Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr.4, 28 september 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Halve eeuw getrouwd

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

Maatwerk in keukens Allee 27, 8051 DG Hattem - [ 038 ] 4446971 - www.nagelhoutkeukens.nl

HEERDE- Rini en Aalt Schoonhoven waren afgelopen week vijftig jaar getrouwd. Een gelukkig stel dat geniet van het leven. Aalt heeft Rini leren kennen in Heerde via zijn achterneef. “Zij ging met haar nichtje, die ook haar vriendin was, naar het dorp. Ik zat toen nog in mijn diensttijd. Op de brommer ging ik met mijn achterneef naar Heerde”, legt Aalt uit. Zijn achterneef en haar nichtje kregen verkering met elkaar en ja toen was de stap voor hen beiden snel gemaakt. “We bleven met z’n tweeÍn over”, grapt Aalt. Tijdens zijn diensttijd zagen ze elkaar niet veel maar nadat Aalt klaar was, zijn ze getrouwd. “Eerst hebben we bij mijn schoonouders in Wapenveld gewoond omdat we niet veel geld hadden.” Aalt werkte als monteur bij garage Bloemendaal in Hattem en daarna bij garage Dalhuisen in Oldebroek. Daar woonden ze ook. “Maar dat beviel niet zo. Ik

hoorde dat ze bij Rein de Jong een monteur zochten.” Hij solliciteerde en werd aangenomen. “Via Rein de Jong kwamen we eerst aan de Eperweg te wonen waar we zes jaar hebben gewoond.” Daarna konden ze een huis aan de Klaverweg kopen, ÊÊn van de huizen die Rein de Jong voor zijn personeel had laten bouwen. En daar wonen ze nu al sinds 1968. Aalt heeft 36 jaar bij Rein de Jong gewerkt. Rini is werkzaam geweest als kantinejuffrouw bij de verffabriek SikkensSmit in Wapenveld. “Na mijn trouwen ben ik daarmee gestopt. Later heb ik als hulp in de huishouding gewerkt.” Het echtpaar heeft twee zonen en vier kleinkinderen. Ze zijn, ondanks het pensioen, druk bezig met allerlei werkzaamheden. Zo helpt de 71-jarige Aalt mee bij de speeltuinvereniging Jeugdhonk met het aanpassen van speeltoestellen. “Ik doe het las en slijpwerk.” De 68-jarige Rini houdt van schilderen. “Dat doe ik sa-

men met een vriendin bij ons boven. Het is heel gezellig.” Ze schildert figuratief. Haar man is vrijwilliger bij het Kozakkenveer. Hij helpt bij het onderhoud van de motor. Samen zijn ze actief als vrijwilliger bij de Polenwinkel. En Rini helpt bij de Rode Beer. En ze trekken er dikwijls op uit met hun eigen boot die ze al 34 jaar hebben. “We gaan vaak in het weekend en zomers gaan we een maand met de boot op vakantie.” ’s Winters ligt de boot in Hasselt. Aalt geniet elke dag: “Ik vind het fijn om zoveel om handen te hebben, dan ga je ook niet prakkiseren. We zijn erg dankbaar en hebben het prima naar ons zin.” Rini weet wel waarom ze het nog steeds fijn hebben. “We laten elkaar vrij. Je moet niet de hele dag op elkaars lip zitten. Als je op elkaar gaat letten, wordt het niets.” Haar man voegt toe: “We lachen meer dan we huilen.” Het echtpaar heeft hun jubileum gevierd in de Spikke in Heerde.

“een heilige koe verdient de beste verzorging� Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

Restantenmarkt zie pagina 7

Burendag in teken van ontmoeting EPE- De Stichting Ontmoeting begeleidt 15 jaar ex-gedetineerden in Huize Norel. Vanwege dit jubileum werd zaterdag een Ontmoetingdag gehouden. Het terrein bij Huize Norel stond vol met kramen met boeken, kleding, eten etc. Zo was er voor elk

wat wils. Ook de kinderen konden zich uitleven; zij mochten een ritje maken in een huifkar, schaken op een reuzenschaakbord of zich uitleven op een springkussen. Op enkele buien na konden de bewoners en de bezoekers zich prima vermaken.

Auto Palace

Stationsstraat 9-11, Heerde www.autopalace.peugeot.nl Tel:088-0035535 heerde@autopalace.peugeot.nl

Peugeot 3008

HEERDE- Zaterdag organiseerden Hanzeheerd Brinkhoven, buurtvereniging “de Punte” en Bintwerk gezamenlijk een burendag in Heerde. De burendag is een landelijk gebeuren van het Oranjefonds en Douwe Egberts met als doelstelling mensen met elkaar in contact te brengen. Bij Brinkhoven werd een grote bazaar gehouden met o.a. een kleedjesmarkt, een springkussen en een marmottenbaan. Er konden bordspellen of andere spelletjes gezamenlijk gedaan worden en de leden van de scoutinggroep Buys Ballot en Odyssee waren in grote getale aanwezig om mee te helpen. Daarnaast waren er optredens van o.a. de Rowan Tree dancers en van Soli Deo Gloria.

NIEUW E-MAILADRES SCHAAPSKOOI villamedia@online.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 22

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadres Postbus 175, 8180 AD Heerde Telef oonnummer elefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl

Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telefonisch bereikbaar 08.30 - 16.00 uur Burgerzaken ook iedere maandag •van 16.30 tot 19.30 uur geopend.

Telef oonnummers: elefoonnummers: Servicelijn (0578) 69 95 99 E-mailadres servicelijnow@heerde.nl

Loket Welzijn en Zorg: (0578) 69 95 65 afspraak buiten openingstijden mogelijk

Maandagavondopening Een computer voor een Burgerzaken in minimahuishouden wintermaanden korter In de wintermaanden is het minder druk bij de balie Burgerzaken dan in de zomer. Daarom zal de balie met ingang van 1 oktober (tot 1 april volgend jaar) op maandagavond geopend zijn van 17.00 tot 19.00 uur. Tot 1 oktober is de balie op maandagavonden nog geopend van 16.30 tot 19.30 uur.

Overlast hondenpoep, ook u een zorg! Hondenpoep zorgt op veel plekken voor overlast. Hondenbezitters laten honden uit op plaatsen die daar niet of minder geschikt voor zijn, en/of ruimen de hondenpoep niet op. Kinderen kunnen hier niet meer rustig spelen zonder risico te lopen op vieze kleren of wormen. Vervelend voor de kinderen en hun ouders, maar ook de verantwoordelijkheid van u als hondenbezitter! Hondenbezitters horen zelf de hondenpoep op te ruimen in openbare plaatsen, vooral die plekken waar kinderen spelen. De Heemde in Veessen Op dit moment komen er geregeld klachten binnen over overlast van hondenpoep bij de ingang van basisschool De Heemde in Veessen. Kinderen én ouders hebben last van de hoeveelheid poep die hier ligt. We roepen alle hondenbezitters die in die buurt hun hond uitlaten om de hond ergens anders te laten poepen, en/of de hondenpoep netjes op te ruimen. De regels Binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn, evenals op een aantal plekken buiten de bebouwde kom, zoals de gemeentebossen en de bossen van de Stichting Het Geldersch Landschap en op sportterreinen. Als u uw hond laat poepen op openbare wegen of voetpaden, in bermen, plantsoenen, speeltuinen, enz., moet u zelf de hondenpoep opruimen.

Afvalinzameling K lan vic e ROV A: lanttenser enservic vice ROVA: (038) 4273777 info@rova.nl

Opvang zwerfdieren tussen 08.00 en 17.00 uur: (0578) 699532 (gemeentewerf ) na 17.00 uur en in het weekend: 06-20766622 (T. Vos)

Houdt u zich zelf aan de regels, maar ziet u dat iemand anders dit niet doet, spreek hem dan aan op zijn verantwoordelijkheid. Helpt dit niet en vindt u toch regelmatig hondenpoep in uw woonomgeving, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente, zodat ter plaatse extra kan worden gecontroleerd. U kunt hiervoor en voor verdere informatie bellen met de heer C.L. Beekhuis, telefoon 0578 - 699433 of de heer R. Spijkerman, telefoon 0578 - 699428.

Vervanging straatverlichting In het centrum van Heerde wordt in de eerste helft van oktober de straatverlichting aangepast. De bestaande masten blijven staan, maar de armaturen met de lampen worden vervangen. Bij het Groene Hart worden wel vier nieuwe masten geplaatst. Dit is het gevolg van de herinrichting van dit gebied.

Voor meer informatie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’s en - verslagen, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.heerde.nl.

Energiezuinig De nieuwe lampen zijn energiezuinig. Dit past binnen het duurzaamheidbeleid van de gemeente Heerde. Uitvoering De werkzaamheden vinden plaats in de eerste weken van oktober. Dit kan wat overlast geven, maar dit wordt zoveel mogelijk beperkt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen naar de Servicelijn van de gemeente.

De gemeente Heerde kent al enige tijd een bijdrageregeling voor de aanschaf en het gebruik van een computer.

Mogelijkheden verruimd Na instemming van de gemeenteraad is vanuit het voormalige Studiefonds gemeente Heerde een extra, eenmalig bedrag gedoneerd. Ook is besloten de doelgroep van de computerregeling uit te breiden. De leeftijdsgrens is nu bepaald op kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Verder is het mogelijk een tweede computer in de vorm van een laptop aan te schaffen in het geval deze noodzakelijk is voor het te volgen onderwijs. De financiële bijdrage is onveranderd maximaal € 750,00. Er zit weer een redelijk bedrag in de pot, maar op is op. Minimahuishoudens De computerregeling maakt onderdeel uit van het gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid. En dat heeft tot gevolg dat er een inkomensgrens wordt gehanteerd van maximaal 112,5% van het wettelijk minimumloon. Bedraagt uw inkomen meer, dan kan er om die reden geen bijdrage worden verstrekt.

Tegemoetkoming gebruik computer Hebt u al een computer en heeft u een kind in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 17 jaar, dan kunt u voor het gebruik daarvan een beroep doen op een bijdrage van maximaal € 20,00 per maand. Deze tegemoetkoming wordt verstrekt vanuit de bijzondere bijstand. Dat houdt in dat bij een inkomen boven 100% van het wettelijk minimumloon rekening wordt gehouden met uw draagkracht. Hoe hoger het inkomen, des te minder de bijdrage. Wilt u een aanvraag indienen? Meldt u zich dan bij het loket Welzijn en Zorg. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Als u niet in staat bent naar het gemeentehuis te komen, kunt u telefonisch een afspraak maken voor een huisbezoek. De medewerkers van het loket kunnen u behulpzaam zijn bij het invullen van de formulieren. Het loket Welzijn en Zorg is op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 tot 16.00 uur op nummer 0578 - 699565.

Activiteiten zaterdag 2 oktober - herfstveldtoertocht; organisatie Cyclo ‘78 - van 09.00 tot 12.00 uur: boekenmarkt in gebouw Shaloom achter de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Julianalaan in Heerde - Triatlon en Run-bike-run op en rondom de skeelerbaan van Skeelerclub Oost-Veluwe maandag 4 oktober - ’s avonds staat een jongerenbus van Youth for Christ met pannakooi op de Brink in Heerde maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober - verkoopactie met rookworst en balkenbrij in Wapenveld; organisatie Speeltuinvereniging Pinkeltje

Collectes Het Fonds verstandelijk gehandicapten collecteert van 27 september tot en met 2 oktober De Dierenbescherming collecteert van 4 tot en met 9 oktober


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 32

4WWWHEERDENL

Vanaf 1 oktober: ĂŠĂŠn vergunning voor al uw plannen De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat in op 1 oktober 2010. Ruim 20 bestaande vergunningen worden dan als ĂŠĂŠn behandeld. U vraagt straks geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw- en kapvergunning aan, maar ĂŠĂŠn omgevingsvergunning voor de beide activiteiten ‘bouwen’ en ‘kappen’.

Voordelen De omgevingsvergunning maakt het voor u gemakkelijker. Er komt ĂŠĂŠn loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer ĂŠĂŠn aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in ĂŠĂŠn procedure en neemt ĂŠĂŠn besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop ĂŠĂŠn vergunning

te verlenen. Er is ook nog maar ĂŠĂŠn inspraak- en beroepsprocedure. De nieuwe vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend. Digitale indiening Vanaf 1 oktober 2010 vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Via een vragenboom stelt u vast of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvra-

gen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen. Een groot voordeel is dat u vooroverleg kunt voeren met de overheid en volgen hoe uw zaak erbij staat. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten. U kunt eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

Tot 1 okt ober 2010 oktober De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) treedt in werking op 1 oktober 2010. Tot dan verandert er nog niets aan het aanvragen van een vergunning en de behandeling door de gemeenten. Meer informatie Meer informatie over de omgevingsvergunning is te vinden op het Kennisplein Omgevingsvergunning, www.omgevingsvergunning.vrom.nl.

Voorbeeld Mevrouw Anna de Vries wil van haar schuur een garage maken. Hier had zij tot op heden een sloopvergunning en een bouwvergunning voor nodig. Als er nog een boom zou moeten wijken, zou zij ook een kapvergunning nodig hebben. Met de invoering van de Wabo kan zij volstaan met ĂŠĂŠn vergunning: de omgevingsvergunning. Via het Omgevingsloket online (het digitale loket bij de gemeente) kan zij haar vergunningaanvraag indienen. Hier kan zij met de vergunningcheck eerst achterhalen of zij vergunningplichtig is en zo ja, welke informatie zij moet aanleveren. Deze informatie, bijvoorbeeld een bouwtekening of een foto van een boom, kan zij gelijk digitaal inleveren. Voortaan hoeft zij dus niet meer met stapels kopieĂŤn naar het gemeentehuis, maar kan zij vanuit huis haar vergunningaanvraag indienen. Na het digitaal inleveren hoort mevrouw De Vries welke kosten eraan verbonden zijn, welke procedure er gevolgd wordt en wanneer uiterlijk besluitvorming plaatsvindt. Zo weet ze precies waar ze aan toe is.

Ambtshalve opneming gegevens in GBA Het college van Heerde heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding: “Land Onbekend� omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats van: Geslachtsnaam Lambrych

Voornamen Kamil ÂŁukasz

Geboortedatum 11-07-1983

Als u het niet eens bent met deze beschikking kunt u ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt schriftelijk bezwaar indienen. U kunt uw bezwaar richten aan: het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Denkt u mee over de toekomst van Veessen en Vorchten? Woensdagavond 6 oktober organiseert de gemeente Heerde een inloopbijeenkomst over de ‘Dorpsvisies Veessen en Vorchten’. Hierin wordt u een toekomstschets voorgelegd en uw mening daarover gevraagd. De avond vindt plaats in de kantine van Vevo (Veesser Enkweg 39) en begint om 19.30 uur. De gemeente is, samen met kernteams van inwoners van Veessen en Vorchten, gestart met het opstellen van een visie voor beide dorpen. De aftrap was op 3 september. Op deze zonnige vrijdag zijn de kernteams samen met een aantal raadsleden en gemeenteambtenaren en een ontwerpbureau op de fiets gestapt en hebben een tocht door Veessen en Vorchten gemaakt. Onderweg werden ideeĂŤn en wensen uitgewisseld, wees men elkaar op mooie plekjes en bijzondere gebouwen. Deze wensen en ideeĂŤn, en de informatie opgehaald uit interviews met enkele bewoners, hebben geleid tot een eerste toekomstschets voor Veessen en Vorchten. Deze toekomstschets wordt op 6 oktober besproken. Inhoud inloopavond Tijdens de inloopavond presenteert advies- en ontwerpbureau NoordPeil de eerste schetsen. Daarna kunt u aangeven wat u hiervan vindt: wat ontbreekt er, wat vindt u sterk, wat ziet u liever anders? Uw opmerkingen nemen we mee bij de verdere uitwerking van de dorpsvisies. Vervolgens starten we met het opstellen van een programma met projecten dat tot doel heeft de visie tot uitvoering te brengen. Daarna komen we weer bij u terug. Op deze wijze komt er een visie tot stand, gemaakt voor en met bewoners, die een bijdrage levert aan een levendige en stabiele toekomst voor de dorpen Veessen en Vorchten. Heeft u vragen over de inloopavond dan kunt u contact opnemen met Marije van der GaliĂŤn, m.van.der.galien@heerde.nl. Tot ziens op 6 oktober!!

Inzameling oud papier ijdag en za Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vr vrijdag zatter erdag dag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij ĂŠĂŠn van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen. Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat. Van 23 september tot 5 oktober staat bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde een container voor oud papier. Zaterdag 2 oktober wordt door de Protestantse Gemeente Wapenveld oud papier opgehaald langs de gebruikelijke routes. Het c.m.k. De Lofzang plaatst op 4 oktober een container op het parkeerterrein achter hervormd jeugdcentrum Welgelegen aan de Stationsstraat 2 in Heerde.

Straatnaamgeving Het college van Heerde heeft besloten de straatnaam Havenweg in Veessen te veranderen in Onderlangs. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend. De situatietekening kan worden ingezien bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 42

4WWWHEERDENL

Verkeersstromen gemeentewerf Veldweg nader onderzocht Naar aanleiding van de plannen voor de gemeentewerf aan de Veldweg zijn er bij de gemeente verschillende zienswijzen ingediend. Omwonenden en belanghebbende verenigingen zetten vraagtekens bij de locatie. Met name de verkeersveiligheid en de mogelijke overlast baren de omwonenden zorgen. Het college heeft naar aanleiding van de ingediende zienswijzen nader onderzoek laten doen naar de verkeersstromen in het gebied. De uitkomsten daarvan worden betrokken bij de reactie op de ingediende zienswijzen. De ambtelijke organisatie komt binnenkort met een advies over de ingediende zienswijzen en met een voorstel over de maatregelen die genomen moeten worden. Ook staan in dit advies de eventuele aanpassingen ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Inmiddels is ook de aanvraag om bouwvergunning voor de gemeentewerf ingediend. Dit betekent dat de besluitvorming over het projectbesluit en de bouwvergunning in ĂŠĂŠn keer kan plaatsvinden. Het streven is om de besluitvorming voor 1 november aanstaande af te ronden.

(Avond)schietoefeningen/Afsluiting Nieuwe Zuidweg Woensdag 6, maandag 11 (tot 19.00 uur), dinsdag 12 (tot 19.00 uur), woensdag 13 en donderdag 14 oktober worden avondschietoefeningen gehouden op het artillerieschietterrein in ’t Harde. De Nieuwe Zuidweg is dan wel toegankelijk, maar er is mogelijk wel geluidshinder. Maandag 11 en dinsdag 12 oktober wordt de Nieuwe Zuidweg in het buitengebied van Heerde afgesloten in verband met uitgebreide schietoefeningen. U wordt verzocht tussen 08.00 en 17.00 uur een andere route te kiezen. Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn van Defensie: 0525 - 657700. Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: 0800 - 0226033.

Ontwerpbestemmingsplan tankstation Kolthoorn Rijksweg A50 Het college van Heerde maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bos- en Natuurgebied, 47e herziening, Total Tankstation Kolthoorn Rijksweg A50, met de hierop betrekking hebbende stukken ter inzage ligt. Het plan omvat een planologisch-juridische regeling ten behoeve van het vergroten van de verkoopruimte ijksw eg A50 ter hoogte van Heerde. behorende bij het Total Tankstation “Kolthoorn� aan de R Rijksw ijksweg Inzagetermijn Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 29 september 2010 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.heerde.nl. Tijdens de inzageperiode kan het plan buiten kantooruren op afspraak worden ingezien op maandagen van 16.00 tot 19.00 uur. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u vooraf contact op te nemen met het team Ruimtelijk Beleid en Ontwikkeling, telefoon 0578 - 699452. Zienswijze Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Ook is het gedurende deze termijn voor iedereen mogelijk zijn of haar zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met de heer N. Haverkamp van het team Ruimtelijk Beleid en Ontwikkeling, telefoon 0578 - 699452.

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening Het college van Heerde heeft het voornemen, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan: -

het plaatsen van 11 zeecontainers op het perceel Europaweg 26 te Heerde Heerde. De ontheffing is noodzakelijk omdat een drietal containers buiten het bouwblok is geplaatst.

De betreffende stukken liggen met ingang van woensdag 29 september 2010 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijze over de voorgenomen ontheffing kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening Het college van Heerde heeft het voornemen, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan: -

het tijdelijk (voor een periode van maximaal een jaar) plaatsen van Wapenveld. De onteen stacaravan op het perceel Euverweg 5 te Wapenveld heffing is noodzakelijk omdat de stacaravan buiten het bouwblok is gesitueerd en het aantal toegestane woningen wordt overschreden.

De betreffende stukken liggen met ingang van woensdag 29 september 2010 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijze over de voorgenomen ontheffing kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Ontheffing bestemmingsplan Het college van Heerde heeft het voornemen, met toepassing van de in het betreffende bestemmingsplan opgenomen ontheffingsbevoegdheid (artikel 3.6, lid 1, onder c Wro), medewerking te verlenen aan: -

het geheel oprichten van een paardenstal op het perceel Kromme Allee 4 te Heerde. De ontheffing is noodzakelijk omdat de maximaal toegestane oppervlakte van de bijgebouwen en de maximaal toegestane goothoogte worden overschreden.

De betreffende stukken liggen met ingang van woensdag 29 september 2010 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijze over de voorgenomen ontheffing kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Openbare welstandsvergadering Donderdag 30 september 2010 vergadert de voltallige commissie (wisselende locaties). De agenda (met daarin de te behandelen bouwplannen) ligt vanaf dinsdag 28 september 2010 ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. De agenda wordt ook op de ge-

meentelijke internetsite, www.heerde.nl, geplaatst. De welstandsvergaderingen zijn openbaar. Als u aanwezig wilt zijn horen wij dit graag. Het team Bouwen en Milieu is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur, telefoon 0578 - 699424. Ook voor vragen kunt u hier terecht.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 52

4WWWHEERDENL

Ingekomen bouwaanvragen Het college van Heerde heeft in de periode van 15 september 2010 tot 22 september 2010 de volgende bouwaanvragen ontvangen: een aanvraag om lichte bouwvergunning voor: - het plaatsen van een carport op het perceel Rhijnsburglaan 10 te Heerde - het plaatsen van een carport op het perceel Julianalaan 4 te Heerde een aanvraag om reguliere bouwvergunning voor: - het geheel veranderen van de woning op het perceel Burgemeester Schade van Westrumlaan 22 te Heerde - het geheel vernieuwen van een buitensilo op het perceel Kamperweg 1 te Heerde - het geheel oprichten van een kapschuur op het perceel Elburgerweg 19 te Heerde - het geheel oprichten van een werfgebouw met opslagloodsen op het perceel Veldweg 8 (sectie G, nrs. 2842, 2844, 2905) te Heerde Een bezwaar- of beroepschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De bouwplannen kunnen worden ingezien bij de balie van de afdeling Ruimte, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Ingekomen aanvraag sloopvergunning Het college van Heerde heeft in de periode van 15 september 2010 tot 22 september 2010 de volgende aanvraag om sloopvergunning ontvangen: voor het slopen van: - het dak, topgevels en buitenblad van de schoorsteen van de woning op het perceel Burgemeester Schade van Westrumlaan 22 te Heerde Een bezwaarschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Verleende bouwvergunningen Het college van Heerde heeft de volgende bouwvergunningen verleend: lichte bouwvergunning voor: - het gedeeltelijk vergroten van de berging op het perceel Veerstraat 37 te Heerde - het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Prof. Brummelkampstraat 6 te Wapenveld Verzonden: 17 september 2010 Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.

Bekendmaking Wet milieubeheer Het college van Heerde heeft twee meldingen volgens artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd amper weg 1 tte e Heer de van Dalli de Klok B.V, betreffende de verandering van het bedrijf aan de K Kamper amperw Heerde de.. Op basis van de Wet milieubeheer is het mogelijk om door middel van een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer te voorzien in situaties waarbij een verandering niet in overeenstemming is met de geldende milieuvergunning, maar de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen dan door deze milieuvergunning worden toegestaan. In dit geval bestaan de veranderingen uit: het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit; het vervangen van een silo voor de opslag van grondstoffen en een stoffilter. De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 28 september 2010 tot en met 10 november 2010 ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimte op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en ‘s middags op afspraak. Tot en met een dag na genoemde periode van terinzageligging kan door belanghebbenden bezwaar worden ingediend bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD te Heerde. De meldingen worden van kracht direct na het verstrijken van de bezwaartermijn van 6 weken, tenzij gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, in welk geval de meldingen van kracht worden nadat op zodanig verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Bouwen & Milieu, 0578 - 699423.

Verleende kapvergunningen Het college van Heerde heeft een vergunning verleend voor het kappen van: -

2 grove dennen, staande achter het huis in de tuin op het perceel Beukenlaan 4 te Heerde - 3 wilgen en 5 essen, staande op het perceel Kerkweg 10 te Vorchten - 1 beuk, 9 berken en 1 wilg, staande op het perceel Kerkweg 4 te Vorchten - 1 wilg, staande voor de woning op het perceel Eessenkamp 48 te Wapenveld - 2 douglasparren, staande op het perceel Nachtegaalweg 9 te Wapenveld - 1 paardenkastanjeboom, staande in de berm aan de Putterweg te Wapenveld (ter hoogte van de begraafplaats) Verzonden: 21 september 2010


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 62

4WWWHEERDENL )NFORMATIEVANDEGEMEENTE

Vergaderingen raadscommissies oktober 2010 De eerstvolgende commissievergaderingen vinden plaats op: - maandag 4 oktober 2010, commissie Ruimte, aanvang 19.30 uur - dinsdag 5 oktober 2010, commissie Samenleving, aanvang 19.30 uur. Deze worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang Dorpsstraat.

Indienen bezwaar- of beroepschrift Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen, afhankelijk van het type besluit.

Iedereen is van harte welkom want de vergaderingen zijn openbaar. Wie iets wil zeggen over een onderwerp dat thuishoort in een van deze commissies, kan zich uiterlijk 15 minuten voor het begin van iedere vergadering melden bij de commissiegriffier. Het kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Insprekers wordt verzocht hun bijdrage op papier aan de griffier Bianca Espeldoorn te geven of te mailen naar b.espeldoorn@heerde.nl De commissieagenda’s met bijlagen kunt u op www.heerde.nl vinden onder de knop Organisatie & bestuur, Bestuursinformatie. Agenda commissie Ruimte 4 oktober Algemeen 1. Opening 2. Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda 3. Verslag commissievergadering van 30 augustus 2010 4. Lijst met aandachtspunten 5. Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan Raadsvoorstellen 6. Beschikbaar stellen krediet planschadeverzoek, Nachtegaalweg 28 Wapenveld Verzoek om een krediet beschikbaar te stellen en de kosten te verhalen. 7. Beschikbaar stellen krediet planschadeverzoek, Nachtegaalweg 30a en 30b Wapenveld Verzoek om een krediet beschikbaar te stellen en de kosten te verhalen. 8. Bestemmingsplan Agrarisch gebied, 65e herziening (De Steeg 18-18a en De Steeg ong.) Door het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen ontstaat een onherroepelijk bestemmingsplan om een paardenhouderij met de daarbij behorende voorzieningen mogelijk te maken. 9. Beschikbaarstelling krediet planschadeverzoek, winkel-/appartementencomplex “de Heerdenaer�, Dorpsstraat 10-12 te Heerde Verzoek om een krediet beschikbaar te stellen en de kosten te verhalen. 10. Advies gebiedsontwikkeling De raad wordt gevraagd advies te geven ten aanzien van onder meer uit te voeren projecten.

Slot 14. Rondvraag 15. Sluiting

Agenda commissie Samenleving 5 oktober Algemeen 1. Opening 2. Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda 3. Verslag commissievergadering van 31 augustus 2010 4. Lijst met aandachtspunten 5. Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AA Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worRaadsvoorstellen den aangevraagd. Dit doet u bij 6. Invulling vaste formatie griffie De raad wordt voorgesteld de beschikbare griffieformatie vast in te de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, sector Bezetten en mevrouw Z. van der Beek-Van Weeghel te benoemen stuursrecht, Postbus 205, 7200 voor 5 uur per week. AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen. Adviezen/bespreken 7. Uitkomsten onderzoek realisatie gymzaal Pegasus bij Burgemeester Faberhal Aan de commissie worden verschillende varianten ter advisering voorgelegd.

Adviezen/bespreken 11. Verslag gesprek kosten lediging afvalcontainer Informatie over de totstandkoming van de afvalstoffentarieven en de opbouw van de begroting reiniging. 12. Uitvoeringsprogramma Stimuleringsregeling Ontwikkeling Lokaal Klimaatbeleid De gemeente heeft een lokaal klimaatprogramma opgesteld waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot klimaat en duurzaamheid is verwoord. Het programma en een overzicht van de stand van zaken is ter kennisname aangeboden en op verzoek van de commissie ter bespreking geagendeerd.

Ter kennisneming/inf or ma tiev erstr ek kennisneming/infor orma matiev tieverstr erstrek ekkk ing 8. Notitie integrale visie op participatie Met het aanbieden van deze notitie wordt de commissie een oriĂŤntatie geboden op “meedoenâ€? in brede zin en op de rol en positie van de gemeente daarin. 9. Activiteitenplan ouderenbeleid 2010/2011 De commissie wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de uitwerking van de Kadernota Ouderenbeleid 2010-2017 10. Voortgang herontwikkeling zwembad De commissie wordt geĂŻnformeerd over het beĂŤindigen van de intentieovereenkomst en het feit dat een nieuwe oriĂŤntatie op de markt moet plaatsvinden naar een geschikte organisatie. 11. Uren bestrijding jeugdoverlast Buitengewoon Opsporingsambtenaar Op verzoek van de raad wordt informatie gegeven over de beschikbare uren van de BOA.

ekkking erstrek tieverstr matiev orma kennisneming/infor ek erstr tiev ma or Ter kennisneming/inf 13. Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort De commissie wordt geĂŻnformeerd over de stand van zaken.

Slot 12. Rondvraag 13. Sluiting

Indienen van klachten Wanneer uw brief niet tijdig is beantwoord, u onheus bent behandeld of klachten heeft over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente, kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 72

Bepaal de lokale Boeren Favoriet !

15 jaar garantie op de warmtewisselaar

Kom naar de winkel, proef ons favoriete trio boerenkazen, maak uw keuze en bepaal de smaak van de lokale Boeren Favoriet. U maakt tevens kans op een kilo Boeren Favoriet.

Proef mee en maak kans op een kilo Boeren Favoriet !

Kijk voor de voorwaarden in de winkel of op www. dekaasspecialist.nl

Boeren Favoriet Zacht belegen 1

4.

99

500 gram

Nefi t is de uitvinder van de HR-ketel en al bijna dertig jaar het meest verkochte merk HR-ketels. Met de innovatieve TopLine bewijst Nefi t opnieuw zijn voorsprong. De Nefi t TopLine Compact is de stilste, meest duurzame en betrouw-

Is dit uw Favoriet...

2

bare compacte combi-ketel die er is. Op het hart van de ketel, de warmtewisselaar, krijgt u zelfs 15 jaar garantie!

...of deze ?

3

Boeren Favoriet Romig Belegen

Kom naar de showroom en krijg gratis advies van de specialist!

Boeren Favoriet Extra belegen

500 gram

5.99

500 gram

6.99 ¨

St e f a n i e Â’s

Winkelcentrum Veluwepoort 4UFSOQBTTBHFC )1&QFtUFM www.dekaasspecialist.nl (FMEJHWBOXPFOTEBHTFQUUNEJOTEBHPLU

âœ

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

TOPIJZEN! PR

10% korting (geldig tot en met 31 oktober 2010)

Nu ook in Nederland: REBAU KOZIJNSYSTEMEN

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Gepaneerde schnitzels

Hazelino

REBAU levert kunststof kozijnen die voldoen aan de zwaarste Duitse kwaliteitsnormen.

Voordelen: • Zeer gunstige prijzen • Direct vanuit Duitse fabrikant • Beste kwaliteit • Goede isolatie • Geen onderhoud • Eigen montage • Snelle levering • Vriendelijke service • Ruim 10 jaar ervaring

De vele mogelijkheden binnen ons programma in vorm en kleur, biedt u de vrijheid uw voorstellingen tot in detail te verwerkelijken.

Ć’ KOZIJNEN Ć’ DEUREN Ć’ ROLLUIKEN Ć’

Stefanie v.d. Haar - van ‘t Hul Spoorlaan 23, 8162 BP Epe Tel: 0578-614841. Mobiel: 06-17016848

âœ

vof Kers Elektro Reparatie Service

Kortingsbon

4 stuks

550

100 gram

180

VLEESWARENKOOPJE

DE TIP VAN TRIJN

WEEKAANBIEDING

BOTERHAMWORST

ZWIEBELSTEAKS

KIPFILET HAASJES

100 GRAM

100 GRAM

100 GRAM

100

100

100

KEURSLAGERKOOPJE

MIX VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

GELDERSE SCHIJVEN

JAPANSE BOLLENMIX

RUNDER OF H.O.H.GEHAKT

5 STUKS

150 GRAM

1 KG.

450

125

Uit de Bosch, keurslager Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-691872 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

600

Aanbiedingen zijn geldig van 27-09-2010 t/m 02-10-2010.

Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

Schoonheidssalon

!

ÂŽ


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 8

Rabo Jazzfestival Heerde

Inzameling Rommelmarkt WISSEL- S.V. Wissel houdt iedere eerste zaterdag van de maand een inzameling voor bruikbare rommelmarktspullen zoals: kleding, boeken, elektronica, kleine meubelen, glas en servies e.d. (geen bankstellen, matrassen en dekbedden). Het is niet de bedoeling dat de rommelmarkt als afvaldepot wordt gebruikt. De volgende zaterdagen wordt er ingezameld: zaterdag 2 oktober, zaterdag 6 november, zaterdag 4 december. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen spullen worden afgegeven op het adres Burgweg 20 (Bouwbedrijf Bonhof) te Epe. Vrijwilligers van S.V. Wissel staan dan klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. De

jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 4 juni op het sportcomplex van S.V. Wissel aan de Ericaweg in Epe (Wissel). Wie met grotere meubels komt, wordt verzocht vooraf eerst contact op te nemen met één van de organisatoren. Ook is het mogelijk om bruikbare spullen voor de rommelmarkt bij u thuis af te halen. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: Dick Jonker, tel. 0578-621318, en/of Wim de Graaf, tel. 0578-616198, om een afspraak te maken. Ook kunt u bij Betsie van Schoonhoven, tel. 0578-614807, en/of Ankie van Schoonhoven, tel. 0578-620661, terecht voor allerlei vragen.

Voorlichting OV-Chipkaart

HEERDE- Vrijdag 5 november zal het Heerder Doprshuis wederom zijn omgetoverd tot een klein ‘jazzpaleis’. In drie zalen kan de liefhebber zijn hart ophalen in jazz in vele stijlen. Twee bekende Amerikanen, te weten David Schnitter en Gary Foster zullen acte de présence geven. David Schnitter (tenorsax) speelde jarenlang in de fameuze Jazzmessengers van Art Blakey en vervolgens enkele jaren bij trompettist Freddy Hubbard. Zijn kwartet brengt bebop muziek in optima forma. Gary Foster (altsax) maakt een tournee met het kwintet van jazzmaster Rein de Graaff. Foster geldt als een der belangrijkste vertegenwoordigers van de zgn. Westcoast jazz. Beide heren zijn al behoorlijk op leeftijd maar stralen nog immer een ongelooflijke energie uit. Naast deze ‘wereldsterren’ is er ook ruime gemaakt voor regionaal en zelfs lokaal talent. Zo zal de Big Band Heerde o.l.v. niemand minder dan Herman Nijkamp debuteren. 10-Beaufort is een formatie met vijf blazers die een gewel-

dige hoeveelheid mooie covers op de lessenaar heeft. Op veler verzoek komen de Trixies opnieuw naar Heerde. Zij sluiten af in de Annexe en zullen daar, net als vorig jaar, de danslustigen op hun hand weten te krijgen. In deze band spelen profs als Harmen Jan Teule (tenorsax) en Pieter Althuis (bas) naast getalenteerde amateurs zoals Jurrian Bijsterbosch (zang) en Titus Schurink (piano). 31 januari 1998 is de geboortedatum van de Trixies. Deze band is spontaan ontstaan vanwege het afzeggen van een andere band. Aan de bar van café het Station in Heerde werd door Ton Methorst (toenmalige eigenaar) gevraagd aan Titus Schurink en Jurrian Bijsterbosch, of zij niet op de aanstaande Koninginnedag muziek wilde maken. En zo geschiedde het. Een aantal bevriende muzikanten werd gebeld, snel een repetoire uitgezocht, 2x repeteren en de Trixies waren een feit. De muziek van de Trixies bestaat louter uit vrolijke dansbare liedjes, met een sterke voorliefde voor de rock

Activiteitenagenda Rond Uit Hattem HATTEM- De activiteitenagenda van Rond Uit Hattem voor september en oktober. Woensdag 29 september houdt de Zwarte Truffel een mosselavond. Op 2 en 3 oktober zijn er in Hattem de open atelier dagen. Zaterdag 2 oktober organiseert Blaaskapel de Kleikloeten haar jaarlijkse blaaskapellenfestival in de Triangel. Deze begint om 18.30 uur.

20.15 uur, de entree is 18 euro. Op 29 en 30 oktober vinden de Molecaten ruiterdagen plaats.

Zaterdag 9 oktober Kunstkring Hattem opent het nieuwe seizoen met een optreden van de harpiste Lavinia Meijer. Het concert vindt plaats in de Marke en begint om

Langlopende activiteiten

Tentoonstellingen In het Voermanmuseum vindt een verkooptentoonstelling met schilderijen en aquarellen plaats van Agnes van Gelder, Den Haag; Wietse van den Noort, Den Haag en Jaap Nieuwenhuis, Welsum. Ieder woensdag open tuin van 10.00- 16.00 uur (www.tuinenhattem.nl), op woensdag, vrijdag en zaterdag zijn er carillonbespelingen en in het bakkerijmuseum zijn diverse zomeractiviteiten. Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten kun u vinden op www.ronduithattem.nl of via het Toeristisch Informatie Punt Hattem aan Kerkhofstraat 2. De T.I.P. is geopend in de maanden mei t/m oktober en de landelijke schoolvakanties op maandag 13.00- 16.00 uur en dinsdag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.

Jeugddienst HEERDE- In het CC de Noordgouw wordt op zondag 3 oktober een jeugddienst gehouden met als thema Tijdbom. Deze dienst gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 17.00 uur. Ds. P.J.H.Krol zal deze dienst leiden. Medewerking wordt verleend door de Band Exalt uit Apel-

doorn. Deze jeugddienst heeft als thema "Tijdbom". De dienst is samen met jongeren voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Kijk ook eens op de site www.ngk.nl/heerde.

’n roll. De bezetting voor Jazzfestival 2010 bestaat uit: Titus Schurink – piano en zang, Jurrian Bijsterbosch – zang en gitaar, Harmen Jan Teule – saxofoon, Pieter Althuis – basgitaar, Ipo van Drooge – drums. Inmiddels hebben de Trixies dus al een flinke carrière achter de rug. Het 10-jarig bestaan werd met een groots jubileumconcert gevierd in het dorpshuis te Heerde waarbij ruim 500 bezoekers aanwezig waren. De opbrengst van het jubileumconcert, een bedrag van 4000 euro is vervolgens door de Trixies geschonken aan Stichting KIKA. 15 januari 2011 volgt er wederom een fantastisch project, namelijk: Het grote Trixies Kindermatinee. Dit zal plaats vinden in het dorpshuis te Heerde van 15.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie ook op www.trixies.nl. Het festival begint om 19.15 uur; de toegangspijs bedraagt 17,50 euro, vanaf 18 oktober bij Rabobank Noordoost Veluwe aan de Eperweg; 15 euro, voor rekeninghouders bij de Rabobank geldt de gebruikelijke korting.

HATTEM- Op 30 september wordt er een voorlichtingsmiddag over de OV-Chipkaart georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO. Tijdens die voorlichting komen alle zaken aan de orde die met de OV-Chipkaart verband houden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg 27. De voorlichting begint om 13.30 uur en duurt tot

16.00 uur. Er is gelegenheid om al uw vragen te stellen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en u kunt zich nog tot 28 september aanmelden, tel. 038-4441594. Zij zullen zorgen voor voldoende documentatiemateriaal waaronder o.a. aanvraagformulieren voor een persoonlijke OV-Chipkaart. De gezamenlijke ouderenbonden zijn er voor alle senioren.

Overwinteren per fiets HEERDE- Een rustperiode is goed voor het lichaam, maar langdurig niet sporten zal geen enkele trainer adviseren. In de sport is stilstand achteruitgang en daarom biedt Sportscenter Bijsterbosch van 1 oktober tot 31 maart winter-spinning aan. Winter-spinning is de oplossing voor sporters die onder deskundige begeleiding in de wintermaanden hun conditie op peil willen houden of verbeteren. Winter-spinning is een conditietraining in groepsverband op een spinningfiets. Er wordt gewerkt op stimule-

rende muziek en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Bij dit abonnement kunnen sporters tegen een gereduceerd tarief, zonder startgeld, een half jaar deelnemen aan de lessen winter-spinning. De lessen zullen plaatsvinden op de woensdagavond, vanaf 6 oktober, in Heerde aan de Veldkampseweg om 20.00 uur en in Hattem in ’t Heem om 21.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website, www.sportscenterbijsterbosch.nl of bel tel.0578-693463 (Heerde) of tel.038-4448687 (Hattem).

Dorpsplan voor Wapenveld WAPENVELD - Het Projectteam Wapenveld gaat het initiatief nemen voor het maken van een Dorpsplan. Dat is besloten na een voorlichtingsavond gegeven door de Vereniging Kleine Kernen (VKK). In het Projectteam dat dit voorjaar is gevormd, zijn de Ondernemersvereniging, Dorpsbelangen en de Stichting Recreatie Wapenveld vertegenwoordigt. Het Projectteam wil een gesprekspartner zijn voor verschillende partijen en proberen de negatieve spiraal voor met name de leefbaarheid in het dorp, te doorbreken. Eerder dit jaar werd over een aantal zaken al overleg gevoerd met het college van b en w van Heerde. Nu dat in gang is gezet, wil

Cursus over kleuren EMST- Kleurencoach Sandra Puijpe start op 7 oktober met de cursus ‘de kracht en betekenis achter de kleuren die je draagt’. Deze cursus leert je begrijpen wat jouw kleurkeuzes over je vertellen. Je leert bewuste keuzes in kleur te maken en hierdoor je zelfvertrouwen en gevoelens positief te beïnvloeden. Ervaar wat kleur voor je kan doen, en hoe de keuze van kleuren je kan helpen veranderingen in je leven aan te brengen. In een cursus van drie avonden gaan de deelnemers creatief met kleur aan de slag. Ze doen ook elke avond een kleurmeditatie. De cursus kost 60 euro en wordt bij voldoende deelname gehouden op 7 oktober, 21 oktober en 4 november van 20.00 tot 22.30 uur op de Westendorperheideweg 16 te Emst. Informatie: www.colourlife, tel. 0578-612979.

men vooral de eigen inwoners betrekken bij de toekomst van het dorp. Een instrument daarvoor is het maken van een Dorpsplan in overleg met de VKK. Kern van het maken van een Dorpsplan is dat alle bewoners de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van hun dorp. Het initiatief sluit prima aan bij de plannen van de gemeente Heerde om te komen tot dorpsvisies voor de verschillende kernen. Wethouder Anton Westerkamp die op de bijeenkomst aanwezig was, omarmde het initiatief en zegde alle medewerking van de gemeente toe. De VKK heeft ruim

ervaring met het maken van dorpsplannen, in de provincie Gelderland zijn er al een zestig gemaakt. Het Projectteam gaat zich nu eerst richten op de financiering van het Dorpsplan waarmee zo’n 8.000 euro is gemoeid. Vervolgens zal een dorpswerkgroep met een vijftiental leden uit alle geledingen van de bevolking gevormd worden. Deze werkgroep krijgt dan steun van de procesbegeleiders van de VKK. Het maken van een Dorpsplan zal naar verwachting circa een jaar in beslag nemen. Meer informatie is te vinden op de website www. wapenveld.nu.

Vaassenaren in de prijzen

VAASSEN- De afgelopen 2 weken stonden in het teken van de ATK (Apeldoornse tennis kampioenschappen). Alle wedstrijden werden op verschillende parken door heel Apeldoorn gespeeld. Als je lid bent van een vereniging in die stad, dan mocht je eraan meedoen. Zo ook de winnaressen in de damesdubbel 5: Lindy Baltus en Cheryl Pasman. Ze wonen in Vaassen en spelen bij de TC Sprenkelaar. Hoewel het

weer niet altijd even gunstig was, belette dat de dames niet om spannende wedstrijden samen te spelen, die de felbegeerde titel opleverde. Ook voor Stefan Baltus uit Vaassen  tevens lid van de Sprenkelaar, verliepen de wedstrijden naar wens. Hoewel hij het in zijn eentje moest doen, leverde hij de nodige strijd, en mag zich na een goed gespeelde finale Apeldoorns Kampioen noemen in de Heren enkel 7.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 92

We zijn een jong en groeiend constructiebureau dat zich richt op de woningbouw en utiliteitsbouw. Met 3 medewerkers werken wij aan een gedegen constructief advies. Iedere opdracht benaderen wij als een uniek project. Standaardoplossingen voldoen vaak niet aan de wensen van de opdrachtgever en zijn daarom meestal niet goed genoeg. Wij kijken verder dan alleen de constructie. Wij denken ook mee over de esthetische, de bouwfysische en de uitvoeringstechnische zaken van het ontwerp, zodat de constructie juist het ontwerp versterkt. Door de toenemende vraag in ons advies zoeken wij een medewerker die ons ondersteunt in de werkzaamheden zoals hieronder is omschreven.

GEZOCHT; (6 tot 16 uur per week)

Medewerker voor eenvoudig administratie, kantoor- en schoonmaak werkzaamheden. Het betreft in eerste instantie een functie van 6 uur per week. Bij goed functioneren is het mogelijk om uit te breiden tot 16 uur per week

In gt k krij e e w deze p van o o k aan u bij s- of e m a n een d l of jas ee ante m ende n s e s r a p he j i tige b h c a r eau! p d a c l sjaa

Functie inhoud: x Opdrachten inboeken. x Archiveren. x Zorg dragen voor de inkoop / voorraad beheer. x Repro werkzaamheden. x Bijhouden van betalingen. x Schoonmaak. Functie eisen: x Je bent initiatief nemend. x Je voelt je verantwoordelijk voor je werkzaamheden. x Je bent enthousiast en gemotiveerd. x Je bent flexibel in werktijden. x Je bent woonachtig in omgeving Heerde. x En je bent vertrouwt met computer werkzaamheden. Wij bieden: x Passend salaris. x Flexibele werktijden in overleg. x Afwisselend werk en een prettige werksfeer. Heeft u belangstelling? Stuur voor 2 oktober dan uw sollicitatie brief met cv naar info@borreman.nl Wilt u meer informatie bel dan 0578-690408 of kijk op www.borreman.nl

JASSEN- EN MANTELWEEK najaar 2010 - ma. 27 september t/m zat. 02 oktober

Graag laten we u kennismaken met ons prachtig aanbod van jassen, jacks en mantels van bekende merken tijdens onze jassen- en mantelweek. Deze week organiseren wij van:

JASSEN- en MANTELWEEK ma. 27 september t/m za. 02 oktober Mannequins geven u, tijdens doorlopende modeflitsen, een impressie van onze mantelcollectie op:

JASSEN- en MANTELSHOWS vrijdag 01 en zaterdag 02 oktober 10:00 - 17:00 uur

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 | www.muldermode.nl

geopend ! g a d n o z e d Aanstaan


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 10

NVM verhuist naar Bonenburgerlaan

Opening Cannenburgh’s molen VAASSEN- Op initiatief van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is de Cannenburgh’s molen in 2010 gerestaureerd. Bij de restauratie is besloten om naast het herstel van de turbine en molengoot, ook weer een waterrad aan te brengen om daarmee de geschiedenis van Cannenburgh’s molen compleet te maken. Op 9 juni is het nieuwe waterrad geplaatst. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het afronden van de restauratie. De mo-

lengoot is verlengd en de molen is toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Op woensdag 29 september om 16.00 uur wordt het project opgeleverd door de klep in de molengoot open te zetten, waardoor het waterrad in beweging komt. Ook zal de turbine in werking worden gezet. Het wordt een informeel moment met een hapje en een drankje om gezamenlijk het resultaat van de restauratie te zien/vieren. Publiek is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Open repetitieavond Iduna

HEERDE- Onlangs heeft Henk Kok het pand Bonenburgerlaan 3 (voormalige Rabobank) aangekocht om medio november de Noord Veluw-

se Makelaardij vanuit het vertrouwde adres aan de Stationsstraat te verhuizen naar deze nieuwe locatie. Met meer presentatieruimte, meer

Herfsttoernooi

EPE- Afgelopen zaterdag heeft het Herfsttoernooi van JBC Epétanque aan de Leenhofweg te Epe plaats gevonden. 60 deelnemers meldden zich voor dit toernooi. Er moesten 5 wedstrijden gespeeld worden en de 1e prijs was voor Willem Kloezeman en Elly Dijkhof van JBC Epétanque met 5 gewonnen + 39 punten; 2e prijs was voor Fenny v. Vemde en Herman Balk, ’t Zwijntje, met 5 ge-

Verdenking van dealen drugs

wonnen + 37 punten; 3e prijs Bertus v. Vemde en Cor Lens, ’t Zwijntje, met 5 gewonnen + 30 punten; 4e Jannes Fijn en Frits Jobse, Gelre Hattem, met 4 gewonnen + 21 punten; 5e Jessica Dul en Jeroen Bakker, Hattem Petanque, met 4 gewonnen + 20 punten. De wedstrijdleiding werd verzorgd door Diana Souman en Marleen Kort en de scheidsrechter Dirk-Jan Septer.

Open-Atelierdagen EPE- Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober worden voor de 16de keer de Open-Atelierdagen op de Noordoost-Veluwe georganiseerd. Inmiddels zijn deze dagen uitgegroeid tot een waar evenement met landelijke bekendheid dat honderden bezoekers trekt. Dit is dé gelegenheid om eens een kijkje te nemen “in de keuken” van de kunstenaar. Hierbij gaat het niet alleen om de eindresultaten. Men krijgt ook een goede indruk van de verschillende disciplines, technieken en zeer uiteenlopende opvattingen en manieren van werken vanaf een idee of beginopzet tot het uiteindelijke kunstwerk. Dit jaar stellen 45 kunstenaars op de Noordoost-Veluwe hun atelier open voor bezoekers. De Open-Atelierdagen worden gecombineerd met een tentoonstelling in Kunsthuis KEK, Beekstraat 5, 8162 HA, Epe). Op de tentoonstelling zijn werken van deelnemende kunstenaars te zien. Bovendien zijn er van de deelnemende kunstenaars documentatie mappen aanwezig. Deze is nog te bezichtigen op vrijdag 1 oktober 14.00 - 17.00 uur, zaterdag 2 oktober 10.00 - 17.00 uur, zondag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur. Voor de Open-Atelierdagen is een brochure gemaakt met de adresgegevens van alle deelnemende kunstenaars. In het boekje zit een kaart waarop alle ateliers zijn aangegeven. Dit boekje

werkplekken en een betere locatie centraal in het dorp kan Noord Veluwse Makelaardij nog meer voor zijn klanten betekenen.

kost 2,50 euro en is in Kunsthuis KEK verkrijgbaar én bij de Bruna’s en VVV’s in Hattem, Heerde en Epe. Er zijn maar liefst 31 kunstenaars die schilderijen maken met acrylverf of olieverf, die aquarellen maken of tekenen en fotograferen. Dit zijn: Chérie Agterberg in Emst, Pita Vreugdenhil in Emst, Joop Luimes in Epe, Kees van Uden in Epe, Liebeth van Asselt in Epe, Marjan Kok in Epe, Anne-Maria Waterreus in Epe, Connie Ekker Steegs, Anneke Bagerman in Hattem, Truus Middendorp in Hattem, Anita Neumann in Hattem, Joukje Kuipers in Hattem, Truus Middendorp in Hattem, Roeli Rumscheidt in Hattem, Jannie Lenderink in Hattem, Sandra Holtman in Heerde, Marion Remmerswaal in Heerde, Marjolijn Jager in Heerde, Marijke van Otterloo in Marle, Boukje Veltman in Oene, Dori Hagen in Vaassen, Lot Kreeftenberg in Vaassen, Ine LankhorstGidding in Vaassen, Gerrie Noordijk in Vaassen, Hermien Veendorp in Vaassen, Marijke Boverhof in Vaassen, Tanny Brons in Veessen, Rebeca van Stralen in Vorchten, Hein van der Meij in Wapenveld, Pauline Luijben in Welsum, Marianne van Beek in Welsum. Voor de overige disciplines of voor meer informatie kunt ook op de website kijken www.openatelierdagen.nl.

VAASSEN- De politie heeft donderdagavond rond 21:00 uur op de Torenstraat in Vaassen een 25-jarige man uit Vaassen aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. Tijdens een surveillance werd de man gesignaleerd op een parkeerplaats aan de Torenstraat en ontstond het vermoeden dat er werd gedeald in drugs. De 25-jarige man is hierop gecontroleerd. Hij bleek in het bezit van harddrugs en is aangehouden. De politie heeft de man voor verhoor meegenomen naar het politiebureau waar een proces-verbaal werd opgemaakt. De drugs zijn in beslag genomen en de man is ingesloten.

Jeugddienst HEERDE- In het CC de Noordgouw wordt op zondag 3 oktober een jeugddienst gehouden. Deze dienst gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 17.00 uur. Ds. P.J.H. Krol zal deze dienst leiden. Medewerking wordt verleend door de Band Exalt uit Apeldoorn. Deze jeugddienst heeft als thema “Tijdbom”. De dienst is samen met jongeren voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Zie ook www.ngk.nl/heerde.

Diefstal HEERDE- De politie heeft dinsdag 21 september in Heerde een 24-jarige vrouw uit Epe en een 20-jarige man uit Heerde aangehouden op verdenking van diefstal en huisvredebreuk. De politie kreeg rond 11.30 uur een melding binnen dat er een duo illegaal verbleef in een caravan op een recreatiepark. Ter plaatse trof de politie een 20-jarige man aan die bekende samen met de 24-jarige vrouw zonder toestemming in een caravan te hebben overnacht. Tevens bleken er op het recreatiepark verschillende diefstallen te zijn gepleegd. Verschillende voorwerpen die als gestolen waren opgegeven, bleken in het bezit van het tweetal. Hierop zijn beiden aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt de diefstallen en maakt een proces-verbaal op.

HATTEM- Accordeon- en mandolinevereniging Iduna uit Hattem houdt maandag 4 oktober een open repetitieavond. Belangstellenden worden dan ontvangen in de gemeenschapszaal van Zorg- en Wooncentrum ‘De Bongerd’, de plek waar het orkest iedere maandagavond oefent. Door de open repetitieavond wil Iduna laten zien welke mogelijkheden accordeons en mandolines te bieden hebben. Het leuke van deze instrumenten is dat ze heel goed samen klinken in een orkest, maar dat ze ook bijzonder geschikt zijn om er solo op te spelen of om er bij te zingen. Tijdens de open repetitieavond zal de dirigent en orkestleider Ronald Dekker tekst en uitleg geven over de verschillende soorten instrumenten. Ook zal hij vertellen over het volgen van muzieklessen. Wie wil mag zelf even een instrument uitproberen. Het accordeon- en mandolineorkest Iduna laat regelmatig van zich horen. Naast het traditionele jaarlijkse voorjaarsconcert in ‘De Marke’ verzorgen de muzikanten regelmatig optredens in - onder andere - zorgcentra in de omgeving. Iduna bestaat 30 jaar. Het is een bloeiende ver-

eniging die de muzikaliteit hoog in het vaandel heeft staan, maar daarbij ook niet de gezelligheid uit het oog verliest. De leden komen niet alleen uit Hattem, maar van de hele Noord-Veluwe en uit West-Overijssel. Zoals eigenlijk iedere muziekvereniging kan ook Iduna nog wel nieuwe leden gebruiken. Jong of oud, met of zonder veel muzikale ervaring, dat maakt niet uit. Daarnaast wordt ook specifiek gezocht naar iemand die tijdens de repetities en optredens de bas-accordeon van de vereniging wil bespelen. Verder heeft de vereniging plek voor mensen die akoestische gitaar spelen. Wie belangstelling heeft kan maandagavond 4 oktober geheel vrijblijvend een kijkje nemen op de open repetitieavond van Iduna in Zorg- en Wooncentrum ‘De Bongerd’, De Bongerd 32 in Hattem. Vanaf 19.15 uur is de grote zaal open, de koffie is klaar en om 19.30 uur begint het orkest te spelen. Voor nadere informatie over Iduna kan contact worden opgenomen met dirigent Ronald Dekker: tel. 038-4443182 of email: r.dekker@pqft.nl. Zie ook www.mviduna.nl.

St. Vrienden Van Meurspark en Van Meursweide HEERDE- Op 24 februari 2009 heeft het bestuur van de Vriendenstichting op een drukbezochte vergadering de Vrienden op de hoogte gesteld van het voornemen van de gemeente de snel aftakelende laanbomenrijen rond de Van Meursweide in één keer te vervangen. Met grote meerderheid is destijds ingestemd met deze plannen. Het bestuur heeft toen toegezegd de Vrienden van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. Het gemeentebestuur heeft inmiddels besloten de laanbomen aan het eind van dit jaar te vervangen en, waar bomen al eerder verwijderd zijn, aan te vullen, alles geheel in de oorspronkelijke vorm. De middelen om het gehele project te financieren zijn beschikbaar en naar verwachting zijn de vereiste vergunningen tijdig verleend. Het stichtings-

bestuur wil nu de Vrienden, samen met een deskundige van de gemeente, over deze ontwikkelingen informeren op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur in het Dorpshuis van Heerde. Voor deze informatieavond hebben de circa 500 Vrienden reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het bestuur heeft gemeend deze bijeenkomst een openbaar karakter te geven, dus ook mensen buiten de Vriendenkring zijn van harte welkom. Voor hen die ook het Van Meurspark en de Van Meursweide als gezichtsbepalend hart van Heerde voor de volgende generaties willen bewaren en nog geen Vriend zijn, is het op deze avond natuurlijk mogelijk zich aan te sluiten bij de Vriendenkring. De kosten bedragen eenmalig 7 euro, inclusief het boekje ‘De huiskamer van Heerde’.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 11 2

Zeilstra Opticiens gaat verbouwen! Vanaf 11 oktober t/m 25 oktober. Tijdens de verbouwing

Boergonjestede 2 te Vaassen

Nieuw

Vraagprijs € 259.000,- k.k

• • • • • • •

Uitstekend uitgebouwde hoek semi-bungalow met carport en schuur Keurig verzorgde tuin met diverse terrassen en veel privacy Woonkamer is uitgebouwd, keuken met moderne hoekopstelling v.v. inbouwapp. Slaap- en badkamer op de begane grond met separaat toilet Op de verdieping twee royale slaapkamers met dakkapel Keurige woning met verrassend veel ruimte waar u zo in kunt Perceeloppervlakte 336 m², inhoud ca. 260 m³, bouwjaar 1987

Haverkampsweg 8, Epe

Nieuw

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

zijn wij bereikbaar via de achteringang, naast de Formido. Vanaf 26 oktober hopen wij u weer te kunnen ontmoeten in onze nieuwe winkel. Voor iedere bezoeker ligt er dan een presentje klaar.

• • • • • • •

Karakteristiek helft van een dubbel woonhuis met garage en gastenverblijf Gelegen op een perceel van 783 m² met een enorme diepe tuin op het zuiden Houten garage, diverse bergingen en vrijstaand compleet gastenverblijf Woonkamer (ca. 38 m²), woonkeuken met achteringang Op de verdieping 4 slaapkamers en royale gedateerde badkamer Leuke woning met veel ruimte die gemoderniseerd moet worden Perceeloppervlakte 783 m², inhoud ca. 390 m³, bouwjaar 1920

Epe, Oude Wisselseweg 36 Inzetprijs: € 345.000,- k.k.

Woning bij opbod

A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist. Hoofdstraat 68, 8162 AL Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

• Vrijstaande woning met carport en aangebouwde schuur • Royale woonkamer met plavuizen vloer en houtgestookte kachel • Halfopen keuken (2004) voorzien van diverse inbouwapparatuur • Op de begane grond een royale slaapkamer en een badkamer • Op de verdieping 2 slaapkamers, mogelijkheid voor extra kamers • Inruil eigen woning mogelijk, langere aanvaardingstermijn bespreekbaar • Perceeloppervlakte 585 m², inhoud ca. 500 m³, bouwjaar ca. 1950 Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 12

Vaassense Volleybalreünie

Nieuwe expositie bij KuVa VAASSEN- Vanaf donderdag 23 september tot en met zaterdag 23 oktober exposeren Henny Grootewal en Isabelle de Schipper uit Nijkerk met kleurrijke schilderijen en beelden van steen of brons. De expositie is in de vaste expositieruimte van KuVa in Museum Vaassen Historie. De locatie is centraal gelegen aan de Dorpsstraat 73. Henny Grootewal laat abstracte schilderijen zien. Ruim 20 geleden is Henny met lessen aquarel begonnen waarna workshops en masterclasses volgde in diverse stijlen. Door het volgen van lessen bij Rolina van Vliet in Hoevelaken heeft zich verder in abstract werk

bekwaamd. Henny werkt het liefst met alle mogelijke materialen en structuren met gebruik van grote kwasten. Zij heeft vaker geëxposeerd. De uit Frankrijk afkomstige Isabelle de Schipper is autodidact en vanaf 1991 met beeldhouwen bezig. Zij heeft in Frankrijk natuurwetenschappen gestudeerd. Haar interesse voor de natuur is terug te vinden in haar beelden: dieren en menselijke figuren. Afhankelijk van haar onderwerp werkt zij in fijn brons of in robuust steen. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Vrij toegankelijk.

Ruitersport VAASSEN- Zaterdag vond de Vaassense Volleybalreünie plaats in sportcentrum de Koekoek. In totaal zijn zo’n 400 reünisten daar bijeen geweest. Het pro-

gramma werd geopend door wethouder Jan Berkhoff. Het was een uitermate geslaagd evenement, georganiseerd door de recreantenleden van Blok EVC, dat dit

jaar haar 25-jarig jubileum viert. Het evenement dat eind dit jaar het jubileumjaar afsluit is de dag voor de Jeugd van Blok EVC op 28 december.

SWO/E Winteruitjes EPE- SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe organiseert in de maanden oktober tot en met maart verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Gemiddeld twee dagen per maand kan men met de SWO/E uit. Op dinsdag 12 of donderdag 14 oktober gaat men een kijkje bij de Rechtbank in Deventer. Bij het Kantongerecht in Deventer krijgen ze een rondleiding door dit historische pand met o.a. een kijkje in de kelders van dit al heel oude Rechtsgebouw. En natuurlijk wordt een

rechtszaak bijgewoond. “Aangezien er nu nog niets ‘op de rol’ staat hebben we twee data geprikt waarvan één dag doorgaat. Er blijft een kansje dat rechtszaken dezelfde dag nog worden afgeblazen, maar daarover niet getreurd omdat de bode ons precies kan vertellen over het hoe en wat van zo’n zitting. Wonen we wel een zaak bij, wat we natuurlijk het liefst willen, dan is er waarschijnlijk de mogelijkheid dat de rechter, aan het eind van de zitting, opkomende vragen van U zal beantwoorden.”

Bridge 55+ HATTEM- Mensen die al ervaring hebben met bridge, maar hun speltechnieken willen bijschaven, kunnen terecht bij Stichting Welzijn Hattem. Hier start vrijdag 1 oktober een cursus bridge door de heer Bastiani. Deze is speciaal opgezet voor gevorderden, en wordt twee keer per jaar gegeven. De

cursus bestaat uit tien lessen van 9.30- 11.30 uur. Kosten: 24 euro. Locatie: Activiteitenzaal De Doelen, adres: Hof van Blom 5. Tevens bereikbaar via ingang Kleine Gracht (via pad langs dierenweide). Aanmelden via Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4446296 of tel. 038-4432881.

Na de rechtszaak gaan ze in een restaurantje in de buurt gezellig een 12-uurtje nuttigen. Vertrek vanaf de Eper Gemeentewoning/ Kulturhus om 9.15 uur. De eigen bijdrage is 21 euro inclusief de lunch. Belangstellenden kunnen zich nog tot 7 oktober opgeven bij de SWO/E. Voor opgave of het programmaboekje kunt u contact opnemen met de SWO/E aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De SWO/E is dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.30 uur, tel.0578620988.

EMST- Anouk Veldkamp uit Emst rijdend voor de Oostveluwse rij en jachtvereniging uit Apeldoorn heeft zaterdag met haar paar Aristo een 7de plaats behaald met 189 punten op het concours in Oldebroek VAASSEN- Uitslag LR de Cannenburgh: Christel Jansen v.d. Sligte heeft met haar paard Angel of Balaine meegedaan in Oldenbroek, daar reed ze een B proef die resulteerde in 196 pnt en een 4e prijs. HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters. Oldebroek, paarden, L2-dressuur: 4e prijs Arend Gerard Bossenbroek met Optima Forma’s Biéna 194 pnt. Z1-dressuur: 1e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Wout 211 pnt, 3e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Vergus 207 pnt. Zwolle, pony’s, L-springen: 1e prijs Rosalie Tessemaker met Avant Garde. Den Ham, paarden, 1e en 3e prijs Bertine Bouw-Verkuyl 192/191 pnt. Blankenham, pony’s,

B-dressuur: 2e prijs Ramon Breden met Tommie 186 pnt. Ginkelse heide endurance, Klasse 2: 1e prijs en best condition, Liselore v. Zetten met Kain. Klasse 2: 8e prijs Yvonne Marskamp met Waikiki Joy. Wateren endurance, Klasse 1: 2e prijs Yvonne Marskamp met Waikiki Joy. EPE- WET-ruiters: Kars en Manon Bonhof reden succesvol tijdens het Herfst Indoor Luttenberg. Kars reed met zijn pony Surprice in de klasse L maar liefst 5 keer foutloos rond. In de finale behaalde hij een 2e prijs. Ook Manon Bonhof had zich geselecteerd met Unbelievable voor de L-finale op zondag, zij had helaas 1 tiende tijdfout en behaalde hiermee de 6e plaats. VAASSEN- Albertine Hoogers uit Vaassen heeft zaterdag meegedaan op de wedstrijd te Oldebroek. Hier heeft ze met haar paard Charmeur gestart in de klasse Z2 en hebben hierin de eerst plaats weten te bemachtigen met 222 punten.

Smash’70 opent in mineur

Kastelein verbouwd

EPE- Ertan Berdo heeft zijn Kastelein verbouwd. Het café heeft door de verbouwing een extra zaal gekregen en het café zelf is aangepakt. “Het is nu ideaal voor een vergadering, presentatie, bedrijfsetentje of andere gelegenheid”, legt Ertan uit. Naast een ruimte voor een formeel gedeelte is er ook plek voor informele ontmoetingen. Na-

tuurlijk kan Berdo ook zorgen voor een lunch of diner of drankkaart op maat. Zelfs live-muziek of een dj behoren tot de mogelijkheden. Café de Kastelein, St. Antonieweg 5, Epe, tel. 0578-612281 of bel voor een offerte naar Ertan Berdo, tel. 06-53870009. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cafedekastelein.nl.

HATTEM- De heren van tafeltennisvereniging Bultman/Smash’70 zijn in hun eerste wedstrijd in het najaarsseizoen thuis met 2-5 onderuit gegaan tegen Scyedam uit Schiedam. In het openingsduel was Boris de Vries favoriet tegen René Waterreus. Tot zijn grote teleurstelling moest De Vries met 8-11 het onderspit delven, de eerste tegenvaller van de avond. In het tweede duel nam Jelle Bosman het op tegen de ijzersterke kopman van Scyedam, Michel de Boer. De laatste had slechts drie

games nodig (7-11, 6-11, 7-11) om de zaak te beslechten. Nieuwkomer Ewout Oostwouder maakte in deze wedstrijd zijn debuut in het shirt van Bultman/Smash’70. Hij is afkomstig van de Leidse vereniging Scylla. Na een weifelend begin (7-11), ging het hem steeds gemakkelijker af tegen Rajko Gommers. Met 13-11, 11-7 en 11-4 kon hij de zaken rechtzetten en de achterstand van de Hattemers verkleinen tot 1-2. In het dubbelspel acteerden De Vries en Bosman weer als vanouds. In vier

games (8-11, 15-13, 14-12, 117) werden De Boer en Gommers teruggewezen. Na de pauze kon De Vries het niet bolwerken tegen De Boer (7-11, 3-11, 6-11) en trok Waterreus tegen Oostwouder aan het langste eind zonder gameverlies (9-11, 1-11, 9-11). Omdat ook Bosman zijn wedstrijd niet in winst kon omzetten tegen Gommers (9-11, 6-11, 11-7, 7-11), werd het seizoen begonnen met een tegenvallende eindscore: 2-5. V.l.n.r.: Boris de Vries, Jelle Bosman, Ewout Oostwouder.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 13 2

Marle, Marledijk 27 17 Heerde ELBURGERWEG Hofstede “De Strijkhof” is een klassieke -Zeer fraaie semi-bungalow. IJsselboerderij met jongvee-schuur, kapschuur en rondom -Met garage, carportweiland. en prachtige De tuin.statige boerderij is prachtig gelegen aanwoning de voetisvan de dijk en te bereiken via -De onderarchitectuur een met bomen omzoomde oprijlaan. uitgebouwd. Achter de dijk ligt de rivier de IJssel. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn

EN

vantotale kunsstof. Het perceel is 3 ha 24 a 90 ca groot.“De Strijkhof” is gebouwd in 1890. Veel authentieke elementen zijn in de afgelopen eeuw bewaard gebleven, zoals o.a. vloer- en muurtegels, natuurstenen schouw, raam- en deur omlijstingen bepalen nu de sfeer van de boerderij. Met name de laatste jaren is er veel onderhoud gepleegd, waardoor er een woongenot is ontstaan welke voldoet aan de huidige eisen. De ruimte in het voorhuis is enorm, meerdere kamers en slaapkamers bieden veel gebruiksmogelijkheden

Vraagprijs: € 870.000,— KK DE VRAAGPRIJS 695.0000

KK

TE KOOP

OPEN HUIS

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

PEDICURE SONJA ZATERDAG 2 OKTOBER VAN 11.00 TOT 14.00 UUR WILLEM TELL STRAAT 5, EPE

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl

Kom een kijkje nemen of maak een afspraak Tel.: 06-42416487

www.heerdeonline.nl

TOUR FOR LIFE, 29 AUGUSTUS – 5 SEPTEMBER Van Noordwest Italië door Frankrijk, Luxemburg en België terug naar Nederland, voor Artsen zonder Grenzen. Het is gelukt: 1.300 km fietsen met 20.000 hoogtemeters en een opbrengst van € 16.386,00 voor Artsen zonder Grenzen. ALLE SPONSOREN HARTELIJK DANK! Sponsoren: Akzo Nobel Decorative Coatings, Wapenveld Apotheek Heerde Banketbakkerij Kamphorst, Heerde BESGroep accountants & belastingadviseurs, Malden Bike Life, Groesbeek Bolletje Bomu tankstation, Epe Boomkwekerij Hoekert, Oldebroek Boverhoff sloopwerken, Heerde Bruggeman Hoveniers, Heerde Buurtbusvereniging Vevoma Dalli–De Klok Heerde Dickhof Rijwielen, Oosterwolde Dijkstra autoverhuur, Heerde Dynamiek fysiotherapie, Epe Elbebo wol & borduurservice, Heerde Emka Elektro, Heerde Ernst & Young accountants, Zwolle Fietsspeciaalzaak Gaperslanden, Hattem Fobbe Campers, ‘t Loo-Oldebroek Futurumshop, Apeldoorn Garagebedrijf Wagenaar, Epe GPSspellen.nl, Deventer Houtman Transport, Heerde Huisartsenpraktijk Van Egmond & Hanssen, Wezep

Team TC Heerde

V.l.n.r. Alex van Dijk, Lammert Brink, Hans Tabak, Kees Dokter, André Webers, Thijs Brink, Teun Nooteboom.

Sponsoren: Lagemaat sloopwerken, Heerde McDonald’s Zwolle-Heerde-Kampen Meeuwsen Ten Hoopen, Heerde Mulder Rijwielhandel, Heerde Profilplast Schaapskooi nieuws- en advertentieblad Sigmax Law Enforcement Slijkhuis Tweewielers, Wapenveld Sportgeneeskunde Isala Klinieken, Zwolle StouwdamSport, Wezep Transportbedrijf F. Eiland, Heerde Top Service Woninginrichting, Epe Topslagerij Nooteboom, Heerde Univé Stad en Land Van Bennekom Heerde Van Norel Bouwgroep, Epe Van den Brink kaas, Wapenveld Veldhuis Adviesgroep, Heerde VersAlert versgroothandel Verstegen Spices & Sauces Vleesvee Integratie Twente VMT Products, Heerde Volfood versgroothandel Wagenaar Wegbebakening Weidelco Handstede groothandel En niet te vergeten: familie, vrienden, buren, collega’s, enz.

TOUR FOR LIFE – ARTSEN ZONDER GRENZEN: HET WAS UW EN ONZE INSPANNING WAARD!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 14

Open Huis Modehuis Dekker

Slaapkamerbrand HEERDE- Brandweer Heerde werd maandagmiddag rond 17.00 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Wan in Heerde. Tijdens het aanrijden kreeg de brandweer te horen dat er brand was ontstaan in een van de slaapkamers op de bovenverdieping en dat de bewoners inmiddels uit het pand waren. Middels een binnenaanval wisten twee van ademlucht voorziene brandweerlieden de slaapkamer te bereiken en constateerden dat een bed vlam had gevat. Voor het verlaten van de slaapkamer had

de bewoonster nog kans gezien om een deken over het brandende gedeelte te gooien, waardoor de grootste vlammen al gedoofd waren. De nog smeulende delen heeft de brandweer door het raam naar beneden gegooid. Door vervolgens ondermeer het matras buiten af te blussen wist de brandweer waterschade in de woning te voorkomen. Desondanks was de schade door rook en roet aanzienlijk. De oorzaak van de brand is niet bekend. Mogelijk is kortsluiting in een kabel nabij het bed de boosdoener.

Aftrap voetbalplaatjes met lasershow

HEERDE- Zaterdagmiddag, na sluitingstijd, hebben Stanny Beekhuis en Janny de Fluiter de winnaars van het Open Huis van Modehuis Dekker in Heerde bepaald door uit een verzegelde doos drie namen te trekken die daarin gedeponeerd werden door kopende klanten. Deze zijn gewonnen door: 1. Mevr. Leemburg uit Apeldoorn, 2. Mevr. De Vries uit Wezep en 3.

Van Wijk, Zwolle. Deze uitslag wordt ook bekend gemaakt via de internetsite van de zaak: www.modehuisdekker.nl. Zij hebben elk een waardebon ter waarde van 100 euro gewonnen. “Stanny werkt meer dan 20 jaar voor Modehuis Dekker, en Janny al meer dan 11 jaar. Beide medewerkers zijn mede gezichtbepalend voor de uitstraling van de klant vriendelijkheid van de

zaak. Met veel deskundigheid en plezier adviseren zij de klanten naar alle tevredenheid.” Modehuis Dekker heeft 3 dagen Open-Huis gehouden. Tijdens deze dagen werden onder kopende klanten drie waardebonnen van elk 100 euro verloot. Daarnaast kreeg elke klant die boven de 50 euro kocht een fles heerlijke rode wijn aangeboden.

Stemexpressie

Lezing

ZWOLLE– Iedereen kan zijn of haar authentieke kracht ervaren met behulp van de eigen stem. Iedere woensdagmiddag nodigt Erica Hadjidakis, expressiecoach van Binnenstebuiten expressie, haar deelnemers uit om een stap te zetten ter bevordering van groei. De deelnemers komen in beweging en leren op een andere manier naar zichzelf te kijken, waardoor ze zich bewust worden van hun kwaliteiten, maar ook hun valkuilen. Hierdoor gaan ze zich steeds zelfverzekerder voelen, waardoor ze zich meer durven laten zien en zeggen wat ze willen zeggen. Tijdens de workshops wordt er op verassende, speelse manieren uitgenodigd te ontdekken wat er allemaal mogelijk is met de stem. Er

HATTEM- Op maandag 11 oktober houdt Mw. Jeanne Traas-Hageman een lezing over Joseph Campbell, die bekend is als de onbetwiste koning van de kennis van de mythen in onze wereld. Mw. Traas heeft theologie gestudeerd in Amsterdam en Utrecht. Voorts heeft zij de opleiding voor Contextueel Pastor gevolgd. Zij is opgeleid in het denken over menselijke relaties binnen de context van familie en belangrijke anderen. De lezing vindt plaats in de “Notenhof”, Sparrenlaan 3a te Hattem, aanvang 20.00 uur, entree 5 euro.

wordt geïmproviseerd met klank, ritme en melodie zonder woorden. Daarbij gaat het er niet om dat je iets bedenkt, maar dat je het toelaat. Je hoeft niet te kunnen zingen. Je mag helemaal jezelf zijn, met alles wat er is. Er zijn losse workshops ‘Spelen met je Stem’ en er is een cyclus van zeven keer ‘Breng je Stem in Beweging’. Deze begint op 3 november. Dit is een training waarbij aan een eigen thema gewerkt wordt. Alles vindt plaats in de kleine studio van de Werkplaats voor Beweging en Kunst aan de Hobbemastraat 6 in Zwolle. Het begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor vragen bel je Erica (tel. 06-40201234), of kijk je op: www.binnenstebuitenexpressie.nl.

Opbrengst collecte EMST- De onlangs gehouden huisaan-huis collecte voor de Stichting Woord en Daad heeft in Emst 1241,80 euro en in Oene 516,79 euro opgebracht. De opbrengst is bestemd voor het project Gezondheidszorg in Burkina Faso (Afrika) met als speciaal doel ‘Hiv/aidsbestrijding’.

VAASSEN- Vrijdag 8 oktober zullen op het  sportpark  bij SV Vaassen de eerste plaatjesalbums van C1000 uitgereikt worden. Deze avond wordt muzikaal ondersteund door Feestkappel De Heuischudders uit Emst. Op deze avond zullen er wedstrijdjes gevoetbald worden door de allerkleinsten van de voetbalverenigingen VIOS, KCVO, VV EMST en SV Vaassen. Voorafgaand aan de uitreiking van de eerste albums en plaatjes  vind er een unieke 3 dimensionale la-

sershow plaats. Dit laserspektakel waarbij de laserstralen op de maat van de muziek worden geprojecteerd belooft een wervelende show te worden. Na afloop van de show worden de albums aan de leden uitgereikt en kan het plaatjes sparen beginnen. Vanaf zaterdag 9 oktober staat  C1000  Frans Hamer geheel in het teken van deze unieke actie en zijn de plaatjes beschikbaar. De aanvang van deze avond is om 19.00 uur en is vrij toegankelijk.

Geslaagde rommelmarkt Kruiskerk

HEERDE – Onlangs hield de VEG Kruiskerk Heerde haar jaarlijkse rommelmarkt in de B. van Dijklaan. Het 175-jarig bestaan van deze gemeente was aanleiding voor veel deelnemers om zich in oude

kleding onder de mensen te begeven. De opbrengst van 5.700 euro, komt grotendeels ten goede aan Pastoraal Centrum de Hezenberg, dat als financieel project gekozen is voor het jubileumjaar.

HSV de Sportvisser Wapenveld

Elke euro wordt verdrievoudigd door het ICCO (interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking). Het totaalbedrag wordt dan 5254,77 euro. Het comité bedankt alle gevers voor het mooie resultaat en alle collectanten voor hun inzet.

Tien jaar IJsselshow ZWOLLE- Op 9 en 10 oktober vindt in de IJsselhallen te Zwolle de internationale hondententoonstelling van de Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle (SOHZ), de IJsselshow, plaats. Dit evenement is niet alleen een topper op het gebied van de kynologie, maar ook een show voor iedereen die de hond een warm hart toedraagt. De IJsselshow wordt voor de tiende achtereenvolgende keer in Zwolle georganiseerd. In korte tijd is dit evenement uitgegroeid tot één van de grootste hondenshows in Nederland; het aantal ingeschreven honden ligt rond 2300 honden

waarvan ongeveer 250 verschillende hondenrassen uit diverse landen. Er zijn dit jaar enkele heel bijzondere rassen ingeschreven zoals de Lapinporokoira, een Finse herdershond die afstamt van de oeroude rendierherdershonderassen. Op beide dagen zijn de IJsselhallen open vanaf 8.00 uur. De keuringen beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer 15.00 uur; hierna volgen de eindkeuringen tot ongeveer 17.30 uur. Entree: volwassenen 8 euro. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding en 65+ 5 euro. Bezoekhond 5 euro. Kijk voor meer informatie op www. ijsselshow.nl.

WAPENVELD- Zaterdag werd de gratis koppelwedstrijd van HSV de Sportvisser uit Wapenveld gevist in de IJssel. Hiervoor hadden zich 12 koppels aangemeld. Onder goede weersomstandigheden ging men de wedstrijd

aan. De vangsten waren op een aantal plekken zeer goed te noemen, maar er waren ook koppels die moeite hadden om de vis aan het azen te krijgen. Om half twee klonk het eindsignaal en kon de weegploeg aan de slag. De

einduitslag was als volgt; 1. H. Zwerus/H. Haas 41586 gr., 2. G.J. Kommer/D. Scheffer 38418 gr., 3. H. Bosman/S. u.d. Bulten 15762 gr., 4. A. van Raalten/A. Landman 12161 gr., 5. B. Scheffer/A. Rosendaal 9012 gr.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 15 2

Kwaliteitsvishandel Marcel Korlaar

)NTERAKT#ONTOURISVOORWOONLOCATIE +ALKUURTE.UNSPEETOPZOEKNAAR

!SSISTENT BEGELEIDERS

!!! Openingsaanbieding !!! GEZINSZAK KIBBELING

-6

OPROEPKRACHTEN

500 GRAM â‚Ź 5,Deze aanbieding geldt voor de gehele maand oktober, tegen inlevering van deze bon.

!LS!SSISTENTBEGELEIDERHELPJEDEBE WONERSBIJHUNDAGELIJKSEACTIVITEITEN ENLICHAMELIJKEVERZORGINGZOALSWASSEN

Iedere zaterdag staan wij voor u klaar op het parkeerterrein bij ‘Van de Put’. Tegenover de Plus.

AANKLEDENENETEN$AARNAASTONDERSTEUN JEBIJHUISHOUDELIJKEENRECREATIEVEACTIVI TEITEN 'EtNTERESSEERD 7IJZIJNOPZOEKNAARžEXIBELEMEDE

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS!

WERKERSDIEZICHOPEENPROFESSIONELE WIJZEENMETENTHOUSIASMEWILLENIN ZETTENVOORONZECLIpNTENENINHETTEAM

De subsidie is

6OORMEERINFORMATIEOVERDEZEVACATURE WWWINTERAKTCONTOURNL*EKUNTJE SOLLICITATIEBRIEFMET#6STURENNAAR ,3CHOENMAKER INTERAKTCONTOURNL !CQUISITIENAARAANLEIDINGVANDEZE ADVERTENTIEWORDTNIETOPPRIJSGESTELD

â‚Ź 35,-

per m²

VERWIJZENWIJNAARONZEWEBSITE

)NTERAKT#ONTOURBIEDTZORGENONDERSTEUNINGAAN RUIMCLIpNTENMETEENLICHAMELIJKE ZINTUIG

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

LIJKEHANDICAPENOFNIET AANGEBORENHERSENLETSEL

3OLLICITERENWWWINTERAKTCONTOURNLWERKENBIJ

Gedenktekens om bij stil te staan

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

Transportbedrijf

www.magmanet.nl

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

zoekt‌ Bij de hand is een gastouderbureau en bemiddelt en begeleidt bij kinderopvang in een huiselijke situatie voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar (www.bijdehand.nu). Bij de hand is gevestigd in Epe; het werkgebied is NO Veluwe. Ondanks de strengere eisen in de Wet kinderopvang, blijft de vraag naar vertrouwde en betaalbare kinderopvang groot en daarom zijn wij op zoek naar:

Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

een medewerker relatiebeheer (0,6 fte) De medewerker krijgt een eigen klantenbestand en is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de koppeling tussen vraag- en gastouder. De medewerker voert dus gesprekken (koppeling, evaluaties en huisbezoeken) en doet de jaarlijkse risico-inventarisatie (controle woning). Heb jij pedagogische ervaring/opleiding, ben je inzetbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag, bij voorkeur woonachtig in Epe of omgeving en in bezit van rijbewijs en auto? Heb je verder MBO+ niveau, inlevingsvermogen en mensenkennis, een dienstverlenende, klantgerichte werkhouding, uitstekende communicatieve vaardigheden, een representatief voorkomen en een flexibele instelling? Dan bieden wij je, na gebleken geschiktheid, een 24-urige werkweek, een salaris conform de CAO-kinderopvang (functie bemiddelingsmedewerker) en een dynamische en plezierige werkomgeving.

ben je geĂŻnteresseerd? Wanneer je niet aan bovengenoemde eisen voldoet, heeft reageren geen zin. Reageer schriftelijk! Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: sollicitatie@bijdehand.nu Postbus 45 - 8160 AA Epe

24-uur service

06-53319854

De Ploeg 4, Heerde. Tel. (0578) 697862 www.rowil.nl

- Centrale verwarming - Gas, water en sanitair - Loodgieterwerk - Dak- en zinkwerk - Elektra - Service en onderhoud

Ook uw adres voor onderho ud en storingen aan uw verwarmingsk etel.

Uw Totale Installateur !


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 16

Nieuwe gemeentesecretaris gemeente Hattem HATTEM- Per 1 oktober treedt Jan Peter Wassens aan als gemeentesecretaris van de gemeente Hattem. Hij treedt in de voetsporen van de heer Koen van Veen die in verband met zijn benoeming tot gemeentesecretaris van de gemeente Opsterland, de gemeente Hattem per 1 oktober zal verlaten. Wassens is geen onbekende voor de gemeente Hattem. Sinds september 2001 is hij bij de gemeente werkzaam. Vanaf 2007 is hij manager van de eenheid Publiek en Service en verantwoordelijk voor de dienstverlening. Hij was ondermeer verantwoordelijk voor de dienstverleningsvisie waarin uitspraken worden gedaan over de manier waarop de gemeente inspeelt op de wensen en behoefte van burgers, bedrijven en instellingen als klanten van de gemeente. De gemeente Hattem is blij met het feit dat binnen de organisatie een geschikte kandidaat is gevonden. Wassens is bekend met het reilen en zeilen binnen de gemeente. Hij heeft actief de reorganisatie in 2008 meegemaakt en is betrokken bij diverse intergemeentelijke projecten. Het college is ingenomen met het niveau en de ervaring die de nieuwe gemeentesecretaris inbrengt en met het draagvlak binnen de organisatie. Wassens kijkt erg uit naar zijn nieuwe rol als gemeentesecretaris: “Het verder ontwikkelen van de organisatie, in tijden van bezuinigingen en in samenwerking met andere gemeenten, zie ik als uitdaging. Ik verheug me erop samen verder te bouwen aan het mooie Hattem.”

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat Henk Hulsebos van D’66 was helemaal verbouwereerd. Gerrit van Dijk was alleen maar verbaasd, maar die loopt dan ook al wat langer mee. Het ging over de bouwaanvraag aan de Vosbergerweg. In de commissie was nog met 10 tegen 7 geadviseerd aan het college om het niet te doen, maar in de raad was er opeens 13-4 voor. Ben van der Linde en Siebren Buist lieten met machtsvertoon zien dat ze fractievoorzitter waren. In de commissie had Jan Tuinman, bij de CU de enige met RO-verstand, nog aangegeven dat de aanvraag als “niet realistisch” moest worden afgewezen. Zijn fractievoorzitter gaf in de raad aan wie de baas is. “Hier worden de zaken gedaan”, riep hij fier en deklasseerde daarmee zijn commissielid. Het zal je partijgenoot maar zijn. Mijn opoe zei het al: “Je bent een kuiken als je de kwaliteiten van anderen niet wilt gebruiken”. Siebren Buist maakte het nog bonter. In de commissie had hij ingestemd met Gerda Smit, die het voorstel een dood vogeltje noemde. Hij was heel duidelijk: “Het kan niet, dus stoppen”. In drie weken kan er blijkbaar veel veranderen. Het dode vogeltje bleek opeens volledig gereanimeerd en vloog weer. Met het verdwijnen van Wouter Bos leek het begrip “draaikont”bij de PvdA verdwenen, maar Siebren brengt het weer helemaal terug. Hij meent dat “een besluit nemen” hetzelfde is als “ja zeggen”. Gerrit van Dijk sloot de discussie dan ook af met een constatering die wellicht voor velen mogelijkheden biedt: “Je kunt aanvragen wat je wilt, van de raad mag in principe alles”. warenar

Filmliga

Nieuwe expositie in de Ring

Dammen

EPE- De nieuwe expositie in “de Ring” toont werk van acht leden van de kunstenaarsvereniging “Korf”. De expositie met als titel “Aan U de eer” is te zien van 30 september tot en met 29 oktober. De officiële opening is op woensdag 29 september in het Gemeentehuis van Epe om 19.30 uur. “Korf” is een kunstenaarsvereniging, die zich ten doel stelt het contact te bevorderen tussen reformatorische beeldende kunstenaars. Daarbij wil de vereniging begrip kweken en waardering bevorderen voor de kunstwerken die vervaardigd worden door de leden van de vereniging en andere kunstenaars die zich gebonden weten aan de Bijbel en de Drie formulieren van Enigheid. De acht leden tellende selectie van deze vereniging heeft zijn sporen wel verdiend in de kunstwereld. Ze komen vanuit het hele land en heb-

HOORN- Maandag speelde damclub Hoorn - O.G. Oene de tweede wedstrijd voor de onderlinge competitie. De uitslagen daarvan waren: H. Kemper - T. van de Mars 0-2, H. van Ommen - J. van Ommen 2-0, B. Koetsier - T. Tellegen 1-1, L.G. Brummelkamp - H.B. Sanders 2-0, W. Muller - A. Harms 2-0, M. van Lohuizen - T. Bijsterbosch 0-2, G.A. Groothedde - K. Fiks 1-1, D. van Pijkeren - H. Boeve 0-2.

ben allen een gedegen opleiding in de beeldende kunst genoten. De één vindt zijn drang om beeldend bezig te zijn in de volmaakte esthetiek van Gods schepping en in alles wat ons omringt. De ander schildert, niet omdat het gemakkelijk is om te doen, maar omdat het geziene hem als ware uitdaagt. Het landschap vraagt om weergave als een antwoord op al het moois. Een expositie met verschillende technieken, inspiratiebronnen en uitgangspunten. De namen van de deelnemende leden zijn: Jan van den Berge, Kees den Braber, Geert Lammers, Mar Slingerland, Jan Neven, Tijs Huisman, Jan den Ouden en Piet den Hertog. Ring is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over genoemde kunstenaars op www. deringepe.nl.

EPE- Op vrijdag 1 oktober organiseert de Filmliga van Mamuze een filmvoorstelling ‘Troubled Water’ in de Brinkzaal van het Kulturhus Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 in Epe. De film start om 20.00 uur. De deuren zijn een half uur voor aanvang van de voorstelling open. Regelmatige filmbezoekers kunnen voordeliger uit zijn als donateur: ze betalen dan per filmvoorstelling geen 5 euro maar slechts 3,50 euro entree per persoon. Daarnaast krijgen ze twee keer per jaar het blad van de Filmliga met daarin een overzicht van alle films die worden gedraaid inclusief allerlei interes-

sante achtergrondinformatie. Het donateurschap bedraagt 10 euro per persoon en 15 euro voor een gezin. Iedereen die meer informatie wil ontvangen over het filmprogramma voor 2010/2011 kan zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Belangstellenden ontvangen dan een week voor elke filmvoorstelling een uitnodiging met daarin de datum en de tijd van de film inclusief de filmtitel en achtergrondinformatie. Interesse in het donateurschap en/ of de nieuwsbrief? Mail dan naar monique@mamuze.nl of schrijf u in via het contactformulier op www. mamuze.nl.

Pand4 officieel geopend

Oefenavonden van start

Nanda van Bergen won 500 euro shopgeld.

VAASSEN- De Cannenburgher Boeren Dansers beginnen op maandag 4 oktober weer met hun oefenavonden. Deze avonden worden gevuld met folkloristische dansen en liedjes in het dialect (van o.a. Jan van Riemsdijk uit Heerde). De leden proberen op deze avonden o.l.v. dansleid-

ster Ada Schumacher gezellig met elkaar “het oude” in stand te houden. De Cannenburgher Boeren Dansers hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. Mocht u belangstelling hebben, kunt u op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Hezebrink te Emst een kijkje komen nemen.

ZWOLLE- Kent u Pand4 Womenswear & Lifestyle al? Een nieuwe, ruime kledingzaak voor dames in Zwolle aan de Vispoortenplas 4. De maand september stond helemaal in het teken van de opening van Pand4. En dat betekent feest. Elke zaterdag was een visagiste of styliste aanwezig. Ook hebben ze de winnares van het shoparrangement t.w.v. 500 euro bekend gemaakt: Nanda van Bergen kreeg

een hele nieuwe garderobe. Maar uiteraard nodigen ze u ook uit in Pand4 voor een nieuwe najaarsoutfit. Het zomerseizoen is nu echt afgelopen, de vakantie is achter de rug en het wordt weer wat frisser buiten. Hoogste tijd om u te laten inspireren door de najaarscollectie van Pand4. Kom langs om op uw gemak alle mooie merken te zien. Ze geven u daarbij altijd een professioneel en eerlijk advies. Met

veel zorg hebben ze een uitgebreide collectie samengesteld van topkwaliteitmerken. U hebt keuze uit verschillende merken als Just B, Summum, Marc O’ Polo, McGregor, Sylver, Claudia Sträter en Joseph Ribkoff. Dat maakt Pand4 een prachtige en unieke winkel voor de modebewuste vrouw uit Zwolle en omstreken. Komt u ook kennis maken? Kijk alvast eens op www. pand4.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA17 2

Hulsbergen 2, Wapenveld Bordeaux

Moderne woning met grote slaapkamer en badkamer op de begane grond. Zeer geschikt voor senioren of minder validen! Goed onderhouden en volledig geïsoleerd woonhuis van 2005. Inhoud 415 m3. Kavel 173 m2. Nette tuin op het westen met prima bezonning. De inpandige berging met vliering is buitenom bereikbaar. Indeling: entree/hal met meterkast, toilet en trapopgang; woonkamer en halfopen keuken met alle inbouwapparatuur en grote voorraadkast (trapkast). Vanuit de hal toegang tot de slaapkamer van bijna 20 m2, met inloopkast. Hierachter een luxueuze badkamer met douchecabine en dubbele wastafel. Verdieping: overloop met grote bergkast; drie slaapkamers en een tweede badkamer met ligbad, douchecabine, wastafel en toilet. Zolder (vaste trap): bergruimte, cv-ketel en wateronthardingsinstallatie. Vraagprijs € 279.000 k.k.

HUIS zoekt

KAVEL Droomhuis zoekt mooie kavel.

Rhône

B erge ra c

ect, senkomst van archit Bouwen zonder tus g in verschillende nin Wo . get bud binnen uw n. Vaste vele mogelijkhede varianten en met cteurskosten, stru con en rp we prijs, incl. ont ring, Ontwerp tot opleve voor aanvang bouw. verzorgd. ig led vol rdt wo incl. vergunningen is reniging Eigen Hu Oplevering met Ve . ap ch ats en 1 jaar lidma jl. (t)huis in eigen sti Kortom, je droom

www.variahuis.nl

Kruisstraat 7 8051 GD Hattem 038 444 71 11 info@veltkampenstam.nl www.veltkampenstam.nl

Lan gue doc (T)HUIS IN JE EIGEN STIJL

10HARM1008

DE HELE WEEK IN DE RECLAME DI. 28-9 T/M ZA. 02-10

Vikorn Volvezel heel, nu voor ............................................... 2,05 Speculaasbrokken 2 stuks, nu voor .................................. 2,95 Tarwe bollen . . .............................................. 5

+ 1 gratis

Zaterdag 2-10 staan wij met een kraam buiten met oliebollen!

REBEL

Stationsstraat 20, Heerde.

Tel (0578) 691674

www.b-bo.nl

Fax (0578) 697247

STICHTING CULTUREEL CENTRUM HEERDE - PROGRAMMAOVERZICHT SEIZOEN 2010 - 2011 Kaarten: VVV Heerde, Epe en Wapenveld en via www.cultureelcentrumheerde.nl DATUM en AANVANG VOORSTELLING Zaterdag 2 oktober DANSstudio Juliette, 20.00 uur dansgroep Switch en Ill Skill Squad (dans) Woensdag 13 oktober Hans Liberg Uitverkocht 20.00 uur Ick Hans Liberg (muziek - try out) Vrijdag 29 oktober Olga Zuiderhoek 20.00 uur De Caracal (toneel) Zaterdag 13 november Femmage 20.00 uur Wegens omstandigheden (cabaret) Zaterdag 27 november Klaas van der Eerden 20.00 uur Schwalbe (cabaret) Zondag 12 december Klára Würtz en Timora Rosler 12.00 uur Piano cello (muziek) Zaterdag 22 januari Graficus 20.00 uur Veel gedoe om niks (toneel) Zaterdag 5 februari Wibi Soerjadi 20.00 uur Theaterconcert (muziek) Zondag 20 februari Lavinia Meijer 12.00 uur Harp solo (muziek) Vrijdag 11 maart Huub Stapel en Carine Crutzen 20.00 uur De kus (toneel) Zondag 20 maart Sebastiaan de Grebber en Eva van den Dool 12.00 uur Mandoline Piano (muziek) Zaterdag 9 april Zwiekoteboebo 20.00 uur Womowendan? (dialectcabaret)

Plaats: DORPSHUIS, Van Meurslaan 3, Heerde PRIJZEN € 10,(CJP € 7,50) € 21,50 (CJP € 20,50) € 17,75 (CJP € 16,75) € 17,(CJP € 16,-) € 15,75 (CJP € 14,75)

€ 14,(tot 18 jaar € 5,00) € 12,50 (CJP € 11,50)

Huub Stapel en Carine Crutzen, De Kus Femmage Wegens omstandigheden

€ 25,(CJP € 24,-) € 14,(tot 18 jaar € 5,00) € 22,(CJP € 21,-) € 14,(tot 18 jaar € 5,00) € 15,(CJP € 14,-)

Meer informatie In de programmaboekjes vindt u meer informatie over de voorstellingen en de kaartverkoop. U kunt deze boekjes afhalen bij het VVV. Of kijk op www.cultureelcentrumheerde.nl. Deze advertentie is mogelijk gemaakt door


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 18

Start TennisFrendz!

49e Veluwe Herfstkleurenwandeltocht EPE- Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseert de Wandelsportvereniging “Wios Epe” haar 49e Veluwe Herfstkleurenwandeltocht in haar 50-jarige bestaan. De vereniging heeft een vijftal routes uitgezet variërend van 5 t/m 30 kilometer. De vereniging hoopt dit jaar met haar jubileum duizend wandelaars te mogen begroeten. Ook Nordic Walking wandelaars zijn van harte welkom. De Kampeerboerderij “De Berghoeve fungeert beide dagen als start- & finish locatie. Er wordt een drietal lussen uitgezet van 10 km en twee lussen van 5 km. De routes zijn gemarkeerd met gekleurde bordjes, rood betekent rechtsaf, geel linksaf en wit rechtdoor. Verder krijgt u een beknopte routebeschrijving mee. Op splitsingen van afstanden treft u duidelijke borden aan. De start is beide dagen starten vanaf 9.00 uur tot uiterlijk voor de 30 km tot 10.00 uur, 20 km tot 12.00 uur,15 km tot 13.30 uur, 10 km tot 14.00 uur en de 5 km tot 14.30 uur. De startplaats is bij kampeerboerderij “De Berghoeve”, Veenweg 9 te Epe/Wissel. Aan de wandeltocht kan deelgenomen worden door iedereen vanaf 4 jaar. U mag zelf u afstand kiezen, maar voor de 10 km geldt een minimumleeftijd van 8 jaar, de 15 km 10 jaar, de 20 en 30 km 12 jaar. U, hoeft geen lid te zijn van een wandelsportver-

eniging of bond. Honden zijn van harte welkom, mist ze aangelijnd zijn. Ook Nordic Walking wandelaars zijn van harte welkom. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon. Wil men na afloop van de wandeling een leuke herinnering ontvangen in de vorm van een medaille betaalt men 1,30 euro extra. Er zal dit jaar een afwijkende medaille vervaardigd worden in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Leden van erkende wandelsportbonden hebben 1 euro reductie op het inschrijfgeld. Verder doet de vereniging mee met een proef m.b.t. voorstel invoering gezinskaart. De gezinskaart geeft

Open huis Atelier Kleur HEERDE- Jacco Eltingh heeft samen met wethouder Anton Westerkamp de aftrap verricht van het project TennisFrendz!. Dit project is bedoeld om leerlingen op het basisonderwijs bekend te maken met deze sport. Zes scholen in Heerde doen mee aan de sportieve evenement. Jacco Eltingh heeft samen met Paul Haarhuis, CALO Windesheim

te Zwolle en Stipp B.V. een totaalprogramma ontwikkeld voor de bevordering van tennis onder kinderen van het basisonderwijs. Hoewel veel Nederlanders tennissen, gebeurt dit nog veel te weinig in de gymzalen en op schoolpleinen. Daarom hebben beide tennissers het initiatief genomen tot dit programma en het de naam TennisFrendz! gegeven.

HEERDE- In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober wordt voor de 16e keer de Open Atelierdagen op de Noordoost-Veluwe georganiseerd. Atelier Kleur doet dit jaar ook weer mee. “De deuren van mijn atelier staan ook dit weekend weer open en liefhebbers van kunst zijn van harte welkom. Het weekend van de open Atelierdagen is elk jaar een feestje.

Oud Papier

Jeugdavond HATTEM- Zondag 3 oktober om 19.30 uur komt Joop Gottmers in De Open Poort te Hattem. Joop (47) is kickbokskampioen en drugsbaron geweest; toen hij voor de 2e keer uit de gevangenis kwam, had hij binnen een paar dagen alweer een kilo cocaïne op zak voor de verkoop. Hij is nu preventiemedewerker bij Stichting Voorkom, waarvoor hij overal in het land voorlichting geeft

over roken, drinken en drugs. Mensen die hem kennen zeggen: “Joop was een echte zware crimineel, elke politieman in de regio kende hem. De verandering die hij heeft doorgemaakt is heel bijzonder”. Ben jij ook benieuwd wat er met Joop is gebeurd en hoe hij is veranderd? Kom dan 3 oktober om 19.30 uur naar De Open Poort, Veldhoeve 1, Hattem. Gratis entree.

EPE- Op vrijdagavond 1 oktober (19.00 – 20.00 uur) en zaterdag 2 oktober (9.00 – 12.00 uur)  staat op het schoolplein van de Nieuwe Wisselseschool in Epe de container voor oud papier. De opbrengst komt volledig ten gunste van de leerlingen. Het adres is Oude Wisselseweg 35 te Epe en natuurlijk is assistentie aanwezig.

OENE- Het was onlangs 12,5 jaar geleden dat Gerrit Tessemaker bij de ‘Buurte Kwekerijen’ in Oene in dienst kwam als bedrijfsleider. Omdat hij sindsdien ook de

verkoop van de kerstbomen voor zijn rekening neemt en het nieuwe verkoopseizoen hiervan al weer start, werd zijn werkplek al in de kerststemming gebracht door een

aantal collega’s. Gerrit kijkt terug op een mooie, soms bevlogen tijd bij de Buurte waar in 12,5 jaar veel ontwikkeling en uitbreiding heeft plaatsgevonden.

Als kunstenares ben je het hele jaar druk bezig en het is dan schitterend om te vernemen dat de bezoekers je kunst zo waarderen. Dat geeft energie en stimuleert.” zegt Sandra Holtman. Sandra vertelt verder: “Dieren, vrouwen, natuur en kleur zijn kernwoorden die van toepassing zijn op mijn werk. Zij inspireren me iedere dag weer en komen tot uiting in mijn werken. Ik schilder voornamelijk met acrylverf en vind het erg leuk om naast de verf diverse materialen in mijn werken toe te passen.” Voor meer informatie bel tel. 0578-696262 of kijk anders op www.atelierkleur.nl.

een flinke korting op het inschrijfgeld voor gezinnen. De vereiste is wel dat een gezin bestaat uit minimaal 4 pers, waaronder 1 kind en 1 volwassen en maximaal 7 personen. Zij betalen 10 euro per gezin, exclusief eventuele herinneringen. Bij meer dan 7 personen koopt men twee gezinskaarten. Voor leden is dit bedrag zelfs 7,50 euro. Een extra stimulans om het eerste wekend van oktober er gezellig met uw gezin (oma/opa, kinderen en kleinkinderen) te komen wandelen in de mooie omgeving van Epe. Inschrijven via de website www.wios-epe.nl heeft voordelen.

Schaaksport HEERDE– In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Bastiaannet – Koetsier 0-1; Snijder – Abels 0,50,5; Oegema – Douma 1-0; Vos – Overbeek 0-1; v.d. Maarel – v.d. Most 1-0; Burczak – Ugljanin 1-0; Nijhof - van Gelderen 0-1. Donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen in het schaaklokaal in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang 20.00 uur.

Luca ADAC MX Junior Meister Door Willem Damman HEERDE/HOLZGERLINGEN (D)- Op het circuit van Holzgerlingen onder de rook van Stuttgart werden de twee finalemanches van het internationaal sterk bezette Duitse kampioenschap motorcross afgewerkt. Ook Gebben-coureur Luca Nijenhuis was uiteraard van de partij, want met een lichte voorsprong van tien punten op zijn grote rivaal Brent van Doninck (Be) gloorde voor hem nog de Duitse titel in de ADAC MX Juniorcup in de 85 cc categorie. In de eerste manche wist Nijenhuis een vijfde klassering te behalen, maar werd Van Doninck als tweede man afgevlagd en wist de marge terug te brengen naar vier luttele punten: 214 om 210. In de slotmanche moest derhalve de beslissing vallen met de puntenverdeling 25-22-20-18-16 voor de eerste vijf coureurs aan de meet. Voor ruim 12.000 toeschouwers en ook voor Nijenhuis zelf werd het een bijzonder spannende ontknoping, waarbij Nijenhuis na afloop toegaf dat de zenuwen hem toch flink parten speelden. Desondanks sleepte hij in die beslissende omloop toch een tweede plaats uit het vuur en wist zijn Belgische opponent nipt voor te blijven. De ADAC-titel van 2010 zat zo in de knip. Nijenhuis scoorde in totaal 236 punten, terwijl titelverdediger Van Doninck op 230 bleef steken. De ontlading was uiteraard groot. Ongeslagen dagwinnaar werd overigens het Duitse talent Henri Jacobi uit Bad Sulza die zijn KTM

tweemaal soeverein naar de winst stuurde. “Ik ben echt dolgelukkig met de goede afloop, want het was toch nog kantje boord” sprak de 15-jarige motorcrosser na afloop. “Ik moest wel voor mijn Belgische concurrent finishen om zeker van de zaak te zijn. Dat is gelukt, maar wat een spanning onderweg. Een droom komt uit, want deze Duitse serie staat internationaal hoog aangeschreven. In het verleden ben ik al drie keer Nederlands jeugdkampioen geweest (50 cc, 65 cc kleine en grote wielen), maar deze titel is toch de mooiste.” Als Duits jeugdkampioen mag Luca Nijenhuis medio oktober ook in actie komen in de Coupe de l’Avenir: een landenwedstrijd voor de WK-talenten van de toekomst tot 21 jaar in het Waalse Angreau. Die wedstrijd betekent hoogstwaarschijnlijk ook zijn laatste optreden op de 85 cc Yamaha-tweetact. Coureur en vader Adri Nijenhuis hebben plannen om naar een 125 cc tweetact over te stappen, waarbij mogelijk komend seizoen al in het bijprogramma van de Grand Prix kan worden gestart. De voorbereiding op 2011 is dus al in volle gang, maar zekerheden heeft de motorcrosser nog niet. Het moet namelijk sponsortechnisch en financieel ook nog in kannen en kruiken komen voor het komend motorcrossseizoen. Eindstand ADAC MX Juniorcup 2010 Duitsland: 1. Luca Nijenhuis (NL, Yamaha, kampioen) 236 2. Brent van Doninck (Be, KTM) 230 en 3. Henri Jacobi (Du, KTM) 190.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 19 2

KINDERKLEDING

Mocito stopt in Epe, profiteer van hoge kortingen!

OPHEFFINGSUITVERKOOP t!

30% korting

is ges tar

op de nieuwe najaarscollectie!

Nu ook een "KOOPJESKELDER" in de winkel: 50-70% korting op restanten najaars- en zomercollectie 2009-2010. reset

bengh

outerwear

RAGS

Beekstraat 6 | Epe | 0578 - 616 668 (naast de Grote Kerk)

Problemen met uw kunstgebit of mist u tanden en/of kiezen...? Implantaten kunnen dĂŠ oplossing zijn!

Voorlichtingsdag klikgebit op 2 oktober Bij Centrum Mondzorg Epe van 10.00 - 15.00 uur Een klikgebit op implantaten is een mooie en eenvoudige oplossing voor een loszittend of pijnlijk kunstgebit. Een tandheelkundig implantaat is een kunstworteltje in de onderkaak waarop u uw kunstgebit kunt vastklikken. Een loszittend kunstgebit is dus verleden tijd! Bij slechts een ontbrekende tand of kies, inclusief wortel, wordt de kroon vastgezet op een tandheelkundig implantaat. Het implantaat vormt de basis voor een kroon. Tijdens de voorlichtingsdag worden de techniek en behandelmethode uitgelegd en krijgt u antwoord op al uw vragen. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur staat een team van specialisten en ervaringsdeskundigen klaar om u te ontvangen. Graag tot ziens in onze praktijk! ,PSUF7FFOUFXFHBt&QF

GRA CON TIS SUL T

Telefoon: 0578-612397 www.tandartsepe.nl

tBOUXPPSEPQBMVXWSBHFOtBBOXF[JHIFJEJNQMBOUPMPPH UBOEBSUTFOQSPUIFTFUFDIOJDVTtLFOOJTNBLFONFUFSWBSJOHTEFTLVOEJHFtJOTDISJKWFOWPPSLMJLHFCJU tIBQKFFOESBOLKF


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 20 2

OPEN HUIS 9 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Eper Veste 27 te Epe

Goed onderhouden tweekamerappartement gelegen op de 3e verdieping met garagebox. Het appartementengebouw de “Eper Veste” is nabij de uitgestrekte bossen van de Veluwe gelegen en op korte afstand van het centrum van Epe. Bij het appartement behoort een inpandige berging in het souterrain en een garagebox (ca. 6.15 x 2.90 m). Tevens behoort er een logeerkamer bij v.v. toilet, welke op de 7e verdieping is gelegen. Ind. appartement: hal/entree - verhoogd toilet - ruime woonkamer (ca. 7.00 x 4.00 m) v.v. stuckwerk, dubbele beglazing en toegang tot het balkon - dichte keuken v.v. 2-pits kookplaat en koelkast met vriesvak - slaapkamer (ca. 6.00 x 3.60 m) met ingebouwde kastenwand - ruim balkon op het zuiden badkamer v.v. zitbad/douche met gemakkelijke instap en wastafelmeubel - kast in de hal v.v. wasmachine-/drogeraansluiting en boiler. Vraagprijs: € 115.000,-- k.k.

Hoge Weerd 26 te Epe

Goed onderhouden 3-kamer-appartement in kleinschalig winkel- en appartementencomplex. Op korte afstand van scholen, sport- en winkelvoorzieningen en op loopafstand van bosgebied. Indeling: entree/ hal v.v. plavuizen - keuken in lichte kleurstelling v.v. kookapparatuur (gas), oven (elektrisch), koelkast en v.v. plavuizen - separaat toilet - badkamer v.v. ligbad en wastafel - ruime slaapkamer - woonkamer met balkon - slaap/-studeerkamer. Het balkon is over de gehele breedte van het appartement. Bij het appartement behoort een berging gelegen op de begane grond. Deze woningen wordt verkocht bij opbod via een vrijwillige internet verkoop. De nieuwste (ver)koopmethode voor het bieden op woningen. De veiling zal plaatsvinden op 15 november. Voormalige vraagprijs € 189.000,-- k.k. Vanafprijs € 151.000,-- k.k.

Willem Tellstraat 4 te Epe

Drie - kamerappartement in het centrum van Epe. Het appartement is schitterend gelegen op de begane grond van het kleinschalige appartementencomplex ‘’Willem Tellstede’’. Het appartementencomplex is gelegen midden in het centrum van het dorp Epe en v.v. liftinstallatie. Het appartementencomplex is gebouwd in 1990, keurig onderhouden en volledig geïsoleerd. Bij het appartement behoort een ruime berging in het souterrain. Indeling: hal / entree - meterkast - toilet met fonteintje - royale woonkamer (ca. 30 m²) met openslaande deur naar terras - open keuken v.v. inbouwapp. - 2 slaapkamers (ca. 4.20 x 2.70 en 2.10 x 3.30 m) - nette badkamer v.v. klein bad en wastafel - berging met C.V.-opstelling en aansluiting voor de wasmachine. Bij het appartement behoort een terras welke is gelegen op het zuiden. Extra informatie: oppervlakte ca. 75 m² - inhoud ca. 210 m³ C.V.-opstelling 2006. Vraagprijs: € 185.000,-- k.k.

Het is nu echt de tijd om een huis te kopen !

Boerrigterstraat 40 te Epe

Beekweide 31 te Epe

Deze hoekwoning is rustig gelegen aan een plantsoen, in een kindvriendelijke woonomgeving, op een perceel van 313 m². Bij de woning behoort een aangebouwde stenen garage (ca. 6.00 x 3.00 m). Indeling: ruime hal/entree v.v. parketvloer en trapopgang - toiletruimte - ruime woonkamer (ca. 40 m²) v.v. openhaard, parketvloer en schuifpui naar terras/achtertuin - dichte eenvoudige keuken (ca. 2.84 x 2.90 m) v.v. kookapparatuur, afzuigkap, oven, vaatwasser, koelkast en toegang naar de achtertuin. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een slaap-/studeerkamer (ca. 3.10 x 2.84 m) v.v. rolluiken. Verdieping: overloop - slaapkamer (ca. 2.86 x 3.00 m) badkamer (ca. 3.00 x 1.65 m) v.v. ligbad, toilet, wastafel en wm-aansluiting - royale slaapkamer (ca. 5.55 x 3.00 m) welke toegang geeft tot een grote berging met c.v.-opstelling (Remeha combiketel 2005). Vraagprijs: € 249.000,-- k.k.

Korte Enkweg 3 te Epe

Vrijstaande Bungalow nabij het centrum van Epe op een perceel groot 466 m². De woning heeft een uitstekende ligging ten opzichte van alle voorzieningen. Het bijbehorende perceel is v.v. een fraai aangelegde tuin met aan de voorzijde een zonneterras, vanwaar u uitkijkt op het plantsoen. Bij de woning behoort een vrijstaande garage. Indeling bungalow: hal / entree met garderobenis toilet - meterkast - tuingerichte woonkamer (ca. 5.20 x 4.50 m) v.v. gashaard en openslaande deuren naar zonneterras - eenvoudige keuken - badkamer v.v. douche en wastafel - 3 slaapkamers (ca. 2.75 x 3.00 m v.v. ingebouwde kast en wastafel , 2.75 x 2.50 m en 2.75 x 1.75 m) - inpandige berging / bijkeuken v.v. wasmachine aansluiting en c.v.- opstelling. Het geheel is uitermate geschikt voor senioren omdat alles gelijkvloers is. Vraagprijs: € 289.000,-- k.k.

Luxe driekamer appartement (bj. 2008) met overdekte parkeerplaats in het centrum van Epe. In het kleinschalige appartementencomplex de ‘’Boerrichter’’ gelegen. Het complex is o.a. voorzien van lift en videofooninstallatie. Het appartement is op de tweede (bovenste) verdieping gelegen, heeft een vloeropp. van ca. 90 m² en beschikt over een ruim dakterras en een balkon. Indeling: hal/entree - toilet met fonteintje en douche - royale woonkamer (ca. 36 m²) v.v. openslaande deuren naar het balkon - luxe moderne keuken (ca. 10 m²) v.v. alle inbouwapp. - vanuit de keuken te bereiken dakterras (ca 25 m²) - berging/bijkeuken met C.V.-opstelling en aansluiting voor wasmachine en droger - 2 ruime slaapk. - luxe badkamer v.v. douche, ligbad en wastafel. Het appartement is gebouwd in 2008. De badkamer en het toilet zijn v.v. vloerverwarming. Het gehele appartement is v.v. een laminaat vloer. Vraagprijs: € 349.500,-- k.k.

Weteringdijk 36-A te Vaassen

Deze fraaie rietgedekte woonboerderij heeft een landelijke ligging aan de wetering, op een perceel groot 460 m². Op het perceel is o.a. een houten schuur (blokhut) aanwezig. Indeling: ruime hal/entree met trapopgang - ruim toilet v.v. hangend closet - L-vormige woonkamer (ca. 47 m²) v.v. kachel, plavuizen vloer en vloerverwarming - woonkeuken (ca. 5.79 x 3.41 m) v.v. plavuizen vloer, vloerverwarming en moderne keukeninrichting met inbouwapp. - bijkeuken met achterentree - overdekt terras. Verdieping: overloop ruime ouderslaapkamer met ingebouwde kasten - luxe badkamer v.v. toilet, ligbad, douche en dubbele wastafel - 2 slaapkamers. Zolder: berging. De inhoud van de woonboerderij is ca. 450 m³ - v.v. dakisolatie en dubbele beglazing - de rieten kap van de woning is ca. 6 jaar oud - voorzien van centrale verwarming (combiketel bj. 2000). Vraagprijs: € 399.000,-- k.k.

woning- en bedrijfsmakelaardij Stationsstraat 9, 8161 CP Epe telefoon 0578 - 612552 fax 0578 - 621865 E-mail: buitenkamp@wxs.nl www.makelaardijbuitenkamp.nl

Hoofdstraat 205 te Epe

Goed onderhouden vrijstaand woonhuis met een royale vrijstaande stenen berging (ca. 7.50 x 5 m). De woning is gelegen op een perceel van 725 m² en is v.v. een fraai aangelegde tuin. In 2003 is de woning geheel in stijl gerenoveerd/gemoderniseerd. Indeling: hal/entree met tegelvloer en kelderkast - toilet - woonkamer (ca. 30 m²) v.v. houten vloer - luxe badkamer v.v. ligbad, douche en wastafel - nieuwe keuken (2007) met granito aanrechtblad en inbouwapp. - aangrenzend een royale eet-/ studeerkamer (ca. 15 m²) met openslaande deuren naar de achtertuin - bijkeuken welke is v.v. w.m.-aansluiting en c.v.-opstelling. Verdieping: overloop royale slaapkamer - slaapkamer v.v. dakkapel - slaapkamer en ruime bergkast. De woning is v.v. dak-, muurisolatie, dubbele beglazing en centrale verwarming (HR Combiketel 2006). Vraagprijs: € 400.000,-- k.k.

Zuukerweg 45 te Epe

Schitterend gelegen Vrijstaand Woonhuis met ruime garage. Het geheel is zeer fraai gelegen op een riant perceel van 617 m², aan een verkeersarme straat. Bij de woning behoort een vrijstaande stenen garage (ca. 5.00 x 8.00 m) met ruime vliering, houtkachel en een aangebouwde carport. De fraai aangelegde tuin is v.v. blokhut en een royaal zwembad met pompinstallatie. Indeling: hal/entree v.v. granito vloer - kelder - ruime woonkamer met erker v.v. laminaat vloer - open keuken v.v. diverse inbouwapp. - bijkeuken met wasmachine aansluiting en CV-opstelling (Remeha 2006) - toilet - badkamer v.v. douche, wastafel, ligbad en designradiator. 1ste Verdieping: overloop - toilet - ouderslaapkamer v.v. vaste kast en toegang tot het dakterras - 2 slaapkamers. 2de Verdieping: gedeeltelijk bevloerde zolder. Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.

Veldkampweg 4 te Epe

Deze prachtige rietgedekte woonboerderij is gelegen in het buurschap ‘’Wissel” op een perceel groot 985 m². De woonboerderij is keurig onderhouden. Tevens is recentelijk een gedeelte van het rieten dak vervangen. Bij de woonboerderij behoort een fraai aangelegde tuin en houten blokhut. Indeling: hal/ entree - garderobe - ruime L-vormige woonkamer (ca. 37 m²) v.v. houten vloer en schouw met open haard - dichte woonkeuken v.v. plavuizen vloer - provisiekast - royale slaapkamer - badkamer v.v. wastafel, douche en toilet - tussenhal - voormalig kookhuis (ca. 3.80 x 5.20 m) is opgedeeld in een werkkamer en bijkeuken. 1ste Verdieping: overloop met bergruimte - 2 ruime slaapkamers (ca. 5.00 x 2.80 en 3.00 x 3.50m) - bergkast. Boven het kookhuis bevindt zich een bergruimte met de C.V.-opstelling (Nefit ecomline) en gas boiler. Vraagprijs: € 445.000,-- k.k.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 21 2

Recreatiewoning

OPEN HUIS 9 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Kanaalstraat 14 te Heerde

Vrijstaand Woonhuis, zeer fraai gelegen bij het centrum van het dorp, aan een rustige weg, op een ruim perceel groot 1.305 m². Voorzien van een vrijstaande stenen berging, een ruime, vrijgelegen tuin op het zuid-westen en een stukje weiland voor kleinvee met eigen toegang vanaf de Vicarielaan. Indeling Woonhuis: Begane grond: achterentree toilet - woonkamer (ca. 4.00 x 5.00 m) v.v. parketvloer en dubbele beglazing - halletje/zijentree - 2e woonkamer (ca. 33 m²) v.v. dubbele beglazing - eenvoudige keuken (ca. 2.75 x 3.50 m). Boven: overloop - 3 slaapkamers (ca. 3.25 x 2.50, 2.50 x 2.50 en 2.50 x 4.50 m) - doucheruimte - berging (ca. 4.50 x 4 m). De woning dient gemoderniseerd te worden.

Vraagprijs: € 445.000,-- k.k.

De Wilkamp 25 te Epe

Vrijstaande semi-bungalow met inpandige garage. De woning heeft een fraaie ligging aan een rustige straat, nabij de bossen en op korte afstand van het centrum. Het bijbehorende perceel is groot 475 m² en is v.v. fraai aangelegde tuin. Bij de woning hoort een inpandige garage (ca. 6.00 x 3.00 m). Deze is v.v. een deur naar de achtertuin. Indeling: ruime hal/entree met deur naar de achtertuin - meterkast - kelderkast - toiletruimte - woonkamer (ca. 34 m²) met veel lichtinval en v.v. een schuifpui en dubbel glas - keuken - ruime slaapkamer met aangrenzende badkamer v.v. douche en wastafel. Boven: overloop - toilet - 2 ruime slaapkamers (ca. 4.00 x 4.00 en 4.00 x 3.00 m) waarvan 1 v.v. ingebouwde kastenwand. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (HR combiketel Atag 2008). Vraagprijs: € 465.000,-- k.k.

Hoofdstraat 39-D te Epe

Royaal luxe appartement gelegen op de eerste woonlaag in het kleinschalige appartementencomplex “Aquila Stede”. Het complex is gebouwd in 1996, geïsoleerd, goed onderhouden, voorzien van een keurige tuin en extra parkeerplaatsen op de achterzijde van het perceel. Bij het appartement behoort een garage/parkeerplaats en afgesloten berging in het souterrain. Het appartement beschikt aan de voorzijde over twee balkons resp. plm. 15 m² en 5 m². Indeling: ruime hal/entree v.v. ingebouwde garderobekasten - toilet - royale lichte woonkamer- open keuken v.v. inbouwapp. - bijkeuken - 2 slaapkamers (afmeting plm. 3.60 x 3.80 en 3.50 x 2.70 m.) - badkamer v.v. ligbad, toilet, wastafel en douche. Het appartement is gelegen aan de voorzijde van het gebouw. Vraagprijs: € 495.000,-- k.k.

Het is nu echt de tijd om een huis te kopen !

Coöperatieweg 3 te Emst

Burgweg 1 te Epe

Deze monumentale rietgedekte woonboerderij is fraai gelegen op een perceel groot 1.220 m². De woonboerderij is gebouwd in 1740 en is nog v.v. originele details. De boerderij staat geregistreerd als rijksmonument. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van HR CV-combiketel (2009). Indeling woonboerderij: keuken met plavuizenvloer, schouw en gasfornuis - voorkamer (ca. 17 m²) v.v. houten vloer, schouw en bedsteden (voormalig woonkamer) - voorkamertje - tussenhal - doucheruimte toilet - ruime woonkamer (ca. 30 m²) v.v. eiken houten vloer (gesitueerd op de voormalige deel) - slaapkamer (ca. 15 m²) - aansluitend de badkamer v.v. ligbad, toilet en wastafel. 1ste Verdieping: twee ruime slaapkamer. Extra info: inhoud woonboerderij ca. 440 m³ - perceeloppervlakte 1.220 m². Vraagprijs: € 499.000,-- k.k.

Vrijstaande rietgedekte woonboerderij schitterend landelijk gelegen woonboerderij, op een perceel groot 2.920 m². Bij de woonboerderij behoort een ruime aangebouwde carport en een fraai aangelegde tuin met tuinhuisje. Voorts is een vrijstaande houten schuur met ruime veranda aanwezig. Indeling: hal / entree v.v. plavuizen vloer - toilet - open keuken v.v. inbouwapp. - kelder - bijkeuken/hobbyruimte - royale woonkamer met openhaard. De woonkamer en openkeuken hebben een totale oppervlakte van ca. 90 m². Slaap-/studeerkamer (ca. 4.50 x 3.90 m) - slaapkamer met aangrenzende badkamer v.v. ligbad, douche, toilet, bidet en wastafel.1e Verdieping: overloop met balkon - 2 slaapkamers - badkamer v.v. douche en toilet - royale kamer - berging met c.v.-opstelling en boiler (HR-ketel 1996). Een verrassend ruime woonboerderij (ca. 1000 m³) op een mooie locatie! Vraagprijs: € 795.000,-- k.k.

Woesterweg 36 te Emst

Schitterend gelegen Recreatiewoning. Deze goed onderhouden recreatiewoning (ca. 5.75 x 7.00 m) is zeer fraai gelegen op een perceel groot ca. 1370 m². Het perceel is o.a. v.v. een fraai aangelegde tuin met zonneterras, een eigen parkeerplaats en een vrijstaande houten berging. Vanaf de veranda heeft u een zeer fraai uitzicht over de tuin en de landerijen. Zowel het zonneterras als de veranda zijn gelegen op het zuiden. De woning ligt aan een verkeersarme straat en geeft u alle mogelijkheden om te genieten van rust, ruimte en natuur. Indeling: entree - woonkamer met opslaande deuren naar de veranda en rookkanaal - eenvoudige keuken - 2 slaapkamers - douche + toilet.

Vraagprijs: € 144.500,-- k.k.

Recreatiewoning

Woesterbergweg 35 te Emst

Vrijstaande recreatie bungalow. Deze ruime vrijstaande recreatiewoning met houten berging/schuurtje (ca. 4.05 x 3.05 m) is gelegen op een fraai bosperceel groot 2.300 m², eigen grond. In de nabije omgeving bevinden zich uitgestrekte bossen en landerijen met diverse fiets- en wandelmogelijkheden. Indeling recreatiewoning: hal/entree - badkamer v.v. douche, toilet en wastafel - royale woonkamer v.v. rookkanaal en openslaande deuren naar de veranda klein keukentje - royale slaapkamer met veel lichtinval en gaskachel - tweede slaapkamer v.v. wasmachineaansluiting. De recreatiewoning is aangesloten op gas, water, elektra en op het gemeente riool.

Hoofdstraat 39-J te Epe

Luxe penthouse gelegen op de tweede verdieping van het kleinschalige appartementen complex “Aquilastede”. Bij het appartement behoort een parkeerplaats en een ruime berging gelegen in het souterrain. Indeling Appartement: hal/entree - meterkast - ruim toilet - royale woonkamer (ca. 48 m²) v.v. schuifpui naar dakterras (ca. 110 m²) - moderne half open keuken v.v. granieten aanrechtblad en inbouwapp - bijkeuken - grote slaapkamer (ca. 18,5 m²) - aansluitend de badkamer v.v. dubbele wastafel, ligbad, toilet en douche - tweede slaapkamer (ca. 20 m²). Bij het appartement behoort een royaal dakterras groot ca. 110 m². Het complex ‘’Aquilastede’’ is gebouwd in 1996, geïsoleerd, goed onderhouden, v.v. een keurige tuin en extra parkeerplaatsen op de achterzijde van het perceel. Vraagprijs: € 595.000,-- k.k.

Bloemstraat 1 te Epe

Royale Villa met inpandige praktijkruimte of extra woonruimte. Gelegen in het centrum van het dorp Epe op een perceel groot 810 m². Bij de woning behoren een aangebouwde carport/garage, aangebouwde stenen berging en een houten berging. Indeling woongedeelte: hal/entree met trapopgang - toilet - meterkast - L-vormige woonkamer (ca. 38 m²) v.v. plavuizen vloer - keuken v.v. inbouwapp. - ruime bijkeuken - provisie kelder. 1ste Verd.: ruime overloop - 4 slaapkamers badkamer v.v. ligbad, douche en toilet. 2de Verd.: overloop - berging - 2 slaapkamers. Praktijk- / extra woongedeelte: ruime hal/entree - toilet - woon-/werkkamer (ca. 40 m²) - keuken v.v. inbouwapp. - slaap-/studeerkamer - badkamer v.v. ligbad, douche en toilet. 1ste Verd.: Berging met C.V.-opstelling en boilers - ruime werk-/slaapkamer. Extra info: woonoppervlakte ca. 305 m² - inhoud woning ca. 1.143 m³ - perceeloppervlakte 810 m². Vraagprijs: € 795.000,-- k.k.

woning- en bedrijfsmakelaardij Stationsstraat 9, 8161 CP Epe telefoon 0578 - 612552 fax 0578 - 621865 E-mail: buitenkamp@wxs.nl www.makelaardijbuitenkamp.nl

Vraagprijs:€ 155.000,-- k.k.

Recreatiewoning

Woesterbergweg 29 te Emst

Moderne goed onderhouden stenen recreatie bungalow, schitterend gelegen op een perceel van 2.100 m² in bosrijke omgeving. De fraai aangelegde tuin rondom de woning is v.v. gazon, borders, vijver en terrassen. Voorts is een houten schuur aanwezig. Indeling: hal/entree v.v. plavuizen vloer met vloerverwarming - toiletruimte v.v. hangend toilet en fonteintje - woonkamer v.v. houten vloer en inbouwhaard - toog naar keuken met ingebouwde kookapparatuur, afzuigkap en koelkast doucheruimte met wastafel - slaapkamer v.v. zijraam en dakraam - 2 kamers. Overige info: Verwarming middels gevelkachel en warm water middels eigen geiser - inhoud ca. 180 m³ - bebouwde opp. ca. 60 m². Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 22

Mocito stopt ermee

Informatieavond de Koekoek VAASSEN- Op maandag 4 oktober om 19.30 uur organiseert het bestuur van Zwem- en Sportcentrum de Koekoek een voorlichtingsavond voor omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden en belangstellenden. U zult op deze avond vooral worden bijgepraat over de voortgang van de nieuwbouw, de te verwachten gevolgen voor de omwonenden zoals bijvoorbeeld verkeersintensiteit, het gebruik van de terreinen op en rond de Koekoek, hoe het contact tussen bouwers en omwonenden wordt geregeld, de gevolgen voor de gebruikers (zowel individueel als de verenigingen) van de Koekoek. Daarbij komt u op die avond ook meer te weten over de planning van de bouw, de verschillende fasen waarin

Beginnerscursus Glas in Lood EPE- Mocito, de kinderkledingzaak achter de Grote Kerk in Epe stopt ermee. Eigenaresse Bianca Pastewka vertelt: ‘Ik vind het erg jammer, maar het wordt mij teveel. Ik heb het ontzettend druk met de winkel maar ik kies nu voor mijzelf en voor mijn kinderen”. Een samenloop van omstandigheden heeft ervoor gezorgd dat Bianca de beslissing heeft genomen een timeout voor haarzelf te nemen. “Mijn vader is begin dit jaar plotseling overleden. Hij heeft mij destijds geholpen met de verbouwing van

de zaak. Ik zit nog vol met emoties van zijn overlijden.” Voordat ze in Epe de kinderkledingzaak begon, had ze enkele jaren in Winschoten een winkel. “Dit was een franchise. Toen ik daar stopte ben ik direct in Epe met Mocito begonnen. Het verschil is echter dat ik nu alles zelf moet regelen: van inkoop tot administratie en natuurlijk alle dagen in de winkel staan. En een parttime kracht aannemen zat er niet in. Achteraf gezien had ik na Winschoten moeten wachten met het opstarten van een nieuwe zaak.

Proeverij en Jazz

Je moet de eerste twee jaar keihard werken en veel investeren en dat is mij nu teveel geworden.” Hoewel de zaken goed liepen, heeft Bianca toch besloten te stoppen met Mocito. “Aan de ene kant vind ik het jammer, want ik zal het erg missen, maar aan de andere kant mis ik mijn drie kinderen ook. Ik neem nu een half jaar een time-out en wie weet wat er daarna op mijn pad komt. Ik heb goede afspraken gemaakt met mijn leveranciers dus wie weet…” Wanneer de winkel definitief haar deuren sluit, is nog niet zeker. “De doelstelling is 1 december, maar ik weet nog niet of ik dat haal. Dat hangt af van een eventuele nieuwe huurder.” De opheffingsuitverkoop is gestart. Zie de advertentie elders in de krant. Mocito is te vinden aan de Beekstraat 6 in Epe.

Winkeldiefstal WAPENVELD- De politie heeft dinsdagmiddag 21 september een 19-jarige man zonder vaste verblijfplaats verhoord op verdenking van winkeldiefstal. Hij had

WAPENVELD- Omstreeks november start atelier De Calque een cursus Glas in Lood. In 4 avonden wordt een werkstuk gemaakt dat alle basisvaardigheden bevat, zodat de cursisten nadien zelfstandig kunnen werken. Meer informatie/ opgave bij: Mannes Bredewoud, Veldzijderkamp 9, 8191 XJ, Wapenveld, tel. 06-52479333, info@ calque.nl.

de bouw en sloop worden opgesplitst, en ook hoe de Koekoek er na de nieuwbouw uit komt te zien. Ook willen ze u graag bijpraten over het groenconcept en de karakteristieken van een aantal voorzieningen die daar mee te maken hebben, zoals de houtkachel die voor de verwarming gaat zorgen. Er zal voldoende ruimte in het programma zijn om uw vragen te stellen, zowel centraal als later individueel aan de betrokken partijen. Vanaf 19.15 staat er een kopje koffie voor u klaar.

De Happening HEERDE- Zondag 3 oktober zal David de Vos spreken in Centrum ’s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde. Hij en zijn vrouw Joyce zijn de oprichters van Stichting Go and Tell. De stichting is opgericht om handen en voeten te geven aan de roeping die zij van God hebben ontvangen op hun leven. David is een veel gevraagd spreker zowel in binnen- als buitenland. David en Joyce ervaren duidelijk de roeping van God voor wereldevangelisatie. Ook de aanbiddingsband onder leiding van Jan-Hilbert van der Wetering zijn mensen met een passie voor wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Iedereen is van harte welkom. Het begint om 19.00 uur, hiervoor is er koffie en thee.

Dure boodschappen EPE- De politie heeft een 49-jarige Epenaar verhoord over winkeldiefstal. De man had vis, vlees en drank bij een supermarkt aan de Markt in Epe gestolen. Hij werd door het winkelpersoneel aangehouden. Op het politiebureau legde de verdachte een bekennende verklaring af over zijn

in een winkel aan de W.H. van de Pollstraat in Wapenveld getracht scheermesjes weg te nemen. De man trachtte omstreeks 15.30 uur scheermesjes uit een winkel weg te nemen zonder deze te betalen.

daad. De man heeft de gestolen spullen teruggegeven aan de supermarkt. Hij kreeg een boete van 150 euro en een winkelverbod voor de betreffende supermarkt. De man kreeg daarnaast nog een boete van 90 euro, omdat hij bij zijn aanhouding de agenten geen geldig identiteitsbewijs kon tonen.

Hij werd door het winkelpersoneel betrapt waarop de politie is ingeschakeld. De politie heeft de man voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en er is een proces-verbaal opgemaakt.

100% score op examendag OLST- Zaterdag 2 en zondag 3 oktober is er op het terras van de Olsterhof in Olst een proeverij van vegetarisch catering bedrijf Zuiver Kruid en op zondag is er live muziek met het Apeldoornse Paul Hes Jazz Trio. Zuiver Kruid is een onlangs opgerichte catering bedrijf met één visie: zuiver. Eigenaresse Rotem Beer staat met haar bedrijf voor vers en bijzonder eten, waarbij kruiden en specerijen een belangrijk ingrediënt zijn. Rotem bakt onder andere hartige taarten verrijkt met eigen tuinkruiden en cheesecake met witte chocolade en zwarte bosbessen. Is uw nieuwsgie-

righeid gewekt en wilt u meer weten over Rotem Beer en de gezonde producten van Zuiver Kruid? Kom dan op zaterdag of zondag proeven in de Olsterhof. Drie doorgewinterde topmuzikanten hebben elkaar op de muzikale weg gevonden. Het Paul Hes Jazz trio speelt voor u met veel plezier, bekende jazz hits afgewisseld met lekker opzwepende en zwoele latin nummers. Beide activiteiten zijn gratis te bezoeken en maken deel uit van het Open Weekend bij lifestylewinkel de Olsterhof aan de A. Geertsstraat in Olst. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.olsterhof.nl.

Open ateliers EMST- Traditie getrouw, worden ook dit jaar in het eerste weekend van oktober, voor de 16e keer, de Open Atelierdagen Noordoost-Veluwe georganiseerd. Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober stellen drie deelnemende kunstenaars in Emst hun ateliers open voor publiek. Pita Vreugdenhil in het “centrum”, Chérie Agterberg aan de rand en Lideke Middelbeek in het buitengebied. Bij een bezoek aan deze ateliers kunt u naast de getoonde kunst, tevens van de omgeving van Emst genieten. Het atelier van Chérie Agterberg vindt u aan de Woesterweg 17. Lideke Middel-

beek doet mee vanuit haar eigen atelier aan de Pollenseveenweg 17. Pita Vreugdenhil vindt u aan de Hanendorperweg 3. De ateliers zijn beide dagen geopend van 11.0017.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie over de open atelierdagen en de deelnemende kunstenaars vindt u op de website van de open atelierdagen www.openatelierdagen.nl en de eigen sites, www.cherieagterberg. com en www.pitavreugdenhil.nl. De brochure van de Open Atelierdagen is verkrijgbaar bij het VVV, Bruna, het kunsthuis KEK en bij de kunstenaars.

WAPENVELD - Drie kandidaten zijn maandag geslaagd tijdens een examendag van de Vereniging Hollandse Molen op molen de Vlijt in Wapenveld. Dat was een honderd procent score. De kandidaten werden elk circa twee uur doorgezaagd. Insteek is dat de kandidaten een molen veilig moeten kunnen bedienen. Het kruien en opzeilen is belangrijk, maar zeker ook de kennis

van het weer. Daarnaast moeten de molenaars een grondige technische kennis hebben van verschillende molentypes. Uiteindelijk ging de duim omhoog voor de drie kandidaten: Hans de Weerdt en Jaap Rouwenhorst uit Hattem en Arjan Donk uit Ermelo. De examencommissie was zeer te spreken over de organisatie en de bijstand van de vrijwillig molenaars Bert Hanekamp en Rudy

van de Beld van molen de Vlijt. Die hadden onder andere een lunch op ECR Groot Stokkert geregeld en na afloop was er voor de leden van de examencommissie een pakketje met streekproducten. Op de foto van links naar rechts Bert Hanekamp en Rudy van de Beld van molen de Vlijt en de eerste geslaagde kandidaat Hans de Weerdt uit Hattem met de leden van de examencommissie.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 23 2

zaterdag 2 oktober Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com

DIERENDAG FEEST !!! Stationsstraat 7 Epe

PROGRAMMA 11.00 - 14.00 uur IQ test voor honden! Is uw hond het snelst en het slimst met de spelletjes van Nina Ottosson? Elke deelnemer krijgt wat lekkers! 9.30 uur Dogs got talent! NIEUW! Laat uw hond leuke, grappige kunstjes doen, wordt beoordeeld door een deskundige jury. Maak kans op een beker, een foto in de Schaapskooi en een maand lang GRATIS VOEDING! 10.00 - 12.00 uur Dierenmaskers maken voor de kleintjes!! 12.00 - 14.00 uur Verkiezing van de mooiste hond, de mooiste kat en het mooiste knaagdier van Epe en omstreken i.s.m. de DierOtheek. Maak kans op een mooie beker! Iedere deelnemer ontvangt een certificaat en wat lekkers. 14.00 - 16.00 uur Hondenvoetbal m.m.v. Hondenclub Disc Paradise Wapenveld. Een sportieve bezigheid voor hond en baasje!! 13.00 - 17.00 uur Schminken van de allerkleinsten, leuke dierenkoppies! Hele dag Huisdierenquiz met o.a. het raden van dierengeluiden! Maak kans op een GRATIS Happy Meal van McDonald’s! Ballonnen en kleurplaten!!

Let op!! Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober:

EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur EXTRA VOORDEEL EN DE KOFFIE STAAT KLAAR !!! Dier all-in behoudt het recht om het programma te wijzigen.

CRV is in Nederland marktleider op het gebied van de rundveeverbetering. Een onderdeel hiervan is de Melkproductieregistratie. Voor het uitvoeren van de monstername zoeken wij op korte termijn

MONSTERNEMERS (m/v) Vaassen-Epe-Heerde

De functie: Als monsternemer neem je tijdens de ochtend- en avondmelking melkmonsters van koeien om de kwaliteit en de productie te bewaken bij melkveehouderijen. Je werkt hierbij nauw samen met de veehouder. Tevens noteer je de hoeveelheid gegeven melk in een PDA handterminal en zendt deze naar de centrale database.

www.heerdeonline.nl Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

Je werkt bij verschillende veehouders in bovengenoemde regio. Daarbij werk je vanuit huis. De werkzaamheden vinden plaats: ’s morgens tussen 06.00 en 08.00 uur ’s avonds tussen 17.00 en 19.00 uur De duur van de werkzaamheden is gemiddeld 1,5 uur per melking. Het profiel Wij zoeken voor deze functie kandidaten tussen de 17 en 65 jaar met affiniteit voor de rundveehouderij. Een agrarische achtergrond is een pré, maar geen noodzaak. Als visitekaartje van ons bedrijf ben je klantvriendelijk en werk je netjes en accuraat. Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer. Aanvullende informatie Uitbetaling geschiedt volgens de CAO monsternemers. Monsternemers hebben recht op een uurloon van € 11,26 bruto per uur (o.a. inclusief vakantiegeld) en krijgen € 0,27 per gereden kilometer. Voor vragen, omtrent bovenstaande vacature kun je contact opnemen met de planning van CRV in Deventer, telefoon 0570 - 505140. Mocht je belangstelling hebben, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie en curriculum vitae, uiterlijk 5 oktober 2010 onder vermelding van vacaturenummer 10-009 naar: CRV BV Afdeling P&O sollicitaties@crv4all.com Postbus 454 6800 AL ARNHEM


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 24

G-team SEH

Aangifte via Skype met webcam REGIO- Inwoners in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland kunnen met ingang van 1 november voor een aantal strafbare feiten aangifte doen via Skype met webcam. Deze nieuwe mogelijkheid van aangifte doen, biedt burgers het gemak om via een internetverbinding vanaf elke plek (ter wereld) op afspraak aangifte te doen. Men hoeft dus niet meer fysiek naar het politiebureau te komen, maar heeft wel beeldcontact met een politiemedewerker. De regio Noord- en Oost-Gelderland is de eerste regio in Nederland die deze mogelijkheid biedt.

HEERDE- Enkele weken geleden is SEH gestart met een nieuw team, namelijk het G-team. Dit team is bedoeld voor spelers met een fysieke of verstandelijke beperking of stoornis, die in het reguliere voetbal vaak niet of moeizaam hun plek kunnen vinden. Zo heeft het G-voetbal enkele aangepaste regels en is er een intensievere begeleiding

waardoor het ook voor deze doelgroep mogelijk is om van voetbal te genieten. Het G-team telt momenteel 7 enthousiaste spelers. SEH hoopt dat er nog een paar aanmeldingen komen zodat zij in de toekomst ook wedstrijden kunnen gaan spelen. Lijkt het je leuk om het team te komen versterken of ken jij iemand die geschikt is voor G-voetbal, geef je dan op bij

Start zondagschool HEERDE- Zondag 3 oktober is het feest: dan start de zondagschool van de Hervormde Gemeente Heerde. Het feest begint iedere zondag om 11.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Je bent welkom bij de ‘Horsthoekschool’. ben je nieuwsgierig wat zij te vieren hebben? Kom dan kijken.

Koen Lamberink. Telefonisch te bereiken op 06-51099386 of via de mail op k.lamberink@hotmail. com. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om de training eens te bekijken of een keertje mee te doen. Er wordt elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur getraind op het sportpark van SEH (de Eeuwlanden), te vinden aan de Veldkampseweg 2 in Heerde.

Aangifte doen via Skype is eenvoudig en kan op afspraak plaatsvinden vanaf de plek waar het de burger het beste uitkomt. Alles wat hij of zij hiervoor nodig heeft is een computer met internetverbinding, Skype, een webcam, en een headset met microfoon. Op het afgesproken tijdstip neemt een medewerker van de politie via Skype contact op met de aangever. Zodra de verbinding tot stand is gekomen wordt allereerst de identiteit van de aangever vastgesteld. Dit kan gebeuren door het tonen van bijvoorbeeld het paspoort of rijbewijs voor de webcam. Daarna kan de aangifte

plaatsvinden zoals dat normaal gesproken ook plaatsvindt. Het enige verschil is dat aangever en politiemedewerker zich niet in dezelfde ruimte bevinden, maar elkaar wel via een webcam kunnen zien. Als de aangifte opgenomen is, wordt deze schriftelijk uitgewerkt en naar de aangever ter ondertekening verstuurd. Deze nieuwe aangiftemogelijkheid maakt onderdeel uit van de regionale aanpak cybercrime. Cybercrime is een verzamelbegrip voor de negatieve effecten van digitalisering. Bestaande vormen van criminaliteit krijgen dankzij digitalisering nieuwe verschijningsvormen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om heling via verkoopsites, kinderporno en hacking. De regionale aanpak is enerzijds gericht op het verhogen van kennis in de organisatie ten aanzien van deze vorm van criminaliteit. Daarnaast wil de regio het gemakkelijker maken voor burgers om aangifte te doen van cybercrime zaken. Het ‘aanboren’ van nieuwe aangifte kanalen past bij deze aanpak. Onlangs introduceerde de regio ook al de mogelijkheid van telefonische aangifte. Het is de bedoeling de strafbare feiten waarvoor via Skype aangifte kan worden gedaan, in de toekomst uit te breiden.

Leerlingen op dierenbezoek

Iedereen is van harte welkom, ook als je niet lid bent van de Hervormde Gemeente Heerde. Ze gaan samen zingen, luisteren naar een verhaal en er met elkaar een echt feest van maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Adrie Bijsterbosch, tel. 0578-695278.

Heerde zingt op zondag HEERDE- ‘Wees waakzaam’: voor de ‘Heerde zingt op zondag’ diensten is dit het jaarthema voor het komende seizoen. Israël en als standbeeld de ‘Menorah in Jeruzalem’ staan centraal. Op zondag 3 oktober zorgt het dubbel mannenkwartet ‘Stand Up’ uit Wezep o.l.v. Ineke van der Brugge voor de muzikale medewerking. Ds. J.M. Weststrate leidt de dienst die gehouden wordt in de Kruiskerk aan de B. v. Dijklaan 3 te Heerde.

Aanvang 19.00 uur. De ‘Heerde zingt op zondag’ diensten zijn laagdrempelig en bijzonder geschikt voor mensen die de band met de kerk zijn kwijtgeraakt. De liederen worden gekozen uit veel verschillende bundels. U bent voor deze dienst van harte uitgenodigd. Kom op tijd, de samenzang begint om 18.45 uur. Er is een orde van dienst aanwezig. Zie ook www.vegkruiskerkheerde.nl.

EPE- Groep 1 en 2 van de W.G. van de Hulstschool te Epe maakten vorige week een uitstapje als afsluiting van de themaweken “Dieren”. Knuffeldieren mochten mee naar school,

EPE- Naar aanleiding van het 1-jarig bestaan van baby- en kinderkledingwinkel 2Frezh Kidswear in Epe, heeft de eigenaresse, Berry Bril een verloting gehouden. Onder het genot van een hapje en een drankje kon hier 1 en 2 september door iedereen aan deelgenomen worden. Tien klanten vielen in de prijzen. De hoofdprijs was een Dolce-Gusto koffiezetapparaat en is gewonnen door Dianne Lesilolo uit

Epe. Zij was blij verrast met de mooie prijs. Berry Bril kijkt met genoegen terug op t eerste jaar van haar ondernemersschap in de Scheuterstraat. “Ook de (vaste) klanten zijn erg enthousiast over het gevarieerde assortiment van de winkel en noemen de kindermode goed  en met name betaalbaar. Ook de babyhoek is een groot succes.” Berry ziet de toekomst zonnig tegemoet en heeft er enorm veel zin in.

er werd veel verteld en er werden werkjes rondom dit thema gemaakt. De kleuters werden uitgenodigd bij een van de ouders thuis om daar te komen kijken naar de dierenweide.

De geitjes, kippen, ganzen en het hangbuikzwijn werden flink gevoerd met schillen en brood. De kinderen hebben enorm genoten van dit leerzame en leuke uitje.

Darten

Koffieochtend

WAPENVELD- Uitslagen DC Tapperij Teun. Teuns Angels – De Brouwerij 2-7. DCTT4 – De Gouverneur 5-4 (J. Haverkamp 180). DCTT8 – De Oase 5-4. DCTT9 – De Plantage 4-5 (W v.d. Wal 180).

WAPENVELD- Op woensdag 6 oktober zal in het kerkelijk centrum van de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Wapenveld een koffieochtend gehouden worden. Op deze ochtend zal mevr. Alide Snitselaar spreken. Zij is verbonden aan De Her-

Bridge HEERDE- Uitslag Bridge Club Heerde van de tweede zitting van de eerste competitieronde. Lijn A: 1 Dms. Oosterhof - Tees 65.63%, 2 Hrn. De Blok - Versluis 62.92%, 3 Dms. Boele - Schurink 62.85%. Lijn B: 1 Dms. Bultsma - Eggermont 63.72%, 2 Echtp. Kers 62.87%, 3 Dms. Baerveldt - Ten Pas 55.67%.

berg en zal komen spreken over “snel om te horen, langzaam om te spreken”; hoe kom ik tot een goed (getuigend) gesprek met mensen. Iedereen is welkom. De ochtend duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur en vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar.

Concert VAASSEN- Op vrijdag 1 oktober komt het Lego Orkest van het Vaassens Fanfare Corps een concert verzorgen in Viattence, locatie De Speulbrink in Vaassen. Het is een leerlingen en gevorderden orkest en bestaat uit 20 personen. Enkele nummers die ten gehore worden gebracht zijn o.a. Orion, The Lion King en Pocahontas.

Het concert begint om 19.30 uur, de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Belangstellende senioren uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom, entreekaartjes à 3 euro p.p. zijn verkrijgbaar bij de receptie voor aanvang van het concert. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 25 2

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig TIENER-DAMES

GLAS OLD LOOK RELIEF

BONTRAND

3 actuele uitvoeringen kabel-strik-rib acryl of wol one size

kan hangen Ø 7 cm

meisjes-dames katoen/elasthan alle maten

BEEN THEELICHT KNIE WARMERS HOUDER KOUS

MAJESTIC

1.49

LED LAMP kaars, kogel of normaal warm wit licht

Elders 5.95 7.95

BOX 15 STK.

KERST KAARTEN actuele decors incl. envelop afm. 18x7 cm

DECO BLIK

CREAM WAFELS

0.79

3 uitvoeringen 400 gram

Elders 2.98 3.98 APELDOORN I • Maasstraat 20 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

HEREN

0.98

OVER HEMD classic of trendy katoen maten M-XL

2.95

Elders 1.79 1.98

Elders 1.98 2.49

Elders 5.95 7.95

3.95

EFFEN OF FANTASIE

MEISJES MAILLOT katoen/elasthan maten 92-146

1.59

Elders 2.98 3.98

BABY SHAMPOO, WASGEL OF

SINTERKLAAS MASKERS OF

Hegron vernieuwd 300 ml

maskers: set/4 raad het plaatje: 48-delig

BAD SCHUIM

Elders 0.98 1.29

GROTE MAAT

0.59

OLD WOOD SPIEGEL 2 modellen afm. 78x58x6 cm

1.45

1.89

Elders 2.98 3.98

Elders 24.95 39.95

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

14.95 HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

RAAD HET PLAATJE

Elders 1.29 1.49

TIENER-DAMES

TANGA SLIP

0.59

brasil met kant katoen/elasthan maten XS-L

S E T/2

Elders 3.95 5.95

2.49

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 26-09 t/m za. 02-10

Elders 2.98 3.98

2 VO O R


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 26

Jubilerende vrijwilligers

HATTEM- Tijdens een gezellig samenzijn bij Zorg- en wooncentrum Hanzeheerd De Bongerd in Hattem zijn de jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dhr. E. Agterhuis is vele jaren voorzitter van het bestuur geweest en nu nog spreker/koster bij de weeksluitingen. Ook neemt hij met enige regelmaat de weekopening voor zijn rekening. In totaal 45 jaar. Hij kreeg van dhr. de Bloois een dasspeld met monogram en inscriptie aangeboden. Dhr. P.A. te Velde is al 35 jaar organist bij de weeksluitingen en de heer Luikens 25 jaar. Zij kregen een pennenset met inscriptie aangeboden. Mw. H. Boeve verzorgt

Playbackshow EPE- Op zaterdag 16 oktober organiseert de wijkvereniging de Burgerenk uit Epe een playbackshow voor kinderen en volwassenen. Deelname is gratis. De avond begint om 18.30 uur met de

de middagronde met koffie en thee, mw. Niemeijer schenkt koffie bij de weeksluiting. Mw. Selles helpt op het dagcentrum en mw. Vos heeft vele jaren de avondreceptie bemenst en doet nu de middagronde. Zij doen dit al 20 jaar. Zij kregen een pen met inscriptie aangeboden. Actief bij het huiskamerproject, al 15 jaar lang, zijn de dames A. Agterhuis, M. Kinket en H. Mulder. Mw. I. ter Velde bemenst de avondreceptie en verzorgt de middagronde. Ze kregen een schilderij, met daarin gegraveerd hun naam en een gedicht, aangeboden. Al 10 jaar vrijwilliger zijn mw. C. Douw, zij deed eerst het bijbeluur en is nu nog koster bij

Nieuwe busstation goedgekeurd HEERDE- Met de stemmen van VVD, GBP en GL tegen heeft de raad de plannen voor het nieuwe busstation aan de Brinklaan aangenomen. Er waren nog wel veel vragen en de nodige kritiek. De uitkomsten van het overleg met de Jumbo en de familie Remmerts konden nog niet meegedeeld worden. De VVD sprak van een onzalig plan dat de situatie ter plekke zal verslechteren. GBP vond dat het voorstel werd doorgedrukt en dat onvoldoende naar hun kritiek was geluisterd. Silvia van Amerongen (GL) diende samen met de PvdA een motie in om het vrachtverkeer ter plekke tegen te gaan, dan wel de snelheid ervan te beperken. Daarnaast zou het college voor de gehele gemeente maatregelen moeten nemen om overlast door vrachtverkeer tegen te gaan. Wethouder Westerkamp wees er op, dat de raad recent een Verkeersplan voor de gehele gemeente had opgesteld. Daarin is

de weeksluiting. Mw. G. Pater bij het huiskamerproject, mw. A. Rorije verzorgt de middagronde en de heer J. Tijssen brengt de kranten en de post rond en helpt in de toko. Zij kregen een badhanddoek met daarop geborduurd: ‘Bedankt!’ Tevens kregen alle jubilarissen bloemen uitgereikt.

door de raad vastgesteld wat de belangrijkste verbindingswegen in de gemeente zijn. Om de Dorpsstraat te ontlasten is er juist voor gekozen om verkeer zo veel mogelijk langs de Brinklaan te leiden. Het voorstel om met Rijkswaterstaat te gaan praten over de borden langs de A50, werd afgewezen. Dit is in het verleden al diverse malen gedaan en heeft nog nooit tot resultaat geleid. De vraag om het vrachtverkeer te bespreken met plaatselijke ondernemers werd als overbodig afgedaan. Dit gebeurt namelijk al in diverse vormen van overleg. De wethouder stelde verder vast dat de raad met dit soort moties veel werk voor het ambtelijk apparaat veroorzaakt. Een suggestie van Siebren Buist om hiervoor extra personeel in te huren, kreeg van niemand steun. Hoewel de motie door het college werd ontraden, was er een meerderheid voor, omdat de PvdA met de oppositie meestemde.

Voorstelling Staatscircus afgelast HEERDE- Door een storing in een van de generatoren, die niet vóór 9 oktober verholpen kan worden, heeft de directie van het Staatscircus van Moskou-Holiday helaas moeten besluiten de voorstellingen in Heerde af te gelasten. Het spijt

de directie zeer deze maatregel te moeten nemen. Degenen die reeds  toegangskaarten  hebben gekocht, kunnen die  inleveren bij het betreffende voorverkoopadres, waarna het aankoopbedrag wordt gerestitueerd.

kinderen en de volwassenen zijn om 21.00 uur aan de beurt. Opgave kinderen kan bij G. de Wilde, tel. 0578629202 en de volwassenen kunnen zich opgeven bij H. Kamphuis, tel. 0578-616800. Ook publiek is van harte welkom. EPE- Epe 7 heeft nieuwe shirts ontvangen van Herms BV uit Epe. De sponsorcommissie, vertegenwoordigd door RobertJan Nitert, bedankte de sponsor door middel van een bloemetje voor Willian Herms.

Natuur, educatie en recreatie hand in hand

Versneld baggeren OENE- Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe stelt 830.000 euro beschikbaar voor het versneld baggeren van de Kleine en de Nijbroekse Wetering. Deze wateren zijn ieder ca. 11 kilometer lang. Ook wordt aanvullend onderzoek gedaan naar knelpunten in beide watergangen. Tijdens de hevige neerslag van 26 en 27 augustus bleek de afvoercapaciteit in

REGIO- Al sinds de start van het NatuurEducatieProject in 2002 is het een groot succes. RGV, beheerder van 14 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, biedt de excursie voor basisscholen gratis aan op vijf van haar recreatiegebieden in de maanden mei en juni. Sinds 2002 hebben

ruim 36.000 leerlingen deelgenomen aan het NatuurEducatieProject. Bij het project gaan natuur, educatie en recreatie hand in hand. Geen wonder dat het populair is en blijft onder basisscholen. Ook in 2010 namen vele leerlingen deel. Op de recreatiegebieden Berendonck, Bussloo, Heerderstrand,

Rhederlaag en Zeumeren biedt RGV het project aan. Door middel van het NatuurEducatieProject kunnen basisschoolleerlingen van de groepen 6 tot en met 8 dit spelenderwijs gaan ontdekken. In samenwerking met het Centrum voor Natuur en Milieu heeft RGV een leskist met opdrachten ont-

wikkeld. De opdrachten bestaan uit onder meer uit meten van de watertemperatuur, het onderzoeken van de bodem, de boomhoogte meten, waterdiertjes vangen en bekijken met een loep en verschillende soorten bomen in kaart brengen. Na afloop van het project konden kinderen meedoen aan de online quiz op www.watermonsters.nl. Bas van Wijnen is de winnende deelnemer van het NatuurEducatieProject op het Heerderstrand. Eind september of begin oktober ontvangen alle basisscholen uit de omgeving weer een brief om zich in te schrijven voor het NatuurEducatieProject in mei en juni 2011. Heeft u de brief niet ontvangen? Neem dan contact op met RGV op tel. 026 – 384 8800 of stuur een mail naar info@rgv.nl. De inschrijving sluit op 1 februari 2011. Op www.rgv. nl vindt u meer informatie.

deze watergangen beperkt. Beide weteringen zijn circa vijftig jaar geleden voor het laatst gebaggerd. De baggerlaag beperkt de afvoercapaciteit. Daarnaast kan de baggerlaag negatieve gevolgen hebben voor de ecologische en chemische waterkwaliteit. Een geringe waterdiepte draagt bij aan een hogere watertemperatuur en daardoor aan een sterke plantengroei. Naar verwachting zal 24500 m3 bagger uit de watergangen worden verwijderd. Ook wordt nog aanwezige gecreosoteerde beschoeiing vervangen en zal het waterschap gelijktijdig enkele stukken grond langs de Kleine Wetering natuurvriendelijk inrichten als stapstenen en ecologische verbindingszone. In dezelfde vergadering ging het college akkoord met een budget van 450.000 euro voor het baggeren van de Grote Wetering tussen Oene en het toevoerkanaal, een traject van 12 kilometer. Deze bagger is van dusdanige kwaliteit dat ze verspreid kan worden over aangrenzende percelen. Ook hier geldt dat het baggeren de afvoercapaciteit en de waterkwaliteit verbetert. In het najaar 2010 wordt met dit werk gestart. Ook langs de Grote Wetering zal het waterschap gelijktijdig enkele stapstenen en ecologische verbindingszones inrichten.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 27 2

e ! ebruikt ! g E g I n o j T e of een AK n nieuw RATIS

ij ons ee n jaar lang G Koop b ee ! u krijgt verzekering!!! n e o t u a all risk

RORIJE

autobedrijf Groteweg 20 WAPENVELD 038-4478514 www.autobedrijfrorije.nl

Een job als medewerker huishoudelijke verzorging, helpende, verzorgende of verpleegkundige bij jou in de buurt?

www.rienpool.nl

Is uw badkamer ook aan vervanging toe? VOOR

NA

Ook in deze dure tijd bent u bij ons niet teveel geld kwijt !

VĂŠrian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Mensen zoals jij. Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week.

Bel vrijblijvend voor een prijsopgave. Kantoor/Werkplaats Stationsstraat 18 8181 CX Heerde Telefoon (0578) 694595 info@gertlammers.nl www.gertlammers.nl

Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel 088 - 126 3232.

www.verian.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 28 2

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Le t op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. woning me Etage agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Boven woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Senior en woning: woning bestemd voor senioren. enioren enw Beschikb chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en aar normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Leliestraat 11 in Hattem Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: ___________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor d V eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis div er se v er spr eidingspun diver ers ver erspr spreidingspun eidingspuntten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 39

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 29 2

Actueel woningaanbod van Triada WAPENVELD elw eg 21, W apen veld Z uid APENVELD,, Mer Merelw elweg Wapen apenv Zuid 610396 Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: seniorenwoning oning: woning: Type w omstreeks 14 oktober 2010 Beschikb aar chikbaar aar:: € 526,21 Kale huur huur:: € 5,30 o sten: Servic ek ervicek eko 2 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1992 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: eenpersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 21.450 per jaar tweepersoonshuishouden tot 55 jaar: minimaal € 29.125 per jaar HUISHOUDEN VANAF 55 JAAR: GEEN INKOMENSEISEN drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning; gelegen in een rustige buurt; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 10 m²; één slaapkamer en de badkamer op de begane grond; de woning is zeer geschikt is voor senioren; ruime zolder met veel bergruimte; tuin op het noorden

D

WAPENVELD ie zenk amp 5 senk amp APENVELD,, B Bie iez enkamp 5,, Os Oss enkamp 610397 Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: eengezinswoning oning: woning: Type w omstreeks 5 oktober 2010 Beschikb aar chikbaar aar:: € 812,64 Kale huur huur:: € 5,30 o sten: Servic ek ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2007 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens en: Inkomens omenseis eisen: eis eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime hoekwoning; gelegen nabij het centrum en het Apeldoorns kanaal; oppervlakte woonkamer 37 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 10 m²; zolder (24 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het westen; voor deze woning is geen huurtoeslag mogelijk

A

EPE, Drie sstuk 5 ur ger enk Dries 5,, B Bur urger gerenk

HEERDE, Molenk amp weg 4 8, Molenk amp Molenkamp ampw 48, Molenkamp Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610395 oning: woning: Type w eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 26 oktober 2010 Kale huur huur:: € 526,66 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1959 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gunstig gelegen nabij het centrum; basisscholen en speelvoorzieningen in de buurt; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 11 en 5 m²; tuin op het noordwesten

D

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610394 eengezinswoning oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 18 oktober 2010 Kale huur huur:: € 574,05 € 5,30 Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1970 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen eis en: Ink omens Inkomens omenseis eisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen in een kindvriendelijke wijk; aan de rand van Epe; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; zolder bereikbaar via vlizotrap; de woning is in 2003 gerenoveerd; tuin op het zuiden

D

VAA SSEN, Jasmijns tr aat 2 84 enk AAS Jasmijnstr traat 284 84,, Hegger Heggerenk

VAA SSEN, W oe stijn weg 13 2, Kruger str aat Z uid AAS Woe oes tijnw 132, Krugers traat Zuid

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610391 oning: woning: Type w etagewoning met lift Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 27 oktober 2010 Kale huur huur:: € 449,93 Servic ek o sten: ervicek eko € 32,54 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1975 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: geen Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op 2e etage; winkels en bushalte op loopafstand; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 9 en 6 m²; de woning is in 2010 gerenoveerd; balkon op het westen; voorschot stookkosten € 60,00 per maand

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 610393 oning: woning: Type w eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 11 november 2010 Kale huur huur:: € 570,50 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1967 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning; gelegen nabij scholen en sportvoorzieningen; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 23 m²; oppervlakte slaapkamers 9, 8 en 7 m²; zolder bereikbaar via vlizotrap; tuin op het noorden

D

D

VAA SSEN, Jan Mulder str aat 2 0, C en trum V aas sen AAS Mulders traat 20 Cen entrum Vaas aass

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: oning: woning: Type w Beschikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen:

Bijz onderheden: ijzonderheden:

610398 eengezinswoning per direct € 950,00 € 2,90 3 1 of meer personen eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Vrijstaande woning met grote separate werk/opslagplaats. Gunstig gelegen in het centrum van Vaassen. Indeling begane gr ond: L-vormige woonkamer van 40 m² met plavuizen; grond: kantoorruimte (16 m²) met laminaat; badkamer (6 m²) met ligbad, douche en toilet; luxe keuken met inbouwapparatuur en aparte wasruimte voorzien van plavuizen (30 m²); 2e toilet; besloten tuin op het noordoosten. 1e v er dieping geheel voorzien van laminaat; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en ver erdieping 11 m²; badkamer met douche en wastafel; apart 3e toilet; ruime studio van 40 m².

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

Aan anttal s acties reactie

Aan anttal Puntten Pun

Heerde

Acacialaan 89

eengezinswoning

610362

8

414

Vaassen

Krugerstraat 224

eengezinswoning

610354

9

98

gar age garage Zie

de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

VOOR DEZE WONING WORDT EEN TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST GESLOTEN VOOR DE DUUR VAN 1 JAAR

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 30 2

Actueel woningaanbod van Triada VAA SSEN, Lijs str aat 4 8 AAS Lijstter ers traat 48

HA TTEM, L elie str aat 11 HATTEM, Lelie elies traat

Zeer nette tussenwoning met stenen berging en overkapping. Vrij uitzicht over een groenvoorziening. De achtertuin is op het noord-oosten gelegen. De woning is gebouwd in 1971. De woning is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit TURBO 21 C, bouwjaar 1992. Totale perceelsgrootte ca. 133 m².

Fraai gelegen helft van een dubbel woonhuis. Aangebouwde stenen berging. De achtertuin is op het noordwesten gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1963. De woning is geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Nefit NHDTZ, bouwjaar 1988. Totale perceelsgrootte ca. 220 m².

Begane gr ond grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (6 m²) met een keukenblok met inbouw gaskooktoestel en koelkast; woonkamer (27 m²) met houten plankenvloer.

Begane gr ond grond Hal / entree met trapopgang; trapkast met elektrameter; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; open keuken (7 m²) voorzien van aanrechtblok met inbouw gaskookplaat; woonkamer (23 m²) met deur naar de tuin en aansluiting voor een gaskachel; bijkeuken met aansluiting voor een wasmachine.

er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (14, 11 en 7 m²); gerenoveerde geheel betegelde badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

er dieping 1e v ver erdieping Overloop; 3 slaapkamers (12, 10 en 7 m²); gedeeltelijk betegelde badkamer (2 m²) met douche, wastafel en designradiator.

2e v er dieping ver erdieping zolder bereikbaar via een vaste trap; ruime zolderkamer met dakraam en CV-opstelling.

2e v er dieping ver erdieping Bereikbaar via vlizotrap; zolderberging met dakraampje en CV-opstelling.

VASTE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

VASTE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

7.500 k.k. € 18 187

€ 180 180..000 k.k.

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Vrije vestiging

Met binding

Reager en ageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Voor de ze w oning geldt VRIJE VE STIGING maat s chappelijk o onomis ch dez woning VES TIGING.. U heb hebtt geen binding ((maat maats off ec economis onomisch ch)) me mett de gemeen een k an dus op de ze w oning rre eager en. gemeentte nodig. Ieder Iedereen kan dez woning ageren.

U moe maat s chappelijk o moett een binding ((maat maats off ec economis onomisch ch)) hebben me mett de gemeen gemeentte w waarin woning onomis ch aarin de w oning is gelegen. Kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, hebben voorrang bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Woningen in de rregio egio Noor dVeluw e Noordd-V eluwe

Benader en w oningz oek enden bij ttoe oe wijzingen enaderen woningz oningzoek oekenden oewijzingen

Als u een binding hebt met de regio Noord-Veluwe, kunt u ook reageren op woningen in andere gemeenten in de regio. Bijvoorbeeld in de gemeente Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.

Het is mogelijk op woningadvertenties te reageren tot de maandag (12.00 uur)

U kunt hierover nadere informatie krijgen via internet bij één van de andere deelnemende woningcorporaties in de regio:

www awonen.nl www..delt delta voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek

volgend op de verschijningsdatum van de advertenties. Als alle reacties door ons zijn verwerkt, wordt een selectielijst van kandidaten samengesteld. Hierna wordt alleen de woningzoekende door ons benaderd (telefonisch of schriftelijk) die als eerste voor de woning in aanmerking komt. Mocht om wat voor reden dan ook de woning niet door deze persoon worden geaccepteerd, wordt

www oon.nl.nl www..uw uwoon.nl.nl voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk en Hoge Enk

de nummer twee van de selectielijst door ons benaderd. Het is dus niet zo dat iedereen die op een woning reageert, ook bericht krijgt van ons!

www wonen.nl www..omnia omniaw voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk www oon.nl www..uw uwoon.nl voor woningen in Harderwijk en Hierden

Ver an ding eran anttwoor oording De toegewezen woningen staan wekelijks in de Schaapskooi, het Noord-Veluwe Huurmagazine en op onze website www.triada.nl. In deze verantwoording wordt

www oon.nl www..uw uwoon.nl voor woningen in Ermelo en Speuld

voor elke toegewezen woning het aantal reacties vermeld en het puntenaantal

www www..wsput sputtten.nl voor woningen in Putten

hiermee vergelijken.

van degene waaraan de woning is toegewezen. U kunt uw eigen puntenaantal

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 31

Clubkampioenschappen De Gemzen

HEERDE- De laatste zaterdag van september betekent: clubkampioenschappen baan bij AV De Gemzen in Heerde. Er was  een grote deelname:  ruim 100  deelnemers werden geteld en dat is exclusief de gezinsestafette waar maar liefst

12 teams aan meededen. De clubkampioenen van 2010 zijn: Erik Roest, Ricardo Verheijen, Guido Kamphuis, Jasper Bruggeman, Anneli Dijkslag, Iris Haak, Han van de Beek, Floor Doornwaard, Léon Mak, Jeffrey Stijf, Steven Hane-

kamp, Thom Schuurman, Jannes Veerman, Dominique Verheijen, Iris Keizer, Carmèl Rozendal, Eveline Houtman, Leah Tromp, Martijn Schakelaar, Jannes Veerman en Myrthe Dijkstra. Er nam ook weer een aantal gasten deel aan deze clubkampioenschappen. De volgende gasten eindigden op een eerste plaats: Mike van de Belt, Jens Polling, Pedro San Miquel Quiros, Daphne Houtman, Eva van de Beek, Femke Jager, Carlijn Stoffers, Daan Teule  en Marleen Mensink. Zoals gebruikelijk werden de wedstrijden afgesloten met de gezinsestafette. Drie leden uit één gezin lopen in totaal zes ronden (de eerste loopt  één ronde, de twee loopt twee ronden en de derde loopt drie ronden). Zoals al genoemd  een recordaantal van 12 teams aan de start van deze estafette. Winnaar werd de familie van Holst, voor de familie van den Esschert (vorig jaar winnaar) en de familie Jansma. 

60 jaar Auto Palace HEERDE- Peugeot Dealer Auto Palace bestaat 60 jaar. Om dit te vieren organiseert Auto Palace een occasion actie van 1 tot en met 9 oktober. Gedurende de actieperiode is het extra interessant om een gebruikte Peugeot aan te schaffen. Met een extra inruil oplopend tot 2.000 euro, gratis Tom Tom navigatie met Blue Tooth en gratis 6 maanden uitgestelde betaling geldt zeker dat wie jarig is trakteert. De actie geldt bij alle 11 vestigingen

van Auto Palace. De voorraad occasions over de 11 vestigingen is ruim 300 stuks, er staat dus vrijwel zeker een passende auto bij. Op de site van Auto Palace, HYPERLINK “http://www.mijnpeugeotgarage.nl/” www.mijnPEUGEOTgarage.nl kan alvast gekeken worden en mocht de geselecteerde Peugeot niet op de gewenste Auto Palace vestiging staan dan wordt dat geregeld. Alle occasions zijn uitgebreid gecontroleerd en krijgen een afle-

Waterpolo HATTEM- Na de ruime nederlaag tegen Fysius het Ravijn stond afgelopen zaterdag voor de Waterpolojeugd Hattem-Wezep <19 de wedstrijd tegen ZV de Meer uit Culemborg op het programma. Ze wonnen met 6-5. Na het eindsignaal werd trainer Marcel v. Tilburg in het water gedompeld en was er

een staande ovatie van het publiek voor de thuisploeg. Periodestanden: 1-3, 1-0, 0-2, 4-0. Doelpuntenmakers: Peter Luchtenberg 3x, Kevin Mulder 2x en Mark Kroon 1x. De volgende wedstrijd van S.G Hattem-Wezep <19 is op 2 oktober om 17.45 in zwembad de Veldkamp in Wezep.

verbeurt, indien nodig een nieuwe APK en tot 12 maanden garantie. Het grootste deel van de occasions valt onder Peugeot’s Leeuwekeur label en dat geeft de koper nog meer zekerheid. Zo kan tegen een geringe bijbetaling de garantie op Leeuwekeur Plus Occasion zelfs worden verlengd van 1 naar 3 jaar. Iedere bezoeker krijgt een leuke attentie er wordt voor wat lekkers bij de koffie gezorgd. Autopalace Heerde vindt u aan de Stationsstraat 9-11, Heerde

Mannen niet bij luchtbuksincident betrokken VAASSEN- De drie mannen die vrijdagavond 17 september op de Eekterweg in Vaassen waren aangehouden voor het mogelijk beschieten van een fietsster met een luchtbuks blijken dit niet te hebben gedaan. Dit is uit onderzoek gebleken en betrokkenen zijn direct in vrijheid gesteld. Het onderzoek naar de inzittenden van een lichte auto loopt nog. De politie heeft de drie aangehouden mannen uitgebreid verhoord en de verklaringen nagetrokken. Hieruit blijkt, dat zij

niet betrokken kunnen zijn bij het incident. Zij zijn de volgende dag in vrijheid gesteld. Het incident, waarbij een 39-jarige vrouw uit Vaassen op vrijdag 17 september omstreeks 17.15 uur waarschijnlijk met een luchtbuks is beschoten toen zij op de Enkhoutweg in Vaassen fietste, blijft in onderzoek. Mensen die bruikbare informatie over het incident hebben, wordt verzocht te bellen met 0900 – 8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.

Infomix op Radio 794 EPE/HEERDE- Dinsdagavond 28 september kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix. Deze week staat het programma stil bij: de open dag Memento Mori in Heerde, de terugkeer van de ‘Fietster’, restauratie en herinrichting van de Cannenburch en het nieuwe radioprogramma “Aan tafel met

Vos”. Mocht u dinsdagavond niet kunnen luisteren Infomix wordt herhaald op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Via www.radio794.nl zelfs op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Radio 794 - 106,5 FM in de ether 93,1 FM op de kabel – of via www. radio794.nl.

Vogelschieten EPE- Het vogelschieten doet ook dit jaar de Vaassense oktoberfeesten aan. De Rossumdaerpers treden op zaterdag 16 oktober immers op als gastheer van het Sint Maartengilde voor de Vaassense voorronde van het gemeentelijk kampioenschap. Vanaf 14.00 uur kan iedereen meedoen op het plein voor dorpscentrum De Wieken. Iedereen die ouder is dan zestien jaar en het leuk lijkt om mee te doen, hoeft zich niet te generen en kan van de partij zijn. Eerst wordt er gescho-

ten op kop, vleugels en staart van de opgebouwde houten vogel. Voor elk onderdeel ontvangt de winnaar een prijs. Vervolgens kunnen alleen de mannen en vrouwen uit Vaassen verder gaan om op de romp te schieten, aangezien het de voorronde van de gemeentelijke strijd betreft en het Sint Maartensgilde bij de finale een vertegenwoordiger uit elk dorp wil begroeten. Degene die de romp naar beneden haalt, mag zich Koning noemen en meedoen aan die eindstrijd.

Scouting ontvangt cheque Rabobank

Feestelijke afsluiting jubileum D.E.V.

HATTEM- Een volle kerkzaal, aandachtig luisterende concertgangers, hoogstaande koormuziek, goede organisatie: het afsluitende jubileumconcert dat georganiseerd werd door het Chr. Mannenkoor DEV te Hattem t.g.v. het 75-jarig bestaan is een groot succes geworden. Precies half acht werd het concert geopend door de voorzitter van DEV, Willem Spannenberg. In een kort openingswoord werden zowel de koren als de luisteraars welkom geheten. Koren waarmee D.E.V. in de afgelopen jaren een goede band heeft opgebouwd door het geven van uitwisselingsconcerten. Een afwisselend programma werd gebracht door het Interkerke-

lijk Koor Cantilede/Inspiration uit Ede, het Geref. Drachtster Mannenkoor, het Gem. Koor Zang en Vriendschap uit Batenburg en uiteraard door D.E.V. zelf. Voor DEV was het natuurlijk jammer dat haar dirigent Bert Duijst door ziekte niet aanwezig kon zijn om zijn koor muzikaal te leiden. Hij werd zaterdag vervangen voorzitter Willem Spannenberg die met het koor een dankbaar applaus in ontvangst mocht nemen. Onvermeld mag niet blijven de indrukwekkende afsluiting van dit concert met afwisselend koor- en samenzang van het lied ‘De dag door Uwe gunst ontvangen’. Voor meer foto’s zie www.devhattem.nl.

EPE/HEERDE- De Rabobank Noordoost Veluwe heeft de scouts van scoutinggroep Buys Ballot Epe/Heerde een cheque overhandigd. De bijdrage is bestemd voor de renovatie van het meisjesgebouw van de scoutinggroep, dat geschikt wordt gemaakt voor een Natuur-buitenschoolse opvang.

De buitenschoolse opvang zal worden georganiseerd door Stichting Koppel te Epe. Cliënten met een verstandelijke beperking van De Passerel zullen ondersteuning verlenen bij alle voorkomende werkzaamheden op de scoutingaccommodatie en de directe bosrijke omgeving. De cheque ter waarde

van 5000 euro komt uit het coöperatief fonds van de Rabobank Noordoost Veluwe. Het bedrag werd zaterdag overhandigd door Gert Karel Bruggert namens de ledenraad van de Rabobank Noordoost Veluwe aan Michel Adrichem, voorzitter van de stichting van de scoutinggroep.

Voetbal uit de regio VAASSEN - Zondag stond het treffen tussen SV Vaassen en ATC’65 op het programma. De mannen van Vaassen zijn op de hoogte van de effectieve counteraanvallen van ATC’65. Toch wist de thuisploeg dit wapen niet onschadelijk te maken. Beide clubs speelden voor de winst om aan te haken bij de bovenkant van de competitie. Een puntendeling (4-4) was echter het resultaat van de partij.

VAASSEN- Na de teleurstellend verlopen wedstrijd van vorige week tegen ’t Harde, was VIOS van plan deze keer tegen Hierden uit een ander vaatje te tappen. Dat lukte niet: ze gingen met 1-0 onderuit. Op 2 oktober kan VIOS laten zien dat het anders kan met de thuiswedstrijd tegen Lelystad ’67 voor de boeg. WAPENVELD- Wapenveld heeft zichzelf tekort gedaan tegen Wilp. Voor de rust had het bij een 3-2

voorsprong meer afstand moeten nemen van Wilp. Uiteindelijk gingen de Wapenvelders met 4-5 onderuit. “Het team en supporters waren natuurlijk teleurgesteld omdat deze nederlaag onnodig was. Het positieve is dat de jongens hebben laten zien dat er voldoende voetbal in het team zit en dat het team groeit.” Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen EZC op het programma.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 32

Tien jaar Stefanie’s schoonheidssalon

Cursus beter bewegen HEERDE- Mensen bewegen zich op elk moment van de dag. Bewegen is zo gewoon, dat we het vaak onbewust doen. Maar doen we het ook op een goede manier? Spieren, banden en gewrichten hebben veel te lijden van onjuist aangeleerde houdingen en bewegingen. Op de cursus Beter Bewegen van Muevo Cesartherapie en Coaching te Heerde worden gezonde bewegingsgewoonten aangeleerd. U leert hoe en waarom bewegingen het best

op een bepaalde manier uitgevoerd kunnen worden. Daarbij komen ook spierversterkende en ontspannende oefeningen, ademhaling, conditie etc. aan de orde. Er wordt in een klein groepje geoefend. De groepsles staat onder leiding van een oefentherapeut Cesar. Eind september starten ze weer met een groep. Inlichtingen: Mieke Poppema, Margreet Tombrock, tel. 0578695116, www.muevo.nu.

Ampt Epe EPE- Ampt Epe heeft een nieuw nummer uit, met daarin o.a. aandacht voor het volgende: historisch Grondgebruik in de gemeente Epe, voettocht over de oostelijke Veluwe, Telefoongids voor Emst, Epe, Heerde, Oene en Vaassen uit 1955 en de lezersrubriek. Het nieuwe nummer is te koop bij vier

EPE- De schoonheidssalon van Stefanie v.d. Haar- van ’t Hul in Epe bestaat tien jaar. Een beroep dat haar van jongs af aan al na aan het hart ligt. “Volgens mijn moeder was ik altijd al wel een tutje.” Na de mavo heeft Stefanie eerst drie jaar modevakschool gedaan. “Dat kwam doordat de opleiding voor schoonheidsspecialiste niet in de buurt was.” Daarna heeft ze zich alsnog op haar droom gestort. Na haar opleiding ging ze aan de slag. “Ik heb gewerkt bij een beautycentrum aan de Veenweg in Heerde en daarna bij Aphrodite aan de

Hoofdstraat in Epe. Toen zij ermee stopte, heb ik haar spullen en haar klantenbestand overgenomen”, legt de 35-jarige Stefanie uit. Ze begon op de zolderverdieping van haar huis aan de Hoge Hagt. Sinds ruim 3 jaar heeft ze haar eigen blokhut bij huis aan de Spoorlaan 23 in Epe. “Dit werkt veel fijner. Het is helemaal los van mijn huis. De mensen hoeven niet steeds door mijn huis te lopen.” Het plezier in het werk is altijd gebleven. “Ik doe het graag. Door de jaren heen heb ik een band met de mensen opgebouwd. Het werk verveelt nooit.

Energetisch Bewustzijn HATTEM- Aura- en chakratherapeut Trijnie Lucht, start op 19 oktober met het geven van de basiscursus “Energetisch Bewustzijn” . De cursus bestaat uit 4 avonden van 19.30 - 21.45 uur en wordt gegeven in “De Lippe” te Hattem. De vervolgdata zijn 2, 16 en 30 november. De kosten bedragen 70 euro. “Energetisch bewustzijn is het leren voelen van je eigen energie. Doordat jij je

bewust wordt van dit feit kun je leren energie te voelen of waar te nemen in welke vorm dan ook.” De avonden zullen informatief zijn en een ontspannen sfeer uitademen waarbij er ruimte is om je gevoelens uit te spreken met de andere cursisten. Je persoonlijke proces staat echter centraal, je zit er voor jezelf. Voor meer informatie www.trijnielucht.nl.

Het is echt mijn ding.” Naast het visagie en manicuregebeuren is ze druk met massage. “Daar doe ik nu meer mee zoals een hotstone massage.” Stefanie werkt alle dagen onder schooltijd. “Ik werk van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 14.30 uur. Als de kinderen vrij zijn, dan ben ik ook vrij.” En twee avonden in de week is ze actief. “Het loopt lekker.” In verband met het tienjarig bestaan is er elders in de krant een kortingsbon van 10% te vinden. Stefanie’s schoonheidssalon, Spoorlaan 23, 8162 BP Epe, tel. 0578-614841 of tel. 0617016848.

Dialectkring EMST- Op dinsdag 5 oktober is er geen gewone bijeenkomst van de Dialectkring, maar ’s avonds is er de tweejaarlijkse feestavond

adressen in de gemeente: in Emst bij Spar-supermarkt Van der Loo, in Epe bij Bruna Epe, in Oene bij bakkerij Kragt en in Vaassen bij Bruna Vaassen. Meer informatie over de geschiedenis van de gemeente Epe en de activiteiten van de historische vereniging vindt u op www.ampt-epe.nl.

Teleurstelling voor Van Leeuwen WEZEP- Met een teleurstelling heeft Racing Team van Leeuwen het seizoen in het Duitse Kampioenschap (IDM) afgesloten. Op het circuit van Hockenheim kwam Thomas van Leeuwen in actie in de klasse 125CC. Vanaf een 21e startplaats met een start die precies in het startschot viel, schoot Thomas gelijk een aantal plaatsen naar voren en kwam op een 16e plek de eerste door. Na drie ronden nam het vermogen van de motor zienderogen af en in de vierde

ronde gaf de motor met een grote rookpluim definitief "de pijp aan Maarten". De oorzaak: Big-end er uitgelopen, voor de vierde keer in twee races. Thomas: "Mijn start was echt goed, ik heb nog nooit zo'n goede start gemaakt. Dat is dan ook wel het enige positieve wat ik over het weekend melden kan. Zoveel pech.... Ik ga me nu voorbereiden op de laatste race voor het ONK in Assen en ga daar alles op alles zetten voor een goed resultaat."

in de Hezebrink”, met medewerking van “Dree vrouwleu uut ’n Achterhook” en “vier mansleu uut Twente”. Alle leden hebben zich reeds kunnen voorzien van een kaartje.

Verdere belangstellenden kunnen nog een kaartje bemachtigen bij Bé Brummel, tel. 0578661236 en Frans Schreurs, tel. 0578-571625. De aanvang is 19.30 uur.

Gemzen Pupillen succesvol

Huldiging erelid

WAPENVELD- Hans den Ouden is gehuldigd als erelid van biljartvereniging Tapperij Teun. In 1983 heeft Hans samen met oud-Wapenvelders biljartvereniging Zwarte Paard 83 opgericht. Met deze oprichting nam hij zelf plaats in het bestuur als secretaris. In 1985 sloot biljartvereniging het Zwarte Paard 83 zich aan bij de Noord Veluws Biljart Verbond. Bij deze bond is hij vorig jaar gehuldigd als Lid van Verdienste. Hans speelt nu ruim 25 jaar met zijn team in de hoogste klasse van de bond. Nooit zijn ze in staat geweest om kampioen te worden. Diverse malen werden ze tweede. Na veel seizoenen met

4 teams bij de bond gespeeld te hebben, kwam hier een eind aan en bleven er nog maar 2 teams over. In het seizoen 2007/2008 kwam er een eind aan het biljarten bij het Zwarte Paard aan de Klapperdijk. Hans verkocht de zaak en de biljartvereniging vond een nieuw onderkomen bij Tapperij Teun. In het seizoen 2010/2011 spelen ze nu met 4 teams. Na 27 jaar secretaris te zijn geweest heeft hij onlangs deze functie neergelegd en het stokje overgedragen aan iemand anders. Hans hoopt nog vele jaren met heel veel plezier te biljarten bij Tapperij Teun aan de Groteweg in Wapenveld.

HEERDE- Als aftrap van de feestweek in Olst is afgelopen week de Appelloop georganiseerd. Voor de kinderen was er een speciale kidsrun over 1.100 meter door het centrum van Olst. Er deden maar liefst 150 kinderen mee aan dit sportieve evenement. Gemzen pupillen Marit Hanekamp en Esmee de Ruiter,

beide uit Heerde, wisten het podium te bereiken met respectievelijk een 1e en 3e plaats in de categorie t/m 9 jaar. Uitslagen: 1100m jongens t/m 9jr: 1. Jesse Hanekamp, Heerde, 5:01, 2. Kevin Oosterhuis, Olst, 5:08, 3. Marijn Beijer, Olst, 5:17. 1100m meisjes t/m 9jr: 1. Marit Hanekamp, Heerde, 5:09, 2 Rixt

ter Woord, Olst, 5:41, 3. Esmee de Ruiter, Heerde, 5:43. 1100m jongens 10 t/m 12 jr: 1. Leon Ruijter, Olst, 4:02, 2. Jelmer Tiemessen, Olst, 4:08, 3. Thomas Bennink, Broekland, 4:09. 1100m meisjes 10 t/m 12 jr: 1.Lynn van Zijl, Wijhe, 4:24, 2. Joyce Vrielink, Olst, 5:03, 3. Floor Liefers, Wijhe, 5:09.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 33 2

Open huis 9 oktober 2010 Acacialaan 4, Heerde

Stationsstraat 10, Vaassen

Ideaal gelegen CHARMANTE VRIJSTAANDE VILLA met ruime stenen garage. Het sfeervolle geheel is gelegen op een ruim perceel van 620 m2 op één van de meest geliefde locaties tegen het centrum van het dorp. De laan is verkeersrustig en de woning ligt aan een besloten woonplantsoen.

€ 565.000,- k.k. Dellenweg 13, Epe Aan één van de mooiste lanen van de Veluwe gelegen helft van een dubbel woonhuis met garage op een schitterend perceel van 632 m2. De keurig onderhouden woning ligt in de bosrijke omgeving nabij het centrum en biedt een zeer diepe en vrije achtertuin.

€ 364.000,- k.k. Dorpsstraat 13, Vaassen Schitterend gelegen, vrijstaande woning met stenen garage op een unieke locatie tegen het centrum van Vaassen met een fraai uitzicht over de weilanden en het historische kasteel “De Cannenburgh” en het Cannenburger bos! Deze charmante woning is gebouwd in 1936 en beschikt nog over authentieke details! Uiteraard voorzien van C.V., glasisolatie en een prachtige hal met genoeg ruimte voor een traplift.

€ 429.000,- k.k. Drossenkampplein 14, Epe Charmante hoekwoning met garage, uitermate geschiikt voor “de doe-het-zelver”! Gebouwd rond 1954 en gelegen op loopafstand van het centrum met uitzicht over een plantsoen. De besloten tuin ligt op het noord-westen en de totale oppervlakte bedraagt 220 m2. De woning heeft maar liefst 4 slaapkamers en verwarming geschiedt d.m.v. gaskachels.

€ 199.000,- k.k. Elisabeth Poststraat 7, Epe Een zeer royale hoekwoning met aangebouwde stenen garage en een ruime tuin op 312 m2 grond. De woning is ideaal tegen het centrum van het dorp gelegen op een vrije locatie. Het geheel biedt 4 slaapkamers en een ruime woonkamer. Recent zijn meerdere kozijnen vernieuwd en is glasisolatie geplaatst door de hele woning.

€ 279.000,- k.k. Hardenbrink 77, Epe

Indien u dit appartement in 2010 koopt, krijgt u een Toyota Aygo cadeau! Schitterend gelegen ruim APPARTEMENT (90 m2) met carport en royale inpandige berging op één van de meest geliefde locaties van Vaassen. Vanuit het appartement heeft u een fraai vrij uitzicht op een fraai plantsoen met beek. Het gehele complex is keurig onderhouden. Het appartement is te bereiken via een gezamenlijke opgang voor 6 appartementen en is het complex is voorzien van een liftinstallatie. Tevens biedt het appartement 2 parkeerplaatsen, waarvan 1 overdekt.

€ 239.500,- k.k.

Op een gunstige locatie gelegen riant en luxe penthouse met parkeergarage en berging in het souterrain. Het lichte appartement is gelegen op de bovenste woonetage van appartementencompex ‘Brinkhof’, is voorzien van 2 dakterrassen, in luxe afgewerkt en optimaal geïsolleerd. Een unieke kans om in luxe in het centrum te wonen.

€ 399.000,- k.k. Hoofdstraat 96c, Epe Liefhebber van design in combinatie met wooncomfort? Dit royale appartement met berging en parkeergarage middenin het centrum van Epe biedt u de mogelijkheid uw woondroom waar te maken. De gehele woning is geheel gerenoveerd vanaf 2007 en verkeert in een absolute nieuwstaat. Het zonneterras is gelegen op het westen. Een uniek samenspel tussen praktische ruimte en stijl. Zeker een bezichtiging waard.

€ 397.500,- k.k. Hoofdstraat 219, Epe Op een fraaie centrale locatie gelegen VRIJSTAANDE WONING MET PRAKTIJKRUIMTE, aangebouwde garage, serre en inpandig zwembad op een ruim perceel van 830 m2. Het geheel is keurig onderhouden en heeft een royale inhoud (930 m3) met diverse gebruiksmogelijkheden. De praktijkruimte is op dit moment in gebruik als schoonheidssalon met sauna, douches en solaria.

Dit zijn alle huizen die deelnemen aan het Open Huis.

€ 649.000,- k.k. Hoofdweg 45, Emst Sfeervolle helft van een dubbel woonhuis met stenen schuur, welke recentelijk deels is verbouwd tot kantoorruimte! De royale tuin heeft een oppervlakte van maar liefst 525 m2. De goed onderhouden woning is gebouwd in 1907 en totaal gerenoveerd in de afgelopen 10 jaar. Uiteraard voorzien van CV (Nefit Turbo 1993), dak- en glasisolatie! Het kantoor beschikt tevens over een toiletruimte.

€ 249.500,- k.k. Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, 8161EA Epe, Telefoon: (0578) 61 26 30

www.schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 34 2

Jonasweg 20, Vaassen Luxe en royale VRIJSTAANDE WONING op een schitterend vrije plek aan de rand van Vaassen. De ruime woning (totaal ca. 545 m3, gebouwd in 1990) biedt een fraaie vrije tuin met 575 m2 oppervlakte. Op de begane grond zijn een ruime slaapkamer en badkamer gelegen en de ruime woonkeuken biedt zicht op de tuin. De woning is gedeeltelijk voorzien van airconditioning en de tuin (zuidwest gelegen) is fraai aangelegd met een extra toegang aan de achterzijde.

€ 490.000,- k.k.

Vrijblijvend bezichtigen, zonder afspraak!

Kanaalweg 84, Vaassen Aan het kanaal gelegen, rietgedekte woonboerderij met carport en houten schuur op een perceel van 990 m2. De boerderij is oorspronkelijk gebouwd rond 1920, maar grotendeels gerenoveerd in de afgelopen 7 jaar. Landelijk gelegen en toch op maar 3 minuten van de A-50! Voorzien van C.V. (combi 2002) en voorzien van dak-, muur- en glasisolatie.

€ 375.000,- k.k. Kerkenkampweg 16, Vaassen Een ideale gezinswoning met karakteristieke uitstraling aan één van de leukste straten van Vaassen. Een royale vrijstaande woning met grote garage op 490 m2 eigen grond. De woning heeft maar liefst 8 kamers en een fraai aangelegde sfeervolle tuin op het zuiden. Alle sanitaire voorzieningen zijn luxe en modern. De woning ligt op loopafstand van de winkels en overige voorzieningen.

€ 469.000,- k.k. Kopermolenweg 3, Epe Charmante woonboerderij met royale garage (7.75 x 5.8) op een perceel van totaal 9785 m2! Deze keurige, rietgedekte boerderij is gebouwd in 1975, voorzien van C.V. (hete lucht 2007) en optimaal geisoleerd. Gelegen in een landelijke omgeving en op 1.5 km. van het centrum van Epe. De verzorgde tuin bestaat o.a. uit een fraaie siertuin, een zonneterras op het zuid-westen en 2 percelen weiland. De ruime garage is voorzien van een kelder en een vlizotrap naar de zolder.

Richard Nijhof (0578) 61 26 30 www.schievenkeizer.nl

€ 775.000,- k.k. Kuipersweg 82, Epe Op een gunstige locatie aan de rand van het centrum gelegen vrijstaande karakteristieke woning met aangebouwde stenen garage. De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1951 op een perceel van 440 m2 en in 1991 substantieel uitgebreid en verbouwd. Hierdoor is er een keurig woonoppervlak is ontstaan op de begane grond. De achtertuin is besloten en op het oosten gelegen. De woning ligt op een gunstige locatie nabij alle faciliteiten van het centrum.

€ 299.000,- k.k. Laan van Fasna 53, Vaassen Royaal en luxe appartement (maisonette) op de 1e verdieping met een garage en berging in het souterrain. Het appartement is gebouwd in 2005, circa 150 m2, optimaal geisoleerd en uiteraard voorzien van een liftinstallatie. Gelegen aan de rand van het dorp en op korte afstand van het centrum. Tevens voorzien van 2 balkons, een dakterras, 2 badkamers en 3 slaapkamers!

Open huis!

€ 419.000,- k.k. Oude Wisselseweg 7, Epe Vrij, comfortabel en gelijkvloers wonen aan de rand van het dorp nabij alle voorzieningen van het centrum! Een royale en keurig onderhouden HALFVRIJSTAANDE GEZINSWONING met aangebouwde stenen garage. De woning heeft een royale inhoud, is gebouwd met volledige isolatie in 1985 en ligt op een perceel van circa 310 m2. 4 slaapkamers, waarvan 1 met badkamer op de begane grond! De woning ligt aan een rustige laan met fraaie bomen met uitzicht op een bospark en vrij uitzicht. Het centrum is op loopafstand, evenals scholen en overige voorzieningen.

9 oktober 2010 van 11.00 tot 15.00 uur

€ 299.000,- k.k.

Parkweg 1a, Wapenveld De verrassing van licht en ruimte begint bij de voordeur, maar ook de grote kavel van 3350 m² is ruim, licht en biedt volop privacy. Wonen aan de rand van het bos en alle voorzieningen op korte afstand; sportmogelijkheden, scholen, cultuur en een goede bereikbaarheid. Het oorspronkelijke huis heeft onder leiding van een bezielde architect een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Met als resultaat een zéér compleet en prettig leefbaar huis. Er zijn rond het huis meerdere terrassen en er is een fraaie vijverpartij. Bovendien is er een flinke schuur, een carport en een grote houten berging.

Ons kantoor is die dag geopend!

€ 845.000,- k.k.

Parkweg 14, Vaassen Eén van de mooiste lanen van Vaassen biedt dit schitterend afgewerkte en luxe HERENHUIS met aangebouwde garage en fraai aangelegde tuin. Gelegen op een perceel van 454 m2 met tuin aan een beek. De woning biedt sfeer, luxe en comfort met op de begane grond een leuke tv-kamer en 3 slaapkamers op de verdieping. Aan de achterzijde grenst de tuin aan een beek en aan de voorzijde heeft het een fraai vrij uitzicht over een grasveld. Het is ideaal centraal tegen het centrum van het dorp gelegen en op loopafstand van de het fraaie park rondom kasteel de Cannenburgh.

€ 475.000,- k.k.

Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, 8161EA Epe, Telefoon: (0578) 61 26 30

www.schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 35 2

Open huis 9 oktober 2010 Prins Bernhardlaan 8, Heerde Op een goede locatie in een rustig straatje nabij het centrum van het dorp gelegen ligt deze uitstekend onderhouden woning met garage, schuur en mooi aangelegde tuin. De woning is in 2001 onder architectuur aan de achterzijde uitgebouwd. Bouwjaar: 1955. Perceelsgrootte: 605 m2. De woning is grotendeels geïsoleerd en heeft nieuwe kozijnen. Een schitterende woning, gelegen op één van de mooiste plekjes binnen het dorp Heerde. Zeker een bezichtiging waard!

€ 445.000,- k.k. Rietberglaan 5, Epe Zeer charmante en KARAKTERISTIEKE RIETGEDEKTE VILLA aan de rand van Epe op een fraai perceel van 8004 m2. De villa is oorspronkelijk gebouwd rond 1938 en keurig onderhouden. Op het perceel is tevens een sfeervol stenen gastenverblijf, royale berging, tuinhuis en carport gelegen. De villa is gelegen in een rustige en geliefde woonomgeving aan de rand van bossen en weiland in alle rust en vrijheid. De snelwegen A 50 en A28 liggen binnen 10 minuten rij-afstand.

Vrijblijvend bezichtigen, zonder afspraak! 9 oktober 2010 van 11.00 tot 15.00 uur Ons kantoor is die dag geopend!

€ 985.000,- k.k. Rozenhof 1, Epe Op de begane grond gelegen royaal net 3-kamer appartement met 2 balkons en berging in het souterrain. Het appartement is zonnig gelegen en kijkt vrij uit over de fraai aangelegde rozentuin behorende bij “de Rozenhof”. Appartementencomplex “de Rozenhof” voorziet in diverse vormen van service die uw woonzorgen indien gewenst uit handen neemt.

€ 139.000,- k.k. Slotgraskamp 9, Epe In een prettige woonomgeving vindt u deze keurige hoek-patiobungalow met garage! De woning is gebouwd in 1968, recentelijk geheel gerenoveerd en voorzien van glasisolatie. De patio is op het zuiden gelegen en beschikt tevens over een veranda. De totale perceelsoppervlakte bedraagt, inclusief een leuke voortuin, 253 m2.De gehele begane grondvloer is voorzien van een laminaatvloer.

€ 239.000,- k.k. Vaassensebinnenweg 17, Emst Landelijk, vrij en luxe wonen in ruimte en rust! Schitterend gelegen HALF BIJNA VRIJSTAANDE WONING met royale kapschuur en royaal perceel van 2960 m2. De woning is in 2001 substantieel uitgebouwd en biedt een royale woonkamer met luxe open keuken (totaal 45 m2), studeerkamer en 3 ruime slaapkamers. Het geheel is in een fraai landelijk gebied gelegen met vrij uitzicht naar alle zijden en op korte afstanden van de schitterende natuur van Gortel en het Kroondomein.

€ 475.000,- k.k.

Vellertweg 48, Beemte Broekland Dubbel wonen of een ROYALE WOONBOERDERIJ betrekken? Op een vrije en landelijke locatie gelegen ruime woonboerderij met diverse bijgebouwen op een perceel van 13.587 m2. De boerderij biedt totaal 7 kamers en 2 woonkeukens. Tevens is op het terrein een rijbak aanwezig. Het geheel is gelegen in een landelijke woonomgeving op korte afstand van de snelweg A50. Apeldoorn is op ca. 5 autominuten afstand.

€ 545.000,- k.k. Vormerij 1, Vaasen Luxe, royaal en energiezuinig wonen? In de mooiste nieuwbouwwijk van Vaassen gelegen KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE WONING(2008) met garage, kantoorruimte, zwembad en schuur op 492 m2 eigen grond met fraai aangelegde tuin. De woning heeft 5 ruime slaapkamers en op de begane grond een leefruimte van ca. 60 m2. De fraai aangelegde tuin is geheel op de zon gelegen met een zwembad, ruime stijlvolle houten berging en beplanting en bestrating onder architectuur vormgegeven.

€ 569.000,- k.k.

Willem Dreeslaan 199, Epe Leuke gezinswoning aan de rand van het dorp op een kindvriendelijke locatie nabij uitvalswegen en het park. Ideaal voor de starter. De woning is in 1981 gebouwd door een beleggingsmaatschappij en heeft altijd dienst gedaan als huurwoning. De woning is degelijk en traditioneel gebouwd en is goed onderhouden. Het geheel is voorzien van dak-muur- en gedeeltelijk glasisolatie. Verwarming geschiedt d.m.v. CV (Vaillant ‘05)

Uw droomhuis te koop bij een andere makelaar? Schakel ons dan in als uw aankoopmakelaar!

Gratis aankoopmakelaar bij bezichtiging Nieuwe actie Garantiemakelaars Meer dan 90% van alle huizenkopers schakelt geen aankoopmakelaar in. Huizenkopers zijn onbekend met een aankoopmakelaar of vinden zijn diensten te duur. Ze onderhandelen zelf over de aankoopprijs met de makelaar van de verkopende partij. Hierdoor betalen veel huizenkopers meer dan het huis waard is, of komen voor nare verrassingen te staan achteraf. Schieven Keizer Garantiemakelaars biedt van 23 september 2010 tot 31 december 2010 potentiële huizenkopers aan gratis een aankoopmakelaar uit te proberen bij een bezichtiging. Ze ontvangen een AankoopScan van de bezichtigde woning en kunnen dan zelf bepalen of ze met hem verder gaan. De aankoopmakelaars van Schieven Keizer Garantiemakelaars kennen de lokale markt zeer goed en zijn ervaren onderhandelaars die altijd minimaal hun courtage terug verdienen. No cure, no pay. Schieven Keizer aankoopmakelaars Richard Nijhof en Anne van de Vlekkert: “Hoe reëel is de vraagprijs? Waar moet u op letten bij een bezichtiging? Hoe haalt u het maximale uit de onderhandelingen? Wie leest de kleine lettertjes in het koopcontract? Hoe voorkomt u teleurstellingen achteraf? Allemaal vragen die we nu gratis beantwoorden bij een bezichtiging.”

€ 199.000,- k.k.

Schieven Keizer Garantiemakelaars, De Lindehove 9, 8161EA Epe, Telefoon: (0578) 61 26 30

www.schievenkeizer.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 36

EHBO Ver. afd. Heerde groeit

Bouw aan de Brinklaan kan starten HEERDE- Triada kan beginnen met de bouw op het terrein van de voormalige Schoolhof. Alleen GBP en GL stemden uiteindelijk tegen de wijziging van het bestemmingsplan. De gehele raad toonde zich tevreden met de wijziging die het college had aangebracht met betrekking tot de eerder geplande voetgangersverbinding. Het wordt nu een groenstrook die in overleg met de omwonenden moet worden ingevuld. Mevr. Dolsma kwam als buurvrouw pleiten voor nog meer groen, maar kreeg alleen Silvia van Amerongen mee, die de naam Groen Links daarmee eer aandeed. De VVD vond dat er te weinig parkeerplaatsen in het plan zaten en GL kwam met een amendement om Triada tot meer parkeerplaatsen op eigen terrein te verplichten. Ook pleitte Gerrit van Dijk (VVD) voor meer sociale huurwoningen.

Hij kreeg steun van Johanna den Boef van wie die goedkope woningen ook elders gerealiseerd mochten worden. Anton Westerkamp legde uit dat er volgens de normen minimaal 59 parkeerplaatsen zouden moeten komen. In de parkeerkelder komen er 52 en verder betaalt Triada nog 10 plaatsen die in de openbare ruimte komen te liggen. De parkeerplaatsen langs de Stationsstraat zijn mede nodig om de parkeerdruk in die winkelstraat te verminderen. Hij gaf aan dat het aantal sociale huurwoningen voldoende was om aan regionale afspraken te voldoen en wilde aan de PvdA geen toezeggingen doen over extra goedkope huurwoningen in Bovenkamp 2. Het amendement van GL over de parkeerplaatsen kreeg alleen steun van VVD en D66 en werd dus verworpen.

Europese dag van de talen HEERDE- Dinsdag werd door Dr. Luiting, huisarts te Heerde, aan 16 cursisten het diploma Eerste Hulp met de aantekening Verbandleer en AED (automatische externe defibrillator) bediener uitgereikt. Hij feliciteerde de cursisten en gaf aan dat Heerde weer wat “veiliger” was geworden. Na uitreiking van de diplo-

ma’s werd de avond afgesloten middels een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De cursus stond onder leiding van Dr. Luiting, arts, en Margreet Dul, instructeur BLS/AED. “Gemeente Heerde is nu bezig om het project ‘Hartveilig wonen’ handen en voeten te geven, een project waarmee

mensenlevens gered kunnen worden. Ook hierin speelt de EHBO vereniging Heerde een belangrijke rol. Vandaar ook de oproep aan de inwoners van de gemeente Heerde: geef u op via onze site www.ehbo-heerde.nl voor de nieuwe cursus Eerste Hulp die bij voldoende deelname start in februari 2011.”

Tenniskids Snuffelrood EPE- Zondag was het in heel Europa de Europese Dag van de Talen. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 tweetalig atheneum van de RSG N.O.-Veluwe hebben op vrijdag 19 basisscholen in de omgeving bezocht om in het Engels voorlichting te geven aan leerlingen uit groep 7 en 8. De voorlichting ging over het belang van talen,

en in dit geval natuurlijk vooral van het Engels. De leerlingen hebben het belang van tweetalig onderwijs toegelicht, om vervolgens een aantal Engelstalige taalspelletjes te doen. De ruim 430 betrokken leerlingen van de verschillende basisscholen hebben met plezier meegedaan aan deze dag.

Nationale Kringloopdag ook bij Stilema

WAPENVELD– Op vrijdag 8 oktober introduceert TV Wapenveld een nieuwe serie tennislessen in tennishal ’t Olde Veld, nl. Tenniskids Snuffelrood. Kinderen, die graag willen leren tennissen, kunnen bij Snuffelrood, zoals de naam het al aangeeft, snuffelen aan tennis. In de lessen worden allerlei oefeningen en spelvormen uitgevoerd op basis van het programma Tenniskids. Bij het onder de knie krijgen van bepaalde oefeningen worden de kinderen beloond met leuke stickers, die ze in hun persoonlijke stickerboekje kunnen plakken. Hebben ze alle stickers en dus alle lesdoelen behaald, dan ontvangen ze het diploma Tenniskids Rood 3. Bij Snuffelrood staan ook belangrijke aspecten zoals het speelse karakter en het oefenen van de motoriek centraal. De inspirerende en onderhoudende spelvormen van Tenniskids motiveren kinderen om veel en motorisch goed te bewegen. Op de clubwebsite tvwapenveld.nl en de KNLTB-website tenniskids.nl is meer informatie te vinden over Snuffelrood en over de lesmethode Tenniskids. Tv Wapenveld heeft al veel positieve ervaringen met Tenniskids sinds de introduc-

tie 3 jaar geleden. De lessen van Snuffelrood worden gegeven door clubtrainer Marcel Schiphorst van tennisschool Setpoint, elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur op een tennisbaan in ’t Olde Veld. Snuffelrood vervangt het in voorgaande jaren toegepaste balvaardigheid in de sportzaal. Snuffelrood laat kinderen niet alleen tegen geringe kosten op een attractieve wijze kennismaken met tennis, maar ze hoeven zich ook niet direct te binden aan de club. De kosten voor Snuffelrood zijn 49 euro en het bestaat uit 10 lessen, die van oktober t/m december worden gegeven. TV Wapenveld zorgt voor

materialen zoals rackets en ballen. De eerste les is vrijblijvend. In januari is er ook de mogelijkheid om een tweede serie van 10 lessen Snuffelrood te volgen. Enthousiaste kinderen, die in de winter aan Snuffelrood deelnemen, kunnen in april gebruikmaken van de Totaal Tennismaffe Aanbieding. Hierbij word je lid van de tennisclub voor de halve contributie en je krijgt in de periode van april t/m september met veel korting 18 tennislessen op de buitenbanen van de tennisclub. Voor info en opgave, bel naar Gerrit Zwerus, tel. 0578-692554/0651918051 of mail naar jeugd@ tvwapenveld.nl.

Fysiotraining voor 60+ers HATTEM- Fysiotherapeut Wim Kloosterboer geeft fysiotraining voor 60+ers in de gymzaal aan de Eijerdijk te Hattem. Fysiotraining houdt in het trainen van bewegingsfuncties, zoals, lenigheid, kracht, conditie en ademhaling. De training is bedoeld voor iedereen van boven de 60 jaar, die zijn of haar beweging op peil wil houden. Er wordt rekening

gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van een ieder. De training wordt gegeven op vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur. Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim Kloosterboer, Van Galenstraat 2a, 8051 VC Hattem, tel.06-13036880, e-mail: info@ boomgaardfysio.nl, www.boomgaardfysio.nl.

VAASSEN- Op zaterdag 2 oktober wordt de Nationale Kringloopdag gehouden. Ook Stilema besteedt ruim aandacht aan deze nationale gebeurtenis. “Dat doen wij door op deze dag Openhuis te houden in onze nieuwe winkel aan de Aalbosweg 41 in Vaassen. Dit pand, met vele vierkante meters meer dan op het oude adres, is in maart 2010 door Stilema in gebruikgenomen. Na dit omvangrijke karwei durven we met trots te zeggen dat Stilema tot een van de mooiste kringloopwinkels van de Nederland kan worden gerekend.” De winkel is op 2 oktober lan-

ger open dan gebruikelijk: van 9.30 tot 16.00 uur. Ze willen u dan niet alleen alle hoeken van het gebouw laten zien, maar ook worden er demonstraties gegeven. Daarin wordt duidelijk op welke wijze producten kunnen worden gebruikt om tot een “nieuw” product te komen. Zo laat Judi Wammes zien hoe je van een jurk een pantalon kan maken, van een stropdas een telefoonhoesje en vele andere voorbeelden. Ook tonen ze hoe door het ‘oppimpen’, een donker eiken wandkast wordt omgetoverd tot een sieraad in een modern interieur.

Collecte Brandwondenstichting VELUWE- Van 10 tot en met 16 oktober is de collecteweek van de Nederlandse Brandwonden Stichting. U kunt dus collectanten van de Stichting aan uw deur verwachten voor een bijdrage voor de

brandwondenslachtoffers. Geef om mensen met brandwonden, geef aan de collectant. Mensen die in de gemeente Epe willen helpen te collecteren kunnen zich aanmelden bij Rosi Schutte, tel. 06- 29260219.

Rijden onder invloed WAPENVELD- De politie heeft donderdagavond rond 19.45 uur op de Kamperweg in Wapenveld een 43-jarige man uit Oene aangehouden voor rijden onder invloed. De man werd staande gehouden bij een routinecontrole. Een blaastest wees uit dat de man gedronken had. Hierop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau waar hij een promillage van 1,1 blies. Tegen de man is een proces-ver-

baal opgemaakt en met een rijverbod van een aantal uur is hij heengezonden.

Bingo OENE- Op 12 oktober houdt de ANBO afdeling Oene een bingo middag voor ANBO leden. Ze beginnen om 14.00 uur bij Zaal Post in Oene.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 37 2

COSMONIQUE

INSTITUUT VOOR HUID- EN LICHAAMSVERZORGING

Hoofdstraat 57a | 8162AB EPE | (0578) 61 04 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur en woensdagavond

De½nitieve licht¾itsontharing (IPL)

......SUPERAANBIEDING...... IPL-oksels 1 euro ipv € 110 Bij IPL-licht¾itsbehandeling van bikinilijn (€127.50) Eventueel ook andere combinaties mogelijk in overleg.

Kijk op www.cosmonique.nl Nu ontharen......straks zorgeloos genieten! Bel (0578) 610429

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Specialiteiten Cafetaria, Grill-room, Pannenkoeken,

Petit restaurant ‘’De Rondweg’’ Specialiteiten:

ten • Satè van de haas Schotels • shoarma gerech roganoff patatje Pangang • patatje st Nieuw: Spare ribs!!!

OKTOBER = ACTIEMAAND!!! ma. 4 tot ma. 11 oktober

4 personen patat en 4 snacks (deze actie alleen keuze uit frikandellen of kroketten)

ma. 11 tot ma. 18 Oktober

Shoarma schotel

ma. 11 tot ma. 25 Oktober

Friet met Spare ribs ma. 25 tot ma. 31 Oktober

Schotel met Satè van de haas

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00

St. Antonieweg 5, Epe • Tel. 0578 - 12 281

www.cafedekastelein.nl

• Superaanbieding: t/m 15 oktober • niet voor lopende behandelingen • prijs is per behandeling • aanbieding tijdens de hele kuur • bij inlevering van deze bon

Maak snel een afspraak voor een gratis intake en proefflits!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 38

Feest bij ‘De Fortuin’

Petanque

Gratis aankoopmakelaar bij bezichtiging

HATTEM- Elke laatste vrijdag van de maand is er bij de Tinne in Hattem een Petanquetoernooi, georganiseerd door de familie Potgieter. Vanwege de vakantie van de familie Potgieter moest er uitgeweken worden naar het terrein van Hattem Petanque. Uitslag: 1e Nanny Muller, 2e Marijke Wijnen, 3e Ton Visser, 4e Alie Koster, 5e Dini Boomstra, 6e Mariska Landman, 7e Ingeborg Suichies, 8e Wiebe Doorn, 9e Luc Eleveld, 10e Maaike Septer/DirkJan Septer.

Kledinginzameling

HATTEM- Van de korenmolen ‘De Fortuin’ in Hattem zijn weer twee aspirant-molenaars geslaagd voor het examen. De ‘Fortuin’ kan nu beschikken over maar liefst vijf gediplomeerde molenaars. De molenwinkel op de begane grond bestaat deze maand één jaar. Omdat veel

vaste klanten regelmatig brooden cakemixen komen kopen, kan het aantal medewerkers nog uitgebreid worden. Dames (en heren ) kunnen zich aanmelden in de winkel of bellen naar tel.0384441842. De molen en de winkel zijn elke zaterdagmiddag open van 13.30-16.30 uur.

Vrouwen met borstkankerervaring WAPENVELD- Oktober is de maand van het roze lintje, in het Engels ‘pink ribbon’. Dit roze lintje is het symbool van de strijd tegen borstkanker. In oktober wordt jaarlijks extra aandacht geschonken aan die strijd. Ook in de regio worden activiteiten georganiseerd voor vrouwen met borstkankerervaring. Deze activiteiten, met een heel verschillend karakter, vinden plaats in het Achmea health Center in Wapenveld. De eerste bijeenkomst is maandagavond 4 oktober. Dan zal mevrouw Anneke Fransen, overgangsconsulente, een lezing houden over overgangsklachten die gerelateerd zijn aan de gevolgen van borstkanker. Partners zijn ook welkom op deze avond, die begint om 19.00 uur. Op woensdag 13 oktober is er een workshop sieraden maken, aanvang 19.00 uur. Op zaterdag 23 oktober wordt vanaf 11.00 uur een les BodyVive gegeven, met aansluitend een lunch. Op dinsdag 26 oktober is er een workshop herfststuk maken van natuurlijke materialen, aanvang 19.00 uur. De bijeenkomst op 4 oktober is gratis, van de deelnemers aan de andere drie activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de kosten. Initiatiefneemster van deze activiteiten, speciaal voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad), is Jenny Pas uit Heerde. Ze vertelt waarom. “Door mijn werk als fysiotherapeute, met als specialisatie manuele lymfedrainage, kom ik heel veel in aanraking met vrouwen die als gevolg van borstkanker een ingrijpende operatie hebben meegemaakt. Bij een borstoperatie is het namelijk soms nodig om ook de lymfeklieren onder de oksel te verwijderen. Hierdoor kan het gebeuren, niet altijd overigens, dat de arm en hand dik worden door onvoldoende afvoer van lymfevocht. Als lymfedrainagetherapeute werk ik er bij de patiënten aan om die vochtophoping zo veel mogelijk

te beperken.” Vorig jaar is de fysiotherapeute uit Heerde begonnen met het geven van lessen nordic walking, speciaal voor vrouwen die hinder hebben van vochtophoping in een arm en hand. “Uit recent medisch onderzoek is gebleken dat het wandelen met stokken een gunstige uitwerking heeft op die klachten. De belangstelling voor deze lessen overtrof m’n verwachtingen. Tijdens het wandelen als groep komen ook de verhalen los. Lotgenoten onder elkaar. Toen de serie lessen van de eerste groepen waren afgelopen, besloten de vrouwen om samen door te gaan met de wekelijkse wandeling. Dat doen ze nog steeds.” Afgelopen jaar heeft Jenny Pas weer een groepje de kunst van nordic walking bijgebracht en gezien de belangstelling start ze waarschijnlijk begin volgend jaar een nieuwe serie lessen. Jenny: “dat enthousiasme van de deelnemers doet me ontzettend goed. Daarom vind ik het leuk om in oktober, de borstkankermaand, wat te organiseren waarbij de vrouwen op een ongedwongen sfeer bij elkaar kunnen zijn.” Het initiatief van Jenny Pas wordt gesteund door de Paramedische Praktijk Epe en het Achmea health Center Wapenveld-Hattem, de locaties waar ze haar werkzaamheden uitoefent. Voor meer informatie en opgave, tel. 0384479999 of 0578- 613482.

WAPENVELD- Evenals vorig jaar wil Roemeniëhulp Wapenveld ook dit jaar een kledinginzameling houden ten behoeve van Roemenië op zaterdag 2 oktober. Indien u nog schone bruikbare kleding hebt, wilt u deze dan op zaterdag 2 oktober vóór 9.00 uur in een vuilniszak aan de straat zetten. Zij komen het dan bij u ophalen. De kleding wordt gekocht en opgehaald door een bedrijf dat hulptransporten naar Roemenië verzorgt, waarna het in Roemenië een nieuwe bestemming krijgt. Voor verdere inlichtingen kan contact opnoemen worden met W. Veldkamp (Roemeniëhulp Wapenveld), tel. 038-4479585. Normaal kunt u iedere 1e zaterdag van de maand tussen 9.30 en 11.00 uur kleding afgeven bij de oude school aan de Kanaaldijk 57 te Wapenveld.

Regio ‘72

koopmakelaars van Schieven Keizer Garantiemakelaars kennen de lokale markt zeer goed en zijn ervaren onderhandelaars die altijd minimaal hun courtage terug verdienen. No cure, no pay. Schieven Keizer aankoopmakelaars Richard Nijhof en Anne van de Vlekkert: “Hoe reëel is de vraagprijs? Waar moet u op letten bij een bezichtiging? Hoe haalt u het maximale uit de onderhandelingen? Wie leest de kleine lettertjes in het koopcontract? Hoe voorkomt u teleurstellingen achteraf? Allemaal vragen die we nu gratis beantwoorden bij een bezichtiging.” Voor meer informatie: Schieven Keizer Garantiemakelaars Epe, De Lindehove 9, 8161 EA Epe, tel. 0578-612630.

Boekenmarkt HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 2 oktober  haar maandelijkse boekenmarkt. Uiteraard zal er dan aanbod zijn van vele nieuwe literatuur. De boekenmarkt zal gehouden worden in gebouw Shaloom, achter de kerk aan de Julianalaan te Heerde van 9.00 tot

12.00 uur. Wanneer u nog bruikbare boeken heeft en hier vanaf wilt kunt u contact opnemen met L. de Wit, tel.038-4470733 en of met J. van  ‘t  Zand, tel.0578-840010 en of met H. Burgmeijer, tel.0578694151. In onderling overleg kunnen de boeken waar noodzakelijk is ook worden gehaald.

Fietsenkeuring

VAASSEN- Regio’72 heeft overtuigend gewonnen met 17-9 van tegenstander Ermelo. Door verlies aan de kant van Hellas’63 en Juventa is het puntenverschil minder geworden en staat Regio’72 samen met Juventa op de 2e plaats, 1 punt achter SSS. Volgende week speelt Regio’72 uit in Nunspeet tegen een bekende, Hellas’63. Doelpunten Regio’72: Hidde Scholten, 5, Tim van Huffelen, 4, Willeke Kloezeman, 3, Laurens Kozijn, 2, Rosanne Wassink, 2, Robin Zweekhorst, 1.

Knettersklup EMST- Op woensdag 29 september om 14.00 uur zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 weer welkom bij de Knettersklup in het jeugdhonk De Vrije Inloop achter De Hezebrink in Emst. Kosten zijn 1 euro per keer. De kinderen gaan dan aan de slag voor dierendag (4 oktober) en ze mogen iets leuks, lekkers en/ of grappigs voor hun eigen huisdier maken. Het programma van de Knettersklup van Stichting Koppel tot de herfstvakantie is te zien op de websites www.koppelepe.nl, www.emst.nl en www.emst.info.

Epetanque EPE- Zaterdag is het jaarlijkse Nieuwe Vijver-toernooi gespeeld. Dit toernooi wordt jaarlijks gespeeld op de plek waar ooit de Jeu de Boulesclub Epétanque is begonnen, namelijk bij de zandkuil t.o. het Hertenkamp aan de Dellenweg. Aan het eind van de middag na de drie wedstrijden mocht

EPE- Meer dan 90% van alle huizenkopers schakelt geen aankoopmakelaar in. Huizenkopers zijn onbekend met een aankoopmakelaar of vinden zijn diensten te duur. Ze onderhandelen zelf over de aankoopprijs met de makelaar van de verkopende partij. Hierdoor betalen veel huizenkopers meer dan het huis waard is, of komen voor nare verrassingen te staan achteraf. Schieven Keizer Garantiemakelaars biedt van 23 september tot 31 december potentiële huizenkopers aan gratis een aankoopmakelaar uit te proberen bij een bezichtiging. Ze ontvangen een AankoopScan van de bezichtigde woning en kunnen dan zelf bepalen of ze met hem verder gaan. De aan-

Gerard Dunnink met 3 gewonnen + 21 punten de wisselbokaal in ontvangst nemen. Op de 2e plaats is geëindigd Willem Kloezeman met 3 gewonnen + 17 punten; 3e plaats was voor Albert Bos met 3 gewonnen + 11 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd verzorgd door Maaike v.d. Vaart.

EPE- Onlangs was de jaarlijkse fietsenkeuring op de Van der Reijdenschool in Epe. Door de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland werden er 37 fietsen gecontroleerd. Er waren zelfs kinderen uit Heerde, Emst, Vaassen en Nunspeet die speciaal op de fiets naar school waren gekomen om hun fiets te laten keuren. Af en toe trof men ‘kleine gebreken aan’. Zo zaten er een aantal handvatten los,

was er nergens een bel of bleken de remmen niet goed afgesteld. Wat ook regelmatig voorkwam was dat de batterijen van de nieuwe verlichtingen leeg waren. Gelukkig was er iemand van Halfords uit Epe ook aanwezig om ter plekke wat reparaties uit te voeren. VVN wijst er tevens op dat er goede reflectoren in de gehele banden aanwezig moeten zijn. In totaal zijn er 32 fietsen goedgekeurd.

Fietsster onder vrachtwagen HEERDE- Vrijdag omstreeks 17.30 uur zijn de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor een ernstig ongeval in Heerde. Op de Europaweg was een aanrijding ontstaan tussen een fietsster en een vrachtwagen. Door de aanrijding liep het slachtoffer, een vrouw uit Heerde, zwaar letsel op aan haar been. De Heerder brandweer, die zeer snel na de melding als eerste ter plaatse was, verleende in afwachting van de ambulance eerste hulp. Nadat de vrouw door het ambulancepersoneel was gestabiliseerd, is ze per ambulance overgebracht naar

het ziekenhuis. Het op voorhand gealarmeerde Mobiel Medisch Team, dat per traumaheli onderweg was naar de ongevalslocatie hoefde niet ingezet te worden. Het ongeval ontstond doordat de chauffeur van de vrachtwagen bij het afslaan naar een bedrijfsterrein de fietsster over het hoofd zag. De Verkeersongevallen Analysegroep van de politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Mede hierdoor was de Europaweg tot 20.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Eventuele getuigen van de aanrijding worden verzocht zich te melden via 0900 8844.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 39 2

DEALER GUTBROD ZITMAAIERS Leverbaar in vele modellen.

Tevens reparatie en onderhoud van alle merken. Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

Fa. Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09 jij zoekt een leuke baan

wij bieden jou de keuze

industrie

postsorteerder m/v Vroege vogels gezocht! Wil jij

Lysanne Velthuis (038) 420 90 30 A. Fokkerstraat 2 Zwolle

industrie Lysanne Velthuis (038) 420 90 30 A. Fokkerstraat 2 Zwolle

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

TNT komen versterken in de ochtend en/of middag en kun je werken van 07.00 tot 12.00 uur en/of van 15.15 tot 18.45 uur. En ben jij: 18 jaar of ouder. Heb je geen lichamelijke klachten. Spreek je goed Nederlands. Werk je heel nauwkeurig. Zoek je parttime werk. Ben je niet in aanraking geweest met politie of justitie. Woon je binnen een straal van 20 km van het industrieterrein De Marslanden in Zwolle? Dan zijn wij op zoek naar jou! lysanne.velthuis@nl.randstad.com

postsorteerder m/v Wél sporten, maar geen tijd om naar de sportschool te gaan? En ben jij een echte aanpakker, die flexibel inzetbaar is? Voor TNT zijn wij op zoek naar mensen die in de ochtend, middag, avond en/of nacht op de afdeling Verdeling en Transport willen werken. Ben jij: 18 jaar of ouder. Heb je geen lichamelijke klachten. Spreek je goed Nederlands. Werk je heel nauwkeurig. Ben je 3 dagdelen per week beschikbaar. Zoek je parttime werk. Ben je in bezit van een lorrie en/of heftruckcertificaat. Niet in aanraking geweest met politie of justitie. Woon je binnen een straal van 20 km van het industrieterrein De Marslanden in Zwolle. Dan zijn wij op zoek naar jou! lysanne.velthuis@nl.randstad.com

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets anders…… Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

kijk voor meer banen op www.randstad.nl

35,176+23 9$1'(50267

● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Rik Bonhof


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA 40

Onzekerheid Van Meurspark blijft

Jong geleerd, oud gedaan

HEERDE- De discussie over de Gebiedsvisie Van Meurspark spitste zich toe op het noordwesten van het park, de plaats waar nu het gemeentekantoor staat. Het college wilde de mogelijkheid open houden om daar in de toekomst woningbouw te kunnen plegen. Daarvoor zou een onderzoek gedaan moeten worden. Op die manier zou men geld kunnen verdienen om op de huidige plaats van de gemeentewerf een nieuw gemeentekantoor te kunnen bouwen. Han Reil, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide, kwam de raad vertellen dat het prima was om het gemeentekantoor af te breken, maar die open plek moest dan weer teruggegeven worden aan het park. De fout die in het verleden gemaakt is, zou nu hersteld kunnen worden. Onder de raadsleden bleken zich ook veel vrienden van het park te bevinden, maar ze waOENE– ‘Mooi om mee te maken’, Lulof de Wilde en Henk Draaijer van de Oener muziekvereniging ‘Vriendschap’ zijn het roerend met elkaar eens. De beide muzikanten zijn respectievelijk erelid en erevoorzitter van de bijna 110-jarige muziekvereniging. Het gezegde jong geleerd, oud gedaan is op hen van toepassing: Draaijer en De Wilde zijn de leden die anno 2010 het langst verbonden zijn aan ‘Vriendschap’. Dat de muziekvereniging het 110-jarig jubileum luister bijzet, vinden de beide muzikanten een goede zaak. Ze hopen dat er bijvoorbeeld nieuwe leden of leerlingen uit voortkomen om de oudste vereniging uit het Veluwse dorp een gezonde toekomst te geven. Over de geschiedenis van de muziekvereniging kunnen Draaijer (links op de foto) en De Wilde veel vertellen. Ze hebben vele ontwikkelingen meegemaakt en even zovele hoogte- en dieptepunten.

De Plu HEERDE- De Plu, het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde is elke donderdagochtend bereikbaar in Hanzeheerd Brinkhoven tussen 9.30- 11.00 uur. Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, kom dan vrijblijvend even binnenlopen. Ook voor mantelzorgers staat de koffie klaar als u vragen heeft of even uw verhaal kwijt wil. U bent van harte welkom. Op andere tijden is De Plu bereikbaar onder tel. 0578-699500 of via de mail: info@depluheerde.nl.

Gevraagd naar het hoogtepunt uit hun muzikale loopbaan bij de vereniging antwoorden ze beiden: ‘Promotie naar de ereafdeling op een concours in Kampen onder leiding van dirigente Susan van Opstal. Dit maakte veel indruk’. De Wilde noemt als een niet-muzikaal hoogtepunt het in gebruik nemen van de huidige muziekkoepel aan de Horthoekerweg nadat vele uren vrijwilligerswerk in het opbouwen van de koepel en het aanleggen van de beplanting en bestrating waren gaan zitten. Draaijer verheugt zich op het repeteren in een nieuwe repetitieruimte met een betere akoestiek dan de Oener gymzaal. Hij heeft hoge verwachtingen van het nog te bouwen Kulturhus.

Viering Beide muzikanten zien uit naar de viering van het 110-jarig bestaan van de muziekvereniging. Op zaterdagavond 30 oktober is de virtuoze Engelse euphoniumspeler

Nieuwe locatie voor Pedicure Sonja

Petanque HATTEM- Afgelopen week werd er op het boulodrôme van Hattem Petanque twee mixtoernooien gespeeld. De eerste was op de wekelijkse dinsdagavond en de tweede was het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag. Allebei de toernooien hadden een bezetting van 28 spelers die in drie wedstrijden moesten proberen bij de eerste tien te

Nieuwe keeperstrainer EPE- S.V. Wissel heeft dit seizoen, mede dankzij Loodgietersbedrijf M. Kramer, Wouter van Voorthuizen als nieuwe keeperstrainer aangetrokken. Wouter van Voorthuizen is bij vele profclubs keeperstrainer geweest (o.a. Feyenoord en GA Eagles) en is nu werkzaam als keeperstrainer bij IJsselmeervogels. Afgelopen april heeft Wouter van Voorthuizen een succesvolle keepersclinic gegeven bij S.V. Wissel (gesponsord door Loodgietersbedrijf M. Kramer). De uiteindelijke aantrekking van Wouter als keeperstrainer is hier dan ook een direct gevolg van. Wouter zal samen met keeperstrainer Thom Proper alle jeugdkeepers gaan trainen. Ook zullen de seniorenkeepers van de club getraind gaan worden door Wouter.

Steven Mead te gast op de jubileumuitvoering die plaatsvindt in de Amfihal van het gemeentehuis in Epe. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Op vrijdag 5 november wordt ‘Vriendschap – de Musical’ uitgevoerd die samen door Karin Hernandez van Fantasietheater Kaleidoscoop en Susan van Opstal, dirigente van ‘Vriendschap’ werd ontwikkeld. Zaal ‘Dorpszicht’ in Oene is de plaats van handeling en de beide voorstellingen beginnen om 16.00 en 19.15 uur. Vanwege de capaciteit van de zaal dienen kaarten gereserveerd te worden via fantasietheaterkaleidoscoop@msn.com of via tel. 0578642744. Vol = vol. De voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door de familie Post en Musicsession uit Oene dat voor de belichting en het geluid zorgt. Tot slot van de jubileumfestiviteiten is er op zaterdag 6 november een receptie in dezelfde zaal van 16.00 tot 18.00 uur.

ren het niet allemaal geheel met hun voorzitter eens. Gerrit van Dijk (VVD) steunde het verhaal van Han Reil en bracht nogmaals naar voren, dat een nieuw gemeentekantoor helemaal niet in het centrum van het dorp hoeft. Als je dat ergens anders doet, wordt het veel goedkoper in verband met parkeren. De collegepartijen steunden B&W, maar Johanna den Boef (PvdA) gaf aan dat op de plek van het huidige gemeentekantoor geen appartementen mochten komen, maar wel een nieuw gemeentekantoor. Dat zou dan in een villa moeten die qua stijl zou aansluiten bij het huidige gemeentehuis. Vanuit de andere partijen kwamen verdeelde geluiden. Het college besloot daarop het voorstel terug te nemen. Daardoor is er nog steeds geen goedgekeurde gebiedsvisie voor het Van Meurspark en de bijbehorende weide, zodat de onzekerheid voortduurt.

eindigen. De beste tien van afgelopen woensdagmiddag doen mee voor de race in het eindklassement, die aan het eind van het jaar de uiteindelijke winnaar bekend zal maken. Uitslag dinsdagavond: 1e Henk van Holst, 2e Willem Kloezeman, 3e Diana Souman. Uitslag Bultman toernooi: 1e Ingeborg Suichies, 2e Gerjan Souman, 3e Coby Zijlstra. EPE- Pedicure Sonja vestigt zich aan de Willem Tellstraat 5 in Epe. Op dit moment wordt hard gewerkt om alles gereed te maken voor het open huis op zaterdag 2 oktober van 11.00-14.00 uur. Dan bent u van harte welkom om het eindresultaat te bewonderen. Sonja van Petersen is al 22 jaar pedicure. Aanvankelijk deed ze dit aan huis, maar de laatste 4,5 jaar vond ze onderdak bij Cosmonique en het Gezondheidscentrum. “Dat betekende wel dat ik iedere dag weer opnieuw mijn spulletjes moest inpakken etcetera. Ik wilde me graag op één vaste plek vestigen en toen bleek dat dit pand vrij kwam.” Een kans die Sonja niet kon laten liggen. Er is druk geschilderd en opbergruimte gecreëerd. “Er komt voor de klant een grote relaxstoel, met een kamerscherm ervoor, dus men ligt niet te kijk. Sowieso komt er nog reclame op de ramen waardoor je ook meer privacy hebt.” Per maandag 4 oktober is Sonja echt werkzaam op haar nieuwe locatie. U kunt bij haar terecht voor de normale pedicure behande-

ling. Daarnaast geeft ze drie verschillende massages voor benen en voeten: Chinese voetmassage, hotstone massage en kruidenstempelmassage. “Verder kan men bij me terecht voor gellakken; gelnagels met French manicure. En natuurlijk voor het gewone nagels lakken”, aldus Sonja. “Ook voor de diabetische of reumatische voet kan men bij mij terecht. Dit wordt overigens vaak vergoed door de verzekeraar.” Sonja is erg blij met haar nieuwe plekje. “Voor de klanten is het makkelijker. Zij hoeven bijvoorbeeld geen trappen meer op. Daarnaast is het voor hen lekker dicht bij het dorp en er is ook nog een invalidenparkeerplaats voor de deur. Een perfect plekje dus, ik moest het wel doen!” Pedicure Sonja is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-17.00 en daarnaast ook op woensdagavond van 18.0021.00 uur. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met tel. 06-42416487 en uiteraard bent u van harte welkom om even langs te komen aan de Willem Tellstraat 5 in Epe.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 41 2

Bezoekook ookeens: eens:www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl Bezoek

Autobedrijfvan vanHuffelen Huffelen Autobedrijf

Ford Ka 1.2i Titanium, .......................................... ´10 Ford Ka 1.2i ........................................... 1.3i Titanium, extra’s ........................................ 3x ´10 ‘06 Ford Ka 1.3i extra´s extra’s .............................................. ........................................ 3x ´05 ‘06 Ford Street Ka 1.3iKa extra´s ............................................. ´05 1.6i ............................................... 1.6i ................................................ Ford Street Ka 1.3Ka Briels, extra’s .................................... ´05 ‘04 Briels, extra’s ................................... ‘01 ‘04 Ford Ka 1.3 Collection .......................................... .......................................... ‘00 ‘01 Ford Ka 1.3 1.3iCollection Century ............................................ ............................................ ‘00 Ford Ka 1.3i 1.3i,Century stuurbekr., ....................................... ‘98 Ka 1.3i,1.3i stuurbekr., ....................................... ‘98 Ford Fiesta Futura extra´s ............................. ´08 Ford Fiesta Fusion1.3i 1.6i3-drs., Futura,......................................... extra´s .......................... ´06 ‘05 Ford Fiesta 1.4i, 1.3i Futura ............................ ´08 Trend, extra´s 5-drs., ............................. ‘02 Ford Fiesta 1.8 1.3i Diesel, 3-drs., ......................................... ‘05 5-drs., .............................. ´99 Ford Fiesta 1.4i 1.4i,5-drs., Trend,FE, 5-drs., ............................ ‘02 extra´s ..................... ´02 Ford Fiesta 1.3i 1.8 Diesel, 5-drs., .............................. First Ed., extra’s ......................... ´99 ‘00 Ford Fusion Fiesta 1.4i extra´s........................ ..................... ´02 1.6i 5-drs., Trend, FE, automaat ‘07 Ford Fiesta Ed., extra’sBNS ......................... ‘00 Focus 1.3i 1.6i First sedan Titanium ................. ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium .................. ´08 ‘08 1.6i sedan Titanium, 5-drs.,BNS ......................... Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs 5-drs.,extra´s ......................... ............... ´08 ´07 Ford Focus 1.6i CE, Titanium, extra´s .............. 5-drs.,5-drs ............................. 3x ´07 ´03 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ............................. 3x ´00 ´03 1.4i Trend, 5-drs., .............................. Ford Focus Cmax 1.4i Trend, 5-drs., ............................. ´00 1.8i .......................................... ´04 Ford Focus Cmax 1.8i .......................................... Mondeo 1.8i automaat ................................. ´04 ‘00 Ford Mondeo 1.8i automaat .................................. ‘00 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s .................. ‘04 Audi 1.6i1.6i, 3-drs., automaat, extra’s ................. ‘98 ‘04 Opel A3 Astra 5-drs. .......................................... Opel Corsa Astra 1.6i, 5-drs. .......................................... ‘98 1.2 16V NJOY, 5-drs., ....................... ´03 Opel Corsa 1.2i 1.2 ..................................................... 16V NJOY, 5-drs., ...................... ´03 Fiat Panda ‘07 Fiat Panda 1.2i ...................................................... ‘07 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ........................... ´08 Suzuki Alto Swift3-drs. 1.3, 5-drs., extra´s ......................... ´08 ................................................. ‘99 Suzuki ................................................. PeugeotAlto 2063-drs. 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Peugeot 206 1.1i1.2 XN..................................... 3-drs., ...................... 2x ‘99 Renault Twingo 2x´01 ‘02´01 Renault 1.2 .................................... 2x ‘02 ´01 VW Fox Twingo 1.2, extra’s .............................................. ‘07 VW Polo Fox 1.2, ‘07 1.6i,extra’s 3-drs., ............................................. ............................................ ´99 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................ ............................................ ´99 1.4i 3-drs., ‘02 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................ ‘02 Stationwagon Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ....................... ‘08 Ford Mondeo 2.0i115 Titanium Combi ......................... ‘08 Focus 1.6i pk, Titanium Combi ............. ´07 Ford Mondeo 1.8i115 125pk, pk,Futura CombiCombi .......................... Focus 1.6i, ............... ´06 ‘06 Ford Focus 1.6i pk, Titanium Combi ............... ´06 1.6i 115 Futura Combi ............................ ‘05 Ford Focus 1.6i, 115 pk, Futura Combi ................ ‘06 1.6i Trend Combi .......................... 2x ´02 Ford Focus 1.6i Futura ‘05 Combi,Combi Trend ............................. ............................ ‘01 Ford Focus 1.6i Trend 2x ´00 ´02 CombiCombi Trend .......................... ............................... Ford Focus 1.6i Combi, Trend............................... ............................ ´99 ‘01 Combi Trend Ford Focus Combi1.8 Trend ............................... Transit1.6i Connect TDCi, lwb, ................... ´00 ´05 Ford Focus ............................... ´99 Escort 1.6i 1.6i Combi CombiTrend ........................................ Ford Transit 1.8 TDCi, lwb, ................... ´05 306Connect Combi .............................................. ´99 Peugeot Ford Escort 1.6i Combi ......................................... ´99 Peugeot 306 Combi ............................................... ´99

Autobedrijf van Huffelen Autobedrijf van Huffelen - Ook voor alle schade reparaties

voor allevoor schade -- Ook Onderhoud allereparaties leasebedrijven -- Onderhoud Bovag-lid voor alle leasebedrijven -- Bovag-lid Onderhoud alle merken alle merken -- Onderhoud APK Keurstation, ook voor roetmeting Keurstation, ook voor roetmeting -- APK Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen en onderhoud alle nieuwe Ford modellen -- Verkoop Airco Service - Brugstraat Airco Service 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

Steun de strijd tegen borstkanker! In de maand oktober worden onze

Chipolatapunten

voorzien van het Pink Ribbon logo t.b.v. van de strijd tegen borstkanker. Van ieder verkochte punt t.w.v. € 2,00 gaat € 0,50 naar stichting “A Sister’s Hope” om meer en beter onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Het initiatief van deze actie ligt bij “de Wandelzusjes” Mieke Voerman en Ria van den Berg. Om deel te kunnen nemen aan het wandelevenement “A Sister’s Hope Walk 60K” hebben zij ons gevraagd de strijd tegen borstkanker te steunen.

Doet u ook mee…? Voor meer informatie www.wandelzusjes.nl

Omdat wij u graag goed willen begeleiden bij het uitzoeken van uw nieuwe badkamer vragen wij u vooraf een afspraak te maken!

Uw (inter)actieve makelaar!

http://twitter.com/VeltkampenStam www.veltkampenstam.nl

5WGE RENO HELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 42

Katie Melua in Ontmoetingskerk

Geweven tassen HEERDE- Weefkring De Heerder Hevels exposeert met zelf geweven tassen van 1 oktober tot en met 23 oktober dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur in Beekbergen. In de bloemen- en kruidenwinkel van Marry Foelkel aan het Engeland 25 in Beekbergen kunt u deze tassen bewonderen kopen. Ze zijn er in allerlei maten. Ook op zaterdag en zondag zijn er weefsters die u te woord

kunnen staan. Zaterdag 9 oktober is de winkel gesloten. Ook kunt u mooie bloemdecoraties bewonderen die Marry met haar cursisten heeft gemaakt. Voor meer informatie over de Heerder Hevels kunt u bellen naar: tel. 0578-693565. Inlichtingen over de bloemen- en kruidenwinkel is te verkrijgen bij Marry Foelkel, tel. 055-5061391 of kijk op de website www.marrys.nl.

Veiling glaskunst voor goed doel

HEERDE– Wat heeft Katie Melua te zeggen in de jeugddienst op 3 oktober in de Ontmoetingskerk? Misschien meer dan je denkt: in een van haar mooiste songs, ‘If you were a sailboat’, staan verwijzingen naar woorden van Jezus. Muzikale medewerking is er deze keer van een groep tieners van tienerkoor Promise uit Heerde: Ymkje en Rinske Haverkamp, Alice Botter, Miriam Rorije en (niet op de foto) Marleen Bastiaannet. Zij zingen o.a. ‘If you were a saiboat’. Daarnaast kun je luisteren naar andere mooie songs, waaronder ‘Vliegen als een vogel’, en ‘Love shine a light’. Samen met Promise zingen ze mooie opwekkingsliederen, met naast bekende liederen ook enkele nieuwere. Henk van der Maten verzorgt de muzikale begeleiding op toetsen en backingtracks. De jeugddienst is de tweede in een reeks rond het spel ganzenbord. Bij het begin van dit spel  is het, net als bij veel andere spelle-

Lessen uitproberen bij Bijsterbosch HEERDE- Op maandagavond 4 oktober worden bij Sportscenter Bijsterbosch op een speciale manier de nieuwe groepslessen voor de komende periode gepresenteerd. Een happening voor leden en niet-leden. Altijd al eens willen proberen wat je leuk lijkt, kom dan maandag 4 oktober vanaf 19.00 uur in Heerde of in Hattem langs. Zo kun je in korte tijd kennismaken met de verschillende programma’s, gezellig nakletsen en nieuwe sportmaatjes ontmoeten. Kijk voor het volledige programma en thema voor deze avond op www. sportscenterbijsterbosch.nl.

tjes, altijd de vraag wie met welke kleur speelt. Maakt het uit of je met wit, rood, groen, blauw of oranje speelt? Dat en meer ontdek je zon-

dagavond 3 oktober. Voorganger is ds. Gert Wijnstok. De dienst begint om 19.00 uur. Je bent welkom aan de Kanaalstraat 21 te Heerde.

Nieuwe clubkampioenen

over vakbekwame glasblazers en Margriet zou dat graag anders zien. De veiling zal worden geleid door Hélène Besançon, conservator van Nationaal Glasmuseum Leerdam en voormalig veilingmeester bij Sotheby’s. De leidende notaris is Wilma Schwankhaus van Notariaat Ridderhof & Schwankhaus Vaassen/Nunspeet. Alle betrokkenen doen geheel belangeloos mee aan deze veiling, ook De Aventurijn zal geen provisie heffen over de veilingopbrengst. Zaterdag 9 oktober is er kijk-dag: zaterdag 9 oktober 11.00- 17.00 uur en de toegang is gratis. Op zondag wordt er eveneens een lezing georganiseerd van 12.30 - 13.30 uur over “Het Nationaal Glasmuseum als kenniscentrum”   door mevrouw Hélène Besançon (conservator Glasmuseum). Entree 7,50 euro (incl. glas Prosecco). Reserveren noodzakelijk:  info@aventurijnglasgalerie. nl. De veiling vindt plaats van 14.00- 16.00 uur, toegang is gratis.

Huizen op twitter VAASSEN- In de week van 13 t/m 19 september werd op de tennisbanen van de tennisclub Vaassen volop gestreden om de titel clubkampioen 2010. Op woensdagmiddag werd het zgn. mini toernooi gespeeld. Erg enthousiast lieten de kinderen zien hoe goed ze al zijn. Na een aantal wedstrijden waren de finalisten Mert Karagan en Dion Patty. Mert bleek de sterkste en ging met de 1e prijs naar huis. Voor alle kinderen was er een medaille. Overige uitslagen: de 1e plaats in de heren enkel 3/4/5 en daarmee ook clubkampioen werd Albert Koller. Gemengd dubbel: 1. Nana Tuasela en Hans van Hoogmoed, 2. Daniëlle Herkelman en Rinus Langevoort.

Dames dubbel: 1. Marloes de Vries en Nana Tuasela, 2. Ellen van Gortel en Liduin Harleman. Heren dubbel: 1. Wouter van Huffelen en Michel van Houten, 2. Jan Debets en Rinus Langevoort. De jeugd: Jongens t/m 12: 1. Thomas Boer, 2. Tom van der Stelt. Jongens t/m 17: 1.Jurgen van Beek, 2. Jaro van der Beek. Meisjes t/m 17: 1. Aniek Tanja, 2. Iris Koller. Dubbel : 1. Erwin Boer en Jaro van der Beek, 2. Joep en Aniek Tanja. De sportiviteit beker was dit jaar voor Henk Jan Horevoorts, voor zijn altijd positieve uitstraling, zowel bij toernooien als in de competitie en bij de trainingen. Op de foto de prijswinnaars. Foto gemaakt door Berd Wardenier.

HATTEM- Veltkamp & Stam Makelarij is nu ook op Twitter te vinden. Als modern, interactief kantoor brengt Veltkamp & Stam in Hattem u ook via deze vorm van “social media” op de hoogte van het nieuwe woningaanbod, prijswijzigingen en andere ontwikkelingen rondom het kantoor en de woningmarkt in

ANBO Hattem HATTEM- Voor dinsdag 19 oktober heeft de Anbo Hattem een dagtocht gepland met onderweg een stamppottenbuffet richting Salland. Het vertrek per bus is om 9.30 uur vanaf De Bleek richting Ommen, waar zij een rondvaart van 1,5 uur over de Vecht maken. Daarna vertrekken de deelnemers naar Hardenberg om tussen 12.00 en 12.30 uur een stamppottenbuffet geserveerd te krijgen met diverse stamppotten. Tijdens en na de maaltijd zal een verhalenverteller aanwezig zijn. Na afloop vertrekken ze richting Hattem waar ze om ca. 16.30 uur hopen aan te komen. De kosten bedragen 32,50 euro voor leden en 42,50 euro voor introducees bij voorkeur te voldoen op rekening nr. 41 78 47 556 bij de ABN AMRO Bank of maandagmiddags op de soos bij de penningmeester Mw. G. Dijkhof. Opgave voor 5 oktober bij M. Rouwenhorst, tel. 038-4443654 of bij G. Dijkhof, tel. 038-4441894.

EPE- Op zondag 10 oktober houdt galerie de Aventurijn een veiling van glaskunst in het gemeentehuis in Epe. De veiling betreft werk van nationaal en internationaal bekende glaskunstenaars uit de periode van 1945 tot heden met als goede doel jonge mensen leren glasblazen. “Toen ik in 2003 galerie De Aventurijn opende had ik vele plannen, uiteraard vooral het tentoonstellen van glaskunst van gerenommeerde glaskunstenaars. Die droom heb ik de afgelopen 7 jaar redelijk goed kunnen verwezenlijken. Een van mijn andere dromen was het houden van een veiling voor een goed doel. Nu is het tijdstip aangebroken om dit te doen”, aldus Margriet Pleiter-Eliazer. Het Nationaal Glasmuseum Leerdam gaat in de komende jaren een opleiding opzetten om goede en gediplomeerde glaskunstenaars een vakopleiding te verschaffen, op wie kunstenaars en ontwerpers daarna een beroep kunnen doen. Nederland beschikt steeds minder

het algemeen. Zo zal Veltkamp& Stam mede via Twitter berichten over de op handen zijnde nieuwbouwwijk Assenrade, waarmee het kantoor dit najaar de verkoop start. Tevens opent Veltkamp & Stam binnen afzienbare tijd een vestiging in Zwolle. U kunt zich aanmelden via de link op de website www.veltkampenstam.nl.

TV Hattem EPE- Epe D1 is gesponsord door Centrum voor Mondzorg Epe en Hoogenraad Schilderwerken bij de aanschaf van de nieuwe trainingspakken. De Eper jeugdploeg

bedankte beide gulle sponsors. De sponsorcommissie, in de persoon van RobertJan Nitert, bedankte namens sv Epe beide sponsors, Michiel Buis en Philip Hoogenraad.

Bridge in Hattem

Oliebollenverkoop

HATTEM- Bij de Hattemse Bridgeclub is het winterseizoen van start gegaan. Zo ook de inloop dinsdagmiddagdrive in het restaurant van de Dutch Golf aan de Konijnenbergerweg. Op de dinsdagmiddagen vanaf 5 oktober bent u daar weer van harte welkom. Aanvang speeltijd 13.30 uur.

WISSEL- Zaterdag 2 oktober zal S.V. Wissel oliebollen gaan verkopen op de Markt in Epe. De opbrengst van deze oliebollenverkoop komt ten goede van de jeugd van S.V. Wissel. U kunt hen zaterdag 2 oktober vinden op de Markt van 9.30 tot 16.00 uur.

HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 1 oktober: de voor en tegens van het nieuw te bouwen zwembad, drie jubilarissen gehuldigd in ‘de Bongerd’, het verhaal achter de tichelgaten nabij Hattem, Bert en Sinie van der Stoep zijn officieel van start gegaan, Veluwelijn wordt zichtbaar een goede verbinding tussen Zwolle en Apeldoorn en Schildpad en bevers gesignaleerd door Bert van der

Stoep in het kanaal 2. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekstTV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Bingo EPE- Op vrijdag 1 oktober is er de maandelijkse bingo bij de Buurthoeve

aan de Sportlaan 2 te Epe. Aanvang: 19.30 uur. De koffie staat klaar.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 43 2

MET SPOED GEZOCHT: FRANKEN V.O.F.

Bezorg(st)ers voor de meest gelezen ochtendkrant van Heerde.

Ondermode en Nachtkleding

Ben jij 15 jaar of ouder, dan kun je met 1 uurtje per dag bezorgen ca. € 140,- per maand verdienen. Zelf heb je de krant gratis! Na 3 maanden bezorgen ontvang je ook nog eens € 50,- starterspremie.

Geachte klant, u hebt ons enige tijd op dinsdag moeten missen, dit i.v.m. een nieuwe markt. Gelukkig kunnen wij u weer van dienst zijn op dezelfde plaats maar nu op MAANDAGMORGEN! Vanaf 4 oktober a.s. Merken, o.a.: Beeren, Conta, Twentini, Giovanni, Set&Avet, Robson, enz. http://www.frankenondermode.nl Tot ziens op de markt, Rinie Franken

Pannenkoekenhuis ‘t Mussennest De dagen worden weer korter en kouder. We willen u dan ook graag warm verwennen vanuit onze nieuwe keuken. Oktober Pannenkoek warme kaneelappeltjes en kaneel ijs

€ 9.95

November Pannenkoek met blokjes biefstuk en champignon- of pepersaus

€ 12.95

De volgende wijken komen binnenkort vrij: 1. Vosbergenweg, Roskamp, Bijlakker en Tuurbrink 2. Postweg, Brugstraat, Veerstraat en Dahliastraat

Bel voor aanmelding of inlichtingen: T. Dikkeschei Tel: 0578-694050 of 06-30755341

Installatiebedrijf Gasservice

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair.

De zwarte pieten zijn vanaf 20 november in de weekenden weer aanwezig om het sinterklaasfeest kompleet te maken. In de winter aangepaste openingstijden !

Pannenkoekenhuis ‘t Mussennest Groteweg 109 - 8191 JV Wapenveld - Tel, 038-4479132 De website binnenkort geheel vernieuwd: www.mussennest.nl

Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

Plank & Vloer Veessen Open Inloop Dagen

Profiteer nu ....

Gehele maand oktober iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, overige dagen op afspraak.

Eiken rustiek lamel

BTW verlaging. Geen 19% BTW maar 6% BTW op arbeidsloon.

www.plankenvloerveessen.nl WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

Veessen Parketvloeren

(op verlijmde vloeren)

Elke 10e m2 GRATIS Bij aankoop van een houten vloer, zelfde aantal m2 laminaat (keuze uit 8 kleuren) GRATIS Gehele Quick Step collectie ZONDER 19% BTW

Aanbiedingen: 19 cm breed, geolied, p.m.2 ....................

Eiken rustiek extra multi plank

(werkt niet), 22 cm breed, 6 mm toplaag, p.m.2 .....................

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE Showroom Veessen IJsseldijk 67 (op afspraak) 8194 LB67Veessen IJsseldijk 8194 LB Veessen 0578-631600 T 0578-631600 06-53441207 M 06-53441207 / 06-53235779 F 0578-629096 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl plankenvloerveessen.nl plankenvloer@planet.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Bij aankoop van een vloer een Staatslot cadeau !

39,95

49,95

Gehele Quick Step Loc Floor collectie keuze uit 8 kleuren,

p.m.2 vanaf .............. 9,95

Op gehele vinylcollectie

keuze uit 3 merken (plm. 25 soorten) nu ........ 15%

Bovenstaande acties zijn niet te combineren en niet van toepassing op reeds lopende aanbiedingen.

korting


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 44

Heropening Ter Weele Emst

Open middag BSO KOM-pas EPE– Op dinsdag 5 oktober vindt een open middag plaats bij de nieuwe buitenschoolse opvanglocatie van KOM Kinderopvang. In augustus jl. is BSO KOM-pas, gevestigd in de Anne de Vriesschool in Epe, van start gegaan. Wethouder Berkhoff zal om 15.30 uur tijdens de open middag BSO KOMpas officieel openen. De kinderen van de Anne de Vriesschool zijn gevraagd hem hierbij te helpen door het tegelijk loslaten van 200 ballonnen. KOM heeft hier tevens

een leuke ballonwedstrijd aan gekoppeld, waarbij voor de kinderen leuke prijsjes te winnen valt. Na de officiële opening kunnen kinderen deelnemen aan de activiteiten die op het schoolplein worden gehouden. Er staat o.a. een springkussen en pannakooi. Ook mogen de kinderen zich laten schminken en is er een hapje en drankje. Meer informatie over BSO KOM-pas is te vinden op www.KOMkinderopvang.nl of bel met de afdeling klantbeheer op tel. 0578-569960.

Bijeenkomst Vogelverenigingen EPE- De vogelverenigingen van Epe, Heerde en Vaassen, houden een gezamenlijke bijeenkomst op dinsdag 5 oktober, in het clubgebouw van “De Goudvink” aan de Lange Veenteweg 4 in Epe. Aanvang: 20.00 uur. Er zal een film worden vertoond “De Idealist”.

EMST- Dinsdagavond is onder toeziend oog van familieleden, kennissen en klanten Slagerij G. Ter Weele & zn in Emst heropend. Henk van den Esschert, die samen met zijn vrouw Gerrie de Emster zaak runnen, heeft de opening verricht. Henk, een broer van Jannie ter Weele, is al van jongs af aan werkzaam voor de familie Ter Weele en Henk en Gerrie zijn al vele jaren het gezicht van de slagerij in Emst. Herman ter Weele hield een korte toespraak waarin

hij Henk en Gerrie veel succes en goede zaken wenste en ze veel momenten toewenste waarin ze mogen genieten van de nieuwe werkruimte. De plaatselijke muziekvereniging Prins Bernhard gaf acte de présence bij de heropening. De receptie die volgde werd goed bezocht en de familie werd goed verwend met bloemen en cadeaus. De catering werd verzorgd door V.d. Schepop, er stond een tent naast de zaak en het was een gezellige drukte. De slagerij

De Idealist helpt de beginnende liefhebber op weg in de vogelliefhebberij. Altijd al eens iets willen weten over het houden en of fokken van vogels, dan is deze film echt iets voor u. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Ook voor niet-leden.

in Emst is intern verbouwd. De winkel heeft mooie, warme kleuren gekregen, een bruintint, zodat het gezelliger en knusser oogt. De koelapparatuur is vernieuwd net als het tegelwerk. Tevens is de winkel anders ingedeeld, zo heeft de toonbank een andere plek gekregen. Dit maakt dat het voor de klant overzichtelijker is en voor het personeel praktischer om in te werken. Slagerij Ter Weele in Emst is te vinden aan de Hoofdweg 55.

Productenraming vastgesteld HEERDE- Het college van de gemeente Heerde heeft de productenraming voor 2011 vastgesteld. Het resultaat voor 2011 is een plus van 701 euro. “Bij het voorjaarstekort was er nog een tekort van 4 ton, wat bij de perspectiefnota al was teruggebracht naar 2 ton. We hebben kritisch gekeken naar de producten, de stofkam er door heen gehaald. Waar kan het een pondje minder? Een paar onderdelen zijn aangepast, waaronder de taakstelling van de brandweer en de opbrengst van het bosbedrijf”, legt wethouder Westerkamp uit. “Naar de raad toe kunnen we een sluitende begroting presenteren. Daarin zit ook een verhoging van

de OZB van 5% die een aantal jaren geleden al was afgesproken.” De post wijkgericht werken zou verhoogd worden van 85.000 naar 110.000 euro, maar omdat de raad daarover nog in discussie wil, is dit doorgeschoven naar 2012. Het college heeft de post subsidiëring godsdienstonderwijs en humanistische vorming kunnen schrappen, een post van 20.000 euro. “Scholen krijgen hiervoor nu rechtstreeks een vergoeding van het rijk.” Voor 2014 is er een tekort van 1,4 miljoen. “Als college gaan we kijken hoe we dat kunnen reduceren. De raad heeft al de nota Krimpen zonder scheuren besproken. We moeten gaan bespreken

welke koers we gaan varen m.b.t. het meerjarenperspectief.” Westerkamp is blij ‘dat we voor 2011 de rust kunnen vasthouden’. “Verenigingen, instellingen etc. kunnen voor 2011 ontzien worden. Dat geeft meer tijd om te kijken hoe we de verdere bezuinigingen kunnen invullen”, aldus de wethouder. “We hebben reëel kunnen kijken. We weten dat er taakstellingen komen, o.a. m.b.t. de eigen organisatie. We hebben eerst willen kijken waar we het minder kunnen doen en uiteraard gaan we nog met de organisatie praten over waar het minder kan. De basis is in ieder geval gelegd en we leggen het aan de raad voor.”

Open dag kinderopvang Wendhorst

WAPENVELD- Vanaf het begin van het seizoen heeft de Gymnastiek Vereniging Wapenveld twee nieuwe leidsters. Mascha Bredenhoff en Esther Mirjam van Winsum. Zij geven elke maandag les in de gymzaal van sportzaal ’t Olde Veld in Wapenveld. Van 16.00-17.00 uur geven zij les aan kinderen van 4-8 jaar, van 17.00-18.00 uur is het voor 9-10 jaar, van 18.00-19.00 uur is het voor 11-14 jaar en van 19.00-20.00 uur is het voor 14 jaar en ouder. Je mag altijd een keer langskomen om te kijken.

Turnhal

HOV-ledenvergadering

HEERDE- Volgende week komt in de commissie de turnhal bij de Faberhal in Heerde aan bod. Er is een conceptplan uitgewerkt voor een gymlokaal plus 200m2 voor een vaste opstellingen van toestellen van Pegasus. Wat betreft de oppervlakte van het gymlokaal is gekozen voor 60m2 extra. Dit kan gebruikt worden voor 3 badmintonvelden, dit met het oog op multifunctioneel gebruik. Daarnaast ziet het college graag dat de Faberhal wordt ‘opgepimpt’. “Ook dat is uitgewerkt. Het gaat dan met name om de kleine ontvangstruimte.” Het kostenplaatje is voor de verschillende variaties uitgewerkt en gaat van 9 ton tot 1,5 miljoen euro. “We vragen advies aan de commissie, geef de richting aan”, aldus Westerkamp. “Als college vinden we: als je iets doet, doe het dan goed. Wanneer je gaat voor het gymlokaal plus het oppimpen van de Faberhal bereik je een betere uitstraling voor de langere termijn.”

HATTEM- Op donderdagavond 14 oktober wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de H.O.V. gehouden. Deze vergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van de vereniging en vindt plaats in recreatiezaal 95 van de Bongerdveste en begint om 20.00 uur. Wilt u meepraten en meedenken over de invulling en uitvoering van diverse festiviteiten rondom de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis? Dan bent u van harte welkom. Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u voornemens bent om bestuurslid te worden. “Wel vragen wij u om ons hier vooraf van op de hoogte te stellen en een korte CV te geven waarbij wij  dan natuurlijk met name geïnteresseerd zijn in de vrije tijdsbesteding en hobby’s.” Agendapunten voor deze vergadering zijn o.a.: jaarverslag 2010 (secretariaat), financieel verslag 2010, verslag kascommissie 2010 en benoeming nieuwe kascommissie, verkiezing bestuursleden, voorlopig programma Oranjefeest, thema optocht.

Gratis proefles Impro! HEERDE– De twee open dagen van de kinderopvanglocatie in de Wendhorst zijn goed bezocht. Ouders met kinderen bekeken vol belangstelling de nieuwe locatie en kregen uitleg van pedagogisch medewerkster Nina over het reilen

en zeilen binnen deze kinderopvang locatie. Deze locatie omvat zowel een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar als een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Heeft u de open dagen gemist, en heeft u inte-

resse voor kinderopvang, dan bent u altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Belt u tevoren even voor een geschikte tijd, tel. 0613403411 of kijk voor meer informatie op de website van Stichting Koppel; www.koppelepe.nl.

EPE- Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe, organiseert op dinsdag 5 oktober van 20.15– 21.45 uur een proefles Improvisatietheater voor volwassenen onder leiding van theaterdocent Niels Wolfkamp in de danszaal van het Kulturhus Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 in Epe. Bij voldoende animo zal de cursus op dinsdag 12 oktober vervolgens definitief van

start gaan. De introductieles maakt in dat geval onderdeel uit van de volledige cursus Impro! van 12 lessen voor 95 euro. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan door te bellen met Mamuze, tel.0578-616298 (ma t/m do van 09.00-12.00 uur) of door een mail te sturen naar info@mamuze.nl. Uiterste inschrijfdatum is maandag 4 oktober.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 45 2

Open dag Zaterdag 2 oktober van 9.30 – 16.00 uur Workshop : re-styling kleding Demonstratie: oppimpen van meubels

Aalbosweg 41 8171MA Vaassen

ELK KIND IS UNIEK Elke ouder zal het hier mee eens zijn. Binnen een gezin met meerdere kinderen zijn er best wel overeenkomsten tussen de kinderen, maar zijn ze toch vooral ook allemaal anders. Toch wordt er in het onderwijs vaak gedaan of alle kinderen hetzelfde zijn en moeten ze allemaal op hetzelfde moment hetzelfde leren. Op de jenaplanschool vinden we dat niet terecht. Daar nemen we bij het onderwijs het kind als uitgangspunt. Goed kijken (en luisteren) naar elk kind en dan onszelf de vraag stellen: “Wat heeft dit kind nodig? Waar is dit kind aan toe? Wat wil / kan zij op dit moment leren?” Wij willen graag onderwijs op maat.

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

GEMOTIVEERDE KINDEREN Dit vergt veel van de leerkracht (op de jenaplanschool spreekt men van stamgroepleider). Maar het geeft veel voldoening als de kinderen met veel plezier en heel gemotiveerd naar school gaan. En dat is het geval als kinderen merken dat zij bij ons op school serieus genomen worden. Dat er tegemoet gekomen wordt aan al die verschillen. Natuurlijk moeten er op ’t Hoge Land dezelfde dingen geleerd worden als op een andere basisschool. Alleen in de manier waarop wij met de kinderen werken verschilt van andere basisscholen PRESTATIES Er wordt nog wel eens gedacht, dat er op een jenaplanschool erg veel vrijheid voor de kinderen is. Dat ze zelf mogen weten wat ze doen en er daarom niet veel gepresteerd wordt op dergelijke scholen. Dit beeld klopt niet met de werkelijkheid. Ook op onze school moet er gepresteerd worden. Maar wel op basis van wat de kinderen aankunnen, op basis van hun capaciteiten. Wij stellen wel degelijk eisen aan de kinderen, maar wel reële eisen. Dat de school wat prestaties betreft niet hoeft te klagen, blijkt wel uit het feit dat de kinderen van ’t Hoge Land prima hun weg vinden in het Voortgezet Onderwijs. De doorstroomcijfers van de afgelopen vier jaren laten zien, dat driekwart van de kinderen in het HAVO en VWO terecht komen en het daar goed doen.

RUIMTE VOOR KINDEREN Wij geven kinderen ook de ruimte om eigen keuzes te maken en werken wij aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Daarbij is er veel aandacht voor de creatieve vakken en voor vaardigheden, zoals zelfstandig werken, eigen werkstukken maken, samen werken, elkaar helpen en leren presenteren. Wij den-

McQueens Schoenen Wapenveld Finale opruiming

Als eerste op de hoogte zijn van ons nieuwe woning aanbod?

http://twitter.com/VeltkampenStam

Dames zomerschoenen

20,- 30,40,- 50,Mc Queens

ken dat, mede door de mogelijkheden die de kinderen krijgen om zich breed te ontwikkelen, alle kinderen die onze school verlaten met plezier terug kijken op een fijne basisschooltijd. Bent u geïnteresseerd geraakt in onze school? Kijk verder op www.jenaplanhogeland.nl

www.veltkampenstam.nl

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is. Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 46

NOV-tenniskampioenschappen

HEERDE- De NOV-tenniskampioenschappen zijn bij de HLTC in Heerde gespeeld. De winnaars waren als volgt. DD 8 30+: 1 Evelien Buter+Arja Meijer, T.V. Wapenveld. HD 8 30+: 1 Johan Goudbeek+Erwin Hulshof, Wezepse T.C. DE 8 30+: 1 Wally Hegen-Wessels, Heerder L.T.C. HE 8 30+: 1 Ferdie van Olst, Wezepse T.C. GD 8: 1 Corstiaan Altenburg+Lois Altenburg, Heerder L.T.C. DD 8: 1 Nicole Schrij-

ver- Ticheler+Gerda Sikken, Heerder L.T.C. HE 8: 1 Nathan Tellegen, T.V. Wapenveld. GD 7 30+: 1 Jaap de Weerd+Bea Bartelink-Van Egteren, Heerder L.T.C. DD 7 30+: 1 Rietje Altenburg+Margreet Calkhoven- Sandstra, Heerder L.T.C. HD 7 30+: 1 Peter Eikelboom+Henry Rorije, Heerder L.T.C. DE 7 30+: 1 Ellen Steenbruggen, TC De Kouwenaar. HE 7 30+: 1 Gerlof Reuvers, Wezepse T.C. HD 7: 1 Johan

Inzicht voorkomt vertraging betaling alimentatie

Goudbeek+Gerlof Reuvers, Wezepse T.C. HE 7: 1 Sietse Vagevuur, T.V. Epe. DD 6 30+: 1 Riny HoogeveenRoseboom+Bea van Loo-Kamp, T.V. Wapenveld. HE 6 30+: 1 Jan Wouter Kamphorst, Heerder L.T.C. GD 6: 1 Harrie van de Ven+Merinde van de Ven, Heerder L.T.C. HD 6: 1 Maarten Belgers+Harrie van de Ven, Heerder L.T.C. DE 6: 1 Mirjam Kieskamp-De Haan, T.V. Epe. HE 6: 1 Hans Veldhuis, Heerder L.T.C. DE 5 30+: 1 Hiskia Scheffel-Van Gastel, T.V. Epe. GD 5: 1 Gertjan Oostendorp+Lotte van Enk, Wezepse T.C./Heerder L.T.C. DD 5: 1 Iris Hof+Milou Sengers T.V. Epe/T.V. Wapenveld. HD 5: 1 Remon Bomhof+Frans Jr Castermans, Heerder L.T.C. DE 5: 1 Merinde van de Ven, Heerder L.T.C. HE 5: 1 Frans Jr Castermans, Heerder L.T.C.

Heemkunde

REGIO- Na een (echt)scheiding moet er mogelijk kinder- en partneralimentatie worden betaald door een van de partners. Blijven deze betalingen uit dan kan dat tot vervelende problemen leiden. Volgens het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) daalt de betalingsmoraal al enkele jaren. Dat heeft niet alleen te maken met de economische crisis. De gebruikte (Trema) normen die de hoogte van de alimentatie bepalen, dragen ook niet bij aan het begrip, omdat ze onvoldoende uitgaan van de werkelijke financiële situatie van partijen. Scheidingsexpert, een landelijk werkende organisatie met jarenlange ervaring in het begeleiden van scheidingstrajecten, deelt de mening van het LBIO dat het niet alleen de crisis is die voor een toename zorgt. Volgens Scheidingsexpert Eddy Kolk is het ontbreken van draagvlak voor de te betalen alimentatie een belangrijke oorzaak van de problemen. “Bij de betalende partner ontstaat onvrede omdat deze geen inzicht heeft in de opbouw ervan. Die houding komt vaak voor als de scheiding door middel van een procedure is verlopen. De alimentatie is dan een door de rechter opgelegde verplichting. Dat kan beter, zo weten wij uit de praktijk”, zegt Kolk. “En het is van groot belang, want onmin over de alimentatie tussen ex-partners zorgt voor veel onrust. De zorg voor de kinderen wordt hierdoor zeer negatief beïnvloed.” De oplossing is volgens de Scheidingsexpert een wettelijke plicht om

de echtscheiding via bemiddeling te regelen. Pas na aantoonbaar mislukken hiervan zou pas een procedure mogelijk zijn. Bemiddeling biedt de mogelijkheid de alimentatie zoveel mogelijk door partners zelf vast te laten stellen. Dit zorgt voor inzicht en wederzijds begrip. Ook kan zo rekening worden gehouden met de andere aspecten van de scheiding. Kolk: ‘Denk aan de verdeling van vermogen, wijziging van woonsituatie en afspraken over pensioen. Het werkelijk besteedbaar inkomen na de echtscheiding kan dan als basis gelden voor de in redelijkheid te maken afspraken.’ In een procedure ontbreekt dit, vooral omdat de alimentatie los wordt behandeld van de andere onderwerpen. Verder is volgens Kolk aanpassing van de berekeningsmethode kinderalimentatie nodig, zodat deze meer aansluit op de werkelijke financiële situatie van mensen. Zo’n nieuwe berekeningsmethode bestaat al en wordt in toenemende mate gebruikt. Deze zogenoemde Methode Bol helpt bij het vaststellen van de alimentatie op basis van de werkelijke zorgverdeling tussen de ouders. Het beperken van door de rechter opgelegde alimentatie zal voor een vermindering van de betalingsproblemen zorgen en een hoop onduidelijkheid voorkomen. Daar is iedereen bij gebaat, besluit de Scheidingsexpert. Wilt u weten wat Scheidingsexpert voor u kan betekenen rond uw scheiding? Bel dan tel. 088-8312312 of kijk op www.scheidingsexpert.nl.

HATTEM- Donderdagavond 30 september vanaf 19.30 uur houdt Heemkunde Hattem de snuffelavond in het centrum aan de Molenbelt 2a. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de historie van Hattem of uw voorouderonderzoek. Ook kunt u hier snuffelen in het uitgebreide (digitale) fotoarchief of lezen in de bibliotheek. De volgende snuffelmiddag is gepland op woensdagmiddag 6 oktober vanaf 13.30 uur. Ook nietleden zijn van harte welkom. Zie ook http://noord-veluwe.mijngelderland.nl.

VAASSEN- Afgelopen week bood Auto Van de Mars uit Vaassen compleet nieuwe outfits aan het eerste damesteam van volleybalvereniging Blok EVC. Het eerste

Gemeentes klaar voor invoering Wabo HATTEM/HEERDE- Op 1 oktober gaat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in. Vanaf dan worden meer dan 20 bestaande vergunningen behandeld als één in de zogenaamde omgevingsvergunning. Voor de gemeenten betekent dit een nieuwe manier van werken. Hattem, Heerde en Oldebroek hebben zich daar gezamenlijk op voorbereid. De omgevingsvergunning maakt een vergunningaanvraag eenvoudiger. Een burger of ondernemer dient één aanvraag in; de gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Ook is er nog maar één inspraaken beroepsprocedure. Het is aan de gemeenten om alle verschillende elementen van de vergunning die voor een plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één

vergunning te verlenen. De nieuwe vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend. Via een vergunningscheck kan de aanvrager bijvoorbeeld zien of een bouwplan bijvoorbeeld vergunningplichtig is en voor welke onderdelen en activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd. De aanvraag komt automatisch binnen bij de eigen gemeente en wordt ook door de eigen gemeente afgehandeld. Het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning kan vanaf 1 oktober 2010 via www.omgevingsloket.nl. Tot dan verandert er niets aan het aanvragen van een vergunning en de behandeling door de gemeenten. Meer informatie over de omgevingsvergunning staat op www.omgevingsvergunning.vrom.nl.

Jeu de boules

Samen eten 55+

EPE- Elke donderdagavond vanaf april tot en met oktober is er bij Jeu de Boulesclub Epétanque aan de Leenhofweg 27 te Epe een mixtoernooi. Op deze avond kan iedereen een balletje meegooien. Aanvang: 19.15 uur, inschrijven tot 19.00 uur. Kosten 1,50 euro. Uitslag mixavond 23 augustus : 1e Co Koopman Epétanque met 3 gewonnen + 20 punten, 2e Willem Kloezeman Epétanque 3 gewonnen + 17 punten, 3e Cor Lens Zoetermeer 3 gewonnen + 16 punten, 4e Arjan v Huffelen 3 gewonnen + 16 punten. De prijsuitreiking en wedstrijdleiding werd verzorgd door Maaike v.d. Vaart.

HATTEM- Het Samen Eten van Stichting Welzijn Hattem gaat van start. Van oktober tot en met april kan men om de 2 weken tussen 12.30 en 13.30 uur gezamenlijk genieten van een maaltijd in de Doelen. Op het menu staan: dinsdag 5 oktober zuurkoolstamppot, casseler rib en kalfsjus. Woensdag 20 oktober boerenkoolstamppot met gelderse rookworst, tafelzuur en rundvleesjus. Uiterlijk een week van tevoren opgeven, bij Stichting Welzijn Hattem (tel. 038- 4446296). Kosten: 5,50 euro per maaltijd (hoofdgerecht en dessert). Locatie: De Doelen.

Spelenkaravaan HATTEM- De spelenkaravaan van Stichting Welzijn Hattem komt van woensdag 29 september tot en met woensdag 13 oktober nog naar de speeltuinen toe. Kinderen kunnen dan gebruik maken van het spelmateriaal en met elkaar verschillende sporten beoefenen. Sportiviteit, veiligheid en samenspelen staan centraal. Het programma is als volgt. 29 september: De Rode

Berk aan de Berkenlaan. 6 oktober: ABCspeeltuin aan de Allee. 13 oktober: Droge Driehoek aan de Hollewand. De karavaan is steeds van 14.00-15.30 uur aanwezig. Als het echt slecht en regenachtig weer is rukt de karavaan niet uit. Vanaf de herfstvakantie begint de woensdagmiddaginstuif “Allerlei” weer. Meer informatie: Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4432881.

Kledingactie Roemenië EPE- Op zaterdag 2 oktober wordt de maandelijkse kledinginzameling door de Roemenië werkgroep van de Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe gehouden. Er mag geen speelgoed worden aangeboden. Ook vraagt de organisatie om de kleding in degelijke vuilniszakken aan te bieden. Tijdens het transport gaat er wel eens een zwakke zak stuk en wordt

de kleding vies. U kunt uw kleding inleveren van 9.00 tot 11.00 uur bij: Parkeerplaats Het Groene Hart achter de Marskramer in Heerde of bij de onderstaande adressen: Fam v.d. Berg, de Wan 7, Heerde, Fam Boer, Veesserenkweg 3, Veessen en Fam Mulder, Heemskerkstraat 20, Epe. Wilt u informatie dan kunt u bellen met, tel. 0578-696317.

damesteam van Blok EVC is vorig seizoen gepromoveerd naar de promotieklasse, waar zij komend volleybalseizoen haar partijtje hoopt mee te blazen. Met een nieuwe

trainer, een nieuw coach en een aantal nieuwe speelsters zijn de verwachtingen hooggespannen. Aan de outfits zal het in ieder geval niet liggen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA47 2

Is uw woon-, slaapkamer of keuken net anders van maat of wilt u net iets anders dan een ander, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Uw idee is een uitdaging voor mij. Ook kunt u bij mij terecht voor Trendy Steigerhout Tuinmeubelen of diverse uiteenlopende montage werkzaamheden.

Nieuwsgierig? Surf door mijn website: www.jtheboss.nl of bel 06-10035572. Voor een gratis advies of offerte op maat.

5HVWDXUDQW 3HQVLRQ

...dat het maar een vorstvrije winter mag worden!

Âľ'H%UXJÂś 8LWHWHQGXXU"1LHWELMRQV 'LYHUVH YHJHWDULVFKH JHUHFKWHQ RD *HEDNNHQ FDPHPEHUW )OHQVMH YDQ HL 'LYHUVH YOHHV HQ YLVJHUHFKWHQ RD 'LYHUVH VWRRISRWMHV UXQG HQ NLS :LOG WULR +HUWHQELHIVWXN +RRIGJHUHFKWHQDO +RRUQVH ERHUHQVFKQLW]HO YDQDI %RHUHQ NLSSHQOHYHUWMHV 6FKZHLQHKD[H  9DUNHQVKDDV 0HW ZDUPH JURHQWHQ .DOIVHQWUHFRWH HQ JHEDNNHQ DDUGDSSHOHQ 6SDUH ULEV 'LY %XIIHWWHQ YD  =DOPILOHW =LH RRN RQ]H ZHEVLWH 7LODSLDILOHW ZZZUHVWDXUDQWGHEUXJQO 2SHQLQJVWLMGHQYULMGDJXXU]DHQ]RXXU 9DQPHLWRWVHSWZRHHQGRYDQDIXXU $QGHUHWLMGHQHQGDJHQRSDIVSUDDN

.DQDDOGLMN +HHUGH 7HO 

â&#x20AC;˘ Af- en aansluiten beregeningssystemen tegen vorst â&#x20AC;˘ Bestaande installaties aanpassen & automatiseren â&#x20AC;˘ Leverancier van pompen, sproeiers, slangen etc.

VOLGT U ONS AL?

VA N Z E L M S T R A AT 9 A 8 1 6 2 AV E P E T 0 5 7 8 - 5 6 1 4 5 2 I N F O @ P R O R A I N. N L W W W. P R O R A I N. N L

http://twitter.com/VeltkampenStam

Tuinderij Doorn Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00â&#x20AC;&#x201D;15.00 uur.

www.veltkampenstam.nl

Ontwerp Aanleg Onderhoud

Mobiel: 06 29501562

Komkommers, paprika´s,

Kerkdijk 3 te Heerde aubergine, pepers, trostomaten uit eigen kas, milieubewust geteeld.

ma t/m do 8.30 - 12.30 uur vr. 8.30 - 12.30 en 13.00 - 18.00 uur za. 8.30 - 13.00 uur Week van de Smaak, kom proeven Trostomaten 5 kilo voor ..........5,00

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 48

17de Wintercircus Apeldoorn

Burendag aan de Meenthe

HATTEM- Nationale burendag 2010 zorgde voor veel activiteit bij de bewoners van de Meenthe in Hattem. Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben namelijk ook dit jaar weer het initiatief genomen om de Nationale Bu-

rendag 2010 te organiseren. De initiatiefgroep “de Meenthe” had daarom, na het succes van vorig jaar, wederom een gezellige dag georganiseerd. Om 11.00 uur werd de dag gestart met een fietstocht. Tussen de middag lek-

APELDOORN- Traditiegetrouw presenteert Wim Zomer voor de 17de keer het uniek Apeldoorns Wintercircus. Van 23 t/m 30 december kan men in de verwarmde tenten op het Vision Park een circusfeest beleven. Wim Zomer en Jeroen Harleman hebben de organisatie van het circus overgedragen aan Emmanuel Horwood, die ook festivals organiseert in Belgie en Frankrijk. Daardoor kunnen de bezoekers o.a. genieten van acts die voorheen niet voor korte tijd naar Apeldoorn wilden komen. Natuurlijk ook met dieren want die horen in een echt circus, zoals Amadeus Folco, met zijn olifantendressuur, Ingo Stiebner top of the bill met zijn zeeleeuwen, Redi Cristiani met een kooi vol tijgers, en de vrolijke honden van de Clarissons. Voor de gulle lach zorgen de beroemde clown Jimmy Folco met zijn korte reprises en Max Weldy, die tekeer gaat op de trampoline. Les Freres Taquin, zullen net als in de rest van de wereld, ook het Apeldoorns publiek verbazen met hun verstilde poëzie. Robby

Berousek jongleert snel en kundig, Jan Navratil steekt alle voetballers de loef af als hij ballen jongleert op zijn voeten, en Marissa Biasini hangt gewaagd en beeldschoon aan de trapeze. U gelooft uw ogen niet als de Deense Hans Klok, Kim Kenneth mensen laat verdwijnen en verschijnen. En dat hele spektakel begeleidt door een live orkest. Het circus staat in het: Vision Park, Oude Apeldoornseweg 41-45, 7333 NR Apeldoorn. Voorstellingen in december: donderdag 23, 19.30 uur, woensdag 29, 19.30 uur uitverkocht, vrijdag 24, woensdag 29, 14.30 uur; zaterdag 25, zondag 26 13.00 en 16.15 uur, maandag 27, dinsdag 28 en donderdag 30 om 14.30 en 19.30 uur. Volwassenen betalen: Loge 30 euro, voor 25 euro, Zij 20 euro, achter 15 euro + res.kosten. Baby’s t/m 2 jaar (op schoot) zijn gratis en kinderen van 3 t/m 12 jaar krijgen een korting van 3 euro op deze prijzen. Rolstoelen kunnen uitsluitend in de loge staan. Parkeren is gratis. Reserveren via de site: www.wintercircusapeldoorn.nl.

VAASSEN- Onlangs is Jan Hardeman uit Vaassen vijftig jaar oud geworden. Zijn familie wilde hem

in het zonnetje zetten en een foto in de Schaapskooi mocht daarbij niet ontbreken.

ker pannenkoeken eten en daarna kon iedereen een vogelhuisje in elkaar zetten en versieren. Jong en oud vermaakten zich zichtbaar, de organisatie kon dan ook terugkijken op een zeer geslaagde burendag.

Getuigen gezocht woninginbraak VAASSEN- Donderdag 23 september is er aan de Boxhofstede in Vaassen in een woning ingebroken. De politie kreeg de melding van buurtbewoners binnen. De inbrekers zijn door het forceren van een raam de woning binnengekomen. Het is nog onduidelijk wat er bij de inbraak is weggenomen. Eerder op de dag, rond 11.00 uur, hadden be-

woners uit de buurt een drietal mannen zien lopen die zich verdacht gedroegen. Rond 11.30 uur zag een bewoonster van de buurt dit drietal inbreken in de woning aan de Boxhofstede. Het gaat om drie mannen met een getinte huidskleur in de leeftijd van 20-25 jaar. De mannen droegen alle drie een poloshirt. Één droeg een groen shirt, de ander een

blauw shirt en de derde man een wit poloshirt. Van deze laatste man is ook bekend dat hij witte sportschoenen droeg. De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben over de inbraak te bellen met 0900 – 8844, of anoniem via 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem).

JUBILEUM OCCASION ACTIE

VAN 1 OKTOBER T/M 9 OKTOBER

TOT

TOTALE VOORRAAD VAN 300+ KWALITEITSOCCASIONS

€ 2.000,-

GRATIS GRATIS

EXTRA INRUIL

PEUGEOT 207 3- EN 5-DRS. COUPÉ CABRIO EN SW

VANAF

€ 9.950,-

PEUGEOT 308 3- EN 5-DRS. € BREAK EN SW

60+

VANAF

12.950,-

60+

op voorraad

op voorraad

6 MAANDEN UITGESTELDE BETALING - 0% RENTE TOMTOM NAVIGATIE MET BLUETOOTH CARKIT

PEUGEOT 206, 307, 407 3- EN 5-DRS. EN SW N DIESEL BENZINE EN

VANAF

€ 5.950,-

PEUGEOT 3008 EN 5008 BENZINE EN DIESEL

VANAF

€ 26.495,-

VOOR IEDERE BEZOEKER EEN LEUKE ATTENTIE. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

www.mijnPEUGEOTgarage.nl voor het volledige occasionaanbod

������������������ �������������������������������������������� ������������������������ Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Financieringen worden verstrekt door Peugeot Finance, toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Wijzigingen voorbehouden. Niet i.c.m. andere aanbiedingen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA49 2

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

Autoruit stuk ?

0578-691199

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

STRIJK REFILL INK Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Open huis Atelier Kleur 2 en 3 oktober 2010

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Inkt of toner cartridge leeg??

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Hervullen is besparen!!! Klaar terwijl u wacht!! In Vaassen bij Strijk Refill Ink van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Inleverpunten EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WEZEP: Foto Kalf

CADEAUTIP

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Kijk voor meer info op: www.atelierkleur.nl

Ook voor nieuwe cartridges.

Huidverzorging Elektrisch epileren Heerderweg 25 | Epe

Di t/m vr 9:00 tot 17:00 uur. Maandagmiddag, donderdagavond en zaterdagochtend volgens afspraak.

(Hoek Dennenheuvelweg / Heerderweg)

Tel. 06 41459993 info@salonjetskejonk.nl

SCHOONHEIDSSALON

Te Koop

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl

Wij vragen te koop:

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

PROFKAP

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken

Wapenveld - 038-4479762

Exclusief depositaire Babor

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

PROFKAP

Brinklaan 15, 8161 CW Epe Telefoon 0578-629857

CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Vrijblijvend prijsopgaaf

• gezichtsbehandelingen • hotstone massage • kinderfeestjes

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

Nieuwe mode kijken !

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het !

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734 TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Voor een vitaal en gezond lichaam. Jannie Docter Info: 06-20850386

Open huis Atelier Kleur 2 en 3 oktober 2010 Kijk voor meer info op: www.atelierkleur.nl

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

www.uwcomputerhulp.com

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957. ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

Computer Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

NU OF NOOIT !!! Nieuwe retro scooters voor bodemprijzen. Electrische fietsen v.a. 1195,- incl. Omafietsen v.a. 159,Kom langs en bekijk onze voorraad.

HBS MOTOREN EPE Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 50

Clubkampioenschappen

Lezing Universeel Soefisme EPE- Centrum OostRaven te Epe start met een cyclus lezingen over wereldreligies. Deze lezingen zijn onderdeel van het Anders Avondje Uit. Op 14 oktober bijt At de Roos het spits af met een lezing over Soefisme. De Soefi Beweging gaat uit van een universele benadering. Universeel in religieus opzicht - in de kern gaat het in alle religies om dezelfde essentie. Universeel in menselijk opzicht, in alle mensen is er dezelfde goddelijke vonk. In het Soefisme gaat het om de innerlijke weg, de weg naar binnen. Een weg die het Soefisme gemeen heeft met alle esoterische benaderingen, die velen ook kennen van het Boeddhisme en van de Yoga. De innerlijke weg is een persoonlijke weg, voor ieder verschillend. Het Soefisme

kent dan ook geen dogma’s of voorgeschreven gedragsregels. Er is vrijheid voor een ieder om een ideaal te realiseren. Dit ideaal wordt in de Soefi Beweging aangeduid met de drie sleutelwoorden: Liefde, harmonie en Schoonheid. Zoals altijd, op een Anders Avondje Uit, wordt het avondprogramma vooraf gegaan door een vegetarische maaltijd, waaraan deelgenomen kan worden. Hiervoor dien je je op te geven tot uiterlijk 12 oktober. Het avondprogramma start om 19.45 uur; het is fijn als je je hiervoor van te voren opgeeft. Opgave kan via de mail info@oostraven.nl of de tel. 0578-621164. In de binnenruimtes wordt niet gelopen op buitenschoenen; het is dus handig sloffen of dikke sokken mee te nemen.

PC Club

WELSUM- Onlangs organiseerde afdeling tennis van Sportvereniging Welsum haar jaarlijkse clubkampioenschappen. De organisatie was zoals ieder jaar in handen van de technische commissie en de jeugdcommissie. Ondanks het slechte weer kan terug worden gekeken op een zeer succesvol toernooi. In het afsluitende weekend werden zinderende en sportieve finalepartijen gespeeld. Na afloop werden de clubkampioenen uitgebreid in het zonnetje gezet door de spreekstalmeester van de technische commissie Jaap van der

Veen. De prijzen gingen naar de volgende deelnemers: Jongens enkel 8 Ad Aarnink Jr.; Jongens dubbel 8 Jarno Bredenoord en Fedor Visch; Dames dubbel 5 Brigitte Dost en Ingrid Aarnink; Gemengd dubbel 5 Herbert Bonhof en Arianne Bonhof; Heren enkel 7 Robert Jan Paape; Heren dubbel 7 Mark Lankhorst en Bram Bos; Dames enkel 7 Ingrid Aarnink; Gemengd dubbel 7 Ad Aarnink en Ingrid Aarnink; Heren enkel 8 Robert Jan Paape; Heren dubbel 8 Antoon Enderink en Tekko Flokstra Dames enkel 8 Selma Schoutens; Dames dubbel

Youth Alpha HATTEM- Inspire in Hattem begint zondag 3 oktober om 17.30 uur met een Youth Alpha cursus. Deze is gericht op jongeren van 11 tot 18 jaar die willen ontdekken wat het christelijk geloof inhoud. De cursus telt

negen bijeenkomsten op de zondag en een samenkomst in een weekend. De Youth Alpha wordt gehouden op de Jan Jasperschool aan de Meenthe 28. Voor meer informatie www.inspireweb.nl.

WV Salland Heerde

8 Heintje Lankhorst en Herma Ordelman. De clubkampioenschappen werden mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Rabobank NoordoostVeluwe, die dit jaar wederom haar naam heeft verbonden aan de Sportvereniging Welsum afd. Tennis. Meer informatie over de vereniging, de activiteiten en een inschrijfformulier is te vinden op www.tenniswelsum.nl.

EPE– Muis en Olifant is het thema waar de peuters van Kwebbels op het moment mee bezig zijn. Door middel van een hele grote olifant en een piepkleine muis leren de peuters alles over de begrippen klein en groot. De afgelopen week kwam een aantal kinderen van groep 8 van de St. Bernardusschool op visite bij de speelzaal en maakten samen met de peuters mooie schilderijen van “grote voetstappen” en “kleine voetstappen” van muis en olifant. De grote kinderen lieten zien dat zij grote handen hadden en de peuters kleine handen waarmee hele mooie voetafdrukken gemaakt kunnen worden. De grote meiden vonden het erg leuk om met de kleintjes te verven en daarna lekker kliederen bij de kraan.

EPE- Normaliter organiseert “Wios Epe” haar maandelijkse kaartavond op de eerste zaterdag van de maand. Voor oktober maken ze een uitzondering in verband met de organisatie 49e Veluwe Herfstkleurentocht in het eerste volle weekend van oktober. De kaartavond wordt dus verschoven van 2 naar 9 gesoigneerd aan start te komen hebben Automobielbedrijf Vika Wezep en Sportscenter Bijsterbosch uit Heerde-Hattem de handen ineengeslagen en het wielerteam voorzien van nieuwe snelpakken inclusief arm- en beenstukken en overschoenen. Derk Tellegen is een van de troeven van WV Salland Heerde: “Ploegentijdrit is een van de mooiste, maar ook moeilijkste en zwaarste disciplines van het wielrennen, maar ik heb vertrouwen, dat we een goed resultaat neerzetten in HoogezandSappemeer. De voorbereiding was al mooi en daar hebben we al veel plezier aan beleefd”. Durf jij de uitdaging aan om te gaan wielrennen bij WV Salland Heerde, kijk dan eens op: www. wvsalland-heerde.nl.

die op Linux (versie) als Windows werkt. Met dit progje kan hulp op afstand gedaan worden, makkelijk als er een probleem is met de software. U kunt Ubuntu en Pardus uitproberen op de club er staat een laptop en pc met deze software. En natuurlijk is er ook hulp voor Windows aanwezig in alle gevallen geldt dat u de kast en de software meeneemt. Op zaterdag 2 oktober vanaf 10.30– 14.00 uur in wijkgebouw de “Oosterhof” Zichtstede 16 te Vaassen. Voor actuele informatie www.pcclub-vaassen.tk.

Kwebbels maakt voetstappen

Kaartavond

HEERDE- Kou, wind en slagregens deerden de renners van WV Salland Heerde niet tijdens NK tijdrijden 2009, vastberaden trapten zij zich door het desolate, oneindige Groningse land, naar de meet van het Nederlands Kampioenschap tijdrijden. De klassering viel tegen, maar dit smaakte naar meer. De renners zijn nu volop in training voor het NK tijdrijden in Groningen zaterdag 2 oktober. Wielertrainer i.o. Gerrit van Loo uit ‘t Harde heeft zich over de renners ontfermd: “Het is een leuke groep, geen toppers, maar jongens met ambitie, die het beste uit zichzelf willen halen. Ik heb ze trainingschema’s gegeven en duidelijk gemaakt dat een ploegentijdrit veel samenwerking en afstemming vraagt.” Om goed

VAASSEN- Henk Bos gaat op zaterdag 2 oktober bij de PC club een verhaal vertellen over de mogelijke manieren om Linux op een Windows PC te gebruiken. Tegenwoordig kan ieder Linux proberen, zonder de Windows installatie aan te passen en in een aantal gevallen Linux tegelijk draaien met Windows op het zelfde bureaublad. Ubuntu en Pardus 2009 besturingssystemen zijn gratis te downloaden van de site http://www.ubuntu-nl.org/getubuntu/download. Er is informatie over Teamviewer een programma

oktober. De kaartavond is toegankelijk voor leden, donateurs en belangstellenden en wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lohuizerweg 18 te Epe. Aanvang: 19.45 uur. Er wordt gejokerd en geklaverjast. Er wordt niet in competitie gekaart, er zijn uitsluitend dagprijzen. U kunt dus ook incidenteel een avond bezoeken. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een kopje koffie/ thee en enkele hapjes tussendoor.

Op zaterdag 6 november organiseert de vereniging een Jubileumkaartavond t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging. Deze kaartavond is toegankelijk voor kaarters die de avonden regelmatig bezoeken. Inschrijfformulieren (verplicht) voor deze avond liggen in het verenigingsgebouw tijdens de activiteiten. Voor nadere inlichtingen over de kaartavond kunt u terecht bij tel. 0578-612845.

VVV Tip van de week EPE/HEERDE- Voor de wandelliefhebbers ligt er vanaf heden bij de Veluwse VVV’s een nieuw product in de schappen: een topografische kaart Veluwe met een schaal 1:25.000 van de Topografische Dienst Kadaster op DVD-rom. De DVD geeft een nauwkeurige weergave van de verschillende types wegen, bossen, weilanden, waterlopen, dijken en nog veel meer. Hiermee kunt u uw persoonlijke wandeltocht plannen en uw eigen wandelkaart printen. Bovendien kunt u de zelf gemaakte route naar GPS exporteren. Op de DVD vindt u naast een meegeleverde instructiefilm, ook nog eens informatie over meer dan 200 bezienswaar-

digheden en de beste overnachtingsadressen. De wandel DVDrom Veluwe is verkrijgbaar voor 29,95 euro bij de VVV’s op de

Veluwe. Ter introductie ontvangt u met bijgaande Lezers-kortingsbon tot 10-10-‘10 5 euro korting bij de VVV’s in Epe en Heerde.

Lezerskortingsbon Tegen inlevering van deze bon ontvangt u de wandel DVD-rom VELUWE van 29,95 euro

voor slechts 24,95 euro.

Deze bon inleveren bij de VVV Epe en Heerde De bon is niet inwisselbaar tegen contanten en is geldig 10 oktober 2010


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA51 2

Wanneer het lichaam niet meer wil Dan wordt het heel erg stil Je kijkt naar de hand die wordt toegestoken Als je met het aardse leven hebt gebroken

“De Heer is mijn Herder” We weten dat woorden niet kunnen uitdrukken, wat wij aan warmte ervaren hebben, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Evert Marinus Noortman Na een lange periode van ziek zijn is, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, overleden mijn lieve man André

De vele kaarten, de bemoedigende woorden, de grote belangstelling tijdens de dankdienst hebben ons getroost. Wij willen u daarvoor oprecht bedanken.

Andreas van Ham André

Ons leven gaat verder, het gemis is er en zal blijven, maar we leven in het vertrouwen dat hij ons is vooruit gereisd en houden zijn favoriete psalm 23, in gedachten.

* Zutphen, 31 augustus 1934

† Epe, 21 september 2010

R.M. van Ham - van Breen

G.A. Noortman-Maat Kinderen en kleinkinderen Heerde, september 2010

Beekstraat 37 8162 HA EPE Met dank aan team Verian voor de liefdevolle verzorging. De uitvaartplechtigheid heeft afgelopen maandag plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Lubina Annie Steunebrink-van der Laan

Dag lieve Opa Wij missen je nu al, maar wij zullen je blijven herinneren als een ster hoog in de hemel.

Loe Spanhaak Wij zullen de lichtjes ‘s avonds laat missen, want hoe laat je ook thuis kwam, Loe zat stilletjes in zijn stoel en zag hoe het stil en donker werd in onze straat. Wij hopen dat daar waarheen hij ons is voorgegaan een lichtje voor hem zal branden. We wensen zijn kinderen en verdere familie troost en sterkte toe. De gezamenlijke buren van De Wikke

Vr. gr.

Frank en Jannie Docter

in de leeftijd van 81 jaar. Koen (in herinnering) Boukje en Douwe Klaas en Carla André Henriëtte en Cor Klein- en achterkleinkinderen

Jurgen, Raymon, Thijmen Patrick, Ruben

Voor ons geheel onverwacht is overleden op 22 september onze buurman

We hopen velen van u nog regelmatig te ontmoeten.

sinds 16 december 1997 weduwe van Berend Hendrik Steunebrink

Je kleinkinderen.

.

Langs deze weg willen we al onze klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen en de vele lieve, ontroerende reacties in de vorm van brieven, kaarten, persoonlijke gesprekken en leuke attenties.

Epe, 25 september 2010 Correspondentieadres: Sternpassage 29 8161 HP Epe Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 30 september van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Epe, Stationsstraat 29 te Epe. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 1 oktober om 11.00 uur in het crematorium “Kranenburg”, Kranenburgweg 9 te Zwolle-Noord. Samenkomst om 10.45 uur in het crematorium. Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 september 2010 - PAGINA 52

��������������� �������������������������� ��������������������������������� ����������������� ��������������������� ������������������������ ���������

��������������� ���������

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

��������������� ����������������� �����������������

����������� ������

����������� ��������������������� ������� �������� �������� �������� ������ ��� ���������������������������������� ������������������� ����������������� ������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������� ����������������� ������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������� ����������������� ���������������������������� ���������������������� �������������������������������� ���������������������� ���������������������������� �������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������

����������������������� ������������������� ����������������������� ������������������� ���������� ���������������� ����� ����� ���������� ������� ����� ���� ��� ����� ���������� ���������� ������������� ��� ���������������

������������������������������������ ���������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������ ������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ���������������������� ����������� ����������������������

������������ �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������ ������������������������������ ����������������

��� ��������� ����������� ��������������������� ��������������������������� ������������������������ ������� ������� ����� ��� �������������������������� ���������������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������� ��������������� ���� ����� ���� �������� �������������������������� ������������������ ������������������� ������� ������������������������ ����������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������

*HUULWVHQ *HUULWVHQ

������������������������������ �������������������������

���������������������������� �������� �������������� ������ �������� ������ ��� ������ ������� ����� ���� ������������ ��� ����� ����� ���������������������� ���������������������������� ���� ��� ���������������� ��������������������������� ���������������

����������������������� ������������������� ����������������������� �������������������

 �������������������������������� ������������� ������������ ������ ��� ������� �������� ���������� ���� ����� �������� ��������� �� ������� ����� ��� ����������� ����� ��� ����������������� ���� ���� �������� ������� ��� ���� ���� ������������ ����������� ������ �������

2SOHLGLQJHQ 2SOHLGLQJHQ *HHIXZNLQGHHQYRRUVSURQJ *HHIXZNLQGHHQYRRUVSURQJ

ͲdÇ&#x2021;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ć?Ç&#x20AC;ŽůĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ?ϭϏͲÇ&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ͳ Ä?ĹŻĹ?ĹśÄ&#x161;ͲĆ?Ç&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹľÍ&#x2022;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152; Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x17E;ĆľĹ?Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨĎ­ĎŹĹŠÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ͲÄ?Ĺ?ĹŠĆľĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?ƾƾĆ&#x152;Ć&#x161; ͲÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĹ?ĹŠĹŹĹ˝Ć&#x2030; Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ä?Ć?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ŽĨĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹľÄ?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161; ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;ŽŜĆ?Ĺ˝Ć&#x2030; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ć?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ć?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;ϏϯϴͲϰϲϏϹϹϲϏ

��������������� ��������� ����������� ������������ ���������������� ���������������� ������������������������

������� �������� �������� ���������������

â&#x20AC;&#x153;Een geslaagde burendag bij de buurtvereniging â&#x20AC;&#x2122;t Hazendalâ&#x20AC;? - Fam. Jonker, Wapenveld.

Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfotoâ&#x20AC;&#x2122;s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@ online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Computercursus voor mantelzorgers HEERDE- Het Deltion College te Heerde gaat begin oktober starten met een computercursus voor mantelzorgers. De computer is voor mantelzorgers o.a. een manier om informatie te verzamelen of te mailen met bekenden. Deze cursus is een samenwerking tussen tussen

Dames HVV HATTEMHet volleybal is voor de dames van Berends&Slump/HVV afgelopen zaterdag begonnen. Ondanks een aantal oefenwedstrijden in de voorbereiding tegen teams die in een hogere competitie uitkomen, was de start wat onwennig. De Hattemse dames waren gespannen en vooral voorzichtig, bang een fout te maken. Tegenstander ESV, promovendus uit Elspeet speelde veel alles of niks volleybal waarbij voornamelijk uit de services regelmatig gescoord werd. Berends&Slump/HVV wist ondanks het mindere spel op het juiste moment het verschil te maken en de eerste drie sets op rij te winnen. In de laatste set was het fouten percentage aan Hattems zijde veel te hoog. Elspeet hoefde weinig te doen om deze set naar zich toe te halen zodat hun debuut op dit niveau niet helemaal zonder punten startte. Op 16 oktober wordt in De Marke de derby tegen Heerde gespeeld. Tot die tijd spelen de dames van Berends&Slump/HVV uit in Nijkerk en Ermelo.

Derde competitieronde League4Kidz HEERDE- Zaterdag was het weer druk op sportpark de Eeuwlanden, de teams van de Veldhuis League4Kidz stonden te trappelen van ongeduld. De trainingen zijn elke woensdag van 17.00 - 18.00 uur, u bent van harte welkom om eens een keer te komen kijken. De uitslagen: Barcelona - Lazio Roma 4-3, Juventus - AC Milan 2-9, Bayern M. - Real Madrid 3-4, Liverpool - Chelsea 6-1. Barcelona - Juventus 3-9, Lazio Roma - AC Milan 1-6, Bayern M. - Liverpool 1-3, Real Madrid - Chelsea 2-3.

De Plu, het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde en het Deltion College. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze computercursus die op de maandagochtend wordt gegeven door Beppie van der Giessen. Heeft u nog nooit met de computer

gewerk of al wel wat ervaring, het maakt niet uit. De computercursus wordt zoveel mogelijk op maat gegeven en aangepast aan de wensen van de mantelzorger. Voor informatie kunt u contact opnemen met De Plu Heerde, tel. 0567-699500.

Phaedra wint jeugdronde

HEERDE- De 11-jarige Phaedra Krol uit Heerde, lid van Wielervereniging de Hanzerenners uit Zwolle, heeft zaterdag de Jeugdronde van Almelo gewonnen. Op een parcours van ongeveer 850 meter, met hier en daar een klimmetje, moesten de kinderen in haar leeftijdscategorie 14 ronden rijden. Heel vroeg in de wedstrijd reed Phaedra al op kop, maar al snel kreeg ze door dat zij dat met de wind tegen op het lange rechte stuk niet lang vol zou houden. Zij liet zich wat terug zakken om met een andere renner de wedstrijd uit te rijden en van elkaar om en om de koppositie over te

kunnen nemen. In de laatste ronde trok Phaedra vlak voor de finish aan het kortste eind en won de sprint. Dit was haar eerste overwinning tijdens een landelijke wedstrijd van het seizoen, maar een podiumplek was er al eerder. Zo werd zij 2e in Elim, 2e in Raalte, 2e in Nijverdal, 2e in Leeuwarden, 3e in Apeldoorn en 3e in Wildervank. In Zwolle werd zij in juni regiokampioen in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar. Het wegseizoen is nu ten einde en inmiddels is Phaedra weer begonnen met trainen op de wielerbaan van het Omnisportcentrum in Apeldoorn.

Appel- en perenpersdag WELSUM- Zondag 3 oktober wordt er een fruitpersdag georganiseerd bij de Boerderij winkel van Gert en Gerrie Huiskamp aan de Erveweg 12 in Welsum. Wilt u deelnemen aan deze dag om uw eigen fruit

te laten persen tot sap of wilt u informatie, bel tel. 0570-561509 of tel. 0610778801. Heeft u geen fruit, maar vindt u het leuk om te komen kijken, dan mag dat natuurlijk ook. U bent van harte welkom.

Tinnetoernooi HATTEM- Hattem Petanque sloot het seizoen van dagtoernooien af met het Tinnetoernooi. Dit toernooi wordt al jarenlang gesponsord door de familie  Potgieter,  beheerders van de Tinne in Hattem. Wist men alle wedstrijden te winnen dan was men verzekerd van een van de

prijzen die de familie Potgieter beschikbaar had gesteld.  Uitslag: 1e Luc Eleveld, 2e Hans BÜke, 3e Ton Visser, 4e Dick Jonker, 5e DirkJan Septer, 6e Martin Willemsen, 7e JosÊ Schoonewil, 8e Ingeborg Geelhyuzen, 9e Mariska Landman, 10e Minie de Wolf.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA53 2

OPEN HUISDAGEN BIJ JAN BORST IN HATTEM VAN DINSDAG 28 - 9 T/M ZATERDAG 2 - 10. ELKE KLANT KRIJGT EEN SMAKELIJKE ATTENTIE! Najaarsacties bij van Essen

Groot assortiment bolchrysanten, zomer- en winterheide, herfstcreaties, kalebassen en pompoenen. Bakjes, manden met herfstbloeiers, heide-, vetplanten en decoraties Zonnebloemen per stuk .......................................................... 0,50 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Buxusbol-pyramide van 12,50 voor. ...................................... 8,00 Bolchrysanten v.a. .................................................................. 1,50 Cyclamen v.a. ......................................................................... 0,90 Violen klein- en grootbloemig v.a. ......................................... 0,12 Dahlia´s per tak ...................................................................... 0,40 Kalebassen v.a. ....................................................................... 0,25 Pot chrysanten nu ................................................................... 0,75 Laurierstruken v.a. .................................................................. 2,75 Heide v.a. ................................................................................ 0,40 Bolcatalpa v.a. ...................................................................... 25,00 Vaste planten v.a. .................................................................... 0,40

Decoratie en potten tot 50% korting

Bij besteding meer dan 15 euro zak bloembollen cadeau ! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag.

Kwekerij-Plantencentrum van Essen

#

NG I T R O K W KNIP U

% 0 2

TIKEL *

1 AR P O G N I T R KO

E Z U E K R NAA

ER

KTOB ERDAG 9 O T A Z M / T IG

GELD

* Geldig voor 1 doe-het-zelf artikel naar keuze, met uitzondering van aanbiedingen, cadeaubonnen, reeds geplaatste bestellingen en diensten. Max. 1 bon per klant. Niet in combinatie met de Voordeelpas.

Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Als eerste op de hoogte zijn van ons nieuwe woning aanbod?

Fixet Van Olst Heerde

www.veltkampenstam.nl

Kijk voor meer info op: www.atelierkleur.nl Zoekt u een auto? www.vanhartskampautos.nl.

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

]RHNW

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

Kamperzijweg 6, 8181 NC Heerde (0578) 691910 www.fixet.nl / E: fixet.heerde@fixet.nl www.fixet.nl

Open huis Atelier Kleur 2 en 3 oktober 2010

http://twitter.com/VeltkampenStam

Oktober is de woonmaand van het jaar waarbij interieur en kleur centraal staan. Heeft u plannen om uw woonkamer, keuken of slaapkamer een sfeervolle opknapbeurt te geven? Fixet biedt u inspiratie voor de metamorfose van uw woning! En om de woonmaand extra voordelig te maken, vindt u hiernaast de bon voor 20% korting op 1 artikel naar keuze! Dus knip de bon nu alvast uit en profiteer… Graag tot ziens!

Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. 50% KORTING op hele voorraad van de bovenverdieping. Het Vosje, Markt 20 in Epe. Dus 50% KORTING TE HUUR WOONRUIMTE 60m² centraal/rustig gelegen, Epe/ Heerde, eigen entree, hal, wc, keuken/woonkamer, slaapkamer, douche, ± 620, incl. Tel: 0578-627779. DROOG HAARDHOUT! www.haardhout.bfiets.nl Tel: 055-3121390.

GEVONDEN Gouden armband met kinderkopjes. Er staan diverse namen in gegraveerd. Gevonden op de Enkweg in Epe. Tegen advertentiekosten terug te ontvangen. Tel. 0578 842953. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl TE KOOP Jonge hondjes kr. Jack Russel + jonge kippen. Tel: 0571-291743. Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

TE HUUR! Bakhuisje in buitengebied van Epe. Keuken, kamer, badkamer en sl.kamer op zolder. Info: 06-25036257 TE KOOP Prima aardappelen (Frieslander en Parel)vandeDijkhuizerenkenchrysanten. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13 in Epe.Tel: 0578-620180. TE HUUR GEVRAAGD Loods van minimaal 200 vierkanten meter voor opslag goederen; voornamelijk electronica Vragen naar Jos tel 0655-112891

BOEDELVERKOOP Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober. Showroom meubelen, bedden, tafels etc. Antieke eethoek. Div. meubelstoffen en kunstleer, leren huiden in div. kleuren. Plaat materialen. Div. houtbewerkingmachines, afzuiginstallatie, kompressor met koeling en aank. , afzuigwand met verlichting, handgereedschappen, div. goederen. Adres: Houtweg 49, Oene. Tel: 0578-641237.

]RHNW Ouders die op zoek zijn naar geregistreerde gastouders. Diverse leuke, ervaren gastouders met veel liefde, aandacht en ruimte voor uw kind(eren). Kijk op www.bijdehand.nu naar het actuele aanbod of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555. GEVRAAGD oud ijzer, koper, zink, alm. Wordt opgehaald. Tel. 0578-575524. AANBIEDING 10 Heideplanten 3,00 10 Buxusplanten 3,00 10 vaste planten 7,50 Coniferen 160 hoog 5,00 Potterie 50% korting Gratis bloembollen bij najaarsgazonvoeding. Verder groot assortiment tuinplanten tegen zeer scherpe prijzen. Ook aanleg en tuin onderhoud. Tuincentrum Hoveniersbedrij Liefers, Kommerseweg 5 in Heerde. Tel: 0578-693809.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA54 2

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) dr. G. Bos, 19.00 uur ds. M. Zoeteweij. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur (Israëlzondag) en 19.00 uur (jeugddienst) ds. G.T. Wijnstok. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. P.D.J. Buijs. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 en 17.00 uur (jeugddienst) ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J. Kruidhof, 16.30 uur ds. J. Geelhoed. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 uur (Israëlzondag) en 19.00 uur (Heerde zingt op zondag) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Frank v.d. Akker. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Herman Boon. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur zie Hattem. Wendhorst: 10.45 uur dds. J.D. Smit. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J.G. Barnhoorn. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur (opening winterwerk) ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. L.C. Talsma, 19.00 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. A. Kos, 15.30 uur ds. Joh. Post. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur (Israëlzondag) ds. I. Boersma, 19.00 uur (jongerendienst) dr. J.C. Borst. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 14.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. K.F. Dwarshuiz, 14.30 uur ds. J. Geelhoed. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. Zomer. EPE Grote Kerk: 10.00 uur (Israëlzondag) ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. H.E.J. de Graaf, 19.00 uur ds. A.M. van de Wetering. Sionskerk: 9.30 uur ds. P. Koeman, 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. G.J. Veldhuis, 15.00 uur ds. W. Pieters. Geref. Regenboogkerk: 10.00 en 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. A.M. van de Wetering. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past Rekveld; do. 19.00 uur Eucharistie (Wendhorst), past.

Zondag 3 oktober 2010

Hofstede; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Peeters. EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. T.C. Zuiderduijn 18.30 uur ds. J. Mulderij. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Prins, 19.00 uur ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (Israëlzondag, gez. jeugddienst) ds. W. van Wakeren, 19.00 uur ds. B. van ‘t Veld. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur (Israëlzondag, gez. dienst) ds. C.M. van der LeekVosmeer. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Wout van de Bor. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: zo. 10.00 uur Woord- en Communieviering; werkgroep. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. J.R.J. van Geldrop, 10.30 uur ds. M.L.W. Karels, 19.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 16.30 uur ds. J. Uit de Bosch. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. J. Haveman; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 17.00 uur ds. J.J. Drijfhout. Ned. Geref. Kerk: Geen opgave ontvangen. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur (Israëlzondag) ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. I.A. Gilson, 19.00 uur (Heilig Avondmaal) br. A. Noordam. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur ds. F. Dijk. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Berend te Voortwis. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: Geen opgave ontvangen. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za.19.00 uur Woord- en Communieviering.

ALGEMENE GEGEVENS Vérian (thuiszorg) Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 0900-9255.

Sociaal Cultureel werker, Linda Seinstra. E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl Wetswinkel Epe SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Iedere maandag; 19.30 – 20.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Maatschappelijk werk Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer: 699 399.

Mobiel kantoor Ziekenfonds Groene Land Achmea HEERDE: Parkeerplaats Eperweg/Hagestraat, iedere vrijdag van 9.00-10.00 uur. WAPENVELD: Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere vrijdag van 10.15-10.45 uur. HATTEM: Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni.

Uitleen hulpmiddelen Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten. Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 17.00-17.30 uur.. Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgevallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255.

Thuisverpleging en kraamzorg Emst, tel. 0578-661677. Kijk voor meer info op: www.verpleegkundigethuiszorgemst.nl

Zorgwinkel De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat 15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van 9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zaterdag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur. Bintwerk Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren Inloopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Bintwerk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk, Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt. Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30 uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschillende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl ZorgSaam Rijbewijskeuring: Elke 2e donderdag van de maand in Heerde, Emmalaan 10; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousenspreekuur: 1e en 3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2e dinsdag en 4e donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek. Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn, Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitleen hulpmiddelen ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Zorgwinkel De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt gratis parkeren achter het pand.

LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 – 660252 (tijdens kantooruren) Bevallingslijn: 06 – 300 63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag bereikbaar) UITVAARTVER. MEMENTO MORI Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846 UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600 St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene daar waar professionele krachten, familie, kennissen of buren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80. Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem 06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Slachtofferhulp Noord-West Veluwe Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk. Stichting Natuurlijk Welzijn Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende) gezondheidszorg. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus 31, 8160 AA Epe. Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische klachten, fobieën, depressies e.d. Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 / 0578-842813 Stichting Welzijn Hattem, lokatie senioren Coördinator/ouderenadviseur: mw.A.M. Modderman, Hof van Blom 5, tel. 038-4446296, ma. t/m do. Aanvraag warme maaltijdvoorziening voor 10.00 uur. Philadelphia Zorg Gelderland Noord Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg, gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna) zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg, logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info: 055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde Voor info of klachten; tel. 0578-693157

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Vrijwilligerscentrale In-Zet Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft informatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@in-zet.nl

Dierenbescherming De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbescherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen (Amivedi).

Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen -hand- en spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos

Bezoekadres

Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90

Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met: CENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur. SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg Informatie, Advies en Ondersteuning / Sociaal Culturele Activiteiten / Activiteitenbemiddeling / Hulp bij Thuisadministratie en Formulierenbrigade / Klussendienst / Maaltijdvoorziening. Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe. Website: www.swo-epe.nl, E-mail: info@swoepe.nl. Tel: 0578–620988 (08.30-12.30 uur), Fax: 628395. STEUNPUNT OUDEREN / STEUNPUNT MANTELZORG Directeur, Sjaak Bijl. E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl Ouderenadviseur, Fenny Borger. E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg, Gretha Groen. E-Mail: stp.mantelzorg@swoepe.nl

8180 AB Heerde Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA 55 2

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Emmer appels 1 emmer gevuld met Elstar appels (5 - 6 kilo) per emmer

Kiloknaller:

Magere runderriblappen 7,48

+/- 8,00

4

99 .

3

kilo

Boerenbrood wit, tarwe of volkoren

Campina Slagroomvla Vanille, karamel of chocolade

pak Ă 1000 ml

1,19 1,15

per brood

0

89 .

99 .

1,05

0

89 .

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 30 sept. t/m zaterdag 2 okt. bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 - PAGINA PAGINA56 2

Geldig t/m zaterdag 2 oktober

Heineken of Brand Pils Krat 24 flesjes à 30 cl Maximaal 6 kratten per klant

PER KRAT

12.39

8.

99

11.99

7.

99

3.99

Roomboter appeltaart Vers uit eigen oven

Geschikt voor 5-6 personen

2 VOOR

2.78

2.39

2.

49

Pitloze druivenmix Sukadelappen Per kilo

2 VOOR

4.50

3.99

Lay’s Chips

Karvan Cévitam Limonade siroop

2 zakken à 300 gram naar keuze

2 bussen à 750 ml naar keuze

Alle smaken

Alle smaken

2.99

1.49

50% korting

Bak 500 gram

11.99

8.49 Ariel Wasmiddel

Poeder, pak 2430 gram of vloeibaar, flacon 2700 ml

Street Beanz veroveren Nederland! Ga naar www.PLUS.nl om alles te weten te komen over de Street Beanz. 39/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

schaapskooi 39 2010  

schaapskooi 39 2010

Advertisement