Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 27e jaargang nr. 30, 20 maart 2 0 12

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Lammetjesdag Schaapskooi HEERDE- Zaterdagmiddag was het een drukte van belang bij de Schaapskooi op de Renderklippen. Het was namelijk lammetjesdag en vele ouders en oma’s en opa’s maakten van deze gelegenheid gebruik om met de (klein)kinderen een kijkje te nemen bij de schapen en lammetjes.

Koud/warm buffet, saladeschotels, hapjesschotels, barbecue, tentverhuur etc. De topslager, uw specialist!!! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

GRATIS ADVOCATEN SPREEKUUR

Kinderen werden op de foto gezet, de schaapsherder nam uitgebreid te tijd om uitleg te geven maar waar het deze middag om ging was natuurlijk het knuffelen, aaien en vasthouden van de lammetjes. En dat werd door de kinderen veelvuldig gedaan. Foto: Gerben Dalhuisen

Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur, na telefonische afspraak! Vrijblijvend, geen verplichtingen. Mr W.G. van der Kolk, advocaat IJsseldijk 17a, 8196KA Welsum 0571 290841

Vanaf heden ook LIEF! dealer!

io egio Nieuw in de reg Topsegment fietsen!

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

“wij geven u altijd voorrang�

Onderscheiding voor Olthuis EPE/BEEKBERGEN- Zaterdag kreeg de heer Jan Olthuis uit Epe een Koninklijke onderscheiding uitgereikt uit handen van burgemeester (wnd.) Van der Hoeve. De heer Jan Olthuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding bij zijn afscheid van het bestuur van de Oostelijke Wandelsport Bond, tijdens de jaarvergadering van deze bond in Beek-

www.topslager-nooteboom.nl

bergen. De heer Olthuis (73) heeft bijna vijftig jaar, sinds 1962, (bestuurlijke) activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van de wandelsport. Hij was betrokken bij de organisatie van diverse wandelsportevenementen, eerst plaatselijk, later regionaal, landelijk en ook internationaal met de Internationale Vierdaagse Wandeltochten in Apeldoorn. Daarnaast heeft de heer

Olthuis diverse bestuursfuncties vervuld en vervult deze nog steeds, zowel bij de plaatselijke wandelsportverenigingen, organisatiecomitĂŠs van wandelsportevenementen als overkoepelende wandelsportbonden op regionaal niveau. Ook aan de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) verleent de heer Olthuis al vele jaren medewerking op verschillende terreinen.

Berghorst geeft zijn klanten altijd voorrang. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORST Ă’ BV ###Ă’

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

Doe mee met de CupCake versierwedstrijd Alles staat klaar in de winkel in Heerde op woensdag 21 maart van 14.00 tot 17.00 uur GRATIS DEELNAME

Belevingsterras Philadelphia

Plus Van den Hoven Heerde

WIJ BLIJVEN GOED BEREIKBAAR

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294 Hagestraat 8-10, Heerde. Tel. 0578-691609.

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

HEERDE- Tijdens de Open dag van de zorg werd het Belevingsterras voor de cliĂŤnten van Philadelphia aan de Kanaalstraat in Heerde in gebruik genomen. Op deze locatie wonen mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal appartementen is speciaal bedoeld voor ouderen met een verstandelijke beperking. Met de bijdrage uit het Wensfonds van Triada en met giften van o.a. kerken en familieleden van cliĂŤnten kon het beleving-

sterras gerealiseerd worden. Met veel vrijwilligers uit het eigen netwerk is vrijdag en zaterdag hard gewerkt om het terras gereed te krijgen. Vrijdag werd het grove werk gedaan en zaterdag stond in het teken van beplanten en afwerken. Het terras is bedoeld om de zintuigen van de cliĂŤnten te prikkelen. Hiervoor zijn kruiden geplant, kweektafels met kruiden vervaardigd en een kippenhok en konijnenhok geplaatst die zullen worden bewoond

door speciale ‘knuffelkippen en knuffelkonijnen’. Hoveniersbedrijf Van Triest heeft het ontwerp gemaakt en mensen beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden, Van Essen zorgde voor de planten, Bloemsierkunst De Groot voor de accessoires, Pet’s Place voor het konijn en de voederbakjes en Jumbo voor de lunches. Daarnaast kreeg Philadelphia locatie Kanaalstraat veel hulp van vrijwilligers, familie, cliĂŤnten en buren.

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 2

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadres Postbus 175, 8180 AD Heerde Telefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl Loket Welzijn en Zorg: (0578) 69 95 65

Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telefonisch bereikbaar ma. t/m do. 08.30 - 17.00 uur vrijdag 08.30 - 16.00 uur Burgerzaken ook iedere maandag •van 17.00 tot 19.00 uur geopend.

Burgerlijke stand

Militaire oefeningen

Geboren * Anna Michelle Visser, dochter van R.M. Visser en G.D. van Rijssen

Van 27 tot en met 30 maart wordt een militaire oefening gehouden in de strook Zwolle, Apeldoorn, Enschede, Denekamp, Hardenberg.

Huwelijksaangifte/voorbereiding partnerschapregistratie * J. van Dijk en M.H.M. van Essen * G. Toorn en J. Rosendal * E. Driessen en E. van ’t Veld * G. Wolfsen en W.A. de Jong Huwelijk/partnerschapregistratie * J. Brinks en A. van Egteren Overleden * H.J. Draaijer * A. Strijker

Schaderegeling Als er schade door de oefening is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens, zoals Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 20703 2500 ES Den Haag Telefoon: 070 – 3396701

Verleende omgevings/ Aanvragen drank- en vergunningen (reguliere procedure) horecavergunning Het college van Heerde heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend:

Het college van Heerde heeft het voornemen een vergunning op grond van de Drank- en horecawet te verlenen aan:

-

-

Voor het inzien van stukken of voor uitgebreide vragen is het altijd verstandig een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat u op dat moment wordt geholpen.

voor het plaatsen van een carport en berging op het perceel Scheperskamp 16 te Heerde Verzonden: 2 maart 2012 - voor het realiseren van een inrit op het perceel Elburgerweg 26 te Heerde - voor het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een dubbele woning op het perceel 1e Hoornerveenseweg 9 en 9a te Heerde Verzonden: 8 maart 2012 - voor het kappen van een spar op het perceel Vosbergerweg 9 te Heerde - voor het plaatsen van een stacaravan voor een periode van maximaal 2 jaar op het perceel Wezeweg 24 te Heerde - voor het kappen van een beuk op het perceel Wildekampseweg 37 te Wapenveld Verzonden: 13 maart 2012

Afvalinzameling

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.

Klantenservice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

Inzameling oud papier

Met de meeste jongeren in de gemeente Heerde gaat het gelukkig goed. Soms is extra aandacht nodig. Het is daarbij belangrijk dat de juiste hulp snel kan worden geboden. Hulp die er écht toe doet. Hiervoor is het belangrijk dat organisaties goed en snel kunnen samenwerken. Daarom maken organisaties gebruik van de Verwijsindex.

Opvang zwerfdieren Dierenbescherming `Edo Hammers`, Kampen Tel. 038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl Stichting Amividi Tel: 088-0064654 of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voor meer informatie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’s en - verslagen, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.heerde.nl.

Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen.

-

Café Petit Restaurant De Spikke, voor de uitoefening van een horecabedrijf op het perceel Stationsstraat 8 te Heerde; Stichting Molenbezit Gemeente Heerde, voor de uitoefening van een horecabedrijf op het perceel Groteweg 54 te Wapenveld

Een bezwaarschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De betreffende stukken liggen met ingang van 21 maart 2012 gedurende twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentekantoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Verwijsindex voor jongeren

Hoe werkt het? Een professional die zich zorgen maakt over een jongere deelt deze zorg via de Verwijsindex. Als dit gebeurt krijgen ouders/verzorgers en/ of de jongere een bericht. In de Verwijsindex komt geen inhoudelijke informatie over wat er aan de hand is. Als meerdere professionals zich zorgen maken over een kind of jongere dan krijgen zij een bericht. Zo kunnen zij contact met elkaar leggen en afspraken maken om de hulp op elkaar af te stemmen. Uiteraard in overleg met de jongere en ouders. Om dit bovenstaande te verduidelijken is er een filmpje gemaakt: www.verwijsindex.tv/ouders

Van 14 maart tot 3 april staat bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde een container voor oud papier.

Gemeente Heerde De leerplichtambtenaar van de gemeente Heerde werkt ook samen met andere professionals door gebruik te maken van de Verwijsindex. Ongeoorloofd schoolverzuim is vaak een signaal van mogelijke problemen. Bij verzuimmeldingen zal daarom een melding worden gedaan in de Verwijsindex.

In Veessen en Vorchten wordt zaterdag 24 maart oud papier opgehaald door o.b.s. de Heemde.

Op de Verwijsindex zijn de Wet bescherming persoongegevens (Wbp) en de wijziging Wet op de jeugdzorg van toepassing.

Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 32

4WWWHEERDENL

Platform Gehandicaptenbeleid overhandigt nieuwe folder Maandag 12 maart heeft burgemeester I. Pijnenburg-Adriaenssen van de heren J. Schoppers en J. Jansen van het Platform Gehandicaptenbeleid het eerste exemplaar van hun nieuwe folder in ontvangst genomen. De burgemeester deed dat in de hoedanigheid als voorzitter van Zorgbelang Gelderland.

Rolstoelvoorzieningen (Wmo) Dit is een individuele voorziening die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wanneer u langer dan zes maanden een rolstoel nodig heeft, kunt u hiervoor een beroep doen op de Wmo. Heeft u korter dan zes maanden een rolstoel nodig, bijvoorbeeld bij een gebroken been, dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel van VĂŠrian of een andere uitleenservice voor hulpmiddelen. Rolstoelen en de Wmo

De folder van het Platform Gehandicaptenbeleid is tot stand gekomen door Zorgbelang Nederland, die voor urgente doelen geld beschikbaar heeft gesteld aan haar leden, waaronder het platform. Naast de folder met een nieuwe logo heeft platform eigen briefpapier en enveloppen kunnen aanschaffen. De heren Schoppers en Jansen hebben de burgemeester op de hoogte gebracht van de positieve ontwikkelingen van het platform, met name die in Heerde plaats hebben gevonden. Een goed voorbeeld daarvan is de verbetering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen. Maar ook de inzet van de gemeente bij het toegankelijker maken van nieuwbouw- en renovatiewoningen werd aangetipt.

U kunt in het kader van de Wmo een rolstoel van de gemeente (in bruikleen) krijgen. Deze rolstoelen zijn vooral bedoeld voor het verplaatsen in en om de woning. We kennen verschillende soorten rolstoelen: -

handbewogen rolstoel;

-

elektrische rolstoel;

-

kinderrolstoel of een speciale buggy;

Wanneer u problemen ondervindt bij het verplaatsen in en om de woning wordt samen met u bekeken of een rolstoel een oplos-

Voor de toekomst heeft het platform veel op de agenda staan, waaronder een rolstoel-fietspadenplan en het nog toegankelijker maken van het Heerderstrand. Hierin onderscheidt Heerde zich in positieve zin ten opzichte van andere gemeenten. De burgemeester sprak haar waardering uit voor het platform, dat als club van vrijwilligers voor de gemeenschap en de gemeente veel doet en betekent.

sing kan bieden. Vervolgens wordt samen gekeken en eventueel uitgeprobeerd aan welke eisen de rolstoel moet voldoen. Onze leverancier Harting-Bank zal hierbij en waar nodig komen helpen. Doelgroep U komt voor een rolstoel in aanmerking wanneer:

Gratis compost voor inwoners gemeente Heerde Zaterdag 24 maart kunt u gratis compost halen. U heeft als inwoner van de gemeente Heerde veel groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden ingezameld. Daarom krijgt u nu, als dank van de gemeente Heerde en ROVA, deze compost er voor terug. U kunt de compost afhalen op zaterdagochtend 24 maart, van 09.00 tot 12.00 uur, op de parkeerplaats aan de Marktstraat in Heerde.

-

u of uw kind door ziekte of handicap niet in staat bent/is zich zelfstandig in en om de woning te verplaatsen, ook niet met een eenvoudig loophulpmiddel;

-

u of uw kind de rolstoel langer dan 6 maanden nodig heeft;

-

er geen andere wet- of regelgeving van toepassing is waarop u een beroep kunt doen;

-

u de rolstoel vooraf heeft aangevraagd. (Kosten die u maakt voordat er een beslissing over uw aanvraag is genomen worden meestal niet vergoed).

Kostenvrij Spelregels U kunt per huishouden gratis maximaal twee zakken compost van 30 liter ophalen. De actie is alleen voor particulieren die in de gemeente Heerde wonen. De actie geldt zolang de voorraad strekt (op=op). Als er om gevraagd wordt, moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Heerde. Gft-afval wordt groen gas en compost Het gft-afval dat ROVA in haar gemeenten gescheiden inzamelt, werd tot voor kort allĂŠĂŠn gecomposteerd. Maar het kan nog beter. We kunnen tegenwoordig groen gas maken uit gft-afval. Dit groene gas kan worden gebruikt voor de verwarming van gebouwen en als voertuigbrandstof. Het materiaal dat na de vergisting overblijft wordt alsnog verwerkt tot compost.

Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage. Ook betaalt u geen verzekeringskosten of reparatiekosten, tenzij er sprake is van opzet of slecht gebruik. Sportrolstoelen Sportrolstoelen zijn speciale voorzieningen en worden ook in heel specifieke situaties toegekend. Er wordt geen sportrolstoel verstrekt maar u ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf, reparatie en onderhoud. Hoe vraagt u een rolstoel aan?

Een schone en duurzame samenleving Onder het motto ‘Afval scheiden is Goud!’ zetten de gemeente Heerde en ROVA in op een schone en duurzame samenleving. Afvalscheiding is belangrijk, want zo zijn bij het maken van nieuwe producten minder originele grondstoffen en fossiele brandstoffen nodig. Omdat het afval niet wordt verbrand leidt het ook tot minder uitstoot van CO2.. Het scheiden van gft-afval is dus echt de moeite waard.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via nummer 0578 699565, bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Na een korte intake wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld door de Wmo-adviseur om een afspraak te maken. Ook kunt u iedere werkdag met uw vragen terecht bij het loket Welzijn & Zorg in het gemeentehuis, Marktstraat 1 te Heerde. Het

Meer informatie Kijk voor meer informatie over de compostactie op www.rova.nl/compostdag.

loket is iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 42

4WWWHEERDENL

Activiteitenkalender De gemeente Heerde biedt culturele instellingen op deze plaats de gelegenheid hun voor publiek toegankelijke culturele activiteiten aan te kondigen. Daartoe kunnen de activiteiten ingevoerd worden in de daarvoor beschikbaar gestelde database (website Platform Kunst en Cultuur Heerde) waaruit vervolgens iedere week een actuele agenda wordt samengesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform Kunst en Cultuur: Marga Franken, e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon 0578 - 694454.

Activiteiten vrijdag 23 maart - Pianoconcert De nieuwe reeks voorspeeluren in 2012 van de jonge leerlingen van pianodocent Herman Riphagen gaat van start. Bij het concert zullen verschillende genres en stijlen de revue passeren: van klassiek tot pop, van filmmuziek tot eigen composities. U bent hierbij van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Locatie: De Hank, Elburgerweg 3 in Heerde, aanvang 17.00 uur. Informatie over De Hank en het complete overzicht aan cursussen en lessen: www.dehankheerde.nl. 29 maart en 5 april - Broemrijvaardigheidstest voor ouderen (50+) Informatie via Henk Haasjes (hmhaasjes@hotmail.com) en Herman Westhof (westnet@planet.nl) tot en met 1 april - Expositie Vladimir Hristov Voor meer informatie: marjolijn@galeriedequeeste.nl, telefoon 06 - 20881914 of www.galeriedequeeste.nl. 1 april - Jazzmiddag aan de IJssel Meer info: www.jazzaandeijssel.nl. 16 en 17 april - Verkeersexamen Voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Heerde en Wapenveld.

Voorbereiding Nationale Sportweek Van 21 t/m 28 april vindt de Nationale Sportweek plaats. Ter voorbereiding heeft combinatiefunctionaris Dennis Jolink op woensdag 21 maart een bijeenkomst belegd, waarvoor zowel scholen als sportverenigingen van harte zijn uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in Sporthal ‘t Olde Veld te Wapenveld en begint om 19.30 uur. Sportweek De Nationale Sportweek vindt plaats van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 april. In Heerde is al een aantal evenementen georganiseerd zoals: - zaterdag 14 april een baanwedstrijd bij A.V. de Gemzen (vooraankondiging nationale sportweek); - woensdag 25 april de start van het beweeguur in de beweegtuin; - woensdag 25 april opendag meisjes voetbal SEH; - open trainingen bij onder andere G.V. Pegasus, A.V. de Gemzen, Z.V. Octopus en vele andere sportaanbieders. Hier zullen nog veel meer activiteiten bij komen. In alle sportaccommodaties en bij scholen komen posters te hangen en de kinderen in het basisonderwijs krijgen een folder mee naar huis waar alle activiteiten en open trainingen uit de gemeente Heerde op komen te staan. Regel alvast een (sport)date want sporten is niet alleen gezond maar ook hartstikke leuk!

SamenLoop voor Hoop Heerde 22 en 23 juni SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durend geheel lokaal ingevuld wandelevenement, ten bate van KWF Kankerbestrijding. Het evenement viert het leven, zet (ex)kankerpatiĂŤnten in het zonnetje, herdenkt overledenen ĂŠn zamelt geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Hierdoor wordt voor iedereen de kans op genezing steeds groter. Samenloop voor Hoop in Heerde vindt plaats op 22 en 23 juni 2012 op de Van Meursweide. In het park wandelen zo veel mogelijk teams 24 uur lang in estafettevorm. Tijdens het wandelen zijn er allerlei randactiviteiten als (informatie)kraampjes, demonstraties en optredens van artiesten. Sociale media Volg de SamenLoop voor Hoop in Heerde op Twitter en help mee door de tweets van de organisatie te retweeten. SamenLoop Heerde is te vinden via @SLvHinHeerde. Op LinkedIn is de SamenLoop Heerde te vinden als netwerkgroep SamenLoop voor Hoop Heerde. Het betreft een besloten netwerkgroep die openstaat voor vrijwilligers en sympathisanten van de SamenLoop. Kent u onze site al? SamenLoop Heerde heeft een eigen website met weetjes over ‘onze’ SamenLoop. Handig als u snel iets wilt nazoeken. Het internetadres is www.samenloopvoorhoop.nl/heerde

Bespaar uzelf wachttijd, kom op afspraak Wanneer u naar het gemeentehuis gaat om stukken te bekijken die ter inzage liggen, of als u vragen heeft waar wij achtergrondinformatie bij nodig hebben, is het verstandig om van te voren (telefonisch) een afspraak te maken. Dit voorkomt dat u moet wachten omdat de medewerkers niet direct beschikbaar zijn. Daarnaast heeft dit voor u als voordeel dat het gesprek door de medewerkers voorbereid kan worden waardoor u sneller over de door u gewenste informatie beschikt. Als er bijvoorbeeld dossiers of kaarten nodig zijn, worden die van te voren al verzameld.

Nieuwe dienstregeling Veluwelijn Vanaf 25 maart rijden de bussen van Syntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling. Ook de Veluwelijn gaat veranderen; andere tijden en nieuwe lijnen. Waarom? Omdat uit onderzoek onder passagiers bleek dat het beter kon. De aangedragen suggesties en ideeĂŤn zijn verwerkt in een nieuwe dienstregeling. Vanaf 25 maart (dit is de start van de zomertijd!), kunt u zelf ervaren wat dit voor u betekent. Werkzaamheden Vanwege de wegwerkzaamheden in het centrum van Heerde start de nieuwe dienstregeling in het dorp Heerde in augustus. Tot die tijd kunnen de reizigers gebruikmaken van de haltes Molenweg/Zwolseweg en het Transferium aan de Eperweg. De volledige dienstregeling vindt u op de site www.veluwelijn.nl of www.9292.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 52

4WWWHEERDENL

Ambtshalve opneming gegevens in Vervoersvoorziening GBA

Ook kunt u daar terecht wanneer u ziet dat

Het college van Heerde heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding: “Land Onbekend� omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats van: Geslachtsnaam

Voornamen

Geboortedatum

Mohamadi

Anass

16-04-1996

Van Doorn

Tim Willian Marcello

11-12-1995

Aydogan

Eren Erik

30-08-1995

Stuurman

Niek

19-10-1996

Als u het niet eens bent met deze beschikking kunt u ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt schriftelijk bezwaar indienen.

er geweld wordt gebruikt tegen hulpverleners.

Aanvragen omgevingsvergunning

U kunt uw bezwaar richten aan het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

HEERDE

Voor alle kleine en grote vragen van alle kinderen en jongeren Het college van Heerde heeft in de periode van 6 maart 2012 tot 13 maart 2012 de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen:

Voor alle kleine en grote vragen over alle kinderen en jongeren CJG Heerde Stationsstraat 21 8181 CW Heerde Actuele openingstijden zijn te vinden op de website.

www.cjgheerde.nl

Het CJG Heerde is tijdens de openingstijden telefonisch bereikbaar via (0578) 72 00 01.

-

info@cjgheerde.nl

-

Lichtmeting Bloemstraat, Duisterestraat en Patrijsweg Lichtmeting vraagt optimale omstandigheden Van 19 tot en met 23 maart worden er in de gemeente lichtmetingen aan de openbare verlichting uitgevoerd. De metingen worden door ingenieursbureau Tauw gedaan. Er zal in deze week een nacht worden gekozen met optimale weersomstandigheden om te meten. Alleen in die nacht is het belangrijk dat de gehele weg vrij is. Dat betekent dat de rijbaan en de trottoirs helemaal leeg moeten zijn. Met uw medewerking krijgen we lege straten Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemde straten in week 12 vrij te maken en te houden in de nachtelijke uren tussen 19.00 uur en 07.00 uur. De bewoners van de betreffende straten worden per brief op de hoogte gesteld van de exacte nacht dat er gemeten wordt. Maar ook de overige weggebruikers vragen wij de weg daadwerkelijk vrij te houden in de nachtelijke uren. Als gemeente rekenen we op ieders medewerking. Alvast dank hiervoor.

-

-

voor het kappen van drie esdoorns, acht lindebomen, een zomereik en een berk aan de Brinklaan en Eperweg te Heerde voor het bouwen van een woonhuis op het perceel B. van Dijklaan 7 te Heerde voor het uitbreiden van het woonhuis op het perceel Langeslag 39 te Heerde voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage-berging op het perceel Op den Hul 3 te Heerde voor het kappen van een den, een conifeer en een taxus op het perceel De Stege 5 te Veessen voor het bouwen van een bijenstal en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het perceel Groteweg 54 te Wapenveld voor het slopen van de bestaande kap van het woonhuis en de garage en het verbouwen van de woning op het perceel Oranjeweg 13 te Wapenveld

De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij het Publiekscentrum, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur.

Collectes Stichting Simavi collecteert van 19 tot en met 24 maart’ Stichting ZOA collecteert van 26 tot en met 31 maart


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 6 2

Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL

Vergaderingen raadscommissies maart 2012 In de maand maart vinden de commissievergaderingen plaats op: - maandag 26 maart 2012, commissie Ruimte, aanvang 19.30 uur - dinsdag 27 maart 2012, commissie Samenleving, aanvang 19.30 uur. Deze worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang Dorpsstraat.

Centrumvisie Heerde’. 15. Ontwikkeling Bodemkwaliteitskaart De commissie neemt kennis van de beantwoording van een vraag inzake de bodemkwaliteitskaart.

Iedereen is van harte welkom want de vergaderingen zijn openbaar. Wie iets wil zeggen over een onderwerp dat thuishoort in een van deze commissies, kan zich tot uiterlijk 15 minuten voor het begin van iedere vergadering melden bij de commissiegriffier. Het kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Insprekers wordt verzocht hun bijdrage op papier aan de griffier Bianca Espeldoorn te geven of te mailen naar b.espeldoorn@heerde.nl.

Slot 16. Rondvraag 17. Sluiting

De commissieagenda’s met bijlagen kunt u op www.heerde.nl vinden onder de button Vergaderstukken.

Agenda commissie Ruimte 26 maart Algemeen 1. Opening 2. Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda 3. Verslagen commissievergaderingen 13 en 27 februari 2012 4. Lijst met aandachtspunten 5. Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan Raadsvoorstellen 6. Beschikbaar stellen krediet grondexploitatie Wezeweg 4 te Heerde Met het beschikbaar stellen van het krediet wordt het mogelijk op korte termijn 3 vrije kavels in het complex Wezeweg 4 te Heerde uit te geven. 7. Regionaal Samenwerkingsprogramma (Regiocontract) 2012-2016 (RSP) Vanuit dit provinciale programma wordt geprobeerd financiĂŤle middelen te krijgen voor het uitvoeren van projecten binnen de gemeente Heerde die bijdragen aan de regionale gebiedsontwikkeling op de Noord-Veluwe. 8. BeĂŤindiging erfpacht en overname VVV-kantoor Met de beĂŤindiging van de erfpacht en de overname van het VVV-kantoor beoogt de gemeente het behoud van gemeentelijk bezit met strategische ligging voor de ontwikkeling van de centrumvisie. 9. Archeologische waardenkaart Met het vaststellen van de archeologische waardenkaart wordt archeologie goed verankerd in beleid en bestemmingsplannen. Adviezen/bespreken 10. Rotondes Heerde en Wapenveld De mogelijkheid om de rotondes gelegen buiten de bebouwde kom in Heerde en Wapenveld al dan niet aan te passen wordt met de commissie besproken. 11. Huisnummerverwijzing buiten de bebouwde kom De huisnummerverwijzing heeft een betere vindbaarheid van woningen tot doel. De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen om selectief huisnummerverwijsborden te plaatsen in het buitengebied van Heerde. Ter kennisneming/informatieverstrekking 12. Evaluatie wildbeheer 2011 en brieven Faunabescherming en Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging De commissie neemt kennis van het verslag evaluatie wildbeheer 2011 voor de periode 1 april 2011 tot 28 november 2011. Daarnaast worden op verzoek van de raad eerder ontvangen brieven besproken. 13. Dorpsplan Wapenveld De commissie wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond het Dorpsplan Wapenveld en de oprichting van de Stichting Dorpsraad Wapenveld. Ook neemt de commissie kennis van het collegebesluit om een startsubsidie hiervoor beschikbaar te stellen. 14. Plan van aanpak Centrumvisie De commissie neemt kennis van de projectopdracht en het projectplan ‘Aanvulling

Agenda commissie Samenleving 27 maart Algemeen 1. Opening 2. Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda 3. Verslag commissievergadering 14 februari 2012 4. Lijst met aandachtspunten 5. Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan Raadsvoorstellen 6. Opnemen strafbaarstelling ongeopende verpakkingen alcohol in de APV Met het opnieuw opnemen van de strafbaarstelling in de APV wordt beoogd om een aanvullend middel in te zetten om de overlast, hinder en gevaarzetting in de openbare ruimte door ongebreideld drankgebruik op hangplekken en elders zoveel mogelijk te voorkomen dan wel daarop te kunnen handhaven. 7. Rekenkameronderzoek “Heerde tegen het licht van het Regionaal bedrijventerreinenbeleidâ€? Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid op provinciaal en gemeentelijk niveau om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol. Ter kennisneming/informatieverstrekking 8. Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014, activiteitenplan 2012 In de notitie ‘Onderwijsachterstandenbeleid 2011–2014’ staat geformuleerd welke gevolgen de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) heeft voor de gemeente Heerde. 9. Notities definitiefase Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en transitie functiebegeleiding De definitiefase heeft betrekking op drie verschillende decentralisatieopgaven, waarvoor wel integraal beleid moet worden ontwikkeld. In de notities wordt nader ingegaan op deze opgaven. 10. Evaluatie cameratoezicht Met de evaluatie neemt de commissie kennis van het resultaat van het cameratoezicht in de periode januari 2011-januari 2012. 11. Stand van zaken zwembad De commissie wordt geĂŻnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding van het zwembad en het omliggende terrein, waarbij het streven is om rond het zomerreces over te kunnen gaan tot gunning. 12. Project “Kans op werkâ€? De commissie neemt kennis van het project om zoveel mogelijk personen met een gemeentelijke uitkering aan het werk te krijgen. 13. Herstructureringsfaciliteit WSW De commissie neemt kennis van de noodzaak van het veiligstellen van een maximale bijdrage uit de landelijke herstructureringsfaciliteit om tegemoet te komen aan de kosten van de transitie van de Felua-groep. 14. Kosten schriftelijke vragen De commissie wordt inzicht gegeven in de kosten die gemoeid zijn met de schriftelijke vragen die door de raadsfracties bij het college worden ingediend. Slot 15. Rondvraag 16. Sluiting


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 72

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Besluiten raadsvergadering 12 maart 2012 De gemeenteraad van Heerde heeft op maandag 12 maart vergaderd over meerdere agendapunten, waaronder 6 raadsvoorstellen, 1 amendement (=wijzigingsvoorstel) en 1 motie en 1 motie vreemd aan de agenda. Een motie vreemd aan de agenda houdt in dat aan het college een verzoek wordt gedaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Daarnaast is een 4-tal agendapunten als hamerstuk vastgesteld. Graag informeren wij u over de onderwerpen die in bespreking zijn geweest. Het eerste raadsvoorstel op de agenda was de Nota Accommodatiebeleid. Met het vaststellen van de nota wil men een op vraag en aanbod afgestemd accommodatieniveau bereiken voor de diverse vanuit het beleid noodzakelijk geachte voorzieningen. Het voorstel is met 14 stemmen voor (CDA, GBP, D66, PvdA en CU-SGP) en 3 tegen (VVD en GL) aangenomen. Hierna volgde het agendapunt over de Velden SEH. De raad werd gevraagd in te stemmen om onder voorwaarden kunstgrasvelden aan te leggen en wedstrijdverlichting aan te brengen. De raad kon zich voor dit punt op grote belangstelling verheugen. Het gemeentehuis zat afgeladen vol met leden van verschillende verenigingen. Er waren op dit punt ook vier mensen die gebruik maakten van het spreekrecht, namelijk de heer Nijmeijer namens voetbalvereniging WZC, de heer De Ruiter namens voetbalvereniging SEH, mevrouw Bronsink namens voetbalvereniging Heerde en de heer Kruisweg die insprak als burger, oud speler en oud trainer. De fractie van GroenLinks diende op dit punt een amendement 2012-02, Velden VV SEH in. De fractie stelde onder andere voor het besluit dusdanig te wijzigen dat eerst 1 kunstgrasveld wordt aangelegd en dat verdergaande samenwerking tussen SEH en VV Heerde wordt gezocht. Dit wijzigingsvoorstel is verworpen met 16 stemmen tegen (CDA, GBP, D66, PvdA, CU-SGP en VVD) en 1 voor (GL). Vervolgens werd de door de fracties van CU-SGP, CDA en PvdA ingediende motie 201204, vervanging velden in behandeling genomen. In deze motie werd het college verzocht op korte termijn met de voetbalverenigingen de mogelijkheid van het realiseren van een kunstgrasveld te onderzoeken, onder dezelfde voorwaarden als met SEH is afgesproken, en de uitkomsten aan de raad voor te leggen. Deze motie kon op de steun rekenen van de fracties van het CDA, PvdA, CU-SGP. De overige fracties (GBP, D66, VVD en GL) steunden de motie niet. De motie is aangenomen met 10 stemmen voor en 7 tegen. Het voorstel van het college is daarna met 10 stemmen voor (CDA, PvdA, CU-SGP) en 7 tegen (GBP, D66, VVD en GL) aangenomen. Verschillende fracties hebben een stemverklaring afgegeven. Over het voorstel over het Bestemmingsplan “Wezeweg 4 - Kooiweg� is niet gediscussieerd. Het is aangenomen met de stemmen van alle raadsleden voor. Hiermee is een juridische en planologische basis gelegd voor de realisatie van een 3-tal nieuwe woningen en de herbouw van de woning aan de Wezeweg 4 te Heerde. Bij het volgende agendapunt is de raad gevraagd de Evaluatienota recreatie en toerisme Gemeente Heerde 2007-2011 met aanvullende “nota van toelichting� vast te stellen en deze als kader toe te passen voor de nieuwe planperiode 2012-2015. De evaluatie geeft een inzicht in de huidige stand van zaken van het toeristisch beleid en er wordt een doorzicht gegeven naar een nieuwe planperiode 2012-2015. Dit voorstel is aangenomen met eveneens de stemmen van alle raadsleden voor.

Indienen bezwaar- of beroepschrift Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AA Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Het verzoek van de CDA-fractie om het agendapunt Vaststelling beleidskaart archeologie van de gemeente Heerde en regels voor bestemmingsplannen van de agenda te halen kon op steun rekenen van de voltallige raad. Dit punt wordt voor de commissie Ruimte van 26 maart opnieuw geagendeerd. Het laatste voorstel dat besproken is, is het Groenbeleidsplan. De raad werd gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van â‚Ź 20.000,00 voor het opstellen van een groenbeleidsplan voor alle bebouwde kernen in de gemeente Heerde. Omdat inmiddels twee raadsleden de vergadering hadden verlaten is het plan aangenomen met de stemmen van 15 raadsleden voor. De fracties PvdA, CU-SGP en GL dienden gezamenlijk een motie vreemd aan de agenda 2012-03, wetsvoorstel Samsom/Voordewind inzake kinderpardon, in. Met de motie verzochten zij het college om zowel bij de Minister van Immigratie- en Asiel als de Tweede Kamer aan te dringen op een ondersteuning van/instemming met het wetsvoorstel Samsom/Voordewind. De indieners konden rekenen op de steun van GBP, waarmee de motie met 8 stemmen voor (GBP, GL, PvdA en CU-SGP) en 7 tegen (CDA, VVD en D66) is aangenomen. Het was de laatste raadsvergadering van de gemeentesecretaris, de heer Fokke Dijkstra, in Heerde. Hij gaat werken bij de gemeente Hellendoorn en vanwege zijn afscheid werd hij toegesproken door raadslid de heer Van der Linde, als nestor van de raad. De heer Van der Linde roemde de heer Dijkstra onder andere om zijn trouwe aanwezigheid bij de raadsvergaderingen, het open staan voor de raadsleden als ze nog eens ergens over door wilden praten en het feit dat er altijd de mogelijkheid van een dialoog was. Hij dankte de heer Dijkstra voor zijn inzet voor de gemeente Heerde en las hem een gedicht voor, geschreven door de fractievoorzitter van de CU Oldebroek, Ton van Leijen, getiteld “de secretarisâ€?. De beslissingenlijst van deze raadsvergadering kunt u vinden op www.heerde.nl onder de button vergaderstukken. Het volledige verslag van deze raadsvergadering kunt u op de website nalezen nadat deze in een volgende raadsvergadering is vastgesteld. In dit verslag vindt u ook het gedicht van de heer Ton van Leijen.

Indienen van klachten Wanneer uw brief niet tijdig is beantwoord, u onheus bent behandeld of klachten heeft over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente, kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 8

Eerste kievitsei gevonden

Open schoolweek EPE- De allereerste School!Week komt eraan. Overal in het land maken openbare scholen zich op voor een actieweek van 19 tot 23 maart in het kader van de campagne ‘Ik ben welkom’. De Gildeschool voor openbaar basisonderwijs doet mee aan de School!week. De scholen willen laten zien wat openbaar onderwijs nu werkelijk inhoudt. Ze gaan de kernwaarden waar de openbare scholen trots op zijn, wat

meer in de schijnwerpers zetten. Deze zijn: algemene toegankelijkheid, wederzijds respect, waarden en normen en burgerschap: dát leren kinderen op de openbare school, naast hun gewone leervakken. De leerlingen van de Gildeschool nodigen de kinderen van 2 en 3 jaar uit om op woensdagochtend 21 maart en vrijdagochtend 23 maart van 9.30 uur t/m 11.30 uur samen op school te spelen.

Damuitslagen WAPENVELD- De uitslagen van de damclub Eye-T Webdesgin/OG. J. Stegeman- G. Blok 1-1, M. van den Esker- G.J. Smit 1-1, F. Jongerman- B. Haverkamp 2-0, D. van Doesburg- G.J. Frelink 0-2, E.

Slurink- G.J. Beekhof 0-2, A. van der Scheer- K.Olthuis 2-0, J.Boer- G.W. Olthuis 2-0, Z. ZevenhuizenP. Borreman 0-2. Orfam Telecom Twente- Eye-t Webdesign 2-6. Eyet Webdesign 2- DamRa 3-5.

Expositie Lentekriebels HEERDE- Het eerste kievitsei in de gemeente Heerde is dit jaar gevonden door de heer Fidder uit Heerde. Het ei is gevonden op 16

maart, in een akker aan de Ziebroekseweg. Ook vorig jaar werd het eerste kievitsei door de Heer Fidder gevonden. De vinder heeft,

zoals gebruikelijk een vindersloon ontvangen uit handen van wethouder Herman van der Stege met een bosje bloemen.

Hekwerken tegen overlast

Dienst met v.d. Meiden HEERDE- Op zondag 25 maart spreekt Anne van der Meiden in de dienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Heerde. Professor van der Meiden studeerde theologie en communicatiewetenschappen. Hij is bekend van zijn Bijbelvertaling in

het Twents, en houdt regelmatig lezingen over diverse onderwerpen. Zijn thema voor de dienst van 25 maart is : “De blinde intocht”. De dienst begint om 10.00 uur in de kerk aan de Julianalaan 2 te Heerde, wordt tevens uitgezonden via radio794.

EPE- Al een aantal jaren is er overlast op de parkeerplaatsen aan de Schotweg, grenzen aan het terrein van de RSG en op het terrein van Jenaplan school ’t Hoge Land in Epe. In overleg met o.a. buurtbewoners en beide scholen is besproken om hekwerken te plaatsen. De parkeerplaatsen zijn overdag dan gewoon open, maar worden gesloten na werktijd. Op die manier zijn de plekken minder eenvoudig te bereiken en moet de overlast afnemen. Het college heeft hiermee ingestemd; de hekken worden zo spoedig mogelijk geplaatst.

Open Huis EPE- Op zaterdag 24 maart houdt de St. Bernardusschool samen met Mam’s kinderopvang een open huis van 10.00 tot 13.30 uur. Iedereen is deze dag welkom om een kijkje te nemen op de school en kennis te nemen van de mogelijkheden tot

kinderopvang. Natuurlijk zijn er allerlei activiteiten op deze dag zoals het versieren van een t-shirt en het beschilderen van een ei. Er kan gekeken worden in de plus-klas en een Engelse les worden gevolgd. U bent welkom.

Kampeerinfo Marktdagen bij De Jong

EPE- Op de RSG NO-Veluwe zijn leerlingen van de tweede klassen de afgelopen tijd bezig geweest met het maken van een eigen boekje. Het boekje is een opdracht voor het vak Beeldende Vorming. Het is een vakoverstijgende opdracht. Bij Nederlands, Engels, Frans en Duits zijn Haiku’s, elfje en andere teksten en gedichten gemaakt naar aanleiding van het thema ‘Seizoenen’. Het boekje is in zijn geheel in elkaar gezet bij het vak Beeldende Vorming waarbij de leerlingen ook het boekbinden in de vingers krijgen. In de boekjes is te zien dat de teksten een inspiratiebron zijn geweest voor de illustraties en de lay-out. Ook is te zien dat er voorbeelden gebruikt zijn in verschillende technieken zoals o.a. inkt, stempels, collage en ook het gebruik van het maken van sjablonen. Op de expositie in het KunsthuisKEK is ook het werk te zien van leerlingen Tekenen van het

vierde jaar. Ook hier weer is opvallend zien dat tekst en beeld elkaar beïnvloeden. Dit werk is ontstaan in samenwerking met de Nünning Realschule in Borken, Duitsland. Daarvoor werd gemaakt werk opgestuurd naar Borken, waar de Duitse leerlingen een beeldende reactie moesten geven op het werk uit Epe. Omgekeerd reageerden de leerlingen uit Epe op het werk van hun Duitse ‘collega’s/leerlingen’. Al het werk (zo’n 90 drukwerken) zijn op dit moment te zien in het Stadtmuseum in Borken Duitsland, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Poëzien’. Maar ook hier in Epe kan men een deel van het werk zien in het KunsthuisKEK vanaf vrijdag 21 maart t/m 15 april. De opening van deze expositie zal gedaan worden door de rector van het RSG de heer Ron Dorreboom op zondag 25 maart om 15.00 uur in het KunsthuisKEK Beekstraat 5 Epe.

Sporen in de gemeente Heerde HATTEM– Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 maart vindt er bij De Jong de Kampeerinfo Marktdagen plaats. Tijdens deze dag kan een ieder informatie verkrijgen over alles op het gebied van kamperen. Diverse bedrijven tonen hun producten op het gebied van kamperen. Denk daarbij aan een slaapstudio, waar een ieder de matras voor in de kampeerauto op maat kan laten maken of aan een demonstratie met de skottelbraai. Verder wordt onder meer de airco gedemonstreerd, evenals

de mover (afstandsbediening om de caravan op zijn plek te zetten). Ook kan men gebruik maken van diverse aanbiedingen op deze dagen. De informatiemarkt wordt ook bevolkt door onder andere leveranciers van wandelschoenen, reisorganisaties enz. Maar er kan ook een proefrit met een kampeerauto gemaakt worden. “We hopen de mensen zo te kunnen voorzien van de benodigde informatie. Het is geen verkoopshow, maar drie informatieve dagen. Het moet een lekkere ongedwongen sfeer zijn,

waar mensen lekker rustig kunnen lopen en naar informatie kunnen vragen. Tevens luiden we zo het kampeerseizoen in”, vertelt De Jong. De Kampeerinfo Marktdagen zijn op donderdag 22 en vrijdag 23 maart van 15.00- 21.00 uur en op zaterdag van 9.00- 17.00 uur. De Jong is gevestigd op De Netelhorst 1 (industrieterrein De Netelhorst) in Hattem. Kijk voor meer informatie ook op www.dejonghattem.nl of bel 038-4443777. “Wij zijn u graag van dienst”, besluit De Jong.

De Jager tijdelijk secretaris Heerde HEERDE- Met ingang van 19 maart neemt Johan de Jager op interimbasis de functie waar van algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Heerde. Hij doet dit in afwachting van een definitieve invulling van deze functie. Begin dit jaar kondigde de huidige gemeentesecretaris, de heer Fokke Dijkstra, zijn vertrek naar Hellen-

doorn aan, waar hij dezelfde functie zal vervullen. Hoewel de procedure voor de invulling van deze functie loopt, is de verwachting dat het nog enkele maanden duurt voordat die definitief ingevuld kan worden. Het college van B&W heeft daarom in overleg met het managementteam besloten de functie tijdelijk in te vullen. Johan de Jager is 45 jaar

en woont in Aalsmeer. Tot 1 januari 2012 was hij gemeentesecretaris in de gemeente Wieringermeer, die toen fuseerde tot gemeente Hollands Kroon met een aantal omliggende gemeenten. Daarvoor was hij werkzaam bij de gemeente Abcoude. Hij heeft ruime ervaring met diverse verandertrajecten en gemeentelijke samenwerking.

HEERDE- De Heerder Historische Vereniging is bezig om in samenwerking met de Veluwse Modelspoor Club de voorbereidingen te treffen voor de nieuwe tentoonstelling die vanaf 12 april te bezoeken is. De expositie zal gaan over de spoorlijn in de gemeente Heerde, ook wel “de Baronnenlijn” genoemd. Om deze expositie nog completer te maken wordt er aan de bewoners uit

de gemeente gevraagd of ze nog bijzondere herinneringen of spullen die met de spoorlijn te maken hebben in hun bezit zijn. Mocht iemand iets tijdelijk willen afstaan voor de tentoonstelling dan hoort de vereniging dat graag. Men kan contact zoeken met Henk Osinga, tel. 06- 54702602 of op donderdagmorgen langs komen in Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 in Heerde.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 92

m’n broer is advocaat

Steeds en steeds meer mensen… NIEUW

 

Vraagprijs: € 148.500,= k.k. Merelweg 2, Wapenveld - Op een heerlijke locatie aan de Merelweg, mooi gesitueerd op een hoek, staat deze benedenwoning met garage en grote tuin - Entree/hal met meterkast. Woonkamer 20m² - Keuken 7m² met eenvoudig keukenblok (wit) - Badkamer met douche, toilet en wastafel - Slaapkamer 11m². Bijkeuken met wasm.en drogeraansluiting en toegang naar eigen garage (6 meter x 3 meter) - Deze woning, met fraai uitzicht, is geschikt voor zowel starters als senioren!

MOZA, dè aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Advocaatslof 8,95

6,95 deze aanbieding geldt t/m 26 maart 2012

Fixet Van Olst Dorpsstraat 15 – Heerde – T. 0578-691562 Sternpassage 1A – Epe – T. 0578-627374

VOORJAARSAANBIEDING SABO GAZONMAAIER 47 K VARIO B R MET ROL

VAN 1.469,INCL.BTW

NU 999,INCL.BTW Zolang de voorraad strekt. VERDER NATUURLIJK NOG DIVERSE ANDERE AANBIEDINGEN EN MODELLEN OP VOORRAAD DUS KOM GEWOON EEN KEER VRIJBLIJVEND BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Ook voor onderhoud en reparatie van alle merken bladblazers, motorzagen, gazonmaaiers, zitmaaiers kunt u bij ons terecht. Vraag vrijblijvend informatie aan.

Veesser Enkweg 45, Veessen Telefoon: 0578 631292, Internet: www.scheervd.com

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 t/m 17.30 za van 8.00 t/m 12.30

Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Bouwmarkt, Sierbestrating Sierbestrating, Tegels Diervoeders, Kachels Tegels, Kachels

Zoek je een fotograaf ?

www.fotovanderbeek.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 10

Klussen bij jongerencentrum Maddox

Raad kiest burgemeester gemeente Epe EPE- De raad van de gemeente Epe heeft donderdagavond 15 maart unaniem besloten Hans van der Hoeve MPA aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als burgemeester van de gemeente Epe. Hierna volgt z.s.m. benoeming bij Koninklijk Besluit. De heer van der Hoeve wordt naar verwachting op vrijdag 20 april in het gemeentehuis geïnstalleerd. De heer Van der Hoeve is 59 jaar en woont in Wageningen. Daar was hij sinds 2002 fractievoorzitter van de VVD en heeft hij het voorzitterschap van ver-

EPE- De gemeente Epe heeft haar steentje bijgedragen tijdens de landelijke vrijwilligersdag NL DOET, initiatief van het Oranjefonds. Wethouder Berkhoff heeft, in overall en met klompen, in de ochtend samen met een team ambtenaren een ‘lenteklus’ geklaard bij de Klaarbeek in Epe. De tuin werk onkruid en bladvrij gemaakt en bloembakken werden voorzien van nieuwe beplanting. Gemeentesecretaris Carla Kats was samen met een ploeg bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de verfklus bij jongerencentrum Maddox aan de Stations-

straat in Epe. ’s Middags kregen zij hulp van wethouder Berkhoff en natuurlijk een groep jongeren. “Samen met de gemeente, Stichting Present en de jongeren van Stichting Koppel hebben we het jongerencentrum een verfbeurt gegeven. Van NL DOET hebben we een budget van 500 euro gekregen, zonder dit bedrag konden wij de verf niet aanschaffen”, vertelt Iris Gommers, straathoekwerker bij Koppel. Na de lunch in het Kulturhus werden de handen uit de mouwen gestoken. Ook ging een jongere en de wethouder op pad om een nieuwe bank aan te schaf-

fen. Deze wordt volgende week geleverd. In de gemeente Epe zijn vier jongerencentra: twee in Vaassen (Balai Pusat en Impuls) en een in Emst (De Vrije Inloop) en in Epe (Maddox). Een straathoekwerker is werkzaam in Epe/Oene, de ander in Emst/Vaassen. De straathoekwerkers richten zich ‘buiten’ op jongeren en hanggroepen. “We maken contact en onderhouden contact met ze. Ik noem het altijd ‘signaleren, activeren en motiveren’, legt Iris uit. Daarnaast zijn er drie jongerenwerkers die voornamelijk ‘binnen’ werken in het kinder-, tiener- en jongerenwerk.

Jubileumconcert Percussion Ensemble HATTEM- Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart stonden respectievelijk Hattem en Emmeloord op z’n kop. Het 12,5 jarig jubileum van het CMH Percussion Ensemble werd namelijk gevierd. De luisteraars werden beide avonden opgewarmd door de leden van het uit het Duitse Hagen afkomstige Green Beats. Zij begonnen de avond met een spetterend optreden en de visuele grappen ontbraken daar niet aan. Dat zij niet zo maar een slagwerkgroepje zijn, blijkt wel uit het feit dat zij

het nog ver gebracht hebben in de Duitse versie van Holland’s got talent. Daarnaast zijn zij een veelgevraagde groep en treden zij zo’n 50 keer per jaar op. Na hun optreden en een pauze werd het programma vervolgd met het CMH Percussion Ensemble. Het ensemble werd voor deze gelegenheid aangevuld met een zangeres die nummers als Empire state of mind en Conga zong, een gitarist die soleerde met een nummer van Santana en een toetsenist die ook flink wat improvisatie-

Leerlingen verzamelen zwerfafval

WAPENVELD- De groepen 5 t/m 8 van de Wapenveldse Jan Ligthartschool gingen ook dit jaar naar buiten om zoveel mogelijk zwerfafval op te halen. Straten rondom de school, het Stationspark en diverse hoeken en perken werden ontdaan van rondslingerend afval. Een grote berg was het resultaat na een middagje prikken en plukken.

De gemeente Heerde haalde alles weer keurig op. De Jan Ligthartschool nam deel aan de actie ‘Natuurlijk Schoon’ van Rova. De kinderen, ondersteund door een aantal ouders, hadden er echt plezier in. Deze educatieve operatie en een naderhand ‘opgeruimd gevoel’ hebben weer wat meer besef voor het milieu bijgebracht.

Collecte ZOA WAPENVELD- Ook in Wapenveld wordt in de week van 25 tot en met 31 maart de collecteweek voor de ZOA gehouden. Met de opbrengst van deze collecte, vorig jaarlandelijk bijna een miljoen euro, kunnen miljoenen mensen

geholpen worden. ZOA geeft hulp aan mensen die getroffen zijn door natuurrampen of door een gewapend conflict, zoals de burgeroorlog in Sri Lanka. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en

talent in zich had. Ook dit keer speelden de CMHorns mee, een blazersensemble bestaande uit 2 trompetten, een saxofoon en een trombone. Dirkjan van Groningen begon jaren terug met het lesgeven aan leden van de CMH. Om ze voor te bereiden op het samen spelen, kwam hij met het idee om een percussie-ensemble op te richten. Vele optredens volgden, een CD-opname en een Nederlands Kampioenschap. Hopelijk blijven de heren van dit ensemble nog lang doorgaan.

Paaszangtraditie DEV HATTEM- Al bijna 40 jaar organiseert het Chr. Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” nu alweer het inmiddels bekende en druk bezochte Paaszanguur op de avond van Stille Zaterdag in de Grote- of Andreaskerk te Hattem. Een uur van koor- solo- en samenzang afgewisseld met lezing van het overlijdens- en opstandingsevangelie uit Marcus. In al haar eenvoud één van de jaarlijkse hoogtepunten van het koor. Alle liederen zijn Nederlandstalig en dit verbindt een breed publiek met de doelstelling van het koor. Elk jaar is er een grote belangstelling voor dit uur en is de kerk vaak bijna tot de laatste plaats bezet. Medewerking wordt dit jaar verleend door Riekje Kuipers-Rittersma- schriftlezing, Jaap Neuteboom- orgel, Jan Willem Beimerstrompet, koorsolisten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Bert Duijst. Zaterdagavond 7 april, aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur. De toegang is vrij maar er is een deurcollecte ter bestrijding van de kosten. Voor informatie: www. devhattem.nl. herstel door samen met de mensen te werken zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De opbrengst van deze collecte wordt o.a. besteed aan een terugkeer project in Hatrisheik in Ethiopië.

schillende commissies vervuld. Sinds 2006 was hij aldaar plaatsvervangend voorzitter van de raad. Van der Hoeve was sinds 2000 werkzaam bij de provincie Gelderland, vanaf 2003 als directeur. Daarvoor werkte hij sinds 1988 hij bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Sinds 15 december 2010 is hij waarnemend burgemeester in de gemeente Epe. Hij heeft dat volgens de vertrouwenscommissie uitstekend gedaan. Met name de wijze waarop hij burgers tegemoet treedt, wordt zeer gewaardeerd.

Familievoorstelling musicalgroep Medverka

VAASSEN- Musicalgroep Medverka speelt zondag 25 maart de familievoorstelling “Hippiehotel“. De musicalgroep treedt op in Theaterzaal De Sprenge Vaassen, waar ook dit jaar een prachtig podium is opgebouwd. Het is de eerste keer dat ze optreden op een zondagmiddag en verder treden ze vrijdagavond 30 en zaterdagavond 31 maart op. Musicalgroep Medverka bestaat uit volwassenen en kinderen. Op dinsdag oefenen de volwassenen en op vrijdagavond de kinderen. En dan oefenen ze nog 3x samen op zaterdag om er één mooi geheel van te maken. De musical speelt zich af in hotel Rembrandt. Dit hotel is in grote problemen. Om de zaak te redden gaat de

hoteleigenaar een culinaire avond organiseren, maar dan gebeuren er allemaal onverwachte dingen. Er komt een hippieband, juwelen en koffers verdwijnen, maar na het eten van de soep, wordt iedereen wel heel erg vrolijk. Je kunt de kaartjes telefonisch reserveren bij Gerry Berkhoff, tel. 0578-575883 of via de mail: medverkavaassen@ gmail.com. Je kunt ze ook op de avond van de voorstelling kopen aan de kassa van Theaterzaal De Sprenge Boxhofstede 15 Vaassen. Voor kinderen tot 12 jaar kost het 1 euro en vanaf 12 jaar 1,50 euro. De middagvoorstelling begint om 14.30 uur en de avondvoorstellingen om 19.00 uur. De zaal opent 15 minuten voor aanvang.

NL DOET: slopersvrouwen een jaar te vroeg

EPE- Op zaterdag 17 maart kwamen in het kader van NL DOET vrijwilligersdag van het Oranjefonds 10 vrouwen van de Vrouwen van Nu afdeling Vaassen-Emst naar Woonvorm de Vijverhof in Epe om het gebouw te slopen. De bewoners verhuizen binnen afzienbare tijd naar de nieuwe locatie aan de Willem Tellstraat. De Vrouwen van Nu, met slopersgereedschap, waren echter een jaar te vroeg en de hilariteit onder de bewoners was dan ook groot. Het bleek natuurlijk om een grap te gaan want

de Vrouwen van Nu kwamen een gezellig programma presenteren met liedjes en sketches. Het geheel werd muzikaal omlijst door Elly Leusink met de accordeon en het geluid werd geheel belangeloos verzorgd door Royal Drive In en geluidsverzorging uit Emst. Dat deze NL DOET vrijwilligersdag een succes is geweest, blijkt uit het feit dat de bewoners van Vijverhof, gasten van de locatie Weemekamp en de Vrouwen van Nu als vrijwilligers terugkijken op een geslaagde middag.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N N AA 121

UITNODIGING

FASHION DAY

…gaan naar dè aktieve makelaar !

DONDERDAG 22 MAART

Van 10.00 tot 16:30 uur presenteren professionele mannequins de nieuwe lente- en zomercollectie van Frank Walder. Bij een minimale besteding van 99,95 euro aan Frank Walder producten krijgt u van ons ook nog eens een prachtige luxe Frank Walder collier* kado!

 

Huurprijs p/mnd: € 1.500,= 9UDDJSULMV½ NN Molenweg 16, Heerde - Strak vormgegeven, lichte en moderne woning/praktijkruimte met garage - Kantoor/slaapkamer 16m², eigen entree - Woonkamer 40m², schuifpui en parket Luxe, open keuken met alle inbouwapp. - Bijkeuken met was/drogeraansluiting - 4 kamers (11, 11, 15, 15m²) en badkamer met ligbad, douche en toilet - Centraal gelegen op een makkelijk te bereiken (zicht)locatie met ruime parkeermogelijkheden en nabij de uitvalswegen A-50 en A28!

MOZA, net dat beetje anders ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

KADO

k! elijke zaa een duid

luxe Frank Walder collier*

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Flexwerk

(bij besteding vanaf â‚Ź 99,95 euro)

ode u s De e

UITZENDBUREAU DORPSTRAAT 39-41 8181 HN HEERDE WWW.MODEHUISDEKKER.NL

Wij zijn per direct op zoek naar een: D D D D D D D D D

Dorpstraat 39-41, Heerde

Kampeerinfo Marktdagen

Medewerker Customer Service met technische kennis Boekhouder met 4 jaar ervaring Chef Werkplaats met ervaring in de metaalsector Elektromonteur met ervaring in de Utiliteitsbouw Elektromonteur met ervaring in de panelenbouw Hovenier, met aantoonbare ervaring Fitter met VIAG AVP Slopers, met DTA Oppermannen en Stratenmakers Bekijk al onze vacatures op

www.flexwerk-uitzendbureau.nl

donderdag

vrijdag

zaterdag

22 23 24 maart maart maart 15-21 uur

15-21 uur

9-17 uur

Tijdens deze dagen komen veel leveranciers hun producten tonen zoals; airco’s, caravanmovers, maar ook reisorganisaties zijn aanwezig. Niet alleen dat, ook barbecue-demo’s en electrische ďŹ etsen, interessante trekauto’s of op maat gemaakte matrassen. Kortom veel te beleven. O.a. deze leveranciers komen tijdens de Kampeerinfo Marktdagen:

Kom snel langs en we bespreken jouw mogelijkheden! Elburg: Hattem: Kampen: Sneek: Vaassen: Beekstraat 28 Kerkstraat 55 Broederstraat 11 Gedempte pol 19 Kosterstraat 2 0525 – 680431 038 – 4440922 038 – 3334276 0515-432676 0578-560824

WIJ HEBBEN IN DIVERSE BRANCHES VACATURES !

BADKLEDING

10%

KORTING t/m zaterdag 24 maart

HATTEM Industrieterrein De Netelhorst 1 8051 KE Hattem T 038 - 444 37 77 E info@dejongcaravans.nl

www.dejongcaravans.nl

www.sistersinlingerie.nl markt 36

epe


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 12

Wereldwinkel en VVV samen

Arioso vormt projectkoor HEERDE- Het gemengd koor Arioso uit Heerde zoekt mensen die mee willen doen aan een projectkoor voor de SamenLoop voor Hoop, een wandelevenement ten bate van KWF kankerbestrijding. Dit evenement zal gehouden worden in het weekend van 22 en 23 juni op en rond de Van Meurssweide in Heerde. Het koor gaat vanaf dinsdag 3 april een aantal liederen instuderen die zij tijdens een optreden op zaterdag 23 Juni op het terrein ten gehore gaat brengen. “Allemaal hebben we in familie en of vriendenkring met deze vreselijke ziekte te maken, en als koor Arioso vinden we dat er meer onderzoek en behandelmethodes moeten komen om deze vreselijke ziekte te overwinnen. Daarom willen wij ook een steentje bijdragen”, laat het koor weten. “We hopen dan ook op een grote deelname van zowel mannen als vrouwen die met

Gelegerd in Gelderland zoekt uw verhaal

HEERDE- Na een herinrichting van een week is de Wereldwinkel Heerde heropend compleet met agentschap van de VVV erin. Wethouder Herman van de Stege gaf de opening een officieel tintje door een lint door te knippen. Hij benadrukte de bijzondere combinatie van de Veluwe en de wereld samen in 1 winkel. “Vanuit het lokale denken de blik gericht houden op de wereld; dan ben je goed bezig”, aldus Van der Stege. In de Wereldwinkel is een ruimte van drie meter ingericht als agentschap compleet met alle folders en plaatselijke kranten zodat de toeristen een duidelijk beeld krijgen van wat er te doen is in de omgeving. De wethouder ziet het agentschap in de Wereldwinkel als een goede oplossing. “Er is hier voldoende

parkeergelegenheid en er is supermarkt in de buurt.” De ontwikkeling dat mensen steeds meer op het internet opzoeken, heeft ertoe geleid dat er veel VVV-kantoren gesloten worden. “We hebben 3,5 miljoen bezoekers via de website en 300.000 in de winkels. De kernwaarde van de VVV ligt nog altijd in het persoonlijke contact maar we moeten keuzes maken. Een agentschap is een goed alternatief voor een zelfstandige VVV winkel”, legt Marc Bosboom van het Veluws Bureau voor Toerisme uit. Hij noemde het een win-winsituatie: een VVV agentschap in de Wereldwinkel. Wethouder Van der Stege kreeg twee grote borden met daarop VVV agentschap vermeld overhandigd zodat de plek goed te vinden is voor iedereen.

Rommelmarktspullen gezocht HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 21 april haar jaarlijkse rommelmarkt. Rondom de kerk aan de Julianalaan te Heerde zal er van 09.00 tot 14.00 dan aanbod zijn van speelgoed, elektronische apparatuur, keukenmaterialen, enzovoort. Ook zal er een groot aanbod zijn van

boeken. Wanneer u nog bruikbare spullen heeft en deze ter beschikking wilt stellen voor de rommelmarkt kunt u te allen tijde contact opnemen met G. Burgmeijer, tel. 0578-691056, met H. van Oene, tel. 0578-693434 of met H. Bosman, tel. 0578-695929. In onderling overleg kunnen de spullen ook worden gehaald.

REGIO- Als onderdeel van het erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland organiseren Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Gelders Erfgoed een Oral History project. Gelegerd in Gelderland is een drie maanden durend erfgoedfestival dat tijdens de zomer zal worden gehouden, met volop aandacht voor het militaire verleden van de provincie. Het festival bestaat uit een groot aantal activiteiten zoals tentoonstellingen, nagespeelde veldslagen, muziek, theater, wandel- en fietsroutes, lezingen en debatten. In het kader van het Oral History project zijn de stichtingen op zoek naar interviewkandidaten die betrokken zijn geweest bij het militaire verleden van de provincie Gelderland en mensen die met hen te maken hebben gehad. Dit kunnen mensen zijn die er als militair gelegerd zijn geweest, betrokken waren bij de bouw van bunkers en stuwen, of bijvoorbeeld bij de Bescherming Bevolking hebben gediend. Maar dit kunnen ook mensen zijn die te maken hebben gehad met de effecten van militaire handelingen in de provincie. Hierbij kunt u denken aan evacués en onderduikers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan mensen die betrokken waren bij de protestbewegingen tegen de dienstplicht. Door middel van een interview worden de persoonlijk ervaringen van betrokkenen vastgelegd. Op deze manier worden ervaringen van militairen, de invloed op de burgerbevolking en de effecten op het landschap in kaart gebracht. De interviews zullen worden afgenomen door vrijwilligers die een cursus Oral History hebben gevolgd. De verhalen zullen worden gepubliceerd op www.gelegerdingelderland.nl. Belangstellenden kunnen contact opnemen via p.vanlochem@gelderserfgoed.nl.

Inzameling oud ijzer en papier

EPE- Onlangs is het 2e elftal van s.v. Wissel in nieuwe kleding gestoken, kleding welke past binnen de nieuwe kledinglijn van s.v. Wissel. Het wedstrijdtenue is aangeboden door Broekhuis Epe.

Eerder heeft het 2e elftal al een bezoek gebracht aan Broekhuis Epe. Daar is ook het sponsorcontract ondertekend en zijn er bloemen overhandigd door voorzitter Fred Mulder.

EPE- Voetbalvereniging EZC ‘84 zamelt komend weekeinde weer oud papier in. De container voor het papier staat vanaf vrijdag 23 en zaterdag 24 maart bij het sportpark aan de Kweekweg in Epe. Daarnaast zamelt Voetbalvereniging EZC ’84 ook oud ijzer in. Hiervoor beschikken ze over een speciale container op het sportpark. Oud ijzer kan iedere vrijdag tussen 8.30 en 10.00 uur naar het sportpark worden gebracht. De ingang van het sportpark voor het brengen van oud ijzer is aan de Oenerweg.

ons mee willen zingen. Het genre zal liggen in bv: You never walk alone, that’s what friends are for, lean on me etc.” Kom kijken en meezingen iedere dinsdag vanaf 3

April in zaal Welgelegen in Heerde. Ze beginnen om 20.15 tot 22.00 uur. De dirigente is Jenny van Ark. Voor meer informatie: www.ariosoheerde.nl.

Schilderen in Wapenveld

WAPENVELD- Elke donderdagmiddag is er gelegenheid om te tekenen en te schilderen bij het Senioren inloopcentrum aan de Nachtegaalweg 48 in Wapenveld. Deze tekengroep kan nog wel een aantal enthousiaste deelnemers gebruiken, zodat men deze hobby met elkaar kan delen. Ook mannen zijn welkom. Iedereen schildert in zijn

eigen tempo en je leert veel van elkaar. Het sociale contact is even zo belangrijk als het schilderen. Kom gerust eens een kijkje nemen op de donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. De koffie staat klaar. Voor verdere informatie kunt u bellen met Ton Hulsebos, tel. 0578691295, 06-52051059 of met G. Bossenbroek, tel. 038-4445364.

Anbo Vaassen op reis VAASSEN- Anbo Vaassen gaat op reis. Vertrek is op woensdag 18 april om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover “de Cannenburgh”. De reis gaat naar Amsterdam, waar o.a. Gassan Diamonds wordt bezocht. Daarna rijden ze naar de Dam, waar u wordt afgezet. U heeft vrijaf om de stad te verkennen. U kunt nu uw eigen lunch verzorgen. Om 15.30 uur staat de bus

gereed, om u naar de rondvaartboot te brengen voor een tocht door de grachten en over het IJ. Na dit alles rijden ze naar Ankeveen om daar het diner te gebruiken. Om 20.30 uur zijn ze terug in Vaassen. Op dinsdag 3 april kunt u het bedrag á 47,50 euro betalen bij Wil Jonker, Van Riebeeckstraat 4, van 9.00 – 11.00 uur. U kunt zich opgeven bij de activiteitencommissie.

Wijzigingen dienstregeling Veluwelijn REGIO- Vanaf zondag 25 maart, bij de start van de zomertijd, rijden de bussen van Syntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling. Ook de Veluwelijn verandert: er zijn drie nieuwe lijnen, de trajecten wijzigen en de dienstregeling is aangepast. De veranderingen hebben tot doel om de reiziger beter van dienst te zijn, zodat deze minder vaak hoeft over te stappen en sneller op zijn plaats van bestemming is. Mede omdat het Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) nauw betrokken was bij de totstandkoming van de dienstregeling, is de verwachting dat de meeste reizigers de veranderingen zullen verwelkomen. De belangrijkste wijzigingen: lijn 201 vervangt lijn 294 als doorgaande busverbinding over de snelweg tussen Apeldoorn en Zwolle (de bussen van deze lijn stoppen niet meer op het Transferium Heerde). De lijnen 202 en 203 vervangen lijn 90; lijn 202 rijdt tussen Apeldoorn en Zwolle, waarbij Heerde een snelle

rechtstreekse verbinding krijgt met Zwolle; lijn 203 rijdt tussen Apeldoorn en Zwolle, waarbij Epe een snelle rechtstreekse verbinding krijgt met Apeldoorn; lijn 96 rijdt met een nieuwe dienstregeling; lijn 97 vervalt. Door werkzaamheden in het centrum van Heerde kan de bus van lijn 202 tijdelijk niet door Heerde rijden. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, rijdt lijn 202 wel door Heerde, rechtstreeks van en naar Zwolle. In overleg met de gemeente Heerde is besloten om de bus van lijn 203 gedurende de werkzaamheden te laten stoppen bij de haltes Transferium Horsthoek en de Zwolseweg in Heerde. Om de veranderingen onder de aandacht van het publiek te brengen, voert Syntus, samen met de provincie Gelderland een voorlichtingscampagne. Het publiek wordt geïnformeerd over de voordelen en wijzigingen van de nieuwe busregeling door middel van folders, posters in bushaltes, advertenties en via het internet. Zie ook www.syntusgelderland.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 123

Merkwaardige DAGEN

STUDIO N O I H dag FAS vrijdag

3 2 maart daNgTREND

€ 0,00 helemaal GRATIS dus !

Zo af en toe dagdroomt u er over: een nieuw huis, een ruimere plek, een 2/1-kapper of misschien wel een vrijstaande woning die u zelf bouwt. Maar ja, wat brengt uw huis dan op èn kan ik het betalen ? Wij bieden u aan:

…een gratis prijsindicatie èn een gratis hypotheekgesprek Dan wordt het toch allemaal iets duidelijker en wordt uw dagdroom misschien wel werkelijkheid ! Ook uw huis succesvol verkopen en de beste hypotheek ? Bel MOZA !

MOZA: voor uw financiële zaken !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

MECHANISATIE- & HANDELSONDERNEMING Horthoekerweg 4 8167 LW Oene 0578-641107 06-42282466

FASHIO

zaterdag

24

maart

Op deze dagen showen mannequins en dresman, tijdens doorlopende modeflitsen van 10.00 t/m 17.00 uur, de nieuwste voorjaarscollectie van onze topmerken.

Is het tijd voor een winterbeurt van uw gazonmaaier??

- Verkoop van Alko gazonmaaiers. - Verkoop van propaan en petroleum. - Verkoop en reparatie van alle - soorten land/tuinbouw machines.

Bel ons dan, gratis haal - en bezorgservice!! (binnen een straal van 15 km )

Service op locatie met onze mobiele werkplaats!!

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde

De entree is gratis. U bent van harte welkom.

EN IEK MET E Z U M E IV L HELE DAG N EEN DRANKJE! HAPJE E je n een dag e id e h ig ll eze ... Kortom: g lder in Epe uit bij Mu

Prachtige schrijfset cadeau! Tijdens deze dagen ontvangt u bij een aankoop deze prachtige schrijfset cadeau!

Epe | Hoofdstraat 65 | 578) 61 24 63 www.muldermode.nl

- VERKOOP - VAN CARBID

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 14

Café voor starters op de woningmarkt

Instituut De Bron Hattem HATTEM- Instituut De Bron Hattem is een instituut voor de totale lichaamsverzorging in Hattem. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart houdt De Bron Open Dagen. “In deze tijd van recessie is het heel fijn een adres te hebben om heerlijk te kunnen ontspannen en er weer goed uit te zien. Want als je er goed uit ziet kun je alles ook weer beter aan. Dus lekker kleinschalig ontspannen in Hattem”, laat José Wijnen van De Bron weten. José is eigenaresse van De Bron en tevens Reviderm specialiste en pedicure. Patricia Hofman is schoonheidsspecialiste, pedicure en Reviderm specialiste bij De Bron. “We introduceren deze dagen een nieuwe

behandeling Micro dermabrasie. Dit is een behandeling voor het gezicht, hals en decolleté. Op de open dagen gaan wij demonstraties geven met de behandeling Micro-Dermabrasie. Ook demonstreren hoe je een make-up aanbrengt en we laten zien wat de nieuwe trends en kleuren voor dit seizoen zijn. We hebben in onze zaak een professionele make-up hoek gemaakt. Wij werken met de make-up van Ariane Inden. Op onze open dagen komt er een professional van Ariane Inden make-up adviezen geven met alle nieuwe looks en trends,” vertelt José. Voor meer informatie over Instituut De Bron kijkt u op de website www.debronhattem.nl.

Piano concert de Hank EPE- Op donderdag 29 maart organiseert de Stichting Starters een Starterscafé in de Middenstip in Epe. Vanaf 19.00 tot 22.00 uur is iedereen van harte welkom om informatie te verkrijgen over de mogelijkheden voor het kopen van een woning. Het café wordt georganiseerd door Wim Meuleman van de Hypotheekshop en Richard Nijhof van Schieven Keizer Garantiemakelaars. “We organiseren deze bijeenkomst voor de starters in de woningmarkt. Waar we namelijk steeds tegenaan lopen is dat de kopers op de rem staan doordat ze niet weten wat de mogelijkheden zijn. Ze weten niet wat ze kunnen als ze willen samenwonen”, legt makelaar Richard Nijhof uit. Ook Triada woondiensten en Wassink & Vermeulen notarissen zijn deze avond aanwezig. “We willen

met het café de starters op een ongedwongen en laagdrempelige manier informeren. Dat doen we vlak voor de zaterdag dat we een Open Huizendag organiseren. Daardoor kunnen de wel ingelichte potentiële kopers wellicht meteen op zoek naar een passende woning.” Een aantal jaren geleden organiseerden de heren eveneens zo’n bijeenkomst. “Toen waren er vrij veel jonge stellen die kwamen.”Hij heeft de indruk dat deze groep momenteel groot is. “Deze groep heeft zich de laatste jaren maar weinig bewogen op de woningmarkt.” Maar niet alleen jonge stellen zijn welkom maar ook bijvoorbeeld huurders die willen overstappen op een koopwoning. “De woningprijs is momenteel laag en het aanbod is enorm. Er liggen nu kansen voor kopers”, zo stelt

Richard. Wim merkt de aarzeling bij veel starters. “Er is angst dat de huizenprijzen nog verder dalen en natuurlijk de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek. Tijdens het starterscafé leggen we ze de vijf meest besproken scenario’s voor. Als je die doorrekent, valt het allemaal reuze mee.” Meuleman merkt dat de meeste starters die bij hem aan tafel zitten, verbaasd zijn over wat er allemaal kan. “Ik zou graag een hele grote doelgroep vertellen dat er nog heel veel kan! En de overdrachtsbelasting is in elk geval tot 1 juli maar 2% in plaats van 6%.” Dus kom naar het Startercafé en kijk waar je kansen liggen. Er ligt een informatiepakket voor een ieder klaar. Aanmelden kan via www.jouweerstewoning.nl maar je kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen.

Welsums Dijkfeest WELSUM- Op zaterdag 7 april is het zover, dan staat voor de 3e keer het Welsums Dijkfeest op het programma. Wederom zal een keur van artiesten deze avond Welsum aandoen. Dit jaar zullen Danny Heden, Robert Pater, Nienke de Ruiter, Albert Casanova en Vinzzent acte de présence geven. Kaarten aan de kassa en in de voorverkoop à 10 euro zijn te verkrijgen bij Eettapperij Bijsterbosch, tel. 0570-561470 of te bestellen via de website www.welsumsdijkfeest. simpsite.nl/kaarten.

VAASSEN- Het nieuwe logo van Kraamzorg Vaassen zal komend seizoen te bewonderen zijn op de shirts van de vrouwen van CVO dames 3. Dit is het eerste team dat het nieuwe tenue geheel volgens het nieuwe tenueplan heeft gekregen. Achterste rij van links naar rechts: Ellen Scholten, Mandy

van Bussel, Marije Hendriks, Judith van Bussel, Moniek van Gelder, Mieke Jansen van de Sligte (coach), sponsor Miny Steneker. Onderste rij van links naar rechts: Marion Hendriks, Marije van de Haar, Manon Tibben, Ilona Bouwmeester, Leonie Steneker, Francis Hagen.

Verenigingsavond CPW WAPENVELD- De Christelijke Plattelandsvrouwen Wapenveld houdt op woensdag 21 maart om 19.45 uur de maandelijkse verenigingsavond. Deze avond is de gast Dhr.G Min-

naard uit Harderwijk met het thema “Pesach” Het Joodse Paasfeest. De bijeenkomst wordt gehouden in het Hervormd Verenigingsgebouw aan de Kerkstraat te Wapenveld.

willigers gedaan. Alle spullen die men wil verkopen moeten worden voorzien van het verkoopnummer, omschrijving en de prijs die men ervoor wil hebben. Van al deze spullen wordt een lijst gemaakt. Deze lijst kan men opvragen bij de organisatie. Ook is deze te downloaden via de website van bintwerk: www.bintwerk.nl. Van de verkochte spullen gaat 20% naar de 24 uurs actie van de Samenloop

van filmmuziek tot eigen composities. U bent hierbij van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Locatie: De Hank, Elburgerweg 3 in Heerde. Informatie over De Hank en het complete overzicht aan cursussen en lessen: www. dehankheerde.nl.

Bestuurswisseling muziekvereniging Prins Bernhard

Workshop Servies schilderen HATTEM- Op 27 maart organiseert de Werkgroep Vrouwenactiviteiten van De Fontein een workshop Servies Schilderen. Onder leiding van Anita ter Velde kan er porseleinen servies zoals theepotten, bordjes en tapas schaaltjes worden beschilderd. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur in de inmiddels bekende ruimte boven de winkel van Fontein aan de Kerkstraat 32 in Hattem. Kosten voor deze avond zijn 12,50 euro. Dat is inclusief materiaal, koffie/thee en iets lekkers. Aanmelden kan bij De Fontein en via info@fonteinhattem.nl.

Kledingbeurs en stekjes- en rommelmarkt HEERDE- Op zaterdag 14 april houdt Bintwerk een kledingbeurs. Tegelijkertijd met deze beurs wordt op het schoolplein een stekjes- en rommelmarkt gehouden. Iedere particulier die kleding (in de maten 56 t/m XXL), bedjes, speelgoed, kinderwagens, enz. wil verkopen mag in principe aan deze beurs meedoen. Men hoeft niet zelf aanwezig te zijn bij de verkoop. De verkoop wordt door vrij-

HEERDE- De nieuwe reeks voorspeeluren van de jonge leerlingen van pianodocent Herman Riphagen gaan van start. Op vrijdag 23 maart geven zij vanaf 17.00 uur een concert waarbij verschillende genres en stijlen de revue passeren: van klassiek tot pop,

voor Hoop in Heerde. Op vrijdag 13 april van 19.00 tot 20.00 uur kunnen de artikelen worden ingebracht. De kledingbeurs wordt op zaterdag gehouden in de benedenlokalen van het buurthuis en duurt van 9.00 tot 11.00 uur. Voor nummers en/of informatie over een plek kan men bellen met: Mieke of Diane van Limburg, tel. 0578– 692760 of Marga van Essen, tel. 0578- 696889.

EMST- Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van muziekvereniging Prins Bernhard heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Bestuurslid Annelies Brummel heeft haar taken overgedragen aan Arnoud Zweers. Annelies maakt in het bestuur plaats voor Jan van Lohuizen. Jarenlang heeft Annelies voor de jeugdtaken van de muziek gezorgd, welke erg veel tijd in beslag nemen met het grote aantal jeugdleden van de vereniging. De voorzitter heeft haar dan ook vanuit het bestuur zijn grote dank uitgesproken hiervoor. Nieuw bestuurslid Jan zal zich met name met het instrumentarium en de uniformen bezig gaan houden. Door het wegvallen van de inzet van Annelies heeft de vergadering ook besloten tot instelling van een jeugdcommissie ter ondersteuning van Arnoud Zweers. Op deze manier kan de vereniging nog meer bieden voor de jeugd en hen begeleiden. Dit is geen overbodige

luxe gezien het aantal jeugdleden binnen de vereniging. Annelies zal dan ook niet uit het oog verdwijnen voor de jeugd aangezien zij onder andere zitting zal nemen in deze commissie. Het bestuur bestaat nu uit: Jan Willem Lagerweij (voorzitter), Corien van Amersfoort– Brummel (secretariaat), Rianne de Wilde– Stokhof (penningmeester), Jan Wolse (2e secretaris), Arnoud Zweers (jeugdzaken en slagwerk), Jolanda van der Ende (PR) en Jan van Lohuizen (instrumentarium en uniformen). Het secretariaat is bereikbaar via het volgende mailadres: info@ prinsbernhardemst.nl. Kijk voor meer informatie, de agenda en actuele berichten op: www. prinsbernhardemst.nl. Vrijdagavond 30 maart is het eerstvolgende optreden. Deze avond laat de jeugd van de vereniging van zich horen tijdens het jeugdconcert in dorpshuis de Hezebrink Emst, aanvang: 19.00 uur, toegang is gratis.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 125

Weekaanbieding: Diverse (Callebaut) home-made paaschocolade vanaf € 3,25 per doosje Heerlijke gezoete olijven € 1,50 per 100 gram Smaakvolle boerengatenkaas € 5,95 per kilo Bonenburgerlaan20, Heerde, 0578-690245

www.puurinheerde.nl

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst ✳ Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. ✳ Alle voorzieningen om thuis op te baren. ✳ Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. ✳ Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172

10 EURO KRIJGT U VAN ONS GRATIS 100 GRAM

SPECIAL

Crunchy rosbief

100 GRAM GEBRADEN GEBRADEN GEHAKT

VLEESWARENKOOPJE

BIJ 150 GRAM GEBRADEN FRICANDEAU 100 GRAM TONIJNSALADE GRATIS

TIP VAN HENNY

CORDON BLEU 3 STUKS

600

100 gram gram 100

KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN VAN TRIJN TRIJN TIP

per pakket

100 GRAM GRAM 100

210

SHOARMAPAKKET KIPFILETHAASJES KIPFILETHAASJES (vlees,saus,broodjes)

5

95

IEDERE WOENSDAG

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT 1 KG.

6 50

TIP VAN VAN JOLANDA JOLANDA TIP

ARDENNERVINKEN ARDENNERVINKEN STUK 55 STUK

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

1

10

4 75

Aanbiedingen Aanbiedingen zijn zijn geldig geldig van van 19-03-2012 19-03-2012 t/m t/m 24-03-2012. 24-03-2012.

BIJ BESTEDING VANAF

Het voorjaar komt er aan! Haal koemestkruimels voor de tuin! Zaterdag’s van 9.00 - 12.00 uur geopend Loon– en transportbedrijf Marskamp, Marledijk 29 in Marle. Tel: 06-51190259 Bestellen kan ook via gebr.marskamp@planet.nl Grotere bestellingen kunnen geleverd worden.

Koemestkruimels verpakt in zakken van 45 liter. Slechts € 9,00 per zak Een mooi handzaam strooibaar produkt voor uw pmarle.nl sier- moestuin/borders/gazon! www.marskam


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 16

Keurslager Uit de Bosch 5 jaar aan Dorpsstraat

Nieuwe aannemer gezocht VAASSEN- De stratenmaker is al bezig om de straten in het project Krugerstraat in Vaassen weer te dichten. Vanwege het faillissement van de aannemer van het project ligt de afkoppeling van het regenwater, het aanleggen van nieuwe gas- en waterleidingen en een aanpassing van de verkeerssituatie stil. “We hebben 8 dagen moeten wachten of de aannemer een doorstart kon maken, maar nu worden de straten weer dicht gemaakt. De laatste 60 meter worden provisorisch dicht gemaakt met blokken omdat daar de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden en

alles alsnog moet worden opengebroken”, zo legt wethouder Joop van Nuijs uit. Het college heeft besloten tot een meervoudige onderhandse aanbesteding omdat deze sneller gaat dan een openbare aanbesteding. “We willen zo snel mogelijk een nieuwe aannemer hebben maar er moet nog wel een nieuwe bestek worden geschreven voor het gedeelte dat nog moet worden aangelegd.” De wethouder benadrukt dat hij zo goed mogelijk wil communiceren met de aanwonenden, de overlast zoveel mogelijk wil beperken en de snelheid van het project erin wil houden.

Damuitslagen HOORN- Vorige week speelde damclub Hoorn/O.G.Oene de 18e ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: H. van Ommen– L.G. Brummelkamp 1-1, T. Tellegen– A. Harms 0-2, HEERDE- Het is alweer vijf jaar geleden dat Keurslagerij Uit de Bosch verhuisde van de Eperweg naar een gloednieuw pand aan de Dorpsstraat 20 in Heerde. Een goede zet zo blijkt: “Ik zou het zo nog één keer doen. Je hoopt natuurlijk dat het een succes wordt, maar zo’n succes had ik nooit verwacht. Het is maar 800 meter verderop. Je merkt dat je met verswinkels bij elkaar het dorp sterker maakt”, aldus Marinus uit de Bosch. Hij runt de zaak samen met zijn ouders Henny en Henk, die de zaak eind 1973 zijn begonnen. “We zijn eind november gestart en ik weet nog dat in februari de hele weg eruit lag, net als nu. Het verschil is dat we nu een klantenkring hebben opgebouwd maar

dat hadden we toen nog niet”, vertelt de moeder van Marinus. Het had dus ook allemaal heel anders kunnen lopen. Het succes van de zaak zit hem niet alleen in de verhuizing maar ook in de verbreding van het assortiment. “Vooral in het barbecue-gebeuren. Bij één dag mooi weer hebben we al barbecuevlees in de toonbank liggen. We zijn steeds meer gericht op specialiteiten.” Bij een keuring van de spareribs door de Vereniging van Keurslagers heeft Marinus het predicaat goud behaald. Het certificaat van de Keurslager hang in de winkel. Inmiddels is Marinus al ruim 25 slager waarvan de laatste tien jaar in de zaak van zijn ouders. “De groei zat er al in aan de Eperweg doordat we een ander as-

sortiment hebben ingevoerd en dat werkt. Ik zeg wel eens: ‘Je bent nu een soort cadeautjes winkel en niet alleen een slagerij. Klanten geven vleesschotels cadeau en waardebonnen.” Vanwege het 5-jarig jubileum organiseert Uit de Bosch op vrijdag 23 maart van 10.00 tot 17.00 uur een patéproeverij. “En daarnaast zijn er allerlei speciale aanbiedingen.” En die staan in de wekelijkse advertentie elders in de krant. Klanten maken eveneens kans op allerlei prijzen en waardebonnen als ze hun gegevens bon inleveren in de winkel. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.uitdebosch.keurslager.nl. Op die site wordt binnenkort de mogelijkheid geboden om bestellingen door te geven.

12e Modespektakel in Epe EPE- Zaterdag 24 maart vindt voor de twaalfde keer het “Modespektakel van Epe” plaats”. Bij de Posthoorn midden in het Eper centrum wordt de voor het verkeer afgesloten straat omgetoverd tot een kleurrijk decor voor drie modeshows. Dit evenement is het resultaat van de samenwerking tussen de Ondernemersvereniging Epe, Modeshowproducties Visage en 15 plaatselijke zaken op het gebied van mode, accessoires en beauty. Visage laat haar mannequins en

dressmen op de enorme catwalk dames-, heren- en kinderkleding showen, aangevuld met muziek en lichteffecten. Daarbij zullen ook accessoires zoals schoenen, juwelen en monturen getoond worden. Achmea Health Center presenteert zich voor elke show met een bodyjam dansact. In elke show zullen in totaal 42 creaties getoond worden in de thema’s high summer breeze (vrolijk zomers), etnisch (stijlvol), pastels (sportief en elegant) en hello sunshine (zomerfeest). Tijdens de eerste modeshow worden de kandi-

daten getoond voor de metamorfose. De metamorfose wordt verzorgd door haarstudio Top Chic in samenwerking met Pour Vous Parfumerie Montizaan. Tijdens de laatste show wordt het resultaat getoond. De modeshows vinden plaats om 11.30, 13.30 en 15.30 uur. Deelnemers aan de modeshow zijn: 2Fresh, Mixed, Hunkemöller, Shoeby, Clubb, Hullegie, Mulder Mode, De Button, Top Chic, Pour Vous , Nushuz, Pearle, Huijssoon, Zeilstra en Achmea Health Center.

Peter Bosz bij SV Vaassen

VAASSEN- Afgelopen woensdag had de club van 100 van SV Vaas-

sen een avond georganiseerd met als gastspreker Peter Bosz. De

W. Muller – J. Vahl 2-0, W. Bosch– G.A. Groothedde 2-0, H. Boeve– B. Koetsier 0-2, J. van Ommen– T. van de Mars 1-1, K. Fiks– M. van Lohuizen 0-2, H. B. Sanders– T. de Weerd 2-0.

oud speler van o.a. Vitesse, RKC, S.C.Toulon en Feyenoord en de huidige trainer/coach van Heracles Almelo nam de circa 100 aanwezigen, waaronder een aantal sponsoren, mee door zijn ruim 30-jarige loopbaan als profvoetballer en trainer. Peter Bosz wist het aanwezige publiek te boeien door op een prettige, ongedwongen, onderhoudende manier diverse wetenswaardigheden, ervaringen, leermomenten en grappige dingen uit die jaren te vertellen, waarbij vooral zijn ervaringen in het buitenland, met name Frankrijk, tot de verbeelding spraken. Ook uit zijn trainersloopbaan passeerden diverse ervaringen de revue. Vooral de steeds grotere invloed van de statistieken in het profvoetbal kwam ter sprake. Toen na ruim een uur en een kwartier een einde kwam aan de spreekbeurt vonden de meesten dit jammer, want men had de indruk dat Peter Bosz nog lang niet uitverteld was en hij had tot op dat moment nog niemand verveeld. Na de pauze en diverse versnaperingen werd de avond voortgezet door 2 bandparodisten uit Rijssen.

VEESSEN- Onlangs heeft het A1-team van v.v. VEVO nieuwe trainingspakken uitgereikt gekregen van Johan Boverhoff namens DIBOZA Diamant-, Boor-

& Zaagbedrijf uit Veessen. Richard Langenberg de trainer/ coach van het A1-team reikte de bloemen namens de club uit aan Johan.

Wie doe jij graag na? HATTEM- Op zondag 25 maart vindt om 9.30 uur in de Gasthuiskerk en om 14.30 uur in de Open Poort, beide te Hattem, een kerkdienst plaats. De dienst is speciaal gemaakt voor mensen die houden van een korte en duidelijke preek. Het thema is ‘nadoen’. Toch zijn er mensen

die heel erg graag en heel lang iemand imiteren. In de kerkdienst van 25 maart laat dominee Knigge ze zien. De kerkdienst van 25 maart is speciaal ingericht voor jongeren met een beperking waardoor ze een korte en duidelijke kerkdienst extra waarderen.

Acrogymnasten P.R.O. boeken vooruitgang HATTEM- Zaterdag 17 maart werd in MFC ‘de Marke’ de 3e voorwedstrijd acrogymnastiek C-niveau georganiseerd door sportvereniging P.R.O. Hattem in samenwerking met de productgroep acro. Twee trio’s van P.R.O. deden aan deze voorwedstrijd mee. Beide trio’s zijn enorm vooruit gegaan in zowel de balansoefening als de dynamische oefening. Dit was deze wedstrijd duidelijk te zien. Het trio Marit Sellies, Elise Bronsveld en Tessa Liefers lieten een mooi balansoefening zien. De dynamische oefening was strak in de uitvoering, de tempo elementen werden hoger uitgevoerd en ook de landingen waren stabieler. Het trio Esther van Zuijlekom, Annemarijn Nagelhout en Hanna van Dijk lieten eveneens een mooie strakke balansoefening zien. Ook de dynamische oefening werd beter en strakker uitgevoerd.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 127

NIEUW IN HATTEM

Casual damesmode voor de hedendaagse vrouw Kom sfeer proeven tijdens de

Open Huis Dagen van 20 t/m 24 maart

Voor iedere betalende klant een smakelijke attentie * bij besteding van minimaal € 30,-

Openingstijden: Dinsdag - donderdag 9.30-17.30 uur Vrijdag 9.30-17.30 uur, koopavond 19.00-21.00 uur Zaterdag 9.30-17.00 uur

Maak kans op 1 van de 5 modecheques t.w.v. € 100,* vraag naar de voorwaarden in onze winkel

M O D A B E R RY I S G E V E S T I G D A A N D E K E R K S T R A AT 2 0 I N H AT T E M .


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 18

Groepshulpverlening bij huiselijk geweld

EPE- Op 16 april start het Algemeen Maatschappelijk Werk van Vérian met groepshulpverlening voor vrouwen na huiselijk geweld onder de noemer: Uit de schaduw van de ander. De vrouwen worden begeleid door twee maatschappelijk werksters, Alie van Ommen en Tineke Boersma. “Er is gelukkig steeds meer aandacht voor huiselijk geweld. In Apeldoorn en in Zwolle zijn steunpunten huiselijk geweld, waar mensen zich kunnen melden voor advies en hulp. Zo’n 9 % van de bevolking heeft te maken met huiselijk geweld en het komt voor in alle lagen van de bevolking”, legt Tineke uit. Ze vinden het heel belangrijk dat deze vorm van hulp er komt. “Het is duidelijk dat de gevolgen van huiselijk geweld heel groot zijn. Niet alleen voor de betrokkenen zelf maar ook de kinderen lopen er ernstige schade door op. Het is een probleem voor meerdere generaties”, zo stelt Alie. Vroeger lag er een taboe op huiselijk geweld, het was iets dat tussen echtgenoten plaats vond. Het werd ontkend en

gebagatelliseerd. “Maar dat is nu veranderd. De politie heeft ook een steeds actievere positie daarin. Huiselijk geweld is strafbaar en als een man op heterdaad betrapt wordt, dan kan indien wenselijk er een tijdelijk huisverbod worden ingesteld, ook als de vrouw geen aangifte doet. Het is nu ook een probleem van de overheid en samenleving, meer dan een individueel probleem.” En het gaat bij huiselijk geweld niet alleen om een blauwe plek maar om veel meer. “Het is stelselmatig iemand kleineren, isoleren, domineren. Sommige vrouwen wordt bijvoorbeeld verboden om zelfstandig afspraken te maken. Het is vaak een geleidelijk proces waardoor vrouwen het niet herkennen als huiselijk geweld. Vaak raken ze zichzelf kwijt en nemen daardoor geen stappen om hulp te zoeken”, legt Alie uit. Tineke vult aan: “Sommige zijn geleidelijk aan murw geworden.” Na aanmelding voor de groep volgt er een intakegesprek met één van de dames om te zien of de vrouw al toe is om aan groepshulpverlening

SWO/E organiseert dansmiddagen

mee te doen. Het voordeel van de groep is vooral gelegen in de herkenning van de verhalen, het delen van de ervaringen. “Er ligt heel veel gêne en schuldgevoel bij de vrouwen.” Alie legt uit: “Het is op een gegeven moment buitengewoon versterkend als je andere vrouwen tegenkomt die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook kunnen de vrouwen elkaar stimuleren en tot voorbeeld zijn voor elkaar.” De groep bestaat uit 6 tot 8 personen en de gesprekken worden in vertrouwen gevoerd. Natuurlijk kan je ook bij Vérian terecht als je individuele of relatiegesprekken wilt voeren. “Als vrouwen twijfelen kunnen ze ook bellen of vragen stellen. Zelfs anoniem”, benadrukt Alie. “Je leert beter voor jezelf op te komen en een beter zelfbeeld te krijgen. We gaan uit van de positieve kracht van de mensen.” Wil je je aanmelden voor de groep dan kan dat elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur via de Zorglijn van Vérian, tel. 0900-9255. Ook kun je je online aanmelden via www. verian.nl/maatschappelijk-werk.

Heerde proeft

EPE- De peuters van peuterspeelzaal Buurtkabouters gaan de komende weken allerlei activiteiten doen waardoor de verschillende zintuigen worden geprikkeld. Waar kijk, hoor, ruik en voel je mee? Wat kan je met je handen en benen doen? De peuters hebben samen een grote lap beplakt met verschillende stofjes en knopen en aan de

muur gehangen zodat er een soort “knuffelmuur” in de speelzaal is. Vooral de allerkleinsten moeten er af en toe even langs lopen en aan de verschillende stofjes voelen. Wilt u meer informatie over peuterspeelzaal de Buurtkabouters? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, tel. 0578-676767 of planning@koppelepe.nl.

Voorjaarsconcert koren van Music-4All HEERDE- Zaterdag 31 maart geven de koren van Music –4 All hun jaarlijkse Voorjaarsconcert. Aan dit concert doen mee het kinderkoor Alles Kids, tienerkoor Jong, gemengd koor Enjoy- 4 All, mannenkoor Men’s- Choir4all en tot slot het vrouwenkoor The All Singers. Het concert wordt gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 te Heerde. Aanvang:

19.30 uur. Het geheel van deze avond staat onder muzikale begeleiding van de Hattemer dirigent Marten van der Worp. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Kapsalon Eric Kalf, Bonenburgerlaan 36a te Heerde, tel. 0578691262. Op de avond zelf zijn er ook toegangskaarten verkrijgbaar in de kerk. Voor meer informatie: www.music-4all.nl.

HEERDE- Op vrijdag 13 april wordt in het Dorpshuis in Heerde een Proevement gehouden onder de noemer: Heerde Proeft! Het Heerder Proevement is een nieuw evenement voor de gemeente Heerde. In het Dorpshuis zullen de Heerder restaurants, cateraars, slagers, bakkers, slijters, kaashandelaren, electro zaken, supermarkt en het fruithuis hun bedrijf en producten promoten middels een proeverij. Zij zullen naast heerlijke hapjes de bezoekers ook trakteren op kortingen. De avond wordt verder aangekleed met een proeverij van muziek. Heerder artiesten zullen een spetterend optreden verzorgen. De toegang is gratis. Aanvang: 19.30 uur.

EPE- SWO/E Welzijn& Ondersteuning Epe gaat eens per maand een dansmiddag organiseren. Tijdens deze middag kunnen senioren aan verschillende soorten dans meedoen. Iedere maand vindt de dansmiddag plaats in een ander dorp. De eerstvolgende dansmiddag zal worden gehouden op vrijdag 30 maart in het De Wieken in Vaassen. De middag is van 14.00 tot 16.30 uur afgelopen. SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe heeft verschillende dansgroepen die wekelijks bij elkaar komen en onder leiding van een docente of vrijwilliger de danspassen aanleren en oefenen. In oktober 2011 heeft SWO/E in het kader van haar jubileum en de landelijke campagne “Mag ik deze dans van U” een dansmiddag georganiseerd waarin verschillende soorten dans aan bod kwamen. Deelnemers aan deze activiteit waren zeer enthousiast en vroegen of SWO/E niet vaker een gezellige dansmiddag zou willen organiseren. Naast de gezelligheid van zo’n middag wil SWO/E ook graag senioren stimuleren om meer

te gaan bewegen. Meer bewegen helpt valincidenten voorkomen en de gevolgen van een val te verminderen. De dansmiddag wordt gehouden van 14.00 tot 16.30 uur. Deelnemers worden ontvangen met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. Vervolgens kan men gezellig meedoen aan het dansen. Tijdens de dansbijeenkomst zal er een docente of vrijwilliger van SWO/E aanwezig zijn om de activiteit te begeleiden. Tevens is er een gastvrouw aanwezig om deelnemers te ontvangen. Deelname aan de dansmiddag kost 4 euro inclusief een kopje koffie of thee en een hapje. De overige consumpties op die middag zijn voor eigen rekening. Alle senioren zijn van harte uitgenodigd om te komen dansen ongeacht of zij al bij een dansgroep van SWO/E of andere vereniging dansen. Opgave voor de dansmiddag kan bij SWO/E. Telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur, tel. 0578-620988. Binnenlopen tijdens deze uren op het kantoor aan de Stationsstraat 25 in Epe mag natuurlijk ook.

Geslaagd Cialfo Indoorfestival

EPE- Vorig weekend werd, ter afsluiting van het indoorseizoen, het jaarlijks terugkerende Cialfo Indoorfestival georganiseerd. De PWA hal in Epe vormde het decor voor de circa 80 jeugdige atleten. De jongste was 6 jaar, de oudste 14. De deelnemers kwamen uit op 3 onderdelen, de 35 meter sprint, hoogspringen en kogelstoten. De allerjongsten deden in plaats van kogelstoten het onderdeel Balwerpen. Aan het programma was voor

de junioren nog een extra onderdeel toegevoegd: een 600 meter run. Naast de vele Cialfo atleten reikte de interesse voor deelname aan de wedstrijd tot Almere en Hilversum. Door een goede organisatie en een volle en enthousiaste tribune hadden de deelnemers veel plezier in hun sport. De sportdag werd afgesloten met een prijsuitreiking aan de top 3 van elke categorie. Voor alle deelnemers was er een diploma.

EPE- Het 1e elftal van SV Wissel heeft een compleet pakket aan nieuwe kleding mogen ontvangen van hoofdsponsor Partyboerderij Vossenberg Epe. De trainingspakken en presentatietops zijn door deze hoofdsponsor aangeboden. De wedstrijdtenues zijn gesponsord door Partyboerderij Vossenberg en Grondverzetbedrijf Lokhorst b.v. uit Epe. En om het allemaal com-

pleet te maken is het eerste elftal ook voorzien van nieuwe sporttassen, welke zijn aangeboden door NLTM (Nederlandse Telecom Maatschappij). Naast de spelers en staf van het 1e elftal, waren uiteraard Harry Logtenberg, Maarten Pannekoek (Vossenberg Epe) en Johan Blauw (NLTM) aanwezig. Zij ontvingen een bos bloemen uit handen van voorzitter Fred Mulder.

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op woensdag 28 maart worden palmpaasstokken gemaakt bij de speeltuinvereniging Emst. Aanvang: 14.00 tot 16.00 uur. De kinderen moeten wel een eigen stok meebrengen. Kinderen die aan deze activiteit meedoen kunnen zaterdag op 12.45 uur een broodje komen halen in de speeltuin. Leden nemen gratis deel en niet-leden betalen 3 euro.


Uniek en Exclusief bij uw reisbureau

8e Tennistoernooi in Turkije

15 daagse vlieg-excursiereis

”Vemde Travel Open” 8-daagse reis van 3 t/m 10 november 2012 Hotel WOW Kremlin Palace

Na de successen van vorige jaren organiseren wij voor de 8e keer een tennistoernooi in Turkije, de Vemde Travel Open. Dit toernooi, met uitzondering van de echte beginner, is bestemd voor alle niveaus. Inschrijving is mogelijk in de categorieën 9 (E), 8 (D2), 7 (D1), 6 (C2) of 5 (C1). Er worden volledige wedstrijden gespeeld. Hoewel het natuurlijk knokken is voor ieder punt, staan gezelligheid en sportiviteit voorop. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen speelt iedere deelnemer in ieder geval tot het einde van de week één of meerdere wedstrijden per dag. Deelname is mogelijk in één of twee onderdelen (enkel, heren- of damesdubbel, gemengd dubbel).

Exclusief: - Annulerings- en reisverzekering - Persoonlijke uitgaven (fooien, excursies, etc.) - Toeslag 1-persoonskamer € 135,00 - Visumkosten € 15,00 (ter plaatse te betalen)

jes gedurende 24 uur per dag.

Programma: zaterdag 3 november 2012 Vlucht Amsterdam-Antalya. Bij aankomst transfer naar het hotel voor diner en overnachting. zondag 4 november 2012 De gehele dag ter vrije besteding maandag 5 nov. t/m vrijdag 9 nov. 2012 Tennistoernooi “Vemde Travel Open” zaterdag 10 november 2012 Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht Wijzigingen voorbehouden.

Boek vroegtijdig. Voor deze reis is grote belangstelling !

598,-

p.p.

All Inclu sive

Dag 2: 17 juni 2012, Istanbul Vandaag bezichtiging van • de wereldberoemde Blauwe Moskee (Sultanahmet Camii) • de Aya Sophia (als Byzantijnse basiliek gebouwd, is deze ruim 900 jaar na dato moskee geworden om in 1935 door Atatürk aan de eredienst te worden onttrokken) • Hippodroom, in de oudheid het centrum van het maatschappelijk leven van de hoofdstad (hier ziet u de Egyptische obelisk en de Slangenzuil) • Topkapi Paleis, dat tussen de 14e en 19e eeuw de residentie van de Ottomaanse sultans was (schatkamer en haremgedeelte facultatief). Diner en overnachting te Istanbul. Dag 3: 18 juni 2012, Istanbul-Bolu (260 km) Vandaag rijden we Istanbul uit, richting Bolu. We passeren Izmit aan de Zee van Marmara en het Sapanca Meer. Bolu is een belangrijk provinciaal centrum met de indrukwekkende Ulu moskee uit de 14e eeuw en moderne thermale voorzieningen dicht in de buurt. Ten zuidwesten van Bolu ligt het populaire Abantmeer, in een prachtige, bergachtige omgeving op 1.500 m hoogte. Diner en overnachting te Bolu of omgeving.

1-pers. kamertoeslag € 135,- p.w.

Dag 4: 19 juni 2012, Bolu-Kastamonu (240 km) Op weg naar Kastamonu brengen we uiteraard een bezoek aan Safranbolu, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan in de kleine straatjes met oude Ottomaanse huizen, die onder

Dag 7: 22 juni 2012, Sinop Dag ter vrije besteding in Sinop. Diner en overnachting te Sinop. Dag 8: 23 juni 2012, Sinop-Ordu (320 km) Allereerst rijden we naar Bafra (30 km ten oosten van Yakakent), een stad die beroemd is om zijn tabak. De 13e-eeuwse hamam en het 15e-eeuwse moskee-medrese complex zijn een bezoek zeker waard. We vervolgen de tocht naar Samsun, een moderne industriestad en al eeuwenlang een belangrijke haven (producten uit de hele regio worden geëxporteerd via deze stad). Samsun werd het centrum van T urkse Onafhankelijkheidsoorlog, toen Atatürk daar op 19 mei 1919 aan land ging om van daaruit de verdediging van Anatolië te organiseren. We rijden door naar Ordu. Vandaag de dag is Ordu een prachtige haven, gelegen aan de voet van een beboste heuvel. In de Paþaoðlu Konak, nu het Etnografisch Museum, kan men zien hoe een rijke en belangrijke familie leefde in de 19eeeuw. Ordu is ook het centrum van de hazelnootproductie en elk jaar wordt er in de maand september het Gouden Hazelnoot Festival gehouden. Proef ook eens van de verrukkelijke chocolade met hazelnoten. Een 18e-eeuwse kerk, 2 km buiten de stad, en het mooie Güzelyalý strand zijn beslist ook een bezoek waard. Diner en overnachting te Ordu.

bescherming van Unesco staan. U brengt tevens een bezoek aan de Köprülü Moskee uit de 16e eeuw en u wandelt door de zadelmakeren koperslagerstraatjes, waar deze ambachten nog op traditionele wijze worden beoefend. We vervolgen de tocht naar Kastamonu, de hoofstad van de gelijknamige provincie en gelegen te midden van schitterende bossen. Hier zijn diverse belangrijke monumenten te bezichtigen zoals de Byzantijnse burcht uit de 12e eeuw, de Atabey Moskee uit de 13e eeuw en de Ýbni Neccar Moskee uit de 14e eeuw. Diner en overnachting te Kastamonu. Dag 5: 20 juni 2012, Kastamonu-Sinop (250 km) Na bijna 90 km bereiken we de Zwarte Zeekust bij Inebolu, een typisch Zwarte Zee stadje gelegen te midden van weelderig groen en met prachtige voorbeelden van de traditionele T urkse architectuur. We vervolgen de tocht naar het pittoreske Sinop voor diner en overnachting.

Dag 6: 21 juni 2012, Sinop Sinop is een van de mooiste natuurlijke havens van de Zwarte Zee. De eerste bewijzen, dat mensen in het gebied hebben gewoond, dateren uit 4500 voor Christus. In de 7e eeuw voor Chr. werd het door kolonisten uit Milete gesticht als een kolonie en in de 3e eeuw voor Chr. werd de wijsgeer Diogenes de Cynicus er geboren. De citadel van de stad en de fundamenten van een tempel gewijd aan de god Serapis, van wie wordt aangenomen dat hij in Sinop werd geboren, dateren ook uit die periode. Serapis werd zowel in de Romeinse wereld als in Egypte vereerd. Na de kolonisten uit Milete kwam de stad achtereenvolgens onder de heerschappij van de Frygiërs, de Perzen, de Romeinen, de Byzantijnen, de Seldsjoeken en vanaf 1461 de Ottomanen. In het Archeologisch Museum worden verschillende mooie gouden iconen tentoongesteld en in het 18e eeuwse Aslan Torunlar Konaðý Museum ethnografische voorwerpen. Andere belangrijke monumenten zijn de 13e-eeuwse Alaeddin Moskee en de Alaiye Medrese. Uitstekende visrestaurants langs de gezellige visserswerf serveren verrukkelijke maaltijden, terwijl de bontgekleurde boten in het water dobberen, een pittoresk geheel. Sinop is ook bekend om zijn

2012

Dag 11: 26 juni 2012, Trabzon Vandaag rijden we naar het Uzungöl meer ten zuiden van T rabzon, een mooi alpenmeer omgeven door bergen en weiden.

Diner en overnachting te T rabzon. Dag 12: 27 juni 2012, Trabzon-Amasya (476 km) Na het ontbijt vertrek voor een prachtige tocht naar Amasya aan de rivier Yesilirmak. T ijdens de reis heeft u contact met de lokale bevolking en ontdekt u karakteristieke dorpjes. Uitgebreide bezichtiging van het unieke Amasya, de geboortestad van de beroemde Romeinse geograaf Strabo. Hier ziet u prachtig gerestaureerde Ottomaanse huizen, Beyazit Moskee uit de 15e eeuw en de in de rotsen uitgehakte graven van de Pontische koningen. Diner en overnachting te Amasya.

Dag 13: 28 juni 2012, Amasya Dag ter vrije besteding in Amasya. Diner en overnachting te Amasya.

Dag 9: 24 juni 2012, Ordu-Trabzon (200 km) Op weg naar T rabzon bezoeken we Giresun, 52 km ten oosten van Ordu. De ruïnes van het Giresun fort bieden een prachtig uitzicht over Giresun. Het fort is gelegen op het schiereiland dat de stad in tweeën deelt. Het verhaal gaat, dat er zich onder het fort aan de zeezijde een grot bevond die als kerk werd gebruikt en als schuilplaats voor wel 1500 mensen. Het was vanuit Giresun, het vroegere Cerasus, dat de Romeinse generaal Lucullus de eerste kersenbomen exporteerde naar Europa. Vervolgens rijden we naar het Byzantijnse Sümela klooster met zijn spectaculaire ligging. Volgens de legende werd het klooster in de 5e eeuw gesticht om de heilige icoon van de Maagd Maria, geschilderd door de Apostel Lucas, te huisvesten. Diner en overnachting in T rabzon. Dag 10: 25 juni 2012, Trabzon T rabzon, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, heeft een lange geschiedenis. De eerste bewijzen van beschaving gaan terug tot 7000 voor Christus. Het pronkjuweel in T rabzon is de gerestaureerde 13e-eeuwse Byzantijnse kerk, die eeuwenlang als moskee in gebruik is geweest en nu als het Ayasofia Museum bekend staat. De muren in de kerk zijn bedekt met prachtige fresco’s, die tot de mooiste uit de Byzantijnse tijd behoren. Ook de Fatih Moskee en de Yeni Cuma Moskee zijn vroeger in gebruik geweest als kerk. Houten huizen in de oude wijk binnen de oude vestingwerken ademen nog steeds de sfeer van de middeleeuwen. Het huis waar Atatürk eens verbleef, is nu een museum. Diner en overnachting te T rabzon.

Dag 14: 29 juni 2012, Amasya–Ankara (335 km) Vertrek naar Ankara, de hoofdstad van T urkije. Na een bezoek aan het Mausoleum van Atatürk, de stichter van het moderne T urkije, gaan we naar het Museum van Anatolische Beschavingen, beter bekend als ’Hittieten Museum’, waar u de resten kunt bewonderen van oude Anatolische volkeren zoals de Hittieten, Frygiërs en Urartiërs. Diner en overnachting te Ankara.

Dag 15: 30 juni 2012, Einde rondreis T ransfer naar luchthaven Ankara voor terugvlucht. Inbegrepen: · 14 overnachtingen in 3/4 sterren hotels op basis van een 2-pers. kamer · Verzorging: halfpension · Vervoer per luxe comfortabele touringcar · Uitstekende Nederlandstalige gids · Reisbegeleiding reisbureau Vemde T ravel · Alle entreegelden Niet inbegrepen: · Drankjes tijdens de maaltijden · Fooien gids/chauffeur · Visum bij aankomst · Toeslag 1 persoons kamer € 300,00 Wijzigingen voorbehouden.

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 129

Verzorging All Inclusive: Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm, alle lokale alcoholische en alcoholvrije drank-

Programma: Dag 1: 16 juni 2012, Amsterdam - Istanbul Vlucht van Amsterdam naar Istanbul. Op de luchthaven van Istanbul wordt u opgewacht door uw gids. Diner en overnachting te Istanbul.

traditionele nautische houtsnijwerk. Diner en overnachting te Sinop.

-

We verblijven deze week in het 5-sterren Hotel WOW Kremlin Palace aan de Turkse Riviera. Ligging: direct aan het strand. Faciliteiten: receptie, gezellige lounge met zitjes, diverse winkeltjes, kapper, binnenzwembad, buitenzwembad, zonneterras met ligstoelen, handdoekservice en parasols en een poolbar. Sport/amusement: 8 tennisbanen fitness, tafeltennis, minigolf, Turks bad, sauna, jacuzzi. Tegen betaling massage, beautycenter en gemotoriseerde watersporten. Overdag en ’s avonds regelmatig animatie. Uw kamer: comfortabel ingericht met telefoon, tv met muziekkanaal, huurkluisje, airco/cv (bep. uren), minibar met softdrinks, badkamer met bad, douche, wc, föhn en een balkon.

Als enige in Nederland bieden wij een vlieg-excursiereis aan naar het onbekende T urkije, gelegen aan de Zwarte Zee. Natuur en traditie zijn er nog niet aangetast door het massa-toerisme, reden waarom wij met gepaste trots deze reis speciaal aanbevelen. Uniek aan deze reis is dat wij ook het oostelijke gelegen deel bezoeken. Dit is juist het karakteristieke deel van de Zwarte Zeekust, waarmee wij, als enig reisbureau in Nederland, u graag laten kennismaken. De kust van de Zwarte Zee is een openbaring voor iedereen die denkt dat T urkije weinig meer is dan een onvruchtbaar steppenlandschap. De bergen zijn bedekt met dichte pijnboombossen, de heuvels en dalen golven weelderig groen langs de kilometers lange kust met onbevolkte stranden. Zowel in de vissersdorpen aan de kust als in de bergdorpen vinden we nog de typische houten huizen van de streek. Door het relatief vochtige klimaat wordt er een groot aantal produkten verbouwd zoals thee, graan en hazelnoten. Natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen aan de fauna: niet zelden ziet men adelaars, valken, haviken en vossen. Ook de flora is afwisselend: dennen, sparren, ceders, berken en eiken groeien er volop. Een bijzonder aspect van de Zwarte Zeekust streek wordt gevormd door de yayla, de koel gelegen bergweiden. Zodra het lente wordt beginnen de mensen te denken aan hun zomerverblijf op een hoog in de bergen gelegen weiland. Met deze unieke rondreis zult u nog èèn van de eersten zijn die dit gebied gaat bezoeken. In verband hiermee zijn de accomodaties netjes maar eenvoudig: de luxe die u aantreft in de toeristen centra zijn hier vanzelfsprekend nog niet aanwezig. Wilt u kennismaken met het onbekende T urkije en de schoonheid van dit nog onontdekte gedeelte van T urkije beleven dan mag u deze reis zeker niet missen.

16 t/m 30 jun i

SCHAAPSKOOI

U kunt zich inschrijven met of zonder partner. In het laatste geval proberen wij een passende medespeler/ ster te vinden. Uiteraard zijn er met dit toernooi leuke prijzen te winnen.

Inclusief: - Vlucht Amsterdam-Antalya v.v. - 7 Nachten verblijf in het 5-sterren Hotel op basis van All Inclusive - Luchthavenbelasting - Van maandag t/m vrijdag afhankelijk van het aantal inschrijvingen in ieder geval één of meerdere wedstrijden per dag - Vemde Travel reisbegeleiding

Zwarte-Zeekust Turkije

1295,-

p.p.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 20 2

Buitenkamp

Méér makelaar sinds 1961

woning- en bedrijfsmakelaardij

OPEN HUIZENDAG Zaterdag 31 maart 11.00 - 15.00 uur

EPER VESTE 27 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

,BNFSBQQBSUFNFOU N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 98.000,-

NRVWHQNRSHU

BROUWERIJSTRAAT 45 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

CVOHBMPX N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 219.000,-

NRVWHQNRSHU

,BNFSBQQBSUFNFOU N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 229.000,-

NRVWHQNRSHU

WJMMB N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 275.000,-

NRVWHQNRSHU

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

CVOHBMPX N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 345.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

,BNFSBQQBSUFNFOU N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 219.000,-

NRVWHQNRSHU

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

CVOHBMPX N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 199.500,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 225.000,-

NRVWHQNRSHU

HARDENBRINK 24 EPE

€ 239.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

,BNFSBQQBSUFNFOU N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 269.500,-

NRVWHQNRSHU

DR VAN VOORTHUYSENSTRAAT 10 EPE

€ 295.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

CVOHBMPX N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 340.000,-

NRVWHQNRSHU

BURGWEG 1 EPE

€ 365.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

XPPOCPFSEFSJK N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 395.000,-

NRVWHQNRSHU

W E T E R I N G D I J K 3 6 -A V AVAASASSESNE N

OUDE WISSELSEWEG 13 EPE

€ 399.000,-

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

ANKERSTRAAT 28 EPE

H O O F D S T R A A T 3 9 -AE PEEP E

ZUUKERWEG 45 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

€ 99.000,-

SLOTGRASKAMP 49 EPE

HEERDERWEG 59 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

-VYFLBNFSBQQBSUFNFOU N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

SPOORLAAN 15 EPE

HOOFDSTRAAT 111 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

SLOTGRASKAMP 48 EPE

DE LEEGTE 83 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

EIKELKAMP 38 EPE

EPER VESTE 76 EPE

€ 399.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

XPPOCPFSEFSJK N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 399.000,-

NRVWHQNRSHU

Stationsstraat 9, 8161 CP Epe - Telefoon 0578 - 612552 - E-mail: buitenkamp@wxs.nl - www.makelaardijbuitenkamp.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 22 1

Buitenkamp

Méér makelaar sinds 1961

woning- en bedrijfsmakelaardij

OPEN HUIZENDAG Zaterdag 31 maart 11.00 - 15.00 uur HOOFDWEG 48 EMST

VELDKAMPWEG 4 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

XPPOCPFSEFSJK N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 445.000,-

NRVWHQNRSHU

PRINSES JULIANALAAN 5 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

WJMMB N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 675.000,-

NRVWHQNRSHU

WOESTERWEG 36 EMST

RECREATIEWONING

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

FFOHF[JOTXPOJOH N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

ORANJEWEG 87 EMST

€ 449.000,-

NRVWHQNRSHU

XPPOCPFSEFSJK N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

XPPOCPFSEFSJK N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 485.000,-

NRVWHQNRSHU

SMALLERTSWEG 1 EMST

KANAALWEG 10 EPE

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

€ 695.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

XPPOCPFSEFSJK N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 1.150.000,-

NRVWHQNRSHU

WOESTERBERGWEG 35 EMST RECREATIEWONING

Buitenkamp woning- en bedrijfsmakelaardij

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

CVOHBMPX N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 125.000,-

NRVWHQNRSHU

4PPSUXPPOIVJT 0QQFSWMBLUF "BOUBMLBNFST

CVOHBMPX N¤QSFSDFFMN¤ TMBBQLBNFST

€ 135.000,-

NRVWHQNRSHU

Stationsstraat 9, 8161 CP Epe Telefoon 0578 - 612552 E-mail: buitenkamp@wxs.nl www.makelaardijbuitenkamp.nl

de Doe mee met CupCake ijd versierwedstr ar in de Alles staat kla winkel op maart woensdag 21 17.00 uur van 14.00 tot

GRATIS DEELNAME p

HEERDE- Nu de werkzaamheden bij de Brinklaan in Heerde zijn gestart, hoeft u niet bang te zijn dat de Plus Supermarkt onbereikbaar is geworden. Er is een tijdelijke weg gerealiseerd, vanaf de Stationsstraat, over de Brink langs Villa Jacoba naar de parkeerplaats achter de supermarkt. “Het wordt eenrichtingsverkeer, anders was men bang voor sluipverkeer”, legt Dick v.d. Hoven van de Plus uit, “Klanten kunnen onze parkeerplaats weer verlaten via de Brandstraat.” Via de Eperweg/Brandstraat zijn wij voorlopig ook gewoon bereikbaar. De klanten kunnen in ieder geval goed bij ons komen!” Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van deze alternatieve route, heeft Dick er voor gezorgd dat er voorlopig borden/lichtkranten komen te staan aan de Eperweg en de Kamperweg.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 22

25ste Pas de Deux in Hippisch Centrum

Grote Handwerkverkoop EPE- De Handwerkclub van de SWOE houdt een grote verkoop van diverse handwerkspullen op dinsdag 27 maart van 9.30 tot 16.30 uur in Dorpscentrum de Wieken te Vaassen. Eens in de veertien dagen komt een groep van oudere dames bijeen in de Wieken om gezellig te handwerken en ze worden hierbij geholpen door een aantal thuiswerksters. Brei-, naai, haak- en borduurwerken zijn de specialiteiten van deze verkoopdag. De gebreide sokken die deze

dames maken zijn wereldberoemd. De gemaakte spullen worden verkocht op markten, bazaars en braderieën. De opbrengst van deze verkopen zijn volledig bestemd voor de Stichting Welzijn Ouderen Epe. Dames die ook graag bij deze club zouden willen kunnen zich aanmelden bij mevr. A Berkhoff, tel. 0578-576825. Heeft u nog handwerkmaterialen die u niet meer gebruikt? De handwerkdames maken graag iets moois van uw spulletjes.

Jaarvergadering Bekenstichting WENUM- Op donderdag 29 maart houdt de Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken een openbare jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in de watermolen te We-

num, Oude Zwolseweg 164 in Wenum. Aanvang: 19.30 uur. Na de korte formele jaarvergadering zal er gesproken worden over de kansen in de Wisselse Poort. De toegang is gratis.

Autowasdag EPE– Het gevaar voor het voor paarden dodelijke Rhino-virus is geweken, dus de 25ste Pas de Deux van de Hippische Vereniging Epe kan zondag 25 maart gewoon doorgaan. Voor de Pas de Deux zijn elf aanmeldingen binnen gekomen, waarbij het aantal deelnemers varieert van duo’s tot een groep van elf ruiters. Ze voeren veelal verkleed een zelf gearrangeerde show op muziek op en een aantal deinst er zelfs niet voor terug om er een toneelstuk van te maken. De deelnemers worden door drie juryleden beoordeeld op drie categorieën: amusementswaarde, creativiteit en rijkunstigheid. Hun proeven worden afgewisseld met demonstraties van allerlei facetten van de paardensport door topruiters en –trainers. Zo geeft Deske Wijers, eigenaar van stal Vossenbroek uit Emst, met haar trainer Colin Rietdijk een demonstratie van de training van een westernpaard.

Femke Beljon uit Raalte neemt een showkür voor haar rekening en Marlies ten Hagen uit Vierhouten verzorgt met twee amazones een presentatie over het rijden met een KWPN-paard en een Fries paard. Marjo van Heerde levert een bijdrage met een kür op muziek. Milou Aten en Arend Bossenbroek uit Epe laten met een jong, onervaren sportpaard en een wat ouder, hoger opgeleid sportpaard verschillende aspecten van de training zien. Een ludieke rol is weggelegd voor de 5-jarige Brian en de 7-jarige Mike, die na elk optreden de manege binnen rijden. Ter afwisseling geven de Wobbling Dancers uit Epe een demonstratie linedancing en voert Odet Beek van werkhondenkennel Cuja’s een show op met beveiligings- en politiehonden in opleiding. Spreekstalmeester Bert Logtenberg geeft de bezoekers allerlei achtergrondinformatie en de ringmeesters Leo en Martin Steenweg

leiden alles in goede banen. Royal, drive in show en geluidsverzorging, regelt de muziek. Ook buiten is van alles te doen. Kinderen kunnen zich vermaken met een draaimolen en springkussen en zich laten schminken. De inwendige mens kan verzorgd worden bij de Smulmobiel. Op een grote countryfair met zeventien kramen vinden de bezoekers onder meer een honingmagazijn, hoogwaardige kunst en curiosa uit Zuid-Afrika, hondensportartikelen, een enveloppenkraam met cadeautjes van winkeliers uit Epe en omgeving, een poffertjeskraam, streekproducten en natuurlijk een groot scala aan artikelen voor paarden(sport). Pas de Deux vindt plaats in het Hippisch Centrum aan de Rietberglaan in Epe. Het evenement op zondag 25 maart is van 12.00 tot 17.00 uur. Entree: 1 euro voor kinderen van 6-14 jaar, 2 euro voor volwassenen.

Personenlift bij SV Epe EPE- Een jarenlang gekoesterde wens bij SV Epe is afgelopen weekend uitgekomen: de trouwe mindervalide supporters van de blauwwitten konden eindelijk in de kantine aanwezig zijn. Een gloednieuwe personenlift maakte het mogelijk dat deze supporters voor het eerst de sfeer in het clubhuis van SV Epe, dat op de eerste verdieping van het gebouw is gevestigd, konden meemaken. De bestuursleden Henk Palm en Marius Rolsma verwelkomden met genoegen hun graag geziene gasten. Dat Epe 1 er vervolgens in slaagde om Markelo met 4-0 te verslaan, maakte de feestvreugde er natuurlijk alleen maar groter op. De realisatie van de lift bij SV Epe werd mede mogelijk dankzij een bijdrage van de gemeente Epe.

hutje (blikkie), vaak zonder elektra en water. Er zijn geen straten alleen zandwegen, op elke hoek van de straat een ‘liquor store’ (drankwinkel). Er is geen werk, geen geld en geen hoop. Het percentage HIV besmette mensen is hoog, en ook TBC is een probleem. Ouders zijn niet aanwezig of verslaafd aan drank en te midden van dat alles groeien kinderen op zonder structuur of hoop voor de toekomst. Het René Kids Centre wil daar iets aan doen. Gerdien gaat zich inzetten voor het René Kids Centre. Ze gaat lesgeven en verschillende activiteiten organiseren. Wilt u meer weten over haar, haar werk of het RKC kijk dan op www.gerdienslijkhuis.blogspot.com.

Bingo VAASSEN- De ontspanningscommissie van CSV VIOS, houdt weer een bingo-avond. Deze wordt gehouden op donderdag 22 maart in

Broemritten voor senioren EPE- Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe broemritten. Bij voldoende deelname worden op woensdag 9 mei broemritten georganiseerd in Vaassen bij de Rank aan de Torenstraat 15 in Vaassen en op donderdag 10 mei in Epe bij De Keet van Heerde aan de Eperweg 55 in Heerde. De broemritten zijn bedoeld om de kwaliteit van uw rijvaardigheid te testen. U bent 50 jaar of ouder. Dat betekent in de meeste gevallen dat u al tientallen jaren uw rijbewijs hebt. Heel ongemerkt sluipen er routines in uw rijstijl en met die routines de nodige fouten. Het is veel drukker, wegen en de kruispunten zijn ingewikkelder geworden en er zijn heel wat nieuwe verkeersregels bij gekomen. Bovendien is het

HATTEM- Gerdien Slijkhuis gaat een jaar lang als vrijwilliger werken bij het René Kids Centre in Namibië. Om de financiën rond te krijgen wordt er een autowasdag georganiseerd. Zaterdag 24 maart tussen 9.00 en 15.00 uur kunt u uw auto laten wassen aan de Sparrenlaan 5 te Hattem. Voor 10 euro wordt uw auto van buiten gewassen en van binnen gezogen. Voor 7 euro kunt u de buitenkant laten wassen. Tijdens het wachten is er koffie, thee, limonade en een versnapering verkrijgbaar. Het René Kids Centre staat in de armste wijk van Rehoboth genaamd ‘Block E’. Block E is een troosteloze wijk, mensen leven in een uitzichtloze situatie. Hun huis is een golfplaten

verkeer over het algemeen veel agressiever geworden dan vroeger. Kortom: deelname aan het verkeer wordt er niet eenvoudiger op. Veilig Verkeer Nederland biedt u de mogelijkheid om een rijvaardigheidstest te doen, de zogenaamde Broem test. (Broem is Breed overleg Ouderen En Mobiliteit). Deelname is in principe alleen mogelijk voor automobilisten die 50 jaar of ouder zijn. Door mee te doen krijgt men de mogelijkheid het rijgedrag en de verkeerskennis te testen. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer. Het programma bestaat uit een theorieles welke ’s morgens wordt gegeven. Daarin worden nieuwe en gewijzigde verkeersregels behandeld. Na de lunch gaat u met een ervaren instructeur, in uw eigen auto, de weg op. Na de rit bestaat nog de mo-

gelijkheid om uw oren- en ogen te laten testen door de audicien en opticien. Dit geheel op vrijwillige basis. Het is beslist geen examen en heeft geen consequenties voor het al of niet verlengen van het rijbewijs. Na inschrijving ontvangt men nadere informatie m.b.t. deze Broemrit. Deelname aan deze rijvaardigheidsrit kost 10 euro per persoon. Indien u gebruik wilt maken van de lunch dan komt er nog een bedrag van 10 euro per persoon bij. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze rijvaardigheidstest dan kunt u zich, vóór 30 maart, aanmelden bij SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe. Dagelijks telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 12.30 uur op het tel. 0578620988. U kunt ook binnenlopen op het kantoor aan de Stationsstraat 25 in Epe.

het clubgebouw aan de Woestijnweg in Vaassen. Aanvang: 19.15 uur. De gratis koffie staat zoals gebruikelijk klaar.

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op zaterdag 24 maart wordt er weer oud papier opgehaald. U kunt uw papier tussen

7.30 en 8.00 uur gebundeld of in doosjes (niet te zwaar) aan de weg zetten.

EMST- Jan Dijkgraaf uit Emst is 50 jaar geworden. Vrienden en

familie verrasten hem met maar liefst 3 Abrahams.


-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 23 2

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI

KIJK VOOR DE DEELNEMENDE PANDEN OP al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

WWW.COMPANJENRIPHAGEN.NL EN KLIK OP DE SPECIALE OPEN HUIZEN DAG PAGINA GA VRIJBLIJVEND KIJKEN BIJ ONZE WONINGEN EN PROFITEER NU NOG VAN DE

HUIZ

EN WON EN PROJECT EN

VERLAAGDE OVERDRACHTSBELASTING (2%) EN DE VERHOOGDE NHG! ONZE KANTOREN IN EPE EN HEERDE ZIJN OOK GEOPEND VAN 11.00 TOT 15.00 UUR.

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 24

Parkschool ruimt op

Nieuw groen geplant

HATTEM/VAASSEN- Op vrijdagochtend hebben de gemeente Hattem en Triada samen met de bewoners van de Wetering nieuw groen in de buurt IJsselstraat in Hattem gepland. Wethouder Luuc

Teuben en directeur Harrie van de Ven van Triada plantten de eerste boom, waarna gezamenlijk met de bewoners het lage groen werd geplant. Ook in Vaassen werd door wethouder Joop van Nuijs samen

Paasviering Christenvrouw HEERDE/EPE- De Christenvrouw afdeling Heerde houdt op woensdag 21 maart een Paasviering. Deze avond wordt gehouden samen met afdeling Epe in De Regenboogkerk aan de Beekstraat in Epe,

aanvang: 19.30 uur. Spreker is Dhr. Eland, oud burgemeester van Epe. Het thema is: het vasten. Vertrek vanaf ‘t Trefpunt om 19.00 uur. Voor informatie, Annie Schuurman tel. 0578691742.

VV Heerde puur natuur HEERDE- Na toezegging van de gemeenteraad om met WZC, Vevo, VV Wapenveld en VV Heerde in gesprek te gaan over de aanleg van kunstgrasvelden, laat VV Heerde er geen “kunst” gras over groeien. Zij hebben inmiddels de eerste afspraak met wethouder Sport, de heer A. Westerkamp gemaakt en gaan vol vertrouwen het gesprek in. Dat de tweede helft van dit seizoen op een originele, ouderwetse grasmat zal plaatsvinden zal duidelijk zijn. Op puur natuur dus. Voetballen op een ou-

derwetse naar gras ruikende ondergrond waarbij als je een keer goed uithaalt de graspollen om je oren vliegen, is toch iets wat bij voetbal hoort. Toch kun je als voetbalvereniging in deze tijd niet zonder een kunstgrasveld, ook VV Heerde niet, al is het alleen maar om inkomsten, dus de toekomst, voor de club zeker te stellen. VV Heerde hoopt dat in seizoen 2012– 2013, het seizoen waarin de club haar 100ste verjaardag viert, voor de eerste keer gevoetbald kan worden op een gloednieuwe kunstgrasmat.

met omwonenden van de Fazantstraat enkele bomen geplant. De gemeentes Epe en Hattem werken samen met Triada aan de pilot wijkgericht werken. Het wijkgericht werken staat voor het actief samen met bewoners en organisaties versterken van de leefbaarheid in de buurt. In juni 2011 organiseerden gemeenten en Triada een buurtwandeling. Deze wandeling was de start van het wijkgericht werken. Bewoners van de omgeving IJsselstraat lieten de gemeente en Triada tijdens de buurtwandeling weten dat zij graag zien dat de beplanting in hun buurt verbeterd wordt. Daarom heeft de gemeente besloten de werkzaamheden eerder uit te voeren. Er wordt gestart met de beplanting aan de Wetering. In het najaar van 2012 komt de rest van de omgeving van de IJsselstraat aan de beurt voor nieuwe beplanting. Aan het eind van de ochtend werden de aanwezigen geïnformeerd door de gemeente over de plannen voor nieuw groen in de rest van de wijk en door Triada over isolatie van de huizen. De actie aan de Wetering vond plaats in het kader van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Niet alleen de bewoners van de Wetering gingen aan het werk, maar ook bestuur en management van de gemeente en Triada.

JBC Epétanque EPE- Jeu de Boulesclub Epétanque organiseert halverwege de maand het Halfom-toernooi. Er waren deze middag 22 leden naar het Boulespark aan de Leenhofweg gekomen en hebben de volgende resultaten opgeleverd: op de 1e plaats is geëindigd Gerrit Stijf met 3 gewonnen wedstrijden + 22 punten; een gedeelde 2e en 3e plaats voor Dick van Dommelen en Peter Karman met 3 gewonnen wedstrijden + 13 punten.

HEERDE- Alle kinderen van de Parkschool in Heerde hebben meegedaan aan de Rova-actie ‘Natuurlijk Schoon!’. Met knijpers en vuilniszakken in de hand hebben ze het plein, park, bos en straten opgeruimd. Ze kwamen van alles tegen. Zelfs een autoband hebben de kinderen uit het

bos meegenomen. Mocht u uw schuur of erf de komende tijd opruimen en komt u oud ijzer tegen? Breng het dan 24 maart naar de Parkschool. De Parkschool houdt dan een Oud IJzeractie. Ook kunnen oude apparaten met een stekker ingeleverd worden in de WeCycle bakken.

Paasbingo Anbo VAASSEN- De activiteitencommissie van de ouderenbond ANBO afdeling Vaassen houdt op donder-

dag 29 maart bingo in het gebouw van speeltuinvereniging de Kouwenaar. Aanvang: 14.00 uur.

Ontwikkelingen rond Daams’ molen

Open Poort megabioscoop VAASSEN- Wie bij Daams’ molen langs loopt, ziet duidelijk dat er hard gewerkt wordt door medewerkers van de firma Bresser. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dat al vele molens heeft verplaatst, verhoogd of weer rechtgezet. Aan de buitenen binnenzijde van de muren zijn stevige stalen U-profielen zichtbaar aangebracht die gaan voorkomen dat er geen vervorming optreedt bij de verplaatsing en het opvijzelen. In de veldmuren zijn openingen aangebracht waar nu zware stalen balken doorheen steken. Aan de binnenzijde van de molen worden deze balken met elkaar verbonden tot een sterk frame waarmee de molen wordt opgevijzeld en op een aantal “tankrollers” geplaatst. Deze tankrollers (een soort buitenmodel rolschaats) dragen elk 100 ton en om de volledige molen over een rails naar de overkant van de straat te

HATTEM- Op vrijdagavond 23 maart verandert kerkgebouw de Open Poort aan de Veldhoeve te Hattem in een grote bioscoop. Vanaf 19.00 uur draait in de hoofdzaal van die kerk de film Mr. Popper’s Penguins. Bezoekers dragen een steentje bij aan EropenErover, de Hattemse Alp d’Huzes fietsploeg. Dr. Popper’s Penguins gaat over een zakenman, gespeeld door Jim Carrey. Deze erft op een dag

zes pinguïns. Dit verandert zijn leven compleet. Terwijl hij zijn appartement verandert in een pinguïn paradijs, leert hij meer over het leven. De meiden en jongens van de Open Poort-tienerclub wilden graag iets doen voor Eropen Erover. Daarom komt de entree helemaal ten goede aan de Hattemse fietsploeg die meedoet aan Alp d’ Huzes en zo een bijdrage levert aan de kankerbestrijding.

Marinus Mensink, een van de Hattemse fietsers: “Ik vind het geweldig dat zulke jonge mensen met zulke goeie ideeën komen. Het moet toch mogelijk zijn om die hele Open Poort vol te krijgen. Ik ben benieuwd of er nog stoelen bij moeten.” De entree voor de film is 2,50 euro en wie wat extra geld meeneemt kan ook nog popcorn en drinken kopen. De opbrengst daarvan is ook voor het goede doel.

verplaatsen. Het is een spectaculaire operatie die de nodige belangstelling zal opleveren. Zover is het nog niet want voordat dit kan plaatsvinden zijn nog de nodige andere werkzaamheden te verrichten. In samenwerking met de firma Pannekoek GWW uit Vaassen worden in deze periode maatregelen voorbereid om de transportrails stabiel en draagkrachtig aan te leggen. Een precieze datum voor het verplaatsen kan nog niet worden genoemd maar het gaat binnen enkele weken plaatsvinden. Mensen die van de verplaatsing getuige willen zijn moeten wel ‘wat geduld’ hebben want de oversteek naar de andere kant van de straat gaat heel behoedzaam het zal wel enkele dagen in beslag gaan nemen. De Stichting Vaassens’ molen heeft met een Vaassense cineast afspraken gemaakt om het gehele proces op beeld vast te leggen.

Nederland Zingt op Zondag HATTEM- De uitzending van ‘Nederland Zingt op Zondag van 25 maart is grotendeels opgenomen op pastoraal centrum de Hezenberg. In deze aflevering ontmoet ds. Arie van der Veer mw. B. Jarenlang is het alcoholisme van haar man een geheim dat alleen binnen het gezin bekend is. Hulpverlening mag niet meer baten, waardoor mw. B. en haar man na

een jarenlange (geloofs)worsteling scheiden. Zij besluit naar pastoraal centrum `De Hezenberg’ te gaan, om zo in het reine te komen met God. Wanneer haar man een aantal jaren later overlijdt, voelt ze zich daarom niet alleen een gescheiden vrouw, maar ook weduwe. Gesprekken en meditatie worden afgewisseld met koor- en samenzang.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 25 2

Zoekt u betrouwbare Thuiszorg?

Kies voor de plussen van Car inova. Met ruim 4.000 medewerkers is Carinova een grote en ervaren zorgorganisatie in Oostelijk Nederland. Ook in deze regio is nu Carinova Thuiszorg beschikbaar. Vertrouwd dichtbij en met deze pluspunten:

Zorg dichtbij Carinova werkt in overzichtelijke teams, geleid door een wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige is ook het aanspreekpunt voor u, als cliënt. Zo heeft u steeds met dezelfde medewerkers te maken. maken

Snelle zorg Carinova Thuiszorg kan snel zorg inzetten. Belt u vandaag dan is het in onderling overleg al mogelijk dezelfde avond zorg te krijgen. Een wijkverpleegkundige kan bijvoorbeeld via een Standaard Indicatie Protocol zelf direct zorg inzetten. Sneller dan snel als dat moet.

Tevreden cliënten Cliënten geven ons een gemiddelde van 8,5 als het om klanttevredenheid gaat. Dat kan alleen met de beste werknemers. Zorg is wat onze medewerkers drijft.

Altijd direct bereikbaar Via het telefooonnummer 0900 86 62 is Carinova 24 uur per dag, elke dag van de week, het hele jaar door bereikbaar. Echter, een wijkverpleegkundige van Carinova kunt u niet altijd direct aan de telefoon krijgen. Dat zou ook het werk teveel verstoren. Carinova kiest daarom voor persoonlijke aandacht boven directe bereikbaarheid. Dat is wel zo prettig voor u als u zorg krijgt.

Hoge medewerkerstevredenheid De medewerkerstevredenheid bij Carinova is hoog. Medewerkers hebben veel ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Scholing vinden wij erg belangrijk. Afgelopen jaar is Carinova genomineerd voor ‘Beste Werkgever’.

Afspraak is afspraak Wij overleggen bezoeken altijd met elke cliënt. En als er vertraging is, dan melden wij dat bij u. Zelfs in de beste planning kan er zich wel eens een noodgeval voordoen. voordoen

Meer weten of heeft u nog vragen? Bel dan 0900 86 62 (lokaal tarief) of kijk op www.carinova.nl. Wij helpen u graag!

De beste zorg Carinova werkt vanuit specialisaties. Een betere garantie voor de beste zorg, vinden wij.

Inloopmarkt Donderdag 22 maart van 11.00 tot 14.00 uur ‘t Honk, Zwolseweg 29, 8181 AB Heerde

Kom naar de Carinova inloopmarkt! Op donderdag 22 maart 2012 organiseert Carinova een informatieve inloopmarkt. Daar vertellen wij u graag meer over

Carinova 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!

Carinova Thuiszorg en kunt u persoonlijk kennismaken met

Carinova

Centraal telefoonnummer 0900 86 62 (lokaal tarief) Centraal postadres Postbus 49, 8100 AA RAALTE Email info@carinova.nl

een aantal medewerkers. Ook voor werkzoekenden is de inloopmarkt interessant; Carinova Thuiszorg heeft diverse vacatures in deze regio! Lokatie : ’t Honk, Zwolseweg 29, Heerde Tijd: 11.00 - 14.00 uur

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 26 2

Fruitbedrijf-Boerderijwinkel

Gert en Gerrie Huiskamp Erveweg 12 a 8196 KG Welsum 0570-561509 www.fruitbedrijfhuiskamp.nl Verkoop van: Fruit - Vruchtensappen Boerenzuivel/Kaas - Eigengemaakte Jam Aardappelen en diverse streekproducten Fruit- en Kadomanden Openingstijden Winkel Wo. 9.30 tot 13.00 uur Do en Vr. 9.30 tot 18.00 uur Za. 9.30 tot 15.00 uur Tot ziens Gert en Gerrie!

Tuinderij Doorn Kerkdijk 3 te Heerde

Komkommers, snackkomkommers en aubergine uit eigen kas, milieubewust geteeld Sla- en andijvieplantjes

Aanbieding Winkeltje open op: Vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Zaterdag 8.30 – 13.00 uur

Hollandse Trostomaten € 1,25 per 500 gr. Laatste zuurkool uit ‘t vat € 0,70 per 500 gr.

Gevraagd voor 3 à 4 dagdelen

TANDARTSASSISTENTE met MBO-opleiding Ben je - nauwkeurig - flexibel - representatief en heb je een dienstverlenende instelling? Stuur dan je sollicitatie naar Tandartspraktijk Wolters Stationsstraat 4a, 8161 CR Epe.

www.rienpool.nl Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur. Mobiel: 06 29501562

www.bouwbedrijf-sellis.nl


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 27 2

Pasen is voor iedereen! Een uitgebreid paasontbijt. Een heerlijke brunch met de hele familie. Of gewoon een lekker paasdiner met z’n tweetjes. Hoe u Pasen ook viert, Jumbo heeft alles in huis voor fantastische dagen. Overheerlijke producten, de lekkerste gerechten en verrassende recepten die Pasen tot een groot feest maken. Kortom: Pasen bij Jumbo is Pasen voor iedereen!

Kijk voor nog meer producten, recepten en meer inspiratie in de Paasfolder van Jumbo die binnenkort op uw deurmat valt of op jumbosupermarkten.nl

‘Vrolijk Pasen!’

Brinkman

Heerde, Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 28

18e Vaasaqua in Vaassen

Cannenburgher Boerendansers EMST- De leden van de Cannenburgher Boerendansers organiseren in de Hezebrink te Emst voor hun donateurs een ouderwetse avond met zang en dans uit vroeger tijden. Zang en dans worden afgewisseld met de verhalen van Arie Hofstede uit Bathmen die voorleest uit eigen werk. Hij schrijft en regisseert ook toneelstukken. Hofstede maakt zich erg verdienstelijk voor het Veluws dialect, want hij is geboren in de gemeente Heerde (buurtschap Hoorn)

waar hij later ook hoofd was van de lagere school. Het door hem geschreven boek: “De vrijgezellen van Hoorn” verscheen afgelopen herfst. De avond wordt gehouden op vrijdag 30 maart in de Hezebrink te Emst en begint om 20.00 uur. U kunt binnen lopen vanaf 19.30 uur en wordt dan ontvangen met koffie en krentenbrood. Voor de donateurs is de toegang gratis, overige belangstellenden betalen 3,50 euro (inclusief koffie en krentenbrood).

Ledenbijeenkomst PCOB

VAASSEN- Op donderdag 17 mei wordt voor de 18e keer Vaasaqua georganiseerd in Vaassen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is er van alles te beleven. De opbrengst gaat namelijk naar goede doelen. Een deel hiervan gaat naar buitenbad ‘De Koekoek’ en deels naar andere goede doelen. Veel vrijwilligers zullen druk in de weer zijn om het evenement goed te laten verlopen. Door hun hulp en door sponsorbijdragen van ondernemers kan Vaasaqua ieder jaar weer georganiseerd worden. Zoals ieder jaar is er ook voor deze Vaasaqua gedacht aan boekenliefhebbers. Vanaf 9.00 uur kunnen zij snuffelen tussen de

mooiste boeken op de boekenmarkt. Meer dan 175 boekenkramen staan opgesteld langs de hele Dorpsstraat en de Jan Mulderstraat. Wie van een gezellige en leuke braderie houdt is de hele dag zoet met ongeveer 150 kramen waar allerlei spullen te koop zijn. Vanaf het Marktplein tot aan kasteel De Cannenburgh is de braderie opgesteld. Dit jaar is er voor het eerst een kunstmarkt. Voor de liefhebbers zullen veertien kramen met kunst opgesteld staan. De jongste bezoekers worden natuurlijk niet vergeten. Op een heus kinderplein kunnen zij zich uitleven op springkussens en een junglerun. Ook kunnen ze zich vermaken door middel

van een poppentheater, dat ook op het plein bevindt. Tenslotte kunnen kinderen zich laten schminken of glittertattoos laten zetten. Wanneer bezoekers zin hebben in een drankje kunnen ze op het Marktplein terecht. En Vaasaqua zou Vaasaqua niet zijn geweest als er geen goede muziek was geregeld. Mensen kunnen genieten van muzikale optredens. Overdag treden popkoor Afslag 26 en shantykoren Kantje Boord en Oud Mariniers Noord-Veluwe op. Daarna nemen coverband Fusebox en Fragment Live het muzikale stokje over. Houd Vaasaqua 2012 in de gaten en kijk op www. vaasaqua.nl.

EPE- De ledenbijeenkomst van de PCOB wordt gehouden op dinsdag 20 maart in de grote zaal van het woonzorgcentrum ‘De Boskamp’ te Epe. Aanvang 14.30 uur, de zaal is om 14.00 uur open waarbij u dan welkom wordt geheten met een kopje thee en iets lekkers. Deze middag staat in het teken van het Paasfeest, waarbij de voorzitter de heer Henk Ederveen de algehele leiding heeft. Na opening en me-

ditatie zal de heer Jan Baarspul uit Epe door middel van een DVD presentatie de lijdensweg van Jezus Christus behandelen, er wordt een toelichting gegeven over de geschiedenis en achtergrond van de kruisweg. Het geheel wordt ondersteund door passende muziek. Er is ook samenzang van Paasliederen en declamatie. Alle leden en ook gastleden zijn van harte welkom om deze Paaswijding bij te wonen.

Dag van de leerplicht

Olympink Event in Vaassen VAASSEN- Op vrijdag 23 maart staat een bijzonder evenement gepland. Op die dag wordt een lentemarkt gehouden, met tal van kraampjes met leuke aanbiedingen, demonstraties, optredens enz. Plaats van handeling is het schoolgebouw van de Violier aan de Vlierstraat 33 in Vaassen. De markt is voor bezoek open van 16.30 tot 21.00 uur. Een heel leuk evenement voor vrouwen, van 8 tot 80 jaar. Er is van alles te zien, te proeven, te beleven en te koop. Naast leuke producten en verrassende optredens/demonstraties zijn er heel lekkere drankjes en (o.a. Indische en Turkse) hapjes verkrijgbaar. Een kleine greep uit het veelzijdige

aanbod: er zijn kraampjes met sieraden, met lentebloemetjes, er zijn demonstraties visagie en taarten decoreren. Er is een schoonheidsen gezondheidshoek ingericht met allerlei producten en diensten. FemmeFit tekent voor een paar demonstratie (-lessen) en het koor “Swinging Woodnotes” verzorgt twee korte optredens (om 18.00 en 19.15 uur). De opbrengst van dit evenement is voor het goede doel: een groep bestaande uit 40 vrouwen – die zich Olympink noemt - fietst in juli van Groningen naar de start van de Olympische spelen en probeert (vooraf) zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen voor het goede doel: borstkanker-

Lionsclub bestraat binnenplein

Lionsclub Hattem verwijderen de eerste waaltjes bij de Hezenberg

HATTEM– De Lionsclub Hattem werkte zich in het zweet om een verzakt binnenplein opnieuw te bestraten. In het kader van de landelijke vrijwilligersdag NL Doet heeft de mannenclub gekozen voor fysieke arbeid in plaats een donatie toen het verzoek van Pastoraal Centrum de Hezenberg in Hattem

binnenkwam. Reeds enkele weken geleden is de ene helft van het binnenplein onderhanden genomen, de andere helft is op de landelijke NL Doet dag uitgevoerd. Zo draagt de Lionsclub zijn ‘we serve’ gedachte in optima forma uit. (Foto: LC Hattem).

bestrijding. Twee van die vrouwen komen uit Vaassen: Willeke Pol en Yolande Eggink. De gehele opbrengst van deze actie zal worden geschonken aan het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Reden temeer om even een kijkje te komen nemen, de entree is gratis.

Paaseieren zoeken EMST- Op zaterdag 31 maart kunnen kinderen bij de speeltuinvereniging Emst weer paaseieren zoeken. Kinderen t/m groep 8 zijn van harte welkom. Verzamelen om 12.45 in de speeltuin en op 13.00 uur wordt de fietstocht naar het bos aanvaard. Om 15.00 uur begint de optocht door de wijk. Leden nemen gratis deel en niet-leden betalen 3 euro.

Uitleg over mobiele telefoon HEERDE- Heeft u een mobiele telefoon of denkt u erover om eentje aan te schaffen en wilt u graag alle mogelijkheden weten of leren dan is daar nu de mogelijkheid voor. Bintwerk organiseert op dinsdag 27 maart vanaf 13.30 uur een workshop mobiele telefoon voor ouderen. De middag vindt plaats in Hanzeheerd Brinkhoven, Brinklaan 1 te Heerde. Op woensdagochtend 28 maart vanaf 10.00 uur vindt eenzelfde workshop plaats in het Senioren Inloopcentrum, Nachtegaalweg 48 in Wapenveld. Scholieren van de Noordgouw geven hier heldere uitleg over. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. De kosten voor deze workshop bedragen 3 euro, dit is inclusief koffie of thee. Opgave van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur via tel. 0578-694626.

HEERDE/HATTEMDonderdag, op de dag van de leerplicht, waren leerplichtambtenaren van regio IJssel-Vecht aanwezig op de Noordgouw in Heerde en Hattem onder het motto: ‘Op tijd zijn, voor het te laat is!’ Samen met de wethouders Andre Borst in Hattem en Hubert Bögemann in Heerde deelden ze kaarten uit aan jongeren

die deze dag op tijd op school kwamen. Met deze kaarten kunnen ze naar de website van Jonca waar ze kans maken op allerlei prijzen. In Hattem kwam een leerling te laat en in Heerde 25. Zij kregen een rode kaart met daarop een verwijzing naar de website om daar een enquête in te vullen om zo inzicht te krijgen in spijbelgedrag.

Rommelmarkt/stekjesmarkt HEERDE- Jongerencentrum Heerde gaat tijdens de kledingbeurs van Bintwerk een rommelmarkt/stekjesmarkt organiseren op het schoolplein van buurthuis ’t Honk. Het vindt plaats op zaterdag 14 april van 9.00 uur tot 11.30 uur. Nu de voorjaarskriebels er aan komen, willen tuinliefhebbers hun tuinen kunnen voorzien van allerlei nieuwe planten. Particulieren kunnen hier hun stekjes/plantjes te koop aanbieden of onderling ruilen. Het maakt niet uit wat: van de bekende geraniums, pompoenplanten, traditionele rotstuin bedekker tot aan petunia’s. Mensen die spullen, zoals boeken, elektronica, huisraad,

klein goed, vazen, serviezen, dvd’s over hebben en willen afstaan aan het jongerencentrum kunnen met de organisatie contact opnemen. Het jeugdcentrum wil de opbrengst gebruiken voor de 24uurs-actie van de Samenloop voor Hoop Heerde (de strijd tegen kanker). Particulieren, die spulletjes willen verkopen krijgen de mogelijkheid een standplaats te huren. Kinderen tot 12 jaar kunnen er terecht voor 1 euro per m², Volwassenen betalen 2,50 euro per m². Standplaatsen kan men reserveren bij de receptie van Bintwerk, te bereiken via tel. 0578-691295 van maandag tot en met woensdag op de ochtenduren van 9.00 tot 12.00 uur.

Administratiekantoor

KOELE

Goed en Betaalbaar

voor Particulieren (ib aangiftes), MKB, ZZP, startende ondernemers etc. Vraag vrijblijvend een offerte aan: info@administratiekantoorkoele.nl www.administratiekantoorkoele.nl

Noordsingel 27 Wezep N Tel. 06-46216103


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 29 2

Thuis live tv ook op je laptop en tablet bij Glasvezel Alles-in-ÊÊn Standaard � 6[aR_NPaVRcR AC XVWXR[ \] ZRR_QR_R ac´` YN]a\] R[ aNOYRa � ;b [\T `[RYYR_ V[aR_[RaaR[ ZRa :OVa` � 4_NaV` @]\aVSf =_RZVbZ adc š ą Z[Q

nu 3 maanden

45.-

65.-

AD 10998-02-12 Hattem

/mnd*

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-ĂŠĂŠn Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket â‚Ź 65,- /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn winkel Zwolle | kpn.com/glasvezel

Neurofeedbacktraining bij persoonlijke klachten Zit je niet goed in je vel? Wil je graag beter functioneren maar zijn er gevoelens of gedachten die dat in de weg staan? Voel je onrust in je hoofd en heb je moeite om je te concentreren, op school of op je werk? Slaap je slecht en heb je daardoor weinig energie en levenslust? Deze klachten worden veelal veroorzaakt door een disbalans in de hersenen. Met Neurofeedback training wordt de veerkracht en flexibiliteit van je hersenen vergroot. Je komt weer beter in balans en kunt daardoor beter gebruik maken van je mogelijkheden.

Allround schilders en voorman gezocht, vanwege toenemende activiteiten.

Heerde Hattem Heino Raalte

Molenweg 1a Postbus 68 L.J. Costerstraat 35 Praamstraat 34

T 0578-760066 T 038-4449270 T 0572-391246 T 0572-354144

Heerde Hattem Heino Raalte w w w. s ch i l d e r w e r k e n l e n f e r i n k . n l

De methode wordt succesvol toegepast bij kinderen en jong volwassenen, bijvoorbeeld bij concentratie-, gedrags- en leerproblemen, ADHD, ADD, dyslexie/dyscalculie, PDD-NOS. Volwassenen hebben veel baat bij de training bij o.a. depressie, slaapstoornissen, burn-out, stress, CVS, migraine, angststoornissen en lusteloosheid.

Wat is Neurofeedback? Er wordt gewerkt met een speciaal hiervoor ontworpen geavanceerd computerprogramma. De training is niet pijnlijk of inspannend. Neurfeedback (hersengolftraining), is een krachtige en veilige methode om hersenen te trainen. Een effectieve training die het natuurlijke evenwicht in je hersenen blijvend herstelt. Zonder medicijngebruik en geschikt voor jong en oud. > Wilt u een afspraak maken voor een gratis proeftraining neem dan contact op met Jeannet van den Berg, 06 22 555 377 of bezoek de site www.jbneurofeedback.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 30

Vemde Travel reikt cheques uit aan verenigingen

Zorgappartementen in oude Rabobank OENE- Het college van Epe heeft besloten mee te werken aan het wijzigen van de bestemming van de oude Rabobank aan de Houtweg 12 in Oene. Rob Aalberts heeft een verzoek ingediend om hier 24 zorgappartementen te realiseren in samenwerking met Woonzorg Unie Veluwe en de Passerel. Het gaat om een woonvorm waar-

bij 24-uurs zorg kan worden geleverd aan ouderen en verstandelijk gehandicapten. “We willen leegstand voorkomen en we weten dat er behoefte aan is in Oene. Daarom werken we er aan mee”, aldus wethouder Joop van Nuijs. Het is de bedoeling de huidige bewoning te laten staan en daaromheen nieuwe bebouwing te realiseren.

Sing-inn Kruiskerk HEERDE– Zondag 25 maart wordt in de Kruiskerk van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde een sing-inn gehouden. Het thema is ‘een andere weg’. Bij de uitgang zal een collecte

worden gehouden voor het lijdensproject: Stichting Present. De sing-inn begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde.

Praotstoel HEERDE- In het kader van de actie ‘Steun uw vereniging’ heeft Vemde Travel bonussen uitgedeeld aan enkele verenigingen uit de regio. Het reisbureau met vestigingen in Heerde en Epe schenkt bij iedere boeking van een lid van een vereniging 10 euro aan de betreffende club. Tevens deelt Vemde Travel bonussen uit waarbij ook wordt gekeken naar het aantal leden zodat een kleine vereniging net zoveel

kans maakt op een bonus als een grote. Vrijdagmiddag werd in het Heerder filiaal bonussen uitgedeeld aan drie clubs uit de regio. Eigenaar Jos Olde Nordkamp overhandigde samen met medewerkster Jodi de cheques uit. Een cheque van 250 euro ging naar Ria Mulder van Tennisvereniging ELTV de Kuilenberg. “Hier kunnen we wat leuks mee doen voor de kinderen”, vertelt Ria. Voorzitter G. Jansen van Voetbal-

vereniging Heerde was zeer blij met de cheque van 500 euro. “Dit is het begin van een kunstgrasmat”, liet Jansen weten. De Zingende Padden uit Wapenveld kregen een cheque van 1000 euro uitgereikt. “Dit is een heel mooi bedrag, hier zijn we heel blij mee”, aldus secretaris J. Bosch en penningmeester J. Rosmolen. In totaal heeft Vemde Travel 7500 euro aan verschillende verenigingen uit de regio geschonken.

HEERDE- Op zaterdag 24 maart wordt de Praotstoel bij mooi weer vanaf de Keet van Heerde gehouden. Onderwerpen: VV Heerde, wethouder Van Nuijs over nieuwe wijze om het vuilnis te verwerken in de Gemeente Epe, Henk Osinga over een boek over voetbaluitspraken. De Evenementenagenda wordt

natuurlijk door Hetty Kolkman gedaan. In de Speuldeuze, tussn 9 en 10 uur heb wie Jordy Liefers an de knoppen die de streektaalmeziek uut heel Nederland löt heurn. De Speuldeuze (9.00– 10.00 uur) en De Praotstoel (10.00-12.00 uur) bij Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether.

EPE- Zaterdag 17 maart was het precies 12,5 jaar geleden dat Peter de Wilde in dienst kwam bij Elektra in Epe. Om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan is Peter in alle vroegte door zijn collega’s wakker gemaakt om daarna met z’n allen te genieten

van een ontbijt aan de zaak. Als dank voor 12,5 jaar trouwe dienst kreeg Peter een zeer origineel cadeau aangeboden. Binnenkort gaat Peter een weekend lang genieten van de Atlantische Oceaan waar hij zeer veel grote vissen zal gaan vangen.

Jazzdansers P.R.O. naar Regionale Demogyjada

HATTEM- Zaterdag 17 maart hebben 6 jazzgroepen van sportvereniging P.R.O. Hattem meegedaan aan de regionale demogyjada in Emmen. Demogyjada is een demonstratie van verschillende dansstijlen zoals jazzdans, streetdance en moderne dans. Het middagprogramma bestond uit bijna

30 nummers en P.R.O. was zeer goed vertegenwoordigd. De recreatiegroepen die les hebben op vrijdag dansten een pittige dans op “Give me everything” en de enthousiaste meiden van 12 en 13 jaar lieten een vrolijke dans zien op “Tonight tonight”. Een grote groep van 16-24 jaar danste een

strakke dans op het zelfgekozen liedje van Marco Borsato “Ik leef niet meer voor jou” en kregen een daverend applaus. Ook de damesgroep deed mee in Emmen en zij lieten samen een prachtige dans zien op het gevoelig nummer Torn. Ze vertolkten op een hele mooie manier de naam van de dans; Not torn but together. De meiden van de jeugdselectie dansten op een mix van het nummer Titanium en fading into darkness en lieten zien dat ze ondanks het leeftijdsverschil samen een fantastisch flitsend resultaat neer kunnen zetten. De laatste choreografie van de middag was op het nummer “Set fire to the Rain “van Adèle. Bij de jazzselectie van 16 jaar en ouder kwamen de technieken vanuit hun tenen en de passie spatte ervan af.

Judoteam op dreef tijdens DK -12 en -17

HEERDE- Afgelopen zaterdag werden in Markelo de jaarlijk-

se judokampioenschappen van District Oost Nederland gehou-

den voor judoka’s onder de 12 en 17 jaar. De dames mochten starten. Bij de dames onder de 12 jaar deden Bente Egeter (-36 kg) uit Heerde en Jaimy-Joy van Limburg (-48 kg) uit Emst mee. Beide dames wisten het erepodium te bereiken. Jaimy-Joy werd tweede en Bente werd derde. Daarna was het de beurt aan de heren onder de 12 jaar. Wessel Cornelisse (+50 kg) uit Epe werd eerste in zijn klasse. Als laatste waren de heren -17 aan de beurt. Judo Team Bijsterbosch wist vier keer goud te behalen. Lars Kamphuis (Dronten, -46 kg) werd eerste, evenals Jeroen van de Beek (Heerde, -66kg), Brian Kiesling (Wapenveld, -81) en Tim ter Steege (Apeldoorn, +90kg). In de klasse -55 kg werd Jeffrey Ester uit Zwolle vierde. De judoka’s onder de zeventien jaar zullen deel gaan nemen aan het Nederlandskampioenschap -17.

Jeugd skeelervereniging voert actie HEERDE- Op dinsdagavond 27 maart gaan de jeugdleden van skeelervereniging SKOV in de gemeente Heerde stroopwafels verkopen. Van de opbrengst kan de jeugdcommissie allerlei jeugdactiviteiten organiseren

waardoor er een afwisselend en sportief programma geboden kan worden aan de jeugdleden. Tevens kunt u deze avond de stroopwafels kopen in het clubhuis. Verder wil de vereniging u uit-

nodigen op de Open dag van zaterdag 31 maart. Kom gerust eens kennismaken met de skeelersport. Van 13.30 tot 14.00 uur zijn er diverse activiteiten aan de Kommerseweg 2 in Heerde. Deelname is gratis.

Gemeente Heerde bezorgd over drugsgebruik HEERDE- Heerde staat bovenaan waar het gaat om incidenten met harddrugs in de politieregio Noorden Oost- Gelderland. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers 2011 van de politieregio. Burgemeester Pijnenburg maakt zich zorgen en wil het gebruik terugbrengen. “We zijn er niet blij mee”, aldus burgemeester Inez Pijnenburg. “De drugsoverlast is zorgwekkend. De laatste maanden zijn we al breed in gesprek met politie en Openbaar Ministerie over de aanpak. Deze week zijn professionals op het gebied van jongeren zoals scholen, jongerenwerkers maar ook justitie bezig met het stellen van de vraag aan jongeren: Hoe kan dit? Wat is de oorzaak?“ Aan de hand van die interviews wordt bepaald hoe de jongeren kunnen worden begeleid. “Maar denk wel: het gaat hier om een betrekkelijk kleine groep.” De gemeente Heerde scoort ook hoog op de lijst met criminaliteitscijfers met betrekking tot vandalisme, baldadigheid en vernielingen. Heerde staat op die onderwerpen op nummer 2 in de regio. De dalende lijn die de laatste jaren te zien was in jeugdoverlast is helaas in 2011 omgebogen in een lichte stijging. Op de ranglijst scoort Heerde de 6e

plaats op dit onderwerp. Pijnenburg: “Dit baart natuurlijk ook zorgen. We hebben de aanpak van jeugdoverlast al jaren bovenaan de lijst van prioriteiten staan. Deze cijfers laten duidelijk zien dat we daar ook op moet blijven inzetten”. Daarbij gaat het niet alleen om repressieve maatregelen, maar er is ook veel aandacht voor preventie. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Jeugdoverlast heeft voor een deel te maken met drankgebruik. Vandaar dat daar strenger de hand aan wordt gehouden. Algemeen bekend is het, dat drankgebruik in de openbare ruimte beboet kan worden. Via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is het nu ook mogelijk om te bekeuren wanneer de verpakking nog niet is geopend, maar wanneer iemand het bij zich heeft met de bedoeling dit in de openbare ruimte te gebruiken. Hiermee wordt het mogelijk om meer preventief het drankgebruik aan te pakken. Op het gebied van de woninginbraken stond Heerde in 2010 nog op de 19 plaats maar is de gemeente gestegen naar de 9e plek. “We moeten af van de gedachten dat je de achterdeur open kunt laten. Wees alert”, zo waarschuwt de burgemeester.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 32 1

(&' :_h[Yj[Xkib_`ddkZgYZhcZalZ\ ijhhZc6eZaYddgcZcOldaaZ#

7dZ[h[j_`Z[d$ D_[km[b_`d[d$

(&( ( Ijef%id[bXkiijhhZc6eZaYddgc ZcOldaaZ#KVcj^i6eZaYddgcg^_Yi YZWjhk^VLZcjb!KVVhhZc! :bhi!:eZZc]ZiIgVch[Zg^jb cVVg=ZZgYZ#KVcV[YVVgg^_YiYZ WjhgZX]ihigZZ`hcVVgOldaaZ# KVcj^iOldaaZg^X]i^c\6eZaYddgc \ZaYiYZoZa[YZgdjiZ# (&) ) Ijef%id[bXkiijhhZc6eZaYddgc ZcOldaaZ#9ZoZWjhg^_YikVcV[ 6eZaYddgcCddgYgZX]ihigZZ`h cVVg:eZ#KVcV[YVVgg^_YiYZWjh k^V]ZiIgVch[Zg^jb!=ZZgYZ! LVeZckZaYZc=ViiZbcVVg OldaaZ#KVcj^iOldaaZg^X]i^c\ 6eZaYddgc\ZaYiYZoZa[YZgdjiZ#

KVcV['*bVVgi

201 203 Ap We Vaa Em el num sse st do n or n

202 Ep e

Ha He W Tr a an tte er pe sf de m nv er e iu ld m

Zw ol le

AZide/YddglZg`oVVb" ]ZYZc^c]ZiXZcigjbkVc =ZZgYZg^_YZcYZWjhhZckVca^_c '%(db=ZZgYZ]ZZcZchideeZc VaaZZcW^_YZ]VaiZOldahZlZ\#9Z WjhhZckVca^_c'%'g^_YZckVc]Zi IgVch[Zg^jbgZX]ihigZZ`hcVVg OldaaZZcYdZcYZ`ZgckVc=ZZgYZ c^ZiVVc#

@^_`kddgj^i\ZWgZ^YZ ^c[dgbVi^ZZcYZ kdaaZY^\Z Y^ZchigZ\Za^c\de lll#kZajlZa^_c#ca d[lll#.'.'#ca

mmm$l[bkm[b_`d$db

PASSIECONCERT Christelijk mannenkoor

Vrijdag 30 maart 2012 in de Goede Herderkerk a/d Enkweg te EPE Aanvang 20:00 uur / Kerk open 19:30 uur (ingang Enkweg) Marieke Regterschot, sopraan, Wilco Veldkamp, orgel en piano, algehele leiding, dirigent Jacob Schenk

Kaarten concert zijn in de voorverkoop à € 5,= verkrijgbaar bij boekhandel Bosch in Epe, Evangelische Boekwinkel Koers in Epe, Spar Supermarkt in Oene, Rozendal Electro World, Zwolseweg 7 te Heerde, Kapsalon van Egteren, Stationsweg 13 te Wapenveld, bij de koorleden zelf en op de concertavond bij de ingang van de kerk.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 32

Martin Hogeboom wint internationale fotowedstrijd

EPE- Voor een zaal met publiek won de Eper fotograaf Martin Hogeboom afgelopen zaterdag in

Keulen de zeer prestigieuze fotowedstrijd “Live Portrait Contest”. In kringen van de beroepsfotogra-

Schietuitslagen

Klaverjassen

WAPENVELD- De uitslagen van Schietvereniging Wapenveld. H. v.d. Beek 165; J.P. Touwen 164; T. Smit 163; R. Compagner 142; M. Marskamp 160; Herold v.d. Vrught 131; Henk v.d. Vrught 151; J. van Diepen 116; W. van Norel 156; E. Schouten 150.

HATTEM- Afgelopen zaterdag is er klaverjas gespeeld, georganiseerd door de Supportersvereniging Ons Genoegen, in de Triangel. De eindstanden was als volgt: 1. G. de Graaf 5585 pnt; 2. G. Balster 5306 pnt; 3. B.

Verloting Agios succes VAASSEN- In samenwerking met C1000 Frans Hamer heeft Agios op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart loten verkocht in de winkel van Frans Hamer te Vaassen om zo met de opbrengst hiervan verder te kunnen bouwen aan de eigen trainingshal aan de Veenweg. Leden van Agios uit alle disciplines hebben meegeholpen om deze actie tot een groot succes te maken en gelukkig zijn dan ook vrijwel

alle loten verkocht. De trekking zal zijn zaterdag 31 maart om 18.00 uur bij de C1000 en de winnende lotnummers komen te hangen in de winkel en kunt u ze terug vinden op de site van Agios www.agios.nl. Anders dan op het lot stond vermeld, kunt u het lot in de week na de trekking inleveren bij de C1000 en ontvangt u na besteding van minimaal 10 euro 12 witte of bruine bollen.

Volleybal Heerde HEERDE- Dames 1 van LanghenkelHEC heeft een spannende pot gespeeld tegen dames 10 van SV Dynamo en nipt verloren eindstand 3 – 2. Meisjes A heeft bij SSS een geweldige strijd geleverd tegen de waarschijnlijke kampioen in de topklasse. Een paar keer grote achterstand weggewerkt en goed geanticipeerd op een sterke middenspeelster. Toch was dit niet genoeg om te winnen de eindstand 3 – 1, dit geeft wel vertrouwen voor de toekomst. Overige uitslagen: Libero “99 h3 tegen LanghenkelHEC H2 3 – 2, HSC H4 tegen Langhenkel-

HEC H3 4 – 0, Libero”99 D2 tegen LanghenkelHEC D2 4 – 0, Blauw Wit D3 tegen LanghenkelHEC D4 0 – 4, SV Dynamo JB2 tegen LanghenkelHEC JB1 3 – 1, Voorwaarts MC1 tegen LanghenkelHEC MC1 0 – 4, Zeewolde MC3 tegen LanghenkelHEC MC2 1 – 3, Zeewolde MC3 tegen LanghenkelHEC MC3 4 – 0. Komende zaterdag wordt er weer een thuisronde gespeeld vanaf 11.00 uur in de Burgermeester Faberhal aan de Postweg te Heerde, dames1 speelt vanaf 15.00 uur en heren 1 vanaf 17.00 uur.

fen wordt deze Duitse wedstrijd gezien als een soort Europees kampioenschap portretfotografie. Hogeboom was namens de Vereniging van Beroepsfotografen Nederland (BFN) uitgezonden naar Keulen om daar te strijden tegen vier andere topfotografen uit Europa. De opdracht was om binnen 55 minuten live voor een zaal publiek vijf portretfoto’s met het thema New Burlesque te maken van een Engels model en deze in de vorm van een collage te presenteren. Op het podium werd Hogeboom geassisteerd door fotograaf Marc Engelsma uit Veessen. Met zijn geheel eigen stijl van fotografie wist hij het publiek en de jury te overtuigen en kreeg een staande ovatie bij de prijsuitreiking. Hogeboom is de tweede Nederlander die deze fotowedstrijd wist te winnen.

Meulink 5200 pnt; 4. M. Mulder 5039 pnt. De volgende kaartmiddag is zaterdag 24 maart en iedereen kan meedoen. De aanvang is 14.00 in verenigingsgebouw de Triangel in Hattem.

hamer over te dragen. Na vele jaren hard werk, moest hij om gezondheidsredenen stoppen als voorzitter van de Dahliavereniging Heerde. Als zijn plaatsvervanger werd de heer T. Jongmans voorgesteld. De meerderheid van de aanwezige leden stemden voor dit voorstel en

HEERDE- Zondag 25 maart kun je weer deelnemen aan het maandelijkse loopevenement van Runningclub HeerdeVerzamelen bij de kruising Gortelseweg/Vierhouterweg vlak bij het plaatsje Gortel. Start 10.00 uur. De deelnemers lopen ca 1.45 uur. Laat je brengen naar het startpunt bij de Gortelse heide (bij Vierhouten) en lopen “enkele reis” Heerde: dit is ca 17-

18 km. Je bent om ca 11.45 uur weer bij “De Kiosk” aan de Elburgerweg in Heerde. Kijk op http:// www.runningclubheerde.nl/TongerenseHeideHeerde.html voor meer informatie. Deze loop is met name voor de (halve)marathonlopers die hun snelheid op peil willen houden. Uiteraard kan iedereen meedoen! De vorm is fartlek, bos en veel heide velden.

Qoot Meubellogica bij Pijnappel Woonadviseur HEERDE/TWELLO- Met Qoot Meubellogica heeft Pijnappel Woonadviseur in Twello en Heerde een eigentijds en jong meubel programma in haar showrooms staan. Binnenkort zult u de eerste QOOT meubelfolder in uw brievenbus ontvangen, bent u al nieuwsgierig kom dan even bij Pijnappel Woonadviseur in Twello of in Heerde kijken, of bezoek de website: www.pijnappel.info. Naast onze QOOT meubel collectie heeft Pijnappel een uitgebreid meubel programma voor jong en ouder in de showrooms staan, van bankstellen eethoeken en wandmeubelen tot fauteuils en klein meubelen o.a. in glas. Op de eerste

verdieping vindt u ook een uitgebreide slaapkamer afdeling met merken als Auping, Pullman en onder de naam AGS, een uitgebreide boxspring- en matrassen collectie. Linnenkasten, ook op maat, kunnen door Pijnappel worden verzorgd, zeer veel mogelijkheden en maatvoeringen, deze worden door een monteur geplaatst. Voor de stoffering van uw woning vindt u er een assortiment tapijten zoals Desso, Parade en Bonaparte en harde vloeren zoals Novilon, Marmoleum en natuurlijk M-Flor PVC. U bent van harte welkom bij Pijnappel Woonadviseur in Twello en Heerde.

EPE- Onlangs is Jan Wagenvoort uit Epe 50 jaar geworden. Vrienden en kennissen van hem

trakteerden hem met het plaatsen van een Abraham op zijn balkon.

Vrijwilligersavond KCVO VAASSENAfgelopen vrijdag hield KCVO haar jaarlijkse vrijwilligersfeestavond. De technische commissie (jeugdtrainers) organiseerden de avond. Ze kozen niet voor het voetbal, maar hadden het “Ik houd van Holland” omgetoverd tot “Ik houd van KCVO”. Er werden twee ploegen gemaakt en o.l.v. Martijn Dijkman werd het spel gespeeld met veel vragen over KCVO. Het publiek genoot en de avond werd een succes. Op deze avond werd ook de foto onthuld van de vrijwilligers van het jaar: Ida Berends en Toon Leatemia haalden gezamenlijk het doek van hun foto. De bediening was in handen van de spelers van het eerste elftal o.l.v. trainer Gerton te Winkel.

Ledenvergadering Dahliavereniging Heerde HEERDE- Onlangs hield de Dahliavereniging Heerde haar jaarlijkse ledenvergadering. Er werd tijdens de vergadering aandacht geschonken aan enkele jubilerende leden. De heer H.J. Mouwe werd vanwege het 50-jarig lidmaatschap een jubileumspeld opgespeld. Naast dit cadeau werd hem ook een oorkonde en boeket bloemen overhandigd. De heren J. ter Avest en H.J. Visser mochten tijdens de vergadering een jubileumspeldje, oorkonde en boeket bloemen in ontvangst nemen ter gelegenheid van hun 25- jarig lidmaatschap. Ook de heren P. Draayer en E. Rosendal, tijdens de vergadering verhinderd, mochten later hun jubileumgeschenken en felicitaties ontvangen. In het afgelopen jaar heeft de heer E. Visscher deelgenomen aan een keurmeestercursus. Omdat hij deze cursus met goed gevolg heeft afgerond, mocht tijdens de ledenvergadering aan hem het officiële diploma worden uitgereikt. Een ander belangrijk punt op de agenda was de overdracht van de voorzittersfunctie. De heer A. van den Brink besloot na vier jaar de

Runningclub Heerde

daarmee werd de heer Jongmans tot nieuwe voorzitter benoemd. Na de pauze verzorgde mevrouw Margriet Maan een diapresentatie over wilde planten. Voor meer foto´s informatie kunt u een kijkje nemen op www. dahliaverenigingheerde.verenigingsweb.nl.

Voetbaluitslagen REGIO- VIOS speelde uit tegen Terschuurse Boys. De ploeg uit Vaassen verloor de wedstrijd met 4-1. Als gevolg van dit resultaat en de winst van VVOP zakt VIOS naar de derde plaats. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen Vierhouten `82 en spelen de concurrenten VVOP en Terschuurse

Boys tegen elkaar. SV Vaassen heeft de thuiswedstrijd met 0-1 van WSV uit Apeldoorn verloren. Sv HattoHeim – Bergentheim in de 3e klasse C De ruststand 1-1 bleek ook eindstand. Zaterdag 24 maart speelt Hatto Heim de wedstrijd tegen Marienberg, aanvang 14.30 uur op het sportpark “Het Achterveen” in Hattem.

Cheque voor Stichting Semmy EMST- De groep wielrenners die zaterdag 23 juni o.a. de La Marmotte gaan beklimmen, een fietstocht in de Franse Alpen van 175 km met maar liefst 85 km klimwerk, waren zaterdag diep onder de indruk van de cheque van maar liefst 2.509 euro, die ze aangeboden kregen van Vakantiepark “de Bosrand” uit Vaassen voor de Stichting Semmy. De Stichting Semmy doet enorm veel onderzoek naar tumoren van de hersenstam, want dat is dringend noodzakelijk en de enige kans om de huidige zeer slechte kansen op genezing van kinderen met deze vorm van kinderkanker te verbeteren. Dit was de opbrengst van de diverse activiteiten die gehouden werden tijdens de Winterfair van zondag 18 december bij “de Bosrand”. Een geweldig bedrag, dat vonden ook de uitbaters van “de Bosrand”, Arjan van Werven en Jeannet Braakman. “Deze keer was het een bewuste keus dat we iets wilden gaan doen tijdens de

Winterfair voor de Stichting Semmy”, zegt Arjan van Werven. Mijn moeder, Riek van Werven, kent namelijk de moeder van René Steunenberg, Trijntje weer heel goed, want zij hebben samen op school in dezelfde klas gezeten. Christa en René Steunenberg hebben een drietal jaar geleden hun dochtertje Danique verloren aan hersenstam kanker. René Steunenberg wist eigenlijk niet precies wat hij moest zeggen over dit geweldige bedrag. “Ik wist ook absoluut niet wat ik kon verwachten, maar dit had ik zeker niet verwacht”, zegt Steunenberg. “Maar er komen nog meer acties voor de Stichting Semmy en de Stichting Beeldgestuurde Behandeling bij Kanker (SBBvK)”, zegt Steunenberg, “want daar gaan we mee samenwerken. Zo zijn we te zien op Hemelvaartsdag ( 17 mei 2012) tijdens Vaasaqua. Let dan op ons en de gehele opbrengst gaat naar de Stichtingen Semmy en SBBvK.”


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 33 2

Geeft kleur aan autorijden!

en

2e Paasdag op

Gratis set wiinterbanden of een Samsu ng tablet!

bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto* tijdens de Paasshow. Voor iedere bezoeker een leuke attentie! *vraag naar de voorwaarden

Tel. 088 003 5000 (algemeen) E-mail heerde@autopalace-peugeot.nl

www.autopalacegroep.nl

Auto Palace Heerde Stationsstraat 9-11, 8181 CW Heerde Telefoon: 088 003 5535

ooncollectief W Hattems Night

VRIJDAG 30 MAART VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

Waar ?

Gratis

W

Goodyb ag

Meld je nu aan via www.wooncollectief.info of haal een gratis toegangskaart bij:

Populierenlaan 7 Hattem

WWW.WOONCOLLECTIEF.INFO

OP=OP

w w w. l i s s e n b e r g . n l WWW.WOONCOLLECTIEF.INFO

SylFleur | Instituut De Bron Hair Plaza | Henri Bloem Vicaris | Banka Winkel Smederij Wessel Bison | Bosch Veltkamp tweewielers Oving Renault dealer Ruiter Dakkapellen Bloemink Security | 2e Hansje


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 34

Succesvolle voorspeelavond Fanfarekorps

Plannen De Adelaar aangepast EPE- De plannen voor de bouw van appartementen op het terrein van de voormalige wasserij van Bagerman, de Adelaar, aan de Heerderweg in Epe zijn de ontwerpfase ingegaan. Naar aanleiding van het voorontwerp zijn er 16 inspraakreacties ingediend die hebben geleid tot enkele wijzigingen in het plan. De belangrijkste wijzigingen zijn het terugbrengen van het bebouwingsoppervlak van 1238 naar 880 m2, het aantal ap-

partementen verlagen van 48 tot 44, het aantal bouwdelen van zes naar drie terug brengen en de gebouwen herpositioneren. Daarbij zal er sprake zijn van één hoofdgebouw en twee ‘bijgebouwen’. In een overeenkomst is vastgelegd met de eigenaar dat alle kosten voor het project voor rekening komen van de initiatiefnemer. Dit betekent overigens niet dat het plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Gitaar concert Sereno

HATTEM- Onlangs vond de jaarlijkse voorspeelavond van het Fanfarekorps “Ons Genoegen” plaats in het verenigingsgebouw de Triangel. Tijdens deze avond lieten de leerlingen van diverse niveaus horen wat zij tot dusver hadden ingestudeerd. Dit varieerde van slagwerketudes tot het swingende “Copacabana”. Daarnaast gaf de AMV groep o.l.v. Jenneke Zweers een aantal leuke optredens. De AMV groep

liet horen wat zij konden spelen op de blokfluit, zongen gezamenlijk een liedje en lieten zien dat je geen noten hoeft te kunnen lezen om muziek te maken. Het studieorkest o.l.v. Sandra Mulder bracht diverse delen uit “Mixed Bag” en “On the Movieset” ten gehore. Al met al een leuke avond en een belofte voor de toekomst. Na afloop van de optredens werden de aanwezige docenten bedankt voor hun in-

zet evenals de organisatoren van deze avond. Het volgende concert van het “Fanfarekorps Ons Genoegen” vindt plaats op zaterdagavond 21 april in Multifunctioneel Centrum De Marke te Hattem. Tijdens deze avond zal het A- orkest, het studieorkest, de malletband en de AMV groep optreden. De medewerking tijdens deze avond zal worden verleend door gemengd koor “Decibel” uit Hattem o.l.v. Birgit Pfeifer.

Turnselectie Pegasus naar halve finale NK HEERDE- De 2e divisie turnsters van G.V. Pegasus reisden afgelopen zaterdag naar Bergschenhoek voor de landelijke kwartfinale van de 2e divisie. Alle 4 turnsters hadden zich vanuit de 3 plaatsingswedstrijden in het district weten te plaatsen voor dit landelijk turncircuit. Ilja van Doorm en Sanne Berends streden in de categorie jeugd niveau 5. Helaas maakte Ilja een fout op balk. Dit heeft haar een ticket gekost. Sanne eindigde op een zeer nette 13e plaats en

Dienst voor jongeren HATTEM- Op zondag 25 maart wordt in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Hattem een dienst georganiseerd speciaal voor jongeren met als thema ‘Volg mij? … Ga!’. De dienst begint om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom. Na de dienst staat er koffie/

thee/limonade klaar. De locatie is Hessenweg 84 te Hattem. Spreker tijdens de dienst is Eric Bolhuis die onder andere actief is voor Geloofshelden, een organisatie die de boodschap van Jezus Christus wil verspreiden middels sport en (top) sporters.

blijft daarmee in de strijd voor het NK. Afhankelijk van de indeling die de KNGU maakt, zal zij op 31 maart in Nieuw Vennep of op 21 april in Reusel opnieuw proberen met stabiel turnen te scoren. Joyce Stijf en Meilin Berkhoff turnden in de categorie junior niveau 4. Joyce turnde een nette wedstrijd en eindigde op de 13e plaats en werd de doelstelling ruimschoots behaald. Meilin wist in het eindklassement op de 21e plek te eindigen. Beide turnsters zullen 31 maart opnieuw in actie komen tijdens de halve finale in Nieuw Vennep. G.V. Pegasus is erg trots op de prestaties van deze turnsters die zich in een pittig deelnemersveld staande weten te houden. De wens is dan ook dat de plannen omtrent de nieuwe trainingshal binnenkort een feit worden, zodat de vereniging het hoge niveau kan blijven handhaven.

Lesproject Stolpersteine Hattem over discriminatie

HATTEM- Op zaterdagavond 24 maart zullen de Italiaanse fingerstyle gitarist Paolo Sereno en de Nederlandse gitaristen Wim den Herder en Lars de Rijck een concert geven in De Tinne in Hattem. Paolo Sereno staat in Italie bekend als één van de meest getalenteerde gitaristen van deze tijd. In het eerste deel van de avond treedt een tweetal veelbelovende Nederlandse gitaristen op: Wim den Herder

en Lars de Rijck treden vaak samen op als duo, en dat zullen zij uiteraard ook op deze avond doen. Het concert begint om 20.30 uur, de zaal is open vanaf 20.00 uur. Kaarten (à 15 euro) kunnen via e-mail worden besteld bij stanley@dijkhuis.com, en kunnen voor aanvang van het concert op 24 maart vanaf 20.00 uur in De Tinne, Kerkhofstraat 9-11 te Hattem contant worden betaald.

Lotgenotencontact partnerverlies EPE- Stichting “De Kruimelschaar” houdt elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: ”Het Lotgenotencontact”. De eerstvolgende keer is maandag 26 maart in Villa Vijvervreugd, Beekstraat 1 te Epe (naast de Grote Kerk), van

16.00- 17.30 uur. Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Goud, zilver en brons voor judoka’s HEERDE- Judoteam Bijsterbosch reisde vrijdag af naar het Duitse Holstein om deel te nemen aan de Open Judowedstrijden Holstein. Deze wedstrijden worden door het Judoteam Bijsterbosch gezien als een goede voorbereiding op de European Cup wedstrijden aankomend weekeinde in Geneve. De Judoka’s van Judoteam Bijsterbosch wisten zeer goede klasseringen te behalen in Holstein. Bij de

dames wist Marlous van Mourik in de klasse tot 70 kilo de eerste prijs te halen. Bij de heren werd Jaimy Bennett (Heerde, -66) tweede, Krijn Schetters (Oene, -66) werd in diezelfde klasse vijfde. In de klasse tot 90 kilo werd Chris van het Reve (Enschede) derde, Daan de Jonge (Apeldoorn) werd in die klasse vijfde. Coach Gerrit Bijsterbosch was heel tevreden over de resultaten van zijn judoka’s.

Ruitersport EPE- Leonie IJzerman is met het paard Andor in Epe 1e geworden

en 2e met 186 en 183 punten in het L2.

Staatssecretaris Henk Bleker komt naar Heerde HEERDE- Op vrijdag 23 maart, aanvang 20.00 uur (i.p.v. 19.30 uur) komt Staatssecretaris Henk Bleker naar Heerde. In zaal Welgelegen aan de Stationsstraat 2 te Heerde is iedereen welkom die belangstelling heeft voor zijn verhaal. Het thema van de avond is: hoe sterk is de Veluwe. Welke kansen zijn er voor de agrarische sector, de economie, de recreatie enzovoort. De heer Bleker zal hierop ingaan. Hij zal aangeven hoe de agrarische sector, de natuur

en toerisme & recreatie elkaar kunnen versterken, mede in relatie tot nieuwe ontwikkelingen. Daarna zal er veel ruimte zijn voor vragen en discussie. Een panel bestaande uit de staatssecretaris, een afgevaardigde van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt en LTO Noord Oost Veluwe en een lid van Povinciale Staten, zal op uw vragen en/ of stellingen ingaan. Het belooft een boeiende avond te worden. De koffie staat klaar.

HVV dames HATTEM- Afgelopen vrijdagavond traden de volleybaldames van Berends&Slump/HVV tegen Volta in Lelystad. De dames uit Hattem waren een behoorlijke maat te groot

voor Volta en wisten met 4-0 te winnen. De Hattemse dames nestelen zich door deze overwinning in de subtop van de ranglijst en wie weet zit er nog meer in het vat.

Voorbereiding Poasvuur Welsum Georg Cohn en zijn ouders (foto Heemkunde)

HATTEM- De stichting Gedenkstenen heeft in het kader van het vervolg op de plaatsing van de 16 Stolpersteine op 22 april 2011 in Hattem een lesproject discriminatie voor de groepen 6-8 van alle basisscholen alhier ontwikkeld. Dit lesproject bestaat uit een CD, aangevuld met een schriftelijke

uitleg voor de leerkracht. De kinderen kunnen m.b.v. de website een aantal vragen beantwoorden en/of opdrachten op school of in Hattem uitvoeren. De eerste CD en het lesmateriaal over het lesproject discriminatie zal op dinsdag 3 april om 11.00 uur op basisschool 'de Vlonder’ te Hattem, aan leer-

kracht mevr. Anneke ten Pas officieel worden overhandigd. Daarna zullen de resterende basisscholen het info materiaal zelf ook ontvangen. Daarnaast zal dit lesproject voor belangstellende basisscholen buiten Hattem te downloaden zijn van de website (zie www.stolpersteine-hattem.nl).

WELSUM- De Vereniging voor Volksvermaken Welsum is begonnen met de voorbereiding van het Poasvuur op 1e Paasdag. De aankomende zaterdagen, 24 en 31 maart en 7 april kan het snoeihout tussen 10.00 en 16.00 uur worden aangeleverd aan de Erveweg in Welsum ter hoogte van de dorpskern. Er is geen mogelijkheid om

planken, latten, palen of anderszins te storten. Het aansteken van het Poasvuur is op 8 april om 20.00 uur voorafgegaan door een optocht waarbij de kinderen die hierin hebben meegelopen het Poasvuur zullen aansteken. Dus snoei waar mogelijk uw tuin nog en kom het snoeihout aankomende weken inleveren.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 35 2

WELKOM BIJ ARO 6000M2 MODEPLEZIER IN OENE

OPENINGSTIJDEN zaterdag van 9 tot 17 uur

DE KOFFIE STAAT KLAAR IN ONS ARO CAFÉ GRATIS BIGSHOPPER bij elke aankoop

HET FEEST GAAT DOOR! De openingsdagen van ons vernieuwde pand is een groot succes geweest! Voor iedereen die nog geen kans heeft gehad om gebruik te maken van onze feestelijke aanbiedingen, feesten wij nog een weekje door!

EXTR A FEESTDAGEN BIJ ARO

20 21 22 23 24 maart

250 MERKEN

Elke werkdag van 9 tot 21 uur

maart

M E E R DA N

maart

maart

maart

FEESTAANBIEDINGEN GRATIS

PARKEREN Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene - tel: 0578 - 64 12 26

www.aro-fashiongear.nl

MEER M E R K E N! MEER VOORDEEL!


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 36 2

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in e binding als u: op dit deze regio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behande00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning ling. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Wingerdstraat 8 in Epe Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Zwartelandstraat 1 in Epe Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan T. van Lohuizenstraat 69 in Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Steinstraat 32 in Vaassen Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Beschikt u over een zorgindicatie?

nee

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

In oningaanbod rregio: egio: Infformatie w woningaanbod

ja

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 12

HA TTEM, Br ee stuk 2 7, Plan Noor d HATTEM, Bree ees 27 Noord

www awonen.nl www..delt delta voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek www oon.nl www..uw uwoon.nl voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld www wonen.nl www..omnia omniaw voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk www www..wsput sputtten.nl voor woningen in Putten

www www..triada.nl

WAPENVELD .H. v an de P olls tr aat 12, W veld-C en trum APENVELD,, W W.H. van Polls ollstr traat Wapen apenv eld-Cen entrum apen Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek osten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612121 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 4 mei 2012 Kale huur huur:: € 552,77 Servic ek os ten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1964 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: gerenoveerde tussenwoning; fraai uitzicht vanuit de woonkamer over een groenstrook; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 5 m²; zolder (19 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het westen; deze woning maakt deel uit van toekomstig herstructureringsgebied

612126 etagewoning met lift omstreeks 25 mei 2012 € 584,06 €30,33 2 2002 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.085 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de 1e etage; gelegen midden in het centrum; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 7 m²; individuele fietsenberging; balkon op het zuiden

B

F

HEERDE, J .A. tte e Nuijls tr aat 4 5, C en trum J.A. Nuijlstr traat 45 Cen entrum WAPENVELD essenk amp 2 5, W apen veld Z uid APENVELD,, E Ee enkamp 25 Wapen apenv Zuid Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek os ten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

HEERDE, J .A. tte e Nuijls tr aat 4 5, C en trum J.A. Nuijlstr traat 45 Cen entrum WAPENVELD eeuw erik weg 9 apen veld Z uid APENVELD,, L Leeuw eeuwerik erikw 9,, W Wapen apenv Zuid

612127 eengezinswoning omstreeks 4 juni 2012 € 664,00 € 5,00 3 1972 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.085 per jaar

er tienr .: Adv dver ertten entienr tienr.: oning: Type w woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek osten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime tussenwoning; gelegen aan de rand van Wapenveld; de woning is in 2009 gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 14, 12 en 8 m²; zolder (20 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het westen

B

Postadres: Bezoekadres:

B

612128 eengezinswoning omstreeks 11 mei 2012 € 595,49 € 5,00 3 1988 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.085 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: mooie hoekwoning; ruime tuin op het oosten; oppervlakte woonkamer 21 m²; 1 slaapk. en badk. op de begane grond; op dit moment is de slaapk. op de begane grond niet in gebruik als slaapk.; op verzoek kan dit echter weer gewijzigd worden; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 11 m²


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 37 2

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, Brinklaan en S tations aat St ationss traat HEERDE, nieuwbouw Dur st Brit tlaan 6 A, S cho tk amp str Durs Brittlaan Scho chotk tkamp

EPE, Sin weg 9 en trum/ Gildehoek Sintt Joris Jorisw 9,, C Cen entrum/ trum/Gildehoek Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612122 Type w oning: eengezinswoning woning: Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 5 april 2012 Kale huur huur:: € 609,82 Servic ek os ten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1989 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar onderheden: Bijz ijzonderheden: hoekwoning; zeer geschikt voor senioren; alle voorzieningen gelijkvloers; gelegen op steenworp afstand van het dorpscentrum; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 10 m²; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; het keukenblok wordt vervangen; tuin op het zuidoosten

LET OP VERR UIMDE V OOR WAARDEN! VERRUIMDE VOOR OORW

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar::

6129917 etagewoning met lift Brinklaan: voorjaar 2012 Stationsstraat: medio 2012 Kale huur huur:: € 554,71 tot € 732,91 Servic ek osten: ervicek eko € 44,00 Slaapk amer s: amers: 2 Slaapkamer Bouwjaar ouwjaar:: 2012 Ink omens eis en: geen Inkomens omenseis eisen: oep Doelgr Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten. Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 70 tot 103 m²; beide complexen bestaan uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen. ZOR GARR ANGEMENT MOGELIJK ORG ARRANGEMENT MOGELIJK!!

B

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

B

HEERDE, J .A. tte e Nuijls tr aat 4 5, C en trum J.A. Nuijlstr traat 45 Cen entrum EPE, K uiper sweg 44 en trum/ Gildehoek Kuiper uipers 44,, C Cen entrum/ trum/Gildehoek

HEERDE, J .A. tte e Nuijls tr aat 4 5, C en trum J.A. Nuijlstr traat 45 Cen entrum VAA SSEN, Jasmijns tr aat 2 76, Hegger enk AAS Jasmijnstr traat 27 Heggerenk

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612123 Type w oning: woning: bovenwoning Beschikb aar omstreeks 13 april 2012 chikbaar aar:: Kale huur huur:: € 533,05 Servic ek os ten: ervicek eko € 42,62 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar 1996 ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; gelegen in complex ‘Kuipersheem’; grenst aan de binnenzijde aan een mooie overdekte binnentuin; gelegen nabij dorpscentrum; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamer 13 m² en een kamer van 7 m²; balkon op het zuidoosten; individuele fietsenberging

VAA SSEN, S tr aat 11, Kruger str aat Z uid AAS Stteins einstr traat Krugers traat Zuid Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612125 Type w oning: woning: benedenwoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 13 april 2012 Kale huur huur:: € 653,35 Servic ek os ten: ervicek eko € 25,73 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 2007 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang binnen deze doelgroep hebben verkoopurgenten voorrang Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 34.085 per jaar onderheden: Bijz ijzonderheden: tussenwoning op de begane grond; alle voorzieningen gelijkvloers; de woning is rolstoelgeschikt; oppervlakte woonk. 34 m²; open keuken van 5 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 8 m²; terras op het westen; mogelijkheid tot het huren van een overdekte parkeerplaats in de parkeergarage onder het gebouw; individuele fietsenberging

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 612124 Type w oning: woning: etagewoning met lift Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 3 april 2012 Kale huur huur:: € 319,27 Servic ek os ten: ervicek eko € 30,10 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1975 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: maximaal € 34.085 per jaar Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de 1e etage; de woning is in 2009 gerenoveerd; winkels en bushalte op loopafstand; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamer 6 m²; voorschot stookkosten € 60,00 per maand; balkon op het oosten

B

D

Toege wezen w oningen: oegew woningen:

Per dir ect tte e huur direct huur:: ARKEERPLAA TS VERDEKTE PARKEERPLAA ARKEERPLAAT OVERDEK TE P Locatie: de ondergrondse parkeerkelder hoek Lippenoordweg/Zandkamp te Hattem: Wilt u uw auto schoon, droog en veilig parkeren op een eigen overdekte en goed bereikbare parkeerplaats? Wij bieden op bovengenoemde locatie parkeerplaatsen aan voor € 25,00 per maand. Dit tarief geldt voor de eerste 6 maanden. Na dit eerste half jaar kunt u beslissen of u de parkeerplaats wilt blijven huren. Neem contact op met onze klantenservice, 0578-67 66 20

@

Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan anttal

Aan anttal

reactie s acties

Pun Puntten

-

HATTEM

Evergunne 11

eengezinswoning

urgent 24-02-2012 32

HATTEM

Allershoeve 29

etagewoning met lift

612088

1

84

WAPENVELD De Vree 37

benedenwoning

vrije vestiging

-

-

WAPENVELD Nachtegaalweg 73

eengezinswoning

612086

16

102

EPE

Ankerstraat 82

etagewoning met lift

612081

15

124

VAASSEN

Krugerstraat 278

eengezinswoning

612073

18

170

Zie de volgende pagina

Vul uw woonbon in op

voor ons

www.triada.nl

overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 38 2

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Z war tr aat 1 Zw arttelands elandstr traat

EPE, W inger ds tr aat 8 Winger ingerds dstr traat

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop Uitgebouwde 2-onder1-kapwoning met stenen berging. De achtertuin is op het oosten gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1962. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit HRC 24, bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 230 m². Begane gr ond grond Hal voorzien van trapkast en meterkast; trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; ruime woonkamer (30 m²) met loopdeur naar de achtertuin; dichte keuken (7 m²); bijkeuken (8 m²) met wasmachine aansluiting; berging (8 m²). dieping 1 e ver erdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (11, 9 en 7 m²), waarvan 1 met vaste kast; gedeeltelijk betegelde badkamer (4 m²) met douche en wastafel. e

er dieping 2 v ver erdieping Zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderberging met CV-opstelling.

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

€ 20 7.0 00 € 20.70 0

VASTE VERK OOPPRIJS: € 186 VERKOOPPRIJS: 186..3 0 0 k.k. Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat s chappelijk o omoett een binding ((maat maats off ec ecoch aarin de nomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin nomis woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, T an L ohuiz ens tr aat 6 9 AAS T.. v van Lohuiz ohuizens enstr traat 69

Nieuw in verkoop Nette hoekwoning met stenen berging. De achtertuin is Tax atie waar de: 0 00 axatie atiew aarde: € 188. 188.0 op het noorden gelegen. Het bouwjaar van de woning is Kor ting 10% 0 orting € 18 18..8 0 00 1957 en de woning is in 2001 gerenoveerd. De woning is V A S TE VERK OOPPRIJS: 16 9 . 2 0 0 k.k. VERKOOPPRIJS: € 169 geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant HR pro, bouwjaar 2006. De voor- en Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov achtertuin zijn gedeeltelijk voorzien van sierbestrating. Totale perceelsgrootte ca. 153 m². Begane gr ond grond Hal voorzien van trapkast en meterkast; gerenoveerd toilet; woonkamer (26 m²) met schouw; woonkeuken (17 m²); bijkeuken (10 m²) met wasmachine aansluiting; berging (6 m²). dieping 1 e ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (11, 11 en 7 m²), waarvan 1 met wastafel en een openslaande deur naar het balkon; geheel betegelde en gerenoveerde badkamer (5 m²) met douche, wastafel, 2e toilet en wasmachine aansluiting. 2e v er dieping ver erdieping Zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolderkamer met 2 nieuwe Velux dakramen en CV standplaats.

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat schappelijk o omoett een binding ((maat maats off ec ecoch aarin de nomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin nomis woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA SSEN, S tr aat 3 2 AAS Stteins einstr traat 32

Te koop

Te koop

Nieuw in verkoop Nette tussenwoning met de tuin op het noorden gelegen. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. Het bouwjaar van de woning is 1956. Verwarming door middel van CV, Nefit HR, bouwjaar 2006. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de woning. Totale perceelsgrootte ca. 169 m². Begane gr ond grond Entree / hal; meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast; dichte keuken (9 m²) met inbouwkast; bijkeuken (6 m²) met cv-opstelling en wasmachineaansluiting; woonkamer (16 m²) met inbouwkast. er dieping 1e v ver erdieping Ruime overloop (6 m²); 4 slaapkamers (10, 8, 8 en 7 m²), waarvan 3 met inbouwkast; badkamer (2 m²) met douche en wastafel; de badkamer dient te worden gerenoveerd. er dieping 2e v ver erdieping Vliering (middels luik bereikbaar).

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

5.0 00 € 16 165 0 € 16 16..5 0 00

VASTE VERK OOPPRIJS: € 114 4 8 .500 k.k. VERKOOPPRIJS: Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat schappelijk o omoett een binding ((maat maats off ec ecoch aarin de nomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin nomis woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Nieuw in verkoop Rustig gelegen tussenwoning. De achtertuin is op het noorden gelegen. Stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1965. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant 18-22C VHR-combiketel, bouwjaar 2005. Totale perceelsgrootte ca. 170 m². Begane gr ond grond Entree / hal; meterkast en trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (7 m²) met keukenblok; bijkeuken (8 m²); woonkamer (16 m²) voor zien van laminaatvloer en een schouw met aansluitmogelijkheid voor een gaskachel. er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (11, 9 en 8 m²), waarvan 1 met vaste kast; gerenoveerde en geheel betegelde badkamer (6 m²) met douche, wastafel, 2e toilet en opstelplaats voor de wasmachine; inloopkast met luik naar de vliering. 2e v er dieping ver erdieping Bereikbaar via vlizotrap; bergruimte met cv-opstelling.

Tax atie waar de: axatie atiew aarde: ting 10% orting Kor

0 00 € 166. 166.0 0 € 16 16..6 0 00

VASTE VERK OOPPRIJS: € 114 49.400 k.k. VERKOOPPRIJS: Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moe maat s chappelijk o omoett een binding ((maat maats off ec ecoch aarin de nomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin nomis woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

10% korting op de taxatiewaarde N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 39 2


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 40 2

Epe Eper Veste 88

Epe Stationsstraat 4b

Vaassen Dorpsstraat 38

t5XFFLBNFSBQQBSUFNFOU NFUCBMLPO

t5XFFLBNFSBQQBSUFNFOU NFUHBSBHFFOCFSHJOH

t.BJTPOFUUFJODFOUSVNWBO 7BBTTFO

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFS

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFS

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS 

t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t&FOHFXFMEJHFLBOTWPPSTUBS UFSTJOEFXPOJOHNBSLU

t)FUEBLUFSSBTJTPQIFUXFT UFOHFMFHFOFOJTDJSDBN HSPPU

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Vraagprijs € 160.000,- v.o.n.

Vaassen Vuurdoornstraat 248

Epe Klinkenburg 9

Epe Willem Dreeslaan 255

t3VJNF VJUHFCPVXEFIPFL XPOJOHNFUBBOHFCPVXEF TUFOFOCFSHJOH

t6JUHFCPVXEFNJEEFOXPOJOH NFUCFSHJOHNFUPWFSLBQQJOH

t3VJNFNJEEFOXPOJOHNFU DBSQPSUFOSVJNFCFSHJOH

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t4MBBQLBNFSFOFFOCBELBNFS PQEFCFHBOFHSPOE

t&FOQFSGFDUFTUBSUFSTFO HF[JOTXPOJOHPQFFO[FFS MFVLFQMFL

t#JFEUFFOWSJKFUVJOPQIFU [VJEFO

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

t&OLFMFKBSFOHFMFEFOHFIFFM HFNPEFSOJTFFSEFOWFSCPVXE

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

Epe Hoge Hagt 67 t3PZBMFIPFLXPOJOHNFU HBSBHFFODBQPSU tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS t7WFFOGSBBJFVJUCPVX

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Epe Hoge Hagt 78 t.PEFSOF SVJNFFOMJDIUFVJU HFCPVXEFIPFLXPOJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t%FXPOJOHJTSFDFOUPQEF CFHBOFHSPOEHFNPEFSOJ TFFSE

Epe Zaailand 38

Deze woningen zijn opengesteld tijdens de OPEN HUIZENDAG 31 maart 2012 van 11:00 tot 15:00

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

t4QFFMTF VJUHFCPVXEFNJE EFOXPOJOHNFUBBOHFCPVXEF CFSHJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS tFWFSEJFQJOHIFFGUFFO[PMEFS LBNFSNFUFFOOPLWFSIPHJOH

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Epe Schaepmanstraat 14 t,FVSJHPOEFSIPVEFOFOSVJNF NJEEFOXPOJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t%F[FXPOJOHJTFFOJEFBMF HF[JOTXPOJOHNFUDPNGPSU WSJKF MJHHJOHFOFFOMFVLFXPPOPN HFWJOH

Vraagprijs € 222.500,- k.k.

Vaassen Kruethofstede 27

Epe Warande 31

Vaassen Jasmijnstraat 12

t3VJNFNJEEFOXPOJOHNFU TUFOFOCFSHJOH

t,FVSJHPOEFSIPVEFONJEEFO XPOJOHNFUCFSHJOH

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t(FTDIBLFMEFXPOJOHNFU HBSBHFFOBBOHFCPVXEFTUFOFO CFSHJOH

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t6JUCPVXWBOEFXPOJOHBBO EFBDIUFS[JKEFFOFFOSPZBMF EBLLBQFM

t(FMFHFOJOEFKPOHFFOLJOE WSJFOEFMJKLFXPPOXJKL

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Epe Troelstrastraat 42

Epe Vleerveld 32

Epe Preekberg 13

t3PZBMFNJEEFOXPOJOHNFU DBSQPSUFOCFSHJOH

t'SBBJFIPFLXPOJOHNFU HBSBHFFODBSQPSU

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t3PZBMFVJUHFCPVXEFIPFLXP OJOHNFUHBSBHFFOEVCCFMF DBSQPSU

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t&FOQFSGFDUFHF[JOTXPOJOH NFUWSJKIFJEFOSVJNUF

t(FMFHFOJOFFOSVTUJHFFO MFVLFXPPOPNHFWJOH

t%FXPOJOHJTSFDFOUPQEF CFHBOFHSPOEFOWFSEJFQJOH VJUHFCPVXE

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Vraagprijs € 247.000,- k.k.

Oene Eperweg 41

Epe Warande 30

Vaassen Boxhofstede 62

t7SJKTUBBOEFXPOJOHNFUCFS HJOHFODBSQPSU

t,FVSJHFIPFLXPOJOHNFUSVJNF BBOHFCPVXEFTUFOFOCFSHJOH Y

t,FVSJHFIPFLXPOJOHNFU HBSBHFFODBSQPSU

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t(FMFHFOPQFFOJEFBMFMPDBUJF PQMPPQBGTUBOEWBOIFUDFOUSVN

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t7SJKVJU[JDIUPWFSXFJMBOE

t&SJTFFOFYUSBTQFFMXFSLLBNFS NFUMJDIULPFQFMPQEFCFHBOF HSPOE

t(FMFHFOBBOEFSBOEWBO EFHFMJFGEFXPPOXJKLiEF 0PTUFSIPGw

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Epe Steenderkamp 3

Epe Boerrigterstraat 13

t,FVSJHPOEFSIPVEFOTFNJ CVOHBMPXNFUHBSBHF

t3PZBMFIFMGUWBOFFOEVCCFM XPPOIVJTNFUJOQBOEJHF CFSHJOH

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS t4MBBQLBNFSFOCBELBNFSPQ EFCFHBOFHSPOE

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS t3PZBBMEBLUFSSBTWBODBN

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

De Lindehove 9, 8161 EA Epe Tel. 0578 - 61 26 30 www.schievenkeizer.nl Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

Ons kantoor is geopend tijdens het OPEN HUIS


SCHAAPSKOOI

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 421

Epe Zuukerweg 36

Epe Gildeland 1

Epe Willem Tellstraat 64

t)FMGUWBOFFOEVCCFMXPPO IVJTNFUCFSHJOH

t3PZBMF VJUHFCPVXEFIPFL XPOJOHNFUHBSBHF

t,BSBLUFSJTUJFLFWSJKTUBBOEF XPOJOHNFUHBSBHF

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t;PXFMWPPS OBBTUBMTBDI UFSEFXPOJOHIFFGUVWSJK VJU[JDIU

t#FHBOFHSPOEWWWMPFSWFS XBSNJOH

t4MBBQLBNFSFOCBELBNFSPQ EFCFHBOFHSPOE

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Heerde J.G. van Arkstraat 21

Veessen Veesser Enkweg 23

Epe Hardenbrink 27

t3PZBMFIFMGUWBOFFOEVCCFM XPPOIVJTNFUHBSBHFFO UVJOIVJT

t$IBSNBOUFSJFUHFEFLUFWSJK TUBBOEFXPOJOH

t'SBBJESJFLBNFSIPFLBQQBS UFNFOU

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS 

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS t.PEFSOFPQFOIBBSEBBO XF[JH

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Epe Kuipersweg 82 t7SJKTUBBOEFXPOJOHNFUBBO HFCPVXEFTUFOFOHBSBHF tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBSFOWFS CPVXEVJUHFCSFJEJO t#JK[POEFSHFTDIJLUWPPSEF TFOJPSPQEFXPOJOHNBSLU

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vaassen Kanaalweg 84 t3JFUHFEFLUFXPPOCPFSEFSJK NFUDBSQPSUFOIPVUFOTDIVVS tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS t#PFSEFSJKJTEFBGHFMPQFO KBBSHSPUFOEFFMTHFSFOPWFFSE

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

sterk in prijs verlaagd

t;FFSBVUIFOUJFLNFUWFFM TGFFSFMFNFOUFO

t#JKIFUBQQBSUFNFOU[JUFFO SVJNCBMLPO

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

ZATERDAG

Epe Sternpassage 30 t.PEFSOLBNFSBQQBSUFNFOU NFUQBSLFFSQMFLJOEFHBSBHF

31 MAART 2012

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS

OPEN

HUIS Kom vrijblijvend kijken en vergelijken!

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

t)FUBQQBSUFNFOUJTHFMFHFO JOIFUOJFVXFXJOLFMDFOUSVN WBO&QF

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Oene Horthoekerweg 12-1 t3VJNFWSJKTUBBOEFXPOJOH NFUDBSQPSUFOSVJNFCFSHJOH tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS VJUHF CPVXEJO t3PZBMFXPPOLFVLFOWWWMPFS WFSXBSNJOH

in prijs verlaagd

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Epe Hardenbrink 16

Vaassen Martenshofstede 25

Epe Wippenbeldweg 25

t%SJFLBNFSBQQBSUFNFOUNFU HBSBHFCPY

t7SJKTUBBOEXPPOIVJTNFUBBO HFCPVXEFTUFOFOHBSBHFFO DBSQPSU

t4FNJCVOHBMPXNFUBBOHF CPVXEFTUFOFOHBSBHF

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVEN3 #PVXKBBS 

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t-VYFPQFOLFVLFONFU JOCPVXBQQBSBUVVS

t%FXPOJOHJTHFMFHFOBBOEF SBOEWBOOJFVXCPVXXJKLi%F 0PTUFSIPGw

t7SJKFMJHHJOHBBOFFOSVTUJHF EPPEMPQFOEFXFH WFFMQSJWBDZ FOEF"JTCJOOFONJOVUFO CFSFJLCBBS

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 330.000,- k.k.

Epe Europalaan 41

Epe Wachtelenbergweg 26

Epe Officiersweg 7

t)FMGUWBOFFOEVCCFMXPPO IVJTNFUHBSBHFFODBSQPSU

t$IBSNBOUFWSJKTUBBOEFXPOJOH NFUSPZBMFBBOHFCPVXEF CFSHJOH

t(FTDIBLFMEWSJKTUBBOEXPPO IVJTNFUJOQBOEJHFHBSBHF

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t)FFGUBBOEFBDIUFS[JKEFFFO XFJETVJU[JDIU

t%FXPOJOHIFFGUFFOJEFBMFMJH HJOHOBCJKTQPSUWFMEFO TDIPMFO FOXJOLFMT

t7WOJFVXFLFVLFO CBELB NFSFOWMPFSFO

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Vaassen Julianalaan 13

Epe Sint Antonieweg 1A

Epe Burgemeester van Walsemlaan 33

t4DIJUUFSFOEHFMFHFOWSJKTUBBO EFXPOJOHNFUHBSBHFT

t6OJFL SPZBBMFOLMBTTJFLBQQBSUF NFOUNFUQBSLFFSQMBBUTFOSVJNF CFSHJOH

t)FMGUWBOFFOEVCCFMNFUBBO HFCPVXEFHBSBHF

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

zeer scherpe vraagprijs

-

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t8PPOPQQFSWMBLUFN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t;POOJHFCFTMPUFOUVJOJTWW FFOSVJNUFSSBTFOFFOGSBBJF WFSBOEB

t(FMFHFOPQ¢¢OWBOEFNPPJTUF MPDBUJFTWBO&QFJOFFONPOV NFOUBMFWJMMB

t3PZBMFHF[JOTXPOJOHNFU[FFS WFFMMFFGSVJNUF PBFFOXPPO LBNFSNFUUXFF[JUIPFLFO

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

Emst Vaassenseweg 59

Veessen Veesser Enkweg 41

t8PPOCPFSEFSJKNFUBBOHF CPVXELPPLIVJTFOIPVUFO HBSBHF

t4GFFSWPMMFFOGSBBJWFSCPVXEF XPPOCPFSEFSJKNFUTDIVVSFO DBSQPSU

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQLBNFST

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t&SJTFWFOUVFFMFYUSBBBOHSFO [FOEFHSPOECJKUFLPQFO

t%FXPOJOHJTSFDFOUHFIFFM HFTDIJMEFSEFOLFVSJHPOEFS IPVEFO

Vraagprijs € 474.000,- k.k.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

De Lindehove 9, 8161 EA Epe Tel. 0578 - 61 26 30 www.schievenkeizer.nl Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

Ons kantoor is geopend tijdens het OPEN HUIS


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 42 2

Epe Brinklaan 32

Epe Lohuizerweg 11

Epe Burgweg 20

t7SJKTUBBOEFXPOJOHNFUBBO HFCPVXEFHBSBHF

t3PZBBMFONPEFSOIFSFOIVJT NFUSVJNFHBSBHFFOWFSBOEB

tLBNFST FYUSBLBNFST NPHFMJKL

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t3VJNFXPPOCPFSEFSJKNFU BBOHFCPVXEBQQBSUFNFOUFO DJSDBNCJKHFCPVXFO

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVEN3 #PVXKBBS

t3FDFOUHFIFFMHFNPEFSOJ TFFSE

t$FOUSBMFMJHHJOHUFHFOPWFS IFU#FFLQBSL

Vraagprijs â‚Ź 500.000,- k.k.

Vraagprijs â‚Ź 569.000,- k.k.

Vraagprijs â‚Ź 575.000,- k.k.

Vaassen Deventerstraat 93

Heerde Horsthoekerbeek 10

Epe Elburgerweg 1

t7JMMBNFUSPZBBMCJKHFCPVX FOLBOUPPS

t-BOEIVJTNFULBOUPPS EVC CFMFHBSBHF DBSQPSUFOHBT UFOWFSCMJKG

t3JFUHFEFLUMBOEIVJTNFUHBT UFOWFSCMJKG

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS

t7SJKFUVJONFUWJKWFSQBSUJK UFS SBTTFOFOFFOMBOHFPQSJKMBBO

t7FSXBSNE[XFNCBEWBOY NFUFS

Vraagprijs â‚Ź 599.000,- k.k.

Deze woningen zijn opengesteld tijdens de OPEN HUIZENDAG 31 maart 2012 van 11:00 tot 15:00

Vraagprijs â‚Ź 689.000,- k.k.

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS t7SJKVJU[JDIUPWFSMBOEFSJKFO

tLBNFST XBBSWBOTMBBQ LBNFST t1FSDFFMN *OIPVE N3 #PVXKBBS t*EFBMFMPDBUJFWPPSFFOQSBL UJKLBBOIVJT

Vraagprijs â‚Ź 998.000,- k.k.

Overig aanbod deelname Open Huis 7""44&/

8BHFONBLFSTTUSBBU

ĂĄ LL

&1&

1SFFLCFSH

ĂĄ LL

7""44&/

%FWFOUFSTUSBBU

ĂĄ LL

&.45

)BOFOEPSQFSXFH

ĂĄ LL

7""44&/

&WFSTIPFL

ĂĄ LL

&.45

)BOFOEPSQFSXFH

ĂĄ LL

&.45

&FVXIPSTUXFH

ĂĄ LL

&.45

7BBTTFOTFCJOOFOXFH

ĂĄ LL

)&&3%&

"DBDJBMBBO

â‚Ź  LL

&1&

&SJDBXFH

ĂĄ LL

&1&

5PSFOXFH

ĂĄ LL

De Lindehove 9, 8161 EA Epe Tel. 0578 - 61 26 30 www.schievenkeizer.nl Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten. Veluwse Metaal Recycling

31 MAART OPEN TENNISDAG 2012

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

TENNIS EEN SPORT VOOR JONG EN OUD

HĂŠt adres voor inleveren van al uw oud ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container voor bedrijven en verenigingen. Bel of kom gerust eens langs!

Openingstijden: ma. t/m vrij. zat.

08:00 uur - 17:00 uur 08.00 uur - 12:00 uur

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Hammerstraat 1 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: info@veluwsemetaalrecycling.nl

De open tennisdag 2012, met het thema zonder jou is er geen bal aan, is niet alleen gericht op de jeugd. Juist deze dag zal bij Tennis Vereniging Wapenveld ook extra aandacht besteed worden aan de wat ouderen onder ons. Tennis is tot op hoge leeftijd op te pakken en te beoefenen. Zo is de 93 jarige Leo Scholte ter Horst nog regelmatig 2 keer per week, in de dubbel tennis actief op het tennispark van T V W. T ijdens de open tennisdag kunnen 50 en 60 ‘ers, of zelfs ouder, gratis onder deskundige begeleiding proeven of tennis wat voor hen is. Rackets worden beschikbaar gesteld door T V W. In het kader van de vergrijzing en de gevolgen die dit met zich meebrengt, is het van groot belang, lang en op hoge leeftijd actief te blijven bewegen. Dit kan met tennis, bovendien levert het lid worden van een actieve en gezellige club, als T V W, nog eens als extraatje op de mogelijkheid op het verkrijgen en onderhouden van nieuw sociale contacten. Onder de eigen leden van de TVW die een nieuw lid “aanbrengen� wordt een gratis lidmaatschap 2013 verloot. Tevens zijn er nog andere speciale aanbiedingen voor de jeugdleden en seniorleden. Dus grijp deze kans en kom kennismaken op 31 maart, van 10.00 uur tot 13.00 uur voor om Uw leven te verrijken op Tennispark “het Kruithof� W.H. vd Pollstraat 46, WA P E N V E L D .


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 43 2

HET VOORJAAR IN DE BOL? Vos Tuinvisie knapt komend voorjaar graag het vuile werk voor u op! We maaien, snoeien, bemesten en verticuteren uw tuin in een handomdraai. Bespaar uzelf de moeite en de groene vingers en bel: T 0578 561 015

GEZOND AFSLANKEN Dat kan! Met drie volledige maaltijden per dag en met normale, gezonde voeding. Afslanken betekent niet alleen minder wegen, maar ook je bewust worden van een gezonde levenswijze. Geen liflafjes, maar gewoon goedkope en gezonde voedingsproducten. U hoeft niet apart te eten. Eenmaal op gewicht gekomen bij E.G.A. kunt u als maandcursist (gratis) dit met ons gezonde eetpatroon ook blijven! Inschrijfgeld € 10,-; cursusgeld € 7,- per week Cursuslocaties: Hattem: m.f.c. ‘de Marke’, Daendelsweg 2. Di.ochtend: 9-10 uur (vergaderzaal), di.avond van 19.30-20.30 uur (computerzaal) Ook cursussen in Zwolle (maandag) en IJsselmuiden (wo.avond)! Uw cursusleidster: mw. A. Feenstra. E-mail: aefeos@telfort.nl. tel. 038-4546887 / 06-28749145 www.ega-regiozwolle.nl E.G.A. Nederland: al meer dan 30 jaar dé club voor betere voedingsgewoonten

VOOR HEERDE, EPE EN OMGEVING

ZONWERINGEN/ROLLUIKEN ook voor raamdecoratie en garagedeuren

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

VAN REEUWIJK ELBURG Westerlengte 7 Scherpe prijzen, hoge kwaliteit 06-11432997 of 0525-662159

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

GRENEN, TEAK & EIKEN

g, 20 jaar im 25 ruim Al ru Al

Q ANTIEK Q NIEUW Q MAATWERK

Tevens restauratie, logen en spuiten huisis in hu er in aker mak eeerrm sfe uw sf

J.W. van Dijk Open: ma. t/m za. van 9.00 t/m 12.00 uur, 13.00 t/m 16.00 uur, vrijdagmorgens gesloten

www.jwvandijk-grenen.nl Schellerweg 21, ZWOLLE, tel. (038) 4655447

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop narcissen, druifjes, hyacinten, tulpen, iris, violen, groente- en bloemzaden !!! Tulpen bos .............................................................................. 1,95 Primula´s Acaulis ................................................................... 0,70 10 zak tuinaarde ..................................................................... 9,75 Ponybrokken 25 kilo .............................................................. 7,75 Bakje met bolletjes v.a. .......................................................... 1,95 Plant uien en sjalotten 500 gram ............................................ 2,75 Hyacinten, narcissen vanaf .................................................... 0,50 Liguster en beukenhagen v.a. ................................................. 0,35 Violen- groot en kleinbloemig v.a. ......................................... 0,15 Fruitbomen v.a. ....................................................................... 6,00 Boeketten v.a. ......................................................................... 3,95 Helleborus v.a. ........................................................................ 1,50 Strooivoer 2 kilo ..................................................................... 1,95 Greenfield hondenbrokken 10 kilo ...................................... 22,75 Potgrond 5 zakken à 40 liter RHP gekeurd ........................... 11,00

50 bollen gladiolen nu .......................... 3,95 Groenteplanten, kruiden, aardbeien en pootaardappelen!

Volop groene planten en decoraties Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-17.00 uur, Za. 9.00-18.00 uur Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Laan-, sier-, lei- en fruitbomen nu groothandelsprijzen !!

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD Nieuwe voorjaarscollectie FinnComfort Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 44

Van Werven 25 jaar lid HVO

Heemkunde Hattem HATTEM- Het nieuwe kwartaalnummer van Heemkunde Hattem is verschenen. Met daarin o.a. een artikel over veertien aquarellen van Hattem uit 1870 die zijn herontdekt. Een verhaal over de laatmiddeleeuwse burgemeesters en hun bezigheden. De heer D. Locht schrijft het artikel over Koninklijk bezoek aan Hattem. Veertig jaar zwembad Hattem werd geschreven door de heer J.H. Plat. De originele openingstekst is in het kwartaalblad opgenomen. Wat leefde er voorbij de Kraaienberg? vraagt de heer J. van Veghel zich opnieuw af in het derde deel van een serie. Het artikel Jan Luininck en echtgenote gaat over inkijkjes in de zeventiende eeuwse gezondheidszorg, onderzocht en geschreven door de

heer D. Snieder. De heer D.J. Septer vond op internet een interessant artikel over Hattem met als titel “Oude beschrijving van Hattem medegedeeld door A. J. van Asselt”. U kunt de complete teksten ook lezen door of lid te worden (15 euro per jaar) of ze op de kijk- en leesmiddagen of -avonden te lezen in het Heemkundecentrum of door naar de Bruna te gaan om het nummer te kopen. De eerstvolgende kijk- en leesmogelijkheden zijn op woensdagmiddag 21 maart en donderdagavond 29 maart. Wilt u direct antwoorden op uw vragen? Bezoek dan de website www. heemkundehattem.nl. Via deze site kunt u zich tevens opgeven voor de gratis nieuwsbrief en u aanmelden als lid.

Cultureel Café van Kulturhus EGW Foto: staand vlnr: Sjaak Krol, Jan Pelgrim, Gert Buitenhuis, Rinie Berkhoff, Bruin Krol en Bennie vd Beek. Zittend vlnr: Jan Schepers en Dik de Wilde. Prijswinnaar Jan van Mossel ontbreekt op de foto.

VAASSEN- Onlangs hield de hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen- Epe de jaarlijkse ledenvergadering in het Koetshuis in Vaassen. De gebruikelijke onderdelen van een jaarvergadering zoals jaarverslagen van secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris kwamen aan de orde. Natuurlijk werd gesproken over de aanschaf van een AED (defibrillator). Inmiddels zijn 9 leden van de vereniging opgeleid voor de bediening van een AED. Subsidieaanvragen voor de aanschaf zijn in behandeling. Voor de aanvang van de diverse competities wordt de AED door de vereniging gekocht. Hoogtepunt van de avond was

Open Maaltijd in Hanzeheerd Brinkhoven HEERDE- Op donderdag 29 maart wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde en hebben mede als doel het instandhouden en bevorderen van de sociale contacten. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.00 uur een driegangenmenu aan voor een bedrag van 9,75 euro. Consumpties zijn verkrijgbaar vanaf 1 euro. Reserveren is gewenst en u kunt zich telefonisch aanmelden tot dinsdag 27 maart bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578691244.

Lift in PWA-hal EPE- Zaterdag is in de nieuw gebouwde sporthal Prins Willem Alexander in Epe, kort stilgestaan bij de realisatie van de personenlift. Een lift maakte deel uit van het programma van eisen maar is later als gevolg van versoberingsmaatregelen uit het PvE verwijderd. In latere gesprekken met het gemeentebestuur zijn afspraken gemaakt dat de lift alsnog kon worden gerealiseerd, mits het sporthalbestuur óók zelf een deel van de benodigde financiële middelen zou genereren. Dit is gelukt met hulp van een tweetal andere subsidie-verschaffers. Het Rabo Coöperatiefonds van de Rabobank Noordoost-Veluwe en het Sint Anthonie Gilde uit Epe hebben beiden middelen beschikbaar gesteld. Op de lift is middels een messingplaat de dankbaarheid van het sporthalbestuur voor deze bijdragen tot uitdrukking gebracht.

echter het 25-jarig bestuursjubileum van voorzitter Jan van Werven. Hij werd toegesproken door Jaap Dreef de nestor in het bestuur van HVO. Jaap dook de geschiedenis in en prees Jan met name voor zijn inzet in het bestuur de achter liggende 25 jaar. Jaap speldde de voorzitter de zilveren speld op van Sportvisserij Oost Nederland. Ook kreeg Jan een enveloppe met inhoud en een bloemen voor Aartje. Om het feest compleet te maken kreeg iedere bezoeker van de vergadering een krentenbrood. Rinie Berkhoff en Henk Steenbergen hadden respectievelijk hun 15- jarig en 10-jarig jubileum in het bestuur. Nadat Jan van Werven

van zijn huldiging was bekomen kon hij de bekers uitreiken van de viscompetities 2011. Uitslagen: A poule: 1. Rinie Berkhoff, Vaassen met 160 punten, 2. Jan Pelgrim Twello met 156 punten, 3. Jan van Mossel Vaassen met 152 punten. B poule: 1. Bennie vd Beek Epe met 158 punten, 2. Bruin Krol Epe met 154 punten, 3. Dik de Wilde Epe met 144 punten. De grootste vis, een brasem van 65 cm en 3500 gram werd gevangen door Sjaak Krol uit Vaassen. Herfstcompetitie: 1. Jan Schepers Vaassen met 151 punten, 2. Sjaak Krol Vaassen met 150 punten, 3. Gert Buitenhuis met 150 punten (minder gewicht).

Koor de Regenboog zingt in Wapenveld

WAPENVELD- Op zondag 25 maart zal koor De Regenboog meewerken aan een dienst van de Hervormde Gemeente, Kerkstraat in Wapenveld. Het thema van de dienst is: Jona, ga naar Ninevé. Voorganger is ds. Koppelman en de dienst be-

gint om 14.30 uur. In het thema van de dienst zit duidelijk een opdracht. Jona kreeg van God een opdracht: hij moest naar Ninevé om daar over God te vertellen. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

EPE- Op zondag 25 maart vindt om 15.00 uur de laatste keer van dit winterseizoen het Cultureel Café plaats in het Kulturhus van Epe. In aansluiting op de Boekenweek zullen leden van het Schrijverscollectief Noord-Oost Veluwe van zich laten horen. Zij dragen voor uit eigen werk. Het schrijverscollectief werd in de tachtiger jaren opgericht. De samenstelling van het collectief is sindsdien steeds veranderd. Er kwamen leden bij en er verlieten leden het collectief. Oorspronkelijk bestond het collectief voornamelijk uit schrijvers van korte verhalen. Later werden er ook dichters lid. De leden komen eenmaal per maand bij elkaar en lezen hun nieuwste verhalen en gedichten aan elkaar voor. Tijdens deze inspirerende bijeenkomsten krijgen ze feedback van elkaar. De deelnemende schrijvers en dichters die optreden zijn: Pauline Groos, Marleen Klokman, Marianne Lookman, Lenny Stelwagen, Inecka Stuve en Martien ten Brink. Zij zullen zich tijdens hun optreden nader aan het publiek voorstellen en u verrassen met gevarieerd werk. Hun voordrachten zullen op de piano worden omlijst door Mart

Lookman. Tevens zal hij improviseren op een aantal van hun verhalen en gedichten. In tegenstelling tot de optredens en concerten op de andere zondagmiddagen is het Cultureel Café gratis, iedereen kan zo maar even komen binnenlopen. Het programma draait vanaf 15.00 uur. Vanaf oktober 2012 zal er weer eens per maand cultureel vermaak zijn voor jong en oud. Dit is cultuur in de ruimste zin van het woord uiteenlopend van literatuur tot muziek, van oude ambachten tot allerhande vormen van creativiteit. Kulturhus EGW stelt het bijzonder op prijs als mensen uit de lokale bevolking, afkomstig uit de Gemeente Epe, met hun eigenzinnige gaven of kwaliteiten zouden willen ‘optreden’ in het Cultureel Café. Schrijft u ‘s avonds heimelijk gedichten of kunt u boeiend verhalen vertellen? Treed naar buiten en deel uw passies in het Cultureel Café. Ontmoet elkaar en inspireer elkaar onder het genot van een heerlijk glas wijn. En humor wordt bijzonder op prijs gesteld. Wilt u volgend seizoen een bijdrage leveren aan het Cultureel Café? Stuur dan een mailtje naar p.i.draaijer@ upcmail.nl.

Met Bintwerk naar de Floriade HEERDE- Binnenkort komt het zomerprogrammaboekje 2012 van Bintwerk uit, waarin weer fantastische activiteiten zijn opgenomen, zoals een bezoek aan de Floriade. Op dinsdag 24 juli vertrekt de bus naar Venlo naar de Floriade, welke eens in de 10 jaar plaats vindt en naar verwachting komen er 2 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld hier naar toe. In het Floriade park kunt u proeven, voelen, zien en ruiken. U krijgt tips op het gebied

van wonen, voeding, beplanting en tuinen die u thuis kunt toepassen. Duurzaamheid en innovatie staan dit keer centraal, en het park bestaat uit vijf thema’s. De bijdrage voor deze dagtocht bedraagt 50 euro (incl. vervoer, entree, koffie + vlaai, drankje + versnapering in de bus, plattegrond/folder). Aanmelden is mogelijk tot 1 juni. Voor opgave of informatie: Bintwerk, Zwolseweg 29, 8181 AB Heerde, tel. 0578-694626.

VAASSEN- Marcel Doornkamp is 50 jaar geworden. Hij is werkzaam als trucker bij de

Wibra. Daarom plaatsten zijn kinderen een truck in de tuin.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 45 2

WIJ HEBBEN DE KRIEBELS.... U OOK ......

VIOLEN

tray 18 stuks, bloedmooi, nu ....................................

6,45

Epe

Buizerdstraat 24

NIEUW

POTGROND

70 ltr. normaal 6,75 nu ....................

3 zakken voor 15,00

Epe Open Huis zaterdag 31 maart van 11.00 - 15.00 uur!

Paasvuurweg 7 - 8161 CA - Epe Tel: 0578-612317.

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf

Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

• Keurige goed onderhouden middenwoning met berging • Leuke starters woning, goed onderhouden en met moderne keuken en badkamer • Royale woonkamer met parketvloer en dichte keuken met inbouwapparatuur • Op de 1e verdieping drie slaapkamers en moderne lichte badkamer • Op de 2e verdieping een royale 4e kamer met dakkapel en veel bergruimte • Rustig gelegen met vrij uitzicht over groenstrook en parkeerruimte aan achterzijde • Perceeloppervlakte 131 m², inhoud ca. 335 m³, bouwjaar 1977

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Deelnemende woningen: Rozenhof 96 te Epe Rozenhof 74 te Epe Rozenhof 16 te Epe Willem Tellstraat 8 Het Bijltje 14 te Epe Hoge Hagt 73 te Epe Buizerdstraat 24 te Epe Woestijnweg 26 te Vaassen Smitskamp 4 te Epe Haverkampsweg 33-1 te Epe Scherpe Egtel 10 te Epe Willem van Oranjestraat 70 te Epe Ds. van Rhijnstraat 14 te Emst Ankerstraat 17 Woestijnweg 7 te Epe Sleedoornstraat 3 te Epe Engweg 8 te Heerde Hoofdweg 90 te Emst Boerrigterstraat 7 Hoofdweg 44 te Emst Wippenbeldweg 3 te Epe Tongerenseweg 14 te Epe Zuukerweg 40 te Epe Horthoekerweg 20 te Oene Leenhofweg 13 te Epe De Wan 36 te Heerde J.G. van Arkstraat 18 te Heerde Boergonjestraat 30 te Vaassen Klein Doesburg 32 te Heerde Oude Wisselseweg 36 te Epe Zwolseweg 52-1 te Heerde Ds. van Rhijnstraat 73 Hezeweg 9 te Emst Kamperweg 54 te Heerde Zuukerweg 72 te Epe Doelbeekseweg 20 te Heerde Hoofdstraat 189 te Epe De Wan 44 te Heerde Hoofdstraat 22 te Epe Burg. van Walsemlaan 79 te Epe Drs. K. Baasweg 3 te Heerde Kolthoornseweg 22A te Heerde Vulcanusweg 10 te Vaassen Langeweg 7 te Epe Hanendorperweg 76 te Emst De Heuve 3 te Epe Grintgroeveweg 7 te Epe Burg. Tullekenlaan 19 te Epe De Doelen 4 te Heerde Handelseweg 5 te Emst

Inzetprijs

Inzetprijs Inzetprijs

Inzetprijs

Inzetprijs

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

95.000,00 125.000,00 145.000,00 174.000,00 198.000,00 199.000,00 209.000,00 215.000,00 215.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 225.000,00 229.500,00 239.000,00 239.000,00 249.000,00 249.000,00 249.500,00 259.000,00 269.000,00 275.000,00 299.000,00 299.000,00 310.000,00 318.500,00 324.000,00 329.000,00 339.000,00 339.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 365.000,00 399.000,00 399.000,00 425.000,00 430.000,00 445.000,00 475.000,00 498.000,00 499.000,00 499.000,00 569.000,00 595.000,00 645.000,00 695.000,00 789.000,00 850.000,00 895.000,00

k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k.

U kunt deze woningen zonder afspraak bezichtigen tussen 11.00 en 15.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 46

Wethouder Berkhoff bezoekt K. Norelschool

Voorjaarsconcert V.I.V.O. Veessen VEESSEN- Op zaterdag 24 maart geeft muziekvereniging V.I.V.O. haar jaarlijkse voorjaarsconcert in sporthal de Noord te Veessen. Dat dit voorjaarsconcert al jaren een traditie is voor de inwoners van Veessen, Vorchten, Marle e.o. is een ieder wel bekend. De verschillende groepen die binnen V.I.V.O. actief zijn zullen zich presenteren. Na de presentatie van alle leden en een openingswoord van de voorzitter Henri van Werven zal het orkest deze avond beginnen en enkele stukken ten gehore brengen onder leiding van Maarten v/d Kolk. Na het orkest zullen de leerlingen optreden. De leerlingen van de drumband worden opgeleid door Jan Beekman. Verder zullen zorg dragen voor een avondvul-

lend programma de majorettes onder leiding van Margreet Bloem, die tevens bestaat uit verschillende groepen en zal de drumband onder leiding van Jan Beekman het podium betreden. Al enkel jaren is deze groep actief met de drumband van Wilhelmina en verzorgen samen optredens zowel in Heerde als Veessen. Na de pauze zal het orkest nogmaals optreden met een aantal bekende werken zoals Hallelujah, Feelings, de Muppets en andere vrolijke nummers. Dit jaar is Mirjam v/d Kolk van de partij, zij zal bij enkele bekende pop nummers de zang verzorgen. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en het concert zal beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie www.vivoveessen.nl.

Jubilarissen bij Agios

EPE- Donderdag bracht wethouder Jan Berkhoff, samen met enkele leerplichtambtenaren, een bezoek aan leerlingen uit groep 8 van de K.Norelschool. Zij hadden in het kader van de ‘Dag van de Leerplicht’ meegedaan aan een opdracht

om een collage te maken rond het thema leerplicht, waarin ze vooral ook leuke herinneringen aan de basisschool in kaart mochten brengen. Van de verschillende collages werden er uiteindelijk 2 uitgekozen die een plekje zullen krijgen in het

W.E.T. Ruiters

Bridgeuitslagen

EPE- Zaterdag 17 maart heeft Marjolein Bos-Veening in Epe met Churchill Swing een tweede prijs gewonnen in de klasse L1 dressuur met 185 punten.

HEERDE- De uitslagen van de bridgeclub Heerde. Lijn A: 1 Dms. Kalff-Van Lubek 61.31% 2 Dms. Van der Sluis-Tees 60.42% 3 Hrn.

Anita in gesprek met HEERDE/EPE- Sinds enige weken zendt Radio 794 iedere donderdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur een nieuw programma uit: ‘Anita in gesprek met…’, gepresenteerd door Anita Mulder. In het programma staat steeds één persoon centraal die van bijzondere betekenis is voor de regio. Op donderdag 22 maart ontvangt zij iemand van het Artillerie Schietkamp ’t Harde, om uit te leggen wat er steekt achter de geluiden die regelmatig over de regio klinken. En mocht u donderdagavond nu niet kunnen luisteren, ‘Anita in gesprek met…’ wordt op vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur herhaald. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

gemeentehuis van Epe. Vier kinderen kregen hiervoor een leuke bioscoopbon, alle leerlingen kregen ook nog een lekker paasei. Tenslotte was er voor de school nog een boekenbon die vast en zeker een goede bestemming zal krijgen.

Tees 60.12% Lijn B: 1 Dms.Waardenburg-Dragt 60.07% 2 Dms. Docter-Haasdijk 60.07% 3 Echtp. Versteeg 57.99%.

Spinning marathon voor goed doel VAASSEN- Op 6 juni gaat een fietsteam van Vandalen installatietechniek uit Twello, de Alpe d’ Huez beklimmen voor het goed doel, de KWF kankerfonds. Het van Dalen fietsteam gaat hier aan mee doen en heeft het voornemen om per deelnemer deze berg twee of drie keer te beklimmen. In dit kader organiseert van Dalen goes Alpe d’Huzes in sa-

menwerking met Fysiofit Veenstade en Leven in beweging een spinningmarathon op zaterdag 24 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Tegen betaling van 15 euro per uur kun je meedoen. Schrijf je in door een mail te sturen naar theo.bouwmeester@ upcmail.nl. Voor informatie kijk op de teamsite www.vandalengoesalpedhu6.nl.

Veel deelnemers Kruidenloop

in het verschiet, blijft het bestuur ‘drukdrukdruk’. Mensen die druk zijn lijken echter altijd een gaatje over te hebben voor extra taken, wordt weleens gezegd. Dit gaat zeker op voor de personen achter de bestuurstafel. In hun verslagen blijft de enorme steun van vrijwilligers (die dapper meewerken aan de bouw) niet onopgemerkt. Op de foto van boven naar onderen en van links naar rechts: Mirjam Steenbrink (secretariaat en webmaster), Tjalke Voolstra (voorzitterschap en benoemd als pr-lid), Coby Bijsterveld (acties), Arita vd Wetering (penningmeester en technische zaken).

Handwerkcafé in Senioreninloop het Drieluik WAPENVELD- In Wapenveld is het handwerken helemaal in. Een aantal dames heeft elkaar gevonden, delen deze hobby met elkaar en willen dit ook graag uitdragen naar anderen. Eén keer in de 14 dagen treft men elkaar op de donderdagmiddag in gebouw het Drieluik, Nachtegaalweg 48. Men neemt dan zelf de handwerkspullen mee. Het

Beroep uitgebracht op dominee EPE- De Hervormde wijkgemeente Goede Herderkerk te Epe heeft op 10 maart een beroep uitgebracht op Ds. Wolters te Uitwijk/ Waardhuizen. Ds. Wolters is op 9 januari 1980 geboren, is dus 32 jaar oud, hij is gehuwd en heeft drie jongens in de leeftijd van 1 jaar tot 8 jaar. Ds. Wolters zal op 25 maart in de morgendienst van de Goede Herderkerk voorgaan om daarna, samen met zijn vrouw, de gelegenheid te hebben kennis te maken met de gemeente. Op zaterdag 24 maart zullen Ds. en mevrouw Wolters de gelegenheid hebben om allerlei zaken in Epe te bekijken. Voor Ds. en mevrouw Wolters is het een spannende en enerverende tijd omdat er meerdere beroepen uit andere gemeenten zijn uitgebracht. De gemeente wacht zijn keuze af.

VAASSEN- Mijlpalen zijn er om te benoemen en uit te spreken, een algemene ledenvergadering vormt hiervoor een uitstekende gelegenheid. Verslagen, vaststellingen en benoemingen, maar ook jubilarissen dit jaar bij Agios Vaassen. Familie Brummel is vrijwilliger van het jaar, Joop Labberton is tachtig jaar lid en Geert Tepper mag zichzelf erelid noemen. Speldjes en oorkondes vielen hen deel. Niet onvermeld kan blijven dat de positieve balans van in samenloop met de bouw van de nieuwe hal een enorme boost betekent voor de vereniging Agios. Met een 75-jarig jubileumfeest

WAPENVELD- Het was druk zaterdag bij de Euroma kruidenfabriek in Wapenveld. Waar de eerste vier edities het deelnemersaantal steeds tussen de 400 en 500 lag, konden De Gemzen in deze lustrumuitgave van de Euroma Kruidenloop maar liefst 558 inschrijvingen noteren. En de omstandigheden waren zowel voor de organisatie als voor de deelnemers super. Dat leverde na afloop vele tevreden gezichten op. Tevreden over de geleverde prestatie, tevreden over de prima organisatie en vol lof over de gastvrijheid (en lekkere soep) van Euroma. De jongens en meisjes tot en met 8 jaar gingen het eerst van start met een 500 meter. De hoofdafstand was de 10 Engelse Mijlen. In 56.58 won

Johan Kats (Daventria) vrij ruim voor Edwin Slijkhuis (Vitalis), kort gevolgd door Bennie Thunker (Isala ’96). Een mooie prestatie leverde ook Tjibbe de Vries door bij de mannen 50 te winnen in 1.02. Hans Bronsink waagde zich ook aan de voor hem lange afstand en liep een prima 1.03. Bij de vrouwen sneuvelde het parkoersrecord. Jacqueline Rustidge van Isala ’96 bracht het record (van Anne van Schuppen 1.03.10) naar 1.02.30. Hellen de Vries (AV Pec 1910) en Saskia Schutte (Cialfo) kwamen als twee en drie over de meet met tijden van 1.04 en 1.06. Kijk voor alle uitslagen op www.gemzen.nl. De volgende loop van De Gemzen is de 11e Van Bank tot Bank op 30 juni.

handwerken bestaat uit: breien, haken, borduren, quilten. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom in Het Drieluik. Het is er gezellig en men inspireert elkaar tot leuke ideeën. De eerstvolgende keer is donderdag 22 maart van 13.15 tot 15.30 uur. Informatie over de groep is te verkrijgen via Stiena Smit, tel. 038-4479923.

Met de ChristenUnie naar H2O HATTEM- Koersen Hattem, Heerde en Oldebroek af op een fusie? De ChristenUnie gaat daarover graag in gesprek met leden en belangstellenden op dinsdag 27 maart om 20.00 uur. Belangstellenden zijn die avond welkom bij Veltkamp & Pol, de eerste nieuwe bewoners van het H2O bedrijventerrein aan de Duurzaamheidsstraat 26 waar vanaf 19.45 uur de koffie klaar staat. Tijdens de bijeenkomst laat Wethouder Luuc Teuben zich interviewen over de toekomst van het bedrijventerrein H2O. Ook de eerste bewoners, Veltkamp en Pol - accountants en

belastingadviseurs, komen aan het woord. Burgemeester Jan Willem Wiggers schetst tijdens de bijeenkomst de samenwerking tussen Hattem, Heerde en Oldebroek. Daarna gaan de sprekers en de ChristenUnie fractieleden met de aanwezigen in gesprek over de toekomst van Hattem in H2O verband en het bedrijventerrein. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst met de auto bezoeken. Wie op de fiets komt en niet alleen wil fietsen is om 19.15 uur welkom bij het parkeerterrein bij de Apotheek aan de Vechtstraat om mee te rijden in een klein peloton.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 47 2

Appartementengebouw ‘de Tuinderij’

OPEN HUIS

zaterdag 24 maart a.s. 11.00-13.00 uur

Uniek wonen langs de Geldersedijk in Hattem Centrale hal met lift

Grote woonkamer van ruim 70 m2

Berging

Oplevering in maart 2012

2e slaapkamer

Nog twee te koop Benieuwd? bel voor een afspraak. Op een unieke locatie, langs De Geldersedijk en op loopafstand van het historisch stadscentrum van Hattem, wordt het appartementencomplex ‘de Tuinderij’ gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit vier appartementen en één penthouse. Deze is bijzonder ruim (ca. 140 m²) met uitzicht op de IJssel en de oevers van Zwolle. Elk appartement heeft een eigen parkeergelegenheid en buitenberging.

Op de zongelegen dakterras van 30 m2

Riante badkamer van ruim 7 m2

Royale slaapkamer met doorloop naar badkamer

Appartement vanaf € 299.000,- v.o.n. Penthouse vanaf € 498.500,- v.o.n.

Een project van:

Inloopkast

#prinsproject

Informatie en verkoop Hogenbrinkweg 9, Oldebroek T 0525 - 63 14 65 www.pleiter.nl

Kruisstraat 7, Hattem T 038 - 444 71 11 veltkampenstam.nl

Bekijk ook www.tuinderijhattem.nl

Onze zorg. Vertrouwd dichtbij. Sta je sterk in je schoenen en wil je deel uitmaken van een succesvolle organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren op deze vacatures.

www.bergtoys.com GENOMINEERD

Nieuw werkgebied voor Carinova V&V in Epe en Heerde In de gemeente Epe en Heerde kunnen cliënten binnenkort ook naast Huishoudelijke Hulp terecht bij Carinova voor Verpleging & Verzorging. Daarom zijn wij op zoek naar:

Wijkziekenverzorgende V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren)

Verpleegkundige in de Wijk V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren)

Verzorgende C V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren) Meer informatie over deze functies? Dan kun je contact opnemen met • Bart Hegeman, manager V&V, Tel 06 22 80 98 75 • Simone Prins, Coördinerend Wijkverpleegkundige, Tel 06 51 98 06 30 • Algemene nummer Carinova 0900 86 62 • Of kijk op www.werkenbijcarinova.nl

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 5000 medewerkers actief op vier zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugd- en Maatschappelijke Zorg. Vanuit onze visie van “Vertrouwd dichtbij” zoeken wij regelmatig nieuwe medewerkers. Naast de vereiste kennis en kunde vindt Carinova eigenschappen als betrokkenheid, professionaliteit en passie belangrijk. Wij zijn dit aan onze cliënten verplicht.

Inloopochtend voor geïnteresseerden op 15 maart a.s. van 9.00 - 14.00 uur

Voor meer informatie gaat u naar uw BERG-dealer:

www.gedotrading.nl

in het Cultuurhuus in Epe, Stationsstraat 25

Tevens zijn wij op zoek naar:

Vakantiekrachten Carinova

Postbus 49 8100 AA RAALTE

T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

GeDo

HAGESTRAAT 6 8181 EB HEERDE


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 48

Burenontbijt op NLdoet valt goed in de smaak

COLUMN Prikkelpraat

HEERDE- Bintwerk (onderdeel van Wisselwerk) en Hanzeheerd Brinkhoven organiseerden op zaterdag 17 maart tijdens NL doet een burenontbijt. Ruim 25 buren maakten van deze uitnodiging gebruik en lieten zich het ontbijt in restaurant “de Brinkerhoek” zeer goed smaken. De organisatie wilde

met dit evenement vooral openheid en gastvrijheid naar de buurt toe uitstralen. Men kreeg hierbij goede hulp van een zestal kinderen van “Graag gedaan” en van vrijwilligers van de Stichting Present. Deze mix van vrijwilligers werkten heel goed samen. Het ontbijt zag er goed verzorgd en aantrekkelijk uit.

De vrijwilligers konden nadat alles klaarstond ook zelf aan tafel schuiven en mee-eten. De verschillende generaties maakten tijdens het eten gezellig met elkaar contact. ‘Dit mogen ze wel ieder week doen’, zei een buur met een stralend gezicht. En de kinderen genoten ook zichtbaar van hun vrijwilligerswerk.

vist van 8.30 uur tot 12.30 uur, de loting is om 7.45 uur. Hengelkeuze vrij. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per persoon per wedstrijd. Inschrijfadres is het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Kerkhofstraat 2 in Hattem, geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Voor inlichtingen over

deze wedstrijden kunt u terecht bij G. de Graaf tel. 038-4441558. Voor andere gegevens kunt u terecht via internet op de vernieuwde site van Helpt Elkander. De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op 12 april in de Tinne te Hattem, aanvang 20.00 uur.

erwtensoep komt wederom van het Heerder Fruithuis. Uitgaande van 48 deelnemers (24 dames en 24 heren) speelt iedere deelnemer twee gemengde dubbels van 45 minuten. Gestreden wordt om de “Paul Don-

kervoort trofee”, beschikbaar gesteld door het Heerder Fruithuis Van den Belt. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het tennispark “de Bornerenk”, Oldekampshof 1 in Heerde.

Viswedstrijden HATTEM- Zaterdag 24 maart organiseert hengelsportvereniging Helpt Elkander voor haar leden de eerste van de drie voorjaarswedstrijden. Deze zullen worden gehouden in de Koelucht in Zalk. De eerste is op 24 maart, de volgende op 31 maart en 7 april. Er wordt ge-

Snerttoernooi HEERDE- Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert de HLTC, de Heerder Tennisclub, het Van den Belt Snerttoernooi. De partijen worden gespeeld op zondag 25 maart, van 13.00 tot 16.00 uur. De

Jeugddienst HATTEM- Zondagavond 25 maart is er om 19.00 uur in de Andreaskerk te Hattem een jeugddienst met als thema “Heb je even…?” Dit thema is mede gekozen omdat op deze zondag de zomertijd zal ingaan. En dat was voor de jongeren die deze jeugddienst heb-

ben voorbereid een reden om het thema “tijd” centraal te stellen. Voorganger in deze dienst is Ds. Egbert R. Veen. Organist en pianist is Jaap Neuteboom. In deze jeugddienst is tevens aandacht voor enkele Taizé-momenten en Taizé-liederen.

Medailles voor Jong Talent GVH

HATTEM- In Oldebroek vond de eerste pré-instap wedstrijd plaats, turnwedstrijden voor meisjes van 6, 7 en 8 jaar oud. Voor de jonge turnsters van GVH hun allereerste wedstrijd. Ze lieten zien echte talentjes voor de toekomst te zijn. Isa van der Horst werd 3e op balk. Eline Veenma werd 16e in het totaalklassement. Maris van der Weide eindigde in het totaalklassement op een 12e plaats. Amber van Ittersum eindigde op de 10e plaats. Kirsten Lootens behaalde een 6e plaats. Een zilveren medaille was er voor Sanne van der Weide. De meisjes hebben GVH goed vertegenwoordigd in de categorie préinstap niveau 12. In de categorie pré

pré-instap niveau 12 werden er zelfs twee medailles behaald. De zilveren en bronzen medailles gingen naar Chantal de Haan en Jeanine Schoenmaker. Elise en Claudia Brummel turnen nog niet zo lang. Toch eindigden zij keurig op de 7e en 8e plaats. Turnsters Noë Ansmink en Lysa Zhu turnden in de laatste wedstrijd. Noë en Lysa eindigden namelijk beiden op het podium, op de plaatsen 1 en 2. De turnselectie van GVH keerde met maar liefst 5 medailles terug naar Hattem. Van alle 26 deelnemende verenigingen uit deze regio behaalde GVH de meeste medailles! Voor meer informatie en foto's: www. gvhattem.nl.

Het is bijna zestig jaar geleden dat CHU en ARP, die nu samen CDA heten, in de raad van Heerde probeerden om het zondagvoetbal om zeep te helpen. De VV Heerde moest weg van de Van Meursweide, omdat de gereformeerden aan de Kanaalstraat tussen de psalmen door de doelpunten van de thuisclub konden tellen. Het waren toen PvdA en VVD die de club te hulp schoten. Wie gehoopt had dat anno nu de PvdA opnieuw zou voorkomen dat het zondagvoetbal op achterstand werd gezet, kwam bedrogen uit. In de commissie schaarde Johanna den Boef zich nog achter de VV Heerde, maar in de raadsvergadering ging ze gewoon door de coalitiepomp. Opoe wist al hoe het werkt in de politiek: “In de commissie is ruimte voor eigen actie, maar in de raad gelden de bevelen van de fractie”. Siebren Buist gaf toe dat de PvdA bij het maken van het coalitie-akkoord niet goed had opgelet: “oplossen van het veldenprobleem klonk heel onschuldig”. Om de rode bondgenoten te helpen hadden de confessionele zaterdagvoetballers van CDA en CU/SGP bij wijze van schaamlapje een fopmotie bedacht. De inhoud was dat SEH nu direct twee kunstgrasvelden krijgt en dat het college aan de andere verenigingen moet gaan vragen of zij dat misschien ook zouden willen. Aan de wens van andere verenigingen om gelijk behandeld te worden, maar dan ook op hetzelfde moment,

Warenar werd volledig voorbij gegaan. Iedereen begreep wel dat dit een zoethoudertje was om het gezicht van de PvdA te redden. Silvia van Amerongen verwoordde dat het aardigst: “collegemonisme”. Het klonk allemaal redelijk, maar Ben van der Linde, die het mocht verdedigen, kon op geen enkele manier aangeven hoe het betaald moest worden. Sterker nog, hij riep meerdere malen dat er geen gouden bergen beloofd konden worden en dus zal er straks geen geld voor de rest blijken te zijn als SEH al lang op kunstgras speelt. Anton voorspelde dat al: “de motie gaat veel verder dan het college wilde”. Hij speelde het balletje behendig terug door te benadrukken: “u hebt als raad het budgetrecht”. Altijd fijn het recht om geld uit te geven dat er niet is. Silvia noemde het terecht niet realistisch, maar ze onderschatte het publiek met de opmerking dat mensen zouden denken “deze motie geeft een goede oplossing”. Er zaten weliswaar veel voetbalfans op de tribune, maar zo dom zijn die nu ook weer niet. Opoe had het niet zo op voetbal, maar toch: “Mannen zijn dwazen langs de lijn, maar kunnen daarna wel weer verstandig zijn”. In ieder geval hebben Harro en Ben laten zien hoe binnen de coalitie de machtsverhoudingen liggen. Of ze daarmee ook de poten onder de derde geel-zwarte raadszetel van de PvdA hebben doorgezaagd, weten we over twee jaar. Warenar

Begin met hardlopen

Infomix op Radio 794 HEERDE/EPE- Op dinsdagavond 20 maart kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Onderwerpen: Pas de Deux, uitvaartverzorging en informatieavond ‘Thanatopraxie’, vooruitblik naar Olympink2012, uitvoeringen van Musical Esther in de Regenboogkerk, de pelgrimstocht van Renger van den Brink en gratis compost voor inwoners van de Gemeente Heerde, maatschappelijke stage van Davina en Naomi. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Koffiemorgen OENE- Op dinsdag 27 maart wordt er een koffiemorgen gehouden in verenigingsgebouw ‘de Ark’ aan de Keizerstraat 4 in Oene. Mevrouw Jeannet van Duuren zal het hebben over het onderwerp: ‘Sederavond’. Vanaf 9.10 uur is er inloop met koffie en het programma start om 9.30 uur. Toegang is gratis. Deze morgen wordt georganiseerd door de Christenvrouw ‘Yentl’. Iedereen is van harte welkom.

VAASSEN- Vanaf april start Femmefit, gevestigd aan de Veenweg 19 in Vaassen haar tweede beginners cursus hardlopen voor dames. Heb jij altijd al willen leren hardlopen, maar is het er tot nu toe niet van gekomen, dan is dit je kans. Onder begeleiding van enthousiaste trainers kun je starten in een beginners groep. Hierin word gewerkt aan vergroting van het uithoudingsvermogen, het opbouwen van kracht en worden de dames door een juiste opbouw van de training geleerd zonder blessureleed langere afstanden te kunnen afleggen. Ook de gevorderde loper is welkom om zich aan te sluiten bij de gevorderde groep. Femmefit is een sportstudio speciaal voor dames. Naast hardlopen kun je bij Femmefit terecht voor circuit trainingen, body en mind, zumba en yoga lessen.

De eerste hardloop cursus voor beginners was een groot succes. In september 2011 zijn de dames gestart en eind oktober 2011 hadden ze al succesvol een 5 km wedstrijd volbracht. Begin januari volbrachten de dames de VIOS midwinterloop met daaraan gekoppeld het goede doel Olympink (www. olympink2012.nl). Ook de acht kilometer van Apeldoorn is met prachtige finishtijden geklokt. De volgende loop voor de inmiddels gevorderde dames is 24 maart in Kootwijkerzand. Tevens voor een goed doel, dit keer Walk4water. Dit is een jaarlijks sponsorloopevenement van ZOA. De opbrengst is bestemd voor drinkwater in Sudan. De dames hebben alvast het rondje geoefend, zie foto. Voor meer informatie over de nieuwe beginners groep, tel. 0578-561110 of karin@ femmefit.nl.

Ds Glashouwer spreekt VAASSEN- Dominee Willem J.J. Glashouwer spreekt in Vaassen over het thema “Waarom Eindtijd?” Hij doet dat in kerkelijk centrum De Rank, Torenstraat 15 op maandagavond 26 maart. Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Iedereen is welkom en de

toegang is vrij. Ds. Glashouwer is predikant binnen de PKN. Als president van ‘Christians for Israel International’ en als voorzitter van de ‘European Coalition for Israel’ is hij actief betrokken bij het werk van Christenen voor Israël.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA49 2

S U PE R A A

Het hele jaar een prettig klimaat?

Professionele wandsplit airco

NB

van

2195,-

voor

incl. installatie

in s

tKoelen en verwarmen tOptimaal comfort door Inverter technology tMet infrarood afstandsbediening tActief reinigbaar luchtfilter tLaag geluidsniveau tGecoate condensorlamellen tWinterregeling tZelfdiagnose functie

I E D IN G

t a l c e nt e r.nl

*) vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u!

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

15%

korting

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

op al uw binnenwerk Vraag vrijblijvend offerte aan!

www.berghorstschilderwerken.nl

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

Actie is geldig t/m 30 maart 2012

Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel./fax: 038-4470497 Mobiel 06 53136085


SCHAAPSKOOI

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 50 2

Pastoraal Centrum de Hezenberg te Hattem zoekt een

Assistent-kok (min. 6 uur per week)

De medewerker: • heeft kookervaring voor grotere groepen • is minimaal één dag per week, bij voorkeur op donderdag, beschikbaar • is bereid in te vallen voor de collega’s, ook in de weekenden, vakanties en tijdens feestdagen Inlichtingen bij het hoofd Hospitality, de heer Frank Kastermans, tel: 038-4445251. Sollicitaties vóór 5 april t.a.v. de heer F. Kastermans, Hezenberg 6, 8051 CB te Hattem of per e-mail: fkastermans@hezenberg.nl.

SamenLoop voor Hoop Heerde 22 & 23 juni SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durend geheel lokaal ingevuld wandelevenement ten bate van KWF Kankerbestrijding. Het evenement viert het leven, zet (ex)kankerpatiënten in het zonnetje, herdenkt overledenen én zamelt geld in voor wetenschappelijk kankeronderzoek waardoor voor iedereen de kans op genezing steeds groter wordt. Samenloop voor Hoop in Heerde vindt plaats op 22 en 23 juni 2012 op de Van Meursweide. In het park wandelen zo veel mogelijk teams 24 uur lang in estafettevorm. Tijdens het wandelen zijn er allerlei randactiviteiten als (informatie)kraampjes, demonstraties en optredens van artiesten. SAMENLOOP UPDATE De afgelopen twee weken is er veel werk verzet door de negen (!) commissies die de SamenLoop voor Hoop in Heerde organiseren. Langzaam worden de contouren van het evenement duidelijk en het is geweldig om te zien hoe iedereen zich inspant voor het doel van de SamenLoop: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. De SamenLoop in Heerde begint ook echt te leven en is onderwerp van gesprek. Sponsoren melden zich spontaan aan om hun steentje bij te dragen. Artiesten, koren en muziekverenigingen bieden hun diensten aan. Van 32 teams zijn toezeggingen binnen dat ze deelnemen aan de 24 uurs wandelestafette. Ook ontstaan nieuwe initiatieven zoals van Juliette Nieboer die met Dansstudio Juliette op 12 mei een uitvoering geeft in het Dorpshuis van Heerde en een deel van de opbrengst schenkt aan de SamenLoop in Heerde en daarmee aan kankeronderzoek. Of het initiatief van Evelyn Grijze die één van haar schilderwerken doneert en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de SamenLoop en dus aan kankeronderzoek. Ook uw persoonlijke inzet bepaalt mede het succes van de SamenLoop voor Hoop in Heerde. Daarom: leef mee, werk mee en/of loop mee! En als u dat al doet maak dan mensen in uw omgeving enthousiast voor de SamenLoop. Samen bereiken we meer!

UITNODIGING SURVIVORS Rare term eigenlijk. Wij weten nog geen betere dus nemen we het maar over van het KWF: Survivor van kanker. Overlevende. Je hebt de kanker getrotseerd en gewonnen. Wat een boodschap die dan binnenkomt, na operaties, bestralingen en chemokuren. ‘U bent schoon!’ Je kan de hele wereld wel omhelzen, het uitschreeuwen; ‘Ik leef!’ Anderen zullen het ingetogener beleven en hoeven niet zoveel aandacht. Hun blijheid is er niet minder om. De afgelopen week heeft een aantal survivors een uitnodiging van de organisatie van de SamenLoop gekregen om op 22 & 23 juni speciale gast te zijn van de SamenLoop in Heerde. Voor hen wordt o.a. een aparte ruimte ingericht waar zij elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen delen. Niet iedereen zal hieraan willen deelnemen en ook niet iedereen zal de brief, die hun weer herinnert aan kanker, op prijs stellen. Behoort u tot die groep dan kunt u zich afmelden bij Corri Houtman (tel. 0578 69 31 03 / e-mail corrihoutman@kpnmail.nl) of Teuntje Rietberg (tel. 0578 69 10 54 / e-mail j.rietberg@hotmail.com) Voor diegenen die wel gebruik willen maken van de uitnodiging gelden dezelfde adressen. We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen! Op 27 maart organiseren wij in de Ontmoetingskerk aan de Kanaal-

straat in Heerde een informatiebijeenkomst. Aanvang is 20.00 uur. En mocht u nog mensen weten die een survivor zijn, dan zijn ook zij natuurlijk van harte welkom. Wij ontmoeten u graag op deze avond en natuurlijk ook op 22 en 23 juni! INFO AVOND TEAMCAPTAINS Bent u bezig een team te vormen of hebt u al een team? Fantastisch! Kom dan naar onze informatieavond voor teamcaptains op 27 maart in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 in Heerde. Kom met elkaar kennismaken en stel al uw vragen. Er is een leuk programma opgesteld. Mensen uit Bronckhorst vertellen u over hun SamenLoop voor Hoop en laten daar ook beelden van zien. Er worden u allerlei ideeën aangereikt om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding en er wordt een tipje van de sluier opgelicht over het programma voor onze survivors. Alles onder het genot van een kopje koffie en een plak van onze inmiddels beroemde SamenLoop cake. Voor de organisatie is het handig om te weten dat u komt. Meldt u zich daarom aan bij gerdien87@hotmail.com. IDEEËN GEZOCHT! Een groot aantal teams die deelnemen aan de 24 uurs wandelestafette op 22 & 23 juni zijn op zoek naar mogelijkheden om extra geld in te zamelen voor de SamenLoop en daarmee voor kankeronderzoek. Hebt u leuke ideeën om geld in te zamelen? Help hen en twitter uw idee @SLvHinHeerde.

FACEBOOK De SamenLoop voor Hoop in Heerde is te vinden op de social media platvormen Twitter en LinkedIn. Sinds vorige week is daar ook Facebook aan toegevoegd. Bent u actief op Facebook? Zoek ons dan op en wordt vriend van de SamenLoop voor Hoop in Heerde. We liked it!

Backsound aan het inmiddels omvangrijke programma toegevoegd. Evenals Ban Daenen uit Zwaag die enkele lachworkshops verzorgt. In alle gevallen wordt kosteloos meegewerkt en gaan alle opbrengsten naar kankeronderzoek. Wilt u meer weten over deze workshop? Kijk dan op www.lachen4you.nl.

ACTIE BINTWERK HEERDE Op 14 april organiseert Bintwerk in ‘t Honk in Heerde een kledingbeurs & rommelmarkt . 20% van de opbrengst gaat naar de SamenLoop in Heerde en daarmee naar KWF Kankerbestrijding. Meer info over de beurs en de markt is te verkrijgen op de telefoonnummers (0578) 69 27 60 en/of 69 68 89.

AGENDA SAMENLOOP 2012 27 maart Infoavond teams & survivors Aanvang 20.00 uur Locatie: Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 in Heerde

TWITTER MEE! SamenLoop voor Hoop Heerde is actief op Twitter. Ga ons volgen en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en weetjes rondom de SamenLoop in Heerde. Help ons door onze berichten door te sturen naar uw volgers. U vindt ons op Twitter door te zoeken op @SLvHinHeerde. DANSVOORSTELLING Dansstudio Juliette uit Wapenveld geeft onder leiding van Juliette Nieboer op 12 mei in het Dorpshuis van Heerde een middag- en avondvoorstelling. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop wordt geschonken aan de SamenLoop voor Hoop in Heerde. Ook staan er donatiepotten in de zaal ten bate van onderzoek naar kanker. Kijk voor meer informatie over Dansstudio Juliette op www.dansstudiojuliette.nl. OPTREDENS Tijdens de SamenLoop is er een uitgebreid amusementsprogramma. De afgelopen week zijn het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina en

14 april Kledingbeurs & Rommelmarkt Bintwerk Locatie: ‘t Honk Heerde 24 april Infoavond teamcaptains Meer info volgt 12 mei Uitvoering Dansstudio Juliëtte Locatie: Dorpshuis Heerde Deel van de opbrengst kaartverkoop gaat naar het KWF 22 mei Infoavond teamcaptains Meer info volgt 22 & 23 juni SamenLoop voor Hoop Heerde Van Meursweide


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA521

BP VAN WINSUM WAPENVELD WORDT TANGO Na ruim 40 jaar sluit BP van Winsum Wapenveld op 29 maart 2012 haar deuren en wordt de tankstation activiteit overgedragen aan Tango. De activiteiten van het autobedrijf en werkplaats blijven onveranderd. Tango beschikt over een netwerk van ruim 140 onbemande tank-

Vanaf dinsdag 20 maart start de uitverkoop van de shop.

Voor alle artikelen geldt 2 HALEN 1 BETALEN (Met uitzondering van rookwaren)

stations in Nederland en zijn er speciaal op ingericht om kwaliteitsbrandstof te leveren tegen zeer gunstige prijzen. Vanaf

Directie en personeel willen alle klanten hartelijk bedanken voor

29 maart zal het station worden gesloten. Na een verbouwing van

het gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en begroeten u

enkele weken zal het station weer feestelijk worden heropend

straks weer graag op het nieuwe Tango station.

door Tango. Meer informatie over de feestelijke opening vindt u binnenkort weer in deze krant.

VAN WINSUM

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

GROTEWEG 42 WAPENVELD 038-4478531


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 52

Autoschade de Wilde Schoolvoetbaltoernooi 2012

Rijvaardigheidsrit voor senioren HEERDE- Veilig Verkeer Nederland organiseert op donderdag 29 maart en donderdag 5 april de jaarlijkse BROEM-cursus in het Dorpshuis te Heerde. Het doel van de BROEMcursus is de rijvaardigheid van senioren die zelf actief auto rijden, op te frissen en te toetsen. Tijdens de BROEM-cursus wordt in de ochtend aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Vooral nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen worden belicht. Na de middag maken de deelnemers onder begeleiding van een rij-instructeur, in hun eigen auto een rijvaardigheidsrit van ongeveer 30 minuten. Na afloop van de rit krijgt elke deelnemer persoonlijke adviezen waarmee ze de, vaak ongemerkte, ingeslopen fouten in het rijgedrag en de routine kunnen verbeteren. Na de rit kunnen deel-

EPE- In de komende maanden april en mei wordt al weer de 8e editie van het Autoschade de Wilde schoolvoetbaltoernooi 2012 georganiseerd. V.V. Emst zal dit jaar de koningsklasse voor haar rekening nemen. De teams uit de groepen 7 en 8 zullen op woensdag 4 april het spits afbijten op het sportcomplex ’t Haenendarp in Emst. Zeker 12 schoolvoetbalelftallen uit de gehele gemeente Epe strijden deze middag vanaf 13.00 uur om de titel gemeentelijk schoolvoetbalkampioen 2012. Eveneens op 4 april spelen de 2e of schaduwelftallen uit de groepen 7 en 8 hun wedstrijden bij v.v. Oene. Aanvang: 13.00 uur. KCVO in Vaassen zal zich dit jaar gaan toeleggen op poule D. Dit zijn de meisjes uit de groepen 7 en 8. Het meisjesvoetbal ontwikkeld zich stormachtig waardoor er mede dit jaar opnieuw meer deelneemsters zijn dan de afgelopen jaren het geval was. Maar liefst 22

teams strijden op woensdagmiddag 11 april voor de titel schoolvoetbalkampioen 2012. Aanvang: 13.00 uur. Vorig jaar heeft de organisatie besloten het meisjes toernooi te splitsen en ondergebracht bij twee verschillende verenigingen op verschillende data. Dit vanwege de grote deelname en om het toernooi organisatorisch beter te laten verlopen. Gebleken is dat dit een sterke verbetering is waardoor de meisjes uit de groepen 5 en 6 op 18 mei bij EZC´84 aan de Kweekweg in Epe spelen. Aanvang: 13.00 uur. Op 25 april spelen de groepen 5 en 6 op de velden van SV Epe voor het kampioenschap van de onderbouw. Maar liefst 36 teams hebben zich aangemeld in deze leeftijds- categorie. Het toernooi begint om 13.15 uur op de Wachtelenberg. Op woensdag 9 mei komen de groepen 3 en 4 naar SV Vaassen op het sportcomplex de Kouwenaar. De club moet dan 30 teams herbergen waarvoor er een

beroep wordt gedaan op de vele vrijwilligers binnen de club. Overigens geldt dat voor elke vereniging want zonder vrijwilligers zou het schoolvoetbal niet meer georganiseerd kunnen worden. Aanvang: 13.00 uur. In poule G, dit zijn kinderen uit de groepen 1 en 2, bestaande uit 4 en 5 jarigen, spelen met 5-tallen op een kwart veld en komen op 23 mei naar SV Wissel. Op de velden van deze club spelen de talenten van de toekomst. Aanvang: Als extra uitsmijter heeft de organisatie dit jaar ook nog het regiotoernooi van het schoolvoetbal toegewezen gekregen. Op woensdagmiddag 9 mei spelen de winnaars bij zowel de jongens A-poule als de meisjes D-poule samen met winnaars uit omliggende plaatsen de regio finalewedstrijden bij c.s.v. VIOS in Vaassen. Aanvang: 13.30 uur. Voor meer informatie: www.schoolvoetbalgemeenteepe.nl.

Ledenvergadering wijkvereniging EPE- Op donderdag 29 maart houdt wijkvereniging buurtraad Hoge Weerd haar jaarlijkse ledenvergadering. Dus ben je lid van wijkvereniging Hoge Weerd, kom dan ook. Ze bespreken tijdens deze ledenverga-

Superbingo HEERDE- Op maandag 26 maart organiseert de supportersvereni-

HEERDE- Irene van de Weg uit Heerde is 50 jaar geworden. De hobby van Irene, schermen, werd

dering de zaken van het afgelopen jaar en vertellen je meer over wat er nu speelt. De vergadering start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar. Locatie is de Buurthoeve, Sportlaan 2, Epe. Voor

meer informatie zie www.buurthoeve.nl. Het jaarverslag ligt vanaf 14 maart ter inzage in de Buurthoeve. Volg de vereniging op Facebook: http://nl-nl.facebook.com/wijkvereniging.buurtraadhogeweerd

ging van VV Heerde een Superbingo in de Keet van Heerde. Aanvang: 19.30 uur.

Voorjaarsconcert Ontwaakt in MFC De Marke

niet alleen beschreven op het spandoek, maar werd ook op originele wijze tot uiting gebracht in de pop.

HATTEM- Op zaterdag 24 maart vindt in MFC De Marke in Hattem het voorjaarsconcert van de Arbeidersmuziekvereniging Ontwaakt plaats. Tijdens dit concert treedt alleen het A-orkest op. Bij de onlangs gehouden voorspeelmiddag van Ontwaakt waren er reeds optredens van het studieorkest en de slagwerkgroep. Daarnaast werd er die middag door veel muzikanten flink gestreden om de prijzen. Na optredens van solisten, duo’s, trio’s en een saxgroep moest een jury bestaande uit Sandra Mulder, Mike de Geest en Frank Ritsema een winnaar aanwijzen. Dat werd Julia Dijkink die met haar altsax een mooi optreden verzorgde. Zij mocht de felbegeerde “Gerda Adams”-wisselbokaal in ontvangst nemen. Het A-orkest met dirigent Hans Mooren heeft voor het voorjaarsconcert een programma ingestudeerd waarin traditionele Engelse muziek centraal staat. Veel van de stukken zijn oorspronkelijk voor brassband geschreven, maar ook voor de fanfares bewerkt. Op het programma staan onder andere de meer serieuze werken als de Canterbury Chorale van Jan van der Roost en Cry of the Celts van Ronan Hardiman. De meer moderne muziek komt aan bod in bijvoorbeeld Lord Tullamore van Carl Wittrock maar ook de Pastime with good company en de wereldberoemde Floral dance zullen de revue passeren. En natuurlijk speelt Ontwaakt een aantal bekende marsen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

nemers die dat plezierig vinden een stoelmassage krijgen om de nekspieren lekker los te maken. Tijdens de BROEM-cursus is een reactietester aanwezig. De LED Reactietester meet het reactievermogen van de bestuurder. Het apparaat simuleert de handelingen in de auto tijdens een onverwachte stop. Het resultaat wordt afgebeeld in de vorm van de klokteller en numeriek. De rijtest is geen examen; dus deze cursus heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw rijbewijs. De eigen bijdrage voor de BROEM-cursus bedraagt 15 euro. Belangstellenden kunnen zich tot aanmelden met naam, adres, telefoonnummer en leeftijd bij Herman Westhof, tel. 06-54378625, e-mail westnet@planet.nl of Henk Haasjes, tel. 0578-690107, e-mail hmhaasjes@gmail.com.

Jan Beekman erelid Wilhelmina

HEERDE- Tijdens het Voorjaarsconcert van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde is afscheid genomen van de muzikaal leider van de Percussion Groep Heerde, Jan Beekman. Hiermee kwam een eind aan een onafgebroken periode van maar liefst bijna 28 jaar als instructeur van het slagwerkonderdeel van Wilhelmina. Jan Beekman werd in 1956 lid van de toenmalige drumband. In 1984 ontstond de vacature van instructeur bij het tamboer- en lyrakorps en werd hij door het bestuur van Wilhelmina als zodanig aangesteld. Heel veel slagwerkers van Wilhelmina heeft hij in die 28 jaar dan ook de beginselen van het slagwerk bijgebracht. Hoogtepunt was Ne-

derlands kampioen worden met het tamboer- en lyrakorps van alle Nederlandse muziekfederaties in 1995. Geconcludeerd kan worden dat Jan Beekman sinds 1956 zich altijd met hart en ziel heeft ingezet en veel heeft betekend voor Wilhelmina. Hij was naast de functie van muzikaal leider ook altijd een echte verenigingsman. Het bestuur heeft Jan Beekman op grond van diens buitengewone verdiensten voor de vereniging daarom benoemd tot erelid van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina. Voorzitter Henri Gelderman overhandigde hem tijdens het Voorjaarsconcert de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde en gaf hem namens de vereniging een passende attentie.

HEERDE- De jaarlijkse speurtocht van v.v.Heerde is dit jaar mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van Huffelen. Door deze sponsoring konden heerlijke ingrediënten voor de soep gekocht worden en hebben de vele deelnemers na af-

loop van de speurtocht genoten van de lekkere soep. Dennis van Huffelen wordt bedankt met een bos bloemen door enkele jeugdspelers en Hilda Sellies van de jeugdactiviteitencommissie van de voetbalvereniging Heerde.

Grote peuterdag REGIO- Op vrijdagmorgen 23 maart vanaf 9.00 uur zijn peuters en hun ouders/verzorgers van harte welkom op de “Grote Peuter Dag” op de 5 basisscholen van Stichting ProCon. De Grote Peuter Dag is een leuke en actieve kennismakingsochtend voor peuters op de basisscholen van Stichting ProCon. Uiteraard mogen hun ouders/verzorgers ook meekomen om kennis te maken, zich te laten informeren, vragen te stellen en de basisscholen te bekijken. Stichting ProCon (www.stichtingprocon. nl) biedt christelijk onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar vanuit de volgende missie: In gezamenlijkheid

kwaliteit, eigenheid en identiteit laten bloeien. De basisscholen van ProCon in Epe en Vaassen zijn: In Epe: K. Norelschool, Vleerveld 17, tel.0578-615019, www.knorel-epe. nl; W.G. van de Hulstschool,W.G. v.d. Hulststraat 1, tel. 0578-613565, www.wgvandehulst-epe.nl; Anne de Vriesschool, Hoofdstraat 155, tel.0578-612776, www.annedevriesschoolepe.nl; In Vaassen: De Violier, Vlierstraat 33, tel. 0578-573247, www.de-violier.nl; ‘t Mozaïek, Westerenkweg 19, tel. 06-16548998, www.pcbsmozaiek.nl. U kunt ook altijd een afspraak maken op een ander tijdstip.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 53 2

Prokkelt u ook in 2012? Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het doel is de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Het kunnen allerlei gezamenlijke activiteiten zijn. In 2012 wordt er op 7, 8 en 9 juni geprokkeld. Heeft u een stageplek of wilt u in 2012 een prokkel organiseren en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met MEE Veluwe T: (055) 526 92 00. Meer info: www.prokkel.nl

ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Veluwe ook bij u in de buurt MEE Veluwe werkt voor alle 16 gemeenten op de Veluwe: van Hattem tot Wageningen en van Nijkerk tot Voorst. Ook bij u in de buurt heeft MEE Veluwe een loket. Op onderstaande tijdstippen kunt u hier zo binnenlopen met een vraag. Wilt u liever op afspraak komen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt ons bellen op (055) 526 92 00. Gemeentehuis Heerde Marktstraat 1, Heerde Inloopspreekuur Donderdag 13.30 -15.30 uur Gezondheidscentrum Optima Forma Korte Veenteweg 9b, Epe Inloopspreekuur Maandag van 9.00 - 11.00 uur Dorpshuis Wezep Zuiderzeestraatweg 500, Wezep Inloopspreekuur Dinsdag van 9.00-11.00 uur CJG Oldebroek In het CJG Oldebroek werken MEE Veluwe en verschillende maatschappelijke organisaties samen. Met uw vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u ook hier terecht. MEE Veluwe heeft geen apart spreekuur. Voor meer informatie over het adres en de openingstijden: www.cjgoldebroek.nl.

Voor meer informatie:

MEE Veluwe Postbus 394 7300 AJ Apeldoorn 055 526 92 00 www.meeveluwe.nl

Voetbal voor kinderen met autisme VV Hattem geeft voetbaltraining aan kinderen met autisme of een aanverwante stoornis in de leeftijd van 6 - 12 jaar. Meer informatie bij VV Hattem, E: jeugdzaken@vvhattem.nl

Mijn kind heeft autisme. Wat nu? Dagelijks komen bij MEE tientallen vragen binnen van mensen over een beperking, chronische ziekte of autisme. Vragen over bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, opvoeding, relaties, geld, wetten en regels, schulden, enzovoort. Wat kan MEE voor u betekenen? Vraag: Wij hebben drie zoontjes van 6, 8 en 9 jaar. Kortgeleden is bij onze jongste de diagnose autisme gesteld. Hoe kunnen we het beste met hem omgaan? Wij zijn op zoek naar informatie over autisme: wat houdt autisme precies in? Ook willen we weten hoe we om kunnen gaan met het gedrag van ons zoontje. Het botst nogal vaak met zijn broers, omdat hij thuis wil bepalen wat er gebeurt. Bovendien, als dingen anders gaan dan hij had gedacht, kan hij erg in paniek raken. Antwoord: Het is begrijpelijk dat er veel vragen op u afkomen. Autisme heeft veel gevolgen voor het kind en voor het hele gezin. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zien, ruiken, voelen, horen, proeven), wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben zij problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, beperking die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen.

Hoe kan MEE u ondersteunen? De consulenten van MEE kunnen informatie geven over autisme. Wij kunnen meekijken in de thuissituatie en u ondersteunen met tips en adviezen. Samen kijken we naar wat uw kind nodig heeft en kunnen informatie geven over school en vrijetijdsbesteding. Er zijn ook ‘brusjesgroepen’ voor kinderen die een broer of zus hebben met autisme. Ook volwassenen met autisme en hun omgeving kunnen bij MEE terecht. Zo zijn er partnergroepen en lotgenotengroepen. MEE heeft een groot netwerk op de Veluwe en weet welke organisaties ervaring hebben met mensen met autisme. Autismeweek 31 maart t/m 6 april In de autismeweek wordt er in het hele land extra aandacht besteed aan autisme (zie www.autismeweek.nl). MEE Veluwe is samen met NVA Gelderland met informatie aanwezig in vier bibliotheken in de regio: Apeldoorn centrale bibliotheek (2 april 18.30-20.30 uur), Ermelo (4 april 13.30-15.30 uur), Wageningen (5 april 11.00-14.30 uur) en Ede (13 april 18.30-20.30 uur). Koffie-inloop CJG Bellestein Ede (4 april 11.00-12.00).

Op 25 april gaat MEE Veluwe van 19.30 – 22 uur deskundigheidsbevordering geven in Hattem voor vrijwilligers die werken of geïnteresseerd zijn in werken met mensen met een vorm van autisme. Informatie en opgave: T: (055) 526 92 00 of E: marjorie.veneman@meeveluwe.nl

G-Voetbal Wezep zoekt nieuwe leden Het G-voetbal team bij WHC is op zoek naar nieuwe leden. Zowel jongeren van onder als boven de 12 jaar zijn welkom. De ultieme wens van de voetballers is het spelen van competitie, maar hiervoor moet de groep wat groter zijn. Meer info: (06) 20218998 of E: d.e.wolterinck@planet.nl

De toekomst van uw kind MEE Veluwe organiseert een gratis voorlichtingsavond voor ouders en familieleden met een inwonende zoon of dochter met een beperking. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de diverse vormen van wonen en ondersteuning en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Er is op 10 april een bijeenkomst in Apeldoorn, op 24 april in Ede en op 8 mei in Harderwijk. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden kan via E: info@meeveluwe.nl of T: (055) 526 92 00.

Meer weten? U bent met al uw vragen van harte welkom op een van onze MEE-loketten. Op deze pagina vindt u onze contactgegevens. Natuurlijk kunt u ook bellen met het algemene nummer van MEE Veluwe (055) 526 92 00. Of mail naar info@meeveluwe.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Automobielbedrijf

Kweekweg 4 8161 PG Epe Tel: 0578 - 613167

25 april deskundigheidsbevordering

SMALBRAAK

Tuin- en Parkmachines Gardena materialen Tuinverlichting

r u u h r e V : Nieuw OOK ONDERHOUD EN REPARATIE

Fiat

Specialist in Lancia Alfa Romeo

Seat

- Verkoop nieuw en gebruikt - Reparaties - Onderhoud - APK Keuring - Schade afhandeling - Ruitreparaties - Onderhoud airco Voor alle merken

w w w. d e w i l c o n . n l Eperweg 35, 8181 EV Heerde T 0578-691717 E heerde@dewilcon.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 54

Begin met lopen

Ladies day bij Van Bennekom HEERDE- Op zaterdag 31 maart gaat de 3e editie van de LadiesDay bij Van Bennekom in Heerde van start. U kunt deze middag onder andere leren hoe u een band moet verwisselen en een lampje moet verwisselen. Ook aan de vrouw die van een uitdaging houdt, is er gedacht. Er zal namelijk een parcours worden uitgezet waarvan het de bedoeling dat deze zo snel mogelijk genomen wordt. Degene die het parcours het snelst aflegt, zal beloond worden met een prijs. Daarnaast wordt er een opfriscurus voor verkeersregels gegeven. Gebleken is dat de verkeersregels na een aantal jaar deelgenomen te hebben aan het verkeer toch een beetje weg zakken. Dit jaar pro-

beert Van Bennekom een zo groot mogelijk bedrag over te maken aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Ruim 4.000 gezinnen rekenen jaarlijks op een helpende hand van het Ronald McDonald Kinderfonds. Met de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Sport- en Spellocaties kan het Kinderfonds deze gezinnen helpen. U kunt daarbij helpen door voor het Kinderfonds in actie te komen. Alles acties, groot en klein, zijn van harte welkom. Lees snel verder wat de mogelijkheden zijn. De LadiesDay vindt plaats op 31 maart van 12.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerd? Geef u dan op via deze website, tel. 0578-691636 of email; heerde@van-bennekom.nl.

Opbrengst collecte HATTEM/WEZEP- Op dinsdag 3 april starten loopgroepen Hattem en Wezep van atletiekvereniging de Gemzen gezamenlijk een nieuwe beginnerscursus. Iedere dinsdagavond wordt om 19.30 uur verzameld op de carpoolplaats van de A50 tussen Hattem en Wezep. De groep bestaat uit 30 lopers onder begeleiding van deskundige trainers. In 13 weken wordt het

hardlopen rustig opgebouwd en worden technische zaken belicht. Tegelijkertijd leer je loopmaatjes uit Hattem en/of Wezep kennen en zo stimuleren ze elkaar om te blijven lopen. Wil je kennismaken met de loopsport en op een sportieve manier genieten van de prachtige omgeving? Doe dan mee met de loopcursus in Hattem-Wezep. De cursus kost 40 euro, dit is in-

clusief een reflecterend loophesje en een startbewijs voor de 5km bij de Halve van Hattem op 15 september. Aanmelden kan via de website www.gemzen.nl bij trainingsgroepen-loopgroepen. Alle aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Stuur je aanmelding zo spoedig mogelijk naar: loopHattemWezep@gmail. com.

HEERDE- De collecte voor Stichting Gehandicaptenbelang heeft 7673,81 euro opgebracht. Dat is een bedrag van 200 euro meer dan vorig jaar. Het geld komt ten goede

aan mensen met functiebeperkingen. De Stichting biedt hun aangepaste ontspanning en vermaak om bij te dragen aan hun levensvreugde.

Leerlingen bezoeken VMI

Koninginnedag Vaassen VAASSEN- Het programma voor Koninginnedag en de Dodenherdenking 2012 is weer rond. De voorzitter J. Dijkstra presenteerde samen met de andere commissieleden trots het programma voor 2012 op de algemene ledenvergadering. Over het geheel genomen gaf de penningmeester aan erg blij te zijn met de giften vanuit het bedrijfsleven en de collectegelden van de Vaassense bevolking. Hierdoor kan Koninginnedag in Vaassen op dezelfde voet worden voortgezet. Iedereen kan vrij deelnemen aan alle activiteiten van de Oranjecommissie op Koninginnedag. Het ochtendprogramma is gelijk gebleven, met een programma voor de basisscholen dat er als volgt uitziet: in de Wieken is er een voorstelling van een clown voor de groepen 1

en 2. Bij Regio’72, tennisclub de Kouwenaar, de schietvereniging de Prins der Nederlanden en bij zwemvereniging ZVV kunnen de groepen 3 tot en met 8 terecht. Na de officiële opening tijdens de aubade volgt de optocht met de deelnamen van versierde wagen van scholen en bedrijven. Dit jaar worden nadrukkelijk de buurt- en straatcomités gevraagd hun bijdrage te leveren aan de optocht. Het programma op de feestweide in de middag heeft weer enkele extra attracties voor de kinderen. De springkussens, het pleincafé en de klimwand zijn weer terug te vinden op de Dorpsweide. De rommelmarkt, de kermis, de optocht en de natuurlijk de rit met oldtimers staan op het programma. Afsluiting van de dag met een groots vuurwerk om 22.00 uur op de IJsbaan aan de

Hoornerfeest in de startblokken HOORN- Onlangs hield de Oranjevereniging “Prinses Beatrix”, beter bekend als het Hoornerfeest, haar 84e jaarvergadering. Ook dit jaar waren er weer meer leden aanwezig dan vorig jaar. Alle ins and outs van afgelopen jaar passeerden de revue. De vereniging kijkt terug op een zeer succesvol jaar. Ook was er een vooruitblik naar het aankomende feest. Het jaar 2012 is een jubileumjaar, de vereniging viert

Julianalaan. De Dodenherdenking op 4 mei zal dit jaar er één zijn zonder een kerkdienst. Om 19.15 uur begint op de begraafplaats op de Apeldoornsweg de herdenking met medewerking van het koor Hosanna. Om 20.00 uur zal er bij het monument van Vaassen Flexible Packaging 2 minuten stil worden gestaan bij de gevallenen. De afsluiting van het geheel zal op het Marktplein bij het monument voor Vrede Vrijheid en Verdraagzaamheid zijn. De gedichten worden dit jaar voorgedragen door leerlingen van een basisschool. De voorzitter van de Oranjecommissie en een vertegenwoordiger van B en W van de gemeente Epe zullen een korte toespraak houden, die wordt toegesneden op het thema: “Vrijheid geef je door.

EPE- Woensdag 14 maart zijn de groepen 5 en 6 van de WG van de Hulstschool naar de VMI te Epe geweest. Dit in verband met de techniekweken. De kinderen werden hartelijk ontvangen met iets lekkers. Ze kregen een film te zien

en daarna werden ze verdeeld in drie groepen. Elke groep kreeg een rondleiding door de fabriekshallen. De kinderen waren zeer onder de indruk van de grote machines. Na afloop kregen ze een cd-houder, een pen en een rolmaat mee.

Jubilarissenavond CNV-Vakmensen IJsselvallei

namelijk haar 85e Hoornerfeest. Dit wordt onder andere gevierd met een grootse optocht door de diverse buurten en een deel van Heerde. Daarnaast pakt het Hoornerfeest uit met spectaculaire optredens en attracties. Met veel zin en enthousiasme gaan de mensen van het bestuur en de buurten verder met de voorbereidingen voor het Hoornerfeest 2012. Het Hoornerfeest wordt gehouden op 5, 6 en 7 juli.

Sari presenteert voorjaarscollectie OENE- Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart presenteert Sari Fair Fashion haar nieuwe voorjaarscollectie. Om 10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur worden er korte shows van de nieuwe kleding verzorgd in de winkel aan de Keizerstraat 5 in Oene. Naast de nieuwe kleding is er dit voorjaar extra aandacht voor de stoffen aan de meter. Iedereen ontvangt bij aankoop van stoffen 10 % korting en er is een ruim aanbod van 2 meter lappen voor 5 euro. Deze stoffenactie duurt tot einde april. De SARI Fair Fashion winkels

streven naar een duurzame productie. Dit houdt in dat men oog heeft voor de mensen achter het werk, zich inzet voor hun ontwikkeling en streeft naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentaties op 23 en 24 maart. Meer informatie bij Sari, Keizerstraat 5, Oene, tel. 0578641692, open maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, ’s middags alleen op afspraak www.sari-fairfashion.nl.

WAPENVELD- Onlangs werd in zalencentrum ’t Spijker te Wapenveld een gezellige avond gehouden van de CNV afdeling IJsselvallei, te weten Zalk, Wapenveld en Hattem. De avond werd geopend door voorzitter W. Agterhuis die een groot aantal leden met partners kon welkom heten, waarna hij het woord gaf aan districtbestuurder Arie-Jan van Oort die in het kort uitleg gaf over de organisatie binnen het CNV over de fusie van Hout- en Bouwbond en Bedrijvenbond tot nieuwe bond

CNV-Vakmensen en als gevolg daarvan het samengaan van plaatselijke afdeling in een groter regionaal Platform. Hierna viel hem de eer te beurt een twintigtal jubilarissen toe te mogen spreken en te huldigen. Onder hen waren naast een aantal 25- en 40- jarige jubilarissen ook drie leden met een lidmaatschap van 50 jaar en last but not least 2 met zelfs een lidmaatschap van 60 jaar. Op ludieke wijze werd door de heer van Oort stil gestaan bij de gebeurtenissen die samenvielen

met het jaartal van lid worden van de aanwezige jubilarissen, waarna hij overging tot het opspelden van de insignes en het uitreiken van de bijbehorende ingelijste oorkondes. Tevens werd aan de eventueel aanwezige partners een boeket bloemen aangeboden. Hierna was het de beurt aan de heer Jaap Bakker uit Urk, die middels een diaserie “Een wandeling door de geschiedenis van Urk” indruk maakte. Al met al kan door het bestuur terug gezien worden op een geslaagde avond.


-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGIINNAA 55 2

EN

SCHAAPSKOOI

Beatrixweg 4 , 8171 VX VA A S S E N 06-13921415 / 0578-575140

COMPANJ RIPHAG makelaars

Schilder-, plafond- en wandafwerking

GEWIJZIGD

Heerde EPERWEG 52

FAILLISSEMENTSVERKOOP

Dit object is gelegen aan de rand van Heerde, met op korte afstand het centrum, de bossen en de oprit van de A50. Het bouwblok biedt de mogelijkheid voor een flinke uitbreiding aan de woning. Intern moet de woning worden gemoderniseerd. Er zijn meerdere bijgebouwen. Deze doen dienst als paardenstallen, opslag en garage. Perceeloppervlakte is 11 156 m². Er is een mogelijkheid tot aankoop van ca. 7800 m² weiland extra. Het object is ideaal voor het houden van paarden en/of kleinvee.

Openbare verkoop van voorraden, kantoorinventaris, transportmid. en gereedschappen afkomstig uit het faillissement van OK Natuursteen B.V. te Wapenveld. De verkoop bestaat onder andere uit: -Diverse restpartijen graniet, marmer, hardsteen, leisteen; -Diverse spoelbakken, aanrechtbladen, dorpels en vensterbanken; -Diverse showroomartikelen (w.o. doucheopstelling en wastafels); -Partijen lijm, voeg- en impregneermiddel en cement; -Renault Master (bj 2004), Renault Trafic (bj 2006) en aanhanger; -Elektrische heftruck en diverse (hand)gereedschappen w.o. zaag-,slijp-, schuur- en (diamant)boormachines. De vestiging is zaterdag 24 en 31 maart van 08.30 - 16.00 geopend.

06-57585075 www.burggraaf-dakwerken.nl Vooronder 65

8081 NN Elburg

end r p o u e ´s g 6.00 u g a t1 erd Zat 0.00 to 1 van

DE DE VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

TE KOOP TE KOOP De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

G.J.. Dul G.J Sierpleisters / behangwerk

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

Een ervaren en allround kapster aan huis? Bel Anne Bouwmeester Tel. 06 - 48 71 76 82

Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

www.plankenvloerveessen.nl

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk IJsseldijk 6767 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

€€ 395.000 395.000 KK KK

www.companjenriphagen.nl

Vlijtweg 7, 8191 JR in Wapenveld.

- en isolatiewerken Dak

EN

VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

ool jsch i r o Aut em

DER L U M Hatt


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI N I NAA56 2

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si eb w onze voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N VOGEL/STONE

PORTABLE

PAASEIEREN OF

fraai oplichtende vogel: 80 cm hoog stone look: 15x11 cm

in koffer 1000 volt

melkchocolade paaseieren: 200 gram paashazen: 2x125 gram

KOOK TOESTEL

2.19

Elders 3.49 3.98

kooktoestel NAVUL GAS 227 gram

0.95

8.99

PAAS HAZEN

1.39

Elders 1.89 1.99

BINNEN/BUITEN

SUBLIEM PREMIUM

HEREN/DAMES

goed afneembaar wit of RAL 9010 4 liter uitermate geschikt voor vochtige ruimtes

vloeibaar color of ultra 3 liter 42 wasbeurten

katoen diverse kleuren herenshort: maten S-XXL damesshort: maten S-XL

LATEX WAS MUURVERF MIDDEL anti-spat MUURVERF SET 3-delig

1.98

KINDER

8.99

CANVAS SCHILDERSET diverse afbeeldingen bestaande uit: 5 kleuren verf, 1 kwastje en 2 schildersframes van 15x15 cm

Elders 2.49 3.99

0.99

Elders 3.95 4.29

OPWIND/DECO

2.98

PAAS KUIKEN

deco chenille kuikens set/6 of opwindbaar kuiken 10 cm

S E T/6 Elders 0.89 0.99

ZOMER SHORT VOO R TO P M O D E E P R IJ S ST G A D E LA

Elders 13.95 15.95

ACRYL

7.89

TUINHOUT BEITS 2,5 liter Europese topkwaliteit

0.59

2.99

Elders 5.99 10.95

ADIDAS SHOWERGEL OF

HEREN/DAMES/KINDER

PROFESSIONELE UITVOERING

for men diverse soorten showergel: 250 ml deospray: 150 ml

katoen/elasthan blijvend elastisch maten 23-46

met teflon coating en anti-slip handgreep 21 cm

DEO SPRAY

Elders 1.99 2.29

1.29

SNEAKER SOKKEN 3 PA A R Elders 2.98 3.49

1.35

SNOEI SCHAAR tuin/werk HAND SCHOENEN leder

0.59

1.29

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 18-03 t/m za. 24-03 in Nederlandse filialen.

SOLAR LAMP


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 57 2

k u e l r a a n k e Op zo ? k r e w e i t n a k Va WAPENVELD Wolbertsdijk nabij nummer 13

IN PRIJS VERLAAGD! Wij hebben werk dat g oed betaalt en voldoening geeft! Wij zoeken

Vakantiekrachten voor de t Huishoudelijke verzorging t Persoonlijke verzorging t Verpleging

In het buitengebied van Wapenveld bevindt zich deze ROYALE BOUWKAVEL met een oppervlakte van circa 6.000 m². Op deze bouwkavel mag een woning worden gebouwd met een inhoud van maar liefst ruim 1.000 m³ bovengronds (goothoogte maximaal 6 meter/nokhoogte maximaal 10 meter) woonoppervlakte ca. 150 m² en een bijgebouw van circa 100 m². Bovendien is het vanwege de grootte van het perceel mogelijk om een ontheffing te krijgen voor extra bijgebouwen. De bouwkavel is gelegen op een heerlijke locatie, waar u volop kunt genieten van de natuur en de prachtige vergezichten. Het ontwerp van de bebouwing is naar eigen inzicht in te vullen. Door de oude bomen rond het perceel heeft u direct al een “erfgevoel”. In het dorp Wapenveld en in het nabijgelegen Heerde kunt u goed terecht voor de dagelijkse boodschappen. Ook zijn er diverse basis- en middelbare scholen. Voor een uitgebreider winkelaanbod kunt u terecht in Zwolle en Apeldoorn, deze steden zijn te bereiken in 15 respectievelijk 20 autominuten. In de nabijheid van zowel de Veluwse bossen als de uiterwaarden van de IJssel. Optioneel is er circa 1 hectare naastgelegen grond extra te koop. Vraagprijs... € 299.000,- k.k. (overdrachtsbelasting) Kijk voor een compleet overzicht van ons exclusieve aanbod op onze internetsite! www.drieklomp.nl

NUNSPEET (0341) 27 83 83 Solliciteer online via www.verian.nl Volg ons ook op

Tevens hebben we vestigingen in: Zeist (030) 692 07 14, Oosterbeek (026) 339 75 00, Eemnes (035) 539 44 70 en Voorthuizen (0342) 47 40 00

VOORJAARSAANBIEDING

Onze zorg. Vertrouwd dichtbij. Sta je sterk in je schoenen en wil je deel uitmaken van een succesvolle organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren op deze vacatures.

SABO ZITMAAIER 102-17 HB

GENOMINEERD

Nieuw werkgebied voor Carinova V&V in Epe en Heerde In de gemeente Epe en Heerde kunnen cliënten binnenkort ook naast Huishoudelijke Hulp terecht bij Carinova voor Verpleging & Verzorging. Daarom zijn wij op zoek naar:

Wijkziekenverzorgende V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren)

Verpleegkundige in de Wijk V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren)

Verzorgende C V&V Team Epe/Heerde (zowel op oproepbasis als voor vaste uren) Meer informatie over deze functies? Dan kun je contact opnemen met • Bart

Hegeman, manager V&V, Tel 06 22 80 98 75 • Simone Prins, Coördinerend Wijkverpleegkundige, Tel 06 51 98 06 30 • Algemene • Of

nummer Carinova 0900 86 62

kijk op www.werkenbijcarinova.nl

VAN 4.799,INCL.BTW Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 5000 medewerkers actief op vier zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugd- en Maatschappelijke Zorg. Vanuit onze visie van “Vertrouwd dichtbij” zoeken wij regelmatig nieuwe medewerkers. Naast de vereiste kennis en kunde vindt Carinova eigenschappen als betrokkenheid, professionaliteit en passie belangrijk. Wij zijn dit aan onze cliënten verplicht.

NU 3400,INCL.BTW Zolang de voorraad strekt. VERDER NATUURLIJK NOG DIVERSE ANDERE AANBIEDINGEN EN MODELLEN OP VOORRAAD DUS KOM GEWOON EEN KEER VRIJBLIJVEND BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Ook voor onderhoud en reparatie van alle merken bladblazers, motorzagen, gazonmaaiers, zitmaaiers kunt u bij ons terecht. Vraag vrijblijvend informatie aan.

Inloopochtend voor geïnteresseerden op 15 maart a.s. van 9.00 - 14.00 uur in het Cultuurhuus in Epe, Stationsstraat 25

Tevens zijn wij op zoek naar:

Vakantiekrachten Carinova

Postbus 49 8100 AA RAALTE

T 0900 86 62 (lokaal tarief) E info@carinova.nl

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

Veesser Enkweg 45, Veessen Telefoon: 0578 631292, Internet: www.scheervd.com

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 t/m 17.30 za van 8.00 t/m 12.30


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 58

Alle locaties van Viattence HKZ gecertificeerd

Leren budgetteren EPE/HEERDE- U wilt uw geldzaken op orde brengen, maar waar begint u? In de gratis workshop ‘Budgetteren’ die thuiszorgorganisatie Vérian u aanbiedt op maandagavond 26 maart komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals een inkomenscheck, het maken van een maandbegroting en actuele ontwikkelingen op het gebeid van uitkeringen, toeslagen e.d. De workshop is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Epe, Hattem en Heerde, die meer willen weten over budgetteren en is van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats aan de Stationsstraat 21 in Heerde. Maakt u al optimaal gebruik van de voorzieningen en toeslagen die er zijn, om uw inkomen op peil te

houden of te brengen? Op het gebied van voorzieningen en toeslagen zijn er grote veranderingen gaande en in de workshop “Budgetteren” wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het maken van een sluitende maandbegroting, zodat uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Denkt u dat de workshop “Budgetteren” wel iets voor u is? Neem dan voor meer informatie en aanmelding contact op met Geja Bijdam van thuiszorg Vérian. U kunt zich bij haar opgeven via mail gejabijdam@verian.nl of telefonisch via de zorglijn 0900-9255 (lokaal tarief). U kunt zich aanmelden tot dinsdag 20 maart.

Koffieochtend

EPE/VAASSEN- Sinds kort beschikt Viattence als gehele organisatie over het HKZ certificaat. De afzonderlijke locaties De Speulbrink en De Klaarbeek, Wendhorst en Korteslag en de locaties in Wezep beschikten al eerder over dit certificaat. Na de fusie was het certificatietraject voor de verschillende organisatieonderdelen nog niet geharmoniseerd, waardoor de trajecten ongelijk liepen. Omdat de certificatietermijn voor Wendhorst dit jaar afliep, was er nu een geschikte

Palmpasen bij de Kouwenaar VAASSEN- Op zaterdag 31 maart wordt er volgens traditie op het terrein van de wijkvereniging De Kouwenaar in Vaassen het Palmpasen feest gevierd met palmpaasstokken maken en eieren zoeken. De jeugd wordt evt. samen de ouders, opa’s en oma’s om 14.00 uur in het wijkgebouw van de Kouwenaar aan de Woestijnweg 61 verwacht om daar met z’n allen een palmpaasstok te maken. De Kouwenaar zorgt voor al het materiaal te weten; de stok, het broodhaantje, versierselen e.d. Om 15.00 uur zal een deskundige jury de stokken jureren en daarbij zullen verschillende leuke prijsjes te winnen zijn. Ondertussen zal op het terrein de “Paashaas” een groot aantal eieren verstoppen, die door de kinderen gezocht moeten worden. Ook hier zijn leuke prijsjes aan verbonden. Met het oog op de warme bakker Breden verzoeken zij u om de kinderen van te voren op te geven voor 30 maart tot 17.00 uur bij Bianca Nieuwenhuis (activiteitencommissie), tel. 0578-574117, www.dekouwenaar.nl. De kosten voor deelname voor de leden bedraagt 3 euro p.p, niet-leden betalen 4 euro p.p.

Open Paasbridgedrive VAASSEN- De Niet Rokers Bridge Club Vaassen organiseert op maandag 9 april (Tweede Paasdag) een open paasbridgedrive. Aanvang: 19.30 uur in Dorpscentrum ‘de Wieken’ te Vaassen. Inschrijving: aan de zaal vanaf 19.00- 19.25 uur. Inschrijving: 6 euro per paar. U kunt zich ook individueel aanmelden.

gelegenheid alles onder een noemer te brengen. In januari is daarom het managementsysteem van Viattence als één geheel onder de loep genomen en werd dit ook in orde bevonden. Grote vreugde alom op alle locaties. Viattence voldoet nu tevens aan de clausules van het ISO 90012008. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op geheel Viattence en omvat het bieden van huishoudelijke & persoonlijke zorg, verpleging, behandeling, begeleiding en diverse vormen van verblijf

en wonen. Het behaalde certificaat is afgegeven door Lloyd’s Register Nederland B.V. en is 3 jaar geldig. Weliswaar wordt 2x per jaar een controle uitgevoerd door auditoren van Lloyd’s om te kijken of ze ook daadwerkelijk volgens de normen, die opgenomen zijn in het HKZ certificatieschema, blijven werken. Op de foto tonen v.l.n.r. Jolanda Schuurman, Heleen Bölger en Jaap Reiling, medewerkers van de afdeling Beleid en Kwaliteit, het behaalde certificaat.

WAPENVELD- Op woensdag 28 maart zal er in het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat te Wapenveld een koffieochtend gehouden worden. Op deze ochtend zal Willy BakkerHuizinga spreken over “het taboe van de eenzaamheid”. Veel mensen lijden aan het Bethesdasyndroom en zeggen: ‘Ik heb niemand.’ Willy Bakker legt de vinger op zere plekken. Waar zit de pijn? Waar liggen de sleutels voor acceptatie en waar liggen mogelijkheden voor verandering? De eenzame en de niet-

eenzame houden het taboe in stand. Hoe doorbreek je dat vanuit Bijbels perspectief? Willy Bakker-Huizinga was o.a. docent maatschappijleer. Ze was jarenlang medewerker van de Evangelische Omroep en van het Nederlands Dagblad. Ze is bekend als spreekster en auteur van o.a. “Eva in de spiegel” en “Kom gerust eens langs, Het taboe van de eenzaamheid”. Iedereen is hartelijk welkom. De ochtend duurt van 9.30 tot 11.30 uur en vanaf 9.00 uur staan de deuren open.

Rabobank opent vernieuwd kantoor in Vaassen

Bewoners Hanzeheerd op Kasteel Vosbergen

HEERDE- Onlangs brachten de bewoners van Hanzeheerd Brinkhoven per huifkar een bezoek aan kasteel Vosbergen. De eigenaresse van Kasteel Vosbergen mevrouw G.A. Kamerlingh Onnes- barones Van Dedem, ontving de bewoners gastvrij. Welzijnmedewerkers van Hanzeheerd verzorgden een high-tea in de trouwzaal van het kasteel. Terwijl hiervan genoten werd, vertelde mevrouw Kamerlingh Onnes over de historie van het kasteel. Onder het gezelschap bevond zich mevr. Dingerink, zij was jaren hulp in de huis-

houding van het kasteel, oude herinneringen herrijzen. Voor sommige van de bezoekers was dit de eerste keer dat zij het kasteel bezochten, het werd als heel bijzonder ervaren. De bewoners van Hanzeheerd stelden het dan ook zeer op prijs dat er voor hen een middag georganiseerd was op deze bijzonder locatie. Het gezelschap dat het kasteel bezocht bestond alleen uit dames, want de heren van Hanzeheerd bezochten dezelfde middag de molen de Vlijt in Wapenveld. Ook voor hen was het een heel geslaagde middag.

Ledenvergadering NPV afd. Epe e.o. EPE- De Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Epe e.o. nodigt leden en belangstellenden uit voor haar ledenvergadering en thema-avond op 26 maart. Onderwerp van deze avond is: Verslaving. ‘Stichting Voorkom!’ wil verslaving voorkomen. De stichting geeft preventieve voorlichting over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. Doel is jongeren weerbaar te maken tegen het gebruik van verslavende middelen. Deze avond zal het gaan over alcohol

en drugs. Wat doen deze middelen met je lichaam? Wat zijn de oorzaken van verslaving? Hoe maak ik mijn eigen keuzes en laat ik me niet ompraten? Hoe praat ik met mijn kind over verslavende middelen? Een ervaringsdeskundige zal vertellen wat verslaving in zijn leven heeft aangericht. En welke weg eruit mogelijk was. Er is volop ruimte voor uw vragen. De bijeenkomst zal worden gehouden in De Ark Keizerstraat 4, Oene. De avond begint om 19.45 uur.

VAASSEN- Rabobank NoordoostVeluwe heeft het vernieuwde pand in Vaassen officieel in gebruik genomen. Belangstellenden konden tijdens het Open Huis een kijkje nemen in het compacte, maar complete kantoor met diverse bankautomaten en adviseurs die klanten persoonlijk te woord staan. Rabobank Noordoost-Veluwe is er van

overtuigd dat ze met deze moderne vestiging haar klanten in Vaassen van dienst is. In een goed bereikbare, moderne en veilige omgeving blijft de bank dichtbij. Het kantoor in Vaassen in geopend op maandag van 13.30 tot 18.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur.

Zeldzame gordelvari’s geboren EPE- Vorige week is in Dierenpark Wissel een gordelvari-vierling geboren. Helaas waren drie van de vier jongen erg zwak en zijn zij binnen een dag overleden. Het andere jong heeft de eerste kritieke dagen wel overleefd en wordt goed door de moeder verzorgd. De gordelvari is een halfaap die in de natuur sterk met uitsterven wordt bedreigd. Zodra de vierling was geboren, was het voor de dierverzorging duidelijk dat niet alle jongen het zouden redden. Alle vier de jongen zijn bijgevoerd, maar voor drie van de vier jongen mocht het niet baten. Met het vierde jong, een mannetje, gaat het gelukkig wel heel erg goed. Al na een paar dagen was bijvoeren door de dierverzorgers niet meer nodig. Moeder zoogt haar jong regelmatig en elke dag komt het gordelvari-jong een aantal gram aan. Niet alleen bij de gordelvari´s was afgelopen week een geboorte te melden. Ook de capibara´s, de grootste knaagdieren ter wereld, hebben in Dierenpark Wissel voor nageslacht gezorgd: er lopen twee minicapibara’s rond. In tegenstelling tot

gordelvari´s, die hulpeloos worden geboren, zijn pasgeboren capibara´s al een paar uur na de geboorte klaar om met moeder mee te gaan. Ze zijn volledig behaard, hebben oogjes en oren open en eten zelfs binnen een paar dagen al hun eerste hapje vast voedsel. De capibarajongen mogen daardoor al met moeder mee naar buiten en zijn door bezoekers van het park te bewonderen.


SCHAAPSKOOI

 

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 59 2

Glasheldere een service voor ! ijs redelijke pr

Wij leveren, plaatsen en repareren o.a. : · · · · · · · · · · ·

Isolatieglas HR++ Hardglas Gelaagd glas Brandwerend glas Spiegels Glas in Lood Voorzetramen Aanverwanten Slijpen en glasbewerking Diverse soorten vlak– en figuurglas

Bel voor vrijblijvend advies/offerte.

HBGLAS Glasservice Epe Tel/Fax : 0578-627053 Mobiel : 06-53533353 Website : www.hbglas.nl E-mail : info@hbglas.nl

Welkom in het pittoreske Oene In ons meer dan 100 jaar oude pand bieden wij u tal van mogelijkheden. In een gezellige huiskamer sfeer serveren wij u de lekkerste biefstuk van Nederland, aldus de Telegraaf:

Open Huis 23 en 24 maart 2012 vrijdag zaterdag

14.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur

Aanbieding:

15 % korting op de Make-up van Ariane Inden

maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor het vieren van uw bruiloft of verjaardag al dan niet in combinatie met een heerlijk buffet of diner Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene T 0578 - 641213

Kijk voor info en menu op: www.dorpszichtoene.nl

Micro-Dermabrasie Microdermabrasie apparaat van Reviderm

Geef u nu op voor een introductie Geef u nu op voor een introductie Micro-Dermabrasie Behandeling Micro Dermbrasie Behandeling Dit is het gezicht van Reviderm

Instituut Bron Instituut DeDe Bron Ridderstraat 8051 EH Hattem - 038-4449902 Ridderstraat 36 - 805136 EH- Hattem - 038-4449902 e-mail: info@debronhattem.nl www.debronhattem.nl e-mail: info@debronhattem.nl www.debronhattem.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 MAART 2012 - PAGINA 60

Succesvolle GGG KEI-dag ECR Groot Stokkert

Handballers Tyfoon HATTEM- Zondagmiddag speelden de handbalheren van Tyfoon uit Hattem de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen, waarin de opdracht vooraf heel duidelijk was: bij winst is het kampioenschap haalbaar. De mannen speelden namelijk de thuiswedstrijd tegen Swift Arnhem. De Hattemers verloren met 25-29. Na afloop was de

teleurstelling bij Tyfoon uiteraard groot, terwijl de spelers van Swift meteen begonnen met het vieren van het kampioenschap. Op het eind van de competitie speelden de dames van Tyfoon en Zwolle hun wedstrijd in de Marke. Het was duidelijk dat de dames van s.v. Zwolle vooral collectief verder zijn. Eindstand 9-20.

Schaakuitslagen HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Abels– Koetsier ½-½; Schutte– Ugljanin ½-½; Nijhof– Bastiaannet 0-1; Snijder– vd Most 1-0; Vos– Douma 0-1; Mouwe– van Gelderen 0-1; Tessemaker– Bur-

czak 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Wilt u ook deze meesterlijke sport beoefenen, kom een partij meespelen op de schaaklocatie in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang en start van de partijen is 20.00 uur.

TC Veluwe start fietsseizoen

WAPENVELD- De GGG KEI-dag in Care Hotel & Resort Groot Stokkert was een groot succes. Zo’n 250 bezoekers kwamen zaterdag 17 maart een kijkje nemen in Wapenveld. Wethouder Westerkamp portefeuillehouder Sportzaken van de gemeente Heerde verzorgde de officiële opening op Groot Stokkert. Hij speelde een partij dammen tegen de jeugdkampioen van 2010 Vincent Houtjes. ECR Groot Stokkert com-

bineerde de GGG KEI-dag met de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. De dag was zowel voor belangstellenden als nieuwe medewerkers. Bezoekers volgden diverse workshops zoals Nordic Walking, zwemmen met de fysiotherapeut en Reiki. Of brachten een bezoek aan de afdeling wellness voor gezichtsverzorging, handpakking of een voetreflex behandeling. Daarnaast waren er rondleidingen door het ho-

tel en het bungalowpark en stonden er veel stands, waar belangstellenden onder andere informatie konden krijgen over de maaltijdvoorziening en de ambulante zorg. Dansschool Juliette en The All Singers verzorgden optredens tijdens de GGG KEI-dag. Het evenement was mede een groot succes door sponsors als Modehuis Bruinewoud, Vorderman bloemist, Gert Haarmode, Banketbakkerij Kamphorst en Huuskes.

Dance Classics Party EPE- Oude tijden herleven zaterdag 24 maart in eetcafé De Middenstip in Epe. Het café zal doen denken aan de tijd dat er in Epe meerdere discotheken waren. Vanaf 22.00 uur staat de avond voor de tweede keer dit jaar in het teken van Dance Classics. Met deejay Jan-Egbert

Kieskamp, bij de oudere Epenaren misschien nog bekend als disc jockey van discotheek De Stunt wordt het een feest der herkenning. Platen waarop iedereen in die tijd danste zijn afgestoft, opgepoetst en gedigitaliseerd zodat er die avond weer eindeloos gedanst kan worden op

Hattemse voorleeskampioen naar provinciale finale

Mees wint voorleesfinale in Hattem

de disco-, pop- en rockhits uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90, op de unieke verlichte dansvloer. De toegang is gratis, om precies 22.00 uur gaan de schuiven van het mengpaneel open. Meer informatie over de Dance Classics Party is te vinden op www.demiddenstip.nl.

Reislezing Maleisië HATTEM- Op dinsdag 27 maart organiseert Stichting Welzijn Hattem een reislezing over Maleisië. Gastspreker Marjon Dorreboom is een echte wereldreiziger en heeft vele landen bezocht. Dit keer vertelt zij over haar reis in de zomer van 2011 naar tropisch Maleisië. Het land kent afwisselende natuur: van groene gebergten vol watervallen tot azuurblauwe zee. Van grote steden tot de rustigste stranden. Ook de cultuur en architectuur zijn bijzonder interessant. De lezing start om 14.00 uur in De Doelen, Hof van Blom 5 (ook te bereiken via het pad langs de dierenweide aan de Kleine Gracht). Kosten: 4 euro inclusief koffie/thee.

TV Hattem

HATTEM- In een volle zaal van het CODA-gebouw in Apeldoorn streden acht voorleeskampioenen om de titel ‘regionaal voorleeskampioen 2012’. Zij waren de toppers van de lokale finales en het was dus niet vreemd dat de jury, bestaande uit Berlinda van der Sloot, logopediste, Marieke Kanis, teamleider bibliotheek Noord-Veluwe en Constance Melissen, consulent lezen van Biblioservice Arnhem het heel moeilijk vond om een winnaar aan te wijzen. Het niveau van

alle voorlezers was erg hoog, maar tenslotte kon Mees Middelkoop uit Hattem worden aangewezen als de regionale kampioen. Hij las voor uit het boek “Lang geleden” van Arend van Dam. Het verhaal ging over de dood van Willem van Oranje. De jury vond dit een originele keus en Mees wist de hele zaal in te pakken door zijn manier van voorlezen. Hij gaat nu de regio Veluwe-Noord vertegenwoordigen in de provinciale finale op 24 april in het Posttheater in Arnhem.

Kaarten bij SV Vaassen

Roofvogelshow op ECR Groot Stokkert

VAASSEN– Vrijdag 23 maart komen bij voetbalvereniging SV Vaassen de kaarten op tafel. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn talenten tonen bij het jokeren of klaverjassen. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door de club. Dit is de zevende kaartavond van het seizoen. De avond is in het clubgebouw aan de Woestijnweg op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen.

WAPENVELD– Op ECR Groot Stokkert in Wapenveld wordt op zaterdag 24 maart een roofvogelshow georganiseerd door Flying Emotion. De heer Henri Hommersom van Flying Emotion vertelt u alles over de geschiedenis van de valkerij. Daarnaast laat hij u kennismaken met een aantal roofvogels. Bezoek de roofvogelshow en krijg zo de kans

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 23 maart: Hoe is het gesteld met de veiligheid in Hattem, Wat houdt ‘ Hattem onbeperkt’ in, ‘NL Doet’ werd ook in Hattem groot succes, ‘Hattem eert Canadees bevrijdingsregiment’: welke kunstenaars doen mee? Bezoek aan het beroemde porseleinmuseum te Meissen en Voerman sr ontwikkelde zich in Hattem tot een landelijk bekend kunstenaar. Voor meer informatie: www.rtvhattem.nl.

om de roofvogels van dichtbij te bewonderen. De show begint om 14.00 uur. Reserveren is gewenst. Bezoekers betalen 2 euro en voor GGG-leden is de show gratis. De activiteit vindt binnen plaats. Voor meer informatie en reserveren neem contact op met de receptie van ECR Groot Stokkert op, tel. 088-3280050 of kijk www.ecr.eu.

EPE- MTB- en Toerfietsclub Veluwe gaat met ingang van de zomertijd massaal op de fiets. Op dinsdag 27 maart gaan de racefietsers van start. Op woensdag 28 maart is het de eerste trainingsavond voor de mountainbikers. In het begin van het seizoen fietsen de deelnemers zo’n 40 km en in het midden van de zomer kan dat oplopen tot 70 á 80 km op een dinsdagavond. Daarna wordt er weer langzaam afgebouwd tot aan het eind van september. Dan zitten de racefietsers weer op een 40 km per dinsdagavond. De start is om 18.30 uur en dat is zowel voor de racefietsers als voor de mountainbikers bij De Loreley, aan de Heerderweg. Het gebruik van de clubkleding

is vereist. Iemand, die lid is, krijgt een in bruikleen een outfit van TC Veluwe. Alleen een koersbroek moet zelf gekocht worden. Dit is mogelijk door de sponsoring van bouwbedrijf Van Norel bv. Voor kleding moet hij/zij contact opnemen met de materiaalman van TC Veluwe, Albert Brendeke, tel. 0578-615407. Ook is het dragen van een fietshelm verplicht. Voor meer informatie en een aanmeldingsformulier kun je contact opnemen met de secr. A. Smith, tel. 0578-627018 of via e-mail: info@ tcveluwe.nl. Ook kun je de website www.tcveluwe.nl raadplegen. Daar is eveneens informatie te vinden over de vele ritten die de club organiseert het komende fietsjaar.

Paasbingo HATTEM- Op zaterdag 24 maart houdt de Vriendenkring der v. v. Hattem haar paasbingo van het seizoen. De bingo begint om 19.45 uur. De kantine is om 19.00 uur open. De bingo is toegankelijk voor leden van

de “Vriendenkring der v. v. Hattem” en voor leden, donateurs van de v. v. Hattem met introducé. Voor iedere bezoeker een kleine attentie. Voor 5 euro per jaar bent u al lid en kunt u meespelen met de bingo`s.

V.V. Heerde presenteert nieuwe technische staf

HEERDE- Het seizoen 2012/2013 moet nog beginnen maar v.v. Heerde kijkt al uit naar het nieuwe voetbalseizoen. De vereniging heeft de nieuwe staf voor de selectie rond. De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn hooggespannen en de lat wordt vrij hoog gelegd. Het bestuur is daarom ook trots dat zij nu al

de technische staf kunnen presenteren aan de buitenwereld. Op de foto staan: Boven v.l.n.r.; Jan Eilander verzorger, Jacob Pleiter grensrechter en Henk Kroeze leider. Onder v.l.n.r.: Gerrit Brouwer hoofdtrainer, Rolf Derksen assistent, Henk Evers keepertrainer en Gerrit van Leeuwen trainer 2e elftal.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 62 1

PROFESSIONEEL ÉN TOCH GOEDKOOP

VERHUIZEN ??!!

TEGEN EEN UURTARIEF € 15.P.P.P.U. EX BTW +

INKOOP VAN INBOEDELS

GEBRUIKTE MEUBELEN, VERZAMEL, BOEKEN, CD-DVD-LP- SINGLETJES +

BEZEMSCHOON OPLEVEREN ?!

TEGEN EEN UURTARIEF € 15.P.P.P.U. EX BTW

Ideaal : 1 betrouwbaar adres die ontzorgt ! Tel 0528-236 236 Waterlooplein Graag bellen van di – zat van 19-17 uur.

Uitknippen en bewaren!

Kleurige voorjaarshows Roos Fashion Donderdag 22 maart, 15.00 en 20.00 uur vrijdag 23 maart, 20.00 uur zaterdag 24 maart, 11.00 en 15.00 uur Voor meer informatie mail of bel:

Creatief, exclusief en betaalbaar keukendesign!

Gera van Werven 0578-631289 Corry Roos 0578-769005 corryroos@live.nl Locatie: Losweg 3 Vorchten

Wezeweg 18a | 8181 PP HEERDE | tel (0578) 697 088 / m 06-5379 31 34

www.henrivoskeukens.nl ontwerp | presentatie | productie | montage & inbouw Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Exclusief Design:

Bezoek van de studio/ showroom uitsluitend op afspraak.

Bezoek ook eens: eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf Autobedrijfvan vanHuffelen Huffelen Ford Ka 1.3i Futura, extra´s .................................. ´´08 08 Ford 1.3i, 1.3i 34.000 km5-drs., ........................................ Ford Ka Fiesta T rend, ............................... ´‘03 10 Ford 1.3i 1.3 extra’s ............................................... ‘01 Ford Ka Fiesta Futura XL, 5-drs., ......................... ´08 Ford 10 Ford Fiesta Fiesta 1.3i 1.3i Trend, Futura, 5-drs., 3-drs., .............................. ´´07 Ford Futura XL, ..................................... 5-drs., ......................... ´´06 08 Ford Fiesta Fiesta 1.3 Futura 5-drs., Ford Futura, 3-drs., 07 Ford Fiesta Fiesta 1.3i 1.3 Ambiente 5-drs.,............................. ........................... ´´04 Ford 06 Ford Fiesta Fiesta Futura 1.4i FE 5-drs., 5-drs.,..................................... ................................... ´ ‘03 Ford ........................... 04 Ford Fiesta Fiesta 1.3 1.4i Ambiente 5-drs., FE,5-drs., extra´s .................. 3x ´´02 Ford FE 5-drs., .................................... ‘03 Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.3 Classic ......................................... ‘02 Ford extra´s .................. 3x ´02 Ford Fiesta Fiesta 1.4i 1.3i 5-drs., Classic,FE, 5-drs., ............................ ‘02 Ford 1.3 Classic ......................................... ‘02 Ford Fiesta Focus 2.0i T itanium, 5-drs. ........................... ´07 Ford Fiesta 1.3i Classic, 5-drs., ............................ ‘02 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ............................... ´05 Ford 2.0i2.0 Titanium, 07 Ford Focus Mondeo platium 5-drs. extra´s........................... .......................... ´´05 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., .............................. ´ 0 5 Ford Focus C-Max 1.6i Futura .............................. ´05 Ford Mondeo 2.0 platium extra´s .......................... ´ 0 5 Ford Focus Focus C-Max C-Max 1.6i 1.6i Futura T rend ................................ Ford .............................. ´´04 05 Ford Focus Focus C-Max 1.4i T rend, 5-drs., ............................... ............................... ´‘09 Ford 1.6i Trend 04 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ............................... ´07 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., .............................. ‘09 Ford Focus Focus Futura 1.6i, 5-drs., 5-drs., .............................. .............................. ´‘05 Ford 1.6i Futura 07 Ford Focus Focus 1.6i Futura Ford Futura 1.6i,5-drs., 5-drs.,............................... ............................. ´05 ‘05 Ford Focus Fusion1.6i 1.4iFutura Futura+ ....................................... Ford 5-drs., .............................. ´‘06 05 Ford Fusion Fusion 1.4i 1.6i Futura+ Luxery ........................................ ‘03 Ford ....................................... ‘06 extra’s ............. 2x ‘03 ‘04 Ford Focus Fusion1.6i, 1.6i 5-drs., LuxeryFutura, ....................................... 1.6i 5-drs., itanium extra’s ........................... ‘08 Ford Focus 1.6i, 5-drs., TFutura, ............ 2x ‘04 Focus 1.6i 1.6i 5-drs., sedan Titanium T itanium ........................... BNS .................. ‘08 Ford Focus Peugeot 206 2.0sedan HDI 3-drs. .................................. Ford Focus 1.6i Titanium BNS ................... ´03 ‘08 Suzuki Swift 1.3, Suzuki 1.3, 5-drs., 5-drs., extra´s extra´s............................ ........................... ´´08 08 Toyota Aygo 1.0, 1.0, 5-drs., 5-drs., ........................................ ´´ 1 0 Opel Corsa 1.0i, 3-drs., Sport, Sport, extra´s extra´s................... .................. ´´06 06 Opel Corsa 1.2i 3-drs., Elegance, Elegance, extra´s extra´s ............. ............ ´´ 0 1 Seat Cordoba 1.4i 4 drs. ....................................... ´´ 00 1 Stationwagon Stationwagon Ford Ford Mondeo Mondeo CE CEcombi combi......................................... ........................................ ‘05 ‘05 Ford Ford Focus Focus 1.4i 1.4iTrend T rendCombi Combi ................................ ................................ ‘09 ‘09 Ford 07 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i Combi Combi Trend T rend ................................ ................................ ´´07 Ford Futura ............................... ´05 ‘07 Ford Focus Focus 1.6i 1.6iCombi CE Combi .................................... Ford CE Combi ..................................... 05 Ford Focus T ransit1.6i Connect 1.8 TDCi, lwb, .................... ´´05 Ford Connect TDCi,............................... lwb, .................... ´´04 05 Ford Transit Focus 1.6i combi1.8 Futura Ford Futura ............................... ´´02 04 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i combi CE Combi .................................... Ford Combi ..................................... 02 Ford Focus Focus 1.6i 1.6i CE T rend Combi ................................ ´´00 Ford Focus 1.6i Trend Combi ................................ ´ 0 0 Ford Focus 1.6i Combi, ......................................... ´99 Ford Focus 1.6i Combi, ......................................... ´ 9 9 Astra 1.8i 1.8i Combi, Combi, extra´s extra´s .............................. .............................. ´´07 Opel Astra Opel 07 Renault Megane Megane 1.6i 1.6i combi combiGrand .................................. Renault Tour ................ ´´04 04 Peugeot 407 407 SW SW Combi Combi 2.01 2.01 extra´s extra´s .................... ................... ´´06 Peugeot 06 Peugeot 307 307SW SWCombi CombiPremium Premium.......................... ........................ ‘05 ‘05 Peugeot

Autobedrijf van Huffelen 5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Gewijzigde openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur

- Ook Ookvoor vooralle alleschade schadereparaties reparaties - Onderhoud Onderhoudvoor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven - Bovag-lid Bovag-lid - Onderhoud Onderhoudalle allemerken merken - APK APKKeurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting - Verkoop Ford modellen Verkoopen enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat4,4,8181 8181 VH Heerde. Tel. Brugstraat Tel.0578-692924. 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 10.00- -17.00 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur,13.00-18.00 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 62

Leerlingen brengen bezoek aan garage

Sundaykidsmiddag HEERDE- Zondag 25 maart is er een Sundaykidsmiddag. Dus ben je tussen de 4 en 12 jaar dan ben je van harte welkom. Het thema voor deze middag is ‘echt genoeg’. Deze middag wordt gehouden in jeugdcentrum Welgelegen aan de Stationsstraat 2. De deuren zijn vanaf 13.45 uur open. Aanvang: 14.00 uur. Er wordt een collecte voor de onkosten gehouden.

Welsumse avond

BP Van Winsum wordt Tango WAPENVELD- Na ruim 40 jaar, sluit BP tankstation van Winsum met ingang van 29 maart haar deuren en draagt zij het over aan Tango tankstations. De verkoop in de shop wordt gestopt; het wordt een onbemand tankstation. De activiteiten van autobedrijf van Winsum en de werkplaats blijven onveranderd. Ontwikkelingen in de markt hebben Gerard van Winsum doen besluiten om het tankstation over te dragen aan de Tango. Tango beschikt over een netwerk van ruim 140 onbemande tankstations in Nederland en zij zijn er speciaal op ingericht om kwaliteitsbrandstof te leveren tegen zeer gunstige prijzen. Klanten van BP van Winsum hebben jarenlang kunnen sparen met de BP Freebees Card. De gespaarde punten op de Freebees Card blijven gewoon geldig en inwisselbaar bij Free record Shop, Sport

2000 en de Kijkshop. Gedeeltelijk betalen is ook mogelijk. Het ontbrekende bedrag kan men gewoon bijbetalen. Tot en met 28 maart is het ook mogelijk om de gespaarde Freebees bij BP van Winsum te verzilveren. Vanaf donderdag 29 maart is het station tijdelijk gesloten. Na een verbouwing van enkele weken wordt het station feestelijk heropend door Tango. Meer informatie over de feestelijke opening volgt binnenkort weer in deze krant. Vanaf dinsdag 20 maart start de uitverkoop van de shop. Voor alle artikelen geldt: 2 halen, 1 betalen. (Met uitzondering van rookwaren). Directie en personeel van BP station van Winsum, willen alle klanten bedanken voor het in hun gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en begroeten iedereen straks graag weer op het nieuwe Tango station.

Senioren op de kiek

WELSUM- Kom op 23 maart naar de jaarlijkse filmavond van Videoclub Welsum 700. Op deze avond worden diverse door de leden gemaakte producties vertoond. Voor de pauze is het Welsums journaal te zien. Hierin worden activiteiten uit 2011 in beeld gebracht; o.a. optocht kermiswagens, 70-jarig jubileum SV Welsum, Welsum op de buhne en nog veel andere onderwerpen. EPE- Groep 3 en 4 van de W.G. van de Hulstschool hebben een bezoek gebracht aan Garage Riphagen. “We zijn met groep 3 en 4 naar garage ‘Riphagen’ geweest. We kregen een rondleiding over wat er allemaal in een garage aanwezig was. De monteur begon met het laten zien van de onderkant van een auto. De auto stond op een brug en de leerlin-

Parkschool opent project Olympische Spelen HEERDE- Vorige week is het project ‘Olympische Spelen/Sport’ van start gegaan op de Parkschool in Heerde. Het was een bijzonder begin, want de gehele schoolpopulatie ging naar de Landstede “Sport en Bewegen” in Zwolle. Daar kreeg iedereen (leerkrachten, leerlingen en meegereisde ouders) een rondleiding en waren er allerlei sportactiviteiten uitgezet door studenten van Landstede. Het project zal twee weken duren en tijdens deze weken zullen er allerlei activiteiten worden georganiseerd die helemaal in het teken staan van sport. Zo hebben verschillende sportverenigingen uit Heerde, die de Parkschool heeft aangeschreven, toegezegd om proeflessen te geven aan de leerlingen van de Parkschool. Er wordt onder andere dansles gegeven en de leerlingen gaan skeeleren bij de skeelerclub. Tevens zullen er bijzondere sportgasten verwelkomd worden, zoals een motorcrosser en de trainer van FC Zwolle. Zij zullen iedereen vertellen over hun sportcarrière. Het project zal worden afgesloten op woensdag 28 maart van 11.4512.30 uur. Iedereen is dan van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Bent u nieuwsgierig geworden? Houdt u dan de website van de Parkschool in de gaten: www.parkschool-heerde.nl.

gen konden er zo onder door lopen. Daarna vertelde hij iets over remmen en liet daarbij een proefje zien. We mochten met z’n allen onder de motorkap kijken en er werd verteld wat er allemaal in zit zoals een computer, olie en vloeistof”, aldus de kinderen. Alle leerlingen mochten ook nog een band verwisselen en bij afscheid kreeg iedereen een pet.

Na de pauze is er een drietal andere producties te zien, die uiteraard zeer Welsums zijn. De avond die voor iedereen gratis toegankelijk is, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Dorpshuis de Bongerd in Welsum.

Peuters Hummelhoekje wandelen met basisscholieren

EPE- SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe bestaat 40 jaar. In het kader van haar jubileum organiseert SWO/E in de periode september 2011 tot september 2012 tal van jubileumactiviteiten. Een van de jubileumactiviteiten was de mogelijkheid zich te laten portretteren door de fotograaf Bas Broekhuizen. Vooral in Epe en Vaassen was de belangstelling voor het la-

ten maken van een foto erg groot. In beide dorpen zijn 25 personen op de kiek gezet. In Emst en Oene was de belangstelling minder en werden zo’n 8 tot 10 personen gefotografeerd. Bas Broekhuizen gaat de foto’s nu bewerken en laat ze ontwikkelen. Van 5 april tot 4 mei zal een aantal van deze foto’s worden tentoongesteld in het Kulturhus EGW.

Adviescommissie Wonen Heerde HEERDE- Er wordt een nieuwe Adviescommissie Wonen opgericht in de gemeente Heerde. De leden gaan adviseren over plannen voor nieuwbouw en renovatie van woningen. Op 28 maart wordt er een introductiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden. Geïnteresseerden zijn van 14.0015.30 uur welkom op het kantoor van Triada in Heerde. Graag vooraf aanmelden bij VACpunt Wonen. Er wordt veel gebouwd en verbouwd. Bij al die plannen voor woningbouw zou ook de bewoner betrokken moeten worden. Bij nieuwbouw is de toekomstige bewoner vaak nog niet bekend. Daarnaast missen veel mensen de tijd, kennis

en ervaring om zich met de plannen bezig te houden en ervoor te zorgen dat de woningen ook aan hun wensen voldoen. Een Adviescommissie Wonen heeft die kennis en ervaring wel, zodat door hun advies de woningen een stuk gebruiksvriendelijker worden. Bent u geïnteresseerd in deelname aan een Adviescommissie Wonen Heerde? Meld u dan aan voor de vrijblijvende introductiebijeenkomst op woensdag 28 maart van 14.0015.30 uur op het kantoor van Triada, Eperweg 61, 8181 EV Heerde. Voor informatie kunt u contact opnemen via, tel. 030- 2610475, info@vacpuntwonen.nl of bezoek de website www.vacpuntwonen.nl.

Gezocht: fietsdocenten EPE- Het thema verkeer regeerde de afgelopen weken aan de Oude Wisselseweg. Zowel bij peuterspeelzaal Hummelhoekje als de Nieuwe Wisselseschool werd van alles geleerd over auto’s, fietsen, wandelen op de weg en op de stoep. Hoe kunnen we veilig oversteken en wat is nou eigenlijk een zebrapad. Bij de peuters natuurlijk op een heel speelse manier met liedjes, spelletjes en spelactiviteiten, op de basisschool door middel

van verkeersles. De kinderen uit groep 8 mochten het geleerde in praktijk brengen door elk een peuter aan de hand te nemen en samen een “blokje om de school” te gaan,waarbij de peuters vóór het oversteken een verkeersliedje zongen. Wilt u meer informatie over ‘t Hummelhoekje? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, tel. 0578-676767 of planning@ koppelepe.nl.

GELDERLAND- De Fietsschool van de Fietsersbond is op zoek naar fietsdocenten die na een korte opleiding fietslessen gaan geven in de provincie Gelderland. De Fietsschool van de Fietsersbond is in 2007 opgericht met steun van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Fietsschool biedt fietslessen aan verschillende groepen van jong tot oud. Doel van de fietslessen is de deelnemers te leren technisch –beter- te fietsen, maar ook verkeersinzicht, vertrouwen en plezier in het fietsen komen aan bod. De Fietsschool werkt aan een netwerk van (voornamelijk vrijwillige) fietsdocenten verspreid

over heel Nederland. Ze zijn nu op zoek naar nieuwe enthousiaste fietsdocenten in deze provincie. Meer informatie over de Fietsschool, opleidingsdagen, aanmelding en dergelijke staat op www. fietsersbond.nl/fietsdocentopleiding. Voor verdere vragen kunnen geïnteresseerden een mail sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl. Voorafgaand aan de opleiding organiseert de Fietsersbond een informatieavond over de Fietsschool en de opleiding tot fietsdocent. Deze is op donderdag 22 maart om 19.30 uur in Arnhem. Aanmelden kan tot 19 maart via fietsschool@ fietsersbond.nl.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAG GIIN NAA 63 2

Deventer bedrijf Aarnink, marktleider op het gebied van kunststof kozijnen!

OPEN DAGEN AARNINK

KUNSTSTOF RAMENFABRIEK DEVENTER U bent van harte welkom!

het Politiekeurmerk “Veilig Wonen” en een garantie van 10 jaar op alle kunststofonderdelen. Aarnink heeft ruim 23 jaar ervaring in het produceren, monteren en leveren van kunststof kozijnen en ramen met

Op zaterdag 24 en zondag 25 maart opent Aarnink Kunststof Ramenfabriek van 10 tot 17 uur weer al haar deuren voor de traditionele Open Dagen aan de Paderbornstraat 1 in Deventer. Ook dit jaar zullen weer vele bezoekers kennis willen maken met één van de meest moderne kunststof kozijnenfabriek van Europa. Het bedrijf is in de afgelopen decennia, ondanks de recessie en problemen op de huizenmarkt, alleen maar gegroeid. Naast een stijgende populariteit van het gebruik van kunststof in de bouw, heeft ook een stagnerende verkoop van bestaande huizen mensen doen besluiten hun huis niet meer te verkopen, maar te kiezen voor een bewuste renovatie met kunststofkozijnen. De huiseigenaren worden

daarbij gestimuleerd door de huidige lage hypotheekrente die het mogelijk maakt het huis meerwaarde en een nieuwe uitstraling te geven. Het belangrijkste aspect is echter, dat zij profiteren van de geweldige eigenschappen van kunststof. Het materiaal is sterk en heeft mede door het gebruik van HR triple kwaliteitsglas een bijzonder hoge isolerende werking. Door de lange levensduur en beduidend lagere energiekosten wordt de investering op termijn zeker terug verdiend. Veel mensen kiezen voor kunststofkozijnen, omdat het onderhoud grotendeels achterwege kan blijven en het een milieuvriendelijk product betreft. De kunststof die Aarnink in zijn producten verwerkt is namelijk volledig recyclebaar en wordt hergebruikt. Dat Aarnink veel vertrouwen in zijn producten heeft wordt ondersteund door

isolatieglas. Daarnaast behoren dakkapellen, schuifpuien, gevelbekleding en deuren tot het uitgebreide assortiment. Hierdoor kan Aarnink de klant volledig ontzorgen. Tevens is Aarnink de enige in de regio die aangesloten is bij de branche organisatie VKG en dat geeft extra zekerheid. Aarnink staat dan ook al vele jaren bekend als een betrouwbare en transparante onderneming, die met veel plezier zijn deuren voor belangstellenden openstelt voor een bezichtiging op de werkvloer. Het personeel laat u tijdens de Open Dagen graag kennis maken met het zeer moderne machinepark, dat onlangs nog werd uitgebreid met een unieke machine, die in staat is ook de Houtlook verbinding in de kozijnen te maken.

ZATERDAG 24 MAART EN ZONDAG 25 MAART A.S.

Alsmede de introductie van onze nieuwe Veka Softline 82 serie. In de showroom kunt u onder het genot van een hapje en een drankje kennis maken met alle kleurrijke en degelijke eindproducten van Aarnink. Ook dit jaar hebben de kinderen natuurlijk ook weer onze aandacht en mogen de dames een fleurige attentie tegemoet zien. Mocht u naar aanleiding van uw bezoek overwegen om een vrijblijvende offerte te laten maken, dan kunt u in het kader van de Open Dagen een leuke attentie verwachten.

Aarnink hoopt u op 24 of 25 maart persoonlijk te mogen begroeten!

Kies zekerheid, kies Aarnink!

Tot ziens bij Aarnink aan de Paderbornstraat 1 te Deventer

PA D E R B O R N S T R A AT 1 , D E V E N T E R • T E L . 0 5 7 0 - 6 7 6 6 0 0 • I N T E R N E T S I T E : W W W. A A R N I N K . N L • E - M A I L : I N F O @ A A R N I N K . N L

Bosch Compact: klein, comfortabel én energiezuinig

Bestel online

Hebt u geen ruimte voor een Bosch HR II ketel, maar wilt u wel de betrouwbaarste technologie in huis halen? Kies dan de Bosch Compact 3, 4 of 5. Dat zijn kleine en lichte HR-ketels die net zo gebruiksvriendelijk, slim en betrouwbaar zijn als hun grote broers van Bosch. Deze ketels nemen maar weinig ruimte in en kunnen dus overal worden geplaatst. Als het gaat om energiebesparing staan ze bovenaan: een Bosch Compact heeft de laagste EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)!

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

uw container! op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E.info@herms.nl

Kleine ketel, grote daden Bosch Compact 3, 4 of 5 zijn combiketels: ze zorgen dus niet alleen voor een lekker warm huis, maar ook voor warm water in uw badkamer en keuken.

www.herms.nl

Bosch thermostaten: goed geregeld Met de gebruiksvriendelijke thermostaten van Bosch zet u het binnenklimaat helemaal naar uw hand.

BOUWBEDRIJF

IJZERMAN HEERDE B.V. Installateurs én gebruikers weten het: Bosch levert de betrouwbaarste HR-ketels. Hoogwaardige ketels die garant staan voor veel comfort. De nieuwe generatie bestaat uit de Bosch HR II ketels en de Bosch Compact.

VERBOUWPLANNEN?

Het vertrouwde NIEUWBOUWPLANNEN? adres voor al

!

Neem eens vrijblijvend contact met ons op voor het uitbrengen van een offerte

uw verbouwingen

Wij staan garant voor een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit en komen gemaakte - Carport - Aanbouw afspraken met u na.

www.boschcvketels.nl

- Dakkapel - Interne verbouwing U kunt ons op verschillende manieren bereiken: - Badkamer

- Renovatie dak

Persoonlijk Kerkdijk ... 9 te Heerde te bezoeken - Serre door ons kantoor aan -deEtc. Telefonisch door te bellen met nummer 0578 - 691718 Per fax: 0578 - 696573 E-mail: T: 0578info@bouwbedrijf-ijzerman.nl - 69 1718 F: 0578 - 69 6573 E: info@bouwbedrijf-ijzerman.nl Website: www.bouwbedrijf-ijzerman.nlKerkdijk 9, 8181 RR Heerde

BOUW GARANT

Installatiebedrijf Stationstraat 18, 181 CX Heerde telefoon (0578) 694595, fax (0578) 696774 Bosch,Lammers de betrouwbaarste Gert V.O.FHR-ketel info@gertlammers.nl, www.gertlammers.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 20 maart 2012 - PAGINA 64

G-team EZC’84 schrijft geschiedenis Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl “Parmantige lammetjes tijdens de lammetjesdag bij de schaapskooi Epe/Heerde”, aldus Aaltje van Noorel-Horst uit Heerde. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Ruitersport

Jaarvergadering PvdA HEERDE- Op woensdag 28 maart om 20.00 uur houdt de PvdA afdeling Heerde in het Dorpshuis te Heerde haar jaarvergadering. Het bestuur, de fractievoorzitter en de wethouder zullen haar jaarverslag doen. Na de pauze zal worden gesproken en gediscussieerd over het de bezuinigingen en de veranderingen in het sociale stelsel, waaronder de Wet Werken naar Vermogen en de verantwoordelijkheid die de gemeente Heerde hierin krijgt. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering

bij te wonen. De afdeling Heerde zal zich zaterdag 24 maart zowel in het centrum van Heerde als Wapenveld laten zien. “We gaan graag met iedereen het gesprek aan over maatschappelijke ontwikkelingen, over het kabinetsbeleid en over onderwerpen die iedereen persoonlijk bezighouden en raken. Indien je belangstelling hebt, wij zijn zaterdag 24 maart om 10.00 uur in Wapenveld, bij de C1000 en om 11.00 uur in Heerde bij groenteman Arie van den Belt”, laat de PvdA Heerde weten.

Van regio naar district voor drie teams van Agios VAASSEN- Tessa Ossendorp en Amber Voolstra (d-pupillen) zijn de jongste leden uit de a-selectie van Agios, maar de hoofdtrede op een podium betraden ze nog niet eerder samen. Tijdens de regiofinale acro d/e in Hattem was het dan zover! Nog twee andere teams van Agios

Opa en oma wandeling EPE- Heeft u uw kleinkinderen te logeren? Of is het uw oppasdag en zoekt u nog een leuke activiteit? Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen organiseert op woensdag 28 maart een opa/oma kleinkindwandeling met de boswachter op landgoed de Dellen te Epe. Onderweg vertelt de boswachter allerlei leuke weetjes over dieren in de winter. De kinderen mogen diersporen zoeken en met een beetje geluk zijn er herten of zwijnen te zien. Duur van de excursie is 1,5 uur. Start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats ‘Erf van Daendels’ aan de Nieuwe Zuidweg, nabij Epe en Heerde. Deelname: kinderen 2,50 euro p.p., opa’s en oma’s 4,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gratis. Reserveren niet nodig. Informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (ma t/m vr).

slaagden in doorstroming tijdens de regiofinale: Lisa van Duinen, Ilse Horevoorts en Noëlle Kamphuis en in dezelfde categorie (d-lijn) Liset vd Bos, Marieke van Beek en Jasmijn de Beer. De drie teams vertegenwoordigen Agios op 31 maart tijdens de districtsfinale in Kampen.

EPE- De uitslagen van Hippische vereniging Epe: Op 17 maart startte Marlies Tenhagen voor de eerste keer de vosruin Adios S. op de wedstrijd in Epe. Dit was zijn allereerste wedstrijd ooit en ondanks dat Adios het toch wel een beetje spannend vond in de vreemde binnenbak waren zee zeer tevreden met het resultaat. In de klasse L2 behaalde Marlies een tweede prijs met 184 punten.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Indoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde: Jurjan die momenteel voor de springstal van Tina Pol in Zwitserland rijdt, heeft dit weekend uitstekend gepresteerd. In Follonica (Italië) reed hij met zijn nieuwe paarden dik in de prijzen. In de Z-ZZ behaalde hij 2 keer een 1e prijs met Fiodora en een 1e en 4e prijs met Angelotti. Epe pony’s, B-dressuur: 2 keer een 1e prijs Liset Dezijn met Rambo 186/178 pnt. Epe Paarden, B-dressuur: 2e prijs Jessika Kool met Bunaniem 189 pnt; M1-dressuur 2 keer een 1e prijs Alice Bijsterbosch met Brighton’s Velmor 198/191 pnt. Indoor Dronten paarden, M1-dressuur: 3e en 4e prijs Arend Bossenbroek met Biënna 191/189 pnt.

EPE - Vorig seizoen wonnen de D-pupillen voor het eerst in de clubhistorie van EZC’84 in Epe een KNVB-bekercompetitie. Het was de opmaat voor het volgende bekersucces van EZC. Afgelopen zaterdag volgde het G-team het voorbeeld van de pupillen door eveneens het bekertoernooi van het district Oost van de KNVB te winnen. In alle vroegte vertrok het G-team van EZC zaterdag 17 maart naar Winterswijk voor een

spannende voetbaldag. EZC’84 had de bekerwinst te danken aan een uitstekende teamprestatie. Niet het individuele spel stond voorop, maar het goede samenspel zorgde voor het succes. En zo schreven de G-voetballers, na de pupillen, geschiedenis voor EZC, door als eerste seniorenteam een bekertoernooi te winnen. In het eigen clubhuis aan de Kweekweg werd na de geslaagde voetbaldag de overwinning uiteraard nog even goed gevierd.

Algemene ledenvergadering P.R.O. HATTEM- Woensdag 28 maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van christelijke sportvereniging P.R.O. Hattem. De vergadering start om 20.15 uur in het gemeenschapshuis ‘de Tinne’ aan de Kerkhofstraat 9 te Hattem. Vanaf 20.00 uur is er de

gelegenheid de financiële stukken in te zien. Alle leden en ouders/ verzorgers van leden worden van harte uitgenodigd. Voor meer informatie over P.R.O. en voor de agenda van de ledenvergadering kunt u kijken op de site www.prohattem.nl.

Ontmoetingsmiddag voor elkaar EPE- Op woensdag 28 maart organiseert SWO/E, samen met Hedy van Spanje, weer een ontmoetingsmiddag voor senioren. De ontmoetingsmiddag vindt plaats van 13.30 tot 16.00 uur in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De ontmoetingsmiddag vindt plaats in de DS. Prinszaal van het Kulturhus EGW en is bedoeld voor alle senioren in de Gemeente Epe. Er kan rummicub gespeeld worden of een kaartje gelegd. De creatieve mensen, het zijn wel de dames, maken van bijenwas schilderijtjes. Ook laat Esther Kouthoofd een frivolitee werkje zien, om te maken. Willie Hoogedoorn geeft mensen een energie behandeling. Ook de Tarotkaarten komen op tafel en worden

de kaarten gelezen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de homeopathie, Bachremedies, gezonde voeding, kunnen hun vragen hierover stellen. Wie wil sjoelen, er ligt nog wel een sjoelbak in de kast. Hedy van Spanje laat deelnemers kennis maken met Life Wood, een wijze van energie-overdracht van een Engelse sjamaan. Opa’s en oma’s mogen hun kleinkinderen meenemen. Zij kunnen samen sjoelen of een kindermandala of paashaas maken. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door SWO/E en GGD Gelre-IJssel. Deelname is gratis. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Linda Seinstra (SWO/E), tel. 0578 620988, email: linda.seinstra@swoepe.nl.

HEERDE- Afgelopen vrijdag nam Klaas Kommer na 46 dienstjaren afscheid bij Koninklijke Van der

Most. Hij werd door zijn collega’s en de directie uitgebreid in het zonnetje gezet.

Smash ‘70 HATTEM- Zaterdag 17 maart speelde het eerste herenteam van Tafeltennisvereniging Smash ’70 uit Hattem een thuisduel tegen Pecos uit Oegstgeest. Een duel waarin veel punten gehaald móesten worden. De Zuid-Hol-

HEERDE- Gerrit Klooster uit Heerde werd afgelopen vrijdag 16 maart 50 jaar.

landers stonden ruim laatste en om te voorkomen dat Smash’70 een promotie/degradatieduel zou moeten spelen, waren veel punten welkom. De maximumscore van 7-0 bereikt, een uitstekend resultaat.

Uiteraard wilden zijn kinderen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

VVN en gemeente Heerde starten Jeugdverkeersraad HEERDE- VVN-Heerde heeft het initiatief genomen dit jaar actief aan de slag te gaan met een Jeugdverkeersraad. Waar komen kinderen in de gemeente Heerde gevaarlijke of moeilijke verkeerssituaties tegen? Hoe ervaren ze dat en hoe kunnen gevaarlijke situaties samen met de gemeente worden opgelost? Dat kunnen kinderen van rond de tien jaar zelf heel goed aangeven. De Jeugdverkeersraad gaat eind april van start in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerde. Van bijna elke school neemt een leerling uit groep 7 zitting in deze raad. Om een goed beeld te krijgen van de situaties waar de kinderen mee te maken hebben, houdt VVNHeerde momenteel een verkeersenquête onder alle leerlingen uit groep 7 van de basisscholen. Met de informatie die deze enquête oplevert, kan de Jeugdverkeersraad

aan slag. In de gemeente Heerde is met de komst van twee multifunctionele accommodaties waarin de basisscholen worden gehuisvest (Heerde) en de komst van de hoogwatergeul (Veessen en Wapenveld), grote behoefte aan aandacht voor verkeerveiligheid. Hierover zijn al veel discussies gevoerd, maar de kinderen, de meest kwetsbare weggebruikers, zijn hier tot dusverre niet in betrokken. VVN vindt het belangrijk jonge verkeersdeelnemers een platform te bieden voor verkeersveiligheid en het verkeer eens door de ogen van de kinderen te bekijken. De kinderen in de Jeugdverkeersraad presenteren aan het eind van het schooljaar een rapport aan de gemeente Heerde. De schooldirecties en gemeente Heerde hebben aangegeven het project te ondersteunen en waar nodig medewerking te verlenen.


SCHAAPSKOOI

Prijzen 2012 Peuters:

GRATIS

(tot 3 jaar)

Kinderen:

€ 1,75

(per levensjaar, tot 12 jaar)

60+ ers:

€ 22,95

(alleen op vrijdag, niet op feestdagen en i.c.m. overige acties)

Volwassenen: € 25,95 Extra ½ uur: € 5,00 Extra uur: € 10,00

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 65 2

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN Van ons Bourgondisch 10-gangen Veluws buffet

Genieten met de héééle familie! Onbeperkt eten en drinken voor één prijs, dat is Restaurant De Stern in Epe. Een prima plek om met uw familie of bedrijf een etentje te organiseren, zonder dat de kosten uit de hand lopen. U betaalt per persoon een vaste prijs voor 2 uur onbeperkt eten en drinken. Als u langer wilt tafelen betaalt u voor het derde uur slechts € 10,00 p.p. all-in.

Aanbieding Bij binnenkomst op zondag, tussen 14:00 en 16:00 kunt u gebruikmaken van ons arrangementvan anderhalfuur.

€ 19,95 all-in! In verband met ons kassasysteem is apart afrekenen niet mogelijk. Betaling alleen met PIN of contant.

Gezellig uit met uw vereniging of collega’s? Kom dan naar Restaurant De Stern in Epe en u weet twee dingen zeker: uw etentje is gegarandeerd geslaagd èn u betaalt nooit meer dan de prijs die in deze brochure vermeld staat voor alles wat uw gasten 2 uur lang eten en drinken. Iedereen zal zich uitstekend vermaken, elke gast kan eten waar hij of zij zin in heeft. Geniet van onze gastvrije gezelligheid en schep zo vaak op als u lekker vindt! Ons restaurant is een belevenis op zich, bij binnenkomst proeft u meteen de Bourgondische sfeer. Vele vlees- en visgerechten worden onder het toeziend oog van onze ervaren chef-kok naar uw eigen smaak bereid. Op de achterzijde van deze brochure vindt u een overzicht van ons ruime assortiment. Tijdig reserveren aanbevolen! OPENINGSTIJDEN 2012:

Donderdag:

v.a. 17:00 uur

(Geopend vanaf mei t/m september) Restaurant de Stern Hoofdstraat 108 8162 AN EPE Tel. ma t/m zo: (0578) 61 33 33 06-53 89 82 73 www.restaurant-destern.nl info@restaurant-destern.nl

Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

v.a. 17:00 uur v.a. 16:00 uur v.a. 14:00 uur

Voor groepen en bedrijven zijn andere dagen en tijden mogelijk.

FEESTDAGEN 2012 GEOPEND

1e en 2e paasdag: Koninginnendag: Moederdag: Hemelvaartsdag: 1e en 2e Pinksterdag: Vaderdag Kerstavond: Eerste Kerstdag: Tweede Kerstdag:

8 en 9 april ma. 30-apr zo. 13-mei do. 17-mei 27 en 28 mei zo. 17-jun ma. 24-dec di. 25-dec wo. 26-dec


SCHAAPSKOOI

Je was een jongen van weinig woorden Maar duidelijk herkenbaar voor diegene die bij je hoorden Er was nog zoveel te beleven Dus nog lang niet klaar met je leven Machteloosheid en pijn Waarom heeft dit nu zo moeten zijn

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 66 2

Ons bereikte het droevige bericht dat plotseling is overleden onze collega

Overleden 10 maart 2012

Peter Hendrik de Ruiter

JEROEN VORSTELMAN Wij wensen de familie en alle andere betrokkenen veel sterkte om dit grote verlies te dragen. GTB-tuinen Oene

Jeroen Vorstelman Geboren 12 november 1992

Omringd door zijn dierbaren is overleden onze lieve

Peter 18 oktober 1933

Wij zijn verdrietig, maar dankbaar voor alle fijne herinneringen. In liefdevolle herinnering Annie de Ruiter-Schuurman. Zorgzame en liefdevolle levenspartner van Rie van Soeren-Peppelman

Zo onwerkelijk, het bericht dat

Vader, opa en overgrootvader van Theo en Bea Peter Erik

JEROEN VORSTELMAN Wim en Anja Vorstelman Dennis en Agnes Kazerweg 1a, 8191 KM Wapenveld. De begrafenis heeft op zaterdag 17 maart plaats gevonden op begraafplaats "Engelmanskamp" te Heerde.

Dag lieve Jeroen We zullen je heel erg missen. Gerda en Willem Debby en Jan Pascal, Leon

Marcel en Inge

Ziva

was overleden.

Zeven maal om de aarde te gaan als het zou moeten op handen en voeten Zeven maal om die ene te groeten. Woorden schieten ons te kort. Vol verbijstering en ongeloof hebben wij moeten vernemen, dat plotseling is overleden

Jeroen Vorstelman Wij wensen Wim, Anja, Dennis en Agnes heel veel sterkte toe.

Anja, Wim, Dennis, Agnes we zullen jullie steunen, waar het maar kan.

Rita en Pieter Kristel en Timo Michel

Alle betrokkenen van de buurt "De Rolders"

Geschokt en verdrietig is Octopus Waterpolo door het plotselinge overlijden van

Jeroen Vorstelman vader Wim official waterpolo moeder Anja medewerkster Berghuizer Bad broer Dennis speler heren 1 schoonzus Agnes supporter heren 1 Er komt een moeilijke periode voor jullie, wij wensen jullie hierbij veel sterkte toe! OCTOPUS WATERPOLO WAPENVELD-HEERDE

Danny en Joke Marco Roswitha en Tim Judith en Jan Nieuwstad 4, 8051 DL Hattem De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Hattem.

Met verdriet delen wij u mee dat onze broer, zwager en oom

Peter de Ruiter op 13 maart onverwachts is overleden. Wij zullen hem missen! Wij wensen Rie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. Familie de Ruiter Neven en nichten

Zwijgzaam …. stil en zonder vragen Wilde jij je ziekte dragen Zo ben je langzaam, moegestreden, Uit ons midden weggegleden. Met diep respect voor hoe zij, deze niet te winnen strijd, gestreden heeft, laten wij u weten dat, op de morgen van haar 75ste verjaardag, van ons is heengegaan, voor haar laatste reis tot ver achter de horizon… mijn dappere zorgzame vrouw, onze moeder en oma

Jennigje Wiessenberg - Keijl

‘hoe kwetsbaar is een kostbaar mens’ We zijn verdrietig omdat we onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze lieve en zorgzame broer, zwager en oom

FRANS NOORDMAN Hij is 56 jaar geworden. Betty en Jan Mienke en Jan Wolter en Hannie Jaap en Mariet Henk en Janneke Gerry en Koen Dries en Connie neven en nichten.

“Jenny” “Soms is de dood een vriend” Hattem, 12 maart 1937

Wim en Lia Vorstelman Gertine en Dènis Harm-Jan Tante Gerritje

Gerda en Roewi Anita en Erik Lieke Rob en Linda

Jeroen, je twinkeling in je ogen zit voor altijd in ons hart.

Kees en Betty

Bas, Marike, Saar

13 maart 2012

Zwolle, 12 maart 2012 Henk Wiessenberg Kinderen en kleinkinderen

Zandsteenstraat 46 8084 XL ‘t Harde

Alkmaar, 13 maart 2012.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door

17-03-2008

( Van Dik Hout)

Veel te jong is onze buurtgenoot en oud leerling

Wij zijn verdrietig dat onverwachts van ons is heengegaan onze zuster en tante

Jeroen Vorstelman

Bertha van Niersen- Albertus

overleden

Wapenveld: G. Doornink- Albertus H. Doornink † H. van de Beek- Albertus Veessen: P. van de Beek † Neven en nichten

leerlingen, ouders en team Jenaplanschool Heerde

17-03-2012

“Oneindig ver weg en zo innig nabij “

Jenny Blok - Scheffer Geen dag dat we niet over je praten. Geen dag dat we niet aan je denken. Geen dag dat we je niet missen! Herman, kinderen en kleinkinderen.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PAGGI INNAA 67 2

Verdrietig zijn wij dat onze buurman Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Giep Brummel is overleden.

Mattheüs 11:28

In hem verliezen wij een fijne en behulpzame buurman Verdrietig om zijn heengaan maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Wij wensen Bertha, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe. Dick en Marian Veenstra Wim en Gerda Grafhorst Betsie de Wilde Dina Tellegen Gré Popping

Gijsbert Brummel Giep echtgenoot van Bertha van Norel 1963

Heerde, 17 maart 2012

2012

Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl

op de leeftijd van 74 jaar. Heerde: Bertha Brummel van Norel Margreet en Jan Nathalie en Willian Kyano Johan en Jeanine Annet en Eddy Maureen Rick Onze dank gaat uit naar het personeel van thuiszorg Vérian voor de liefdevolle verzorging. 17 maart 2012 Veerstraat 48 8181 VS Heerde Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 22 maart van 11.00 tot 11.45 uur in de Nederlands Hervormde “Johanneskerk”, Dorpsstraat te Heerde, vervolgens zal de rouwdienst gehouden worden om 12.00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats “Engelmanskamp”, Elburgerweg te Heerde.

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk

Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, Wiens verwachting is op de Here, zijn God Psalm 146 vers 5 Na een lang ziekbed is ons trouwe koorlid overleden

Giep Brummel Wij wensen Bertha, kinderen en kleinkinderen. De vertroosting van de Goede Herder toe. Namens bestuur, leden en dirigent Chr. Gemengd Koor “Zingt de Heer”

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Indien u door omstandigheden geen uitnodiging heeft ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

We zijn verdrietig omdat we afscheid hebben moeten nemen van onze lieve en zorgzame broer, zwager en oom

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Vaassen is altijd bereikbaar. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Giep Brummel Wij wensen Bertha en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel troost en sterkte toe om dit verlies te dragen. Wapenveld: Zevenaar: Heerde: Bennekom:

Machteld en Herman Rozendal Dick en Dicky Brummel Henny en Ep Steenbergen Dicky en John Weller Neven en nichten

Heerde, 17 maart 2012

Uw uitvaart , onze zorg

De Here heeft uit ons midden weggenomen onze fijne zwager en oom

Giep Brummel Hendrik Jan en Jenny van Norel Evert en Driesje Draaijer Teunis en Janny Bijsterbosch Neven en nichten Wij wensen Bertha, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel kracht en sterkte toe. Heerde, 17 maart 2012

U itvaartbegeleiding & Verzorging Uitvaartbegeleiding

Uitvaartverzorgster Epe, Vaassen en Heerde

Sandra Dijkstra Dijkstra-de Boer Dorpsstraat 8 8171BP Vaassen

Alphega verzorgt begrafenissen en crematie’s al vanaf €. 1.471,00 met zorg, respect en stijl. Ongeacht waar u verzekerd en / of lid bent. Centraal meldings meldings-- en informatienummer voor Epe, Vaassen en Heerde e.o.:

((0578) 0578) 76 00 86

Internet: http://www.alphega-uitvaart.nl

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0578 - 57 35 38. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Dorpsstraat 93 te Vaassen of op www.monuta.nl


SCHAAPSKOOI

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 68 2

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 Ă 30m2.

... bewegen, ontspannen en afslanken ... dus mĂŠĂŠr dan bewegen! ... helpt bij diverse medische klachten

Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com

KLUSSENBEDRIJF THEO STALENHOEF - timmmerwerk - (her)bestrating - kunststof dakgoten - schutting plaatsen - en meer â&#x201A;Ź 29,75 per uur incl. BTW. 0578-695003 of 06-23741469

°°&FOIFMQFOEFIBOEJONPFJMJKLFUJKEFO¹¹ VVSQFSEBHQFSTPPOMJKLCFSFJLCBBS

5FM 6JUWBBSUWFS[PSHJOHWPPSMFEFOFOOJFUMFEFO POHFBDIUXBBSVWFS[FLFSECFOU

Uw kozijnen aan vervanging toe?

.FNFOUP.PSJCFTDIJLUPWFSFFOFJHFOVJUWBBSUDFOUSVN NFUEFNPHFMJKLIFJEUPUPQCBSFONFUTMFVUFMTZTUFFN

Bel uw vakman. Tel: 06-53933177

0PLWPPSJOGPSNBUJFPWFSFFOMJENBBUTDIBQ LVOUVWSJKCMJKWFOEDPOUBDUNFUPOTPQOFNFO

Voor een vitaal en gezond lichaam. #SJOLMBBOB &")FFSEF JOGP!VWNFNFOUPNPSJOMXXXVWNFNFOUPNPSJOM

Nieuwe mode kijken

Slender You Salon â&#x20AC;&#x2DC;Het Vosjeâ&#x20AC;&#x2122; Vosbergerweg 46 8181 JJ Heerde Telefoon 0578 - 69 69 68

Huurprijs incl. g/w/l 420,-

$BSQFEJFN

Slenderen...

w w w.krcaccountants.nl

Gratis advies en begeleiding. Jannie Docter Info: 06-20850386 janniedocter@hotmail.com www.jannie.coach4everybody.nl

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666 HOEKHOVENIER Hoekhovenier voor al uw tuinonderhoud en aanplant. Het voorjaar komt er weer aan. Het is nu de tijd om rozen en hortensiaâ&#x20AC;&#x2122;s te snoeien. Marc Hoek Van Arnhemweg 16A Hattem. Tel. 038 4443216 Mob 0651136927 m.hoek20@kpnplanet.nl K.v.K. 50630288 GEVRAAGD Oud ijzer, koper, fietsen, wasm. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

Aangeboden Parttime Chauffeur

www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050 ron dw eg 13 8091 x a w e z ep t [038] 444 62 44 em ail: in fo@k rc accou n ta n t s.n l

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Nieuwe skelter? www.nieuweskelter.nl Heerde 0578-695063

Rust, ruimte en zorg van mens tot mens

Voor het verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting 2011 B. van de Beek Tel. 0578-631791

Wij zijn de uitvaartorganisatie die staat voor een persoonlijke wijze van afscheid nemen. Wij helpen bij het vormgeven en uitvoeren van een unieke en passende wijze van uitvaart en rouwbegeleiding. Voor u en voor ons heel belangrijk.

Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl

Meander uitvaartverzorging, in 1996 gestart door Marjon Klaassen, biedt u een stevige bedding aan de stroom van emoties en keuzemomenten. Zonnebloemstraat 31, 8012 XH Zwolle e info@uitvaartverzorging-meander.nl t 038 - 453 63 20

S tacaravan op een mooie locatie met alle faciliteiten. Te koop 7.500,. Te huur 375,- exclusief. Voor 1 werkend persoon die van klussen en tuinieren houdt, geen huisdieren. Epe, tel: 0578-618779 / 0615237184.

w w w. u i t v a a r t v e r z o r g i n g - m e a n d e r. n l

Plank & Vloer Veessen

in Een begripgio de re

!

www.plankenvloerveessen.nl

]RHNW Gastouders met registratie en/of een geldig diploma, die nog tijd hebben voor de opvang van: - Epe: Twee zusjes, 2 en 4 jaar zoeken z.s.m. opvang op maandag, dinsdag of donderdag van 7.00 tot 16.30 bij de gastouder. Oudste zusje gaat naar W. G. van der Hulstschool. Bij voorkeur een christelijke gastouder. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. AANBIEDING 5 zak potgrond 40l. A-kwaliteit ......................... 10,00 Heide .................................. 0,40 Vaste planten v.a. ................ 0,40 Buxus v.a. ........................... 0,40 Coniferen 180 hoog ............ 7,00 Verder groot assortiment tuinplanten, meststoffen voor tuingazon enz. enz. Alles zeer scherp geprijsd. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. T uincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5, Heerde. Tel: 0578-693809. Aardappelen te koop BILDSTAR J. Esselink: 0578-631709. Borchgraverweg 2. Heerde.

CALLANTSOOG Te huur ruime bungalow 200m van zee. Tel: 0224-581504.

TE KOOP Kippenmestkorrels 25 kg (voor 200 m² gazon, sier- en moestuin) â&#x201A;Ź 9,00. 3 zakken â&#x201A;Ź 25,00. V.d. Wetering, Eperweg 55 te Oene.

TE KOOP Aardappelsorteerder met leaseband. Tel: 0578-692189. H.J. Kool, S tokveldseweg 3 te Heerde.

GEVRAAGD Grasland om blaarkoppen te laten grazen. Tel: 06-42132298 / 0578693497.

www.heerdeonline.nl


SCHAAPSKOOI

BADKAMER COMPLEET Uitgevoerd in nieuwe vloer en wandtegel, thermostatische kraan, glijstang en handdouche, inbouw frame geberite met wandcloset, plafond en spots, afzuiging voor een aanbiedingsprijs van € 4250,-

Ziekenverzorgenden Helpenden en Verpleegkundigen m/v voor de Flexpool Op invalbasis

Interesse? Kijk op zorggroepapeldoorn.nl of bel met de medewerkers van ons Flexpoolbureau, 055 526 04 80 of 055 549 51 75

TOILET COMPLEET Vernieuwd, inbouw frame geberite wandcloset met zitting, nieuwe vloer en wandtegels plafond met spots € 1595,-. Info 0639495870. Snelle levertijd.

Nu uw eigen fiets met elektrische ondersteuning. Bereik plm. 100 km. Maak bij ons een proefrit. Incl. montage al vanaf € 799,-

Soerelseweg 15, Heerde, tel. 0578-694065 www.autoquik.nl info@autoquik.nl

UW BELASTINGAANGIFTE 2011 VERZORGEN? v.a. 49,50, tel. 06-16742781 Geactiveerde Zuurstoftherapie bij COPD, allergie en hooikoorts. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com. Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief).

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 Ik ben op zoek naar een handige scholier/student voor tuinonderhoud en klusjes om en in het huis. Ongeveer 3 uur per week. Bellen: Mevr. Steenbergen. 0578 692601 Uw vertrouwde Juwelier sinds 2004 www.olga-jewels.nl

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

3000m2 showroom

Voetreflexzonetherapie bij pijn, darm- en stressklachten. Bel 0578 – 641789 voor een afspraak bij ons in Oene of mail naar info@tklooster.com. Kijk voor meer informatie op www.tklooster.com. BIEDT ZICH AAN: Ervaren tuinman voor hulp in uw tuin, uren in overleg. Tel: 06-10192012. Prima aardappelen Parel, Surprise, Bildtstar en Ottana. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180.

Hangviolen

Autoruit stuk ?

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Nu aanbieding 3 voor 10,(diverse kleuren) Tevens groente planten Kwekerij Knecht Bisschopstraat 3-5, Heerde Tel: 06-53900842 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 .

0578-691199

Gebr. Boeve

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein S t. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

· Belang van het kind staat centraal

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

· Flexibele, professionele kinderopvang thuis

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST

· Kleinschalig en persoonlijk · Deskundigheidbevordering voor de gastouder · Door GGD als professioneel bureau beoordeeld

Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Bel 038-4448735 of kijk op www.go4kids.nl

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

EEUWLANDSEWEG 3 - HEERDE. Tel. 0578 - 692398.

Al 15 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

Freek van Essen

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

www.rhodos.nl

Van Essen Ongediertebestrijding

ZE ZIJN ER WEER!!!

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

BINGO

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

www.uwcomputerhulp.com

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.aftimmerbedrijfwienen.nl

AUTO TE DUUR,WEES SLIM EN GA GOEDKOOP NAAR HET WERK MET EEN SCOOTER OF FIETS VAN HBS T W E E W I E L E R S E P E SCOOTERS NIEUW VANAF 650,- INCL www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33/35, Epe. Tel. 0578614510

Service Spek

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

APK keuring + alle reparaties

www.belastingaangiftewapenveld.nl

Computer

www.uwcomputerhulp.com

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

Nieuwe trampoline? www.nieuwetrampoline.nl Heerde 0578-695063

Heeft u nog bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

Wij zijn opzoek naar schoonmaakster met werkervaring op ons recreatiepark voor het schoonmaken van vakantie chalets. Wisseldagen maandag en vrijdag. info Tel 0578-614348

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 69 2

www.belastingaangifteheerde.nl

www.belastingaangifteepe.nl

WOONRUIMTE TE HUUR gemeubileerd en ongemeubileerd. V.a. €425,00 per mnd excl energie. Energie € 150,00 voorschot per mnd 1 mnd huur berekenen wij als borg. Info Tel 0578-614348

-

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

ZONWERING

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

Screens, zonwering en rolluiken. Nieuw en gebruikt. Tel: 06-11432997 of 0525-662159.

voor al uw diepvriesproducten. Beresterk met diepvries. Geen bezorgkosten.

WWW.KOUDLAND.NL


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA PA G G II N NA A 70 2

WEEKENDDIENSTEN

ALGEMENE GEGEVENS

HEERDE Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633

Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Apo Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038Dierenar 4442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eiHuis gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P. Olthuis, L. Post, sk A. Sie tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Tiggelaar, 19.00 uur ds. C. Hoek. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.B. Diermanse, 19.00 uur ds. E.P. v.d. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. J.D. Smit, 17.00 uur ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur prof. P.W. van de Kamp, 16.30 uur br. J. Kramer. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (jeugddienst) ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jan v.d. Zee. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): 10.30 uur Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur prof. A. van der Meiden. Wendhorst: 10.45 uur ds. I. Boersma-Prins. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. Veldhuizen. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. A.P. Muilwijk, 14.30 uur kand. W.J.C. van Blijderveen. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur (vesperdienst) mw. W.J. Treep. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. Sinia, 14.30 uur ds. M. Janssens. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Hagg, 14.30 uur ds. J.W. v.d. Jagt. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. M. Gerrits van den Enden. EPE Grote Kerk: 9.00 uur (in RK Martinuskerk) dhr. Somsen. Goede Herderkerk: 10.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 uur ds. Jac Westland, 18.30 uur (dienst voor doven en slechthorenden) dr. T.E. van Spanje. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. H. Jonker, 15.00 uur ds. W. Pieters. Geref. Regenboogkerk: 10.00 en 19.00 uur ds. A.M.

Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: S. de Haan, P.E. Olthuis-de Vries, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. aas sen Dier enar ak tijk V Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 25 maart 2012 Zesde Lijdenszondag

van de Wetering. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; zo. 9.00 uur ds. S. Zitman, 10.30 uur Woorden Communieviering. EMST Herv. Gem.: 9.30 en 14.30 uur dienst. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. R.H. Kieskamp, 14.30 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.H. de Bruin, 19.00 uur (zangdienst in de Tabernakel) ds. G.J. van den Top. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur ds. J.D. Heikamp. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. J. Bruijn, 19.00 uur (zangdienst) ds. G.J. van den Top. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Jaroah Kotadinie. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering, past. Vroom. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem. woensdag 23 maart ingebruikname kerkgebouw Avervoordseweg 32 in Terwolde-De Vecht, aanvang 19.00 uur ds. K. Boeder; zo. 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. M.L.W. Karels, 10.30 uur ds. J. den Dikken, 19.00 uur (jeugddienst) ds. E.R. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur (gez. dienst in NGK) ds. C.P. Kleingeld. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R. Knigge. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W.H. Louwerse, 16.30 uur (gez. dienst met CGK) ds. C.P. Kleingeld. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur Jeugddienst, 19.00 uur br. W. Woning. Ned. Prot. Bond: 10. uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in MFC de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. G. Heuver. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Woord- en Communieviering.

Maat schappelijk w erk Maats werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van oor he an een artik tikel hett kkunnen van ar tik el is he unnen ttonen onen v an een legitimatiebenoodzak akelijk. wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zor gwink el orgwink gwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Molenweg 1; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt gratis parkeren achter het pand. Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157 Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Heer Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp el. CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 S W O/E - W elzijn & Onder s t euning - S Welzijn Onders Stt eunpun eunpuntt Ouder en / S or g, Informatie, Advies Ouderen Stteunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org, en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtings-bijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijt-arrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+ Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x x: 0578 – 628395. E-mail info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: Fenny Borger E-mail: fenny.borger@swoepe.nl (tot 1 mei 2011), G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl Wetswink el Epe winkel SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur

Mobiel k an er enkruisA chme a kan anttoor Zilv Zilver erenkruisA enkruisAchme chmea HEERDE: Gezondheidscentrum Heerde, donderdag van 13.00-16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HA TTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. HATTEM: Thuis verpleging en kr aamz or g huisv kraamz aamzor org Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl LANCEL OT kr aamz or g LANCELO kraamz aamzor org Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) UITV AAR TVER O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR TVER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe ". hulpdienstt ""de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens oor Mek aar Hat hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V eluw e Slachttofferhulp Noor Noordd-W Veluw eluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 0616991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat tichting Welzijn Hatttem Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/ pm)Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klach o Ge zondheids zor g Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org Stedendriehoek Epe /Heer de Epe/Heer /Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dier enbe scherming enbes Dierenbe De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 27 1

www.c1000.nl

L E E D R O O V D N E K E E W gen in d ie b n a a d n e k e e w ra Profiteer van onze ext

DE N 2 STOBRO

PER KILO

5.99

Beenham Naturel

9.

98

1.50

Stokbrood

Vers afgebakken

5.98

1.

98

2 FLESSEN

1.00

C1000 Frisdrank

Diverse smaken 2 flessen รก 1500 ml

1.

70

0.33

0.75

PER STUK

1.29

Verse Ananas

Chiquita

1.

99

1.29

Week 12 2011

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag22 maart t/m zaterdag 24 maart 2012. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 Hardeman W.H. van de Pollstraat 2 8191 DA WAPENVELD

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten

Slim bezig.


SCHAAPSKOOI

-

D I N S D A G 20 M A A RT 2 0 1 2 - PA G I N A 72 2

Wij zijn goed bereikbaar

Vanaf donderdag week 10 kunt u weer sparen voor Gardena tuinartikelen en fleurige perkplanten!

Het is weer sparen geblazen voor Spiegelau glazen!

o.a. via Eperweg en via Stationsstraat tijdelijke weg naast Villa Jacoba

Alleen op: vrijdag

zaterdag

maart

maart

23 24

1GRATIS +1

Witte pitloze druiven

NU OOK DUBBELWANDIG!

kilo 2.79

2 bakken à 500 gram

Unieke spaaractie bij PLUS!

Normaal

U kunt weer sparen voor 6 verschillende gratis Spiegelau glazensets. Bij elke € 5,- aan boodschappen* maar ook bij speciale actieproducten ontvangt u tijdens deze actieperiode een gratis spaarzegel. Haal de spaarkaart in uw PLUS supermarkt. Deze actie loopt t/m 28 april.

5.58 Nu 2.79

+ 2 extra els spaarzeg

KILO

12.39

10.98

6.

99

Runderriblappen Per kilo Normaal

9.

29

Heineken Pils Krat 24 flesjes à 30 cl of 2 sets à 6 blikken à 50 cl Elders

10.98

12.39

Maximaal 3 kratten per klant.

+ 2 extra els spaarzeg

2 VOOR 11.38

25% KORTING

7.

99

Robijn Wasmiddel

Zeeuwse mosselen

Klein & Krachtig flacon 730 ml, Vloeibaar flacon 1,5 liter of Poeder 1008 gram Alle soorten

2 stuks naar keuze

Met gratis mosselkruiden Bak 2 kilo

Elders 11.38

Normaal

Koffiepads

2 VOOR

4.

49

Alle varianten

2 zakken à 36 stuks naar keuze Normaal

6.34

6.34

P ri ma

Grote sortering, krabvrij. MSC gecertificeerd.

7.98 k

ze eu

7.98

Danio Fruitkwark Alle smaken

2 bekers à 450 gram naar keuze Elders

3.78

Doe mee met de CupCake versierwedstrijd Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld, zuigelingenvoeding en koopzegels.

Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Alles staat klaar in de winkel in Heerde op woensdag 21 maart van 14.00 tot 17.00 uur GRATIS DEELNAME

4.99

Milner Vers voor u gesneden Alle soorten

Per 500 gram

2 VOOR

3.78

2.

49

Waldkornbrood

Classic of donker volkoren Heerlijk vers meergranen brood.

Heel brood Normaal

PLUS Abcdefgh - Plusstad Pluslaan 324, T: 012 345 67 89 maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur

1.79

PER BROOD 1.79

1.

49

Schaapskooi week 12 2012  

Schaapskooi week 12 2012

Schaapskooi week 12 2012  

Schaapskooi week 12 2012

Advertisement