Page 1

Schaapskooi Oplage 28.500 exemplaren 29e jaargang nr. 27, 25 f e b r u a r i 2 0 1 4

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

Echtpaar Joseph zestig jaar getrouwd HEERDE- Han en Addie Joseph uit Heerde zijn 60 jaar getrouwd. Het stel leerde elkaar kennen in Den Haag. “Ik ging naar een feest van de Blue Diamonds”, legt Han uit. Met een vriend van hem sprak hij af: “Ik haal jouw vriendin op en jij de mijne. Ik woonde dichterbij haar in de buurt.” Uiteindelijk klikte het met Addie en bracht hij haar ook thuis. Na anderhalf jaar traden ze in het huwelijk. “Ik weet nog dat we op de trouwdag om 24.00 uur ’s avonds thuis kwamen en dat de vader van haar bovenaan de trap stond en zei dat hij het schandalig vond dat we zo laat thuis kwamen”, vertelt hij lachend. “Je woonde in die tijd nog in”, voegt zijn vrouw toe. Ze kregen een tweeling, bestaande uit twee zeer verschillende jongens. “Eén donker zoals mijn man en de ander blond. Iedereen wilde bij me in de wandelwagen naar ze kijken.” Na bijna drie jaar gingen ze in de woning van oma van Addie wonen toen zij naar het bejaardentehuis ging. “Je was blij als je je eigen huis had.” Ook kregen ze een dochter bij. Uiteindelijk kwamen ze vanuit het westen in Epe terecht door hun zoon. “Hij wilde de bosbouwschool gaan doen maar die had je niet in Den Haag.” Dus besloot het echtpaar naar Epe te verhuizen en vond Han werk bij Hohamij, Hooiberg’s Handelsmaatschappij. Hij was verantwoordelijk voor de kantoorbenodigdheden. “Rekenmachines, bureaustoelen, schrijfmachines.” Was de overgang van de grote stad naar een dorp niet wennen? “Ik vond het heerlijk”, vertelt Addie en ook Han is positief. “We hebben er nooit spijt van gehad.” Na een jaar kwamen ook de ouders van Addie in Epe wonen. Na acht jaar aan de Maatkampstraat te hebben gewoond, verhuisden ze naar een koophuis aan de Abraham Kuyperstraat. Tegenwoordig wonen ze aan de Brinklaan in Heerde. “We wilden een appartement met 2 slaapkamers maar die zijn in Epe niet te vinden. Zodoende zijn we in Heerde terecht

Gedichtenwedstrijd HEERDE- Ben je tussen 10 en 17 jaar en woon je in de gemeente Heerde? Doe dan mee met de gedichtenwedstrijd die het Comité 4 en 5 mei organiseert. Om de Dodenherdenking en viering van de bevrijding op 4 en 5 mei levend te houden bij de jeugd uit Heerde, organiseert het Comité 4 en 5 mei een gedichtenwedstrijd voor jongeren van 10 tot en met 17 jaar.

gekomen. En weet je hoe we Heerde kennen? We komen al dertig jaar bij banketbakkerij Kamphorst en bij Modehuis Dekker.” Aan de Brinklaan kunnen ze hulp krijgen van Brinkhoven. “Dat hebben we nu nog niet nodig maar dat kan morgen anders zijn. Het medisch centrum is dichtbij en de bus stopt bijna voor de deur.” Twee keer per jaar ging het echtpaar naar Oostenrijk. “Samen met mijn moeder en haar tweelingzus”, aldus Addie. “Zo leerden we op onze oude dag nog skiën. We hebben daar veel plezier aan beleefd. Het is zo ontspannend; net alsof je als kind buiten speelt.” Door reuma is Han uiteindelijk afgekeurd op zijn 53ste en kwam hij bij de sociale dienst in Apeldoorn terecht. Hij was daar magazijnbeheerder en vond het geweldig. “Ik was altijd blij als ik naar mijn werk mocht.” Nu schildert en tekent hij als hobby.

Addie verzamelt postzegels en gaat naar het atelier van haar dochter in Wissel. Ze laat een werk van speksteen zien. “Dan ben ik er even uit.” Haar man moedigt haar aan. “Anders gaat ze nooit uit.” Daarnaast houdt Han van kruiswoordpuzzels en lost zijn vrouw menig sudoku op. De zonen wonen in Dronten en in België en de dochter in Emst. Graag vertellen ze beiden over hun kinderen, ze zijn heel trots op ze. En natuurlijk op hun vier kleinkinderen. Met z’n allen zijn ze zaterdag samen uit eten geweest. En wat vinden ze na 60 jaar van elkaar? “Het is een schat, hoor!”, zegt Han liefdevol. “Ze zorgt goed voor de kinderen en haar man.” Zij beantwoordt dat hij heel charmant en sociaal is. En natuurlijk hebben ze wel eens onenigheid. “Maar dat vergeet je gewoon weer. Daar ga je niet over doorzeuren.”

Het thema voor de gedichtenwedstrijd is gelijk aan het landelijk thema van het Nationaal comité 4 en 5 mei: ‘Vrijheid, geef je door in wederkerigheid!’. Het gedicht mag maximaal 2½ minuut duren. Het Comité 4 en 5 mei zal de gedichten beoordelen. De winnaar mag het gedicht voordragen tijdens de Do-

denherdenking op 4 mei in Heerde. Daarnaast is er een prijs voor de winnaar en wordt het gedicht geplaatst op de gemeentepagina in deze krant. Informatie over het onderwerp kun je vinden op de website van het Nationaal comité 4 en 5 mei, www.4en5mei.nl. Mail je gedicht naar kabinet@heerde.nl of stuur het naar Gemeente Heerde, t.a.v. Kabinet, Henriette Bresser-Dingerink, postbus 175, 8180 AD Heerde. De uiterste inzenddatum is 27 maart.

EC HT E C H T

uwthuiszorgwinkel.nl Wij vieren ons 1-jarig jubileum ! Gehele maand februari

steenbergen advocatuur advocatuur

20% korting op alle producten.

Pastoor Somstraat 7, Epe Tegenover VVV, naast Beter Horen Open van maandag t/m vrijdag.

033-4619191

www.echtadvocatuur.nl

ECHT Scheiding EPE Tel. 0578-614029

Heropening burgemeester Faberhal HEERDE- De vernieuwde burgemeester Faberhal in Heerde is zaterdag officieel heropend. Noël, het jongste lid van gymnstiekvereniging Pegasus knipte samen met wethouder Anton Westerkamp het lint door en dook met hem de bak met schuim in. “Een dag waar we jarenlang naar hebben uitgekeken. De Faberhal heeft weer een eigentijdse uitstraling gekregen. De kantine zag er voorheen gedateerd uit maar heeft nu een moderne en frisse uitstraling”, aldus wethouder Anton Westerkamp. Belangrijkste verandering is de uitbreiding van de hal met een turnaccommodaVanaf heden ook PEPER dealer!

tie. “Pegasus heeft zelf aangegeven dat het lastig is om over 4 hallen verspreid de vereniging bij elkaar te houden. Ook het steeds opbouwen van alle toestellen zorgt ervoor dat er weinig tijd meer is om te trainen. Dat is nu allemaal voorbij.” De gymnastiekvereniging heeft nu zelf een accommodatie met mooie toestellen en eigen kleedkamers die voldoet aan de eisen van de NOC/NSF. Voorzitter van Pegasus, Jaap Roeters, beloofde de wethouder dat de gymnasten binnen een jaar een niveau hoger zullen turnen. “Wie weet komt de nieuwe Epke Zonderland wel uit Heerde.”

w w w.krcaccountants.nl

De hal heeft drie hoofdgebruikers: Pegasus, de Heerder badmintonclub, en volleybalvereniging Langhenkel Hec. Daarnaast wordt er gebasketbald en zaalvoetbal gespeeld. Westerkamp sprak ook over de overlast die er tijdens de verbouw is geweest. Hij sprak waarderend over de kantinebeheerders die de ergernissen en irritaties hebben moeten aanhoren tijdens de verbouwing. “Zij zijn als masseurs te werk gegaan.” Er was dan ook een bos bloemen voor ze. De aannemer Van Laar bood, ook namens de onderaannemers, een cheque aan voor de aanschaf van een geluidsinstallatie. NU 2 DAGEN! Vrijdag

28 Febr.

FIETSEN OP MAAT!

Vraag de mogelijkheden.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

Ondernemende Accountants

09.00-21.00 uur

EEN MEGA

Unieke Voorseizoen-Actie!

Zaterdag

1 Super Zonwering Maart STU NTDAGEN in Heerde!

09.00-17.00 uur

Zie pagina 22 en 23 ron dw eg 13 8091 x a w e z e p t [038] 444 62 44 e m a i l: in fo@k rc accou n ta n t s.n l

Houtweg 49 8167 PJ Oene (0578) 64 12 94

Zonnepanelen ZiezoZonnepanelen Pelletkachels (Auto)laadstations

www.aalbertsduurzaam.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 22

Informatie van de gemeente Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde

Vrijdag 14 maart politiek Vergadering Wmoadviesraad 3 maart café in De Spikke

Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Opwelkevragenwiltuvóórdegemeenteraadsverkiezingenvan 19maartnogantwoordvandelokalepolitiek?

Internetsite

Stelzeopvrijdag14maarttussen19.00tot21.00uurtijdenshet politiekcaféinDeSpikke,Stationsstraat8inHeerde.

Openingstijden

OnderleidingvanjournalistDickvanderVeenkuntudelijsttrekkers aandetandvoelenoverdeonderwerpendievoorúbelangrijkzijn. ErvaltheelwattekiezeninHeerde!Uwordtvanharteuitgenodigd uweigenvragentestellen.

www.heerde.nl ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

ma.t/mdo. 08.30-17.00uur vrijdag 08.30-16.00uur

Tijdensdespannendeverkiezingsavondzelf,opwoensdag19maart, bentuvanhartewelkominhetgemeentehuis.Vanaf21.30uurtotdat ’snachtsallestemmenzijngeteld,hoortualseersteinhetgemeentehuisinelkgevaldeuitslagenoppartijniveauperstembureau.

Inzienstukken

Afvalinzameling

Dedefinitieveuitslagvandegemeenteraadsverkiezingvan woensdag19maart,wordtvrijdag21maartofficieelbekend gemaakt.Devoorzittervanhetcentraalstembureau,burgemeesterPijnenburg-Adriaenssen,doetditop21maartom10uur ’smorgenstijdenseenopenbarezittinginhetgemeentehuis.

Ookgeopendiederemaandag: • van1okt.t/m31mrt.van 17.00-19.00uur • van1apr.t/m30sept.van 16.30-19.30uur Voorhetinzienvanstukkenof vooruitgebreidevragenkuntu eenafspraakmaken. KlantenserviceROVA:

(038)4273777 klantenservice@rova.nl

Opvangzwerfdieren

Dierenbescherming `EdoHammers`,Kampen Tel.038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl StichtingAmividi Tel:088-0064654of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Gevondenenverloren voorwerpen

Ukunteenmeldingdoorgeven via www.heerde.nl/ gevondenofverloren.Ookwordt daarregelmatigeen overzichtvangevondenen verlorenvoorwerpengeplaatst.

Voormeerinformatie Ganaarwww.heerde.nl.

Militaire oefeningen

19maartverkiezingsavondinhetgemeentehuis

Definitieve uitslag verkiezingen op 21 maart

BurgerzakenenBelasting

Maandag3maarthoudtdeWmo-adviesraadweereenopenbare vergadering.Ubentvan9.30tot12.00uurvanhartewelkominde raadszaalinhetgemeentehuis.

Gedichtenwedstrijd 4 en 5 mei Benjetussen10en17jaaren woonjeindegemeente Heerde?Doedanmeemetde gedichtenwedstrijddiehet Comité4en5mei organiseert!

Hetthemavoorde gedichtenwedstrijdisgelijkaan hetlandelijkthemavanhet Nationaalcomité4en5mei: ‘Vrijheid,geefjedoorinwederkerigheid!’.Hetgedichtmagmaximaal 2½minuutduren.HetComité4en5meibeoordeeltdegedichten. Voordrachtenpublicatie

DewinnaarmaghetgedichtvoordragentijdensdeDodenherdenking op4meiinHeerde.Daarnaastisereenprijsenwordthetgedicht geplaatstopdegemeentepaginaindeSchaapskooi. Informatieoverhetonderwerpkunjevindenopdewebsitevanhet Nationaalcomité4en5mei,www.4en5mei.nl. Mailjegedichtnaarkabinet@heerde.nlofstuurhetnaarGemeente Heerde,t.a.v.Kabinet,HenrietteBresser-Dingerink,postbus175, 8180ADHeerde.Deuitersteinzenddatumis27maart.

Op27februariwordendemilitaireoefeningengehoudenophet militaireschietterreinin‘tHardeindeavond. Alserschadedoordeoefeningenisontstaan,kuntuditonder vermeldingvanzoveelmogelijkgegevens,zoalsEenheid,kentekenvoertuig,datumentijd,plaats,soortschadeetc.meldenaan: MinisterievanDefensie,CDC/JDV/SectieClaims,Postbus20703, 2500ESDenHaag,telefoon:070–3396701.

Gekloofd haardhout te koop Vanuiteenparticipatieproject vandegemeenteHeerdein samenwerkingmetde Felua-groepenInterstapBV, kunnenwijburgersvande gemeenteHeerdegekloofd haardhoutaanbieden.Hetgaat omloofhoutuithetopenbaar groendatverwerktwordttot gekloofdhaardhoutdoor mensenmeteenafstandtot deregulierearbeidsmarkt.Het gaatomeenmixvaneiken, beuken,berken,kersenen essenhout,watgestapeldin bigbagsaanuaangebodenkan worden.

Deprijsvan1bigbaginhoud 1m3bedraagt57,50euroenvoor7,50euroextrakuntuhetooklaten bezorgenbinnendegemeenteHeerde.Zelfafhaleninoverlegisook eenmogelijkheid. Voorbestellingenofmeerinformatiekuntucontactopnemen: Interstap/Felua-groep Europaweg12-a 8181BHHeerde Tel.0578–695880


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 23

www.heerde.nl

Kent u iemand die een lintje verdient? Koninklijkeonderscheiding2015

Kentuiemanddiezichbelangeloosinzetvooranderen?Diebijna zijnofhaargehelelevenvrijwilligerswerkheeftgedaan?Ofzichop anderemanierenverdienstelijk heeftgemaakt?Dankuntuvoor dezepersooneenlintjeaanvragen.Ditgaatviadegemeente.Het kostuweldenodigeinspanning, maardebeloningisgroot.Zekervoordegenediehetlintjeontvangt.

Hetlintje

OpdelaatstewerkdagvoorKoningsdagvindtdejaarlijkse‘lintjesregen’plaats.Allerleimensendieeenbijzondereprestatiehebben geleverd,jarenlangvrijwilligerswerkhebbengedaanofopeen anderemanierzichhebbeningezetvooranderenontvangeneen lintje,ofofficieel:eenKoninklijkeonderscheiding.Voorveelvan dezemensenisditeenkroonophunwerk.Buitendejaarlijkse ‘lintjesregen’ishetookmogelijkomtijdenseenbijzonderegelegenheid,zoalseenafscheidofeenjubileum,eenonderscheiding uittereiken.Maarlintjeskunnenalleenwordenuitgereiktals iemandanderszedaarvoorvoordraagt.Ukuntdiepersoonzijn. WanneeruiemandkentdieindegemeenteHeerdewoonten waarvanudenktdathijofzijeenlintjeverdient,vraagdanhet aanmeldingsformulieraanbijdegemeente.

Informatie

AlsuiemandvoorwiltdragenvoorKoningsdag2015ofvooreen bijzonderegelegenheid,dankuntucontactopnemenmet HenriëtteBresser-Dingerink:telefoonnummer(0578)699492of viae-mailkabinet@heerde.nl.Zijkanuingrotelijnenaangevenof deverdiensteninderdaadbijzondergenoegzijnvooreen KoninklijkeOnderscheidingenhoeutewerkmoetgaan. Zijkanuookhetaanmeldingsformuliertoesturen.Verdereinformatieenhetaanvraagformulierzijnooktevindenopdewebsite (www.heerde.nl>Bestuurenorganisatie>Onderscheiding)ofvia www.lintjes.nl.Hetaanvraagformuliermoetuiterlijk8mei2014 binnenzijn.

Tijdelijk geen aanvragen paspoort en identiteitskaart mogelijk Opzondag9maart2014wordtdegeldigheidsduurvanhetpaspoorten deNederlandseidentiteitskaartvoorpersonendie18jaarenouderzijn, verlengdvanvijfnaartienjaar.Daaromwordteennieuwmodelvan dezedocumenteningevoerd.Eenaantaldagenvoorafgaandaandedatumvaninvoeringisnietmogelijkisomreisdocumentenaantevragen. De‘sluiting’ isnoodzakelijkomdatbijdeproducentdesystemenmoeten wordenaangepast.Ditomdedocumentenvanhetnieuwemodelte kunnenvervaardigen,eencomplexeentijdrovendeoperatie.

Geenaanvragenop6en7maart

Degemeentemagopdonderdag6maartenvrijdag7maartgeen aanvragenvoorpaspoortenenNederlandseidentiteitskaartenin behandelingnemen.

Mededeling voor Niet-Nederlandse inwoners uit de EU DeburgemeestervanHeerdemaaktbekend,datniet-Nederlandersdieonderdaanzijnvaneenlidstaatvan deEuropeseUnieenalsingezetenezijningeschrevenbijdezegemeente,zichkunnenlatenregistreren alskiezervoordeverkiezingvandeNederlandseledenvanhetEuropeesParlement. Udientdan - opdinsdag8april2014,dedagvandekandidaatstelling,uwwerkelijkewoonplaatsinNederlandte hebben; - opdonderdag22mei2014,dedagvandestemming,18 jaarofoudertezijnen; - nietuitgeslotentezijnvanhetkiesrechtinNederlandofineenanderelidstaatvandeEuropeseUnie. Hetverzoekschrifttotregistratiewordtopuwverzoektoegezonden. Deeenmaalalskiezergeregistreerdepersoonblijftgeregistreerdzolanghij/zijalsingezeteneis ingeschrevenbijeenNederlandsegemeente. Hetverzoekschriftbevatookeenverklaringdathij/zijnietisuitgeslotenvanhetkiesrechtendathij/zij uitsluitendinNederlandvanhetkiesrechtgebruikzalmaken. Hetverzoekschriftdientuiterlijkdinsdag8april2014,dedagvandekandidaatstellingtezijnontvangen. Verzoekendienadezedatumwordenontvangengeldenpasvoordevolgendeverkiezing. Wiltumeerinformatie?NeemdancontactophetteamBurgerzaken&Belastingenvandegemeente Heerde,viatelefoonnummer0578-699494.

Evenementenkalender Wiltuniet-commerciële,voorpubliektoegankelijkecultureleevenementen aankondigen?Mailhetvóórwoensdag12uurnaarhetPlatformKunsten Cultuur:evenementen@heerde.nl.Evenementenmoetenvoldoenaanweten regelgeving. 23februari

DeVoordracht-muziekenpoëziemetPaulineOostenrijkenEnnoVoorhorst.Hetvierdeenlaatste koffieconcertvanditseizoen.Aanvang12.00uurindeNPBkerkaandeJulianalaan2inHeerde.Kaarten €16.-(tot18jaar€5,-),verkrijgbaarviadewebsitewww.cultureelcentrumheerde.nl. 1maart

OrgelmiddaginWapenveld.Iedereenisdezemiddagtussen13.00en16.00uurvanhartewelkomomde orgelsinde Sionskerk(Putterweg4), Petruskerk (Kwartelweg9)ende HervormdeKerk(Kerkstraat2)te bezichtigenentebespelen.Orgelbespelingen:13.00uurRoelieMulderindeSionskerk;15.00uurJohan SmitindePetruskerk.WimDiepenhorstgeeftom16.00uur eenconcertindeHervormdeKerk. Vrijtoegankelijk,naafloopvanhetlaatsteconcerteencollectevoordeonkosten. 15maart

JaarlijksetoneelvoorstellingvanEVETOC.Aanvang19:30.Locatiesporthal“DeNoord”inVeessen.Toegang isgratis 16maart

Namiddagconcert:PortugeseFadomuziekvanFlord’LunaengedichtenvanTheoEttemainGaleriede Queeste.Voormeerinformatieenreserverenziewww.galeriedequeeste.nl t/m17maart

ExpositieindeetalagevanVanLoenen,Dorpstraat2ainHeerde.Tergelegenheidvandestartvanhet jubileumjaarvanfotoclubA.F.V.deSprengenexposerendeledenvandefotoclubmetvrijwerk.Meerinfo: www.afvdesprengen.nl t/m27maart

Expositieschilderijen,pasteltekeningenennatuurstudies vandeheerderbeeldendkunstenaresDietdeRidder-MeijerinWendhorst(Eperweg33inHeerde).

Leveringdocumentenhuidigemodel

t/m13april

Spoedaanvragenhuidigemodel

t/m31mei

Depaspoortenenidentiteitskaartenwelkeuiterlijkopwoensdag5 maartzijnaangevraagd,ontvangtdegemeentebinnendegebruikelijkelevertijden. Eendocumentwaarvandespoedaanvraagopwoensdag5maartvoor 15.00uurbijdegemeenteisaangevraagd,wordtzoalsgebruikelijkde dagerna,dus6maartbezorgd.

ExpositieInezvanDillen“Aknifeintheeye”.Etsen,tekeningen,objectenenschilderijen.Voormeer informatiewww.galeriedequeeste.nl Fotoexpositie“Heerde,...maardananders” inVillaJacoba,aandeDorpsstraat55teHeerde.Voor openingstijdenenmeerinformatieziewww.afvdesprengen.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 24

www.heerde.nl

Bekendmakingen ∇ Tegendezebesluitenkuntueenzienswijzeindienen. ♦ Tegendezebesluitenkuntueenbezwaarindienen. ∗ Tegendezebesluitenkuntueenberoepindienen.

•

Inzage

•





Voorhetinzienvandebetreffendestukkenkuntueenafspraakmakenviahet Publiekscentrum, telefoonnummer (0578) 699494 of e-mail gemeente@heerde.nl. • Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Indeperiodevan11februari2014tot18februari2014: • HetplaatsenvandrievlaggenmastenophetperceelEperweg/Elburgerweg ongenummerdinHeerde,kadastraalbekendgemeenteHeerde,sectieBnummer 3591(tegenoverEperweg1binHeerde). • Hetplaatsenvaneendakkapelopdewoningenhetplaatsenvaneendakraamopde garageophetperceelHeideweg8binHeerde. • Hetkappenvaneenboomophetperceel2eHoornerveenseweg7BinHeerde. • HetkappenvaneenberkenboomophetperceelOenerweg34inHeerde. • HetaanleggenvaneenfietspadtussendeOenerweginHeerdeendeNijbroekerweg inEpe(tussendeGriftenhetApeldoornsKanaal). • HetbouwenvaneenwoningophetperceelVorchterEnkweg1inVorchten(hetbetreft eengewijzigdevergunning). • HetuitbreidenvandebestaandewoningophetperceeldeWangen20inWapenveld. Sloopmelding

Indeperiodevan11februari2014tot18februari2014: • Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitdebergingopdepercelen ProfessorBrummelkampstraat6en8enKwartelweg35,37en39inWapenveld. Dezemeldingligtnietterinzage.Voormeerinformatiebeltu0578-699494.

♦ Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) • HetplaatsenvaneenstapmolenophetperceelZwolseweg94inHeerde. • HetverbouwenvaneenschuurophetperceelDeSteeg2inWapenveld. Verzonden:12februari2014. • HetkappenvantweeeikenbomenophetperceelHaneweg25inHeerde. • HetkappenvanzevenbeukenophetperceelHeideweg4ainHeerde. • HetkappenvaneenpopulierophetperceelKerkstraatongenummerd,kadastraal bekendgemeenteHeerde,sectieMnummer182,terhoogtevanKerkstraat8in Wapenveld. Verzonden:14februari2014. • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningvoorhetvestigenvaneen timmerwerkplaatsophetperceelVosbergerweg34inHeerde. Verzonden:17februari2014. • Hetvervangenvantweeverkeersbruggenenhetkappenvandriepopulierenop hetperceelZiebroeksewegongenummerdinHeerdeenBreewegongenummerd inWapenveld. Verzonden:18februari2014.

∇ Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Voornementothetverlenenvaneenomgevingsvergunningvoor: • Hethandeleninstrijdmetregelsruimtelijkeordeningvoorhettijdelijkplaatsenvan eenkleedruimte(stalencontainer)bijde(tijdelijke)kantoorunitophetperceel VeesserEnkweg39CinVeessen.Dekleedruimtestaattendienstevanhetproject “HoogwatergeulVeessen-Wapenveld”enwordtnahetgereedkomenvande Hoogwatergeulverwijderd.

Hettijdelijkplaatsenvanviervlaggenmastenenvijflichtmastenophetperceel KerkdijkongenummerdinVeessen,kadastraalbekendgemeenteHeerde,sectieP nummer620.Dezeconstructiestaattendienstevanderealisatie“Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld”. Hettijdelijkplaatsenvaneenzendmast(tendienstevanderealisatie“HoogwatergeulVeessen-Wapenveld”)ophetperceelKKerkdijkongenummerdinVeessen, kadastraalbekendgemeenteHeerde,sectiePnummer620. Hetslopenvan2Rijksmonumenten,betreffendeenschuurtjeeneen“zomerhuis”, ophetperceelOverweg1inWapenveld.

Toestemming sloopmeldingen

• •

Hetslopenvaneenwoonhuisophetperceel2eHoornerveenseweg22inHeerde. Hetverwijderenvanasbesthoudendematerialenuitenrondomdeschuurophet perceelKommerseweg15inHeerde. Verzonden:12februari2014. Melding inzet mobiele puinbreekinstallatie

MilieutechniekBoverhoffB.V.,voordeinzetvaneenmobielepuinbreekinstallatieop hetvolgendeperceel: • Kerkweg7inVorchtenvan18maart2014totenmet19maart2014 OpbovenstaandperceelzijndevoorschriftenvanhetBesluitmobielbrekenbouw-en sloopafvalvantoepassing.Voormeerinformatiekuntucontactopnemenmethet teamVergunningenenHandhaving,tel.(0578)699494 Openbare welstandsvergadering

Opdinsdag 25februari2014 isdewelstandsgedelegeerdeinHeerdevooreen openbarewelstandsvergadering.Devergaderingvindtplaats(alserbouwplannenzijn) inhetgemeentehuisvanHeerde,aanvang15.30uur.Deagendametbijlagenligt vanafdonderdag 20februariterinzage,opwerkdagentussen08.30en12.30uur. Deagendawordtookopwww.heerde.nlgepubliceerd. Dewelstandsvergaderingisopenbaar.Alsuaanwezigwiltzijndankuntudit telefonischdoorgevenviatelefoonnummer(0578)699494.Ookvoorvragenkuntu hierterecht. Zienswijze

Eenontwerpbesluitwordtééndagnapublicatiegedurendezeswekenvooreenieder terinzagegelegd.Eeniederkanbinnendezetermijnmondelingofschriftelijkeen zienswijzeoverhetbesluitkenbaarmakenbijhetcollegevanHeerde,Postbus175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: 0578-699494. Bezwaar

¨ en beroep *

Wanneereenbesluitovereenvergunningofontheffingurechtstreeksinuwbelang treft,kuntubinnenzeswekennadagtekeningvanhetbesluithiertegeneenbezwaarofberoepsschriftindienen,afhankelijkvanhettypebesluit. Wanneerubezwaarwiltmakentegeneenbesluit,doetuditbijhetcollegevan Heerde,Postbus175,8180ADHeerde.EenberoepmoetusturennaardeafdelingBestuursrechtvandeRechtbankGelderland,Postbus9030,6800EMArnhem. Eenbezwaar-ofberoepschriftmoetduidelijkuwnaam,adresendatumvermelden. Daarnaastmoetuhetbesluitomschrijvenwaaruopreageertenwaaromudaartegen bezwaarofberoepaantekent. Bijhetindienenvaneenberoepschriftmoetugriffierechtbetalen. Voorlopige Voorziening

Intrekken aanvraag omgevingsvergunningen

•

Hetplaatsenvaneenstal,eenhooiberg,eenschuur/overkapping,eenjongveestal eneenbijgebouw,hetvervangenvaneenwoonhuis,hetkappenvan102bomen, hetaanleggenvaneenuitrit,eenwegeneenfietspad,hetplaatsenvanbouwketenenhettijdelijkplaatsenvaneencaravan(gedurende3maanden)ophetperceelIJsseldijk3inVeessen.

Eenbezwaar-ofberoepschriftschorstdewerkingvanhetbesluitniet.Inspoedgevallenkaneenvoorlopigevoorzieningwordenaangevraagd.Ditdoetubijde VoorzieningenrechtervandeRechtbankGelderland,Postbus9030,6800EMArnhem. Ookhiervoormoetugriffierechtbetalen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 25

www.heerde.nl

Raadsvergadering 3 maart 2013 Aanvang19.30uur,raadzaalgemeentehuis(ingangDorpsstraat).

Agenda Bespreekpunten(B-onderwerpen) 5.VaststellingCentrumvisieHeerde2.0

DeCentrumvisiegeefteeninspirerendtoekomstbeeld,een‘stipopdehorizon’,voor hetcentrumvanHeerde.

6. UitvoeringsplanherinrichtingcentrumHeerdeenbeschikbaarstellingkrediet

Metdebeschikbaarstellingvanhetkredietwordendebenodigdemiddelenverkregenom,navaststellingvande‘CentrumvisieHeerde2.0’,deinhet‘Uitvoeringsplan herinrichtingcentrumHeerde’beoogdeinrichtingsvoorstellenterealiseren.

7. VaststellingbestemmingsplanBuitengebiedWest,4eherziening(Veenweg10 teHeerde)

Hetvoorstelwordtgedaanomhetbestemmingsplangewijzigdvasttestellen waarbijdeuiteindelijkeinvullingvandefunctieveranderingeenplanbetreftwaarbij6woningenwordengebouwd,verdeeldovertweewoongebouwen.

8. VaststellingbestemmingsplanKamperweg25teHeerde

Methetvoorstelwordteenverzoekgedaanvoordeaanlegvaneenpaardenbak, debouwvaneenbijgebouwenhetsplitsenvanhethoofdgebouwintweewoningenbinnendehoofdschil.Gevraagdwordthetbestemmingsplangewijzigdvastte stellen.

Hamerstukken(A-onderwerpen) 12. Handhavingsuitvoeringsprogramma2014 13. BeschikbaarstellenkredietCentrumplanWapenveld 14. Wijziging2ewijzigingverordeninglegesgemeenteHeerde2014 15. Verordeningpolitiekeambtsdragers 16. Rechtspositiegriffie Verderzullendezeavonddevolgendemotiesvreemdaandeagendaworden behandeld: 2013-17PvdA,CDA,VVD,D66enGL,glasvezel 2013-18CU-SGP,PvdA,CDAenGBP,wifi-netwerk 2013-19D66,GLenPvdAschaliegasensteenkoolgasvrij Naafloopzalereenkortbeslotendeelzijn,tervaststellingvanhetverslagvande beslotenvergaderingvan16december2013. Devolledigeagendametbijlagenkuntuvindenopwww.heerde.nlonderde buttonvergaderstukken. Inspreken

9. KadernotitieJeugdregioMiddenIJssel,OostVeluwe

Insprekenkanoveronderwerpendieopdeagendastaan(5t/m16).Ukuntzich voorinsprekenaanmeldentot10.00uuropdedagvandevergaderingbij raadsgriffierBiancaEspeldoornviatel.(0578)699494ofe-mail b.espeldoorn@heerde.nl.Uwbijdragekuntuschriftelijkbijhaarinleverenofnaar haarmailen.

10. APV2014

Radio-uitzending

11. Rekenkameronderzoek“GripopWerkenInkomen”

Optie extra raadsvergadering

Devoorliggenderegionalekadernota‘Samensterkvooronzejeugd’beschrijftop hoofdlijnenhoedegemeenteninderegioOostVeluwe/MiddenIJsselvanaf2015 debovenlokalevormenvanhulpenondersteuningaanjeugdvormwillengeven. MetdevaststellingvandeAPVligtereenjuridischjuist,consistentenuitvoerbaar instrumentomtekunnentoetsenenhandhaven. HetonderzoekGripopWerkenInkomenheeftalsdoeldieinformatieteverzamelen diederaadnodigheeft,omhaarcontrolerendeenkaderstellenderolalshetgaat omwerkeninkomenvormtekunnengeven.

Radio794zendtderaadsvergaderingrechtstreeksuittot22.00uur. Alsnietalleagendapuntenop3maartafgehandeldkunnenworden,isvoor 5maart(ondervoorbehoud)aleenextraraadsvergaderinguitgeschreven.Deze vergaderingbegintdanookom19.30uur.

Informatiebijeenkomst vrijgevestigde zorgbieders

Op12maartorganiserentiensamenwerkendegemeenteneenbijeenkomstvoorvrijgevestigde aanbiedersvanzorgenwelzijn.Tijdensdezebijeenkomstgevendegemeenteneentoelichtingopdevoorgenomenwijzevancontracterenendetoekomstigedienstverlening.Dit inhetkadervandetoekomstigewijzigingenindeWmoendenieuwejeugdwet.Aanmeldenvoordeinformatiebijeenkomstkantotenmet7maart.

Genodigden

Voordebijeenkomstvan12maart2014zijnspecifiekuitgenodigdalleZZP-ers,zorgboerderijen,vrijgevestigdenenzuitdebetreffendegemeenten(Heerde,Apeldoorn,Zutphen, Deventer,Hattem,Olst-Wijhe,Epe,Voorst,BrummenenLochem).Dezedienstverlenerswordenvoorzoverbekendpere-mailuitgenodigd,maarwanneerudienstverlenerbenten geenmailheeftontvangen,maguditberichtalsuitnodigingbeschouwen.Dezeinformatiebijeenkomststaatookopenvoordienstverlenersdiemomenteelgeenzorgindegemeentenverlenen,maarin2015weldiemogelijkhedenwensen.

Tijdstipenaanmelden

Deinformatiebijeenkomstop12maart2014startom19.30uur.Ontvangstmetkoffievanaf19.15uur.DebijeenkomstvindtplaatsinhetauditoriumbijCODAMuseum, Vosselmanstraat299,Apeldoorn.Parkerenisvooreigenrekening Voordebijeenkomstmoetuzichaanmeldenmeteene-mailnaarS3H@cbp.nl.Vermeldhierbijduidelijk:de(bedrijfs)gegevens((bedrijfs)naam,adresentelefoonnummer),aantal huidigecliëntenpergemeente,denamenvandepersonendiedeelnemenenhetcontacte-mailadres.Ukuntzichtotuiterlijkopvrijdag7maart2014aanmelden.

Geld voor restauratie monumenten Bentueigenaarvaneenmonument?MonumenteigenarenindeprovincieGelderlandkrijgen financiëlesteunvoorrestauratiewerkzaamheden,herbestemmingen/ofenergiebesparende maatregelen.Deprovincieheefthiervoor€6miljoeneurobeschikbaargesteldinhetGelders MonumentenfondsbijhetNationaalRestauratiefonds.Voormeerinformatieoverdezeof andereregelingen:http://www.restauratiefonds.nl/Regelingen-per-provincie/Gelderland/


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 26

Centrumplan Wapenveld Informatie van de gemeente Voorwoord Het centrum van Wapenveld wordt weer bruisend. Dat beloof ik u. Met het centrumplan dat er nu ligt kunnen we Wapenveld weer maken tot een mooi en levendig dorp. De aanpassing van het Van de Pollplein, de Klapperdijk en een boulevard langs het Apeldoorns Kanaal zal het dorp een moderne en aantrekkelijke uitstraling geven. Toeristen en recreanten, maar zeker ook ondernemers en natuurlijk onze eigen inwoners zullen graag naar het centrum van Wapenveld komen. We zijn aangekomen op het punt dat we overstappen van het plannen maken naar de uitvoering. Op deze pagina maakt u kort kennis met de plannen, ook in beeld, en in de komende twee jaar zult u steeds meer van de plannen uitgevoerd zien worden. Ik hoop en verwacht dat ook u enthousiast bent over de plannen om Wapenveld weer tot een bruisend en aantrekkelijk dorp te maken! Herman van der Stege Wethouder

Klankbordgroep Vanaf het eerste begin vond de gemeente het belangrijk om draagvlak voor het plan te krijgen. Daarom werd er een Klankbordgroep ingesteld, waarin bewoners (vertegenwoordigd door Buurtvereniging de Klapperdiekers), ondernemers (Ondernemersvereniging Wapenveld), het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde en de Dorpsraad waren vertegenwoordigd. Daarnaast is ook overleg gevoerd met OBS De Parel en omwonenden van de Manenbergerbrug. Verder zijn de plannen toegelicht in een openbare vergadering van de Dorpsraad Wapenveld en aan de bevolking van Wapenveld tijdens een informatieavond, voordat het plan door het college en de raadscommissie werd beoordeeld. Op deze manier kon in de plannen goed rekening worden gehouden met de wensen van de belanghebbenden. De inbreng van het klankbord heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de weekmarkt altijd op een verharde ondergrond plaats kan vinden, dat het plein functioneel is en dat een tribune-element op het plein wordt gerealiseerd. Daarnaast hebben de bewoners van de Kade de wens uitgesproken dat de boulevard aan de kant van de weg zo groen mogelijk blijft. Hier is in de plannen rekening mee gehouden.

Beplanting en materiaalgebruik Bij de plannen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. De beplanting in het centrum moet aan gaan sluiten bij de beplanting van de Veluwe en de IJsselvallei. Hierbij wordt gewerkt met vaste planten, die er voor zorgen dat de borders in twee maanden dicht zijn gegroeid. Daardoor ontstaat er minder druk van onkruid en zijn de kosten voor onderhoud laag. De levensduur aan vaste planten is hoog, en vaste planten dragen sterk aan bij aan de verhoging van biodiversiteit (vogels en insecten) Bovendien is het erg kleurrijk. Zowel het hergebruik van materialen als het gebruik van beplanting die zorgt voor een hoge biodiversiteit passen binnen het principe van Cittaslow.

Het plan Het centrum van Wapenveld heeft niet de uitstraling die we als bewoners, bezoekers en ondernemers van Wapenveld verwachten. Daarom hebben de gemeente en de provincie vanuit het Regiocontract Noord-Veluwe geld beschikbaar gesteld om het centrum aantrekkelijk te maken. De Dorpsraad Wapenveld heeft daar in 2012 de aanzet toe gegeven en een praatschets laten maken voor een nieuwe inrichting van het centrum. Vanaf het voorjaar van 2013 is dit in opdracht van de gemeente door bureau ’19 Het Atelier’ verder uitgewerkt tot het huidige Centrumplan. In dit plan is een koppeling gemaakt met de plannen voor het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van de Manenbergerbrug. In november hebben het college van B&W en de raadscommissie Ruimte hun goedkeuring aan de plannen gegeven.

Het plan bestaat uit de inrichting van het W.H. van de Pollplein, de Klapperdijk tussen het plein en de Manenbergerbrug en de aanleg van een boulevard langs het Apeldoorns Kanaal tot aan de Kwartelweg. Door voor dit hele gebied één plan te maken ontstaat er een mooi samenhangend geheel (zie afbeelding). Basis van het ontwerp is het Dorpsplan Wapenveld, dat het dorp ziet als de verbinding tussen de Veluwe en de IJsselvallei, doorsneden door het Apeldoorns Kanaal.

Planning De planvorming is afgerond. Als de raad in maart de financiën beschikbaar stelt, begint daarna de technische uitwerking en de voorbereiding op de uitvoering. De planning is om na de bouwvak van 2014 te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Uiterlijk op 1 januari 2016 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Dit is een harde deadline om nog gebruik te kunnen maken van de financiën uit het Regiocontract.

Financiën De ontwikkeling (en straks de uitvoering) van het Centrumplan wordt mogelijk doordat geld beschikbaar wordt gesteld door de provincie. Uit het deelprogramma ‘Aantrekkelijke dorpen en steden’ van het Regiocontract Noord-Veluwe heeft Wapenveld middelen gekregen om de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte in het centrum te verbeteren. Door dit te koppelen aan het Apeldoorns Kanaal (waar ook geld voor beschikbaar is) en een bijdrage van de gemeente zijn de financiën voor het centrumplan rond. In de raadsvergadering van 3 maart 2014 wordt aan de Raad gevraagd de financiën uit de reserve te halen, zodat ze beschikbaar komen voor het plan.

Meer informatie Meer informatie vindt u op onze website, www.heerde.nl/centrumplanwapenveld. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Thom Melenhorst, projectleider. Telefoon 06-11583650 of melenhorst@cultuurland.com.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PA G G II N N AA 27

Zorg en welzijn in Heerde Informatie van de gemeente Voorwoord Binnenkort krijgen gemeentes er verschillende taken op het gebied van zorg en werk bij, de zogenaamde ‘decentralisaties’. Daarbij wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de samenleving zelf, de ‘burgerkracht’. Gemeente, professionals en burgers moeten er straks samen voor zorgen dat niemand buiten de boot valt, dat iedereen moet kunnen meedoen aan activiteiten, én dat er activiteiten worden georganiseerd. Binnen Heerde zijn er vier personen aangesteld die deze ‘burgerkracht’ ondersteunen: Roel Slingerland, de jongerenwerker, Ton Hulsebos, de volwassenenwerker, Fennie Tiemens, coördinator van ‘De Plu’, en de combinatiefunctionaris Dennis Jolink. Hieronder stellen ze zich voor en geven ze aan hoe u ze kunt bereiken. Om de samenwerking tussen henzelf en tussen hen en andere zorgverleners te verbeteren, wordt dit gecoördineerd vanuit het CJG. Op deze manier willen we er voor zorgen dat álle inwoners van Heerde mee kunnen doen in onze samenleving! Met vriendelijke groet

Dennis Jolink Ik ben beter bekend als “Meester Dennis”. Bijna alle kinderen kennen mij van de gymlessen die ik op de verschillende scholen verzorg. Op een leuke en uitdagende manier probeer ik het huidige bewegingsonderwijs te verbeteren. Scholen zijn hier erg enthousiast over. Het doel van mijn functie is (nog) meer kinderen aan het sporten te krijgen. Daarom zoek en maak ik de combinaties tussen het onderwijs en de sport. En organiseer ik, samen met de lokale sportverenigingen, sportactiviteiten buiten schooltijd of in de vakantie voor de basisschooljeugd. Ook na de voorjaarsvakantie organiseer ik weer iedere maandag in Veessen (16.00 – 17.00 uur) iedere woensdag aan de Roggeweg in Heerde (13.30 – 15.00 uur) en op donderdag in Wapenveld (16.00 – 17.00 uur) leuke sportieve activiteiten voor de basisschool jeugd vanaf groep 3. Ik kondig activiteiten aan via Facebook (www.facebook.com/jeugdinbeweging) en Twitter (twitter.com/Jeugdinbeweging). Maar u kunt me ook bellen of mailen: 06-526 35 102, cfheerde@gmail.com.

Hubert Bögemann Wethouder Welzijn en Zorg

CJG: zorg voor jong en oud (en alles daartussen) Sinds 1 januari 2014 zijn het jongerenwerk, het volwassenenwerk en de begeleiding voor vrijwilligers en mantelzorgers ondergebracht bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Tot op heden is het CJG de plek waar zorgaanbieders samenwerken rond jongeren tot 23 jaar. Jongeren én hun ouders/verzorgers kunnen daar terecht voor advies en informatie. Jongeren worden zoveel mogelijk in de eigen omgeving geholpen en alleen als dat echt niet mogelijk is verzorgt het CJG de toegang tot andere zorg. Ook rond volwassenen wordt steeds meer dezelfde aanpak gebruikt. Vandaar dat Roel Slingerland (jongerenwerker), Ton Hulsebos (volwassenwerker) en Fennie Tiemens (vrijwilligers en mantelzorgers) een plek in het CJG hebben gekregen, en daarbij ook veel samenwerken met combinatiefunctionaris Dennis Jolink. Het CJG wordt zo steeds meer een centrum voor jong en oud.

Roel Slingerland Ik ben sinds 1 januari jongerenwerker in de Gemeente Heerde. Een hele uitdagende baan nadat ik eerst 14 jaar op een leefgroep heb gewerkt en daarna 2,5 jaar als jeugdbeschermer bij bureau jeugdzorg. Ik zie in de toekomst een bloeiend jongerenwerk in de gemeente. Jongerencentra die veel dagen in de week open zijn, zodat jongeren daar heen kunnen; samenwerking met sportverenigingen waardoor er meer jongeren gaan sporten; minder overlast; maandelijkse of jaarlijks terugkerende activiteiten door en voor jongeren; samenwerking met de lokale middenstand om activiteiten te organiseren en mensen die als vrijwilliger zich samen met mij willen inzetten voor de jongeren in de gemeente. Ik heb er veel zin in! Activiteiten en bijzonderheden komen op de website van het CJG, de gemeente, op Facebook (facebook.com/jongerenwerker.heerdewapenveld) en op twitter (twitter.com/jongerenwerkerh). Mocht u vragen voor mij hebben dan kunt u mij bellen of mailen: 06-527 45 048 of roelslingerland@verian.nl

Fennie Tiemens De Plu, waar ik coördinator van ben, is het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt gaan doen, of als organisatie graag tips wilt hebben hoe u nog beter met uw vrijwilligers om kunt gaan, kunt u bij mij terecht. Een bekend project dat onder De Plu valt is ‘Graag Gedaan!’. Dit schooljaar zetten 190 kinderen zich binnen dit project in voor een ander. Uniek in Nederland! Mantelzorgers hebben een zware taak, maar zijn onmisbaar. De Plu organiseert bijeenkomsten om de mantelzorgers handvaten te geven om de zorg voor hun naaste beter aan te kunnen. De afgelopen jaren hebben veel organisaties in de gemeente Heerde meer oog voor mantelzorgers gekregen. Maar ook in de toekomst zal ik zo goed mogelijk proberen om mantelzorgers onder de aandacht van gemeente en andere organisaties te brengen en te houden! De Plu is te bereiken via www.depluheerde.nl, tel 0578- 699 500 of info@depluheerde.nl. De Plu is ook te volgen via Facebook.com/fennie.tiemens en twitter.com/PluHeerde.

Ton Hulsebos Als volwassenenwerker in de gemeente Heerde ondersteun ik individuen en groepen om zich actief in te zetten voor anderen. Bijvoorbeeld door het organiseren van uiteenlopende activiteiten door vrijwilligers in Hanzeheerd Brinkhoven en op andere ontmoetingsplekken in Heerde. De activiteiten voor ouderen in “het Drieluik” gaan binnenkort naar “het Hof van Cramer”, Putterweg 2a in Wapenveld. Ik stimuleer mensen om zich voor andere (kwetsbare) mensen in te zetten en met hen activiteiten te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Ik doe ook de coördinatie van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. VOA’s bezoeken 70+ers thuis om hen te informeren en adviseren op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast kunnen ouderen een beroep doen op servicediensten als belastingformulieren invullen en dakgoten schoonmaken. De Eigenkracht Carrousel is een preventief aanbod voor ouderen en behandelt diverse thema’s om de zelfredzaamheid te vergroten. Ik ben te bereiken via het CJG, tel. 0578-720 001 / 06-512 59 370 of bij Hanzeheerd Brinkhoven, Brinkhoven 1 in Heerde.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 28

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Heerder politieke partijen over veiligheid HetCDAvindtdatHeerdeeengemeentehoorttezijnwaariniedereen,vanjongtotoud, zichveiligvoelt.Hetbereikenvaneenveiligesamenlevingisnaasteentaakvooronze gemeentelijkeoverheid,ookeentaakvanonzeburgers,ouders,scholen, (buurt)verenigingen,horeca,winkeliers,woningcorporatiesensportverenigingen. Eenveiligergemeenschapvraagtomeenbredeintegraleaanpakwaarbijiedereburgeren organisatieaanspreekbaarisopzijngedragengeleverdebijdrage. HetCDArichtzichindekomendeperiodeophetnemenvanpreventievemaatregelen. Immers,voorkomenisaltijdbeterdangenezen.Degemeentemoetderegierolactief oppakkenendeburgersbijelkaarbrengen. Hiernaastpleitenwijvooreenaantalvormenvanactievepreventie. HetCDA: · wildejongerenuitonzegemeentebeterbereikenenbetrekkenbijpreventievemaatregeleninhetkadervanveiligheid.Eengoedvoorbeeldhiervanisuitgebreide voorlichtingscampagnesopdescholenoverdrugs-enalcoholbeleid. · stelthogeprioriteitaanhetbestrijdenvanhuiselijkgeweld.Indiennodigmoetenerin samenwerkingmetgespecialiseerdeinstantieszoalsb.v.hetCentrumvoorJeugden Gezin,specifiekemaatregelenwordengenomen. · vindtverkeersveiligheidvoorjongenoudvangrootbelang.NietalleenrondomdescholenenMFA’s,bijdewoonvormenvoorouderen,maarookgewoonbijuindewijk.

VoorGemeentebelangBoerenpartijHeerdeisveiligheidvooralleburgersindegemeenteeenzeerbelangrijkpunt.Ditistebereikendoordepolitiedewaarderingtegevendiezeverdient.Ermoetdanookgehamerdwordenopvoldoendeinzetvandepolitie inonzegemeente.Eenbelangrijketaakisomdeoverlastdieuitgaandejongerenveroorzakeninteperken. OokdecijfersomtrentoverlastdoordrugszullenvolgensGBPnaarbenedenmoeten.Een goedecontroleopdejuisteplekkenishiervoornoodzakelijk. Daneenanderzeerbelangrijkpunt:Deverkoopvanvuurwerk.Hieropmoeteenbetere controlekomen.Delokalepolitiekmoethierbeterinzichtinkrijgenenhetmoetmogelijk zijnomvergunningenteweigerenwanneerdeverkoopdeveiligheidvanburgersopwat vooreenmanierdanookingevaarbrengt! VerderisGBPHeerdevoorhetbehoudvandebrandweerkazernesinzowelHeerdeals Wapenveld. Dezeheldenverrichtenenormgoedwerkenhunaanwezigheidversterkthetgevoelvan veiligheidbijalleburgers!

Onsmottois:SamenLeven,SamenWonen,SamenWerken. Daarinzijnveiligheidenleefbaarheidvoorwaardenvooreenbloeiendesamenleving. Maardieveiligheidenleefbaarheidstaanmetditkabinetsbeleidonderzwaredrukenzijn nietmeervanzelfsprekend. Bijhetwerkenaanveiligheidenleefbaarheidheeft,naastdepolitie,iedereeneenrol. Degemeentemoetdaarbijeenbondgenootzijnvandewijkbewoners. Omzometelkaar,overheidenburgers,tezorgenvoorbuurtenwaarinjongerenveilig naarschoolkunnengaan.Waarinoudersmeteengerusthartwonen,werkenenwinkelen enwaarinouderenechtvanhunoudedagkunnengenieten. DeChristenUnie-SGPisdaaromvoor: · aanpakvanoverlastdoordrank-endrugsmisbruikenstevigoptredentegendeveroorzakers vanoverlastenvernielingen.Dadersmoetenzelfopdraaienvoordekosten; · ondersteuningvanbuurtpreventie; · dewijkagentalstoegankelijkenaanwezigaanspreekpunt; · vrijwillige-enberoepsbrandweerdiegoedmetelkaarsamenwerken; · korteaanrijtijdendoorbrandweerenambulancedienst,voorsnelleendeskundigehulpverlening; · uitbreidenvanAED-punten,voorreanimatiebijhartstilstand,insamenwerkingmetdeEHBOafdelingen; · vuurwerkvrijezonesrondo.a.verzorgingshuizen,scholen,kerkenenwinkelcentra; · meerblauwopstraatenzonodiginstellenvancameratoezicht.

Handhavingisbelangrijkvoorhetvertrouwenvandeinwonersinhetgemeentebestuur. Deregelsmoetenhandhaafbaarzijn.Overlast,intimidatieencriminaliteitmoetenworden bestreden.Hetisbelangrijkdatmensenelkaaraansprekenopgedragendatoudershun kinderenaanspreken. Degemeentewerktsamenmetwoningbouwcorporaties,welzijns-en (jeugd)zorginstellingen,brandweer,politie,onderwijs,inwonersenbedrijven.Hierinisde wijkagentsleutelfiguur,degemeenteregisseur.Onderlingeconcurrentietussendeze organisatiesmagnietvoorkomen. Allebetrokkenen,inclusiefhetOpenbaarMinisterieendeVeiligheidshuizen,moetenbereidzijngrenzenlostelatenencreatiefenonorthodoxbijdragenaaneendoeltreffend lokaalveiligheidsbeleid.Ditheeftalleenkansvanslagenalsookbewonershierbijbetrokkenworden.Degemeentefaciliteertdezebetrokkenheid.Wanneerhetomveiligheid gaatwildePvdApreventiewaardatkan,enhardingrijpenwaarhetmoet. Huiselijkgeweld dientmeeraandachttekrijgenvanwegedenegatievegevolgendiedat heeftvoorallebetrokkenenmetnamekinderen. Deaanlegvandehoogwatergeulraaktindeuitvoeringsfase.DePvdAmaaktzichzorgen overdeextraverkeersbewegingendieditmetzichmeebrengt.Departijwileenaanpak zienwaarbijdeoverlastvoordedirectomwonendenminimaalisendeveiligheidnietin hetgedrangkomt.

Veiligheidisgeborgenheid Heerdemoetveiliger VoordeVVDstaatveiligheidcentraal.Veiligheidiseengezamenlijkeverantwoordelijkheidvanburgers,bedrijvenengemeente.Deoverheidheeftvooraleenregievoerende taakenmaaktafsprakenmetdepolitie.Inwonersmogenrekenenopeenactieve overheid,dieopveiligheidsgebiedactieneemt,maarookanderenaanspreektophun verantwoordelijkheid.Alsiemandzichniethoudtaanregels,moeterstrengenduidelijk wordenopgetreden. Eigendommenmoetenwordengerespecteerd,geweldisuitdenboze.Ookde dagelijkseritnaarschool,werkofsportmoetveiligzijn.Politieenbrandweermoeten 24uurperdagbeschikbaarzijn.Degemeentezorgtdatereeneindkomtaanderotzooi endeproblemendiehangjongerenveroorzaken. Eigenverantwoordelijkheidbetekentdatdegemeenteopenstaatvoorinitiatievenals buurtpreventieofsociaalalarm.Zichtbareenaanwezigepolitiemetwijkagentendiede buurtalshunbroekzakkennen,iseenbelangrijkerandvoorwaarde. Onzebrandweerissterkafhankelijkvanvrijwilligers;zijzijnonmisbaarbijhetbestrijden vanbrandenenbijanderehulpverlening.Debrandweerenambulancesmoetenoptijd zijnalsjezenodighebt. Schadeenkostenvanhandhavingzullenzoveelmogelijkwordenverhaaldop diegenendieditveroorzaken.

Burgersmoeteningeborgenheidkunnenleven,zowelindethuissituatiealsindepublieke ruimte.Socialesamenhanginbuurtenenwijkenisvangrootbelang.Eenafnemend‘buurtgevoel’kanimmersleidentoteengevoelvansocialeonveiligheid. Wijstaanvooreenhardeaanpakvanoverlastencriminaliteitdiedeveiligheidenleefbaarheidaantasten.Ditvraagtomgerichteaanpakwaarbijgemeenteenpolitiesamenwerken enoptreden.

Veiligheidisookeigenverantwoordelijkheid

Burgersmoetenzelfmeedoenomhuneigenendepubliekeveiligheidteverbeteren. Deelnemersaanbuurtpreventie,enookdewijkagent,kennendebuurtenendemensen dieerwonenenwerken.Zijtredenopalsbemiddelaar,stimulerendesocialesamenhang enhandhavenregelsopstraat.AanpakviaKeurmerkVeiligWonenisvangrootbelang.De gemeenteondersteuntenfaciliteertbuurtpreventie.

Goedveiligheidsbeleidisnoodzaak

Adequatebrand-enmilieuvergunningenenhettoezichtdaaropzijnbelangrijk.Risicovolle bedrijvenhorennietthuisinwoongebieden.Overlastencriminaliteitdienenbestredenen tegengegaanteworden.Detaakvandegemeenteisdeopenbareordetehandhaven.Het probleemvandrugsenwietkwekendientvoortvarendaangepaktteworden.Ookmoet gestreefdwordennaarpreventie,hetvoorkomenvanoverlastencriminaliteit,doorvoorlichtingensamenwerkenmetouders,scholenenmaatschappelijkeinstellingen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PA G G II N N AA 29

geen 18, geen alcohol

9

99

0

99

Jumbo in Heerde is geopend van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Brinkman

Heerde: Stationsstraat 29


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 25 FEBRUARI 2014 - PAGINA 10

Hangviolen bij Kwekerij Knecht

Hervormde Gemeente Heerde: start Lijdenstijd HEERDE- In de 40 dagen voor Pasen organiseert de Diaconie van de Hervormde Gemeente Heerde een actie rondom de Lijdenstijd. Het doel van deze actie is helpen bij bezinning, inkeer en gebed op weg naar Pasen. Het thema is: ’het nieuwe leven’. In de eerste week, vanaf 2 maart, start de actie met het versturen van een kaart naar iemand die dat nodig heeft, goed om te doen en fijn om te ontvangen. De dienst op zondagmorgen 2 maart staat in het teken van de zending. Janet van Middendorp vertelt tijdens deze bijzondere dienst over haar werk in Ethiopië. Zij is bijbelvertaler en wordt ondersteund door Hervormd Heerde. De dienst wordt geleid door dominee Hoek. Hij gaat dieper in op het thema ’Samen thuis in Jeruzalem’. Aanvang: 9.30 uur. Op dinsdagavond 4 maart organiseert de Hervormde Gemeente Heerde in het koor van de Johanneskerk een Vesper. Tussen 19.00 en 19.50 uur wordt de tijd 50 minuten stil gezet. Het is de tweede keer dat in het prachtige Gotische koor van de Johanneskerk een vesper wordt georganiseerd. Tijdens de vesper is er gelegenheid voor samenzang, schriftlezing en voor gebed. Tussendoor is er de stilte, omlijst door de klanken van de viool. Iedereen is van harte welkom.

65-jarig jubileum Passage HEERDE- Wie Kwekerij Knecht zegt, zegt hangviolen. Geert Knecht is al ruim tien jaar enthousiast kweker van hangviolen. “Dit soort violen hebben we al jaren. Het is het enige soort dat ook bij winterdag als het koud is, bloeit”, legt Geert uit. Hij heeft het over violen met de naam Endurios. “Zelfs als er sneeuw ligt, al schijnt de zon maar een uur, de violen zie je dan zo tussen de sneeuw tevoorschijn komen. Ze kunnen wel tegen 10 graden vorst.” Hij heeft een assortiment bestaande uit diverse kleuren zoals geel, wit, paars en

tweekleurige: voor elk wat wils. “Ik heb ze in acht kleuren.” De violen zijn gepoot in hangpotten. “Want daarin komen ze het mooiste uit.” Dat ze volop in bloei staan, is te ruiken; een aangename bloemengeur hangt in de kas. “Ze hebben geen extra verzorging nodig. Als ze maar genoeg water hebben.” En de violen zijn in de aanbieding; drie halen, twee betalen. Kwekerij Knecht is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. U vindt de kweker aan de Bisschopstraat 3 in Heerde.

Hoofdsponsor schoolvoetbal Epe verlengt contract

EPE- Autoschadebedrijf de Wilde, hoofdsponsor van het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Epe, is bereid het sponsorcontract te verlengen tot en met 2020. Dit betekent dat het toernooi tot en met 2020 gewaarborgd is. Gerard de Wilde, eigenaar van autoschadebedrijf de Wilde, heeft zelfs aangegeven zijn bijdrage aanzienlijk te verhogen aangezien de gemeente Epe te kennen heeft gegeven het toernooi niet meer financieel te willen steunen. Toen de voetbalverenigingen binnen de gemeente Epe in 2005 het initiatief namen om het schoolvoetbaltoernooi

nieuw leven in te blazen, bood Gerard de Wilde aan om de clubs financieel te ondersteunen. Hij nam contact op met Gerard Berkhoff van voetbalvereniging Emst, zijn vriend en mede-organisator, en het “ Autoschadebedrijf de Wilde schoolvoetbaltoernooi” was geboren. Helaas is Gerard Berkhoff inmiddels overleden. In de afgelopen 9 jaar is het evenement uitgegroeid tot het grootste sportevenement binnen de gemeente Epe. Dat is ook de reden dat Gerard de Wilde bereid is om zich tot en met 2020 te verbinden met het schoolvoetbaltoernooi. Zakelijk gezien

EPE- Op woensdagavond 26 februari viert Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging op feestelijke wijze haar 65-jarig bestaan voor leden en genodigden. Tevens zullen deze avond enkele jubilarissen gehuldigd worden. Deze avond zal verder verzorgd worden door de mevrouw Hooikammer en haar zuster Faber uit Staphorst, die op humoristische wijze komen vertellen over de Staphorster Klederdracht en alles wat daar mee samenhangt. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in gebouw “de Antenne”.

Kom zondag de accu

van je geloof opladen … in de Johanneskerk te Heerde. Het is het begin van de diaconale Lijdenstijdactie ‘Het Nieuwe Leven’. Om 9.30 uur preekt dominee C. Hoek en om 19.00 uur dominee G.J. Röben. Plug in!

www.hervormdheerde.nl

Jan Brokken in Hattem

HATTEM- Woensdag 11 maart geeft schrijver Jan Brokken, op uitnodiging van Kunstkring en Bibliotheek Hattem, om 20.15 uur een lezing in de Marke te Hattem. De lezing gaat over zijn boek “De Vergelding”. Dit boek beschrijft de reconstructie van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoor-

log in Rhoon en de verstrekkende gevolgen hiervan voor de gewone mensen. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Bruna, Kerkstraat 35, te Hattem, tel. 0384441292. Kijkt u voor verdere informatie omtrent programmering, kaarten en abonnementen op: www.kunstkringhattem.nl.

Marketing- en organisatieadviesbureau Frobert

Kees van der Staaij naar Oene OENE- De SGP/ChristenUnie houdt binnenkort een verkiezingsavond in Oene. Natuurlijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen allereerst een gemeentelijke aangelegenheid, maar bestuur en fractie van de partij willen ook de link leggen naar de landelijke politiek. “Gebleken is dat we juist door de eigen vertegenwoordigingen in de provinciale- en in de landelijke politiek extra info krijgen waar we ons voordeel mee kunnen doen.” Daarom komt op maandag 10 maart de lijsttrekker van de SGP in de Tweede Kamer, de heer Kees van der Staaij spreken over ‘Zorg voor elkaar’. Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in de Ark in Oene. levert hem dat goodwill en publiciteit op maar wat hem nog meer aanspreekt, is dat de jeugd op een positieve manier betrokken wordt bij het verenigingsleven. Ook geeft Gerard te kennen dat hij, los van de financiële bedrage, bereid is om op wat voor een gebied dan ook te helpen en ondersteunen bij het schoolvoetbaltoernooi. Een voorbeeld hiervan is dat de organiserende clubs tijdens de toernooidagen gebruik mogen maken van zijn bedrijfsauto’s voor het vervoer van materialen en als ‘stand by’ auto’s. Medio maart 2014 zal het nieuwe contract ondertekend worden.

EPE- Omzetomhoog.nl leidt naar de website van Frobert. een marketing- en organisatieadviesbureau dat ondernemers helpt aan omzetverhoging en structurele resultaatverbetering. Frobert. is de naam van het bureau dat in 2013 is opgericht door Frobert Visser en is gevestigd aan de Quickbornlaan in Epe. Frobert heeft ruim 30 jaar ervaring in marketing, sales en organisatieadvies. Hij ziet zichzelf niet als een beschouwend adviseur maar helpt vooral ondernemers door nieuw inzicht te geven en zo samen op pragmatische wijze inhoud te geven aan ondernemersdoelstellingen. Strategische marketingplanning door Frobert. legt feiten bloot uit de organisatie, de markt en de omgeving. “In gesprekken met de ondernemer wordt op basis van de resultaten van de analyse gekeken naar de belangrijkste aandachtspunten en alternatieve strategieën. Als de aangepaste of nieuwe richting scherp en concreet is kan nieuwe focus worden aangebracht met als doel groei en meer resultaat”, aldus Frobert. Ervaring leert dat investering in strategische marketing alleen daardoor al vaak na een korte periode is terugverdiend. De dienstverlening van Frobert. bestaat naast de analyse en het sparren met de ondernemer over de nieuwe koers ook vaak uit een procesrol.

Ondernemers vragen Frobert. om de voortgang van het veranderingsproces te bewaken. “Het gevaar bestaat dat de ondernemer door de operatie wordt opgeslokt en onvoldoende tijd aan de vernieuwing besteedt. Een concreet actieplan met afspraken en bijvoorbeeld een maandelijks overleg over de voortgang voorkomen deze valkuil.” Ook op tactisch marketingniveau wordt Frobert. door organisaties gevraagd mee te denken of verandering te initiëren. Hierbij betreft het vooral vraagstukken rond het onderscheidend vermogen van de producten, diensten en de dienstverlening van de ondernemingen. Frobert. confronteert ondernemers met ‘hoe het er voor staat’ en laat hen verrassen met ‘hoe het anders kan’. “Als de klant geen verschil meer ziet, ervaart en vooral beleeft dan gaat hij voor de goedkoopste.” Frobert. gaat samen met de ondernemer op zoek naar hun claim in de markt en de vertaling naar het aanbod, de dienstverlening en alle uitingen. Met als doel nieuw onderscheidend vermogen zodat er weer over het aanbod van de ondernemer gesproken wordt, het weer aanbevolen wordt en daarmee marktaandeel verovert. Voor meer informatie zie www.frobert.nl of www.omzetomhoog.nl. Neem contact op via frobertvisser@frobert.nl of 06-46022990.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 21 1

ik heb ’n tompouce

deze week in het

es tivaversiertip l fdie laat jevoor je…

met zo’n taartje toch niet staan? wil iedereen

4+1 gratis

je Valentijn zijn!

Laagjes Moskovische cake, liefdevol gevuld met slagroom en ’n vleugje frambozen confituren. Verpakt in ’n romantisch marsepeinen jasje. Valentijntaartje

Ter introductie ontvangt u van 1 t/m 8 maart

dubbele actiezegels. Een volle kaart is 7,50 kassakorting waard.

Bo ne nb urge rla an 60 81 81 H H H eerde 05 78 -6 92 17 9

14,

95

kersen

Deze week hebben ook weer twee heerlijke nieuwe smaken in het Tompouce festival: Kersen en Banaan. Die laat je toch niet staan? Daarnaast de bekende Zwitserse room en dubbeldekkers. Van 25 februari t/m 3 maart allemaal 4+1 gratis!

Dorpsstraat 15 - Heerde - T. 0578-691562 • Sternpassage 1A - Epe - T. 0578-627374 Dorpsstraat 15 - Heerde - T. 0578-691562 • Sternpassage 1A - Epe - T. 0578-627374 www.banketbakkerij kamphorst.nl www.banketbakkerijkamphorst.nl

Sp aa r me e ! bij ied ere € 2,- - ont van gt u 1 Ak tie zeg el Uw vol le kaa rt is € 7,5 0 kas sak ort ing wa ard

Ge en zeg els bij : • Fl europ bes tel lin gen • rou w- en tro uw we rk • te betale n rek eni ng en

ww w. blo em sie rk un std eg ro ot. nl de ge he le we ek ge op en d onze spaaractie wordt verzo rgd door Aktid ee.nl

Bonenburgerlaan 60,

e-mail: degroot@vbw-groenplein.nl

Heerde.

www.bloemsierkunstdegroot.nl

Vind ons ook op Facebook

Tel. 0578-692179.

Gehele week geopend

Fax 0578-695208.

Ruime parkeergelegenheid

banaan De vakman voor: • Verbouwingen • Al uw klussen in en om het huis • Gespecialiseerd in complete badkamerrenovatie en tegelwerk • Aanleg schoorsteenkanalen Mail of bel gerust voor informatie of een vrijblijvende offerte. geldt t/m 17 februari

g-vdhardenberg@hetnet.nl 0578-618941 06-22983110

Gert van den Hardenberg Broekstraat 4 8181 SE Heerde

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

RUNDER HAMBURGERS

UIENKRUIER

4DE GRATIS + JOPPIE SAUS

100 gram

155

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN TRIJN

TIP VAN HERMIEN

BIJ 150 GRAM BEENHAM

ZWIEBELSTEAKS

SLAVINKEN

100 GRAM

5 STUKS

gratis 100 gram beenhamsalade

120

500

TIP VAN MARINUS

IEDERE WOENSDAG

TIP VAN HENNY

GEPANEERDE SCHNITZELS

RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

CADEAUKAART, HAPJESVLEESSCHALEN

4 STUKS

1 KG.

650

675

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 www.uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

OHHHHHH ZO LEUK OM TE KRIJGEN

Aanbiedingen zijn geldig van 24-02-2014 t/m 01-03-2014.

kersen & banaan

Wij starten met een nieuw spaarsysteem!


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 12

Repair Café Oene geslaagd

Shockwave in Wapenveld WAPENVELD- Vrij zijn om naar de kerk te gaan. De vrijheid hebben om op straat te evangeliseren. Zomaar wat zaken die voor ons als westerse jongeren misschien heel vanzelfsprekend zijn, maar voor vervolgde jongeren niet. Wereldwijd zijn er miljoenen christenen die dit niet kunnen doen. Zo worden in Eritrea christenen opgesloten in containers. In Iran worden christenen in de gevangenis gezet. Soms staan zij helemaal alleen in hun geloof. Als ze dan een christen ontmoeten, vragen ze meteen om voor hen te bidden. Daarom organiseert Open Doors elk jaar een Shockwaveweekend. Een weekend waarin christelijke

jongeren wereldwijd in groepjes bidden voor jongeren uit de vervolgde kerk en op deze manier een golf (Shockwave) van gebed veroorzaken. Dit jaar zal er ook in Wapenveld een Shockwave evenement worden georganiseerd. Op zaterdagavond 1 maart willen ook de christenjongeren uit Wapenveld en omgeving samenkomen om te bidden voor hen die gediscrimineerd en vervolgd worden voor hun geloof in Jezus Christus. Samenkomst aan de Vinkenweg 12 te Wapenveld. Start avond om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Minimale leeftijd is 15 jaar. Zie ook de FB pagina: Shockwave Wapenveld.

Recht de rug voor mannelijke mantelzorgers

OENE- Het vierde Repair Café Epe, georganiseerd door de vrijwillige hulpdiensten Epe & Vaassen en SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe, is wederom zeer geslaagd te noemen. Iets meer dan honderd mensen zijn in het Kulturhus in Oene langs gekomen om hun kapotte spullen te laten repareren of om te genieten van het mini-concert van Muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene. Na een succesvolle lancering in Vaassen op 17 augustus en geslaagde edities op 19 oktober in Epe en zaterdag 14 december in Vaassen, was het ditmaal de beurt aan Oene. werden er hapjes uitgedeeld die

gesponsord waren door het CDA, de buurtwinkel van stichting de Passerel en Slagerij ter Weele uit Oene en werd de sfeer nog meer verhoogd door een mini-concert van muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene. Na meer dan 56 aangeboden reparaties gingen de meeste mensen tevreden naar huis. Helaas kon niet elk apparaat of kledingstuk meer worden gemaakt, maar er was in ieder geval goed naar gekeken of het al dan niet te redden was. De meeste mensen waren zo dankbaar dat ze een kleine vergoeding in de ‘fooienpot’ deden, dit geld kan men weer goed gebruiken voor het or-

ganiseren van de volgende Repair Cafés. Met een groot percentage geslaagde reparaties, veel tevreden mensen en een goede sfeer, kijkt het Repair Café wederom met volle tevredenheid terug op een gezellige en leerzame dag. Heeft u ook iets te repareren, wilt u iets leren en heeft u zin in gezelligheid? U bent van harte welkom op het vijfde Repair Café in Emst op zaterdag 12 april van 10.30 tot 15.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Sjaak Bijl of Joshua Smeets, tussen 8.30- 12.30 uur op, tel. 0578-620988 of kijk www.swo-epe.nl (Repair Café) of mail naar info@swoepe.nl.

VAASSEN- De ontspanningscommissie van Vios houdt op donderdag 27 februari een bingo

avond. Deze is in het clubgebouw aan de Woestijnweg 63 in Vaassen. Aanvang: 19.15 uur.

Jokeravond dertien kaartavonden, de negen beste resultaten tellen mee voor de einduitslag. Wilt u echter één keer meedoen, dan bent u ook van harte welkom. De kaartavonden beginnen om 19.30 uur.

Uitbreiding van Guilik BBQ & Catering

gint om 15.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tijdens deze training worden er verschillende oefeningen gedaan waarbij balvaardigheid en plezier centraal staan.

Deze training zal ook weer op het kunstgrasveld voor het clubhuis gegeven worden. Informatie is te verkrijgen via Sebastiaan van Olst, tel. 06- 55144853.

Royale opkomst VVD bijeenkomst in IJsselzicht Veessen VEESSEN- De VVD mocht zich vorige week zaterdag verheugen: een aanzienlijk aantal gasten, waaronder de burgemeester van Heerde met haar echtgenoot, waren naar Hotel Restaurant IJsselzicht in Veessen getogen. Aldaar werden zij getrakteerd op koffie met een gebakje, aangeboden door Nol Jansen, eigenaar van IJsselzicht. Het inhoudelijke programma was zowel constructief als informatief. Lijsttrekker Gerrit van Dijk gaf als eerste het woord aan Conny Bieze (VVD), Provinciaal Gedeputeerde Mobiliteit. In haar verantwoordelijkheid van ondermeer economie/bedrijventerreinen, gaf zij uitleg over hoe ook de Provincie dichter bij de burgers wil komen. Daarnaast gaf zij situaties uit de praktijk; simpele oplossingen door bijvoorbeeld multifunctioneel parkeren op bedrijventerreinen. De tweede gastspreker was Cees Bol, directeur van ECR Care Hotel & Resort ‘Groot Stok-

gers begeleiden. Ook kunt u bij hem terecht met vragen hoe uw rug recht te houden bij bepaalde handelingen. Het programma wordt aan uw eigen conditie aangepast. De data zijn 11, 25 maart en 8, 15 april. De avonden vinden plaats in het Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, bovenste verdieping. Aanmelden kunt u tel. 0578- 699500 of via: info@depluheerde.nl.

Bingo-avond Vios

VAASSEN- Woensdag 26 februari komen de kaarten ter tafel bij SV Vaassen. Elke tweede en vierde woensdag van de maand wordt er gejokerd in het clubhuis op sportpark De Kouwenaar. Er zijn

Mini’s sv Hatto-Heim naar buiten HATTEM- Op zaterdag 1 maart start voor de mini’s van sv HattoHeim weer het champions league seizoen. De afgelopen weken trainden de 16 mini’s in de gymzaal aan de Hunze. Nieuwe jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar worden van harte uitgenodigd om ook eens in een shirt van Barcelona, Real Madrid of Bayern Munchen te voetballen. Er wordt om 9.00 uur afgetrapt op het kunstgrasveld voor het clubhuis. De spelertjes worden bij elkaar ingedeeld volgens het 4 tegen 4 principe, tussen de wedstrijden door worden er ook penalty’s genomen. Naast het 4 tegen 4 op zaterdag, wordt er op woensdagmiddag altijd getraind. Deze training die gegeven wordt door Gert Jan Vierhuizen en Joop Gerritsen, start woensdag 5 maart. Deze be-

HEERDE- Evenals vorig jaar, organiseert De Plu weer de actieve bijeenkomsten voor de mannelijke mantelzorgers. Vanaf dinsdag 11 maart zijn mannelijke mantelzorgers welkom om tussen 19.00 en 20.00 uur te komen fitnessen of bij mooi weer aan een buitenactiviteit deel te nemen. Harmen Jan van Ark, fysiotherapeut bij Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, gaat de mantelzor-

kert’. Hij benadrukte de op handen zijnde (en nu nog onzekere) veranderingen in de zorg. Daarbij is het leggen van juiste verbindingen tussen bewoners en zorgverleners een eerste vereiste. Naast zijn rol als gastheer, vertelde Nol Jansen over de historie van IJsselzicht en zijn toekomstvisie als ondernemer. Als laatste spreekster vertelde Ireen Bunnik (VVD) in een helder betoog over het belang van het samen gewoon doen. En over de noodzaak van echte burgerparticipatie. Afsluitend was er ruimte voor discussie, waarbij de gastsprekers en raadsleden, de ontstane vragen van de aanwezigen beantwoorden. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst die met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje werd afgesloten. De volgende VVD bijeenkomst is op 8 maart bij Molen de Vlijt, met als motto ‘sterke, nieuwe wind en verantwoordelijkheid’.

HATTEMERBROEKSlagerij van Guilik BBQ & Catering Hattemerbroek gaat uitbreiden naar 1800 m². “Dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, aldus de trotse eigenaar Jack van Guilik. “We zitten hier nu een dik jaar op onze huidige locatie en toen we begonnen leek ons nieuwe pand ruim voldoende met een vloeroppervlakte van 900 m². Echter de enorme drukte was en is echt boven alle verwachtingen. Daardoor moesten er door ons veel nieuwe machines, koelboxen, chafingdishes, gasbbq’s en koelaanhangers aangekocht worden en kwamen we al vrij snel ruimte te kort. Gelukkig hebben wij nu de beschikking over het aanliggende pand kunnen

verkrijgen. Zodat wij dit pand van ook 900 m² en nu bij aan hebben getrokken, en nu over een mooie vloeroppervlakte van 1800 m² en een front breedte van maar liefst 30 meter kunnen beschikken.” Inmiddels is het nieuwe gedeelte al voorzien van elektra, verwarming en alarminstallatie. De showroom zal worden uitgebreid over de volle breedte van de 2 panden en boven wordt extra kantoor ruimte gecreëerd. “De resterende werkzaamheden zullen binnen enkele weken worden afgerond zodat wij tijdig en voor het BBQ seizoen helemaal klaar zullen zijn.” Wilt u eens komen kijken dan bent u altijd welkom aan de Duurzaamheidstraat 19 A-C, Hattemerbroek.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 21 3

Wij gaan nogal eens over de tong‌

Bosviool

NIEUW

Vraagprijs: ₏ 225.000,= k.k. Kamperweg 54, Heerde - Aan de rand van de bebouwde kom gelegen vrijstaande woning met schuur en carport - Woonkamer 28m² v.v. laminaat en vaste kast - Woonkeuken 13m² met eenvoudige keuken - 3 (slaap)kamers waarvan 2 met vaste kasten - Bijkeuken met c.v.-opstelling en wasm. aansl. - Badkamer met douche. 1e Verd.: Bergzolder - Op een royaal perceel van 1.030m² nabij centrum, Heerderstrand en bos - Eventueel nieuwbouw: oppervlak begane grond: 150m², nok 10m en goot 6m

MOZA, net dat beetje anders !

Viola cornuta. Diverse kleuren. Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks

van 2,99Dvoor

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl Mr. J. van Doesburgstraat 14 8191 AL Wapenveld. Tel.: 038-4470497 Mobiel 06 53136085

15%

korting

GroenRÄłk Epe Ĺ˜'H0HHQWĹ˜Ĺ˜ZZZJURHQUĂłNHSHQO ZN*HOGLJYDQWP23 23

Vraag vrijblijvend offerte aan!

Woningen ouder dan 2 jaar is 6% BTW

- Behangwerk - Sauswerk - Schilderwerk

Actie is geldig t/m 31 maart 2014

1,

79

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

www.berghorstschilderwerken.nl

Bosch rioolservice biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week directe hulp bij ontstopping van riool en afvoer.

Griftsemolenweg 30 8171 NS Vaassen T. 0578 66 16 93 M. 06 51 57 59 54 www.boschontstopping.nl info@boschontstopping.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 14

Modeshow Bruinewoud in Brinkhoven

Digitaal Fotoboek maken HATTEM- Al een aantal keren organiseerde Stichting Welzijn Hattem een zeer succesvolle cursus ‘Fotoboek maken’. In deze cursus worden digitale foto’s op de computer tot een album verwerkt. In maart wordt deze cursus wederom

aangeboden. Data: dinsdag 11 en 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur in De Marke. De kosten zijn 19,50 euro. Cursisten dienen zelf een usbstick met 30 foto’s mee te nemen. Aanmelden kan via mail: info@swhattem.nl of tel. 038-4432881.

Ondertekening Economisch manifest

HEERDE- Vorige week maandagavond heeft Modehuis Bruinewoud, op uitnodiging van Hanzeheerd Brinkhoven, een modeshow georganiseerd in het woon- en zorgcentrum in Heerde. Het werd zoals eigenaar van Modehuis Bruinewoud Bertus v.d. Bosch zei “een gezellige avond met voorjaarsmode”. Enkele bewoners van Brink-

hoven hebben als volleerde mannequins en dressmen de diverse combinaties geshowd. Ook twee oud-collega’s van Bruinewoud, Lammie en Ger, hebben meegelopen. “Het complete gamma van de voorjaarsmode werd getoond. Bruinewoud’s huismerken Gelco, Setter en Dreamstar en de pantalons van Zerres ontbraken niet. De

bewoners van Brinkhoven zijn geheel op de hoogte van de nieuwe mode”, aldus Bertus die de gehele avond aan elkaar heeft gepraat. Aan het eind van de avond ontvingen de mannequins, dressmen en het team van Bruinewoud als cadeau chocolade van Kamphorst. “Het was een mooie, drukbezochte avond. Kortom, zeer geslaagd”.

HEERDE- Donderdag 27 februari wordt het Economisch Manifest Heerde ondertekend. In de trouwzaal van het gemeentehuis zetten vertegenwoordigers van de drie ondernemersverenigingen in de gemeente Heerde, evenals wethouder Anton Westerkamp, hun handtekening. Het Economisch Manifest Heerde is een kort, bondig document waarin de gemeente Heerde samen en de drie ondernemersverenigingen in de gemeente (Bedrijven Contact Heerde, On-

dernemersvereniging Heerde en Ondernemersvereniging Wapenveld) gedeelde uitgangspunten formuleert, om deze vervolgens gezamenlijk te ondertekenen. Het manifest heeft een belangrijke signaalfunctie: de ondertekenaars geven hiermee aan wat ze van elkaar verwachten en wat de gemeenschap van hen mag verwachten. Daarnaast biedt het Economisch Manifest Heerde een basis voor gezamenlijk overleg en initiatief van de ondertekenaars.

150.000 bezoekers voor Heerderstrand

Voorbereidingen bouw Marktwand EPE- De vergunning voor de bouw van de nieuwe Marktwand in het centrum van Epe is onlangs onherroepelijk geworden. De aannemer Segesta heeft de aannemingsovereenkomst met de bouwer ondertekent en daarmee is het startsein gegeven om daadwerkelijk te kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe marktwand. De start van de bouw zelf staat gepland voor begin mei 2014. Om in mei te kunnen bouwen, moeten eerst een aantal andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo worden maandag 24 februari de resterende bomen op de Markt gekapt. Daarna wordt er een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het gebied. Wethouder Joop van Nuijs zal hiervoor op donderdag 27 februari om 12.30 uur het startsein geven. In de week van 17 maart zullen archeologen het gebied onderzoeken. Hiervoor staan maximaal twee weken gepland. De inrichting van de bouwplaats is afhankelijk van de uitkomsten van het archeologisch onderzoek. Deze inrichting staat voor eind maart/ begin april gepland. Op woensdag 26 februari is de laatste weekmarkt op de markt. Vanaf 5 maart is de weekmarkt gevestigd op de tijdelijke locatie (gedeelte Brinklaan/Ratelplein). Er zullen verkeersmaatregelen geno-

men worden. Ook blijven de bomen die hier staan behouden. Deze worden niet meer gekapt, maar opgeslagen. Dit kan vanwege het seizoen. Te zijner tijd worden de bomen weer teruggeplaatst.

Overlast in het centrum De komende periode wordt gewerkt aan een aantrekkelijk centrum. Dit brengt overlast met zich mee. De gemeente Epe probeert die overlast zo beperkt mogelijk te houden. Toch zal de bereikbaarheid, vooral ten aanzien van het aantal beschikbare parkeerplaatsen afnemen. De gemeente Epe adviseert inwoners om hiermee rekening te houden door op minder drukke tijden de boodschappen te doen en wat vaker de fiets te nemen. Wel is al extra parkeergelegenheid gerealiseerd aan de Brinklaan (behalve wanneer de weekmarkt er is). Met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt over de werkzaamheden tijdens de bouw. Eén daarvan betreft het vrachtverkeer. Dat volgt de route: Hardenbrink-Stationsstraat-MarktVerbindingsweg-Hoofdstraat. Het is de bedoeling dat rond de zomervakantie van 2015 alle werkzaamheden zijn afgerond. Dan zal behalve de nieuwe Marktwand ook een markthal en een gratis parkeerkelder zijn gerealiseerd. Verder zal de gemeente

Epe in de ban van de spelen

EPE/VAASSEN- In Sotsji brandde het Olympische vuur, maar de vlam was ook overgeslagen naar de gemeente Epe. Dit was duidelijk te zien aan de kleine honderd fanatieke deelnemers die meededen aan de Olympische jeugdwinterspelen. Deze werden georganiseerd door de buurtsportcoaches in het kader van de voorjaarsvakantie. De Olympische jeugdwin-

terspelen waren bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 van de basisschool. Om deel te kunnen nemen moest vooraf ingeschreven worden en hier werd massaal gehoor aan gegeven. Op dinsdag 18 februari vond de aftrap plaats in Epe, in de middag was Vaassen aan de beurt. Op woensdag 19 februari stonden in de ochtend Emst en in de middag Oene

Epe de openbare ruimte opnieuw inrichten vanaf het gemeentehuis tot en met het zogenaamde ‘Raadhuisplein’. Wethouder van Nuijs is blij dat de schop de grond ingaat: “Na een voorspoedige en snelle planvoorbereiding is het fijn om te zien dat nu echt begonnen wordt en het centrum van Epe straks klaar is voor de toekomst en een aantrekkelijke plek wordt voor ondernemers, inwoners en toeristen. Epe mag daar trots op zijn”.

Open maaltijd in Rehoboth WAPENVELD- Samen de warme maaltijd gebruiken is niet voor iedereen een dagelijkse aangelegenheid. Daarom biedt Woonzorg Unie Veluwe in locatie Rehoboth in Wapenveld 55-plussers hiertoe de mogelijkheid. U wordt van harte uitgenodigd voor de Open Maaltijd op donderdag 6 maart om 17.30 uur in Zorgcentrum Rehoboth, De Vree 1 te Wapenveld. de kosten bedragen 10 euro, dit is inclusief 1 consumptie. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de receptie van Rehoboth, tel 0384471500 of u persoonlijk aanmelden bij de receptie.

in het teken van de spelen. Het programma bestond uit liefst vier verschillende onderdelen waarbij de deelnemers in teams met elkaar de strijd aan gingen. Zo moest er gelanglauft worden in tweetallen over een lange baan en werd er op een ‘bobslee’ een parcours met verschillende slaloms afgelegd. Met pittenzakken werd op een speciaal aangelegde baan curling gespeeld. Tot slot werd met echte hockeysticks een hockeywedstrijd gespeeld. “De kinderen waren erg enthousiast en deden erg fanatiek mee bij de verschillende onderdelen. Daarnaast waren er veel positieve reacties van ouders, dat is leuk”, laat Siebren Groen namens de buurtsportcoaches weten. Na afloop kregen alle kinderen een diploma mee naar huis als bewijs van deelname. Voor meer informatie over de buurtsportcoaches kunt u contact opnemen met Siebren Groen: s.groen@koppelepe. nl. Daarnaast zijn de buurtsportcoaches te volgen via Twitter @ BSCGemeenteEpe en Facebook facebook.com/BSCGemeenteEpe.

HEERDE- 2013 gaat de boeken in als een gemiddeld recreatiejaar voor RGV recreatiegebied Heerderstrand in Heerde. 150.000 bezoekers wisten de weg te vinden naar het recreatiegebied. De zomer in Nederland kwam in juli op gang en dat resulteerde die maand gelijk al in 15 zomerse en 3 tropische dagen. De zomer brak verder door in de maanden augustus en september. Het bezoekersaantal lag nagenoeg gelijk met het aantal in 2012. RGV exploi-

teert negentien recreatiegebieden. De toegang tot de recreatiegebieden is gratis. Alleen voor het parkeren wordt een vergoeding gevraagd (4 euro per voertuig gedurende het hele jaar). Op 1 mei gaat de nieuwe RGV parkeerpas 2014/2015 in. De voorverkoop start begin maart. De parkeerpas voor het nieuwe seizoen is tot 1 mei tijdens de voorverkoopactie extra voordelig te bestellen, vanaf 39,50 euro via www.rgv.nl of via www.heerderstrand.nl.

EPE- Iedere maandag komt vrijwilliger Erika helpen op kindercentrum Kierewam. Erika woont in woonvorm ’t Slath in Epe. De kinderen genieten er iedere week weer van als

Erika met hen komt spelen. Afgelopen maandag vierde Erika samen met de kinderen haar verjaardag. Het was een gezellig feest en natuurlijk ontbraken de cadeautjes voor Erika niet.

De enige en oudste lokale partij in Heerde: Gemeentebelang Boerenpartij Heerde Doe mee, stem GBP! Lijst 3 Op 19 maart kunt u naar de stembus. Meer informatie zie: www.gbpheerde.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 21 5

…dat krijg je dan ook als je als…

Wij staan elke woensdag in Vaassen, elke maandag in Epe en elke dinsdag in Heerde.

NIEUW

Aktie geldig v.a. woensdag 26 februari t/m dinsdag 4 maart. 10 Groene kiwi’s. ............................................................................ 1,99 20 Heerlijke mandarijnen vol sap .................................................... 2,99 20 Hand-perssinaasappels 3 kilo, vol sap ....................................... 2,99 10 Heerlijke dikke navelsinaasappels beter is er niet ...................... 2,99 3 Kilo Estar appels rechtstreeks van de boer ................................... 3,99 15 Kilo perssinaasappelen grote kist 100 stuks en vol sap .......... 13,99 2 Kilo elstar + 20 mandarijnen + 10 dikke navels + 10 kiwi’s ...... 9,99 1 Super dikke hagelwitte lekkere bloemkool. ................................... 0,99 10 Kilo Bildtstar aardappelen rechtstreeks van de boer .................. 4,99 Bij besteding v.a. 50 euro gratis thuisbezorgd. Vraag naar de voorwaarde!

J. de Jonge

Aardappelen, Groenten, Fruit en Eieren.

Pastoorweijsstraat 9 - Marknesse - Tel: 0527 - 201518 / 06 - 23773793

Vaassen: Epe: Heerde:

Woensdag 8:30-12:30 uur. Maandag 8:30-14:00 uur. Dinsdag 8:30-14:00 uur.

Kosterstraat bij A.H (parkeerplaats). Tussen het Gemeentehuis en A.H. Dorpsstraat, op het pleintje.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k. Van Dommelenstraat 16A, Heerde - Sfeervolle, recent gemoderniseerde woning met vrijstaande stenen garage v.v. carport - L-vormige woonkamer 30m² met laminaat - Luxe en moderne keuken (2011) v.v. inb. app. - 1e verd.: overloop, drie leuke slaapkamers en badkamer met douche en tweede toilet - 2e verd.: via vlizotrap naar grote bergzolder - Fraai aangelegde tuin met garage v.v. carport en royale zolder (2013) - Zeer nette en perfect afgewerkte woning welke u zo kunt betrekken!

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

S tationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

UFDIOJTDIJOTUBMMBUJFCFESJKG t t t t

gas water lood- en zinkwerken riolering

t t t t

verwarming sanitair dakbedekkingen service en onderhoud

PVC - Tapijt - Vinyl - Laminaat - Egaliseren - Behang Gordijnen - Veranda’s - Zonwering - Timmerwerk

Korte Veenteweg 8 t8161 PC Epe telefoon (0578) 66 28 80 tfax (0578) 66 28 82 temail info@dewijnbergen.nl

De Wetstraat 9 Vaassen | 0578 - 572 622 | 06 57 57 51 57 www.klussenenstoffering.nl | info@klussenenstoffering.nl

MODESHOWS bij Kuijt in EPE

dinsdag 4 maart: 11.00 en 15.00 uur* Kaarten voor de modeshows zijn verkrijgbaar aan de kassa in onze winkel à € 5,00. In verband met het aantal plaatsen is reserveren gewenst. * winkel geopend van 9.00-19.00 uur

EPE - Hoofdstraat 65 0578 - 61 24 63

www.kuijt-mode.nl

. e h e ren .. ook v oo r d


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 16

Na 35 jaar afscheid Gerrit Bosch

Motorcrossseizoen begint in Heerde HEERDE- Al vele jaren gaat het motorcrossseizoen van start in Heerde. Op zondag 2 maart gaat dit weer gebeuren met de Nationalen en Jeugd. De rijders moeten meteen vol aan de bak omdat er ook een kwalificatie is voor de rijders, zodat ze kunnen starten tijdens de ONK waar op 9 maart in Emmen. Aan de start zullen verschijnen de 85cc Grote Wielen, 125cc 2T jeugd , NK MX2 en NK Open. De 125

cc jeugd is een tweetakt klasse voor jongeren van 13 t/m 17 jaar die van de 85 cc komen en een voorbereiding om naar de MX 2 klasse de grote stap te maken. De trainingen beginnen om 9.00 uur de eerste wedstrijd is om 12.00 uur. Het circuit is te vinden aan de Kamperweg te Heerde. Autobaan A50 Apeldoorn- Zwolle afslag 29 dan richting Wezep. Kijk voor verdere informatie op www. msv-nov.nl.

Discussie over jeugdzorg EPE- De Eerste Kamer heeft ingestemd met de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ook rond het onderwijs aan kinderen met een beperking gaat veel veranderen. Kan de gemeente de jeugdzorg aan? Dit is de titel van de informatie- en discussieavond, die de PvdA Epe organiseert op VAASSEN- Vrijdag heeft speeltuin- wijkvereniging de Kouwenaar haar jaarlijks jaarvergadering gehouden. Na de bekendmaking van het jaarverslag en de begroting voor 2014 waren de bestuursverkiezingen aan bod. Het bestuur bedankte Gerrit Bosch voor zijn inzet als vrijwilliger, bestuurslid en gewaardeerd voorzitter van de vereniging. Dit jaar heeft Gerrit na maar liefst 35 jaar besloten de voorzittershamer vaarwel te zeggen en zich terug te treden van de

bestuurstafel. Het was een moeilijke maar begrijpelijke keuze waar het bestuur volledig achter staat. Gerrit blijft zich inzetten als vrijwilliger en neemt de diverse vertrouwde taken samen met zijn vrouw op zich. Hij blijft tevens een adviserende rol vervullen voor het huidige bestuur. Het bestuur heeft Gerrit een titel toegekend van Erevoorzitter van de vereniging. Bianca Nieuwenhuis wordt de nieuwe waarnemend voorzitter van de vereniging. Diana Dijkhof

is als nieuw bestuurslid begroet; zij zal met haar gedrevenheid en enthousiasme een positieve inbreng hebben binnen het bestuur. De jubilarissen waren André Bosch de penningmeester en Bianca Nieuwenhuis de waarnemend voorzitter, beiden bekleden 10 jaar met tevredenheid de functie van bestuurslid. Gerrit Bosch meldde: “Er waait een frisse wind door de vereniging en ik heb het volste vertrouwen in hen voor de toekomst van de Kouwenaar.”

vrijdag 7 maart in de RSG te Epe. PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma en deskundigen uit de regio zullen aan deze thema-avond deelnemen. De PvdA nodigt belangstellenden van harte uit in de RSG Noordoost-Veluwe, Schotweg 1, Epe. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De avond duurt tot 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid nog even met elkaar na te praten.

Actie bij Zonwering Put

Expositie Fotografencollectief EPE- Van 6 maart tot en met 25 april exposeert in De Ring in het gemeentehuis in Epe het fotografencollectief De IJsselgroep. Tevens exposeren met driedimensionaal werk Susan Vervoort (sieraden) en Anneke Wissink (glasfusing). De IJsselgroep is een collectief van fotografen dat zich bezig houdt met het fotograferen van mensen bestaande uit Bert Hanekamp (Epe) en Hans Wissink (Holten). De andere leden van dit moment zijn Ilse de Vries (Wijhe), Hannie Engelsma (Veessen), Ernst Hartwich (Epe) en Martin Hogeboom (Epe). De leden van de IJsselgroep proberen zichzelf te dwingen om één of tweemaal per jaar aan de hand van een thema te werken. Eerste project was “Berber”, waarbij de toen 7 fotografen van de groep allen op hun eigen wijze en in hun eigen stijl één en hetzelfde model fotografeerden. Nadien is gewerkt met het thema “Hey Joe” naar de beroemde song van Jimi Hendrix en met “Lost”, de song van Anouk. Momenteel is de IJssel het onderwerp waar de groep zich op heeft gestort. In de expositie in De Ring zullen foto’s

uit de genoemde thema’s worden getoond, maar ook ander vrij werk. Zie ook www.deijsselgroep. nl. Naast de foto’s zijn sieraden van de hand van Susan Vervoort te zien. In 2006 startte ze met de vooropleiding voor de kunstacademie in Maastricht, die ze succesvol heeft afgerond. Vervolgens heeft ze de propedeuse van de kunstaca-

demie Artez, te Zwolle behaald. Hierna ging ze haar eigen weg en heeft ze verschillende cursussen gevolgd om haar techniek te ontwikkelen, o.a. de cursussen goudsmeden, porselein en keramiek. Ze ontwerpt en maakt sieraden met een klassiek uiterlijk waar verrassingselementen in zitten verwerkt, b.v. een klassieke parelketting, in combinatie met een zilveren konijn. Haar werk is te bekijken op www.enid-art.com. Ook het glasfusing werk van Anneke Wissink is te bewonderen. Als kind is Anneke al vroeg met glas in aanraking gekomen, want haar vader maakte glas-in-lood ramen. Maar pas vele jaren later en na een cursus glasfusen gevolgd te hebben, heeft ze gemerkt dat de fascinatie voor glas nog steeds aanwezig is en zelfs nog toeneemt. Glas betekent voor haar kleur en vorm, glans en schittering, spelen met licht. In De Ring exposeert Anneke glazen objekten en gebruiksvoorwerpen. Werk van haar is ook te zien op www.deglaszolder.nl. De expositie wordt geopend op woensdag 5 maart om 19.30 uur door Henk Posthouwer, dichter/fotograaf.

Lezing Groei & Bloei HEERDE- Woensdag 5 maart om 20.00 uur komt Ria Brandwagt naar Groei&Bloei in ‘De Spikke’ in Heerde. Zij zal de bezoekers meenemen op een wandeling door de Tuinen van Mien Ruys, waarschijnlijk de meest markante en invloedrijke tuinarchitect van Nederland. De lezing zal gaan over de ideeën van Mien Ruys over beplanting en tuinontwerpen. En ook over de huidige ontwikkelingen van de Tuinen. Want daar wordt nog steeds geëxperimenteerd met nieuwe materialen en plantencombinaties en nieuwe ontwerpen. Zo zijn de Tuinen een soort geschiedenisboek van de Nederlandse tuinarchitectuur vanaf 1924 en nog

HEERDE- Er zijn weer actiedagen bij Zonwering Put in Heerde op vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart. “Wij hebben actieprijzen op alle buitenzonwering en overkappingen. U ontvangt op alle zonwering een gratis motor. Tevens wordt de montage in de actie periode ook niet gerekend”, aldus Mark Put. “Het voordeel is als u nu zonwering aanschaft heeft u een leuke actieprijs heeft, én de zonwering voor het mooie weer al aan uw huis zit. U kunt u er dan van genieten op het juiste moment. In onze showroom kunt u op uw gemak kijken naar allerlei verschillende zonweringsystemen.” Nieuw dit jaar zijn de windschermen die beweegbaar zijn doormiddel van een motor en

de uitschuifbare overkapping die waterdicht en tot windkracht 8 gebruikt kan worden. “En natuurlijk hebben wij ook de overkappingen in verschillende modellen zodat u altijd kunt genieten van het buitenleven. Bij aankoop van een overkapping op de actiedagen krijgt u een gratis terrasverwarming bij.” U bent van harte welkom in de showroom om alles op uw gemak te komen bekijken onder het genot van een kopje koffie of thee. Openingstijden actiedagen: vrijdag 28 februari van 9.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag 1 maart van 9.00 tot 17.00 uur. Zonwering Put Kanaalstraat 1-C 8181 HT Heerde, tel. 0578-690338 www.zonweringput. nl, info@zonweringput.nl.

Avonddienst in Andreaskerk HATTEM- Op zondagavond 2 maart is er om 19.00 uur een bijzondere dienst in de Grote- of Andreaskerk te Hattem. Het is een zogenaamde Open Deurdienst met als thema “Schrijven zegt meer”. Een Open Deurdienst is een laagdrempelige kerkdienst voor alle leeftijden. Er zijn korte meditaties en er is o.a. samenzang van bekende liederen. Voorganger in

deze dienst is Ds.Egbert R.Veen. Organist is Jaap Neuteboom en het interkerkelijk koor Promise uit Zwolle verleent medewerking. Promise” bestaat uit bijna veertig leden leden en zingt voornamelijk Engelse koormuziek. Sinds 1998 is Ans Roetman-Wenderich de dirigent van het koor. De pianobegeleiding van het koor is in handen van Diddy van der Stouwe.

De enige en oudste lokale partij in Heerde: Gemeentebelang Boerenpartij Heerde Doe mee, stem GBP! Lijst 3

steeds springlevend. U bent van harte welkom. Toegang voor le-

den is gratis, niet-leden betalen 3,50 euro.

Op 19 maart kunt u naar de stembus. Meer informatie zie: www.gbpheerde.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 2 17

Â…aktieve makelaar blijft doen watÂ…

Te huur: Bedrijfshallen en kantoren ! 

Ir. R.R. van der Zeelaan 1, Wapenveld - Op het goed te bereiken Ên beveiligde bedrijventerrein in Wapenveld staan deze royale bedrijfshallen en kantoren welke flexibel zijn in te richten. - Zowel voor grote als kleine ondernemers zijn er vele mogelijkheden! - Bedrijfshallen vanaf 250m² tot 13.000m² met ruime nutsvoorzieningen, infrastructuur, proceswater, sprinkler en zware vloerbelasting mogelijk. - Kantoren hebben mogelijkheden voor glasvezel, cat5 netwerk en telecom. - Bedrijfsrestaurant, conferentieruimte en parkeergelegenheid aanwezig - Huurprijs kantoorruimte € 50,- per m² en bedrijfshallen vanaf € 37,50 per m² exclusief btw, gas, water, elektra en servicekosten (5% van de huursom)

MOZA, dè makelaar voor bedrijven! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

%HODVWLQJDDQJLIWHV$OMDDU Maar ook: volledige administratieve ondersteuning voor ouderen, gewoon aan de keukentafel

=XXNHUZHJ;:(SH 7HO

LQIR#NLHVNDPSDFFRXQWDQWVQO ZZZNLHVNDPSDFFRXQWDQWVQO


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 18

Arioso en Martin Brand

Voorjaarsconcert Wilhelmina HEERDE- Alle onderdelen van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde presenteren zich traditiegetrouw tijdens het Voorjaarsconcert. Dit jaar is gekozen voor het thema “Musicals”, met veel bekende musicalmuziek natuurlijk. Alle onderdelen hebben ook dit jaar weer een leuk en aantrekkelijk programma samengesteld, dat zoals altijd voor elk wat wils kent. Deze muzikale avond is dan ook uitermate geschikt voor de supporters, de (groot)ouders, vrienden en bekenden, etc. van de muzikanten en andere belangstellenden. Het Voorjaarsconcert vindt plaats op zaterdagavond 15 maart in de aula van het Christelijk College De Noordgouw te Heerde aan de Eperweg 34a en begint om 19.30 uur. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van Wilhelmina, Koninklijke W. van der Most B.V. te Heerde.

Proatstoel HEERDE- De bekende zanger en spreker Martin Brand uit Zwolle zal eind 2014 zijn medewerking verlenen aan een jubileumconcert van gemengd koor Arioso uit Heerde. Martin Brand is een breed gewaardeerde zanger, die bekend staat om zijn spontane en open manier van optreden. Hij verzorgde inmiddels honderden optredens door het hele land en ook op radio en televisie is hij geen onbekende. Dit concert wordt op 15 november door Arioso in de Johanneskerk te Heerde

georganiseerd ter viering van het 20-jarig bestaan. Het thema van dit concert is “van K(lassiek) naar Q(ueen)”, waarbij diverse muziekstijlen te horen zijn. Arioso heeft afgelopen weken meerdere nieuwe leden mogen verwelkomen die ook tijdens dit concert zullen meezingen. Iedereen die interesse heeft en graag eens een repetitieavond van Arioso wil meemaken is welkom op de dinsdagavonden tussen 20.15- 22.00 uur in jeugdcentrum Welgelegen te Heerde. Zie ook www.ariosoheerde.nl.

EPE- De radio-uitzending de Praotstoel op Radio 794 op zaterdag 1 maart heeft de volgende onderwerpen: voorleeskampioen Epe, 100 jaar PvdA Heerde en Klokkenstoel van de Molukse gemeenschap Vaassen. Tegen 10.45 uur gaat de microfooon naar Linda en Cor die bij de Wieken de voorbereidingen van de Overhandiging van de Gemeentesleutel en de Optocht aan het volgen zijn. Tussen 13.15 en 14.15 uur wordt het Carnaval in Vaassen live gevolgd. Voor meer informatie: www.radio794.nl.

Jubileumconcerten muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ EMST- In het jubileumjaar geeft muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ een spetterend jubileumconcert op zaterdagavond 1 maart. In de feestelijke zaal wordt de avond spectaculair geopend. Waarna het orkest o.l.v. Hans Verheij een muzikale avond zal verzorgen. Een bijzondere rol is weggelegd voor Laurie Reijs: allround artiest in musicals en shows. Naast het orkest laat de slagwerkgroep o.l.v. Jos van Elburg

ook van zich horen. Het concert begint om 19.30 uur, de zaal gaat om 19.00 uur open. Kom op tijd, want vol is vol. Leden, jeugd tot 12 jaar, donateurs en Vrienden van muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ hebben vrije toegang. De toegang voor overigen bedraagt 7 euro per persoon. De avond er voor, vrijdagavond 28 februari, is de feestelijke zaal het domein van de jeugdleden van de vereniging.

Deze avond zullen het opleidingsorkest o.l.v. Arjan Eek, de slagwerkgroep o.l.v. Jos van Elburg, de speelgroep o.l.v. Dianca van Mierlo en enkele jeugdleden optreden. Een gevarieerde avond dus met de vele jeugdleden van de vereniging. Deze avond begint om 19.00 uur in dorpshuis de ‘Hezebrink’ Emst. De deur gaat open om 18.45 uur. Reserveren is niet nodig, vol is vol en toegang is gratis.

Film Quartet in de Marke HATTEM- Een middag naar de film is inspirerend of kan stof tot nadenken geven. Op dinsdag 4 maart, vanaf 14.00 uur, organiseert Stichting Welzijn Hattem een filmmiddag. En wel in de gloednieuwe ouderenruimte in de Marke op een groot filmscherm. Dit keer wordt de film Quartet vertoond (niet te

verwarren met The Last Quartet) en zal Anneke Kruithof, een goede filmkenner, de film inleiden en nabespreken. Tweevoudig Oscarwinnaar Dustin Hoffman debuteert als regisseur met deze hartverwarmende komedie, met rollen van Maggie Smith, Michael Gambon en Bill Connolly. De film gaat over een be-

jaardentehuis waarin musici een jaarlijks concert voorbereiden ter ere van wijlen Giuseppe Verdi’s verjaardag, de beroemde Italiaanse componist. De kosten voor deze gezellige filmmiddag zijn 4,50 euro, inclusief koffie/thee, te betalen bij binnenkomst. Stichting Welzijn Hattem, tel. 0384432881 en info@swhattem.nl.

Eurotoernooi Epétanque

EPE- Op het jeu de Boulespark van Epétanque aan de Leenhofweg te Epe streden zaterdag onder toeziend oog van een heerlijk zonnetje 22 leden voor het maandelijkse Eurotoernooi. Op de 1e plaats is geëindigd Hennie van Westerveld met 3 gewonnen partijen + 22 punten; 2e plaats Jan Visser met 3 ge-

wonnen + 18 punten; 3e plaats Ron Ras met 3 gewonnen + 16 punten; 4e plaats Gerrie Gernaat met 3 gewonnen + 13 punten; 5e plaats Willem Kloezeman met 2 gewonnen + 11 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd deze middag verzorgd door Wim Kanselaar.

Filmvoorstelling Filmliga Epe EPE- Op vrijdag 28 februari organiseert de Filmliga Epe weer een filmvoorstelling in de C1000-zaal van Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur. De kassa is een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Het is niet mogelijk om kaarten te reserveren. De entreeprijs is 6 euro (4 euro voor donateurs). Iedereen die wil weten welke films de Filmliga in 2014 vertoont, kan zich aanmelden voor de Filmliga Nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen dan een week voorafgaand aan de filmvoorstelling een email met de filmtitel en achtergrondinformatie. Ook de Filmladder, met daarop een overzicht van

alle films die tot en met de maand mei 2014 in Epe worden gedraaid, wordt op verzoek graag aan u toegestuurd. Trouwe filmbezoekers zijn voordeliger uit als donateur: u betaalt dan per filmvoorstelling geen 6 euro maar 4 euro entree per persoon. Daarnaast ontvangt iedere donateur twee keer per jaar het programmaboekje van de Filmliga met een overzicht van alle films plus achtergrondinformatie. Het donateurschap voor de tweede helft van het filmseizoen (t/m mei) bedraagt 7,50 euro per persoon en 10 euro voor een gezinskaart. Interesse in het donateurschap en/of de nieuwsbrief? Mail dan naar info@cultuurpleinnoordveluwe.nl.

Open Orgelmiddag in drie kerken te Wapenveld WAPENVELD- Op zaterdag 1 maart wordt er een orgelmiddag georganiseerd in Wapenveld. Iedereen is deze middag tussen 13.00 en 16.00 uur van harte welkom om de orgels in de Sionskerk (Putterweg 4), Petruskerk (Kwartelweg 9) en de Hervormde Kerk (Kerkstraat 2) te bezichtigen en te bespelen. Er worden ook orgelbespelingen verzorgd: om 13.00 uur door Roelie Muller op het orgel van de Sionskerk en om 15.00 uur door Johan Smit op het orgel van de Petruskerk. Afsluitend verzorgt Wim Diepenhorst om 16.00 een concert

in de Hervormde Kerk. Tijdens het concert neemt hij de bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd en hij vertelt over de verschillende stijlen. Wim Diepenhorst was, onder andere, docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 2003 is hij consulent voor orgels en klokken voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Monumentenzorg). De kerken zijn vrij toegankelijk, maar na afloop van het laatste concert wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De organiserende kerken heten u hartelijk welkom.

Mini’s weer op het veld

Zonnebloem Heerde e.o. zoekt dringend vrijwilligers HEERDE- De Zonnebloem Heerde e.o. is een grote afdeling die gasten heeft in Wapenveld, Veessen, Vorchten en Heerde. Misschien vraagt u zich af wat dat nu inhoudt, vrijwilliger bij de Zonnebloem, wat wordt er dan van je verwacht en kost het erg veel tijd? Eerst iets over de gasten: De Zonnebloem is niet bedoeld voor mensen die dementerend zijn. Deze gasten wonen meestal nog thuis of ze wonen in een verzorgingstehuis. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger een of meer gasten bezoekt. U bepaalt zelf hoe vaak u een bezoekje wilt brengen. De gasten hebben dus een vaste vrijwilliger. Zij vertellen de gasten wat er de komende tijd voor activiteiten zijn en helpen bij inschrijving. De activiteiten zijn veelzijdig. Van een bingomiddag tot een dagje uit met

de bus. Gemiddeld is er een activiteit per maand, behalve in de zomermaanden. Denkt u nu, dit is iets voor vrouwen, dan hebt u het bij het verkeerde eind, want er zijn ook altijd vrijwilligers aanwezig

bij de evenementen om de gasten te helpen en dan zijn heren ook zeer welkom evenals jonge mensen. Denkt u ‘dit is wel iets voor mij’, meldt u dan aan bij Willy van Ommen, tel. 0578-693273.

Inzameling SV Wissel EPE- De rommelmarktcommissie van de s.v. Wissel zamelt zaterdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur weer spullen in voor haar jaarlijkse rommelmarkt (31 mei). Ook kunt u dan uw oud papier (container op de parkeerplaats, elke dag), frituurvet en zonnebloemolie (gele container) en overtollig metaal (kleine containerbak achter het gebouw) kwijt. U kunt uw spullen brengen op het complex van de Sportvereniging Wissel aan

de Ericaweg 6 in Wissel (Epe). Vrijwilligers van de rommelmarkt staan klaar om uw bruikbare spullen in ontvangst te nemen. Welkom zijn kleding, boeken, speelgoed, curiosa, elektronica, kleine meubelen, glas en servies etc. Ook kunt u bruikbare spullen thuis af laten halen. Hiervoor kunt uw contact opnemen met: Gerrit Nijkamp, tel. 06-10866325 of 0578-615501 of Dick Jonker, tel. 0631510050 of 0578-621318.

HATTEM- Afgelopen zaterdagochtend waren na een lange winterperiode de Mini’s van de v.v. Hattem weer buiten op het voetbalveld. Voor de kinderen die tijdens de winter in de sportzaal hebben gevoetbald, was het afgelopen zaterdag dus extra feest. De Mini’s voetbaltrainingen vinden elke zaterdagochtend plaats

van 9.00 – 10.00 uur op sportpark Het Achterveen. Ouders die meer informatie willen over de jeugdafdeling van v.v. Hattem of hun kind graag eens mee willen laten trainen, kunnen natuurlijk op zaterdagochtend op het sportpark komen of contact opnemen met Arjen Noordberger (0384441835 of 06-44938269).


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 21 9

…je belooft: daadwerkelijk en succesvol… ist? m e g s i u H n Ope ep 8 o r g d n o v a e i t a form vond informatiea r a tr x e e d p e O te weten ov kom je alles n kun je rustig le onze schoo en je al geweest B . n e ijk k d , dan ron nog vragen je b e h r a a m an urlijk ook v ben je natu samen met je m harte welko orger(s). rz e v )/ s r( e oud

Donderdag 14 6 maart 20 19.30 uur a

Programm

Heerde Voortgezet onderwijs mavo havo atheneum

elkom en 19.30 uur w over het informatie anbod onderwijsa e ragenrond 20.00 uur v ng ndwandeli 20.30 uur ro ool h door de sc fsluiting 21.00 uur a

Kom je ook? Stuur dan even een mailtje aan hbezuijen@noordgouw.nl of bel: 0578-693411. Eperweg 34a 8181 EW HeerdeVraagprijs: € 139.600,= k.k. De Haverkamp 36, Heerde - Op een rustige locatie in een ruim opgezette en groene wijk staat deze leuke tussenwoning - Ideaal voor senioren die nog een tuin willen - L-vormige woonkamer 28m² met schuifpui - Via toog naar keuken 6m² met keukenblok - Badkamer (wit) met ligbad, douche, toilet - 1e Verdieping: voorzolder met toilet en ruime slaapkamer 17m² v.v. dakraam en berging achter knieschotten - Tuin op het westen, grenzend aan een weilandje, met stenen schuurtje

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Reparatie van: • witgoed • inbouwapparatuur • huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VA C AT U R E

Gezocht: Commerciële toptalenten Auto Palace Groep is al meer dan 60 jaar een toonaangevende dealer in automotive land. Als familiebedrijf hebben wij de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd en staan bij onze klanten dan ook bekend als klantvriendelijk, persoonlijk en be trouwbaar. Wij hebben vestigingen in Zwolle, Dronten, Emmen, Heerde, Harderwijk, Hoogeveen, IJsselmuiden/ Kampen, Meppel, Raalte, Ommen en Putten. We zijn dealer van Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Jeep. Door de uitbreiding van activiteiten voor meerdere merken in diverse plaatsen, zijn we op zoek naar:

VERKOPERS M/V Functie: Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig verkopen van zowel nieuwe als gebruikte personen- en/of bedrijfswagens. Je inventariseert en signaleert koopmotieven en zet deze om in een koop-

Auto Palace Zwolle Willemsvaart 18a, 8019 AB Zwolle Tel: 088-003 50 00 www.autopalacegroep.nl

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT! overeenkomst. Je bent een moderne verkoper die gewend is om telefonisch te acquireren en internet/e-mail leads op te volgen. Eveneens adviseer en offreer je op het gebied van leasing en financiering.

vof Kers Elektro Reparatie Service Sportlaan 6a Heerde, tel: 0578 – 696729

Profiel:

Uw container

Je hebt minimaal een MBO-opleiding en beschikt over goede contactuele eigenschappen en bent zeer commercieel. Je hebt aantoonbare ervaring in de autobranche, je voelt je thuis in ons verzorgingsgebied en beschikt over relevante werkervaring. Vanzelfsprekend ben je professioneel, klantgericht en enthousiast. Wij bieden voor deze verantwoordelijke, zelfstandige en uitdagende functie uitstekende salariëring en arbeidsvoorwaarden. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en ben jij iemand die wil werken met vooruitstrevende producten in een gemotiveerd en gezellig team? Reageer dan snel. Voor meer informatie kun je bellen met André Montfrooy (verkoopleider), tel. 088-003 50 11. Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan: peno@autopalacegroep.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Extra in

BEDRIJFSAFVAL

wekelijks geledigd 770/1100 liter 240 liter

w-2*6% & BOU;783**)2 w %*:%0-2>%1)0-2+ & 6)'='0-2+ w &-OB%7)(463(9'87 w 40%S8-'6)'='0-2+

Neem contact op voor meer informatie Van Werven Afvalservice www.vanwerven.nl Marlous Bouw 06 48 28 40 33 m.bouw@vanwerven.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 20

Orange Fox in Hedon

Spelletjesmiddag in Bloemfontein VAASSEN- Op donderdag 27 februari organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein een spelletjesmiddag in het gebouw Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom om van 14.00 tot 16.00 uur een spelletje te komen spelen. Zoals rummicub of sjoelen. Misschien wilt u liever met een paar buren een kaartje leggen dan kan

dat ook. Misschien heeft u thuis een leuk spelletje die u wilt meenemen om met andere buurtbewoners te spelen. Onder het spelen kunt u een praatje maken met andere buurtbewoners of gewoon gezellig samen een kopje thee drinken. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. De toegang is gratis en u hoeft alleen voor de gebruikte consumpties te betalen.

Rijbewijskeuring WAPENVELD/EMST- Moet u binnenkort gekeurd worden voor uw rijbewijs? Wellicht heeft u inmiddels een schrijven van de gemeente ontvangen. Nadat u (gedeeltelijk) uw Eigen Verklaring heeft ingevuld, kunt u snel bij praktijk Kuychi aan de Groteweg of in Emst terecht voor

een keuring. Ook voor vaarbewijzen en overige medische keuringen. Kosten vanaf 25 euro. Info en aanmelden: Praktijk Kuychi, tel. 0383375000. Elke avond tussen 18.00 en 18.30 uur of elke maandagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur, tel. 0578-574621.

Reiki info avond

EPE- Op zaterdagavond 8 maart presenteert de Eper band Orange Fox de nieuwste, recent uitgekomen nummers. Deze ‘release party’ vindt plaats in het geheel vernieuwde Hedon in Zwolle. De heren spelen natuurlijk naast de nieuwste nummers, een complete set met eigen muziek. De inspiratiebronnen van Orange Fox zijn

o.a. Kings of Leon, Rollings Stones maar ook The Beatles. De muziek is een toegankelijke pop-rock met een geheel eigen sound en ritmische gitaar secties. De muzikanten Johan van Vemde (zang), Thomas Vriesema (lead gitaar) en Fabian Brummel (basgitaar) studeren aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden en drum-

mer Rijmar de Goede studeert in Utrecht aan het conservatorium. Vincent studeert bedijfskunde in Groningen. De activiteiten van Orange Fox zijn te volgen op Twitter en Facebook. De kaartjes kosten slechts 5 euro en zijn te bestellen via: http://hedon-zwolle. nl/voorstelling/1217/orange-foxcdrelease.

Carrousel Eigen Kracht voor mantelzorgers HEERDE- De Plu organiseert dinsdag 4 maart een bijeenkomst samen met het Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. De avond start met 15 minuten ontspannende oefeningen voor nek en schouders door Merdi van Essen. Daarna gaat notaris Feijen uit Heerde met de mantelzorgers in gesprek over wanneer het verstandig is

bepaalde zaken bij een notaris vast te leggen. Wat te regelen voor uw kind die een beperking heeft, mijn partner of ouder die gaat dementeren? Een moeilijk onderwerp wat vaak vooruit geschoven wordt, maar misschien toch beter geregeld kan worden. Dhr. Feijen zal graag met u in gesprek gaan over dit lastige on-

derwerp. De mantelzorgers zijn van harte welkom om 19.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Brinklaan te Heerde, ingang kinderfysiotherapie (deur rechts naast de hoofdingang). De avond duurt tot 20.00 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met De Plu, tel. 0578- 699500 of via: info@depluheerde.nl.

Voetbalschool Hattem weer van start

HATTEM- Vanaf zondag 9 maart organiseert voetbalschool Hattem gedurende tien weken de

techniektrainingen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar. Tijdens de

trainingen staat de individuele technische ontwikkeling van de jeugdige voetballer centraal. Techniektrainer Anton Rave en zijn team van ervaren jeugdtrainers scholen de voetballertjes in kleine groepen bij. Hierdoor is er in de clinics ruim de tijd voor individuele aandacht en detail. Je hoeft niet in Hattem te wonen om mee te kunnen doen. De voetbalschool richt zich namelijk op voetballende jongens en meisjes uit de hele regio. Er wordt van deelnemers alleen verwacht dat ze enthousiast zijn en de wil hebben om zich te verbeteren. Kijk voor kosten, aanvangstijden en inschrijving gauw op www.voetbalschoolhattem.nl.

Steun Mei bij haar vrijwilligerswerk HEERDE- Deze zomer vertrekt 14-jarige Mei van der Scheer naar Rio de Janeiro in Brazilië om daar vrijwilligerswerk te verrichten samen met ongeveer 19 andere jongeren onder de leiding van de organisatie Worldmapping. Tijdens deze reis gaat ze helpen bij kleinschalige lokale projecten die o.a. actief zijn in de krottenwijken van Rio en bij een afvalscheidingsproject waar zij zich als Worldmapper inzet voor

afvalscheiders. Onderwijs en sport zijn tevens een belangrijk thema, denk aan het geven van gastlessen of een sportactiviteit organiseren. Om deze reis te maken en om de lokale bevolking te steunen heeft zij verschillende acties gedaan om geld in te zamelen. Deze acties zijn tot nu toe al een groot succes geweest, daarvoor wil zij iedereen ook hartelijk bedanken. Mede dankzij Veerle Bloemen, waar Mei

haar vogeltaarten heeft verkocht, is nu al een deel van het geld bij elkaar gezameld. Inmiddels is zij gestart met een nieuwe actie; het verkopen van paaschocolade. Wilt u Mei steunen met haar Worldmapping Expeditie? Donaties zijn welkom op rekeningnummer: NL87 RABO 0396543898 o.v.v. uw naam en Donatie Brazilië. U kunt haar ook volgen op www.facebook.com/ meinaarbrazilie.

Uitleg over 1 minuutfilm bij de Cycloop EPE- Op maandagavond 3 maart wordt door de Videofilmgroep de Cycloop een avond verzorgd met als thema 1 minuutfilm. Voor deze avond is, de in de amateurfilmwereld bekende, Jan Essing uitgenodigd. Hij staat bekend als iemand die alles over dit thema kan vertel-

len. Hij is verbonden aan de NOVA en gaat als zodanig veel naar buitenlandse festivals. Jan zal met voorbeelden op deze interessante methode ingaan. Het maken valt niet mee omdat in wedstrijdverband de tijdslimiet van de minuut niet overschreden mag worden.

Degene die nieuwsgierig zijn geworden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Eper Kultuurhus aan de Stationsstraat 25 in Epe. Voor inlichtingen kan men terecht bij Drikus Wijenberg, tel. 0578-693657.

HEERDE- Op donderdagavond 27 februari van 20.00 - 21.30 uur geeft Reiki Master Arianne Groeneveld een Reiki info avond op Helios Centrum Heerde aan de Badhuisweg 3 in Heerde. Iedereen die dat wil kan tijdens de info een gratis zittende Reikibehandeling ontvangen. Reiki is genezende levensenergie. Het ondersteunt op een krachtige ma-

nier de genezing van klachten en kwalen, lichamelijk en psychisch. Helios Centrum Heerde is het oudste Reikicentrum in Nederland. Vele duizenden mensen leerden er Reiki in de afgelopen 26 jaar. Er worden regelmatig Reikicursussen gegeven en wie Reiki heeft geleerd is welkom op de behandelavonden. Meer info: www.helioscentrum.nl.

Bridgeclub HEERDE- De uitslagen van de bridgeclub Heerde. Lijn A: 1. Echtpaar Tees 62.40%, 2. Hr. Berends/ mevr. Ensink 59.13 %, 3. Dames

Kalff/Van Lubek 53.58 %. Lijn B: 1. Dames Waardenburg/Dragt 64.92 %, 2. Echtpaar van Zwet 62.17 %, 3. Dames Boele/Schurink 58.85%.

Jeugddienst HEERDE- Op zondagavond 29 februari organiseert Hervormde Gemeente Heerde een jeugddienst met als thema ’Ben jij soldaat van Jezus?, zoeken ze de kracht in de Heer en zetten we ons in voor het evangelie?’ Dominee J. Hoek gaat aan de hand van Efeze 6 het thema uitleggen. Deze dienst wordt mu-

zikaal omlijst door de band Given uit Apeldoorn. Naast hun eigen muziek begeleiden zij ook een deel van de samenzang. Wilt u weten welke liederen er gezongen worden? Kijk dan op www.hervormdheerde.nl. De dienst begint om 18.45 uur met een samenzang. Iedereen is van harte welkom.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs in Heerde HEERDE- In de gemeente Heerde kunnen ouderen gratis hulp, informatie en advies krijgen van ouderenadviseurs. De Vrijwillige ouderenadviseur heeft een opleiding gevolgd bij de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Gelderland (SBOG). Er zijn op dit moment drie gecertificeerde vrijwilligers die ouderen thuis een bezoek kunnen brengen. Tijdens het bezoek kunnen vragen aan de orde komen over de volgende onderwerpen: wonen, ge-

zondheid, hulp- en dienstverlening, vervoersmogelijkheden, tijdsbesteding en contacten, financiën. Iedere oudere kan een bezoek krijgen van een ouderenadviseur. Van de maandagochtend tot en met donderdagochtend kunt u contact opnemen met Welzijn Heerde, te bereiken via het Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. 0578-720001. De volwassenenwerker Ton Hulsebos zorgt er voor dat er met u een afspraak wordt gemaakt.

Klaverjassen WAPENVELD- Donderdag 27 februari om 19.30 uur in het clubhuis van WZC wordt de volgende ronde klaverjassen gespeeld. Uitslag van 20 februari: winnaar werd Peter vd Beek met 5630 punten. Hij werd gevolgd door Ali Visser 5589, Gerrit Landman 5559, Yke Boer 5367, Aad

Eilander 5307, Louis Groffen 4948, Geert Jan Smit 4905, Ad Spakman 4831, Herman Fidder 4691, Hennie Rorije 4690, Lida Landman 4637 punten. Zij allen vielen in de prijzen dankzij sponsor Visser Hattem B.V. en ook u kunt volgende week weer voor één van de dagprijzen meedoen.

Kindercarnaval VAASSEN- Vrijdag 28 februari is bij wijk/speeltuinvereniging de Kouwenaar een gezellige kindercarnavalsmiddag. Vanaf 15.00 uur gaat de middag van start met DJ “Skywalker”. De clown “Fleur” geeft een schitterende show en zal alle kinderen verblijden met een traktatie. Als

klap op de vuurpijl het Jeugdtrio van de “Rossumdaerpers” met narren het feestje compleet maken. Iedereen is welkom en de toegang is voor leden gratis, niet-leden 1,50 euro. De zaal is vanaf 14.30 uur open bij “De Kouwenaar”, Woestijnweg 61 in Vaassen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 22 1

…verkopen! Ook verkopen? Bel MOZA!Vraagprijs: € 235.000,= k.k. Landhuisweg 4, Wezep - In een fraai coulissenlandschap, tussen bos en weiland, staat deze vrijstaande woning op een ruim bemeten perceel van 1.280m² - Woonkeuken 10m² v.v. eenvoudig keukenblok - Woonkamer 23m² met gashaard. Bijkeuken - Slaapkamer en badkamer op de begane grond - 1e Verd.: overloop en 2 ruime slaapkamers - Royaal perceel met vrijstaande stenen garage, schuur en stalruimte - Het geheel leent zich voor het houden van huisdieren en kleinveeVemderweg 18 Epe

Aktief - Aktiever – MOZA ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Melkveebedrijf op de Veluwe Te Koop: melkveebedrijf gelegen op grotendeels aaneengesloten kavel grond van 27 hectare. Opstallen: woonhuis bouwjaar 1973, Ligboxenstal gerenoveerd in 2003 en 2008 ingericht voor 92 GVE . Een jongveestal, bouwjaar 2008 met machineberging en een Jongveestal die in 2004 is gerenoveerd. Volgens laatste Landbouw besluit Milieubeheer vergunning voor 103 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Uitstekende verkaveling. Meer informatie via info@wensink.com

van nature thuis op de veluwe www.wensink.com info@wensink.com 055-5785885 

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Te koop: Manege, pensionstalling De Doornbos 2, Wapenveld

€ 650.000,- k.k.

- Met authentieke woning op 8.515 m² ondergrond. - Goede rijhal 20x40 met kantine. - Paardenstal met 22 boxen, milieuvergunning staat uitbreiding naar 40 paarden toe. - Optioneel ca. 4,7 ha cultuurgrond aangrenzend te koop. - Mooie ligging aan de rand van de Veluwe.

Voor info: Gerard Koerhuis | 06 28151190 | gkoerhuis@agriplaza.eu www.agriplaza.eu | hoofdkantoor 0592 545451

HET IS (BIJNA) VOORJAAR!

En bij Voortman ziet het weer groen van de prachtige keukens! Compleet € 6.949,-

APELDOORN Vlijtseweg 210 | Tel. 055 - 522 19 77 ma - vrij 09.00 tot 18.00 uur | za 09.30 tot 17.00 uur | do koopavond tot 21.00 uur

VOORTMANKEUKENS.NL


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 5 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 22

Unieke Voorseizoen-Actie!

NU 2 DAGEN! Vrijdag

28 Febr.

09.00-21.00 uur

EEN MEGA PRIJZEN SPEKTAKEL

Zaterdag

Super Zonwering 1 Maart STU NTDAGEN in Heerde! e d . m i.s. ! t n a k i r b a f

09.00-17.00 uur

: s n e m a n m o Welk

TOP MERKEN SUPER KWALITEIT!

FABRIKANT zonweringsystemen

FABRIKANT besturingssystemen

Met de nieuwste Somfy besturingstechnieken!

DIT ZIJN MAAR ENKELE VOORBEELDEN

• terrasschermen • uitvalschermen • rolluiken • screens • markiezen • terrasoverkappingen

2 STUNTDAGEN TOPKLASS Terrasover kappingen op maat. Nu met actiekortingen!

Neem de maten Diverse soorten Overkappingen mee van thuis! zonwering al v.a. al vanaf: Dan heeft u uw prijs ook op maat!

Alle kleuren in doek en frame Kijk, vergelijk en kies.

€95.- €995.-

ONGELOOFLIJK MAAR WAAR! EN DAT VAN TOPKWALITEIT

GRATIS MOTOR EN MONTAGE!!

Pergola zonwering

Voor al uw aankopen op deze actiedagen!

Terraszonwering tot 36m2 schaduwplek. Nu met actiekorting!!


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 2 5 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 23

VB. 1: 200x100 cm Van 613.- NU:

€???,-

S! R UW PRIJ KOM VOO

VB. 1: 1000x800 mm Van 583.- NU: VB. 3: 2 x 2 mtr. Van 551.- NU:

€???,R KOM VOO

€???,-

R KOM VOO

! UW PRIJS

VB. 2: 5 mtr. brd. 3 mtr. uitval Van 1100.- NU:

€???,-

Kom zaterdag voor úw prijs!

R KOM VOO

! UW PRIJS

! UW PRIJS

VB. 3: 2 x 2 mtr. Van 340.- NU:

€???,-

S! R UW PRIJ KOM VOO

HEERDE

Kanaalstraat 1c • T 0578-690 338

Vrijdag 28 febr. en zat. 1 maart!

e w n oe er d t i p D x 1 r maa oen!! seiz Gratis koffie, thee of fris.

IN SAMENWERKING MET DE FABRIEK

Geen aanbetaling. DEZE LAGE PRIJZEN GELDEN ALLEEN OP 28 FEBR EN 1 MRT.

Kom vóór de drukte. SPREID DE AANLOOP. KOM ‘S MORGENS OP TIJD!

7 jaar garantie! BIJ DEZE BODEMPRIJZEN, TOCH 7 JAAR FABRIEKSGARANTIE*

*Op SunCircle zonwering. Prijs-, model- en en kleurwijzigingen, zet-/drukfouten voorbehouden.

SE MERKZONWERING VOOR BODEMPRIJZEN!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 25 FEBRUARI 2014 - PAGINA 24

Ledenvergadering Lofstem uit Wapenveld

Oud papier NWS EPE- Op vrijdagavond 28 februari van 19.00- 20.00 uur en zaterdag 1 maart 9.00- 12.00 uur staat op het schoolplein van de Nieuwe Wisselse School de container

voor oud papier. De opbrengst komt volledig ten gunste aan de leerlingen. Het adres is Oude Wisselseweg 35 te Epe en natuurlijk is assistentie aanwezig.

Andrea Smit voorleeskampioen gemeente Hattem

WAPENVELD- Afgelopen week heeft de Chr. Gem. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld haar jaarvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht door de ongeveer 60 leden die allemaal hun wensen en ideeën konden inbrengen. Een viertal leden werden gehuldigd omdat ze een jubileum te vieren hadden. Mw. A.J. Bredewout- Bredewolt was 35 jaar lid, Dhr. M. v/d Beek was 30 jaar lid, Dhr. A. Kersing was ook 30 jaar lid en Mw. G. Dijkslag werd gehuldigd omdat zij ook al 20 jaar lid was. Ze kregen

allen een bos bloemen en een pennenset aangeboden als dank voor hun inzet. De Lofstem heeft een succesvol jaar achter de rug. Er is een concert gegeven in het afgelopen najaar waarbij ze het Oratorium “Ruth” ter hore brachten en er zijn verschillende malen opgetreden in zorgcentrums in de omgeving. Dit allemaal onder leiding van de dirigent van het koor Roland Pleizier. Nu is het koor bezig met het instuderen van het oratorium “Een nieuw Jerusalem”. Ook van Johan Bredewold. Het is een prachtig stuk waar

met vol enthousiasme aan geoefend wordt om deze te kunnen zingen in het concert in het voorjaar van 2015. Wel zou het koor nog graag een aantal nieuwe leden willen verwelkomen. Vooral de mannen partijen hebben versterking nodig. Vooral bij het zingen van een oratorium zijn de mannen erg nodig. Mocht u zingen leuk vinden kom dan eens langs op de repetitie avonden die zij houden op dinsdag om 20.00- 22.00 uur in het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. Kerk aan de Kerkstraat. U bent van harte welkom.

Arie Slob bezoekt Hattem HATTEM - Arie Slob brengt vrijdag 28 februari een bezoek aan Hattem. De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer bezoekt vanaf 14.30 uur de nieuwbouwwijk Assenrade. Tijdens een wandeling door de straten hopen Slob en de raadsleden veel bewoners te spreken. Tussen 15.30 tot 16.30 uur is de CU-karavaan in de binnenstad van Hattem te vinden. De raadskandidaten, Arie Slob en het campagneteam gaan het gesprek

aan met inwoners en bezoekers van Hattem over belangrijke keuzes waar de stad de komende vier jaar voor staat, zoals de samenwerking met andere gemeenten. Om 16.00 uur zal Slob, samen met een van de cliënten, het startschot geven voor de nieuwe winkelformule van Zoethout aan de Kruisstraat. Samen met de Hattemse middenstand, het bedrijfsleven en andere zorginstellingen helpt Zoethout Hattemers aan zinvol werk dat past bij hun

capaciteiten. Tussen 16.30 en 17.30 uur staan de deuren van het Zilveren Schaap aan de Markt open voor iedere Hattemer met belangstelling voor de lokale politiek. Tweede Kamerlid Arie Slob zal kort het woord voeren. Lokale fractievoorzitter Gert Kers stelt de overige raadskandidaten voor. Daarnaast is er ruime gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje kennis te maken met de Hattemse ChristenUnie politici en Arie Slob.

Dialectkring Gemeente Epe

OENE- Tijdens de jaarvergadering van Gospelkoor Alemet waren er drie jubilarissen. Anne Rinske Kamphuis was 10 jaar bij

het koor en Lianne van der Weerd en Evelien Tessemaker, beide 20 jaar. Zij werden verrast met een bon.

nemen anderen het mee en komt het niet ten goede van de Jenakids van de school. U kunt het op 15 maart ook zelf komen brengen naar Eeuwlandseweg 4a te Heerde. De koffie staat klaar. En verder is het belangrijk dat u de niet-ijzeren delen verwijdert. Bij schroot moet u denken aan: fietsen, oude pannen, gasfornuizen, kachels, oud gereedschap, metalen stoelen, stalen bureaus, accu’s etc. De afgelopen jaren is het budget voor onderwijs gekrompen. Voor veel leuke schoolactiviteiten is niet genoeg overheidsgeld beschikbaar. Aan de Jenaplanschool Heerde is daarom een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere

in voor de blindenbibliotheek) en mevrouw Gregoire (medewerker bibliotheek) vond dat er goed voorgelezen werd door alle kandidaten. De keus voor Andrea was unaniem. Ze las goed voor, heeft een prettige stem met goede intonatie om naar te luisteren. Ook de keus van het verhaal was goed, ze las voor uit Mees Kees, de leukste boekenmeester van dit moment. Andrea Smit heeft er zin in om de gemeente Hattem te vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd in Apeldoorn op 19 maart. Alle schoolkampioenen kregen als beloning een oorkonde en een tas met een presentje erin.

Nieuwe nummer Ampt Epe

EPE- Op dinsdag 4 maart komt de Dialectkring Gemeente Epe bij elkaar voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aftredend en herkiesbaar is Anneke Buitenkamp. Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat. Deze vergadering vindt plaats in de Hezebrink in Emst om 18.30 tot 19.00 uur. Na afloop zullen de heren B. Bosch en W. v.d. Schepop vertellen over een reis naar de Noordkaap. Iedereen is van harte welkom.

Jenaplanschool Heerde maakt geld van schroot HEERDE- Mensen zien schroot heel vaak als afval. Dit afval wordt echter gerecycled en dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Breng uw oud ijzer daarom dus niet naar de milieustraat. Bewaar het voor de Jenaplanschool Heerde. Op zaterdag 15 maart komt de werkgroep oud ijzer tussen 9.00 en 15.00 uur namelijk Oud IJzer bij u ophalen. Als u de link oudijzeraktie op www.jenaplanschoolheerde. nl aanklikt, kunt u het aanmeldformulier invullen. U kunt ook oud ijzer melden door te bellen met het callcenter, tel. 06- 30211651 of mailen naar oudijzer@jenaplanschoolheerde.nl. Leg het oud ijzer nooit aan de kant van de weg anders

HATTEM- Andrea Smit van school De Zaaier in Hattem heeft dinsdagavond de lokale finale van de jaarlijkse voorleeswedstrijd van de bibliotheek Noord-Veluwe gewonnen. De zes schoolkampioenen van de basisscholen uit de gemeente Hattem lazen voor in de bibliotheek in Hattem. Ouders, klasgenoten en leraren genoten van de door de leerlingen gekozen fragmenten. De leerlingen lazen met veel plezier hun favoriete boek voor en lieten zien dat ze van lezen houden. De inmiddels zeer ervaren jury, bestaande uit wethouder Borst (tevens juryvoorzitter), mevrouw Samsom (leest boeken

onderwijsbudget kunnen worden gefinancierd. Het geld is bedoeld voor extra’s voor de kinderen zoals excursies, sportdagen, schoolkampen, sinterklaas- en kerstfeest, bijzondere lesondersteuningen en dergelijke. Het geld komt binnen van bijvoorbeeld ouderbijdragen (vroeger het ouderfonds geheten), oud papier acties, oud ijzer acties, fancy fairs, etc. Deze Stichting Jenakids wil bevorderen dat de kinderen excellent onderwijs krijgen en de stichting wil meehelpen de school te ontwikkelen tot een zeer goede school. De Werkgroep Oud IJzer Actie 2014 zal de opbrengst van de achtste actie daarom overdragen aan de Jenakids.

EPE- Het nieuwe nummer van Ampt Epe is weer uitgekomen. Met onderwerpen als de oorlogsverhalen van Gerrit van Laar, een boekbespreking over de Gedachten, 1919-1959, van J.C. Muldervan Namen, een najaarsexcursie op het Landgoed Tongeren, het Hanendorp en de Hanendorperweg, de Esschertbrug en hooi-

bergen toen en nu. Het nieuwe nummer is te koop in Emst bij Spar-supermarkt Van der Loo, in Epe bij Bruna, in Oene bij bakkerij Kragt en in Vaassen bij Bruna Vaassen. Meer informatie over de geschiedenis van de gemeente Epe en de activiteiten van de historische vereniging vindt u op www. ampt-epe.nl.

Stem lijst

2

STABIEL EN BETROKKEN www.heerde.christenunie-sgp.nl @CU_SGP_Heerde www.facebook.com/cusgpheerde

SAMEN ...LEVEN ...WONEN ...WERKEN HEERDE | WAPENVELD VEESSEN | VOCHTEN


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 225

Epe

Klinkenburg 16

BESSTT!

GETE

NIEUW

Reinigingsdoekjes 80 stuks

3 december 201 Bron: Kassa

februari entenbond Bron: Consum

1.

39

• Goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning met berging en tuinhuis • Rustig gelegen met parkeerplaats aan achterzijde, u kunt er een garage bij kopen • Ruime L-vormige woonkamer met open haard en lichte laminaatvloer • Open keuken met diverse inbouwapparatuur, gesitueerd in de uitbouw • Op de 1e verdieping drie slaapkamers en nette badkamer met douche en toilet • Via vlizotrap naar royale bergzolder. Royale tuin op het zuiden met veel privacy

1.5 l

Kavelweg 20

3.09

2l

februari entenbond Bron: Consum

2014

Waspoeder wit

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Heerde

Vloeibaar wasmiddel wit

Frituurolie

• Perceelopp. 250 m², inhoud ca. 325 m³, woonopp. 87 m², bouwjaar 1965/1995

2.025 kg

NIEUW

2.99 Vanaf woensdag 26-02-2014

Designkeukenkraan

• Rietgedekte woonboerderij met schuur en dubbele carport • Gelegen op een van de mooiste locaties tussen dorp en IJssel

2014

februari entenbond Bron: Consum

2014

3.99

Design-mengkranen Bad-, douche- of wastafelmengkraan.

59.99

Vraagprijs: € 465.000,- k.k.

NIEUW

IE

P FUNCT

ECO-STO

• Op de verdieping slaap- en werkkamer en royale berging • Perceel 4.500 m², inhoud ca. 500 m³, woonopp. 175 m², bouwjaar 1900

Dellenweg 24

februari entenbond Bron: Consum

Met uittrekbare handdouche.

• Hier kunt u genieten van rust, ruimte, privacy en uitzicht • Sfeervolle woonkamer, keuken met tuinkamer, slaap-/werkkamer • Slaapkamer en doucheruimte en badkamers op de begane grond

Epe

2014

29.99

Badjas

Handdoeken of badlaken

Maten: S t/m XL.

Set van 2 handdoeken 60x110 cm of 1 badlaken 80x170 cm.

ALITEIT HOTELKW

19.99

Vers & voordelig!

9.99 Vanaf woensdag 26-02-2014

*

• Goed onderhouden royale vrijstaande woning met stenen garage • Gelegen in een prachtige bosrijke omgeving, op korte afstand van voorzieningen • Woonkamer met erker, halfopen keuken in hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur • Slaapkamer met aansluitend een badkamer op de begane grond • Twee royale slaapkamers en een berging/casco badkamer op de verdieping • Royale tuin met veel privacy en achterzijde grenzend aan bos

50%

goedkop

er

Perssinaasappelen 2 kg

v an 1.99

0.99

• Perceelopp. 1.760 m², inhoud ca. 450 m³, woonopp. ca. 175 m², bouwjaar 1996

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

62% Courgette

goedkop

er

Per stuk

van 0.65

0.25

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 26-02-2014 t/m dinsdag 04-03-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 26

Stichting MissionPuppy Nederland viert 2 jarig jubileum HATTEM- Stichting MissionPuppy Nederland, gevestigd in Goes en opgericht door oud-Hattemse Anjana Gort, bestaat in maart officieel 2 jaar. De organisatie zet zich in voor kinderen en jongeren (<8-25 jaar) met een zeer ernstige eetstoornis. Voor deze groep blijkt de reguliere hulpverlening alleen vaak niet voldoende, en is meer nodig. Zo ontstond MissionPuppy. De 25- jarige oud Hattemse zette het project op uit eigen ervaring. Inmiddels veel meer dan een project, helpt de stichting kinderen en jongeren door heel Nederland, en een deel van België, op geheel eigen, unieke wijze. Namelijk, door de inzet van speciaal voor dit doel getrainde hulphonden, the so called “missionpuppies”, gecombineerd met de kracht van 1:1 coaching, indien gewenst in de eigen thuissituatie. Nu, bijna 2 jaar na oprichting, draait de stichting zo goed dat het aanbod de vraag niet langer kan verwerken; men is bezig nieuwe medewerkers in te werken om de bestaande wachttijden te verkorten en zoveel mo-

gelijk jongeren te kunnen helpen. De meeste coaches zijn ervaringsdeskundig, zij hebben ooit zelf een eetstoornis gehad, hebben dit overwonnen en zijn nu op professionele wijze in staat hun ervaring in te zetten om deze jongeren te helpen. Wie de stichting een warm hart toe draagt kan meedoen aan de “1-euro vriendenactie”, een leuke actie rondom het 2- jarig

Close-up geelvleugelara in Dierenpark Wissel winnende foto

bestaan van het concept. Doel is jezelf en 5 vrienden bereid te vinden om 1 euro aan de stichting te doneren. De bedoeling is dat de 5 vrienden ook weer 5 vrienden bereid vinden, waardoor een soort kettingreactie ontstaat. Het rekeningnummer van de stichting is NL72INGB0005111691. Voor meer informatie gaat u naar de website: www.missionpuppy.nl.

Achtste herdruk van ‘Het Verscholen Dorp’ REGIO- Aart Visser uit Nunspeet heeft een nieuw boek op de markt gebracht. Het betreft de achtste uitgebreide en herziene herdruk van ‘Het Verscholen Dorp’, met als ondertitel ‘Verzet en onderduikers op de Veluwe’. In zo’n 60 hoofdstukken, verdeeld over 208 pagina’s wordt de geschiedenis van het PasOpkamp en het Soerelgebied, alsmede het verzet in Nunspeet, belicht. In 1984 verscheen de eerste druk. In de herdrukken die daarna volgden werden steeds weer nieuwe feiten beschreven. In deze achtste herdruk is dat ook het geval. De nieuwe uitgave telt 208 pagina’s, 40 meer dan de vorige edities. Sommige hoofdstukken zijn herschreven of aangepast. Nieuw zijn de verhalen over de afschuwelijke dood van de Nunspeetse verzetsman Dirk Vierhout; het ontslag van Martens, burgemeester van de toenmalige gemeente Ermelo en de rol van Andries Lenstra (een van de leiders van het PasOpkamp).

Ook de verschrikkelijke dood van acht opgepakte joods onderduikers uit het PasOpkamp en getuigenverklaringen van Landstormers en inwoners van Vierhouten over die afschuwelijke moorden worden uit de doeken gedaan. Nieuw is ook het verhaal van een ex-onderduiker uit Het Verscholen Dorp. Op ontroerende wijze laat hij u iets proeven van het dagelijks leven in het ‘dorp’. Verder een meeslepend verhaal van Don Smeenk en zijn vrienden, die in het Soerelgebied (op 2,5 km afstand van Het Verscholen Dorp) waren ondergedoken en de rol die de families De Boer te Nunspeet daarbij vervulden. Douwe Osinga uit Nunspeet vertelt hoe en waarom hij in Kamp Amersfoort terecht kwam. In het boek zijn ook gedichten opgenomen. Dit boek, met een harde kaft, is zeker geschikt voor een breed publiek. De verkoopprijs van het boek bedraagt 19.99 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Leren schilderen bij Ben Aa

Ruitersport WAPENVELD- Yanouk van Buul, lid van de Schaapskooiruiters, heeft goed gepresteerd op een wedstrijd in IJsselmuiden. Ze behaalde maar liefst twee eerste plaatsen met haar pony Iskander in de L2 dressuur.

Oud papier HEERDE- Het christelijk mannenkoor De Lofzang Heerde houdt weer inzameling van het oud papier in de containers op parkeerplaats Het Groene Hart in Heerde (achter gebouw Welgelegen) op maandag 3 maart.

Opbrengst collecte HEERDE- In de week van 2 t/m 8 februari is er gecollecteerd voor Amnesty. De opbrengst van de collecte voor Amnesty in Heerde is 1605 euro. In Wapenveld heeft de collecte 610 euro opgebracht.

Themabuffet in De Boskamp EPE- Een konijnuil die waakzaam de hemel afspeurt, een gapende beermarter, een hele rij nieuwsgierige pelikanen, een meisje die naar de pinguïns zwaait. Ook dit jaar is Dierenpark Wissel overstelpt met mooie, leuke en bijzondere inzendingen voor de jaarlijkse fotowedstrijd. Na langdurig overleg is de knoop doorgehakt: de close-up foto van een geelvleugelara is tot winnende plaat gekozen. De maker van de kleurrijke en gedetailleerde foto, de heer Van Engeldorp, wint met deze foto een jaarabonnement van Dierenpark Wissel. Op de facebookpagina van Dierenpark

Wissel is een selectie van de inzendingen terug te kijken. Met het jaarabonnement dat de heer Van Engeldorp heeft gewonnen, mag hij een jaar lang gratis Dierenpark Wissel bezoeken. De natuurlijke inrichting van het park en het vrijwel afwezig zijn van barrières tussen mens en dier, bieden bezoekers van het dierenpark de mogelijkheid om de dieren van dichtbij te fotograferen. Ook in 2014 kunnen bezoekers weer deelnemen aan de fotowedstrijd. Per deelnemer mag één foto, gemaakt in Dierenpark Wissel, worden ingezonden naar wisselzoo@zodiaczoos.nl.

EPE- Op 6 maart wordt er een buffet georganiseerd in woonzorgcentrum De Boskamp. Deze avond wordt er een ‘Italiaans buffet’ gepresenteerd. De kosten voor het buffet bedraagt 10 euro per persoon. Maandelijks organiseert De Boskamp een buffet voor 55-plussers uit Epe en omstreken. Het restaurant is geopend vanaf 17.30 uur, aanvang buffet 18.00 uur. Voor meer informatie en opgave voor het buffet kunt u contact opnemen met de receptie van De Boskamp tel. 0578-615522. U kunt zich opgeven tot maandag 3 maart voor 10.00 uur.

Polyamoriecafé in Heerde HEERDE- Op maandag 3 maart vindt een polyamoriecafé plaats in de Vierjaargetijden te Heerde. Het is nu precies een jaar geleden dat Helene Baayen en Jan Tromp begonnen met het geven van polyamoriecafés in Heerde. In groepen van 15 tot 25

personen wordt in een respectvolle en veilige setting gepraat en gedeeld over dit onderwerp. Aangezien Helene en Jan op die dag gaan trouwen is er eerst samenzijn met vrienden en familie en vanaf 19.30 uur is er met de hele groep een polyamoriecafé.

Vanaf 23.00 uur is er ruimte om nog een poosje te loungen en borrelen. Je kunt je opgeven via info@purenature.nl. De kosten zijn 20 euro p.p., inclusief een kopje thee of koffie en diverse hapjes. Meer informatie is te vinden op www.purenature.nl.

EPE- Schilderschool Ben Aa in Epe is weer gestart met de schilderlessen voor beginners en gevorderden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor mensen die willen leren schilderen. Door de individuele manier van les geven kunt u op elk gewenst moment instappen om te leren schilderen. In een ontspannen sfeer leert u schilderen met

olieverf of acryl. Iedere leerling krijgt les die is toegespitst op haar of zijn vaardigheden. Zo leert u de vaardigheden van deze fijne hobby onder de knie te krijgen. Het doel van Ben Aa is u te leren schilderen zodat u thuis zelfstandig uw eigen schilderij kunt maken. Voor meer informatie www.benaa.nl of tel. 0578-615665.

Gebedsavond WAPENVELD- De Ned. Herv. Kerk te Wapenveld organiseert op woensdag 23 april een interkerkelijke gebedsavond voor vervolgde christenen. De kerk is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen deze avond te organiseren.

Denk hierbij aan koffie schenken, de beamer bedienen of folders verspreiden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met Bertus Visser, tel. 038-4578968 of bert. visser@kpnplanet.nl.

Ladies Only Wauw Event VAASSEN- Maar liefst 30 enthousiaste ondernemende vrouwen uit Vaassen e.o. kwamen naar het Ladies Only Event op 12 november. De Vaassense onderneemsters Magrietha Vosselman & Rosanne Raubun willen vanwege dit succes wederom een nieuw event organiseren en wel op woensdagavond 19 maart. Ditmaal komt Jolanda Wicherson spreken over ontwikkel jouw WAUW product. “Al een tijd volgen wij Jolanda Wicherson via haar website en Twitter-account waar ze ons weet te inspireren met haar verhalen.” aldus Magrietha en Rosanne. Jolanda is trainer en coach, maar vooral bedenker van het ‘aquisitiebord’. Collega onderneemsters uit Vaassen en omgeving

kunnen elkaar tijdens het event ontmoeten en bouwen aan hun netwerk. “Het vorig event was zo snel vol en hebben we helaas ook veel vrouwen moeten teleurstellen, omdat er gewoon geen plek meer was. Daarnaast ontvingen wij veel enthousiaste reacties en werd ons regelmatig gevraagd wanneer er weer een Ladies Only event zou zijn”, vertelt Magrietha. Ze hopen dan ook wederom een bruisende avond voor de vrouwelijke onderneemster neer te zetten. Het Wauwevent vind plaats in Gasthuis Pension Via Quidam vanaf 19.30 uur. Deelnamekosten bedragen 25 euro excl. BTW. Voor meer informatie kun je terecht op www.facebook.com/LadiesOnlyVaassen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 227

COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

RECTIFICATIE

Heerde AZALEASTRAAT 1

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

HUIZ

WON

EN EN EN

PROJECT

De woning is gelegen in een rustige straat. Het bouwjaar van de woning is 1978 en in 1993 is er een grote uitbreiding gerealiseerd. In 2008 is het huis helemaal gemoderniseerd en is het sanitair en de keuken vernieuwd. Door de uitbreiding zijn er maar liefst 5 grote slaapkamers en 2 badkamers, waarvan 1 slaap/- en 1 badkamer op de begane grond, een woonkamer met openhaard en een extra werkkamer. De tuin biedt veel privacy en heeft zon- en schaduw plaatsen. Het perceel is ca. 427m².

VRAAGPRIJS

€ 339.000 KK

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl

Nitrauw - Levering van verf, behang en glas - Steigerverhuur Ook nu Uw Winterschilder !!! Merelweg 7 - 8191 XR Wapenveld Werkplaats: Vlijtweg 1a Tel. 038 - 4479951 06 - 128 807 75 schilder.nitrauw@kliksafe.nl

Montagebedrijf Nijland Levering en montage van Leien en Golfplaten Engweg 3 8181 PS Heerde Tel: 0578-691692 Fax: 0578-690141 Email: jj.nijland@planet.nl

.,3+56+0.&

Wij verzorgen uw dak, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw met leien dakpannen of golfplaten, met onze meer dan 25 jaar ervaring leveren wij u product op maat.

Veluwse Metaal Recycling

(440,+,=90,: voor particulieren, verenigingen en bedrijven

Oud ijzer en metalen maar ook elektronica en accu’s leveren direct geld op. • Gratis containerservice • Speciale oudijzeracties voor scholen en verenigingen • Bel of mail voor de mogelijkheden Hammerstraat 1 / 8161 PH Epe Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 info@veluwsemetaalrecycling.nl www.veluwsemetaalrecycling.nl

Openingstijden: Ma. t/m Vrij. 08:00 uur - 17:00 uur Zat. 08:00 uur - 12:00 uur

Onze voornaamste werkzaamheden: O Rioolontstopping O Reparatie en aanleg riool O Camera-inspectie O Preventieve rioolreiniging O Rioolstankdetectie O Inspectie/reinigen dakgoten Twijfel? Neem dan gewoon contact met ons op.

24 uur per dag 06-53.93.5 800 Voor minder dringende zaken ook bereikbaar op: info@veluwserioolservice.nl www.veluwserioolservice.nl Veluwse Riool Service Zompweg 10 8181 VX Heerde


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 28

Stop met diëten ga eten

Rommelmarktspullen gezocht

WAPENVELD- ‘Stop met diëten ga eten’: dat is het misschien wat vreemde advies dat Qui Bono Gewichtsbeheersing Wapenveld aan mensen met overgewicht geeft. Elly van Kranen, eigenaresse van Qui Bono Gewichtsbeheersing, vertelt: “Soms werkt een dieet in het begin even, maar al snel zitten alle kilo’s (soms met rente) er weer aan. Het bekende jojo-effect. Het probleem is dat (crash-)diëten vaak veel te weinig voedingsstoffen bevatten, waardoor je de hele dag met een hongergevoel rondloopt. Zo loop je juist de hele dag aan eten te denken.” Het lichaam reageert nog precies hetzelfde als eeuwen geleden, maar de leefomgeving is de laatste 50 à 60 jaar drastisch veranderd. “We hebben 24 uur per dag eten en drinken in overvloed tot onze beschikking en we bewegen tegelijkertijd steeds minder. Het is zaak om de balans weer te herstellen. Dat is wat ik doe. De balans herstellen.” Ieder mens is uniek. Dus een perfect passend voedings- en beweegadvies is maatwerk. “Ik ben gediplomeerd BGN gewichts- en sportvoedingsconsulent. Dat geeft o.a. de zekerheid van vakkennis, doorlopende scholing en het verbod op de verkoop van maaltijdvervangers of andere “slank”middeltjes. Verder heb ik aanvullende scholing gevolgd o.a. op het gebied van coaching, emotie-eten en mindfulness. Veel verzekeraars vergoeden daarom mijn consulten geheel of gedeeltelijk in de aanvullende pakketten. Vraag er naar bij je verzekeraar of bij mij.” Op www. quibono.nl vind je alle informatie en de prijzen. Heb je vragen of wil

HEERDE/EPE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde en Epe zal haar jaarlijkse rommelmarkt dit jaar houden op zaterdag 5 april. Voor de rommelmarkt is de organisatie nog op zoek naar

Dorpsraad laat politici dromen WAPENVELD- De Dorpsraad Wapenveld houdt op donderdag 27 februari een verkiezingsdebat in Horeca ‘t Spyker aan de Putterweg in Wapenveld. Het begint om 19.30 uur met een inloop. De Dorpsraad heeft de dames en heren politici uitgedaagd om in ieder geval in twee minuten hun ‘droom’ over Wapenveld te vertellen: Hoe ziet het dorp er over vier jaar uit? Verder wil men met de raads-

leden in discussie aan de hand van een aantal stellingen. En nog belangrijker: de politici uitdagen met elkaar in debat te gaan. Stellingen kan men verwachten over onderwerpen als burgerparticipatie en de rol van de Dorpsraad, huisvesting in Wapenveld, de positie van Wapenveld in het proces van samenwerking of fusie van gemeenten en de realisering van een gemeenschapsvoorziening. De toegang is gratis.

Jubilarissen Rode Kruis Epe-Heerde

je informatie over de andere begeleidingsvormen? Neem dan gerust

even contact op via info@quibono. nl of tel. 06- 14692169.

Kookgroep Wijksteunpunt Burgerenk van start EPE- Vorige week heeft de kookgroep in het wijksteunpunt Burgerenk haar eerste kookbijeenkomst gehad. De kookgroep komt elke derde dinsdag van de maand bij elkaar in de Huiskamer van de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Zuurkool en Boerenkool stonden ditmaal op het menu. Vijf gasten kwamen mee eten. Misschien nog niet zoveel voor de eerste keer maar Hedy van Spanje en Will van Nek hopen op meer deelnemers tijdens het volgende diner. Elke derde dinsdag van de maand gaat men in de Huiskamer van de Burgerenk koken. Ze beginnen om 16.30 uur met de voorbereidingen voor de maaltijd. Zij kunnen koken voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Er zal een gerecht met vlees een vegetarisch gerecht worden gekookt. Deelname kost 5 euro. Daarnaast betaalt u voor uw gebruikte consumpties tijdens het eten. Mocht het vervoer naar de Burgerenk toe een probleem voor u zijn dan kunt u dat aangeven

tweedehands spullen. Dus heeft u op zolder of in uw schuur nog bruikbare spullen staan, neem dan contact op met of H. van Oene; 0578-693434 of H. Bosman; 0578695929.

EPE/HEERDE- Dit jaar waren er 2 jubilarissen bij Rode Kruis Epe-Heerde. Arjan Hanekamp, de huidige voorzitter, kreeg een speld voor 30 jaar trouwe dienst. Voor Henri Vosselman was er één voor 20 jaar. Extra waardering is er voor Henri. Hij heeft met succes de opleiding tot kaderinstructeur gevolgd, compleet met de reanimatie en kinderreanimatie. De afdeling heeft nu dus een eigen opleider in huis. Dat houdt in dat de training van

vrijwilligers voor noodhulp door Henri verzorgd gaat worden. Ook nieuwe vrijwilligers kunnen aan de Lohuizerweg in Epe, waar het gebouw van de afdeling staat, de E.H.B.O. opleiding volgen. Je kunt de opleiding gratis volgen. Daar staat dan wel tegenover dat je bij hulpverleningen aanwezig moet zijn. Er is een nijpend tekort aan helpers bij de plaatselijke evenementen. Voor inlichtingen: Maud Dragt, e-mail: m.dragt1@ kpnmail.nl; tel. 0578-693581.

Sjoelen in De Huiskamer EPE- Op donderdag 27 februari organiseert het wijksteunpunt Burgerenk, De Huiskamer, een sjoelmiddag. Deze middag vindt plaats in de grote zaal van het wijkgebouw De Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe en begint om 14.00 uur. Iedereen die van sjoelen houdt is van harte welkom. Met enige regelmaat zal er een sjoelmiddag door het

wijksteunpunt Burgerenk georganiseerd worden. De punten worden bijgehouden zodat er een competitie gestart kan worden. Deze activiteit vindt gelijk plaats met de seniorensoos en het koersballen in de grote zaal van de Burgerenk. Deelname aan de sjoelmiddag is gratis, u betaalt alleen 1 euro per middag voor uw consumpties.

Dikke bandenrace bij uw aanmelding. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 18 maart en dan staat er Indisch/ Chinees op het menu. Belangstellenden die van koken houden en dat graag samen met anderen doen kunnen zich aanmelden bij Hedy van Spanje, tel. 0578-615510 of

via herevanspan@planet.nl, Will van Nek, tel. 0578-616443 of via willvannek@gmail.com Op het prikbord van het wijkgebouw de Burgerenk hangt een lijst waarop u zich ook kunt aanmelden. Voor meer informatie kijk op www.swoepe.nl.

Portret tekenen en schilderen HEERDE- Wilt u graag goed portret kunnen tekenen en schilderen? Kies dan voor de cursus Portret tekenen en -schilderen voor volwassenen gegeven door docent Abelien Visser bij het Cultuurplein Noord-Veluwe. Stap voor stap, en aan de hand van voorbeelden en oefeningen, krijgt u de techniek van het portret tekenen en schilderen onder de knie. Tijdens deze cursus raakt u bekend met verschillende materialen. Denk hierbij aan houtskool, potlood en pastelkrijt. In het schilder-gedeelte gaat u met acrylverf aan de slag. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De eerste les start op dinsdag 4 maart van 9.30 tot 12.00 uur in Heerde. Abelien Visser is professioneel kunstenares en heeft haar opleiding aan de kunstacademie in Amsterdam volbracht. In Sydney, Australië waar ze vijf jaar heeft gewoond heeft ze tevens gra-

fische vormgegeving gestudeerd en vele tentoonstellingen gehad. In Epe werkt ze als kunstenares en grafisch vormgever in opdracht voor zowel bedrijven als particulieren. Ze exposeert in binnen-en buitenland. Zo heeft ze afgelopen november 2013 op uitnodiging van Paola Trevisan (art curator) bij Galleria De Marchi in Bologna, Italië geëxposeerd en ontving daar de eerste prijs voor de artistieke kwaliteit van haar werk. Van het

college van Epe kreeg Abelien opdracht om de vertrekkende burgemeester te portretteren, te zien in het gemeentehuis Epe. Met haar 1-graads lesbevoegdheid geeft Abelien teken-/en schilderlessen aan volwassenen en kinderen. Tevens zit Abelien in de Kunstcommissie van de Gemeente Epe en adviseert o.a. over het aankoopbeleid van kunst. Voor inschrijving en informatie: www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.

Computercursussen met Windows 7/8 EPE- Met ingang van donderdagavond 6 maart en vrijdagmorgen 7 maart wordt in Kulturhus EGW in Epe gestart met een cursus e-mail en internet met Windows Live Mail 2012 en Internet Explorer. De cursus bestaat uit 7 lessen van 2 uur en wordt gegeven op uw eigen lap-

top. Dat heeft als voordeel, dat u er meteen vertrouwd mee raakt. Het lesgeld bedraagt 100 euro inclusief lesmateriaal. Zowel voor de donderdagavond als de vrijdagmorgen kunnen nog cursisten geplaatst worden. Opgave/inlichtingen bij Joop Kremers tel. 038- 4443105.

HEERDE- De voorbereidingen voor de eerste Koningsdag in Heerde zijn al in volle gang. De Oranjevereniging, enkele ondernemers en dit jaar ook de wielervereniging Salland-Heerde hebben de handen ineen geslagen om zaterdag 26 april de bewoners van Heerde een leuk, gezellig en vooral spektakelvol programma aan te bieden. Het programma staat bol van activiteiten voor jong en oud van vrijdagavond tot zondagochtend vroeg. Dit jaar gaat de wielerclub op zaterdag langs de overvolle terrassen scheuren. Om 16.00 uur starten de kinderen met een Rabo Dikke Banden Race.

Vervolgens racen de sportklasse en amateurwielrenners tot 20.30 uur door. De muziek en catering in het centrum verhogen de sfeer. Om het programma in goede banen te leiden, is de organisatie op zoek naar enthousiaste, vrolijke, handige en sportieve Heerdenaren. Coördinator Hans de Wilde wil graag in contact komen met mensen, die tijdens de wielerronde, verkeer willen regelen, dranghekken sjouwen, bier tappen, glazen ophalen. “We werken in kleine diensten zodat je zelf nog voldoende van het feest kunt genieten”, aldus Hans. Graag uw reactie naar hansdewilde@live. nl of bel naar 06-53813236.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 229

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

EN

Leverbaar in vele modellen.

COMPANJ RIPHAG makelaars

DEALER ALKO GRASMAAIERS

RECTIFICATIE

Heerde ENGWEG 7

VOF Witteveen - Emst

Vrijstaande woning met schuren en weiland. Het perceel is 1985m² groot. Het is gelegen net buiten het dorp Heerde, maar niet

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

afgelegen. Het woonhuis is oorspronkelijk gebouwd ca. 1918 en in 1980 geheel her-/gebouwd. De woning biedt voldoende

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Gasservice

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

ruimte aan een gezin. Op de begane grond bevindt zich o.a. een slaapkamer en een badkamer. Op de verdieping zijn nog 2 ruime slaapkamers. Verder staat erop het perceel

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf Aanleg van gas- en waterinstallatie.

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

een ruime kapschuur (1995) en een veeschuur.

HUIZ

WON

EN EN EN

PROJECT

VRAAGPRIJS

€ 299.000 KK

Dorpsstraat 16, 8181 HR Heerde t 0578 - 69 25 32 t 0578 - 61 41 05

www.companjenriphagen.nl

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets anders…… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 30

Judoka’s door naar het NK -15

Kwakkel ontvangt Deense Export-award VAASSEN- Dinsdag 25 februari wordt in Koetshuis van Kasteel de Cannenburgh in Vaassen de Deense Exportaward en Prince Henrik’s medal of Honour uitgereikt aan Hendrik Kwakkel, algemeen directeur van AVK Nederland

BV. Ole E. Moesby, de Deense ambassadeur in Nederland, zal de onderscheidingen uitreiken. Hiermee wil men vanuit Denemarken het belang van de Nederlandse AVK-vestiging en zijn management duidelijk onderstrepen.

Sportuitslagen REGIO- De uitslagen van diverse sportverenigingen uit de regio. Voetbal: Eerbeekse Boys- SV Vaassen 4-2; ESA- VIOS 0-4. Volleybal Heerde: Langhenkel heren 1- Swift64 3-2;

Langhenkel dames 1- HSC dames 3 1-3; Swift64 HS2- LanghenkelHEC HS2 1 – 3, SDS HS5- LanghenkelHEC HS3 3 – 1, HSC DS6- LanghenkelHEC DS3 1 – 3.

Infomix op Radio 794 HEERDE- Afgelopen zaterdagmiddag werden de District Kampioenschappen judo voor judoka’s onder de 15 jaar te Markelo gehouden. Judoteam Bijsterbosch uit Heerde nam met maar liefst negentien judoka’s deel aan dit toernooi. De eerste vier van elke gewichtsklasse mogen naar het NK. Van de negentien judoka’s mogen er over

veertien dagen negen judoka’s in Eindhoven op het NK laten zien wat ze kunnen. Coaches Gerrit Bijsterbosch en Marc Haagsma zijn tevreden met het resultaat. Een eerste plaats was er voor Mei van der Scheer (-40 kg) uit Veessen en Ruben Schoonbeek (-66 kg) uit Hengelo. Een tweede plaats was er voor Lisa van der

Meijden (-32 kg) uit Heerde, Sanne ter Steege (-63 kg) uit Apeldoorn en Shayan Farrokhi (-50 kg) uit Zwolle. Bente Egeter (-44 kg) uit Heerde, Ellen Kasteel (-52 kg) uit Epe en Mireille Nijhof (-57 kg) uit Hengelo werden derde. Wessel Cornelisse (+66 kg) uit Epe knokte zich naar een vierde plaats.

‘Wij zijn Heerde’ wordt bijzonder platform HEERDE– De stichting ‘Wij zijn Heerde’ werkt op veel fronten hard aan de nieuwe toeristische organisatie voor alle kernen van de gemeente Heerde. Binnenkort tekent het bestuur een overeenkomst met de gemeente Heerde, in mei wordt de presentatie verwacht van een innovatief digitaal platform en verder wordt overleg gevoerd over het ‘gastheerschap’. Er wordt nu vooral veel achter de (beeld)schermen gewerkt maar dat zal niet lang meer duren. Het overleg met de gemeente Heerde heeft geleid tot een gedegen overeenkomst. Dit nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de financiële ondersteuning. De nieuwe stichting

krijgt een jaarlijkse subsidie die tot nu toe voor een groot deel naar het VBT ging. Ook neemt de gemeente de kosten voor de bouw van het digitale platform voor haar rekening. Dat wordt gemaakt door het bureau Muntz uit Amersfoort onder leiding van oud-Wapenvelder Dick Nieuwenhuis. Het digitale platform onder de naam ‘wijzijnheerde.nl’, biedt ongekende mogelijkheden. De basis is gebiedsmarketing met een belangrijke rol voor de individuele inwoners maar ook voor ondernemers, verenigingen en organisaties. In het concept van Muntz zijn de eigen inwoners, ondernemers en organisaties de belangrijkste ambassadeurs van de

Pétanque a la maison

HATTEM- Afgelopen zaterdag was er bij Hattem Pétanque weer het maandelijkse ‘thuisblijvers’toernooi. Een recreatief toernooi waar leden, al of niet in combinatie met niet-leden aan mee kunnen doen. Onder goede omstandigheden werd er fanatiek gestreden om de punten en vooraf was er niet te voorspellen welk van de vele sterke teams de winst voor zich op zou gaan eisen. Na vier ronden konden

de standen opgemaakt worden voor de prijsuitreiking. Slechts één team wist de volle winst te pakken, zodat de eerste plek duidelijk was. Voor de nummers 2, 3 en 4 was het saldo van belang. Uitslag: 1. Jennie Potgieter/ Henk v. Holst; 2. Herman van Dijk/ Dick Jonker; 3. GerritJan Potgieter/ Mariska Landman; 4. Alma Steenbergen/ Ben Kort. Foto’s en uitslagen op www. hattempetanque.nl.

Kaartavond EPE- JBC Epétanque organiseert om de week een kaartavond voor haar eigen leden. Bij het jokeren is op de 1e plaats geëindigd Eef Sleijster met 32 punten; 2e plaats Dinie Eleveld met 52 punten; 3e plaats Nancy van Bilzem met 70

punten. Bij het klaverjassen is op de 1e plaats geëindigd Willem Kloezeman met 5151 punten; 2e plaats Diet Koeling met 5043 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd deze avond verzorgd door Wim Kanselaar.

gemeente Heerde. Heel belangrijk is dat alle informatie op één plek namelijk wijzijnheerde.nl beschikbaar is. De verwachting is dat het digitale platform eind mei operationeel is. Voor die tijd zal nog een gedegen voorlichtingscampagne gevoerd worden. Met wethouder Herman van der Stege is intensief overleg gevoerd en dat heeft geleid tot een overeenkomst met de gemeente Heerde. Daarin is vastgelegd hoe men samen vorm gaat geven aan marketing, promotie en gastheerschap. Een belangrijke taak voor de nieuwe stichting is het aanjagen en stimuleren van nieuwe producten, activiteiten, evenementen en arrangementen die de vrijetijdseconomie versterken. Voor het vervullen van het gastheerschap, voert men overleg met partijen in de kernen Heerde, Wapenveld en Veessen. Opzet is dat elke kern een fysieke plaats aanwezig is waar bezoekers wegwijs gemaakt worden. De stichting ‘Wij zijn Heerde’ is ontstaan nadat op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld een conferentie over de vraag hoe de gemeente Heerde beter op de kaart gezet kan worden. Daar werd een kopgroep gevormd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een bestuur dat bestaat uit Marry Mulder, Evert Schuurhuis, Marjolein Tuinman, Nol Jansen en Jan Nitrauw. Men is nog met verschillende kandidaten in gesprek over versterking van het bestuur.

New Wine avond HATTEM- De New Wine avond in Hattem vindt plaats op zaterdag 8 maart van 20.00 tot 22.00 uur (koffie/ thee om 19.30 uur) in de Ontmoetingskerk, Van Galenstraat 1, Hattem. Muzikale medewerking wordt verleend door de Ontmoetingsband. Ds. Hans Vel Tromp zal spreken over ‘Het Koninkrijk van God, wat mag ik voor het Koninkrijk van God betekenen?’ Meer informatie, tel. 06-15288986 of www.newwine.nl.

HEERDE/EPE- Infomix is een informatief programma dat elke dinsdagavond te beluisteren is tussen 19.00 en 21.00 uur op Radio 794. Deze week wordt met Robert Kuipers, lijsttrekker voor de gecombineerde lijst D66/Groen Links, in de Gemeente Heerde en met Jan Spijkerboer lijsttrekker voor de SCP/CU in de Gemeente Epe stil gestaan bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast aandacht voor de start van een twee maandelijkse soos voor mensen met een verstandelijke beperking onder auspiciën van de Stichtingen Gehandicapten-

belang Noordoost Veluwe en Philadelphia Zorg, nemen enkele kinderen plaats achter de microfoon om u deelgenoot te maken van het door Henk van der Maten geschreven nummer ‘Koningsdag’ en wordt stil gestaan bij een speciaal polyamoriecafé in Heerde. Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting, en Evelyn Grijze zijn ook te horen in de uitzending. Zij lopen langs de fraaie Koppelsprengen in Ugchelen en bezochten o.a. de Hamermolen. Radio 794 - 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM kabel – www.radio794.nl.

Nieuwe uitzending TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TVHattem vanaf 28 februari zijn: archeologie deel 6; restauratie Dijkpoort deel 2; Tolhekker Dansgarde Toernooi; gevelstenen deel 8; een kruimel van Ronald Kamps. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar HattemJournaal uit: van vrijdag t/m don-

derdag om: 9.00, 15.00, 19.00, 22.00 en 01.00 uur. ‘TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 ( frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal ( kanaal 41) of via KPN glas 581, andere glasaanbieders 2045, dbv-c kanaal 43 en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

ONK Enduro WAPENELD- Gert Berghorst heeft zijn eerste wedstrijd in de ONK Enduro in Eindhoven gewonnen. Gert rijdt in de NV50 klasse. Hij werd in 2012 en 2013 Nederlands kampioen en wil dit seizoen opnieuw een gooi doen naar het kampioenschap. De eerstvolgende wedstrijd is op 8

maart in Holten. In totaal gaat het om 10 wedstrijden die voornamelijk van september tot eind november worden verreden. Nu zijn het wedstrijden in het voorseizoen. Zoon Jordi is in de N1 klasse Enduro tweede geworden. Ook hij heeft kans om kampioen te worden.

Benefiettheater Ladies’ Circle 1 uitverkocht EPE- De belangstelling voor het benefiettheater FCKD door LOS Muziektheater in de Middenstip op donderdag 6 maart is overweldigend. De voorstelling is uitverkocht. “De avond georganiseerd door de Ladies’ Circle Epe 1, lijkt een schot in de roos”, aldus Lia Vaessen. De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan het project ‘Educators Trust’ en zal worden verdubbeld door Cordaid. Met dit project wordt geld ingezameld voor straat en slum kinderen in India. Hiermee

worden zij voorzien van onderwijs, voeding en gezondheidzorg. Voorafgaand aan de voorstelling is bij De Middenstip een theatermenu te reserveren, waarbij eveneens een deel naar het goede doel van deze avond zal gaan. “Het belooft een complete avond uit te worden inclusief een loterij in de pauze, waarbij lokale ondernemers spontaan prijzen ter beschikking hebben gesteld”, vertelt Lia Vaessen. De voorstelling begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

De enige en oudste lokale partij in Heerde: Gemeentebelang Boerenpartij Heerde Doe mee, stem GBP! Lijst 3 Op 19 maart kunt u naar de stembus. Meer informatie zie: www.gbpheerde.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 23 1

Wijkagenda’s Triada in 2014 Buurt en woonplaats in beeld Deze week ontvangen alle huurders van Triada een wijkagenda. Hierin staat per woonplaats een overzicht van alle activiteiten die Triada in 2014 in die plaats en die wijken oppakt. Zo kunnen wij onze huurders laten zien wat wij dit jaar in hun eigen buurt en woonplaats doen.

Triada: zonnepanelen voor 290 woningen Dit jaar krijgen 290 huurwoningen van Triada zonnepanelen voor elektriciteit, zonder daarvoor te hoeven bijbetalen. Alle energie die de panelen opwekken is dus direct winst voor de huurder. Triada heeft flinke ambities op het gebied van betaalbaar wonen en duurzaamheid. Mede dankzij deze maatregel zijn straks weer 290 woningen opgewaardeerd naar een A of B energielabel. Het is niet de eerste maatregel die Triada neemt op het gebied van energiebesparing. Al een aantal jaren worden de huurwoningen tegelijk met het groot onderhoud grondig onderhanden genomen om ze op een hoger energielabel te brengen. Het aantal A- en B-labels groeit gestaag. Dat betekent dat huurders met minder energie meer wooncomfort kunnen bereiken. En dat zij aanzienlijk op hun energierekening kunnen besparen.

Breed pakket Energiemaatregelen aan woningen kunnen ingrijpend zijn. Zo wordt in de meeste gevallen het dak geïsoleerd. Soms moet daarvoor het dak geheel vernieuwd worden. Ook worden verouderde CV-ketels vervangen door de nieuwste generatie HR-ketels. Overal wordt dubbel glas aangebracht. En isolatielekken in de gevels worden aangepakt. Tenslotte moet in deze goed geïsoleerde woningen goede (warmteterugwinnende mechanische) ventilatie worden aangebracht. “We zetten een breed pakket aan maatregelen in dat ervoor kan zorgen dat de huurder echt kan besparen. Dat is van groot belang voor onze huurders, die vaak al jarenlang de klappen moeten opvangen van de economische crisis”,

aldus Luit Harkema, manager Woondiensten van Triada.

Voordeel Het plaatsen van zonnepanelen is niet nieuw, ook niet voor Triada. Al in 2001 werden die grootschalig aan huurders aangeboden, toen voor warm water. Maar in deze tijd dat veel andere corporaties juist projecten afblazen en minder gaan doen, kan Triada deze woningverbeteringen toch zonder huurverhoging bij 290 woningen aanbieden. Marjon Konijnenberg, opzichter groot en planmatig onderhoud bij Triada, benadrukt dat nog eens: “Al het voordeel komt dus terecht bij deze

huurders. De bewoners hoeven de panelen niet te huren, we vragen ze alleen om toestemming om deze panelen te plaatsen.”

Energielabel B De energierekening vormt een belangrijk deel van de woonlasten. Zelf kan een bewoner zijn woonlasten verlagen door bewust en zuinig om te gaan met energie. Wij zorgen voor extra isolerende maatregelen en brengen ons woningbezit per 2020 gemiddeld op energielabel B.

Dit is een informatiepagina van Triada, 25 februari 2014 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

Vijf Natuurlijk informeert Triada haar huurders altijd uitgebreid over hun eigen woning. Maar wij horen ook van bewoners dat zij graag weten wat er in de buurt nog meer gebeurt. Aan die vraag komen wij met deze wijkagenda’s tegemoet. Er verschijnen dit jaar vijf verschillende Triadawijkagenda’s: voor Vaassen/Emst, Epe/Oene, Heerde/Veessen, Wapenveld en voor Hattem. Onderhoud Wij onderhouden onze woningen goed. Ook voor dit jaar staat er veel groot onderhoud gepland. In 2014 betreft dit in totaal 1.462 woningen. Dat onderhoud varieert van buitenschilderwerk, vervangen van dakramen, gevelreparatie, liftonderhoud tot energiemaatregelen. Woonomgeving Triada richt zich op ’schoon, heel en veilig’ van haar woningen én van de directe woonomgeving. Wij zetten ons in voor een woonomgeving die onze huurders prettig en leefbaar vinden. Daarvoor is meer nodig dan goed woningonderhoud. Bewoners vinden zelf het groenonderhoud, de veiligheid op straat en voldoende voorzieningen in de wijk erg belangrijk. Verantwoordelijkheid Zorgen voor de woonomgeving doen wij nadrukkelijk samen met bewoners. Maar ook met anderen, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en andere partijen in de wijk. Inzet bij deze samenwerking is dat ieder zijn eigen taken oppakt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen woonomgeving. Bij dit alles houdt Triada voor ogen dat haar voornaamste taak is mensen met een gezamenlijk jaarinkomen tot € 34.678 (januari 2014) van huisvesting te voorzien.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 232

Noord-Veluwe

Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding

U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht.

Doorstromer/starter? Doorstromers:

woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten.

Starters: Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon volledig en goed leesbaar in en verstuur deze naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Reageren via www.triada.nl (ik zoek een woning Actueel woningaanbod) is ook mogelijk. U kunt dan de hele maandag nog reageren tot 0.00 uur ‘s nachts.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Inschrijven

Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan: Randweg 20 Hattem Patrijsweg 34 Wapenveld Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een koopwoning huurwoning, kale huurprijs: € _____________ Urgentie nee ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________(jr) Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres_____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________

WK 09

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

HEERDE, Durst Brittlaan 4, Schotkamp Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

C

C

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 66, fax (0578) 67 66 67

Woningaanbod regio www.hurennoordveluwe.nl

www.triada.nl Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

B

HEERDE, Het Roetnest 80, Kanaalstraat Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

HEERDE, Het Roetnest 16, Kanaalstraat

614097 benedenwoning omstreeks 19 maart 2014 € 526,18 € 21,70 27,00 m² 1 ZuidWest 1973 1 of meer personen; 35 jaar en ouder; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: benedenwoning; gelegen nabij centrum; oppervlakte slaapkamer 12 m²; alle voorzieningen gelijkvloers; terras op zuidwesten

Postadres: Bezoekadres:

614098 bovenwoning omstreeks 27 maart 2014 € 636,55 € 23,85 23,00 m² 1 Geen tuin 1978 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; gelegen in rustige buurt; bereikbaar met lift en trap; oppervlakte slaapkamer 14 m²; zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het westen

HEERDE, Kamilleweg 30, Molenkamp

614099 benedenwoning omstreeks 21 maart 2014 € 450,28 € 12,50 23,00 m² 1 Zuid 1978 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang; binnen deze groep hebben verkoopurgenten voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Advertentienr.: 614096 Type woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 31 maart 2014 Kale huur: € 553,26 Servicekosten: € 4,70 Woonkamer: 24,00 m² Slaapkamers: 3 Tuin: Oost Bouwjaar: 1963 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 5 m²; dichte keuken; zolder (10 m²) bereikbaar met vaste trap; vrijstaande berging

Inkomenseis: Bijzonderheden: hoekwoning op de begane grond; gelegen in rustige buurt; alle voorzieningen gelijkvloers; oppervlakte slaapkamer 15 m²; terras op het zuiden

E


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 233

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Kuipersweg 32, Centrum/Gildehoek

EPE, Kuipersweg 34, Centrum/Gildehoek

VRIJE VESTIGING B

VRIJE VESTIGING B

Advertentienr.: Type woning: bovenwoning Beschikbaar: per direct Kale huur: € 466,39 Servicekosten: € 36,05 Woonkamer: 24,00 m² Slaapkamers: 0 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1996 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: mooie eindwoning met zit/slaapkamer, gelegen op de 1e verdieping van het complex ‘Kuipersheem’; gunstige ligging nabij het centrum van het dorp; het complex beschikt over een gezellige binnentuin met vijver en verschillende zitjes; schitterend gelegen in parkachtige omgeving; gezien de veilige woonomgeving is de woning zeer geschikt voor senioren; GEEN aparte slaapkamer aanwezig; balkon op het zuiden; eigen fietsenberging in het souterrain

Advertentienr.: Type woning: bovenwoning Beschikbaar: per direct Kale huur: € 575,05 Servicekosten: € 36,05 Woonkamer: 23,00 m² Slaapkamers: 2 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1996 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: mooie tussenwoning op de 1e verdieping met lift; gelegen nabij het centrum van Epe; de woning behoort tot het complex “Kuipersheem”; het complex beschikt over een gezellige binnentuin met vijver en verschillende zitjes; schitterend gelegen in parkachtige omgeving; gezien de veilige woonomgeving is de woning zeer geschikt voor senioren; oppervlakte slaapkamers 13 en 7 m²; balkon op het zuiden; eigen fietsenberging in het souterrain

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 66. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Voor deze woning geldt vrije vestiging. U hoeft geen binding te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 66. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

VAASSEN, Suikerbrink 63, Krugerstraat Noord

EPE, Sint Marienweg 4, Centrum/Gildehoek Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

C

614095 eengezinswoning omstreeks 18 maart 2014 € 571,04 € 4,70 21,00 m² 2 NoordOost 1989 1 of meer personen; 55 jaar en ouder; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: mooie tussenwoning in een rustige wijk; gelegen nabij het centrum; alle voorzieningen en één slaapkamer (12 m²) op de begane grond; 2e slaapkamer op de verdieping (10 m²)

Advertentienr.: 614091 Type woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 14 maart 2014 Kale huur: € 319,53 Servicekosten: € 20,65 Woonkamer: 26,00 m² Slaapkamers: 2 Tuin: Geen tuin Bouwjaar: 1961 Doelgroep/aantal: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 34.678 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; geen cv aanwezig; gelegen nabij dorpscentrum; oppervlakte slaapkamers 10 en 8 m²; balkon op het westen; individuele fietsenberging

G

VAASSEN, Smutsstraat 47, Krugerstraat Zuid Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

E

Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

614092 etagewoning met lift omstreeks 7 april 2014 € 451,56 € 66,00 21,00 m² 2 Geen tuin 1967 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 2e etage; gelegen aan de rand van Vaassen; oppervlakte slaapkamers 17 en 13 m²; dichte keuken; eigen berging (8 m²); balkon op het westen; voorschotbedrag stookkosten € 50,- per maand

VAASSEN, Hazelaarhof 22, Berkenoord 2 Advertentienr.: Type woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Woonkamer: Slaapkamers: Tuin: Bouwjaar: Doelgroep/aantal:

VAASSEN, Krugerstraat 155, Krugerstraat Zuid

614094 eengezinswoning omstreeks 4 april 2014 € 621,92 € 4,70 28,00 m² 6 Zuid 1979 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: grote hoekwoning; gelegen nabij scholen en sportvelden; dichte keuken (12 m²); oppervlakte slaapkamers 12, 10, 9 en 9 m²; 2e toilet aanwezig; zolder bereikbaar met vaste trap; hier bevinden zich twee extra slaapkamers (7 en 7 m²); de woning wordt gerenoveerd

C

614093 etagewoning met lift omstreeks 7 april 2014 € 440,26 € 49,25 21,00 m² 2 Geen tuin 1967 1 of meer personen; verkoopurgenten hebben voorrang maximaal € 34.678 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; gelegen nabij scholen en sportvoorzieningen; oppervlakte slaapkamers 17 en 13 m²; dichte keuken; eigen berging (8 m²); balkon op het noorden; voorschotbedrag stookkosten € 50,- per maand

F

Toegewezen woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Advert.Nr.

HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM HATTEM WAPENVELD EPE VAASSEN

Visby 24 Visby 12 Visby 6 Stralsund 8 Visby 19 Visby 15 Stralsund 16 Visby 5 Stralsund 12 Visby 23 Visby 1 Stralsund 2 Visby 7 Vinkenweg 11 Willem van Oranjestraat 36 Jasmijnstraat 254

eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning eengezinswoning bovenwoning benedenwoning

6146221 6146227 6146230 614625 6146218 6146216 614621 6146211 614623 6146220 614629 614628 6146212 6140510 614055 614045

Aantal reacties

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 5 24 23

Aantal Punten

herstructurering 65 72 89 92 104 herstructurering 124 190 herstructurering herstructurering herstructurering 634 95 307 135

* Als bij het aantal reacties een * is vermeld, maakt deze woning deel uit van een nieuwbouwcomplex. Hierbij is het gemiddelde aantal reacties per woning aangegeven.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGI INNAA 234

Actueel woningaanbod van Triada HATTEM, Randweg 20

WAPENVELD, Patrijsweg 34

Te koop

Nieuw in verkoop Prachtig gelegen 2-onder-1-kapwoning met stenen berging. Vrij uitzicht over een groenstrook en weiland. Besloten ruime, diepe achtertuin, op het noorden gelegen. De woning is gebouwd in 1956. De woning is (momenteel nog) gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, type Intergas HRE, bouwjaar 2010. Totale perceelgrootte ca. 270 m². Begane grond Ruime entree / hal (9 m²) met trapopgang; meterkast; trapkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (8 m²) met eenvoudig keukenblok en aansluiting voor vaatwasser; aangebouwde stenen berging (8 m²) voorzien van opstelplaats CV ketel; royale woonkamer (28 m²) met aansluitmogelijkheid voor een gashaard en openslaande deuren naar de achtertuin. 1e verdieping Overloop (7 m²) met inbouwkast; 4 slaapkamers (11, 9, 8 en 6 m²), waarvan één met balkon; gedeeltelijk betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine. 2e verdieping Vliering (middels luik bereikbaar) Onderhoudswerkzaamheden In opdracht en voor rekening van Triada worden in 2014 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: de buitenzijde van de woning wordt geschilderd, enkel glas wordt vervangen door dubbel glas en indien nodig worden de ramen vervangen.

Te koop

Nieuw in verkoop VRAAGPRIJS:

€

183.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Zonder binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAASSEN, Steinstraat 10

Leuke tussenwoning, in een rustige buurt met soortgelijke huur- en koopwoningen. De achtertuin is grotendeels bestraat en op het westen gelegen. Ruime stenen berging aan de achterzijde van de woning. De woning is gebouwd in 1966 en in 1999 zijn de badkamer en de keuken gemoderniseerd. Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant, bouwjaar 1999. Totale perceelgrootte ca. 205 m². Begane grond Entree / hal met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast voorzien van meterkast; dichte keuken (7 m²) met net aanrechtblok in lichte kleurstelling, inbouw gaskookplaat, wasemkap, vaste kast en doorgeefkast naar de woonkamer; woonkamer (24 m²) met inbouwkast en een loopdeur naar de achtertuin. 1e verdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12, 10 en 5 m²), waarvan 2 voorzien van inbouwkasten; geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en aansluiting wasmachine.

Begane grond Hal / entree; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (8m²) met keukenblok in lichte kleurstelling; trapkast voorzien van meterkast; woonkamer (25 m²). 1e verdieping Overloop met twee vaste kasten, waarvan één voorzien van c.v.-ketel; 2 slaapkamers (9 en 8 m²); badkamer (5 m²). 2e verdieping Luik naar vliering.

€

154.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Met binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U moet een binding (maatschappelijk of economisch) hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking. 

2e verdieping Zolder bereikbaar via vaste trap; ruime bergruimte; opstelplaats CV.

VAASSEN, Woestijnweg 106

Te koop

Twee-onder-één-kapwoning met berging. De woning is aan de buitenzijde recent geschilderd. De achtertuin is op het westen gelegen. De woning is gebouwd in 1950. De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. De keuken is in 2005 vernieuwd en het toilet in 2007. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel, type Nefit HRC, bouwjaar 2005. Totale perceelgrootte ca. 280 m².

VRAAGPRIJS:

VRAAGPRIJS:

€

139.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Vrije vestiging Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met Van Triest Makelaars in Vaassen, telefoon (0578) 57 16 29. U kunt ook een mail sturen naar info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Te koop

Mooie tussenwoning, gelegen aan de rand van Vaassen, nabij sportvelden. Ruime tuin aan de voorzijde van de woning. Vrijwel geheel bestrate achtertuin op het noorden met achteringang. Stenen berging (14 m²) met elektra. De woning is gebouwd in 1967 en is vrijwel geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van combiketel, type Vaillant VHR (2001). Totale perceelgrootte ca. 190 m². Begane grond Entree/hal met trapopgang gedeeltelijk betegeld toilet en fonteintje; trapkast met meterkast; half open keuken (5 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (23 m²). 1e verdieping Overloop; 3 slaapkamers (11, 9 en 7 m²); volledig betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel. 2e verdieping Zolder (11 m²) bereikbaar met vlizotrap; met opstelling c.v.-ketel en mechanische ventilatiebox.

VRAAGPRIJS:

€

159.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg Vrije vestiging Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact op met Van Triest Makelaars in Vaassen, telefoon (0578) 57 16 29. U kunt ook een mail sturen naar info@vantriestmakelaars.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Deze makelaar neemt hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor deze woning geldt VRIJE VESTIGING. U hebt geen binding (maatschappelijk of economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

Sneller en gemakkelijker? Vul uw woonbon in op www.triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 235


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 36

Wijksteunpunten koersballen met elkaar

Alpe d’Huzes HATTEM- Team ‘Mission Marcella’ is een team van vier vrienden die op 5 juni 2014 gaan proberen zo vaak mogelijk de Alpe d’ Huzes te gaan beklimmen. Dit om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor het K.W.F. Op 11-12-13 verloren de mannen hun fietsvriendin Marcella Wentzel-Mennes. Zij is op de valreep getrouwd met de liefde van haar leven Jeroen Wentzel. Marcella, een trotse moeder van zoontje Sven die op 2 juni 7 jaar wordt. Jarenlang was ‘de Alp’ een vaste vakantiebestemming van Marcella en Jeroen. Ze genoten van de mooie omgeving, met als hoogtepunt de aankomst van de Tour de France op deze Franse Alp. Dat jaren later

deze berg zo’n bijzondere lading zou krijgen dat hadden ze zelf ook niet gedacht. MTB4YOU ondersteunt Mission Marcella en biedt een MountianBikeClinic aan op zaterdag 15 maart, vertrek 10.00 uur bij Keuken van Caatje, Molecaten Hattem. Doe mee met vrienden, collega’s of wie er zin heeft. Inschrijving kost 25 euro en komt geheel ten goede aan ‘Mission Marcella’. De clinic/tocht wordt aangepast op de groep dus een ieder is welkom. Na de Clinic fietsen wordt een gezamenlijke tocht over de Veluwe gefietst. Inschrijven gaat het snelst door te bellen met 06-34932375. Meer info over andere acties kijk op Facebook ‘Mission Marcella’.

Wandelgroep voor mantelzorgers

EPE- Op donderdag 20 februari hebben de koersbalgroepen van de wijksteunpunten Burgerenk en Bloemfontein tegen elkaar gespeeld. Dit gebeurde in het wijkgebouw van de Burgerenk in Epe. Voor het eerst kwamen de koersbalgroepen van de wijksteunpunten Burgerenk en Bloemfontein bij elkaar om met elkaar koersbal te spelen. Een groep van acht spelers uit Vaassen werden hartelijk ont-

vangen door de twaalf koersballers van Epe. Beide groepen hebben deze middag als zeer gezellig ervaren en de spelers van Epe zijn nu van harte uitgenodigd om ook eens te komen koersballen in het wijksteunpunt Bloemfontein. Op de Burgerenk wordt iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur koersbal gespeeld in het wijkgebouw de Burgerenk aan de Klimtuin 46. In het wijksteunpunt

Carnaval in Vaassen VAASSEN- Rob Ronalds, de Gebroeders Ko, de Venga Boys, Helemaal Hollands, Wimmie Bouma en One, Two Trio. Het is slechts een greep uit de nationaal bekende artiesten die komen optreden bij één van de grotere carnavals die Nederland rijk is: het vierdaagse spektakel van De Rossumdearpers uit Vaassen. Na de zoals altijd grootse optocht gaan zoals elk jaar duizenden mensen genieten van vier dagen feest en vrolijkheid van zaterdag 1 maart tot en met dinsdag 4 maart in de dan weer tot Rossumburcht omgebouwde sporthal van dorpscentrum De Wieken. Het programma in het kort. Zaterdag 1 maart: 12.00 uur Opstellen optocht in de Jan-Mulderstraat. 13.30 uur Overhandiging van de gemeentesleutel door burgemeester H. van der Hoeve aan Prins Erik I bij de molen. 13.40 uur Start van de optocht. De route van de optocht is als

volgt: Molenstraat, Deventerstraat, Dorpsstraat, Apeldoornseweg, Krugerstraat, Koekoeksweg, Industrieweg, Marijkeweg, Kosterstraat, Stationsstraat en de Jan Mulderstraat. 15.30 uur Eind van de optocht bij De Rossumburcht. 17.00 uur Prijsuitreiking van de optocht. 20.00 uur Openingsbal (uitverkocht) Zondag 2 maart: 10.00 uur Ziekenbezoek bij Vaassenaren in het ziekenhuis en verzorgingstehuis van Apeldoorn. 14.00 uur Kindermiddag. Kaarten zijn nu al in de voorverkoop verkrijgbaar bij dorpscentrum De Wieken. 20.00 uur Gezellig apres ski feest in de eigen ski-hut van De Rossumdaerpers. Maandag 3 maart: 20.00 uur Hollandse Avond (uitverkocht). Dinsdag 4 maart: 13.30 uur Gezellige carnavalsmiddag aan de lange tafels. 20.00 uur Pyjamaparty of nachtponnenfeest. 24.00 uur Afsluiting van carnaval 2014.

Trailrun vanuit Heerde HEERDE- Op 3 mei organiseert Trailrunwezep een bosloop vanuit Heerde. De start is bij av de Gemzen aan de Veldweg te Heerde. De te lopen afstanden zijn 10/25/50 km. Vorig jaar had de organisatie

haar eerste trailrun vanuit Hattem dit was een groot succes. “We hopen dat dit jaar te evenaren!”, aldus Trailrunwezep. Voor info en inschrijven: www.trailrunwezep. nl.

CD single presentatie

Bloemfontein wordt elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur koersbal gespeeld aan de Wetstraat 12. Mocht u belangstelling hebben voor deze sport loopt vrijblijvend dan een keertje binnen. Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Wijksteunpunt Burgerenk/De Huiskamer, Linda Seinstra, tussen 8.30- 12.30 uur, tel. 0578-620988. Voor meer informatie kijk op www.swo-epe.nl.

Veel eremetaal bij het opstaptoernooi

met het nummer Jij en Ik. Dit is een enorm succes geworden. Op 1 maart is de zaal open vanaf 19.30 uur, de avond duurt van 20.00 tot 1.00 uur. Entree voorverkoop 5 euro, kassaverkoop 7,50 euro; inclusief CD. Kaarten kunnen besteld worden via tel. 06-30801338.

geven in de maanden april t/m juni van 14.00 tot 15.00 uur. Indien het vanwege de zorgtaken een keer niet lukt om op de vaste tijd te wandelen, dan bestaat de mogelijkheid om in één van de andere groepen mee te doen. De kosten voor een sportieve wandeltraining bedragen 27,50 euro voor 12 trainingen. In deze prijs zijn 2 gratis trainingen inbegrepen, zodat er twee maal kosteloos kan worden afgezegd. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 maart via tel. 0578620988 of per mail leonie.vantongeren@swoepe.nl.

Rabobank sponsort jubileum AFV de Sprengen

HEERDE- Op zaterdag 22 februari werd te Markelo een opstaptoernooi Judo gehouden voor beginnende wedstrijd judoka’s. Judoteam Bijsterbosch uit Heerde nam met negen judoka’s deel aan het toernooi. Maar liefst vier judoka’s wisten een 1e plaats te behalen. De jonge judoka’s wisten veel wedstrijden te winnen met een maximale score van een Ippon. De volgende judoka’s wisten een eerste plaats te behalen Teun Trip, Rav Grevinga, Gijs Heering en Vincent Derksen. Twan Cremer werd tweede. Een derde plaats was er voor Milou van Maanen, Leon van Beek, Lucas ten Teije, Bob Tijhuis en Evert Jan Veldhuis.

Boekenmarkt in Heerde HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 1 maart haar maandelijkse boekenmarkt. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan de Julianalaan te Heerde van 9.00 tot 12.00. Wanneer u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt kunt u contact opnemen met H. Burgmeijer, tel. 0578694151 en of met J. van ‘t Zand, tel. 0578-840010 en of met L. de Wit, tel. 038-4470733. In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

Anita in gesprek met

HEERDE- Duo Picobello heeft een nieuwe CD single gemaakt. De presentatie van ‘Tis over en voorbij’ zal plaatsvinden op zaterdag 1 maart in de Keet van Heerde aan de Eperweg 55 te Heerde. Vorig jaar op 7 september hadden ze een CD presentatie in de Spikke in Heerde

EPE- Vanaf 7 april start wandelgroep De Mantelaars voor mantelzorgers en er zijn nog enkele plekken vrij. Onder professionele begeleiding van allround wandeltrainer en lerares bewegingsonderwijs Yvonne Raadsveld worden er 12 weken lang wandelingen gemaakt door bossen en soms langs weilanden in Epe. De wandeltrainingen starten in Epe bij Rustpunt Theetuin Indetijd aan de Officiersweg 135 in Epe. Na de wandeling is hier de mogelijkheid om samen nog koffie of thee te drinken. De 12 wandelingen worden ge-

HEERDE/EPE- Radio 794 zendt donderdag 27 februari tussen 17.00 en 18.00 uur het programma: ‘Anita in gesprek met…’ uit, gepresenteerd door Anita Mulder. Te gast is deze middag, lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD Epe, Ben Cramer. Mocht u donderdagmiddag niet kunnen luisteren, ‘Anita in gesprek met…’wordt op vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur herhaald. Radio 794 - 106,5 FM & 107,8 FM ether - 93,1 FM op de kabel – Meerdere glasvezelaanbieders hebben Radio 794 in hun pakket zitten of www.radio794.nl.

HEERDE- Tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling van AFV de Sprengen in Villa Jacoba ontving fotoclub voorzitter Maria Jutten uit handen van Henk Veldman van Rabobank Noord Veluwe, een cheque ter waarde van 1500 euro. Rabobank is één van de sponsoren van het 50 jarig jubileum van de fotoclub. In Villa Jacoba is tot 31 mei de fototentoonstelling: ‘Heerde..., maar dan anders’ te zien. Deze

tentoonstelling is een gezamenlijk project van de fotoclub en de Heerder Historische Vereniging. De tentoonstelling is te zien op: dinsdag 10.00- 12.00 uur en 14.00- 16.00 uur, donderdag 10.00- 12.00 uur, vrijdag 14.00- 16.00 uur (extra opening) en zaterdag 14.00- 16.00 uur. Ook is in de maand februari de tentoonstelling ’50 jaar Fotoclub AFV de Sprengen’ te zien in de etalage van Dorpsstraat 2A in Heerde.

W.E.T. Ruiters EPE- Zaterdag 15 februari heeft in Voorthuizen Jordin Van Apeldoorn met zijn pony Superstar een 3e prijs gewonnen in het L springen. Lisa van Beek met Soraya heeft 22 februari in Hulshorst meegedaan met de Gelderse

kampioenschappen. Zij behaalde een 2e prijs in het M springen en werd hierdoor reservekampioen. Tevens heeft ze zich nu geplaatst voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen op 22 maart in Ermelo.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 237

Herfkens Slijterijen Epe

Roel en Ria Herfkens

Brinkgreverweg 24

NIEUW

Extra 1992scherpe aanbiedingen 2012 bij Slijterij Herfkens, uw topSlijter

20 jaar Slijterij Herfkens

Drie Aren jonge jenever 1.0 liter

Negroamaro Salento

Per stuk € 5,99 Ook bij ons verkrijgbaar doos á 6 flessen rode wijn met chocolade

€Aktiepakket 9,99 € 29,95

Catto’s

Blended scotch whisky Chocovine, Liter

€ 14,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 april a.s. 

Aanbieding geldig donderdag 27 februari t/m zaterdag 1 maart a.s.

Dorpsstraat 51, 8181 HN, Heerde. Tel: 0578-691620 Fax: 0578-690345.W ij bezo rge ook aan h n uis.

•• Vrijstaande Vrijstaande woning woning met met garage garage gelegen gelegen aan de rand van het dorp •• Veel Veel vrijheid vrijheid en privacy met uitzicht over de weilanden •• Goed Goed onderhouden, onderhouden, eenvoudige eenvoudige woning woning met met veel veel ruimte ruimte en mogelijkheden •• Dichte Dichte keuken, keuken, 22 woonkamers, woonkamers, slaapkamer, slaapkamer, badkamer en bijkeuken •• Op Op de de verdieping verdieping 22 slaapkamers slaapkamers en en zolder. zolder. Meerdere kamers mogelijk •• Rustig Rustig gelegen gelegen op korte afstand van het centrum, voorzieningen en de bossen •• Perceel m³, woonopp. woonopp. 115 115 m², m², bouwjaar bouwjaar 1925 1925 Perceel 770 770 m², m², inhoud ca. 340 m³,

Vraagprijs: € € 249.000,249.000,- k.k. k.k.

Hebt u een rollator of krukken nodig? Dan is DUVO er voor u!

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

™:c`Za\aVh ™>hdaVi^Z\aVh ™<aVh"^c"addY ™=VgY\aVh ™KZci^aVi^ZgddhiZgh ™6VckZglVciZVgi^`ZaZc ™OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

www.duvointernationals.nl

Keetweg 2, 8181 RB Heerde

U kunt altijd bellen 06 389 06 443

7 dagen per week geopend.

Voor alle hulpmiddelen is Duvo het juiste adres in de regio. De hoogste kwaliteit, de laagste prijzen.

Altijd mobiel blijven

blijf genieten De juiste ondersteuning voor jouw dagelijkse leven

Duvo International


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 38

Voorstelling Emilio Guzman HEERDE- Het Cultureel Centrum Heerde presenteert op zaterdag 1 maart de voorstelling ‘een dunne dekmantel’ van Emilio Guzman. In ‘Een dunne dekmantel’, zijn tweede voorstelling, laat Emilio Guzman een intrigerende strijd zien. Met zijn droge grappen en zijn lijzige stem weet hij van zijn zwakte zijn kracht te maken. Guzman slingert in ‘Een dunne dekmantel’ zijn publiek heen en weer zoals hij zichzelf heen en weer slingert: steeds langs beide kanten van de medaille. Guzman: “Ik wil met dit programma protesteren tegen onverschilligheid. Je kunt op het podium gaan staan met een vingertje, maar kijk je wel naar jezelf? Ben je integer genoeg om te roepen? Dat heb ik geprobeerd: om iets te roepen, maar niet op een schijnheilige manier!” (interview Trouw). Emilio Guzman won in 2010 de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival en toerde daarna twee seizoenen met zijn eerste voorstelling ‘Doen en laten’ door het land, en trad ook in Heerde op. Sinds 2003 is hij lid van de comedytrain. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door PM Belastingadviseurs. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via: www.cultureelcentrumheerde.nl. De kaarten zijn ook te koop bij Primera in Heerde en het VVV-kantoor Epe en uiteraard aan de zaal op de dag van de voorstelling. De voorstelling begint om 20.15 uur in de aula van De Noordgouw, Eperweg 34a in Heerde.

EPE- Op zaterdag 17 mei vindt het Fotofestival Epe plaats bij kasteel Cannenburch in Vaassen. Vanaf 1 maart kan iedereen zich inschrijven voor de verschillende fotografie workshops die tijdens het fotofestival gegeven worden. Workshops die o.a. op het programma staan zijn reisfotografie door Johan Elzenga, filmen met de spiegelreflexcamera door Rob Dijkstra, bolpanorama’s maken door Elja Trum, i-phone fotografie door Claire Droppert etc. Via www.fotofestivalepe.nl kunt u het totale aanbod bekijken en inschrij-

ven. Tussen de workshops door is er op het terrein van kasteel De Cannenburch van alles te beleven en te fotograferen. Er treedt een gitarist en zangeres op, er zijn vuurspuwers, er flaneren modellen in kledij in Jane Austen stijl rond het kasteel, er treedt een dansgroep op en is er een kleine beurs te bezoeken. En er is live cooking door de cateraar. De toegangsprijs is hetzelfde 2 jaar geleden: 29,95 euro voor de hele dag (inclusief de twee workshops). De dag wordt georganiseerd door Stapfoto.

Oliebollenactie s.v. Hatto-Heim HATTEM- Zaterdag 1 maart vindt de jaarlijkse oliebollenactie van s.v. Hatto-Heim weer plaats. Vanaf 9.00 uur kunt u de jeugd aan de

deur verwachten met overheerlijke oliebollen. De opbrengst komt zoals elk jaar ten goede van de jeugd van s.v. Hatto-Heim.

Jeugddienst HEERDE- In het C.C. de Noordgouw wordt op zondag 2 maart een jeugddienst gehouden. Deze gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Medewerking wordt verleend door de theatergroep SWITCH van Youth For Christ. Aanvang: 17.00 uur,

Quaestor Bedrijfsadvies vestigt zich in Hattem HATTEM- Het administratie- en advieskantoor Quaestor Bedrijfsadvies is sinds enkele weken in Hattem gevestigd. Het kantoor wordt geleid door Henk Eikelboom, voormalig mede eigenaar van KRC Accountants. Deze onderneming is oorspronkelijk begonnen in Hattem en in 2006 verhuist naar Wezep. Nu is Henk Eikelboom weer terug in Hattem met een eigen kantoor en heeft zich gevestigd aan de Lindenhof 7. Het kantoor richt zich op integrale bedrijfsbegeleiding en met een team van 7 mensen wordt de administratie- en accountancy werkzaamheden verzorgd voor een brede kring van cliënten in de regio. Ook is voor ondernemers en particulieren ruimschoots kennis aanwezig op fiscaal gebied. Met duidelijkheid over de prijzen en verwachtingen wordt teleurstelling voorkomen. Voor een vrijblijvende kennismaking of nadere informatie kan contact worden opgenomen met Henk Eikelboom, tel. 038- 3031100 of www.quaestorbedrijfsadvies.nl.

Computerclub VAASSEN- De computerclub is op zaterdag 1 maart weer in wijkgebouw Oosterhof Zichtstede 16 te Vaassen vanaf 10.00 tot 14.00 uur. Voor informatie over het upgraden van uw computer, kunt u er ook terecht. Het inbouwen van (meegebrachte) hardware is op de clubdag gratis. Ook zijn er regelmatig demonstraties en presentaties. In Vaassen is elke 1e zaterdag van de maand een bijeenkomst. Door middel van een aantal vrijwilligers wordt u geholpen op de clubdag. Komt dit niet uit dan kunt u gebruikmaken van hulp aan huis via tel. 0578-628406 of vragen mailen naar: jan@pcclubvaassen.nl. Vragen over linux/ubuntu kunt u een mail sturen naar henk@pcclubvaassen.nl.

EPE- Maar liefst 49050 kilo oud papier aan kranten, tijdschriften, karton en verpakkingsmateriaal heeft u vorig jaar iedere laatste woensdagmiddag van de maand ingeleverd bij de Grote Kerk in Epe. De penningmeester van de kerkrentmeesters kon daardoor 1.780,53 euro in ontvangst nemen. Door het inleveren van het oud papier, voor u meestal afval, heeft u een bijdrage geleverd aan o.a. het onderhoud van het kerkgebouw of het bekostigen van allerlei activiteiten of het meebetalen aan salarissen van de noodzakelijke medewerkers. Bij het brengen van het oud papier naar de gereedstaande container bij Dalhuisen BP Epe waren er steeds behulpzame handen. Al die vrijwilligers, die weer en wind trotseerden maakten dat mooie resultaat mede tot een groot succes.

Optreden toneelvereniging OTV

worden. Om 18.00 uur is de aanvang van het ondernemersdiner in Restaurant Coelenhage. Verder is er vanaf 19.30 uur een open discussieavond in het Dorpshuis Wezep over ‘De Agrarische toekomst van de Noord Veluwe’. Hiervoor zijn alle Hattemers van harte genodigd. Ook De Lange is hierbij aanwezig.

voorganger ds R.C Vervoorn. Deze jeugddienst heeft als thema ‘Remember me’. Iedereen is van harte welkom om deze dienst mee te vieren. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Zie ook www. heerde.ngk.nl.

Damuitslagen

Opbrengst oud papier Grote Kerk

Esther de Lange bezoekt Hattem

HATTEM- Vrijdag 28 februari bezoekt Esther de Lange (Europarlementariër en lijsttrekker Europese verkiezingen CDA) Hattem. Samen met het CDA Hattem gaat ze met burgers in gesprek rondom het stadscentrum. ’s Avonds gaat De Lange in gesprek met ondernemers over hoe de regio economisch versterkt moet

Fotofestival Epe

EPE- Toneelvereniging OTV uit Oene zal op zaterdag 8 maart eenmalig optreden buiten Oene. Op deze avond zullen zij speciaal voor buurtvereniging Wissel & Tongeren optreden in de EGW aan de Stationsstraat in Epe. Zij spelen dan het al meer dan succesvolle blijspel ‘Don Ton’ in vier bedrijven. Dit stuk is al vijfmaal gespeeld in de theaterzaal van Post in Oene met groot succes. De toneelavond begint om 19.30 uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. Leden van buurtvereniging Wissel & Tongeren zijn welkom, wel graag even aanmelden, niet-leden kunnen een kaartje van 5 euro bestellen op tel. 0578-612978. Vol=vol en de leden hebben voorrang op deze avond.

HOORN- Damclub Hoorn/O.G. Oene speelde maandag 17 februari de 16de ronde in de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen daarvan waren: L.G. Brummelkamp - B. Koetsier 1-1, G.A.

Groothedde - H. van Ommen 0-2, K. Fiks - A. Harms 0-2, H. Boeve - M. van Lohuizen 2-0, T. de Weerd - W. Bosch 0-2, W. Muller - T. Tellegen 2-0, T. Bijsterbosch - J. van Ommen 0-2.

Concert Vrienden van het Lied HATTEM- Op zondag 2 maart zal de mezzosopraan Maria Fiselier met begeleiding van pianist Peter Nilsson een recital geven in Mfc. De Marke, Daendelsweg 2, 8051DX te Hattem. Het concert begint om 15.00 uur, kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. In 2012 won Maria Fiselier de publieksprijs van het Grachtenfestival Conservatorium Concours, een nationale competitie voor jonge getalenteerde musici en de Vrienden van het Lied-prijs tijdens het Internationaal Vocalisten Concours ‘s-Hertogenbosch. Op het programma staan werken van Wagner, Debussy Gurney, Howells, Britten en Bolcom.

Scholenmarkt EPE- Op woensdag 5 maart organiseert het mamma-café een scholenmarkt. Alle basisscholen van Epe presenteren zich en vertellen u wat zij u en uw kind te bieden hebben. Alle belangstel-

lenden zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom in de zaal van de Middenstip, Hoofdstraat, Epe. En natuurlijk vooral degenen die een school voor zijn of haar kind(eren) zoekt.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 239

Olthuis Schoenen Donderdag - Vrijdag - Zaterdag Woensdag 26 februari gesloten

Sta r t

donderdag 27 februari v.a. 9.30 uur

FINALE VERKOOP in HEERDE

Al onze winkels hebben de restanten naar Heerde gebracht !!!

Merkschoenen voor BODEMPRIJZEN Alles op de houten rekken

10,- 20,- 30,40,- 50,-

ETC.

Olthuis Schoenen Dorpsstraat 6 H E E R D E


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 25 FEBRUARI 2014 - PAGINA 40

Toneelavond Vrouwen van Nu

Jaarlijkse vaccinatieronde voor 9-jarigen en vaccinatie HPV van start REGIO- Op 24 februari is GGD Noord- en Oost-Gelderland weer met de jaarlijkse inentingen van 9-jarigen en de vaccinatie van meisjes tegen HPV gestart. Alle kinderen, geboren in 2005, krijgen een oproep van het RIVM om volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt te worden tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes, geboren in 2001, krijgen in 2014 een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Ongeveer twee weken voor de vaccinatiedatum krijgen de ouders/verzorgers een oproepkaart van het RIVM. In de bijbehorende brief worden datum, tijd en plaats van inenting vermeld. De inentingen vinden altijd overdag plaats. Bij verhindering ontvangen de ouders na een jaar automatisch een tweede oproep. Alle kinderen die geboren zijn in 2005 krijgen dit jaar een oproep. Er wordt op verschillende momenten in 2014 gevaccineerd. Dit kan per gemeente verschillen. Een

HEERDE- De jaarlijkse toneelavond van Vrouwen van Nu (afd. Heerde), LTO Noord (afd. NoordOost Veluwe) en Jong Gelre (Heerde/Wapenveld) vindt plaats op zaterdagavond 8 maart in C.C. de Noordgouw in Heerde. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Door eigen leden wordt gespeeld het blijspel in drie bedrijven: “De

Titanic mag niet ondergaan”. Enkele jaren geleden heeft oma de Titanic, een bruin cafeetje, dat al dik anderhalve eeuw in het bezit van de familie is, volgens traditie overgedragen aan haar zoon Harmen en schoondochter Cato. Harmen ziet zich op een gegeven moment echter gedwongen de zaak te verkopen, vanwege zijn enorme

speelschulden. Met de hulp van kleinzoon Dave, en enkele van zijn vriendinnetjes, heeft ze een grandioze intrige op touw gezet, om de ondergang van de Titanic te voorkomen. In de pauze is er een verloting. Kaarten a 5 euro zijn verkrijgbaar bij de ingang van de zaal (incl. kopje koffie). Voor leden is de toegang gratis.

datumrooster is te vinden op www. ggdnog.nl. Meisjes, geboren in 2001, kregen al een oproep voor de eerste 2 prikken. Daarna is door het RIVM een brief verzonden met een wijziging. Meisjes tot en met 14 jaar krijgen voortaan twee prikken tegen HPV (humaan papillomavirus) in plaats van drie. Uit onderzoek is gebleken dat twee prikken bij jonge meisjes voldoende bescherming bieden. Daarom vervalt de 2e prikdatum die op de uitnodiging staat. Meisjes kunnen naar 1e prikdatum komen. In augustus 2014 krijgen zij een oproep voor de 2e prik. Meisjes, geboren in 2000, die de serie nog niet zijn begonnen of hebben afgerond, krijgen ook een oproep. Het complete vaccinatieschema staat op: www.ggdnog.nl. Kijk voor meer informatie over de HPV-vaccinatie en baarmoederhalskanker op de website van de GGD of op www.rivm.nl/ rijksvaccinatieprogramma. Meisjes die willen weten hoeveel prikken zij nog nodig hebben, kunnen kijken op www.prikkenteller.nl.

Wild spotten op landgoed De Dellen

Kunstlezing over Impressionisme HEERDE- Op donderdag 13 maart van 19.30 tot 21.30 uur houdt Sophie van Steenderen een kunstlezing over het impressionisme. Tijdgenoten waren onthutst en de schilders kregen kritieken te verduren waar-

in ze werden uitgemaakt voor apen die een verfdoos te pakken hadden gekregen. Tijdens deze lezing gaan we terug naar de 19e eeuw. Hoe ontstond het Impressionisme? Wat probeerden de kunstenaars met hun

werk te bereiken? En waarom riep dat aanvankelijk zoveel weerstand op? Deze lezing vindt plaats bij Hanzeheerd/Brinkhoven, Brinkhoven 1, Heerde en de entree bedraagt 7,50 euro.

Workshop voetreflexologie HEERDE- Altijd al willen weten wat je voeten je te vertellen hebben? Dat kan, kom dan op dinsdag 11 maart van 10.00 tot 17.00 uur naar de Workshop Voetreflexologie bij Cosmedisch Centrum Heerde, Gerard van Velde

Passage 25. Twee docenten van de Bond van Europese Reflexologen (BER) geven les. Het is de bedoeling dat je aan het eind van de dag weet hoe je een behandeling kunt geven voor ontspanning en heling. Voor nadere informatie

kunt u contact opnemen met Marion van Brussel, tel. 038-469118 of Irris Vanhommerig, tel. 0384200838. U kunt ook mailen: info@aventurijn.net. Inschrijvingen kunnen via www.aventurijn. net.

29-ste dertigplustoernooi S.V.Vaassen VAASSEN- Het 29-ste dertigplustoernooi van de S.V.Vaassen is vastgesteld. Het toernooi is bestemd voor sportievelingen ouder dan 30 jaar. Dispensatie kan verkregen worden na overleg met de organisatie. Bij de indeling wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met de gemiddelde leeftijd van

het team zodat ouderen ook leuke tegenstanders krijgen. Het gaat niet om te winnen maar om lekker bezig te zijn. Er wordt gespeeld op halve velden met handbaldoelen en inclusief de keeper staan er zeven spelers in het veld. Onbeperkt wisselen is mogelijk, lichamelijk contact is niet toegestaan. Aanmel-

dingen dienen voor 1 april binnen te zijn op: denneappel@kpnmail. nl of neem contact op met de vereniging. Speeldata zijn: maandag 12 en 19 mei, woensdag 14 en 21 mei, dinsdag 13 en 20 mei en donderdag 15 en 22 mei. Finaleavond voor alle teams is donderdag 5 juni.

Big Band project Klankrijk Veluwe EPE- Vanaf 15 maart start Klankrijk Veluwe met een Big Band project in Epe. Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om in een big Band te spelen, geef je dan op via info@klankrijkveluwe.

nl. In acht bijeenkomsten wordt er onder leiding van Herman Nijkamp enthousiast gerepeteerd om de Big Band muziek onder de knie te krijgen. Zowel jong als oud kan zich opgeven. Er wordt wel van de

deelnemers gevraagd dat ze de basis muzikale vaardigheden beheersen op het instrument. Kijk voor nadere informatie op www.klankrijkveluwe.nl/bigband-project.

Voorjaarsconcert DEV succes HATTEM- Zaterdagavond gaf het Chr. Mannenkoor DEV te Hattem haar voorjaarsconcert in de Groteof Andreaskerk voor een talrijk publiek. Het was tevens de vuurdoop voor haar nieuwe dirigent Bert van de Wetering die hij glansrijk heeft doorstaan. Met een jeugdig enthousiasme voerde hij het koor naar grote muzikale hoogten. Prachtige doorgaande lijnen in ‘eenvoudige’ koraalmatige werken maar niet minder in de uitvoering van o.m. het ‘Tantum ergo’ van Jos Beltjens, het ‘Selig sind’, die Verfolgung leiden’ van Wilhelm Kienzl met ongetwijfeld als hoogtepunt van dit concert de vertolking van het ‘Benedictus’ van Karl Jenkins waarbij Marion van Raalten excelleerde in haar subtiele- zuivere- en trefzekere begeleiding op bugel zoals ook in twee werken van G.F. Händel. Zij had een belang-

rijk aandeel in het succes van deze avond. Onvermeld mag zeker ook niet de medewerking van de bekende organist/pianist André van Vliet blijven. Naast de uitvoering van het orgelwerk ‘Variations sur “Sine Nomine” van de Franse organist D. Bédard en eigen variaties en koraal over het lied ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’ begeleidde hij het koor in enkele werken met gevoel voor dynamiek en nuancering. De aanwezigen luisterden ademloos naar het werk ‘Pie Jesu’ van Andrew Lloyd Webber in een mannenkoorbewerking van Bert Duijst waarin de koorleden Casper Spannenberg en Bert van der Worp als solisten optraden. Dit werk, alsmede het door koor en aanwezigen gezongen ‘Wij moeten Gode zingen’, mocht gezien worden als een hommage van het koor aan Bert Duijst voor alles wat hij in de

HEERDE- De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op zaterdag 1 maart een wildobservatiewandeling over landgoed De Dellen. Na een korte wandeling wordt de wildobservatiepost in het rustgebied bezocht. Het gezelschap blijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang, in de hoop wild aan te treffen. In het gebied leven o.a. edelherten, reeën en wilde zwijnen. Om de dieren goed te kunnen zien is het aan te bevelen om een verrekijker mee te brengen. Het is noodzakelijk ca. 1,5 uur stil te

zitten en geen te geluid maken, zodat de dieren niets merken van de aanwezigheid van publiek. Geschikt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 10 jaar. Start: 16.00 uur bij het Erf van Daendels aan de Nieuwe Zuidweg nabij Epe en Heerde. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: 5 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van GLK-pas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: gids Rein Jaarsma, tel. 0620390424.

Koffieochtend Bloemfontein VAASSEN- Iedere dinsdag- en donderdagochtend kunt u tussen 9.30 en 11.30 uur gezellig op de koffie in het gebouw Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Niet alleen de bewoners van het gebouw Bloemfontein, maar ook de bewoners uit de omgeving van Bloemfontein zijn van harte welkom om eens binnen te

lopen en gezellig een kopje koffie te drinken. Heeft men zin om een spelletje te spelen, een kaartje te leggen dan is dat mogelijk. Zonder verdere enige verplichting is iedereen van harte welkom om eens een kijkje te nemen en een praatje te maken. De toegang is gratis en u hoeft alleen voor de gebruikte consumpties te betalen.

Koffieochtend

afgelopen bijna 18 jaar voor DEV heeft betekend. Een langdurig applaus was er voor koor en medewerkenden maar niet in het minst voor de nieuwe dirigent Bert van de Wetering die in slechts 7 weken tijd dit concert heeft voorbereid.

HEERDE- Op dinsdag 4 maart zal er weer een koffieochtend worden gehouden in ‘Welgelegen’, Stationsstraat 2 te Heerde. Spreker zal zijn Oscar Lohuis over het thema: ‘Omgaan met onrecht; als het moeilijk is te vergeven’. De ochtend zal beginnen om 9.30 uur,maar vanaf 9.00 uur staat de koffie al voor u klaar. Om ± 11.15 uur zal het programma zijn afgelo-

pen. U kunt dan echter nog gerust napraten. Ook de boekentafel van Shalom uit Wapenveld zal aanwezig zijn en voor kinderoppas kan gezorgd worden, als u voor 26 februari contact opneemt. De toegang is gratis, maar voor de onkosten zal een collecte worden gehouden. Voor meer informatie: Cobi Timmer tel. 0578-693068 of Fenny Bouwhuis tel. 0578-693749.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 24 1

CARNAVAL KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! TRENDY DAMESBROEK diverse prints maten S-XXL

DECO TUINVLINDER

VAN ZONDAG 23 FEBRUARI T/M ZATERDAG 1 MAART

OPVOUWBARE KOPTELEFOON

vrolijke voorjaarskleuren 40x33 cm

diverse kleuren topkwaliteit

MUUR LE U K AAN IN G! O F SC H UTT

1.49

30x24 cm

0.69

diverse kleuren 30x8 cm

GEVULDE CHOCOLADE PAASEITJES 50 0 G R AM

DAMES JASJE maten S-XXL

6.99

5.99

Elders 2.79 2.99

VANISH AAR VLEKVERWIJDERAAR

1.75

1.49

kokos, lotus of passievrucht

WELLY MODELAUTO keuze uit vele bekende merken metaal

2-PAC K

3.29

TRENDY DAMESTAS

KINDER NAGELSTUDIO

diverse modellen en kleuren

1.49

HEGRON DOUCHEGEL

7.95

diverse kleuren en prints katoen/elastan maten XS-XXL

Elders 4.99 7.99

voor een perfecte manicure, incl. vijl, nagellak, glitter, tenenspreiders en diverse plakfiguren

7.49

!

2.59

Elders 4.95 8.95

Elders 19.95 23.95

ZIKI HEREN BOXERSHORTS

HANDTAS ORGANIZER diverse kleuren met 10 vakken

U ITZO E KE N

diverse kleuren waterafstotend 75x55 cm

Elders 2.99 3.49

2.19

diverse prints voor kinderen en volwassenen

DREAM DOG HONDENKUSSEN

vloeibaar 1 liter

Elders 3.99 5.99

DUBBELE FIETSTAS

4.99

Elders 3.99 4.99

1.99

750 M L

Elders 2.99 3.29

1.39

EXCELLENT HOUSEWARE KOEKENPAN anti-aanbak geschikt voor gas, elektra en keramisch Ø 24 cm

Ø 28 cm

3.79

2.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

DECO ROOS IN FLES

5.99

Elders 10.99 19.95


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 25 FEBRUARI 2014 - PAGINA 42

Opening winkels

Jubileumeditie Vaasaqua

EPE- In de aanloop naar de verkiezingen opent het CDA tijdelijke winkels tot en met 19 maart in Epe en Vaassen. Deze zijn er om inwoners de gelegenheid te geven onder het genot van een kopje koffie met de lokale politiek in gesprek te gaan. Daarnaast wil het CDA op deze manier de aandacht vestigen op de noodzaak om de winkelcentra van Vaassen en Epe verder te versterken. Dit met kleine en belangrijke zaken als WIFI maar ook met grote zaken als de verkeerscirculatie in Vaassen en de bushaltes in Epe. Ook zullen er luchtfoto’s hangen van de vier dorpen met de gelegenheid de eigen plek in deze omgeving eens vanuit de lucht

te bekijken. Om deze winkels te openen heeft het CDA een tweetal lokale prominenten uitgenodigd om de openingen feestelijk te verrichten en wel: Leo Eland op 26 februari om 11.00 uur in Epe aan de Hoofdstraat 70 (beter bekend als de voormalige Formido) Hans Achterberg op 28 februari om 16.00 uur in Vaassen aan de Dorpsstraat 69. Iedereen is van harte welkom voor de eerste honderd bezoekers is er een gratis attentie. De winkels zullen geopend zijn op woensdagen en vrijdagen in Epe van 10.0013.00 en Vaassen van 14.00- 17.00 uur. Daarnaast op zaterdagen en op 17, 18 en 19 maart in beide plaatsen van 10.00- 14.00 uur.

Belastingspreekuur SNS Bank Epe en Nunspeet

VAASSEN- De jubileumeditie van Vaasaqua is in aantocht. Het duurt nog enkele maanden, maar de organisatie van Vaasaqua heeft er nu al zin in. Op donderdag 29 mei zal het grote ééndaagse evenement voor de 20e keer worden georganiseerd. Er is dan weer veel gezelligheid te vinden op onder andere het marktplein en de bijzondere boekenmarkt, braderie en kunstmarkt. Vaasaqua wordt ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers en gulle sponsorbijdragen van ondernemers. Op zoek naar een speciaal boek? Vanaf negen uur ’s ochtends kun

je je slag slaan op de boekenmarkt. Zo’n 175 boekenkramen staan opgesteld langs de Dorpsstraat en Jan Mulderstraat. Er is natuurlijk ook gedacht aan de bezoeker die van een leuke braderie houdt. Allerlei spulletjes worden te koop aangeboden op de ongeveer 150 kramen, die vanaf het Marktplein tot aan kasteel De Cannenburgh staan opgesteld. En voor de kunstliefhebber is er een speciale kunstmarkt. Voor de kinderen zal een bezoek aan Vaasaqua ook meer dan de moeite waard zijn. Theater Fiets komt dit jaar met haar theatershow voor het eerst naar Vaasaqua. Ze zal maar

liefst zes theatervoorstellingen geven tussen alle andere kinderattracties op het kinderplein. Op het marktplein kan iedereen terecht voor een lekker drankje. Daar is de horeca ingericht. Tegelijkertijd kun je daar genieten van sfeervolle muziek. Overdag treedt Big Band Apollo op en ’s avonds is het tijd voor 30 Euro Live en de opkomende band Louder. Dat is natuurlijk nog niet alles. De organisatie is nog druk bezig met het vastleggen van andere acts en bands. Zet 29 mei dus alvast in je agenda. Wil je meer weten? Houd Vaasaqua 2014 in de gaten en kijk op www.vaasaqua.nl.

EPE- Ter ondersteuning van de jaarlijks terugkomende belastingproblematiek, slaan Van Erkelens, Van T Hul & Brouns accountants en de SNS Winkels Epe en Nunspeet de handen ineen. Job Boon, franchisenemer van de SNS Winkels in Epe en Nunspeet: “Veel mensen vinden het elk jaar weer lastig om de belastingaangifte correct en tijdig in te vullen. Het bij elkaar zoeken van alle nodige gegevens wordt vaak als vervelend ervaren. Net als het krijgen van duidelijkheid over aftrekposten trouwens. Door samen met een erkend belastingadviseur hun aangifte bij ons in te vullen, willen we

hen deze last uit handen nemen.” Naast het invullen van de jaarlijkse aangifte, geeft belastingadviseurs Van Erkelens (voor klanten in omgeving van Epe) en Van T Hul & Brouns accountants (voor klanten in de omgeving Nunspeet) geïnteresseerden ook een paar praktische tips: “Houd je administratie op orde tijdens het hele jaar. Vraag een DigiD aan en begin op tijd.” Geïnteresseerden kunnen voor 70 euro excl. BTW van deze dienst gebruik maken. Een afspraak maken voor hulp bij de belastingaangifte kan bij de SNS Winkels Epe en Nunspeet of via SNSbank.Epe@sns.nl /SNSbank.Nunspeet@sns.nl

Kerkdienst met Regenboog

Dansvoorstellingen op 15 en 22 maart in de RSG

WAPENVELD- Op zondag 2 maart gaat het koor de Regenboog muzikaal haar medewerking verlenen aan een kerkdienst die om 14.30 uur begint in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld. In deze dienst wordt extra aandacht geschonken aan mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van deze dienst is:

“Welkom thuis!....” naar aanleiding van wat er geschreven staat in Lucas 15 vers 11-32 over de gelijkenis van “de verloren zoon”. Ds. Daan Fijan zal dit in zijn preek verder toelichten. Klaas Bredenhoff bespeelt tijdens de samenzang het Allen orgel. Voor meer informatie, of om de dienst live mee te luisteren, kunt u kijken op www.ngk.nl/wapenveld.

Samen zingen uit het nieuwe Liedboek

EPE- De groots opgezette dansvoorstellingen van het Cultuurplein Noord Veluwe vinden dit jaar plaats in de RSG Noord Oost Veluwe in Epe. De leerlingen van Juliette Nieboer, Marit Vogel, Nikki de Graaf en Lara de Vries en Enzo Vredegoor hebben ook deze keer toegewerkt naar betoverende voorstellingen waarin alle facetten van de dans getoond zullen worden. Van klassieke dans tot aan moderne dance zullen de revue passeren. De jongens van Boyz crew zullen ook enkel sterke staaltjes van hun kunsten laten zien. Op 15 en 22 maart zullen er zowel een middagvoorstelling als een avondvoorstelling gegeven worden. Vier grote producties waar de docenten hun handen aan vol hebben. Per voorstelling doen er meer dan 100 leerlingen van het Cultuurplein Noord Veluwe mee. Op 15 maart zullen de ruim 100 leerlingen van Nikki, Lara en Enzo

twee voorstellingen van een uur verzorgen. Klassiek ballet, Kleuterdans en moderne dansvormen komen aan bod. Het thema van de voorstelling is „Liefde voor…” . De oudere kinderen mochten zelf meedenken over de choreografie en kwamen met een klassiek ballet met moderne elementen. Lara en Nikki hebben de lessen dit jaar overgenomen van Yvonne Balijns die vanwege een zwangerschap tijdelijk afwezig was. Boyz Crew heeft gekozen voor theaterdans waarbij hun liefde voor de choreografie duidelijk valt af te lezen. De middagvoorstelling begint om 15.00 uur en de avondvoorstelling begint om 19.00 uur. De zaal gaat een half uur voor aanvang open. Op 22 maart zijn de leerlingen van Marit en Juliette aan de beurt. Alle 123 leerlingen die meedoen volgen Kleuter-, Kinder-, Street-/ Jazzdans of Showdance bij het Cultuurplein. De titel van hun voorstelling

is Dancewood, een verwijzing naar de filmwereld van Hollywood. In deze voorstelling gaat het over beroemd willen worden in Hollywood en de weg daar naar toe. Onderdelen van het verhaal zijn: dromen over beroemd zijn, audities, fotografen op de rode loper en een geweldige finale. „Ik kan er nu niet teveel over vertellen,” lacht juf Marit maar haar gezicht verraad de enorme hoeveelheid pret die ze met de kinderen heeft. „Ik ben erg trots op mijn leerlingen want ze hebben super gewerkt”, gaat ze verder „ dat zullen we in Epe laten zien ook!” Er zijn ook hier 2 voorstellingen. De eerste begint om 15.00 uur en de tweede om 19.00 uur. De zaal gaat om een half uur voor aanvang open. Kaarten voor de matinee en de avondvoorstellingen kunnen besteld worden via info@cultuurpleinnoordveluwe. nl. U kunt ook bellen met 0578760100.

HEERDE- Vrijdagavond 28 februari zal het vijfde zanguur rond het Nieuwe Liedboek worden gehouden, deze keer in de Kruiskerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de B. van Dijklaan. Aanvang: 19.00 uur. De samenkomsten, die gedurende dit seizoen elke laatste vrijdag van de maand worden gehouden, duren een

uur en worden afwisselend geleid door Daan Dekker en Henk van der Maten, beiden muzikaal werkzaam in de Ontmoetingskerk. De volgende zangavond is gepland op 28 maart in de Ontmoetingskerk. De kerken van Heerde heten u van harte welkom. Kijk voor meer info op de websites van de diverse kerken.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 243

Ca r n av a l s

‘t kan ons niet bont genoeg!

kraker!

INCLUSIEF 10 JAAR GARANTIE

SIEMENS WASMACHINE WM14E497, A+++ AQUASTOP, 1400 TOEREN, 7 KILO TROMMELINHOUD

INCLUSIEF 10 JAAR GARANTIE SIEMENS VAATWASSER SN68MO46 A++ 46 DB

PELGRIM KOOKPLAAT GK635WRVS A+ BRANDER/WOKBRANDER

BOSCH OVEN + MAGNETRON HBC86K753

INCLUSIEF GRANIETEN WERKBLAD!

Rechte keukenopstelling met o.a. 90cm brede korflades. Inclusief combimagnetron, vaatwasser, RVS blokschouw, koelkast en RVS gaskookplaat

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD

keukens • apparatuur

profiteer nu! Kayersdijk 43 • Apeldoorn tel 055-5346161

Openingstijden: ma. 13.30 tot 18.00 uur, di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

UW KEUKENSPECIAALZAAK MET INTERNETPRIJZEN • ALTIJD SUPERVOORDELIGE KEUKENS!

337

Prijs- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Dat wordt in polonaise naar Apeldoorn!


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 44

ChristenUnie-SGP voor leefbaarheid en veiligheid

Bewegen centraal op bijeenkomst voor senioren HEERDE- Op woensdag 5 maart vindt een bijeenkomst plaats voor senioren uit Heerde met bewegen als thema. Dit vindt plaats van 14.30 uur tot 15.30 uur in Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, Brinklaan 15 in Heerde. Naarmate we ouder worden gaan we minder bewegen, maar om uw eigen zelfstandigheid te behouden is het van belang dat u juist wel in beweging blijft. Redenen om te blijven bewegen zijn: bewegen vertraagt de processen van het ouder worden; bewegen houdt u gezond en vitaal;

bewegen geeft een positief gevoel; bewegen vermindert het risico op valincidenten. Het programma houdt een stuk voorlichting in, onder leiding van een fysiotherapeute worden allerlei beweegoefeningen gedaan en u krijgt informatie over welke mogelijkheden er zijn op het gebied van meer bewegen voor ouderen in de gemeente Heerde. Deelname is gratis. In verband met de beperkte capaciteit is opgave vooraf wel gewenst. Dat kan via Welzijn Heerde (onderdeel van het CJG) tel. 0578-720001.

Bingo ZWOLLE- Op zondag 2 maart organiseert de WRZV Zaalvoetbalvereniging een super bingo vanaf 19.30 tot 22.30 uur. Er wordt gespeeld voor mooie (geld) prijzen met een hoofdprijs van 250 euro. In de pauHEERDE/WAPENVELD“Als ChristenUnie-SGP hechten we grote waarde aan de leefbaarheid in de gemeente Heerde. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons hier veilig moeten kunnen voelen. Veilig in eigen huis en veilig op straat. Ook ’s avonds. Ook in het weekend.” Lijsttrekker van de ChristenUnieSGP Heerde, Ben van der Linde, legt uit dat hij het belangrijk vindt dat de gemeenteraad nauw betrokken wordt bij alles wat te maken heeft met de openbare orde in de gemeente. “De politie zal zich weer meer daadwerkelijk op straat en in de wijken moeten vertonen (en niet uitsluitend in de auto!) zodat de politie de inwoners kent én de

inwoners hun politie. De politie zal de veroorzakers van overlast moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid en zal zo nodig moeten optreden. Je kunt hierbij denken aan overlast door herrie, foutparkeren, vernielingen, vervuiling of hondenpoep. Overlast die bij de burger veel ergernis oproept. Er zal alles aan gedaan moeten worden om drugsdealers aan te pakken,” stelt Ben van der Linde. “Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft, naast de gemeente en de politie, iedereen een rol. Om zo met elkaar, overheid en burgers, te zorgen voor een leefbare en veilige buurt.” “Bij veiligheid denken we ook aan een goed opgeleide brand-

weer die kan beschikken over goed materieel. We zijn van mening dat de vrijwillige brandweer in onze dorpen aanwezig moet blijven. Onder veiligheid valt natuurlijk ook de verkeersveiligheid” vervolgt Van der Linde. “Het is een taak van de gemeente om verkeersonveilige situaties zo veel mogelijk te verbeteren. Als ChristenUnie-SGP denken we hierbij ook nadrukkelijk aan de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, kinderen, mindervaliden en ouderen. Voldoende onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, goede straatverlichting en doelmatige gladheidsbestrijding zijn voor ons belangrijke punten.”

Agios teams door naar Gelderse Kampioenschappen VAASSEN- In twee wedstrijden op twee afzonderlijke zaterdagen in februari hebben vier Agios teams zich geplaatst voor de Gelderse kampioenschappen. De regiowedstrijden werden gehouden in Wijchen en Lichtenvoorde. Iris Balk en Marit Stiekema draaiden op de eerste zaterdag een prima wedstrijd en behaalden een mooie vierde plaats. Iris en Marit zijn door naar de Gelderse kampioenschap D-lijn. Ook Nadja Koenders, Kiki van Limburg en Robyn Hulleman hebben deze dag hun oefening laten zien. Zij behaalden een derde plek met een top oefening. Zijn komen uit in de lijn EJunior. Guyonne Flijm en Elora Boeve behaalden een zevende plek met een keurige oefening in de lijn E-Junior damespaar. In dezelfde lijn behaalden Sherelle van Norel en Maud Bonhof een keurige achtste plek. Deze teams zijn helaas niet door maar staan reserve voor

EPE- Op zaterdag 1 maart houdt Wios Epe haar maandelijkse kaartavond. De avond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden. De kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang: 20.00 uur. Er

wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie/thee en enkele hapjes tussendoor. Voor nadere inlichtingen, tel. 0578612845 of kaarten@wios-epe.nl.

Opgeven voor Atlantis data bedrijvenloop HEERDE- Hoewel het nog een tijdje duurt, organiseert Atlantis data ook in januari 2015 weer een bedrijvenloop, als onderdeel van de Atlantis data Zwolsebosloop. Bedrijven kunnen zich vanaf nu opgeven

door een mail te sturen naar info@ atlantisdata.nl . Atlantis data verloot onder de eerste 5 teams een Alcatel one touch S pop Smartphone. Aarzel niet want de trekking vindt plaats op 28 februari.

Jongerendienst met Karim Landoulsi zijn broer Skander een bruisende Surinaamse kerk inliep in Amsterdam. Daar heeft hij de liefde van God ontdekt en dat heeft hem diep veranderd. Het thema van de dienst is: ‘Sta op en schitter!’ Het wordt een dienst met muzikale ondersteuning van praiseband Living Letter uit Wapenveld. Aanvang: 19.00 uur.

Concert Nos Tantum het Gelders kampioenschap. Op de tweede zaterdag hebben Kirsten Kaal, Marieke van Beek en Ilse Horevoorts een tweede plek behaald met een foutloze oefening. Ook zij mogen op de Gelderse kampioenschap uitkomen in de

zoveel mogelijk ondersteund vanuit hun eigen vertrouwde omgeving. Op dit moment biedt ’s Heeren Loo 24- uurs begeleiding en begeleid zelfstandig wonen in appartementen in een woonvoorziening in Vaassen. Daarnaast is er ambulante ondersteuning in de gemeente Epe, Heerde en Wapenveld. En dagbesteding in Vaassen en Epe. U kunt zich aanmelden voor de inloopavond bij jolien.van-hal@sheerenloo.nl. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Marina Petersen, rayonmanager: marina.petersen@sheerenloo.nl.

Uitvoering De Jonge Spelers VAASSEN- De Vaassense toneelvereniging ‘De jonge spelers’ houdt op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart haar uitvoeringen in de toneelzaal van o.b.s. de Sprenge

Kaartavond Wios

WAPENVELD- Op zondagavond 2 maart komt jongerenspreker Karim Landoulsi naar de Petruskerk in Wapenveld. Karim is een zeer gepassioneerd spreker. Hij heeft een passie voor Jezus en een hart voor jongeren en hij is een veelgevraagd spreker op jongerenevents. Karim Landoulsi is tot geloof gekomen toen hij met

Gehandicaptenzorg in Epe EPE- ’s Heeren Loo wil binnen Epe onderzoeken of er vragen zijn met betrekking tot wonen, ambulante dienstverlening, BSO of dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Op woensdagavond 5 maart vindt in het Kulturhus, op de Spoorzolder aan de Stationsstraat 25 te Epe een inloopavond plaats. Mensen met vragen over zorg en ondersteuning zijn van harte welkom. ‘s Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. Cliënten worden

zes draait het Rad van Avontuur met leuke (gratis) prijzen voor de eerste 100 bezoekers. De zaal is open vanaf 18.00 uur. WRZV Hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle. Voor meer informatie, tel. 038-4226129.

locatie Geerstraat, Oude Sluisweg 14 te Vaassen. Het uitvoering heet: Hoge bloeddruk. Meer informatie over de kaartverkoop volgt snel.

D-lijn. Lisa van Duinen, Sofie van Werven en Denise van Kempen hebben een tweede plek behaald. Ook zij zijn door naar Gelders Kampioenschap D-pupil. Sara van Limburg, Lieke Waagmeester en Renate van Kempen maakten jammer genoeg wat fouten in hun oefening waardoor de punten wat lager uitvielen. Zij eindigden op een vierde plaats, maar aangezien ze de vorige wedstrijd juist erg goed hadden gedraaid hebben ook zij zich toch gekwalificeerd voor het Gelders kampioenschap D-pupil.

EPE- Zondag 2 maart om 15.00 uur treden Nos Tantum en Jurre van Egteren op in het Kulturhus in Epe. Het dubbelkwartet Nos Tantum bestaat uit vier vrouwen en vier mannen, allen uit Epe en omstreken. Zij zingen uitsluitend a capella. Op hun programma staan hoofdzakelijk madrigalen, maar soms komen ook andere genres op hun pad. Een madrigaal is een meerstemmig wereldlijk lied, vooral populair in de Renaissance. De muzikale leiding is in handen van Koosje Kiezebrink uit Epe. Jurre van Egteren zal aan dit bijzondere concert meewerken. Inmiddels studeert hij fulltime aan het Conservatorium in Den Haag,

maar woont nog in Epe. Na de pauze zullen Jurre en bevriende gastpianist Tobias Wenting eerst solo composities van Bach en Schubert spelen en daarna zullen ze het concert beëindigen met Quatre Mains Schubert te spelen. Reserveren kan eenvoudig via het reserveringssysteem op de website van het Kulturhus. De entree is 7,50 euro per persoon. Mensen die niet over internet beschikken kunnen op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch een kaartje reserveren via 0578-616775. Kulturhus EGW is gevestigd aan de rondweg in Epe, Stationsstraat 25. Meer informatie over het Kulturhus is te vinden op www.kulturhusepe.nl.

HEERDE- Arjan Rorije is 12,5 jaar in dienst bij Textielreiniging Gebr Bagerman als chauffeur. Dus tijd voor een feestje. Dit is

samen met zijn familie, het personeel en de directie gevierd met een etentje en envelop met inhoud.

Damuitslagen WAPENVELD- De uitslagen Onderlinge Competitie Damclub Ons Genoegen Wapenveld: M.v.d. Esker - R. v. Marle 1-1, G.J. Frelink – G.J. Smit 0-2, F. Jongerman - H.v. Renselaar 1-1, P. Borreman G.w. Olthuis 2-0, D.v. Doesburg - B. Haverkamp 0-2, E. Houtjes - J. Zandvliet 2-0, M. Zandbergen - K. Olthuis 2-0, H. Buter - Z. Zevenhuizen 0-2. Paddenbokaal: A. Lusink - V. Houtjes 1-1 (V. Houtjes ronde verder), E. Bakker - G. v. Renselaar 0-2.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 245

FINALE OPRUIMIMG !!

Damesschoenen en laarzen

1

paar

Herenschoenen

2

paar

59,-

halen

2 1

paar

paar

99,-

betalen

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 HOEKHOVENIER Voor al uw tuinonderhoud, nu kunnen er nog bomen en heesters geplant worden. Tel: 0651136927 HOEKHOVENIER GROENE AANSLAG? SKJIN verwijdert en voorkomt mossen, algen en groene aanslag op bestrating, muren enz... B. Fiets BV O-Zwolseweg 163 te Wenum Tel: 055-3121390. TE HUUR EPE CENTRUM Zelfst woonr, wk, slk/douche, keuken, zold, voor 1-2 p. huish. huurtoesl. mog, € 560 excl. g./w./l. Tel. 06 - 16742781 TE HUUR HEERDE Bedrijfsruimte 100 - 200 m², vrije hoogte 4 meter, deur 3,5 m H x 3,5 m B met evt. naastliggende bedrijfswoning 100 m². Tel: 06-12912359. Lupe Belastingen en Administraties Voor al uw belastingzaken en administraties www.lupebelastingen.nl Tel. 06-51548239 Woonruimte per direct te huur 1 a 2 personen boven winkel Eperweg € 500,- ex. Tel: 06-14124492.

Met spoed zijn wij op zoek naar: ‡ ,QNRSHUPHWDDOEUDQFKH

‡ ‡& RQVWUXFWHXU0DFKLQHERXZ 3URMHFWOHDGHUWHFKQLVFKEHGULMIVEXUHDX ‡% DQNZHUNHU0DFKLQHIUDPHV -XQLRU (QJLQHHU&1&JHUHHGVFKDSSHQ ‡ ‡ 6FKLOGHU ‡2 SURHSPHGHZHUNHUSURGXFWLHSORHJHQ ‡ *URQGZHUNHU ‡ ‡0 RQWHXU7'(OHNWURSORHJHQ 0LQLNUDDQPDFLQLVW ‡ ‡7HDPOHLGHUSORHJHQ 2SHUDWRUSURGXFWLHSO ‡ 3DUWWLPHPDJD]LMQPHGHZHUNHU Bezoekadres: Spinfondsweg 21 | 8171 NT Vaassen T: +31 (0) 578 - 677 266 | F: +31 (0) 578 - 571 649 E: personeelsdiensten@hkw-company.com | I: www.hkw-company.com


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 2 46

Boekt u uw reis op internet ? Jammer ! U kunt dezelfde reis ook boeken bij Vemde Travel voor dezelfde prijs of zelfs nog goedkoper (PrijsCheck) en profiteren van onderstaande voordelen:

Vemde Travel Reizen 2014 Al jaren organiseren wij eigen reizen waarbij kwaliteit, vrijheid, gastvriendelijkheid en sfeer voorop staan. Al onze reizen worden begeleid door ons zelf en ieder jaar worden onze reizen populairder.

- niet duurder dan boeken via internet

Wij adviseren u dan ook om vroegtijdig te reserveren daar

- laagste prijsgarantie* - service o.a. - online inchecken - stoelreservering

onze eigen reizen snel volgeboekt zijn !

- afhandeling verzekeringsschade - afhandeling eventuele klachten - wij steunen diverse plaatselijke verenigingen (actie “steun uw vereniging”) - bij iedere boeking gratis vlaai van Limburgia - voordelig parkeren luchthaven (speciale Vemde Travel tarieven) - onafhankelijk en deskundig advies - lid A.N.V.R. en S.G.R. (financiële zekerheid) - persoonlijke aandacht, belang van de klant staat voorop Wilt u toch boeken op internet dan kunt u uw favoriete vakantie ook boeken op www.vemdetravel.nl en verzorgen wij de afhandeling en kunt u ook profiteren van bovenstaande voordelen. Wij doen het graag voor u. Punctueel, deskundig en betrouwbaar.

Gambia Kotu 13 dgn: 5 maart t/m 17 maart 2014 Extra bij te boeken 3 excursies € 125,12 nachten Hotel Kombo Beach

VOL

Turkije Bodrum 12 dgn: 15 april t/m 26 april 2014 1 1 nachten Hotel Salmakis Resort Toeslag 1-persoons kamer € 185,-

Turkije Bodrum

Tijdens de reis worden er 3 avonden georganiseerd waarbij Gert Simens zal optreden. De laatste avond tevens Turkse dans en muziek.

8 dgn: 19 april t/m 26 april 2014 7 nachten Hotel Salmakis Resort Toeslag 1-persoons kamer € 125,-

8 7 5 ,- p .p .

Logies/Ontb ijt

v.a.

7 1 9 ,- p .p .

All Inclusive

v.a.

5 9 4 ,- p .p .

All Inclusive

Macedonië Meer van Ohrid Wegens succes verlengd ....

Vroegboekactie ! Bij boeking t/m 28 februari 2014 31 maart 2014

gratis vlaai

11 dgn: 2 september t/m 12 september 2014 10 nachten Hotel Drim Extra bij te boeken 4 excursies voor € 120,Toeslag 1-persoons kamer € 125,-

VOL

Noord Cyprus 10 dgn: 6 oktober t/m 15 oktober 2014 10 nachten Hotel Topset Extra bij te boeken 4 excursies voor € 150,Toeslag 1-persoons kamer € 95,-

10e Vemde Travel Tennisreis Turkije 9 dgn: 1 november t/m 9 november 2014 8 nachten Hotel Limak Arcadia Golf & Sport Resort Toeslag 1-persoons kamer € 145,-

Dorpsstraat 36, Heerde

Steun uw vereniging Vemde Travel gaat bij iedere boeking die een lid van de vereniging maakt een bedrag van € 10,00 schenken aan de vereniging.

De boekingsactie periode loopt van 1 december 2013 t/m 30 november 2014. Daarnaast geeft Vemde Travel aan het eind van de actieperiode de volgende bonussen weg:

- € 150,00 aan de vereniging met de meeste boekingen - € 100,00 aan de vereniging die als 2e de meeste boekingen heeft - € 150,00 aan de vereniging die als 3e de meeste boekingen heeft. Bij het verkrijgen van de bonussen kijken wij natuurlijk naar het aantal leden van de vereniging zodat een kleine vereniging net zo veel kans heeft als een grote vereniging.

Boek uw reis bij Vemde Travel

* Prijs geldig bij boekingen voor 1 juni 2014 * Boekingen na 1 juni 2014, € 622,- p.p.

426,- p.p.

Logies/Ontb ijt

445,- p.p.

Logies/Ontb ijt

597,- p.p.*

All Inclusive Inclusief gratis tennisles

Rondreis Zuid-Afrika 17/18 dgn: oktober 2015 Belangstellenden kunnen zich reeds aanmelden. Meer informatie volgt.

Voor meer info/boekingen: www.vemdetravel.nl of kom langs.

Vraag Vemde Travel, geheel vrijblijvend, om een second opinion Ergens online een mooie vakantie gevonden maar twijfelt u nog? Uiteraard kunt u bij ons, geheel vrijblijvend, een second opinion krijgen en profiteren van onze voordelen !


WINTER

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 47 2

10 tot

SALE 50% E T S T LAA EK! WE

KORTING

Top kwaliteit voor lage prijzen BOXSPRINGS, SLAAPKAMERS, TIENERBEDDEN, BODEMS, MATRASSEN, OVERTREKKEN, DEKBEDDEN...

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 48

Succes Gemzenpupillen op NK Indoor

Ledenvergadering Agios VAASSEN- Op woensdag 12 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Agios plaats. Alle leden van Agios zijn van harte welkom op woensdag 12 maart, locatie: Agios-

hal, Veenweg 19a, Vaassen, tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De agenda en documenten kunt u een week voor de vergadering inzien op de website: www. agios.nl.

Jeugddienst HATTEM- In de Grote of Andreaskerk in Hattem wordt zondag 9 maart een jeugddienst gehouden die om 19.00 uur begint. Voorganger is ds. M. Karels. Hij zal in preek, liederen en gebeden aandacht besteden aan het thema ‘Thuis bij

God’ naar aanleiding van Psalm 84. Muzikale medewerking verlenen Inge Jansen (orgel), Teun-Christian Veltkamp (trompet) en Gera van Boeijen (saxofoon). Na afloop is er gelegenheid koffie, thee of fris met elkaar te drinken.

Stiltedag

HEERDE- Afgelopen weekend werden in Omnisport Apeldoorn de Nederlandse Kampioenschappen Indoor Atletiek gehouden. In het voorprogramma was er op zaterdag een 4 x 200 meter voor pupillen. Van De Gemzen deden mee: Renske Hanekamp, Elodie van Arken,

Esmee Vis, Suusje Berkenbosch, Isabel van Houweling, Sanne Tessemaker, Elisa Nap en Evelien van Houweling. De Gemzenmeiden kwamen heel goed voor de dag met een eerste en een derde plaats. En ze waren het snelste meidenteam van alle deelnemers. Zondag was

er in het voorprogramma een 600 meter. Renske Hanekamp en Isabel van Houweling waren weer van de partij. Van de kinderen van groep 4 was Renske veruit de snelste met een hele mooie 2.27. Isabel liep naar een keurige vierde plaats (2.24) bij de kinderen van groep 5.

Kruiwagendagen bij GroenRijk EPE- Bakken vol tuinvoordeel tijdens de Kruiwagendagen bij GroenRijk. Want tijdens de Kruiwagendagen trakteert GroenRijk op lage bodemprijzen of zoals Rob Verlinden, van het populaire SBS6 programma Robs Grote Tuinverbouwing, zegt: Inladen! Bij GroenRijk begint de lente eerder want vanaf woensdag 12 maart

is het weer zover: de start van de GroenRijk Kruiwagendagen 2014. GroenRijk neemt met de Kruiwagendagen afscheid van de winter en verwelkomt daarmee de lente. Ook in het programma Robs Grote Tuinverbouwing op zaterdag 1 en 8 maart om 17.00 uur bij SBS 6 kondigt Rob Verlinden de Kruiwagendagen bij GroenRijk aan. Tijdens de

EPE- Mind-full2B organiseert op zaterdag 1 maart een Mindfulness Stiltedag in de Chevalierschool op het Landgoed Tongeren. Adres: Le Chevalierlaan 19, 8162 PD Tongeren. De dag is voor mensen die ervaring hebben met mindfulness en voor hen die nieuwsgierig zijn en kennis willen maken met mindfulness zijn. Aankomst tussen 9.30

uur en 10.00 uur. Na een korte inleiding treedt de stilte in. De stilte wordt verbroken rond 15.30 uur waarna er gelegenheid is om de ervaringen met elkaar te delen en de dag samen af te sluiten. Meer informatie? Mail met info@mind-full2B of mail met Wendy info@wendyderksen.nl / 06-21593590.

Funky Fools & Sweet Cherry Pie in Triton

Kruiwagendagen geven GroenRijk en Rob Verlinden de aftrap voor het nieuwe tuinseizoen van 2014. Het is zeker de moeite waard om van woensdag 12 t/m zaterdag 15 maart een bezoek te brengen aan GroenRijk Epe. Want daar staat namelijk alles in het teken van de bakken voor tuinvoordeel. Kijk voor meer informatie op www.groenrijk.nl.

Voorjaarsconcert ‘Soli goes royal’ HEERDE- Zaterdag 22 maart is het zover, dan houdt Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria weer haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Na de troonswisseling vorig jaar, lijkt het de vereniging leuk om een concert met een Royal accent te verzorgen. Waarmee gaat de vereniging u verrassen: allereerst treedt voor u op het opleidingsorkest onder de nieuwe enthousiaste leiding van dirigente Lydia van Apeldoorn. De jongste leden zullen ook van

zich laten horen, zij musiceren onder de inspirerende leiding van Aliet van der Maten. Zij laten u graag meegenieten van hun vorderingen op de blokfluit. Hierna kunt u luisteren naar de talenten van de malletband onder leiding van dirigent Gerko van Olst. In de pauze heeft u gelegenheid om even op adem te komen en mee te doen aan de gebruikelijke verloting, die dit jaar wederom door de supportersvereniging mogelijk wordt gemaakt. Na de pauze

zal het A-orkest voor u optreden o.l.v. Marten van der Wal. Zij nemen u mee o.a. in de muziek: Van Oranje, Elisabeth, Adios Nonino en Praise my soul the King of Heaven. Het voorjaarsconcert vindt plaats op zaterdagavond 22 maart in de Noordgouw te Heerde, aanvang: 19.30 uur. Entree 6 euro p.p. en jongeren tot 12 jaar 3 euro p.p. Vergeet niet uw donateur, supporterskaart- of sponsorpas mee te nemen, deze kaart is geldig als entreebewijs.

Senioren sportdag VAASSEN- Op dinsdag 25 maart organiseert SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe haar jaarlijkse seniorensportdag in het dorpscentrum De Wieken in Vaassen. De seniorensportdag gaat van start om 9.30 uur en zal rond 16.00 uur worden afgesloten met de prijsuitreiking. In de afgelopen jaren is deze sportdag een enorm succes gebleken. Niet alleen om alle senioren de kans te bieden samen te bewegen, maar vooral om senioren een gezellige dag te bieden waarin zij elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen eten of een kopje koffie drinken. Net als vorig jaar kunnen belangstellenden deelnemen aan koersbal, sjoelen, darten

en netbal. Voor het netbal kan men zich uitsluitend met een heel team aanmelden. Voor koersbal, sjoelen en darten kan men zich individueel opgeven. Gedurende de hele sportdag zal de handwerkgroep van de SWO/E hun creaties tentoonstellen en te koop aanbieden. Tussen de middag is het mogelijk om gebruik te maken van een warme maaltijd. Deelnemers kunnen zich opgeven voor een stamppotbuffet verzorgd door Slagerij ter Weele Oene/Emst. Opgave voor het buffet dient voor 10 maart gedaan te worden. De kosten voor de sporters zijn 7,50 euro per persoon. Deze kosten zijn inclusief de maaltijd. De consumpties zijn voor

eigen rekening. Senioren kunnen zich opgeven door middel van een opgavenformulier. Deze zijn af te halen bij: het kantoor van de SWO/E aan de Stationsstraat 25 te Epe; Dorpscentrum De Wieken, Molenstraat 15 te Vaassen; Bloemfontein, de Wetstraat 12 te Vaassen; Dorpshuis De Hezebrink, Ds. Van Rhijnstraat 69 te Emst; Kulturhus Oene, Dorpsstraat 1416 te Oene. Voor het inleveren van de opgavenformulieren of voor informatie: SWO/E Welzijn & Ondersteuning, Stationsstraat 25 te Epe. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur op nummer 0578-620988. Of kijk op www.swo-epe.nl.

Oplevering duurzame installatie Faberhal HEERDE- Vorige week week is de duurzame installatie in de Burgemeester Faberhal in Heerde in bedrijf gesteld. Dit is een duurzame installatie op houtpellets in combinatie met zonnepanelen. Deze installatie levert een besparing op in de stookkosten van +/- 60% t.o.v. gas. Wilt u als bedrijf of particulier meer weten over deze installatie en ook besparen op de stookkosten neem dan contact op met: Biomassatechniek Heerde (Groothandel duurzame installaties), Molenweg 2-2, www. biomassatechniek.nl, tel. 0578697578 of Heva Klimaat & Installatie, Zwolseweg 80D, www. heva.nl, tel. 0578-690475. Op de

foto: links Gerjohn van Munster (Biomassatechniek Heerde) en

rechts Stephan de Kruijf (Heva Klimaat&Installatie).

VAASSEN- Zaterdag 22 februari stond de James Brown tribute band 'Funky Fools' samen met cover band 'Sweet Cherry Pie’ in ontmoetingscentrum Impuls Vaassen. Organisator Sven Blokdijk vond dat het tijd werd om weer is wat leven in de brouwerij te brengen en wist Christian Kratszch (Funky Fools) en Alex Pelamonia (Sweet

Cherry Pie) hier in mee te krijgen. Gezamenlijk hebben zij een heerlijk muzikale avond vol energie weten te verzorgen voor in totaal zo’n 120 personen. Heeft u ook een leuk idee? Muzikaal? Creatief? Cultureel? En brengt het mensen op een leuke manier bij elkaar? Neem dan contact op via het emailadres s.blokdijk@koppelepe.nl.

Lionsclub Hattem in actie voor de Bongerd HATTEM- Op zaterdag 22 maart doet Lion Club Hattem mee aan de landelijke actie van het Oranje Fonds, NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Lions hebben als motto ‘We Serve’. De bundeling van krachten tussen het Oranje Fonds en de Lions past goed bij beide organisaties die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Op de zaterdag van NL Doet

gaan de Lions, samen met nog enkele andere vrijwilligers, nieuwe brievenbussen plaatsen bij de appartementen van de bewoners van Zorg- en Wooncentrum de Bongerd in Hattem. De huidige bussen zijn door intensief en lang gebruik nu echt aan vervanging toe. Alle appartementen worden voorzien van een nieuwe brievenbus en de bewoners krijgen allemaal een sleutelhanger uitgereikt met een passende sleutel.

PvdA Heerde viert 100 jarig jubileum HEERDE- De PvdA afdeling Heerde viert zaterdag 1 maart haar 100- jarig jubileum. Dit in aanwezigheid van 2e Kamerlid van de PvdA, mevrouw Keklik Yücel. Het jubileum start om 13.30 uur met een voetbalwedstrijd tussen een elftal van PvdAers en een elftal met spelers van de voetbalverenigingen van de gemeente Heerde. De wedstrijd wordt op het complex van de voetbalvereniging Heerde aan de Veldweg te Heerde gespeeld. De aftrap zal door de burgemeester van Heerde, mevrouw I. Peijnenburg-Adriaenssen, worden verricht. Om 15.00 uur wordt in het partycentrum de Keet van Heerde met de receptie gestart. Tevens zal een tentoon-

stelling, “100 jaar PvdA Heerde” worden geopend en is er om 16.30 uur een politiekdebat met de lijsttrekkers, vertegenwoordigers van Groenlinks, D’66; VVD; PvdA. Tevens zal de fractievoorzitter Muus Groot van de Statenfractie PvdA Gelderland deelnemen. Mevrouw Yücel zal het debat leiden. In portefeuille van mevrouw Keklik Yücel zitten de onderwerpen; onderwijs, cultuur en wetenschap; sociale zaken en werkgelegenheid; wonen en rijksdienst; buitenlandse handel en ontwikkelingsamenwerking. Mevrouw Yücel is bij de regio direct betrokken omdat zij aan de andere kant van de IJssel woonachtig is. U bent van harte uitgenodigd.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PA G G II N N AA 49 2

Vanaf nu: APK compleet 19,95

Autobedrijf Van Huffelen

- Ook voor alle schadereparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service

Ford Ka 1.2Si, T rend .............................. ´ 11 Ford Ka 1.2 T itanium X .......................... ´ 11 Ford Ka 1.2i Cool, Sound ................. 2x ‘10 Ford Ka 1.3i Futura ............................... ‘07 Ford Ka 1.3i Briels ................................. ’04 Ford Fiesta 1.3i T rend, 5-drs., ................ ‘ 11 Ford Fiesta 1.2Si T rend, 5-drs., ............ ‘ 1 0 Ford Fiesta 1.3i T rend 3-drs ................... ‘09 Ford Fiesta 1.3 Futura, 3-drs., ................ ‘08 Ford Fiesta Chia 1.4 5-drs., .................. ´07 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., ......................... ´03 Ford Fiesta 1.3 Classic ......................... ‘02 Ford Focus 1.4i T rend, 5-drs., ................ ‘09 Ford Focus 1.6i T itanium, 5-drs., ........... ‘08 Ford Focus 1.6i, 5-drs. T rend ................ ‘07 Ford Focus 1.6i Champion, 5-drs., ........ ‘06 Ford Focus 1.6i Futura 3-drs .................. ‘04 Ford Focus Cmax 1.8i Futura ............... ‘05 Ford Focus Cmax 1.8i Futura ................ ‘04 Ford Focus 1.6i 5-drs., ........................... ‘00 Ford Fusion 1.4i Futura+ ....................... ‘06 Ford Fusion Futura 1.6i extra´s ............. ´06

Verrassend betaalbaar Eetkamerstoel Etna In verschillende kleuren ribstof.

159.00

89

Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘09 Fiat Panda Edizione Cool ...................... ‘06 Citroen C1, 5-drs., ................................. ‘ 1 0 Citroen Saxo 1.1, 5-drs., ....................... ‘00 Renault Clio 1.2, 5-drs., ......................... ‘05 Suzuki Alto 5-drs., GLX .......................... ´04 Mini Cooper Pepper 1.6 extra’s .............. ‘06 Nissan Micra 1.2i 3-drs., ........................ ‘05 Opel Corsa 1.2i 3-drs., ...................... 2x ´02 Toyota Aygo Cool, 5-drs., ........................ ‘ 11 Stationwagon Ford Focus 1.6i T rend Combi ................ ‘08 Ford Focus 1.6 Diesel Combi ............... ‘07 Ford Focus 1.6i 16V Futura Wagon ....... ‘05 Ford Focus 1.6i Combi T rend ................ ´04 Ford Focus 1.6i Combi ..................... 2x ‘02 Ford Focus 1.6i Combi Cool ed. ............ ´03 Ford Focus 1.6i Combi ...................... 2x ‘00 Ford Focus 2.0i Combi 750 euro ........... ´99 VW Golf 1.6i 16V Variant Ocean, ........... ‘03 Peugeot Partner 1.9D ........................... ´00

Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

D VER RASSEN VOO RDE EL!

Mooi én voordelig bij:

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Twello Duistervoordseweg 54 Telefoon 0571 - 271526

Bart Pool Installaties

Heerde Dorpsstraat 35 Telefoon 0578 - 691612

Zompweg 10 8181 VX Heerde

www.pijnappel.info

T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl

LIJST

Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

2

SAMEN... LEVEN WERKEN WONEN

Ben van der Linde

STABIEL

EN

BETROKKEN

 www.heerde.christenunie-sgp.nl @CU_SGP_Heerde www.facebook.com/cusgpheerde

e rd ee n: H de ge ie in 1 ld in n L eg ve 1 ht nU er sw en 4 lic te d er ap 83 In ris an k 7 k W Ch J. v na A 44 p B. eve 1 A 38) or Z 9 0 de W 81 el. ( er e 8 rde 74 t He d 5 e 9 P van mp He 9 4 SG .C. nka T 8) 6 H r W 7 Bo 181 (05 8 el. t

ChristenUnie-SGP is voor een leefbare en veilige gemeente, daarom: - Voor een duidelijke en daadkrachtige handhaving van de rechtsorde en voldoende politie in onze dorpen - voor aanpak van overlast door drugs en alcoholmisbruik en voor stevig optreden tegen de veroorzakers van overlast en vernielingen - Voor blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid, zeker ook voor de zwakkere verkeersdeelnemers als voetgangers, fietsers, kinderen, mindervaliden en ouderen - Voor het instellen van vuurwerkvrije zones rond zorgcentra, winkelcentra, kerken en scholen - Voor een goed toegeruste vrijwillige brandweer in Heerde en Wapenveld


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 50

Dagtocht naar Duitsland

Dorpsraad en RVG gaan samen optrekken WAPENVELD- De Dorpsraad Wapenveld gaat een volgende stap zetten in de plannen om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum van Wapenveld. Men heeft RVG Development uit Oosterbeek als partner en investeerder voor de plannen weten te interesseren. Voorafgaand aan het verkiezingsdebat op donderdag 27 februari in Horeca ’t Spyker tekenen

beide partijen om 19.45 uur een intentieovereenkomst. “Doel van de overeenkomst is om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om het huidige winkelcentrumgebied Wapenveld te versterken en een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Daarin speelt de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum een cruciale rol”, aldus het bestuur van de Dorpsraad.

Nog voor de zomer afvallen

HATTEM- Voor de dagtocht naar Duitsland waren er wederom veel belangstellenden uit Hattem die afgelopen vrijdag meegingen. Stichting Welzijn Hattem had deze keer een bezoek aan het landgoed Clementswerth in Sogel georganiseerd. De busreis erheen met MM-travel, via landelijke

wegen en een tussenstop met uitgebreide “koffie met kuchen und schnittchen” nabij Nordhorn, was op zichzelf al een genot. Daar kregen de bezoekers onder de deskundige begeleiding van een gids allerlei wetenswaardigheden te horen. Ook kreeg men de gelegenheid om de mooie kloostertuin

in winterse sfeer te aanschouwen. Nadertijd stond er een heerlijk en uitgebreid Duits buffet voor alle 48 personen klaar. Tevreden en voldaan keerden iedereen ’s avonds weer terug naar het mooie Hattem. Vele ideeën voor een volgende gezellige dagtocht werden alweer uitgewisseld.

Tweede concert Trio Flor d’Luna HEERDE- Het concert gegeven door Flor d’Luna, Fado en Theo Ettema, gedichten, bij de opening van de nieuwe expositie bij De Queeste was een groot succes; het programma paste naadloos bij het werk in de expositie. Ademloos hebben de bezoekers van het concert zitten luisteren. Omdat er meer belangstelling was dan plaatsen is er een tweede concert gepland, bij voldoende reserveringen, op zondagmiddag 16 maart. Voor informatie over het programma en reserveren zie: www.galeriedequeeste.nl. De expositie met werk van Inez van Dillen loopt nog t/m 13 april. Galerie en Beeldentuin De Queeste, Koerbergseweg 6 Heerde, www. galeriedequeeste.nl. Open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur en op afspraak, tel. 0620881914.

Opening Veertigdagentijd HATTEM- Op woensdag 5 maart is er om 19.30 uur in de Emmaüskerk een kerkdienst die in het teken staat van de opening van de Veertigdagen-

tijd. De Veertigdagentijd is voor de christelijke kerken een tijd van bezinning op weg naar Pasen. Deze eerste dag in de Veertigdagentijd wordt ook

wel Aswoensdag genoemd. Voorganger in deze aangepaste avonddienst is Ds. Egbert R.Veen en het thema is “Zoek de stilte”.

HEERDE- Wil je nog voor de zomer een paar kilootjes kwijt en kans op een blijvend resultaat? Meld je dan aan bij Sportscenter Bijsterbosch voor de slankcursus Sportief Afslanken’. Dat deze cursus zo succesvol is, blijkt wel uit het feit dat in het 31 jaar bestaan van het sportscenter, deze cursus al meer dan 25 jaar velen heeft geholpen om op hun streefgewicht te komen. “We merken dat vooral mensen die in de loop der jaren al diverse diëten hebben uitgeprobeerd er achter komen dat deze diëten op de lange duur niet werken. Tijdens ‘Sportief Afslanken’ leer je dat het belangrijk is om een gezond eetpatroon te hebben. Dat dit bovendien lekker kan zijn en blijvende resultaten biedt”, aldus Janet Bijsterbosch-Dijkstra. Het gebeurt ook regelmatig dat iemand na een aantal jaren opnieuw de cursus doet om weer even terug te gaan naar de basis. Tevens

speelt het groepsgevoel een rol, je staat niet alleen, maar doet het samen met anderen, dat stimuleert. Een voordeel van het voedingdeel is dat het hele gezin gewoon kan mee eten en dus eigenlijk mee profiteert van de gezonde wijze. De cursus duurt tien weken, bestaande uit elke week een gezamenlijke les PumpSpinning, verder mag er gebruik gemaakt worden van alle groepslessen. Daarnaast wordt de cursist op de MilonCirkel ingesteld zodat hij/zij ook deze training erbij kan doen. Dit alles zorgt met het juiste voedingpatroon voor een uitstekend resultaat. Het voedingsgedeelte wordt begeleid door voedingsdeskundige Elly van Kranen van Qui Bono. Heeft u belangstelling, meld dan snel aan, want vol is vol. De cursus start op donderdag 14 maart in het sportscenter in Heerde. Voor info, tel. 0578693463 of info@sportscenterbijsterbosch.nl.

Myscara bij Salon Schoonheid EPE- Bij Salon Schoonheid in Epe kunt u nu ook terecht voor Myscara; volle en lange wimpers voor 3 weken lang. In tegenstelling tot mascara die u elke dag moet aanbrengen, bijwerken en eraf halen is er nu Myscara. Een semipermanente wimpercoating die 2 tot 3 weken perfect op uw wimpers blijft zitten. Eénmaal door een gespecialiseerde professional aangebracht, heeft u de komende weken geen omkijken naar uw wimpers. Het is een oogvriendelijke en veilige wimpercoating die geschikt is voor natuurlijke wimpers. “Bijwerken is niet nodig. 100% waterproof. Douchen, zwemmen, zelfs een keer naar de sauna is mogelijk. Een coating die niet vlekt of uitloopt; Panda-ogen zijn verleden tijd. Veilig geteste en oogvriendelijk wimpercoating geschikt voor zowel boven- als onderwimpers”, aldus Kim Brummel-Martens.

Voor iedereen die er 24 uur per dag op en top uit wil zien. Myscara wordt gratis voor u verwijderd. Wilt u meer informatie of om een afspraak te maken, neem dan gerust contact op via 06-25465937 of via info@salon-schoonheid.nl. Neem ook eens een kijkje op www. salon-schoonheid.nl. Op de hoogte blijven van de aanbiedingen en acties? Zie https://www.facebook. com/salonschoonheid.

Petanque

UITNODIGING Thema-avond:

Duurzame lokale energie in Heerde. Waarom: Er wordt veel geschreven en gediscussieerd over energiebesparing en duurzame energie. Maar: welke mogelijkheden zijn er voor ons burgers? Kunnen wij als burger zelf initiatief nemen? Hoe zou je dat dan moeten oppakken? Wat kost het en wat bespaar ik? Kunnen wij ook als collectief gaan werken? Kortom: veel onduidelijkheid en dus ook veel vragen! Op deze en mogelijk andere vragen wordt ingegaan door deskundigen van overheid, ondernemers, woningcorporatie en een ervaren burger, en wel op:

HATTEM- Een drukke week was het weer voor de spelers van Hattem Petanque. Het eerste mixtoernooi was op de dinsdagavond, en de tweede was het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag. Op de 3e donderdagavond het maan-

delijkse toernooi, evenals het à la Maison toernooi op zaterdagmiddag. Uitslag dinsdagavond: 1e Henk van Holst, 2e/3e Martin Willemsen/Ton Visser, 4e Jeroen Bakker, 5e Bennie Wassink. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Gerard

van der Werf, 2e Johan Moraal, 3e Gerrit Hoogers, 4e Willem Ramaker, 5e Wiebe Doorn. Uitslag donderdagavond: 1e Gerard van der Werf, 2e Louis Steringa, 3e Ton Visser, 4e Dini Boomstra, 5e Ben Kort.

4 maart 2014 in Partycentrum De Keet, Eperweg 55, Heerde. Inloop vanaf 19.30 uur EEN IEDER WORDT VAN HARTE UITGENODIGD!!! Het volledige programma is aan te vragen via antonham@d66heerde.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 52 1

Aangeboden Parttime Chauffeur www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Voor bestrijding van MOLLEN bellen met 06-44494856

16 mm, 8 mm, diaâ&#x20AC;&#x2122;s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lpâ&#x20AC;&#x2122;s, singletjes, cassettebandjes etc.

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp, dag(en) in overleg. Uw huis weer spik en span, bel dan 06-22331702. Elke zondagavond SUPER BINGO WRZV te Zwolle. Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs â&#x201A;Ź 250,-. Buitengasthuisstraat 8 te Zwolle. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 BIEDT ZICH AAN ervaren tuinman, voor al uw tuinwerkzaamheden. 038-8440086 Uw kozijnen aan vervanging toe? Bel uw vakman. Tel: 06-53933177 TATTOO + PIERCING â&#x20AC;&#x153;RA-DAâ&#x20AC;? Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Overstappen vanwege Windows XP? Advies en Reparaties Verkoop PC & Laptop Apa Computer Service Direct contact: 06-12 055 125

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privĂŠ. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-6611 2 1 . HONDENTRIMSALON PERRO Al 15 jaar vertrouwd adres voor profess. vachtverzorging van uw hond in Emst,Vaassen,Epe! Tel: 0578-662578

TE KOOP Kippenmestkorrels zak 25 kg (voor 200m² gazon en tuin) 9 euro. 3 zakken 25 euro. V.d. Wetering, Eperweg 55 in Oene. Tel: 0578-641603.

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK Burgemeester Schorerlaan 9 8 181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Administratiekantoor DeWater Voor uw belastingaangifte en toeslagen Tel: 06-23124835 www.de-water.nl

TIMMERBEDRIJF B. TIMMERBEDRIJF B. FIKS FIKS

T immerwerkzaamheden T immerwerkzaamheden (nieuwe kozijnen), tegelwerk, (nieuwe kozijnen), badkamers, toilet,tegelwerk, keukens, badkamers, toilet, keukens, woonkamer, laminaat leggen, woonkamer, laminaat leggen, metselwerkzaamheden. metselwerkzaamheden.

Computer

20 euro per uur 20 euroexcl. per btw uur (arbeid)

(arbeid) excl. btw Tel. 06 - 201 760 33 Tel. 06 - 201 760 33

J. Franken Dakkapellen

GELD NODIG? Lever uw oud ijzer in bij Veluwse Metaalrecycling Ammie de Vries en reken meteen af! Tel: 06 â&#x20AC;&#x201C; 5321 2602 b.g.g: 06 â&#x20AC;&#x201C; 5128 9812 www.veluwsemetaalrecycling.nl

APS-Therapy bij acute en chronische pijnklachten Bel 0578 â&#x20AC;&#x201C; 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak bij ons in Oene. Meer informatie vindt u op www.praktijkhetklooster.nl.

Service Spek

* specialist in dakkapellen * plaatsing in ĂŠĂŠn dag * schriftelijke garantie op constructie Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg Tel: 0525-662204 www.franken-dakkapellen.nl

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, wasm. en fietsen. W ordt opgehaald. T el: 0578575524 u wordt altijd terug gebeld.

PROFKAP

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Vrijblijvend prijsopgaaf Wapenveld - 038-4479762

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll. Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

   

TE HUUR per direct een 4 persoons chalet in Doornspijk, 06-13142525 Computerhulp en Reparaties Websites en Advies Verkoop PC & Laptop Apa Computer Service Direct contact: 06-12 055 125

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken

PROFKAP

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

        

   

3,00 2x McKroket of 2x Cheeseburger Combineren is mogelijk. Niet geldig i.c.m. andere McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s aanbiedingen. AllĂŠĂŠn geldig tegen inlevering van deze waardebon bÄł McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s restaurant Heerde t/m 05-03-2014.

voor maar

5,50

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

voor maar

VAN DE MARS

Praktijk De Verbinding

Pastoor Hagenstraat 1 8171 AH Vaassen Tel. 0578-621162 / Mob. 06-30871953 hansdw@praktijkdeverbinding.info www.praktijkdeverbinding.info

Niet geldig i.c.m. andere McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s aanbiedingen. AllĂŠĂŠn geldig tegen inlevering van deze waardebon bÄł McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s restaurant Heerde t/m 05-03-2014.

HOUT EN PLAATHANDEL

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

Hans de Wilde

www.uwcomputerhulp.com

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Natuurgeneeskundige praktijk voor energetische (paranormale ) therapie

Medium Milk Shake Aardbei

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pcâ&#x20AC;&#x2122;s, 2e handse pcâ&#x20AC;&#x2122;s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

3000m2 showroom

www.rhodos.nl

Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

voor maar

1,95

Uw belastingaangifte 2013 volledig verzorgd? V.a. â&#x201A;Ź 51,50. Tel: 06-16742781.

Verantwoord ontgiften en daarna afvallen met de Detoxkuur van â&#x20AC;&#x2122;t Klooster. Bel 0578 â&#x20AC;&#x201C; 641789 of mail naar info@tklooster.com voor een afspraak bij ons in Oene. Meer informatie vindt u op www.praktijkhetklooster.nl.

Ga snel naar McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s Heerde en proďŹ teer!

     

    

     

  

  

Massief houten vloeren v.a. 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - T respa.

2x Big Mac of 2x McChicken Combineren is mogelijk.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

Niet geldig i.c.m. andere McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s aanbiedingen. AllĂŠĂŠn geldig tegen inlevering van deze waardebon bÄł McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s restaurant Heerde t/m 05-03-2014.

Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734 Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beĂŤd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.

voor maar

8,50 Medium Voordeel Menu* + Happy Meal naar keuze * Keuze uit de volgende Voordeel Menuâ&#x20AC;&#x2122;s: Big Mac of McChicken. Niet geldig i.c.m. andere McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s aanbiedingen. AllĂŠĂŠn geldig tegen inlevering van deze waardebon bÄł McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s restaurant Heerde t/m 05-03-2014.

voor maar

8,50 2x Medium Voordeel Menu Keuze uit de volgende Voordeel Menuâ&#x20AC;&#x2122;s: Big Mac of McChicken. Combineren is mogelijk.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 Z I E A D V E RT E N T I E E L D E R S

Niet geldig i.c.m. andere McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s aanbiedingen. AllĂŠĂŠn geldig tegen inlevering van deze waardebon bÄł McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s restaurant Heerde t/m 05-03-2014.


SCHAAPSKOOI - dinsdag 25 februari 2014 - PAGINA 52

Zaalvoetbaltoernooi in Faberhal

ANBO Heerde

HEERDE- In de Faberhal in Heerde werd woensdagmiddag een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Dit vond plaats in het kader van sportactiviteiten tijdens de voorjaarsvakantie. Tien teams van diverse basisscholen uit Heerde namen deel aan dit evenement dat georganiseerd werd door v.v. Heerde en Dennis Jolink, combinatiefunctionaris onderwijs en sport. Er werd sportief gestreden tijdens de onderlinge wedstrijden. De deelnemers werden aangemoedigd door ouders, vriendjes en andere belangstellenden. De uitslag: 1- de Beste Maten, 2- FC Bliksemschutters, 3- FC Swaggerboys, 4- De SEH Boys, 5De Bliksemschutters, 6- AFCA

HEERDE- De ledenbijeenkomst van ANBO Heerde vindt plaats op woensdag 26 februari, aanvang: 14.00 uur, in De Spikke aan de Stationsstraat 8 Heerde. Ingang van de zaal is aan de achterkant/ zijkant. Burgemeester Inez Pijnenburg komt iets vertellen over de betekenis van het fenomeen Cittaslow. Zoals u allen waarschijnlijk weet, heeft

Ouderensoos hoort over Pieterpad

Heerde, 7- FC Kip, 8- De Talentjes, 9- FC Kipnoedels, 10- FC de Jongens. Donderdag werd in

De Rhijnsberg in Heerde en in ’t Olde Veld in Wapenveld een Trefbaltoernooi gehouden.

Nieuw in Hattem: Lupe Belastingen en Administraties HATTEM- Op 17 februari is Marie-Lupe Stapper begonnen met haar eigen bedrijf: Lupe Belastingen en Administraties. MarieLupe: “Na mijn studie fiscale economie heb ik twaalf jaar lang bij diverse accountantskantoren gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als senior tax consultant bij een bigfour accountantskantoor in Zwolle. Hoewel ik het daar prima naar mijn zin had, merkte ik toch dat ik het contact met de mensen achter de cijfers en de aangiftes ging missen. Begin 2014 heb ik de stap genomen en heb ik besloten om voor mezelf te beginnen.” Lupe Belastingen en Administraties richt zich op particulieren en bedrijven. Marie-Lupe: “Particulieren kunnen bij mij terecht voor hun aangifte inkomstenbelasting. Ook voor toeslagen, aanvragen huursubsidie en het op orde brengen van de financiële administratie kun je mij benaderen. Verder ben ik gespecialiseerd in

HEERDE/VEESSEN/EPE- Op de eerste zaterdag van de maand, op zaterdag 1 maart, wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangeboden. Ook wordt gevraagd om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. Tijdens het transport

senioren uit Oene. De Soos komt eens per drie weken bij elkaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post in Oene. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en het soosbestuur hoopt op een goede opkomst en een leerzame middag. Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wenden tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom.

gaat er namelijk wel eens een zwakke zak stuk en wordt de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in Heerde of bij de volgende adressen: fam. Boer Veesserenkweg 3 Veessen; fam. Mulder Heemskerkstraat 20 Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen, tel. 0578-696112.

Spinningmarathon voor het KWF de aangifte inkomstenbelasting voor IB-ondernemers, de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte omzetbelasting voor Bv’s. Naast de belastingaangiftes kunnen mensen ook terecht voor fiscaal advies op verschillende gebieden.” Marie Lupe:

de kandidaat-raadsleden, spreek ze dan gerust aan. Graag horen ze wat u bezig houdt. Mocht u ze zijn misgelopen, via www.heerde.pvda.nl kunt u de contactgegevens vinden als ook het verkiezingsprogramma. En natuurlijk bent u zaterdag 1 maart van harte welkom bij de viering van het 100-jarig bestaan van de PvdA-afdeling Heerde. De aftrap is om 13.30 uur op het terrein van V.V. Heerde met een voetbalwedstrijd tussen lokale PvdA’ers en een afvaardiging van de jeugd van de lokale voetbalverenigingen en wordt om 15.00 uur vervolgd in partycentrum De Keet van Heerde.

Ondernemers Heerde verwennen bewoners

“Als het nodig is, kan ik mensen doorverwijzen naar externe specialisten in mijn grote netwerk van belastingspecialisten.” Lupe Belastingen en Administraties, Crocusstraat 16, 8051 DP Hattem, www.lupebelastingen.nl, tel. 0651548239.

Van den Beltsnerttoernooi HLTC HEERDE- Op zondag 2 maart wordt om 10.00 uur voor de zesde keer in successie het tennisseizoen aan de Oldekampshof te Heerde met het Snerttoernooi geopend. Voor veel deelnemers zal een belangrijke reden tot meedoen de aangeklede snertmaaltijd zijn. Fruithuis Arie van den Belt verzorgt de catering voor dit toernooi al vanaf het begin op buitengewoon smakelijke wijze met producten uit eigen keuken. De strijd zal gaan om de Paul Donkervoorttrofee, genoemd naar de enige jaren geleden met zijn vrouw en twee kinderen tragisch verongelukte Paul Donkervoort, die een zeer geliefd en enthousiast tennisser bij de HLTC was. De beker, met de omvang van een reuzenbokaal, is destijds ter beschikking gesteld door Arie v.d. Belt. Wie eens wil ervaren hoe sportief gezellig het toegaat op en rond de banen van de HLTC, is van harte welkom op het complex.

Bingo

HEERDE- Op dinsdagmiddag 18 februari werden de bewoners van Brinkhoven verwend met heerlijke proeverijen tijdens het kijken van de Olympische spelen. Slijterij Herfkens, Veerle bloemen, fijnbakkerij Lageweg, het Heer-

OENE- Op donderdag 27 februari komt de soos in Oene weer bijeen. Tijdens deze middag komt de familie Vesters uit Wezep. Zij gaan vertellen over het Pieterpad bij stukjes en beetjes met muzikale begeleiding van Willie Bourgonjen en partner Johan. Ze brengen het gezelschap in vele provinciën met hun verhalen en muziek. De ouderensoos Oene is bestemd voor alle

Kledingactie Roemenië

PvdA op straat te vinden WAPENVELD/HEERDE- De komende tijd is de PvdA op straat te vinden in Wapenveld en in Heerde. Op zaterdag 8 en 15 maart zal de partij met de bekende ‘rode kar’ om 10.00 uur in Wapenveld te vinden zijn. ‘s Middags is het de bedoeling in enkele wijken van Heerde van deur tot deur te gaan om bewoners aan de komende verkiezingen te herinneren en om te horen wat er leeft en om van gedachten te wisselen over de PvdA-plannen voor de gemeente. Ook zal de Heerdese vrijdagmarkt worden aangedaan en wel op 28 februari en 14 maart vanaf 14.00 uur. Mocht u uw hart willen luchten of iets mee willen geven aan

Heerde het predicaat Cittaslow– Gemeente gekregen. Het belooft interessante informatie te worden. Na de pauze komt Fennie Tiemens van de Gemeente Heerde uitleg geven over het vrijwilligerswerk en de mantelzorg in Heerde. Ook dit onderwerp is interessant en actueel. Discussie en vragen zijn als vanzelfsprekend toegestaan.

der fruithuis, Puur, Limburgia en slagerij Uit de Bosch zorgden voor heel veel lekkernijen. Reacties van bewoners waren heel positief. Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen een bloem van Veerle mee.

VAASSEN- Het wijksteunpunt Bloemfontein Vaassen organiseert op donderdag 6 maart om 14.00 uur een bingo in de ontmoetingsruimte van de Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Er zijn verschillende kleine prijsjes te winnen. De kosten voor deelname aan deze bingo bedragen 4 euro per persoon.

HEERDE- Op vrijdag 7 maart wordt er bij Sportscenter Bijsterbosch te Heerde een spinningmarathon georganiseerd. De opbrengst gaat naar team De Keet van Heerde/Tapperij Teun, die de Alpe d’HuZes gaat beklimmen komende zomer en zo komt de gehele opbrengst bij het KWF terecht. Van 18.00 tot 22.00 uur worden er spinninglessen verzorgd met verschillende thema’s, zo komt er zelfs een liveband om de spinners te begeleiden. Tijdens deze uren is er 2 keer de beklimming van

Koffieochtend De Huiskamer EPE- Op dinsdag 4 maart is Alie Bosch van Woonzorg Unie Veluwe, De Boskamp op de koffie in het wijksteunpunt De Huiskamer van de Burgerenk in Epe. Tijdens het koffie-uurtje van 10.00 tot 11.30 uur schuift Alie aan om informatie te verstrekken over De Boskamp aan buurtbewoners. Het koffie-uurtje wordt gehouden in de huiskamer van het wijkgebouw de Burgerenk aan de Klimtuin 46 in Epe. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op de koffie. U mag vrijblijvend binnenlopen en hoeft alleen te betalen voor uw gebruikte consumpties.

de Alpe d’HuZes te zien op groot scherm. Daarnaast kunnen de deelnemers en toeschouwers genieten van een pastabuffet, dat wordt aangeboden door De Keet van Heerde en zijn er verschillende tussendoortjes voor de spinners, die worden aangeboden door De Plus Van den Hoven-Heerde en Bolletje Heerde. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Sportscenter Bijsterbosch in Heerde en kosten per uur spinning 15 euro.

DAGELIJKS OUD PAPIER INZAMELEN IN WAPENVELD Bij de Ned. Gereformeerde Kerk aan de kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk tussen 09:00 en 18:00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 9:00 uur en 11:00 uur, behalve op feestdagen. Onze vrijwilligers staan dan voor u klaar om u te helpen.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 53 2

e e m t i d n e r e i v ! Wij g n i t r o k e z u e k met

GAMMA Epe p feliciteert

hier vindt u onze bouwmarkt HEERDE

AT RA ST

HO

OF D

ZWOLLE

NUNSPEET

EG

CENTRUM

EG EW NI TO

QU I

AN

NSE WE G

ST

NLAA N BOR CK

TON GER E

ISW

09 N3

0

EG

OEN

R

ER W E

G

M EENT

O ST J

A5 OENE RW

N309

KANAA LWE G

HOOF DST R

AAT

DE

met de opening van de nieuwe winkel in Epe.

A50

VAASSEN

GAMMA Epe

De Meent 19 8161 ZN Epe Tel. (0578) 62 02 99

APELDOORN

openingstijden ›DXXe[X^k&dmi`a[X^ van 9.00 tot 21.00 uur ›QXk\i[X^ van 9.00 tot 18.00 uur

www.gamma.nl

% 15

korting

Met deze bon! Geldig van maandag 24 februari t/m zondag* 2 maart 2014. Alléén voor GAMMA Voordeelpashouders, m.u.v. Extra Goedkoop en OK artikelen. Zie de voorwaarden op gamma.nl

op 1 artikel naar keuze

% 20

korting

Met deze bon! Geldig van maandag 24 februari t/m zondag* 2 maart 2014. Alléén voor GAMMA Voordeelpashouders, m.u.v. Extra Goedkoop en OK artikelen. Zie de voorwaarden op gamma.nl

op 1 artikel naar keuze

WELKOM opde ProCon peuterdag! vrijdag 14maart2014 Kinderen,oudersenbelangstellendenzijnvanhartewelkomopalleProConscholen! Van9.00tot11.30staatdedeurvoorjou/uopen. Kijkvoormeerinformatieendeadressenopwww.stichtingprocon.nl

HELDER INZICHT Ziet u door al het papierwerk de belastingaangifte niet meer? Wij helpen u graag. Samen doen wij uw belastingaangifte. Dat betekent dat wij zorgen voor een compleet overzicht én helder inzicht in uw financiën. Ook een persoonlijk gesprek hoort hierbij. Daar staan wij voor. 0578 - 843 745 info@lokhorst-epe.nl www.lokhorst-epe.nl

COMPLEET OVERZICHT

HELDER INZICHT

DUIDELIJK BERICHT


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 25 FEBRUARI 2014 - PAGINA 54

Snor scooters tegen aantrekelijke prijzen.

De foto en het gedicht zijn ingestuurd door A. van Marle uit Heerde. Veur een olde boommlaan, â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś.. An een olde laan in Heerde, stonn boomm jaorn te dromen, zommers gruune blae, â&#x20AC;&#x2122;s winters in een machtig takknspel; wolkn dreevm er zâchies baovm. Genietn veur â&#x20AC;&#x2122;n kuieraar en kraaje. Besluut wordn enomm: â&#x20AC;Ś..die olde knârren gaot der uut. Wie geevn ze een nummer, verstĂśp Ăťt zicht mar niet umme te telln. Iej weetn daor kump de â&#x20AC;&#x2DC;knetterbieleâ&#x20AC;&#x2122; an. Dag boomm; â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś. enne daor is gien woord â&#x20AC;&#x2DC;citta slowâ&#x20AC;&#x2122; bie. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfotoâ&#x20AC;&#x2122;s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@ online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Lopen voor zonne-energie in SyriĂŤ VAASSEN- Op zaterdag 29 maart klinkt alweer voor de 4e keer rond 11.00 uur het startschot voor de Tempress Solar Run. Het evenement wordt georganiseerd door Tempress Systems gevestigd op het Eekterveld te Vaasen en Atletiekvereniging Cialfo uit Epe. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl. Het is een recreatieve wedstrijd voor lopers van alle leeftij-

den. U kunt 5, 10 of 15 kilometer lopen. De afstand van 15 kilometer is dit jaar voor de eerste keer in het programma opgenomen. Het parcours loopt een stukje over het industrieterrein Eekterveld, maar al snel door het landelijke gebied. De start en finish is direct naast het bedrijfspandpand van Tempress Systems waar voldoende parkeerruimte is. Nieuw is de KidsRun

HLTC actiedagen populair

Dartclub Zuuk organiseert koppeldarten

HEERDE- De actiedagen voor het goede doel op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart van tennisvereniging HLTC slaan aan. Niet alleen bij de inwoners, maar ook bij het bedrijfsleven van Heerde. De opbrengsten van het 24-uurs tennisevenement gaan naar Stichting De Rode Beer voor de realisatie van een vakantiehuis op de Veluwe voor mensen met een handicap en hun familie/ begeleiding. Aan zoâ&#x20AC;&#x2122;n 200 bedrijven in Heerde is inmiddels een brief met een folder toegezonden. Daarin worden de mogelijkheden voor bedrijven om deel te nemen uiteengezet. Een tweetal bedrijven heeft snel gereageerd en besloten om een clinic voor de jeugd te sponsoren. Verder heeft een tiental bedrijven zich aangemeld voor deelname aan een bedrijvenclinic. Daarbij tennist een team van twee spelers van het ene bedrijf tegen dat van een ander bedrijf. Ook bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om in te schrijven voor een tennisclinic, die gegeven wordt door deskundige tennisleraren. Van vrijdag 16.00 tot zaterdag 16.00 uur spelen twee leden van de tennisclub een marathonwedstrijd tegen elkaar. Vierentwintig uur lang met slechts 5 minuten per uur rust. Sponsors voor deze slopende wedstrijd zijn nog van harte welkom. Vanzelfsprekend kunnen niet alleen bedrijven, maar ook particulieren sponsoren. Ook bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het tennispark aan de Oldekampshof 1 in Heerde. Het volledige programma is terug te vinden op www.hltc.eu. Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met Alexander Bus, via a.bus93@upcmail.nl of tel. 06-20655688.

EPE/EMST- Zaterdag 8 maart is het weer zover. Dartclub Zuuk organiseert, in samenwerking met Discotheek Blue Sky in Emst, het koppeldarttoernooi. Er kunnen maximaal 40 koppels deelnemen. De voorbereidingen voor het toernooi zijn in volle gang, en de inschrijving is gestart. Het toernooi begint op 13.30 uur en de deelnemers wordt verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn. Het toernooi vindt plaats in Discotheek

Bingo VAASSEN- SWO/E Welzijn en Ondersteuning organiseert op woensdag 5 maart een bingoochtend in Dorpscentrum de Wieken aan de Molenstraat 15 te Vaassen. Aanvang: 10.00 uur.

over een parcours van 1000 meter strijden de jongste hardlopers (t/m 12 jaar) om de eerste KidsRun kampioenstitel. Per deelnemer wordt 1 euro gedoneerd aan de actie Solar for Syria. Hiervan worden compacte opladers met lampen op zonne-energie uitgedeeld aan de vluchtelingen in SyriĂŤ. U blijf op de hoogte van de SolarRun via www.TempressSolarRun.nl.

Blue Sky. In de eerste ronde wordt er in poules gespeeld. In de volgende rondes wordt er via het knock-out systeem gespeeld, verdeeld over een winnaars- en verliezersronde. Het inschrijfgeld bedraagt 12 euro per koppel. Inschrijven kan telefonisch bij Herman van de Worp op tel. 0645 246 082, of via e-mail op marjoleinvandeworp@hotmail.com. Verdere informatie is op de website www. dartclubzuuk.webklik.nl te vinden.

Dagelijkse oud papier inzameling:

vaar- en rijdemonstraties gegeven worden door de leden en gasten van de diverse gastverenigingen. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Veertiende Hangplektoernooi S.V.Vaassen VAASSEN- Het veertiende hangplektoernooi van de S.V.Vaassen is vastgesteld. Het toernooi is bestemd voor deelnemers ouder dan 15 jaar. Indien er groepen zijn die er niet aan voldoen kan contact opgenomen worden met de organisatie, zodat ze kunnen kijken naar een oplossing. Gemengde teams dienen bij het spelen van wedstrijden minimaal 3 dames op het speelveld te hebben. Er wordt gespeeld op halve velden met handbaldoelen en inclusief de keeper staan er zeven spelers

AANGEBODEN Huishoudelijke hulp, dag(en) in overleg. Uw huis weer spik en span, bel dan 06-22331702. TE HUUR Zelfst. woonruimte, 50 m², compl. gestoff., woonk., keuken, 2 sl.k., wc, douche, schuurtje, tuin, landelijk. â&#x201A;Ź750,= all in. Tel: 0578-661995. TE KOOP zeer zuinige renault twingo diesel, 2012, zwart,elec. schuifdak, cruisecontrol, airco, 64000 km, 0578795064 GEVRAAGD Donker eiken meubelen, antiek voor export. We komen vrijblijvend bij u kijken.

in het veld. Onbeperkt wisselen is mogelijk, lichamelijk contact is niet toegestaan. Het is voor de organisatie van belang bij de keuze van de avonden te weten wanneer men beslist niet kan op de genoemde data. Aanmelden kan tot 1 april per e-mail: denneappel@kpnmail.nl of neem contact op met de vereniging. Speeldata zijn: maandag 12 en 19 mei, woensdag 14 en 21 mei, dinsdag 13 en 20 mei, donderdag 15 en 22 mei. De finale-avond voor alle teams is woensdag 4 juni.

TE KOOP - Tuinset (4 stoelen, incl kussens en tafel) - Bloementafel (betegeld) - Electrische radiator (olie) - Grasmaaimachine (hand) Tel: 0578-696878.

   

Vaassens Loods, Veenweg 17 . Fernhout: 06-53898348.

   Â Â Â?Â?Â?Â?

Â?  ­Â&#x20AC;  Â&#x201A;

Prima aardappelen, o.a. Surprise (hand geraapt), Frieslander, Ottena, Bildstar e.a. soorten. Bezorging mogelijk. Henk van â&#x20AC;&#x2122;t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe tel. 0578-620180

Vakkundig en voordelig smartphone/tablet reparatie. Smart Repair te Vaassen 06-41142252 info@s-repair.nl

De Loods gaat v.a. april weer open!

www.junacounseling.nl stress, relatieproblemen,depressie. Annelies van Huffelen 0578-573764 Aardappelen te koop BILDTSTAR J. Esselink, Borchgraverweg 2 in Heerde. Tel: 0578-631709. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl Zoekt u een Chr. partner? www.samen-verder.nl sinds 1986 met consulenten werkzaam door het hele land. Gratis brochure. Tel: 088-1303400 (lokaal tarief). TE HUUR Woonruimte in Wapenveld voor 1 werkend persoon, geen huisdieren en niet roken. Tel: 06-48228261. TE KOOP Mooie Friese Ruin, 14 jaar. Vader Pike, zeer betrouwbaar in enkel, dubbel span en onder zadel. Tel: 0578-693270.

TE HUUR HEERDE Volledig gerenoveerd appartement 95 m2, tuin, eigen opgang. Prachtige locatie. Tel: 06-12912359. RECLAME FEBRUARI Alles in de meubelhal

30% korting Nu ook witgoed ! ʝT VOSJE SNUFFELWINKEL Beeklandseweg 13 Heerde. BROCANTE CADEAUWINKEL HET HANDELSHUIS EPE Elke week nieuwe items, cadeau artikelen, kroonluchters, meubels, tuindecoratie enz. Hoofdstraat 112 Epe, 6 dagen open. Tel: 06-53898348 www.hethandelshuisepe.nl GEZOCHT Z.S.M Gemeubileerde woonruimte 40 m² te Wezep/Hattem voor ¹ 3mnd. Tel na 18:00: 050-3115123 of 06-48683191 WWW.HONDENTRIMSALONRACHEL.NL

Voor vakkundig trimmen van alle hondenrassen. Tel: 06-48065972 te Epe.

WAPENVELD- Bij de Ned. Geref. Kerk in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, tussen 9.00 en 18.00 uur uw oud papier inleveren in ĂŠĂŠn van de geopende containers op het kerkplein achter de kerk aan de Kanaaldijk 57.

Open dag Modelbouwclub EMST- Op zaterdag 22 maart houdt modelbouwclub Epe haar jaarlijkse open dag bij forellenkwekerij â&#x20AC;&#x2DC;t Smallert aan de Smallertsweg 8 te Emst. De gehele dag door zullen er

Ga goedkoop naar het werk met een scooter van HBS Epe met 3 jaar motor garantie. Tevens elektrische fietsen en autobanden tegen spotprijzen www.hbstweewielers.nl Langeveenteweg 33, Epe tel.: 0578614510

SAM SAM HEERDE Uw kinderkledingadres voor betaalbare kleding, nieuw en gebruikte, maat 44 t/m 176. Zwolseweg 6, Heerde.

Pools Talenbureau Burnas Taalcursussen Pools - Nederlands en Nederlands - Pools Ds. van Meursstraat 6, 8191 AN Wapenveld Tel: 038-4479727. Mob: 06-12102439. GEVRAAGD - Oud ijzer - Huishoudelijke apparaten Gratis opgehaald. Tel: 06-22515632.

Broekhuis ongedierte bestrijding ratten-muizen-vliegen-vlooien-wespen-mieren

Wij zijn gespecialiseerd in houtworm en boktor B el 06-53782605 of www.broekhuisgroen.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 255

Uw tuin, 贸nze passie. Tuinontwerp - tuinaanleg - tuinonderhoud Door creativiteit en professionele kennis van tuinen te combineren met uw wensen wordt een vakkundig ontwerp gemaakt voor de aanleg van uw tuin. Aanleg van o.a: - onderhoudsarme levende tuinen - landschappelijke tuinen - gardenSwimm zwemvijvers en natuurlijke zwembaden - bedrijfstuinen - instellingstuinen - boerderijtuinen - moderne tuinen - belevingstuinen - duurzame tuinen - budgettuinen - beregeningsinstallaties Tevens tuinonderhoud: regulier, voor- en najaarsbeurten, snoeien en kappen van bomen. Interesse Neem vrijblijvend contact met ons op of neem een kijkje op onze website.

Plakkenweg 5, 8181 SN Heerde, tel. 0578 - 695995, fax 0578 - 697159, www.wjbruggeman.nl, info@wjbruggeman.nl

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD

t r o p s i r G

o wandelsch

enen

LET OP Het adviesspreekuur vervalt op: woensdag 5 maart en woensdag 12 maart. Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.00-17.00 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 56 2


FEBRUARI

S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PA G G II N N AA 57 2

Werkzaamheden Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Op diverse locaties worden kabels en leidingen verwijderd s4OTENMETVRIJDAGMAARTWORDENKABELSENLEIDINGENVERWIJDERDAANDE3CHAATGRAVENWEG"REEWEGEN .IJOEVERSEWEGIN(EERDE:EZIJNVERVANGENENNUNIETMEERNODIG s4OTENMETVRIJDAGMAARTWORDENKABELSENLEIDINGENVERWIJDERDAANDE:IEBROEKSEWEGTOTVOORBIJDE BRUGOVERDE'ROTE7ETERING s)NDEPERIODEVANMAARTTOTENMETAPRILWORDENAANDE0LAKKENWEGIN(EERDEKABELSENLEIDINGEN VERWIJDERDENWORDENERBORINGENGEDAANTENBEHOEVEVANDEAANTELEGGENUITLAATVANDEGEUL$ITIS NODIGOMAANVULLENDEGEGEVENSTEKRIJGEN s"IJVORSTOFDROGEPERIODEWORDENDEKOMENDETIJDKABELSENLEIDINGENVERWIJDERDINDEAKKERSLANGSDE +ERKDIJKIN(EERDE6ERKEERONDERVINDTVANGENOEMDEWERKZAAMHEDENGEENHINDER s'ASUNIE GAAT VANAF EIND MAART BEZIG MET DE AANPASSINGEN AAN HUN GASLEIDINGEN $IT GEBEURT AAN DE NOORD ENZUIDZIJDEVANDE+ERKDIJKBIJ6EESSENTENOOSTENVANDE'ROTE7ETERING$EZEWERKZAAMHEDEN VINDENVOORNAMELIJKINHETVELDPLAATSENHETVERKEERZALOOKHIERWEINIGVANMERKEN s4ENNE4ISTOTHALFMAARTBEZIGMETHETVERPLAATSENVANDEHOOGSPANNINGSMASTEN$AARNABEGINNENDE @OPRUIMWERKZAAMHEDENENEINDAPRILZIJNDEBOUWWEGENENHETWERKTERREINOPGERUIMD

Sloop van panden bijna afgerond $ESLOOPVANDEBOVENBOUWVANDEPANDENINHETGEBIEDISZOGOEDALSAFGEROND6OORDATOOKKELDERS FUNDERINGEN EN DERGELIJKE VERWIJDERD KUNNEN WORDEN IS OP ENKELE PLAATSEN EERST NOG BODEMONDERZOEK NOODZAKELIJK$AARNAWORDENDESLOOPWERKZAAMHEDENAFGEROND%RZIJNDANINTOTAALNEGENBEDRIJVENMET BEDRIJFSWONINGEN ENVIJFWONINGENAFGEBROKEN

Rondleiding mogelijk in Informatiecentrum Gemaal Veluwe 0ARTICULIEREN SCHOLEN BEDRIJVENENINTER NATIONALEDELEGATIESENZKUNNENEENRONDLEIDINGKRIJGENINHET INFORMATIECENTRUMINHET'EMAAL6ELUWEIN7APENVELD$EKOMENDEVIJFJAARDOETHETGEMAALOOKDIENST ALS INFORMATIECENTRUM .AAST INFORMATIE OVER DE HOOGWATERGEUL 6EESSEN 7APENVELD EN HET PROGRAMMA 2UIMTEVOORDE2IVIERISERINFORMATIETEVINDENOVERDE+ADERRICHTLIJN7ATERENHETPROGRAMMA3TROOMLIJN "EIDEPROGRAMMASVOERENOOKMAATREGELENUITLANGSDE)*SSEL Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vicky Tol van Waterschap Vallei en Veluwe, telefoon (06) 50 50 88 47 en/of e-mail vtol@vallei-veluwe.nl.

Aannemer in maart gehuisvest in gebied $EAANNEMER #OMBINATIE)*SSELWEIDE ISVANAFMAARTGEHUISVESTINHET GEBIED 6OOR ZON DERTIG MEDEWERKERS VAN HET PROJECTTEAM VAN DE AANNEMER IS ER DAN KANTOORRUIMTE (ET TIJDELIJK KANTOOR LIGT AAN DE +ERKDIJK NET TEN OOSTEN VAN DE 'ROTE 7ETERING (ET KANTOOR BLIJFT STAANTOTIN)NMIDDELSISDEPUINFUNDERINGVOORHETTERREINAAN GEBRACHT ISDEKEETBIJNAKLAARENISHETTERREINVERHARD.AAANLEGVAN DENUTSVOORZIENINGENKANHETGEBOUWINGEBRUIKWORDENGENOMEN

Overzicht werkzaamheden van de aannemer dit jaar: s-EIJUNIHETAANLEGGENVANDEBOUWWEGENENHULPBRUGGENBEGINT s2ONDDEZOMERDELOSWALAANDE)*SSELWORDTAANGELEGD!ANVOERVANZANDENKLEIGAATPERSCHIP:AND WORDTVIALEIDINGENGESPOTEN+LEIWORDTPERVRACHTWAGENVERVOERDVIADESPECIAALAANTELEGGENBOUWWEG s)NOFRONDOKTOBERSTARTHEIWERKZAAMHEDENAANDE7ERVERDIJKVOORDEBRUG7ERVERDIJK Voor planning aannemer zie: www.ijsselweide.com

Grond- en bodemonderzoeken $EKOMENDEMAANDENZIJNOPNOGDIVERSEPERCELENGROND ENBODEMONDERZOEKENNODIGINHETGEBIED$E ONDERZOEKENZIJNNODIGVOORHETVERKRIJGENVANEXTRAINFORMATIEOVERBODEMGESTELDHEIDENBESTAANONDER MEERUITHANDBORINGEN SONDERINGENENARCHEOLOGISCHONDERZOEK'RONDEIGENARENWORDENHIERVANTIJDIGIN KENNISGESTELD /OKWORDENOPACHTTIENLOCATIESPEILBUIZENGEPLAATSTTENWESTENENOOSTENVANDETOEKOMSTIGEGEUL$E PEILBUIZEN BLIJVEN PERMANENT STAAN DUS OOK NA DE REALISATIE VAN DE GEUL EN GEVEN INFORMATIE OVER DE GRONDWATERSTANDTERPLAATSE

7ILTUDEE MAILNIEUWSBRIEFONTVANGEN !ANMELDENKANVIAWWWVEESSEN WAPENVELDNL

Belangrijkste contactgegevens werkzaamheden aan hoogwatergeul Projectkantoor hoogwatergeul Het projectkantoor in Veessen is onderdeel van Waterschap Vallei en Veluwe. (IERKUNTUTERECHTMETALLEVRAGENOVERHET PLANONTWERPVANDEHOOGWATERGEUL DEPLANNING ENVOORTGANGVANWERKZAAMHEDEN :IEVERDEROOKWWWVEESSEN WAPENVELDNL Contactgegevens: "EZOEKADRES 6EESSER%NKWEG ,+TE6EESSEN MAANDAGTMVRIJDAGVANTOTUUR 4ELEFOONNR TIJDENSKANTOORUREN 0OSTADRES 7ATERSCHAP6ALLEIEN6ELUWE 0OSTBUS !#!PELDOORN % MAILVEESSEN WAPENVELD VALLEI VELUWENL )NLOOPSPREEKUURPROJECTKANTOOR -AANDAGTMDONDERDAGVANTOTUUR 'RONDZAKEN DONDERDAGTUSSENTOTUUR % MAILUWVRAAGOVERGRONDZAKENNAAR GRONDZAKENVW MINLNVNL 6OLGHETPROJECTVIADESOCIALMEDIA 4WITTER HOOGWATERGEUL67 &ACEBOOKWWWFACEBOOKCOMHOOGWATERGEUL67

Aannemer / Combinatie IJsselweide Combinatie IJsselweide bestaat uit aannemerscombinatie Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort. Deze combinatie zorgt voor de aanleg van de hoogwatergeul. (IERKUNTUTERECHTMETALUWVRAGENOVERDE UITVOERINGVANDEWERKZAAMHEDENDIEDIRECT TEMAKENHEBBENMETDEAANLEGVANDEHOOG WATERGEULMAAROOKMETPLANNING KLACHTENED :IEVERDEROOKWWWIJSSELWEIDECOM Contactgegevens: "EZOEKADRES 0ELMOLENLAAN '77OERDENTIJDELIJK 0OSTADRES 0OSTBUS ''7OERDEN #ONTACTFORMULIER 6IADEWEBSITEWWWIJSSELWEIDECOM 4ELEFOONNRn

Kabels en leidingen / sloop gebouwen: ."6OORVRAGENOFKLACHTENDIEBETREKKINGHEBBEN OPVERLEGGENVAN KABELSENLEIDINGENDIENTU EERSTCONTACTOPTENEMENMETHETBETREFFENDE NUTSBEDRIJF. 6OOR VRAGEN OVER SLOOP VAN GEBOUWENKUNTUCONTACTOPNEMENMETDElRMA "OVERHOFF UIT (EERDE TELEFOONNR  E MAILINFO BOVERHOFFNL

Rondleidingen informatiecentrum hoogwatergeul: 6OORRONDLEIDINGENINGEMAAL6ELUWE KUNTUCONTACTOPNEMENMET7ATERSCHAP 6ALLEIEN6ELUWE MEVR6ICKY4OL 4ELEFOONNR % MAILVTOL VALLEI VELUWENL


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 258

WEEKENDDIENSTEN HEERDE ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen beHuis 78-6 9818 reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 05 057 8-69 1811 of 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Heer de: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. Apotheek Heerde: 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Neem voor noodmedicatie buiten deze openingstijden eerst contact op met de huisartsenpost via tel. 0900 333 63 33. Voor andere spoedeisende vragen kunt u bellen met de Spoed apotheek via tel. (038) 424 54 74. De Spoedapotheek is gevestigd aan de Dr. v. Heesweg 2 in Zwolle. Tandar O.Veluw e: Bel voor inlichtingen uw eigen andarttsen N. N.O .-V eluwe: tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 enar Dier Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huis ar Huisar artts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be3 8reikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0 03 44 79595, 05 78-6 9818 33363 33. 447 057 8-69 1811 o off 09000900-3 633 Apo theek Apotheek theek:: Zie apotheek Heerde Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Tandar andartt s: Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apo theek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 17.30 uur, zat.: 10.00Apotheek 13.00 uur. Apo theek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. Apotheek 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 578 76 57 Tandar andarttsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578-

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C. Hoek, 19.00 uur ds. G.J. Röben. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk): 10.00 uur ds. J.D. Smit, 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 en 17.00 uur Jeugddienst, ds. R.C. Vervoorn. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J.F. de Haan, 16.30 uur ds. T.J. Boersma. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur Maaltijd van de Heer en 19.00 uur Themadienst, ds. J.M. Weststrate. Evang. Gem. Immanuël (‘s-Heerenhof): 10.00 uur dienst. Christengem. Hebron Heerde (Brede School ‘de Rhijnsberg’): 10.00 uur dhr. René Houtman. Evang. Gem. de Schaapspoort (De Keet van Heerde): 10.30 uur dhr. Herman Esselink. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur drs. L.C. Bulens. Wendhorst: 10.45 uur ds. C. van de Worp. Lokale Omroep Heerde: 9.30 uur Herv. Gem. Emst, ds. J. van Doorn.

575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar Dierenar enarttsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenkliniek Epe-Centrum, Emmastraat 5. Tel. 0578613121 Dier enbe scherming Epe aas sen: Tel. Dierenbe enbes Epe,, Ems Emstt, Oene en V Vaas aass 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAA SSEN EN EMS T AAS EMST Huis ar Huisar artts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apo theek S Apotheek Sttellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/ m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verlo sk undigenpr ak tijk La V it a: Silvia de Haan, Elizaerlosk skundigenpr undigenprak aktijk Vit ita beth Olthuis, Liesbeth Post, Adelina van Gurp, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 088-0511783. Dier enar ak tijk V aas sen Dierenar enarttsenpr enprak aktijk Vaas aass Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 Dier enar ak tijk v an Duinen Dierenar enarttspr sprak aktijk van Stationsstraat 68, 8171 BZ Vaassen, 0578 571 133

HA TTEM HATTEM Huis ar Huisar artts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 090033363 33. 0900-3 633 Apo theek Hat Apotheek Hatttem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandar andartts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4441313), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verlo sk undigenpr ak tijk erlosk skundigenpr undigenprak aktijk tijk:: Mami, 038-3761674 Dier enar Dierenar enartts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 2 maart 2014 | Eerste Lijdenszondag

H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Daggenvoorde; do. 19.00 uur Eucharistie in Wendhorst, past. Hofstede; za. 18.30 uur Woord- en Communieviering, past. Kantoci. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur Heilig Avondmaal en 18.30 uur Nabetrachting, ds. J. van Doorn. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe). OENE Herv. Gem.: 9.30 en 15.00 uur ds. E. Mijnheer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur dr. J.C. Borst.

VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. C.M. van der Leek-Vosmeer, 19.00 uur Kidspraise in Tabernakel, ds. C.E. Lavooij. Herv. Evang.: 9.00 uur dhr. H. Simon, 14.30 uur ds. H. Juffer. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. B. Heslinga, , 19.00 uur Kidspraise, ds. C.E. Lavooij. VGV: 10.00 uur mw. Marianne Visch-de Bruin. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dienst. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Daggenvoorde.

VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G. van der Top.

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder.

WAPENVELD Herv. Gem.: 8.30 uur Heilig Avondmaal, ds. G.H. Koppelman, 10.45 uur Heilig Avondmaal, ds. L.C. Talsma, 14.30 uur Dankzegging, ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. H.J. van Marle, 14.30 uur ds. H.J. van Marle. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. P.J. Hofland, 19.00 uur Jongerendienst, Karim Landoulsi. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur (dienst voor gehandicapten met GKV) ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. Tj. Boersma, 14.30 uur (dienst voor gehandicapten in NGK) ds. D.W. Fijan. Filadelfia Gem.: 9.30 uur mw. R. Smit.

WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. B. van ‘t Veld.

EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 10.00 uur Gezinsdienst, ds. B. Lampen, 19.00 uur (in Regenboogkerk) ds. R. Holwerda. Sionskerk: 9.30 uur dr. T.E. van Spanje, 18.30 uur ds. J.J.W. Mouthaan. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur ds. B.M. Meuleman, 15.00 uur ds. H. Lassche. Geref. Regenboogkerk: 10.00 uur ds. J. Wolleswinkel, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. R. Holwerda.

HATTEM Prot. Gem. i.w.: (Andreaskerk): 8.30 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 10.00 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur Opendeur-dienst, ds. E.R. Veen; Emmaüskerk: 10.00 uur Moment van ontmoeting. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): Heilig Avondmaal, 8.45 en 10.30 uur ds. R.H. Knigge, 16.30 uur ds. H.J. Messelink; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. H. de Vries, 14.30 uur ds. F. Pathuis. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal, dr. A. Huijen, 16.30 uur (in NGK) ds. A. Beeftink jr. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. G. Bronsveld, 16.30 uur (met CGK) ds. A. Beeftink jr. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. J.M. Verkerk, 19.00 uur br. G. Vochteloo. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur ds. G. Heuver. Christ Centered Christian Church (de Noordgouw): 10.00 uur dienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: zo. 9.30 uur Eucharistieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian ((thuis thuis zor g) thuisz org) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255. Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 0900-9255. Medipoin Medipointt Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: V Voor hett lenen v van oor he an een artik tikel hett kkunnen van ar tik el is he unnen ttonen onen v an een legitimatiebenoodzak akelijk. wijs noodz ak elijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255. Medipoint Zorgwinkel De Zorgwinkel van Medipoint is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bin inttwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl Zor gS aam orgS gSaam Rijbewijskeuring: Iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag in Apeldoorn, Regentesselaan 2 en iedere woensdag in Epe, Beekstraat 15-17. Steunkouzenspreekuur: iedere 1e en 3e woensdag van de maand in Apeldoorn Regentesselaan 2; iedere 2e dinsdag en 4e donderdag van de maand in Epe, Beekstraat 15-17. Hoortest: iedere dinsdag en donderdag in Apeldoorn Regentesselaan 2.Info en aanmelden: tel. 055-5889858 op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, op zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op werkdagen van 17.30 - 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 16.00 uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Regentesselaan 2, Apeldoorn is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde (ingang via Regentesselaan). Plat ap de Platfform Gehandic Gehandicap apttenbeleid Heer Heerde is belangenbehartiger voor mensen met een handicap en/ of chronische ziekte in de gemeente Heerde. Info: info@pgheerde.nl en via website: www.pgheerde.nl Vrijwilliger scen tr ale InZe t rijwilligers entr trale In-Z Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl Cen tr aal Meldpun rijwilliger s Hulp entr traal Meldpuntt V Vrijwilliger rijwilligers de apen veld, V ee ssen, V or ch Heerde de,, W Wapen apenv Vee ees Vor orch chtten. Heer Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging; Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: ENTR AAL MELDPUNT v oor vrijwilliger shulp el. CENTR ENTRAAL voor vrijwilligershulp shulp,, ttel. (05 78) 6 92525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. (057 69 SW O/E - W elzijn & Onder Welzijn Onderss teuning - S Stteunpun eunpuntt en / S or g Ouderen Stt eunpun eunpuntt Man Manttelz elzor org Ouder Informatie, Advies en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+ en 65+ (voor m.n. Turkse ouderen), Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtingsbijeenkomsten Ouderen en Mantelzorgers, Ontmoetingsbijeenkomsten Mantelzorgers (Volwassenen en Jongeren), Wijksteunpunten (Bloemfontein Vaassen en Burgerenk Epe), Maaltijdservice aan Huis, Formulierenteam/Hulp bij Thuisadministratie (voor alle burgers), Repair Cafés / Klussendienst i.s.m. VHD Epe (Kruimelschaar) en VHD Vaassen, Multi Disciplinair Team 55+ (overleg meervoudige problematiek bij ouderen). Bezoek adr es: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadr es : oekadr adre adre Postbus 282, 8160 AG Epe. Tele eleffoon oon: 0578 – 620988 x: 0578 – 628395. E-mail (08.30 - 12.30 uur) Tele eleffa x info@swoepe.nl We b sit e : www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak Bijl E-mail: bsit site sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger Email: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel

Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl winkel el Epe Wetswink SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur verpleging en kr Thuis org aamzor kraamz huisv g or aamz Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie: www.vte-thuiszorg.nl g LANCEL OT kr aamz or LANCELO kraamz aamzor org Nieuwe Deventerweg 94a, 8014 AK, Zwolle. Tel. algemeen: 088 – 0660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag) UITV AAR TVER O MORI UITVAAR AARTVER TVER.. MEMENT MEMENTO Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITV AAR T VER TSTE EER” UITVAAR AART VER.. “DE LAA LAAT Merelweg 24, Wapenveld, tel. 038-4470470 St. vrijwillige hulpdiens de Kruimels chaar Epe ". hulpdienstt ""de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdiens oor Mek aar Hat hulpdienstt V Voor Mekaar Hatttem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slach dWest V eluw e Slachttofferhulp Noor Noordd-W Veluw eluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stich ting Nat uurlijk W elzijn tichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maat sch. Diens Ge zondheids zor g Maats Diensttverlening/ erlening/Ge Gez ondheidsz org Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stich ting W elzijn Hat tichting Welzijn Hatttem Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881, info@swhattem.nl Stich ting K orr elatie tichting Korr orrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl Philadelphia Z or g Gelderland Noor d Zor org Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantieopvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Klach o Ge zondheids zor g Klachtten en In Infformatiebur ormatieburo Gez ondheidsz org Stedendriehoek Epe /Heer de Epe/Heer /Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Dier enbe scherming Dierenbe enbes De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 .

COLOFON Redactie/ Corinda v.d Worp- Striker Aquisitie Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Molenweg 24a Postadres Postbus 90 8180 AB Heerde Telefoon 0578-691911 E-mail villamedia@online.nl Druk Hoekstra Krantendruk Oplage 28.250 ex. Bezorging 0342-471884


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 259

SUPERDEALS

BIJ AUTOBEDRIJF RORIJE

NISSAN NV400

ACENTA COMFORT PACK 125PK L2H2

€ 25.950

*

€ 19.950

UW VOORDEEL: € 6.000,-

ONDERNEMERS OPGELET: Profiteer nu van superdeals bij Autobedrijf Rorije. Onze Nissan bedrijfswagens zijn nu tijdelijk zeer scherp geprijsd. Nú tot wel € 6.000,- voordeel!

Groteweg 20, 8191 JW Wapenveld Tel. (038) 447 85 14 www.autobedrijfrorije.nl Autobedrijf Rorije: Uw Nissan Bedrijfswagenspecialist

NISSAN NV200

NISSAN PRIMASTAR

NISSAN NV400

€ 15.125

€ 19.080

€ 23.480

€ 11.980

€ 14.980

€ 18.680

DE PROFESSIONAL EDITIONS VAN AUTOBEDRIJF RORIJE

Nissan heeft z’n bedrijfswagens tijdelijk zeer compleet uitgevoerd voor een heel scherpe prijs. De Nissan NV200, de Primastar en de NV400 zijn nu verkrijgbaar als Professional Edition. Zo heeft u alle luxe aan boord als airco, cruise control, radio/CD met Bluetooth en centrale deurvergrendeling in één aanbiedingspakket. Vervoeren is vooruitzien. Check dus snel de kwaliteit, compleetheid én de prijs van de Professional Edition aanbiedingen. Laat onze Professionals ook voor u werken en kom langs bij Autobedrijf Rorije! * Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn exclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Korting van toepassing voor bestellingen bij uw Nissan-dealer vóór 31 maart 2014. De NV200 Professional Edition is gebaseerd op een 4-deurs Optima met 90-pk diesel. De Primastar Professional Edition is gebaseerd op een 4-deurs L1H1 Visia 2700 GVW met 90-pk diesel en is niet uitgerust met cruise control/airconditioning/radio/cd, maar met een Comfort Pakket. De NV400 Professional Edition is gebaseerd op een 4-deurs L1H1 Optima 3300 GVW met airco en 100-pk diesel. Raadpleeg uw Nissan-dealer voor de exacte specificaties.


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 60 2

Zoveel bloemen, kaarten, warme woorden, belangstelling en troostâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś.. Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder en oma :

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze lieve zorgzame moeder en oma

Geertruida Johanna van Zuuk â&#x20AC;&#x201C; van de Beek Door haar wilskracht en doorzettingsvermogen heeft ze het zo lang volgehouden.

Namens kinderen en kleinkinderen Epe, 22-2-2014

Yarden Uitvaartzorg Gelderland Stationsstraat 29, 8161 CP Epe

Heden is plotseling overleden onze zwager

Beert Dries Volkers W. van Diepen H. Veldwijk J. van Diepen K. en C. van Diepen E. en D. Kleinleugenmors

â&#x20AC; 20 februari 2014

Jeannet en Harry Kristian Thom

Adri

Wapenveld, 20-2-2014

In gelovig vertrouwen dat zij nu Thuis is bij haar en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Jan en HenriĂŤt Harmen en Esmee Herwin

Dick en Dieneke Tess Senn

Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Marinka de Haan aan SHUVRRQOLMNHXLWYDDUW]RUJ UW]RUJ

Â&#x2021;NOHLQVFKDOLJHRQGHUQHPLQJYRRU JYRRU HHQPRRLSHUVRRQOLMNDIVFKHLG FKHLG RNNHQ Â&#x2021;UXVWLJSURIHVVLRQHHOEHWURNNHQ Â&#x2021;ZDDUXRRNYHU]HNHUGEHQWW Â&#x2021;XZZHQVHQYRRUDI NRVWHORRVYDVWOHJJHQ GDJHQQDFKW

ZZZPDULQNDGHKDDQQOStina Draaijer - Fredriks sinds 23 juli 1980 weduwe van Hendrik Jan Draaijer Wapenveld, 6 juni 1927

Ma is thuis in haar vertrouwde omgeving waar wij in huislijke kring de laatste dagen met haar doorbrengen.

Mijn naam is Jolanda van der Wal-Volkers, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Epe en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3790.

Jo Rorije-Brummel

sinds 4 april 2012 weduwe van Gerard van Zuuk *19 januari 1934

In mijn vak neem ik niet alleen mijn hoofd mee, maar ook mijn hart.

Heerde, 21 februari 2014

Hendrik Draaijer Anita Persoons Hendrik Jan (in liefdevolle herinnering)

Machteldskamp 28 8181 ZN Heerde.

DaniĂŤlle en Richard Demi, Elroy

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 26 februari van 13.30 tot 14.00 uur in "Welgelegen" Stationsstraat 2 te Heerde. De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. De familie zal zelf zorg dragen voor de bloemen.

Na een langdurig ziekbed is rustig ingeslapen onze zus, schoonzus en tante

Stefan Correspondentieadres: Hoefblad 32 5527 KV Hapert Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 26 februari van 10.00 tot 10.30 uur in uitvaartcentrum â&#x20AC;&#x153;Memento Moriâ&#x20AC;?, Brinklaan 4a te Heerde. Aansluitend zal de afscheidsdienst worden gehouden in genoemd uitvaartcentrum. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats â&#x20AC;&#x153;Engelmanskampâ&#x20AC;? aan de Elburgerweg.

Truida van Zuuk - van de Beek Veilig in Jezus armen. Mama, u heeft het goed gedaan.

Sinds 4 april 2012 weduwe van Gerard van Zuuk. Heerde: Heerde: Epe: Epe:

M. Tabak - van de Beek J. Tabak W. van de Beek J. van de Beek - Augustinus D. van Zuuk â&#x20AC; W. van Zuuk - Visser A. Tichelaar â&#x20AC;  J. Tichelaar - Visser neven en nichten

Dankbaar Langs deze weg willen wij allen danken voor de steun en het medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootoma

Aartje Kasteel â&#x20AC;&#x2DC;Attieâ&#x20AC;&#x2122; Uw aanwezigheid en medeleven hebben laten zien dat veel mensen haar hebben geliefd en gewaardeerd om wie zij was voor ons allen.

Heerde, 20 februari 2014

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Heerde, februari 2014

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnummer voor eventuele vragen.

Rien Meeuwsen Wij zijn dankbaar voor uw aandacht na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en oud-opa. Het heeft ons getroost en gesteund. Wij bedanken de medewerkers van Buurtzorg en van De Bongerd voor hun goede zorg tijdens zijn ziekbed. Namens de familie, Gerrie Meeuwsen-Harmens Hattem, februari 2014

Uitvaartzorg met alle ruimte voor persoonlijke wensen. In een sfeer van rust en ruimte informeer, adviseer en ondersteun ik u bij de invulling van het laatste afscheid. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartondernemer die bij u past. Herma van Zalk Telefoon (038) 376 41 23 | www.addiouitvaartzorg.nl


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA G I N A 26 1

Uitvaartbegeleiding Uitva U ittv vva aa artbegeleiding rtbegelle eiding & Verzorging Ve V errzorging rzzorging

LAGE TEMPERATUREN HOGE KORTINGEN!

Persoonlijke begeleiding met zorg, respect en stijl bij begrafenis of crematie. Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent. U kunt ons 24/7 bereiken op:

HET adres voor vakmanschap en kwaliteit !!

Snoeien, kappen, zagen... Profiteer ook deze winter weer van extra voordeel bij Vos Tuinvisie!

In het centrum van Heerde gevestigd ons meer dan 100 jaar oude Installatiebedrijf levert vakwerk, service en onderhoud op veel werkterreinen. Voor al het installatiewerk / Dakwerk staan wij klaar. Ook is er een uit bereiding gedaan richting Electra werkzaamheden. Wij hanteren een 24-uurs service en zijn voor u altijd bereikbaar.

((0578) 0578) 76 00 86 of

(038) 76 000 56

Internet: http://www.alphega http://www.alphega--uitvaart.nl

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?

Uitvaartverzorger Vaassen, Epe, Heerde e.o.: Sandra Dijkstra-de Boer Uitvaartverzorger Hattem, Wapenveld e.o.: Marco Maasen

Wegen uitbrieding van werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Leerling loodgieter / dakdekker M/V Voor 40 uur per week. Wat wij vragen is een medewerker die interesse heeft in ons vak, Klantvriendelijk en flexibel zijn ingesteld geen hoogte vrees heeft. Uiteraard is bezit van een rijbewijs een vereiste en moet hij bereid zijn voor zijn functie vakgerichte cursussen te volgen. Ook bezit van of bereid zijn tot het behalen van het diploma VCA is een vereiste. Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie met C.V. binnen 10 dagen richten aan Installatiebedrijf Gert Lammers, Stationsstraat 18, 8181 CX Heerde. Reageren via email is ook mogelijk: info@gertllammers.nl

volop speelplezier in emst! in dears-

vookrjaantie va D

OeoRpend! O N g a r ext

Langeweg 14 Emst

0578-613936 Openingstijden

Maandag 24 feb: Dinsdag 25 feb: Woensdag 26 feb: donderdag 27 feb: Vrijdag 28 feb:

gesloten extra geopend van 9.30-17.00 uur 9.30-18.00 uur extra geopend van 9.30-17.00 uur 9.30-18.00 uur

kijk voor actuele tarieven en meer informatie op:

www.heggiesspeelschuur.nl Bij inlevering van deze bon ontvangt u 50% entreekorting Geldig van 21 feb t/m 2 maart 2014. Niet i.c.m. andere acties (max. 2 pers. per bon).

Nieuwbouw ERWIN HAAS ARCHITECT w w w. e r w i n h a a s . n l info@erwinhaas.nl

Ve r b o u w Ve r g u n n i n g e n Advies

06 149 47 668

Ontwerpen aan een duurzame toekomst

A U TO B E D R I J F VA N H E U S D E N 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Lupe Belastingen en Administraties Voor al uw belastingzaken voor zowel particulieren als ondernemers en uw (privé) administratie. Vraag naar de mogelijkheden en de scherpe tarieven.

M. Tessemaker, Lange Veenteweg 13 Epe. Tel. 06 - 51 51 51 62 E-mail: info@tessedaken.nl

Aangifte inkomstenbelasting 2013 vanaf € 45 voor alleenstaanden, € 55 voor gehuwden/geregistreerde partners. Lupe Belastingen en Administraties p.a. Crocusstraat 16 - 8051 DP - Hattem - 06 – 51 54 82 39. www.lupebelastingen.nl - lupebelastingen@gmail.com - KvK 59925639

www.tessedaken.nl

Plank & Vloer P a r k e t v l o e re n

- Houten vloerdelen - Lamelparket - Onderhoudsmiddelen

G.J G.J.. Dul Gegarandeerd vakwerk, redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 of 06-51347820

Qui Bono Gewichtsbeheersing Elly van Kranen

10 jaar garantie

Voor al uw dak- en zinkwerkzaamheden.

8191 JR WAPENVELD

Schildersbedrijf & W andafwerking Wandafwerking

Epe

- Laminaat - Multiplanken - Vinylparket

www.plankenvloerepe.nl Tevens schuren/onderhoud bestaande vloeren.

Showroom Hoofdstraat 11 8162 AA Epe T 0578 - 63 16 00 M 06 - 534 412 07 M 06 - 532 357 79 Geopend vrijdags 13.00 - 17.00 u. en 19.00 - 21.00 u. zaterdags 10.00 - 16.00 u. (doordeweeks op afspraak)

Gediplomeerd gewichtsconsulent Lagestraat 30-a 8191 LP Wapenveld Telefoon: (06) 14692169 www.quibono.nl info@quibono.nl

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Twee bossen tulpen voor ................................... 4,50 Paardenkruidenmuesli 15 kilo ....................... 10,75 Koemestkorrels 20 ltr ......................................... 5,50 Korrelkalk 25 kilo ................................................ 6,25 Primula Acaulis voor .......................................... 0,55 Violen voor ......................................................... 0,13 Salix treurkatjes v.a. ........................................... 5,95 Voorjaarsbloembolletjes v.a. ............................. 0,55 Beukenhaag v.a. ................................................. 0,40 Fruitbomen v.a. .................................................. 6,00 Boeketten v.a. ..................................................... 3,95 Volop bomen, struiken, violen, dierenvoeding, bloembollen, groente-/bloemzaden en potgrond. V.a. 20 februari: Groente planten en pootaardappelen. Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917 Geopend: ma t/m vr 13.00 - 17.00 uur, zat 9.00 - 17.00 uur


PAGGIINNAA 262 S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 263


S C H A A P S K O O I - D I N S D A G 25 F E B R U A R I 2 0 1 4 - PA PAGGIINNAA 264

Schaapskooi week 09 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you