over een viertal lussen die afzonderlijk kunnen worden gereden. De delen zijn als het ware vier bloembladen die vanuit één punt, het Kunsthuis KEK, in vier richtingen ontspruiten: het noordoostblad (groen), het noordwestblad (geel), het zuidoostblad (blauw) en het zuidwestblad (rood). De routes volgen zoveel mogelijk de fietsknooppunten. Per route wordt een routeboekje uitgegeven met korte beschrijvingen van zowel de beelden van toen als de beelden van nu. De nieuwe beelden op de route zijn voorzien van een informatiebord. Bestaande beelden zijn in een aantal gevallen versterkt door een gedicht. Het Eper Tijdpad is een meerjarig project. In 2012 gaan de rode en groene route van start. De gele en blauwe route worden in 2013 gerealiseerd.

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

WIJ BLIJVEN GOED BEREIKBAAR Zie onze advertentie op Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609.

pagina 9

DICK-AND-CO

Fietsvierdaagse in Epe

EPE- Vorige week vond in Epe de EperAvondFiets4daagse plaats. Vier dagen lang was het voor de fietsliefhebbers genieten geblazen van de natuur rondom Epe. Op de eerste dag, vorige week maandag, kon de organisatie al rekenen op een kleine honderd fietsers. Jong en oud wist wijkgebouw De Burgerenk te vinden vanwaar de routes begonnen. Moeders met kinderen, echtparen en zelfs een echtpaar uit Staphorst namen de moeite deel te nemen aan dit fietsevenement. “Er waren op de eerste dag al veel toeristen. Ook mensen met een elektrische fiets hebben meegedaan. We hebben mooie routes”,

vertelt Jannette Reezigt namens de organisatie. Maandag gingen de fietsers richting Heerde, dinsdag kwamen ze in Vemde, Oene en Welsum, op woensdag was het genieten van de natuur rondom Emst en Vaassen en donderdag fietste men richting Gortel. “De natuur is deze maand heel mooi, daarom zijn we met de Fietsvierdaagse weer terug in de maand mei. We hebben het wel eens in juni georganiseerd, vanwege het weer, maar we vinden de natuur in de maand mei veel mooier”, laat Jannette weten. En over mooi weer hadden de deelnemers deze editie niet te klagen.


SCHAAPSKOOI

-

PAGGI N I NAA22 D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

Burgerlijke stand Geboren *

AttieMaartjeSchuurman,dochtervanG.SchuurmanenH.A.Slob

Huwelijksaangifte/voorbereidingpartnerschapregistratie *

M.P.HermansenS.A.M.deBruijn

*

H.J.BlomenM.J.vanderBeek

*

G.J. BarneveldenW. Schuurman

*

R.P.H. Parren en J.R. Docter

*

J.A. Kloezeman en E. Vorderman

*

J. Camano en P.M. Kuiper

gemeente@heerde.nl

Huwelijk/partnerschapregistratie *

L.J.MarskampenM.Veldkamp

www.heerde.nl

*

G. Klooster en C.J.H. Geerts

*

G.B.BijsterboschenT.E.Blom

LoketWelzijnenZorg:

*

J.TopçuenW.M.Weishaupt

Internetsite

(0578)699565

Wie wil nieuwe fietsroutes testen?

Beginjunizijndeeersteversies klaar van drie fonkelnieuwe fiets-

Overleden

routesoverHeerdergrondge-

Openingstijden

*

G.vandeBeek

bied.Bentunieuwsgierig?Wiltu

*

W.H.Veldkamp

graag meewerken aan het ma-

08.30-12.30uur

*

K.J.A. Bos

kenvaneenmooinieuwproduct

*

A.vanderLinde-deWeerd

terpromotievanHeerde?Ofmis-

‘smorgens ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur Burgerzaken

College en Heerder ondernemers aan de slag

schien bent u wel gewoon een

Heerde is uniek. Het college en de ondernemers in Heerde gaan weer

kunnen voeren, hebben we na-

aan de slag met Nel de Jager.

melijk enkele enthousiaste

Donderdag7juni in deVier Jaargetij-

liefhebber van fietsen…. Dan zijnwijopzoeknaaru. Omroutestetestenennogde laatsteverbeteringendoorte

ookiederemaandagvan16.30 tot19.30uurgeopend.

den. Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur. Het kernwoord: samenwerking.

proeffietsers nodig. Als proef-

Indevormvanworkshopsgaanwedezeavondbrainstormenhoe

fietserneemtudetijdombegin

Heerdemeertelatenbruisen.Ookniet-ledenvandeOVH

junieenroutetefietsenenuw

Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraaktemaken,zodatuzekerweetdatuop datmomentwordtgeholpen.

(ondernemersvereniging Heerde) zijn deze avond van harte welkom.

opmerkingen en verbeterpunten

Graagvoorafaanmeldenviainfo@sb-support.nl.

uiterlijk18juniaanonsdoorte

Schaapscheerderfeest in Heerde

Afvalinzameling

routesopdewebsitevandegemeente Heerde. U kunt deze

Nieuwefietsroutes Indemaandjuliwordendedrie

Opvangzwerfdieren

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Vanafbeginjunistaandenieuwe

fietsen maar!

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Voormeerinformatie

Hoemeldtuzichaan?

routesdownloadenendan…

KlantenserviceROVA:

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

geven.

nieuwe fietsroutes gelanceerd.

Eriseenroutedievoertlangs kunstenaars en beeldentuinen, kunstindeopenbareruimteen culturele bezienswaardigheden. De tweede route is een algemene Heel Heerde-route, langs demooistenatuurencultuurin de gemeente Heerde. De route voertlangsIJsselenoverheide, en vermeldt monumenten en andere bezienswaardigheden. De derde route heeft als thema streekproducten. Op deze route staanaanbiedersvan streekproducten vermeld en horeca die deze streekproducten opdekaartheeftstaan.

Gratis De gemeente heeft deze routes in eigen beheer ontwikkeld. Dit maaktmogelijkdatwederoutes gratisaanfietsendNederland kunnenaanbiedenviadiverse sites.Eenaantalpapierenexemplaren wordt deze zomer verspreidbijdeverblijfsrecreatieen VVV-participantenindegemeente Heerde.

Aanvragen omgevingsvergunning Herder Lammert Niesing trekt

zaterdag2juni met zijn kudde

VeluwseheideschapenvannatuurgebieddeRenderklippennaarde

HetcollegevanHeerdeheeftindeperiodevan11mei2012tot21mei 2012devolgendeaanvragenomeenomgevingsvergunningontvangen:

VanMeursweideinHeerde.Rond09.00uurwordtdekuddeEpe/ Heerde verwacht.

-

DeschapenwordenopdetraditionelemaniergeschoreninhetVan

-

Meurspark. Naasthetschaapscherenisereengezelligebraderie.Erisookinfor-

houtbewerken.

voorhetuitbreidenvandewoningophetperceel

voorhetplaatsenvaneenkunstwerkbovendebeekenhethan-

bergenteHeerde -

Dürst

Schotkampseweg13teHeerde

delen in strijd met regels ruimtelijke ordening op

matietevindenoverdeWaterrijkeVeluweenerzijnoudeambachten te zien zoals weven, een demonstratie van vilten, karakterpoppen en

voorhetuitbouwenvandewoningophetperceel

Brittlaan36teHeerde

het kappen van een berk op het perceel

Wapenveld

LandgoedVos-

Revelingseweg31te

Ennietalleendeschapenwordengeschoren,ookherenkunnengratis

De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij het Publieks-

eenfiguurinhunkapsellatenscherenbijdekraamvanAMIKappers.

centrum, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 23

4WWWHEERDENL

Activiteitenkalender DeÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?biedtÂ?culturele instellingenÂ?opÂ?dezeÂ?plaatsÂ?deÂ?gelegenheidÂ?hunÂ?voorÂ?publiekÂ?toegankelijke cultureleÂ?activiteitenÂ?aanÂ?teÂ?kondigen. DaartoeÂ?kunnenÂ?deÂ?activiteitenÂ?ingevoerdÂ?wordenÂ?inÂ?deÂ?daarvoorÂ?beschikbaarÂ?gesteldeÂ?databaseÂ?(websiteÂ?PlatformÂ?KunstÂ?enÂ?CultuurÂ?Heerde)Â?waaruitÂ?vervolgensÂ?iedereÂ?weekÂ?eenÂ?actueleÂ?agendaÂ?wordtÂ?samengesteld. AlsÂ?uÂ?hiervanÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?de secretarisÂ?vanÂ?hetÂ?PlatformÂ?KunstÂ?enÂ?Cultuur:Â?MargaÂ?Franken,Â?email:Â?margafranken@planet.nl,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?694454.

Activiteiten zaterdagÂ?2Â?juni - SchaapscheerderfeestÂ?inÂ?VanÂ?Meurspark

DeÂ?schapenÂ?vanÂ?deÂ?kuddeÂ?Epe/HeerdeÂ?wordenÂ?weerÂ?vanÂ?hun winterjasÂ?ontdaan.Â?OokÂ?ditÂ?jaarÂ?opÂ?deÂ?traditioneleÂ?manier.Â?Rond 09.00Â?uurÂ?komenÂ?deÂ?schapenÂ?samenÂ?metÂ?herderÂ?Lammert NiesingÂ?aanÂ?bijÂ?hetÂ?gemeentehuisÂ?vanÂ?Heerde.Â?NaastÂ?het schaapscherenÂ?isÂ?erÂ?eenÂ?gezelligeÂ?braderieÂ?metÂ?kramenÂ?met leukeÂ?artikelen.

Excursie multifunctionele accommodaties Donderdag�24�mei�is�een�werkbezoek�afgelegd�aan�een aantal�multifunctionele�accommodaties�(mfa’s).�Dit�werkbezoek�was�bedoeld�voor�alle�betrokkenen�bij�de�ontwikkeling�van�de�MFA�Heerde-Oost. De�betrokkenen�(toekomstige�gebruikers,�omwonenden, de�‘Vrienden�van�het�Van�Meurspark’,�raadsleden,�wethouders�en�betrokken�ambtenaren)�wilden�zich�een�beeld kunnen�vormen�van�hoe�zo’n�mfa�werkt�en�wat�belangrijke�factoren�zijn�die�zorgen�voor�het�al�of�niet�slagen�van een�mfa.�Deze�kennis�kan�worden�gebruikt�bij�de�ontwikkeling�van�de�MFA�Heerde-Oost.�De�mfa’s�die�werden�bezocht�zijn�Dok�Zuid�in�Apeldoorn�en�Veluvine�in Nunspeet.�Daar�werden�de�succes-�en�faalfactoren�besproken�en�rondleidingen�gegeven.

FOTO

HetÂ?blekenÂ?waardevolleÂ?bezoekenÂ?teÂ?zijn.Â?DeÂ?verschillendeÂ?groepenÂ?hebbenÂ?zichÂ?eenÂ?reĂŤelÂ?beeldÂ?kunnen vormenÂ?vanÂ?deÂ?zakenÂ?waarÂ?zeÂ?rekeningÂ?meeÂ?moetenÂ?houdenÂ?bijÂ?deÂ?ontwikkelingÂ?vanÂ?deÂ?MFAÂ?Heerde-Oost. EenÂ?bijkomendÂ?voordeelÂ?wasÂ?datÂ?deÂ?verschillendeÂ?partijenÂ?dieÂ?zichÂ?hiermeeÂ?bezigÂ?houden,Â?elkaarÂ?beter hebbenÂ?lerenÂ?kennen,Â?watÂ?ookÂ?weerÂ?bijdraagtÂ?aanÂ?eenÂ?succesvolÂ?project.

- Kleding-Â?enÂ?rommelmarkt

van�09.30�tot�15.00�uur�bij�Hervormde�Kerk�aan�de�Kerkstraat 2�in�Wapenveld.�Vanaf�10.30�uur�is�er�een�verkoop�bij�opbod van�veel�mooie,�antieke�en�brocante�voorwerpen. De�eindopbrengst�is�bestemd�voor�het�landelijke�HGJB�project “Alles�over�hoop”.�Voor�dit�project�zal�een�aantal�jongeren�van vrijdag�1�juni�op�zaterdag�2�juni�een�24-uurs�actie�houden. Deze�jongeren�verblijven�24�uur�op�een�hoge�steiger�tegen de�kerkmuur�aan.

- FietstochtÂ?AnnieÂ?Oosterbroek

doorÂ?StichtingÂ?MolenbezitÂ?Heerde

- Boekenbeurs

vanÂ?09.00Â?totÂ?12.00Â?uurÂ?inÂ?gebouwÂ?ShaloomÂ?bijÂ?deÂ?Nederlands GereformeerdeÂ?KerkÂ?aanÂ?deÂ?JulianalaanÂ?inÂ?Heerde

- Wijnproeverij

opÂ?hetÂ?achterterreinÂ?vanÂ?SlijterijÂ?HerfkensÂ?vanÂ?13.00Â?totÂ?18.00Â?uur

- RaboÂ?NoordÂ?VeluweÂ?wandeltocht

vanÂ?08.00Â?totÂ?17.00Â?uurÂ?doorÂ?WandelsportverenigingÂ?BlijfÂ?Fit

- Rommelmarkt

doorÂ?deÂ?ProtestantseÂ?gemeenteÂ?PetruskerkÂ?WapenveldÂ?opÂ?het kerkpleinÂ?enÂ?opÂ?deÂ?ValkstraatÂ?(gedeeltelijk)

zondagÂ?3Â?juni - Koffieconcert

bij�de�expositie�“Verdwijnpunt”�in�Galerie�en�Beeldentuin�De Queeste,�Koerbergseweg�6,�Heerde. Programma:�Liederencyclus�“Cliff’s�edge”,�songs�of�a psychotic,�en�werken�van�Merikanto,�Sibelius,�Schuman,�Wolf en�Straus.�Rianne�Hoek�van�Dijke,�piano�en�Esther�de�Vos,�sopraan.�Voor�meer�informatie�en�reserveren�zie�website www.galeriedequeeste.nl

totÂ?enÂ?metÂ?1Â?juli - ExpositieÂ?schilderenÂ?DanielÂ?MullenÂ?enÂ?DanielleÂ?Luinge

inÂ?GalerieÂ?enÂ?BeeldentuinÂ?DeÂ?Queeste,Â?KoerbergsewegÂ?6Â?in Heerde.Â?MeerÂ?informatie:Â?www.galeriedequeeste.nlÂ?ofÂ?06Â?20881914.Â?Openingstijden:Â?vrijdagÂ?vanÂ?19.00Â?totÂ?21.00Â?uur; zaterdagÂ?enÂ?zondagÂ?vanÂ?14.00Â?totÂ?17.00Â?uur.

tot�en�met�29�september - Tentoonstelling�‘Sporen�in�de�gemeente�Heerde’

inÂ?VillaÂ?Jacoba,Â?DorpsstraatÂ?55Â?inÂ?Heerde.

Bent u veteraan? VrijdagÂ?22Â?juniÂ?organiseertÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?eenÂ?bijeenkomstÂ?voorÂ?haarÂ?veteranenÂ?inÂ?hetÂ?dorpshuisÂ?van

Heerde�van�14.30�tot�17.30�uur.�We�doen�dit�eerder�dan�de�officiÍle�datum�om�op�deze�manier�iedereen�in�de gelegenheid�te�stellen�deel�te�nemen�aan�de�landelijke�activiteiten. Bent�u�veteraan,�woonachtig�in�de�gemeente�Heerde�en�hebt�u�nog�geen�uitnodiging�ontvangen,�geef�u�dan op�vóór�14�juni�door�onderstaande�bon�te�sturen�naar:�gemeente�Heerde,�B.�Bessels,�Antwoordnummer�2, 8160�VG�HEERDE�(postzegel�is�niet�nodig).�Aanmelden�per�e-mail�kan�ook:�b.bessels@heerde.nl. Voor�vragen�kunt�u�contact�opnemen�met�Bea�Bessels,�telefoon:�0578�–�699492.

Naam: ————————————————————————————————————————Adres: ————————————————————————————————————————�Postcode/woonplaats:—————————————————————————————————— Veteraan�uit�oorlog/ van�vredesmissie:———————————————————————————————————— Legeronderdeel:��———————————————————————————————————— Geboortedatum:�———————————————————————————————————— Aantal�personen:�————————————————————————————————————


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA24

4WWWHEERDENL Inspectie en reiniging

‘Hoe leer ik mijn kind met geld

riool

omgaan?Â’

De�gemeente�Heerde�start�woensdag�30�mei�met�het�reinigen�en�inspecteren�van�het�riool�in�Heerde,�zo’n�22�km.�We�verwachten�dat�dit eind�juni�2012�afgerond�is,�maar�dit�is�sterk�afhankelijk�van�onder�andere�het�weer. De�werkzaamheden�worden�uitgevoerd�door�Van�der Valk�en�De�Groot.

DieÂ?vraagÂ?hebÂ?ikÂ?mezelfÂ?geregeldÂ?gesteldÂ?inÂ?hetÂ?verleden,Â?enÂ?soms nogÂ?wel.Â?EnÂ?ikÂ?vraagÂ?meÂ?afÂ?ofÂ?ikÂ?hetÂ?goedÂ?hebÂ?gedaan,Â?hoewelÂ?mijn kinderenÂ?zichÂ?goedÂ?lijkenÂ?teÂ?redden.Â?AlsÂ?ouderÂ?blijfÂ?jeÂ?jeÂ?daarÂ?tochÂ?bezorgdÂ?omÂ?maken.

Werkzaamheden

DeÂ?rioleringÂ?inÂ?deÂ?heleÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?wordtÂ?inÂ?fasesÂ?gereinigdÂ?en geĂŻnspecteerd.Â?NuÂ?isÂ? HeerdeÂ?kern-westÂ?aanÂ?deÂ?beurt.Â?WeÂ?voerenÂ?de werkzaamhedenÂ?alleenÂ?overdagÂ?uit.Â?DaardoorÂ?kunnenÂ?erÂ?vrachtwagensÂ?ofÂ?busjesÂ?opÂ?deÂ?wegÂ?staan.Â?DezeÂ?kunnenÂ?voorÂ?tijdelijke verkeershinderÂ?zorgen. Â MogelijkeÂ?overlast

HetÂ?reinigenÂ?vanÂ?deÂ?rioleringÂ?gebeurtÂ?metÂ?hogeÂ?waterdruk.Â?HetÂ?kan zijnÂ?datÂ?uÂ?naÂ?deÂ?werkzaamhedenÂ?eenÂ?rioolluchtÂ?bijÂ?uÂ?inÂ?huisÂ?ruikt.Â?Dit kuntÂ?uÂ?gemakkelijkÂ?oplossen:Â?laatÂ?alleÂ?kranenÂ?evenÂ?lopenÂ?enÂ?spoelÂ?de wcÂ’sÂ?eenÂ?keerÂ?door.Â?HoewelÂ?wateroverlastÂ?bijnaÂ?nooitÂ?voorkomt,Â?willen weÂ?uÂ?erÂ?opÂ?wijzenÂ?datÂ?hetÂ?kanÂ?gebeurenÂ?datÂ?erÂ?waterÂ?viaÂ?wc,Â?doucheofÂ?schrobputjeÂ?omhoogÂ?komt.Â?OmÂ?schadeÂ?teÂ?voorkomen,Â?isÂ?hetÂ?raadzaamÂ?omÂ?hetÂ?dekselÂ?vanÂ?hetÂ?toiletÂ?naarÂ?benedenÂ?teÂ?doenÂ?enÂ?een handdoekÂ?overÂ?deÂ?gootsteenÂ?teÂ?leggenÂ?zodraÂ?deÂ?reinigingsvoertuigen bijÂ?uÂ?inÂ?deÂ?straatÂ?staan.Â?MochtÂ?uÂ?tochÂ?lastÂ?hebbenÂ?vanÂ?waterÂ?inÂ?uwÂ?woning,Â?neemÂ?danÂ?contactÂ?opÂ?metÂ?deÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?viaÂ?telefoonnummerÂ?0578Â?-Â?699494.

Collecte HetÂ?NationaalÂ?EpilepsiefondsÂ?collecteertÂ?van 4Â?totÂ?enÂ?metÂ?9Â?juni

En�er�is�tegenwoordig�genoeg�om�je�als�ouder�zorgen�om�te�maken. En�zeker�als�het�gaat�om�omgaan�met�geld�is�er�veel�veranderd�ten opzichte�van�vroeger,�het�is�allemaal�veel�minder�zichtbaar�geworden.�Toen�kreeg�je�als�kind�gewoon�zakgeld,�en�als�je�portemonnee leeg�was�hield�het�op.�Maar�nu�werkt�dat�anders.�De�bankrekening die�ze�vaak�al�hebben,�kan�overschreden�worden.�Beltegoeden�worden�opgebruikt�en�je�wilt�als�ouder�dan�toch�nog�dat�je�kind�je�kan bellen.�Geef�je�ze�dan�extra�tegoed?�Of�je�kind�heeft�zelfs�een�abonnement�en�kan�die�overschrijden.�Dan�kunnen�kosten�snel�oplopen. En�dit�soort�vragen�speelt�voor�mijn�gevoel�ook�bij�steeds�jongere�kinderen:�in�de�basisschoolleeftijd�moet�je�de�kinderen�de�basis�meegeven�voor�de�rest�van�hun�leven! Ik�heb�me�in�het�verleden�best�wel�eens�afgevraagd�hoe�ik�mijn�kinderen�kon�aanleren�om�verstandig�met geld�om�te�gaan.�Ik�had�daar�best�wel�wat�hulp�bij�willen�hebben.�Daarom�beveel�ik�de�bijeenkomst�die�op 5�juni�plaatsvindt�van�harte�bij�u�aan. De�bijeenkomst�‘Hoe�leer�ik�mijn�kind�met�geld�omgaan’� is�voor�iedereen�met�kinderen�in�de�basisschoolleeftijd.�De�bijeenkomst�vindt�plaats�op� 5�juni,�van�19.30�tot�21.30� uur�bij�het�CJG�aan�de� Stationsstraat 21�in�Heerde.�Vanaf�19.15�uur�bent�u�welkom.�Ik�hoop�u�daar�te�zien! En�nu�ik�toch�uw�aandacht�heb,�wil�ik�u�er�ook�alvast�op�wijzen�dat�we�in�het�najaar�een�bijeenkomst�organiseren�over�opvoeden�en�het�gebruik�van�drank.�Want�ook�dat�is�een�zorg�voor�ons�als�opvoeders.�Zodra�we hier�meer�over�weten,�zullen�we�erover�publiceren. Hubert�BÜgemann Wethouder�jeugdbeleid

Sloopmelding

Verleende omgevingsvergunningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?de periodeÂ?vanÂ?15Â?meiÂ?2012Â?totÂ?22Â?mei 2012Â?deÂ?volgendeÂ?sloopmelding ontvangen:

(reguliereÂ? procedure)

- voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?eenÂ?gebouwÂ?enÂ?tweeÂ?romneyloodsen opÂ?hetÂ?perceelÂ? Zevenakkers-

- voorÂ?hetÂ?aanleggenÂ?vanÂ?eenÂ?uitritÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? HogestraatÂ?1aÂ?teÂ?Wapenveld Verzonden:Â?16Â?meiÂ?2012

DezeÂ?meldingÂ?ligtÂ?nietÂ?terÂ?inzage. WiltÂ?uÂ?meerÂ?informatieÂ?overÂ?dezeÂ?sloopmelding,Â?neemtÂ?uÂ?danÂ?contact opÂ?metÂ?hetÂ?teamÂ?VergunningenÂ?enÂ?Handhaving.

Verpakkingen alcohol

wegÂ?4Â?teÂ?Wapenveld

Openbare welstandsvergadering DonderdagÂ?31Â?meiÂ?2012Â? vergadertÂ?deÂ?voltalligeÂ?commissieÂ?(wis-

selendeÂ?locaties).Â?DeÂ?agendaÂ?(metÂ?daarinÂ?deÂ?teÂ?behandelenÂ?bouwplannen)Â?ligtÂ?vanafÂ? dinsdagÂ?29Â?meiÂ?2012Â?terÂ?inzageÂ?bijÂ?het PubliekscentrumÂ?inÂ?hetÂ?gemeentekantoorÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussen 08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.Â?DeÂ?agendaÂ?wordtÂ?ookÂ?opÂ?deÂ?gemeentelijke internetsite,Â?www.heerde.nl,Â?geplaatst. DeÂ?welstandsvergaderingenÂ?zijnÂ?openbaar.Â?AlsÂ?uÂ?aanwezigÂ?wiltÂ?zijn, horenÂ?wijÂ?ditÂ?graag.Â?HetÂ?teamÂ?VergunningenÂ?enÂ?HandhavingÂ?isÂ?op werkdagenÂ?bereikbaarÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur,Â?telefoonÂ?0578Â?699423.Â?OokÂ?voorÂ?vragenÂ?kuntÂ?uÂ?hierÂ?terecht.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningenÂ?verleend: - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?vierÂ?acaciaÂ’s,Â?tweeÂ?beukenÂ?enÂ?eenÂ?kastanjeÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? KamperwegÂ?78Â?te Heerde

TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

In�de�Algemene�Plaatselijke�Verordening�(APV),�artikel�2:48,�staat�dat�het�verboden�is�om�in�de�openbare ruimte�in�de�bebouwde�kommen�van�de�gemeente�Heerde�alcoholhoudende�drank�te�nuttigen.�Dit�verbod is�op�16�april�2012�door�de�gemeenteraad�uitgebreid.�Het�is�nu�ook�verboden�om�op�een�openbare�plaats ongeopende�verpakkingen�met�alcoholhoudende�drank�bij�je�te�hebben�met�de�kennelijke�bedoeling�om de�drank�ter�plaatse�te�nuttigen�(lid�1�B�van�art.�2:48�APV). Het�college�van�burgemeester�en�wethouders�heeft�op�15�mei�2012�besloten�dat�het�gebied�waar�dit�verbod�geldt�de�bebouwde�kommen�van�de�gemeente�Heerde�beslaat.�De�politie�of�de�gemeentelijke�Bijzondere�Opsporingsambtenaar�(BOA)�bepaalt�of�er�sprake�is�van�‘het�kennelijke�doel�de�drank�ter�plaatse�te�nuttigen’. Overigens�geldt�het�alcoholverbod�niet�op�een�horecaterras�of�op�een�evenemententerrein�waarvoor�door de�vergunningverlener�toestemming�is�gegeven. De�tekst�van�de�APV�is�in�te�zien�via�de�website�van�de�gemeente�Heerde:�www.heerde.nl. De�strafbaarstelling�treedt�in�werking�op�de�dag�na�deze�publicatie.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA25

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Raadsvergadering 4 juni 2012 OpÂ?maandagÂ?4Â?juniÂ?2012Â?komtÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?bijÂ?elkaarÂ?omÂ?teÂ?besluitenÂ?overÂ?eenÂ?aantalÂ?raadsvoorstellen.Â?Locatie:Â?raadzaalÂ?vanÂ?hetÂ?gemeentehuis,Â?ingangÂ?Dorpsstraat.Â?Begintijd:Â?19.30Â?uur.Â?IedereenÂ?isÂ?van harteÂ?welkom,Â?wantÂ?deÂ?vergaderingÂ?isÂ?openbaar.Â?DeÂ?vergaderingÂ?is ookÂ?teÂ?beluisterenÂ?viaÂ?RadioÂ?794Â?vanÂ?19.30Â?totÂ?uiterlijkÂ?22.00Â?uur. DeÂ?agendaÂ?metÂ?bijlagenÂ?kuntÂ?uÂ?vindenÂ?opÂ?www.heerde.nlÂ?onderÂ?de buttonÂ?vergaderstukken. WiltÂ?uÂ?inspreken?

6. CommunicatieplanÂ?gemeenteraad

InÂ?hetÂ?communicatieplanÂ?voorÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?staanÂ?doelenÂ?geformuleerdÂ?metÂ?betrekkingÂ?totÂ?deÂ?raadscommunicatie.

7. JaarstukkenÂ?2011

MetÂ?dezeÂ?jaarstukkenÂ?wordtÂ?doorÂ?hetÂ?collegeÂ?verantwoordingÂ?afgelegdÂ?aanÂ?deÂ?raadÂ?overÂ?hetÂ?Â?jaarÂ?2011.

A-onderwerpen

8. Beslissingen�op�bezwaar�van�de�Stichting�Proo,�de Medezeggenschapsraad�OBS�De�Horsthoek�en�de�Stichting�Vrienden�van�de�Horsthoekschoolš

InsprekersÂ?dieÂ?ietsÂ?willenÂ?zeggenÂ?overÂ?eenÂ?onderwerpÂ?datÂ?opÂ?de agendaÂ?staat,Â?kunnenÂ?datÂ?totÂ?uiterlijkÂ?10.00Â?uurÂ?opÂ?deÂ?dagÂ?vanÂ?deÂ?verDeÂ?raadÂ?moetÂ?eenÂ?beslissingÂ?nemenÂ?opÂ?deÂ?drieÂ?ingediendeÂ?bezwaargaderingÂ?doorgevenÂ?bijÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?viaÂ?tel.Â?(0578)Â?69Â?94Â?94Â?ofÂ?eschriftenÂ?omdatÂ?deÂ?raadÂ?hiervoorÂ?hetÂ?bevoegdeÂ?orgaanÂ?is. mailÂ?b.espeldoorn@heerde.nl.Â?InsprekersÂ?wordtÂ?gevraagdÂ?hunÂ?bijdrage 9. JaarrekeningÂ?2011Â?enÂ?ontwerpbegrotingÂ?2013Â?Felua-groep opÂ?papierÂ?aanÂ?deÂ?raadsgriffierÂ?BiancaÂ?EspeldoornÂ?teÂ?gevenÂ?ofÂ?teÂ?mailen DeÂ?raadÂ?wordtÂ?voorgesteldÂ?omÂ?kennisÂ?teÂ?nemenÂ?vanÂ?deÂ?jaarrekening naarÂ?b.espeldoorn@heerde.nl. enÂ?alsÂ?zienswijzeÂ?inÂ?teÂ?stemmenÂ?metÂ?Â?deÂ?ontwerpbegroting,Â?metÂ?alsÂ?uitdrukkelijkÂ?strevenÂ?eenÂ?sluitendeÂ?begroting.

De�raadsvoorstellen�zijn�verdeeld�in�B-onderwerpen�en�A-onderwer- 10.Verordeningen�H2O�Werk�en�Inkomen pen.�B-onderwerpen�zijn�onderwerpen�waar�nog�over�gediscussieerd Met�de�vaststelling�zijn�de�verordeningen�op�het�terrein�van�Werk�en kan�worden�of�waar�stemming�over�plaatsvindt.�Over�A-onderwerpen Inkomen�binnen�de�gemeenten�Heerde,�Hattem�en�Oldebroek�(H2O) vindt�geen�discussie�plaats.�Deze�agendapunten�worden�bij�hamerslag eenduidig. afgedaan.�De�gemeenteraad�kan�tijdens�de�vergadering�besluiten�de agenda�gewijzigd�vast�te�stellen. 11.Ingekomen�stukken�en�mededelingen 12.Actualia 1. Opening�en�mededelingen 13.Sluiting 2. Vaststelling�agenda 3. Verslag�vergadering�16�april�2012 4. Spreekrecht�publieke�tribune š Op�agendapunt�8�kan�niet�worden�ingesproken�o.g.v.�artikel�17�lid 2�van�het�Reglement�van�Orde.�Het�woord�kan�niet�gevoerd�worden B-onderwerpen over�een�besluit�van�het�gemeentebestuur�waartegen�bezwaar�of 5. Realisatie�gymlokaal�en�turnvoorziening beroep�op�de�rechter�openstaat�of�heeft�opengestaan. De�raad�wordt�voorgesteld�te�kiezen�voor�realisatie�van�een�turnvoorziening�bij�de�Burgemeester�Faberhal�en�een�nieuw�gymlokaal�in de�MFA�Heerde-Oost.

Inzameling oud papier

KoninklijkÂ?FanfarekorpsÂ?WilhelminaÂ?zameltÂ?elkeÂ?vrijdagÂ?enÂ?zaterdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?17.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?inÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?aanÂ?deÂ?VeldwegÂ?inÂ?Heerde. BijÂ?deÂ? NederlandsÂ?GereformeerdeÂ?KerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaaldijkÂ?57Â?inÂ? Wapenveld kuntÂ?uÂ?dagelijks,Â?behalveÂ?opÂ?zondag,Â?uwÂ?oudÂ?papierÂ?inleverenÂ?bijÂ?ĂŠĂŠnÂ?vanÂ?de containersÂ?opÂ?hetÂ?pleinÂ?achterÂ?deÂ?kerk,Â?tussenÂ?09.00Â?enÂ?18.00Â?uur.Â?WieÂ?hulpÂ?nodigÂ?heeftÂ?kanÂ?erÂ?elkeÂ?eerste zaterdagÂ?vanÂ?deÂ?maandÂ?terechtÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?11.00Â?uur,Â? behalveÂ?opÂ?feestdagen. BijÂ?deÂ?PetruskerkÂ?vanÂ?deÂ?ProtestantseÂ?gemeenteÂ?WapenveldÂ?kanÂ?iedereÂ?zaterdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.00 uurÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?ingeleverdÂ?opÂ?hetÂ?kerkpleinÂ?aanÂ?deÂ?Valkstraat. VanÂ?16Â?meiÂ?totÂ?5Â?juniÂ?staatÂ?bijÂ?deÂ?OntmoetingskerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaalstraatÂ?inÂ?HeerdeÂ?eenÂ?containerÂ?voorÂ?oud papier. ZaterdagÂ?2Â?juniÂ?wordtÂ?doorÂ?deÂ?ProtestantseÂ?GemeenteÂ?WapenveldÂ?oudÂ?papierÂ?opgehaaldÂ?langsÂ?deÂ?gebruikelijkeÂ?routes. HetÂ?c.m.k.Â?DeÂ?LofzangÂ?plaatstÂ?opÂ?4Â?juniÂ?eenÂ?containerÂ?voorÂ?oudÂ?papierÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?achterÂ?hervormdÂ?jeugdcentrumÂ?WelgelegenÂ?aanÂ?deÂ?StationsstraatÂ?2Â?inÂ?Heerde. BijÂ?deÂ?EmmaschoolÂ?aanÂ?hetÂ?RamakerspadÂ?inÂ?HeerdeÂ?kanÂ?opÂ?5Â?juniÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?ingeleverd.

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft,Â?kuntÂ?u binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegen eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?hetÂ?type besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?PostbusÂ?205, 7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adresÂ?en datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent. BijÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen. VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200Â?AE Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen.

Laatste fase reconstructie Eperweg DeÂ?volgendeÂ?enÂ?laatsteÂ?faseÂ?van deÂ?reconstructieÂ?EperwegÂ?in HeerdeÂ?isÂ?gestart.Â?HetÂ?gaatÂ?om hetÂ?gedeelteÂ?tussenÂ?deÂ?kruising Brandstraat/ElburgerwegÂ?enÂ?de splitsingÂ?metÂ?deÂ?Keuterstraat.

DeÂ?splitsingÂ?Eperweg/KeuterstraatÂ?isÂ?afgeslotenÂ?inÂ?deÂ?avonden voorafgaandeÂ?aanÂ?20Â?juli.Â?DatÂ?is IndienenÂ?vanÂ?klachten deÂ?datumÂ?datÂ?deÂ?heleÂ?reconstruc- WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?isÂ?betieÂ?vanÂ?deÂ?BrinklaanÂ?enÂ?de antwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behanEperwegÂ?wordtÂ?afgerond. deldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?overÂ?gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of DeÂ?aanwonendenÂ?bijÂ?wieÂ?de ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, werkzaamhedenÂ?voorÂ?deÂ?deur kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenplaatsvinden,Â?zijnÂ?hieroverÂ?per regelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij briefÂ?geĂŻnformeerd. hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

GRENEN, TEAK & EIKEN

g, 20 jaar im 25 ruim Al ru Al

Q ANTIEK Q NIEUW Q MAATWERK

Tevens restauratie, logen en spuiten huisis in hu er in aker mak eeerrm sfe uw sf

J.W. van Dijk Open: ma. t/m za. van 9.00 t/m 12.00 uur, 13.00 t/m 16.00 uur, vrijdagmorgens gesloten

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA26

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD Nieuwe collectie ks c o t s n e k r i B Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

www.jwvandijk-grenen.nl NaaiͲ enVerstelservice

Schellerweg 21, ZWOLLE, tel. (038) 4655447

Hennie Schuurman ‌ vooraanpassingvanuwkleding

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

‌ langer,korter,breder,smaller,reparaties,etc. ‌ jarenlangeervaringalscoupeuse ‌ redelijkeprijs

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur. Mobiel: 06 29501562

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Bel voor info/afspraak

www.rienpool.nl

06-10409370 Kavelweg12,8181SX Heerde

ALLES MET GELE LABEL ELK TWEEDE ARTIKEL VOOR HALF GELD!

Kijk in onze winkel voor meer speciale aanbiedingen van diverse merken.

MODE OUTLET ALTIJD TOT

70% KORTING

OP DAMESKLEDING EN VEEL HERENKLEDING O.A. LERROS

IN ONZE WINKEL

ALLE DAMES EN HEREN JACKS m u le i b u j g i r a -j 5 4 s n o vanwege TOT

45% Er kan niet geruild worden.

‹9\PTLWHZRHTLYZ‹.YH[PZWHYRLYLU ‹2VMÄLOVLR‹(PYJVHHU^LaPN

ool ijsch r o t Au em

DER L U M

start Actie 9 mei 2 dag dins

KORTING

 

Hatt

:[H[PVUZZ[YHH[/LLYKL[LS  ^^^TVKLO\PZIY\PUL^V\KUS

6WLUPUNZ[PQKLU!TH\\Y KP[TKV \\Y]Y \\Y ]YPQKHNRVVWH]VUKaH[ \\Y


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 27P

Gratis parkeren!

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA28

Rabobank Verbonden, betrokken en dichtbij Rabobank Noordoost-Veluwe | mei 2012

Onderzoek naar één Rabobank op de NoordVeluwe. De Rabobanken NoordoostVeluwe en Noordwest-Veluwe hebben het voornemen om te fuseren. In de koers die wij samen uitzetten staat u als klant centraal. Door de bundeling van krachten kunnen wij ook in de toekomst zijn wat u van ons verwacht. Een nog betere dienstverlening tegen lagere kosten en op de juiste tijd en plaats, is het doel wat wij nastreven. De Rabobank is al ruim 110 jaar een coöperatieve vereniging. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Als lokale Rabobank

Noordoost-Veluwe al meer dan 12.000! En hoewel de Rabobank wereldwijd actief is, komen we bij belangrijke beslissingen altijd terug bij onze leden. Daarom zijn de leden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 12 juni, waar de voorgenomen fusie toegelicht wordt. De opmerkingen en suggesties van de leden zijn van belang bij de besluitvorming door de ledenraad op 4 juli.

Informatiebijeenkomst 12 juni 2012

Bent u lid maar heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan via onze website www. rabobanknoordoostveluwe.nl. Of telefonisch via (0578) 68 01 00.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Gaat u op reis? Wijziging gebruik betaalpas buiten Europa dringen. Daarom is besloten om de betaalpas voor landen buiten Europa standaard ‘uit’ te zetten.

Skimming van betaalpassen veroorzaakt veel ongemak voor u en voor ons. Met de afgekeken pincode en een kopie van de magneetstrip

van de pas wordt illegaal geld opgenomen, vooral bij betaalautomaten buiten Europa. We willen als Rabobank de schade die klanten en bank oplopen als gevolg van skimming sterk terug-

Gaat u op reis buiten Europa dan kunt u makkelijk uw pas zelf ‘aan’zetten via internetbankieren of via Interhelp. Telefonisch kan ook. U bereikt ons op telefoonnummer (05787) 68 01 00. Voor zakelijke passen geldt de maatregel niet, deze staan standaard aan. De regeling gaat in op 1 juni.

Rabobank NOV hoofdsponsor SamenLoop voor Hoop Heerde Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Doelstellingen die je niet direct bij een financiële instelling als de Rabobank verwacht. Toch spreken de doelstellingen van de SamenLoop voor Hoop Rabobank Noordoost-Veluwe zodanig aan dat de bank hoofdsponsor is van dit prachtige evenement in Heerde. Volgens Henk Bezemer, waarnemend directievoorzitter van Rabobank Noordoost-Veluwe is het hoofdsponsorschap een logische keuze. ‘Kanker raakt ons allemaal. Daarbij spreekt de filosofie van de SamenLoop ons enorm aan. Samen tegen

Meer informatie vindt u op www. rabobank.nl/betaalpasinstellen.

Klaar voor het Europees betalen? SEPA check speciaal voor ondernemers! Kunt u per 1 februari 2014 nog internationale betalingen verrichten? Is uw betalingssysteem op orde? Nederland gaat over op IBAN, een langer internationaal rekeningnummer. Elk bedrijf en elke consument krijgt hiermee te maken. De voorbereidingen voor de invoering van één Europese betaalmarkt; SEPA (Single Euro Payments Area) zijn in volle gang.

Alle Nederlandse betaalmiddelen worden vervangen door Europese betaalmiddelen. Het doel is het betalingsverkeer eenvoudiger en efficiënter te maken. De Rabo SEPA-Check is bedoeld voor ondernemers in het MKB en voor verenigingen, stichtingen en instellingen met beperkte betaalstromen. Hiermee krijgt u een eerste inzicht in de mogelijke gevolgen van IBAN en SEPA op

Colofon Rabobank Verbonden, betrokken en dichtbij is een uitgave van Rabobank Noordoost-Veluwe

www.rabobanknoordoostveluwe.nl

uw betalingsverkeer en financiële bedrijfsvoering. De check bestaat uit een vragenlijst aan de hand waarvan een overzicht van aandachtspunten wordt gegenereerd. Hiermee kunt u de voorbereidingen op IBAN en SEPA starten. Wij adviseren u hiermee tijdig te starten, zodat u op een later moment niet wordt verrast. U vindt de SEPA-Check en de actuele ontwikkelingen op www.rabobank.nl/SEPA.

Correspondentie adres Postbus 167 8160 AD Epe

kanker, in lokale verbondenheid met elkaar. Dit hoort bij de Rabobank en bij onze visie op de samenleving: Samen bereik je meer dan alleen. We ondersteunen de SamenLoop daarom niet alleen financieel, maar lopen ook mee met twee teams en verlenen tijdens het evenement hand- en spandiensten’. Als uiting van de verbintenis hees hij samen met Teuntje Rietberg en Kees Hoogink van de SamenLoop in Heerde de SamenLoop vlag naast die van de Rabobank.

E particulieren@nov.rabobank.nl bedrijven@nov.rabobank.nl T (0578) 68 01 00

Volg ons op twitter! @RaboNOV

Rabobank. Een bank met ideeën.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 29

CARE WE CARE WE CARE WE CARE WE CARE WE CARE WE CARE WE CARE WE CARE WE

NU €20 TERUG VOOR JE OUDE SPIJKERBROEK BIJ BIJ AANKOOP VAN AANKOOP VANEEN EENNIEUWE NIEUWE SPIJKERBROEK SPIJKERBROEK ISIS JEJE OUDEOUDE BIJ ONS T/M T/M ZATERDAG 282MEI € 20,BIJ ONS ZATERDAG JUNIA.S. € 20,WA AWAARD RD

WE CARE DICK.AND.CO RECYCLES YOUR JEANS

S

WE

S

DORPSSTRAAT 21 HEERDE WWW.DICKANDCO.NL

DICK.AND.CO HEERDE

LENTE KRIEBELS! Denkt u eraan een nieuw huis te kopen en wilt u weten wat uw huidige woning waard is? Maak dan gebruik van onze gratis waardebepaling!

GRATIS WAARDEBEPALING

Brinklaan 5 8161 CW Epe T 0578 - 61 30 00 E epe@dh-makelaars.nl

WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

WWW.MARKER.EU

Recycle your jeans


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 0

Thuis live tv ook op je laptop en tablet bij Glasvezel Alles-in-ÊÊn Standaard � @b]R_`[RY V[aR_[RaaR[ ZRa  :OVa` � 4_NaV` @]\aVSf =_RZVbZ adc š ą Z[Q

Nu met gratis monteur

nu 3 maanden

45.-

66.-

AD 10998/04-12

/mnd*

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-ĂŠĂŠn Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket â‚Ź 66,- /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn winkel Zwolle | kpn.com/glasvezel

Beter horen? Ga naar Beter Horen Voor onze StAr-gecertiďŹ ceerde audiciens is alleen het beste goed genoeg voor u. Bovendien bieden wij u altijd de laagste prijsgarantie op ons gehele assortiment. Zo krijgt u de beste hoorzorg ĂŠn betaalt u nooit te veel. Wilt u ook beter horen? Ga dan naar Beter Horen. Al meer dan 100 jaar dĂŠ hoorspecialist van Nederland.

Pastoor Somstraat 5, 8162 AK Epe, T. 0578 - 61 65 60 Openingstijden: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur www.beterhoren.nl

Al 100 jaar


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA 21 1

Lekker makertje

in Epe schenken wij nu ook koffie

Koffie* en aardbeienschelpje Samen

75

2,

* actie geldt ook voor thee en cappuccino, alleen in de winkel in Epe.

deze aanbieding geldt t/m za. 9 juni 2012

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374

HATTEM: ZATERDAG 2 JUNI Laat uw voeten bij ons verwennen! ZATERDAG 21 2 JUNI MEI a.s. krijgt u de gehele dag dag een een

VOETEN-VERWEN-CADEAUTJE TUBE VOETENCRÈME GRATIS bij aankoop van een paar schoenen. En vanaf 12 uur kunt u gebruik maken van

Nieuwsgierig naar de schoenencollectie?

Kom langs of kijk op www.elferinkschoenen.nl

De zomer komt eraan! En bij ons vindt u zeer veel keus in zomerschoenen, slippers en sandalen. Speciale wijdtemaat nodig? Of hebt u eigen zooltjes? Geen probleem! Bij ons vindt u een zeer uitgebreide collectie schoenen en sandalen van smal tot extra breed en geschikt voor uw individuele zolen.

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Satévlees met gratis satésaus

Filet puur

500 gram vlees

595

100 gram

175

SPECIAL

TIP VAN MARINUS

MAALTIJD VAN DE WEEK

PITTIG PREI PAKKETJE

RIB OF HAAS KARBONADE

BAMI OF NASI

100 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

175

375

375

BEN'S BURGERS

IEDERE WOENSDAG

JAPANSE MIX V.D. MAAND

HAMBURGERS (100% rundvlees)

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

CHEN MIX

5 STUKS

1 KG.

150 GRAM

500

650

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

150

Aanbiedingen zijn geldig van 28-05-2012 t/m 02-06-2012.

een GRATIS VOETMASSAGE door een gediplomeerd pedicure!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 12

Klompenpadenweekend

Rabo Noord Veluwe wandeltocht WAPENVELD- Op zaterdag 2 juni organiseert wandelsportvereniging Blijf Fit Wapenveld de Rabo Noord Veluwe wandeltocht. De vereniging wordt gesponsord door de Rabobank Noord Veluwe. De startlocatie is Gasterij de Koerberg, Koerbergseweg 4-1, 8181 LL Heerde. Starttijden 40 km van 8.00- 9.00 uur; 30 km van 8.00-10.00 uur; 20 km van 8.00-12.00 uur; 15 km van 8.00-13.00 uur; 10/5 km van 8.00-14.00 uur. Het startbureau

sluit om 17.00 uur. W.s.v. “Blijf Fit”heeft haar best gedaan om de vele wandelaars de meest aantrekkelijke routes over de Noord Veluwe aan te bieden. Zo trekken de 20-30-40 km lopers naar het vestingstadje Hattem. De langere afstanden kunnen goed dienen als training voor de Vierdaagse wandeltochten van Apeldoorn en Nijmegen. De korte afstanden zijn ook geschikt voor kinderen. Nordic walkers zijn ook zeer welkom.

Koffieproeverij bij de Wereldwinkel Epe

WAPENVELD- Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het eerste Klompenpad werd geopend. In Utrecht en Gelderland kunnen wandelaars inmiddels van 42 Klompenpaden (ruim 450 km) genieten! Klompenpaden gaan zoveel mogelijk over boerenland, landgoederen en onverharde paadjes en wegen. Het jubileum wordt gevierd met een speciaal Klompenpadweekend voor alle wandelaars; langs veel routes zijn leuke activiteiten en aanbiedingen. Dus op 15, 16 en 17 juni geldt des te meer; Klompen aan, rugzak op en gaan! De Klompenpaden hebben inmiddels een vaste schare fans die met smart wachten op nieuwe openingen. Ieder Klompenpad wordt beheerd en

onderhouden door een groep vrijwilligers. Zij organiseren tijdens het speciale weekend activiteiten en regelen aantrekkelijke kortingen bij horeca langs de route. Het Paddenpad is 10 km lang en voert de wandelaar door de bossen op de stuwwal en langs weilanden, boerenerven en weteringen in de uiterwaarden in het prachtige buitengebied van Wapenveld. Tijdens het jubileumweekend is Molen de Vlijt op zaterdag 16 juni van 10.00– 16.00 uur open en draaien de wieken. Wandelaars kunnen van 11.00– 14.00 uur bij de molen terecht voor een speciale proeverij met streekproducten. Kijk op www.molendevlijtwapenveld.nl voor meer informatie. Ook langs

en op de andere Klompenpaden is van alles te beleven. Alle activiteiten en aanbiedingen staan op www.klompenpaden.nl. Een Klompenpad is een rondwandeling over boerenland en landgoederen. Oude tracés zoals kerkenpaden en schoolpaadjes worden zoveel mogelijk hersteld en in de route opgenomen. De wandelaar geniet van het landschap en leert meer over de geschiedenis en de cultuurhistorie. Via ‘overstappers’ en verbindingen ontstaat een wandelnetwerk. Samen met bewoners, lokale organisaties en grondeigenaren ontwikkelen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland de Klompenpaden.

EPE- Tijdens de actie Showtime op zaterdag 2 juni houdt Wereldwinkel Epe een koffieproeverij. In de wereldwinkel is het exclusieve koffiemerk verkrijgbaar met Max Havelaarkeurmerk: Café de Origin. Dit merk is uitsluitend in Wereldwinkels verkrijgbaar. Deze koffie wordt rechtstreeks door Neuteboom koffiebranders uit Almelo ingekocht bij de koffieboeren. Doelstelling van Café de Origin is een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van bijzondere koffiegebieden en traditionele koffieculturen. Het verhaal achter de koffie is belangrijk. Elk pak bevat daarom informatie over de herkomst en over de boeren. De

plastic verpakking is recyclebaar. Het assortiment bestaat uit een scala aan soorten en kwaliteiten. Snelfiltermaling in aroma, goud, decafé en bio en pads in de soorten goud, bio, décafe en dark roast. Tijdens de proeverij kan worden kennisgemaakt met enkele soorten van deze koffie. In de Wereldwinkel is ook de biologische thee, Thé de Origin, verkrijgbaar. De zwarte en groene thee komt uit Sri Lanka en de rooibosthee uit Zuid-Afrika. De thee wordt biologisch geteeld door lokale boeren, fair trade ingekocht en verwerkt en verpakt in de landen zelf. Zo blijft zoveel mogelijk omzet achter in het land van herkomst.

Helikopterrondvluchten boven Hoorn/Heerde

Uiterwaardengolf in Hattem HATTEM- Rotary Hattem-Heerde organiseert dit jaar voor de vijfde keer een unieke golfwedstrijd. Deze vindt plaats op vrijdag 22 juni in de uiterwaarden bij Hattem. Daarvoor is een volwaardige 18 holes course ontworpen. Maximaal 25 bedrijventeams (met 4 golfers per team) strijden op deze dag om de prestigieuze uiterwaarden-bokaal. Voor organisaties een mooie gelegenheid om enkele relaties uit te nodigen. Voor individuele golfers bestaat de mogelijkheid om op zaterdag 23 juni gebruik te maken van deze golfcourse. De

Hattemse Golf en Country Club (HGCC) Hattem stelt haar accommodatie ter beschikking voor dit evenement. De opbrengst van het uiterwaarden golftoernooi is bestemd voor Copame. Dit is een non-profit, niet-gouvermentele organisatie in Santa Cruz do Sul, een stad in Zuid Brazilië. Copame vangt kinderen op, die lichamelijke en/of geestelijke problemen hebben. In veel gevallen gaat het om weeskinderen of kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten. Rotary Hattem Heerde is bij dit project betrokken via de Ne-

derlander Dick Lambers. Hij is een van de leiders bij Copame en is een vriend en studiegenoot is van een van de Rotaryleden. Copame krijgt een klein beetje financiële steun van de locale autoriteiten, maar is vooral afhankelijk van jaarlijkse steun en giften van bedrijven en organisaties. Meer informatie over dit golftoernooi staat op www. uiterwaardengolf.nl. Deelnemers, zowel teams als individuele golfers, kunnen zich opgeven bij Jan Smit, tel. 06-13530402 of via email: smit@krcaccountants.nl en h.ph.haverkort@planet.nl

HEERDE- Over een aantal weken is het dan zover; Oranjevereniging Prinses Beatrix viert dan het 85-jarig bestaan van het “Hoornerfeest” in buurtschap Hoorn. Dit jubileum wordt gevierd met een drie daags feest op donderdag 5 tot en met zaterdag 7 juli op de feestweide aan de Beatrixweg. Voor de viering van dit 85-jarig jubileum was de organisatie nog op zoek naar een “hoogtepunt” in haar programma voor de zaterdag. Mede geïnspireerd door vele leuke afleveringen van het programma “Nederland van boven”, met daarin de meest spectaculaire beelden van het dagelijkse leven van Nederlanders, ontstond het idee om weer een helikopter naar Hoorn te halen voor rondvluchten boven Hoorn en Heerde. Dit heeft de Oranjevereniging 10 jaar geleden voor het laatst georganiseerd. Het bleek destijds een groot succes en een goede aanvulling op het totale programma. De belangstelling van de bezoekers was zelfs zo groot dat de organisatie er extra helikopters voor over moest laten komen. Wanneer u Hoorn en Heerde eens van boven wilt bewonderen dan

heeft u op zaterdag 7 juli daar wederom de gelegenheid voor, want de helikopter(s) stijgen dan weer op vanaf de feestlocatie aan de Beatrixweg (ingang naast nummer 5). De firma Kers Elektro Reparatie Service heeft samen met de organisatie van het Hoornerfeest deze activiteit mogelijk gemaakt omdat dit bedrijf onlangs haar 12½-jarig jubileum vierde. De organisatie ter plekke is volledig in handen van Heli Holland die al meer dan 34 jaar een begrip is in de luchtvaart en actief is in elk facet van de helikopterbranche. Er zal gevlogen worden tussen ongeveer 11.00 en 17.00 uur. Dat betekent dat het aantal vluchten zijn gelimiteerd. Kaarten zijn alleen via voorverkoop verkrijgbaar bij Shell tankstation van Bennekom, Molenweg 1B in Heerde of bij Kers Elektro Reparatie Service, Sportlaan 6a in Heerde of bij Jan Kers, Beatrixweg 5 in Hoorn en kosten 25 euro per stuk. De kaartverkoop is inmiddels gestart waarbij het principe geldt van vol is vol. Zie voor verdere informatie over het programma van het Hoornerfeest, www.hoornerfeest.nl.

Bingo HEERDE- Dartsvereniging Triple Heerde houdt elk jaar een clubkampioenschap. Ook dit jaar werd er weer fel gestreden om die felbegeerde beker. Na een spannende

laatste avond ging ook dit jaar de beker weer naar Ron Wisniewskie, 2e werd Sander Hulsman ( rechts) en 3e werd Andy Wiessenberg (links). Mocht u ook interesse heb-

ben om een pijltje mee te gooien op de donderdagavond vanaf september t/m mei bezoek de website voor verdere info: www.dctripleheerde.net.

EMST- Vrijdag 1 juni houdt muziekvereniging Prins Bernhard een bingo, haar laatste voordat de zomervakantie begint. Ook dit keer zijn de drie hoofdprijzen geldprijzen. Naast

deze drie geldprijzen, zijn er uiteraard vele leuke andere prijzen te winnen. De balletjes beginnen om 20.00 uur te draaien in dorpshuis De Hezebrink in Emst.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 3

Écht verkopen begint bij de‌

Vraagprijs: ₏ 199.000,= k.k. Tuurbrink 37, Heerde - Starters opgelet: Moderne tussenwoning op een leuke locatie in geliefde woonwijk - Woonkamer 30m² met fraaie eiken vloer - Open keuken, modern, vv inbouw apparatuur - Bijkeuken met wasm.- en drogeraansluiting - 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers en moderne badkamer met toilet en douche - 2e Verd.: Via vlizotrap naar grote zolderruimte met dakraam - Geheel bestrate tuin met tuinhuis en prachtig uitzicht. Kom snel kijken !

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Het hele jaar een prettig klimaat? HEVA

Prof iteer nu!

TOP A

AN

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Inverter Cassette airco t t  t t t t t t

,PFMFOFOWFSXBSNFO 0QUJNBBMDPNGPSUEPPS *OWFSUFSUFDIOPMPHZ .FUJOGSBSPPEBGTUBOETCFEJFOJOH "DUJFGSFJOJHCBBSMVDIUmMUFS -BBHHFMVJETOJWFBV (FDPBUFDPOEFOTPSMBNFMMFO 8JOUFSSFHFMJOH ;FMGEJBHOPTFGVODUJF

BIEDING WBO

 

JODM JOTUBMMBUJF

in s talcenter.nl

7SBBHOBBSEFWPPSXBBSEFO

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u! 10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA XX

Hullegie, Sisters in Lingerie, gaat verhuizen

Ontmoetingen bij KunsthuisKEK EPE- Vanaf vrijdag 1 juni is bij kunsthuisKEK in Epe het kleurige werk te zien van Babs Ketelaar. De kunstenares volgde haar opleiding aan de academie Artez, waar zij de richting Illustratie koos. Naast het illustreren van o.a. haar eigen boekje Aaltje en Geurtje op de Veluwe, een fantastisch lees- en doeboekje, maakt zij schilderijen, die zich niet in een oogwenk laten bekijken. Om de kijker een beeld achter het schilderij te bieden, worden de werken van Babs Ketelaar soms

ondersteund door gedichten van klinisch psychologe en schrijfster van korte verhalen en poëzie, Nella Croese. De gedichten geven woorden aan datgene wat achter de eerste indruk verborgen ligt. De opening van de tentoonstelling “Ontmoetingen” vindt plaats op zondag 3 juni, 15.00 uur. De expositie is te bezoeken vanaf 1 juni t/m 1 juli. Openingstijden KunsthuisKEK, Beekstraat 5 in Epe: vrijdag en zondag: 14.00- 17.00 uur, zaterdag 11.00- 17.00 uur.

De Koperen Ezel wordt Speel en Doe Paradijs

EPE- Christine en Marieke Hullegie gaan verhuizen met hun lingeriezaak van de Markt 36 naar het pand waar nu kledingzaak Solo gevestigd is aan de Beekstraat 2 in Epe. Een stap die bijna vanzelfsprekend is. “Er wordt al jaren over gesproken dat de Marktwand een keer plat gaat. Komende zomer vertrekken er veel ondernemers. De Marktwand loopt leeg. De verhuurders hebben ons gezegd dat ze eind 2013 willen beginnen met de bouw. En ze zeiden ons dat we contact met ze moesten opnemen als we een andere geschikte locatie hadden gevonden. We hadden de keus om te wachten om te zien waar zij mee aan zouden komen of zelf het initiatief nemen”, legt Marieke de beslissing uit. Daarnaast zijn de dames al tijden gecharmeerd van het pand waar ze nu terecht kunnen. “We vinden het al jaren een mooi pand op een mooie

plek. En nu kwam deze kans voorbij.” Een karakteristiek pand met een mooie etalage. In 1974, 37 jaar geleden, verhuisden de ouders van Marieke en Christine naar het pand aan de Marktwand. “Zij hadden een zaak in Vaassen maar besloten een tweede vestiging in Epe te openen toen dit winkelcentrum werd gebouwd.” Het echtpaar wist de plek op de hoek te bedingen, iets waar de zusters nog steeds erg tevreden over zijn. “Dit punt is perfect.” En nu verhuizen ze naar een punt dat, volgens hen, wederom perfect is. De sleutel van het pand krijgen ze 1 augustus en ze verwachten na het schilderen en het overzetten van de gehele inrichting begin september de deuren te kunnen openen. De nieuwe zaak is groter dan waar ze nu zitten. “We willen ons assortiment hetzelfde houden maar wellicht gaan we hhet panty-

De nieuwe locatie is op fiets afstand

vak uitbreiden. De merken waar we mee werken daar werken we goed mee. In eerste instantie houden we het dus zo”, aldus Christine. De verhuizing is eventueel tijdelijk. “We kunnen straks zien of we nog terug willen naar de nieuwe Marktwand. Die keuze ligt nog open.” Gelukkig hebben de Sisters een grote vaste klantenkring die hen ook vast op de nieuwe locatie kunnen vinden. “Onze klanten komen uit de hele regio. We krijgen ook steeds meer mensen uit Apeldoorn omdat we de hele collectie van Marlies Dekkers hebben.” Maar voor de verhuizing begint, vindt er eerst nog een grote verbouwingsopruiming plaats. “Die gaan we houden in juli en augustus. We willen de boel leegverkopen zodat we straks met een nieuwe collectie wintercollectie van 2012 gaan beginnen.”

Singledartstoernooi EPE- Bij de Burgerenk is weer een dartoernooi van dartsvereniging Red Bull geweest in Epe. De uitslagen zijn: verliezersronde: 1e plaats Willem van Ree, 2e plaats Hendri de Wilde, 3e plaats Philip Smelt/ Menzo Dijkstra. Winnaarsronde: 1e plaats Ronald Lenderink, 2e plaats Sjoerd ten Hove, 3e plaats Arjen Pelgrom en gedeelde 3e plaats Rick Achterhoek. En er is ook een hoogste finish gegooid door Sjoerd Dijkgraaf met de score van 153 finish klasse Sjoerd. Als je interesse hebt in darten, ben je op donderdagavond welkom bij de dartvereniging in het gebouw van de Burgerenk. Aanvang: 19.30 uur. EPE- De blokfluitleerlingen, Noah, Milan, Milan en Rick, van de Koninklijke Muziekvereniging de Harmonie Epe hebben hun basisdiploma’s blokfluit gehaald. Zij hebben 24 lessen gevolgd onder leiding van A. Wetterauw waarin

ze o.a. noten leren lezen, blokfluit leren spelen en samen leren spelen. Ze hebben in de afgelopen periode al van zichzelf laten horen aan een groot publiek tijdens 1 van de voorjaarsconcerten van de harmonie.

Brieven Amnesty HEERDE- De R(reageer) S(schrijf) V(vraag)P(protesteer) Amnesty brieven van juni 2012 gaan naar Mexico: Fray Tomás González is een katholieke priester, hoofd van La 72, een opvanghuis voor migranten, en directeur van het Usumacinta mensenrechtencentrum (Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, CDHU). Fray Tomás González en zijn medewerkers zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk lastiggevallen en bedreigd vanwege hun werk op het gebied van migrantenrechten. Syrië: Anas al-Shogre (ook bekend als al-Shogri) is 23 jaar en wordt sinds 14 mei 2011 incommunicado vastgehouden. Hij zou in slechte gezondheid verkeren en mogelijk gemarteld zijn. Anas was de eerste die op 18 maart 2011 opriep tot demonstraties tegen de overheid in de stad Banias. Verenigde Staten:

Albert Woodfox (1947) en Herman Wallace (1941) worden al bijna veertig jaar in eenzame opsluiting vastgehouden, voornamelijk in de Louisiana Staatsgevangenis in de stad Angola. Ze zitten 23 uur per dag alleen in een kleine cel, met beperkte toegang tot hun persoonlijke bezittingen, juridische bijstand en bezoek. Ze mogen slechts drie uur per week naar buiten. Het aanschrijven van autoriteiten is - nog steeds - Amnesty’s meest beproefde actiemiddel. Doet u/jij ook mee? Deze maand kunnen de voorgedrukte brieven 3 juni afgehaald worden in de hal van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat. Losse setjes van 3 brieven zijn hier te koop voor 3 euro. Voor een abonnement kan men zich opgeven via: amnestyheerde@kpnplanet.nl. De brieven kunnen dan ook maandelijks bij u thuis bezorgd worden.

Bingo EPE- Op vrijdag 1 juni is er bingo bij de buurthoeve aan de Sportlaan 2 te Epe. Aanvang: 19.30 uur.

Concert bij de Tinne HATTEM- Op zaterdag 2 juni geven het Hattems Mannenkoor en Mandoline vereniging Iduna een concert op het terras bij gemeenschapshuis De Tinne aan de Kerkhofstraat te Hattem. Het concert is van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. Het is voor het Hattems Mannenkoor al weer de 15e keer dat zij dit concert geven. Ook Iduna heeft een leuk programma samen gesteld. Het concert is gratis. Een mooie gelegenheid om nog beter kennis te maken met beide verenigingen informatie is te verkrijgen bij Dhr. B. Wassink 038-4443707 of Dhr. J. de Groot 038-4445046.

EPE- De Koperen Ezel is flink aan het uitbreiden. Vorige week is er een groot speeltoestel bij geplaatst. Daarnaast is een tweede binnenspeeltuin gemaakt en een knuffelruimte met konijnen en cavia’s. Er komt binnenkort nog een kabelbaan van 24 meter en een schommel en carrousel bij. Met al deze verbouwingen is de Speel en Doe paradijs de grootste gratis speeltuin van de Veluwe, want de toegang is en blijft gratis. Ook het horeca gedeelte beschikt over een nieuw terras en gaat verder onder de naam Eetcafé de Vrolijke Boer, met een uitgebreider assortiment zoals pannenkoeken en poffertjes en meerdere smaken bier. Deze naam is gekozen omdat de

overgrootouders van de familie Westerink al een bierhuis had naast hun boerderij met dezelfde naam in Oene. Als alle speeltoestellen staan, zal er nog een officiële opening zijn medio juni met daarom heen een leuke actie. Uiteraard blijven de ezels en alle andere dieren ook. Een deelnemer van de zorgboerderij heeft samen met een medewerker van de Koperen Ezel een groentetuin aan gelegd met oude boeren groentes. Daarnaast is er een oude waterpomp waar kinderen de was kunnen doen en van de aardbeien mogen genieten als ze rijp zijn, alles is geheel biologisch. U vindt de Koperen Ezel aan de Kopermolenweg 4 Epe, tel. 0578- 662452.

IVN fietstocht Op de rand van de Veluwe VAASSEN- Zondag 3 juni organiseert IVN Apeldoorn een fietstocht op de rand van de Veluwe over en langs onder andere stuifruggen, venen en urnenvelden. De fietstocht is ongeveer 27 km. en het vertrek vindt plaats om 10.00 uur vanaf de openbare parkeerplaats Julianalaan tegenover de ingang van kasteel Cannenburch in Vaassen. De deelnemers zijn om circa 14.00 uur weer terug. Meer informatie is te verkrijgen bij Dick Veenhuizen, tel. 055- 5768133 of via www.ivn-apeldoorn.nl. Deze tocht met veel variatie gaat vanaf de Cannenburch via Schaveren, het Wis-

selse veen, de Gortelse berg, Gortel en langs de sprengen en beken van Niersen weer terug naar het kasteel. Tijdens de tocht zullen de IVN natuurgidsen veel over de ontstaansgeschiedenis van de Veluwe vertellen en ook laten zien waarom er juist hier op de rand van de Veluwe al zo’n 2000 jaar geleden mensen konden leven. Paraboolduinen, veenvorming, Verloren beek, rodolm, Celtic Fields en urnenvelden zijn onderwerpen waarover zeker gesproken zal worden. De deelnemers zorgen zelf voor eten en drinken voor onderweg. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Buurtkabouters bezoeken Hoge Weerdschool

EPE- De driejarige peuters van speelzaal Buurtkabouters hebben afgelopen week sfeer geproefd bij de kleuters van de Hoge Weerdschool. Het werd een gezellige en vooral erg warme ontmoeting tussen peuters en kleuters. Onder een stralend zomerzonnetje was er op het speelplein van de kleuters een uitgebreid waterparcours uit-

gezet met bellenblazen,waterbakken met bootjes en een waterbaan. Wie het erg warm kreeg kon binnen nog een mooie kleurplaat maken of een filmpje kijken. Wilt u meer informatie over peuterspeelzaal Buurtkabouters? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel (tel. 0578676767 of planning@koppelepe.nl).


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 5

…aktieve makelaar: MOZA !

Huurprijs: € 1.250,= p/m Zwolseweg 6, Heerde

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

- In het centrum van Heerde gelegen winkel/ bedrijfs/praktijkruimte en garage/opslag - Bedrijfsruimte in totaal circa 110m² o.a.: - Winkelruimte 7,5 m x 5,5 met elektrische schuifdeuren en lichte plavuizen vloer - Magazijn met plavuizen vloer en dubbele deur voor bevoorrading. Kelderruimte. - Kantine en bijkeuken met RVS-aanrechtblad, toilet en douche - Garage/opslagruimte 50m² te huur voor € 200,- per maand

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

Administratiekantoor

Roke

w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

Onze kracht

Ad Ge fin Do mi bo Vo

AANBIEDINGEN 4 APPELPUNTEN KWARKROZIJNENBROOD

Uiteigen eigenbakkerij bakkerij Uit voor VOOR

3 2

99 39 , ,

2 KOMKOMMERS PEREN

voor VOOR

TOSCANE APPELKOEKEN 4 stuks

Uiteigen eigenbakkerij bakkerij Uit voor VOOR

0

voor VOOR

DeBuurtwinkel Buurtwinkel De

Nauwkeurig Helder Flexibel Deskundig

Onze diensten Uw financiële administratie Verwerken boekhoudstukken BTW aangiftes Aangifte loonbelasting Inrichten administratie Jaarrekeningen salarisadministratie

69 1,,19 3

IJSBERGSLA EN KOMKOMMER MELANGE KROP SLA

99 ,

Hypotheken

www.moza.nl

Heerde Hattem Heino Raalte

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

&

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Neem contact op:

Administratiekantoor Roke, de Kade 24, 8191 VX WAPENVELD.

0 1

99 00 ,,

Liesbeth Roke 06- 39 59 09 95 e-mail : info@administratiekantoorroke.nl website : www.administratiekantoorroke.nl

Houtweg3, 3,8167 8167PJ PJOene Oene Houtweg Tel: 0578-627233 0578-627233 Tel:

Schilder-, plafond- en wandafwerking Openingstijden: Openingstijden: Maandag 11.00 11.00--15.30 15.30uur. uur. Maandag Dinsdag 8.30--15.30 15.30uur. uur. Dinsdag 8.30 Woensdag 8.30 8.30--15.30 15.30uur. uur. Woensdag

Donderdag 8.30 8.30--15.30 15.30uur. uur. Donderdag Vrijdag 8.30--15.30 15.30uur. uur. Vrijdag 8.30 Zaterdag 08.30 08.30-15.30 -15.30uur uur Zaterdag

Beatrixweg 4 , 8171 VX VA A S S E N 06-13921415 / 0578-575140


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 16

Open Dagen bij Wildkamp Heerde

Opgave typecursus nieuwe schooljaar al mogelijk EPE- Net als voorgaande jaren organiseert Stichting Koppel ook in het nieuwe schooljaar weer een type/tekstverwerkingscursus. In zestien lessen van anderhalf uur wordt de leerling het typen volgens het tienvingersysteem blind en het tekstverwerken aangeleerd. Kari Moors, coördinator van de cursus:”We zijn een nonprofit organisatie en kunnen deze uitgebreide cursus tegen kostprijs aanbieden. De leerlingen kunnen, indien ze dit willen, examen doen. We zijn aangesloten bij een landelijk erkend examenbureau, de VSLM. Het diploma dat door hen afgegeven wordt, heeft echt een meerwaarde. De leerlingen krijgen een installatieprogramma voor thuis en een boek in bruikleen. De cursussen worden gegeven door enthousiaste en gemotiveerde docenten uit de regio.” Kari Moors vertelt

enthousiast over het nieuwe programma waarmee gewerkt gaat worden. “Het is in gamevorm, en zo leren de kinderen spelenderwijs en op een leuke manier typen, we gaan met de tijd mee! En voor kinderen met dyslexie is het een uitkomst, ze kunnen met het examen extra tijd krijgen. Voordeel voor deze leerlingen is dat ze leren hoe ze foutloos kunnen werken, ideaal voor als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.” De cursus die na de zomervakantie begint kost 225 euro. Dit is inclusief al het lesmateriaal maar exclusief het examengeld. De lessen vinden plaats in Epe, Heerde en Vaassen, na schooltijd en zijn bestemd voor leerlingen uit groep 7 en 8. Opgave is nu al mogelijk, een aanmeldingsformulier is aan te vragen bij Kari Moors, e-mail: k.moors@koppelepe.nl of via tel. 0578-676767.

ERA’s Open Huizen Route HEERDE- Na een grote verbouwing zal donderdag 31 mei de heropening zijn van technische groothandel Wildkamp aan de Kanaaldijk 12 in Heerde. De oude melkfabriek, die 30 jaar geleden werd omgebouwd tot Wildkamp filiaal, heeft door de verbouwing een grotere vloeroppervlakte en een totaal nieuwe inrichting. Buiten het filiaal is het straatwerk geheel vernieuwd en is er een nieuwe buizenloods gerealiseerd. De nieu-

we buizenloods zorgt voor een beter presentatie en hogere voorraad van het uitgebreide assortiment binnen- & buitenriolering. Om de afgeronde verbouwing te vieren zal donderdag 31 mei voor klanten en relaties een officiële heropening plaats vinden. Van donderdag 31 mei tot en met zaterdag 2 juni profiteren klanten ook van diverse acties en voordelen. Zo ontvangt iedereen 10% extra kassakorting, een gratis Wildkamp voetbal bij

besteding van 100 euro, een gratis Wildkamp emmer en veiligheidshesje en maakt iedereen kans op een ballonvaart voor 2 personen in de Wildkamp luchtballon. De technische groothandel met meer dan 50.000 technische artikelen, waaronder alles voor (tuin)beregening, vijveraanleg, pompen en riolering, is na deze verbouwing klaar voor de toekomst met vakkundig advies, optimale service en een groeiend assortiment.

Kleurrijk Bloemensteijn

HATTEM- Maandenlang hebben de deelnemers van activiteitencentrum Bloemensteijn in Hattem gewerkt om de werkstukken klaar te hebben voor de expositie

in het stadhuis.De titel zegt het al, het wordt een kleurrijk geheel, schilderijen, mozaïek, keramiek en houtbewerking zijn er te zien. Vrijdag 1 juni wordt deze expo-

sitie om 10.30 uur officieel geopend door wethouder Teuben, de hele maand juni kan men de werkstukken bewonderen. Bezoekers zullen zo een goed beeld krijgen van de activiteiten waar de deelnemers van het AC Bloemensteijn o.a. mee bezig zijn. Er zullen ook korte persoonsbeschrijvingen bij de diverse werkstukken hangen zodat men een beeld krijgt van de maker achter het werkstuk. Ook heeft het AC Bloemensteijn een winkel waar het hele jaar door de diverse werkstukken te zien en te koop zijn. Aan de voorkant van het gebouw heeft men een etalage ingericht met producten uit deze winkel. Het is dan ook beslist een aanrader om deze expositie te bezoeken, de openingstijden zijn gelijk met die van het stadhuis.

HEERDE- Op zaterdag 9 juni organiseren de ERA makelaars een extra Open Huizen Route. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u vrijblijvend deelnemende woningen bezoeken. U kunt voor een kort en bondig bezoek terecht bij huizen in allerlei soorten, maten en prijsklassen. Het idee is dat u door zelf te kijken een betere indruk krijgt dan alleen via de foto’s op internet of in een brochure. Bovendien komt u er sneller en beter achter welk huis het beste past bij uw woonwensen en uw budget. Op www.funda.nl en www.era. nl vindt u de adressen van de deelnemende huizen. Het doel van de Open Huizen Route is die van prijswijzer en sfeermeter. Mocht u meteen vallen voor een

Avondwandelvierdaagse in Vaassen

VAASSEN- Wandelvereniging de Kouwenaar organiseert net als vorig jaar van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juni onder auspiciën van O.W.B. (Oostelijke

Wandelsport Bond) haar avondwandelvierdaagse. Dit evenement is zeer aantrekkelijk voor de schooljeugd, ouderen en overige wandelliefhebbers vanwege

overzichtelijke afstanden. Deze bestaan uit de 5 km en de 10 km met een dagelijkse starttijd van 18.00 uur. In de natuur en toch dichtbij huis wandel je via de rou-

tes van de vereniging langs paden en bosgebieden die voor velen nog onbekend zijn. Elke dag is de route anders opgezet waardoor men zoveel mogelijk van de natuur kan genieten. Na vier avonden wandelen organiseert de vereniging de traditionele intocht met muzikale begeleiding van het Vaassens Fanfare Corps en elke deelnemer verdient de bijpassende medaille en natuurlijk de “Eer”. De tarieven zijn bij voorinschrijving 4 euro per persoon en bij na- inschrijving 5 euro. De voorinschrijving vindt plaats op zaterdag 9 juni tussen 14.00 en 15.30 uur in het clubgebouw aan de Woestijnweg 61 in Vaassen. De vrijwilligers en natuurlijk de E.H.B.O. gaan hun beste beentje voor zetten om er voor Vaassen een wandelsportfeest van te maken voor jong en oud. De sponsors Rabobank & Triada maken het mogelijk om het evenement tot een succes te maken. Voor inlichtingen kunt u zich richten tot de Kouwenaar, tel. 0578-574117 of e.nieuwenhuis15@upcmail.nl.

huis dat u ziet, dan maakt u een afspraak voor een uitgebreide bezichtiging met de verkopende ERA-makelaar op een latere datum en tijdstip. De makelaar kan u ook vertellen op welke termijn het huis beschikbaar komt. Makelaar Henk Kok: “Naast de landelijke algemene Open Huizen Dagen proberen wij als ERA makelaars weer net iets meer te doen dan de collega’s. Een extra gelegenheid om potentiële kopers proberen te interesseren of op deze wijze zoekers te inventariseren en mogelijk te wijzen op nog meer of andere mogelijkheden. Het is belangrijk te weten wie er allemaal zoekt en hoe je een ‘match’ kunt maken in het belang van de opdrachtgevers”.

Raadsleden bezoeken stichting Speelterrein ABC buurt HATTEM- Een aantal raads- en commissieleden gaat zaterdag 2 juni op bezoek bij de stichting Speelterrein ABC Hattem. De afvaardiging van de raad wil met de vrijwilligers in gesprek over hun ervaringen in het reilen en zeilen van een speelterrein in Hattem. Daarnaast is de speeltuin ook gewoon geopend en kunnen de raadsleden met bezoekers in gesprek en meekijken in de dagelijkse gang van zaken. Het bezoek staat gepland van 10.00 tot 11.30 uur. In 2012 gaat de Hattemse gemeenteraad ‘de straat op’. Als volksvertegenwoordiger vinden de raadsleden het belangrijk om met mensen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over wat er leeft in de stad, waar mensen tegen aan lopen en wat Hattemers bezig houdt. Ze doen dit door met een afvaardiging bestaande uit raads- en commissieleden actief aan te sluiten bij initiatieven van verschillende groepen en organisaties.


-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 21 7

EN

SCHAAPSKOOI

Topkwaliteit, een breed assortiment en snelle levering zijn de pijlers waarop de succesvolle Nederlandse vestiging is gebaseerd. Voortdurend onderzoek en innovatie staat aan de basis van de toonaangevende positie van BONFIX in Europa ook qua distributie.

PRIJSWIJZIGING

COMPANJ RIPHAG makelaars

BONFIX B.V. verkoopt de meest uiteenlopende industriële en sanitaire messing kranen, knelfittingen en koppelingen voor slangen en leidingen.

Onze klanten zijn van ons gewend dat wij snel en accuraat werken en die instelling verwachten wij dus ook van onze nieuwe

Heerde BRINKLAAN 64

administratief medewerkster

• Gelegen op de 2e verdieping, aan de

• Extra ruim zorgappartement met balkon

Bij BONFIX ligt het accent van je werkzaamheden op de financiële administratie en andere administratieve werkzaamheden. Daarnaast verwachten we dat je onze telefoniste tijdens haar vakantie kunt vervangen. Voor het naar behoren invullen van deze baan is het beslist noodzakelijk dat je ervaring hebt met Exact Globe en in het bezit bent van boekhoudkundige diploma’s. Zonder deze kennis heeft reageren géén zin. Je komt bij BONFIX in een goed ingewerkt en enthousiast team van medewerkers dat met veel enthousiasme onze gezonde groei in goede banen leidt. Het bedrijf heeft een uitstekende werkomgeving, waarin een flexibele houding ten aanzien van de werktijden op prijs wordt gesteld. De invulling van de werkweek (vanaf 20 uur per week) zal in overleg worden vastgesteld.

binnenzijde van het complex • Loopafstand van alle voorzieningen • Woonkamer 31m²/open studeerkamer 9m² • Slaapkamers 25m² en 11m² • Gezamenlijke fietsenstalling op de begane grond • 4-kamer appartement

EN

DE VRAAGPRIJS

Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 8 juni a.s. uw sollicitatie voorzien van cv naar Bonfix B.V. t.a.v. mevr. M.J. Rohmensen, personeelszaken of naar personeelszaken@bonfix.nl Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

€ 269.000 KK

TE KOOP De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl BONFIX B.V. Holsteinstraat 4 8028 RT Zwolle

Tel. 088 - 46 00 794 info@bonfix.nl www.bonfix.nl

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

1e of 2e Automonteur Wil jij onderdeel uitmaken van onze jonge, enthousiaste organisatie, waar passie voor auto’s de drijfveer is van onze medewerkers? Solliciteer dan nu op onze functie voor allround monteur. Belangrijkste verantwoordelijkheden s Zelfstandig uitvoeren van servicebeurten en reparaties aan alle automerken s Zo mogelijk uitvoeren van APK keuringen s Up-to-date houden van je product kennis s Up-to-date houden van je technische kennis Voor deze functie vragen wij: s Opleiding 1e of 2e Automonteur s Indien mogelijk met bevoegdheid voor APK keuringen s Ruime kennis van de moderne auto en elektronica s Collegialiteit s Klantvriendelijkheid Wat bieden wij s Een goed, marktconform salaris s Opleidings- en doorgroeimogelijkheden s Een informele werkomgeving die zich kenmerkt door klantvriendelijkheid en teamspirit Ben je geïnteresseerd in deze vacature, reageer dan meteen. Solliciteer per mail via info@automars.nl of neem contact op met Piet of Gerrit van de Mars. Bosch Car Service

Riezebosweg 8, 8171 MG Vaassen, T 0578-574125, F 0578-574298, www.automars.nl, info@automars.nl

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs! Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: info@veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: ma. t/m vrij. zat.

08:00 uur - 17:00 uur 08.00 uur - 12:00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 18

Dry Aged meat bij Ribhouse Texas EPE- Bij Ribhouse Texas aan de Tongerenseweg 125 in Epe serveren ze iets nieuws: Dry Aged meat. Dit is vlees dat op een speciale manier is gedroogd, oftewel gerijpt. “Daardoor is het vlees veel malser en heeft het een andere smaak”, legt de kok, Dennis Bronkhorst uit. Eigenaresse Monica Kylar voegt toe: “Het heeft een puurdere vleessmaak.” Het concept komt uit de Verenigde Staten. “Vroeger werd het vlees in Amerika opgehangen in treinwagons. Het vlees was bij aankomst beschimmeld, maar ze kwamen er achter dat het vlees binnenin heerlijk mals was.” Het vlees wordt bewaard in een speciale koelcel waar de temperatuur en de lichtvochtigheid constant zijn zodat het optimaal kan rijpen. Tijdens dit proces verdampt een gedeelte van het vocht dat in het vlees zit en er ontstaat een proces waarbij natuurlijke enzymen het spierweefsel afbreken. Hierdoor krijgt het vlees een zeer malse structuur en een intense smaak. Tijdens het drogen ontstaat er een harde, zwarte korst die het vlees moet beschermen tegen indroging en bacterie vorming. “Die korst snijden we er af. Het vlees serveren we zonder het zelf te kruiden. We geven er een potje zout en peper bij zodat de gast dat zelf kan doen.” Het gaat om vlees van koeien van het soort Belgisch blauw, Limosin of Charlois. “Dat zijn rijpere koeien met een gewicht van zo’n 450 kilo.” Ribhouse Texas is een Amerikaans Grillrestaurant

Activiteiten SWH HATTEM- Op vrijdag 1 juni wordt ’s avonds een Vossenjacht georganiseerd voor jongeren in Hattem. Aanmelden kan via info@swhattem. nl; tel.038-4432881 of langskomen in het jongerencentrum aan de Daendelsweg 2. Donderdagavond 7 juni is voor de meiden gereserveerd. Dan staan er allerlei gezellige meiden-

dingen op het programma, meedoen kost 3,00 en dat is inclusief drinken en snacks. Zaterdag 23 juni is er ’s avonds van 18.30 tot 20.00 uur weer kinderdisco in het jongerencentrum. Een lekker uitje voor kids van 6-12 jaar. Aanmelden hoeft niet, maar bij grote groepen graag even bellen/ mailen. Toegang is € 2,50.

Programma Zomerfeest rond WAPENVELD- De organisatie van het zomerfeest heeft haar programma voor 9 juni rond. De dag zal gevuld worden met verenigingsplein waar verenigingen zich kunne presenteren. Zanger Herman van Dooren zal de muzikale omlijsting verzorgen. Voor de jeugd zijn er gratis activiteiten. Het Zomerfeest op 9 juni met een grote Rommelmarkt en braderie in het Stationspark in Wapenveld zit bijna vol. Gaat u binnenkort uw zolder opruimen? Wacht niet

te lang met inschrijven want vol is vol. Ook voor nieuwe handel is er plaats op het Zomerfeest. De markt is open vanaf 08.00 uur tot 16.00 uur. Entree is inclusief gratis koffie of thee. Het Zomerfeest wordt georganiseerd door: Skeelerclub Oost Veluwe, Voetbalvereniging WZC en de supportersvereniging WZC. De opbrengst komt ook ten goede van deze verenigingen. Aanmelden kan nog via: www.zomerfeestwapenveld.nl Voor vragen, tel. 0629424157.

Auto’s wassen voor Roemenië in authentieke westernsfeer. Compleet met bijpassend interieur en entertainment. Naast het vlees is er eveneens een wisselende kaart met visspecialiteiten en kunt u er

terecht voor zeekreeft. U vindt Ribhouse Texas aan de Tongerenseweg 125 in Epe, tel. 0578-612993 of kijk op www.ribhousetexas.nl.

Grote rommel- en kledingmarkt WAPENVELD- De Hervormde gemeente aan de Kerkstraat 2 in Wapenveld houdt op zaterdag 2 juni een grote kleding- en rommelmarkt op het kerkplein. Deze markt begint om 9.30 uur en om 15.00 uur sluiten de hekken. Vanaf 10.30 uur is er een verkoop bij opbod van veel mooie, antieke en brocante voorwerpen.

De kleding- en rommelmarkt wordt gesponsord door veel Wapenveldse ondernemers en de eindopbrengst van deze markt is tezamen met veel andere activiteiten bestemd voor het landelijke HGJB project “Alles over hoop”. Voor dit project zullen een aantal jongeren van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni een 24-uurs actie

Afronding van project Annie Oosterbroek-Dutschen

WAPENVELD– Op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld vindt zaterdag 2 juni om 10.00 uur de afronding plaats van het project Annie-Oosterbroek-Dutschun. De uit Wapenveld afkomstige schrijfster heeft meer dan zestig titels geschreven die goed zijn voor ruim zes miljoen verkochte boeken. Er wordt zaterdag een website over haar gelanceerd, er start een fietstocht aan de hand van een nieuwe folder en er wordt een expositie gehouden over het leven en werk van de streekromanschrijfster. Het project is op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld uitgevoerd door Dientje Visser en Gerda Schuurman. Zij verdiepen zich al heel wat jaren in het werk van Annie OosterbroekDutschun. Met steun van het Coöperatiefonds van de Rabobank is een fietsroute gemaakt en een website gebouwd door Eye-t webdesign uit Heerde. “Nog steeds is er veel belangstelling voor het werk van Annie Oosterbroek-Dutschun. Regelmatig geven we nog lezingen en haar boeken worden nog steeds veel gelezen”, is de motivatie voor de Wapenveldse dames om deze klus op te pakken. Hun interesse in de boeken groeide uit tot een hobby waardoor ze nu heel veel weten over

de Wapenveldse schrijfster. Dit mede dankzij de contacten met de familie van Annie Oosterbroek-Dutschun. In de loop der jaren hebben ze zo een unieke verzameling aan kunnen leggen met handschriften, illustraties, brieven, foto’s en natuurlijk de boeken waaronder de eerste drukken van heel veel titels. De fietsroute van circa 22 kilometer door Wapenveld en omgeving gaat langs talrijke plekjes die in de boeken van Annie Oosterbroek- Dutschun een rol spelen. Daaronder bijvoorbeeld het Duitse kamp, boerderij ’t Oever, de kerk in Vorchten maar ook de boerderij Erve IJzerman en de boerderij aan de Lagestraat in Wapenveld waar ze jarenlang woonde. Op de website, vanaf 2 juni te vinden via www.annieoosterbroek.nl, is informatie over haar leven en werk te vinden evenals foto’s en een complete boekenlijst van de ruim zestig titels die Annie Oosterbroek schreef. “Er is nog altijd vraag naar die boekenlijst van mensen die haar boeken lezen en verzamelen”, aldus de Wapenveldse dames. De expositie wordt om 10.00 uur geopend en vanaf dat moment kan men vanaf Vrieze’s Erfgoed ook starten voor de fietstocht. Voor meer informatie www.molendevlijtwapenveld.nl.

houden. Deze jongeren verblijven 24 uur op een hoge steiger tegen de kerkmuur aan. De Hervormde gemeente hoopt op deze manier samen met veel andere gemeenten in Nederland de christenen in Pakistan (financieel) te steunen om “kleur te bekennen” in hun eigen leefomgeving.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 1 juni: Verslag 13e Nationale Golfcourse Bird Watching Day 2, Praiseband xing viert 15-jarig bestaan, Open dag bij de Hezenberg, Isala klinieken organiseert 11 juni thema-avond over onvruchtbaarheid, Alpe d' Uzes kan digitaal beklommen worden in Hattem. Wat is eigenlijk een beroerte en wat dan te doen? Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 9.00, 15.00, 19.00, 22.00 en 01.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 41) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

De Praotstoel EPE/HEERDE- De Praotstoel besteedt zaterdag 2 juni aandacht aan het Schaapscheerdersfeest, de “Dag van het Bewegen” op Groot Stokkert en Daams Molen in Vaassen. Kijk altijd op www.radio794. nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00-12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether. Op zondag vanaf 17.00 uur en maandag vanaf 10.00 uur kunt u de herhaling van de Praotstoel beluisteren. En ook op de website www.radio794.nl in de voor u geschikte tijd.

WAPENVELD- Zaterdag 2 juni zal in Wapenveld een enthousiast team klaarstaan om auto’s te wassen. Op de rommelmarkt van de Petruskerk hoopt een groep jongeren zo geld in te kunnen zamelen voor hun project Hands Together 4 Romania. Van 9.00 uur ’s ochtends tot 14.00 uur ’s middags kunnen mensen voor 7,50 euro hun auto laten wassen en de opbrengst gaat dus naar het goede doel. Op 17 juli 2012 vertrekt de groep van bijna 30 enthousiastelingen namelijk voor twee weken naar Roemenië om daar vrijwilligerswerk te doen. In samenwerking met Stichting Netwerk Roemenië, gaan ze de christelijke organisatie Veritas helpen. De

eerste week wordt er een vervallen gebouw opgeknapt tot jeugdcentrum. De tweede week wordt er een kamp georganiseerd die de Roemeense jongeren een kans geeft om eventjes zonder zorgen te leven. Ook gaat er een groepje mensen mee met een handicap of functiebeperking. Hands Together 4 Romania is al een tijdje bezig met acties om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Veritas en het project van aankomende zomer. Zo nu dus ook de actie om auto’s te wassen. Op www.handstogether4romania.simpsite.nl is meer informatie te vinden over het project en natuurlijk ook over de actie van zaterdag 2 juni.

EPE- Laura Borgman is vijfentwintig jaar werkzaam in restaurant ’t Soerel. “Laura is een belangrijke schakel in ons bedrijf, ze doet al 25 jaar bij ons de afwas. Ze maakt het allemaal prachtig schoon. 25 jaar is iets waar wij, Dick, Vera, Dion en het hele Soerel team ontzettend trots op zijn. Wij willen haar dan ook van harte feliciteren met dit jubileum. En wie jubileert, trakteert, dus ter ere van dit heugelijke feit, willen wij de gewaardeerde gasten van ’t Soerel tot en met 30 juni 2012 trakteren op een bruisend aperitief”, laten Dick en Vera Logtenberg van Restaurant ’t Soerel weten. U vindt Restaurant

’t Soerel aan de Soerelseweg 22 in Epe. Tel. 0578-688276, www.soerel.nl.

Infomix op Radio 794 EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 29 mei kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week uitgebreid aandacht voor het concert van het koninklijk fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde en het Jostiband Orkest op 2 juni, de Dag van Bewegen in en rondom ECR Groot Stokkert in Wapenveld en de bijzondere expeditie van Epenaar, Rienk van der Werff, naar Sumba. Jacqueline Hooiveld van Novarte uit Apeldoorn is Jungiaans talentencoach en analytisch therapeut. Zij is deze week ook te gast in Infomix. Ten-

slotte een oproep voor kleding, dekens en speelgoed voor het jonge zendingsechtpaar Danny en Rianne Kommer voor transport naar Roemenië. U hoort dit allemaal op dinsdagavond 29 mei vanaf 19.00 uur en mocht u die avond nu niet kunnen luisteren Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 09.00 uur. En via www.radio794.nl zelfs op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.


EN

SCHAAPSKOOI

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 21 9

COMPANJ RIPHAG makelaars

OOG VOOR U W B E L A N G

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

HUIZ

-

EN WON EN PROJECT EN

PRIJSWIJZIGING

NIEUW

3-KAMER APPARTEMENT

Heerde Dahliastraat 1

Heerde Roskamp 12

Heerde Brinklaan 60

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 299.000 KK

€ 295.000 KK

€ 249.500 KK

• Vrijstaande woning met garage • Voorzien van houten schuur en carport • Totaal perceeloppervlakte 369 m² • Uitgebouwde woonkamer • Moderne badkamer

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

• Ruime helft van een dubbel met garage • Perceeloppervlakte 401 m² • Uitgebouwde woonkamer • Voorzien van houten vloer en open haard • 3 slaapkamers en 1 hobbykamer

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

• Comfortabel zorgappartement • Gelegen op de hoek van 2e verdieping • Ruime woonkamer met balkon • Slaapkamer met aangrenzend badkamer • In het centrum van Heerde

www.companjenriphagen.nl

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

TE HUUR Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst

Europaweg / Sportlaan - Heerde TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE van ca. 300 m²

Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. Alle voorzieningen om thuis op te baren. Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

* verwarming CV/radiatoren * systeemplafonds en verlichting *Epoxy kunststofvloer *4 parkeerplaatsen * sanitaire ruimte * gunstige ligging, voor meerdere doeleinden geschikt! * mogelijkheid om aangrenzende ruimte bij te huren

Telefoon 0578 - 697172

Huurprijs: € 18.000,- per jaar

Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172 www.uitvaartverzorginghilhorst.nl rolandhilhorst@gmail.nl

Excl. BTW en nutsvoorzieningen

Noord Veluwse Makelaardij Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 20

Veel beweging rond Groot Stokkert

Open dag bij RTV Hattem HATTEM- Op zaterdag 2 juni zet RTV Hattem de deuren wagenwijd open voor kijkers en luisteraars. Op deze dag kan iedereen zelf zien en horen hoe, en vooral wie bij de lokale omroep programma’s maken. De open dag is de start van de Week van de Lokale Omroep. Een hele week lang wordt in heel Nederland aandacht besteed aan het werk van de lokale omroep. “Radio en TV Hattem doen daar uiteraard aan mee! RTV Hattem maakt al 15 jaar radio en tv-programma’s die dichtbij de mensen in Hattem staan. Dat wordt gewaardeerd door onze kijkers en luisteraars. Daarom vinden wij het hoog tijd om eens te laten zien hoe wij die programma’s maken”, laat RTV Hattem weten. Op zaterdag 2 juni is iedereen welkom aan de Daendelsweg 2 vanaf 9.30 uur. In de radiostudio bent u van harte welkom om de programma’s ‘Hattem Actueel’ en ‘2e Jeugd

Sportief’ live mee te maken. En wil je zelf eens achter de microfoon kruipen? Dat kan. Tussen 12.00 en 14.00 uur kun je een radioprogramma presenteren, nieuwsberichten lezen of iemand interviewen. En hoe werkt zo’n mengtafel nu precies? Ontdek het zelf. Radiopresentatoren en technici van Radio Hattem helpen je hierbij. Ook de mobiele studio is die dag te bekijken. Je ziet dan hoe een programma op locatie tot stand komt. In het Atrium van het nieuwe zwembad, waar ook de TV-studio gevestigd is, zijn demonstraties van het maken van TV-programma’s. In de studio ziet u hoe bepaalde TVtechnieken worden gebruikt. De open dag bij RTV Hattem is de start van de landelijke Week van de Lokale Omroep van zaterdag 2 juni t/m vrijdag 8 juni. Meer informatie over de Week van de Lokale Omroep is te vinden op www.delokaleomroep.nl.

De werkgroep met Thea, Annemiek en Hermien. Ben, Harrie en Herman ontbreken op de foto

WAPENVELD– Voor reumapatiënten maar zeker niet alleen voor deze groep is het van het grootste belang om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dat hoef je de reumapatiëntenverenigingen Noord Oost Veluwe en Deventer en Omstreken niet uit te leggen. Die namen negen jaar geleden al, samen met Zwolle toen, het initiatief voor een speciale Dag van Bewegen. Nu staat het evenement voor de negende keer op stapel en wel op zaterdag 2 juni. “Maar zonder de steun van ECR Groot Stokkert en Fysio-Atlas in Epe zouden we het niet redden”, zegt voorzitter Thea van der Veen van de orga-

niserende werkgroep. Ze verwijst daarbij onmiddellijk naar de mensen waarmee ze het evenement samen vorm geeft en die stuk voor stuk onmisbaar zijn. Waarbij ze in één adem door aandacht vraagt voor de sponsoren. Het zou niet best zijn als het bewegen zich tot een dag zou beperken. “Nee, dat klopt. We zijn er het gehele jaar door als werkgroep mee bezig. In de eerste plaats met wekelijkse zwemtherapie in onze thuishaven Groot Stokkert. Daar doen vele tientallen mensen aan mee. Eenmaal in het water kun je je helemaal ontspannen en vergeet je voor een uur of zo je lichamelijke on-

gemak. Dat zwemmen gebeurt onder leiding van Cathrien Hesselink uit Wissel die ons allerlei oefeningen laat doen waarbij alle spieren van je lichaam aan het werk moeten. Dat gebeurt sinds dit jaar met veel enthousiasme en plezier”. Thea wijst verder op lotgenoten contact waarbij men ervaringen uitwisselt, thema-avonden waar de leden voorlichting krijgen over diverse facetten want reuma kent vele vormen, en meer van dat soort nuttige initiatieven. De organisatie is blij dat Annemiek van der Heuvel van Fysio-Atlas de leemte heeft gevuld die Marijke van Wijk om gezondheidsrede-

Onbeperkt zwemmen bij de Koekoek VAASSEN- Het zwembad van de Koekoek is de gehele zomerperiode geopend. Op (ruime) gezette tijden kan er recreatief worden gezwommen, waarbij er van alle faciliteiten gebruik kan worden gemaakt. Bezoekers kunnen in de maanden juni, juli en augustus met een zomerabonnement onbeperkt

gebruikmaken van het zwembad. In de oude situatie waren bezoekers met een zomerabonnement afhankelijk van het weer. Pas als het 20 graden of warmer was, kon het worden gebruikt. Nu is dat niet meer zo. Elke dag in juni, juli en augustus kan er gebruik worden gemaakt van het zomerabonnement,

ongeacht het weer. Want zowel de binnenbaden en binnenfaciliteiten, als het SprayPark zijn met het zomerabonnement toegankelijk. Kijk voor meer informatie over het zomerabonnement en de bijbehorende prijzen op de website www. dekoekoek.nl of neem telefonisch contact op via, tel. 0578-576122.

nen heeft achtergelaten. Zij weet met haar expertise precies wat mensen op zo’n dag aanspreekt en stemt daar een programma op af. Hermien Schoenman van Groot Stokkert is een andere duizendpoot die namens Groot Stokkert een grote inbreng heeft. “We proberen op deze Dag van Bewegen een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken. Dat doen we met een sterk gevarieerd programma waarbij we de bezoekers zoveel mogelijk inschakelen. Ze kunnen bijvoorbeeld zwemmen, meedoen aan knotshockey, koersbal, fiets- en scootmobieltocht, ademhalings- en ontspanningsoefeningen en ga

zo maar door. (Zie de advertentie elders in deze krant). Op de infomarkt doen mensen allerlei ideeën op. Zelfs de openingsact heeft alles met bewegen te maken. Die wordt uitgevoerd door de showgroep van dansstudio Juliette. Later op de dag heeft deze met twee kindergroepen alsnog een inbreng. ’s Middags zijn er 2 optredens van de Cannenburgher Boerendansers. Ook hier gelegenheid om mee te bewegen. De vier hoofdsponsoren van deze dag zijn het Reumafonds, Zilveren Kruis Achmea, ReproMar en ECR Groot Stokkert. Het programma speelt zich zowel binnen als buiten Groot Stokkert af.

Bingo VAASSEN- SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe organiseert op dinsdag 5 juni om 14.00 uur een

bingo met smakelijke prijsjes in de ontmoetingsruimte van de Bloemfontein aan de Wetstraat in Vaassen.

Epe 4 wint ‘dubbel’

Boerderijenfietstocht nieuw spandoek

EPE- Epe 4 heeft zondag 20 mei de ‘dubbel’ binnengehaald. Op die dag werd, na het eerder behaalde kampioenschap in de competitie, de KNVB-beker gewonnen. In de finale op het kunstgras van sv Raalte, werd sv Haarle 3 met 3-1 verslagen. Na de bekeruitreiking bleef het nog lang gezellig in Raalte, mede dankzij de meegereisde supporters. Terug in Epe kregen de Epe 4-spelers een sfeervolle ontvangst in de kantine en uiteraard een ritje met de kampioens-

kar door het dorp. Epe 4 bestaat uit: Wijnand Spijker, René Jonker, Arnold Cornelisse, Erwin Buitenhuis, Roy Vosselman, William Tiemens, Marko Stoter, Bertram van Rijssen, Bjorn van Wijk, Niek Pannekoek, Sander Brummel, Harun Zarifi, Odine van den Broeke, Bas van Schoonhoven, Michar van Rijsten, Marc Bagerman en invaldoelman Jari van Tongeren. Leiders: Robert Vosselman en Michel Jonker. Trainer: Jaap Hatzmann. (Foto: Rijk van Ark)

Themabuffet in De Boskamp HEERDE- Technische handelsonderneming Remy Trading Company heeft de organisatie van de Boerderijenfietstocht een nieuw spandoek geschonken. Op dit spandoek komt het agrarische

karakter van deze fietstocht uitstekend naar voren. De fietstocht vindt steeds op de 2e zaterdag in juli plaats. Op 14 juli zal voor de 19e keer dit evenement van start gaan bij Partycentrum De Keet

van Heerde. Informatie over deze tocht is ook te vinden op de website: www.boerderijenfietstochtheerde.nl. De organisatie is Maurice Remy zeer erkentelijk voor de schenking.

EPE- Op donderdag 7 juni wordt er een buffet georganiseerd in De Boskamp te Epe. Deze avond staat het buffet in het teken van de EK voetbal en wordt er een Hollands EK buffet georganiseerd. Maandelijks organiseert Zorgcentrum De Boskamp een buffet voor de 55plussers uit Epe en omstreken. De

kosten voor dit buffet bedragen 10 euro per persoon. Het restaurant is geopend vanaf 17.30 uur, aanvang buffet 18.00 uur. Voor meer informatie en opgave voor het buffet kunt u contact opnemen met de receptie van De Boskamp tel. 0578615522. U kunt zich opgeven tot maandag 4 juni voor 10.00 uur.


-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA22 1

EN

SCHAAPSKOOI

NIEUW IN VERKOOP DE

COMPANJ RIPHAG makelaars

Genieten van het buitenleven bij Vorderman Tuinmeubelen ! 3000m2 r o o m w belsho u e m n i tu

Heerde

Heetkamp 29

5 delige diningset Bodoni

Hoekbank Marbella nero

4 standenstoelen + 1 tafel 180 x 90 cm.

set bestaat uit: 3 corners + 2 centers + 1 coffee table/footstool inclusief kussens, (sierkussens los verkrijgbaar), normaal € 1196,00

normaal € 918,80 NU ..............

599,00

NU ..............

EN

VRAAGPRIJS

Wijkseweg 7 (naast de molen) 7396 BC Terwolde Tel. 0571-292121 www.vordermantuinmeubelen.nl

2 JUNI 11.00 - 14.00 uur

€ 369.000 KK

TE KOOP

899,00

Vorderman Tuinmeubelen

WILDKAMP

- Zeer royaal halfvrijstaand herenhuis - Grote uitbouw aan de achterzijde - Ruime woonkamer en eetkeuken, ca. 58 m² - Moderne uitgebreide woonkeuken met kookeiland - Luxe badkamer met o.a. bad vzv bodemen zij-jet - Totaal 5 slaapkamers - Voorzien van garage/berging

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

GR ATISS EM M MER R+ W ILD DKA A MP V EILIGH H EID DSHEE SJE

donderdag 31 mei vrijdag 1 juni zaterdag 2 juni

10% EXTRA

KASSAKORTING Tijdens de open dagen bij Wildkamp Heerde van 31 mei t/m 2 juni ontvangt u 10% extra korting!

GR ATISS A M P VOETB BAL WILLDKA biij besstedinng vaan minim maal € 100,,Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde

WILDKAMP HEERDE

T. 06 - 514 633 67

Kanaaldijk 12 8181 SC Heerde T 0578 - 69 23 33

F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

OPENINGSTIJDEN:

ma-vr: 07.30 - 17.30 za: 08.30 - 15.00

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 22

Voorjaarscompetitie afgesloten

HEERDE- Alle kinderen hebben dagelijks ervaring met verkeer. Dagelijks stellen ouders zich de vraag hoe hun kind veilig van huis naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of naar de basisschool te brengen en de vraag of het kind zelfstandig kan gaan. Doen we dat door kinderen te beschermen voor alle gevaren of leren we ze ook met het verkeer om te gaan? Met verkeerseducatie kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zelfs als kinderen nog in de buggy of in het fietsstoeltje zitten, kunnen ze al leren in het verkeer. Ouders, maar ook professionele opvoeders kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Dat is de centrale boodschap van ‘JONGleren in het verkeer’, een educatief verkeersprogramma gericht op de doelgroep 0-6 jaar. In de maand mei staat daarom het thema “Ver-

(Foto: Rijk van Ark).

EPE- Het 4x4 voetbal bij sv Epe is in één seizoen tijd uitgegroeid tot een geweldig evenement. Op zaterdag 19 mei werd de voorjaarscompetitie afgesloten. Net als in de eredivisie ging ook bij de Dalhuisen Champions League het team van Ajax (Daniël Tellegen, Tim Blok, Jelle Huiskamp en Dylan van de Worp) met de titel aan de haal. Een spannende afsluitende competitieochtend bracht uiteindelijk nog verrassende winnaars. De bondscoach Dick Brummel en assistent Dennis

JONGleren in het verkeer bij ’t Hummelhuis

Blok konden terugzien op een mooie tweede helft van het seizoen. Het geheel werd opgeluisterd met Champions League muziek en professioneel aangekondigd door Jacob Hut. De prijsuitreiking vond plaats onder grote belangstelling en Leonhard Vreekamp van de firma Dalhuisen kon als sponsor vol trots de bekers overhandigen. Behalve bekers voor de winnaars was er een fraaie herinneringsmedaille voor alle deelnemers aan de voorjaarseditie van de sv Epe 4x4 Dalhuisen Champions

League. De volgende spelers kwamen binnen de lijnen: Dani Doornink, Stephan Horst, Myron van den Brink, Stan ten Have, Daniël Tellegen, Jens van Zuuk, Beau Meijerink, Juliën Derksen, Jelle Huiskamp, Rick Vos, Martijn Mulder, Twan Tellegen, Dennis Beekman, Tijn Tiemens, Senna Brouwer, Tim Blok, Jesse van de Steeg, Milan Vos, Dylan van de Worp, Mike Olthuis, Stan Tichler, Demy van Schoonhoven, Daan Bonhof, Luuk van Oosten en Steven Klein Hazebroek.

keer” centraal bij Kinderopvang ’t Hummelhuis (KDV en BSO). Van praatplaten en boekjes tot spelen en knutselwerkjes, maar ook op stap met de bolderwagen op zoek naar verkeer en verkeersborden en het nabootsen van verkeerssituaties op het speelplein en daarbuiten. De ouderavond hierover is op 12 juni in het dorpshuis in Heerde en start om 19.45 uur. U kunt zich voor 1 juni aanmelden via info@ hummelhuis.nl of anneke@hummelhuis.nl. Op de informatieavond krijgen ouders praktische tips voor de verkeersveiligheid en verkeersopvoeding van de kinderen. Ook worden ouders geïnformeerd over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind en hoe ze hiermee in het verkeer rekening kunnen houden. Men leert hoe kinderen voorbereid kunnen worden op deelname aan het verkeer.

Kult Podium EPE- Koppel, Mamuze, SWO/E en het Kulturhus EGW bieden mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid kennis te maken met allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Er is weer een Kult Podium op: zaterdag 9 juni van 14.00-16.00 uur in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe met een Workshop

line-dance. Entree: 2,50 euro. Ook begeleiders zijn van harte welkom (gratis). Deze workshop is ook geschikt voor rolstoeldansers en zitdansers. Graag aanmelden vóór 31 mei via email naar: k.moors@ koppelepe.nl, o.v.v. naam, adres, telefoonnummer bij noodgevallen en eventueel medische bijzonderheden.

Jubileumconcerten door Huygens Vocaal Ensemble ZWOLLE/HATTEM- In 2012 bestaat het Huygens Vocaal Ensemble 10 jaar. Dit wordt gevierd met een reeks bijzondere optredens. Om te beginnen reist het koor eind mei naar Frankrijk om Nederland te vertegenwoordigen op het prestigieuze muziekconcours Florilège Vocal in Tours (Frankrijk). Ambitieuze koren uit de hele wereld meten daar hun krachten. Aansluitend op deze reis geeft het koor een aantal concerten in eigen land. Op zaterdag 2 juni (OLV Basiliek Zwolle, 21.00 uur) en op zondag 17 juni (Bergkerk Deventer, 15.30 uur) brengt het Huygens Vocaal Ensemble een programma onder de titel Florilège Vocal – Festivalconcert. Tijdens deze concerten is een bloemlezing van het festivalrepertoire te horen. Bovendien geeft het ensemble op de concertdagen WAPENVELD– Het jongensteam t/m 10 jaar van tennisvereniging Wapenveld is met een compleet nieuw tenue gesponsord door Delta Advies uit Heerde. Momenteel strijden ze in het tweede deel van de voorjaarscompetitie voor het kampioenschap. In april had-

den de jongens het eerste deel al winnend afgesloten. Op de foto staan de jongens (van links naar rechts) Dominique Fredriks, Mark van den Berg, Jordy Vink en Niels Veluwenkamp met in hun midden Bert van den Berg van Delta Advies.

Goede Doelen Damestoernooi EPE- Op zaterdag 2 juni organiseert SV Wissel een goede doelen damestoernooi op het sportcomplex aan de Ericaweg. Diverse verenigingen voetballen tijdens dit 7 tegen 7 toernooi voor een, door het team zelf gekozen, goed doel. De opbrengst van de inschrijf- en sponsorgelden gaat naar het goede doel van de winnaar. Zo wordt er onder andere gespeeld voor: Johan Cruijff Foundation, Nationaal fond Gehandicaptensport, Make-A-Wish Nederland, Stichting Beter Wonen Op Sri Lanka, Homeless Child, Kika en A sister’s hope. Het goede doelen damestoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door

sponsoring. Zonder sponsoren en met name de hoofdsponsor van dit toernooi: SNS Bank Epe en Nunspeet, zou dit toernooi geen succes kunnen worden. Alle gelden die deze dag worden binnen gehaald gaan naar het “winnende” goede doel. Uiteraard wordt iedereen nodigen wij iedereen van harte uit om op 2 juni te komen genieten van het toernooi bij SV Wissel aan de Ericaweg. Kleine donaties zijn van harte welkom tijdens dit toernooi, hiermee steunt u ook het goede doel. Voor meer informatie zie Damestoernooi 2 juni op de website www.svwissel.nl of neem contact op via damestoernooi@svwissel.nl.

korte ‘flash mob’ verrassingsoptredens in de concertsteden. De toegangsprijs voor komende concerten bedraagt 18 euro aan de kassa

en 15 euro in de voorverkoop (jongeren tot 18 jaar gratis). Voorverkoop via de website van het koor www.huygensmusic.nl.

Grote Oud Hollandse Markt HATTEM- Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni wordt voor de 22e maal de Oud Hollandse Markt gehouden op het Kerkplein aan de zuidzijde van de N.H. kerk te Hattem. De opbrengst van de markt is wederom bestemd voor restauratie van het kerkdak. De markt wordt op vrijdag 1 juni om 16.00 uur geopend en duurt tot 21.00 uur. Op zaterdag 2 juni begint de markt om 9.30 uur en

duurt tot 16.00 uur, om 11.00 uur wordt de traditionele veiling gehouden. Op de markt kunt u terecht voor curiosa, allerhande goederen, planten, handwerken, boeken, elektra etc. Tevens zijn er diverse attracties voor groot en klein. Natuurlijk ontbreekt de koffietent niet, worden er oliebollen en hamburgers gebakken en is er ambachtelijk ijs te koop van IJscowd.

Koffieconcert HEERDE- Zondag 3 juni is er een koffieconcert bij Galerie en Beeldentuin De Queeste in Heerde. Het programma sluit aan bij de expositie “Verdwijnpunt” met schilderijen van Danielle Luinge en Daniel Mullen. Programma: “Cliffs Edge”, songs of a psychotic, een liederencyclus gecomponeerd op gedichten geschreven door iemand die psychotisch is geworden. Verder werk van Merikanto, Sibe-

lius, Schumann, Wolf en Straus. Muzikale medewerking worden verleend door Rianne Hoek van Dijke op piano en Esther de Vos (sopraan). Voor meer informatie en reserveren zie website www.galeriedequeeste.nl. Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6, 8181 LL, Heerde, w w w. g a l e r i e d e q u e e s t e . n l , info@galeriedequeeste, tel. 0620881914.

HEERDE- Alie Wolf uit Heerde werd vijftig jaar. Om die reden heeft echtgenoot Gerrit Wolf samen met de familie gezorgd voor een grote Sarah in de tuin.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA223

HET IS ZOMER BIJ ARO

3 VERDIEPINGEN MODEPLEZIER! GRATIS PARKEREN OP ONZE RUIME PARKEERPLAATSEN

D E G R O OT S T E COLLEC TIE NEW CLASSIC MERKEN

ZOMER AANBIEDING 2 POLO’S VOOR

29 30 31 mei

30,-

FIRST ISSUE, MEANTIME OF COMMANDER

mei

mei

GRATIS KOFFIE EN GEBAK collecti

2 COMMANDER OVERHEMDEN NU VOOR MAAR

OPENINGSTIJDEN

40,-

Elke werkdag van 9 tot 21 uur zaterdag van 9 tot 17 uur

*Vraag naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m 2 juni 2012

GRATIS

PARKEREN

Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene - tel: 0578 - 64 12 26

www.aro-fashiongear.nl

TUSSEN ZWOLLE EN APELDOORN


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA224

Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters:

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

Inschrijven

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Andoornstraat 12 in Heerde Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Molenkampweg 49 in Heerde

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) Beschikt u over een zorgindicatie? nee ja Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 22

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67 Informatie woningaanbod regio:

www.deltawonen.nl

voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek

www.uwoon.nl

voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld

www.omniawonen.nl

voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk

www.wsputten.nl

voor woningen in Putten

www.triada.nl Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

612222 etagewoning zonder lift omstreeks 19 juni 2012 € 441,41 € 21,66 3 1962 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

612223 etagewoning zonder lift omstreeks 14 juni 2012 € 392,77 € 18,90 2 1967 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning op de 2e etage; gelegen op loopafstand van winkels; oppervlakte woonkamer 19 m ²; oppervlakte slaapkamers 11 en 11 m²; balkon op het zuiden; voorschot stookkosten € 60,— per maand; individuele fietsenberging; de woning is in 2005 gerenoveerd

hoekwoning op de 1e etage; gunstige ligging nabij het centrum; oppervlakte woonkamer 19 m ²; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 8 m²; balkon op het oosten; individuele fietsenberging; de woning is in 2006 gerenoveerd

E

F

HEERDE, Wilhelminalaan 1, Oranje-wijk

EPE, Sint Catharinaweg 13, Centrum/Gildehoek Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

B

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

HEERDE, J.A. te Nuijlstraat 45, Centrum EPE, Steenderkamp 40, Hoge Weerd

EPE, Kapelstraat 15, Enkweg Zuid

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

Postadres: Bezoekadres:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

612227 etagewoning met lift omstreeks 18 juni 2012 € 564,95 € 42,27 2 1996 1 of meer personen; 55 jaar en ouder verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning op de 1e etage; gelegen op loopafstand van het centrum; maakt deel uit van het complex Kuipersheem; het complex beschikt over een fraaie binnentuin; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 7 m²; balkon op het noordoosten

Inkomenseis: Bijzonderheden:

B

612228 eengezinswoning omstreeks 25 juni 2012 € 545,78 € 4,65 2 1998 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

mooie eindwoning; gunstige ligging nabij het centrum; dichte keuken; oppervlakte woonkamer 25 m²; 1 slaapkamer (12 m²) en badkamer op de begane grond; 2e slaapkamer op de verdieping (10 m²); aangebouwde berging; kleine tuin op het noordwesten


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA225

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, De Wetstraat 72, Krugerstraat Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

VAASSEN, Krugerstraat 162, Krugerstraat Zuid

612224 etagewoning zonder lift omstreeks 15 juli 2012 € 436,86 € 18,90 3 1967 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

tussenwoning op de 2e etage; gelegen in groene omgeving; nabij school en bushalte; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 9 en 8 m²; balkon op het oosten; individuele fietsenberging; voorschot stookkosten € 60,00 per maand D

Inkomenseis: Bijzonderheden:

612225 etagewoning met lift omstreeks 6 juli 2012 € 433,20 € 17,53 3 1968 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning op de 2e etage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 11 en 8 m²; balkon op het oosten; individuele fietsenberging

D

VAASSEN, Jasmijnstraat 64, Heggerenk

VAASSEN, Grotenkampstede 80, Oosterhof Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

612226 etagewoning met lift omstreeks 5 juli 2012 € 433,01 € 12,10 2 1988 1 of meer personen; 55 jaar en ouder verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

612221 etagewoning met lift omstreeks 8 augustus 2012 € 326,62 € 29,75 1 1975 1 of meer personen maximaal € 34.085 per jaar

kleine tussenwoning; ideaal voor starter; gelegen op loopafstand van winkels; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamer 6 m², balkon op het westen; voorschot stookkosten € 55,00 per maand; individuele fietsenberging

hoekwoning op de 1e etage; het complex heeft een mooi aangelegde gezamenlijke binnentuin;alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 11 m² en 7 m²; balkon op het westen; individuele fietsenberging D

B

HATTEM, Zandkamp 17c

VAASSEN, Hazelaarhof 8, Berkenoord 2 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgroep/aantal: Inkomenseis: Bijzonderheden:

612229 eengezinswoning omstreeks 11 augustus 2012 € 624,87 € 4,65 4 1979 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

garage Advertentienummer: Beschikbaar: Afmeting: Kale huur: Bijzonderheden:

 alleen voor de stalling van auto/motor;  uitsluitend bestemd voor huurders van Triada;  huurders in de directe omgeving van de Zandkamp/ Lippenoordweg hebben voorrang;  iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage of parkeerplek huurt van Triada;  bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

eindwoning; gelegen op loopafstand van sportvelden en scholen; oppervlakte woonkamer 28 m ²; oppervlakte slaapkamers 12, 10, 9 en 9 m²; zolder (22 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het oosten B

VAASSEN Krugerstraat L1 (wijk Krugerstraat Zuid)

garage Advertentienummer: Beschikbaar: Afmeting: Kale huur: Bijzonderheden:

6122242 per direct 17,6 m² € 44,00

Agenda Jaarvergadering bewonerscommissie herstructurering Vogelbuurt Vaassen

6122241 per 3 juli 2012 16,44 m² € 41,32

 alleen voor de stalling van auto/motor;  uitsluitend bestemd voor huurders van Triada;  huurders in de wijk Krugerstraat Zuid hebben voorrang;  iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada;  bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

Datum Aanvang Plaats

donderdag 7 juni 2012 19.30 uur De Kouwenaar Woestijnweg 61, Vaassen

Bewoners uit het herstuctureringsgebied van de Vogelbuurt zijn van harte welkom.

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

HATTEM WAPENVELD HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE EPE HATTEM HATTEM

Keppelskamp 27 Torenkamp 23 Bloemstraat 8 Jan Liefersstraat 28 Stationsstraat 3 De Wikke 1 Beeklandseweg 11 Schotakker 7 Hanze 43 Hanze 45

eengezinswoning eengezinswoning bovenwoning eengezinswoning etagewoning met lift eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning

612188 612186 612183 612158 6118132 612185 612173 612171 611824 611825

Aantal reacties

Aantal Punten

13 10 14 14 1* 30 29 13 1* 1*

85 108 95 86 435 220 234 144 348 453

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

* Als bij het aantal reacties een * is vermeld, maakt deze woning deel uit van een nieuwbouwcomplex. Hierbij is het gemiddelde aantal reacties per woning aangegeven.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 226

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, nieuwbouw Stationsstraat

HEERDE, J.A. te Nuijlstraat 27, Centrum Advertentienr.: 6122231 Type woning: etagewoning met lift Beschikbaar: 1 juni 2012 Kale huur: € 560,41 Servicekosten: € 87,57 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1996 Doelgroep/aantal: maximaal 2 personen; 55 jaar

LET OP VERRUIMDE VOORWAARDEN!

en ouder

Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

De woning maakt deel uit van Wooncentrum De Zeven Morgen. Dit moderne wooncentrum is bijzonder gunstig gelegen. U loopt zo het winkelgebied van Heerde binnen. Verder bevinden zich in de directe omgeving diverse gezondheid- en welzijnsvoorzieningen. Direct achter het complex is een park. De Zeven Morgen beschikt ondermeer over een fraaie ontmoetingsruimte en een wasserette. De woning heeft een ruim balkon.

C

VRIJE VESTIGING Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Inkomenseisen: Doelgroep/aantal:

6129927 etagewoning met lift medio 2012 € 559,08 tot € 732,91 € 44,30 2 2012

geen

1 of meer personen Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten.

De woning is eigendom van Woonzorg Nederland. Als u belangstelling heeft voor de woning, kunt u met de woonbon reageren bij Triada. De kandidaten worden hierna benaderd door Woonzorg Nederland.

Bijzonderheden:

ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 77 tot 103 m ²; het complex bestaat uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen.

Ter informatie: 

Voor trainingsdoeleinden bezoeken medewerkers van Triada op 5 juni verschillende wijken.

ZORGARRANGEMENT MOGELIJK!

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

HEERDE, Andoornstraat 12

HEERDE, Molenkampweg 49

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop Ruime tussenwoning met vrij uitzicht over een groenstrook en een school. De besloten achtertuin is op het noord-westen gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1971 en gerenoveerd in 2004. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR, bouwjaar 2009 Totale perceelsgrootte ca. 148 m ².

Begane grond

Entree / hal met trapopgang; trapkast; meterkast; dichte keuken (8 m²) met aansluiting voor vaatwasmachine; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; woonkamer (29 m²).

1e verdieping

Overloop; geheel betegelde badkamer (6 m ²) met douche, wastafel, wasmachineaansluiting en 2 e toilet; 3 slaapkamers (15, 12 en 8 m²).

2e verdieping

Vaste trap naar zeer ruime bergzolder; cv-opstelling..

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 189.000 € 18.900

€ 170.100 k.k.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Nieuw in verkoop Ruime hoekwoning met de achtertuin op het zuid-oosten gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1971. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Intergas HRE, bouwjaar 2010 Totale perceelsgrootte ca. 259 m².

Begane grond

Entree / hal met trapopgang; trapkast; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; half open keuken (8 m²) met aansluiting voor vaatwasmachine; woonkamer (29 m²).

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS:

€ 173.700 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Met binding

1e verdieping

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

2e verdieping

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats

Overloop; gedeeltelijk betegelde badkamer (4 m ²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting; 4 slaapkamers (12, 8, 9 en 6 m²), waarvan 1 met inbouwkasten. Vaste trap naar zeer ruime bergzolder; cv-opstelling..

waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 193.000 € 19.300


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA227

OPRUIMING Dames-, heren- en kinderschoenen

% 5 2

G N I T KOR

. e i t c e l l o c r e m o z e l e h e g e d op

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Fiat

Bosch Compact: klein, comfortabel én energiezuinig

SMALBRAAK

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Hebt u geen ruimte voor een Bosch HR II ketel, maar wilt u wel de betrouwbaarste technologie in huis halen? Kies dan de Bosch Compact 3, 4 of 5. Dat zijn kleine en lichte HR-ketels die net zo gebruiksvriendelijk, slim en betrouwbaar zijn als hun grote broers van Bosch. Deze ketels nemen maar weinig ruimte in en kunnen dus overal worden geplaatst. Als het gaat om energiebesparing staan ze bovenaan: een Bosch Compact heeft de laagste EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)!

Seat

Kleine ketel, grote daden Bosch Compact 3, 4 of 5 zijn combiketels: ze zorgen dus niet alleen voor een lekker warm huis, maar ook voor warm water in uw badkamer en keuken.

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

Bestel online

uw container!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

Bosch thermostaten: goed geregeld Met de gebruiksvriendelijke thermostaten van Bosch zet u het binnenklimaat helemaal naar uw hand.

Installateurs én gebruikers weten het: Bosch levert de betrouwbaarste HR-ketels. Hoogwaardige ketels die garant staan voor veel comfort. De nieuwe generatie bestaat uit de Bosch HR II ketels en de Bosch Compact. www.boschcvketels.nl

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E.info@herms.nl

www.herms.nl

Installatiebedrijf Stationstraat 18, 181 CX Heerde telefoon (0578) 694595, fax (0578) 696774 Bosch,Lammers de betrouwbaarste Gert V.O.FHR-ketel info@gertlammers.nl, www.gertlammers.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA228

Tennisclub H.L.T.C Heerde Oldekampshof - Telefoon clubhuis 0578 - 69 21 64 organiseert met goedkeuring van de K.N.L.T.B (Toernooi nr. 121445)

JEUGDTOERN Thema

DDJT DD D DJJTggoes DJ OLYMPIC O

18 juni t/m 24 juni 2012 Bondsgedelegeerde Mevr. H.H.E. Doornbos Wedstrijdleiding Mevr. T. Griffioen (WL) 0578-694085 Dhr. P. Veldhuis Aanmeldingen via www.toernooi.nl De inschrijving sluit op 9 juni 2012 Het toernooi wordt gespeeld op 6 kunstgras-buitenbanen Volg ons op twitter: DD_ jeugd en via hyves: DDjeugd Mogelijk gemaakt door:

dd_groep

Digital Dynamics IT Group Netherlands

Dit toernooi is onderdeel van de

1e prijs singles

mini videocamera

1e prijs dubbel 2e prijs singles mini fotocamera

I

t/m 10 jaar t/m 12 jaar t/m 14 jaar t/m 17 jaar


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA229

20 jaar

1992

2012

Slijterij Herfkens

Geniet mee met ons feestje op zaterdag 2 juni diverse proeverijen op ons achter terrein en in de winkel vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur Zoals u van ons gewend bent hebben wij een kraam met diverse heerlijke rosé’s en prosecco’s.

Marco Scheffer, onze wijnvertegenwoordiger, komt u alles vertellen over de Callia wijnen

Aanbieding

Aanbieding

Alle rosé’s en prosecco’s nu ................................ 6 halen = 5 betalen

Callia wijnen alta serie doos á 6 flessen . ...................................... (Rood, wit, rosé) Callia wijnen magna serie doos á 6 flessen . .....................................

Onze whiskyspecialist, Jan Beek, is vanaf 13.00 uur aanwezig om u alles te vertellen over whisky, cognac,rum en nog veel meer.

29,99 59,70

Bij afname van minimaal 1 doos Callia wijn kunt u een speciale EK koeler aanschaffen t.w.v. 15,95 voor . .............. 7,50

Aan de kleintjes wordt ook gedacht, zij mogen een ijsje ophalen bij de nieuwe ijskar van Cor van Oene op ons parkeerterrein.

Aanbieding

Arran 10jr . ................................................

19,95 39,95 49,95 39,95 29,95

Ultimate rum 12jr . ....................................

19,95

Limoncello Villa de Varela . ..................... Cartronlikeuren amaretto, peach, pompelmousse . ........

16,95

Deanston Virgin oak . ............................... Machrie Moor . .......................................... Linkwood 15 jr . ........................................ EndradourCalendonia . ............................

Alizé likeuren , diverse smaken op basis van wodka en cognac . ............

14,95 13,95

Ook de Wereldwinkel is aanwezig met een kraam. Van 14.00 uur tot 17.00 uur zal de Lowland Brigade Pipe Band Zwolle een optreden verzorgen bij de winkel en in het dorp, namens Slijterij Herfkens.

Laat u verrassen door úw TopSlijter Woensdag 6 juni a.s. V.I.P. koopavond in Heerde van 18.00 uur tot 21.00 uur Let op de raambiljetten bij diverse ondernemers

Herfkens Slijterijen

!

MOOK Wim Voet Prinses Beatrixstraat 5 • MUSSELKANAAL Frans Muthert Schoolstraat 48 • NIEUWEGEIN Zandveld Hoogzandveld 14 • NIEUWERKERK a/d IJssel Barrique Dorrestein 8 • OCHTEN Van de Kolk Molendam 49 • OLDEBROEK Herkert Zuiderzeestraatweg 134 • OLST De Dom Hendrik Droststraat 54 • OPHEUSDEN Arends-Peters V. Ton Burg. Lodderstraat 11 • OSS Caves Hubert T. Brandsmaplein 20 OUDE TONGE Van Loon Kerkring 62 • OUDENBOSCH Van Spaandonk St. Bernaertsstraat 27 • OUD-GASTEL ‘t Raadhuis Dorpstraat 9 • RIDDERKERK Van der Staaij Prinses Margrietstraat 2 • RIJEN Harry van Strien Raadhuisplein 12 • RIJNSBURG In de Hoftuin Anjelierenstraat 13 • RODEN Niek Middelhoek Albertsbaan 11 • ROERMOND Maasniel Wilhelminalaan 41 • ROTTERDAM-PERNIS Vastenhout Boonstraat 9 ‘S GRAVENHAGE H.J. van Riel Willem Royaardsplein 5-6 • SCHALKHAAR Swartjes Pastoorsdijk 26 • SNEEK Wed. S. Joustra & Zn. Kleinzand 32 • SOEST Stefan Rademaker Laanstraat 44 • STOLWIJK De Gouden Leeuw Achter de Kerk 2 • TERHEIJDEN Cees van Dongen Raadhuisstraat 10 • TWELLO Ruud Bakker Stationsstraat 14 • URK De Wijntap ‘t Klif 2 • UTRECHT De Vechtse Slijterij Euterpedreef 11 • UTRECHT Van Berkel Groeneweg 80 • UTRECHT A.C. Van Dongen Nachtegaalstraat 58 • VAASSEN Hans Kooijer Dorpsstraat 27 • VELP Gld. Westerveld Emmastraat 4 • WATERINGEN Wijnhandel Van Schie Herenstraat 52 WEERSELO Evelo Abdijweg 44 • WEHL Peeters Kon. Wilhelminastraat 3 • WINTERSWIJK Niessing Dingstraat 6 • WOERDEN Smits B.V. Molenvlietbrink 6 • ZOETERMEER Dranken- en Wijnhandel Zoetermeer Dorpsstraat 130 • ZWOLLE Portheine Bachplein 18

Dorpsstraat 51, 8181 HN, Heerde. Tel: 0578-691620 Fax: 0578-690345.

Alle aanbiedingen gelden alleen zaterdag 6 juni

Geniet, maar drink met mate

W ij bezo rge ook aan h n uis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 30

NWB Avondvierdaagse Wios Epe

Tennistoernooi Welsum WELSUM- Van 18 t/m 24 juni organiseert de afd. tennis van S.V. Welsum voor de 7e keer het Welsum Open Zomer toernooi. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen er in het voorweekend (16 & 17 juni) ook al wedstrijden gespeeld worden. Er zal worden gespeeld in poules op 3 kunstgrasbanen met tretorn plus tennisballen. Deelname is mogelijk in de categorieën 5, 6, 7 en 8 voor zowel het enkel- als het dubbelspel (HD/DD/GD). Je kunt je schrijven via www.toernooi.nl. Proef de gezellige en persoonlijke sfeer van een toernooi bij een kleine vereniging als Welsum.

Ruitersport

EPE- In de week van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni organiseert de Wandelsportvereniging Wios Epe de NWB Avondwandelvierdaagse in Epe. De start is vanaf wijkgebouw “De Buurthoeve”, Sportlaan 2 te Epe. De te lopen afstanden zijn 4 maal 5 km of 4 maal 10 km. De voorinschrijving is op woensdag 30 mei van 19.00– 20.00 uur in het verenigingsgebouw aan de Lohuizerweg te Epe. De deelname staat open voor een ieder vanaf vier jaar. De grootste groep deelnemers wordt jaarlijks gevormd door de basisscholen uit Epe, Emst en Oene. De laatste jaren zijn alle basisscholen uit Epe, twee uit Oene en twee uit Emst van de partij. Het aantal scholieren ligt de laatste jaren boven de 1000. Zij verheugen zich al weer op de vrijdagavond met, de traditionele intocht, met veel bloe-

men en toeschouwers langs de route. Loopt jouw school niet mee, dan kun je jezelf ook opgeven. Zowel in schoolverband en bij de voorinschrijving krijg je dan een korting van 0,50 euro. De te lopen afstanden zijn 4 x 5 km en 4 x 10 km. De kortste is er speciaal voor de jeugd van 4 t/m 7 jaar en 65-plussers. Maar ook voor deelnemers welke 4 x 10 km te ver vinden, mogen inschrijven voor deze afstand. Aan de 4 x 10 km is een leeftijdsgrens gekoppeld van minimaal 8 jaar. De voorinschrijving vindt plaats op woensdag 30 mei van 19.0020.00 uur vindt in het verenigingsgebouw Wios Epe, Lohuizerweg 18 te Epe. Naast een gereduceerd tarief voorkomt dit ook lange wachttijden op de openingsavond, dinsdag 5 juni. Tevens ontvangt men 0,50 of 1 euro korting op het inschrijfgeld bij

voorinschrijving. Indien men voorinschrijft ontvangt men tevens de route van de 1ste avond, een inschrijfbewijs en de controlekaart van de 1ste avond. U hoeft zich dan dinsdags niet eerst te melden bij het inschrijfbureau. U kunt gelijk starten om 18.30 uur (10 km) en 18.45 uur (5 km). Wil men geen gebruik maken van de voorinschrijving dan kan men zich inschrijven op dinsdag 5 juni, de openingsavond van 18.00- 19.00 uur bij de startaccommodatie, wijkgebouw De Buurthoeve, Sportlaan 2, te Epe. De starttijden zijn: de 5 km start om 18.45 uur. De 10 km kan starten vanaf 18.30- 19.00 uur. Vrijdag start alles om 18.15 uur, i.v.m. de intocht. Heeft men de Avondvierdaagse volbracht, dan ontvangt men de laatste avond een medaille. Voor de deelnamejaren 1 t/m 10 en 15, 20,

(Wapenveld)- K. Fiks (Oene) 0-2; R. Hakvoort (Wezep)- E. Bakker (Wezep) 1-1; S. van Dijk (Kampen)- R. van Marle (Wapenveld) 0-2; K. Fiks (Oene)- P. Borreman (Wapenveld) 2-0; M. van den Esker (Wapenveld)G.J. Smit (Wapenveld) 1-1; A. Lusink (Zwolle)- M. van den Esker (Wapenveld) 1-1; R. van Marle (Wapenveld)R. Hakvoort (Wezep) 1-1; G.J. Smit

Oud papier actie OENE- Op zaterdag 16 juni wordt in Oene de 3-maandelijkse oud papier actie gehouden van de hervormde kerk in Oene. U kunt het papier zaterdag voor 8.00 uur aan de weg plaatsen. Het oud papier wordt dan opgehaald. De opbrengst van deze actie wordt besteed aan onderhoud van de kerk en de Ark, of voor vernieuwing van materialen. Mocht u ook tussen de driemaandelijkse actie uw papier kwijt willen, dan kan dat. U kunt het dan brengen bij Harry Dalhuizen aan de Klaterstraat (op de hooizolder), maar u kun het ook naar de container bij de Buurte brengen.

Inloop/oriëntatiekoopavond in De Fontein

Zomerdamtoernooi WAPENVELD- In Wapenveld werd de derde avond van het zomerdamtoernooi, georganiseerd door Eye-T Webdesign/Ons Genoegen, verspeeld. De belangrijkste partijen: E. Bakker (Wezep)- M. van den Esker (Wapenveld) 0-2; R. Hakvoort (Wezep)- A.Beekman (Hattemerbroek) 2-0; G.J. Smit (Wapenveld)- S. van Dijk (Kampen) 2-0; Z. Zevenhuizen

25 etc. is de herinnering een medaille met lint. Voor de deelnamejaren 11 t/m 14, 16 t/m 19 etc. is dit een strip met nummer. Op vrijdag 8 juni vindt de traditionele intocht plaats van alle deelnemers door het centrum van Epe, waarbij vanaf het bordes van Gemeentehuis het defilé wordt afgenomen. Het opstellen en verzamelen van de wandelaars en muzikanten zal weer plaatsvinden bij de Nieuwe Wisselse School, hoek Oude Wisselseweg/Enkweg tussen 19.30 - 20.00 uur. Om 20.00 uur precies vertrekt de optocht. Vele wandelaars zullen hier weer in de bloemetjes gezet worden door ouders, vrienden, kennissen etc. Muzikale medewerking zal dit jaar verleend worden door: Kon. M.V. Harmonie Epe , M.V. Vriendschap Oene en M.V. Prins Bernhard uit Emst.

VAASSEN- De uitslagen van LR de Cannenburgh. Zaterdag 19 mei werd de eerste selectiewedstrijd verreden te Lelystad. In de klasse L1 was er voor Lydian Stoop met Cayro een 3de prijs met 187 punten en een 2de prijs met 197 punten. Christel Jansen v/d Sligte behaalde in de klasse L2 195 en 181 punten helaas viel zij buiten de prijzen. Op 20 mei organiseerde OVJ weer een buitenwedstrijd in Kootwijk. In de klasse L1 was er een 4de prijs met 191 punten voor Kim Vet met Annastacia. Lydian Stoop met Zjadore behaalde een 5de plek met 192 punten in de klasse M1.

(Wapenveld)- H. Beekman (Hattemerbroek) 2-0; A. Hup (Kampen)J. Stegeman (Oene) 2-0. Stand: 1. M. v.d. Esker 271 punten; 2. R. van Marle 261; 3. R. Hakvoort 259; 4. E. Bakker 190,5; 5. G.J. Smit 187,5; 7. A. Hup 180 1e groep B; 10. S. v. Dijk 123 1e groep C; 13. V. Houtjes 117 2e groep B; 14. K. Fiks 109,5 2e groep C.

HATTEM- Het winterseizoen is inmiddels ten einde en de bijbelkringen hebben hun laatste bijeenkomst meestal al gehad. Velen kijken uit naar een nieuw seizoen en zijn op zoek naar nieuw studiemateriaal. Tijdens de koopavond op vrijdag 1 juni is er in de Fontein een inloopavond. Deze avond is bedoeld voor leden van gespreksgroepen en (bijbel)studiekringen. Welk

onderwerp worden behandeld? Welk (bijbel)boek bestuderen? Er is van 19.00- 21.00 uur gelegenheid ideeën op te doen voor het komende winterseizoen. Boven de winkel zal allerlei materiaal beschikbaar zijn om in te kijken en te vergelijken. Ook zijn er mensen aanwezig die advies kunnen geven. Iedereen is van harte welkom in De Fontein, Kerkstraat 32 in Hattem.

EPE- De damesveteranen van het combinatieteam MHC Epe/ MHC Nunspeet zijn in de dinsdagcompetitie ook dit seizoen weer kampioen geworden. In de laatste wedstrijd werd overtuigend met 5-1 van Zevenaar gewonnen waardoor het kampioenschap gevierd kon worden. Op de foto: Anneke Lindeboom,

René Schoute (trainer/coach), Ineke teGussinklo Ohmann, Anneke van Loo, Karin Schoute, Luuk Thomassen, Annemieke Baumann, Désirée Slot, Els Faber, Marga van der Sluis, Ank van der Ham, Hanneke Weijman en Andy Straver. Op de foto ontbreken: Annie Voerman, Ineke Slijkhuis en Enneke Moelee.

Succesvolle rommelmarkt Rode Beer

HEERDE- Stichting de Rode Beer hield alweer haar 6e rommelmarkt aan de Lagestraat in Wapenveld. De mei rommelmarkt heeft het

geweldige bedrag van 12.125 euro opgebracht. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het vakantiehuis voor mensen met een handicap.

De locatie hiervoor is ondertussen aangekocht. In Heerde, aan de Jasmijnstraat 2, staat het vakantiehuis in spé. Dit is een belangrijke mijlpaal gezien de relatief korte tijd dat stichting de Rode Beer actief is. Alleen met de vaste, trouwe groep vrijwilligers is dit haalbaar en dat is tevens de grote kracht. De uitstraling van de Rode Beer wordt steeds professioneler. Sinds kort hebben ze poloshirts met hun eigen logo voor een nog betere herkenbaarheid. De shirts zijn volledig gesponsord door de Jan Nienhuis Vereniging. Op de rommelmarkt hadden deze vrijwilligers de primeur met de bedrijfskleding. De komende jaren zal de stichting deze markten blijven organiseren en zo werken aan de realisatie van het vakantiehuis voor mensen met een handicap. De Rode Beer wordt de plek voor een prettige, onbezorgde vakantie. Voor meer informatie kunt u kijken op www. derodebeer.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA23 1

Dwaze Donderdag!

Bij Tango Wapenveld tot eind juli 2012! Groteweg 42 (naast Autobedrijf van Winsum B.V.) * Korting op basis van de Tango brandstofadviesprijs. Deze korting vervangt de huidige korting.

Dezelfde Euro. Euro’s . r goedkope


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 32

Prijsuitreiking Heva Klimaat & Installatie Heerde

Eilandraad Saba bezoekt gemeente Hattem HATTEM- De eilandraad van Saba brengt op donderdag 31 mei een bezoek aan de gemeente Hattem. Saba is het kleinste bewoonde eiland van Nederland in het Caribisch gebied. Het eiland is sinds 2010 bestuurlijk een bijzondere gemeente van Nederland. Doel van het bezoek voor de eilandraad is een reëel beeld van Europees Nederland te krijgen. De eilandsraad wil in Nederland drie kleinere gemeenten bezoeken die elementen hebben die vergelijkbaar zijn met Saba. Naast Hattem bezoekt de eilandraad de gemeenten Texel en Renswoude. Vooral nu de eilandraad zelf al wat ervaring heeft opgedaan met het dualisme en alles wat de landelijke overheid verlangt van een gemeente

is het voor Saba interessant om eens elders in de keuken te kijken. Op basis van de eigen ervaringen kunnen de raadsleden een goede vergelijking maken. De Sabaanse raad wordt donderdag ontvangen door ondermeer de burgemeester en maakt kennis met de verschillende onderdelen van de gemeente en de raad. Na een rondleiding door het stadhuis is er tijd voor een gesprek met het college. Na de lunch in het bakkerijmuseum gaat de eilandraad in gesprek met de Rekenkamercommissie. Aansluitend is er volop tijd om met de Hattemse gemeenteraad van gedachten te wisselen over het werk van de raden en bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met burgers.

32e Rankmarkt HEERDE- De familie Wullink uit Heerde heeft luxe sfeerhaard van het merk Element4 ter waarde van 2499 euro gewonnen. De prijs werd uitgereikt door Henk Jan Dalhuisen, vestigingsmanager van Heva Klimaat & Installatie Heerde. Van 1 januari t/m 3 maart konden klanten van Instal Center meedoen aan de ‘Warmte Weken’. Bij besteding van minimaal 250 euro maakten klanten kans op 1 luxe sfeerhaard. “Er zijn door heel Nederland ca 50 Installatie bedrijven welke zijn aangesloten bij InstalCenter, en uitgerekend bij

ons viel de hoofdprijs. Al eerder vielen onze klanten in de prijzen, zo hebben we de afgelopen jaren CV-ketels en een scooter mogen uitreiken. En nu dus een luxe sfeerhaard”. De familie Wullink, die net de verbouwing/renovatie van hun huis achter de rug heeft, is erg blij met de prijs. “Ondanks onze recente verbouwing hebben we er een mooi plekje voor gevonden”, aldus het echtpaar Wullink. Bij Heva Klimaat & Installatie Heerde vindt u niet alleen een uitgebreid aanbod op het gebied van verwarming,

maar u kunt er ook terecht voor sanitair, elektra en alles op het gebied van klimaatbeheersing. Ook voor advies over energiebesprarende mogelijkheden, of voor een vrijblijvende offerte op het gebied van; centrale verwarming, airconditioning, pv panelen, solarsystemen, pelletkachels, biomassa systemen, dakbedekking, sanitair, elektra, koper-lood-zinkwerken, service en onderhoud, gas–water, ventilatie en riolering, bent u bij Heva Klimaat & Installatie aan de Zwolseweg 80d in Heerde aan het juiste adres.

Alzheimercafé Heerde: omgaan met herinneringen

EPE- Dijo Stegeman uit Epe is 50 jaar geworden. De buren en vrienden plaatsten een Abraham op bromfiets in de tuin en een kok. Dijo is namelijk chef kok en houdt van motor rijden. Ook werd er een spandoek geplaatst.

HEERDE- Het gezamenlijk ophalen van herinneringen aan hun vroegere leven kan mensen met dementie helpen om zich te ontspannen, het stimuleert hun geheugen en kan hun identiteit versterken. Hierdoor kan het zelfvertrouwen groeien en krijgen ze weer toegang tot hun eigen verleden. Hoe kunnen we een appèl doen op wat iemand nog weet en op welke manier kunnen ze daar een positieve beleving aan geven? Daar wordt over gepraat op de eerstvolgende bijeenkomst van het Alzheimercafé. Gespreksleider deze avond is dhr. Han v.d. Mars en we gaan terug in het verleden, samen met dhr. Arend Kamphuis uit Heerde, lid van de Heerder Historische Vereniging. Hij zal deze avond een beamerpresentatie verzorgen met foto’s van vroeger. Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverle-

ners en andere belangstellenden. Onder begeleiding praten ze met elkaar over hun ervaringen en belevenissen in verband met het ziektebeeld. Gasten ervaren begrip en voelen zich minder alleen door de ontmoeting met anderen die hetzelfde meemaken. Dementie is een ziektebeeld dat ingrijpt in alle aspecten van het leven. Daarom is het belangrijk dat er plaatsen zijn waar mensen met een vorm van dementie, partners, kinderen etc. over allerlei zaken met elkaar en/of met deskundigen in gesprek kunnen komen. Kortom: er kan veel informatie gehaald worden, maar men kan zo`n avond ook ervaren als een avond uit. Het genoemde onderwerp wordt besproken op 11 juni. Het programma begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Plaats: de Spikke, Heerde, zij-ingang. Voor meer informatie: Jan Heining of Gerrie Montfrooij, tel. 0578- 668300.

VEESSEN- Jan Fens, psycholoog voor professionals, reikte het F1-team van v.v. VEVO onlangs nieuwe tenues uit voor het team van zijn zoons. Doordat v.v. VEVO met een tweede F-team start kwam dit als geroepen. Na een spannende ontknoping van het slot van de voorjaarscompetitie is het F1-team kampioen van hun

klasse geworden. Jan Fens kreeg de bloemen uitgereikt als dank voor de sponsoring, tevens werd het F1-team letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet met het gehele begeleidingsteam vanwege het kampioensschap. De gebruikelijke rondrit door Veessen ontbrak natuurlijk ook niet voor de grote kampioenen uit Veessen.

VAASSEN- Op zaterdag 2 juni organiseert de Stichting Rankmarkt alweer de 32e Rankmarkt. De organisatie gaat er net zoals de afgelopen jaren weer een uitgebreide snuffeldag van maken met de inmiddels bekende activiteiten. De oliebollen zullen zowel achter op het kerkplein als op het voorplein bij de Dorpsstraat verkrijgbaar zijn. De broodjes hamburger worden ook van harte bij u aanbevolen. Grootmoederskraam en de bloemenstand zullen aanwezig zijn. Zowel binnen als buiten zullen er boeken, kleding, elektra en kleine spullen te koop worden aangeboden. Wederom zal de verloting plaatsvinden door middel van verkoop van loten met wel of niet een prijswinnend nummer. (Een gewonnen prijs kan direct meegeno-

men worden) Op elk gekocht lot (wel of geen prijs) kunt u uw naam en telefoonnummer invullen en in de bus deponeren. Hieruit zullen rond 16.00 uur een drietal prijzen worden getrokken. De 1e prijs is wederom een ballonvaart, aangeboden door Fasna Ballooning uit Vaassen. Ook zal er een terras aanwezig zijn waar u even kunt zitten voor koffie, thee en frisdranken met een eventuele oliebol of een broodje hamburger. U bent van harte welkom op zaterdag 2 juni van 9.00 tot 16.00 uur in het Snuffelhuis en op het Kerkplein aan de Torenstraat in Vaassen. De Stichting Rankmarkt hoopt weer op een succesvolle dag zodat ook dit jaar een nader te bepalen kerkelijk doel financieel gesteund kan worden.

School Emst naar Hagedoorns Plaatse

Jeugd Event HEERDE- Tijdens Jeugd Event komt in de Schaapspoort Karim Landoulsi spreken. Karim is een zeer gepassioneerd jongerenspreker. Daarom spreekt hij vaak op grote events zoals Youth Alive en Flevo. Het onderwerp waarover Karim spreekt is ”Unlimited love for You”. Muziek wordt verzorgd door de “Schaapspoort praiseband”. Deze feestelijke samenkomst, waar jullie allemaal van harte welkom zijn is op zondag 3 juni, aanvang: 10.30 uur, in de Keet van Heerde, Eperweg 55 te Heerde. Meer informatie: www.deschaapspoort.nl.

EMST- Onlangs zijn de groepen 5 en 6 van de School met de Bijbel Emst naar Hagedoorns Plaatse geweest. Geheel in de stijl van vroeger, toen hadden ze nog geen auto’s, togen de kinderen op de fiets naar Zuuk. Verkleed in de Veluwse klederdracht van een eeuw geleden,

werden de kinderen rondgeleid door de boerderij uit 1715. Het beantwoorden van de vragen bleek nog best een lastige klus. Hierna mochten ze nog spelen met allerlei spelmateriaal uit overgrootmoeders tijd. Het was een leuke en leerzame ochtend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA233

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig ORANJE

CLAYFIBRE

EXTRA COMPACT A4

polyester jongens shirt maten 116-176

XL-uitvoering 30x27x50 cm

zeer korte opwarmtijd ideaal voor thuis of op kantoor

BOEDDHA HOOFD

verkrijgbaar in diverse landenprints

oranje heren shirt maten M-XXL

3.99

ORANJE

AD E E N S IE R AIN ! U T W IN U

3.49 12.95 BOEDDHA WANDPLAAT 39x39x5 cm

4.79

VLAGGEN LIJN weerbestendig 10 meter kleur de straat oranje!

3 VO O R oranje AFZET LINT 20 meter

0.69

KINDER

0.99

SNEAKER SOKKEN diverse kleuren katoen/elasthan maten 19-38

3 PA A R

EHBO

VERBAND DOOS 40-delig onmisbaar op vakantie en in de auto! reflecterend VEILIGHEIDS VEST voldoet aan de EN471 norm

1.19

0.39 20 stuks A4 1.39 SOLAR

met trendy prints diverse kleuren katoen maten S-XL

10 lampionnen met led licht lengte 870 cm

DAMES SHIRT trendy ARM BAND met extra setje drukknopen

1.49

CREATIVE KIDS

2.99

STOEP KRIJT SET/3 BELLEN BLAAS 3x60 ml

0.59

GLITTER OF FOLIE

0.49

WENS KAARTEN S E T/2 4 Elders 5.95 7.95

8.95

PARTY SLINGER L E U K IN D E T U IN !

3.98

Elders 6.99 9.95

HIBACHI

TAFEL BARBECUE dubbel grill/rooster 44x25 cm

met enveloppen verpakt in luxe bewaarbox verkrijgbaar in diverse thema’s

2.49

LAMINEER HOEZEN 20 stuks A6

ZOMERS

in handige bewaaremmer 15 stuks

1.69

Elders 2.99 3.99

LAMINEER APPARAAT

2.99

BBQ HAND SCHOEN of REINIGINGS BORSTEL

0.89

BIER/FRIS/WIJN

PARTY BEKERS

3.98

25 stuks transparant 200 ml

Elders 1.49 1.79

0.72

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 27-05 t/m za. 02-06 in Nederlandse filialen.

VOETBAL SHIRT


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 34

Foutloos verkeersexamen voor vier leerlingen

EPE- Vier basisschoolleerlingen uit de gemeente Epe hebben landelijke verkeersexamen foutloos afgerond. Dit waren Sven Immeker van de OBS De Sprenge in Emst, Loes van Triest van de W.G. v.d. Hulstschool te Epe, Elisa Westerink en Annejet van de Ven van de Anne de Vriesschool in Epe. Hiervoor werden ze door wethouder Rene de Vries van verkeer en door Veilig Verkeer Nederland afdeling Epe in het zonnetje gezet. In de raadszaal van de gemeente Epe kregen zij vorige week maandag

naast het diploma ook een vaantje en wat lekkers. In totaal hebben 407 leerlingen deelgenomen aan het verkeersexamen. Hiervan zijn 387 kinderen direct geslaagd voor de theorie, waarvan 8 het examen foutloos hebben afgerond. Negen leerlingen hebben de praktijkproef niet gehaald. Uiteindelijk waren er vier leerlingen die zowel in het theorie- als praktijkgedeelte nul fouten haalden. “Dit is een bijzondere gebeurtenis. Jullie zijn ‘maar’ met z’n vieren, 1% van de ruim 400 kinderen. Meestal staat

hier een hele grote groep, vorig jaar waren dat 23 kinderen. Dit betekent dat jullie bijzonder knap zijn. Ik heb ook wel eens aan het verkeersexamen meegedaan, maar dat ging niet zo goed”, liet De Vries weten. “Het theoriegedeelte van vorig jaar was nogal makkelijk, dit jaar werd het examen moeilijker gemaakt. Jullie zijn een voorbeeld van hoe het moet. Op het vaantje staat ‘met lof’, dit betekent ‘met eer’, en dat alleen voor jullie vieren”, aldus De Vries.

de vervolgde christenen. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. De gebedsnacht wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België en vormt de aanloop naar de zondag voor de Vervolgde Kerk op 3 juni. Namens de organisatoren van de Interkerkelijke Nacht van Gebed wordt u van harte uitgenodigd in

De Christelijke Gereformeerde Kerk, Acacialaan 45 te Heerde. De gebedsnacht begint op vrijdag 1 juni om 22.00 uur en zal eindigen op zaterdag 2 juni om 6.00 uur. De kerk is open vanaf 21.30 uur. Voor informatie kunt u de website van Open Doors, www.nachtvangebed. nl, raadplegen. U kunt ook contact opnemen met K. Pul, tel. 0578691488 of mailen naar k.pul@solcon.nl.

Nacht van Gebed HEERDE- In de Christelijke Gereformeerde Kerk te Heerde wordt in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni opnieuw een Interkerkelijke Nacht van Gebed gehouden. Christenen uit Heerde en omgeving worden van harte uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen en hun kinderen. Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan de kinderen van

Collectanten gezocht EPE/VAASSEN- De inwoners van Epe en Vaassen zijn gul en geven graag tijdens de MS Collecteweek. Maar wie wil dit geld ophalen? Met het huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden. Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten voor de MS Collecte. “Vorig jaar zijn er 19 collectanten langs de deuren gegaan, maar dat is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. “Om bij alle 32539 inwoners aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 136 collectanten zijn”, vervolgt zij. Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte is. Maar niets is min-

der waar: MS is een zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de spieren moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. Bewegen kan daardoor steeds moeilijk worden. Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek. De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of bel met tel. 010-591 98 39 of ga naar www. nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom.

EPE- Het 3e team van dartclub Red Bull is voor het tweede jaar achtereen kampioen geworden, nu in de derde divisie van de regio stedendriehoek. Volgend seizoen gooit Red Bull met 2 teams in de tweede divisie en met 1 team

in de vierde divisie. Op de foto kampioensteam Red Bull 3. Van boven links naar rechts: Hendrik Hengeveld, Ron van Rijssen, Robbin Nijkamp, Joop Kaandorp, Iris Mathijssen, en aanstormend talent Tygo Kaandorp.

HEERDE- Gerrit Wagenaar uit Heerde is 50 jaar geworden. Zijn collega’s van Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde uit Heerde wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en plaatsten zonder zijn medeweten een grote Abraham op steiger voor zijn woning. Toen Gerrit bij zijn terugkeer naar huis deze grote Abra-

ham dan ook zag was hij enigszins verbaasd, temeer omdat hij richting buurtgenoten en familieleden had aangegeven geen pop met spandoek te willen. Toen zijn collega’s dit hoorden werd al snel een plan gesmeed voor het plaatsen van een Abraham, zonder spandoek maar dan wel op de steiger.

Glaskunstenaars blazen doopgeschenk nieuw leven in VAASSEN- In Kasteel Cannenburch in Vaassen vindt dit jaar opnieuw een expositie plaats waar glaskunstenaars uit binnen- en buitenland hun werk presenteren. Het begint intussen een goede traditie te worden: de expositie “Glas …. natuurlijk” is hier voor de zesde keer is te bewonderen, en wel van 30 juni tot en met 15 juli. De expositie heeft dit jaar als thema: Glas ... natuurlijk, een eigentijds antwoord op museumstukken. De deelnemende kunstenaars die in het kasteel hun glaskunst presenteren, kregen dit jaar de opdracht mee zich in elk geval te laten inspireren door een van de oudste museumstukken uit de Cannenburch, de zogenaamde Zilveren Kokosnootbeker. Deze beker was het doopgeschenk voor de in 1601 geboren Elbert van Isendoorn, de latere dijkgraaf van de Veluwe en bewoner van Kasteel Cannenburch. Tijdens de expositie zal deze zilveren beker in de ontvangsthal centraal staan te midden van de glasobjecten die de glaskunstenaars hebben gecreëerd op basis van dit unieke museumstuk. De twaalf kunstenaars die aan deze opdracht hebben gewerkt zijn de enigen die ook ander werk in het kasteel exposeren. Maar een deel van hen levert ook samen met nog acht andere glaskunstenaars een

groot aantal kunstwerken en installaties aan, dat in het park rondom het kasteel te zien zal zijn. In totaal zullen twintig kunstenaars acte de présence geven tijdens deze expositie. De kunstenaars die een eigentijds antwoord hebben gemaakt zijn in alfabetische volgorde: Gert Bullée, Lubomir Ferko, Remy de Feyter, Tomas Hillebrand, Ruth Houkes, Jesse Magee, Frederik Rombach, Rini Ronckers, Josja Schepman, Henny van Setten, Debby Sihasale en Francine Vermeer. In het park staan daarnaast werken van Jeroen van de Brug, Hermine van der Does, Elsa Geserick, Ellen Kuijl, Louis la Rooy, Harry Ravers, Bibi Smit en Sjaak van der Woude. De expositie wordt georganiseerd door Stichting Glaskunst, die in 2006 is opgericht om de glaskunst voor een breed publiek meer bekendheid te geven en toegankelijker te maken. Stichting

Glaskunst laat zich bij het organiseren van de exposities adviseren door Margriet Pleiter van De Aventurijn Kunstbemiddeling te Epe. Na het succes van vorig jaar worden de bezoekers ook dit jaar weer in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar een glaskunstwerk, dit jaar is het een kunstwerk van Ruth Houkes. De expositie vindt plaats van 30 juni t/m 15 juli in en om Kasteel Cannenburch, Maarten van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 uur en zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs 10 euro incl. catalogus, kinderen t/m 12 jaar 4,50 euro. Begunstigers van Geldersche Kasteelen betalen 5 euro (incl. catalogus), kinderen t/m 12 jaar 2,50 euro. Het kasteel is niet rolstoeltoegankelijk. www.mooigelderland.nl, Stichting Glaskunst: www.stichtingglaskunst.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 235

VOORJAARSAANBIEDING Opgemaakte bloembakken 3,95 Hangpotten 3,95 5 Zak potgrond 40l R.H.P. 10,00 10 Buxus 4.00 10 Vaste planten groot 7,50 Coniferen 180 hoog 7,00 Groot assortiment terras- en perkplanten Sundaville, Sanvitalia, Mullion Bells Bacoba, Geraniums etc. etc. Alles scherp geprijsd. Uw bloembakken worden gratis opgemaakt. Ook aanleg en onderhoud van tuinen.

Landelijk-wonen.nl biedt aan:

Brinkerweg 16 te Emst

T uincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5, Heerde. Tel: 0578-693809.

Vrijstaande bungalow gelegen in het buitengebied op een ruime kavel van 7.972 m². Vanuit de woning hebt u naar zowel de voor- als de achterzijde een prachtig vrij uitzicht over de landerijen. Door de ligging en de ruime kavel is de locatie uitstekend geschikt voor het hobbymatig houden van dieren.

Uw oude ‘metalen’, ik kom ze GRATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 0683035676.

€ 475.000,- k.k.

CALLANTSOOG te huur ruime bungalow, 200 mtr. van zee, 0224-581504.

LANDELIJK -WONEN.nl

Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

Landelijk-wonen.nl is een initiatief van AgriTeam Makelaars

WWW.JSLIJKHUIS.NL

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

Meer info bij: AgriTeam Makelaars Midden Nederland Tel: 0318 - 619 209 E-mail: ede@landelijk-wonen.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Onderstaand een greep uit onze occasions: Toyota Yaris 1.0 16v Vvt-i, 3drs. Terra Blauw 180.213 km, bj. 1999 € 2.500,Toyota Yaris 1.3 16v Vvt-i Sol Zwart € 3.250,173.809 km, bj. 2000 MG ZR 1.4 3drs. 105 Groen 120.284 km, bj. 2003 € 3.845,Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack Groen automaat, 145.055 km, bj. 2002 € 4.650,Toyota Aygo 1.0 12v Access Rood 130.751 km, bj. 2009 € 5.250,Toyota Aygo 1.0 12v 5 drs. Basis Grijs € 5.250,94.020 km, bj. 2006 Toyota Aygo 1.0 12v 5 drs. Rood 66.090 km, bj. 2008 € 6.500,Chrysler Voyager 2.8 Crd SE Luxe Grijs Diesel, Automaat 218.234 km, € 6.750,bj. 2006 Toyota Aygo 1.0 12v 5drs. Comfort Zwart 51.418 km, bj. 2010 € 7.595,Toyota Yaris 1.3 Vvt-i Sol Grijs € 7.595,113.123 km, bj. 2007 Toyota Yaris 1.3 Vvt-i Sol Blauw 87.240 km, bj. 2006 € 7.750,Toyota Yaris 1.3 Vvt-i Luna Grijs € 8.450,52.138 km, bj. 2006 Toyota Aygo 1.0 12v 5drs. Access Rood 5.592 km, bj. 2011 € 8.500,Toyota Aygo 1.0 12v 5drs. Comfort Zwart 1.000 km, bj. 2012 € 9.950,-

Toyota Avensis Wagon 2.0 D-4d Linea Sol Busines Grijs Diesel, 148.900 km, bj. 2006 € 9.995,Toyota Prius 1.5 Vvt-it 5drs. Comfort Grijs Hybride, Automaat € 10.245,146.201 km, bj. 2007 Toyota Avensis Verso 2.0 16v Vvt-i Linea Sol Grijs Automaat, 173.355 km, bj. 2005 € 10.250,Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5 drs. Aspiration Blauw 35.121 km, bj. 2009 € 11.850,Toyota Avensis Verso 2.0 16v Vvt-i Linea Luna 6-perso Grijs 82.046 km, € 12.850,bj. 2005 Toyota Yaris 1.3 16v Vvt-i Aspiration Grijs 22.942 km, bj. 2011 € 13.995,Toyota iQ 1.0 Vvt-i 3drs. Aspiration Blauw 2.500 km, bj. 2011 € 14.750,Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4d 163 pk Exec Grijs Diesel, Automaat 130.584 km, bj. 2004 € 26.896,Toyota Avensis Wagon 1.8 Vvt-i Cvt Business Zwart Automaat, 1stClass € 32.475,Image 5.000 km, bj. 2012 Toyota Prius 1.8 Vvt-i Full Cvt Dynami Wit Hybride, Automaat € 32.540,1.500 km, bj. 2012 Lexus GS 450h Ecvt Executive Grijs Hybride, Automaat 60.285 km, bj. 2009 € 39.850,-

Crunershof 1, Hattem, tel. 038 - 444 19 93 - www.ramaker-toyota.nl

www.heerdeonline.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 36

Van Hartskamp 25 jaar bestuurslid

EMST- Op 20 mei was het 25 jaar geleden dat Wim van Hartskamp in het bestuur van de Chr. gemengde zangvereniging ‘de Lofstem’ uit Emst kwam. Het was een complete verrassing voor hem, dat hij maandagavond 21 mei, samen met zijn vrouw, in het zonnetje werd gezet, aangezien hij al 19 jaar een goede voorzitter is, wist hij hiervan niets af. De avond begon met een gewone repetitieavond. Halverwege

de avond nam de 2e voorzitter het over en huldigde voorzitter van Hartskamp. Wim, die de voorzittershamer destijds overnam van Berend Boeve, is als bestuurslid een rots in de branding, een persoon die veel dingen weet en verschillende zaken gedaan krijgt. Ook is hij iemand die de regie goed in handen heeft, en die als een motor het bestuur leidt en bijstaat. Van de zangersbond Kczb ontving de

voorzitter een zilveren reverspeld en een certificaat. Van het bestuur kreeg hij het erelidmaatschap, dit gebaar betekende veel voor hem. Verder was er een collage gemaakt met foto’s van de afgelopen 25 jaar erop, een kleine attentie en een bosje bloemen hoorden daar natuurlijk ook bij. De tweede helft van de repetitieavond werd onder het genot van een hapje en drankje in informele sfeer voortgezet.

Tuinfair en expositie

VEESSEN- Het C1-team van v.v. VEVO is op de slotdag van de voorjaarscompetitie kampioen geworden door het ene punt wat ze nog nodig hadden, binnen te slepen. Na de spannende wedstrijd tegen Hatto-Heim C2, ruststand 2-0 achter, kwamen de blauwe leeuwen gelukkig in de 2e helft terug tot 2-2. Hierdoor werd het

kampioensschap in de 3e klasse veilig gesteld. Knappe prestatie omdat het kampioensschap voor de winter in de 4e klasse net werd misgelopen. De kampioensbekers voor de spelers en de bokaal voor in de prijzenkast zijn beschikbaar gesteld door Dakdekker & Timmerman Bennie Engelsman uit Vorchten.

VEESSEN- Op zaterdag 2 juni houdt kunstschilderes Dick Kelly een tuinfair met expositie van haar werk en van haar cursisten. Naast de schilderijen is er een aantal kraampjes met o.a. keramiek, rubberkunst, taarten, cupcakes, kleding, sieraden etc. Ook zijn er beschilderde midwinterhoorns te bezichtigen. Iedereen is van harte welkom aan de IJsseldijk 83A in Veessen van 10.00 tot 17.00 uur.

‘Hap & Stap vierdaagse’ Vérian in Vaassen VAASSEN- Vorige week vond de ‘Hap & Stap Vierdaagse’ van Vérian plaats op basisschool Gerardus Majella in Vaassen. Leerlingen van groep 5 leren in vier dagen alles over Eten en Bewegen ofwel over Happen en Stappen! Ook vorig schooljaar organiseerde de afdeling Voeding- en Dieetadvies van thuiszorgorganisatie Vérian bijna wekelijks de gezonde ‘Hap & Stap Vierdaagse’ voor basisschoolleerlingen van groep 5 in Apeldoorn, Brummen, Heerde, Vaassen, Eerbeek, Wapenveld, Klarenbeek en Epe. Vérian werkt bij het project nauw samen met een kok, met dansschool Wensink uit Apeldoorn en met GGD Gelre-IJssel. Het enige wat van de deelnemende basisscholen wordt gevraagd, is dat ze zelf de culinaire wandeltocht organiseren, enthousiast zijn en hun leerlingen laten meedoen aan activiteiten als de smaakles en een dansvoorstelling. De deelnemende basisscholen wordt niet alleen de organisatie grotendeels uit handen genomen, ook om de financiën hoeven ze het niet te laten. Het project wordt namelijk gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Het doel is achten negenjarigen (groep 5) in vier dagen spelenderwijs leren wat wel

en wat niet gezond eten is en hoe je kunt bewegen zonder meteen naar een sportclub te hoeven gaan. Verder leren de kinderen tijdens een smaakles of iets wel of niet lekker is en waarom hun smaakpapillen reageren zoals ze doen. Daarnaast leren de kinderen van een kok zelf gezonde snacks te maken. Ze studeren onder de enthousiaste leiding van Gerrit Wensink een dans in. En de diëtist van Vérian geeft de leerlingen een uurtje voedingsvoorlichting, maar ook de ouders krijgen voorlichting over de Schijf van Vijf en de Norm voor Gezond Bewegen. Het is belangrijk dat ook de ouders betrokken worden, want zij maken veelal de lunchpakketjes en avondeten voor hun kinderen klaar. Op de laatste dag van de Hap&Stap Vierdaagse barst na de voedingsvoorlichting aan de ouders het feest los. Tijdens het eten van de door de kinderen zelf gemaakte hapjes, voeren de leerlingen de dans voor hun ouders uit en komen de ouders zelf ook nog in beweging. Als basisscholen meer informatie willen over dit project, dan kunnen ze kijken op de website www.hapenstapvierdaagse.nl of contact opnemen met Els van den Heuvel, projectleider Hap&Stap Vierdaagse, via de Vérian Zorglijn: 0900- 9255 (lokaal tarief).

Petanque HATTEM- Vorige week dinsdagavond was het dit keer niet zo druk op het boulodrôme van Hattem Petanque. Waarschijnlijk speelde hier de weersverwachting een grote rol in. Gelukkig bleef het droog en konden de drie mixwedstrijden achter elkaar afgewerkt worden. Bij het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag was het een stuk drukker, ook hier moesten er drie mixwedstrijden gespeeld worden.

Met drie winst en eventueel een goed saldo kon men verzekerd zijn om bij de beste tien spelers van de middag te horen. Deze spelers krijgen punten toebedeeld die meetellen voor het eind klassement. Uitslag dinsdagavond: 1e Louis Steringa, 2e Luc Eleveld, 3e Kan Kramer. Uitslag Bultmantoernooi: 1e/2e Coby Zijlstra/Henk Kinket, 3e/4e Ingeborg Geelhuyzen/Luc Eleveld, 5e Ben Kort.

De Happening HEERDE- Zondag 3 juni bent u van harte welkom op de Happening in Centrum ‘s Heerenhof aan de Zwarteweg 10 in Heerde. Deze avond zal de Bijbel centraal staan, want de avond wordt geleid door de afdeling Bijbelse Studies van Heidebeek. Johannes Woudstra, die op deze afdeling werkt en re-

gelmatig spreekt of les geeft over Bijbelse onderwerpen, zal deze avond spreken. De aanbiddingsdienst wordt geleid door Talitha Nawijn. Zij is naast zangeres ook zangdocent, dirigent en songwriter. Haar CD heet ‘ Raak’ en zij is regelmatig te horen op christelijke radio-uitzendingen.

HEERDE- Op zaterdagavond 2 juni staat een bijzonder optreden gepland in Heerde. Het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina is er bijzonder trots op dan een concert van het bekende Jostiband Orkest te mogen organiseren. Naast het Jostiband Orkest verzorgen ook het A- en B-orkest van Wilhelmina een optreden. Natuurlijk brengen beide orkesten ook gezamenlijk een aantal muziekwerken ten gehore. Het Jostiband Orkest is de grootste muziekformatie van mensen met een verstandelijke beperking ter wereld, afkomstig uit Zwammerdam. Het orkest geeft concerten, treedt op in binnen- en buitenland en elk optreden staat garant voor enthousiasme, ontroering en maakt veel emoties los. Sinds 1966 is het orkest een graag geziene gast in concertzalen en tvprogramma’s. Het orkest staat onder leiding van van Lyan Verburg. Voor deze speciale gelegenheid worden het A- en B-orkest van Wilhelmina samengevoegd tot één fanfareorkest. Dit orkest staat onder muzikale leiding van dirigent Silva Soepboer. Aan het optreden van Wilhelmina wordt ook muzikale medewerking verleend door Marleen en Marieke

Regterschot, twee talentvolle vocalisten uit Heerde. Het muzikale programma van beide orkesten bestaat uit lekker in het gehoor liggende werken. Dat betekent een muzikaal feest van herkenning met veel bekende populaire muziekwerken. Het concert vindt plaats in de Burgemeester Faberhal aan de Postweg 37a te Heerde en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De entreeprijs voor dit bijzondere concert bedraagt 13,50 euro per persoon. Kaarten voor dit concert zijn nog tot en met zaterdag 2 juni voor 13,50 euro per stuk verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: Banketbakkerij Kamphorst te Heerde (Dorpsstraat15) en Epe (Sternpassage 1A), Van Aarst Bang & Olufsen te Heerde (Bonenburgerlaan 9-11), Boeken CDwinkel Shalom in Wapenveld (Klapperdijk 27) en de Evangelische winkel De Rivier te Wezep (Meidoornpassage 3). Toegangskaarten zijn tot 1 juni per email te reserveren via kaarten@martijntabak.nl. Op 2 juni zijn in beperkte mate ook nog toegangskaarten te koop aan de zaal. Meer informatie is eveneens te vinden op wilhelminaheerde.nl.

Concert Jostiband en Wilhelmina


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA237

Uw LUXAFLEX-specialist! NAGELHOUT WONEN Kerkstraat 17, Hattem, telelefoon 038 - 444 20 12

www.n agelhoutwonen.nl

Op zoek naar het moderne buitenleven? Open Huis zaterdag 2 juni van 10.00 - 14.00 uur

RUIM 1.5 HECTARE

I

INGERICHT ALS TUIN-,

n 2004 werd op deze prachtige natuurrijke en landelijke locatie een stijlvol LANDHUIS met royale bijgebouwen gebouwd. In de jaren na de bouw werd rondom de woning gewerkt aan een indrukwekkend mooie tuin voorzien van een grote diversiteit aan bomen en planten. Dit is een ware

oase geworden die de thuisbasis vormt voor een keur aan flora en fauna. Centraal in de tuin ligt een zeer grote vijverpartij die prachtige zichtlijnen geeft

Quabbenburgerweg 12, Terwolde vraagprijs € 925.000,- k.k.

WEIDE- EN NATUURGROND.

Incl. tegoedbon tuinonderhoud t.w.v. € 5.000,De woning wordt nu te koop aangeboden inclusief een tegoedbon voor tuinonderhoud t.w.v. € 5000,- (vraag naar de voorwaarden). Op zaterdag 2 juni kunt u naast een rondleiding door het huis ook een uitgebreide rondleiding krijgen door de schitterende tuin.

over het perceel. Een modern en stijlvol woonhuis met twee ruime terrassen, op een ongekend mooi locatie! Toegang tot het perceel heeft u via een eigen toegangsweg voorzien van elektrisch toegangshek met intercom. Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello. Telefoon: 0571-273377 E-Mail: info@vdbeltmakelaardij.nl. www.vdbeltmakelaardij.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 38

Voetbalschool v.v. Heerde

HEERDE- Eigenaren van de winkel Jeugdmode Yvon & Mannenmode Sven, Jan en Yvonne van Egteren, aan de Bonenburgerlaan in Heerde, zijn grote fans van de voetbalschool bij V.V. Heerde. Jan en Yvonne bieden in hun winkel een ruime collectie, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Wat Jan en Yvonne in hun winkel aan de klanten ge-

ven, geeft de voetbalschool van VV Heerde aan hun jeugdspelers. De insteek van de Voetbalschool bij de F- en E-groep is naast het plezier en beleving van het voetbalspel met elkaar ook de basisvormen van het voetballen aan te leren en veel te oefenen. VV Heerde” bedankt Jeugdmode Yvon & Mannenmode Sven voor de steun en het warme hart

Teunis Kers haalt politiehondencertificaat

die zij de voetbalschool van VV Heerde toedraagt. Wil uw kind voetballen, komt dan eens geheel vrijblijvend kijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Gerrits, tel. 0622862967, woensdag van 14.00 tot 15.00 uur, 6 tot en met 8 jaar, F- jeugd, woensdag van 15.00 tot 16.00 uur, 8 tot en met 10 jaar, Ejeugd.

HEERDE- Teunis Kers uit Heerde heeft met succes samen met zijn Mechelse herder Rambo het examen voor politiehond 1 afgelegd en een certificaat met lof (424 punten) behaald. De hond gaat de komende jaren aan het werk samen met een boswachter. Roda heeft al vele gecertificeerde honden aan politie en andere overheidsinstanties geleverd. Het examen bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: springen, zoeken, revieren, volgen, bewaken, waterwerk en verschillende

steloefeningen. Vooral deze steloefeningen zijn zeer spectaculair. Hij heeft de afgelopen 2,5 jaar bij politiehondenvereniging Roda te Emst gemiddeld 3 x in de week voor dit examen getraind. Dit certificaat betekent voor Teunis al het 7e certificaat PH 1 (politiehond 1). Hij heeft hierbij veel hulp gehad van de overige leden van de vereniging, maar met name de verschillende pakwerkers Thom van Dijk, Arjan Bagerman, Wilco Brouwer, Peter van Mourik en Jos van ’t Erve.

Gezinsviering Ontmoetingskerk Kanaalstraat Heerde HEERDE - Op zondagochtend 3 juni is er voor jong en oud een feestelijke gezinsviering in de Ontmoetingskerk in Heerde. Aanvang: 9.30 uur, voorganger ds. Gert Wijnstok. Het thema van deze dienst is: God hoog houden. Kinderkoor De

Herghesangertjes zal samen met een aantal solisten van het koor een aantal liederen voor en met de aanwezigen zingen. Woensdagmiddag 16 mei hebben de Herghesangertjes een optreden

gehad in Verzorgingshuis De Bongerd. En lijkt het je nou ook leuk om mee te zingen? Ze repeteren op de maandagavond van 18.15 tot 19.00 uur in het koor van de Johanneskerk in Heerde, ingang Bonenburgerlaan.

Kledinginzameling EPE/HEERDE- Op de eerste zaterdag van de maand, op zaterdag 2 juni, wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangebo-

den. Ook vraagt ze u om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. Tijdens het transport gaat er wel eens een zwakke zak stuk en wordt de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: parkeerplaats Het

Groene Hart achter de Marskramer in Heerde of bij de onderstaande adressen: Fam. Boer, Veesserenkweg 3, Veessen of bij de Fam. Mulder, Heemskerkstraat 20, Epe. Wilt u informatie, dan kunt u bellen met, tel. 0578-696317.

EPE- Afgelopen periode is door verschillende leerlingen van Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Epe het KNFM examen afgelegd. Naast het praktijkexamen hebben zijn enige tijd hiervoor ook het theorie examen met goed gevolg afgelegd. Op de foto staan: Hanna IJzerman Altsax A, Bram Koers Altsax A, Yvet Dikken Altsax A, Natasja de Weerd Altsax A, Lilian Ijzerman Klarinet B. Niet op de foto maar wel geslaagd: Stefan

Lokhorst Slagwerk C. De vereniging is trots op haar leerlingen en hoopt dat steeds meer jeugd de weg naar het muziek maken weet te vinden. Op 30 juni zal er een Open middag c.q. huis zijn in het gebouw “de Harmonie” aan Lange Veenteweg 4a waarover op een later tijdstip nog meer nieuws over naar buiten zal komen. Iedereen die van muziek maken houdt, is er welkom, met of zonder instrument.

Luca Nijenhuis wint

Hoornerfeest viert 85- jarig bestaan

HEERDE- Luca Nijenhuis uit het Gebben Racing Yamaha Team heeft in Veendam een wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap MX2 weten te winnen. In de eerste manche kwam de rijder uit Heerde vanaf een negentiende plaats teruggereden naar een eerste plaats en won. Ook in de tweede manche had hij het goed naar zijn zin op het circuit en slaagde erin om de manche

HEERDE- Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 juli viert Oranjevereniging Prinses Beatrix haar 85-jarig jubileum. Alle leden en overige belangstellenden worden van harte uitgenodigd op de feestweide in Hoorn om samen dit jubileum te vieren. Het ontstaan van het huidige Hoornerfeest ligt al in 1927, terwijl de officiële oprichting van Oranjevereniging Prinses Beatrix heeft plaatsgevonden op 9 augustus 1945. Eén van de doelstellingen van de vereniging is “het organiseren van buurtactiviteiten in het buurtschap Hoorn alsmede het behartigen van de belangen van de leden en het versterken van de onderlinge band”. Vele generaties hebben aan de uitvoering van deze doelstelling meegewerkt tot aan wat de vereniging nu is: een populaire vereniging met ruim 1000 leden en een zeer goed bezocht feestweekend. Het feest begint op donderdag 5 juli met een seniorenavond. U wordt ontvangen met een optreden van “De Zingende Padd’n” uit Wapenveld. Zanger/entertainer Perry Zuidam treedt op met liedjes van vroeger en nu en geeft een geweldige bandparodie optreden. De feesttent zal aangekleed zijn met een mooie foto- en filmpresentatie en de senioren spelen het eerste zeskamponderdeel. De toegang voor deze avond is geheel gratis. Vrijdag 6 juli begint om 15.30 uur met een groots opgezette kinderdisco. Tijdens deze middag kunnen de kinderen deelnemen

met een veilige voorsprong winnend af te sluiten. Met een dubbele mancheoverwinning won de rijder uit Heerde het dagklassement in Veendam. Volgende week zaterdag zal Nijenhuis van start gaan bij het Nederlands Kampioenschap MX2 op het circuit van Neerijnen. Kijk voor meer informatie op www.lucanijenhuis.nl of www.nijenhuisracingproducts.nl.

aan dansdemonstraties, die gegeven worden door Anouschka Spijker. Ook is er gelegenheid voor de kinderen om zich mooi te laten schminken en zorgt een clown voor veel spektakel in de feesttent. Niet te vergeten staat er buiten een mooie kermis opgesteld. Op veler verzoek komt na twee jaar de allround coverband van dit moment “Reflex” weer terug in Hoorn. Elk optreden van deze vier ervaren entertainers is met recht spraakmakend te noemen. Een topzanger met een geweldige stem en een overdosis energie, omringd door een groep ervaren muzikanten, die hun instrumenten perfect beheersen en de nodige zangpartijen voor hun rekening nemen. Halverwege de avond zal het IJssselduo met hun optreden de sfeer in de feesttent tot een nog grotere hoogte brengen. De buurtschappen zullen een zeskamponderdeel voor hun rekening nemen en de kermis is de gehele avond geopend. De toegang is deze avond voor leden geheel gratis, niet leden betalen 10 euro entree. Zaterdag 7 juli is het al vroeg een drukke bedoening in Hoorn, want dan stromen de rommelmarktbezoekers naar de feestweide. Als u nog een kraam of grondplek wilt bemachtigen kunt u contact opnemen met 06-14107104 of 0578-695734, wees er wel snel bij want vol = vol. Omstreeks 8.30 uur stellen de praalwagens zich op in de Beatrixweg en de Vosbergerweg voor de jubileumoptocht, met versierde wagens gemaakt door de verschil-

lende buurtschappen. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt besloten of de praalwagens opgesteld kunnen worden achter de feesttent ter bezichtiging. Zaterdagmiddag staat geheel in het teken van de strijd om de wisselbeker, tijdens een spectaculaire zeskamp die al op donderdagavond is begonnen en op zaterdagavond met een finalespel zal worden afgesloten. De gehele dag is er kermis en zijn er helikopterrondvluchten boven Hoorn/ Heerde. Wanneer u van deze unieke gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u daarvoor een kaartje kopen, alleen in de voorverkoop bij Shell tankstation van Bennekom, Molenweg 1B in Heerde of bij Kers Elektro Reparatie Service, Sportlaan 6a in Heerde of bij Jan Kers, Beatrixweg 5 in Hoorn. De helikopterrondvluchten zijn mogelijk gemaakt door Kers Elektro Reparatie Service te Heerde, dit i.v.m. het 12½-jarig bestaan van het bedrijf. Het jubileumfeest wordt afgesloten met een grote feestavond. De band Papa di Grazzi treedt op met een geweldige show. Papa di Grazzi is meer dan een band. Het is een soort theatrale show met maffe taferelen afgewisseld met muzikale hoogstandjes. Als klap op de vuurpijl zal de grote finale verzorgd worden door Wolter Kroes, met een groots optreden in de feesttent aan de Beatrixweg. Leden hebben deze avond gratis toegang en niet leden betalen 10 euro entree. Voor meer informatie kijk op de website: www.hoornerfeest.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 239

www.plankenvloerveessen.nl

end r p o u e s g 6.00 u ´ g a t1 erd Zat 0.00 to 1 van

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk IJsseldijk 6767 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Geen gek idee? Voor een creatieve kijk, een gek idee of gedegen tuinadvies: belt u: 0578 561 015

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden.

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213 Gewijzigde openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 29 mei 2012 - PAGINA 40

Rabobanken gaan fuseren EPE- De Rabobanken NoordoostVeluwe en Noordwest-Veluwe hebben het voornemen om te fuseren. De leden van beide banken zijn hierover deze week per brief geïnformeerd. Doel van de eventuele fusie is het verder verbeteren van de dienstverlening aan hun leden en klanten. Begin juli wordt het fusievoorstel voorgelegd aan de ledenraad van beide banken. De bancaire sector is volop in beweging. Consumenten en toezichthouders verwachten steeds meer van banken. Deze ontwikkelingen vragen van banken deskundigheid op een breed terrein. De twee Rabobanken verwachten door de bundeling van krachten de kwaliteit van de dienstverlening voor hun leden en klanten te verhogen. “Ons doel is een professionele dienstverlening passend bij de lokale gemeenschap”, zegt Gerrit Wielink, directievoorzitter van Rabobank Noordwest-Veluwe. “De fusie

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

die we voor ogen hebben is vooral een investering in kwaliteit en continuïteit van onze klantbediening. Daarnaast kunnen er in geval van samengaan synergievoordelen worden behaald door efficiënter te werken. Dat leidt onder meer tot lagere kosten”. “Daarbij blijven we ook na een fusie lokaal betrokken”, benadrukt Henk Bezemer, directievoorzitter a.i. van Rabobank Noordoost-Veluwe. “We zijn en blijven de dichtbij-bank die actief is in de verschillende plaatsen in ons werkgebied en dichtbij onze klanten staat. Onze leden en klanten kunnen erop vertrouwen dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd en de bereikbaarheid ook in de nieuwe bank gewaarborgd wordt”. Wanneer de ledenraden met het fusievoorstel instemmen, ontstaat er eind van het jaar één Rabobank op de Noord Veluwe.

Schaapscheerderfeest in Heerde

Op 8 mei jl. waren onze ouders, Gerrit & Everdien van Olst 25 jaar getrouwd! - Gert-Jan & Judith, Tineke & Martijn, Renate, Eleny & Harmen Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuur-

foto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto

Open Huis trekt meer bezoek

worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

HEERDE- Zaterdag 2 juni worden bij de muziekkoepel achter het gemeentehuis in Heerde de schapen van de kudde Epe/Heerde geschoren. Ook dit jaar op de traditionele manier. Rond 9.00 uur komen de schapen samen met de schaapherder Lammert Niesing aan op de Van Meursweide in Heerde. Op het grasveld (zijde gemeentehuis) worden ze dan van hun winterjas ontdaan. Naast het schaapscheren is er een gezellige braderie met kramen met leuke artikelen, zoals schepsnoep en chocolade, honing, chunks, kleding: dames, heren, kinder- en lederen kleding, informatie over renovatie van binnen- en voordeuren, trappen, enz. en nog veel meer. Er is informatie over de Waterrijke Veluwe. Ook zijn er oude am-

nen nu snel en eenvoudig een recept opzoeken, kijken wat er op het online boodschappenlijstje staat of checken of de visite rode of witte wijn drinkt. Via het Plus draadloos netwerk hebben klanten met een smartphone of tablet direct toegang tot het internet van de supermarkt zonder in te loggen. De gratis dienst is geïntroduceerd op verzoek van klanten van de supermarktketen via het Plus digitaal klantenpanel.

Rabobank verbonden aan Avond Fiets Vierdaagse mensen hebben een scene gezien uit vroegere jaren waar een prediker (zendeling) gezien werd als een ketter. Ook was de junglerit een groot succes. Elke rit zat zo weer vol. Op deze manier konden mensen deelnemen aan een typische zendingsavontuur.” “Daarnaast hebben we samen gekeken hoe zending er in de toekomst uit kan gaan zien. Verschillende sprekers hebben kort verteld hoe zij zending realiteit maken in de omgeving waar ze zelf zitten. Zo zijn er zakenmensen aan het woord gekomen maar ook is er een Skype connectie gemaakt met zendelingen uit Brazilië.” Pruim hoopt dat de bezoekers kennisgemaakt hebben met zending. “Al met al wilden we mensen laten proeven aan zending. Dat is, denk ik, wel gelukt. Hopelijk krijgen veel mensen passie voor zending.”

Nacht van Gebed EPE- In de nacht van 1 op 2 juni houden de gezamenlijke kerken van Epe en Emst de Nacht van Gebed. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors en zij verstrekken de materialen. Er wordt die avond gebeden

voor vele landen, zoals Irak, Iran, Noord-Korea. De Nacht van het Gebed vindt plaats bij de Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe van 20.00 tot 2.00 uur. U kunt ook een deel van de avond/nacht bijwonen en ieder tijdstip binnenlopen en deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alfred Tekelenburg, tel. 0578-629654.

Daams’ molen bereikt z’n hoogste punt

Gratis WiFi bij Plus van den Hoven HEERDE- Klanten van Plus van den Hoven in Heerde en Wezep kunnen gratis gebruik maken van draadloos internet in de supermarkt. Supermarktketen Plus heeft met het gratis WiFi-netwerk in al haar supermarkten de primeur in Nederland. Deze extra service sluit aan bij de ambitie van Plus om de beste servicesupermarkt van Nederland te zijn. Klanten van Plus van den Hoven in Heerde en Wezep kun-

HEERDE- Het Open Huis van Jeugd met een Opdracht Heidebeek heeft meer bezoekers dan ooit getrokken. Het evenement, dat jaarlijks plaatsvindt op Hemelvaartsdag, werd bezocht door zo’n 1300 mensen. Naast de 1143 bezoekers kreeg de organisatie ook hulp van maar liefst 150 vrijwilligers. Die ruim 1300 mensen hebben tijdens deze dag ongetwijfeld een vleugje zending meegekregen. Stefan Pruim, mede-organisator van het evenement, kijkt terug op een geslaagd evenement. “Alles liep gesmeerd, het was erg gezellig en de mensen hebben geproefd aan zending. Hopelijk is dat blijven hangen en denken ze hier later nog eens aan terug. We willen mensen blijven prikkelen om actief betrokken te zijn met zending.” Ook het Mission Experience was een succes, zegt Pruim. “Verschillende

bachten te zien. Kom kijken naar het weven, een demonstratie van vilten, karakterpoppen en houtbewerken. AMI Kappers is weer aanwezig met een kraam met haarverzorgingsproducten en zij scheren prachtige figuren in het herenkapsel. Het figuren scheren is gratis.

HEERDE- De Rabobank heeft haar naam opnieuw verbonden aan de Avond Fiets Vierdaagse in Heerde en Wapenveld. Der organisatie hiervan is voor de komende jaren daardoor weer in vertrouwde handen van de Toer Club Heerde. Afgelopen woensdag is de nieuwe overeenkomst tussen de Rabobank en TC Heerde ondertekend en werden nieuwe start en finishvlaggen ter beschikking gesteld. Volgende week maandag is het weer zover dat de jaarlijkse Rabo Avond Fiets Vierdaagse wordt georganiseerd. U kunt van maandag 4 t/m donderdag 7 juni iedere avond tussen 18.30 en 19.30 uur starten bij de Spikke in Heerde of bij Cafetaria/pizzeria Wagenvoort in Wapenveld. De afstanden zijn ongeveer 15 tot 20 kilometer per avond en is voor iedere fietser goed te doen. U zult plekjes passeren waar u normaal niet komt en u verwonderen

over de mooie natuur die onze gemeente rijk is. Ook campinggasten of mensen uit omliggende plaatsen als Epe, Wezep of Hattem zijn van harte welkom om in Heerde of Wapenveld te komen fietsen. Bij beide startplaatsen is voldoende parkeergelegenheid voor hen die met de auto naar de startplaats willen komen. Deelnemerskaarten kunt u voor 3 euro in de voorverkoop aanschaffen bij bloemboetiek Veerle in Heerde of bij Rijwielhandel Slijkhuis en het VVV kantoor (Shaloom) in Wapenveld. Als u in de week van de Rabo Avond Fiets Vierdaagse de deelnemerskaart aanschaft kost dit 3,50 euro. Deze zijn bij de start van de tocht aan te schaffen. Mogelijk dat u niet alle avonden kunt fietsen. Dat is geen bezwaar. U kunt ook 1 of 2 avonden meedoen. Voor iedereen die 3 of 4 avonden fietst ligt bij de finish een herinnering klaar.

VAASSEN- Op 22 mei rond 16.00 uur ging de vlag in top bij Daam’s Molen in Vaassen. In de woningbouw betekent dit: het hoogste bouwpunt is bereikt. Zo ook bij dit project. Gebruikelijk is dat bij het bereiken van het hoogste punt “pannenbier” wordt geschonken. In dit geval werd gekozen voor alcoholvrij bier en frisdranken; er moest nog gewerkt worden. Toeschouwers die ‘toevallig’ langskwamen deelden mee met het ‘pannenbier’. Woensdagmorgen is al vroeg begonnen met het aanvoeren van de betonelementen die bij Fa. Haprekon in Barneveld geprefabriceerd zijn. Het plaatsen van de betonelementen gebeurt i.s.m. Fa. Mammoet en is een nieuwe precisieoperatie die het aanzien de moeite waard is. Deze elementen gaan de steunconstructie vormen voor de molen. Fa. van Laar is druk doende met de nieuwe vloeren in de molen. Op 2 juni is de “Dag van de bouw”. De molen is dan tussen 10.00 en 16.00 uur open, zullen er veel belangstellenden over de vloer komen. Overigens het hele bouwproces is van seconde tot seconde actueel te volgen via internet: www.daamsmolen.nl en even doorklikken via “live meekijken”.


SCHAAPSKOOI

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., .............................. nieuw € 12.850,Ford Ka 1.3 T itanium XL nieuw model ............................ ‘09 Ford Ka 1.3i T rend ......................................................... ´05 Ford Ka 1.3i S Edition .................................................... ´05 Ford Ka 1.3i Futura, extra´s ........................................... ´08 Ford Ka 1.3i, 34.000 km ................................................. ‘03 Ford Fiesta 1.3i T rend, 5-drs., 82 pk ............................. ´ 1 0 Ford Fiesta 1.3 Futura XL, 5-drs., .................................. ´08 Ford Fiesta 1.3i Futura, 3-drs., ...................................... ´07 Ford Fiesta Futura 5-drs., .............................................. ´06 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5-drs., .................................... ´04 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., ............................................. ‘03 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ............................ 2x ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic .............................................. 2x ‘02 Ford Focus 2.0i T itanium, 5-drs. .................................... ´07 Ford Mondeo 1.6, 5-drs. ................................................ ´95 Ford Focus C-Max 1.6i Futura ....................................... ´05 Ford Focus 1.6i C-Max T itanium, 150 pk ........................ ´ 11 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ........................................ ‘09 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ....................................... ´07 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ....................................... ´05 Ford Focus 1.6i T rend, 5-drs., ........................................ ‘03 Ford Fusion 1.4i Futura+ ........................................... 2x ‘06 Ford Fusion 1.6i Luxery ................................................. ‘03 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s ...................... 2x ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., T itanium ..................................... ‘08 Ford Focus 1.6i sedan T itanium BNS ............................ ‘08 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ..................................... ´08 Daihatsu Terrios 1.3 ....................................................... ´02 Toyota Aygo 1.0, 5-drs., ................................................. ´ 1 0 Opel Astra 1.6i, 5-drs., ................................................... ´99 Opel Corsa 1.0i, 3-drs., Sport, extra´s ............................ ´06 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Elegance, extra´s ...................... ´ 0 1 Seat Cordoba 1.4i 4 drs. ................................................ ´ 0 1 VW Polo 1.4i, 3-drs., extra´s .......................................... ´04 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i T itanium Wagon ................................ ´ 1 0 Ford Focus 1.6i Combi Futura ........................................ ‘07 Ford Focus 1.6i CE Combi ............................................ ´05 Ford Focus 1.8i Combi T itanium .................................... ´ 1 0 Ford T ransit Connect 1.8 TDCi, lwb, ............................. ´05 Ford Focus 1.6i combi Futura .................................... 2x ´04 Ford Focus 1.6i T rend Combi ........................................ ´00 Ford Focus 1.6i Combi, ................................................. ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s ....................................... ´07 Renault Megane 1.6i combi Grand Tour ......................... ´04 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ............................ ´06 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................. ‘05

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras- en perkplanten! Super scherpe prijzen ! Fuchsia´s v.a. .......................................................................... 0,75 Rozenstruik, klim en stam v.a. ............................................... 2,95 Vlinderstruik v.a. .................................................................... 2,95 Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Ceanotes struik en klim v.a. ................................................... 3,75 Clematis v.a. ........................................................................... 3,95 Hangaardbeien XL v.a. ........................................................... 3,95 Perkplanten v.a. ...................................................................... 0,15 Potgrond 5 zak RHP à 40 ltr. ................................................. 11,00 10 zak tuinaarde ..................................................................... 9,75 Hangbakken v.a. ..................................................................... 2,95 Cocosstam + surfinia nu ......................................................... 8,50 Bacopa v.a. ............................................................................. 0,90 Biologisch en langwerkend meststof kilo v.a. ........................ 1,00 Groenteplanten, kruiden, aardbeien, kuip-, terras- en perkplanten, groente- en bloemzaden! Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 24 1


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA242

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

Jan Schurink vele jaren lid van onze vereniging.

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Bestuur en leden van buurtvereniging â&#x20AC;&#x2DC;t Broek

Tot ons groot verdriet is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, opa en overgrootvader

Derk Docter op de leeftijd van 80 jaar. Henny Docter - Grolleman Derk en Dineke DaniĂŤlle en Erwin Esmee, Jurre Jesper en Elsemarije Jaap en Annemarieke Koen Karien Kris 23 mei 2012

Het is voor ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze vader en opa

Teunis Kers Daarom willen wij u langs deze weg onze hartelijke dank betuigen. Het heeft ons heel goed gedaan. Geertje Kers - van Suijdam Kinderen en kleinkinderen Heerde, mei 2012

Veesser Enkweg 19 8194 LK Veessen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Intens verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze dierbare broer en zwager

DERK DOCTER Wij wensen Henny, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. Toos en Abâ&#x20AC; Leida en Henkâ&#x20AC;  Paulâ&#x20AC;  en Roely Geertje en Gerardâ&#x20AC;  Dicky en Rinus

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder.

Gerritje Grolleman â&#x20AC;&#x201C; Post Kinderen, klein en achterkleinkinderen Wapenveld, maart 2012

Veessen, 23 mei 2012

Verslagen hebben wij kennis genomen van het onverwacht overlijden van

Derk Docter Voor het vele werk dat hij gedurende ruim 20 jaar voor het molencomitĂŠ Veessen gedaan heeft zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Liefde is geluk, liefde is gevoel, Liefde is begrijpen wat ik bedoel. Liefde is trouw en in elkaar geloven. Ik wil jou die trouw voor altijd beloven, Ik beloof je mijn liefde, vriendschap en trouw. Geloven in liefde, is geloven in jou.

Wij,

MolencomitĂŠ Veessen

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Theo van â&#x20AC;&#x2DC;t Erve & Jessica Huisman

gaan trouwen op vrijdag 15 juni 2012.

Na een hevige kortstondige ziekte is plotseling overleden onze lieve broer, zwager en oom

Gerrit van Velsen Heerde: Frits (in henrinnering) Veessen: Reinier en Judith Heerde: Henk en Henny Heerde: Annie en Gerrit Neven en nichten Wij wensen Elly, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Heerde, 24 mei 2012

Om 13.00 uur geven wij elkaar het ja-woord op het Landgoed â&#x20AC;&#x2DC;Het Laerâ&#x20AC;&#x2122; te Ommen. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.30 uur in de Katholieke St. Brigitta Kerk te Ommen. Receptie houden wij van 16.30 uur tot 18.00 uur in Zaal Dijk, Korteveldsweg 3 te Lemele. Ons adres blijft: Haarsweg 10, 7731 HK OMMEN

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 243

Nieuwe trampoline? www.nieuwetrampoline.nl Heerde 0578-695063 AUTO TE DUUR,WEES SLIM EN GA GOEDKOOP NAAR HET WERK MET EEN SCOOTER OF FIETS VAN HBS T W E E W IE L E R S E P E SCOOTERS NIEUW VANAF 650,- INCL www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe. Tel. 0578614510

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid.

Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk. Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten. Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

Frá Limgardur Learning Heerde Lesinstituut voor: • Nederlandse taal voor buitenlanders, NT2 • Begeleiding bij inburgering • E-mailcursus foutloos schrijven

Korte Veenteweg 6, Epe

Telefax 0578 – 621218

Telefoon: 0578 – 620615

E-mail: info@gswvanherk.nl

Nu ook in Zwolle! Informatie: O578 – 690432 0653.30.45.83 E-mail: info@fralimgardur.nl

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Uw uitvaart , onze zorg Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

HEERDE, TE HUUR Kleine woonruimte, geen huisdieren. Voor meer info: 0578-691814. TE KOOP Vijvervissen. 7 Goudwindes, 2 x 27 cm, 3 x 40 cm en 2 x 45 cm. Tel: 0578-694099 / 06-22002274. TE HUUR (in Heerde) vanaf 1 juni. Gestoffeerde vrijstaande woning op loopafstand dorp. Geschikt voor stel of gezin met 2 oudere kinderen. Huurprijs p/mnd. 795,- euro; excl. g/w/l.Info: (06) 53 75 96 84

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Dak

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

- en isolatiewerken

06-57585075

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Winkeltje open op: maandag t/m donderdag 8.30 - 12.30 vrijdag

8.30 - 18.00

zaterdag

8.30 - 13.00

Komkommers, tomaten, paprika, aubergine, pepers diverse soorten sla alles milieu bewust geteeld DEZE WEEK 2 KROP SLA EN 1 KOMKOMMER

€ 1,00

www.burggraaf-dakwerken.nl

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

Vooronder 65

8081 NN Elburg

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820


SCHAAPSKOOI

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

Nu uw eigen fiets met elektrische ondersteuning. Bereik plm. 100 km. Maak bij ons een proefrit. Incl. montage al vanaf € 799,-

Molenweg 20, Heerde, tel. 0578-694065 www.autoquik.nl

KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 29,75 per uur incl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 DECORATIELOODS Decoratieloods inboeldelgoederen verkoop. Dinsdags en laatste zaterdag van de maand, Veenweg 17 Vaassen 10.00-16.00 uur. Elke week nieuwe aanvoer. Tel. 06/53898348. Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

www.jannie.coach4everybody.nl WWW.PEDICUREPRAKTIJK.NL Wildekampseweg 34, 8191 BV Wapenveld, 038-4470026 TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA244

HOEKHOVENIER De maand mei geeft uw tuin heel wat nieuwe mogelijkheden: zoals nieuwplant, onderhoud, snoeien, verfraaiing. Nu inclusief afvoer. Neem nu contact met mij op: Marc Hoek Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel. 038 4443216 Mob. 0651136927 K.v.K 50630288 HOEKHOVENIER Frá Limgardur Horsing Heerde IJslandse paardenstal:

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus méér dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Sausen en marmer spachtel Spatula en decoratiewerk Sloopwerk en kleine klussen Zeer kundig en ve

rzorgd vakwerk.

Voor vrijblijvende prijsopgave bel: De Gouden Kwast De Heer Karen 06 - 164 59 177 Karen07@live.nl www.degoudenkwast-schilderwerk.nl

TE HUUR Mooi appartement op loopafstand van het centrum van Heerde. Het appartement heeft 2 slaapkamers. Prijs is 600.00 euro exclusief gas, water en licht. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met 06-22205907

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

· Flexibele, professionele kinderopvang thuis · Belang van het kind staat centraal · Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Computer Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

Voor informatie: 0623.49.42.00 E-mail: fralimgardur@hotmail.com Website : www.fralimgardur.nl

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Zijn uw voeten hoognodig toe aan een opknapbeurt, maar bent u niet meer zo mobiel? Of vindt u het gewoon fijn om in uw vertrouwde omgeving behandeld te worden? Ik kom graag bij u thuis om uw voeten weer helemaal op orde te maken. Bel gerust voor een afspraak: Voetverzorging Gery, 06 - 102 403 03 (nú met kortingsactie)

ERVAREN SCHILDER VRAAGT Behang-, saus- en schilderwerk als bijverdienste. Tel: 06-24260466. ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). TE KOOP Diverse soorten prima eetaardappelen. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180. Nieuwe skelter? www.nieuweskelter.nl Heerde 0578-695063

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

www.rhodos.nl

Autoruit stuk ?

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

0578-691199

Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties BINGO Dinsdag Harmonie in de Kastelein S t. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

J. Franken Dakkapellen

HOUT EN PLAATHANDEL

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Gebr. Boeve

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door:

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

• Paardrijlessen, vanaf 6 jaar • Ruitertochten over De Veluwe • Ruiterkamp voor gevorderden deelname in juli nog mogelijk • Individuele hulp

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398.

APK keuring + alle reparaties

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Schilderwerk: binnen en buiten

WWW.JSLIJKHUIS.NL

06-20850386

-

Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 245


-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 246

WEEKENDDIENSTEN HEERDE ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen beHuis 78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen beHuisar 3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Apo Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P. Olthuis, L. Post, A. Sie tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilige Doop) ds. C. Hoek, 19.00 uur ds. R.J. Perk. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 en 19.00 uur Themadienst, ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn, 16.30 uur ds. H.D. Rietveld. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. W.J. van der Linde, 17.00 uur ds. F. Gerkema. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. D. Ensing, 16.30 uur ds. R.H. Knigge. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur ds. S. v.d. Vrie, 19.00 uur ds. J. Doornebal. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dienst. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur Jeuddienst, mw. Karim Landoulsi. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur mw. I. Adriaansz.. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.B. Diermanse en ds. G.T. Wijnstok. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur dienst. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P. Baas, 19.00 uur ds. J.B. ten Hove. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. W. van Vlastuin, 14.30 uur ds. H.J. van Marle. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur Heilig Avondmaal, ds. I. Boersma, 19.00 uur Heilig Avondmaal, ds. P.J. Hofland. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 19.00 uur ds. G. van Keulen. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. B. Schaaij, 14.30 uur ds. A.M. de Hullu. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. S. van den Hoven. EPE Grote Kerk: 9.00 uur (in RK Martinikerk) ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. H. Vreekamp, 19.00 uur (in Regenboogkerk) Oec. Themadienst. Sionskerk: 9.30 uur ds. W.Chr. Hovius, 18.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. H.J. van Marle, 15.00 uur ds. C. Gielen. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur Heilig Avondmaal, ds.

ZOMER EXPOSITIE 2012

DEELNEMENDE CURSISTEN ZIJN:

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P.E. Olthuis-de Vries, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Dierenar Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133 HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

ROELINE VAN DINGEN SHELLE MICHON FRANCIEN VAN HARTINGSVELDT QUEREEN BERENDS

HET ATELIER, SPRENGENWEG 7 HEERDE

NAAST HET BEWONDEREN VAN DE WERKEN VAN DE CURSISTEN KUNT U INFORMATIE INWINNEN OVER HET CURSUSAANBOD VOOR HET SEISOEN 2012-2013 EN/ OF ZICH INSCHRIJVEN VOOR EEN VAN DE CURSUSSEN.

ZATERDAG 9 juni 2012 BENT U VAN 14.00 – 16.00 UUR WELKOM IN HET ATELIER AAN DE SPRENGENWEG 7 TE HEERDE VOOR DE ZOMEREXPOSITIE VAN HET WERK VAN EEN AANTAL CURSISTEN, VAN DE CURSUS “TEKENEN & SCHILDEREN” (2011-2012) VAN MARLIES KOSTER.

TOT 9 juni A.S. WIJ ONTVANGEN U GRAAG MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

WWW.MARLIESKOSTER.NL / INFO@MARLIESKOSTER.NL

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Zondag 3 juni 2012

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729 A.M. van de Wetering, 19.00 uur Oec. themadienst.. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.30 uur Woord- en Commieviering. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. B. Jongeneel, 18.30 uur ds. P. van Duijvenboden. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.:9.30 uur Voorber. Heilig Avondmaal, ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. A.A.W. Boon. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur Drempeldienst in Tabernakel, ds. B. van ‘t Veld, 19.00 uur kand. F.A. Slothouber. Herv. Evang.: 9.30 uur dhr. D. Kreijkes, 14.30 uur dhr. J. de Boer. Geref. Kerk: 9.30 uur Drempeldienst, ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: zo. 10.00 uur dhr. Bertus Moes. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Kantoci. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Doopdienst, ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 8.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.00 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur Gez. dienst in Andresakerk, ds. J.J. van Es. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Voorber. Heilig Avondmaal, drs. R.G. den Hertog, 19.00 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. B. Schaaij; (Gasthuiskerk): Heilig Avondmaal, 9.30, 15.00 en 17.00 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Geref. Emmaüskerk: 19.00 uur ds. M.H. van Es. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. Bennik, 19.00 uur br. C. Brussel. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur Zie Heerde. Christ Centered Christian Church (in MFC De Marke): 10.00 uur mw. Judith Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. G.J. Heuver. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Eucharistieviering. Vakantiepark Leemkule: 9.00 uur kerktentdienst.

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

SCHAAPSKOOI


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 247

ZZZFQO JHOGLJYDQ

ZRHPHL WP MXQL GL

&*HPHQJG JHKDNW UXQGHQYDUNHQVYOHHV JUDP

NLOR&7RPDWHQ WURVWRPDWHQRI YOHHVWRPDWHQ ORV JUDP

NLOR

'U2HWNHUELJDPHULFDQV FXOLQDULDHQWUDGL]LRQDOH SL]]DsV

%LMGHNDVVDNULMJWX NRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

DOOHYDULDQWHQXLWKHWYULHVYDN VWXNV $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

&$PEDFKWHOLMNH ELHUELWWHUEDOOHQ UXQGYOHHVUDJRXW SDNVWXNV 23 23/D\sVVHQVDWLRQVHQ WKHRYHQFKLSV

DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN PXYVHQVDWLRQV  PRPHQWV

0HW*5$7,6VSHOHUVYRJHOWMH

=$..(1

 NLOR

 (ULVZHHUJUDVNDDV Q 9HUVYDQยถWVHL]RH

6( 1 6(7)/(6 XS3HSVLRI6LVL

UHJXODUOLJKWRIPD[ VHWIOHVVHQยกOLWHU

OLWHU

 

%HFHOYRRURSEURRG HQEDNNHQ EUDGHQ

%HHPVWHUNDDV SODNNHQRIVWXNNHQ

DOOHYDULDQWHQ $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

$OOH]RPHUELHUHQ VHWIOHVMHRIEOLNMH

DOOHYDULDQWHQ NXLSMHVIOHVVHQRISDNMHV $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMVK

    &+XLVZLMQ

DOOHYDULDQWHQ IOHVVHQยกPORIOLWHU RIEDJLQER[ยกOLWHU $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN PXY:HUHOGZLMQHQHQ7DIHOZLMQHQ

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

C1000 Hardeman - WAPENVELD

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJPHLWPGLQVGDJMXQL$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGH YRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

maandag 8.00-20.00 dinsdag 8.00-20.00 woensdag 8.00-20.00 donderdag 8.00-21.00 6OLPEH]LJ vrijdag 8.00-21.00 zaterdag 8.00-19.00

Openingstijden:


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 29 M E I 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 248

Geldig in week 22 (zondag 27 mei t/m zaterdag 2 juni 2012)

Huiswijn

Rood, rosé droog of halfzoet, wit zoet, halfzoet of droog

2 flessen à 1 liter naar keuze Normaal

6.58

11.69

Amstel Pils Krat 24 flesjes à 30 cl of

2 VOOR

7.

5.

99

3

sets met 6 blikken à 33 cl Elders 11.69

6.58

49

Maximaal 3 kratten per klant.

+2EXTRA

Alleen op:

EK JUICHBANDJES EK JJUI U UIIC CHB BAND AND NDJES JE JE ES S

zaterdag

vrijdag

1 2

Klaverland graskaas 2 stukken à 500 gram Normaal

10.50 Nu 5.25

1GRATIS +1

KILO

Normaal

6.

Haal Italië in huis met de verse pizza’s van PLUS appétit. Rijkelijk belegd en met een heerlijk krokante bodem.

79

Dubbelfrisss Alle smaken liter 0.57

8 pakken à 1,5 liter naar keuze Elders 8.72

3.

6.49

8.72

Robijn Wasmiddel, wasverzachter of additieven Alle varianten

Bij aankoop van 4 producten GRATIS Robijn EK Beertje t.w.v. 3.99.

S + GRAhTaIrm

EK.v.J€u1.9ic9 (OP=OP)** t.w

PER STUK

PLUS appétit Verse pizza’s Uit de koeling. Alle smaken

Doos 370-450 gram Normaal

4.99

6.49

89

Shoarmavlees Per kilo

Per gewicht kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

8 VOOR

juni

juni

2e

HALVE PRIJS*

4.99

3.99

Iedereen juicht voor Holland met de EK Juichbandjes van PLUS!

2e

2.19 Bloemkool Per stuk Normaal

2.19

1.

49

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. **De EK Juicharm wordt geleverd zonder EK Juichbandjes. U kunt 16 EK Juichbandjes om de EK Juicharm bewaren.

Spaaractie With Jacob’s Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? servies juni. Meld u dan nu t/m aan via21 www.plus.nl. Het strakke witte With Jacob’s servies dat onder andere bestaat uit borden, mokken, theepot en suiker- en melkkan staat overal mooi bij.

PLUS Abcdefgh - Plusstad Pluslaan 324, T: 012 345 67 89 maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Honig Pasta’s

Alle varianten

2 stuks naar keuze

HALVE PRIJS*

Schaapskooi week 22 2012  

Schaapskooi week 22 2012

Advertisement