Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr.30, 30 maart 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Viattence nieuwe naam fusieorganisatie

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

ADVERTENTIE VAN PIJNAPPEL TWELLO & HEERDE

Meubelen

Slapen

Raam bekleding

Bed & bad mode

Vloer stoffering

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 27 15 26 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 69 16 12

“een heilige koe verdient de beste verzorging� Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’

HEERDE- Op vijf locaties van Novel zorg & wonen en Veluweborgh werd maandagochtend door middel van het hijsen van de vlag de nieuwe naam van de fusieorganisatie bekendgemaakt. Beide organisaties zijn sinds 1 januari gefuseerd en gaan nu verder onder de naam Viattence. Wim Looze, voorzitter van de Raad van Bestuur, hees de vlag bij Wendhorst en legde de naam uit: “Leven, levendig, attent, hoffelijk, inzicht, zingeving; al deze woorden komen terug in de nieuwe naam en straalt uit wat wij als organisatie willen zijn. De naamge-

vingscommissie, bestaande uit mensen uit alle geledingen van beide organisaties, heeft unaniem voor deze naam gekozen. De naam straalt uit dat wij aandacht en warmte willen geven. Zorg, aandacht en attentie zijn belangrijke aspecten.” Looze geeft aan dat de handgeschreven letter van de nieuwe naam ook een betekenis heeft: “Dit staat symbool voor het persoonlijk aspect van de zorg. De twee T’s zijn met elkaar verbonden wat betrokkenheid en omarming symboliseert. De T’s wijzen ook naar voren, dit staat voor ontwikkeling voor de toekomst. De

twee kleuren van beide organisaties, paars en groen, komen ook terug in het nieuwe logo.” Viattence biedt wonen, zorg en welzijn aan cliÍnten op de Noord-Veluwe. Viattence heeft zes locaties: Wendhorst en Korteslag in Heerde, de Klaarbeek in Epe, Turfhorst en Weidebeek in Wezep en de Speulbrink in Vaassen. Tevens vindt er op drie plaatsen dagverzorging plaats: het Ebbenhuis in Emst, Bloemfontein en Balai Pusat in Vaassen. Met de nieuwe naam worden binnenkort ook de website en de huisstijl aangepast.

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

Belangrijke mededeling Advertenties (wijzigingen) voor de krant van dinsdag 6 april aanleveren op donderdag 1 april voor 12.00 uur.

Modespektakel Epe

Opening expositie in Stadhuis

HATTEM- Deelnemers aan de kunstzinnige activiteiten van Stichting Welzijn Hattem exposeren hun werken momenteel in het stadhuis van Hattem. Kunstenaar Dick Baauw heeft vrijdagmiddag onder grote belangstelling de opening verricht van deze expositie en sprak van een rijke oogst. “Rijk in verscheidenheid. Het

unieke van ieders persoonlijkheid is terug te zien. Met niets is er begonnen; vormeloze klei, blank linnen en leeg papier.” De uitdaging om hier creatief mee aan de slag te gaan heeft volgens hem tot ‘spannende’ dingen geleid. “Ik proef in de werkstukken een grote mate van bezieling”, aldus Baauw.

Hij eindigde met de woorden: “Creativiteit is minder belangrijk dan het leven, maar wat is leven zonder creativiteit? Daarom: ga door! Samen met het sociale aspect geven deze creatieve uitingen een grote voldoening.” Wilt u het zelf eens van dichtbij zien? De werken zijn tot en met 29 april te zien in het Stadhuis.

EPE- Zaterdag vond het jaarlijkse Modespektakel in Epe plaats getiteld Spring 2010. Een groot publiek was naar de catwalk voor de Posthoorn gekomen om de laatste trends te zien op gebied van mode, schoenen, makeup, lingerie en badmode, brillen, sieraden en accessoires van Eper ondernemers. Het werd een geslaagde dag: de metamorfoses door Top Chic en Mooi konden op een luid applaus van het publiek rekenen en ook de bloemrijke creatie van Sjacco Gerritsen van Fleur Inn mochten zoals altijd op bewonderende blikken rekenen. Ook was er een groot

applaus voor de jonge modellen die als volleerde mannequins over de catwalk paradeerden, wat uiteraard voor vertederende plaatjes zorgde.

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis

Gemeentehuis gesloten GoedeVrijdag2aprilenTweedePaasdag5april

Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde

Ook de avondopenstelling Burgerzaken komt Tweede Paasdag te vervallen.

Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

29maarttotenmet3april

en telefonisch niet te bereiken.

Postbus175,8180ADHeerde (0578)699494

Fonds Gehandicaptensport collecteert van

is het gemeentehuis de hele dag gesloten

Postadres

Telefoonnummer

Collectes Activiteiten

Veiligheid keuring speeltoestellen

zaterdag3april -

lentebloesemtocht; organisatie Skeelerclub Oost-Veluwe

-

van 09.00 tot 12.00 uur: boekenmarkt in gebouw Shaloom achter de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Julianalaan in Heerde;

-

van 13.00 tot 17.00 uur: verzamelbeurs in het Senioren Inloop Centrum aan de Nachtegaalweg 48 in Wapenveld

Openingstijden ‘smorgens

zondag4april

08.30-12.30uur

-

‘smiddags

alleenopafspraak

paastrimloop; organisatie Noord-Veluwse Boys

maandag5april

telefonischbereikbaar

-

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

eierzoekwedstrijd in het bos langs de Elburgerweg; organisatie buurtvereniging De Punte

-

tractorpuzzelrit in het buitengebied; organisatie Jong Gelre;

Telefoonnummers:

Afvalbrengstations ROVA gesloten

(0578)699599

Tweede Paasdag, maandag

Servicelijn

E-mailadres

april

servicelijnow@heerde.nl

5

,zijndeafvalbrengstations

van ROVA gesloten. Dit betekentdatparticulierenenbedrijven deze dag geen afval kun-

LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

nen brengen.

Informatie over het aanbieden vanafvalvindtuindeafvalwijzer of op de website van

Afvalinzameling

ROVA, www.rova.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

klantenservice van ROVA, tel. In de komende weken worden alle speeltoestellen op de openbare speelplaatsen en speeltuinen in de gemeente Heerde gekeurd. Door de speeltoestellen regelmatig te keuren weten we zeker dat ze veilig zijn.

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Inzameling oud papier Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke

Zoalsgebruikelijkbrandtookditjaarweeropveelplaatseninde

herkennen aan een geel veiligheidshesje.

vrijdagenzaterdag

tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de

Achterhoek, de Veluwe, Twente en het Duitse grensgebied op eerste

Veldweg in Heerde.

of tweede Paasdaghet paasvuur. Afhankelijk van het weer kan er over-



dagelijks

Wapenveld kunt u

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

klantenservice@rova.nl.

Waar rook is, brandt misschien een paasvuur

Het bedrijf Speelplan voert deze controles uit. U kunt de medewerkers

Kanaaldijk57

Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de

Voormeerinformatie

038 - 4273777. Mailen kan ook:

 in

last zijn, bijvoorbeeld rook, stof en geur.Wie er last van heeft, kan dit melden bij de provincie Gelderland.

, behalve op zondag, uw oud papier inle-

veren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen

Gemeenten verlenen toestemming voor het branden van paasvuren.

09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag

Inderegionalekrantenenhuis-aan-huis-bladenstaatwaarenwan-

van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestda-

neer ze worden gehouden. Hier staan de locaties met paasvuren in de

gen.

provincie Gelderland. De wind waaide vorig jaar in een voor de provincie gunstige richting;

Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere

zaterdag

 tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingele-

verdophetkerkpleinaandeValkstraat.

Zaterdag

3april

 wordt door de Protestantse Gemeente Wapenveld

oud papier opgehaald langs de gebruikelijke routes.

er waren relatief weinig meldingen van overlast.

Klachtenmeldenbij: Omgevingsloket Telefoon: (026) 359 99 99 www.gelderland.nl/milieuklachten


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL Informatieavond alcohol en drugs voor jeugd in Odyssee

De digitale gemeente

WoensdagÂ?31Â?maart

Â? wordtÂ? erÂ? vanuitÂ? jongerencentrum

OdysseeÂ? eenÂ? voorlichtingsavondÂ? overÂ? alcoholÂ? enÂ? drugs georganiseerd.Â? DeÂ? voorlichtingÂ? isÂ? gerichtÂ? opÂ? gevarenÂ? en risicoÂ’sÂ? vanÂ? alcohol-Â? enÂ? drugsgebruik.Â? DezeÂ? avondÂ? wordt verzorgdÂ? doorÂ? eenÂ? preventiemedewerksterÂ? vanÂ? Tactus. ZijÂ? zalÂ? deÂ? jongerenÂ? doorÂ? middelÂ? vanÂ? spelletjes,Â? videoÂ? en discussiesÂ? informatieÂ? meegevenÂ? overÂ? deÂ? gevarenÂ? enÂ? risicoÂ’sÂ? dieÂ? aanÂ? drugsÂ? enÂ? alcoholÂ? verbondenÂ? zijn.Â? DeÂ? avond begintÂ? omÂ?

19.30Â?uur

Â? enÂ? eindigtÂ? rondÂ? 21.30Â? uur.

IedereenÂ? inÂ? deÂ? leeftijdÂ? 12Â? totÂ? 21Â? jaarÂ? isÂ? vanÂ? harteÂ? welkom inÂ? onsÂ? jongerencentrum.Â? DeelnameÂ? isÂ? gratis.Â? JongerencentrumÂ? OdysseeÂ? isÂ? gevestigdÂ? aanÂ? deÂ?W.H.Â? vanÂ? deÂ? PollstraatÂ? 3. VoorÂ? meerÂ? informatieÂ? kunnenÂ? jullieÂ? contactÂ? opnemenÂ? met:Â? BintwerkÂ? (onderdeelÂ? vanÂ? Wisselwerk), tel.Â? 0578Â? -691295Â? enÂ? vragenÂ? naarÂ? TonÂ? Hulsebos.

(Avond)schietoefeningen/Afsluiting Nieuwe Zuidweg

DinsdagÂ?30Â?enÂ?woensdagÂ?31Â?maartÂ?

wordenÂ? avond-

VolgÂ?hetÂ?nieuwsÂ?vanÂ?HeerdeÂ?viaÂ?Twitter

schietoefeningenÂ? gehoudenÂ? opÂ? hetÂ? artillerieschietterreinÂ? inÂ? Â’tÂ? Harde.Â? DeÂ? NieuweÂ? ZuidwegÂ? isÂ? danÂ? wel toegankelijk,Â? maarÂ? erÂ? isÂ? mogelijkÂ? welÂ? geluidshinder.

DonderdagÂ?1Â?aprilÂ?

wordtÂ? deÂ? NieuweÂ? ZuidwegÂ? in SindsÂ? kortÂ? gebruiktÂ? deÂ? gemeenteÂ?HeerdeÂ?TwitterÂ? omÂ? alÂ? haar

hetÂ? buitengebiedÂ? vanÂ? HeerdeÂ? afgeslotenÂ? inÂ? verband nieuwsberichtenÂ? opÂ? eenÂ? snelleÂ? manierÂ? opÂ? internetÂ? teÂ? versprei-

metÂ? uitgebreideÂ? schietoefeningen.Â? UÂ? wordtÂ? verzocht tussenÂ? 08.00Â? enÂ? 17.00Â? uurÂ? eenÂ? andereÂ? routeÂ? teÂ? kie-

den.Â? GeĂŻnteresseerdenÂ? kunnenÂ? deÂ? nieuwsberichtenÂ? vanÂ? deÂ? ge-

zen.

meenteÂ? volgenÂ? viaÂ? www.twitter.com gemeente_heerde.

VoorÂ? vragenÂ? ofÂ? klachtenÂ? overÂ? deÂ? schietoefeningen kuntÂ? uÂ? bellenÂ? metÂ? deÂ? klachtenlijnÂ? vanÂ? Defensie:Â? 0525 -Â? Â? 657700.

WatÂ?isÂ?Twitter?

VoorÂ? klachtenÂ? overÂ? vliegverkeerÂ? kuntÂ? uÂ? bellenÂ? met:Â? 0800Â? -Â? 0226033.

MetÂ? TwitterÂ? (www.twitter.com)Â? kunnenÂ? gebruikersÂ? opÂ? een snelleÂ? manierÂ? korteÂ? berichtenÂ? opÂ? internetÂ? zetten.Â? HetÂ? grote

Natura 2000 gebied Veluwe

voordeel� is� dat� informatie� eenvoudig� kan� worden� gedeeld� met andere� internetters.� Gebruikers� kunnen� elkaar�‘volgen’,� zodat

DeÂ? provincieÂ? GelderlandÂ? enÂ? deÂ? TaskforceÂ? NaturaÂ? 2000Â? VeluweÂ? organiserenÂ? eenÂ? aantalÂ? informatieavonden

zeÂ? snelÂ? zienÂ? alsÂ? iemandÂ? eenÂ? nieuwÂ? berichtÂ? plaatst.

overÂ? hetÂ? beheerplanÂ? voorÂ? hetÂ? NaturaÂ? 2000-gebiedÂ? deÂ? Veluwe.

MeerÂ? informatie,Â? dataÂ? enÂ? locatiesÂ? vindtÂ? uÂ? opÂ?www.heerde.nlÂ? ofÂ? www.gelderland.nl/natura2000

Openbare welstandsvergadering

DinsdagÂ?6Â?aprilÂ?2010Â?

AlleÂ? nieuwsberichtenÂ? dieÂ? opÂ? deÂ? gemeentelijkeÂ? website www.heerde.nlÂ? staan,Â? zijnÂ? nuÂ? vrijwelÂ? directÂ? zichtbaarÂ? op

isÂ? deÂ? welstandsgedelegeerdeÂ? inÂ? HeerdeÂ? voorÂ? eenÂ? openbareÂ? welstandsvergadering.

DeÂ? vergaderingÂ? vindtÂ? plaatsÂ? inÂ? hetÂ? gemeentehuisÂ? vanÂ? Heerde,Â? aanvangÂ? 08.30Â? uur.

Twitter.Â? DeÂ? gemeenteÂ? hooptÂ? hiermeeÂ? opÂ? eenÂ? actieveÂ? manierÂ? meerÂ? mensenÂ? teÂ? bereiken.Â? HetÂ? isÂ? echterÂ? nietÂ? zoÂ? datÂ? u

woensdagÂ?31Â?maartÂ?2010Â?

DeÂ? agendaÂ? (metÂ? daarinÂ? deÂ? teÂ? behandelenÂ? bouwplannen)Â? ligtÂ? vanafÂ?

DeÂ?gemeenteÂ?opÂ?Twitter

ietsÂ? mistÂ? alsÂ? uÂ? geenÂ? gebruikÂ? maaktÂ?vanÂ?Twitter. terÂ? inzage.

DeÂ? vergaderingenÂ? metÂ? deÂ? welstandsgedelegeerdeÂ? enÂ? eenÂ? burgerlidÂ? vindenÂ? elkeÂ? maandagochtendÂ? inÂ? de evenÂ? wekenÂ? plaatsÂ? (inÂ? verbandÂ?metÂ?TweedeÂ? PaasdagÂ? wordtÂ? deÂ? vergaderingÂ? dezeÂ? weekÂ? opÂ? dinsdagÂ? gehouden).

DonderdagÂ?1Â?aprilÂ?2010Â?

ErÂ? zijnÂ? inmiddelsÂ? alÂ? ruimÂ? 100Â? gemeentenÂ? enÂ? andere overheidsorganisatiesÂ? actiefÂ? opÂ? Twitter.Â? AlsÂ? gebruikerÂ? kuntÂ? u vergadertÂ? deÂ? voltalligeÂ? commissieÂ? (wisselendeÂ? locaties).

30Â?maartÂ?2010Â?

DeÂ? agendaÂ? (metÂ? daarinÂ? deÂ? teÂ? behandelenÂ? bouwplannen)Â? ligtÂ? vanafÂ? dinsdagÂ?

zelfÂ? bepalenÂ? vanÂ? welkeÂ? organisatieÂ? uÂ? opÂ? deÂ? hoogteÂ? wiltÂ? blijterÂ? inzage.

DeÂ? vergaderingenÂ? metÂ? deÂ? voltalligeÂ? commissieÂ? vindenÂ? elkeÂ? donderdagÂ? inÂ? deÂ? onevenÂ? wekenÂ? plaats.

ven.Â? UÂ? kuntÂ? uzelfÂ? aanmeldenÂ? viaÂ? deÂ? website www.twitter.com.

DeÂ? stukkenÂ? kuntÂ? uÂ? inzienÂ? bijÂ? deÂ? balieÂ? vanÂ? deÂ? afdelingÂ? Ruimte.Â? DeÂ? agendaÂ’sÂ? wordenÂ? ookÂ? opÂ? deÂ? gemeentelijke internetsite,Â? www.heerde.nl,Â? geplaatst.

DeÂ? welstandsvergaderingenÂ? zijnÂ? openbaar.Â? AlsÂ? uÂ? aanwezigÂ? wiltÂ? zijnÂ? horenÂ? wijÂ? ditÂ? graag.Â? HetÂ? teamÂ? Bouwen enÂ? MilieuÂ? isÂ? opÂ? werkdagenÂ? bereikbaarÂ? tussenÂ? 08.30Â? enÂ? 12.30Â? uur,Â? tel.Â? 0578Â? -Â? 699424.Â? OokÂ? voorÂ? vragenÂ? kunt uÂ? hierÂ? terecht.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL Grondonderzoeken voor hoogwatergeul

Ingekomen bouwaanvragen

InÂ?deÂ?periodeÂ?vanafÂ?halfÂ?aprilÂ?totÂ?beginÂ?augustusÂ?wordenÂ?grondonderzoekenÂ?uitgevoerdÂ?inÂ?hetÂ?gebiedÂ?waar deÂ?hoogwatergeulÂ?moetÂ?komen.Â?HetÂ?gaatÂ?daarbijÂ?vooralÂ?omÂ?deÂ?stevigheidÂ?vanÂ?deÂ?bodemÂ?waaropÂ?deÂ?dijken moetenÂ?komenÂ?teÂ?liggen.Â?BovendienÂ?wordtÂ?onderzochtÂ?ofÂ?erÂ?geenÂ?vervuildeÂ?grondÂ?aanwezigÂ?is.Â?DitÂ?onderzoekÂ?wordtÂ?uitgevoerdÂ?doorÂ?Arcadis. OmdatÂ?deÂ?voorkeursvariantÂ?vanÂ?deÂ?hoogwatergeulÂ?bekendÂ?is,Â?wordtÂ?dezeÂ?nuÂ?verderÂ?uitgewerkt.Â?DeÂ?grondonderzoekenÂ?zijnÂ?hierÂ?eenÂ?noodzakelijkÂ?onderdeelÂ?van.Â?DitÂ?onderzoekÂ?isÂ?nodigÂ?omÂ?deÂ?samenstellingÂ?enÂ?de stevigheidÂ?vanÂ?deÂ?ondergrondÂ?onderÂ?enÂ?rondomÂ?deÂ?toekomstigeÂ?dijken,Â?watergangenÂ?enÂ?bruggenÂ?enÂ?dergelijkeÂ?inÂ?beeldÂ?teÂ?brengen. Uitvoering LangsÂ?deÂ?plaatsenÂ?waarÂ?deÂ?dijkenÂ?moetenÂ?komenÂ?teÂ?liggenÂ?wordtÂ?deÂ?grondÂ?onderzochtÂ?doorÂ?eenÂ?langeÂ?pen deÂ?bodemÂ?inÂ?teÂ?steken.Â?HiermeeÂ?wordtÂ?deÂ?stevigheidÂ?vastgesteld.Â?DaarnaastÂ?wordenÂ?erÂ?boringenÂ?gedaan metÂ?deÂ?hand.Â?DeÂ?meetapparatuurÂ?isÂ?gemonteerdÂ?opÂ?vrachtwagens.Â?DitÂ?betekentÂ?datÂ?uÂ?inÂ?deÂ?komende maandenÂ?vrachtwagensÂ?kuntÂ?zienÂ?rijden. VaakÂ?zalÂ?onderzoekÂ?moetenÂ?gebeurenÂ?opÂ?particuliereÂ?grond.Â?DegenenÂ?dieÂ?hierÂ?meeÂ?teÂ?makenÂ?hebben, hebbenÂ?hieroverÂ?eenÂ?briefÂ?ontvangenÂ?ofÂ?krijgenÂ?dieÂ?binnenkort.Â?AanÂ?deÂ?geadresseerdenÂ?wordtÂ?gevraagd viaÂ?eenÂ?antwoordformulierÂ?toestemmingÂ?teÂ?verlenenÂ?datÂ?ditÂ?opÂ?hunÂ?grondÂ?gebeurt.Â?NormaalÂ?gesproken ontstaatÂ?doorÂ?ditÂ?typeÂ?onderzoekÂ?geenÂ?schade.Â?MochtÂ?datÂ?echterÂ?tochÂ?gebeuren,Â?danÂ?zalÂ?ditÂ?wordenÂ?vergoed. Informatie VoorÂ?vragenÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?deÂ?heerÂ?J.Â?MelenhorstÂ?vanÂ?hetÂ?ProjectkantoorÂ?Veessen-Wapenveld,Â?telefoonnummerÂ?0578Â?-Â?63Â?11Â?13Â?vanÂ?maandagÂ?t/mÂ?donderdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.30Â?uur.

Ingekomen aanvragen sloopvergunning HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?17Â?maartÂ?2010Â?totÂ?24Â?maartÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragen omÂ?sloopvergunningÂ?ontvangen: - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?tunnelverbindingÂ?tussenÂ?deÂ?oudeÂ?snijfabriekÂ?enÂ?hal-zuidÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Ir.Â?R.R.Â?vanÂ?derÂ?ZeelaanÂ?1 teÂ?Wapenveld - voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?hetÂ?dakÂ?van deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceel HondenbergsewegÂ?6Â?te Wapenveld EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kan wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdeling RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Vrijzwemmen in paasweekend HetÂ?BerghuizerbadÂ?isÂ?GoedeÂ?Vrijdag,Â?EersteÂ?enÂ?TweedeÂ?PaasdagÂ?(2,Â?4 enÂ?5Â?april)Â?gesloten. ZaterdagÂ?3Â?aprilÂ?isÂ?hetÂ?badÂ?vanÂ?10.00Â?totÂ?13.30Â?uurÂ?open. VanafÂ?dinsdagÂ?6Â?aprilÂ?geldtÂ?weerÂ?hetÂ?normaleÂ?programma.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?17Â?maartÂ?2010Â?totÂ?24 maartÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?bouwaanvragenÂ?ontvangen: eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?lichteÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?carportÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KanaalstraatÂ?36Â?te Heerde eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?garage/bergingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?De WangenÂ?2Â?teÂ?Wapenveld - hetÂ?tijdelijkÂ?plaatsenÂ?vanÂ?drieÂ?portoÂ?cabinsÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KamperwegÂ?27Â?teÂ?Heerde - hetÂ?gedeeltelijkÂ?veranderenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceel ZwolsewegÂ?52/2Â?teÂ?Heerde - hetÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Assendorperstraat 10Â?teÂ?Heerde eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?1eÂ?faseÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?magazijnruimteÂ?opÂ?hetÂ?perceel EuropawegÂ?4Â?teÂ?Heerde EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Verleende bouwvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningenÂ?verleend: lichteÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceel AzaleastraatÂ?3Â?teÂ?Heerde - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?overkappingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?PatrijswegÂ?3Â?teÂ?Wapenveld - hetÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?dakkapelÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?DeÂ?HaverkampÂ?24 teÂ?Heerde Verzonden:Â?17Â?maartÂ?2010 - hetÂ?geheelÂ?oprichtenÂ?vanÂ?eenÂ?garage/bergingÂ?(betreftÂ?eenÂ?gewijzigdeÂ?aanvraag)Â?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HuisÂ?enÂ?HofÂ?22Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?18Â?maartÂ?2010 - hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?eenÂ?carportÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?Kuipersakker 9Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?22Â?maartÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL

Doe mee met sms-alert! Aanvragen ontheffing stoken snoeihout WiltÂ?uÂ?actueleÂ?informatieÂ?ontvangenÂ?overÂ?(on)veiligheidÂ?enÂ?incidenten inÂ?uwÂ?woonomgeving?Â?MeldÂ?uÂ?danÂ?aanÂ?voorÂ?sms-alert.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?deeltÂ?meeÂ?datÂ?eenÂ?aanvraagÂ?voorÂ?eenÂ?ontheffingÂ?voorÂ?hetÂ?stokenÂ?vanÂ?snoeihoutÂ?isÂ?Â?binnengekomenÂ?van:

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een HetÂ?isÂ?eenÂ?serviceÂ?waarmeeÂ?deÂ?politieÂ?uÂ?zeerÂ?snelÂ?kanÂ?informerenÂ?over - deÂ?heerÂ?G.Â?vanÂ?Noorel,Â?AchtersewegÂ?8Â?teÂ?HeerdeÂ?(binnengekomen vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, opÂ?17Â?maartÂ?2010) incidentenÂ?inÂ?uwÂ?woonomgeving.Â?UÂ?krijgtÂ?danÂ?informatieÂ?enÂ?ook kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagstooklocatie:Â?AchtersewegÂ?8 wordtÂ?somsÂ?uwÂ?hulpÂ?gevraagd. tekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertedeÂ?heerÂ?D.J.Â?Schuurman,Â?KavelwegÂ?12Â?teÂ?HeerdeÂ?(binnengekomen DeÂ?politieÂ?informeertÂ?uÂ?bijvoorbeeldÂ?overÂ?eenÂ?vermistÂ?kindÂ?enÂ?vraagtÂ?u genÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepopÂ?18Â?maartÂ?2010) naarÂ?hetÂ?kindÂ?uitÂ?teÂ?zien.Â?OokÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?berichtÂ?ontvangenÂ?overÂ?een schriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van groteÂ?brandÂ?metÂ?veelÂ?rook.Â?OfÂ?overÂ?eenÂ?oplichterÂ?dieÂ?inÂ?uwÂ?buurtÂ?actief - stooklocatie:Â?KavelwegÂ?12 deÂ?heerÂ?K.Â?Witman,Â?ZijmarsewegÂ?5Â?teÂ?VeessenÂ?(binnengekomen hetÂ?typeÂ?besluit. is.Â?BerichtenÂ?wordenÂ?verstuurdÂ?aanÂ?deÂ?handÂ?vanÂ?postcodes.Â?UÂ?krijgtÂ?dus opÂ?19Â?maartÂ?2010) informatieÂ?overÂ?uwÂ?directeÂ?woonomgeving. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken stooklocatie:Â?Kerkdijk,Â?bijÂ?TerwoldseÂ?Wetering tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij deÂ?heerÂ?J.Â?Vat,Â?AssendorperstraatÂ?7Â?teÂ?HeerdeÂ?(binnengekomenÂ?op Sms-alertÂ?isÂ?gratis hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. 19Â?maartÂ?2010) DeÂ?berichtenÂ?dieÂ?uÂ?vanÂ?deÂ?politieÂ?ontvangtÂ?zijnÂ?gratisÂ?(behalveÂ?wanEenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar stooklocatie:Â?AssendorperstraatÂ?7 neerÂ?uÂ?zichÂ?inÂ?hetÂ?buitenlandÂ?bevindt).Â?UÂ?betaaltÂ?slechtsÂ?hetÂ?sms-be- mevrouwÂ?G.Â?vanÂ?derÂ?Scheer,Â?KanaaldijkÂ?33Â?teÂ?WapenveldÂ?(binnen- deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de richtÂ?waarmeeÂ?uÂ?zichÂ?aanmeldt.Â?UÂ?kuntÂ?deÂ?sms-berichtenÂ?nietÂ?beantRechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus gekomenÂ?opÂ?23Â?maartÂ?2010) woorden.Â?WiltÂ?uÂ?naÂ?ontvangstÂ?vanÂ?eenÂ?sms-berichtÂ?reageren,Â?danÂ?kan 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. stooklocatie:Â?KanaaldijkÂ?33 ditÂ?telefonischÂ?viaÂ?hetÂ?algemeneÂ?politienummer:Â?0900Â?-8844. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast ZoÂ?meldtÂ?uÂ?zichÂ?aan moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven StuurÂ?eenÂ?sms-berichtÂ?naarÂ?8844Â?metÂ?daarinÂ?(zonderÂ?spaties)Â?deÂ?tekst waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u PNOG,Â?uwÂ?postcodeÂ?enÂ?uwÂ?huisnummerÂ?(zonderÂ?toevoegingenÂ?van daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep letters).Â?BijvoorbeeldÂ?alsÂ?volgt:Â?PNOG8181JE01. aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van ZodraÂ?uÂ?hetÂ?berichtÂ?heeftÂ?verstuurdÂ?krijgtÂ?uÂ?perÂ?smsÂ?eenÂ?berichtÂ?datÂ?u eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u succesvolÂ?bentÂ?aangemeld.Â?InÂ?ditÂ?berichtÂ?staatÂ?eenÂ?wachtwoord.Â?Met griffierechtÂ?betalen. hetÂ?wachtwoordÂ?enÂ?uwÂ?mobieleÂ?telefoonnummerÂ?kuntÂ?uÂ?viaÂ?de websiteÂ?www.politie.nl/noord-Â?en_oost-gelderlandÂ?uwÂ?gegevens VoorlopigeÂ?voorziening zonodigÂ?raadplegenÂ?enÂ?wijzigen.Â?OfÂ?bijvoorbeeldÂ?aangevenÂ?wanneer EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift uÂ?metÂ?vakantieÂ?bentÂ?zodatÂ?uÂ?geenÂ?berichtenÂ?ontvangt. schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan ZoÂ?meldtÂ?uÂ?zichÂ?af eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?worStuurÂ?eenÂ?berichtÂ?naarÂ?8844Â?metÂ?deÂ?volgendeÂ?tekst:Â?PNOGSTOP. denÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen. HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?deeltÂ?meeÂ?datÂ?eenÂ?aanvraagÂ?voorÂ?eenÂ?ontheffingÂ?voorÂ?hetÂ?stokenÂ?vanÂ?eenÂ?paasvuurÂ?isÂ?binnengekomenÂ?van: WatÂ?isÂ?sms-alert?

Ontheffing stoken paasvuren (5 april)

- de�heer�H.�van�Apeldoorn�(namens�buurtvereniging�MarkluidenDe�Vosse),�Oenerweg�29�te�Heerde�(binnengekomen�op�9�maart 2010) stooklocatie:�Oenerweg�29 - mevrouw�Draaier�(namens�buurtvereniging�“de�Wolbert”, Wolbertsdijk�2a�(binnengekomen�op�10�maart�2010) stooklocatie:�Kanaaldijk�ong. - de�heer�P.M.�van�der�Horst�(namens�Hogestraat/Wilgenweg), Wilgenweg�3�te�Wapenveld�(binnengekomen�op�11�maart�2010) stooklocatie:�Luttenbroekseweg - familie�Jonkers�(namens�de�Vrienden�van�Vosbergen),�Vosbergerweg�36�te�Heerde�(binnengekomen�op�15�maart�2010) stooklocatie:�Vosbergerweg�36 - de�heer�E.J.�Luchtenbelt�(namens�buurtvereniging�“Werven”), Werverdijk�28�te�Wapenveld�(binnengekomen�op�17�maart�2010) stooklocatie:�Werverdijk - C.J.�van�Dommelen�(namens�buurtvereniging�Vosbergen),�Vosbergerweg�51A�te�Heerde�(binnengekomen�op�18�maart�2010) stooklocatie:�Vosbergerweg�53 - de�heer�W.�Rakhorst�(namens�“de�Pinkels”),�Veesser�Enkweg�47�te Veessen�(binnengekomen�op�24�maart�2010) stooklocatie:�Veesser�Enkweg�47

Overige verleende vergunningen

IndienenÂ?vanÂ?klachten

Vergunning/toestemming/ontheffingÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?APVÂ?verleendÂ?aan: WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?be- deÂ?MargrietschoolÂ?voorÂ?deÂ?organisatieÂ?vanÂ?deÂ?straatspeeldagÂ?opÂ?9 handeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over juniÂ?vanÂ?13.30Â?totÂ?15.30Â?uurÂ?opÂ?eenÂ?gedeelteÂ?vanÂ?deÂ?A.Â?Lijphartlaan gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, inÂ?Heerde - HanzeheerdÂ?voorÂ?deÂ?organisatieÂ?vanÂ?eenÂ?bazaarÂ?metÂ?loterijÂ?opÂ?25 kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij septemberÂ?vanÂ?10.00Â?totÂ?16.00Â?uurÂ?inÂ?Brinkhoven hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. Verzonden:Â?17Â?maartÂ?2010


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 6

Tweede Techniekdag

EPE- Wethouder Joop van Nuijs opende zaterdag de 2e Techniekdag bij de Van Norel Bouwgroep. Samen met Marja van Rheenen, directrice van de RSG, voltrok hij de openingshandeling door te kop spijkeren. Helaas voor Marja wist

Van Nuijs als eerste de spijker in het blok te krijgen. Op deze techniekdag hebben diverse bedrijven in gemeente Epe hun deuren geopend voor leerlingen en hun ouders van de groepen

Ondernemersverenigingen schreeuwen om bestuursleden

7 en 8 van de basisscholen en het Voortgezet onderwijs. Zo konden zij eens van dichtbij een kijkje in de keuken nemen en ervaren wat er aan techniek komt kijken bij het maken van producten. Het was een geslaagde en leerzame dag.

Bowen bij hooikoorts HEERDE- Heerlijk dat het weer lente is en alles uitloopt, maar voor 1,5 miljoen mensen in Nederland zit daar ook een nadeel aan. Zij hebben last van hooikoorts. De Bowen Techniek is één van de behandelmethoden die hooikoortsklachten kunnen verminderen c.q. laten verdwijnen. Afhankelijk van de ernst

van de klachten varieert het aantal behandelingen van 4 tot 10. De Bowen Techniek is een behandelingsvorm waarbij met rustige korte rolbewegingen op de fascie (bindweefsellaagjes) van de spieren een prikkel aan het lichaam gegeven wordt, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam herstelt.

HEERDE- Woensdag zijn de groepen 1, 1/2 en 2 van de Margrietschool in Heerde naar het Bakkerijmuseum te Hattem geweest. Alle kleuters hebben daar, samen met de bakker, heerlijke broodhaantjes gebakken om de Paasstok mee te versieren. Met de versierde stok werd zelfs een klein Palmpaasoptochtje gelopen op vrijdagochtend.

Volop Pasen in Dierenpark Wissel

De techniek kan zowel op de huid als door lichte kleding heen uitgevoerd worden. Een behandeling bestaat uit een aantal kortdurende rolbewegingen, waarna er een pauze volgt om het lichaam in staat te stellen de prikkel op te nemen en te verwerken. De behandeling is pijnloos en duurt ongeveer drie kwartier. Er zijn bijna geen contraindicaties. Na maximaal drie behandelingen is het duidelijk of de Bowen Techniek aanslaat. De Bowen Techniek heeft een holistische werkwijze, dat wil zeggen dat er meer naar de gehele mens gekeken wordt dan alleen naar de klachten die de mens heeft. Vandaar dat er op verschillende plaatsen van het lichaam gewerkt wordt. Door verschillende zorgverzekeraars worden de behandelingen (deels) vergoed. Meer informatie vindt u op www.bowenpraktijkmiekevoerman.nl of neem telefonisch contact op met Bowen praktijk Mieke Voerman via, tel. 06-52173131.

WAPENVELD/HEERDE- De ondernemersverenigingen in Heerde en Wapenveld bevinden zich in zwaar weer. In Wapenveld bestaat het dagelijks bestuur uit drie mensen: Gerard Hardeman van de C1000 is voorzitter, Frank Docter van bakkerij Docter is de secretaris en het penningmeesterschap is in handen van Robin Visser. “Er is op dit moment geen animo binnen de leden van de ondernemersvereniging Wapenveld om in het bestuur te stappen”, legt Gerard uit, “We zijn naarstig op zoek.” Ondanks het kleine bestuur is Hardeman wel positief. “We zijn een samenwerking aangegaan met andere verenigingen en die is zeer intensief.” Gerard heeft het over de Stichting Recreatie Wapenveld en de Stichting Dorpsbelangen. “We hebben heel dicht met elkaar gewerkt bijvoorbeeld tijdens de Wapenveld conferentie. De aanpak is heel prettig. We hebben op deze manier een heel breed draagvlak bestaande uit ondernemers, recreatie en natuurlijk de inwoners van Wapenveld zelf.” Maar toch zou een uitbreiding plezierig zijn. “We hebben nu geen gelegenheid om bijvoorbeeld een palmpaasoptocht te organiseren. Dat is erg lastig om nu te doen. We hebben de capaciteiten niet.” Een commissie die bijvoorbeeld activiteiten organiseert zou ideaal zijn. Door het vertrek van Ria Herfkens en Jeannette v.d. Beek heeft het bestuur in dat opzicht een grote aderlating ondergaan. “Zij waren de stuwende krachten achter dat soort initiatieven.” Positief is wel het woord dat Hardeman wil gebruiken. “We hebben afgesproken te stoppen met negatief denken. Als we als bestuur al negatief zijn, dan slaat dat over op de leden. We moeten trots zijn op ons dorp en deze schitterende omgeving.” Iedereen die de ondernemersvereniging wil ondersteunen, is van harte welkom. “Het kost veel tijd, maar het is hartstikke leuk

om erbij te doen.” Als u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met Gerard Hardeman, tel. 038-4471770.

Heerde Bert Dekker is momenteel de voorzitter van Heerder ondernemersvereniging maar hij heeft te kennen gegeven dat dit zijn laatste jaar is. “Het zoeken naar bestuursleden is bij ons ook een thema. Het is lastig. Ik denk dat we recht op de man af moeten spelen door een aantal mensen te benaderen en te zeggen; jij bent aan de beurt.” Op die manier is Bert Dekker zelf ook betrokken geraakt bij de OVH. “Ik was er niet erg voor in 2006 maar ik heb me toch over laten halen.” Hij is niet erg positief over de opvolging. “Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er niemand staat te springen om het over te nemen. Iedereen is bezig met zijn eigen business. Ondernemers hebben andere prioriteiten. Dat is heel zorgelijk. Het is ieder voor zich en God voor ons allen.” Ook Dick Huisman heeft aangegeven ermee te willen stoppen. Hij is de penningmeester van de club. Om een samenwerking met bijvoorbeeld Bedrijvencontact zit Bert niet te springen. “We hebben ‘Samenwerkend Bedrijfsleven Heerde’, maar om daar uit te putten daar hebben we het nog niet over gehad.” In Samenwerkend Bedrijfsleven Heerde’ zitten Recron, Koninklijke Horeca Nederland Hattem Heerde, Bedrijvencontact Heerde en de ondernemersvereniging Wapenveld ook bij in. “Van daaruit heeft iedereen verschillende belangen.” Maar Bert geeft aan: “Wat niet is kan nog komen. Ik kan het me vanaf Wapenveld wel voorstellen.” Bert en de overige bestuursleden, Koop Lageweg, Dick Huisman, Harry Boschman en Hettie Schoonhoven, kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u zich aanmelden dan kan dat via één van de bovenstaande personen of op 06-20460298.

Passage EPE- Op woensdag 31 maart komt op de afdelingsavond van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, de heer Loek de Boer uit Ommen spreken over “Simon de Kruisdrager”en andere Christus-legendes. Gasten en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Voor meer informatie over Passage kunt u contact opnemen met mw. Dini van Dam, tel. 0578-614794.

De Spreng op bezoek bij SBB

Potgrondactie Goudvink

EPE- Vernieuwde verblijven, broedende vogels en bijzondere activiteiten; Dierenpark Wissel is helemaal klaar voor de lente. Tijdens het Paasweekend krijgen bezoekers volop de gelegenheid nieuwe dieren te bewonderen, komen kinderen van alles te weten over jonge dieren door mee te doen aan de voorjaarsspeurtocht ‘Een Ei hoort erbij...’ en huppelt de paashaas vrolijk door het park. Ook de

educatiekar Beestenboel rijdt uit tijdens Pasen. Voor de jonge bezoekers is het extra feest tijdens Pasen. Zo beleven de dieren een echt paasavontuur tijdens de poppenkastvoorstelling en toveren de schminkmeiden de kinderen in een mum van tijd om tot kleurige paaseieren. Als de kinderen met de paashaas op de foto willen moeten ze snel zijn, voor ze het weten is hij alweer verder gehuppeld.

EPE- Voor versterking van de verenigingskas houden de leden van de Vogelhoudersvereniging De Goudvink de gebruikelijke huis aan huis potgrondactie van dinsdag 6 t/m zaterdag 10 april. Tussen 18.00 en 20.00 uur worden de verschillende wijken in Epe bezocht. De Vegtelarij is op zaterdagmorgen aan de beurt. Prijzen: 4,25 euro per zak (40 ltr) en 3 zak voor 12 euro. Universele potgrond voor uw planten en buiten. Helaas kunnen, door gebrek aan voldoende mankracht, Wissel en het dorp Oene op woensdagmiddag niet meer worden bezocht.

HEERDE- Op basisschool De Spreng wordt hard gewerkt aan het nog meer vormgeven van het natuuronderwijs. Alleen uit een boekje leren over de natuur werkt voor kinderen niet. Natuur moet je ook doen en beleven. De Spreng is daarom de nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer aangegaan. Dat wordt ook door de leerlingen bijzonder gewaardeerd. Sprengboswachter Lennard komt regelmatig op school om de kinderen een stukje onderwijs te geven, maar de groepen gaan ook regelmatig met

de boswachter naar buiten. Dat er dan veel wordt geleerd, bewijst zich elke keer weer. Bovendien weet de boswachter het zo te brengen, dat de kinderen er geregeld over blijven praten. De bovenbouw heeft zelfs in het veld geholpen met het verwijderen van dennetjes op de heide. Dit geeft een hele andere beleving. Op het laatste randje van de winter zijn alle groepen naar het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer geweest. Ook daar kwamen de kinderen haast ogen, oren en handen te kort.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 27

ar t Van 29 ma 010 2 t/m 4 april

voorjaar/zomer 2010

Fashion Trend Dag Zwolseweg 14 Heerde

www.petsplace.nl

Op vrijdag 2 april organiseren wij een Fashion Trend Dag. Op deze dag showen mannequins onze trendy merken. Bovendien ontvangt u bij een aankoop een origineel cadeau! U bent van harte welkom.

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

€ 35,-

Vrijdag 2 april: Fashion Trend Dag i.s.m.: Kyra & Co, Passport, Sao Paulo, Summum,

per m²

Uno Due, Claudia Sträter en Bellisima.

minimaal 5 m²

Op bovenstaande dag zijn er doorlopende modeflitsen van 10.00 t/m 17.00 uur en is de entree gratis.

Vraag naar de voorwaarden.

Nieuwe Merken Hé Kidz! De nieuwe schoenen voor het voorjaar z j weer binnen! zijn Er is weer super veel keus! n brede of juist En, of je nou sma voeten hebt, hele smalle ze passen nog perfect ook! Kom snel even kijken!

Doe jij ook mee aan de wedstrijd ‘Pimp je ouwe schoen’?!? Kijk op onze website

Naast onze vertrouwde namen kunt u onderstaande nieuwe merken bewonderen tijdens de Fashion Trend Dag in Epe.

Siste’s

W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

www.elferinkschoenen.nl

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 | www.muldermode.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 8

De Plu: Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers

66 huisdieren weggehaald VAASSEN- De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie Noord- en Oost-Gelderland hebben donderdag 66 huisdieren weggehaald uit een woning in Vaassen omdat de huisvesting van de dieren onverantwoord was. Tevens is een van de eigenaren, een 42-jarige man, aangehouden voor het onthouden van de nodige zorg aan de dieren. De LID en politie kwamen deze zaak op het spoor na klachten uit de buurt over geluidsoverlast en stank. Het weghalen van de dieren gebeurde in opdracht van de dienst Regelingen van het ministerie van LNV. In de bovenwoning in Vaassen troffen de LID en politie 66 huisdieren in een chaotische toestand aan. Het ging om 7 honden, 13 katten, 15 konijnen, 5 vissen, 6 waterschildpadden en 20 vogels. Vier van de 7 honden zaten met z’n vieren in één bench van iets meer dan 1.50 bij 1

meter en waren vermoedelijk nooit verder dan de huiskamer geweest. Elf van de 14 katten waren opgesloten in de badkamer. Vanwege hun onverantwoorde huisvesting en verzorging zijn de huisdieren bij de eigenaren weggehaald. De 42-jarige man is op het politiebureau verhoord en na verhoor heengezonden. Er wordt proces-verbaal tegen de man opgemaakt.

Paasactie Heerde HEERDE- Vrijdag 2 april is er een actie op de Heerder markt. Mister X loopt rond over de markt en deelt bonnen uit. Als u als klant zo’n bon krijgt, kunt u die inleveren bij Evert Kok, de poelier, en krijgt u een doosje met 6 eieren. Bij alle marktkramen staat een schaaltje met chocolade-eitjes, waar u en uw kinderen natuurlijk van mee mogen smullen.

Sportfokkers Heerde en Omstreken

HEERDE- In gemeente Heerde wordt De Plu, Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers, opgezet. Fennie Tiemens is de coördinator hiervan. “Als vrijwilliger kun je de plu ophouden voor een ander. Ik hoop dat ik de plu kan ophouden voor de mantelzorgers”, legt ze de naam van het steunpunt uit. Voor mantelzorgers zal Fennie o.a. groepsbijeenkomsten opzetten, waaronder themabijeenkomsten. Daarnaast wil ze de jongere mantelzorgers in de gemeente in kaart brengen. “Er zijn immers ook kinderen met een zieke ouder of broertje of zusje, die een handje meehelpen. Deze jonge mantelzorgers worden ingedeeld in 2 categorieën, kinderen op de lagere school en kinderen op de middelbare school”, vertelt Fennie. Zij wil graag activiteiten voor hen organiseren. “Het draait met name om ontspanning. We zoeken naar activiteiten die mensen kunnen helpen omgaan met hun situatie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan activiteiten met bijvoorbeeld muziek. Ook heeft een kok al aangeboden om uitleg te geven over hoe je bijvoorbeeld een bord mooi kunt opmaken.” Fennie benadrukt dat ze geen hulpverlener is. “Wanneer ik dingen signaleer, zal ik mensen doorverwijzen”, aldus Fennie. “Ik wil mensen hand-

vatten aangeven. Voor mij draait het vooral om ontspanning en aandacht voor de mantelzorger.” Maandelijks zullen er bijeenkomsten worden gehouden in Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde en in Rehoboth in Wapenveld. De eerste data zijn al gepland: Donderdag 22 april in Hanzeheerd Brinkhoven. Dinsdag 27 april in Rehoboth Wapenveld. Beide van 13.30 tot 15.30 uur. Elke maandagmiddag is Fennie te vinden op het gemeentehuis. “Dan kan men zich bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsbrief of informatie vragen over het steunpunt. Indien gewenst kan ik ook een lotgenotencontact opzetten.” Fennie werkt heel vraaggericht. “Het is de bedoeling dat mensen zelf aangeven wat ze willen. Ik kijk dan of ik dat kan regelen.”

ligerswerk zouden willen doen en op welke tijdstippen. Wij proberen dit dan te matchen.” Ook is het de bedoeling dat er deskundigheidsbevordering wordt gegeven. Fennie richt zich ook met name op de jongere: “Ik zou hen graag aan vrijwilligerswerk willen helpen”, zegt ze. “Mijn doel is om vrijwilligerswerk toegankelijker te maken. Iedereen kan het doen, al zit je bijv. in een rolstoel. Iedereen kan er plezier aan beleven!” Zelf kan Fennie ook vrijwilligers gebruiken. Wilt u meer informatie? Vanaf het eind van deze week kunt u een kijkje nemen op www.depluheerde.nl. Voor meer info: tel. 0578-699500.

Het tweede onderdeel omhelst de vrijwilligers. Er worden steunpunten opgezet in Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde en in Rehoboth in Wapenveld. “Deze worden bemand door vrijwilligers die er 1 keer in de 14 dagen zullen zitten. Men kan hier makkelijk binnenlopen en in een vacaturebank kijken”, legt Fennie uit. Het is echt maatwerk. “Organisaties kunnen hun vacatures doorgeven. Vrijwilligers kunnen aangeven wat ze voor vrijwil-

OENE- Op donderdag 1 april komt de ouderensoos Oene bij elkaar. De ouderensoos Oene is bestemd voor alle senioren uit Oene. In Oene komt de Soos eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post in Oene. Op donderdag 1 april heeft de Soos hun jaarlijkse lentemaaltijd die om 17.00 uur begint in Zaal Post. Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom.

Ouderensoos Oene

HEERDE- Het is al weer 2010 en het nieuwe fokseizoen is ook bij de Sportfokkers Heerde en Omstreken gestart. De eerste konijnen zijn al weer getatoeëerd en heel veel kippenfokkers hebben al de eerste eieren ingelegd in de broedmachine van de Sportfokkers. De eerste kuikens zijn met de paasdagen te zien in verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde, waar ze al vele jaren worden uitgenodigd om daar tijdens deze dagen een aantal kuikens in de hokken te laten zien. De Sportfokkers hebben een geweldig jaar achter de rug, waarin vele fokkers hoge predikaten scoorden met hun dieren. Ook deden ze het als vereniging goed. Op de Provinciale tentoonstelling in Bemmel scoor-

den ze met de Vereniging Huissen een gedeelde eerste plaats. Dat betekent dat je van alle verenigingen in Gelderland bij de beste hoort. Ook op de Landelijke Kleindierexpo in Utrecht was het raak. Van de gemengde ingezonden verenigingen, dit betekent kippen, duiven en konijnen, werden ze zelfs eerste, waarbij ze een oorkonde ontvingen en tevens een flinke geldprijs. En tenslotte deden ze ook nog mee met de competitie van het Veluws Verband, een groep Verenigingen op de Veluwe, waar ze de derde prijs in de wacht wisten te slepen. Kortom: het nieuwe jaar is al weer lekker begonnen en afgelopen jaar was het een goed jaar bij de sportfokkers.

Schaaksport

Opa’s en oma’s welkom

HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereninging Heerde is als volgt gespeeld: Kamphuis – Abels 0-1; Van Gelderen – Oegema 0,5-0,5; Schutte - Burczak 0-1; Ugljanin – Kaemingk 1-0; Bastiaannet - Snijder 1-0; Nijhof – v.d. Maarel 0-1; v.d. Most – Roggeband 0-1; Vos – Mouwe 0-1; Koetsier - Tessemaker 1-0. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.

Overhandiging cheque Blue Ribbon

VAASSEN- Afgelopen donderdagochtend waren de opa’s en oma’s van de kinderen van De PeuterKOM in Vaassen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de peuterspeelzaal/ peuteropvang. De peuters die elke dinsdag- en donderdagochtend

bij de pedagogisch medewerkers Lisanne en Marjo spelen, brachten ruim 20 opa’s en oma’s mee. Eerst werd er gezellig koffie gedronken en heerlijke paaskoekjes en eitjes gegeten. Daarna maakten de opa’s en oma’s samen met de kinderen

een fotolijstje. Een foto van opa en/ of oma die ’s morgens was gemaakt, werd later in het fotolijstje geplakt en als cadeautje meegegeven. Het was een geslaagde ochtend waar de peuters nog lang met plezier over na zullen praten.

EPE- Na de zeer succesvolle Blue Ribbon Dance Party van Ladies Circle Epe 1, kon afgelopen dinsdag eindelijk de opbrengst van deze party, 7.000 euro, worden overhandigd aan Bob Bartelds. Bob

Bartelds is voorzitter van Stichting Blue Ribbon. Deze stichting richt zich op het bewust maken van en bekendheid geven aan prostaatkanker. Voor meer informatie kunt u kijken op www.blueribbon.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 29

PRIJZEN WAAR JE VROLIJK VAN WORDT! EN P O G A D S A 2e PA 50% 12.00 - 17.00 uur

KIES EIEREN VOOR JE GE LD!!! Pak 5%, 10% , 20%, tot we l 50%

20%

EXTRA KAS SA KORTING 5%

10%

Alleen op 2e paasdag van 12.00 - 17 .00 uur

KIES EIEREN VOOR JE GELD!!!

OP = OP

OP = OP

STHER E IL U E T U FzwAart/wit stof

99,-!

9,VAN 14

OP = OP

T Xt uiSt:PRING SE BBeO staa ard - Hoofdbo n xe - 2 luxe bo ele NASA ab - Comfort ras at pocket m

STEL KIAN K N A B 3 + 2 te stof 155 cm ts breed: zwar , 2 zi d: 185 cm 3 zits bree 9, VAN 81

499,-!

ielleder

Zwart text

L .N M E T T A H T K R A M L E B U E .M W WW 2

4000 M OUTLET VAN OP = OP

antrac 29,VAN 14

999,-!

NNY

TEUIL JA U A F X A L E R ecru n en zwart, brui C PV / r de le

259,-!

30 FABRIKANTEN MEUBELEN VOOR

JONG EN OUD WEKELIJKS NIEUWE AANVOER

TUSCAN K N A B K E HO iet stof, 295x250 cm

! 0 679,140 x 20 735,-! 0 160 x 20 789,-! 0 180 x 20

OP = OP

BESTEL OOK OP: L .N M E T T A H T K R A M L E B U ME

ALLE WOONKUSSENS... 4 HALEN, 3 BETALEN!

Burg. Moslaan 9 Industrieterrein “HET VEEN” HATTEM 038 - 4449312. MA. 13:00-17.30 DI. WO. EN DO. 10:00-17:30 VRIJ. 10:00-21:00 ZA. 10:00-17:00 MEUBELMARKT HATTEM is de eerste Factory Outlet van Nederland. Al 15 jaar 4000 m² vol met meubelen. Wekelijks wordt de winkel bevoorraad met 2 à 3 volle vrachtwagens, waardoor een bezoek telkens weer een verrassing is met nieuwe mogelijkheden om je huis sfeervol en naar eigen smaak in te richten.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 10

Lulof de Wilde 70 jaar lid van Vriendschap Door Gerben Dalhuisen OENE- Lulof de Wilde uit Oene is zaterdagavond tijdens de jaarlijkse uitvoering van muziekvereniging Vriendschap uit Oene gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap. In de Amfihal van het Eper gemeentehuis werd De Wilde, tubaspeler in het fanfareorkest, toegesproken door een vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen en mocht hij tevens de Bondsspeld voor 70 jaar lidmaatschap in ontvangst nemen. In de toespraak van de KNFM kwam ondermeer naar voren dat De Wilde in die 70 jaar zeer actief is geweest bij de muziekvereniging. Zo is de 83-jarige Oenenaar vele jaren secretaris geweest, sloeg hij maar zelden een repetitieavond over, waardoor hij rond de 8000

repetitie-uren achter zijn naam heeft staan, en was nagenoeg elk jaar (uitgezonderd de oorlogsjaren) met Vriendschap aanwezig bij de Koninginnedagviering. Tijdens zijn dienstjaren is Lulof de Wilde

ook nog lid geweest van de Marinierskapel in Doorn. De uitvoering van afgelopen zaterdag was overigens de laatste voor De Wilde, aangezien het, zoals hij zelf zegt, “na 70 jaar mooi is geweest”.

HPV campagne Paasartikelen in de Wereldwinkel HATTEM/HEERDE- GGD IJsselland start volgende week met de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker. De vaccinatie is voor alle meisjes die zijn geboren in 1997. Voor meisjes die zijn geboren in 1993 tot en met 1996 is er dit voorjaar een laatste mogelijkheid om de serie van drie prikken af te maken of alsnog te starten en vervolgens de serie af te ronden. De meisjes krijgen drie prikken. Een maand na de eerste prik volgt de tweede en vijf maanden na de tweede prik volgt de laatste. Voor de derde prik krijgen de meisjes een aparte uitnodiging. De vaccinatie beschermt tegen twee varianten van het HPVvirus die samen verantwoordelijk zijn voor 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker. De vaccinaties worden uitgevoerd door GGD IJsselland op elf locaties. Op 19 april is er de mogelijkheid voor Hattem-Heerde in De Open Poort in Hattem van 16.00 tot 18.00 uur, (ook op 31 mei en 18 oktober). Op de website www.prikenbescherm.nl kunnen meisjes, ouders en andere geïnteresseerden terecht voor alle informatie over de vaccinatie.

Boekenmarkt HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 3 april haar maandelijkse boekenmarkt. Uiteraard zal er dan weer aanbod zijn van vele nieuwe literatuur. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan de Julianalaan te Heerde van 9.00 tot 12.00 uur. Wanneer u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt kunt u contact opnemen met L. de Wit, tel. 038-4470733 en of met J. van ‘t Zand, tel. 0578840010 en of met H. Burgmeijer, tel. 0578-694151 In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

EPE- In de christelijke traditie is Pasen een zeer belangrijk liturgisch feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij Zijn opstanding uit de dood. Maar Pasen vindt zijn oorsprong ruim voor het ontstaan van het christendom. In veel religies en culturen was Pasen een lentefeest, gewijd aan de lentegodin, de godin van het leven en de vruchtbaarheid, die de natuur heeft doen ontwaken en vruchtbaar heeft gemaakt. Hieruit zijn ook de diverse symbolische, typische Paasvoorwerpen te verklaren zoals eieren en daarmee verband houdend kippen, eiermandjes en eierdopjes. De wereldwinkel heeft hiervan een ruim aanbod uit verschillende ontwikkelingslanden en van allerlei materiaal. Uit India en Zimbabwe vrolijk gekleurde siereieren van zeepsteen, beschilderde eieren van keramiek uit Peru. Het interes-

sante van artikelen uit de Wereldwinkel is dat er vaak een verhaal achter zit. Neem bijvoorbeeld een grappig kippetje met eitjes in rood, zwart en wit. Dit komt uit Recife in Brazilië, waar een organisatie Dignidart vrouwen, die uit de gevangenis komen, opvangt in een solidariteitshuis waar ze producten leren maken. Met de aankoop van dit product worden zij geholpen naar een plaats in de maatschappij en naar herstel van hun “Dignity”, hun waardigheid. Behalve de paasartikelen heeft de Wereldwinkel nog zoveel meer. Een greep hieruit: wierook, shawls, kaarten, food, leren portemonnaies, muziekinstrumenten, klankschalen. In de nieuwe winkel aan de Marktwand waar nog zoveel meer te zien en te koop is, bent u van harte welkom. Openingstijden van 9.30 tot 17.00 uur, vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en maandagmorgen gesloten. Wereldwinkel Epe, Markt 32.

Jeugddijkgraaf zoekt bestuurslid VELUWE- De Nederlandse waterschappen willen jongeren meer betrekken bij hun werk. De waterschappen vinden dat nodig omdat nadenken over waterbeheer betekent dat je ook moet nadenken over de toekomst. De benoeming eind 2009 van de 17-jarige Laura Pierik uit Den Haag tot jeugddijkgraaf, was de opmaat naar de samenstelling van een nationaal jeugdwaterschapsbestuur. In dit bestuur neemt uit elk waterschap een afgevaardigde zitting. Deze groep jongeren gaat vanuit een eigen visie met de waterschappen meedenken over het waterbeheer in Nederland, nu en in de toekomst. Sinds Wereldwaterdag is Waterschap Veluwe in zijn eigen gebied op zoek

Kamphorst druk met voorbereidingen voor opening EPE- Banketbakkerij Kamphorst is druk met de voorbereidingen voor de opening van de nieuwe winkel in de Veluwepoort, aan de Sternpassage 1a in Epe. “Alles is in volle gang om op 15 april te kunnen openen. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuw interieur geplaatst: een nieuwe toonbank en nieuwe vitrines. De elektricien is ook al druk aan het werk”, vertelt Sandra Pijkeren van Kamphorst. Kamphorst heeft ongelooflijk veel reacties gehad. “Mensen zijn heel blij dat we naar Epe komen, ze staan te springen.” Bij de zaak in Epe kunt u terecht voor banket én chocolaterie. Het team van Kamphorst is druk met het bedenken van leuke reclames, want uiteraard zal er spetterend geopend worden! Vanaf donderdag 15 april kunt het allemaal zelf ervaren. Binnenkort kunt u hier meer over lezen in deze krant.

Dam en Schaakvereniging Denk en Zet / NGKZ HATTEM- Op dinsdag werd door Denk en Zet, in het kader van de OSBO –cup (competitie voor viertallen), de achtste finale gespeeld. De tegenstander was het team van het Zwols Schaak Genootschap. Evenals vorige week verliep de wedstrijd uitstekend voor Denk en Zet. Het team van Denk en Zet bestond uit: F. Tolman, W. Cornelissen, J.B. Redeker en M. Mujkanovic. Er werd gewonnen met 2,5 – 1,5. In de kwartfinale komt dit team uit tegen “de Toren 2”uit Arnhem. Dit team werd afgelopen jaar derde. Deze wedstrijd wordt voor 24 april gespeeld. Denk en Zet speelt thuis. Voor de onderlinge competitie werden 6 par-

tijen gespeeld. Groep A (uitkomend in Denk en Zet 1 en deels Denk en Zet 2): W. Weggemans - H. Kloppenburg: remise. J. Legtenburg - B. Hospers: 0 – 1. Ranglijst: 1- J.B. Redeker, 2- M. Mujkanovic, 3- W. Weggemans. Groep B (Overige schakers): G.J van Wijk - J.R. van den Brandhof: 0 – 1, P.J.J van de Nes - M.M. Oppelaar: 1 – 0, E.W van der Molen – R. de Vries: 0 – 1, B. Morren - F.R. Ruinen: remise. Ranglijst: 1- P.J.J van de Nes, 2- G.J van Wijk, 3- J.R v d Brandhof. De komende week wordt de halve finale van de bekercompetitie gespeeld: W. Weggemans - J.B. Redeker, B. Hospers - M. Mujkanovic.

EPE- De kleuters van de sbo Van der Reijdenschool in Epe sloten het thema ‘lente en dieren’ af met een bezoekje aan ezelboerderij ‘De koperen ezel’. Eerst hebben de leer-

lingen alle dieren die op de boerderij wonen bekeken en even lekker gespeeld en daarna mochten ze een rondje op ezel Lisa rijden. Dat was natuurlijk een groot avontuur.

Heemkunde HATTEM- Heemkundecentrum aan de Molenbelt 2a is op woensdagmiddag 31 maart vanaf 13.30 uur geopend voor al uw vragen over de historie van Hattem of voorouderonderzoek. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitgebreide fotoarchief of komen lezen in de bibliotheek. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De volgende snuffelavond is gepland op donderdag 8 april vanaf 19.30 uur. Zie ook de website http://noord-veluwe. mijngelderland.nl.

Cannenburgher Boerendansers in Rehoboth

Volleybal Heerde HEERDE- Heren 1 van volleybalvereniging LanghenkelHEC heeft goede resultaten geboekt tegen VVH HS4. Zij hebben overtuigend gewonnen met 4– 0 en daarmee hun positie in de competitie verstevigd. Dames 1 won van DROST/VZK DS2 met 3– 1. Heren 2 verloor met 1– 3 van VVH HS5. Dames 2 van LanghenkelHEC verloor met 0- 4 van Zeewolde DS3. Overige uitslagen: LanghenkelHEC HS3 DROST/VZK HS 4 1– 3, LanghenkelHEC HS4 - DROST/VZK HS 5 3– 1, LanghenkelHEC DS3 - E.S.V. DS1 3– 1, LanghenkelHEC DS4 VVH DS4 2– 2, LanghenkelHEC MA1 - VVH MA2 4– 0, LanghenkelHEC MB1 - Volta MB1 2– 2, LanghenkelHEC MC1 - LanghenkelHEC MC2 3– 1, LanghenkelHEC JC1 - Ikaros JC1 2– 2.

naar hun beste kandidaat om zitting te nemen in het eerste nationale jeugdwaterschapsbestuur. Het jeugdwaterschapsbestuur gaat voor de zomervakantie van start om in november ideeën aan te leveren over waterthema’s waarvan zij denken dat hun leeftijdgenoten daar nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Met de ideeën die zij aandragen gaan de waterschappen ook daadwerkelijk aan de slag. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die het interessant vinden om mee te denken over het waterbeheer in hun eigen waterschap en in de rest van ons land, kunnen kijken op www.jeugdwaterschap.nl om te zien hoe zij zich kunnen aanmelden als kandidaat.

WAPENVELD- Voor het 2e achtereenvolgende jaar gaat Oran-

jevereniging Maxima de oudere inwoners van Wapenveld een ge-

zellige avond aanbieden. Dit jaar zal dat zijn op vrijdagavond 16

april in Rehoboth, aanvang 19.30 uur. Vorig jaar zat de zaal bij Rehoboth helemaal vol, reden om nu voor de 2e keer deze doelgroep iets leuks aan te bieden. De folkoristische dansgroep uit Vaassen zullen die avond de ouderen van Wapenveld trakteren op “boerendans’n in ut biezunder en van andere dans’n uut vrogger joar’n”, aldus het informatieboekje van de Cannenburgher Boerendansers. Oranjevereniging Maxima biedt aan iedere geïnteresseerde dit gratis aan. Ook voor koffie met iets lekkers wordt die avond gezorgd. “Om voor iets lekkers bij de koffie te zorgen, hebben wij het aantal mensen nodig dat deze avond zal bezoeken. En natuurlijk geldt: vol = vol. Daarom dient iedereen in het bezit te zijn van een entreebewijs. Deze zijn gratis af te halen bij de receptie van Rehoboth, én bij Priméra Wapenveld aan de Klapperdijk. Dus haal snel uw entreebewijs voor uzelf, uw buurman, buurvrouw, opa of oma om hier bij te zijn”, aldus Oranjevereniging Maxima.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 211

Â…dat krijg jemeer als je als makelaar Â… Steeds en steeds mensenÂ…

Heb je altijd al willen werken in de zorg, maar niet de juiste opleiding? VĂŠrian regelt dit

NIEUW NIEUW

ĘťTOP!Ęź

land el erke ijk n diplo d ma

Meike werkte tot voor kort als administratief medewerkster bij een makelaarskantoor. Tot ze door de kredietcrisis haar baan verloor. HĂŠt moment voor bezinning. In 2009 is ze een geheel nieuwe weg ingeslagen.Vraagprijs: € 589.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 217.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN 

Tuurbrink 29, Heerde ract cont r voo de paal b on e jd ti

Leren en werken in de zorg. ‘Top!’, zegt ze. ‘Een leuke opleiding en direct al met ĂŠĂŠn been in de dagelijkse praktijk. Je verdient dus gewoon, maar je doet tegelijkertijd veel nieuwe kennis en ervaring op. En bovendien: het is toch hartstikke leuk en dankbaar om voor mensen te werken‌.?!

Landhuisweg 1, Wezep

- Leuke tussenwoning op een mooie lokatie - Woonboerderij op 2800m² grond - Perceel van 108m² en inhoud van 300m³ - Verbouwd in 1976/1977 - Woonkamer 30m²v.v. eiken houten - Nieuwe vloer rieten kap in 2006 - Open keuken v.v. inb. app. en bijkeuken - Woonkamer 65m², woonkeuken 20m² - 1e Verd.: 3 slaapkamers, fraaie- Slaapkamer badkamer en badkamer op beg.gr. - 2e Verd.: royale zolderruimte 45m² - Diverse authentieke elementen - Moderne, goed onderhouden woning - Gastenverblijf van 11m x 8m - Fraai bestrate tuin met vrij uitzicht! - Grote garage van 23m x 7m + dubbele carport - Messcherpe prijs/kwaliteitverhouding, de starterswoning - Woning met vele mogelijkheden op een prachtige locatiebij uitstek!

een persoonlijkezaak zaak! ! MOZA, eenMOZA, duidelijke Ook uwMOZA, huis verkopenvoor ? Bel MOZA, de duidelijkheid ! ! Ook uw huis verkopen ? Bel de voor duidelijkheid

MOZA

MOZA Wapenveld - Hattem Wapenveld - Hattem

M a k e l a a r d i j & Makelaardij H y p o t h& eHypotheken ken Stationsweg 7 Wapenveld52 - ZuidHattem wal 52 Hattem Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 447 99444 55 - (038)32 444 33 32 33 (038) 447 99 55 - (038) (038) www.moza.nl www.moza.nl

Herken jij je in het verhaal van Meike en ben je 20 uur per week flexibel inzetbaar, kun je beschikken over een auto of brommer ĂŠn beschik je over de nodige levens- en/of werkervaring? Dan biedt VĂŠrian jou deze kans!

Zonwering nodig of raamdecoratie?

Kijk voor de volledige omschrijving op onze site en solliciteer naar een opleidingsplaats voor de 2 jarige opleiding tot Verzorgende niveau 3 IG. De eerstvolgende opleiding start in september 2010 in Apeldoorn en wordt in samenwerking met het ROC verzorgd.

Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!

Het sollicitatieformulier is te vinden op www.verian.nl.

Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

âœ

Kijk voor meer informatie op www.verian.nl of bel (055) 538 65 21

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

âœ

vof Kers Elektro Reparatie Service

Su san n e h ai r d esi gn "De mobiele kapster" Susanne Leurink-Weeda (gedipl.Topstyliste) In Wapenveld, Heerde, Hattem eo. Voor dames, heren en kinderen. Graag kom ik bij u thuis voor al uw haarwensen. knippen, verven, permanenten, etc., mobiele wasbak is aanwezig

Ontdek het gemak en voordeel van Susanne Hairdesign Haarmode volgens de nieuwste trends!

Vanaf â‚Ź15,00 Graag ben ik u van dienst! Voor een afspraak kunt u bellen of mailen: 06-15 50 98 96 / 038- 444 31 69

susannehairdesign@gmail.com Kijkt u ook eens op www.susannehairdesign.nl KvK-nummer: 08223266

Betonrenovatie • Kunststofvloeren • Onderhoudswerken NBK is een landelijke organisatie die is gespecialiseerd in betonrenovatiewerkzaamheden, kunststofvloeren, kitwerken, kelderafdichting, opplussystemen en gevelrenovatie. NBK is onderdeel van NVT Onderhoudsgroep. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij voor onze vestiging NBK Oost BV op korte termijn op zoek naar enthousiaste:

VOORLIEDEN In ploegverband is ook mogelijk. Bij voorkeur in het bezit van een VCA certificaat. Ervaring in de betonrenovatiebranche is een prÊ. Wij bieden: x Een uitstekende beloning x Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden x Aantrekkelijke reisuren regeling x Een prettige en informele werksfeer x Afwisselende werkzaamheden Interesse? Heb je interesse in een van de bovengenoemde functies, stuur dan je schriftelijke sollicitatie inclusief CV aan: NBK Oost BV t.a.v. dhr. ing. R. Hulsman Tweelingenlaan 153 7324 AR APELDOORN Bellen of mailen (rhulsman@onderhoudendgoed.nl) mag natuurlijk ook . Nadere informatie over ons bedrijf kun je vinden op internet: www.onderhoudendgoed.nl, of je kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 055 – 360 33 39.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 12

Dialect middag in Oene

Open Dag SKOV

OENE- Ook in Oene doen wordt meegedaan aan het project van de GGD getiteld: “Voor elkaar in de buurt” in samenwerking met de SWOE. Dit project heeft ten doel om mensen met elkaar in contact te brengen en er te zijn voor elkaar. Gelukkig is in het dorp Oene de sociale samenhang nog groot, maar toch is het een leuk initiatief. De vrouwenverenigingen “Vrouwen van nu” en Christenvrouw “Yentl” hebben de handen inéén geslagen en een werkgroep gevormd. Op dinsdag 27 april zal er een dialectmiddag gehouden worden voor alle senioren in Oene bij caferestaurant “Dorpszicht” . Deze middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd

HEERDE- De SKOV organiseerde afgelopen zaterdag haar Open Dag op het Skate- en Skeelercentrum Hoornscheveen in Heerde. Er was van alles te zien en te beleven. Belangstellenden konden kennis maken met de verschillende facetten van de skeelersport en ook vonden er diverse clinics plaats. Deze werden gegeven door de trainers van de club, bijgestaan door enkele bekende sporters als Jan Maarten Heideman, Bianca Roosenboom en Michel Mulder. Uiteraard mocht men zelf ook de skeelers onderbinden. Zo was er een behendigheidsparcours uitgezet evenals een Elfdorpentocht. Foto: Gerben Dalhuisen.

hierbij aanwezig te zijn. Wat kunt u verwachten? Ontmoeting, gezelligheid, dia’s, oude liedjes, plat proat’n, en een conferencier. Zijn er mensen in je buurt die je een gezellige middag aan wilt bieden., man en/of vrouw, dan kunt u dat doorgeven. Ook kunt u samen naar die gezellige middag gaan. Bent u zelf niet meer zo mobiel, lijkt het u zelf leuk om hier naar toe te gaan, geef u dan op. De toegang is vrij, voor vervoer kan eventueel worden gezorgd. Dames van de vrouwenverenigingen werken als vrijwilliger mee. Voor opgave: Mevr. Fenny Dul tel. 0578- 641684 (Vrouwen van Nu) of mevr. Joke Dalhuisen tel. 0578- 641646 (Christenvrouw “Yentl”).

Mulder weer wereldkampioen EPE- Wielrenner Teun Mulder uit Zuuk heeft vrijdag zijn wereldtitel tijdrit op de baan geprolongeerd. In de Deense hoofdstad Kopenhagen wist hij de kilometer in 1.00,341 minuten af te leggen met een gemiddelde van 59,661 kilometer per uur. Hij wist daarmee de Franse Michaël D’Almeida en Francios Pervis voor te blijven. In 2008 werd de Epenaar ook al wereldkampioen op de kilometer tijdrit. In 2005 was hij de werelds beste op het onderdeel Keirin.

HEERDE- Voor een groep van ongeveer 30 accountants en belastingadviseurs werd een geslaagd pensioenontbijt georganiseerd door Veldhuis Adviesgroep. Voor de pauze behandelden de pensioenadviseurs van Veldhuis Adviesgroep tal van praktijkcasussen en pensioenactualiteiten. Na de pauze was het de beurt aan gastspreker

Corne van Zeijl. Corné van Zeijl is Vermogensbeheerder bij SNS Capital Management en is verantwoordelijk voor het rendement van het SNS Aandelenfonds met een belegd vermogen van 750 miljoen euro. De heer Van Zeijl is o.a bekend als analist van RTL Z en Business News Radio. Gedurende een presentatie van een uur gaf hij

de gasten uitleg over het ontstaan van de kredietcrisis, het instorten van de huizenmarkt, de werkloosheidscijfers, de koers van de euro en de dollar en de vooruitzichten op het economische herstel. De adviseurs van Veldhuis Adviesgroep en de aanwezige accountants en belastingadviseurs konden terugkijken op een geslaagde ochtend.

Emster Veldtoertocht voor goed doel EMST- Tijdens de Algemene Ledenvergadering van wielerclub Houdt de Ketting Strak werd bekend dat de 10e Emster Veldtoertocht, die verreden gaat worden op zaterdag 23 oktober, geheel in het teken zal staan van het KWF. Zo zal een groot gedeelte van het inschrijfgeld naar dit fonds gaan. Het voorstel van het bestuur werd met luid applaus door de talrijke aanwezigen goed gekeurd. Het streven is een bedrag van 5.000 euro. Daarvoor zal niet alleen het inschrijfgeld gebruikt worden, maar ook wil het bestuur sponsors vinden en zal het een vrijwillige bijdrage vragen aan de deelnemers. De Emster Veldtoertocht geniet landelijk grote bekendheid. De deelnemers komen dan ook van heinde en verre. Dit jaar zal de Emster Veld-

HEERDE- De zonen van eigenaar Bertus v/d Bosch hebben zaterdag het gloednieuwe logo van het Modehuis Bruinewoud onthuld.

toertocht, mede door de sponsoring aan het KWF, landelijk gezien nog meer aandacht in de media krijgen. Verder is HDKS financieel kerngezond. Nu komend weekend de zomertijd ingaat, beginnen ook de wekelijkse fietsavonden. Maandag 29 maart vertrekken de renners om 18.30 uur van Hoofdweg 35 in Emst in twee groepen. Verder wordt iedere woensdagavond in clubverband gefietst en dan is ook

de vertrektijd 18.30 uur. Op de zondag is de vertrektijd 9.30 uur, telkens vanaf Hoofdweg 35 in Emst. Ook worden er diverse onderlinge wedstrijden verreden en er is een aantal gezelligheidswedstrijden.

WET-ruiters

Bingo

EPE- Op het indoor springconcours te Olst heeft Kars Bonhof een goed resultaat behaald met zijn pony Cleopatra. Kars reed in de klasse L-springen een foutloos parcours in een snelle tijd en nam daarmee de 3e prijs in ontvangst.

EPE- Speeltuinvereniging Jolijt houdt maandag 29 maart de maandelijkse bingo in de recreatiezaal van zorgcentrum de Klaarbeek aan de Schepersstraat in Epe. De bingo begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 uur.

Marco en Gert-Jan helpen hun vader al jaren bij het runnen van de zaak en hij wilde dan ook iets voor hen terug doen. Het Modehuis aan

Zo wordt 1e Paasdag de traditionele “Paasrit”gehouden met na afloop onbeperkt eieren eten in de “Loarkit” te Vaassen. Zie voor alle andere informatie: www.hdks.nl.

de Stationsstraat heeft onlangs de herenafdeling helemaal vernieuwd en ook een update van het logo past prima in dit plaatje.

EPE- Het bestuur van de Vrouwen van Nu afdeling Epe heeft hun wijkhoofden en contactpersonen een avond aangeboden voor hun inzet voor de vereniging van het

afgelopen jaar. Na een kopje koffie met wat lekkers erbij, hebben de dames een tasje van lood gemaakt en ze kunnen terug kijken op een gezellige avond.

Inspire leeft nog HATTEM- Inspire is een enthousiaste groep jongeren die door middel van verschillende activiteiten, elkaar en anderen wil aanvuren en toerusten om Jezus te volgen en zo wil ontdekken wat dit betekent in het dagelijks leven. Inspire is interkerkelijk en dus niet aan een kerk gebonden. Jongeren die binnen Inspire actief zijn (medewerkers) komen uit Hattem en omgeving. Binnen het team leeft de wens om weer een Youth Alpha te organiseren voor jongeren. Het plan is om in het najaar van start te gaan. Dit zal in oktober zijn. Voor de kerstdagen is de cursus afgerond.

De Youth Alpha cursus bestaat uit 10 zondagavonden en een weekend. “Op elke avond beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. Daarna zal een spreker een praatje houden over een bepaald thema. Vervolgens gaat men uiteen in groepen om in kleine groepen door te praten over het thema.” Inspire is benieuwd of binnen Hattem ook interesse is voor een nieuwe Youth Alpha cursus. Wil jij een Youth Alpha cursus volgen geef je dan op via de website. Voor meer informatie over wie Inspire is, of heb je vragen rondom de Youth Alpha dan kun je terecht op de website: www.inspireweb.nl of mailen naar info@inspireweb.nl.

Welsum dijkfeest

Rommelmarkt

WELSUM- Op zaterdag 10 april is het tijd voor het Welsums Dijkfeest. Om 20.00 uur is de aanvang van dit spektakel bij Eet Tapperij Bijsterbosch aan de IJsseldijk in Welsum. Op het Welsums Dijkfeest treden op: Het IJssel Duo, Dennis Wiltink, Hans Kroes en als speciale act treedt Bouke op. Bouke is bekend als zanger van vooral het Nederlandstalige lied, maar nog bekender is hij als winnaar van het RTL programma Waar is Elvis? De juiste ingrediënten om er een geweldig Welsums feest van te maken. Er zijn nog kaarten beschikbaar, deze kosten in de voorverkoop 10 euro en wanneer alle kaarten nog niet uitverkocht zijn, zijn de kaarten aan de kassa van Eet Tapperij Bijsterbosch 12,50 euro. De organisatie is mede in handen van Dennis Wiltink en Hans Kroes. Kaarten zijn nog te bestellen bij Eet Tapperij Bijsterbosch, tel. 0570-561470.

EPE- Zaterdag 3 april is er zoals iedere maand de gelegenheid uw spullen te brengen voor de rommelmarkt van de “Goede Herderkerk”. Van 8.30 uur tot 11.00 uur staan de medewerkers klaar aan de Enkweg 2 te Epe om uw goederen in ontvangst te nemen. Tevens is een mogelijkheid voor diegenen die hun spullen echt niet zelf kunnen leveren, dat deze worden opgehaald. U kunt hiervoor dan contact opnemen met de heer Niemeijer, tel 0578- 641029. In tegenstelling tot vorige jaren, kan de rommelmarktcommissie niet meer zomaar alles aannemen, i.v.m. de hoge afvalverwerkingskosten. De spullen dienen toch wel in redelijke en goedbruikbare staat te verkeren. Tevens zijn echt grote meubelstukken en witgoed niet meer af te leveren. Dit inzamelmoment is tevens de laatste voor de grote rommelmarkt die zal plaatsvinden op 16 en 17 april.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 213

TOPIJZEN! PR

Nu ook in Nederland: REBAU KOZIJNSYSTEMEN

REBAU levert kunststof kozijnen die voldoen aan de zwaarste Duitse kwaliteitsnormen.

Voordelen: • Zeer gunstige prijzen • Direct vanuit Duitse fabrikant • Beste kwaliteit • Goede isolatie • Geen onderhoud • Eigen montage • Snelle levering • Vriendelijke service • Ruim 10 jaar ervaring

Â…dat krijgdat je als jeje als makelaar Â…ontdekken voor Â…resultaatÂ… NIEUW NIEUWVraagprijs: € 320.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: € 589.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN 

Vosbergerweg 66, Heerde Landhuisweg 1, Wezep

De vele mogelijkheden binnen ons programma in vorm en kleur, biedt u de vrijheid uw voorstellingen tot in detail te verwerkelijken.

Ć’ KOZIJNEN Ć’ DEUREN Ć’ ROLLUIKEN Ć’

BuurmangroenͲ engrondwerk

- Op een prachtige locatie, in buurtschap - Woonboerderij op 2800m² grond ‘Hoorn’, gelegen 2/1-kapwoning - Verbouwd in 1976/1977 - Grote garage/schuur in spouw gebouwd - Nieuwe rieten kap in 2006 met zolder (afm.: 7,5m x 11,5m x 6,5m) - Woonkamer 65m², woonkeuken 20m² - Woonkamer 30m² met houten vloer - Slaapkamer en badkamer op beg.gr. - Keuken 10m²v.v. inb. app. Kelder 10m² - Diverse authentieke elementen - 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer - Gastenverblijf van 11m x 8m - Carport/schuur en mooie, grote tuin - Grote garage van 23m x 7m + dubbele carport - Perceelgrootte van maar liefst 960m²! - Woning met vele mogelijkheden op een prachtige locatie

MOZA, afspraak afspraak ! MOZA, een persoonlijke=zaak! Ook uw huis voor! de duidelijkheid ! Ookverkopen uw huis verkopen ??BelBel MOZA,MOZA, voor de duidelijkheid

MOZA Wapenveld MOZA Wapenveld - Hattem - Hattem

Hetadresvoor:

9Ploegenvanweilanden moestuin, 9Leggenvanrioleringen drainage, 9Egalisereneninzaaienvan weilandengazon 9Alleoverigegrondwerken! Voormeerinformatiekuntucontactopnemenmet: M.Buurman 06–20146738

 

 F.Buurman  06Ͳ53892991 Info@markbuurman.nl

WWW.MARKBUURMAN.NL

Zondag 4 april

Best of the 80’s and 90’s

Kaarten gratis verkrijgbaar in eetcafe koekeloere. Aan de deur: 5 euro entree. SQ (D’Aesculaap) dorpsstraat 38 Heerde www.sq.nl

M aMakelaardij k e l a a r&d Hypotheken ij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem Stationsweg 7 Wapenvel d - Zuidwal 52 Hattem (038) 99- (038) 55444- 32(038) (038)447 447 99 55 33 444 32 33 www.moza.nl www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 214

COSMONIQUE

INSTITUUT VOOR HUID- EN LICHAAMSVERZORGING

Hoofdstraat 57a | 8162AB EPE | (0578) 61 04 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur en woensdagavond

De½nitieve licht¾itsontharing (IPL)

......SUPERAANBIEDING...... IPL-oksels

1 euro ipv € 110

Bij IPL-licht¾itsbehandeling van bikinilijn (€127.50)

Kijk op www.cosmonique.nl Nu ontharen...... straks zorgeloos genieten van een mooie zomer! Bel (0578) 610429

Extra (werk)ruimte, stalling of onderdak nodig? Kijk altijd eerst bij Van Lingen & De Vries in Kollumerzwaag. Of op www.vanlingen-devries.nl. Daar vindt u een compleet assortiment houten garages, tuinhuisjes, schuren, loodsen, paardenboxen en meer... Heel betaalbaar en vlot leverbaar. Alles binnen het standaardassortiment kan namelijk volledig worden aangepast aan uw wens of naar uw situatie. En heeft u zelf een schets of idee? Laat die gerust uitwerken tot een compleet ontwerp. Want Van Lingen & De Vries geeft u alle ruimte in hout.

2e paasdag open

• Superaanbieding geldig t/m 16 april • niet voor lopende behandelingen • prijs is per behandeling • aanbieding tijdens de hele kuur • bij inlevering van deze bon

Maak snel een afspraak voor een gratis intake en proefflits!

jubileumkaarsen herdenkingskaarsen geboortekaarsen actiekaarsen! ‘zo maar’ kaarsen kaarsen zijn er voor vele gelegenheden handgemaakt en persoonlijk Kijk op: www.luxekaarsenenzeepjes.eu Of bel: 0578 696 686

Kra schilder werken - binnen- en buitenwerk - onderhoud

Foarwei 257, 9298 JK Kollumerzwaag tel. (0511) 446 255, fax (0511) 444 932

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur, zaterdag 9.00 - 13.00 uur

www.kra-schilderwerken.nl e-mail: stephankesteren@hotmail.com

www.vanlingen-devries.nl

• Bouwkundig tekenwerk • Timmerwerk • Levering van bouwmaterialen

Klaproosweg 10, Heerde (0578) 693916 Werkplaats: Wiekenweg 9a (06) 295 015 62

Kra

Oude Kerkweg 4 8051 KX Hattem tel. 06-25553768

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 215

krijg je als makelaar je als makelaar … gaat… …naar dè …dat aktieve NIEUW

NIEUWVraagprijs: k.k. NN 9UDDJSULMV½ NN Vraagprijs: €€ 589.000,= 545.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ 

De Ploeg 2, Heerde Landhuisweg 1, Wezep

- In geliefde woonwijk gelegen zeer grote - Woonboerderij op 2800m² grond woning met praktijk/kantoorruimte - Verbouwd in 1976/1977 - De ideale woning om wonen werken - Nieuween rieten kap in 2006 te combineren of voor een groot - Woonkamer 65m²,gezin woonkeuken 20m² - Woonkamer 45m², woonkeuken - Slaapkamer en28m² badkamer op beg.gr. - Kantoor met hal (eigen entree) 20m² - Diverse authentieke elementen - Garage 30m² met zolder en carport - Gastenverblijf van 11m x 8m - 1e Verd: 4 grote slaapkamers envanluxe badkamer - Grote garage 23m x 7m + dubbele carport11m² Licht,op een ruimte en privacy ! - 2e Verd.: 5e slaapkamer- en Woningberging. met vele mogelijkheden prachtige locatie

MOZA,dat een persoonlijke zaak!anders ! MOZA, net beetje Ook uw huis ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid ! Ook uw huis verkopen ? verkopen Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

Wapenveld - Hattem MOZAMOZA Wapenveld - Hattem Hypotheken M a k e l a aMakelaardij rdij & & H ypotheken Stati o nsweg 7 Wapenvel d Zui dwal 52 Hattem52 Hattem Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal - (038) 444 444 32 33 32 33 (038) 447 (038) 994475599 55 - (038) www.moza.nl www.moza.nl

DE JONG KAMPEERSHOP CARAVANS • CAMPERS • KAMPEER- & OUTD OUTDOORSHOP

2e PAASDAG OPEN

SPRINGKUSSEN AANWEZIG

VAN 11.00 TTOT 17.00 UUR

MET DIVERSE AANBIEDINGEN! Luxe stoel Regatta verstelbaar eece 39,95

29,95

24,95

14,95

Wapenveld,Heerde,Epe,Emst,VaassenenApeldoorn Tevensrijdenwevoornagenoegalleandere ziekenfondseno.a. Dusstaatserviceookbijuhooginhetvaandelbeldan 0578Ͳ612446voorinfoofhetboekenvaneenrit. Onsbedrijfverzorgtverderschipholservice,regiotaxi, directievervoer,rolstoelvervoerentaxivervoer. Dusonthoud1nummervooraluwvervoer:

0578Ͳ612446ofmailnainfo@taxiordelman.nl

Wist u dat:

Oven inhoud 14 liter met thermostaat en timer

UwAchmeavervoerdervoordevolgendeplaatsen:

39,95 95

26,

- Wij eerste ĂŠn tweede paasdag geopend zijn?

Hattem

- Wij beide dagen om 10 uur open gaan?

Industrieterrein De Netelhorst 1 8051 KE Hattem Tel. 038 - 444 37 77

- Wij een geheel nieuwe menukaart hebben?

Zwolle Ind.terrein Westenholte, Lichterweg 25, Tel. 038 - 422 81 00 Kampeerwinkel alleen in Hattem Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 10 april 2010. Prijs- en/of zetfouten voorbehouden.

www.dejongcaravans.nl

Openingstijden: di. t/m vr. 09.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur za. 09.00-16.00 uur April t/m augustus: vrijdag van 17:30-20:00 uur koopavond

Pannenkoekenrestaurant De Ossenstal Ossenweg 10, 8161 PZ Epe O578-610199 www.ossenstal.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 16

Marc Overmars Paastoernooi

11.200 euro voor Kika HATTEM- De activiteitencommissie van postduivenvereniging ‘De Reizende Postduif Hattem’ heeft de afgelopen maanden actie gevoerd t.b.v. de Stichting KIKA (Kinderen Kankervrij). Deze activiteiten bestonden met name uit de veiling van een aantal geschonken duiven van topliefhebbers uit Nederland en België en een gerichte actie richting een aantal ondernemers in Hattem en Wezep, die al jarenlang adverteren in het programmablad van de clubshow. Klaas Steenbergen en Henk Beernink waren de voortrekkers van genoemde acties. Zaterdag vond in het clubhuis de feestelijke overdracht plaats van de netto-opbrengst van de actie. Dit gebeurde in de vorm van een waardecheque, die na een korte

toespraak door Henk Beernink aan KIKA vertegenwoordigster Tanja Schroder werd overhandigd. Deze laatste was stomverbaasd dat ze van een kleine club mensen

Judo

Mantelzorgavond in Hof van Blom

HEERDE- Op zaterdag en zondag hebben de judoka’s van Judoteam Bijsterbosch tijdens de Judo Masters 2010 voor mannen in het Duitse Bremen een goede prestatie geleverd. Chris van het Reve (Enschede, -20) werd bij de mannen onder de 20 jaar in de klasse tot 90 kilo derde. Chris moest de Fransman Alexandre Iddir (1e) en de Belg Raphael Dubois (2e) voor zich dulden. Niels van het Reve (Enschede, -17) wist ook de derde plaats te behalen bij de mannen onder de 17 jaar in de klasse tot 90 kilo. Niels moest zijn meerdere erkennen in de Japanner Takumi Sugiyama (1e) en de Kazach Samat Yessen (2e). Beide broers van het Reve behaalden door deze klassering punten voor deelname aan het Europees Kampioenschap. Het judotoernooi in Bremen wordt ook wel een “Mini Masters” genoemd omdat er alleen judoka’s onder de 20 jaar aan deel mogen nemen. Judoka’s uit de hele wereld nemen deel aan dit belangrijke toernooi.

HATTEM- Op dinsdag 6 april wordt er in de Hof van Blom een informatieavond over mantelzorg gehouden vanuit een gezamenlijk initiatief van het Servicepunt mantelzorg Hattem (SWH) en De Hof van Blom.

Paaszangdienst VAASSEN- Zondagavond 4 april om 19.00 uur zal een paaszangdienst worden gehouden in de Hervormde kerk te Vaassen. Voorganger in deze dienst is ds. H. v. Wingerden. De prediking zal gaan over Romeinen 8:34b. Het Chr. gemengd koor Hosanna o.l.v. Bea Schreurs zal medewerking verlenen aan deze dienst. Het wordt een dienst met heel veel zang en u bent allemaal van harte welkom.

De avond is bedoeld voor mensen die een bewoner veelvuldig bezoeken en een band of relatie hebben met iemand in het verzorgingshuis of aanleunwoningen. Vaak wordt gedacht dat men geen mantelzorger

een zo’n groot bedrag van 11.200 euro kreeg overhandigd. Het geschonken geld wordt gebruikt voor verder onderzoek en heeft zo een goede bestemming.

Voetbal Organisaties en amateurclubs en een sterk regionale uitstraling. Naast prestatie dienen de deelnemende verenigingen sportiviteit hoog in het vaandel te hebben. Naamgever van het toernooi, Marc Overmars is content over het aansprekende deelnemersveld. “Alle complimenten aan de organisatie en alle vrijwilligers. Ik vind het echt een prestatie om dit veld bijeen te brengen. Het is een teken dat de organisatie door de jaren heen een uitstekende naam heeft opgebouwd, want deze clubs komen alleen naar toernooien waar het voetbalniveau hoog is en de organisatie goed geregeld.” De wedstrijden starten om 9.30 uur en rond 16.30 uur, aansluitend op de finalewedstrijden reikt Overmars de prijzen uit. Het gehele programma is te zien op www.svepe. nl/paastoernooi.

HEERDE- Het was weer zover: de vipavond van Henk ten Hoor, waarbij de klanten op de gehele collectie 30% korting kregen. Dit was een groot succes; vele trouwe vaste klanten kwamen naar de winkel. Als afsluiting van deze avond was er een loterij georganiseerd waarbij

de klanten prijzen konden winnen. Zo ging Driesje van der Laan met een boodschappenmand naar huis die werd gesponsord door supermarkt Plus uit Heerde en ook Elisa Tuutert won een strijkijzer die gesponsord werd door Van Aarst in Heerde.

meer is als iemand niet meer thuis woont, maar dat is een misvatting. Vaak gaat het zorgen, emotioneel of fysiek, door al is het vaak op een ander niveau. De avond wordt ingeleid door Albertje Schipper, medewerker Welzijn van het Hof van Blom. De coördinator van het Servicepunt mantelzorg Willeke Geerts houdt een presentatie over mantelzorg. De rol van de mantelzorger in het verzorgingshuis komt vervolgens aan de orde. Hierna gaat men in discussie over mantelzorg.

Collegegesprekken Epe in vergevorderd stadium EPE- De afgelopen week hebben Nieuwe Lijn, CDA, PvdA, Groen Links, SGP/CU en D66 inhoudelijke gesprekken gevoerd om te komen tot een collegeakkoord. Belangrijke onderwerpen zijn besproken tegen de achtergrond van de komende financiële ontwikkelingen. D66 heeft zich teruggetrokken uit de onderhandeling. SGP/CU nemen niet deel aan de gesprekken, maar willen het collegeakkoord aan het eind van het traject beoordelen. Tijdens de gesprekken, die constructief en goed verlopen, is gesproken over de financiële problemen die op de gemeente Epe afkomen en mogelijke oplossingen en keuzes die zij moet gaan maken. In deze gesprekken zijn onderwerpen aan de orde gekomen als duurzaamheid, toerisme, vitale kernen en leefbare wijken, participatie, jeugd en dienstverlening aan

EPE- FC Twente, FC Groningen, SC Cambuur Leeuwarden, Go Ahead Eagles, Vitesse, De Graafschap en FC Zwolle. Het zijn zo maar wat namen uit het sterk bezette Marc Overmarstoernooi van voetbalvereniging sv Epe. Deze ploegen staan garant voor jeugdvoetbal op topniveau op Eerste Paasdag (4 april, vanaf 9.30 uur) op sportcomplex De Wachtelenberg. Maar deze ploegen noemen zou betekenen dat de andere ploegen tekort wordt gedaan. Wat te denken van JVOZ, de Zeeuwse voetbalschool onder leiding van de gebroeders De Nooijer? Het veld wordt gecompleteerd door sterke regionale amateurverenigingen zoals WSV, AGOVV, Rohda Raalte en natuurlijk sv Epe. Uitgangspunt voor het uitnodigen van teams is een goede mix tussen de D- en C-jeugdopleidingen van Betaald

de burger. Ook is er gekeken naar mogelijkheden voor nieuw beleid. Naar verwachting worden de gesprekken volgende week afgerond, waarna het collegeakkoord nog op donderdag 8 april door de gemeenteraad kan worden beoordeeld en vastgesteld.

Kaartavond EPE- Op vrijdag 2 april houdt de vogelhoudersvereniging de Goudvink een kaartavond voor liefhebbers van klaverjassen en jokeren. De eerste kop koffie is gratis. Aanvang om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Er wordt niet in competitieverband gekaart, dus een ieder die wil kaarten kan hier terecht. Deze kaartavond wordt gehouden in het clubgebouw aan de Lange Veenteweg 4, Epe.

Zingen bij Promise

Woordexplosie in Oene OENE- Ook dit jaar organiseert de stichting oKe uit Oene een dag geheel gewijd aan woordkunst. Op zaterdag 10 april om 10.00 uur zal mevrouw Annelies van Huffelen, voorzitter van de stichting De Ring - de expositieruimte van de gemeente Epe - en gemeenteraadslid, het startschot geven voor een boeiende literaire dag. Tot 17.00 uur is er een doorlopend programma. De dichtkunst wordt vertegenwoordigd door schrijvers, die voordragen uit eigen werk. Marianne Lookman, Dorien Smit, Lenny Stelwagen en Bauke Jeroen Liefers zijn van de partij. Tijdens de pauzes zijn de schrijvers aanwezig om hun werk te signeren. Ook de haikukunst, de drieregelige natuurgedichten afkomstig uit Japan, stelt zich present. Leden van de haikukern Zijscheut uit Vaassen dragen haiku voor. Lente, zomer, herfst en winter zullen de thema’s zijn. In de theatertuin zal een expositie te zien zijn van beelden, gemaakt door de kunstenaar Ab Strijker. Bas Kool schreef bij ieder beeld een haiku. In

een dvd van Bas Kool gaan muziek, foto en haiku samen. Leden van het vertelgenootschap Apeldoorn en Ab Strijker met Janny Derksen vertellen verhalen. Piet van Mulkom en Marc van Mulkom reflecteren met poëzie en muziek op het dichten zelf “De dichter dicht het dichten.” De performance wordt niet vergeten. Karin Hernandez en Jacqueline Zweering spelen een protestactie tegen taalverruwing en taalmisbruik. Kinderen van 12plusgroep spelen een spel onder de titel woordimprovisatie. Kinderen van basisscholen schreven verhalen. Het winnende verhaal wordt uitgevoerd. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats. Voor kinderen is er tussen 11.00 en 12.15 uur een woordenvossenjacht in de theatertuin en tussen 14.00 en 16.00 uur een fotospeurtocht. Voor de muzikale begeleiding zorgen Sienna, Annewiet en Arie Blok. De toegang is gratis. De stichting oKe werkte bij de organisatie nauw samen met het Fantasie Theater Kaleidoscoop, Horthoekerweg 17 te Oene.

Fietscrossbaan voor Wapenveld WAPENVELD- Nog dit voorjaar wordt in Wapenveld een fietscrossbaan aangelegd. Dit gebeurt naast het voetbalveldje aan de Wildekampseweg.

HEERDE – Tienerkoor Promise houdt dinsdagmiddag 6 april (meteen na Pasen) een open repetitie in het koor van de Johanneskerk van 17.00- 17.45 uur. Tieners vanaf 12 jaar zijn welkom om een repetitie mee te maken. Je kan deze middag

proeflid worden tot de zomervakantie. Je betaalt tien euro en bent dan lid tot eind juni. Daarna mag je beslissen of je na de zomer definitief lid wilt worden van Promise. Je krijgt een map met liedjes en gaat dan repeteren voor een slotconcert

in juni, met nummers als Fame, Mama mia en Sweet goodbyes. Daarnaast worden ook praise-nummers gezongen. Kijk voor meer informatie op www.promise-heerde. hyves.nl of mail naar Tineke Dijkink, tinekedijkink@msn.com.

Het initiatief voor deze fietscrossbaan werd genomen door twee leerlingen van de Ds. Van Maasschool, Giel Docter en Ryan Brink. Giel en Ryan hebben in een brief die ze aan burgemeester Inez Pijnenburg hebben overhandigd, gevraagd om een fietscrossbaan. Deze aanvraag werd ondersteund door 140 handtekeningen. “Er is dus veel behoefte aan zo’n baan. Daarnaast stimuleert zo’n baan natuurlijk ook dat kinderen en jeugd lekker buiten kunnen spelen, wat goed is voor de gezondheid. Het is dus

een goede aanvulling op de speelvoorzieningen in Wapenveld”, laat de gemeente weten. De fietscrossbaan wordt aangelegd achter het voetbalveldje aan de Wildekampseweg. “Dit stuk grond is nog niet ingericht en prima geschikt om een baan aan te leggen. Het ligt dicht bij de bebouwde kom, maar tegelijkertijd niet in een woonwijk. Overlast blijft daardoor beperkt. Met de omwonenden is dit overlegd. Hierbij werd duidelijk dat zij geen problemen hebben met spelende kinderen. Wel zijn ze bang dat het tot overlast van hangjongeren kan gaan leiden.” Wanneer er geen bezwaren binnenkomen bij de gemeente, wordt waarschijnlijk eind april gestart met de aanleg.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 217

DALLI DE KLOK B.V. is een moderne, internationaal georiÍnteerde onderneming en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, produktie en distributie van textielwaspoeders en machine-vaatwasmiddelen. Het bedrijf maakt deel uit van de Dalli-Group. Met produktielocaties in Duitsland en Nederland (Heerde en Hoensbroek) en verkooporganisaties in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Nederland richt Dalli zich met name op de West-Europese markt. Dalli De Klok is gevestigd in Heerde (tussen Zwolle en Apeldoorn) en is ÊÊn van de grootste producenten van private labels in Nederland. Daarnaast produceert dit bedrijf een eigen merkenlijn met Klok Eco produkten. Deze produkten hebben allen het Europese Eco-label en het keurmerk van het huidfonds. Dalli De Klok kenmerkt zich door een platte organisatie. Er is sprake van een prettige werksfeer en een grote betrokkenheid bij de ruim180 medewerkers. Dalli De Klok maakt momenteel een sterke groei door en is daarom op zoek naar nieuwe collega’s voor de procesafdeling. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière en wil je verder in de procesindustrie? Dan hebben wij misschien werk voor je!!! We zoeken: Procesoperators voor de 3-ploegendienst die ook bereid zijn om in de 5-ploegendienst te werken. Je werkt en denkt op MTS niveau, hetzij door studie, hetzij door opgedane werkervaring. Kandidaten met een VAPRO opleiding hebben een streepje voor. Voor de 3- of 5-ploegendienst moet je minstens 18 jaar zijn. Je wordt eerst aangenomen op tijdelijke basis met kans op een vast contract. Als je eenmaal een vaste overeenkomst hebt, krijg je bij ons de gelegenheid om de VAPRO-opleiding te doen of verder af te maken. Ons bedrijf staat bekend om haar goede arbeidsvoorwaarden. Er wordt veel geïnvesteerd in opleidingen, we hebben een 8% eindejaarsuitkering, een aantrekkelijke regeling voor bedrijfsfitness, een fietsplan, een spaarloonregeling, een collectieve zorgverzekering, een goede pensioenregeling, enz., enz. Daarnaast is er veel aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor het personeel. Nieuwsgierig geworden? Maak dan snel een afspraak met onze afdeling Personeel & Organisatie. Bij voldoende interesse organiseren we binnenkort een informatie-middag voor belangstellenden. Je kunt daar onder het genot van een kop koffie samen met andere geïnteresseerden informatie krijgen over ons bedrijf en de functie van Procesoperator. Je kunt tot 9 april a.s. schrijven, mailen of bellen naar: Dalli De Klok B.V. t.a.v. de heer K.Veldkamp, Hoofd Personeel & Organisatie, Postbus 38, 8180 AA te Heerde. (klaas.veldkamp@dalli-group.com). (0578-698531). Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Â…want wij doen wat wij beloven Â… NIEUWKoopsom: € 355.000,= v.o.n. 9UDDJSULMV½ NN Nachtegaalweg 30-B, W’veld

- Verrassend ruime 2/1-kap-woning met carport in jaren ’30 stijl op fraaie locatie - Uitermate geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking door de slaapkamer 17m² en badkamer 7m² op de begane grond - Woonkamer 40m², keuken 8m², bijkeuken - 1e Verd: 3 slaapkamers en 2e badkamer - 2e Verd: via vaste trap naar grote zolder, extra kamer(s) mogelijk - Traditioneel en degelijk gebouwd, optimaal geïsoleerd, veel privacy!

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

PRINTSHOP VAN DER MOST

nd!

1e en 2e

eope g g a d s Paa

Adelaarshoek 18 8051 GR HATTEM Tel. 038 444 57 43 www.spookhuys.nl

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Groteweg 24 8191 JW WAPENVELD Tel. 038 447 90 44 www.dehekserie.nl

NIEUWD IN L WAPENVE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 18

Cursus Digitale Fotografie

Plateservice bij Breadz EPE- Vanaf 1 april kunt u bij Breadz lunchroom aan de Hoofdstraat 72a in Epe niet alleen terecht voor versbelegde broodjes, maar ook voor plate-service. Op donderdag, vrijdag en zaterdag kunt u van de plate-service gebruik maken. “We hebben vijf verschillende menu’s. Biefstuk, spare ribs, kip, saté van varkenshaas en vis. Gecombineerd met gebakken aardappelen of patat. We hebben voor elk wat wils”, legt Ben Kamphuis uit. Het vlees komt vers bij Gosschalk vandaan. “En de kip komt van de poelier.” De keuken is open tot 20.00 uur. Maaltijden kunnen ook worden afgehaald. Ben staat met zijn vriendin Marieke Modderkolk in de zaak. Zij heeft de zaak sinds januari 2007 gerund. “De eerste jaren heb ik alleen gedraaid. Maar Ben heeft nu meer tijd dus hij kan me nu helpen.” Ben heeft ervaring doordat hij 10 jaar Eureka heeft gedraaid. “En nu heb ik alle tijd om me hierop te concentreren.” Het terras is vanaf 1 april weer geopend. Het zomerseizoen kan beginnen. “We hebben een vaste klantenkring, maar natuurlijk ook heel veel vakantiegangers. Ons terras is ideaal: één van de weinige waar je ’s ochtends al in de zon kunt zitten.” Naast de plateservice is de lunchkaart vernieuwd. “We hebben een nieuwe kaart met nieuwe broodjes, vers belegd en warm uit de oven, en een broodje van de maand.” En wie wil komen borrelen; de wijn en het bier staat klaar evenals allerlei borrelhapjes. “En”, benadrukt Ben, “Je kunt een frietje op het terras eten. Dat kun je bijna niet in het centrum.” Vanaf 1 april is de website van Breadz ook online. Op www.breadzlunch-

EPE- Fotograaf Joop Luimes uit Epe biedt de komende periode nog één keer voor de zomervakantie een basiscursus Digitale Fotografie aan. Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen die een digitale spiegelreflexcamera hebben en meer willen weten van de mogelijkheden en het gebruik van deze camera. In 5 lesavonden worden de vele mogelijkheden van de digitale camera behandeld en beoefend. Aan de orde komen o.a. programma-standen (sluitertijd en diafragma), autofocus, witbalans, ISO-waarde, histogram en menufuncties. Alles is er opgericht de camera goed te leren kennen met als doel het maken van mooiere foto’s. Ideaal voor bijv. diegenen die betere vakantiefoto’s willen maken, maar natuurlijk ook voor het fotograferen van kinderen, dieren, landschap en natuur. Joop Luimes

is fotograaf en docent fotografie en weet als geen ander de techniek begrijpelijk over te dragen, foto’s op inhoud te bespreken en bovenal mensen enthousiast te maken voor het fotograferen. Deze basiscursus wordt gegeven op de woensdagavond en gaat van start op 28 april. Meer info vindt u op de website www.joopluimes.com of mail naar info@joopluimes.com.

Lezing EPE- Op zaterdag 3 april om 15.30 uur geeft arts, auteur en internationaal spreker Henk Fransen een lezing over het zelfgenezend vermogen bij OostRaven in Epe. De kosten voor deze lezing bedragen 3 euro p.p. Zie verder www.oostraven.nl of bel naar tel. 0578621164. Je hoeft je van te voren niet op te geven.

Cursus ‘Sportief Afslanken’

room.nl staat alle informatie over bedrijfscatering en ontbijtjes die het stel al jaren verzorgen. “We bezorgen ontbijtjes en halen ze af. Daar wordt vooral met speciale ge-

legenheden gebruik van gemaakt.” Breadz is geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur. Bestellingen kunt u doorgeven via, tel. 0578- 613620.

‘Ik hou van Holland’ HATTEM/HEERDE- Donderdagavond 1 april presenteert Sportscenter Bijsterbosch zowel in Hattem als in Heerde de nieuwe groepslessen voor de komende tijd. “Alle lessen bruisen weer van nieuwe uitdagingen. Ze zullen je motiveren en stimuleren om te blijven sporten. Het thema van deze avond is “Ik hou van Holland”. Hoe kan het ook anders, met Koninginnedag, Bevrijdingsdag en

WK voetbal in het verschiet. Dit alles uiteraard begeleid door de altijd enthousiaste instructeurs. Nietleden zijn van harte welkom kennis te komen maken met de groepslessen van Sportscenter Bijsterbosch. Ervaar zelf hoe deze trainingen je leven op een positieve manier kunnen veranderen.” De lessen starten donderdag 1 april om 19.00 uur en om 20.15 uur. Meer informatie is te vinden op www.sportscenterbijsterbosch.nl.

Lentebloesemtocht met gehaktballen

HATTEM/HEERDE- De eerste cursus ‘Sportief Afslanken’ van 2010 bij Sportscenter Bijsterbosch is afgerond. De deelnemers zijn uitstekend afgevallen en hebben een goede conditie verkregen door het sporten. Gedurende tien weken heeft sporten en gezond eten centraal gestaan. Minimaal twee maal per week zijn de deelnemers naar het sportscenter in Heerde of in Hattem gekomen om te sporten. Daarnaast heeft men wekelijks schriftelijke informatie gekregen, met o.a. tips om de voeding zodanig aan te passen dat het lichaamsgewicht gaat afnemen. Dit zonder

andere producten te hoeven kopen. De resultaten van deze groep zijn zeer goed. Gemiddeld is men 7,5 kg afgevallen. De deelnemers die het meeste waren afgevallen (13 kg en 11 kg) zijn verwend met een maand gratis sporten bij Sportscenter Bijsterbosch. In de week van 12 april starten er twee nieuwe cursussen ‘Sportief Afslanken’, zowel in Hattem als in Heerde. Iedereen die voor de zomer een paar kilo kwijt wil, kan zich opgeven via tel. 0578-693463 of tel.038-4448687 of kijk op www. sportscenterbijsterbosch.nl.

Voorlichtingsavonden Van Buuren

HEERDE- Zaterdagmorgen 3 april zal het skeelerseizoen 2010 van start gaan met de Lentebloesemtocht vanuit Heerde. Een peletonstocht over 20, 40 of 60 kilometer door de omgeving van Heerde. Op de 20 km zal aparte begeleiding zijn voor jeugd en nieuwkomers. Dit jaar krijgen de deelnemers een mooie route die slingerend door de natuur van Heerde en de om-

liggende plaatsen is uitgezet door Wim Draaijer en Piet Evers van de skeelerclub. Een belangrijke stop ieder jaar is de stop bij sponsor Slager Ter Weele in Oene, waar de deelnemers ieder jaar getrakteerd worden op een gehaktbal. Na de Gehaktbal vervolgt de skeelertocht in de richting van de skeelerbaan in Heerde. De toertocht begint zaterdag 3 april om 10.00

uur, inschrijven kan men vanaf 9.00 uur en de afstanden die gereden kunnen worden zijn 20, 40 en 60 kilometer. Na afloop van de tocht is er voor iedereen ook nog een leuke herinnering. Informatie over de tocht is te vinden op www. skeelerhuus.nl of via mailadres info@skeelerhuus.nl. Telefonisch kan men informatie inwinnen via tel. 06-51459546.

ZWOLLE- Veel chauffeurs hebben er nog niks aan gedaan: het volgen van nascholingscursussen om te voldoen aan de verplichte 35 uur nascholing voor 2016, als de code 95 op het rijbewijs van kracht wordt. Van Buuren komt nu met een plan van aanpak en organiseert voorlichtingsavonden voor transportondernemers en chauffeurs. Tijdens deze avonden informeert Van Buuren Opleidingen over de verplichtingen, maar ook de mogelijkheden en de voordelen die via de nascholing te behalen zijn. Tevens kan voor iedere chauffeur inzichtelijk worden gemaakt hoe hij, bijvoorbeeld met subsidiegelden, zo voordelig mogelijk invulling aan de nascholing kan geven. Van Buuren Opleidingen biedt alle faciliteiten om de nascholing in te vullen; inmiddels is het opleidingsaanbod gegroeid naar ruim 50 opleidingen. Voor elke

chauffeur is er dus een individueel nascholingstraject samen te stellen. Door de reeds opgedane ervaring met grote transporteurs zijn er drie opleidingspakketten samengesteld met meest voorkomende opleidingen. Wie zorgeloos wil voldoen aan de nascholingsverplichting, geeft zich op voor de voorlichtingsavonden. Deze worden gehouden op de vestigingen van Van Buuren Opleidingen, op 20 en 28 april in Ermelo en op 21 en 27 april in Zwolle. Opgeven kan via www.vanbuurenopleidingen.nl. Voor vragen belt u tel. 0341–553787.

Darten WAPENVELD- Uitslagen DC Tapperij Teun: DCTT – De Gouveneur 6-3, DCTT7 - De Blokhut 8-1, DCTT9 - Triple Heerde 3 8-1. B. Bijsterbosch 180.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 219

Nieuw in de regio Epe:

Openingsaanbieding Ter kennismaking met Breakfast@yours

Een jarige, een bruidspaar, zomaar iemand verwennen met een goed begin van de dag of een lazy weekend voor jezelf! Een verzorgd ontbijt met verse producten die worden ingekocht bij lokale of regionale bedrijven. Een Breakfast@Yours-ontbijt is altijd vers en wordt altijd smaakvol gepresenteerd.

Â…daadwerkelijk verkopen ! Â…dat krijg je als en je alssuccesvol makelaar Â… NIEUW

NIEUW

Paasontbijt van E 27,50 voor

E23,50 Kijk snel op onze website en bestel uw Paasontbijt voor 2 april!

Kijk snel op onze website en bestel vandaag nog het ultieme verwencadeau.Vraagprijs: € 229.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Vraagprijs: € 589.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ 

Rietkamp 46, Hattem

Landhuisweg 1, Wezep

Ontbijtservice voor thuis en kantoor. Tel.: 0578-612610 | E-mail: info@breakfastatyours.nl | www. breakfastatyours.nl

- Prachtige “sterwoning” op 176m² grond - Woonboerderij op 2800m² grond12½m² - Vergrote, aangebouwde schuur Verbouwd in 1976/1977 - Woonkamer 27m² v.v. laminaatvloer - Nieuwe6m² rieten kapmet in 2006inb.app. - Half open keuken - Woonkamer 65m², woonkeuken 13½, 20m² 9, 5,7m² - 1e Verd.: 3 Slaapkamers: Slaapkamer en badkamer beg.gr. balkon - Badkamer (’01) met toegangop tot - Diverse authentieke elementen naar bergzolder - 2e Verd.: Vlizotrap - Gastenverblijf 11m x 8m terrein - Parkeergelegenheid opvaneigen - Groteop garage van 23m x 7m + dubbele carportgelegen en tuin op het zuiden - Starterswoning een mooie lokatie - Woning met vele mogelijkheden op een prachtige locatie

MOZA, aktievezaak! makelaar ! MOZA, de een persoonlijke Ook uw Ook huis ? Bel de duidelijkheid ! uw huisverkopen verkopen ? Bel MOZA, voor MOZA, de duidelijkheidvoor !

MOZA Wapenveld - Hattem MOZA Wapenveld - Hattem M a k e l a& aHypotheken rdij & Hypotheken Makelaardij Stationsweg 7 Wapenveld Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem - Zuidwal 52 Hattem (038) 9944455 (038) 447 99447 55 - (038) 32 33- (038) 444 32 33 www.moza.nl www.moza.nl

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ…Â… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

24-uur service

06-53319854

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862 www.rowil.nl

- Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterwerk - Dak- en zinkwerk - Elektra - Service en onderhoud

Ook uw adres voor onderho ud en storingen aan uw verwarmingsk etel.

Uw Totale Installateur !

Rik Bonhof


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 20

Epe scoort gemiddeld bij “waar staat je gemeente”

Ereleden Wapenvelds Gerij

EPE- In het najaar van 2009 heeft gemeente Epe voor de tweede keer meegedaan aan het onderzoek “Waar staat je gemeente”. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe de gemeente er volgens haar inwoners voor staat en hoe de gemeente ten opzichte van andere gemeenten presteert. Uit de resultaten komt naar voren dat gemeente Epe gemiddeld scoort. In totaal hebben er 46 gemeentes meegedaan met het onderzoek. Er werden zo’n 1200 vragenlijsten gestuurd naar willekeurige inwoners uit de gemeente. Verder maakten de onderzoekers gebruik van landelijk bekende gegevens, zoals de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en de woonlasten in de gemeente. Er werden ook nog eens 100 vragenlijsten over de dienstverlening bij de Publiekswinkel uitgedeeld aan bur-

gers die het gemeentehuis bezochten. In 2008 deed de gemeente ook mee aan dit onderzoek. Afhankelijk van de situatie kan een burger op verschillende manieren naar de gemeente kijken. Dit is het idee achter het concept van de zes burgerrollen. Waar een burger zeer tevreden kan zijn vanuit zijn rol als klant, is het mogelijk dat hij bijvoorbeeld ontevreden is over de gemeente vanuit zijn rol als wijkbewoner. In het onderzoek Waar staat je gemeente is de waardering van burgers van hun gemeente vanuit deze verschillende rollen onderzocht. Bij het onderdeel “de burger als kiezer” scoort Epe een 5,5 waar de landelijke score 5,7 is. In 2008 scoorde Epe een 5,3. Bij de burger als klant wordt landelijk een score van 7,5 behaald. Epe heeft hier een 7,6. Dit was twee jaar geleden nog een 7,1.

WAPENVELD- De kleuters van de Goede Herderschool in Wapenveld brachten een bezoekje aan bloemisterij H&H Flowers. Enthousiast vertelde de winkelier het hele pro-

ces van de bloemen van veiling tot verkoop in de winkel. De kleuters mochten ook achter de schermen een kijkje nemen. Alle kinderen werden verrast met een paaskipje.

Op de foto van links naar rechts Gerrit van Ommen, Jan IJzerman en Bennie Rorije. WAPENVELD- Als Bennie Rorije en Gerrit van Ommen de komende tijd op de bok van hun aanspanning klimmen, doen ze dat als erelid van menvereniging Wapenvelds Gerij. De beide oprichters van de club kregen deze eretitel bij hun afscheid. Bennie Rorije hanteerde op de ledenvergadering eerst nog de voorzittershamer en blikte terug. Vooral op het moment in november 1992 toen aan de keukentafel samen met Gerrit van Ommen besloten werd een menvereniging op te richten. “We wil-

den eerst samenwerken met andere hippische clubs maar daar zag men dat niet zitten. Wat willen jullie nu in Wapenveld met een menvereniging”?”, was de opmerking die we te horen kregen”, aldus Rorije.

Toetjesfeest bij C1000 Van Andel

Gespreksgroep dementie Hattem

EPE- Het is feest: door het hele land houdt Mona toetjesfeestjes bij supermarkten om te vieren dat Mona 40 jaar is. Op woensdag 31 maart is het toetjesfeest bij C1000 Van Andel in Epe. Alle kinderen uit Epe e.o. mogen gezellig aanschuiven om samen met Mona toetjes te versieren en natuurlijk lekker op te eten. Wie zijn of haar toetje mooi versiert, ontvangt zelfs een heus toetjesversierdiploma. Het toetjesfeest bij C1000 Van Andel begint om 12.00 uur en iedereen is gedurende de hele middag tot 17.00 uur welkom. Ook kan iedereen met zijn of haar versierde toetje op de foto. Kijk voor meer informatie op www.mona.nl.

Maar al snel waren enkele tientallen eigenaren van aanspanningen lid. Wapenvelds Gerij kreeg een onderkomen op sportpark Monnikenbos en werd initiator van veel activiteiten. Zowel voor de eigen leden, maar ook voor de gemeenschap. Jaarlijks is er het ringsteken

HATTEM- Afgelopen maandag is de 1ste gespreksgroep dementie in Hattem afgesloten. In 6 bijeenkomsten is het hele proces rond dementie besproken met de deelnemers. Aan de orde kwamen wat de gevolgen van dementie zijn, wat het betekent voor de patiënt én de mantelzorger en hoe er mee om te gaan. De deelnemers gaven na afloop van de bijeenkomsten aan het een zinvolle cursus te hebben gevonden,

in de kernen Heerde en Wapenveld en het Bloemencorso is elk jaar een fantastische happening. Bennie Rorije droeg de voorzittershamer over aan Jan IJzerman met de woorden: “Ga het samen doen en blijf vooral genieten”. IJzerman roemde de enorme inzet van Bennie en Gerrit en hun echtgenotes. Toen hij de oorkondes overhandigde waarbij de scheidende bestuursleden tot erelid werden benoemd, was er een daverende applaus te horen in het onderkomen op Monnikenbos.

soms emotioneel niet gemakkelijk. De groep heeft afgesproken over een paar maanden weer bij elkaar te komen om te kijken hoe het met iedereen gaat. De gespreksgroep is een gezamenlijk initiatief van Dimence, Han van der Mars, afdeling ouderen en het Servicepunt mantelzorg, Willeke Geerts, Stichting Welzijn Hattem. Informatie, advies en ondersteuning mantelzorg kunt u krijgen via het Servicepunt mantelzorg Hattem, tel. 038-4432881.

Gereformeerde Kerk zoekt rommelmarktspullen HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 17 april haar jaarlijks rommelmarkt. Rondom de Julianalaan te Heerde zal er

van 9.00 tot 14.00 uur aanbod zijn van speelgoed, elektronische apparatuur, keukenmaterialen, enzovoort. Ook zal er een groot aanbod zijn van boeken. Wanneer u nog bruikbare spullen heeft en deze ter beschikking wilt stellen voor de rommelmarkt kunt u contact op nemen met of G. Burgmeijer, tel. 0578- 691056 en of met H van Oene, tel. 0578- 693434. In onderling overleg kunnen de spullen ook worden gehaald.

Paasrit

HATTEM- Onlangs werden in Warnsveld de herenwedstrijden voorgeschreven oefenstof gehouden. Voor P.R.O. Hattem streden er vijf jongens voor een plekje in de finale op 24 april. Ruben Meijerink was in de categorie Benjamin 13 als eerste aan de beurt. Zijn hoogste score kreeg hij voor voltige, hij scoorde daar een 17.80. In de tweede wedstrijd was het in de categorie Instap 13 de beurt aan Thomas Leusink. Op rek werd hij

derde met 18.70. In het eindklassement eindige Thomas op een 8e plek. In de derde wedstrijd betraden Ward Willemsen en Niels van der Kolk het strijdtoneel. Niels turnde in de categorie Instap 12. Dit keer eindigde hij op een 10de plek. Ward kwam uit in de categorie Benjamin 12. Hij werd eerste. Als laatste was Ruben van Dieren aan de beurt in de categorie Jeugd 11. Dit keer mocht hij een bronzen medaille mee naar huis nemen.

ZUUK- Op Tweede Paasdag, 5 april, organiseert Buurtvereniging Zuuk de gezinspuzzelrit. De rit gaat door de omgeving van de gemeente Epe. Tijdens de rit zullen er spelletjes en opdrachten uitgevoerd moeten worden, waarmee u een aantal eieren kunt winnen. Tevens verzoeken zij u om een schaartje, lijm en kleurpotloden of viltstiften mee te nemen als u kinderen bij u hebt, voor hen is er namelijk ook een opdracht. De inschrijving is in de Zuukerschool, Zuukerend 9 8161 RJ te Epe. De rit is ca 70 kilometer lang en u kunt starten tussen 9.30 en 14.00 uur. Inschrijfgeld is 8 euro per auto. Voor informatie kunt u bellen met B. Sondorp, tel. 0578-662532.

EMST- Zaterdag organiseerde de modelbouwclub Epe haar jaarlijkse open dag bij ’t Smallert in Emst. Samen met uitgenodigde gastverenigingen gaf de modelbouwclub een show met modelschepen, vrachtauto`s, grondverzet, zwaar transport en vliegtuigen. Ook konden aanwezigen genieten van demonstraties van radiografisch bestuurde modellen.

Music Store binnenkort in Epe EPE- Onlangs heeft de Bruna in Epe een overeenkomst gesloten met Music Store B.V. om een Music Kiosk te openen. Rene Hagedoorn, medeeigenaar, licht toe dat deze keuze heel bewust is gemaakt, nadat hij had besloten om na het sluiten van het postkantoor niet met een TNT– balie door te gaan. Het assortiment van Music Store sluit naar zijn mening prima aan op alle Bruna activiteiten en biedt het winkelend publiek meer kunst en cultuur onder één dak. “Bovendien was er al regelmatig vraag naar cd’s en dvd’s en er is op dit moment geen verkooppunt in Epe is met een dergelijke assortiment. De voorbereidingen zijn achter de schermen in volle gang en inmiddels worden er eigen medewerkers opgeleid en getraind binnen de Music Store organisatie.” Er wordt alles aan gedaan om de ombouw zo kort mogelijk te laten duren. Rene verwacht dat omstreeks eind mei de Music kiosk open zal zijn voor het publiek. Dit zal samen gaan met een aantal aantrekkelijke acties .

Dode lammeren gedumpt WAPENVELD- Onderhoudsmedewerkers van Waterschap Veluwe troffen maandag een zak met vijf dode lammetjes aan voor het harkrooster van gemaal Veluwe aan de Werverdijk in Wapenveld. Waterschap Veluwe meldde de lugubere vondst bij de Algemene Inspectiedienst (AID) en de politie omdat het gaat om een overtreding van de Destructiewet waartegen AID en politie strafrechtelijk kunnen optreden. Als dit vaker en/of elders wordt

geconstateerd kunnen de instanties gezamenlijk onderzoek instellen en eventuele verbanden leggen. Dat een verdronken schaap strandt voor het harkrooster van een gemaal, komt wel eens voor. Het op deze wijze in het water dumpen van kadavers is uiterst zeldzaam. Veehouders moeten hun dode dieren (on line) melden bij Rendac BV. Deze onderneming verwerkt dierlijk restmateriaal en kadavers. Tegen een gering bedrag haalt dit bedrijf de dieren op.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 221

Profex Beton- en Vloerafwerking BV Profex Beton- en Vloerafwerking B.V. is een bedrijf dat uitgebreid scala van hedendaagse kunststof vloerafwerkingen produceert. Onze primaire taak is het op vakkundige wijze aanbrengen hiervan. Wij bieden een variëteit aan mogelijkheden voor vloer- en betonafwerking en produceren onze eigen materialen - Propox®Systems Wij zijn op zoek naar een

Allround vloerenlegger en een aankomend vloerenlegger

NOISETTE KWARTETJES

4 100 GRAM 4 stuks VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

GRILLWORST Bij 150 gram (div. soorten) beenham 100 GRAM

1

00

TIP VAN MARINUS

WEEKAANBIEDING KIPFILET LAPJES (div. soorten) VERSE WORST OF SAUSIJZEN 500 GRAM

1 5

80 50

UIENKRUIER B.O.O.

11

WEEKAANBIEDING KEURSLAGERKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE TIP VAN HENNY

4 STUKS 5 STUKS

5 STUKS 100 GRAM

KIPSCHNITZELS KIPFILET HAASJES

45

00 50

NOOTJE VAN DE MAAND NOOTJE DE MAAND LOW VAN FAD

BORRELNOTEN CASHEWNOTEN

14

50 00

IEDERE WOENSDAG IEDERE WOENSDAG RUNDER OF H.O.H.

GEHAKTOF H.O.H. RUNDER GEHAKT

180 GRAM

1 KG.

25 15 1 1 75 99 3 1 Uit de Bosch, keurslager 200 GRAM

00 6 00 6

1 KG.

Functieomschrijving: Het aanbrengen van kunststofvloeren op verschillende locaties en ruimten door geheel Nederland.

30 95

100 gram 100 gram

TARTAARTJES GELDERSE SCHIJVEN

GRATIS 100 gram beenhamsalade

100 GRAM

SPECIAL SPECIAL

Aanbiedingen zijn geldig van 22-03-2010 t/m 27-03-2010. Aanbiedingen zijn geldig van 01-02-2010 t/m 06-02-2010.

SPECIAL KEURSLAGERKOOPJE

Dorpsstraat 20, 8181 HRkeurslager HEERDE Uit de Bosch, Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872

Functie-eisen allround vloerenlegger: - Zelfstandig alle soorten kunststofvloeren kunnen aanbrengen. - In teamverband kunnen werken. - Verantwoordelijkheidsgevoel. - Goed gemotiveerd en gedisciplineerd. - Goede communicatievaardigheden. - Geen 9-5 mentaliteit . - In bezit van rijbewijs B. Functie-eisen aankomend vloerenlegger - Leergierig, enthousiast en bereid om opgeleid te worden. - Prestatiegericht. - Verantwoordelijkheidsgevoel. - Goed gemotiveerd en gedisciplineerd. - Geen 9-5 mentaliteit. - Goede omgangsvormen. De aankomend vloerenlegger leert in een team de fijne kneepjes van het vak om na verloop van tijd zelfstandig vloeren aan te brengen. Er zijn verschillende vloerafwerkingssystemen:, t.w.: coatingvloeren die met een roller aangebracht worden, gietvloeren die gegoten worden, troffelvloeren die handmatig gespaand worden. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die opleiding/ervaring heeft als vloerenlegger en/of als stukadoor/schilder. Wij bieden: - een passend salaris - na geschiktheid, een vast contract - goede ontwikkelingsmogelijkheden

Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE uitdebosch.keurslager.nl Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 info@uitdebosch.keurslager.nl uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Uw brief of e-mail met CV kunt u richten aan:

EPE ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE VLOER- EN WANDTEGELS

ADVIES TEGELS OP AFSPRAAK

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE SHOWROOM! WWW.VANESSENTEGELS.NL

Wij zijn een groeiende organisatie die kinderen en ouders/verzorgers met hulpvragen, oefentherapie en begeleiding biedt en zijn op zoek naar:

Een enthousiaste telefoniste (32 uur) voor onze locatie Tongeren (Epe) Werkzaamheden: - Telefonisch en persoonlijk te woord staan van cliënten, bezoekers en - medewerkers - Administratieve ondersteuning - Alle overige voorkomende werkzaamheden

Profex Beton- en Vloerafwerking dhr. J. Bosman, Postbus 15, 8190 AA WAPENVELD E: info@profex-vloeren.nl

Mannenweek bij Bruinewoud wegens onze vernieuwde herenafdeling!!! Heren Lerros Tripper Culture Nickel Baileys Brams Paris Hedex Millwood Kenmore Murk Settel Jupiter S4 Fashion

Op alle herenjacks

10% extra kassakorting Aktie geldig v.a. di. 30 maart t/m za. 3 april

Jouw inbreng: - Flexibiliteit, collegialiteit en integriteit staan hoog op je lijstje - Administratieve opleiding op minimaal MBO niveau - Ervaring in een receptioniste/telefoniste functie - Klantgericht en klantvriendelijk - Communicatief vaardig in woord en geschrift je

Voor meer informatie over Intraverte Tri-plus, verwijzen we je graag naar onze website: www.intraverte.nl Contactpersoon: Sandra Langevoort T 0578 688 127 E sandralangevoort@intraverte.nl

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 21.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 222

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

Gespecialiseerd in boktor en houtworm

Autoruit stuk ?

0578-691199

- Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

TE KOOP Kippenmestkorrels in zakken van 25 kg (voor ca. 200 m²) * Géén verbranding * Vrijwel reukloos * Kiemvrij * Milieuvriendelijk Van de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603.

STRIJK REFILL INK Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges. Inkt of toner cartridge leeg?? Hervullen is besparen!!!

Inleverpunten EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol Copy & Printcentrum ReproMar Smartprint HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WAPENVELD: Klazien’s Kreatie WEZEP: Foto Kalf

Klaar terwijl u wacht!! In Vaassen bij Strijk Refill van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 15.00 uur.

NASCHOLING? GEREGELD! Kom naar de informatieavonden van Van Buuren Zwolle: 21 en 27 april Ermelo: 20 en 28 april Meld u nu aan op www.vanbuuren opleidingen.nl KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie

Internet gemak en de zekerheid van persoonlijk contact! Kies zelf uw inleverpunt en betaal pas bij afhalen. Ook versturen wij cartridges.

Er valt meer te ontdekken dan je denkt !!!

Exclusief depositaire Babor

Tel. 06 41459993 info@salonjetskejonk.nl

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP SCHOONHEIDSSALON

Wapenveld - 038-4479762

WONINGINRICHTING ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293. www.belastingaangifteheerde.nl

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

BALLONVAREN

3000m2 showroom

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

NIEUW: LES PILATES Spierversterkende oefeningen ook voor mensen met rugklachten. Maandag 10.45-11.45 uur. Kon. Harmonie in Epe. Info: Wikkel Mosterd 055-3122227.

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

www.belastingaangiftehattem.nl

(Hoek Dennenheuvelweg / Heerderweg)

HONDENSCHOOL OKIDOGGY Leer je hond begrijpen! www.okidoggy.nl KRINGLOOPCOMPUTERS geschikt voor XP, vanaf € 150bel 06-24723666

vragen te koop: WijWij vragen te koop:

LERENBANKSTELLEN BANKSTELLEN LEREN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. inkoper. 0653-167508 Goede prijzen. Contante betaling. DeDe inkoper. Tel:Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming. P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

BERGHORST

Ontgiftingskuur bij ’t Klooster. Schoon in twaalf dagen! Onze behandelingen worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Bel 0578-641789 of kijk op www.tklooster.com.

Heerderweg 25 | Epe

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Een mooi cadeau handgemaakt en persoonlijk www.luxekaarsenenzeepjes.eu

Huidverzorging Elektrisch epileren

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

CADEAUTIP

WWW.CARTRIDGEDEVELUWE.NL

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

J. Franken Dakkapellen

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het ! Eenvoudig en goekoop bestelt u nieuwe cartridges en fotocadeau´s via:

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Computer Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak. DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 * Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

Schaftenaar

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

APK keuring + alle reparaties DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

CALLANTSOOG Te huur ruime bungalow, 200 meter van zee, 0224 - 581504. GEVRAAGD Oud ijzer, zink, aluminium en koper. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524. COMPUTER HULP Lijkt computertaal ver weg. Breng het dichterbij. Reparatie, les en winkel-website’s. Bereikbaar voor een ieder en/of groepen. Betaalbaar! Bel 06-24723666 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


TE KOOP Diverse soorten aardappelen, Ottena en Surprise 20kg 5,50. Henk van ‘t Hof Dijkhuizerzandweg 13, Epe: 0578-620180. TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. AANGIFTE Voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting 2009; Themart 06- 54.794.375 Kuipersweg 27, Epe TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. RECREATIEPARK “DE VELDKAMP” Wij zij op zoek naar twee actieve/ sportieve vakantiemedewerkers voor animatie en receptie. Werkzaamheden voor de mnd. juli en aug Eigen initiatief is belangrijk !! Tel 0578-614348 / 06-30219338 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 www.belastingaangifteepe.nl

GROTE PAASBINGO

Donderdag 1 april in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. EZC ´84 AARDAPPELEN TE KOOP “Bildstar” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde.

ARO ALLGEAR

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 223

NICKEL CKEL damesjas mesjas v. € 49.95 adv.

U € 39.. NU

NICKEL damesjas met capuchon adv. € 79.95

NU € 69.

e t n e l e w u e i De n r e e w t g i l e i collect inkel! in de w

]RHNW potentiële gastouders! Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

95

KJELVIK damesjas adv. € 84.50

NU € 74.

50 0

RESET damesjas met ceintuur

Een mooi cadeau handgemaakt en persoonlijk www.luxekaarsenenzeepjes.eu Van je hobby je beroep maken? Kies voor het zelfstandig ondernemerschap!

95

adv. € 109.95 NU € 99.

95

Enkele merken: * Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 maart t/m 3 april. OP=OP!

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE www.aro-allgear.nl

www.heerdeonline.nl Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud Vraag vrijblijvende offerte.

Gevraagd jonge enthousiaste

Scholieren

Dag en nacht bereikbaar.

voor verkoop van AMBACHTELIJK BEREID IJS op diverse plaatsen in Epe/Regio. Werktijden in overleg mogelijk. Gebr. van Barneveld, Tel. 0578/612959/614385

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 24

Veluwse Bron en gemeente Epe winnen Gelderse Publieksprijs

Werkbezoek aan Belarus HATTEM- ‘Stichting Toekomst, jeugdopbouw in Belarus’ zal van 30 april t/m 8 mei een werkbezoek brengen aan Belarus. Bestaande projecten in de verschillende scholen zullen dan worden bezocht, maar ook zal overleg worden gevoerd over de vraag of het mogelijk is om een nieuw en up-to-date ‘Praktijklokaal Bouw’ op te zetten in de kleine dorpsschool van het afgelegen Semigostichi. Stichting Toekomst heeft signalen ontvangen dat er in deze afgelegen regio behoefte is aan goede scholing op praktijkgebied voor jong en oud. Inzet van een goed ingericht bouwlokaal kan bijdragen aan goed geschoolde jonge vakkrachten, die over enkele jaren klaar zijn om hun plek in de samenleving in te nemen en die zo bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze arme regio. Nadrukkelijk zal gekeken worden naar de mogelijkheden dit praktijklokaal ook aan te wenden voor (nascholing van) oudere werknemers, die nu al werkzaam zijn in de bouw. Ook onderzoekt Stichting Toekomst de mogelijkheid of zo’n praktijklokaal (deels) selfsupporting zal kunnen werken. Te denken

Op de foto: leerlingen in de school in Semigostichi valt dan aan beperkte inkomsten uit gebruik door ouderen in de avonduren van gereedschap en materialen van de school en aan verkoopopbrengsten uit door de leerlingen gemaakte werkstukken (kozijnen, meubilair). Tijdens het komende werkbezoek zal onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van dit project. Stichting Toekomst is

Open huis bij SEAT Autohaas

voor nieuwe initiatieven en voor lopende projecten steeds op zoek naar betrokkenheid en financiële bijdragen van particulieren, instellingen en ondernemingen.

actiemodellen (Good Stuff modellen) heeft SEAT Autohaas gedurende de Open Huis dagen in haar showroom staan. Naast de al eerder genoemde Open Huis kortingen leveren deze aktiemodellen ook nog eens een klantvoordeel op tot wel 1400 euro. Al met al reden genoeg om de het Open Huis te bezoeken. Op vrijdag 2 april is Autohaas geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag 3 april en Tweede Paasdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. U vindt SEAT Autohaas aan het Ambachtsveld 1 in Apeldoorn, tel 055-5395395. Voor meer informatie: www.autohaas.nl.

Wethouder Joop van Nuijs van de gemeente Epe bevestigt dit: “Er komen veel verschillende facetten kijken bij een dergelijk project. Het is prachtig dat er uiteindelijk zo’n mooi complex gerealiseerd is, dat zo goed past in de omgeving. En dat het publiek daar net zo over denkt, is toch een beloning voor alle betrokkenen die aan dit proces meegewerkt hebben.” Gert van der Steen: “Er is door verschillende partijen veel energie in gestoken om er iets moois van te maken op het gebied van architectuur en natuurontwikkeling. Naast de gemeente Epe hebben ambtenaren van de provincie Gelderland, het Gelders Genootschap en het Waterschap Veluwe aan de ontwikkeling van het totaalconcept bijgedragen. Deze prijs bevestigt dat deze manier van werken zijn vruchten kan afwerpen.”

Expositie Monuta

Voor meer info: www.stichtingtoekomst.nl of bel tel. 038–4446492 (Klaas de Jong) of mail: info@ stichtingtoekomst.nl.

Stille week HEERDE– In de week voor Pasen, de Stille Week, vindt in de Vrije Evangelische Gemeente iedere avond een bijeenkomst plaats. Gedurende 6 avondbijeenkomsten wordt steeds aan een andere persoon gevraagd of Jezus de Messias kan zijn. De profeten Jesaja, Zacharia, Maleachi, de leerlingen van Jezus, toevallige voorbijgangers en kijkers, een goede vriend, Maria uit Magdala en zelfs opstandige mensen zullen deze week de revue passeren.

APELDOORN- Vrijdag 2, zaterdag 3 en Tweede Paasdag 5 april nodigt SEAT Autohaas u van harte voor het Open huis. Autohaas is naast Audi en VW dealer, sinds juni 2009 SEAT dealer voor Apeldoorn en omstreken. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u in de feestelijk aangeklede showroom de nieuwste SEAT (actie) modellen bewonderen en kennis maken met het team. Voor de kooplustigen onder u: u kunt bij aanschaf van een nieuwe SEAT gebruik maken van Open Huis kortingen die wel kunnen oplopen tot 1500 euro. Diverse

EPE- Donderdag is de Gelderse Publieksprijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2010 uitgereikt aan welnessresort de Veluwse Bron en de gemeente Epe. De publieksprijs is toegekend op basis van een internetstemming, waarbij het publiek kon kiezen uit 16 genomineerde projecten in Gelderland. De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde Co Verdaas. De Veluwse Bron, bij Emst, was de overtuigende winnaar met maar liefst 340 van de 920 uitgebrachte stemmen. In de toelichting bij de stemmen werd gesproken over ‘goede architectuur in een natuurrijke omgeving’. Zowel de gemeente Epe als de Veluwse Bron zijn aangenaam verrast met deze publieksprijs. “Deze prijs is de kroon op de goede samenwerking tussen alle partijen”, aldus Gert van der Steen, initiatiefnemer en directeur van de Veluwse Bron.

Op Witte donderdag vieren ze de Maaltijd van de Heer. Op Goede Vrijdag wordt de paaskaars gedoofd en worden ze stil van hetgeen Jezus heeft gedaan. Van maandag tot en met zaterdag beginnen de avondbijeenkomsten steeds om 19.30 uur. Op zondagochtend 4 april, Eerste Paasdag, gaat het over dat ‘Het kan’ in de ochtenddienst die om 10.00 uur begint. Muzikale medewerking is er van Christiaan Hoogers. ’s Avonds is de paaszangdienst waarin een mannenensemble van DEV uit Hattem medewerking verleent. Deze dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom in alle diensten en bijeenkomsten die worden gehouden in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3 in Heerde. Meer informatie over de Vrije Evangelische Gemeente Heerde op www. vegkruiskerkheerde.nl.

VAASSEN- Monuta Vaassen heeft enkele kunstenaars uitgenodigd om met gepast werk te exposeren en hoopt zo op verdrietige momenten wat troost te kunnen bieden door middel van kunst. Deze keer is dat Gerrie Disbergen-ten Hoven. Gerrie is geboren in Vaassen en heeft haar jeugd hier ook doorgebracht. Na haar huwelijk is zij op de Beemte gaan wonen en daar woont ze nu nog. Ongeveer twintig jaar geleden zag ze een schilderij van een oude buurvrouw en dacht: ‘Ik wilde dat ik dat

ook kon.’ Toen de kinderen de deur uit waren, heeft ze besloten op schilderles te gaan bij Hennie Kuijper in Apeldoorn. Hier heeft ze vijftien jaar les gehad en begon met aquarellen. De laatste jaren maakt ze ook meer acryl en pastels. Ook maakt ze schilderijen in opdracht. Sinds een jaar of acht heeft ze een eigen atelier aan de Beemterweg 16, Beemte/Broekland. U bent daar altijd van harte welkom om haar werken te komen bekijken. Voor meer informatie kunt u haar bereiken op 055-3121478

Amnesty International HEERDE- De brieven van Amnesty International gaan in de maand april naar Cuba, Moldavie, Tunesie. Cuba, twintig jaar cel voor vakbondslid: Léster González Pentón werkte voor twee mensenrechtenorganisaties die niet door de regering geleid worden en daarom als illegaal worden beschouwd. Hierom werd hij op 7 april 2003 veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar. Amnesty International beschouwt Léster González Pentón als een gewetensgevangene. Moldavië, mishandeling op politiebureau: Oxana Radu was één van de honderden mensen die in april 2009 tijdens demonstraties na de verkiezingsuitslag in Moldavië door de politie werd gearresteerd en mishandeld. Na haar arrestatie werd ze meegenomen naar het politiebureau. Hier werd ze gedwon-

gen zich uit te kleden en werd ze geïntimideerd. Ze zat twee dagen in een cel zonder water en eten en zonder toegang tot een advocaat of haar familie. Ze werd beschuldigd van het schreeuwen naar een politieagent en veroordeeld tot vijf dagen administratieve detentie. Tunesië, oneerlijk proces en marteling: eind 2006, begin 2007 werden dertig mannen gearresteerd in de buurt van de Tunesische hoofdstad Tunis op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige botsing tussen veiligheidstroepen en een gewapende groepering. De mannen werden, in strijd met de Tunesische wet, lange tijd vastgehouden. Het proces voldeed volgens Amnesty niet aan internationale richtlijnen voor een eerlijk proces. Schrijfgroep Amnesty International Heerde.

Agios turnsters in het nieuw VAASSEN- Dankzij de sponsoren van Agios komen alle turnster weer netjes voor de dag.

HEERDE- Vorige week praatten, werkten en leerden de kinderen van de Margrietschool in Heerde

over ‘vriendschappen’, ‘verliefd zijn’ en ‘seksualiteit’ tijdens de projectweek ‘Lentekriebels’. De

week is feestelijk geopend. Alle kinderen van de school vormden één groot hart.

Door een herindeling van de turnselectie in het begin van het seizoen, is er een nieuwe groep turngroep ontstaan binnen Agios. Zij trainen voor de 5e divisie o.l.v. Suzanne Vet. Door deze herindeling kwamen de turnsters in nood met het verdelen van de trainingspakken. De huidige sponsoren, Autoschadebedrijf

De Wilde en Neijenhuis Schoenen en Sport, waren bereid om de trainingspakken aan te vullen. Nu lopen ook de meiden van de 5e divisie in deze mooie pakken. Door de behaalde successen binnen de nieuwe groep, konden ze met de nieuwe outfit ook nog regelmatig op het podium staan. De turnsters zijn bijna allemaal door naar de Regiofinales die zullen worden gehouden op 24 april in Arnhem.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 225

AANBIEDING Buxus planten 0,25 Bloeiende heide 0,40 Vaste planten 0,60 Coniferen 160 hoog 5,00 5 zakken potgrond 40l. 10,00 Verder groot assortiment tuinplanten, meststoffen, potterie, enz. enz. Alles scherp geprijsd. Ook onderhoud en aanleg van tuinen. Boomkwekerij Tuincentrum Liefers Kommerseweg 5 Heerde Tel: 0578-693809.

S.OLIVER

]RHNW

OUTFITTERS NATION

OUTFITTERS NATION

meidenjas sorbet

meidenjas zwartt

adv. € 59.95

NU € 39.

95

95

NU € 39.

95

NU € 49.

Voor opvang bij de kinderen thuis in Wapenveld (grens Hattem) voor jongen (4), meisje (2) en baby (verwacht medio mei) 3 dagen per week vanaf augustus/ september 2010. Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu OP = OP

meiden veterveter schoen + rits

AUSTRALIAN AUS STRALIA A meiden schoen adv. € 64.50 50

NU € 54.

WEG = PECH

BOSMAN TWEEWIELERS Nieuwe scooters v.a. 750,excl. afleveringskosten, 25 km of 45 km uitvoering.

www.hbsmotoren.nl Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510. B. Koopman KUNSTSTOFVLOEREN Voor alle kunststof dichte vloeren en alle coatings, siergrind, chipsvloeren en troffelvloeren.

ARO ALLGEAR

lentevoordeel GAASTRA STRA

OUTFITTERS NATION

B. Koopman, Patrijsweg 8, 8161 VJ Epe. Tel: 06-40358581.

jongensschoen nsschoen tteband met klitteband

jongens vest 95

NU € 34.

adv. € 59.95 50

NU € 54.

www.belastingaangiftewapenveld.nl

FEEST!!!! HOERA FEEST!!!! 1 jarig bestaan Het Vosje, Markt 21 Epe. Op 2 + 3 april ontvangt iedere betalende klant gratis koffie met iets erbij. FEEST!!!! HOERA FEEST!!!!

FREAKS KS jongensschoen nsschoen itteband met klitteband adv. € 84.50 00

NU € 70.

Stel niet uit. Nu het toilet vernieuwen, tegelwerk met wandcloset. Prachtig uitgevoerd met garantie. Voor de lage prijs van 1095 euro. Bosch, tel. 0639495870

Eczeem of hooikoorts? Ook hiervoor kunt u terecht bij ‘t Klooster. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com. WOONRUIMTE TE HUUR Geisoleerd chalet , Comlp.keuken,douche Gemeubileerd, en ongemeubileerde chalets Prijs vanaf 425,00 pm, plus 150,00 pm Voorschot energie, 1x huur borg Tel 0578-614348

in het wit of bruin

NAME IT

NAME IT

jongensjas turquise

jongensjas denim 95

NU € 34.

95

NU € 29.

Enkele merken: * Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 maart t/m 3 april. OP=OP!

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE www.aro-allgear.nl

Wat is er mis bij Brocantiek ’t Schuurtje? OPEN HUIS

Tweede Paasdag

van 10.30 tot 17.00 uur

U zult zich wel afvragen wat er nu weer aan de hand is bij Brocantiek t Schuurtje. Nu wij kunnen u gerust stellen met t Schuurtje op zich is er niets mis. Alleen gaan ze in de maand april wel een deel van hun inkomen missen. Ik zal u uitleggen waarom. Op 1 april dit jaar bestaat t Schuurtje alweer 15 jaar (geen grap). I.v.m. dit jubileum geeft men gedurende de hele maand april 15% korting op hun hele collectie, niets uitgezonderd. Bovendien krijgt u bij besteding van 50,00 of meer een gratis fles wijn. Een actie die ze normaal alleen in hun Franse maand doen. Dus als u verstandig bent en wilt profiteren van deze aanbiedingen komt u even winkelen bij hen. Ook is er op de tweede Paasdag het traditionele Open Huis van 10.00 tot 17.00 uur. De bekende Zwolse kunstschilder Ger Reurink is op tweede Paasdag ook weer bij ons aanwezig . Ook d eze keer staat de koffie / thee met iets lekkers erbij weer gratis voor u klaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft men extra aandacht besteed aan de antieke

meubelen, die er dan ook in ruime mate te bewonderen zijn. Nog een extra service is, dat men in de regio gratis aan huis bezorgt. Ook kan men buiten de reguliere openingstijden om (ma,di.do.en vr. van 10.00 18.00 en za. tot 17.00 uur, wo. gesloten en geen koopavond)) op afspraak bij t Schuurtje terecht, tot 18.00 uur. Het is wel noodzakelijk om dit even van tevoren te bespreken. Al met al toch wel een reden om even een bezoek te brengen aan Brocantiek t Schuurtje, Zuiderzeestraatweg 532 8091 CV te Wezep. U kunt alvast een kijkje nemen op hun geheel vernieuwde web-site www. brocantiekhetschuurtje.nl. Bennie en Tilly van Dijk hopen nog vele jaren voor u klaar te staan.

Brocantiek ‘t Schuurtje

bestaat 1 april 15 jaar

15% KORTING op de hele collectie in april


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 26

Wensen wensboomactie vervuld

Prijsuitreiking kraswedstrijd alcoholmatiging HEERDE- Op woensdag 31 maart reikt wethouder Westerkamp een bioscoopbon uit aan zes winnaars van de kraswedstrijd, die werd gehouden als onderdeel van de campagne ‘alcoholmatiging’. Enige tijd geleden hebben alle jongeren van 14 tot en met 18 jaar in de Stedendriehoek een flyer ontvangen met de naam ‘Een glashelder verhaal’. In deze flyer wordt uitgelegd welke schade alcoholmisbruik kan veroorzaken. Maar ook is aan elke flyer een krascode verbonden, waarmee een quiz kon worden ingevuld via de website www.minderdranklekkerfris.nl. Binnen de gemeente Heerde hebben zes jongeren een bioscoopbon gewonnen met deze quiz. Deze prijs wordt uitgereikt door wethouder Westerkamp. In de Stedendriehoek (de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en

Zutphen) wordt al enige tijd een campagne gevoerd om drankmisbruik onder jongeren te verminderen. Drankmisbruik is bijvoorbeeld schadelijk voor de hersenen van opgroeiende jongeren tot 23 jaar. Maar ook de maag, lever en bloedvaten worden beschadigd. Vandaar dat de gemeente Heerde deze campagne van harte ondersteunt.

Knettersklup EMST- Op woensdag 31 maart van 14.00-15.30 uur zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 welkom bij de Knettersklup in het jeugdhonk achter de Hezebrink in Emst. Dan wordt er een Paasbrood gebakken en iets leuks geknutseld voor Pasen. Kosten zijn 1 euro per keer. Het programma van de Knettersklup tot de mei-vakantie is te zien op de websites www.koppelepe.nl.

Nieuwe merken bij Anne’s Boetiek EPE- Lionsclub Epe heeft elf wensen uit de wensbomen die rond kerst in de supermarkten stonden vervuld. Zeven personen kregen een verwendag bij de Veluwse Bron aangeboden. Rob van de Brugt, president van de Lionsclub Epe, en At Zeilstra overhandigden samen met Hester van den Bos van de Veluwse Bron de voucher aan enkele gelukkigen. “We hadden zo’n 40 tot 60 wensen die in de bomen waren gehangen”, vertelt At, “Uit al die wensen hebben we elf wensen gekozen. We hebben

eerst contact opgenomen met degene die de wens heeft ingestuurd voor iemand anders om te vragen naar het hoe en waarom.” Zo is een gezin naar het wokrestaurant in Epe geweest, heeft een jongeman in een Porsche gereden. “En we gaan een tuin opknappen en een rolstoelgebonden persoon een dag naar Scheveningen aanbieden.” Degenen die deze dag de voucher kregen aangeboden hebben allemaal hun eigen verhaal. Zo heeft Jolanda Struvé een nare periode

achter de rug en mag ze samen met haar vriendin, Irma Verolme, die haar heeft opgegeven een dagje welnessen. Evenals Jolande van Westerveld. Zij heeft de progressieve ziekte MS. Haar vriendin Driesina Scholten heeft de wens voor haar in de boom gehangen. Samen gaan ze genieten van een lunch, drankje en een speciale behandeling. At Zeilstra sprak de dank uit naar zowel de Veluwse Bron als alle supermarkten die elk jaar weer de gelegenheid bieden om de wensbomen te plaatsen.

Hezenberg wordt erkende GGZ-instelling HATTEM- Pastoraal centrum de Hezenberg in Hattem heeft zich in de loop van zijn bestaan ontwikkeld van een plek om bij te komen tot een volwaardige, professioneel werkende GGZ-instelling. In die ontwikkeling is de oorspronkelijke motivatie bewaard gebleven: aan mensen die zijn vastgelopen een plek bieden voor herstel en bezinning, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof. In 1946 opende ds. Wim Plug samen met zijn vrouw en een aantal vrijwilligers een opvangplek op het 100 jaar oude landgoed ‘de Hezenberg’. In de beginperiode beperkte de hulpverlening zich tot een puur pastorale aanpak. In de zeventiger jaren werd het pastoraat verbreed tot een pastoraal-psychologische benadering. Ook andere hulpverleners deden hun intrede: een maatschappelijk werker, een creatief therapeut en

Zwemdiploma VAASSEN- Vanaf 6 april 2010 biedt Zwem- en Sportcentrum de Koekoek de mogelijkheid om uw kind voor de zomervakantie zijn/ haar zwemdiploma A te halen. De lessen zijn wekelijks op de dinsdagmiddag én donderdagmiddag van 15.45-17.45 uur. Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen aan deze cursus deelnemen om het felbegeerde A-diploma te behalen. Tussendoor is er een kleine pauze, waarin de kinderen drinken en een gezonde snack krijgen. Er wordt gelest in een kleine groep van max. 10 kinderen, die tot aan het diploma dezelfde zweminstructeur(trice) houden. Er wordt gestart op: dinsdag 6 april (bij voldoende deelname, minimaal 8 kinderen). Het vermoedelijke diplomazwemmen zal zijn op donderdag 1 juli. (Genoemde afzwemdatum is onder voorbehoud). Kan uw kind op genoemde datum niet afzwemmen, dan biedt De Koekoek uw kind een gratis vervolgtraject aan. Wees er snel bij, vol is vol. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij de receptie van Zwemen Sportcentrum de Koekoek, tel. 0578-576122 of kijk op www.dekoekoek.nl.

een psycholoog vormden voortaan samen met de pastor het team voor behandeling en begeleiding. Deze ontwikkeling is de afgelopen tien jaar opnieuw versterkt. Het behandelplan deed zijn intrede, het intakeproces werd geprofessionaliseerd en maandelijks werden cliënten met ingewikkelde problemen besproken onder leiding van een psychiater. In deze lijn heeft de Hezenberg besloten ook de laatste, logische stap te zetten in de ontwikkeling die was doorgemaakt, namelijk naar een volwaardige GGZ-instelling. Het voordeel daarvan is dat het hele traject van behandeling en begeleiding gesuperviseerd wordt door een GZ-psycholoog of psychiater, en dat bekostiging niet meer hoeft

plaats te vinden vanuit PGB’s of particuliere fondsen, maar vanuit de zorgverzekering. Bijkomend voordeel voor de gast is, dat de Hezenberg zich hiermee ook verplicht te voldoen aan algemeen geldende kwaliteitseisen. Omdat de Hezenberg te klein is om deze operatie zelfstandig te kunnen uitvoeren, wordt in dit traject nauw samengewerkt met Dimence, de leidende GGZ-instelling in Overijssel. Aan de ene kant wil de Hezenberg voldoen aan de GGZ-eisen en -voorwaarden. Aan de andere kant hecht de Hezenberg eraan trouw blijven aan zijn christelijke inspiratie. Voor meer informatie over de Hezenberg kunt u kijken op www.hezenberg.nl of bellen naar tel.038–4445251.

Singles treffen elkaar ZWOLLE- Singles uit Zwolle en omgeving kunnen elkaar weer ontmoeten op de ontmoetingsavond van singlesclub AVA op zaterdag 3 april in Focus, Diezerplein 22 in Zwolle. Vanaf 21.00 uur zijn singles (30 jaar en ouder) welkom om tegen betaling van 5 euro te genieten van een drankje en andere singles te ontmoeten. Voor meer informatie kijk op http://www.singleszwolle.nl.

HEERDE- Ook bij Anne’s Boetiek aan de Bonenburgerlaan 18 in Heerde is het voorjaar aangebroken. Al is het buiten nog wat kil, binnen in de winkel straalt het voorjaar je tegemoet. Er is een aantal nieuwe merken. Naast de bekende merken als Pulls, Rene van der Wijck, McGregor en the Barn verkopen zij nu ook PL land, Eliane et Lena en het broekenmerk Angels. “Het merk PL land zorgt samen met McGregor voor de sportieve lijn in ons assortiment. Het merk Eliane et Lena is een Frans merk wat ook

Door het verschil in aanbod en prijs, denken we dat we er in geslaagd zijn mooie kleding aan te kunnen bieden voor een breed publiek.” Graag hopen zij u spoedig te ontmoeten in de winkel aan de Bonenburgerlaan 18 te Heerde.

Nieuwe workshop Qi Gong EPE- Woensdagavond 7 april start een nieuwe workshop Qi Gong in centrum OostRaven te Epe. Qi Gong is een eeuwenoude vorm van Chinese gezondheidskunst die is gericht op zelfheling. Houding, ademhaling, beweging, aandacht, meditatie en visualisatie staan centraal. Rust en activiteit, yin en yang, wisselen

Paasshow GeDo Trading HEERDE- Op vrijdag 2, zaterdag 3 en maandag 5 april (Tweede Paasdag) is het weer zover: de Paasshow van Gedo Trading te Heerde. Tijdens deze show kunt u terecht voor de introductie van de nieuwe Berg Skelters type Jeep Wrangler. In 2 uitvoeringen kunt u een testrit maken. De grote Jeep Wrangler skelter is vanaf 5 jaar tot 90 jaar en de junior uitvoering voor de leeftijdsgroep van 3 tot 9 jaar. Er staat een uitgebreid assortiment aan skelters om te testen, voor iedere leeftijdsgroep vanaf 3 jaar is een testrit mogelijk op de verschillende modellen. Op Tweede Paasdag is er ook nog een grote opblaasbare skelterbaan aanwezig van 18 x 7 meter, deze staat op de parkeerplaats bij GeDo Trading. Natuurlijk ontbreken ook de trampolines niet van BergToys en Power Jumper. Ook hier kunnen de kinderen uitgebreid springen op de verschillende modellen. Tevens kunt u tijdens de Paasshow de kennis maken met de producten van Step2 speelgoed, u kunt hierbij

in de belijning te zien is. De voorjaarscollectie bestaat voornamelijk uit elegante jurkjes. En dan niet te vergeten het broekenmerk Angels. Bekend van de goede jeans en perfecte pasvorm voor iedere vrouw en voor een goede prijs.

elkaar af, waardoor een gevoel van evenwicht, innerlijke rust en kracht ontstaat. De cursus bestaat uit 10 lessen, die om 19.30 uur aanvangen en duren tot 20.45 uur. Na de les is er tijd voor een kopje thee. De lessen worden gegeven door Letty Moerel. Zij geeft al vele jaren Qi Gong. Voor meer informatie over Qi Gong zie haar site www.gewoonZijn.com. Je kunt je voor deze lessen opgeven via centrum OostRaven: tel.0478621164 of info@oostraven.nl. Letty geeft een gratis kennismakingsles Qi Gong op zaterdag 3 april om 14.15 uur tijdens de open dag van OostRaven.

Foto: Eind vorig jaar werd het bedrijf gecertificeerd door BergToys denken aan een watertafel, zandtafel, het populaire zand & watertafel en nog veel meer. Eigenaar Geb Dokter is actief bezig met de handel van speelgoed voor kinderen, eind vorig jaar werd het bedrijf gecertificeerd door BergToys als official dealer BergToys. Ook dit jaar

kunt u profiteren van verschillende aanbiedingen tijdens de Paasshow 2010 bij GeDo Trading te Heerde. Openingstijden van 9.00 tot 17.00 uur. Gedo Trading is gevestigd aan de Hagestraat 6 te Heerde en bereikbaar via tel. 0578-69506 of via www.gedotrading.nl.

Bingo WAPENVELD- Woensdag 31 maart houdt de s.v. WZC een bingovond in de kantine van WZC op het sportpark Monikkenbos in Wapenveld. Alleen geldprijzen. Zaal open vanaf 18.30 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 227

Opschoning van inschrijvingen Aan het eind van 2009 hebben wij het woningzoekendenbestand opgeschoond. Hiervoor hebben wij iedereen die zich tot en met 31 december 2008 bij ons had ingeschreven als starter een brief gestuurd. Wie zich in 2009 had ingeschreven, heeft geen bericht gehad en staat gewoon nog ingeschreven. Doorgeven gegevens Woningzoekenden moeten wijzigingen in hun inschrijfgegevens doorgeven, bijvoorbeeld een adreswijziging. Een inschrijving kan ook vervallen, bijvoorbeeld als iemand geen binding meer heeft met de regio of een woning krijgt toegewezen. Als dat een woning van Triada is, vervalt de inschrijving automatisch. In alle andere gevallen moet men zelf doorgeven dat de inschrijving vervalt.

1LHWLQJHVFKUHYHQ WRFKSXQWHQ

6WDUWHU"'DQ VFKULMIMHMH GXVZqOLQ YRRUSXQWHQ

Wanneer wij woningen toewijzen speelt het aantal opgebouwde punten van mensen die op een woning reageren een grote en vaak doorslaggevende rol. Het komt regelmatig voor dat Triada vragen krijgt van woningzoekenden over het opbouwen van deze punten. Vooral mensen die in een koopwoning wonen maar belangstelling hebben voor een huurwoning, weten soms niet goed wat hun mogelijkheden zijn.

Bij de puntentelling is het van belang of een woningzoekende een zogenaamde ‘doorstromer’ of ‘starter’ is. Doorstromer Een doorstromer is iemand die beschikt over een legale zelfstandige huur- of koopwoning in de regio Noord-Veluwe. En bij verhuizing komt die woning leeg en vrij voor nieuwe bewoners. Een doorstromer krijgt punten op basis van zijn (haar) woonduur in de huidige woning: 1 punt per maand. Wie in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (per 1 januari 2010 â‚Ź 647,53) krijgt zelfs 2 punten per maand. Een doorstromer hoeft zich niet bij een verhuurder te laten inschrijven om punten op te bouwen (natuurlijk wel bij de gemeentelijke basisadministratie).

Starter In principe is iedereen die niet als doorstromer wordt gezien een starter. Dit is dus iedereen die niet beschikt over een legale zelfstandige woning in de regio Noord-Veluwe. Hieronder valt iedereen die: − bij ouders, familie of vrienden woont; − op kamers woont; − in een zomerhuisje of stacaravan woont; − buiten de regio woont (hierbij maakt het niet uit of iemand al dan niet zelfstandig woont). Een starter krijgt punten op basis van de inschrijfduur. In tegenstelling tot een doorstromer moet een starter zich dus laten inschrijven bij een woningcorporatie in de regio, bijvoorbeeld Triada. Elke starter krijgt bij aanvang 50 punten. En vanaf de datum van inschrijving bouwt de starter 1 punt per maand op. Starters die meer dan 40km vanaf de grens van het woningmarktgebied Noord-Veluwe wonen en economische binding hebben met de regio ontvangen nog eens 24 punten extra. Zij beginnen met 74 punten.

Na een scheiding Bent u gescheiden of is er sprake van het verbreken van een samenwoonrelatie dan is zowel de partner die als eerste uit de woning vertrekt als degene die achterblijft doorstromer. De ‘doorstroomstatus’ voor degene die de woning als eerste verlaat, geldt maximaal 2 jaar.

Dit is een informatiepagina van Triada, 30 maart 2010 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Opschoning Niet alle woningzoekenden geven wijzigingen op tijd door. Vandaar dat wij periodiek een opschoning doorvoeren om het bestand zo actueel en accuraat mogelijk te houden. In 2009 hebben wij 3023 starters een ‘opschoningsformulier’ gestuurd; 577 hebben daarop niet gereageerd en zij zijn dan ook uitgeschreven. Het kan zijn dat u zich voor 31 december 2008 hebt ingeschreven en in 2009 geen bericht over de opschoning hebt gehad. De kans is groot dat u dan niet meer staat ingeschreven als woningzoekende. Als u weer ingeschreven wilt worden, neem dan contact op met ons. â–

Meer informatie Deze informatie is beknopt en u kunt geen rechten ontlenen aan deze uitleg. Op onze website www.triada.nl staat uitgebreid beschreven hoe de regeling werkt. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice (0570) 67 66 20.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 228

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Beukenlaan 27 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Maeskamp 7 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Hogepad 21 in Heerde Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen _____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € _____________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor d V eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis diverse verspreidingspunten.

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 13

HA TTEM, K eppelsk amp 8 2, Hogenk amp HATTEM, Keppelsk eppelskamp 82, Hogenkamp

HA TTEM, de Dink el 15 slanden HATTEM, Dinkel 15,, Gaper Gaperslanden 6101310 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 9 juni 2010 Beschikbaar: € 499,57 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 2 Slaapkamers: 1978 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: mooi gelegen eindwoning; nabij supermarkt; dichte keuken; aangebouwde berging; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 11 m²; één slaapkamer en de badkamer bevinden zich op de begane grond; tuin op het noord oosten

610139 Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : eengezinswoning oning: woning: Type w omstreeks 25 juni 2010 Beschikbaar: € 591,77 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 2 Slaapkamers: 1976 Bouwjaar: oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Doelgr Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: eindwoning; mooie ligging in rustige wijk nabij bos; oppervlakte woonkamer 31 m²; oppervlakte slaapkamers 15 en 14 m²; zolder (17 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het westen

D

G

WAPENVELD ie z enk amp 4 s enk amp APENVELD,, B Bie iez enkamp 4,, Os Oss enkamp

A

www www..triada.nl

Adv e r t e n tienr ve tienr.. : 610138 oning: woning: Type w benedenwoning Beschikbaar: omstreeks 22 april 2010 Kale huur: € 617,91 Servicekosten: € 21,03 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2007 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 55 jaar: geen inkomenseisen meerpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 55 jaar: geen inkomenseisen Bijzonderheden: royale hoekwoning op begane grond in appartementencomplex; open keuken; oppervlakte woonkamer 30 m²; oppervlakte slaapkamers 14, 8 en 6 m²;

HEERDE, R ooboer sk amp 4 o sber gen Rooboer ooboersk skamp 4,, V Vo sbergen

D

Ad v e r t e n tienr 610136 ve tienr.. : Type w oning: eengezinswoning woning: Beschikbaar: omstreeks 18 juni 2010 Kale huur: € 602,41 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1977 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; woning wordt gerenoveerd; ligging nabij basisschool en sportvoorziening; dichte keuken; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 5 m²; zolder bereikbaar via vaste trap; tuin op het zuid oosten


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 229

Actueel woningaanbod van Triada EPE, K apels tr aat 5 1, Enk weg Z uid Kapels apelstr traat 51, Enkw Zuid

HEERDE, Emmalaan 5, Heerde Centrum

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610131 Type w oning: woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 21 april 2010 Kale huur: € 435,75 Servicekosten: € 21,96 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1962 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; gunstige ligging t.o.v. het centrum en uitvalswegen; nabij bushalte; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 8 m²

610137 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : seniorenwoning Type w oning: woning: omstreeks 22 april 2010 Beschikbaar: € 445,04 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 2 Slaapkamers: 1995 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: mooie gelijkvloerse hoekwoning; rustig gelegen nabij centrum; zeer geschikt voor senioren! open keuken; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 6 m²; fietsenberging; ruime tuin op het zuid westen

E

B

VAA SSEN, Plat aanho 8, B erk enoor d 2 AAS Plataanho aanhoff 2 28, Berk erkenoor enoord

VAA SSEN, S tr aat 3 6, Kruger s tr aat Z uid AAS Stteins einstr traat 36, Krugers traat Zuid Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610132 oning: woning: Type w eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 26 mei 2010 Kale huur: € 641,42 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1965 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning met ruime tuin en garage; scholen en sportvoorzieningen op loopafstand;oppervlakte woonkamer 28 m²; de keuken is vergroot; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte slaapkamers 10, 7 en 7 m²; tuin op het westen

F

610134 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : etagewoning zonder lift Type w oning: woning: omstreeks 21 mei 2010 Beschikbaar: € 329,70 Kale huur: € 6,68 Servicekosten: 1 Slaapkamers: 1979 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: maximaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: maximaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de begane grond; gelegen in groene woonwijk; ideaal voor starters; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamer 13 m²; alle voorzieningen gelijkvloers; tuin op het zuiden

C

VAA S SEN, Spech aat 3 ogelbuur AAS Spechtt s tr traat 3,, V Vogelbuur ogelbuurtt

VAA SSEN, S s tr aat 6 en trum AAS Sttations ationss traat 611 a, C Cen entrum 610135 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : bovenwoning oning: woning: Type w omstreeks 5 mei 2010 Beschikbaar: € 484,54 Kale huur: € 26,40 Servicekosten: 2 Slaapkamers: 1999 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: tussenwoning gelegen op 1e etage; dorpscentrum op loopafstand; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte woonkamer 30 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 7m²; voorschot stookkosten € 55,00 per maand

610133 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : eengezinswoning Type w oning: woning: Beschikbaar: omstreeks 21 april 2010 € 428,04 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: Slaapkamers: 3 1952 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: eindwoning; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 9; 7 en 4 m²; tuin op het zuiden

TIJDELIJK TE HUUR IN HET KADER VAN DE LEEGSTANDSWET Zie hiervoor de tekst “Tijdelijke verhuur Vaassen”

F

B

Toege w e z en w oningen: oegew woningen:

Tijdelijk e v erhuur V aas s en ijdelijke verhuur Vaas aass In de wijk Vogelbuurt te Vaassen vindt een herstructurering plaats waarbij op termijn 53 woningen worden gesloopt. Momenteel staan enkele woningen leeg die in de toekomst worden afgebroken. Deze woningen willen wij tijdelijk verhuren. Voor deze tijdelijke verhuur hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe ons op grond van de leegstandswet toestemming verleend. Aan deze tijdelijke verhuur is een aantal spelregels verbonden. Deze spelregels zijn: • de selectie van kandidaten vindt plaats op basis van het reguliere woonruimteverdelingsysteem;

Plaats

Adres

Woningtype

Ad v e r t . N rr.. ve

Aantal Aantal reacties Punten

Hattem

Wetering 10

eengezinswoning

610107

9

151

Hattem Wapenveld

Breestuk 43 Wildekampseweg 67

eengezinswoning eengezinswoning

610096 610079

20 4

228 78

Wapenveld Wapenveld

Zwaluwkamp 29 Annenkamp 7

eengezinswoning benedenwoning

610106 bijzondere toewijzing

4

122

Epe Epe

Allendelaan 80 Roggestraat 18

benedenwoning eengezinswoning

610094 urgent 2-3-2010

18 34

79 -

Epe Vaassen

Hoge Hagt 7 Suikerbrink 89

benedenwoning etagewoning zonder lift

610103 610061

15 10

84 62

Vaassen Vaassen

Woestijnweg 172 Plataanhof 34

eengezinswoning bovenwoning

bijzondere toewijzing bijzondere toewijzing

• de urgentieregeling is niet van toepassing; • alleen woningzoekenden met een binding aan de gemeenten Epe, Heerde en Hattem komen in aanmerking; • in de tijdelijke huurovereenkomst zijn (met name over de opzegtermijn) bijzondere bepalingen opgenomen; • huurders krijgen geen andere woonruimte aangeboden als ze de woning moeten verlaten; • huurders komen niet in aanmerking voor het sociaal plan welke gaat gelden voor de bewoners van de Vogelbuurt; • huurders hebben wel de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen;

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

• bij toewijzing van een woning die bestemd is voor tijdelijke verhuur, blijft de inschrijving van de woningzoekende bestaan en gaat de puntenopbouw gewoon door. Dit geldt alleen voor het woningaanbod van Triada.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 230

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, B euk enlaan 2 7 HATTEM, Beuk eukenlaan 27

HA TTEM, Mae sk amp 7 HATTEM, Maesk skamp

Te koop

Te koop

Zeer ruime tussenwoning met vrij uitzicht. De achtertuin is geheel bestraat, op het noorden gelegen. Stenen berging in de achtertuin. De woning is gebouwd in 1957 en gerenoveerd in 2004. Begane grond is voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Agpo-HMC, bouwjaar 1997. Totale perceelsgrootte ca. 150 m².

Traditioneel gebouwde tussenwoning, gelegen in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. Volledig bestrate achtertuin, op het oosten gelegen. Zowel een stenen als een houten berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1955. Overwegend kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi, type HR 18-22C, bouwjaar 2008. Totale perceelsgrootte ca. 138 m².

Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken met eenvoudig keukenblok en aansluiting voor vaatwasmachine (7 m²); woonkamer (21 m²).

Begane grond Hal met plavuizen vloer; meterkast en kelderkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken met inbouw gaskookplaat en wasemkap (8 m²); woonkamer met openslaande deuren naar de tuin (22 m²); eenvoudige overkapping naar de stenen berging.

1 e verdieping Overloop; 2 slaapkamers met een vaste kasten (13 en 13 m²); geheel betegelde badkamer met douche, wastafel, 2e toilet en deur naar balkon (4 m²); voormalige doucheruimte met aansluiting voor de wasmachine (2 m²).

1 e verdieping Overloop met kastruimte; 2 slaapkamers (11 en 10 m²); gerenoveerde en volledig betegelde badkamer met douche, wastafel en 2e toilet (8 m²). Aparte ruimte met aansluiting voor wasmachine en droger.

2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; slaapkamer met dakkapel (10 m²); CV-ruimte en berging.

2 e verdieping Vliering bereikbaar via schuiftrap; zolderberging met dakraampje.

VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

7. 000 k.k. € 17 177

7. 000 k.k. € 16 167

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Met binding

Met binding

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U moet echter wel een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U moet echter wel een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

HEERDE, Hogepad 21

EPE, P atrijs weg 2 4 Patrijs atrijsw 24

Te koop

Te koop

Rustig gelegen tussenwoning met vrij uitzicht over een groenstrook. De achtertuin is grotendeels bestraat, op het noord-westen gelegen. Vrijstaande stenen berging. De woning is gebouwd in 1973. Volledig voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi, bouwjaar 2005. Het raam van de woonkamer aan de voorzijde is voorzien van een rolluik. Totale perceelsgrootte ca. 129 m².

Eenvoudige hoekwoning in originele staat, gelegen in een rustige buurt. Ruime groenstrook aan de voorzijde van de woning. Diepe tuin aan de achterzijde op het westen. Aangebouwde stenen berging. De woning is gebouwd in 1953 en is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van 2 gaskachels op de begane grond. Totale perceelsgrootte ca. 360 m².

Begane grond hal; meterkast; toilet met fonteintje; eenvoudige dichte keuken zonder apparatuur (13 m²); woonkamer met trap naar de eerste verdieping (22 m²).

Begane grond hal met meterkast en kelderkast; toilet via bordes; eenvoudige keuken (9 m²); woonkamer (21 m²)

1 e verdieping Overloop; 3 slaapkamers, waarvan 1 met een vaste kast (9, 11 en 12 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachineaansluiting (4 m²). 2 e verdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolder met CV-opstelling (23 m²). VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije koop

1 e verdieping overloop; 3 slaapkamers (10, 10 en 7 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting. 2 e verdieping onbevloerde zolder bereikbaar via een luik in een slaapkamer.

VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

€ 180.000 k.k.

€ 185.000 k.k. Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Zonder binding

Vrije vestiging

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan iedereen reageren op de woning. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen.

V oor de ze w oning geldt VRIJE VE STIGING maat s chappelijk o onoVoor dez woning VES TIGING.. U heb hebtt geen binding ((maat maats off ec economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 231

Voor onze vestiging in Apeldoorn zoeken wij: Rijbewijs C is een pré. Ervaren in het rijden met een vrachtwagen of relevante ervaring als koerier. Het vervoeren, bezorgen en ophalen van pakketten bij onze klanten volgens een vaste route. Controleren van de vrachtbrief en bijbehorende exportpapieren. Voeren van de administratie die behoort bij de functie van een UPS-chauffeur. Bij een vaste aanstelling behoort het behalen van rijbewijs C tot de mogelijkheden. Ons pakketcenter is gevestigd op het industrieterrein Stadhoudersmolen Apeldoorn Noord. Mocht je voor bovenstaande functie in aanmerking willen komen dan kun je solliciteren via: www.ups.com Je kunt dan via de link “carrières” je cv achterlaten.

DEALER GUTBROD ZITMAAIERS Leverbaar in vele modellen.

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken.

Fa. Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

www.fotoserver.nl

Violet

B l o e m s i e r k u n s t

Stationsweg 16, Wapenveld. Tel. 038-4478637

LAATSTE KANS

De laatste potterie, de laatste cadeau´s, het laatste glas en mandwerk ..... Op alles

75% KORTING vrijdag 2 april van 9.00 tot 16.00 uur zaterdag 3 april van 9.00 tot 16.00 uur (Meubels uitgezonderd, pinnen is niet meer mogelijk)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 32

Run op kaarten MPF 2010 verwacht

Ingezonden BRIEF Aan de bezoekers van Dierenspeciaalzaak Volkers in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 maart Wat fijn dat u onze winkel zo goed weet te vinden en dat u zelfs de weg in ons magazijn zo goed weet. Wij hebben graag dat mensen zich bij ons thuis voelen! We waarderen uw keuze in hondenvoer ook; met Cavom en Greenfield Senior heeft u zeker een goede keuze gemaakt voor uw adult en senior hond. Maar wat jammer dat u niet langs kwam op het tijdstip dat ons personeel ook aanwezig is. Dan hadden wij u kunnen adviseren en service verlenen zoals een ieder die van ons gewend is. We hadden bijvoorbeeld de basaal metabolische energiebehoefte van uw hond kunnen doorrekenen en deze kunnen afstemmen op uw portemonnee. Want wat u zich misschien niet gerealiseerd heeft is dat er binnen ons assortiment nog voldoende keuze is in voordelig hondenvoer met een hoge kwaliteit! Bij ons is het mogelijk om voor minder dan 1 euro de kilo uw hond te voeren. U kunt dan tevens de normale ingang gebruiken (zodat u geen schade meer hoeft toe te brengen aan ons monumentale pand) en krijgt ten alle tijde onze aandacht en service! Wij hebben de conclusie getrokken dat u zielsveel van uw hond houdt en tot het uiterste gaat om hem het beste te geven. Wat jammer dat u zich niet gerealiseerd heeft dat ook wij tot het uiterste willen gaan om uw hond het beste te geven!

WAPENVELD- Oranjevereniging Maxima heeft de kaarten voor het Mega Piratenfestijn weer ontvangen. Het Mega Piratenfestijn in Wapenveld vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 augustus. Er wordt een run op kaarten verwacht, nu het MPF dit jaar weer voor alle leeftijden is. Oranjevereniging Maxima heeft traditiegetrouw de eerste kaarten in de verkoop. Bij Arriba mode en jeans aan het W.H. van de Poll-

plein in Wapenveld kunt u tijdens kantooruren de kaarten afhalen. Ook bij Webrovi Auto’s in Heerde (Veldweg 6 A) kunt u de kaarten nu al kopen. Wees er snel bij , want vol = vol. Het Mega Piratenfestijn staat garant voor urenlang de allerbeste Nederlandstalige artiesten. Jan Smit, Nick en Simon, Frans Duijts, Jannes, Helemaal Hollands, Thomas Berge, René Schuurmans en de Piratentoppers zijn zo maar een

Open dag moskee VAASSEN- De Sultan Ahmet moskee Vaassen houdt op zaterdag 10 en zondag 11 april voor het eerst in haar zeventienjarig bestaan een open dag. De open dag van de Sultan Ahmet moskee Vaassen biedt geïnteresseerden de kans om in een gemoedelijke sfeer de moskee van binnen te bezichtigen, om vragen te stellen over de islam en islamgerelateerde thema’s en om kennis te maken met de Turkse cultuur, in het bijzonder met de Turkse keuken. Op deze manier hoopt de Sultan Ahmet moskee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het contact tussen moslims en niet-moslims. De open dag biedt kunst, cultuur en een kijkje in de Turkse keuken: kraampjes met zelfgemaakte Turkse lekkernijen, een rondleiding in de Sultan Ahmet moskee waar vragen kunnen worden gesteld, de mogelijkheid om de handen te laten beschilderen door een hennakunstenaar, een traditioneel Turkse hoek, springkussen

en schmink voor kinderen en verkoop van diverse cadeauartikelen. Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 10 en zondag 11 april onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met de Turks-islamitische cultuur. Tijd: zaterdag 10 april: 9.00-20.00 uur, zondag 11 april: 10.00-17.00 uur, aan de Woestijnweg 96, Vaassen (tegenover voetbalvereniging V.I.O.S.)

Snuffeldag EMST- De opslag voor de Koninginnedag rommelmarkt in Emst zit tot de nok toe vol. Vandaar dat er al een voorverkoop zal worden gehouden op zaterdag 10 april van 10.00 tot 15.00 uur. In en om de schuur aan de Stroeteweg kan er dan naar hartenlust rondgesnuffeld worden. De opbrengst is bestemd voor meerdere doelen: de kerk, het jeugdwerk, het Javaproject van de HGJB en het Ronald McDonald Huis.

Dames Gemeente Epe staan 'hun mannetje'

greep uit de vele artiesten die deze avond optreden in de Mega Feesttent in Wapenveld. Aanvang van dit spektakel is om 20.00 uur, tent open om 18.30 uur. Koopt u uw kaarten bij de Oranjevereniging? Daarmee steunt u Maxima-Wapenveld. Geen gelegenheid om ze op te halen? Bestel ze dan via de website: www. maxima-wapenveld.nl. De Oranjevereniging neemt dan vanzelf met u contact op om ze langs te brengen.

Dierenspeciaalzaak Volkers Beeklandseweg 13 te Heerde

Praiseband Xing in de Open Poort

Palmpasen in Welsum WELSUM- Afgelopen zondag vond in Welsum het palmpasen plaats voor de kinderen. Vanaf 13.00 uur konden de kinderen hun zelfgemaakte stokken en werkstukken weer inleveren, waarna ze met z’n allen op de versierde wagen door het dorp werden rondgereden. Bij terugkomst konden alle kinderen meedoen met het eiertikken en werd via een afvalrace de winnaar bekend. Eenmaal uitgetikt werden de kinderen in twee groepen verdeeld om onder grote belangstelling eieren te gaan zoeken rondom het sportveld. Na afloop werden de prijzen per groep verdeeld. Prijzen van de stokken: Iris Veldkamp, Eva v/d Horst, Lysanne Kruitbosch, Niek Zweers, Mike Enderink, Sade Groenveld, Douwe Stap, Michelle Eijerkamp. Prijzen werkstukken: Sil Groenveld, Renate Menkveld, Selma Schoutens, Noor Veldkamp, Chiel Enderink. Prijzen eiertikken: Rens v/d Horst, Lars Veldkamp, Seije Groenveld, Femke Jacobs. Prijzen eieren zoeken onderbouw: Sade Groenveld, Mathijs van Zetten, Linde Schoutens. Prijzen eieren zoeken bovenbouw: Mitchell van Voorst, Sil Groenveld, Niek van Oord.

HATTEM- Op maandag 5 april, Tweede Paasdag, zal Praiseband Xing optreden in “de Open Poort” in Hattem. Praiseband Xing bestaat ondertussen al weer meer dan 15 jaar. Een praiseavond met deze band staat garant voor feestelijke avond. Deze 17-koppige formatie heeft hun programma dit jaar opgezet rondom het thema “de Regisseur”. Het ruim 2 uur durende program-

ma kenmerkt zich door ca. 20 praisesongs die veelal door Praiseband Xing in een eigentijds jasje zijn gestoken. Jong en oud zijn van harte welkom op maandag 5 April in “de Open Poort”, (Veldhoeve 1 in Hattem. De avond begint om 19.30 uur. De deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend. Entree: gratis. Meer informatie over Xing is te vinden op hun website: http://www.praisebandxing.nl.

Opbrengst collecte WAPENVELD- Internationale gezondheidsorganisatie Simavi vroeg de afgelopen weken tijdens de campagne ‘wie draagt de wereld?’aandacht voor de cruciale rol die moeders in ontwikkelingslanden spelen voor de gezondheid van hun gezin. Een belangrijk onderdeel van de campagne was de landelijke collecte die van 15 t/m 20 maart plaatsvond in honderden gemeenten. Meer dan twaalfduizend vrijwilligers gingen in Nederland de straat op voor dit goede doel. Ook in Wapenveld werd gecollecteerd en is maar liefst 2.644 euro opgehaald. Bent u de collectant misgelopen en wilt u moeders in ontwikkelingslanden ook zelf helpen? Uw bijdrage is welkom op giro 300100 ten name van Simavi in Haarlem.

Maandelijkse Kledinginzameling

EPE- Dinsdagavond stond een bijzondere activiteit op het programma voor de dames van Personeelsvereniging van de Gemeente Epe. Bij garage Bonhof in Epe werd een Ladies Night verzorgd. De avond stond in het teken van het oplossen van kleine storingen/pechgevallen die kunnen optreden bij het dagelijks gebruik van de auto. Na deze korte uitleg werden diverse praktijkvoorbeelden aangehaald. Al met al een leerzaam uitje voor

de dames van de Personeelsvereniging van de Gemeente Epe. Dames die ook meer te weten wil komen over het verhelpen van kleine pechgevallen aan hun auto kunnen hiervoor terecht bij Garage Bonhof in Epe. Op dinsdag 18 mei staat de volgende Ladies Night op de agenda. De avond begint om 19.30 uur en er is plek voor max. 30 dames (vol=vol). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Garage Bonhof, tel.0578-615539.

WAPENVELD- Op zaterdagmorgen 3 april is er de maandelijkse kledinginzameling voor Roemenie. Heeft u nog schone kleding, dan kunt u die afgeven tussen 9.30 en 11.00 uur (bij de oude school), Kanaaldijk 57 in Wapenveld. De kleding die zij van u krijgen, wordt door de werkgroep gesorteerd voor arme gezinnen waar zij in Galautas (Roemenie) contacten mee onderhouden en die hulp nodig hebben. Dat wat overblijft wordt voor transport klaargemaakt en door een bedrijf dat hulptransporten naar verzorgd, gekocht en opgehaald waarna het in Roemenie een goede bestemming krijgt. Voor informatie kunt u bellen naar: Wim Veldkamp, Nachtegaalweg 94, 8181XS Wapenveld, tel. 0384479585, e-mail: familieveldkamp@hetnet.nl.

EPE- Stichting Cultureel Platform Epe mag voor de jaren 2010, 2011 en 2012 opnieuw rekenen op steun van Rabobank Noordoost-Veluwe. Deze week ondertekende de heer Dennis Blok, Accountmanager Private Banking, namens de bank het driejarige sponsorcontract. De heer W. Dicou, penningmeester van de stichting, was blij met de ondersteuning. Mede door deze bijdrage blijft het mogelijk om elk jaar minimaal zes theatervoorstellingen te organiseren. Het programma voor het winterseizoen 2009-2010 staat op de website www.cultureelplatformepe.nl. Op deze website zijn ook toegangskaarten te reserveren.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 233

Wij zijn een internationaal metaalbedrijf in Heerde en ontwerpen en maken machines en onderdelen voor machines voor industriele toepassingen in de hele wereld. Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur en een collegiaal team. Tema Process is onderdeel van Tema Holding NV. Wij zijn op zoek naar:

- Ervaren Plaatwerkers / Tig-lassers RVS - Beginnend Plaatwerker / Tig lasser RVS

KUNSTSTOF - ALUMINIUM - HOUT

- Magazijnbeheerder Wij bieden een passende beloning conform de CAO Metaal en Techniek, een goede werksfeer en een uitdagende baan met toekomst perspectief. Heb je belangstelling stuur dan z.s.m. (binnen 2 weken) een korte brief met CV naar ons adres, bij voorkeur per email: vacature@temaprocess.com, of naar onze postbus t.a.v. dhr. H. Dijkman. Mocht je nog nadere informatie willen hebben dan kun je natuurlijk ook even telefonisch contact opnemen. Tema Process BV Postbus 19 8180 AA Heerde I www.temaprocess.com

BELISOL KOZIJNEN EN DEUREN

Europaweg 5b 8181 BG Heerde T 0578-578650 F 0578-578669

Kozijnen en deuren op maat met 10 jaar garantie Renovatie en nieuwbouw Meer dan 30 jaar ervaring Inbraakwerend hang- en sluitwerk Professionele montage met verzorgde afwerking Informatie en advies rond subsidiemogelijkheden

Schuifpuien Tuindeuren Veranda’s

De expertise van Belisol gaat een leven lang mee.

De ZOMER komt eraan!!! Tijd voor:

Schuifpuien Tuindeuren Veranda’s Bij Belisol bent u aan het juiste adres!!!

BELISOL APELDOORN Watermanstraat 60 7324 AK Apeldoorn Tel. 055 3603023 apeldoorn@belisol.com

www.belisol.nl/apeldoorn

VOORJAARSAANBIEDINGEN BIJ ONS ALLES ONDER 1 DAK

Kijk voor de DOLMAR AANBIEDINGEN op onze site www.scheervd.com / machines tuin en park / aanbiedingen / sterretje aanklikken

DIVERSE AANBIEDINGEN VAN SABO, JONSERED EN SIMPLICITY

Gratis een demonstratie van een Ferris diesel Zeroturnmaaier bij u aan huis ?

Bel vrijblijvend voor informatie. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00 - 17.30 uur zaterdag 8.00 - 12.30 uur

Veesser Enkweg 45, 8194 LK VEESSEN Tel.: 0578 631292, Fax: 631488, www.scheervd.com


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 34

Franchisenemer van het Jaar

ComputerPlusBus EPE/HATTEM- De ComputerPlusBus van het Nationaal Ouderenfonds vervolgt zijn succestocht door heel Nederland. De ComputerPlusBus zal dit jaar 160 woonzorgcentra en andere locaties bezoeken in alle provincies in Nederland. Dinsdag 6 april van 10.00-16.00 uur zal de bus bij Zorg- en Wooncentrum De Bongerd in Hattem zijn en op dinsdag 13 april van 10.00-16.00 uur bij het Gemeentehuis in Epe. De bus is voorzien van een aantal computers waarmee digibete ouderen, onder begeleiding van vrijwilligers van KPN, kennis kunnen maken met de mogelijkheden van de computer. In 2008 en 2009 heeft de bus 280 locaties in heel Nederland bezocht waarbij ruim 8000 digibete ouderen kennis hebben gemaakt met de computer en internet. Ruim de helft van de bezoekers was 75 jaar en ou-

der. Het doel is ook dit jaar weer duizenden ouderen hun computerangst te laten overwinnen en te zorgen dat ze de leuke en informatieve elementen van de computer en internet ontdekken die voor hen interessant zijn.

Dammen HOORN- Uitslagen van de onderlinge clubcompetitie van Damclub Hoorn – OG Oene. J. Vahl – B. Koetsier 0-2, H. Kemper – T. Bijsterbosch 0-2, T. kers – T. de Weerd 2-0, D. van Pijkeren – H. Boeve 0-2, K. Fiks – T. Tellegen 0-2. De stand in het 1e team: 1. H. van Ommen, 2. B. Koetsier, 3. L.G. Brummelkamp. Stand 2e team: 1. T. Bijsterbosch, 2. G.A. Groothedde, 3. K. Fiks. In de top van het klassement zit het allemaal dicht bij elkaar en er kan in de laatste weken nog van alles veranderen.

Muziekconcert op de Parkschool EPE- Een hele bijzondere prestatie voor Mariët van Laar, filiaalhoudster van Shoeby Fashion aan de Hoofdstraat in Epe: zij heeft tijdens de Franchise & Formulebeurs Onderneem ‘t! de titel ‘Franchisenemer van het Jaar’ in de wacht gesleept. “Ik was compleet overdonderd toen ik het hoorde. Dat ik de finale had gehaald, vond ik al fantastisch, maar dit: dit is echt geweldig! Het is toch een teken dat je goed bezig bent”, aldus een enthousiaste Mariët. Ze geeft ook haar team een pluim. “We doen het echt mét elkaar.” Uiteraard was het direct groot feest bij Shoeby, getuige ook de ballonnen voor de deur. “Ik heb heel veel bloemen gehad, de buurman heeft bonbons gesponsord voor de klanten en ik heb van de Ondernemersvereniging Epe een boeket bloemen gehad. Echt hartstikke leuk! Uiteraard gaan we het ook nog zelf vieren: we gaan met het team uit eten. Daarnaast komt er binnenkort nog een feestweek van Shoeby.”

Het juryrapport was zeer lovend. “Op basis van je kennis, je kunde, je inzet, je focus, je commerciële inzet, het plezier dat je uitstraalt maar vooral vanwege je lokale ondernemerschap, waarmee je je in een jaar tijd er in geslaagd bent om je winkel en ook jezelf op de kaart te zetten ben jij voor ons de Franchisenemer van het Jaar 2010”, viel ondermeer te lezen. Wat Mariët zelf met name herkende was het punt klantgerichtheid. “En voor mijn personeel ga ik door het vuur. Ik denk dat dit sterke punten zijn. Wat ik hiervan geleerd heb is dat je scherp en in beweging moet blijven. Dat doen we al, niet alleen met acties van Shoeby, maar ook met eigen acties, maar dat moeten we ook vásthouden. Je moet laten zien dat je er bent. Én je moet er voor je klanten zijn: een stukje service, kopje koffie, spekkie voor de kinderen. Dat is heel belangrijk.” Deze award is niet alleen leuk voor Mariët: “Het is reclame voor de winkel én voor Epe”, vindt de onderneemster

die zich in Epe overduidelijk op haar plek voelt. “Epe is supertoeristisch en gezellig. Het vult heel goed de leegte tussen Zwolle en Apeldoorn, daarom heb ik ook voor Epe gekozen. Er is een actieve ondernemersvereniging, waar ik zelf trouwens ook bij zit, en er is altijd wel iets te doen. Epe is continu in beweging.” Shoeby bestaat bijna 30 jaar en is in het zuiden van het land begonnen. Sinds een jaar of vijf trekt het bedrijf, met private labels voor betaalbare prijzen, steeds meer deze kant op. “Ik kende de zaak via de vestiging in Hengelo. Ik vond het een leuke winkel en toen ik hoorde dat ze franchiser zochten heb ik direct gereageerd. Ik wilde altijd al een eigen zaak hebben.” En het bevalt goed. “Het is nóg leuker dan ik al dacht. Ik ben er dag en nacht mee bezig, maar ik krijg er zoveel energie van. En dan nu binnen 1,5 jaar al deze titel, dat is echt een cadeautje! En nu gaan we ons best doen om het zo te houden.”

Calefax Rietkwintet

HEERDE- Het gebeurt niet elke dag. Een echt concert op school. De kinderen van de Parkschool in Heerde vielen met de neus in de boter afgelopen donderdagochtend. Ze hadden in het kader van het muziekproject zelf al instrumenten gemaakt en een uitvoering gegeven. Nu was het de beurt aan echte muziekanten. Deze waren wel heel bijzonder. Het was een kwartet van de Marechaussee. Het concert was

eigenlijk een muzikaal verhaal over twee kinderen die een reis in de tijd maakten. Het verhaal werd door de muzikanten aangekleed met veelal bekende melodieën. Maar het mooiste vonden de kinderen toch kedengedeng van Guus Meeuwis. Al met al is het muziekproject voor de kinderen een geslaagde kennismaking geweest met muziek in de breedste zin van het woord.

Info-ochtend Bintwerk HEERDE- Bintwerk houdt op woensdag 21 april tussen 10.00 en 11.30 uur een informatieochtend voor 45-plussers m/v, die graag boeken lezen en hun leeservaringen met elkaar willen delen. Hierbij kan men denken aan verschillende genres, maar literatuur wordt toch het meeste gezamenlijk gelezen en geleend. Medewerking wordt verleend door Maartje Scheffers en Loes de Blok uit Heerde, beiden

deel uit makend van een bestaande leesgroep. Ook is informatie beschikbaar van de Stg. Senia Literair en de Bibliotheek. De bijeenkomst wordt gehouden in het Deltiongebouw aan de Griftstraat 10 in Heerde. Opgave en informatie is mogelijk vanaf 6 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur op tel. 0578-694626 (vragen naar ouderenconsulent Joke van den Brink).

Op vakantie in Roemenië

HATTEM- Op uitnodiging van St. Kunstkring Hattem geeft het internationaal bekende Calefax Rietkwintet een concert in de Marke, Daendelsweg 2, 8051DX te Hattem. Het concert vindt plaats op zaterdag 10 april en begint om 20.15 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, Kerkstraat 35 te Hattem, tel. 038-4441292 en vóór aanvang van het concert aan de zaal. Na ruim zeshonderd concerten in twintig landen is rietkwintet Calefax te beschouwen als een van de meest succesvolle kamermuziek-

groepen van Europa. Het kwintet heeft van zijn unieke bezetting van rietinstrumenten een aantrekkelijke en veelgevraagde verschijning gemaakt op zeer uiteenlopende kamermuziekpodia. De groep speelt staande en koppelt zijn uitzonderlijke speelkwaliteiten aan een ongedwongen presentatie. Zodoende bereikt Calefax publiek van alle leeftijden. Calefax won diverse grote Nederlandse muziekprijzen. De cd’s werden zonder uitzondering door de internationale pers met gejuich begroet.

Frequente concertreizen brengen de groep steeds verder buiten Nederland, tot in Engeland, Rusland, China, de Verenigde Staten en Japan. De leden van Calefax hebben naam gemaakt met hun eigen, op het rietkwintet-lijf geschreven arrangementen. Een kleine zeventig nieuwe voor Calefax geschreven werken, van componisten uit binnen- en buitenland, completeren het repertoire dat vele eeuwen muziekgeschiedenis omvat. Op het programma staan werken van Rameau, Ravel, Solage, Ford en Strauss.

EMST- De kerkelijke gemeente van Emst heeft al jarenlang contact met het plattelandsdorpje Siniob (circa 40km over de Hongaarse grens bij de plaats Bors). Het is mogelijk om daar in een appartement te verblijven dat door Emstenaren gerealiseerd is. De huur (vanaf 175 euro

voor een week in laagseizoen) is geheel bestemd voor de plaatselijke bevolking. Voor meer informatie over het contact tussen Emst en Siniob kunt u kijken op de website www.siniob. nl of eventueel bellen met Else van den Berg (tel. 0578-574543).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 235

PAASVERKOOPSHOW VRIJDAG 2, ZATERDAG 3, 2e PAASDAG 5 APRIL Gazelle Miss Grace

Voor jonkvrouwen Inclusief mand! 3 versnellingen

Cortina Transport

De bakker is jaloers Uit voorraad leverbaar Degelijk

G R AT I S

QWIC E-BIKE LAATSTE 30 STUKS

Yellow Chain

T.w.v. ¤ 39,95

¤ 1199,-

BOVAG ´´´´´

IKRE E-B CENTE C

GEBRUIKTE BRUIKTE ELEKTRISCHE FIETSEN

¤ 699,-

OP=OP

¤ 799,-

Bij elke fiets met voordrager

EXCL. RIJKLAARKOSTEN

FIETS

Diamant Fietsendrager

CITY

KEUS

Kantelbar, snel op trekhaak te bevestigen zonder gereedschap, met slot beveiliging, inklapbaar, oprijgoot verkrijgbaar.

>I8K@JD@;N<<B 9;DJ;HF7H9I8?@:; 98K8MLJN<<B<E;

!

Met nieuwe accu vanaf ¤ 499,-

EXTRA AANBIEDINGEN Giant Cosmo CS 2 8v ¤ 899,- PAASAKTIE ¤ 750,-

¤ 329,powered by

Paasaktie

Cube Delhi 27v ¤ 1149,- PAASAKTIE ¤ 999,Gazelle Medeo ¤ 779,- PAASAKTIE ¤ 679,-

¤ 79,-*

Batavus Topper ¤ 449,- PAASAKTIE ¤ 389,*Geen inruil mogelijk, niet te combineren met drager aktie

* Bij aankoop van 2 fietsen Aankoopbedrag samen minimaal ¤ 1499,=

2e PAASDAG 5 APRIL GEOPEND VAN 11:00 -17:00

100% rijklaar = gelijk fietsen

GRATIS Wokcentre dinercheque t.w.v. E 20,-

Bij aankoop nieuwe fiets

Winter kleding 2e Kledingstuk

Transport/ bagage krat

E-bike Gazelle

Veel trendy accessoires leverbaar

2e Accu

1 euro*

!

vanaf ¤ 21,95

*Geldt voor laagst geprijsde artikel

Bij aankoop

t.w.v. ¤ 399,-

GRATIS

!,0).!s"!4!653s'!:%,,%s')!.4s(!2").s(%,+%-!s+/'!-)9!4!s17)#s42%+

2005 winnaar

2010 Zilver

Als je voor fietsen gaat!

BOVAG ´´´´´

E E-BNITK ER CE N

1500 m2 fietsen & accessoires

2e Paasdag geopend van 11:00 – 17:00

* Voor deze week aanbiedingen geldt geen inruil, zolang de voorraad strekt, vraag naar de voorwaarden, op = op. Druk en zetfouten voorbehouden. Vraag bij bedrijfsfietsen projecten/inruil naar de voorwaarden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 36

Voorjaarsconcert koren Music-4All

G.V. Pegasus scoort landelijke tickets

HEERDE- Zaterdagavond gaven de koren van Music-4 All hun voorjaarsconcert onder de muzikale begeleiding van hun dirigent Marten van der Worp. De avond werd geopend door The All Singers. Zij hebben een gedeelte van het repertoire ten gehore gebracht, dat zij in de halve finale op zaterdag 5 juni op het Nederlands Koorfestival in het Muzie Sacrum te Arnhem gaan neerzetten. Daarna was de beurt aan Alles Kids. Zij hebben zingend het moderne sprookje van koning Willem opgevoerd. Toen kwam het vroegere “Overdagkoor”. Het koor heeft sinds kort een nieuwe naam en wel “Enjoy-4 All. Zij brachten een aantal nummers ten gehore, waaronder het bekende “Conquest of Paradise” van Vangelis. Toen was de beurt aan het koor “Jong”. Zij brachten samen met “Alles Kids” het liedje “laat je droom bestaan” uit de musical Joseph ten gehore. “Jong” ging daarna alleen verder

Wedstrijden HSV De Snoekbaars

met o.a. de liedjes “Just a Flirt” van Miss Montreal en “All this Time” van Maria Mena. Dan het mannenkoor “Men’s Choire-4All” deze avond bestaande uit 7 mannen. Zij kwamen op met het lied “Opzij, Opzij” van Herman van Veen. Daarna

Ruitersport

Geslaagde bijeenkomst Veluwe Werkt

HATTEM- Uitslagen Hippisch Hattem: Jennifer Knol is met haar pony Dyoc 2e geworden in de klasse B cat. E met 193 punten. Voor Jennifer was dit haar eerste wedstrijd met haar nieuwe pony. Kimberly Knol is met haar pony Karina ook 2e geworden in de klasse B cat.C met 201 punten. Linda Keizer was afgereisd naar Beekbergen waar RC Riant een wedstrijd had georganiseerd. Zij heeft daar met haar paard Top een 2e (183) en een 3e (184) prijs behaald in de M1 dressuur.

HATTEM- Donderdag 18 maart was de eerste netwerkbijeenkomst van Veluwe Werkt voor de directieleden van de ondernemingen die aangesloten zijn bij de bedrijvenkringen uit Hattem, Heerde en Epe. Architect Joost Valk, winnaar van de Share Award 2010, was naar Hattem gekomen om te vertellen over zijn visie op duurzaam ondernemen, hoe je groen kunt integreren in je leefomgeving en waarom je meer zou moeten doen dan de regels volgen. Daarna gaf Joke Feenstra van Syntens aan wat Syntens kan betekenen voor ondernemingen die “iets met duurzaamheid willen doen”. Deze bijeenkomst vond

Paasviering

kwamen er nog een tal van nummers voorbij. De avond werd afgesloten met een het lied “You Rais Me up” gezongen door alle koren. Al met al kan Music-4 All terug zien op een bijzonder geslaagde avond. Zie ook www.music-4all.nl.

plaats in het duurzame gebouw van eL-Tec. De gasten werden na de lezingen dan ook uitgenodigd voor een rondleiding door dit energiezuinige bedrijf om aansluitend kennis met elkaar te maken. De vereniging Veluwe Werkt is een samenwerking van Bedrijvencontact Heerde, Bedrijvenkring Hattem en Bedrijvenkring Gemeente Epe op het gebied van HRM. Hiervoor is de website veluwewerkt.nl ontwikkeld met een openbaar gedeelte voor de vacatures van de aangesloten bedrijven en een besloten gedeelte met onder andere een forum voor de onderlinge contacten.

HEERDE- In het CC de Noordgouw wordt op zondag 4 april een Paasviering gehouden. Deze dienst gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 9.30 uur. Ds. P.J.H. Krol zal deze dienst leiden. Muzikale medewerking wordt verleend door harpiste Annelie Franken uit Heerde. De samenzang zal begeleid worden door Klaas Jan de Groot op orgel. Pasen is het feest van de hoop. De Paasviering heeft als thema “Wees niet bang”. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de allerkleinsten is er crèche. Kijk ook eens op www.ngk.nl/heerde.

KCVO VAASSEN- De vijftiende wedstrijd van KCVO leverde een 3-1 overwinning op tegen TKA. In het Paasweekend is er een dubbelprogramma voor KCVO. Zaterdagavond om 18.00 uur speelt het thuis tegen Lemelerveld en maandagmiddag om 14.00 uur treedt het aan in en tegen Schalkhaar.

EMST- Zaterdag heeft de speeltuin in Emst samen met de kinderen eieren gezocht. Het was een drukke bedoening met maar liefst een kleine 100 kinderen. Naar het zoeken zijn ze nog samen met de muziek de buurt door gegaan. Er waren ook kinderen die een prijs ei hadden

Palmpaasstokken maken

gevonden. Groep 0, 1 en 2: Zilver; Wesel Bonhof, Bjorn Hazeleger, Ruud Knippenberg, Bo Stegeman Goud; Eloise Bijsterbosch. Groep 3, 4 en 5: Zilver; Julian de Wilde, Leroy Nijhof, Carlijn Zweekhorst, Jaimy- Joy van Limburg. Goud; Julian de Wilde samen met Leroy Nijhof. Groep 6, 7 en 8: zilver; Esther Huiskamp, Demi Huiskamp, Ryan van Essen, Jethro van ’t Ende. Goud; Patrick Krijgsman.

Bingo

HEERDE- Gymnastiekvereniging Pegasus werd onlangs door maar liefst 4 turnsters vertegenwoordigd tijdens de landelijke wedstrijd 2e divisie. Eerst was het de beurt aan de pupillen 2 niveau 6; Sanne Berends en Ilja van Doorm. Ilja en Sanne gaan beiden door naar de landelijke kwartfinale. Daarna begon de strijd tussen 37 jeugdturnsters op niveau 5. Joyce Stijf en Meilin Berkhoff, beiden debutant

HEERDE- Ook dit jaar organiseert de Snoekbaars competitiewedstrijden voor haar leden. Iedereen die het leuk vindt om ook wel eens een visje te vangen kan aan deze wedstrijden deelnemen. De wedstrijden worden op een dinsdagavond gehouden. De wedstrijden worden gevist van 19.00- 21.00 uur en men dient om 18.00 uur aanwezig te zijn i.v.m. inschrijven en loten voor een steknummer. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per wedstrijd. Data: dinsdag 20 april jachthaven IJsselzicht,

in deze divisie, begonnen enthousiast en gedreven aan hun wedstrijd. Helaas kostte de val van brug Joyce teveel punten en scoorde ze net te weinig om bij de beste turnsters te behoren. Meilin wist door haar goede prestaties op balk en vloer een ticket binnen te halen. De landelijke kwartfinale zal afhankelijk van de indeling op 10 april in Rotterdam of op 17 april in Twello worden geturnd.

27 april Bovenhank, 11 mei Bovenhank, 25 mei Bovenhank, 15 juni IJssel, 29 juni IJssel, 17 augustus Bovenhank, 11 september IJssel; deze word gevist op zaterdag als afsluiting van de competitie. Voor meer informatie tel. 06-16274000.

Paasbingo HATTEM- Supportersvereniging “Ons Genoegen” houdt zaterdag 3 april een Paasbingo in de Triangel, Veenburgerweg 13 te Hattem. Zaal open om 19.15 uur, aanvang: 20.00 uur.

Duo en trio P.R.O. behalen halve finale

HATTEM- Zaterdag werd in Warnsveld de tweede voorwedstrijd acrogymnastiek C-niveau gehouden. Het trio van sportvereniging P.R.O. - Melissa Beekhof, Sharon van der Ziel en Kirsten Kouwenhoven - behaalde met een 7.25 voor techniek en een 7.15 voor artistiek een nette score. De balansoefening werd heel erg netjes uitgevoerd, zowel de elementen als de dans zagen er keurig uit. Met een 7.95 voor techniek en een 7.85 voor artistiek behaalden ze de totaalscore 25.80. Slechts 4 van de 36 deelnemende trio’s wisten een hoge score te behalen. In het totaalklassement eindigde het trio op de 13e plaats, wat voldoende bleek voor een ticket naar de halve finale. Het duo Christien van Dijk en Janine Bronsveld behaalde een nette technische score 7.40, artistiek was dit keer aan de lage kant met een 6.90. De dames hebben zelf meer vertrouwen in de balansoefening en dit straalden ze ook uit. De dans

ging uitstekend en de meisjes scoorden een 8.10 op artistiek. Helaas verloor het duo nog 0.60 aan twee tijdsfouten, maar het resultaat over beide oefeningen bleek genoeg voor een 6e plaats waarmee ook de halve finale makkelijk werd behaald. Op zaterdag 15 mei wordt in Oss de halve finale C-niveau gehouden waar het duo en trio gaan proberen een ticket voor het Nederlands Kampioenschap in de wacht te slepen. Zie www.prohattem.com.

HATTEM– Bultman-Hartholt Assurantiën en Hypotheken en tafeltennisvereniging Smash’70 vormen al jaren een prima combinatie. Het bestaande contract is dan ook ver-

lengd. De financiële ondersteuning van het assurantiekantoor heeft er mede voor gezorgd dat zowel het eerste heren- als damesteam momenteel in de eredivisie opereert.

Middag PCOB HEERDE- PCOB houdt een gezellige middag op woensdag 21 april om 14.30 uur in zaal “Welgelegen”, Stationsstraat 2 te Heerde. Op deze middag zal de heer B. van den Brink Uit Noordeinde een power point presentatie verzorgen over: Zwaluwen zoeken in Zambia. Het belooft wederom een interessante middag te worden. Iedereen is welkom.

VAASSEN- SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 7 april een bingo-ochtend, in Dorpscentrum “De Wieken”, aan de Molenstraat 15 te Vaassen. Aanvang 10.00 uur.

Engels paasweekend

HEERDE- Vorige week maandag hebben de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de Wilhelminaschool in hun klas een palmpaasstok gemaakt. De kinderen konden kiezen uit diverse lekkernijen om aan hun stok te hangen. Als verrassing werd er een rondgang door de buurt gehouden en het feestelijke gevoel werd helemaal vergroot door Siebren Bootsma en Arnoud Mak uit groep 8 die met hun trommels de optocht leiden.

HATTEM- Tijdens het Paasweekend is de Engelse voetbalvereniging “Ware FC Youth” te gast is Hattem. De Engelsen zijn enige dagen in Nederland om aan een internationale toernooi mee te doen. Van v.v. Hattem zullen de jeugdteams E2 en C2 op zondag Eerste Paasdag hun interland tegen hun Engelse leeftijdsgenoten spelen. Beide wedstrijden op sportpark “Het achterveen” beginnen om 11.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 237

Epe, Laar Enk 6

Nieuw

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

.

Waayenberg Schoenmode Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

• Leuke ruime middenwoning met stenen berging • Gelegen in een geliefde wijk op korte afstand van voorzieningen • Woonkamer (ca. 25 m²), eenvoudige dichte keuken • Op de verdieping moderne badkamer en drie ruime slaapkamers • Op zolder veel bergruimte en 4e slaapkamer met dakkapel • Diepe tuin op het zuidwesten met achterom en privacy • Perceeloppervlakte 159 m², inhoud ca. 340 m³, bouwjaar 1970

Heerde, Kolthoornseweg 22A

Nieuw

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Pannenkoekenhuis

“ De Honingpot ”

• Aan de rand van het bos gelegen semibungalow • Met royale garage, carports, dierenverblijven en weiland • Rust, ruimte en privacy zijn kenmerken van wonen op deze locatie • Modern afgewerkt en ingericht, volledig geïsoleerd • Woonkamer met gashaard, woonkeuken met moderne hoekopstelling • Slaap- en badkamer op de begane grond en twee slaapk. op de verdieping • Perceeloppervlakte 4.600 m², inhoud 390 m³, bouwjaar 1990

Epe, Dellenweg 15

! d n e p o e g g a d s 1e + 2e Paa

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

Nieuw

PAASMENU

Kippensoep *** Pannenkoek Beenham + mosterdsaus *** IJs + advocaatsaus + slagroom of koffie

15,95

Hoofdstraat 124-126, Epe. Tel. 0578-614334. www.dehoningpot.nl

Ook voor verjaardagsfeestjes, recepties etc.

• Prachtig gelegen jaren dertig woonhuis met stenen garage • Karakteristieke woning met een diepe tuin op het zuidwesten • Sfeervolle woonkamer met erker en serre, keuken en bijkeuken • Drie slaapkamers, moderne badkamer en sep. toilet op de 1e verdieping • Op de 2e verdieping twee slaapkamers en bergruimte • Vrijstaande stenen garage (45 m²) met zolder en hobbykamer • Perceeloppervlakte 810 m², inhoud 450 m³, bouwjaar 1932 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 38

Pre-instap turnsters P.R.O. HATTEM- Zaterdag werd in Heerde de 1e wedstrijd pre-instap geturnd. Van P.R.O. turnden zes jonge turnsters mee. Voor Daphne Klomp, Nina Vosjan en Yvet van de Grift was het de allereerste wedstrijd. Nina werd op sprong 3e. Daphne liet van de drie P.R.O. turnsters de mooiste vloeroefening zien. Yvet turnde keurig op brug en sprong met een 6e en een 8e plaats. Amber Eikelboom, Anne-Marij de Jong en Manon van ’t Land zijn een jaar ouder en turnen een niveau hoger. Amber werd op de brug 5e. Ze werd uiteindelijk 8e. Anne-Marij werd op sprong met een 13.40 1e. Op vloer werd ze 3e met een 13.25. Ze eindigde als 7e. Manon scoorde op alle toestellen heel hoog, ze werd 4e op sprong, 2e op brug, 5e op balk en op de vloer was ze de beste met een 13.50. Met de totaalscore 52.400 mocht Manon het erepodium betreden voor een

bronzen medaille. Alle dames kregen een medaille uitgereikt, want de trainsters waren erg trots op de eerste wedstrijdprestatie van

TV Hattem

Opleiding Verzorgende niveau 3 IG

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 2 april: Tafeltennisvereniging Bultman -Smash ‘70 laat zich van haar sportieve kant zien. Wat kan de BOA voor de Hattemers gaan betekenen? Boomplantdag door het Kids4trees team van ‘Het Palet’ met camera gevolgd. Burgemeester Wiggers wil van 18 april een gedenkwaardige dag maken. Trendstyle over productinfo van Hattemer winkels: dit keer ‘Bonbonnerie A3’. Hattemer politiek in de jaren ‘80 laatste deel. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

REGIO- Thuiszorgorganisatie Vérian biedt, in samenwerking met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC), een tweejarig opleidingstraject op maat tot Verzorgende niveau 3 IG aan. De opleiding is een combinatie van leren in de praktijk, E-learning en klassikale lessen. Deze lessen vinden plaats in Apeldoorn.

Bingo EPE- Op vrijdag 2 april houdt de wijkvereniging de Buurthoeve een bingo aan de Sportlaan in Epe. Aanvang: 19.30 uur.

Sprengkoppen hersteld VAASSEN- Waterschap Veluwe heeft de sprengkoppen van de Geelmolense Beek bij Vaassen hersteld in het kader van het beken en sprengenprogramma. Het aanwezige systeem van sprengkoppen, sprengen en beken heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het waterschap streeft bij de werkzaamheden naar een minimum aan menselijk ingrijpen om de beek op een natuurlijke wijze te laten stromen. De uitvoering was vooral gericht op het vrijmaken van de beek van slib, blad en obstakels. Daarnaast is het beekprofiel vrijgemaakt

van beplanting en bomen die het handmatige onderhoud belemmeren. Twee duikers zijn vervangen door noodbruggen. Deze worden zo spoedig mogelijk door Kroondomeinen het Loo vervangen door definitieve bruggen. Deze nog aan te leggen bruggen vormen een minder grote belemmering voor de flora en fauna in het beeksysteem. Begin 2009 is gestart met het interactieve planvormingsproces. In samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden is een uitvoeringsplan opgesteld dat nu is uitgevoerd en afgerond.

Toneel in de Speulbrink

De lesstof wordt aangeboden vanuit een elektronische leeromgeving. Er worden dus geen boeken gebruikt. Vérian biedt de deelnemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in combinatie met een studieovereenkomst. De opleiding

hun pupillen. 24 april turnen deze meisjes hun tweede wedstrijd van dit seizoen. Zie www.prohattem.com.

VAASSEN- Op woensdag 31 maart komt de toneelvereniging “ADIOS On Stage” een toneelstuk opvoeren in de huiskamer van woon- en zorgcentrum De Speulbrink in Vaassen. De titel van het toneelstuk is genaamd “Geen rimpel teveel”, het is een komisch stuk met doldwaze situaties. Het toneelstuk begint om 19.30 uur, de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Belangstellende senioren uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom. Entreekaartjes à 2,50 euro zijn verkrijgbaar bij de receptie voor aanvang van het toneelstuk. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.

start in september 2010. Medio april vinden er informatiebijeenkomsten plaats. Voor enthousiaste kandidaten hebben ze opleidingsplaatsen in o.a. de regio’s: Hattem, Heerde, Epe, Vaassen. Geïnteresseerden worden verzocht het digitale sollicitatieformulier op www. verian.nl volledig in te vullen. Bij gebleken geschiktheid ontvangt de potentiële cursist zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor één van de twee informatiebijeenkomsten op maandag 19 april in Apeldoorn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de inhoud van de opleiding en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Nieuwe expositie KuVa VAASSEN- Bij KuVa in Museum Vaassen Historie exposeren van 1 april tot en met 1 mei Hermien Veendorp met aquarellen, Linda Dezijn met textiel ontwerpen en de in 1988 overleden Paul Akkerman met keramiek. Hermien Veendorp uit Vaassen heeft zich gedurende lange tijd gespecialiseerd in bloemenaquarellen. Deze aquarellen vallen op door een helder en levendig kleurgebruik. Linda Dezijn uit

Disco op Wilhelminaschool

Heerde is geboeid door de veelzijdigheid van het vervilten van wol met andere textiele materialen. Zij werkt met de toegepaste technieken in het platte vlak maar ook driedimensionaal. Van Paul Akkerman zal in de vitrine een aantal keramiekwerkstukken te zien zijn. Het betreft een bescheiden expositie uit particulier bezit met de bedoeling in de toekomst een grotere expositie aan hem in Museum Vaassen Historie te wijden. Opening van de expositie is op donderdagavond 1 april om 19.30 uur bij KuVa in Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73 te Vaassen. Voor iedereen toegankelijk. Openingstijden van de expositie: donderdag, vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

Verlies voor v.v. Emst EMST- Activia - VV Emst was met name door de straffe wind die over het veld stond een wedstrijd met twee gezichten, waarin de meest ervaren ploeg uiteindelijk de drie punten pakte. Activia won met 2-0.

HEERDE- Onlangs vond in Opheusden de tweede plaatsingswedstrijd voorgeschreven oefenstof voor de heren plaats. Jelle Driessen en Max Nieuwenhuis van Pegasus turnden in de eerste ronde niveau 15 bij de Benjamins. Joey Hofman turnt ook niveau 15, maar in de leeftijdscategorie Instap. Hij eindigde met een totaalscore van 98.85 net naast het podium. In de

categorie Benjamin 15 kwam Finn Strikwerda in actie. Niels Koetzier turnde in de categorie instap niveau 12. Aan het einde van de middag kwam Lars Wonink in actie. Hij turnt niveau 11 bij de Jeugd. Aan de ringen liet hij een mooie oefening zien en met een technisch goede sprong wist hij zelfs een eerste plaats op dit onderdeel te behalen.

De wereld van het boek HEERDE- Ook dit jaar heeft de ouderraad van de Wilhelminaschool te Heerde een discomiddag georganiseerd voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Het speellokaal in de school werd omgetoverd tot discozaal en een echte dj, dit jaar zelfs met lasershow, maakte het feest compleet. Vanaf 13.30 was de disco geopend voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 die verkleed mochten komen. De ouderraad had een prijs verbonden aan diegene die het mooist verkleed waren. De eerste prijs ging naar Luc uit groep 4 die als hup Holland hup kip verkleed was. De tweede prijs ging naar Iris, ook uit groep 4. Zij was verkleed als Chinese diva. De derde prijs was voor Lynn uit groep 2, zij was van alle

prinsessen de allermooiste. Na de prijsuitreiking deden de kinderen nog mee aan de limbo dans. Een grote verassing was het optreden van de juffen Anja, Alie en Sigrid die op muziek een dansje deden. Om half vier was het de beurt aan de groepen 5 tot en met 8. Ook zij mochten verkleed komen. De prijs voor deze groep werd gegeven aan de beste en enthousiaste danser op muziek van Michael Jackson. De prijswinnaars in deze categorie waren Shakira uit groep 5, Mark uit groep 5 en Romy uit groep 8. Ook deze groep werd verrast door een optreden. Deze keer waren het juf Sigrid en meester Nathan. Zij deden een playbacknummer van Meatloaf met het nummer Paradise by the dashboardlights.

OENE- De School met de Bijbel te Oene heeft onlangs een projectweek gehouden: Stap in de wereld van het boek. In die week bruiste het van activiteiten. Voor de hele school waren er verschillende activiteiten zowel in de school als er buiten. De Boekenstand te Oene heeft spontaan een actie op touw gezet om dit mooie initiatief te ondersteunen. Voor de hele school zijn er kleurplaten uitgedeeld en was er voor iedere klas een mooie “boeken prijs” te winnen. Heel veel kinderen deden mee; de jury had het er maar moeilijk mee. De winnaars zijn geworden: Groep 0 Peetram Dalhuisen, Groep 1 Jorick Riphagen, Groep 2 Jasper Tellegen, Groep 3/4a Gerlinde v.d. Velde, Groep 4 Vivian v.d. Snel, Groep 5 Bertine Mekelenkamp, Groep 6 Christel Veldwijk, Groep 7 Nienke Brendeke, Groep 8 Zwier

v.d. Weerd. Afgelopen vrijdag hebben de meeste prijswinnaars een stap gezet in de wereld van de

Boekenstand en een mooi boek uitgezocht. Zie ook: www.boekenstandoene.com.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 239

)]\W-]ZW)]\W-]ZW4MI[MLMOZWW\[\MMVOWMLSWWX[\M^IV6MLMZTIVL 2e Paasdag van

11.00 tot 16.00 uur

open

Zondags gesloten !

5MMZLIVM`TMI[MI]\WÂź[WX^WWZZIIL^WWZOZWW\PIVLMT[XZQRbMV B_WTTM ZWOLLE

(ONHGDJZLVVHOHQGHYRRUUDDGYDQKRQGHUGHQDXWR¡VYDQDOOHPHUNHQHQ PRGHOOHQ2D6HGDQ+DWFKEDFN6WDWLRQFDU039:KHHOGULYH689 &DEULRHQH[FOXVLHYHDXWR¡VPHWEHQ]LQHGLHVHOHQ/3*PRWRUHQ 2RNKRQGHUGHQEHVWHOZDJHQVYDQDOOHFRXUDQWHPHUNHQHQSULMVNODVVHQ

A50

Afslag 26 N792

$XWR(XUR

VAASSEN

Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

E30

UGCHELEN

A1

7WSLMI]\W^IV]_SM][[\II\MZbMSMZJQR

APELDOORN A1

UI\U^ZQRLIO! ]]Z bI\MZLIO!]]Z SWWXbWVLIO]]Z

TWELLO

E30

$XWR(XUR

:QMbMJW[_MO 5/>II[[MV <MTMNWWV ?MJ[Q\M"___I]\WM]ZWVT

7XMVQVO[\QRLMV"

AMERSFOORT

)]\W-]ZW)]\W-]ZW4MI[M

,M^MV\MZ DEVENTER/ZUTPHEN

1VZ]QTMVĂ&#x2026;VIVKQMZQVOQ[UWOMTQRS

BEEKBERGEN

A50

)ZVPMU

ARNHEM/NIJMEGEN

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Voor de komende zomer-vakantieperiode is Stichting Veluweborgh-Novel, een van de zorgaanbieders in de noordoostelijke regio van de Veluwe, voor de locaties de Klaarbeek te Epe en de Speulbrink te Vaassen op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste

vakantiekrachten Lijkt het je leuk om in een collegiale en gezellige sfeer met en voor mensen te werken? Wil je er graag aan meewerken dat onze cliĂŤnten ook in de vakantieperiode de zorg krijgen die ze nodig hebben? Wij zoeken collegaâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf 15 jaar en ouder die ons kunnen ondersteunen in de algemene dagelijkse zorg, de groepsverzorging en de huishouding. Wij nodigen nadrukkelijk kandidaten uit die de opleiding tot Helpende of Verzorgende volgen. Dus wil je graag een centje bijverdienen en tevens een bonus van â&#x201A;Ź 50,-verdienen? Kom dan naar een van de speciale informatieavonden voor vakantiekrachten die plaatsvinden op: maandag 12 april om 19.30 uur in De Speulbrink, Brunholdplaats 5 in Vaassen of woensdag 14 april om 19.30 uur in De Klaarbeek, Scheperstraat 145 in Epe. Als je er van overtuigd bent dat dit echt iets voor je is, kun je een brief sturen naar Stichting Veluweborgh-Novel, afdeling P&O, t.a.v. Wendy Geerlig, Eperweg 33, 8181 ET Heerde. Je kunt ook per e-mail reageren naar peno@veluweborgh.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 40

Cabriocentrum Nederland VAASSEN- Het lekkere voorjaarsweer komt er weer aan en wat is er fijner om dan in een cabrio te stappen en te genieten van de mooie omgeving? Bij Cabriocentrum Nederland aan de Griftsemolenweg 26 in Vaassen kunt u zich door eigenaar Henk Keizer uitgebreid laten informeren hierover.

“En nooit met een cent van de bank gefinancierd”, benadrukt hij. “Pas toen ik dit pand wilde bouwen aan de Griftsemolenweg ben ik naar de bank gestapt.”

Verkoop aan de keukentafel

Cabriocentrum is een goed bewaard geheim in deze omgeving, maar bestaat toch al bijna 15 jaar. Hoe is Henk er eigenlijk toe gekomen? “Ik heb de opleiding middelbare detailhandel school gedaan en ben daarna gaan werken. Het was mijn bedoeling om een eigen zaak te starten, maar eerst moest er geld verdiend worden én ik wilde ervaring opdoen”, begint Henk te vertellen. Hij werkte ondermeer in kledingzaken als HIJ en Boetiek 32, bij Welkoop in Epe en ook nog een tijdje bij een conferentiecentrum. “Toen vond ik het welletjes en ben ik gaan kijken naar de mogelijkheden om voor mezelf te beginnen. Ik heb alles op een rijtje gezet en kwam tot de conclusie dat ik 100% eigen baas wilde zijn, geen filiaalhouder of afhankelijk van een franchisegever.” Hij kwam uiteindelijk in een geheel andere branche terecht, namelijk die van de auto’s. “Ik was een keer in Duitsland en zag een auto te koop staan. Ik vroeg me af wat zoiets kostte en wat het in Nederland zou opbrengen. Zo is het balletje gaan rollen.” Stap voor stap heeft Henk vervolgens zijn bedrijf opgebouwd. Hij begon aan huis, aan de Weteringdijk in Emst.

Hij begon als Keizer Personenauto’s. Een werktuigloods werd opgeknapt en bood plaats aan de auto’s. “De verkoop vond zo aan de keukentafel plaats, in een vertrouwde omgeving.” De cabrio’s speelden aanvankelijk niet de hoofdrol. “Ik begon met zo’n 5 auto’s en daar zat misschien één cabriolet bij. Op een gegeven moment heb ik besloten om voor een specialisme te kiezen. Dat geeft ook duidelijkheid aan klanten. Ze weten dan dat ‘die ondernemer prima informatie kan geven’ over een bepaalde soort auto.” Het is een goede zet geweest. “Er zijn maar weinig mensen die het aandurven om zo door te specialiseren. Het is ook een waagstuk, maar voor mij is het de juiste beslissing geweest.” Het is toen begonnen met de Golf cabriolet, een 4-zitscabrio voor het hele gezin. “Soms had ik er wel 15 tot 20 staan. Men kon niet om me heen, maar er was dan ook weinig concurrentie op het gebied van cabrio’s.” Later kwamen er meer merken bij en ook meer 2-zitscabrio’s. Er moest een tweede hal bijkomen om het assortiment tot meer dan 50 cabrio’s te kunnen stallen. “Het kantoor lag aan het tuin gedeelte. In de zomer ging ik vaak buiten zitten. Dat gaf echt het ultieme gevoel: zicht op een monumentale boerderij, paarden in de wei. Men kwam

Bingo- en kaartavond

Jantje Beton

VAASSEN- De ontspanningscommissie van C.S.V.- VIOS houdt een bingoavond. Deze vindt plaats op donderdag 1 april in haar clubgebouw aan de Woestijnweg te Vaassen. Aanvang: 19.30 uur. Op vrijdag 16 april wordt in hetzelfde gebouw een kaartavond gehouden. Er wordt geklaverjast en gejokerd voor de competitie en gestreden voor de dagprijzen. Een ieder is van harte welkom op deze beide avonden. De koffie staat, zoals gebruikelijk klaar. De avond begint om 19.30 uur.

HATTEM- De collecte van Jantje Beton, die dit jaar gehouden werd in de eerste week van maart, is weer afgelopen. De opbrengsten in Hattem zijn geteld en alle deelnemende verenigingen zullen binnenkort de bijdragen op hun rekening ontvangen. Ondanks het feit dat er dit jaar een minder hoge opbrengst is dan vorig jaar, zijn ze toch ontzettend blij met het bedrag dat opgehaald is. Dit komt omdat er niet in de hele gemeente gecollecteerd is vanwege het kleine aantal collecterende groepen. “Het zou fijn

zo dicht bij de beleving die hoort bij cabriorijden.”

Eekterveld Sinds 2 december heeft Cabriocentrum Nederland een wat groter jasje. “Ik kreeg hier in 2005 grond toegewezen. Een monteur die bij mij een cabrio had gekocht, Andre van Eek, was voor zichzelf begonnen en huurde ruimte aan de Radeweg. Daar moest hij echter weg. We zijn samen om de tafel gaan zitten en dit is het resultaat. Hij huurt het voorste gedeelte van mij.” Henk spreekt van een mooie wisselwerking. “Stel, er moet snel een nieuwe accu in een auto, dan doet hij dat. Daarbij kan ik men-

sen voor apk’s weer naar hem doorverwijzen.” Het heeft even geduurd voor Henk echt zijn intrek heeft genomen op het Eekterveld. “Ik had geen haast en heb de tijd genomen om het in te richten”, aldus Henk. “Het was even wennen, want het is iets heel anders dan aan de Weteringdijk, maar ik krijg veel leuke en positieve reacties.” In 2008 heeft Henk het assortiment aangepast en is van 4-zits bijna geheel overgegaan op 2-zitscabrio’s. “De doelgroep daarvoor is ouder, 40+. Onder de 40 zie je weinig cabriorijders. Veel 40plussers die altijd hebben motor gereden maar daarmee willen stoppen, zie je regelmatig overstappen op cabrio.

En voor de oudere klanten geldt vaak dat ze bijvoorbeeld een oude MG hebben. Maar dat is toch wat Spartaans, kan je laten staan en is niet geschikt voor elk seizoen. Zij zoeken hier dan een nieuwer model uit en kunnen zo toch een rondje rijden.” Veel mensen die eenmaal cabriorijden, blijven dat volgens Henk ook doen. “Het is een beleving, een verlengstuk van vrijetijdsbesteding.” Wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op www.cabriocentrumnederland.nl. U vindt Cabriocentrum Nederland op het Eekterveld aan de Griftsemolenweg 26 te Vaassen, tel. 0578561114, mob: 06-53229694.

zijn als we volgend jaar wél in heel Hattem kunnen collecteren. Hierbij dan ook een oproep aan alle jeugdorganisaties (sportverenigingen, speeltuinen, peuterspeelzalen, spelotheek, scouting, etc.) om zich toch vooral aan te melden voor deelname. De helft van de opbrengst komt tenslotte ten goede aan de collecterende vereniging!” Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met Martine Regterschot (fam-regterschot@hetnet. nl of tel.038-4525837).

Rozendal zoekt aansluiting bij Sterk EPE- Afgelopen zaterdag vond het Paasfeest plaats bij kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal De Kleine KOM in Epe. De kinderen en hun ouders waren uitgenodigd voor een leuke Paasroute. De route werd in het kinderdagverblijf afgelegd, waarbij de kinderen onderweg leuke activiteiten konden doen. Zo werden de kinderen o.a. geschminkt als Paashaas, mochten zij een Paasmandje maken en koekjes versieren. Als afsluiting van de ochtend hebben de kinderen samen met de Paashaas buiten naar eieren gezocht.

Paasdienst Hervormde gemeente

HEERDE- Rozendal in Heerde sluit zich aan bij de Sterk Groep. Met deze stap wil het bijna vijftig jaar oude familiebedrijf de vertrouwde kwaliteit en service duurzaam veiligstellen en uitbouwen. “Ook Sterk heeft zich de afgelopen jaren in de wijde regio weten te onderscheiden door deskundigheid, service en klantgerichte aanpak. Daarom denken wij met

Sterk de ideale partner voor de toekomst te hebben gevonden”, zegt mede-directeur Gerrie Rozendal. Bij de Sterk groep zijn vijf winkels aangesloten: Sterk Audio en Video in Apeldoorn en Deventer, Sterk Electro World in Twello en Eerbeek en Sterk Witgoedspecialist in Apeldoorn. Door het bundelen van de krach-

ten denk Rozendal beter op de veranderende markt in te kunnen spelen. De komende tijd zullen er in de winkel kleine aanpassingen worden gedaan in personeel en producten. Wat niet verandert is de bedrijfsfilosofie van Rozendal. Bert Rozendal: “Samen met Sterk gaan we ook in de toekomst voor de hoogste kwaliteit en de maximale service voor al onze klanten!”

HEERDE- Op zondagmiddag 4 april organiseert Hervormde gemeente Heerde een Paasdienst voor het hele gezin. Tijdens de kerkdienst wordt stilgestaan bij het thema ‘Jezus stierf en gaf ons leven’. De Paasdienst wordt in samenwerking georganiseerd met leden van

de Hervormde Meisjes Clubs en wordt muzikaal opgeluisterd door het kinderkoor De Herghesangertjes. Deze dienst wordt geleid door voorganger M. Zoeteweij uit Heerde. De dienst begint om 16.45 uur met voorzang. Iedereen is welkom.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 241

Wok van Hattem bestaat 10 JAAR! dit vieren wij met dagelijkse

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ELKE 4e PERSOON GRATIS! ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN DE BESTE KWALITEIT VOOR 1 PRIJS All-In Wokarrangement

€ 25,00 € 28,50 € 1,75

Deze actie geldt niet icm met andere aanbiedingen.

Met wokken, grillen, warm-, koud-, ijs en drankbuffet Reserveren gewenst Deze actie loopt tot en met mei 2010 en is alleen geldig van dinsdag tot en met donderdag. Niet geldig op feestdagen en i.c.m. andere aanbiedingen. Kinderen t/m 11 jaar tellen niet mee.

Bosch Car Service

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst!

van 23 maart tot en met 11 april Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

Dins- t/m Donderdag Vrij- t/m Zondag en Feestdagen

2 uur € 23,00 3 uur € 25,50 Kinderen t/m 11 jaar per leeftijdsjaar € 1,50

AFHAAL SUPERSTUNTS Babi Pangang €11,20 € 6,50 max 4 porties per klant. Foe Yong Hai € 8,90 € 5,50 max 4 porties per klant. Babi Ketjap €11,70 € 6,50 max 4 porties per klant. 2 stuks gehaktbal met zuur gratis bij besteding van €15,00. 5 stuks kipvleugels gratis bij besteding van €15,00. Portie Kroepoek gratis bij besteding van €15,00. Gesloten.

Apeldoornseweg 1D 8051AA Hattem tel: 038-4443751 www.wokvanhattem.nl info@wokvanhattem.nl

OPENINGSTIJDEN: Maandag GESLOTEN Dins- t/m vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur Zater- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur Zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur

Airco Service

Molenweg 5 Heerde Tel : 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl Verkoop nieuwe Volvo en Seat personenauto’s Occasions Al het onderhoud van personenauto’s ( ook lease-auto’s )

Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

www.rienpool.nl

Sportlaan 10, 8181 BE Heerde Tel. 0578-570234 www.novaparket.nl Uw specialist in alle soorten houten vloeren, o.a laminaat, lamelparket, massieve vloeren. Onderhoud en renovatie van bestaande vloeren. Snelle levering, uitstekende kwaliteit en service. Bel geheel vrijblijvend voor een afspraak.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag op afspraak. Vrijdagavond 18.30 tot 21.00 uur. Zaterdag 10.00 tot 16.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 42

Finaleplaatsen P.R.O.

Voorjaarsconcert VFC

HATTEM- Onlangs werd in Beekbergen de 3e voorwedstrijd turnen dames 4e divisie gehouden. Ook turnsters van P.R.O. uit Hattem kwamen in actie. De instappers niveau 9, Fleur Bijsterbosch, Iris van Weeghel, Annelieke Lijn, Mirte van den Berg en Maaike Bout, moesten alles op alles zetten om in de buurt te komen van een ticket naar de finale. Fleur had nog kans op een finaleplaats. In het totaalklassement eindigde Fleur als 14e. De resultaten van haar drie voorwedstrijden bleken genoeg voor een ticket voor de finale. Annelies Boeve turnde in

jeugd 7; ze haalde de finale niet. In pupil 2 niveau 8 turnden Julia van Gelder, Janisha Kwakkel en Nina van ’t Ende. Julia werd 9e op sprong en 10e op brug. Nina werd 3e op sprong, 8e op balk en 5e op vloer. In het eindklassement eindigde ze als 9e en behaalde hiermee de finale. Lisanne Meijerink, Esmee van den Berg en Lilan van Pinxteren turnen pupil 1 niveau 9. Lilan werd 7e op balk en vloer wat ruim genoeg bleek voor de finale. Natascha Wienen werd 5e en behaalde hiermee een finaleplaats. 17 april wordt in Doetinchem de finale 4e divisie geturnd.

Oppassen voor zakkenrollers REGIO- De politie waarschuwt voor zakkenrollers. Er zijn al diverse meldingen binnengekomen van verdachte situaties uit de gehele regio, van Hattem tot Epe. “Het is belangrijk dat mensen voorzichtig zijn en goed op hun portemonnee letten”, laat de wijkagent Heerde weten, die o.a. werd geroepen naar een melding bij de Plus. “Hetis immers beter voorkomen dan genezen.”

VAASSEN- ‘Hollands Glorie’ luidde het thema van het jaarlijks concert van het Vaassens Fanfare Corps. De muziek van eigen bodem, de mooi aangeklede concertzaal De Wieken en het massaal toegestroomde publiek maakten de avond tot een succes. De avond ging van start met de slagwerkgroep onder leiding van Marius Bongers. Dit concert betekende

zijn debuut als instructeur van de slagwerkgroep. Dat het ook met de jeugd goed zit bij het Vaassens Fanfare Corps, bleek tijdens het optreden van het zogenaamde duplo-orkest.

Opening Ruitersportwinkel

Gedragsproblemen bij kinderen

EMST- Op zaterdag 1 mei opent Hippofocus de eerste ruitersportwinkel in de gemeente Epe. Hippofocus heeft zich gevestigd aan de Hoofdweg 85 te Emst. De winkel zal een breed assortiment producten aanbieden van verscheidene merken, voor paard en ruiter. Het wordt een winkel met een gemoedelijke sfeer, waar tijd en ruimte is om onder het genot van een kopje koffie of thee de catalogi door te bladeren. Op de openingsdag kun je korting grabbelen bij de kassa.

Het vervolg was aan het leerlingen- en gevorderden orkest (LEGO orkest) onder leiding van dirgente Linda Keuben. Na de pauze was

HATTEM- Wat is normaal? Dat vraagt iedereen zich wel eens af in de omgang met kinderen. Thuis, op school of bij verenigingen die veel met kinderen omgaan. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of op de sportvelden. Veel kinderen vinden vanzelfsprekend hun weg in het aangaan van sociale contacten en het omgaan met anderen. Voor sommige kinderen is dit moeilijker en levert deze omgang soms problemen op. Om volwassenen handreikingen te kunnen geven in de omgang met deze kinderen én de omgeving wordt er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Dimence,

het de beurt aan het grote orkest met veel Hollandse hits. Eén van de vele hoogtepunten van de avond was het optreden van zangeres Suzanne Dekker-Veerman. Na de gebruikelijke bedankjes van voorzitter Ben Kamphuis werd de avond muzikaal afgesloten. Het nummer Neije Dei van de Friese popgroep De Kast betekende het eindsignaal van de avond.

Poetsles bij Nijntje Pluis

School Maatschappelijk Werk en het Servicepunt mantelzorg en vrijwilligerswerk in Hattem. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor omgang met kinderen in de leeftijdscategorie 6- 12 jaar. Woensdag 14 april vindt van 14.00- 16.00 uur de eerste bijeenkomst plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten, trainers, scoutingvrijwilligers, overblijfmoeders, etc. en vindt plaats in het Trefpunt de Doelen, Stichting Welzijn Hattem, Hof van Blom 5, Hattem. Graag aanmelden voor woensdag 7 april bij de Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881.

Uitvoering Harmonie

HATTEM- In het kader van het project ‘Hou je mond gezond’ kwam Karien Bosch, mondhygiëniste, een tandenpoetsles verzorgen bij peuterspeelzaal Nijntje Pluis. Ze had een krokodil meegenomen om voor te doen hoe alle tanden en kiezen een goede poetsbeurt krijgen. Vervolgens mochten alle peuters meedoen. De tandenborstel mocht natuurlijk mee naar huis.

Omdat voeding een belangrijke rol speelt bij een gezond gebit krijgen de peuters Nijntje Pluis elke dag vers fruit van groenteboer Jaap ter Velde en appeldiksap zonder suiker. Wilt u meer informatie over peuterspeelzaal Nijntje Pluis? U kunt bellen, tel. 038-4432883, mailen: riasteentjes@swhattem.nl of langskomen: Daendelsweg 2 in Hattem.

Medaille voor Hercules-turnster

EPE- Op vrijdag 9 en zaterdag 10 april is de amfihal van het Gemeentehuis in Epe het toneel voor de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Epe. Twee avonden is het thema van de voorjaarconcerten “Top Secret”, wat aan de aankleding van de zaal ook duidelijk zichtbaar zal zijn. De concerten worden geopend met een optreden van de Eper Bloaskapel. Onder leiding van Rudolf Weges brengt de kapel polka’s en walsen voor de grote schare aanhangers. Op het programma staan onder andere “Rosen so Rot”, “Jugendliebe”en de overbekende “Kuschel Polka”.

De zang is van Evert Stokkink en Jolanda van Munster. Na een kort optreden van de blokfluitleerlingen, o.l.v. docente Annemarie Wetterauw neemt de malletband het over. De zich steeds verder ontwikkelende slagwerkgroep onder leiding van John Jans spelen o.a. “What a feeling”, bekend van de film “Flashdance”, “Power Hit” en het swingende “Percussion Styles. In de pauze is er opnieuw een grote verloting. Het programma na de pauze is geheel in handen van het harmonieorkest, onder leiding van dirigent André Rave. Aangezien vooral dit gedeelte zeer geheim is,

valt er nog niet veel over te zeggen. Wel is duidelijk dat er prachtige muziek zal worden gespeeld uit diverse James Bond films, The Godfather, Men in Black en Baantjer. Het slot van de avond belooft een knallend slot te worden waaraan alle muzikanten van de vereniging meedoen. De presentatie van de concerten is wederom in handen van Bert Veldwijk. Beide avonden beginnen om 19.30 uur precies. Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart twee gratis kaarten ophalen bij het VVV-kantoor in Epe. Niet-donateurs betalen 5 euro per persoon.

EPE- Zaterdag vinden in Heerde de pre-instap wedstrijden plaats voor de KNGU-rayons Oost-Veluwe en Randmeren. Voor GV Hercules waren op deze dag 7 turnsters aanwezig. In de eerste ronde lieten Samantha de Lange en Laura Jeths in de categorie niveau 10-2002 mooie oefeningen zien. Vervolgens was het in de derde ronde de beurt aan Shelly Huiskamp en Quinty Koeriroemé. Zij deden mee in de categorie niveau 112002. Hun uitvoering was net niet

goed genoeg voor een medaille. In de laatste ronde werd er geturnd op twee niveaus. In de categorie niveau 11-2003 deden Sofie Bakker en Ilse Barnhoorn het heel goed. In de categorie 10-2003 werd de beste prestatie van deze dag voor Hercules geleverd door Manouk Bonhof. Met scores van een 10,20 op balk, 12,55 op vloer, 12,90 op brug en 12,80 voor sprong werd zij eerste in haar categorie. Op de foto trainster Willy Bellert met Ilse (links), Manouk (midden) en Sofie (rechts).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 243

ERKEND KEURINGSBEDRIJF APK

SCHAFTENAAR Wapenveld

d n e p o e g g a d s a a 2e p ! ! ! r u u 0 v.a. 10.0 Kia Sorento 2.5 CRDI 4WD EX 2004 ............................................................ 12.750,=

Citroën Saxo 1.5D X 3-drs. .................................................................. 2001 Daewoo Lanos 1.5 SX 3-drs. ................................................................... 1999

Seat Arosa 1.0 37KW 3D Stella 2001 ............................................................... 4.850,=

Fiat Punto 1.2 5D Dynamic .................................................................... 2005 Fiat Punto 1.2 ELX 3D ........................................................................... 2000 Fiat Punto 60 Stile 3D ............................................................................. 1999 Fiat Seicento 1100 Young ....................................................................... 2000 Fiat Tempra 1.6I.E. stationwagon ........................................................... 1994 Ford Fiesta 1300 44KW 5D Classic ....................................................... 2000 Mercedes-Benz CLK-klasse 230K Cabrio Avangarde 2000 ............................................................ 15.000,=

Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon Trend ................................................ 1999 Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon Tend ................................................. 2000 Mazda 626 1.8I GLX Sedan .................................................................... 1998 Mazda Demio. ......................................................................................... 1999

Volkswagen Golf 2.3 V5 110KW 5D HighLine 1999 .............................................................. 6.250,=

Mazda Demio 1.3I Comfort .................................................................... 1999 Opel Astra TDI stationwagon ................................................................. 2005 Opel Astra 3-drs. zeer mooi .................................................................... 1997 Opel Astra X1.6XEL 16V stationwagon Sport ....................................... 1998 Opel Corsa Z1.2XE 16V 3-drs. Sport .................................................... 2001 Peugeot 206 XN 1.1 3-drs. ...................................................................... 1999 Mercedes-Benz A-Klasse 190 Avangarde 2000 ..............................................................

Peugeot 306 XR 1.4 Break ...................................................................... 1999 Renault Laguna Clima ............................................................................ 1997

7.250,=

Renault Megane 5-drs. ........................................................................... 1997 Renault Megane Scenic RT 1.6 Conquest ............................................ 1998

Groteweg 53 - Wapenveld - Tel: 038-4478349 aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn Iedere avond geopend

Saab 9.3 5-drs. + opties ........................................................................... 1996 Volkswagen Golf TDI 5-drs. + opties .................................................... 2003

Bezoek onze website www.schaftenaarautoswapenveld.nl

Volkswagen Polo 1.47 44KW ................................................................. 1998

Volvo S40 2.0 Europa Elegance 2001 ..............................................................

6.750,=

Volkswagen Golf TDI 5-drs. + opties .................................................... 2002 Volkswagen Golf 1.6 16V 77KW 5D Bassis .......................................... 1999

“Wie de schoen past ..........” Winterschoenen kinderen

€ 25,-

Zomerschoenen kinderen

€ 35,-

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 244

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop narcissen, druifjes, hyacinten, crocus, tulpenbollen in pot v.a..0,60

AANSLAG? EN DE DADER IS BEKEND?

Volop voorjaars paasbakjes, -decoratie en -takken

Violen groot- en kleinbloemig v.a. ......................................... 0,12 5 zakken potgrond Ă 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Treurkatjes op stam v.a ........................................................... 3,95 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Hortensia 6 kop nu ................................................................. 4,75 Laurier v.a. .............................................................................. 0,75 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 5,50 Liguster, meidoorn, haagbeuk v.a. ......................................... 0,35 100 gladioolbollen nu ............................................................. 7,50 Fruitbomen, struiken half- en hoogstam .......................... v.a. 6,00 Primula Acaulis nu ................................................................. 0,50 Helleboris v.a. ......................................................................... 1,50

Volop tuinkruiden, grootste assortiment in de regio !!! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag. Groente-, aardbeiplanten en pootaardappelen.

UĂ&#x160;

`Â&#x201C;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;i

UĂ&#x160;

*iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;iiÂ?Ă&#x192;â>Â&#x17D;iÂ&#x2DC;

UĂ&#x160;

>>Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;iÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;

UĂ&#x160;

i`Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?vĂ&#x192;>`Ă&#x203A;Â&#x2C6;iâiÂ&#x2DC;

UĂ&#x160;

i`Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?vĂ&#x192;Â&#x153;ÂŤĂ&#x203A;Â&#x153;Â?}Â&#x2C6;Â&#x2DC;}

UĂ&#x160;

Â&#x2C6;Ă&#x192;V>Â?iĂ&#x160;>>Â&#x2DC;}Â&#x2C6;vĂ&#x152;iÂ&#x2DC;

2e Paasdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

www.schoonebeek.nl dat verdient aanbeveling

Schoonebeek Accountants & Adviseurs Wildforstlaan 32 8162 ER Epe Postbus 170, 8160 AD Epe

Tel. 0578 - 61 33 73 www.schoonebeek.nl info@schoonebeek.nl

VESTIGINGEN IN EPE, DEDEMSVAART, ALMELO, ENSCHEDE

Haggan oh]laj skn`p Ă?j aepfa 5HVWDXUDQW 5HVWDXUDQW 3HQVLRQ 3HQVLRQ

Âľ'H%UXJÂś Âľ'H%UXJÂś 8LWHWHQGXXU"1LHWELMRQV 8LWHWHQGXXU"1LHWELMRQV 'LYHUVH 'LYHUVHYHJHWDULVFKH YHJHWDULVFKHJHUHFKWHQ JHUHFKWHQRD RD *HEDNNHQFDPHPEHUW FDPHPEHUW *HEDNNHQ )OHQVMHYDQ YDQHL HL )OHQVMH 'LYHUVH 'LYHUVHYOHHV YOHHVHQ HQYLVJHUHFKWHQ YLVJHUHFKWHQRD RD 'LYHUVHVWRRISRWMHV VWRRISRWMHVYLV UXQG HQ NLS 'LYHUVH UXQG HQ NLS :LOG :LOGWULR WULR +HUWHQELHIVWXN +HUWHQELHIVWXN +RRIGJHUHFKWHQDO +RRIGJHUHFKWHQDO +RRUQVHPHW ERHUHQVFKQLW]HO .LSILOHW DQDQDV YDQDI YDQDI %RHUHQ NLSSHQOHYHUWMHV +RRUQVH ERHUHQVFKQLW]HO %RHUHQ NLSSHQOHYHUWMHV 6FKZHLQHKD[H  6FKZHLQHKD[H 9DUNHQVKDDV 0HW 0HWZDUPH ZDUPHJURHQWHQ JURHQWHQ 9DUNHQVKDDV .DOIVHQWUHFRWH HQ HQJHEDNNHQ JHEDNNHQDDUGDSSHOHQ DDUGDSSHOHQ 7ERQH VWHDN 6SDUH ULEV 'LY 'LY%XIIHWWHQ %XIIHWWHQYD YD 6SDUH ULEV =DOPILOHW =LH =LHRRN RRNRQ]H RQ]HZHEVLWH ZHEVLWH =DOPILOHW 7LODSLDILOHW ZZZUHVWDXUDQWGHEUXJQO ZZZUHVWDXUDQWGHEUXJQO 7LODSLDILOHW 2SHQLQJVWLMGHQYULMGDJXXU]DHQ]RXXU 2SHQLQJVWLMGHQYULMGDJXXU]DHQ]RXXU 9DQPHLWRWVHSWZRHHQGRYDQDIXXU 9DQPHLWRWVHSWZRHHQGRYDQDIXXU $QGHUHWLMGHQHQGDJHQRSDIVSUDDN $QGHUHWLMGHQHQGDJHQRSDIVSUDDN

.DQDDOGLMN .DQDDOGLMN +HHUGH +HHUGH7HO 7HO 

Eaj cka` rajpehanaj` ^a` eo aaj ^a` s]]nej q ^apan oh]]lp* @]]n^ef olaahp kkg qs i]pn]o aaj ^ah]jcnefga nkh* =qlejc daabp i]pn]ooaj `ea anrkkn vkncaj `]p qs ^a` ]hpef` daanhefg bneo ^hefbp* Ej nkj` `a L]]o`]caj vefj `ea =qlejc i]pn]ooaj atpn] rkkn`ahec6 ]ho q an psaa gkklp( gnefcp q `a psaa`a rkkn `a d]hra lnefo&* Vk skn`p haggan oh]laj jkc atpn] rkkn`ahec kkg

.a i]pn]o rkkn `a d]hr& a lnefo

Aalbosweg 41 - 8171 MA Vaassen Telefoon 0578-576777.

Voor gegarandeerde kwaliteit gaat u naar DE specialist ! Specialist in metallic kleuren Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

& >ef ]]jgkkl r]j psaa -)lanokkjo =qlejc i]pn]ooaj* @ava ]_pea eo cah`ec r]j . p+i -, ]lneh .,-,( gefg kl sss*]qlejc*jh rkkn `a rkkns]]n`aj*

sss*]qlejc*jh

Bruikleenauto staat klaar

Heerde: Dorpsstraat 35, tel. 0578-691612

Richtspecialist Ruitvervanging 3 autowasserettes

Twello: Duistervoordseweg 54, tel. 0571-271526

n (milieuvriendelijk) FOCWA garantiebedrijf 1e categorie

www.pijnappel.info


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 245:LMQNRSHULM.URHVH %HVWHZLMQDVVRUWLPHQWYDQ1HGHUODQG 2YHUDOOZLQQDDU:LMQDODPDQDNYDQ+DUROG+DPHUVPD 

$URPDWLVFKZLWXLWGH*DVFRJQH&KkWHDXGX7HUWUH

)RQWDQHW5RVp

/D&RORPEHOOHG·$QGUp'DJXLQ

/DQJXHGRF)UDQNULMN

)ULVVHDURPDWLVFKHZLWWHZLMQ6RHSHOH IUXLWLJHVPDDNPHWHHQODQJHDIGURQN 

 /HNNHUIULVYHHOIUXLW(HQXLWVWHNHQGHURVp 

¼NRUWLQJ1~½ ,PSRUWHXU:LMQNRSHULM.URHVH

'H]HURVpLVXLWJHURHSHQWRW 5RVpYDQKHW-DDU 

½

&LQTLqPH*UDQG&UX&ODVVp

7RSSHUXLWGH%RUGHDX[YDQKHW VXEOLHPHRRJVWMDDU%HJLQWQXRSGURQNWH UDNHQ,QSHUIHFWHFRQGLWLHWRW ¼

1~¼

 1~

0HOGWXDDQYRRURQ]HJUDWLVQLHXZVEULHIRSZZZNURHVHZLMQHQQO 'H]HDDQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJWRWHQPHWDSULO

1LHXZXLW3XJOLD,WDOLs

'XH3DOPH/HYUR

/HYUR&KDUGRQQD\ZLW

)ULVVHVDSSLJHGURJHZLWWHZLMQPHWILMQJHHOIUXLWLQGHJHXUHQHHQ IULVVHURQGHVPDDN=HHUGRRUGULQNEDDUXLWVWHNHQGHKXLVZLMQ 

/HYUR1HJURDPDUR5RRG

+HOGHUURRGYDQNOHXUNUXLGLJHQMDPPLJ YDQJHXUHHQVRHSHOHURGHZLMQPHWHHQ ]DFKWHURQGHVPDDN=HHUIUXLWLJ 3ULMV½

1~

Wijnkoperij Kroese ‐ Hoofdstraat 147 ‐ T (0578) 627123 ‐ F (0578) 621941 ‐ E info@kroesewijnen.nl ‐ www.kroesewijnen.nl 


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 46

Kozakkenveer klaar voor nieuw seizoen VEESSEN- Het populaire Kozakkenveer van Veessen naar Fortmond is klaar voor een nieuwe vaarseizoen dat op donderdag 1 april van start zal gaan. De boot ligt er weer fraai bij. De afgelopen winter is het Kozakkenveer op de werf in Hasselt volledig schoon gemaakt en voorzien van een fraaie nieuwe verflaag. Op dit moment worden de laatste voorzieningen getroffen: pontons gaan weer de IJssel in, om alles weer goed te doen verlopen, het fietspad aan de kant van Fortmond is weer voorzien van een nieuwe toplaag. Het bestuur van de stichting is blij dat de uitkijktoren op Fortmond dit jaar weer beschikbaar is. Gelders Landschap heeft een nieuwe uitkijktoren geplaatst zodat de mensen weer kunnen genieten van het fraaie uitzicht op Fortmond. De prijs van de overtocht is gelijk aan vorig jaar, 1 euro voor een overtocht en kinderen tot 6 jaar mogen gratis mee. Ook dit jaar is er een actie voor de donateurs van het Kozakkenveer. Zij mogen in het weekeind van

Computerclub Vaassen VAASSEN- Iedereen heeft weleens iets gehoord over Skype maar hoe zit dit nu? Hans van Kempen van de HCC Apeldoorn helpt u met de vragen die u heeft over Skype. De demonstratie begint op zaterdag 3 april 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur, er is dan een mogelijkheid om vragen te stellen aan Hans. Vanaf 12.30 uur kunt u met uw pc problemen terecht bij één van de leden van de HCC. Als er hardwareproblemen zijn, neem dan de computerkast mee, stroomkabels, toetsenbord en muis zijn niet nodig. Voor softwareproblemen: neem dan ook de juiste software mee. Voor informatie kunt u kijken op www.pcclub-vaassen.tk

of mail naar j.veldman5@upcmail. nl. Voor het actuele aanbof van de HCC Apeldoorn kijk dan op www. apeldoorn.hccnet.nl. Dit wordt u aangeboden door Wijkvereniging Oosterhof aan de Zichtstede 16 in Vaassen (sportpark Oosterhof). De entree en de geboden hulp zijn gratis, de koffie is er tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.

Collecte HEERDE- Van 19 april t/m 24 april vindt de collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp plaats in Heerde. Er wordt gecollecteerd voor Jeugdzorg zodat ze iets extra’s kunnen doen, bijvoorbeeld een vakantie of een nieuwe fiets.

Ledenvergadering HVO zaterdag 3, Eerste Paasdag zondag 4 en Tweede Paasdag 5 april gratis meevaren. De vrijwilligers van het voet- en fietsveer zijn klaar voor een nieuw vaarseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober. Dagelijks kunt u meevaren van 9.30

tot 17.30 uur. “Het Kozakkenveer wordt steeds populairder, vorig jaar gingen er ruim 17.000 mensen mee met het veer, en het bestuur zal het niet vreemd opkijken als er dit jaar 20.000 klanten meevaren”, laat men weten.

Zomerfeest trakteert bezoekers WAPENVELD- Het Zomerfeest wordt dit jaar voor de 21e keer georganiseerd in het Stationspark in Wapenveld. Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar op zaterdag 12 juni vanaf 10.00 uur de bezoeker getrakteerd op een kopje koffie of thee op het gezellige horecaplaza. De Apeldoornse zanger/entertainer Herman van Dooren, en BPM uit Wezep zullen het publiek de gehele dag vermaken met hun muzikale talenten. De markt wordt dit jaar nog meer gescheiden in een braderie met nieuwe waar en een rommelmarkt met tweedehands spullen. Met de vernieuwde opzet probeert de organisatie de markt nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, maar ook voor de standhouders, die door een nog grotere opkomst nog meer potentiële klanten langs hun waren zullen zien trekken. Standhouders kunnen nog steeds inschrijven voor het Zomer-

Op de foto v.l.n.r. Jan Schepers, John van Mossel, Jan van Mossel, Roelf Rorije, Rinie Berkhoff, Gert Buitenhuis en Albert Bosman.

feest. Voor vragen kunt u bellen of mailen met Anita Brommer, tel. 0624866922 of mailen naar: info@ zomerfeestwapenveld.nl. Inschrij-

ven kan ook via de nieuwe website www.zomerfeestwapenveld.nl. Op de foto Herman van Dooren

30 verpleegplaatsen in Epe

EPE- Bij woonzorgcentrum De Boskamp in Epe, een van de locaties van de Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe, vinden al jarenlang voorbereidingen plaats voor nieuwbouw om het uit 1976 daterende woonzorgcentrum te vervangen. De plannen zijn inmiddels zo ver gevorderd dat, wanneer alles volgens planning verloopt, aan het eind van dit jaar wordt gestart met de eerste fase: de bouw van 27 vrije sector huurwoningen. Vervolgens zullen in de tweede fase 30 verpleegplaatsen gerealiseerd worden in

Epe. Deze verpleegplaatsen komen tot stand dankzij een samenwerkingsverband van Woonzorg Unie Veluwe en de Atlant Zorggroep uit Apeldoorn. In goed overleg is de laatste maanden door beide partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een samenwerkingsovereenkomst. Belangrijke punten uit de overeenkomst zijn dat Atlant Zorggroep de eindverantwoordelijkheid houdt over de 30 verpleegplaatsen en dat Woonzorg Unie Veluwe alle medewerkers levert, met uitzondering van de medische en paramedische dienst welke vanuit Atlant

Zorggroep wordt ingebracht. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats op donderdag in woonzorgcentrum De Boskamp. Namens Atlant Zorggroep tekenden mevrouw Nelleke Vogel en de heer Robert Dekker, Raad van Bestuur. De heren Jan van Mossel en Dick van Norel vormen de Raad van Bestuur van Woonzorg Unie Veluwe. Zij ondertekenden eveneens namens hun organisatie. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van verpleegplaatsen in Epe.

VAASSEN- Dinsdag werd de jaarvergadering van de hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen Epe gehouden in het Koetshuis in Vaassen. Voorzitter Jan van Werven openende de vergadering en dook in verband met het 65-jarig bestaan in de geschiedenis van de vereniging. Leuk detail daarbij is dat de plek waar nu de jaarvergadering wordt gehouden, eigenlijk als geboorteplaats van de vereniging mag worden gezien. Na de opening kwamen de diverse onderwerpen aan de orde. Het jaarverslag over 2009 gaf aan dat Ontspanning nog steeds een groeiende vereniging is en dat de bestuursleden met allerlei zaken worden opgezadeld. Zo zijn daar de ontwikkelingen bij de Cannenburgh. Bekend werd dat, zonder tegenbericht, vanaf 1 oktober er weer gevist mag worden in de vijvers. Wel is door de vereniging in overeenstemming met de leden vanaf dan het gebruik van een leefnet (m.u.v. wedstrijden) niet toegestaan. Hoe de toegang naar de vijvers geregeld zal worden, is nog niet bekend. Hierover zal door de vereniging vroegtijdig worden bericht. Ook de werkzaamheden bij de Welsummerwaarden, waar de vereniging het visrecht heeft gepacht in de Hoge Waard, kwam aan de orde. In de toekomst zal deze plas voor de vissers moeilijk te bereiken zijn. Wel is met Staatsbosbeheer overeengekomen dat de vissers het pad bij “Het witte huisje” (bij de vissers bekend) mogen gebruiken om bij de Hoge Waard of wel de IJssel te komen. Uit het financieel verslag van de penningmeester Rinie Berkhoff blijkt dat HVO een gezonde vereniging is. Gebruikelijk tijdens deze jaarvergadering is de prijsuitreiking van de diverse competities in 2009. Een viscompetitie die voor het eerst als proef aan de IJssel werd gehouden. Een proef waarvan alle aanwezige leden tijdens de vergadering de wedstrijdsecretaris Jan Schepers toestemming gaven definitief aan de IJssel te blijven met de wedstrijden. Uitslagen: A poule: 1. Roelf Rorije uit Heerde met 24 kilo, 2. Albert Bosman uit Vaassen met 22 kilo, 3. Jan Schepers uit Vaassen met 18 kilo. B poule: 1. Jan van Mossel uit Vaassen met 19,5

kilo, 2. Gert Buitenhuis uit Emst met 16 kilo, 3. John van Mossel uit Vaassen met 12,5 kilo. De grootste vis, een barbeel van 67 cm, werd gevangen door Albert Bosman. Hiervoor wordt jaarlijks de Willem Groothedde bokaal, genoemd naar de inmiddels overleden oud-voorzitter, uitgereikt. Wintercompetitie 2009-2010: 1. Gert Buitenhuis uit Emst met 9 kilo, 2. Rinie Berkhoff uit Vaassen met 7 kilo, 3. John van Mossel uit Vaassen met 7 kilo. Jan van Werven, deze keer zelf helaas niet in de prijzen gevallen, reikte de verschillende bekers uit. HVO kan terugzien op een vruchtbare jaarvergadering en de leden kijken uit naar een geweldig visjaar. De bingo is op zaterdag 3 april in de Wieken te Vaassen, aanvang 20.00 uur.

Lente op ‘de Roode Hoeve’ Eindelijk Voorjaar.... tijd voor nieuwe, frisse ideeën; óók voor uw interieur! Wij adviseren u graag in onze sfeervolle en gastvrije Roode Hoeve

2e Paasdag Open huis van 10 tot 18 uur De Roode Hoeve meubelen en maatwerk U bent van harte welkom aan de Middendijk 14, Nijbroek, tel. (0571) 29 16 70. www.deroodehoeve.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 2 47

De enige 2e hands snuffel- en meubelwinkel in de gemeente Epe. VERKOOP VAN WONING-, SCHUUR- EN ZOLDEROPRUIMING

Gespecialiseerd in klein-meubilair. AKTIE IN APRIL:

2 artikelen kopen van de 1e etage en alleen het duurste artikel betalen Wat verkopen wij zoal: - Elektrische (huishoudelijke) apparatuur - Blikken, koper en tinnen voorwerpen - Serviesgoed, potten en pannen - Kopjes en schoteltjes - Wandborden - Lp’s en cd’s

- Verlichting - Glaswerk - Meubilair - Klokken - Boeken - En nog heel veel andere artikelen

U kunt bij ons niet pinnen! Openingstijden: Woensdag van 9.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Bij het Vosje kunt u altijd goed terecht! Markt 21 - 8161 CM - Epe - Telefoon: 06-30234535 www.snuffelvosje.nl

KOZIJNEN DEUREN SERRES VERANDA’S Kunststof & Aluminium Ramen en Deuren Serres & Overkappingen Zonwering & Rolluiken

2e paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Glassystemen Horsystemen

IEDERE BEZOEKER ONTVANGT EEN LEUKE ATTENTIE!

GRATIS TERRASVERWARMING bij aanschaf van een overkapping.

Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

www.inno-top.nl MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.00 - 17.30, VRIJ 10.00 - 21.00 ZAT 10.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK

Gedenktekens om bij stil te staan

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 48

Meer blauw op het schoolplein

EVENEMENTENAGENDA EPE- De evenementenagenda van VVV Epe.

euro. min 20 pers. www.devosselhoeve.nl.

Epe: Wildspeurtocht Zie de Veluwe leeft. Onder leiding van Jan Niebeek wordt een wandeling door het Kroondomein gemaakt. Start vanaf Vierhouterweg in Gortel. Vertrek 6.15 uur. Prijs: 6,75 euro. Vooraf reserveren: VVV Epe 0578-612696.

Tot en met zondag 23 mei Ansichtkaartententoonstelling bij Museumboerderij Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, Epe. Geopend: dinsdag t/m vrijdag 11.0017.00 uur en zaterdag 13.30-17.00 uur. Prijs: Volw. 3,50 euro. Kind tot 4 jaar gratis. Kind t/m 12 jaar 2 euro. Info: Museumboerderij 0578-627162. www.hagedoornsplaatse.nl.

Epe: Open dag OostRaven in het kader van het 25-jarig bestaan. Oost Ravenweg 5. Tijd: 10.0017.00 uur. Gratis toegang. Info: tel. 0578-621164. Maandag 5 april Epe: Live Music in Ribhouse Texas. Tongerenseweg 125. Geopend vanaf 17.00 uur. Vooraf reserveren tel. 0578-612993.

EPE- De kinderen van groep 3 van de Nieuwe Wisselse School in Epe beleefden een bijzondere middag. Niet alleen kwamen er twee echte agenten in de klas om uitleg te geven over hun werk, ook mochten de kinderen onder het toeziend oog van een aantal strenge verkeersouders een heuse verkeersproef afleggen. In het kader van het thema ‘verkeer’ was een parcours uitgezet op het schoolplein. De kinderen moesten wandelend, op de skelter en op de fiets hun

bekwaamheid in het verkeer tonen. Onder soms grote hilariteit van de kinderen zelf en de toekijkende leerkrachten, ouders en opa’s en oma’s lieten de leerlingen zien dat zij in staat zijn een rotonde op de juiste wijze te nemen, te remmen voor een zebrapad en te stoppen voor een rood verkeerslicht. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad van het uitgezette parcours slaagden alle kinderen uiteindelijk met vlag en wimpel voor de proef. Aan het einde van de middag kregen

zij daarom allemaal een verkeersdiploma uitgereikt. Bovendien ontvingen zij van de bezoekende agenten een Politie-doeboek, een Politie-kleurboek, een Politiesticker en een Politie-ballon. De leerlingen van de Nieuwe Wisselse School waren erg enthousiast over de bijzondere les. Zij waren hierin overigens niet de enigen: ook de agenten stapten aan het eind van de middag met een brede glimlach in hun dienstauto.

Kinderen welkom in Wendhorst HEERDE- Al langere tijd was er vanuit de Wendhorst een behoefte om te zorgen voor kwalitatief goed en vertrouwde kinderopvang als voorziening voor haar medewerkers. De Wendhorst wil graag dat de werknemers in de gelegenheid worden gesteld werk en ouderschap naar tevredenheid te kunnen combineren. Uit een enquête onder het personeel blijkt dat hier ook zeker behoefte naar is. Een goede kinderopvang voorziening helpt hierbij. Binnenkort is het zover. Stichting Koppel uit Epe, geroutineerd in het aanbieden van kinderopvang in Epe, zal binnen de muren van de Wendhorst kinderopvang realiseren voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De combinatie kin-

deren en ouderen geeft bovendien een sfeerverhogend aspect aan het verpleeghuis. Er zal zeker wat meer ‘leven in brouwerij’ plaats vinden. De kinderdagopvang is bedoeld voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Op het kinderdagverblijf zullen zij de mogelijkheid hebben om samen met andere kinderen te spelen. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hierin stimuleren en begeleiden. Vanaf het moment dat de kinderen twee jaar oud zijn, doen zij mee in de vroeg- en voorschoolse educatie. Naast het kinderdagverblijf zal er tevens naschoolse opvang plaats vinden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Hier kunnen kinderen

in een huiselijke sfeer na schooltijd worden opgevangen. De komende maanden zullen er nog de nodige verbouwingen plaats vinden. De ruimtes moeten kindvriendelijk en veilig worden ingericht, waarna de GGD haar goedkeuring moet geven. Als het licht op groen staat, zijn de kinderen welkom in de Wendhorst. Hoewel de kinderopvang in eerste instantie bedoeld is voor kinderen van het personeel van de Wendhorst, zijn kinderen van medewerkers van de Noordgouw en omliggende woonwijken ook welkom. Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met Stichting Koppel, tel. 0578-676767 of mailen naar info@koppelepe.nl.

Week van de techniek

Zuuk: Paasrit. Zuukerschool, Zuukerend 9. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 14.00 uur. Info: tel. 0578-662532. Vrijdag 9 april Emst: Dansavond. Restaurant Partycentrum Schaveren, Oranjeweg 72. Tijd: 20.00-23.00 uur. Prijs: 2,50 euro. Epe: Voorjaarsconcert Harmonie. Amfihal, Gemeentehuis, Markt. Tijd: 19.30 uur. Prijs: 5 euro. Zaterdag 10 april Epe: Voorjaarsconcert door de Harmonie. Amfihal, Gemeentehuis, Markt Tijd: 19.30 uur. Prijs: 5 euro. Epe: Wildspeurtocht Zie de Veluwe leeft. Zie zaterdag 3 april. Let op: vertrek is om 17.45 uur. Vrijdag 16 en zaterdag 17 april Epe: Overdekte rommel en boekenmarkt Goede Herderkerk. Vrijdag: Rommel en boekenmarkt van 13.00-19.00 uur om 19.30 uur antiekveiling. Zaterdag: Rommel- en boekenmarkt van 10.00-15.00 uur. Goede Herderkerk, Enkweg 2. Gratis toegang. Zaterdag 17 april Epe: Wildspeurtocht Zie de Veluwe leeft. Zie zaterdag 3 april. Let op: vertrek is 18.00 uur. Zaterdag 24 april Epe: Wildspeurtocht Zie de Veluwe leeft. Zie zaterdag 3 april. Let op: vertrek is 18.30 uur. Vrijdag 30 april Emst: Wild(e) fietstocht. Start vanaf Camping De Wildhoeve, Hanendorperweg 102. Tijd: 17.15 uur. Prijs: 8 euro. Vooraf reserveren: VVV EPE - 0578-612696. Epe: Koninginnedag, er worden diverse aktiviteiten georganiseerd door de Wilhelminavereniging. Programma verkrijgbaar bij de VVV. Lang Lopend Met 2 Friese paarden en wagen door het Wisselse Veen. Stalhouderij Het Zwarte Paard, Laarstraat 40, Emst, tel. 0610017222. www.stalhouderijhetzwartepaard.nl. Wandelen met een ezel. De Koperen Ezel, Kopermolenweg 4, Epe. Geopend: dgl.10.00-18.00 uur. Info: De Koperen Ezel - 0578662452. www.dekoperenezel.nl

ZUUK- Donderdagavond was de afsluiting van een drukke week van de techniek. Deze avond gingen de kinderen van de Zuukerschool samen met hun ouders, opa’s en oma’s activiteiten

verrichtten die te maken hadden met techniek. In de voorafgaande weken waren er verschillende projecten gemaakt met stroom, magneten en diverse andere materialen en kregen de kinderen bezoek van een fietsenmaker Derk Noote-

boom voor het repareren van fietsen. Bouwservice Stofbergen ging samen met de kinderen metselen en tegelen en de brandweer liet alle techniek zien waar zij mee werkten. Al met al een zeer leerzaam en geslaagd project.

Boerengolf. De Vosselhoeve, Oude Oenerweg 9, Epe. Geopend dgl.: 10.00-22.00 uur. Vooraf reserveren. Prijs: Volw. 7 euro. Kind tot 6 jaar gratis. Kind t/m 12 jaar 4 euro. Groepsprijs 6

Tot en met zaterdag 26 juni Tentoonstelling Klederdracht in miniatuur bij Museumboerderij Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, Epe. Geopend: dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur en zaterdag 13.30-17.00 uur. Prijs: Volw. 3,50 euro. Kind tot 4 jaar gratis. Kind t/m 12 jaar 2 euro. Info: Museumboerderij - 0578-627162. www.hagedoornsplaatse.nl. Exposities en Tentoonstellingen Zondag 4 t/m maandag 5 april Tentoonstelling Beschilderde eieren met portretten koninklijk huis. Kasteel Cannenburch, Maarten van Rossumplein Vaassen. Tijd: 13.0017.00 uur. Gratis toegang. www. mooigelderland.nl. Tot en met zondag 11 april Expositie. Marijke Abels exposeert met papierbeelden en Roeli Rumscheidt met schilderijen. Kunsthuis Kek, Beekstraat 5, Epe. Geopend: vrijdag, zondag 14.00-17.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur. Gratis toegang. Tot en met zaterdag 24 april Glaskunst uit Engeland. De Aventurijn, Polweg 2, Epe. Geopend: donderdag- zaterdag 13.00-17.00 uur en elke tweede zondag van de maand van 13.00 - 17.00 uur. Gratis toegang. Info: tel. 0578-610535. www.aventurijnglasgalerie.nl. Donderdag 22 t/m zaterdag 24 april Quiltexpositie. Quiltexpositie Atelier de Witte Pimpernel, Houtweg 40, Oene. Tijd: 10.00-17.00 uur. Gratis toegang. Donderdag 1 t/m zaterdag 1 mei Expositie KuVa. Museum Vaassen Historie, Dorpsstraat 73, Vaassen. Geopend: donderdag, vrijdag 14.00-17.00 uur, zaterdag 11.0016.00 uur. Gratis toegang. Zaterdag 17 april t/m woensdag 5 mei Tentoonstelling Beschilderde eieren met portretten koninklijk huis. Kasteel Cannenburch, Maarten van Rossumplein Vaassen. Tijd: dinsdag - donderdag 10.00-17.00 uur, zaterdag, zondag 13.00-17.00 uur. Gratis toegang. www.mooigelderland.nl. Donderdag 1 april t/m vrijdag 28 mei Expositie Zoekend naar schoonheid - Anneke Bagerman. De Ring, Gemeentehuis, Markt 14, Epe. Geopend: dinsdag- vrijdag 10.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. Gratis toegang. T/m donderdag 30 december Museum Vaassen Historie. Dorpsstraat 73, Vaassen. Geopend: donderdag, vrijdag 14.00-17.00 uur, zaterdag 11.00-16.00 uur. Gratis toegang.

Titel geprolongeerd VAASSEN- Tilly Jacobs heeft in Canada haar wereldtitel op de 60 meter sprint voor masters geprolongeerd. Tilly won ook de Sportprijs van de gemeente Epe 2008. Maandagmiddag heeft wethouder Rene de Vries de felicitaties overgebracht namens de gemeente Epe


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 49 2

EN P O e AG

2 PAASD

VAN 11 - 17 UUR

BOXSPRING

ACTIEWEKEN

COMPLETE

BOXSPRINGS VANAF

995,-

TOPKWALITEIT NÚ VOOR ZEER LAGE PRIJZEN!

diverse showro o

aanbie m dingen

DE GROOTSTE KEUS vindt u bij ons! VANAF

2.995,-

KEUS UIT MEER DAN 200 STOFFEN EN KLEUREN BOXSPRINGS

G r a t i s waardecheque bij aankoop vanaf € 1000,-

VANAF

VANAF

1.995,-

999,-

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 50

Sport- en Speldag voor senioren

Voorjaarsconcert V.I.V.O. VEESSEN- Na een zeer geslaagde toneeluitvoering door toneelvereniging Evetoc, tevens onderdeel van V.I.V.O., is het nu de beurt aan de leden van de muziekvereniging zelf. Op zaterdag 10 april geeft muziekvereniging V.I.V.O. haar jaarlijkse voorjaarsconcert in sporthal “de Noord” te Veessen. De verschillende groepen die binnen V.I.V.O. actief zijn zullen zich presenteren. Na de presentatie van alle leden en een openingswoord van de voorzitter Henri van Werven, zal het orkest het podium betreden onder leiding van Erik Kluin. Zij zullen de werken ten gehore brengen die worden gespeeld op het concours in November van dit jaar. Na de pauze zullen ze nogmaals voor u optreden met enkele bekende werken van Michael Jackson. Inmiddels heeft de vereniging vanaf vorig jaar een

flink aantal nieuwe leerlingen mogen opleiden zowel op de blokfluit als op verschillende instrumenten. Deze leerlingen krijgen iedere week les van Georgette van Aart en de eigen dirigent. Ook zij zullen zich in verschillende groepjes presenteren. Verder zullen zorg dragen voor een avondvullend programma de Majorettes onder leiding van Margreet Bloem, die tevens bestaan uit verschillende groepen, en zal de drumband onder leiding van Jan Beekman het podium betreden. Al enkel jaren is deze groep actief met de drumband van Wilhelmina, en verzorgen samen optredens zowel in Heerde als Veessen. Zoals gebruikelijk zal er in de pauze een verloting plaatsvinden met prijzen. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en het concert zal beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Toer Club Heerde huldigt jubilarissen EPE- SWO/E organiseerde dinsdag in de Wieken de jaarlijkse senioren sport- en speldag voor senioren uit de gemeente Epe. Het werd een geslaagde en gezellige dag die niet alleen in het teken stond van sportiviteit, maar bo-

venal om gezelligheid draaide. De deelnemers konden o.a. meedoen aan koersbal, sjoelen en netbal. De handwerkgroep van de SWO/E was ook present in de Wieken om hun creaties tentoon te stellen en te koop aan te bieden. Nieuw dit jaar

was de stand van Verian. Zij gaven informatie over het Consultatiebureau voor Ouderen en ’s middags was een diëtiste aanwezig om informatie te verstrekken. Tussen de middag werd er gezamenlijk een warme maaltijd genuttigd.

Herverdeling capaciteit over politieteams REGIO- Het Regionaal College heeft donderdag nogmaals aandacht gevraagd voor de herverdeling van het politiepersoneel over de politieteams in politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze herverdeling van capaciteit is onderdeel van de zogenoemde Veiligheidsstrategie 2013 die het politiekorps heeft ingezet om de kwaliteit van de politiezorg zo goed mogelijk te handhaven en tegelijkertijd, mede door landelijk opgelegde bezuinigingen, een betaalbare organisatie te blijven. De herverdeling van het politiepersoneel over de politieregio leidde al eerder tot onvrede binnen het Regionaal College. De burgemeesters erkennen dat de politie niet ontkomt aan een krimp van 176 formatieplaatsen tot 2013, maar blijven verontrust over het aantal politieagenten dat op sommige teams zou moeten worden ingeleverd. Met name de politieteams in de Achterhoek en de Veluwe zouden capaciteit moeten inleveren. Ook nu gaven de burgemeesters aan dat de bezuinigingen niet ten koste van ‘blauw’ mogen gaan. Korpsbeheerder Fred de Graaf hield het Regionaal College de landelijke actualiteiten voor, waaronder het rapport over het nieuwe Budget Verdeelsysteem, dat gaat over een capaciteits-verdeling van de politie, en het normkostenonderzoek, dat gaat over de kosten

per agent. Fred de Graaf: “Het zijn mooie rapporten die beschrijven dat meer geld en capaciteit voor de politie moet komen, maar dat geld is er op dit moment niet en ons politiekorps moet intussen wel goede politiezorg leveren en tegelijkertijd een betaalbare organisatie blijven.” Deze onlangs ontstane landelijke discussie over een nieuw Budget Verdeelsysteem voor de Nederlandse politie, waarbij landelijke gebieden als de politieregio Noorden Oost-Gelderland mogelijk meer politiemensen zouden moeten krijgen, speelde een belangrijke rol in de discussie binnen het Regionaal

College van donderdag. In december vorig jaar stemde het Regionaal College in met de overige punten van de Veiligheidsstrategie 2013 van de politieregio. De belangrijkste punten van de Veiligheidsstrategie zijn het samenvoegen van politieteams (schaalvergroting) en werken met het principe van verschillende niveaus van politiebureaus (front- en backoffice). Deze plannen zijn ingezet vanwege de aanhoudende bezuinigingen die de politie treffen. De korpsbeheerder gaat opnieuw kijken hoe de problematiek met betrekking tot de politiesterkte kan worden opgelost.

Bridge HEERDE- Uitslag van de tweede zitting van de zesde competitieronde van Bridgeclub Heerde. Lijn A: 1 Hrn. Tees 68.45%, 2 Hrn. De Blok - Versluis 59.23%, 3 Dms. Blomme - Harskamp 58.04%. Lijn B: 1 Dms. Kuypers - Ensink 67.19%, 2 Echtp. Verhaagen 57.50%, 3 Hr. Hogenbirk - Van Bruggen 54.06%.

HEERDE- Tijdens de druk bezochte ledenvergadering van de Toer Club Heerde zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Binnen de club zijn drie groepen fietsers zeer actief, namelijk de wegfietsers, volwassen ATB-ers en de jeugdgroep ATB-ers die het laatste jaar bijzonder sterk is gegroeid. Zaterdag is het fietsseizoen officieel van start gegaan en wordt wekelijks door vele leden actief gefietst. De club organiseert in 2010 meerdere fietsevenementen. Van 14 t/m 17 juni wordt de avond fietsvierdaagse georganiseerd. Er worden dan mooie routes uitge-

Lopen voor water

Paaskaartavond EPE- Op zaterdag 3 april houdt Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. De kaartavond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. Omdat dit net de zaterdag voor het Pasen is, zal een aantal onderdelen in het teken staan van Pasen. De kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578-612845.

zet in de omgeving van Heerde en Wapenveld. Op 7 augustus heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de Rabo Veluwe Toertocht. Deze dag worden er verschillende routes uitgezet variërend van 15 tot 150 km. Tijdens de ledenvergadering is er aandacht besteedt aan de jubilarissen binnen de club. Dat er meerdere leden zijn die inmiddels 25 jaar lid zijn mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Tijdens de vergadering zijn de heren Van den Berg en Horst gehuldigd en van een presentje voorzien. Zij gaven aan dat er in de jaren dat zij lid van de vereniging zijn, heel veel veranderd is in de fietssport. Het materiaal is sterk verbeterd. Zoals door één van de heren werd opgemerkt moet de mens wel zijn energie aanwenden om leuke fietstochten te maken. Maar dat is goed voor de gezondheid en saamhorigheid. Als u graag van de natuur geniet en van toerfietsen of ATB-en houdt, is deze vorm van sport mogelijk ook iets voor u. Kijk voor meer informatie eens op de internetsite van TC Heerde.

Aanhouding mishandeling

HEERDE- Groep 8 van de Emmaschool in Heerde liep voor ZOA vluchtelingenzorg en Aqua for all een route van 6 km met 6 liter water in een rugtas. Iedere leerling liep op

die manier geld voor het goede doel (meer waterputten) bij elkaar. In veel ontwikkelingslanden moeten kinderen dagelijks deze afstand te voet afleggen naar een waterput om

het benodigde water voor die dag op te halen. Best een zware tocht merkte groep 8, vooral als je bedenkt dat veel kinderen in ontwikkelingslanden die elke dag moeten maken.

EPE- De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 42-jarige man uit de gemeente Epe aangehouden. De man wordt ervan verdacht een 19-jarige man uit Nunspeet te hebben mishandeld in een horecagelegenheid in het centrum van Epe. De politie kreeg omstreeks 02.50 uur de melding van de mishandeling. De 42-jarige man werd door beveiligingsmedewerkers en omstanders in bedwang gehouden en is overgedragen aan de politie. Hij is meegenomen naar het politiebureau en ingesloten voor nader verhoor. De 19-jarige jongen liep letsel op aan zijn gezicht. Hij moest zich onder doktersbehandeling laten stellen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 51 2

PAASSHOW BIJ AUTO PALACE 1 T/M 5 APRIL

UITGESTELDE BETALING. 6 MAANDEN, 0% RENTE.

2E PAASDAG OPEN Peugeot 107 Nu vanaf:

Peugeot 206+ Nu vanaf:

Peugeot 207 Style

Peugeot 3008 Pack Premium

Peugeot 5008 Pack Premium

€ 5.995,-

€ 7.995,-

Inclusief: airconditioning, mistlampen, Peugeot Connect Bluetooth,15˝ lichtmetalen velgen

Inclusief: Connect Nav, intelligente parkeerhulp en glazen panoramadak.

Inclusief: Connect Nav, parkeerhulp achter en glazen panoramadak.

Paasvoordeel: € 2.995,Incl. slooppremie*

Paasvoordeel: € 3.475,Incl. slooppremie*

Vanaf: € 16.445,-

Vanaf: € 26.720,-

Vanaf: € 28.410,-

Paasvoordeel € 1.200,-

Paasvoordeel € 1.500,-

Er is al een Peugeot 3008 vanaf: € 24.390,-

Er is al een Peugeot 5008 vanaf: € 25.280,-

Paasvoordeel € 2.025,-

Er is al een Peugeot 207 vanaf: € 13.995,-

De koffie staat klaar !

Gratis wellnessdag bij De Zwaluwhoeve voor 2 personen bij aanschaf van een nieuwe of Leeuwekeur Peugeot.

Gem. verbr. minimaal (afh. van type motor) 1/100 km: 4,6; km/l: 21,7; CO2: 109 gr/km. Maximaal (afh. van type motor) l/100km: 5,2-7,4; km/l: 19,2-13,5; CO2: 137-172 gr/km.

Auto Palace Heerde Stationsstraat 9-11, Heerde. Tel:088-0035535 www.mijnpeugeotgarage.nl

Donderdag 1 en vrijdag 2 april van 9.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag 3 april van 9.00 uur tot 17.00 uur Maandag 5 april (2e paasdag) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Prijzen gelden t/m 31-04-2010 en zijn incl. bpm en btw. *Auto dient zich te kwalificeren voor de nationale slooppremie. Het Auto Palace Paasvoordeel is incl. de wettelijke sloopregelingpremie van € 1.000,-. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden in de showroom. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Financieringsaanbod alleen geldig 1 t/m 5 april. **Maximaal € 10.000,-. Aanbod gebaseerd op Peugeot EasyWay. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V, Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, Registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar bij ons of via www.peugeot.nl.

www.garageoene.nl

Garage Oene Officieel APK-station Lid nationale autopas Glas- en plaatschade reparatie

Eperweg 18, 8167 LH Oene. Tel. 0578 - 641367

Landelijk en Romantisch Pasen bij Bloemsierkunst de Groot •Kip en ei boeket. ....................... •Paasarrangement in royaal cilinderglas .............................

•Hortensia’s

9,95

14,95

div. kleuren v.a. .......

4,95

•Tuinkruiden

4 halen = 3 betalen

Bosch Car Service

Zwanestein Antiek 1e en 2e Paasdag geopend

Airco Service

Chevrolet Equinox 3.4i V6 automaat grijs met. 101.000 km ....................... 2005 Citroen C1 1.0i Seduction blue electra 1.994 km ........................................ 2009 Fiat Bravo 1.4 Active uniek zwart 25.123 km ............................................... 2007 Seat Leon 1.6 16V Sport airco blauw met. 67.624 km ................................. 2003 Volvo S40 1.8 LPG-G3 airco rood met. 258.125 km ..................................... 1997 Volvo S40 New 1.8 125PK Ed. brilliant blue 38.000 km ............................... 2007 Volvo S60 2.3 T5 automaat Edition nautic blue 271.120 km ....................... 2003 Volvo S80 2.4 140PK Elite airco nautic blue 92.252 km .............................. 2004 Volvo S80 2.4 170PK Elite automaat moondust 105.161 km ....................... 2001 Volvo V40 1.8 Europa Sports titanium 185.000 km ..................................... 2002 Volvo V40 1.8 122PK Dynamic-Line red pearl 188.000 km .......................... 2000 Volvo V50 1.6 109PK Edition barents blue 156.000 km ............................... 2006 Volvo V50 New 1.6D 109PK zilver met. 40.000 km ....................................... 2008 Volvo V70 2.4 140PK trekhaak zwart solid 258.712 km ............................... 2002 Volvo V70 2.5 140PK Europa navigatie zilver met. 259.742 km .................. 1999 Volvo V70 D5 Comfort Finesse Line nautic blue 300.678 km ..................... 2004 Volvo XC60 2.4D 175PK Drive black sappl. 10 km ...................................... 2010

van 12.00 tot 17.00 uur. Verkoop van o.a. antiek, tuindecoratie, inboedel etc. etc. Bonenburgerlaan 90, Heerde (Tom Tom: Griftdijk 1) Tel. 06-53384204

Tel: 0578-691724 www.cabriocentrumnederland.nl www.cabriocentrumnederland.nl

*Ook verkoop nieuwe Volvo en Seat personenauto’s *Al het onderhoud van personenauto’s (ook lease-auto’s)

Griftsemolenweg 8171NS NSVaassen Vaassen Griftsemolenweg 26, 26, 8171 Tel: Mob:0653-229694 0653-229694 0578-661114 / Mob: Tel:0578-661114 Openingstijden: za10.00-17.00 10.00-17.00uur uur Openingstijden:ma ma t/m za


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 52 2

e

2 PAASDAG GEOPEND

10.00 - 16.00 uur

PAAS P(L)AKKERS 2e paasdag

korting*

%

Gezien

OP TV

Motormaaier, electrisch, lichtgewicht,. Vermogen 1000W, maaibreedte 32cm, 3 standen (20-60mm) met opvangbak 29ltr. Type Easymo. 89,95

59,

95

Plak de kortingssticker op ĂŠĂŠn product naar keuze en profiteer van de korting. Van Maandag t/m zaterdag (29 maart t/m 3 april) * 20% korting geldig van 29 maart t/m 3 april 2010. * 25% korting geldig op 2e paasdag 5 april 2010

20%

vraag naar de voorwaarden in de bouwmarkt.

Fixet Van Olst Heerde, Kamperzijweg 6, HEERDE www.fixet.nl T (0578) 69 19 10 -

         


53 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 2

AANBIEDINGEN HERENMODE: DIVERSE OVERHEMDEN

OPEN HUISDAGEN BIJ JAN BORST IN HATTEM VAN DINSDAG 30 - 3 T/M ZATERDAG 3- 4. ELKE KLANT KRIJGT EEN SMAKELIJKE ATTENTIE!

GEEN 49,95 44,95 39,95

NU 25 EN 30 SCHITTERENDE BODYWARMER GEEN 54,95

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Panda” Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel./fax 0578-691281

www.restaurantpanda.nl

1e & 2e Paas “Wok Buffet” (4 en 5 April 2010) Aanvangtijden: 16:00 uur & 19:00 uur Volw. Volw. All-in

€ 20,95 p.p. € 28,95 p.p.

Kind.t/m 11 jaar Kind.t/m 11 jaar all-in

€ 1,50 per levensjaar € 2,25 per levensjaar

Reserveer vroegtijdig

Afhaal maandmenu April Voorgerecht: * Tomatensoep en/of Kippensoep Hoofdgerecht: * Babi Pangang * Kipfilet in Panda woksaus * Tjap Tjoy * Saté Ajam & Ma La Rundvlees * Met 2 bakje Nasi, Bami Goreng of witte Rijst

Pastoraal psychologische zorg te Hattem zoekt per heden

oproepkrachten

voor huishouding/vergaderservice. Voor meer informatie: www.hezenberg.nl

Voor 2 pers. € 20,00

www.heerdeonline.nl

aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

Grandioze paasshow Aanbieding: Bij aankoop skelter GRATIS duostoel en bezorging Bij aankoop trampoline GRATIS afdekhoes en bezorging

Trampolines

Introductie Berg Jeep Wrangler skelter

Vrijdag 2 april Zaterdag 3 apri l Maandag 5 ap ril (2e Paasdag)

Openingstijden : 9.00 - 17.00 u ur

Dealer van Berg Trampolines, Power Jumper en Pro-Line

Ford Ka Trend ........................................................ Nieuw Ford Ka 1.3i extra´s .................................................... ´08 Ford Ka 1.3i extra’s ..................................................... ‘06 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ........................................... ‘04 Ford Ka 1.3i airco ........................................................ ´03 Ford Ka 1.3i ................................................................ ‘03 Ford Ka 1,3i ................................................................ ´00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .............................................. ‘98 Ford Puma 1.4i extra’s ................................................ ‘01 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., ..................................... ´99 Ford Fiesta 1.4i Futura 5-drs., ..................................... ‘05 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ........................ 2x ´02 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ......................... ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ................................ ´08 Ford Focus 1.6i Champion, 5-drs., .............................. ‘06 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura .................................... ‘04 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., .................................... 2x ´03 Ford Focus 1.6i CMax ................................................. ‘08 Ford Mondeo 1.8i 5-drs., extra’s ................................. ‘02 Ford Mondeo 1.8 5-drs., .............................................. ‘99 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s ......................... ‘04 Opel Corsa 1.4i 5-drs., Business ................................ ‘07 Opel Corsa 1.2 16V NJDY, 5-drs., .............................. ´03 Opel Meriva 1.8i, 5-drs., .............................................. ´03 Mazda 323 1.5i, sedan, ............................................... ´99 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ................................................. ‘98 Peugeot 206 1.4 16V XS, extra´s ................................ ´05 Suzuki Alto 5-drs., automaat ....................................... ´03 Suzuki Alto 5-drs., ....................................................... ‘02 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ........................................ ‘99 Renault Twingo 1.2 ............................................ 2x ‘02´01 Renault Scenic 1.6 16V, nieuw model ......................... ‘99 VW Fox 1.2, extra’s ..................................................... ‘07 VW Polo 1.4i 5-drs., Comfort-Line ............................. ‘09 VW Polo 1.4i 3-drs., .................................................... ‘02 VW Polo 1.6i, 3-drs., ................................................... ‘99 VW Golf 1.8i Cabrio, nieuw model .............................. ‘94 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi .............................. ‘08 Ford Focus 1.6i Futura Combi ................................... ‘05 Ford Focus 1.6i Trend Combi ..................................... ´02 Ford Focus 1.6i CE Combi .......................................... ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend .................................. ‘01 Ford Focus 1.8i Combi Collection ............................... ´01 Ford Focus 1.6i Combi ........................................... 2x ´00 Ford Transit Connect lwbm, 4000 km ......................... ‘08

Autobedrijf van Huffelen

Step2 speelgoed - Goed doordacht - Sterk - Origineel - Veilig - Van 9 maanden tot 8 jaar

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

Autobedrijf van Huffelen

GeDo Trading Geb Dokter, Hagestraat 6 8181 EB Heerde. Tel. 0578-695063 www.gedotrading.nl info@gedotrading.nl

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 54

Eerste training voor Alpe d’HuZes HEERDE- Onlangs was het eindelijk zover. De 16 leden van de twee teams van Sportscenter Bijsterbosch uit Heerde konden de weg op voor hun eerste gezamenlijke training. Op 3 juni zullen zij per team minimaal zes keer de Alpe d’Huez opfietsen voor het goede doel; KWF Kankerbestrijding. Alpe d’HuZes is een actie waarbij fietsers geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d’Huez beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het in 2006, 2007, 2008 en 2009 al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. In 2009 werd bijna 6 miljoen euro ingezameld voor het goede doel. Daarmee is Alp d’Huzes de grootste particuliere inzamelingsactie ooit voor KWF Kankerbestrijding. Er is door de teamleden van Sportscenter Bijsterbosch de afgelopen maanden hard gewerkt om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de KWF Kankerbestrijding. Het werven van sponsoren zal de komende tijd door gaan, want de fietsers leggen de lat hoog. En niet alleen in het inzamelen van geld zijn grote doelen gesteld, maar ook de sportieve prestaties liegen er niet om. De teamleden willen 3 juni in totaal minimaal 50 keer de Alpe d’Huez opfietsen. Op zaterdag 10 april staat een trainingssessie in de heuvels van Limburg op het programma. Wil je het team tijdens één van haar trainingen uit de wind

Kledingactie Roemenië HEERDE- Op de eerste zaterdag van de maand, op 3 april, wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangeboden. De kleding moet in degelijke vuilniszakken aan worden geboden. Tijdens het transport gaat er wel eens een zwakke zak stuk en wordt de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: Parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in Heerde of bij de onderstaande adressen: Familie v.d. Berg, de Wan 7, Heerde, familie Boer, Veesserenkweg 3 Veessen en de familie Mulder, Heemskerkstraat 20 Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen met, tel. 0578-696317.

Warenar

Vanaf heden kunt u de hersenspinselen van de nieuwe columnist Warenar met regelmaat lezen in onze krant.

Prikkelpraat

houden? Kijk op www.sportscenterbijsterbosch.nl naar de trainingsdata. Ook voor sponsorbijdragen of

sponsoracties kun je contact opnemen met het team Alpe d’Huzes via de site.

Als het regent in Den Haag, druppelt het in de gemeenten. Blijkbaar geldt dat niet alleen voor bezuinigingen, maar ook voor omgangsvormen. De verruwing in het parlement vindt plaatselijk navolging. In Heerde is het goed gebruik dat raadsleden elkaar bij aanvang en aan het eind van een vergadering de hand schudden. Dat is niet alleen maar een gebaar. Het zegt ook dat je elkaar in een discussie stevig de oren kunt wassen, maar dat er toch sprake is van wederzijds respect. In dat opzicht is Wim de Weerdt even de weg kwijt. Hij wil Anton Westerkamp geen hand meer geven. Anton wil weer een college met CU/SGP en de PvdA. GBP had echter 70 stemmen meer dan de PvdA en vindt dus…… Daar kun je iets van denken. Daar kun je zelfs boos over zijn. Als straks in de raad de discussie komt over deze formatie, dan kun je met de formateur de vloer aanvegen, maar daarvoor en daarna kun je wel netjes met elkaar omgaan. Toen GBP nog gewoon BP was, waren ze gezegend met de slimheid van Hendrik Jan van Duren, gewone boerenslimheid. Dat hadden ze nu goed kunnen gebruiken. Wellicht kunnen ze het leiden van de oppositie beter aan Gerrit van Dijk overlaten. Als het op slimheid aankomt heeft die meer van HJ geleerd dan GBP. Gerrit lanceerde via de afscheidsspeech van Lia Slobbe het idee van een minderheidscollege van twee partijen. Dat zou een beter bestuur opleveren door meer discussie met de raad. Hij wist ook wel dat het een kansloos idee was, maar hij kan nu blijven opmerken dat het anders en beter had gekund en dat hij de eerste bezuiniging al aangedragen heeft. En nog wat: Gerrit heeft altijd voor iedereen een stevige handdruk. Warenar

Tennisevent bij TC de Kouwenaar HATTEM- Frans Reuvekamp uit Hattem is vijftig jaar geworden en werd daarom verrast met meerdere versieringen bij zijn huis. Zijn gezin zorgde voor deze grote Abraham en het bijbehorende spandoek.

Wijnkoperij Kroese scoort met Viognier EPE- De Viognier van Domaine Coudoulet is onlangs in Amsterdam in de prijzen gevallen tijdens de Nationale Huiswijn Competitie 2010. De uitreiking vond plaats in restaurant Sophia van de gelauwerde chef-kok Ron Blaauw. De Domaine Coudoulet Viognier wordt gemaakt door wijnmaker Jean Pierre Ournac. De Viognier druif is nog steeds een exclusieve druivensoort die op beperkte schaal wordt verbouwd. De grote renommé stamt uit de Noordelijke Rhône maar in ZuidFrankrijk wacht hem een nieuwe toekomst. Jean Pierre Ournac oogst de wijn met een laag rendement van wijngaarden in de Minervois. Hierdoor ontstaat een verleidelijk geurende, milde droge witte wijn met veel aromatische lengte. Wijnkoperij Kroese uit Epe importeert deze wijn rechtstreeks van de producent. Deze uitverkiezing komt

boven op het succes van de verkiezing van de Wijnalmanak 2010. Hiervoor zijn maar liefst 67 wijnen van Wijnkoperij Kroese geselecteerd, waardoor zij zich een jaar lang “Wijnspeciaalzaak met het beste wijnassortiment 2010” mag noemen. Daarnaast heeft Wijnkoperij Kroese een fantastische huiswijn in Puglia (Zuid-Italië) gevonden; De Levro. Voor zijn rode wijn maakt de wijnmaker gebruik van de Negroamarodruif, en voor wit gebruikt hij Chardonnay. Zie voor meer informatie de advertentie in deze krant.

Bingo VAASSEN- Zaterdag 3 april wordt de jaarlijks bingo van de hengelaarvereniging Ontspanning gehouden. Deze wordt gehouden in de Wieken in Vaassen, aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Toneelavond De Bongerd OENE- Onlangs heeft openbare Daltonschool De Bongerd uit Oene haar jaarlijkse toneelavond gehouden. In zaal Dorpszicht traden alle leerlingen op voor ouders en belangstellenden. De kleuters beten het spits af met de kinderclub. Het recreatieteam had allerlei leuke activiteiten bedacht en tot slot deden velen in de zaal mee met de Hokie Pokiedans. Groep 3 en 4 beeldden het slapen op de camping uit en natuurlijk waren daar de kinderen die steeds weer uit de tent kwamen, omdat ze niet konden slapen. Groep 5 en 6 gingen op vossenjacht en kwamen steeds twee personen tegen die er hetzelfde uitzagen. Dit zorgde voor veel verwarring, maar gelukkig vonden alle deelnemers de juiste letters. Het verblijf op de camping werd afgesloten door groep 7 en 8. Zij bleken lastige en veeleisende kampeerders te zijn. Helaas werd de camping ook bezocht door een tweetal meiden die de boel op stelten zetten met hun vervelende gedrag. Dit leidde er toe dat de camping, ondanks een goed inspectierapport, toch werd gesloten. Na de pauze werd het

COLUMN

VAASSEN- de 2e Tennis kids-event middag, georganiseerd door tennisschool Mark Verra zit er weer op. Maar liefst 43 kinderen van TV Otteloo, TC Vaassen en TC de Kouwenaar hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan deze geslaagde middag. Zoals het bij een tennisevent hoort, werd er direct na het welkom begonnen met het tennis. De kinderen werden verdeeld in

Boete na bijna 70 jaar betaald EPE– Marius Rolsma, secretaris van sv Epe, keek deze week raar op toen hij een brief ontving uit Haarlem met daarin 5 euro. De brief was afkomstig van Henk Vijge, die na het lezen van een passage in het boek ’70 jaar sv Epe’ besloot om een lang verjaarde boete - met rente - te voldoen. Henk Vijge schrijft: ‘Door mijn broer, Bertie Vijge, kon ik het prachtige Jubileumboek van sv Epe bekijken en doorlezen, waardoor oude herinneringen weer werden opgehaald. Leuk was het om de oude makkers, waarvan er vele zijn overleden, op de diverse foto’s te herkennen. Op bladzijde 38 van het boek heb ik

programma voortgezet met een Idols verkiezing. Een dertiental kinderen zorgde voor een afwisselend programma vol met zang, dans en muziek. Naast een aantal vrolijke nummers waren er ook serieuze liedjes te beluisteren. Een deskundige jury, bestaande uit de heer Dokter en Dijkgraaf van muziekvereniging Vriendschap uit Oene, koos Tessa Harmsen uit als

groepen op leeftijd. Voorop stond samen lekker extra trainen voor de competitie. Tussendoor hebben de kinderen nog een pauze gehad, limonade gedronken en iets gegeten. Het tweede deel bestond uit een rommelpot, gewoon tennissen tegen iedereen. Na de speech van Mark werden de prijzen uitgereikt, en een ieder kreeg een medaille als aandenken aan deze geslaagde middag.

de winnares van deze Idolswedstrijd. Tot slot had groep 8 nog een verrassingsoptreden in petto voor alle meesters en juffen, vooruitlopend op hun afscheid van de tijd op de basisschool. Zij zongen met veel overtuiging het nummer Sweet Goodbyes van de groep Krezip. Het publiek heeft kunnen genieten van al het talent dat op de Bongerd aanwezig is.

gelezen, dat men in 1942 5 gulden boete voor mij moest betalen. Dat kan natuurlijk niet en daarom wil ik deze boete alsnog voldoen. Hierbij ingesloten. Dat het ons Kluppie en U goed mag gaan is mijn wens.’ Het Jubileumboek van sv Epe is een onverwacht groot succes geworden. De complete oplage was in korte tijd vrijwel uitverkocht. In Epe zijn nog slechts enkele tientallen boeken verkrijgbaar, onder andere bij de boekhandels Bruna en Bosch, sportwinkel Time Out, de C1000 en Gelderland Vakbladen. Ook boekhandel Bruna in Vaassen heeft nog enkele jubileumboeken liggen.

De Praotstoel EPE/HEERDE- In de Praotstoel van 3 april wordt vooruit geblikt op Koninginnedag. Verder aandacht voor: het nieuwe College van Heerde (als alles soepel verloopt), de nieuwe naam van de organisatie die is ontstaan uit de fusie tussen Novel Zorg en Veluweborgh, WhoZnext-teams op de RSG en Hetty Kolkman met haar EvenementenKalender. In de Speuldeuze aandacht voor de Streektaalmeziek uut heel Nedeland en België. De Praotstoel is elke zaterdag te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur. De herhalingen hoort u op zondag tussen 17.00 en 19.00 uur en maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. Radio 794 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA

Wil je graag met kinderen werken, maar heb je nog niet de juiste opleiding? Geen probleem!

]RHNW

,BOUPSFOHFTMPUFO PQWSJKEBHBQSJM

potentiĂŤle gastouders! Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

8FHFOT FFO VJUKF WPPS BMMF QFSTPOFFMTMFEFO WBO 3BCPCBOL /PPSEPPTU7FMVXF [JKO PO[F LBOUPSFO HFTMPUFOPQWSJKEBHBQSJM0OTLBOUPPSJO)FFSEFBBOEF&QFSXFHJTEF[FEBHXFMHFPQFOE

TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Uw belastingaangifte 2009 verzorgen? Tel 06-16742781 v.a. Â&#x20AC; 47.

7BOUPUVVS 7FSEFSLVOUVPQBQSJMUFSFDIUCJKPOTWJSUVFFMLBOUPPSEBUCFSFJLCBBSJTWJBUFMFGPPOOVNNFS   6JUFSBBSE LVOU V VX CBOL[BLFO PPL SFHFMFO WJB 3BCP *OUFSOFUCBOLJFSFO EF 3BCPGPPO

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2009. B. van de Beek, 0578-631791 Jouw eigen huis als kindervriendelijke en kindveilige werkplek? Wij helpen je erbij!

 FOEF3BCPMJKO 

]RHNW potentiĂŤle gastouders! Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

Oranjeweg 72 - 8166 JC - Emst Tel: 0578 661212

www.schaveren.nl

Gevraagd medewerkers bediening voor weekend en oproepbasis

(FTMPUFOFOUPDIPQFO %BUJTIFUJEFF

afvallen ?...

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

.

5 tot 15 kilo kwijt in 10 weken? 13 en 15 april starten weer nieuwe afslankcursussen

incl. 10x zonnebank in Heerde en â&#x20AC;&#x2122;t heem Hattem

geen dieet, wel gezond en lekker eten vol = vol meld je snel aan

XXXSBCPCBOLOPPSEPPTUWFMVXFOM

d pen ur o e ´s g 6.00 u g a erd 0 tot 1 t a Z 0.0 1 van

bel 0578-693463 of mail naar info@sportscenterbijsterbosch.nl

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk 67 IJsseldijk 67 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 56

Ladiesnight óók voor mannen OENE- Het lijkt een jaarlijkse traditie te gaan worden: op 16 en 23 april organiseert Garage Oene wederom een tweetal Ladiesnights, een workshop autotechniek voor vrouwen. Bijzonder: op 23 april op speciaal verzoek óók voor mannen. Was Garage Oene jaren geleden al de eerste in de regio die vrouwen een technische workshop aanbood, nu heeft het autobedrijf wederom een primeur door ook mannen een kijkje onder de motorkap te gunnen. Dat vrouwen graag wat meer weten van de techniek achter, in en onder hun auto bleek wel uit de telkens weer volgeboekte Ladiesnights in het verleden. Zelfs de chauffeuses van Taxibedrijf Van de Belt uit Heerde, toch wel doorgewinterde dames, konden vorig jaar nog allerlei technische kennis en wetenswaardigheden opdoen. Tijdens veel van de workshops klonk de opmerking: “Dit zou voor mijn man eigenlijk ook wel leuk zijn.” Maar ook van mannen kwam die vraag: “Het is alleen voor vrouwen, jammer, ik

EPE- De S.V. Wissel houdt iedere eerste zaterdag van de maand een inzameling voor bruikbare rommelmarktspullen. Het is niet de bedoeling dat de rommelmarkt als afvaldepot wordt gebruikt. De volgende zaterdagen wordt er ingezameld: zaterdag 3 april, zaterdag 1 mei. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen spullen worden afgegeven op het adres Burgweg 20 (Bouwbedrijf Bonhof) te Epe. Vrijwilligers van de S.V. Wissel staan dan klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. De jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 15 mei, de zaterdag na Hemelvaartsdag, op het sport-

complex van de S.V. Wissel aan de Ericaweg in Epe (Wissel). Wie met grotere meubels komt, moet vooraf eerst contact op nemen met één van de organisatoren. Ook is het mogelijk om bruikbare spullen voor de rommelmarkt bij u thuis af te halen, neem hiervoor contact op met één van de volgende personen: Dick Jonker, tel. 0578-621318 en/ of Wim de Graaf, tel. 0578-616198 om een afspraak te maken. Ook kunt u bij Betsie van Schoonhoven (0578-614807) en Ankie van Schoonhoven (0578-620661) terecht voor informatie.

Workshop bij Kunsthuis KEK zou het ook best interessant vinden.” Maarten en Petra Zwerus en Wessel en Gerlinde Geerling van Garage Oene wagen het er daarom op, op 23 april. Het concept wordt niet echt aangepast. Net als andere jaren krijgen de deelnemers afwisselend een theorie presentatie over verschillende autotechnische onderwerpen, en een oefening in de praktijk. Ook aan de lekkere hap-

jes en drankjes wordt niet getornd. Aanmelden kan op de website van Garage Oene, www.garageoene.nl of telefonisch, 0578-641367. Wie lid is van de Rabobank Noordoost Veluwe profiteert van 7,50 euro korting door zich daar op te geven. Dat kan via de website van de Rabobank, www.rabobanknoordoostveluwe.nl onder het kopje ‘ledenaanbiedingen’.

Eerste talententurntoernooi VAASSEN- Zaterdag vond het eerste talenten turntoernooi plaats met de verenigingen DIO Ugchelen, KDO Apeldoorn en AGIOS Vaassen. Voor de jonge turnsters een eerste ervaring met een turnwedstrijd. Plezier in het turnen op het eigen niveau stond dan ook centraal tijdens deze wedstrijd. In de eerste wedstrijd was het door omstandigheden een onderlinge wedstrijd voor de jong talenten van AGIOS. Deze meisjes zijn tussen de 6 en 8 jaar oud en turnen niveau 9 t/m 11. Vera Hagen mocht de gouden medaille in ontvangst nemen. Daphne Smit behaalde een mooie eerste plaats op vloer en eindigde in het totaalklassement als tweede. Saskia Boerkamp eindigde als derde. Ook Carlijn Zweekhorst, Maaike Jonker, Marit Roelofsen en Amber Voolstra hebben een mooie wedstrijd gedraaid. In de tweede wedstrijd turnde Britt Schutte in niveau elf. Met maar liefst een tweede plaats op balk en vloer, kreeg Britt de zilveren medaille omgehangen. In de laatste wedstrijd turnden meisjes van de jong talenten en wedstrijdgym. Esmee van Schoonhoven was ervan overtuigd eerste te zullen worden en kreeg gelijk. Roos Kamerling volgde op de voet en eindigde op een tweede plaats. Isa Huybers en Rebecca Trip hadden precies evenveel punten en eindigden samen op de derde

Inzameling voor rommelmarkt

EPE- In aansluiting op de huidige tentoonstelling AAai van Roeli Rumscheidt en Marijke Abels in kunsthuis KEK zal Marijke Abels een workshop geven: Dieren maken in was. Deze korte cursus vindt plaats op vrijdagavond 16 en 23 april van 19.00- 21.30 uur en zaterdag 17 en 24 april van 10.00- 16.00 uur. In 4 dagen leert u vanuit een idee te komen tot en beeld. Veel aandacht zal gaan naar de opbouw van een armatuur, onmisbaar voor een goede compositie. Kosten 175 euro, inclusief materiaal en lunch. Maximaal aantal deelnemers: 8 personen. Plaats: Kunsthuis KEK, Beekstraat 5 in Epe. Opgave: tel. 0578-691285 of per mail: marijkeabels@wanadoo.nl.

Succesvolle voetbalclinic

VAASSEN– De tweede Neijenhuis Voetbalclinic voor basisscholieren op de velden van SV Vaassen is een groot succes geworden. Bijna veertig kinderen werden door diverse trainers van tips voorzien. Deze voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi werd door iedereen als zeer waardevol ervaren. De kinderen zijn op een speelse manier balvaardiger geworden. Seniorentrainer William Bijsterbosch verdeelde samen met jeugd-

trainer Wim Ligt de deelnemers in groepjes. Deels op leeftijd, maar ook eventuele voetbalkunde werd meegenomen. Zo konden allen basisscholieren op een goede manier oefenen. De trainers Erik Hagen en Willem Spiegelenberg vormden samen een team om een groep te begeleiden. De SV Vaassen-speelsters/trainsters Debbie Wijngaards en Marjolein Winkelman waren als koppel leidend bij de andere deelnemers. Lidia Leha kwam later de trainers assisteren.

Voorjaarsconcert Soli Deo Gloria

plaats. Noah Smit eindigde op een vijfde plaats. Zaterdag 1 mei zal de

tweede wedstrijd plaats vinden in Vaassen.

Verzamelbeurs Wapenveld

EPE- GV Hercules heeft onlangs in Beekbergen met 7 turnsters deelgenomen aan de plaatsingswedstrijden voor de 5e divisie district Gelderland Midden 1: Natasja de Weerd, Jennifer Habets, Demi Diepenbroek, Mabel Bagerman, Lisanne Berkhoff, Mirja Nieuwenhuis en Roxanne de Deugd. Met een score van 11.20 op sprong, 12,35 op brug, 12,15 op balk en 11,50 op vloer wist Demi de 2e plaats in de wacht te slepen. Ook Mirja zette een goed resultaat neer. Haar scores waren 10,40 op sprong, 12,35 op brug, 10,85 op balk en 11,65 op vloer. Deze punten leverden haar een mooie 3e plaats op. Op de foto tonen Demi (rechts) en Mirja (links) trots hun medailles.

WAPENVELD- Op zaterdag 3 april is er een verzamelbeurs in het Senioren Inloop Centrum aan de Nachtegaalweg 48 te Wapenveld. Deze beurs is georganiseerd door C.A.N. (Commissie Algemeen Nut) uit Wapenveld en draagt een regionaal karakter. Uiteraard zullen de jeugdige verzamelaars niet vergeten worden, speciaal voor hen zijn er de zogenaamde 5 cent boeken, met een keur aan materiaal aanwezig. De verzamelbeurs zal gehouden worden van 13.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Tevens zijn er nog enkele plaatsen vrij voor standhouders. Omdat zij streven naar een zo breed mogelijk assortiment zijn standhouders van andere verzamelobjecten dan postzegels en munten van harte welkom. Tevens bieden zij dit seizoen hobbyisten de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Meer informatie is te verkrijgen bij Albert van Loo, Prof. Brummelkampstraat 49, 8191 XC Wapenveld, tel. 038-4479883. Op internet www.heerderweb.nl/ deelnemers/can. E-mail: albertvanloo@hotmail.com. Dit is tevens de laatste beurs van dit seizoen.

HEERDE- Zaterdag gaf Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria haar jaarlijkse voorjaarsconcert in het Dorpshuis in Heerde. In een goed gevulde grote zaal van het Dorpshuis kwamen alle leden van de vereniging aan bod. Het programma werd geopend met een presentatie van het opleidingsorkest en het A-orkest. Bijzonder was het optreden van Fill-in samen met de gevorderde leerlingen van de blokfluitgroep: Barockin Recorder, van Bach tot Rock. Het slot voor de pauze werd verzorgd door de Malletband o.l.v. Gerko van Olst. Na de pauze beten de beginnende leerlingen van de blokfluitgroep, met hulp van juf Aliet, het spits af gevolgd door een optreden van de leerlingengroep o.l.v. Willem-Jan Visser. Het opleidingsorkest van SDG mocht eveneens van zich laten horen. Zij staan ook onder leiding van Willem-Jan Visser. Het slot van

de avond werd verzorgd door het Aorkest o.l.v. Jan Schoonhoven. Het liet enkele herkenbare muzikale werken horen die een leuk avondje televisie opleverden. Ook dit jaar waren er jubilarissen. Gerko van Olst en Johan van der Hoeve werden beide gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. De voorzitter bedankte iedereen die had meegewerkt aan deze fantastische avond en er werd afgesloten met een bewerking van het U zij de Glorie.

Dialektkring EPE- Op dinsdag 6 april komt de heer Tom Leurs uit Epe bij de maandelijkse bijeenkomst van de Dialektkring Gemeente Epe in de Hezebrink om te vertellen over Het Gildenwezen in het algemeen en de Eper Gilden in het bijzonder. De avond begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 257

Tuinderij Doorn

Ze zijn er weer ...... Kerkdijk 3 te Heerde Hollandse komkommers

Winkeltje open:

Is uw badkamer ook aan vervanging toe? VOOR

vrijdag 8.30 - 17.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur

NA

Ook in deze dure tijd bent u bij ons niet teveel geld kwijt !

TE KOOP Trostomaten uit eigen kas kilo 2,75

Bel vrijblijvend voor een prijsopgave. Kantoor/Werkplaats

10 % KORTING OP VERF TE BESTEDEN AAN

NON-PAINT KORTE VEENTEWEG 6, EPE Telefoon: 0578 – 620615 Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Stationsstraat 18 8181 CX Heerde Telefoon (0578) 694595 info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl

Heeft u schade aan uw auto ? Wij herstellen het voor u !

Bowling Barbecue Partycentrum

Voor alle verzekeringsmaatschappijen, met kortingen voor u en met 4 JAAR GARANTIE.

NIEUWE AANVANGSTIJDEN

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 t/m 17.30 zaterdag: 9.00 t/m 12.30

Garage Spuiterij v.d. Wal Veessen: 0578-631453.

JANSEN

Schoolstraat 48, 8152 AT Lemelerveld. Tel. 0572-372030

Elke zaterdag 17.30 en elke zondag aanvang 16.30 uur.

Beide Paasdagen aanvang 14.00 en 17.30 uur.

Ambachtelijk Familiebuffet met live cooking

Soep, vlees- en visgerechten, nagerechten € 19,50 - Kinderen van 2 t/m 10 jaar € 9,75 Kindercrêche aanwezig.

Geen gek idee? Voor een creatieve kijk, een gek idee of gedegen tuinadvies: belt u: 0578 561 015

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl

Diverse zalen vele mogelijkheden. Maandag en dinsdag gesloten.

www.partycentrumjansen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA 58

Samen Kerk HATTEMâ&#x20AC;&#x201C; Op Tweede Paasdag (maandag 5 april) hopen de Christelijke Gereformeerde kerk, de Nederlands Gereformeerde kerk en de beide Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Hattem een dienst te beleggen, om samen de opstanding uit de dood van Jezus Christus te vieren. Dit zal gebeuren in de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat.

(â&#x20AC;&#x153;Dit lammetje zoekt het al jong hogeropâ&#x20AC;?, laat Joop Bastiaannet weten. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfotoâ&#x20AC;&#x2122;s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/ grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden

naar villamedia@wanadoo.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel

in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto.

Open Huisdagen Modehuis Dekker HEERDE- Modehuis Dekker heeft 3 dagen Open Huis gehouden. Tijdens deze dagen werden onder kopende klanten drie waardebonnen van elk 100 euro verloot. Daarnaast kreeg elke klant die boven 50 euro kocht een fles heerlijke witte wijn aangeboden. Zaterdagmiddag, na sluitingstijd, heeft Gerda Bossenbroek-Puttenstein bij Modehuis Dekker de winnaars bepaald door uit een verzegelde doos drie namen te trekken die daarin gedeponeerd werden door kopende klanten. De winnaars: dhr. L. Smit uit Deventer, Mevr. Bos uit Zwartsluis en Mevr. Van Boven uit Oldebroek. Gerda Bossenbroek-Puttenstein werkt al bijna 25 jaar zeer verdienstelijk voor Modehuis Dekker. Met veel deskundigheid en plezier vermaakt zij de kleding zodanig dat de klanten er volledig tevreden

Poasvuur in Welsum

mee zijn. Gerda hoopt 1 juni 25 jaar werkzaam te zijn voor Mode-

Informatieavond alcohol en drugs WAPENVELD- Woensdag 31 maart wordt er vanuit jongerencentrum Odyssee een voorlichtingsavond over alcohol en drugs georganiseerd. De voorlichting is gericht op gevaren en risicoâ&#x20AC;&#x2122;s van alcohol en drugs gebruik. Deze avond wordt verzorgd door een preventie medewerker van Tactus. Zij zal de jongeren door middel van: spelletjes, video en discussies informatie meegeven over de gevaren en risicoâ&#x20AC;&#x2122;s

De dienst begint om 10.00 uur. Medewerking wordt verleend door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld mannenkoor. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Voor de allerkleinsten is er crèche. Vorig jaar met Pinksteren hebben de vier kerken ook al gezamenlijk een dienst belegd, toen in de Gasthuiskerk. Omdat er toen veel belangstelling voor was, is besloten om opnieuw een dergelijke dienst te beleggen. De vier gereformeerde kerken zijn al jaren aan het ´samenspreken´ om tot kerkelijke eenheid te komen. De laatste jaren wordt behoorlijke vooruitgang geboekt.

die aan drugs en alcohol verbonden zijn. De avond begint om 19.30 uur en zal eindigen rond 21.30 uur. Iedereen in de leeftijd 12 tot 21 jaar is van harte welkom in het jongerencentrum. Deelname is gratis. Jongerencentrum Odyssee is gevestigd aan de W.H. v/d Pollstraat 3. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bintwerk (onderdeel van Wisselwerk), tel. 0578-691295 en vragen naar Ton Hulsebos.

A-jeugd-duo GVH

HATTEM- Afgelopen weekend vonden de 1e plaatsingswedstrijden Acro voor A-jeugd in Oss plaats. Het A-jeugd-duo Sharon Ansmink en Eline Wijnhoud van de Gymnastiekvereniging Hattem heeft prima gepresteerd bij deze eerste landelijke plaatsingswedstrijd in de categorie A-jeugd damespaar. Dit is het hoogst haalbare acro-niveau. Ze begonnen met hun balansoefening die zij zonder grote fouten uitvoerden. Dit resulteerde in een jurycijfer van 23,9. Hun tempo-oefening werd goed gewaardeerd met 24,9 punten. In het totaalklassement eindigden Sharon en Eline met 48.800 op een 8e plaats.

huis Dekker waar dan ook passend aandacht aan zal worden besteed. Medewerkers van Modehuis Dekker kijken met heel veel plezier terug op deze succesvolle actie dagen. Deze uitslag wordt ook bekend gemaakt via de internetsite van de zaak: www.modehuisdekker.nl.

WELSUM â&#x20AC;&#x201C;Zaterdag 3 april tussen 10.00 en 16.00 uur heeft iedereen nog de mogelijkheid om nog wat laatste snoeihout toe te voegen aan de Paasbult die de laatste weken is opgebouwd aan de Erveweg in Welsum. Zondag Eerste Paasdag om 20.00 uur verzamelen de kinderen uit Welsum en omgeving zich bij het dorpshuis. Tegen een kleine vergoeding ontvangen de kinderen een lampion, waarna ze onder muzikale begeleiding een optocht richting de Paasbult aan de Erveweg zullen maken. Daar aangekomen ontvangen de kinderen die met een lampion aan de optocht hebben meegedaan een fakkel waarna ze allen gelijktijdig de Paasbult zullen aansteken.

Gastouderbureau Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r lief van start EPE- Sinds 1 maart is het noordwestelijke deel van de Veluwe een gastouderbureau rijker. Voor houdster en tevens consulente Tineke den Draak gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Zij brengt de nodige pedagogische bagage mee: zij werkte in de jeugdzorg met jonge kinderen die ontwikkelings- en gedragsproblemen hadden. Later werkte zij in basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dat laatste doet zij nog steeds: ĂŠĂŠn ochtend in de week staat zij nog voor een kleuterklas in het speciaal onderwijs. Waarom eigenlijk gastouderopvang? â&#x20AC;&#x153;Uit onderzoekt blijkt dat 60% van de ouders hun kind tijdens hun werk het liefst naar een gastouder brengt. Dat ligt eigenlijk ook wel voor de hand: gastouderopvang is kleinschalig, informeel, en vooral heel flexibel. Ook voor ouders met onregelmatige werktijden is gastouderopvang vaak een uitkomst.â&#x20AC;? Voor de gastouderopvang van Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r Lief is het gewoon mogelijk kinderopvangtoeslag te ontvangen via de belastingdienst. Het zijn wel roerige tijden om een gastouderbureau te beginnen. â&#x20AC;&#x153;Per 1 januari is de Wet Kinderopvang, wat betreft gastouderopvang, behoorlijk gewijzigd. Zo kon tot voor kort eigenlijk iedereen gastouder worden. Daar zijn nu voorwaarden aan verbonden.â&#x20AC;? Volgens Tineke is het wel wat moeilijker geworden, maar niet tĂŠ moeilijk. Zeker Gastouderbureau Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r Lief doet er alles aan om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Zo kan men op de site al zien of men ĂŠĂŠn van 75 diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s heeft die vrijstelling geven. Mocht

2('(4 '2&+6(4 (1 .$6 <2(.(1 12* 56(('5 0(6 532(' 9221 47,06( ,1 +((4'(     ",- +(%%(1 ((1 53(&,$/( $)'( /,1*8224+(69$55(18$179 21'(4'$* 87,/ *( %4$&+6 '$1 .716 7 <( 0$$1'$* 0,''$* 9((4 23+$/(1 !224 ((1 $)534$$. %(/   2+ &+$/(6 56$&$4$8$1 0(6 $$1%279 #((4 *(5&+,.6 8224 6,- '(/,-. %(921,1* !224<,(1 8$1 4,1*8(49$40,1* .(7.(1 0(6 )24 17,5 (1 $)9$50$&+,1( '27&+( (1 5/$$3.$0(4   

 $.+7,5 *(+((/ *(562))((4' (1 *(0(7%,/((4' ,1 ((1 022,( /$1 '(/,-.( 20*(8,1* (/      (1*(<,15921,1* +774 0(6 0,1 5/$$3.$0(45 755(1 <92//( (13(/'2241 8$1$) $34,/-71, (/14  

$..(8((144 "27'(1 2) 0(/$1' (45&+(//,1* 6+ &+$ /(6556$&$4$8$15 8224-$$45.24 6,1* 8$ 3'   2) <,( 9998'5/7,58$.$16,(51/  4$$,( %7:75.(*(/5  &0 (1 %2//(1  &0 ,1 326 356 !$1'("(6(4,1*3(49(*,1 (1( (/   % ""# % " "#$!"& " !"" ! !  #&$" %  $

(6 $5627'(4%74($7 8$1 =6 700(/+7,5 <2(.6 0(6 532(' 238$1* 6+7,5 8224 ((1 0(,5-( 8$1 -$$4 8224 ',15'$*   774 '21'(4'$*   774 (1 3(4 5(36 84,-'$*   774 !224,1)2 

  (6 $5627'(4%74($7 8$1 =6 700(/+7,5 <2(.6 0(6 532(' 238$1* 6+7,5 8224 <75-(5 -$$4(1 /,1*8$1 0$$1'(1 8224 ',15'$* (1 84,-'$*   774 !224,1)2 

  (6 $5627'(4%74($7 8$1 =6 700(/+7,5 <2(.6 0(6 532(' 238$1* %,- '( *$5627'(4 8224 ((1 -21*(1 %,-1$ -$$4 8224 ',15'$*    774 !224,1)2 

 

dat niet het geval zijn kan Gastouderbureau Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r Lief ervoor zorgen dat er een cursus gevolgd kan worden die voor het grootste deel thuis achter de computer gedaan wordt. De computer speelt overigens een grote rol in de dienstverlening van Gastouderbureau Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r lief. Behalve een subsidiecalculator voor ouders, beschikt de website van Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r Lief ook over een urenregistratiesysteem. Gastouders en ouders hoeven niet meer elke maand briefjes in te vullen, maar de gastouder geeft de gemaakte oppasuren online door. De rest wordt door gastouderbureau Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r Lief gedaan. Gastouderbureau Ma dâ&#x20AC;&#x2122;r Lief is actief in Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten, Elspeet, Doornspijk, â&#x20AC;&#x2DC;t Harde, Elburg en Epe e.o. Meer informatie? Kijk op www.gobmadrlief.nl of stuur een mail naar info@gobmadrlief.nl.

,(79 , 0(4,',$$1',$*1256,(. (1 6+(4$3,( 35324(1 (1 $$13$..(1 8$1 224<$.(1 8$1 &+421,5&+( $$1'2(1,1*(1 0(6 &20376(4*( 56774' 0((65;56((0 (/ > 2).,-.23 9996./2256(4&20  2+ 5&+27902'(/ *$5+$$4' (4.564$$6

 ,1 "$3(18(/' (/  

         

 ,33(10(56.244(/5 ,1 <$..(1 8$1 .*8224&$ 0? @@1 8(4%4$1',1* !4,-9(/ 4(7./225 ,(084, ,/,(784,(1'(/,-. !$1 '( "(6(4,1* 3(49(* (1( (/  


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 259

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

rtentie Wilt u deze adve r mail iedere week pe k dan op ontvangen? Kij w w w.action.eu bij nieuwsbrief

INTEX

HEREN

60 DENIER

262x175x56 cm

blijvend elastisch katoen/elasthan maten M-XL

capri of lang diverse kleuren one size

ZWEM BAD

BOXER SHORT

DAMES LEGGING

2 PA K

3.49

Elders 4.95 5.95

2.49

0.85

meisjes CAPRI LEGGING

0.69

JONGENS-HEREN

CHOCOLADE

GROTE MATEN

katoen maten XXS-XL

250 gram

3 modellen blijvend elastisch katoen/elasthan maten 42-58

PRINT T-SHIRT

ZEE ZOMER VRUCHTEN SHIRT

VOO R T O P M O D E P R IJ S E E N S POT

Elders 2.39 2.59

GRANIET WIT

1.99

SOLAR LAMP 17x17x25 cm

zwart graniet

9.98

FAKTOR 20

SUN SPRAY faktor 30 faktor 40 aftersun

1.69 2.49 3.29 1.69

CANVAS

0.99

WAND PRENT

7.99

Elders 7.95 9.95

DECO

4.95

HANG LEISTEEN diverse prenten 21x21 cm

1.89

AALTEN • Lage 26 APELDOORN I Blik • Maasstraat 14-16 BORCULO • Lichtenhorst 9 APELDOORN II • Hofstraat 15 DINXPERLO Hogestraat 3/Kerkhofplein DALFSEN • •Wilhelminastraat 25

Elders 2.98 3.98

DOETINCHEM Dokter Bardetplaats DEVENTER • • Broederenplein 4-6 10 EIBERGEN • Kluiversgang 15 EPE • Hoofdstraat 59 GOOR • Hofte 15-25 HEERDE • Soerelseweg 17

2.49

Elders 4.95 6.95

EXTRA GROTE

EFFEN PARAPLU incl. draagriem ø 102 cm

Disney, steden of bloemen 119x25 cm

Hegron pompflacon 200 ml faktor 10

Elders 1.39 1.59

1.19

Elders 2.98 3.49

GARDENPLUS

1.59

AANSLAG REINIGER voor terras, tegels etc. 1 liter

Elders 2.98 3.98

HAAKSBERGEN • Molenstraat 24 HEINO • Marktstraat 22 HENGELO (GLD) • Raadhuisstraat 49 NUNSPEET • Stationslaan 25 LICHTENVOORDE • Vragenderweg 4 RAALTE • De Waag 3

1.35

WINTERSWIJK • Handelscentrum 10a ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZUTPHEN de Beerenbrouckstr. 9-23 ZWOLLE II ••Ruys Assendorperstraat 64-76 zie ook website: WWW.ACTION.NL Kijk ookonze op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 29-03 t/m za. 03-04

11.99

bijpassende AFDEK HOES


PAGINA 260 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@wanadoo.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen. Intens verdrietig en nog niet beseffend dat hij nu niet meer bij ons is, laten wij u weten dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Heinrich Berend Kers in de leeftijd van 65 jaar.

Henk

G. Kers-Keijl Jan en Tanja Ilse Menno Mariska en Alexander Amber Carlijn

Nieuw leven....... een wonder....... zo speciaal........ geschapen, gewild, volmaakt. Met liefde verwelkomen wij in de familiekring ons kleinkind

Levi Leon Achterhoek geboren 27-03-2010 zoontje van Edwin en Alida Achterhoek- Lans. Frits & Janna Lans- Schuck.

Paasactie Heerde!

Zwolle, 23 maart 2010

Vrijdag 02-04-2010 houden wij actie op de Heerder markt. Mister X loopt rond over de markt en deelt bonnen uit. Als u als klant zo’n bon krijgt, kunt u die inleveren bij Evert Kok de poelier en krijgt u een doosje met 6 eieren. Bij alle marktkramen staat een schaaltje met chocolade eitjes, waar u en uw kinderen natuurlijk van mee mogen smullen! Wij wensen u als ondernemers van de markt, goede en fijne paasdagen toe! Tot ziens op de markt!

Putterweg 13, 8191 AZ Wapenveld De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op de leeftijd van 98 jaar is tante Co, drie weken na haar Dick, overleden.

(Tante) Co van Duijn-Kuijpers Veessen: Henny en Nol Soesterberg: Ieke en Michel Lara en Iris Hattem: Tim en Veroniek Koen “Het is goed zo” Onze dank gaat speciaal uit naar de medewerkers van Verian, Groot Stokkert en alle anderen voor hun betrokkenheid.

Botermals

Altijd Vers van het mes

Warm gebakken kibbeling 250Gr €3.50 500gr €6.00 heerlijk gekruid

250 gram Fantasymix € 2.50 250 gram Speciaalmix € 2.50 200 gram Chocomelange € 1.75 3 soybean crackers € 4.00 Barmix 400 gram € 1.50

Ouderwets gerookte Makreel

IJsseldijk 40 8194 LE Veessen

2voor€5.00 Verse zalmruggetjes in

p/st €3.00

De begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Veessen om 13.30 uur. U hebt de mogelijkheid om op woensdag 31 maart vanaf 13.00 uur bij IJsselzicht te verzamelen, waarna gezamenlijk vertrokken zal worden naar de begraafplaats. Na de teraardebestelling is er gelegenheid om de familie te condoleren bij “IJsselzicht”.

Na een bewonderenswaardige strijd die niet was te winnen is op 75 jarige leeftijd overleden

Jan van de Klij Oud-voorzitter van Jeu de Boules Club “Epétanque” We verliezen in Jan een enthousiast lid en wensen Riet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd. Bestuur en leden JBC “Epétanque”

Voor de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man , onze zorgzame vader en trotse opa

Johannes Schenk ~ Joop ~

zijn wij u bijzonder dankbaar.

Heerde, maart 2010

Hollandse Nieuwe Haring P/st 1.50 4 voor €5.00

Deze week Saus gratis

Veessen, 28 maart 2010

Noten en zuidvruchten ter Weele

Iedere Vrijdag Tegenover de Etos op de markt in Heerde

Janna Schenk Kroeze kinderen en kleinkinderen

Oesterknoflook of caribeanmarinade p/st €2.00

3 voor €5.00 100% Zonder graat

MARKTSLAGER VAN BUSSEL Dond Oene - Tel. 0578 - 628700 www.marktslagervanbussel.nl E mail: info@marktslagervanbussel.nl

erdag standp lek Epe

(bij het gemee ntehuis)

8.30- 13.00 u ur. Vrijdag mark t Heerde 13.00- 18.00 uur

Nieuw! Nu ook bestellen via de site! Uw bestelling staat dan voor u klaar op de markt!

Onze Paasaanbiedingen Beenham

maaltijd! Lekker bij de paas

diverse smaken, 500 gr

€ 3,95

Rollade varkens/hoh/rund

kilo vanaf ....................... €

6,95

Victoria salade

overheerlijk 200 gram ............... voor

€ 1,50

Vleeswarenaanbieding Achterham 100 gram Rosbief 100 gram Samen voor

€ 2,00

VOOR DE PASEN:

Er zijn weer diverse pate’s en zalm-, ham- en palingtaarten. Lekker als hapje of bij de paasbrunch!

HET BARBECUE WEER KOMT ER AAN!

Zie www.marktslagervanbussel.nl voor onze complete bbq aanbiedingen. Of bel voor reservering of meer informatie 0578-628700.


PAGINA 261 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA

seat.nl

FEESTELIJK OPEN HUIS SEAT AUTOHAAS vrijdag 2 april van 10.00 tot 19.00 uur zaterdag 3 april & 2e paasdag van 10.00 tot 17.00 uur Profiteer van onze spectaculaire Open Huis kortingen! Ibiza - v.a. E 10.295,- nu E 500,-* Open Huis korting Leon - v.a. E 17.495,- nu E 750,- Open Huis korting Altea - v.a. E 17.595,- nu E 750,- Open Huis korting Exeo - v.a. E 24.295,- nu E 1500,- Open Huis korting * m.u.v. de Club- en business uitvoeringen

TIJDENS ONZE OPEN HUISDAGEN IS DE NIEUWE SEAT IBIZA ECOMOTIVE BESTELBAAR! Geniet tijdens deze dagen van heerlijke hapjes en drankjes. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 3.7 - 6.4L/100 km (1:27 - 1:15,6) CO2-emissie g/km 95 - 149 MEMBER OF THE VOLKSWAGEN GROUP Er is al een nieuwe SEAT Ibiza vanaf ` 10.295,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af-importeur’. Importeur Pon Car, Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Internet: www.seat.nl.

SEAT Autohaas Ambachtsveld 1 ™ Apeldoorn ™ 055 - 5 395 395 ™ www.autohaas.nl Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur.

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

10 jaar garantie

anwezig ! Showroom a

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Molenweg 5 Heerde Tel: 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl

Voor al uw Seat onderhoud

Italiaans specialiteiten restaurant

Uw adres voor originele Italiaanse vlees, vis- en vogelgerechten. In ons restaurant kookt de chef zelf!

Mama-Mia

‘s maandags gesloten m.u.v. speciale feestdagen. Verder dagelijks geopend van 16.30-22.00 uur. Zondag van 17.00-21.30 uur met bezorgdienst!

Torenstraat 8 (hoek markt) - Vaassen - Tel. 0578-574344


PAGINA 262 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: vr. 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. J. den Dikken; zo. 9.30 uur ds. J.J.W. Glashouwer, 17.00 uur en ma. 9.30 uur ds. M. Zoeteweij. Geref. Ontmoetingskerk: vr. 19.30 uur ds. G.T. Wijnstok; zo. 9.30 uur ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur ds. J. Westerink; zo. 9.30 en 16.30 uur en ma. 9.30 uur ds. G. van de Groep. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. P.J.H. Krol, 17.00 uur ds. W. Smouter. Geref. Kerk Vrijg.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur kand. A.J. Holsappel, 16.30 uur ds. Z.J.C. van Harten. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): vr. 19.30 uur en zo. 10.00 en 19.00 uur ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): vr. 19.30 uur dienst; zo. 10.00 uur Paasjubeldienst. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur dienst in Heerde. Wendhorst: vr. 190.45 uur mw. D. Koetsier; zo. 10.45 uur ds. J.D. Smit. VEESSEN Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. G.J. van den Top, 19.00 uur dhr. M. de Bloois. WAPENVELD Herv. Gem.: Geen opgave ontvangen. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): vr. 14.00 uur dr. W.J. op ’t Hof, 19.30 uur ds. P. den Ouden; zo. 10.00 uur dr. W. van Vlastuin, 18.00 uur ds. A.J. Britstra; ma. 9.30 uur kand. W.J.C. Blijderveen. Prot. Gem.: (Petruskerk, Kwartelweg 9): vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur mw. W.J. Treep. Ned. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. J. uit den Bosch; ma. 9.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: vr. 19.30 uur ds. J. Geelhoed; zo. 9.30 uur ds. J. Kruidhof, 14.30 uur ds. P. v.d. Berg. Filadelfia Gem.: vr. 19.30 uur dhr. J. de Geest; zo. 9.30 uur dhr. J.H.J. Zwart. EPE Grote Kerk: vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur ds. G.W. Marchal. Sionskerk: vr. 19.30 uur, zo. 9.20 en 18.30 uur en ma. 9.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): vr. 15.00 uur kand. W.J. van den Brink, zo. 9.30 uur ds. H. Jonker, 15.00 uur ds. R. v.d. Kamp; ma.

Vrijdag 2 april 2010 | Goede Vrijdag Zondag 4 april 2010 | Eerste Paasdag Maandag 5 april 2010 | Tweede Paasdag

9.30 uur ds. W. van Vlastuin. Geref. Regenboogkerk: vr. 19.30 uur (in Grote kerk) ds. S. Zitman en ds. A.M. van de Wetering; zo. 10.00 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. G.W. Marchal. H. Martinus Parochie: vr. 15.00 uur kinderkruisweg, 19.00 uur past. Hofstede; zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past/ Vroom; ma. 10.00 uur dhr. D.J. Smit. EMST Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. J. Boer, 18.30 uur ds. H.A. Samson; ma. 9.30 uur ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. H. Roseboom; ma. 9.30 uur ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: vr. 19.00 uur ds. H. van Wingerden; zo. 10.00 uur ds. C.M. van der Leek-Vosmeer, 19.00 uur ds. H. van Wingerden. Herst. Herv. Evang.: vr. 19.30 uur ds. J.D. Heikamp; zo. 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. B. Heslinga. VGV: vr. 19.00 uur mr. Th.D.F. Somsen; zo. 10.00 uur mw. H.R. Konijnenberg-Hopman. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): vr. 20.00 uur (dienst in Menorah in Apeldoorn) dhr. B. Moes; zo. 10.00 uur dhr. Andreas Leha. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: vr. 14.00 uur Kruisweg voor kinderen, 15.00 uur Kruiswegviering volwassenen, 19.00 uur past. Vroom; zo. 10.00 uur Eucharistieviering, past. Hofstede. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: vr. 19.30 uur; zo. 9.30 en 14.30 uur en ma. 9.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: vr. 19.30 uur en zo. 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: vr. 10.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels, zo. 9.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.30 uur ds. E.R. Veen, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels; ma. 9.30 uur (in Noordgouw) ds. E.R. Veen. Chr. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur drs. R. Jansen

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van St. Wisselwerk Apeldoorn., richt zich op het welzijn van alle bewoners van de Gemeente Heerde door middel van: het organiseren en uitvoeren van Jeugd en Jongerenwerk, Ouderenwerk, en Steunpunt Mantelzorg. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk te Heerde, , SIW Wapenveld, de Stikke Veessen , Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee te Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau gevestigd aan Grifstraat 10a, 8181 VZ Heerde, tel. 0578-694626. Het Centraal Bureau is iedere werkdag geopend van 9.0012.00 uur. Verdere informatie: www.bintwerk.nl. ZorgSaam Inloopsspreekuur van ZorgSaam is iedere derde donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10 van 10.30-11.30 uur. Voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel:055-58 898 58. Inloopspreekuur van ZorgSaam is iedere tweede woensdag van de maand in Wapenveld, in het gebouw van Fysiotherapiepraktijk D'Olde Bank, H.G.D. Cramerstraat 11 van 9.00- 10.00 uur. Vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel: 055-58 898 58 Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157 Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

16.30 uur prof. dr. H.J. Selderhuis. Geref. Kerk Vrijg.: (Gasthuiskerk): vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Open Poort): vr. 19.30 uur en zo. 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. J. Haveman. Ned. Geref. Kerk: vr. 19.30 uur kand. A. Siebenga; zo. 9.30 uur ds. W. van Dijk, 16.30 uur ds. G.J. Lakerveld. Geref. Emmaüskerk: vr. 19.30 uur ds. T. Palma en ds. E.R. Veen; zo. 9.30 uur ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: vr. 19.30 uur br. C. Voerman; zo. 10.00 uur br. L. van Haren, 19.00 uur br. S. van der Maas. Ned. Prot. Bond: zo. 10.15 uur ds. F. Dijk. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: vr. 20.00 uur mw. M.P. Weststrate-Feenstra; zo. 10.00 uur ds. B. Nieminen. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: vr. 19.0 uur Woord- en Communieviering; zo. 9.30 uur Eucharistieviering.

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@wanadoo.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 263

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Beenhammetje

Runderrollade

9,98

per kilo

4

99 .

Roomboter croissants

1,99

per 100 gram

Z akken vullen bij

C1000 Van Andel Gruttersplein 15 8161 HN Epe

1,96

4 stuks voor

0

99 .

1

19 .

C1000 Hardeman W.H. van de Pollstraat 2 8191 DA Wapenveld

Let volgende week op uw brievenbus en kom zakken vullen ! (Vanaf maandag 6 april liggen de speciale zakken ook bij uw C1000)

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 april t/m zaterdag 3 april bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 30 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 264

VOORDEELVERPAKKING

8.99

3.

99

Runderriblappen Kilo

4.79

2.99

7.49

Speklappen Kilo

Culinaire varkensfiletrollade

Braadt deze ambachtelijke rollade gedurende 1 uur in uw oven op 160 graden. 5.99à 250 gram 311.98 pakken

Per kilo naar keuze

3.

49

5.68

Coca-Cola Regular, zero of light

Koster Droge worst Net 4 stuks

Maximaal 5 sets per klant

Set 4 flessen à 1,5 liter

50% KORTING

4.

6.

Per 500 gram

4.

Doos 500 gram

69

2.

Tierra Buena* Grolsch Pils* Bijv. Krat 24 flesjes à 33 cl

Krat 24x33 cl of 16x45 cl of 2 sets à 8 blikjes à 33 cl

11.99

8.

99

Uit Argentinië Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Shiraz of Rosé

3 VOOR

14.97

9.

3 flessen à 75 cl naar keuze

99

La Fornarina Prosecco* Frizzante of Raboso rosato 9.98 4.99

Gevulde scharreleieren

Met paté-vulling en decoratie van baconsnippers en arabiata mix. Of met een decoratie van spekreepjes en kaas-peterselie mix.

Bak 4 stuks

2.49

1.99

2 flessen à 75 cl naar keuze

5.49

Gerookte Noorse zalm

Botermalse en verfijnde zalm. 36 uur ambachtelijk gerookt op beukenhout en handmatig gesneden.

Pakje 150 gram

3.

99

Laat u inspireren door het PLUS appétit assortiment.

2 HALEN 1 BETALEN

Want met PLUS appétit wordt uw paastafel feestelijk als nooit tevoren. Inspiratie over het PLUS appétit Paas assortiment vindt u in het Paasmagazine bij uw PLUS supermarkt. LET OP: de openingstijden kunnen rond de feestdagen gewijzigd zijn. Zie hiervoor het raambiljet in de winkel.

13/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl. *Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

www.plus.nl

schaapskooi 13 2010  
schaapskooi 13 2010  

krant schaapskooi week 13

Advertisement