Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 27e jaargang nr. 32, 3 april 2 0 12

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Overhandiging rapport en Natuurpadgids EPE/HEERDE- Zaterdag presenteerde de KNNV Epe/Heerde bij Uitspanning de Schaapskooi het Rapport Renderklippen én de nieuwe Natuurpadgids aan leden en genodigden. Wethouder De Vries van de gemeente Epe en wethouder Van der Stege van de gemeente Heerde namen de eerste exemplaren in ontvangst. Voorzitter Hillary Jellema noemde De Renderklippen een belangrijk natuurgebied en geliefde recreatieplek voor inwoners van de beide gemeenten en natuurlijk de toeristen. Ze vertelde dat het rapport Renderklippen een grondig onderzoek is waar tenminste 50 vrijwilligers aan hebben meegewerkt en dat de flora en fauna in het gebied weergeeft in alle verscheidenheid. Gert Prins, eindredacteur, stelde dat de vereniging met de publicatie haar visitekaartje afgeeft. “De Renderklippen is geen onbekend gebied en heeft grote natuurwaarden. Het ontbrak echter aan goede actuele informatie. Met dit rapport willen we kennis overdragen en aandacht vragen voor het beheer”, aldus Prins. Er is door de verschillende werkgroepen een inventarisatie gemaakt van al wat er leeft en dat levert bijzondere feiten op: zo zijn er 343 soorten paddenstoelen aangetroffen, 260 soorten planten, 318 soorten insecten, 7 soorten amfibieën en reptielen, 64 soorten broedvogels en 27 soorten zoogdieren. “In totaal zijn er 64 rode lijstsoorten en dat geeft wel aan dat er een grote verantwoordelijkheid ligt voor de beheerders”, stelt de eindredacteur. Een van de belangrijke aanbevelingen in het rapport is: Kijk door de ogen van de planten en de dieren. “Haal je bijvoorbeeld een wilg weg, dan kun je daar een bepaalde bijenpopulatie mee om zeep helpen.” De Natuurpadgids brengt, in de woorden van voorzitter Jellema, de natuur dichterbij voor de algemene bezoeker. “Vele jaren heeft de KNNV het natuurpad in onderhoud. Daarbij hebben we last van vandalisme, maar ook van verval door tijd en weer. De ondersteuning van de gemeenten is daarbij essentieel.” Margriet Maan ging wat dieper in op het ontstaan van het Natuurpad in 1963. “De paden hier werden toen voorzien van bordjes met daarop tekst en plaatjes. Een

TIP VOOR PASEN: GOURMET, SALADESCHOTELS, HAPJESSCHOTELS, ROLLADE, BARBECUE

De topslager, uw specialist!!! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

GRATIS ADVOCATEN SPREEKUUR Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur, na telefonische afspraak! Vrijblijvend, geen verplichtingen.

eenvoudige en goedkope manier om wandelaars iets te vertellen over de Renderklippen. Daar hoorde ook een gids bij. In de loop der jaren is het Natuurpad steeds professioneler geworden en ook de gids evalueerde mee.” Nu de paden zijn aangepast en er dankzij hulp van de gemeenten twee informatieborden zijn geplaatst bij de startpunten van de route, moest ook de gids met haar tijd meegaan. “Er is veel beeld, veel kleur, het is een handig formaat en nog aantrekkelijker gemaakt.” De uitgave daarvoor was te groot voor de kas van de vereniging, maar gelukkig is in voornamelijk lokale verenigingen en instellingen een sponsor gevonden. Roelof Koebrugge werd bedankt voor het belangeloos vormgeven van de gids. “Wat wil de KNNV hiermee bereiken? Er is meer te beleven als je beter kijkt en als je weet waar je naar moet kijken. Dat willen we delen met de inwoners en met de toeristen”, aldus Maan. “Het landschap als levenssysteem van planten en dieren is een fascinerend systeem dat respect afdwingt. Met deze gids willen we mensen verleiden om te kijken en te lezen, zodat het ongekende een naam krijgt.” Wethouder Van der Stege was blij met hetgeen gepresenteerd werd. “U heeft ons gevraagd of wij serieus aandacht zullen geven aan de beheersadviezen uit het rapport. Dit rapport willen wij niet naast ons neerleggen en we zullen serieus kijken naar wat erin staat”, aldus de wethouder. “Er is altijd een spanningsveld tussen bos als natuur, bos als beleving en bos als economie.

Fietspad geopend

De kunst is om daarin balans te vinden, maar daar moeten we samen uit kunnen komen. Wat hier is, moet je niet consumeren, maar bewaren voor het nageslacht. Natuur is emotie; het doet mij iets, ik heb er vroeger in gespeeld. Wat mij triggert is dat we ook jongeren dat gevoel, die beleving meegeven naar de toekomst toe.” Ook wethouder De Vries sprak zijn waardering en lof uit naar de vrijwilligers van de KNNV. Hij benaderde het vooral vanuit de hoek toerisme-recreatie, wat onderdeel uitmaakt van zijn portefeuille. “In het kader daarvan is het heel belangrijk, niet alleen voor de toerist van ver af maar ook voor onze eigen inwoners. De kernwaarden van vandaag zijn voor mij vooral dat we niet alleen moeten consumeren, maar ook zelf een bijdrage moeten leveren. De overheid moet zich steeds meer terugtrekken, maar er is goede wil bij de gemeente Epe om te kijken wat we praktisch kunnen betekenen.” De vereniging kondigde ook op verrassende wijze een nieuw project aan. De aanwezigen luisterden geboeid naar professor Grandanimal, ecoloog te Dronten, die het project “Introductie van wolven op de Renderklippen” van harte ondersteunde en zelfs twee wolven had meegenomen. Maar zowel de professor als de wolven bleken spelers van Toneelgroep Burgerenk te zijn en dienden als ludiek middel om de nieuwe uitgaven aan de wethouders te overhandigen. De nieuwe Natuurpadgids is te koop bij de kiosken en de VVV’s. Neem voor meer informatie een kijkje op www.knnv.nl/epe-heerde.

Mr W.G. van der Kolk, advocaat IJsseldijk 17a, 8196KA Welsum 0571 290841

www.topslager-nooteboom.nl Vanaf heden ook LIEF! dealer!

io egio Nieuw in de reg Topsegment fietsen!

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

In verband met Pasen wordt de Schaapskooi van dinsdag 10 april eerder gedrukt. Advertenties/copy voor deze uitgave aanleveren voor donderdag 5 april, 12.00 uur. HATTEM- Wethouders Luuc Teuben van Hattem, Herman van der Stege van Heerde en Nicolet Hoorn van Oldebroek hebben samen met gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland vrijdag het Verlengde Roseboomspoor geopend. Het nieuwe fietspad aan de Hattemse kant van de IJssel dat Hattem via de Hanzeboog verbindt met Zwolle. Met dit nieuwe fietspad is Zwolle beter bereikbaar voor Hattem, maar ook voor Wezep/Oldebroek en Wapenveld/ Heerde. Na het openen van de fietsverbinding op de Hanzeboog zelf, is dit volgens wethouder Teuben een belangrijke tweede stap. “Dit nieuwe fietspad maakt zich nu al verdienstelijk. Veel mensen maken er al gebruik van. En niet alleen vanuit Hattem, maar ook uit Hattemerbroek, Wezep, Wapenveld en Heerde. Met een beetje fantasie kun je dit dus het eerste H2O fietspad noemen!” Teuben wees daar-

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294 www.aalbertsinstallatietechniek.nl

naast op het toeristisch-recreatieve aspect: “De Veluwe is op deze manier voor de mensen in Overijssel op een prettige manier dichterbij gekomen.” Het pad is volgens de wethouder van ‘hoge kwaliteit’. “Het is van beton: dit rijdt fantastisch, gaat lang mee en is sterker dan asfalt.” Daarnaast is er goede led-verlichting en met medewerking van Prorail zijn er hekken langs het spoor geplaatst. Voor de regio biedt het nieuwe fietspad ook voordelen: er is nu een goede verbinding richting het treinstation in Wezep en het sluit mooi aan op de fietspaden in de gemeente Heerde. Vanwege die regionale functie van het fietspad droeg de provincie Gelderland een aanzienlijk deel van de kosten bij. “De gemeentelijke samenwerking in dit deel van de provincie is goed. Het geld hiervoor is gekomen uit de Regionale Contracten en het is fijn dat de gemeenten sámen hebben ingezien dat dit van belang is”, aldus de Gedeputeerde.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 2 PA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

Gemeentehuis gesloten Afvalbrengstations ROVA gesloten GoedeVrijdag6aprilenTweedePaasdag9april

is het ge-

meentehuis de hele dag gesloten en telefonisch niet te bereiken. Ook de avondopenstelling Burgerzaken komtTweede Paasdag te vervallen.

Het Comité 4 en 5 mei

(0578)695288

Tweede Paasdag,

maandag9april

, zijn de afvalbrengstations van

ROVA gesloten. Dit betekent dat particulieren en bedrijven deze dag geen afval kunnen brengen.

OokwordtopTweedePaasdaggeenglas,blik,textiel,oudpapierenplastic ingezameld. Dit afval kunt u

zaterdag7april

 aan de weg zetten.

Informatieoverhetaanbiedenvanuwafvalvindtuindeafvalwijzerof

E-mailadres

op de website van ROVA,www.rova.nl.Voor vragen kunt u contact op-

gemeente@heerde.nl

nemen met het Klantcontactcentrum van ROVA, telefoon 038 -

Internetsite

4273777. Mailen kan ook: klantenservice@rova.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning

www.heerde.nl LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565

Openingstijden

Het college van Heerde heeft in de periode van 19 maart 2012 tot 26

‘smorgens

maart 2012 de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning

08.30-12.30uur

ontvangen:

‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur Burgerzaken

ookiederemaandagvan16.30 tot19.30uurgeopend. Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenishetaltijdverstandigeenafspraakte maken,zodatuzekerweetdatu opdatmomentwordtgeholpen.

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Vlnr:burgemeesterPijnenburgendeherenVanderMost,VanderTogt, DürstBrittenWeststrate.

-

-

Enige tijd geleden is het Comité 4 en 5 mei opgericht. De bedoeling is om wat meer aandacht te geven aan het herdenken en vieren van

-

deze dagen. De leden van het comité denken met de gemeente mee over de herdenkingen en vieringen zoals we die al jarenlang kennen,

-

maar proberen daarnaast zelf, met nieuwe activiteiten, de aandacht

voor het plaatsen van een erker op het perceel

Hoornerveenseweg13teHeerde

2e

voor het vervangen van een dakkapel op het perceel

Hoornerveenseweg18teHeerde

voor het slopen van een gymzaal op het perceel

10dteHeerde

2e

DePagenberg Ir.R.R.

voor het uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel

vanderZeelaan1teWapenveld

voor de dodenherdenking en het vieren van de vrijheid te vergroten. De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij het PublieksHetcomitébestaatuitdeherenVanderMost,VanderTogt,DürstBritt en Weststrate. Verder participeren vanuit de gemeente burgemeester Pijnenburg, adviseur, en mevrouw Bresser-Dingerink, secretaris.

Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Heerde gaat de bestrijding van de eikenprocessierups ditjaarandersaanpakkendanvorigejaren.Hetiseennatuurlijkeen

centrum in het gemeentekantoor, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Inzameling oud papier Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke

vrijdagenzaterdag

 tussen

09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde.

daarmee milieubewuste methode.

Aaltjes De bestrijding van de eikenprocessierups vindt ditjaarplaatsmetkleineaaltjes,Nematoden.Op de plaatsen waar de eikenprocessierups wordt bestreden, worden deze Nematoden met een vloeistof in de bomen gespoten. Als de



Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk

Kanaaldijk57  dagelijks

aan de

 in Wapenveld

kunt u

, behalve op zondag,

uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen.

Nematode een gastheer, in dit geval een eikenprocessierups,vindt,dringthijnaarbinneneneethemvanbinnenuitop. Wanneer de Nematode niet binnen drie uur een gastheer vindt, gaat hij dood. Omdat de Nematode zich op een beperkte groep rupsen richt, en

Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere

zaterdag

 tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingele-

verdophetkerkpleinaandeValkstraat.

omdatdebestrijdingvroeginhetvoorjaarplaatsvindt,heeftdeze bestrijdingsmethode weinig invloed op andere soorten rupsen.

Verwijdering De werkzaamheden om de eikenprocessierups te verwijderen vinden ’s nachts plaats. De rupsen worden alleen verwijderd in zogenaamde

3april

Bij de Emmaschool aan het Ramakerspad in Heerde kan op

oud

papier worden ingeleverd.

Atletiekvereniging De Gemzen zamelt tussen

4en12april

oud pa-

pierinbijhetclubhuisaandeVeldweg1b.

prioritairegebieden.HierbijwordenderichtlijnenvandeGGDalsuitgangspunt genomen. De gemeente pakt de rupsen aan als er sprake is van een hoge plaagdruk binnen de prioritaire gebieden.

Er worden dit jaar niet, zoals in de voorgaande jaren, waarschuwingslintjes met“pas op eikenprocessierups” om de bomen gehangen. Wel worden er op een aantal plaatsen waarschuwingsborden geplaatst.

Zaterdag

7april

 wordt door de Protestantse Gemeente Wapenveld

oud papier opgehaald langs de gebruikelijke routes.

Op

10en11april

kan bij de Horsthoekschool aan de Oenerweg in

Heerde oud papier worden ingeleverd. Op woensdag is er om 18.30 uurhulpbijhetlossen/laden.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 32

4WWWHEERDENL

Activiteitenkalender DeÂ?gemeenteÂ?HeerdeÂ?biedtÂ?cultureleÂ?instellingenÂ?opÂ?dezeÂ?plaats deÂ?gelegenheidÂ?hunÂ?voorÂ?publiekÂ?toegankelijkeÂ?cultureleÂ?activiteitenÂ?aanÂ?teÂ?kondigen. DaartoeÂ?kunnenÂ?deÂ?activiteitenÂ?ingevoerdÂ?wordenÂ?inÂ?deÂ?daarvoorÂ?beschikbaarÂ?gesteldeÂ?databaseÂ?(websiteÂ?PlatformÂ?KunstÂ?en CultuurÂ?Heerde)Â?waaruitÂ?vervolgensÂ?iedereÂ?weekÂ?eenÂ?actuele agendaÂ?wordtÂ?samengesteld. AlsÂ?uÂ?hiervanÂ?gebruikÂ?wiltÂ?makenÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?deÂ?secretarisÂ?vanÂ?hetÂ?PlatformÂ?KunstÂ?en Cultuur:Â?MargaÂ?Franken,Â?e-mail:Â?margafranken@planet.nl,Â?telefoonÂ?0578Â?-Â?694454.

Activiteiten 5Â?april -Â?Â?Â?Â?Â?BroemrijvaardigheidstestÂ?voorÂ?ouderenÂ?(50+)

InformatieÂ?viaÂ?HenkÂ?HaasjesÂ?(hmhaasjes@hotmail.com)Â?enÂ?HermanÂ?WesthofÂ?(westnet@planet.nl)

7Â?aprilÂ?totÂ?enÂ?metÂ?13Â?mei - ExpositieÂ?schilderijenÂ?JeroenÂ?Vrijsen

InÂ?2005Â?werdÂ?VrijsenÂ?genomineerdÂ?voorÂ?deÂ?koninklijkeÂ?prijsÂ?voorÂ?deÂ?VrijeÂ?Schilderkunst.Â?InÂ?Galerie enÂ?BeeldentuinÂ?DeÂ?QueesteÂ?aanÂ?deÂ?KoerbergsewegÂ?6Â?inÂ?HeerdeÂ?isÂ?eenÂ?kleinÂ?overzichtÂ?vanÂ?zijn werkÂ?vanafÂ?dieÂ?tijdÂ?totÂ?hedenÂ?teÂ?zien.Â?MeerÂ?informatie:Â?Â?www.galeriedequeeste.nl

woensdagÂ?12Â?april - Filmmiddag

TonyÂ?10,Â?eenÂ?filmÂ?vanÂ?MischaÂ?Kamp:Â?WatÂ?doeÂ?jeÂ?alsÂ?jeÂ?vaderÂ?verliefdÂ?wordtÂ?opÂ?deÂ?koningin? Plaats:Â?DorpshuisÂ?Heerde;Â?aanvangÂ?14.00Â?uur.

vrijdagÂ?13Â?april - HeerdeÂ?proeft!

HeerderÂ?restaurants,Â?cateraars,Â?slagers,Â?bakkers,Â?slijters,Â?kaashandelaren,Â?elektrozaken,Â?supermarkt enÂ?hetÂ?FruithuisÂ?promotenÂ?hunÂ?bedrijfÂ?enÂ?productenÂ?metÂ?eenÂ?proeverij.Â?ZijÂ?zullenÂ?naastÂ?heerlijke hapjesÂ?deÂ?bezoekersÂ?ookÂ?trakterenÂ?opÂ?kortingen.Â?DeÂ?avondÂ?wordtÂ?verderÂ?aangekleedÂ?metÂ?een proeverijÂ?vanÂ?muziek.Â?HeerderÂ?artiestenÂ?verzorgenÂ?eenÂ?spetterendÂ?optreden. UÂ?bentÂ?vanafÂ?19.30Â?uurÂ?welkomÂ?inÂ?hetÂ?DorpshuisÂ?vanÂ?Heerde.Â?DeÂ?toegangÂ?isÂ?gratis.

zaterdag�14�april - Cabaret�‘Doen�en�laten’�van�Emilio�Guzman

Voor�deze�laatste�voorstelling�van�dit�seizoen�kunt�u�kaarten�kopen�(€�17,00)�via�de�website www.cultureelcentrumheerde.nl,�bij�Primera�in�Heerde�en�het�VVV-kantoor�in�Epe. De�voorstelling�vindt�plaats�in�het�Dorpshuis�van�Heerde�en�begint�om�20.00�uur.

16Â?enÂ?17Â?april - Verkeersexamen

VoorÂ?kinderenÂ?uitÂ?deÂ?groepenÂ?7Â?enÂ?8Â?vanÂ?deÂ?basisscholenÂ?inÂ?HeerdeÂ?enÂ?Wapenveld.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliereÂ?procedure)

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunningenÂ?verleend: - voorÂ?hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?asbesthoudendeÂ?golfplatenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?EuropawegÂ?2aÂ?teÂ?Heerde Verzonden:Â?20Â?maartÂ?2012 - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?11Â?fijnsparrenÂ?enÂ?vierÂ?coniferenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?ZwartewegÂ?8Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?21Â?maartÂ?2012 - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?drieÂ?esdoorns,Â?achtÂ?lindebomen,Â?eenÂ?zomereikÂ?enÂ?eenÂ?berkÂ?aanÂ?deÂ?BrinklaanÂ?en -

EperwegÂ?teÂ?Heerde

voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?bestaandeÂ?dakbedekkingÂ?vanÂ?deÂ?woonhuizenÂ?opÂ?deÂ?percelenÂ?ChristinalaanÂ?15

enÂ?17Â?teÂ?Heerde

voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?eenÂ?dennenboom,Â?eenÂ?eikÂ?enÂ?tweeÂ?hulstenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?B.Â?vanÂ?DijklaanÂ?7Â?te

Heerde

- voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?eenÂ?conifeerÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?ZwolsewegÂ?52-2Â?teÂ?Heerde - voorÂ?hetÂ?kappenÂ?vanÂ?eenÂ?den,Â?eenÂ?conifeerÂ?enÂ?eenÂ?taxusÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? DeÂ?StegeÂ?5Â?teÂ?Veessen - voorÂ?hetÂ?geheelÂ?enÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?13Â?objectenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?MolenwegÂ?7Â?teÂ?Wapenveld Verzonden:Â?22Â?maartÂ?2012 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Lintje aanvragen (voor 2013) kan nog tot 1 mei KentÂ?uÂ?iemandÂ?dieÂ?zichÂ?belangeloosÂ?inzetÂ?voor anderen?Â?DieÂ?bijnaÂ?zijnÂ?ofÂ?haarÂ?heleÂ?levenÂ?vrijwilligerswerkÂ?heeftÂ?gedaan?Â?OfÂ?zichÂ?opÂ?andere manierenÂ?verdienstelijkÂ?heeftÂ?gemaakt?Â?Dan kuntÂ?uÂ?voorÂ?dezeÂ?persoonÂ?eenÂ?lintjeÂ?aanvragen. DitÂ?gaatÂ?viaÂ?deÂ?gemeente.Â?HetÂ?kostÂ?uÂ?welÂ?de nodigeÂ?inspanning,Â?maarÂ?deÂ?beloningÂ?isÂ?groot. ZekerÂ?voorÂ?degeneÂ?dieÂ?hetÂ?lintjeÂ?ontvangt.

HetÂ?lintje

Ieder�jaar�vindt�op�de�laatste�werkdag�voor�Koninginnedag�de�‘lintjesregen’�plaats.�Mensen�die�een�bijzondere�prestatie�hebben�geleverd, jarenlang�vrijwilligerswerk�hebben�gedaan�of�zich�op�een�andere�manier�hebben�ingezet�voor�anderen,�ontvangen�een�lintje,�of�officieel: een�Koninklijke�Onderscheiding.�Voor�veel�van�deze�mensen�is�dit�een kroon�op�hun�werk. Buiten�de�jaarlijkse�‘lintjesregen’�is�het�ook�mogelijk�om�tijdens�een�bijzondere�gelegenheid,�zoals�een�afscheid�of�een�jubileum,�een�onderscheiding�uit�te�reiken. Maar�lintjes�kunnen�alleen�worden�uitgereikt�als�iemand�anders�ze daarvoor�voordraagt.�U�kunt�die�persoon�zijn.�Als�u�iemand�kent�die�in de�gemeente�Heerde�woont�van�wie�u�denkt�dat�hij�of�zij�een�lintje verdient,�vraag�dan�het�aanmeldingsformulier�aan�bij�de�gemeente.

Informatie

WiltÂ?uÂ?iemandÂ?voordragenÂ?voorÂ?KoninginnedagÂ?2013Â?ofÂ?voorÂ?eenÂ?bijzondereÂ?gelegenheid,Â?neemtÂ?uÂ?danÂ?contactÂ?opÂ?metÂ?HenriĂŤtteÂ?BresserDingerinkÂ?(telefoonÂ?0578Â?-Â?699492Â?ofÂ?viaÂ?e-mailÂ?kabinet@heerde.nl). ZijÂ?kanÂ?inÂ?groteÂ?lijnenÂ?aangevenÂ?ofÂ?deÂ?verdienstenÂ?inderdaadÂ?bijzonder genoegÂ?zijnÂ?voorÂ?eenÂ?koninklijkeÂ?onderscheidingÂ?enÂ?hoeÂ?uÂ?teÂ?werk moetÂ?gaan.Â?ZijÂ?kanÂ?uÂ?ookÂ?hetÂ?aanmeldingsformulierÂ?toesturen. VerdereÂ?informatieÂ?enÂ?hetÂ?aanvraagformulierÂ?zijnÂ?ookÂ?teÂ?vindenÂ?opÂ?de websiteÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?www.heerde.nlÂ?ofÂ?via www.lintjes.nl.Â?HetÂ?aanvraagformulierÂ?moetÂ?uiterlijkÂ?1Â?meiÂ?2012Â?binnenÂ?zijn.

Militaire oefeningen VanÂ? 2Â?totÂ?enÂ?metÂ?6Â?aprilÂ?wordt eenÂ?militaireÂ?oefeningÂ?gehoudenÂ?inÂ?deÂ?strookÂ?Lelystad, Zwolle,Â?Ommen,Â?DuitseÂ?grens, Nijmegen,Â?Eindhoven,Â?Breda, Rotterdam,Â?Amsterdam,Â?Almere.

Schaderegeling

AlsÂ?erÂ?schadeÂ?doorÂ?deÂ?oefeningenÂ?isÂ?ontstaan,Â?kuntÂ?uÂ?ditÂ?onderÂ?vermeldingÂ?vanÂ?zoveelÂ?mogelijkÂ?gegevens,Â?zoalsÂ?Eenheid,Â?kentekenÂ?voertuig,Â?datumÂ?enÂ?tijd,Â?plaats,Â?soort schadeÂ?etc.Â?meldenÂ?aan: MinisterieÂ?vanÂ?Defensie,Â?CDC/JDV/SectieÂ?Claims PostbusÂ?20703 2500Â?ESÂ?DenÂ?Haag Telefoon:Â?070Â?-Â?3396701

Ontheffing stoken snoeihout HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?aanvraagÂ?voorÂ?eenÂ?ontheffingÂ?voorÂ?hetÂ?stokenÂ?vanÂ?snoeihoutÂ?ontvangen: -

stooklocatie:Â? VosbergerwegÂ?53Â?teÂ?HeerdeÂ?(binnengekomenÂ?op 22Â?maartÂ?2012)


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 4 2

4WWWHEERDENL

Expositie mobilisatie Bijeenkomsten voor vrijwilligers over 1939-1940 in Villa Jacoba ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ Vrijwilligersorganisaties�gaan�vaak�intensief�om�met�kinderen�en�gezinsleden.�Daardoor�zien�en�horen�vrijwilligers�veel.�Zo�merken�zij�het�al�snel�als�er�iets�niet�pluis�is�in�een�gezinssituatie.�Zoals�sportkleding�die niet�gewassen�is,�kinderen�die�erg�treuzelen�om�naar�huis�te�gaan,�zich�teruggetrokken�gedragen�of�ouderen�die�erg�onverzorgd�zijn�of�bijna�niet�buiten�komen. Het�is�belangrijk�dat�vrijwilligersorganisaties�er�voor�zorgen,�dat�vrijwilligers�hiermee�bij�iemand�binnen�de organisatie�terecht�kunnen.�De�meldcode�helpt�om�dat�goed�te�regelen.

Meldcode

Naar�verwachting�wordt�medio�2012�de�wet�‘Verplichte�meldcode�huiselijk�geweld�en�kindermishandeling’ van�kracht.�De�wet�geldt�voor�medewerkers�uit�de�gezondheidszorg,�het�onderwijs,�de�kinderopvang, maatschappelijke�ondersteuning,�jeugdzorg,�justitie�en�politie. Deze�wet�geldt�niet�voor�vrijwilligersorganisaties,�zoals�verenigingen,�mantelzorgers�en�levensbeschouwelijke�organisaties.�De�overheid�wil�deze�organisaties�wel�informeren�over�de�wet�meldcode�waardoor�vergelijkbare�interne�procedures�worden�ontwikkeld.

BijeenkomstenÂ?voorÂ?vrijwilligersorganisaties

De�Heerder�Historische�Vereniging�(HHV)�richt�binnenkort�een�expositie�in�met�als�thema�‘mobilisatie�in�Heerde�in�1939-1940’.�Het�initiatief voor�deze�expositie�is�ontstaan�uit�een�overleg�van�de�HHV�met�het onlangs�opgerichte�Heerder�‘ComitÊ�4�en�5�mei’.�De�expositie�wordt geopend�op�zaterdag�21�april�en�maakt�deel�uit�van�een�reeks�aan�activiteiten�rond�de�4�en�5�mei-herdenking�en�-viering.�Heeft�u�nog�spullen�uit�de�tijd�van�de�mobilisatie?�Dan�zou�het�mooi�zijn�als�die�gebruikt�mogen�worden!

MobilisatieÂ?1939-1940

ToenÂ?deÂ?situatieÂ?inÂ?EuropaÂ?zoÂ?dreigendÂ?werdÂ?datÂ?NederlandÂ?besloot zijnÂ?kaderÂ?militielegerÂ?teÂ?mobiliseren,Â?lagÂ?HeerdeÂ?inÂ?deÂ?zogenaamde IJssellinie.Â?DezeÂ?IJssellinieÂ?maakteÂ?deelÂ?uitÂ?vanÂ?eenÂ?verdedigingsplan voorÂ?heelÂ?Nederland.Â?HetÂ?gebiedÂ?tussenÂ?deÂ?DuitseÂ?grensÂ?enÂ?deÂ?IJssel zou,Â?bijÂ?eenÂ?invasieÂ?vanÂ?NaziÂ?Duitsland,Â?minimaalÂ?verdedigdÂ?worden. DeÂ?eersteÂ?echteÂ?weerstandslijnÂ?wasÂ?danÂ?deÂ?IJsselÂ?metÂ?aanÂ?deÂ?Gelderse zijdeÂ?eenÂ?aantalÂ?opgerichteÂ?verdedigingswerken.Â?ZoÂ?moestÂ?deÂ?werkelijkeÂ?hoofdverdediging,Â?deÂ?GrebbelinieÂ?vanÂ?SpakenburgÂ?totÂ?deÂ?Betuwe, reactietijdÂ?krijgenÂ?omÂ?zichÂ?gereedÂ?teÂ?maken.Â?InÂ?hetÂ?gebiedÂ?tenÂ?noordenÂ?vanÂ?ApeldoornÂ?werdÂ?hetÂ?43eÂ?RegimentÂ?InfanterieÂ?vanafÂ?septemberÂ?1939Â?verantwoordelijkÂ?voorÂ?deÂ?verdediging.Â?Â?HierbijÂ?gesteund doorÂ?hetÂ?1eÂ?RegimentÂ?HuzarenÂ?enÂ?hetÂ?9eÂ?Grensbataljon.

ExpositieÂ?VillaÂ?Jacoba

In�Villa�Jacoba�is�vanaf�de�opening�op�21�april�een�expositie�over�deze periode�te�zien.�Het�streven�is�om�een�stukje�van�het�hoofdkwartier�in de�Nijverheidsschool�aan�de�Zwolseweg�na�te�bouwen�en�daarnaast nog�een�aantal�vitrines�in�te�richten�met�voorwerpen�uit�die�periode. Uiteraard�betreft�de�expositie�een�stuk�van�onze�Heerder�geschiedenis.�Uit�een�rapport�van�de�veldwachter�van�20�mei�1940�blijkt�dat�het leger�bij�zijn�haastige�vertrek�nogal�wat�spullen�heeft�achtergelaten. Mogelijk�zijn�er�Heerdenaren�met�zaken�die�betrekking�hebben�op�die mobilisatieperiode�die�iets�kunnen�bijdragen�aan�de�expositie.�Deze mensen�kunnen�contact�opnemen�met�de�heer�Van�der�Most�via georgmost@gmail.com�of�bellen�met�0578�-�697027�(na�18.00�uur). Ook�kunt�u�spullen�afgeven�bij�de�HHV,�op�donderdag�van�10.00�tot 12.00�uur�in�Villa�Jacoba,�met�vermelding�van�uw�naam,�telefoonnummer�en�een�korte�toelichting�bij�de�oorsprong�van�het�artikel. Het�‘ComitÊ�4�en�5�mei’� en�de�Heerder�Historische�Vereniging�hopen�u binnenkort�in�Villa�Jacoba�te�mogen�begroeten.

Collectes FondsÂ?GehandicaptensportÂ?collecteertÂ?van

2Â?totÂ?enÂ?metÂ?7Â?april

OmÂ?vrijwilligersorganisatiesÂ?overÂ?deÂ?meldcodeÂ?teÂ?informeren,Â?zijnÂ?erÂ?verschillendeÂ?(gratis)Â?bijeenkomsten georganiseerd.Â?DeÂ?bijeenkomstenÂ?vindenÂ?plaatsÂ?vanÂ?13.00Â?totÂ?17.00Â?uurÂ?opÂ?onderstaandeÂ?data.Â?UÂ?kuntÂ?zich aanmeldenÂ?voorÂ?eenÂ?bijeenkomstÂ?doorÂ?eenÂ?e-mailÂ?teÂ?sturenÂ?naarÂ?meldcode@apeldoorn.nl.Â?VermeldÂ?inÂ?uw e-mailÂ?alstublieftÂ?ookÂ?metÂ?hoeveelÂ?personenÂ?uÂ?komt. donderdagÂ?12Â?april woensdagÂ?18Â?april woensdagÂ?9Â?mei woensdagÂ?23Â?mei donderdagÂ?7Â?juni woensdagÂ?13Â?juni woensdagÂ?20Â?juni

Gemeentehuis,�HW�Iordensweg�17,�Twello�(raadzaal) Stadhuis�Apeldoorn,�Marktplein�1,�Apeldoorn�(raadzaal) Dorpshuis�Heerde,�Van�Meurslaan�3,�Heerde�(foyer) Tjark�Riks�Centrum,�Derickxkamp�2a,�Eerbeek Dorpshuis�Heerde,�Van�Meurslaan�3,�Heerde�(foyer) Gemeentehuis�Lochem,�Oude�stadhuis,�Lochem�(raadzaal) Oude�Stadhuis�Zutphen,�‘s�Gravenhof�2,�Zutphen�(commissiekamer)

MeerÂ?informatieÂ?overÂ?deÂ?meldcodeÂ?isÂ?teÂ?vindenÂ?inÂ?deÂ?regionaleÂ?zorgroutekaart.Â?DezeÂ?zorgroutekaartÂ?kuntÂ?u aanvragenÂ?viaÂ?meldcode@apeldoorn.nl.Â?OokÂ?voorÂ?inhoudelijkeÂ?vragenÂ?overÂ?deÂ?meldcodeÂ?kuntÂ?uÂ?terechtÂ?op ditÂ?e-mailadres.

Openingstijden zwembad paasweekeinde

TijdensÂ?hetÂ?paasweekend,Â?zijnÂ?deÂ?openingstijdenÂ?voorÂ?hetÂ?vrijzwemmenÂ?alsÂ?volgt: zaterdag

10Â?april

Â?Â?10.00Â?-Â?13.30Â?uur

GoedeÂ?VrijdagÂ?enÂ?EersteÂ?enÂ?TweedeÂ?PaasdagÂ?isÂ?hetÂ?badÂ?gesloten. VanafÂ?dinsdagÂ?10Â?aprilÂ?geldtÂ?weerÂ?hetÂ?normaleÂ?programma.

Actie�Berghuizerbad Wie�zich�in�de�maand� april�inschrijft�voor�ÊÊn�van�de�vele�cursussen hoeft� geen� inschrijfgeld�te�betalen. Dit�is�een�besparing�van�€ 12,00.

BijÂ?verschillendeÂ?groepenÂ?isÂ?directÂ?startenÂ?mogelijk.Â?VraagÂ?naarÂ?deÂ?mogelijkheden. WijÂ?biedenÂ?deÂ?volgendeÂ?cursussenÂ?aan: zwemlesÂ?opleidingenÂ?A,Â?BÂ?enÂ?C zwemles,Â?spoedcursusÂ?opleidingÂ?AÂ?(zomervakantieÂ?2012) baby-Â?enÂ?peuterzwemmen zwangerschaps-Â?enÂ?postnataalÂ?zwemmen zwemmenÂ?voorÂ?ouderen trimzwemmen aquarobic,Â?aquajogging,Â?aquavariaÂ?enÂ?aquasportief InschrijvenÂ?kanÂ?perÂ?mailÂ?ofÂ?telefoon:Â?berghuizerbad@heerde.nlÂ?ofÂ?0578Â?-Â?696763.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 52

4WWWHEERDENL

Vastgestelde bestemmingsplannen “Wezeweg 4, Vervoersvoorziening Kooiweg” en “Heerde-Dorp, herziening Vosbergerweg 28a” Het�college�van�Heerde�maakt,�overeenkomstig�artikel�3.8�van�de�Wet�ruimtelijke�ordening�(Wro)�en�artikel�3:12�van�de�Algemene�wet�bestuursrecht,�bekend�dat�de�gemeenteraad�op�12�maart�2012�de�bestemmingsplannen�“Wezeweg�4,�Kooiweg”�en�“Heerde-Dorp,�herziening Vosbergerweg�28a”� ongewijzigd�heeft�vastgesteld.�De�bestemmingsplannen�zijn�vastgesteld�conform�de�hierop�betrekking�hebbende�raadsbesluiten�en�de�daarbij�behorende�stukken. Doel�van�de�plannen

Het�bestemmingsplan�“Wezeweg�4,�Kooiweg”�voorziet�in�een�juridische�en�planologische�regeling�voor�de�herbouw�van�de�afgebrande�woning aan�de�Wezeweg�4�te�Heerde,�de�realisatie�van�3�nieuwe�woningen�op�dit�perceel�aan�de�Wezeweg�en�de�uitvoering�van�de�noodzakelijke�boscompensatie�op�het�perceel�aan�de�Kooiweg�te�Heerde�naast�nr.6. Het�bestemmingsplan�“Heerde-Dorp,�herziening�Vosbergerweg�28a”�voorziet�in�de�juridische�en�planologische�regeling�om�de�afwijking�van�de bouwvergunning�voor�de�woning�Vosbergerweg�28a�te�legaliseren. Inzagetermijn

De�betreffende�stukken�liggen�met�ingang�van�4�april�2012�gedurende�zes�weken�voor�een�ieder�ter�inzage�bij�het�Publiekscentrum�in�het gemeentekantoor�van�Heerde�op�werkdagen�tussen�08.30�en�12.30�uur.�De�bestemmingsplannen�zijn�ook�digitaal�te�raadplegen�op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0246.00000603-va01�(Wezeweg-Kooiweg),�www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ ?planidn=NL.IMRO.0246.00000407-va01�(Vosbergerweg�28a) en�op�www.heerde.nl.�De�bestanden�van�deze�bestemmingsplannen�kunt�u�digitaal�verkrijgen�via�www.ruimtelijkeplannen.nl�onder�“index” Heerde. Beroep

GedurendeÂ?deÂ?termijnÂ?vanÂ?deÂ?terinzageliggingÂ?kanÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?dieÂ?tijdigÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?kenbaarÂ?heeftÂ?gemaakt,Â?alsmedeÂ?eenÂ?belanghebbende,Â?aanÂ?wieÂ?redelijkerwijsÂ?nietÂ?kanÂ?wordenÂ?verwetenÂ?datÂ?hijÂ?nietÂ?overeenkomstigÂ?artikelÂ?3.8Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordeningÂ?junctoÂ?afdelingÂ?3:4Â?vanÂ?deÂ?AlgemeneÂ?wetÂ?bestuursrechtÂ?zijnÂ?zienswijzeÂ?bijÂ?deÂ?gemeenteraadÂ?naarÂ?vorenÂ?heeftÂ?gebracht,Â?beroepÂ?instellenÂ?bijÂ?de AfdelingÂ?bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?vanÂ?State,Â?PostbusÂ?20019,Â?2500Â?EAÂ?DenÂ?Haag. DeÂ?besluitenÂ?totÂ?vaststellingÂ?vanÂ?deÂ?bestemmingsplannenÂ?tredenÂ?inÂ?werkingÂ?opÂ?deÂ?dagÂ?naÂ?afloopÂ?vanÂ?deÂ?beroepstermijnÂ?tenzijÂ?binnenÂ?de beroepstermijnÂ?eenÂ?verzoekÂ?omÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordtÂ?ingediendÂ?bijÂ?deÂ?voorzitterÂ?vanÂ?deÂ?AfdelingÂ?BestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?RaadÂ?van State.Â?DeÂ?bestemmingsplannenÂ?tredenÂ?danÂ?pasÂ?inÂ?werking,Â?nadatÂ?opÂ?hetÂ?verzoekÂ?isÂ?beslist.

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?aanvraagÂ?omgevingsvergunningÂ?buitenÂ?behandelingÂ?gesteld:

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?omgevingsvergunning verleend:

- voorÂ?hetÂ?verhogenÂ?vanÂ?eenÂ?hoogspanningsmastÂ?opÂ?hetÂ?perceel kadastraalÂ?bekendÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?sectieÂ?LÂ?nummerÂ?95

- voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?hetÂ?sanitairgebouw,Â?hetÂ?bouwenÂ?vanÂ?een dienstwoningÂ?metÂ?sanitairgebouwÂ?enÂ?hetÂ?tijdelijkÂ?inÂ?gebruikÂ?nemenÂ?vanÂ?eenÂ?tweedeÂ?dienstwoningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?IJsseldijkÂ?40

(WerverdijkÂ?teÂ?Wapenveld)

Verzonden:Â?21Â?maartÂ?2012

TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?uÂ?rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft,Â?kuntÂ?u binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegen eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?vanÂ?hetÂ?type besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?PostbusÂ?205, 7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent. BijÂ?hetÂ?indienenÂ?vanÂ?eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?uÂ?griffierechtÂ?betalen. VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

(uitgebreideÂ?procedure)

teÂ?Veessen

Verzonden:Â?22Â?maartÂ?2012 TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?beroepÂ?aantekenen.

Ontheffingen stoken paasvuren

Het�college�van�Heerde�heeft�de�volgende�aanvragen�voor�een�ontheffing�voor�het�stoken�van�een paasvuur�op�maandag�9�april,�Tweede�Paasdag,�ontvangen�van: - Buurt�Zuppeldseweg,�Zuppeldseweg�16�te�Heerde�(binnengekomen�op�28�februari�2012) stooklocatie:� Zuppeldseweg�16 - Buurtvereniging�Markluiden-De�Vosse,�Oenerweg�29�te�Heerde�(binnengekomen�op�1�maart�2012) stooklocatie:� Oenerweg�29 - “De�Pinkels”,�Veesser�Enkweg�47�te�Veessen�(binnengekomen�op�15�maart�2012) stooklocatie:� De�Stege�14 - Vrienden�van�Stal�Bronsink,�Kanaaldijk�28�te�Heerde�(binnengekomen�op�21�maart�2012) stooklocatie:� Kanaaldijk�28

IndienenÂ?vanÂ?klachten

OokÂ?kuntÂ?uÂ?daarÂ?terechtÂ?wanneerÂ?uÂ?zietÂ?datÂ?erÂ?geweldÂ?wordt gebruiktÂ?tegenÂ?hulpverleners.

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?isÂ?beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?overÂ?gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA PA G I N A 2 6


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PA G G II N N AA 72

eel er! ’tisag akt naar me en ’t sm

kuikentaart

In het pand van Tuinmarkt Van de Mars kunnen wij nu het complete XXXL tuinmeubelassortiment van Blokker presenteren!

6 personen

7,95 LET OP DE KLEINTJES DEZE KOSTEN 2.00 PER STUK deze aanbieding geldt t/m 7 april 2012

Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374

Voor uw kinderen wilt u uiteraard het beste op het gebied van kinderschoenen. Bij Waaijenberg Schoenmode aan de Hardenbrink 46 in Epe bent u dan aan het juiste adres! Niet alleen worden de voetjes vakkundig gemeten, u krijgt er ook eerlijk advies omtrent de maat. Daarnaast heeft Waaijenberg Schoenmode een zeer uitgebreid assortiment met uitsluitend goede merken, in diverse wijdtematen en van maat 18 tot 39. Dus: bent u op zoek naar kinderschoenen, vanaf de eerste stapjes: ga dan eens kijken bij Waaijenberg Schoenmode!

Dennenheuvel nieuws Nieuwe à la carte kaart en een mooie wijnkaart vol nieuwe wijnen. Zaterdag 21 april en zondag 22 april houdt Wijnkoperij Kroese een wijnproeferij. Tijdens deze dagen hebben wij “Proef” Dennenheuvel. Wij presenteren een kleine menukaart met een proeverij, prijs per gerecht € 7,50. 1e paasdag om 12:00 serveren wij:

Paasbrunch Ook dit jaar gaat de paashaas weer paaseieren verstoppen voor de kinderen. Alleen mogelijk op reservering. € 25,00per persoon € 10,00per kind 1-4 jaar € 15,00per kind 5-10 jaar

Voor kinderschoenen naar Waaijenberg Schoenmode!

Beide dagen kunt u uiteraard bij ons ook à la carte dineren. Wij heten u alvast van harte welkom. Heerderweg 27 8161 BK EPE 0578-612326

www.dennenheuvel.nl info@dennenheuvel.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

G N I T R KO

PA G I N A 82

Sinds februari zijn Martin, Plony en vooral Mandy Epping druk bezig geweest om de uitgebreide tuincollectie van Blokker opnieuw een goed plaatsje te geven bij Tuinmarkt Van de Mars. En dit jaar is gekozen voor de grootste collectie van Blokker: de z.g. XXXL-collectie. Dat wil zeggen dat (bijna) de gehele collectie nu in Epe is te bewonderen. De Blokker collectie kenmerkt zich door zijn brede aanbod in alle prijsklassen. Er is zeker voor iedere smaak en ieder budget een mooie set te vinden. En de prijs-kwaliteitverhouding is natuurlijk zoals u van Blokker gewend bent! Grote trend is ook dit jaar weer de loungeset. Heerlijk relaxen in de tuin. Voor grote, maar ook voor kleine tuinen en zelfs voor een balkon is een loungeset(je) te vinden. Voor de diningsets zetten de trends in zowel wicker (kunstriet) als textileen zich dit jaar voort. Met diverse mogelijkheden, waarbij ook in wicker stoelen met verstelbare rugleuning horen. Daarnaast zijn er weer de bekende en ook nieuwe kunststof tuinsets, en ook de serie metalen meubelen is weer te bewonderen. En natuurlijk zijn er weer vele soorten parasols en partytenten, komt er straks een ruime collectie strand- en campingmeubels in leuke felle kleurtjes en is er ook een mooie serie barbecues en buitenkeukens te bewonderen. En natuurlijk zijn er bistrosetjes, div. banken en loveseats. Al met al teveel om op te noemen‌ Kortom: een compleet assortiment, zeker de moeite van een bezoekje waard! Wij heten u van harte welkom op de Eperweg 34. (richting Emst!)

Blokker Tuin Epe klaar voor de zomer!

op elk 2e zonverzorgingsartikel

dames- en herenschoenen en accessoires

E I T C E L L O E GEHELE C

D P O G N I T R O K S A A P 10%

l i r p a 7 m / van 4 t

Nushuz - luxury footwear 3CHEUTERSTRAAT s(2%PE sINFO NUSHUZNL

www.nushuz.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PA G G II N N AA 92

verwendag ag

woensd

04 april

in samenwerking met:

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

Pannenkoekenhuis

NETJE HET ZON IN G A A R IEK! NUG LIVE MUZ N E WE ZETTE A E T HIGH MET EEN gje uit en een da id e h ig ll e z e Kortom: g Mulder Mode. bij

Klanten verwennen dat doen wij graag. Maar op woensdag 4 april doen we er nog een extra schepje bovenop. Zeg maar een extra kers op de taart.... Hoofdstraat 124-126, 8162 AP Epe Tel. 0578-614334

Eerste

Geopend van dinsdag t/m zaterdag vanaf 15.00 uur, zondag vanaf 12.00 uur geopend.

Paasdag

www.dehoningpot.nl

&

Op deze dag zorgen wij voor veel sfeer en gezelligheid ĂŠn een High Tea. Kortom een feestelijke dag waarvoor wij u van harte uitnodigen.

tweede

Paasdag

GEOPEND

Epe | Hoofdstraat 65 | 578) 61 24 63 www.muldermode.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 10

25 jaar rondvliegend modder op crossbaan

Gezocht: Coördinator voor MS collecte HATTEM- Het Nationaal MS Fonds zoekt in Hattem een coördinator voor de MS collecte in november. Is het coördineren van de collecte, veel werk of ingewikkeld? “Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds. “Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal bent en ongeveer 10 uur tijd per jaar hebt, dan kun je aan de slag!” Wat houdt het werk precies in? De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de collectematerialen, maakt een

wijkindeling, is verantwoordelijk voor de administratie en tellen van de collectebussen. De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding en wordt ondersteund door Pamela of Sandra van het MS Fonds in Maassluis. De collecteweek is van 19 t/m 24 november. Kom in actie en neem contact op met Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of pamela@nationaalmsfonds.nl. Kijk op www.nationaalmsfonds. nl voor meer informatie. Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom.

Petanque HATTEM- Het afgelopen Lente petanquetoernooi bij de Tinne in Hattem had dit keer een opkomst van 19 spelers. 1e/2e Gerrit Hoogers/Jan Koster, 3e HEERDE- Al 25 jaar kan er gecrosst worden op de baan van de Motorsportvereniging Noordoost- Veluwe aan de Kamperweg in Heerde. De baan werd indertijd aan gelegd om het aantal crossbanen in stiltegebieden terug te dringen. Henk Kamphuis, voorzitter/secretaris, en Jaap Bredenhof, bestuurslid, zijn mannen van het eerste uur. “Het initiatief werd al genomen in 1983 toen de banen in het stiltegebied moesten worden opgeruimd zodat er één over bleef”, legt Kamphuis uit. Met subsidie van het Rijk, de Provincie en de gemeenten Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek kon de baan worden gerealiseerd. “Het was in die tijd de bedoeling om 12 regionale banen in Nederland te realiseren. Wij, in Heerde, waren de eerste en daarna kwam er een baan in Bergum bij Oss.” Het geldpotje was daarna op, dus het plan is nooit helemaal van de grond gekomen. Uiteindelijk gingen de motorcrossliefhebbers zelf aan de gang met de bouw van de kantine en andere faciliteiten. “We hadden wel een startsubsidie gekregen voor de aankoop van de grond, de omheining etc. maar de rest

moest via zelfredzaamheid.” Op 21 maart 1987 kon de vereniging daadwerkelijk van start. “We begonnen met 7 clubwedstrijden en één wedstrijd onder de vlag van de KNMV.” Vanwege de goede faciliteiten en de goede organisatie heeft de Motorsportvereniging heel wat grote wedstrijden op haar naam staan. Jaap Bredenhoff is er terecht trots op: “We organiseren al 22 jaar de openingswedstrijd van het motorcrossseizoen, al is dat afhankelijk van de weersomstandigheden.” Henk voegt toe: “Het is dan een hele inspanning om de baan ideaal te krijgen.” Sinds een jaar of 6 organiseren ze ook de Open Nederlandse Kampioenschappen. “Dat is het hoogste wat je kunt bereiken als organisatie buiten de Grand Prix om. Vaak heb je dan het ene jaar de solo en het volgende jaar de tweespan.” Het is MSV NOV gelukt om twee jaar achter elkaar de solo naar Heerde te halen. “En we hebben de WK jeugd gehad vier jaar geleden.” Jaap glundert: “We hadden rijders uit wel 26 landen.” Wie niet op de hoogte is van al het motorcrossgeweld, kent de baan wellicht van de Hannibal Off Road tijdens

Parkschool sluit Sportproject af

Klaverjassen WELSUM– Op zaterdag 14 april wordt er in Dorpshuis De Bongerd te Welsum een Halve Klaverjasmarathon georganiseerd. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur. Er worden 7 rondes gespeeld. Het inschrijfgeld be-

draagt 10 euro. De 1e prijs is een half varken en daarnaast zijn er nog meer prijzen te winnen. Opgave s.v.p. vóór 7 april bij Tonnie Visch, tel. 0570-563583 of bij Dorpshuis De Bongerd, tel. 0570-563058.

Lentespeurtocht bij Viattence

HEERDE- Onlangs organiseerde Viattence locatie Wendhorst een Lentespeurtocht voor haar cliënten. Het weer werkte deze middag prima mee, waardoor de speurtocht rondom de locatie Wendhorst uitgezet kon worden. Veel vrijwilligers waren aanwe-

Tweede Pinksterdag. Die dag komen allerlei 4x4 liefhebbers rijden op de crossbaan. “Het evenement is geboren vanuit mensen die geen mogelijkheden meer zagen om te gaan rijden in de natuur. Hannibal trekt altijd veel publiek al hebben we de regels wel moeten aanscherpen in verband met milieu-eisen.” Vorig jaar werd er een ParijsDakar weekend georganiseerd op de baan waarbij alle facetten van Parijs-Dakar aanwezig waren. De beide heren zie je er met plezier aan terug denken. “We hadden hier de vrachtwagen met bijvoorbeeld Gerard de Rooy, motors, buggies en auto’s. De mensen waren heel enthousiast.” Bredenhof zegt trots te zijn op de vereniging: “We hebben de wildcrossers uit de omgeving uit het bos gehaald. Die komen nu op de baan.” En dat kan op woensdag- en zaterdagmiddag. “Dan is er ook een medical rescue team aanwezig.” In verband met het 25-jatig jubileum wordt op 14 april een feest gehouden van 16.00 tot 20.00 uur in de Keet van Heerde. Iedereen die betrokken is of is geweest bij de vereniging is dan van harte welkom om herinneringen op te halen.

zig om de cliënten te begeleiden en samen op pad te gaan. Onderweg moesten er vragen en puzzels opgelost worden. De winnares van deze lentespeurtocht was mevrouw Farenhorst. Zij won een groot paasei. Het werd een zeer geslaagde middag.

HEERDE- De Parkschool in Heerde vindt beweging belangrijk. De afgelopen 2 weken hebben de leerlingen veel gedaan en ervaren op het gebied van sport. Zo is er bijvoorbeeld een volleybalclinic en een dansles geweest en de groepen 5 en 6 hebben de skeelerbaan bezocht. Ook hebben alle leerlingen aan elkaar een compliment gegeven waarvan zij vonden waar de ander een kampioen in is. “Het complimenteren van een ander is tevens een kenmerk van ons sociaal-emotionele PAD-programma”, laat de school weten. Helaas zat de afsluiting er ook aan te komen. Die vond afgelopen woensdag plaats. Deze was druk bezocht door ouders, grootouders, maar ook buren en vrienden. Er werd een film getoond van de dansles en vervolgens kon een ieder ook aan een speurtocht meedoen die door de hele school georganiseerd was. In alle klassen waren werkstukken, foto’s en powerpoints te bewonderen die de leerlingen hadden gemaakt. Het Parkschool-team kan terugkijken op een zeer geslaagd project. Wilt u meer foto’s en overige informatie van dit project, bekijk dan www.parkschool-heerde.nl of bezoek de twitterpagina @InfoParkschool.

Alie Koster, 4e Luc Eleveld, 5e DirkJan Septer, 6e John Lemstra, 7e Ton Visser, 8e Maaike Septer, 9e Mariska Landman, 10e Gerrie Keijl.

Heerder Avondwandelvierdaagse

HEERDE- De Heerder Avondwandelvierdaagse vindt dit jaar plaats van maandag 16 t/m donderdag 19 april. De organisatie is in handen van Wandelsportvereniging “Blijf Fit” te Heerde-Wapenveld, gesponsord door de Rabobank Noordveluwe. Afstanden: 3 – 5 – 10 km per avond (de 3 km is geschikt voor rolstoelers). Startlocaties: de eerste 2 avonden de kantine van v.v. Heerde, Veldweg 1a, de laatste 2 avonden het Dorpshuis, bij de Van Meursweide. N.B.: In verband met tekort aan parkeerruimte bij VV Heerde worden de wandelaars verzocht bij voorkeur te parkeren op het parkeerterrein aan de Veldweg, volg de aanwijzingen van de borden en verkeersregelaars. De scholen en zorginstellingen hebben inmiddels groeps-inschrijfformulieren ontvangen. Voor individuele wandelaars is er een mogelijkheid tot voorinschrijving op donderdag 12 april van 19.00-21.00 uur in de kantine van VV Heerde, het inschrijfgeld bedraagt dan 3,50

euro inclusief herinneringsmedaille. Bij na-inschrijving bij het startbureau op 16 april is het inschrijfgeld 4 euro inclusief medaille. Om voor een medaille in aanmerking te komen dient minimaal 3 avonden gelopen te worden. Starttijden: individueel van 17.45 tot 19.00 uur, schoolgroepen 18.00-19.00 uur. De laatste avond wordt afgesloten met een groot défilé, waaraan alle, rond 1300 wandelaars deelnemen. De route van het defilé is als volgt: Start Europaweg, 1. LA Sportlaan, 2. RA Molenkampweg, 3. LA Kamperweg, Rotonde half rond 4. RA Stationsstraat, 5. LA Dorpsstraat, 6. RA parkeerplaats voor het gemeentehuis, 7. RA terug naar de v. Meursweide. I.v.m. het defilé zal de Europaweg van 19.00 tot 20.15 uur voor het verkeer afgesloten zijn. De Heerder AVD is ieder jaar weer een groot succes en belooft ook dit jaar weer een sportief en feestelijk gebeuren te worden. Voor inlichtingen kan men bellen: tel. 038-4479476.

VAASSEN- In tijden van economische crisis is het een lastige klus om sponsors aan je vereniging te binden. Daarom is het Vaassens Fanfare Corps verheugd dat ABS autoherstel Tiemessen heeft besloten het huidige sponsorcontract

met een looptijd van drie jaar te verlengen. Met de steun van trouwe sponsors heeft de vereniging onlangs een project op Vaassense basisscholen opgezet waarin de jeugd geënthousiasmeerd werd voor het maken van muziek.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 121

Weekaanbieding:

Dè aktieve makelaar biedt aan:

Echte Italiaanse handgemaakte pizzadeegbol. Even ontdooien, uitrollen en beleggen naar eigen smaak. â‚Ź 2,95 per bol Bij besteding van â‚Ź 25,00 ter kennismaking een gratis pizzabol.

 

Smaakvolle komijnen boerengatenkaas â‚Ź 5,95 per kilo Ambachtelijk ijs van de IJsboederij: vanille â‚Ź 5,00 overige â‚Ź 5,75 per liter Bonenburgerlaan20, Heerde, 0578-690245

www.puurinheerde.nl

Huurprijs: € 1.250,= p/m Zwolseweg 6, Heerde - In het centrum van Heerde gelegen winkel/ bedrijfs/praktijkruimte en garage/opslag - Bedrijfsruimte in totaal circa 110m² o.a.: - Winkelruimte 7,5 m x 5,5 met elektrische schuifdeuren en lichte plavuizen vloer - Magazijn met plavuizen vloer en dubbele deur voor bevoorrading. Kelderruimte. - Kantine en bijkeuken met RVS-aanrechtblad, toilet en douche - Garage/opslagruimte 50m² te huur voor € 200,- per maand

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

De hele week in de reclame van dinsdag 3-4 t/m zaterdag 7-4

Als een haas naar de echte bakker!

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

k! elijke zaa een duid

www.moza.nl

Volop paasstollen, broodhanen, kukelbrood, eierbrood, vruchtenbroeder etc. Tevens deze week een:

Paas/advocaatslof nu voor

. ........................

6,95

REBEL Tel (0578) 691674

Fax (0578) 697247

:HHNDDQELHGLQJ

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Paashaasjes

Italiaanse biefstukrol

9HOGYHUVH6SLQD]LH

NLORYRRU7LSYDQGH.RN

1DVL*RUHQJPHW6DWp 1DVLXLWHLJHQNHXNHQPHWPDOVHYDUNHQVKDDVVDWp JUDPYRRUPDDU

3DDVVDODGHJUDPYRRU :RHQVGDJDSULO

'RQGHUGDJDSULO

9HUVJHVQHGHQ5RGHNRRO

6QRHSWRPDDWMHV

JUDPQXYRRU1LFROD1LHXZH2RJVW0DURNNR

3HUNLORQXYRRU

 3DDVGHVVHUW

9ULMGDJDSULO

3LWOR]H0DQGDULMQHQ

VWXNVYRRU

BESTEL TIP

595

100 gram

TIP VAN HENNY

TIP VAN WILLY

GOURMET,SALADES, POLLO PESTO ROLLADES,BBQ,ENZ. 100 GRAM

EEN LEKKERE PASEN BEGINT BIJ ONS

135

GEHAKTBALLEN

160

4 STUKS

550

TIP VAN MARINUS

ROERBAK TIP

NOOTJE VAN DE MAAND

HEERDERSLOTJE (gevulde biefstuk)

BRUSSELSE KIP

GEMENGDE GEBRANDE NOTEN

100 GRAM

500 GRAM

170 GRAM

190

450

199

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

=DWHUGDJDSULO

=RHWH1DYHO6LQDDVDSSHOHQ

3HUEDNMHQXYRRU6WHYLJH(OVWDU 1XNLORYRRUPDDU

3HUEHNHUYRRU

3 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van 02-04-2012 t/m 07-04-2012.

Stationsstraat 20, Heerde.

 

VWXNVYRRU

Bart Pool Installaties Zompweg 10

HEDNMHUDXZNRVW *5$7,62S 2S

8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 12

Verplaatsing Daams’ molen

Marc Overmars Paastoernooi EPE- De 36e editie van het Marc Overmars Paastoernooi staat voor de deur. Op 6, 7 en 8 april zullen duizenden voetballiefhebbers naar sportpark De Wachtelenberg in Epe komen om te genieten van prachtig jeugdvoetbal. De talentvolle C-en D- jeugdvoetballers van onder ander Ajax, PSV, FC Twente, AZ, Go Ahead Eagles, Vitesse, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld, FC Randers en Beerschot AC komen naar Epe. Uiteraard treedt ook de Eper jeugd aan met de C- en D-selectie. Dat het een spannend toernooi wordt, is zeker. De meeste bvo’s hebben ervoor gekozen om met eerstejaars D- (11 jaar) en eerstejaars C- (13 jaar) naar Epe komen. De afgelopen maanden heeft de organisatie van het toernooi onder leiding van voorzitter Peter Hagen keihard gewerkt om er een geweldig voetbalfeest van te maken. Het toernooi begint op vrijdagavond om 19.00 uur met de spectaculaire presentatie van de deelnemende teams en de opening door burgemeester Hans van der Hoeve en Marc Overmars. Daarna worden de voetballers verdeeld over de 150 gastgezinnen. Op zaterdagochtend om 9.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal voor de groepswedstrijden. Om 16.00 uur verlaten de voetballers de velden, want er moet plaats worden gemaakt voor competitiethuiswedstrijden van Epe 1 en 2. Het toernooi gaat op

VAASSEN- Met een druk op de knop zette wethouder Joop van Nuijs een bijzondere operatie in beweging: de verplaatsing van Daams’ molen in Vaassen. “Ik wens de molen een behouden overtocht”, aldus Van Nuijs. De verplaatsing ging millimeter voor millimeter en duurde in totaal anderhalve dag. De verplaatsing is nodig om ruimte te bieden aan de aannemer om de restanten van de oude fundering te verwijderen en de bouwplaats uit te graven. Voorafgaand aan het startsein, onthulde de wethouder een

speciaal bord met daarop de tekst: ‘pas op, overstekende molen.’ De verplaatsing van een complete stellingmolen is uniek in Nederland. Berekeningen hebben uitgewezen dat Daams’ molen, inclusief veiligheidsmarge, een totaalgewicht heeft van 240 ton (240.000 kilogram). De molen wordt verplaatst over een rollenbaan met een “snelheid” van circa 3,3 millimeter per minuut, exclusief de controlestops en het verplaatsen van de vijzels, wordt de afstand naar de overzijde overbrugd.

Veluwe Marathon

zondagochtend verder met de finalewedstrijden. De uiteindelijke finales worden gespeeld zondagmiddag vanaf 14.00 uur. Deze finalewedstrijden zullen onder leiding staan van een landelijk bekende scheidsrechter. Om 16.00 uur verricht Marc Overmars de prijsuitreiking en zal hij bekend maken wie zijn uitgeroepen tot de beste speler en keeper van het toernooi. Uiteraard is ook Marc Overmars zelf drie dagen lang op het sportcomplex te vinden. “Ja natuurlijk. Ik wil geen minuut mis-

Inzameling voor Rommelmarkt

EPE- S.V. Wissel houdt zaterdag 7 april van 10.00 tot 12.00 uur een inzameling voor bruikbare rommelmarktspullen zoals: kleding, boeken, elektronica, kleine meubelen, glas en servies e.d. (geen bankstellen, matrassen en De koude is nu wel goed verdreven. dekbedden). Het is niet Weer een begin van veel nieuw leven. de bedoeling dat de romLangzaam groen worden struik en bomen. melmarkt als afvaldepot wordt gebruikt. Van 10.00 De kieviten zijn weer terug gekomen. tot 12.00 uur kunnen Veel jonge schaapjes in de kooi, spullen worden afgegeblij huppelend vinden ze het leven mooi. ven op het adres Burgweg Er wordt weer gezaaid, er wordt gepoot. 20 (Bouwbedrijf Bonhof) Dotters pronken langs een sloot. te Epe. Vrijwilligers van Eenden spetteren in het water, S.V. Wissel staan dan poetsen zich op met veel gesnater. klaar om uw spullen in Duifjes die heel druk minnekozen, ontvangst te nemen. De hebben duidelijk voor elkaar gekozen. Een merel hoog zittend op een topje, haalt een prachtig lied uit zijn kleine kopje; Rommelmarkt Het is net of hij het voorjaar wil bedanken, met zijn bijzonder mooie klanken. EPE- Zaterdag 7 april Er is zoveel wat je rondom hoort en ziet; is er zoals iedere maand Ga er niet zomaar aan voorbij, maar geniet! de gelegenheid uw spullen te brengen voor de Kees Bredenoort rommelmarkt van de Wapenveld “Goede Herderkerk” in Epe. Deze inzameldag is de laatste mogelijkheid om uw spullen te brengen voor de grote overdekte markt van 20 en 21 april. Van 8.30 tot 11.00 uur staat hulp klaar aan de HEERDE– Op 7 en 8 april staat Enkweg 2 te Epe om uw goederen de Vrije Evangelische Gemeente in ontvangst te nemen. Tevens is Heerde stil bij Pasen. Het feest er de mogelijkheid voor diegevan de Opstanding. Er zullen in dit nen die hun spullen echt niet zelf weekend feestelijke diensten zijn. Op zaterdag 7 april is er om 21.30 uur voor het eerste een Paasnachtdienst. Deze dienst is de afsluiting van de samenkomsten in de stille week. Het Projectkoor verleent muzikale medewerking aan deze dienst. Zondag 8 april wordt begonnen met een Paasinloop. Vanaf 9.00 uur staat voor iedereen koffie of thee met krentebrood klaar. En om 10.00 uur begint de Paasfeestdienst. Het thema van deze dienst is “Alles Anders”. Met Pasen is alles anders geworden. Hoe? Daarover gaat deze dienst. Christiaan Hoogers zal in deze dienst enkele liederen zingen. ’s Avonds om 19.00 uur is er een Paaszangdienst. In deze dienst zal er veel gezongen worden. En de ad-hoc mannengroep uit Hattem komt zingen. Het thema van deze dienst is “Andere tijden”. U of jij bent van harte wel- EPE- Kindercentrum Kanjers in Epe kom om één of meerdere diensten heeft nieuwe kinderboeken aangete bezoeken. De diensten worden schaft voor zowel de baby- als de gehouden in de Kruiskerk aan de peutergroep. Zoals op de foto te zien B. van Dijklaan 3 te Heerde. Voor is, zijn ook de jongste kinderen de meer informatie zie www.veg- boeken heel aandachtig aan het bekijken en vallen de boeken goed in kruiskerkheerde.nl.

Voorjaar

Pasen in de Kruiskerk

sen. Natuurlijk omdat het toernooi mijn naam draagt, maar ook omdat mijn eigen zoon in sv Epe D1 voetbalt”,zegt Overmars, die op zondagmiddag om 16.00 uur zelf de bekers uitreikt. Hij is ervan overtuigd dat hij dan terug kan kijken op een prachtig evenement. “Het wordt een prachtig voetbalfeest. Drie dagen genieten voor de echte voetballiefhebber.” Meer informatie over het toernooi is te vinden op de website van sv Epe: www.svepe.nl en op de facebookpagina van het toernooi.

volgende zaterdagen wordt er ingezameld: zaterdag 5 mei, zaterdag 12 mei. De jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 19 mei op het sportcomplex van S.V. Wissel aan de Ericaweg in Epe (Wissel). Wie met grotere meubels komt, wordt verzocht vooraf eerst contact op te nemen met één van de organisatoren. Ook is het mogelijk om bruikbare spullen voor de rommelmarkt bij u thuis af te halen, hiervoor kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: Dick Jonker (tel. 0578621318) en/of Wim de Graaf (tel. 0578-616198) om een afspraak te maken. Ook kunt u bij Betsie van Schoonhoven (tel. 0578-614807) en/ of Ankie van Schoonhoven (0578620661) terecht voor allerlei vragen.

Goede Herderkerk kunnen leveren, dat deze worden langs gehaald. U kunt hiervoor dan contact opnemen met de heer Niemeijer, tel. 0578-641029. In tegenstelling tot vorige jaren, kunnen zij niet meer zomaar alles van u aannemen, i.v.m de hoge afvalverwerkingskosten. De spullen dienen toch wel in redelijke en goedbruikbare staat te verkeren. Tevens zijn echt grote meubelstukken en witgoed niet meer af te leveren. Dus heeft u nog ergens spullen staan, waar de rommelmarkt gebaat bij is, kom ze inleveren want dit is uw laatste kans.

Nieuwe boeken Kanjers

HEERDE- Zondag 26 augustus vindt de tiende marathon van Kootwijkerzand naar Heerde plaats; de Veluwe Marathon. Het is volgens Stichting Runningclub Heerde een uniek evenement: “Uniek omdat de marathon van zuid naar noord Veluwe loopt in één lange weg door het bos en heide gebied. Wat deze marathon verder uniek maakt is dat de hardlopers begeleid worden door een fietser.” Iedereen kan deze marathon in teamverband afleggen. Je kunt je individueel aanmelden. Verder kun je een team opgeven van minimaal 2 personen waarvan 1 met fiets. Ook 3 hardlopers met 1 fiets of bijvoorbeeld 4 lopers met 2 fietsen. Helemaal afhankelijk hoe zwaar/licht je het wilt maken. De inschrijving voor de Veluwe Marathon 2012 is per 2 april geopend. Bij maximaal 250 deelnemers sluit

de inschrijving. Deelnemen met een groter team? Dat kan: “Je kunt ook meedoen met je sport- of bedrijfsteam. Wil je een bijzondere loop meemaken en een mooie teamprestatie neerzetten? Neem dan graag contact op voor de mogelijkheden.” Nieuw is dat de ultraloper ook mee kan doen. Meedoen? Mail dan naar runningclubheerde@gmail.com. De kosten zijn 20 euro per persoon inclusief fietsenvervoer, een hapje en een drankje op het eindpunt. Leden/sponsoren betalen 10 euro (op rek nr. 3965 70 054 t.n.v. Stichting Runningclub Heerde o.v.v. Veluwemarathon). Kijk op www. veluwemarathon.nl voor meer informatie over deze marathon. De hoofdsponsor van het hardloopevenement is Oegema transport. Oegema transport is sinds 1919 actief vanuit Dedemsvaart.

de smaak. Wilt u meer informatie over kindercentrum Kanjers (kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang)? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, tel. 0578-676767 of planning@koppelepe.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 123

Succesvol verkopen begint met:

€ 0,00 helemaal GRATIS dus !

Zo af en toe dagdroomt u er over: een nieuw huis, een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning die u zelf bouwt. Maar ja, wat brengt uw huis dan op èn kan ik het betalen ? Wij bieden u aan:

…een gratis prijsindicatie èn een gratis hypotheekgesprek

EN DA DDAN AN GA GA JE J NNATUURLIJK NAAT ATTUU UU L JK JJE

NIEUWE SCHOENEN NNENN SCOREN! SCCO OR N

Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid ! Ook uw huis succesvol verkopen en de beste hypotheek ? Bel MOZA !

OH JA, LEUK VOOR JE OUDERS: OF JE NOU EEN BREDE OF SMALLE VOET HEBT, WIJ ZORGEN ERVOOR DAT JE NIEUWE SCHOENEN OOK NOG GOED PASSEN!

MOZA: voor uw financiële zaken !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Het hele jaar een prettig klimaat?

Trouwringenaktie Kijk voor de aktiemodellen op:

S U PE R A A

www.trouwringgratis.nl

Professionele wandsplit airco tKoelen en verwarmen tOptimaal comfort door Inverter technology tMet infrarood afstandsbediening tActief reinigbaar luchtfilter tLaag geluidsniveau tGecoate condensorlamellen tWinterregeling tZelfdiagnose functie

NB

2 HALEN = 1 BETALEN 15.2 - 15.5.2012

I E D IN G van

2195,-

voor

incl. installatie

in s

t a l c e nt e r.nl

*) vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u!

Meiling uw vakbekwame juwelier Vraag naar de voorwaarden In samenwerking met een van de grootste trouwringfabrikanten van Europa

Dorpsstraat 14 - 8181 HR Heerde. Tel. 0578 - 691856 E-mail: admin@meilingjuwelierheerde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 14

Op pelgrimstocht naar Rome HEERDE- Op 11 april vertrekt Heerdenaar Renger van den Brink naar Zürich om daar te beginnen aan een twee maanden durende pelgrimstocht naar Rome. Hij heeft er inmiddels al 1000km aan trainingskilometers op zitten en maakt zich nu op voor die laatste 1200km van Zürich naar Rome. Het is niet de eerste pelgrimstocht voor Renger. “Zes jaar geleden heb ik de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella gelopen. Toen ben ik door het virus gegrepen. Dat hoor je veel onder Pelgrims. Die willen altijd onderweg zijn”, aldus Renger. In 2008 wilde hij deze tocht al lopen, maar een achillespeesblessure gooide toen roet in het eten. “Nu moet het er echt van komen, anders word ik te oud. Ik ben 68 en heb een goede conditie en ik wil gewoon naar Rome!” De tocht naar Rome is geen bekende pelgrimstocht. “Vanuit Zürich moet ik de St. Gotthard over en dan, onder Milaan, pak ik de officiële pelgrimsroute. Die gaat vanuit Canterbury, Engeland via Frankrijk en Zwitserland langs Turijn naar Rome. Tot dan loop ik de E1, een Europese lange afstandsroute, plus een deel dat ik zelf heb uitgezet.”

‘Machtig graag lopen’ Renger zelf heeft er zin in: “Ik wil machtig graag die pelgrimstocht naar Rome lopen. Waarom het zo mooi is? Dan moet je het zelf een keer doen! Ik was ooit met de caravan op weg naar Portugal en maakte met mijn vrouw een stop

HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 21 april haar jaarlijkse rommelmarkt. Rondom de kerk aan de Julianalaan te Heerde zal er van 9.00 tot 14.00 uur aanbod zijn van speelgoed, elektronische apparatuur, keukenmaterialen, enzovoort. Ook zal er een groot aanbod zijn van

in Santiago de Compostella. Ik zag daar de pelgrims aankomen en wist: ‘Dat wil ik ook!’ In 2006 ging ik met pensioen en 3 maanden later was ik al op pad. In eerste instantie ben je puur bezig met naar het einddoel kijken, maar halverwege slaat de paniek toe: je beseft dat het einddoel nadert en dat het dan is afgelopen. En dat wil je niet, want inmiddels is het doel veranderd in: onderweg zijn. Lekker onderweg in de natuur, wandelend zie je namelijk alles. Straks als ik de Gotthard over ben en ik ga richting Lugano, dan ga je van de kou naar de warmte en zie je de lente echt geboren worden. Dat is prachtig!” Voor het thuisfront is het natuurlijk niet niks dat Renger straks twee maanden weg is. “Mijn vrouw is er destijds bij geweest in Santiago de Compostella. Zij begreep mijn drive, maar durfde het zelf niet aan om mee te gaan. Eind 2007 is zij, na een kort ziekbed, overleden”, vertelt Renger. “Dat was de reden dat ik in 2008 eigenlijk niets op de nominatie had staan om te doen. Wel ben ik toen een week naar Namibië geweest en toen ik terug kwam, had ik zoiets van ‘waarom nu niet naar Rome?’ Zoals gezegd kreeg ik echter een blessure waar ik anderhalf jaar mee zoet ben ge-

weest. In die periode kwam ik een nieuwe partner tegen en ik ben ook met haar getrouwd. Ik wilde toen niet zomaar weglopen en ben thuisgebleven. Zij weet van mijn drive, maar heeft er geleidelijk aan moeten wennen. Gelukkig gunt ze het me zeker wel!”

feestterrein is vrij toegankelijk voor iedereen. Voor de allerkleinsten is er een ballenbak Circus en een springkussen Mini Multifun Clown. Voor grote en kleine kinderen zijn er verder springkussens en andere spectaculaire attracties om je op uit te leven. Tussendoor kan men kijken naar demonstraties van de Politie Honden Vereniging Moed en Durf met hun politiehonden. De Scheperij zal met een aantal schapen en border collies shows verzorgen van schapen drijven. Sportievelingen kunnen meedoen met de Oranjeslag (oranjeslaghattem@hotmail. com) en de Stadsloop. Vanaf zes uur ’s avonds kan iedereen blijven eten en genieten van ‘One for All’. Hierna zal het feest rond 23.00 uur afgelopen zijn en kan iedereen tevreden huiswaarts keren. Kijk op de site www.hattemeroranjevereniging.nl voor het gehele programma.

cert werd jubilaris Eimert Brem gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van Ontwaakt. De laatste jaren is hij passief lid

boeken. Wanneer u nog bruikbare spullen heeft en deze ter beschikking wilt stellen voor de rommelmarkt kunt u te allen tijde contact op nemen met G. Burgmeijer, tel. 0578-691056, met H. van Oene, tel. 0578-693434 of met H. Bosman, tel. 0578-695929. In onderling overleg kunnen de spullen ook worden gehaald.

GeDo Trading skelters en trampolines Tweede Paasdag open

Alleen met de Heer Renger ziet er niet tegenop om al die tijd alleen te zijn. “Ik zie er juist naar uit. Juist dan heb je dat gevoel van op pad zijn met de Heer. Dat is me ook het meest bijgebleven van mijn tocht in 2006. Dat drijft me. Ik ben zelf heel gelovig. Tijdens mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella heb ik onderweg veel tijd gehad om te praten met God. Soms was ik wel 1,5 uur met hem aan het praten. Daarna zette ik m’n MP3speler op met opwekkingsliederen en dat galmde ik dan over de vlakten!” Eenmaal in Rome gaat Renger in ieder geval zijn diploma ophalen bij de paus. “Ik heb een pelgrimspas en bij kerken en klooster kan ik stempels krijgen. Zo is te zien welke route je hebt gelopen.” Wilt u Renger volgen op zijn tocht? Dat kan via het internet. Neem daarvoor een kijkje op www.rengerlooptnaarrome. waarbenjij.nu.

Jubilaris Ontwaakt

HATTEM- Vorige week hield de arbeiders muziekvereniging Ontwaakt haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Tijdens het con-

HATTEM- In Hattem wordt op Koninginnedag voor de 4e keer het Oranjefeest gevierd in en rond de feesttent in het weiland tussen Stadslaan en Apeldoornseweg. Dankzij de 63 sponsors van het feest en de inzet van vele vrijwilligers en natuurlijk het bestuur van de H.O.V. zal het feest van start gaan op vrijdagavond 27 april met een optreden van de coverband ‘Back4More’. Schuif aan, haak in en proost mee op zaterdagmiddag 28 april in de feesttent tijdens het Tirolerfeest in Hattem met ‘Die Hattemer Musikanten’ (entree gratis). Zaterdagavond 28 april zullen de bandleden van ‘Jetset’ optreden in de feesttent. Op veler verzoek komen zij voor de 3e keer naar Hattem. Vier het mee en kom naar het feestterrein waar de tent groter is dan voorgaande jaren. Koninginnedag 2012 wordt weer een feest voor het hele gezin. Het

Rommelmarktspullen gezocht

Zendingsechtpaar steunen Renger heeft met het lopen van deze pelgrimstocht nóg een doel: hij hoopt hiermee een jong zendingsechtpaar – Danny en Rianne Kommer - uit zijn kerk, de Evangelische Gemeente Immanuël, te steunen. “Ik ben o.a. met hen naar Namibië geweest en heb hen goed leren kennen. Ze hebben de opleiding er inmiddels opzitten en ik verwacht dat ze in oktober aan hun zendingsopdracht kunnen beginnen.” Daar moet natuurlijk wel geld voor zijn. “Het is een hele mooie opleiding maar als je voor de lieve Heer werkt, krijg je geen aardse centen”, aldus Renger. “Ik zit in een thuisfrontteam, we begeleiden en helpen hen en we proberen geld te genereren. Men kan dit steunen door bijvoorbeeld deze pelgrimstocht te sponsoren: door een vast bedrag te geven, maandelijks iets te geven of mij per km te sponsoren. Dat mag men helemaal zelf weten. Waar het om gaat is: wie hier iets voor over heeft, graag!” Wie dit doel een warm hart toedraagt, kan een bijdrage overmaken om de rekening van de Evanglische Gemeente Immanuël te Heerde, 3965.36.166, o.v.v. “Renger loopt naar Heerde”.

Oranjefeest in Hattem

maar over zijn actieve carrière bij de vereniging wist Helma Adams een aantal leuke anekdotes te vertellen. Zij overhandigde Eimert namens het bestuur van Ontwaakt de versierselen en bloemen behorend bij dit jubileum. De muzikanten maken zich nu op voor het buitengebeuren: Koninginnedag, het defilé, de 4-mei herdenking, buitenconcertjes, etc. De eerstvolgende activiteit is op zaterdag 14 april wanneer Ontwaakt weer een rommelmarkt zal houden bij o.b.s. Het Palet. Mocht u hiervoor nog bruikbare spullen hebben kunt u dit via de e-mail laten weten aan Hans Wijnen: hanswijnen@live.nl. Meer info op de website van Ontwaakt: www. muzverontwaakt.nl.

HEERDE- Op zaterdag 7 april en Tweede Paasdag (maandag 9 april) is er een voorjaarsshow bij GeDo Trading te Heerde, de nieuwe modellen op het gebied van trampolines en skelters kunt u uitgebreid testen. Dit jaar is er een aantal nieuwe modellen te zien. Bij de skelters is er een model van New Holland te zien, dit unieke model is onder licentie tot stand gekomen met de New Holland fabrieken in Italië. Bij de skelters is een uitgebreid assortiment te testen, er staan 12 skelters voor diverse leeftijdsgroepen vanaf ca. 3 jaar. Dealer GeDo Trading is ook voor 2012 verkozen tot Premium Official BergToys dealer, en heeft een uitgebreid assortiment trampolines in het verkoopprogramma, op dit moment zijn de Berg inground trampolines erg populair. Deze trampoline is makkelijk in te graven. De voorjaarsshow is aan de Hagestraat

6 te Heerde. Wilt u al vast een voorproefje op het gebied van trampolines en skelters? Raadpleeg dan de website www.gedotrading.nl. De voorjaarsshow is op zaterdag 7 april en maandag 9 april (Tweede Paasdag) van 9.00 uur tot 17.00 uur, u bent van harte welkom bij GeDo Trading.

Bridge HEERDE- Uitslag van de derde zitting van Bridgeclub Heerde, Lijn A: 1 ged. Dms. Kalff - Van Lubek en de Hrn. Tees 73.02%, 3 Hrn. De BlokVersluis 57.97%. Lijn B : 1 Dms. Tempelman - Van Eijk 59.38%, 2 Echtp. Gelderman 58.75%, 3 Dms. Docter Haasdijk 56.94%.

Schaaksport S.V. Heerde HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Abels – Oegema 1-0; Overbeek – Burczak 0-1; Koetsier – Schutte 1-0; Mouwe – Douma 0-1; Nijhof – Vos 1-0; v.d. Most – van Gelderen 0-1; Tessemaker

– Bastiaannet 0,5-0,5. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze sport beoefenen? Kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 125

Glasvezelnieuws Heerde en Wapenveld Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen de serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo bent u verzekerd van aantrekkelijke tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties. U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Maar u kunt ook even langskomen in onze glasvezelwinkel of in ons glasvezelservicepunt waar wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze. Bent u met glasvezel duurder uit dan met uw huidige abonnementen? Integendeel! U krijgt meer voor minder geld. Alle geweldige voordelen en nieuwe mogelijkheden van glasvezel!

Dit moet u weten.

Wie wordt úw serviceprovider? Met de Glasvezel Alles-in-één-Pakketten van KPN haal je het beste in huis. www.kpn.com/glasvezel

Kies je voor KickXL, dan kies je voor meer! 100% glasvezel internet, tv en bellen en vele XL extra’s. En dat voor XS prijzen. www.kickxl.nl

Geen moeilijke keuzes, met allerlei pakketten en gedoe. Maar in één keer klaar voor nu en straks: internet, TV, bellen… alles dus. Lijbrandt, glasvezel, klaar. www.lijbrandt.nl/heerde

EINDELIJK. ALLE VRIJHEID OM TE KIEZEN. Van echt glasvezel hebt u pas écht plezier. U hebt al glasvezel volgens uw kabelmaatschappij? Helaas, dat is maar ten dele waar! Een deel van het bestaande netwerk van de kabelmaatschappijen is van glasvezel en een deel van coaxkabel of koperdraad. Dat laatste stuk beperkt de mogelijkheden enorm. Vergelijk het met een snelweg die opeens overgaat in een zandpad. Glasvezel reikt straks daadwerkelijk tot in uw woning.

Wel een aansluiting, nog geen signaal. Uw woning is met een glasvezelaansluiting helemaal klaar voor nu en straks. U bent nu voorbereid op een toekomst van tv in 3D en tal van interactieve diensten die een andere manier van werken, leren, communiceren en ontspannen inluiden. Toch hoeft u daar niet op te wachten. Want zodra u uw glasvezelaansluiting activeert, ontdekt u de bijzondere voordelen. De glasvezelaansluiting hangt nu of binnenkort al in uw woning en het is een kleine moeite om ervan te gaan genieten!

Uw verbinding met de wereld begint in de polder. Glasvezel van Solcon. Geen zorgen. www.solcon.nl/glasvezel Landelijk netwerk

Wijkcentrale

Alleen op die manier kunt u volop profiteren van de snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van écht glasvezel. En dat is een wereld van verschil.

Kies uw serviceprovider. Om van glasvezel te kunnen profiteren, moet u overstappen op een serviceprovider die tv, internet en telefonie via het glasvezelnet aanbiedt. Glasvezel is een ‘open’ netwerk, dat is een verschil met het kabelnetwerk. Alle serviceproviders mogen hierop hun diensten aanbieden. Elk van deze serviceproviders heeft interessante pakketten,voorwaarden en acties. Op www.eindelijkglasvezel.nl/heerde stellen de serviceproviders zich uitgebreid aan u voor. Doe de postcodecheck en vergelijk het aanbod van de serviceproviders. Dan weet u direct welke serviceprovider het beste bij u past. Of kom langs voor een persoonlijk, onafhankelijk advies in onze glasvezelwinkel of één van onze glasvezelservicepunten.

De hoge snelheid van glasvezel is één, maar bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en de service die daarbij hoort even belangrijk. www.xs4all.nl/glasvezel

Welkom met uw vragen. Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom ben u van harte welkom in onze glasvezelservicepunten of in onze glasvezelwinkel. We nemen alle tijd voor uw vragen en kunnen u uitgebreid en onafhankelijk informeren over de abonnementen van de serviceproviders in uw gemeente.

Glasvezelservicepunten. ‘t Spyker Horeca Wapenveld, Putterweg 2. Dorpshuis Heerde, Van Meurslaan 3.

Glasvezelwinkel. Kerkstraat 40, Hattem. (038) 7999 001

Direct meer weten? Meer informatie en de openingstijden van de glasvezelservicepunten en de glasvezelwinkel vindt u op www.eindelijkglasvezel.nl/heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 16

Verplaatsing herdenkingsbeuk OENE- De herdenkingsbeuk die in januari 1937 is geplant ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard is woensdag in zijn geheel verplaatst. De beuk op de hoek van de Eperweg/Donselaarsweg is verder van de weg af gezet. “De boom stond te dicht tegen het asfalt aan waardoor hij niet goed tot wasdom kan komen”, legt Sjaak Thijssen van de gemeente Epe uit. De boom weegt 30 ton en is met een grote kraan van zijn plek gehaald. “Een jaar geleden hebben we de boom al los gestoken en plastic tegen de wanden aangemaakt zodat de nieuwe wortels daar binnen de kluit zouden groeien.” Ook heeft de boom extra mest gekregen. De kans dat de beuk deze verhuizing overleeft is groot: 99 %.

Excursie naar de Hoenwaard HATTEM- Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert vrijdag 13 april een excursie met de boswachter naar de Hoenwaard bij Hattem. In dit gebied leven veel hazen. Start van de wandeling is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Algemene begraafplaats van Hattem, bij de IJs-

sel. Duur is zo’n 2 à 3 uur. Kosten: 4,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Reserveren niet nodig. Informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter John ter Horst, tel: 06-51381453 (ma t/m vr).

Diploma-uitreiking cursus computertypen

Boekenmarkt in Heerde HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 7 april haar maandelijkse boekenmarkt. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan de Julianalaan te Heerde van 9.00 tot 12.00 uur. Wanneer u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt kunt u contact opnemen met H. Burgmeijer, tel. 0578-694151 en of met J. van ‘t Zand, tel.0578-840010 en/of met L. de Wit, tel.038-4470733. In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

Nieuwe editie ‘Veluwe Actief’ beschikbaar EPE- Op 2 april is bij Uitgeverij Gelderland de nieuwe editie van het handzame, overzichtelijke en gratis boekje ‘Veluwe Actief’ verschenen. Veluwe Actief bevat een uitgebreid overzicht van attracties en activiteiten in de gemeenten van de Noordoost-Veluwe: Apeldoorn, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Het handzame boekje past met gemak in de binnenzak en is ideaal om te raadplegen voor wie eens een dagje uit wil, een bijzonder evenement of activiteit wil bezoeken of zich gewoon eens wil laten verrassen. Het compacte ‘broekzakformaat’ vermeldt de activiteiten in 2012. Uiteraard fungeert het boekje als handleiding voor de toerist, maar ook voor de bewoners uit de genoemde gemeenten is het een handige jaarkalender. Bovendien zijn er fiets- en wandelroutes in het boekje opgenomen. De activiteiten zijn chronologisch per maand en per gemeente weergegeven en leiden de lezer als het ware door het jaar, maar ook door de omgeving. Naast activiteiten en attracties bevat het boekje veel praktische informatie, zoals adressen van de plaatselijke VVV’s, telefoonnummers van dokters, hulpdiensten, enzovoort. Ook talloze horeca- en uitgaansgelegenheden, alsmede overnachtingsmogelijkheden krijgen een plaats in het boekje. Voor de koopjesjagers zijn er in het boekje waardebonnen met aantrekkelijke kortingen opgenomen met een totale waarde van 200 euro. Veluwe Actief is vanaf maandag 2 april gratis te verkrijgen bij diverse recreatie- en horecagelegenheden en VVV’s in de genoemde gemeenten op de Noordoost-Veluwe. Bedrijven, instellingen en winkeliers die belangstelling hebben om het boekje ook gratis aan te bieden aan hun klanten, leden of bezoekers kunnen gratis een bundel boekjes op komen halen bij Uitgeverij Gelderland BV, Hoofdstraat 143 in Epe.

Start loopclinics HATTEM- Dinsdagavond 3 april om 19.30 uur vindt de start plaats van de loopclinics van de loopgroepen Hattem en Wezep van a.v. De Gemzen. Deze loopclinics zijn speciaal bestemd voor beginnende lopers. Drie maanden bouwen 36 lopers (32 dames en 4 heren), onder begeleiding van twee deskundige trainers, Marie Klein van de loopgroep Hattem en Reint Scholten van de loopgroep Wezep de conditie zodanig op, dat er in sep-

tember kan worden deelgenomen aan een van de onderdelen van de Halve Marathon van Hattem, die op 15 september voor de 10e keer wordt georganiseerd. Er zijn drie verschillende onderdelen, de 5 kmloop, de 10 km-loop (incl. bedrijvenloop) en de 21.1 loop (Halve Marathon). De clinics worden gesponsord door Rabobank IJsseldelta met een vestiging in Hattem en Motus voor Beter Bewegen te Hattem.

Pannenkoekendag op Jan Ligthartschool

WAPENVELD- Wat een feest op de Wapenveldse Jan Ligthartschool: opeens een invasie van oma’s, opa’s en ouders die op pannenkoekendag voor de kinderen gingen bakken. Alle groepen van de school splitsten zich op naar drie locaties: Zorgcentrum Rehoboth, pannenkoekenrestaurant ‘t Mussennest en de school zelf. En een aantal bewoners van Rehoboth kwam zelfs naar de school om daar heerlijk te smullen van de pannenkoeken. De kinderen van de hoogste groepen namen de kleinsten bij de hand en hielpen hen mee met bakken. Het ontstaan van de zogenaamde pan-

nenkoekendag stamt uit het begin van de 19e eeuw: op 5 juni 1806 werd Lodewijk Napoleon benoemd tot koning door zijn broer, keizer Napoleon Bonaparte. Hij was koning van Holland tot 1 juli 1810. Pannenkoeken waren zijn lievelingseten in Holland. Om zijn benoeming als koning te vieren werd de nationale pannenkoekendag ingevoerd. De school had al meegedaan met de landelijke wedstrijd voor pannenkoekendag. De leerkrachten hadden met de kinderen een ‘levende pannenkoek’ gemaakt op het schoolplein. De samenwerking met Rehoboth en ‘t Mussennest was fantastisch.

VAASSEN- Stichting Koppel organiseerde op basisschool De Sprenge, locatie Geerstraat een cursus computertypen/tekstverwerken voor leerlingen van groep 7 en 8. De cursus bestond uit 16 lessen van 1,5 uur waarbij er geoefend wordt om blind te typen volgens het 10-vingersysteem. Nadat de leerlingen dit onder de knie hadden, werd er flink geoefend om snelheid te krijgen. Het resultaat mocht er wezen. Viggo de Vries presteerde het zelfs om 205 aanslagen per minuut te halen. Ook werd tijdens de cursus alle tekstverwerkingshandelingen in Word behandeld, zodat de leerlin-

gen in staat zijn een mooi verslag of werkstuk te maken. De kinderen behaalden prachtige cijfers. Dinsdagmiddag vond de diplomauitreiking plaats. Op de foto staan v.l.n.r. Viggo de Vries, Jody Band, Kyra Lensink en Fleur van Middendorp. Op de voorgrond Romy Veldhuis en de docente van de groep, Kari Moors. Dylan van der Beek en Kim te Riele namen ook deel aan de cursus, maar staan niet op de foto. Mocht u meer informatie willen over de cursus computertypen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of via e-mail k.moors@koppelepe.nl.

Nieuwe expositie bij KuVa VAASSEN- Bij het Vaassens Kunstcollectief KuVa is een unieke expositie te zien. De expositieruimte wordt bevolkt door karakterpoppen van Clasien Teunis, er staan beelden van Piet Rozer met aan de wand schilderijen van Henk

Leusink. De expositie loopt tot en met 5 mei 2002. Expositieadres: KuVa in Museum Vaassen Historie te Vaassen, Dorpsstraat 73. Geopend: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

Gerrit Landman erelid WAPENVELD- Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering is de Gerrit Landman benoemd tot erelid van de Tennis Vereniging Wapenveld. Het erelidmaatschap is hem verleend wegens zijn vele verdiensten als vrijwilliger binnen TVW. Gerrit Landman is lid van de vereniging sinds de oprichting, september 1975, en heeft zich vanaf het begin binnen de vereniging verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger en daarbij verschillende functies bekleed, zoals o.a. begeleider van de jeugd, bestuurslid, voorzitter beheercommissie, 2 termijnen als voorzitter van TVW en op dit moment is hij voorzitter van de kantinecommissie, belast met het beheer van de sportkantine. Reden genoeg voor het bestuur van TVW om de in 1939 geboren Gerrit te benoemen tot erelid van Tennis Vereniging Wapenveld en hem eens extra in het zonnetje te zetten. Uit handen van tennis voorzitter Jakob Zwiers ontving Gerrit de speld behorende bij het erelidmaatschap van TVW. Ook zijn vrouw Lida werd daarbij niet vergeten, middels een bos bloemen. De voorzitter van TVW prees bij het overhandigen van het speldje en de bos bloemen beiden als kanjers voor de club die allebei volop deelnemen aan het zo

belangrijke vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Direct na het opspelden van de speld, werd Gerrit nog verrast met de binnenkomst van kinderen en kleinkinderen welke hem ter felicitatie allemaal een roos aanboden. Doordat ruim 200 leden van de 300 seniorleden zich inzetten voor het vele vrijwilligerswerk is TVW in staat de hoogte van de contributie zo laag mogelijk te houden, mede met als doelstelling om tennis binnen Wapenveld voor iedereen zoveel mogelijk financieel bereikbaar te houden. De voorzitter merkte verder nog eens fijntjes op dat in het rijtje van functies, welke Gerrit Landman binnen TVW heeft vervuld, die van penningmeester en secretaris nog ontbraken. Wellicht nog iets voor de toekomst? De gehele ledenvergadering bekroonde de benoeming van Gerrit Landman tot erelid met een hartelijk applaus.


SCHAAPSKOOI

P

Gratis parkeren!

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 127

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 18

20 jaar Topslijter Herfkens

Inloopdag Computerclub VAASSEN- Zaterdag 7 april kunt u de computerproblemen/vragen weer voorleggen aan de medewerkers van de Computerclub in Vaassen. Bij problemen: neem dan wel de pc kast mee met de soft/hardware. Voor installatie van software of hardware: neem deze dan wel mee, zodat zij dit kunnen installeren of vervangen. Bent u toe aan een nieuwe computer, die verko-

pen ze niet, maar het advies is gratis net zoals de toegang. De koffie is er tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. De deuren zijn open van 10.00 – 14.00 uur. Voor actuele informatie kijk dan even op www. hcc-vaassen.tk of neem contact op via tel. 0578-628406. Voor afd. HCC Apeldoorn: www.apeldoorn. hcc.nl/ e-mail: j.veldman65@upcmail.nl.

Predikantenechtpaar Van Ark leidt reis naar Amerika

HEERDE- Roel en Ria Herfkens zijn twintig jaar geleden Slijterij Herfkens begonnen aan de Klapperdijk in Wapenveld. “We zijn begonnen met een heel klein winkeltje van 25 m2”, vertelt Roel. Voordat hij de stap naar een eigen zaak nam, was hij al 15 jaar werkzaam bij Gall&Gall in Ridderkerk. “Als bedrijfsleider. Ik ben daar op mijn 18e begonnen. Na zoveel jaar had ik gezien hoe het wel, maar ook hoe het beter kan.” Via via wist hij dat er in Wapenveld geen slijterij zat. “Het was een zogenaamde blinde vlek op de kaart.” Het eerste jaar reisde Roel vanuit Ridderkerk steeds op en neer. “Mijn baas had aangegeven dat ik altijd terug kon komen, dus wilde ik eerst die binding houden.” Maar de slijterij bleek een schot in de roos, ze verhuisden zelfs naar een groter pand

aan de overkant. “Daar hadden we een winkel en een woning inéén.”In het huis wonen ze nog steeds maar met de zaak in Wapenveld zijn ze gestopt. “We zijn in 2007 met de winkel nog verhuisd naar een pand aan de Klapperdijk 28E onder de Verbinding in het centrum maar daar hebben we in 2010 de deuren gesloten.” In 1998 nam het echtpaar de zaak van Hein Vorderman aan de Dorpsstraat 51 in Heerde over. “Alleen de winkel in Wapenveld zorgde niet voor genoeg bestaansmogelijkheden. Hein Vorderman wilde graag afbouwen dus kwam hij bij ons in loondienst.” In 2007 heeft Roel het oude pand laten slopen en is er een nieuwe gebouw met appartementen gezet. “Maar nu is het wel genoeg. Ik ben 55 jaar en ik wil het nog blijven doen zolang ik gezond ben. De

winkel oogt goed; dat vind ik heel belangrijk. Ik doe elke dag wat ik kan. Iedere dag probeer ik 100% te geven. Meer dan mijn best kan ik niet doen. De klant staat bij ons altijd voorop”, aldus Roel. En dat leidt tot succes: in 2008 hebben ze een speciale whisky award ontvangen en in 2009 is de zaak tweede geworden als Beste Slijter van Nederland. Als kracht van zijn winkel noemt hij service, kwaliteit en vakkennis. Speciaal vanwege het 20jarig bestaan organiseert de Topslijter een feestelijke dag op zaterdag 2 juni compleet met doedelzakband en roséproeverij. “En er zijn leveranciers die het ondersteunen. We willen onze klanten verwennen.” Het jubileum wordt tevens gevierd met wekelijks aanbiedingen die in de krant worden gepubliceerd. Dus hou de advertenties in de gaten.

Petanque HATTEM- Afgelopen week zijn er bij Hattem Petanque twee mixtoernooien gespeeld. Uitslag dinsdagavond: 1e Gerard Zijlstra, 2e Hans Tijssen, 3e John Bronkhorst, 4e Luc Eleveld, 5e Hans Böke, 6e Gerrit Hoogers, 7e Ad Visser, 8e Jan Siemens, 9e Aly van Oene, 10e Dini Boomstra/Mariska Landman/ Peter Paul van Kuijk. Uitslag Bultman toernooi: 1e Mario Lobosco, 2e José Schoonewil, 3e Henry Arends, 4e Gerard Zijlstra, 5e Dini Boomstra, 6e Luc Eleveld, 7e Maike Septer, 8e Gerrit Hoogers, 9e Coby Zijlstra, 10e Dolf van de Veen.

Paaskaartavond EPE- Op zaterdag 7 april houdt Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. Omdat het precies de zaterdag voor de Paasdagen is, wordt deze avond omgetoverd tot Paaskaartavond. De avond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. De kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie en enkele Paashapjes tussendoor. Het verenigingsgebouw is geheel in Paassfeer versierd. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578-612845 of kaarten@wios-epe.nl.

HEERDE- Wouter Rorije, renner van het Xprezz MTB Racing Team, heeft succesvol deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap Mountainbike voor studenten licentiehouders in Wageningen. De talentvolle Heerdenaar reed in een sterk deelnemersveld naar een ver-

WAPENVELD- Volgend jaar van 27 april tot en met 11 mei 2013 leidt het predikantenechtpaar van Ark uit Wapenveld een vijftien dagen durende groepsreis naar de Oostkust van Amerika en Canada. Al eerder maakten zij met groepen van de Veluwe reizen naar Israël, Egypte, Jordanie en Zuid-Afrika. In New York wordt onder andere een zwarte gospeldienst bijgewoond en de plaats van de ingestorte Twin Towers bezocht. Ook zal in New York de historische St Paul’s Chapel bezocht worden, waar de brandweerlieden na 11 september 2001 hun toevlucht-

oord hadden. Verder wordt een dag doorgebracht bij de Amish, een bijzondere religieuze groep in Amerika, die nog leeft volgens tradities uit de vorige eeuw. De Niagara watervallen worden bezocht en de reis wordt afgesloten in Washington. Elke dag is er een dagsluiting en op zondag worden kerkdiensten bijgewoond. Alle overnachtingen, maaltijden en excursies inbegrepen. Een reis met afwisseling tussen inhoud, religie, ontspanning en rust. Meer informatie via dhr. Van ’t Land Wezep, tel. 038-3761447, e-mail fam. vantland@hetnet.nl).

Hart voor Pasen WAPENVELD – Op Eerste Paasdag zondag 8 april staat het thema ‘Hart voor Pasen’ centraal in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld. Ds. D.W. Fijan zal in deze speciale samenkomst stil staan bij Pasen. De samenzang zal o.a. bestaan uit mooie Paasliederen die muzikaal omlijst worden met orgel en piano.

Verder zal het gelegenheidskoor Just for Him en een soliste enkele liederen zingen, zij worden begeleid met piano, gitaar en dwarsfluit. De deuren van de kerk staan open voor iedereen. De samenkomst begint om 9.30 uur. Voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig en na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken

HEERDE- Dinsdagmiddag was het een drukte van belang bij de Keet in Heerde. De auto’s reden af en aan om alle mensen op tijd er naar toe te brengen. De Zonnebloem Heerde had namelijk samen met de Zonnebloem Wapenveld een gezellige middag voor hun gasten georganiseerd. De mensen, er waren er 86, werden ontvangen met thee of koffie met een heerlijke punt vlaai hetgeen erg in de smaak viel. Nadat iedereen was bijgepraat en alle nieuwtjes waren uitgewisseld kon Michel Coenen,

de zanger en entertainer die deze middag het programma voor de gasten verzorgde, beginnen. Hij wisselde de liedjes, vanaf de 50er tot de 90er jaren van de vorige eeuw, af met leuke verhalen. In de pauze was er tijd voor een drankje en een hapje, en toen deze voorbij was, werd er zelfs nog een polonaise gelopen waar ook rolstoelers aan meededen. Kortom, een erg leuke middag. Er werd uit volle borst met allerlei liedjes meegezongen en iedereen vermaakte zich opperbest.

diende derde plaats en veroverde de bronzen medaille. Wouter voelde zich als een vis in het water op het zware parcours met vele klimmen, snelle bochten en afdalingen. Wouter bevestigt met dit resultaat zijn goede vorm en ziet het komende seizoen met vertrouwen tegemoet.

Voorjaarsconcert Excelsior Zalk ZALK- Het voorjaar nadert met rassen schreden. De zon heeft zich al menige keren laten zien en dan wordt het tijd voor het jaarlijkse voorjaarsconcert van “Christelijke Brassband Excelsior Zalk.” Op zaterdag 14 april om 20.00 uur in de Burgwalkerk te Kampen zal dit gevarieerde concert plaatsvinden. Wederom is Excelsior er in geslaagd een bijzondere soliste voor dit concert aan te trekken, nl. zangeres Fardau van der Woude. Op 14 april kunt u haar bewonderen samen met Excelsior. Diverse mooie arrangementen staan op het

programma. Tevens speelt Excelsior tijdens dit voorjaarsconcert zowel origineel voor brassband geschreven composities als gearrangeerde muziek. Er is gekozen voor een zeer gevarieerd repertoire. Kaarten voor dit concert zijn voor aanvang verkrijgbaar aan de kerk. De kosten hier van zijn 10 euro inclusief een consumptie voor in de pauze. Kinderen tot 16 jaar betalen 5 euro. Het concert begint om 20.00 uur en het kerkgebouw gaat om 19.30 uur open. Voor meer informatie zie www. excelsiorzalk.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 129

Haal de toekomst in huis Kijk nu al 10 Nederlandse zenders standaard in HD Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard 10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.

AD 10992/09-11 Hattem

kpn winkel Zwolle | kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

AANBIEDINGEN Aktie geldig van 3-4 t/m 7-7

Paasbrood Bereid met roomboter en amandelspijs

5,49

voor

Roombotercakejes met rozijnen

van 2,49 voor

1,99

Slankie smeerkaas tuinkruiden

0,65

voor

De Buurtwinkel Houtweg 3, 8167 PJ Oene Tel: 0578-627233

Openingstijden: Maandag 11.00 - 15.30 uur. Dinsdag 8.30 - 15.30 uur. Woensdag 8.30 - 15.30 uur.

Donderdag 8.30 - 15.30 uur. Vrijdag 8.30 - 15.30 uur. Zaterdag 08.30 -15.30 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 20

Kaartverkoop Concert Jostiband Orkest

Biljartspektakel voor KIKA Foto: driebandennieuws.nl

HATTEM- Op zaterdag 7 april komt Dick Jaspers met zijn team naar Hattem om daar een biljartshow te geven. Deze show vormt het hoogtepunt van de actie “Steun KIKA”. Met de actie “Steun KIKA” wil de biljartvereniging D.O.S. – Hattem haar bijdrage leveren aan de wereld van kinderen kankervrij. Al gedurende het hele seizoen staat op de bar van de kantine van de vereniging de KIKA-collectebus. Vanwege deze KIKA-steunactie kwam het contact tussen het driebanden team met Dick Jaspers, Torbjörn Blohmdahl, Martin Horn

en Jean van Erp tot stand. Het team vraagt voor deze show een bedrag van 1.000 euro en stelt dit bedrag beschikbaar voor KiKa. Het is de bedoeling deze middag om geen toegangsgeld te vragen, maar een gift in de collectebus doen. Daarnaast zijn er formulieren aanwezig waarin bezoekers zich ook kunnen laten inschrijven als steunlid KIKA. Hiermee kan KIKA structureel gesteund worden. Het belooft een enorm biljartspektakel te worden want gedurende de hele middag zal er in de Bep van der Walzaal gespeeld worden op de matchtafels. Om 14.00 uur

starten de eerste wedstrijden tussen de spelers van de biljartvereniging en de vier topspelers Dick Jaspers, Torbjörn Blohmdahl, Martin Horn en Jean van Erp. Om kwart voor vier vinden de spannende wedstrijden plaats op tafel 1 tussen Dick Jaspers en Torbjörn Blohmdahl en op tafel 2 tussen Martin Horn en Jean van Erp. Het team bestaat uit vier personen: Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Martin Horn en Jean van Erp. Plaats: Biljartcentrum D.O.S. Hattem, Veenburgerweg 15 ; 8051 CG Hattem; tel. 038–4238754, www.doshattem. net.

Jaarlijkse uitvoering Vriendschap OENE- Op zaterdag 14 april vindt de jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene plaats. Dit concert, dat oorspronkelijk eind maart op de agenda stond, werd uitgesteld vanwege het plotselinge overlijden van één van de leden. Alle onderdelen van de vereniging presenteren zich dan aan het publiek met een afwisselend programma om te laten horen dat het aan muziek in het dorp Oene niet ontbreekt. De fanfare opent de jaarlijkse uitvoering onder leiding van dirigente Susan

van Opstal. Dit orkest is het oudste onderdeel van de vereniging en neemt de luisteraars mee door een afwisselend muzikaal landschap. Het orkest is tijdens het concert ondermeer te beluisteren in ‘Shalom!’ van Philip Sparke. Veel ruimte op het programma van de fanfare is ingelast voor solistische optredens van het muzikale talent dat de muziekvereniging in haar midden heeft. Zo vertolken Dienke Dijkgraaf op hoorn de solo in ‘Roberto’s Bolero’ en Josien Riphagen op bugel die in ‘Just a little song’. Uit

Toyota Ramaker officieel Erkend Duurzaam

de saxofoongroep treden Caroline Mulder, Jairo Hernandez en Mariët Knippenberg voor het voetlicht in ‘Saxorella’. Paul Broekhuis en Michiel Mulder uit de euphoniumsectie soleren in ‘The Holy Well’ (Paul) en ‘Varied Mood’ en ‘Zeibekikos’ (Michiel). Maikel van der Haar laat horen dat het drumstel geschikt is als solo-instrument in ‘Music voor drums’. De slagwerkgroep treedt op onder leiding van Jan van Lienden. Hij heeft met de slagwerkers een gevarieerd programma ingestudeerd met onder andere ‘Bongo à la Turca’, ‘To the old rhythm’ en ‘Master drummers’ van Jan Schipper en ‘Je Maintiendrai’ van Sandri Egberts. Het opleidingsorkest is zoals gewoonlijk ook van de partij en musiceert eveneens onder leiding van Susan van Opstal. Met het orkest voert zij ‘Olympic Dream’, ‘Girl’ en ‘Disco-band’ uit. Jaap Wim Riphagen speelt de trompetsolo in ‘Tango d’amore’ en Lydia de Ruiter speelt op bugel ‘My First Solo’ met begeleiding van het opleidingsorkest. Het concert van de muziekvereniging ‘Vriendschap’ vindt plaats op zaterdag 14 april in het Kulturhus in Oene en begint om 19.30 uur. De zaal is geopend om 19.00 uur. De supportersvereniging zorgt in de pauze voor een grote verloting. De toegang is gratis.

Sing-in in Wapenveld HATTEM– Toyota Ramaker is sinds vorige week een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf. Het certificaat Erkend Duurzaam wordt uitgereikt door BOVAG en is het bewijs dat Toyota Ramaker in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd. Wat betekent Erkend Duurzaam concreet in de dagelijkse praktijk van het autobedrijf? Op die vraag heeft Johan Ramaker een helder antwoord. “Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze be-

drijfsvoering verankerd. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld alleen nog maar stille en zuinige banden verkopen en de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. We hebben groene stroom en gaan zuinig om met energie.” Het certificaat Erkend Duurzaam is onderdeel van de BOVAG Duurzaam Ondernemen Scan en wordt getoetst door Auto Recycling Nederland (ARN). Het certificaat is een jaar lang geldig.

WAPENVELD- Op zondag 22 april zal er in de Hervormde Gemeente aan de Kerkstraat te Wapenveld een sing-in gehouden worden. Het thema van deze sing-in is “Van Kruis naar Kroon”. Iedereen, die van zingen houdt, is hartelijk welkom. De Sing-in duurt van 19.00 uur tot 20.00 uur en de zaal gaat om 18.45 uur open. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig wat te blijven drinken.

HEERDE- De kaartverkoop voor het bijzondere concert van het bekende Jostiband Orkest en het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina op zaterdagavond 2 juni 2012 is inmiddels gestart. Muzikale medewerking wordt eveneens verleend door de zussen Marieke en Marleen Regterschot, twee veelbelovende zangtalenten uit Heerde. Er bestaat al veel belangstelling voor de toegangskaarten. De organisatie adviseert, om teleurstelling te voorkomen, belangstellenden daarom niet te lang te wachten met het kopen van toegangskaarten. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 13,50 euro per stuk bij de volgende voorverkoopadressen: Banketbakkerij Kamphorst te Heerde (Dorpsstraat 15) en Epe (Sternpassage 1A), Van Aarst Bang & Olufsen te Heerde (Bonenburgerlaan

9-11), Boek- en CDwinkel Shalom in Wapenveld (Klapperdijk 27) en Evangelische winkel De Rivier te Wezep (Meidoornpassage 3). Bestellen van kaarten is ook mogelijk door een email te sturen naar het volgende emailadres: kaarten@ martijntabak.nl. Het muzikale evenement wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Rabobank Noordoost-Veluwe, met vestigingen in Epe, Heerde, Vaassen, Wapenveld en Wezep. Leden van de Rabobank Noordoost-Veluwe betalen met de bon uit de Dichterbij van 2 maart 2012 daarom slechts 10 euro per persoon. Ook zij kunnen de toegangskaarten, tegen inlevering van de bedoelde bon, verkrijgen bij de vijf hiervoor genoemde voorverkoopadressen. Meer informatie is ook te vinden op www.wihelminaheerde.nl.

Dorpsraad Wapenveld wil werken op basis van vertrouwen

Foto: Jan Nitrauw tekent de stichtingsakte onder toeziend oog van Johan Horst, Jeanette van der Beek, Robin Visser en Roel Docter

WAPENVELD – Met het zetten van een handtekening door secretaris Jan Nitrauw is de Stichting Dorpsraad Wapenveld sinds donderdagmorgen een feit. Belangrijkste doelstelling van de stichting is het ‘in voortdurende wisselwerking met de bewoners bevorderen van de ontwikkeling en leefbaarheid van Wapenveld’ aldus de stichtingsakte. De stichting is daarbij ook het instrument voor de uitvoering van het Dorpsplan Wapenveld. “Voor de uitvoering van het Dorpsplan heb je een rechtspersoon nodig. Belangrijk als spreekbuis, maar ook om bijvoorbeeld subsidies of bijdragen uit fondsen te verkrijgen”, legt voorzitter Roel Docter uit. Het bestuur wordt verder gevormd door secretaris Jan Nitrauw, penningmeester Jeanette van der Beek, vice-voorzitter Johan Horst en tweede penningmeester Robin Visser. Zij waren ook betrokken bij het Projectteam Wapenveld dat de aanzet gaf tot het maken van het Dorpsplan Wapenveld. De ‘voortdurende wisselwerking met de bevolking’ wordt ondermeer gedaan door halfjaarlijkse openbare vergadering. Daarin hebben bewoners van Wapenveld niet alleen inspreekrecht, maar kunnen ze ook deelnemen aan de vergadering. Een en ander wordt

uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. Belangrijk is ook de communicatie met het Coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Dorpsplan Wapenveld. Johan Horst is als voorzitter van dit team in het bestuur van de Dorpsraad vertegenwoordigd, zodat er sprake is van korte lijnen. De stichting Dorpsraad heeft inmiddels een voorstel voor een convenant over de uitvoering van het Dorpsplan aan het college van b en w van Heerde gezonden. Heel belangrijk voor de Dorpsraad is vooral het rechtstreekse contact met de inwoners. Zo gaat men voor het maken van een plan voor een opfrisbeurt voor het centrum, een wandeling houden met buurtvereniging de Klapperdiekers. “Dat moet de basis zijn, het rechtstreekse overleg met de inwoners zodat ideeën van onderop komen. Onder de inwoners van Wapenveld is veel deskundigheid aanwezig over hun leefsituatie. Dat is bewezen met hun inbreng in het Dorpsplan. Wij willen vooral op basis van vertrouwen in het gemeentebestuur en andere organisaties verder werken aan een gezonde ontwikkeling en goed leefklimaat voor iedereen in Wapenveld”, aldus Roel Docter.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 2 1

!

Musterring presenteert!

Vera Lingerie ook voor heren Py ama´s lang en k or Pyama´s kor ortt

MR 4800 – de ideale leefbank. Veldkamp Apeldoorn 2e Paasdag open!

Onder goed S chie sser y, HOM, Sloggi Ondergoed Schie chies er,, Me Mey Kamerjassen/Badjassen

Met een heerlijk zitcomfort in een ijzersterke stof zoals getoond: 2,5-zitsbank € (excl. armkussens) Ook leverbaar als 3 en 2 zitsbank, fauteuil en hoek-opstelling.

940,-

STATIONSSTRAAT 110 APELDOORN | T (055) 521 67 49 WWW.VELDKAMPATHOME.NL 2E PAASDAG OPEN VAN 10 - 16 UUR VEEL MOOIE AANBIEDINGSPRIJZEN GRATIS PARKEREN KAN AAN DE KANAALSTRAAT 29 ACHTERZIJDE VAN ONZE WINKEL

w w w. m u s t e r r i n g . n l

CDA-beraad 2012, de leden aan zet.

Zoek je een fotograaf ? www.fotovanderbeek.nl

Iedere dag nieuwe foto’s

Zelf aan de slag met ‘Kiezen en Verbinden’ en ‘Nieuwe woorden, nieuwe beelden’. Zaterdag 21 januari presenteerden Aart-Jan de Geus en Jacobine Geel hun rapporten. Het woord is nu aan ons, als leden en sympathisanten. Op 4 april kunt u in Heerde, met andere CDA’ers de rapporten bespreken en meedenken over de ‘agenda 2025.’ Van beide commissies is een vertegenwoordiger aanwezig. Namens het CDA zijn op deze avond Mw. Guusje Dolsma en de heer Govert Buijs aanwezig. wanneer: woensdag 4 april waar: Dorpshuis, Van Meurslaan 3, Heerde. aanvang: 20.00 uur Iedereen is welkom, noteert u het vast? (zie ook: www.cdaheerde.nl)


SCHAAPSKOOI

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 22 2

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD Nieuwe voorjaarscollectie Durea

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 98, Fax 422038 20 -86, gratis: - 421 58038 98, -Fax 422 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98

 

Glasheldere een service voor ! ijs pr ke redelij

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken www.boertjes.com

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 23 2

Herfkens Slijterijen Roel en Ria Herfkens

1992

2012

20 jaar Slijterij Herfkens Aktiepakket 1 fles Jonge Bols jenever 1.0 ltr + 1 fles Sonnema ber enbur g 1.0 ltr berenbur enburg samen €27,44

nu 20% korting voor € 21,95 Alleen als pakket voor deze prijs verkrijgbaar!!!

Mirabueno rrosé osé

(doos a 6 flessen)

€ 19,95 nu

20% korting

€ 15,95

Millwood 1.0 ltr € 9,95

nu 20% korting € 7,95 Bacar di Dragon Ber Bacardi Berrr y

Speciale actie geen € 17,45 maar

€ 9,95

K WV Brandy VS Normaal € 26,95

Nu 20% korting € 21,50 Ook bij ons verkrijgbaar Chocovine, rode wijn met chocolade Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 april a.s.

Dorpsstraat 51, 8181 HN, Heerde. Tel: 0578-691620 Fax: 0578-690345.

W ij bezo rge ook aan h n uis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 24

Genieten bij Broemcursus

ALV en ouderavond WAPENVELD- De Hervormde Schoolvereniging houdt op dinsdag 17 april haar Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden in CBS De Goede Herder, Vinkenweg 8 te Wapenveld. Vanaf 19.30 uur zijn alle leden en donateurs van de vereniging van harte welkom. De financiële stukken zullen een half uur voorafgaand aan deze vergadering ter inzage in de hal van de school klaarliggen. Alle

ouders van CBS De Goede Herder en CBS De Parel zijn persoonlijk uitgenodigd voor de ouderavond, aansluitend aan de Ledenvergadering, waarin Bart Kock, directeur van CBS De Goede Herder, een presentatie zal houden over de leefwereld van de kinderen. Een leefwereld die met name wordt gekenmerkt door de nieuwe media. Dit deel van de avond zal om 20.45 uur beginnen.

Ab Volkerink 70 jaar VIOS lid

HEERDE- Afgelopen donderdag en aankomende donderdag werd de jaarlijkse Broem-cursus georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Heerde in het Dorpshuis. De ochtend werd door de 25 deelnemers gebruikt voor theorieles terwijl ze ’s middags zelf het stuur van hun auto ter hand moesten nemen. Samen

met een rij-instructeur werd er een rit gemaakt van zo’n 30 minuten waarbij ze persoonlijke adviezen kregen. “Daarnaast hebben we sinds twee jaar de Broem-cursus uitgebreid met een reactietest en een nekmassage. Veel oudere mensen hebben moeilijkheden met rug en nek en hun reactievermogen loopt ook terug”, legt Henk

Praotstoel

Opstapdag elektrische fietsen

EPE/HEERDE- Op 7 april besteden de maker van De Praostoel op Radio 794 aandacht aan de Stichting Dorpsraad Wapenveld, 2climb2raise, en de evenementen in de regio (van Hattem tot Apeldoorn) tijdens de paasdagen. Mail naar opdepraotstoel@gmail.com en het evenement wordt bekend gemaakt tussen 11.00 en 12 uur op 7 april. Als het bijzonder is, bellen zij live in de uitzending. De EvenementenAgenda wordt natuurlijk door Hetty Kolkman gedaan. De Techniek in de studio gaat Gert Roelofs regelen terwijl Cor Rorije en Linda Seinstra de presentatie doen. In de Speuldeuze, tussn 9.00 en 10.00 uur heb wie Jordy Liefers an de knoppen die de streektaalmeziek uut heel Nederland löt heurn. Kijk altijd op www.radio794.nl voor de laatste informatie over programmawijzigingen. De Speuldeuze (9.00 – 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00-12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether.

Quiltexpositie OENE- Er wordt een Quiltexpositie gehouden van 11 t/m 28 april bij Quilt - en Hobby De Witte Pimpernel te Oene. Jelly Sloot exposeert met Quilts en tassen en Marjan v.d. Kolk met Quilts. Zowel traditioneel quilten als art quilten. Locatie bij Quilt en Hobby De Witte Pimpernel, Houtweg 40 te Oene, www.wittepimpernel.nl. Geopend wo. t/m vrij. 10.00 – 16.30 uur en zat. 10.00 – 16.00 uur. Entree en parkeren gratis. Attentie: in het centrum van Oene zijn op verschillende plaatsen diverse wegwerkzaamheden. De Witte Pimpernel aan de Houtweg blijft bereikbaar via route om Oene heen, bijv. via de Ooster Oener weg/Houtweg. Tel. info 0578-641070. U bent van harte welkom.

WEZEP- Op 9 april, 2e Paasdag organiseert Koos van de Put Tweewielers bij Party Centrum Coelenhage in Wezep alweer haar 5e opstapdag. Sinds de eerste opstapdag heeft het elektrisch fietsen een enorme vlucht genomen. Ook de bezoekersaantallen op deze dag nemen elk jaar enorm toe. De opstapdag is een uitgelezen kans om heel veel elektrische fietsen in het echt te proberen. De medewerkers staan klaar om u te adviseren. “We zijn bijzonder trots om als één van de eerste dealers exclusief het revolutionaire model van Batavus met de accu in de kettingkast te mogen demonstreren. En ook u kunt hier dan een proefrit op maken. Zo kunt u zelf ervaren dat u tegen fietsen nooit meer opziet en altijd met de wind mee fietst. Speciaal voor de jonkies van 12

Haasjes namens VVN uit. De massages worden gegeven door Jeannet van den Berg. De Broemcursus wordt sinds drie jaar op twee dagen gehouden omdat het animo groot is. “We sturen via de gemeente 70-plussers een persoonlijke brief en dat loopt heel goed.” Donderdag zijn de volgende 25 aan de beurt.

tot 65 jaar hebben we een heel assortiment hippe elektrische fietsen op de opstapdag. Om maar aan te geven dat elektrisch fietsen echt niet iets is voor alleen maar oude mensen. De werkelijkheid is dat 60% van de verkochte fietsen bij Koos van de Put Tweewielers, elektrische fietsen zijn. En dat is niet voor niets. Als gecertificeerd e-bike centrum (Bovag, EBCS, ION, GSI3.0) bieden wij de beste service die u van een specialist mag verwachten. Het wordt een super gezellige dag met koffie, muziek, veel zon, een heuse fietsenveiling en veel gezellige mensen”, laat Koos van de Put weten. Dus noteer vast in uw agenda: maandag 9 april 2e paasdag vanaf 9.00 tot ongeveer 17.00 uur bij Party Centrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 in Wezep.

VAASSEN- Onlangs was het 70 jaar geleden dat een jonge en veelbelovende voetballer zich aanmeldde als lid bij C.S.V.VIOS – Vaassen. Dat was Ab Volkerink. Reden om hem eens in het zonnetje te zetten.Omdat zijn vrouw nogal

ziek is, en zij toch zeker ook al die jaren een trouwe VIOS supporter is gebleven, kwam het bestuur Ab in huiselijke kring huldigen. Op de foto de 70-jarige jubilaris Ab Volkerink met de herinneringsspeld en de bijbehorende bos bloemen .

Grip op energie voor huurders van Triada HEERDE- Triada zet steeds meer middelen in om de energierekening voor huurders zo laag mogelijk te houden. Samen met Aurum Europe biedt Triada haar huurders een innovatief instrument aan, de Aurum Energiedisplay. Deze display laat direct zien hoeveel gas en elektra men gebruikt. Hiermee krijgen huurders eenvoudig grip op hun eigen energiehuishouding en kunnen zij geld gaan besparen. In een groot opgezette proef biedt Triada 250 displays kosteloos voor een jaar aan een grote groep huurders aan. Medewerkers van Aurum Europe gaan nu in april bijna huisaan-huis langs in een aantal wijken in de gemeenten Epe, Heerde en

Hattem om zo 100 displays aan huurders van Triada aan te bieden en te installeren. Triada heeft hoge eisen gesteld aan de gebruiksvriendelijkheid van het apparaat, dat door Aurum steeds verder verfijnd wordt in de betrouwbaarheid van de meetgegevens. Met deze display is inmiddels veel ervaring opgebouwd, en nog steeds worden er mogelijkheden aan toegevoegd. Triada biedt de displays tijdens de proefperiode gericht en op adres aan haar huurders aan. Bent u huurder van Triada, hebt u interesse en kreeg u tot nu toe nog geen display aangeboden? Misschien komt u wel in aanmerking. Neem contact met Triada op, tel. 0578-676666.

HEERDE- Door een actie van Wicher Wichers uit Heerde en Marcel Jansen uit Spakenburg heeft het Special Educational Centre uit Wojcieszów in Neder-Silezië in Polen 500 euro gekregen evenals kussen, lakens, een koelkast en vriezer en werkkleding voor de medewerkers. Op deze school zitten geestelijk gehandicapte kinderen. Naast een school is het ook een internaat. Het belangrijkste doel van het internaat is de kinderen voor te bereiden om zelfstandig wonen, het leren ven eenvoudige vaardigheden en de eerste beginselen van lezen en

schrijven. Daarnaast hebben Wichers en Jansen een Bioptron lamp van 1250 euro geschonken aan de polikliniek in Bolkow. Deze donaties zijn mogelijk gemaakt door Orgelbouwer Reil, Stratenmakersbedrijf G.J. Koetsier, Emka Elektra Mulder, Doelbeek Interieur, Van Aarst, Autobedrijf Van Bennekom, Koninklijke Van der Most, Slagerij Nooteboom en fietsvrienden, Wagenvoort Vuurwerk, Camping de Mussenkamp, Intertoys van de Geest, Spakenburg Geref. Vrij. Kerk (noord en west) en EHI Stolle BV.

Lezing ‘Voeding voor je Gezondheid’ EPE- Op donderdag 5 april wordt een lezing “Voeding voor je gezondheid’ verzorgd door Stichting Natuurlijk Welzijn in samenwerking met Anna M. Kruyswijk- van der Heijden. Na 30 jaar praktijkervaring als behandelend arts (o.a. huisarts en integraal werkend arts), legt zij zich sinds 2008 geheel toe op preventie, met als specialisatie voeding. Vanuit haar organisatie Jouw Voeding geeft zij onderwijs, cursussen en lezingen over voeding en gezondheid. De lezing begint om 19.30 uur in De Middenstip, Epe. De bijdrage in

de kosten zijn 5 euro p.p. inclusief koffie/thee en een gezond hapje in de pauze. Naast uitleg over de inhoud, kwaliteit en de vitaliteit van voedsel, wordt in de lezing de verbinding met onszelf en met de natuur om ons heen verduidelijkt, en het belang hiervan voor onze gezondheid. In de lezing worden inzichten uit modern wetenschappelijk onderzoek verbonden met die uit de oude en moderne voedingsgeneeskunde (natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde). Zie ook www.natuurlijkwelzijn.org.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 25 2

NU OOK NOG VOLOP VERBOUWINGSVOORDEEL /6

349.-

Een vrolijk Pasen wordt met Expert een eitje. SMART TV

7"/

479.-

WHIRLPOOL 1400 toeren wasmachine %"--"4 t LH WVMDBQBDJUFJU t 4UBSU VJUTUFM FO SFTUUJKEJOEJDBUJF t %JWFSTF XBTQSP HSBNNBT t 3VJNF WVMPQFOJOH t &OFSHJF klasse A+

7"/

7"/

44.10*

487.-

PHILIPS scheerapparaat 15 t NJOVUFO draadloos geCSVJLt"GTQPFM CBBSNFU2VJDL3JOTFTZTUFFN t 4VQFS -JGU $VUTZTUFFN t%ZOBNJD$POUPVS3FTQPOTF

TOSHIBA 15,6� laptop SONY 81 cm Full HD 3D LED-TV ,%-&9t&EHF-&%UFDIOPMPHJFt.PUJPO'MPX93t%-/" *OUFSOFU7JEFP 4LZQFFO 8J'JSFBEZt4VSGFOPQJOUFSOFUPQVX57TDIFSNt&OFSHJFLMBTTF#

7"/

7"/

329.-

39.-

$3$t*OUFM$PSFJ.QSPDFTTPS t(#HFIFVHFOt(#IBSEFTDIJKG t*OUFM(.")%HSBmTDIFLBBSUt-&%TDIFSN

10% kassakorting

7"/

127.-

op het gehele assortiment persoonlijke verzorgingsapparaten

HDMI

SONY 3D Blu-ray Home Cinema set #%7- t UIVJTCJPTDPPQ NFU J1PE EPDL t 4'PSDF 1SP % 'SPOU 4VSSPVOE 4PVOE FO XBUU WFSNPHFO t #3"7*" internet video

* Prijs na 10% kassakorting

PHILIPS DVD-speler

CANON digitale camera

%71 t $JOFNB1MVT t #FLJKL VX mMNT JO )% LXBMJUFJU t 1SPHSFTTJWF 4DBO $PNQPOFOU7JEFPt64#FO)%.*

*964)4 t NFHBQJYFMT )4 TFOTPS WPPS GPUPHSBGFSFO CJK XFJOJH MJDIU t NN YPQUJTDIF[PPNMFOTt(SPPU DN-$% TDIFSN

van Braun, Oral-B, Philips en Babyliss. Van haarstyler tot scheerapparaat en van tandenborstel tot voetenbad.

Expert Frits van Enk Meidoornpassage 8, Wezep, (038) 3761298 Van experts kun je meer verwachten. Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 7 april 2012.

... gewoon goed

vrijdag 6 april 2012 tot en met maandag 9 april 2012 GESLOTEN

Bestel online

uw container!

VĂ‹MÂ?Ă–Ă?ÂˆĂ‹FĂ‹Ă„Â?Â?Â?ÂŹ?wĂœ?Â?Ă‹ VˆÂ?Ă–Ă??wĂœ?Â?Ă‹ VĂ‹Ă?։™?wĂœ?Â?Ă‹ÂŽ0ÂŻĂ‹ Vˏ։™ VĂ‹~j”j™~aĂ‹?wĂœ?Â?

Op dinsdag 10 april staan wij graag weer voor u klaar!

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E.info@herms.nl

www.herms.nl

Zuukerweg 21 L8161 XW Epe LT: 0578 - 61 45 37 LF: 0578 - 62 08 85 info@kieskampaccountants.nl Lwww.kieskampaccountants.nl

www.kieskampaccountants.nl

LOns kantoor is vanaf


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 26

Ouders Parkschool komen in actie

Geslaagde sponsoravond v.v. S.E.H. HEERDE- Donderdag 29 maart organiseerde de sponsorcommissie in een ‘uitverkochte’ kantine van de v.v. S.E.H. een avond voor de sponsoren van de club, leden en het bestuur van v.v. S.E.H. Naast het leggen van contacten tussen de verschillende sponsoren stond een voetbalquiz centraal die geleid werd door TV-Oost-presentator Bert van Losser. Als ‘special guest’ was topscheidsrechter Bas Nijhuis uit Enschede aanwezig die tussen de verschillende quizrondes door anekdotes uit zijn

scheidsrechtersloopbaan vertelde. Tijdens de avond overhandigde de voorzitter van de sponsorcommissie, Herman Zwerver, aan de hoofdsponsor, Gerrit van der Maten van ‘Houtman Transport’ en aan de voorzitter van de club, Barend de Ruiter twee ingelijste nieuwe shirts. Daarnaast kregen twee shirtsponsoren die een goed doel i.p.v. de bedrijfsnaam op het shirt hebben laten drukken checks t.w.v. 150 euro overhandigd. De sponsorcommissie kan terug zien op een zeer geslaagde avond.

Sportuitslagen VELUWE- De uitslagen van de diverse sportverenigingen uit de regio. Voetbal: Deventer- Emst 2-2; Klarenbeek- KCVO 1-3; SV Vaassen- VV Columbia 0-1; Huls-

horst- VIOS 0-2. Handbal: Dames Tyfoon- Nieuw-Heeten 2 2129. Waterpolo: Swol 1894 3- S.G. Hattem-Wezep 1 6-5; Livo- S.G. Hattem-Wezep <19 jaar: 5-8.

Goede opbrengst Reumacollecte HEERDE- De oudergeleding van de MR van de Parkschool te Heerde heeft in een brief aan het dagelijks bestuur van de Regio Noord Veluwe; de toezichthouder op de stichting Proo, aangegeven dat zij tot hun woede en ontzetting kennis hebben genomen van het feit dat de Parkschool wordt teruggetrokken uit de MFA in Heerde-Oost. Deze brief is een reactie op het besluit van de Stichting Proo om zich terug te trekken uit de ontwikkeling van de MFA Oost. “Ouders en personeel voelen zich door Proo in de steek gelaten en in de kou gezet. Als betrokken ouders van de Parkschool kunnen wij dit niet accepteren. Wij verwijten de Stichting Proo onbehoorlijk bestuur en wij verzoeken u als Raad Van Toezicht hier hard tegen op te treden en de Stichting Proo te

De ouders bij het Dorpshuis na de actie van woensdagmiddag

sommeren de Parkschool te vertegenwoordigen in de besprekingen over de MFA Oost”, schrijven zij in de brief. “Begin deze week werd duidelijk dat de Stichting Proo zich compleet terugtrekt uit het overleg over de MFA Oost in Heerde voor zowel de Horsthoekschool als de Parkschool. Voor ouders en personeel van de Parkschool kwam dit bericht als een grote verrassing”, laten de ouders weten. “In december nog heeft Proo in de raadsvergadering aangegeven dat de Parkschool deelnemer wordt in de MFA. Door het afhaken van de Stichting Proo worden de belangen van de Parkschool niet langer behartigd in de besprekingen en ontwikkelingen

van de MFA Oost”, stellen zij. Als vervolg op deze brief zijn woensdagmiddag de ouders naar het overleg van de participanten van de MFA Oost gegaan om aan te geven dat de Parkschool graag mee wil doen met de MFA. Namens de oudergeleding van de MR van de Parkschool gaf Carolien Germs een korte toelichting op de actie. De overige gebruikers van de MFA gaven aan het besluit van Proo te betreuren en spraken hun waardering uit voor de actie van de ouders van de Parkschool. De ouders benadrukken dat dit een actie is van de ouders van de Parkschool en de oudergeleding van de MR en niet algemeen een actie van de Parkschool.

Schoolvoetbaltoernooi van start EMST/OENE- Woensdag 4 april wordt de aftrap verricht voor al weer het 8e Autoschade de Wilde schoolvoetbal-kampioenschap van de Gemeente Epe. Op de velden van v.v. Emst start de koningsklasse van het schoolvoetbal, de jongens uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Epe. Rond 13.00 uur beginnen de eerste wedstrijden. 12 teams van evenzoveel scholen spelen om de titel gemeentelijk

schoolvoetbalkampioen 2012 en de winnaar mag naar de regionale schoolvoetbalkampioenschappen die op 9 mei eveneens gespeeld worden in de gemeente Epe n.l. bij c.s.v. VIOS in Vaassen. Als klap op de vuurpijl heeft de organisatie voor de winnaar ook nog eens toegangskaarten beschikbaar voor een thuiswedstrijd van Go-Ahead Eagles uit Deventer. De winnaars van zowel poule A als poule D zijn door de Deventer club uitgenodigd om in de

Adelaarshorst de wedstrijd uit de Jupiler League tussen GoAhead Eagles en FC Emmen op 20 april te komen bekijken. Gelijktijdig met dit toernooi spelen 18 schaduwelftallen uit dezelfde groepen deze woensdagmiddag bij v.v. Oene. Aanvang 13.00 uur. De leerlingen die niet meespelen maar zich wel op een bijzondere manier laten horen of zien, dingen mee naar een prijs voor de beste supporters.

EPE- Week 11 was dit jaar de week van de Reumacollecte. In het dorp Epe was de opbrengst dit jaar 7541 euro, bijna 200 euro meer dan het jaar ervoor. Er waren maar liefst 92 collectanten op pad voor het goede doel. Na de volledige afhandeling van de collecte was het tijd om de jubilerende collectanten eens in het zonnetje te zetten. Daarbij bleek de Eper collectantengroep over een grote vaste kern te beschikken. Er waren liefst 14 jubilarissen te huldigen. Twee jubilarissen met 15 jaren, twee met 20 jaren, vier met 25 ja-

ren, vier met 30 jaren en zelfs twee met 35 jaren. Voor de huldiging was mevrouw Antoinet van Tolij van het Reumafonds naar Epe gekomen. Naast de huldiging gaf zij uitleg over de besteding van de gelden, het werk van het Reumafonds en vorderingen die gemaakt worden. Tijdens de bijeenkomst is afscheid genomen van Martien Bijleveld die tien jaar de collecte in het dorp Epe coördineerde. Een ieder die in 2013 wil collecteren, kan contact opnemen met Ben Jonker, tel. 0578-613756 of per mail: ben.jonker@kpnmail.nl.

Cheque voor Regenboogboom

Meneer Joop met pensioen EPE- Donderdag ging Joop Lammen met welverdiend pensioen. Na ruim tien jaar als conciërge werkzaam te zijn geweest op de Gildeschool te Epe nam hij afscheid van kinderen, ouders en collega’s. Zij namen afscheid van veel meer dan hun conciërge. Joop was een echte kindervriend en juist de jonge kinderen zagen hem dan ook vaak als ‘de baas’ van de Gildeschool. In zijn vrije tijd zette hij zijn kluskwaliteiten in tijdens het handvaardigheidcircuit voor de bovenbouw. En tijdens talloze festiviteiten was hij telkens weer verkleed als een ander typetje. Een van zijn laatste grote klussen was het nieuwe schoolplein. Er is veel denkwerk verricht in de werkgroep om te komen tot goede plannen. Het geld is op de juiste manier ingezet en het resultaat mag er zijn, een ruime speelplaats voor de kinderen van de Gildeschool. Hij was vaak de rechter- en linkerhand van de directeur, het aanspreekpunt voor ouders en de vrolijke noot van de school. Daarom werd er een mooie dag voor hem ge-

EPE- Begin maart hield de Ladies Circle 1 uit Epe een Tropical Party in de Middenstip in Epe ten behoeve van het goede doel. Samen met een kerstbrodenactie wist de club een bedrag van maar liefst 7000 euro op te halen voor de Stichting de Regen-

boogboom. De Tropical Party is zeer succesvol geweest dankzij de sponsoren: Wassink&Vermeulen, Juwelier Huijssoon, Cosmonique, Peter Wellen, Bijsterbosch, De Haan, Blokker,Beat it, Hullegie en Apotheek Epe.

Geslaagd Palmpasen in Welsum

organiseerd. Optreden van kinderen en collega’s, cadeaus, een receptie en een buffet als afsluiting maakten het afscheid een feeste-

lijke aangelegenheid. “En dat is, naast geluk en gezondheid, precies wat hij verdient”, vond men op de Gildeschool.

WELSUM- Afgelopen weekend was het de traditionele Palmpasen in Welsum van de Vereniging voor Volksvermaken. Na het inleveren van de werkstukken en versierde haantjes gingen de kinderen op de wagen door Welsum met voorafgaand het draaiorgel van familie van Eijk. Bij terugkomst konden de kinderen gelijk eieren tikken en eieren zoeken. Daarna weer naar binnen waar in teams spelletjes werden gespeeld in het dorpshuis. Dit keer droeg de activiteitencommissie ook bij tot een activiteit. Per team werd een paaswerkstuk gemaakt. Deze werkstukken dienen als aankleding rondom het paasvuur van aanko-

mende zondag 1e paasdag aan de Erveweg ter hoogte van de dorpskern. Uitslag: Versierde haantjes: Iris Veldkamp; Rens van der Horst; Sem Zweers; Geert Menkveld; Justin Eijerkamp; Lieke Boons; Brechje Bijsterbosch. Werkstukken: Linde Schoutens; Renate Menkveld; Michelle Eijerkamp; Sebastiaan Töpfer; Swen van Voorst; Bo Keurhorst, Sil Groenveld, Niek Zweers. Eieren tikken: Michelle Eijerkamp; Lynn Pannekoek; Niek Zweers. Eieren zoeken t/m groep 5: Tessa van Vemde; Tijn van Zetten; Iris Veldkamp; Chiel Bijsterbosch. Eieren zoeken groep 6 t/m 8: Lieve Stap; Renate Menkveld; Linde Schoutens; Swen van Voorst.


SCHAAPSKOOI

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Komkommers, snackkomkommers en aubergine uit eigen kas, milieubewust geteeld Diverse groenteplantjes

Winkeltje open op: Vrijdag 8.30 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur Zaterdag 8.30 â&#x20AC;&#x201C; 13.00 uur

Nu ook bij ons koemestkruimels, ideaal voor bemesting van de groentetuin, gazon en border. Na de Pasen weer iedere ochtend open !

Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde 0578-691055 werkplaats@garagevanlohuizen.nl E-mail: info@garagevanlohuizen.nl Maand April Actie

Voor reparaties allecheck merken Jaarlijkse airco APK van keuringen Incl.en reinigen het systeem, 22,50 excl. btw

Kom nu langs voor de

Laat uw Airco nakijken en vullen

WINTERCHECK! Aircoservicebeurt voor maar 70,-Euro

www.heerdeonline.nl

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 27 2

Geniet...

Kom genieten van de prachtige omgeving van landgoed Molecaten. Na een heerlijke wandeling in de bosrijke omgeving van Hattem kunt u vervolgens genieten van de vele mogelijkheden die Herberg Molecaten u te bieden heeft...

3 gangen keuzemenu voor 26,50

VOORGERECHTEN: Â&#x2021;6WRNEURRGPHWNUXLGHQERWHU HQDwROL â 3,25 Â&#x2021;,QELHUEHVODJJHIULWXXUGH FKDPSLJQRQV PHWNQRIORRNVDXV â 6,25 Â&#x2021;:DUPJHLWHQNDDVMHJHSDQHHUG PHW$PDQGHOVFKDDIVHO HQKRQLQJ â 6,75 Â&#x2021;$UGHQQHUKDPPHWPHORHQâ 5,75 Â&#x2021;*DUQDOHQFRFNWDLO PHWFRFNWDLOVDXV â 6,75 Â&#x2021;3DVWHLWMHPHWKXLVJHPDDNWH NDOIVUDJRÂ&#x20AC;W â 6,75 Â&#x2021;6DODGHPHWJHEDNNHQ PRVVHOHQHQUDYLJ{WHVDXV â 6,75 Â&#x2021;9RRUMDDUVVDODGHPHWIHWD VSHNMHVROLMYHQHQ FDVKHZQRWHQâ 7,75 Â&#x2021;5XQGHUFDUSDFFLRPHW 3DUPH]DDQVHNDDV â 7,75 Â&#x2021;*HURRNWH]DOPRSWRDVW PHWNHUULHPD\RQDLVH â 7,75 Â&#x2021;6DODGHJDPEDCVPHWHHQ RRVWHUVWLQWMH â 7,75 Â&#x2021;+HUEHUJSURHYHULM â 12,50    

SOEPEN: Â&#x2021;7RPDWHQURRPVRHS Â&#x2021;%RHUHQJURHQWHQVRHS Â&#x2021;=ZROVHPRVWHUGVRHS PHWVSHNMHV Â&#x2021;$VSHUJHVRHS

3 gangen keuzemenu voor 26,50

HOOFDGERECHTEN VLEES: Â&#x2021;.LSVDWpPHWIULWHVDWMDU en kroepoek Â&#x2021;*HEDNNHQUXQGHUELHIVWXN PHWVDXVQDDUNHX]H Â&#x2021;*HEDNNHQYDUNHQVKDDV PpGDLOORQVPHWVDXV naar keuze Â&#x2021;9HJHWDULVFKKRRIGJHUHFKW Â&#x2021;:LHQHUVFKQLW]HO JUDP PHWVDXVQDDUNHX]H Â&#x2021;*HEDNNHQRVVHQKDDVSXQWMHV PHW5RHUEDNJURHQWHQHQULMVW Â&#x2021;.LSSLWWLJH3LUL3LUL Â&#x2021;0L[HG²JULOOVSLHVPHWVDXV naar keuze Â&#x2021;2HUKDPPHWMHPHWKRQLQJ² WLMPVDXV Â&#x2021;*HEUDGHQHHQGHQERUVWPHW VLQDDVDSSHOVDXV Â&#x2021;7RXUQHGRVYDQRVVHQKDDV PHWVDXVQDDUNHX]H

â 16,50 â 16,50 â 16,50 â 16,50 â 16,50 â 16,50 â 17,50 â 17,50 â 17,50 â 21,50

VOOR DE KIDS: .LQGHUSODWHPHWNHX]HXLWYLVVWLFNV NURNHWNLSQXJJHWVPHWIULWHV PD\RQDLVHHQDSSHOPRHV â 7,25

 â 5,25 â 5,75

BIJ AL ONZE HOOFDGERECHTEN SERVEREN WIJ KOOLSALADE EN GEKRUIDE COUNTRY POTATOES

 â 6,75 â 6.25

HOOFDGERECHTEN VIS: Â&#x2021;7RQJ3LFDVVRLQGH ERWHUJHEDNNHQWRQJILOHWV PHWYUXFKWHQVDXV â 15,50 Â&#x2021;*HEDNNHQ]DOPILOHWPHW URPLJHVDXVYDQJURHQH NUXLGHQHQNQRIORRN â16,50 Â&#x2021;,QGHERWHUJHEDNNHQ VOLSWRQJHWMHV â 17,50

â 15,50

Kies bij het hoofdgerecht zelf de saus uit die u lekker vindt: Â&#x2021;.RXGHNQRIORRNVDXV Â&#x2021;&KDPSLJQRQURRPVDXV Â&#x2021;5RPLJHSHSHUVDXV Â&#x2021;6WURJDQRIIVDXV Â&#x2021;+RQLQJWLMPVDXV Â&#x2021;.UXLGHQERWHU

BIJGERECHTEN: Â&#x2021;&KDPSLJQRQV VSHNHQXL Â&#x2021;5DEDUEHU Â&#x2021;*HPHQJGHJURHQHVDODGH PHWGUHVVLQJ Â&#x2021;3XQW]DN PHWIULHWHQPD\RQDLVH Â&#x2021;6SLF\DDUGDSSHOZHGJHV Â&#x2021;%ORHPNRRO PHWEHFKDPHOVDXV Â&#x2021;6SHU]LHERQHQ PHWJHEDNNHQXL NAGERECHTEN: Â&#x2021;.LQGHULMVMH Â&#x2021;'DPH%ODQFKH Â&#x2021;+XLVJHPDDNWH7LUDPLVX Â&#x2021;3HU]LNWDDUWMHPHW\RJKXUWLMV Â&#x2021;.DUDPHOEDYDURLV PHWJHSRFKHHUGHSHHU Â&#x2021;7ULRVRUEHW²LMV Â&#x2021;&RXSHYDQYHUVIUXLWPHW YDQLOOHLMVVODJURRPHQVLURRS Â&#x2021;&KHHVHFDNHPHWZDUPH NHUVHQHQYDQLOOHLMV Â&#x2021;*UDQGGHVVHUWHHQVHOHFWLHXLW GHERYHQVWDDQGHOHNNHUQLMHQ

 â 2,75 â 2,75 â 2,75 â 2,75 â 2,75 â 2,75 â 2,75 â 4,25 â 5,75 â 5,75 â6,75 â 6.75 â 6,75 â 6,75 â 6,75 â12,50

Â&#x2021;.RIILHFRPSOHHWPHW YHUVFKLOOHQGHERQERQV YDQ&KRFRODGH$WHOLHU$ â 5.25 Â&#x2021;*ODVGHVVHUWZLMQ 0XVFDW%HDXPHVGH9HQLVH

 â 4,25

SPECIALE KOFFIE: Â&#x2021;,ULVK&RIIHH ,HUVHZKLVN\ Â&#x2021;)UHQFK&RIIHH *UDQG0DUQLHU Â&#x2021;6SDQLVK&RIIHH 7LD0DULD Â&#x2021;,WDOLDQ&RIIHH $PDUHWWR Â&#x2021;&RIIHH'20%HQHGLFWLQH

 â 6,25 â 6,25 â 6,25 â 6,25 â 6,25

Huisgemeente Heerde Iedere zondag samenkomst om 9.30 uur Zie voor meer informatie onze website https://sites.google.com/site/ huisgemeenteheerde/

Recepties » Huwelijksfeesten » Trouwlocatie » Vergaderarrangementen Business-room » High-tea » Verwarmd terras » Bedrijfspresentaties

U bent van harte welkom!

WWW.JSLIJKHUIS.NL Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

    

     ! "

Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

Voetreflexzonetherapie bij pijn, darm- en stressklachten. Bel 0578 â&#x20AC;&#x201C; 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com.

Gebr. Boeve

              

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties

! " #$% &    !"#$%&&'!%#% () *+ 

,(-+  !1#$%&&'!2#% () *+      

33 33 #$%% %&' ' ( %% ) 

  
SCHAAPSKOOI

Prijzen 2012 Peuters:

GRATIS

Kinderen:

€ 1,75

60+ ers:

€ 22,95

(tot 3 jaar)

(per levensjaar, tot 12 jaar)

(alleen op vrijdag, niet op feestdagen en i.c.m. overige acties)

Volwassenen: € 25,95 Extra ½ uur: € 5,00 Extra uur: € 10,00

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 28 2

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN Van ons Bourgondisch 10-gangen Veluws buffet

Genieten met de héééle familie! Onbeperkt eten en drinken voor één prijs, dat is Restaurant De Stern in Epe. Een prima plek om met uw familie of bedrijf een etentje te organiseren, zonder dat de kosten uit de hand lopen. U betaalt per persoon een vaste prijs voor 2 uur onbeperkt eten en drinken. Als u langer wilt tafelen betaalt u voor het derde uur slechts € 10,00 p.p. all-in.

Aanbieding Bij binnenkomst op zondag, tussen 14:00 en 16:00 kunt u gebruikmaken van ons arrangementvan anderhalfuur.

€ 19,95 all-in! In verband met ons kassasysteem is apart afrekenen niet mogelijk. Betaling alleen met PIN of contant.

Gezellig uit met uw vereniging of collega’s? Kom dan naar Restaurant De Stern in Epe en u weet twee dingen zeker: uw etentje is gegarandeerd geslaagd èn u betaalt nooit meer dan de prijs die in deze brochure vermeld staat voor alles wat uw gasten 2 uur lang eten en drinken. Iedereen zal zich uitstekend vermaken, elke gast kan eten waar hij of zij zin in heeft. Geniet van onze gastvrije gezelligheid en schep zo vaak op als u lekker vindt! Ons restaurant is een belevenis op zich, bij binnenkomst proeft u meteen de Bourgondische sfeer. Vele vlees- en visgerechten worden onder het toeziend oog van onze ervaren chef-kok naar uw eigen smaak bereid. Op de achterzijde van deze brochure vindt u een overzicht van ons ruime assortiment. Tijdig reserveren aanbevolen! OPENINGSTIJDEN 2012:

Donderdag:

v.a. 17:00 uur

(Geopend vanaf mei t/m september) Restaurant de Stern Hoofdstraat 108 8162 AN EPE Tel. ma t/m zo: (0578) 61 33 33 06-53 89 82 73 www.restaurant-destern.nl info@restaurant-destern.nl

Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

v.a. 17:00 uur v.a. 16:00 uur v.a. 14:00 uur

Voor groepen en bedrijven zijn andere dagen en tijden mogelijk.

FEESTDAGEN 2012 GEOPEND 1e en 2e paasdag: Koninginnendag: Moederdag: Hemelvaartsdag: 1e en 2e Pinksterdag: Vaderdag Kerstavond: Eerste Kerstdag: Tweede Kerstdag:

8 en 9 april ma. 30-apr zo. 13-mei do. 17-mei 27 en 28 mei zo. 17-jun ma. 24-dec di. 25-dec wo. 26-dec


WELKOM BIJ ARO SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

6000M2 MODEPLEZIER IN OENE

PA G I N A 29 2

D E G R O OT S T E COLLEC TIE NEW CLASSIC MERKEN

collection

ZOMER AANBIEDING BIJ 2 MEYER PANTALONS

3

DINSDAG april EN WOENSDAG

*GRATIS blouse of polo t.w.v. € 29.95

4 april

GRATIS KOFFIE EN GEBAK

OPENINGSTIJDEN

Elke werkdag van 9 tot 21 uur zaterdag van 9 tot 17 uur

*Vraag naar de voorwaarden. Deze acties zijn geldig van 2 t/m 7 april.

GRATIS

PARKEREN

Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene - tel: 0578 - 64 12 26

www.aro-fashiongear.nl

ZOMER AANBIEDING 2 ANGELS SPIJKERBROEKEN NU

125,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 30

Nieuwe nagelstudio in Emst: Latin-nails

April korfbalmaand VAASSEN- In de maand april is het voor het eerst korfbalmaand voor Regio’72 uit Vaassen. Behalve het inmiddels gebruikelijk Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 doet de Vaassense korfbalvereniging een ronde langs diverse Vaassense basisscholen. Een team van maar liefst 20 enthousiastelingen verzorgt in april korbal-lessen voor groep 4, 5 en 6. Doelgroep van deze actie zijn de Violier, de Sprenge en ‘t Mozaïek. De hele maand staan hun gymlessen in het teken van korfbal, spelender-

wijs maken ze kennis met de vele leuke aspecten van de sport. Als vervolg op de trainingen worden de betreffende kinderen ook uitgenodigd voor een activiteit op het sportpark van Regio’ 72 en als ze de smaak te pakken hebben kunnen ze natuurlijk eens mee komen trainen. Voorafgegaan aan de korfbalmaand krijgen de vrijwilligers een workshop vanuit het KNKV, en het is de bedoeling het concept volgend jaar verder uit te breiden en er een terugkerend spektakel van te maken.

Henk Osinga presenteert boek EMST- Paola Salazar is in januari van dit jaar haar eigen nagelstudio begonnen met de naam Latin-nails. Een verwijzing naar haar ZuidAmerikaanse achtergrond, Paola is namelijk afkomstig uit Colombia. Vier jaar geleden is ze met haar vriend Daniël Kreeft vanuit Colombia naar Emst verhuist. “Twee jaar geleden heb ik de inburgeringcursus afgerond, vorig jaar ben ik genaturaliseerd en heb ik mijn rijbewijs gehaald, en toen ben ik begonnen met de opleiding tot nagelstyliste vertelT Paola. Dit jaar is Paola haar eigen bedrijf begonnen. “Het waren drukke jaren, elk jaar ging ik een stapje verder.” Ondanks dat ze pas 4 jaar in Nederland woont, heeft ze de Nederlandse taal al aardig onder de knie. Ze legt uit waarom ze als na-

gelstyliste aan de gang wilde gaan: “In onze cultuur in Zuid-Amerika is uiterlijke verzorging erg belangrijk, en het maken van mooie nagels vind ik erg leuk. Daarom heb ik voor het beroep nagelstyliste gekozen.” Paola is allround nagelspecialist, u kunt bij Latin-nails terecht voor alle behandelingen voor de handen: acryl- en gelnagels, versteviging van nagels, manicure, handmassage, nagels lakken en nail art. Paola werkt met de producten van Young Nails, CND en Opi. In haar nagelstudio aan huis beschikt ze over een speciale nageltafel, een Purex nageltafel. “Dit is een speciale tafel voor nagelstudio’s voorzien van de nieuwste en modernste technieken. Aan de boven- èn onderkant van de tafel bevindt zich een speciaal afzui-

Paasbingo HEERDE- Op maandag 9 april organiseert de Supportersver. van vv Heerde een Paasbingo in de Keet van Heerde. Aanvang: 19.30 uur.

EPE- Op vrijdag 6 april is er een bingo in de Buurthoeve aan de Sportlaan 2 te Epe. Aanvang: 19.30 uur.

gingsysteem waardoor je geen chemische geuren van de acrylnagels hebt en geen fijnstof”, legt Paola uit. Verder is dit ook beter voor de gezondheid van haarzelf alswel van de klanten. Om op de hoogte te blijven van de laatste trends en technieken volgt Paola nog steeds cursussen en workshops om de nieuwste technieken te leren. “Bij Beauty XL in Eindhoven krijgen we les van de beste nagelstylistes van Nederland op het gebied van het perfectioneren van je technieken”. Latin-nails is te vinden aan de Woesterbergweg 9 in Emst, tel. 06-20528094, e-mail info@latin-nails.nl. Kijk ook eens op de website www.latin-nails.nl. Voor nieuwe klanten heeft Paola een aanbieding: zij krijgen 50% korting op de 1e behandeling.

Oud papier HEERDE– Ook in de maand april zamelt AV De Gemzen oud papier in en is de papiercontainer van 7 t/m 15 april te vinden op de “Lambert Dijkslagbaan”op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. Dus als u De Gemzen wilt steunen, lever dan op een van de aangegeven dagen uw oud papier in.

Paasmarkt Jan Ligthartschool

HATTEM- De afgelopen weken stonden bij KDV Hoi Pipeloi in Hattem in het teken van ‘de Boerderij’. Er werden liedjes gezongen, voorgelezen, een dierengeluidenspel gedaan, geknutseld en vorige week hebben de kinderen een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij. Ze mochten de geitjes aaien,

de konijntjes, de cavia’s. Deze week sluiten ze het thema af met een paasontbijt. Elke morgen om 8.00 uur gaan de kinderen en juffen gezellig met elkaar aan tafel om te smullen van heerlijke broodjes en een eitje. En daarna paaseitjes zoeken. Voor meer informatie; zie www.fkn.nu of tel. 038-4446462.

WAPENVELD- Op donderdag 5 april is het Pasen op de Jan Ligthartschool in Wapenveld. Van 17.00 tot 19.00 uur vindt de traditionele paasmarkt plaats. Ouder – en leerlingenraad zijn al weken druk met de voorbereidingen. Zo is er een kindercasino met een levende fruitmachine, een alternatieve marmottenbaan en muntje gooien. Kinderen kunnen paasknutselen en is er een verloting voor jong en oud. De opbrengst van de Paasmarkt zal besteed worden aan het opfleuren van het schoolplein en de aanschaf van keuzekasten. Iedereen is welkom op de Jan Ligthartschool aan de Fazantenstraat 7 in Wapenveld.

HEERDE- Johan Cruijff zei al: “Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wel beter uitleggen” en met deze woorden heeft afgelopen week Henk Osinga zijn boek “Er fluit altijd wel iemand” gepresenteerd en de 1e exemplaren aan zijn 3 zwagers overhandigd. Tijdens een feestelijk samenzijn kregen Bert, Ben en Cor van Lohuizen het exemplaar overhandigd. De 3 broers die allen zeer bekend zijn in Heerde en ook bij de voetbalvereniging hebben gevoetbald waren

zeer verguld met het boek. Na enig bladeren in het boekje kwamen ze tot de eensluidende slotsom net als Peter Boeve in het boekje schreef “Als je niks zegt, praat je ook”. In het boekje vind je een greep van de opmerkelijkste, meest humoristische, geruchtmakende en opvallendste uitspraken uit de voetbalwereld, die ooit gedaan zijn door voetballers, trainers, voetbalbobo’s, scheidrechters en mediafiguren. Het boekje is te koop in alle boekhandels voor 9,95 euro.

Samen erop uit GELDERLAND- Onder de noemer Samen erop uit! lanceert Ervaar het OV een speciale ‘2 voor de prijs van 1’-actie. Van 30 maart tot en met 28 mei 2012 kan iedereen voordelig kennismaken met het openbaar vervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland (m.u.v. de buslijnen in en rond Almere en Qliner 315 Lelystad-Groningen). In deze periode kunnen twee personen met de bus en regionale trein reizen voor de prijs van één. Het werkt heel eenvoudig. Eén persoon reist met een geldig vervoerbewijs (bijvoorbeeld

de OV-chipkaart) en de tweede persoon kan met de speciale voucher van www.ervaarhetov.nl gratis meereizen. Het voorjaar is het perfecte moment om er lekker op uit te gaan. En het mooie is: er zijn altijd leuke dingen te doen. Naar de dierentuin, het pretpark, de bioscoop, een festival of gewoon lekker shoppen, met z’n tweeën is dat altijd dubbele pret. Met deze gratis voucher kun je er lekker samen op uit. En bijkomend voordeel van het openbaar vervoer is dat je de verkeerschaos en parkeerproblematiek kunt vermijden.

VEESSEN- De kinderen van Veessen, Vorchten en Marle hebben zaterdagochtend de palmpasenoptocht gelopen. Muziekvereniging Vivo en de majorettes liepen voorop, en daarachter een bonte sliert kinderen met hun prachtig

versierde palmpasenstokken. De paashaas had ook nog 90 eieren verstopt, dus aansluitend konden de kinderen nog eieren zoeken. De mooist versierde skelter en de vinder van het zilveren paasei wonnen nog een mooie prijs.

Ciska komt met fantasy HEERDE- In het dagelijkse leven runt Ciska Buisman juwelierszaak Meiling in Heerde, maar buiten werktijd is ze geheel iemand anders. Dan kruipt ze in de huid van schrijfster Atalanta Nèhmoura en gaat de fantasie een eigen leven leiden. Letterlijk. Want dan is het fantasy dat de klok slaat. Inderdaad: een queeste, veldslagen, zwaardgekletter en draken. Deze maand verschijnt haar eerste boek bij uitgeverij Books of Fantasy. En deel 2, 3 en 4 staan al in de steigers en volgen

snel. Atalanta Nèhmoura schreef al eerder korte verhalen voor het fantastische korte verhalenmagazine Pure Fantasy, maar ook voor diverse verhalenbundels uitgegeven door Books of Fantasy, zoals: Onder de Schedelmaan, Verborgen achter de Horizon, Zee van Verbeelding, Fantastisch Strijdtoneel en PF18+. Met de Kronieken van Ulriach de Waanzinnige maakt zij haar jeugddroom waar. Haar verhalen zijn ontsproten uit haar liefde voor de natuur, edelstenen en oosterse vechtkun-

sten. Ze hebben als kern de balans tussen de twee polariteiten Yin en Yang, tussen goed en kwaad. Deel 1, Aïn, De dood van de halfling, is zojuist verschenen. Aïn, De dood van de halfling is verschenen bij uitgeverij Books of Fantasy (www. booksoffantasy.com), telt ruim 300 pagina’s en kost 16,95 euro. ISBN: 978-94-6086-035-5. Te bestellen via de plaatselijke boekhandel of via www.fantastischeboeken.nl met tijdelijk handtekening van de auteur.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 32 1

WELKOM BIJ ARO

6000M2 MODEPLEZIER IN OENE

M E E R DA N

250 MERKEN

OPENINGSTIJDEN

GRATIS

Elke werkdag van 9 tot 21 uur zaterdag van 9 tot 17 uur

PARKEREN

Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene - tel: 0578 - 64 12 26

www.aro-fashiongear.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 32 2

woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe Spelregels

Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Woonduur:

dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters:

op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Totaal verzamelinkomen per jaar

Dit is het gezamenlijke verzamelinkomen over 2012 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Berekening vindt plaats op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2010 en als er geen aangifte is gedaan op basis van de Inkomensverklaring (ook wel IB60 genoemd) over 2010. Een IB60-formulier kan kosteloos worden aangevraagd bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Als het inkomen na 2010 sterk is veranderd, moet een schatting worden gemaakt op basis Doorstromer/starter? van de jaaropgave(n) over 2011 of op basis van de 3 meest Doorstromers: recente loonstroken/uitkeringsspecificaties. woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Verklaring van gebruikte begrippen Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Inschrijven met lift: niet grondgebonden woning vanaf de Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters Etagewoning eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende ver- Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk huurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk Aantal punten dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Doorstromers: Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren.  2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en woont met een huur onder de huurtoeslaggrens normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. (€ 664,66). Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten.  1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 24.00 uur ‘s nachts.

Aanbieding

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is nadere informatie bij bij ons beschikbaar.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Hogenkamp 57 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Veldzijderkamp 44 in Wapenveld Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Dominee van Meursstraat 12 in Wapenveld Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Roggestraat 10 in Epe Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Jagerstraat 7 in Epe Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Zwartelandstraat 1 in Epe Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Wingerdstraat 8 in Epe Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Krugerstraat 22 in Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan T. van Lohuizenstraat 69 in Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Steinstraat 32 in Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr) nee ja Beschikt u over een zorgindicatie? Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 14

Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 60 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

Postadres: Postbus 56, 8180 AB Heerde Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67 Informatie woningaanbod regio:

www.deltawonen.nl

voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek

www.uwoon.nl

voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld

www.omniawonen.nl

voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk

www.wsputten.nl

voor woningen in Putten

www.triada.nl


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 33 2

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, Jan Liefersstraat 9, Zuppeld

HEERDE, Jan Liefersstraat 30, Zuppeld

Advertentienr.: 612147 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 5 juni 2012 Kale huur: € 598,30 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1992 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en

Advertentienr.: 612146 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 6 juni 2012 Kale huur: € 625,18 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1992 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en Inkomenseis: Bijzonderheden:

ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.085 per jaar

hoekwoning; gelegen aan de rand van Heerde; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 11 m ²; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; tuin op het noordoosten

B

Inkomenseis: Bijzonderheden:

tussenwoning; gelegen aan de rand van Heerde; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 11 m ²; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; tuin op het zuidwesten B

HEERDE, Beeklandseweg 7, Molenkamp

EPE, Knibbelakker 19, Burgerenk

Advertentienr.: 612141 eengezinswoning Type woning: omstreeks 8 juni 2012 Beschikbaar: Kale huur: € 664,00 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1971 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen;

Advertentienr.: 612145 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 29 mei 2012 Kale huur: € 474,94 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1956 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

Inkomenseis: Bijzonderheden:

hoekwoning; grenzend aan buitengebied en nabij sportvelden; oppervlakte woonkamer 17 m ²; oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; tuin op het zuidwesten

B

E

EPE, De Leegte 25, Hoge Weerd

verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning; gelegen aan de rand van Epe; nabij een school en een kleine supermarkt; oppervlakte woonkamer 27 m²; oppervlakte slaapkamers 14, 11 en 7 m² ; zolder (14 m ²) bereikbaar met vlizotrap; tuin op het zuidoosten; de woning wordt nog gerenoveerd

VAASSEN, De Oldehofstede 82, Oosterhof

Advertentienr.: 612142 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 7 juni 2012 Kale huur: € 599,46 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1965 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

Advertentienr.: 612143 Type woning: bovenwoning Beschikbaar: omstreeks 4 mei 2012 Kale huur: € 433,61 Servicekosten: € 6,38 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1984 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijzonderheden:

tussenwoning; gelegen in een rustige wijk; nabij winkels, sportvoorzieningen en bos; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 7 m²; tuin op het oosten

C

ouder hebben voorrang; binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning; gelegen in een groene wijk aan de rand van Vaassen; oppervlakte woonkamer 21 m ²; oppervlakte slaapkamers 20 en 12 m ²; de grootste slaapkamer bevindt zich op de verdieping; balkon op het oosten C

Toegewezen woningen:

VAASSEN, De Oldehofstede 28, Oosterhof

Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

HATTEM HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE HEERDE VEESSEN EPE VAASSEN

Gerstekamp 14 Klaverweg 28 Stationsstraat 3c Stationsstraat 3e Stationsstraat 3f Stationsstraat 3L Stationsstraat 5b Stationsstraat 5c Stationsstraat 5d Stationsstraat 5e Scheperskamp 7 Scheperskamp 9 Scheperskamp 11 Scheperskamp 13 Scheperskamp 15 Scheperskamp 17 Scheperskamp 19 Scheperskamp 21 Scheperskamp 23 Scheperskamp 25 Scheperskamp 27 Scheperskamp 29 Scheperskamp 31 Ten Veldhuizen 30 Ten Veldhuizen 32 Ten Veldhuizen 34 Ten Veldhuizen 36 Veesser Enkweg 11 De Lindehove 38 Acaciahof 1

eengezinswoning eengezinswoning etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning met lift etagewoning met lift eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning etagewoning met lift eengezinswoning

612102 612085 6118128 6118130 6118131 6118136 6118139 6118140 6118141 6118142 611831 611832 611833 611834 611835 611836 611837 611838 611839 6118310 6118311 6118312 6118313 6118314 6118315 6118316 6118317 612101 612114 612082

Aantal reacties

Aantal Punten

22 23 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 14 3 17

159 165 269 306 478 40 111 270 324 514 190 206 112 85 88 192 374 85 91 88 98 102 132 60 552 94 114 138 572 450

Advertentienr.: 612144 Type woning: eengezinswoning omstreeks 5 mei 2012 Beschikbaar: Kale huur: € 536,94 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1985 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en Inkomenseis: Bijzonderheden:

B

ouder; verkoopurgenten hebben voorrang; maximaal € 34.085 per jaar

tussenwoning; gelegen in een een groene omgeving; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 12 m²; 1 van de slaapkamers bevindt zich op de verdieping; tuin op het noordoosten

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

* Als bij het aantal reacties een * is vermeld, maakt deze woning deel uit van een nieuwbouwcomplex. Hierbij is het gemiddelde aantal reacties per woning aangegeven.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA PA G I N A 2 34

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, nieuwbouw Brinklaan en Stationsstraat LET OP VERRUIMDE VOORWAARDEN!

BERICHT VOOR ALLE WONINGZOEKENDEN Inkomensverklaring IB 60

Bij een woningtoewijzing dient u een inkomensverklaring IB 60 of definitieve aanslag van de belasting te overleggen. Dit dient dit een verklaring of aangifte van 2010 te zijn. Belastingaangifte of niet?

U heeft belastingaangifte gedaan Als u of uw partner over het jaar 2010 belastingaangifte hebt gedaan, staat op de definitieve aanslag van de belastingdienst het verzamelinkomen vermeld. Wij gebruiken dan een kopie van de aanslag voor de controle. Wij nemen aan dat u deze nog in bezit heeft. Zo niet, dan moet u een IB60-formulier aanvragen (zie hierna). Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Inkomenseisen: Doelgroep/aantal:

U heeft geen belastingaangifte gedaan Als u of uw partner over 2010 geen belastingaangifte hebt gedaan, moet u een IB60-formulier opvragen bij de belastingdienst. Dit geldt zowel voor u zelf als voor uw partner!

6129919 etagewoning met lift Brinklaan: voorjaar 2012 Stationsstraat: medio 2012 € 554,71 tot € 732,91 € 44,00 2 2012

geen

Opvragen IB60-formulier

Een IB60-formulier kan kosteloos worden aangevraagd bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Houdt u hierbij uw burgerservicenummer (sofinummer) bij de hand. Binnen 5 werkdagen wordt de inkomensverklaring naar u verstuurd.

1 of meer personen Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten.

Bijzonderheden:

ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 70 tot 103 m ²; beide complexen bestaan uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen.

Als u op dit moment actief op woningen reageert, zorg er dan voor dat u op voorhand de inkomensgegevens beschikbaar heeft (belastingaanslag of IB60-formulier over 2010). Mocht u een woningaanbieding krijgen, dan bespoedigt dit de aanbiedingsprocedure.

ZORGARRANGEMENT MOGELIJK!

ADVIES: Vraag nu al een IB60-formulier aan

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

HATTEM, Hogenkamp 57

WAPENVELD, Veldzijderkamp 44

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop

Nieuw in verkoop Traditioneel gebouwde 2-onder-1-kapwoning, gelegen in Taxatiewaarde: € 176.000 een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. Korting 10% € 17.600 De achtertuin is op het zuiden gelegen. Vrijstaande stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning VASTE VERKOOPPRIJS: € 158.400 k.k. is gebouwd in 1955. Overwegend kunststof kozijnen geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door Aanvaarding: in overleg middel van nieuw aangelegde CV, Intergas HRE Combi, bouwjaar 2012. Totale perceelsgrootte ca. 168 m².

Met binding

Begane grond

Entree / hal met trapopgang; trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²) met vaste kast en eenvoudig keukenblok in lichte kleurstelling, wasmachineen vaatwasseraansluiting; woonkamer (22 m²) met schouw voor aansluiting gashaard en openslaande deuren naar de achtertuin.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of Overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 8 m²); vrijwel geheel economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel.

1e verdieping

2e verdieping

Vliering bereikbaar via vlizotrap; zolderberging.

waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met Taxatiewaarde: € 168.000 soortgelijke huur- en koopwoningen. De geheel bestrate Korting 10% € 16.800 achtertuin is op het westen gelegen. Ruime stenen berging (12 m² ) aan de achterzijde van de woning. De VASTE VERKOOPPRIJS: € 151.200 k.k. woning is gebouwd in 1966 en in 2008 gedeeltelijk Aanvaarding: in overleg gerenoveerd. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Atag HR combiketel, bouwjaar 1997. Totale perceelsgrootte ca. 146 m ². Met binding

Begane grond

Entree / hal met trapopgang; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; half open keuken (7 m ²) met een bar en een keukenblok met enkele inbouwapparatuur; woonkamer (26 m²) voorzien van plavuizen vloer.

1e verdieping

Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 11 en 7 m²), allen voorzien van vaste kast; gerenoveerde en geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachine aansluiting.

2 verdieping e

Vaste trap naar zolder; zolderkamer en berging; CV-opstelling.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 35 2

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD, Dominee van Meursstraat 12

EPE, Roggestraat 10

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop

Nieuw in verkoop Nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. De geheel bestrate achtertuin is op het westen gelegen. Ruime berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1950. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van nieuw aangelegde CV, Intergas HRE Combi, bouwjaar 2012 Totale perceelsgrootte ca. 320 m ².

Begane grond

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 181.000 € 18.100

€ 162.900 k.k.

Begane grond

Met binding

Entree / hal met trapopgang; meterkast; dichte keuken (9 m²) met toegang tot de kelder; gedeeltelijk betegeld toilet; berging (7 m²) met wasmachine aansluiting; badkamer (3 m²) met douche en wastafel; woonkamer (18 m²) met schouw t.b.v. een gashaard en een loopdeur naar de achtertuin.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

1e verdieping

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats

Overloop; 3 slaapkamers (13, 12 en 10 m²) voorzien van ruime inbouwkasten.

2e verdieping

Vliering, middels luik bereikbaar.

Nette tussenwoning met stenen berging. De ruime achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1957 en de woning is in 2001 gedeeltelijk gerenoveerd. De woning is geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit, bouwjaar 1999. Totale perceelsgrootte ca. 153 m².

waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Hal voorzien van meterkast; gerenoveerd toilet; open keuken (9m²) met trapkast; woonkamer (25m ²); berging (10m²);.

1e verdieping

Overloop met wasmachine aansluiting; 3 slaapkamers (12, 11 en 7 m²), waarvan 1 een openslaande deur naar het balkon; geheel betegelde en gerenoveerde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en 2 e toilet.

2e verdieping

Zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolderkamer met dakkapel.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop

Begane grond

Hal voorzien van trapkast en meterkast; gerenoveerd toilet; woonkamer (25 m²) met schouw; keuken (7 m²).

1 verdieping e

Overloop; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²), waarvan 1 met wastafel en een openslaande deur naar het balkon; badkamer (3 m²) met wasmachine aansluiting.

2e verdieping

Zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolder met 1 velux dakraam.

€ 162.900 k.k.

EPE, Zwartelandstraat 1

EPE, Jagerstraat 7

Tussenwoning in mooie groene wijk met ruime stenen berging aan de achterzijde. De achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1958 en de woning is in 2001 gedeeltelijk gerenoveerd. De woning is geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van nieuw aangelegde CV, Intergas HRE Combi, bouwjaar 2012. Totale perceelsgrootte ca.145 m ².

€ 181.000 € 18.100

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 179.000 € 17.900

€ 161.100 k.k.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

Nieuw in verkoop Nette hoekwoning met stenen berging. De achtertuin is op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1957 en de woning is in 2001 gerenoveerd. De woning is geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant HR pro, bouwjaar 2006. De voor- en achtertuin zijn gedeeltelijk voorzien van sierbestrating. Totale perceelsgrootte ca. 153 m².

Begane grond

Hal voorzien van trapkast en meterkast; gerenoveerd toilet; woonkamer (26 m²) met schouw; woonkeuken (17 m²); bijkeuken (10 m²) met wasmachine aansluiting; berging (6 m²).

1e verdieping

Overloop; 3 slaapkamers (11, 11 en 7 m²), waarvan 1 met wastafel en een openslaande deur naar het balkon; geheel betegelde en gerenoveerde badkamer (5 m ²) met douche, wastafel, 2e toilet en wasmachine aansluiting.

2e verdieping

Zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolderkamer met 2 nieuwe Velux dakramen en CV standplaats.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 169.200 k.k.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 188.000 € 18.800


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 36 2

Actueel woningaanbod van Triada VAASSEN, Krugerstraat 22

EPE, Wingerdstraat 8

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop

Nieuw in verkoop Uitgebouwde 2-onder1-kapwoning met stenen berging. De achtertuin is op het oosten gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1962. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit HRC 24, bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 230 m ².

Begane grond

Hal voorzien van trapkast en meterkast; trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; ruime woonkamer (30 m ²) met loopdeur naar de achtertuin; dichte keuken (7 m ²); bijkeuken (8 m²) met wasmachine aansluiting; berging (8 m²). 1e verdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 9 en 7 m²), waarvan 1 met vaste kast; gedeeltelijk betegelde badkamer (4 m²) met douche en wastafel.

2e verdieping

Zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderberging met CV-opstelling.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 207.000 € 20.700

€ 186.300 k.k.

Prachtig gelegen 2-onder1-kapwoning met een grote achtertuin op het noorden. Houten berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1947. Verwarming door middel van CV, Nefit HRC 23 VT combiketel, bouwjaar 1998. Totale perceelsgrootte ca. 375 m².

Begane grond

Zonder binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Entree / hal; trapopgang; dichte keuken (10 m ²) met inbouwkast en toegang tot kelder met stahoogte; bijkeuken (7 m²) voorzien van vaste kast met opstelplaats voor de wasmachine; gerenoveerde en geheel betegelde badkamer (6 m²) met douche, wastafel en toilet; woonkamer (25 m²) met inbouwkast en meterkast.

1e verdieping

Ruime overloop / berging (12 m²) met cv-opstelling; 3 slaapkamers (13, 11 en 10 m²), waarvan 3 met inbouwkast en 2 voorzien van dakkapel.

2e verdieping

Vliering middels luik bereikbaar.

VAASSEN, T. van Lohuizenstraat 69

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAASSEN, Steinstraat 32

Te koop

Nieuw in verkoop

Begane grond

Entree / hal; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast; dichte keuken (9 m²) met inbouwkast; bijkeuken (6 m²) met cv-opstelling en wasmachineaansluiting; woonkamer (16 m²) met inbouwkast.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 165.000 € 16.500

€ 148.500 k.k.

Met binding

1e verdieping

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

2e verdieping

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats

Ruime overloop (6 m ²); 4 slaapkamers (10, 8, 8 en 7 m²), waarvan 3 met inbouwkast; badkamer (2 m²) met douche en wastafel; de badkamer dient te worden gerenoveerd. Vliering (middels luik bereikbaar).

€ 190.800 k.k.

Zonder binding

Te koop

Nette tussenwoning met de tuin op het noorden gelegen. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. Het bouwjaar van de woning is 1956. Verwarming door middel van CV, Nefit HR, bouwjaar 2006. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de woning. Totale perceelsgrootte ca. 169 m².

€ 212.000 € 21.200

waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Nieuw in verkoop Rustig gelegen tussenwoning. De achtertuin is op het noorden gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1965. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant 18-22C VHR-combiketel, bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 170 m².

Begane grond

Entree / hal; meterkast en trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (7 m ²) met keukenblok; bijkeuken (8 m²); woonkamer (16 m²) voor zien van laminaatvloer en een schouw met aansluitmogelijkheid voor een gaskachel.

1e verdieping

Overloop; 3 slaapkamers (11, 9 en 8 m²), waarvan 1 met vaste kast; gerenoveerde en geheel betegelde badkamer (6 m²) met douche, wastafel, 2e toilet en opstelplaats voor de wasmachine; inloopkast met luik naar de vliering.

2e verdieping

Bereikbaar via vlizotrap; bergruimte met cv-opstelling.

Taxatiewaarde: Korting 10% VASTE VERKOOPPRIJS: Aanvaarding: in overleg

€ 166.000 € 16.600

€ 149.400 k.k.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

10% korting op de taxatiewaarde

N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 37 2

Stoer-Schoon-Stil en Fashionable

Ebretti elektrische scooters Nederlands merk van hoogwaardige

De Koerberg

kwaliteit. Verkrijgbaar in 18 super mooie

MolecatenPark De Koerberg, een prachtig gelegen park aan de rand van het Zwolsche bos, biedt kampeer- en bungalowvakanties en vaste- en seizoenplaatsen. De geboden faciliteiten en de locatie direct aan bos en heide maken het tot een zeer populair park bij families met kinderen.

kleuren en 12 verschillende zadelprints!

Voor De Koerberg in Heerde zijn wij op zoek naar een:

of bel 0570-560083 / 06-53497781

Receptionist(e)

Voor meer informatie of wil je wel eens een testrit maken? Ga naar www.bbhwelsum.nl en stuur een e-mail,

Nu met aantrekkelijke subsidie regeling voor de provincie Gelderland!

Fulltime (38 uur) Wij vragen: - Minimaal MBO- niveau door kennis en/of werkervaring - Goede communicatieve vaardigheden - Goede beheersing van de Nederlandse/Engelse taal, zowel in woord als geschrift - Klantgerichte en dienstverlenende instelling - Enthousiaste persoonlijkheid De Koerberg biedt een afwisselende functie in een prettige werkomgeving en een salaris passend bij de functie, conform de CAO Recreatie.

MEDEDELING!! Wegens verbouwing

Je sollicitatiebrief met cv en pasfoto kun je vóór 12 april richten aan: Molecaten Park De Koerberg, t.a.v. Dhr. A.Messerschmidt, Koerbergseweg 4-1, 8181 LL Heerde.E-mail: a.messerschmidt@molecaten.nl Voor meer informatie kun je ook kijken op www.molecaten.nl/dekoerbergof contact opnemen met

Voor autoschade groot of klein, dan moet u bij de Wilde zijn!

GESLOTEN van 16 t/m 21 april

(Wij zijn zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar) Zwolseweg 3 - 8181 AA - Heerde - Tel: 0578-694130

Citroen C3 Picasso 1.6 Vti

Exclusive Panoramadak bj. 2011, 13.000 km,

Nu

€ 18.900,-

Sterk in merk autoonderhoud!


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 3 8

w w w.action

. nl

FANCY

TOPKWALITEIT

BALKON

diverse kleuren maten 36-42

heren/dames ritsen in zakken ruime maatvoering maten S-XXL

flower bridge kunststof 30 cm/6 liter

DAMES FLEECE BALLERINA VEST

Elders 7.95 9.95

BLOEM BAK

4.95 5.95 2.89 BALKON BLOEMBAK 60 cm/9,5 liter

1.49

Elders 9.95 11.95

HOME/GARDEN

BUITEN

EXTRA GROTE

metaal/glas 14x14 cm leuk op de tuintafel

1 kg knikkers in zak of stoepkrijt set/6 met houders

inhoud 35 liter

THEELICHT HOUDER

Elders 3.99 4.99

DAMES

1.98

LOUNGE BROEK Mickey/Minnie katoen maten XS-XL

SPEEL GOED

mega STOEPKRIJT SET/5

0.79

AMRINI

0.95

TRENDY HORLOGE diverse kleuren siliconen

KOEL BOX idem 15 liter

4.99

koel elementen 2x200 gram

0.49

7.99

HEREN/DAMES/KINDER

ZONNE BRIL diverse modellen en kleuren

UITZOE K E N

Elders 7.95 8.95

4.29

Elders 5.99 6.99

2.98

Elders 1.79 2.49

0.75

Nu 280 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor wink


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 39

KANT EN KLAAR

g i d e l l o v d v e rra sse n g i l e d r o o v d v e rba z e n HOUTEN

GEBRUIKSKLAAR

sier smeedwerk 30x30x7,5 cm excl. kaarsen

750 ml

GRILL DECO ONKRUID BARBECUE DIENBLAD BESTRIJDER bijzonder handig 31x24x4 cm

1.25 2.59 3.19 diverse uitvoeringen DECO KAARS 15x6,5 cm of 7x12 cm

1.49

Elders 5.95 7.95

KATOENEN

GO AND CAMP

HOUTEN

London/NY/Tokyo print of uni, rib maten M-XXL

diverse kleuren in opbergtas gemakkelijk mee te nemen 81x51x51x42 cm

met broeklat

HEREN SHIRT

Elders 4.95 6.95

4-DELIG

2.98

AUTOMATTEN SET universeel met secur bevestiging om de bestuurdersmat vast te zetten

autoverzorgings producten -bekledingsreiniger -speedwax spray -bumpershine spray

-tyreshine spray

1.39

5.95

VOUW STOEL

Elders 7.95 9.95

SANEX

4.99

DEO SPRAY diverse soorten 150 ml

Elders 1.98 2.49

1.39

KLEDING HANGER

S ET/7 Elders 3.49 3.99

TRIANGLE

2.29

DAMES SJAAL bloem/etnic 155x55x4 cm

Elders 3.95 4.95

1.75

keladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 01-04 t/m za. 07-04

Elders 2.49 3.49


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 40

Adviescommissie Wonen voor Triada

Groot Stokkert overspoeld door dammers WAPENVELD– Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april zal Groot Stokkert weer overspoeld worden door dammers uit heel Nederland. Dit in verband met de halve finale NK dammen 2012 voor pupillen (10-13 jaar) en junioren (16-19 jaar). Wapenveld is één van vier locaties in Nederland waar de halve finales georganiseerd worden. Per locatie gaan de hoogstgeplaatste spelers door naar de finale. Bij de pupillen betreft dit 4 spelers en bij de junioren 2. Naast de vorig jaar hoogstgeplaatste speler blijft er dan nog 1 keuzeplaats die door de KNDB zal worden ingevuld. De opening is op 6 april om 10.45 uur en de prijsuitreiking is op 7 april om 16.00 uur. Bij de pupillen zullen

HEERDE- De afgelopen jaren heeft Triada zich vanuit gebruikersperspectief over haar (nieuw)bouwprojecten laten adviseren door een door haar zelf opgerichte klankbordgroep. Nu wordt voor dit doel in het werkgebied van Triada een Adviescommissie Wonen opgericht. De oprichting gebeurt op initiatief van Triada en met hulp van het landelijk kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving VACpunt Wonen. Woensdag ondertekenden Triada en VACpunt Wonen een samenwerkingsconvenant waarin Triada toezegt de Adviescommissie in 2012 en 2013 financieel te ondersteunen. VACpunt Wonen biedt de leden van de Adviescommissie kennis en ondersteuning, cursussen en workshops. Triada wil bewoners

bij zoveel mogelijk activiteiten betrekken. Dat geldt ook voor (nieuw) bouwprojecten. Eisen en wensen van bewoners aan hun woning en leefomgeving vertalen ze zo goed mogelijk in de bouwprojecten. De commissie zal bestaan uit deskundige vrijwilligers uit de gemeenten Epe, Heerde en Hattem die woning en woonomgeving beoordelen op woonkwaliteit. Een Adviescommissie Wonen opereert zelfstandig, maar wel onder de paraplu van het landelijke VACpunt Wonen. Deze landelijke koepel werft leden voor de commissies en verzorgt ook scholing en advisering over actuele onderwerpen. De Adviescommissie Wonen Triada is een goed vervolg op de klankbordgroep en acht mensen, onder wie leden van de klankbordgroep, kwamen naar de eerste

oriënterende bijeenkomst op het kantoor van Triada. De commissie geeft invulling aan de uniforme beoordeling van zowel projecten van Triada en Epavlis, als projecten van derden. VACpunt Wonen is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Gebruikskwaliteit betekent dat de woning en woonomgeving geschikt zijn om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren. VACpunt Wonen is tevens de overkoepelende organisatie van alle Adviescommissies Wonen. Zij ondersteunt het werk van deze lokale of regionale commissies. Daarnaast behartigt VACpunt Wonen de belangen van huiseigenaren en huurders in landelijke overlegorganen. www.vacpuntwonen.nl

Start extra jeugdgroep ATB bij TC Heerde HEERDE- Onlangs is het fietsseizoen 2012 bij de Toer Club Heerde van start gegaan. Dit betekent dat alle actieve fietsers weer in clubverband de bossen ingaan om te ATB-en of met de racefiets de weg op gaan. Binnen de TC Heerde is veel aandacht voor de jeugd die iedere week met hun ATB de bossen ingaat en daar veel plezier beleeft. “In de regio is er veel bewondering voor onze jongeren. Zij hebben veel tochten, die in de herfst en winter in de regio worden georganiseerd, gereden. We krijgen vaak het compliment dat we een club zijn die actief is voor jongeren en actief met hen fietst”, aldus TC Heerde. TC Heerde wil graag weer een nieuwe groep jongeren vanaf 8 jaar starten. Natuurlijk zijn ook tieners en meisjes zijn van harte welkom binnen de vereniging. Vind jij fietsen op een ATB leuk? Ben jij 8 jaar of ouder? Wil je graag met leeftijdgenoten genieten van ATB sport? Wil ook jij in de herfst verschillende tochten fietsen? Kijk dan eens op de site

van TC Heerde of neem contact op met een bestuurslid. Je hoeft niet direct lid te worden. Kom eerst een aantal keren mee fietsen om te kijken of het wat voor je is. En vind je het leuk, dan kun je lid worden van TC Heerde. Natuurlijk kunnen ook meisjes en jongens ouder dan tien jaar zich melden om mee te fietsen

met groepen die al langer draaien. Ze zorgen voor een goede basistraining om veilig en goed mee te komen. De jeugd van TC Heerde fietst iedere dinsdagavond om 18.45 uur. Zij vertrekken vanaf de Sporthal ’t Olde Veld in Wapenveld. In de herfst en winter wordt op zaterdag gefietst.

de lange termijn zo veel mogelijk te voorkomen is het voor diabeten erg belangrijk het verloop van het bloedsuiker bij te houden. Dit gebeurt met behulp van een bloedglucosemeter. Voor betrouwbare meetresultaten is het belangrijk dat een glucosemeter

jaarlijks wordt gecontroleerd. In het Medisch Centrum Willem Tell, Willem Tellstraat 17 in Epe wordt op zaterdag 14 april van 10.00 tot 13.00 uur een diabetesdag gehouden. Gedurende deze dag kunnen mensen met een glucosemeter hun meter laten controleren en informatie verzamelen over diabetes. Wanneer u uw meter wilt laten controleren kunt u telefonisch (tel. 0578-627199) of aan de balie bij Apotheek Epe (in het Medisch Centrum) een afspraak maken. Ook is het mogelijk tijdens deze dag informatie in te winnen over voetverzorging, voeding, geneesmiddelen en testmateriaal. Voor deze dag zijn Diabetes Vereniging Nederland en een podotherapeute uitgenodigd. Tevens zijn er medewerkers van Apotheek Epe en de huisartsen de gehele dag aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Diabetesdag

EPE- Diabetes mellitus (ook wel suikerziekte genoemd) komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal mensen met diabetes is de laatste jaren ruim verdubbeld. Wereldwijd komen er jaarlijks ruim 7 miljoen nieuwe diabeten bij. Om complicaties op

in totaal 7 ronden worden gespeeld, waarbij de tegenstander wordt bepaald door de computer, gebaseerd op de speelresultaten (Zwitsers systeem). Namens Damclub Ons Genoegen zal 1e jaars pupil Vincent Houtjes een serieuze poging wagen om zich te plaatsen voor het NK Pupillen, dat van 30 april tot en met 5 mei in Zuidwolde (Drenthe) zal worden gehouden. Bij de junioren vindt een rondtoernooi plaats. Hier vinden we Rick Hakvoort uit Wezep (spelend bij DEZ/NGKZ Hattemerbroek) onder de deelnemers. Een volledig overzicht van alle spelers en de speeltijden vindt u op www.damclub-onsgenoegen. nl/toernooien.

Grootse verbouwing voor Expert Frits van Enk

WEZEP- De aankomende weken zal er hard gewerkt worden bij Expert Frits van Enk in Wezep. Er worden de voorbereidingen getroffen om de winkel van 850 m2 aan de Meidoornpassege 4-8 groots te verbouwen. De nieuwe winkel zal eind april feestelijk heropend worden in het nieuwe Expert winkelconcept C2010. Tot het zover is, staat het team van Expert Wezep natuurlijk klaar om haar klanten te voorzien van de beste service en deskundig advies. Er zal veel geboord en getimmerd worden en sommige artikelen zullen tijdelijk op een andere plek staan. Maar verder loopt alles op rolletjes bij Expert Wezep. De winkel ondergaat momenteel een grootse verbouwing. De nieuwe winkel is, zodra alles klaar is, voorzien van de kleuren oranje, zwart en wit, wat de winkel een moderne uitstraling geeft. Ondernemer Wout Beelen is enthousiast: “Het wordt een winkel met een compleet assortiment, concurrerende prijzen en de Beste Service. De sfeer wordt warmer en huiselijker. Bovendien wordt ons assortiment breder en de nieuwste innovaties worden gepresenteerd en gedemonstreerd. Ons Miele Innovatie Center, waarmee we in 2005 één van de eerste waren in Nederland, wordt vergroot en gerestyled. Ook het Duitse topmerk Loewe krijgt een eigen afdeling en daarnaast zijn we vanaf nu

officieel Apple dealer. Op deze manier wordt winkelen een belevenis!” Ook zal de winkel worden voorzien van een Easy Fiks accessoires shop; kabels, stofzuigerzakken, reparatieonderdelen, kortweg alles waar je om verlegen kunt zijn op home elektronica gebied. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, blijft nog een verrassing. “Er moet voor de klanten ook nog iets te raden overblijven”, aldus Wout die tot slot nog wil benadrukken dat de winkel en de eigen technische dienst tijdens de verbouwing gewoon geopend blijven. Voordat Expert Wezep officieel gaat heropenen, kunnen de klanten eerst profiteren van een grootse Verbouwingsuitverkoop. De komende weken kunnen de klanten bij Expert Wezep dan ook zeer scherpe prijzen en kortingen op verschillende producten verwachten. Maar let wel: OP=OP. “Uiteraard wordt indien gewenst alles keurig bezorgd en aangesloten, door ons eigen Service team.” In 2011 is Expert voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot het meest klantvriendelijke bedrijf in home-elektronica. Daarnaast is Expert in 2011 winnaar geworden van de ING Retailprijs voor de meest service vriendelijke winkel in home elektronica. U bent van harte welkom op de Meidoornpassege 4-8 in Wezep. Gratis parkeren naast de deur.

Op naar een slanke zomer HATTEM- Gezond afvallen met normale voeding, zonder honger te lijden. Dat kan bij de EGA afslankcursus. Apart en duur eten met bijv. shakes, calorieën tellen of eenzijdig eten met bijv. alleen eiwitten werkt niet als u een blijvend resultaat wilt en geen ‘jojoeffect’. U wilt in de toekomst toch ook normaal eten? Het gaat om het kiezen van het juiste eten en de juiste hoeveelheden. Dan gaat u vet verbranden. U kunt gemiddeld 1 kilo per week afvallen. Met een gezond eetpatroon als basis

kunt u ook op gewicht blijven en toch ook van extra’s genieten als u op streefgewicht bent! De bijeenkomsten zijn leerzaam en gezellig. Er wordt gepraat over de problemen bij het afvallen, gezonde voeding en lekkere recepten. Waar en wanneer: M.f.c. ‘de Marke’, Daendelsweg 2, Hattem. Iedere dinsdagochtend, van 9.00-10.00 uur (vergaderzaal), en iedere dinsdagavond van 19.30-20.30 uur (peuterspeelzaal). Verdere info: tel. 038-4546887 of 06-28749145, www.ega-regiozwolle.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 421

Greeploze keuken

OOK OPEN

TWEEDE PAASDAG 10.00 - 17.0

OP:

Verkrijgbaar in o.a. sneeuwwit of knalrood...

0 UUR

INCLUSIEF: 1 2 3 4 5

Combimagnetron Koelkast RVS-Schouw Afwasautomaat Kookplaat

AG ALLEEN 2e PAASD

GRATIS

.ING VANAF 1750 * BIJ ELKE BESTELL

GEPRIJSD VAST LAAG

KOELVRIESCOMBINATIE • energieklasse A • glazen plateau’s • sleepsysteem

GEPRIJSD VAST LAAG

KOOKPLAAT Pelgrim GK635W • wok • RVS • 4-pits • vonkontsteking • gietijzeren pannendragers

*

HIFI-SET

. 499..v w t. R U U T A R A TOPKLASSE APP

GEPRIJSD GEPRIJSD AST LAAG GEPRIJSD VAST LAAG VAST LAAG V

COMPACTE OVEN MAGNETRON Bosch HBC84K553 • RVS • inhoud 42 liter • hetelucht en grillfunctie • 900 Watt

INBOUW KOELKAST • nis 88 cm • sleepdeur • Energieklasse A+ • glazen plateau’s

GEPRIJSD AST LAAG GEPRIJSD AST LAAG GEPRIJSD VAST LAAG V V

VAATWASSER Bosch SGV53E23eu • energieklasse A • geluidsniveau 49 dB • 5 programma’s

INDUCTIE KOOKPLAAT • 3300 watt • Power booster functies

Diverse lengtes en kleuren leverbaar inmeten en montage mogelijk!

GEPRIJSD VAST LAAG

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 openingstijden:

ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur 100-277

SCHOUWKAP • blokmodel • halogeen verlichting • metalen vetfilters

FORNUIS M-system MFT 96IX • 6 pits • RVS • inclusief achterwand • inclusief schouw

keukens • apparatuur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 42

Feestelijke heropening Koops Bedden

WEZEP- Woensdagmiddag werd Koops Bedden in Wezep feestelijk heropend. Directeur Ente Bosma jr, zijn echtgenote Karin en wethouder van economische zaken van Oldebroek, mevrouw N. Hoorn, knipten hiervoor het traditionele rode lint door bij de ingang van de heringerichte zaak. “We zijn 10 jaar gevestigd op deze plek en we hebben de zaak nu klaargemaakt voor de komende 10 jaar. Daarbij wil ik met name de werknemers bedanken die de afgelopen drie maanden het vuur uit de sloffen hebben gewerkt om dit voor

elkaar te krijgen. Dankbaar ben ik dat ik dit moment samen met mijn ouders kan meemaken. Als zij 50 jaar geleden niet de zaak zijn begonnen, dan was ik misschien wel profvoetballer geworden”, grapt Ente Bosma sr tijdens de heropening. Wethouder Hoorn sprak lovende woorden over de Wezeper zaak: “Jullie zijn nu al aan een renovatie toe, dat zegt heel wat. Koops Bedden is een van de bedrijven die ver in de regio bekend is. Als ik mensen uitleg dat Wezep onder Zwolle ligt, dan weten ze nog niet veel. Maar als ik Koops

TV Hattem

Lentebloesemtocht

HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 6 april: Hattem eert Canadees bevrijdingsregiment: wie schilderen er? Terugblik op herdenking 60-jarig bevrijdingsfeest Hattem. Voerman SR. ontwikkelde zich in Hattem tot een landelijk bekend kunstenaar 3. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 9.00, 15.00, 19.00, 22.00 en 01.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 41) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www. rtvhattem.nl.

HEERDE- Zaterdag 7 april gaat in Heerde het toer skeelerseizoen officieel van start met de 26e Lentebloesemtocht, een pelotonstocht over 20, 40 en 60 kilometer door de omgeving van Heerde. Skeelerclub Oost Veluwe hoopt ook dit jaar vele deelnemers te mogen verwelkomen op het complex Skate- en Skeelercentrum Hoornscheveen aan de Kommerseweg

Bedden noem, dan zeggen ze ‘oh ja, die zaak kennen we’. Juist in deze moeilijke tijden hebben jullie de omzet weten te vergroten. Zeker in deze tijd is dat een compliment waard.” Veel genodigden maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje te nemen in de geheel vernieuwde showroom met nieuwe kleurstellingen, nieuwe vloeren, nieuwe indeling en een ruimer magazijn. Wie ook de vernieuwingen wil bekijken, Koops Bedden is te vinden aan de Rondweg 72 in Wezep. Zie ook www. koopsbedden.nl.

2a te Heerde. Inschrijven is mogelijk vanaf 9.00 uur waarna om 10.00 uur wordt vertrokken voor de tocht. Een van de verzorgingsstops zal gemaakt worden in Oene, waar bij Slager ter Weele de inwendige mens versterkt kan worden met een gehaktbal. Voor info: www.skeelerhuus.nl, info@ skeelerhuus.nl of via tel. 0651459546.

Brocantiek ‘t Schuurtje bestaat 17 jaar

Bijen bij Groei&Bloei informatieavond EPE- De afdeling Epe-Heerde van Groei&Bloei organiseert op dinsdag 10 april om 20.00 uur een informatieve avond over Bijen. Mieke Noorlander bespreekt in haar presentatie het grote belang van bijen voor al het leven op onze aarde. Ook leert zij welke planten er aangeplant kunnen worden in de tuin en op het balkon die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de bijen. Aansluitend is er weer Stekjesmarkt. Tot 19.45 uur kunt u stekjes en zaad inleveren. Alles graag voorzien van de naam van het materiaal. Aan het eind van de avond wordt alles onder de belangstellenden verdeeld. Wie weet vindt u hier al uw eerste bijenplanten. U bent vanaf 19.30 uur welkom in Eetcafé De Middenstip (zij-ingang) aan de Hoofdstraat in Epe. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen 3,50 euro. Meer informatie vindt u op de website: http://epe-heerde.groei.nl.

WEZEP- Toen Tilly en Bennie Van Dijk 17 jaar geleden, op 1 april (geen grap), met hun winkel officieel van start gingen, hadden ze niet gedacht, dat het zo mooi en uitgebreid zou worden en zo goed zou gaan lopen. Inmiddels zijn ze een begrip in heel Nederland, maar ook ver daarbuiten. I.v.m. hun 17-jarige bestaan hebben ze hun voorraad nagelopen en geven ze op een aantal meubels en klokken (dus niet op alles!) de hele maand april 17% korting op hun toch al lage prijzen. Op de Tweede Paasdag zijn ze ook geopend van 10.00 – 17.00 uur. Er zijn op die dag ook andere extra leuke aanbiedingen. U kunt dan tevens de schilderijen van de kunstschilderes Martha Renard bewonderen en eventueel aanschaffen. De gratis koffie of

thee met iets lekkers staan weer voor u klaar en bij goed (droog) weer is er een koopjeskraam ingericht met extra goedkope spullen. Uiteraard is de gebruikelijke collectie kroonluchters ruimschoots aanwezig. Al met al heel erg de moeite waard om even te komen kijken. Het adres is Zuiderzeestraatweg 532, 8091 CV te Wezep. U kunt ook alvast een kijkje nemen op de website www.brocantiekhetschuurtje.nl. Hierop staan de openingstijden en andere leuke en interessante informatie. In de week van maandag 16 t/m zaterdag 21 april is de winkel gesloten om de nieuwe antieke en brocante spullen uit Engeland en Belgie in de winkels te zetten. Daarna gelden de gewone openingstijden weer. U bent van harte welkom.

Start nieuw fietsseizoen TC Heerde

HEERDE- Het fietsseizoen 2012 is bij de Toer Club Heerde van start gegaan. Onder mooie weersomstandigheden zijn ze het nieuwe seizoen met veel actieve fietsers begonnen. Deze middag waren alle groepen fietsers onderweg om te genieten van de mooie omgeving van de gemeente. Aan het eind van de middag kwamen alle groepen fietsers terug bij de Spikke in Heerde om even gezellig na te genieten met een hapje en drankje. Binnen de TC Heerde wordt het wegfietsen, ATB-en voor volwassenen en jeugd zeer actief bedreven. Ieder kan op zijn of haar niveau de fietssport bedrijven. Zowel op de weg als in het bos zijn er drie verschillende groepen fietsers die ieder op hun eigen snelheid onderweg zijn.

Motto daarbij is “Samen uit – Samen thuis”. Iedereen moet kunnen genieten van de fietssport op zijn of haar niveau. Als u liefhebber bent van het wegfietsen of ATB-en bent, heet TC Heerde u van harte welkom bij de club. Zij bieden u de gelegenheid iedere week meerdere malen met een aantal clubleden uw sport te bedrijven. Ook is er binnen de club een aantal dames actief. Zo willen zij laten zien dat de fietssport niet alleen een mannenaangelegenheid is. Lijkt het u wel om bij TC Heerde te komen fietsen, kijk dan eens op de site van TC Heerde of neem contact op met een bestuurslid. U hoeft niet direct lid te worden. Kom eerst een aantal keren mee fietsen om te kijken of het wat voor u is.

Afscheid van de bomenman EPE- 42 jaar is hij werkzaam geweest bij de gemeente Epe maar vorig week was zijn laatste dag: Richard Schakelaar. Hij begon als bloemist op de kwekerij van de gemeente aan de Slathstraat. “Daar kweekten we planten voor bij het gemeentehuis en de plantsoenen”, legt Richard uit. In de winter was er niet veel werk waardoor hij aan de slag ging met het omzagen en snoeien van bomen. “In 1984 is de kwekerij opgedoekt en ben ik voor 100% met de bomen aan de slag gegaan.” Gaat het afscheid met pijn in het hart? “Nee, er is zoveel veranderd bij de gemeente. In 2014 wordt de gemeentedienst geprivatiseerd. Er blijven er wel wat lopen maar die worden elders ondergebracht. Het is goed zo.” Schakelaar zal zich niet vervelen. “Ik ben druk met het schaatsen voor de KNSB, ik mag enorm graag fietsen op de wielrenfiets. En we gaan vaak met de caravan naar Montfoortland.” En hij blijft vast nog wel betrokken bij zijn jongens bij de gemeente. “Ik zal zo hier en daar nog wel eens komen kijken.” Hij is trots op zijn werk en de manier waarop de gemeente Epe voor zijn bomen zorgt. “De gemeente Epe heeft het goed voor elkaar met bijvoorbeeld een bomenbeleidsplan en een snoeischema. Ze hebben een enorm bomenbestand maar er zitten weinig slechte bomen bij.” Van collega’s

uit andere plaatsen krijgt hij vaak complimenten. “En dat is goed om te horen. De gemeente Epe heeft daar ook niet op beknibbeld.” Een keer wilde hij ergens anders solliciteren. “In Delfzijl maar toen ik daar kwam en zag hoe kaal het daar was ben ik snel rechtsomkeert gegaan”. Richard zijn functie als boomverzorger wordt overgenomen door Arno van der Haar.

Museumkijkwijzer REGIO- Het seizoen voor de uitstapjes komt er weer aan. Natuurlijk is er in de regio een keur aan mogelijkheden. Voor iedereen is er wel een leuke attractie of bezienswaardigheid. Ook musea zijn er te kust en te keur. Bij de VVV’s in de regio is een Museumkijkwijzer verkrijgbaar. Deze gids biedt u een ontdekkingsreis langs maar liefst 128

musea in Gelderland en Overijssel, Münsterland en Osnabrücker Land. Voor een actuele lijst kunt u ook de website raadplegen: www.museumkijkwijzer.nl. De Museumkijkwijzer is bij de VVV’s verkrijgbaar voor 1 euro. Maar bij de VVV’s van Apeldoorn, Epe en Twello krijgt u bij inlevering van onderstaande bon 50% korting.

KORTINGSBON Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor de museumkijkwijzer slechts 0,50 euro i.p.v. 1 euro. Deze bon inleveren bij de VVV in Apeldoorn, Deventerstraat 18, VVV in Epe, Pastoor Somstraat 6, VVV in Twello, Marktplein 11a. De bon is niet inwisselbaar tegen contanten en is geldig t/m 21 april 2012 of zolang de voorraad strekt!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 43 2

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras- en perkplanten, groente- en bloemzaden !!! Tulpen bos .............................................................................. 1,95 10 zak tuinaarde ..................................................................... 9,75 Ponybrokken 25 kilo .............................................................. 7,75 Bakje met bolletjes v.a. .......................................................... 1,95 Plant uien en sjalotten 500 gram ............................................ 2,75 Rhododendron vanaf .............................................................. 7,75 Liguster en beukenhagen v.a. ................................................. 0,35 Rozenstruik, klim en stam v.a. ............................................... 2,00 Vlinderstruik v.a. .................................................................... 2,95 Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Strooivoer 2 kilo ..................................................................... 1,95 Greenfield hondenbrokken 10 kilo ...................................... 22,75 Koemest 20 ltr., ...................................................................... 5,50 Potgrond 5 zakken Ă 40 liter RHP gekeurd ........................... 11,00 50 bollen gladiolen nu ............................................................ 3,95

Elk kind is uniek en heeft unieke behoeften

â&#x20AC;&#x2122;t Hoge Land Jenaplanschool

voorbereid op de toekomst

r r r r r r r

(FEFHFOJOTUSVDUJF *OEJWJEVFMFPOEFSXJKTCFIPFGUF 8FSFMEPSJĂ&#x152;OUBUJF &JHFOJOCSFOH 5BMFOUFOBMTVJUHBOHTQVOU 1MF[JFS 4USVDUVVS

2e Paasdag geopend van 11 tot 17 uur Groenteplanten, kruiden, aardbeien en pootaardappelen!

Volop groene planten en decoraties Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-17.00 uur, Za. 9.00-18.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Laan-, sier-, lei- en fruitbomen nu groothandelsprijzen !!

Stamgroepen 0QFFOKFOBQMBOTDIPPM[JUUFOEFLJOEFSFOJOTUBNHSPFQFO NFUWFSTDIJMMFOEFMFFSKBSFOCJKFMLBBSPOEFSCPVX HSPFQ FO NJEEFOCPVX HSPFQ FO FOCPWFOCPVX HSPFQ FO ,JOEFSFOMFSFOJOEFTUBNHSPFQWFFMWBOFONFU FMLBBS%FXFSLWPSNFO[PSHFOFSWPPSEBULJOEFSFOFDIUBMT FFOUFBNMFSFOTBNFOXFSLFO

Brede school U)PHFMBOEJTFFOCSFEFTDIPPMWPPSLJOEFSFOWBO mKBBS8FXFSLFOIJFSJOTBNFONFU,PQQFM8FM[JKO FO,JOEFSPQWBOH&SJTFFO#40 QFVUFSPQWBOHFOXF PSHBOJTFSFOOBTDIPPMTFBDUJWJUFJUFOWPPSBMMFLJOEFSFO WBOEFTDIPPM

Informatieavond donderdag 12 april 20.00 uur

,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSPO[FTDIPPMPQ

Open huis

www.jenaplan-hogeland.nl

www.rienpool.nl

woensdag 18 april 09.00 tot 12.00 uur

4DIPUXFH &QF UFMFGPPO

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

VOOR HEERDE, EPE EN OMGEVING

ZONWERINGEN/ROLLUIKEN - en isolatiewerken Dak

ook voor raamdecoratie en garagedeuren

VAN REEUWIJK ELBURG 06-57585075 www.burggraaf-dakwerken.nl Vooronder 65

Westerlengte 7 Scherpe prijzen, hoge kwaliteit 06-11432997 of 0525-662159

8081 NN Elburg

Tweede paasdag OPENHUIS CJK#SPDBOUJFLU4DIVVSUKF

Alweer voor de 17e keer!

;VJEFS[FFTUSBBUXFHrCV8F[FQrXXXCSPDBOUJFLIFUTDIVVSUKFOM

van 10.3 0 tot 17.00 uu r


SCHAAPSKOOI

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 44 2

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

Bloeiende Hortensia's te koop Ma. t/m vr. van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 17.00 Joost Looman Hydrangea Cultures Kerkdijk 12 in Heerde

Vakantiewerkers gevraagd m/v uit examenklas. Voor lichte werkzaamheden op een kwekerij, vanaf eind mei,begin juni.

Kwekerij Bijsterbosch Oenerweg 19 8181 RE Heerde, tel. 0620962874

Wezeweg 7

8181 PM Heerde

Tel. 0578-694050 Fax. 0578-560405 www.dikkeschei.nl Huizen ouder dan 2 jaar: 6% BTW (m.u.v. glas)

2e Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Zoek je een fotograaf ?

www.fotovanderbeek.nl Iedere dag nieuwe fotoâ&#x20AC;&#x2122;s


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 45 2

Bosch Compact: klein, comfortabel én energiezuinig Forellenkwekerij ’t Smallert is op zoek naar

Hebt u geen ruimte voor een Bosch HR II ketel, maar wilt u wel de betrouwbaarste technologie in huis halen? Kies dan de Bosch Compact 3, 4 of 5. Dat zijn kleine en lichte HR-ketels die net zo gebruiksvriendelijk, slim en betrouwbaar zijn als hun grote broers van Bosch. Deze ketels nemen maar weinig ruimte in en kunnen dus overal worden geplaatst. Als het gaat om energiebesparing staan ze bovenaan: een Bosch Compact heeft de laagste EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)!

vakantie- en weekendmedewerkers voor de binnendienst en de kaarsenmakerij. De binnendienst doet voornamelijk horecawerkzaamheden zoals het maken van keukenbestellingen, barwerkzaamheden, het bedienen van gasten en het verkopen van ijs, snoep en entreekaarten. De werkzaamheden in de kaarsenmakerij bestaat voornamelijk uit het begeleiden van goepen met kaarsen maken en verkoop van kaarsen. Wij zoeken: x gemotiveerd personeel dat in een team kan samenwerken x geen 9 tot 5 mentaliteit x werken in het weekend mag geen bezwaar zijn x geen vakantie mogelijk in de bouwvakantie x een vlotte beheersing van de Nederlandse taal x leeftijd 16 tot 20 jaar x Wij bieden: x een goed salaris x een prettige werksfeer x werken in teamverband x zeer afwisselend werk Zoek jij nog een leuk vakantie- en weekendbaantje en lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Neem dan contact op met mevrouw Hertgers, 0578-661621.

Kleine ketel, grote daden Bosch Compact 3, 4 of 5 zijn combiketels: ze zorgen dus niet alleen voor een lekker warm huis, maar ook voor warm water in uw badkamer en keuken. Bosch thermostaten: goed geregeld Met de gebruiksvriendelijke thermostaten van Bosch zet u het binnenklimaat helemaal naar uw hand.

Installateurs én gebruikers weten het: Bosch levert de betrouwbaarste HR-ketels. Hoogwaardige ketels die garant staan voor veel comfort. De nieuwe generatie bestaat uit de Bosch HR II ketels en de Bosch Compact. www.boschcvketels.nl

Gastouderbureau ViaViela organiseert een kleurplatenwedstrijd met mooie prijzen!

Maak de mooiste kleurplaat en win een gezinsabonnement voor Familiepretpark Koningin Juliana Toren, ook voor opa en oma! Stuur je kleurplaat voor 20 april 2012 naar ViaViela. Kijk voor meer informatie over deze wedstrijd en voor het downloaden van de kleurplaat op: www.viaviela.nl/harderwijk

Installatiebedrijf Stationstraat 18, 181 CX Heerde telefoon (0578) 694595, fax (0578) 696774 Bosch,Lammers de betrouwbaarste Gert V.O.FHR-ketel info@gertlammers.nl, www.gertlammers.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 46

Spinningmarathon Judoteam Bijsterbosch groot succes

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

HEERDE- Afgelopen vrijdagavond was het gezellig druk in SportsCenter Bijsterbosch te Heerde tijdens de Spinningmarathon. Veel judoka´s stapten één of twee uur op de spinningfiets voor het goede doel. Het doel was namelijk het verkrijgen van sponsorgelden voor de Stichting Judoteam Bijsterbosch. Iedere judoka had gezorgd voor een aantal sponsoren. De pre-

cieze opbrengst is nog niet uitgerekend, maar zeker is wel dat het meer is dan verwacht. De opbrengst komt geheel ten goede aan de judoka´s van Stichting Judoteam Bijsterbosch. Uiteraard kan de Stichting altijd meer sponsoren gebruiken om haar talenten een betere opleiding te geven en voor te bereiden op de grote A-toernooien en EK’s en WK’s. De Stichting pakt het Judo profes-

Voetballen naar Gambia

sioneel aan om Judoka’s in oost Nederland de kans te bieden op hoog niveau judo te beoefenen. Nu moet daar vaak nog voor naar het westen van het land uitgeweken worden. “De judoka’s nemen deel aan grote toernooien en het zou fantastisch zijn als één of meer grote bedrijven, die de judosport een warm hart toedragen, zich als sponsor zouden aanmelden”, laat de club weten.

Worship concert HEERDE- Zondagavond 8 april, aanvang: 19.00 uur, organiseert de Schaapspoort een Worship Celebration/concert met het Hearts United Choir. Genieten van arrangementen van oude en nieuwe liederen. M.m.v Eric en Tanja Lageström, Bertina Grijpstra en Fabian Willems. De toegang is vrij. De concert vindt plaats in de E.G de Schaapspoort, Keet van Heerde, Eperweg 55, Heerde. Zaal open 18.30 uur.

Tony 10 HEERDE- Op woensdagmiddag 11 april wordt de film Tony 10 vertoond in het Dorpshuis in Heerde. Aanvang: 14.00 uur. De film draait om de vraag; ‘Wat doe je als je vader verliefd wordt op de koning?’.

EPE- De zaterdagclub EZC 84 uit Epe heeft zich van de gulle kant laten zien middels Jan Schouten uit Emst, het oudste nog spelend lid van de genoemde vereniging, diverse leren voetballen te schenken aan een voetbalclub in Serrekunda in Gambia. Deze keer vergezeld van zijn zoon Evert Jan Schouten, onderste rij en 3e van rechts, mocht hij opnieuw kennis maken met deze dankbare voetballers in de smiling coast van Afrika. Eind vorig jaar

hadden de voetballers ook al shirts gekregen. Deze jongens die 2e divisie voetballen moeten het met zeer beperkte middelen zien te rooien. De ballen waren dus meer dan welkom op het zanderige veld. Evert Jan mocht ook een trainingssessie meemaken. Wat niet eenvoudig was bij die temperatuur (40 graden). Al met al was het een prettig weerzien met de jongens, die het bestuur van EZC 84 heel hartelijk willen bedanken voor deze gift.

Vogelbeurs

Hattems Night daverend succes

EPE- In de maand april houdt de vogelvereniging Goudvink op zondag 8 april in het gebouw van de club de maandelijkse vogelbeurs. Op deze beurs is het mogelijk om uw vogels te verkopen of om nieuwe vogels aan te schaffen. Er zullen enkele handelaren aanwezig zijn zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels zal zijn. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de Goudvink, Lange Veenteweg 4 in Epe. Toegang gratis. Voor inlichtingen, tel. 0578- 613871.

stopwoord in de discussie was “integrale aanpak”. Vijftig jaar terug veegde politiechef Northausen op een motor met zijspan gewoon het trottoir schoon op zaterdagavond. Niet integraal wellicht maar wel effectief. Omdat het maart was, dialectmaand, probeerde Johanna den Boef de streektaal te promoten, maar dat lukte niet erg. Anton liet soms even horen dat hij aan de andere kant van de IJssel ook dialect geleerd heeft en Ben van der Linde voegde iets nieuws toe aan het Wapenvelds. Hij wilde “maximale toels” voor de politie. Het “Nieje Heerder Woordnboek”, deel 2, uitgave 2010, kent “toels” nog niet, maar misschien in deel 3. Het was jammer dat niemand aandacht besteedde aan het nieuwe partijhemd van Gemeentebelangen Boerenpartij. In het kader van “meer bewegen voor raadsleden” paradeerde Van Ommen er enige malen mee door de raadzaal, maar niemand schonk er aandacht aan. Het is een mooi lichtgrijs overhemd met op rug een smalle zwarte baan precies over de ruggengraat. Beter had men het Wapenvelds karakter van GBP niet kunnen uitbeelden. Opoe adviseerde ook al: “Maak je met woorden weinig klaar, zoek het dan in een gebaar”. Warenar

Leerlingen bakken voor ouderen

Bingoavond VAASSEN- De ontspanningscommissie van CVS VIOS houdt een bingoavond. Deze wordt gehouden op donderdag 5 april in het clubgebouw aan de Woestijnweg in Vaassen. Aanvang: 19.15 uur. Ieder is van harte welkom. De gratis koffie staat klaar.

WELSUM- Tijdens de Landelijke Pannenkoekendag hebben alle leerlingen van OBS Dijkzicht in Welsum voor 35 opa’s en oma’s (en natuurlijk voor zichzelf) pannenkoeken gebakken. In Eet tapperij Bijsterbosch aan de IJsseldijk werden door de bovenbouwleerlingen de pannenkoeken gebakken en door de middenbouw en onderbouw geserveerd aan de ouderen. Het initiatief kwam van de leerlingenraad die samen met ouderraad en team de ouderen uit Welsum uit-

Damuitslagen HOORN- Maandag speelde damclub Hoorn/O.G.Oene de op één na laatste ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: H. van Ommen– W. Muller 2-0, T. Tellegen– L.G. Brummelkamp 1-1, G.A. Groothedde– A. Harms 1-1, T. van de Mars- B. Koetsier 1-1, M. van Lohuizen– T. Bijsterbosch 0-2, J. van Ommen– H. Boeve 2-0, T. de Weerd– K. Fiks 0-2.

Er zijn van die avonden dat je bij het begin van de commissievergadering al weet: het wordt niks vanavond. Je ziet dat aan de lege perstribune. Als Dick van de Veen en Jan Nitrauw als ervaren raadsvolgers na een blik op de agenda besloten hebben om iets nuttigs te gaan doen, dan weet je dat het een kabbelavond wordt. De discussie kabbelt dan gezapig voort. Raadsleden herhalen wat in de stukken voor hun neus ook al staat en maken verder slechts opmerkingen die zo voor de hand liggen, dat ze daarmee meteen nietszeggend zijn. Soms lijkt het toeval te toevallig. Op zaterdagavond worden er twee agenten mishandeld en op dinsdag komt de nieuwe teamchef van de politie in de commissie. Dat gaf de raadsleden volop de gelegenheid om hem troostend over het kalende bolletje te aaien. Sommigen wilden de jeugdoverlast aanpakken door de ouders te benaderen. Vreemd want het geweld van het weekend had nu juist het gelijk van opoe bewezen: “Vaders met a-sociale zaadjes, krijgen zonen als asociale maatjes”. In de discussie werd duidelijk dat het bij de politie aan goede wil niet ontbreekt, maar ook daar blijft het bij kreten uit het handboek voor managers: “we moeten alle partijen aan tafel krijgen” en natuurlijk “we gaan zaken signaleren en op de goede plaats neerleggen”. Het

genodigd hebben, de locatie hebben geregeld en de pakketten hebben aangevraagd bij de Landelijke Pannenkoekdag. Bij Eet tapperij Bijsterbosch konden ze gebruik maken van de keuken, de pannen, het servies en de serre waar de tafels gezellig gedekt werden. Tevens kregen alle ouderen van Hannie en Erik (de uitbaters) een kopje koffie aangeboden en de kinderen kregen allemaal gratis ranja. De reacties waren zeer positief en zeker voor herhaling vatbaar.

Viswedstrijd HATTEM- Afgelopen vrijdag vond op initiatief van het Wooncollectief de eerste editie plaats van de Hattems Night bij Formido in Hattem. Het was een gezellige en informatieve avond vol workshops van diverse Hattemse ondernemers. Onder het genot van een hapje en een drankje was het proeven, ruiken

en inspiratie opdoen van allerlei zaken rondom wonen, kledingaccessoires, make-up en styling. De avond werd afgesloten met een modeshow, waarin de diverse deelnemende bedrijven zich op een ludieke wijze presenteerden. Er was zelfs een DJ aanwezig met muziek en lichtshow. Zie ook www.wooncollectief.info.

HATTEM- De eerste viswedstrijd voor leden van Helpt Elkander uit Hattem werd in de Koelucht te Zalk gehouden. Hierna zullen er nog twee wedstrijden in de Koelucht worden gevist, waarna de volgende drie in het Apeldoorns kanaal plaats zullen vinden. Voor opgave kunt u terecht bij het Toeristisch Informatie Punt op de

Markt in Hattem. Eventuele inlichtingen kunt u verkrijgen bij G. de Graaf, tel. 038-4441558. De uitslag was: 1e Jan van Loo met 14 kg, 2e Gerard Ripke met 5,6 kg, 3e Jan van Hoorn met 4,8 kg, 4e Piet Hasselt met 4,05 kg, 5e Sander uit den Bulten met 2,6 kg en 6e Jan van Dijk met 800 gram.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 47 2

2E PAASDAG GEOPEND van 10.00 tot 16.00 uur

TOT 25% KEUZEKORTING * OP ALLES Fixet Heerde, Kamperzijweg 6, Tel. (0578) 69 19 10 * Geldig op 1 artikel naar keuze. 25% keuzekorting is uitsluitend geldig op maandag 9 april 2012. De keuzekorting van 20% is geldig van maandag 2 april t/m zaterdag 7 april 2012. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Kortingsvoorwaarden in de winkel.

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

www.fixet.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 48 2

E-BIKE OPSTAPDAG 9 APRIL Kom langs voor een e-bike

proefrit!

2e PAASDAG

Denkt u al een tijd na over elektrisch fietsen.....?

van 9–16 uur

En ziet u door de bomen het bos niet meer? Kom dan langs op onze jaarlijkse e-bike opstapdag. Het complete assortiment elektrische fietsen staat voor u klaar en wij geven u graag advies welke elektrische fiets bij u past! Wij zijn een gecertificeerd e-bike-center.

Zuiderzeestraatweg 486 - Wezep Al onze E-bikes staan dan overzichtelijk gepresenteerd. Bekijk ze, informeer en test ze. Uiteraard staat de koffie klaar. Maak een proefrit en ervaar de verschillen! Kom wel op tijd, want we houden om 10 uur een

GROTE E-BIKE VEILING van overjarige modellen en knappe 2e hands elektrische fietsen.

Tot ziens op 9 april a.s. ! ABSOLUTE TOPPER: Uniek model van Batavus: accu in de kettingkast, grote actieradius, nieuw display, en zeer lichtgewicht (21kg) (zie afb. hierboven)

Meidoornplein 87 - 8091 JZ Wezep T. 038 - 3759464 -www.koosvandeput.nl volg ons! twitter.com/KoosvandePut

IJs- en speelboerderij “ de Horst” in Epe 7 dagen per week open!!! U kunt genieten van lekker boeren schepijs of een ijscoupe samenstellen uit de 20 smaken die wij u aanbieden. U kunt lekker op ons ruime terras genieten terwijl uw kinderen gratis kunnen spelen. Speciaal voor de kinderen hebben wij boerenijs in een leuke kinderbeker. Ook schenken wij koffie en thee. Tevens zijn er verschillende gratis activiteiten voor de kinderen zoals: • Bezichtiging geitenboerderij, lammetjes kijken • Spelen in onze speeltuin • Skelteren en fietsen op crazy bikes op de skelterbaan • Springen op het springkussen binnen dus ook bij slecht weer !!! • Springen op grote airtrampoline Er is dus genoeg te beleven voor jong en oud. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen !!! Ons boerenijs is ook in 1 literverpakking verkrijgbaar bij: * BP tankstation Dalhuisen paasvuurweg te Epe ! agen geopend sd a a p e id e B U kunt ons vinden aan de Oenerweg 99 tot 20.00 uur r u u 0 .0 2 1 g aasda uur ur tot 20.00 dit ligt aan de weg van Epe richting Oene Eerste p u 0 .0 0 1 g a Tweede paasd vanuit Epe komend net voor A 50 links

Voor informatie zie ook onze website www.ijsboer.nl of bel 06-50445673 of mail info@ijsboer.nl

Openingstijden winkel en terras: 1 april t/m 3e weekend september: Ma t/m Za van 10.00 uur – 20.00 uur Zondag van 12.00 uur – 20.00 uur


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 49 2

KWISPELDAG 2012

Maandelijks maandag en donderdag bij Mediq apotheek de Noord Veluwse te Epe

zaterdag 7 april

Care for Women Specialisten Machteld Kaempfer T. 055 843 0431 Sandra Aalbers T. 055 844 5636

Hoe lang kwispelt uw hond ? Doe mee aan de wedstrijd en kom zaterdag 7 april met uw hond

Prettig zwanger worden en zijn, menstruatieklachten, overgang, vermoeidheid, PMS, anticonceptie, seksualiteit en de ingrijpende diagnose ‘borstkanker’… Wij zijn er voor jou. Maak een afspraak!

HOOFDPRIJS: MEGA Kwispel AWARD

1 jaar lang GRATIS

en

HONDENVOEDING

voor elke deelnemende hond een verwenpakket t.w.v. 10 euro!

Het voorjaar komt er aan! Haal koemestkruimels voor de tuin! Zaterdag’s van 9.00 - 12.00 uur geopend Loon– en transportbedrijf Marskamp, Marledijk 29 in Marle. Tel: 06-51190259 Bestellen kan ook via gebr.marskamp@planet.nl Grotere bestellingen kunnen geleverd worden.

Koemestkruimels verpakt in zakken van 45 liter. Slechts € 9,00 per zak pmarle.nl www.marskam

OVERIGEACTIVITEITEN: ACTIVITEITEN: OVERIGE

??-?? uur 9.00-17.00 Kwispelwedstrijd Dierenfotograaf 14.00-16.00 ??-?? uur Expositie dierenportret Steppen met de hond 14.00-17.00 Schminken ??-?? uur 15.00-15.30 De ultieme gehoorzame Hondengedragstherapeut

schilderen

hond 15.00-15.30 Demo politiehonden en pakwerk 15.30 Demo hulphond

HAPPY HOUR!!! 16.00 - 17.00 uur

GRATIS HONDENBIER voor uw hond!!

Om 21.00 uur kunt u de winnaar van 2012 zien op: dierallin.nl Kwispeldag 2012 is mede mogelijk gemaakt door:

Kennel Cuja’s Odette Beek www.werkhonden.nl

Stationsstraat 7 Epe

Een mooi handzaam strooibaar produkt voor uw sier- moestuin/borders/gazon!

MECHANISATIE- & HANDELSONDERNEMING Horthoekerweg 4 8167 LW Oene 0578-641107 06-42282466

Is het tijd voor een winterbeurt van uw gazonmaaier?? Bel ons dan, gratis haal - en bezorgservice!! (binnen een straal van 15 km )

- Verkoop van Alko gazonmaaiers. - Verkoop van propaan en petroleum. - Verkoop en reparatie van alle - soorten land/tuinbouw machines.

Nu bij Koops:

Tuinmeubelen

- VERKOOP - VAN CARBID

Service op locatie met onze mobiele werkplaats!!

4-delige set van 299,- nu

249,Alleen deze week geldig !

Bonenburgerlaan 23, Heerde. Tel: 0578-691477


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 APRIL 2012 - PAGINA 50

Tropische sferen bij geslaagd Jeugdconcert

Landgoed Horsthoek houdt inloopochtenden HEERDE- Tijdens de landelijke open dag zorg en welzijn zette Landgoed Horsthoek van Interaktcontour in Heerde haar deuren open voor alle belangstellenden. Dit was een zeer geslaagde dag met veel zonneschijn en vele bezoekers. Een aantal vrijwilligers meldde zich spontaan aan om te helpen met een aantal projecten. “Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Op deze manier hebben wij al een samenwerkingsverband kunnen houden met Stichting Present. Er kwamen 2 jongeren van de stichting de ontmoeting ons helpen met het verplaatsen van tegels om daar verhoogde bloembakken van te maken. Dit was een zeer leuk samenwerkingsverband waar wij en onze deelnemers erg blij mee waren. Het hout voor deze bloembakken hebben wij gesponsord gekregen van Bouwbedrijf IJzerman en een parti-

culier”, laat men weten. Landgoed Horsthoek biedt dagbesteding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (bijv. na een hersenbloeding, na verslavingsproblematiek of een ongeluk). Wilt u ook iets voor Landgoed Horsthoek betekenen (bijv. als vrijwilliger of materialen schenken) of bent u op zoek naar een bijzondere dagbesteding, voor u zelf of voor een naaste, met paarden en/of groenwerkzaamheden? Van april t/m september houden ze elke laatste vrijdag van de maand een inloopochtend van 9.00 t/m 11.00 uur. U bent dan van harte welkom aan de Badhuisweg 2 in Heerde. Voor vragen zijn zij telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur op tel. 06-10149440 of via Horsthoek@interaktcontour.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.interaktcontour.nl.

Openingstoernooi Tennisclub Hattem EMST- Op vrijdagavond 30 maart was de gymzaal in dorpshuis ‘de Hezebrink’ in Emst het domein van de jeugd van muziekvereniging Prins Bernhard. Naast optredens van de leerlingen, traden ook het opleidingsorkest en de slagwerk-

groep op. Na het openingswoord van voorzitter Jan Willem Lagerweij volgden diverse optredens van de leerlingen van de Emster vereniging, die maar liefst rond de 50 jeugdleden telt. Er waren optredens van een duo of trio op bari-

ton, klarinet of hobo. Ook waren er combinaties van instrumenten: klarinetten met dwarsfluiten en bariton met cornet. De jeugd van Prins Bernhard kan terugkijken op een geslaagd muziekfestijn vol tropische sferen.

Praiseband Xing in de Open Poort HATTEM- Praiseband Xing verzorgt ook dit jaar een praiseavond in ‘de Open Poort’ in Hattem. Het 1,5 uur durend programma is krachtiger

dan ooit en het belooft een mooi feest te worden. Wie meer wil beleven is 9 april (2de paasdag) van harte welkom in de Open Poort, Veld-

Radio 794

To You bij Paasmorgendienst

HEERDE/EPE- Sinds enige weken zendt Radio 794 iedere donderdagmiddag tussen 5 en 6 uur een nieuw programma uit: ‘Anita in gesprek met…’, gepresenteerd door Anita Mulder. In het programma staat steeds één persoon centraal die van bijzondere betekenis is voor onze regio. Op donderdag 5 april ontvangt zij de manager van Kulturhus EGW, Lucette Houweling. Op dinsdagavond 3 april kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Onderwerpen: Stille Week met ds. Wijnstok van de Ontmoetingskerk in Heerde, de Survivors van SamenLoop voor Hoop Heerde, voorjaarskunstexpositie van de Stichting Open Atelierdagen Noord Oost Veluwe in Heerde, 4e editie van Amis de France in Haarzuilens, nieuwe gemeentewerf met wethouder Anton Westerkamp. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

EPE- Zondagmorgen 8 april, Eerste Paasdag, wordt in de Regenboogkerk (PKN), Beekstraat 33 in Epe een Paasmorgendienst gehouden die om 10.00 uur begint. Voorganger

Met Pasen veel jonge dieren te zien EPE- Het voorjaar is begonnen en dat is ook in Dierenpark Wissel te merken. De afgelopen weken zijn verschillende diersoorten geboren, waaronder de zeldzame gordelvari, een capibara-tweeling, een wallabie en een witgezichtsaki. En gisteren werd bij één van de ringstaartmakivrouwen een pasgeboren ringstaartmaki-tweeling ontdekt. Daarnaast start met Pasen de voorjaarsspeurtocht Eitje, wordt de educatiekar Beestenboel uitgereden en vinden er dagelijks diverse dierpresentaties plaats. De jongste bezoekers kunnen zich laten schminken of een leuke poppenkastvoorstelling bijwonen. Kortom, met Pasen is er van alles te beleven in Dierenpark Wissel.

hoeve 1 in Hattem. De avond begint om 19.30 uur, de deuren gaan open om 19.00 uur. De entree is gratis, er wordt een collecte gehouden.

is ds. A.M. v.d. Wetering. In deze dienst wordt medewerking verleend door interkerkelijk koor To You uit Epe o.l.v. Henk van der Maten en de organist is Jan van Garderen.

Paaskoeken bakken in Nederlands Bakkerijmuseum HATTEM– Op Tweede Paasdag organiseert het Nederlands Bakkerijmuseum een jeugdactiviteit waarin het Paasfeest en het voorjaar centraal staan. Onder leiding van enkele bakkers steken de jongste museumgasten de handen uit de mouwen om Paaskoeken te leren maken. Het museum is deze dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Het jeugdevenement vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Reserveren is niet nodig. De kosten van deze activiteit zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Het Nederlands Bakkerijmuseum is te vinden aan de Kerkhofstraat 13, Hattem, tel. 038–4441715. Website: www.bakkerijmuseum.nl. Foto: Eva Posthuma.

Pannenkoekendag op Wendhorst HEERDE- Een aantal kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de Wilhelmina-Margrietschool mocht vrijdag op Pannenkoekendag naar Wendhorst om daar voor de bewoners pannenkoeken te bakken. Er was flink geknutseld om het restaurant te versieren door de verschillende groepen. Tafels werden gedekt met vrolijke kleden en de kinderen konden in groepjes van 3 op verschillende plekken bakken. De bewoners hebben enorm genoten van de optredens die door de kinderen werden verzorgd. De pannenkoeken waren heerlijk en werden dankbaar opgegeten. Al met al een heel erg geslaagde dag!

HATTEM- Tennisclub Hattem hield een Openingstoernooi. Van 11.00 tot 12.00 uur werd voor nieuwe potentiële tennisliefhebbers in de leeftijd van 6 tot 10 jaar een gratis Maak kennis met Tennis introductieles gegeven. Van 12.00 tot 15.00 uur werd het TC Hattem openingstoernooi voor de jeugd gehouden. Uitslagen jongste categorie: op de gedeelde 3de plaats: Lieke ten Brinke en Mees Abbema. 2de plaats: Joanne van Dijk. Winnaar: Danee

Douwes. Uitslagen middelste categorie: op de gedeelde 3de plaats: Joost Dorgelo en Stijn Abbema. 2de plaats: Romy Suiker. Winnaar: Thijs Offringa. Uitslagen oudste categorie: op de gedeelde 3de plaats: Maura Vosjan en Gilles Meijer. 2de plaats: Noah Hogeboom. Winnaar: Mats Offringa. Naderhand kreeg iedereen een aandenken voor deze gezellige dag en werd er door iedere deelnemer, broertjes en zusjes een happy meal genoten.

Warmelink nieuwe hoofdtrainer sv Epe EPE- Johan Warmelink uit Lemelerveld wordt met ingang van het seizoen 2012-2013 de nieuwe hoofdtrainer van sv Epe. De 57-jarige oefenmeester, in het bezit van het diploma TC 1, volgt hiermee Marcel van Walderveen op, wiens verbintenis met sv Epe aan het eind van dit seizoen afloopt. Warmelink traint momenteel OWIOS in Oldebroek, waar hij aan het eind van het seizoen vertrekt.

Als trainer heeft hij zijn sporen verdiend bij onder meer Lemele, SVZW, Hatto Heim, Den Ham, HTC en Marienberg. Tevens is hij docent op trainerscursussen van de KNVB. Bestuur, spelers en begeleiders van sv Epe hopen met Johan Warmelink een trainer binnen te halen die de doelstellingen in het beleidsplan vorm kan geven en verder kan bouwen aan de selectie van de blauwwitten.

HEERDE- Onlang heeft Badminton ’80 uit Wezep een toernooi georganiseerd waarbij ook verenigingen uit Heerde, Zwolle, Epe en Vaassen aanwezig waren. Het oudste clublid van HBC uit Heerde, de 81-jarige Rindert de Boer, kreeg voor zijn verjaardag een groeps-

foto en een cadeaubon. Wilt u ook een shuttle mee slaan; elke woensdagmorgen vanaf 9.00 tot 11.00 uur wordt er gespeeld in de Faberhal in Heerde. Uiteraard is iedereen van harte welkom. Meer informatie over de Heerder badmintonclub is te vinden op www.heerderbc.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 521

Thuiskapster

Gea

06 48 216 216

Gea Spans Rein de Jongstraat 10 8181 VB Heerde

WOONRUIMTE TE HUUR

Op zoek naar een

Bonenburgerlaan 34, Heerde

leuke, andere,

Huur € 595,- per maand

uitdagende

excl. energie/water Keurige woonruimte met achtertuin, gunstig gelegen in het centrum van het dorp. De woonruimte biedt een ruime hal/entree, woonkamer, keuken, doucheruimte, toilet, 2 slaapkamers, grote schuur/opslagruimte en tuin. Geschikt voor 2 werkende personen, geen huisdieren, niet rokend. Huur minimaal vanaf 1 jaar

baan? Kijk dan op www.flexwerk-uitzendbureau.nl

Schriftelijke reactie aan:

Banenmarkt op 14 april 2012 van 10.00 tot 14.00 uur iteit Flexibil werkt! Vestiging Elburg: Beekstraat 28 8081 ED Elburg tel. 0525-680431 fax 0525-681928

Vestiging Hattem: Kerkstraat 55 8051 GK Hattem tel. 038-4440922 fax 038-4440433

Vestiging Kampen: Broederstraat 11 8261 GN Kampen tel. 038-3334276 fax 038-3334277

Vestiging Sneek: Gedempte Pol 19 8601 BX Sneek tel. 0515-432676 fax 0515-432871

Vestiging Vaassen: Kosterstraat 2 8171 CB Vaassen tel. 0578-560824 fax 0578-560967

www.flexwerk-uitzendbureau.nl

Lente arrangement 90 MINUTEN VOOR

Deze behandeling van 90 min. bestaat uit:

* Deze actie loopt t/m 31 mei 2012. Niet geldig in combinatie met andere acties.

* Reiniging * Intensieve reiniging met massageborstel * Diepte reiniging * Onzuiverheden verwijderen * Massage van decolleté, schouders, nek, gelaat * Hoofdhuidmassage * Masker * Voetscrub en voetpakking tijdens het masker * Serum * Oogverzorging * Dag/ nacht crème * Evt. make up

€49,95

*

De zomer staat weer voor de deur! Tijd om de huid een Áinke oppepper te geven zodat u stralend de zomer in kunt gaan. Tijdens het lente arrangement wordt uw huid voorzien van diverse vitamines om uw huid weer te laten stralen. Deze behandeling is de ideale energie booster voor een huid die weer levenskracht en vitaliteit nodig heeft.

NU MET GRATIS WENKBRAUWEN EPILEREN TER WAARDE VAN €7,50

‘T Krijt 55 - 8181 TN Heerde t: 06 424 163 37 e: info@schoonheidssalondianerorije.nl www.schoonheidssalondianerorije.nl

Noord Veluwse Makelaardij Bonenburgerlaan 3, Heerde. Tel. (0578) 69 99 99 www.noordveluwse.nl veluwse@era.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 52

Project schoolskaten

Compostactie Heerde te succesvol HEERDE- Op zaterdag 26 maart is de compostactie in Heerde wel erg succesvol verlopen. Helaas moesten door de enorme belangstelling ook veel mensen worden teleurgesteld. Voor volgend jaar wordt bekeken of dit anders kan. De gemeente Heerde had 900 zakken compost beschikbaar om uit te delen aan belangstellenden. Al ruim voordat de uitdeelactie om 9.00 uur begon, stonden veel inwoners van Heerde te wachten aan de Marktstraat, waar de actie plaatsvond.

De toeloop was zo groot, dat er op een gegeven moment zelfs een verkeersopstopping plaatsvond in de Dorpsstraat. De 900 zakken waren dan ook binnen een uur uitgedeeld. Dat de zakken zo snel op waren, betekende ook dat de mensen die later kwamen, teleurgesteld terug moesten keren zonder compost. Dit overkwam ook mensen die soms al geruime tijd op hun beurt hadden gewacht. De gemeente bekijkt hoe deze teleurstelling volgend jaar voorkomen kan worden.

Met school naar de Paardenkamp HEERDE- Donderdag deden de leerlingen van groep 5/6 van de Willem Alexanderschool in Heerde mee aan het project Schoolskaten. Dit project werd georganiseerd

door de plaatselijke skeelerclub Oost-Veluwe. Onder leiding van een skateiinstructeur leerden de kinderen de voordelen van het dragen van beschermingsmiddelen,

Foto Judith Tellegen

vaardigheden als remmen en bocht maken. Aan het eind van deze leuke middag ontving iedereen een diploma.

Groen licht voor Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld VEESSEN/WAPENVELD- Om Deventer, Zutphen en de dorpen langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen, wordt tussen Veessen en Wapenveld een acht kilometer lange geul aangelegd. Dat besluit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt. Bij extreem hoogwater zorgt de geul voor een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel, waarmee de waterveiligheid voor de steden en dorpen langs de IJssel voor nu en in de toekomst veilig wordt gesteld.

De hoogwatergeul komt te liggen tussen twee nieuw aan te leggen dijken in het landschap. De geul, zo’n 15 kilometer ten zuiden van Zwolle, krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Alleen als het IJsselwater een vastgestelde hoogte van 5.65+ NAP bereikt, gaat de inlaat open en stroomt het water de geul in. De geul zal gemiddeld ééns in een mensenleven worden ingezet en gaan meestromen. Agrariërs kunnen het gebied tussen de nieuwe dijken dan ook blijven gebruiken

Paaszangdienst WAPENVELD- Op zondag 8 april om 19.00 uur zal er in de Petruskerk te Wapenveld een Paaszangdienst gehouden waarin voorgaat Ds. Hans van Ark uit Wapenveld. Het thema van deze dienst zal zijn:

“Opstanding, yes we can!”. Er zal medewerking verleend worden door Marco van Gelder en Ferdinant Engwerda die de trompet zullen bespelen. Aan het orgel Albert Dijkslag.

Palmpasen bij de speeltuin in Emst

voor landbouw. De provincie is inmiddels gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de landbouwstructuurversterking van het gebied in en rondom de hoogwatergeul. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de structuur en verkaveling van de agrarische gebieden. Ook is afgesproken dat de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk gewaarborgd wordt en dat de aannemer tijdens de werkzaamheden de hinder voor bewoners van het gebied zoveel mogelijk beperkt. Binnen enkele maanden zal het Rijksinpassingsplan voor de geul ter inzage worden gelegd. Tegelijkertijd bereidt het Waterschap Veluwe de aanbesteding van het werk in opdracht van het rijk voor. Het is de bedoeling dat in 2013 de daadwerkelijke aanleg van de geul begint.

Ruitersport VAASSEN- De uitslagen van LR de Cannenburgh. Op vrijdag 23 maart is de finale van het Friese paard verreden te Sonnega. Patricia Beekman met haar paard Mitse B werd uiteindelijk 2e in de klasse L1.

Optreden bij de Klaarbeek

EMST- Op woensdagmiddag hebben de kinderen bij de speeltuinvereniging in Emst een palmpaasstok kunnen maken. Op zaterdag 31 maart werd er door de kinderen naar eieren gezocht. De opkomst was goed, er waren ongeveer 100 kinderen. Er waren ook prijs eieren verstopt. De uitslag van de prijseieren was als volgt: Groep 0, 1, 2: Zilver; Luke van Gortel, Dione Boezewinkel, Chesney Nijhof,

Naomi Tessemaker, Sander Wiggerink. Goud was voor Justin Frelink. Groep 3, 4, 5: Zilver; Milan Lammers (2 keer) Britt Hazeleger, Eloise Bijsterbosch, Tessa Krijgsman. Goud: Eloise Bijsterbosch. Groep 6, 7, 8: Zilver; Leroy Nijhof, Romy Tessemaker. Goud Romy Tessemaker. Na afloop hebben de kinderen samen met de muziekvereniging een optocht door de nieuwbouw gelopen.

kleding dan kunt u deze afgeven op zaterdag 7 april tussen 9.30 en 11.00 uur (bij de oude school), Kanaaldijk 57 in Wapenveld. De kleding wordt door de werkgroep gesorteerd voor arme gezinnen waar zij in Galautas (Roemenië) contacten mee onderhouden en die hulp nodig hebben. Dat wat overblijft, wordt voor transport klaargemaakt en door een bedrijf dat hulptransporten verzorgt, gekocht en opge-

een glaasje echte melk getapt wat iedereen mocht proeven. Vervolgens mocht de andere groep de rondleiding doen en mochten de andere kids naar hartenlust spelen op de boerderij; een trampoline, skelters, konijntjes vasthouden, kippen voeren en een glijbaan in een soort hooiberg waren hier de ingrediënten. Een leerzame dag voor de kinderen van de ds. van Maasschool uit Wapenveld.

Paasrit Buurtvereniging Zuuk EPE- Zoals voorgaande jaren organiseert de buurtvereniging Zuuk op 2e paasdag een autopuzzelrit. Er kan gestart worden vanaf de Zuukerschool aan het Zuukerend in Zuuk vanaf 9.30 tot 14.00 uur. Tijdens de rit kunnen zowel de kinderen als de volwassenen vragen beantwoorden

en opdrachten uitvoeren. Na inlevering van de papieren worden de goede antwoorden en de mooie knutselwerkjes beloond met echte eieren en een prijsje voor de kinderen. Voor de kinderopdracht dien je zelf viltstiften of potloden, lijm en een schaar mee te nemen.

Jeugd bakt pannenkoeken voor mantelzorgers

EPE- Op woensdag 4 april komt de accordeonvereniging Kunst Na Arbeid een gezellige avond verzorgen bij de Klaarbeek. De accordeonvereniging bestaat uit ongeveer 24 leden en is opgericht op 18 oktober 1940, de eerste keer kwamen zij samen in de zaal van café Stern te Epe. Op de allereerste repetitie verschenen er maar liefst 21 leerlingen. Muziek en plezier staan centraal, het orkest staat onder leiding van dirigente Willie Bunk. U bent van harte welkom deze avond bij te wonen; vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het optreden zal om 19.30 uur van start gaan. Entree incl. consumptie 3,50 euro. Bent u in het bezit van een activiteitenpas dan is de toegang gratis. Activiteitenpas verkrijgbaar bij de receptie van de Klaarbeek. Voor informatie: tel. 0578-578400.

Kledinginzameling voor Roemenië WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 7 april houdt de werkgroep Roemenië de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenië. Vanuit Wapenveld bieden ze al lange tijd hulp in Roemenië. Heel veel gezinnen zijn geholpen met voedsel, kleding en andere broodnodige middelen. Om deze hulp ook dit jaar voort te zetten is er iedere 1e zaterdag van de maand een kledinginzameling. Heeft u nog schone

WAPENVELD- Donderdag 22 maart stond er een uitje gepland voor de groepen 1 en 2 van de ds. van Maasschool in Wapenveld. Er werd een leuk en leerzaam bezoek gebracht aan de paardenkamp in Marle. Groep 2 werd als eerste rondgeleid door de stallen; hier werd de kinderen bijgebracht hoe koeien in een stal leven. Daarna ging de groep door naar de melkstal en werd er

haald waarna het in Roemenië een goede bestemming krijgt. U ziet dat het mes aan vele kanten snijdt: de Roemenen verzorgen het transport, de kleding kan door veel Roemenen voor een lage prijs gekocht worden en de werkgroep heeft geld om haar projecten in Roemenië te financieren. Voor informatie kunt u bellen naar: Wim Veldkamp, tel. 038-4479585, E-mail: familieveldkamp@hetnet.nl.

HEERDE- Leerlingen van groep 8 van basisschool De Spreng uit Heerde hebben pannenkoeken gebakken voor de mantelzorgers uit de gemeente Heerde. Bintwerk had de ruimte beschikbaar gesteld en er kon naar hartenlust gebakken worden. Deze leerlingen zijn vrijwilliger bij het project Graag Gedaan. De mantelzorgers, veelal met hun partner, genoten van de drukte en de smakelijke pannenkoeken. Wethouder Hubert Bögemann was aanwezig om de mantelzorgers te bezoeken en natuurlijk kreeg hij

ook pannenkoeken aangeboden. Volgend jaar op de Nationale Pannenkoekendag zal het zeker herhaald worden. Heeft u vragen over mantelzorg, u bent van harte welkom elke donderdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur in het restaurant van Hanzeheerd Brinkhoven, om de veertien dagen (even weken) kunt u ook op de maandagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur binnenlopen bij Rehoboth Wapenveld. Voor inlichtingen kunt u naast deze tijden ook contact opnemen met De Plu, tel. 0578-699500.


SCHAAPSKOOI

Installatiebedrijf Gasservice

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 53 2

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Een job als helpende, verzorgende of verpleegkundige bij u in de buurt?

Vérian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen zoals u.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

U werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week.

Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel 088-126 32 32.

www.verian.nl Of volg ons op

Automobielbedrijf

SMALBRAAK

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

- Houten vloerdelen - Lamel parket - Laminaat - Multi planken - Vinyl parket

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Hét adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs!

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: info@veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: ma. t/m vrij. zat.

08:00 uur - 17:00 uur 08.00 uur - 12:00 uur


SCHAAPSKOOI

VOORJAARSKRIEBELS?? Ik kan u helpen met de grote schoonmaak. Neemt u voor inlichtingen kontakt op met: info@betercleaning.nl of 0620151066. GOED TEHUIS GEZOCHT! Wij zijn een rode kater en een wit poesje. Omdat ons baasje is overleden zoeken wij samen een nieuw huisje. We zijn 3 en 1½ jaar oud en “geholpen”. Wie wil ons. Tel: 0578-688361. AANBIEDING 10 Vaste planten ................. 7,50 10 Heide planten ................. 4,00 10 Buxus planten ................ 4,00 Haagbeuk. .......................... 0,40 Coniferen 180 hoog ............ 7,00 Potterie ................... 50% korting Verder groot assortiment tuinplanten tegen scherpe prijzen. Verder alle meststoffen voor tuin, gazon en gewas bescherming enz. enz. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5, Heerde. Tel: 0578-693809. TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Nieuwe skelter? www.nieuweskelter.nl Heerde 0578-695063 GEVRAAGD Oud ijzer, koper, fietsen, wasmachines. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 54 2

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

GEVRAAGD Voor ons gezin zijn wij op kort termijn op zoek naar een lieve, geduldige & betrouwbare oppas voor 32-40 uur per week die daarnaast bereid is om huishoudelijke taken te verrichten. De voorkeur gaat uit naar iemand die voor langere periode, op betrokken wijze, deze rol voor onze twee kinderen wil vervullen. Uitsluitend uw schriftelijke reactie voor 09 april. Brieven onder nummer: 1116

Jong schoonmaakbedrijf heeft nog tijd over voor het schoonmaken van uw bedrijfs- en kantoorpand. Zowel onder kantoortijd als in de avonduren.Neemt u voor inlichtingen kontakt op met: info@betercleaning.nl of 0620151066.

-

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Ziekenverzorgenden Verpleegkundigen en Helpenden m/v voor de Flexpool Op invalbasis, m.n. weekenddiensten

Interesse? Kijk op zorggroepapeldoorn.nl of bel met de medewerkers van ons Flexpoolbureau, 055 526 04 80 of 055 549 51 75

TE HUUR Bedrijfsruimte in EPE v.a 70 tot 400m² ZICHTLOCAT I E ! Tel.0629162359.

HOEKHOVENIER Het is weer tijd om uw tuin mooi te laten maken. Is uw tuin al voorjaars-klaar? Zijn bijvoorbeeld uw rozen en hortensia’s al gesnoeid? Neem nu contact met mij op: Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A, Hattem. Tel 038 4443216 Mob. 0651136927 m.hoek20@kpnplanet.nl K.v.K 50630288 HOEKHOVENIER

GROTE SCHUURVERKOOP 7 april - Heerderweg 59 - Epe/ Heerde o.a. tuingereedschap, grotte potten, kruiwagens, paardenspul, stalmatten, tuinslang, prieel rond boom. Tel: 06-42343421. PAASBINGO 5 APRIL 5 rondes. Aanvang 19.30 uur in de Kastelein, Sint Antonieweg 5 in Epe. TE KOOP Dakpanplaten br. 1.20 lang 2.95 3 st. met panlatten en dakgoot met beugels. Prijs 50,-. Tel: 06-29132953.

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439.

Schilderwerk: binnen en buiten Sausen en marmer spachtel Spatula en decoratiewerk Sloopwerk en kleine klussen Zeer kundig en ve

rzorgd vakwerk.

Voor vrijblijvende prijsopgave bel:

TE KOOP Degelijke kwaliteit grenen; 2 delig buffetkast; eettafel + stoelen; salontafel; bed + nachtkastjes met Auping spiraal evt. matras; salontafel met glas; literatuurbak; eiken dekenkist; zijtafel. T el: 0642343421.

Soerelseweg 15, Heerde, tel. 0578-694065 www.autoquik.nl info@autoquik.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Service Spek www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

www.rhodos.nl

Autoruit stuk ?

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

0578-691199

Gebr. Boeve EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties BINGO Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein S t. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Computer

www.uwcomputerhulp.com

Heerde, te huur woonruimte voor 1 persoon. Geen huisdieren. Voor meer informatie: 0578-691814

Freek van Essen

Bereik plm. 100 km. Maak bij ons een proefrit. Incl. montage al vanaf € 799,-

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

TE KOOP Kippenmestkorrels 25 kg (voor 200m² gazon, sier- en moestuin) 9,00. 3 zakken 25,00. V.d. Wetering, Eperweg 55 in Oene.

De Gouden Kwast De Heer Karen 06 - 164 59 177 Karen07@live.nl www.degoudenkwast-schilderwerk.nl

Nu uw eigen fiets met elektrische ondersteuning.

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

TE HUUR K A N TOORRUIMTE op A Locatie in Epe! Tel: 0629162359.

Gemeubileerd en gestoffeerd woonruimte voor werkend oersoon 385,- p./mnd. excl. energie. Epe: 0578-641750.

Geactiveerde Zuurstoftherapie bij COPD, allergie en hooikoorts. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

WWW.KOUDLAND.NL voor al uw diepvriesproducten. Beresterk met diepvries. Geen bezorgkosten.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 55 2

Donderdag s tandplek

Onze zorg. Vertrouwd dichtbij.

(bij het gemee

Sta je sterk in je schoenen en wil je deel uitmaken van een succesvolle organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren op deze vacatures.

8.30- 13.00 u ur.

Ooster Oenerweg 16 Oene Tel. 0578-628700 info@marktslagervanbussel.nl www.marktslagervanbussel.nl

Wijkziekenverzorgende V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren)

Verpleegkundige in de Wijk V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren)

Verzorgende C V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren) Meer informatie over deze functies? Dan kkun je contact opnemen met â&#x20AC;˘ Bart Hegeman, manager V&V, Tel 06 22 80 98 75 â&#x20AC;˘ Simone n Prins, CoĂśrdinerend Wijkverpleegkundige, Tel 06 51 98 06 30 â&#x20AC;˘ Algemene e nummer Carinova 0900 86 62 â&#x20AC;˘ Of kijk o op www.werkenbijcarinova.nl

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 5000 medewerkers actief op vier zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugd- en Maatschappelijke

PAAS BEENHAM

bakje 150 gram

3 smaken, 500 gram

Van â&#x201A;Ź 1,90 nu ................

1,00

VERSE WORST 3 stuks nu .....................

5,00

Met gratis droge worst!

nu ..................................

3,95

EIERROLLADE ACHTERHAM Samen 200 gram nu ......

2,00

Nu ook bestellen via de site! Uw bestelling staat dan voor u klaar op de markt!

Zorg. Vanuit onze visie van â&#x20AC;&#x153;Vertrouwd dichtbijâ&#x20AC;? zoeken wij regelmatig nieuwe medewerkers. Naast de vereiste kennis en kunde vindt Carinova eigenschappen als betrokkenheid, professionaliteit en passie belangrijk. Wij zijn dit aan onze cliĂŤnten verplicht.

Uw glashandel voor Epe en omstreken! Â&#x2122;:c`Za\aVh Â&#x2122;>hdaVi^Z\aVh Â&#x2122;<aVh"^c"addY Â&#x2122;=VgY\aVh Â&#x2122;KZci^aVi^ZgddhiZgh Â&#x2122;6VckZglVciZVgi^`ZaZc Â&#x2122;OdclZg^c\

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

Tevens zijn wij op p zoek naar:

Vakantiekrachten

Vertrouwd dichtbij

Postbus 49 8100 AA RAALTE

T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

gen

FILET AMERICAIN

Inloopochtend voor geĂŻnteresseerden op 15 maart a.s. s. van 9.00 - 14.00 uur in het Cultuurhuus rh in Epe, Stationsstraat 25

Carinova

Vrijdag mark t Heerde 13.00- 18.00 uur

P a a s a a n b ie d in

GENOMINEERD

Nieuw werkgebied voor Carinova V&V in Epe en Heerde In de gemeente g Epe en Heerde kunnen nen cliĂŤnten binnenkort ook n naast Huishoudelijke Hulp terecht bij Carinova voor Verpleging l & Verzorging. Daarom zijn wij opp zoek z naar:

Epe

ntehuis)

www.vanessenglas.nl

www.carinova.nl

Vertrouwd en dichtbij Zorgverlening Het Baken zoekt:

Eerst verantwoordelijk verzorgende (evv)

Het betreft een functie voor gemiddeld 28-32 uur per week op een somatische afdeling in Elburg.

Verzorgenden i.g.

Zorgverlening Het Baken staat voor hoogwaardige zorgverlening vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. /QDSSHFVDQJ HMTVDHFDM bekende omgeving. Niet voor niets is ons motto â&#x20AC;&#x2DC;vertrouwd en dichtbijâ&#x20AC;&#x2122;. Binnen Het Baken staat de cliĂŤnt centraal en werken we vanuit de drie kernwaarden: JK@MSFDQHBGSGDHC R@LDMVDQJHMF en zelfontwikkeling. In een goede werksfeer krijg je volop de ruimte om hier invulling aan te geven. Voor meer informatie over onze organisatie en de uitgebreide vacaturetekst verwijzen wij je graag naar onze website.

Het betreft : Ĺ&#x17E;CQHDCHDMRSUDQA@MCDMSTRRDMCDDMTTQODQVDDJUNNQCD somatische afdeling in Elburg. Ĺ&#x17E;DDMCHDMRSUDQA@MCUNNQ TTQNODDMOF@ECDKHMFHM$KATQF Ĺ&#x17E;DDMCHDMRSUDQA@MCUNNQ TTQNODDMOF@ECDKHMFHM$KATQF Ĺ&#x17E;LDDQCDQDCHDMRSUDQA@MCDMUNNQCDSGTHRYNQF NLFDUHMF .KCDAQNDJ$KATQF TQDMHMNUDQKDF SNSL@WHL@@KTTQODQVDDJ Ĺ&#x17E;DDMCHDMRSUDQA@MCUNNQ TTQODQVDDJNODDMOF@ECDKHMF in Hattem

Dagbestedingcoach

'DSADSQDESDDMCHDMRSUDQA@MCUNNQFDLHCCDKCTTQODQVDDJNO een somatische afdeling in Elburg.

Leerlingen verzorgende ig/mmz

Allround schilders en voorman gezocht,

Het betreft dienstverbanden zowel full- als parttime. Het eerste jaar volg je de BOL variant (met stages) en vanaf het 2e jaar de BBL variant.

vanwege toenemende activiteiten.

Vakantiekrachten

$QYHIMLNFDKHIJGDCDMHMCDYNLDQODQHNCD UNNQCDVDJDM SLLHMHL@@KVDJDM@@MDDMFDRKNSDMADRBGHJA@@Q AHMMDMCD YNQF CDGTHRGNTCHMF CDJDTJDMNEGDSODQRNMDDKRQDRS@TQ@MS

Informatie en sollicitatie Voor de totale advertentieteksten verwijzen wij je graag naar www.zorgverlening-hetbaken.nl )DRNKKHBHS@SHDAQHDEDMBU JTMIDUNNQ@OQHKQHBGSDM@@M 9NQFUDQKDMHMF'DS!@JDM @ECDKHMF/. /NRSATR SD$KATQFNEUH@D L@HKM@@Q personeelszaken@zorgverlening-hetbaken.nl.

www.zorgverlening-hetbaken.nl

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte w w w. s ch i l d e r we r k e n l e n f e r i n k . n l


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 56

Palmpaasoptocht in de Horsthoek

Hattem houdt Brazilië op 3-3 HATTEM- Het Braziliaanse hockeyelftal speelde vorige week een oefenwedstrijd tegen Hattem Heren 1. Na een 2-0 ruststand werd het uiteindelijk 3-3. Bij Hattem zat coach Frank Geers voor het eerst op de bank en Robert Justus speelde mee. De Braziliaanse coach Bert Bunnik is bezig zijn team klaar te stomen

voor de Olympische Spelen in 2016 in Brazilië. Ook het vrouwenelftal zal later dit jaar in Nederland oefenwedstrijden komen spelen, waarschijnlijk ook op Hattem. Een unieke gebeurtenis waar veel publiek op afkwam. Voor een sfeerimpressie en een filmpje zie ook facebook pagina ‘Hattem Hockey’.

Wijhe heeft landelijke primeur WIJHE- Op 5, 6 en 7 april is het feest bij Van Gurp in Wijhe. Na een zeer ingrijpende verbouwing van de 1.000 m2 grote bouwmarkt, zullen donderdag 5 april de deuren open gaan van de allereerste KlusWijs bouwmarkt nieuwe stijl. KlusWijs is de jongste Doe-Het-Zelf keten van Nederland. Gestart op 1 januari 2011 en inmiddels opent men binnenkort de 18e vestiging. Al deze vestigingen waren voorheen aangesloten bij organisaties HEERDE- Hoewel er geen Paashaas werd gesignaleerd in de Horsthoek zongen de kinderen van groep 1, 2 en 3 van de Horsthoekschool wel uit volle borst over deze bekende ‘rover’ van de eieren met Pasen. Dit alles tijdens een kleurrijke optocht met vrolijk

versierde stokken door de buurt van de school. Om de kinderen de wereld om hun heen te laten ervaren, wordt op de Horsthoek aandacht besteed aan elke periode en dus ook aan het Paasfeest. Hierbij horen de traditionele gebruiken waaronder het versieren

van de palmpaasstok in de onderbouw. Deze werd voor de optocht compleet gemaakt door de actieve leden van de ouderraad met een broodhaantje op de punt. Na afloop was er veel gezelligheid voor jong en oud op het plein met limonade en koffie.

als Doeland, Fixet en Multimate. Zo ook de bouwmarkt van Van Gurp in Wijhe. Zij waren tot november 2011 nog Multimate. Bij de overstap naar de formuleorganisatie KlusWijs, met het hoofdkantoor in Lieren (nabij Apeldoorn), werd direct besloten om van Wijhe een zogenaamde pilotstore te maken. KlusWijs streeft met haar nieuwe aanpak in de bouwmarktsector naar veel onderscheid in service, assortiment en presentaties.

Opbrengst collecte WAPENVELD- De opbrengst van de collecte van Simavi in Wapenveld is 2488 euro voor moeders in ontwikkelingslanden. Simavi zet zich in voor veilig drinkwater, goede hygiëne en veilige zwangerschap-

pen in de armste gebieden van de wereld. Centraal in het werk van Simavi staan moeders. Zij spelen een sleutelrol binnen het gezin en binnen de gemeenschap. Samen met moeders werken aan gezondheid.

Burgemeester op bezoek bij de 9+ BSO

VAASSEN- Fietsteam Vandalengoesalpedu6 van Installatiebedrijf Van Dalen in Twello zal op 6 juni proberen om zo vaak mogelijk de beroemde berg Alpe d’Huez te beklimmen ten behoeve van de kankerbestrijding. Om hiervoor geld in te zamelen werd er door het team een spinningma-

rathon georganiseerd in de nieuwe locatie van Fysiofit Veenstade in sportcentrum de Koekoek. Mede door de belangeloze medewerking van Fysiofit Veenstade en spinning-instructeurs Maarten en Paula van Leven in Beweging kon er een opbrengst worden genoteerd van ruim 600 euro.

Meulink 5069 pnt; 3. B. Kiers 4860 pnt; 4. H. v.d. Worp 4831 pnt. De volgende en laatste kaartmiddag dit seizoen is zaterdag 17 maart. Aanvang 14.00 uur.

Vierde Van den Belt snerttoernooi geslaagd

HEERDE- Op zondag 8 april wordt u van harte uitgenodigd voor een Paasviering. Deze viering gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 9.30 uur. Voorganger Ds J.M. de Groot uit Wezep. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor

rin Timmer, die de “Paul Donkervoort trofee”, (de door het Heerder Fruithuis geschonken wisselbeker), in ontvangst mocht nemen. Karin mag de trofee een jaar lang in haar prijzenkast zetten. Het toernooi werd besloten met een “aangeklede snertmaaltijd”, die de deelnemers zich zeer goed lieten smaken. Ook bij deze laatste actie ging de dank uit naar het Heerder Fruithuis Van den

Tuum Est o.l.v. Wilco Veldkamp. Voor de kinderen van de basisschool is er kinderverteldienst en voor de aller kleinsten créche. Na de viering is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Kijk ook eens op deze site: www.ngk.nl/heerde.

Paasjubel in Van Meurspark HEERDE- Vanuit het Interkerkelijk Platform Heerde(IPH) zal op 1e Paasdag, zondag 8 april, de Paasjubel worden georganiseerd. Ook dit keer is het Heerder muziekkorps Soli Deo Gloria bereid gevonden de samenzang op dit vroege uur te begeleiden. De plaats van handeling is de muziekkoepel achter het gemeentehuis, in het Van Meurspark. De eerste klanken zullen te horen zijn om 8.15 uur. Het programma loopt tot 9.00 uur,

HEERDE- Alles zat mee bij het “Van den Belt snerttoernooi” dat al weer voor de vierde keer werd gespeeld op het park van de tennisclub HLTC als start van het nieuwe seizoen. Nadat de organisatiecommissie alle scores had bepaald, kwamen als winnaars uit de bus: Karin Timmer (15 punten), Elly van ’t Land (12 punten), Egina Jalink (10 punten) en Nico Berkelmans (10 punten).

kwam en dat ze de gelegenheid kregen om kennis te maken, maar ook dat ze hun BSO aan hem konden laten zien. Kom Kinderopvang biedt

Paasviering

Klaverjassen HATTEM- Afgelopen zaterdag is er klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel te Hattem. Eindstand: 1. M. Mulder 5190 pnt; 2. B.

VAASSEN –De burgemeester van de gemeente Epe, Van der Hoeve, kwam een kijkje nemen bij de 9+ BSO van KOM Kinderopvang in Vaassen. De kinderen waren druk geweest met de voorbereidingen, zo hadden zij cakejes gebakken en een herinnering gemaakt voor de burgemeester. Ook waren er door kinderen een aantal vragen voor de burgemeester bedacht, want ze wisten eigenlijk niet zoveel van de burgemeester en wilden natuurlijk “alles“ van hem weten. Ieder kind op de BSO had een eigen rol bij het bezoek. Twee kinderen namen het interview af, drie kinderen deden de rondleiding, twee kinderen maakten de foto’s en weer anderen boden de burgemeester wat lekkers aan. De kinderen vonden het heel speciaal dat de burgmeester op bezoek

zodat een ieder, die dat wil, op tijd de Paasviering in één van de kerken kan meemaken. De heer Eland zal dit keer de verbindende teksten uitspreken en een korte meditatie verzorgen. De liturgie, waarop de te zingen liederen, wordt ter plaatse uitgereikt. Het is inmiddels traditie dat de Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden doorgaat. Een ieder, ongeacht of men binding heeft met een kerkelijke organisatie, is van harte welkom.

op diverse locaties in de gemeente Epe buitenschoolse opvang aan. Informatie www.KOMkinderopvang.nl of tel. 0578-569960.

Kledinginzameling EPE/VEESSEN- Op de eerste zaterdag van de maand, op 7 april, wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/ Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangeboden. Ook vraagt de organisatie u om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. Tijdens het transport gaat er wel eens een zwakke zak stuk en wordt de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in Heerde, of bij de onderstaande adressen: familie Boer, Veesserenkweg 3, Veessen en de familie Mulder, Heemskerkstraat 20, Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen met tel. 0578-696317.

Amnesty actie bij Jumbo HEERDE- Supermarkt Jumbo in Heerde heeft een verenigingsactie georganiseerd. Bij besteding van 10 euro ontvangen klanten een clubmuntje dat ze in de buis van hun favoriete club kunnen doen. Amnesty Heerde is één van de deelnemende verenigingen. De voorlopige opbrengst overtreft de verwachtingen. Jumbo geeft verenigingen ook de gelegenheid zich een dag in de win-

kel te presenteren. Amnesty Heerde grijpt deze kans aan om vrijdag 6 april actie te voeren in de winkel. Klanten krijgen een aardigheidje en een folder en ze worden gevraagd hun muntjes in de Amnestybuis te doen. Amnesty houdt ook een handtekeningenactie. Er ligt een petitie waarin de President van Kenia wordt gevraagd, namens de kinderen in Nederland, aandacht te geven aan de

kinderrechten van de kinderen in de sloppenwijken in Kenia. Er is gebrek aan goed onderwijs, schoon drinkwater en een goede gezondheidszorg. Kinderen wonen in krotten in een onveilige leefomgeving. Daarom vraagt Amnesty de President van Kenia de kinderrechten te respecteren. Want het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt voor alle kinderen ter wereld, ook in sloppenwijken.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 57 2

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen F ord Fiesta 1.3i, 5-drs., ................................ nieuw € 12.850,Ford Ka 1.3i S Edition ....................................................... ´05 Ford Ka 1.3i Futura, extra´s .............................................. ´08 Ford Ka 1.3i, 34.000 km .................................................... ‘03 Ford Fiesta 1.3i T rend, 5-drs., 82 pk .................................. ´ 1 0 Ford Fiesta 1.3 Futura XL, 5-drs., ...................................... ´08 Ford Fiesta 1.3i Futura, 3-drs., .......................................... ´07 Ford Fiesta Futura 5-drs., .................................................. ´06 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5-drs., ....................................... ´04 Ford Fiesta 1.4i FE 5-drs., ................................................ ‘03 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ............................... 3x ´02 Ford Fiesta 1.3 Classic ..................................................... ‘02 Ford Focus 2.0i T itanium, 5-drs. ........................................ ´07 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ........................................... ´05 Ford Mondeo 2.0 platium extra´s ....................................... ´05 Ford Focus C-Max 1.6i Futura ........................................... ´05 Ford Focus C-Max 1.6i T rend ............................................ ´04 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ........................................... ‘09 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ........................................... ´07 Ford Focus Futura 1.6i, 5-drs., .......................................... ‘05 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ........................................... ´05 Ford Focus 1.6i T rend, 5-drs., ........................................... ‘03 Ford Fusion 1.4i Futura+ ................................................... ‘06 Ford Fusion 1.6i Luxery .................................................... ‘03 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s .......................... 2x ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., T itanium ........................................ ‘08 Ford Focus 1.6i sedan T itanium BNS ............................... ‘08 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ......................................... ´08 Peugeot 206 1.4i, 3-drs., ................................................... ‘02 Toyota Aygo 1.0, 5-drs., ..................................................... ´ 1 0 Opel Corsa 1.0i, 3-drs., Sport, extra´s ............................... ´06 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Elegance, extra´s .......................... ´ 0 1 VW Polo 1.6i 5-drs., .......................................................... ‘99 Seat Cordoba 1.4i 4 drs. ................................................... ´ 0 1 Stationwagon Ford Mondeo CE combi .................................................... ‘05 Ford Mondeo 2.0i T itanium Wagon ................................... ´ 1 0 Ford Focus 1.6i Combi T rend ....................................... 2x ´07 Ford Focus 1.6i Combi Futura ........................................... ‘07 Ford Focus 1.6i CE Combi ................................................ ´05 Ford T ransit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................................. ´05 Ford Focus 1.6i combi Futura ........................................... ´04 Ford Focus 1.6i CE Combi ................................................ ´02 Ford Focus 1.6i T rend Combi ............................................ ´00 Ford Focus 1.6i Combi, ..................................................... ´99 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .......................................... ´07 Renault Megane 1.6i combi Grand Tour ............................ ´04 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ................................ ´06 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................... ‘05

Creatief, exclusief en betaalbaar keukendesign!

Wezeweg 18a | 8181 PP HEERDE | tel (0578) 697 088 / m 06-5379 31 34

Exclusief Design:

www.henrivoskeukens.nl ontwerp | presentatie | productie | montage & inbouw

Bezoek van de studio/ showroom uitsluitend op afspraak.

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren

Een ervaren en allround kapster aan huis? Bel Anne Bouwmeester Tel. 06 - 48 71 76 82

Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

GEZOND AFSLANKEN Dat kan! Met drie volledige maaltijden per dag en met normale, gezonde voeding. Afslanken betekent niet alleen minder wegen, maar ook je bewust worden van een gezonde levenswijze. Geen liflafjes, maar gewoon goedkope en gezonde voedingsproducten. U hoeft niet apart te eten. Eenmaal op gewicht gekomen bij E.G.A. kunt u als maandcursist (gratis) dit met ons gezonde eetpatroon ook blijven! Inschrijfgeld € 10,-; cursusgeld € 7,- per week

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Cursuslocaties: Hattem: m.f.c. ‘de Marke’, Daendelsweg 2. Di.ochtend: 9-10 uur (vergaderzaal), di.avond van 19.30-20.30 uur (computerzaal) Ook cursussen in Zwolle (maandag) en IJsselmuiden (wo.avond)! Uw cursusleidster: mw. A. Feenstra. E-mail: aefeos@telfort.nl. tel. 038-4546887 / 06-28749145 www.ega-regiozwolle.nl

Gewijzigde openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur

E.G.A. Nederland: al meer dan 30 jaar dé club voor betere voedingsgewoonten


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 3 april 2012 - PAGINA 58

Peuters op lentebezoek WAPENVELD- Als start van het piramide thema “lente” stond er voor de kinderen van ’t Hummelhuis in Wapenveld een bezoekje gepland aan de opa en oma van Chris. Hier konden zij kennis maken met grote en kleine geitjes, een heleboel lammetjes, een pony en paard, kip-

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

pen en een heel groot konijn. De kinderen vonden het helemaal geweldig en genoten zichtbaar van alle dieren. Na afloop nog even gezellig spelen in het zand en op de trampoline en na een beker limonade en een cakeje, ging het hele stel weer terug naar ’t Hummelhuis.

Scouts bij v.v. Heerde HEERDE- De jeugd krijgt veel aandacht bij v.v. Heerde, wat betreft beleid, opleiding jeugdtrainers en het aanleren van de juiste voetbaltechnieken. Dat de club op het goede spoor zit, blijkt ook uit de aandacht die de jeugd krijgt van de scouts van bv. FC Twente, FC Zwolle en Vitesse, die op zaterdagen langs de lijn staan op het complex van v.v. Heerde aan de Veldweg in Heerde om de jeugd te volgen in hun vorderingen als voetballertjes. Zij prijzen de goed aangeleerde voetbaltechnieken van de jeugd. Op de foto bijvoorbeeld Thijs van Leeuwen, hij is afgelopen maand gescout door Vitesse. Bij v.v. Heerde is men ervan overtuigd dat dit mede

komt door de voetbalschool, elke woensdagmiddag wordt er fanatiek getraind. Natuurlijk is het niet alleen maar voetbal wat de klok slaat, maar ook zaken als sociale vaardigheden en lekker samen buiten bezig zijn, krijgen de volle aandacht. Wilt u dat uw kind ook bij een club voetbalt waar men tijd en aandacht heeft voor alle aspecten die kinderen zo nodig hebben? Meld hem/haar dan aan of vraag informatie op bij: schoolvoetbalcoördinator, de heer Dick Gerrits, tel. 06-22862967/ d.gerrits@ home.nl of bij de jeugdcoördinator, de heer Gerrit van Leeuwen tel.06-22480449/ghvanleeuwen@ gmail.com. Zie ook www.vvheerde.nl.

Kunstexpositie geopend

“Het is nog (net) geen North Sea Jazz festival, maar nog een paar jaar dan staat Veessen ook op de kaart voor wat betreft Jazz! De pianist op de foto is Gé Bijvoet”, laat Benno Wonink uit Heerde weten.

Succesvolle actie voor Kika OENE- Afgelopen woensdag 28 maart werd bij Restaurant de Rietstulp uit Oene een donatiediner georganiseerd voor Kika. De gehele opbrengst van dit diner kwam ten goede aan Stichting Kika. Net zoals de inhoud van de collectebus, die al enige tijd op de bar stond. Deze avond heeft het bedrag van 1100 euro opgeleverd. De avond werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van Wijnkoperij Kroese voor het leveren van de wijnen, Wasserij van Delden voor het gratis wassen van het gebruikte linnen, Ad Hessels van “Werk in Theater” voor het entertainment en de presentatie, Restaurant de Rietstulp, en plaatselijk zang talent Remco Veldhuis.

Goud en Brons judoka’s Bijsterbosch HEERDE- De Judoka’s van Judoteam Bijsterbosch hebben dit weekeinde deelgenomen aan het Judo Lentetroernooi in Beilen. Het toernooi was bestemd voor judoka’s die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt. Tim Krijt (-46) uit Heerde wist met vier overwinningen en één verlies partij een derde plaats te behalen. Kelvin Klock (-42) uit Hattem werd met vijf overwinningen eerste en ontving een gouden medaille.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels:

per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

9 finaletickets en 4 medailles voor GVH

HATTEM- Vorige week was de laatste plaatsingswedstrijd van de 4e divisie in Beekbergen. De laatste kans voor alle 225 deelneemsters van deze regio om zich te plaatsen voor de regio finale in Doetinchem. De turnselectie, onder leiding van Judith de Weerdt en Eline Wijnhoud, kwam weer erg goed voor de dag. Bij de jeugd turnsters niveau 7 werd Rebecca Ansmink 7e en Sharon Ansmink 17e. Sophie Wijnhoud won dit seizoen al twee medailles, door een val van de balk werd ze nu 4e. Emma Wijnhoud werd 1e met sprong, 3e met brug en 3e met balk. Emma ging met goud naar huis. Loa Willie Harry werd 9e, Floor van der Zwaag werd knap 6e en kampioen op sprong. Nynke Veenma kreeg de gouden medaille omgehangen. Nynke werd alle drie de voorwedstrijden 1e. Zij is het enige meisje van alle 225 deelneemsters, die 3 keer goud heeft gehaald. Xanthe Pölk en Jenea

Beumer eindigden als 7e en 16e. Xanthe staat eerste reserve voor de finale. Julia Wijnhoud turnde niveau 6, Julia was weer de kampioen op de brug met een 9,2 voor de uitvoering. Zij mocht de zilveren medaille komen ophalen. Alyne Boerman, Carlijn Gijssendorffer en Madelon de Haan turnden niveau 8. Alyne werd 15e, Madelon had pech op de balk, wel werd zij 2e op brug en 2e bij haar vloeroefening. In het totaalklassement eindigde Madelon als 4e. Carlijn was de kampioen bij de vrije oefening en 3e in het algemeen klassement en ontving dus de bronzen medaille. Nynke, Floor, Madelon, Carlijn, Emma, Sophie, Lotte, Rebecca en Julia hebben zich weten te plaatsen voor de regiofinale 14 april in Doetinchem. De afgelopen voorwedstrijden zijn er 13 medailles en 9 finaletickets behaald, het seizoen van de turnselectie van GVH kan nu al bijna niet meer stuk.

HEERDE- De Stichting Open Atelierdagen Noord Oost Veluwe organiseert in het najaar altijd de open atelierdagen, maar nu kan ook in het voorjaar genoten worden van kunst. De Stichting organiseert namelijk voor de eerste keer een Voorjaars Kunstexpositie en zaterdag werd deze geopend door Wim van der Vijgh - van het Platform Kunst en Cultuur van de gemeente Heerde - in het bedrijfspand van de firma Berghorst aan de Molenweg 18 in Heerde. Van der Vijgh sprak van een bijzondere expositie. “Bijzonder vanwege de ruimte, beschikbaar gesteld door de firma Gebroeders Berghorst. Bijzonder ook vanwege het latwerk dat geklemd zit tussen plafond en vloer en waarop de kunstwerken zijn opgehangen. De ruimte mocht immers niet vernield worden en daar is men inventief mee omgegaan.” In het nieuwe bedrijfspand exposeren 26 kunstenaars hun werk en er is werk te zien zijn van studenten van Artez, Hogeschool voor de Kunsten uit Zwolle. “Reuze fijn, die combinatie. Jong en oud zijn zo verenigd”, aldus Van der Vijgh. Er is volgens Van der Vijgh een groot verschil tussen de Open Atelierdagen en deze expositie. “Bij zo’n kunstroute moet je keuzes maken en dan ga je af op smaak. We zien wat we willen zien. Het voordeel van deze expositie is dat wanneer je hier binnenstapt, je meer ziet dan je gewend bent. Dat is een reusachtige meerwaarde!” Van der Vijgh hoopt dat veel inwoners gaan kijken. “Kunst is iets dat een stukje ontroering oproept, daar heb je dan een speciale emotionele band mee. Dat is de meerwaarde van kunst ten opzichte van alledaagse dingen. Ik hoop dat de inwoners hier komen om kennis te maken met de expositie en deze emotie mogen beleven.” Ben van Dam, van de Stichting Open Atelierdagen Noord Oost Ve-

luwe, vertelt dat al geruime tijd het idee leefde om eens een expositie te organiseren in een leegstaand bedrijfshal als deze, buiten de atelierdagen om. “Al kijkende kwamen we hier terecht en we hebben de gebroeders Berghorst benaderd. Het was snel geregeld. En het leuke is: Jan Berghorst schildert ook en er zijn hier ook schilderijen van hem te zien.” Eén van de doelstellingen van deze expositie is volgens Van Dam om jonge kunstenaars te betrekken bij de activiteiten op de Veluwe. “We hopen op een langere samenwerking en dat ze ook gaan participeren in de Atelierdagen, bijvoorbeeld door samenwerking met andere kunstenaars.” Voor Jan Berghorst, die het pand beschikbaar heeft gesteld voor deze expositie en er dus ook zelf exposeert, is het de eerste keer dat hij zo naar buiten treedt. “Ik schilder nog maar 2,5 jaar, met name realistisch. Ik heb één keer in de week les bij Dick van Heerde en vind het een hele leuke bezigheid. Het geeft me veel ontspanning, dat moet je echt eens ervaren.” Er hangen negen werken van Jan. “Dat vind ik heel leuk. Je eigen familie ziet wat je doet, en ook je vrienden. Zij reageren allemaal enthousiast, maar het is leuk om nu reacties te krijgen van een breder publiek.” Hji reageerde ook direct enthousiast op het verzoek van de stichting. “Ik vond het een goed initiatief en wilde graag helpen. Kunst en cultuur is belangrijk en ik weet dat het moeilijk is om een geschikte ruimte te vinden. Als je elkaar dan zo kunt helpen, is dat heel mooi.” De kunstexpositie loopt tot en met 9 april en is geopend maandag tot en met vrijdag van 13.00– 17.00 uur en op zaterdag, zondag en Tweede Paasdag van 11.00 -17.00 uur. De toegang is gratis. De open atelierdagen vinden plaats op 5, 6 en 7 oktober. Zie ook www.openatelierdagen.nl.


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 59 2

Hét adres voor skelters en trampolines! 2e Paasdag geopend

van 9.00 tot 1 6.00 uur

GeDo www.gedotrading.nl

HAGESTRAAT 6 8181EB HEERDE

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur. Mobiel: 06 29501562

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden. In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Geen gek idee? Voor een creatieve kijk, een gek idee of gedegen tuinadvies: belt u: 0578 561 015

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 60 2

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe 'n beetje, en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ik ben wat moe, maar op 'n keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Het leven is mooi, het leven is een nachtmerrie. woorden van Jack

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is delen wij u mede dat er een einde is gekomen aan het leven van onze lieve vader, opa en grootva

Willemina Petronella Houtjes- Van de Beek Sinds 15 september 1998 weduwe van Hendrik Houtjes 18 augustus 1919

29 maart 2012 Willy en Timen Tim en Sylvia Tiemo en Meike

Gerrit Teun Harmsen

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke strijd, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, onze vader en opa

gehuwd geweest met F. Harmsen - Franken,

t

20 augustus 1984

m Wapenveld, 24 november 1929

Jacob van Guilik

Na een korte periode van afnemende gezondheid is rustig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oud oma

Wij danken de medewerkers van Wendhorst, afdeling Boshoek voor de liefdevolle verzorging.

t Wapenveld, 1 april 2012 Dinie en Gerrit

De Wan 42 8181 WC Heerde

in de leeftijd van nog maar 55 jaar.

Yvonne en Mans Mark, Linda, Inge

Alie van Guilik - Rebel a

Bianca en Michel Quereen, Yinthe

Gert en Patricia Esmee, Niek a

Remco en Ellen Chris a

Astra v= Hattemerbroek, 29 maart 2012 De begrafenis heeft op dinsdag 3 april te Hattem plaatsgevonden. Correspondentieadres: Voskuilersteeg 26, 8094 PB Hattemerbroek

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij zijn de huisartsenpraktijk Hof van Blom te Hattem en de medewerkers van Woon- en Zorgcentrum Rehoboth, afdeling Filipsberg, te Wapenveld dankbaar voor de liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Sanderspad 8 8051 SW Hattem Vader is opgebaard op zijn eigen kamer in Rehoboth. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 6 april om 11.00 uur in het uitvaartcentrum aan de Van Galenstraat 5 te Hattem, waar voor aanvang van 10.00 tot 10.45 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

Op dinsdag 27 maart 2012 is na een ernstige ziekte, onze geliefde buurman

Evert Eikenaar in de leeftijd van 76 jaar overleden. Wij wensen Boukje Dick en Judith Esther en Ilse en de verdere famile veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. De Buren: Harm en Lies Linde Bernhard van Winkoop Jan en Diny Ras Richard en Ritha Borst Evert en Maartje Kinket Anita Klein Marcel en Ellis Senz Harm en Alie Nijhuis Piet en Joke de Boer Dirk en Alie van Gelder Co en Joke Bosch

Aansluitend zal omstreeks 12.15 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofdijk te Hattem. Genieten Geniet van de kleine dingen in dit leven Een wei vol paardenbloemen net als goud Als je het wilt zien en ervan houdt Dan heeft het leven je voor niets al veel gegeven Dat is genieten! De wind door de bomen horen suizen En de zee aan het strand te mogen zien bij eb en vloed En de regen te mogen horen ruizen Och, wat doen al die dingen een mens toch goed Dat is genieten! Te mogen wandelen of fietsen door het Veluwse bos En dan te ontdekken alle kleuren die er zijn En soms te mogen zien een eekhoorn, hert of vos Och, beste mensen wat is het leven dan toch fijn Dat is genieten!

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in bovengenoemd uitvaartcentrum.

(HQZRRUGJHVFKUHYHQRIJH]HJG (HQDUPRPRQ]HVFKRXGHUJHOHJG (HQKDQGHHQNXVHHQWUDDQ 'DWKHHIWRQVDOOHQJRHGJHGDDQ

 /LHYHIDPLOLHYULHQGHQHQEHNHQGHQ JUDDJZLOOHQZLMXEHGDQNHQYRRUXZZDUPH EHODQJVWHOOLQJQDKHWRYHUOLMGHQYDQ RQ]HPRHGHUHQRPD

Albert de Graaf â&#x20AC;&#x153;Welk een vriend is onze Jezusâ&#x20AC;?

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man~maatje, onze lieve (schoon)vader, opa en overgrootvader.

+HUPLQD.HL]HU9LVVHU

Klaas Nieuwenhuis was het fijn om te vernemen dat ook in verdrietige tijden er zo velen zijn die met ons meeleefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te zijn bij de begrafenis. Graag willen wij u hiervoor bedanken. Coby en Hendrik Jan Bronsink Ronald en Jannette Jeroen en Linda Hennie en Jaap van Milgen Dennis en Deborah Wendy en Martijn

0LQD

Albert de Graaf *26 juni 1938Na het overlijden van onze vader en opa

â&#x20AC; 30 maart 2012

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar onze moeder die pa tot het laatste toe heeft omringd met alle zorg en tederheid. D. de Graaf-Rorije Henk en Hermine Matthea en Ruben Ben en Brenda Rodney en Valerie Rovano Gregory Gerrie en Hans Dirna en Gerjan Henk Robert Hennie en Peter Jessica en Marco Yvana Chantalle en Remco Pascal en Brenda Klara en Diedrik Jeffrey Ashley Flessenbergerweg 3 8191 LH Wapenveld Albert is thuis in zijn vertrouwde omgeving waar wij in huiselijke kring de laatste dagen met hem doorbrengen, wij zullen hem in besloten kring naar zijn laatste rustplaats begeleiden.

     (SHDSULO

0LQL $QQLHHQ+HQN 7RQQ\HQ*HUGD :LPHQ-HWW\ -RKDQHQ,QJULG 'LNHQ&DUROLHQ :LOPDHQ*HUW HQNOHLQNLQGHUHQ 

Wapenveld, april 2012

De overweldigende belangstelling en vele blijken van medeleven na het plotselinge overlijden van mijn lieve PDQRQ]HÂżMQHYDGHUVFKRRQYDGHUHQRSD

Willem Jan Kloezeman Wim * 30-08-1930

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

â&#x20AC; 10-02-2012

hebben ons steun en troost gegeven. 2Q]HRSUHFKWHGDQNGDDUYRRU Het is een groot gemis. *HUULH.ORH]HPDQ6FKXULQN Anneke en Herman Willemien en Harold Kleinkinderen Epe, april 2012


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 62 1

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

$BSQFEJFN

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU .FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN 0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

#SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past.

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

TE KOOP Motor BMW R80 RT, bj. 1992, antraciet, (slechts) 35.000 km gelopen, handvatverw. + kofferset. Techn. + uiterlijk in perfecte staat. Vraagprijs 2.750,-. Tel: 06-45903217.

BIEDT ZICH AAN: Ervaren tuinman voor hulp in uw tuin, uren in overleg. Tel: 06-10192012.

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

â&#x20AC;&#x2DC;t Vosje bestaat in april 3 jaar, daarom geven we 30% korting op de bovenetage. Markt 21 Epe.

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

TE KOOP damesfiets Gazelle Orange Plus, 2 jaar oud, 7 versn., geheel verend, naafverlichting. Tel: 06-51065657.

- timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer â&#x201A;Ź 29,75 per uur incl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten. Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

Uitvaartbegeleiding & Verzorging

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken. ¡ Flexibele, professionele kinderopvang thuis

¡ Kleinschalig en persoonlijk

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematieâ&#x20AC;&#x2122;s al vanaf â&#x201A;Ź. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

WWW.JSLIJKHUIS.NL TE KOOP Diverse soorten prima eetaardappelen. Henk van â&#x20AC;&#x2DC;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

¡ Belang van het kind staat centraal

Uw uitvaart , onze zorg

KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF

¡ Deskundigheidbevordering voor de gastouder ¡ Door GGD als professioneel bureau beoordeeld Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl AUTO TE DUUR,WEES SLIM EN GA GOEDKOOP NAAR HET WERK MET EEN SCOOTER OF FIETS VAN HBS T W E E W IE L E R S E P E SCOOTERS NIEUW VANAF 650,- INCL www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe. Tel. 0578614510 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privÊ. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . Nieuwe trampoline? www.nieuwetrampoline.nl Heerde 0578-695063

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Aardappelen te koop BILDSTAR J. Esselink: 0578-631709. Borchgraverweg 2. Heerde.

Slenderen... ... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus mĂŠĂŠr dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Slender You Salon â&#x20AC;&#x2DC;Het Vosjeâ&#x20AC;&#x2122; Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

J. SLIJKHUIS ZOEKT MEDEWERKERS Winkel in agri- en dierbenodigdheden en bedrijfskleding. Kijk op www.jslijkhuis.nl voor meer informatie. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

ZONWERING Screens, zonwering en rolluiken. Nieuw en gebruikt. Tel: 06-11432997 of 0525-662159. Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293. CALLANTSOOG Te huur ruime bungalow 200m van zee. Tel: 0224-581504.

Voor een vitaal en gezond lichaam. Gratis advies en begeleiding. Jannie Docter Info: 06-20850386 janniedocter@hotmail.com www.jannie.coach4everybody.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 62 2

WEEKENDDIENSTEN

ALGEMENE GEGEVENS

HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633

Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers Heer de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

Maat schappelijk w erk Maats werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255.

Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp el. CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69

Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Apo Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038Dierenar 4442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P. Olthuis, L. Post, sk A. Sie tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: vr. 9.30 en 19.00 uur ds. C. Hoek; zo. 9.30 uur ds. C. Hoek, 17.00 uur ds. W.L. Dekker; ma. 9.30 uur dienst. Geref. Ontmoetingskerk: vr. 19.30 uur ds. G.T. Wijnstok; zo. 9.30 uur ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn; zo. 9.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn, 16.30 uur ds. A.Th. van Olst; ma. 9.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): vr. 19.30 uur ds. J. Bouma; zo. 9.30 uur ds. J.M. de Groot, 17.00 uur ds. K.C. Smouter. Geref. Kerk Vrijg.: vr. 19.30 uur ds. P.L. Voorberg; zo. 9.30 uur br. J. Kramer, 16.30 uur ds. R.H. Knigge. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): vr. 19.30 uur en zo. 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): zo. 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): zo. 10.30 uur dhr. Jan van de Akker. Ned. Prot. Bond: zo. 10.00 uur mw. I. Adriaansz. Wendhorst: vr. 10.45 uur mw. D. Koetsier; zo. 10.45 uur ds. J.D. Smit. VEESSEN Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: vr. 19.30 uur ds. L.C. Talsma; zo. 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 14.30 uur ds. L.C. Talsma; ma. 9.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): vr. 14.00 uur ds. W. op ’t Hof, 19.30 uur ds. H.J. van Marle; zo. 9.30 uur ds. W. van Vlastuin, 15.00 uur ds. H.J. van Marle; ma. 9.30 uur kand. K. van Olst. Prot. Gem. (Petruskerk): vr. 19.30 uur ds. I. Boersma; zo. 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur ds. J.P. van Ark. Ned. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur ds. D.W. Fijan; zo. 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. L.G. Compagnie; ma. 9.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: vr. 19.30 uur ds. P. Houtman; zo. 9.30 uur ds. B. Schaaij, 14.30 uur ds. M.H. Oosterhuis. Filadelfia Gem.: vr. 19.30 uur dhr. J.H.J. Zwart; zo. 9.30 uur dhr. S. van den Hoven.

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P.E. Olthuis-de Vries, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. aas sen Dier enar ak tijk V Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Vrijdag 6 april 2 012 | Goede V rijdag 2012 Vrijdag Zondag 8 april 2 012 | E er ste P aas dag 2012 Eer ers Paas aasdag Maandag 9 april | T w eede P aas dag Tw Paas aasdag

EPE Grote Kerk: vr. 19.30 uur (in Regenboogkerk) ds. S. Zitman; 9.00 uur (in RK Martinuskerk) ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: vr. 19.30 uur ds. E.S. Klein Kranenburg; zo. 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur ds. A.W. van Willigenburg. Sionskerk: vr. 19.30 uur dr. T.E. van Spanje; zo. 9.20 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. A. Baas; ma. 9.30 uur dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): vr. 17.30 uur ds. H.J. van Marle; zo. 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. J. Joppe; ma. 9.30 uur ds. W. van Vlastuin. Geref. Regenboogkerk: vr. 19.30 uur ds. S. Zitman; zo. 10.00 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. A.W. van Willigenburg. H. Martinus Parochie: vr. 15.00 uur Kinderkruisweg, 19.00 uur past. Vroom; zo. 10.30 uur Eucharistie, past. Hofstede; ma. 10.00 uur Morgengebed, dhr. P. Goris. EMST Herv. Gem.: Geen opgave ontvangen. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van oor he an een artik tikel hett kkunnen van ar tik el is he unnen ttonen onen v an een legitimatiebenoodzak akelijk. wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zor gwink el orgwink gwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Molenweg 1; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt gratis parkeren achter het pand. Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157 Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

OENE Herv. Gem.: vr. 19.30 uur ds. E. Mijnheer; zo. 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 14.30 uur ds. M. Goudriaan; ma. 9.30 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: vr. 19.30 uur ds. H.W.J. Faassen; zo. 9.30 uur ds. M. Boersma, 19.00 uur ds. S.A. v.d. Veer. Herv. Evang.: vr. 19.30 uur ds. J.D. Heikamp; zo. 9.30 en 14.30 uur kand. C.M. Klok; ma. 9.00 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. B. Heslinga. VGV: vr. 19.00 uur ds. Ivo de Jong; zo. 10.00 uur mw. Marianne Visch. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: zo.10.00 uur dhr. Andreas Leha. RK Parochie: vr. 15.00 uur past. Vroom, 19.00 uur past. Hofstede; zo. 10.00 uur past. Pragt. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: vr. 19.30 uur, zo. 9.30 en 14.30 uur, ma. 9.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. G.W. Marchal.

S W O/E - W elzijn & Onder s t euning - S Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt Ouder en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es : Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: Fenny Borger E-mail: fenny.borger@swoepe.nl (tot 1 mei 2011), G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl Wetswink el Epe winkel SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur Mobiel k an er enkruisA chme a kan anttoor Zilv Zilver erenkruisA enkruisAchme chmea HEERDE: Gezondheidscentrum Heerde, donderdag van 13.00-16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HA TTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. HATTEM: Thuis verpleging en kr aamz or g huisv kraamz aamzor org Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl LANCEL OT kr aamz or g LANCELO kraamz aamzor org Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) UITV AAR TVER O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR TVER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe ". hulpdienstt ""de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens oor Mek aar Hat hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V eluw e Slachttofferhulp Noor Noordd-W Veluw eluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813

COLOFON HATTEM Herv. Gem.: vr. 10.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.30 uur ds. M.L.W. Karels; zo. 9.00 uur ds. E.R. Veen, 10.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels; ma. 9.30 uur (Paaszangdienst in de Noordgouw) ds. M.L.W. Karels. Chr. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur (in NGK) drs. R. Jansen; zo. 9.30 uur (in NGK) drs. R. Jansen, 16.30 uur drs. R. Jansen. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): vr. 19.30 uur ds. R. Knigge; zo. 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. R. de Graaff; (Gasthuiskerk): vr. 19.30 uur ds. L.W. de Graaff; zo. 9.30, 15.00 en 17.00 uur ds. L.W. de Graaff. Ned. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur drs. R. Jansen; zo. 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (In CGK) drs. R. Jansen. Geref. Emmaüskerk: vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. Th. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: vr. 19.30 uur br. F. van den Berg; zo. 10.00 uur br. A. Haverkamp, 19.00 uur br. S. van der Maas. Ned. Prot. Bond: zo. 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in MFC de Marke): Geen dienst. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: vr. 20.00 uur mw. M. Weststrate; zo. 10.00 uur ds. G.J. Heuver. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 3 A P R I L 2 0 1 2 - PA G I N A 63 2

www.c1000.nl

L E E D R O O V D N E K E E W

arH 0 0 0 1 C ij b n e g in d ie aanb d n e k e e w s a a p ra t x e n Profiteer va deman

500 GR A M

500 GR A M

4.

99

C1000 Biefstuk Rundvlees 500 gram

8.

24

0.

59

Witlof

Heerlijk als salade of ovenschotel

9.98

0.

89

2.

19

Lays Chips

2.

72

1.18

7.

99

Amstel bier

Krat 24 flesjes รก 300 ml

4.36

11.

69

2.50

4.

99

2 STUKS

2.00

Mona gezinsdesserts

alle varianten 2 bakken รก 450 ml

3.

38

Week 14 2012

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 4 april t/m zaterdag 7 april 2012 Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 Hardeman W.H. van de Pollstraat 2 8191 DA WAPENVELD

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten

M

3.99

C1000 Appeltaart

Vers uit onze bakkerij

PER KR AT

2 ZAKKEN

2 zakken Alle smaken

1350 GR A

Slim bezig.

1.11


SCHAAPSKOOI

-

DINSDAG 3 A P R I L 2012 -

PA G I N A 64 2

Vanaf donderdag week 10 kunt u weer sparen voor Gardena tuinartikelen en ďŹ&#x201A;eurige perkplanten!

Wij zijn goed bereikbaar o.a. via Eperweg en via Stationsstraat tijdelijke weg naast Villa Jacoba

Schaapskooi week 14 2012  
Schaapskooi week 14 2012  

Schaapskooi week 14 2012

Advertisement