Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 29, 23 maart 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Filmfestival Heerde groot succes

Va a s s e n •

We l s u m

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

Nieuw uit Italië! Levro Negroamaro Vol, rond, rijp fruit! Levro Chardonnay

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Fris, tropisch fruit! € 4.95

Introductieprijs: € 3.95

Oene

Wijnkoperij Kroese Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

HEERDE- Het dorpshuis van Heerde was zaterdag het episch centrum van amateur-filmers uit de regio Midden Nederland. Voorzitter van de Cycloop, Bennie van der Veen, was dan ook zeer tevreden met deze grote opkomst en zei in zijn welkomstwoord dat mede dankzij de positieve inzet van de leden een dergelijk groot evenement kon worden gerealiseerd. De burgemeester van Heerde, mevr. Pijnenburg en de wethouder van Epe, dhr. Berkhoff, werden door hem van harte welkom geheten en hij toonde zich verheugd met hun aanwezigheid en interesse voor het amateur filmen. Ook de voorzitter van Nova Midden Ned. dhr.Tiberius was eveneens zeer ingenomen met de grote opkomst van de filmers uit de regio midden Ned. Hij dankte het bestuur en leden van de Cycloop voor hun bijdrage, om de organisatie van dit festival voor hun rekening te willen nemen. Henk Mouwe, oud-inwoner van Heerde en bekend TV en radiopresentator, verrichte vervolgens de opening door het podiumgordijn open te schuiven, waardoor het grote filmdoek zichtbaar werd. Hij vergeleek deze dag en beetje met de Oscaruitreikingen in Hollywood en vond dat Heerde zich

vandaag dan ook wel “Heerdewood” mocht noemen. Hierna werd met de vertoning van 19 films in de tot bioscoop omgetoverde zaal, begonnen. De filmthema’s waren zeer divers alsmede de

Foto: Henk Mouwe opende het festival categorieën die uit: speelfilm, documentaire en reportage bestonden. Vervolg op pagina 10

Koninklijke Onderscheiding R. de Jong

EPE- De heer drs. Robert de Jong (65), wonende in Epe, ontving donderdag uit handen van burgemeester M. van Lente de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Jong is in 1969 als kunsthistoricus/ architectuurhistoricus in dienst gekomen van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed genaamd). De heer De Jong is dé autoriteit in Nederland voor werelderfgoederen. Dankzij zijn inzet werden diverse culturele erfgoederen in binnen- en buitenland op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Het vakmanschap van de heer De Jong en zijn bijzonder grote kennis op vele terreinen van de Nederlandse en internationale bouwkunst zijn onomstreden en oogsten tot aan de dag van zijn pensionering, in 2009, en tot op heden, alom bewondering. De heer De Jong wordt als internationaal deskundige erkend en gevraagd. Op die manier vertegenwoordigde hij Nederland op voortreffelijke wijze in het buitenland. De heer De Jong heeft zijn arbeidzame en privé leven grotendeels in dienst gesteld van het cultureel erfgoed in Nederland en vervolgens ook in de rest van de wereld. Hij deed dit ruim veertig jaar als ambtenaar van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast was hij actief als bevlogen raadgevend en bestuurlijk vrijwilliger bij tal van organisaties en diverse ad hoc gelegenheden in binnen- en buitenland. In Duitsland heeft de heer De Jong al diverse bijzondere onderscheidingen gekregen. Met de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau volgt nu ook in Nederland erkenning voor zijn inspanningen en voor de voortreffelijke wijze waarop de heer De Jong zijn (internationale) werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de samenleving.

tel. 0578 - 641294

Stamppotbuffet, koud/warm buffet, saladeschotels, hapjesschotels De Topslager, Uw Specialist ! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853, fax 691515 www.topslager-nooteboom.nl

Auto Palace

Stationsstraat 9-11, Heerde www.autopalace.peugeot.nl Tel:088-0035535 heerde@autopalace.peugeot.nl

Peugeot 3008

Broemcursus

Veiling van Beloften levert 5400 euro op HATTEM- VVN afdeling Hattem organiseerde dinsdag haar jaarlijkse Broemcursus in de Marke in Hattem. De cursus voor ouderen was helemaal volgeboekt; maar liefst zestig mensen deden mee aan de cursus die begon met een theoretisch gedeelte. Daarna mochten de cursisten onder begeleiding van een rij-instructeur hun kunnen laten zien door met hun eigen auto een parcours te rijden. Ook was er de mogelijkheid in een rijstimulator plaats te nemen en de reactiesnelheid te testen. EPE- Afgelopen vrijdagavond vond in het Eper gemeentehuis de Veiling van Beloften plaats. Youth for Christ (YfC) organiseerde deze veiling voor het goede doel: de Mobiele Ontmoetingsplek (MOP), een project van YfC t.b.v. het jongerenwelzijnswerk in Epe en omstreken. Er kon worden geboden op een uiteenlopend aanbod van producten

en diensten, zoals loopbaanadvies, een autorijles en een minuut gratis winkelen bij een supermarkt. Veilingmeesters Henk vanArk, Jan Berkhoff en Lulof Dalhuisen hebben het bieden in goede banen geleid. Uiteindelijk bleek dat er meer dan 5.400 euro was opgehaald, een mooi bedrag. Eerder op de dag heeft wethouder De Vries de MOP (Mobiele OntmoetingsPlek). officieel geopend.


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadres Postbus 175, 8180 AD Heerde

Boomfeestdag met lentezon…

Verleende kapvergunningen Het college van Heerde heeft een vergunning verleend voor het kappen van:

Telef oonnummer elefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl

-

1 beuk, staande op het perceel Ir. R.R. vvan an der Z eelaan 1 Zeelaan (langs Groteweg) te Wapenveld (er is een noodkapvergunning verleend omdat de boom in dermate slechte staat verkeert dat hij gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken in de directe omgeving) Verzonden: 15 maart 2010

Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telefonisch bereikbaar 08.30 - 16.00 uur Burgerzaken ook iedere maandag •van 16.30 tot 19.30 uur geopend.

Telef oonnummers: elefoonnummers: Servicelijn (0578) 69 95 99 E-mailadres servicelijnow@heerde.nl

Loket Welzijn en Zorg: (0578) 69 95 65 afspraak buiten openingstijden mogelijk

Afvalinzameling K lan vic e ROV A: lanttenser enservic vice ROVA: (038) 4273777 info@rova.nl

Opvang zwerfdieren tussen 08.00 en 17.00 uur: (0578) 699532 (gemeentewerf ) na 17.00 uur en in het weekend: 06-20766622 (T. Vos)

Onder een prachtige voorjaarszon is dit jaar de boomfeestdag gevierd. De Wilhelminaschool in Heerde had zich opgeworpen als gastheer. Hoewel de bus met kinderen uit de Duitse partnergemeente Balve flinke vertraging had opgelopen door files, werd het toch een geslaagde dag, waarop maar liefst 68 bomen werden gepland.

Natura 2000 gebied Veluwe De provincie Gelderland en de Taskforce Natura 2000 Veluwe organiseren een aantal informatieavonden over het beheerplan voor het Natura 2000-gebied de Veluwe. Meer informatie, data en locaties vindt u op www.heerde.nl of www.gelderland.nl/natura2000

Expositie in gemeentekantoor Er hangt weer een nieuwe serie schilderijen in het gemeentekantoor. Deze keer zijn ze van mevrouw Inge Brasjen-Lap. De schilderijen zijn te bewonderen tot en met 30 april. Ook exposeren? Bent u inwoner of oud-inwoner van de gemeente Heerde, en schildert u net als Inge Brasjen of wilt u bijvoorbeeld uw prachtige foto’s in het gemeentekantoor laten zien? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, tel. 0578 699494. De exposities zijn te bezichtigen op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Voor meer informatie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’s en - verslagen, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.heerde.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Activit eit en tiviteit eiten vrijdag 26 maart - van 10.00 tot 12.00 uur: palmpaasoptocht Horsthoekschool; in verband hiermee is de Schoolweg op dit tijdstip afgesloten voor doorgaand verkeer; - stroopwafelactie; organisatie Hervormde Kerk Vorchten Zaterdag 27 maart - van 10.00 tot 12.00 uur: schuurverkoop aan de Wildekampseweg 25 in Wapenveld; organisatie Comité Woord en Daad

Kent u iemand die zich belangeloos inzet voor anderen? Die bijna zijn of haar hele leven vrijwilligerswerk heeft gedaan? Of zich op andere manieren verdienstelijk heeft gemaakt? Dan kunt u voor deze persoon een lintje aanvragen. Dit gaat via de gemeente. Het kost u wel de nodige inspanning, maar de beloning is groot. Zeker voor degene die het lintje ontvangt. Het lintje Ieder jaar vindt de ‘lintjesregen’ plaats op de laatste werkdag voor Koninginnedag. Allerlei mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd, jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan of zich op een andere manier hebben ingezet voor anderen, ontvangen een lintje, of officieel: een Koninklijke onderscheiding. Voor veel van deze mensen is dit een kroon op hun werk. Maar lintjes worden alleen uitgereikt als iemand anders ze daarvoor voordraagt. U kunt die persoon zijn. Kent u iemand die in de gemeente Heerde woont, van wie u denkt dat hij of zij een lintje verdient, vraag dan het aanmeldingsformulier aan bij de gemeente. Informatie Als u iemand voor wilt dragen voor Koninginnedag 2011 kunt u contact opnemen met Henriëtte Bresser-Dingerink (tel. 0578 - 699492 of via e-mail kabinet@heerde.nl). Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en hoe u te werk moet gaan. Zij kan u ook het aanmeldingsformulier toesturen. Het formulier downloaden is ook mogelijk via www.heerde.nl of www.lintjes.nl. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 mei 2010 binnen zijn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Gratis compost in Heerde op 27 maart

Inkijk in de gemeente

De gemeente Heerde en ROVA nodigen u uit gratis compost te halen op zaterdag 27 maart van 09.00 tot 12.00 uur op de gemeentewerf aan de Dorpsstraat 7 in Heerde. Met deze actie willen zij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) gescheiden aan te bieden. Spelregels De compost wordt in zakken van 30 liter aangeboden en de actie geldt alleen voor particulieren. Burgers mogen maximaal 2 zakken compost per voertuig meenemen zolang de voorraad strekt. U moet zich op de locatie als inwoner van Heerde kunnen legitimeren. Gft apart van het restafval Gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval en groenafval (zoals snoeihout, takken, gras) is goed voor het milieu. ROVA zamelt deze afvalstromen daarom apart van het restafval in. Ook het thuis composteren van het gft-afval is een goed alternatief dat door ROVA en gemeenten gestimuleerd wordt. Een betere scheiding van gft-afval voorkomt extra uitstoot van CO2, doordat er minder restafval in de verbrandingsovens verdwijnt. ‘Grijs is fout, afval scheiden is goud’ In totaal bestaat zo’n 60% van het gewicht van de grijze container nog uit herbruikbare afvalsoorten, die burgers van het restafval zouden kunnen scheiden. Naast het gft is dat onder andere papier (ca. 8%), glas (ca. 4%), textiel (ca. 4%) en kunststoffen (ca. 26%). Onder het motto ‘Grijs is fout, afval scheiden is goud!’ wil ROVA samen met de gemeenten burgers de komende jaren extra stimuleren hun afval nog beter te scheiden. Kijk voor informatie over wat er met het gft-afval gebeurt op www.rova.nl

Inzameling oud papier ijdag en za Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vr vrijdag zatter erdag dag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij ĂŠĂŠn van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen. Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat. ot 30 maar Van 18 ttot maartt staat bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde een container voor oud papier. Op 24, 25 en 26 maart staat bij de Wilhelminaschool aan de Wilhelminalaan in Heerde een container voor oud papier.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker Alle meisjes die geboren zijn in de jaren 1993 t/m 1996 krijgen nogmaals de gelegenheid om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker (de HPV-vaccinatie). Ook de meisjes die geboren zijn in 1997 krijgen een oproep zich te laten inenten. De GGD voert deze taak uit. Het HPV-vaccin wordt toegediend in een serie van drie vaccinaties. Het vaccin wordt door middel van een injectie toegediend in de bovenarm. Data en locatie De GGD heeft voor de inentingen de gemeenten Hattem en Heerde samengevoegd. De locatie is in De Open Poort, Veldhoeve 1 (8052 AB) te Hattem. De vaccinaties vinden plaats op 19 april, 31 mei en 18 oktober ober. Bij de vaccinaties moeten de oproepkaart en het vaccinatiebewijs worden meegenomen. Meer informatie Is het helemaal niet mogelijk om op de aangegeven momenten te komen, neem dan contact op met de GGD IJsselland, tel. 038 - 4281625 of mail naar jeugdvaccinaties@ggdijsselland.nl. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken verwijzen wij naar de website www.ggdijsselland.nl, www.prikenbescherm.nl, www.rvp.nl of www.rivm.nl/hpv. U kunt ook bellen met het gratis telefoonnummer: 0800 - 301 8051.

Op zondagmorgen om drie uur je bed uit‌

We hebben een lange, lange winter achter de rug. Voor de ‘buitendienst’ van de gemeente Heerde een zeer drukke tijd, omdat er veel gestrooid moest worden. Iedereen heeft wel meegekregen dat in Nederland problemen waren met de zoutvoorraad, óók in Heerde. Henk Visser vertelt hierover: “Als er gladheid is, krijgen we vaak eerst een telefoontje van Rijkswaterstaat. Die beginnen dan de hoofdwegen te strooien. Vaak komen dat soort telefoontjes midden in de nacht, en afgelopen winter ook vaak in het weekend. Dan mag je dus om drie uur ’s ochtend op zondag je bed uit. Want na zo’n melding gaan we zelf op pad om de situatie in Heerde te bekijken en vast te stellen of we moeten strooien of niet. Maar als we weten dat het glad kan worden, letten we natuurlijk zelf ook al op. Bovendien hebben we goede afspraken met buurgemeenten Epe en Hattem. Is er bij ĂŠĂŠn van ons gladheid, dan waarschuwen we gelijk de andere gemeenten. Die kunnen dan ook gaan strooien. Het verhaal was afgelopen winter natuurlijk het gebrek aan zout. De leverancier, Akzo in Enschede, kon niet genoeg zout leveren. En op een gegeven moment werd het zout dat er nog was ook opgeĂŤist door Rijkswaterstaat. Die hadden het nodig voor de hoofdwegen. De nood werd zo hoog dat er op een gegeven moment zelfs zout uit Egypte moest komen! Overigens moet je ook wat slim proberen te zijn. Ik wilde 200 ton zout bestellen en belde de leverancier. Op de achtergrond hoorde ik toevallig zeggen dat gemeenten slechts de helft zouden krijgen van wat ze bestelden. Ik twijfelde geen moment en gaf aan dat ik 400 ton wilde bestellen. Had ik toch mooi de 200 ton die ik nodig had! Maar later werd het toch veel krapper met de hoeveelheid zout. Jammer genoeg moesten we toen beslissen om alleen de hoofdroutes te strooien. Ook probeerden we zo goed mogelijk de paden naar de bejaardentehuizen schoon te houden. Overdag probeerden we door te schuiven toch ook de minder grote wegen wat schoon te houden, maar schuiven werkt nu eenmaal minder goed dan strooien. Maar ook in het begin van de winter, toen we nog overal konden strooien, kregen we wel klachten. Dat kwam omdat op kleinere wegen minder auto’s rijden. Daardoor werd het zout niet goed ingereden, en kon het niet goed werken. Wij kregen dan het verwijt dat de straten niet schoon waren. De afgelopen periode was voor ‘onze jongens’ van de buitendienst best wel zwaar. Omdat de strooiwerkzaamheden vaak al om twee, drie of vier uur ’s nachts begonnen, en de hele dag doorgingen, maakten we vaak lange werkweken. Alle medewerkers van de buitendienst hebben bergen overuren staan. Ik heb werkweken gehad tot wel 90 uur. Wat dat betreft was het wel een uitputtingsslag en ben ik blij dat het goede weer er aan komt.â€?


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL

Collectes ZOA-Vluchtelingenzorg collecteert van 22 tot en met 27 maart Fonds Gehandicaptensport collecteert van 29 maart tot en met 3 april

Ingekomen bouwaanvragen Het college van Heerde heeft in de periode van 10 maart 2010 tot 17 maart 2010 de volgende bouwaanvragen ontvangen: een aanvraag om lichte bouwvergunning voor: - het geheel oprichten van een garage/berging (betreft een gewijzigde aanvraag) op het perceel Huis en Hof 22 te Heerde - het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel Reigersweg 13 te Wapenveld - het gedeeltelijk vernieuwen van de garage op het perceel Reigersweg 34 te Wapenveld - een aanvraag om lichte bouwvergunning voor het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel Machteldskamp 2 te Heerde een aanvraag om reguliere bouwvergunning voor: - het geheel veranderen van bedrijfsruimte naar woning op het perceel Smeestraat 2A te Veessen - het geheel veranderen van de woning op het perceel Vorchter Enkweg 2 te Vorchten Een bezwaarschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De bouwplannen kunnen worden ingezien bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur.

Ingekomen aanvragen sloopvergunning Het college van Heerde heeft in de periode van 10 maart 2010 tot 17 maart 2010 de volgende aanvragen om sloopvergunning ontvangen: -

-

voor het slopen van een bijgebouw op het perceel Eeuwlandseweg 2 te Heerde voor het gedeeltelijk slopen van de aanbouw op het perceel Kamilleweg 16 te Heerde voor het verwijderen van asbesthoudende wandafwerking van de woning op het perceel Kanaaldijk 70 te Wapenveld

Een bezwaarschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

(Avond)schietoefeningen/Afsluiting Nieuwe Zuidweg Dinsdag 23, woensdag 24, maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart worden avondschietoefeningen gehouden op het artillerieschietterrein in ’t Harde. De Nieuwe Zuidweg is dan wel toegankelijk, maar er is mogelijk wel geluidshinder. Woensdag 24 maart en donderdag 1 april wordt de Nieuwe Zuidweg in het buitengebied van Heerde afgesloten in verband met uitgebreide schietoefeningen. U wordt verzocht tussen 08.00 en 17.00 uur een andere route te kiezen. Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn van Defensie: 0525 657700. Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: 0800 - 0226033.

Deel Elburgerweg ook afgesloten In verband met boswerkzaamheden is de Elburgerweg in Heerde gedeeltelijk afgesloten op woensdag 24 an 08.00 ttot ot 17.00 uur maartt vvan uur. Gezien vanaf het dorp is begraafplaats Engelmanskamp wel bereikbaar, maar vlak daarna gaat de weg dicht. Deze datum is gekozen omdat de Nieuwe Zuidweg tegelijkertijd is afgesloten wegens uitgebreide schietoefeningen. Zo wordt de overlast voor het verkeer tot een minimum beperkt.

Bodemkwaliteit, bodemfunctie en hergebruik grond Op 17 november 2009 heeft het college van Heerde de “bodemfunctiekaart� en de bodemkwaliteitsklassenkaart� vastgesteld. Met deze documenten kunt u gemakkelijker grond binnen de gemeente hergebruiken. Doordat met deze documenten de kwaliteit van de grond kan worden aangetoond, is in de meeste gevallen geen verdere keuring nodig. Als u van plan bent om grond elders te gebruiken (toe te passen) moet u dit nog wel melden via www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

De inhoud van de documenten De bodemkwaliteitsklassenkaart is een nieuwe naam voor de bodemkwaliteitskaart. De gebruikte gegevens zijn hierin geactualiseerd. Maar deze geeft nog steeds de bodemkwaliteit van de gemeente Heerde weer, zodat op basis van deze kaart het grondverzet kan plaatsvinden. Bij bodemfunctie gaat het om het soort gebruik van de grond: wonen, industrie of overig. In de bodemfunctiekaart staan de volgende zaken beschreven: ¡ naar welke bodemkwaliteit de gemeente streeft ¡ aan welke bodemfunctieklasse de kwaliteit van grond of baggerspecie die u toe wilt passen moet worden getoetst ¡ de mate waarin de grond moet worden gesaneerd bij sanering van gronden die voor 1987 zijn vervuild

Inzien van de documenten De bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitsklassenkaart liggen vanaf woensdag 24 maart 2010 ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte. Ook staan deze documenten op de gemeentelijke website www.heerde.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Bouwen & Milieu, tel. 0578 - 699431.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL

Aanvragen ontheffing stoken snoeihout

Overige verleende vergunningen

Het college van Heerde deelt mee dat een aanvraag voor een ontheffing voor het stoken van snoeihout is binnengekomen van:

-

-

-

-

de heer J.J. Ordelman, Kerkweg 6 te Vorchten (binnengekomen op 10 maart 2010) stooklocatie: Kerkweg 6 de heer T. Niesing, Kerkweg 30 te Vorchten (binnengekomen op 10 maart 2010) stooklocatie: Kerkweg 30 de heer G.J. Tessemaker, Hogeweg 17 te Veessen (binnengekomen op 10 maart 2010) stooklocatie: Hogeweg 17

Vergunning/toestemming/ontheffing op grond van APV verleend aan: Jong Gelre Heerde/Wapenveld voor de organisatie van een tractorpuzzelrit op paasmaandag 5 april van 13.00 tot 18.00 uur in het buitengebied van Heerde - Scouting Buys Ballot voor het organiseren van 10 avondactiviteiten in het bosgebied Verzonden: 11 maart 2010 - Vrouwenvereniging Hanna voor het organiseren van een bazaar met loterij op 5 november van 10.00 tot 14.00 uur in het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat 2 in Wapenveld en het innemen van een standplaats op het Van de Pollplein op 19 november van 08.30 tot 17.00 uur - Scouting Buys Ballot voor een verkoopactie van o.a. kerstbakjes op 6 november - Stichting De Rode Beer voor de organisatie van een rommelmarkt op 14 en 15 mei aan de Lagestraat 25 in Wapenveld - Speeltuinvereniging Pinkeltje voor de organisatie van diverse activiteiten Verzonden: 16 maart 2010

Compleet overzicht van wegwerkzaamheden in de regio De provincie Gelderland heeft op 12 maart 2010 een nieuwe website gelanceerd voor wegwerkzaamheden en omleidingen in Gelderland. Wegwerkzaamheden in Heerde Voor deze website leveren alle Gelderse wegbeheerders informatie aan, zo ook Heerde. Als een straat of snelweg is afgesloten, is informatie beschikbaar over een alternatieve route. Weggebruikers kunnen zich bovendien aanmelden voor de emailservice. Ze ontvangen dan een bericht wanneer er bijvoorbeeld in de buurt of op de route naar het werk wegwerkzaamheden gepland zijn. Op www.heerde.nl kunt u een overzicht vinden onder Actueel > Verkeersmaatregelen. Daarnaast is er een site met alle wegwerkzaamheden in Gelderland: www.bereikbaargelderland.nl. Afstemmen Wegbeheerders hebben voortaan beter zicht op elkaars wegwerkzaamheden. Zo kunnen ze de werkzaamheden goed op elkaar afstemmen, waardoor weggebruikers er minder last van hebben. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming. De doorstroming van het verkeer op de Gelderse wegen is een aandachtspunt van de provincie Gelderland.

Eerste kievitsei gevonden

Verfijning voorkeursvariant

In september 2009 besloot de stuurgroep Veessen-Wapenveld over de voorkeursvariant van de hoogwatergeul. Daarna volgde een adviesronde waarin de klankbordgroep en betrokken overheden hun overwegingen mee konden geven. In het voorjaar geeft minister Eurlings zijn definitieve besluit over het voorkeursalternatief inclusief de ingediende overwegingen.

Het eerste kievitsei in de gemeente Heerde is dit jaar gevonden door mevrouw Fidder uit Heerde

Vooruitlopend op deze beslissing is al gestart met het verfijnen van de voorkeursvariant. Het gaat er in deze fase letterlijk om de hoogwatergeul tot op de meter nauwkeurig in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, hoe kan de dijk bij Vorchten en Veessen precies worden ingepast? Dit raakt de mensen direct en is een onderwerp waar zo zorgvuldig moge-

lijk mee wordt omgegaan. Om tot de beste aanpassingen in het voorkeursalternatief te komen, zijn er momenteel uitwerksessies met inwoners van Vorchten en Veessen. Belanghebbenden geven hier hun mening over de uitwerking van de dijk en doen suggesties voor verbetering. Het is hierbij wel schipperen tussen eisen en wensen. Projectleider Gert-Jan de Fijter:�Ik snap dat mensen de geul zo ver mogelijk van hun huis af willen hebben. Maar we kunnen hem niet zomaar smaller maken. Dat betekent namelijk dat hij minder water kan verwerken en niet meer aan de eisen voldoet. Daarnaast moeten we een afweging maken tussen het individuele en algemene belang.� Het projectteam schetst daarom de speelruimte van de bewoners zo goed mogelijk, zodat vooraf de verwachtingen goed op elkaar afge-

stemd kunnen worden. Naar verwachting start in de zomer van 2011 de formele inspraak op de gedetailleerde plannen. Dit is een juridische procedure die pas begint als alle documenten van het inpassingplan, het milieueffectrapport en bijbehorende vergunningen voor de hoogwatergeul klaar zijn en ter inzage liggen. Dan heeft iedereen zes weken de tijd om de plannen te bestuderen en officieel zijn mening te geven. Een van de redenen waarom het nog zo lang duurt voordat de inspraak start, is dat het definitieve ontwerp er nog niet is. Dat vormt namelijk de basis voor het inpassingplan en kan pas opgesteld worden na afronding van de uitwerksessies met bewoners en nadat bijvoorbeeld alle resultaten van de bodemonderzoeken bekend zijn. Op basis hiervan wordt dus het definitieve ontwerp gemaakt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 26

4WWWHEERDENL

Vergaderingen raadscommissies maart 2010 Indienen bezwaar- of beroepschrift

De eerstvolgende commissievergaderingen vinden plaats op: - maandag 29 maart 2010, commissie Ruimte, aanvang 19.30 uur - dinsdag 30 maart 2010, commissie Samenleving, aanvang 19.30 uur. Deze worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang Dorpsstraat. Iedereen is van harte welkom want de vergaderingen zijn openbaar. Wie iets wil zeggen over een onderwerp dat thuishoort in een van deze commissies, kan zich uiterlijk 15 minuten voor het begin van iedere vergadering melden bij de commissiegriffier. Het kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Insprekers wordt verzocht hun bijdrage op papier aan de griffier Bianca Espeldoorn te geven of te mailen naar b.espeldoorn@heerde.nl De commissieagenda’s met bijlagen kunt u op www.heerde.nl vinden onder de knop Organisatie & bestuur, Bestuursinformatie. Agenda commissie Ruimte 29 maart Algemeen 1. Opening 2. Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda 3. Verslag commissievergadering van 25 januari 2010 4. Lijst met aandachtspunten 5. Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan Raadsvoorstellen 6. Bestemmingsplan De Kolk Om een nieuwe woonwijk op het gebied ten oosten van de wijk De Ossenkamp te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Agenda commissie Samenleving 30 maart

Algemeen 1. Opening 2. Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda 3. Verslag commissievergadering van 26 januari 2010 4. Lijst met aandachtspunten 5. Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan Raadsvoorstellen 6. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Een voorziening voor inwoners wordt gerealiseerd waarmee onafhankelijke bijstand wordt verleend aan slachtoffers van discriminatie en waar de registratie van klachten over discriminatie kan plaatsvinden. 7. Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde Een gewijzigde verordening ligt voor om te voorkomen dat er eigen bijdragen worden opgelegd op basis van onverbindende artikelen. 8. Verhoging garantstelling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerrein Hattemerbroek De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de verhoging. Adviezen/bespreken 9. Informatienota Activering, WSW, Wajong-ers, WWB en WIJ De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de inspanningen van de gemeente op het terrein van arbeidsinschakeling.

Ter kennisneming/inf or ma tiev erstr ek kennisneming/infor orma matiev tieverstr erstrek ekkk ing 9. Bestemmingsplannen buitengebied Projectplan en communicatienota worden ter kennisname aangeboden. 10. Plan van aanpak Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld Projectplan wordt ter kennisname aangeboden 11. Voortgangsrapportage Recreatie en Toerisme De nota geeft een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de lokale ontwikkelingen.

Ter kennisneming/inf or ma tiev erstr ek kennisneming/infor orma matiev tieverstr erstrek ekkk ing 10. Besteding reĂŻntegratiegelden Kennis kan worden genomen van de besteding van de gelden. 11. Beleidsplan Participatie gemeente Heerde 2010 In dit beleidsplan wordt ingegaan op de accenten voor 2010 voor de reĂŻntegratie van werkzoekenden. 12. Evaluatie verbeterplan brandweer Heerde 2008 en verder Een kort overzicht wordt gegeven van de verbeteringen die tot dusver zijn gerealiseerd in afwachting van een uitgebreide evaluatie. 13. Prestatieafspraken 2010 Felua-groep De prestatieafspraken voor 2010 zijn ter kennisname aangeboden. Hierin worden ook de prestaties over 2009 kort geĂŤvalueerd. 14. Tijdelijk Maatregelenbesluit Ioaw/Ioaz Door middel van een tijdelijk besluit wordt voorzien in een klein hiaat in de regelgeving. 15. Wijkgericht werken Informatie over de stand van zaken. Wijkwethouders zullen worden aangewezen zodra het nieuwe college is samengesteld. 16. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Informatie over het nieuw vastgestelde regionale inkoopbeleid en het Heerder inkoopbeleid.

Slot 12. Rondvraag 13. Sluiting

Slot 17. Rondvraag 18. Sluiting

Adviezen/bespreken 7. Verkeersmaatregel Kanaaldijk, Wapenveld De commissie wordt om advies gevraagd over het voorstel om geen initiatief te nemen om de Kanaaldijk weer open te stellen voor het gemotoriseerde verkeer. 8. Principe-uitspraak herontwikkeling pand Van Loenen/Van Setten te Heerde De commissie wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken om wel of geen medewerking te willen verlenen aan de vestiging van maatschappelijke functies op de verdieping bij nieuwbouw van het pand Dorpsstraat 27.

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AA Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Indienen van klachten Wanneer uw brief niet tijdig is beantwoord, u onheus bent behandeld of klachten heeft over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente, kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 27

6e Tennistoernooi in Turkije

”Vemde Travel Open” 9-daagse reis van 6 t/m 14 november 2010

Hotel WOW Kremlin Palace

Na de successen van vorige jaren organiseren wij voor de 6e keer een tennistoernooi in Turkije, de Vemde Travel Open. Dit toernooi, met uitzondering van de echte beginner, is bestemd voor alle niveaus. Inschrijving is mogelijk in de categorieën 9 (E), 8 (D2), 7 (D1), 6 (C2) of 5 (C1). Er worden volledige wedstrijden gespeeld. Hoewel het natuurlijk knokken is voor ieder punt, staan gezelligheid en sportiviteit voorop. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen speelt iedere deelnemer in ieder geval tot het einde van de week één of meerdere wedstrijden per dag. Deelname is mogelijk in één of twee onderdelen (enkel, heren- of damesdubbel, gemengd dubbel). U kunt zich inschrijven met of zonder partner. In het laatste geval proberen wij een passende medespeler/ ster te vinden. Uiteraard zijn er met dit toernooi leuke prijzen te winnen.

Inclusief: - Vlucht Amsterdam-Antalya v.v. - 8 Nachten verblijf in het 5-sterren Hotel op basis van All Inclusive  - Luchthavenbelasting  - Van maandag t/m zaterdag afhankelijk van het aantal inschrijvingen in ieder geval één of meerdere wedstrijden per dag  - Vemde Travel reisbegeleiding  Exclusief:  - Annulerings- en reisverzekering  - Persoonlijke uitgaven (fooien, excursies, etc.)  - Toeslag 1-persoonskamer € 135,00  - Visumkosten € 15,00 (ter plaatse te betalen) 

We verblijven deze week in het 5-sterren Hotel WOW Kremlin Palace aan de Turkse Riviera. Ligging: direct aan het strand. Faciliteiten: receptie, gezellige lounge met zitjes, diverse winkeltjes, kapper, binnenzwembad, buitenzwembad, zonneterras met ligstoelen, handdoekservice en parasols en een poolbar. Sport/amusement: 8 tennisbanen fitness, tafeltennis, minigolf, Turks bad, sauna, jacuzzi. Tegen betaling massage, beautycenter en gemotoriseerde watersporten. Overdag en ’s avonds regelmatig animatie. Uw kamer: comfortabel ingericht met telefoon, tv met muziekkanaal, huurkluisje, airco/cv (bep. uren), minibar met softdrinks, badkamer met bad, douche, wc, föhn en een balkon. Verzorging All Inclusive: Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm, alle lokale (non)alcoholische dranken, snacks in de middag. Programma: zaterdag 6 november 2010 Vlucht Amsterdam-Antalya. Bij aankomst transfer naar het hotel voor diner en overnachting. zondag 7 november 2010 De gehele dag ter vrije besteding maandag 8 nov. t/m zaterdag 13 nov. 2010 Tennistoernooi “Vemde Travel Open”  zondag 14 november 2010 Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht  Wijzigingen voorbehouden.

Boek vroegtijdig. Voor deze reis is grote belangstelling !

565,-

p.p.

All Inc lu s iv

e

1-pers. kamertoeslag € 135,- p.w.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 28

OPEN HUIS Zaterdag 27 maart van 11.00 tot 15.00 uur

Merelweg 58, Wapenveld - Fraai gelegen appartement met balkon - Inhoud 280m³ en vloeroppervlakte 85m² - Woonkamer 23m² v.v. laminaat vloer - Half open keuken met wasemkap - Badkamer met douchecabine en toilet - 3 Slaapkamers: 12m², 15m² en 16m² - Eigen berging/schuur van 6m² - Zeer ruim en modern wonen voor een scherpe prijs, een bezoekje waard! Vraagprijs: €175.000,= k.k.

Vijverstraat 22, Hattem - Tussenwoning met inpandige schuur op een perceel van 132m² - Uitgeb. woonkamer 30m², keuken 61/2m² - 1e Verd.: 4 Slaapkamers en badkamer - Vlizotrap naar kleine bergvliering - Verwarming middels gaskachels - Achtertuin op het zuiden gelegen - Dakleer van 2005 en geheel dubbel glas Vraagprijs: €198.000,= k.k.

Crocusstraat 13, Hattem - Uitgeb. en gemoderniseerde tussenwoning - Woonkamer 221/2m² met laminaatvloer - Hobby/werkkamer 6m² en bijkeuken - Moderne woonkeuken ('06) v.v. inb.app, - 1e Verdieping: 3 Slaapkamers (12½, 10 en 5½m²) - Badkamer ('00 en '08), douche en wastafel - 2e Verd.: Vaste trap naar bergzolder Vraagprijs: €199.000,= k.k.

Klapperdijk 30-B, Wapenveld - Modern appartement in het centrum met eigen parkeerplaats en berging - Royale woonkamer 38m² v.v. tuindeuren - Open keuken 10m² (wit) met inb. app. - Fraaie badkamer met douchecabine - 2 Slaapkamers en berging van 12m² - Groot en zonnig dakterras 22m² - Luxe, comfortabel en veilig wonen!

Annenkamp 51, Wapenveld - Fraaie uitgebouwde tussenwoning met 4 slaapkamers en schuur - Woonkamer 32m²met vaste kast - Half open keuken met inb. app. - 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: Voorzolder, berging en slaapkamer met 3 vaste kasten - Zeer ruime starterswoning!

Bonenburgerlaan 13-C, Heerde - Fraai appartement van 115m² - Eigen garage en eigen berging - Woonkamer en open keuken 48m²! - Bijkeuken en groot balkon (zuiden) - 2 Slaapkamers van 24m² en 11m² - Voorzien van lift en parkeerplaats op afgesloten (elektrisch hek) terrein - Riant, comfortabel en veilig wonen in het centrum van Heerde! Uniek!! Vraagprijs: €229.000,= k.k.

Vraagprijs: €208.000,= k.k.

NIEUW

Klapperdijk 30-C, Wapenveld - Fraai appartement 85m² met moderne en luxe keuken v.v. inbouw apparatuur - Eigen parkeerplaats en berging - Gelegen in centrum met zonnig dakterras - Grote woonkamer 38m² met tuindeuren - Moderne badkamer met douche - 2 Slaapkamers 14m² en 7m² en berging - Luxe, comfortabel en veilig wonen! Vraagprijs: €212.000,= k.k.

Tuurbrink 29, Heerde - Op een mooie locatie gelegen tussenwoning - Woonkamer 37m² met eiken houten vloer - Open keuken v.v. inb. app en bijkeuken - 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: royale zolderruimte - Moderne, goed onderhouden woning - Fraai bestrate tuin, vrij uitzicht! - Messcherpe prijs/kwaliteitverhouding, de starterswoning bij uitstek! Kom kijken! Vraagprijs: €217.000,= k.k.

Vraagprijs: €218.000,= k.k.

NIEUW

Eessenkamp 95, Wapenveld - Leuke hoekwoning met garage en fraai aangelegde tuin op het zuiden - Z-woonkamer v.v. sierpleister wanden - Open keuken, crème kleurig - 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: voorzolder, slaapkamer 20m² - Gelegen in kindvriendelijke wijk - Een prachtige woning om te starten!

Rietkamp 46, Hattem - Prachtige "sterwoning" op 176m² grond - Vergrote aangebouwde schuur 121/2m² - Woonkamer 27m² v.v. laminaatvloer - Half open keuken 6m² met inb.app. - 1e Verd.: 3 Slaapkamers (13½, 9, 5,7m²) - Badkamer ('01) met toegang tot balkon - 2e Verd.: Vlizotrap naar bergzolder

Nieuweweg 55, Hattem - Sfeervolle hoekwoning nabij de binnenstad - Perceel van 210m² en inhoud 350m³ - Luxe open keuken (2000) en bijkeuken - L-vormige woonkamer van circa 38m² - 4 slaapkamers en moderne badkamer ('02) - 2e Verd.: Via schuiftrap naar bergzolder - Verzorgde tuin, sierbestrating en blokhut

Groteweg 51, Wapenveld - Geschakeld herenhuis met diverse schuren op een royaal perceel van 516m² - Woonkamer met schouw v.v. gashaard - Woonkeuken 15m², slaapkamer 11m², kelder, badkamer met douche - 1e Verd.: 2 ruime slaapkamers en royale zolderruimte van 30m² - Pracht kans voor handige doe-het-zelvers!

Vraagprijs: €229.000,= k.k.

Vraagprijs: €229.000,= k.k.

Vraagprijs: €234.000,= k.k.

Vraagprijs: €238.000,= k.k.

MOZA Wapenveld-Hattem Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem

(038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl


PAGINA 29 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA

Zuidwal 28, Hattem - Magnifiek 3-kamerappartement - In hartje centrum (110m² woongenot!) - Vanaf 2003 smaakvol & totaal gerenoveerd - Moderne keuken en moderne badkamer - Woonkamer 35m², uitzicht Kerkstraat - 2 Slaapkamers (12½m² en 24m²) - Dakterras op het zuiden van 14m²!! - Een geweldige woning op dito plek!

Lagestraat 18, Wapenveld - Op een prachtige lokatie in het buitengebied gelegen 2/1-kap-woning - Ruime woonkamer 28m², aparte keuken met eenvoudig keukenblok, bijkeuken - Badkamer v.v. ligbad, douche en toilet - 1e Verdieping: 3 slaapkamers en toilet! - Grote stenen schuur/garage met zolder - Een buitenkans in het buitengebied!

Hulsbergen 20, Wapenveld - Royale, zeer moderne hoekwoning op een ruim perceel in wijk 'de Ossenkamp' - Woonkamer 30m² v.v. massief eiken vloer (vloerverwarming!) en tuindeuren - Half open keuken (vanille) v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: Grote zolder. 4e slpk mogelijk! - U kunt de woning zo betrekken!

Nachtegaalweg 55-A, Wapenveld - Schitterende en royale 2/1-kap-woning met garage en fraai aangelegde tuin - Perfecte woning voor ruimte en comfort - Woonkamer 35m² met schuifpui - Half open keuken v.v. inbouwapparatuur - 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: Grote zolder, 4e slpk mogelijk - Zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding!

Vraagprijs: €245.000,= k.k.

Vraagprijs: €247.000,= k.k.

Vraagprijs: €273.000,= k.k.

Vraagprijs: €275.000,= k.k.

Brugstraat 5, Heerde - Goed onderhouden en verrassend ruime helft v/e dubbel woonhuis met garage - Z-Woonkamer 42m² met houten vloer - Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur - Bijkeuken. Badkamer op begane grond - Slaapkamer op begane grond mogelijk! - 1e Verd.: 3 Slpk's en toilet + wastafel - 2e Verd.: Vaste trap naar ruime zolder - De ruimte zal uw verwachting overtreffen Vraagprijs: €287.000,= k.k.

Kanaalstraat 26, Heerde - Zeer royale 2/1-kapwoning met inpandige garage nabij het centrum - Lichte woonkamer 36m² met schuifpui - Open keuken (eiken) v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer en toilet - 2e Verd.: royale zolder, 4e slpk mogelijk - Zeer goed geïsoleerd en onderhouden!

Biezenkamp 52, Wapenveld - Op een prachtige locatie aan de rand van 'de Ossenkamp' gelegen 2/1-kap-woning met vrijstaande garage - Woonkamer v.v. laminaat en tuindeuren - Half open keuken (vanille) v.v. inb. app. - 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer - 2e Verd.: royale zolder, 4e slpk mogelijk! - VRIJ UITZICHT OVER WEILANDEN!

Stationsweg 22, Wezep - Vrijstaande semi-bungalow met aangebouwde garage en berging - L-woonkamer 29m², keuken 11m², slaapkamer 13m² met 3 vaste kasten, badkamer 5m², bijkeuken 6m² - Verdieping: ruime overloop met vide, 2 royale slaapkamers , badkamer - Een ideale woning voor senioren!

Vraagprijs: €298.000,= k.k.

Vraagprijs: €310.000,= k.k.

Vraagprijs: €315.000,=

Elias Beeckmanstraat 6, Wezep - Zeer royaal en modern herenhuis - Tuingerichte woonkamer en woonkeuken - 1e Verd.: 3 Slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: 2 slaapkamers en dakterras - Vrijstaande stenen garage van 24m² - Bijzonder fraai aangelegde tuin - Perceel van 266m² en inhoud van 540m³! - Deze comfortabele en luxe woning kunt u zo betrekken. Een bezichtiging waard! Vraagprijs: €389.000,= k.k.

Revelingseweg 40, Wapenveld - Zeer fraai en stijlvol verbouwde woning met hoogwaardige materialen - Woonkamer 33m² met natuurstenen vloer, houtkachel, luxe woonkeuken 15m² - De begane grond is v.v. vloerverwarming - 3 royale slaapkamers met dakkapellen - Vrijstaand gastenverblijf 5m x 10m - Lichte, ruimte en privacy!

NIEUW

Nachtegaalweg 30-B, Wapenveld - Verrassend ruime 2/1-kap woning met carport in jaren '30 stijl op fraaie locatie - Uitermate geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking door de slaapkamer 17m² en badkamer 7m²op de beg. grond - Woonkamer 40m², keuken, bijkeuken - 1e Verd: 3 slaapkamers en 2e badkamer - 2e Verd.: Extra kamer(s) mogelijk - Traditioneel gebouwd, optimaal geïsoleerd! Koopsom: €355.000,= v.o.n.

Langeslag 24, Heerde - Jaren '30 woning op geliefde locatie - Schuur, carport en besloten tuin - Slaapkamer op de begane grond - Woonkamer 32m² met erker - 1e Verd.: Overloop en 3 slaapkamers - Badkamer met douche en toilet - Mooi gelegen, een pracht plek - Sfeervolle woning, een echt thuis! Vraagprijs: €318.000,= k.k.

Vraagprijs: €435.000,= k.k.

NIEUW

De Waag 3, Hattem - Zeer royaal vrijstaand herenhuis - L-Woonkamer 34m² en keuken 9m² - 1e Verd.: 4 Slaapkamers en badkamer - 2e Verd.: Voorzolder en 2 slaapkamers - Vrijstaande garage 16m²met carport - Stenen schuur 20m², perceel 458m²! - De woning is keurig onderhouden en uitermate geschikt voor een groot gezin. Vraagprijs: €435.000,= k.k.

Vliegenstein 32, Hattem - Vrijstaande woning nabij de binnenstad - Zeer fraai en royaal uitgebouwd in 2004 - Kantoor/praktijkruimte met eigen entree en/of slaap-en badkamer op begane grond - Woonkamer, tuinkamer, keuken, bijkeuken - 1e Verd.: 3 Slaapkamers en badkamer - Een moderne, multifunctionele woning op prachtige locatie nabij historisch centrum! Vraagprijs: €449.000,= k.k.

Veerstraat 37, Heerde - Zeer ruime en moderne vrijstaande woning met garage. Perceel 525m² - L-woonkamer en luxe open keuken 70m² - 1e Verd.: 3 slaapkamers waarvan 1 met luxe badkamer en een 2e badkamer - 2e Verd.: Voorzolder, 4e slpk en berging - Fraaie tuin met vijverpartij en terrassen - Moderne, ruime en luxe woning! Vraagprijs: €499.000,= k.k.

De Ploeg 2, Heerde - Enorme woning met garage en carport - De ideale woning om wonen en werken te combineren of voor een groot gezin - Woonkamer 45m², woonkeuken 28m² - Kantoor met hal (eigen entree) 20m² - Bijkeuken 8m², garage 30m² met zolder - 1e Verd: 4 slaapkamers (19,16,16,15m²) badkamer 11m². Beg. grond en badkamer v.v. vloerverwarming. Een fijn thuis! Vraagprijs: €545.000,= k.k.

MOZA Wapenveld-Hattem Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem

(038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 210

Grijze haren, inhammen, rimpels hier en daar

Kris is 40

het is echt waar. Na het overlijden van mijn lieve man,onze zorgzame vader en trotse opa,

Jan van Doorm

Gefeliciteerd!!!! Namens je vriendengroep

was het fijn te vernemen dat er zo vele mensen waren die met ons meeleefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te zijn bij de crematie.

In verband met 65 jaar bevrijding zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen. Dus heeft u de bevrijding in 1945 bewust mee gemaakt en wilt u deze ervaringen delen met de lezers van deze krant, neem dan contact met ons op: Schaapskooi, Postbus 90 8180 AB Heerde, tel. 0578-691911 of email: villamedia@wanadoo.nl.

Graag willen wij u hiervoor hartelijk danken. Jannie van Doorm – Wielink John & Marianne Anja & Chris en kleinkinderen Epe, maart 2010

Voor de vele blijken van medeleven, die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen, na het overlijden van

Klaas Fiks

betuigen wij u onze oprechte dank. Heerde, maart 2010

2008

Familie Fiks

25 maart

lieve Jozien

er gaat nog steeds geen dag voorbij waarop we niet aan je denken

2010

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@wanadoo.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Vervolg voorpagina Om 17.00 uur steeg de spanning onder de filmmakers toen de uitslagen door de jury bekend werden gemaakt. Zeer opmerkelijk waren de 1e en 2e prijzen van de filmvereniging Amfika uit Kampen, in de categorie documentaire, met de films: “Geschiedenis van het ontstaan van het Kampereiland” van Cor van Dijk en “Struinen in de natuur”,van Nas van Bruggen. Ook de reportages van deze filmclub uit Kampen werden door de jury hoog gewaardeerd. De films “Lemster Aak en het geheim van de Smit” van Leo Harland en “Dr Kollf, vader van de kunstorganen” van Henk de Koning, vielen eveneens in de prijzen met resp. 1e en 2e prijs. Voor de filmers uit Kampen een bijzonder groot succes, met bovendien de nominaties om met 3 films aan het landelijk filmfestival te mogen meedoen. Door de Kampenaren werd er nog een extra prijs gewonnen. Uit handen van de voorzitter van Nova Midden Ned, ontving Leo Harland voor zijn film “Lemster Aak en het geheim van de Smit”, de laureaat, die aan de film met het hoogste aantal behaalde punten toegekend wordt. Verder werden de resterende twee 3e prijzen aan de filmmakers van “Tingieterij” en” Eet Smakelijk” uitgereikt. In de categorie, speelfilm, ging de 1e prijs naar “Het geheim van het kruis te Rumpt” gemaakt door” Filmcollectief de Beeldspraak” uit Gorinchem. De scholieren filmclub “Lariks” uit Utrecht kreeg de 2e prijs met de humoristische misdaadfilm “Lorken en Co” terwijl de 3e prijs werd toegekend aan de maker van de film “Boerenkool met worst” van Ivonne Wierink. Ook de filmmakers van het “Geheim kruis van Rumpt” mogen met hun film naar het landelijk filmfestival. Van de filmers van de Cycloop waren helaas op dit festival geen films te bewonderen, omdat hiermee niet het benodigde aantal punten werd behaald. Maar op een ander vlak scoorden ze wel hoog, namelijk met hun organisatie.

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

bel 0578 - 57 35 38 Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 211

Bij aankoop van een jeans een JRN t-shirt

voor 5 euro ! Vanaf woensdag 24 t/m zaterdag 27 maart.

Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824

Deventer bedrijf Aarnink, marktleider op het gebied van kunststof kozijnen!

UITNODIGING OPEN HUIS AARNINK KUNSTSTOF RAMENFABRIEK DEVENTER

U bent van harte welkom!

en de goede naam die in de loop der jaren door de firma Aarnink is opgebouwd. De kozijnen worden voor ze de fabriek verlaten uitgebreid getest op duurzaamheid, veiligheid en kleurvastheid.

Ook dit jaar houdt het succesvolle Deventer bedrijf Aarnink Kunststof ramenfabriek weer een open huis aan de Paderbornstraat 1 op het Industrieterrein Kloosterlanden. U bent op beide dagen van harte welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur. Als marktleider in de regio op het gebied van productie en verwerking van kunststof kozijnen is het personeel tijdens het Open Huis gaarne bereid u een kijkje achter de schermen te geven. Maak kennis met onze producten en laat u op de werkvloer uitgebreid voorlichten in ĂŠĂŠn van de modernste kunststofverwerkende bedrijven van Europa. Daarna is er de mogelijkheid onder het genot van een drankje en een hapje het brede scala duurzame eindproducten kritisch onder de loep te nemen in onze uitgebreide showroom.

Succesverhaal Het bedrijf is onder de huidige directeur Jos Blom uitgegroeid tot ĂŠĂŠn van de meest toonaangevende kunststofverwerkers van Nederland. In het afgelopen jaar is de omzet en de bedrijfsoppervlakte, zelfs in tijden van economische crisis opnieuw gegroeid en behoort het machinepark tot ĂŠĂŠn van de modernste van Europa. Dit is enerzijds het gevolg van de toenemende vraag naar hoogwaardige, duurzame kunststof producten, maar anderzijds ook, door de ruime ervaring

Ter afsluiting wordt u de mogelijkheid geboden op sportieve wijze het bezoek af te ronden. Als sponsor van de Go-ahead Eagles en de Graafschap hebben wij op zaterdagmiddag van beide verenigingen twee spelers bereid gevonden u te assisteren bij het doelschieten om een aardige prijsje mee naar huis te nemen.

Kijk en vergelijk De verantwoording vanaf het basisproduct tot aan de eindmontage bij de mensen thuis, maakt het mogelijk de consument met een gerust hart 10 jaar garantie te geven. Met een minimum aan onderhoud, duurzaamheid en zijn vele toepassingsmogelijkheden, is het kunststof

kozijn in de toekomst niet meer uit onze huizen weg te denken. Toekomst, visie en milieu De toekomst van het bedrijf ziet er rooskleurig uit. Naast de vele particuliere belangstelling is het uiteraard ook de professionele bouworganisaties niet ontgaan, dat er in de praktijk beter en op verantwoorde wijze gebruik gemaakt kan worden van kunststof componenten. Aannemers doen dan ook steeds vaker een beroep op de expertise en producten van Aarnink. Een belangrijke eis, die het bedrijf zich heeft gesteld is; geen enkele concessie te doen aan de kwaliteit van het basismateriaal en de voorwaarde, dat

ZATERDAG 27 MAART EN ZONDAG 28 MAART A.S.

Kunststof kozijnen veroveren de markt alle vervaardigde kunststof onderdelen recyclebaar dienen te zijn, wat inhoudt, dat aan het milieu geen schade wordt toegebracht. Wilt u kennis maken met een oud ambacht in een nieuw jasje, breng dan op ĂŠĂŠn van de open dagen beslist een bezoek aan dit prachtige Deventer bedrijf.

Een bezoek waard!

Graag tot ziens BIJ

Tot ziens bij Aarnink aan de Paderbornstraat 1 te Deventer

0!$%2"/2.342!!4 $%6%.4%2 s 4%,  s ).4%2.%43)4% 777!!2.).++5.3434/&2!-%.., s % -!), ).&/

!!2.).++5.3434/&2!-%..,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 12

Geslaagde 3e Euroma Kruidenloop

Vesper Concert HATTEM- De wisseling van winter- naar zomertijd wordt ook dit jaar geaccentueerd met een Muzikale Vesper in de NPB kerkzaal aan de Julianalaan te Heerde. Op zaterdag 27 maart om 16.00 uur speelt een kamermuziektrio, bestaande uit: Maria van Emmerik: viool, Wouter Groeneweg: fagot, Maartje Korbeevan Doeland: piano. Uitgevoerd

worden werken van o.m. Haydn, Bakaleinikoff, Offenbach, Schuman en Mendelssohn. De musici zijn enthousiaste amateurs met brede orkestervaring. Een ieder is van harte uitgenodigd, de entree is vrij, wel wordt een bijdrage gevraagd i.v.m. de te maken kosten. Na afloop biedt de NPB Heerde u bij het napraten een hapje en een drankje aan.

Passie en Pasen Zanguur HATTEM- Zaterdagavond 3 april, Stille Zaterdag, hoopt het Chr. Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” het “Passie en Pasen zanguur” te houden in de Grote- of Andreaskerk aan de Markt te Hattem. Alweer ruim 30 jaar organiseert DEV dit zanguur en elk jaar stroomt de kerk vol met bezoekers die ook een ruim aandeel hebben in de samenzang. Dit jaar is de lezing uit het Evangelie van Lucas die verzorgd wordt

door Jaap van den Berg. Deze lezing wordt afgewisseld met Nederlandstalige Passie en Paasliederen, zowel door het koor als solo’s van verschillende koorleden, maar ook samenzang. Medewerking wordt verleend door Jaap Neuteboom op orgel en Jan Willem Beimers op trompet. Het zanguur begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij, maar wel is er een deurcollecte.

Wie wordt de Starter van het jaar 2009? WAPENVELD- De Kruidenloop, afgelopen zaterdag georganiseerd door Atletiekvereniging “De Gemzen” in samenwerking met Koninklijke Euroma, kan als geslaagd worden betiteld. Hoewel het wel wat regenachtig was, wat ongetwijfeld een aantal deelnemers

scheelde, was het prima weer om te lopen. Het aantal inschrijvingen, 452, lag precies tussen dat van 2008 en 2009. Zoals altijd ging eerst de jongste jeugd (t/m 8 jaar) van start voor hun 500 meter. Manon Los van Isala ’96 (Kampen) werd eerste met 1.59. De snelste bij de jon-

K. Norelschool timmert aan de weg

EPE- Tijdens een druk bezochte Open Dag konden geïnteresseerde ouders afgelopen donderdag niet alleen merken dat de K. Norelschool in de wijk Burgerenk in Epe qua leerlingaantal en onderwijskundige vernieuwing flinke sprongen maakt, maar dat de school ook letterlijk aan de weg timmert. Na een grote uitbreiding 3 jaar geleden is het al weer noodzakelijk om een extra klaslokaal te realiseren. Zo zullen de 8 groepen volgend schooljaar allemaal een eigen klaslokaal hebben, zodat de gemeenschapsruimte weer optimaal benut

kan worden voor onder andere tussenschoolse opvang, creatieve activiteiten en ouderavonden. Ook worden de bestaande gevels aan de zuidzijde (Kerkenveld) gerenoveerd. Meer informatie over de school en de verbouwing is te vinden op de website: www.knorel-epe.nl.

gens was Niek Mondria (Isala ’96). Voor de jeugd van 9 t/m 12 was er een 1000 meter. Gerline Crediet was net als bij de Sintloop en de Klokloop het snelste meisje: 3.47. Bij de jongens de 3e overwinning voor een atleet van Isala: Robert Los noteerde net als Gerline 3.47. Op de “kortste lange afstand”, de 5 km, heerste Jeroen Kwakkel. Deze 30 jarige atleet van “De Gemzen”, wist als enige onder de 17 minuten te blijven: 16.44. De eerste plaats bij de vrouwen was voor Esmay Vos van AV ’34 uit Apeldoorn, zij noteerde 20.06. De 10 km was de afstand met de meeste deelnemers. Berthold Berger won in 35.14. Snelste dame hier, en met een uitstekende tijd van 38.40, was de voormalig topwielrenster uit Noorwegen: Anita Valen-de Vries. De 10 km was ook de afstand voor de wheelers. Binnen het half uur (28.51) was Henk Schuiling weer terug op het Euromaterrein. De hoofdafstand was zoals altijd de 10 Engelse Mijlen. En net als bij de eerste editie in 2008 ging de overwinning naar Jan Scheenstra van Start ’78 (Steenwijk) in een tijd van 56.35. Snelste vrouw dit keer was Hellen de Vries van AV PEC 1910 in 1.07,42. Bij de mannen 40 ging de overwinning naar René Poppe (59.03). De volgende loop die door “De Gemzen”wordt georganiseerd is de Van Bank tot Bank op 3 juli. Zie voor alle uitslagen www.gemzen.nl.

REGIO- Iedere maand zijn er mensen die besluiten om hun droom werkelijkheid te maken. Ze starten hun eigen bedrijf. Rabobank NoordoostVeluwe weet wat er komt kijken bij het opzetten van een onderneming en helpt starters graag bij het waarmaken van hun droom. De Rabobank biedt financieel voordeel en advies en zet daarnaast iedere maand een startende ondernemer in het zonnetje. Uit alle winnaars van de Starter van de Maand 2009 is de bank nu op zoek naar de Starter van het Jaar 2009. Wie dat wordt? Dat is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. Op de website van de bank, www.rabobanknoordoostveluwe.nl kunnen bezoekers tot 31 maart hun stem uitbrengen. Vervolgens worden de stemmen geteld en de winnaar bekend gemaakt.

Open Dag Skeelerclub Heerde

HEERDE- Op het Skate- en Skeelercentrum Hoornscheveen zal op zaterdag 27 maart de jaarlijkse Open Dag van Skeelerclub Oost Veluwe worden georganiseerd. Belangstellenden kunnen op deze dag kennis maken met de verschillende facetten van de skeelersport, op het gebied van wedstrijden, toeren, en recreatief skeeleren

Seven werkt mee aan jeugddienst

Iconen schilderen HATTEM- Helena Nieminen , als theologe en (Gestallt)therapeute verbonden aan Pastoraal centrum De Hezenberg te Hattem, heeft zich al vanaf haar opleiding beziggehouden met iconen schilderen en heeft van enkele goede leraren les mogen ontvangen. Iconen schilderen is een manier van vormgeven van de eigen spiritualiteit aan de hand van symboliek en technische richtlijnen die daarbij horen. Helena vertelt daarover op woensdag 31 maart in de Emmauskerk aan de Dorpsweg in Hattem. Ze vertelt over het iconenschilderen in het algemeen, en in het bijzonder over 2 iconen die in deze tijd voor Pasen worden gebruikt. Dit zijn het Opstandingsicoon en de icoon die alleen op de vrijdag na de wederopstanding wordt gebruikt, wel bekend als de ‘Moeder, ween niet’. Het belooft een interessante en inspirerende avond te worden. Aanvang 20.00 uur.

HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente organiseert op zondag 28 maart een leerzame, maar vooral erg indrukwekkende jeugddienst. Het thema luidt: ‘Passion’. De muzikale medewerking is in handen van de bekende band Seven. Seven is een gospelband van zeven enthousiaste jonge mensen die is ontstaan in de Vrij Evangeli-

sche Gemeente te Heerde. De band wil het evangelie verspreiden door het maken van muziek. Dat doen zij door het spelen van bekende en minder bekende opwekkingsliederen, maar vooral ook door eigen geschreven teksten op eigen muziek of pop/ top40 melodieën. Houd je van zingen, wil je

genieten van de band Seven, dan is het zeker de moeite waard om deze jeugddienst bij te wonen. Jong en oud is welkom in de Kruiskerk, aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. De dienst, onder leiding van Ds. J.M. Weststrate, begint om 19.00 uur. Meer informatie vind je op www. vegkruiskerkheerde.nl of van de band op: www.seven-music.nl.

. Stouwdamsport zal aanwezig zijn om alles over de skeeler–skate te vertellen. Om 11.00 uur zal gestart worden met het geven van enkele clinics door de trainers van de club, bijgestaan door enkele bekende schaatser/skeeleraars. Jan Maarten Heideman de topmarathonschaatser uit Oldebroek zal belangstellenden voorgaan in de clinic, maar ook veelvoudig Nederlands Skeelerkampioen Bianca Roosenboom uit Kampen zal iedereen de fijne kneepjes van de skeelersport bij brengen. Ook Michel Mulder, de broer van Ronald Mulder die net terug is van de Olympische Spelen in Vancouver, zal naar de Open Dag komen. Helaas heeft Ronald af moeten zeggen in verband met verplichtingen elders. Michel zal volgend jaar proberen in de voetsporen te treden van zijn dit jaar doorgebroken broer. Na de clinics zal er een behendigheidsparcours uitgezet worden waar een ieder zijn of haar kunsten op skeelers kan testen of tonen. Na de behendigheid te hebben geoefend, is er tijd voor een Elfdorpentocht, waarbij diverse Veluwse dorpen aangedaan zullen worden voor een stempeltje. In diverse dorpen langs de route is er voor de deelnemers ook nog iets gratis voor de inwendige mens, zodat onderweg geen honger of dorst hoeft te worden geleden. In de middag is er eenzelfde programma voor mensen die in de morgen niet aanwezig kunnen zijn, dit programma zal om 13.00 uur beginnen. Tegen 15.30 uur zal de Open Dag afgelopen zijn. Skate- en Skeelercentrum is te vinden aan de Kommerseweg 2a in Heerde. Verdere informatie is te vinden op www.skeelerhuus.nl of via mailadres info@skeelerhuus.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 213

COSMONIQUE

INSTITUUT VOOR HUID- EN LICHAAMSVERZORGING

Hoofdstraat 57a | 8162AB EPE | (0578) 61 04 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur en woensdagavond

De½nitieve licht¾itsontharing (IPL)

......SUPERAANBIEDING...... IPL-oksels

1 euro ipv € 110

Bij IPL-licht¾itsbehandeling van bikinilijn (€127.50)

Kijk op www.cosmonique.nl Nu ontharen...... straks zorgeloos genieten van een mooie zomer! Bel (0578) 610429

• Superaanbieding geldig t/m 16 april • niet voor lopende behandelingen • prijs is per behandeling • aanbieding tijdens de hele kuur • bij inlevering van deze bon

Maak snel een afspraak voor een gratis intake en proefflits!

Recreatiepark

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

www.garageoene.nl

Garage Oene Officieel APK-station Lid nationale autopas Glas- en plaatschade reparatie

Recreatiepark ‘t Smallert zoekt

vakantiekrachten

voor de weekenden en de zomervakantie. De werkzaamheden zijn zeer verschillend en afwisselend. Wij zijn op zoek naar binnen- en buitendienstmedewerksters/medewerkers in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Lijkt dit een uitdaging voor jou, neem dan contact op met mevr. J. Hertgers of kom even langs op ons park. In de bouwvakvakantie is het niet mogelijk om zelf met vakantie te gaan. Recreatiepark ‘t Smallert Smallertsweg 8 8166 KD EMST. Tel:0578-661621

Eperweg 18, 8167 LH Oene. Tel. 0578 - 641367

Een job als medewerker huishoudelijke verzorging, helpende, verzorgende of verpleegkundige bij jou in de buurt?

Vérian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Mensen zoals jij. Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week.

5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel 055 - 538 65 21.

www.verian.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 14

Spetterend Modespektakel Spring 2010

Van Norel Bouwgroep doet mee aan Meer met Minder EPE- Om een opbouwende bijdrage te leveren aan een gezond milieu, heeft Van Norel Bouwgroep zich aangesloten bij Meer met Minder (MMM), bekend van een Postbus 51-campagne over het besparen van energie in de woning. Het MMM-project van het Eper bouwbedrijf biedt particuliere woningbezitters die thuis energiebesparende maatregelen willen doorvoeren voor een beter comfort, enkele directe voordelen. Met de keuze voor Van Norel Bouwgroep kiezen zij voor het gemak van één aanspreekpunt voor de begeleiding van subsidieaanvragen tot en met de complete uitvoering. Als aangesloten MMM-bedrijf mag en kan Van Norel Bouwgroep de aanpassingen en verbouwingen snel, verantwoord en kostenbesparend uitvoeren. Vooraf wordt

Open Huizen Route

Foto archief EPE- Zaterdag 27 maart vindt het Modespektakel plaats onder het mom Spring 2010. Op de catwalk voor de Posthoorn zullen de nieuwste mode en trends getoond worden. Maar liefst 22 ondernemers hebben wederom de koppen bij elkaar gestoken om er een spetterend feest van te maken. “Iedereen is weer enthousiast. Het is altijd hartstikke druk en de shows zijn goed. Mensen komen van heinde en ver hier naartoe”, legt Sjacco Gerritsen, Fleur Inn, uit. De formule van de dag is goed. “We hebben drie shows, om 11.30 uur, om 13.30 uur en 15.30 uur. Tussendoor hebben de bezoekers de tijd om te gaan winkelen.” Sjacco is, samen met Henk Veenbergen en Arjan Fidder van Clubb, de kartrekker van het initiatief.

“Het is niet eens zoveel werk. Het draaiboek is er. Het is meer een kwestie van de neuzen dezelfde kant op zetten. Ik ben blij dat vooral in deze tijd van bezuinigingen de ondernemers in Epe weer enthousiast meedoen.” Evenals voorgaande jaren werkt de organisatie samen met modellenbureau Visage uit Apeldoorn. “De samenwerking is prima. Ze hebben een prima catwalk, belichting en het geluid is goed. Dat is ook belangrijk.” Ook matchen zij de winkels bij elkaar; “Zo worden de brillen van Zeilstra geshowd samen met de kleding van Mulder Mode. Zo wordt er een totaalpakket geshowd.” De medewerkers van Top Chic verzorgen samen met Mooi de metamorfoses. Bij de eerste show om 11.30 uur worden de deelnemers geshowd waarna ze een metamorfose

0900- 1262626 (5 ct/min). Belangrijk voor u om te weten is, dat u dit nummer anoniem kunt bellen. De medewerker luistert naar uw verhaal, denkt mee en geeft advies. U kunt ook bellen als u alleen een ‘onderbuikgevoel’/een vermoeden hebt. De medewerker kan er voor zorgen, dat er een plan van aanpak komt en dat er passende hulp komt (als u dat wilt). U kunt ook mailen naar info@s-hg.nl. Informatie is te vinden op de gemeentelijke websites en op de website van het Steunpunt www.s-hg.nl.

ondergaan. Bij de laatste show om 15.30 uur wordt het resultaat weer getoond. Sjacco zelf is nog druk met het maken van zijn bijzondere bloemcreatie waarmee op de catwalk kan worden gepareerd. “Ik kan wel zeggen dat ze heel mooi rond wordt”, licht hij een tipje van de sluier op. “Het is heel leuk om te doen. We kijken naar wat we in al die jaren al hebben gemaakt en dan moet het dus iets heel anders worden. Het is leuk om jezelf creatief te ontwikkelen.” Sjacco is blij met Epe als dorp. “Epe is een druk dorp. Gelukkig hebben we veel toerisme. Epe heeft echt een regiofunctie en het gratis parkeren is daarbij het allerbelangrijkste.” Een Modespektakel versterkt de band tussen ondernemers onderling. “De sfeer is tijdens zo’n show heel leuk. We hebben hier geen klagen. Als er iets wordt georganiseerd, doet iedereen mee. We boksen veel voor elkaar.” Het mes snijdt aan twee kanten. “De mensen vinden het leuk en wij ook.” De deelnemers zijn: Mulder Mode, Donna Fashion, Top Chic, Hullegie, Fleur Inn, Time Out, Shoeby Fashion, Centro Fashion, Solo, Hunkemöller, Clubb jeans and fashion, 2 Frezh, Yezz, Mooi, Pearle opticiens, Bouquet & Brocante, Zeilstra opticien, Karins Bloemenhuis, Mocito, Jasmijn tassen, Mixed en Huijssoon juweliers. De plankier is te bewonderen aan de Markt voor de Posthoorn in Epe.

HEERDE- Openhuizen route, woningbijopbod, loven en bieden, openbare veilingen, het lijkt wel alsof geen enkel middel onbenut wordt gelaten om de woningmarkt een positieve impuls te geven. Maar wordt de consument hier niet moe van? Willie Companjen van Riphagen & Pul Makelaars ziet dit anders. “Ons kantoor is een kantoor dat niet gaat zitten afwachten tot er een koper komt, maar juist zeer actief de markt op gaat. Intensieve contacten met woningzoekenden staan daarbij centraal binnen ons kantoor. Maar om in contact te komen met deze woningzoekenden hebben we ook echt de publiciteit nodig van bovengenoemde middelen. Met name de openhuizen route is een middel om in contact te komen met mensen die verhuisplannen hebben.” Het is zaak om deze men-

WAPENVELD- Deze maand is tussen de voetbalvereniging WZC en Rabobank Noordoost-Veluwe de sponsorovereenkomst verlengd. Het contract met de sponsorafspraken werd vorige week ondertekend door de heer Frits van Dijk, voor-

zitter sponsorcommissie WZC en de heer Jan Smit, directievoorzitter Rabobank Noordoost-Veluwe. Het sponsorbedrag zal voor een groot deel worden gebruikt om het voetballen bij jongeren te stimuleren. Voetbalvereniging WZC

organiseert al meer dan 25 jaar het Kloostertoernooi, welke niet alleen bedoeld is voor eigen leden. Ook de komende 3 jaar zullen jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de regio gaan strijden om de Rabobokaal. (foto Gert Schuurman).

Huiselijk geweld: Nu is het genoeg VELUWE- De gemeenten van de regio Noord-Veluwe vinden het belangrijk dat meer aandacht wordt geschonken aan huiselijk geweld. Daarom verstrekken zij de komende weken op verschillende manieren informatie. Er volgen berichten in de media en in het gemeentehuis en de bibliotheek liggen informatiefolders en signalenkaarten van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, door bijvoorbeeld de partner, zoon of moeder. Wanneer de pleger, het slachtoffer en de kinderen (slachtoffer of getuige) niet zelf hulp (durven/willen) zoeken, kunnen omstanders (signaleerders) dat doen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, verzorgers, buren, leerkrachten, collega’s, sporttrainers, vriendjes/vriendinnetjes. Dat is niet makkelijk. Zij hebben soms alleen maar een vermoeden en durven het onderwerp niet te bespreken, omdat ze bang zijn dat ze signalen verkeerd uitleggen of omdat ze bang zijn dat de relatie daarmee op het spel komt te staan. Mensen die met huiselijk geweld te maken hebben, als pleger, slachtoffer, getuige, signaleerder of professional, kunnen hierover informatie inwinnen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) dat voor de regio Noord-Veluwe gevestigd is in Zwolle (Harderwijk heeft ook een Steunpunt, maar dat is er alleen voor inwoners van die gemeente). Het telefoonnummer van het Steunpunt Huiselijk Geweld is:

Bingo WAPENVELD- De Volleybalvereniging P.S.H. houdt op een bingo op woensdag 24 maart in ’t Spyker, Puttersweg 1 in Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.

altijd een inventarisatie gemaakt door een onafhankelijke adviseur die een maatwerkadvies opstelt. Hieruit volgen de kosten en besparingen. Bovendien kent Van Norel Bouwgroep de route voor het verkrijgen van eventuele subsidies. De dienstverlening loopt van dubbelglas en zonneboiler plaatsen tot het isoleren van dak, vloer, gevel en wanden. Werkzaamheden die zich direct vertalen in lagere maandelijkse energielasten en een waardevermeerdering van de woning. Van Norel Bouwservice is een apart bedrijfsonderdeel met circa 50 medewerkers en werkt aan kleinschalige projecten waaronder het verbouwen en aanpassen van woningen. Het project Meer met Minder wordt uitgevoerd door Van Norel Bouwservice. Kijk voor meer informatie op de site http:// meermetminder.vannorel.nl.

sen na een openhuis bezoek goed te begeleiden. “Soms komt er uit een openhuis bezoek een daadwerkelijke verkoop. Maar is dat niet gelijk het geval, dan is zo’n contact heel waardevol. Wij proberen iedere bezoeker persoonlijk te benaderen en zijn/haar woonwens in kaart te brengen. Zo komt het vaak voor dat we mensen enthousiast over een woning kunnen maken, waar ze op voorhand niet aan hadden gedacht. Op deze wijze komt er dan toch een verkoop tot stand.” Ook gebeurt het dat een aantal weken later een woning in verkoop komt die wel aan de wooneisen voldoet. “Mensen waar we de woonwens goed van in kaart hebben, worden dan persoonlijk door ons gebeld. Deze werkwijze heeft succes in het aantal verkopen.” Willie Companjen loopt al heel wat jaren mee in de makelaardij. Ze heeft de hausse in de huizenmarkt meegemaakt. Ze vertelt dat in die tijd de woningen als broodjes over de toonbank gingen. “Soms stonden de mensen voor haar bureau ruzie te maken wie er eerste was. Natuurlijk was dat leuk, maar eigenlijk een devaluatie van het makelaarsvak. Nu de huizenmarkt meer in balans is, komt het weer op het echte makelen aan.” Dit is nu juist een gedeelte van het vak wat Willie Companjen zo graag uit oefent. “Mensen begeleiden, adviseren en helpen hun doel te verwezenlijken, dat is een van de mooiste kanten van het vak.” Ze adviseert veel van haar klanten mee te doen aan de openhuizen route, juist om die woningzoekende op te sporen. Ze legt het altijd uit als volgt: “In de goede tijd hoefden we alleen maar huizen te verkopen, maar nu moeten we eerst vraag creëren, voor we aan verkopen toe komen en om die vraag te creëren is een openhuis een heel goed middel.” Zie ook www.riphagenpul.nl.

Paasbingo VAASSEN- In het clubhuis van SV Vaassen wordt vrijdag 26 maart een Paasbingo gehouden. Vanaf 20.00 uur staan de getallen centraal. Het clubhuis van SV Vaassen vindt u op sportpark De Kouwenaar aan de Woestijnweg.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 215

Hé Kidz! De nieuwe schoenen voor het voorjaar zijn weer binnen! Er is weer super veel keus! En, of je nou brede of juist hele smalle voeten hebt, ze passen nog perfect ook!

in

huidverbeteringsinstituut m | v

Kom snel even kijken!

Kijk voor de hele col ectie op onze website! www.elferinkschoenen.nl W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

KOM JIJ BIJ ONS TEAM? A-Salon huidverbeteringsinstituut zoekt enthousiaste ZZP’ers die ons team kunnen versterken met aanvullende diensten (bijv. voetpedicure, sportmasseur, schoonheidsspecialist, ontspanningsmassage, enz). Wij beschikken over een compleet ingerichte ruimte. Heb jij A-kwaliteiten? ten? ct op Neem dan contact boom-Timmer met Erna Rooseboom-Timmer 06-26748691

SPECIAL

KWARTETJES

B.O.O.

4 stuks

550

100 gram

195

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN HENNY

Bij 150 gram beenham

GELDERSE SCHIJVEN

KIPFILET HAASJES

5 STUKS

100 GRAM

GRATIS 100 gram beenhamsalade

450

100

WEEKAANBIEDING

NOOTJE VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

VERSE WORST OF SAUSIJZEN

CASHEWNOTEN

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

500 GRAM

200 GRAM

375

199

1 KG.

600

NIEUW IN VAASSEN! lid Anbos en NVCG Aanbiedingen zijn geldig van 22-03-2010 t/m 27-03-2010.

KEURSLAGERKOOPJE

Jan Mulderstraat 14c (bij De Rooij Kappers) 8171 CD Vaassen M. 06-26748691 E. info@a-salon.nl www.a-salon.nl

vakantie- en weekendmedewerkers voor:

Receptie: Werkzaamheden: o.a. ontvangst gasten, verwerken reserveringen, verkoop van artikelen. Ben je: - Bij voorkeur 18 jaar of ouder. - Grotendeels beschikbaar in de weekenden en schoolvakanties - Representatief, klantvriendelijk en handig met de computer? Bel of mail dan voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Horeca: Werkzaamheden: o.a. bar- en cafetariawerkzaamheden, uitgifte vers brood en schoonmaakwerkzaamheden.

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

Ben je: - Bij voorkeur 17 jaar of ouder - Grotendeels beschikbaar in de weekenden en de schoolvakanties - Representatief en klantvriendelijk? Bel of mail dan voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Bruna Zwolle Zuid heeft plaats voor een

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER M/V postkantoor ZWOLLE ZUID

Camping de Zandhegge is per direct op zoek naar

Camping De Zandhegge, Langeweg 14, 8166 GT Emst, 0578-613936 Info@zandhegge.nl

voor 32 uur per week

De assistent bedrijfsleider zal in eerste instantie ook zelf alle voorkomende werkzaamheden in de winkel en het postkantoor (mede-) uitvoeren. Daarnaast geeft hij/zij, binnen vastgestelde kaders, (mede-) leiding en sturing aan medewerkers van winkel en postkantoor en draagt zorg voor een soepele voortgang van processen, waarbij overzicht over en controle op de uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden van groot belang is. Tenslotte behoren tot het takenpakket ook administratieve taken. Wij zoeken iemand met afgeronde MBO/HBO opleiding in een commerciële richting en met een sterk commercieel gevoel. Daarnaast is een uitermate gedegen winkelervaring in een aantoonbaar leidinggevende functie een vereiste, bij voorkeur in een soortgelijke winkel. Postkantoorervaring (ING en TNT) is zeker een pre. De door ons gezochte assistent bedrijfsleider is klantvriendelijk, verkoopgericht, stressbestendig, enthousiast, collegiaal, flexibel qua inzet en last but not least zeer nauwkeurig in het werk. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de directie van Bruna Zwolle Zuid, Pijmanstraat 6, 8014 VB Zwolle, telefoon 038-4658688, email: bruna0996@bruna.nl

Administraties

™

Belastingzaken

Peter G. Westmaas

™

Controlling

™

Consulting

MBA

m. 06 50506735

www. westmaasaccountancie.nl Kerkplein 1 t. 038 4440158 mail@westmaasaccountancie.nl 8051 GH HATTEM f. 038 4440438

Va


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 16

Jeugddamtoernooi in Wapenveld

WAPENVELD- Zaterdag is in Wapenveld een damtoernooi gehouden voor de jeugd, de zogenaamde PODB-cup ronde 5. Damclub Eyet Webdesign/O.G. had de organisatie in handen. De jeugd had er zin in met 64 deelnemers was het tot nu toe het best bezette jeugdtoernooi van dit seizoen.

Paasbingo EPE- Op dinsdag 30 maart organiseert Wios Epe haar traditionele Paasbingo voor leden, donateurs, aanhang en andere belangstellenden. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang: 19.45 uur. De deelnameprijs bedraagt 1,60 euro voor vier ronden, als u met één kaart meespeelt. Voor 6,40 euro speelt u de gehele avond mee.

Opbrengst reumacollecte VAASSEN- Het Comité-Vaassen van het reumafonds bedankt alle inwoners voor hun giften in de collectebussen tijdens de collecteweek van 7 t/m 14 maart. De opbrengst was dit jaar zelfs hoger dan vorig jaar. Het recordbedrag van 5.960,93 kan worden overgemaakt aan het reumafonds. Natuurlijk worden de 90 collectanten hartelijk bedankt voor hun inzet.

Knettersclub EMST- Woensdag 24 maart van 14.00-15.30 uur zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 welkom bij de Knettersklup in het jeugdhonk achter de Hezebrink in Emst. Er worden zelf stuiterballen gemaakt. Kosten zijn 1 euro per keer. De Knettersklup is nog op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen helpen, dus ouders, grootouders die een keer willen komen kijken/ helpen zijn van harte welkom. Meer informatie hierover bij Meggie Moors, tel. 0578-627314. Het programma van de Knettersklup tot de mei-vakantie is te zien op de websites www.koppelepe.nl.

Om half 2 gingen de jeugdspelers in 3 leeftijdscategorieën en totaal 8 poules van start. Bij de aspiranten waren er 7 deelnemers die in 1 poule uitmaakte wie zich deze middag de beste mocht noemen en de grootste beker mee naar huis mocht nemen. Ze hielden het lang spannend, want de eerste drie plaatsen werden pas na barrage beslist. Uiteindelijk was het hier Rick Hakvoort uit Wezep die de titel vanmiddag binnen wist te halen. Bij de Pupillen waren er maar liefst 36 deelnemers die verdeeld over 4 poules gingen strijden voor

de bekers. De poulewinnaars waren Alex-Sander Kappert uit Heino, Vivian Vroom uit Nijverdal, Bart Heimering uit Hattemerbroek en Jarco van Ommen uit Wapenveld. Met 21 welpen verdeeld over 3 poules van 7 spelers was ook deze categorie goed bezet. Uiteindelijk gingen Ryan Draisma uit Dronten, Thomas van Wijngaarden uit Dronten en Michael Mook van damclub Hattemerbroek er met de hoofdprijzen van door. De volgende ronde voor de PODB-cup is op zaterdag 3 april in Westerhaar.

Op weg naar Pasen VAASEN- Het Paasfeest wordt in alle Vaassense kerken uitbundig gevierd, inclusief de aanloop naar dit feest. ’t Kerkje, Deventerstraat 36: Palmzondag 28 maart 10.00 Mevr. Ds. E. W. H. Laman Trip-Kleinstarink, Avondmaal. 2 april, Goede Vrijdag, 19.00 Mr. Th.D.F. Somsen Cantatedienst. 4 april, 1e Paasdag, 10.00 Mevr. H. R. Konijnenberg – Hopman, Paasviering. Woord en Daad, Deventerstraat 85: Palmzondag 28 maart 10.00 Andreas Leha. 2 april, Goede Vrijdag, 20.00 Bertus Moes, Gez. Dienst met Menorah in Apeldoorn, avondmaal. 4 april, 1e Paasdag, 10.00 Andreas Leha Paasviering. De Tabernakel, Prins Hendrikweg 6: Palmzondag 28 maart 10.00 Ds. B. Heslinga, 19.00 Ds. B. Heslinga, gezamenlijke dienst. 1 april, Witte Donderdag, 19.30 Ds. B. Heslinga en Ds. C. v.d.Leek- Vosmeer m.m.v. Opmaat, Avondmaal. 2 april, Goede Vrijdag, 19.30 Ds. B. Heslinga m.m.v. Opmaat, 3 april, Stille Zaterdag, 21.30 Ds. B. Heslinga, m.m.v. Cantorij, Avondmaal. 4 april, 1e Paasdag, 09.15 Paaszang op de markt m.m.v Vaassens Fanfare Corps, Zwier v.d. Weerd en Wilco Veldkamp, 10.00 Ds. B. Heslinga, Paasviering. St. Martinus, Deventerstraat 89: Zaterdag 27 maart: 16.30 Palmpasen viering voor de kinderen. Palmzondag 28 maart 10.00 Pastor H. Hofstede, Eucharistieviering. 1 april, Witte Donderdag: 19.00 Pastor W.C.J. Vroom, Woord- en Communievie-

ring. 2 april, Goede Vrijdag: 14.00 Kruisweg viering voor de kinderen. 15.00 Pastor W.C.J. Vroom Kruiswegviering, 19.00 Pastor W.C.J. Vroom. 3 april, Stille Zaterdag 21.00 Pastor W.C.J. Vroom, Paaswake m.m.v. Martinuskoor. 4 april 1e Paasdag 10.00 Pastor H. Hofstede, Eucharistieviering, m.m.v. Martinuskoor. Dorpskerk, Marktplein 7: Palmzondag 28 maart 9.30 Ds. M. Boersma, 19.00 Ds. B. Heslinga, gezamenlijke dienst in De Tabernakel. 2 april, Goede Vrijdag, 19.30 Ds. H. van Wingerden, Avondmaal. 4 april, 1e Paasdag, 08.00 Paasontbijt de Rank, 9.15 Paaszang op de markt, mmv Vaassens Fanfare, Corps, Zwier v.d. Weerd, en Wilco Veldkamp, 10.00 Ds. C.v.d.Leek-Vosmeer, Paasviering, 19.00 Ds. H. van Wingerden, Paaszangdienst.

Hockey EPE- Dames 1 van MHC Epe is na de winterstop op dezelfde voet verder gegaan als voor de winterstop. Al enkele maanden staat het team op de 2e plek in de poule en dankzij de wedstrijden van zondag, waarbij met 2-0 werd gewonnen van Wijk bij Duurstede, en vorige week zondag, waarbij met 4-0 werd gewonnen van Vianen, blijft het team deze positie behouden. Zondag 21 maart speelt Epe tegen koploper Dieren om 12.45 uur op het hockeyveld in Epe. Supporters zijn van harte welkom.

Henk Viering winnaar Klaverjasmarathon

Meidenmiddag HATTEM- Hou je van jezelf mooi maken? Jezelf opmaken en je haar in model brengen? Weleens een professionele foto van jezelf willen laten maken? Zet dan woensdag 31 maart tussen 15.00 uur en 17.30 uur in je agenda. Die middag organiseert jongerencentrum Access (Daendelsweg 2) een meidenmiddag speciaal voor meiden van 12 tot en met 16 jaar uit Hattem. Onder begeleiding worden sieraden gemaakt. Ook wordt iedereen opgemaakt door een make-upartiest die iedereen ook kan voorzien van advies op het gebied van make-up en huidverzorging. Twee kappers zorgen er voor dat iedereen een mooie coupe heeft. Aan het eind van de dag wordt iedereen door een professionele fotograaf op de foto gezet. Deze foto kan iedereen na verloop van tijd nabestellen via Stichting Welzijn Hattem. Wil je meedoen? Schrijf

je dan in! Inschrijven kan door te bellen naar Stichting Welzijn Hattem (tel. 038-44328 81) of te mailen naar karenmelman@swhattem.nl. Kijk ook eens op meidenbendehattem.hyves.nl. Natuurlijk kan je ook op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur en ’s avonds tussen 19.30 en 21.30 uur bij het jongerencentrum langs komen (Daendelsweg 2). Inschrijven kan tot en met maandag 29 maart en kost 1,50 euro.

Reumafonds EMST- Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in Emst voor de grote inzet en bijdrage aan het resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek is in Emst in totaal 1.929,70 euro opgehaald (ruim 450 euro meer dan in het vorige jaar).

Overzicht Gelderse wegwerkzaamheden

HATTEM- Afgelopen zaterdag heeft in de ‘Triangel’ wederom de klaverjasmarathon plaats gevonden, georganiseerd door Supportersvereniging Ons Genoegen. Evenals vorig jaar was de opkomst goed te noemen. Vanaf ’s morgens half tien werd er driftig geklaverjast door de deelnemers. Ondertussen zorgde de organisatie er voor dat de inwendige mens niet vergeten werd en tussen de middag werd een stamppottenbuffet geserveerd. Tot een uur of vijf werd er gekaart waarna de stand opgemaakt kon worden. Winnaar deze middag Henk Viering op korte afstand gevolgd door Henk Voskuil als num-

mer twee en Ria Meulink als enige dame in het gezelschap als derde. Medeorganisator Martin Mulder zette de prijswinnaars in het zonnetje en overhandigde alle deelnemers een prijs. Ook sprak hij zijn dank uit aan al diegenen die deze dag in de weer waren geweest om e.e.a. te doen welslagen. De supportersvereniging, ondersteunende vereniging van het Fanfarekorps Ons Genoegen, kan terug zien op een geslaagde dag. Op zaterdag 27 maart kan iedereen weer meespelen om de dagprijzen. Tevens is dit de laatste kaartmiddag dit seizoen en de aanvang is 14.00 uur.

Jaarvergadering Bekenstichting VELUWE- Mevrouw Rossingh geeft deze interessante lezing op uitnodiging van De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (Bekenstichting). Die houdt op donderdag 25 maart haar jaarvergadering in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164 in Wenum (bij Apeldoorn). Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie. Na de pauze is de lezing over het Waterplan van Apeldoorn. Belangstellenden zijn van harte welkom

REGIO- Sinds 12 maart 2010 kunnen weggebruikers een nieuwe website raadplegen voor de wegwerkzaamheden en omleidingen in Gelderland. Gedeputeerde Marijke van Haaren zette met een klik op de muisknop de site online. De site is een initiatief van de provincie Gelderland en voortgekomen uit de wens om weggebruikers goed te informeren over wegwerkzaamheden en omleidingen. Dit heeft geleid tot één site met alle weg-

werkzaamheden: www.bereikbaargelderland.nl. Alle Gelderse wegbeheerders leveren informatie aan voor deze nieuwe website. Wanneer er een straat of snelweg is afgesloten, is informatie beschikbaar over een alternatieve route. Weggebruikers kunnen zich bovendien aanmelden voor de e-mailservice. Ze ontvangen dan een bericht wanneer er bijvoorbeeld in de buurt of op de route naar het werk wegwerkzaamheden gepland zijn.

WAPENVELD- Onlangs heeft een acrotrio van Gym Vereniging Wapenveld meegedaan aan de regionale acro wedstrijd in Vaassen. Melissa Nieuwenhuis, Mayke Pierik en Carlijn Gijsendorffer kregen van de jury voor hun oefening 24,73 punten en hiermee hebben ze zich geplaatst voor de districtfinale 10 april in Hellendoorn.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 217

MODESPEKTAKEL ZATERDAG 27 MAART in het centrum van Epe

SPRING 2010 de modewinkels presenteren in samenwerking met de ondernemersvereniging

3 spetterende modeshows aanvang 11:30 , 13:30 en 15:30 uur m.m.v. mulder mode donna fashion-top chic-hullegie fleur inn-time out-shoeby fashion centro fashion-solo-hunkemรถller clubb jeans and fashion-2frezh-yezz-mooi pearle opticiens - bouquet & brocante zeilstra opticiens-karins bloemenhuis mocito-jasmijn tassen-mixed huijssoon juweliers


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 18

NL Doet in Hattem groot succes

HATTEM- Ondanks het enigszins druilerige weer van afgelopen vrijdag en zaterdag zijn in Hattem vele vrijwilligers in touw geweest in het kader van de landelijk vrijwilligersdagen “NL Doet”. Op vrijdag werden ongeveer 120 bewoners van beide verzorgingshuizen in Hattem, uit de Hof van Blom en De Bongerd, op een niet alledaags

Infomix EPE/HEERDE- Op dinsdagavond 23 maart kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Deze week staat het programma stil bij 25 jaar Centrum OostRaven, voorjaarsconcert Soli Deo Gloria, concert kinderkoor ‘de Jonge Stem’ uit Oene, Pas de Deux 2010 in Epe. Mocht u dinsdagavond nu niet kunnen luisteren, Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Via www. radio794.nl kunt u dit programma zelfs beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Radio 794 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

Opbrengst collecte EPE/WAPENVELD- Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in Wapenveld en in Epe voor de grote inzet en bijdrage aan het resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 7 tot en met 13 maart is in Wapenveld in totaal 2.239,31 euro opgehaald. In Epe is in totaal 7.626 euro opgehaald.

Jaarvergadering Heemkunde

uitje getrakteerd. ’s Morgens vroeg was het al een drukte van belang bij de Hof van Blom waar zowel lopende als rolstoelafhankelijke bewoners over de loopplank in één van de drie overdekte huifkarren plaatsnamen. Vrijwilligers en personeel, samen met de organisatoren van Stichting Welzijn Hattem en Woondienst Triada, namen de begeleiding op zich. In het middagprogramma waren de bewoners van de Bongerd aan de beurt. Ook zij gingen met goede moed in de drie huifkarren op pad, getrokken door Gelderse ruinen in tweespan. Op zaterdag lag het accent van de vrijwilligersdag meer op het doen van klussen. In de speeltuinen De Rode berk en ABC speeltuin werd door

vrijwilligers druk geklust als voorbereidingen voor het nieuwe speelsseizoen. Molen De Fortuin was geopend, draaide en had leerlingen van de Noordgouw aan het werk in het winkeltje. Bloemensteijn AC had ook Maatschappelijke Stagiaires aan het werk in het voorbereiden van de lunch voor de open dag, andere vrijwilligers schonken er koffie. Jongeren hebben in jongerencentrum Access van de Stichting Welzijn Hattem, de afterparty georganiseerd. Alle vrijwilligers uit Hattem die meegedaan hebben met deze landelijke vrijwilligersdagen konden na gedane arbeid napraten onder het genot van een hapje en drankje, welke aangeboden werden door Woondienst Triada.

BMX-demonstratie op Koninginnedag HEERDE- Op Koninginnedag zal Bart Bazelmans, een professionele BMX-er, op de Van Meursweide diverse demonstraties geven op z’n BMX-fiets. Hij begint met eenvoudige trucs op de schans, maar deze worden langzamerhand steeds spectaculairder. Sprongen met losse handen en voeten en vervolgens meer technisch in de vorm van combinaties en rotaties. De laatste demonstratie zal Bart bijgestaan worden door Heerdenaar Luca Nijenhuis (15 jaar). Luca Nijenhuis is begonnen als BMX-er en is overgestapt naar de motorcross. Daarin is hij zeer succesvol en is inmiddels al 2 keer Nederlands kampioen geworden in de klasse 85 cc. Tussen de shows door kan het publiek zelf op de fiets stappen en het parcours verkennen. Er zijn 10 fietsen aanwezig inclusief helm en bescherming. De BMX-demo is mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Rabobank, Meeuwsen ten Hoopen accountants, Henri Vos keukens, Pizzeria Mama Mia Vaassen,

Speeltuinvereniging Emst EMST- Op woensdag 24 maart worden bij Speeltuinvereniging Emst Palmpaasstokken gemaakt. De kinderen moeten hun eigen stok meebrengen. Voor de rest wordt gezorgd. Ze beginnen woensdag om 14.00 en het duurt tot 16.00 uur. De kinderen die aan deze activiteit meedoen kunnen zaterdag om 12.45 uur een broodje komen halen in de speeltuin. Zaterdag 27 maart gaan ze eieren zoeken. Zaterdag 12.45 uur verzamelen in de speeltuin. 13.00 uur vertrek naar het bos op de fiets (eigen risico). 15.00 uur optocht door de buurt.

Vrijwilligerswerk krijgt impuls

Collecte Fonds gehandicaptensport VAASSEN- Net als vorig jaar organiseert de jeugdafdeling van de s.v. Vaassen samen met Agiosgym de Nationale collecte in Vaassen. Het fonds steunt zowel sporters met een lichamelijke handicap als sporters met een verstandelijke handicap. Op dinsdag 30 maart zullen de collectanten van sv Vaassen onder begeleiding van leiders en ouders deze collecte houden aan de Westzijde van de Dorpstraat in Vaassen van 18.00 tot 21.00 uur. Agios collecteert de gehele week, 28 maart t/m 4 april, aan de Oostzijde van de Dorpstraat in Vaassen. Door deze samenwerking hoop de orga-

nisatie de opbrengst aanzienlijk te verhogen.

Nordic Walking HATTEM- Donderdag 25 maart om 10.00 uur begint bij Stichting Welzijn Hattem de cursus Nordic Walking. De cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur. De eerste keer verzamelt de groep zich in het trefpunt de Doelen, Hof van Blom. De stokken, poles, zijn te huur bij de docent. Daarna kan men besluiten deze zelf aan te schaffen. De cursus kost 50 euro per persoon. Aanmelden kan bij Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881.

WAPENVELD- In jongerencentrum Odyssee te Wapenveld was het vrijdag en zaterdag op een andere manier druk dan normaal.

Margrietschool Natuurlijk Schoon

HATTEM- De historische vereniging Heemkunde Hattem houdt haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 25 maart in gemeenschapshuis “De Tinne”, Kerkhofstraat 9 te Hattem, aanvang 19.30 uur. Als gastspreker is de heer Gert van der Horst uitgenodigd. Deze zal een lezing houden over “Stadsbestuur en ruimtelijke ontwikkeling in de 19e en 20e eeuw”.

Zangdienst WAPENVELD- Onder de noemer ‘Op weg naar Pasen’ vindt er een zangdienst plaats op donderdag 25 maart in de Hervormde Kerk te Wapenveld, aanvang 19.30 uur. Hieraan werken mee: Chr. Kinderkoor Soli Deo Gloria, Chr. Tienerkoor Rejoice, Chr. Jongerenkoor For you, Chr. Dameskoor Sursum Corda en Chr. Gemengd koor Lofstem – allen onder leiding van Roland Pleizier. De begeleiding van koren en samenzang is in handen van Wilco Veldkamp, dirigent samenzang is Roland Pleizier en ds. H. Veldhuizen verzorgtde algehele leiding en meditatie.

Hallo reclame, v/d Put rijwielen, De Waard Tenten & kampeerartikelen, Nijenhuis racingproducts en nieuws- en advertentieblad De Schaapskooi. De demonstraties vinden plaats tussen 13.30 uur en 15.30 uur. Meer info op: www. oranjeverenigingheerde.nl.

HEERDE- Donderdag hebben de groepen 4 t/m 8 van de Margrietschool zich ingezet voor de

zwerfafvalopruimactie Natuurlijk Schoon. De kids gingen met afvalgrijpers en vuilniszakken door de

nabije omgeving van school om de buurt weer schoon en veilig te maken.

Je hoorde er allerlei geluiden van zagen, boren, schuren. Het jeugdcentrum deed namelijk mee aan NL Doet. Niet alle bezoekers waren er van op de hoogte, maar de bedrijvigheid van vrijwilligers werkte aanstekelijk en een aantal van de aanwezige jongeren ging spontaan meehelpen. Tijdens de werkzaamheden werd door vrijwilligers en bezoekers informatie uitgewisseld over het jongerenwerk met als gevolg enkele geïnteresseerden zich aanmeldden als vrijwilliger. Het jongerencentrum is hier zeer blij mee omdat men met een goede vrijwilligersgroep meer kan doen voor de jeugd in Wapenveld. De klussendagen waren in ieder geval succesvol, omdat de jongerenruimte, de hal is opgeknapt, en er een betere internetvoorziening is gemaakt. Blij is men ook met de giften die zijn gedaan door een ouder. Odyssee kreeg spontaan een schenking van een computer en draadloze router aangeboden voor het internetcafé. NL Doet is voor het jongerencentrum dan ook in allerlei opzichten een geslaagd evenement geworden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 219

● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

een baan medewerker Uitvaartcentrum m/v (vacaturenummer 75/10/09) Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie die verzekeringen en verzorging aanbiedt. Maximale aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Want een uitvaart dient een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis te zijn. Het bedrijfsmotto ‘Iedere uitvaart uniek’ is bij Yarden dan ook meer dan een mooie belofte. Het is een vanzelfsprekendheid. Yarden telt bijna 1 miljoen leden, beschikt over 22 crematoria, 33 uitvaartcentra en is betrokken bij ruim 37.000 crematies en uitvaarten per jaar. Bij Yarden werken momenteel zo’n 860 mannen en vrouwen. Divisie Standplaats Arbeidsduur Salaris Periode

: Uitvaartfaciliteiten bv : Yarden Uitvaartcentrum Epe : oproepcontract : conform schaal 4 van de CAO voor de Crematoria : bepaalde tijd, voor 12 maanden*

t voert voorbereidende- en schoonmaakwerkzaam-

heden uit; t bereidt consumpties voor en serveert deze uit in de

condoleanceruimte. Functie-eisen t MBO-niveau; t flexibele werktijden (voornamelijk in de avonduren en t t t t t

weekenden); organisatorisch inzicht; stressbestendig; inlevingsvermogen en een dienstverlenende instelling; goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; een representatief voorkomen;

Functie-omschrijving

De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. U wordt beloond in schaal 4, volgens de CAO voor de Crematoria. *Externe kandidaten krijgen bij aanstelling in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden. Informatie en reactie

Voor nadere inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de heer J. Brunekreeft, Locatiemanager, op telefoonnummer: 06 – 5254 3491. Uw sollicitatiebrief met actueel cv en onder vermelding van vacaturenummer 75/10/09 kunt u sturen naar: annemarie.vanwilligen@yarden.nl

U: t begeleidt nabestaanden bij rouwbezoek; t ontvangt familie en belangstellenden en staat hen te

Sluitingsdatum 6 april 2010.

woord;

Ook dit jaar organiseren wij weer de Merk Waardige Dagen. Op deze dagen showen mannequins de nieuwste voorjaarscollectie van deze merken. Graag nodigen wij u uit om op deze dagen aanwezig te zijn. Bovendien ontvangt u bij een aankoop een prachtig en origineel cadeau!

do. 25 maart

wens en behoefte van de familie en de organisatie uit te voeren;

FASHION STUDIO -dag

i.s.m.: Airfield, Cambio, Elisa Cavaletti, Blacky Dress, Mart Visser, Joseph Ribkoff en Nice Connection.

vr. 02 april

t neemt beslissingen om de werkzaamheden naar

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Merk Waardige Dagen

Arbeidsvoorwaarden

Algemeen

Voor ons Uitvaartcentrum in Epe zijn wij op zoek naar een enthousiaste oproep contractant om ons team in geval van nood te komen versterken. U heeft om de drie weken een weekend beschikbaarheiddienst en verder bent u als oproepkracht inzetbaar bij condoleances e.d.

voorjaar/zomer 2010

FASHION TREND -dag

i.s.m.: Kyra & Co, Passport, Sao Paulo, Summum, Uno Due, Claudia Sträter en Bellisima. Iedere uitvaart uniek

Op bovenstaande dagen zijn er doorlopende modeflitsen van 10.00 t/m 17.00 uur en is de entree gratis.

Nieuwe Merken Naast onze vertrouwde namen kunt u onderstaande nieuwe merken bewonderen tijdens de Merk Waardige Dagen in Epe.

Siste’s

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 | www.muldermode.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 20

Veel belangstelling voor modeshow Sari

NL Doet met Vader Abraham

OENE- Vrijdag en zaterdag hadden de Sari vrouwen in Oene niet te klagen over belangstelling vanuit hun klantenkring. Veel mensen waren benieuwd hoe de nieuwe voorjaarscollectie eruit zag en de winkel zat dan ook regelmatig vol. Men kon genieten van de nieuwe collectie in mooie kleuren en natuurlijk ook van de verhalen die erbij verteld werden. De rechtvaardige prijs die betaald wordt aan de makers van de producten komt ook terug in het nieuwe logo dat tegelijk met de nieuwe collectie werd gepresenteerd: SARI, fair fashion. Alle tien Sari winkels in Nederland gaan verder met dit nieuwe logo en ook aan de Keizerstraat 5 in Oene vindt u deze naam op de gevel. Ook de komende tijd bent u van harte welkom bij Sari. De winkel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Paasbrodenactie Ons Genoegen Foto: Joop Luimes HEERDE- Zaterdag, tijdens de nationale vrijwilligersdag NL Doet was er een feestelijke middag voor gasten en de vrijwilligers van de lokale afdelingen van De Zonnebloem afd. Epe, Heerde, Vaassen, Wapenveld en Wezep. Die middag werden zij door medewerkers van Rabobak Noordoost-Veluwe verwend en in het zonnetje gezet in Christelijk College De Noordgouw in Heerde. Pierre Kartner, alias Vader Abraham, was helaas verlaat, maar toen hij er eenmaal was, zat de stemming er al snel in. Het was ĂŠĂŠn groot feest en natuurlijk kon een polonaise niet uitblijven. Na een korte pauze vervolgde theatergroep (&"$#

9+4+-5< 299.AC< <23;=< :/==/8 %#"!" %$# '3/5/8@/1 . (" #))'!" #'*"() #! ,! ) #'#%#$)# #+$# '$!((# # "') #$$#&*#()*( 

   ! '*()

 " <$= *45D45:;D:069,,<>A00,.>40@0 =;:<>40@0 :'0'38/+2+*+;+60+67 @::< ,948,>40 09 <0.0;>40 *0<6D,,830/09 @::< /0 89/ 5?74 09 ,?2 4209 494>4,>401 4= -07,92<456 (07   

 $40?A 4"( 80<4/4,,9/4,29:=>406 09 >30<,;40 %;=;:<09 09 ,,9;,6609 @,9 ::<D,609 @,9 .3<:94=.30 ,,9/:0949209 80> .:8;?>0<20 =>??</ 800>=C=>008 07 G :16456:; AAA>67::=>0<.:8

         

"## )<45=>,,9/0 A:9492 49 30> ::= >07456 -?4>0920-40/ @,9 00</0 !,80< A::960?609 -4560?609 =7,,;6,80<= =.3??< .,<;:<> <:C,,70<1>?49#0?-07:;=7,24= 8:207456 92,,9/0 ,;<47

 (07 

Pommodore het programma met een voorstelling getiteld: Juliana, een tijdperk. Een show vol muziek en humor die goed aansloeg bij de aanwezigen. Velen vonden het zeer herkenbaar. Dat het een geslaagde

dag was, bleek wel: na afloop klonk het â&#x20AC;&#x2DC;we gaan nog niet naar huisâ&#x20AC;&#x2122; luid door de Noordgouw. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n 50 medewerkers van de Rabobank hebben deze middag vrijwillig hun beste beentje voorgezet.

Lenteloop HEERDE- De laatste zondag van de maand, 28 maart, is er een lenteloop bij â&#x20AC;&#x153;De Schaapskooiâ&#x20AC;? aan de Elbugerweg in Heerde. Start om 9.30 uur. Ze lopen ca 1.40 uur. Per auto rijdt men eerst naar de Tongerense heide (bij Vierhouten) en lopen dan â&#x20AC;&#x153;enkele reisâ&#x20AC;? Heerde: dit is ca 17-18km. Je bent om ca 11.30 uur weer bij de auto. Speciaal voor de marathonlopers die hun snelheid op peil willen houden. Uiteraard kan iedereen meedoen. De vorm is fartlek, bos en veel heidevelden. Aanmelden kan via: runningclubheerde@gmail.com.

;;;(+1'78/3-''3-/,8++5+31 " " #" # " "" $ #% "% "   " #" $ " "   ! $  ! "   

:?A 04209 3?4= ,7= 649/0<@<409 /074560 09 649/@047420 A0<6;706 *45 307;09 50 0<-45

]RHNW ;:>09>4K70 2,=>:?/0<= )::< 491:<8,>40   :1 AAA-45/03,9/9? " )::< 3?7; -45 ?A ,,9241>0 496:8=>09-07,=>492

 (308,<>   !?4;0<=A02 ;0 *47 50 2<,,2 80> 649/0<09 A0<609 8,,< 30- 50 9:2 940> /0 5?4=>0 :;704/492 009 ;<:-7008

]RHNW ;:>09>4K70 2,=>:?/0<= )::< 491:<8,>40   :1 AAA-45/03,9/9?

" !4;;0980=>6:<<07= 49 D,6609 @,9 62@::<.,

8I JJ9 @0<-<,9/492 )<45A07 <0?67::= !408@<45 #4740?@<409/07456

&99;98./;29>.++8;9<<79=9;< ;9703/=</85>84/=/;;/-2=,34 %#"!" %$# '3/5/8@/1 . ("

),9 /0 *0>0<492 ;0<A02 %090 (07  

42598+6 *+,+)8 &,<,/4=0070.><:94.=97 <0;,<00<> ?A & >0209 009 =.30<; >,<401    

"!$"$ #!"#)#$ ! &B

 "$#%$* $'&B %#"!" %$# '' . ("

 " " &!"!" ! % #"    "## )::< ;0<=::94930>-?4>0920 -40/ @,9 00</0 !70490 D071 =>,9/420 A::9<?48>0 80> /0 @:7209/0 49/07492 6,80< 80> 60?609 =7,,;6,80< /:?.30 09 A. -0<2492 09 3,7 )::< 49 74.3>49209  "#&" #459,?>::</:.?=D47@0<2<45= 4= ,,920<0/09 ,,9 /0 :<;= =><,,> 49 00</0 30> A0220>50 >?==09 :=.38,9 %;>406 09 *4-<,:;/49=/,2 8,,<>:8 H  ??< 45 =>:9/ /,,< 20 ;,<600</ <,,2 D:? 46 A47709 A0>09 :1 408,9/ /4> 3001> D409 20-0?<09  " :3 =.3:?A8:/07 2,=3,,</ !0<6=><,,> 49 *,;09@07/ (07  "! (0 3??< <?480 -?92,7:A

80>0< @,9 D00

   "+.996:446 23* 90>>0 /<:20 :;=7,2<?48>0 8

 % !"%% ! $40?A0 =.::>0<= @,

 0B.7 ,170@0<492=6:=>09

68:168?4>@:0<492

  ",920@009>0A02 (07  ),9 50 3:--C 50 -0<:0; 8,609 !40= @::< 30> D071=>,9/42 :9/0<9080<=.3,;

]RHNW ;:>09>4K70 2,=>:?/0<= )::< 491:<8,>40   :1 AAA-45/03,9/9?

HATTEM- Op vrijdagavond 26 maart gaan vrijwel alle leden van het Fanfarekorps Ons Genoegen de wijken van Hattem in om paasbroden te verkopen. Ons Genoegen organiseert veel activiteiten voor de jeugd, zodat deze betrokken worden bij het verenigingsleven, maar ook activiteiten hebben naast het musiceren. Het verenigingsgebouw De Triangel fungeert hierbij als belangrijk ontmoetingscentrum voor de jeugd. Om deze verschillende

Ruitersport WAPENVELD- Fred Schoenman, lid van L.R. de Schaapskooiruiters, heeft met zijn paard Vegas afgelopen weekend deelgenomen aan een 40+-springwedstijd in Wezep. Hij behaalde in de klasse Licht een 4e plaats. )::<30>@0<D:<209@,9 ?A ,,9241>0 496:8=>09-07,=>492

 @,9 /0 006  #$ "#%!"$( %#"!" %$# '3/5/8@/1 . (//;./

$ (?498,9 @::< :9D0 -:=>?49 84//,2 ;0< A006 ,84740 >:0 ",0<<:>0A02 *,;09@07/ <,,2<0,.>40;0<>0701::9>?==09 

 09 

 ??<   &$+#( &-.12($* -#+()-*3-#(&$ "'+.$1$,$,$#($1 4.+&$-1($2,$008,$0 -2$0&0 +$&$-$$1*3-#$

120.+.&$ $!..02$'.0.1"../ $,$#( +/0 *2()*2'3(1 $ "'$0 -'3(1 /$"( +(1 2($#71+$6($ 4..0, +(&+$0 0$1

/(0(23$$+(+.1.%$ ,12$0# ,20$"'2 (2 3012-$0.3# /0$-&$-5$& /$ 2$+     )::<,7?A69/8+675468'68/0+1+3 AAA3:<=0C=3:;;49297 $? -45 ,,96::; -<:06 009 -6'8/7 =70? >073,920< :@09 /0  009 ;:0>=>,= 0'*4 91:   :1 :; ,1=;<,,6 :0< A02 ;0*4==07 " <,,40 -?B?=-:7709 09 60207= 49;:> 0?<:;=>)/*0>0<492 ;0<A02 %090 (07  

jeugdactiviteiten binnen de vereniging en hun opleidingen te kunnen bekostigen, organiseert Ons Genoegen deze actie. De verkoop start om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur. De paasbroden zijn met spijs gevuld, wegen ongeveer 750 gram en kosten 3,50 euro per stuk.

Bingo HATTEM- Op zaterdag 27 maart houdt de â&#x20AC;&#x153;Vriendenkring der v. v. Hattemâ&#x20AC;? een Paasbingo. De bingo begint om 19.45 uur. De kantine is om 19.00 uur open. De bingo is toegankelijk voor leden van de â&#x20AC;&#x153;Vriendenkring der v. v. Hattemâ&#x20AC;? en voor leden, donateurs van de v. v. Hattem met introducĂŠ. Voor 5 euro per jaar bent u al lid en kunt u meespelen met de bingo`s. " E47/=>,<F ==07496  :<.3<,@0<A02 00</0 #%!"! ';40<@0<=>0<609/0 :010949209 ::6 @::< 809=09 80> <?267,.3 >09 #,,9/,2  ??< !:9,<8:94049;091:*46 607 #:=>0</ # !  $ %

""" ( !$#$,;9/5<23;= ?+8+0D@//</;<8/6,349:9: %#"!" %$# '3/5/8@/1 . ("

  

  

   %#"!" %$# %$" '3/5/8@/1 . (" :</59003/<=++=56++; * # *'#$ @@@%#"!" %$#

& #" )::< ?A 100=> ,7 -45 +,,7 +A,946 60920A00=>#:20745630/09@,9 ,16,703??<@,9/0D,,7>:>0980> @:770/420@0<D:<2492@,9?A,.>4@4 >04> ;0<A02  >0 %090  AAA>3?4=-45DA,94660997


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 221

Deelnemer OpenHuizenRoute 27 maart van 11.00 tot 15.00 uur

Lagere lasten? Energie besparen begint bij Van Norel

Meer met Minder Wilt u energie besparen en comfortabeler wonen? Van Norel Bouwgroep is

GEWIJZIGD Vraagprijs: KK € 345.000,—

aangesloten bij Meer met Minder, bekend van Postbus 51. Dat betekent dat u Van Norel kunt inschakelen voor een professioneel maatwerkadvies als het gaat om bijvoorbeeld isoleren, dubbel glas plaatsen en vervangen van de ketel in uw woning. U bepaalt welke maatregelen u laat uitvoeren en dus wat u bespaart. Wilt u weten wat ú kunt verdienen? Bel ons voor meer informatie: (0578) 615 311.

ND BEKE V! VAN T

OPEN HUIS Heerde, Meester Nijhoffstraat 27 -

Grote garage/schuur, ca. 7x11 m Sfeervolle gezinswoning met jaren 30 elementen Gelegen aan rustige straat nabij het centrum Woonkamer, ca. 38 m², met hardstenen schouw 1e verd: 3 slaapkamers en 1 werk-/slaapkamer

Praktijk Kindertherapie Hulpverlening aan kinderen en tieners met sociaal-emotionele problematiek

Postbus 3 | 8160 AA Epe | T: (0578) 615 311 | http://meermetminder.vannorel.nl | meermetminder@vannorel.nl

Molenweg 5 Heerde Tel: 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl

Voor al uw Seat onderhoud

x x x x

Speltherapie Groepsprogramma’s Ouderadvies Lezingen Je bent geroepen om VRIJ te zijn

Dahliastraat 2 Hattem | contact 06-13391070 | www.praktijkkindertherapie.nl | lid van NVVS

ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN DE BESTE KWALITEIT VOOR 1 PRIJS! All-In Wokarrangement

Wok van Hattem bestaat 10 JAAR! dit vieren wij met dagelijkse

AFHAAL SUPERSTUNTS van 23 maart tot en met 11 april Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

Babi Pangang €11,20 € 6,50 max 4 porties per klant. Foe Yong Hai € 8,90 € 5,50 max 4 porties per klant. Babi Ketjap €11,70 € 6,50 max 4 porties per klant. 2 stuks gehaktbal met zuur gratis bij besteding van €15,00. 5 stuks kipvleugels gratis bij besteding van €15,00. Portie Kroepoek gratis bij besteding van €15,00. Gesloten.

Deze actie geldt niet icm met andere aanbiedingen.

2 uur 3 uur Kinderen t/m 11 jaar per leeftijdsjaar

Dins- t/m Donderdag Vrij- t/m Zondag en Feestdagen

€ 23,00 € 25,50

€ 25,00 € 28,50

€ 1,50

€ 1,75

Met wokken, grillen, warm-, koud-, ijs en drankbuffet Reserveren gewenst

Tevens ook uw adres voor, à la carte, afhaal en catering Voor meer informatie kijk op onze website www.wokvanhattem.nl Apeldoornseweg 1D 8051AA Hattem tel: 038-4443751 www.wokvanhattem.nl info@wokvanhattem.nl

OPENINGSTIJDEN: Maandag GESLOTEN Dins- t/m vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur Zater- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur Zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 22

Voorrondes NK schoolvoetbal

EPE- Woensdag was de voorronde van het NK Schoolvoetbal onderdeel van Mission Olympic. Dit evenement werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door de RSG N.O.-Veluwe op de voetbalvelden van sv Epe. De scholen konden zowel met jongens als meiden strijden in drie categorieën. De categorieën waren: Klas 1, klas 3 en een schoolteam. Het gezamenlijk resultaat van de jongensteams van de drie categorieën bepaalde of een school doorging naar de finale in Amsterdam. De meiden konden per categorie

een plek in de finale verdienen. De uitslag was als volgt: jongens; 1. Marianum Groenlo, 2. RSG N.O.Veluwe, 3. Liemers College. Meiden klas 1: 1. Marianum Groenlo, 2. Marianum Lichtenvoorde, 3. Assink Lyceum. Meiden klas 3: 1. Marianum Groenlo, 2. Assink Lyceum, 3. Baudartius College. Meiden schoolteam: 1. Marianum Groenlo, 2. Assink Lyceum, 3. Liemers College. Fairplay prijs: Assink Lyseum. Beste speler: Jori Schepers van het Liemers College. Beste keeper: Marin Juresic van het Assink Lyceum. Alle nummers

één zullen 4 juni hun scholen vertegenwoordigen tijdens Mission Olympic in Amsterdam. Helaas is daar dit jaar geen team van de RSG N.O.-Veluwe bij. Het was een sportief toernooi waar de organisatie met plezier op terug kijkt. Gelukkig hebben er zich geen ongelukken voorgedaan en hebben alle voetballers een leuke dag beleefd. Dit toernooi kon mede worden georganiseerd door medewerking van de gemeente Epe, EHBO Vaassen en sv Epe. Hopelijk wordt dit in de toekomst een terugkerend evenement in de gemeente Epe.

Inrichting uiterwaarden VELUWE- Woensdag ondertekenden mevrouw Daams, directeur Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat, en secretaris-directeur Spaan van Waterschap Veluwe een meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Met de overeenkomst leggen ze vast dat het waterschap voor de rijksoverheid herinrichtingsmaatregelen gaat uitvoeren langs de IJssel. De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om maatregelen die de chemische en ecologische kwaliteit van (in dit geval) de IJssel verbeteren. Het waterschap gaat daarom 30 kilometer IJsseloever en zes beekmondingen anders inrichten en bij Deventer, Hattem, Brummen en Cortenoever nevengeulen in de uiterwaarden weer aansluiten op de IJssel. Ook worden gemalen vispasseerbaar gemaakt. De maatregelen hebben als doel het voor vissen en andere waterdieren makkelijk te maken om vanuit de IJssel de beken en sprengen op de Veluwe in te trekken. De nevengeulen maken de IJssel-uiterwaarden tot een aantrekkelijker paaiplaats voor

vissen. Afgesproken is dat het waterschap bij de uitvoering een grote vrijheid krijgt en door Rijkswaterstaat beoordeeld zal worden op het eindresultaat. Het werk moet eind 2015 klaar zijn. De kosten voor Rijkswaterstaat zijn begroot op ruim 30 miljoen euro. Daarnaast investeert Waterschap Veluwe 1,5 miljoen euro in vispassages en aanpassing van beekmondingen. Voor betrokken inwoners en terreineigenaren biedt de samenwerking meer duidelijkheid; zij hebben voor alle watermaatregelen met maar één partij te maken. De bundeling van activiteiten van beide overheden binnen één project kan kostenvoordeel opleveren. Rijkswaterstaat ziet daarnaast voordelen in de goede gebiedskennis van het waterschap en in het feit dat het waterschap al een rol heeft in andere gebiedsprocessen bij de IJssel. Waterschap Veluwe ziet zich met deze afspraak erkend als regionale waterpartner. Ook sluit deze afspraak aan bij de landelijke lijn om meer samen te werken als Rijkswaterstaat en waterschappen.

De Haan doet mee aan Open Huizen Route

Win wellnessarrangement bij Heerder fruithuis HEERDE- Het Heerder Fruithuis te Heerde is al enige tijd actief met ‘vol smaak’. ‘Vol smaak’ is een kwaliteitskeurmerk waar smaakbeleving centraal staat. De producten van dit keurmerk van de agf specialist zijn speciaal voor de consument geselecteerd, zoals te zien is op www.volsmaak.nl. “Omdat ze met zorg en aandacht voor de smaak geteeld zijn. Uitgangspunten van dit keurmerk zijn Lekker, Eerlijk & Gezond”, laat men weten. Gekoppeld aan ‘vol smaak’ is het voorjaarsthema ‘wellness weken’. Groenten en fruit zijn naast pure gezondheid en vitaliteit ook producten die er voor zorgen dat je er beter uit gaat zien. Dit thema gaat 12 weken lopen. De volgende voorjaarsproducten sluiten hierbij

perfect bij aan: jonge raapsteeltjes, Hollandse Kalter aardbeien, komkommers, biologische trostomaten, kasboontjes, vers gesneden fruit in bakjes en smoothies om zelf te maken of die verse van uw groentespecialist, zodat u weer fit de lente in kunt. Het Heerder Fruithuis te Heerde stelt maar liefst 6 gratis arrangementen voor twee personen voor een dagje heerlijke wellness ontspanning bij de Veluwse Bron in

Emst beschikbaar ter waarde van 57 euro per arrangement. U kunt gratis gebruik maken van sauna en alle andere wellness faciliteiten. Vanaf deze week kunt u, uw naam en telefoonnummer achterop de kassabon van Het Heerder Fruithuis te Heerde zetten vervolgens wordt er in week 17 drie arrangementen voor twee personen verloot, en in week 24 nogmaals drie arrangementen voor twee personen.

Rommelmarkt HEERDE- Zaterdag 27 maart houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00-12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg te Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.

EPE- “Het begint er steeds meer op te lijken dat de woningmarkt in onze regio uit het dal kruipt. Er staat een groot aantal woningen te koop, de prijzen zijn gunstig, de hypotheekrente laag, de belangstelling groot”, meldt makelaar Ron de Haan. In dat kader zijn de verwachtingen hooggespannen ten aanzien van de NVM Open Huizen Route van zaterdag 27 maart. De Haan Makelaars met vestigingen in Elburg en Epe, rekent op heel veel belangstelling. “Dit is hét moment om te kopen. En wat is dan handiger om zonder afspraak je droomwoning bezichtigen.”

Cheque voor Rode Beer HEERDE- Bij Meeuwsen Ten Hoopen registeraccountants/belastingadviseurs in Heerde is een cheque van 300 euro uitgereikt aan Jack en Hendriecke Augustinus van Stichting De Rode Beer uit Heerde. Deze stichting zet zich in voor de realisatie van een vakantiewoning voor mensen met een handicap. “Wij hebben vijftien vestigingen, maar opereren zelfstandig en zijn betrokken bij onze relaties en de lokale maatschappij”, legt vestigingsdirecteur Jan Brem uit. “Om aan die betrokkenheid invulling te geven, hebben we onze relaties gevraagd om een lokaal goed doel op te geven dat we met een bijdrage kunnen steunen. Onze relaties maatschap melkveehouderij J. van der Beek en G. van der Beek- van der Vrugt te Wapenveld, mevrouw H.C. Bosch-Wagenaar van Hydraulische Systemen Epe B.V. te Vaassen en de heren H. en G. Stijf van Bouwbedrijf IJzerman B.V. te Heerde droegen Stichting De Rode Beer voor, omdat zij deze stichting een warm hart toedragen en veel bewondering hebben voor het verhaal achter de stichting en de inspanningen van

Al bijna 10 jaar lang organiseren makelaars in het land een open huizendag, waarbij bezoekers zomaar binnen kunnen vallen. “En het werkt nog steeds”, aldus makelaar Ron de Haan. “Op een ongedwongen en laagdrempelige wijze worden kopers en verkopers bij elkaar gebracht. Belangstellenden hoeven geen afspraak te maken, tussen 11.00 uur en 15.00 uur krijgen zij van de bewoners tekst en uitleg over de woning.” Ondanks de matige verkoopcijfers van het afgelopen jaar, ziet Ron de Haan de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hij baseert zich daarbij op de actuele cijfers van zowel de NVM als van De Haan Makelaars. Voor meer informatie over de deelnemende woningen aan de NVM Open Huizen Route en de dienstverlening van De Haan Makelaars kunt u www.dehaan-makelaars. nl raadplegen of contact opnemen met onze vestigingen in Epe op 0578-613000.

Schuurverkoop

V.l.n.r.: de heer H. Stijf, mevrouw H.C. Bosch-Wagenaar, de heer J. van der Beek, mevrouw G. van der Beek-van der Vrugt, de heer G. Stijf, de heer J. Augustinus, mevrouw H. Augustinus, de heer J. Brem Jack en Hendriecke Augustinus. Wij staan volledig achter deze keuze”, aldus Brem. De Stichting is erg blij met deze gift. “Om een vakantiewoning voor mensen met een handicap te realiseren is veel geld nodig. Daarom hebben we

onder andere een kringloopwinkel en organiseren we diverse acties. Wij zijn erg blij met de gift van Meeuwsen Ten Hoopen die wij dankzij hun relaties ontvingen. Mede dankzij deze bijdrage kunnen wij in de toekomst iets moois

realiseren”, aldus het echtpaar Augustinus. Ook de andere vestigingen van het accountants- en belastingadvieskantoor organiseerden deze actie, waarmee in totaal zo’n 5.000 euro aan diverse lokale doelen wordt uitgereikt.

WAPENVELD- Zaterdag 27 maart wordt een schuurverkoop gehouden ten behoeve van het werk van de stichting “Woord en Daad” te Heerde /Wapenveld. Er is een ruim assortiment van zelfgemaakte artikelen zoals nestkastjes, voederhuisjes, speelgoed, kaarten, handdoeken, kleine kraamcadeautjes en andere leuke geschenkjes. Lege inktpatronen (cartridges) van uzelf of van uw werk zijn nog steeds welkom. Gooi deze niet bij het afval, maar lever ze in bij het comité. U spaart dan het milieu en steunt het werk van de stichting Woord en Daad. U bent welkom bij de familie Steenbergen, Wildekampseweg 25 te Wapenveld op zaterdag 27 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat, tel. 038-4470438.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 223

TE KOOP GEWIJZIGD GEWIJZIGD ijss:: Vrraaaaggpprrij V K KK Â&#x2014;K 0,,Â&#x2014; 00 00 5..0 75 17 Â&#x20AC;1 Â&#x20AC;

Wapenveld, Klapperdijk 32EE Fraai afgewerkt afgewerkt 3-kamerappartement 3-kamerappartement met met overdekte overdekte parkeerplaats parkeerplaats en en -- Fraai berging, onderdeel van appartementencomplex Â&#x201C;De VerbindingÂ&#x201D; (2007) vanmet appartementencomplex Â&#x201C;De VerbindingÂ&#x201D; (2007) - berging, Vanuit deonderdeel woonkamer openslaande deuren komt u op het zonnige - Vanuit de woonkamer met openslaande deuren komt u op het zonnige balkon waar u uitkijkt over de gezellige dakttuin waar u uitkijkt de gezellige dakterras - balkon Alle voorzieningen op over loopafstand en geen zorgen voor onderhoud - Laminaat is in de hal, slaapkamers, woonkamer en keuken doorgelegd aan uw woning Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

)NTERAKT#ONTOURISVOORDE WOONLOCATIESTE%PEOPZOEKNAAR

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

PELGRIM HENGELSPORT KLARENBEEK

10%

houdt

20%

OPEN DAGEN

op zaterdag 27 en zondag 28 maart 2010 van 10.00 tot 16.00 uur. Met o.a. demonstratie Berlok visvoer, nieuwe collectie 2010, met spetterende aanbiedingen, aanwezigheid Team Pelgrim.

Hoge grabbelkorting* 10 to 40%

30%

*niet op afgeprijsde artikelen

!SSISTENT BEGELEIDERS-6 /PROEPKRACHTEN

(UISHOUDELIJK MEDEWERKERS-6 /PROEPKRACHTEN

)NDEFUNCTIEVAN!SSISTENTBEGELEIDER HELPJEDEBEWONERSBIJHUNDAGELIJKSE ACTIVITEITENENHELPJEBIJDELICHAMELIJKE VERZORGING $EWERKZAAMHEDENVANDE(UIS HOUDELIJKMEDEWERKERBESTAANUITHET SCHOONMAKENVANDEALGEMENERUIMTES ENDEWOONRUIMTESVANDECLIpNTEN 7IJZIJNOPZOEKNAARMEDEWERKERSDIE ZICHOPEENPROFESSIONELEWIJZEENMET ENTHOUSIASMEWILLENINZETTENVOOR ONZECLIpNTENENINHETTEAM(EBJIJ INTERESSEINmmNVANDEZEFUNCTIES ,EESDANOPWWWINTERAKTCONTOURNL DEUITGEBREIDEVACATURETEKST *EKUNTJESOLLICITATIEBRIEFMET#6OOK DIRECTMAILENNAAR 766IJVERHOF INTERAKTCONTOURNL

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

KLARENBEEKSEWEG 125 KLARENBEEK Tel. 055 - 3011225

!CQUISITIENAARAANLEIDINGVANDEZE ADVERTENTIEWORDTNIETOPPRIJSGESTELD

3OLLICITERENWWWINTERAKTCONTOURNLWERKENBIJ

40% â&#x201A;Ź 35,-

PELGRIM HENGELSPORT

)NTERAKT#ONTOURBIEDTZORGENONDER STEUNINGAANRUIMCLIpNTENMET EENLICHAMELIJKE ZINTUIGLIJKEHANDICAP ENOFNIET AANGEBORENHERSENLETSEL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 24

Daan en Ronald naar finale Zilveren Voegspijker 2010

25+ weekend dubbel toernooi VAASSEN- Komend weekend wordt het Ligtenberg Makelaars 25+ weekendtoernooi gehouden bij TC de Kouwenaar op het tennispark aan de laan van Fasna naast de brandweerkazerne. Dit jaar is Ligtenberg Makelaars uit Vaassen voor het eerst de sponsor van dit toernooi. Binnen een mum van tijd was het toernooi volledig vol geboekt. In totaal hebben zich 108 deelnemers ingeschreven en worden er 66 partijen gespeeld. Er worden alleen dubbelpartijen gespeel voor de dames-, de heren- en de mixdubbel. Het toernooi start vrijdag 26 maart om 17.30 uur, zaterdag wordt er van 9.00 uur tot 23.00 uur doorlopend gespeeld. Zondagmiddag zijn de finales om 14.30 uur. Het thema van het toer-

nooi is Grieks, de koks van TC de Kouwenaar hebben een speciaal Grieks menu samengesteld. De organisatie is in handen van Attie Mol en Rinus Koetsier.

Open kerk HEERDE- Op zondagmiddag 28 maart zijn tussen 14.30 en 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een praatje, een spelletje, een potje sjoelen. Iedereen is welkom: zowel jong als oud, zowel leden als niet-leden van de Ontmoetingskerk. Ook op 25 april zal de Ontmoetingskerk haar deuren ’s middags open zetten. Vervoer nodig? Bel tel. 0578-842998.

Jac Orie op ledenvergadering SKOV

HEERDE- In de week van 12 tot en met 16 april organiseert het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten voor de 58e keer de Nationale Metsel- en Voegwedstrijden. Winnaars ontvangen de hoogste haalbare prijzen, de Zilveren troffel en de Zilveren voegspijker. De finales worden gehouden bij het Sondervic College in Veldhoven. Er zullen zes werkstukken worden gerealiseerd door 12 metselfinalisten en 6 voegers. Daan Horst en Ronald Stijf van Voegersbedrijf Ter Velde uit Heerde hebben zich als leerlingen van het BGA Nederland bij de laatste zes voegers weten te “voegen” en zullen samen met nog vier andere voegers strijden om de Nationale Zilveren Voegspijiker. Daan en Ronald zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereiding en zullen alles in het werk stellen de felbegeerde voegspijker dit keer naar Heerde te halen. Al zijn ze de komende periode concurrenten van elkaar, ze gunnen het elkaar. “Als de spijker maar naar Heerde komt” is hun eerste reactie. Voor Voegersbedrijf Ter Velde uit Heerde is het een hele eer om voor de eerste keer mee te mogen strijden. Waren in juni 2009 alle ervaren voegers al geslaagd voor het EVC diploma Voegen, nu zijn de leerlingen aan de beurt om te bewijzen dat ook zij hun mannetje staan. “Dit hebben zij al bewezen door de finale te halen, maar de eerste plaats is toch de kroon op het werk”, laat het bedrijf weten. Voor Voegersbedrijf Ter Velde is dit de zoveelste stap naar de Erkenningsregeling (restauratie) Voegen. Dat is het uiteindelijke doel. “Dat kan alleen worden bereikt als “de neuzen van alle voegers” dezelfde kant op wijzen”, zegt directeur Henk Stijf. “Wij hebben op dit moment een

leuke ploeg mensen, met ervaren en leerling voegers, die elke dag weer hun mannetje staan. Ik ben trots dat zij het afgelopen anderhalf jaar er in zijn geslaagd om diploma’s te halen. Tegenwoordig heb je die nodig voor het verkrijgen van opdrachten van met name (semi)-overheidsinstellingen en woningbouwverenigingen.

Er worden steeds meer eisen gesteld. Dat geldt niet alleen voor puur het werk maar ook op het gebied van de veiligheid. Onlangs slaagde het gehele team nog voor de herhalingscursus VCA. De afgelopen maanden waren moeilijk, maar ik zie met deze ploeg mensen, de toekomst best nog wel zonnig tegemoet”, zegt Henk tot slot.

Twee ondernemers werken samen

HEERDE- Donderdag 25 maart heeft Skeelerclub Oost Veluwe haar jaarlijkse ledenvergadering op de agenda staan. Leden van de club worden vanaf 19.30 uur geïnformeerd over de gang van zaken binnen de club, rond de klok van 20.45 uur zal er een pauze zijn. Na de pauze 21.00 uur zal Jac Orie naar het Skeelerhuus komen om te vertellen over zijn schaatsteam, dat deze winter zo goed heeft gepresteerd, en ook over zijn relatie met de Skeelerclub in Heerde, waar hij ieder jaar in de zomer een aantal keren komt trainen met zijn ploeg om zich goed voor te bereiden op de winterperiode. Het deel van de avond waarbij Jac Orie zijn woordje zal doen is ook vrij toegankelijk voor niet-leden van de club. Vanaf 21.00 uur is een ieder die geen lid is, van harte welkom.

Oliebollenactie P.R.O. HATTEM- Hermien Wessel, van Alfons Wessel Groente en Fruit, en Ina van der Westen, van Fleur-Ien, gaan samen verder in het verhuren van zijden bloemdecoraties, voor zowel particuliere klanten als ondernemers, onder de naam Fleurrent. “Je koopt een bos bloemen en na een paar dagen is het mooie er al vanaf. Met mooie zijden bloemen heb je daar dus geen last van, maar

zijden bloemen zijn duur. En voordat je het weet staat zo’n decoratie tot vervelends toe op tafel”, leggen de dames uit, “Dan hebben wij van Fleur-rent nu de oplossing. Bij ons zijn zijden decoraties vanaf één maand te huur. Wij passen de decoraties aan het jaargetijde en uw interieur aan. U heeft een maand lang iets moois en heeft

er verder geen omkijken meer naar. Ideaal ook voor de komende warme zomerdagen en als u op vakantie bent (het pand ziet er dan bewoonbaar uit).” Deze vorm van huren is natuurlijk helemaal ideaal voor ondernemers. Nieuwsgierig geworden? Maak vrijblijvend een afspraak, Ina van der Westen, tel. 038-4446442 of Hermien Wessel, tel. 06-25377713.

Dè winkel met een verhaal voor de origineelste cadeaus en de (h)eerlijkste food-artikelen. Wereldwinkel Heerde, Dorpsstraat 55A Voormalig koetshuis achter Villa Jacoba. De Wereldwinkel, er gaat een wereld voor u open!

HATTEM- Zaterdag 27 maart is het zover, dan komen de leden van de gymnastiekvereniging Plicht Roept Ons ‘s ochtends bij u langs met oliebollen. Ook u kunt een steentje bijdrage door een zak oliebollen te kopen. Voor 5 euro krijgt u 10 lekkere oliebollen. Voor meer informatie over P.R.O. kunt u kijken op de site www.prohattem. com.

Van den Belt Snerttoernooi HEERDE- Vorig jaar organiseerde HLTC, de Heerder Tennisclub, voor de eerste keer het Van den Belt Snerttoernooi. Het werd een succes. Het viel letterlijk en figuurlijk zo goed in de smaak dat besloten is om het toernooi dit jaar te organiseren en wel op zondag 28 maart. Uitgaande van 48 deelnemers (24 dames en 24 heren) speelt iedere deelnemer twee gemengde dubbels van 45 minuten. Naast een aantal kleinere prijsjes wordt gestreden om de hoofdprijs, de Van den Belt bokaal, ter beschikking gesteld door het Heerder Fruithuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het tennispark de Bornerenk, Oldekampshof 1. Het toernooi begint om 13.00 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 225

TE KOOP KOOP TE GEWIJZIGD GEWIJZIGD ijss:: VVrraaaaggpprrij 0,— KKKK €€ 550000..00000,— Eiken rustiek lamelpakket

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

compleet gelegd

per m2

69,95

Nieuw in de regio Epe:

Openingsaanbieding Ter kennismaking met Breakfast@yours

Een jarige, een bruidspaar, zomaar iemand verwennen met een goed begin van de dag of een lazy weekend voor jezelf! Een verzorgd ontbijt met verse producten die worden ingekocht bij lokale of regionale bedrijven. Een Breakfast@Yours-ontbijt is altijd vers en wordt altijd smaakvol gepresenteerd.

Paasontbijt van E 27,50 voor

Heerde, Heerde, Berkenlaan 77 Berkenlaan Schitterend gelegen gelegen sfeervol sfeervol landhuis landhuis met met garage garage -- Schitterend - Perceeloppervlakte ca. 2490 m2; inhoud ca. 400 m³ -- Perceeloppervlakte ca. 2490 m2;en inhoud ca. 400 m³ liggen Natuurgebied de Renderklippen het Heerderstrand - Voorzien van volière(14x2 in de zeer nabije omgevingmeter) met verwarmd nachthok -- De de de eiken De woning woning bevat bevat vele vele sfeervolle sfeervolle elementen elementen als, zoals, eiken schouw, togen togen en en mooie mooie ronde ronde plafonds plafonds -- schouw,

E23,50 Kijk snel op onze website en bestel uw Paasontbijt voor 2 april!

Kijk snel op onze website en bestel vandaag nog het ultieme verwencadeau.

Ontbijtservice voor thuis en kantoor.

www.go4kids.nl

Tel.: 0578-612610 | E-mail: info@breakfastatyours.nl | www. breakfastatyours.nl

Zonwering nodig of raamdecoratie? Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!

LOKO

Paasaktie van 1 maart t/m 3 april

Maak kans op een cheque van 50 euro

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 10 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. * Flexibele, professionele kinderopvang thuis Officieel geregistreerd ** samenwerking op de N.W. Veluwe * Belang van het kind staat centraal ** offerte op van maat Blijvend volgen de koppeling * *

Gediplomeerde gastouders Door GGD wederom als professioneel bureau beoordeeld

Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl www.belastingaangiftehattem.nl

Deelnemers: Heerde Boschman Optiek Bloemsierkunst De Groot Shell station Van Bennekom Modehuis Dekker Wim Volkers Dierenspeciaalzaak Kapsalon Eric Kalf Heerde Music Inn Van Aarst B&O Juwelier Meiling Rozendal Electro World Topslijter Herfkens Mulder Rijwielen Wapenveld EVM Visser Autobedrijf van Winsum Bakkerij Docter

Wanneer u als klant in de periode loko’s laat bijschrijven bij één van de deelnemende ondernemers, dingt u mee naar een cheque van 50 euro. Per ondernemer wordt een cheque uitgereikt. Doe uw aankopen dus bij de LOKO-ondernemers, het kan u een mooie cheque opleveren.

TE KOOP Diverse soorten aardappelen, Ottena en Surprise 20kg 5,50. Henk van ‘t Hof Dijkhuizerzandweg 13, Epe: 0578-620180. TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. Ontgiftingskuur bij ’t Klooster. Schoon in twaalf dagen! Onze behandelingen worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Bel 0578-641789 of kijk op www.tklooster.com. TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

WOONRUIMTE TE HUUR Geisoleerd chalet , Comlp.keuken,douche Gemeubileerd, en ongemeubileerde chalets Prijs vanaf 425,00 pm, plus 150,00 pm Voorschot energie, 1x huur borg Tel 0578-614348


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 26

De Hel van ‘63 in Dorpshuis

Uitvoeringen Advendo

HEERDE- Vrijdag 26 maart is De Hel van ‘63 te zien om 19.30 uur in het Dorpshuis Heerde. Ondanks het barre weer besluit het bestuur van het Friese Elfstedencomité, onder druk van de media, met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen, dat de Elstedentocht doorgaat. Tussen de duizenden die een startbewijs veroveren bevinden zich soldaat Henk Buma (Cas Jansen), boerenzoon Sjoerd Lelkama

HATTEM/HEERDE- Op 23 en 24 april vindt de jaarlijkse uitvoering plaats van toneelvereniging Advendo uit Hattem. Dit jaar zal de uitvoering in tegenstelling tot de voorgaande jaren plaatsvinden in Het Dorpshuis te Heerde. Onder leiding van de regisseur Johan ten Broeke uit Olst zijn de leden al druk bezig met de voorbereidingen van het stuk “Zeg, kan ik je man even lenen?” Een blijspel in 3 bedrijven geschreven door Hans van Wijngaarden. De zaal gaat om 19.00 uur open en de uitvoering zal om 20.00 uur beginnen. De zaterdagavond wordt muzikaal afgesloten door het Duo Toll. Toegangskaarten kosten 7 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: W. Kollumer, Hogenkamp 82, tel. 038-4445890, Bloemenmagazijn Jolanda, Kerkstraat 57, tel. 038445368.

Beurs Jolijt EPE- Speeltuinvereniging Jolijt organiseert zaterdag 27 maart de zomerkleding en speelgoedbeurs van 9.30 tot 12.00 uur. De kleding en speelgoed kan worden ingeleverd op vrijdag vanaf 19.00 tot 20.00 uur in de recreatiezaal van zorgcentrum de Klaarbeek in Epe. Voor verkoopnummer en info kunt u bellen naar: mevr. Bomhof, tel. 0578-628184 of Mevr. v/d Haar, tel.0578-795093.

Nijenhuis Racing Products dealer Beta HEERDE- Het is ruim een jaar geleden dat NRP werd gevestigd aan de Wiekenweg 13D te Heerde. In dit jaar zaten ze zeker niet stil. Wat begon met de verkoop van Motorcrosskleding & onderdelen is uitgebreid met benodigdheden voor de BMX. Hierbij moet u denken aan kleding/

protectors en super lichte helmen. Ook werd er een werkplaats gerealiseerd waarin het nodige onderhoud gepleegd kan worden. In Heerde was nog geen winkel gevestigd waar je de populaire 50cc brommers kunt kopen, maar ook hiervoor kunt u nu bij NRP terecht. Sinds februari

dit jaar is NRP officieel dealer van het Italiaanse merk BETA. Naast de 50cc bromfietsen zijn er tevens Offroad motoren & Trial motoren te verkrijgen. NRP is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur op donderdag is de koopavond tot 21.00 uur.

Muziekweek Parkschool groot succes

HEERDE- De Parkschool stond de afgelopen week in het teken van muziekmaken, muziekinstrumenten en uitvoeringen. Alle groepen hebben zelf muziekinstrumenten gemaakt, van tamboerijn tot “melkpakgitaar”. Afgelopen donderdagavond hebben

de kinderen aan de ouders en andere belangstellenden hun instrumenten laten zien. Er waren verschillende demonstraties en voorstellingen. De ouders waren positief verrast door de goede muzikale prestaties van alle groepen. De muziekweek is een on-

derdeel van het culturele programma dat de Parkschool aanbiedt. Op 25 maart zal een kwartet van het Marechaussee-orkest de muziekweek voor de hele Parkschool afsluiten. Er kan nu al worden teruggekeken op een geslaagd muziekproject.

Cursus over bidden HEERDE- “Waarom Bidden?”, een cursus over bidden naar God’s hart, vindt plaats op 4 donderdagavonden in april en mei op Centrum ’s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde. Vanaf 19.00 uur is er koffie/thee en om 19.30 uur begint het programma tot ca. 21.30 uur. De kosten zijn 5 euro per avond. Opgave en meer informatie: Jeugd met een Opdracht ‘Heidebeek’, tel. 0578-691534 (Prayer Center) of hbprayerteam@ ywam.nl.

Vier seizoenen boek- en poppenspel

REGIO- Kleuters van groep 1 en 2 van verschillende basisscholen op de Noord Veluwe hebben de afgelopen week op een wel heel bijzondere manier kennis gemaakt met de seizoenen van het jaar. Karin Hernandez van Fantasietheater Kaleidoscoop uit Oene verzorgde op de scholen een voorstelling, waarin ze voor kinderen van 4 en 5 jaar de verschillen tussen de seizoenen uitbeeldde. Een uur lang lieten de kinderen zich meeslepen met de avonturen van winter, lente, herfst en zomer. De kleuters hadden zelf ook een rol in de voorstelling; ze moesHEERDE- De toneelclub van buurtvereniging De Horsthoek is op kraamvisite i.v.m. de geboorte van Mart bij één van de spelers, Arjan Peppelenbos. Op de foto de familie Peppelenbos met de toneelclub. Traditioneel werd naast een aantal andere cadeaus de krentenwegge aangeboden.

(Lourens van den Akker), arbeider Kees Ferwerda (Chris Zegers) en verpleegkundige Annemiek (Chava voor in ’t Holt). Alle vier hebben zo hun reden om deze tocht der tochten te rijden. Door de dramatische en heroïsche gebeurtenissen zal deze Elfstedentocht, ook voor Henk, Sjoerd, Kees en Annemiek, als een van de meest legendarische de geschiedenis ingaan.

ten hard meespelen. Dit boek- en poppenspel over de vier seizoenen is een onderdeel van het Educatief en cultureel aanbod van de Novetheek voor het basisonderwijs in haar werkgebied. De Novetheek levert er ook nog een kleine collectie (prenten)boeken over de vier seizoenen bij en een lesbrief met suggesties ter voorbereiding op de voorstelling. Het project is uitgevoerd in de Petraschool in ’t Harde, de Wereldweide in Wezep, de Jenaplanschool in Heerde, de Krugerstee in Vaassen, de Nieuwe Wisselseschool in Epe en de Meidoornschool in Wezep.

Finaleplaatsen voor Pegasus

HEERDE- De turnhal in Beekbergen vormde afgelopen zaterdag het decor voor de derde plaatsingswedstrijd van de 5e divisie. Ook turnsters van Pegasus uit Heerde kwamen in actie. De eerste wedstrijdronde turnden de instappers op niveau 11. Sofie Stroo haalde met 52.05 de gouden plak binnen. Lies Anne Levering eindigde net naast het podium. Sanne Grolleman eindigde op sprong als eerste. Tijdens het inturnen verzwikte Danique van der Velde haar enkel, maar sprong desondanks toch een goede wedstrijd. Josephine Hanekamp, turnde een mooie vloeroefening die werd beloond met 12.75 punten. Pascalle Smit, die de vorige wedstrijd met brons naar huis ging, eindigde nu lager in het klassement. Van bovengenoemde turnsters zijn Lies Anne, Sofie, Sanne, Pascalle en Josephine zo goed als zeker van een finaleplaats. De finale voor de 5e divisie Gelderland wordt 24 april in Arnhem geturnd. Karin van den Berg en Angeline van Dijk turnden niveau 10 in de leeftijdscategorie Pupil 1. Karin behaalde op sprong en vloer resp. een 2e en 3e plaats. De brugoefening van Angeline van Dijk werd gewaardeerd met 13.10 punten. Karin en Angeline zullen beiden aan de finalewedstrijd deelnemen. In de categorie Junior niveau 7 streden Laura Nijmeijer, Lianne Dijkink en Annelon Bijsterbosch. Op de balk behaalde Laura 11.20 punten. Lianne werd op het onderdeel pegases vijfde. Op de vloer turnde Annelon onverwachte elementen. Toch was dit onvoldoende om een hoge score neer te zetten. Van de junioren heeft Lianne zich geplaatst voor de finale. Voor Laura en Annelon is dit nog onduidelijk. Tijdens de derde wedstrijd was het de beurt aan Michelle van der Velde. Zij liet een zeer stabiele handstand op de balk zien. Haar totaalscore was echter onvoldoende om zich te kwalificeren voor de finale.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 227

PRIJS IS WAT JE BETAALT, WAARDE IS WAT JE KRIJGT

WERKEN

IN DE REGIO?

UĂ&#x160;

`Â&#x201C;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;i

UĂ&#x160;

*iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;iiÂ?Ă&#x192;â>Â&#x17D;iÂ&#x2DC;

UĂ&#x160;

>>Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;iÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;

UĂ&#x160;

i`Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?vĂ&#x192;>`Ă&#x203A;Â&#x2C6;iâiÂ&#x2DC;

UĂ&#x160;

i`Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?vĂ&#x192;Â&#x153;ÂŤĂ&#x203A;Â&#x153;Â?}Â&#x2C6;Â&#x2DC;}

UĂ&#x160;

Â&#x2C6;Ă&#x192;V>Â?iĂ&#x160;>>Â&#x2DC;}Â&#x2C6;vĂ&#x152;iÂ&#x2DC;

www.schoonebeek.nl dat verdient aanbeveling

Schoonebeek Accountants & Adviseurs Wildforstlaan 32 8162 ER Epe Postbus 170, 8160 AD Epe

Tel. 0578 - 61 33 73 www.schoonebeek.nl info@schoonebeek.nl

VESTIGINGEN IN EPE, DEDEMSVAART, ALMELO, ENSCHEDE

DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

10 % KORTING OP VERF TE BESTEDEN AAN

NON-PAINT KORTE VEENTEWEG 6, EPE Telefoon: 0578 Â&#x2013; 620615 Telefax 0578 Â&#x2013; 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 t/m 17.30 zaterdag: 9.00 t/m 12.30

jubileumkaarsen herdenkingskaarsen geboortekaarsen actiekaarsen! â&#x20AC;&#x2DC;zo maarâ&#x20AC;&#x2122; kaarsen kaarsen zijn er voor vele gelegenheden handgemaakt en persoonlijk Kijk op: www.luxekaarsenenzeepjes.eu Of bel: 0578 696 686

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 228

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Let op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etage woning me agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Boven woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. en woning: woning bestemd voor senioren. Senior enioren enw Beschikb chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en aar normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Patrijsweg 24, Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine e. eluw d V Noor eluwe Veluw Noord Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis se v er spr eidingspun div er diver ers ver erspr spreidingspun eidingspuntten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 12

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 229

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD amp 4 s enk amp APENVELD,, Lagek Lagekamp 4,, Os Oss enkamp

OENE, B euk 4, Oene Beuk eukenhaag 24 P atrijs wenhaag eg 2 4 2 Patrijs atrijsw 24 EPE,

Te koop

VAA S SEN, Jasmijns tr aat 2 22, Hegger enk AAS Jasmijnstr traat 22 Heggerenk

Dir ect tte e huur - Vrije v estigin g Direct ve tiging A Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : Type w oning: woning: Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: o sten: Servic ek ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen:

n.v.t. Eengezinswoning Per direct € 1.115,00 € 5,30 4 2008 1 of meer personen geen

Direct te huur in de nieuwe wijk Ossenkamp een zeer royale, nieuwe 2-onder-1 kapwoning met garage. Indeling Begane grond: entree met toilet, meterkast en trapopgang. Ruime woonkamer met half open keuken, totaal 49 m². 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, 18, 12 en 11 m²; ruime badkamer, 6 m² met wastafel, douchehoek en 2e toilet; trapopgang naar 2e verdieping met 4e slaapkamer 12 m² en bergruimte.

Vrije v estigin g ve tiging Eenvoudige hoekwoning in originele staat, gelegen in een rustige buurt. Ruime groenstrook aan de voorzijde van de woning. Diepe tuin aan de achterzijde op het westen. Aangebouwde stenen berging. De woning is gebouwd in 1953 en is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van 2 gaskachels op de begane grond. Totale perceelsgrootte ca. 360 m². Begane grond hal met meterkast en kelderkast; toilet via bordes; eenvoudige keuken (9 m²); woonkamer (21 m²) 1 e verdieping overloop; 3 slaapkamers (10, 10 en 7 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting. 2 e verdieping onbevloerde zolder bereikbaar via een luik in een slaapkamer.

VA S TE VERK VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: OOPPRIJS oop koop Vrije k

€ 180.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Garage 18 m². Bijzonderheden: • De woning is voorzien van een moderne keuken inclusief kookplaat, afzuigkap en vaatwasser. • Alle wanden op de begane grond en verdieping zijn voorzien van sauswerk. • Huurtoeslag is niet mogelijk. • Aanvaarding: in overleg, voor minimaal een half jaar • Vrije vestiging; geen binding met de regio nodig. Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Vrije vestiging Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst. maat s chappelijk o Voor de ze w oning geldt VRIJE VE S TIGING off dez woning VES TIGING.. U heb hebtt geen binding ((maat maats economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

VAA SSEN, Spech aat 56, V ogelbuur AAS Spechttstr traat Vogelbuur ogelbuurtt

Stat us w oningz oek enden bij ech atus woningz oningzoek oekenden echtt scheidingen Bent u gescheiden of gaat u scheiden dan geldt het volgende. Zowel de partner die als eerste uit de woning vertrekt als degene die achterblijft, zijn beiden doorstromer. De puntenberekening vindt plaats op basis van de woonduur in de laatste zelfstandige woning. Dit kunt u aangegeven op de woonbon. De echtscheiding dient door u te worden aangetoond. De doorstroomstatus voor degene die de woning als eerste verlaat, geldt maximaal 2 jaar. Bepalend hierbij is de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de GBA. Na deze 2 jaar verandert de status in starter. Verk oop w oning nie er s t andig erkoop woning niett v ver ers Bij scheidingssituaties komt het nogal eens voor dat een eigen woning snel wordt verkocht, soms zelfs voordat een echtscheiding is uitgesproken. Uit het oogpunt van een snelle oplossing van diverse problemen, lijkt dit soms de meest voor de hand liggende oplossing. Bedenk hierbij wel dat, zodra u beiden de woning verlaat, de woonduur voor de woning wordt beëindigd en de puntentelling opnieuw begint! Een echtscheiding is niet zonder meer een reden voor het toekennen van een urgentie. Bij de beoordeling hiervan kan een (te) snelle verkoop van de woning een afwijzingsgrond zijn voor eventuele urgentie. Verbr ek en ssamen amen w oonr elatie erbrek eken amenw oonrelatie Het bovenstaande geldt ook bij het verbreken van een samenwoonrelatie. Bij een samenwoonrelatie moet er sprake zijn van een duurzame relatie. Dit is het geval als u beiden de huurovereenkomst heeft getekend of bij medehuurderschap (bij huwelijk of als het medehuurderschap op verzoek is toegekend). In andere gevallen wordt beoordeeld of er gesproken kan worden van een duurzame relatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 230

Actueel woningaanbod van Triada OENE, B euk enhaag 2 4 , Oene Beuk eukenhaag 24

EPE, De L eegt e 3 1, Hoge W eer d Leegt eegte 31, Weer eerd Ad v e r t e n tienr 610122 ve tienr.. : oning: Eengezinswoning woning: Type w Bes chikb aar omstreeks 22 april 2010 chikbaar aar:: Kale huur € 598,86 huur:: os ten: Servic ek € 5,30 ervicek eko Slaapk amer s: 3 Slaapkamer amers: Bouwjaar 1965 ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: leuke tussenwoning; gelegen in een rustige wijk nabij winkels en sportvoorzieningen en bos; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 7 m²; tuin op het oosten

Ad v e r t e n tienr 610123 ve tienr.. : Type w oning: Eengezinswoning woning: Bes chikb aar omstreeks 26 maart 2010 chikbaar aar:: Kale huur € 655,61 huur:: os ten: Servic ek € 5,30 ervicek eko Slaapk amer s: 4 Slaapkamer amers: Bouwjaar 1972 ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: ruime hoekwoning; gelegen in kleine rustige woonkern; alle voorzieningen op loopafstand; de woning is in 2005 gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 27 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8, 8 en 6 m²; zolder (21 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het zuiden Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht!

F

F

VAA S SEN, V lier s tr aat 11, Hegger enk AAS Vlier liers traat Heggerenk

VAA S SEN, Jasmijns tr aat 2 84 enk AAS Jasmijnstr traat 284 84,, Hegger Heggerenk

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610124 Type w oning: woning: Seniorenwoning Beschikbaar: omstreeks 29 april 2010 Kale huur: € 404,34 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1972 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning; nabij centrum en bushalte; opp. woonkamer 20 m²; opp. slaapkamers 17 en 11 m²; de woning is door de WMO aangepast met uitgebreide douche, slaapkamer en onderrijdbaar keukenblok; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; tuin op het oosten De woning is alleen bestemd voor kandidaten met een passende medische urgentie; Hiervoor dient een regionale urgentieverklaring aanwezig te zijn. Dit kan op de woonbon worden ingevuld.

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610121 oning: woning: Etagewoning met lift Type w Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 12 mei 2010 Kale huur huur:: € 449,93 os ten: Servic ek ervicek eko € 32,54 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1975 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning op 2e etage; winkels en bushalte op loopafstand; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 6 m²; voorschot stookkosten € 60,00 per maand; balkon op het westen

E

D

Huurtoeslag Heeft u een woning gevonden die goed bij u past, maar vindt u de huur te hoog? Dan is het misschien mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Dit kan bij de belastingdienst. K un slag krijgen ? untt u huur huurtt oe oeslag krijgen? De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: de hoogte van de huur, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en uw totale gezinsinkomen. Ook een eventueel vermogen kan van invloed zijn. Huur Om voor huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet de huur in ieder geval lager zijn dan € 647,53 per maand. Dit houdt echter niet in dat, wanneer u een relatief laag inkomen heeft, de huur ook volledig voor huurtoeslag in aanmerking komt. Er worden namelijk nog twee andere normen gehanteerd, afhankelijk van uw gezinssamenstelling: • € 511,50 voor 1 en 2 persoonshuishoudens • € 548,18 voor 3 of meer persoonshuishoudens Ligt de huur van uw woning boven deze normen (en natuurlijk onder € 647,53) dan betaalt u in verhouding zelf meer huur. Een deel wordt dan namelijk niet (of minder) gesubsidieerd. Hoeveel huurtoeslag? Als u op een woning wilt reageren waarvoor u huurtoeslag denkt nodig te hebben, is het belangrijk dat u eerst bepaalt of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en voor hoeveel. Hierdoor weet u direct waar u aan toe bent en komt u achteraf eventueel niet in de (financiële) problemen. Maak een proefberekening van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een proefberekening. Huurtoeslag aanvragen Als u een huurovereenkomst heeft afgesloten, kunt u gemakkelijk huurtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl. Daar vindt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de huurtoeslag. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier invullen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Toege w e z en w oningen: oegew woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Ad v e r t . N rr.. ve

Aantal reacties

Aantal Punten

Wapenveld Merelweg 66

bovenwoning

610095

26

137

Heerde

Korenbloemweg 5

eengezinswoning

610078

13

117

Vaassen

De Wetstraat 90

etagewoning zonder lift

610092

12

78

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 231

Extra (werk)ruimte, stalling of onderdak nodig? Kijk altijd eerst bij Van Lingen & De Vries in Kollumerzwaag. Of op www.vanlingen-devries.nl. Daar vindt u een compleet assortiment houten garages, tuinhuisjes, schuren, loodsen, paardenboxen en meer... Heel betaalbaar en vlot leverbaar. Alles binnen het standaardassortiment kan namelijk

2e paasdag open

volledig worden aangepast aan uw wens of naar uw situatie. En heeft u zelf een schets of idee? Laat die gerust uitwerken tot een compleet ontwerp. Want Van Lingen & De Vries geeft u alle ruimte in hout.

TE HUUR 950 M2 SHOWROOM en 450 M2 OPSLAG/ BEDRIJFSRUIMTE

Foarwei 257, 9298 JK Kollumerzwaag tel. (0511) 446 255, fax (0511) 444 932

 Ook in kleinere units te huur (n.o.t.k.). Op kleinschalig industrieterrein in EPE nabij centrum. Tel.: 06 - 5574 1824 en 0523 - 681082.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur, zaterdag 9.00 - 13.00 uur

www.vanlingen-devries.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Panda” Zwolseweg 75 8181 AC Heerde (tussen Heerde & Wapenveld) Tel./fax 0578-691281

• Bouwkundig tekenwerk • Timmerwerk • Levering van bouwmaterialen • Ramen en kozijnen

www.restaurantpanda.nl

1e & 2e Paas “Wok Buffet”(4 en 5 April 2010) Aanvangtijden: 16:00 uur & 19:00 uur Volw. Volw. All-in Kind.t/m 11 jaar Kind.t/m 11 jaar all-in

€ € € €

20,95 p.p. 28,95 p.p. 1,50 per levensjaar 2,25 per levensjaar

Klaproosweg 10, Heerde (0578) 693916 Werkplaats: Wiekenweg 9a (06) 295 015 62 www.bouwbedrijf-sellis.nl

( reserveer vroegtijdig) jubileumkaarsen herdenkingskaarsen geboortekaarsen actiekaarsen! ‘zo maar’ kaarsen kaarsen zijn er voor vele gelegenheden handgemaakt en persoonlijk Kijk op: www.luxekaarsenenzeepjes.eu Of bel: 0578 696 686

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 24/03/'10 t/m di. 6/04/'10

* Gebakken Ananas * Babi Pangang * Ma La Yuk * Ma La Tjoy * Tau Sie Kai

Samen voor

€15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groenten in zwarte bonensaus)

1e & 2e Paasdag (zondag 4 en maandag 5 april)

Paasbrunch van 12.00 tot 15.00 uur € 24,50 per persoon Kinderen tot 12 jaar € 12,50, tot 4 jaar GRATIS. Kinderen tot 12 jaar mogen zelf een ijsje maken in onze keuken. Voor kinderen tot 4 jaar die een ijsje willen maken wordt € 3,70 gerekend. De Paasbrunch is alleen op reservering. Voor reserveringen: 055 312 12 65 Elburgerweg 1 - Wenum/Wiesel (tussen Apeldoorn en Vaassen) - Telefoon 055-3121265 Zie voor volledige menukaart/buffetsuggesties: www.le-triangle.nl Geopend wo t/m za v.a. 12.00 uur, zondag v.a. 11.00 uur. Maandag en dinsdag alleen geopend voor gereserveerde groepen boven de 30 pers.

OP ZOEK NAAR DE BESTE BIJVERDIENSTE? Begin een krantenwijk! Word ’s morgens bezorger van AD, Trouw, de Volkskrant of in de middag van NRC Handelsblad.  Dat is de snelste bijverdienste voor alle leeftijden. Voor de vakantie of voor vast. En het betaalt prima voor één uur werk per dag. Plus een gratis regenpak en elke dag een gratis krant. Ben je 15 jaar of ouder dan kun je direct aan de slag in Epe / Heerde / Hattem / Vaassen Interesse? Bel gratis: 0800 0230 351 of surf naar www.krantenbezorgen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 32

IKken@LCOHOL-campagne van start

Reis ANBO naar Noordoostpolder HEERDE- De ANBO Heerde organiseert op donderdag 22 april een autorit naar de bollenvelden in de Noordoostpolder. Het is de bedoeling deze bewegwijzerde route met eigen auto’s te rijden. Ze willen met zo min mogelijk auto’s rijden, dus rij met elkaar mee, ook voor de gezelligheid. Ook zullen er leden zijn die niet meer rijden en zo toch mee kunnen gaan. Op een af te spreken tijdstip gaan ze gezamenlijk naar het tulpeninformatiecentrum waar u kunt zitten, rondkijken, tulpenplukken etc. Ook is er een koffiestop die voor rekening van de ANBO komt. Hoe het programma er uit komt te zien wordt nog bekend gemaakt. Voor de meerijders zijn de kosten 7 euro, dit betreft een vergoeding voor de benzine – te betalen vaan

de chauffeur. Wilt u bij opgave kenbaar maken of u zelf rijdt en mensen mee wilt nemen, of dat u mee wilt rijden. Ze willen om 12.30 uur verzamelen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis van de gemeente Heerde waar ook de verdere gegevens overhandigd worden. Geef u z.s.m. op, sluitingsdatum 3 april, bij Andries van Buren, tel. 038-4477644, e-mail andriesvanburen@hotmail.com. Het programma gaat alleen door bij voldoende deelname.

Bingo HEERDE- Maandag 29 maart houdt de v.v. Heerde een bingo in de Keet van Heerde. Zaal open om 18.30 uur, aanvang bingo om 19.30 uur. Alleen geldprijzen, geen lange rijen meer.

5 jaar Boekenpret in Wapenveld

HEERDE- Wethouder Anton Westerkamp verzorgde woensdag op Christelijk College de Noordgouw de aftrap van de IKken@LCOHOL-campagne. Aan leerlingen van twee onderbouwklassen (12en 13-jarigen) werden diverse vragen gesteld. Vragen als ‘wie heeft er wel eens een biertje of mixjes genuttigd’, ‘wie drinkt er een keer in de week’, ‘wie heeft nog nooit alcohol genuttigd’ kwamen aan de orde. In het spel Ren je rot alcohol race werd de kennis over alcohol van de leerlingen getest. De twee winnaars mochten met de wethouder de slogan van de campagne onthullen. De campagne richt zich op de risico’s van overmatig

alcoholgebruik bij jongeren. De risico’s van overmatig alcoholgebruik zijn bij steeds meer jongeren bekend. Toch zijn er maar weinig jongeren die deze risico’s op zichzelf betrekken. Voor Tactus Verslavingszorg reden om ook dit jaar de IKken@LCOHOL-campagne voor jongeren van twaalf tot zestien jaar te houden. De campagne wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. De schadelijke effecten van veel alcoholgebruik zijn over het algemeen wel redelijk bekend. Toch zijn er maar weinig jongeren die het advies ‘onder de 16 geen alcohol’ ter harte nemen. Tijdens de campagne bezoekt Tactus scholen om aandacht te vragen voor het

toenemende alcoholgebruik. In de school komt een informatiestand waar jongeren terecht kunnen met hun vragen. Vanuit de stand worden de jongeren uitgedaagd om quizvragen te beantwoorden en een prijsvraag in de vorm van een msn-bericht origineel te beantwoorden. Ook kunnen jongeren reageren op een prikkelende stelling en met een spiegelwerkvorm proberen het logo van de campagne na te tekenen. Met de IKken@ LCOHOL-campagne wil Tactus op zeven scholen in de regio Stedendriehoek 3500 jongeren bereiken. In alle drie de werkregio’s van Tactus moeten uiteindelijk 10.000 jongeren worden bereikt.

Informatieavonden Natura 2000 Veluwe HEERDE- Om de natuur te beschermen, vormt de Veluwe onderdeel van een Europees netwerk van te beschermen natuurgebieden: de Natura 2000-gebieden. Wat betekent dit voor het gebied? Zijn er nog economische activiteiten mogelijk in Natura gebieden? Om hierover van gedachten te wisselen, organiseert de provincie Gelderland een serie informatieavonden over Natura 2000 en de Veluwe. De eerste is voor particuliere grondeigenaren, bewoners en natuur- en milieuorganisaties en vindt plaats op dinsdag 23 maart in het Dorpshuis te Heerde. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen voor een kop koffie en om 20.00 uur begint de presentatie. Gedeputeerde Harry Keereweer: ‘Natura 2000 is maatwerk. De provincie Gelderland zet zich in voor een goed evenwicht tussen natuurbescherming en economische activiteiten. Samen met betrokkenen werkt de provincie aan beheerplannen waarin wordt vastgelegd wat de natuurwaarden in een gebied zijn, wat het huidige gebruik is en welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen.’ De provincie Gelderland werkt momenteel, in samenwerking met de vele belangenvertegenwoordigers van de Taskforce Natura 2000 Veluwe, aan een beheerplan voor het Natura 2000-gebied de Veluwe. In dit plan worden maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de leefgebieden voor bijzondere planten en dieren te beschermen. De Taskforce en de provincie Gelderland spreken in het plan met elkaar af hoe zij natuur en economische activiteiten in de gebieden in evenwicht houden of brengen. Hoewel het beheerplan nog niet klaar is, willen de provincie en de Taskforce bewoners van de Veluwe inlichten over de stand van zaken tijdens een aantal informatieavonden. Hier is gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven over Natura 2000. Het gaat op deze avonden om de grote lijnen, want het beheerplan is nog niet af. Dat betekent dat er nog geen directe

gevolgen voor individuele situaties worden besproken. Dat kan pas tijdens een tweede informatieronde later dit jaar. In maart en april zijn er diverse bijeenkomsten. U bent bij iedere informatieavond van harte welkom, maar per avond ligt het accent op een specifieke doelgroep. Vanaf

19.30 kunt u binnenlopen voor een kop koffie en om 20.00 uur begint de presentatie. De bijeenkomsten eindigen om 22.00 uur. Kijk voor meer informatie, o.a. over de overige informatieavonden, op de website: www. gelderland.nl/natura2000 (Kies ‘Veluwe’ en ‘Informatieavonden’).

Schietuitslagen Bridge WAPENVELD- De uitslagen van de schietvereniging Wapenveld: Harm van de Beek 147, Gerwin Burgmeijer 156, Joost van Diepen 127, Mathijs Heideveld 134, Wim van Norel 153, Erwin Schouten 146, Thijs Smit 162, Jan Pieter Touwen 163, Herold v/d de Vrugt 174, Henk Waaijenberg 150.

HEERDE- Uitslag Bridgeclub Heerde. Lijn A: 1. hrn. De Blok/ Versluis 63.04%, 2. dms Kalff/ Van Lubek 62.48%, 3. dms. Tempelman/Van Eijk 61.81%. Lijn B: 1. dms. Siemons/Haverkamp 60.83%, 2. echtp. Van Zwet 59.50%, 3. dms. Vergeer/Van Ommen 59.17%.

WAPENVELD- Al vijf jaar lang kunnen ouders en hun jonge kinderen in Wapenveld meedoen met Boekenpret. Dit is een taalontwikkelingsprogramma voor 0- tot 6-jarigen. Het is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs makkelijker wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot goede lezers. In Wapenveld wordt het onderdeel voor de allerkleinsten van 0 tot 2 jaar in opdracht van de gemeente Heerde gecoördineerd door de Novetheek, in samenwerking met het Onderwijs advies centrum IJsselgroep en het consultatiebureau (Vérian). De kern van de Boekenpretmethode is een gezinsgerichte benadering via scholen, thuiszorgorganisaties, peuterspeelzalen en andere instellingen voor kinderopvang. Daarbij wordt er

gewerkt met “bezoekmoeders”. In Wapenveld zijn er drie bezoekmoeders. Zij kregen een speciale training en hebben er zelf veel plezier in om voor te lezen aan hun eigen kinderen en samen prentenboeken te bekijken. De wijkverpleegkundige op het consultatiebureau vraagt aan ouders met een eerste kind of zij willen meedoen met het project. Dan komt in de eerste twee levensjaren van de baby/dreumes de bezoekmoeder zeven keer thuis bij het gezin op bezoek. Steeds neemt zij dan een boekje mee dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kleine op dat moment. Daarnaast verzorgt de Novetheek voor de ouders drie informatieavonden over boeken, voorlezen en de relatie met taalontwikkeling. Het gaat over rijmpjes en versjes, over de eerste (aanwijs) prentenboekjes en over de prentenboeken met een verhaal voor de iets oudere peuter/kleuter. Natuurlijk komt ook de bibliotheek aan bod, waar al deze boeken geleend kunnen worden. Een (mini)abonnement voor de jeugd is gratis bij de Novetheek en met de speciale bon van het Boekenpretproject hoeft er ook geen inschrijfgeld betaald te worden. Ouders met een tweede kind, die nog niet eerder hebben meegedaan met dit Boekenpretproject kunnen met hun tweede kind meedoen. Ook wie niet benaderd is op het consultatiebureau en wel graag meedoet, kan contact opnemen met de wijkverpleegkundige in Wapenveld: JGZWapenveld@ verian.nl, met de coördinator van Boekenpret: aprade@novetheek.nl of met één van de bezoekmoeders: erwin.annet@orange.nl, tel. 0384479793.

Verkoop Israëlprodukten

WAPENVELD- Alle juiste ingrediënten waren aanwezig bij de Voorjaarsmarkt die de Ondernemersvereniging Wapenveld afgelopen zaterdag organiseerde. Het W.H. v.d. Pollplein stond vol kra-

men, er was een gevarieerd aanbod en de verkopers waren absoluut enthousiast. Het weer werkte helaas wat minder mee. Desondanks was er toch

een groot publiek afgekomen op de markt. Voor elk was er wat wils, van schoenen tot heerlijke broden en van voorjaarsstukjes tot schoenen. Menigeen ging dan ook met een gevulde tas naar huis.

VAASSEN- Op zaterdag 27 maart kunt u van 10.00-12.00 uur Israëlproducten kopen in de Rank in Vaassen. Er is van alles te koop, zoals sieraden, handdoeken, aardewerk, kaarsen, kruiden, schoonheidsproducten, speelgoed, diverse soorten wijn, enz. Ze hebben de allernieuwste producten uit de voorjaarsfolder. Tevens kunt u proeven van lekkernijen uit Israël. Met uw aankoop steunt u de economie van Israël.


â&#x153;

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 233

Kers Elektro Reparatie Service

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Reparatie van: â&#x2014;? witgoed â&#x2014;? inbouwapparatuur â&#x2014;? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service

â&#x153;

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

De beste kwaliteit voor een lage prijs! 7LSYDQGH.2. /DVDJQH JUDPYRRUPDDU ,WDOLDDQVH7RPDWHQVRHS 3HUOLWHUYRRU

LAATSTE WEEK

Vanaf maandag 22 maart t/m zaterdag 27 maart:

Op alle potten, vazen, meubels, glas, rieten manden, cadeau´s, kamerplanten en plantenbakken

50% KORTING 50% KORTING

* De korting telt alleen bij contante of pin betaling in de winkel.

Dinsdag 23 maart 2010

9HUVJHVQHGHQ,-VEHUJVOD6SHFLDDO

$QGLMYLH

9HUVJHVQHGHQ+ROODQGVH

Laetitia Pruimen ĂąNLORYRRUJUDP

van teler Hoekstra

+ROODQGVH7RPDWHQ

0DQGDULMQHQ

Per kilo geen 2,99

OPHEFFINGSUITVERKOOP

Op alle snijbloemen

$VSHUJH6DODGH$OMDUHQHHQWRSSHU %LMDDQNRRSYDQJUDPJUDP*5$7,6 2010

Stationsweg 16, Wapenveld. Tel. 038-4478637

En op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart:

7LS,QIRUPHHUHHQVQDDURQ]HRSJHPDDNWHVFKDOHQVDODGHVHQKDSMHV

Maandag 22 maart VOL SMAAK

Violet

B l o e m s i e r k u n s t

 1,99

VWXNV maar

ĂąNLORYRRUWoensdag 24 maart 2010 â&#x20AC;&#x201C; Zaterdag 3 april 2010

(OVWDUDSSHOHQ SHUNLOR

GHNLORĂąSULMV

 0DOVH.URSVODH[WUDJURRW 3HUVWXNJHHQPDDU 

Het Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

Arie van den Belt

DV Verhuur BV

Dijkstra

Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens ¡ Verhuisw toÂ&#x2019;s ¡ Bestelau bussen n ¡ Persone

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE VLOER- EN WANDTEGELS

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 34

Lentefeest op de Klaarbeek

Activiteiten Burgerenk EPE- Wijkvereniging de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe organiseert een aantal activiteiten rondom Pasen. Op woensdag 24 maart gaan ze met de kinderen een Paasstok versieren. Aanvang 14.00 uur, opgeven verplicht i.v.m. het aantal haantjes dat besteld moet worden. Kinderen moeten wel zelf een stok meenemen, de vereniging zorgt voor de rest. Opgeven kan bij G. de Wilde, tel. 0578-629202. Op zaterdag 27 maart organiseren

ze een Palmpaasoptocht met medewerking van drumband en majorettenkorps WIOS. Verzamelen om 14.15 uur bij de Anne de Vriesschool. Vertrek om 14.30 uur. Op zaterdag 3 april kan er snoeihout gebracht worden voor het Paasvuur aan de dijkhuizerweg. Dit kan van 9.00 uur tot 15.00 uur. Maandagavond 5 april zullen ze een Paasvuur ontsteken aan de Dijkhuizerweg in Epe. Dit zal tegen 19.30 uur zijn. Iedereen is hartelijk welkom.

Stille Week in Petruskerk WAPENVELD- De protestantse Gemeente houdt van 28 maart tot 3 april de Stille Week, met als thema “Op weg naar Pasen” in de Petruskerk aan de Kwartelweg 9 te Wapenveld. Het vindt plaats in het gebouw de “Rots”. Ter voorbereiding op het Paasfeest zijn er maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte vespervieringen, die om 19.30 uur beginnen. Op witte Donderdag is er een viering met het Heilig Avondmaal en op de Goede Vrijdag staat er een gedachtenisdienst gepland met de lezingen van het evangelie naar het Bijbelboek Lucas. De Paaswake op Stille zaterdag begint om 22.00 uur en tenslotte start de feestelijke Paasmorgen dienst op Paaszondag om 9.30 uur.

Kapper bij de Kwebbels EPE- Vrijdagochtend vond op de Klaarbeek in Epe het Lentefeest plaats voor de bewoners en omwonenden. Monique Crediet van de hondenschool uit Hattem was aan-

wezig, en zij had – samen met haar vrijwilligers – niet alleen honden, maar konijnen en geitjes meegenomen. Iedereen kon de dieren aaien en bijvoorbeeld de geitjes de fles

geven. Daarnaast waren de peuters van het Hummelhoekje gekomen om een groet te brengen. Het was een gezellige ochtend voor jong en oud.

Jubileumjaar Vriendschap Oene OENE- In het jaar waarin de muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene haar 110-jarig bestaan viert, staat er een aantal concerten in de Amfihal van het gemeentehuis in Epe op het programma. Allereerst de jaarlijkse uitvoering op de traditionele laatste zaterdag in maart. Alle onderdelen van de vereniging presenteren zich dan met een afwisselend programma voor het publiek om te laten horen dat het aan muziek en cultuur in het dorp Oene niet ontbreekt. In het najaar organiseert de vereniging vervolgens concerten rondom de jubileumdatum van 1 november. De vereniging is erin geslaagd om een toonaangevende solist te con-

TV Hattem HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 26 maart: Hattemer politiek in de jaren ‘80 laatste deel, De leuning geeft de brug een heel ander aanzien, Het verhaal achter het in Hattem rondrijdende BB hulpverleningsvoertuig, Wie waren de komende en gaande raadsleden? Esmé Kamphuis is de internationaal bekende Hattemse bobsleevrouw, Burgemeester Wiggers wil van 18 april een gedenkwaardige dag maken, Boomplantdag werd struikplantdag nabij Schuttenakker. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Iers Buffet EPE/VAASSEN- Op woensdag 31 maart is er in de Klaarbeek en in de Bloemfontein een Iers buffet. De tijden zijn: Bloemfontein in Vaassen om 17.00 uur, bij de Klaarbeek in Epe om 12.30 uur. Deze buffetten zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Epe en hebben als doel het bevorderen van de sociale contacten. Deze week is er geen buffet in de Speulbrink. Wilt u deelnemen aan een van deze buffetten, dan kunt u zich opgeven (tijdens kantooruren) tot uiterlijk maandag 29 maart voor 12.30 uur bij de receptie van de Veluweborgh, tel. 0578-578400. Bij het opgeven is het belangrijk dat u zelf meldt op welke locatie u deel wilt nemen aan het buffet.

tracteren die op zaterdagavond 30 oktober bij ‘Vriendschap’ zijn opwachting zal maken. En in samenwerking met leerlingen van Fantasietheater Kaleisdoscoop uit Oene werkt het opleidingsorkest van ‘Vriendschap’ aan een muziektheatervoorstelling die aan de leerlingen van de beide lagere scholen uit het dorp zal worden aangeboden. De fanfare opent de jaarlijkse uitvoering op zaterdag 27 maart zoals vanouds onder leiding van dirigente Susan van Opstal. Dit oudste onderdeel van de vereniging neemt de luisteraars mee door een afwisselend muzikaal landschap met een nadruk op Frankrijk. Er staat ondermeer ‘Un jour, un enfant’ op het programma, waarin Sandra Broekhuis op trombone de solo vertolkt. Ook wordt stilgestaan bij de bevrijding van ons land van de Duitse overheersing, 65 jaar geleden. Aan de hand van muziek uit de televisieserie ‘Band of Brothers’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen Ambrose, wordt de landing van de geallieerden in Normandië geschetst. Heel anders van karakter is ‘Ciné-marches’ van

Dominique Wyckhuys, een medley van muziek uit drie komische Franse films, zoals ‘Où est donc la 7ième Compagnie?’en ‘Le gendarme de St. Tropez’ met Louis de Funès in de hoofdrol. Muziek uit de vorige eeuw van een Franse topartiest als Gilbert Bécaud zal evenmin op het programma ontbreken. De slagwerkgroep treedt op onder de vertrouwde leiding van Jan van Lienden. Hij heeft de groep inmiddels drie jaar onder zijn leiding en heeft met de slagwerkers een gevarieerd programma ingestudeerd. Het opleidingsorkest is ook van de partij en staat eveneens onder leiding van Susan van Opstal. Met deze kweekvijver van jong talent heeft zij een drietal werken ingestudeerd. Tevens zullen de blokfluitleerlingen solistisch te horen zijn. Het concert van de muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene vindt plaats op zaterdag 27 maart in de Amfihal van het gemeentehuis in Epe en begint om 19.30 uur. De zaal is geopend om 19.00 uur. De supportersvereniging zorgt in de pauze voor een grote verloting. De toegang is gratis.

Verrassend voorjaarsconcert HATTEM- Het afgelopen voorjaarsconcert van Ontwaakt was er eentje met verrassingen. Het programma voor de pauze bestond uit wat meer serieuze blaasmuziek maar na de pauze kon het tussen de palmen gezeten publiek zich in warmer oorden wanen. Ontwaakt met dirigent Hans Mooren speelde nummers met exotisch aandoende titels als Mambo Jambo, Tequila, Samba crazy, etc. Het orkest werd daarin bijgestaan door steeldrummers Evert Buter en Theo Jetten die ook solo, met wat hulp van de Ontwaakt-slagwerkgroep de zaal helemaal mee kregen. Menig toeschouwer kreeg het extra warm bij de aanblik van de sambadanseressen van Grupo Ordem E Progresso die voor een tropische verrassing zorgden. Ladyspeaker Tanja van der Eijnden toonde eveneens haar talent als zangeres in o.a. het door haarzelf gearrangeerde Do you know the way to San José. Al met al een mooie avond waarin Ontwaakt muzikaal, met fraaie solo’s van o.a. de trompettisten Mark en Roy, Lisa en Anne-Lieke op sax en Han op tuba, hoog scoorde en het publiek naast oren ook ogen tekort kwam. Na afloop werden de sponsoren Greenhouse, El-Tec, Koller en de DCB groep nog eens extra bedankt

waarbij bestuurder Han Brem bovendien wist te melden dat DCB en Ontwaakt juist een overeenkomst hadden getekend voor structurele sponsoring. Zo blijft het ook in de toekomst mogelijk dergelijke concerten te organiseren.

EPE- De peuters van peuteropvang Kwebbels in de St.Bernardusschool in Epe zijn op het moment bezig met het thema: Hoe zie ik eruit? Alle lichaamsdelen kunnen benoemen hoort ook daarbij, maar ook samen in de spiegel kijken, gekke gezichten trekken, bewegen voor de spiegel en natuurlijk je haren kammen. Kapster Betsie Schreurs wilde graag een ochtend komen

“tutten” met de kleine Kwebbels. Zij had allerlei attributen meegenomen waaronder gel en zelfs gel met een kleurtje en allerlei lekkere luchtjes. Eén van de peuters vertelde: “Ik krijg vandaag een makeover!”. Deze peuter ging dan ook naar huis met een prachtige vlecht en roze gel in het haar. Helemaal klaar om thuis in haar Sneeuwwitjejurk te stappen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 235

Ster in uw autoruit?

ZATERDAG ZATERDAG2712MAART MEI

Nieuw in de collectie ... De merken Peer van Dureau en Verhulst. Peer is een nieuwe duurzame collectie van Durea: Het leer en de voering zijn chroomvrij.

HEERDE MARKTSTRAAT - NAAST GEM. HUIS VERGEET NIET UW NIEUWE GROENE KAART MEE TE NEMEN GRATIS VANAF W.A.-EXTRA, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Hoge temperatuursverschillen kunnen deze zomer weer een spelbreker zijn bij het doorscheuren van een ster. Dit komt namelijk doordat er altijd spanning op een voorruit staat. In 99% van alle nieuw verkochte auto's zit tegenwoordig een plak (gelijmde) voorruit in de auto. De functie is dat zo'n ruit een carrossorieversteviging (ongeval) heeft van ongeveer 12%. LET OP! Bij iedere verkeersdrempel waar u overheen rijdt bestaat de kans dat ruitschade sneller doorscheurt. Doordat de ruit vast zit aan de carrossorie staat er altijd spanning op. Een groot gedeelte van deze ruitschades kan snel en vakkundig

gerepareerd worden. Wanneer een ruitschade niet gerepareerd wordt bestaat de kans dat na verloop van tijd de ‘ster’ in uw voorruit doorscheurt. Met als gevolg dat een nieuwe voorruit geplaatst moet worden. Deze voorruit-vervanging gaat ten koste van uw eigen risico, deze bedraagt standaard 136,euro. Wanneer men tijdig deze ruitschade laat repareren is dit 'gratis' (vanaf WA-extra, kost geen no-claim en geen eigen risico). Naast deze service kunt u ook uw kenteken laten graveren in uw autoruiten. Aktieprijs 20,Euro (incl. fluoriserende coating). Openingstijden: van 09.00 tot 17.00 uur!

T N DE BLAUWE TEN U HERKENT ONS AA 5533 INFOLIJN 06-5532

Gevraagd

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoenmaker aanwezig is.

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl

Koudschuim matras

Fresia

279,-

HR-Schuim matras Fresia beschikt over bijzondere comforteigenschappen. Door de open celstructuur van het schuim is dit matras goed lucht- en vochtregulerend en heeft hierdoor een aangenaam slaapklimaat. De opmerkelijk hoge veerkracht zorgt voor een gelijkmatige ondersteuning. De exclusieve Intense matrastijk zorgt voor een heerlijke ontspannen nachtrust. Kortom, een matras die beschikt over een hoge comfortfactor en levensduur. 70 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 140 x 200 cm

van van van van

279,309,349,549,-

voor voor voor voor

HR-SCHUIM MATRAS FRESIA, 70 x 200 cm

nu: 199,-

uw u v oo voordeel!

80,-

199,229,259,419,-

jonge enthousiaste

Scholieren

voor verkoop van AMBACHTELIJK BEREID IJS op diverse plaatsen in Epe/Regio. Werktijden in overleg mogelijk. Gebr. van Barneveld, Tel. 0578/612959/614385

Latex matras

LATEX MATRAS RUBIA, 70 x 200 cm

Rubia

nu: 299,-

409,-

Verkrijgbaar in soepel en stevig ligcomfort. Matras is 19 cm hoog. De vijf comfortzones zorgen voor een optimale ondersteuning. Kenmerkend voor deze matras is de bijzonder goede souplesse. Matras Rubia is hierdoor zeer geschikt voor verstelbare slaapsystemen. 70 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 140 x 200 cm

van van van van

409,479,509,899,-

voor voor voor voor

110,-

299,359,399,689,-

ONZE MATRASSEN ZIJN LEVERBAAR IN DE LENGTEMATEN 190, 210 EN 220 CM EN IN DE BREEDTEMATEN 160 EN 180 CM. VRAAG HET ONS ALS UW MAAT ER NIET BIJ STAAT.

uw u voordeel! v oo

Active Air Voor een rustigere slaap Deze matrassen zijn voorzien van de exclusieve Intense matrashoes. Ons lichaam staat voortdurend onder spanning. Met de Intense matrashoes glijdt de spanning letterlijk van u af waardoor u een rustigere nachtrust ervaart.

Onze pocketveringmatassen kunnen worden voorzien van een Active Air zone. Deze zone zorgt voor een optimale luchtcirculatie waardoor een bijzonder aangenaam slaapklimaat wordt verkregen. Meerprijs Active Air zone 1 persoons 50,2 persoons 100,-

Pocketvering matras

Cyclaam Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud Vraag vrijblijvende offerte.

Dag en nacht bereikbaar.

Het matras Cyclaam brengt uw lichaam in de juiste lighouding door de eigenschappen van de geneste pocketvering te combineren met het revolutionaire traagschuim. De traagschuim afdeklaag zorgt voor een ongekende drukverlaging op het lichaam en volgt de contouren van uw lichaam waardoor een optimaal slaapcomfort gegarandeerd is. Matras Cyclaam is 24 cm hoog. Het matras is verkrijgbaar in soepel of stevig ligcomfort.

POCKETVERING MATRAS CYCLAAM, 70 x 200 cm

719,-

nu: 499,-

uw u vo voo voordeel!

220,-

Nu ook tegen meerprijs verkrijgbaar met het optionele Active Air Systeem voor optimale ventilatie van uw matras! Zie afbeelding. 70 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 140 x 200 cm

van 719,van 739,van 819,van 1299,-

voor voor voor voor

499,569,619,979,-

Dorpsstraat 35, Heerde tel. 0578-691612


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 36

Boomfeestdag met lentezon

HEERDE/WAPENVELDOnder een prachtige voorjaarszon is dit jaar de boomfeestdag gevierd. De Wilhelminaschool in Heerde had zich opgeworpen als gastheer. Hoewel de bus met kinderen uit de Duitse partnergemeente Balve flinke vertraging had opgelopen door files, werd het toch een geslaagde dag, waarop maar liefst 68 bomen werden gepland. In Heerde is het met boomfeestdag een goede gewoonte dat een school uit Balve wordt ontvangen op een basis-

school binnen de gemeente en daar de boomfeestdag meeviert. Dit jaar was het de Wilhelminaschool die de kinderen uit Balve hartelijk ontving. Helaas had de bus onderweg in de file gestaan, waardoor die later aankwam dan verwacht. Toch was er nog voldoende gelegenheid om gezamenlijk muziek te maken en wat te spelen voordat er daadwerkelijk bomen geplant moesten worden. Het planten vond dit jaar plaats in Wapenveld, op

Marcuspassie in Hattem HATTEM- In de Bijbel wordt in verschillende Bijbelboeken lijden, sterven en begrafenis van Jezus van Nazareth beschreven. Veel componisten hebben deze geschiedenis op grootse wijze op muziek gezet. Een zanger reciteert de Bijbeltekst, waaraan koralen en aria’s zijn toegevoegd. Personen uit het Bijbelverhaal hebben een eigen rol en het koor vertolkt uitingen van het volk. De MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is bijzonder vanwege zijn eenvoud. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen de aanwezigen liederen op bekende melodieën. Kuiper en Sneep brengen de Passie terug naar de eenvoudigste vorm: Voorlezen en gemeentezang. Simpel? Welnee. Ook de MarcusPassie is een drama. Het is een doe-evenement voor alle aanwezigen. De woorden uit de Bijbel staan centraal. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorge-

lezen Bijbeltekst over Jezus’ lijden oproept. De orgelbegeleidingen onderstrepen en ondersteunen dat: Klagen, schreeuwen, zuchten en gelatenheid, maar evenzeer dankbaarheid om de verlossing door Christus. De MarcusPassie wordt uitgevoerd op Witte donderdag 1 april in de Gasthuiskerk, Achterstraat 11, Hattem. Aanvang: 20.15 uur. Toegang gratis, na afloop koffie en deurcollecte. Kijk ook op de website www.marcuspassie.tk.

Lezing in Hattems dialect HATTEM- De heer Theo Visser belicht op zijn geheel eigen wijze Hattem op 29 maart om 14.30 uur in trefpunt de Doelen Hof van Blom. De lezing zal plaatsvinden in het Hattems dialect. Aanmelden is niet nodig. De middag kost 1,50 euro inclusief consumptie.

het terrein aan de Wildekampseweg, achter het voetbalveldje. 68 zomereiken stonden daar klaar om te worden geplant. De kinderen hebben met z’n allen hard gewerkt om de bomen in de grond te zetten, waarbij Duitse en Nederlandse kinderen een gezamenlijke inspanning verrichten. Na afloop van het planten brachten de kinderen uit Balve nog een bezoek aan de schaapskudde en aan molen De Vlijt. Rond 15.00 uur vertrokken ze weer richting Duitsland.

Nieuwe Lijn, CDA en PvdA werken aan nieuw collegeakkoord EPE- Informateur Robert Scholten van Nieuwe Lijn heeft de afgelopen week verkennende gesprekken gevoerd met de voorzitters van alle raadsfracties. Dinsdag presenteerde hij zijn conclusies. “Op grond van inhoudelijke overeenkomsten, gewenste samenwerking en de zware tijd die de gemeente te wachten staat, ziet informateur Scholten een college van Nieuwe Lijn, CDA en PvdA als meest kansrijk”, laat men weten. In een reactie laat VVD weten dat Nieuwe Lijn de verkiezingsuitslag negeert. “Hiermee wordt de VVD, die evenals Nieuwe Lijn 5 zetels heeft in de nieuwe gemeenteraad, buitenspel gezet en wordt de PvdA, die de grote verliezer is van deze verkiezingen, beloond met hernieuwde deelname aan het college.” In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in toekomstgerichte beleidsvisies. Uitwerking daarvan is nu aan de orde. Scholten zegt daarover: “Op sociaal gebied zie ik beleidsinhoudelijke verschillen ontstaan en ook over de aanpak en invulling van het toekomstig financiële beleid bestaat verschil van inzicht. We krijgen de komende tijd minder geld van het Rijk en in zware tijden moet het college van B&W een eenheid zijn die goed samenwerkt. De afgelopen jaren heeft deze coalitie bewezen dat ze goed kan samenwerken. Dat geeft vertrouwen.” In een persbericht van de gemeente valt te lezen dat ‘VVD heeft aangegeven dat ze niet wil deelnemen aan de coalitie, als ze geen wethouder mag leveren’. De VVD weerspreekt dit. “Dit is een tendentieuze weergave van de feiten. De VVD heeft aan de formateur gemeld dat de VVD, als medegrootste fractie in de raad, zich niet zal binden aan een eventueel collegeakkoord als de VVD tegelijkertijd wordt uitgesloten van deelname aan het college van B&W.” De VVD hoopt nog altijd dat Nieuwe Lijn en CDA tot inkeer komen. “En zich realiseren dat de kiezer hen heeft opgedragen om met de VVD te gaan praten. De VVD is bereid om open gesprekken over het beleid voor de komende jaren aan te gaan, zonder voorwaarden vooraf.” Scholten: “De

coalitie van Nieuwe Lijn, CDA en PvdA heeft een politieke meerderheid en is daarom democratisch gelegitimeerd. We vinden in deze tijd een goede samenwerking van cruciaal belang en vandaar dat gekozen is voor deze drie partijen. Zo komen we ook tegemoet aan de wens van bijna alle partijen om drie wethouders te benoemen.” De partijen die het college gaan vormen, starten nu met het opstellen van een collegeakkoord waarin (op hoofdlijnen) de afspraken staan van de coalitiepartijen over thema’s zoals sociaal, ruimte, economie, bestuur en financiën. Aanvankelijk gaf Scholten aan dat ook de partijen Groen Links, SGP-CU en D66 mogelijk dit akkoord wilden ondersteunen, maar D66 heeft zich inmiddels terug getrokken uit die onderhandelingen. “D66 wordt door de huidige Eper coalitie niet

in staat gesteld een herkenbare inbreng te leveren aan een nieuw akkoord voor de komende jaren. D66 diende een aantal voorstellen in op het gebied van burgerparticipatie, duurzaamheid en onderwijs, waar het oude college onvoldoende achter staat. Het oude college vindt dat zij al genoeg doen op deze terreinen - en dat dat ook voldoende goed gaat.” D66 Epe zegt nu een constructieve oppositie te zullen voeren, en waar mogelijk initiatieven blijven ontwikkelen. Gemeentebelangen Epe had eerder al aangegeven niet mee te willen werken en voor oppositie te kiezen. Nadat het collegeakkoord is uitgewerkt moet de gemeenteraad er nog een besluit over nemen. Daarna benoemt de raad de wethouders. Het nieuwe college van B&W werkt de afspraken vervolgens uit in het collegeprogramma.

HATTEM- Schitterend weer afgelopen week, dus kwamen de boulers van Hattem Petanque in grote getale naar het boulodrôme van de vereniging. Dinsdagavond was het wekelijkse mixtoernooi, woensdagmiddag het Bultmantoernooi en donderdagavond het maandelijkse mixtoernooi. Uitslag dinsdagavond: 1e Jeroen Bakker, 2e Dini Wassink, 3e Atie Meinders, 4e Pier Boomstra, 5e Gerben Schrooten. Uitslag Bult-

man toernooi: 1e Coby Zijlstra, 2e Ben Kort, 3e Asje Haas, 4e Mientje Hoogers, 5e/6e Alma Steenbergen/ Marijke Wijnen, 7e Gerard Zijlstra, 8e Gerrit Hoogers, 9e John Keyl, 10e Martin Willemsen. Uitslag donderdagavond: 1e Jeroen Bakker, 2e/3e Dini Boomstra/ Ton Visser, 4e Ben Kort, 5e Bennie Wassink, 6e Louis Steringa, 7e Luc Eleveld, 8e Coby Zijlstra, 9e Gerben Schrooten, 10e Henk van Holst/Jan Heideveld.

Palmpasen bij de Kouwenaar VAASSEN- Op zaterdag 27 maart wordt er volgens traditie op het terrein van de wijkvereniging De Kouwenaar te Vaassen het Palmpasen feest gevierd met palmpaasstokken maken en eieren zoeken. De jeugd wordt, evt. samen de ouders, opa’s en oma’s, om 14.00 uur in het wijk-

Turkijereis Vemde Travel

gebouw van de Kouwenaar aan de Woestijnweg 61 verwacht om daar met z’n allen een palmpaasstok te maken. De Kouwenaar zorgt voor al het materiaal te weten; de stok, het broodhaantje, versierselen ed. Om 15.00 uur zal een deskundige jury de Paasproducten jureren en daarbij zullen verschillende leuke prijsjes te winnen zijn. Ondertussen zal op het terrein de “Paashaas” een groot aantal eieren verstoppen, die door de stokmakers en andere kinderen gezocht moeten worden. Ook hier zijn prijsjes aan verbonden. Kinderen moeten zich vóór 26 maart 17.00 uur opgeven bij de activiteitencommissie, tel. 0578-574117, www.dekouwenaar.nl. De kosten voor deelname voor leden bedraagt 3 euro p.p. Ook niet-leden zijn van harte welkom en betalen 4 euro p.p.

Aquasportief Marathon

HEERDE- Ruim 160 zonaanbidders genieten de komende weken tijdens de populaire Turkijereis van Vemde Travel uit Heerde. Vrijdagmiddag is de eerste groep afge-

reisd naar Kusadasi en komende vrijdag volgt de tweede groep. Zij kunnen dagelijks deelnemen aan excursies, en zo wat meer le-

ren en zien van het land, of natuurlijk lekker bijkomen bij het hotel. Vemde Travel organiseert deze reis nu al jaren en de animo is altijd zeer groot.

VAASSEN- Op dinsdagavond 30 maart organiseert Zwem- en Sportcentrum De Koekoek speciaal voor iedereen, die graag sportief wil bewegen in het water, een Aquasportief Marathon. Van 19.30 tot 21.30 uur kan men 2 uur lang non-stop deelnemen aan verschillende sporten in het water op muziek. Onder begeleiding van ervaren instructeurs, die tijdens deze avond zorgen voor een vrolijke noot, worden de diverse aquasporten, zoals aquarobic, aquajogging en aquazumba gegeven. De entreekosten zijn inclusief een hapje en een drankje. Meer informatie is te vinden via de website www.dekoekoek.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 237

Uw tuin, 贸nze passie. Ontwerpen Met een goed tuinontwerp wordt de basis gelegd voor het aanleggen van een tuin, waar u jarenlang plezier van heeft. Door creativiteit en professionele kennis van tuinen te combineren met uw wensen, wordt een vakkundig tuinontwerp gemaakt, waarbij de elementen harde materialen en groen in balans zijn.

Aanleg Aan de hand van het goedgekeurde ontwerp en duidelijke afspraken starten wij met de aanleg. Onze vakbekwame medewerkers zullen alles in het werk stellen om van uw tuin een droomtuin te maken. Na de oplevering krijgt u een duidelijk advies over het onderhoud van uw tuin.

Onderhoud En natuurlijk wilt u blijven genieten van uw tuin; onderhoud is dan erg belangrijk. Bij ons kunt u niet alleen terecht voor de voor- en najaarsbeurt, maar ook voor regulier onderhoud en onderhoud op contractbasis.

Zwemvijvers Lijkt het u ook niet geweldig om op een zomerse dag te kunnen zwemmen in uw eigen vijver? Blijf niet dagdromen, want de mogelijkheden liggen binnen handbereik! Een zwemvijver is een combinatie tussen een vijver en een zwembad. De uitstraling van een vijver maar het plezier van een zwembad. U kunt het zwemmen in uw eigen vijver ervaren als het zwemmen in een helder meertje.

Interesse Neem vrijblijvend contact met ons op of neem een kijkje op onze website.

Plakkenweg 5, 8181 SN Heerde, tel. 0578 - 695995, fax 0578 - 697159, www.wjbruggeman.nl, info@wjbruggeman.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 38

Primeur tijdens voorjaarsconcert

Dynamic tennis HATTEM- De start van het Dynamic Tennis in Hattem is veelbelovend, er heeft zich al een basisgroepje van een aantal dames en heren gevormd. Er zijn nog 2 dinsdagen te gaan, nen mee. Voor verdere informatie: 23 en 30 maart. Op deze ochten- SWH tel. 038-4432881, info@ den van 11.00-12.00 uur kunnen swhattem.nl, Ton van Tongeren, geïnteresseerden nog vrijblijvend tel. 06-30372168, tonge414@plaeen keertje proberen en meespelen net.nl. U bent van harte welkom op met deze voor Hattem nieuwe tak deze dinsdagen om 11.00 uur in de van sport. achterste sportzaal van De Marke. Getracht wordt om in het nieuwe seizoen, eind augustus/begin september de zaal op een andere morgen te huren. Dynamic tennis wordt gespeeld op een badmintonveld, zowel in enkel- als in dubbelspel en de vrouwen zijn even sterk als de mannen. S.W.H. nodigt u hierbij uit om op dinsdagen 23 en 30 maart van 11.00-12.00 uur vrijblijvend kennis te komen maken met Dynamic Tennis. Als u het ook eens vrijblijvend wilt proberen, neemt u dan zelf even gymschoe-

New Wine-avond HATTEM- De volgende New Wine avond is op zaterdag 27 maart. Het thema “Vergeet niet: over de ervaring van Gods goedheid” wordt uitgediept door Ds. Dick Lagewaard. U bent om 20.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat 1 in Hattem. De koffie/thee staat vanaf 19.30 uur klaar. Meer informatie: www.newwine.nl of tel. 038–4441208 of tel. 038-4448435.

Introdans met Bonte Bende op ‘t Mozaïek HATTEM- Zaterdag werd in de MFC de Marke het voorjaarsconcert gehouden van het Fanfarekorps Ons Genoegen. Deze avond hebben alle onderdelen van de vereniging zich gepresenteerd aan het in grote getale aanwezige publiek.

Voorzitter Martin Mulder opende het concert en heette het publiek en alle genodigden van harte welkom. Voor de pauze presenteerden de blokfluitgroep, het aspirantenorkest en het studieorkest zich. Dit jaar was gekozen voor een geza-

Lampionnenoptocht 2010

HEERDE- Traditioneel aan het eind van ‘Koninginnedag’ houdt Oranjevereniging Heerde een lampionnenoptocht. Elk jaar starten ze vanuit een andere wijk en dit jaar is dat “de Bovenkamp”. Zodra het ’s avonds wat schemerig begint te worden stellen de deelnemers zich op, begeleid door de beide muziekkorpsen uit Heerde, de Muziekvereniging Soli Deo Gloria en het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina. De lampionnenoptocht zal om 21.00 uur van start gaan. De opstelling is vanaf 20.30 uur. Opstellen aan de Scheperskamp (nieuwe wijk Bovenkamp). Wezeweg inrijden vanaf rotonde 3e afslag de Bornkamp. Vanaf dat punt volgt u de aanwijzingen van de verkeersregelaar. Het bestuur hoopt dat er dit jaar een groot aantal kinderen op wagens, fietsen, skelters of op een andere manier zal meedoen aan de tocht. Opgave: Telefonisch of (bij voorkeur) via e-mail voor donderdag 22 april. Wim Bijsterbosch, tel. 0578-694699/e-mail: wimbijsterbosch@msn.com. Wenst u ‘groen’ voor de versiering dan dit bij opgave graag aangeven. Dit kunt u op zaterdag 24 april om 10.00 uur afhalen. Locatie wordt bij opgave doorgegeven. S.v.p. eigen zaag of takkenschaar meenemen. In verband met de veiligheid van de kinderen doet het bestuur een dringend verzoek om alle ‘platte’ wagens te voorzien van opstaande schotten, om ongelukken te voorkomen. Zoals altijd kunnen de wagens parkeren op het “Van Meurspark” vanwaar de kinderen dan naar het vuurwerk kunnen kijken. Vanwege veiligheidsmaatregelen, die opgelegd worden door de Provincie, wordt de ruimte waar het publiek nog mag staan om naar het vuurwerk te kijken steeds kleiner. Het bestuur wil daarom aan het publiek vragen, dat niet heeft deelgenomen aan de tocht, om zoveel mogelijk ruimte open te

laten aan de kant van het Dorpshuis. Het is namelijk de bedoeling dat hier de wagens komen te staan. Na vragen van deelnemers omtrent een eventuele verzekering betreffende de vrijwilligers en chauffeurs die deelnemen aan de lampionnenoptocht, heeft het bestuur altijd moeten vertellen dat deelnemen geheel voor ‘voor eigen risico’ was. De gemeente Heerde heeft nu voor alle vrijwilligers in de gemeente een tweetal verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. Deze is bedoeld voor iedere vrijwilliger ‘die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Voor de chauffeurs van de tractoren met landbouwvoertuigen en overige chauffeurs heeft de vereniging extern een verzekering moeten afsluiten en wel “de Rialto Praalwagenverzekering”. Bij opgave wordt u hierover geïnformeerd. Op verzoek of bij opgave per e-mail zullen zij u de voorwaarden van de verzekeringspakketten doen toekomen. Gaarne bij opgave doorgeven: Soort voertuig: bij een tractor: merk tractor, type tractor, indien aanwezig chassisnummer en de naam van de chauffeur. Meer info m.b.t. het opstellen en de route treft u aan op de internetsite: www.oranjeverenigingheerde.nl.

Paasbingo VAASSEN- De jaarlijkse Paasbingo van v.v. K.C.V.O. is op woensdag 31 maart. De avond begint om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open. De koffie staat natuurlijk klaar. U kunt hen vinden bij v.v. K.C.V.O. aan het Kouwenaarspad 42 te Vaassen.

menlijk optreden o.l.v. Sandra Mulder. Vervolgens was de Malletband aan de beurt o.l.v. Bart Zweers. Zij oogstte met hun optreden veel applaus van het publiek. In de pauze vond een grote verloting plaats met vele door Hattemer ondernemers gesponsorde prijzen. Na de pauze verzorgde het A-orkest een optreden o.l.v. Alfred Willering. Zij hadden een stevig programma ingestudeerd met als hoogtepunt het nummer “Codon”. Opvallend was dat het orkest en de Malletband geheel in nieuwe kleding op het podium zat. Deze concertkleding is in het jubileumjaar aangeboden door de Supportersvereniging Ons Genoegen. Tijdens dit concert werd de DVD van het jubileumjaar, samengesteld door Jan Bredewoud, officieel overhandigd aan de voorzitter van Ons Genoegen. Deze DVD geeft een impressie van alle activiteiten die gedurende het jubileumjaar hebben plaatsgevonden. Deze DVD wordt als dank aan alle leden van de vereniging cadeau gegeven. Ter afsluiting van dit concert brachten het A-orkest en de Malletband nog een gezamenlijke mars ten gehore. Het Fanfarekorps Ons Genoegen kan terugzien op een geslaagd concert.

VAASSEN- De afgelopen week was het zover. De groepen 3 en 4 van basisschool ‘t Mozaïek kregen een workshop van Introdans Interactie. De leerlingen gingen als echte dansers aan het werk met het maken en instuderen van een choreografie die geïnspireerd is op een fantasiewereld van kleuren, bijzondere vormen en wezens. Na

een actieve warming-up leerden de leerlingen een korte choreografie aan en gingen ze aan de slag met een aantal prikkelende improvisatieopdrachten. De kinderen sloten Bonte Bende af met een minivoorstelling in kleurige kostuums voor hun ouders en andere belangstellenden. Foto’s zijn te bekijken op www.pcbsmozaiek.nl.

VIOS naar volgende bekerronde VAASSEN- Dinsdagavond speelde VIOS de thuiswedstrijd voor de beker tegen s.v. Spero uit Elst. De Vaassenaren wonnen met 4-0. Met dit resultaat is VIOS doorgedrongen tot de vijfde bekerronde en wacht een geduchte tegenstander te weten PH uit Almelo, de onbetwiste koploper in 2J zondag waarin ook Epe speelt. Opstelling: Wilco Liefers, Daan Eggink, Joas Pol, Peter Beekman, Rodrick Zinda (Gert Jan Lammers), Jelle Pol, Diedrik Peppelman, Samed Kilic, Tijmen Eggink, Erik Koldenhof en Wesley Gerritsen (Daniël Saija).

Nieuwe naam Fysiotherapiepraktijk

EPE- Per 1 april 2010 heeft Fysiotherapiepraktijk Wagenvoort een nieuwe naam: Fysiotherapie Praktijk Dynamiek Waarom deze naamswijziging? “Vanaf 1 januari 2008 hebben wij de praktijk overgenomen van Jan Wagenvoort. Wij vonden het tijd voor een nieuwe naam en hebben gekozen voor Fysiotherapie Praktijk Dynamiek.

Het woord Dynamiek betekent beweging wat staat voor ons vak en voor ons team. We hebben een nieuwe naam maar blijven dezelfde zorg en kwaliteit leveren die u van ons gewend bent”, laat Ard van Bottenburg weten. “Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo welke u vanaf heden op het briefpapier en binnenkort ook op het pand aan de

Klimtuin en de Klaarbeek zult aan treffen. Ook zijn wij bezig met een website waar informatie en nieuwtjes uit de praktijk op komen te staan: www.fysiodynamiek.nl.” Voor meer info: tel. 0578-610130 en tel. 06-27051706, www.fysiodynamiek.nl, info@fysiodynamiek.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 239

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

EMST

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

TUINBEREGENING

• Tuinberegening • Fonteintechniek • Zwemvijvers

www.boswatertechniek.nl • Twello - Tel. 0571 - 280 720 - Mob. 06 - 19 180 194


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 40

Nieuw speelhuisje voor De Milaho

Prestatiebekers Av Cialfo EPE- Op de Algemene Ledenvergadering van AV Cialfo zijn ook de prestatiebekers uitgereikt. De bekers zijn voor die atleten die in hun leeftijdscategorie het hoogste aantal punten hebben behaald voor een onderdeel (bijvoorbeeld kogelstoten of sprint) in het baanseizoen. Cialfo prestatiebekers baanseizoen: C pup. meisjes Ella Bartelds 40m, 7.2 sec, 460. B pup. jongens Rick Stegeman, 40m, 6.8 sec, 542, Meisjes Esmee Nijhof 40m, 7.6 sec, 385 Aniek Pannekoek. A pup. jongens Marten Boeve kogel 5.65m 384, meisjes Lisa van Beek hoog 1m20 489. D jun. Jongens Jarno Dijkhof 1000m 3.25.4min 509, meisjes Isabelle Spierings 60m 8.6sec 628. C jun jongens Arend-Jan Spierenburg 100m 11.5 sec 851, meisjes Lisette Dijkstra 80m 10.8

sec 612. B jun meisjes Nancy van Petersen 100mh 14.82sec 820. A jun jongens Niels Horstink 100m 12.27sec 526, meisjes Sacha Popping discus 39.89m 733. Sen mannen Joni van Loon 400mh 60.06 sec 699, vrouwen Sabrina Bol hoog 1.40m 615. Masters mannen 35 Jan van Ommen 3000m 9.09.09min 727, vrouwen 35 Saskia Schutte 5000m 18.51.4min 434. Masters Mannen 40 Gert Schaap 5000m 18.32.9min 461. Masters mannen 45 Edsard van Steenbergen 800m 2.10.86min 576, vrouwen 45 Anne van Schuppen 5000m 19.37.9min 373. Masters Mannen 50 Wim de Weerdt 5000m 17.06.4 596. Masters mannen 55 Tjibbe de Vries 5000m 17.53.0min 519. Masters mannen 60 René Hondelink kogel 9.06m 523. Masters mannen 65 Jan Witsenboer 5000m 20.29.0min 308.

Chapter Het Edelhert EPE- Woensdagmiddag is in speeltuin De Milaho in Epe een nieuw speeltoestel in gebruik genomen. Ruim een jaar geleden opende wethouder De Vries ook al een nieuw

speelhuisje in de speeltuin, maar in november sloeg het noodlot toe toen het huisje werd verwoest door brandstichting. Gemeente Epe bleek gelukkig bereid om opnieuw

een speelhuisje te betalen. De opening is druk bezocht. Voor de ongeveer aanwezige 60 kinderen was gezorgd voor een springkussen, snoep en drinken.

Avonddienst To You EPE- Interkerkelijk koor To You uit Epe, o.l.v. Henk van der Maten, zingt tijdens de avonddienst op zondag 28 maart in de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 in Heerde het Passie-oratorium Harvest of Sorrows van de Amerikaanse componist Joseph M. Martin. Naast het koor werken mee Geke Tromp (sopraan), Henk Overbosch (tenor), Murielle Hoogink (dwarsfluit), Willem Veldkamp (synthesizer) en ds. Gert Wijnstok, predikant van de Ontmoetingskerk die o.a. ook de bijbehorende verbindende teksten zal verzorgen. Het Passieoratorium Harvest of Sorrows (‘Oogst van tranen’) is geschreven in 2004 en maakt ook gebruik van enkele bestaande melodieën. In het indrukwekkende werk wordt het verhaal van Jezus bezongen en uit-

gesproken van Palmzondag tot en met Goede Vrijdag. De dienst op 28 maart begint om 19.00 uur en er is een gedrukte liturgie beschikbaar, waarin o.a. de liederen (en bijbehorende Nederlandse vertalingen) zijn opgenomen. In de liturgie is uiteraard ook ruimte voor gebed en samenzang: de aanwezigen wor-

den ook actief betrokken bij het verhaal. Vorig jaar heeft To You tijdens 2 uitverkochte concerten in de Regenboogkerk in Epe Harvest of Sorrows voor het eerst ten gehore gebracht. Een paar delen, opgenomen tijdens dit concert, zijn te zien en te horen op YouTube. O.a. te vinden via www.toyouepe.nl.

HEERDE- Het is 6.00 uur en de eerste twee leden van chapter Het Edelhert zijn op weg naar de meeting in Heerde; Robbert van Looy van Profsil en Mark Diks van Twice Solutions. Robbert en Mark zijn beide gastheer van hun groep en ontvangen de gasten die voor die dag op de lijst staan. Chapter Het Edelhert komt sinds de lancering van 8 december 2009 wekelijks op dinsdagochtend bij elkaar. Iedere week leren de leden elkaar beter kennen. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar vooral op zakelijk vlak. Het wordt steeds duidelijker welke

diensten de andere ondernemer verleent. Binnen het eigen netwerk kunnen leden elkaar beter aanbevelen. Bij de BNI luidt het motto: “Geven loont!” Geef jezelf, geef je netwerk en geef aanbevelingen. Je krijgt er altijd wat voor terug. Na vier maanden vliegen de aanbevelingen over de tafel en wordt omzet voor elkaar gegenereerd. Na een ruim kwartaal kan Het Edelhert al terugkijken op een succesvolle lancering en een vliegende start. Wilt u een bijeenkomst bijwonen, neem dan contact op met Hans Brouwer (hans.brouwer@cmenp.nl).

‘Ondernemen is topsport’ centraal tijdens relatiebijeenkomst sen altijd op zoek zijn naar nieuw of meer’, maar volgens hem zit de grootste winst in het uitdiepen van bestaande contacten. Het onderdeel sporten, het kan niet anders, werd verzorgd door Gerrit Bijsterbosch. De deelnemers konden kiezen tussen judo of fitness. Enthousiast gingen de deelnemers aan de slag. Gerrit Bijsterbosch instrueerde met veel passie en plezier de deelnemers een aantal judogrepen en -worpen. Uiteraard in een judopak. Michel Warlich, trainer bij Sportscenter Bijsterbosch, gaf een aantal deelnemers instructies in de fitnessruimte.

HEERDE- “Ondernemen is Topsport!” Dit was het thema van de Relatiebijeenkomst voor Ondernemers bij Sportscenter Bijsterbosch in Heerde. Een enthousiaste club deelnemers bezocht deze avond. Hettie Schoonhoven, secretaris van Ondernemersvereniging Heerde, opende de bijeenkomst. “Het idee van deze bijeenkomst is ontstaan na een ledenvergadering van de Ondernemersvereniging die ook op deze locatie was gehouden. Een aantal mensen is daarna om tafel gegaan en heeft dit plan verder uitgewerkt”, zo zegt Hettie. Na het welkomstwoord werd het woord aan Jacco Eltingh gegeven. De programmaleider voor deze avond. Voor Jacco is het duidelijk: 1 + 1 = 3. “Kijk eens naar wat je hebt gedaan en wat er nu misschien niet meer goed gaat. Het is van belang om steeds de focus opnieuw aan te brengen. Het steeds opnieuw vergaren van kennis en informatie. De focus in het hier en nu leggen. De kunst is dat je het doet met de goede spelregels. Op individueel niveau alles optimaal verzorgen. Op groepsniveau: direct, duidelijk, kwetsbaar en oprecht. Want goed netwerken is niet eenvoudig.” Jacco is er van overtuigd dat er in deze omgeving zeker veel meer te halen is uit de ondernemers. “Als ondernemer kun je kiezen uit: kennis, de klant, de leveranciers, de lotgenoten (ondernemers die al kennis hebben en dit willen delen). De vraag is hoe je

deze mensen beweegt in actie en tot elkaar te komen Alleen voor gezelligheid komen mensen niet meer in beweging. Er moet meer zijn. Nieuwe ontwikkelingen. Eén hiervan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO betekent dat je als ondernemers streeft naar zowel winst als naar de positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Het blijft van belang, welke geza-

menlijke actie je ook kiest, met elkaar te benoemen wat het gemeenschappelijke doel is. Het samen ondernemen in deze omgeving. Wil je dit als groep doen, dan ook als groep daar naar toe werken.”

Speed promotion Vervolgens ging het programma verder met speed promotion. In een paar minuten vertellen wie je bent, van welk bedrijf je bent en wat je

doet. In tweetallen ging de speed promotion van start. Speed promotion hoeft niet altijd gericht te zijn op nieuwe klanten of leveranciers. Het is zeker zo belangrijk om bestaande contacten uit te diepen. “Er waren echte ras-netwerkers: zoals Christiaan Wallet van Digital Dynamics. Christiaan Wallet had een prachtig visuele presentatie meegebracht”, aldus Jacco. Hij eindigde met de opmerking dat ‘men-

Na de verhalen van Jacco Eltingh, de speed promotion en het sportgedeelte was er de netwerkborrel. Hier werd uitgebreid gediscussieerd en werden verdere contact gelegd. Iedereen was zeer lovend en enthousiast. Men vond het zeker voor herhaling vatbaar. Een deelnemer gaf aan: ‘Als er weer een bijeenkomst komt, doe ik ook mee met het sportieve gedeelte, toch jammer dat ik hier dit keer niet aan mee heb gedaan.’ Waaraan Gerrit toevoegde dat deelnemers niet verplicht zijn om aan het sportieve deel mee te doen, alleen netwerken kan natuurlijk ook. De organisatoren Sportscenter Bijsterbosch, Digital Dynamics, Jacco Eltingh, Dick. and.Co, Van der Most, Schaapskooi en Ondernemersvereniging Heerde kijken terug op een zeer geslaagde avond en hopen dat dit zeker een vervolg zal krijgen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 241

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si eb onze w voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N PROVENCE

CHANTAL

SOLARLAMP OF

terra of antraciet/zwart kunststof 35 cm

polyester/ katoen 1-persoons 140x200 cm

solarlamp: RVS 36 cm solarstone: diverse kleuren 14x12x7 cm

40 cm

2.15 3.49 50 cm

1.59

SOLAR STONE

2-persoons 200x200 cm

7.29

9.95

lits-jumeaux 240x200 cm

12.95

1.59

Elders 2.79 3.49

ZIJDEGLANS OF

KATOEN/ELASTHAN

ROZEN, BUXUS OF HORTENSIA

van bekende Hollandse fabrikant alle kleuren 750 ml

borduur/folieprint of v-hals maten S-XL

topkwaliteit 1 kg

HOOGGLANS DAMES VERF SHIRT

Elders 6.59 7.95

4.29

MEST STOF

AC T U E L E E N R E M O D E V O O IJ S R P T O P S

Elders 4.95 5.95

2.98

0.99

Elders 1.98 2.98

QUILT OF APPLICATIE

HEREN-DAMES

5 KG

katoen 40x40 cm

met oortje badstof zool katoen/elasthan one size

organisch voor 50/75 m2

KUSSEN HOES

1.59

Elders 2.98 3.98

TUIN

SPROEI SET 2-voudig rubber grip

Elders 4.95 5.95

SNEAKER SOK 3 PA A R Elders 3.95 4.95

LICHTGEWICHT

1.99

DAMES SLIPPERS diverse kleuren maten 36-41

2.39

APELDOORN I • Maasstraat 14-16 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

Elders 1.98 2.98

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

1.25

HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

GAZON MEST

Elders 5.95 7.95

CANVAS ART

WAND PRENT

3.69

39x39 cm

59x59 cm

2.59

1.39

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 22-03 t/m za. 27-03

DEK BED

BLOEM POT


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 242

VOORJAARSAANBIEDINGEN BIJ ONS ALLES ONDER 1 DAK

Kijk voor de DOLMAR AANBIEDINGEN op onze site www.scheervd.com / machines tuin en park / aanbiedingen / sterretje aanklikken

DIVERSE AANBIEDINGEN VAN SABO, JONSERED EN SIMPLICITY

Gratis een demonstratie van een Ferris diesel Zeroturnmaaier bij u aan huis ?

Bel vrijblijvend voor informatie. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00 - 17.30 uur zaterdag 8.00 - 12.30 uur

Veesser Enkweg 45, 8194 LK VEESSEN Tel.: 0578 631292, Fax: 631488, www.scheervd.com

SEAT IBIZA CLUB

Nú vanaf

% 9.495,-*

™67H ™+V^gWV\h ™8ZcigVaZYZjgkZg\gZcYZa^c\ ™:aZXig^hX]ZgVbZckddg

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 3,7 - 6,6L/100 km (1:27,0 - 1:15,2), CO2-emissie g/km 98 - 149. Er is al een SEAT Ibiza vanaf E 10.495,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car,

Leusden. Internet: www.seat.nl.*Prijzen zijn inclusief E 1.000,- slooppremie en deze dient als voorbeeld. Sloopregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van VROM. Kijk voor uw slooppremie of meer informatie op www.nationalesloopregeling.nl.

Autohaas Ambachtsveld 1 ™ Apeldoorn ™ 055 - 5 395 395 Brinkhorst 25 ™ Zutphen ™ 0575 - 580 580

seat.nl

www.autohaas.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 243

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

U Centrale verwarming U Airconditioning U Dakbedekking U Sanitair U Elektra

Zwolseweg 80d 8181 AJ Heerde

U Koper-Lood-Zinkwerken U Service en Onderhoud U Gas - Water U Ventilatie U Riolering

T 0578 69 04 75 F 0578 69 12 29

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Kra schilder werken - binnen- en buitenwerk - onderhoud

Kra

Oude Kerkweg 4 8051 KX Hattem tel. 06-25553768

www.kra-schilderwerken.nl e-mail: stephankesteren@hotmail.com

6JUWBBSUWFSFOJHJOH Automobielbedrijf Smalbraak Epe

Autobedrijf van Huffelen

VOOR UW FIAT ONDERHOUD !

Bowling Barbecue Partycentrum

JANSEN

Schoolstraat 48, 8152 AT Lemelerveld. Tel. 0572-372030

NIEUWE AANVANGSTIJDEN

Elke zaterdag 17.30 en elke zondag aanvang 16.30 uur. Beide Paasdagen aanvang 14.00 en 17.30 uur.

Ambachtelijk Familiebuffet met live cooking

Soep, vlees- en visgerechten, nagerechten Â&#x20AC; 19,50 - Kinderen van 2 t/m 10 jaar Â&#x20AC; 9,75 KindercrĂŞche aanwezig. Diverse zalen vele mogelijkheden. Maandag en dinsdag gesloten.

www.partycentrumjansen.nl

Automobielbedrijf Smalbraak Epe

VOOR UW LANCIA ONDERHOUD ! Kweekweg 4, 8161 PG Epe Telefoon: 0578-613167 www.automobielsmalbraak.nl

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Kweekweg 4, 8161 PG Epe Telefoon: 0578-613167 www.automobielsmalbraak.nl

Ford Ka Trend ........................................................ Nieuw Ford Ka 1.3i extra´s .................................................... ´08 Ford Ka 1.3i extraÂ&#x2019;s ..................................................... Â&#x2018;06 Ford Ka 1.3 Briels, extraÂ&#x2019;s ........................................... Â&#x2018;04 Ford Ka 1.3i airco ........................................................ ´03 Ford Ka 1.3i ................................................................ Â&#x2018;03 Ford Ka 1,3i ................................................................ ´00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .............................................. Â&#x2018;98 Ford Puma 1.4i extraÂ&#x2019;s ................................................ Â&#x2018;01 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., ..................................... ´99 Ford Fiesta 1.4i Futura 5-drs., ..................................... Â&#x2018;05 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ........................ 2x ´02 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ......................... Â&#x2018;08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ................................ ´08 Ford Focus 1.6i Champion, 5-drs., .............................. Â&#x2018;06 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura .................................... Â&#x2018;04 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., .................................... 2x ´03 Ford Focus 1.6i CMax ................................................. Â&#x2018;08 Ford Mondeo 1.8i 5-drs., extraÂ&#x2019;s ................................. Â&#x2018;02 Ford Mondeo 1.8 5-drs., .............................................. Â&#x2018;99 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extraÂ&#x2019;s ......................... Â&#x2018;04 Opel Corsa 1.4i 5-drs., Business ................................ Â&#x2018;07 Opel Corsa 1.2 16V NJDY, 5-drs., .............................. ´03 Opel Meriva 1.8i, 5-drs., .............................................. ´03 Mazda 323 1.5i, sedan, ............................................... ´99 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ................................................. Â&#x2018;98 Peugeot 206 1.4 16V XS, extra´s ................................ ´05 Suzuki Alto 5-drs., automaat ....................................... ´03 Suzuki Alto 5-drs., ....................................................... Â&#x2018;02 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ........................................ Â&#x2018;99 Renault Twingo 1.2 ............................................ 2x Â&#x2018;02´01 Renault Scenic 1.6 16V, nieuw model ......................... Â&#x2018;99 VW Fox 1.2, extraÂ&#x2019;s ..................................................... Â&#x2018;07 VW Polo 1.4i 5-drs., Comfort-Line ............................. Â&#x2018;09 VW Polo 1.4i 3-drs., .................................................... Â&#x2018;02 VW Polo 1.6i, 3-drs., ................................................... Â&#x2018;99 VW Golf 1.8i Cabrio, nieuw model .............................. Â&#x2018;94 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi .............................. Â&#x2018;08 Ford Focus 1.6i Futura Combi ................................... Â&#x2018;05 Ford Focus 1.6i Trend Combi ..................................... ´02 Ford Focus 1.6i CE Combi .......................................... ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend .................................. Â&#x2018;01 Ford Focus 1.8i Combi Collection ............................... ´01 Ford Focus 1.6i Combi ........................................... 2x ´00 Ford Transit Connect lwbm, 4000 km ......................... Â&#x2018;08 Ford Transit Connect lwb ............................................ Â&#x2018;05 Peugeot 306 1.6i Break Wagon, airco ........................ ´99

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

$BSQFEJFN

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 

Automobielbedrijf Smalbraak Epe

VOOR UW ALFA ONDERHOUD ! Kweekweg 4, 8161 PG Epe Telefoon: 0578-613167 www.automobielsmalbraak.nl

Tuinderij Doorn

Ze zijn er weer ...... Kerkdijk 3 te Heerde Hollandse komkommers

Winkeltje open:

vrijdag 8.30 - 17.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur

TE KOOP Sla- en koolplanten !

jubileumkaarsen herdenkingskaarsen geboortekaarsen actiekaarsen! â&#x20AC;&#x2DC;zo maarâ&#x20AC;&#x2122; kaarsen kaarsen zijn er voor vele gelegenheden handgemaakt en persoonlijk Kijk op: www.luxekaarsenenzeepjes.eu Of bel: 0578 696 686 Automobielbedrijf Smalbraak Epe

VOOR UW SEAT ONDERHOUD ! Kweekweg 4, 8161 PG Epe Telefoon: 0578-613167 www.automobielsmalbraak.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 44

Techniek op Jan Ligthartschool WAPENVELD- De Jan Ligthartschool (JLS) in Wapenveld stort zich deze weken helemaal op techniek. De school doet mee aan het landelijk programma ‘Verbreding Techniek op de Basisschool’ (VTB) om wetenschap en techniek een meer vanzelfsprekende plaats in de lessen te geven. De JLS neemt al een aantal jaren deel aan een regionaal netwerk, waarin scholen onderling ideeën uitwisselen en elkaar stimuleren. Eén van de leerkrachten is tevens techniekcoördinator die lesideeën

aandraagt, materialen bestelt en projecten opzet. Op de JLS kijken de kinderen naar de duurzaamheid in de techniek. De kinderen ontdekken mogelijkheden en oplossingen om zo slim en zuinig mogelijk om te gaan met de natuur. De techniekprojectweken werden ingeleid door Moeder Aarde, de Wind en De Zon, die aangaven dat je veel zuiniger met hen moest omgaan. De kinderen vulden een energiemeter in waarin zij kritisch keken naar het gebruik van stroom en warmte binnen de

Schoolvoetbal VAASSEN- Woensdag 24 maart van 14.00 tot 17.00 uur gaat SV Vaassen opnieuw aan de slag met de schoolvoetballers van alle basisscholen uit de gemeente Epe. Alle leerlingen van de basisscholen zijn welkom op sportcomplex de Kouwenaar van SV Vaassen, ook degenen die (nog) niet meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi.

De trainers van zowel het eerste elftal als de jeugd- en pupillentrainers staan deze middag klaar om trainingen te geven en de leerlingen nog beter voor te bereiden op dit belangrijke toernooi. Gestart wordt met een goede warming-up. Hierna volgen trapoefeningen, balaannames, positiespel en natuurlijk wordt er ook een partij gevoet-

bald. Zowel jongens als meisjes zijn vanaf 13.45 uur van harte welkom. Ze kunnen alleen komen, met vriendjes en vriendinnen maar ook het hele schoolteam is welkom. Tijdens de training kunnen de ouders/ begeleiders in de kantine terecht voor een kopje koffie of thee. Natuurlijk mogen ze ook langs de lijn kijken.

Passiestonden 2010 EMST- Ter voorbereiding op de Goede Vrijdag en het Paasfeest worden in de week voor Pasen, de “stille week”, in de Hervormde Kerk, Vaassenseweg 1, Emst, een serie passiestonden gehouden. Van

maandagavond 29 maart tot en met donderdagavond 1 april is er dagelijks een bezinningsbijeenkomst. De kerk is om 19.15 uur open. De bijeenkomsten beginnen om

Acrogymnasten in actie

school. Ook deden ze proefjes met luchtverplaatsing. In de diverse groepen werken de kinderen deze weken aan een eigen duurzaamheidsthema. Van alles komt aan de orde: windenergie, elektrische stroom, bruggenbouw, katrollen, hefbomen en zonne-energie. Er zijn enkele excursies gepland, o.a. een bezoek aan molen “De Vlijt’. Op vrijdag 26 maart houdt de JLS tijdens schooltijden een Open Huis, waarin alle gemaakte werkstukken worden tentoongesteld en de kinderen uitleg geven.

19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Het thema van de Passiestonden is: “Christus’ lijden in de psalmen”. Ds. J. Boer, predikant te Emst, heeft de leiding. Ieder is van harte welkom.

Geslaagd après ski feest

HATTEM- Zaterdag streden de acrogymnasten van GV Hattem om een plaats in de halve Nederlandse finale voor het C-niveau Acrogymnastiek. De deelnemende groepen van GV Hattem zijn daar zeer goed voor de dag gekomen. De Damesgroep bestaande uit Manon Schoonhoven, Angela Hoogers en Rebecca Ansmink kwamen uiteindelijk 0.20 punten te kort voor een derde plaats, maar zij gaan als vierde van ruim 30 groepen door naar de halve finale. Ook

Lotte Mooren en Cynthia Leferink scoorden erg goed op deze wedstrijd in Warnsveld. Zelf waren zij dan ook zeer verrast en erg blij dat zij op het podium mochten komen en de derde prijs in ontvangst mochten nemen. Ook Julia Wijnhoud , Judith de Weerdt en Naomi Hartkamp, Louise Hol en Pauline Hamer kwamen voor GV Hattem in actie, met goede oefeningen maar niet genoeg punten, zijn zij helaas uitgestreden voor een plaats in de halve finale in Oss.

Femmefit VAASSEN- Vanaf april heeft Femmefit een speciale actie om in shape te komen voor de zomer. Femmefit is exclusief voor dames: de inrichting, apparatuur en de programma’s zijn allemaal speciaal op deze doelgroep gericht. Er wordt gewerkt met 30 minutes workouts in combinatie met een professioneel afslankprogramma onder deskundige begeleiding. Femmecircuit is een 30 minuten durende interval circuittraining, waarin spierversterkende oefeningen worden gecombineerd met conditionele oefeningen. Je doet de oefeningen in een klein groepsverband onder persoonlijke deskundige begeleiding. Iedereen, van alle leeftijden kan dit circuit doen. Tevens

werkt men zich bij Femmefit vol plezier in het zweet met het populaire Zumba. Tijdens het volgen van het afslankprogramma word je 10 weken persoonlijk begeleid om je doel te behalen. Elke week word je opnieuw gewogen en het vetpercentage gemeten. Het resultaat van de afgelopen keer wordt besproken en het voedingsplan voor de komende week wordt uitgereikt. Minimaal twee keer per week kom je 30 minuten bewegen. Naast het feit dat je gaat afvallen word je steeds fitter, waardoor het resultaat snel zichtbaar wordt. Ervaar het zelf en meld je aan voor een gratis proefles. Het adres van Femmefit is Veenweg 19 te Vaassen, tel. 0578-561110.

ATB-groep TC Heerde de bossen in

VAASSEN - Eindelijk was het dan zover, het eerste après ski feest bij SV Vaassen. De kantine was omgetoverd tot een ware après ski hut. De ruim 120 feestgangers leefden zich uit met spijker slaan, karaoke zingen, dansen en het proosten met bierpullen. Bij binnenkomst

werd iedereen verrast met een welkomstdrankje, lekker warme glühwein. Op het balkon kon men bij de sfeervolle vuurkorven genieten van een broodje hamburger of braadworst. Binnen werd de tent op zijn kop gezet door DJ Denny, deze kreeg de hele hut aan het jode-

len. Met hulp van alle vrijwilligers, maar zeker ook door alle mensen die zijn gekomen in Tiroler outfits en skipakken is het een zeer geslaagde avond geworden. De foto’s zijn ook te zien op de Hyves, www. apresskisvvaassen.hyves.nl.

HEERDE- Op dinsdag 30 maart start het zomerseizoen van de ATBgroepen en jeugd ATB- groepen van TC Heerde. Ze vertrekken om 18.30 uur vanaf sporthal ‘t Olde veld in Wapenveld. Als je geïnteresseerd bent en je zou wel een keer mee willen fiet-

sen, dan ben je van harte welkom. Neem wel een fiets en helm mee. Er wordt gefietst in verschillende groepen zo dat er voor iedereen wel een geschikt niveau bij zit. Mocht je eerst nog wat informatie willen, dan kun je contact opnemen met P. Vogel, tel. 038-8440149, mail p.vogel@chello.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 245

KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

L INBOUW WIJ HEBBEN A RONS ET COMBIMAGN VANAF 249.-

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON HBC84K552 • combi • 42 liter • 900 watt

SCHOUWKAP DKE945M • 90 cm RVS • metalen vetfilters

1649.-

879.MEER DAN 50 STUKS D! OP VOORRAA

KOELER KIR 18V40 • nis 88cm • deur op deur • A klasse

L WIJ HEBBEN A N KASTE INBOUWKOEL VANAF 279.-

RUIMTE SPAARDER! Deze keuken is ideaal voor een kleine ruimte en biedt veel ruimte door brede korflades en lade. Ook in andere kleuren verkrijgbaar.

VAATWASSER SGV45M83 • AAA klasse • 4 programma’s • 49 db • timer • volledig geïntergreerd

• Hetelucht-oven • Koelkast • RVS-Schouw • Afwasautomaat • Kookplaat.

1299.L VOLLEDIG WIJ HEBBEN A E VAATRD GEÏNTERGREE AF 349.WASSERS VAN

100-209

© Vanhaaster.nl Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud.

879.-

ÉN BIJ ONS GÉ G AANBETALIN

KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 openingstijden: ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 46

VVN Caravancontrole in Vaassen

EPE– Veilig Verkeer Nederland afdeling Epe organiseert op zaterdag 27 maart de bekende caravancontrole. Bezitters van een caravan en vouwwagen kunnen deze laten controleren aan de hand van een mede door Veilig Verkeer Nederland opgestelde controlelijst. Inmiddels hebben al vele caravanhouders zich voor de controlecheck opgegeven. Voor alle belangstellenden staat de koffie klaar en voor de kinderen is er een springkussen aanwezig. De controle wordt gehouden bij het Mobiliteitscentrum, Talhoutweg 28

te Vaassen. (Industrieterrein Eekterveld). Voor de leden van Veilig Verkeer Nederland afdeling Epe is de keuring gratis. Niet-leden betalen 25 euro. Lid worden tijdens de controlecheck kan ook. De controle is dan gratis. De keuring zal grondig worden uitgevoerd met deskundige medewerking van o.a. politie, brandweer, van Essen banden- en autoservice en Kampvoet Teuge Caravans. In de showroom van Zweekhorst Auto’s zijn stands aanwezig van onder andere: Univé Stad en Land, Stichting Vrije Recreatie S.V.R., Int. Campingcard

GVH op demo in Zwolle

HATTEM- Onlangs dansten de meisjes van de jazzselectie van Gymnastiek Vereniging Hattem op de demogyjada in Zwolle. In een uitverkochte zaal van het Windesheim college demonstreerden verschillende dansgroepen in een och-

tend- en middagprogramma hun kunnen. Met hun nieuwe ingetogen dans genaamd “Fall” gaven de meisjes van 2 Dance een mooie demonstratie welke ook bij het publiek erg in de smaak viel. Zij kregen dan ook een luid applaus.

WAPENVELD- Marion Flokstra is vijftig jaar geworden. Gezien het feit dat ze woonachtig is aan de Groteweg in Wapenveld heeft

de hele regio kunnen zien dat het feest was met een Sarah van ruim 4 meter hoog. Familie en kennissen zorgden voor de versieringen.

A.C.S.I. en uiteraard Veilig Verkeer Nederland. Verder een demonstratie van autoschadebedrijf de Wilde; uitdeuken van caravan en auto zonder spuiten. Ook wanneer u geen caravan heeft, is het zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen. De vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en de diverse standhouders vertellen graag over hun activiteiten. Helaas is het niet meer mogelijk zich voor deze controle aan te melden, want vol is vol. Voor vragen kunt u zich wenden tot de heer Evert van de Vosse op tel. 0578-571907.

Trainingsevenement Vérian HEERDE/APELDOORN- Vérian heeft kwaliteit 'hoog in het vaandel staan'. Om kwalitatieve zorg aan de cliënten te garanderen, worden regelmatig de medewerkers Verzorging & Verpleging bijgeschoold. Niet alleen op het gebied van verpleegtechnieken, maar ook op het gebied van de Arbo (fysieke belasting) en sociale veiligheid. Om de bijscholing nog aantrekkelijk te maken, heeft Vérian vorig jaar de formule omgegooid. Niet alleen door het jaar heen diverse trainingen en workshops, maar ook één groot trainingsevenement, de Carrouseldag. De naam zegt het al: ‘Een rondje meedraaien!’. Niet één attractie, maar meerdere. En naast inspanning, ook ontspanning. Op dinsdag 30 maart worden

ruim 250 medewerkers van Vérian verwacht op de Carrouseldag in Apeldoorn. In Heerde draaien op donderdag 1 april ruim 150 medewerkers een rondje in de Carrousel mee. Tijdens deze feestelijke Carrouseldagen kunnen medewerkers van Vérian deelnemen aan diverse workshops en trainingen over actuele onderwerpen in de zorg. Bijvoorbeeld de workshop ‘Doen’, waar getraind wordt hoe om te gaan met de fysieke belasting of de workshop ‘Kort en Mondig’ waar medewerkers leren over het voorkomen en hanteren van ongewenste situaties en grensoverschrijdend gedrag. Maar het trainingsevenement biedt nog veel meer. Er is een Zorgmarkt georganiseerd, waar diverse organisaties de medewer-

kers van Vérian informeren over de (nieuwste) producten op gebied van thuiszorg en gezondheid. Ook voor gezelligheid en ontspanning wordt ook gezorgd. De thuiszorgmedewerkers kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee rustig bijpraten met collega’s of genieten van een heerlijke stoelmassage.

Heemkunde HATTEM- De geplande snuffelavond op donderdagavond 25 maart gaat niet door in verband met de jaarvergadering in de Tinne aan de Kerkhofstraat 9, aanvang 19.30 uur. De volgende inloopmiddag is gepland op woensdagmiddag 31 maart vanaf 13.30.uur.

Pilotproject WhoZnext teams in Epe EPE- Dit jaar zullen de leerlingen van de sportklas van de RSG N.O.-Veluwe te Epe in het kader van Maatschappelijke stage gedurende 6 weken ‘WhoZnext’- teams vormen. WhoZnext is een campagne van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Een aantal jaren geleden heeft de NUSO, landelijke belangenorganisatie voor buitenspelen deze ook met succes in de speeltuinen ingezet. Met deze campagne wil NISB en NUSO niet alleen dat jongeren meer gaan sporten en bewegen, maar ook dat ze op het gebied van sport en bewegen vaker actief zijn als vrijwilliger. WhoZnext-teams zijn groepen jongeren die, ondersteund door een volwassen coach, hun (sport)ideeën omzetten in daden. Speeltuinvereniging Jolijt en wijkvereniging Burgerenk ondersteunen dit project logistiek en financieel. Zij stellen ruimte ter beschikking en ieder team krijgt een activiteitenbudget. De teams zijn inmiddels getraind in het organiseren van activiteiten, budgetteren en PR. Zij worden gecoacht door de sportleraren van de RSG N.O.Veluwe en de straatcoaches van

stichting Koppel. Doel van deze pilot is de jeugd meer te betrekken bij het vrijwilligerswerk in de wijk zodat er in de toekomst meer sport- en spel activiteiten voor de

jeugd georganiseerd worden. Op deze manier zijn de jongeren beter betrokken bij de wijk, bovendien kunnen zij praktische ervaringen opdoen die later weer goed van pas

kan komen. De ‘WhoZnext’- teams organiseren op woensdag 31 maart en 7 april diverse activiteiten op het gebied van sport en spel voor leeftijdsgenoten in de wijk rondom

de wijkvereniging ‘Burgerenk’ en de Nieuwe Wisselse school. Pilotproject WhoZnext in Epe wordt mede mogelijk gemaakt door wijkvereniging Burgerenk, Speeltuinvereniging Jolijt, Gemeente Epe, RSG nov, Stichting Koppel, Gelderse Sportfederatie en de NUSO. Woensdag 31 maart: sportinstuif voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. Locatie: terrein van de Burgerenk. Tijdens deze instuif zullen verschillende activiteiten te beoefenen zijn. Zumba, boogschieten en tokkelen zijn hier enkele voorbeelden van. Voor een les Zumba dien je, je op te geven. Dit kan via sportklas@rsgnov.nl. Woensdag 7 april: Jolijt Soccer Experience Lokatie: grasveld van de Nieuwe Wisselse School. Tijdens de Soccer Experience worden er drie onderdelen beoefend door alle teams: Voetvolley, 4 tegen 4 en pannavoetbal. Jongens en meiden in de leeftijd van 12-16 jaar kunnen zich in teams van 4 opgeven via l.preusterink@rsgnov. nl. Wees er snel bij want er kunnen zich maar 8 teams opgeven. Beide activiteiten zullen van 15.00 tot 16.30 uur duren en deelname hieraan is gratis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 2 47

Welsum, Kerklaan 11

€ 257.500,- k.k.

KEUKENADVISEUR M/V Grando Keukens is een zeer sterk groeiende onderneming in de keukenretail, met ruim 50 vestigingen in Nederland en België. Een leuke werksfeer en een Grando cultuur die zich laat zich omschrijven als gedreven, no-nonsense en klantgericht. Grando Keukens Epe zoekt ter uitbreiding van haar team een gemotiveerde keukenadviseur. 24-40 uur (werktijden in overleg)

www.grando.nl

Functieomschrijving Als adviseur legt u contacten met nieuwe klanten, geeft u advies en verkoopt u keukens. U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke omzetdoelen, waarbij u wordt ondersteund door de ondernemer. Profiel Q Enthousiaste kandidaten met initiatief, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Q Commerciele, service- en klantgerichte instelling Q Opleiding van middelbaar niveau Q Verkoopervaring is een must Q Ervaring in de keukenbranche is een pré Q Bereid op zaterdagen en koopavonden te werken Wij bieden Een uitstekende baan in een enthousiast team Prima salaris op basis van opleiding en ervaring Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie binnen 10 dagen naar: Grando Keukens Epe t.a.v. Henk van Schoonhoven, Hoofdstraat 127, 8162 AE Epe of mail naar epe@grando.nl, Tel. 0578-620884 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Royale en moderne helft van een dubbel met garage op een schitterende vrije plek. Gelegen op een vrij perceel van 345 m2 met een fraaie tuin met veel privacy. Sfeervolle woonkamer en keuken (2006), totaal ca. 40 m2. Op de verdieping 3 ruime slaapkamers en mogelijkheid voor 4e slaapkamer op 2e verdieping. Voor meer informatie Schieven Keizer makelaars 0578-612630 of kijk op www.funda.nl

OPEN HUIS Zaterdag 27 maart 11.00 tot 15.00 uur

Rietkamp 56, Hattem Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Borneostraat 36, Zwolle Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Heidelaan 6, ´t Harde Vraagprijs € 199.800,- k.k.

Achterstraat 36, Hattem Vraagprijs € 569.000,- k.k.

Kruisstraat 20, Hattem Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Koningin Wilhelminalaan 2a, Hattem Vraagprijs € 141.000,- k.k.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 48

Ontmoetingskerk druk bezig met musical

Ontmoetingsmiddag EPE- Stichting “De Kruimelschaar” organiseert elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een naaste hebben verloren: het Lotgenotencontact. Binnen informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van “De Kruimelschaar” aanwezig. De eerstvolgende keer is dat: 29 maart, van 16.00- 17.30 uur in Villa Vijvervreugd, Beekstraat te

Epe (naast de Grote Kerk). Koffie/thee en een glaasje staan klaar. Ook kunnen zij voor u vervoer regelen. Aan dit alles zijn voor u geen kosten verbonden. U bent van harte welkom. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om bezoek aan huis te krijgen voor individuele hulp bij het verwerken van het verlies. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met Gerrie Hup-Berkhoff, tel. 0578-612393.

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld : Oegema – Koetsier 0,5-0,5, Snijder - Burczak 0-1, Van Gelderen – Bastiaannet 1-0, Douma – v.d. Maarel 1-0, Overbeek – Schutte 0,5-0,5, Kaemingk – Vos 1-0, Mouwe – v.d. Most 1-0, Nijhof – Roggeband 1-0, Tessemaker - Ugljanin 1-0. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.

Passie/Paasconcert De Lofstem HEERDE- De Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde (PKN) gonst deze maanden van de activiteiten. Tientallen mensen zijn betrokken bij de productie van een musical over de apostel Paulus. Denk daarbij aan acteurs, koor, kledinggroep, licht, decor en organisatie: de musical brengt de gemeente in beweging. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april vindt om 19.30 uur de uitvoering plaats in de Ontmoetingskerk. Belangstellenden zijn van harte welkom. De musical ‘Met de groeten van Paulus’ is gemaakt in opdracht van het missionair werk van de Protestantse Kerk. Het stuk laat zien dat de woorden van Paulus ook vandaag nog actueel zijn. Gert Wijnstok, predikant van de Ontmoetingskerk, geeft als reden om mee te doen: “De musical Paulus is een uitgelezen mogelijkheid om gemeentebreed (volwassenen en kinderen) door de week een project te doen, waarbij een beroep wordt gedaan op veel talenten. Een musical brengt dan ook onvermoede talenten aan het licht, brengt mensen samen en brengt hen met elkaar in gesprek. Het geeft plezier en betrokkenheid.” De Stuurgroep vond een hierbij passend thema: Verbinden

en verbeelden in de Ontmoetingskerk. Gerrit Heuver, in het dagelijks leven directeur van pastoraal centrum De Hezenberg in Hattem, heeft zich aangemeld als regisseur. Zijn motivatie: “Ik sta in de kerk al zó vaak op de voorgrond, laat ik nu eens op de achtergrond blijven. Toen ik ziekenhuispastor was, deed ik al mee aan de cabaretgroep van het ziekenhuis.” Volgens Heuver is het een unieke productie: “Het raamverhaal is deels door Gert Wijnstok geschreven. Het is een verhaal waarvan de grondgedachte luidt: ook voor onze tijd is Paulus zeer de moeite waard – als je alle oude opinies en vooroordelen eens even opzij zet.” Jongste speler is

Bas Jan Dijkink. “Ik vind het erg leuk om toneel te spelen met allemaal verschillende mensen van de kerk, oud en jong. Het is ook gewoon gezellig”, aldus de 11-jarige Bas Jan. Adry Bregman is één van de initiatiefnemers van de musical. “Ik zit in het koor en de liedjes spreken óf van zachtheid óf van agressie en boosheid. In het dagelijks leven de balans hierin zoeken, dat spreekt mij zeer aan.” Kaarten zijn telefonisch te bestellen tussen zeven en acht uur op: tel. 0578–631171. Kosten voor volwassen 7,50 euro, tot 18 jaar 5 euro of op kaartenpaulus@gmail.com onder vermelding van gewenste aantal en datum, en ’s avonds aan de kerkzaal.

Zumbalessen EPE- Wil je lekker dansen op o.a. de Salsa, Merenque, Cubia, Reggeaton in een fitness-dansvorm op Latijns-Amerikaan muziek. Je hoeft niet te weten hoe je moet dansen om met Zumba mee te doen. Zumba heeft een aantal basisbewegingen gecombineerd tot een maximale calorie, cardio gerichte lichaamstraining. De cardio-gerichte dansbewegingen zijn makkelijk te volgen stappen, die de moeilijkste zones aanpakt zoals armen, benen, buik en de belangrijkste spier van het lichaam, het hart. De Zumba lessen worden gegeven door Wilma Witman, een officiële gecertificeerde Zumba-instructrice. Van maandag 29 maart van 18.30 tot 19.30 uur en donderdag 1 april van 18.30 tot 19.30 uur in de gymzaal van de Hoge Weerdschool aan de Tippe in Epe. De eerste les is een gratis proefles. Voor meer informatie, tel. 06-15471054.

Koninginnedag in Veessen

EMST- Zaterdagavond 27 maart geeft de Chr. gem. zangvereniging De Lofstem uit Emst o.l.v. Henk van der Maten een passie/paasconcert in de kerk van Emst. Naast de ervaren musici Johan van der Graaf op piano en Herman Witter op het orgel, werkt er dit jaar een violiste mee: Rhodé op`t Hof. Zij zal het koor op de viool begeleiden en de instrumentale intermezzi verzorgen. Verdere medewerking wordt nog verleend door kinderkoor

`Irene` uit Emst o.l.v. Meta Hovius. Voor deze avond is er een heel mooi programma samengesteld, waaronder de liederen ‘Golgotha is de zee’, en ‘Mijn Heer moet lijden’, maar er wordt ook over de opstanding gezongen in o.a. de liederen ‘Jezus leeft’ en ‘Laat iedereen het horen’ Tijdens deze kooren samenzangavond is de toegang vrij, wel wordt er een collecte voor de onkosten gehouden. Het concert begint om 19.30 uur.

Actie bij de Sisters

VEESSEN- Koninginnedag in Veessen staat dit jaar bol van de activiteiten. Op vrijdag 30 april van 13.00– 19.00 uur biedt de Oranjevereniging Veessen, Vorchten en Marle in samenwerking met voetbalvereniging Vevo een programma waar alle doelgroepen aan bod komen. Het programma begint om 13.00 uur met klootschieten, een rondje voor de hele familie. Ook om 13.00 uur begint de kleedjesmarkt waar

kinderen hun spulletjes aan de man kunnen brengen aan het publiek. Dan start ook de DJ zijn muziek en kunnen de kleinste kinderen zich vermaken op het springkussen en zich laten schminken. Vanaf 14.00 uur wordt er een wedstrijd gestart om aan het einde van de middag een nieuwe schutterskoning(in) te kunnen huldigen. Schutters moeten een aantal schotels kapot te schieten, wie de meeste schotels raakt is

de winnaar. Deze activiteit is voor personen ouder dan 16 jaar. Wil je toch schieten en ben je jonger dan kan dat met een lasersniper. De kinderen kunnen zich verder vermaken met graffiti spuiten, pannavoetbal en ponyrijden. Vanaf 16.00 uur verzorgt Vevo tegen een vriendelijk bedrag de barbecue voor alle bezoekers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.oranjeverenigingvvm.nl.

EPE- De Sisters hebben u acties beloofd i.v.m. het 10-jarig bestaan, dus krijgt u die ook. Tot en met zaterdag 27 maart krijgt u bij aankoop van badkleding (badpak, bikini, tankini, accessoire, zwembroek) 10% korting. En dat is nog niet alles. Als u badkleding van Marlies Dekkers koopt, maakt u kans op 1 van de 5 designzonnebrillen. De complete badcollectie van Marlies

Dekkers is overigens nu binnen. En alsof het nog niet genoeg is: bij aankoop van badkleding krijgt u een verrassing cadeau waar u echt iets aan heeft voor naar het strand. De hele winkel hangt weer vol met nieuwe badcollectie dus genoeg reden om de paskamer in te duiken. Tot ziens bij Marieke en Christine Hullegie, de Sisters in Lingerie aan de Markt 36 in Epe.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 49 2

iŒ’“‚‰’†ˆ‚‹

m~‹‚‚‰‰’†ˆ‚‹

qMPUQONNNPS cMPUQOPOMPS †‹ƒŒ]‚’Œ‰Œ’“‚K‹‰ ”””K‚’Œ‰Œ’“‚K‹‰ 'H/XLNHQVSHFLDOLVW

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

Tel: 038-4479987

ool ijsch r o t Au

DER L U M

em

Hatt

Ze zijn er weer ! U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

GRENEN TEAK MEUBELEN ANTIEK EN NIEUW • Ruime sortering Teak meubelen • Leer Loom en Rotanstoelen • Verlichting en decoratie • Meubelen div. houtsoorten • Elektrische sfeerhaarden

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

* Hangviolen * Groot bloemigeviolen * Helleborus * Freesia’s (dubbel geel) Kwekerij Knecht Bisschopstraat 3-5 8181 RV Heerde Tel: 06-53900842

www.rienpool.nl

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop narcissen, druifjes, hyacinten, crocus, tulpenbollen in pot v.a..0,60

Volop voorjaars paasbakjes, -decoratie en -takken

Violen groot- en kleinbloemig v.a. ......................................... 0,12 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Treurkatjes op stam v.a ........................................................... 3,95 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Laurier v.a. .............................................................................. 0,75 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 5,50 Liguster, meidoorn, haagbeuk v.a. ......................................... 0,35 100 gladioolbollen nu ............................................................. 7,50 Fruitbomen, struiken half- en hoogstam .......................... v.a. 6,00 Primula Acaulis nu ................................................................. 0,50 Azalea in knop v.a. ................................................................. 1,50 Helleboris v.a. ......................................................................... 1,50 Bruinkoolbriketten 25kg ...................................................... 10,00 Volop tuinkruiden, grootste assortiment in de regio !!! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag.

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Wat leuk om te horen. Schoonenberg

Groente-, aardbeiplanten en pootaardappelen. Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

H O O R CO M F O RT

www.schoonenberg.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 50

GVH-turnsters geplaatst

Thee voor twee bij KEK EPE- Een klein feestje voor het dier en zijn mens. Dat staat zondag 28 maart op het programma bij Kunsthuis Kek. Als onderdeel van de tentoonstelling AAai zullen Roeli Rumscheidt en Marijke Abels in het Beekpark een kopje thee met iets lekkers daarbij serveren aan baasjes en bazinnen en hun huisdier. Natuurlijk moet zo’n bijzonder moment vastgelegd worden en dat gebeurt dan ook. Er zullen foto’s

van gemaakt worden, die een week later in het kunsthuis geëxposeerd gaan worden en waar ze dan uiteraard te koop zijn. Iedereen is welkom : honden, poezen, paarden, kippen en konijnen, zolang de baas maar denkt dat het dier het ook leuk vindt. Fotoshoot op 28 maart tussen 14.00 en 16.00 uur. Tentoonstelling van foto’s: vrijdag 2 april, 14.00- 17.00 uur en zaterdag 3 april, 11.00- 17.00 uur, in het Kunsthuis, Beekstraat 5 in Epe.

Lezingen Ouweneel Heerde HEERDE- Vrijdag 26 maart om 20.00 uur start een nieuwe serie bijbelstudieavonden met Willem J. Ouweneel. Nieuw is ook dat deze lezingen gehouden worden in gebouw Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde. Het onderwerp van de serie van drie bijbelstudies is Efeze 4-5 met als thema: Wandelen in het licht met Jezus. De eerste avond gaat over ‘Gij geheel anders - gij hebt Christus leren kennen”. Ds. M. Zoeteweij zal de avond openen. Ouweneel is een bekend spreker en tevens bekend als schrijver van veel theologische boeken. Meer informatie en ook de vorige bijbelstudies op mp3 zijn te vinden op www.bijbellezingen.nl/heerde. Jong en oud is van harte uitgenodigd. HATTEM- Voor de turnsters uitkomend in de 4e divisie van de rayons Randmeren en Oost-Veluwe was er in de turnhal te Beekbergen de laatste kans om zich te plaatsen voor de komende finale van de regio Gelderland op 17 april. Van de Gymnastiek Vereniging Hattem hebben de turnsters Madelon de Haan, Sharon Ansmink, Sophie Wijnhoud, Emma Wijnhoud, Julia Wijnhoud en als 1e reserve Rebecca Ansmink, zich weten te plaatsen voor de komende finale. In de categorie pupil 1 niveau 8 turnden Sharon, Sophie, Emma en

Lotte Mooren. Sharon werd met een hoge score van 52.350 punten kampioen. Het brons ging naar Sophie met eveneens een hoog eindresultaat van 52.150 punten. Emma kwam met een 4e plaats net naast het podium. Met sprong werd Emma 2e. Lotte eindigde met een 6e plaats ook hoog in het eindklassement. Kampioen werd Lotte met het onderdeel vloer. In de categorie Instap niveau 10 eindigde Madelon de Haan op de 17e plaats. Met het onderdeel brug werd Madelon 4e. Alyne Boerman werd in deze categorie 31e. Zij kwam dit keer minder goed voor de dag dan

men van haar gewend is. Rebeccca Ansmink, uitkomend in de categorie Pupil 2 niveau 8, kan net als in de vorige plaatsingswedstrijden terugzien op een goed geturnde wedstrijd. Zij eindigde op de 13e plaats en staat als 1e reserve voor de komende finale. Julia Wijnhoud turnde in de categorie jeugd niveau 7. Helaas kwam zij slechts 0.4 punt te kort voor het brons. Een prima resultaat zette zij neer met het onderdeel evenwichtsbalk waarmee ze als 3e eindigde. Met een 5e plaats in het eindklassement en een finale plaats kan Julia terugzien op goed geturnde plaatsingswedstrijden.

Hoogers Nederlands Kampioen

Nieuwe expositie in de Ring EPE- “Zoekend naar schoonheid” is de titel van de expositie van Anneke Bagerman in “de Ring” expositieruimte in het gemeentehuis van Epe. Deze tentoonstelling is te zien van donderdag 1 april t/m donderdag 27 mei. De opening wordt verricht door de dichter Ruud Knier op woensdag 31 maart om 19.30 uur. Anneke Bagerman, geboren op 10 november 1951 te Apeldoorn, woont en werkt tegenwoordig in Hattem. Ze is in 1993 afgestudeerd aan de kunstacademie Constantijn Huygens in Kampen, waar ze zich in het schilderen specialiseerde. Na haar afstuderen heeft ze zich een aantal jaren teruggetrokken in haar atelier om nieuwe invalshoe-

ken, die ze tijdens haar studietijd heeft gevonden, verder uit te diepen en te verfijnen. Ze werkt sinds 2000 vooral met olieverf op doek. Meestal op grote formaten en aan meerdere doeken tegelijk. Zo zijn series ontstaan van meerdere doeken met hetzelfde thema als onderwerp. De thema’s die ze gebruikt hebben meestal te maken met de natuur. Anneke’s werk is niet alleen te zien in verschillende galeries, maar ook op exposities in binnenen buitenland. Verder exposeert ze haar werk het liefst in openbare ruimtes en bezoekt ze verschillende kunstmarkten door het hele land zodat ook mensen die niet zo snel een galerie binnenstappen of een

expositie bezoeken met haar werk in contact kunnen komen. De Ring is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie op www.deringepe.nl.

Stroopwafelactie VORCHTEN- De Hervormde gemeente Vorchten organiseert een stroopwafelactie. Gemeenteleden komen met ovenverse stroopwafels in Vorchten en Veessen op vrijdag 26 maart. Vanaf 18.00 uur kunt u de verkopers verwachten. De opbrengst van deze actie is voor St. Lobi-Blesi kinderhuizen in Suriname.

Politieagenten bezoeken ’t Hummelhoekje

HATTEM- In een zinderende eindstrijd moest Bert Hoogers van biljartvereniging D.O.S. Hattem waarmaken dat alle inspanningen voor de nationale titel bandstoten 5e klasse niet voor niets waren geweest. Bert had zich als eerste geplaatst voor de Nationale kampioenschappen bandstoten vijfde klasse. Een kampioenschap dat in Bergen op Zoom door biljartvereniging ’t Dobbertje was georganiseerd. Bert kon zich meteen in de eerste vier ronden handhaven op de tweede plaats. In de vijfde ronde

leek Bert met z’n winstpartij de titel naar zich toe te kunnen halen. Maar in de zesde ronde verloor Bert de partij. Doordat de tegenstrever van de tweede plaats zijn partij ook niet tot winst wist te brengen, kwam het echt aan op de laatste partij. Al direct vanaf de start wist Bert Hoogers te caramboleren over band. Slechts 15 beurten had hij nodig om deze beslissende slotpartij op winst te brengen. Hiermee schaart Bert zich in de rij van nationale titelhouders van biljartvereniging D.O.S. Hattem.

Vrijwilligers maken het verschil

EPE– Bezoek krijgen van een echte politieman en een echte politievrouw. Dat overkwam de peuters van peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje. Politieman Ton Weyland en een vrouwelijke collega vertel-

den van alles over hoe je je in het verkeer moet gedragen. De afgelopen weken werkten de twee- en driejarigen namelijk aan het thema Verkeer. De peuters luisterden met open mond naar de politieman. Ze

mochten op het fluitje blazen, er werd over ‘boeven’ gepraat en de handboeien werden natuurlijk ook uitgeprobeerd. Na afloop van het bezoek kregen de peuters een kleurplaat, een sticker en een ballon.

WAPENVELD - Meer dan 150.000 vrijwilligers verrichtten afgelopen weekend ruim 3000 klussen tijdens de landelijke actie NL.Doet. Tijdens deze dagen is er aandacht voor het werk van de vrijwilligers. Er zijn veel mensen die, vaak naast hun eigen werkzaamheden, tijd vrij maken om vrijwilligerswerk te doen veelal bij zorginstellingen. Zo ook in Wapenveld bij Eetcafé Vorkje Prik, waar vrijwilligers in de groepsruimte van Stichting Philadelphia ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking een gezellige samenkomst hebben. Een keer per maand vindt dit plaats. Behalve het eetcafé Vorkje Prik in Wapenveld zijn er ook eetcafés in

Epe en Vaassen. Deze worden allemaal georganiseerd door ‘Aanzet’ van Stichting Koppel. Aanzet organiseert activiteiten voor mensen met een beperking. Het doel van deze bijeenkomsten is participatie en vrijetijdsbesteding. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Koppel: www.koppelepe.nl.

Darten WAPENVELD- Uitslagen van DC Tapperij Teun. DCTT1 – Mansier 2-7. Teuns Angels – De Flesse 1-8. DCTT4 – Murphy’s 6-3. DCTT7 – Double Trouble 6-3. DCTT9 – Bolle Sjon 5-4.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 51 2

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Gespecialiseerd in boktor en houtworm

Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

- Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

AANBIEDING Buxus planten 0,25 Bloeiende heide 0,40 Vaste planten 0,60 Coniferen 160 hoog 5,00 5 zakken potgrond 40l. 10,00 Verder groot assortiment tuinplanten, meststoffen, potterie, enz. enz. Alles scherp geprijsd. Ook onderhoud en aanleg van tuinen. Boomkwekerij Tuincentrum Liefers Kommerseweg 5 Heerde Tel: 0578-693809. Nette betrouwbare Poolse dame wonend in Epe zoekt werk in de huishouding, thuiszorg, schoonmaak, spoelkeuken hotels/restaurants, wasserij of inpak/sorteerwerk (evt. thuiswerk). Tel: 06-28179370 TE KOOP Diverse modellen auto’s en motoren. Instructieboekjes van auto’s en bromfietsen. 2 Gouden speldjes van Mercedes Prijs in overleg: 0634591380. WOONRUIMTE TE HUUR Zelfstandige woonruimte te huur in Veessen, max. 1 persoon. Huur € 550,- ex. GWE. Tel. 06- 53 122 003

Parttime Chauffeur www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

Inktpatroon leeg?! Paradise-Electronics.nl heeft al uw inktpatronen op voorraad. Zwolseweg 15 0578-692972 Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293.

HEERDE, TE HUUR WOONRUIMTE

voor 1 persoon: 0578-691814

www.belastingaangiftewapenveld.nl

SLENDER NU

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer. HENGELSPORTERS OPGELET Vanaf heden weer verse MADEN en WORMEN om te poeren ! Dier all-in, Stationsstraat, Epe

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Hart- en vaatziekte? Zorg voor een betere doorbloeding! Bel voor een afspraak: Tel: 0578-610718 Quickbornlaan 6, Epe KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Informatie en inschrijving: E-mail: info@fralimgardur.nl Telefoon: 0653.30.45.83 R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Hoofdweg 73 8166 AD Emst tel. 0578-661460 fax. 0578-661404

Ons zaaltje is geschikt voor ± 60 personen. O.a. voor uw: - Verjaardag - Koud/warm buffet - Brunch - Koffietafel Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

www.belastingaangifteheerde.nl

SJAALS KRALEN BLOND SIERADEN

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Marktstraat 3 Heerde tel:0578-627382

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

www.viamercato.nl

vrijdag 13.30-21.00 zaterdag 9.30-17.00

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

Wij vragen te koop:

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349.

LEREN BANKSTELLEN Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

3000m2 showroom

www.rhodos.nl

GEVRAAGD Oud ijzer, zink, aluminium en koper. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

(ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Restaurant Zaal “GERRITS”

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Het begint met taal! Geschikt voor particulieren en buitenlandse werknemers bij bedrijven of instellingen. Doelgroep 1: Volwassenen anderstaligen met minimaal middelbare opleiding. Doelgroep 2: Volwassenen anderstaligen met een lagere opleiding. Start en lestijden in overleg. Ook begeleiding naar inburgering. Frá Limgardur Learning Heerde lesinstituut in Heerde

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

0578-691199

Werken in Nederland?

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

www.restaurantgerrits.nl

Autoruit stuk ?

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Computer

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

APK keuring + alle reparaties

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

GEVRAAGD Huishoudelijke Hulp in Epe 8-10 uur per week op de maandag & donderdag evt. extra dag in overleg Voor reacties kunt u bellen naar volgend nummer: 0612 658 792

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

KRINGLOOPCOMPUTERS geschikt voor XP, vanaf € 150bel 06-24723666

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 52

Jeugd slaagt voor diploma HEERDE- Afgelopen week is er door een aantal jeugdspelers van de badminton hard gewerkt om het A-diploma te behalen. Er werd fanatiek begonnen met een warming-up en daarna in groepjes van 4 spelers moesten er een aantal oefeningen uitgevoerd worden, variërend van het hooghouden van de shuttle tot het spelen van bepaalde slagen. Ondanks de spanning, want er werd echt gejureerd, zijn alle spelers geslaagd en mochten zij het A-diploma in ontvangst nemen. De jeugd speelt op de donderdagavond van 19.00 tot

20.00 uur en de trainingen zijn op de dinsdagavond. De contributie bedraagt 33,50 euro per halfjaar met éénmalig 10 euro inschrijfkosten. Vanwege het 35-jarig jubileum heeft HBC momenteel een actie. Word je vóór 15 april lid, dan ontvang je 35% korting op het eerste halfjaar contributiebedrag. Dus is je belangstelling gewekt, en wil je het een keer komen proberen, komt gerust, er zijn altijd leenrackets beschikbaar in de Faberhal. Voor info, bel Annet Wiegman, tel. 0578- 616020 of Gea Zandvliet, tel. 0578- 695816.

Heerde Runners helpen De Gemzen

(“In de bijenvolken is geen recessie. Volop werk, ook in dit nieuwe voorjaar”, laat Berend Jan Stijf weten.

verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een

Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonde-

Viering Palmpasen

Kaartavond Epetanque

VAASSEN- Hebben jullie de palmpasenstokken al bijna klaar? En ga je er een optocht mee lopen? Misschien wel op school. Maar dit kan zaterdag 27 maart ook in de Martinuskerk in Vaassen. Daar wordt eerst het verhaal verteld over hoe Jezus Jeruzalem binnen trok. Ze zingen liedjes en wuiven met palmtakken. Dus kom naar de Martinuskerk aan de Deventerstraat in Vaassen. De viering begint om 16.30 uur en is voor alle kinderen, groot en klein. Na een half uur lopen ze een optocht met de palmpasenstokken. Vergeet dus niet om je palmpasenstok mee te nemen.

Expositie SWH HATTEM- Van 26 maart tot en met 29 april exposeren de deelnemers, jong en oud, aan de kunstzinnige activiteiten van Stichting Welzijn Hattem hun werken in het stadhuis van Hattem. Op 26 maart om 16.30 uur wordt de tentoonstelling officieel geopend.

Bingo

EPE- Op de wekelijks gehouden kaartavond van Epentanque was de eerste prijs bij het klaverjassen voor Wander Wit met een score van 5163 punten. 2e Jaap Krijgsman 4958 punten. Bij het jokeren wist Elly Dijkhof de overwinning te behalen met 40 punten. 2e Elly v. Huffelen 41 punten. 3e Matty Beers 51 punten. De algehele leiding was in handen van Co Koopman.

KCVO komt tekort VAASSEN- Net als in de eerste wedstrijd kwam KCVO ook nu weer tekort in de return tegen Heino. De Vaassenaren kwamen er niet echt aan te pas en moesten met 5-1 terecht hun meerdere erkennen in de fysiek sterke tegenstander. De Overijsselse club heeft een goede ploeg en behoort zeker tot de kanshebbers voor de titel in de 3e klasse. Komende zondag moeten ze tegen TKA spelen.

ren op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@wanadoo.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto.

Epetanque EPE- Op het jeu de boulespark van Epetanque aan de Leenhofweg te Epe werd zaterdag het maandelijks Half-om toernooi gehouden 20 deelnemers meldden zich. Na de drie verplichte wedstrijden wist Arjan v. Huffelen de overwinning te behalen met 3 gewonnen wedstrijden + 31 punten gevolgd door Gerard de Vries met 3 gewonnen wedstrijden + 17 punten. De 3e plaats was voor Wil Versteeg en Kees v. Huffelen met 2 gewonnen wedstrijden + 12 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd verzorgd door Co Koopman.

de atletiekbaan van De Gemzen met bijbehorende faciliteiten, hebben zij als dank aangeboden om op de vrijwilligersdag een aantal klussen bij “De Gemzen” uit te voeren. De klussen die uitgevoerd werden waren: het zand in de verspringbakken verversen, de waterafvoergoot naast de baan reinigen en het graven van een sleuf voor het leggen van een kabel voor verlichting bij de polshoog-oefenbak. Bij “De Gemzen” was men erg blij met dit initiatief.

Tentoonstelling OBS Dijkzicht

Hockey HATTEM- Hattem had slechte herinneringen aan het ‘stuiterveld’ in Leusden. Vorig seizoen werd er namelijk geflatteerd met 6-2 verloren. Gezien de stand op de ranglijst leek de gang naar het Utrechtse dan ook een zware klus. Het tegenovergestelde was het geval. Hattem behaalde een ruime 1-6 overwining..

Open Bekercross Heerde

WELSUM- Afgelopen zaterdag werd de tentoonstelling over 100 jaar OBS Dijkzicht in de school in Welsum gehouden. Het schoolgebouw bestond 12,5 jaar en mede hierdoor werd er een expositie/tentoonstelling met foto’s van 1910 tot heden georganiseerd door Historisch Welsum o.l.v. Erna Zijlstra. Veel mensen zagen hierdoor mensen terug van wel 30 jaar geleden waardoor het een kleine reünie werd. Er kwamen veel belangstellenden kijken en tevens werd er het boek over de school verkocht die veel oud-leerlingen aanschaften. Al met al een zeer geslaagde dag.

ORMI kalender is vol

EMST- Vrijdag 26 maart houdt muziekvereniging Prins Bernhard een Lentebingo. De balletjes beginnen om 20.00 uur te draaien in dorpshuis De Hezebrink in Emst, waar iedereen welkom is. EPE- Zaterdag 27 maart is er een bingo in het wijkgebouw van de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe, aanvang: 19.30 uur.

Denk en Zet HATTEM- Afgelopen dinsdag werd door het eerste team van Denk en Zet uit Hattem van het Kampense O&O 2 met grote cijfers gewonnen. Zowel F. Tolman, J.B. Redeker en M. Mujkanovic wonnen hun partijen. W. Cornelissen, S. van Kesteren en H. Kloppenburg speelden remise, terwijl H. Wagenaar onverwachts verloor. Aan het achtste bord had Denk en Zet geen tegenstander. Dit betekent dat Denk en Zet 1 ruim bovenaan staat in de tweede klasse A. De volgende ronde speelt Denken Zet 1 om het kampioenschap en dus promotie naar de eerste klasse. Zowel het tweede team en het derde team van Denk en Zet verloren hun wedstrijden

HEERDE- Vrijdag en zaterdag werd op diverse plekken in het land aandacht besteed aan de Nationale Vrijwilligersdag. Vorige jaren ging dat onder de titel “make a differance day”, nu gaat dat onder de naam “NL-doet”. Omdat de medewerkers van de Gemeente Heerde (als Heerde Runners) bij hun voorbereidingen op het NK veldloop (31 maart op de Neeltje Jans) voor gemeenteambtenaren tijdens de hardloopclinic gebruik hebben kunnen maken van

Foto Digi-MX HEERDE- Het bestuur, vrijwilligers en alle medewerkers van MotorSport Vereniging Noord Oost Veluwe nodigen u uit voor de eerste motorcrosswedstrijd van het jaar 2010. Eindelijk zal zaterdag het motorcross seizoen van start gaan bij de Msv Nov Heerde. Nadat de vereniging een tweetal wedstrijden heeft moeten aflassen door het slechte weer, lijkt het erop dat zaterdag 27 maart de coureurs hun motoren kunnen gaan starten voor

hun eerste wedstrijd voor het clubkampioenschap. Alle clubkampioenen van het seizoen 2009 zullen weer in actie komen. Inschrijven voor de wedstrijd kan vanaf 8.00 tot 9.00 uur, de trainingen starten om 9.15 uur. De eerste wedstrijden op de minibaan zal rond 11.15 uur van start gaan. Het parkeren en toegang tot de wedstrijd zijn gratis, dus kom wanneer u een dagje motorsport wilt zien naar het circuit de “Kamperweg” in Heerde.

EPE- Zoals iedereen de afgelopen weken heeft kunnen lezen, start volleybalvereniging ORMI binnenkort met een grootse kalenderactie. Afgelopen twee weken is er door de actiecommissie “Help ORMI uit de brand” onder leiding van Gerrit Berkhoff en Jan Bosch veel werk verzet. Dit heeft geresulteerd in een volle kalender waarop maar liefst 14 tot 15 ondernemers uit Epe een waardecheque aanbieden. In totaal hebben deze waardecheques een waarde van niet minder dan 250 euro. Er is

Passage HEERDE- De Chr. maatschappelijke vrouwenbeweging Passage houdt donderdag 25 maart de ledenbijeenkomst in ’t Trefpunt aan de Kanaalstraat 21 te Heerde; aanvang 19.45 uur. Deze avond zal de Paasviering plaatsvinden met als spreekster mevr. ds. M. Schaap uit Veessen. Indien u gehaald wilt worden, dan kunt u contact opnemen met mevr. A de Jong, tel. 0578-691796. Belangstellenden zijn van harte welkom.

door de actiecommissie gekozen om een verjaardagskalender te maken. Op elke pagina komt een foto van een ORMI-team. Onderaan de pagina van elke maand komt een (af te scheuren) waardecheque van een Eper ondernemer te hangen. De kalender wordt verkocht door leden van ORMI en op enkele verkooppunten in het dorp Epe voor 29,95 euro. Ondanks dat de kalender nog nergens te koop is of dat iemand al weet hoe de kalender eruit komt te zien, zijn er inmiddels al 50 verkocht. Eind april gaat de verkoop van de kalenders van start. In oktober kunnen de eerste waardecheques verzilverd worden. De actie met de waardecheques loopt tot september 2011. Als koper van een kalender moet je wel opletten: sommige waardecheques zijn een maand lang geldig, andere een heel jaar. De cheques op de kalender zijn zeer veelzijdig. Met de koop van een verjaardagskalender steunt u volleybalvereniging ORMI om al haar activiteiten voort te kunnen zetten en de volleybalsport voor Epe te behouden.


53 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 2

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst ✳ Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. ✳ Alle voorzieningen om thuis op te baren. ✳ Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. ✳ Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172

DE HELE WEEK IN DE RECLAME DI. 23-3 T/M ZA. 27-3

Waldkorn nu voor ....................................................................... 2,35 Kukelbrood (luxe brood met chocolade en kaneelgranules)

3,25 Kruidkoek nu voor ..................................................................... 2,80 nu voor . ................................................................................................

Haal nu uw Paasbestellijst al op !

REBEL

Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

Fax (0578) 697247

winkelruimte Wapenveld, Klapperdijk 18 ;\n`eb\cY\jZ_`bkfm\i\\em\ibffg$ mcf\ifgg\imcXbmXe(+,d)% ;\]ifekYi\\[k\mXe_\k_f\bgXe[ Y\[iXX^k`ekfkXXc)+d\k\i%

D\\i`e]fidXk`\

;`i\Zkmffi\eeXXjk_\kgXe[`j il`djZ_ffkj^iXk`jgXib\\i^\c\^\e_\`[ XXen\q`^%

N`ckld\\i`e]fidXk`\#

Fgc\m\i`e^je`m\Xl\eXXemXXi[`e^`e fm\ic\^%

D%8%9\\bdXem`Xk\c\]ffe$

[XebleklZfekXZk fge\d\ed\k[\_\\i

eldd\i',./ -.----%


54 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA 2

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. A. Stijf. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur (zangdienst) ds. J.B. Diermanse. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. P.L.D. Visser. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. W. Smouter, 17.00 uur ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: (Heilig Avondmaal) 9.30 uur ds. A.W. Beute, 16.30 uur dr. H. de Vries. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (jeugddienst) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Auke van Slooten. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur ds. J.W. Bok. Wendhorst: 10.45 uur dhr. J. Mondria. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P. Baas. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur kand. A. Kos, 14.00 uur kand. G. Kater. Prot. Gem.: (Petruskerk, Kwartelweg 9): 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) mw. M. Buijs-Ballast, 19.00 uur (vesperdienst) ds. J.A.C. Schouwstra. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. J. de Groot, 14.30 uur ds. Trommel. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. L.W. de Graaf, 14.30 uur ds. J.R. Visser. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. v.d. Meulen. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. A. Schaafsma. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. E.S. Klein Kranenburg, 19.00 uur (RvK-dienst in Grote kerk) ds. S. Zitman. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. A. Kos, 18.30 uur ds. A.P. Muilwijk. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (oec. Dienst in Grote kerk) ds. S. Zitman. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; do. 19.00 uur Eucharistie in Wendhorst, past. Hof; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Hofstede.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512. Zondag 28 maart 2010 | Zevende Lijdenszondag

EMST Herv. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. P. Vermeer, 19.30 uur ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Boersma, 19.00 uur (gez. dienst in de Tabernakel) ds. B. Heslinga. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 10.00 en 19.00 uur ds. B. Heslinga. VGV: 10.00 uur (Avondmaalsviering) ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstaring. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Andreas Leha. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: 10.00 uur Eucharistieviering, past. Hofstede. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 9.30 uur dr. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. M.L.W. Karels, 10.30 uur (gez. dienst met Emmaüskerk) ds. E.R. Veen en ds. T. Palma, 19.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen 16.30 uur ds. G. van Roekel. Geref. Kerk Vrijg.: (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 J. Haveman; (Open Poort): 9.30 uur ds. J. haveman, 14.30 uur ds. R. Knigge. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 16.30 uur ds. C.M. v.d. Klis. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur jeugddienst, 19.00 uur br. N. Catsburg. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. W.G.P.M. Wijnolts. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: 9.30 uur (schoolviering) Woord- en Communieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399. Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van St. Wisselwerk Apeldoorn., richt zich op het welzijn van alle bewoners van de Gemeente Heerde door middel van: het organiseren en uitvoeren van Jeugd en Jongerenwerk, Ouderenwerk, en Steunpunt Mantelzorg. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk te Heerde, , SIW Wapenveld, de Stikke Veessen , Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee te Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau gevestigd aan Grifstraat 10a, 8181 VZ Heerde, tel. 0578-694626. Het Centraal Bureau is iedere werkdag geopend van 9.0012.00 uur. Verdere informatie: www.bintwerk.nl. ZorgSaam Inloopsspreekuur van ZorgSaam is iedere derde donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10 van 10.30-11.30 uur. Voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel:055-58 898 58. Inloopspreekuur van ZorgSaam is iedere tweede woensdag van de maand in Wapenveld, in het gebouw van Fysiotherapiepraktijk D'Olde Bank, H.G.D. Cramerstraat 11 van 9.00- 10.00 uur. Vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn of bel: 055-58 898 58 Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157 Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG

Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni. Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@wanadoo.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


PAGINA 255 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Hak verwenfruit

Paasstol met spijs

Appelcompote met peer en kaneel of mango en passievrucht

2,69

pot Ă 720 gram

1

19 .

Bloemkool

2,19

Z akken vullen bij

C1000 Van Andel Gruttersplein 15 8161 HN Epe

2,79

per stuk

1

1

per stuk Ă 750 gram

19 .

69 .

C1000 Hardeman W.H. van de Pollstraat 2 8191 DA Wapenveld

Let volgende week op uw brievenbus en kom zakken vullen ! (Vanaf maandag 29 maart liggen de speciale zakken ook bij uw C1000)

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 25 maart t/m zaterdag 27 maart bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 23 MAART 2010 - PAGINA PAGINA 56 2

7.49

3.

99

Varkenshaas 500 gram

4.79

2.

99

9.48

3.

99

Hamrollade Kilo

12.39

Toiletpapier Pak 24 rollen

Hertog Jan Bier* Krat 24 flesjes à 30 cl

7.

99

Spaar voor een gratis pakket vol topmerken t.w.v. 50 euro Geldig van maandag 22 t/m zaterdag 27 maart

VOORDEELVERPAKKING

Appelsientje Appelsap of sinaasappelsap

3.

49

3 HALEN 2 BETALEN

Alle smaken à 1 liter

3 pakken à 1 liter naar keuze

Shoarmavlees Kilo

Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33.3% korting op de totaalprijs.

VOORDEELVERPAKKING

5.

99

6.49

50% KORTING PER STUK

Hak Groenteconserven pot 370 ml Alle smaken

3 potten à 370 ml naar keuze

3 HALEN 2 BETALEN

Sunil Wasmiddel

Bavaria Pils

OP=OP

Krat 12 flesjes à 30 cl of fridgepack 8 blikken à 33 cl

Diverse varianten

Varkensschnitzels

Naturel, Wiener of Zigeuner 8.99-9.49

Kilo

12/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

www.plus.nl

14.98

7.49

Pak 4320 gram of flacon 5 liter

4.53-4.93

3.49

Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

schaapskooi week 12 2010  

schaapskooi week 12 2010

schaapskooi week 12 2010  

schaapskooi week 12 2010

Advertisement