Page 1

Schaapskooi O p l a g e 28. 250 e x e m p l a r e n 2 7e j a a r g a n g n r. 35, 24 april 2 01 2

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Van der Hoeve geïnstalleerd als burgemeester

Emst •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

EPE- Vrijdagmiddag is Hans van der Hoeve in een openbare buitengewone raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Epe. De kersverse burgemeester liet weten blij en vereerd te zijn. “Ik verzeker u dat ik mijn uiterste best ga doen om het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld met inzet en enthousiasme waar te maken.” Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje moest wegens gezondheidsredenen helaas verstek laten gaan en bij zijn afwezigheid was het gedeputeerde J. Markink die Van der Hoeve de eed af nam. In zijn toespraak gaf hij aan dat een burgemeester ooit een regent was met een deftige ketting om. “Nu is de burgemeester meer een manager en bruggenbouwer. U (de raad, red) zocht die moderne burgemeester, die bruggen kan doen opengaan, die bruggen kan bouwen. Die een brug kan slaan tussen raad en college, tussen bestuur en ambtenarij, tussen dit gemeentegebouw en de bevolking, tussen Epe en de regio. U vond die burgemeester in uw eigen vaderstad.” Van der Hoeve werd geïnstalleerd als voorzitter van de Raad, door de plaatsvervangend voorzitter Henk van Kessel. “We zijn blij dat je geïnstalleerd wordt. We hebben je al een

Oene •

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

Vanaf heden ook LIEF! dealer!

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS o egiio Nieuw in de reg Topsegment fietsen!

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

tijd aan het werk gezien. Een 100jarige kon geen middagdutje doen: want de burgemeester kwam. Een kievit die op zijn eerste ei zat te broeden, kreeg bezoek van: de burgemeester. De Prins die door het dorp wandelde richting de naar hem vernoemde sporthal en wie liep er naast hem: de burgemeester. Kortom: je bent betrokken bij alle facetten van de samenleving!”, vertelde Van Kessel. “En: je bent makkelijk toegankelijk en deskundig. Bij één van de eerste vergaderingen zei je: ‘dat heb ik niet paraat’. Dat is daarna nooit meer voorgekomen, we hoefden je niets te vertellen.” Van Kessel overhandigde Van der Hoeve de

voorzittershamer waarbij hij hem een goed voorzitterschap toewenste. Als voorzitter van de raad is een burgemeester geen lid van de raad. Dat is hij wel van het college van B&W. Eerste locoburgemeester René de Vries hing hem de ambtsketen om. Voor de tweede keer zelfs: de eerste keer was bij de start van Van der Hoeve’s waarnemend burgemeesterschap. De Vries noemde 3 elementen onontbeerlijk voor het goed vervullen van een functie: plezier, succes en inzet. “Of hij plezier in zijn functie heeft, hoef je aan Hans niet te vragen. Dat straalt van hem af. Als je hem ziet lopen, lijkt elke dag een feest. Vervolg op pagina 8

www.derijwielhoek.nl

Maandag 30 april KONINGINNEDAG

GEOPEND

Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294 www.aalbertsinstallatietechniek.nl

WIJ BLIJVEN GOED BEREIKBAAR

8.00 - 12.00 uur

PLUS Van den Hoven

Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609.

Martin Mulder lid in de Orde van Oranje Nassau

Plaquette onthuld HEERDE- Donderdagochtend is dan eindelijk de plaquette onthuld met de namen van de Joden die in de gemeente Heerde zijn afgevoerd vanaf De Dreef in Wapenveld en omgekomen zijn in vernietigingskampen. Het gebeurde op de dag dat de Joodse wereld de Holocaust herdenkt. Jan Nitrauw en Wolter Noordman hadden de eer om de plaquette zichtbaar te maken. Zij zijn twee van de inwoners uit Heerde die zich hard hebben gemaakt voor de komst van de herdenkingssteen. Op de plaquette staan een Davidsster en de namen van de zes omgekomen mannen: J. van Dijk, E.S. Goudsmit, E.M. Hijmans, R. Strauss, A. Vredenburg en M. de Vries. Daarnaast is, de in 1948 aangebrachte lamp met Davidssterster, opgeknapt en bij de plaquette geplaatst. De heer Ketelaar, als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap, zei: “Zij hebben nergens een herkenbaar graf of een markering. Er was geen aanwijsbare herinnering.” Ketelaar gaf aan dat het lang heeft geduurd.

“Er is nu alsnog gecorrigeerd wat eigenlijk al had moeten gebeuren.” Het monument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog bij het gemeentehuis in Heerde is ontstaan in 1948. “In die tijd werden deze mensen wel vermist maar waren ze nog niet officieel dood verklaard. Pas in de jaren ’50-’52 zijn de overlijdensaktes officieel opgemaakt”, legt archivaris Gerrit Kouwenhoven uit over de reden van het ontbreken van

de namen tot nu toe. Na het onthullen werden de eerste steentjes al op de plaquette gelegd. Een Joods gebruik om te laten zien dat de gestorvenen geëerd worden en niet vergeten zijn.

In verband met Koninginnedag wordt de Schaapskooi van dinsdag 1 mei eerder gedrukt. Advertenties/kopij voor deze uitgave aanleveren voor donderdag 26 april, 12.00 uur.

HATTEM- Zaterdag werd Martin Mulder (1957) benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Willem Wiggers reikte de heer Mulder de bij de onderscheiding behorende versierselen uit tijdens het voorjaarsconcert van het Fanfarekorps Ons Genoegen in MFC De Marke in Hattem. De heer Mulder is sinds 1970 lid van het Fanfare Korps Ons Genoegen Hattem. Na eerst een aantal jaren gewoon spelend lid te zijn geweest, begon hij al in 1975 met diverse andere activiteiten voor de vereniging. Sinds 1984 is hij bestuurlijk werkzaam voor de vereniging. Van 1984– 1987 was hij de tweede secretaris, vervolgens werd hij penningmeester (1987– 1990), secretaris (1990– 2006) en sinds 2006 is hij de voorzitter van de vereniging. Daarnaast is hij sinds 1984 tevens lid (geweest) van diverse commissies binnen de vereniging. Zo mochten de concourscommissie, de blaascommissie, de clubbladcommissie, de sponsorcommissie en

de commissie voor de bouw van het verenigingsgebouw rekenen op zijn medewerking. De heer Mulder hield zich niet alleen bezig met het grote fanfarekorps. Hij was ook gedurende lange tijd secretaris (1986 – 1993) en sinds 1993 voorzitter van de Blaaskapel De Kleikloeten. De blaaskapel bestaat uit vijftien muzikanten die allen tevens actief zijn bij de moedervereniging van de kapel. De heer Mulder is in de afgelopen decennia van groot belang geweest voor het fanfarekorps en de blaaskapel. In zijn verschillende bestuursfuncties was hij een belangrijke pijler voor Ons Genoegen en De Kleikloeten. Door onder andere zijn inzet werden vele jongeren en andere geïnteresseerden enthousiast voor muziek en het verenigingsleven bij de fanfare. Daarnaast droeg hij er aan bij dat inwoners en bezoekers van Hattem tijdens vele festiviteiten zoals bij Koninginnedag, de 4 mei herdenking en de Avondvierdaagse kunnen genieten van muzikale begeleiding.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PAGGI N I NAA22 PA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadres Postbus 175, 8180 AD Heerde

Kruising Eperweg/Brandstraat afgesloten vanaf mei dat de maximum snelheid op 30 km ligt. Dat geldt ook voor het nabijgelegen deel van de Elburgerweg.

Telefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl Loket Welzijn en Zorg: (0578) 69 95 65

Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telefonisch bereikbaar ma. t/m do. 08.30 - 17.00 uur vrijdag 08.30 - 16.00 uur Burgerzaken ook iedere maandag •van 16.30 tot 19.30 uur geopend. Voor het inzien van stukken of voor uitgebreide vragen is het altijd verstandig een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat u op dat moment wordt geholpen.

Afvalinzameling Klantenservice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

Opvang zwerfdieren Dierenbescherming `Edo Hammers`, Kampen Tel. 038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl Stichting Amividi Tel: 088-0064654 of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Vanaf dinsdag 1 mei wordt de kruising Eperweg/Brandstraat/ Elburgerweg afgesloten voor alle verkeer. Het kruispunt blijft vier weken dicht omdat er wordt gewerkt aan de weg. Bedrijven blijven bereikbaar Tankstation Van de Put blijft bereikbaar via een speciale ‘doorsteek’, een weggetje dat wordt aangelegd vanaf de hoek Brinklaan/Dorpsstraat. Via die route kunnen klanten het tankstation en de bijbehorende fietsenwinkel de komende maanden toch bereiken. Vanuit de richting Epe is het tankstation bereikbaar via de Verbindingsweg en de Elburgerweg. Ook de Plus supermarkt blijft bereikbaar via de al aanwezige speciale doorgang vanaf de Dorpsstraat, langs Villa Jacoba naar de parkeerplaats achter de winkel. Vanuit de richting Epe wordt het verkeer via gele borden naar de supermarkt geleid.

Voor meer informatie

Voorspoedig De eerste fase van de reconstructie Brinklaan-Eperweg is voorspoedig verlopen en wordt volgens de planning rond 30 april afgerond. Het eerste traject liep van het busstation aan de Brinklaan tot aan de kruising met de Brandstraat en Elburgerweg. Vrijdag 27 april wordt de verbinding tussen Brinklaan en de Stationsstraat weer open gesteld.

Eerdere publicaties, gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’s en - verslagen, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.heerde.nl.

Eenrichtingsverkeer omgedraaid Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Eperweg/Brandstraat/ Elburgerweg wordt het eenrichtingsverkeer op de Elburgerweg omgedraaid. Het

gaat om het stukje tussen de Verbindingsweg en Van de Put en om de periode van 1 tot 26 mei. Ook de vluchtheuvel is tijdelijk verwijderd. Op de Verbindingsweg vervalt tijdens deze fase het eenrichtingsverkeer. Deze weg kan dan tijdelijk van beide kanten ingereden worden. Met borden wordt u er nog eens op gewezen

Weinig belangstelling informatiekeet Wegens gebrek aan belangstelling is de inloopmogelijkheid in de informatiekeet bij tankstation Van de Put aan de Eperweg komen te vervallen. Met vragen en opmerkingen kunt u op werkdagen terecht bij de gemeente Heerde, telefoonnummer (0578) 69 94 94. Mailen kan ook: gemeente@heerde.nl. Rond 1 augustus is het project reconstructie Brinklaan-Eperweg afgerond en zijn de wegen opnieuw ingericht, met veiliger oversteekplaatsen, nieuw wegdek, meer bomen, vrijliggende fietspaden en, minder zichtbaar, een gescheiden regenwaterriool.

Buurtbus blijft door Heerde rijden De buurtbus, lijn 502, rijdt door het centrum van Heerde naar het transferium en terug. Ook nu het overige verkeer om het dorp Heerde heen rijdt wegens de wegwerkzaamheden in het centrum, blijft de buurtbus het centrum aandoen. De bus rijdt elk uur minimaal een, meestal twee keer. De buurtbus is om 7.38 uur, vervolgens vanaf 8.43 uur elk uur op het transferium aan de Eperweg. Als het in de dienstregeling past probeert de bus ook om ongeveer 18 minuten over het hele uur op het transferium te stoppen. Helaas zal dit niet elk uur haalbaar zijn. Naar centrum Heerde Vanaf het transferium rijdt de bus over de Eperweg naar de Keuterstraat; op verzoek ook langs Wendhorst. Via de Keuterstraat en Bonenburgerlaan rijdt de bus naar het centrum van Heerde. Vanaf het centrum vervolgt de buurtbus zijn route via de Dorpsstraat, Soerelseweg en Kamperweg naar Wezep. Van Wezep naar Wendhorst Vanaf Wezep vertrekt de bus om 3 minuten over het hele uur naar Heerde-centrum via de Kamperweg en de Stationsstraat. Om 12 minuten over het uur is de bus elk uur in het centrum van Heerde en gaat dan richting Wendhorst en transferium, als hiervoor passagiers zijn. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met de mensen van de buurtbus: 0578 - 631459 of 0578 - 631322.

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp collecteert van 23 tot en met 28 april

Afsluiting wegen Dinsdag 24 april wordt in Heerde een natuurbrandbestrijdingsoefening gehouden. Een van onderstaande wegen wordt daarom van 16.30 tot 23.00 uur gedeeltelijk afgesloten: - Nieuwe Zuidweg, tussen de Elburgerweg en de Kamperweg; - Elburgerweg, tussen de Nieuwe Zuidweg en de kiosk. Welke weg wordt afgesloten is afhankelijk van de dan heersende windrichting en -snelheid. Zaterdag 28 april wordt in Heerde een wielerronde gehouden. De volgende wegen zijn dan van 17.00 tot 21.00 uur afgesloten: - Dorpsstraat; - Soerelseweg; - Stationsstraat.

Inzameling oud papier

Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen. Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat. Van 18 april tot 8 mei staat bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde een container voor oud papier.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 23

4WWWHEERDENL

Reisdocument kinderen

Gemeenteraad loopt voor goede doel

Als u deze zomer naar het buitenland reist, moeten uw kinderen een eigen identiteitskaart of paspoort hebben. De bijschrijvingen in uw paspoort zijn namelijk niet meer geldig met ingang van 26 juni. U doet er verstandig aan om het document zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 mei aan te vragen. Wanneer u later een reisdocument voor uw kind aanvraagt loopt u het risico dat dit pas na de zomervakantie bij de gemeente binnenkomt.

Ook de gemeenteraad van Heerde zet zich op 22 en 23 juni in voor het goede doel, evenals het college van burgemeester en wethouders. De hele raad en het college doen dan mee met de SamenLoop voor Hoop om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Ze hopen ruimhartig te worden gesponsord en een groot bedrag binnen te halen. Wilt u dit ook sponsoren? Dan kunt u zich melden bij ĂŠĂŠn van de raads- en/of collegeleden. U vindt de namen en contactgegevens via www.heerde.nl.

Daarnaast liggen er bij Burgerzaken nog steeds Nederlandse identiteitskaarten, die in december 2011 zijn aangevraagd. Deze identiteitskaarten vervallen na ruim 3 maanden na de aanvraagdatum. Als u hier nog een kaart heeft liggen, dan vragen we u om die zo spoedig mogelijk op te halen. Doet u dat niet, dan moet u een nieuw document, tegen een hoger tarief aanvragen.

Beleidsregels verblijfsontzegging Gemeentehuis Koninginnedag gesloten Maandag 30 april is het gemeentehuis de hele dag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Ook de avondopenstelling Burgerzaken komt deze dag te vervallen.

Ben van Zuthem directeur gemeente Heerde In juli begint Ben van Zuthem als de nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Heerde. Hij volgt Johan de Jager op, die deze functie enkele maanden heeft waargenomen. Begin dit jaar kondigde gemeentesecretaris Fokke Dijkstra zijn vertrek naar Hellendoorn aan, waar hij dezelfde functie vervult. Ben van Zuthem is 47 jaar en woont in Huizen, bij Hilversum. Op dit moment werkt hij bij de gemeente Veenendaal. Daar is hij directeur Beleid, Projecten en Programma’s. Voor die tijd werkte hij onder meer als afdelingshoofd bij de gemeenten Zeewolde en Baarn. Zijn eerste indruk van de gemeente Heerde omschrijft Van Zuthem in drie woorden; gemoedelijk, dienstverlenend en hulpvaardig. ‘Ik kijk er naar uit om in juli in Heerde aan de slag te gaan’, aldus de nieuwe directeur/gemeentesecretaris.

Matig uw snelheid in de woonwijken Als gevolg van de werkzaamheden aan de Brinklaan en Eperweg zoekt het verkeer naar alternatieve routes. Auto’s rijden met te hoge snelheid door de woonwijken. De combinatie van de toegenomen verkeersintensiteit en de hoge snelheid leidt tot levensgevaarlijke situaties. Omwonenden geven aan zich onveilig te voelen en hinder te ondervinden van de huidige verkeerssituatie. Een tijdelijke aanpassing van de verkeerssituatie in de straten, bijvoorbeeld door het instellen van eenrichtingsverkeer, is niet wenselijk omdat dit het hard rijden juist in de hand werkt. De gemeente roept u daarom dringend op zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en de verkeerssnelheid in de woonwijken te matigen tot maximaal 30 km/h. Het wordt al een stuk veiliger als we ons allemaal aan deze snelheidslimiet houden.

De burgemeester van Heerde maakt bekend dat zij de “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2010� heeft vastgesteld. Deze beleidsregels vervangen de “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2008�.

-

Doel van de “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2010� is om ernstige overlast in de openbare ruimte te bestrijden en te voorkomen. Reden om de beleidsregels te wijzigen is de algehele herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin de artikelen opnieuw zijn genummerd en de toevoeging van het sanctioneren van hinderlijk softdruggebruik in de openbare ruimte. De “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2010� houden kortheidshalve in: - het beleid geldt voor straten en pleinen in het centrum van Heerde; - er is een lijst van overtredingen opgesteld waar het verblijfsontzeggingenbeleid voor geldt; - indien een persoon een eerste overtreding begaat als in de lijst opgenomen, volgt een schriftelijke waarschuwing; - indien een persoon binnen een periode van 6 maanden een tweede overtreding uit de lijst begaat, krijgt hij/zij een schriftelijk ontzegging (verbod) gedurende enkele weken het aangewezen gebied te betreden; - de duur van de ontzegging bedraagt tussen de vier en

zestien weken en is afhankelijk van de soort overtreding; indien proces-verbaal wordt aangezegd inzake geweld tegen hulpverleners of tegen ambtenaren in functie volgt terstond en zonder waarschuwing een verblijfsontzegging; in de lijst van overtredingen staat onder andere vermeld: geweld tegen personen, plegen van vernielingen, hinderlijk gedrag, hinderlijk alcoholgebruik, negeren van door de politie gegeven bevel, voorhanden hebben van wapens/ harddrugs/meer dan 5 gram softdrugs, belediging ambtenaar in functie.

De “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2010� treden in werking op de dag na deze publicatie. Tegelijkertijd vervallen de “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2008�. De “Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Heerde 2010� liggen gedurende 14 dagen ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentekantoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Ook zijn ze in te zien op www.heerde.nl, onder Bestuur en organisatie.

Nadere regels beheer en gebruik begraafplaatsen Op 17 april 2012 heeft het college van Heerde nieuwe Nadere regels voor het beheer en gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op het aantal stoffelijke overschotten wat per graf begraven mag worden. Op de begraafplaatsen Engelmanskamp en Wapenveld kunnen vanaf heden uitsluitend in nieuw uit te geven graven Ăłf in reeds aangekochte, nog niet benutte graven, maximaal 3 stoffelijke overschotten per graf worden begraven. Op de andere begraafplaatsen in de gemeente is dit niet mogelijk in verband met de hoogte van het grondwater. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI N I NAA24

4WWWHEERDENL

Activiteitenkalender De gemeente Heerde biedt culturele instellingen op deze plaats de gelegenheid hun voor publiek toegankelijke culturele activiteiten aan te kondigen. Daartoe kunnen de activiteiten ingevoerd worden in de daarvoor beschikbaar gestelde database (website Platform Kunst en Cultuur Heerde) waaruit vervolgens iedere week een actuele agenda wordt samengesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform Kunst en Cultuur: Marga Franken, e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon 0578 - 694454.

Activiteiten maandag 23 tot en met vrijdag 27 april - Verkoopactie planten en potgrond door de Lofstem maandag 23 tot en met zaterdag 28 april - Nationale Sportweek De hele week vinden tal van activiteiten plaats bij vele sportaanbieders in de gemeente Heerde. Regel vast een sportdate want sporten is niet alleen gezond maar ook hartstikke leuk! Het volledige programma kunt u vinden op www.heerde.nl. woensdag 25 april - Zangavond ‘Zingt de Heer’ in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde. Aanvang 20.00 uur. vrijdag 27 april - Oranjebal ¡ in het dorpshuis in Heerde (Oranjevereniging Heerde) ¡ in het Stationspark in Wapenveld (Oranjevereniging Wapenveld) zaterdag 28 april - Tirolerfeest van 18.00 tot 24.00 uur in het Stationspark in Wapenveld (Oranjevereniging Wapenveld) -

Wielerronde van 17.00 tot 21.00 uur in het centrum van Heerde (Oranjevereniging Heerde in samenwerking met Wielervereniging Salland)

-

Oranjeconcert Meindert de Jong Opnieuw een Oranjeconcert van Meindert de Jong op het prachtige Reilorgel in de Her-

vormde Kerk aan de Kerkstraat in Wapenveld. Meindert is jarenlang organist geweest van de Johanneskerk in Heerde en geniet nog steeds een enorme bekendheid. Ook dit jaar heeft hij weer een heel gevarieerd programma samengesteld, onder andere improvisaties over bekende vaderlandse liederen. En er is veel plaats voor samenzang. De organiserende orgelcommissie heet u hartelijk welkom. Aanvang: 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel wordt na afloop een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. zondag 29 april - Kerkdienst van 19.00 tot 21.00 uur in het Stationspark in Wapenveld maandag 30 april - Koninginnedag Viering Koninginnedag in Heerde en Wapenveld tot en met 13 mei - Expositie schilderijen Jeroen Vrijsen Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6 in Heerde. Meer informatie: www.galeriedequeeste.nl vanaf maandag 14 mei - Workshop ‘buiten schilderen’ De Hank Buiten schilderen is ‘uitgevonden’ door de impressionisten. Tijdens deze cursus ervaart u in vier lessen wat de impressionisten zo enorm boeide. Samen met docente Tanny Brons trekt u erop uit om het prachtige Noord-Veluwse landschap vast te leggen. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De lessen worden op maandagavond gegeven.

Kosten: â‚Ź 75,00. Schrijf u vóór donderdag 26 april in via info@dehankheerde.nl of via www.dehankheerde.nl. Wilt u meer informatie? Bel dan naar 0578 - 693214. dinsdag 15 mei - Lezing: ‘Kunst, kunstig of kunstje’ De Hank In de media lezen we over allerlei exposities waar we naar kunst kunnen kijken. Maar, waar kijken we dan precies naar? Zijn al deze schilderijen wel door een kunstenaar gemaakt? Of zijn het kunstig, artistiek gemaakte werken? Jan Bockweg heeft er zijn visie over en deelt deze graag met u. Bockweg is een gerenommeerd kunsttaxateur, -restaurateur, -makelaar en interieurdecorateur uit Epe. U wordt tevens uitgenodigd zelf een schilderij of kunstwerk mee te brengen. De lezing duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: De Hank, Elburgerweg 3 in Heerde. Entree: â‚Ź 15,00. U dient zich vóór donderdag 26 april in te schrijven via info@dehankheerde.nl. Meer weten? Tel. 0578 – 693214 of kijk op www.dehankheerde.nl. tot en met 29 september - Nieuwe tentoonstelling in Villa Jacoba ‘ Sporen in de gemeente Heerde’ is een expositie over de Baronnenlijn, de lokale spoorlijn tussen Heerde en Wapenveld, die deel uitmaakte van het traject Apeldoorn-Hattemerbroek. Enthousiaste modelspoorliefhebbers hebben de stations van Heerde en Wapenveld en diverse andere gebouwen in miniaturen nagebouwd, evenals stukken van het tracĂŠ. Deze opstelling wordt omlijst door vele foto’s, kaarten en verhalen over het spoor in de gemeente Heerde.

SamenLoop voor Hoop Heerde SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durend wandelevenement ten bate van KWF Kankerbestrijding. Het evenement viert het leven, zet (ex)kankerpatiĂŤnten in het zonnetje, herdenkt overledenen ĂŠn zamelt geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek waardoor voor iedereen de kans op genezing steeds groter wordt. SamenLoop voor Hoop in Heerde vindt plaats op 22 en 23 juni 2012 op de Van Meursweide. In het park wandelen teams 24 uur lang in estafettevorm. Tijdens het wandelen zijn er randactiviteiten als (informatie)kraampjes, demonstraties en optredens. Informatieavond voor teamcaptains Dinsdag 24 april wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor teamcaptains. De avond wordt gehouden in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan in Heerde en begint om 20.00 uur. Kijk voor het programma op www.samenloopvoorhoop.nl/heerde. Gezocht! De organisatie van de samenloop is op zoek naar vrijwilligers die helpen het evenement tot een succes te maken. Het gaat in het bijzonder om klussen die op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni moeten worden gedaan. Belangstellenden kunnen zich melden bij Fennie Tiemens, emailadres f.tiemens@heerde.nl. Prachtige SamenLoop-initiatieven Buurtvereniging Langeslag uit Heerde zet zich belangeloos in voor de SamenLoop voor Hoop. Zo is op de toneelavond een SamenLoopdonatiebox geplaatst. Dit leverde een bedrag op van â‚Ź 44,15 dat volledig naar het KWF gaat. Ook de dames van de divisie Verzorging & Verpleging van VĂŠrian plaatsten een SamenLoop-donatiebox tijdens een jubileumbijeenkomst. Hier bedroeg het eindbedrag â‚Ź 133,00. Ook dit bedrag wordt volledig besteed aan onderzoek naar kanker. Ook een SamenLoop-donatiebox plaatsen? Vraag een box aan via dieke1959@hotmail.com. Twitter Volg het mooiste evenement op de Veluwe; volg @SLvHinHeerde: 24 uur samen tegen kanker.

Openingstijden zwembad in tulpvakantie Tijdens de tulpvakantie, van zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei, zijn de openingstijden voor het vrijzwemmen als volgt: zaterdag zondag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zondag

28 april 29 april 01 mei 02 mei 03 mei 04 mei 06 mei

10.00 - 13.30 uur 09.00 - 13.30 uur 10.00 - 13.30 uur en 18.30 - 20.00 uur 09.00 - 13.30 uur* 10.00 - 13.30 uur en 18.30 - 20.00 uur 10.00 - 13.30 uur 09.00 - 13.30 uur

* het 1e uur alleen voor volwassenen Maandag 30 april (Koninginnedag) en zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het bad de hele dag gesloten. Vanaf maandag 7 mei geldt weer het normale rooster.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 25

4WWWHEERDENL

Aanvragen omgevingsvergunning

Wandelen in de omgeving van Veessen en Vorchten

Het college van Heerde heeft in de periode van 11 april 2012 tot 18 april 2012 de volgende aanvragen omgevingsvergunning ontvangen:

Loopt u graag een blokje om in uw eigen omgeving? En wilt u meehelpen om de wandelmogelijkheden te vergroten? Of bent u om een andere reden geĂŻnteresseerd in het nieuwe klompenpad dat bij Veessen en Vorchten wordt ontwikkeld? Dan bent u van harte welkom op donderdag 10 mei vanaf 19.45 uur in CafĂŠ IJsselzicht, IJsseldijk 40 te Veessen. Het programma begint om 20.00 uur. Wethouder Herman van der Stege zal de avond openen.

-

-

voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur op het perceel Marktstraat 8 te Heerde voor het aanleggen van een uitrit op het perceel Op den Hul 3 te Heerde voor het bouwen van een woning met aanbouw en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (het bouwblok wordt overschreden) op het perceel Op den Hul 11 te Heerde voor het plaatsen van een tuinhuis op het perceel Rhijnsburglaan 10 te Heerde

De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij het Publiekscentrum in het gemeentekantoor, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Openbare welstandsvergadering Vrijdag 27 april 2012 is de welstandsgedelegeerde in Heerde voor een openbare welstandsvergadering. De vergadering vindt (indien er bouwplannen zijn) plaats in het gemeentehuis van Heerde, aanvang 08.45 uur. De agenda (met daarin de te behandelen bouwplannen) ligt vanaf woensdag 25 april 2012 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentekantoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. De agenda wordt ook op de gemeentelijke internetsite, www.heerde.nl, geplaatst. De welstandsvergaderingen zijn openbaar. Als u aanwezig wilt zijn, horen wij dit graag. Het team Vergunningen en Handhaving is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur, telefoon 0578 699423. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Ambtshalve opneming gegevens in GBA Het college van Heerde heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding: “Land Onbekend� omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats van: Geslachtsnaam Schmidt Wolf van Schoten van Schoten Spijkerman Spijkerman Spijkerman

Voornamen Karel Hermina Catherina Adolf Pieter Renske Willem Hendrik Adolf Pieter

Geboortedatum 23-01-1965 24-12-1992 04-04-1952 07-03-1973 18-03-1994 25-09-1969 11-01-2000

Als u het niet eens bent met deze beschikking kunt u ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt schriftelijk bezwaar indienen. U kunt uw bezwaar richten aan het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Wat zijn Klompenpaden? Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo min mogelijk over de verharde weg lopen. Onderweg komt men meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en/of cultuurhistorisch en landschappelijk interessante objecten, zoals oude boerderijen of namen van straten en paadjes. Zo kan de bewoner of recreant het gebied op een andere manier leren kennen. Klompenpad Veessen en Vorchten Het klompenpad dat bij Veessen en Vorchten wordt ontwikkeld is onderdeel van het programma Gebiedsontwikkeling VeessenWapenveld. De gebiedsontwikkeling geeft nieuwe impulsen aan dit gebied. De leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische en toeristische structuur van het gebied worden hiermee versterkt.

Startavond 10 mei Hierbij nodigen we u uit voor de startavond. Tijdens deze avond wordt u geĂŻnformeerd over de bedoeling van het project. De exacte locatie van de route die we ontwikkelen staat nog helemaal open. Alle aanwezigen krijgen tijdens de avond de kans om hun kennis over de oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun ideeĂŤn voor routes aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie van deze avond dient als basis

voor de route. Bewoners doen mee Een werkgroep, bestaande uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag om een klompenpad te realiseren waar de bewoners van het gebied volop van kunnen genieten en trots op kunnen zijn. Als u plaats wilt nemen in de werkgroep kunt u dit aangeven tijdens de startavond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Nomi Havelaar, telefoon 026 - 3537444 Stichting Landschapsbeheer Gelderland Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal Of per e-mail: n.havelaar@landschapsbeheergelderland.nl Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl of www.klompenpaden.nl

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) Het college van Heerde heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend: - voor het plaatsen van een erker op het perceel 2e Hoornerveenseweg 13 te Heerde - voor het uitbreiden van de woning op het perceel Langeslag 25A te Heerde Verzonden: 10 april 2012 - voor het uitbreiden van het woonhuis op het perceel Langeslag 39 te Heerde - voor het gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende paneelwanden op het perceel Kloosterweg 3 te Wapenveld Verzonden: 13 april 2012 -

voor het wijzigen van de voorgevel van de nieuw te bouwen woning op het perceel Hoevenkamp 5 te Wapenveld Verzonden: 16 april 2012 Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI N I NAA26

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Besluiten raadsvergadering 16 april 2012 De gemeenteraad van Heerde heeft op maandag 16 april vergaderd over meerdere agendapunten, waaronder 3 raadsvoorstellen, 6 amendementen (=wijzigingsvoorstel), 3 moties en 1 motie vreemd aan de agenda. Een motie vreemd aan de agenda houdt in dat aan het college een verzoek wordt gedaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Daarnaast is een 4-tal agendapunten als hamerstuk vastgesteld. Graag informeren wij u over de onderwerpen die in bespreking zijn geweest. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend heeft de heer drs. J.G. de Jager zich aan de raadsleden en overige aanwezigen voorgesteld als de interim-gemeentesecretarisvan Heerde. Totdat de nieuwe gemeentesecretaris in Heerde zal aantreden zal hij deze functie vervullen. Dat zal waarschijnlijk rond de zomervakantie zijn. Het voorstel om de Beleidskaart archeologievandegemeenteHeerde enregelsvoorbestemmingsplannen vast te stellen stond als eerste op de agenda. Met het vaststellen van de archeologische waardenkaart wordt archeologie goed verankerd in beleid en bestemmingsplannen. De hele raad heeft ingestemd met het voorstel. Het is met 17 stemmen voor aangenomen. Hierna is het voorstel om het BestemmingsplanBuitengebiedWest vast te stellen aan de orde gesteld. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ontstaat een actueel planologisch en juridisch kader voor het buitengebied ten westen van de hoogwatergeul. Er is door een 6-tal insprekers gebruik gemaakt om op dit agendapunt in te spreken: de heren Gunneman, Vorderman, Van Middelkoop en Riphagen. De heer Kooij en de heer en mevrouw Vorstelman lieten zich voor dit inspreekrecht vertegenwoordigen door de heer Lowijs. De fractie van de VVD diende 6 amendementen en 3 moties in. Als eerste vindt stemming over de amendementen en moties plaats voordat het voorstel in stemming

wordt gebracht. De volgende 5 amendementen en 2 moties zijn verworpen met 7 stemmen voor (VVD, GL, D66 en GBP) en 10 stemmen tegen (PvdA, CU-SGP en CDA): Amendement2012-03,Gewijzigde vaststellingBuitengebiedWest, Legalisatiewoningen. Het criterium van permanente bewoning te laten vervallen en daar waar dit van toepassing is een woonbestemming van het pand in het bestemmingsplan op te nemen. Amendement2012-04,Gewijzigde vaststellingBuitengebiedWest,II “Tussendeur�woningen. Bij woningen met vergunde inwoning middels“tussendeurprocedure�, waarbij de woonruimten aan beide zijden van de “tussendeur“ voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit, zoals van kracht op 1-1-2012 te bestemmen als“twee aaneen“. Amendement2012-05,Gewijzigde vaststellingBuitengebiedWest,III “Bestemmingsvlakwonen�. Daar waar gevraagd is voor vergroting van het bestemmingsvlak en de gevraagde situatie t.a.v. grootte niet veel af gaat wijken van nabij liggende percelen, deze alsnog positief te bestemmen. Amendement2012-06,Gewijzigde vaststellingBuitengebiedWest,IV“2e bedrijfswoning�. De bestaande regeling voor een 2e bedrijfswoning ook in dit nieuwe voorliggende bestemmingsplan op te nemen. Amendement2012-08,Gewijzigde vaststellingBuitengebiedWest,VI“individuelegevallen�. Bestemming Weteringdijk 10 conform verzoek eigenaar vigerende bestemming te handhaven; Brandweg 2a, Broekstraat 7a, Veldweg 19-2 en Veldweg 19a te wijzigen in bestemming wonen (legalisatie); de Rolders 10 en Kanaaldijk 24 bestemmingsvlak te vergroten conform verzoek eigenaar; Kamperweg 60 bestemmingsvlak op te schuiven conform verzoek eigenaar en

Kromme Allee 4-1 bestemming recreatiewoning toe te kennen. Motie2012-06,GewijzigdevaststellingBuitengebiedWest Met deze motie zou het college opgedragen worden vanaf heden bewoonde panden zonder een woonbestemming en waarvoor ook geen woonbestemming gegeven kan worden een WOZ-waarde te laten bepalen alsof deze niet als woning gebruikt wordt. Motie2012-07,GewijzigdevaststellingBuitengebiedWestII Met deze motie werd gevraagd om besluitvorming voor te bereiden voor vaststelling van criteria voor handhaving t.a.v. gebruik in afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied West, hiervoor voor 1 juli 2012 een voorstel tot vaststelling aan te bieden en voor ongewenste situaties met voorstellen tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied West te komen. Volgende amendement en motie werden unaniemaangenomen: Amendement2012-07,Gewijzigde vaststellingBuitengebiedWest,V “Parkeerterreinenâ€?. De parkeerplaatsen/terreinen alsnog met een aanduiding op de kaart aan geven. Motie 2012-05, Gewijzigde vaststelling Buitengebied West I. Met deze motie wordt het college opgedragen besluitvorming voor te bereiden voor vaststelling van criteria waaraan een landhuisbestemming dient te voldoen en in een algemene publicatie de burgers in de gemeente Heerde de gelegenheid te geven een verzoek in te dienen tot het verkrijgen van de bestemming “Landhuisâ€?. Met de aantekening dat het college de raad niet vóór 1 januari 2013, maar Ă­n 2013 een voorstel zal aanbieden is de motie door alle fracties ondersteund. Uiteindelijk bracht de voorzitter het gewijzigdevoorstelBestemmingsplan BuitengebiedWest in stem-

ming. Aan de zienswijzennota was een addendum (=aanvulling) toegevoegd, dat hiermee, evenals het aangenomen amendement, onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit. Met 15 stemmen voor (VVD, GBP, CDA, CU/SGP en PvdA) en 2 stemmen tegen (D66 en GL) is het gewijzigde voorstel aangenomen. Het voorstel BeĂŤindiging erfpacht en overname VVV-kantoor is aan de raad voorgelegd ter behoud van gemeentelijk bezit met strategische ligging voor de ontwikkeling van de centrumvisie. De raad vergaderde op dit moment nog met 16 personen. Het voorstel is met 13 stemmen voor (GL 1, PvdA 3, CU-SGP 3, CDA 4 en VVD 2) en 3 tegen (D66 1 en GBP 2) aangenomen. De fractie van GroenLinks diende een motie vreemd aan de agenda in (2012-08) met als onderwerp Motieactieprogrammajeugdoverlastinrelatietotdrugsen alcoholproblematiek. De fractie meent dat de beleidsinspanningen tot nu toe onvoldoende effect hebben gehad. Ze wil daarom graag dat het college een plan van aanpak opstelt dat inzet op verbinding van preventie (=> voorkomen), curatie (=>genezing) en repressie (=>tegengaan). Het college ontraadde de motie, omdat het juist op dit moment volop inzet op het terugdringen van jeugdoverlast in relatie tot drugs en alcoholproblematiek. Omdat de meerderheid van de raad (PvdA, CU-SGP, CDA en VVD (na de toezegging van de wethouder te zullen kijken naar een degelijke financiĂŤle onderbouwing) met het college van mening was dat er volop aan dit probleem wordt gewerkt en aangaf de motie niet te zullen steunen, heeft de fractie van GroenLinks de motie ingetrokken. De beslissingenlijst van deze raadsvergadering kunt u vinden op www.heerde.nl onder de button vergaderstukken. Het volledige verslag van deze raadsvergadering kunt u op de website nalezen nadat deze in een volgende raadsvergadering is vastgesteld.

Indienen bezwaar- of beroepschrift Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AA Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Indienen van klachten Wanneer uw brief niet tijdig is beantwoord, u onheus bent behandeld of klachten heeft over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente, kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 27

Heerde: Dorpsstraat 35 tel. 0578-691612 Twello: Duistervoordseweg 54 tel. 0571-271526 www.pijnappel.info

we maken er ’n feest van Sinasstuk sinaasbavaroise 8,65

95

6,

VOORJAARSCOLLECTIE kom binnen en passen! Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374

deze aanbieding geldt t/m 30 april 2012

AANBIEDINGEN FIJN VOLKOREN BROOD

ORANJE TV-GEBAKJES

heel

Uit eigen bakkerij

Uit eigen bakkerij VOOR

5 HALEN 4 BETALEN

1,59

ZATERDAG 28 APRIL

NET HANDSINAASAPPELEN

ORANJESOEZEN

2E NET GRATIS

5 HALEN 4 BETALEN

voor

De Buurtwinkel Houtweg 3, 8167 PJ Oene Tel: 0578-627233

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

Openingstijden: Maandag 11.00 - 15.30 uur. Dinsdag 8.30 - 15.30 uur. Woensdag 8.30 - 15.30 uur.

Donderdag Vrijdag Zaterdag

8.30 - 15.30 uur. 8.30 - 15.30 uur. 08.30 -15.30 uur

2

99 ,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 8

Zingen voor EK 2012

HEERDE – Groep 8A van de Wilhelmina- en Margrietschool in Heerde doet mee aan de wedstrijd ‘Schrijf je eigen EK Hit 2012’ georganiseerd door de omroep TROS. Afgelopen week ging de groep de studio in om een actuele versie van het bestaande nummer ‘Oranje, wij zijn trots op jou!’ op te nemen. Met

veel enthousiasme ging de groep aan de slag met als resultaat een prima opname van de EK 2012 versie van het nummer. Een vakjury kiest uit alle inzendingen de twaalf beste liedjes, waarop vanaf dinsdag 24 april 14.00 uur gestemd kan worden. Ga hiervoor naar www.troskompas. nl/ek. De uitslag staat online vanaf

Vervolg van pagina 1

15 mei op dezelfde website en voor het winnende nummer zijn er mooie prijzen en nationale promotie. Groep 8A vond het in ieder geval al heel erg leuk om een middag lang het nummer te mogen opnemen. Een fotoshoot maakte de middag compleet. Op YouTube staat inmiddels een clip van het nummer.

GroenLinks deelt biologisch zaaigoed uit HEERDE- April is de maand van het zaaien van groenten en kruiden. Wie daar nog geen ervaring mee heeft kan nu kleinschalig beginnen, het zgn. vierkantemeter tuinieren (zie afbeelding). De hoogte in kan ook: stapel planken op elkaar met stenen ertussen, potten of bakken met aarde erop en inzaaien maar. GroenLinks, afd.

N.O. Veluwe deelt de komende tijd 2 zakjes biologisch zaaigoed naar keuze uit aan een ieder die hierin is geïnteresseerd. En omdat 2012 het jaar van de bij is ontvangt u er biologisch zaad bij van bloemen en kruiden die veel bijen aantrekken. 400.000 van deze zakjes worden er verspreid. Dat zijn evenzoveel nieuwe vierkante meters bloemen,

kruiden en planten. Pure winst voor de honingbij. Bestellen op email ivisser@hotmail.com.

Die uitstraling zie je bij ons, de overige leden van het college en de medewerkers, terug”, aldus De Vries. Ook aan inzet ontbreekt het hem volgens de eerste Loco niet: “Je ziet hem overal, om een toespraak te houden of om iets te doen. Ook samen met je echtgenote. Dat wordt zeer gewaardeerd. Die inzet is lovenswaardig. Als wethouder hebben we bijna geen weekenddiensten meer!”, lachte De Vries. En dan het derde element: succes. “Dat is lastig. In een collegiaal bestuur heb je geen individuele successen. Successen delen we met elkaar en wanneer we in zwaar weer verkeren kijken we ook samen of er oplossingen zijn, ten goede van de samenleving. Ik heb gemerkt dat je dat wilt en kunt. We vormen een goed team samen.” Hoe markeert Van der Hoeve de stap van waarnemer naar de door de Kroon benoemde burgemeester? Een vraag die hem de laatste tijd veelvuldig is gesteld. Bij het antwoord hierop haalde hij ondermeer aan dat de rol van de gemeente steeds meer verandert naar die van de regisseur. Hij citeerde uit het essay De slimme overheid van Erik Gerritsen uit de bundel De Boel bij elkaar houden. Gerritsen stelt: “Een slimme overheid zet de burger aan het roer…”, en “…Het is de taak van de overheid om burgers en bedrijven te prikkelen tot het terugnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid”. Van der Hoeve: “En wat mij betreft hoort daarbij dat de soms gevoelde afstand tus-

sen bestuur en samenleving verkleind wordt. Dat betekent voor het bestuur: werken aan toegankelijkheid, luisteren, bereid zijn tot dialoog, transparante besluitvorming en eenduidig overleg met de partners. In de gemeente Epe is dit ondermeer ingezet met de start van burgerparticipatie en een versterkte raadscommunicatie. Dat spreekt mij zeer aan en daar wil ik de komende periode graag aan mee werken.” Van der Hoeve wil dit concreet maken door een beperkte aanpassing in de huidige portefeuilleverdeling zodat meer bundeling plaatsvindt van dienstverlening en communicatie, van openbare orde en veiligheid en overlastbestrijding, en wellicht ook van inburgering naturalisatie en integratie. “Hierover heb ik oriënterend met de wethouders gesproken, maar daar zal formeel nog een besluit over genomen moeten worden”, aldus Van der Hoeve. Is Van der Hoeve ook een echte burgervader? “Aan die rol moest ik eerst wennen. Maar door alle contacten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan, ben ik me meer en meer verbonden gaan voelen met de samenleving in deze gemeente. Mijn secretaresse noemde me een echte dorpsburgemeester. In het licht van deze rol zie ik dat als een compliment. Ik wil het graag blijven.” Na afloop werd Van der Hoeve door de vele aanwezigen gefeliciteerd, maar natuurlijk als eerste door zijn vrouw Ada Hink, zijn familie en zijn trotse moeder.

Dagtocht voor het goede doel

Schoolfruitactie Jan Jaspersschool

VAASSEN- Ten behoeve van het Olympink Event dat onlangs in Vaassen plaatsvond, heeft Personal Touch Travel – Juliette Vos een dagtocht georganiseerd naar Antwerpen.

Onlangs vertrok de bus vanuit Vaassen/Apeldoorn naar Antwerpen met in totaal 51 vrouwen. Zij beleefden een schitterend zonnige dag. Kortom een zeer geslaagde dag en zeker voor

herhaling vatbaar. Elke deelnemer kon ook een vrijwillige bijdrage doneren voor het goede doel Olympink. In totaal is er een vrijwillige bijdrage van 150 euro verzameld.

Geslaagd pupillenfestijn Cialfo HATTEM- In de periode van 16 april t/m 29 juni doet de Jan Jaspersschool te Hattem mee met het EU-Schoolfruitprogramma, een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groente en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groente en fruit te eten.

“Wij zien in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groente en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen”, laat de school weten.

Damuitslagen WAPENVELD- Voor de onderlinge competitie van damclub Eye-T Webdesign/OG werd de voorlaatste ronde gespeeld. E. Bakker- A. Lusink 0-2; M. van den Esker- G. Blok 1-1; J. Stegeman- F. Jongerman 1-1; G. van Renselaar- G.J. Smit 1-1; H. van Renselaar- D.B. Haverkamp 1-1; G.J. Beekhof- K. Olthuis 2-0; J. Boer- E. Slurink 2-0; E. HoutjesG.W. Olthuis 0-2; V. Houtjes- Z. Zevenhuizen 2-0; G.J. Frelink- P. Borreman 2-0. Stand: 1- R. van Marle; 2- A. Lusink; 3- E.J. Bakker; 4- G. Blok; 5- J. Stegeman; 6- G. Souman; 7- M. v.d. Esker; 8- F. Jongerman; 9-

G.J. Smit; 10- G. v. Renselaar. Het bekeravontuur van damclub Eye-T Webdesign/Ons Genoegen krijgt een landelijk vervolg. In de provinciale “kleine” finale, tegen de andere verliezer uit de halve finale, DamRa uit Raalte, werd gestreden om het laatste toegangsbewijs voor de landelijke bekerstrijd. Uiteindelijk werd deze wedstrijd met duidelijke cijfers door de Wapenvelders gewonnen. Door overwinningen van Jan Groeneveld en Rienk van Marle, gevoegd bij remises van Michel Stempher en Geurt Souman kwam een 6-2 eindstand op het bord.

EPE- Afgelopen zaterdag vond op de atletiekbaan van Cialfo te Epe het pupillenfestijn plaats. Rond de 130 atleetjes afkomstig van De Gemzen, AV Flevo Delta, AV Salland, Isala ’96 en Cialfo en in een leeftijd tussen 6 en 11 jaar deden enthousiast mee aan de onderlinge krachtmeting. Om 9.30 uur klonk het eerste startschot voor de 60m horden. Op dat-

zelfde tijdstip ging ook het hoog- en verspringen en het kogelstoten (voor de jongsten was dat balwerpen) van start. Op de loopnummers kwamen ook de 40m sprint voor alsmede 600 meter en de 1000 meter. Het “snellerhoger-verder” werd voor het publiek heel goed in beeld gebracht door de jonge atleetjes. De jury kon rond 12.15 uur de laatste tijdregistratie

vastleggen en de door de atleetjes behaalde punten bij elkaar optellen. Door enkele Cialfopupillen werden ereplaatsen behaald: in de C categorie bij de jongens werd Diederik van Overeem 2e met 949 punten en Jim van Emmerik 3e met 928 punten. In de A categorie bij de meisjes werd Desi van Emmerik 1e met 1538 punten.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 29

Bergman Clinics opent MediSpa in Zwolle Als je je van binnen goed voelt, wil je er ook van

den verschillende cosmetische behandelingen uit-

buiten goed uitzien. In de MediSpa’s van Bergman

gevoerd door ervaren artsen en therapeuten. Naast

Clinics brengen wij graag die innerlijke schoon-

een breed aanbod injectables, huidtherapieën en

heid naar buiten. En met succes. Want na MediSpa

laserontharing kunt u in onze Zwolse vestiging ook

vestigingen in Amsterdam, Bilthoven en Den Haag

terecht voor een ooglidcorrectie of een (operatieve)

openen wij deze maand ook een prachtige vestiging

spataderbehandeling.

in Zwolle. In MediSpa’s van Bergman Clinics wor-

Aandacht. Daar worden mensen beter van.

Kom vrijblijvend kennismaken. Bel 0900 - 8099 voor een afspraak.

Kennismakingsactie! Ter gelegenheid van de opening bieden wij nieuwe cliënten in Zwolle in de maand april: 10% korting op alle injectables. Gratis luxe gevulde toilettas van Bergman Beauty Care bij boeking van een behandeling*. *Zolang de voorraad strekt.

MediSpa Zwolle | Eekwal 1, 8011 LA Zwolle | info@bergmanclinics.nl | Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 08:30 tot 17:00 - Dinsdag en donderdag: 08:30 tot 21:00.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGIINNAA 21 0

donderdag 26 t/m zaterdag 28 april

WIJ VIEREN FEEST!

Spectaculaire heropening Expert Frits van Enk in Wezep!

AllĂŠĂŠn geldig op donderdag 26 april op aangegeven tijden VAN 159.-

OP=O

P

VAN 189.-

99.-

165.-

ALLÉÉN TUSSEN 09.30 – 13.00 UUR

ALLÉÉN TUSSEN 14.00 – 18.00 UUR

MIELE 1800 watt stofzuiger S380.tElektronische zuigkrachtregelingtAir Clean en lichtlopende zuigmondtGeschikt voor alle soorten vloeren en vloerbedekking

VAN 449.-

275.ALLÉÉN TUSSEN 12.00 – 16.00 UUR PANASONIC 81 cm LCD-TV 59-$t*1)"MQIB-$%QBOFMtY)%.*BBOTMVJUJOHt(FTDIJLU WPPS%JHJUFOOF 61$FO;JHHP

Wij feliciteren Expert Frits van Enk met de compleet vernieuwde winkel! Expert Frits van Enk Meidoornpassage 8, Wezep, (038) 3761298 Van experts kun je meer verwachten. Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk van donderdag 26 t/m zaterdag 28 april 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

APPLE iPod Touch 8GB MP4-speler 5PVDI(#t(#HFIFVHFOWPPSNV[JFL mMN HBNFTFO WJEFPt7JEFPHFTQSFLLFOWJB8J'Jt.VMUJ5PVDICSFFECFFME EJTQMBZWBO DN


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

AllĂŠĂŠn geldig op vrijdag 27 april op aangegeven tijden

PA PAGGI INNAA 21 1

OP=O

P

NU

Knipknaller

VAN 449.-

53.-

369.-

ALLÉÉN TUSSEN 09.30 – 13.00 UUR

ALLÉÉN TUSSEN 13.00 – 17.00 UUR

MAX. 2 PER KLANT

4.95

8 GB USB-stick Tegen inlevering van deze bon betaalt u geen 9.95 maar slechts

INCLUSIEF FOTOBOEK VOUCHER T.W.V. 32.95

Mijn postcode is:

HP all-in-one printer

ASUS 15,6� laptop

"'050t%SBBEMPPTQSJOUFO TDBOOFOFOLPQJĂ‘SFOtPrint direct vanaf iPod

,6497tAMD E450 processort(#JOUFSOHFIFVHFO t(#IBSEFTDIJKG

Knipknaller LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND

VAN 1499.-

977.ALLÉÉN TUSSEN 15.00 – 21.00 UUR

High speed HDMI-kabel (1,5 meter) Tegen inlevering van deze bon betaalt u geen 14.95 maar slechts

SAMSUNG 102 cm Full HD 3D LED-TV 6&%t)[$.3t.FHB$POUSBTUt%)ZQFS3FBM&OHJOFFO$POOFDU4IBSFt%SBBEMP[F-"/GVODUJPOBMJUFJUFO434 5IFBUFS4PVOE)%tY)%.*

OP=O

AllĂŠĂŠn geldig op zaterdag 28 april op aangegeven tijden VAN 24.95

P

2.50

Mijn postcode is:

Knipknaller

VAN 499.-

12.50

347.-

ALLÉÉN TUSSEN 09.30 – 13.00 UUR

ALLÉÉN TUSSEN 11.00 – 15.00 UUR

OOK LEVERBAAR MET 1600 TOEREN VOOR 397.-

MAX. 1 PER KLANT

MAX. 4 PER KLANT

PHILIPS Powerlife batterijen Penlite AA of potlood AAA. Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor 4 batterijen slechts

1.-

Mijn postcode is:

AEG 1400 toeren wasmachine T-MOBILE prepaid pakket Nokia 1616. t   DN LMFVSFOTDIFSN t .1 FO QPMZGPOF beltonent(SPPU TUPGCFTUFOEJHUPFUTFOCPSE

-BWBNBUt6 kg vulgewichtt4JMFOU4ZTUFNt4UBSUVJUTUFM t -PPQUJKEJOEJDBUJF t Aquastop t 4QFDJBMF QSPHSBNNBT t Energieklasse A+

Knipknaller

VAN 269.-

SMART TV

179.ALLÉÉN TUSSEN 13.00 – 17.00 UUR

SAMSUNG 56 cm Full HD LED-TV

Stofzuigerzakken 2e pak, halve prijs! Tegen inlevering van deze bon betaalt voor het tweede pak slechts

6&%t)[$.3t(FTDIJLUWPPS%JHJUFOOF 61$FO;JHHPtY)%.*BBOTMVJUJOHt64#BBOTMVJUJOHPNGPUPTFONV[JFL BGUFTQFMFOt&OFSHJFLMBTTF#

Mijn postcode is:

Expert Frits van Enk Meidoornpassage 8, Wezep, (038) 3761298 Van experts kun je meer verwachten. Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk van donderdag 26 t/m zaterdag 28 april 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

50%


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 21 2

Jubileum www.rienpool.nl

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl GEZOCHT Pedicure examenmodel op 2 of 3 juli Landstede Zwolle. Vergoeding 25 euro. Tel: 06-22646278. TE HUUR Heerde, stacaravan voor 1 persoon. Geen huisdieren. Voor info: 0578-691814. Uw terras/oprijlaan/stoep/schoolplein/ uitloop e.d. weer als nieuw??? Wij komen bij u reinigen en opnieuw invoegen. Bel voor info: 0578-693546 of 06-1305088 Woont u in het buitengebied van Heerde/epe/apeldoorn en kunt u uw woning niet kwijt? Wilt u onze uniek gelegen vakantie woning inruilen? Kijk dan op: droomrecreatiewoning.webklik.nl 0578-795064 of kvr1958@online.nl

TE KOOP Kippenmestkorrels 25 kg (voor 200m² gazon, sier- en moestuin) € 9,00. 3 zakken € 25,00. V.d. Wetering, Eperweg 55 in Oene.

8191 JR WAPENVELD

JUBILEUM PRIJZENPAKKET T.W.V.

3 2.800,-

LAATSTE WEEK EN MAAK NOG KANS!

Doe mee en maak kans op één van onderstaande prijzen. Lever u kassabon voorzien van uw gegevens en de trekking vindt plaats op 28 april om 17.00 uur door zangeres Odette. 1e prijs: Reischeque t.w.v. 3 999,- van Van Vemde Travel, Heerde; 2e prijs: I-pad 2 t.w.v. 3 479,- van Expert Frits van Enk, Wezep; 3e prijs: Gelco-kledingcheque t.w.v. 3 250,-; 4e prijs: 1 minuut gratis winkelen bij PLUS van den Hoven, Heerde; 5e prijs: Daimondbright poetsbeurt van Oolbekkink BMW, Zwolle; 6e prijs: 3 maand gratis sporten bij Fysiotherapie, Heerde; 7e prijs: 3 maand gratis sporten bij Fysiotherapie, Heerde; 8e prijs: Dinercheque voor 2 personen bij Restaurant ‘de Hertenkamp’, Epe; 9e prijs: Kledingcheque t.w.v. 3 100,-; 10e prijs: Kledingcheque t.w.v. 3 75,-; 11e prijs: Kledingcheque t.w.v. 3 50,-, allen van Bruinewoud mode.

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Stationsstraat 16, 8181 CX Heerde, tel. 0578-691471, www.modehuisbruinewoud.nl Dagelijks geopend tot 17.30 uur, Zaterdag tot 17.00 uur, Maandagmorgen gesloten, Vrijdag koopavond.

WWW.JSLIJKHUIS.NL TE KOOP Garagebox (2,6 meter x 5,10 meter) gelegen op een plein bij De Sa – Rhijnsburglaan te Heerde. Vraagprijs: €12.000,- k.k. Interesse? Bel MOZA: 038-4479955. SCHILDER GEZOCHT? Goed en goedkoop uw plafond gesausd of uw muren?Bel of sms voor info naar 06-53557241

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. · Flexibele, professionele kinderopvang thuis · Belang van het kind staat centraal · Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder

] biedt… GASTOUDERS! Wij hebben diverse gastouders beschikbaar en zoeken graag voor uw kinderen de juiste match. Bel voor een gratis kennismakingsgesprek, waarin wij samen het profiel van uw perfecte gastouder doorspreken (0578) 6 11555.

· Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

Exclusief depositaire

ZONWERING Screens, zonwering en rolluiken. Nieuw en gebruikt. Tel: 06-11432997 of 0525-662159. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Huidverzorging Elektrisch epileren Bongerdplein 20 8162 AX Epe Tel. 06 41459993 jetskevisser@upcmail.nl

DAKGOOT LEK? Smit Renovatie & Onderhoud Oene: 06-12424267 AANBIEDING 5 zakken potgrond 40L. .... 10,00 10 Vaste planten ................. 7,50 10 Heide planten ................. 4,00 10 Buxus planten ................ 4,00 Haagbeuk. .......................... 0,40 Coniferen 180 hoog ............ 7,00 Potterie ................... 50% korting G root assortiment perkplanten, tuinplanten tegen scherpe prijzen. Verder alle meststoffen voor gazon, tuin en gewas bescherming enz. enz. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5, Heerde. Tel: 0578-693809.

Zoek je een fotograaf ?

www.fotovanderbeek.nl Iedere dag nieuwe foto’s


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 21 3

Rabobank Verbonden, betrokken en dichtbij Rabobank Noordoost-Veluwe | april 2012

Rabobank Noordoost-Veluwe draagt jaarlijks een deel van de winst af aan het Rabo Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij lokale initiatieven. Zoals Vereniging Emster Belang. De vereniging vroeg een bijdrage om rustplaatsen aan te leggen langs de Klompenpaden Emst. Zij ontvingen hiervoor een bijdrage van € 1.684 uit het fonds. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en

vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Op de website www.klompenpaden.nl niets dan lof over de uitgezette routes. Er wordt gesproken over mooie vergezichten, landelijke weggetjes, bloeiende bloemen en duidelijke bewegwijzering. De vereniging heeft twee routes uitgezet, het Schaverensepad en het Loobrinkerpad. Op dit moment is de aanleg van de rustplaatsen langs het Loobrinkerpad nog niet voltooid. De vereniging zoekt zorgvuldig naar natuurlijke en duurzame banken voor dit project. Het Loobrinkerpad wordt op 16 juni officieel geopend.

Genieten op de Noordoost-Veluwe dankzij Rabo Coöperatiefonds Rabobank. Een bank met ideeën.

Nieuwe directievoorzitter

Met ingang van maart 2012 is Henk Bezemer toegetreden tot het directieteam van Rabobank Noordoost-Veluwe. Hij bekleedt de functie van directievoorzitter. Henk Bezemer is ruim 30 jaar

werkzaam binnen de Rabobankorganisatie. Hij vervulde een groot aantal functies bij lokale banken. Zijn laatste functie was directievoorzitter van Rabobank Oosterschelde in Zeeland. Gedurende zijn loopbaan deed Henk

veel kennis en ervaring op in de financiële dienstverlening, zowel aan bedrijven als particulieren, in diverse delen van het land. Henk Bezemer is 55 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen en drie kleinkinderen. Hij is actief in een groot aantal zakelijke en sociale netwerken. Daarnaast vervult hij bestuursfuncties op het gebied van sport, kerk, bedrijfsleven en ontwikkelingswerk. Met de benoeming van Henk bestaat de directie van Rabobank Noordoost-Veluwe uit vier personen. Vlnr: Gonnie van Dijken, Henk Bezemer, Henk Meijer en Jan-Willem de Bruijn.

On- & offline ondernemen Consumenten kopen steeds meer online. Om concurrerend te blijven moeten ondernemers meebewegen. Koos van de Put Tweewielers deed dat met de lancering van een online winkelconcept. Koos bedacht een concept - www.rijwielveiling.nl - waarmee hij zowel ‘traditionele’ fietsenwinkels bedient als consumenten die een nieuwe, goedkope fiets willen kopen via internet. Rijwielveiling.nl is een webwinkel waarin rijwielzaken uit heel Nederland zich verenigen. “Het concept van rijwielveiling.nl is gebaseerd op de doelstelling om alle merken fietsen onder één dak aan te bieden tegen de scherpste prijs.

Workshops Rabo Internetbankieren Wat kun je zoal regelen via internet? Op maandag 16 april werden door Rabobank NoordoostVeluwe twee extra workshops Rabo internetbankieren gegeven. Dat het een succes was, viel af te leiden uit de grote belangstelling en de positieve reacties van de aanwezigen. In een twee uur durende workshop werd in een rustig tempo gekeken hoe bankzaken

via internet geregeld kunnen worden. De workshop was opgesplitst in twee delen. Eerst werd er aan de deelnemers uitgebreid uitleg gegeven over internetbankieren en welke bankzaken er nog meer via het internet geregeld kunnen worden, zoals het aanvragen van een vervangend pasje en het bestellen van vreemde valuta. Daarna ging iedereen aan de slag achter een eigen

Colofon Rabobank Verbonden, betrokken en dichtbij is een uitgave van Rabobank Noordoost-Veluwe

www.rabobanknoordoostveluwe.nl

computer. Ook kennismaken met Rabo Internetbankieren? U bent van harte welkom. Voor de eerstvolgende workshop is al weer belangstelling getoond. Meer informatie vindt u op onze website www. rabobanknoordoostveluwe.nl. Via deze site kunt u zich ook inschrijven (bij het kopje internetbankieren).

Correspondentie adres Postbus 167 8160 AD Epe

Mensen kunnen via de site een offerte voor een bepaald model aanvragen. De aangesloten rijwielzaken krijgen 48 uur de tijd om een offerte op te stellen. De consument ontvangt uiteindelijk de offerte met de laagste prijs en krijgt 24 uur de tijd de offerte te accepteren. De koper kan de fiets laten bezorgen of zelf ophalen en ook op maat af laten stellen. Ook de garantie en service zijn geregeld. Daarvoor werkt rijwielveiling.nl samen met Fietsnet, die door het hele land service levert.” Meer weten over de consument van nu en morgen? Download de e-Visie van de Rabobank van www.rabobank.nl/bedrijven door te kiezen voor: uw onderneming - online verkopen.

E particulieren@nov.rabobank.nl bedrijven@nov.rabobank.nl T (0578) 68 01 00

Volg ons op twitter! @RaboNOV

Rabobank. Een bank met ideeën.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 14

Wethouder feliciteert wereldkampioene

Heerder Historische Vereniging HEERDE- Onlangs is nummer 142 van Heerde Historisch verschenen, het tijdschrift van de Heerder Historische Vereniging. Dit maal wordt de lezer door auteur Wolter Noordman meegevoerd naar de Tweede Wereldoorlog en de joodse bewoners van de Dreef die weggevoerd werden en niet zijn teruggekeerd. Een actueel onderwerp, nu zeer binnenkort een plaquette met hun namen onthuld zal worden bij het monument naast het gemeentehuis van Heerde. Klaas Lubbers schreef een tweede deel met zijn herinneringen aan de jaren dat hij gemeentesecretaris van de gemeente Heerde was en schetst een interessant beeld van het reilen

en zeilen op het gemeentehuis in de vijftiger en zestiger jaren. Wie herinnert zich niet Wouter Zimmerman en de vele foto’s die hij maakte. Zijn dochter Loes Teunissen-Zimmerman haalt jeugdherinneringen op en vertelt hoe het was om vegetarisch te leven in een tijd dat, dat in Heerde nauwelijks voorkwam. Leden van de Heerder Historische Vereniging ontvangen de nummers van Heerde Historisch thuis. Losse nummers zijn te koop tijdens de openingsuren van de HHV in Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 op dinsdag van 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur en zaterdag 14.0016.00 uur.

Tirolerfeest en WK Schnitzel eten in Wapenveld EPE- Wethouder Jan Berkhoff heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Tilly Jacobs uit Vaassen om haar te feliciteren met de drie wereldtitels die zij onlangs behaalde op het WK indoor atletiek voor masters in Finland. “Uniek hoor! Drie plakken”, zegt Berkhoff enthousiast. “Ik had het ook niet verwacht”, zegt Tilly. “Bij de 60 meter stond ik wel bovenaan op de lijst, maar dat zegt niets. Een slechte start en het is over.” Tilly heeft een blessurevrij jaar tot nu toe en dat is wel eens anders

geweest. “Eigenlijk was ik er altijd wel een paar weken uit, maar nu gelukkig niet. En dan kun je blijkbaar toch net iets harder lopen. Alles klopte nu.” Tilly traint met name in de bossen bij Vaassen. “Dat is echt heerlijk, rustig, in je eigen tempo. Wat jammer is het trouwens dat het fietspad van de Hanendorperweg naar de Hertenkamp geasfalteerd is. Dat schelpenpad liep zo lekker, ik kende het hele pad uit mijn hoofd!” In de loop naar een toernooi toe verplaatsen de trainingen zich naar de

atletiekbaan. “Ik geef trainingen bij Cialfo en de laatste weken voor het toernooi was ik daar ook op zondag te vinden.” De atlete maakt zich nu op voor het EK dat deze zomer in Duitsland plaatsvindt. “Maar eerst rust nu. Ik wil eerst bijkomen van alles.” De drie medailles vormen een belangrijke mijlpaal in 43 jaar atletiek: al op haar 12e begon Tilly met atletiek. “Een meester raadde me aan om eens naar een atletiekvereniging te gaan.” Een gouden tip, zo blijkt nu.

Stadsloop Hattem op 30 april HATTEM- Voor de 3e keer organiseert Loopgroep2000 in samenwerking met de Oranjevereniging in Hattem de Stadsloop op Koninginnedag. Vanaf 18.00 uur zijn er jeugdlopen over 1 of 2 km en vanaf 19.00 is de start van de 4 km en de 10 km. De start en finish zijn aan de Stadslaan bij de feesttent waar ook ingeschreven kan worden tot 15 min. voor de start. De jeugd gaat strijden om 3 bekertjes per leeftijdsklasse en bij de senioren zijn er bekers voor de

winnaars en prijzen in natura voor de 1e 3 finishers van de 4,1 km en de 1e 10 van de 10 km zowel mannen als vrouwen. Prijzen aangeboden door Rien Mulder Sport en loopsport2000. Het programma is; op maandag 30 april 16.45 uur start inschrijving bij de marktkraam voor de feesttent op de Stadslaan; 18.00 uur start 1 km jeugdloop meisjes en jongens 6/7 jaar; 18.10 uur start 1 km jeugdloop meisjes en jongens 8/9 jaar; 18.20 uur start 2 km jeugdloop meisjes en jon-

gens 10/11 jaar; 18.35 uur start 2 km jeugdloop meisjes en jongens 12/13 jaar; 19.00 uur start 4,1 km en 10 km. Aansluitend aan elke finish zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Voorinschrijven via www. inschrijven.nl en na-inschrijven tot 15 min voor de start. Korting voor leden Oranjevereniging op vertoon van lidmaatschap jeugd 1,50 euro en volwassenen 2 euro. Voor alle info kijk op de website van de Oranjevereniging en via www. loopgroep2000.nl.

Feestavond vrijwilligers SV Vaassen VAASSEN – Bij voetbalvereniging SV Vaassen is het al jarenlang gebruikelijk dat de vrijwilligers met een feestavond worden bedankt voor hun inzet. Onlangs was de kantine goed gevuld met degenen die een taak bij de vereniging op zich nemen. Voor het echte feest losbarstte, gingen alle aanwezigen het sportpark op. Daar was een heus golfterrein gemaakt voor een flinke partij boerengolf. Na dit ‘sportieve’ element ging de feestavond echt van start. Zanger Roy Ottens kreeg de stemming er vanaf de eerste minuut goed in. De organisatoren Gerrie Doornkamp, Henriëtte Schurink, Jan Rodijk, Rinie Vosselman en Trudy Krijgsman werden bedankt voor de avond.

WAPENVELD- Op zaterdag 28 april gaat de feesttent in Wapenveld al om 17.00 uur open. Dit keer voor het WK Schnitzel eten. Wie o wie eet de meeste schnitzels op in 10 minuten? De inschrijving loopt al via de website www.maximawapenveld.nl en iedereen mag meedoen. Er zijn 2 categorieën: kids t/m 15 jaar en volwassenen. De winnaar krijgt een heerlijk diner (all inclusive) bij restaurant de Hekserie in Wapenveld. De kids gaan van start om 17.30 uur en de volwassenen om 19.00 uur. Komt dat zien! Een leuk spektakel om mee te maken. Aansluitend gaat het grote tiroler feest van start. De feesttent wordt omgebouwd in

Oostenrijkse sferen; lange tafels, bierpullen en ja hoor: het barpersoneel loopt in Lederhosen en maakt vooral veel plezier. De Oranjevereniging roept de bezoekers op om deze avond ook verkleed te komen in Tirolerkleding. Die avond komt “Die Anseltaler Party Express” naar de feesttent. De “Anseltaler Party Express” is een 5-koppige band en wordt gerekend tot de toppers op het gebied van Tiroler muziek. Oostenrijkse muziek, maar ook rock en smartlappen komen die avond aan bod. Entree: 3 euro, leden van de Oranjevereniging met ledenpas gratis. Kinderen t/m 15 jaar alleen onder begeleiding: gratis entree.

Talentenjacht Koninginnedag HEERDE - De Oranjevereniging Heerde organiseert dit jaar met Koninginnedag opnieuw een grote Talentenjacht op het Dorpsplein. Heeft Heerde talent? Dat wil de Oranjevereniging graag weten. Onder die noemer wordt de jeugd, maar ook de volwassenen in Heer-

de uitgedaagd. De Talentenjacht wordt door een aantal Heerder bedrijven voorzien van een bijzonder prijzenpakket. Opgave voor 27 april via de internetsite: www. oranjeverenigingheerde.nl. Locatie: Dorpsplein (centrum). Tijd: vanaf 13.00 uur.

HEERDE- Alle collega’s uit het team van Annemiek Steneker zijn uit eten geweest bij de Vierjaargetijden in Heerde om Annemiek haar jubileum te vieren. Zij heeft 25 jaar in de kraamzorg-thuiszorg-

kraamzorg bij dezelfde organisatie gewerkt: Kraamzorg Apeldoorn, Thuiszorg Oost Veluwe, Kraamzorg Verian wat Naviva werd. Het team kraamt meestal in Vaassen, Epe, Heerde, Wapenveld, Emst en Oene.

100 jaar Eper Gemeente Woning EPE- Op zondag 21 oktober viert de Stichting Eper Gemeente Woning het 100-jarig bestaan. De voorbereidingen voor dit bijzondere jubileum zijn al in volle gang. Bij de festiviteiten wordt ook een deel van de nieuwbouw van het huidige Kulturhus EGW gebruikt, zoals de onlangs warm aangeklede foyer. Voor de invulling van de feestdag werkt de Stichting Eper Gemeente Woning nauw samen met de Grote Kerk en het huidige Kulturhus EGW. Op de dag zelf wordt ’s ochtends in de Grote Kerk een herdenkingsdienst gehouden met als voorganger Ds. Zitman, waarbij muzikale optredens gaan

plaatsvinden van jonge Eper talenten.’s Middags is er in de Ds. Prinszaal van Kulturhus EGW een divers programma, waarbij oudEpenaar Bert Paasman, emeritus hoogleraar literatuur-en cultuurgeschiedenis een inleiding zal houden over 100 jaar Eper Gemeente Woning. Daarna geeft de bekende sopraan Johannette Zomer een recital in de Ds. Prinszaal met pianobegeleiding van Epenaar Marien van Nieukerken, achterneef van de architect van de oorspronkelijke Eper Gemeente Woning. De hele maand oktober is in Kulturhus EGW een openbare expositie te zien met foto’s van het oude Epe

verzorgd door de Eper fotograaf Jan Paasman. De stichting Eper Gemeente Woning is initiatiefnemer van de viering van het 100-jarige bestaan van het monumentale pand gevestigd aan de rondweg in Epe. De stichting vindt het daarbij belangrijk om niet alleen festiviteiten te organiseren op de dag zelf, maar de komende maanden ook stil te staan bij het verleden en doorwerking daarvan in het heden. Voornamelijk via het gedachtegoed van stichter en naamgever dominee J.A. Prins. Zijn werk was destijds van grote betekenis voor de sociale en culturele ontwikkeling van Epe.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGIINNAA 21 5

Dè aktieve makelaar biedt aan: De

Postweg 34, 34, Heerde Heerde Postweg SPECIAL

500 gram rundergehakt + 4 uienburgers

Figaro

samen

595

100 gram

125

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN HENNY

TIP VAN JOLANDA

Gebraden gehakt + gebraden spek

GEM. KIPFILETLAPJES (div.soorten)

TARTAAR

2 x 100 gram

100 GRAM

4 STUKS

325

TIP VAN ANNEKE

100

IEDERE WOENSDAG

VOORDEEL TIP

BOOMSTAMMETJES RUNDER OF H.O.H. GEHAKT 5 STUKS

5

00

1 KG.

550

6

DEZE WEEK ZAKKEN ACTIE

50

LET OP UW BRIEVENBUS

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Weekaanbieding: Echte Italiaanse handgemaakte Biologische en Siciliaanse extra pizzadeegbol. Even ontdooien, uitrollen vergine olijfolie vers van de tap en beleggen naar€eigen 200 ml. 3,75smaak. 1 bol voor € 2,95 , 4 voor € 10,00

500 ml. € 7,75

Alle boerenkazennunu Allemagere boeren kruidenkazen €€9,95 perkilo kilo 9,95 per Verse schallereitjes

Alle€olijven en tapenades 1,50 per 10 stuks nu € 1,50 per 100 gram

Bonenburgerlaan20, Bonenburgerlaan20, Heerde, Heerde, 0578-690245 0578-690245

www.puurinheerde.nl www.puurinheerde.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 23-04-2012 t/m 23-04-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

Vraagprijs: € € 235.000,= Vraagprijs: 235.000,= k.k. k.k.

-Zeer royale royale woning woning met met garage garage en en tuin tuin -Zeer op het zuiden, gelegen in een fraaie op het zuiden, gelegen in een fraaie wijk wijk -Woonkamer 40m², 40m² v.v. -Woonkamer v.v.laminaatvloer laminaatvloer Slaapkamer op op de -- Slaapkamer de begane begane grond grond mogelijk mogelijk -- Badkamer Badkamer met met wastafel en wastafel en ligbad ligbad -- Moderne Moderne keuken keuken met met inb. inb. app., app., bijkeuken Bijkeuken 1e Verd.: Verd.: 4 -- 1e 4 slpk’s slpk’s (1 (1 met met dakkapel), dakkapel), toilet toilet 2e Verd.: Verd.: via -- 2e via vlizotrap vlizotrap naar naar bergzolder bergzolder De achtertuin achtertuin is is v.v. v.v. sierbestrating sierbestrating en en heeft heeft een een leuke leuke veranda veranda -- De royale gezinswoning gezinswoning op op een een mooie mooie locatie. locatie. Kom Kom gauw gauw kijken kijken !! -- Een Een ideale, ideale, royale

MOZA, een duidelijke zaak! Ook uw uw huis huis verkopen verkopen ? ? Bel Bel MOZA, MOZA, voor voor de de duidelijkheid duidelijkheid !! Ook

MOZA Wapenveld Ma ak ke e ll a aa a rr d d ii jj M

ak !! zaak ijkee za elijk idel uid du nd een ee

& &

H Hy yp po o tt h he ek ke en n

tationsweg 77 Wapenveld, Wapenveld, (038) (038) 447 447 99 99 55 55 SS tationsweg

www.moza.nl www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 16

Trots op ‘t Bedrijvencentrum HEERDE- De gebroeders Berghorst zijn trots op ‘t Bedrijvencentrum aan de Molenweg 18 in Heerde. “De plannen waren er al jaren terug. We vinden dat we de lokale economie moeten stimuleren”, aldus Jan en Gert Berghorst. In eerste instantie was het stuk grond van autobedrijf Eilander. “Omdat onze eigen zaak hier tegenover zat, dachten we: als dat van ons is, kan er nooit een concurrent in komen. We hebben toen aangegeven aan Eilander als je er vanaf wil, willen wij het wel kopen.” Zo gezegd, zo gedaan. In 2001 kwamen ze in het bezit van de grond. “Dit is een van de laatste stukken van het industrieterrein waar nog wat gebouwd mocht worden. We zijn hartstikke blij dat we hier mochten bouwen. Het is een representatief gebouw naar de buitenwereld en dat willen we ook zo houden.” Vanaf 1998 hebben ze al meerdere panden aangekocht en verhuurd. “Er bleek steeds meer vraag te zijn naar kleinere units.” Een invulling bedenken voor de grond aan de Molenweg was dus ook niet moeilijk. “Het zijn kleine units geworden van 160 m2 in totaal verdeeld in boven en beneden.” Al 70% van de units is inmiddels verhuurd via Moza Makelaardij en Hypotheken. Beide heren zie je met plezier over hun project praten. “Het is een uniek pand met een warmtepomp. Er wordt verwarmd en gekoeld door aardwarmte. Het is zeer energiezuinig en ik denk dat we wel 50% op de energiekosten besparen. Het is gewoon de toekomst. En je ziet helemaal geen verwarming zitten.” Ook het helpen van startende ondernemers door het verhu-

EPE- Op zaterdag 28 en zondag 29 april is het 1e Veluws jongleer festival een feit. Het festival wordt gehouden in de PWA-hal in Epe. Het festival is op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur en van 20.00 tot 24.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Een spannend moment voor de organisators Dineke Hofmeijer en Guus Massen. Guus (16) is een fervent jongleur die al twee keer, succesvol, heeft meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen jongleren op het onderdeel diabolo. Daarnaast bezoekt hij regelmatig jongleer festivals waarbij jongleurs uit geheel Nederland elkaar ontmoeten en een heel weekend met elkaar trainen en sparren. ”Een feest om te zien”, meldt Dineke, “Ik ben elke keer weer verbaasd hoe jongeren op dat moment met tomeloze energie, concentratie en passie elkaar stimuleren, shows verzorgen en het niveau steeds een stukje hoger brengen”. Het is, inmiddels wetenschappelijk, bewezen dat jongleren je hersencellen traint. Ook is het een feit dat je je oog-hand coördinatie

traint, je concentratie en de samenwerking van rechter- en linkerhersenhelft enorm stimuleert. Volgens Dineke is het een tak van sport die heel veel mogelijkheden in zich heeft om allerlei vaardigheden te stimuleren en te trainen en vinden. En kinderen vinden het erg leuk. “We moesten heel snel, op korte termijn, een festival organiseren omdat de PWA- hal maar beperkte mogelijkheden heeft in het weekend en we niet goed konden inschatten hoeveel deelnemers zich zouden inschrijven. Tot op heden zijn dat er nog niet super veel maar zijn we wel blij met de mensen die zich hebben ingeschreven. Met die mensen moet het toch lukken om een avondprogramma te maken van een uur zodat Epe en omgeving kennis kan maken met jongleren op Nederlands niveau en is er bovendien voldoende ruimte voor iedereen die kennis wil maken met jongleren in de workshop die worden gehouden en waarvoor men een dagkaart kan kopen. Voor meer informatie kijk op www.veluwsjongleerfestival.nl.

Ben van Zuthem ‘definitieve’ directeur gemeente Heerde

ren van de units, “Het is mooi te zien hoe zo’n bedrijf groeit”, of ze zelf met raad en daad te hulp schieten, Jan en Gert genieten ervan. “We zijn tenslotte zelf ook

al 30 jaar ondernemer. Op deze manier blijven we erbij betrokken.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moza, tel. 038-4479955.

Linoleum snijden en sprookjes illustreren

HATTEM- In de voorjaarsvakantie organiseert het Anton Pieck Museum op woensdagmiddag 2 mei een workshop Linoleumsnijden voor artistieke kids en op donderdagmiddag 3 mei een workshop Sprookjes illustreren. Workshop Linoleumsnijden voor kinderen van 8 tot 13 jaar: tussen 13.30 tot 16.30 uur leren zij alle aspecten van deze grafische techniek en gaan zij na afloop met een kleurendruk en een oorkonde naar huis. Wegens het beperkte aantal deelnemers dat per middag kan meedoen, is opgave vooraf noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief entree, materialen en een consumptie. Samen met je ouders of grootouders Sprookjes illustreren: Het illustreren van een spannend sprookje staat centraal in deze workshop in het Anton Pieck Museum. En het bijzondere is dat

1e Veluws Jongleer festival

de cursusmiddag geschikt is voor zowel volwassenen als kinderen. Ieder kiest een sprookje uit en dan gaat een middagje knippen, plakken, scheuren, schuiven, wikken, wegen en ontwerpen van start. De cursusmiddag begint om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van minimaal één volwassene. De kosten voor deze cursus bedragen

voor kinderen 10 euro p.p. en voor volwassenen 12,50 euro p.p. Dit is inclusief entree, materialen en een consumptie. Voor meer informatie of het opgeven van deelnemers voor beide workshops kunt u contact opnemen met het Anton Pieck Museum, Achterstraat 46-48, 8051 GC te Hattem. U dient vooraf te reserveren via tel. 038– 4442192 of via e-mailadres: info@antonpieckmuseum.nl.

HEERDE- In juli begint Ben van Zuthem als de nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Heerde. Hij volgt Johan de Jager op, die deze functie enkele maanden heeft waargenomen. Begin dit jaar kondigde gemeentesecretaris Fokke Dijkstra zijn vertrek naar Hellendoorn aan, waar hij dezelfde functie vervult. Ben van Zuthem is 47 jaar en woont in Huizen, bij Hilversum. Momenteel werkt hij bij de

gemeente Veenendaal. Daar is hij directeur Beleid, Projecten en Programma’s. Voor die tijd werkte hij onder meer als afdelingshoofd bij de gemeenten Zeewolde en Baarn. Zijn eerste indruk van de gemeente Heerde omschrijft Van Zuthem in drie woorden; gemoedelijk, dienstverlenend en hulpvaardig. “Ik kijk er naar uit om in juli in Heerde aan de slag te gaan”, aldus de nieuwe directeur/gemeentesecretaris.

Jeugddienst

HEERDE– De Vrije Evangelische Gemeente organiseert zondag 29 april een jeugddienst met als thema: Feest!? Na het ongeval met Prins Friso is er weloverwogen nagedacht of het Koninginnefeest dit jaar gevierd zou worden. Want is het wel gepast? De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. J.M. Weststrate. Vanaf 18.45 uur begint

de samenzang. De muzikale medewerking wordt verleent door Efron en Iris. Efron en Iris hebben beide een passie voor muziek en God. Tijdens de optredens wisselen ze af met piano en gitaar, gecombineerd met zang. Jong en oud is welkom in de Kruiskerk, aan de B. van Dijklaan 3. Meer informatie over de kerk vind je op www.vegkruiskerkheerde.nl.

HEERDE- SEH E1 is door Kaashandel van den Brink dit seizoen geheel in het nieuw gestoken. Op het shirt staat niet de bedrijfsnaam maar Afrikasi.nl. Een gedeelte van

de opbrengst van deze kaas gaat naar kansloze kinderen in Zuid Afrika. Als dank heeft v.v. S.E.H. naast het boeket 150 euro gedoneerd aan dit goede doel.

Rommelmarkt HEERDE- Zaterdag 28 april houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg in Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats.

Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGIINNAA 21 7

Dè aktieve makelaar biedt aan: De rhuurd ! Bijna alles ve

Te huur 160m² vanaf: € 672,- p.m. ex BTW Molenweg 18-40, Heerde -Op een toplocatie, aan de drukke rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen -Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder -Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter -In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk -Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem -Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 -Royale parkeergelegenheid op eigen terrein -Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

MOZA, afspraak = afspraak !

BROEKEN 10 daagse van 24 april t/m 5 mei Tijdens deze aktie-dagen

10,-

€

korting

op een broek/jeans tegen inlevering van deze bon Graag tot ziens bij

Flair Mode Flair

Bonenburgerlaan 24-26 8181 HE Heerde Tel. 0578-694596

Maandagmorgen gesloten Vrijdagavond koopavond

Aanname depot Cristel-Cleaning

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 18

Rommelmarkt Goede Herderkerk

Xanthe, Emma en Julia naar Nederlandse finale Acrogym HATTEM- Zondag 22 april stonden voor GV Hattem, Xanthe Pölk, Emma Wijnhoud en Julia Wijnhoud op de wedstrijdvloer voor de ½ Nederlandse Finale. Deze vond plaats in Oss. Dit team van GV Hattem komt uit in de categorie Pupillen. Deze plaats in de halve finale hadden ze verdiend door zeer goede resultaten in de voorrondes. Ook in de halve Nederlandse finale lieten Xanthe, Emma en Julia een zeer nette oefeningen zien. Technisch werd de oe-

fening dan ook beloond met 7,200 punten. Met name de artistieke waarde van de oefening was zeer hoog. De oefening zag er netjes en origineel uit waardoor zij een artistiek cijfer kregen van 7,850, dit was in een deelnemers veld van 13 andere teams een cijfer bij de top 3. Voor het team van GV Hattem werd de totaalscore 24,750. Met dit prachtige resultaat werden zij 5e in het eindklassement en hebben zij zich daarmee geplaatst voor de Nederlandse finale op 16 juni in Surhuisterveen.

Infomix op Radio 794 EPE- Ze stonden al een uur voor de opening te dringen; de liefhebbers van rommelmarkten. Toen vrijdag om 13.00 uur de tent van de rommelmarkt bij de Goede Herderkerk

in Epe dan ook open ging, was het rennen geblazen. Op zoek naar dat ene uniek voorwerp dat gekocht moest worden. De rommelmarkt van de Goede Herderkerk is een zeer ge-

liefde; alles is netjes gesorteerd door de vele vrijwilligers en ook het weer heeft geen invloed op de markt. Het is dan ook niet gek dat bijna niemand de markt zonder spullen verliet.

Romy Schaftenaar succesvol in Kampen WAPENVELD- Romy Schaftenaar, van ponyclub de Schaapkooiruiters uit Wapenveld, heeft afgelopen zaterdag haar visitekaartje afgegeven tijdens een dressuurwedstrijd georganiseerd door ponyclub Toi Toi in Kampen.

Ze wist met haar beide pony’s de Aweka Kadides Bokaal te winnen. Dit in de klasse L2 met Silver goed voor 204 en 198 punten met als resultaat twee eerste plaatsen. Leonardo kwam uit in de klasse L1 en werd beoordeeld met 204

en 195 punten. Met Leonardo haalde ze eveneens een eerste plaats. Door haar goed proeven kon Romy tevreden terug kijken op een goed geslaagd optreden en met twee levensgrote bekers huiswaarts keren.

HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 24 april kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Onderwerpen: benefietconcert op 12 mei in de Keet, zendingsechtpaar uit Heerde Danny en Rianne Kommer, vooruitblik op de festiviteiten rond Koninginnedag

in Vaassen, impressie van de rommel- en boekenmarkt bij de Goede Herderkerk in Epe, afhaalpunt voor biologisch dynamische groente en het Bonami spelcomputermuseum in Epe. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Oranjemarkt HEERDE- Woensdag 25 april van 10.00-16.00 uur is er in verpleeghuis Wendhorst te Heerde de jaarlijkse Oranjemarkt. Ook dit jaar zijn er veel kramen met daarop een diversiteit aan artikelen. Zo kun je er een leuk boeketje bloemen kopen, maar

ook tweedehands boeken en sieraden. Voor de inwendige mens zijn er wafels en cupcakes te koop. Ook de lootjeskraam is dit jaar in volle glorie aanwezig. De Oranjemarkt is te vinden in de hal en Ontmoeting van Verpleeghuis Wendhorst

HATTEM- Oud-Hattemse Carline Bouw gaat in de vrouwen 8 naar de Olympische Spelen in Londen. Na een zware periode van selecteren is deze droom voor haar uitgekomen. Carline is in 1984 geboren in Epe en is in 2005 begonnen met het roeien. Ze roeit bij de vereni-

ging AASR Skoll in Amsterdam. Carline studeert geneeskunde. Op de foto ziet u de vrouwen tijdens een trainingssessie op het WK in Bled vorig jaar, daar werden de dames 5e. Voor meer informatie, www.vrouwenacht.nl.

Laatste Sundaykids van dit seizoen HEERDE- Zondag 29 april is de laatste Sundaykids van dit seizoen. Deze middag is speciaal voor kin-

deren van 4 t/m 12 jaar en wordt gehouden in jeugdcentrum Welgelegen aan de stationstraat 2 te Heer-

de. De deuren zijn vanaf 13.45 uur geopend en het zal om 16.00 uur afgelopen zijn.

Modehuis Bruinewoud HEERDE- Na een aantal feestelijke activiteiten naar aanleiding van het 45-jarig jubileum van Modehuis Bruinewoud worden de jubileumweken afgesloten met de trekking van de jubileumprijzen. Zangeres Odette neemt de honneurs waar en verzorgt tevens een optreden. Modehuis Bruinewoud heeft een ware facelift ondergaan na een grootscheepse verbouwing, een facelift die gezien de enthousiaste reacties van de klanten bijzonder gewaardeerd wordt. ‘Wij danken ons 45-jarig bestaan aan onze klanten,’ aldus eigenaar Bertus van de Bosch.’ Sommige van onze klanten komen hier zelfs al 45 jaar. En daarom doen wij graag iets terug. Dit doen wij echter niet alleen, want dankzij samenwerking met ondernemers uit de omgeving hebben wij een prachtig prijzen-

pakket kunnen samenstellen.’ En het prijzenpakket mag er zijn. Op 28 april om 17.00 uur maakt zangeres Odette bekend wie de prijswinnaars zijn. De prijswinnaars worden diezelfde avond persoonlijk door Van de Bosch gebeld. Ze krijgen echter nog niet te horen wat ze gewonnen hebben, want op 11 mei volgt een feestelijke prijsuitreiking met een hapje en een drankje. Hierbij zullen ook de ondernemers die meegewerkt hebben aan het samenstellen van het prijzenpakket aanwezig zijn: Van Vemde Travel, Expert Frits van Enk, PLUS van de Hoven, Oolbekkink BMW, Fysiotherapie Heerde, Restaurant de Hertenkamp, Gelco en uiteraard Bruinewoude Mode zelf. ‘Ik heb het al vaker gezegd, maar ik kan het niet genoeg benadrukken: ondernemen doe je niet alleen. Wij

staan waar we nu staan dankzij onze samenwerking met ons personeel, onze klanten, onze leveranciers en andere ondernemers,’ vindt Van de Bosch.’ Wij koesteren onze klant, wij willen graag dat ze naar ons dorp blijven komen en staan daarom ook altijd open voor een praatje, bieden een kopje koffie aan en geven eerlijk advies.’ Diny van de Bosch - Bruinewoud kan dit volmondig beamen: ‘Wij behandelen onze klanten zoals we zelf graag behandeld willen worden. En met de verbouwing van de winkel en onze nieuwe Gelco en Setter shops-in-shop zijn wij klaar voor de toekomst!’ Ook kans maken op een reischeque t.w.v. 999 euro of één van de vele andere prijzen? Het kan nog tot 28 april 17.00 uur: wees welkom en kom langs bij Modehuis Bruinewoud te Heerde.

Zwemmers Octopus in actie bij internationale SwimCup Eindhoven

Locatie ijsbaan Hattem bekend? HATTEM- Locatie ijsbaan bekend? Dat roept natuurlijk ook de vraag op wanneer de nieuwe ijsbaan dan gereed is? Wat de PvdA Hattem betreft op zeer korte termijn. En daarin steunt zij het bestuur van de ijsvereniging. Het bestuur wil namelijk zeer snel aan de slag om op korte termijn een (combi)ijsbaan te realiseren. “Er is al een locatie gevonden bij de nieuwe spoorbrug. Daar kan het niet aan liggen. Natuurlijk, er zal er nog gesproken moeten worden met de gemeente en de omwonenden maar wij hebben alle vertrouwen in de uitkomsten hiervan. De PvdA ziet een mooie win-winsituatie ontstaan. Voor alle Hattemers op korte termijn een mooie (combi)ijsbaan en dan zeer spoedig de schop de grond in voor het realiseren van schitterende zorgwoningen op het oude ijsbaanterrein! Want die zorgwoningen komen er! En wat de PvdA betreft ook op zeer korte termijn want daar is inmiddels genoeg (al jarenlang) over gesproken”, laat PvdA Hattem weten. In een interview met raadslid Gerrit van Keulen kunt u de mening

van de PvdA-fractie over de locatie van de nieuwe (Combi) ijsbaan volgen. Hierbij wordt gevraagd naar de aandacht voor wensen van het van bestuur ijsvereniging en de

lang gekoesterde PvdA-wens zorgwoningen te kunnen gaan realiseren op het terrein van de huidige ijsbaan. Zie hiervoor de website www.hattem.pvda.nl.

WAPENVELD- Van 12 tot en met 15 april werd er in Eindhoven de SwimCup gezwommen. Vele Europese topzwemmers gingen op jacht naar de laatste Olympisch tickets. Deze kwalificatie is voor de zwemmers van Octopus nog te hoog gegrepen. Niettemin mochten maar liefst 13 zwemmers uit Heerde en omgeving aan de start verschijnen op jacht naar limieten voor de Nederlandse (Junioren) Kampioenschappen. De zwemmers lieten zien in een prima vorm te verkeren. Met maar liefst 49 persoonlijke records,

diverse clubrecords en meerdere behaalde limieten voor de N(J)K, kunnen hoofdtrainers Henk Manni en Imke Redder terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Voor meer resultaten kijk op: www.zvoctopus. com. Op de foto: achterste rij: Marcel van Essen, Albert van Piekeren, Stan Reussink, Emile Manni, Floris Manni, Casper Muselaers, Sjors Boverhoff, Jeffry van Zetten, Carmen ter Weele, Brigit van de Vegte, Henk Manni. Voorste rij: Suzanne Brummel, Danielle Bijsterdosch, Lars Reussink.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

Gedenktekens om bij stil te staan

PA PAGGIINNAA 21 9

Succesvol verkopen begint met:

€ 0,00 helemaal GRATIS dus !

Zo af en toe dagdroomt u er over: een nieuw huis, een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning die u zelf bouwt. Maar ja, wat brengt uw huis dan op èn kan ik het betalen ? Wij bieden u aan:

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

…een gratis prijsindicatie èn een gratis hypotheekgesprek

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl

Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid ! Ook uw huis succesvol verkopen en de beste hypotheek ? Bel MOZA !

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

MOZA: voor uw financiële zaken !

MOZA Wapenveld Makelaardij ijke zaak ! een duidel

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Hypotheken

www.moza.nl

Senioren Support Zwolle Aandacht, Gezelligheid & Lichte Hulp Thuis • Praten • Wandelen • Winkelen • Artsen bezoek • Samen koken • Ontlasten mantelzorg • Etc. ort Zwol

l

en

pp

e

ioren Su

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

&

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

U bepaalt! Bel: 06-37232067 www.seniorensupportzwolle.nl

S

Steun jouw vereniging? Na 10 weken hebben we samen al ruim

€ 10.500,-

opgehaald voor onze verenigingen in Heerde. Een prachtig bedrag! Maar we zijn er nog niet. We hebben nog 4 weken de tijd om jouw vereniging, school of club steunen! Voor iedere € 10,- die jij besteedt bij Jumbo in Heerde krijg je een muntje ter waarde van € 0,10. Jij bepaalt welk bedrag jouw vereniging, school of club krijgt door simpelweg jouw muntje te doneren. Zo help je jouw vereniging! Tot ziens bij Jumbo!

Brinkman

Heerde, Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 20

Sportweek officieel gestart

Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit stuk. De redactie behoudt zich verder het recht voor ingekomen stukken te weigeren, te redigeren en/of in te korten.

De Parkschool doet weer mee in de MFA

HEERDE- Wethouder Anton Westerkamp heeft zaterdag de Nationale Sportweek officieel geopend tijdens een bijeenkomst in Welgelegen in Heerde. Hij deed dit door vier succesvolle sporters uit Heerde te interviewen, te weten: Milou de Haas, Ilja van Doorm, Pepijn Bijsterbosch en Luca Nijenhuis. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van vertegenwoordigers van een aantal verenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek. “Sporten is heel belangrijk. Voor ons allemaal. Voor je gezondheid en voor

de balans tussen geest en lichaam. Dat vindt de gemeente Heerde ook en daarom doen we mee aan de Sportweek. Vorig jaar deden er 6 sportverenigingen uit Heerde mee en nu al 11 dus als dat zo doorgaat doen volgend jaar alle verenigingen mee. Want met sporten kun je niet vroeg genoeg beginnen”, aldus wethouder Westerkamp. Hij stipte eveneens aan dat vrijwilligers bij de verenigingen heel belangrijk zijn. “Het is niet vanzelfsprekend dat alles geregeld is. Daar zitten allemaal vrijwilligers achter.”

Veel verenigingen organiseren deze week activiteiten in het kader van de sportweek zoals Sportscenter Bijsterbosch. De sportschool heeft in Heerde en Hattem haar deuren open zodat iedereen kosteloos kan ervaren hoe leuk en belangrijk sporten is. Zowel voor kinderen als voor volwassenen zijn er tal van mogelijkheden. Er kan meegedaan worden aan één van de 20 groepslessen of er kan getraind worden in de Milon Cirkel, de work-out voor slank en fit in 44 minuten. Zie ook www.heerde.nl.

Programma Sport en Bewegen EPE- Het college van de gemeente Epe heeft besloten de verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt te ondertekenen. Door deelname ontvangt de gemeente Epe ruim 92.000 euro. Deze financiële impuls wordt de gemeente Epe ter beschikking gesteld om combinatiefuncties – buurtsportcoaches - in te zetten die als doel hebben de samenleving in beweging te krijgen. “Om te onderzoeken wat we hier precies mee kunnen doen, gaat er een kwartiermaker van de Gelderse Sport Federatie aan het werk. Die zal de mogelijkheden onderzoeken”, aldus wethouder Jan Berkhoff. “Uit andere gemeenten hebben we hierover al veel succesverhalen gehoord.” De meerwaarde van het programma Sport en bewegen in de buurt ligt in

een beter aansluiting van het sporten beweegaanbod op de vraag en er is meer lokaal maatwerk, zodat mensen zelf kunnen beslissen waar ze aan willen deelnemen. Ook kan worden voortgeborduurd op bestaande vormen van samenwerking of nieuwe verbindingen worden gelegd tussen bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijninstellingen en het bedrijfsleven. “Denk bijvoorbeeld aan een beweegconsulent die werkzaam is op school, en na schooltijd de buurt ingaat om kinderen aan het bewegen te krijgen”, geeft de wethouder als voorbeeld. Door het leggen van die verbindingen en actief samen te werken kan het aanbod voor de inwoners van de gemeente worden verbeterd.

Aandacht voor senioren

Als oudergeleiding van de MR zijn we erg blij met het bericht van PROO van 10 april dat zij voor wat betreft de Parkschool weer actief deel gaat nemen aan de cruciale besprekingen binnen de MFA. Dit om te bewerkstelligen dat de Parkschool met haar Daltonconcept optimaal wordt geïntegreerd in de MFA. Hiermee is weer gewaarborgd dat de belangen van de Parkschool en daarmee die van onze kinderen gediend worden en dat we weer kunnen toewerken naar een bloeiende Parkschool binnen de MFA. Als oudergeleding van de MR willen we met name de ouders bedanken die zich in korte tijd heel actief hebben opgesteld en in grote getale naar het Dorpshuis zijn getogen om te onderstrepen dat de Parkschool graag deelneemt in de MFA. Gezegd moet ook worden dat ondanks hevige kritiek van onze kant de Stichting PROO samen met ons en de Gemeente op constructieve wijze heeft gezocht naar openingen voor hernieuwde deelname van de Parkschool in de besprekingen. Het is gelukt het conflict zo uit elkaar te trekken dat zowel PROO als de Gemeente voor wat betreft de Parkschool weer positief verder kunnen met de MFA. Hiermee is ons doel bereikt. We hebben er ook uit geleerd dat het van groot belang is elkaar goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Een goede communicatie is cruciaal. Aangezien we een belangrijke periode tegemoet gaan is afgesproken dat er op diverse niveaus contacten zullen worden onderhouden met PROO daar waar het gaat om de MFA en de Parkschool. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden met Quintus Schipper en daar waar nodig met Berend Redder. We weten elkaar inmiddels goed te vinden. Een kopie van deze brief zal worden verzonden naar alle partijen die ook onze eerdere correspondentie hebben gekregen. Namens de Oudergeleding van de Parkschool

AED training Marike de Graaf-Bosch stopt met volleybal EPE- Marike de Graaf-Bosch (36) houdt het na 25 jaar voor gezien en stopt met actief volleyballen. Marike is al lid van ORMI sinds januari 1975 en is na haar periode in de jeugd al jarenlang het boegbeeld van ORMI D1, momenteel uitkomend in de 2e Divisie Landelijk een uitzonderlijk hoog niveau voor een dorp als Epe. De wilskracht, inzet, fanatisme, aanvalskracht en haar overige volleybalkwaliteiten zullen node gemist gaan worden bij ORMI, een volleybalicoon verdwijnt van de velden. Overigens zal Marike wel behouden blijven voor ORMI, ze is lid van de huidige Activiteitencommissie van ORMI en van de Kledingcommissie.

WAPENVELD- Vorige week werd er bij het Senioren Inloopcentrum een training reanimeren en defibrilleren gegeven aan een groep van 7 vrijwilligers. Omdat het gebouw het zonder beheerder moeten stellen wilden de vrijwilligers van het inloopcentrum goed voorbereid zijn als men te maken krijgt met bezoekers die plotseling een hartstilstand krijgen. Buiten aan het gebouw is een AED geplaatst die ook in het

kader van Hartveilig wonen wordt ingezet. Wanneer mensen dichtbij zijn en met snel kan starten met 112 bellen, reanimeren en defibrilleren, dan wordt de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk verhoogd. Vandaar het belang voor het houden van een AED bijeenkomst. Oud ambulancemedewerker Piet Sytsma verzorgde vakkundig de training. Drie uur lang kreeg men goede lesstof en werd er geoefend met een reanimatiepop. De cursisten pasten hartmassage toe, mond op mond beademing en men oefende met twee verschillende AED’s.

Goede prestatie Hercules HATTEM- Dit jaar heeft Yolanda Vaandrager Senioren Support Zwolle opgericht, een bureau dat aandacht, gezelligheid en lichte hulp aan huis biedt in de regio Zwolle en omstreken. Natuurlijk bestaat er al veel vrijwillige zorg voor ouderen, dus waarom dan nog een particulier initiatief? Volgens Yolanda voelen veel senioren zich, terecht, niet oud en zien niets in georganiseerde uitjes of bingoavonden. Ze willen liever zelf bepalen wat ze doen en wanneer, zonder dank je wel te hoeven zeggen. Bij SSZ kan iedereen zelf aangeven wat

hij of zij wil doen, dit kan een hobby zijn, winkelen, wandelen, samen eten of naar een arts gaan. Denk ook aan speciale gesprekken waar men de familie niet mee wil belasten. Kinderen die hun ouders extra aandacht gunnen omdat ze het zelf erg druk hebben met werk en gezin kunnen nu hulp inschakelen. Hoe vaak valt een medische afspraak niet op een moment dat je als kind net verhinderd bent om mee te gaan met vader of moeder. Senioren Support Zwolle kan hier bij helpen. Zie ook www.seniorensupportzwolle.nl of tel. 06- 37232067.

HEERDE- Vorige week vond de Heerder Avondvierdaagse plaats. Vier dagen lang lopen met als uiteindelijke beloning de felbegeerde medaille. De deelnemers, veelal

leerlingen van basisscholen, konden kiezen uit 3, 5 of 10 km. De laatste avond stond zoals gewoonlijk in het teken van het defilé dat werd afgenomen bij het gemeentehuis.

EPE- Zaterdag 21 april was het tijd voor de finales van het jongensturnen in district Oost en Noord. Namens GV Hercules had Tom Steensma zich als enige geplaatst. De debutant begon de wedstrijd goed en behaalde goede cijfers. Tom werkte netjes en had op sprong zelf het tweede cijfer van zijn categorie, een 19.400. Alle toestellen werden netjes afgewerkt, alleen een val bij rekstok was jammer. Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een goede finale waarbij uiteindelijk en 8e plek werd behaald.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 22 1

Kijk, wij zijn altijd enthousiast! 9HOWNDPS 6WDPGpHQWKRXVLDVWHPDNHODDU Veenwal 13

Epe

Buizerdstraat 36

Hattem

• Vrijstaand woonhuis op prachtige plek. • Mooie kavel van 619 m . • Bouwjaar 1932, verbouwd in 1977. • Extra slaap- en werkkamer beneden. • Inhoud 316 m , woonoppervlak 90 m . • Zowel binnen als buiten goed onderhouden.

In prijs verlaagd

2

3

2

Vraagprijs â‚Ź 376.000 k.k.

Kruisstraat 7 Hattem

• Uitstekend onderhouden royale hoekwoning met stenen berging

• Woonkamer met open haard, halfopen keuken (2000) v.v. inbouwapp. • Moderne badkamer en drie slaapkamers op de 1e verdieping • Op de 2e verdieping een royale vierde slaapkamer

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

• Perceeloppervlakte 143 m², inhoud ca. 350 m³, bouwjaar 1977

Vraagprijs: â‚Ź 195.000,- k.k.

Heuvellaan 11

NIEUW

038 - 444 71 11

W W W. V E LT K A M P E N S TA M . N L

• Gelegen in een kindvriendelijke en rustige woonomgeving • Fraai aangelegde achtertuin met terras en vrijstaande houten berging

Epe

Sportlaan 4 Zwolle

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

Â&#x2122;:c`Za\aVh Â&#x2122;>hdaVi^Z\aVh Â&#x2122;<aVh"^c"addY Â&#x2122;=VgY\aVh Â&#x2122;KZci^aVi^ZgddhiZgh Â&#x2122;6VckZglVciZVgi^`ZaZc Â&#x2122;OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Bart Pool Installaties Zompweg 10

â&#x20AC;˘ Karakteristieke vrijstaande woning met royale garage (8,0 x 6,0 mtr.) â&#x20AC;˘ Gelegen aan een rustige laan op loopafstand van het centrum â&#x20AC;˘ Royale woonkamer en suite met openslaande deuren naar terras â&#x20AC;˘ Moderne keuken, kelder, bijkeuken, hal met granitovloer â&#x20AC;˘ Op de 1e verdieping 2 slaapkamers, moderne badkamer met toilet â&#x20AC;˘ Op zolder een extra slaapkamer en veel bergruimte â&#x20AC;˘ Perceeloppervlakte 430 m², inhoud ca. 400 mÂł, bouwjaar 1932/2003

Vosbergerweg 62

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

Vraagprijs: â&#x201A;Ź 430.000,- k.k.

Heerde

8181 VX Heerde

NIEUW

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

%RVFKULRROVHUYLFHELHGWXXUSHUGDJ GDJHQSHUZHHNGLUHFWHKXOS ELMRQWVWRSSLQJYDQULRROHQDIYRHU

â&#x20AC;˘ Uitstekend onderhouden vrijstaande woning met vrijstaande kantoorruimte (ca. 24 m²) â&#x20AC;˘ Gelegen aan de rand van Heerde met vrij uitzicht over de weilanden â&#x20AC;˘ Woonkamer (ca. 40 m²) met erkers, woonkeuken (ca. 23 m²) met inbouwapparatuur â&#x20AC;˘ Ruime hal, praktische bijkeuken en doorgang tot de geĂŻsoleerde garage â&#x20AC;˘ Op de verdieping drie (5 mogelijk) ruime slaapkamers, badkamer en vlizotrap naar berging â&#x20AC;˘ Zeer praktisch woning, fraaie ligging en toch maar 5 min. van het centrum â&#x20AC;˘ Perceeloppervlakte 1.117 m², inhoud ca. 600 mÂł, bouwjaar 1996

Vraagprijs: â&#x201A;Ź 595.000,- k.k.

*ULIWVHPROHQZHJ 169DDVVHQ 7  0   ZZZERVFKRQWVWRSSLQJQO LQIR#ERVFKRQWVWRSSLQJQO

Montagebedrijf Nijland Levering en montage van Leien en Golfplaten Engweg 3 8181 PS Heerde Tel: 0578-691692 Fax: 0578-690141 Email: jj.nijland@planet.nl

Wij verzorgen uw dak, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw met leien dakpannen of golfplaten, met onze meer dan 25 jaar ervaring leveren wij u product op maat.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 22

Autoruitherstel bij Autoschade Berghorst Kaartavond

EPE- De kaartavond van JBC Epétanque heeft het volgende resultaat opgeleverd; bij het klaverjassen was de 1e prijs voor Jan Ebbenhorst met 5076 punten; 2e Wim van der Horst met 4748 punten; 3e prijs Giel van der Vaart met 4710 punten. Bij het jokeren was de 1e prijs voor Nancy van

Bilzem met 35 punten; 2e prijs Tini van Lohuizen met 41 punten; 3e prijs voor Elly Dijkhof met 58 punten; 4e prijs voor Co Koopman met 60 punten. De prijsuitreiking en wedstrijdleiding werd deze avond verzorgd door Maaike van der Vaart.

Bingo VAASSEN- SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 2 mei een bingo-och-

tend, in Dorpscentrum De Wieken aan de Molenstraat 15 te Vaassen. Aanvang: 10.00 uur.

Clubkampioenschappen HBC HEERDE- Sinds januari 2010 is Autoschade Berghorst in Heerde aangesloten bij A.A.S. Het is een landelijk netwerk van de betere autoschade-herstelbedrijven, met een coöperatieve gedachte waarbij het schadebedrijf zijn eigen regionale identiteit behoud. “We werken nu voor alle verzekeringsmaatschappijen tegen afspraken op landelijk niveau”, vertelt Rene de Weerd. De A.A.S. schadeketen maakt - en bewaakt deze afspraken voor alle 65 aangesloten bedrijven. “Al sinds jaren waren wij ook actief in de autoruitenservice. In april zijn we onder de vlag van A.A.S. gestart met een volledig nieuw autoruiten-concept ‘Autoschade Berghorst autoruitser-

vice”, vertelt Wilbert Kruisweg. Een sterretje in uw voorruit of vervanging van de gehele ruit, u bent bij Autoschade Berghorst aan het goede adres. Het eerste samenwerkingsverband van verzekeraars, “Glasgarant” is al een samenwerking met hen aangegaan volgens dit nieuwe concept. “We zijn specialist in autoschadeherstel maar we bieden ook meerdere faciliteiten. Klanten kunnen nu op een plek terecht voor autoschade, autoruiten, autowassen en autopoetsen. Een klant die komt kan gebruik maken van ons vervangend vervoer, en we hebben ook gratis haal- en brengservice.” De maanden april en mei zijn bij Autoschade Berghorst actiemaanden bij het autowas-en

poetscentrum. Zo zijn er voor klanten interessante waardebonnen voor diverse wasprogramma’s in de wasstraat, korting op autopoetsen, en een zeer aantrekkelijke aanbieding op het FLon 4000 lakbeschermingssysteem. Daarnaast bied Berghorst gratis gebruik van de geheel vernieuwde auto-stofzuigers aan. “Hiermee willen we onze klant nog meer service bieden”, laten Wilbert en Rene weten. A.A.S. Autoschade Berghorst, Molenweg 9 in Heerde: het adres voor autoschadeherstel, autoruitherstelservice, caravanherstel en autowassen met gratis stofzuigen. Kijk ook eens op de website: www. berghorst.nl. De koffie staat klaar.

Vrijmarkt voor caravans, vouwwagens en campers VAASSENKringloopcentrum Stilema organiseert op zaterdag 28 april opnieuw een vrijmarkt voor caravans en campers. Op deze markt kunnen particulieren hun caravan, vouwwagen of camper te koop aanbieden. Om een plek te verwerven op deze markt moet men zich van te voren in schrijven. De inschrijfformulieren liggen in de winkel aan de Aalbosweg 41 in Vaassen, men kan een formulier opvragen via tel. 0578-572998 of via de mail info@ stilema.nl. De gegevens van uw

kampeervoertuig kunnen eventueel met foto op de website van Stilema worden geplaatst. Op de dag van de vrijmarkt is ook de kringloopwinkel van Stilema geopend. De winkel is erg plezierig ingericht en heeft een breed assortiment aan goederen. Natuurlijk vind je er kleding meubels en huishoudelijke artikelen. Ook vindt u er een ruim gesorteerde afdeling met huishoudelijke apparaten, TV’s, versterkers, grammofoons , CD spelers en computers. Apparaten die allen met een bepaal-

de garantie worden verkocht. Ook is het mogelijk om bij deze kringloopwinkel uw computer te laten repareren of te laten uit breiden met extra hardware. Op deze dag zijn er ook veel artikelen die te maken hebben met de komst van de zomer; grasmaaiers, tuingereedschap, tuinstoelen en camping artikelen kunt u erg voordelig kopen in de kringloopwinkel. Tijdens de vrijmarkt gaat er zelfs nog 10% af. De vrijmarkt start om 9.30 uur en sluit om 16.00 uur de poort.

Ondernemer Beelen trots op nieuwe winkel WEZEP- Al meer dan 70 jaar is Expert Frits van Enk de specialist voor home-elektronica in Wezep en omstreken. Na een grootse verbouwing is de winkel klaar voor de toekomst. De winkel heeft met nadrukkelijk gebruik van de Expertkleuren oranje, zwart en wit een moderne en tegelijkertijd sfeervolle uitstraling gekregen. Donderdag 26 april wordt de winkel feestelijk heropend. Elders in deze krant staan de spectaculaire openingsaanbiedingen. Het midden van de nieuwe winkel bestaat uit een servicecenter waarin alles is gericht op service aan de klant. Zo is hierin ruimte gereserveerd voor het geven van demonstraties en het verkrijgen van extra informatie en advies, gebaseerd op gebruiksvoordelen in plaats van technische specificaties. Er is een complete onderdelen shop aan toegevoegd, waarin alles te vinden is wat nodig is voor onderhoud aansluiten van de producten. Het Miele Innovation Centre is geheel vernieuwd en vergroot . De service van Expert Frits van Enk in Wezep gaat verder dan de winkeldeur. “Als er onverhoopt iets mis is met uw apparatuur kunt u op ons vertrouwen. We zetten ons graag in voor een snelle afhandeling van reparaties. Ook na de garantietermijn”, aldus ondernemer Wout Beelen. En uiteraard voor elders aangekochte apparaten. Grote apparaten worden door Expert Frits van Enk thuisbezorgd en aangesloten op bestaande leidingen. “We

zetten het apparaat op z’n plaats en sluiten het desgewenst meteen aan. Bovendien nemen we al het verpakkingsmateriaal en als de klant het wenst het oude apparaat mee terug.” Als klant kunt u dus meteen van je aankoop genieten. In de nieuwe winkel is een speciale inbouwwand gerealiseerd. Hier worden de specifieke inbouwmogelijkheden voor ondermeer vaatwassen, koelen en koken in een keukenachtige sfeer neergezet. Wout: “Ook voor inbouwapparatuur kunt u bij ons terecht. We hebben een ruime keus en verschillende merken. We komen geheel vrijblijvend bij u thuis om in te meten en wij geven u advies op maat. Na uw aankoop bezorgen we het apparaat bij u thuis en we vertrekken pas als alles werkt.” Ook op het gebied

HEERDEOnlangs zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden voor leden van de Heerder Badmintonclub. Het was een dag met vele spannende wedstrijden. De winnaars van de verschillende poules: Eerste plek recreanten mannendubbel: Gerrit Balster en Grieko van de Brink, vrouwendubbel: Joyce van de Brink en Jeanine Hulleman. Competitie mannendubbel: Jan Beekman en Barry Remmerts, vrouwendubbel: Tamara Beulenkamp en Gea Zandvliet. Recreanten gemengd dubbel: Joyce van de Brink en Grieko van de Brink,

competitie gemend dubbel: Barry Remmerts en Berlinda Kers. Op deze dag was ook de eigen vaste omroepster Hetty Remmerts aanwezig. Ze doet dit al zo’n 15 jaar achter elkaar. Tevens werden de teams gehuldigd, die het afgelopen competitieseizoen hebben gewonnen. Dit waren dit seizoen maar liefst drie teams: het jeugdteam, team 2 en team 4. De inspannende dag werd afgesloten met een barbecue. Een muzikaal optreden van de zanger Gerben Tijssen maakte het tot een extra gezellige afsluiting van een goed verlopen dag.

Lampionoptocht

van inbouwapparatuur bent u dus bij Expert Frits van Enk in Wezep aan het juiste adres. Een constante factor in het geheel is het gemotiveerde winkelteam. Wout: “De kracht van deze winkel is naar mijn mening de persoonlijke benadering en de kennis van de producten die we in huis hebben. Wij staan hier met een team dat graag de tijd neemt voor een klant en naar hem of haar luistert. Alleen zo kunnen we klanten immers helpen aan een helder en eerlijk advies. Voorop staat dat de klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat en graag bij ons terugkomt.” Expert Frits van Enk is gevestigd aan de Meidoornpassage 8 in Wezep. Er is gratis ruime parkeergelegenheid bij de winkel. Voor meer informatie en een routebeschrijving, kijk op www.expert.nl.

EMST- Op Koninginnedag organiseert de Oranjevereniging Emst de jaarlijkse lampionoptocht. Het begin- en eindpunt van de lampionoptocht is bij dorpshuis De Hezebrink aan de Ds v. Rhijnstraat. Het vertrek van de optocht is gepland om 20.30 uur en wordt begeleid door Muziekvereniging Prins Bernhard uit Emst. Vanaf 20.00 uur kan men zich opstellen. Evenals vorig jaar gaat de optocht ook door het nieuwe Gelders Kwartier. De route is als volgt: Ds. v. Rhijnstraat, Kerkhofweg, Dr. v. Gelderweg, Zr. v. Rossumweg, Kerkhofweg, Oranjeweg,

Hoofdweg, Hanendorperweg, Hogeweg, Hezeweg, Kuilakkerweg, Hullandstraat, Ds. v. Rhijnstraat. Ook dit jaar kunnen de kinderen prijzen winnen voor de door hen gemaakte creaties. Dit mag uiteraard van alles zijn zoals skelters, karren, fietsen of andere creatieve zaken. E.e.a. wordt beoordeeld door een deskundige jury. Tevens zijn er fakkels te koop bij dorpshuis De Hezebrink. Opgeven vooraf is niet nodig. Iedereen is welkom. Foto`s van de optocht zijn na die tijd te zien op www.emsterfeest.nl.


EN

SCHAAPSKOOI

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 223

COMPANJ RIPHAG makelaars

OOG VOOR U W B E L A N G GEWIJZIGD

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

HUIZ

-

EN WON EN PROJECT EN

GEWIJZIGD

GEWIJZIGD

Heerde Kooiweg 1

Heerde Wilhelminalaan 29

Heerde Bonenburgerlaan 70

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 439.000 KK

€ 275.000 KK

€ 495.000 KK

- Vrijstaande woonboerderij met weiland - Met garage/paardenschuur - Grondoppervlakte 3635 m² - Gelegen nabij de bossen - o.a. woonkamer ca. 35 m²; 3 slaapkamers

- Fraai gelegen hoekappartement - Gelegen op de 2e verdieping - Ruime woonkamer; 2 slaapkamers - Het complex is voorzien van lift - Eigen parkeerplaats in de kelder

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

- Karakteristieke vrijstaande woning - Aangebouwde royale stenen garage - Totale grondoppervlakte 505 m² - 4 slaapkamers en 2 badkamers - Zeer fraaie afwerking

www.companjenriphagen.nl

LAST V AN ONZE VAN ARHEID! BEREIKBA BEREIKBAARHEID! WIJ BEL ONEN BELONEN UW MOEITE MOEITE.. Alle zomerjassen

20% kkorting orting met uitzondering op leer. Op alle truien en vesten e

2 halve prijs

Kijk ook naar onze speciale geselecteerde items zoals ; Betty Barclay, Geisha en Qui.

Installatiebedrijf Gasservice

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

www.heerdeonline.nl

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf Aanleg van gas- en waterinstallatie. Dorpsstraat | www.modehuisdekker.nl p 39-41 | 8181 | HN Heerde | T 0578 | - 69 15 73 | E info@modehuisdekker.nl | | Openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur | zaterdag 09.30 - 17.00 uur

G.v.d. Maten

Erkend gas- en watertechnisch installateur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 24

Herdenkingsplechtigheid oorlogsmonument

Petanque HATTEM- Afgelopen week zijn er bij Hattem Petanque weer een aantal mixtoernooien gespeeld. Uitslag dinsdagavond: 1e John Bronkhorst, 2e Ton Visser. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Coby Zijlstra, 2e Gerard Zijlstra, 3e Alie Eekma, 4e Ben Kort, 5e Tonnie de Bruin, 6e Gerrie Keijl, 7e

Ingeborg Suuichies, 8e Luc Eleveld, 9e Alie Koster, 10e Maaike Septer. Uitslag donderdagavond: 1e Maaike Septer, 2e Peter Paul van Kuijk, 3e Gerard Zijlstra, 4e Coby Zijlstra, 5e Dini Eleveld, 6e Ton Visser, 7e Ad Visser, 8e Alma Steenbergen, 9e Dini Boomstra, 10e Jeroen Bakker.

Amnesty actie voor kinderrechten

HATTEM- Groep 7/8 van de Sint Andreasschool hebben bloemen gelegd bij het oorlogsmonument aan de Zuiderzeestraatweg in Hattem. Tevens hebben ze, in het bijzijn van burgemeester Wiggers en leden van het 4 en 5 mei comité Hattem, zelf geschreven gedichten voorgelezen. Deze herdenkingsbijeenkomst vond afgelopen woensdagochtend plaats, op 18 april, de dag dat Hattem be-

vrijd werd. Het monument aan de Zuiderzeestraatweg is opgericht ter nagedachtenis aan twee geallieerde vliegers die zijn omgekomen, toen hun toestel op 27 november 1944 neerstortte op de plek waar het monument nu staat. Het monument aan de Zuiderzeestraatweg is geadopteerd door alle basisscholen in Hattem. Volgens een roulerend schema verzorgt de hoogste groep van één

Phaedra Krol wint Jeugdwielerronde van Zwolle

HEERDE- Op zaterdag 21 april vond de Jeugdwielerronde van Zwolle plaats aan de Wijtmenerplas. In categorie 5 streden 52 jongens en meisjes van 12 en 13 jaar om een plekje op het podium. Een belangrijke wedstrijd, aangezien er punten te behalen vielen voor het Nederlands Kam-

pioenschap op 9 juni in Elim. Twintig ronden moesten worden afgelegd op het 1 km. lange en bochtige parcours. Phaedra Krol uit Heerde heeft in deze wedstrijd veel kopwerk verricht en dat werd na een mooie eindsprint beloond met een verdiende eerste plaats.

Nationale Sportweek: promotie Jeugdatletiek EPE- In de week van 22 t/m 29 april staat het thema “Sport en bewegen” centraal in Nederland. Atletiekvereniging Cialfo organiseert één van de activiteiten gericht op het promoten van atletiek voor de jeugd met de presentatie van de Athletics Arena. Dat is een opblaasbare atletiekarena voor de jeugd. In de arena kunnen kinderen tussen de 6 en 14 jaar op spectaculaire wijze kennismaken met atletiek. Ze kunnen bijvoorbeeld hun

snelheid meten bij het werpen, een sprong terug zien op een televisie, estafettes lopen, sprinten en nog veel meer. Kom ook op 29 april naar de atletiekbaan van Cialfo op sportpark De Wachtelenberg. De atletiekarena staat daar voor de kinderen opgesteld tussen 12.00 uur en 15.00 uur. Meedoen kost helemaal niets. (voor nadere info: Fred@avcialfo.nl) Kijk ook op www.athleticsarena.nl en op www.nationalesportweek.nl.

Meindert de Jong geeft Oranjeconcert WAPENVELD- Op zaterdag 28 april geeft Meindert de Jong opnieuw (in 2011 was Meindert ook in Wapenveld) een Oranjeconcert op het Reilorgel in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Wapenveld. Meindert is jarenlang organist geweest van de Johanneskerk in Heerde en geniet nog steeds een enorme bekendheid. Ook dit jaar heeft Meindert

een heel gevarieerd programma samengesteld waarbij hij onder andere zal improviseren over bekende vaderlandse liederen. Er is ook veel plaats voor samenzang. De organiserende orgelcommissie heet u hartelijk welkom op dit concert dat begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel zal er na afloop een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

van de basisscholen jaarlijks, samen met het 4 en 5 mei comité Hattem, de herdenkingsplechtigheid om de Bevrijding van Hattem op 18 april 1945 te vieren. Eerder op de ochtend luisterden de leerlingen in het stadhuis naar een bijdrage van Edwin van der Wolf over de Stolpersteine en legden ze bloemen bij de Dijkpoort en bij de synagoge in de Achterstraat.

HEERDE- Op de Oranjemarkt heeft Amnesty een handtekeningenactie voor kinderrechten in Kenia. Er ligt een petitie waarin de President van Kenia wordt gevraagd, namens de kinderen in Nederland, aandacht te geven aan de rechten van kinderen in de sloppenwijken van Kenia. Er is daar gebrek aan goed onderwijs, schoon drinkwater en goede gezondheidszorg. Kinderen wonen in krotten in een onveilige leefomgeving en er is nauwelijks ruimte om te spelen. Ook kunnen sloppenwijken van de ene dag op de andere worden ontruimd. Huizen worden vernietigd, bijvoorbeeld om plaats te maken voor winkelcentra of villa’s. De oorspronkelijke bewoners krijgen geen ande-

re woonruimte en blijven dakloos achter. Omdat voor alle kinderen ter wereld het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt vraagt Amnesty de President van Kenia de kinderrechten te respecteren. In het verdrag staat ondermeer dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezonde leefomstandigheden, een veilige leefomgeving en een dak boven hun hoofd. In de sloppenwijken van Kenia lijken die rechten niet te bestaan. Vandaar de vraag van Amnesty aan de Keniaanse president: “respecteer de rechten van de kinderen”. Iedereen die het daarmee eens is, zowel ouderen als kinderen, kan een handtekening onder de petitie zetten in de Amnestykraam op de Oranjemarkt in Heerde.

Meijer Wonen al 99 jaar in Heerde

Smulpunt ‘de Meulenbeld’ weer open WAPENVELD– Streekwinkel ‘de Meulenbeld’, het smulpunt op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld gaat zaterdag 28 april weer open voor het publiek. Tot eind september kunnen bezoekers er elke zaterdag van circa 10.00 tot 16.00 uur terecht voor de eigen producten van molen de Vlijt en lekkere streekproducten. Passanten kunnen er genieten van koffie met Opoe’s kruidkoek, pannenkoeken en een molenbolletje met een Vlijtburger. “De molenboerderij is nu wel gereed maar we handhaven ‘de Meulenbeld’ in de witte schuur op Vrieze’s Erfgoed. Volgens onze klanten het mooiste plekje voor deze activiteit. Bij grotere evenementen gaan we de boerderij en het bijbehorende terras wel inschakelen”, vertelt Jan Nitrauw als voorzitter van het comité molen de Vlijt. Tot de eigen producten behoren het volkoren- en pannenkoekenmeel maar ook de kruidkoekmix. Uit de regio haalt men allerlei streekproducten als jams, vers fruit, honing, komkommers, tomaten en Veluwse graaneieren. Later dit jaar worden daar de groenten en aardappelen uit de eigen moestuin aan toegevoegd. Het komende seizoen brengt men maandelijks de streekproducten extra onder de aandacht onder het motto ‘Pruuf is!’, smikkelen van streekproducten. Edit Westendorp van Eetit zal dan verrassende gerechten met streekproducten presenteren. “Voor de toeristen en andere bezoekers wordt Vrieze’s Erfgoed alleen maar leuker. Er valt het komende seizoen veel te genieten op Vrieze’s Erfgoed. Molen de Vlijt is elke zaterdag in bedrijf, er is een erf met de bloemen- en moestuin, het bijenhotel, leuke activiteiten, evenementen en straks ook regelmatig exposities in de molenboerderij. Een plek waar in meer dan één opzicht veel te smullen valt”, vertelt Nitrauw.

HEERDE- Steven Meijer, opa van de huidige directeuren Anne Jan en Steven Meijer, begon zijn winkel in 1913 in Heerde. Na ruim 99 jaar is het moment aangebroken dat de activiteiten van Meijer Wonen verhuizen naar de vestiging op de Woonboulevard van Zwolle. Op zaterdag 29 april komt er voorlopig een einde aan de vertrouwde en historische vestiging aan de Bonenburgerlaan in Heerde. Toch gloort er tegelijk hoop aan de horizon. Op de foto’s ziet u eerst Steven Meijer op 3-jarige leeftijd gefotografeerd voor de toenmalige winkel. Samen met z’n broer Anne Jan heeft hij Meijer Wonen ruim 40 jaar geleid. De tweede foto is op precies dezelfde plaats genomen en laat zien dat er toekomst zit in Meijer Wonen. Twee kleinkinderen, Fleur en Lars van Ballegooien, hebben er nu al zin in om opa Steven te helpen in de winkel. Soms wordt koffie en thee al door Lars en Fleur geserveerd. Kortom, er zit toekomst in Meijer Wonen in Heerde. Met weemoed heeft de familie Meijer de beslissing tot verhuizing heeft

genomen. Toch overheerst het positieve gevoel. Klanten kunnen in de toekomst nog steeds hun woning laten inrichten en verfraaien door Meijer Wonen. Lisette en Rob staan in de startblokken om samen met het deskundige en enthousiaste team verder te gaan. En de foto met Lars en Fleur laat zien dat zelfs aan de verre toekomst gedacht wordt. Elders in deze uitgave staat een advertentie met de nodige informatie.

Heemkunde Hattem HATTEM- Kom maar eens naar het Heemkundecentrum aan de Molenbelt 2a (boven bakkerij De Hoop) in Hattem. In de zeer uitgebreide bibliotheek vindt u alle trouw-, doop- en begrafenisregisters vanaf de 16e eeuw tot 1811, verder veel naslagwerken en stamboomonderzoeken van Hattemse families. Bent u in speciale onderwerpen geïnteresseerd? Deskundigen kunnen de meeste van uw vragen goed beantwoorden. Wilt u in het fotoarchief met bijna 10.000 foto’s snuffelen? Ook hier-

bij is deskundige hulp aanwezig. In de oneven weken kan dat op de donderdagen vanaf 19.30 uur en in de even weken op de woensdagen vanaf 13.30 uur. De eerstvolgende mogelijkheden zijn op donderdagavond 26 april en woensdagmiddag 2 mei. Wilt u direct antwoorden op uw vragen? Bezoek dan de website www.heemkundehattem. nl. Via de site kunt u zich tevens opgeven voor de gratis nieuwsbrief en u aanmelden als lid en staan ook alle data van de inloopmiddagen en –avonden.


D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 225

EN

-

NIEUW

COMPANJ RIPHAG makelaars

SCHAAPSKOOI

Heerde

Christinalaan 7

EN

- Helft v/e dubbel met bijgebouw en carport - Fors uitgebouwd aan de achterzijde waardoor er royale woonkeuken en ruime slaapkamer is ontstaan - In 1996 grotendeels vernieuwd met hoogwaardige materialen - Sfeervolle tuin met veranda en tuinhuis - Profiteer nu nog van de 2% overdrachtsbelasting

VRAAGPRIJS

€ 274.500 KK

TE KOOP De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

DEALER ALKO GRASMAAIERS Leverbaar in vele modellen. Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

VOF Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

Het voorjaar komt er aan! Haal koemestkruimels voor de tuin! Zaterdag’s van 9.00 - 12.00 uur geopend Loon– en transportbedrijf Marskamp, Marledijk 29 in Marle. Tel: 06-51190259 Bestellen kan ook via gebr.marskamp@planet.nl Grotere bestellingen kunnen geleverd worden.

Koemestkruimels verpakt in zakken van 45 liter. Slechts € 9,00 per zak pmarle.nl www.marskam

Een mooi handzaam strooibaar produkt voor uw sier- moestuin/borders/gazon!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 26

Open dag bij Kwekerij v.d. Velde

HEERDE- Kwekerij v.d. Velde aan de Borchraverweg 3a te Heerde gaat weer van start met de verkoop van de 1-jarige zomerbloeiers en kuipplanten en dat gaat traditiegetrouw gepaard met een open dag. Al is de traditie iets aangepast: niet de eerste zaterdag ná, maar juist de laatste vóór Koninginnedag, zaterdag 28 april. “De eerste zaterdag na Koninginnedag valt dit jaar erg laat en dan zit je ook nog op Bevrijdingsdag. Vandaar dat we het dit jaar dus anders doen”, vertelt Esther v.d. Velde. Zaterdag 28 april kunnen bezoekers van 9.00-17.00 uur uiteraard lekker

EPE- Het deze winter opgerichte meisjes E team van EZC’84 in Epe loopt er picobello verzorgd bij. De sponsors Tattoo Rada en GW In-

tussen alle planten snuffelen, zijn er aantrekkelijke kortingen en er zijn prijzen te winnen. Ook is er veel nieuws te zien. “Net als vorig jaar hebben we een nieuwe petunia. Dit jaar is het de Mystical Merlin; bijna zwart met een roze streepje er door. Een leuke vernieuwing, deze kleur was er nog niet.” En dat is precies waar Esther en Gerrit op mikken: “We willen iets aparts aanbieden, nieuwe kleuren, nieuwe soorten. Niet dat wat je ook bij een bouwmarkt vindt.” Een goed voorbeeld daarvan is de geranium maderense. “Onze trots”, zegt Esther. “Deze soort is alleen

vestment schonken de dames nieuwe inloopshirts. Ezel-/ kinderboerderij De Koperen Ezel stak de Eper meisjes in nieuwe trainingspakken.

te vinden op het eiland Madeira. Bijna nooit zie je het in de verkoop. Wij hebben het uitgezaaid en dat heeft goed uitgepakt, we hebben veel plantjes voor de verkoop”, vertelt Esther. “Sowieso hebben we veel aparte dingen bij de pelagoniums, ook botanische soorten. Sommigen hebben een aparte geur, bijvoorbeeld citroen of munt. Voor ons is het heel leuk om dat soort dingen te vertellen aan de mensen.” De hal met de pelagoniums - 350 soorten – en de fuchsia’s – 3600 soorten – trekt bezoekers uit alle windstreken: van Tjechië tot Denemarken. De hal met 1-jarige zomerbloeiers heeft met name een regionale aantrekkingskrant, met name de regio tussen Apeldoorn Zwolle. Maar ook in deze hal is veel bijzonders te vinden Bijvoorbeeld de fremontodendron, edgeworthia en de donkere ipomea. “We laten ook zien wat voor leuke combinaties je met dit alles kunt maken”, aldus Esther. Ook kunnen mensen zoals altijd hun hanging baskets laten vullen. “Veel mensen komen hier en zeggen; maak er maar iets moois van! Daar proberen we ons mee te onderscheiden: een stukje extra service. Voor het opmaken betalen mensen alleen de materiaalkosten.” Op 8 mei is er overigens weer een workshop hanging baskets opmaken. Deze begint om 19.00 uur en u kunt zich nog opgeven hiervoor. Kijk voor meer informatie op www. kwekerijvandervelde.nl.

Eperzanggroep Mediona 85 jaar EPE- De oudste zangvereniging van Epe, Mediona, bestaat dit jaar 85 jaar. Op 27 juni 1927 is de vereniging met de naam Kunst Na Arbeid opgericht in de zaal van café Kromdijk aan de Sint Antonieweg te Epe. “Vanuit de arbeidersbeweging komen steeds meer stemmen op om vooral strijdliederen te zingen zoals Morgenrood en de Strijdersmars om dit door te geven voor een betere toekomst, want men had het zuinig in die tijd”, vertelt Theo Plakmeijer namens Mediona over het ontstaan van de zangvereniging. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam K.N.A. vervangen door Ontspanning Na Arbeid (O.N.A.) omdat de accordeonvereniging ook deze naam ging gebruiken. Na het 50-jarig bestaan in 1977 besloot de vereniging om de neutrale hoek op te zoeken wat betreft de zanguitvoeringen, vanaf die tijd is O.N.A. een neutraal koor. In 2004 werd de naam O.N.A. veranderd in Eperzanggroep Mediona. “Dit om toch een beetje met de tijd mee te gaan. De betekenis van Mediona bestaat uit: Medi als in Midden (uit ons midden), MEDI-A als in Communicatiemiddelen, middelen tot verspreiding en O.N.A. staat natuurlijk voor Ont-

spanning Na Arbeid”, legt Plakmeijer uit. De Eperzanggroep heeft sinds mei 2011 een gehele nieuwe leiding met Marlies Tiemens als dirigent en Gijs Hermans als pianist, beide uit Apeldoorn. Nieuwe leden, mannen en vrouwen, zijn altijd van harte welkom. Het koor repeteert wekelijks op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het Kulturhus (Ds Prinszaal) in Epe. Op zaterdag 20 oktober wordt de jubileumuitvoering gehouden met als thema “Terug in de tijd en Heden” afgewisseld met de populaire amusementsgroep Las Paljas uit Zwolle, in het Kulturhus in Epe. Aanvang: 19.30 uur. Op donderdagavond 7 juni treedt het koor op in verpleeghuis Marken Haven te Beekbergen, Rehoboth in Wapenveld kan op donderdagavond 13 september de stoelen klaar zetten. Zaterdag 1 september heeft het Medionakoor een feestmiddag in het Wiosgebouw, daar zullen ook 2 leden worden gehuldigd. Ria Eenkhoorn- ten Brinke is 50 jaar lid en het eerste lid van Mediona die 60 jaar lid heeft vol gemaakt is Aagje v.d. Vlekkert– Kleene. Haar vader wijlen Gerrit Kleene was een van de oprichters van Mediona 85 jaar terug.

EPE- Het eerste team van Tennisvereniging Epe speelt dit jaar, na het kampioenschap van vorig jaar, in de derde klasse. Dit jaar wordt het team gesponsord door C1000 Van Andel te Epe. Zondag mocht het eerste team thuis aantreden tegen O.L.T.V. Ready uit Oldenzaal.

aaan het eind van de dag stond er een verdiende 5-3 overwinning op het scorebord. Zondag 22 april reist het team van Epe af naar Barneveld. V.l.n.r. Karin Hollander, Raymond Kip, Chantal Migo, Remon Wierdsma, Suzanne v/d Molen en Kevin Kamphuis.

HEERDE- Dirkje Blom uit Heerde is 50 jaar geworden. De kinderen

hebben een spandoek en een opblaasbare Sarah in de tuin geplaatst.

Project Hartveilig wonen van start in Hattem HATTEM- Een hartstilstand vraagt om een snelle reactie: bij het verlenen van acute hulp binnen 6 minuten is de overlevingskans het grootst. Met het project Hartveilig wonen wordt deze acute zorg verbeterd. Het project werkt met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). De gemeente Hattem start dit jaar met het opbouwen van dit belangrijke netwerk. Op woensdag 25 april organiseert de gemeente een bijeenkomst om vrijwilligers te werven en te informeren. Hartveilig wonen is een netwerk van goed geschoolde geregistreerde vrijwilligers en voldoende beschikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen

en/of werken. Deze vrijwilligers ontvangen een sms-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. Een oproep komt altijd onverwacht en het kan zijn dat iemand niet in de gelegenheid is om naar het slachtoffer te gaan. Er worden daarom altijd meer vrijwilligers opgeroepen dan dat er daadwerkelijk nodig zijn. Wanneer een vrijwilliger in staat is om naar het slachtoffer te gaan, moet er gereageerd worden op het smsbericht. Zijn er meer dan vier vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, dan wordt de vijfde persoon die zich meldt automatisch aangegeven dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Om Hartveilig wonen succesvol te laten zijn is de gemeente op zoek naar vrijwilligers. Een aantal zaken is hierbij belangrijk: de vrijwilliger heeft een erkende reanimatie/

AED-training gevolgd of is bereid deze te volgen; de vrijwilliger is in het bezit van een mobiele telefoon waarmee hij sms-berichten kunt ontvangen en verzenden; de vrijwilliger kent de straten in de directe woon- en/of werkomgeving; de vrijwilliger is gezond en kan zich gedurende korte tijd flink inspannen. De gemeente is ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij een calamiteit binnen Hartveilig wonen ingezet worden. Het aanmelden van een AED of opgeven als vrijwilliger, kan via de website www.hartveiligwonen. nl. Op woensdag 25 april wordt er in de Brandweerkazerne van Hattem (Verlengde Parklaan 36) vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zie ook www.hartveiligwonen.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 227

Buitenkamp

Méér makelaar sinds 1961

woning- en bedrijfsmakelaardij

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

A A RTJESAKKER 8 EPE

Soort woonhuis Oppervlakte Aantal kamers

Eengezinswoning 88 m / perceel 273 m 4 (3 slaapkamers)

NIEUW!

€ 189.000,kosten koper

QUICKBORNLAAN 14 EPE

Soort woonhuis Oppervlakte Aantal kamers

villa 150 m / perceel 1303 m 5 (3 slaapkamers)

H AVERKAMPSWEG 14 EPE

Soort woonhuis Oppervlakte Aantal kamers

eengezinswoning 95 m / perceel 550 m 4 (2 slaapkamers)

NIEUW!

€ 285.000,kosten koper

NEUSTRINKWEG 2 EPE

NIEUW!

€ 475.000,kosten koper

Soort woonhuis Oppervlakte Aantal kamers

eengezinswoning 140 m / perceel 335 m 6 (5 slaapkamers)

NIEUW!

€ 319.000,kosten koper

Ideaal voor de startende ondernemer!

TE HUUR: 216 m² BEDRIJFSRUIMTE. Houtweg 3-A (achtergedeelte) te Oene. Deze bedrijfsruimte is gelegen in het centrum van het dorp Oene. De ruimte is voor diverse doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte / magazijn / werkplaats etc. In overleg met eigenaar kan het een ander naar wens worden aangepast en ingericht. Begane grond ± 72 m : opslag/werkplaats – kantoor – entree met trap naar boven en naar het souterrain. Verdieping ± 72 m : opslag / evt. kantoorruimte. Souterrain ± 72 m : opslag. Eventueel kan er in overleg gebruik gemaakt worden van het buitenterrein.

Huurprijs: € 6000,- per jaar exclusief gas, water en elektra

Makelaardij Buitenkamp T (0578) 612 552 www.makelaardijbuitenkamp.nl

Authentiek Amerikaans Grillrestaurant

RIBHOUSE TEXAS wanted Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

leerling kok / leerling bediening Ben jij nog op zoek naar werk of een leerplaats? Wij hebben nog een vacature voor de BBL opleiding Nivo 2/3 voor beginnend kok of zelfstandig werkend kok en leerling bediening per september 2012. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil jij ons enthousiast team versterken? Wij bieden een leuke werksfeer, werken in een jong team met goede arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie en reacties: RIBHOUSE TEXAS EPE, dhr. M. Steenhuis, tel: 0578-612993.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 28

Beweegtuin bij Wendhorst geopend

Brasserie Meet & Eat doet mee aan Eetweek HEERDE- Brasserie Meet & Eat De Keet van Heerde aan de Eperweg 55 te Heerde neemt deel aan de Eetweek Lentekriebels Editie. Van 16 t/m 29 april kunt via eetweek. nl reserveren bij beachclubs, grand cafés, brasseries en restaurants en betaalt u voor een hoofdgerecht

slechts 10 euro. Brasserie Meet & Eat te Heerde doet daar nog een schepje bovenop: “Wij breiden dit uit met een voor- en nagerecht en u hoeft maar een klein bedrag bij te betalen”, aldus Bé van Ark. Lopt het water u al in de mond? Reserveer dan snel via eetweek.nl.

Spin te water op Koninginnedag VAASSEN- Op maandag 30 april vervallen alle reguliere zwemlessen, AquaSporten en het banenzwemmen bij de Koekoek. Want op die dag is het zwembad speciaal geopend voor recreatieve zwemmers. Het recreatiebad is van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend en

het wedstrijdbad van 11.15 uur tot 17.00 uur. Die dag wordt de acht meter lange opblaasspin ook voor het eerst te water gelaten. En dat is nog niet alles, want kom je op Koninginnedag met z’n tweeën (of een veelvoud daarvan), dan betaalt elke 2e bezoeker de helft.

Schaaksport HEERDEWoensdagmiddag werd bij Viattence locatie Wendhorst in Heerde de beweegtuin van Heerde geopend. De heer Looze, voorzitter van de Raad van Bestuur van Viattence, opende samen met een van de initiatiefnemers Geurt van de Kraats deze beweegtuin met diverse toestellen. Onder leiding van Anja Mulder van Stichting Wijs hebben enkele cliënten van dagbehandeling Wissel de toestellen gedemonstreerd. Binnen was er voor andere cliënten een bewegingsmiddag georganiseerd met diverse oefeningen. “Ik ben heel erg trots op deze eerste beweegtuin in Heerde. Volgen-

de week wordt zelfs de tweede beweegtuin in Heerde geopend. De beweegtuin is nog niet compleet, binnenkort worden er bordjes met gebruiksinformatie geplaatst. We hopen dat de beweegtuin heel nuttig gebruikt gaat worden,” liet Looze weten. “Bewegen is nuttig, goed voor onder andere houding en lenigheid. Er is nu sprake van bewegingsarmoede. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen veel doet voor ons brein, niet alleen voor kinderen maar ook voor ouderen. Bewegen is dus niet alleen goed voor de lijn maar ook voor het brein”, vertelt Van de Kraats. In maart 2009 werd op

initiatief van Geurt van de Kraats, verpleeghuisarts in Wendhorst, de plannen voor de beweegtuin ontwikkeld. Met subsidies van Fonds Nuts Ohra, Fonds Sluyterman van Loo, Vrienden van Viattence en Outdoor Sport Tools Lopik BV is de aanschaf van de diverse toestellen mogelijk gemaakt. De beweegtuin is te vinden op het terrein van Wendhorst, tussen het gebouw Heerderhaegen en de ingang van het verpleeghuis. De beweegtuin is niet alleen bestemd voor cliënten van Wendhorst, ook ouderen en jongeren uit de omgeving zijn welkom om gebruik te maken van de (fitness)toestellen.

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Abels – v.d. Maarel 2-0; Ugljanin – Koetsier 1-1; Douma – van Gelderen 0,5-1,5; Nijhof – Snijder 1,5-0,5, Schutte – Overbeek 1-1; Vos – Roggeband 1-1; Mouwe –v.d.

Most 0-2; Burczak – Tessemaker 1-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur.

Rekengym op de Hoge Weerdschool

Ontwikkeling MFA Heerde-Oost met Horsthoekschool HEERDE- Het plan om de Heerder Horsthoekschool te huisvesten in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Heerde-Oost blijft overeind. Er waren drie bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om de haalbaarheid van de MFA uit te werken. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften adviseert nu om de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Deze commissie heeft geen uitspraak gedaan over de inhoudelijke redenen om de Horsthoekschool wel of niet naar de MFA Heerde-Oost te laten verhuizen. Dat komt omdat de bezwaarschriften waren gericht tegen een

besluit van de gemeenteraad dat ging over een haalbaarheidsonderzoek op hoofdlijnen. De raad heeft op 19 december vorig jaar besloten om de haalbaarheid van een MFA, inclusief de Horsthoekschool, in de plannen verder te onderzoeken en uit te werken. Het uiteindelijke, formele besluit om daadwerkelijk het benodigde geld beschikbaar te stellen en de MFA Heerde-Oost te gaan bouwen, wordt eind dit jaar verwacht. De stichting Proo, de medezeggenschapsraad van de Horsthoekschool en de stichting Vrienden van de Horsthoekschool lichtten hun bezwaren toe op 28 maart, tijdens een hoorzitting van

Win een olijfboom

HEERDE- De Olijfgaard uit Heerde is specialist in mediterrane bomen. “Wij bieden o.a. olijfbomen, vijgenbomen, cipressen, granaatappelbomen en druiven aan in alle soorten en maten”, laat Vincent Leeuwis van De Olijfgaard weten. De Olijfgaard heeft een absoluut unieke oude druifrank binnengekregen, er zijn hier slechts enkele van in Europa. “De bedoeling is

bezoekers te laten raden naar de leeftijd van de bewuste druifrank. Op Hemelvaartsdag zullen wij degene die het meest in de buurt zit tot winnaar uitroepen. Hij/zij kan vervolgens een gratis olijfboom van 2 meter hoog mee naar huis nemen!”, aldus Vincent. U vindt De Olijfgaard aan de Sprengenweg 8 te Heerde. Zie ook www.deolijfgaard.nl.

de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. De commissie heeft het college nu geadviseerd de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het college heeft dit advies overgenomen en adviseert op haar beurt aan de raad om hetzelfde te doen. De gemeenteraad besluit hierover op 4 juni.

Filmvoorstelling Filmliga EPE- Op vrijdag 27 april organiseert de Eper Filmliga de laatste filmvoorstelling van dit seizoen in de Triadazaal van het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. De film start om 20.00 uur. De kassa is een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Het is helaas niet mogelijk om kaarten te reserveren en zij adviseren iedereen dan ook om echt op tijd te komen: vol is vol. Iedereen die wil weten welke films de Filmliga in het nieuwe seizoen (september 2012 tot en met april 2013) vertoont, kan zich nu al aanmelden voor een nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen dan een week voor elke filmvoorstelling een uitnodiging met daarin de datum en de tijd van de film inclusief de filmtitel en achtergrondinformatie. Interesse? Mail dan naar monique@mamuze.nl of schrijf u in via het contactformulier op de website www.mamuze.nl.

Verkeersexamen HATTEM- Groep 7 van de Van Heemstraschool heeft zich gebogen over het schriftelijk verkeersexamen. Iedereen heeft het examen gehaald, de beste leerling had slechts 2 fouten. Op 15 mei is het praktijkexamen, hopelijk gaat dat net zo goed.

EPE- CALO-studenten uit Zwolle hebben een rekengymochtend georganiseerd voor de kinderen van de Hoge Weerdschool. In de PWA hal konden de kinderen hoog- en verspringen, kogel-

stoten, rondjes rennen, touwtjes springen en ringglijden. Alle resultaten werden genoteerd en de andere dag verwerkt in o.a. grafieken. Het was een sportieve en leerzame ochtend.

Optreden van die Hattemer Musikanten

HATTEM- Zaterdagmiddag 28 april treedt Egerländer kapel die Hattemer Musikanten op in de feesttent van de Hattemer Oranje Vereniging. Geheel in Duitse Oktoberfest sfeer zal dit concert plaatsvinden, waarbij u moet denken aan blaasmuziek en gezelligheid. Na het concert in maart in de Triangel, waarbij het eenjarig bestaan van de kapel werd gevierd, zijn de voorbereidingen alweer in volle gang gezet voor het volgende concert. Zo zal Mulders Music and Light, de muzikanten af en toe even wat rust geven door

gezellige muziek tussendoor te draaien, en zal een delegatie van het Hattems Mannenkoor met enkele nummers meezingen. Ook zullen zanger Eef Wegerif en zangeres Marianne Morsink het podium betreden en meezingen met verschillende bekende polka’s. Wilt u een middag genieten van Duitse Egerländer muziek? Dan bent u van harte welkom op zaterdagmiddag 28 april. Het concert zal om 14.00 uur beginnen, in de tent in het weiland tussen de Apeldoornseweg en de Stadslaan te Hattem, en de entree is gratis.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 229

WEG met vlooien!!! GRATISling

de vlooienbehan van Bayer op april woensdag 25 n tussen 13.00 e 17.00 uur

Pets Place Heerde - Zwolseweg 14 - Heerde

Haal de toekomst in huis Kijk nu al 10 Nederlandse zenders standaard in HD Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard 10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programmaâ&#x20AC;&#x2122;s later terugkijken. Op alle tvâ&#x20AC;&#x2122;s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.

AD 10992/09-11 Hattem

kpn infocenter Heerde | kpn winkel Zwolle | kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 30

Buffettenrestaurant de Stern

Ruitersport VAASSEN- De uitslag van LR de Cannenburgh. Lydian Stoop en Christel Jansen van de Sligte deden mee aan een concours te Kootwijk op zondag 15 april. Lydian startte met haar paard Cayro in de klasse L1 en werd

daar twee keer eerste met 202 en 212 punten. Christel startte met haar paard Angel of Balaine in de klasse L2 en reed naar een 7e prijs met 189 punten. In de 2de proef behaalde zij een tiende plek met 182 punten.

Kinderinstuif HATTEM- Woensdag 25 april wordt een Oud Hollandse spelletjesmiddag georganiseerd voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Na de meivakantie gaat de Spelenkaravaan weer op pad.

De eerste keer is woensdagmiddag 9 mei, dan komt de karavaan naar speeltuin De Jungle aan de Randweg. Voor meer informatie: Stichting Welzijn Hattem, tel. 0384432881 of info@swhattem.nl.

Bijbelstudie avond

EPE- Vanaf 1 mei kunt u bij restaurant de Stern aan de Hoofdstraat 108 in Epe naast het buffet ook terecht als u a la carte wilt eten, en wel in de serre. “Sommige mensen vinden de serre te ver van het buffet af en daarom hebben we a la carte ingevoerd voor dat gedeelte. Het is een soort plate-service”, legt Peter Claassen uit. Samen met zijn vrouw, Marian, bestiert hij nu drie jaar het Restaurant de Stern. De uitbreiding van de aanbod doet meteen alle geruchten verstijven; het echtpaar Claassen blijft gewoon doorgaan met de restaurant. “We hebben op 1 mei 2009 het restaurant gepacht van de gebroeders Den Besten.” En zoals bekend zijn de gebroeders Den Besten failliet gegaan. “Een heleboel mensen denken dat wij

Dialectkring Epe

ook failliet zijn. Dat wil ik graag recht zetten.” Gelukkig heeft Claassen het huurcontract dat de heren hadden met hem kunnen ontbinden via de rechter en kreeg hij vervolgens van Dries Dekker zelf de vraag of Peter niet rechtstreeks van Dries wilde huren. “Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd want zonder hem was het voor ons waarschijnlijk ook einde verhaal geweest”, vertelt Peter. Een ideale oplossing voor beide partijen; de toekomst van De Stern is hiermee verzekerd. Restaurant De Stern is een buffettenrestaurant, een concept dat ook in deze tijden goed aanslaat. “Dat is de kracht van ons bedrijf. Wel moeten we flink aan de weg blijven timmeren want de concurrentie is groot. Kwaliteit en vriendelijkheid staan bij ons

daarom hoog in het vaandel. Gezellig eten met je familie, vriendenkring of vanuit je werk voor een vaste betaalbare prijs, dat is onze doelstelling.” Op zondag heeft het echtpaar een 1,5 uur arrangement voor degene met een smallere beurs of voor mensen die niet zolang willen tafelen. Peter en Marian zijn blij met hun klanten. “We willen onze gasten langs deze weg hartelijk bedanken in het gestelde vertrouwen.” De openingstijden zijn vanaf 1 mei op donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur, op zaterdag vanaf 16.00 uur en op zondag van 14.00 uur. Voor groepen zijn andere dagen en tijden op reservering mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden, tel. 0578-613333 of 06-53898273 of kijk op www. restaurant-destern.nl.

Bridge

Eindstand van de zesde competitieronde: 1 Hrn. Tees 61.18%, 2 Dms. Kalff Van Lubek 59.04%, 3 Dms. Blomme - Harskamp 57.92, 4 Dms. Van der Sluis - Tees 54.43%. Gepromoveerd : 1 Dms. Waardenburg - Dragt 56.88%, 2 Dms. Docter Haasdijk 55.25%, 3 Echtp. Gelderman 54.60%, 4 Dms. Tempelman - Van Eijk 54.29%.

dat ooit door een mens op aarde werd volbracht: Jezus lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Locatie: De Keet van Heerde, Eperweg 55 te Heerde. Voor meer informatie, ga naar: www. deschaapspoort.nl.

OENE- Tijdens de ledenvergadering zijn er twee jubilarissen gehuldigd van de Oener Toneel Vereniging. Marie Dokter was 30 jaar lid en Gerrit Huiskamp 25 jaar lid. Marie is reeds enkele jaren rustend

lid, maar Gerrit is altijd actief spelend. Er werd hun een cadeau en een bos bloemen overhandigd met dank voor de vele jaren die zij deel uitmaken van de toneelvereniging die volgend jaar 60 jaar zal bestaan.

12,5 jaar verkoop noten en zuidvruchten

EMST- Op dinsdag 1 mei komt de Dialectkring Gemeente Epe bij elkaar in de Hezebrink in Emst. Henk Vosselman Bosch vertelt over hoe hij de bevrijding heeft meegemaakt. Wie verder nog een verhaal of gedicht heeft kan dit dan ook vertellen. De avond begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

HEERDE- Uitslag van de vijfde zitting van Bridgeclub Heerde, Lijn A: 1 Echtp. Verhaagen 61.67%, 2 Dms. Van de Pijl - Van Zwet 59.17%, 3 Ged. Dms. Blomme - Harskamp en Hrn. Tees 57.50%. Lijn B: 1 Hrn. Harskamp - Houthuijzen 68.13%, 2 Dms. Waardenburg - Dragt 62.08%, 3 Echtp. Gelderman 61.64%.

HEERDE- Op woensdag 25 april om 19.30 uur start de zevende bijbelstudieavond met Frank Ouweneel. Onderwerp van deze avond is: Het kruis van Golgotha. Deze Bijbelstudie gaat over het grootste werk

HEERDE- Wie kent haar niet van de Heerder markt: Diecky ter Weele met haar noten- en

zuidvruchtenkraam. Het is alweer 12,5 jaar geleden dat Diecky zelfstandig is begonnen met

Tafelvoetballen voor Alpe d’Huzes HEERDE- Team De Noordgouw gaat ook op 30 april op de sportieve toer. Zij blijven bezig om het gestelde doel, het bijeenbrengen van 15.000 euro voor de stichting Alpe d’HuZes in de strijd tegen kanker, te behalen. En voor Koninginnedag heeft het team daarom een sportief akkoord gesloten met Dick&Co. Van 12.00 tot 17.00 uur kan er onder leiding van leden van team De Noordgouw voor de winkel van Dick&Co tafelvoetbal worden gespeeld voor 1 euro per spel. De opbrengst

komt volledig ten goede aan de stichting Alpe d’HuZes en Dick&Co zal aan het eind van de dag de opbrengst verdubbelen. Omdat er veel sportverenigingen in Heerde zijn en het dus met de sportieve gesteldheid van de Heerdenaar wel goed zit, hoopt het team dat velen een poging zullen doen om te kijken of ze aan de tafel met de bal net zo behendig zijn als op de groene mat. Dus: op 30 april is Dick&Co het juiste adres om tafelvoetbal te spelen voor Alpe d’HuZes.

de verkoop hiervan. “Eerst begonnen op een marktkraam, met plastic bakken en plastic scheppen en een aantal soorten noten. Het assortiment groeide en er ontstond ruimtegebrek. Daarom werd een kleine verkoopwagen aangeschaft waar een aantal jaren met plezier in is gewerkt”, vertelt Diecky. Maar het aantal klanten groeide, en het assortiment ook, en daardoor werd ook deze wagen te klein. Opnieuw werd een nieuwe verkoopwagen aangeschaft. Eerder, in 1990, waren Jan en Diecky ter Weele begonnen met de verkoop van Kaas, “Holland Kaascentrum Heerde”. “Nu is het geval dat Jan in maart 2012 is gestopt met de verkoop van kaas. Wel blijft hij actief bij de mensen die zijn markten hebben overgenomen. De kaas verkoopwagen kwam leeg te staan. Deze is nu helemaal omgebouwd tot een prachtige noten verkoop-

wagen. Nieuw logo ontworpen, nieuwe zeilen: het resultaat is verbluffend”, aldus Diecky. Ze vertelt dat mensen steeds bewuster gaan leven en eten. “En men eet ook veel meer noten en zuidvruchten. Noten zijn dan ook een bron van vitamines en mineralen en gezonde vetten. Daarnaast zijn noten en zuidvruchten een eerlijk en heerlijk product, zonder toevoegingen. De noten worden overigens dagelijks vers gebakken op de markt.” Ook is er een groot assortiment chocoladeartikelen en rijstcrackers. Op www.marktacties kunt u de wekelijkse aanbiedingen zien. Ook is het mogelijk om bij de kraam te pinnen. Heeft u een presentje nodig en weet u niet iets om te geven? Bestel een mandje met noten en zuidvruchten. Vanwege het jubileum is er deze week een actie: voor iedere kopende klant een gratis attentie.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 23 1

Dorpsraad onder dak Sinds donderdag 29 maart is de Stichting Dorpsraad Wapenveld een feit. De stichting zet zich in voor de uitvoering van het Dorpsplan Wapenveld. Belangrijkste doelstelling is het ‘in voortdurende wisselwerking met de bewoners bevorderen van de ontwikkeling en leefbaarheid van Wapenveld’, aldus de stichtingsakte.

Inloop modelwoning energiemaatregelen Op 17, 18 en 19 april 2012 organiseerde Triada voor de bewoners van De Meenthe e.o. (85 woningen) een open huis op Vijzelpad 38. In en aan de woningen van deze bewoners zullen energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, zoals bij Vijzelpad 38 al gebeurd is. In deze modelwoning konden bewoners bekijken wat het resultaat is van vloerisolatie, isolerende beglazing, paneelisolatie, dakisolatie, vervangen van de mechanische ventilatie en tochtwering. Triada werkt op verschillende fronten aan het verbeteren van de duurzaamheid van woningen en het verlagen van de woonlasten door het terugdringen van het energieverbruik. Dat doen we bijvoorbeeld door woningen te isoleren, op grote schaal verwarmingsketels te vervangen door HR ketels en door HR++ isolatieglas (dubbele beglazing) aan te brengen. Maar ook door huurders het gebruik van een energiedisplay aan te bieden, waarmee zij grip krijgen op hun energieverbruik.

De inloop werd op alle dagen druk bezocht. Triada was aanwezig met technische medewerkers, maar ook met medewerkers van leefbaarheid en wijkontwikkeling. Bewoners waren over het algemeen heel positief over de voorgenomen energiemaatregelen. Ook de wijze waarop deze waren uitgevoerd in de voorbeeldwoning kon waardering oogsten. Veel vragen betroffen de te verwachten overlast en de duur van de werkzaamheden.

Huurverhoging in 2012 De huurverhoging bij Triada blijft ook dit jaar beperkt tot de inflatie (2,3%). Triada rekent dus geen inkomensafhankelijke huurverhoging van 5%. Dit besluit nam Triada al voordat duidelijk werd dat wetgeving hiervoor niet op tijd gereed zou zijn. Inmiddels heeft minister Spies in een brief aan de Tweede kamer laten weten dat invoering van maximaal 5% extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000 euro definitief niet mogelijk is op de voorziene datum van 1 juli 2012. Elke huurder van Triada ontvangt voor 1 mei a.s. een individueel huurverhogingsvoorstel van ons.

Dit is een informatiepagina van Triada, 24 april 2012 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61,

Triada verhuurt ruim 660 woningen in Wapenveld en werkt al sinds de oprichting van de Dorpswerkgroep Wapenveld op een prettige en constructieve manier samen met deze bewonersorganisatie. “Een leefbaar Wapenveld is in het belang van onze huurders. Het werk van de Dorpsraad is een enorme positieve impuls”, aldus Harrie van de Ven, directeurbestuurder van Triada”. Triada wil de Dorpsraad verder op weg helpen en stelt een van haar leegstaande winkelruimten aan de Van de Pollstraat in het centrum van Wapenveld als tijdelijk onderkomen beschikbaar. De Dorpsraad kan deze ruimte gebruiken voor vergaderingen en presentaties van haar activiteiten. Triada zal de ruimte incidenteel gebruiken voor verhuur- of verkooppresentaties. Mocht er een huurder zijn voor het pand dan maakt de Dorpsraad hiervoor het pand weer vrij. “We zijn natuurlijk erg blij met dit aanbod, maar een goed gevuld winkelcentrum is ook in ons aller belang. Mocht een huurder zich melden, dan maken we graag plaats”, aldus Johan Horst van de Dorpsraad.

Agenda Bewonerscommissie herstructurering Vogelbuurt Vaassen Datum: Donderdag 10 mei 2012 Aanvang 19.30 uur Plaats De Kouwenaar Bewoners uit de Vogelbuurt zijn vanaf 20.30 uur welkom.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI N I NAA 232

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal verzamelinkomen per jaar

Dit is het gezamenlijke verzamelinkomen over 2012 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Berekening vindt plaats op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2010 en als er geen aangifte is gedaan op basis van de Inkomensverklaring (ook wel IB60 genoemd) over 2010. Een IB60-formulier kan kosteloos worden aangevraagd bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Als het inkomen na 2010 sterk is veranderd, moet een schatting worden gemaakt op basis van de jaaropgave(n) over 2011 of op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. Verklaring van gebruikte begrippen

Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerU heeft een economische binding als u, of uw partner een dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de Doorstromer/starter? eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Doorstromers: Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of dat er geen woningen bovenop zijn. koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk Starters: dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Inschrijven Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verwel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende ver- huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. huurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. Spelregels

Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten.

Aantal punten Doorstromers:

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. woont met een huur onder de huurtoeslaggrens Urgentie Noord-Veluwe (€ 664,66). Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem,  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens.

In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar.

Binding

Woonduur:

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden verdit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hier- meld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een bij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Nunspeet: 40 reacties Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. Elburg: 35 reacties De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts. Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties 1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) nee ja Beschikt u over een zorgindicatie? Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 17

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67 Informatie woningaanbod regio:

www.deltawonen.nl

voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek

www.uwoon.nl

voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld

www.omniawonen.nl

voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk

www.wsputten.nl

voor woningen in Putten

www.triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 233

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD, Valkstraat 10, Kwartelweg Noord

HEERDE, Beeklandseweg 11, Molenkamp

Advertentienr.: 612174 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 21 juni 2012 Kale huur: € 572,83 Servicekosten: € 4,65 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1988 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en Inkomenseis: Bijzonderheden:

Advertentienr.: 612173 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 24 mei 2012 Kale huur: € 471,79 Servicekosten: € 4,65 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1956 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.085 per jaar

hoekwoning; grenzend aan buitengebied en nabij sportvelden; oppervlakte woonkamer 17 m²; dichte keuken van 10 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; tuin op het zuiden

tussenwoning; rustig gelegen nabij het centrum; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 9 m²; geschikt voor senioren; alle voorzieningen begane grond; één slaapkamer bevindt zich op de verdieping; tuin op het westen B

F

EPE, Schotakker 7, Burgerenk

VAASSEN, Steinstraat 9 a, Krugerstraat Zuid

Advertentienr.: 612172 etagewoning met lift Type woning: Beschikbaar: omstreeks 16 mei 2012 Kale huur: € 664,00 Servicekosten: € 25,38 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2007 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en

Advertentienr.: 612171 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 8 augustus 2012 Kale huur: € 664,00 Servicekosten: € 4,65 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1970 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; Inkomenseis: Bijzonderheden:

verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.085 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden:

tussenwoning; gelegen aan de rand van het dorp; in ruim opgezette; kindvriendelijke wijk; de woning is in 2008 gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; tuin op het oosten B

tussenwoning op de 1e etage; alle voorzieningen gelijkvloers; de woning is rolstoelgeschikt; oppervlakte woonkamer 34 m²; open keuken van 5 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 8 m²; balkon op het westen; mogelijkheid tot het huren van een overdekte parkeerplaats in de parkeergarage onder het gebouw; individuele fietsenberging

B

HEERDE, nieuwbouw Brinklaan en Stationsstraat LET OP VERRUIMDE VOORWAARDEN!

ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

Zelf doorgeven verhuizing bij gemeente Als u verhuist, moet u dit zelf doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente. Vaak wordt gedacht dat Triada dit doorgeeft aan de gemeente. Dit is dus niet het geval! De verhuisdatum is onder andere van belang voor de aanvraag van huurtoeslag en de op te bouwen doorstroompunten.

VRIJE VESTIGING 6129922 etagewoning met lift medio 2012 € 559,08 tot € 732,91 € 44,30 2 2012 geen 1 of meer personen Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten. Bijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 77 tot 103 m ²; het complex bestaat uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen. ZORGARRANGEMENT MOGELIJK!

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Inkomenseisen: Doelgroep/aantal:

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

Aantal reacties

Aantal Punten

HATTEM WAPENVELD HEERDE HEERDE HEERDE EPE VAASSEN VAASSEN

Vijzelpad 44 Leeuwerikweg 9 Roggeweg 21 Rozenstraat 5 Molenpad 10 Tiendstraat 5 Jasmijnstraat 132 Suikerbrink 21

eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning benedenwoning etagewoning zonder lift

612063 30 612128 14 urgent 23-12-2011 36 bijzondere toewijzing 612134 33 612133 44 612131 38 bijzondere toewijzing

94 534 179 188 162

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI N I NAA234

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Zwartelandstraat 1

Nu extra aantrekkelijk om een woning van Triada te kopen

Te koop

Korting 10% Triada geeft 10% korting op de taxatiewaarde van de woning. Deze taxatiewaarde wordt bepaald door een onafhankelijk gecertificeerd taxateur. Verlaagde overdrachtsbelasting Daarnaast is nog steeds het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting van kracht (2% in plaats van 6%). Kortom, een uitgelezen mogelijkheid om nu een woning te kopen!

WAPENVELD, Veldzijderkamp 44 Nette hoekwoning met stenen berging. De achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1957 en de woning is in 2001 gerenoveerd. De woning is geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant HR pro, bouwjaar 2006. De voor- en achtertuin zijn gedeeltelijk voorzien van sierbestrating.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 188.000 € 18.800

Te koop

€ 169.200 k.k.

²

Totale perceelsgrootte ca. 153 m .

Begane grond Hal voorzien van trapkast en meterkast; gerenoveerd toi-

²

²

let; woonkamer (26 m ) met schouw; woonkeuken (17 m );

²

bijkeuken (10 m ) met wasmachine aansluiting; berging

²

(6 m ).

1e verdieping

²

Overloop; 3 slaapkamers (11, 11 en 7 m ), waarvan 1 met wastafel en een openslaande deur naar het balkon;

²

geheel betegelde en gerenoveerde badkamer (5 m ) met

e

douche, wastafel, 2 toilet en wasmachine aansluiting.

2 verdieping

Vrije vestiging Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning,

Schieven Keizer Garantiemakelaars in Epe, telefoon (0578) 61 26 30. U kunt ook een mail sturen naar neem dan telefonisch contact op met

epe@schievenkeizer.nl Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

e

Zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolderkamer met 2 nieuwe Velux dakramen en CV standplaats.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

VAASSEN, Steinstraat 32 Nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met

Te koop

soortgelijke huur- en koopwoningen. De geheel bestrate achtertuin is op het westen gelegen. Ruime stenen berging (12 m

²

) aan de achterzijde van de woning. De

woning is gebouwd in 1966 en in 2008 gedeeltelijk gerenoveerd. De woning is gedeeltelijk voorzien van

Atag HR combiketel, bouwjaar 1997.

Begane grond

Indien u belangstelling hebt voor deze woning,

²

een bar en een keukenblok met enkele inbouwapparatuur;

²

woonkamer (26 m ) voorzien van plavuizen vloer.

1 verdieping

welke woning u belangstelling hebt en vermeld

²

Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 11 en 7 m ), allen voorzien van vaste kast; gerenoveerde en geheel

²

betegelde badkamer (3 m ) met douche, wastafel en wasmachine aansluiting.

2e verdieping Vaste trap naar zolder; zolderkamer en berging; CV-opstelling.

gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant 18-22C VHR-combiketel,

²

bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 170 m .

Begane grond Entree / hal; meterkast en trapkast; gedeeltelijk bete-

² keukenblok; bijkeuken (8 m ²); woonkamer (16 m ²)

geld toilet met fonteintje; dichte keuken (7 m ) met voor

²

Overloop; 3 slaapkamers (11, 9 en 8 m ), waarvan 1 met vaste kast; gerenoveerde en geheel betegelde

²

€ 149.400 k.k.

Vrije vestiging Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met

aansluitmogelijkheid voor een gaskachel.

badkamer (6 m ) met douche, wastafel, 2

€ 166.000 € 16.600

Van Triest Makelaars in Vaassen, telefoon (0578) 57 16 29 . U ku nt o o k e e n m a i l st u re n n a a r

zien van laminaatvloer en een schouw met

1e verdieping

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

e toilet en

opstelplaats voor de wasmachine; inloopkast met luik naar de vliering.

info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2e verdieping Bereikbaar via vlizotrap; bergruimte met cv-opstelling.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Noord Veluwse Makelaardij in Heerde, telefoon (0578) 69 99 99 . U kunt ook een mail sturen naar neem dan telefonisch contact op met de

veluwse@era.nl. Geef hierin duidelijk aan voor

e

de woning. De woning is gebouwd in 1965. De woning is

daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Naast de twee koopwoningen op deze pagina heeft Triada nog meer woningen in de verkoop. Zie hiervoor onze website www.triada.nl

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 151.200 k.k.

Vrije vestiging Reageren

²

Totale perceelsgrootte ca. 146 m .

gedeeltelijk betegeld toilet; half open keuken (7 m ) met

noorden gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van

€ 168.000 € 16.800

dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV,

Entree / hal met trapopgang; trapkast en meterkast;

Rustig gelegen tussenwoning. De achtertuin is op het

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

20 jaar

1992

PA PAGGIINNAA 235

2012

Slijterij Herfkens ...nog meer stralend voordeel bij úw topSlijter Café Marakesh

Lazzaroni

Coebergh

Amaretto

Bessenjenever Classic

Koffielikeur Per fles 70 cl

Per fles 70 cl

9.99

10.99 Hoppe

Hoppe

9.99 Pisang Ambon

Vieux

Jonge Jenever

HELE LITER

Bananenlikeur HELE LITER

HELE LITER

10.99

11.99

10.99 Afrikaanse likeur

1e medewerker bediening, parttime (m/v)

Koffiekaatje

Aperol

Creamcocktail

Aperitivo

Per fles 70 cl

Per fles 70 cl

5.99

8.99

HELE LITER

12.99 Oranjelikeur

RIBHOUSE TEXAS

Per fles 70 cl

Safari

Joustra

Authentiek Amerikaans Grillrestaurant

De Kuyper

Kahlúa

Oranjebitter

Koffielikeur

Per fles 50 cl

Per fles 50 cl

Per fles 70 cl

5.99

6.99

13.99

MOOK Wim Voet Prinses Beatrixstraat 5 • MUSSELKANAAL Frans Muthert Schoolstraat 48 • NIEUWEGEIN Zandveld Hoogzandveld 14 • NIEUWERKERK a/d IJssel Barrique Dorrestein 8 • OCHTEN Van de Kolk Molendam 49 • OLDEBROEK Herkert Zuiderzeestraatweg 134 • OLST De Dom Hendrik Droststraat 54 • OPHEUSDEN Arends-Peters V. Ton Burg. Lodderstraat 11 • OSS Caves Hubert T. Brandsmaplein 20 OUDE TONGE Van Loon Kerkring 62 • OUDENBOSCH Van Spaandonk St. Bernaertsstraat 27 • OUD-GASTEL ‘t Raadhuis Dorpstraat 9 • RIDDERKERK Van der Staaij Prinses Margrietstraat 2 • RIJEN Harry van Strien Raadhuisplein 12 • RIJNSBURG In de Hoftuin Anjelierenstraat 13 • RODEN Niek Middelhoek Albertsbaan 11 • ROERMOND Maasniel Wilhelminalaan 41 • ROTTERDAM-PERNIS Vastenhout Boonstraat 9 ‘S GRAVENHAGE H.J. van Riel Willem Royaardsplein 5-6 • SCHALKHAAR Swartjes Pastoorsdijk 26 • SNEEK Wed. S. Joustra & Zn. Kleinzand 32 • SOEST Stefan Rademaker Laanstraat 44 • STOLWIJK De Gouden Leeuw Achter de Kerk 2 • TERHEIJDEN Cees van Dongen Raadhuisstraat 10 • TWELLO Ruud Bakker Stationsstraat 14 • URK De Wijntap ‘t Klif 2 • UTRECHT De Vechtse Slijterij Euterpedreef 11 • UTRECHT Van Berkel Groeneweg 80 • UTRECHT A.C. Van Dongen Nachtegaalstraat 58 • VAASSEN Hans Kooijer Dorpsstraat 27 • VELP Gld. Westerveld Emmastraat 4 • WATERINGEN Wijnhandel Van Schie Herenstraat 52 WEERSELO Evelo Abdijweg 44 • WEHL Peeters Kon. Wilhelminastraat 3 • WINTERSWIJK Niessing Dingstraat 6 • WOERDEN Smits B.V. Molenvlietbrink 6 • ZOETERMEER Dranken- en Wijnhandel Zoetermeer Dorpsstraat 130 • ZWOLLE Portheine Bachplein 18

Geniet, maar drink met mate

Ribhouse Texas Epe. Amerikaans grillrestaurant geheel in western stijl. Bent u geïnteresseerd reageer dan op een van de vacatures. Wij willen je graag ontmoeten.

FUNCTIE Werken in een bijzonder restaurant met verse producten. Het is niet alleen gasten naar hun zin maken maar ook creatief werken met het team. Goed gastheerschap en leiding geven.

FUNCTIE-EISEN

Aanbiedingen geldig van 16-04-2012 t/m 28-04-2012.

Herfkens Slijterijen

ORGANISATIE

Dorpsstraat 51, 8181 HN, Heerde. Tel: 0578-691620 Fax: 0578-690345. W ij bezo rge ook aan h n uis.

HET VOORJAAR IN DE BOL? Vos Tuinvisie knapt komend voorjaar graag het vuile werk voor u op! We maaien, snoeien, bemesten en verticuteren uw tuin in een handomdraai. Bespaar uzelf de moeite en de groene vingers en bel: T 0578 561 015

- Je positieve houding en uitstraling vinden we belangrijker dan theoretische kennis. - Ervaring is een pré maar je voorkomen en omgangsmanieren met gasten geven de doorslag. - Je voelt je thuis in een gastgerichte omgeving en raakt niet in de stress van 100 gasten die à la carte bestellen! - Op het gebied van wijn en spijs wil je nog meer leren. - Beschikbaar 2 dagen doordeweeks van 14.00 - 23.00 uur en extra dagen in overleg. - Gastgericht en enthousiast met een vriendelijke uitstraling. - Werkervaring in een à la carte restaurant - Werkhouding en collegialiteit zijn belangrijker dan diploma’s. - Ervaring met leiding geven. - Vereiste talen: NL en Eng - Snel inzicht en aanpassingsvermogen. - Goed organisatievermogen - Gedegen productkennis - Minimaal 1 jaar relevante werkervaring. - Initiatiefrijk, flexibel en oog voor detail!

AANBOD Een erg leuke baan in een gezellige omgeving. Je maakt deel van een jong team. Naast een marktconform salaris volgens de Horeca CAO bieden we secundaire arbeidsvoorwaarden. Geïnteresseerd? Info & Reactie: R I B H O U S E T E X A S E P E, dhr. M. Steenhuis, tel: 0578-612993.

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGIINNAA 236

Oranjebal met ‘Shake of Music’ en ‘Barcode’

Het nieuws over Prins Friso heeft ieder geraakt en we hoopten dat de afloop anders zou zijn. Een tragedie voor onze Koningin en haar familie. Desondanks heeft ze besloten dat de geplande festiviteiten rond Koninginnedag gewoon door moesten gaan en dat doen we dan ook maar niet zonder ons medeleven aan haar en haar gezin te betuigen. Het lijkt wel of er steeds meer te doen is op en rond Koninginnedag in Heerde. Uiteraard een geweldig bal, mooi verzorgde paarden, een schitterende aubade, vrolijke ballonnen, gezellige, leuke, mooie middagactiviteiten, een indrukwekkende lampionoptocht met prachtige muzikale ondersteuning en afgesloten door een fenomenaal vuurwerk, maar ook -en dat is alweer een tijd geleden- een echte wielerronde door ons dorp op 28 april. Daarvoor is het nodig dat we het centrum op enkele momenten (zie het programma) voor gemotoriseerd verkeer afsluiten en dat veroorzaakt overlast voor bedrijven en aanwonenden. We hopen dat het plezier voor velen ruimschoots opweegt tegen het ongemak. We kunnen uitzien naar een prachtig programma voor iedereen, mogelijk gemaakt door de inspanning van veel vrijwilligers en de bijdrage van veel sponsoren. Hartelijk dank daarvoor, zonder jullie is een Koninginnedag ondenkbaar! Ik wens u allen heel veel plezier en prachtige dagen toe! Leve de Koningin! Namens het bestuur van de OVH, Peter van der Togt (voorzitter)

Bestuur Oranjevereniging Heerde

Op vrijdag 27 april organiseert de Oranjevereniging een Oranjebal in het Dorpshuis. Er zullen deze avond 2 bands optreden. In het Foyer de Heerderband ‘Shake of Music’ en in de Theaterzaal de Zwolseband ‘Barcode’. Oranjebal: vrijdagavond 27 april Zaal open vanaf: 20.30 uur Entree €8,- incl. garderobe

Basisscholen versieren fietsen ! De Oranjevereniging Heerde vindt het belangrijk kinderen te betrekken bij een feest waarbij de gehele Heerder bevolking betrokken is. Daarbij hebben vooral de kinderen van de basisscholen onze aandacht. Vorig jaar hebben zij middels prachtig beschilderde spandoeken het dorp versierd. Dit jaar staat Koninginnedag in het teken van tweewielers en ontvangen alle scholen een fiets die zij mogen versieren. Tijdens Koninginnedag kunnen de kinderen met hun familie en vrienden de resultaten van elkaar bekijken. We hopen dat u de inzet van de scholen en hun leerlingen ook dit jaar weet te waarderen en een kijkje komt nemen op het Dorpsplein waar deze fietsen te bewonderen zijn.

Oranjemarkt op Koninginnedag De Oranjemarkt is al vele jaren een belangrijk onderdeel van de activiteiten op Koninginnedag. De markt is zeker een bezoekje waard en bestaat, net als voorgaande jaren, uit drie onderdelen: de warenmarkt, de kleedjesmarkt voor kinderen en een oude ambachtenmarkt. De oude ambachtenmarkt wordt verzorgd door de Ambachtengroep Nostalgie. Locatie: centrum Tijd: 12.00 - 18.00 uur

Word lid van de Oranjevereniging en ontvang een Dinerbon De Oranjevereniging Heerde organiseert elk jaar diverse evenementen rond 30 april, Koninginnedag. Ook dit jaar denken wij weer een programma te presenteren waarbij aan alle leeftijdsgroepen is gedacht. Om de ingehuurde activiteiten te kunnen betalen is het belangrijk voor de Oranjevereniging om haar ledenbestand te blijven vergroten. Voor een bijdrage van minimaal € 8, = bent u al lid. U kunt zich opgeven bij de infostand van de Oranjevereniging op de Oranjemarkt. De eerste 40 nieuwe leden ontvangen een dinerbon t.w.v. €12,50

Wim Bijsterbosch (penningmeester) , Gert Simens , Herman van Ommen , Hans Roothaert, Jan Modderman ,Hans Reil, Driesje Koetzier , Peter vd Togt (voorzitter) , Ellen vd Hoop, Ellen de Graaf

Deelnemende restaurants: Chinees rest. Panda - Heerde (www.restaurantpanda.nl) Rest. De Vier Jaargetijden - Heerde (www.vierjaargetijden.nl) Rest. de Hoeve van Loo - Heerde (www.hoevevanloo.nl) Eat & Meet – Heerde (www.brasserie-meet-eat.nl)


Koninginnedag SCHAAPSKOOI

Maandag 30 april

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 237

Geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Kelderverkoop tot

80% korting

Uitnodiging

BEELD-SCHOON 30 april 11.00 - 17.00 uur Openstelling beeldenpark

Expositie

“BEELD-SCHOON”

Het is met gepaste trots dat wij u van harte willen uitnodigen voor de openstelling van ons beeldenpark op Landgoed het Veen, Veenweg 12 in Heerde. Kom genieten van de beelden en verwonder u over de schoonheid van de Veluwse natuur waarbinnen de beelden nog beter tot hun recht komen. Op 30 april om 11.00 uur brengen wij een toost uit op de start van de openstelling van het beeldenpark op landgoed het Veen. Wij waarderen uw komst. Joop en Lizette, Gerrit Koster Tijdens de openingsweken van 30 april tot 30 mei kunt u tevens genieten van het werk van Beeldend kunstenaar Hendrik Beekman die sinds 1963 zijn werk tentoonstelt. Eerst als schilder en later als beeldhouwer in o.a. Parijs, Kopenhagen en Luik.

....licht, eenvoud en stilte.... IJsselmuider kunstschilder Jan Kootstra presenteert realistische schilderijen door een harmonieuze compositie en het weergeven van de fascinerende werking tussen licht en schaduw. “Jan Kootstra blijft verrassen en laat mensen in verwondering genieten” Toontje

'het Veen' Openingstijden:

Veenweg 12, 8181 NL Heerde www.landgoedhetveen.nl

30 april 1-6 mei 17 mei Hemelvaartsdag

11.00 - 17.00 uur 13.00 - 18.00 uur 11.00 - 17.00 uur

27 / 28 mei Pinksteren 11.00 - 17.00 uur Elke woensdag t/m zondag 13.00 - 18.00 uur vrij toegankelijk


SCHAAPSKOOI

v o o r w o o r d

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

De vlaggen gaan uit, het dorp wordt feestelijk versierd; koninginnedag staat weer voor de deur. Wat zou het een kale bedoening zijn als we dit feest zouden moeten missen. De verbindende factor op zo’n dag is groter dan we denken. De ouderen onder ons genieten van de traditie; er zijn veel dingen die voorbij gaan, maar het oranjefeest is overeind gebleven. Ik zie elk jaar weer veel mensen genieten van het enthousiasme van al die feestvierende kinderen. Al die festiviteiten, zowel in de Dorpsstraat als in het Dorpshuis en dit jaar ook weer op de Van Meursweide; zo gewoon en herkenbaar maar daarom juist zo bijzonder. En zo’n veelzijdig programma kan alleen tot stand komen met de inzet van velen, die bij het oprollen van de vlaggetjes alweer denken aan het feest van volgend jaar. Als erevoorzitter van de Oranjevereniging Heerde lijkt dit me de aangewezen plek om alle medewerkers, alle sponsors en donateurs heel hartelijk te bedanken voor hun bijdrage. Jullie zijn geweldig! Koninginnedag is bij uitstek een feest dat we samen vieren. En al gaan onze gedachten dit jaar uit naar de koninklijke familie en hun zorgen om prins Friso, ik ben blij dat we de festiviteiten rond 30 april niet hoeven missen. Het is namelijk de uitdrukkelijke wens van koningin Beatrix dat Koninginnedag traditiegetrouw wordt gevierd. En aan die wens komen we in Heerde vanzelfsprekend tegemoet. Ik wens iedereen een swingend Oranjebal en een heel gezellige Koninginnedag ! Vriendelijke groet,

PA PAGGI INNAA 238

Kermis Op donderdag 26 april zal de kermis weer van start gaan. Naast de bekende attracties zal dit jaar de “Crazy Dance Wippy” aanwezig zijn. Dit is een grote mechanische schommel waar velen op plaats kunnen nemen! Locatie: parkeerplaats Marktstraat Donderdag 26 april, Vrijdag 27 april, Zaterdag 28 april en Maandag 30 april

Aubade

Loco-burgemeester Westerkamp zal, om 11.00 uur, de aubade in ontvangst nemen. Hierbij wordt hij vergezeld door de Heerdenaren die het afgelopen jaar een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. Tijdens de aubade zullen verschillende liederen ten gehore worden gebracht. De muzikalebegeleiding van de aubade is dit jaar in handen van Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina. Locatie: muziekkoepel in het van Meurspark Aanvang: 11.00 uur

Ballonnenwedstrijd

Inez Pijnenburg-Adriaenssen burgemeester

Herauten kondigen het programma van Koninginnedag aan De herauten van de Horsthoekruiters zijn de officiële aankondigers van het Koninginnefeest in Heerde. Voor het Gemeentehuis wordt rond 09.00 uur ‘den volke het dagprogram kond gedaan’. Vervolgens maken ze een ronde door het dorp om het programma op verschillende plaatsen voor te lezen. Zoals gebruikelijk worden de verschillende zorginstellingen hierbij niet vergeten. Om 9.00 uur vertrek vanaf het Gemeentehuis- Markstraat-HogepadDahliastraat-Bijlakker-RoskampTuurbrink-Zandakker-Vosbergerweg Zwolseweg-Christinalaan-EmmalaanWilhelminalaan-Irenelaan-WilhelminalaanKamperweg Duisterestraat-KamillewegKlaproosweg-de Wikke-KlaverwegLupineweg MolenkampwegRhijnsburglaan-de Sa –PagenbergA.Lijphartlaan-Meester Nijhoffstraat- Huis

Muzikale groet De bewoners van zorgcentrum Brinkhoven en verpleeghuis de Wendhorst proberen wij op Koninginnedag ook bij de feestelijkheden te betrekken door hun een muzikale groet te brengen. Beide Heerder muziekkorpsen, de Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria en het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina verlenen hierbij al jaren om beurten hun medewerking. De muzikale groet zal deze Koninginnedag worden verzorgd door Wilhelmina.

Ook dit jaar organiseren we weer een ballonnenwedstrijd. Elk jaar komt de jeugd in grote getale naar dit festijn. We gaan ervan uit dat we de jeugd ook dit jaar weer massaal kunnen begroeten. Er gaan zo’n

en Hof-Durstbrittlaan-BrinkhovenStationsstraat-DorpsstraatBonenburgerlaan-Kerkstraat-van Meurslaan - “pauze in het park” -van Meurslaan-Kanaalstraat-Vicarielaan Bonenburgerlaan - Lijsterbeslaan Korteslag - Lijsterbeslaan - Kastanjelaan Brandstraat-Acacialaan-Langeslag-de Wande Ploeg-de Sikkel-Professor JonkerlaanWendhorst-Haneweg - WezewegHeetkamp-Bornkamp-Scheperskamp – “einde bij stal Marskamp”

Kinderactiviteiten

1000 oranje ballonnen de lucht in. Op school worden adreskaartjes uitgereikt die de kinderen thuis alvast in kunnen vullen. Direct na afloop van de aubade verwachten we de kinderen op de van Meursweide om de ballonnen in ontvangst te nemen. In juni zullen we in het Dorpshuis de prijzen uitreiken voor de ballonnen die het verst zijn neergekomen.Kom ook een kijkje nemen naar dit mooie festijn of doe ook mee en maak kans op een mooie prijs. Locatie: van Meursweide Aanvang: ± 11.30 uur

Koffieconcert

(13.00-17.00 uur)

Springkussen: van Meursweide + centrum Pannakooi: van Meursweide Clinic motortrail voor kids: van Meursweide Crazybikes: Bonenburgerlaan Kleedjesmarkt: van Meurspark Versierde fietsen: Dorpsplein Ballonen- en suikerspinclown: van Meurspark Clinic Jongleren: van Meurspark Robbert vd Scheer met “Wilhelmpje”: van Meurspark

Het koffieconcert in het Dorpshuis wordt als vanouds verzorgd door de Vale Ouwe Swingers onder leiding van Joop van Schaik. Het vormt de verbinding tussen het ochtend- en het middagprogramma en begint om ca. 12.00 uur. Het Dorpshuis is dan de ontmoetingsplek voor veel Heerdenaren en oud-Heerdenaren om even bij te praten en te luisteren naar de muziek van de Vale Ouwe Swingers. Locatie: Dorpshuis Tijd: 12.00 - 13.30 uur


SCHAAPSKOOI

P

Gratis parkeren!

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGIINNAA 239

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

Wielerronde weer terug in Heerder centrum Het Koninginnefeest is ieder jaar weer een gezellige happening voor de lokale bevolking. Om oude tijden weer te doen herleven hebben de wielervereniging Salland - Heerde en de Oranjevereniging de handen ineen geslagen voor het organiseren van een KNWU wielerronde. Het Koninginneweekend zal dit jaar in het teken staan van tweewielers. Op Koninginnedag presenteren de schoolkinderen hun versierde fietsen, is er een motorshow met klassieke motoren, zijn er crazybikes om op te fietsen en zijn er demonstraties op trial motoren. Maar eerst zal op zaterdagavond 28 april het centrum van Heerde worden omgetoverd tot een heus wielercentrum met daarbij een horecaplein. Het parcours gaat zelfs over het horecaplein zodat aan beide zijden het publiek, onder het genot van een drankje, de strijd tussen de wielrenners kan volgen. Voordat de amateurs en de sportklasse van start gaan zullen eerst de kinderen van de basisscholen strijden om de eerste plek in de dikke banden race. Als organisatie hopen we dat u in grote getale komt kijken en wilt u meer info dan treft u dit aan op de internetsite: www.oranjeverenigingheerde.nl

De Toppers komen op Koninginnedag naar Heerde!

Voordat de amateurs en de sportklasse van start gaan zullen eerst de kinderen van de basisscholen strijden om de eerste plek in de dikke banden race. Als organisatie hopen we dat u in grote getale komt kijken! Programma Zaterdag 28 april: 17.00 uur: Dikkebanden wedstrijd Groep 3 + 4: 2 ronden Groep 5 + 6: 3 ronden Groep 7 + 8: 4 ronden 17.45 uur: Sportklasse 45 km. 19.00 uur: Amateurs 60 km. 21.00 uur: Afsluiting Route: Dorpsstraat, Soerelseweg, Stationsstraat, Dorpsstraat

Trial demonstraties Trial is een vorm van motorsport waarbij uiterste concentratie, uitstekend evenwichtsgevoel alsmede behendigheid vereisten zijn. Veel trainen en stalen zenuwen zijn hierbij onontbeerlijk. Marcel Brunsveld voert op Koninginnedag adembenemende stunts uit. Daarbij wordt door hem over de meest onvoorstelbare obstakels gereden zoals auto’s, containers en grote kabelhaspels. Tevens wordt het publiek getrakteerd op waanzinnige wheelies en “stoppies”. Tussen de demonstraties door kunnen kinderen (t/m 12 jaar) op een mini trialmotor een aantal rondjes op een aangepast parcours rijden. Locatie: van Meursweide Tijd: 13.30-17.00 uur

Muziekplein Het Oranjefeest in Heerde dat op Koninginnedag plaats vindt, belooft een groot muziekspektakel te worden. De organisatie van het Oranjefeest is in handen van de Oranjevereniging Heerde. Evenals vorig jaar, zullen alle muziekfestiviteiten op het Dorpsplein plaatsvinden. Verder deden inmiddels een groot aantal ondernemers, na het succes van vorig jaar, hun toezegging voor de Oranjemarkt dat op het Heerder dorp plaatsvindt. Vanaf 13.00 uur zal het muziekspektakel losbarsten met een strijd om ‘De Voice van Heerde’, waarin kinderen op het podium hun talenten tonen. Een deskundige jury bepaalt wie zich na afloop van de wedstrijd ‘De Voice van Heerde’ mag noemen. De winnaar zal om 18.00 uur op het grote podium zijn/haar lied nogmaals ten gehore brengen.

PA PAGGI INNAA 240

De “PIG-Challenge biggenrace” is een initiatief van Steven Borgijink en Lorenz Roelofs woonachtig in de gemeente Heerde. Zij gaan samen met het BIGChallenge team vanuit de veehouderij de uitdaging aan om dit jaar wederom veel geld in te zamelen voor het KWF. Daarom organiseren zij op de Van Meursweide tijdens Koninginnedag een biggenrace. Als tegenprestatie voor alle donaties beklimmen zij samen met heel veel andere Nederlanders op 7 juni met de fiets zo vaak mogelijk de Franse berg Alpe d’Huez. Dit in het kader van de inmiddels alom bekende Alpe d’HuZes actie. Donaties gaan voor honderd procent naar het KWF Kankerbestrijding. Wat houdt de biggenrace in? De biggenrace wordt een strijd tussen 4 biggen, die tegelijkertijd worden los

gelaten in een grote baan. De big die het eerste aan de andere kant van de baan door een poortje loopt is de winnaar. Bezoekers van Koninginnedag hebben de mogelijkheid om met een donatie van 2 Euro de winnende big te raden en maken daarmee kans op de rondeprijs. Maar eigenlijk zijn er alleen maar winnaars op deze dag. Vanaf 13:00 uur racen ieder uur onze vier Toppers (Geer, Goor, René en Jeroen) voor de strijd tegen kanker. Een unieke en ludieke biggenrace waarbij onze kanjers als VIP’s behandeld worden, en zoals het echte VIP’s betaamt kunnen de kinderen met hun idolen op de foto en zijn er zelfs T shirts verkrijgbaar! Na de laatste race rond 17:00 uur wordt uit alle deelnemers de hoofdprijs te weten een ticket voor een ballonvaart verloot.

Optreden Bigband Heerde

Big Band Heerde is opgericht in april 2009 en bestaat uit muzikanten uit onder andere Heerde, Apeldoorn, Hattem, Zwolle en Ommen. De muzikale leiding ligt in de handen van Herman Nijkamp, een bekende naam in de bigbandwereld. In de korte tijd dat de big band bestaat is een herkenbare eigen sound ontstaan. De muzikanten zetten een mooi compact geluid neer, maar houden er ook van om af en toe eens flink uit te pakken. Big Band Heerde staat garant voor muzikaal genot en een bijzonder gevarieerd muzikaal programma. Zij zullen op Koninginnedag vanaf 15.00 uur een optreden verzorgen in de Foyer van het Dorpshuis.

Motorshow met klassieke brommers en motoren

Vanaf 14.30 zal het muziekspektakel vervolg vinden middels optredens van vele artiesten als het IJssel Duo, Hendrie van Velsen en Mannus. Tevens zullen regionale artiesten te bewonderen zijn als Dennis Wiltink, Dennis van Velzen en zangeressen Odette, Romi Stijf en Maartje van der Velde. Meer informatie over het Oranjefeest is te vinden op www.oranjeverenigingheerde.nl.

HEERDE - Op Koninginnedag organiseert de Oranjevereniging Heerde een show en toertocht met legendarische klassieke brommers en motoren van o.a. de merken Norton, BSA, Triumph Royal Enfield, BMW, Kreidler en Zundapp. Tussen 13.00-14.30 uur is er eerst een show op de parkeerplaats voor het Gemeentehuis waar het publiek de brommers en motoren kan bewonderen. Daarna zullen de deelnemers vertrekken voor een Oranjerit. Meer info over deelname: www.oranjeverenigingheerde.nl Locatie: parkeerplaats voor Gemeentehuis Tijd: 13.00 – 14.30 uur


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGIINNAA 24 1

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si onze web voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N HOME ESSENTIALS

ZOMERS

TOM O’LEARY

voor 7 cakejes

gestreept of met elleboog stukken maten S-XXL

uitstekende warmte-isolatie extra zware uitvoering met waterproof buitenlaag 200x85 cm

CUPCAKE BAKSET 12 cups, cakemix, choco-deco en topping chocolade, vanille of framboos

9.49

1.29

ZOEK UIT

FLEECE VEST

Elders 9.95 11.95

ZOMERSE

5.95

ZOMER SKATER SPEELGOED BROEK mega vangbalspel, speelgoedbootset of strandemmerset

Elders 2.99 3.99

ORANJE

trendy dessins 4-pockets katoen maten 92-134

1.99

FEEST PRUIK diverse modellen

luxe HAWAII KETTING oranje

0.35

TOP

5.95

MONDO

SPEEL BAL

4.95

keuze uit: Hello Kitty, Cars of Smurfen Ø 23 cm

1.99

ALOË VERA DRINK regular of green tea 1,5 liter

Elders 1.99 2.19

met ceintuur en borduur 6-pockets

Ø 14 cm

1.29

DAMES

1.69

3 modellen maten 36-41

1.39

Intex LUCHTBED 1-persoons

5.99 2-persoons 9.95 METALEN

9.95

BBQ DELUXE op wielen werkhoogte 58-72 cm Ø 43 cm

briketten of HOUTSKOOL 2 kilo

1.39

MEISJES

9.89

CAPRI LEGGING fluor kleuren katoen/elasthan maten 128-176

ZOMER SLIPPERS

Elders 5.95 6.95

SLAAP ZAK

2.98

maten 92-116

1.79

ODINA VISAGE

1.99

REINIGINGS MELK 250 ml of reinigingstonic: 250 ml reinigingsgel: 150 ml

Elders 1.99 2.49

0.99

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 22-04 t/m za. 28-04 in Nederlandse filialen.

CUPCAKE MAKER


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

Lampionnenoptocht

Zodra het ’s avonds wat schemerig begint te worden stellen de deelnemers zich op, begeleid door de beide muziekkorpsen uit Heerde, de Muziekvereniging Soli Deo Gloria en het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina. Elk jaar is de lampionnenoptocht weer een leuk en sfeervol schouwspel. De kinderen hebben gedurende de tocht een lampion, al dan niet zelf gemaakt, in de hand en zingen vaak vrolijke liedjes. Ze staan volledig in het middelpunt van de belangstelling, want langs de route zie je vaak menig ouder,

broer, zus, opa, oma of kennis meerdere keren terug om maar een glimp van de kinderen op te vangen en naar ze te zwaaien. Route lampionnenoptocht: Start Faberhal (Postweg), Fuchsiastraat, Dahliastraat, Postweg, Vosbergerweg, Zwolseweg, Sportlaan, Molenkampweg, Kamilleweg, Duisterestraat, Kamperweg, Rotonde 2 e afslag – Stationsstraat, Dorpsstraat, Bonenburgerlaan, Kanaalstraat, van Meurslaan, van Meursweide

Vul het wiel met woorden van negen letters, te beginnen bij de rand. De eindletter staat in het midden. Tussen de spaken zijn een aantal letters aangegeven. Bij juiste invulling leest u met de kolk mee met de door u ingevulde letters in de grijze vlakjes een zin. Om u op weg te helpen hebben we de eerste letters van de woorden alvast ingevuld. De oplossing van deze puzzel kunt u op Koninginnedag bij de informatiestand van de Oranjevereniging Heerde inleveren. Misschien maakt ook u kans op diverse mooie prijzen! 1 2 3 4 5 6

Rekenapparaten. Kleinste vogelsoort. Piraat uit de 80-jarige oorlog. Grote wit-zwarte watervogel. Geweer met trechtervormige loop. Feestartikel voor op het gezicht.

7 8 9 10 11 12

Muts met gaten voor ogen, neus en mond. Grote rode, roze of witte bloem. Vis met lange punt aan de kop. Tweewieler voor wedstrijden. Volkslied. Hiermee werden reizigers en post vervoerd.

PA PAGGI N I NAA 242

SPONSORS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hallo reclame - Wapenveld Bouwbedrijf IJzerman - Heerde Kollen grondverzet en sloopwerken - Oene Koetzier bestratingen - Heerde Centrum voor Kunst en Cultuureducatie De Hank - Heerde De Weerd Transport - Zwolle Copyshop vd Most - Heerde Veldhuis verzekeringen - Heerde De Buurte kwekerij - Oene Berghorst autoschade - Heerde Meijer wonen - Heerde E. vt IJssel - Heerde Westerbeek keukenrenovatie en verkoop - Wapenveld London uitlaten - Hattem Cor van Oene partyservice - Wapenveld Cafe van Neck - Heerde Vlaaienwinkel Limburgia - Heerde Eetcafé Koekeloere - Heerde Wilma’s snackbar - Heerde Rest. Panda - Heerde Rest. De Vier Jaargetijden - Heerde Rest. de Hoeve van Loo - Heerde Brasserie Meet&Eat - Heerde vd Scheer landbouwmechanisatie - Veessen Meeuwsen ten Hoopen accountants - Heerde Jan Nienhuis vereniging - Heerde E.W. Langenberg stichting - Heerde J.G.G. Bosch & A. Uyt den Bogaard stichting - Heerde Triada woondiensten - Heerde Rabobank - Heerde Gemeente Heerde Wagenvoort vuurwerk - Wapenveld Orgelmakerij Reil - Heerde Roman Hairdesign - Heerde

Kinder kleedjesmarkt op Koninginnedag De kleedjesmarkt voor kinderen is al vele jaren een belangrijk onderdeel van de Oranjemarkt. De markt is zeker een bezoekje waard en is dit jaar rondom de muziekkoepel in het van Meurspark. Kinderen kunnen zich t/m donderdag 26 april opgeven bij het V.V.V. kantoor. Het V.V.V. kantoor is gevestigd in de Wereldwinkel naast Supermarkt De Plus. De kosten voor deelname zijn €1,-

Vuurwerk Traditiegetrouw wordt Koninginnedag afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow. De firma Wagenvoort uit Wapenveld zal dit rond de klok van 22.15 uur weer verzorgen. Naam: Telefoon

Staat Postcode Woonplaats

Locatie: van Meursweide Aanvang: +/- 22.15 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 43

Co Verdaas bezoekt Erve IJzerman

Rommelmarkt de Rode Beer WAPENVELD- Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei organiseert de Rode Beer samen met haar vrijwilligers een grote rommelmarkt bij de voormalige dierenkliniek aan de Lagestraat 25 in Wapenveld. De opbrengst van deze mei rommelmarkt is bestemd voor de doelstelling van de stichting, namelijk het realiseren van een vakantiehuis in Heerde voor mensen met een handicap. De rommelmarkt wordt alweer voor de 6e keer gehouden en trekt veel bezoekers vanuit de wijde regio. Misschien heeft u al wel eens een bezoekje gebracht aan kringloopwinkel “de Rode Beer, goed voor een 2e keer” aan de Veldweg 6 in Heerde? Omdat de opslagruimte van

de kringloopwinkel overvol is en uitpuilt met leuke spulletjes is besloten om de schuren van de opslagruimte weer om te toveren tot een sfeervolle 2-daagse mei rommelmarkt. Ook is er een koek & zopie tent en kunnen de kinderen zich vermaken op de skelterbaan. De mei rommelmarkt is geopend op vrijdag 11 mei van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag 12 mei van 09.30 tot 15.30 uur. De toegang is gratis en u kunt gratis parkeren op en rond het terrein aan de Lagestraat 25 in Wapenveld. Het grootste gedeelte van de rommelmarkt is overdekt dus ook bij minder goed weer kunt u gezellig komen snuffelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www. derodebeer.nl.

Lezing WAPENVELD- Woensdagochtend bracht Gedeputeerde Co Verdaas een bezoek aan de gemeente Heerde. Op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) en de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Heerde vond dit bezoek plaats op Erve IJzerman aan de Kanaaldijk in Wapenveld. Na een welkomstwoord van PvdA fractievoorzitter Siebren Buist gaf Jan Nitrauw een presentatie over Gebiedsontwikkeling in en rond Wapenveld. Roel Docter gaf als voorzitter informatie over de SRW en de laatste ontwikkelingen. Docter maakte bekend dat de aankoop van de boerderij Erve IJzerman rond is. Dit maakt de weg vrij voor verder onderzoek

Zomeryoga HATTEM- Net als vorig jaar, organiseert Stichting Welzijn Hattem een yogacursus in de lente en zomer. Iedereen is van harte welkom deze cursus te volgen, welke zowel voor beginners als gevorderden bijzonder geschikt is. Ervaren docente Inge Glimmerveen zal alle deelnemers een serie ontspannen ochtenden bieden. Yoga vormt namelijk een perfecte balans tussen inspanning en ontspanning. De cursus bestaat uit 6 lessen, in de achtereenvolgende weken tussen 8 mei en 12 juni. De lessen worden verzorgd in zaal De Doelen (Hof van Blom nummer 5, ook te bereiken via het pad langs de dierenweide aan de Kleine Gracht) op dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur. De kosten zijn 27 euro voor de totale cursus. Aanmelden via Stichting Welzijn Hattem, tel. 038- 4432881 of info@swhattem.nl.

naar de realisatie van bijvoorbeeld een zuivelmuseum en andere functies. “De familie IJzerman was in dit verhaal erg belangrijk. Evert en Jan stonden altijd klaar voor ons. Hierdoor blijft Erve IJzerman voor de toekomst bestaan”, aldus Docter. Voor Co Verdaas had Docter een oproep: “Zorg dat de verbinding er blijft. Wapenveld is uniek in deze regio. Dingen die belangrijk zijn voor dit gebied, die zetten wij op de kaart. Dat is onze boodschap”. Boei is een organisatie die zich bezighoudt met het herbestemmen van industrieel/ agrarisch/ religieus erfgoed. Co Verdaas zei geraakt te zijn door de presentatie. “De eerste contacten met de gemeente Heerde

gingen vaak gepaard met botsingen. Kansen kun je alleen pakken als je kansen ziet. Dat je iets in handen hebt wat parels zijn. Ik loop hier, fiets hier, wandel hier en zie hoe prachtig het hier is. Je krijgt hier, hoop ik, iets om een toekomst op te bouwen. Wat met flinke botsingen is begonnen, krijgt nu hopelijk een goede afloop”. De aanwezigen werden vervolgens rondgeleid door Erve IJzerman. De boerderij uit 1875 heeft nog alle originele kenmerken, zoals de twee voorkamers, een originele keuken, bedsteden, drie kelders, droogzolder voor o.a. kleding en een deel met stallen voor paarden met originele voederbakken.

HEERDE- De Hank organiseert dinsdag 15 mei, van 19.30 tot 22.00 uur, de kunstlezing ‘Kunst, kunstig of kunstje’. In de media lezen we over allerlei exposities waar we naar kunst kunnen kijken. Maar, waar kijken we dan precies naar? Zijn al deze schilderijen wel door een kunstenaar gemaakt? Of zijn het kunstig, artistiek gemaakte werken? Zou het ook niet zo kunnen zijn dat veel schilderijen alleen maar kunstjes zijn en dat het begrip ‘kunsthandel’ eigenlijk een vlag is die de lading niet dekt? Jan Bockweg heeft er zijn visie over

en deelt deze graag met u. Bockweg is een gerenommeerd kunsttaxateur, -restaurateur, - makelaar en interieurdecorateur uit Epe. U wordt tevens uitgenodigd om zelf een schilderij of kunstwerk mee te brengen. Na de pauze zal de heer Bockweg meegebrachte werken collectief bespreken. Locatie: De Hank, Elburgerweg 3 in Heerde. Entree: 15 euro, incl. kop koffie/ thee. U dient zich – vóór donderdag 26 april - voor deze lezing in te schrijven via info@dehankheerde. nl, tel. 0578-693214. Meer weten? Kijk op www.dehankheerde.nl.

Papa di Grazzi naar Wapenveld

Muziek bij SV Vaassen VAASSEN– In de voetbalcompetitie staat zondag 29 april een echte derby op het programma. SV Vaassen ontvangt die dag de hoofdmacht van SV Epe. Twee teams uit dezelfde gemeente strijden voor de punten. Om de wedstrijd ook voor de neutrale toeschouwer aantrekkelijk te maken, is de derby muzikaal omlijst. De muzikanten van het Vaassens Fanfare Corps spelen deze middag

vanaf 13.30 uur enkele marsen op het hoofdveld. Onder aanvoering van tamboermaître Chris Sangers komen circa vijftig leden van het Fanfare Corps naar het sportpark. Na afloop van de wedstrijd gaat de muziek verder in de kantine. Iedereen is de zondag voor koninginnedag van harte welkom bij SV Vaassen op sportpark De Kouwenaar. Aanvang: 14.00 uur.

De Proatstoel EPE/HEERDE- In De proatstoel van Radio 794 op zaterdag 28 april, is er aandacht voor: de Jeugdverkeersraad uit Heerde, de Commissie 4&5 Mei Heerde, streektaal,en kunstgrasvelden voor de Eper sportverenigingen. De EvenementenAgenda wordt natuurlijk door Hetty Kolkman gedaan. De Techniek in de studio gaat Tonnie van Dommelen regelen terwijl Linda Seinstra en Cor Rorije de studio-

presentatie doen. In de Speuldeuze, tussn 9.00 en 10.00 uur heb wie Jordy Liefers an de knoppen die de streektaalmeziek uut heel Nederland löt heurn. Kijk altijd op www. radio794.nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00-12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether en ook op de website www.radio794.nl.

WAPENVELD- Op vrijdag 27 april gaan de Koninginnedagfestiviteiten 2012 van start in Wapenveld. Die avond, aanvang 20.00 uur, wordt de oranjenacht gehouden. In de grote feesttent in het Stationspark in Wapenveld wordt die avond een bruisend feest gehouden, die anders zal zijn dan andere jaren. De 9-koppige feestband “Papa di Grazzi” komt dan naar Wapenveld. De zanger Albert Gras was vroeger de zanger van Melrose en hij schreef de feesthit “Oh….Oooohoohoooo” op zijn naam. Dit feestnummer zal zeker worden gespeeld tijdens Oranjenacht in Wapenveld. Papa di Grazzi speelt top 40 hits, afgewisseld met de betere rock en feestnummers, acts en natuurlijk de populaire eighties

en nineties muziek. De band bestaat naast 5 muzikanten uit een zanger en een zangeres en danseressen. En of dat nog niet genoeg is, treedt het populaire duo “De Matties” op. Dit populaire Wapenveldse duo bestaat uit (ex-)voetbaltrainer Eddy Zwijnenberg en de Antoine Sonnega. Samen doken ze dagenlang de studio in om een compleet nieuwe show voor te bereiden. Vorig jaar lieten ze de feesttent al uit hun voegen barsten, dit jaar wordt dit zeker geëvenaard. De tent gaat open om 19.30 uur en het feest begint om 20.00 uur. Entree: 5 euro. Voor leden van de Oranjevereniging is de toegang met de ledenpas gratis. Voor kinderen t/m 15 jaar is de entree 3 euro en is legitimatie verplicht.

HEERDE- SEH D2 is dit seizoen geheel in het nieuw gestoken door VL Consultants. Namens de spon-

sorcommissie overhandigde Jan Wagenaar als dank een bos bloemen aan Henri van Leeuwen.

Ontwerp je eigen tuin

EPE- Harry en Rene Vijge zijn op vrijdag 6 april samen 100 jaar oud geworden. De familie heeft ter gelegenheid daarvan een oldtimer versierd. Vervolgens zijn zij met zijn tweeën door het dorp gereden.

VAASSEN- In mei organiseert Creatief met Tuinen een serie workshops van 4 avonden om zelf je eigen tuin te leren ontwerpen. De workshop wordt gegeven door Mary Duiker en Mathilde Klerks. Locatie te Vaassen. Data woensdag 2, 9, 16 en 23 mei van 19.30– 21.30 uur. Prijs: 160 euro. Voor info en opgave: M. Duiker 0553120235, gwijntjes@hetnet. nl/M. Klerks tel. 06-12528357, info@saffierijn.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 44

Benefietconcert in de Keet van Heerde voor KWF

Rabo volleybaltoernooi VEESSEN- Op vrijdagavond 11 mei is het weer zover: Oranjevereniging Veessen, Vorchten en Marle organiseert dan in samenwerking met voetbalvereniging Vevo en volleybalvereniging Topido, het Rabo volleybaltoernooi. Dit jaarlijks wederkerend gebeuren is bedoeld voor ploegen uit Veessen, Vorchten en Marle. Het

geheel wordt gehouden bij sporthal De Noord. Lijkt het je leuk om mee te doen dan kan dit nog. Heb je een ploeg van minimaal 6 personen bij elkaar, geef je dan op. Het belooft een gezellig en sportief spektakel te worden. Je kunt je nog opgeven tot 27 april. Ga hiervoor naar www.oranjeverenigingvvm.nl.

Meivakantie in Nederlands Bakkerijmuseum

HEERDE- Zaterdag 12 mei staat de Keet van Heerde aan de Eperweg 55 te Heerde in het teken van een groot Benefietconcert voor KWF Kankerbestrijding. De organisatie is in handen van Alfred Brouwer uit Wapenveld en Connie Riphagen uit Epe, die beiden de ziekte kanker hebben overwonnen. Zij hebben nu de handen ineen geslagen om samen geld in te zamelen voor het KWF. “Ze hebben bij me aangeklopt met de vraag of wij de zalen belangeloos beschikbaar wilden stellen en dat doen we zeker. Daarnaast werkt ook het personeel belangeloos mee en gaat een deel van de omzet naar het KWF”, vertelt Bé van Ark van de Keet van Heerde. Hij was gelijk enthousiast over het initiatief. “Mijn broer is aan kanker overleden en ik heb altijd wat met het KWF gehad. Bij iedere opening of iets dergelijks vroegen we mensen iets te geven voor het KWF. Dat is gewoon een gigantisch goed doel dat we een heel warm hart toedra-

gen.” Bé rekent op de komst van enkele honderden bezoekers. Zij kunnen in beide zalen genieten van goede muziek. Daarvoor zorgen Doetmeas, Base Bleed, The Trabb en iCatcher. Tijdens de wisseling van de bands is er een pauze en in die pauze komen er diverse ludieke veilingstukken voorbij waarop mensen kunnen bieden. Zie ook op Facebook: evenement Benefiet Concert 2012. “Het moet gewoon een leuke avond worden, met goede muziek en ook goed geluid. Gezelligheid staat voorop”, aldus Bé. Bij het organiseren van het Benefietconcert komt heel wat kijken, dat blijkt wel wanneer Bé door het draaiboek bladert. Hierin is onder andere te lezen wat het tweetal voor ogen heeft met deze avond. “We hebben een droom: laat kanker geen dodelijke ziekte meer zijn. We hebben een wens: samen in beweging komen voor een wereld waarin wij geen dierbaren meer verliezen aan kanker. We hebben een doel: laten we samen een bij-

FIP voor Stichting Kenya Kinderen

Digital Dynamics Jeugdtoernooi 2012

EPE- De opbrengst van dit jaar Film in ’t Park gaat dit jaar naar de Stichting Kenya Kinderen. Film in ’t Park wordt georganiseerd door JCI ‘t Gelre op vrijdag 31 augustus in het Loeffpark in Epe voorafgaand aan EPOP. JCI ’t Gelre maakt onderdeel uit van de internationale organisatie: Junior Chambers International (ook wel Junior Kamer of JCI genoemd). Op dit moment is er nog geen filmkeuze gemaakt. Via Twitter, Facebook en de website van FIP zal vanaf 1 mei een poll worden gepresenteerd, waarbij de bezoekers hun voorkeuren kunnen laten blijken voor de filmkeuze. Uiterlijk 1 juli zal de filmkeuze bekend worden gemaakt via de media. Vanaf 1 mei zal de kaartverkoop starten (6 euro per kaart in de voorverkoop, 7,50 euro per kaart aan de deur). Stichting Kenya Kinderen is ontstaan uit kleinschalige ontwikkelingshulpacties die geïnitieerd werden door de Epenaren Erwin van Andel en Jan Brinkman, naar aanleiding van een gewonnen vakantiereis naar Kenya. Aangezien de hulp steeds grotere vormen aannam, is in 2009 de gelijknamige stichting opgericht en is Marco van der Haar tot het bestuur toegetreden. Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenya te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing.

HEERDE- Voor de 6e keer organiseert de HLTC in samenwerking met Digital Dynamics het Open Jeugdtoernooi. Dit jaar zal het plaatsvinden in de week van maandag 18 juni tot en met zondag 24 juni. Dit jaar worden de Olympische zomer spelen in Londen gehouden van 27 juni tot en met 12 augustus. Om alvast in de Olympische sfeer te komen is het thema dit jaar: DDJT goes Olympic. Er worden allerlei leuke festiviteiten rondom dit thema georganiseerd. Het Digital Dynamics Jeugdtoernooi maakt weer deel uit van de Rabobank Jeugd Tennistour Noordoost-Veluwe. Als je meedoet aan minimaal 3 van de 5 toernooien kan je punten verdienen voor een master met een bekende proftennisser en een leuk geldbedrag winnen. Net als vorig jaar zijn

drage leveren aan het KWF.” Wilt u meehelpen aan het realiseren van dit doel? Kom dan 12 mei naar De Keet van Heerde. Het concert begint om 21.00 uur en kaarten kosten 10 euro per persoon. Deze zijn te koop bij de volgende voorverkooppunten: De Posthoorn, Wijnkoperij Kees Kroese, Top Chic, het VVV kantoor en The Travel Clubb te Epe, de Keet van Heerde en bij Tapperij Teun te Wapenveld, en bij Alfred Brouwer, Revelingseweg 7 in Wapenveld. De Buurtbus zal 12 mei 2 ritjes maken: heen 1x om 20.15 uur en 1x om 20.30 uur en wie mee heen gaat kan ook op afspraak mee terug. De bus stopt in Veessen en Vorchten bij de kerk. Ook ETC Stoevenbelt zal deze avond een bus met chauffeur beschikbaar hebben: 25% van alle gereden ritten zal gedoneerd worden aan het KWF Benefiet Concert 2012. Kun je er niet bij zijn, maar wil je toch een bijdrage leveren? Kijk dan op www.staoptegenkanker.nl/Benefiet-Concert-2012.

HATTEM- De Meivakantie (van 28 april tot en met 6 mei) staat wat de jongste museumbezoekers van het Nederlands Bakkerijmuseum betreft, in het teken van het bakken van speciale Meikoeken. Van dinsdag tot en met zaterdag kunnen kinderen dagelijks de handen uit de mouwen steken tussen 10.00 tot 16.00 uur, op zondag en maandag tussen 13.00 tot 16.00 uur. Bakker Fred verzorgt op dinsdag, woensdag en donderdag op gezette tijden demonstraties voor het hele gezin. De voorjaarssymboliek staat centraal in zijn ‘conferences’ met brood. Zoek een

plekje in het museumtheater om 11.30, 13.30 of om 15.00 uur. In de spiksplinternieuwe demonstratiebakkerij worden dit keer ‘vogelnestjes’ gemaakt. Als contrast met de moderne bakkerij wordt er op zaterdag van 11.30 tot 15.00 uur gebakken in de 19e eeuwse oven die nog met takkenbossen wordt gestookt. De houtovenbroden zijn naderhand te koop in de museumwinkel. Het museum is van dinsdag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag en maandag van 13.00 tot 17.00 uur. Op Koninginnedag is het museum gesloten.

Juffendag op de Hoge Weerdschool

ze tijdens het tennistoernooi te volgen op twitter en hyves. Het adres is: DD_Jeugd. Meedoen? Schrijf je in op: www.toernooi.nl en kijk ook eens voor informatie over het toernooi op www.hltc.eu .

Festival zoekt optredens HATTEM- Veluwe’s grootste kleine festival komt dit jaar ook naar Hattem. ‘Overstekend Wild’ is het festival waar regionale amateurkunstbeoefenaars zich kunnen presenteren aan een nieuw en breed publiek en waar het publiek kan proeven van uiteenlopende optredens op vele locaties. Iedereen die wil optreden tijdens ‘Overstekend Wild’ kan zich vanaf 5 april weer aanmelden. Elk jaar vindt het festival plaats in vier andere gemeenten. Dit jaar is Overstekend Wild op zaterdag 13 oktober te gast in Ermelo, Hattem, Scherpenzeel en Wezep. Overstekend Wild is het grootste kleine festival van de Veluwe en ver daarbuiten.

Foto Eva Posthuma

‘Groot’ vanwege de omvang. Vorig jaar waren er verspreid over de Veluwe zo’n 250 optredens verzorgd door vele artiesten: solisten, groepen, bands, duo’s en ensembles. Bijna 7000 bezoekers genoten van dit evenement. ‘Klein’ omdat de optredens nooit langer dan 30 minuten duren. Alle artiesten treden meermaals op verspreid over de dag. Zo kan het publiek zoveel mogelijk meemaken van het vele talent dat de Veluwe rijk is. Ieder die zijn of haar talent wil tonen aan het publiek is welkom. Inschrijven is mogelijk tot 1 juli. Meer informatie en aanmelden via de website: overstekendwild.nl.

EPE- De juffen van de Stampertjes en de Krabbelaars van de Hoge Weerdschool, Renate, Yvonne, Mirjam, Gillian en Lisa in Epe vierden gezamenlijk hun verjaardag. De kinderen mochten spelle-

tjes doen die te maken hadden met rekenen, dit vanwege de Nationale Rekendag: chipsketting tellen, hinkelen, blikgooien, sjoelen, enz. De juffen en de kinderen beleefden een prachtige verjaardagrekenochtend.

Kennismaken met voetballen bij VV Hattem HATTEM- Kinderen die willen weten of ze voetballen bij een echte voetbalvereniging leuk vinden, kunnen 5 keer gratis meedoen aan echte voetbaltraining en een balletje mee trappen. Zo kunnen jongens en meisjes van 4 en 5 jaar zaterdags van 9.00 tot 10.00 uur meedoen bij de Mini’s. Jongens en meisjes van 6, 7 en 8 jaar zijn iedere dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur tijdens de

training van de F-pupillen welkom op het Cobbler kunstgrasveld van de v.v.Hattem. Is uw kind ouder dan 8 jaar is hij/zij natuurlijk ook van harte welkom. Jeugdvoorzitter, Arjen Noordberger, geeft u graag informatie en beantwoordt uw vragen over trainingstijden en de voetbalvereniging Hattem, tel. 0644938269 of e-mail: jeugdzaken@ vvhattem.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 245


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 46

18 vrouwen wandelen voor A Sister’s Hope

Privatisering beheer en onderhoud sportterreinen EPE- Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen, de hockeyvereniging en de gemeente hebben een plan op hoofdlijnen uitgewerkt over het overdragen van beheer- en onderhoudstaken op voetbal- en hockeyaccommodaties. Dit plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. In het plan worden het beheer en onderhoud van alle voetbalvelden en hockeyvelden in de gemeente Epe overgedragen aan de verschillende sportverenigingen. De gemeente verstrekt een subsidie om dat beheer en onderhoud geprivatiseerd te kunnen uitvoeren. Op het totale onderhoudsbudget, zoals de gemeente dat nu ter beschikking heeft, wordt 65.000 euro bezuinigd. Er worden 5 nieuwe kunstgrassportvelden gerealiseerd – 1 hockeyveld en 4 voetbalvelden – mede mogelijk gemaakt door een

VAASSEN- Op 6 en 7 oktober wandelen 18 vrouwen uit Vaassen voor het goede doel: in twee dagen lopen zij 60 km van Bussem via Weesp naar Amsterdam. Het doel waarvoor ze wandelen is geld inzamelen voor de Stichting A Sister’s Hope. Deze stichting steunt wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Het startgeld bedraagt 1250 euro, wat geheel ten goede komt aan de geselecteerde onderzoeksdoelen. “Bijna alle achttien zijn we werkzaam bij woon- en zorgcentrum de Speulbrink in Vaassen. Een aantal familieleden en vrienden heeft zich aangesloten en we vormen een team. Samen op pad voor het goede doel!”, laat het team weten. Stichting A Sister’s Hope is in 2006 opgericht om gelden op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. In het begin hebben zij samengewerkt met Stichting Pink Ribbon. De medewerkers staan er echter persoonlijk voor garant

dat al het opgehaalde geld altijd rechtstreeks naar het wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker is gegaan en niet bij Stichting Pink Ribbon is blijven hangen. Stichting A Sister’s Hope heeft altijd rechtstreeks contact gehad met de onderzoekers en van hen ook in alle gevallen een bevestiging van ontvangst van de gelden ontvangen. Gelden opgehaald door Stichting A Sister’s Hope zijn vanaf 2010 direct van Stichting A Sister’s Hope naar de onderzoeken gegaan. “Om te mogen starten hebben we dus minimaal 22.500 euro nodig. We zijn druk bezig met het bedenken en uitvoeren van allerlei acties om het bedrag bij elkaar te krijgen. Van kledinginzameling tot verkoop van spullen en het benaderen van sponsoren. Niets is ons te veel om uiteindelijk het beoogde doel te bereiken.” Ze hebben nog ruim een half jaar en u zult hen zeker in de komende tijd tegenkomen. Een van de eerste acties nu zijn de bus bij de C1000 in Vaas-

sen waar de flessenbonnen in gedeponeerd kunnen worden en de Moederdagontbijtjes die ze gaan verzorgen voor 13 mei. “Vind je het leuk om je moeder te verrassen, geef je dan op en wij zorgen er voor. Opgeven kan via onze site, of bij de receptie in de Speulbrink, Brunholdplaats 5 in Vaassen.” 31 mei verzorgen ze twee workshops over loslaten, veranderingen en mindfulness in de Klaarbeek in Epe en op 7 september organiseren ze een spetterende feestavond in de Wieken in Vaassen. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Wilt u contact opnemen; dan kunt u naar de website: www.wix.com/ thenightingales/2012, of telefonisch: Mirjam Willems, tel. 0620598087, Annet Hartkamp, tel. 06-41254799 of Lida van Moorst, tel. 06-10935997. Een donatie kunt u doen op rekeningnummer: ING 2947137 van Stichting A Sister’s Hope te Amsterdam, onder vermelding van Team The Nightingales 1, deelnemernummer H4211.

Uitbreiding bij CCCC HATTEM- Het wordt de laatste tijd gezellig druk bij de vieringen van Christ Centered Christian Church. De vieringen in MFC de Marke te Hattem worden elke week goed bezocht. Naast het Woord wordt

er ook heel veel aandacht besteed aan onderling contact. Het begrip “familie” staat dan ook hoog op de agenda. Ook de kinderen worden prima opgevangen en hebben hun eigen viering. Is ook uw interesse

gewekt kom dan gerust eens langs. Elke zondag viering in MFC de Marke, Daendelsweg 2 te Hattem, vanaf 10.00 uur. Zie ook www.christcentered.nl.

't Kleine Veer in de vaart HATTEM- De kortste weg van Hattem naar Zwolle is dwars over de IJssel en die weg is binnenkort weer begaanbaar. Vanaf zaterdag 28 april vaart het pontje ’t Kleine Veer dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur op de IJssel. Op Hemelvaarts-

dag, donderdag 17 mei vaart het pontje al vanaf 7.00 uur om dauwtrappers over te zetten. Theeschenkerij Oldeniel is deze dag geopend vanaf 8.00 tot ongeveer 12.00 uur voor een speciaal dauwtrapontbijt. Van 6 mei tot en met 14 oktober

kan men op zondagen van 10.30 tot 17.00 uur terecht bij theeschenkerij Oldeniel aan de kant van Hattem. Meer informatie over de theeschenkerij is te vinden op de website www.oldeniel.nl.

investeringsbijdrage van de gemeente. Er komt een kunstgrasveld bij sv Epe, bij v.v. oene en twee in Vaassen. KCVO, Vios en sv Vaassen maken onderling uit waar deze komt. De verenigingen die niet zelf kunstgrasvelden aanleggen, Emst en Wissel, worden middels een te verstrekken subsidie in de gelegenheid gesteld om in voor natuurgras kwetsbare periode elders kunstgrasvelden te kunnen huren. EZC’84, dat al over een kunstgrasveld beschikte en ook heeft deelgenomen aan het overleg, heeft aangegeven dat daar een restcapaciteit van diverse uren is en dat de beide verenigingen er welkom zijn. “Iedereen in de sport is uiteindelijk gelukkig”, aldus Berkhoff die benadrukt dat het plan breed wordt gedragen. “Het is een geweldig resultaat.” Zodra de raad haar goedkeuring heeft gegeven aan het plan, kan een begin worden gemaakt met een verdere uitwerking ervan.

Dijkgraven lanceren logo nieuw waterschap

VELUWE- Op woensdag 18 april lanceerden de dijkgraven van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe het logo voor het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe dat ontstaat na de bestuurlijke fusie van beide waterschappen op 1 januari 2013. Het logo werd enthousiast ontvangen door bestuur en door de medewerkers van beide waterschappen die sinds 1 januari samenwerken in één ambtelijke organisatie vanuit Apeldoorn. Het logo symboliseert vele elementen van de kerntaken van het waterschap. Een blauwe waterdruppel vormt de kern. De ronde vorm, de cirkel staat symbool voor de verschillende zuiveringsbakken op de rioolwaterzuivering. Het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe heeft de ambitie om als waterpartner te functioneren en vormt een be-

langrijke schakel tussen landelijk (het groene deel) en stedelijk gebied (het rode deel). Beide vormen kennen een smaller en breder deel met een verschil in kleurintensiteit. Dit is de visualisatie van de grote hoogteverschillen die het gebied kenmerken. Een goed waterpeil is van groot belang in het totale gebied. De peilschaal in het logo staat voor goed waterbeheer. Deze schaal telt zestien maatstrepen en dit getal staat voor de zestien rioolwaterzuiveringen van het werkgebied van het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe. De beide Algemeen Besturen werken aan een fusie per 1 januari 2013. De fusie is ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de (personele) kwetsbaarheid te verminderen en om efficiënter te werken.

HEERDE- Op de Proeverij in Heerde konden de mensen bij de stand van Slagerij van Guilik BBQ & Catering een kanskaart in vullen en hiermee maakte men kans op een BBQ Arrangement t.w.v.

van maar liefst 250 euro. Meer dan 200 mensen vulden de kaart in en na trekking was dhr. Van Lohuizen de gelukkige winnaar. Hij was erg verguld met de prijs die werd uitgereikt door Jack van Guilik.

Dikke banden race HEERDE- Een oproep aan alle basisschool kinderen uit groep 3 t/m 8 om mee te doen met de dikke banden race op het officiële parcours van de Ronde van Heerde. Sluit de nationale sportweek sportief af en kom met je eigen fiets op zaterdag 28 april om 16.00 uur naar café van Neck en schrijf je in. Een fietshelm en rugnummer worden verstrekt door de organisatie. De beste fietsers ontvangen een prijsje beschikbaar gesteld door rijwielspeciaalzaak van de Put uit Heerde. Alle deelnemers ontvangen een attentie bij het inleveren van het rugnummer na afloop. Vanaf 17.00 uur klinkt het startschot voor de kinderen uit groep 3 en 4, vervolgens die uit groep 5 en 6 en als laatste de kinderen uit groep 7 en 8. De dikke banden race is een laagdrempelige wedstrijd waar kinderen op hun eigen

fiets onderling kunnen wedijveren over 2 of meer rondes op een afgezet parcours. Nieuwe talenten worden ontdekt. Voorrij motoren, de

rondemis, het podium en een echte speaker zullen het geheel opluisteren. Kijk voor meer informatie op www.oranjeverenigingheerde.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAG GIIN NAA 247

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur.

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD

Mobiel: 06 29501562

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Nieuwe MBT Collectie! De sensor in de schoen zorgt ervoor dat uw spieren geactiveerd worden en u hiermee uw spierkracht opbouwt en uw houding verbetert.

U kunt een gratis testpaar MBT’s uitproberen! De gratis introductieles is op donderdag 26 april van 17.00-18.00 uur. Gelieve van te voren aan te melden.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

TOTAL Kolthoorn is een druk Rijksweg benzinestation gelegen aan de A50 bij Heerde Wij zijn op zoek naar:

Parttime verkoopmedewerk(st)ers voor de weekenden en als vakantiekracht door de week tijdens de zomerperiode Voor beide functies geldt dat de werkzaamheden bestaan uit het afrekenen met klanten, schoonmaken en de shop bevoorraden. Wij zijn op zoek naar kandidaten van minimaal 18 jaar op MBO niveau. Het is belangrijk om een flexibele instelling te hebben, representatief te zijn, graag in teamverband te willen werken, maar ook zelfstandig prima te functioneren. De bereidheid om onregelmatige diensten te werken is een must. Voor de parttime functie moeten kandidaten voor een langere periode beschikbaar zijn. Sollicitaties kunt u sturen naar: kolthoorn@veenemaolie.nl

TOTAL Tankstation Kolthoorn b.v. is een onderdeel van Veenema Exploitatie mij. B.V. Let op te Laats kans

Verhuisopruiming!!! in Heerde Showroommodellen Nu tot 70% korting!!!

Autobedrijf Autobedrijfvan vanHuffelen Huffelen Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., ............................... nieuw € 12.850,-

Bezoek Bezoek ook ook eens: www.vanhuffelen.nl

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., ....................... nieuw € 12.850,Ford Ka 1.3 Titanium XL nieuw model ............................... ‘09 Ford Ka1.3i 1.3 Trend T itanium XL nieuw model ..................... ‘09 Ford Ka ............................................................ ´05 Ford Ka 1.3i T rend ................................................... ´05 Ford Ka 1.3i S Edition ....................................................... ´05 Ford Ka 1.3i 1.3iFutura, S Edition .............................................. Ford Ka extra´s .............................................´05 ´08 Ford Ka 1.3i, 1.3i 34.000 Futura,km extra´s ..................................... ´08 Ford Ka ................................................... ‘03 Ford Fiesta 1.3i34.000 Trend, km 5-drs., 82 pk ........................... 2x ‘03 ´10 Ford Ka 1.3i, .......................................... Ford Fiesta XL,5-drs., 5-drs.,82 .................................... ´08 Ford Fiesta1.3 1.3iFutura T rend, pk ................... 2x ´10 Ford Fiesta ........................................ ´07 Ford Fiesta1.3i 1.3 Futura, Futura 3-drs., XL, 5-drs., ............................ ´08 Ford Fiesta 5-drs.,3-drs., ................................................ ´06 Ford FiestaFutura 1.3i Futura, ................................ ´07 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5-drs., ..................................... ´04 Ford Fiesta Futura 5-drs., ........................................ ´06 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., .............................................. ‘03 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5-drs., .............................. ´04 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ............................. 2x ´02 Ford Fiesta 1.3 1.4iClassic FE 5-drs., ...................................... ‘03 Ford Fiesta .................................................... ‘02 Ford Fiesta2.0i 1.4iTitanium, 5-drs., FE, extra´s ..................... 2x ´02 Ford Focus 5-drs. ...................................... ´07 Ford Fiesta 1.3 Ford Mondeo 2.0Classic platium ............................................ extra´s ...................................... ‘02 ´05 Ford Focus 2.0i itanium, 5-drs. .............................. ´07 Ford Mondeo 1.6, T5-drs. ................................................... ´95 Ford Mondeo Focus C-Max 1.6i Futura ......................................... ´05 Ford 2.0 platium extra´s ............................. ´05 Ford Focus Trend ........................................... ´04 Ford FocusC-Max C-Max1.6i 1.6i Futura ................................. ´05 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., .......................................... ‘09 Ford Focus C-Max 1.6i T rend .................................. ´04 Ford Focus ´07 Ford Focus1.6i 1.4iFutura T rend,5-drs., 5-drs.,......................................... ................................. ‘09 Ford Focus 1.6i, 5-drs., ‘05 Ford Focus Futura 1.6i Futura 5-drs.,........................................ ................................. ´07 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ......................................... ´05 Ford Focus1.6i Futura 1.6i, 5-drs., ................................ ‘05 Ford Focus Trend, 5-drs., .......................................... ‘03 Ford Focus 1.4i 1.6i Futura+ Futura 5-drs., ................................. ´05 Ford Fusion .................................................. ‘06 Ford Focus 1.6i T rend, 5-drs., ................................. ‘03 Ford Fusion 1.6i Luxery .................................................. ‘03 Ford Fusion1.6i, 1.4i5-drs., Futura+ ......................................... Ford Focus Futura, extra’s ...................... 2x ‘06 ‘04 Ford Fusion1.6i 1.6i Luxery .......................................... Ford Focus 5-drs., Titanium ...................................... ‘03 ‘08 Ford Focus Titanium .............................. ‘08 Ford Focus 1.6i 1.6i,sedan 5-drs., Futura,BNS extra’s ................ 2x ‘04 SuzukiFocus Swift 1.6i 1.3, 5-drs., 5-drs., extra´s ....................................... ´08 Ford T itanium .............................. ‘08 Daihatsu Terrios ......................................................... ´02 Ford Focus 1.6i 1.3 sedan T itanium BNS ..................... ‘08 Toyota Aygo 1.0, 5-drs., ................................................... ´ 10 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ............................... ´08 Citroen C1, 3-drs. ............................................................. ´ 11 Toyota Aygo 1.0, 5-drs., ........................................... ´ 1 0 Opel Corsa 1.0i, 3-drs., Sport, extra´s ............................. ´06 Opel Corsa1.2i 1.0i,3-drs., 3-drs., Sport, extra´s Opel Corsa Elegance, extra´s ..................... ........................´06 ´01 Opel 1.2i 3-drs., Elegance, extra´s ................ ´ ´99 01 SuzukiCorsa Alto, 3-drs., ........................................................... Seat Cordoba1.4i 1.4i4 4drs. drs. .......................................... ´ ´0011 Seat Cordoba ................................................... Mercedes A150 Avantgarde .............................................. ‘08

Stationwagon Stationwagon Ford Mondeo CE combi ........................................... ‘05 Ford Mondeo combi .................................................... Ford MondeoCE 2.0i T itanium Wagon .......................... ´ 1‘05 0 Ford Mondeo 2.0iCombi TitaniumT rend Wagon ...................................´07 ´10 Ford Focus 1.6i ................................. Ford Focus 1.6i Combi Futura ......................................... ‘07 Ford Focus 1.6i Combi Futura ................................. ‘07 Ford Focus ............................................... ´05 Ford Focus1.6i 1.6iCE CECombi Combi ...................................... ´05 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ............................... ´05 Ford T ransit260S Connect TDCi,....................................... lwb, ....................... ´05 Ford Transit dubb.1.8 cabine, ‘08 Ford Focus1.6i 1.6icombi combiFutura Futura .................................. ´04 Ford Focus .......................................... ´04 Ford Focus 1.6i T rend Combi .................................. ´00 Ford Focus 1.6i Trend Combi ........................................... ´00 Ford Focus 1.6i 1.6iCombi, Combi, ........................................... ´99 Ford Focus .................................................... ´99 Opel 1.8iCombi, Combi,extra´s extra´s ................................. ´07 Opel Astra Astra 1.8i ......................................... ´07 Renault Megane combi Grand TourTour ............................ ´04 Renault Megane1.6i 1.6i combi Grand .................. ´04 Peugeot 407 2.01 extra´s ............................... ´06 Peugeot 407SW SWCombi Combi 2.01 extra´s ...................... ´06 Peugeot 307 Premium .................................... ‘05 Peugeot 307SW SWCombi Combi Premium ........................... ‘05

Autobedrijf van van Huffelen Huffelen Autobedrijf - Ook voor alle schade reparaties

- Ook voor alle schade reparaties -- Onderhoud Onderhoud voor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven -- Bovag-lid Bovag-lid -- Onderhoud Onderhoudalle allemerken merken -- APK APK Keurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting modellen -- Verkoop Verkoop en enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuweFord Ford modellen Airco Service Service -- Airco Brugstraat4,4,8181 8181VH VHHeerde. Heerde. Tel. Brugstraat Tel. 0578-692924. 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl

Geopend: uur. Zaterdag: Zaterdag:10.00 10.00- 17.00 - 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur, 13.00-18.00 13.00-18.00 uur.

breien - borduren - quilten - hobby

Klazien’s Kreatie Wapenveld Stationsweg 20 038 - 4470574

Open: di, wo, vr & za 9:30 - 17:00 uur, vr tot 20:00

www.klazienskreatie.nl

Onze winkel in Heerde verhuist naar de Woonboulevard te Zwolle.

NAAIMACHINESTUK?

Kijk op www.woondesignopruiming.nl www.meijerwonen.nl of kom naar de winkel in Heerde, Bonenburgerlaan 17 Iittala Iittala: Alles nu met 30 % korting korting,, zolang de grote voorraad strekt . Boda: Zelfs 50 % korting op de uitgebreide collectie! Kosta Boda

ROUWENDAL

Voorlopige laatste kans tot ZATERDAG 29 APRIL, 17.00 uur !

uwnaaimachinespecialist o.a.inteleverenbijKlazien’sKreatie ziebovenstaandeadvertentie http://www.rouwendal.comTel:055Ͳ5212229


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 48

Expositie Mobilisatietijd

HEERDE- Zaterdag heeft veteraan dhr. Scholten-Ter Horst een expositie over de Mobilisatietijd geopend bij de Heerder Historische Vereniging. De tentoonstelling is tot stand gekomen door een samenwerking van het comité 4 en 5 mei en de HHV. Bij de opening was burgemeester Inez Pijnenburg eveneens aanwezig. Het comité is enkele tijd geleden opgericht om meer aandacht te geven aan de herdenking en de viering van 4 en 5 mei. De heer Sjors van der Most is één van de leden van het comité en hij heeft zich bezig gehouden

met het samenstellen van de collectie. “De mobilisatie is een onderbelicht onderwerp van de oorlog en er is naar mijn idee weinig erkenning voor de veteranen. De gelegenheid om het onder de aandacht te brengen is er nauwelijks geweest”, legt hij uit. Sjors maakte gebruik van de aanwezigheid van drie veteranen uit die tijd om de heren nogmaals te bedanken. “Het gaat om uw verdiensten.” De drie mannen vonden elkaar snel en vertelden elkaar verhalen uit die tijd. De expositie is te bewonderen tijdens de openingstijden van Villa

Beloond voor bewust omgaan met energie

Jacoba, dinsdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 uur. Naast de tentoonstelling is er op zaterdag 5 mei een fietstocht uitgezet langs allerlei plaatsen en monumenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Start: 10.30 uur. De routebeschrijving en het begin van de tocht is bij Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 in Heerde. De Toertocht is ontwikkeld door het Comité 4 en 5 , samen met de Stichting 13 april/Klementbrug en de Toerclub Heerde.

EPE- Woonstichting Triada en het bedrijf Aurum Europe betrekken huishoudens actief bij het eigen energieverbruik. De eerste stap hierin is het installeren van een op maat ingericht energiedisplay bij 250 huurders in een groot opgezette proef in de provincie Gelderland. De provincie heeft deze onafhankelijke en innovatieve methode financieel ondersteund om inwoners van Gelderland op energiegebied te emanciperen. Om het verschijnen van de eerste concrete resultaten van de proef te markeren, reiken de provincie en Triada een aanmoedigingsprijs uit aan een van deze huurders. De eerste resultaten laten zien dat huurders ruim 10% op gas en ruim 5,5% op elektriciteit besparen. De ambitie is om die getallen nog te laten stijgen. Eerder onderzoek toont aan dat het helpt om een verandering van gewoonten te ondersteunen met een gerichte campagne. Maar ook nu al kan een gemiddeld huishouden per jaar wel 150 euro besparen (huidig prijspijl). Ruim driekwart van de Nederlandse consumenten heeft geen idee hoeveel energie zij met hun huishouden verbruiken. Door

consumenten inzicht te bieden in hun verbruik, krijgen zij zelf de keuze hoe zij met energie om willen gaan. Niemand gaat ’s avonds slapen met de kraan open. Mensen zien simpelweg niet wanneer ze gas of elektra verspillen. Zodra dat wel eenvoudig en direct inzichtelijk wordt, gaan ze ingrijpen. Ze worden beloond met een energierekening waarbij gemiddeld tot 14% minder gasverbruik en 9% minder elektriciteitsverbruik kan worden behaald. Directeur-bestuurder van Triada, Harrie van de Ven: “Triada zet steeds meer middelen in om de energierekening voor huurders zo laag mogelijk te houden. Dit jaar alleen al nemen wij meer dan 700 woning onderhanden om die naar minimaal energielabel B te brengen. Daarnaast bieden wij onze huurders met de Aurum Energiedisplay een innovatief instrument aan waarmee zij zelf aan de gang kunnen.” Deze display laat direct zien hoeveel gas en elektra de bewoners gebruiken. Hiermee krijgen huurders eenvoudig grip op hun eigen energiehuishouding en kunnen zij geld besparen door niet onnodig energie te gebruiken.

Bingo VAASSEN- De ontspanningscommissie van CSV VIOS houdt een bingo op donderdag 26 april, aanvang 19.15 uur, in het club-

gebouw aan de Woestijnweg in Vaassen. Iedereen kan hier aan deelnemen, de gratis koffie staat klaar.

weer naar Wapenveld te vliegen en andere juffen vertelden over een kip, konijnen en lammetjes. Deze dieren waren ook allemaal echt aanwezig. Hierna mochten alle kinderen laten zien door in de goede rij te gaan staan wat hun eigen lievelingsdier was. Hierna ging elke groep naar zijn eigen lokaal en volgden allerlei opdrach-

ten over dieren waarbij gerekend moest worden. Tijdens de ochtend gingen de kleuters en de kinderen van groep 5 ook nog naar de IJsboerderij “IJscowd”, waar bleek dat een boer ook heel veel moet rekenen om zijn bedrijf goed te runnen. Alle kinderen werden getrakteerd op een ijsje, waarna de school weer werd opgezocht.

Openbaar Hattems subsidieregister HATTEM- Er komt een openbaar subsidieregister op www.hattem. nl. Daarmee moet het voor iedereen inzichtelijker worden hoeveel subsidie een bepaalde organisatie krijgt. Dit heeft de Hattemse gemeenteraad besloten na een voorstel van de VVD. ‘Het doel van een openbaar subsidieregister is om op de website van een gemeente alle subsidies per beleidsterrein in een register weer te geven, zodat iedereen hier vrij en gemakkelijk toegang tot heeft. Dit vergroot de openbaarheid en de toegankelijkheid’, luidt de uitleg van VVD-fractievoorzitter Doret Tigchelaar. Momenteel kost het de internetbezoeker de nodige moeite om te achterhalen hoe het nu precies geregeld is in het

Hattems subsidieland. Het openbaar register moet daar een einde aan maken. Met een enkele klik moet de speurder de informatie op het scherm hebben. Volgens Tigchelaar is de privacy van de subsidieontvanger gewaarborgd, omdat individuele subsidies niet in dit register geplaatst worden. Het betreft subsidies voor cultuur, maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, jeugd en jongeren, recreatie en natuurlijk sportsubsidies. De kosten van het maken van dit register moeten nog wel inzichtelijk worden gemaakt, maar volgens de fractie van de VVD moet het maken van een dergelijk overzicht op een relatief eenvoudige wijze te realiseren zijn.

Lopathon op de Hoge Weerdschool

HATTEM- De kinderen van de Van Heemstraschool in Hattem hebben meegedaan aan de grote Rekendag. Het thema dit jaar was: dieren. De leerlingen begonnen de dag met het grote Rekendaglied. Hierna heeft een aantal leerkrachten verteld over hun favoriete dier. De duif van juf Arien werd in de lucht losgelaten om zelf

Clinic voor spelverdeelsters VAASSEN- Volleybalvereniging Blok EVC organiseert op woensdagavond 25 april van 19.00– 21.00 uur in sporthal de Koekoek te Vaassen een clinic voor (jonge) talentvolle spelverdeelsters. De clinic staat onder leiding van Niels van Beek (22 jaar), spel-

verdeler van Landstede Zwolle, uitkomend in de A-League. Niels is zijn volleybalcarrière ooit begonnen bij de mini’s van Ormi (Epe). Via DeVolCo (Deventer) is hij vervolgens bij Landstede in Zwolle terecht gekomen, waar hij nu al een paar jaar in de

hoofdmacht speelt. Naast eigen talent zullen aan de clinic ook een aantal spelverdeelsters van Ormi (Epe) en Langhenkel HEC (Heerde) deelnemen. Publiek is van harte welkom op woensdagavond op de tribune van sporthal de Koekoek in Vaassen.

Opening Outdoor Fitness senioren EPE- De goede doelenactie van de Hoge Weerdschool is dit jaar t.b.v. het KWF kankerbestrijding. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 liepen rondjes op het grasveld en de kinderen uit de groepen 5 t/m

8 liepen rondjes om de school. De lopathon was een onderdeel van het project “Ik, jij, wij, beetje meer bewegen”. De kinderen hebben meer dan 2000 euro bijeen gelopen voor het KWF.

HEERDE- Woensdag 25 april om 15.30 uur wordt de Beweegtuin officieel geopend. Naast de bewoners van woonzorgcentrum Hanzeheerd zijn senioren uit heel Heerde ook van harte welkom. Vanaf 15.00 uur is iedereen alvast van harte welkom voor een

kop koffie of thee. Om 15.30 uur zal bestuurder de heer De Bloois van woonzorgcentrum Hanzeheerd, Brinkhoven iedereen welkom heten en de tuin officieel openen. Aansluitend worden de verschillende toestellen onthuld en zal op ludieke wijze de wer-

king ervan worden gepresenteerd. Na de officiële onthulling is er voldoende gelegenheid om deze toestellen onder begeleiding van bewegingsconsulenten van de Gelderse Sport Federatie te testen. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten.


SCHAAPSKOOI

J. Franken Dakkapellen

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

Ziekenverzorgenden m/v Flexpool

Interesse? Kijk op zorggroepapeldoorn.nl of bel met de medewerkers Flexpoolbureau, 055 526 04 80 of 055 549 51 75

Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges.

WWW.JSLIJKHUIS.NL

Inkt of toner cartridge leeg??

Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WEZEP: Foto Kalf

CADEAUTIP

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het ! Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

Uw oude ‘metalen’, ik kom ze GRATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 0683035676. HOEKHOVENIER Het is weer tijd om uw tuin mooi te laten maken. Is uw tuin al voorjaars-klaar? Zijn bijvoorbeeld uw rozen en hortensia’s al gesnoeid? Neem nu contact met mij op: Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel 038 4443216 Mob. 0651136927 m.hoek20@kpnplanet.nl K.v.K 50630288 HOEKHOVENIER Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl AUTO TE DUUR,WEES SLIM EN GA GOEDKOOP NAAR HET WERK MET EEN SCOOTER OF FIETS VAN HBS T W E E W IE L E R S E P E SCOOTERS NIEUW VANAF 650,- INCL www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe. Tel. 0578614510

V O O R A L UW PA RT I J T J E S ZOALS: VERJAARSFEESTJE RECEPTIE BUFFETTEN K O F F I E TA F E L DINERS ENZ.

TE KOOP Diverse soorten prima eetaardappelen. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180. Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

www.restaurantgerrits.nl

Brocante loods nr 17 Vaassen open vanaf 8 mei. Brocante kroonluchters, meubels, decoratie enz. Openingstijden dinsdag 10.00 tot 16.00 uur, laatste zaterdag van de maand 10.00 tot 16.00 uur. Veenweg 17 in Vaassen: 0653898348.

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Nieuwe skelter? www.nieuweskelter.nl Heerde 0578-695063 Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

BADKAMER RENOVATIE? Smit Renovatie & Onderhoud Oene: 06-12424267

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

BINGO

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

3000m2 showroom

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein S t. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP * vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl

Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP Wapenveld - 038-4479762

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK Burgemeester Schorerlaan 9 8 181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Z A A LT J E S VANAF 20 T O T CA.70 PERS.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singletjes, cassettebandjes etc.

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers S tationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Hervullen is besparen!!!

Inleverpunten

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

STRIJK REFILL INK

In Vaassen bij Strijk Refill Ink van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

www.franken-dakkapellen.nl

Op invalbasis

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

www.franken-dakkapellen.nl

Aangeboden Parttime Chauffeur

Klaar terwijl u wacht!!

KERS: 0578-696729

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

TRIMSALONJOSINE.NL Werkt met veel liefde en zo min mogelijk stress aan uw hond. Tel: 06-201711 8 1 .

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, fietsen, wasmachines. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

PA G I N A 49 2

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

DE STOELENMATTER Voor biezenstoelen en gaatjesmatter. Bel: 06-10724233.

OP ZOEK NAAR WERK? 18 - 20 jaar? Enthousiast, leergierig, gemotiveerd? Wij zoeken jou. The Flagstone Company Vaassen handelt in natuursteen. Werkzaamheden: logistiek en verkoop. Bel ons! T el: 0578-688165 info@flagstone.nl

-

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Computer Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Zijn uw voeten hoognodig toe aan een opknapbeurt, maar bent u niet meer zo mobiel? Of vindt u het gewoon fijn om in uw vertrouwde omgeving behandeld te worden? Ik kom graag bij u thuis om uw voeten weer helemaal op orde te maken. Bel gerust voor een afspraak: Voetverzorging Gery, 06 - 102 403 03 (nú met kortingsactie)

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Nieuwe trampoline? www.nieuwetrampoline.nl Heerde 0578-695063

voor al uw diepvriesproducten. Beresterk met diepvries. Geen bezorgkosten.

WWW.KOUDLAND.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 50

Jongerenkoor For You reikt cheque uit

Hurdles Special EPE- De landelijke hordenwedstrijd (Hurdles Special) die zondag 29 april op de atletiekbaan van Cialfo wordt gehouden, krijgt ondersteuning van Optima Forma uit Epe. Al enige tijd is Optima Forma, met vestigingen in Emmeloord en Zwolle, sponsor van stichting Hortas. Samen met atletiekvereniging Cialfo organiseert Hortas het

WAPENVELD- In het najaar van 2011 presenteerde Jongerenkoor For You uit Wapenveld haar nieuwe CD ‘The Reason we sing’. In de periode van september tot en met december bracht elke verkochte cd een bedrag van 2,50 euro op voor

stichting De Rode Beer uit Heerde. Afgelopen week overhandigde het koor een check van 300 euro aan de stichting. De opbrengst van de cd-verkoop komt bovenop een gift van 250 euro die het koor, met behulp van verschillende Wapenveld-

Viswedstrijden HEERDE- De eerste viswedstrijd van De Snoekbaars zit er al weer op en ondanks het slechte weer was de opkomst goed te noemen. Iedereen die lid is van de vereniging kan aan deze wedstrijden deelnemen. De wedstrijden worden op dinsdagavond gehouden en worden gevist van 19.00 uur t/m 21.00 uur men

se ondernemers, al eerder mocht overmaken. Belangstellenden en muziekliefhebbers kunnen de nieuwe cd nog steeds aanschaffen voor 14,95 euro via bestuur@jongerenkoorforyou.nl. Foto: Christian Visser.

unieke hordenevenement. Door de bijdrage van Optima Forma krijgt het paramedisch team van de wedstrijdorganisatie een professionele bezetting. De bijstand, (sport) fysiotherapie, wordt geleverd vanuit één van de 4 werkgebieden van Optima Forma, namelijk “Sport en Bewegen”. Zie ook www.optimaforma.nl.

Foto: (links) Fred van Gasteren, wedstrijdorganisatie Hurdles Special, samen met Wouter Timmer, coördinerend fysiotherapeut van Optima Forma.

Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed Tongeren dient om 18.00 uur aanwezig te zijn i.v.m. inschrijven en loten voor een steknummer. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per wedstrijd. De tweede wedstrijd wordt gehouden op 1 mei in de bovenhank. De resterende wedstrijden staan vermeld op de site www.hsvdesnoekbaars.nl. Voor meer informatie: tel. 06-16274000.

EPE- Het voorontwerp van het bestemmingsplan Landgoed Tongeren is vrij voor inspraak. “We zijn bezig met nieuwe landgoederen,maar er zijn uiteraard ook oude landgoederen in onze gemeente zoals Welna en Tongeren. Voor beiden zijn we bezig met het opstellen van een totaalvisie en met het voorontwerp van het bestemmingsplan Landgoed Tongeren zetten we dus nu een belangrijke stap”, vertelt wethouder Joop van

Nuijs. Oude landgoederen moeten zoeken naar nieuwe economische dragers om zo toekomstbestendig te zijn. Er zijn al veel gesprekken gevoerd over hoe dat te doen. Welna gaat met name voor houtproductie in combinatie met zorg. Tongeren gaat voor landbouw als economische drager. Het betreft hier de oprichting van een nieuw agrarisch grondgebonden bedrijf en functieverandering van vier bestaande agrarische bedrijven. Om

de oprichting van dit nieuwe bedrijf mogelijk te maken heeft het college van de gemeente Epe bij Gedeputeerde Staten gemeld dat het voornemens is om af te wijken van artikel 4 van de wet Ammoniak en veehouderij. Het is een complex traject dat afgelegd moet worden. “Het betreft natuurrijke gebieden waar veel beleid op ligt. Men is wel eens gefrustreerd dat het zo lang duurt, maar het vereist nu eenmaal veel overleg”, aldus Van Nuijs.

Mooist versierde straat Hoge Weerd

HEERDE- Door 14 tafeltennissers is er gestreden om de titel Clubkampioen 55+ 2012. In voorrondes werd gespeeld voor plaatsing in de A of B poule, daarna in elke poule een 7 kamp toernooi. Na een spannende, maar vooral ook een gezellige ochtend kwam het tot de onderstaande standen. A poule: 1e Geert Kuper, 2e Dicky Koch-Slegers, 3e Klaas Berghuis, 4e Ton van Kampen, 5e

Jan Bosman, 6e Melis Schimmel, 7e Christiaan Schouten. B poule: 1e Eric Kleinkranenburg, 2e Joke van de Brink, 3e Bert Jellema, 4e Gerrit Scholten, 5e Joop Wiederhold, 6e Truida Poelarends. Iedere 55 plusser is van harte welkom bij de vereniging op maandag-, woensdag- en/ of donderdagochtend vanaf 10.00 uur op de 1e verdieping, via de zij ingang, op Zwolseweg 29 in Heerde.

Vroege vogels in de Koekoek VAASSEN- Vroege sportieve vogels krijgen bij de Koekoek elke doordeweekse ochtend de gelegenheid de dag goed te beginnen. Van 7.15 uur tot 8.30 uur is het mogelijk om een duik te nemen en heerlijk een aantal banen te zwemmen. Ook diegene die hun

lunchtijd graag nuttig en sportief besteden kunnen hiervoor bij de Koekoek terecht. Elke dinsdagen donderdagmiddag staat er van 12.00 uur tot 13.30 uur ‘lunchzwemmen’ op het programma. Beiden activiteiten kennen een gereduceerd tarief.

Slotronde gespeeld HATTEM- Afgelopen dinsdag speelde Denk en Zet Hattem de slotronde van de vierde klasse A. Alle verenigingen uit deze klasse waren naar “de Notenhof”in Hattem getogen, om daar de laatste of te wel de zevenderonde te spelen. Het geheel stond onder leiding van de wedstrijdleider van de schaakvereniging J.B. Redeker. Het derde team speelde tegen Meppel 5 en won. Hierdoor belandde dit team op de vijfde klasse achter respectievelijk PSV DodO 4 (Putten), Pegasus (Zwolle), Meppel4 en Pallas

6 uit Deventer. De uitslag: Meppel 5 - Denk en Zet 3: 2,53,5. Th. Valeus - W.J van Enk: 0 – 1, S. Bonthuis - W.F. Smit: remise, B.Hassing - E.W van der Molen: 0 – 1, J. Spijker - J.R van den Brandhof: 1 – 0, M. Mink G.J van Wijk: 1 – 0, F. Postma H.J van Wijk: 0 - 1. Mooie winstpartijen voor W.J van Enk, E.W van der Molen en onze secretaris H.J van Wijk. Het erelid verloor, helaas, maar door de remise van W.F. Smit kon de winst veilig gesteld worden.

EPE- Op 5 mei bestaat wijkvereniging buurtraad Hoge Weerd in Epe 40 jaar en dat wil de vereniging vieren. Er zijn door de hele wijk heen oranje vlaggetjes uitgedeeld. “We vragen de bewoners om hun straat te versieren met deze vlaggetjes in

de week van 28 april tot en met 6 mei”, laat de wijkvereniging weten. De straat die het mooist versierd is, wint de muzikale omlijsting bij zijn eigen straatfeest. Hans Zonnenberg van Drive Inn Empire biedt aan de muzikale omlijsting te verzorgen

TV Hattem

W.E.T. ruiters

HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 27 april: Verslag van de afsluiting ‘Hattem eert Canadees bevrijdingsregiment’ tijdens lentemarkt. De positie van S. de Hoo van het CDK in Hattem tijdens WO2. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 9.00, 15.00, 19.00, 22.00 en 01.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 41) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

EPE- Alice Weijman en haar pony Pepper hebben zaterdag in Wenum Wiesel hun eerste L1-dressuurwedstrijd gereden met een super-

bij een straatfeest of buurtbarbecue. De winnaar wint dus niet het straatfeest maar wel de muziek. “Dus we dagen de bewoners van de Hoge Weerd uit: versier je straat zo mooi mogelijk en maak ons de mooist versierde wijk van Epe!”

resultaat. Ze wonnen 2 maal de 1e prijs met 205 en 211 punten. Hiermee hebben zij in één wedstrijd al 5 winstpunten verzameld.

Opendag obs de Parkschool en de Spreng

Petanque EPE- Jeu de Boulesclub Epétanque organiseert elke donderdagavond tot en met oktober een Mix-Toernooi. Iedereen kan daaraan deelnemen. Aanvang 19.15 uur, inschrijven tot 19.00 uur. Kosten 1,50 euro. Uitslag 19 april: 1e prijs voor Thea Bos met 3 gewonnen + 25 punten; 2e prijs Evert Doornhof 3 gewonnen + 21 punten; 3e prijs Jaap Krijgsman 3 gewonnen + 18 punten; 4e prijs voor Patrick van de Schief met 3 gewonnen + 17 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking deze avond verzorgd door Maaike van der Vaart.

HEERDE- Vorige week is er huisaan-huis een flyer bezorgd van alle openbare scholen in de gemeente Heerde. Wellicht dat u nieuwsgierig bent geworden hoe het onderwijs in de praktijk eruit ziet. De deuren van de verschillende scholen staan altijd open. Maar op dinsdag 15 mei staan de deuren van de Parkschool (Griftstraat) en de Spreng (Andoornstraat) wagenwijd open.

Van 9.00 - 16.00 uur is er een open dag op beide scholen. U kunt dan zelf ervaren hoe bijvoorbeeld Daltononderwijs eruit ziet op de Parkschool of ervaren wat Kanjertraining precies inhoudt op de Spreng. Ook zijn de leerkrachten, ouders en kinderen bereid om vragen van u te beantwoorden. U bent dus van harte welkom op dinsdag 15 mei op de Parkschool en de Spreng.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

51 PA G I N A 2


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 APRIL 2012 - PAGINA 52

Mini zeskamp bij Regio ’72

COLUMN

Warenar

PRIKKELPRAAT

VAASSEN- Op vrijdag 20 april heeft de activiteitencommissie van korfbalvereniging Regio ’72 een zeskamp georganiseerd voor alle basisschoolkinderen van de groepen 4 t/m 8. Op een aantal

scholen zijn de afgelopen weken korfballessen gegeven en ook deze kinderen waren uiteraard van harte welkom. Maar liefst 46 kinderen hebben deze middag meegedaan aan leuke spelletjes

Voorkom woninginbraak tijdens vakantie EPE- De (zomer)vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent extra aandacht voor het beveiligen van de woning. Peter Jansen, eigenaar van van Geeninbraak.nl uit Epe, geeft u enkele zomertips om de kans op inbraak tijdens de vakantieperiode te verkleinen. De adviezen zijn gebaseerd op het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Naast tips over goed hang- en sluitwerk richten de tips zich ook op het gebruik van nieuwe media. Inbrekers kijken niet alleen door het raam of bewoners thuis zijn. Nieuwe media zijn een belangrijke inspiratiebron om te checken wie er met vakantie is. Peter Jansen: “Ook inbrekers zijn actief op internet. Let op dat je niet vermeldt dat je met vakantie gaat op netwerken als Twitter, Hyves en Facebook. Daarnaast raden wij het inspreken van een vakantieperiode op je voicemail,een melding op je blog of in je elektronische handtekening af.” Bij het beveiligen van woningen spelen zowel technische maatregelen als het gedrag van bewoners een grote rol. Goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren verkleint de kans op inbraak aanzienlijk maar ook buren op elkaars huis laten passen en de post laten opruimen zijn effectieve maatregelen. Het is belangrijk de woning een bewoonde indruk te geven, bijvoorbeeld door wat speelgoed in de tuin achter te laten of een kopje op de tafel te laten staan. Jansen: ‘Onderzoek wijst uit dat 80% van de inbraken door gelegenheidsinbrekers wordt gepleegd. Deze inbrekers zijn uit op gemak en snel succes. Ze ge-

bruiken hierbij vaak een schroevendraaier voor het openen van deur of raam.’ Uit onderzoek blijkt dat de inschatting of de woning gemakkelijk te kraken is, een belangrijk criterium is voor inbrekers. Het PKVW® is een effectief bewezen instrument om woninginbraak te voorkomen. In 2011 werden meer dan 40.000 nieuwe PKVW-certificaten uitgereikt. Het PKVW is daarmee nog altijd het grootste Nederlandse beveiligingsconcept voor woning en omgeving. Een woning die voldoet aan de eisen van PKVW loopt 90% minder kans op inbraak. De tips zijn gebaseerd op de PKVW maatregelen. Wilt u de woning laten inspecteren, wees er dan op tijd bij. Op de website www.politiekeurmerk.nl vindt u een overzicht met tips om uw woning veilig achter te laten. Voor informatie: www.geeninbraak.nl, tel. 0578-627103, of bgg: tel.0640714682.

zoals: Estafette, Tweelingvoetbal, Blind Volleybal, Waterrace, Rivier Oversteken en natuurlijk een potje Mono korfbal. De kinderen hebben een erg leuke middag gehad.

Kleinschalig wonen en werken in het Kristal APELDOORN- Wie vanaf de A50 Apeldoorn Noord binnen rijdt, heeft de woontorens van het Kristal vast al eens gezien. Het Kristal is een bijzonder nieuwbouwproject in het hart van de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Bijzonder, omdat veel organisaties als scholen, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders er intensief samenwerken. Woon-zorgorganisatie de Woonmensen biedt in het Kristal verschillende woonvormen aan. Naast 100 appartementen in vier fraaie torens heeft het Kristal ook kleinschalige woningen voor ouderen met dementie. Vroukje Haanstra, unitleider kleinschalig wonen vertelt: “Kleinschalig wonen biedt ouderen met dementie een thuissituatie in een huiselijke, gezellige en veilige omgeving. Naast een gezamenlijke huiskamer hebben bewoners een eigen zit-slaapkamer en kunnen ze genieten van het zonnetje op een heerlijk dakterras”. “Het mooie is dat de bewoners zelf hun dagelijks leven kunnen inrichten”, gaat Haanstra verder. “Zo bepalen zij bijvoorbeeld zelf wanneer ze opstaan en wanneer ze naar bed gaan. De bewoners krijgen hierbij ondersteuning en zorg van een vast team medewerkers. Die staan trouwens te trappelen om te beginnen in dit mooie gebouw. Alles nieuw en voorzien van de modernste technieken, wie wil hier nou niet werken?”, lacht ze. De eerste groepen bewoners nemen in juni a.s. hun intrek in de kleinschalige woongroepen. In het najaar volgen nog een aantal groepen bewoners. In totaal is er ruimte voor zes groepen van elk zes bewoners. Meer weten over wonen of werken in het Kristal? Kijk op www.woonmensen.nl.

Degene die de periode van uitstel van de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied het meest nuttig besteed had, was Gerrit Van Dijk. Hij schudde maar liefst zes wijzigingsvoorstellen en drie moties uit de liberale mouw. Wim de Weerdt was diep onder de indruk. Hij riep iedereen op om voor Gerrit te applaudisseren en dreigde naar de rest van de raad: “ Als u het niet met Gerrit eens bent, stuur ik voortaan iedereen die met een ruimtelijk probleem bij mij komt, naar u toe.” Dat maakte indruk. Groen Links was het meteen voor 100% eens met de VVD. De coalitiepartijen wilden eerst het oordeel van het college afwachten. Dat is de Heerder variant van het dualisme. Om net te doen of men nog niet wist hoe het zou aflopen, werd er twee keer geschorst. Eerst moest het college zich beraden over de voorstellen van Gerrit terwijl men die al ruim van te voren gekregen had. Anton voelde zich iets al te zeker van zijn zaak en dat bracht hem tot een lelijke uitglijder: “We zullen rechterlijke uitspraken coulant volgen”. Opoe waarschuwde al : “Wie alleen gelooft in zijn eigen betoog, verliest soms de realiteit uit het oog”. Na het antwoord van de wethouder vroegen de collegepartijen om schorsing. Ook overbodig, want Anton had duidelijk laten horen dat er twee voorstellen van de VVD waren waar men voor mocht zijn, die stelden namelijk heel weinig voor, en de rest moest naar de prullenbak. Misschien moest er overlegd worden omdat de PvdA nog wel eens een eigen koers vaart om bij Groen Links in de buurt te blijven. Na de schorsing deelde Ben van der Linde mee dat er constructief overleg gevoerd was, maar dat iedere partij het zelf mocht weten. Hij bedoelde dat hij samen met Harro de PvdA geheel onder controle had: een eensgezinde coalitie volgde keurig de aanwijzingen van de wethouder. Uiteindelijk werd het bestemmingsplan bijna unaniem vastgesteld. Alleen D’66 en Groen Links stemden tegen, maar die zijn er ook nog maar twee jaar mee bezig geweest en al die andere partijen willen er nu eindelijk wel eens van af na het begin in 2004. Overigens wil dat niet zeggen dat de regels nu vastliggen. Ben van der Linde riep het college op om waar nodig vooral zaken te gedogen: “u moet handelen naar de geest van de wet en niet naar de letter”. Opoe adviseerde haar kleinzoon inzake ruimtelijke ordening ook al: “Zie je iets staan wat helemaal fout is, doe dan maar net of er niets gebouwd is “. Warenar

Meimaand jeugdmaand HEERDE- In de afgelopen 30 jaar zijn kinderen steeds minder gaan bewegen. Daarom vinden zij als Sportscenter het belangrijk kinderen opnieuw meer plezier te geven in het bewegen. Daarom mogen tijdens de Meimaand Jeugdmaand jeugd van 5 tot en met 17 jaar kosteloos meedoen met deze jeugdsporten. Ze kunnen kiezen uit Sportmix, Judo, Karate, Sh’bam of de Milon Cirkel. Kom langs en haal de gratis strippenkaart af bij Sportscenter Bijster-

bosch Heerde of Hattem. Zie ook www.sportscenterbijsterbosch.nl of bel 0578-693463.

Bingo HEERDE- Volleybalvereniging P.S.H. houdt woensdag 25 april een bingo in de Keet van Heerde, Eperweg 55 te Heerde. Aanvang 19.30 uur. Alleen geldprijzen.

Sterkste man van Nederland

Doopdienst in de Schaapspoort

WAPENVELD- Groep 2 en 3 van BS de Parel is op bezoek geweest op de boerderij van de familie Doppenberg. De leerlingen hebben op school over het thema De

Boerderij gewerkt. Ze hebben een rondleiding op melkveebedrijf Het Oever gehad, allemaal even in de trekker gezeten, kalfjes geaaid en melk geproefd.

HEERDE- Zondag 29 april is er een feestelijke doopdienst in de Schaapspoort. De dienst vindt plaats in de Keet van Heerde, aanvang: 10.30 uur. Deze morgen zal een aantal jongeren een getuigenis van hun geloof geven en zich laten dopen. Het thema is: Rom 6: De doop is een beeld van een begrafenis. Begraven worden en opstaan. Het oude is voorbij (begraven) het nieuwe is gekomen (opstaan). U bent van harte welkom in de Schaapspoort, Eperweg 55 te Heerde.

WAPENVELD- Iets om naar uit te kijken: dat is de kwartfinale van de sterkste man van Nederland op Koninginnedag in Wapenveld. Met medewerking van Sportschool Bijsterbosch uit Heerde/Hattem, komt de sterkste man wedstrijd naar Wapenveld. De nummer één en de nummer twee gaan door naar de landelijke (TV) finale. Sensatie verzekerd dus. Het afgelopen jaar wist Jan Wagenaar uit het Friese Schar-

negoutum Nederlands Kampioen te worden. Hij mag dus dit jaar de titel verdedigen. Maar dat houdt in dat Jarno Hams dit jaar zich moet kwalificeren. Nederlands enige prof “Sterkste man” zal dan ook naar Wapenveld komen om zich te kwalificeren. Hij moet dus “aan de bak” in het Stationspark. Ze verwachten ook Jan Wagenaar. De winnaar van vorig jaar. Aanvang 13.00 uur met vrachtwagen trekken (Stationsweg).


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PAG GIIN NAA 253 PA

Het hele jaar een prettig klimaat? HEVA

Prof iteer nu!

TOP A

B AN

Inverter Cassette airco t t  t t t t t t

,PFMFOFOWFSXBSNFO 0QUJNBBMDPNGPSUEPPS *OWFSUFSUFDIOPMPHZ .FUJOGSBSPPEBGTUBOETCFEJFOJOH "DUJFGSFJOJHCBBSMVDIUmMUFS -BBHHFMVJETOJWFBV (FDPBUFDPOEFOTPSMBNFMMFO 8JOUFSSFHFMJOH ;FMGEJBHOPTFGVODUJF

IEDING

WBO

 

JODM JOTUBMMBUJF

in s talcenter.nl

7SBBHOBBSEFWPPSXBBSEFO

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u!

BOEK NU JE (VAKANTIE) BAAN Crewleden/vakantiekrachten

Bloeiende Hortensia's te koop Ma. t/m vr. van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 17.00

Wezeweg 7

8181 PM Heerde

Tel. 0578-694050 Fax. 0578-560405 www.dikkeschei.nl

Joost Looman Hydrangea Cultures Kerkdijk 12 in Heerde

Huizen ouder dan 2 jaar: 6% BTW (m.u.v. glas)

Ballonvaart maken?

Als crewlid ontdek je hoe leuk het is om bij ons in een hecht team te werken. Stap voor stap leer je alle werkzaamheden kennen. Zo sta je in de keuken, achter de counter, aan de McDrive of in het restaurant. Daarnaast hebben we ďŹ&#x201A;exibele werktijden; er wordt overdag, â&#x20AC;&#x2122;s avonds, door de week en in het weekend gewerkt. Het maakt niet uit hoeveel uur je wilt werken. Wij houden rekening met schooltijden, weekenden, vrije dagen, vakanties, hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s en sporten. Of heb je kinderen en wil je die eerst naar school brengen? Dan begin je toch om 9.00 uur! Voor veel medewerkers is deze functie dan ook een opstap naar een full- of parttime management functie.

Management Trainees Na een intensieve training in het restaurant, groei je binnen ongeveer een jaar door naar de functie van Floormanager en geef je leiding aan 5-35 medewerkers. Naast de training in het restaurant volg je ook je trainingen bij het McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s Opleidingscentrum in Amsterdam.

No team. No career.

In uw eigen regio

Doorgroeien is bij ons de normaalste zaak van de wereld. Dus bieden we je mogelijkheden om door te groeien en je te ontwikkelen. Je kunt bij McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s kiezen uit een groot scala aan opleidingsmogelijkheden. Uitgangspunt is dat iedereen gelijke kansen krijgt. Heb je doorzettingsvermogen en ben je gemotiveerd? Dan kun je het ver schoppen bij McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s!

0578-575799 / www.ruifballooning.nl

Solliciteer online op www.mcdonaldsheerde.nl of stuur je sollicitatie + CV naar McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s Heerde, Kampen en Zwolle, Postbus 40043, 8004 DA Zwolle. Voor meer informatie neem contact op met Ryanne Beijer op nummer 038-421 93 33.

VOOR HEERDE, EPE EN OMGEVING

ZONWERINGEN/ROLLUIKEN ook voor raamdecoratie en garagedeuren

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. BOSCHMAN OPTIEK

VAN REEUWIJK ELBURG Westerlengte 7 Scherpe prijzen, hoge kwaliteit 06-11432997 of 0525-662159

www.schoonenberg.nl

Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Volg ons! Twitter: @mcd_Zwolle Facebook: www.facebook.com/mcdonaldshappyface


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 54

Bijenhotel op Vrieze’s Erfgoed

Monumentensubsidies EPE- In 2011 zijn er bij gemeente Epe 6 aanvragen voor monumentensubsidie binnengekomen voor een totaalbedrag van ruim 112.000 euro. Met een gemeentelijke bijdrage van 20% hiervan is de volledige

Provinciale bijdrage gegarandeerd. Voor de gemeente Epe komt dit neer op ruim 22.000 euro. Er was een beschikbaar budget van 17.000 en daar wordt nu zo’n 5000 euro uit de reserves aan toegevoegd.

De topslager, de barbecuespecialist

WAPENVELD- Met het overhandigen van een informatiepakket, heeft voorzitter Adrie Hottinga van de afdeling Heerde van de imkersvereniging NBV het bijenhotel overgedragen aan Vrieze's Erfgoed. "Een bijzonder moment in 2012, het Jaar van de Bij", aldus Hottinga die sprak mede namens de KNNV Epe/Heerde dat vertegenwoordigd was door voorzitter Hillary Jellema. De NBV en KNNV bekostigden de bouw van het bijenhotel dat gebouwd is door vrijwilligers. Het onderkomen is vooral bedoeld voor de solitair levende bijen en andere insecten. Ook kunnen vleermuizen er een plekje vinden. Hottinga had vorig jaar al met eigen ogen gezien dat er verrassend veel solitaire bijen

leven op Vrieze's Erfgoed. Hij wees in zijn toespraak op de bedreigingen voor de bijen door ziekten en bestrijdingsmiddelen. Met een bijenhotel krijgen de bijen en andere insecten nestgelegenheid om hun eitjes af te zetten. In de omgeving vinden ze voldoende voedsel, twee zaken die essentieel zijn voor de voortplanting. Herman Visser was namens Vrieze's Erfgoed bijzonder blij met de inspanningen van KNNV en NBV. 'Dit past prima op Vrieze's erfgoed waar cultuur en natuur bijeen komen", aldus Visser. Die er daarbij op wees dat dit het is wat Willem Vrieze heeft bedoeld met het schenken van het complex. "Een voor iedereen toegankelijke plaats waar de natuur haar gang kan

gaan. Dat kunnen we met z'n allen waar maken", aldus Visser. Onder de tientallen aanwezigen ook wethouder Herman van der Stege die de intiatiefnemers prees voor hun actie. "Dit resultaat is het gevolg van de voortreffelijke samenwerking, dan kun je veel bereiken". Adrie Hottinga wees er tenslotte op dat men ook streeft naar de realisering van een tweede bijenhotel bij de bijenstal aan de Rijnsburglaan in Heerde. Ook riep hij particulieren op om in hun tuinen dergelijke voorziening te realiseren. KNNV en NBV deelden tenslotte informatie en zakjes bloemenzaad uit aan de aanwezigen in het streven om een bijdrage te leveren aan het behoud van de solitaire bijen.

Moederdag bij Juwelier Huijssoon EPE- Zondag 13 mei zetten we alle moeders van Nederland even extra in het zonnetje. Naast een ontbijtje op bed is Moederdag ook dé dag bij uitstek om een persoonlijk gekozen sieraad te schenken. Anne Veenemans van Juwelier Huijssoon vertelt: “Een mooie keuze voor Moederdag zijn de sieraden

Kaartavond VAASSEN- Wijkvereniging Oosterhof aan de Zichtstede 16A in Vaassen houdt haar maandelijkse kaartavond op 1 mei vanaf 19.30

van Trollbeads. Ieder sieraad vertelt een persoonlijk verhaal, want je stelt het zelf samen. Een armband vertelt vaak het levensverhaal van de draagster, bij elkaar gespaard op bijzondere momenten zoals Moederdag.” Speciaal voor Moederdag biedt Huijssoon vier armbanden van Trollbeads met een bijzonder thema.

Zo symboliseert de armband Moederschap de bijzondere band tussen moeder en kind en staat de armband Liefde voor alle vormen van liefde. Voor de avonturiers onder de moeders zijn de thema’s Avontuur en Geluk het perfecte cadeau. Veenemans voegt toe : “Ze zijn nog scherp geprijsd ook.”

The old sailor uur. De inleg is 1,50 euro, 1e kopje koffie is gratis, een hapje tussendoor, kleine prijsjes te winnen. Tijdens deze avond kunt u jokeren en klaverjassen.

HEERDE- Het barbecueseizoen is weer begonnen bij topslagerij/ catering Nooteboom. Zij zijn het adres voor het verzorgen van uw barbecuepartij. Van een enkele barbecueschotel tot geheel verzorgde barbecuepartijen. Uiteraard kunnen zij zorgen voor prachtig opgemaakte barbecueschotels, maar ook voor bijpassende saladeschotels, stokbroden, kruidenboter, vers fruit etc. Ook voor alle verhuurmaterialen kunt u bij Nooteboom terecht, o.a. barbecues, reuzenpannen, statafels etc. Tevens is Nooteboom het adres voor partytenten in alle maten: 4 x 4 meter, 8 x 4 meter of groter. Laat uw feest niet in het water vallen en huur een professionele partytent al vanaf 37,50 euro. Uiteraard kunnen zij ook zorgen voor verwarming, stoelen, tafels, bierbanken etc. Koeling nodig? Firma Nootebooom heeft enkele koelwagens in de verhuur, gewoon aan de stroom en u heeft een prachtige koeling op locatie. Ook is het mogelijk om het vlees, salades etc.

het hele weekend gekoeld op te halen aan de zaak aan de Zuppeldseweg te Heerde op elk tijdstip zodat u uw koelkast kunt gebruiken voor andere materialen. Uiteraard kan Nooteboom uw barbecuepartij ook bij u bezorgen en netjes aankleden op locatie. Groepskorting: Heeft u een grote groep voor uw barbecue? Nooteboom heeft enkele groepspakketten samengesteld, geheel verzorgd: van vlees tot salades, sausjes, stokbroden,kruidenboter, maar ook inclusief gebruik barbecue, borden en bestek en ook wordt gezorgd voor de afwas. Dit is een compleet pakket voor grote groepen, volgens Nooteboom de goedkoopste van de regio. Voor de nieuwste barbecuelijst kijk op de site: www.topslager-nooteboom. nl. Hier kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek of een offerte op maat aanvragen. “Laat het mooie weer maar komen, Nooteboom is klaar voor het komende barbecueseizoen”, aldus de topslager.

PvdA Epe start eigen Ombudsteam

HATTEM- De dartsuitslagen van The Old Sailor uit Hattem: The old sailor 4 - t witte peerd 3-6, tjerk 180; The old sailor 4 - zwolsche kegelhuis 5-4; The old sailor 3 - trouble makers 8-1; The old sailor 3 - bolle sjon 6-3.

RGV trakteert de buren REGIO- “Wie jarig is, trakteert!”, zo luidt de uitspraak. In 2012 neemt RGV deze taak zeer serieus. In verband met het 50- jarig bestaan van het bedrijf trakteert RGV haar buren, dit wil zeggen de omwonenden van de recreatiegebieden die zij beheert en exploiteert op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen. Zo ook de omwonenden van de recreatiegebieden Heerderstrand (Heerde) en Kievitsveld (Emst). De komende twee weken krijgen alle omwonenden een luxe chocoladeattentie. “We willen onze buren op een leuke manier verrassen, omdat we 50 jaar bestaan. We denken in dit jubileumjaar niet alleen aan de bezoekers van onze gebieden door middel van leuke acties en aan onze zakelijke relaties die wij uitnodigen voor een receptie en/ of het symposium Het is een enorme operatie om de vele honderden omwonenden van onze recreatiegebieden persoonlijk de attentie te overhandigen, maar we doen het graag”, aldus Erik Droogh (RGV). De eerste RGV chocoladeattentie werd op

woensdagochtend 18 april uitgereikt door directeur Erik Droogh aan de eigenaren van minicam-

ping de Hane aan de Kneuterstraat te Wilp, vlakbij recreatiegebied Bussloo.

EPE- Actief iedereen die dat wil bijstaan, dat wil de PvdA landelijk, dat wil de PvdA in de gemeente Epe. Als je een vraag had kon je altijd al terecht bij de PvdA. Bestuursleden, gemeenteraadsleden en de wethouder zijn altijd bereid om vragen van inwoners te beantwoorden. Met het nieuwe "Ombudsteam" wil de partij het allemaal nog makkelijker maken. Via de eigen PvdA Epe website kan uw e-mail zo bij de vrijwilligers van het ombudsteam terecht komen. Niet zo handig met de computer? Bellen of schrijven kan ook! Met alle vragen over 'officiële' regelingen waar je als burger in Epe mee te maken kan krijgen en als je vastgelopen bent via de normale weg kun je terecht bij het ombudsteam. Een neutrale schakel, tussen burger en gemeentelijke overheid. Vragen over huursubsidies of bijstand. Een rijbewijs dat aangevraagd maar nooit geleverd werd. Het team kijkt wie een oplossing kan bieden

en beantwoordt altijd uw aanvraag. Het ombudsteam werkt zoveel mogelijk met andere instanties samen. Een vraag aan het ombudsteam wil niet zeggen dat alles geregeld wordt. Soms zal het ombudsteam moeten constateren dat uw wens niet mogelijk is, of dat de vraag ver buiten het kennis gebied van het ombudsteam valt. Ook dát zal dan aan u gezegd worden. Het team kan op verschillende manieren bereikt worden. Het snelst en het makkelijkst is als u mailt naar pvda.epe. ombudsteam@gmail.com. U kunt ook bellen, tel. 06-49364458 of u kunt schrijven naar Ombudsteam P.v.d.A. Epe, p/a Papenstraat 13, 8162 RP Epe. Op de website van de PvdA Epe heeft het ombudsteam een eigen pagina. U ziet daar de samenstelling van het team, Jan Wouter van der Straaten en Lenie Boer. Als u niet binnen 5 werkdagen benaderd bent dan is er ergens iets misgegaan. Neemt u dan opnieuw contact op.


SCHAAPSKOOI

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Komkommers, snackkomkommers, zoetpuntpaprika, troscherry tomaten en aubergine uit eigen kas, milieubewust geteeld Diverse groenteplantjes

Winkeltje open op: maandag t/m donderdag 8.30 - 12.30

Nu ook bij ons koemestkruimels, ideaal voor bemesting van de groentetuin, gazon en border.

vrijdag

8.30 - 18.00

Aanbieding:

zaterdag

8.30 - 13.00

Trostomaten kg 1,75 / 2 kg 3,00

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PAGGIINNAA 255 PA

Verwen je moeder! Geluk van â&#x201A;Ź 118,-

VOOR â&#x201A;Ź 79,-

Liefde van â&#x201A;Ź 118,-

VOOR â&#x201A;Ź 79,-

Moederschap van â&#x201A;Ź 157,-

VOOR â&#x201A;Ź 99,-

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras- en perkplanten, groente- en bloemzaden !!! 10 zak tuinaarde ..................................................................... 9,75 Ponybrokken 25 kilo .............................................................. 7,75 Vaste planten v.a. .................................................................... 0,80 Rhododendron vanaf .............................................................. 5,00 Liguster en beukenhagen v.a. ................................................. 0,35 Rozenstruik, klim en stam v.a. ............................................... 2,00 Vlinderstruik v.a. .................................................................... 2,95 Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Ceanotes struik en klim v.a. ................................................... 3,75 Clematis v.a. ........................................................................... 3,95 Hangaardbeien XL ................................................................. 4,95 Perkplanten v.a. ...................................................................... 0,15 Bacopa v.a. ............................................................................. 0,90 Greenfield hondenbrokken 10 kilo ...................................... 22,75 Koemest 20 ltr., ...................................................................... 5,50 Potgrond 5 zakken Ă 40 liter RHP gekeurd ........................... 11,00 50 bollen gladiolen nu ............................................................ 3,95

Ç&#x20AC;Ç&#x20AC;ÇŚÇ&#x20AC;Ç&#x20AC; De actie is geldig van woensdag 18 april 2012 t/m zondag 15 juli 2012, zolang de voorraad strekt.

Groenteplanten, kruiden, aardbeien en pootaardappelen!

Volop groene planten en decoraties Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-17.00 uur, Za. 9.00-18.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Laan-, sier-, lei- en fruitbomen nu groothandelsprijzen !!

]RHNW GASTOUDERS! met registratie en/of een geldig diploma, die nog tijd hebben voor de opvang van diverse kinderen bij de gastouder thuis of juist bij de kinderen thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 6 11555. OPROEP Wil degene die op dinsdag 3 april zijn auto op parkeerterrein Wendhorst bij terugkomst beschadigd zag staan bellen naar tel. 0578-693973. TE HUUR Per 1/5: Vrijst. huisje in Epe aan rand van dorp en bos voor 1 pers.(vrouw). Ong. 50 m2 met zonnig terras en schuurtje. Moderne keuken. â&#x201A;Ź 450,-/mnd excl. energie.Borg 2 mnd. 0578-620001 TE KOOP Jack-Russelpups, Barnevelder hennen en Parelhoenders. Tel: 06-12852537. TE HUUR In Westervelde - Drenthe vakantiehuis voor 12 personen van 14 mei tot 21 mei. Tel: 0578-690388.

H o o f d s t r a a t 6 6 , 8 1 6 2 A K E p e . Te l . 0 5 7 8 - 6 1 2 2 4 4


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 56

Wethouder geeft startsein verkeersexamens Heerde

HEERDE- Wethouder van der Stege gaf maandag 16 april het startsein voor de verkeersexamens in de gemeente Heerde. Voorafgaand sprak hij de kinderen van de Willem Alexanderschool toe en benadrukte dat het niet alleen belangrijk is om je tijdens het examen goed aan de verkeersregels te houden, maar

vooral ook daarna. In Heerde en Wapenveld verschenen dit jaar 258 kinderen aan de start. De meeste kinderen wisten de route goed te volbrengen en hielden zich keurig aan de verkeersregels. Fouten werden in Heerde vooral gemaakt bij het richting aangeven. In Wapenveld was dit anders, hier gingen de

Gebouw Vrienden van Vriendschap te huur

meeste kinderen de mist in bij het over de schouder kijken. Mogelijk speelt het drukkere verkeer in Heerde hierbij een rol. Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen vond een fietskeuring plaats, hierbij werden 33 fietsen afgekeurd. Donderdag 19 april vindt het landelijk verkeersexamen theorie plaats.

Vorderingen restauratie Grote Kerk Opbrengst collecte VAASSEN- De s.v. Vaassen en Gym Agios willen bij deze de collectanten en overige medewerker danken voor hun inzet, tevens de Vaassense bevolking voor de gulle gaven. De opbrengst was 2074,76 euro.

OENE- Door de komst van het Kulturhus in Oene heeft het gebouw van de Vrienden van Vriendschap, het voormalig kruisgebouw aan de Donselaarsweg, haar functie grotendeels verloren. Meer dan tien jaar heeft het een belangrijke rol vervuld voor de Oener gemeenschap en het plaatselijk verenigingsleven. Met de aankoop van het gebouw in 1999 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van Vriendschap alles op alles gezet om de zorg in Oene te behouden. Uiteindelijk is dat gelukt en hierdoor is het gebouw sindsdien o.a. gebruikt als consultatiebureau voor baby’s en peuters, als bloedprikpost van de Gelre Ziekenhuizen en als dependance van de fysiotherapiepraktijk Epe- Oene. Daarnaast werd de grote zaal gebruikt voor muzieklessen van muziekvereniging Vriendschap en ook andere verenigingen. Daaraan is nu een einde gekomen. Het gebouw is destijds aangekocht, voor een deel met gelden die door particulieren en bedrijven zijn bijeengebracht. Het overgrote gedeelte is echter gefinancierd met leningen, welke door het stichtingsbestuur zijn aangegaan bij een bank en derden.

De verplichtingen tot betaling van rentebetaling en aflossingen lopen echter gewoon door. Daarom moest het bestuur zich beraden over hoe verder te handelen. De eerste insteek was en blijft om de zorgfunctie op één of andere wijze voor Oene te behouden. Zo zijn er gesprekken geweest om er een hospice van te maken. De bestemmingsplanvoorschriften zijn daarvoor geschikt, zodat snel geschakeld kon worden. Bovendien was een aantrekkelijke constructie bedacht voor de toekomstige huurder. Helaas heeft de betreffende instantie gekozen voor een andere locatie in Epe. Omdat verkopen in de huidige tijd van recessie geen optie is gebleken, heeft het bestuur van de stichting besloten om het gebouw te verhuren. Met de opbrengsten hieruit zullen in ieder geval het onderhoud en de kapitaalslasten gefinancierd moeten worden. Bestemmingsplantechnisch kan een eventuele huurder veel met het gebouw doordat het de bestemming heeft “Bijzondere Doeleinden”, waarbij uitbreiding tot de mogelijkheden behoort. Gegadigden kunnen zich melden via e-mail: tehuurinOene@gmail.com.

Open viering VAASSEN- Op zondag 6 mei organiseert de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen in het kerkje Deventerstraat 36 een open viering. Het thema zal zijn: “Hebben de Psalmen ons nog iets te zeggen?” De theoloog Prof. Den Heyer gaat uit van Psalm 103, Jezus’ inspiratiebron. De oud-voorganger Drs.

Bert Jansen gaat uit van Psalm 78, zijn lievelingspsalm, waarin opvoeders worden opgeroepen het evangelie door te geven aan de kinderen. Muzikale medewerking wordt verleend door het “Fasna Trio” Rinske(piano), Jet(viool) en Loes(cello) van Oosterhout uit Vaassen. Een liturgie wordt uitgereikt.

Uitreiking jeugdlintjes EPE- Gemeente Epe wil, naast het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen, ook jongeren in het zonnetje zetten door het uitreiken van Jeugdlintjes. Een aantal aanmeldingen is hiervoor binnen gekomen en een jury heeft zich hier afgelopen week over gebogen. Woensdagmid-

dag 25 april vindt de uitreiking plaats op het gemeentehuis. “We vinden het belangrijk dat ook jongeren gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de samenleving”, licht burgemeester Hans van der Hoeve het initiatief toe. “We hopen op een leuke bijeenkomst.”

Aandacht mini’s tijdens Nationale Sportweek EPE- De restauratie en herinrichting van de Grote Kerk van Epe vorderen volgens plan. Na het luchtdicht inpakken van het kostbare Meere orgel, het geheel met platen afdekken van de vloer en het plaatsen van steigerwerk zijn de werkzaamheden aangevangen. De meest in het oog springende activiteit is tot nu toe het schoonmaken van de gewelven door de dames Aafje Bouwhuis en Nanon Journée, freelance restauratoren. Dat de schoonmaak geen overbodige luxe is blijkt uit de opmerking dat de kerk in Epe wel tien keer zo vuil is als de Lebuïnuskerk in Deventer was voor de restauratie. Dat is het gevolg van het branden van kaarsen maar vooral door het ploffen van een oliekachel in het verleden. Bij het schoonmaken treffen Aafje en Nanon meerdere lagen verf aan binnen de schilderingen. De meest authentieke dateren uit de zestiende eeuw. Daarvan is slechts hier en daar een deeltje terug te vinden. Het zal duidelijk zijn dat de schilderingen de meeste aandacht vragen. De gewelven zelf zijn voor het overgrote deel voorzien van mooi origineel pleisterwerk met een mooie authentieke uitstraling. Buiten het schoonmaken bestaat de restauratie ook uit het vasthechten van loszit-

tende pleisterlagen. Dit middels een injectie achter de laag met een kalkoplossing. Met het digitaal en op schrift vastleggen van de omstandigheden en de werkzaamheden nu, ontstaat er een duidelijke beschrijving van de conditie van de schilderingen en gewelven. Betreffende de binnenwanden onder de gewelven zijn proeven genomen met het afbikken van de muren om in overleg met monumentenzorg vast te stellen hoe ver deze muren moeten worden afgebikt om daarna opnieuw te bepleisteren. Met de bouwkundige werkzaamheden betreffende de herinrichting kan nu aangevangen worden. Dit betreft in hoofdzaak het aanbrengen van toiletten, luchtsluizen bij de ingangen, een goederenlift in de toren, het (op poten) plaatsen van etagevloeren in enkele ruimten en het aanbrengen van vloerverwarming en daarna lager weer terugplaatsen van de koorvloer. De financiële middelen zijn nog niet. Bij het aantreden van de wervingscommissie Multifunctioneel Juweel bedroeg het “gat” nog 406.000 euro. Momenteel staat er op de begroting nog een tekort van om en nabij de 75.000 euro. Om in dit laatste tekort te voorzien lopen momenteel nog acties en is er het één en ander in voorbereiding.

Film HEERDE- Op donderdag 3 mei worden in het Dorpshuis in Heerde twee films getoond. Om 13.30 uur kun je kijken naar de film Tony

10, wat doe je als je vader verliefd wordt op de koningin, en om 15.30 uur kun je genieten van de film de Muppets.

HEERDE- Omdat er bij v.v. Heerde de afgelopen periode een behoorlijk aantal zeer jonge voetballertjes zich heeft aangemeld, heeft v.v. Heerde besloten om een nieuwe groep te starten. En met succes. Steeds meer jonge voetballertjes weten de weg te vinden naar Sportpark Molenbeek. De mini’s, in de leeftijd variërend van 3 jaar tot 6 jaar “trainen” elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur. Op spelenderwijs wordt de juiste voetbal-

techniek aangeleerd. Maar ook aan het samen op een leuke manier met andere kinderen, lekker buiten, in een team bezig te zijn wordt veel aandacht gegeven. De trainingen worden gegeven door de ervaren speler van het 1ste elftal Edwin Rorije met assistentie van de geroutineerde Tonnie Bosch. Er is nog enige ruimte in deze groep, dus wil uw zoon/dochter wel proberen of voetballen wat voor haar of hem is, aarzel dan niet en kom

eens een zaterdag kijken op het Sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. De mini’s betalen geen contributie. Na de training is er natuurlijk een bekertje ranja en een versnapering. Voor de ouders en opa’s en oma’s die ook vaak van de partij zijn, is er een bakje koffie in de kantine van v.v. Heerde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdcoördinator Gerrit van Leeuwen, tel. 0622480449.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 257

e rd a g Dond l a.s . ri 26 ap d avo n e i t a m Infor in de zorg en we r k

Werken in Apeldoorn! Iets voor jou? Onze vacatures: • Verzorgenden IG kleinschalig wonen • Verzorgenden (IG) thuiszorg • Verpleegkundigen kleinschalig wonen • Verpleegkundigen thuiszorg • Slaapwacht

Het Kristal Het Kristal is fonkelnieuw en wordt het bruisende hart van de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. We werken in kleine teams en aaneengesloten diensten van 7 en 8 uur zijn mogelijk. Bovendien is het Kristal makkelijk bereikbaar, ook als je net buiten Apeldoorn woont. Het ligt vlakbij de afslag Apeldoorn Noord van de A50. De Groene Hoven Net als het Kristal is De Groene Hoven een nieuw project waar wonen en zorg samenkomen. De Groene Hoven ligt in de wijk Kerschoten. Lijkt het je leuk om bij ons naar je sollicitatie. Je kunt donderdag 26 april tijdens over de vacatures, locaties www.woonmensen.nl

te komen werken? Dan kijken we uit ook eerst kennis komen maken op de informatieavond. Meer informatie en de informatieavond vind je op

Violet

Bloemsierkunst

Stationsweg 11, Wapenveld. Tel. 06-49842763

- Houten vloerdelen - Lamel parket - Laminaat - Multi planken - Vinyl parket

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs! Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: info@veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: ma. t/m vrij. zat.

08:00 uur - 17:00 uur 08.00 uur - 12:00 uur

VANAF VRIJDAG 27 APRIL gaan wij weer volop tuinplanten verkopen - Perkplanten - Kuipplanten - Vaste planten - Potgrond - Mooie opgemaakte plantenschalen

Een prachtig assortiment planten met de fantastische kwaliteit die u van ons gewend was. Maar dan tegen een zeer voordelige prijs (natuurlijk blijven we daarnaast ook onze zijdenbloemen, planten en bloemwerk verkopen)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 58

Scouts scoren hoog op regionale wedstrijd

Inzameling voor Pleinmarkt EPE- Op zaterdag 28 april is er weer inzameling van oude en gebruikte spullen: boeken, kleding en kleine meubelen enz. ten behoeve van de Pleinmarkt Grote Kerk Epe. Er wordt geen witgoed, grote meubelen en computers aangenomen. Tevens kunt u gebruikte tuin- en handgereedschappen inleveren, dit is voor de Z.W.O. U kunt de spullen brengen

tussen 9.00 en 11.00 uur in de villa Vijvervreugd naast de Grote Kerk. Dit is de laatste inzameling voor de vakantie, de Pleinmarkt wordt gehouden zaterdag 26 mei rondom de Grote Kerk in Epe. Bent u niet in staat om de spullen te brengen, dan wordt het bij u opgehaald. Hiervoor kunt u bellen met dhr. P. Dikken, op de inzameldag zelf, tel. 06-12434179.

Landgoed Beekdal

EPE/HEERDE- Scouting Buys Ballot uit Epe/Heerde heeft meegedaan aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) van de scoutingregio ‘Rondom de IJssel’. Op de RSW hebben de scouts van Scouting Buys Ballot goed gescoord. De RSW is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Het is een weekendkamp dat bedoeld is voor alle scouts uit de scoutingregio. Iedere scoutinggroep uit de regio stuurt ploegen van 4-6 scouts naar de RSW, waardoor er jaarlijks zo’n 300 scouts meedoen. Tijdens de RSW maken de scouts er samen

een mooi weekend van. Er wordt door de scouts zelf gekampeerd, gehiked, gekookt, er worden spelen gedaan en op zaterdagavond is er een groot afsluitend feest. Maar de RSW is niet alleen een mooi weekend, het is ook een wedstrijd. Tijdens het weekend komen alle scoutingtechnieken langs en de ploegen worden allemaal beoordeeld door een vakkundige jury. Aan het einde van het weekend is er een groot algemeen klassement met 1 winnaar. De 4 ploegen die bovenaan het klassement eindigen (nummers 1 t/m 4), die mogen hun scouting-

groep en de regio vertegenwoordigen op de Landelijke Scouting Wedstrijden. Dit jaar ging Scouting Buys Ballot met 7 ploegen naar de RSW, begeleid door 10 vrijwilligers die samen een van de subkampen van de RSW organiseerden. De ploegen van Scouting Buys Ballot eindigden dit jaar op de 4e, 9e, 12e, 18e, 19e, 21e en 37e plaats van de bijna 60 deelnemende ploegen. Een van deze ploegen mag Scouting Buys Ballot en de scoutingregio tijdens het Pinksterweekend vertegenwoordigen op de Landelijke Scouting Wedstrijden. VAASSEN- Het G-team van Vios heeft haar nieuwe outfit, bestaande uit een VIOS-tenue, een trainingspak en een sporttas, in ontvangst mogen nemen. Zij deden dit in het bijzijn van de sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Autoschadebedrijf G. de Wilde b.v. en Van Erkelens Administraties en Fiscale Diensten b.v. Met veel enthousiasme gingen de spelers op de foto. Na overhandiging van bloemen aan de sponsors, werden de spelers op hun beurt door de sponsors verrast met pennen en de belofte aan het eind van het seizoen met het gehele team naar de McDonald’s te gaan.

Finales voor turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag stond P.R.O. met twee turnsters in de finale van de 3e divisie in district Oost. Op deze dag mochten de beste geplaatste turnsters van Overijssel, Gelderland en Flevoland hun wedstrijdoefening nog een keer laten zien. Christien van Dijk en Melissa Beekhof hadden in de voorrondes zo hoog gescoord dat zij hier aan mee mochten doen. Ze hebben af-

gelopen jaar geturnd bij de junioren in niveau 5. Voor Melissa was dit het eerste jaar in dit niveau. Christien behaalde een 9e plaats van heel district Oost. Ook Danique Rouwenhorst had zich geplaatst voor deze finale in junior niveau 5, maar zij was helaas ziek. Fleur Bijsterbosch turnde de finale 4e divisie in de regio Gelderland. Zij liet voor de laatste keer haar oefeningen zien in

de categorie pupil 2, niveau 8. De meisjes hebben een goed seizoen achter de rug. Melissa, Christien en Danique zijn nu, samen met de andere turnsters keuze-oefenstof, in training voor de toestelkampioenschappen van 19 mei in Arnhem. Fleur is begonnen met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, ook zij gaat keuze-oefenstof turnen.

Handbalmeisjes Tyfoon nu ook buiten kampioen HATTEM- Nadat het meisjes B-2 team van handbalvereniging Tyfoon uit Hattem in de zaalcompetitie 2011/2012 al het kampioenschap hebben gevierd, zijn de meisjes nu ook al kampioen van buitencompetitie 2011/2012. Zaterdag werden op sportpark “het Hooge Laar” de leeftijdsgenootjes van s.v Zwolle met 12-6 verslagen. Hiermee zijn de Tyfoonmeiden door niemand meer te achterhalen en kon het kampioenschap uitbundig worden gevierd. Het team bestaat uit Veronica Aderibigbe, Lynn van Beek, Nina van den Belt, Sophie van den Belt, Sharona van Delden, Lotte Duim, Anouk de Groot, Cynthia Hersevoort en Anouk van Noorel.

EPE- Het college van de gemeente Epe heeft ingestemd met de totaalvisie van het landgoed Beekdal. De familie Van Ee bezit agrarische grond ten oosten van buurtschap Wissel en ten noorden van de Waaijenberg, en heeft het voornemen deze grond om te vormen tot een nieuw landgoed, genaamd Beekdal, op basis van het gemeentelijk beleid. Om een nieuw landgoed te realiseren moet een initiatiefnemer een bepaald traject doorlopen en de totaalvisie is daar een onderdeel van. Naast landgoed Beekdal, ligt landgoed De Pirk. Voor dit landgoed ligt het voorontwerp bestemmingsplan inmiddels in

de inspraak. Bij Beekdal gaat het om de ontwikkeling van een landhuis met 3 wooneenheden, bij de Pirk om één landhuis met twee wooneenheden. “Maar dat is niet waar het om draait. Het gaat om natuurontwikkeling”, zegt wethouder Joop van Nuijs. “Daarom zijn er ook belangrijke natuuropgaven die gehaald moeten worden. Er moet sprake zijn vana beekherstel, natuurontwikkeling en de recreatieve doeleinden moeten behaald worden. We willen namelijk openstelling van die schitterende natuur. Het landgoed moet van zonsopgang tot –ondergang opengesteld zijn.”

Lars Ruessink zwemt NJK Lange Afstanden WAPENVELD-Het Sportfondsenbad in Amersfoort was afgelopen zaterdag het toneel voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen voor Lange Afstanden. Lars Ruessink mocht aan de start verschijnen op de 1500 meter. De

zwemmer van Octopus zwom een knap persoonlijk record in een zeer gelijkmatige race. Zijn eindtijd van 19 minuten en ruim 3 seconden was goed voor een 8e plaats in de eindklassering voor de jongens van geboortejaar 1998.

Win een gratis Fairtrade Break EPE – Op 12 mei is het World Fair Trade Day. Mensen over de hele wereld pleiten deze dag voor eerlijke handel door te genieten van een Fairtrade Break: een ontbijt, lunch, koffiepauze of borrel met fairtrade producten. In het kader van de World Fair Trade Day organiseren Wereldwinkels, werkgroepen Fairtrade Gemeenten en anderen rond deze datum in het hele land Fairtrade Breaks. In Nederland is de actie een initiatief van Fair Trade Original, FairBezig.nl, Fairtrade Gemeenten en Wereldwinkels. De organisatoren zorgen er samen voor dat er rond en na World Fair Trade Day meer fairtrade producten worden gebruikt en verkocht. Dit komt ten goede aan boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Kijk voor meer informatie op www.fairtradebreak. nl. Klanten van Wereldwinkel Epe kunnen kans maken op een gratis Fairtrade Break t.w.v. 275 euro om thuis van te genieten. De actie loopt van 12 t/m 26 mei. Als je in deze periode voor meer dan 5 euro aan producten van

Fair Trade Original koopt kun je meedoen door een actiekaartje in te vullen. In totaal verloten Wereldwinkels in heel Nederland ruim 300 gratis Fairtrade Break pakketten ter waarde van 25 euro, met diverse fairtrade lekkernijen en bovendien fairtrade servies. Onder alle deelnemers wordt bovendien één Fairtrade Break ter waarde van 275 euro verloot. De prijzenpakketten worden beschikbaar gesteld door Fair Trade Original. Moederdag is een mooie gelegenheid voor een bezoek aan de Wereldwinkel. In de week van 23 april wordt de voorjaarsfolder verspreid, met inspiraties voor een origineel cadeautje.

Judoka´s succesvol HEERDE/ Afgelopen weekeinde waren de judoka’s van judoteam Bijsterbosch zeer succesvol tijdens het 5e Friese Masters in Stiens. Aan dit internationale toernooi deden judoka’s uit verschillende Europese landen mee. Prijzen waren er voor Lars kamphuis (-50 kg)

uit Dronten en Wessel Cornelisse (+50 kg) uit Epe die beiden eerste werden. Een tweede plaats was er voor Mark Ester (-73 kg) uit Zwolle. Derde plaatsen waren er voor Rowen Draaijer (-81 kg) uit Epe en Ilse Hoevenaar (-70 kg) uit Dronten.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI INNAA 259

KASTEEL MENU april-mei 2012

Sfeervol restaurant bij kasteel ’de Cannenburch (met eigen parkeerplaats)

Terrine van gerookte zalm met asperges en mosterd saus Of Zacht gegaarde kabeljauw uit de oven met lente garnituur en een licht gerookte beurre Blanc Of Serrano ham met gebakken asperges en ei salade Of Runder carpaccio met oude geraspte kaas en geroosterde nootjes en een eigen gemaakte mayonaise van Mediterrane groente en vadouvan kruiden Of Salade van gekookte en gerookte bietjes met honing-mosterd dressing,oude geiten kaas uit Terwolde en een gepocheerd eitje Of Bonte groene salade met noten en kaas -------Op de huid gebakken beekridder van ’t Smallert met black tiger garnaal en warme huzaren salade Of Varkenshaas gemarineerd met honing-mosterd-thijm en geserveerd met een lichte port saus en een aardappel-prei taartje Of Varkenshaas met champignon room saus Of Kogel biefstuk met linzen ratatouille en rode wijn saus Of Biefstuk van de haas van het Black Angus ras geserveerd met linzen ratatouille en rode wijn saus (meerprijs € 6.00) Of Lamsbout uit de oven met salie saus en een gepofte aardappel Of Langzaam gegaarde runder sukade op een stamppotje van rauwe andijvie en eigen braadjus Of Hollandse asperges met nieuwe aardappelen,Hollandaise saus en biologische kriel kip eitjes (wel beperkte aanvoer) Ook te verkrijgen met boeren achterham (meerprijs € 4.00) -------Warme kersen in een gesuikerd bladerdeeg bakje met vanille roomijs Of Kokos bavarois met spekkoek en ananas compote Of Chocolade mousse met advocaat Of Huis gemaakte parfait van sinaasappel met cointreau en geserveerd met macarons gevuld met marmelade Of Kaas plankje van vier kaasjes met vijgen chutney,appelstroop en een ambachtelijk gebakken Toscaans broodje van de warme bakker (meerprijs € 1,50) Aanbevolen een glas 10 jaar oude port “fonseca porto aged twany port marured in wood” € 6,00 Of Irish cofee

€ 31,00 Restaurant ‘t Koetshuis - Maarten van Rossumplein 2 - 8171 EB Vaassen. Tel. 0578-571501 - Fax 0578-577912 - Website: restaurant-koetshuis.nl

BONHOF RENOVATIE WERKEN Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets anders…… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 24 april 2012 - PAGINA 60

Hoogseizoen op recreatiegebieden Heerderstrand en Kievitsveld HEERDE/EMST- Na de deels verregende zomer van 2011 hoopt de RGV dit jaar op een zonnige en warme zomer. De RGV recreatiegebieden Bussloo, Heerderstrand en Kievitsveld zijn dan bij uitstek een heerlijke plek om te vertoeven. Officieel gaat het hoogseizoen op 1 mei van start. Dit betekent geen honden op de gebieden en het ingaan van het hoogtarief voor parkeren. Een bezoek aan de recreatiegebieden is helemaal gratis, alleen voor het parkeren betaalt men een vergoeding. Het hoogseizoen loopt tot 16 september. De dagtarieven voor het parkeren blijven ongewijzigd: 5 euro per voertuig in het hoogseizoen, 1 mei – 16 september+ 2 euro per voertuig in het laagseizoen, 16

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

september – 1 mei en na 17.00 uur gedurende het hoogseizoen. Bij frequent bezoek met de auto is het voordeliger een parkeerpas aan te schaffen. Deze pas is geldig van 1 mei 2012 tot 1 mei 2013 alle RGVrecreatiegebieden in het Rijk van Nijmegen en op de Veluwe. Tot 1 mei is de RGV parkeerpas tijdens de voorverkoopactie extra voordelig te bestellen. Via www.rgv.nl kost de parkeerpas slechts 32,50 euro. Na 1 mei kost de parkeerpas 42,50 euro. In 2012 viert RGV haar 50-jarig jubileum. Bestelt men voor 1 mei de parkeerpas dan maakt men kans op leuke prijzen. Uit alle verkochte parkeerpassen worden de winnende nummers getrokken. Winnaars krijgen begin mei persoonlijk bericht.

Brons voor Nynke Veenma

“Dit is wel een heel mooie foto van het afscheid van Marike de GraafBosch na 25 jaar ORMI en het afscheid van vertrekkende trainer Ap Bronkhorst na 3 jaar ORMI D1 te hebben getraind”, laat Gerrit Berkhoff weten. Wilt u uw foto ook terugzien in de

Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 di-

Cafetaria ‘t Zwarte Paard draagt steentje bij aan goede doelen

gitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online. nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Theo van der Ven Nederlands Kampioen HATTEM- In het weekend van 20 tot en met 22 april had Biljartvereniging D.O.S. - Hattem de organisatie van het Nederlands Kampioenschap 38/2 2e klas. Theo van der Ven is de kersverse Nederlands Kampioen Kader 38/2 2e klas en Pieter van der Geest moest genoegen nemen met de tweede plaats. Plaatselijk favoriet, en D.O.S. - lid, Jurgen Toorneman kende een slechte start van de finale door al op de eerste wedstrijddag 2 wedstrijden te verliezen. Maar Jurgen gaf niet op en eindigde uiteindelijk op een keurige vierde plaats.

WAPENVELD- André Timmer, eigenaar van cafetaria ’t Zwarte Paard in Wapenveld, heeft op 15 april de Marathon van Rotterdam gelopen in een tijd van 4:31:44 uur. Door aan deze marathon mee te doen, heeft hij geld ingezameld voor Riëtte Blok-Rorije en Patrick Tijssen. Uiteraard is het geld niet voor deze twee Wapenvelders zelf, maar gaat het naar het goede doel waarvoor zij zich gaan inzetten. Zo gaat Riëtte van 26 t/m 28 mei meedoen aan de Roparun en Patrick op 6 juni aan de Alpe d’HuZes. De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren

om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Alpe d’HuZes is het wieler¬evenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband zes maal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen om geld op de halen voor het Alpe d’HuZesonderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding. Zaterdag 21 april kregen Riëtte en Patrick ieder een cheque van maar liefst 200 euro door André uitgereikt. Voor diegene die Riëtte en/of Patrick ook willen steunen met hun actie, ga naar http://www.roparun. nl/doneren.html (kies team 288 en loper Riëtte Blok-Rorije) en http:// deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ acties/patricktijssen/patrick-tijssen.

Uitslagen Hippisch Hattem HATTEM- Afgelopen weekend zijn leden van De Driehoekruiters uit Hattem met prijzen naar huis gekomen. Zaterdag 21 april heeft Melanie Mulder meegedaan in Kampen en is hier met Iskander 2 keer 1e geworden in de M1 D/E met 184 en 191 punten. Door

dit resultaat heeft ze ook nog de Aweka Kadides bokaal gewonnen van de klasse M. Zara de Ree heeft meegedaan met een bixiewedstrijd in Dalfsen en is hier 2e geworden en ging met een mooi lint en een goed gevulde snoepemmer voor haar pony weer naar huis.

HATTEM- Turnsters van de turnselectie van GVH turnden de regiofinale 4e divisie in Doetinchem. De 234 beste turnsters van de regio streden hier om de medailles en districtsfinale-tickets. Maar liefst 9 turnsters van GVH hadden zich voor deze regiofinale geplaatst. Helaas kon Madelon de Haan niet deelnemen wegens een blessure. Rebecca Ansmink haar beste onderdeel was de vloer, ook Emma Wijnhoud liet een mooie vloeroefening zien, zij werd 9e bij dit onderdeel. Lotte Mooren is de regiokampioen van de vrije oefening, zij werd in het totaalklassement 13e. Sophie Wijnhoud liet een prachtige balkoefening zien bovendien werd zij heel erg knap 7e in het totaalklas-

sement. Lotte en Sophie hebben allebei een districts-finaleticket in de wacht gesleept. Julia Wijnhoud turnt niveau 6, zij werd 4e bij de brug en ook haar einduitslag (11e) was ruim voldoende voor doorstroming. Carlijn Gijssendorffer kwam slechts 0,1 punt tekort voor een medaille, zij werd keurig 4e in dit hele grote deelnemersveld. Floor van der Zwaag turnde erg netjes haar vloeroefening, voor de uitvoering kreeg zij 8,600 punten. Nynke Veenma won al drie gouden medailles, in Doetinchem werd zij ondanks de grote concurrentie uit de hele regio 3e. Nynke mocht op het grote erepodium plaatsnemen en nam trots de bronzen medaille in ontvangst.

Duivensport HEERDE- De uitslag van Postduivenvereniging de Blauwe Doffer van de wedvlucht Duffel. 1. R.Pleiter. 2,3,4,5,9. B.J. van der Wal. 6, 8, 10. H.Remmerts. 7. J.Bosman. WAPENVELD- De resultaten van de Gevleugelde Vrienden Wapenveld. 1- A.H Lantink, 2-4-6 ECM Woustra,

Sportuitslagen VELUWE- De uitslagen van de sportverenigingen uit deze regio. Voetbal: Emst- Apeldoornse Boys 1-3. SV Vaassen- Markelo 2-1. Hattem- KCVO 3-1. Stroe- VIOS 1-4. Volleybal: Heerde: ESV D1- Dames 1 LanghenkelHEC 3–2. NVC H2- LanghenkelHEC H2 4–0, NVC H3- LanghenkelHEC H3 4–0, ESV D2- LanghenkelHEC D2 3–2, HVV D3- LanghenkelHEC D4 3–2, BlokEVC MC1- LanghenkelHEC MC1 2–3, Zeewolde MC2- LanghenkelHEC MC2 3–1. Hattem: Hellas/ Berends&Slump HVV-Heren 1 3-2. Tennis: Warnsveld- Jongens 1 TVW 2-4; Gemengd sen. TV Epe 2- Flehite 3-5.

3-10 W.Schuurman en Znn, 5- R. Kers, 7-8 R. Wolf, 9- E. Bredenhoff. WAPENVELD- De uitslag van PV Wapenveld van de wedvlucht Duffel. 1/10- J. Landman, 2/ 3- Bijsterbosch/ Vorderman, 4- Comb. Kamphuis, 5/8/9- Ferald van Ark, 6/7- Bijsterbosch/ Stijf. HEERDE- De resultaten van PV Juliana van de wedvlucht Duffel: 1- F. Sellies jr; 2- H.W. v.d. Beek; 3/4/5/7/10- J. de Graaf; 6/9- K. v.d. Beek; 8- F. Sellies sr.

GV Pegasus heren in finale turnen HEERDE- In Ede zijn afgelopen zaterdag de finales turnen Heren gehouden voor district Oost. Jasper van ’t Klooster kwam uit voor Pegasus Heerde in de categorie Banjamin 15. Na zijn oefeningen geturnd te hebben op de vloer, sprong, voltige, ringen, brug en rekstok behaalde hij een puntentotaal van 100,7. Hij behaalde hiermee een welverdiende 7e plaats en ontving een mooi diploma.

Vanentoernooi voor de jeugd bij Bijsterbosch

HEERDE- Judoteam Bijsterbosch organiseerde voor de tweede keer dit jaar een vanentoernooi. Ongeveer 80 jonge judoka´s uit de gehele regio namen deel aan dit toernooi om met elkaar de strijd aan te binden op de tatami. Iedere judoka judoot vier partijen. Voor elke gewonnen partij krijgt hij of zij 20

punten, voor elke verloren partij 10 punten. Iedereen krijgt 10 punten alleen voor het meedoen. Het aantal punten dat kan worden gescoord varieert dan ook van 50 tot 90. De gescoorde punten worden meegenomen naar een volgend toernooi. Zodra iemand 100 punten heeft krijgt hij een vaantje. Bij 200 punten een

geel, bij 300 een groen enz. Voor vele judoka´s is dit de eerste kennismaking met de wedstrijdsport. Ze moeten geheel volgens de regels met een echte scheidrechter en met een echte jurytafel hun wedstrijden doen. Als vanouds was er volop belangstelling van ouders en grootouders en was de sfeer uitstekend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PAGGI INNAA 26 1 PA

Belangrijke mededeling!

Dank, Voor een liefdevolle omarming. Voor troostende woorden, gesproken en geschreven. Voor een handdruk,wanneer er geen woorden waren. Voor alle tekenen van verbondenheid, en medeleven, na het overlijden van

Dirk Tessemaker Miep Tessemaker - van Werven Kinderen en kleinkinderen Epe, 17 april 2012

Voor alle steun en blijken van medeleven, die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Vertrouwd verzorgd

Hendrika Bonhof – Halkers ~ Riek ~

GOUD

willen wij u hartelijk danken. Wij hebben dit zeer gewaardeerd. Fam. van Ommen – Bonhof Fam. Grobbee - Bonhof

INKOOP

Epe, april 2012

26-04-2010

26-04-2012

William Bons

Profiteer nu !

(Willie) Twee jaren verder. Al die tijd een gemis, het zal nooit anders zijn.

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

Voor altijd deze pijn. Pa: Joop Bons en Anita Eiland

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

per gram

€ 17,-

Oud goud inruil voor nieuwe aankoop € 21,- per gram.

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten.

Lieve William Al weer twee jaar geleden.. ..ik mis je nog elke dag

Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

Legitimatie verplicht.

H o o f d s t r a a t 6 6 , 8 1 6 2 A K E p e . Te l . 0 5 7 8 - 6 1 2 2 4 4

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

je moeder

26 april 2010

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

26 april 2012

Lieve Willie Je bent nog elke dag in onze gedachten.... Johan, Jurien Wendy en Iris

Erik, Riana Naomi

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

William Bons

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer

(Willie) 26 april 2010

Uw uitvaart , onze zorg

26 april 2012

Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

You‘ll never walk alone

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

U gaat naar: online.nl www.heerde p:op u enkulikktliuktou n e rm e m k k n n li li t t e e In hh In oooii oonnlilinnee ko sScchhaaaappssk

Jorien (je aapje) Brian (je maatje)

Familieberichten

d dvertentiebla Nieuws- en A i nu in zijn Schaapskoo nline ! geheel ook o

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

erte

:

nt u e venster ku w u ie n t e h In ien. week u wilt z e lk e w n e z kie d


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PAGGIINNAA 262 PA

WEEKENDDIENSTEN HEERDE ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen beHuis 78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Apo Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). enar Dier Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P. Olthuis, L. Post, sk A. Sie tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: ds. R. van der Spoel, 19.00 uur drs. J. Eertink. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur ds. K.H. de Jong. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. B. Reinders. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur br. G. Siemons, 17.00 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 en 16.30 uur ds. A.J. Holsappel. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (jeugddienst) ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur (ieder heeft iets dienst) Peter Koelewijn. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): 10.30 uur (doopdienst) dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur Zie Hattem. Wendhorst: 10.45 uur ds. J.B. Diermanse en ds. G.T. Wijnstok. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.H. van Osch. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. Jac. Jongejan. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur kand. H. de Greef, 18.00 uur ds. R.W. Mulder. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. M.R.H. van Beusichem. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Winter, 14.30 uur ds. W. van Dijk. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. G.J. Slotman, 14.30 uur ds. L.W. de Graaff. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. W. van Beek. EPE Grote Kerk: 9.00 uur (in RK Martinuskerk) ds. H. Vreekamp. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. R. Holwerda, 19.00 uur ds. A.R. Roodenburg. Sionskerk: 9.30 uur ds. D. Dekker, 18.30 uur ds. G. Vlijm. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 18.30 uur ds. D. Zoet. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur mw. Schaap,

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P.E. Olthuis-de Vries, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. sen Dier enar ak tijk V aas Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133 HA TTEM HATTEM Huis ar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morHuisar gens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 2 9 april 2 012 29 2012

19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. A.R. van Roodenburg. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 10.30 uur Jubileumviering, past. Ottenschot. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P. Baas, 18.30 uur ds. J. Boer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. A.J. van de Herik. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. W. Vijfvinkel, 19.00 uur (gez. vesper in de Tabernakel) ds. B. Heslinga. Herv. Evang.: 9.30 19.00 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 9.30 en 19.00 uur (vesper) ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur mw. Belinda van den Loo. RK Parochie: za. 17.30 uur Woord- en Communieviering, past. Vroom. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.30 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur (jeugddienst) kand. G. Timmer. Chr. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur prof. C.J. de Ruijter; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. Krijsheld. Ned. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Geref. Emmaüskerk: 10.00 uur ds. Th. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. Treuren, 19.00 uur br. I.A. Gilson. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur Themadienst Vrijzinnigheid. Christ Centered Christian Church (in MFC de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. D. Lips. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde

8180 AB Heerde Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l 420,tehuurinheerde@gmail.com


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

C1000 Soepgroente

PA PAGGI INNAA 263

Oranje Tompoucen

Zak รก 250 gram

2 ZAKKEN

2 STUKS

1.

00

1.98

1.50

Uw eigen bakker Croissant

C1000 Kipfilet

Roomboter, chocolade, ham kaas of kaas

Uit onze slagerij

200 GRAM

2 STUKS

1.

00

1.98

1.

00

1.46

Heineken bier

Pringles Chips

Krat 24 fles รก 33 cl

Alle varianten

PER KRAT

PER BUS

9.

00 1.92

C1000 Hardeman

Aanbieding is geldig van woensdag 25 april t/m dinsdag 1 mei 2012. PrijswijziW.H. van de Pollstraat 2 gingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet be8191 DA WAPENVELD stemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

1.

00

12.39

Week 17 2012

1.

00

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 24 A P R I L 2 0 1 2 -

PA PAGGI N I NAA 264

Vanaf donderdag week n ! kunt u weer sparen voor spare10 Nog 1 week Gardena tuinartikelen en ďŹ&#x201A;eurige perkplanten!

Maandag 30 april KONINGINNEDAG GEOPEND VAN 8.00 TOT 12.00 UUR

Schaapskooi week 17 2012  
Schaapskooi week 17 2012  

Schaapskooi week 17 2012

Advertisement