Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 28e jaargang nr. 38, 14 mei 2 0 13

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m Vanaf heden ook BATAVUS dealer!

Koninklijke onderscheiding

FIETSONDERHOUD GRATIS HAAL- EN * BRENGSERVICE *vraag naar de voorwaarden

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Koud/warmbuffet - Saladeschotels - Hapjesschotels Barbecue - Ontbijtservice - Verhuur o.a. tenten De Topslager, uw specialist Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

Administratie- en Belastingadviseurs

VAASSEN- Mevrouw J.A.M. Melenhorst-Bervoets uit Vaassen heeft zaterdag 11 mei een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Van Nuijs. Mevrouw MelenhorstBervoets is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding tijdens een dienst in de Martinuskerk in Vaassen. Mevrouw Melenhorst-Bervoets heeft zich geruime tijd, al sinds 1980, ingezet voor de samenleving, vooral op het gebied van het kerkelijk leven bij de H. Martinus Parochie in

Vaassen. In de ruim dertig jaar dat mevrouw Melenhorst-Bervoets actief is voor de geloofsgemeenschap heeft zij zich door haar betrokkenheid en het vele werk zeer verdienstelijk gemaakt. Sinds 1980 tot vandaag de dag is mevrouw MelenhorstBervoets redacteur en bezorger van het blad ‘Martinus Kontakt’. Daarnaast is zij sinds 1989 tot op heden parochiemedewerkster. Dit betekent dat ze kerkdiensten verzorgt, misdienaars begeleidt, voorbereidingen doet voor de eerste communie en het vormsel, huwelijkszegeningen bege-

leidt, de ziekencommunie rondbrengt, lid is van verschillende werkgroepen en het huishouden van het parochiecentrum verzorgt. Sinds 2007 is mevrouw MelenhorstBervoets ook lid van de pastoraatgroep. Deze groep is het aanspreekpunt van de gemeenschap. Melenhorst-Bervoets was daarnaast betrokken bij de totstandkoming van het parochieverband IJsselvallei en het samengaan van zeven parochies tot de H.H. Franciscus en Clara in Twello. Foto: Hans van de Vlekkert

Nationale Molendag WAPENVELD- Op de Nationale Molendag deze zaterdag was molen de Vlijt vol in bedrijf. Het comité molen de Vlijt heeft er dit jaar voor gekozen om vooral aandacht te besteden aan het brood Vrieze’s Volkoren. Bakkerij De Hoop in Hattemerbroek kwam zaterdag met een nieuwe variant: Vrieze’s Volkoren met noten. Edith Westendorp, culinair gastvrouw, verraste de bezoekers van de molen met een proeverij van streekproducten met de vraag: ‘Molenbrood, wat kan er op?’ Bijzonder beleg zoals tomatenboter, boerenkaas en groente passeerde de revue. In de expositieruimte was een foto-overzicht te zien van de renovatie en uitvoering van het inrichtingsplan met als hoogtepunt het glas-in-loodwerk van Mannes Bredewoud. De Nationale Molendag wordt sinds 1974 elk jaar gehouden op de tweede zaterdag van mei. Op een groot aantal molens worden diverse activiteiten georganiseerd. Ook de molen van Veessen verwelkomde de deelnemers van de Nationale Molendag. De molen van Veessen is bijzonder in zijn soort door het unieke ensemble van een machinale malerij met een dieselmotor en een authentieke mulderswoning. Ook doordeweeks draait de molen in Veessen gemiddeld zeker twee keer per week, maar afgelopen zaterdag werd dit extra feestelijk aangekleed.

www.van-erkelens.nl Schorsweg 13E, Vaassen Telefoon 0578 - 57 48 08 info@van-erkelens.nl

Moederdagfestijn Epe

EPE- In het centrum van Epe vond afgelopen zaterdag het traditionele moederdagfestijn plaats, georganiseerd door de OV Epe. Ondanks het wisselvallige weer was de sfeer opperbest: rondom de Grote kerk op de grote kunstmarkt, op de pleinen en op het grasveld werden de kraampjes goed bezocht. Het Annelie Franken Kwartet, bestaande uit 4 eindexamenstudenten van het Artez-conservatorium in Zwolle, zorgde voor de muzikale omlijsting en ook Anton Koopman, de Harmonie en de Wobbling Dancers wisten het publiek muzikaal te vermaken. Op het plein voor de C1000 konden de vrouwen hun hart op halen bij de ladies day. Ondertussen konden de kinderen skelteren op een parcours, aangelegd door De Koperen Ezel, meedoen aan een tekenwedstrijd of zich laten entertainen door een ballonnenclown. Het dorp werd gesierd door verschillende klassieke oldtimers.

ling e d e d e m e k ij r Belang enties (wijzigingen) voor de uitgave rt Copij en adve n voor mei, aanlevere van dinsdag 21 uur. 16 mei 11.00 a.s. donderdag


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA G I N AA 22

Gemeentehuis Bezoekadres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadres Postbus 175, 8180 AD Heerde Telefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl

Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telefonisch bereikbaar ma. t/m do. 08.30 - 17.00 uur vrijdag 08.30 - 16.00 uur Burgerzaken en Belasting ook iedere maandag van 16.30 tot 19.30 uur geopend. Inzien stukken Voor het inzien van stukken of voor uitgebreide vragen is het altijd verstandig een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat u op dat moment wordt geholpen.

Gemeente maandag 20 en vrijdag 24 mei dicht Het gemeentekantoor is gesloten op maandag 20 en ook op vrijdag 24 mei. Dit in verband met Tweede Pinksterdag en met een personeelsactiviteit.

Militaire oefeningen Van 18 juni tot en met 19 mei worden militaire oefeningen gehouden in de strook ’t Harde, Epe, Heerde, Hattem. Als er schade door de oefeningen is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens, zoals Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag, telefoon: 070 – 3396701.

Collectes Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) collecteert van 12 t/m 18 mei.

Bekendmakingen Voor het inzien van de betreffende stukken moet u een afspraak maken met het Publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 699 494 of per e-mail: gemeente@heerde.nl

Mevrouw G. Logtenberg, IJsseldijk 77 in Veessen voor het veranderen van het bedrijf op IJsseldijk 77 in Veessen. De verandering bestaat uit het verplaatsen van de melkmachine

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Maatschap Nooteboom, Vosbergerweg 46 in Heerde voor het veranderen van het bedrijf op Vosbergerweg 46 in Heerde. De verandering bestaat uit het vervangen van het dak van de bestaande stal/machineberging en het verplaatsen van het tanklokaal. Voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, is geen omgevingsvergunning nodig, maar moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, behorende bij het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te downloaden op de site www.wetten.nl. Zoekwoord: “Activiteitenbesluit”. Tegen meldingen Activiteitenbesluit staat geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep open.

In de periode van 25 april 2013 tot 7 mei 2013: · Het wijzigen van de achtergevel op het perceel J.G. van Arkstraat 25 in Heerde. · Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Bornkamp 44 in Heerde. · Het plaatsen van een schuur op het perceel Horsthoekerbeek 6 in Heerde. · Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een tijdelijke kantoorunit voor 5 jaar (t.b.v. de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld) op het perceel Veesser Enkweg 39c in Veessen. · Het wijzigen van de gevels en het vernieuwen van het dak op het perceel Wildekampseweg 79 in Wapenveld.

Sloopmeldingen

Afvalinzameling

In de periode van 25 april 2013 tot 7 mei 2013: · Het slopen van een schuur op het perceel Horsthoekerbeek 6 in Heerde. · Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op het perceel Zevenakkersweg 5 in Wapenveld. Deze meldingen liggen niet ter inzage. Voor meer informatie belt u 0578699494.

Klantenservice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

♦ Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

∇ Tegen deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. ♦ Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar aantekenen. ∗ Tegen deze besluiten kunt u een beroep indienen. De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij het Publiekscentrum, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur (behalve wanneer anders vermeld). Zienswijze ∇ Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: 0578-699494.

·

Opvang zwerfdieren Dierenbescherming `Edo Hammers`, Kampen Tel. 038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl Stichting Amividi Tel: 088-0064654 of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voor meer informatie

Het plaatsen van drie kozijnen op het perceel Veldkampseweg 2a in Heerde. Verzonden: 2 mei 2013.

Voor meer informatie belt u 0578-699431.

Toestemming sloopmeldingen ·

Het gedeeltelijk slopen van de woning op het perceel Lijsterbeslaan 7 in Heerde. · Het slopen van drie schuren op het perceel Hogestraat 4 in Wapenveld. Verzonden: 24 april 2013. · Het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot van de garage op het perceel Tuurbrink 41 in Heerde. Verzonden: 1 mei 2013. · Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur op het perceel Jasmijnstraat 7 in Heerde. Verzonden: 3 mei 2013.

Bezwaar ♦ en beroep ∗ Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een melding op grond van het Activiteitenbesluit heeft ontvangen van:

Voorlopige Voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrecht van de Rechtbank Zutphen, Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Ahold Europe REAl Estate & Construction B.V. Postbus 274 Geldermalsen voor het veranderen van het bedrijf op W.H. van de Pollstraat 2 in Wapenveld. De verandering bestaat uit wijzigen van de indeling en het vervangen van een condensor.

Inzage De vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentekantoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

Ga naar www.heerde.nl.

Meldingen Activiteitenbesluit


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 32

Evenementenkalender Wilt u niet-commerciële, voor publiek toegankelijke culturele evenementen aankondigen? Mail het naar het Platform Kunst en Cultuur: evenementen@heerde.nl. 17-18 mei · Snuffelmarkt Rode Beer Lagestraat 25, Wapenveld 18 mei · Toertocht Oldtimer Tractoren door gemeente Heerde 18 mei t/m 7 juli · Expositie Arnold Sas en Leo Graafsma schilderijen en beelden. Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6 in Heerde. De opening van de expositie is op zaterdag 18 mei 17.00 uur Voor meer informatie en openingstijden www.galeriedequeeste.nl 25 mei · Zomerconcert van gemengd koor Arioso uit Heerde. Thema muziek uit alle landen.

Dirigent: Jenny van Ark. Locatie: Dorpshuis Heerde. Aanvang 17.00 uur. Toegang is gratis. 31 mei · Doe maar Vrienten: een ode aan werk van Henny Vrienten, uitgevoerd door 3e en 4e jaarsstudenten van het Artez Conservatorium. Aanvang om 20.00 uur in het Dorpshuis van Heerde. Kaartjes kunnen gereserveerd worden via www.cultureelcentrumheerde.nl en zijn te koop bij de Primera in Heerde. T/m 30 juni · Expositie van schilderijen van Jan Kootstra op Landgoed ‘Het Veen’. Veenweg 12 in Heerde. 1e en 2e pinksterdag geopend van 11.00-17.00 uur. Openingstijden woe.t/ m zon. 11.00-17.00 uur. 6 juli · Culturele Uitmarkt. Kom kijken naar dans, zang, theater en muziek. Vanaf 13.00 in het centrum van Heerde. Entree is gratis.

Plank & Vloer Epe Open Inloop Dagen NIEUW

Vrijdags 13.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur Zaterdags 10.00 - 16.00 uur (doordeweeks op afspraak)

Cottage Home Collectie

www.plankenvloerepe.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Epe Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

Hoofdstraat 11 Showroom Veessen 8162 AA Epe (op afspraak)

IJsseldijk 67 0578-631600 8194 LB Veessen

06-53441207 T 0578-631600 M 06-53441207 / 06-53235779

06-53235779 F 0578-629096

Gehele Quick Step collectie ZONDER 21% BTW

19 cm breed, geolied,

59,95

Eiken rustiek extra 22 cm breed !!!! Duo plank, gerookt en geolied, met vellingkant Ook in white-wash

36,95

Bij aankoop van een houten vloer, zelfde aantal m2 laminaat (keuze uit 8 kleuren) GRATIS

Eiken rustiek lamel compleet gelegd, p.m.2

eiken rustiek, breeddeel 19 cm, diverse opties zoals roken, kleur olien nu p.m.2 v.a.

Aanbiedingen:

E plankenvloer@planet.nl plankenvloerepe.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS

p.m.2 .........................

47,95

Quick Step Loc Floor collectie keuze uit 8 kleuren, p.m.2 vanaf ..................

9,95

ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

plankenvloer@planet.nl

Refit uw huidige vloer v.a. 5,00 m2 Maak vrijblijvend een afspraak !

Op gehele vinylcollectie keuze uit 3 merken nu ............ 15%

Bovenstaande acties zijn niet te combineren en niet van toepassing op reeds lopende aanbiedingen.

korting


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 4

Vaasaqua trekt veel bezoekers

Het Pinksterwonder, ooit van gehoord? Het wordt in de Johanneskerk uitgelegd. Op eerste Pinksterdag om half tien door ds. Hoek (met koorzang) en om vijf uur in een gezinsdienst door ds. Röben. Wees ook welkom op tweede Pinksterdag om half tien!

Bingo HATTEM- Supportersvereniging Ons Genoegen organiseert op 18 mei een Zomerbingo in De Tri-

angel, Veenburgerweg 13 in Hattem. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur.

Hattem start eigen Repair Café

VAASSEN- Tijdens Hemelvaartsdag was het centrum van Vaassen traditiegetrouw het domein van de boekenliefhebber tijdens Vaasaqua. Het was de hele dag gezellig druk

en veel bezoekers gingen naar huis met een goed gevulde tas. Naast de boeken konden de kinderen genieten van een clownvoorstelling, springkussens en konden ze op

skelters rijden. Daarnaast was er een braderie. En op het podium bij de kerk traden allerlei zanggroepen op. Al met al was het een gezellige dag voor iedereen.

Jaarrekening Heerde sluit af met tekort HEERDE- De jaarrekening 2012 van de gemeente Heerde toont een tekort van ruim 400.000 euro. Dit is hoger dan in november nog werd verwacht: toen werd uitgegaan van een tekort van 135.000 euro. Tegenvallers zitten onder andere bij de bijstand, het niet realiseren van de taakstellende bezuiniging op het zwembad, het moeten reserveren van een bedrag voor toekomstige pensioenen voor wethouders en een tegenvallende opbrengst van de bouwleges. Ook is er een aantal meevallers, zoals lagere kapitaallasten van 247.000 euro en een besparing van 100.000 euro op inkoop. De grote tegenvaller in de bijstand van 158.000 euro was niet eerder in die mate te voorzien. De reden daarvoor is de grote toe-

stroom naar de bijstand die juist in de laatste periode van 2012 op gang is gekomen en daarom bij de najaarsnota nog niet was meegenomen. De geraamde taakstellende bezuiniging van 100.000 euro op het gemeentelijk zwembad is niet gerealiseerd. Een tegenvaller van 123.000 euro is ontstaan, doordat de gemeente wettelijk verplicht was een hoge storting te doen in de voorziening voor het pensioen voor (ex)bestuurders. Ook was er een tegenvaller op de post personeelskosten van circa 128.000 euro. Naast deze vier grote tegenvallers zijn er ook een aantal kleinere tegenvallers. Zo bleken de bouwleges nog lager uit te vallen dan verwacht, een extra tegenvaller van 54.000 euro. Een andere tegenvaller vormen de

tegenvallende opbrengsten uit de toeristenbelasting (52.000 euro). Prettige bijkomstigheid hierbij is wel dat het aantal overnachtingen in 2012 is toegenomen. In september van het afgelopen jaar werd duidelijk dat er nog verder bezuinigd moet worden op de gemeentelijke begroting. De gemeenteraad heeft daar toen ook besluiten over genomen, die voor een groot deel verwerkt zijn in de begroting van 2013, een deel zal in latere jaren geëffectueerd moeten worden. Met deze bezuinigingen moet de begroting op termijn weer in evenwicht worden gebracht. Daarbij zijn echter de economische vooruitzichten en kortingen van het Rijk op de Algemene Uitkering nog steeds een aanzienlijke onzekere factor.

HATTEM- Wat doe je met een broodrooster dat het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet: Stichting Welzijn Hattem organiseert op maandag 30 september het allereerste Repair Café van Hattem. Bij Stichting Welzijn Hattem, De Marke, Daendelsweg 2 draait het op 30 september allemaal om repareren. Tussen 13.00 en 15.30 uur staan vrijwilligers klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van huis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles dat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Door repareren te promoten wil Stichting Welzijn Hattem bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg.

Het Repair Café is ook bedoeld om inwoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. SWH wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart, en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam. Sinds januari 2011 biedt de stichting daarnaast ondersteuning aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Hattem. Repair Café Hattem zoekt nog handige vrijwilligers uit de buurt. Men is vooral op zoek naar mensen die handig zijn met elektrische apparaten, meubels/houten voorwerpen en kledingreparatie en die het leuk vinden om hun kennis te delen met anderen. Interesse? Bel dan naar Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881, mailen kan ook: info@swhattem.nl.

Meisjes F3 vv Heerde

Avondwandelvierdaagse in Epe

HEERDE- Sinds een aantal maanden heeft v.v. Heerde een meisjes F team, F3. Dit voorjaar doen ze voor het eerst mee in de competitie. Autobedrijf Bartelds verraste de meiden met nieuwe voetbaltassen en Geri’s kapsalon is bereid gevonden de tenues te sponsoren. Als dank werd een bloemetje

overhandigd aan de sponsoren. De speelsters zijn: boven v.l.n.r.: Sabine, Sylvie, Demi, Noa. Onder v.l.n.r.: Emmely, Quincy, Danisha, Mascha, Romee. Vind jij het ook leuk om te voetballen? De meisjes trainen op maandag van 18.00 uur - 19.00 uur. Kom gerust eens kijken of meedoen.

Kijkmiddag gevonden fietsen

EPE- In de week van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni organiseert de Wandelsportvereniging Wios Epe de NWB Avondwandelvierdaagse in Epe. De start is vanaf wijkgebouw De Buurthoeve, Sportlaan 2 te Epe. De te lopen afstanden zijn 4 maal 5 km of 4 maal 10 km. De voorinschrijving is op woensdag 29 mei van 19.00 – 20.00 uur in het verenigingsgebouw aan de Lohuizerweg te Epe. Ontwikkelingen op landelijk niveau hebben er de

laatste jaren toe geleid dat de prijs van de Avondvierdaagse medaille vanaf 2011 verlaagd is. Hierdoor kan Wios de inschrijfgelden wederom laag houden en bedragen deze 3,50 euro p.p. Wil men helemaal goedkoop deelnemen en mag de vereniging in ruil daarvoor ook uw geboortedatum en geslacht ook noteren, naast de gebruikelijke gegevens dan betaalt u slecht 3 euro p.p. als u inschrijft op 29 mei. Schrijft men in op de openingsavond (4

juni) dan betaalt men 4 euro p.p. De deelname staat open voor een ieder vanaf vier jaar. Het is beslist niet zo, dat men lid moet zijn van een wandelsportvereniging of wandelsportbond, om deel te nemen aan de Avondvierdaagse. De vereniging stelt het zelfs op prijs, dat ook veel niet-leden deelnemen en op deze manier kennis maken met de wandelsport. Ook buurten, verenigingen, clubs, families etc. zijn van harte welkom.

HATTEM- De gemeente Hattem houdt woensdag 15 mei een fietskijkmiddag. Iedereen die een fiets is kwijtgeraakt kan deze dag tussen 14.00 en 15.00 uur komen kijken of de vermiste fiets in de parkeergarage aan de Stadslaan/ Koestraat staat. De kijkmiddag is uitsluitend bedoeld voor degenen die aangifte hebben gedaan bij de politie. Mensen die hun fiets kwijt zijn kunnen tijdens de kijkdag op vertoon van een proces-verbaal, aankoopbewijs van de fiets en/

of de fietssleutel de parkeergarage bezoeken. Bezoekers moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Medewerkers van de gemeente Hattem begeleiden bezoekers ter plekke bij het zoeken naar hun fiets. Een afspraak maken is niet nodig. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om deze middag te komen, kunnen in de week voor de kijkmiddag een afspraak maken met een medewerker van de gemeente via tel. 038-4431616, om te kijken of hun fiets erbij staat.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 52

Uw Rabobank Noord Veluwe. Dichtbij, betrokken én bereikbaar.

olinadpriel!r ayvaenndeP Rby maand Ba

Rayen Polinder is op 22 januari 2013 geboren en hij is onze baby van

Mei 2013

Met Pinksteren gesloten.

En toch bereikbaar.

de maand april. Zijn trotse ouders stuurden ons deze foto van hun nu al sportieve zoon. Rayen ontvangt een inleg van € 50,- op zijn nieuwe Rabobankrekening. En hij heeft natuurlijk de titel ‘Baby van de maand’ gewonnen. Van harte gefeliciteerd!

Ook met Pinksteren regelt u uw bankzaken 24 uur per dag.

Wordt uw kleine ook onze baby van de maand?

Rabobank Noord Veluwe is met Pinksteren gesloten en toch bereikbaar. U kunt deze dag uw bankzaken regelen per telefoon: (0341) 46 66 00 of via www.rabobank.nl/noordveluwe.

Kijk op www.rabobank.nl/noordveluwe.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

WORD JIJ THE NEXT ENTREPRENEUR? Ben jij een ambitieuze en startende ondernemer? Heb jij plannen voor een eigen onderneming of ben jij tijdens de afgelopen twee jaar gestart? Check dan nu thenextentrepreneur.nl en ontvang praktische informatie en tips om jezelf te verbeteren. Ook kun je meedoen aan de verkiezing The Next Entrepreneur 2013 en kans maken op €13.013,-. Word in één klap nationaal bekend én vergroot je netwerk!

www.thenextentrepreneur.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 6

Opening Het Vosje

Laarzenwandeling Wisselse Veen EPE- Voor iedereen die niet bang is om vieze voeten te krijgen, organiseert Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen op woensdag 15 mei een laarzenwandeling door het Wisselse Veen. Onderweg is er onder andere aandacht voor de begroeiing. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Tongerense Hei/Wisselse Veen, circa 100 m voor kampeerboerderij Berg-

hoeve, Veenweg 9, 8162 RJ Epe. Duur van de wandeling is 2 à 3 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart. Reserveren is niet nodig. Informatie: www. mooigelderland.nl of boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vr).

Hattemse Stichtingen naar Belarus

HEERDE- Het Vosje, de tweedehands snuffel- en meubelwinkel, heeft afgelopen woensdagmiddag de deuren geopend in het gerestaureerde pand aan de Beeklandseweg 13 in Heerde. Het Vosje was voorheen te vinden aan de Marktwand in Epe en is nu verhuisd naar het voormalige pand van Dierenspeciaalzaak Wim Volkers. De oudeigenaar, de heer Volkers, verrichtte samen met Gerrit en Carla Vos van Het Vosje onder toeziend oog van een grote groep belangstellenden de openingshandeling. Het Open Huis

dat volgde werd bezocht door veel geïnteresseerden. Zij zagen ruime vertrekken met allerlei snuisterijen, de welbekende boekenhoek en veel meubels overzichtelijk opgesteld. Beerd Volkers heeft het pand gekocht van zijn oom Wim Volkers. Het pand heeft 1,5 jaar leeg gestaan en werd sinds november gerestaureerd. Het oude karakter is weer teruggebracht. De beek langs het pand is meer dan 400 jaar oud en het is de bedoeling dat waterrad, een bovenslag rad, wordt teruggebracht. Beerd verhuurt het pand

aan Gerrit Vos. “We zijn er heel erg blij mee”, laat Gerrit weten. Het Vosje beschikt nu over een ruimte van ruim 200 m2. U kunt bij Het Vosje niet alleen terecht voor tweedehands artikelen, maar ook voor een kopje koffie of thee, frisdrank, ijs, koek en zoete versnaperingen. Er is een terras bij de waterval. De openingstijden zijn: dinsdag 13.0017.00 uur; woensdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur; zaterdag 10.0017.00 uur. Het Vosje, Beeklandseweg 13 Heerde, tel. 06-30234535, www.snuffelvosje.nl.

Kunstactiviteiten op de Renderklippen EPE- In het kader van het Epertijdpad, een initiatief van Kunsthuis KEK, zijn er activiteiten op de Renderklippen op tweede Pinksterdag 20 mei. KunsthuisKEK wil door het exposeren van buitenkunst in combinatie met een fietsroute een kunstzinnige activiteit onder de aandacht brengen. Beelden van nu en beelden van toen krijgen aandacht en er zijn gedichten bij vermeld. De

omgeving van de Veluwe is erg geschikt voor de combinatie kunst en cultuur. De route gaat door bos en heidegebieden maar ook langs de IJssel. Als u de gele route in het fietsrouteboekje van het Epertijdpad fietst, wordt de route ter plekke aangegeven. Een verhalenverteller neemt u om 14.00 uur en om 16.00 uur mee in de historie over de grafheuvels in het Veluwse landschap, gezeten aan

de voet van een grafheuvel op de fietsbeeldenroute. Bij het Pluizenmeertje zitten 2 wolvilsters vanaf 11.00 uur schapenvachten te vilten alsof ze nooit anders doen en de tijd heeft stil gestaan. Als u wilt kunt u ze een handje helpen. Zie ook www.kunsthuiskek.nl. Fietsrouteboekjes zijn verkrijgbaar o.a bij de VVV, de Posthoorn, Bruna, Vaassens Historisch Museum en bij kunsthuisKEK.

Heerde Zingt op Pinksteren

HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 19 mei een Heerde Zingt op (Pinkster)Zondagdienst. Aan deze dienst zal de praiseband New Creation uit Nunspeet haar muzikale medewerking verlenen. Het jaarthema voor deze serie diensten is ‘Ik zend jullie naar alle landen, dus ook naar…’ In deze dienst zal het

gaan over Griekenland. De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 te Heerde en begint om 19.00 uur. Voorganger is Ds. J.M. Weststrate. De Heerde Zingt op Zondag diensten zijn laagdrempelige diensten. Een belangrijk onderdeel is samen liederen zingen uit verschillende bundels. Ook zal samen met het

koor gezongen worden en zal het koor zelf een aantal liederen ten gehore brengen. Er is een orde van dienst beschikbaar. Deze diensten zijn bij uitstek geschikt voor mensen die de band met de kerk een beetje zijn kwijtgeraakt. Maar een ieder is voor deze dienst van harte uitgenodigd. Voor meer informatie zie www.vegkruiskerkheerde.nl.

HATTEMTwee Hattemse Stichtingen die al jaren werken in het getroffen gebied van Tsjernobyl zijn van 26 april tot en met 4 mei op werkbezoek geweest in de regio Stolin, in het zuiden van Belarus. De beide Hattemer stichtingen hebben een druk programma afgewerkt. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem (St TGH) heeft contact met (de families van) een dertigtal gehandicapten, merendeels kinderen. Tijdens het werkbezoek zijn gezinnen bezocht die van een voedselpakket werden voorzien en is er gesproken over eventuele hulp vanuit Nederland. In 2009 is het project kinderdagverblijf Radugo (Regenboog) gerealiseerd en in het jaar 2012 een werd tweede kinderdagverblijf geopend. Beide groepen kinderen draaien op volle toeren. Voorafgaand aan en tijdens het werkbezoek is intensief overlegd over het realiseren van een derde kinderdagverblijf voor gehandicapte kinderen. Het is kortdag, maar St TGH wil dit graag concretiseren voor de aanvang van het nieuwe schoolseizoen per september 2013. St TGH nodigt sponsoren uit om hierin mee te financieren. Het gaat om een bedrag van 4.000 euro om de nodige inventaris aan te kunnen schaffen. Afgesproken is dat alle andere kosten, zoals herstel van het gebouw en de exploitatie, voor rekening komen van de overheid van Belarus. Stichting Toekomst, Jeugdopbouw in Be-

larus bezocht een aantal scholen en heeft kunnen constateren dat eerder verleende hulp in goede staat is en -wat belangrijker isook goed wordt gebruikt. Stichting Toekomst heeft in 2010 een succesvolle uitwisseling georganiseerd, waarbij scholieren uit Wit-Rusland een bezoek brachten aan een Nederlandse school. Stichting Toekomst werkt nu aan een nieuw project, in overleg met de directie van School Nummer 2 te Stolin. Er is gesproken over een tegenbezoek van een groep jongeren uit Hattem om een week samen op te trekken met Wit-Russische scholieren. De jeugd zal die week lokalen schilderen, maar ook cultuurervaringen delen. Deze uitwisseling staat voorlopig gepland voor begin mei 2014. Eind juni zal een groot transport vertrekken naar het werkgebied in het zuiden van Belarus. Het transport bevat diverse goederen zoals kleding, schoenen, bedden, rollators, schoolborden, bordkrijt en schoolmeubilair. Het plaatselijke Rode Kruis zal verder toezien op een goede verdeling over de gezinnen en de scholen. Voor meer informatie: Stichting Toekomst, Jeugdopbouw in Belarus: Klaas de Jong, tel. 0384446492, e-mail: info@stichtingtoekomst.nl; website: www. stichtingtoekomst.nl. Stichting Tsjernobyl Gehandicapten Hattem: Nelly van Dijk, tel. 0384443528, e-mail: info@sttgh.nl; website: www.sttgh.nl.

www.heerdeonline.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 72

EXPO ROB SCHOLTE’S IQ Vrijdag 17 t/m maandag 20 mei (1e & 2e pinksterdag) 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. Marsweg 42 in Zwolle

1 &2 e e

Foto: Robbert Frank Hagens

pinks terda g geop end!

IQ toont dit pinksterweekend Rob Scholte’s IQ. Rob Scholte, geboren te Amsterdam in 1958, staat al 30 jaar als een lichtend baken overeind in de kunstwereld. Zelfs zonder beide benen, die hij verloor in 1994 door een bomaanslag. Van Scholte’s overgebleven IQ bestaan geen exacte metingen. De samenwerking tussen IQ en Scholte wordt door beiden schijnbaar op zijn minst als boerenslim ervaren. Beoordeel het zelf tijdens uw bezoek aan deze bijzondere expositie.

Rob Scholte’s IQ bestaat uit zijn veelzijdigheid; de fantast tegenover de verzamelaar. De gortdroge, maar geraffineerde schilderstijl tegenover de hout- en rietwerken uit de Intarsia- en Bamboo-

Rob Scholte belichaamt een oer-Hollands fenomeen.

De super-opdracht ‘Apres nous le déluge’

periode. Wat al deze uitingen verbindt is op het

Hij is een levende legende van het formaat Her-

in Japan en zijn professoraat in Duitsland zijn

eerste gezicht een intelligent concept. Scholte is

man Brood, André Hazes, Martin Bril en Ramses

slechts enkele van de wapenfeiten in zijn lange

zo plat als een dubbeltje. Hij geneert zich niet

Shaffy. God hebbe hun ziel.

biografie. Collectioneurs en musea worldwide ver-

voor het gebruik van gemeenplaatsen. Zijn spel is

Scholte participeerde in diverse belangrijke his-

zamelen zijn werk. In 2011 organiseerde Museum

zo eenvoudig, niemand kan het raden. Scholte is

torische tentoonstellingen als Chambres d’Amis,

de Fundatie nog een succesvolle presentatie van

spraakmakend. Ontdek het dit pinksterweekend

Documenta en de Biennales van Venetië en Sao Paulo.

zijn werk in het Nijenhuis.

en ontmoet Scholte in werk en persoon.

MARSWEG 42 8013 PD ZWOLLE

WWW.IQ.NL

ZWOLLE ARNHEM AMERSFOORT HARDENBERG KAMPEN

038 460 56 56


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 8

Mevrouw Karssing-Engelmoer 100 jaar

Leesgroep in Wijksteunpunt Bloemfontein VAASSEN- Het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen heeft voornemens om in het najaar of in de winter een leesgroep op te zetten. Zij wil echter graag van tevoren inventariseren of buurtbewoners behoefte hebben aan een dergelijke leesgroep. Mensen samenbrengen met dezelfde interesses, mooie boeken, boeiende bijeenkomsten en zinvolle gesprekken: dat is wat een leesgroep kan bieden. Meedoen aan een leesgroep betekent dat u een aantal boeken leest en die samen met anderen bespreekt. Leesgroepen leiden ook vaak tot een bron van nieuwe kennissen en vrienden, mede vanwege de goede gesprekken die er worden gevoerd. Dus houdt u van lezen en zou u graag over de gelezen boeken willen praten? Dan is een leesgroep misschien iets voor u. Leesgroepen behandelen zes of zeven boeken per jaar, waarvoor ze om de vijf à zes weken bij el-

HATTEM- Vorige week maandag vierde mevrouw Karssing-Engelmoer uit Hattem haar 100ste ver-

jaardag. Burgemeester Wiggers bracht haar een bezoekje in Hanzeheerd De Bongerd waar ze enkele

jaren woonachtig is. De burgemeester kwam haar feliciteren met haar 100ste verjaardag.

kaar komen. In het najaar/winter van 2013 wil het wijksteunpunt starten met een leesgroep. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze leesgroep, neem dan contact op met het wijksteunpunt Bloemfontein via tel. 0578-617118. Geef dan aan op welke dag u graag zou willen deelnemen en of u wilt deelnemen aan een leesgroep overdag of juist in de avonduren. Bij voldoende belangstelling zal het wijksteunpunt in het najaar/winter van start gaan met een leesgroep. U zult daarover persoonlijk geïnformeerd worden, maar uiteraard wordt u ook via de pers geïnformeerd over de leesgroep. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra, telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur op tel. 0578-620988 of iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op tel. 0578-617118. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Pinkstershow IJzerman Antiek

Heerde waardeert gronden af HEERDE- De gemeente Heerde moet de gronden die ze in bezit heeft afwaarderen. Voor 2012 betekent dit, dat de grondwaarde met 966.000 euro wordt verminderd. De gemeente heeft hiervoor in de afgelopen jaren een reservepotje gecreëerd. De afwaardering is voor een groot deel het gevolg van strengere regelgeving voor de manier waarop de grondcomplexen ‘in de boeken’ moeten worden verantwoord. Onder andere wordt de geplande looptijd voor de ontwikkeling van complexen aangepast en zijn verwachte opbrengsten van nog te verkopen bouwkavels op onderdelen verlaagd. Wethouder Westerkamp zegt hierover: “Iedereen die onroerend goed bezit, is de afgelopen jaren geconfronteerd

met een behoorlijke waardedaling van zijn bezit. Zo ook de gemeente Heerde”. Het grondcomplex voor De Rhijnsberg moet worden afgesloten. De afwaardering betreft hier 527.000 euro. Dit is inclusief 100.000 euro extra voor (deels nog) uit te keren planschadevergoedingen. Met de eventuele opbrengst van de vrijkomende locaties mag nu geen rekening meer worden gehouden. Daarnaast moet 439.000 euro worden afgewaardeerd op de complexen Gemeentewerf, De Kolk, De Rolders en Wezeweg. Met te verwachten opbrengsten van gemeentewerf (Dorpsstraat), locatie Zwarteweg en de 7 vrijkomende locaties van de 2 brede scholen mag in de huidige situatie geen rekening worden

gehouden omdat voor deze locaties de plannen nog niet concreet genoeg zijn. Hier kan in de toekomst dus een meevaller ontstaan. Een soortgelijk verhaal geldt voor het grondcomplex aan de Veldweg en omgeving, waar nog een deel ontwikkeld moet worden. De afwaardering voor de MFA Heerde Oost heeft al plaatsgevonden in de gemeenteraad van 4 maart. De accountant heeft echter aangegeven dat hiervan 461.000 euro verantwoord moet worden in het boekjaar 2012. Naast bovengenoemde afwaarderingen heeft in overleg met de accountant en de gemeenten Hattem en Oldebroek ook een afwaardering van 927.000 euro voorgesteld voor het intergemeentelijk bedrijventerrein H2O.

uit Epe die uitleg gaat geven over ‘Wat is osteopathie’. De avond wordt gehouden in het Kulturhus, Stationsstraat te Epe en begint om 19.45 uur. Dames die geen lid zijn

en graag willen weten wat de Vrouwen van Nu te bieden heeft, zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met Betsie Wolfswinkel, tel. 0578-620459.

Vrouwen van Nu EPE- De leden Vrouwen van Nu van de afd. Epe houden op donderdag 16 mei de maandelijkse afdelingsavond. Deze avond wordt verzorgd door de dhr. Beekman

27ste Veluwe Toertocht met oldtimer tractoren

WAPENVELD- Er is hard gewerkt in de werkplaats van IJzerman Antiek aan de Vlijtweg in Wapenveld. Tijdens de Pinkstershow staan er dan ook weer prachtige stukken te pronken. De Pinkstershow van IJzerman Antiek wordt gehouden op zaterdag 18 mei van 10.30 tot 17.00 uur en maandag 20 mei van 13.00 tot 17.00 uur. “We merken dat de shows die we regelmatig houden bijzonder gewaardeerd worden. Liefhebbers van antiek kunnen dan in alle rust zich oriënteren op ons aanbod”, vertelt Henk Jan Beekhof. Dat klanten terughoudender zijn in deze tijd, vindt hij niet meer dan logisch. “We moeten er meer voor doen, maar voor kwalitatief hoogwaardige stukken is altijd interesse”, vertelt Beekhof. Als voorbeeld noemt hij een uit circa 1770 ge-

Finale opruiming

dateerde coulissentafel compleet met een prachtig set authentieke stoelen. “Dit is momenteel wel een pronkstuk”, wijst Beekhof op de set die een prominente plaats heeft in de showroom. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van vakkundig gerestaureerde meubelstukken te vinden. Bijzondere van de showdagen is dat dan ook de werkplaats open gaat. “Daar staan gerestaureerde en ongerestaureerde meubelen en we leggen de klanten graag uit hoe we te werk gaan’, zegt Henk Jan. Klanten kunnen natuurlijk ook advies krijgen als ze restauratie- of politoerwerk uit willen laten voeren. Beekhof en zijn mensen kunnen zich ook weer gaan opmaken voor een bijzondere klus. IJzerman Antiek heeft de opdracht gekregen om het interieur van een kerk in België te restaureren.

OPHEFFINGS UITVERKOOP WAPENVELD- Op zaterdag 18 mei zal de 27ste Veluwe Toertocht voor oldtimer tractoren door de omgeving van Wapenveld voeren. Deze 27ste Veluwe Toertocht, die georganiseerd wordt onder auspiciën van de Stichting Contactgroep Veluwe (www.scv-oldtimers.nl), begint dit jaar bij de familie Rietberg aan de Meenseweg. Daar zullen de tractoren ‘s ochtends verzameld worden

om vervolgens allen om 10.00 uur te kunnen vertrekken. De tocht zal gaan richting Hattem en vanaf daar richting Wapenveld. Bij korenmolen De Vlijt in Wapenveld zal men rond het middaguur aankomen en een rustpauze nemen. Na de pauze zal om 13.30 uur de tocht weer worden vervolgd door Wapenveld richting Hoorn. Het kanaal wordt overgestoken en vervolgens over de Wol-

bertsdijk langs de Evergunne. Via De Steeg en de Ziebroekseweg gaat men richting Vorchten voor een laatste dorpsbezoek. Via de IJsseldijk keert de stoet rond 16.00 uur terug naar de startplaats. Bezoekers zijn van harte welkom langs de route en/ of op de stop/start plaatsen, ook als u meer wilt weten van een bepaald merk of type kunt u altijd even een kijkje komen nemen.

40%

G N I T R O K hele op de ge ! voorraad

Merken o.a. Seiko, Festina, Esprit, Zinzi, Pandora, Tedora

Juwelier Verweij Klapperdijk 36B Wapenveld. Tel: 038-4477633.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA 92

hoor t p o l k e i w daar Slagroomstuk

95

6,

we kloppen heel wat slagroom voor Pinksteren

geldt t/m18 mei 2013

NIEUW

Vraagprijs: € 199.000,= k.k. Zandakker 45, Heerde - In een geliefde en kindvriendelijke woonwijk staat deze moderne tussenwoning met schuur - Recent uitgebreid met enorme dakkapel - Ruime woonkamer met fraaie laminaat vloer - Luxe half open keuken v.v. inb. apparatuur - Moderne badkamer met ligbad en douche - 1e Verdieping: overloop en drie slaapkamers - Geheel bestrate en onderhoudsvrije tuin met royale houten schuur - Zowel geschikt voor starters als senioren die nog een tuintje willen!

MOZA, dè aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

x x x

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Ramen, deuren, kozijnen, trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat ingebouwd

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen info@timmerbedrijf-hvm.nl

Alle producten uit eigen werkplaats

06 - 22 14 27 57

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374 www.banketbakkerijkamphorst.nl

www.timmerbedrijf-hvm.nl

TIP VAN BEN KEURSLAGERTROTS

HEERDERBOLLEN Huisgemaakte runderhamburgers 100 GRAM

SPECIAL SPECIAL

160

Carpacciospies Pollo panna pommodoro 100 gram 100 gram

4de gratis

45 60 2 1

VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN MARINUS TIP VAN BEN

KEURSLAGERKOOPJE TIP VAN TRIJN

2 x 100 gram

100 GRAM 100 GRAM

500 GRAM 100 GRAM

Bij 150 gram Gebraden kipfilet + beenhamspek gebraden

3

25

GRATIS 100 gram beenhamsalade

PAMPA SCHIJVEN UIENKRUIER

20 120

TIPVAN VANMARINUS ANNEKE TIP

IEDEREWOENSDAG WOENSDAG IEDERE

STUKS 4 5STUKS

KG. 11KG.

BOOMSTAMMEN GEPANEERDE SCHNITZELS

55

50 95

RUNDEROF OF H.O.H. H.O.H. RUNDER GEHAKT GEHAKT

RIB OF HAAS ZWIEBELSTEAKS KARBONADE

BARBECUE COMPLEET VOORJAARS TIP

DIV. SOORTEN ASPERGE PATE.VLEES,SALADE, ROLLADE,SAUS,STOKBROOD ZALMSALADE

6

75 75

Uitde deBosch, Bosch,keurslager keurslager Uit Dorpsstraat20, 20,8181 8181HR HR HEERDE HEERDE Dorpsstraat Tel.0578-691872, 0578-691872,Fax Fax0578-697777 0578-697777 Tel. uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

00 20 4 1

VANAF10 PERS. OOOOHHHH ZO 14,-ALLEMAAL EURO P.P. LEKKER

Aanbiedingen Aanbiedingenzijn zijngeldig geldigvan van29-04-2013 13-05-2013t/m t/m04-05-2013. 18-05-2013.

7,60

Steeds en steeds meer mensen…


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 10

Juwelier Verweij sluit de deuren

Dierenpark Wissel EPE- In het Pinksterweekend, 19 en 20 mei, staan er diverse activiteiten op het programma in Dierenpark Wissel. Doe mee aan de gratis Lentetocht, breng een bezoek aan de educatiekar Beestenboel, woon de voederpraatjes bij en laat je schminken als je lievelingsdier. Met een beetje geluk kun je zelfs kennis maken met de jonge Corsac vosjes die binnenkort hun eerste stapjes buiten zullen zetten. Met de drie Corsac jongen die eind maart zijn geboren, gaat het erg goed. Ze zijn nu zes weken oud en hebben hun eerste vleeshapje inmiddels gehad. Met wankele stapjes ontdekken ze beetje bij beetje het binnenverblijf waar ze zijn geboren. Het zal dan ook niet heel lang meer duren voordat ze met hun ouders mee naar buiten gaan.

Bij de pinguïns, doodshoofdapen, otters, panda’s, ringstaartmaki’s en stokstaartjes vinden dagelijks Zoo Times plaats. De dierverzorger vertelt allerlei bijzondere wetenswaardigheden over de dieren en vaak krijgen de dieren ook een lekker hapje. Natuurlijk is er alle tijd om je vragen te stellen. Ook bij de educatieve kar Beestenboel kom je meer te weten over de (eigen) aardigheden van de dieren. Met de Lentetocht kun je je kennis over het voorjaar testen. Deelnemers aan de Lentetocht maken kans op een leuke prijs. Daarnaast kun je je laten schminken als je lievelingsdier en spannende avonturen van de dieren beleven bij de poppenkastvoorstelling. Dierenpark Wissel, Woesterbergweg 2b, Epe, www.wisselzoo.nl.

Pinkster zangdienst WAPENVELD- Het was een moeilijke beslissing om te maken, maar de familie Verweij heeft de knoop doorgehakt: Juwelier Verweij aan de Klapperdijk 36B in Wapenveld sluit de deuren. Dat gebeurt in fases: per 3 augustus zal de zaak nog twee dagen in de week geopend zijn; en wel op dinsdag en vrijdag (geen koopavond). Aan het eind van het jaar sluiten de deuren definitief. Linda Verweij licht het besluit toe. “Ik heb een dochtertje gekregen. Daarbij werk ik vier

dagen per week in de zaak en dat vind ik te veel. Helaas gaat het niet goed genoeg met de zaak om personeel te kunnen aannemen. Daarom hebben mijn vader en ik, na bijna 13 jaar, besloten te stoppen”, aldus Linda. Een makkelijk besluit was het niet: “We zijn er lang mee bezig geweest, gaan we wel of niet door? Het is ook jammer, hiervoor zijn we immers niet met de zaak begonnen. Maar: nu de beslissing is genomen, zijn we opgelucht.” Linda gaat met name

het contact met de mensen missen. “Ik heb het werk altijd heel leuk gevonden. Daarnaast was het de samenwerking met mijn vader heel leuk.” Haar vader Kees verlaat het vak niet: hij blijft reparaties verrichten voor andere juweliers. Deze week begint de opheffingsuitverkoop: daarbij geldt 40% korting op de gehele voorradige collectie. Een bezoek aan de zaak aan de Klapperdijk 36B is dus zeker de moeite waard! Overigens is de winkelruimte te huur.

WAPENVELD- Op zondagavond 19 mei zal er een Pinkster zangdienst gehouden worden in de Petruskerk aan de Kwartelweg te Wapenveld, De aanvang is 19.00 uur. Voorganger is Ds. I. Boersma

– Prins die de dienst zal leiden met als thema: Als een lopend vuur. Met medewerking van het mannenkwartel Souman uit Wezep. Op de piano: Dennis Stijf en aan het orgel Teo van de Wal.

Turnsters GVH ervaring rijker

Pinksteren Feest van de Geest

EPE- Een spectaculair gebeuren bij de Grote of Sint Maartenskerk van Epe. Op zondagmorgen 19 mei, Eerste Pinksterdag, wordt vanuit de vier windstreken vuur naar de kerk gebracht. Onder begeleiding van muziek en gezang gaan de aanwezigen vervolgens

naar binnen. In de gerestaureerde kerk komen vier gastsprekers aan het woord, afgewisseld door muziek en zang. Na deze bijzondere dienst is het als het weer het toelaat buiten op het grasveld koffie of theedrinken. Evenals vorig jaar toen het Feest van de Geest

in de Weide Kathedraal van Oene plaatsvond heeft de werkgroep deze feestelijke dienst voorbereid. Toen werd bij Zorgboerderij De Passerel een bijeenkomst gehouden. Ook nu hebben de leden van de voorbereidingscommissie er veel tijd, energie en aandacht aan besteed. Dit jaar zullen de gastsprekers, allen vanuit een andere zienswijze of beroep in eigen woorden zich uiten, met als titel ‘Wat is de taal die wij spreken’. Eén van de gastsprekers is van een Voedselbank, een ander is werkzaam in de zorg of welzijn. Een volgende spreker, zal bezield over kunst, het vaak koude en zakelijke bedrijfsleven of over de momenteel in belangstelling staande jeugdzorg vertellen. Muzikale medewerking wordt verleend door Peter en Hetty Vrinds en hun zoon Juliën in samenwerking met Ane Mulder, één van de organisten van de Grote Kerk. Na de bijeenkomst wordt er bij mooi weer buiten de kerk koffie of thee geschonken en anders in de kerk. Dan is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de gastsprekers en te praten met aanwezigen. Dit “Feest van de Geest” is in het kerkelijk jaar het meest bezielende en belangrijke feest. Wilt u meer willen weten over Pinksteren? U jong of oud is van harte welkom, ook als u geen lid van deze gemeente bent. Voor de jongste kinderen is er oppas. Deze bijzondere bijeenkomst begint om 9.30 uur op het kerkplein bij de Grote Kerk in Epe. Wilt u meer informatie, dan kunt u die vinden op de website www.grotekerkepe.nl.

Greet Brehler pakt medailles HATTEM- In Eindhoven werden van 3 t/m 5 mei de Nederlandse Master Kampioenschappen gehouden. De Hattemse Greet Brehler kon na 2 jaar afwezigheid eindelijk weer mee doen in de 65+ leeftijd voor de laatste maal. Volgend jaar

stapt ze over naar de 70+. De wedstrijd begon vrijdag met de 1500 meter vrije slag en hiervoor kreeg ze een zilveren medaille in een tijd van 33.37.2 sec. Bij het middagprogramma behaalde ze een derde plek met de 200 meter vrije slag.

Zaterdag werd er begonnen met de 400 meter vrije slag; ook ditmaal behaalde Brehler een bronzen medaille Op de 100 meter vrije slag werd ze vierde. De vierde en laatste medaille behaalde ze zondag met de 800 meter vrije slag.

HATTEM- In sporthal de Peppel in Ede namen de jongste meisjes van de turnselectie van GVH deel aan de pré-instapwedstrijd. In de categorie pré pré instap D2 wist Megann Woldberg op een knappe 7e plaats te eindigen. Marinde Ramaker turnde een keurige brugoefening (3e). Ook voor Sanne Dijkhof was brug haar beste onderdeel. Jeske Roebersen, Maud Mooren en Noa van Walderveen blonken uit op de smalle evenwichtsbalk. Merle Langevoord wist nette oefeningen neer te zetten. In de categorie pré instap D2 hebben Laura Nijmeijer en Annelie Veltkamp zich verbeterd t.o.v. hun

vorige wedstrijd. Jeanine Schoenmaker liet een goede sprong (8e) en nette vloeroefening (4e) zien. Elise Brummel liet mooie zwaaien aan de brug zien, goed voor een 6e plaats op dit onderdeel. Fleur Schultink wist deze wedstrijd een keurige 6e plaats in het totaalklassement te bemachtigen. Délana Kloosterman eindigde op een 7e plek. Ook voor Loes Nomden was het beste onderdeel balk. Claudia Brummel turnde eveneens een goede brugoefening (9e). Chantal de Haan turnde zich naar de top. Zij mocht het podium betreden om de zilveren medaille in ontvangst te nemen.

Pinksterbingo EPE- Vrijdagavond 17 mei organiseert de Buurtvereniging Zuuk haar eerste Pinksterbingo. Deze wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van de Zuukerschool. Er zijn prijzen te winnen in verschillende rondes. Als klapper op de vuurpijl wordt een Super-

ronde gespeeld. Voor leden van de buurtvereniging is de toegang gratis, niet-leden betalen 2,50 euro entree. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het eerste kopje koffie met wat lekkers erbij wordt aangeboden door de Buurtvereniging.

Oud papier De Heemde VEESSEN- Zaterdag 18 mei zullen ouders van leerlingen van basisschool De Heemde in Veessen en Vorchten weer het oud papier ophalen. Wanneer u het oud pa-

pier voor negen uur 's morgens aan de weg zet, wordt het opgehaald. Eventueel kunt u het ook zelf naar de containers bij school brengen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 121

…ontdekken dat je voor resultaat…

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

GEWIJZIGD

Vraagprijs: 149.500,=k.k. k.k. Koopsom € €149.500,= Bloemstraat 17, Heerde - Charmante helft van een dubbele woning op een royaal perceel van maar liefst 382m² - Woonkamer 20m²met gaskachel en vaste kast - Woonkeuken 10m²met eenvoudig keukenblok - Ruime bijkeuken, toilet, badkamer met douche - 1e Verd.: 3 slaapkamers met vaste kasten - 2e Verd.: Via luik naar grote bergzolder - Royale en diepe achtertuin met grote vrijstaande houten schuur - Ideale woning voor de doe-het-zelver die ruimte om het huis zoekt!

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

Team Epe/Heerde

Daar kan Carinova Thuiszorg u bij helpen! Direct zorg aanvragen? Kijk op www.carinova.nl. Of bel 0900 86 62 (lokaal tarief). Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met: • • • • • • •

wassen en douchen aan- en uitkleden steunkousen ogen druppelen een wond verzorgen medicijnen gespecialiseerde zorg en behandelingen • huishoudelijke hulp (in Heerde) • of gewoon als u vragen heeft. h heeft ft

Team Epe / Heerde

Uw Coördin erend

Wijkverple

eg

kundige Annemiek Boot

acht baar, dag en n ik ch es b rg zo Snel

ndige wijkverpleegku g Team Verpleegkundi ch is n ch Te ok O dementie Informatie over

Carinova

Centraal telefoonnummer 0900 86 62 (lokaal tarief)

Snel zorg nodig? Bel 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl

Centraal postadres Postbus 49, 8100 AA RAALTE Email info@carinova.nl Website www.carinova.nl

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 12

Rommelmarkt SV Wissel

PCOB Vaassen op reis VAASSEN- Op 23 mei gaat de PCOB afdeling Vaassen op reis. De PCOB vertrekt om 9.45 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de Cannenburgh. Er is nog beperkt plaats, dus als er nog leden zijn die zich nog niet hebben opgegeven, neem contact op met Albert Smit, tel. 574970. Hoe ziet de dag eruit? Met de zogenaamde Oranjetocht rijdt men van Vaassen naar Hoenderloo, waar koffie of thee genuttigd kan worden. Daar-

EPE- Zaterdag werd traditioneel de rommelmarkt gehouden bij SV Wissel. De vrijwilligers van de voetbalvereniging waren al vroeg uit de veren om alles in goede banen te leiden. De markt begon dit jaar voor het eerst om 9.00 uur. Dat maakte de bezoekers niets uit.. ruim een uur van tevoren stonden de eerste belangstellenden al voor het hek. De verkoop werd af en toe onderbroken door een regenbui maar de spullen stonden veilig onder dak. En natuurlijk ontbraken de oliebollen niet.

na rijdt men door naar Scherpenzeel voor een driegangen diner. Vervolgens staat er een bustocht op het programma, onder begeleiding van een gids. De gids zal vertellen over paleis Soestdijk en Drakenstein, over de Hoge Veluwe en het Amaliapark. Op de terugweg is er nog tijd voor een kopje koffie of thee met oranjegebak in Scherpenzeel. Om ongeveer 18.00 uur hoopt men weer terug te zijn.

Luca Nijenhuis scoort ONK punt

Van Schooltennis naar Introductielessen HEERDE- Vóór de meivakantie heeft de Heerdese Tennisvereniging HLTC in samenwerking met de Brede School schooltennis georganiseerd. Bijna alle gymlessen van de C.B.S. Het Talent en O.B.S. De Spreng voor de groepen 3 – 8 zijn overgenomen door een tennisleraar. De kinderen die tennis echt leuk vinden kunnen nog meer les krijgen op de tennisbaan. Er zullen nog 3 gratis introductielessen gegeven worden op de donderdagmiddagen 16, 23 en 30 mei van 16.45 tot 17.30 uur. Dit

aanbod geldt voor de kinderen van alle basisscholen. De club zorgt voor rackets en ballen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij degelijke sportschoenen meebrengen. Je dient je wel eerst op te geven via e-mail: jeugdcommissie_hltc@kpnmail.nl of telefonisch via tel. 0578-695579. Kinderen die meedoen aan deze introductielessen krijgen een gratis lidmaatschap tot 1 september aangeboden én als ze zich opgeven als lid 50 % korting op de contributie voor de rest van het jaar. De HLTC aan

de Oldekampshof is een vereniging waar gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Voor de jeugd worden allerlei tennisactiviteiten georganiseerd. Voor de jongere kinderen zijn er aangepaste Kidstennis-programma’s. Voor de leden zijn 7 kunstgrasbanen beschikbaar. Daarnaast beschikt de club over een unieke minibaan, die vrij toegankelijk is. Deze baan is er speciaal voor de jongere spelers. Ook is er een oefenmuur. Meer informatie over de tennisvereniging is te vinden op www.hltc.eu.

Schildering buitenruimte EPE- De baby’s van kinderdagverblijf De Kleine KOM hebben een eigen buitenruimte. Deze was nog kaal en ongezellig, maar daar is verandering in gekomen. Maxime van Amersfoort heeft een wandschildering gemaakt, in het teken van de lente en natuur. Om te zorgen dat de kinderen lekker op de grond kunnen zitten, kruipen en spelen zijn grastapijten neergelegd. Nu met het mooie weer kunnen de jongste kinderen van De Kleine KOM dus ook heerlijk buiten spelen. KOM gaat de komende tijd nog meer investeren in de buitenruimten van De Kleine KOM. Kinderdagverblijf De Kleine KOM is een kleinschalig kinderdagverblijf met een aparte baby en

HEERDE- Luca Nijenhuis van het Gebben Racing Kawasaki Team heeft donderdag tijdens de vierde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap MX2 in Rhenen een ONK punt weten te scoren. Tijdens de tweede wedstrijd om de ADAC Youngster

28e Dertigplustoernooi

peutergroep gelegen aan de Asseltseweg 4 in Epe. Voor meer infor-

matie www.KOMkinderopvang.nl of tel. 0578-569960.

Bier brouwwedstrijd HEERDE- Van studenten en vutters tot microbiologen en kappers. Maar liefst 90 Nederlandse hobbybrouwers hebben zich aangemeld voor de brouwwedstrijd die Brand Bier en bierconsumentenvereniging PINT dit jaar voor de tweede keer gezamenlijk organiseren. De hobbybrouwers gaan de strijd met elkaar aan om het beste zwaar blond bier te

brouwen. Een van de deelnemers is de Heerdenaar Frank Cornelissen. De winnaar van de wedstrijd mag zijn zwaar blond bier straks samen met de meesterbrouwers van Brand in de Brand Bierbrouwerij in Wijlre brouwen. De winnaar wordt op 1 juni, in de Week van het Nederlandse Bier, op de Brand bierbrouwerij in Wijlre bekend gemaakt. De

finale op 1 juni is onderdeel van de Open Brouwerij Dag. Bezoekers kunnen dan op de Brand bierbrouwerij terecht voor rondleidingen en workshops zoals een biertaptraining of de Brand Bier Proeverij. Ook de Bier- en Gastronomie Award, georganiseerd door het Biergenootschap der Lage Landen, wordt 1 juni uitgereikt.

Hattems Mannenkoor geeft Tuinconcert HATTEM- Op 25 mei geeft het Hattems Mannenkoor haar jaarlijkse tuinconcert. Dit concert heeft de laatste 15 jaar plaats gevonden in de tuin van de Tinne, maar onder de huidige omstandigheden is dit niet meer mogelijk. Het concert vindt dit jaar voor het eerst plaats op het kerkplein. Het koor staat

dan tegen de muur van de Franse School te zingen. De familie Herkert verleent medewerking aan dit concert en stelt hiervoor een terras open. Hierdoor kan het publiek tijdens het genieten van een drankje luisteren naar de mooie klanken van het Hattems Mannenkoor. Zoals elk jaar staat het koor onder de

deskundige leiding van Herman Kamp uit Kampen. Herman heeft een gevarieerd programma samengesteld met liederen die in meerdere talen gezongen worden en uit verschillende genres geplukt zijn. Het concert begint om 14.00 uur en zal duren tot 15.15 uur. De toegang is gratis.

Mini-expositie Lelietjes van Dalen OLST- De vitrinekast in het Petit Café van de Olsterhof is gevuld met een verzameling Lelietjes van Dalen van Anne Marie van Oldeniel-Boerhof. Wanneer Anne Marie begonnen is met verzamelen, weet ze niet, maar de belangstelling voor het mooie en tere Lelietje van Dalen begon bijna 40 jaar geleden. Bij haar opa achter op zijn zwarte fiets maakte ze een eindeloos lijkende fietstocht naar Kasteel Boxbergen. Daar, in een groot veld, plukte haar opa een boeketje voor haar oma. Juist de eenvoud van dit plantje spreekt haar zo aan: simpel, klein, en met een heerlijke geur. Om die redenen is ze allerlei voorwerpen waar dit ‘lelietje’ op staan, gaan ver-

Cup in Reutlingen kwam de rijder uit Heerde door twee valpartijen in de eerste manche niet tot scoren. Vanwege de aanhoudende regenval en de bijzonder slechte omstandigheden, besloot Luca om in de tweede manche niet meer van start te gaan.

VAASSEN- Het 28e dertigplustoernooi van S.V.Vaassen is vastgesteld. Het toernooi is bestemd voor sportievelingen ouder dan 30 jaar. Dispensatie kan verkregen worden na overleg met de organisatie. Er wordt gespeeld op halve velden met handbaldoelen en inclusief de keeper staan er zeven 7 spelers

in het veld. Veertien teams hebben zich aangemeld. Sommige teams zijn elk jaar weer present in de maand mei. Speeldata zijn: Cyclus 1Ma-Wo: maandag 13 en 27 mei, woensdag 15 en 22 mei, Cyclus 2 Di-Do: dinsdag 14 en 28 mei, donderdag 16 en 23 mei. De finale-avond voor alle teams is op vrijdag 31 mei.

Oud papier bij Calfo EPE- Bij atletiekvereniging Cialfo in Epe staat een oud papier container voor de maandelijkse oud papier actie. De container staat er deze maand van maandag 13 mei t/m zondag 19 mei op de parkeerplaats aan de Grintgroeveweg/Wachtelenbergweg, aan de rechterkant van de ingang van de atletiekbaan op sportpark De Wachtelenberg. Iedereen die

zijn/haar oud papier/karton e.d. kwijt wil, kan de gehele week terecht, zowel overdag als ‘s avonds. Voor eventuele vragen kan men terecht bij Gerhard Stegeman (tel. 06-30403208). Voor meer informatie over toekomstige oud papier acties en andere activiteiten van Cialfo kan men kijken op de website van de vereniging (www.avcialfo.nl).

Ezel coaching EPE- Maria Simons van ‘Gezinscommunicatie’ te Heerde en Ard Westerink van ‘De Koperen Ezel’ in Epe, werken al zes jaar samen op het gebied van Ezel-coaching. Man Bijt Hond van de NCRV heeft

opnames gemaakt tijdens een van de workshops. Op woensdag 15 mei wordt de opname van Man Bijt Hond uitgezonden door de NCRV, in het kader van Meimaand Mariamaand.

Jeugd viscursus

zamelen. Haar collectie bestaat uit een grote diversiteit aan onderdelen. De verzameling kunt u bekijken tot

eind juli in het Petit Café van de Olsterhof te Olst. A. Geertsstraat 16 Olst of kijk op www.olsterhof.nl.

HATTEM- Zoals elk jaar organiseert hengelsportvereniging Helpt Elkander een viscursus voor de Hattemer jeugd. Deze zal gehouden worden in het clubgebouw van de vereniging, Kraaienbergstraat 2a, op de woensdagen 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni. Opgave voor deelname bij het Toeristisch Informatie Punt Markt 2a te Hattem. De leeftijd van de

cursisten is van 9 tot en met 12 jaar. De borgsom bedraagt 10 euro die aan het eind van de cursus geretourneerd zal worden. Aan het eind zal alles in praktijk gebracht worden en ontvangen de cursisten het felbegeerde diploma. Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met cursus leider Gerard Liefers tel. 038-4443596.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 123

…naar …naar dè dè aktieve aktieve makelaar makelaar gaat gaat !! Huurprijs: Huurprijs: € € 850,= 850,= p.m. p.m.

Vraagprijs: Vraagprijs: € € 339.000,= 339.000,= k.k. k.k. Dorpsstraat Dorpsstraat 53-B, 53-B, Heerde Heerde

-- In In hartje hartje centrum, centrum, met met alle alle voorzieningen voorzieningen om om de de hoek, hoek, luxe luxe en en modern modern appartement appartement gesitueerd gesitueerd op op de de eerste eerste verdieping verdieping -- Royale woonkamer Royale woonkamer met met toegang toegang naar naar balkon balkon -- Half Half open open en en moderne moderne keuken keuken v.v. v.v. inb. inb. app. app. -- Woonkamer Woonkamer en en keuken keuken meten meten samen samen 48m² 48m² -- Twee Twee ruime ruime slaapkamers slaapkamers van van 17m² 17m² en en 10m² 10m² -- Luxe Luxe badkamer badkamer met met ligbad, ligbad, douche, douche, tweede tweede toilet toilet en en design design radiator radiator -- Kleinschalig Kleinschalig complex complex met met lift. lift. Eigen Eigen parkeerplaats parkeerplaats en en berging berging in in kelder kelder

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook Ook uw uw huis huis verkopen verkopen ?? Bel Bel MOZA, MOZA, voor voor de de duidelijkheid duidelijkheid !!

MOZA Wapenveld Makelaardij & Hypotheken Makelaardij

Autobedrijf Van Huffelen

e zaak ! n duidelijk ijke zaak ! ee een duidel

Renault Clio 3-drs., 1.2 TCE............................. Rip Curl, ............. ´07 Peugeot 107 1.0i XS, 5-drs., ‘ 11 Peugeot 207 206 1.4 1.1i,Look, 5-drs., ................................. ´05 Peugeot 5-drs., ......................... ´09 Suzuki Alto 5-drs., GLX ................................... ´04 Renault Clio 3-drs., 1.2 TCE Rip Curl, ............. ´07 Suzuki Alto GLX ................................... ´02 Peugeot 2065-drs., 1.1i, 5-drs., ................................. ´05 Seat Ibiza 5-drs., ....................................... ‘07 Suzuki Alto1.6 5-drs., GLX ................................... ´04 NissanAlto Micra 1.0 Si,GLX 3-drs., ............................. ´02 ‘99 Suzuki 5-drs., ................................... Nissan Micra 1.2i 3-drs., ................................. ‘07 ‘05 Seat Ibiza 1.6 5-drs., ....................................... Opel Zafira Zafira 1.6i 1.6i Comfort Comfort ................................... ................................... `03 `03 Opel VW Polo Polo 1.4i 1.4i ComfortLine ComfortLine .............................. .............................. ´06 ´06 VW VW Passat Passat 1.8i 1.8i 4-drs., 4-drs., .................................... .................................... ´98 ´98 VW VW Fox Fox 1.4i 1.4i .................................................... .................................................... ‘08 ‘08 VW Motor Motor ‘93 Suzuki Intruder Intruder VS800 VS800 .................................... .................................... ‘93 Suzuki Stationwagon Stationwagon Ford Mondeo Mondeo 2.0i 2.0i TTitanium itanium Wagon Wagon .................... .................... ´´1100 Ford Ford Mondeo Mondeo 2.0 2.0 TDDi TDDi Combi Combi ........................ ........................ ´´ 00 11 Ford Ford Focus Focus 1.8i 1.8i Combi, Combi, TTitanium,extra’s itanium,extra’s ........... ........... ‘08 ‘08 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Combi, Combi, nieuw nieuw model model ................ ................ ´05 ´05 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i TTrend rend Combi Combi .......................... .......................... ´04 ´04 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura Futura Combi Combi .......................... .......................... 04 04 Ford Ford Focus Focus 1.8 1.8 TDCI TDCI Ghia Ghia Combi Combi .................... .................... 03 03 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Combi Combi .................................... .................................... ‘00 ‘00 Ford VW golf golf 1.6i 1.6i 16V 16V Variant Variant Ocean, Ocean, ....................... ....................... ‘03 ‘03 VW

Brugstraat 4, 4, 8181 8181 VH VH Heerde. Heerde. Tel. Tel. 0578-692924. 0578-692924. Brugstraat E-mail: info@vanhuffelen.nl info@vanhuffelen.nl E-mail: Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: Zaterdag: 10.00 10.00 -- 17.00 17.00 Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur.

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Hypotheken

www.moza.nl www.moza.nl

Automobielbedrijf

Ook voor voor alle alle schadereparaties schadereparaties -- Ook Onderhoud voor voor alle alle -- Onderhoud leasebedrijven leasebedrijven Bovag-lid -- Bovag-lid -- Onderhoud Onderhoud alle alle merken merken -- APK APK Keurstation, Keurstation, ook ook voor voor roetmeting roetmeting Verkoop en en onderhoud onderhoud alle alle -- Verkoop nieuwe Ford Ford modellen modellen nieuwe Airco Service Service -- Airco Ford Fiesta Fiesta 1.25i, 1.25i, 5-drs., 5-drs., Limited Limited ................... ................... 2x 2x ‘11 ‘11 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.3i 1.3i 3-drs., 3-drs., TTitanium itanium ........................ ........................ ‘09 ‘09 Ford Ford Ka Ka 1.3i 1.3i Titanium, Titanium, nieuw nieuw model model .................. .................. ‘10 ‘10 Ford Ford Ka Ka 1.3i, 1.3i, 9.000 9.000 km km .................................... .................................... ‘07 ‘07 Ford Ford Ka Ka 1.3 1.3 TTrend rend ............................................ ............................................ ´03 ´03 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.25i, 1.25i, -3-drs., -3-drs., Ghia Ghia ........................ ........................ ´09 ´09 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.4i 5-drs. 5-drs. TTrend rend ........................... ........................... ‘04 ‘04 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.4i 5-drs., 5-drs., FE, FE, extra´s extra´s .................... .................... ´02 ´02 Ford Ford Fiesta Fiesta 1.3 1.3 Classic Classic .................................... .................................... ‘02 ‘02 Ford Ford C-Max C-Max 1.8i 1.8i Futura Futura ................................... ................................... ‘04 ‘04 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura, Futura, 5-drs. 5-drs. ........................... ........................... ´06 ´06 Ford Ford Focus Focus 1.4i 1.4i Trend, Trend, 5-drs., 5-drs., ........................... ........................... ‘09 ‘09 Ford Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Futura, Futura, 5-drs. 5-drs. ......................... ......................... ‘04 ‘04 Ford Ford Focus Focus C-Max Futura 1.6i, ......................... ´07 ´05 Ford 1.8i T5-drs. rend .......................... Ford Focus FusionFutura 1.4i Futura+ ................................. ‘06 Ford 1.6i, 5-drs. ......................... ´05 Ford Fusion Fusion1.4i Futura 1.6i ................................. extra´s ...................... ´06 Ford Futura+ ‘06 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., .................................. ´95 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s ...................... ´06 Fiat Panda Edizione Cool.................................. ................................. ´95 ‘09 Ford Mondeo 1.8i, 4-drs., Fiat Dynamic Ford Mondeo Cool 1.8i FE.......................................... sedan ............................ ‘‘06 01 Fiat Panda PandaEdizione 1.2i Dynamic ................................. ‘09 ‘04 Fiat Cool ................................. Skoda Fabia 1.4 5-drs., ................................... ‘06 ‘02 Fiat Dynamic Cool .......................................... Daewoo Matiz, ....................................... ‘03 Fiat Panda 1.2i5-drs., Dynamic ................................. ‘04 Peugeot 107 1.0i XS, 5-drs., ............................. ‘02 ‘ 11 Skoda Fabia 1.4 5-drs., ................................... PeugeotMatiz, 207 1.4 Look, 5-drs., ......................... ´09 Daewoo 5-drs., ....................................... ‘03

&

SS tationsweg tationsweg 77 Wapenveld, Wapenveld, (038) (038) 447 447 99 99 55 55

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

Fiat

SMALBRAAK

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

Website vernieuwd www.heerdeonline.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 14

Topslagerij Nooteboom is klaar voor het barbecueseizoen

Epe doet mee met Prokkelen EPE/VAASSEN- De eerste week van juni is de nationale Week van het Prokkelen. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. De Prokkelweek is een initiatief van acht organisaties die zich bezighouden met ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Zie ook www. prokkel.nl. Op donderdag 6 juni is de landelijke prokkelstagedag of prokkelwensdag. Voor Epe wordt dit voor het derde jaar georganiseerd door Stichting Koppel.

Zij zoekt voor 45 mensen met een beperking stageplekken voor een halve dag bij bedrijven en winkels in de gemeente Epe. Het betreft cliënten van Philadelphia, Lijn5/ Woldyne, De Passerel en de JP v/d Bent Stichting. De mensen kunnen zelf aangeven waar ze graag stage willen lopen en Koppel probeert dit dan verder te regelen. Aan het eind van de dag is er van 16.30 – 17.30 uur een gezamenlijke afsluiting in het Kulturhus/ EGW, Stationsstraat 25 in Epe, waar alle stagiaires, begeleiders en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Op de dag zelf is aan de gekleurde Prokkelballonnen bij de voordeur te zien welke bedrijven meedoen.

Actie bij de Wereldwinkel

HEERDE- Het barbecueseizoen is weer geopend. Topslagerij Nooteboom verzorgt uw gehele barbecuepartij. Van diverse vleessoorten tot salades, sauzen,stokbroden etc. Ook voor diverse verhuurmaterialen kunt u terecht bij de slager aan de Zuppeldseweg. Bijvoorbeeld reuze koekenpannen, barbecues, statafels, glaswerk, biertapjes, dranken, borden en bestek, terras verwarmers, koffiecontainers etc. Het adres voor een enkele barbecueschotel tot geheel verzorgde barbecue partijen. Alles kan geregeld worden vanaf 1 adres, het enige wat u hoeft te doen is het versturen van de uitnodigingen, de invulling kan geheel verzorgd worden door het team van topslagerij Nooteboom. U kunt geheel vrijblijvend informatie vragen in

de winkel. Ook is het mogelijk dat zij op locatie langskomen om uw wensen door te spreken. De barbecueproducten worden dagvers gemaakt. De vernieuwde barbecuelijst met het gehele assortiment ligt klaar in de winkel en is te downloaden op: www.topslagernooteboom.nl.

Groepspakket Nieuw in het assortiment is het Barbecue groepspakket: een compleet pakket voor grote groepen bestaande uit: barbecuevlees ( 10 soorten vlees gesorteerd, 5 stuks per persoon), 3 soorten salades, 3 soorten sausjes, stokbroden en kruidenboter. Inclusief borden en bestek, gebruik barbecue of pan en de schoonmaak wordt ook nog eens door topslagerij Nooteboom

gedaan. Prijs bij 30 personen: 350 euro, meerprijs per persoon bij meer dan 30 personen slechts 9,95 euro per persoon extra. Laat uw feest niet in het water vallen en huur een professionele partytent. Deze tenten zijn gemakkelijk met 2 personen op te zetten met bijgeleverde opzetinstructie. De volgende maten zijn te huur: 4 x 4 meter: 35 euro en 8 x 4 meter 50 euro (prijzen zijn per weekend of midweek bij zelf ophalen en terugbrengen en inclusief gebruik 3 x statafels). Tegen meerprijs kunnen de tenten voor u worden opgezet/ afgebroken. Reserveer tijdig i.v.m. grote vraag. De topslager verwelkomt u graag voor meer informatie aan de Zuppeldseweg 8 te Heerde, tel. 0578-691853, www.topslagernooteboom.nl.

HATTEM- Tijdens de Kunstmarkt in Hattem op 18 mei heeft de Wereldwinkel ook een kraam buiten. Op die kraam zijn stuk voor stuk kunstwerkjes te bewonderen. Kunstwerkjes, gemaakt door ambachtslieden uit verschillende ontwikkelingslanden. En deze mensen zijn blij met de afzet van hun producten in ons land, want ze ontvangen daarvoor een leefbaar loon, waardoor ze o.a. hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Verder is deze dag ook

SARI Fair Fashion uit Oene te gast bij de Wereldwinkel. SARI werkt vanuit dezelfde principes als de Wereldwinkel, maar is gespecialiseerd in stof en kleding. Ze zullen deze dag een hele collectie kleding meebrengen van diverse materialen: handgeweven katoen; handbeschilderde zijde; handgeweven katoen met hennep; biologische katoen, al dan niet met hennep. U bent van harte welkom op zaterdag 18 mei, aan de Ridderstraat 8.

Feestelijke finale Penaltybokaal

Kaarten voor Sidney and friends

EPE- Op een zonovergoten Sportpark de Wachtelenberg traden de finalisten van de Remkes Penaltybokaal aan. Voorafgaand aan het duel tussen Epe 1 en Robur 1 lieten deze penaltyspecialisten uit de pupillenteams van sv Epe hun kunnen zien. In het doel stond Vincent Mosterd, keeper van Epe C1. Speaker Jacob Hut gaf commentaar bij de strafschoppenreeks. Vincent Mosterd weerde zich fantastisch, maar hij moest toch regelmatig capituleren voor de beste strafschoppennemers van de blauwwitten. In de grote finale stonden namens

EMST- Het enthousiasme van Bettie Wiessenberg (medewerker van Café de Schepop) en Gees Wijnbergen van Stichting Sidney and friends heeft ervoor gezorgd dat op zaterdag 27 april een kaartmarathon heeft plaatsgevonden bij Café de Schepop in Emst ten gunste van het huifbedrijden voor meervoudig complex gehandicapte kinderen. Zeventig enthousiaste deelnemers hebben in verschillende settings gestreden voor de meeste punten bij klaverjassen en de minste punten bij jokeren. Prijswinnaars

jokeren: 1e Mevr. G. Veldhuis, 2e Mevr. A. Vierwinden, 3e Dhr. G.J. Rorije, 4e Mevr. Y. Prijs en Mevr. T. Scholten. Prijswinnaars klaverjassen: 1e Dhr. H. de Boer, 2e Dhr. W. Terieler, 3e Mevr. J. Wiessenberg, 4e Dhr. A. Bronsink. Een groot deel van de opbrengst is door sponsoring van o.a. lunch en hapjes door regionale bedrijven, naar de Stichting Sidney and friends gegaan. Ook is er enthousiast gereageerd door de vaste klanten van Café de Schepop, die gezamenlijk een bijdrage van 150 euro heb-

ben geleverd. Mevr. G. Veldhuis schonk bijna alle prijzen voor de verloting, alsook de koek bij de koffie. De opbrengst van de totale dag heeft geresulteerd tot een overweldigend bedrag van 1170 euro. Stichting Sidney and friends wil namens deze weg alle deelnemers en sponsoren nogmaals hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit succes. Mede hierdoor zal op 31 mei de aftrap van huifbedrijden plaats vinden. Voor extra informatie kunt u een kijkje nemen op www.stichtingsidneyandfriends.nl.

de D-jeugd: Robert Jan van den Hoek (D1), Dylan Keijl (D2) en Miranda Kaspers (D3), namens de E-pupillen: Jesse Vosselman (E3), Ronan van de Worp (E1) en Wouter Eijkelkamp (E2) en namens de F-pups: Dennis Beekman (F2), Alpay Atik (F3) en Carsten Dom (4x4). Alle deelnemers kregen van sponsor Bart Remkes een fraaie beker uitgereikt. Na een lange en spannende strijd konden de volgende winnaars bekend worden gemaakt: Jesse Vosselman (E), Robert Jan v.d. Hoek (D) en Dennis Beekman (F). Foto: Evellien Stoevenbeld.

Voorjaarsrommelmarkt De Kouwenaar VAASSEN- Op zaterdag 18 mei organiseert de wijkvereniging De Kouwenaar een voorjaarsrommelmarkt. Vanaf 9.00 uur is het terrein van De Kouwenaar open om een ieder gelegenheid te geven hun handel uit te stallen op bijvoorbeeld een kleedje of zelf meegebrachte kraam. Deze zullen een plaats op het terrein krijgen tegen een vergoeding van 7,50 euro per plaats. De binnenplaatsen in het wijkgebouw zijn niet te huur. Vanaf

10.00 uur zal dan de start zijn van de verkoop. Tevens zal de catering van De Kouwenaar zorg dragen voor de inwendige mens. Tussen de handel door kunnen er ook nog leuke prijzen gewonnen worden met het rad van avontuur. Voor alle verdere informatie en het reserveren van de tafels en plaatsen kunt u zich dagelijks wenden tot de Kouwenaar, Woestijnweg 61, Vaassen, tel. 0578842686 of de heer G. Bosch tel. 06-51892556.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA1 25

WIJ BESTAAN 40 JAAR EN ZETTEN U IN HET ZONNETJE

MOZA: voor succesvol verkopen ! ! el verhuurd Vrijwel gehe

Te huur 160m² vanaf: € 672,- p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde -Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter. De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

Aktief – Aktiever - MOZA! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

ijke zaak ! een duidel

www.moza.nl

24 uur per dag 06-53.93.5 800

Vraag naar de voorwaarden

Onze voornaamste werkzaamheden:

(24-uursservice, 7 dagen p/week)

ç çåsjppmbbomfhåfoå°poefsipveå ç çådbnfsb°jotqfdujf ç çåtupfq°åfoåhfwfmsfjojhjohå ç çåhspoe°åfoåhsbbgxfslå

O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie

Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

ç çåtusbbuxfslå ç çåejbnboucpsjohå

06 53319854

www.veluwserioolservice.nl

Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

(minigraafmachine 70 cm breed)

Korte Veenteweg 8 • 8161 PC Epe ufmfgppoåå(0578) 61 29 17 • gbyåå(0578) 61 04 68 • fnbjm info@rsepe.nl

info@veluwserioolservice.nl

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862

www.rowil.nl

24-uur service

Ook uw adres v oor onderhoud en storingen aan uw verwarmingske tel.

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

çåsjppmpoutupqqjohå

Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op:

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67

- Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterswerk - Dak- en zinkwerk - Elektra

- Airco - Luchtbehandeling - Rioolontstopping - Service - Onderhoud

Uw Totale Installateur !

F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 16

Bazaar bij de Bongerd

Themadienst HEERDE- Evangelische Gemeente Immanuël in Heerde houdt op 26 mei een themadienst over de Vervolgde Kerk. Aanvang: 10.00 uur. Spreker is Johan Companjen. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof. Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl. De bijeenkomst wordt gehouden in ’s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde en begint om 10.00 uur.

IST Keep Moving REGIO- De derde wedstrijd van de Stouwdam Competitie vond plaats op zaterdag 11 mei. Jaimy Horst uit Heerde van Inline Skating Team Keep Moving werd 7de in het dagklassement. Jaimy reed een schitterende 300 meter door een tijd neer te zetten van 29,61. Voor een volledig verslag zie www.ist-keepmoving.nl.

Viscompetitie HVO HATTEM- Op zaterdag 11 mei werd in en om Zorg- en wooncentrum Hanzeheerd De Bongerd het jaarlijkse schaapscheerdersfeest en bazaar gehouden. Van 10.00 tot 15.30 uur was er een bloemenkraam, een rommelmarktkraam, een grabbelton, een muizenspel en het rad van avontuur. De bewoners genoten zichtbaar van de gezellige dag. Om 14.00 uur werd als hoog-

tepunt onder grote belangstelling het schaap Dolly geschoren. Het verliezen van zijn dikke wintervacht was volgens de belangstellenden “wel zielig”, in verband met de kou. Boerenkapel “de Kleikloeten” verzorgde later op de dag nog een optreden. De opbrengst van de bazaar komt ten goede aan de dierenweide, de groepsverzorging en het ouderenproject Namibië.

Oldtimertractoren op Vrieze’s Erfgoed WAPENVELD- Vrieze’s Erfgoed verwacht op zaterdag 18 mei een invasie van oldtimertractoren. Het gaat dan om de deelnemers aan de 27e editie van de Veluwetoertocht voor deze voertuigen. Zij zijn van circa 12.00 tot 13.30 uur aanwezig op Vrieze’s Erfgoed voor een tus-

senstop. Bezoekers kunnen de deelnemende voertuigen van alle kanten bewonderen en informatie krijgen van de trotse eigenaren. De organisatie is in handen van de SCV, de Stichting Contactgroep Veluwe en men verwacht met zo’n 150 tot 200 tractoren op pad te gaan.

Speeddate Prins Bernhard EMST- Op vrijdagavond 31 mei houdt Muziekvereniging Prins Bernhard weer een speeddate. Tijdens deze speeddate zal het jeugdorkest een miniconcert geven, waarna er kennis gemaakt kan worden met de diverse instrumenten. Er is een toeterroute uitgezet in de Hezebrink, waar alle instrumenten met hun bespeler staan. Zij

geven uitleg over het instrument en er kan op gespeeld worden. De avond begint om 19.00 uur en zal rond 20.00 uur afgelopen zijn. Meer informatie is te verkrijgen via Arnoud Zweers, jeugd@prinsbernhardemst.nl. Kan je die avond niet, maar wil je wel graag muziek maken dan kan je uiteraard contact opnemen.

VAASSEN- Zaterdag 10 mei is de tweede wedstrijd in de viscompetitie 2013 van hengelaarsvereniging “Ontspanning” Vaassen Epe gevist. Ondanks dat de deelnemers geluk hadden met het weer, de eerste druppels begonnen na het klinken van het eindsignaal te vallen, was het met de vangsten over het algemeen een stuk minder. In totaal werd er deze ochtend ruim 12 kilo vis gevangen. Gelukkig wist nagenoeg iedereen toch vis in het net te krijgen. Uitslag A poule: 1. Gert Buitenhuis met 2,5 kilo; 2. Jan van Mossel met 2,4 kilo; 3. Dik de Wilde met 2,3 kilo. Uitslag B poule: 1. Aart Braakman met 1,6 kilo; 2. Henry van Huffelen met 340 gram; 3. Willem van Rijssen met 310 gram. De volgende wedstrijd zal op donderdag 23 mei van 18.45 tot 21.00 uur worden gevist.

Vios E2 kampioen

VAASSEN- Zaterdag 4 mei heeft Vios E2 met een 3-0 overwinning op RDC E2 het voorjaarskampioenschap binnen gehaald. Door deze overwinning kon de concurrentie het kampioensteam niet meer inhalen. Het team bestaat uit keeper Tim van Dijk, Thomas van der Ziel, Robbert de Beer, Lucas Sluijmers, JurianZweekhorst, Daan Bosch, Sil

Hardeman en Colin Goudbeek. De trainingen en de coaching werden door Rutger Visch en Gerard Hardeman gedaan. Nadat de medailles en een heuse kampioenschaal aan de mannen waren uitgereikt, werd de traditionele tocht met de platte wagen door het dorp gereden. En natuurlijk mocht de patat ook niet ontbreken.

Hippisch Hattem HATTEM- Afgelopen weekend zijn in Dronten de eerste selectiewedstrijden verreden door de pony’s en de paarden. Hippisch Hattem was met een flink aantal leden aanwezig en met goede resultaten huiswaarts gekeerd. En wel met de volgende prijzen als resultaat: Pony’s B dressuur: Zara de Ree met Noortje 2e en 3e, Tess de Ree met Discovery 4e. B springen: Tess met Discovery 3e (C), Lenore Gunnink met Komodo 6e (D/E). L springen: Dominique Klock met Vasco 5e (D/E). Paarden: B dressuur:

Dirna Kanis met Oase’s Zizi-yo 4e; Arieke Zandbergen met Duurisse 2 x 2e. L2 dressuur: Jolanda Souman met Vb’s Cydith 2e en 1e. M1 dressuur: Jolanda Souman met Vb´s Christiaan 2 x 1e; Marjan Kanis met Oase’s Zizi-yo 4e. M2 dressuur: Jolanda Souman met Vb’s Ricardo 2 x 1e. Z1 dressuur: Jolanda Souman met Vb’s Zagato 1e. B springen: Linda Keizer met Doutzen 3e; Anne Klein met Copiene Z 6e. L springen: Edwin Agterhuis met Jalon 12e. M springen: Anne Klein met Vicky W Z 6e.

EPE- Het jaar 2013 is tot nu toe voor volleybalvereniging C-1000 Van Andel-ORMI een formidabel jaar. Na de kampioenschappen van Heren 1, Dames 3 en de promotie van Heren 2 is het in het 40-jarig jubileumjaar ook nog Dames 1 gelukt te promoveren. De dames wonnen de promotie-/degradatiewedstrijden van respectievelijk Renswoude thuis met 3-0 en ook de alles beslissende uitwedstrijd tegen W.S.V. uit Warnsveld werd overtuigend gewonnen met 3-0. De dames promoveren naar de 2e Divisie Landelijk, redelijk uniek voor een plaats

als Epe. C-1000 Van Andel-ORMI speelt dus op het hoogste niveau in de driehoek tussen Apeldoorn, Zwolle en Amersfoort. C-1000 Van Andel-ORMI bestaat 23 mei 40jaar en viert dat op zaterdag 25 mei met een reünie, een barbecue-event en aansluitend een feestavond. De belangstelling is groot, ruim 160 reünisten en bijna 190 personen hebben zich opgegeven voor het barbecue-event en de feestavond. Verdere informatie kunt u vinden op www. ormi.nl en in de speciale ORMIJubileumkrant die deze week bij u op de deurmat valt.

Vlooienmarkt Wios Epe EPE- Op maandag 20 mei organiseert Wios Epe de twaalfde editie van een grote vlooien- en hobbymarkt op het marktplein in het centrum van Epe. De markt duurt van 10.0016.00 uur en is gratis toegankelijk voor publiek. Halverwege maart zijn alle kraamhouders van de laatste drie jaar aangeschreven en uitgenodigd om op de markt te komen staan. Er werd massaal gereageerd met het gevolg dat de markt eind april al nagenoeg volgeboekt was. Op woensdag 1 mei zijn de laatste 16 plaatsen vergeven aan nieuwkomers. Alle 120 beschikbare plekken zijn dus nu bezet. De markt geniet elk jaar van een grote publieke belangstelling. Naast de kramen verzorgt de vereniging ook het inwendige. Oliebollen, (broodje) warme worst, ijs, snacks, koffie en thee zijn er onder andere verkrijgbaar. Ook het luchtkussen, aangeboden door Schieven Keizer Garantiemakelaars is weer van de partij. Voor meer informatie: markt@wios-epe.nl.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Outdoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde. Dronten 11 mei 1e selectie,

paarden, L- springen: 1e prijs Rosalie Tessemaker met Numero Uno; L2-dressuur: 2 keer 4e prijs Arend Bossenbroek met Dari 199/196 pnt.

Start aanleg kunstgrasveld

VAASSEN- In de Wereldwinkel Vaassen werd de vlag van Mexico herkend door Ineke van Andel uit Vaassen. Haar antwoord werd geloot

uit de vele goede inzendingen. Namens de actiegroep reikte Riet Splinter haar als prijs een Mexicaanse zon als sieraad voor de tuin uit.

VAASSEN- Afgelopen vrijdag zijn 15 KCVO leden gestart met het verwijderen van alle tegels rondom het hoofdveld. Dit is nodig voor de aanleg van het kunstgrasveld. Deze week begint de Sallandse uit Haarle met het inrichten van het werkterrein en eind van de week wordt begonnen met het uitgraven van ruim 40 centimeter zwarte grond.

Daarna wordt er waterdoorlatende gele grond opgebracht en de drainage moet ervoor zorgen, dat er bijna altijd gevoetbald kan worden. Half juni zal de kunstgrasmat gelegd worden en een maand later zal de oplevering plaatsvinden. De Sallandse is half april al begonnen bij Vios en daar is de drainage net aangebracht. Ook bij de vv Heerde

legt dit bedrijf een kunstgrasveld aan op het hoofdveld. Daar zijn ze al in de eindfase. Vorig jaar werd er door de Sallandse een tweede kunstgrasveld aangelegd bij de hockey club uit Epe. In augustus zal KCVO de eerste wedstrijden gaan spelen op het nieuwe hoofdveld voorzien van een kunstgrasmat.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI N I NAA1 27

Kwekerij-Plantencentrum Kwekerij-Plantencentrum van van Essen Essen Beste Beste Prijs-Kwaliteit Prijs-Kwaliteit verhouding verhouding in in de de omgeving! omgeving!

Nu Nu volop volop kuip-, kuip-, terrasterras- en en perkplanten. perkplanten. Nu Nu scherpe scherpe prijzen! prijzen! Perkplanten Perkplanten v.a. v.a. ........................................................... ........................................................... 0,13 0,13 Hedera klimplanten v.a. ............................................... 1,00 Hangpotten v.a. .............................................................. 2,95 Vlinderstruiken v.a. ..................................................... Hedera klimplanten v.a. ............................................... 2,95 1,00 Koemestkorrel liter ................................................. 5,50 Vlinderstruiken20v.a. ..................................................... 2,95 50 Gladiolenbollen nu ................................................. Koemestkorrel 20 liter ................................................. 3,50 5,50 Kruidenplanten nu ....................................................... 50 Gladiolenbollen nu ................................................. 1,95 3,50 Hortensia v.a. ............................................................... Kruidenplanten nu ....................................................... 2,95 1,95 Sjalotten plant uien 500 gram ................................. 1,95 Hortensiaenv.a. ............................................................... 2,95 Fruitbomen ............................................................ Sjalotten env.a. plant uien 500 gram ................................. 6,00 1,95 Vaste plantenv.a. v.a............................................................. ......................................................... 0,75 Fruitbomen 6,00 Geraniums, Fuchsia v.a. ............................................... 0,80 Vaste planten v.a. ......................................................... 0,75 Tuinaarde 10Fuchsia zak ......................................................... Geraniums, v.a. ............................................... 9,95 0,80 Vogelstrooivoer ................................................. 1,95 Tuinaarde 10 zak2 kilo ......................................................... 9,95 Vogelstrooivoer 2 kilo ................................................. 1,95

13-daagse vliegreis

GAMBIA Na het grote succes van de vorige reis gaan we nogmaals naar het schitterende Gambia. Gambia is niet zomaar een leuke vakantiebestemming maar een ultieme belevenis. Natuurlijk kunt u genieten van de zonovergoten stranden, maar Gambia biedt meer ! Gambia is een perfecte bestemming voor wie van strand houdt, maar ook graag de sfeer van het Afrikaanse continent wil proeven. Hotel Kombo Beach

Openingstijden: ma t/m 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00 uur Kanaaldijk 17,vr.Heerde Tel: 06-20149917 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke redelij

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden. In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl

Reisgezelschap maart 2013

tropische tuin waar vele vogelsoorten te vinden zijn, beschikt over 258 kamers verdeeld over 4 gebouwen met maximaal 3 verdiepingen, receptie en een lobby met zitjes. Centraal gelegen ligt het zwembad met apart kinderbad. De baden worden omringd door een zonneterras met ligbedden, matrasjes en parasols. Deze zijn ook op het strand gratis te gebruiken. Er is een badhanddoekenservice (eerste handdoek gratis, hierna tegen betaling). Om het zwembad vindt u 3 verschillende restaurants, allen met uitstekende keuken en bieden vanaf het terras een fantastisch uitzicht op zee. Drankjes worden geserveerd in een van de 4 bars. Uw hotelkamer: De verschillende kamers zijn onlangs gerenoveerd en hebben hierdoor een frisse Afrikaanse uitstraling. De standaardkamer, max. 3 personen, beschikt over airco (individueel), T V, koelkastje (tegen betaling), kluisje (tegen betaling) en een badkamer met bad of douche, toilet en föhn, balkon of een terras met zitje. De Premium kamer, max. 3 personen, echter luxer, ruimer en gelegen op de begane grond incl. een groter terras met ligbedden.

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

5 t/m 17 maa rt 2014

Wegens enorm succes opnieuw een Vemde Travel reis naar Gambia

Groente- en bloemzaden, div. zaden 50% korting Groentebloemzaden, div. 50% korting Laan-,en sieren leibomen nuzaden kwekersprijs ! Laan-, sier- en en aardbeiplanten, leibomen nu kwekersprijs Groentekruiden ! Groenteen aardbeiplanten, kruiden bloembollen en pootaardappelen ! bloembollen en pootaardappelen Gewasbescherming, bemesting enz.! Gewasbescherming, bemesting enz. uur Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00 uur, Za. 9.00-17.00

 

875,-

p.p.

Wij verblijven in het goede 4 sterren hotel Kombo Beach te Kotu. Kombo Beach is een populair hotel, gelegen direct aan het strand en biedt tal van faciliteiten, een uitstekende keuken, afwisselende entertainment en hoogstaande service. Het hotel organiseert diverse activiteiten zoals drumlessen en Gambiaanse kooklessen. Hier proeft u echt de Gambiaanse sfeer! Ligging: Kombo Beach in Kotu Rustig gelegen, direct aan het fraaie zandstrand. Dichtbij het toeristische centrum van Kotu. Faciliteiten: Kombo Beach Kombo Beach, omringd door een fraaie

Sport & Ontspanning: U kunt gebruik maken van fitness, tennis, tafeltennis en meedoen met diverse sportactiviteiten. Voor totale ontspanning is er een massage & beautysalon (tegen betaling).Het enthousiaste animatieteam verzorgt zowel overdag als in de avond een afwisselend programma.

Tijdens uw verblijf worden er 3 excursies georganiseerd door de plaatselijke agent: 7 maart 2014 Orientatie Tour 10 maart 2014 4 Wheel Drive Adventure 13 maart 2014 Roots Excursie

Inclusief: - Vliegreis Amsterdam - Banjul v. v. - 12 Nachten Hotel Kombo Beach - Verzorging op basis van logies/ ontbijt - Luchthavenbelasting - Vemde T ravel reisbegeleiding

Roots Excursie

Boek vro egtijdig, v ol = vol !

4 Wheel Drive Adventure

Wijzigingen voorbehouden

Vemde Travel uw reiswinkel Bonenburgerlaan 16, 8181 HE Heerde. Tel. 0578-694334

E-mail: heerde@vemdetravel.nl Internet: www.vemdetravel.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 18

DJ Luke op Funpop

Expositie in de Malerij EPE- Op zaterdag 25 en zondag 26 mei vindt in de Malerij in het atelier van SchilderenXL een expositie plaats van interessante koppen uit Epe. Er is gratis toegang tot tientallen fraaie portretten van bekende (o.a. portrettist van de burgermeester) en bijna bekende

kunstenaars uit Epe e.o. De diverse toegepaste technieken en stijlen geven een boeiend beeld van het vastleggen van koppen. De expositie is geopend van 13.0018.00 uur aan de Paasvuurweg 7a, 8161 CA Epe. Meer informatie op www.desilogie.nl.

Rectificatie EPE- Afgelopen week kon u in onze krant lezen dat de bouw van Tuincentrum Groenrijk in Epe het hoogste punt heeft bereikt. Tevens

was te lezen dat deze nieuwe vestiging van Groenrijk eind mei haar deuren opent, maar dat klopt niet: dit zal zijn eind augustus.

Eén nacht bidden

WAPENVELD- Dj Luke, de twaalf-jarige kinderambassadeur van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) afkomstig uit Wapenveld, staat op zondag 26 mei op Funpop. Funpop is hét openluchtfestival voor mensen met een (verstandelijke) beperking en hun familie, vrienden en bekenden. Luke Boerdam, een DJ zonder onderarmen en -benen zal hier voor een bijzonder optreden zorgen. Zijn muziek zal niet alleen te horen zijn maar ook te ruiken en

te voelen. Op 25 en 26 mei vindt het jaarlijkse Funpop voor de 17e keer plaats. Het festivalterrein ‘de Kasteelse Bossen’ in het Limburgse Horst zal die dagen van 11.00 tot 18.00 uur toegang bieden tot de ongeveer 10.000 bezoekers. Op de zondag van 14.30 tot 15.30 uur zal DJ Luke in de dance tent van Senself een optreden verzorgen samen met naamgenoot Luke Verano. DJ Luke is de winnaar van de Cappies Award van afgelopen jaar, een talentenshow voor kinderen

met een beperking. Daarmee werd Luke Kinderambassadeur van NSGK. NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederland met een beperking en vindt het belangrijk dat mensen met een (verstandelijke) beperking ook kunnen genieten van muziek. Op Funpop kunnen zij zich laten zien en horen. NSGK staat helemaal achter dit initiatief en maakt het daardoor mede mogelijk. Meer weten over Luke of NSGK? Kijk dan op www. nsgk.nl.

HATTEM- in de nacht van 24 op 25 mei wordt er in de Vrije Baptisten Gemeente Bethel, aan de Hessenweg 84 van 22.00 uur tot 3.00 uur gebeden voor de vervolgde christenen. De zaal is open vanaf 21.30 uur. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. De ‘Nacht’ wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België. Waarom wordt er ’s nachts gebeden? “Juist ’s nachts hebben veel vervolgde christenen het moei-

lijk”, dan slaat de twijfel toe. Bovendien zien we in de Bijbel dat veel christenen ’s nachts bidden. Toen Petrus gevangen zat, bad de gemeente ’s nachts vol vuur voor hem. Petrus kwam op een bijzondere manier vrij.” Open Doors heeft een dvd en een informatiemap beschikbaar gesteld. Er zijn verschillende gebedsblokken, die worden ingeleid door een kort filmfragment. Dit jaar draagt de Nacht van Gebed het thema: “Geloof is volharden”. Meer informatie over de Nacht van Gebed vindt u op www.nachtvangebed.nl.

Waterpolo voor stoere jongens en meiden

Heemkunde Hattem HATTEM- In 1984 verscheen een themanummer van Heemkunde Hattem onder de titel “Hattemer wat dee’j veur de kos?” Ook deze uitgave bevat veel interessante onderwerpen, zoals vrachtrijders, stationspersoneel te Hattem, polderjongens, de wolindustrie, vier generaties Schuijn, handelaren in groente en fruit, arbeiders bij de gemeentelijke gasfabriek en nog veel meer. Tegenover Autobedrijf van Winsum staat nu een appartementengebouw, voorheen was dit een “doodskistenfabriek”, zoals men zei. Daarover heeft Antje Scheper in dit themanummer een artikel geschreven met de titel: Van doodshemden, hoge hoeden en

plastic handvatten.Dit verhaal en de rest van alle prachtige verhalen kunt u nog lezen, want het themanummer is nog verkrijgbaar voor 7,50 euro bij Heemkunde Hattem. Ook tijdens de inloopmiddagen en -avonden ligt het ter inzage in het Heemkundecentrum. Veel van de activiteiten van de vereniging, met name het zeer uitgebreide fotoarchief, kunt u ook vinden op de site www.heemkundehattem.nl. Daar staan ook de openingstijden vermeld van het Heemkundecentrum, Molenbelt 2A. Vier maal per jaar ontvangen alle ongeveer duizend leden van de vereniging een kwartaalnummer met veel geschiedenis-

sen van Hattem en soms een stukje in het Hattems dialect gratis. Al voor 15 euro per jaar kunnen inwoners van Hattem lid worden en voor 23 euro iedereen die buiten Hattem woont. Indien u zich nu opgeeft, ontvangt u in ieder geval één van de reeds verschenen kwartaalnummers gratis. Geef u daarom nu op als lid bij ledenadministratie, tel. 0384441764, of via de site www.heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich ook abonneren op de gratis nieuwsbrief. De eerstvolgende inloopmiddag is op woensdag 15 mei vanaf 13.30 uur en de inloopavond op donderdagavond 23 mei vanaf 19.30 uur.

VAASSEN- ZVV heeft al een tijd een leuk, enthousiast junioren waterpoloteam en zij spelen voor ZVV in het nieuwe zwembad de Koekoek. In de leeftijdsklasse van 12 tot en met 14 jaar wordt gespeeld met gemengde teams van jongens en meisjes. Voor het komend seizoen zoekt het team nieuwe leden om het team te versterken. Je bent van harte welkom in het team.

Men traint 2 keer per week, op woensdag van 18.45-19.30 uur en op vrijdag van 19.45–20.30 uur. De wedstrijden zijn altijd op de zaterdagmiddag. Ben je 12, 13 of 14 jaar? Wil je het proberen en een paar keer meetrainen? Dan bestaat nu de kans: meld je aan. Waterpolo is naast een conditiesport ook een sport waar vrij weinig blessures bij ontstaan.

De Praotstoel

HEERDE- Afgelopen week is teamderodebeer.nl op bezoek geweest bij hoofdsponsor EMKA elektro aan de Kanaaldijk in Heerde. Doel van het bezoek was om EMKA elektro te bedanken die zich als eerste bedrijf aan teamderodebeer. nl heeft verbonden. Na een rondleiding in het bedrijf door eigenaar Harco Mulder was het tijd om hem namens het teamderodebeer.nl een bosje bloemen te geven bij de reclameaanhanger, beschikbaar gesteld door Hallo Reclame uit Wapenveld. Teamderodebeer.nl is ontstaan vanuit het 10 jarig bestaan van GeDo

Trading & Koeriersdiensten. Eigenaar Geb Dokter gaat samen met Bert Dingerink de uitdaging aan om de ScanCovereyTrial 2014 te rijden richting de Noordkaap. Het team is op diverse fronten actief om geld bij elkaar te brengen voor stichting de Rode Beer in Heerde. De stichting heeft inmiddels een vakantiehuis gekocht voor mensen met een beperking. Voor deze verbouwing is veel geld nodig, en hier wil teamderodebeer.nl zich voor inzetten. Het team is bezig met het binnenhalen van sponsoren, donateurs en verschillende verkoopactiviteiten in de

regio. Op de voorjaarsmarkt van de Rode Beer op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei in Wapenveld is de presentatie van het teamderodebeer.nl, maar ook gaat men nootjes en caps verkopen om zoveel mogelijk geld te genereren voor de Rode Beer. Binnenkort volgt daarnaast het zomerfeest in Wapenveld waar een ieder uitgebreid kennis kan maken met het teamderodebeer.nl. Voor aanvullende informatie over het team kunt u de website raadplegen www. teamderodebeer.nl. Op de foto staan Harco Mulder, Bert Dingerink en Geb Dokter.

EPE/HEERDE- Op zaterdag 18 mei komt in De Praotstoel een breed scala aan onderwerpen aan bod: de Muziekmarathon van Wilhelmina uit Heerde, een gesprek over de Dorpsraadplannen, Bibliotheek Noord Oost Veluwe en het Zomerprogramma 2013 van de SWOE. De Evenementenkalender wordt door Linda en Cor voorgelezen. Tussn 9 en 10e is Jordy Liefers in studio um in de Speuldeuze de streektaalmeziek te laotn heurn. Hie hef streektaalmeziek vanuit Aoveriesel op de dreijtaofel liggn. De techniek is weer in handen van Gert Roelofs en de presentatie wordt gedaan door Linda Seinstra en Cor Rorije.

Kijk altijd op www.radio794. nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.0012.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 (Heerde/ Epe) of 107.8 (Emst/Vaassen) in de Ether. De ontvangers van KPNglasvezel moeten op kanaal 970 zijn. Op zondag vanaf 17.00 uur en maandag vanaf 10.00 uur kunt u de herhalingen van de Praotstoel beluisteren. En ook op de website www.radio794.nl in de voor u geschikte tijd via “794 gemist”. Als ze even tijd hebben houden ze u voor en tijdens de uitzending op de hoogte via Twitter: PraotstoelR794.

Bingo WAPENVELD- Volleybalvereniging P.S.H. houdt woensdag 15 mei een bingo in ‘t Spyker Horeca

aan de Putterweg 1 in Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA1 29

Kinderfysiotherapie

Nu ook in Epe! 06 53 969 818 GEEN WACHTLIJST

www.moor-kids.nl

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl PERMANENT ONTHAREN* NU 25,- EURO ZOMERKORTING

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

VET VERWIJDEREN* ULTRASOUND LIPOLYSE

ZOMER 2013 GET STARTED NOW!

geldig tm 31.07.2013

................

< Permanent ontharen. Met de nieuwste ITPL apparatuur, ook geschikt voor de donkere huid. RESERVEER UW GRATIS INTAKE EN PROEFFLITS NU. BEL 0578 695815.

................

ONS

Zonder operatieve ingreep vetkussentjes < verwijderen. ‘Lovehandles’, rugplooien, maar ook verdikkingen op bovenbenen, knieën, heupen, of buik. Ook voor mannen.

AANBOD

ZIE O OOK OK W WWW.HVHV.NL W W.HV V HV.N

HVHV effectieve no-nonsense

HuidVormule©

*ALLE INFORMATIE OP WWW.HVHV.NL OF BELT U ONS

HVHV |

Vosbergerweg 39 | 8181 JK Heerde | T 0578 695815 | info@hvhv.nl Vosberg

3 TE GEKKE DAGEN Donderdag 16 t/m zaterdag 18 mei op gehele zomercollectie

21% BTW

KORTING

JEUGDMODE

MANNENMODE

YVON &&SVEN

Bonenburgerlaan 12 l Heerde l 0578-693824

Volg ons op twitter@yvonensven


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 20

Barcelona wint op de Wachtelenberg

Fietsrit en Barbecue Buurtraad Geerstraat VAASSEN- Op zaterdag 1 juni organiseert Buurtraad Geerstraat een fietsrit. De route is ongeveer 15 km lang en voert u langs mooie paden en wegen. Maar het is niet alleen maar fietsen, ook zullen er onderweg verschillende opdrachten moeten worden uitgevoerd en verschillende vragen worden beantwoord. Kortom, een leuke tocht voor het hele gezin. De start van de fietsrit is tussen 18.30 en 19.15 uur vanaf ’t Geerhuus. Zo rond 20.30 uur zal iedereen weer bij ’t Geerhuus zijn en is er de mogelijkheid gezellig mee te doen met een barbecue. Als u mee wilt doen met de barbecue dient u zich vóór 25 mei aan

te melden bij Jan van Middendorp (tel.0571-292023 of j.van.middendorp@hetnet.nl) of Josefien Breden (tel.0578-574904 of j.h.breden@ kpnplanet.nl). De kosten voor alleen de fietsrit zijn 3 euro p.p. voor volwassenen en 1 euro p.p. voor kinderen tot en met 12 jaar. De kosten voor de barbecue zijn voor volwassenen 10 euro en voor kinderen 5 euro per persoon. Consumpties zijn voor eigen rekening. Ook bij slecht weer gaat de barbecue door. Twijfelt u echter bij slechte weersomstandigheden of de fietsrit doorgaat? Neemt u dan ’s avonds contact op met Jan van Middendorp (tel. 06-15117431).

Consulent OZL helpt examenkandidaten Het winnende team van ‘Barcelona’ bestaat uit Thomas Eiland, Thijs Stegeman, Lucas van Wiefferen en Diyar Gülec. (Foto: Erik Koetsier).

EPE- Afgelopen weekend werden de winnaars van de Dalhuisen 4x4 voorjaarscompetitie bij sv Epe gehuldigd: Thomas Eiland, Thijs Stegeman, Lucas van Wiefferen en Diyar Gülec mochten in het shirt van Barcelona de ‘cup met de grote oren’ in ontvangst nemen. De Dalhuisen Champions League bij sv Epe loopt pas een kleine 2 jaar, maar is nu al niet meer weg te denken. De 4x4 competitie van eerstejaars F-pupillen is een enorm succes. De kinderen spelen in de shirts van Europese topclubs hun wedstrijdjes op

het hoofdveld van sv Epe. De teams spelen iedere week in wisselende samenstelling een competitie tegen elkaar. De eerstejaars F-competitie is een initiatief van de Voetbal Technische Commissie (VTC) van sv Epe. Coördinator is ‘bondscoach’ Dik Brummel. “De meeste kinderen van 6 jaar zijn nog niet toe aan een competitie op een half veld”, vertelt hij. “Ze spelen dan met zeventallen en sommigen komen nauwelijks aan de bal. Bij 4x4 spelen we op een veld van 20 bij 30 meter. De goals zijn 3 meter breed

en er is geen keeper. De kinderen komen dus vaker aan de bal, het veld is voor de kinderen overzichtelijk en dat maakt het spelletje alleen maar leuker.” Bij het 4x4 voetbal is puur spelplezier dan ook de essentie. Lekker pingelen en achter de bal aan rennen. Zonder scheidsrechters, leiders of tactische aanwijzingen. De begeleiders houden op de achtergrond een oogje in het zeil. Nadere informatie over het 4x4 voetbal? Neem dan contact op met Dik Brummel, tel. 0578-612483, email: info@svepe.nl.

Nacht van Gebed EPE- In de nacht van 24 op 25 mei houden de gezamenlijke kerken van Epe en Emst de Nacht van Gebed. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen. De nacht van Gebed is een initia-

tief van Open Doors. Ze gaan die avond en deel van de nacht met behulp van filmpjes en voorgeschreven gebedspunten bidden voor vele landen, zoals Syrie, Noord-Korea, etc. Kom samen bidden en versterk de vervolgde christenen op: vrijdag 24 en zaterdag 25 mei in

de Sionskerk, Asseltseweg 6, Epe, van 20.00 uur - 02.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). U kunt ook een deel van de avond/nacht bijwonen en ieder tijdstip binnenlopen en deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alfred Tekelenburg, tel. 0578-629654.

Acro duo plaatst zich voor landelijke finale

WAPENVELD- Sinds de invoering van de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen (WOOZ) in 1999, is er niet alleen onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen die zijn opgenomen in een ziekenhuis, maar ook voor leerlingen die voor langere tijd ziek thuis verblijven. Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De school kan voor ondersteuning bij het onderwijs aan de zieke leerling een beroep doen op een consulent Onderwijson-

dersteuning Zieke Leerlingen van de organisatie OZL IJsselgroep/Expertis. Op de foto ziet u Riko Douma, vrijwillig consulent, in actie. Door 37 jaar ervaring in basis- en voortgezet onderwijs kan hij elke leerling goed begeleiden ongeacht hun niveau. Dit is ook het geval bij bijles voor kinderen. Leerlingen die voor hun examen zitten, kunnen ook bij hem aankloppen voor hulp/begeleiding. Bel voor inlichtingen m.b.t. begeleiding van zieke leerlingen of bijles, tel. 06–41842987.

Bingo v.v. Heerde HEERDE- De vv Heerde houdt een bingo op maandag 20 mei in de Keet van Heerde, aanvang

19.30 uur. Zaal open om 18.30 uur. Alleen geldprijzen (onder voorbehoud).

Succesweek EZC’84

VAASSEN- Het Agios duo Liset van den Bosch en Iris Balk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale acrogym. Na alle voorrondes, de regio- en de districtsfinale in de Achterhoek succesvol te hebben afgewerkt, moesten ze nu aantreden in de tweede halve finale in Leeuwarden. Het werd een lange, maar

vooral spannende dag. De Agios meiden konden de druk goed aan en zetten een zeer strakke oefening neer die door de jury met 25,050 punten werd beloond. Liset van den Bosch geeft volgend jaar haar studie de voorkeur en is bezig met haar laatste seizoen. Vorig jaar stond ze ook al in de landelijke finale en een mooier

afscheid van de sport kon ze zich niet wensen. Voor Iris Balk is het de eerste finale, voor haar zal de landelijke finale op 8 juni in Oss, ongetwijfeld naar meer smaken. Het duo heeft nog een paar weken om hun oefening bij te slijpen. Een plaats bij de eerste tien van Nederland is het doel. Foto: Han Balk.

EPE- Vorige week beleefde EZC’84 een succesweek bij de jeugd. Allereerst bereikte maandagavond de D1 na een 4-1 overwinning op IJVV de finale van de KNVB-beker. Het succesteam dat afgelopen najaar ook al glansrijk kampioen werd, kan het seizoen dus een nog mooiere afsluiting geven. Twee jaar geleden wist de toenmalige D1 de beker naar Epe te halen, hopelijk kan dit team in de voetsporen treden. Dinsdagavond zijn de meiden-D van EZC kampioen geworden, een 3-0 overwinning tegen SEH zorgde ervoor dat het team niet meer ingehaald kon worden. Dit kampioenschap is zowel historisch – het is het eerste damesteam dat kampioen is geworden voor EZC’84 - als razend knap. Met

een kleine selectie, waar geregeld een beroep gedaan moest worden op meiden uit de E, werd al snel een hecht team gekneed en dat voor een team dat vorig jaar begonnen is met voetballen. Woensdagavond haalden de toptalenten van de F1 ook de KNVB-bekerfinale. Na een zinderende wedstrijd tegen asv Dronten moesten strafschoppen uiteindelijk de beslissing geven. De spelers waren duidelijk erg zenuwachtig want bij beide teams stond het vizier niet op scherp, maar uiteindelijk wist EZC’84 de finale te halen. Het talentvolle team is ook bezig met een droomseizoen, allereerst werden ze kampioen in de 2e klasse, in de 1e klasse draait het team ook bovenin mee en staat op een keurige 2e plek.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 221

COLUMN - Job Boon belangrijk. Reden genoeg om eens te overwegen om te gaan sparen voor je kinderen. Met Zilvervloot Sparen van SNS Bank komt het spaargevoel van vroeger weer terug. Je kunt ieder kalenderjaar tot â&#x201A;Ź 600 sparen voor je kind of kleinkind. De variabele rente is nu 2%* per jaar. En is je kind 18 jaar ĂŠn is er minimaal 10 jaar gespaard? Dan keren we maar liefst 10% premie uit over de inleg die

e e VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 1 en 2al pinksterdag Voor uw stukadoorswerkzaamheden

GEOPEND Telefoon:

Zilvervloot Sparen is een mooie manier om je

0578-843564 U kunt Uniek op de Veluwe gelegen altijd contact op ne m accomodatie. 06-20417397 Uitgebreide en, ik sta u graag te woord collectie tuinbeelden, ! waterornamenten en Email: zonnewijzers...

kind of kleinkind straks financieel een beetje

info@stukadoorsbedrijfvanzalk.nl

op dat moment nog op de rekening staat. Net zo hoog als vroeger. Mooi toch! Iedereen mag meesparen. Dus ook opaâ&#x20AC;&#x2122;s en omaâ&#x20AC;&#x2122;s.

Een steuntje in de rug voor je kind

Stukadoorsbedrijf vanâ&#x20AC;&#x2DC;het Zalk Landgoed en beeldenpark Veenâ&#x20AC;&#x2122;

op weg te helpen als hij of zij 18 wordt. Van het gespaarde bedrag kunnen fijn de rijles-

GRAT entreeIS !

Expositie schilderijen van Jan Kootstra 30 juni Hans vantotZalk

sen worden betaald. Of het kan dienen als bijdrage in de studiekosten of als opstapje naar een eerste eigen huis. Prima doelen die dan binnen handbereik liggen. En als je Zilvervloot Sparen voor je kind of kleinkind

Budgetvoorlichter Nibud heeft onlangs een

opent, kunnen zij ook nog eens een leuk

onderzoek gedaan naar het spaargedrag

cadeau afhalen in de SNS Winkel. Kom dus

van ouders voor hun kinderen. EĂŠn van de

snel een keer langs! Trouwens, fijn ook dat je

conclusies was dat de laatste jaren minder

gewoon nog een bank kunt bezoeken. Eentje

ouders geld opzij leggen voor studie of het

bij je in de buurt. De SNS Winkel. Je bent van

eerste huis van hun kroost. Toch denkt het

harte welkom, de koffie staat klaar.

Nibud dat het animo om te sparen wel weer zal toenemen.

* Variabele rente op jaarbasis per 23-04-2013. Rentewijzigingen voorbehouden. Kijk voor de actuele rentepercentages op snsbank.nl.

Er zijn plannen om de studiefinanciering vanaf volgend jaar volledig te vervangen door een lening. In dat geval kan je als student dus prima een steuntje in de rug gebruiken. Als je straks je eerste koophuis wilt kopen, dan wordt eigen geld misschien ook

SNSBank.Epe@sns.nl

Bestel online

VĂ&#x2039;MÂ?Ă&#x2013;Ă?Â&#x2C6;Ă&#x2039;FĂ&#x2039;Ă&#x201E;Â?Â?Â?ÂŹ?wĂ&#x153;?Â?Ă&#x2039; VĂ&#x2039;Â&#x2020;Â?Ă&#x2013;Ă??wĂ&#x153;?Â?Ă&#x2039; VĂ&#x2039;Ă?Ă&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2122;?wĂ&#x153;?Â?Ă&#x2039;ÂŽ0ÂŻĂ&#x2039; VĂ&#x2039;ÂŹĂ&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2122; VĂ&#x2039;~jÂ&#x201D;jÂ&#x2122;~aĂ&#x2039;?wĂ&#x153;?Â?

uw container! op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Amersfoort T. 033 - 7200950 F. 033 - 7200960 E.info@herms.nl

www.herms.nl

/PZOEKNAARBALANS Voor iedereen die zijn gewicht en gezondheid in de gaten wil houden, heeft Olland verschillende soorten weegschalen in zijn collectie. Zowel klassieke als moderne uitvoeringen. -EDISCHEHULPMIDDELEN Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars

:WOLLE ,+AMPERSTRAAT 

t DPSTFUUFOFONFEJTDIFCBOEBHFT tXFFHTDIBMFO tNBNNBQSPUIFTFO #)T tUIFSBQFVUJTDIFMBTUJTDIF LPVTFOFOQBOUZT tDPMPTUFNJF JMFPTUPNJFFO VSPTUPNJFBSUJLFMFO t JODPOUJOFOUJFFOEJBCFUFT IVMQNJEEFMFO

4EL &AX 

t "%-IVMQNJEEFMFO tCMPFEESVLNFUFST tCMPFETVJLFSNFUFST t SPMTUPFMFO t MPPQIVMQFO t XBOEFMTUPLLFO t DMPTFUTUPFMFO

(ENGELO $, 'EERDINKWEG 

4EL &AX 


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 22

Kunstmarkt - Een wereld van kunst

Mamma Café Epe EPE- Woensdag 15 mei kunt u in het Mamma Café Epe in de Middenstip van 10.00-13.00 uur vragen stellen over eten en drinken voor uw kind. Gea Koopman is diëtist en verbonden aan het Mamma Café Epe. “Ik heb een praktijk voor voeding en dieet in Epe en behandel o.a. kinderen met voeding – en/of eetproblemen. In het Mamma Café kunt u mij algemene vragen stellen over gezonde voeding voor uw kind, maar ook kan het zijn dat u vragen heeft over meer specifieke onderwerpen als darmproblemen, voedselovergevoeligheid, allergieën, borst- en flesvoeding

en de eerste hapjes. Ook de ruime keuze van voedingsmiddelen in de supermarkten, al dan niet met een gezondheidsclaim, maakt het er vaak niet eenvoudiger op de juiste keuzes te maken en kan tot vragen leiden. Loop gerust binnen voor een informeel advies”, laat Gea weten. Volgende activiteiten bij het Mamma Café Epe zijn 22 mei creativiteit - hoe maak ik kindertraktaties voor school, op 29 mei Mams kinderopvang - kinderopvang hoeveel is dat waard?, en op 5 juni is de beurt aan Mammalief Nunspeet voor Baby en zwangerschapskleding van bv. Noppie’s.

Huiskamer De Herberg

HATTEM- De binnenstad van Hattem verandert zaterdag 18 mei in een artistiek buitengebeuren tijdens de Kunstmarkt 2013 – “een wereld van kunst”. Meer dan 50 kunstenaars exposeren hun werk op het plein rondom de Grote Kerk. Er is een ruim aanbod van schilderijen, grafiek, beelden, sieraden, keramiek, fotografie, glaskunst, houtsculpturen, recyclekunst en vormgeving in rubber en metaal. In de aangrenzende straten zijn er tal van creatieve activiteiten voor jong en oud. Ook is er bijzondere aandacht voor kunst en muziek uit andere werelddelen. Woordkunstenaars, dichters, verhalenvertellers en sfeervolle muziek maken dit evenement tot een werelds genoegen. Burgemeester Wiggers zal de Kunstmarkt dit jaar op poëtische wijze openen. Dit gebeurt bij de kunstwand in de Achterstraat, waarop de burgemeester om 11.00 uur

een gedicht gaat schrijven. In de Ridderstraat, Achterstraat en bij de Dijkpoort staat een aantal zeer originele podia die in verschillende thema’s zijn ingericht door studenten van het Cibap, de vakschool voor verbeelding. Het publiek wordt uitgenodigd plaats te nemen en te luisteren naar de optredens. “Een wereld van kunst” profileert zich in de Ridderstraat met een markt waar bijzondere spullen waaronder muziekinstrumenten zijn te bewonderen uit andere werelddelen alsook niet-Europese kunstwerken. Voor alle leeftijden zijn er tal van creatieve activiteiten om aan deel te nemen. In de Achterstraat is er een reusachtige schilderwand waar iedereen aan de slag mag met kwast en verf. Bij Duinkerken in de Achterstraat kan iedereen meedoen met de teken/schilder-wedstrijd in het thema: Wat valt je op in Hattem! Muzikale inbreng is

er in de vorm van optredens op diverse plekken variërend van Ierse pubsongs tot klassiek en van folk tot barok. Er wordt dit jaar ook een gedichtenwedstrijd georganiseerd. In de Achterstraat komt een wand te staan waarop belangstellenden tijdens de Kunstmarkt een gedicht kunnen schrijven. Daarnaast is het mogelijk via internet mee te doen. Stuur jouw/uw gedicht dan naar info@ronduithattem. nl o.v.v. 'Gedicht voor gedichtenwedstrijd'. Iedereen tussen de 6 en 14 jaar kan meedoen aan de taartenbakwedstrijd. Deelnemers mogen thuis één taart bakken en de stukjes voor 1,50 euro verkopen op het taartenterras in de Kerkstraat. De gasten kunnen smullen van de heerlijke taart en de keukenprins of –prinses mag het geld van de verkochte taart zelf houden. Bovendien maakt iedere deelnemer kans op een prijs.

Nieuwe uitzending TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 17 mei: 87-jarige heer Nagelhout is nog steeds erg ondernemend, Dick en Elly van de Wetering waren erbij in Amsterdam op 30 april, Triada zet Hollewand en Uilennest op de schop 1, SC Heerenveen bezoekt v Hattem. Uitzendtijden en onderwer-

pen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 09.00, 15.00, 19.00, 22.00 en 01.00 uur. ‘Uitzending TV-Hattem gemist’ en in een betere kwaliteit terugzien? Via de menuknop van uw glasvezelkastje ‘Hattem’ selecteren, daarna ‘RTV Hattem VoD’ en dan

de datum van uitzending. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 41) of via KPN glas 581, andere glasaanbieders 2045, dbv-c kanaal 43 en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

EPE- Op zaterdag 1 juni wordt op feestelijke wijze bij woonzorgcentrum De Boskamp in Epe de nieuwe huiskamer “De Herberg” geopend. De medewerkers van de huiskamer bieden dagelijks opvang aan intramurale cliënten bij het

aanbrengen van structuur in de dagbesteding. Het doel is om cliënten zo’n huiselijk mogelijke sfeer te bieden, waar men gezellig en ongedwongen kan vertoeven. Gezien de ontwikkelingen in de zorg, is dit een stap voor de toekomst.

VAASSEN- Gerrie Kaandorp uit Vaassen werd maandag 6 mei 50 jaar. Ze kreeg bezoek van 3 "Stiekeme

Sara's", om dit feit te vieren. Haar familie had een mooie pop in de tuin gezet, om de nijvere bij te feliciteren.

Bingo Harmonie gestopt EPE- De bingo van de Koninklijke Harmonie in Epe is per direct gestopt. Op 19 oktober

is er een afscheidsbingo in de Middenstip in Epe. Opgave: tel. 0578-614122.

TTV Vined 55+ kampioenschap

Peuteractiviteit KOM Bewegen

VAASSEN- In maart en april was de hal van kinderdagverblijf Duimelot iedere vrijdagochtend gevuld met spelende en bewegende peuters. Zij deden mee aan de cursus KOM Be-

wegen, een nieuw aanbod van KOM Kinderopvang. Samen spelen met een grote parachute, dansen op muziek, klimmen en klauteren en meer activiteiten kwamen aan bod. De cursus

was laagdrempelig doordat het maar zeven lessen waren en de ouders er de eerste en de laatste keer bij mochten zijn. Ook de prijs was laag. KOM wil graag dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen. De cursus was zowel bedoeld voor mensen die nog geen klant zijn bij KOM als voor vaste gasten. De laatste les was extra bijzonder want die vond plaats in de gymzaal van basisschool De Violier. De directeur van de school en de ouders mochten erbij zijn en de kinderen lieten vol trots zien hoe goed ze konden gymmen. Ouders deden zelf ook actief mee. Er bleek veel behoefte te zijn aan de cursus, want er waren zoveel aanmeldingen dat er twee groepen zijn begonnen. KOM Kinderopvang zal dan zeker ook doorgaan met KOM Bewegen. KOM bekijkt ook de mogelijkheden voor andere activiteiten zoals dans en muziek.

HEERDE- Op maandag 22 april werd er bij tafeltennistennisvereniging Vined, gelokaliseerd op de bovenverdieping van ’t Honk aan de Zwolseweg 29, gestreden om het 55 + clubkampioenschap. De spelers en speelsters speelden eerst een voorronde om iedereen naar sterkte in te kunnen delen. Vervolgens werd er in twee poules gestreden om het poulekampioenschap en in poule A tevens om het 55+ clubkampioenschap.

De uiteindelijke stand was als volgt: A poule: 1. Dicky Koch, 2. Geert Kuper, 3. Klaas Berghuis, 4. Eric Kleinkranenburg, 5. Bert Jellema, 6. Melis Schimmel, 7. Christiaan Schouten. B poule: 1. Gerrit van Schoonhoven, 2. Joop Wiederhold, 3. Tonny Visser, 4 t/m 6 (met gelijk aantal punten) Maarten Herfst, Wil Reijers, Joke van den Brink, 7. Truida Poelarends. Clubkampioen 55+ 2013: Dicky Koch.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 23 2

Zolang de voorraad strekt!

Gratis kaartjes Circus Renz Huurders kunnen vanaf 15 mei bij Triada gratis kaartjes ophalen voor Circus Renz. Per adres zijn er maximaal 4 kaarten beschikbaar. Het Berlijnse circus staat van 16 tot 20 mei op het terrein van De Klaarbeek in Epe, langs de N309. Voorstellingen zijn op donderdag 16 mei om 19:00 uur, vrijdag 16:15 en 19:00 uur, zaterdag 15:00 en 19:00 uur, zondag 15:00 uur en maandag 20 mei (2e Pinksterdag) om 14:00 uur. Het circus laat ook wilde dieren optreden, zoals de met uitsterven bedreigde Siberische tijger.

Samenwerking veiligheid en leefbaarheid In 2008 maakte een groot aantal partijen in en met de gemeente Epe afspraken over het samen aanpakken van problemen in wijk en gezin. Triada was één van die partijen. Dit project voor veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Epe heeft een vernieuwde opzet gekregen. Daartoe hebben de betrokken organisaties een convenant afgesloten met circa twintig deelnemende partijen. Alles draait hierbij om samenwerking. Als er problemen zijn in een gezin, wijk of buurt, dan willen de organisaties dat zo vroeg mogelijk van elkaar te horen krijgen. Waar dat nodig is, pakken zij die problemen dan samen aan. Wanneer zich bijvoorbeeld in gezinnen meerdere problemen tegelijkertijd voordoen, stapelen de problemen zich op. En in de wijk of buurt kan er een combinatie zijn van verkeersoverlast, problemen met groenvoorzieningen, overlast door hangjongeren of criminaliteit. Een gezamenlijke aanpak is daarom goed voor de

veiligheid en leefbaarheid in wijken, dringt overlast terug en voorkomt criminaliteit.

Organisaties Regisseur van het project is Gemeente Epe. Er zijn daarnaast veel partners bij deze samenwerking betrokken. Onder andere de politie, Triada, stichting Koppel en Vérian Thuiszorg. Sinds kort heeft ook het centrum voor Jeugd en Gezin aangehaakt. Maar ook scholen, huisartsen en zorgverleners (zoals verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) zijn betrokken. De gezamenlijke aanpak van (sociale) problemen heeft volgens de gemeente en de organisaties een grote meerwaarde. Het project is in 2008 gestart en geldt als een voorbeeldproject voor andere gemeenten en regio’s.

Privacy Het is niet eenvoudig om gegevens en werkwijzen op elkaar af te stemmen. Zo moet er goed worden omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Het convenant is opgesteld ook naar aanleiding van nieuwe privacywetgeving. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over bijvoorbeeld Dit is een informatiepagina van Triada, 14 mei 2013 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

De kaarten zijn ter beschikking gesteld door Circus Renz als geste omdat het circus voor het tweede achtereenvolgende jaar van Triada toestemming kreeg om gebruik te maken van het terrein van De Klaarbeek om zijn tenten op te slaan. www.circus-renz-berlin.nl

het opslaan of uitwisselen van (persoons)gegevens.

Burgers/bewoners Het doel van deze gezamenlijke aanpak is en blijft: de burger/bewoner een goede en veilige leefomgeving bieden. Triada heeft in het verleden initiatief genomen om tot een integrale wijkaanpak te komen. Dit initiatief is door de gemeente overgenomen. In dit kader wordt onder meer aan bewoners gevraagd wat zij van hun wijk vinden. Ondanks dat de gemeente de regie voert, nemen organisaties en burgers ieder hun verantwoordelijkheid voor de wijk. Voor dat doel hielden gemeenten en Triada buurtwandelingen, waarop bewoners konden aanwijzen waar de knelpunten in hun wijk zaten. Ook verrichtte Triada een groot telefonisch onderzoek ‘M2O’, waarbij aan bewoners vragen werden gesteld over de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. Op deze bladzijden leest u regelmatig over activiteiten die Triada met buurtbewoners onderneemt, vaak met succes. Voorop staat steeds dat wij ons werk doen ten dienste van de leefbaarheid van de wijken en hun bewoners.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PA G G IIN NAA 24 2

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in e binding als u: op dit deze regio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behande00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning ling. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Nieuweweg 39 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Kraaijenbergstraat 36 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Gagelstraat 21 in Epe Postadres: Bezoekadres:

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Woestijnweg 108 in Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam)

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Woningaanbod rregio egio

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

www.hurennoordveluwe.nl

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 20

HA TTEM, Dis ve 6 2, Gaper slanden HATTEM, Disttelhoe elhoev 62, Gaperslanden

WAPENVELD eg 101, Nach eg APENVELD,, Nach Nachttegaalw egaalweg Nachttegaalw egaalweg A dv er t en tienr .: dver ert entienr tienr.: 613205 Noor d Noord

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 613201 Type w oning: woning: etagewoning met lift Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 29 mei 2013 Kale huur huur:: €583,10 ek osten: Servic €21,86 ervicek eko s: Slaapk amer Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1995 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal €34.229 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de 2e etage; gelegen nabij plantsoen met vijver; oppervlakte woonkamer 35 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 10 m²; balkon op het noordwesten; individuele fietsenberging

A

Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 30 mei 2013 Kale huur huur:: €605,99 Servic ek osten: ervicek eko €4,70 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1966 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal €34.229 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen nabij het Apeldoorns Kanaal; oppervlakte woonkamer 24 m²; open keuken; oppervlakte slaapkamers 15, 11 en 6 m²; zolder (17 m²) bereikbaar met vaste trap; vrijstaande berging; tuin op het noorden

D

EPE, P ander sakk er 2 9, Hoge W eer d Pander anders akker 29 Weer eerd

HEERDE, Emmalaan 11, Heer de C en trum Heerde Cen entrum

Advertentienr.: 613202 Type woning: bovenwoning Beschikbaar: omstreeks 6 juni 2013 Kale huur: €351,16 Servicekosten: €17,67 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1966 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal €34.229 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; bereikbaar met lift; op loopafstand van winkels; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; balkon op het zuiden; individuele fietsenberging; voorschot stookkosten €50,— per maand

Advertentienr.: 613204 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 6 juni 2013 Kale huur: €526,91 Servicekosten: €4,70 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1995 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal €34.229 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning in geliefde wijk; dichtbij het centrum gelegen; zeer geschikt voor senioren; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 6 m²; tuin op het zuidwesten

B

www www..triada.nl

D


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 25 2

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, Nieuw eweg 3 9 HATTEM, Nieuwe 39

HA TTEM aaijenber gs tr aat 3 6 HATTEM TTEM,, Kr Kraaijenber aaijenbergs gstr traat 36

Te koop

Nieuw in verkoop

Nieuw in verkoop Leuke tussenwoning met stenen berging, gelegen aan de doorgaande weg richting Zwolle. Op loopafstand van het oude stadscentrum van Hattem en de IJssel. De woonkamer en slaapkamer bieden prachtig uitzicht over de historische stadsmuur. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR, bouwjaar 2005. Er is voldoende parkeergelegenheid op openbaar parkeerterrein De Bleek, direct achter de woning. Totale perceelgrootte ca. 52 m². Deze woning is zeer geschikt voor een starter. Begane gr ond grond hal; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; open keuken (4 m²) voorzien van eenvoudige keuken in lichte kleurstelling; woonkamer (18 m²) voorzien van trapkast. er dieping 1e V Ver erdieping Kleine overloop; 1 slaapkamer (11 m²); badkamer (3 m²) met douche, wastafel, wasmachineaansluiting en cvopstelling.

Te koop

VR AA G PRIJS: VRA AG

€ 115 115..000 k.k.

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec onomis ch economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte waarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit woning de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Aan een rustig woonerf gelegen tussenwoning. Vrijstaande stenen berging met elektra. De achtertuin is op het noordoosten gelegen en voorzien van schutting en poortdeur. Het bouwjaar van de woning is 1953. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Cv en warmwatervoorziening door middel van Intergas HRE 24/18 combiketel (2010). Totale perceelgrootte ca. 162 m². Begane gr ond grond Hal / entree met trapopgang; trapkast met elektrameter; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (7 m²) met aansluiting voor de wasmachine of vaatwasser; woonkamer (23 m²) met openslaande tuindeuren naar de achtertuin. De woonkamer en hal zijn voorzien van laminaatvloer. er dieping 1e v ver erdieping Overloop met vaste kast v.v. wasmachineaansluiting; 3 slaapkamers (11, 9 en 8 m²), waarvan 2 met een vaste kast; volledig betegelde badkamer (2 m²) met douche en wastafel. De overloop en één slaapkamer is voorzien van een laminaat vloer.

€ 155.000 k.k.

VR AA G PRIJS: VRA AG Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec onomis ch economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte waarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit woning de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

2e v er dieping ver erdieping Zolder bereikbaar via vlizotrap; met opstelling c.v.-ketel.

OENE, B euk enhaag 14 Beuk eukenhaag 14,, Oene Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 613203 oning: woning: eengezinswoning Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 3 juni 2013 Kale huur huur:: € 677,56 ek o sten: Servic € 4,70 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 4 Bouwjaar ouwjaar:: 1972 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal €34.229 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime hoekwoning met garage; oppervlakte woonkamer 27 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8, 8 en 6 m²; zolder (21 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het zuiden

G

Triada heeft een aantal bewoners benaderd van woningen

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan anttal reactie s acties

Aan anttal Puntten Pun

HATTEM

Berkel 16

eengezinswoning

herstructurering

HATTEM

de Meenthe 36

eengezinswoning

613145

31

144

HATTEM

de Dommel 14

eengezinswoning

613154

14

404

HATTEM

Distelhoeve 50

etagewoning met lift

bijzondere toewijzing

WAPENVELD

De Vree 33

benedenwoning

613153

6

1110

EPE

J v Oldenbarneveldstr 6 eengezinswoning

613162

17

404

EPE

Pandersakker 48

etagewoning zonder lift

613163

35

149

OENE

Beukenhaag 71

eengezinswoning

613142

4

101 75

VAASSEN

Iepenhof 7

eengezinswoning

613141

12

VAASSEN

Suikerbrink 75

etagewoning zonder lift

613151

12 urgentie 2-4-´13

VAASSEN

Fazantstraat 37

eengezinswoning

613166

21

588

VAASSEN

De Oldehofstede 32

eengezinswoning

vrije vestiging

VAASSEN

Jasmijnstraat 138

etagewoning met lift

613164

9

118

die, zoals wij dat noemen, voor verkoop gelabeld zijn. Deze bewoners kunnen hun woning van Triada kopen als zij dat willen. Diegenen die niet willen of kunnen kopen, kunnen met voorrang in aanmerking komen voor een andere huur-

Zie de volgende pagina

woning.

voor ons Als een woning in aanmerking komt voor deze verkoopurgenten, wordt dit bij de desbetreffende woningadvertentie

overige woningaanbod.

aangegeven. Reguliere urgenten (woningzoekenden met een regionale urgentieverklaring) gaan echter altijd voor.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA26 2

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, R andw eg 2 2 HATTEM, Randw andweg 22

EPE, Gagels tr aat 21 Gagelstr traat

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop Prachtig gelegen 2-onder-1-kapwoning met stenen berging. Vrij uitzicht over een groenstrook en weiland. Besloten achtertuin, op het noorden gelegen. De woning is gebouwd in 1956. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi, bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 230 m². Begane gr ond grond Ruime entree / hal (9 m²) met trapopgang; trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (8 m²) met net keukenblok in lichte kleurstelling voorzien van antracietkleurig aanrechtblad en aansluiting voor vaatwasser en wasmachine; aangebouwde stenen berging (8 m²) voorzien van opstelplaats CV ketel; royale woonkamer (29 m²). er dieping 1e v ver erdieping Overloop (7 m²) met inbouwkast; 4 slaapkamers (11, 9, 8 en 6 m²), waarvan één met balkon; geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en 2e toilet.

VR AA G PRIJS: VRA AG

7.500 k.k. € 19 197

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Vrije vestiging

Tussenwoning gelegen nabij dorpscentrum. Kleine tuin aan de voorzijde van de woning. Besloten achtertuin op het noordoosten met achteringang. Inpandige stenen berging (7 m²) v.v. elektra, cv-ketel en wasmachineaansluiting. De woning is gebouwd in 1954 en is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Cv en warmwatervoorziening door middel van Vaillant CWK 24-12 (1997). De keuken, badkamer en het toilet zijn in 2006 vernieuwd. Totale perceelgrootte ca. 151 m².

Reager en ageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, amp neem dan telefonisch contact op met Veltk eltkamp &S elarij in Hat ele 38) Sttam Mak Makelarij Hatttem, ttele eleffoon (0 (03 444 71 11 11. U kunt ook een mail sturen naar info@veltkampenstam.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Begane gr ond grond Entree/hal met trapopgang (3 m²); gedeeltelijk betegeld toilet, meterkast; trapkast; dichte keuken (8 m²) met net keukenblok; inpandige stenen berging (7 m²); woonkamer (18 m²).

Voor de ze w oning geldt dez woning STIGING VES TIGING.. U heb hebtt VRIJE VE geen binding ((maat maat maat-schappelijk of ec onoeconomis ch misch ch)) me mett de gemeen gemeentte nodig. Ieder een k an dus Iedereen kan op de ze w oning rre eager en. dez woning ageren.

2e v er dieping ver erdieping Zolderluik naar vliering.

VAA SSEN, Marijk eweg 9 6 AAS Marijke 96

er dieping 1e v ver erdieping overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 5 m²), voorzien van vaste kast; geheel betegelde, ruime badkamer (6 m²) met douche, toilet, wastafel; washok (2 m²) met wasmachineaansluiting.

VR AA G PRIJS: VRA AG

€ 157.000 k.k.

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat schappelijk o moett een binding ((maat maats off ec onomis ch economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte waarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit woning de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, W oe stijn weg 108 AAS Woe oes tijnw

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop Mooie tussenwoning, gelegen in een rustige buurt. Kleine tuin aan de voorzijde van de woning. Ruime, keurig aangelegde achtertuin op het noorden met achteringang. Vrijstaande stenen berging (8 m²) v.v. elektra. De woning is gebouwd in 1961 en is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Cv en warmwatervoorziening door middel van Vaillant VHRcombiketel (2005). De keuken, badkamer en het toilet zijn in 2005 vernieuwd. Totale perceelgrootte ca. 180 m². Begane gr ond grond Entree/hal met trapopgang (4 m²); gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje, trapkast en meterkast; dichte keuken (7 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling; aansluiting voor vaatwasser; woonkamer (21 m²). er dieping 1e v ver erdieping overloop; 3 slaapkamers (11, 7 en 7 m²); geheel betegelde badkamer (4 m²) met douche, toilet, wastafel en wasmachineaansluiting. 2e v er dieping ver erdieping bergzolder (37 m²), bereikbaar met vlizotrap

VR AA G PRIJS: VRA AG

€ 159.000 k.k.

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Vrije vestiging Reager en ageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, rie st neem dan telefonisch contact op met Van T Trie ries Mak elaar s in V aas sen, ttele ele 78) 5 7 16 Makelaar elaars Vaas aass eleffoon (05 (057 57 29. U kunt ook een mail sturen naar info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de ze w oning geldt dez woning VRIJE VE STIGING VES TIGING.. U heb hebtt geen binding ((maat maat schapmaats pelijk o onomis ch off ec economis onomisch ch)) me mett de gemeen gemeentte nodig. ze Ieder an dus op de een k dez kan Iedereen woning rre eager en. ageren.

Mooie tussenwoning, gelegen aan de rand van Vaassen, nabij sportvelden. Ruime tuin aan de voorzijde van de woning. Geheel bestrate achtertuin op het noorden met achteringang. Vrijstaande stenen berging (14 m²) met elektra. De woning is gebouwd in 1967 en is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Cv en warmwatervoorziening door middel van Nefit HRC 24 combiketel (2005). Totale perceelgrootte ca. 190 m². De keuken, badkamer en het toilet zijn in 2010 vernieuwd. Begane gr ond grond Entree/hal met trapopgang (4 m²); gedeeltelijk betegeld toilet v.v. hangend toilet en fonteintje; trapkast met meterkast; half open keuken (6 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling v.v. inbouw gaskookplaat, wasemkap, 1,5 spoelbak en mogelijkheid voor een inbouw vaatwasser; woonkamer (23 m²). er dieping 1e v ver erdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (9, 8 en 7 m²) waarvan 2 met vaste kast; geheel betegelde badkamer (3 m²) met bad en douche, douchecabine en wastafel. er dieping 2e v ver erdieping Zolder (11 m²) bereikbaar met vlizotrap; met opstelling c.v.-ketel en mechanische ventilatiebox.

VR AA G PRIJS: VRA AG

€ 159.000 k.k.

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat s chappelijk o moett een binding ((maat maats off onomis ch economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte ec waarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit woning de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 27 2

Administratiekantoor Roke 2 jaar in Wapenveld. Ivm 2 jarig bestaan : De 2 eerst definitieve klanten ontvangen een korting op het uurtarief*

Zoek je een fotograaf ?

www.fotovanderbeek.nl Iedere dag nieuwe fotoâ&#x20AC;&#x2122;s

Flexibiliteit staat bij ons voorop Het grote voordeel van ons is de flexibiliteit in onze dienstverlening. Omdat we voor veel kleine bedrijven en eenmanszaken de boekhouding doen is flexibiliteit belangrijk. Daarom kunt u ons ook buiten kantoortijden bereiken. Treft u onze voicemail? Dan zijn wij voor uw collega aan de slag. Spreek uw bericht in en wij bellen u (binnen 24 uur) terug op een moment dat u het schikt. * geldig tot eind week 24

Administratiekantoor Roke â&#x20AC;&#x201C; Wapenveld www.administratiekantoorroke.nl Tel : 038 â&#x20AC;&#x201C; 337 32 26 / GSM : 06 â&#x20AC;&#x201C; 39 59 09 95.

LAMPENDISCOUNTEPEͲTOTALELEEGVERKOOP e

2 Pinksterdagopenv.a.10.00uur! e

Op2 Pinksterdagbijelkeaankoopbovenâ&#x201A;Ź50,00 â&#x20AC;&#x153;gratisâ&#x20AC;?eenlampjevandekoopjestafeluitzoeken. Dezekoopjestafelstaatvolmetschitterendelampjesenkappenvoorbodemprijzenmetkortingentot80% Wijhebbengrotekeusinverlichtinguitrestpartijen,showroompartijenenBkeuspartijen.Ditzijnallemaaltechnischgoedelampenmaarkunnenkleinebeschadigingenhebben.

Markt26Ͳ8161CMEPE:Openelkemiddagvan2tot5uur,zaterdagvanaf10uur!

Zomerse KORTINGEN 4 -4 040 "4 3" "3 " 1" t1

50% KORTING

4 -4 &#& 6# & &6 .& tt.

50% KORTING

/ &/ -& &*,& 5*, 35 "3 3" &3 +7& *+7 7*+ t7

20 -50% KORTING

276631055&/ t##2

30 -50% KORTING

TOTALE LEEGVERKOOP 56*/1-"/5&/

BOM MEEN + HEESTERS + VASTE PLAN TEN

20% KORTINGG

#-0& 0 .#",,&/ / $"1*5 1 "-4 HOOGWAARDIG POLYESTER

50% KORTING

56*/ * )065

20 -50%

KORTING

5" "-*""/4&#&&-%&/

35% KORTING

t#&4 453"5*/(

20 -50% KORTING


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 28 2


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 29 2

Van den Hoven

5DGLR 7HOHYLVLH:DVHQNRHODSSDUDWHQ +XLVKRXGHOHNWUR7HOHIRQLH  %RQHQEXUJHUODDQ +$+HHUGH WHO 

VL CONSULTANTS BV

:::9$1$$5671/

Groteweg 53 8191 JS Wapenveld t. 038-4478349 f. 038-4479879 bgg. 06-54712224 06-54924118

* * * *

Keuze uit Âą 50 occasions Voor al uw reparaties APK Keuringen Verhuur Cadillac trouwauto

www.schaftenaarautoswapenveld.nl

Klimaat & Installatie Heva Klimaat & Installatie Zwolseweg 80d 8181 AJ Heerde

T 0578 69 04 75 F 0578 69 12 29

info@heva.nl www.heva.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 30

Gemzen haalden bevrijdingsvuur

Expositie Rob Scholte's IQ ZWOLLE- IQ toont dit pinksterweekend Rob Scholte's IQ. Rob Scholte, geboren te Amsterdam in 1958, staat al 30 jaar als een lichtend baken overeind in de kunstwereld. Zelfs zonder beide benen, die hij verloor in 1994 door een bomaanslag. Van Scholte's overgebleven IQ bestaan geen exacte metingen. De samenwerking tussen IQ en Scholte wordt door beiden schijnbaar op zijn minst als boerenslim ervaren. Beoordeel het zelf tijdens uw bezoek aan deze bijzondere expositie. Rob Scholte belichaamt een oer-Hollands fenomeen. Hij is een levende legende van het formaat Herman Brood, André Hazes, Martin Bril en Ramses Shaffy. Scholte participeerde in diverse belangrijke historische tentoonstellingen als Chambres d'amis, Documenta en de Biennales van Venetie en Sao Paulo. De superopdracht "Apres nous le déluge" in Japan en zijn professoraat in Duitsland zijn slechte

HEERDE- Zondag 5 mei brandde ook in Heerde het bevrijdingsvuur. Lopers van Atletiekvereniging De Gemzen togen zaterdagavond naar Wageningen om daar om 01.00 van de eigen burgemeester Pijnenburg het vuur in ontvangst te nemen. Vervolgens liep het team in estafettevorm de 66 km naar Heerde.

De tocht ging via Bennekom, Ede, Otterlo, Hoenderloo, Apeldoorn, Vaassen, Epe en Heerde. Om 06.40 was men weer bij het clubhuis en na een lekkere douche ging het richting gemeentehuis. Wethouder Anton Westerkamp nam het vuur over en ontstak om 8.30 uur de vuurschaal in Heerde. Het

Gemzen-team bestond uit Henk van den Esschert, Daniël van den Esschert, Maureen Houtman, Willie Koudenburg, Robert Halfwerk, Marco Bastiaannet , Freek van de Graaf en Gert uit de Bulten. De lopers werden per fiets begeleid door Jaap Post, die ook al vanuit Heerde naar Wageningen was gefietst.

enkele van de wapenfeiten in zijn lange biografie. Collectioneurs en musea worldwide verzamelen zijn werk. In 2011 organiseerde Museum de Fundatie nog een succesvolle presentatie van zijn werk in het Nijenhuis. Rob Scholte's IQ bestaat uit zijn veelzijdigheid; de fantast tegenover de verzamelaar. De gortdroge, maar geraffineerde schilderstijl tegenover de hout- en rietwerken uit de Intarsia- en Bamboo-periode. Wat al deze uitingen verbindt is op het eerste gezicht een intelligent concept. Scholte is zo plat als een dubbeltje. Hij geneert zich niet voor het gebruik van gemeenplaatsen. Zijn spel is zo eenvoudig, niemand kan het raden. Scholte is spraakmakend. Ontdek het in het pinksterweekend en ontmoet Scholte in werk en persoon. Vrijdag 17, zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 mei (pinksterweekend) in IQ, Marsweg 42 in Zwolle. Openingstijden: elke dag van 11.00-17.00 uur.

24-uurs MuziekMarathon Wilhelmina-Heerde

Open Dag op IJsselhoeve TERWOLDE- De Middenhof – één van de beeldbepalende Tboerderijen in Terwolde - is na een lange voorbereiding inmiddels nagenoeg volledig gerestaureerd. De oude, monumentale ijsselhoeve gaat een nieuw leven tegemoet als zorgboerderij. De

vrijwilligers van Stichting Behoud IJsselhoeven, die er in geslaagd zijn dit rijksmonument weer in volle glorie terug te brengen, de nieuwe huurder én de betrokken partijen in het restauratietraject, zijn trots op het eindresultaat. Zij nodigen dan

ook gezamenlijk alle belangstellenden van harte uit De Middenhof te komen bekijken tijdens de Open dag op Tweedee Pinksterdag, 20 mei. Van 12.00 tot 16.00 uur is een ieder van harte welkom aan de Molenweg 31, Terwolde, tegenover De Scherpenhof.

Vrijwillige ouderenadviseurs

HEERDE- Ouderen uit de gemeente Heerde vanaf 70 jaar kunnen gratis hulp krijgen van vrijwillige ouderenadviseurs

(VOA). Soms staat u als oudere er helemaal alleen voor. U moet allerlei zaken zelf regelen en aanvragen, maar u weet eigen-

lijk niet waar en hoe u dit moet doen. Of u weet gewoon niet wat u nu eigenlijk wilt. U weet alleen dat het niet goed loopt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: U hebt last van een afnemende gezondheid en mobiliteit. U woont in een huis dat niet meer past bij de eisen die u stelt aan een prettige woonomgeving (bijvoorbeeld moeite met de trap, de douche of de tuin). U moet rondkomen met een (te) klein pensioen. U merkt dat u steeds minder echte vrienden en kennissen overhoudt, en het steeds lastiger wordt om nieuwe contacten te leggen. Als u daarover, of over andere zaken eens wilt praten met een VOA, dan kunt u contact opnemen. De VOA komt bij u thuis en gaat in alle rust samen met u na wat er allemaal nog goed gaat en de dingen waar u minder tevreden over bent. Samen met de VOA kan dan bekeken worden wat u graag anders zou willen, wat er mogelijk is en hoe u dit zou kunnen aanpakken. De VOA kan u helpen met informatie, maar zal u nooit een richting uitsturen. Via de ouderenwerker van Bintwerk kunt u een gesprek aanvragen. Hij is te bereiken via tel. 0578-691295 of 0652051059.

KOM-Kids sportief EPE- Bij buitenschoolse opvang KOM-Kids van KOM Kinderopvang wordt op de dinsdag gesport. De activiteiten zijn onder leiding van een sportinstructeur. KOM wil sport en bewegen onder de kinderen promoten en kinderen het plezier van sporten laten beleven. De

kinderen zijn enthousiast en hebben al veel gedaan zoals trefbal, verdedigingssporten, survival en ze zijn zelfs naar het zwembad geweest. Vanuit de locatie kunnen de kinderen lopend naar het bos, maar ook binnen en op het buitenterrein is voldoende ruimte

HEERDE- Het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina organiseert op 14 en 15 juni 2013 een groots en langdurig evenement in en om het Dorpshuis te Heerde: de MuziekMarathon. De bedoeling van de MuziekMarathon is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het instrumenten- en uniformenfonds van Wilhelmina, door middel van het onafgebroken muziek maken gedurende 24 uren. Dat gebeurt door middel van diverse optredens, ook van andere muziek- en zangverenigingen en artiesten uit de gemeente Heerde. Maar op zaterdag wordt er ook een ouderwets gezellige

bazaar met diverse leuke en interessante activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen georganiseerd. Oude tijden herleven bij “De langste noot”, de zoektocht naar de “Maestro van Heerde”, ponyritjes, springkussens en schminken voor de jongste jeugd, op de foto als muzikant of dirigent, workshop slagwerk en nog veel meer. Bij de “Langste noot” worden de bezoekers uitgedaagd op één teug adem de langste noot te laten horen op een blaasinstrument. Degene met de langste adem kan vervolgens een mooie prijs winnen in deze blaascompetitie.

Oegandees koor in Nijbroek NIJBROEK- Op Eerste Pinksterdag (19 mei) om 19.00 uur zal het Kidsgear Children’s Choir optreden in de Protestantse kerk in Nijbroek. Het koor bestaat uit leerlingen van de school die de stichting UP4S heeft opgericht in Bukomansimbi (Oeganda). Zij zullen traditionele Afrikaanse zang, dans en drummuziek laten zien en horen. Hun optreden in 2009 en

2011 is de inspiratiebron voor het thema van de kerkdienst: “Enthousiasme doet elkaar verstaan”. Dominee Jan Lammers gaat voor in deze dienst. De collecte tijdens de dienst zal volledig ten goede komen aan UP4S voor de verbetering van de middelbare school in Bukomansimbi. Meer informatie over het koor en UP4S kunt u vinden op www.UP4S.nl.

Darters gezocht om te bewegen. BSO KOM-Kids heeft naast twee groepsruimten een gymzaal tot haar beschikking. BSO KOM-Kids is gevestigd bij basisschool de Hoge Weerd in Epe. Voor meer informatie over de Buitenschoolse opvang kijkt u op www.KOMkinderopvang.nl.

EPE- Het Dart team Red Bull 2 speelt in de tweede divisie. De speelavond van dit team is donderdagavond in wijkgebouw De Burgerenk in Epe. Het team is op zoek naar versterking. Dus darters die zin hebben om in dit team te spelen kunnen mailen naar z.bakovic@ hotmail.com.

TEL: 0529 - 401 TEL: 0529 401203 203 WWW.KARBA.NL

WWW.KARBA.NL


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 321

2 PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 T/M 17.00 UUR

BIJ ONS ZIT JE ALTIJD GOED!! ‘EDDIE’ FAUTEUIL TEXTIELLEDER IN ZWART, BRUIN EN GRIJS

OP ALLE SHOWROOM BOXSPRINGS

OP = OP

OP = OP

€ 189,OP = OP

‘BREAK’ 2+3 BANKSTEL GRIJS GEMÊLEERDE STOF VAN 1.219.-

‘VALMA’ RELAX STOEL IN TOLEDO LEDER/ROOD OF BRUIN LEDER

nu

€ 175,per stuk

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Gasservice

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

€ 699,-

OP = OP

€ 499,-

OP = OP

OP ALLE DEKBEDOVERTREKSETS NU

EXTRA KASSAKORTING

‘MARK’ TV-MEUBEL,

150 CM BREED, MASSIEF TEAK ONBEHANDELD

OP = OP

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

ONZE COLLECTIE AFDELING Sta op fauteuil

‘DALTON’

Ook in uw maat! In zwart, bruin of taupe leder.

www.heerdeonline.nl

Hoekbank

‘YORK’

Uitzoeken in vele stoffen! 245x152x81

Wij zoeken ter versterking van ons team een:

Monteur Tractoren en Landbouwmachines

€ 730,-

€ 699,-

s Minimaal MBO werk- en denkniveau s Relevante werkervaring in de landbouwmechanisatie s Servicegerichtheid

Collec ti keus e

s Grote mate van zelfstandigheid s Geen 8 tot 5 mentaliteit Schriftelijke sollicitaties kunnen voor 30 mei a.s. gericht worden aan: 500 meter voorbij de boulevard

Bonhof B.V. Postbus 122 7390 AC Twello info@bonhof.com www.bonhof.com

Meubelmarktzwolle.nl Landbouw- en industrietechniek

BONHOF tel. 055 3231263

WILP

Grote voort 9 | Zwolle (038) 444 93 12 ma. di. wo. do. vrij. zat.

13:00 - 17:30 10:00 - 17:30 10:00 - 21:00 10:00 - 17:30 10:00 - 17:00


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 32

Bewust genieten op de Pure Pinksterfair

VIOS eindigt met thuisnederlaag VAASSEN- Op een doordeweekse avond moest de slotronde van de competitie worden afgewerkt en trad VIOS thuis aan tegen asv Dronten. De belangen voor beide ploegen waren groot, maar tegengesteld; asv Dronten had de punten nodig om te ontkomen aan het spelen van degradatiewedstrijden. VIOS moest winnen om kans te houden op het spelen van promotiewedstrijden. Dronten pakte uit-

eindelijk de punten: het team won met 0-2. VIOS eindigt op een zesde plaats in de eindrangschikking en daarmee is de doelstelling gehaald. Opstelling: Jelle Stoker, Daan Eggink, Joas Pol, Dennis van Gortel, Jorrit Mojet (`70 Mehmet Ali Akalin), Jan Meijerink, Alexander Nagelhout (`57 Jelle Pol), Danijel Militic (`57 Tijmen Eggink), Dennis de Jong, Erik Koldenhof en Friso Mojet.

Pitch en Putt HEERDE- Afgelopen woensdagavond was het competitieavond voor de leden van de Keet van Heerde Pitch en Putt competitie. Hieronder volgt de uitslag. Stableford competitie: 1e plaats Marius Ooms, 65 slagen, 37 stablefordpunten. 2e plaats Reint van der Meulen, 62 slagen, 36 stablefordpunten. 3e plaats Melvin Slaats, 49 slagen, 35 stablefordpunten. Tussenstand stableford competitie: 1e plaats Melvin Slaats 207 stablefordpunten. 2e plaats Robert Veldkamp 206 stablefordpunVAASSEN- Op zondag 19 en maandag 20 mei organiseert afdeling Epe-Heerde i.s.m. afdeling Apeldoorn van de landelijke vereniging Groei & Bloei van 10.0017.00 uur de 3e editie van de Pure Pinksterfair op De Cannenburch te Vaassen. Natuur, tuin en cultuur zijn de thema’s en deelnemers die op deze gebieden actief zijn presenteren zich hier in een mooie ambiance. Beleef het groene en eerlijke gevoel te midden van de rododendrons in het park van kasteel de Cannenburch. Ruik de geur van bloemen. Proef de lekkernijen

en bekijk de bijzondere producten. Uw kinderen zullen zich vermaken bij de natuurlijke workshops, het schminken en ponyrijden. Spectaculair zijn de Ridders van de IJssel. Zij laten u terug gaan in de tijd van de Middeleeuwen. Er is een heus kampement aanwezig waarin geleefd en gekookt wordt. Tevens geven de ridders meerdere demonstraties. U en uw kinderen worden hier actief bij betrokken. Doet u het liever iets rustiger aan? Dit kan door het bijwonen van meerdere lezingen, demonstraties, kookworkshops van (h)eerlijke

gerechten bereid uit de moestuin met een muzikale omlijsting. De grote markt buiten bevat tientallen kramen en tenten met artikelen en diensten die passen binnen de thema’s. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Kortom: een bijzonder en leerzaam dagje uit voor het hele gezin. Toegang is 6 euro per persoon. Kinderen tot 4 jaar gratis. Kinderen van 4 tot 12 jaar 3 euro (incl. de bijdrage van 1 euro p.p. aan het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen). Meer informatie vindt u op de website www.depurepinksterfair.nl.

ten. 3e plaats Maarten Lubbers 201 stablefordpunten. Strokeplay competitie: 1e plaats Melvin Slaats, 49 slagen. 2e plaats Maarten Lubbers, 52 slagen. 3e plaats Jaap Kleinpaste, 56 slagen. Tussenstand Strokeplay competitie: 1e plaats Melvin Slaats 298 slagen. 2e plaats Maarten Lubbers 321 slagen. 3e plaats Robert Veldkamp 334 slagen. Bent u ook geïnteresseerd in het spelletje pitch en putt, kom gerust langs en vraag meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook, tel. 0578-692034.

Lampionoptocht in Emst

Inschrijven voor Jacco Eltingh Jeugdtoernooi in Wapenveld

WAPENVELD- Van 10 tot en met 16 juni organiseert tennisvereniging Wapenveld voor de 15e keer het Jacco Eltingh Jeugdtoernooi. Dit betekent dat het jeugdtoernooi al 15 jaar binding en samenwerking heeft met oud-proftennisser Jacco Eltingh. Om die reden gaat TV Wapenveld dit jubileum groots vieren en het toernooi en tennispark in het teken zetten van het getal 15. Als eerste actie ontvangt elke 15e inschrijver van het toernooi 2 kaartjes voor de Afas Tennis

Classics, welke van 28 november tot 2 december wordt gehouden in Apeldoorn. Alle tennissende jeugd tot en met 17 jaar kan zich inschrijven voor dit jeugdtoernooi en maakt dus kans op deze prijs. In 15 jaar historie van het JEJ zijn er veel goede doelen gesteund en ook dit jaar wordt het JEJ aan een goed doel gekoppeld, namelijk Weissensee4kids. Deze stichting helpt kinderen met een moeilijke start in Nederland en Afrika. De opbrengsten van het JEJ gaan voor naar pro-

jecten van het Ronald MCDonald Huis, Orange Babies en Tjommie. Tijdens de toernooiweek zijn er acties om geld in te zamelen en is er voor de deelnemers een aantal activiteiten, bezigheden en aanbiedingen om zich naast de wedstrijden zich te vermaken. Op zondag 16 juni na afloop van de wedstrijden reikt Jacco Eltingh de prijzen uit aan alle winnaars. Daarbij worden ook de Van der Most aanmoedigingsprijzen aan twee talentvolle en opvallende spelers en de Coupe de Monaco aan de meest sportieve speler van het toernooi uitgereikt. Aan het eind verricht Jacco Eltingh de trekking van een grote prijzenverloting onder de aanwezige deelnemers. Voor het 3e jaar maakt het Jacco Eltingh Jeugdtoernooi deel uit Rabo Jeugd Tennistour Noord Veluwe. Door deel te nemen aan vijf regionale jeugdtoernooien kunnen deelnemers punten behalen. Een belangrijke regel is dat een jeugdspeler aan 3 van 5 aangesloten toernooien moet deelnemen om kans te maken op de mooie prijzen. Alle jeugdspelers die zich inschrijven voor één of meerdere jeugdtoernooien mogen meedoen aan het RJTT Tennis&Discofeest op zaterdag 21 september. Inschrijven voor het Jacco Eltingh Jeugdtoernooi kan via www.toernooi.nl. Je kunt het jeugdtoernooi volgen via Facebook en Twitter. Meer informatie over het jeugdtoernooi en de Rabo Jeugd Tennistour Noord Veluwe kun je vinden op toernooisite www.jejtoernooi.nl.

Opbrengst collecte hartstichting EPE- De tijdens de nationale hartweek gehouden collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in Epe 6499,35 euro opgebracht. In Emst en Oene waren de bedragen respectievelijk 1235,31

euro en 1066,34 euro. WAPENVELD- De collecte van De Hartstichting heeft in Wapenveld bijna 3.000 euro opgebracht. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten

en gevers van harte voor hun steun aan de Hartstichting. Wilt u ons volgend jaar twee uurtjes helpen met de collecte in Wapenveld? Meld u aan op www. hartstichting.nl

EMST- Voorafgaand aan de lampionoptocht tijdens Koninginnedag in Emst werd een plaquette bij de recent geplante Koningslinde aan de Ds. van Rhijnstraat onthuld. Burgemeester Hans van der Hoeve onthulde samen met Harry van Lohuizen, voorzitter van de Oranjevereniging Emst, de plaquette. Na het spelen van het Wilhelmus door Muziekvereniging Prins Bernhard werden door de massaal aanwezige kinderen oranje ballonnen opgelaten. De ballonnen die het verst gekomen zijn, zullen in de prijzen vallen. De prijsuitreiking zal tijdens het aanstaande Emsterfeest plaatsvinden. Na het oplaten van de ballonnen ging de traditionele lampionoptocht van start. Ook dit jaar was de deelname voor de

lampionoptocht groot waarbij ook het weer zich van zijn goede kant liet zien. Er trok een bonte stoet van versierde fietsen, karren en skelters door de straten van Emst, begeleid door Muziekvereniging Prins Bernhard. Bij terugkomst werd de kinderen een ijsje aangeboden door Jan en Netty van der Sluis van de Hezebrink. Omdat de kinderen er een zeer gevarieerd, creatief, vrolijk en bont schouwspel van hadden gemaakt, was het voor de jury een behoorlijke klus om alles te kunnen beoordelen. De kinderen met de volgende thema’s zijn op de eerste 3 plaatsen geëindigd: 1. Dierendokter, 2. Bruid Maxima en 3 Oranjeboom. Op de website www.emsterfeest. nl zijn de foto’s en het programma van het Emsterfeest te bekijken.

Optreden in Kulturhus OENE- Op 21 mei hopen kinderen tienerkoor “De Jonge Stem” uit Oene en het Regenboogkoor uit Heerde voor u op te treden in het Kulturhus van Oene. Aan-

vang: 19.15 uur. De toegang is gratis en consumpties zijn tegen een vergoeding van 1 euro verkrijgbaar. U bent allen van harte welkom.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 33 2

Zonwering / Rolluiken e n Ve r a n d a ’s k o o p t u b i j Van Reeuwijk Zonweringen Elburg Diverse acties, info 0525 - 662159

WAT KRIJGT U ALLEMAAL BIJ ONZE ALL-IN BBQ AANBIEDING? 12 SOORTEN VLEES

SAUZEN

BBQ OF MEGAPAN

t Shaslick

t Satésaus (kant & klaar)

t inclusief professionele BBQ

t Peper-biefstuk

t Knoflooksaus

t Varkenshaassaté

t Chilisaus

t Voorgebraden hamburger

t Cocktailsaus

t BBQ-worst t BBQ-karbonade gekruid

VERS AFGEBAKKEN STOKBROOD

t Kipsaté

t Inclusief broodmes, plank,

t Speklap gemarineerd

t Kipburger t Toscaanse kipfilet t Zalmshaslick t Garnalenspies met knoflookmarinade SALADES t Scharrelei salade t Joppie salade t Verse rauwkostsalade t Vers gesneden fruit

mand en kruidenboter

BESTEK & SERVETTEN

tangenset

GAS t Bij iedere BBQ of Megapan wordt voldoende gas, GRATIS geleverd

OPTIONEEL Bezorgen € 15,Ophalen € 15,Schoonmaken € 15,-

Per persoon 2 borden, 2 messen

per BBQ of pan

en 2 vorken van zeer hoogwaar-

Porseleinen borden en bestek

dig kunststof. Dit bestek kan

€ 0,75 p/p incl. reinigen

in de vaatwasser en zelfs in de magnetron! Tevens leveren wij er servetten bij. Porseleinen borden en metaal bestek ook mogelijk.

AL ONS BBQVLEES WORD

€ 133,,9988

PPEERR P PEERRSSOOOONN PERR KKIIN NDD €€ 66,9,988

Duurzaamheidstraat 19C - 8094 SC Hattemerbroek - T 038-3765976

www.slagerijvanguilikcatering.nl

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 34

Kom op stoom in Wapenveld

Activiteiten Nederlands Bakkerijmuseum HATTEM- Pinksteren is het feest van de Luilakbollen waarop langslapers moeten trakteren. Wie echter op Tweede Pinksterdag (20 mei) te lang in bed ligt mist bovendien de Pinksteractiviteiten in het Nederlands Bakkerijmuseum. Het museum is deze dag bij wijze van uitzondering open van 12.00 tot 17 uur. Kinderen kunnen Pinksterkoeken maken en bakker Fred steelt de show in ‘zijn’ theater. Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen onder leiding van enkele bakkers een eigen koek maken, een koek om de lente mee te begroeten. De koeken worden versierd met voorjaarsmotieven. Reserveren is niet nodig en de kosten voor deze

jeugdactiviteit zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Denkt u aan uw camera? Want de kinderen zien er met hun bakkersmuts en dito schort uit als een plaatje. Het museumtheater is het terrein van bakker Fred, of liever gezegd, zijn arena, want hij daagt iedereen uit om met hem mee te gaan op een boeiende reis langs de historie van Voorjaarsbrood en – banket. En dat doet hij op zijn eigen humoristische wijze waarbij hij jong en oud weet te boeien. De unieke familieshows vinden plaats om 13.30 en om 15.00 uur. Het Nederlands Bakkerijmuseum vindt u aan de Kerkhofstraat 13 in Hattem. Tel. 038 – 444 17 15, www.bakkerijmuseum.nl.

Duo P.R.O. naar NK WAPENVELD- Vrieze’s Erfgoed en de stichting Recreatie Wapenveld (SRW) werken samen in het opzetten van een nieuw evenement: ‘Kom op stoom in Wapenveld!’. Dat staat gepland voor zaterdag 22 juni. Belangrijkste onderdelen zijn de komst van zeker een twaalftal stoomvoertuigen en een oldtimer Greyhoundbus uit 1948. Tijdens de Paddndag van 2012 kreeg een miniatuurstoomtractor van Gert Leeraar uit Heerde veel belangstelling. Gert is telg uit een echte ‘stoomfamilie’. Zowel zijn vader als broer Gerard hebben stoomvoertuigen. Vader Willem Leeraar woonde in de jaren ’80 in Wapenveld en dreef met zijn door stoom aangedreven kermistrekker al eens de dorsmachine aan op de Paddndag. Leeraar verhuisde naar het Duitse Waltrop maar woont nu sinds enkele jaren weer in Kampen. De hernieuwde kennis-

making met de Paddndag vorig jaar, was aanleiding om de hoofden eens bij elkaar te steken om meer te doen met stoomvoertuigen. “Onze vrijwillig molenaar Bert Hanekamp is modelbouwer als het gaat om stoommachines. In dat overleg kwamen we tot de conclusie dat we iets konden doen met het thema ‘van wind naar stoom’. Immers, de stoommachines hebben windkracht als energiebron opgevolgd”, vertelt voorzitter Jan Nitrauw van het comité molen de Vlijt. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Recreatie Wapenveld. “Er gebeurt enorm veel in Wapenveld. Daarom hebben we in overleg met de SRW gekozen voor motto ‘Kom op stoom in Wapenveld”, aldus Nitrauw. Dankzij de inspanningen van de familie Leeraar komt er nu een twaalftal stoommachines naar Wapenveld. Daaronder de imponerende

‘Dampferwalz’ van zoon Gerard Leeraar uit Waltrop en de stoomwals Jumbo uit Kampen. Maar ook een stoomvrachtwagen, een stoommotorfiets, diverse stoomtractoren en een stoomorgel maken de tocht naar Wapenveld. Samenwerking werd ook gezocht met ECR Groot Stokkert. Mede daardoor komt er ook een originele Greyhound Silversidebus uit 1948 naar Wapenveld. De bus gaat rondritten maken met de bezoekers van het evenement en gasten van ECR Groot Stokkert. Zo kan men kennismaken met het dorp Wapenveld en de omgeving. Voor muzikaal vertier zorgen de door wind aangedreven accordeons van de vereniging Iduna uit Hattemerbroek. Het stoomfestival op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. Informatie is te vinden op www.molendevlijtwapenveld.nl.

Voetbalclinic FC Twente meiden VAASSEN- Zaterdag 18 mei komt het FC Twente meiden beloften team naar VIOS toe om hier een voetbalclinic te verzorgen voor de ME. MD en MC. In het team van Twente speelt Nurija van Schoonhoven. Nurija is met voetballen begonnen bij VIOS. Hier is zij gescout en speelt nu al weer 2 seizoenen bij Twente. Inmiddels heeft zij zelfs al 3 interlands op haar naam staan met Oranje O-15. Vorige week heeft Nurija te horen gekregen dat ze ook volgend seizoen weer deel mag uitmaken van dit beloften-

team. Na het behalen van het kampioenschap in de 2e klasse (jongens klasse) gaat ze volgend seizoen in de eerste klasse spelen. De meiden E,D en C zullen deze clinic gaan volgen en ze mogen ook zusjes en/of vriendinnen meenemen om deel te nemen. De clinic, die begint om 10.45 uur, zal verzorgd worden door de trainers en speelsters van FC Twente en zal duren tot 12.15 uur. De clinic zal vooral bestaan uit een stuk techniek training voor de speelsters. De keepsters worden apart getraind door de keepster

van FC Twente. Na deze clinic zullen de beloften van FC Twente in de middag een wedstrijd spelen tegen de VIOS MA1. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. Voor aanvang van deze wedstrijd is er nog een verloting van een origineel FC Twente shirt met hierop de handtekeningen van zowel alle FC Twente Dames 1 als van de Meiden C5 beloften. Als je voetbal leuk vind kom dan ook naar deze clinic. Je kunt je dan opgeven bij Marcel Strijk of André Vogel of mailen naar meidencoordinatorvios@outlook.com.

HATTEM- Zaterdag 11 mei werd in Leeuwarden de halve landelijke finale acrobatische gymnastiek georganiseerd. Het pupillen duo JoAnn Eghuizen en Melissa Beekhof van sportvereniging P.R.O. Hattem had zich weten te plaatsen na een goede districtfinale met een 3e plaats in het eindklassement. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden met als mogelijke beloning een ticket voor de landelijke finale. De meisjes draaiden een hele mooie strakke oefening en voerden de elementen met precisie uit. Jo-Ann en Melissa waren de beste in hun blok duo's, maar moesten nog een blok lang in spanning wachten op het eindresultaat. De meisjes eindigden op de 6e plaats en met dit resultaat hebben ze zich geplaatst voor de landelijke finale acro op 8 juni in Oss.

13e Hangplektoernooi VAASSEN- Achttien teams hebben zich aangemeld voor het 13e Hangplektoernooi van S.V. Vaassen. Er komen bijzondere teamnamen voorbij: F.C. de Skihut en C.F.Herbaje bij de gemengde teams en de teams Riekies, Kuzey Guney Spor, Young Onces, Bal op het Dak en Floris doen bij de jongens mee. Het Team Floris moet nog wel het programma afhalen bij de organisatie. Ook de vertrouwde

teamnamen zijn weer aanwezig zoals: Veni Vidi Vici, G.S.B.United, 1 Pot Nat, Palmbar Gangsters, Fakkelbrigade, F.C. Sedap, Cafe van de Schepop, De Boomhut en de Milff Hunters. De organisatie is ondersteund door Koppel-Jongerenwerk. Ook zij doen mee met een team. De speeldata zijn: 13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28 mei. De finaleavond voor alle teams is op woensdag 29 mei.

Tweede plaats voor Octopus pupillen

Jubileumconcert Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o.

’T HARDE/ELBURG- In de aanloop naar het jubileumconcert van het Mannenkoor ’t Harde e.o. is het bestuur en jubileumcommissie druk in de weer om een onvergetelijk concert neer te zetten. De nummers uit dit concert zijn gekozen uit 50 jaar historie

van het koor. Uit maar liefst 580 nummers heeft het bestuur een mooi scala aan liederen weten te selecteren die de weerspiegeling van 50 jaar zingend getuigen van dit koor weergeven. Mooie koorwerken, Psalmen en andere highlights komen in het programma

voorbij. De nummers die o.l.v. dirigent Henk v.d. Maten nauwkeurig en met veel aandacht zijn ingestudeerd, zullen tijdens het concert worden begeleid door Harrie Hamer, orgel en Johan v.d. Graaf, piano. Daarnaast zijn er solo en ondersteuning bij diverse nummers door Judith Sportel en Arjan en Edith Post te horen. De vaste koorsolist Evert Ponstein staat borg voor de baritonsolo’s die in het concert zijn ingepast. Een mooi podium musici die garant staan voor een waardig jubileumconcert. Tevens worden er ook twee gouden jubilarissen gehuldigd die vanaf de oprichting lid zijn geweest. Voorafgaand aan dit concert is er eerst een receptie voor genodigden om het bestuur te feliciteren met deze mijlpaal. Jubileumconcert in de Grote kerk te Elburg op 25 mei. Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.

WAPENVELD- Afgelopen zaterdag waren er in het Graaf Otto Bad te Zutphen de wedstrijden om het kampioenschap voor pupillen teams onder 13 jaar van de KNZB Oost, teams uit Gelderland en Overijssel van het District 2. Octopus behaalde in een eerder stadium het kampioenschap van de afdeling B en moest het nu opnemen tegen andere kampioensteams uit de regio Oost van de KNZB. Octopus moest de eerste wedstrijd spelen tegen DWV uit Doesburg. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter was de stand 4-4 en moesten strafworpen uit maken wie er door ging naar de finale wedstrijd om het kampioen-

schap. Octopus ging door naar de finale wedstrijd tegen de Breuley uit Zevenaar. De finale was er één van ongekende spanning. Helaas wist de tegenstander in de laatste minuut de winnende treffer te scoren 5-4. Maar voor Octopus Waterpolo een fantastisch resultaat. De prijzen werden uitgereikt door Waterpolo Commissaris KNZB Oost, de heer Mark Donatz. Het succesvolle team van Octopus bestond uit: Wilbert Bijsterbosch, Stefan Eilander, Inger de Graaf, Jarco Kers, Frank Rodijk, Tom v.d. Vegte, Daan Dijkink, Manon Eilander en Timon van Ommen met trainer John Eilander en Coach Gerrit v.d. Vegte.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA35 2

SNS Bank gaf ons verrassend advies Een hypotheek van Delta Lloyd Als je een huis gaat kopen, dan zoek je net zo lang tot je de perfecte woning hebt gevonden. Heel logisch natuurlijk. Maar waarom zou je dan maar naar één hypotheek kijken? Ook hier is genoeg keuze. Daarom heeft SNS Bank alvast een selectie van goede hypotheken voor je gemaakt. Natuurlijk van SNS Bank

Sternpassage 15a 8161 HP Epe

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Nu lage n ee rente op van ek hypothe loyd Delta L

zelf, maar ook van een groot aantal andere aanbieders. Zo kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een hypotheek van Delta Lloyd, Aegon of Nationale Nederlanden. Met de Huisselectie van SNS Bank is er dus altijd een hypotheek die bij je past. Ook voor mij? Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? Maak dan vandaag nog een afspraak met een adviseur in de SNS Winkel of bel 0900 - 18 50 (lokaal tarief). Meer informatie vind je op snsbank.nl/huisselectie.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 36

Super Sunday bij HMHC

Met Stichting IJsselhoeven op excursie WAPENVELD- Op zaterdag 1 juni organiseert Stichting IJsselhoeven een excursie langs een aantal interessante IJsselhoeven, waar in de afgelopen periode restauraties/renovaties hebben plaatsgevonden en/of waar specifieke bouwkundige details uit lang vervlogen tijden te zien zijn. De excursie start rond 9.30 uur met koffie op de Werverhof aan de Wervendijk 28 in Wapenveld. De Werverhof is een IJsselhoeven uit 1882 met een drietal schuren. De boerderij is in gebruik als agrarisch bedrijf. Vervolgens wordt rond 10.45 uur (met eigen vervoer) koers gezet naar Erve IJzerman, aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld. Op dit adres staat een unieke

Foto: HMHC voorzitter Annemarie Beijderwellen, Femke Dekker en BC HMHC voorzitter Henderikus Cazemier

HATTEM – Femke Dekker, Olympisch Zilver 2008 Beijing met roeien, inspireerde Hattem tot een klinkende 7-2 hockeyoverwinning op Zwolle. In een bijeenkomst, georganiseerd door de Business Club HMHC presenteerde Femke haar visie op datgene wat nodig is om succesvol te zijn in sport en bedrijfsleven. Bijzonder ditmaal was dat ook de Business Club Zwolle was uit genodigd om het verhaal van deze topsportster aan te

horen. Uiteraard liet Hattem hiermee zien een goed gastheer te zijn, maar anderzijds smaakte deze samenwerking naar meer uitwisseling van activiteiten. Kern van het verhaal van Femke is dat het belangrijkste is een einddoel te stellen dat je wilt bereiken. En dit einddoel moet vervolgens in jaar-, week- en zelfs dagplannen verdeeld worden. Waarbij alles wat mogelijk is bijgehouden en gemeten moet worden. Blijkbaar hadden de 40

boerderij die sedert de bouw in 1875 nauwelijks aangepast is. De huidige eigenaar Boerderij en Landschap is druk doende op deze plek onder meer een zuivelmuseum te realiseren. Na dit bezoek met deskundige toelichting door Wim Jansen zal het gezelschap rond 12.00 uur vertrekken naar de Disselenbrink aan de Marledijk 31 in Marle. De Disselenbrink is gebouwd tussen 1850-1870 en is recentelijk gerenoveerd. Op deze locatie zal de excursie met een eenvoudige lunch worden afgesloten. Het belooft weer een interessante ochtend te worden. Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 mei opgeven bij Evert Luchtenbelt, ejlucht@ planet.nl of tel. 06-13399734.

Buiten Schoolse Opvang

aanwezige sponsoren uit Hattem beter opgelet, want na de uitleg walste Hattem op furieuze wijze over Zwolle heen met 7-2 (pauze 5-1). Doordat concurrent Beuningen verloor van kampioen Groningen mag Zwolle zich toch nog op gaan maken voor de play offs. Als ze de les van Femke meenemen promoveren ze naar de Overgangsklasse. Zo niet, dan zijn er in ieder geval weer twee fantastische derby’s tussen de Hanzesteden.

Jeugd vv Emst op Ameland

HEERDE- Kinderdagverblijf Het Uiltje heeft vanaf nu ook Buiten Schoolse Opvang. Vanaf maandag 6 mei is de BSO officieel van start gegaan. Er maken inmiddels EMST- Voor het 22e achtereenvolgende jaar heeft de jeugdafdeling van de VV EmstT het seizoen afgesloten op Ameland. De woensdag voor Hemelvaartsdag vertrokken de 81 spelers en speelsters uit de B1, C1, C2, D2, E1 en meiden E1 met 2 bussen richting Holwerd waar de boot naar Ameland ge-

nomen werd. In 2 kamphuizen in Buren was er voor iedereen een slaapplaats. 4 dagen lang was er naast voetballen, ook een fietstocht, een opblaasbare vuurtoren en klimbaan, zaalvoetbal, bowlen/ kegelen, bingo, karaoke en disco in de kamphuizen. Natuurlijk ontbraken de bezoekjes aan het strand en

de vuurtoren niet. Zaterdagavond keerden de bussen weer terug bij de VV Emst en namen de ouders hun kinderen moe maar voldaan weer in de armen. De organisatie kon weer terugkijken op een zeer geslaagde jeugdtrip. Foto's en verslagen zijn te vinden op www. vvemst.nl.

Uitslagen Dauwtrappertoernooi VAASSEN- Bij het 43e Dauwtrappertoernooi in de Categorie 3 en 6 van BC’70 Veluwe waren 113 deelnemers/-sters die 192 wedstrijden speelden. Er werden maar liefst 46 wedstrijden in 3 games gespeeld alvorens er een winnaar bekend was. De nieuw gevormde toernooicommissie bestond dit jaar uit Valerie Doornkamp, Freddy Smit en Martijn Scholder onder leiding van Tony Kerkhof. Er werd aandacht besteed aan toernooileider Tony Kerkhof, die op 27 april benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ook Rina van Rijk werd in de bloe-

metjes gezet voor haar bijdrage aan het zoeken van adverteerders de laatste 27 jaar. De uitslagen waren als volgt: Cat 3: ME 1 Ruben Wijnands, Almere; 2 Dennis van Bekkum, Amersfoort; VE 1 Esther Kuilman, Amor; 2 Deborah van de Wal, Almere; MD 1 Bart Bisselink / Martin Rutgers, Ulftse; BC 2 Mark Verschoor / Ruben Wijnands, Almere ; VD 1 Jasmine Paap/ Jeanette van de Werff, Culemborg/The Flying Shuttle; 2 Shanice van Stenis / Michele Veerman, Almere; GD 1 Sara Houweling / Arnold Bredewout, BECA 2000; 2 Michele Veerman /

nieuwe Vaassense band 5Alive zal de avond afsluiten. 5Alive speelt eigenlijk van alles wat, als het maar een feestje is voor het publiek. Dampende rockklassiekers en top 100 nummers wisselen elkaar in hoog tempo af. Zelfs een lekkere Hazes meezinger zal de revue passeren. 5 Alive brengt o.a. nummers van: Guns ‘N Roses, Kings

Ruitersport EPE- De uitslag van WET. Mellisa berghorst is in Dronten vijfde ge-

worden in de B dressuur bij de paarden sel. van rijvereniging W.E.T.

IJsselcup naar TTV Heino

Ruben Wijnands, Almere. Cat 6 ME 1 Niek Aveskamp, Shuttle BC; 2 Erwin Bezembinder, IJsselstad; VE 1 Jill Sjauw Mook, Gaasperdam; 2 Laura Burgess, Flevoland; MD 1 Niek Aveskamp / Remco Stoffer, Shuttle BC / BAN; 2 Erwin Bezembinder / Alfred Liefers, IJsselstad; VD 1 Anita de Groot / Annemieke van Kamperdijk, BC’70 Veluwe; 2 Marianne van der Hoff / Marianne van Rosmalen, Cross Smash / Asterix BC; GD 1 Annemieke van Kamperdijk / Patrick Hoogendoorn, BC’70 Veluwe; 2 Anita de Groot / Jacques de Groot, BC’70 Veluwe.

Party Rockband 5Alive hoofdact bij Swingnight VAASSEN- Op zaterdagavond 18 mei vindt er in Zutphen in de Hanzehof een vernieuwd Swingnight event plaats. Niet alleen zal er een zaal zijn waar de gebruikelijke dansmuziek zal worden gedraaid door dj’s, ook zal er livemuziek zijn in het foyer ernaast. De band Free Fall zal de avond openen met bekende disco- en soulclassics. De

al enkele kindjes gebruik van deze opvang. Dinsdag 7 mei is de opening feestelijk gevierd met het doorknippen van een lint door de kinderen zelf.

Of Leon, Lenny Kravitz, Michael Jackson, Anouk, Kensington, Adele, Pearl Jam, The Police, Normaal, Jovink, ACDC, Robbie Williams, André Hazes, Het Goede Doel en Van Dikhout om er maar een paar te noemen. Kijk voor meer info over de band op www.5alive.nl en voor meer info over het event op www. ikganaardeh.nl.

HEERDE- Op maandag 15 april werd bij de tafeltennisvereniging Vined aan de Zwolseweg 29 in Heerde de voorjaarswedstrijd gespeeld van het halfjaarlijkse toernooi om de IJsselcup tegen tafeltennisvereniging Heino. In drie poules werden enkelen dubbelpartijen gespeeld, waarbij het er spannend aan toe ging en de 5e set de beslissing moest brengen. De mooiste partij was tussen Arend

Hofmeijer, uitkomend voor Heino en Dicky Koch van Vined. Dicky, die in de voorgaande 3 toernooien nog nooit van Arend gewonnen had, trok in de 5e set de partij -tot grote vreugde van haar medespelers- naar zich toe. Nadat alle punten bij elkaar opgeteld waren, bleek Heino deze keer de winnaar en gaat de wisselbeker weer naar de andere kant van de IJssel.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 37 2

Koos van de Put E-bikecenters zijn de bekendste in de regio en voeren het keurmerk E-bike-specialist. Dagelijks adviseren wij talloze klanten ǁĞůŬĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐŚĞƚďĞƐƚďŝũŚĞŶƉĂƐƚ͘ĞƐĞƌǀŝĐĞŝƐŐĞŐĂƌĂŶĚĞĞƌĚ en eventueel komt de speciale servicebus bij onze klanten voor de deur. tĞƌŬĞŶďŝũ<ŽŽƐǀĂŶĚĞWƵƚŝƐĂĐƟĞĨďĞnjŝŐnjŝũŶŝŶĞĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝͲ ĂƐƚƚĞĂŵ͘tĞŐĞŶƐƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽŶnjĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶnjŽĞŬĞŶǁŝũ ŽƉŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶŶŝĞƵǁĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐǀŽŽƌŽŶnjĞͲďŝŬĞĐĞŶƚĞƌƐŝŶ tĞnjĞƉĞŶƉĞ͗

ͻDĞĚĞǁĞƌŬĞƌǁĞƌŬƉůĂĂƚƐ ͻsĞƌŬŽŽƉŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ <ĂŶĚŝĚĂƚĞŶĚŝĞŶĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞĞŶͬŽĨĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ĞƌǀĂƌŝŶŐƚĞďĞnjŝƩĞŶ͘tĞƌŬƟũĚĞŶŝŶŽǀĞƌůĞŐ͕ƐĂůĂƌŝƐŝŶ ŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞĨƵŶĐƟĞƐ͘

Wil je voor een van bovenstaande functies in aanmerking komen, solliciteer dan via: informatie@koosvandeput.nl of schrijf een brief naar: Koos van de Put Tweewielers, Meidoornplein 87, 8091 JZ Wezep.

Meidoornplein 8 8091 JZ Wezep Tel.(038) 375 94 64 Hoofdstraat 114 8162 AN Epe

2e Pinksterdag ook open van 10.00 tot 17.00 uur

Ruim 35 jaar een begrip op de veluwe

TIJD VOOR TUINMEUBELEN

Gratis

haal- en brengservice voor u!

 Speciaalzaak op het gebied van tuin& serremeubelen Het hele jaar door geopend Meer dan 150 setopstellingen Deskundig en persoonlijk advies

Futura aluminium stapelstoel

Tornado aluminium standenstoel

normaal per stuk € 79,95

normaal per stuk € 119,-

nu 4 voor

nu 4 voor

€ 199,95

 Goede prijs-kwaliteit verhoudingen 4 Seasons Outdoor Millennium vlechtwerk loungestoel

 Bijna alles uit voorraad leverbaar IJzersterke eigen import collectie

Service

Bedrijfswagens

€ 349,00

Cadiz vlechtwerk stoel normaal per stuk € 109,-

normaal per stuk € 299,-

nu 4 voor

€ 799,

00

nu 4 voor

€ 299,00

 Overzichtelijke en ruime showroom Gratis parkeren voor de deur Bezorgservice en montagedienst Openingstijden: Maandag: 13.00 - 18.00 uur Di. t/m do: 09.00 - 18.00 uur Vrijdag: 09.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Grote collectie parasols en zweefparasols vanaf € 79,-

|

VORDERMAN tuinmeubelen

Heerde

Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

www.vordermantuinmeubelen.nl

www.van-bennekom.nl

Wijkseweg 7 • 7396 BC TERWOLDE • Telefoon (0571) 29 12 05 Afd. Tuinmeubelen (0571) 29 21 21 • info@vordermantuinmeubelen.nl Abri.indd 1

18-12-12 15:34


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 38 2

Praktijk De Verbinding Natuurgeneeskundige praktijk voor energetische therapie Pastoor Hagenstraat 1, 8171 AH in Vaassen. Email: hansdw@praktijkdeverbinding.info www.praktijkdeverbinding.info Tel: 0578 - 621162

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl

KINDERKLEDING nieuwe webwinkel

Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177 ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

samsamheerde.nl TE KOOP Prima aardappelen Bildtstar, Surpise handgeraapt e.a. soorten. Bezorging mogelijk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180. www.aftimmerbedrijfwienen.nl Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Bovagbedrijf vraagt te koop alle merken auto's, motoren en bedrijfswagens met schade, defecten of zonder APK geen probleem. Snelle afwikkeling, eigen ophaaldienst 24 uur per dag, contant geld en natuurlijk direct een RDW vrijwaring.

Wacht niet en bel ons: 06-31313101 NIEUWE TRAMPOLINE?? G e D o T rading, Hagestraat 6, 8 1 8 1 E B , H e e r d e . T el: 0578695063 www.gedotrading.nl

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. T el: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld. SCHILDER BIEDT ZICH AAN: Voor al uw behang-, saus- en schilderwerk, binnen en buiten. Tel: 06-24260466.

Autoschade Nikkels in Wapenveld,vakkundige reparatie voor een schappelijke prijs. Vlijtweg 5, 8191JR 06-51069524 Word rij-instructeur Diploma in 7 mnd incl. stagegarantie! Betaling ook in termijnen. Bel de ROVBZwolle 088-700 1400

www.vanbuuren.nl

Computerhulp en Reparaties Apa Computer Service Epe Riquard Vreekamp Mail: info@apacomputers.nl www.apacomputers.nl | Bel: 06 12-055 125

Praktijk De Verbinding Natuurgeneeskundige praktijk voor energetische therapie Pastoor Hagenstraat 1, 8171 AH in Vaassen. Email: hansdw@praktijkdeverbinding.info www.praktijkdeverbinding.info Tel: 0578 - 621162

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

J. Franken Dakkapellen

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

Computer

KAMER TE TE HUUR HUUR KAMER in het centrum van Epe Epe –– voor voor in het centrum van 1pers. Tel.06-26019693. 1pers. Tel.06-26019693.

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Uw oude oude ‘metalen’, ‘metalen’, ik ik kom kom ze ze Uw G R ATIS halen. “Ëventueel” een G R ATIS halen. “Ëventueel” een vergoeding voor voor waarde-metalen. waarde-metalen. vergoeding Tel: 06-83035676. 06-83035676. Tel: WINKELRUIMTE TE TE HUUR HUUR WINKELRUIMTE Op A locatie in Wapenveld, 114 m2 m2 Op A locatie in Wapenveld, 114 Huren mogelijk vanaf 6 Maanden. Huren mogelijk vanaf 6 Maanden. Aanvaarding op op korte korte termijn termijn Aanvaarding mogelijk. mogelijk. Tel nr nr 06-17316998 06-17316998 Tel

Gebr. Boeve Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

KNIP UIT Biedt zich aan: Ervaren tuinman voor al uw tuinwerkzaamheden. Tel: 06-10192012.

TE HUUR TE HUUR weiland + 2 stallen + opslag en weiland + 2 stallen + opslag en paardenbak 5000 m2 in Heerde paardenbak 5000 m2 in Heerde mobiel : 06-51140510 mobiel : 06-51140510 TE KOOP prachtige TE KOOP dames- en herenfiets Giant. Tel.06-25352600 prachtige dames- en herenfiets Giant. Tel.06-25352600

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Tel. 0578 - 692398. EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn. Tel. 0578 - 692398.

APK keuring APK keuring + alle reparaties + alleVoor reparaties al uw aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

nieuwe ofVoor gebruikte al uw baby- en nieuwe kinderkleding of gebruikte baby- en kinderkleding SamSam Kinderkleding Zwolseweg 6 - Heerde SamSam Kinderkleding 06-11076891 Zwolseweg 6 - Heerde 06-11076891

www.franken-dakkapellen.nl

Service Spek

Gebr. Boeve

www.uwcomputerhulp.com

www.uwcomputerhulp.com

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Slenderen... Slenderen... ... bewegen,

NIEUWE SKELTER?? GeDo T rading, Hagestraat 6, 8181 EB, Heerde. Tel: 0578-695063 www.gedotrading.nl Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. · Flexibele, professionele kinderopvang thuis · Belang van het kind staat centraal · Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

... bewegen, ontspannen en ontspannen en afslanken afslanken ... dus méér dan ... dus bewegen! méér dan bewegen! ... helpt bij ... helpt bij diverse medidiverse medische klachten sche klachten

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Slender You Salon You Salon Slender ‘Het Vosje’ ‘Het Vosje’ Vosbergerweg 46 Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde 8181 JJ Heerde Telefoon Telefoon 0578 - 69 69 68 0578 - 69 69 68

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Brocanteloods Vaassen, Veenweg 17 in Vaassen open elke zaterdag GEVRAAGD van 11.00 16.00 uur.apparaten, Brocante, Oud ijzer, tot electrische decoratie, curiosa en inboedelgoegratis gehaald. 06-22515632 deren. Tel: 06-53898348.

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA39 2

Kijk op action.nl voor de folder

PAILLETTEN

LICHTGEWICHT

ROOD OF WIT

maten S-L

textylene zitting en rug 5 standen verstelbaar

nooit meer lege batterijen 3 functies 2 LED's

TUIN STOEL hoog model

Elders 5.95 7.99

HOLIDAY

HAAR VERF diverse kleuren

2.39

PORTABLE

KOOK TOESTEL in koffer

0.99

MIEREN- OF

1.22

!

200x200 cm

7.29

10.79 12.29

240x200 cm

INTEX

OPBLAAS KROKODIL incl. handgreep

8.99

mieren: 250 gram slakken: 500 gram

2.99

diverse kleuren ZWEM NOODLE 160 cm Ø 6,5 cm

3.29

1.19

HANNIBAL

TROLLEY REISTAS met uitschuifbare handgreep voor optimaal reiscomfort XL-size extra stevig!

Elders 17.95 24.95

trendy designs FIETS ZADELHOES

0.44

TRENDY

1.99

BLOEMEN SLINGER ca. 125 cm F LE U R J E FIETS OP!

ca. 168x86 cm

SLAKKEN BESTRIJDER gebruiksklaar

Elders 6.95 7.99

DEKBED OVERTREKSET polyester/katoen J STRIJK V RI

voorzien van elektronische ontsteking

kooktoestel NAVUL GAS 227 gram

UNI 2-TONE

12.95

140x200 cm

C R E Ë E R DE ! K ZOMERLOO

Elders 3.95 5.95

Elders 17.95 19.95

SOLAR FIETSLAMP laadt overdag op

11.99

metalen TRANSPORT FIETSREK zware kwaliteit

7.95

FANCY

0.79

DAMES BALLERINA diverse kleuren maten 36-42

Elders 6.95 7.99

TRENDY

HEREN POLO diverse kleuren

4.29

en prints 100% katoen maten M-XXL

Elders 8.99 9.95

4.99

Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 12-05-2013 t/m za. 18-05-2013 in Nederlandse filialen.

DAMES TOP diverse kleuren


SCHAAPSKOOI - dinsdag 14 mei 2013 - PAGINA 40

Tiende Dag van Bewegen

Uitslag 1e trekking SuperLoterij EZC'84 EPE- Op zaterdag 11 mei heeft de eerste trekking plaatsgevonden van de Superloterij van EZC’84. De trekking is uitgevoerd door mr. F. R. J. Wassink, notaris te Epe. Hieronder de uitslag van deze trekking, waarbij in totaal voor 1575 euro aan prijzen wordt uitgedeeld. 1e 1316, 2e 1161, 3e 1248, 4e 1158, 5e 1026, 6e 1298, 7e 1108, 8e 1139, 9e 1064, 10e 1025, 11e 1059, 12e 1160, 13e 1291, 14e 1372, 15e 1317, 16e 1136, 17e 1350, 18e 1307, 19e 1081, 20e 1259 (typefouten voorbehouden). Op zaterdag 25 mei zal de tweede

trekking plaatsvinden. In totaal zijn er 4 trekkingen waarbij bij de 4e trekking ook de winnaar van de hoofdprijs (Citroen C1) getrokken zal worden. De verkoop van de loten gaat gewoon door, dus ook als u nu nog koopt maakt u kans op vele prijzen en kunnen de kortingsbonnen gebruikt worden. Prijzen zijn af te halen vanaf maandag 27 mei (op vertoon lot) bij B. Harmsen, Colijnstraat 2, Epe op maandag-, dinsdag -en woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Tel 0578627119. Op www.ezc84.nl is meer informatie te vinden.

Ringsteken

WAPENVELD- Reumapatiëntenvereniging Noord Oost Veluwe organiseert zaterdag 25 mei voor de tiende keer een Dag van Bewegen. In samenwerking met de zustervereniging uit Deventer en RAZ/ECR (Groot Stokkert). Er is een aantrekkelijk programma samengesteld met voor de bezoekers allerlei mogelijkheden om aan sportieve elementen deel te nemen. Daarnaast zijn er optredens van diverse groepen, zoals het Eper Wegpiratenkoor. Reumapatiënten krijgen deze dag een veelheid aan tips over bewegen en het draaglijk maken van hun ziekte. Er is een grote informatiemarkt op het buitenterrein waar standhouders zich presenteren. Ze reiken inlichtingen aan over kuren, waar patiënten in ieder geval tijdelijk veel verlichting bij vinden. Maar ook informatie over wellness als

naastliggend terrein, fietsen en fietsbenodigdheden, scootmobielen, aanpassingen in de auto enzovoort. Alles vindt plaats op het terrein van Groot Stokkert waar uitgebreide parkeergelegenheid is. De entree is gratis. Sterker nog: de bezoekers krijgen bij deelname aan sportieve activiteit loten. Daarmee kan men leuke prijzen winnen zoals een dinerbon, een wellnessbon of een verblijf op Groot Stokkert. De opening is om 10.00 uur. In dit geval een muzikale opening door de Tower Snorren uit Zwolle. Om 10.30 uur start een fietstocht en gaan scootmobielers ook op pad voor hun route. De activiteiten duren tot 16.30 uur. De gehele dag door kunnen bezoekers aan Nordic walking doen en een keus maken uit wandelen, zwemmen, fitness enzovoort. Dit alles onder begeleiding van fysiothe-

rapeuten. De gehele dag door ook vinden workshops plaats waarvoor men zich ook op de dag zelf kan inschrijven. Andere activiteiten op deze dag zijn onder andere ismakogie, Tai Chi, Yoga, warmwater therapie en fithockey. Het slot akkoord is weggelegd voor de Eper Wegpiraten. Die treden op tussen 14.00 en 16.00 uur. Overigens is er een oproep aan mensen die zelf hulpmiddelen maakten en/of een bijzondere hobby hebben die ze ondanks hun handicap van reuma kunnen uitoefenen. Hun wordt gevraagd om anderen daarvan deelgenoot te maken. Ze kunnen zich daarvoor aanmelden via tel. 0578616607 of 0570-592913. Dat zijn ook de telefoonnummers voor inlichtingen en opgave workshops. De organisatie verwacht voor dit tweede lustrum extra veel belangstelling.

WAPENVELD- Zaterdag 25 mei organiseert het Wapenvelds Gerij weer de jaarlijkse ringsteekwedstrijd. Ieder jaar opnieuw is het een spectaculair en kleurrijk gebeuren waarbij voor het publiek veel te genieten valt. Aan de Klapperdijk

is om 18.00 uur de voorstelronde. Daarna zullen de aanspanningen in 3 rondes proberen de meeste ringen te steken. Het zal er zeker weer fanatiek aan toe gaan. Het evenement wordt afgesloten met de prijsuitreiking.

Avond doublette bij Hattem Pétanque

Duizend dingen over Nederland

HATTEM- Het Anton Pieck Museum in Hattem toont deze zomer vanaf 1 mei tot en met augustus opnieuw een bijzondere tentoonstelling. Ditmaal staat het werk van de bekende

illustratrice Charlotte Dematons centraal, onder de naam “Duizend dingen over Nederland”. Tijdens deze tentoonstelling zijn de originele prenten/illustraties en een aantal voorstudies voor haar meest bijzondere en kleurrijke prentenboek in de Nederlandse geschiedenis “Nederland” te bewonderen. Zonder woorden introduceert ze in 28 platen de volledige canon van Nederland. Soms heb je de ogen van iemand anders nodig om je eigen dorp, stad of land beter te zien. Charlotte Dematons doet dat. Ze neemt je in vogelvlucht over Nederland mee. Met een arendsoog voor detail bestrijkt Charlotte Dematons met haar éénharig penseel iedere uithoek van ons land. Ze laat daarbij niet alleen landschappen en gebouwen zien, maar neemt je ook mee naar feesten, laat je kennismaken met onze wereldberoemde schilders en vertelt over

de historie van ons land. Ook bekende kinderboekfiguren komen voorbij, en als je goed kijkt vind je op iedere pagina een kinderliedje. Dematons' illustraties hebben vaak een sprookjesachtige sfeer en vallen op door de vele details. In 2006 ontving Charlotte de Zilveren Penseel voor haar illustraties van Grimm en in 2008 de Gouden Penseel voor haar boek Sinterklaas. Anton Pieck was ook een bekend illustrator, daarom wil het museum ook werk van huidige illustratoren tentoonstellen. Daarnaast toont het Anton Pieck Museum in Hattem een vaste en één of meer thema-exposities waarbij een zo compleet mogelijk gevarieerd overzicht van de werken van graficus/illustrator Anton Pieck wordt gegeven. De Efteling is zijn geesteskind. Het grote publiek kent hem voornamelijk als illustrator van boeken en nostalgische kalenderplaten.

Medailles turnsters GV Agios VAASSEN- De oudste turnsters van GV Agios in de 3e divisie mochten deelnemen aan de districtskampioenschappen toestellen. De turnsters van AGIOS lieten zien hier helemaal thuis te zijn en gingen met twee gouden, één bronzen, twee vierde plaatsen en een ervaring rijker naar huis. Anne Mosterd mocht de bronzen medaille op het toestel vloer in ontvangst nemen. Ilse Klomps turnde ook een zeer strakke oefening op vloer en werd vierde op dit toestel. Marysia Nengerman turnde in een

leeftijdscategorie hoger en werd achtste op vloer. Emily Liefers kwam na een jaar geen wedstrijden te hebben geturnd, goed terug op brug. Met een 11.150 mag Emily haar comeback zeker positief zien. Districtskampioen op sprong en brug bij de junioren in niveau 5 is Denice Jonker. Ze mocht de gouden medaille in ontvangst nemen. Zaterdag 22 juni mogen de turnsters van GV Agios de laatste wedstrijd van dit seizoen turnen tijdens de clubkampioenschappen in de eigen Agios hal.

HATTEM- Van mei tot september organiseert Hattem Pétanque iedere eerste maandag van de maand een toernooi voor doubletten gesponsord door Electronic Power Control. Inschrijving als doublette staat open voor iedereen en is gra-

tis. De eerste vond plaats op 6 mei en kende een goed opkomst. Uitslag: 1e Gerard Zijlstra en Louis Steringa; 2e Elly Stöver en Hans Tijssen; 3e Henk v Holst en Jan Koster. Uitslagen op www.hattempetanque.nl.

Duivensport WAPENVELD- De uitslagen van PV Wapenveld wedvlucht Nivelles/ Nijvel. 1/8/10- Bijsterbosch/Vorderm 2/3/5- Ferald van Ark; 4/7Bijsterbosch/Stijf; 6- comb. Kamphuis; 9- M. v. Renselaar en pa. WAPENVELD- De uitslagen van de Gevleugelde Vrienden Wapenveld luidt als volgt: 1 en 9 H.B. Sanders; 2, 4, 6, en 7 W. Schuurman en znn; 3 Comb. Borreman; 5 H. Kers en zn; 8 Comb. van der Vrugt; 10 E. Timmerman.

HEERDE- De uitslagen van PV De Blauwe Doffer van de wedvlucht Nijvel: 1. Ferdinand Tijssen; 2. B.J.van der Wal; 3. H.K. Remmerts; 4/9. G. Rorije; 5/7/10. H. Remmerts; 6. K. Rorije; 8. G.J. Pleiter. HEERDE- De resultaten van PV Juliana van de wedvlucht Nijvel: 1,8,9 E. Eikelboom; 2,4,10 Arjan Spek; 3,6 J. de Graaf; 5 A. van de Beek; 7 H.W. vd Beek.

Kidspraise HATTEM- Op zaterdag 25 mei organiseert de NGK/CGK in Hattem een Kidspraise. Het thema van de avond is Kom jij ook op Mijn feest? Alle kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom. Het begint om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk, Van Galenstraat 1 in Hattem.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA421

Nu bij Matthijs Klimaattechniek:

65 jaar!

CW4

Kom De Waard beleven! -8%,/(809225'((/%,-'(:$$5' $&7,(6*(/',*700(, ZZZGHZDDUGWHQWHQQO

 3,1.67(5'$* *(23(1'9$1 (

885

Goudvink

 Inclusief installatie Ook geschikt voor propaangas Ultrazuinig en duurzaam

KuifuilJubileum

RuimtebesparendInclusief iSense klokthermostaat

1.399,-

AlbatrosJubileum

 Matthijs Klimaattechniek Gieterij 35 8171 ZC Vaassen T 06 5466 1422 E matthijsklimaattechniek@gmail.com

'H:DDUG7HQWHQ+HHUGH0ROHQZHJ

Helpt u ook mee om Heerde kleur te geven?

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 14 MEI 2013 - PAGINA 42

KCVO naar tweede ronde VAASSEN- De winnende goal van de 17 jarige A-speler Edwin Stegeman afgelopen donderdag was achteraf bepalend voor het vervolg van KCVO naar de tweede ronde in de nacompetitie naar de derde klas. Donderdag won KCVO met 2-3 uit tegen Activia in Twello en het was Edwin Stegeman, die in

de 90e de 2-3 voor KCVO inkopte. Zondag werd het 1-1 en daardoor gaat KCVO door naar de tweede ronde. KCVO speelt daarom Pinksterzaterdag uit tegen Alexandria, dat met 1-2 ABS uit Bathmen versloeg . Pinkstermaandag speelt KCVO thuis tegen de klasgenoot uit 4G aanvang 14.00 uur.

Lentebingo EMST- Op vrijdag 31 mei houdt muziekvereniging Prins Bernhard de Lentebingo. Ook dit keer zijn de drie hoofdprijzen geldprijzen. Naast deze drie geldprij-

zen, zijn er uiteraard veel leuke andere prijzen te winnen. De balletjes beginnen om 20.00 uur te draaien in dorpshuis De Hezebrink in Emst.

Waterpolo toernooi WAPENVELD- Even als de pupillen van Octopus kwamen ook de heren veteranen van Octopus in actie tijdens het jaarlijkse terugkerende Palm Waterpolo toernooi. Door de vakanties was de deelname wat minder dan andere jaren maar er waren in het Graaf Otto Bad te Zutphen weer leuke wedstrijden te zien. Er werd weer met veel inzet gespeeld om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Helaas lukte het Octopus

Sarah en Daniel Koops spelen vaak in het bos vlakbij de Kolthoornseweg en stoorden zich zo aan het zwerfvuil dat ze besloten tot een schoonmaakactie. Vriendin Suze Sanders hielp mee. Wilt u uw foto ook terugzien in de

Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 di-

gitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online. nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

niet om in de finale te komen en voor de hoofdprijs te gaan, maar het team van Octopus Waterpolo was dik tevreden met de 3e plaats en mocht allerlei cadeautjes uitzoeken van sponsor Palm Bier. Het team van Octopus bestond uit: Herman Kieskamp, Wilbert Nijmeijer, Gerwin Stegeman, Andre Wiegman, Dik van Velde, Harco Mulder, Ruud de Gooijer, Ernst Bugmeijer, Geb Dokter en 3 gastspelers van Nunspeet.

SVoPa is vijf jaar actief

Bijzondere openlucht dienst WAPENVELD- De Vrije Evangelische Gemeente van Heerde kijkt terug op een bijzondere openlucht dienst op hemelvaartdag. Deze dienst wordt sinds 2010 jaarlijks bij Molen de Vlijt in Wapenveld gehouden. Dit jaar werd het aantal bezoekers van 1836 bijna geëvenaard. Na zijn uitzetting als predikant uit de gemeente van Hattem, hield ds. Brummelkamp sinds 1835 diensten bij de molen in Wapenveld. Op Hemelvaartsdag in 1836 werden bijna 300 kerkgangers gesignaleerd

bij molen de Vlijt in Wapenveld. Voor Burgemeester Van Meurs van Heerde aanleiding om dominee Brummelkamp en de leden van zijn gemeente te belemmeren in haar activiteiten. Hij riep hulp van soldaten in om kerkgang bij de Wapenveldse molen te belemmeren. Op 9 mei 2013, 177 jaar later werden bijna evenveel kerkgangers gesignaleerd als in 1836. Leden van de voortgezette gemeente van dominee Brummelkamp (de Vrije Evangelische Gemeente) gasten en passanten

hielden er een vrolijke dienst, onder leiding van dominee Weststrate en opgeluisterd door gospelkoor Alemet uit Oene. Anno 2013 konden zij ongehinderd hun dienst houden en diverse passanten stapten af en sloten zich aan. Na afloop van de dienst gingen honderden witte ballonnen de lucht in, met een Hemelvaartsgroet. Voor jong en oud volgde een leuk programma waar veel belangstelling voor was. Hemelvaartsdag bij de molen van Wapenveld is inmiddels een traditie. EMST- De zaalvoetballers van Café van de Schepop 1 uit Emst zijn kampioen in de 4e klasse geworden. Van de 18 gespeelde wedstrijden werden er maar liefst 15 gewonnen en bedroeg het doelsaldo 154 voor en 60 tegen. De laatste weken was het nog erg spannend in deze 4e klasse omdat Van de Schepop nog 2 keer moest spelen tegen directe concurrent KCVO 2. Gelukkig werden beide wedstrijden gewonnen en zo kon de platte wagen uit de schuur. Ook in Café van de Schepop in Emst bleef het nog lang onrustig door dit kampioenschap.

Gemeentekampioenschappen WET EPE- Vorige week vonden bij Ponyclub en Rijvereniging W.E.T. de gemeentekampioenschappen plaats. De uitslagen pony’s. Dressuur Groen: 1. Amber Hulleman Picollo W.E.T. Dressuur B cat. ABC 1. Petra Schoenman Espritt Cannenburgh. Dressuur B cat. DE 1. Sharon Beumer Des el Grande Cannenburgh. Dressuur L1 1. Celena Celles King Doedel W. Cannenburgh. Dressuur L2 1. Tycho de Haan Ivanka Cannenburgh. Dressuur M1 1. Alice Weyman Pepper W.E.T. Dressuur M2 1. Fleur Berkhof Legner Cannenburgh. Springen Groen

cat. DE 1. Louise Emmers Flicka Cannenburgh. Springen Groen ABC 1. Lyanne van Henten Iris. B springen ABC 1. Ilse Dijkkamp Prince Cannenburgh. B springen DE 1. Jordin van Apeldoorn Superstar W.E.T. Lspringen cat. ABC 1. Sabina Mannai Brusanne Cannenburgh. L springen cat D Lisa van Beek Soraya W.E.T. Z springen cat D Kars Bonhof Osborne 6 W.E.T. Uitslagen paarden. B dressuur 1. Marjolein Veening Elstar W.E.T. L1 dressuur 1. Lidy Bloemendaal Marrichje. M1 dressuur 1. Natasja Berghorst Viva W.E.T. Springen paarden. BB

springen. 1.Antionet Berkhoff Duuk WWNA. L.springen 1. Kars Bonhof Cupidor W.E.T. Kampioen klasse Groen pony’s: Lianne van Henten Iris. Kampioen klasse Licht pony’s: Sharon Beumer Des el Grande Cannenburgh. Reserve kampioen klasse Licht cat. ABC Ilse Dijkkamp Prince Cannenb. Reserve kampioen klasse Licht cat. DE Marloes de Beuze W.Justine Cannenb. Kampioen klasse Zwaar Dorothy van Leeuwen Fanny Cannenb. Reserve Kampioen Zwaar Fleur Berkhof Legner Cannenb. Paarden: Kampioen klasse Zwaar Natasja Berghorst Viva W.E.T.

REGIO- SVoPa staat voor Speciaal Voordeel Pakket én alstublieft (s.v.p.) Het bedrijf is in 2008 begonnen met het bezoeken van nieuwe inwoners, koppels die gaan trouwen, personen die een jubileum gaan vieren, zwangeren en gelukkigen die door iemand in het zonnetje worden gezet in het dorp Olst en omgeving. Het enthousiasme van ondernemers die hieraan meedoen heeft ook geleid tot het opzetten van dit gratis voordeel-

pakket in de dorpen Diepenveen/ Schalkhaar/Deventer, Wijhe en nevendorpen, Twello en nevendorpen, Emst/Vaassen, Heerde/Epe. De hostesses hebben het 5-jarig bestaan gevierd met een uitje. SPRINGKUSSEN HUREN?? G e D o T rading, Hagestraat 6, 8 1 8 1 E B , H e e r d e . T el: 0578695063 www.gedotrading.nl

Pleinmarkt Grote Kerk EPE- De jaarlijkse Pleinmarkt in Epe trekt veel bezoekers aan uit de gehele omgeving. Minstens 20 vrijwilligers zijn al geruime tijd bezig om op elke laatste zaterdag van de maand spullen in te zamelen voor deze markt. Op 18 mei, de zaterdag voor Pinksteren, wordt de Pleinmarkt georganiseerd rondom de Grote Kerk in Epe van 9.00-16.00 uur. Voorzitter Piet Dikken van de Stichting Pleinmarkt Grote Kerk is er trots op dat elk jaar weer ca. 80 vrijwilligers actief zijn, dit maakt de Pleinmarkt tot een van de grootste rommelmarkten in de omgeving. Op het grasveld en rondom de kerk zijn de kramen opgesteld met de te verkopen waren, zoals kleine meubels, boeken, kleding, elektra, aardewerk, puzzels, handwerken, planten, speelgoed en glaswerk. Tevens kun je gezellig koffie/thee en limonade drinken en genieten van de oliebollen die er te koop zijn. De opbrengst is voor de Grote Kerk.

VOOR AL UW PARTIJTJES ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN KOFFIETAFEL DINERS ENZ. ZAALTJES VANAF 20 TOT CA.70 PERS. www.restaurantgerrits.nl

KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer € 25,00 per uur excl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI INNAA43 2

www.rienpool.nl

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Website vernieuwd www.heerdeonline.nl

Komkommers, tomaten, aubergine en paprika uit eigen kas. Milieubewust geteeld Sla- en Koolplantjes Nu ook biologische groente- en bloemzaden Deze week

Winkeltje open op:

BEIDE PINKSTERDAGEN van 11.00 tot 18.00 uur

tuindecoratie / brocante verkoop i.v.m. te koop woning. Bonenburgerlaan 90, 8181 HJ Heerde Tel. 06 - 533 842 04

Trostomaten

ma t/m do 8.30 - 12.30 vrijdag 8.30 - 18.00 zaterdag 8.30 - 13.00

€ 1,50 per kg

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

12e Van Bank tot Bank op 29 juni Wilhelminalaan, Kamperweg, Zuppeldseweg, Terpweg, Elburgerweg, Meester Nijhoffstraat, Zuppeldseweg, Kamperweg, Stationsstraat, Groene Hart.

Nog ruim 6 weken en dan is het zover: de 12e Van Bank tot Bank. Op zaterdag 29 juni komen weer honderden hardlopers naar Heerde om mee te doen aan deze mooie loop. Een loop die goed bekend staat in hardlopend Nederland want de deelnemers komen uit het hele land. De voorinschrijving gaat goed; deze ligt zo’n 30% boven vorig jaar. Misschien halen we dit jaar wel een deelnemersrecord. Heb je ook al ingeschreven? Door nu al in te schrijven heb je een goede stok achter de deur om te gaan of te blijven trainen. Dat geldt ook voor de business-run. Inschrijven voor de Van Bank tot Bank kan via de website www.vanbanktotbank.nl

Voorinschrijvingen: meer vrouwen dan mannen De landelijke trend dat steeds meer vrouwen meedoen aan hardloopevenementen zet zich ook in Heerde voort. Van de (voor)inschrijvingen die al binnen zijn, is 53% vrouw en 47% man. Was het jaren geleden nog 80- / 20 in het voordeel van de mannen, daar beginnen de vrouwen nu de overhand te krijgen. Een mooie ontwikkeling. Parkoers 5 km De 5 km is populair bij de vrouwen. Wil je het parcours alvast eens lopen? Dit is het rondje: . De start is ter hoogte van De Spikke. Daarna is het: Dorpsstraat, Zwolseweg,

Spikke-run Zoals altijd begint de Van Bank tot Bank met de jeugd. Dit jaar noemen we dat de Spikke-run. Kinderen t/m 8 jaar lopen 500 meter met een keerpunt op het dorp. Kinderen van 9 en 10 jaar en 11 en 12 jaar lopen een rondje centrum. De afstand daarvan zal ca. 1050 meter zijn. Jongens en meisjes lopen apart, dus in totaal zijn er 6 starts. Wij roepen alle kinderen in Heerde op om mee te doen aan dit mooie evenement. Ook voor de Spikke-run kan ingeschreven worden via de site. Alle deelnemende kinderen krijgen na afloop een mooie medaille en een lekker ijsje, beide gesponsord door De Spikke. Coopertests en 5km testloop Vorige week gaven we het al aan maar we vermelden het nog een keer: in aanloop naar de Van Bank tot Bank organiseert Atletiekvereniging De Gemzen op de Lambert Dijkslag baan nog twee keer een loopavond met een Coopertest en met een 5 km. De eerste is op donderdag 23 mei en de tweede op donderdag 13 juni. Iedereen die al ingeschreven heeft voor de Van Bank tot Bank kan gratis meedoen aan deze tests (aanvang Coopertest 19.30 uur en 5 km om ca. 19.50 uur)

Deelnemer van de week Deze week is dat Loes Mensink (25). Loes is in januari dit jaar begonnen met hardlopen en heeft t/m april de beginnerscursus bij De Gemzen gevolgd. Op de laatste avond liep zij de 5 km aaneengesloten in 39 minuten. Twee keer in de week gaan nu de hardloopschoenen aan om aan de conditie te werken. Eén keer bij De Gemzen en één keer alleen. Om een leuke uitdaging te hebben heeft Loes zich ingeschreven voor de 5 km Van Bank tot Bank en daar hoopt ze met 38 minuten binnen te zijn. Dat gaat vast lukken. Ook Loes vroegen we of ze nog tips heeft : “nee eigenlijk niet, ik ga het zelf voor het eerst ervaren dus denk eerder dat ik degene ben die tips nodig zal hebben”. We wensen Loes heel veel succes.

Mede door onderstaande bedrijven wordt de Van Bank tot Bank 2013 mogelijk gemaakt: Hoofdsponsor: Rabobank Noord Veluwe Sub-sponsoren Aquarius Asics Autobedrijf Van Bennekom Biomassatechniek van Munster Cafe Snackbar Partyservice De Spikke De Schaapskooi Dijkstra Bedrijfsauto’s Drukkerij Bredewold Jumbo Supermarkt Koninklijke Euroma Hallo Reclame Meeuwsen ten Hoopen Metaalmorfose Plus Supermarkt Redon bouwbedrijf Rozendal Home Electro Runnersworld Apeldoorn Transportbedrijf Houtman Unifact BV


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 44 2

Voor de gevoelens van medeleven en warme belangstelling welke wij mochten ontvangen en ondervinden na het overlijden van onze lieve en zorgzame vader, opa en oude opa

Jou te moeten laten gaan Viel ons ontzettend zwaar We beginnen pas nu te beseffen na een tijd Hoe moeilijk zoiets slijt Maar ondanks alle verdriet en smart Ben jij voor eeuwig in ons hart

Hendrik Jan Zwerus U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe

zijn wij u zeer dankbaar.

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is in vrede ontslapen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma en mijn dochter

Berendina Rorije - Visser Diny

* 13 januari 1944

Wapenveld

† 3 mei 2013

Jan Rorije Greetje en Dick Dyonne Beaudine Miranda en Henri Robin Noëlle G. Visser - Veldkamp Parallelweg 2 8191 KT Wapenveld

Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt ze nog zo oud Je hoopt steeds dat ze nog een poosje blijft omdat je van haar houdt Maar als de jaren tellen gaan zij ziek wordt, moe en oud Dan denk je, ach sliep ze maar in omdat je van haar houdt Na een periode van afnemende gezondheid is na een mooi en lang leven rustig ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Hendrika van de Beek-Eilander Heerde

Mannie Bekamp - Stanneveld De lege plek die blijft maar uw medeleven heeft ons moed gegeven om verder te kunnen gaan. Onze hartelijke dank hiervoor!

Wapenveld, mei 2013 Er zijn geen woorden voor een ziekte van wie je weet: "Hij redt het niet" Je streelt zijn hand, je ziet zijn ogen. Je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor zijn einde, dat na zoveel moedig strijden kwam; omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam.

Kinderen en kleinkinderen Vaassen, mei 2013

Wij vonden het fijn dat u bij het afscheid van mijn lieve zorgzame man, onze papa en opa

Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en deelneming te hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Gerrit Nijhof aanwezig was, of dat u op een andere wijze ons uw medeleven hebt laten blijken.

Wij hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

H van Norel-van de Beek W. van Norel (in herinnering) Erika & Gert-Wim Marit, Lars Gerben & Rian Noud J. van de Beek R. van de Beek-Beekhuis Ilona & Joachim Noa Correspondentieadres: Eperweg 14b, 8181 EW Heerde Moeder is in besloten kring begraven. Woorden van dank gaan uit naar alle medewerkers van Hanzeheerd Brinkhoven voor hun jarenlange en liefdevolle zorg aan moeder.

Jammer genoeg is het onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het plotselinge overlijden van onze lieve vader en schoonvader

Johannes Gerhardes Hulshof Hans Roel Erik William en Daniëlle

Onze hartelijke dank voor uw steun. Dien Nijhof – Roskam Natasja & Remco, Nienke Renate & Ronald Rinske & Anne Jan, Jolieke

Antje van Pijkeren – Steenbergen Henny en Harm-Jan Annemieke Jessika en Marc Johan

Heerde, mei 2013

Na een zeer arbeidzaam leven is op 100-jarige leeftijd overleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Hendrika Willemina Johanna Töpfer-de Groot sinds 11 maart 1987 weduwe van J.W. Töpfer 7 oktober 1912

7 mei 2013 Uit aller naam Familie Töpfer

† 8 mei 2013

Sinds 1991 weduwe van Evert van de Beek

Epe, mei 2013

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Lammert van Pijkeren

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ö 18 maart 1917

Het was voor ons een grote steun om te ontdekken dat er zoveel mensen waren die hebben geprobeerd om onze tranen te drogen en ons verdriet te delen na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Hogeveldweg 6, 8166 JR Emst De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Gemeentelijke Begraafplaats te Emst.

Na 33 jaar werkzaam te zijn geweest als doktersassistente in Emst moest ik helaas afscheid nemen. Graag wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende al die jaren. Hartelijk dank voor alle belangstelling tijdens mijn afscheidsreceptie evenals de vele lieve kaarten, bloemen, bonnen, geld en cadeaus. Mede door u is mijn afscheid tot iets onvergetelijks geworden. Ik heb dit zeer gewaardeerd. Hartelijke groet, Marga Schut

Familieberichten Sluitingstijd: i.v.m. Pinsteren vrijdag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnummer voor eventuele vragen.

>


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 45 2

50 jaar 1963

â&#x20AC;&#x201C;

2013

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Op D.V. 30 mei 2013 is het 50 jaar geleden dat wij in het huwelijksbootje zijn gestapt en we varen nog steeds. Dankbaar en blij hopen wij deze dag te herdenken met onze kinderen, kleinkinderen en u. Wij hebben receptie op 31 mei van 16.30 tot 18.00 uur bij â&#x20AC;&#x153;de Loreleyâ&#x20AC;?, Heerderweg 36 in Epe. Jannes Jonker Henny Jonker-Holthuis Aart, Sigrid, Jort, Wouter Berlinda, Jan, Jarco, Mara

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk. Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten. Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

Mei 2013

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

Kamperweg 38 8181 CN Heerde Tel. 0578-691886

60 jaar getrouwd

1953

Zorg die verder reikt dan het leven. 2013

Tel: 0578 69 43 02

Mob: 06 23 888 208

E-mail: driesje.uitvaartverzorging@gmail.com

Op woensdag 22 mei 2013 vieren

$BSQFEJFN

(O)Pa en (O)Ma van Dragt-Bosch (Jo en Drikus)

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

het heuglijke feit dat ze 60 jaar getrouwd zijn.

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU

Natuurlijk gaan we dat met ons allen vieren. Mocht u hen ook willen feliciteren dan is daar gelegenheid voor tijdens een receptie op 22 mei a.s. van 15.00 uur tot 16.30 uur in Restaurant â&#x20AC;&#x153;De Veldhoeveâ&#x20AC;?, Dellenweg 1 te Epe

.FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

Zuukerweg 48 8161 XS Epe U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

60 jaar getrouwd 21 mei 1953

Uw uitvaart , onze zorg

21 mei 2013

Als de tijd ons nog wordt gegeven, willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Henk Vos Bep Vos â&#x20AC;&#x201C; Beelen Samen met onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen willen wij dit graag vieren met familie, vrienden, kennissen en bekenden. Receptie Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur in: Veluws Eethuis, Ericaweg 2, 8162 PR Wissel (Epe) Cadeautip:

Duisterestraat 6, 8162 GL Epe

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI N I NAA46 2

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD ar Huis Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).â&#x20AC;&#x2122;s Avonds, â&#x20AC;&#x2122;s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C. Hoek, 17.00 uur Gezinsdienst, ds. G.J. RĂśben; ma. 9.30 uur ds. G.J. RĂśben. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur Zangdienst, ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: 9.15 uur ds. P.W.J. van der Toorn, 16.30 uur ds. A.Th. van Olst; ma. 9.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. R.C. Vervoorn, 17.00 uur ds. W. Smouter. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur br. J. Kramer, 16.30 uur ds. J.R. Visser. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. ImmanuĂŤl (â&#x20AC;&#x2DC;s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dhr. Simon Friso. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur zie Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.D. Smit. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Ned. Geref. Kerk Heerde, ds. R.V. Vervoorn. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma; ma. 9.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.00 uur ds. W. van Vlastuin, 14.30 uur ds. H.J. van Marle; ma. 9.30 uur ds. J.P. Stoel. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur Voorber. Heilig Avondmaal, ds. I. Boersma, 19.00 uur Zangdienst, ds. I. Boersma. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 16.30 uur ds. L.C. Compagnie; ma. 9.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Kruidhof, 14.30 uur ds. Z.J.C. van Harten. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. S. van den Hoven. EPE Grote Kerk: 9.30 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.20 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. J. Boer; ma. 9.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur H.J. van Marle, 18.30 uur

Ruud Timmerman Apotheek Heerde Telefoon (0578) 69 27 90 E-mail info@apotheekheerde.nl Internet www.apotheekheerde.nl

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). â&#x20AC;&#x2122;s Avonds, â&#x20AC;&#x2122;s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, ElizaVerlo aktijk Vit ita erlosk skundigenpr undigenprak beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen â&#x20AC;&#x2122;s middags 17.00 en â&#x20AC;&#x2122;s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 19 mei 2013 | Eerste Pinksterdag Maandag 20 mei 2013 | Tweede Pinksterdag

kand. Terreehorst; ma. 9.30 uur kand. J.P. Stoel. Geref. Regenboogkerk: 9.30 en 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. H. Martinus Parochie: wo. 19.00 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Brylak. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Boer, 18.30 uur dr. T.E. van Spanje; ma. 9.30 uur ds. J. Boer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. J. Niesing; ma. 9.30 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (doopdienst in Tabernakel) ds. C.M. van der Leek, 19.00 uur (Tabernakel) ds. C.E. Lavooij. Herv. Evang.: 9.30 uur ds. C. van den Berg, 18.30 uur ds. M. van Kooten; ma. 9.00 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 9.30 uur (doopdienst) ds. C.M. van der Leek, 19.00 uur ds. C.E. Lavooij.. VGV: 10.00 uur prof. dr. Anne van der Meiden. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: 10.00 uur Eucharistieviering, past. Hofstede. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur en ma. 9.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: zo. 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 8.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.00 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels; ma. 10.00 uur ds. M.L.W. Karels. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R.H. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R.H. Knigge. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur (in Ontmoetingskerk) drs. R. Jansen, 19.00 uur (gez. dienst) ds. J. Winter. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur (gez. dienst) drs. R. Jansen, 19.00 uur ds. J. Winter. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. D. Steenhuis, 19.00 uur br. L. Speelman. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. F. Dijk. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. C. Boven. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: 9.30 uur Eucharistieviering.

Apotheek Heerde Als het om uw medicijnen gaat

Steeds een ander doosje

Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars gebruikers van medicijnen voor problemen stelt. Het preferentiebeleid houdt in dat wanneer er van een geneesmiddel vergelijkbare varianten bestaan, de verzekeraar alleen nog de goedkoopste variant vergoedt. Door het beleid kan het gebeuren dat u regelmatig van medicijnmerk moet veranderen, soms extra lang wacht op uw medicijnen en zelf uw pillen moet halveren als de juiste dosering niet wordt vergoed. Door deze werkwijze van de zorgverzekeraars zijn de zorgkosten het laatste jaar Ă&#x20AC;LQN JHGDDOG HQ GH ZLQVWHQ YDQ ELMYRRUbeeld CZ en Menzis vervijfvoudigd. De verwachting is ook dat u hierdoor in 2014 een lagere zorgpremie betaalt. Wij helpen Door lagere premies worden de nadelen van het preferentiebeleid niet weggenomen. Als Apotheek Heerde kunnen we het preferentiebeleid niet veranderen. Wel kunnen we het voor u gemakkelijker maken. Gebruikt u bijvoorbeeld meerdere medicijnen per dag dan kunnen wij na overleg met uw huisarts een medicijnrol maken. Dit zijn kant-en-klare pakketjes zodat u dagelijks precies weet welke medicijnen u hoe laat moet slikken. Als het doormidden breken van medicijnen problemen oplevert, kan een pillensnijder uitkomst bieden. Deze kost een paar euro en is te koop bij apotheek en drogist. Herhalingsrecept En heeft u een herhalingsrecept dan adviseren wij om minimaal een week van te voren uw medicijnen te bestellen. Bestellen kan heel eenvoudig via de telefoon of via de website van de huisartsen en de apotheek. In alle gevallen geldt: vraag bij twijfel advies aan een van onze medewerkers. Wij helpen u graag. Klachten? Heeft u klachten over geneesmiddelen, bijsluiters en bijwerkingen? Meld het op www.meldpuntmedicijnen.nl of bel 0888 80 04 00

Kenniscentrum

Wist u dat Apotheek Heerde veel expertise en ervaring heeft met medicatie voor ouderen? Zo heeft de apotheek een eigen servicepunt in de Wendhorst in Heerde. Vanuit deze locatie worden de mensen in het verpleeghuis van medicijnen voorzien. Vaak gaat het daarbij om KHHOVSHFLÂżHNHHQPLQXWLHXVJHGRVHHUGH medicatie waarover nauw overleg is met de specialisten ouderengeneeskunde.

Kent u onze website?

Op www.apotheekheerde.nl leest u alles over Apotheek Heerde. Wij geven er tips, adviezen en informatie over aandoeningen en medicijngebruik. U kunt er ook uw mening geven over onze dienstverlening en ons vragen stellen. En natuurlijk zijn er alle Zorg Tips & Weetjes terug te vinden. ZORG Tips & Weetjes is een publicatie van Apotheek Heerde en verschijnt alleen in de Schaapskooi. Doel is u te informeren over zaken rondom het gebruik en de verstrekking van medicijnen en hulpmiddelen. Want uw gezondheid is ook onze zorg. Vooral als het om uw medicijnen gaat. Reageren op Zorg Tips & Weetjes? Stuur een e-mail naar info@apotheekheerde.nl. U kunt ook vragen stellen en aangeven in welke onderwerpen u geĂŻnteresseerd bent.

Ik ga op reis en neem mee

Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee als u medicijnen gebruikt en naar het buitenland gaat. In sommige landen is dat zelfs verplicht. Neemt u medicijnen mee die onder de Opiumwet vallen dan is een RIÂżFLsOH YHUNODULQJ RP JHQHHVPLGGHOHQ mee te nemen op reis altijd verplicht. Wat valt onder de Opiumwet? Onder de Opiumwet vallen geneesmiddelen met een bepaalde werking op het menselijk bewustzijn. Denk aan slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Diazepam en 2[D]HSDP SLMQVWLOOHUV ]RDOV 0RUÂżQH HQ ADHD-middelen zoals Ritalin en Concerta. Aan het aanvragen van een medicatieRYHU]LFKW HQ HHQ RIÂżFLsOH YHUNODULQJ ]LMQ geen kosten verbonden. Wel verschilt de wijze van aanvragen. Bij wie moet u aanvragen? Het aanvragen van een medicatieoverzicht doet u bij uw eigen apotheek. Het aanvraJHQ YDQ HHQ RIÂżFLsOH YHUNODULQJ RP JHneesmiddelen mee te nemen op reis doet u bij Farmatec, een onderdeel van het CIBG dat een uitvoeringsorganisatie is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Kijk voor meer informatie over de aanvraagprocedure bij Farmatec op www.farmatec.nl/geneesmiddelen/opiaten/geneesmiddelenmeeopreis. Wees op tijd Houd bij het aanvragen van een verklaring bij Farmatec rekening met een verwerkingstijd van vier weken. Het formulier wordt namelijk gecontroleerd op volledigheid en echtheid en vervolgens gewaarmerkt en gelegaliseerd.

Wat doet u?

Binnenkort start de overheid met een campagne waarin u toestemming wordt gevraagd om in voorkomende gevallen, uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) uit te wisselen met andere zorgverleners. Geeft u geen toestemming dan worden uw gegevens bij uw eigen apotheek en huisarts niet gedeeld met zorgverleners zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis. Uw medische gegevens blijven dan, ook in spoedgevallen alleen bekend bij uw eigen huisarts. Wat u ook doet, wij adviseren u om altijd een papieren uitdraai van uw medicatie bij u te dragen. Dit medicatieoverzicht is bij uw eigen apotheek kosteloos op te halen.

Zaterdagservice

Apotheek Heerde is op zaterdag geopend van 11.00 tot en met 13.00 uur. De openstelling is een extra service bijvoorbeeld als u op vrijdagavond of zaterdagochtend ontslagen wordt uit het ziekenhuis en in het weekend nog medicijnen nodig heeft. U kunt dan bij uw eigen vertrouwde apotheek terecht.

Bezoektip

Op zaterdag 18 mei organiseert voetbalvereniging S.E.H. op haar sportcomplex in Heerde een toernooi voor G-voetbalteams. G-voetbal is bestemd voor spelers en speelsters die ten gevolge van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere voetbalwedstrijd. De opening van het toernooi vindt plaats om 9.45 uur. De aftrap van de eerste wedstrijd is om 10.00 uur. Aan het toernooi nemen 10 voetbalteams deel waaronder een team uit Duitsland. De opbrengst is bestemd voor stichting de rode beer. Als sponsor bevelen wij een bezoek aan het toernooi van harte bij u aan.

Apotheek Heerde ZORG Als het om uw medicijnen gaat Tips & Weetjes

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911

E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex. Bezorging 0342-471884


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGI N I NAA47 2

C1000 kipfilet

C1000 patat frites uit de vriezer

500 GRAM

2 ZAKKEN

2.

39

1.

00

3.84

1.92

Roomboter appeltaart

C1000 witte druiven

vers uit eigen oven voor 6 personen

pitloos

PER STUK

R BAK 500 G

2.

99

AM

1.

49

4.19

2.79

Bier

Smiths chips

Alfa, Brand, Palm, Gulpener of Warsteiner

Hamkaâ&#x20AC;&#x2122;s, Bugles, Cheetos en Nibb-it snakes PER KRAT

2 ZAKKEN

9.

49

1.

69

13.39

2.18

C1000 Hardeman - WAPENVELD Week 20 2013

C1000 Hardeman

Aanbieding is geldig van Woens dag 15 Mei t/m Zaterdag 18 Mei 2013. PrijswijW.H. van de Pollstraat 2 zigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet 8191 DA WAPENVELD bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 1 4 M E I 2 0 1 3 - PA PAGGIINNAA 48 2

Schaapskooi week 20 2013  
Schaapskooi week 20 2013  

Schaapskooi week 20 2013

Advertisement