Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 31, 6 april 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

Heerdenaar doet mee aan Alpe D’Huzes HEERDE- De Heerdenaar Wim Bijsterbosch doet dit jaar mee aan de Alpe d’HuZes. Hij gaat op 3 juni zes keer de Alpe D’Huez beklimmen voor het goede doel; KWF Kankerbestrijding. “Omdat kanker ook mij bang maakt”, is Wim zijn motivatie om dit te doen. “Het is de combinatie van angst en een ontzettend goed doel waarbij niets aan de strijkstok blijft hangen.” Hij legt uit dat het geld gaat naar onderzoek voor mensen die in de tweede fase van kanker zitten. “Kanker is steeds meer een chronische ziekte geworden. Je kunt je voorstellen dat tien jaar met kanker leven zwaar is, zowel lichamelijk maar ook psychisch. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de familie. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan en daar is geld voor nodig.” Bijsterbosch is zeker niet ongetraind. Hij is actief op de triatlon. “Ik ben er enthousiast voor gemaakt door een kennis. Vorig jaar heb ik de Alpe D’Huez een keer beklommen en elke meter kreeg ik meer respect voor mensen die het gedaan hebben. Het is 80 kilometer omhoog fietsen en het afleggen van 6600 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1%.” Hij is druk aan het trainen om lang in het zadel te kunnen zitten. “Nu nog op de vlakke weg, maar ik wil ook naar Limburg en Spa gaan om op beklimmingen te trainen.” Hij beseft zich dat het trainen eigenlijk nooit voldoende is. “Je kunt hier niet op trainen. Ze zeggen dat je de eerste twee keer op je benen naar boven gaat en de andere vier keer met je hart.” De actie Alpe d’HuZes is gekoppeld aan de slogan: opgeven is geen optie. “En dat is voor mij ook

Va a s s e n •

We l s u m

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

Nieuw uit Italië! Levro Negroamaro Vol, rond, rijp fruit! Levro Chardonnay

Fris, tropisch fruit! € 4.95

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Introductieprijs: € 3.95

Oene

Wijnkoperij Kroese Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

tel. 0578 - 641294

Koud/warm buffet, hapjesschotels, saladeschotels, barbecue De Topslager, Uw Specialist ! Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853, fax 691515 www.topslager-nooteboom.nl

Open huis techniek zo. Ik heb veel mensen die mij sponsoren. Die zitten als ware bij me achterop. Voor hen kan ik niet opgeven, maar ook voor de kankerpatiënten niet.” Wim heeft als streefbedrag 2500 euro om bij elkaar te fietsen.

“Ik heb nu 1000 euro dus ik zoek nog sponsoren.” Doneren kan via Wims deelnemerspagina op www.opgevenisgeenoptie.nl. Ga naar actiepagina’s 2010 en voer Wim’s naam in. De rest spreekt voor zich.

Heel Nederland Fietst WAPENVELD- De Jan Ligthartschool (JLS) in Wapenveld heeft de afgelopen weken een techniekproject uitgevoerd. De school doet mee aan het landelijk programma ‘Verbreding Techniek op de Basisschool’ (VTB) om wetenschap en techniek een meer vanzelfsprekende plaats in de lessen te geven. De kinderen pakten vanuit het thema ‘Duurzame energie’ per groep een subthema op: wind-, water-, zonne-, groene en grijze energie. Zo werd er van alles gemaakt met (meestal) kostenloos materiaal: een papieren auto met ballonaandrijving, windmolens van melkpakken, kartonnen molens, bruggen en draaimolens, boten met elastiek-

aandrijving en auto’s en vliegtuigen op zonnecellen. Ook keken de kinderen naar het gebruik van batterijen en elektriciteit en maakten ze een stroomkring voor een elektrospel. Vanuit de theorie moesten de kinderen kritisch kijken naar het gebruik van energie in de school en werd een energiemeter ingevuld. Uiteraard werd het energieproject afgesloten met een Open Huis. Ouders, familieleden en belangstellenden kwamen in grote getale naar de school, waar de kinderen als een volwaardige gids de volwassenen bij de hand namen en vertelden over hun ervaringen, werkjes en activiteiten.

Auto Palace

Stationsstraat 9-11, Heerde www.autopalace.peugeot.nl Tel:088-0035535 heerde@autopalace.peugeot.nl

EPE- Woensdagmiddag precies om 12.00 uur vond de wereldrecordpoging plaats met de naam Heel Nederland Fietst. Doel was om 1 miljoen mensen tegelijk op de fiets te krijgen. Op initiatief van SWO/E Welzijn en Onder-

steuning stapten in Epe vanaf de Eper Gemeente Woning 22 senioren op de fiets. De weersvoorspelling voor die middag, onstuimig weer met veel wind, was voor veel senioren waarschijnlijk reden om niet deel te nemen aan deze

fietstocht. De ouderen die de harde wind wel trotseerden, maakten een tocht van circa 20 kilometer. Onderweg genoten de deelnemers van een gebakje en een kop koffie bij een vlaaienwinkel in Heerde.

Peugeot 3008


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde

Raadsvergadering 13 april 2010 Op13aprilwordteenbijzondereraadsvergaderinggehouden(onder voorbehoud instemming afdelingsvergadering P.v.d.A.).Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van de twee vertrekkende wet-

Telefoonnummer

houders, de heerW. van Ommen en de heer J.C. Lieske. De formateur,

Faxnummer

beleidsintentiesvandecoalitieterkennisnameaanderaadaanbie-

E-mailadres

deheerH.G.vanderStege,deheerH.A.M.BögemannendeheerA.

(0578)699494 (0578)695288

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden ‘smorgens

08.30-12.30uur ‘smiddags

alleenopafspraak

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzaken ookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

Telefoonnummers: Servicelijn

(0578)699599 E-mailadres

servicelijnow@heerde.nl

deheerWesterkamp,zalverslagdoenvandecollegevormingende den.Vervolgenswordtderaadvoorgestelddebeoogdwethouders, Westerkamp te benoemen. Devergadering begint om 19.30 uur.Devergadering wordt gehoudeninderaadzaalvanhetgemeentehuis,ingangDorpsstraateniste

Werken bij de gemeente Heerde? WijzoekenvoordeafdelingRuimteeenprojectleiderInfraeneenjuridisch adviseur Bouwen. Informatie over deze vacatures is te vinden opwww.heerde.nl, Actueel: vacatures.

Burgerlijke stand Geboren * *

een drankje gebruiken. Deraadsagendakuntuookopwww.heerde.nlvindenonderdeknop Organisatie & bestuur, Bestuursinformatie. Agenda 1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellingagenda

3.

Afscheid vertrekkende wethouders

4.

Aanbieding verslag collegevorming en beleidsintenties coalitie

5.

Voordracht, benoeming en beëdiging wethouders

6.

Ondertekening beleidsintenties coalitie

7.

Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid

8.

Installatienieuwtebenoemenraadslid

9.

Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

10.

Benoeming voorzitters raadscommissies

11.

Indeling raadscommissies

12.

Benoeming voorzitter en leden rekenkamercommissie

13.

Benoeming lid algemeen bestuur Felua-groep

14.

Benoeming lid algemeen bestuur Woningschap

15.

Benoeming leden Comité Internationale Contacten

16.

Sluiting

AbelLennardWietzeHartgers,zoonvanD.HartgersenM.J.F. Heutink

beluisterenviaRadio794.Iedereenisvanhartewelkomwantdevergaderingisopenbaar.Naafloopkunnenalleaanwezigeneenhapjeen

MaikKieskamp,zoonvanH.L.H.KieskampenS.Remmers

Huwelijksaangifte/voorbereidingpartnerschapregistratie *

J. van den Berg en A.J. Dekker

*

M.M.deGrootenA.G.L.vanderScheer

*

R.J.GernaatenM.B.Boers

*

A.J. Voerman en R. Nijhof

*

E.J.Willems en J.W. Nooteboom

*

B.HorstenJ.P.Hanekamp

*

J.BosmanenM.M.C.Schijf

Huwelijk/partnerschapregistratie *

G.R.vanLohuizenenE.Grolleman

*

A.ElHazmiouienL.Bouyaouzan

*

K.vanBruggenenC.J.Langenberg

*

J.LogtenbergenE.Hanekamp

*

R.A.M.vanRooijenenJ.Medendorp

*

V. vanWeeghel en H.H.A. Bovendorp

Overleden *

H. Wendt

*

J. Bosch

*

G.Olthuis-vanderWal

*

B.vanDieren-Sanders

*

D.vanDuijn

*

S.Frik-deVries

K.Martens

*

W.Pool-Uitslag

*

G.J. Liefers

*

W. Konijnenberg-Veldwijk

*

J.P. Bolt-Vink

*

T.deVries

Afvalinzameling

*

H.vanGortel-Steunenberg

*

A. van Duren-Klaver

*

J. Bekamp-Voorhorst

*

J.J.H. van Duijn-Kuijpers

(038)4273777 info@rova.nl

*

J.H. Kamphuis-Kiezebrink

LoketWelzijnenZorg:

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk KlantenserviceROVA:

Opvangzwerfdieren

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

*

Overige verleende vergunningen Vergunning/toestemming/ontheffingopgrondvanAPVen Drank- en horecawet verleend aan: -

deheerT.Fredriksvoorhet schenken van zwakalcoholhoudendedranktij-

Voormeerinformatie

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

denshetHooifeestop5augustus Verzonden: 25 maart 2010

Collectes De Nederlandse Hartstichting collecteertvan

april

12totenmet17


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL Inkijk in de gemeente Rosemarie OldeÂ?NordkampvoorÂ?deÂ?Poorte

Ontheffing Wet ruimtelijke ordening HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?het voornemen,Â?metÂ?toepassingÂ?van artikelÂ?3.22Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?ruimtelijkeÂ?ordening,Â?medewerkingÂ?te verlenenÂ?aan:

maalÂ?1,5Â?jaar.Â?DeÂ?ontheffingÂ?is noodzakelijkÂ?omdatÂ?de woonunitÂ?buitenÂ?hetÂ?bouwblokÂ?isÂ?gesitueerdÂ?enÂ?hetÂ?aantalÂ?toegestaneÂ?woningen wordtÂ?overschreden.

kenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en 12.30Â?uur.Â?Belanghebbenden kunnenÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijn schriftelijkÂ?hunÂ?zienswijzeÂ?overÂ?de voorgenomenÂ?ontheffingÂ?kenbaar makenÂ?bijÂ?hetÂ?collegeÂ?van Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180Â?AD Heerde.

AmbtenaarÂ?van deÂ?BurgerlijkeÂ?stand

-

AlsÂ?ambtenaarÂ?vanÂ?deÂ?BurgerlijkeÂ?standÂ?vanÂ?deÂ?gemeenteÂ?Heerde, benÂ?ikÂ?erÂ?voorÂ?verantwoordelijkÂ?datÂ?allesÂ?watÂ?betrekkingÂ?heeftÂ?opÂ?de staatÂ?vanÂ?personenÂ?goedÂ?wordtÂ?vastgelegd.Â?DitÂ?gaatÂ?dusÂ?omÂ?geboortenÂ?enÂ?sterftes,Â?huwelijkenÂ?enÂ?echtscheidingenÂ?enÂ?dergelijke.Â?Dit wordtÂ?vastgelegdÂ?inÂ?akten.Â?AlsÂ?ditÂ?foutÂ?gaat,Â?kanÂ?ditÂ?groteÂ?gevolgen hebben.Â?DezeÂ?aktenÂ?zijnÂ?namelijkÂ?deÂ?basisÂ?voorÂ?deÂ?Gemeentelijke Basisadministratie.Â?EnÂ?dieÂ?wordtÂ?weerÂ?gebruiktÂ?alsÂ?uÂ?bijvoorbeeldÂ?een paspoort,Â?rijbewijsÂ?ofÂ?uittrekselÂ?aanvraagt.Â?MaarÂ?ookÂ?doorÂ?bijvoorbeeld deÂ?belastingdienstÂ?omÂ?uwÂ?gegevensÂ?teÂ?controleren.

Ontheffing bestemmingsplan

VroegerÂ?werdÂ?erÂ?veelÂ?gehuwdÂ?enÂ?warenÂ?erÂ?regelsÂ?aanÂ?gesteldÂ?die eenvoudigÂ?gehanteerdÂ?kondenÂ?worden.Â?ErÂ?zijnÂ?nuÂ?meerÂ?mogelijkheden.Â?TegenwoordigÂ?hebÂ?jeÂ?ookÂ?deÂ?mogelijkheidÂ?omÂ?eenÂ?geregistreerd partnerschapÂ?aanÂ?teÂ?gaan.Â?EenÂ?geregistreerdÂ?partnerschapÂ?kunÂ?jeÂ?ook latenÂ?omzettenÂ?inÂ?eenÂ?huwelijk.Â?VeelÂ?jongerenÂ?makenÂ?gebruikÂ?van dezeÂ?mogelijkheid.Â?WanneerÂ?zijÂ?eenÂ?huisÂ?kopenÂ?enÂ?allesÂ?tochÂ?goed geregeldÂ?willenÂ?hebbenÂ?isÂ?ditÂ?eenÂ?goedeÂ?uitkomst.Â?VelenÂ?trouwen danÂ?opÂ?eenÂ?laterÂ?tijdstipÂ?enÂ?makenÂ?erÂ?danÂ?eenÂ?fantastischeÂ?dagÂ?van. DeÂ?BurgerlijkeÂ?standÂ?wordtÂ?steedsÂ?complexer.Â?ErÂ?zijnÂ?inÂ?Nederland steedsÂ?meerÂ?mensenÂ?dieÂ?nietÂ?deÂ?NederlandseÂ?nationaliteitÂ?hebbenÂ?en dusÂ?moetÂ?jeÂ?somsÂ?eenÂ?anderÂ?rechtÂ?toepassen.Â?EnkeleÂ?voorbeelden zijn:Â?welkÂ?rechtÂ?pasÂ?jeÂ?toeÂ?alsÂ?iemandÂ?vanÂ?MarokkaanseÂ?afkomst trouwtÂ?metÂ?eenÂ?Belg,Â?mogenÂ?tweeÂ?AfghanenÂ?vanÂ?hetzelfdeÂ?geslacht trouwenÂ?metÂ?elkaarÂ?ofÂ?erkentÂ?menÂ?hetÂ?geregistreerdÂ?partnerschapÂ?in hetÂ?landÂ?vanÂ?herkomst?Â?AllemaalÂ?situatiesÂ?waarbijÂ?deÂ?buitenlandseÂ?regelgevingÂ?vanÂ?toepassingÂ?kanÂ?zijnÂ?bijÂ?hetÂ?sluitenÂ?vanÂ?eenÂ?huwelijkÂ?of eenÂ?geregistreerdÂ?partnerschapÂ?inÂ?Nederland. InÂ?deÂ?loopÂ?derÂ?jarenÂ?isÂ?deÂ?BurgerlijkeÂ?standÂ?eenÂ?vakÂ?waarinÂ?hetÂ?InternationaalÂ?PrivaatrechtÂ?steedsÂ?meerÂ?eenÂ?plaatsÂ?krijgtÂ?inÂ?onzeÂ?samenleving.Â?HetÂ?isÂ?echtÂ?gĂŠĂŠnÂ?stoffigÂ?gebeuren,Â?maarÂ?eenÂ?boeiendÂ?vakÂ?waarÂ?ik volÂ?passieÂ?aanÂ?werk.

Inzameling oud papier KoninklijkÂ?FanfarekorpsÂ?WilhelminaÂ?zameltÂ?elkeÂ?vrijdagÂ?enÂ?zaterdag tussenÂ?09.00Â?enÂ?17.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?inÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?aanÂ?de VeldwegÂ?inÂ?Heerde. BijÂ?deÂ?NederlandsÂ?GereformeerdeÂ?KerkÂ?aanÂ?deÂ?KanaaldijkÂ?57Â?inÂ?WapenveldÂ?kuntÂ?uÂ? dagelijks,Â?behalveÂ?opÂ?zondag,Â?uwÂ?oudÂ?papierÂ?inleverenÂ?bij ĂŠĂŠnÂ?vanÂ?deÂ?containersÂ?opÂ?hetÂ?pleinÂ?achterÂ?deÂ?kerk,Â?tussenÂ?09.00Â?en 18.00Â?uur.Â?WieÂ?hulpÂ?nodigÂ?heeftÂ?kanÂ?erÂ?elkeÂ?eersteÂ?zaterdagÂ?vanÂ?de maandÂ?terechtÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?11.00Â?uur,Â?behalveÂ?opÂ?feestdagen. BijÂ?deÂ?PetruskerkÂ?vanÂ?deÂ?ProtestantseÂ?gemeenteÂ?WapenveldÂ?kanÂ?iedere zaterdagÂ?tussenÂ?09.00Â?enÂ?12.00Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?ingeleverdÂ?op hetÂ?kerkpleinÂ?aanÂ?deÂ?Valkstraat. AtletiekverenigingÂ?DeÂ?GemzenÂ?zameltÂ?tussenÂ?7Â?enÂ?16Â?aprilÂ?oudÂ?papier inÂ?bijÂ?hetÂ?clubhuisÂ?aanÂ?deÂ?VeldwegÂ?1b. JenaplanschoolÂ?HeerdeÂ?zameltÂ?opÂ?8Â?enÂ?9Â?aprilÂ? oudÂ?papierÂ?in. DeÂ?HervormdeÂ?GemeenteÂ?WapenveldÂ?haaltÂ?zaterdagÂ?10Â?aprilÂ?vanaf 08.30Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?op.Â?OokÂ?kanÂ?dieÂ?dagÂ?totÂ?10.30Â?uurÂ?oudÂ?papierÂ?wordenÂ?gebrachtÂ?bijÂ?deÂ?containersÂ?achterÂ?deÂ?kerkÂ?aanÂ?deÂ?Manenbergerweg. HetÂ?c.m.k.Â?DeÂ?LofzangÂ?plaatstÂ?opÂ?12Â?aprilÂ? eenÂ?containerÂ?opÂ?hetÂ?parkeerterreinÂ?achterÂ?hervormdÂ?jeugdcentrumÂ?WelgelegenÂ?aanÂ?deÂ?StationsstraatÂ?2Â?inÂ?Heerde.

hetÂ?tijdelijkÂ?plaatsenÂ?vanÂ?een woonunitÂ?opÂ?hetÂ?perceel OenerwegÂ?40Â?teÂ? Heerde voorÂ?eenÂ?periodeÂ?vanÂ?maxi-

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?het voornemen,Â?metÂ?toepassingÂ?van deÂ?inÂ?hetÂ?betreffendeÂ?bestemmingsplanÂ?opgenomen ontheffingsbevoegdheidÂ?(artikel 3.6,Â?lidÂ?1Â?onderÂ?cÂ?Wro),Â?medewerkingÂ?teÂ?verlenenÂ?aan:

-

hetÂ?veranderenÂ?vanÂ?deÂ?woonboerderijÂ?opÂ?hetÂ?perceel OenerwegÂ?40Â?teÂ?Heerde.Â?De ontheffingÂ?isÂ?noodzakelijkÂ?omdatÂ?deÂ?maximaalÂ?toegestane

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggen metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?7 aprilÂ?2010Â? gedurendeÂ?zesÂ?we-

inhoudÂ?wordtÂ?overschreden; -

hetÂ?geheelÂ?plaatsenÂ?vanÂ?een garage/bergingÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? DeÂ?WangenÂ?2Â?te

Wapenveld.

DeÂ?ontheffingÂ?isÂ?noodzakelijk omdatÂ?zowelÂ?deÂ?toegestane oppervlakteÂ?perÂ?bijgebouw alsÂ?deÂ?gezamenlijkeÂ?oppervlakteÂ?aanÂ?bijgebouwen wordtÂ?overschreden.

DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?liggen metÂ?ingangÂ?vanÂ?woensdagÂ?7 aprilÂ?2010Â? gedurendeÂ?tweeÂ?wekenÂ?voorÂ?iedereenÂ?terÂ?inzageÂ?bij deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?en 12.30Â?uur.Â?Belanghebbenden kunnenÂ?gedurendeÂ?dezeÂ?termijn schriftelijkÂ?hunÂ?zienswijzeÂ?over deÂ?voorgenomenÂ?ontheffing kenbaarÂ?makenÂ?bijÂ?hetÂ?college vanÂ?Heerde,Â?PostbusÂ?175,Â?8180 ADÂ?Heerde.

Doe mee met sms-alert! WiltÂ?uÂ?actueleÂ?informatieÂ?ontvangenÂ?overÂ?(on)veiligheidÂ?enÂ?incidentenÂ?inÂ?uwÂ?woonomgeving? MeldÂ?uÂ?danÂ?aanÂ?voorÂ?sms-alert.

WatÂ?isÂ?sms-alert?

HetÂ?isÂ?eenÂ?serviceÂ?waarmeeÂ?deÂ?politieÂ?uÂ?zeerÂ?snelÂ?kanÂ?informeren overÂ?incidentenÂ?inÂ?uwÂ?woonomgeving.Â?UÂ?krijgtÂ?danÂ?informatieÂ?enÂ?ook wordtÂ?somsÂ?uwÂ?hulpÂ?gevraagd. DeÂ?politieÂ?informeertÂ?uÂ?bijvoorbeeldÂ?overÂ?eenÂ?vermistÂ?kindÂ?en vraagtÂ?uÂ?naarÂ?hetÂ?kindÂ?uitÂ?teÂ?zien. OokÂ?kuntÂ?uÂ?eenÂ?berichtÂ?ontvangen overÂ?eenÂ?groteÂ?brandÂ?metÂ?veel rook.Â?OfÂ?overÂ?eenÂ?oplichterÂ?dieÂ?in uwÂ?buurtÂ?actiefÂ?is.Â?BerichtenÂ?wordenÂ?verstuurdÂ?aanÂ?deÂ?handÂ?van

postcodes.Â?UÂ?krijgtÂ?dusÂ?informatie overÂ?uwÂ?directeÂ?woonomgeving.

Sms-alertÂ?isÂ?gratis

DeÂ?berichtenÂ?dieÂ?uÂ?vanÂ?deÂ?politie ontvangtÂ?zijnÂ?gratisÂ?(behalveÂ?wanneerÂ?uÂ?zichÂ?inÂ?hetÂ?buitenlandÂ?bevindt).Â?UÂ?betaaltÂ?slechtsÂ?hetÂ?smsberichtÂ?waarmeeÂ?uÂ?zichÂ?aanmeldt. UÂ?kuntÂ?deÂ?sms-berichtenÂ?nietÂ?beantwoorden.Â?WiltÂ?uÂ?naÂ?ontvangst vanÂ?eenÂ?sms-berichtÂ?reageren,Â?dan kanÂ?ditÂ?telefonischÂ?viaÂ?hetÂ?algemeneÂ?politienummer:Â?0900Â?8844.

ZoÂ?meldtÂ?uÂ?zichÂ?aan

StuurÂ?eenÂ?sms-berichtÂ?naarÂ?8844 metÂ?daarinÂ?(zonderÂ?spaties)Â?de tekstÂ?PNOG,Â?uwÂ?postcodeÂ?enÂ?uw

huisnummerÂ?(zonderÂ?toevoegingenÂ?vanÂ?letters).Â?BijvoorbeeldÂ?als volgt:Â?PNOG8181JE01. ZodraÂ?uÂ?hetÂ?berichtÂ?heeftÂ?verstuurd krijgtÂ?uÂ?perÂ?smsÂ?eenÂ?berichtÂ?datÂ?u succesvolÂ?bentÂ?aangemeld.Â?InÂ?dit berichtÂ?staatÂ?eenÂ?wachtwoord.Â?Met hetÂ?wachtwoordÂ?enÂ?uwÂ?mobiele telefoonnummerÂ?kuntÂ?uÂ?viaÂ?de websiteÂ?www.politie.nl/noorden_oost-gelderlandÂ?uwÂ?gegevens zonodigÂ?raadplegenÂ?enÂ?wijzigen. OfÂ?bijvoorbeeldÂ?aangevenÂ?wanneerÂ?uÂ?metÂ?vakantieÂ?bentÂ?zodatÂ?u geenÂ?berichtenÂ?ontvangt.

ZoÂ?meldtÂ?uÂ?zichÂ?af

StuurÂ?eenÂ?berichtÂ?naarÂ?8844Â?met deÂ?volgendeÂ?tekst:Â?PNOGSTOP.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker AlleÂ?meisjesÂ?dieÂ?geborenÂ?zijnÂ?inÂ?de jarenÂ?1993Â?t/mÂ?1996Â?krijgenÂ?nogmaalsÂ?deÂ?gelegenheidÂ?omÂ?zichÂ?te latenÂ?vaccinerenÂ?tegen baarmoederhalskankerÂ?(deÂ?HPVvaccinatie).Â?OokÂ?deÂ?meisjesÂ?dieÂ?geborenÂ?zijnÂ?inÂ?1997Â?krijgenÂ?eenÂ?oproepÂ?zichÂ?teÂ?latenÂ?inenten.Â?DeÂ?GGD voertÂ?dezeÂ?taakÂ?uit.Â?HetÂ?HPV-vaccin wordtÂ?toegediendÂ?inÂ?eenÂ?serieÂ?van drieÂ?vaccinaties.Â?HetÂ?vaccinÂ?wordt doorÂ?middelÂ?vanÂ?eenÂ?injectieÂ?toegediendÂ?inÂ?deÂ?bovenarm.

DataÂ?enÂ?locatie

DeÂ?GGDÂ?heeftÂ?voorÂ?deÂ?inentingen deÂ?gemeentenÂ?HattemÂ?enÂ?Heerde samengevoegd.Â?DeÂ?locatieÂ?isÂ?inÂ?De OpenÂ?Poort,Â?VeldhoeveÂ?1Â?(8052Â?AB) teÂ?Hattem.Â?DeÂ?vaccinatiesÂ?vinden plaatsÂ?opÂ?19Â?april,Â?31Â?meiÂ?enÂ?18Â?oktober.Â?BijÂ?deÂ?vaccinatiesÂ?moetenÂ?de oproepkaartÂ?enÂ?hetÂ?vaccinatiebewijs wordenÂ?meegenomen.

MeerÂ?informatie

IsÂ?hetÂ?helemaalÂ?nietÂ?mogelijkÂ?om

opÂ?deÂ?aangegevenÂ?momentenÂ?te komen,Â?neemÂ?danÂ?contactÂ?opÂ?met deÂ?GGDÂ?IJsselland,Â?tel.Â?038Â?4281625Â?ofÂ?mailÂ?naar jeugdvaccinaties@ggdijsselland.nl. VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?enÂ?deÂ?laatste standÂ?vanÂ?zakenÂ?verwijzenÂ?wijÂ?naar deÂ?websiteÂ?www.ggdijsselland.nl, www.prikenbescherm.nl, www.rvp.nlÂ?ofÂ?www.rivm.nl/hpv.Â?U kuntÂ?ookÂ?bellenÂ?metÂ?hetÂ?gratisÂ?telefoonnummer:Â?0800Â?-Â?301Â?8051.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 24

4WWWHEERDENL

Verleende bouwvergunningen

Avondschietoefeningen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?verleend:

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

- lichteÂ?bouwvergunningÂ?voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? StationswegÂ?15Â?teÂ?Wapenveld Verzonden:Â?29Â?maartÂ?2010

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit.

TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

WoensdagÂ?14Â?aprilÂ?wordenÂ?avondschietoefeningenÂ?gehoudenÂ?op

hetÂ?artillerieschietterreinÂ?inÂ?Â’tÂ?Harde.Â?DeÂ?NieuweÂ?ZuidwegÂ?isÂ?danÂ?wel toegankelijk,Â?maarÂ?erÂ?isÂ?mogelijkÂ?welÂ?geluidshinder. VoorÂ?vragenÂ?ofÂ?klachtenÂ?overÂ?deÂ?schietoefeningenÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met deÂ?klachtenlijnÂ?vanÂ?Defensie:Â?0525Â?-Â?Â?657700. VoorÂ?klachtenÂ?overÂ?vliegverkeerÂ?kuntÂ?uÂ?bellenÂ?met:Â?0800Â?-Â?0226033.

Ingekomen bouwaanvragen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?24Â?maartÂ?2010Â?totÂ?31 maartÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?bouwaanvragenÂ?ontvangen: eenÂ?aanvraagÂ?omÂ?reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?gedeeltelijkÂ?vernieuwenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?KerkwegÂ?32Â?teÂ?Vorchten

- hetÂ?gedeeltelijkÂ?vergrotenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HogepadÂ?6Â?teÂ?Heerde

- hetÂ?gedeeltelijkÂ?vernieuwen/veranderenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?het perceelÂ?KanaaldijkÂ?70Â?teÂ?Wapenveld - hetÂ?geheelÂ?oprichtenÂ?vanÂ?eenÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceel

Ingekomen sloopmelding HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?24Â?maartÂ?2010Â?totÂ?31 maartÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?sloopmeldingÂ?ontvangen: - voorÂ?hetÂ?verwijderenÂ?vanÂ?asbesthoudendeÂ?golfplatenÂ?vanÂ?twee schurenÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? HogepadÂ?8Â?teÂ?Heerde EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen. VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

ElburgerwegÂ?24Â?teÂ?Heerde

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadat hetÂ?besluitÂ?totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffendeÂ?stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Verleende bouwvergunningen en buitenplanse ontheffingen

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?bouwvergunningÂ?en buitenplanseÂ?ontheffing,Â?alsÂ?bedoeldÂ?inÂ?artikelÂ?3.23Â?vanÂ?deÂ?Wet ruimtelijkeÂ?ordening,Â?verleend:

Verleende sloopvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?sloopvergunningenÂ?verleend:

Verzonden:Â?22Â?maartÂ?2010

- voorÂ?hetÂ?gedeeltelijkÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?serreÂ?enÂ?eenÂ?aantalÂ?murenÂ?van deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? BeeklandsewegÂ?8Â?teÂ?Heerde - voorÂ?hetÂ?geheelÂ?slopenÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?enÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?MussenkampsewegÂ?16Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?24Â?maartÂ?2010

TegenÂ?ditÂ?besluitÂ?kuntÂ?uÂ?beroepÂ?instellen.

TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

reguliereÂ?bouwvergunningÂ?voor: - hetÂ?geheelÂ?oprichtenÂ?vanÂ?eenÂ?bijgebouwÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?HorsthoekerbeekÂ?10AÂ?teÂ?Heerde

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 25

Een mooi cadeau handgemaakt en persoonlijk www.luxekaarsenenzeepjes.eu Stel niet uit. Nu het toilet vernieuwen, tegelwerk met wandcloset. Prachtig uitgevoerd met garantie. Voor de lage prijs van 1095 euro. Bosch, tel. 0639495870 Van je hobby je beroep maken? Kies voor het zelfstandig ondernemerschap!

,BOUPSFOHFTMPUFO PQWSJKEBHBQSJM 8FHFOT FFO VJUKF WPPS BMMF QFSTPOFFMTMFEFO WBO 3BCPCBOL /PPSEPPTU7FMVXF [JKO PO[F LBOUPSFO

]RHNW potentiÍle gastouders! Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu TE KOOP Diverse soorten aardappelen, Ottena en Surprise 20kg 5,50. Henk van ‘t Hof Dijkhuizerzandweg 13, Epe: 0578-620180.

HFTMPUFOPQWSJKEBHBQSJM0OTLBOUPPSJO)FFSEFBBOEF&QFSXFHJTEF[FEBHXFMHFPQFOE 7BOUPUVVS 7FSEFSLVOUVPQBQSJMUFSFDIUCJKPOTWJSUVFFMLBOUPPSEBUCFSFJLCBBSJTWJBUFMFGPPOOVNNFS   6JUFSBBSE LVOU V VX CBOL[BLFO PPL SFHFMFO WJB 3BCP *OUFSOFUCBOLJFSFO EF 3BCPGPPO FOEF3BCPMJKO 

Bakkeveen-Fr/Dr Wouden of Ameland-Terschelling t.h. chalets/stacaravans voorjaarskorting v.a. 20,p.d.: 0512-516096 of zie www.vdsluisvakanties.nl TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

CALLANTSOOG Te huur ruime bungalow, 200 meter van zee, 0224 - 581504. WOONRUIMTE TE HUUR Geisoleerd chalet , Comlp.keuken,douche Gemeubileerd, en ongemeubileerde chalets Prijs vanaf 425,00 pm, plus 150,00 pm Voorschot energie, 1x huur borg Tel 0578-614348 TE KOOP Kippenmestkorrels in zakken van 25 kg (voor ca. 200 m²) * GÊÊn verbranding * Vrijwel reukloos * Kiemvrij * Milieuvriendelijk

(FTMPUFOFOUPDIPQFO %BUJTIFUJEFF

Van de Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603.

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

Wil je graag met kinderen werken, maar heb je nog niet de juiste opleiding? Geen probleem!

]RHNW potentiĂŤle gastouders! Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

XXXSBCPCBOLOPPSEPPTUWFMVXFOM


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 6

Felicitaties voor Teun Mulder

EPE- Wethouder Rene de Vries heeft dinsdag de kersverse wereldkampioen baanwielrennen op het onderdeel tijdrit, Teun Mulder, in de bloemetjes gezet. De Zuukenaar wist de kilometer het snelst af te leggen in een nieuw record op een laagland baan. De wethouder en Teun kennen elkaar inmiddels al langer, Teun is in 2005 wereldkampioen geworden op de keirin en in 2008 ook op de tijdrit. Bij thuiskomst van het wereldkampioenschap baanwielrennen in Kopenhagen, was het huis in Zuuk versierd. “Dat hebben mijn ouders gedaan. Het bord hadden ze nog van 2008”, legt de 28-jarige Teun uit. Rene de Vries sprak zijn waardering en felicitaties uit namens de gemeente. “Het gaat ons om de waardering van je persoonlijke prestaties en om de stimulans die ervan uit kan gaan voor de jeugd

in Epe.” En de wethouder dacht aan het toeristische aspect van de overwinning. “Wie weet stimuleert dit het toerisme.” Teun is als topsporter werkzaam bij de politie Noord-Oost Gelderland. “Dat is ideaal want ik alle vrijheid om te sporten en ik heb de garantie voor een baan na mijn sportcarrière.” Hij traint 30 uur in de week in Apeldoorn en in Papendal. “Daarom is het moeilijk om werk te combineren met sport.” Sinds januari heeft Teun de beschikking over trainer René Wolff. “Het is ook deels dankzij hem dat dit gelukt is. Maar de tijdrit moet je toch in je eentje doen. Je moet zo hard mogelijk fietsen. De verschillen zijn zo klein. Het kwam echt niet aangewaaid.” Met zijn tijd, 1.00,341, heeft hij het Nederlands record dat op naam stond van Theo Bos verbeterd. In tegenstelling tot twee jaar

geleden waren ditmaal ook zijn ouders getuigen van het behalen van het kampioenschap. “Dan zie je daar een monstertijd op het scorebord staan maar dan moeten er nog mannen fietsen. En dan maar afstrepen hé”, aldus een trotse vader. Afstrepen tot en met de favorieten aan toe. Mulder was emotioneel tijdens de medailleuitreiking. “Tijdens die kilometer ga je zo diep. Je bent blij en hebt zoveel pijn en mijn ouders staan erbij. Dan krijg je tranen. Dat is lastig te omschrijven.” Van Koningin Beatrix kreeg hij een fax met felicitaties en zelfs een telefoontje van demissionair minister-president Jan-Peter Balkenende. “Nederland is trots op je”, zo zei de premier. Volgend jaar vindt het WK plaats in Apeldoorn maar het ultieme doel voor Teun is natuurlijk een gouden medaille op de Olympische Spelen in 2012.

BSO Koppel heeft de ruimte EPE– Stichting Koppel biedt op meerdere locaties in de gemeente Epe kinderopvang, maar ook buitenschoolse opvang. Eén van de locaties waar deze beide soorten van opvang zich gebroederlijk naast elkaar bevinden, is de locatie Kanjers aan de St. Crusiusweg in Epe. Even voor de duidelijkheid: de kinderopvang is bestemd voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. De buitenschoolse opvang (bso) richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Aan de St Crusiusweg was baby- en peuteropvang al langer mogelijk, maar in januari werden daar unit geplaatst voor de bso. Deze unit bevat een centrale ruimte met onder andere een poppenhoek, een keukentje een bouwhoek en een

tv-kamer. Langzamerhand stroomt deze bso van stichting Koppel vol al zijn nog niet alle plekken verzegd. Melle de Vos,coördinator van de buitenschoolse opvang van Stichting Koppel: “Het voordeel van deze twee vormen van opvang op één locatie tekenen zich nu al af. Ouders die hun kinderen op de baby- en peuteropvang plaatsen kunnen nu rechtstreeks door naar de bso. Wel zo prettig, voor ouders en voor de kinderen, want ze zijn al bekend met de locatie.” Bij de bso, waar kinderen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 14.30 uur terecht kunnen, is professionele begeleiding aanwezig. “De kinderen komen hier na schooltijd, dus is het vrije tijd. We willen dus ook graag

dat ze zich thuisvoelen. Ze kunnen lezen, spelletjes doen, tv kijken en we kunnen naar het grasveld hiernaast om bijvoorbeeld te sporten of spelletjes te doen. Daarnaast bieden we activiteiten aan, maar dat is niet verplicht. Hebben ze geen zin in die activiteit, dan mogen ze iets voor zichzelf doen, totdat ouders ze aan het eind van hun werkdag weer komen ophalen.” Hoewel de locatie zich naast de Gildeschool bevindt, wil dat niet zeggen dat alleen kinderen van deze school terecht kunnen op deze Koppel-locatie. “Deze locatie is niet schoolgebonden. We hebben vervoer, waarmee we de kinderen na schooltijd kunnen ophalen, zodat ze hier voor de bso terecht kunnen.”

HEERDE- Henk van Veenhuizen is vijftig jaar geworden. Natuurlijk mocht bij deze feestelijke dag een Abraham in de tuin niet ontbreken. Zijn familie had voor de mooie versieringen, waarop Henk heel trots is, gezorgd.

Schoon water: een uitdaging EPE- Steeds meer mensen gaan zich realiseren hoe belangrijk water is. Gelukkig maar, want het blijkt dat er ruim 1.100.000 mensen niet kunnen beschikken over schoon water, laat staan veilig drinkwater. De statistiek voor hygiëne toont een nog grimmiger beeld: 2,5 miljard mensen ontberen ook maar enige vorm van sanitaire voorziening. Rotaryclubs over de hele wereld zetten zich al vele jaren in om hierin verbetering te brengen. De millenniumdoelen van de VN spelen een belangrijke rol. Wat betreft water is men goed op weg, maar op het gebied van hygiëne is er nog veel te doen. In de huidige situatie zou het aantal mensen dat in 2015 toegang zou moeten hebben tot goede sanitaire voorzieningen 100 miljoen zijn. Dat zouden er 2,4 miljard moeten zijn. Twee speciale actiegroepen hebben zich sterk gemaakt voor het aanpakken watergerelateerde problemen, Rotary International

Resource Group” en de “Water and Sanitation Rotarian Action Group”. Deze groepen bieden hulp en geven steun en richting aan clubs die geïnteresseerd zijn in het realiseren van projecten op het gebied van water en hygiëne. Op 22 maart was het Wereld Water Dag en werd er opnieuw aandacht besteed aan dit onderwerp. ‘Aqua4all’ organiseerde bijvoorbeeld “Wandelen voor water”. Hierbij liepen 25.000 schoolkinderen van groep 7 en 8 een gesponsorde tocht van 6 km met 6 liter water als ‘ballast’. Volgend jaar zal Rotaryclub Epe weer proberen dit ook in de gemeente Epe te organiseren. Rotaryclubs in Nederland organiseren permanent activiteiten om mee te werken aan de millennium doelstelling van de Verenigde Naties. Er worden projecten gekozen en waarvoor sponsoren gezocht worden om mee te werken aan verbetering van waterkwaliteit en verbetering aan sanitaire omstandigheden.

HEERDE- Henriet Dijkgraaf is 12,5 jaar in dienst bij Geri’s kapsalon in Heerde. De collega’s wilden

dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, vandaar dat ze haar een lekker ontbijt aangeboden hebben.

Dorcas themadienst EPE- Op zondag 11 april om 19.00 uur wordt er een Dorcas themadienst gehouden in de Goede Herderkerk Epe met als thema “Mattheüs 25 eigentijds verpakt”. Een Bijbelse boodschap, ondersteund met aansprekend fotomateriaal en afgewisseld met samenzang, muziekoptredens en filmbeelden. Dorcas-directeur Ruud van Eijle en gospelzanger Gerald Troost verzorgen samen een themadienst. Gerald Troost: “Dorcas is een bruisende organisatie die ook speciaal voor jonge mensen veel te bieden heeft’. Ruud van Eijle: “Ons concept combineert traditionele ingrediënten zoals samenzang en verkondiging, met

nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden op het gebied van beeld en geluid.” De dienst is opgebouwd rond het thema ‘Ik was hongerig en gij hebt Mij te eten gegeven’, een Bijbelgedeelte uit Mattheüs 25. Van Eijle zal over deze Bijbelse boodschap (s)preken. Hij is als directeur van een hulporganisatie natuurlijk extra betrokken bij de armen. Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. De collecte in deze themadienst zal natuurlijk ten goede komen aan Dorcas.

Horsthoekschool loopt Palmpaasoptocht

HEERDE- De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van de Horsthoekschool te Heerde liepen vrijdagmorgen onder grote belangstelling van hun ouders, opa’s en oma’s hun Palmpaastocht in de buurt. Zij

zongen hun geleerde liedjes en droegen daarbij trots hun prachtig versierde stokken. De ouderraad had voor een traditioneel broodhaantje en een buxustakjes op de stokken gezorgd.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 27

Verjaardag, teambuilding, buurtfeest of gewoon een onvergetelijk avontuur? Wij bieden: - Waterskien - Wakeboarden - Banaanvaren - Funtubing - Watersportarrangementen Wij hebben opstapplaatsen in Fortmond en Veessen.

Kijk voor meer informatie op: www.watersportcentre.nl / tel: 06-22122070

Eiken rustiek lamelpakket

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

compleet gelegd

per m2

69,95

BOSCH BV Ontstopping & Dienstverlening

0578-661693 06-51575954

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 8

25 jaar kledingbeurs in ‘t Honk

Gratis autoruitreparatie in Heerde HEERDE- Zaterdag 10 april op het parkeerplaats (Marktstraat) naast het gemeentehuis te Heerde kunt u uw autoruit laten repareren. Het doorscheuren van een ster kan gemakkelijk, omdat temperatuurverschillen grote invloed hebben op het doorscheuren van een ster. Wanneer u met deze ruitschades blijft doorrijden (zonder te laten repareren) bestaat er een grote kans dat deze doorscheuren. Enige oplossing is dan nog vervanging van de voorruit. Voorkom dit en laat u ruitschade snel en vakkundig herstellen door Huizinga Graveeren Ruitreparatiebedrijf. Het herstellen van autoruitschades welke vuil en vocht bevatten, is moeilijk en vereist vakmanschap. Plak daarom altijd zo snel mogelijk een sticker op de ruitschade. Let op, deze sticker kan het doorscheuren van de ruit niet voorkomen, maar dient enkel om de beschadigde au-

toruit vrij te houden van vocht en vuil. Ruitschadestickers zijn gratis af te halen bij de ruitschadespecialist van Huizinga Graveer- en Ruitreparatiebedrijf Leek BV. Indien minimaal WA-extra verzekerd, is de reparatie van een sterretje in de autoruit geheel gratis. Het kost dus geen no-claim en er is geen eigen risico. Een groot deel van de autoruitschades kan snel en vakkundig gerepareerd worden. Wanneer een ruitschade niet hersteld wordt, bestaat de kans dat na verloop van tijd de ster in de voorruit doorscheurt. Met als gevolg dat een nieuwe voorruit geplaatst moet worden. Deze vervanging gaat ten koste van het eigen risico en dat bedraagt standaard 136 euro. Bij tijdige reparatie van de schade is dit gratis vanaf WA-extra. Voor eventuele vragen is men welkom tussen 9.00 en 17.00 uur op de aangegeven locatie bij de blauwe tent.

Zangkoor Mediona HEERDE- Zaterdag 10 april staat ’t Honk in Heerde van 9.00-11.00 uur weer in het teken van de kledingbeurs. Dit keer met een feestelijk tintje, want de beurs wordt 25 jaar georganiseerd. “Een mevrouw uit Rotterdam, Tineke Smit, kwam hier wonen en is er toen mee begonnen. Er was toen veel behoefte aan tweedehands kleding”, weet Diane van Limburg zich te herinneren. Zij is al ruim 15 jaar vrijwilliger bij de beurzen. “Ik ben er ingerold via de peutercrèche en omdat een vriendin van mij het deed. Ik ben altijd blijven hangen”, lacht ze. Diane is o.a. verantwoordelijk voor het uitgeven van de nummers en het klaarzetten van de rekken. In totaal zijn er zo’n 15 vrijwilligers. “Met z’n tweeën regelen we het aanvragen van de nummers. Vrijdagmiddag worden de rekken klaargezet en ’s avonds wordt alles gesorteerd en opgehangen. En dan natuurlijk de zaterdag, dan hebben we de meeste mensen nodig.” Het publiek dat hier op afkomt is zeer gevarieerd: “Je ziet van alles. Jonge ouders, maar ook veel opa’s en oma’s.” Overigens is er meer dan alleen kleding te vinden. Denk aan: bedjes, badjes, kinderwagens, autostoeltjes en dergelijke. “Het is altijd afwachten wat er weer wordt ingebracht”, aldus Diane. Er zijn altijd vier beurzen per jaar:

in januari, april, september en een speelgoedbeurs in november. De beurzen liepen altijd goed. “Een paar jaar geleden hadden we zelfs topdrukte. Dan deed je de deur ’s ochtends open en stonden er al veel mensen te wachten. Tegenwoordig is dat toch wat minder, maar waar het aan ligt? Geen idee. Ik ben wel eens bij een beurs in Westenholte geweest en daar is het nog steeds druk. Misschien dat het komt doordat er steeds meer van dit soort beurzen zijn”, denkt Diane. Het aanbod is onveranderd groot. “Eerder werd er massaal babykleding ingebracht, maar nu zie je veel volwassenen kleding. De komende beurs is er ook veel positiekleding.” Diane hoopt nog lange tijd bij de beurs betrokken te blijven. “Het is heel gezellig en vooral het contact met de mensen vind ik leuk”, zegt ze. “Maar ik hoop wel dat het weer wat drukker wordt. Dat zou ook mooi zijn voor ’t Honk.” 20% van de totale opbrengst komt immers bij ’t Honk. Voor de besteding van de opbrengst wordt altijd iets voor de groepen binnen ’t Honk gezocht. U kunt daar gelijk aan meewerken, door op zaterdag 10 april tussen 9.00-11.00 uur naar ’t Honk te gaan. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is de toegang dan gratis. Verder is er koffie met cake (cake gesponsord door Plus) en een attentie

bij de kassa. Mensen die mee willen doen, kunnen een verkooplijst en nummer aanvragen bij de organisatie. Voor nummers en informatie over de spelregels van de beurs kan men terecht bij Marga van Essen, tel. 0578-696889 en of Diane/Mieke van Limburg, tel. 0578-692760. Zie ook www.bintwerk.nl/ sociaal cultureel werk. Op vrijdagavond 9 april kan men de artikelen van 19.00 tot 20.30 uur inbrengen. Buurthuis ’t Honk bevindt zich aan de Zwolseweg 29 in Heerde.

EPE- De repetities van de Eper Zanggroep Mediona onder leiding van dirigent Rein van Heerde staan op dit moment in het teken van het Bevrijdingsdagconcert op woensdag 5 mei in de feesttent van het Loefpark in Epe. De Wilhelminavereniging organiseert deze muzikale dag. Mediona opent de concertdag om 11.00 uur. Rein van Heerde uit Kampen is bij het begin van dit jaar de nieuwe dirigent van het koor geworden. Na zeven jaren voor het Mediona koor te hebben gedirigeerd is er afscheid genomen van Rina Nass. Nieuwe leden zijn altijd welkom bij Mediona. De repetitieavond is op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in de Prinszaal van de Eper gemeentewoning.

TV Hattem HATTEM- De uitzendingen van TV Hattem. Ellen Vola vertelt wat het voorjaarsprogramma in Hattem u biedt, oude PalmPasen traditie in Hattem weer in ere hersteld, NL doet in Hattem, Hattemer topsporter gehuldigd in ‘de Triangel’, High level reisservice voor VIPS’s vanuit Hattem en Project Bernardstate aan de Hoopjesweg toegelicht. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

Bijzondere paasviering op C.C. de Noordgouw EPE- De peuters van peuteropvang Kwebbels zochten paaseieren bij ’t Dalletje in Epe. Het was erg spannend en moeilijk om tussen die “hoge bergen” naar eieren te

zoeken, maar ze kregen gelukkig hulp van de paashaas. Als de peuters moe waren van het zoeken, keken ze lekker bij mama op veilige hoogte naar die gekke paashaas.

Fotowandeling met SWO/E

HEERDE- Op 1 april heeft het koor ‘de Regenboog’ onder leiding van Herman Riphagen meegewerkt aan de Paasviering op C.C. de Noordgouw. Dit koor bestaat uit ongeveer 35 mensen met een beperking. Elk jaar vieren de leerlingen op Witte

Donderdag het Paasfeest. Het thema was: “Voor jou, juist voor jou”. Door middel van stukjes tekst, muziek, een sketch en een verhaal werden drie aspecten benoemd die met Pasen te maken hebben, nl. liefde, vertrouwen en belofte. Het koor

‘de Regenboog’ liet drie maal van zich horen met liedjes die pasten bij thema’s. De ontmoeting tussen dit koor en de bijna duizend leerlingen van de school werd een echt “paasfeest” die de leerlingen van de school niet snel zullen vergeten.

EPE- Stichting Welzijn Ouderen Epe organiseert op dinsdag 27 april een fotowandeling. Onder begeleiding van een docent leert men, tijdens een voorjaarswandeling door een prachtig, afwisselend landschap, kijken, herkennen en hopelijk betere foto’s maken. Deelnemers worden om 9.00 uur in de Eper Gemeente Woning ontvangen met een kopje koffie of thee waarbij men uitleg krijgt over landschapfotografie. Vervolgens vertrekt de groep per auto naar “De Engelmanskamp” aan de Elburgerweg in Heerde. Vandaar uit begint de wandeling die circa 1,5 tot 2 uur duurt. De wandeling gaat over onregelmatig terrein dus deelnemers dienen goed ter been te zijn. Ook is een goede beheersing van de eigen foto uitrusting (hetzij analoge (film) of digitale camera)

vereist. Bij slecht weer of bewolkte hemel gaat de wandeling niet door, u wordt de dag ervoor daarvan op de hoogte gesteld. Indien de fotowandeling op 27 april niet door kan gaan, is de reservedatum voor de fotowandeling dinsdag 4 mei. De deelnemersbijdrage bedraagt 7,50 euro, inclusief syllabus op CD-ROM over landschap fotografie. Deelname alleen mogelijk na opgave bij de SWO/E. Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij: Stichting Welzijn Ouderen Epe, tel. 0578– 620988, alle werkdagen van 8.30– 12.00 uur.

Bingo WAPENVELD- De volleybalvereniging P.S.H. houdt op woensdag 7 april een bingo in ’t Spyker, Puttersweg 1, Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 29

Wij gaan nogal eens over de tongÂ… NIEUW

)NSAMENWERKINGMET HUISARTSENEN6IATTENCEVraagprijs: € 234.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Leeuwerikweg 30, Wapenveld

-Prachtige, moderne hoekwoning met verlengde garage op een goede locatie! -Woonkamer v.v. houtkachel en eiken vloer -Dichte keuken met alle inbouw apparatuur -1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer v.v. ligbad en toilet -2e Verd.: vaste trap naar 4e slaapkamer met dakkapel en grote bergruimte -Vrijstaande stenen garage/schuur met smeerput, besloten tuin -Een woning met vele extraÂ’s, een heerlijk thuis, kom kijken!

3TART APRIL

MOZA, een persoonlijke zaak !

IN7ENDHORST

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken

)SALAKLINIEKENEN$IAGNOSEPUNT BIEDENNUOOKTOPZORGOPDE6ELUWE 0OLIKLINIEK(EERDEISGEVESTIGDIN LOCATIE7ENDHORSTVAN6IATTENCE (ETISERGEMOEDELIJKENKLEIN SCHALIG ZONDERDEDRUKTEVANHET ZIEKENHUIS%NALLESISGELIJKVLOERS 5BENTVANHARTEWELKOM

Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

7ESTARTENMET 3PREEKURENVAN

$IAGNOSEPUNT

„#ARDIOLOGIE „#HIRURGIE „'YNAECOLOGIE „)NTERNEGENEESKUNDE „+INDERGENEESKUNDE „/RTHOPEDIE

"INNENDEPOLIKLINIEK ISOOK$IAGNOSEPUNT GEVESTIGDVOORBLOED ENRyNTGENONDERZOEK OPVERWIJZINGVANUW HUISARTS

Wij verzorgen graag de catering. Informeert u vrijblijvend of bezoekt u ons op industrieterrein “De Hessenpoort�, Lippestraat te Zwolle.

!FSPRAAKMAKEN/VERLEGDEMOGELIJKHEDENMETUW HUISARTSOFHETSECRETARIAATVANUWBEHANDELENDARTS

+IJKVOORINFORMATIEOPWWWISALANLPOLIKLINIEKHEERDEENWWWDIAGNOSEPUNTNL

HĂŠ Kidz! De nieuwe schoenen voor het voorj voorjaar zijn weer binnen! Er is weer ssuper veel keus! En, of je nou n brede of juist sma voeten hebt, hele smalle ze passen nog perfect ook! Kom snel even kijken!

Doe jij ook mee aan de wedstrijd ‘Pimp je ouwe schoen’?!? Kijk op onze website

ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE VLOER- EN WANDTEGELS W W W. E L F E R I N K S C H O E N E N . N L HATTEM - KERKSTRAAT 23 - TEL. 038 4441314 KAMPEN - OUDESTRAAT 152 - TEL. 038 3333937 RAALTE - GROTESTRAAT 26 - TEL. 0572 358975

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

âœ

Reparatie van: â—? witgoed â—? inbouwapparatuur â—? huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

âœ

www.elferinkschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 10

Paasbrodenactie Hummelhoekje succes

Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit stuk. De redactie behoudt zich verder het recht voor ingekomen stukken te weigeren, te redigeren en/of in te korten.

GBP vraagt zich af: Hoe ver kun je als columnist gaan?

EPE- De peuters van peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje in Epe zijn op pad geweest om aan familie, buren en vrienden paasbroden te verkopen tijdens de jaarlijkse Paasbrodenactie. Kukelbroden, Fragipantaartjes of een ‘gewoon’

paasbrood; de kinderen wisten er veel te verkopen. En natuurlijk was er voor degenen die de meeste had verkocht een prijsje te winnen. Douwe Pannekoek wist de meeste broden te verkopen. Hij kreeg een

Piratenkoor neemt 2e CD op

WAPENVELD- Het Wapenvelds piratenkoor “De Zingende Padd`n” is afgelopen dinsdagavond opnieuw de studio in gedoken om hun 2e Cd op te nemen. Het koor dat mede door hun eerste CD grote bekendheid kreeg, heeft afgelopen weken flink geoefend zodat het geheel bruisend zal klinken.

De CD zal de naam krijgen “De Zoute Zee” wat ook gezongen zal worden met als solist Dick Boom. Er zal binnenkort nog een tweede opnameavond volgen, waarna de CD geperst zal worden. Wanneer hij precies op de markt zal komen is nog niet bekend, maar u zult er van horen.

toepasselijke paaspuzzel. Voor Lianne van de Wetering was de tweede prijs; een memospel. Puk Hoekjen kreeg een eierschilderapparaat. De opbrengst van de Paasbrodenactie komt helemaal ten goede aan de peuters zelf.

E-tjes spelen op hoofdveld VAASSEN- Twee teams van de E-tjes van SV Vaassen spelen zondag 11 april voorwedstrijden op het hoofdveld. Voordat de hoofdmacht om 14.00 uur aantreedt voor het duel tegen Voorwaarts mogen de jongste spelers hun balvaardigheden tonen. De E1 en E2 spelen tegen hun leeftijdsgenootjes uit Twello. De voorwedstrijden op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen beginnen om 12.30 uur. Natuurlijk hopen de talenten uit de jeugd op veel publieke belangstelling. Spelen op het hoofdveld maakt de wedstrijden extra bijzonder. Na afloop van de voetbalwedstrijden is er gezellige live muziek in het clubhuis. Ook wordt het rad van fortuin aangeslingerd, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Cabaret Amusement Vrouwen van Nu

Elke dinsdag valt deze krant bij alle huishoudens in de gemeente op de mat. De editie van vorige week deed onze wenkbrauwen echter van oor tot oor fronsen. In de column “Prikkelpraat” doet zittend wethouder Lieske, onder het pseudoniem “Warenar” uitspraken over GBP, haar raadsleden en hun functioneren. Al in zijn eerste column verlaagt hij zich tot een bedenkelijk niveau. Wij vragen ons af of dit een vorm van wraak op onze verkiezingsoverwinning is en of hij zich bewust is van de spelregels van het informeren naar een coalitie toe. Er heeft vrij snel na de verkiezingen een gesprek plaatsgevonden met de fractieleiders over de coalitievorming. Het advies was om een gesprek aan te gaan met GBP. De informateur heeft ons nooit uitgenodigd voor een gesprek en heeft zich dus niets van dit advies aangetrokken. Hierdoor voelden wij ons terecht niet gerespecteerd en daarom is een handdruk tijdelijk niet gepast. Als we het gaan hebben over respect en een goede wederzijdse behandeling dan kunnen anderen, onder wie de heer Lieske, ook wel eens in de spiegel kijken. Je kunt de 1400 inwoners van de gemeente die vertrouwen hebben in ons als partij toch niet laten geloven dat de opmerkingen in de betreffende column feiten kunnen worden genoemd? Natuurlijk, een column bestaat voor een groot deel uit iemands mening, maar de manier waarop deze columnist dit uitdraagt doet denken aan de mening van iemand die kampt met een grote dosis frustratie, waarvan hij vindt dat hij dit op deze manier de openbaarheid in moet sturen. Onze grote vraag is, waar gaat dit nog toe leiden? We willen niemand beschadigen, u constateerde dit in ons verkiezingsprogram en pleitten al 43 jaar lang (in onze gemeente) voor een respectvolle manier van samenleven. Namens fractie en bestuur van GBP Heerde

Feestavond voor vrijwilligers

VAASSEN– Bij voetbalvereniging SV Vaassen is het al jarenlang gebruikelijk dat de vrijwilligers met een feestavond worden bedankt voor hun inzet. Zaterdag was de kantine goed gevuld met degenen die een taak bij de vereniging op zich nemen. Na een stamppotbuffet trokken de Vaassense vrijwilligers in groepjes

door de wijk om enkele opdrachten te vervullen. Tot slot stond in de kleedkamers van alles gereed om creatief aan de slag te gaan. SV Vaassen-voorzitter Ben Meuleman sprak zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de club blijft draaien. Na het uitreiken van de prijzen voor de creatieve uitingen, werd de feestavond muzikaal voortgezet.

Rommelmarkt en caravanverkoop VAASSEN- Op zaterdag 24 april organiseert de wijkvereniging “De Kouwenaar” haar jaarlijkse rommelmarkt voor de jeugd en volwassenen. Vanaf 9.00 uur is het terrein van De Kouwenaar open om een ieder gelegenheid te geven hun “handel” uit te stallen op bijvoorbeeld een kleedje of zelf meegebrachte kraam. Vanaf 10.00 uur zal dan de start zijn van de verkoop. De tarieven die gehanteerd worden, zijn 7,50 euro voor plekken zowel binnen als buiten. Er is ook de mogelijkheid om in het weiland

uw caravan/tent en kampeer artikelen te verkopen. Het tarief hier is 10 euro. Tevens zal de catering van de Kouwenaar zorg dragen voor de inwendige mens. Tussen de handel door kunnen er ook nog leuke prijzen gewonnen worden met het rad van avontuur. Voor alle verdere informatie en het reserveren van de tafels en plaatsen kunt u zich dagelijks wenden tot de Kouwenaar, Woestijnweg 61, tel. 0578-574308 of de heer G. Bosch tel. 06-51892556.

Epetanque EPE- Nog eenmaal is de cabaretgroep Amusement te gast bij de Vrouwen van Nu afdeling Vaassen/ Emst. In 1997 is de groep enthousiast begonnen met het verzorgen van een optreden voor eigen leden. Na het eerste wat zenuwachtige optreden is de groep steeds verder

gegroeid. Na 2 jaar werden zij zelfs gevraagd om buiten de eigen afdeling op te treden. Zo waren er door de jaren heen verschillende optredens in de regio. 10 jaar lang was de cabaretgroep Amusement een hechte groep en een vast gezicht voor hun publiek. Na deze 10 jaar

besloten er wat leden van het eerste uur er mee te stoppen. Toch ging de groep verder tot het jaar 2010. Vrijdag 9 april verzorgen zij nog eenmaal een avondvullend programma. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in dorpscentrum de Hezebrink te Emst.

EPE- Op het jeu de boulespark van Epetanque aan de Leenhofweg te Epe is het maandelijkse Euro Toernooi gehouden, 28 deelnemers meldden zich en na de 3 spannende wedstrijden was de 1e prijs voor Arjan v. Huffelen met 3 gewonnen wedstrijden + 28 punten. 2e Frans Beers, 3 gewonnen wedstrijden + 27 punten. 3e Wim v.d. Horst, 3 gewonnen wedstrijden + 23 punten. 4e Thea Bos, 3 gewonnen wedstrijden + 18 punten. 5e Hennie Westerveld, 2 gewonnen wedstrijden + 21 punten. 6e Bertus v. Vemde, 2 gewonnen wedstrijden 15 punten. 7e Aagje v.d. Horst, 2 gewonnen wedstrijden + 13 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werden verzorgd door Co Koopman.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 211

Â…dat krijg je als je doet wat jeÂ… NIEUWVraagprijs: € 258.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ Vinkenweg 14, Wapenveld

- Zeer moderne hoekwoning met grote garage (8m x 4m) voorzien van zolder - Woonkamer 28m² met houtkachel (Flam) en laminaat vloer. Bijkeuken 6m² - Half open, zeer fraaie en luxe, keuken - 1e Verd.: Overloop, 3 ruime slaapkamers en moderne zeer luxe badkamer (2010!) - 2e verd.: Via vaste trap naar royale zolderruimte, 4e slaapkamer mogelijk! - Een “MODELWONING”, perfect afgewerkt en v.v. alle gemakken!

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Nieuw in de regio Epe:

Openingsaanbieding Ter kennismaking met Breakfast@yours

Een jarige, een bruidspaar, zomaar iemand verwennen met een goed begin van de dag of een lazy weekend voor jezelf! Een verzorgd ontbijt met verse producten die worden ingekocht bij lokale of regionale bedrijven. Een Breakfast@Yours-ontbijt is altijd vers en wordt altijd smaakvol gepresenteerd. Bart Pool Installaties

Paasontbijt van E 27,50 voor

E23,50 Kijk snel op onze website en bestel uw Paasontbijt voor 2 april!

Kijk snel op onze website en bestel vandaag nog het ultieme verwencadeau.

Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

Ontbijtservice voor thuis en kantoor.

www.bartpoolinstallaties.nl

Tel.: 0578-612610 | E-mail: info@breakfastatyours.nl | www. breakfastatyours.nl

Wok van Hattem bestaat 10 JAAR! dit vieren wij met dagelijkse

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ELKE 4e PERSOON GRATIS! ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN DE BESTE KWALITEIT VOOR 1 PRIJS All-In Wokarrangement

van 23 maart tot en met 11 april

â‚Ź 25,00 â‚Ź 28,50

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

â‚Ź 1,75

Deze actie geldt niet icm met andere aanbiedingen.

Dins- t/m Donderdag Vrij- t/m Zondag en Feestdagen

2 uur â‚Ź 23,00 3 uur â‚Ź 25,50 Kinderen t/m 11 jaar per leeftijdsjaar â‚Ź 1,50

AFHAAL SUPERSTUNTS

Met wokken, grillen, warm-, koud-, ijs en drankbuffet Reserveren gewenst Deze actie loopt tot en met mei 2010 en is alleen geldig van dinsdag tot en met donderdag. Niet geldig op feestdagen en i.c.m. andere aanbiedingen. Kinderen t/m 11 jaar tellen niet mee.

Babi Pangang â‚Ź11,20 â‚Ź 6,50 max 4 porties per klant. Foe Yong Hai â‚Ź 8,90 â‚Ź 5,50 max 4 porties per klant. Babi Ketjap â‚Ź11,70 â‚Ź 6,50 max 4 porties per klant. 2 stuks gehaktbal met zuur gratis bij besteding van â‚Ź15,00. 5 stuks kipvleugels gratis bij besteding van â‚Ź15,00. Portie Kroepoek gratis bij besteding van â‚Ź15,00. Gesloten.

Apeldoornseweg 1D 8051AA Hattem tel: 038-4443751 www.wokvanhattem.nl info@wokvanhattem.nl

OPENINGSTIJDEN: Maandag GESLOTEN Dins- t/m vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur Zater- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur Zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 12

Kamphorst genomineerd voor Bakker met Ster HEERDE- Banketbakkerij Tearoom Kamphorst uit Heerde maakt kans op de titel ‘Bakker met Ster 2010’. Deze banketbakker behoort tot de in totaal 49 genomineerde bakkerswinkels voor de landelijke verkiezing die jaarlijks wordt gehouden in opdracht van de bakkerijbranche. De verkiezing ‘Bakker met ster’ bestaat uit drie categorieën: ‘Bakker met Ster’, ‘Banketbakker met ster’ en ‘Patissier met ster’. Op 1 juni worden tijdens het Nationaal Bakkerij Gala één, twee of drie sterren uitgereikt aan die bakkerijen die de beste kwaliteit en service bieden en hun klanten het meest in de watten leggen. En wie weet is banketbakkerij Kamphorst er een van. Banketbakker Herco Veldhuizen van Banketbakkerij Tearoom Kamphorst is blij met de nominatie. “Dit is super. Eerlijk gezegd, zou het me ook een klein beetje tegengevallen zijn als we niet genomineerd waren. Maar we zijn er nog niet. De finale is in aantocht en als we inderdaad een of meer sterren zouden winnen, zou ik enorm trots zijn en dat ook naar buiten uitdragen. Ik ben sowieso trots op mijn vak. Elke dag wil ik mijn klanten verrassen. Maar waar iedereen hier steevast voor terugkomt, zijn de Heerdenaartjes. Die gaan erin als koek.” Volgens Frank Janssen, hoofd marketing en communicatie van het NBC heeft de verkiezing als doel de kwaliteit en het imago

van de totale bakkerijbranche te bevorderen. “Uitzonderlijke prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid willen we daarom belonen met één of meer sterren. Wie 1 ster behaalt, levert een uitzonderlijke prestatie, 2 sterren staat voor een meer dan uitzonderlijke prestatie en een bakkerij die drie sterren in de wacht sleept, heeft een unieke prestatie geleverd. En die ster(ren) krijgt men niet zomaar. Na een uitgebreide voorronde starten de genomineerden nu met de finaleronde. Na deze finaleronde, die bestaat uit een klantenquête, uitgebreide productbeoordelingen en de deskundige oordelen van een retail- en ondernemersjury, worden uiteindelijk de sterwinnaars geselecteerd. Wie geen ster(ren) wint, hoeft niet per se te treuren. Alleen al de nominatie kan zorgen voor veel positieve aandacht voor de bakkerij.

WAPENVELD- Van 11 t/m 17 april is de Hartweek. Zo’n 75.000 collectanten gaan op pad om geld op te halen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Van elke euro gaat 0,80 euro naar wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg, preventie en voorlichting. De Hartstichting vraagt de bevolking te geven aan de collectant of te storten op giro 300. De financiële steun van de bevolking is van groot belang, omdat de Hartstichting geen financiële steun krijgt van de overheid. In 2009 werd meer dan 4,2 miljoen euro opgehaald tijdens de Hartweek. Hart- en vaatziekten hebben een enorme impact op de samenleving. Een op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Bij vrouwen is het zelfs doodsoorzaak nummer één. Jaarlijks sterven zo’n 41.000 Nederlanders door een hartinfarct, beroerte of andere hart- of vaatziekte. Hoewel het aantal sterfgevallen afneemt, neemt het aantal patiënten toe. Op dit moment zijn er zo’n 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar verwachting stijgt dit tot 1,3 miljoen in 2020.

Met deze verkiezing willen we aantonen dat de bakkerijbranche een mooie branche is waarin mensen hard werken, en heerlijke kwaliteitsproducten maken.” De organisatie van ‘Bakker met Ster 2010’ is in handen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in Wageningen. Het is haar taak om deze verkiezing onafhankelijk en objectief uit te voeren. Om dit te kunnen toetsen en waarborgen staat de organisatie onder toeziend oog van een Raad van Toezicht.

Stamppotbuffet

Vaccinatiemiddagen konijnenziekten

Kaartavond

HATTEM- Konijnenbezitters opgelet: alle konijnen in Nederland lopen een risico op besmetting met verschillende konijnenziekten. De belangrijkste ziekten zijn myxomatose en VHD (Viral Hemorrhagic Disease). Deze ziekten worden overgedragen via stekende insecten zoals muggen en vlooien, via direct contact (buitenkonijnen), maar ook via besmet voedsel of besmette kleding (bijvoorbeeld schoenen). Konijnen die in huis worden gehouden lopen zodoende net zo goed een risico op besmetting. Beide ziekten verlopen meestal dodelijk en zijn niet te behandelen. Gelukkig kan er wel tegen ingeënt worden. Dit moet 2 maal per jaar gebeuren om

EPE- Bij de laatste kaartavond van dit seizoen van JBC Epetanque wist Henk Jonker bij het klaverjassen de overwinning te behalen met 5509 punten. 2e Diet Koeling met 5008 punten. Bij het jokeren was de overwinning voor Elly Dijkhof met 42 punten, 2e werd Aagje v.d. Horst, 68 punten, 3e Bertha Berghorst 69 punten. De prijsuitreiking en wedstrijdleiding werden verzorgd door Co Koopman. Vanaf 1 april worden op donderdagavond de wekelijkse Mixtoernooien gehouden. Zie ook www.Epetanque.nl.

voldoende bescherming te geven, bij voorkeur in het voor- en najaar. Alle gezonde konijnen vanaf 8 weken leeftijd komen in aanmerking voor een inenting. De prikjes zijn voor een konijn niet pijnlijk en een konijn voelt zich er ook niet ziek

Collecte Hartstichting

van naderhand. Dierenkliniek Hattem heeft 2 speciale vaccinatie middagen: woensdag 7 en vrijdag 9 april van 15.30 – 16.30 uur. Bent u tijdens deze dagen verhinderd, dan kunt u contact opnemen met Dierenkliniek Hattem.

Sam’s Kledingactie HATTEM- Op maandag 19 april van 8.00– 20.00 uur vindt in Hattem de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen: Garage aan de Eijerdijk 53 Hattem en de hal van het Andreashuis van de R.K. kerk aan de Zuiderzeestraatweg 9 Hattem. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie www.samskledingactie.nl of bel naar 073-6871060.

EPE/VAASSEN- Op woensdag 14 april is er in de Speulbrink en de Klaarbeek een Stamppotbuffet. De tijden zijn: Speulbrink in Vaassen om 16.30 uur, Klaarbeek in Epe om 12.30 uur. Op donderdag 15 april (tijd 12.30 uur) kunt u deelnemen aan het buffet in het Ebbenhuis te Emst. Deze buffetten zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Epe en hebben als doel het bevorderen van de sociale contacten. Wilt u deelnemen aan een van deze buffetten, dan kunt u zich opgeven (tijdens kantooruren) tot uiterlijk maandag 12 april voor 12.30 uur bij de receptie van de Klaarbeek, tel. 0578-578400. Voor het Ebbenhuis tel. 0578 661804/661068. Bij het opgeven is het belangrijk dat u zelf meldt op welke locatie u deel wilt nemen aan het buffet.

Praktijk Rise Up

Rommelmarkt Hervormde Gemeente

WAPENVELD- Op de foto ziet u slechts een klein deeltje van een grote kleding- en rommelmarkt die elke 2 jaar gehouden wordt op het kerkplein van de Hervormde Gemeente te Wapenveld. Dit jaar zal de rommelmarkt plaatsvinden op Koninginnedag 30 april, van 13.00- 16.00 uur. Hiermee wordt de inwoners van Wapenveld en andere geïnteresseerden, naast de activiteiten van Oranjevereniging

Maxima in het Stationspark een breder aanbod aan Koninginnedagactiviteiten geboden. Voor deze rommelmarkt wordt op zaterdag 17 april van 9.00- 12.00 uur een inzamelochtend gehouden. U kunt dan uw goederen brengen aan de Kerkstraat 2. Let u op de folder die begin april huis aan huis in de Wapenveld wordt rondgebracht voor meer informatie. De rommelmarkt wordt, net als voorgaande jaren, in

het kader van een landelijk HGJB project gehouden. Dit jaar met het thema “Gewoon Gastvrij”, waarmee de HGJB landelijk geld bij elkaar wil brengen voor de GKJTU kerk op Java. Een christengemeente die zich gastvrij opstelt in een moslimomgeving. Als Hervormde Gemeente in Wapenveld helpen ze mee aan dit project en hiervoor zullen in de komende weken diverse acties gehouden worden.

HEERDE- Cora Larson-Blokland is vorig jaar gestart met haar Praktijk Rise Up; praktijk voor psycho-sociale therapie en christelijke hulpverlening te Heerde. Cora heeft de opleiding voor psycho-sociaal therapeut gevolgd bij Bureau de Roos. “Ik heb daar zelf ontzettend veel geleerd”, geeft Cora aan. “En zo is het verlangen gegroeid om het geleerde in praktijk te brengen en hen, die om wat voor reden dan ook, vast gelopen zijn -en wel wat hulp gebruiken kunnen - bij te staan.” Cora richt zich vooral op mensen (vanaf 18 jaar) die worstelen met een Burn Out of overspannenheid. Cora: “Ik heb zelf ook wel eens een fase in mijn leven gehad dat ik totaal opgebrand was. Ik kan mensen die een Burn-Out opgelopen hebben vanuit mijn eigen ervaring dan ook goed begrijpen”. Zij vervolgt: ”Als

je bij mij in de praktijk komt dan kijken we samen naar hoe de BurnOut ontstaan is, wat je kunt doen om tot herstel te komen en, indien nodig, hoe je je levenspatroon veranderen kunt om zodoende een BO in de toekomst te kunnen voorkomen.” Naast haar doelgroep, mensen met Burn-Out, kan Cora ook hen begeleiden die worstelen met andere problematieken. “Denk hierbij aan rouwverwerking, depressiviteit, identiteitsproblemen, zingevingsvraagstukken etc. Ook deze mensen zijn van harte welkom in mijn praktijk”, vervolgt zij. Praktijk Rise Up is een christelijke hulpverleningspraktijk, maar iedereen is uiteraard van harte welkom. Schroom niet om contact met haar op te nemen, tel. 0578-694931, email; praktijkriseup@live.nl. Voor verdere informatie www.praktijkriseup.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 213

Â…belooft: Daadwerkelijk verkopen !

www.go4kids.nl 

Vraagprijs: € 338.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 10 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. * Flexibele, professionele kinderopvang thuis Officieel geregistreerd ** samenwerking op de N.W. Veluwe * Belang van het kind staat centraal ** offerte op van maat Blijvend volgen de koppeling * *

Gediplomeerde gastouders Door GGD wederom als professioneel bureau beoordeeld

Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl

Van Gerrevinkstraat 1, WÂ’veld - Markant vormgegeven vrijstaande woning met aangebouwde schuur en ruime tuin - Op loopafstand van het centrum gelegen - Woonkamer met fraaie parketvloer - Half open keuken (2009) v.v. inb. app. - Eethoek met openslaande deuren naar terras, kelder en bijkeuken - 1e Verd.: 4 slaapkamers en fraaie badkamer v.v. whirlpool en douche - Aangebouwde stenen schuur. Vergunning voor garage aanwezig.

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

DV Dijkstra Verhuur BV Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens ¡ Verhuisw to’s ¡ Bestelau bussen ¡ Personen

Lohuis

Montage- en Timmerbedrijf

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

GEZOCHT! Voor al uw montage- en timmerwerk Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 - Montage kozijnen (kunststof/hout) Parttimer hulp voor in de keuken www.delangemuuremst.nl

- Montage keukens en - Montage dakkapellen en dakramenparttime hulp - Afbouw stuc- en pleisterwerk voor de bediening Vraag voor 2-pers. geldig van wo. 07/04/'10 t/m di. 20/04/'10 - Montage/levering complete badkamers liefst met ervaring vrijblijven d * Kerry Ko - Montage/levering tegelwerk Samen voor vanaf 16 eejaar! n offerte * Babi Pangang - Kleine verbouwingen in en om uw huis a

Afhaalmenu

* Ajam Ketjap * Gon Bao Kai

€15,50

an.

GEZOCHT! Voor onze maandelijkse aanbieding: www.lohuismontage.nl incl. witte rijst

Tel. 038-4440803 of 06-51354624 info@lohuismontage.nl Internet: www.lohuismontage.nl

(Kipfilet met groenten in Gon Bao saus)

Zonwering nodig of raamdecoratie? Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 14

Iduna Hattem geeft succesvol jubileumconcert

Heerder avondvierdaagse HEERDE- De Heerder Avondwandelvierdaagse vindt dit jaar plaats van maandag 19 t/m donderdag 22 april. De organisatie is in handen van Wandelsportvereniging “Blijf Fit” te Heerde-Wapenveld, gesponsord door de Rabobank NoordVeluwe. ADe afstanden zijn: 3, 5 en 10 km per avond (de 3 km is geschikt voor rolstoelers). Startlocaties: de eerste 2 avonden de kantine van v.v. SEH, Veldkampseweg 2, de laatste 2 avonden het Dorpshuis, bij de v. Meursweide. De scholen en zorginstellingen hebben inmiddels groeps-inschrijfformulieren ontvangen. Voor individuele wandelaars is er een mogelijkheid tot voorinschrijving op donderdag 15 april van 19.00- 21.00 uur in de SEH-kantine, het inschrijfgeld bedraagt dan 3,50 euro inclusief

herinneringsmedaille. Bij na-inschrijving bij het startbureau op 19 en 20 april is het inschrijfgeld 4 euro inclusief medaille. Om voor een medaille in aanmerking te komen dient minimaal 3 avonden gelopen te worden. Starttijden: individueel van 17.45 tot 19.00 uur, schoolgroepen 18.00-19.00 uur. De laatste avond wordt afgesloten met een groot defilé, waaraan alle, rond 1300 wandelaars deelnemen. De route van het defilé is als volgt: Start Europaweg, LA Sportlaan, RA Molenkampweg, LA Kamperweg, Rotonde half rond, RA Stationsstraat, LA Dorpsstraat, RA parkeerplaats voor het gemeentehuis, RA terug naar de v. Meursweide. I.v.m. het defilé zal de Europaweg van 19.00 tot 20.15 uur voor het verkeer afgesloten zijn.

Theorieavond Hondenschool

HATTEM- Accordeon- en mandolinevereniging Iduna kan terugkijken op een succesvol jubileumconcert. Het talrijke en enthousiaste publiek genoot zaterdag in ‘De Marke’ van een afwisselend programma. Van ‘It’s a small world’ van Disney tot een Weense wals, van ‘Les Misérables’ tot ‘Aan de Amsterdamse grachten’, melancholische Russische volksmuziek en vurige Spaans klanken. Ook twee nummers waar de populaire accordeonist John

Woodhouse begin jaren ’70 veel succes mee had, ‘Plaisir d’amour’ en ‘Circus Renz’, werden door de Hattemse muziekvereniging vol overgave ten gehore gebracht. Een speciaal applaus was er voor dirigent Ronald Dekker, die alle arrangementen schrijft voor ‘zijn’ orkest, dat behalve uit accordeonisten en mandolinespelers ook uit een slagwerker en enkele gitaristen bestaat. De 30-jarige vereniging was er ook dit maal in geslaagd voor haar jaar-

lijkse voorjaarsconcert een gast met een niet-alledaags muziekinstrument uit te nodigen. Het publiek kon tijdens het jubileumconcert genieten van een optreden van draaiorgelman Steef van Hoof uit Zwolle. Bijzonder is het dat hij zijn draaiorgel helemaal zelf gebouwd heeft en dat hij de boeken ervoor ook eigenhandig produceert. Opnames van het lustrumconcert van Iduna en verdere informatie zijn te vinden op www.mviduna.nl.

HATTEM- Woensdagavond 14 april wordt een theorieavond georganiseerd door Hondenschool Okidoggy. Ook als je geen cursus volgt met je hond, maar wel geïnteresseerd bent in honden en in hun gedrag, ben je welkom. Aan de orde komen onder andere roedelgedrag, hoe honden leren, er zullen foto’s en filmpjes te zien zijn en nog veel meer. Kijk op www.okidoggy.nl voor meer informatie en meldt je aan, er zijn geen kosten aan verbonden. Bellen met Angelique Bontje, tel. 06–10936503 kan natuurlijk ook.

Markerink wint Meeus race

Nieuwe expositie geopend door Esmeijer HEERDE- Van 17 april t/m 20 juni exposeert Galerie en Beeldentuin De Queeste in Heerde werk van twee kunstenaars, Vejdi Rashidov met beelden en Georgi Lechev met etsen en schilderijen. Op zaterdag 17 april om 16.00 uur wordt de expositie geopend door de gedeputeerde van de provincie Gelderland, de heer Hans Esmeijer. Naast de beide kunstenaars zal ook de burgemeester van Heerde, mevr. Inez Pijnenburg en de ambassadeur van Bulgarije, de heer Zlatin Trapkov aanwezig zijn. Beide kunstenaars behoren tot de avant-garde, die zich verzette tegen de collectieve visie op de Bulgaarse kunst. Georgi Lechev via installaties, popart en art-jazz; Vejdi Rashidov verwijdert zich van de monumentale beeldhouwkunst door vervreemding en deformering van

zijn sculpturen. Zijn mensfiguren en mens-dierwezens ontworstelen zich aan hun keurslijf op zoek naar “escape”, synoniem voor de vrijheid van gedachte. Het werk van Georgi Lechev is, van zeer dynamisch, met abstract expressieve kleuretsen, via lyrisch abstracte schilderijen, uiteindelijk in een rustiger vaarwater terecht gekomen met half figuratieve/ half abstracte doeken geïnspireerd door de natuur. Beiden hebben een indrukwekkende lijst van exposities, waarvan de meeste internationaal. Vejdi Rashidov is behalve een spraakmakend beeldhouwer, sinds kort minister van cultuur in Bulgarije. In die functie is zijn positie vergelijkbaar met die van avant-garde kunstenaar. Hij provoceert door de vernieuwende veranderingen die hij in het kunstbeleid wil aanbrengen;

de individuele kunstenaar moet zich zelf in vrijheid kunnen bewijzen en zich niet hoeven conformeren aan het collectief. Galerie en Beeldentuin De Queeste vindt u aan de Koerbergseweg 6 Heerde, tel. 0578611299, geopend op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

Ruitersport HEERDE- Uitslagen LR & PC de Horsthoekruiters. Emmen paarden, Z-springen: 3e prijs Jurjan Bloem met U and Me 2x foutloos. Marienheem paarden, M1-dressuur: 4e prijs Anne Marie Gelderman met Djiena 183 pnt. Epe paarden, klasse M2dressuur: 1e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Wout 203 pnt. Olst pony’s, L-springen: 5e prijs Rosalie Tessemaker met Appie.

Inschrijving Heerderstrandtoernooi geopend WAPENVELD- Loes Markerink, topsporter en RPM-instructeur van Health Center Wapenveld Hattem, heeft in Lierop de eerste editie van de Meeus Race voor vrouwen op haar naam gebracht. De renster van Nederland Bloeit toonde zich de snelste in de massasprint. De renster uit Raalte liet Chantal Blaak en Latoya Brulee achter zich. Voor Markerink was het haar eerste overwinning sinds de ritzege in de Profile Ladies Tour in 2008. Grote kans dat de overwinning te maken heeft met de trainer van Loes

Markerink, Ronald van Roeden, mede-eigenaar van het Health Center Wapenveld Hattem en topsportbegeleider. Het is enorme prestatie gezien het feit dat Markerink er vorig jaar lang uit heeft gelegen vanwege gezondheidsklachten. Wel heeft Loes vanaf de winterperiode hard getraind, zo’n 20 uur per week. “Mijn grote doelen dit voorjaar zijn de Ronde van Drenthe en de ronde van Vlaanderen, beide voor de wereldbeker.” Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op: www.healthcenterwh.nl.

Vernielingen en brandstichting gestoken. Een dag later, vrijdag bij kabelbaan 26 maart, was nogmaals sprake

HEERDE- Zaterdag 19 juni vindt de 20e editie van het Rabobank Heerderstrand toernooi plaats. De organisatie ligt al vele jaren in handen van Volleybalvereniging Ormi uit Epe. Op 65 velden wordt gestreden op ieder niveau, van recreatief tot hoger competitieniveau.

De deelnemers, de sponsoren en de vrijwilligers maken het toernooi tot een unieke gebeurtenis in de regio. Vanaf nu kunnen deelnemers zich inschrijven voor het toernooi via www.ormi.nl. Op de dag van het toernooi speelt ook het Nederlands

voetbalelftal een poulewedstrijd tegen Japan. Wat de organisatie betreft absoluut geen reden om je niet in te schrijven. De organisatie heeft plannen om een groot videoscherm op het strand te plaatsen, zodat iedereen zo min mogelijk van de wedstrijd hoeft te missen.

EMST- Bij de kabelbaan aan de Viskweekweg in Emst (recreatieterrein Kievietsveld) zijn sinds eind vorige week diverse vernielingen aangericht. Ook zijn er goederen gestolen en is sprake geweest van brandstichting. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen. Donderdag bleek er gereedschap gestolen te zijn, een hek waar een boot aan vastgekoppeld lag was gedemonteerd (boot is later wel teruggevonden), verwarmingen zijn losgetrokken en er was een picknicktafel in brand

van brandstichting; een stapel papier bij de ingang van het horecagebouw was in brand gestoken. Gelukkig bleef de schade aan het gebouw beperkt. Zaterdagavond bleek er een ruit van het horecagebouw te zijn ingegooid. Een beveiligingsbedrijf en de beheerders van het recreatieterrein hebben het toezicht op deze locatie verscherpt. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over deze vernielingen. Zij kunnen de politie bellen via 0900-8844.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 215

Taxeren ? Een woning heeft vele waardenÂ…

UwAchmeavervoerdervoordevolgendeplaatsen: Wapenveld,Heerde,Epe,Emst,VaassenenApeldoorn Tevensrijdenwevoornagenoegalleandere ziekenfondseno.a. Dusstaatserviceookbijuhooginhetvaandelbeldan 0578Ͳ612446voorinfoofhetboekenvaneenrit.

Of u nu koper bent of eigenaar van een woning, op een gegeven moment is het belangrijk te beschikken over een realistisch waarde-oordeel van een terzake deskundige in verband met de aan- of verkoop, de fiscus, WOZbeschikking of de financiering. Een goede taxatie kan u een hoop geld besparen ! Bel MOZA, dĂŠ deskundige op het gebied van onroerend goed.

MOZA, voor een juiste taxatie ! MOZA

Onsbedrijfverzorgtverderschipholservice,regiotaxi, directievervoer,rolstoelvervoerentaxivervoer.

Wapenveld - Hattem

Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld - Zuidwal 52 Hattem (038) 447 99 55 - (038) 444 32 33 www.moza.nl

Dusonthoud1nummervooraluwvervoer:

0578Ͳ612446ofmailnainfo@taxiordelman.nl

Molenweg 5 Heerde Tel: 0578-691724 www.auto-dejong-heerde.nl

Voor al uw Seat onderhoud

&RROILWHQ+DUPRQLFD6FKDGXZGRHNHQ

…Šƒ†—™†‘‡Â?‡Â?œ‹ŒÂ?Š¹––”‡Â?†›‡Â?„‡–ƒƒŽ„ƒ”‡ƒŽ–‡”Â?ƒ–‹‡ˆ‘’ ’ƒ”ƒ•‘Ž•‡Â?œ‘Â?Â?‡•…Š‡”Â?‡Â?Ǥ‡†‘‡Â?‡Â?œ‹ŒÂ?Ž‡˜‡”„ƒƒ”‹Â?Â‘ÂˆÂˆÇŚ ™Š‹–‡ǥœƒÂ?†Â?Ž‡—”ǥ–‡””ƒ‘ˆƒÂ?–”ƒ…‹‡–Ǥ —‘‘Â?Ž‡˜‡”„ƒƒ”‹Â?™ƒ–‡”†‹…Š–‡—‹–˜‘‡”‹Â?‰Ǩ

.

Waayenberg Schoenmode

‹–‡”ƒƒ”†�—��‡�™‹Œ‘‘�†‡�‘�–ƒ‰‡˜‘‘”—˜‡”œ‘”‰‡�Ǥ

Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak

ZZZKHDWUD\QO LQIR#KHDWUD\QO


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 216

topVoordeel 15.99 70cl

17.99 LITER

12.99 70cl

Ropiteau

"!%  

8.99 14.99 14.99 14.99 7.99 70cl LITER 70cl 70cl LITER

Pinot Noir: Lekker vol, niet te zwaar met een mooie afdronk Chardonnay: Elegant, fris en romig 75 cl per fles 5.99

Ropiteau 3 FLESSEN VOOR

Hooghoudt LITER

9.

99

13.

99

Dubbele Graanjenever

 

 %

 #     

 

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;

W W W.UW TOPSLIJTER.NL

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 06-04-10 t/m 18-04-10

0OSTWEG 6+(EERDE 4EL &AX % MAILREMYTRADCO HETNETNL WWWREMYTRADINGCOMPANYNL

Webshop: rtco.nl

De beste kwaliteit voor een lage prijs!

$Ă?GROOTHANDELVOORALUW ELEKTROTECHNISCHE SANITAIREEN CV ARTIKELEN

7LSYDQGH.2. 1DVLVFKRWHO JUDPYRRUPDDU *RXODVKVRHS 3HUOLWHUYRRU

7LS,QIRUPHHUHHQVQDDURQ]HRSJHPDDNWHVFKDOHQVDODGHVHQKDSMHV

9RRUMDDUV6DODGH %LMDDQNRRSYDQJUDPJUDP*5$7,6

VOL SMAAK Dinsdag 6 april 2010

 Per 10 stuks geen 3,99 maar KDQGDSSHOHQSHUNLOR (OVWDU

Grote Kiwi groen

+DJHOZLWWH%ORHPNRROSHUVWXNYRRU

Lekkere vitamine bommen van KSO uit Frankrijk

Woensdag 7 april 2010

2,99

Donderdag 8 april 2010

%DNPL[+HHUOLMNELMYOHHV

9HUVJHVQHGHQ5RGHNRRO

JUDPYRRU

ĂąNLORYRRU

,UHQHDDUGDSSHOHQ

 =RHWHKDQGSHUVVLQDDVDSSHOHQ

 NLOR

VWXNVYRRUVrijdag 9 april 2010

Schrijf je op vrijdag 9 april in voor de zomerperiode van 2010!! Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar: Echte aanpakkers die graag de handen uit de mouwen willen steken. Wij bieden verschillende baantjes aan, afhankelijk van jouw interesse/opleiding en beschikbaarheid. Zie je dit zitten en wil jij graag wat bijverdienen? Kom dan op 9 april 2010 tussen 18.00-21.00 uur naar TiP personeelsdiensten in Vaassen!

TiP personeelsdiensten Dorpsstraat 71 – 8171 BM VAASSEN – T: 0578 576300 – E: Vaassen@tip-pd.nl

Kijk voor al onze vacatures op: www.tip-pd.nlZaterdag 10 april 2010

9HJHWDULVFKH3L]]DINSCHRIJFAVOND VOOR VAKANTIEKRACHTEN!

GH

YRRUKDOYHSULMV

6WHYLJHFRQIHUHQFHKDQGSHHUNLOR

5RGH*UDSHIUXLWVWXNVYRRU

+ROODQGVH.RPNRPPHUV 3HUVWXNYRRUHet Heerder Fruithuis Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 0578-691504

Arie van den Belt

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur Zaterdag van 08.00-16.00 uur

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA 217

KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

SCHOUWKAP lc956BA4C • 90 cm RVS • metalen vetfilters

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON HB84K552 • combi • 42 liter • 3600 watt

1649.L INBOUW WIJ HEBBEN A RONS ET COMBIMAGN VANAF 249.-

879.MEER DAN 50 STUKS D! OP VOORRAA

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD

VAATWASSER SGV45M83 • AAA klasse • 5 programma’s • 49 db • timer • volledig geïntergreerd

INDUCTIE KOOKPLAAT PIE611T14E • electrische besturing • PowerBoost functies

1899.-

1299.L VOLLEDIG WIJ HEBBEN A E VAATRD GEÏNTERGREE AF 349.WASSERS VAN

ÉN BIJ ONS GÉ G AANBETALIN

L WIJ HEBBEN A KPLATEN INDUCTIE KOO VANAF 369.KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 openingstijden: ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L


PAGINA 218 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 18

Stoelenmatter Fedde de Vries

Film Bride Flight HATTEM- Op dinsdagmiddag 20 april is om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Open poort” aan de Veldhoeve 1 in Hattem de film ‘Bride flight’ te zien. Deze filmmiddag wordt georganiseerd door het NCRVvrijwilligersteam van de regio Veluwe. ‘Bride flight’ is gebaseerd op het boek ‘Bruidsvlucht’ van Marieke van der Pol en vertelt het verhaal van de drie jonge bruiden Ada, Marjorie en Esther en de ongebonden en ambitieuze Frank. Ze ontmoeten elkaar tijdens de beroemde luchtrace van Londen naar Nieuw-Zeeland in 1953. Vol hoop en verwachting beginnen ze aan hun nieuwe leven. Ze weten niet dat door de ontmoeting op deze vlucht, de ‘bride flight’, hun levens zich voor altijd met elkaar zullen verbinden. “Bride flight is een film

over het leven en de grote keuzes die je soms moet maken om je geluk te vinden. De film gaat over dromen, liefde, geluk en succes”, aldus de organisatoren. De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Pleuni Touw, Willeke van Ammelrooy, Petra Laseur en Rutger Hauer. De film duurt twee uur, met tussentijds een pauze. De toegangsprijs voor de filmmiddag is, inclusief een kopje koffie of thee, 2 euro per persoon voor NCRV-leden; niet-leden betalen 8 euro. Lid worden van de NCRV (voor 5,72 euro per jaar) kan ter plekke. Het lidmaatschap, dat ook korting op andere NCRV-activiteiten inhoudt, gaat dan meteen in. Iedereen is welkom, wel even van tevoren aanmelden. Dat kan bij Ab Hanekamp, tel. 0578-614454 of e-mail regio.veluwe@ncrv.nl

Lezing Groei en Bloei HEINO- “Het is schitterend om te doen!” Dat zegt Fedde de Vries over het beroep van stoelenmatten. Twee jaar geleden verhuisde hij van Emst naar Heino, maar hij staat nog steeds klaar voor klanten in deze regio. Fedde kreeg het beroep met de paplepel ingegoten. “Van kinds af aan zat ik al bij mijn vader te kijken hoe hij het deed. Ik heb het vak echt in de praktijk geleerd.” Toen zijn vader zes jaar geleden overleed, bleven de mensen komen. “Ik heb er met mijn vrouw over overlegd en besloten er mijn beroep van te maken. Ik heb sindsdien dit bedrijf, naast mijn vaste baan als logistiek medewerker.” En daar heeft hij geen spijt van, gezien zijn enthousiaste woorden over het vak. “Het is schitterend. Je werkt met natuurlijke producten en wanneer je bij de mensen komt hoor je iedere keer weer een ander verhaal. Iedere stoel heeft een historie, bijvoorbeeld een

kinderstoel die van generatie op generatie is overgegaan. Dat is ook de emotionele waarde.” Wanneer een klant de hulp van Fedde inroept, neemt hij eerst een kijkje bij de mensen thuis. “Mensen bellen vaak dat ‘de keukenstoel’ gemaakt moet worden’, maar er zijn 1000-en verschillende keukenstoelen. Ik moet de stoel zien, om de exacte prijs te

kunnen geven. Dat is uiteraard vrijblijvend, klanten kunnen vervolgens beslissen wat ze willen doen. Het halen en brengen van stoelen is overigens gratis.” Fedde staat ook op braderieën en dergelijke. “Op de dinsdagen 27 juli en 3 augustus ben ik bijvoorbeeld present bij ‘Op pad in Oene’.” Heeft u Fedde’s hulp nodig? Bel dan tel. 0572-366874.

Fedde de Vries

Meubelstoffeerder

(webbing) Voor al uw rietenoelen. st en biezen Klaproos 11 - Heino - Tel. 0572-366874 / 06-10904599 fedde.de.vries@hetnet.nl

mers, de polikliniek staat in nauw contact met de hoofdlocatie van de Isala klinieken in Zwolle”, laat men weten. Isala biedt in locatie Wendhorst topklinische zorg naast de deur, dicht bij de patiënt. In eerste instantie starten spreekuren van de specialismen kindergeneeskunde, orthopedie, interne geneeskunde, chirurgie, cardiologie en gynaecologie. Later breidt het aantal specialismen uit. Viattence heeft er alles aan gedaan om de vestiging van Isala in locatie Wendhorst mogelijk te maken. De polikliniek is overzichtelijk en gelijkvloers. De sfeer

is gemoedelijk door de kleinschaligheid en de verzorgde uitstraling. Er is gratis parkeergelegenheid. Deze faciliteit binnen de polikliniek voert diagnostisch bloed- en röntgenonderzoek uit in opdracht van huisartsen en de medisch specialisten. Diagnosepunt werkt zonder wachttijden. De arts beschikt dezelfde dag nog over de uitslagen. Ook de specialisten ouderengeneeskunde maken er gebruik van. Diagnosepunt wordt bemand door Isala-medewerkers. Eerder opende al een vestiging van Diagnosepunt in Zwolle.

EPE- Jenaplanschool ’t Hoge land uit Epe is na de halve finale regio schaken doorgegaan naar de finale die afgelopen zaterdag gespeeld is in Apeldoorn. Daar is het team, dat bestaat uit Yegor Ridley, Kasper v.d Burg, Kevin Bartels en Jop Visser, 6e geworden.

Viscursus voor de jeugd VAASSEN- Ook in 2010 zal er door de hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen – Epe een cursus worden gegeven voor de jeugd van 9 tot en met 13 jaar. De kosten van deze cursus bedragen 15 euro en dat is inclusief het jeugdlidmaatschap van HVO voor het jaar 2010. De cursus wordt in 5 avonden gehouden in het clubhuis van de speeltuinvereniging de Kouwenaar aan de Woestijnweg in Vaassen. Het

begint om 18.30 uur en het zal tegen 20.00 uur afgelopen zijn. De volgende data zijn vastgelegd: maandag 3 mei, dinsdag 11 mei, woensdag 19 mei, woensdag 26 mei en woensdag 2 juni. De laatste cursus op 2 juni is een praktijkavond bij de vijvers van de Cannenburgh en op die avond worden ook de diploma’s uitgereikt. De cursus wordt gegeven door de inmiddels zeer ervaren docenten van HVO met behulp van vrijwilligers van de vereniging. Tevens wordt gewerkt aan de hand van een overzichtelijk cursusboek uitgegeven door sportvisserij Nederland. Opgave tot en met 24 april 2010 bij: Jan en Elly Schepers, tel. 0578-797001 of Harry Bolink, tel. 0578-574906.

De Zonnebloem aan de stamppot

Volleyballers gezocht HEERDE- De volleyballers van Pegasus zijn op zoek naar nieuwe leden. Ze volleyballen op maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur. Lijkt het je leuk, wil je meer weten, neem contact op met Bep Degen, tel. 0578-692452 of Henny Scholten, tel. 0578-696445. Of kom een keer kijken, sporthal aan de Schotkampseweg te Heerde.

is onmisbaar. Toch heerst nog altijd het veelgehoorde misverstand: “In de schaduw kun je geen mooie tuin maken omdat er niets wil groeien.” Deze lezing zal u laten zien dat er, met enige investering en moeite, van elke schaduwplek iets moois te maken valt. De lezing wordt gegeven in een mengvorm van schetsen en dia’s eventueel aangevuld met levend materiaal. Aanvang: 20.00 uur. Voor leden is de entree gratis; niet-leden betalen 2,50 euro.

Stoelenmatter

Polikliniek Heerde start in Wendhorst HEERDE- Dinsdag 20 april start Polikliniek Heerde. Direct vanaf de start is de polikliniek toegerust met een diagnostisch centrum voor bloed- en röntgenonderzoek. De polikliniek start met zes specialismen. Dit aantal zal in de loop van het jaar uitbreiden. De wensen van de Heerdese huisartsen hebben bij de opzet van de polikliniek een belangrijke rol gespeeld. Met de vestiging van de polikliniek in locatie Wendhorst van Viattence is daarmee ook samenwerking geborgd; een prima basis om de zorgverlening in de regio te optimaliseren. Isala klinieken hechten grote waarde aan deze samenwerking. “Als huisarts en specialist elkaar goed kennen en handelswijzen op elkaar afgestemd hebben, komt dat direct ten goede aan de patiënt. Daarnaast biedt de vestiging van de polikliniek in locatie Wendhorst de mogelijkheid ook de samenwerking met de daar aanwezige specialisten ouderengeneeskunde te versterken. Mochten huisarts, specialist ouderengeneeskunde of Isala-specialist concluderen dat een patiënt aanvullende zorg in het ziekenhuis nodig heeft, dan kunnen zij direct handelen. Im-

HEERDE- Op dinsdag 13 april wordt een lezing gegeven in de Keet van Heerde, Eperweg 55 in Heerde. De lezing wordt georganiseerd door Groei & Bloei. Iedere tuin heeft, in meer of mindere mate, schaduw. Deze schaduw kan van nature voorkomen door aanwezige bomen of gebouwen. Ook in een nieuw aangelegde tuin zullen na enkele jaren schaduwplekken ontstaan, mits de tuin goed aangelegd is. Schaduw in een tuin

ZALK- Het C elftal van SV Zalk, gesponsord door Viwo Viswormen kwekerij gevestigd aan de Oostersedijk te Hattem, heeft een feestje

kunnen vieren. Normaal word je in mei kampioen, maar dit elftal werd na de winterstop hoger ingedeeld omdat ze alle wedstrijden met

grote overmacht wonnen en er zo sportief voor de jongens niet zo veel eer aan te behalen viel. Vandaar deze huldiging.

WAPENVELD- In het nieuwe restaurant “de Hekserie” aan de Groteweg in Wapenveld hebben gasten en medewerkers van de Zonnebloem, afdeling Wapenveld, onlangs genoten van een stamppottenbuffet. Het is al bijna een gewoonte geworden om éénmaal per jaar met elkaar ergens naar toe te gaan om een stamppottenbuffet te nuttigen. Iedereen kon zich tegoed doen aan een uitgebreid stamppottenbuffet en omdat bijna iedereen zelf kon opscheppen was er ook gelegenheid om even met anderen een praatje te maken. “Al met al een prettige ervaring om zoiets in je eigen dorp te kunnen doen”, laat men weten.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 219

Epe, Eper Veste 43

Nieuw

Vraagprijs: € 125.000,- k.k.

• Keurig 3-kamer appartement gelegen op de 6e etage met garage • Royale woonkamer met toegang tot balkon • Dichte eetkeuken voorzien van eenvoudige opstelling • Badkamer met ligbad en separaat toilet • Ruime slaapkamer met inbouwkasten en toegang tot badkamer • Gunstig gelegen met panoramisch uitzicht • Woonoppervlakte ca. 103 m², inhoud 210 m³, bouwjaar 1969

voorjaar/zomer 2010

Emst, Hezeweg 9 en 9A

Fashion Trend Dag

Inzetprijs: € 390.000,- k.k.

Woning bij opbod

Op vrijdag 2 april organiseren wij een Fashion Trend Dag. Op deze dag showen mannequins onze trendy merken. Bovendien ontvangt u bij een aankoop een origineel cadeau! U bent van harte welkom.

Vrijdag 2 april: Fashion Trend Dag i.s.m.: Kyra & Co, Passport, Sao Paulo, Summum, Uno Due, Claudia Sträter en Bellisima. Op bovenstaande dag zijn er doorlopende modeflitsen van 10.00 t/m 17.00 uur en is de entree gratis.

• Sfeervolle rietgedekte woonboerderij met vrijstaande garage • Geschikt voor dubbele bewoning of inwoning • Eigen ingang, twee woonkamers en totaal vijf slaapkamers • Royale dubbele garage met zolderruimte en verwarming • Rustig gelegen nabij het centrum en toch veel privacy • Woning met mogelijkheden maar moet worden gemoderniseerd • Perceeloppervlakte 1.128 m², inhoud ca. 450 m³, bouwjaar 1939

Epe, Vlijtweg 20

Nieuw

Vraagprijs: € 495.000,- k.k.

Nieuwe Merken Naast onze vertrouwde namen kunt u onderstaande nieuwe merken bewonderen tijdens de Fashion Trend Dag in Epe.

Siste’s

Epe | Hoofdstraat 65 | (0578) 61 24 63 | www.muldermode.nl

• • • • • • •

Vrijstaande woning met garage, rustig in het centrum gelegen De woning is gebouwd in 2004 en volledig geïsoleerd Ideaal met slaap- en badkamer op de begane grond Royale woonkamer ( 45 m²) met open keuken v.v. inbouwapparatuur Op de verdieping drie ruime slaapkamers en veel bergruimte Garage volledig geïsoleerd en voorzien van verwarming Perceeloppervlakte 428 m², inhoud ca. 500 m², bouwjaar 2004 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 220

Wij openen onze nieuwe vestiging in Hattem!

Openingsaanbiedingen vrijdag 9 en zaterdag 10 april Slagroomstam

zak witte bollen (6 stuks) zak bruine bollen (6 stuks) zak krentenbollen (6 stuks)

95 . 4 ZATERDAG ZATERDAG10 12APRIL MEI

samen slechts 4.95

HEERDE MARKTSTRAAT - NAAST GEM. HUIS

Deze openingsaanbiedingen zijn alleen geldig voor onze vestiging in Hattem.

Hattem, Molenbelt 2b

Ster in uw autoruit?

De Hoop De Echte Bakkerr Dat proef je!

Vrijdag 16 april in onze zaak in Epe hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 dag. Maak daarom even een afspraak, tel. 0578-612392.

..

Waayenberg Schoenmode

VERGEET NIET UW NIEUWE GROENE KAART MEE TE NEMEN GRATIS VANAF W.A.-EXTRA, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Hoge temperatuursverschillen kunnen deze zomer weer een spelbreker zijn bij het doorscheuren van een ster. Dit komt namelijk doordat er altijd spanning op een voorruit staat. In 99% van alle nieuw verkochte auto's zit tegenwoordig een plak (gelijmde) voorruit in de auto. De functie is dat zo'n ruit een carrossorieversteviging (ongeval) heeft van ongeveer 12%. LET OP! Bij iedere verkeersdrempel waar u overheen rijdt bestaat de kans dat ruitschade sneller doorscheurt. Doordat de ruit vast zit aan de carrossorie staat er altijd spanning op. Een groot gedeelte van deze ruitschades kan snel en vakkundig

gerepareerd worden. Wanneer een ruitschade niet gerepareerd wordt bestaat de kans dat na verloop van tijd de ‘ster’ in uw voorruit doorscheurt. Met als gevolg dat een nieuwe voorruit geplaatst moet worden. Deze voorruit-vervanging gaat ten koste van uw eigen risico, deze bedraagt standaard 136,euro. Wanneer men tijdig deze ruitschade laat repareren is dit 'gratis' (vanaf WA-extra, kost geen no-claim en geen eigen risico). Naast deze service kunt u ook uw kenteken laten graveren in uw autoruiten. Aktieprijs 20,Euro (incl. fluoriserende coating). Openingstijden: van 09.00 tot 17.00 uur!

T N DE BLAUWE TEN U HERKENT ONS AA 5533 INFOLIJN 06-5532

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

SPETTERENDE INRUILACTIE ar liefst a m s n o i s a 60 occ e z n o n a v af van 1 h c s n a a j i B slijst ! r e o k B W vag/AN o B e d p o n bove

l i u r n i a r t x e o r u e 0 150

RORIJE autobedrijf Groteweg 20 - Wapenveld 038-4478514 www.autobedrijfrorije.nl

Nu te bewon deren bij ons in de showro om

.....


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 221


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 22

Prijsuitreiking Kraswedstrijd alcoholmatiging

HEERDE- Woensdag reikte wethouder Westerkamp een bioscoopbon uit aan winnaars van de kraswedstrijd, die werd gehouden als onderdeel van de campagne ‘alcoholmatiging’. Dit winnaars waren: Cor v.d. Vrugt, uit Wapenveld, Hajk Talaljan, uit Wapenveld,

Marit van de Put, uit Heerde, Iris Brem, uit Wapenveld, Nick Schurink, uit Heerde, en Tim Koster, uit Heerde. Hajk Talaljan en Nick Koster – namens zijn broer Tim – waren naar het gemeentehuis gekomen om de prijs in ontvangst te nemen. Wes-

terkamp ging met hen in gesprek over alcoholgebruik. Het bleek dat er met de ouders niet veel wordt gepraat over alcohol drinken, hoewel dat volgens de wethouder wel heel belangrijk is. Wel wordt er volgens Hajk op school veel aandacht aan besteed.

diverse leden, zoals de clubkampioen (winnaar van de zomercompetitie). Verder is er ook een gratis verloting onder de aanwezigen. Eventuele vragen voor de rondvraag kunnen uitsluitend vooraf, tot dinsdag, 13 april, schriftelijk

HEERDE- De Noordgouw staat in het teken van het Vrijheid-Project. Het startschot wordt gegeven om 24.00 uur in de nacht van 12 op 13 april in Apeldoorn bij de Gedenknaald tegenover paleis ‘t Loo. Het gedicht “Vrijheid” wordt gelezen en leerlingen beginnen een estafetteloop langs meerdere gedenkplaatsen en monumenten richting Heerde. De 30 kilometer lange tocht eindigt om 7.00 uur bij de Klementbrug in Heerde waar op 13 april 1945 twaalf Nederlanders zijn gefusilleerd. Hier sluiten ze zich aan bij de mensen die al jaren bij dit oorlogsmonument een herdenking houden. Het monument staat er sinds 1947. In de weken tot de projectdagen wordt in meerdere lessen rond het thema “vrijheid” gewerkt. Op 28 en 29 april is het dan een aansluiten op wat is voorbereid, maar ook vinden nieuwe activiteiten plaats. De musical “Tweestrijd” - een verhaal over jongeren die in het jaar voor het uitbreken van de tweede Wereldoorlog examen hebben gedaan en de middelbare school verlaten - wordt door alle klassen bijgewoond. Door alle klassen wordt gewerkt aan “De Vrijheidsvlinder”, creativiteit op vele manieren. De brugklassen gaan met verhalenvertellers langs monumenten in Heerde, de tweede klassen gaan naar Overloon, mu-

seum en begraafplaats voor gevallenen in WO2, de derde klassen luisteren naar Rob Cohen, de man die meerdere concentratiekampen overleefde, de vierde klassen gaan naar Vught (voormalig concentratiekamp) en Amsterdam (Hollandse Schouwburg, de Dokwerker), klas 5 atheneum woont een forum met deskundigen bij, waar wordt gesproken over het thema Vrijheid. Examenklassen hebben een eigen programma waar onder een lesbrief van de stichting 4 en 5 mei. “Als afsluiting gedenken we mensen die het leven gegeven hebben voor de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de Johanneskerk in Heerde, waar op donderdag 29 april om 13.00 uur het door Wolfgang Amadeus Mozart gecomponeerde “Requiem” wordt uitgevoerd”, laat men weten. “Op de woensdagavond om 19.30 uur repeteren we met professioneel orkest, professionele solisten en een samengesteld koor met mensen uit Kampen en Hardenberg (110 zangers en zangeressen) voor de uitvoering van donderdag. Het wordt een openbare repetitie voor ouders van leerlingen en belangstellenden uit de gemeente Heerde. Om 21.00 uur volgt een half uur durend concert met de eerste 6 delen van het Requiem die Mozart met eigen hand genoteerd heeft.”

Snerttoernooi HLTC

Ledenvergadering HATTEM- De Hattemse hengelsportvereniging Helpt Elkander houdt op donderdag 15 april haar jaarlijkse ledenvergadering in gemeenschapshuis de Tinne aan de Kerkhofstraat 9 te Hattem. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De volgende onderwerpen komen o.m. aan de orde: agenda vergadering 2010, notulen vorige jaarvergadering, jaarverslag 2009, financieel verslag 2009. Deze stukken liggen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in de vergaderlocatie. Tevens brengt de kascommissie verslag uit aan de vergadering. Er vindt een bestuursverkiezing plaats; de aftredende bestuursleden hebben zich ook beschikbaar gesteld voor een volgende periode. Tevens worden diverse bestuursvoorstellen en –mededelingen gedaan. Verder worden er bekers uitgereikt aan de

Vrijheid-Project De Noordgouw

ingediend worden bij het secretariaat: Kraaijenbergstraat 2a, 8051 XN Hattem (dus niet meer tijdens de vergadering). Het bestuur nodigt de leden van harte uit om op de jaarvergadering op 15 april aanwezig te zijn.

Computertypen voor de jeugd EPE/HEERDE/VAASSEN - Ook het volgend schooljaar hebben kinderen de kans om een goede typevaardigheid aan te leren. De cursus computertypen die bedoeld is voor kinderen van 10 tot 12 jaar, gaat dan weer van start. Op de middelbare school zal de jeugd volop te maken krijgen met het maken van werkstukken en verslagen. Een goede typevaardigheid komt dan goed van pas. De cursussen vinden plaats in Epe, Heerde en Vaassen. Er wordt les gegeven op de computer en de leerlingen krijgen het computerprogramma mee naar huis om extra te kunnen oefenen. Computertypen is voor kinderen op de basisschool in de groepen 7 en 8. De cursus kan worden afgesloten met een officieel typediploma. De lessen worden aangeboden door de Volksuniversiteit Heerde-Epe-Hattem. Voor meer informatie kunt u terecht bij Kari Moors, tel. 0578-676767 of e-mail: k.moors@koppelepe.nl.

Boer’n Leu in het Dorpshuis Heerde

HEERDE- Het Van den Beld Snerttoernooi bij de HLTC was zeer geslaagd. De deelnemers waren enthousiast en het weer werkte goed mee. Paul Donkervoort is met 23 punten toernooiwinnaar geworden. Hij mag de “Van den Belt wisselbeker” een jaar lang in zijn prijzenkast zetten. Na de prijsuitreiking vond

nog een verloting plaats, waarbij leuke prijzen konden worden gewonnen. De middag werd besloten met een “aangeklede snertmaaltijd”, gesponsord door het Heerder Fruithuis. Overige sponsoren waren Etos Heerde en Absoluut BV, die prijzen ter beschikking stelden voor de verloting.

Koninginnedag 2010 Oene OENE- Nederland viert feest: Beatrix is 30 jaar koningin. Daar willen ze in Oene ook graag aan meedoen. “Daarom nodigen we u en jou allen van harte uit om op het Oude Voetbalveld aan de Horthoekerweg het feest met ons mee te vieren. Om 09.00 vertrekken de kinderen van de School met de Bijbel richting de Bongerd en samen met de kinderen van deze school komen we aan op het feestterein. Rond 09.30 laten we daar de ballonnen op”, laat de organisatie weten. Vervolgens vindt de aubade plaats, gevolgd door diverse spannende kinderspelen. “‘s Middags beginnen we met een kleurige optocht waarbij de kinderen van Oene wor-

den uitgenodigd. Vertrek om 13.15 vanaf de School met de Bijbel. Versier je fiets, skelter of jezelf en doe mee in de optocht. Rond 14.00 uur begint het middagprogramma op het veld, waar dan de optocht is gearriveerd. Dit bestaat onder andere uit een kleedjesmarkt.” Ben je tussen de 4 en 12 jaar dan kun je je voor de kleedjesmarkt tot 24 april opgeven bij J.R. Hakkert-van Eek (Dorpsstraat 32, Oene). Op het veld beginnen ze om 14.15 met de jaarlijkse zeskamp. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen zich opgeven op 16 april bij A. de Bruin, Boshoekerweg 6 te Oene. Voor meer informatie en opgaveformulieren zie: www.koninginnedagoene.nl.

4x4 straatvoetbaltoernooi HEERDE- Al jaren zijn ze graag geziene gasten in deze omgeving en binnenkort zijn ze te zien in Heerde: Boer’n Leu. Op zaterdag 10 april zijn ze te gast in het Dorpshuis van Heerde. Heerlijke conferences, knotsgekke sketches en aanste-

kelijke liedjes: daaruit bereidt dit unieke gezelschap haar humormenu. In 2008 waren ze ook te zien in Heerde. In het nieuwe programma Doar knap ie van op hoort het publiek hoe het verder gaat met Hanna, Gerrad en Jaan. Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Rabo-

bank Noordoost Veluwe. Kaarten kosten 17 euro (CJP 16 euro) en zijn verkrijgbaar bij de VVVkantoren van Heerde, Epe en Wapenveld. De kaarten zijn ook te reserveren via de website www. cultureelcentrumheerde.nl. De voorstelling begint om 20.00 uur in het Dorpshuis van Heerde.

VAASSEN- In de avonduren van maandag 17 en woensdag 19 mei organiseert de jeugdcommissie van v.v. K.C.V.O. voor de drieëntwintigste keer een straatvoetbaltoernooi welk wordt gesponsord door De Hypotheekshop. Het betreft hier geen gewoon voetbaltoernooi, maar wedstrijdjes zonder scheidsrechter op uitgezette speelveldjes op het hoofdveld van de v.v. K.C.V.O. De wedstrijdjes beginnen om 18.00 uur en worden gespeeld door viertallen die bestaan uit jongens en/of meisjes in dezelfde leeftijdsklasse. Net als vorig jaar zullen, bij voldoende opgave, één of meerdere meisjesklassen worden ingedeeld. Inmiddels zijn inschrijfformulieren uitgedeeld op scholen en voetbalverenigingen, en tevens kunt u via www.kcvo.nl een inschrijfformulier downloaden. Als er vragen zijn kunt u die stellen op de site. Ze nemen dan direct contact met u op. Inschrijving is mogelijk tot en met zaterdag 1 mei.


ARO ALLGEAR

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 223

Enkele merken: * Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 10 april. OP=OP!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 224

Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur. Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Let op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

U heeft een economische binding als u, of uw partner een duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huurof koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze regio. U heeft een maatschappelijke binding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed leesbaar in. De bon moet maandag a.s. vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

1e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Verklaring van gebruikte begrippen Eengezinswoning: grondgebonden woning met één of meerdere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etagewoning zonder lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etagewoning met lift: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Bovenwoning: woning op de eerste etage met als kenmerk dat er geen woningen bovenop zijn. Benedenwoning: grondgebonden woning met als kenmerk dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Seniorenwoning: woning bestemd voor senioren. Beschikbaar: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur: dit is de huur zonder de servicekosten. Servicekosten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verhuurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

3e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Patrijsweg 24, Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: __________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ___ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum _____________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________

Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

Het regionale huurwoningaanbod vindt u in het Huurmagazine Noor d V eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis diverse verspreidingspunten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum _____________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 14

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 225

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, Rich shoe ve 3 slanden HATTEM, Richtt er ershoe shoev 3,, Gaper Gaperslanden

HA TTEM, K or erk s tr aat 6, B innens HATTEM, Kor ortte K Kerk erks traat Binnens innensttad

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 6101412 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 18 juni 2010 Kale huur: € 774,80 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2006 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: ruime moderne tussenwoning; prima gelegen “onder de rook” van Zwolle; open keuken; oppervlakte woonkamer 44 m²; oppervlakte slaapkamers 15, 11 en 10 m²; ruime zolder (25 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het zuidwesten

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 6101411 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 12 mei 2010 Kale huur: € 421,24 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1984 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: leuke tussenwoning; gelegen in het centrum van Hattem; oppervlakte woonkamer 18 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 11 m²; zolder (8 m²) bereikbaar via vlizotrap; tuin op het zuidwesten

A

C

WAPENVELD atrijs weg 46, Nach eg APENVELD,, P Patrijs atrijsw Nachttegaalw egaalweg Noord 610147 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. :

WAPENVELD amp 4 s enk amp APENVELD,, Lagek Lagekamp 4,, Os Oss enkamp

eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 21 mei 2010 Beschikbaar: € 574,05 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 1966 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: leuke hoekwoning met veel buitenruimte; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 5 m²; dichte keuken; vaste trap naar bergzolder; vrijstaande berging; tuin op het westen

Dir ect tte e huur - Vrije v estigin g Direct ve tiging

F

HEERDE, B ijlakk er 2 4, V o sber gen Bijlakk ijlakker 24 Vo sbergen Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610148 oning: eengezinswoning woning: Type w Beschikbaar: omstreeks 4 juni 2010 Kale huur: € 623,69 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1973 Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: eindwoning; gelegen in een leuke buurt; nabij school en sporthal; de woning wordt deels gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 9 m²; tuin op het zuidwesten

n.v.t. Adv e r t e n tienr ve tienr.. : Eengezinswoning Type w oning: woning: Per direct Beschikbaar: € 1.115,00 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 4 Slaapkamers: 2008 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen geen Inkomenseisen: Direct te huur in de nieuwe wijk Ossenkamp een zeer royale, nieuwe 2-onder-1 kapwoning met garage. Indeling: Begane grond: entree met toilet, meterkast en trapopgang. Ruime woonkamer met half open keuken, totaal 49 m². 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, 18, 12 en 11 m²; ruime badkamer, 6 m² met wastafel, douchehoek en 2e toilet; trapopgang naar. 2e verdieping met 4e slaapkamer 12 m² en bergruimte. Garage 18

F

m². Bijzonderheden: De woning is voorzien van een moderne keuken inclusief kookplaat, afzuigkap en vaatwasser; Alle wanden op de begane grond en verdieping zijn voorzien van sauswerk; Huurtoeslag is niet mogelijk; Aanvaarding: in overleg, voor minimaal een half jaar; Vrije vestiging; geen binding met de regio nodig. Er vindt een toetsing plaats op financiële draagkracht. Indien u belangstelling heeft voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoonnummer (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling heeft en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst.

HEERDE, K erk s tr aat 3 6, Heer de C en trum Kerk erks traat 36, Heerde Cen entrum

HEERDE, De Z eis 15 eut er s tr aat Z uid Zeis 15,, K Keut euter ers traat Zuid Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 6101410 oning: woning: Type w benedenwoning Beschikbaar: omstreeks 6 mei 2010 Kale huur: € 418,45 Servicekosten: € 9,31 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1999 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamers 12 en 8 m²; ruime open keuken (13 m²);grote badkamer (7,5 m²); terras op het westen; de woning is rolstoelgeschikt

B

De woning is alleen bestemd voor kandidaten met een passende medisch urgentie; Hiervoor dient een regionale urgentieverklaring aanwezig te zijn; Dit kan op de woonbon worden ingevuld.

610149 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : bovenwoning Type w oning: woning: omstreeks 14 mei 2010 Beschikbaar: € 610,76 Kale huur: € 13,26 Servicekosten: 1 Slaapkamers: 1973 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen; 35 jaar en ouder Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: hoekwoning; woning wordt gerenoveerd; gunstige ligging in het centrum; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamer 12 m²; ruime zolder (39 m²) bereikbaar met vaste trap; balkon op het noorden

E

Toege w e z en w oningen: oegew woningen: Plaats

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Adres

Woningtype

Ad v e r t . N rr.. ve

Aantal Aantal reacties Punten

Hattem

Schuttenakker 12A

bovenwoning

urgent 12-2-2010

21

-

Veessen

Distelakker 6

eengezinswoning

610115

1

148

Epe

Patrijsweg 23

eengezinswoning

610104

70

130

Vaassen

Krugerstraat 2

eengezinswoning

vrije vestiging

Vaassen

Potgieterstraat 80

etagewoning met lift

610111

22

144

Vaassen

Plataanhof 35

etagewoning zonder lift

610057

10

54

Vaassen

Jan Hamerstraat 39

eengezinswoning

610091

6

80

Vaassen

Jasmijnstraat 222

etagewoning met lift

610101

26

122

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 226

Actueel woningaanbod van Triada EPE, Hoge Hagt 12, Hoge W eer d Weer eerd

EPE, W inger ds tr aat 19 weg Noor d Winger ingerds dstr traat 19,, Enk Enkw Noord Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : 610141 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 21 mei 2010 Kale huur: € 513,76 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1954 Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijzonderheden: hoekwoning; gelegen nabij dorpscentrum; de woning wordt deels gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 18 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 10, 5 en 4 m²; tuin op het westen

E

610142 Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : etagewoning zonder lift Type w oning: woning: omstreeks 4 juni 2010 Beschikbaar: € 418,01 Kale huur: € 19,55 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 1967 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: tussenwoning op de 3e etage; gelegen nabij sportschool en bossen; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 11 m²; balkon op het zuiden; individuele fietsenberging; voorschot stookkosten € 55,— per maand

E

EPE, P atrijs weg 2 4 Patrijs atrijsw 24

EPE, Gandhiw eg 11, V egt elarij Gandhiweg Vegt egtelarij Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : 610144 oning: woning: Type w eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 10 september 2010 Kale huur: € 553,85 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1977 Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: gerenoveerde tussenwoning in een rustige wijk; kleurkeuze keuken en badkamer mogelijk; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 9 en 9 m²; tuin op het oosten

Te koop

E

VAA SSEN, V lier s tr aat 11, Hegger enk AAS Vlier liers traat Heggerenk Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610143 oning: woning: Type w seniorenwoning Beschikbaar: omstreeks 29 april 2010 Kale huur: € 404,34 Servicekosten: € 5,30 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1972 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen; 55 jaar en ouder Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: tussenwoning; nabij centrum en bushalte; oppervlakte woonkamer 20 m²; oppervlakte slaapkamers 17 en 11 m²; 1 slaapkamer bevindt zich op de verdieping; de woning is door de WMO aangepast met uitgebreide douche, slaapkamer en onderrijdbaar keukenblok; tuin op het oosten Kandidaten met een passende medische urgentie hebben voorrang; Hiervoor dient een regionale urgentieverklaring aanwezig te zijn. Dit kan op de woonbon worden ingevuld.

E

Vrije v estigin g ve tiging Eenvoudige hoekwoning in originele staat, gelegen in een rustige buurt. Ruime groenstrook aan de voorzijde van de woning. Diepe tuin aan de achterzijde op het westen. Aangebouwde stenen berging. De woning is gebouwd in 1953 en is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van 2 gaskachels op de begane grond. Totale perceelsgrootte ca. 360 m². Begane grond hal met meterkast en kelderkast; toilet via bordes; eenvoudige keuken (9 m²); woonkamer (21 m²) 1 e verdieping overloop; 3 slaapkamers (10, 10 en 7 m²); eenvoudige badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting. 2 e verdieping onbevloerde zolder bereikbaar via een luik in een slaapkamer.

VAA SSEN, Spech aat 5 8, V ogelbuur AAS Spechtt s tr traat 58, Vogelbuur ogelbuurtt

VA S TE VERK OOPPRIJS VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: Vrije k oop koop

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 610145 oning: woning: Type w etagewoning met lift Beschikbaar: omstreeks 26 april 2010 Kale huur: € 518,64 Servicekosten: € 26,03 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2007 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar tweepersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar tweepersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar drie- en meerpersoonshuishouden: geen inkomenseisen Bijzonderheden: comfortabele tussenwoning op de 1e etage; gelegen nabij sportvelden en scholen; oppervlakte woonkamer 33 m²; oppervlakte slaapkamers 14 en 8 m²; balkon op het westen

B

€ 180.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

Vrije vestiging Reageren Indien u belangstelling hebt voor deze woning, neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon (0578) 67 66 20. U kunt ook een mail sturen naar info@triada.nl. Geef hierin duidelijk aan voor welke woning u belangstelling hebt en vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer(s). Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op. Reacties behandelen wij op volgorde van binnenkomst. maat s chappelijk o Voor de ze w oning geldt VRIJE VE S TIGING maats off dez woning VES TIGING.. U heb hebtt geen binding ((maat economisch) met de gemeente nodig. Iedereen kan dus op deze woning reageren.

VAA S SEN, gar age Kruger aat K1 ((wijk wijk AAS garage Krugers traat s tr Kruger s tr aat z uid) Krugers traat aat-

VAA S SEN, Gaais tr aat 14 ogelbuur AAS Gaaistr traat 14,, V Vogelbuur ogelbuurtt

gar age garage Beschikbaar: omstreeks 3 mei 2010 Afmeting: 16 m² Kale huur: € 40,28 Bijzonderheden: • alleen voor de stalling van auto/motor; • uitsluitend bestemd voor huurders van Triada; • huurders in de directe omgeving van de Krugerstraat hebben voorrang; • iemand zonder garage heeft voorrang op iemand die reeds een garage huurt van Triada; • bij meerdere belangstellenden is de woonduur van de huidige woning bepalend

A

610146 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 29 april 2010 Beschikbaar: € 685,35 Kale huur: € 5,30 Servicekosten: 3 Slaapkamers: 2007 Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: ruime tussenwoning; gelegen nabij sportvelden en speeltuin; opp. woonkamer 39 m²; opp. slaapkamers 15, 11 en 11 m²; ruime zolder (22 m²) bereikbaar met vaste trap; groot dakterras en tuin op het westen; mogeljikheid een parkeerplek te huren in de parkeergarage aan de Vinkstraat

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 227

Administraties

™

Belastingzaken

Peter G. Westmaas

™

Controlling

™

Consulting

MBA

m. 06 50506735

www. westmaasaccountancie.nl Kerkplein 1 t. 038 4440158 mail@westmaasaccountancie.nl 8051 GH HATTEM f. 038 4440438

www.heerdeonline.nl

Installatiebedrijf Gasservice

Uw adres voor originele Italiaanse vlees, vis- en vogelgerechten. In ons restaurant kookt de chef zelf!

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Installatiebedrijf

Italiaans specialiteiten restaurant

Mama-Mia

G.v.d. Maten Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie.

‘s maandags gesloten m.u.v. speciale feestdagen. Verder dagelijks geopend van 16.30-22.00 uur. Zondag van 17.00-21.30 uur

Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

met bezorgdienst!

Torenstraat 8 (hoek markt) - Vaassen - Tel. 0578-574344

Is uw woon-, slaapkamer of keuken net anders van maat of wilt u net iets anders dan een ander, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Uw idee is een uitdaging voor mij. Ook kunt u bij mij terecht voor Trendy Steigerhout Tuinmeubelen of diverse uiteenlopende montage werkzaamheden.

Nieuwsgierig? Surf door mijn website: www.jtheboss.nl of bel 06-10035572. Voor een gratis advies of offerte op maat.

All-in Wok arrangement SUSHI

AKTIE IN MAAND APRIL

2 uur onbeperkt eten en drinken!! Van dinsdag t/m donderdag 22,90 In het weekend en feestdagen 24,90

Voor kinderen tot 12 jaar geldt: leeftijd x 1,50

3 uur onbeperkt eten en drinken!! Van dinsdag t/m donderdag 25,90 In het weekend en feestdagen 27,90

Voor kinderen tot 12 jaar geldt: leeftijd x 1,75

Onbeperkt eten!!

Van dinsdag t/m donderdag 17,90 In het weekend en feestdagen 19,90

Voor kinderen tot 12 jaar geldt: leeftijd x 1,00 - Exclusief sterke dranken. - Dit wok arrangement is niet mogelijk op kerstdagen. - De actie is niet geldig in combinatie met andere acties

* U heeft keuze uit ongeveer 80 verschillende soorten Hoofdstraat 2, 8162 AJ Epe. Tel: 0578-613688. Fax: 0578-629108.

www.wokoriental.nl

Door deze advertentie zijn alle eerdere gepubliceerde prijzen vervallen

Openingstijden:

Di. t/m do. en zo. 16.00 - 22.00 Vr. t/m za. en de feestdagen 16.00 - 23.00


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 28

Palmpasen bij de Kouwenaar

Zomerprogramma 2010 Bintwerk HEERDE- Al voor de 6e maal zal Bintwerk ook deze zomer de senioren uit de gemeente Heerde een programma aanbieden in de maanden juni, juli en augustus. Een groep van enthousiaste vrijwilligers is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen hiervan. Alle activiteiten staan nu vast en i.v.m. uw planning voor deze zomer geven zij u de data door: 3 juni dagtocht naar Buren – Oranjestad, met boottocht over de Linge, 10 juni fietstocht Epe met bezoek aan de tuin Buitenhof, 15 juni lavendeltuin in Marknesse, 23 juni Loenen met bezoek aan de papierfabriek en aan het Ereveld, 2 juli fietstocht Vaassen met bezoek aan de tuin van Niersen, 6 juli stadswandeling Harderwijk en bezoek aan stadsmuseum, 13 juli palingkwekerij Scheerwolde, 23 juli bezoek aan het Aardhuis en roofvogelshow te

Apeldoorn, 28 juli fietstocht “Het Engelsewerk” Zwolle, 4 augustus historische wandeling De Steeg, 13 augustus gondelvaart Belt Schutsloot, 18 augustus fietstocht Fortmond en excursie met boswachter in Duurse Waarden, 27 augustus afsluiting Zomerprogramma met een bezoek aan de Schaapskooi met uitleg door de schaapherder Lammert Niesing en maaltijd in restaurant De Keet. Eind maart is het programmaboekje verschenen en wordt binnenkort verspreid. Bent u al een keer mee geweest, dan krijgt u het thuis bezorgd. Tevens ligt het op de bekende plaatsen, zoals VVV, bibliotheek, tandartsen, kappers etc. Ook bij Bintwerk, Griftstraat 10a, tel. 694626 is het te verkrijgen. Houdt u de nieuwsbladen voor verdere berichtgeving in de gaten. Ook op www.bintwerk.nl is het gehele programma te bekijken.

Inzameling rommelmarkt VAASSEN- Vorige week organiseerde speeltuinvereniging de Kouwenaar haar jaarlijkse Palmpaasfeest. Wel 40 kinderen waren samen met hun ouder en opa’s en oma’s naar de Kouwenaar gekomen

waar de Paashaas iedereen verwelkomde. Men kon gezellig een Paasstok gaan maken met daarop het broodhaantje. Vervolgens was het op de speeltuin eieren zoeken. De jury bepaalde wie de mooiste

stok had gemaakt. De prijswinnaar waren van 0 tot 5 jaar; 1e Sem van Lohuizen, 2e Nafaje, 3e Mirjam Hullegie. Van 6 jaar en ouder: 1e Chevera Sohuleka, 2e Sandra van Assen, 3e Marbella Vink.

EPE- De rommelmarktcommissie van de Regenboogkerk in Epe houdt zaterdag 10 april een inzameling van goed verkoopbare spullen voor haar jaarlijkse rommelmarkt in september. U kunt met uw goederen tussen 9.00– 11.00 uur terecht bij gebouw Antenne aan de dr. van Voorthuysenstraat. Grote kasten, computerapparatuur, matrassen en sanitair kunnen we niet aannemen. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor de Riky Overmars Foundation. U kunt contact opnemen met J. Braafhart, tel. 0578-612103 als u de goederen niet zelf kunt brengen.

Nieuwe activiteit rondom het kerkdak EPE- Direct na de Pasen begint Leidekker van Wely aan het kerkdak van de Grote Kerk in Epe. In de eerste week zal het gaan om voorbereidingen en bouwbesprekingen, maar vanaf 12 april zullen de activiteiten zichtbaar zijn. Op www. kerkdak-epe.nl staan de wekelijkse vorderingen op ‘werk in uitvoering’. De data voor het lei-signeren zijn bekend; op drie data kunnen Epenaren leien signeren voor 20 euro per lei, waarop ruimte is voor twee namen. De leien worden verwerkt in het dak boven de kapel van de Grote Kerk. Er zijn in het totaal 1600 leien beschikbaar om te signeren. Dat lijkt veel, maar in een gemeente met bijna 33.000 inwoners is het aanbod dus maar beperkt. Het advies is om er snel bij te zijn. De signeersessies beginnen op 5 mei, op de bevrijdingsmarkt van 9.00 tot 16.00 uur. Op 8 mei tijdens de Franse avond (voor moederdag) kun je ook leien signeren van 18.00 tot 21.00 uur. Tijdens de pleinmarkt op 22 mei is er een kraam met te signeren leien van 9.00 tot 16.00

uur. De werkgroep Monumentaal zal bovendien zoveel mogelijk gelegenheden aangrijpen om nog extra signeersessies in te lassen. Er zijn natuurlijk ook nog steeds vierkante meters dak te koop. Op www.kerkdak-epe.nl is het sponsorformulier te downloaden. Er zijn nog 765 vierkante meters in de aanbieding. De 24 vierkante meters boven de gerfkamer worden als één geheel verkocht. Er is al een optie op dat stuk dak. Daarnaast worden er benefietavonden georganiseerd. “Sinds het dorp van Mies Bouwman zijn benefietavonden een beproefd middel om fondsen te werven. Voor het kerkdak hebben we twee avonden kunnen organiseren. Op 12 juni is er een muziekavond. Die wordt georganiseerd door dezelfde mensen als de Sing In rond kerst. Maar de invulling is uiteraard anders. Eigentijds, klassiek, om te luisteren en om mee te zingen. Het programma volgt z.s.m. op www.kerkdak-epe. nl. Op 21 juli, een woensdagavond, is de kerk het podium voor Zwier van der Weerd. Hij staat garant

voor een avond amusement. Iedereen in de omgeving kent hem. Een programma? Men mag zich laten verrassen.” Meer informatie op www.kerkdak-epe.nl. Bellen mag ook met mevr. Tinie ten Hooven, secretaris van werkgroep Monumentaal, tel. 0578-616630.

Ontmoeting in de Deventerstraat VAASSEN- Op maandag 12 april zal mevrouw dr. Joke van Saane, docent Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit, een lezing houden over Gebedsgenezing in het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, Deventerstraat 36, Vaassen. Dr van Saane heeft dit verschijnsel bestudeerd en er onlangs een boek over gepubliceerd met als titel: “Gebedsgenezing, Boerenbedrog of serieus alternatief?” De lezing begint om 20.00 uur. Toegang 9 euro, in voorverkoop bij Bruna Vaassen 7 euro (leden en begunstigers betalen 5 euro). Koffie/thee inbegrepen.

Drie prestatiemedailles EPE- De buienradar werd afgelopen woensdag nauwlettend in de gaten gehouden, want de Paashaas zou op bezoek komen bij SV Wissel. Gelukkig bleef het bijna de hele middag droog en konden de beginnergroep en de F-jes eieren

zoeken en spelletjes doen welke natuurlijk alles te maken hadden met Pasen en eieren. Aan het eind waren er poffertjes en mochten de tekeningen en gevonden eieren mee naar huis genomen worden.

Nieuwe bestemming Van Setten/Van Loenen

VAASSEN- De KNZB, de Nederlandse Zwembond, heeft drie zwemmers van ZVV beloond met een prestatie medaille voor het jaar 2009. Zwemmers die in dat jaar bij de top tien zwemmers in hun leeftijdsklasse behoren, maken aan-

spraak op deze medaille. Trainer Gian Dorsthorst reikte zaterdag tijdens een druk bezochte Gelderse B-Competitiewedstrijd de drie medailles uit. De eerste ging naar Jeroen van der Beek, die op meerdere afstan-

den bij de tien beste van Nederland staat. Hij mocht hem voor de tweede keer op rij ontvangen. Voor Sabrina Vosselman en HarmJan Wijnhoud was het de eerste keer en zij kregen van assistente Elmi Roelofsen de medaille.

HEERDE- De nieuwe commissie Ruimte mocht zich buigen over het zoveelste plan voor de locatie Van Setten/Van Loenen. In de centrumvisie van de gemeente staat dat hier een winkelpand mag worden gebouwd met woningen er boven. Van ontwikkelaar Severs ligt er nu een aanvraag om die woningen te vervangen door een kerkelijk centrum ten behoeve van de N.H. kerk. Hoewel de vorige raad al had besloten om de centrumvisie eerst te evalueren, vindt nu de meerderheid dat dit plan een kans moet krijgen. Er is toenemende twijfel of woningen op die plaats wel haalbaar zijn. Vooral het parkeren is daarbij een probleem. Jan Tuinman (CU/SGP) achtte woningbouw zelfs niet realistisch. In het nieuwe plan blijft de begane grond beschikbaar voor winkels en/of horeca. Van de zijde

van het college werd benadrukt dat het maken van een goed bestemmingsplan voor de locatie een lastig probleem wordt, zodat de vraag open bleef of dit nu het laatste plan is voor de meest markante plaats van het centrum.

Heemkunde HATTEM- Met al uw vragen over de historie van Hattem of voorouderonderzoek kunt u op donderdagavond 8 april vanaf 19.30 uur terecht in het centrum aan de Molenbelt 2a. Ook kunt u hier komen snuffelen in het uitgebreide fotoarchief of lezen in de bibliotheek. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De volgende snuffelmiddag is gepland op woensdag 14 april vanaf 13.30 uur. Zie ook de website http:// noord-veluwe.mijngelderland.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 229

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si eb onze w voor de w w w.action.nl

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N FLUITENDE

INTEX

JONGENS-MEISJES

sensor 25 cm of 13 cm hoog

easy set-up rond 366 cm incl. pomp

katoen jongens maten: 104-170 meisjes maten: 92-146

TUIN ZWEM KABOUTER BAD

ACTUELE

1.59 49.95 5.59

DAMES SJAAL

Elders 2.98 3.98

KANTEN

SHAMPOO OF

ORANJE

Tom en Jerry jongens en meisjes pompflacon 500 ml

katoen heren M-XXL dames S-XL

DOUCHE GEL

alle modekleuren 3 modellen

1.29

DAMES HIPSTER polyester/elasthan maten S-XL

Elders 1.79 1.98

NOSTALGISCHE

OLIE LAMP

1.98

blauw of helder glas 11x38 cm old silver 9x9x27 cm

Elders 3.49 4.49

0.79

APELDOORN I • Maasstraat 14-16 APELDOORN II • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25

Elders 4.95 5.95

ZIJKNIP OF

katoen/elasthan maten XS-XL

Werckmann chroom/vanadium zijkniptang: 160 mm combinatietang: 180 mm

DAMES T-SHIRT

Elders 3.95 4.95

ZOMER JURK

2.19

gevlochten band viscose/elasthan maten S-XL

1.99

POLO SHIRT

LANG MODEL

DAMES

Elders 11.95 14.95

DEVENTER • Broederenplein 4-6 EPE • Hoofdstraat 59 HEERDE • Soerelseweg 17

2.49

N E DAG K O N IN G IN T IP OF WK

S E T/2

Elders 3.95 5.95

Elders 4.95 6.95

2.49

COMBINATIE TANG

waterpomptang 225 mm

2.79

GROTE

1.39

ZIJDEN GERBERA 17,5x75 cm

6.95

HEINO • Marktstraat 22 NUNSPEET • Stationslaan 25 RAALTE • De Waag 3

zijden orchidee 100 mm

1.29

0.79

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 Kijk ook op: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van ma. 05-04 t/m za. 10-04

Elders 3.95 5.95

bijpassende AFDEK HOES

T-SHIRT of SINGLET


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 30

Suzanne Hairdesgin

MediqApp

Pegasus

EPE- Met de start van het hooikoortsseizoen lanceert Mediq Apotheek een MediqApp voor de iPhone. De MediqApp geeft elke dag aan welke pollen actief zijn. In de persoonlijke hooikoortsmeter kunnen mensen iedere dag hooikoortsklachten registreren en of ze hiervoor medicijnen gebruiken. Op basis van deze informatie waarschuwt de MediqApp hoeveel last iemand op een dag kan verwachten. Deze waarschuwing via MediqApp helpt klachten te voorkomen of te verminderen. Aanmelden voor de MediqApp kan gratis bij Mediq Apotheek Noord Veluwse te Epe.

HEERDE- Afgelopen weekend had Pegasus Heerde de organisatie voor de turnwedstrijden voor de Pré Instap in handen. Zaterdag kwamen de jongste turnsters uit de regio’s Oost Veluwe en Randmeren naar Heerde om aan deze wedstrijd deel te nemen. In de derde wedstrijdronde mochten de deelnemers van Pegasus de wedstrijdvloer op. Met een totaalscore van 51.10 punten nam Dorien Akse de zilveren plak in ontvangst. De jonge turnsters van Pegasus zullen zaterdag 24 april de tweede wedstrijd in ’t Harde turnen. De uitvoering van Pegasus is zaterdag 12 juni in de Faberhal in Heerde.

Opgave schilderwedstrijd

HATTEM- Suzanne LeurinkWeeda zit al tien jaar in het kappersvak. Sinds 1 april is ze voor zichzelf begonnen als kapster aan huis. “Ik heb altijd bij een kapsalon aan de Klapperdijk/ Stationsweg in Wapenveld gewerkt. De zaak is net overgenomen”, legt Suzanne haar stap uit. Een uitgelezen moment om de toekomst te bezien. “Ik wil niet stil blijven staan en een nieuwe uitdaging leek me wel leuk. Ik heb zoveel ervaring opgedaan en een leuke klantenkring in Wapenveld opgebouwd. Dat kon ik niet weg doen.” Dus besloot ze

haar bedrijf Suzanne Hairdesign te starten. “Ik kom bij de mensen thuis om te knippen, kleuren of snijden. Alles kan eigenlijk. En ik heb een eigen wasbak zodat de klanten niet met hun hoofd in hun eigen wasbak hoeven te hangen.” En natuurlijk zorgt ze ervoor dat het huis er weer netjes uitziet als ze weggaat. Ze werkt met de merken Keune en Abba. “Dat zijn haarverzorgingsproducten waar ik al jaren mee werk.” Kapster aan huis is perfect voor Suzanne. “Voor mij is het ideaal. Ik kan op deze manier mijn eigen

uren indelen. En het zo plannen dat het te combineren is met mijn dochtertje.” De 26-jarige Suzanne vindt het wel spannend. “Maar ik heb er een goed gevoel bij. De laatste tijd regel ik al veel op de zaak, dus dit moet ik ook kunnen.” Haar klantenkring heeft ze via een brief op de hoogte gesteld. “En ik heb al veel positieve reactie gehad. Het loopt al aardig goed.” Voor meer informatie kunt u kijken op www. suzannehairdesign.nl of een afspraak maken via tel. 06-15509896 of tel. 038-4443169. Of mail naar suzannehairdesgin@gmail.com.

OLST- Op zaterdag 1 en zondag 2 mei organiseert de Olsterhof in Olst een Frans weekend met schilderwedstrijd. Iedereen, groot en klein, die het leuk vindt om te schilderen wordt uitgenodigd om mee te doen aan de schilderwedstrijd: “Mini Montmartre in Mei”. De basis voor het schilderstuk vormt het uit 1854 daterende landhuis ‘de Olsterhof’. De schilders krijgen twee dagen de tijd om, onder de oude platanen, hun verbeelding op papier, doek of paneel vast te leggen. Een jury gaat bepalen wat het mooiste werk is en krijgt een geldbedrag. Kinderen worden apart beoordeeld. Deelname voor de schil-

derwedstrijd is kosteloos maar opgave vooraf is wenselijk. Voor meer informatie kunt u kijken op www. olsterhof.nl onder ‘specials’.

Knettersklup EMST- Op woensdag 7 april van 14.00-15.30 uur zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 welkom bij de Knettersklup in het jeugdhonk achter de Hezebrink in Emst. Het thema is dan “Wat kun je doen met een tas?”. Kosten zijn 1 euro per keer. Het programma van de Knettersklup tot de mei-vakantie is te zien op de websites www.koppelepe.nl.

Spinningmarathon en Zumbathon voor het KWF

Anti Aging behandelingen Praktijk Phylonieck EPE- UV-stralen zijn de grootste oorzaak van huidveroudering. Ze veroorzaken ontsierende pigmentvlekken en uitdroging en breken collageenvezels af, die voor de stevigheid van de huid zorgen. Bij anti-aging (huidverjonging) gaat het erom dat de huidfuncties actief blijven, de huid voldoende vocht behoudt en er voldoende collageen geproduceerd wordt. Na een uitgebreide huiddiagnose stelt uw Rejuvi specialist (praktijk Phylonieck) een behandelplan op. Hierin worden salonbehandelingen en een thuis verzorgingsplan opgenomen voor het beste resultaat. Praktijk Phylonieck in Epe adviseert u graag welke behandelingen het beste is voor uw huidtype en uw wensen. Zo is het mogelijk dat u een intense peeling neemt, de Deep Milk Peel (melkzuurpeeling) voor de diepere rimpels en eventuele littekentjes. Of de lifting Treatment waarbij de huid strakker wordt en fijner van

structuur, bijvoorbeeld rond de ogen en de mond. Retinoid (vitamine A) behandelingen of AHA (fruitzuur) producten zijn goede voor- en nabehandelingen voor deze kuren. Voor pigmentvlekken zijn er speciale behandelingen. Phylonieck biedt door middel van de Rejuvi behandeling de meest effectieve manier voor het behandelen van pigmentvlekken en/ of ouderdomsvlekken. Pigment en ouderdomsvlekken zijn beschadigingen aan de huid door een teveel aan melanine, ons pigment. Dit teveel aan melanine wordt vooral veroorzaakt door UV-straling. Door de werking van een speciaal tarwekiem extract, is deze behandeling zo succesvol. De aanmaak van melanine wordt vertraagd en veranderd in een lichter pigment, behandelingen zijn o.a. de Whitening Treatment en de Spotaway. Vraag praktijk Phylonieck naar de mogelijkheden of kijk op de website: www.schoonheidpedicure-praktijk-epe.nl. U kunt

ook altijd voor informatie en/of een gratis intake-gesprek bellen naar Praktijk Phylonieck, Caroline Lansdaal Lange Veenteweg 29, Epe, tel. 0578-611803/06-13288895.

Singers naar Hattem HATTEM- Binnenkort maken “The Saint Petersburg Concert Singers” een concertreis door Nederland. Tijdens deze reis zullen zij ook Hattem aandoen en wel op zaterdagavond 8 mei in de Grote of Andreaskerk. Het kleinkoor “The Saint Petersburg Concert Singers” wordt gevormd door een 12-tal professionele zangers en zangeressen die zowel solistisch als in koor hun sporen hebben verdiend. Op hun repertoire staan Russische geestelijke liederen, Europese en Russische klassieke werken en Russische volksmuziek.

WAPENVELD- Woensdag 28 april van 18.00- 22.00 uur wordt er op het Health Center Wapenveld-Hattem aan de Kwartelweg 1A te Wapenveld een groots spinning- en zumbaevenement georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is het fietsevenement waarbij elke jaar in juni meer dan 1000 deelnemers 6

Stichting Welzijn Hattem deelt prijs uit HATTEM- De musicalgroep van Stichting Welzijn Hattem is van start gegaan en bij de eerste les kreeg Christianne van Erven een prijs uitgereikt. Tijdens een enquête opperde zij het idee om een musicalgroep te beginnen, hetgeen de Stichting Welzijn Hattem dan ook heeft gedaan. Stichting Welzijn Hattem heeft een onderzoek gedaan naar de leefsituatie van het Hattemse kind en waar de kinderen behoefte aan hebben wat betreft activiteiten of voorzieningen. Hiervoor zijn sport- en muziekverenigingen, speeltuinverenigingen en basisscholen benaderd, maar ook de kinderen zelf. Christianne’s wens was een musicalgroep. Door dit idee heeft zij een gratis musicalcursus en een dvd van Tarzan gewonnen. De musicalgroep krijgt een aantal lessen, onder begeleiding van Petra van Selling en Angelique Uiterwijk, over de basis van toneelspelen. Het resultaat laten ze zien tijdens een voorstelling van Tarzan. Dit wordt op 15 mei opgevoerd, tijdens de kunstmarkt in Hattem. Stichting Welzijn Hattem

is erg actief in Hattem en verzorgt allerlei activiteiten, cursussen en

diensten voor alle inwoners van Hattem. Benieuwd naar het aan-

bod? Kijk eens op www.swhattem. nl of bel tel.038-4432881.

keer Alpe d’Huez opfietsen voor de KWF kankerbestrijding. Het is de grootste particuliere actie in Nederland. Het streven is dit jaar een nog hogere opbrengst dan in 2009 te realiseren. Peter Castrop, actief organisator van de Alpe d’HuZes, zet zich tezamen met zijn gehele gezin in voor dit grootse evenement. Zo gaan ook zoon Stijn en dochter Judith in juni de bekende berg beklimmen. Vorig jaar is de opa van Stijn en Judith overleden aan kanker en dit is voor hen één van de drijfveren om mee te doen. “Door mee te doen aan een sponsorfietstocht en zoveel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek naar kanker, hopen ze dat er in de toekomst geen opa’s meer aan kanker doodgaan. Daarnaast willen ze hun prestatie van vorig jaar graag verbeteren.” Er is nog plaats om mee te doen voor zowel Spinning als de Zumba. Je kunt meedoen voor minimaal 2 uur, mag ook samen met andere sportievelingen 4 uur lang bv 1 fiets huren. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goed doel is er een mogelijkheid om d.m.v. sponsorformulieren anderen te laten sponsoren. Tijdens het fietsen wordt met behulp van een beamer de beklimming van de Alpe d’Huez getoond. Geef je op via de website: www. healthcenterwh.nl. Restaurant en partycentrum de Keet van Heerde voorziet de actieve deelnemers van een pastamaaltijd. Meer info over de Alpe d’HuZes op www.petercastrop.tk en meer sportieve evenementen op www.healthcenterwh.nl of bel tel. 038-4479999.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 231

Haggan oh]laj skn`p Ă?j aepfa

WERKEN

IN DE REGIO? DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

Eaj cka` rajpehanaj` ^a` eo aaj ^a` s]]nej q ^apan oh]]lp* @]]n^ef olaahp kkg qs i]pn]o aaj ^ah]jcnefga nkh* =qlejc daabp i]pn]ooaj `ea anrkkn vkncaj `]p qs ^a` ]hpef` daanhefg bneo ^hefbp* Ej nkj` `a L]]o`]caj vefj `ea =qlejc i]pn]ooaj atpn] rkkn`ahec6 ]ho q an psaa gkklp( gnefcp q `a psaa`a rkkn `a d]hra lnefo&* Vk skn`p haggan oh]laj jkc atpn] rkkn`ahec kkg

$BSQFEJFN

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

.a i]pn]o rkkn a ` d]hr& a lnefo & >ef ]]jgkkl r]j psaa -)lanokkjo =qlejc i]pn]ooaj* @ava ]_pea eo cah`ec r]j . p+i -, ]lneh .,-,( gefg kl sss*]qlejc*jh rkkn `a rkkns]]n`aj*

sss*]qlejc*jh

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS Heerde: Dorpsstraat 35, tel. 0578-691612 Twello: Duistervoordseweg 54, tel. 0571-271526 www.pijnappel.info

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop narcissen, druifjes, hyacinten, crocus, tulpenbollen in pot v.a..0,60

Volop voorjaarsbakjes en -decoratie etc. 5 zakken potgrond Ă 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 Treurkatjes op stam v.a ........................................................... 3,95 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Hortensia 6 kop nu ................................................................. 4,75 Laurier v.a. .............................................................................. 0,75 Buxusbol-pyramide v.a. ......................................................... 8,00 Clematis v.a. ........................................................................... 2,95 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 5,50 Liguster, meidoorn, haagbeuk v.a. ......................................... 0,35 100 gladioolbollen nu ............................................................. 7,50 Fruitbomen, struiken half- en hoogstam .......................... v.a. 6,00 Helleboris v.a. ......................................................................... 1,50

10 % KORTING OP VERF TE BESTEDEN AAN

NON-PAINT KORTE VEENTEWEG 6, EPE Telefoon: 0578 – 620615 Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

Volop kuip-, terras- en perkplanten !!! Volop tuinkruiden, grootste assortiment in de regio !!! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag. Groente-, aardbeiplanten en pootaardappelen.

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

op Kijk ook ost.nl www.abo

AB Oost is op zoek naar:

Č’ +RYHQLHUV Č’ 6WUDWHQPDNHUV Č’ *URQGZHUNHUV Neem contact op met: AB Oost, Ad HĂźskens.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 t/m 17.30 zaterdag: 9.00 t/m 12.30

6WDWLRQVSOHLQ+DUGHUZLMN_7_(LQIRKDUGHUZLMN#DERRVWQO

.FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

Uitvaartfonds “Memento Mori” Als u verzekerd wilt zijn van een goed verzorgde uitvaart waarin uw persoonlijke wensen centraal staan is het, naast de mogelijkheid om lid te worden van uitvaartvereniging “Memento Mori”, mogelijk om, voor een eenmalig bedrag van € 50,00 per persoon, u in te laten schrijven in het uitvaartfonds van “Memento Mori”. Wanneer u zich in laat schrijven in het uitvaartfonds staat daar het volgende tegenover. ¡ U ontvangt van ons een inschrijvingsbewijs ¡ U ontvangt tevens van ons een codicil waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. ¡ Een korting van € 25,00 op gebruik van het uitvaartcentrum van “Memento Mori” of een thuisopbaring ¡ Een korting van € 50,00 op het tarief van de uitvaartverzorger van “Memento Mori” ¡ Een korting van € 25,00 op de uitvaartkist Wanneer u ingeschreven wilt worden in het uitvaartfonds van “Memento Mori”, of meer informatie wilt over een lidmaatschap bij “Memento Mori” dan kunt u contact opnemen met een van de uitvaartverzorgers van “Memento Mori” op telefoonnummer 0578-69 18 46 of u kunt op donderdagochtend langs komen op het uitvaartcentrum aan de Brinklaan te Heerde. #SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 32

Hoornerfeest staat in de startblokken

COLUMN

Warenar

Vanaf heden kunt u de hersenspinselen van de nieuwe columnist Warenar met regelmaat lezen in onze krant.

Prikkelpraat

Foto: Huldiging 1000e lid de heer IJzerman door voorzitter Jan Agterhuis HOORN- Het bestuur van de Oranjevereniging Prinses Beatrix heeft het programma voor dit jaar zo goed als rond. De 83ste editie van het Hoornerfeest belooft wederom een groots evenement te worden. Een buurtfeest waarbij er voor alle doelgroepen een afwisselend en spannend programma is samengesteld. Het Hoornerfeest wordt traditiegetrouw georganiseerd in het weekend waarin de eerste zaterdag van juli valt, dit jaar van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 juli. De Oranjevereniging Prinses Beatrix is de afgelopen jaren fors gegroeid en heeft inmiddels het 1000e lid ingeschreven. Een lidmaatschap van de vereniging heeft veel voordelen. Zo heeft elk lid onder andere gratis toegang voor elke feestavond en zijn er vele voordelen voor de kinderen. Indien uw interesse gewekt is, dan kunt u lid worden van de Oranjevereniging Prinses Beatrix door u aan te melden bij de ledenadministratie. Zie hiervoor de website: www. hoornerfeest.nl of belt u met Jan Kers, tel. 0578-696729. Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering zijn de grote lijnen voor de 83ste editie van het Hoornerfeest uiteengezet en zijn verdere ideeën met de leden uitgewisseld. Ook is het 1000e lid ge-

huldigd. Voorzitter Jan Agterhuis kon helaas niet meer achterhalen wie bij de oprichting in 1927 het 1e lid is geweest, maar na 83 jaar is wel het 1000e lid bekend en dat is de heer IJzerman uit Heerde. Hij kreeg een mooi presentje aangeboden namens de Oranjevereniging. Het thema van dit jaar is: “Vroeger en nu”. Dit thema zal als een rode draad door het feest lopen en er zal onder andere een fotopresentatie te zien zijn. De donderdagavond staat ook dit jaar weer geheel in het teken van de oudere jeugd met veel entertainment en muziek. Een avond waarbij herinneringen worden opgehaald en een praatje wordt gemaakt. Deze avond wordt ook het eerste zeskampspel gespeeld. Vrijdagmiddag staat in het teken van de jonge kinderen. Voor hen wordt een complete kindermiddag verzorgd met veel muziek, dansen, lekkere drankjes en hapjes en uiteraard de kermis. De vrijdagavond is een spetterende feestavond waarbij dit jaar gekozen is voor de showband “Blind Date” als muzikale omlijsting van dit gezellige buurtfeest. Als vanouds zullen de buurten hier een grote rol spelen middels het tweede zeskampspel. Deze avond wordt afgesloten met een knallend optreden van Stef Ekkel, bekend van zijn nummer “de woonboot”.

Zaterdag wordt begonnen met een aantal tradities, zo is er de gehele dag rommelmarkt, vindt er een muzikale optocht plaats door de buurt en zingen ze het Wilhelmus bij de Jenaplanschool. Voor de rommelmarkt is nog een aantal plekken, maar wees er snel bij. U kunt hiervoor bellen met Tonny Bagerman, tel. 0578-692403 of Ria van Vemde, tel. 0578-695734. ’s Middags is het Zeskampfestijn, waarbij er een zeer spectaculair zeskamponderdeel zal zijn. Op de afsluitende zaterdagavond treedt de showband “Reflex” op. Als klap op de vuurpijl is er ’s avonds ook een optreden van de Gebroeders Co, bekend van het feestnummer “Vuvuzuela”.

Je hebt meerderheden en meerderheden. Daar kwamen ze in de commissie van de raad van Heerde vorige week ook achter. In de commissies heeft iedere partij twee leden ongeacht de grootte van de raadsfractie. Dat heeft geen politieke consequenties, want commissies nemen geen besluiten. Kleintjes als D’66 en GL zijn opeens even groot als het CDA. Dat betekent dat als 4 partijen het eens zijn over een advies aan het college, dan is er een meerderheid in de commissie. Dat hoeft echter geen raadsmeerderheid te zijn. In de raad hebben CDA, CU/SGP en PvdA een meerderheid met 10 van de 17. In de eerste vergadering was het meteen raak. VVD, GBP, D66 en GL zeiden “A” en de anderen “B”. Johanna den Boef, resoluut voorzittend als gewoonlijk, trok de conclusie dat de meerderheid van de raad vond dat het “B” moest zijn. Bij 8 commissieleden ontstond enige verwarring en de andere 6 toonden een brede grijns. De macht van het getal. Voor het nieuwe college wordt het dus opletten, tellen en vermenigvuldigen. Anton is jarenlang penningmeester geweest, dus die kan tellen. De anderen zullen voor de beëdiging nog een rekentoets doen. Voor de commissie geldt dat alle leden gelijk zijn, maar sommigen krijgen meer gelijk dan anderen. Bij een stemming is het neuzen tellen en mijn opoe zei het al: “Je hebt neuzen en snotneuzen” Warenar

Primavera – Lentemarkt

Pas de deux EPE- Zondag hield de Hippische Vereniging (HVE) te Epe voor de 23ste keer haar jaarlijkse Pas de Deux. De uitslag van de shownummers. Deelnemers onder de 14 jaar: 1ste plaats ‘the ponygirls’. Deelnemers 14 jaar en ouder; 1ste plaats ‘Banana girls’. 2de plaats ‘Pimp my ride’. 3de plaats ‘Geert met Belgish Peerd’. Menners; 1ste plaats ‘kannibalen aan de kook’. 2de plaats ‘Red de tijger’. 3de plaats ‘Geel en blauw is mijn hindernis’.

HATTEM- Rond Uit Hattem organiseert op zaterdag 17 april van 11.00 tot 17.00 uur de Primavera Lentemarkt. Primavera is het Italiaanse of Spaanse woord voor ‘lente’, en in de lente begint ook het nieuwe toeristenseizoen. Het Toeristisch Informatie Punt is dan ook weer geopend vanaf 17 april. Om 11.00 uur wordt de tweede editie van ‘Primavera – Lentemarkt’ geopend met het oplaten van ballonnen. Aansluitend is een leuke kindervoorstelling op de markt. Tuinders en bloemenzaken presenteren zich geurig en fleurig. U kunt niet alleen bloembollen of vrolijke plantjes kopen, maar u kunt hier ook voor tuinmeubels, barbeques en tuinboeken terecht. Verder zijn er demonstraties met bijzondere historische groenten en u krijgt te horen hoe u hier lekker mee kunt koken. Bovendien krijgt u gratis tuinadvies. Kom proeven van de diverse heerlijke hapjes en drankjes op de Smaakmarkt. Er is een plein

Heerde zingt op zondag

met streek- en biologische producten, een borrelplein met wijn en tapa’s, een koffie & thee plein, en op het kinderplein vindt u lekkere poffertjes en kunnen kinderen bij de Smaakdokter een smaaktest doen. Nieuw dit jaar is de levende evenementen kalender. Hierbij worden de evenementen uitgebeeld die dit jaar plaatsvinden in Hattem. Zo is de Oranjevereniging aanwezig met zaklopen, trouwtrekken en steltlopen om de Koninginnedag te promoten. De molenaar komt brood bakken en geeft informatie over de Nationale Molendag op 8 mei. En een kunstenares komt op de markt schilderen om een klein voorproefje van de Kunst & jazZ (15 mei) te geven. Vijf Shantykoren zijn van 13.00 tot 16.30 uur op drie locaties te horen en te zien. Shanties zijn werkliederen die de arbeiders vroeger aan boord van de zeilschepen zongen. In Hattem zijn de originele liederen te horen op het terras van de Tinne, voor de Franse School, en voor het stadhuis.

Een musical van Niks

HEERDE- In de dienst ‘Heerde zingt op zondag’ op 11 april is de muzikale gast het ‘Elspeets Mannen Ensemble’ o.l.v. Dick van Asselt. Zij zullen optreden en samen met de gemeente zingen. Het thema voor deze zondag na Pasen

is ‘Opstaan’. Het is gekozen naar aanleiding van Van Gogh’s schilderij ‘de opwekking van Lazarus’. De dienst staat onder leiding van Ds. J. M. Weststrate en vindt plaats in de Kruiskerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de B.

van Dijklaan 3 te Heerde. Aanvang 19.00 uur. U bent voor deze zangdienst van harte uitgenodigd. Kom op tijd, de samenzang begint om 18.45 uur. Er is een orde van dienst aanwezig. Zie ook www.vegkruiskerkheerde.nl.

VAASSEN- Zou het een musical van Niks zijn? Zelf vinden ze dat niet. Maar de titel van de musical is: Het Land van Niks. Daar woont een koningin die vindt dat niks mag. Je mag niet eten, niet praten, niet spelen, niet dansen en niet zingen. Maar dan komen “de doodgewone dames” en hun zoon Sebastiaan. En wat er dan gebeurt. Kom kijken bij Musicalgroep Medverka op: vrijdag 16 april, zaterdag 17 april of vrijdag 23 april. Je kunt de kaartjes nu al telefonisch reserveren bij Gerry Berkhoff, tel. 0578-575883 of via de mail: medverkavaassen@gmail.com. Ze liggen dan op de avond van de voorstelling voor je klaar bij de kassa. Je kunt ze ook op de avond van de voorstelling kopen aan de kassa. Voor kinderen tot 12 jaar kost het 1 euro en vanaf 12 jaar 1,50 euro. Alle voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van OBS De Sprenge locatie Vaassen (Boxhofstede 15) en beginnen om 19.00 uur. Op je kaartje kun je ook nog een glaasje limonade met wat lekkers krijgen. Let op: vol = vol. Zonder kaartje geen toegang.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 233

%BBSHBBUPO[FXJOTU .FU FFO HFWPFM WBO USPUT [FHHFO XJK SFHFMNBUJH A%BBS HBBU PO[F XJOTUĂ&#x; "MT XF CJKWPPSCFFME LJOEFSFO [JFO TQFMFO PQ FFO OJFVX TQFFMUPFTUFM /BUVVSMJKL [FHHFO XF EBU NFU FFO LOJQPPH 8BOU XJK MBUFO PO[F MFEFO FO LMBOUFO HSBBH NFF HFOJFUFO WBO EF XJOTU 4QFDJBBM EBBSWPPS SFTFSWFSFO XJK KBBSMJKLT FFO EFFM WBO PO[F XJOTU JO IFU 3BCP $PĂˆQFSBUJFGPOET .FU IFU GPOET POEFSTUFVOU 3BCPCBOL /PPSEPPTU7FMVXF QSPKFDUFO EJF EFMFFGPNHFWJOHUFOHPFEFLPNFOFOXBBSEFHFNFFOTDIBQWBOQSPGJUFFSU

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: ¡ Bromfiets ¡ Auto ¡ Motor ¡ Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

Tel: 038-4479987

)FU3BCP$PĂˆQFSBUJFGPOET 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

%JFOVXBBOWSBBHJOWÆÆSNFJWJB XXXSBCPCBOLOPPSEPPTUWFMVXFOM

Tuinderij Doorn

Ze zijn er weer ...... Kerkdijk 3 te Heerde Hollandse komkommers

Winkeltje open:

vrijdag 8.30 - 17.00 uur zaterdag 8.30 - 13.00 uur

TE KOOP Trostomaten uit eigen kas kilo 2,75

Openingstijden:

Woensdag t/m vrijdag 13.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Of op afspraak. www.henkdegraafklokken.nl

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies. Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek, Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek, Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93. Graag bellen voor een afspraak.

Wat leuk om te horen.

Krijgt u geen fatsoenlijke boom op papier? Voor een creatieve kijk, een fris ontwerp en een gedegen advies: belt u: 0578 561 015

Schoonenberg H O O R CO M F O RT www.schoonenberg.nl

Kra schilder werken - binnen- en buitenwerk - onderhoud

Kra

Oude Kerkweg 4 8051 KX Hattem tel. 06-25553768

www.kra-schilderwerken.nl e-mail: stephankesteren@hotmail.com

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 34

Reis om de wereld in 8 dagen

VAASSEN- De leerlingen van o.b.s. De Sprenge, locatie Geerstraat te Vaassen, hebben bezoek gehad van twee docenten van Theaterbureau Spring. De hele dag werd er gerepeteerd voor de voorstelling ‘De reis om de wereld in 8 dagen’, die ’s avonds werd opgevoerd voor de ouders. De leerlingen van groep 8 speelden de hoofdrollen in dit op Jules Verne’s boek gebaseerde, toneelstuk. Phileas Fogg en zijn knecht Passepartout, gespeeld door Danny van Berkel en Sytse Kommerkamp, hebben in het ver-

haal, een weddenschap afgesloten om in 8 dagen de wereld rond te reizen. Tijdens de reis komen ze in Turkije, waar de leerlingen van groep 3 en 4 hen uitnodigen voor de thee. Ze komen in Azië, waar ze proberen mee te doen met de Chinese acrobaten van groep 5 en 6 en in Amerika, waar de Indianen van groep 1 en 2 hen verwelkomen. Onderweg wordt het tweetal tegengewerkt door de, niet al te slimme, inspecteurs Fix en Fax, rollen die door Sanne Zweekhorst en Celena Selles met veel verve gespeeld

werden. Gelukkig loopt alles goed af en worden Fogg en Passepartout in Engeland met een dans verwelkomd door groep 7. Het tweede gedeelte van de avond werd ingevuld door de leerlingen van groep 8, die met een nostalgische blik terugkeken op de musicals van de afgelopen jaren en enkele van de musicalliedjes ten gehore brachten. Ze sloten af met een lied over de verschillende scholen waar ze binnenkort naar toe zullen gaan, maar waarbij ze hun basisschool niet zullen vergeten.

Diabetesdag EPE- In het Medisch Centrum Willem Tell, Willem Tellstraat 17 in Epe wordt op zaterdag 10 april van 10.00 tot 13.00 uur een diabetesdag gehouden. Deze dag kunnen mensen met een glucosemeter hun meter laten controleren en informatie verzamelen over diabetes. Om complicaties van diabetes mellitus (suikerziekte) op de lange termijn zo veel mogelijk te voorkomen is het voor diabeten erg belangrijk het verloop van het bloedsuiker bij te houden. Dit gebeurt met behulp van een bloedglucosemeter. Voor betrouwbare meetresultaten is het belangrijk dat een glucosemeter periodiek wordt gecontroleerd en schoongemaakt. Wanneer u uw meter wilt laten controleren kunt

u telefonisch, tel. 0578-627199 of aan de balie bij Apotheek Epe in het Medisch Centrum een afspraak maken. Het is voor de planning erg belangrijk dat u een afspraak maakt. Ook is het mogelijk tijdens deze dag informatie in te winnen over voetverzorging, voeding, geneesmiddelen en testmateriaal. Voor deze dag zijn Diabetes Vereniging Nederland, een podotherapeute en een diëtiste uitgenodigd. Tevens zijn er medewerkers van Apotheek Epe aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De informatiedag is bedoeld voor alle diabeten in Epe, dus heeft u geen meter maar bent u toch nieuwsgierig geworden? Loop dan gerust even binnen op 10 april.

Vrouwen van Nu EPE- De leden van de afdeling Epe van de NBvP, Vrouwen van Nu, houden op donderdag 8 april hun afdelingsavond. Deze avond komt Margaret Jager met een modeshow van gebruikte kleding, met als thema van “Vod naar Vlot”. De avond wordt gehouden in het Kulturhus, Stationsstraat te Epe en begint om 19.45 uur. Dames die geen lid zijn en graag willen weten wat de NBvP, Vrouwen van Nu te bieden heeft, zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kan men bellen met Ineke Draaijer, tel. 0578613853 of Betsie Wolfswinkel, tel. 0578-620459.

Kampioensduel VAASSEN- Het tweede futsalteam van SV Vaassen kan vrijdag 9 april kampioen worden in de derde klasse. Hiervoor moet gewonnen worden van het laaggeplaatste Epe 1. De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal de Feitenhof in Nunspeet en begint om 22.00 uur. Natuurlijk hopen de blauw-witten op veel supporters bij dit belangrijke duel. De Vaassense futsallers staan bovenaan de ranglijst en hebben slechts één keer verloren en een keer gelijk gespeeld dit seizoen.

HEERDE- Woensdag was Hennie Hofmeijer, 12,5 jaar werkzaam bij warenhuis Koops in Heerde. Op de foto ziet u hoe zij symbolisch een tuinmeubelset krijgt. Deze is later overhandigd.

Het team bestaat uit de volgende spelers: Jacky Veldhuis (coach), Erwin Vosselman, Dave Bijsterbosch, Peter van Hunnik, Wanua Sinay, Erik Hagen, Ronald Mulder en Rik de Wilde.

WAPENVELD- Onlangs hebben vijftien buurtbewoners van de buurtvereniging Werven zwerfafval opgeruimd. Ze hebben het zwerfafval uit de uiterwaarden, de baai, en de bermen van de Werver-

Ledenvergadering VIJZ

Ledenvergadering CDA afdeling Epe

Avondje klassiek

EPE- De afdeling Epe van het CDA houdt haar voorjaarsledenvergadering op maandag 12 april in de Hezebrink in Emst. Daar komen uiteraard de huishoudelijke zaken aan de orde. Over het geheel vrij droge stof, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling. Gewoontegetrouw wordt aan die huishoudelijke vergadering een item toegevoegd, ontleend aan een aandacht vragende maatschappelijke gebeurtenis of ontwikkeling. Wat zou meer voor de hand liggen dan iemand vragen zijn licht te laten schijnen over de huidige politieke ontwikkelingen? “Nee dus. Het afdelingsbestuur vindt dat we ons momenteel in het oog van een politieke

EPE- Op dinsdag 6 april komt het Sint Petersburg kwartet een klassieke getinte avond verzorgen in zorgcentrum de Klaarbeek te Epe. Het Sint Petersburg kwartet wil op deze manier een avondje klassiek voor de bewoners en omwonende toegankelijk maken.

OENE- De Agrarische Natuur Vereniging VeluweIJsselzoom (de VIJZ) organiseert op dinsdag 13 april om 20.00 uur in Café-restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 10 te Oenehaar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. VeluweIJsselzoom (VIJZ) is een agrarische natuur vereniging, die zich de leefbaarheid op het platteland aantrekt.

U bent van harte welkom deze avond bij te wonen; vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het concert zal om 19.30 uur van start gaan. Entree incl. consumptie 2,50 euro. Bent u in het bezit van een activiteitenpas dan is de toegang gratis. Activiteitenpas verkrijgbaar bij de receptie van de Klaarbeek. Info via tel.0578-578400.

De vereniging heeft de noordoostelijke Veluwe (het gebied tussen de IJssel en de rijksweg A50 van Hattem tot en met Brummen) als werkgebied. De vereniging geeft adviezen op het gebied van (agrarisch) natuurbeheer, helpt bij het maken van plannen. Zo stelt de VIJZ bijvoorbeeld in opdracht van de provincie beheerplannen

storm bevinden, op welke plaats het niet mogelijk is een gefundeerd oordeel te vormen over de politieke toestand. Vandaar dat de afdeling is ingegaan op een aanbod van het CDA Ledenberaad Midden-Oosten om haar voorzitter Jan Elshout een inleiding te laten houden over het zich al decennia voortslepende conflict tussen Israël en de Palestijnen.” De afdeling vindt dit onderwerp zo belangrijk dat zij ook belangstellenden van buiten de gemeente Epe en van buiten het CDA uitnodigt het referaat van Jan Elshout aan te horen en eventueel deel te nemen aan de daarop volgende discussie. Een ieder is welkom in de Hezebrink te Emst vanaf 19.30 uur.

HEERDE- Jan Mulder uit Heerde vierde met familieleden zijn 50ste verjaardag. Zijn vrouw en oudste dochter hebben voor hem een Abraham gemaakt. “Helaas past hij nu niet meer in zijn leren motorjack”, aldus zijn vrouw.

dijk in hun buurt verzameld. Het heeft ongeveer 12 volle zakken met zwerfafval opgeleverd. Na het opruimen was er nog even tijd om koffie of een ‘Juttertje’ te drinken.

HEERDE- Willemien Halfwerk uit Heerde is 50 geworden. De kinderen en haar man hebben de tuin versierd. Dit spandoek en de TomTom op de foto zijn gemaakt omdat ze trots op haar zijn dat ze haar taxipas heeft gehaald.

op voor weidevogelgebieden. Ook kan de VIJZ subsidieaanvragen verzorgen en kan zij de uitvoering van landschapsonderhoud voor haar rekening nemen. Boeren en andere grondeigenaren kunnen bij de vereniging bijvoorbeeld terecht voor: onderhoud van landschapselementen, aanplant en onderhoud van hagen, aanplant en onderhoud van fruitbomen en knotten van wilgen en onderhoud van graslanden, oeverbeheer en aanleg van nieuwe natuur. De vereniging beschikt daarvoor over eigen, gespecialiseerde werkploegen voor natuur- en landschapsonderhoud. Per 1 januari 2010 is een gedeelte van het nieuwe subsidiestelsel voor natuur en landschapsbeheer (SNL) in werking getreden. Het SNL vervangt het huidige Programma Beheer. De vereniging VeluweIJsselzoom kan al uw vragen over de SNL beantwoorden. En kan u bij de subsidie aanvragen ondersteunen en adviseren. Voorbeelden: subsidies voor ganzenfoerageergebieden en landschapselementen, zoals poelen, hagen en knotbomen. De vereniging kampt momenteel met een tekort aan bestuursleden. Heeft u interesse voor een bestuursfunctie of wilt u lid worden van de vereniging VeluweIJsselzoom, meldt u zich dan aan. Dat kan via de website www. veluweijsselzoom.nl. Maar u kunt ook bellen, tel. 06-20995746 of mailen: i.pannekoek@veluweijsselzoom.nl. Bovengenoemde activiteiten zullen tijdens de algemene ledenvergadering allemaal aan bod komen. Buiten de leden zijn ook belangstellenden van harte welkom.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 235


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 36

Geen water op De Spreng? HEERDE- Op basisschool De Spreng zijn loodgieters de afgelopen week druk doende geweest om een aantal toiletten te vernieuwen. De leerlingen vonden dit stukje techniek bijzonder interessant. Maar dat vonden de leerkrachten op hun eigen manier ook. Woensdag werd de kinderen gezegd, dat het toch uit de hand gelopen was met de werkzaamheden aan de toiletten. De volgende dag zou er geen water op school zijn om de toiletten door te spoelen. Aan alle kinderen is gevraagd om die laatste schooldag voor Pasen een fles water mee te nemen, anders werd het toiletbezoek wel erg lastig. Dat veel kinderen (én ook ouders hoorden de leerkrachten in de gang) toch in de 1 aprilgrap zijn getrapt, is te zien op de foto.

Vogelbeurs Goudvink EPE- Op zondag 11 april houdt de vogelvereniging Goudvink in het gebouw van de vogelvereniging de Goudvink de maandelijkse vogelbeurs. Op deze beurs is het mogelijk om uw vogels te verkopen of om nieuwe vogels aan te schaffen. Er zullen enkele handelaren aanwezig zijn zodat er een ruim aanbod van verschillende vogels zal zijn. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de Goudvink, Lange Veenteweg 4 in Epe. Toegang gratis. Voor inlichtingen, tel. 0578- 613871.

Grote kunstmarkt in Epe EPE- Nu al voor de 3e keer op rij wordt in Epe een gezellige Kunstmarkt georganiseerd op de zaterdag voor Moederdag, zaterdag 8 mei. Vanaf 14.00 uur zullen meer dan 20 kunstenaars uit het hele land, maar natuurlijk ook uit Epe, werk presenteren en verkopen en sommigen van hen kunt u ook aan het werk zien op verschillende plaatsen in het dorp. Bent u geïnteresseerd geraakt en zou u zelf ook eens iets willen proberen? Dan kunt u zich op diverse plaatsen inschrijven voor schildercursussen. Naast de schildersactiviteiten is er natuurlijk ook gezellige muziek en ’s avonds is er weer de Franse koopavond. Traditiegetrouw zijn

er weer tientallen Franse oldtimers te bewonderen (waaronder natuurlijk veel Citroëns, maar ook Peugeots en La Licorne). U kunt meedoen met een spelletje Jeu de boules oftewel Pétanque. En ook de gezellige kraampjes met wijn, kaas en stokbrood (en limonade voor de kinderen) zijn er weer op verschillende plaatsen in het dorp. Dit alles wordt natuurlijk omlijst met diverse muzikale optredens: KNA zal op 2 plaatsen optredens verzorgen; de jazzformatie Classics Jazz is van de partij, er is een ensemble met z.g. ‘trekzakken’. Daarnaast zijn er voor de kinderen een kinderzweefmolen en een springkussen te vinden.

Kanaaldijk blijft dicht Fysiotraining voor 60+ers HATTEM- Fysiotherapeut Wim Kloosterboer geeft fysiotraining voor 60+ers in de gymzaal aan de Eijerdijk in Hattem. Fysiotraining houdt in het trainen van bewegingsfuncties, zoals spierkracht, lenigheid, balans, stabiliteit, conditie en ademhaling. De training is bedoeld voor iedereen van boven de 60 jaar , die zijn of haar beweging op peil wil houden. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van een ieder. Uit meerdere studies is gebleken dat voldoende beweging de gezondheid bevordert. De kans op hart- en vaatziekten wordt hierdoor verkleind.

Dè winkel met een verhaal voor de origineelste cadeaus en de (h)eerlijkste food-artikelen. Wereldwinkel Heerde, Dorpsstraat 55A Voormalig koetshuis achter Villa Jacoba. De Wereldwinkel, er gaat een wereld voor u open!

Assepoester op Cannenburch VAASSEN- Tweede Pinksterdag, 24 mei, geeft toneelgroep Aventurijn drie muziektheatervoorstellingen naar het bekende sprookje over Assepoester in kasteel Cannenburch te Vaassen. Aanvang: 10.30 uur, 13.00 uur en 16.00 uur. Kosten: 7,50 euro, kinderen 5 euro; begunstigers van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen 1 euro korting. Geschikt voor alle leeftijden. Geschikt vanaf 5 jaar. Reserveren is noodzakelijk, tel. 0578- 571292. Kasteel Cannenburch, M. van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen. Kijk ook op www.mooigelderland.nl.

Het plezier in bewegen krijgt in deze training veel aandacht. Het kan zelfs een doel op zich zijn. De training wordt gegeven op vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur. Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim Kloosterboer, Van Galenstraat 2a, 8051VC Hattem, tel. 06-13036880, e-mail: info@boomgaardfysio.nl.

Postzegels HATTEM- Op donderdag 8 april houdt de Eerste Hattemse Philatelistenvereniging haar maandelijkse bijeenkomst. Deze zal worden gehouden in multifunctioneel centrum de Marke aan de Daendelsweg 2 in Hattem. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op deze avond wordt een mogelijkheid geboden om de verzameling uit te breiden door ruilen of kopen van zegels tegen gereduceerde prijzen. Ook wordt er een kleine veiling gehouden van zegels die door leden zijn ingebracht. Tevens wordt er af en toe een dia-lezing gehouden. Wilt u eens een avondje gezellig postzegelen in een ongedwongen sfeer, kom dan gerust eens langs. De toegang is gratis. De volgende bijeenkomsten zullen worden gehouden op iedere 2e donderdag in de maand met uitzondering van de maand mei. De laatste bijeenkomst is dus 6 mei.

WAPENVELD- De Kanaaldijk in Wapenveld vanaf de Klapperdijk naar Monnikenbos blijft gesloten voor auto’s. Dat was het unanieme advies van de commissie Ruimte aan het college. De wijkvereniging Ossenkamp had gepleit voor openstelling, maar geen enkele fractie ging daar in mee. Wel was er nog een aantal suggesties in de richting van het college. CU/SGP vroeg zich af of éénrichtingsverkeer wellicht een oplossing zou kunnen zijn. GL en PvdA wilden onderzocht hebben of het mogelijk zou zijn dit gedeelte in te richten als 30km-zone. Alle partijen wilden dat de situatie goed in het oog gehouden zou worden. Vooral als straks met de ontwikkeling van de nieuwe wijk De Kolk meer verkeer richting Hattem verwacht kan worden. De druk op de Werverweg en de Kloosterweg zal

dan toenemen. De afsluiting van de Kanaaldijk is destijds sterk bepleit door de voetbalverenigingen op Monnikenbos vanwege de veiligheid van hun fietsende jeugdleden.

Mediteren WAPENVELD- Kuychi Praktijk voor Gezondheid en Welzijn begint op 13 april met ‘mediteren voor beginners’. Op een laagdrempelige manier leren hoe je kunt ontspannen door middel van verschillende vormen van meditatie, actief en passief zodat je kunt ontdekken welke vorm het beste bij jou past. De cursus bestaat uit 7 lessen en vinden plaats eens in de twee weken. Je kunt kiezen uit twee groepen, van 14.00-15.00 uur of van 19.30-20.30 uur. Voor meer informatie, tel. 0383375000, e-mail: terri@kuychi.eu of kijk op www.kuychi.eu.

Tafeltennisster Alice wint A-toernooi

Passage HATTEM- Donderdag 15 april is de volgende bijeenkomst van Passage in de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat te Hattem. Aanvang 19.45 uur. Deze avond valt onder verantwoording van het Eendagsbestuur. Hoe de avond ingevuld gaat worden, is niet bekend, maar ze laten zich graag verrassen. Iedereen, ook gasten, is van harte welkom.

HATTEM- Onlangs werd in Weert het 2e A-ranglijsttoernooi van het seizoen gehouden. Voor Bultman/ Smash’70 hebben Edgar Postema, Lisette van Es, Susanne Docter en Alice Barendregt deelgenomen. Helaas kon Britt Eerland wegens een blessure niet deelnemen. Door de afwezigheid van Nederlands beste meisjesjunior Eerland waren er nu zeker mogelijkheden voor Barendregt en Docter. Docter liet zich in de kwartfinale verrassen door Laurette Oey, waardoor een halve finale Docter – Barendregt niet meer tot

de mogelijkheden behoorde. Docter wist door via een omweg toch nog een hele mooie 3e plek te behalen. Barendregt behaalde door een moeizame overwinning op Rianne van Duin en een regelmatige 3-0 zege op Oey de finale. Daar wachtte Suzanne Dieker, die door de kenners vooraf nu als grote favoriet werd gezien. Barendregt wist deze finale, weliswaar in vijf games, redelijk overtuigend naar zich toe te trekken. Lisette van Es en Edgar Postema lieten de gehele dag zien dat zij goede vooruitgang boeken.

Stichting Gered Gereedschap

WAPENVELD- Het 2e team Joostema Boys is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de bedrijfscompetitie 4e klasse. Tevens is het team in een nieuw tenue gestoken door de sponsor Joostema V.O.F.

EPE/TWELLO- Heeft u nog oud gereedschap dat u eigenlijk weg wilt gooien? Niet doen: geef het een nieuwe kans via Gered Gereedschap. Deze stichting geeft oud gereedschap een nieuwe kans in een ontwikkelingsland. In Epe staat in de wereldwinkel een inzamelbak voor gebruikt gereedschap. De gereedschappen die Gered Gereedschap goed kan gebruiken hebben betrekking op bankwerken, timmeren,autogereedschap, metselen, schilderen, elektra en naaimachines. De stichting Gered Gereedschap is sinds 1985 actief in Nederland en het inzamelen en opknappen van gereedschappen vindt plaats in circa 30 werkplaatsen verspreid over Nederland. Jaarlijks gaan meer dan 100.000 stuks opgeknapte en bruikbare gereedschappen naar ontwikke-

lingslanden. Heeft u geen oud of overtollig gereedschap of kunt u er onmogelijk afscheid van nemen, dan kunt u ook een gift doen op bankrekeningnr. 36.62.73.132 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap. Momenteel zijn ze ook op zoek naar een vrijwilliger die de kennis heeft om naaimachines gebruiksklaar te maken, dit kan gewoon thuis gebeuren, informatie bij Anneke Barendregt, tel 0575-501757, mail: p.barendregt@chello.nl. Wilt u eens een kijkje komen nemen in de werkplaats of meehelpen met het opknappen van gereedschap, dan bent u van harte welkom bij de stichting op maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur in het Kulturhus aan het Jachthuisplein in Twello of neem contact op met Sjaar Zegers tel. 0571-273346 of Gerard Bierman tel. 0575-501757.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 237

iŒ’“‚‰’†ˆ‚‹

m~‹‚‚‰‰’†ˆ‚‹

qMPUQONNNPS cMPUQOPOMPS †‹ƒŒ]‚’Œ‰Œ’“‚K‹‰ ”””K‚’Œ‰Œ’“‚K‹‰ 'H/XLNHQVSHFLDOLVW

Ramen en Deuren Gevels en Serres Zonwering en Rolluiken www.boertjes.com

Netelhorst 12, Hattem, Tel. 038-444 57 24

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz. BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

Bowling Barbecue Partycentrum

JANSEN

Schoolstraat 48, 8152 AT Lemelerveld. Tel. 0572-372030

Ambachtelijk Familiebuffet met live cooking

Soep, vlees- en visgerechten, nagerechten € 19,50 - Kinderen van 2 t/m 10 jaar € 9,75 Kindercrêche aanwezig. Bijna elke zaterdag aanvang 17.30 uur en elke zondag aanvang 16.30 uur Tot juni 2010 kunt u boeken en uw cadeaubonnen inleveren voor geluksnummers, zie www.partycentrumjansen.nl Diverse zalen vele mogelijkheden. Maandag en dinsdag gesloten.

www.partycentrumjansen.nl

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Heeft u ook de zomerkriebels en behoefte aan de lange zomeravonden. Met ruime ervaring aan diverse uit een lopende steigerhout tuin- en woonhuis meubelen te hebben vervaardigd wil ik u het gemak en mooie design van deze steigerhouten tuin meubelen niet onthouden. Banken, loungesets, tafels, hockers, dressoirs, tuinkeukens en stoelen alles wordt vakkundig op uw gewenste maat en uitvoering gemonteerd, uiteraard vervaardigd van degelijk gebruikt steigerhouten planken welke door mijn afwerking een prachtige look krijgt.

heeft plaats voor een

glazenwasser ervaring niet vereist Reacties op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur V.o.f. Schoonmaakbedrijf Krol Postbus 28 8160 AA Epe tel. 0578 - 615850 info@schoonmaakbedrijfkrol.nl

• Bouwkundig tekenwerk • Timmerwerk • Levering van bouwmaterialen • Ramen en kozijnen

Geen gesleep of schoonmaak van menig huidig tuinsets, de steigerhouten meubelen blijven ook uw tuin in de winter maanden een mooie aankleding geven. De stoelen worden voorzien van wieltjes waardoor de stoel makkelijker in omgang wordt. Nieuwsgierig, bel vrijblijvend voor advies of prijsopgave.

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

The Boss ( Jos ) Meubels en Keukens voor u op maat 06-10035572 www.jtheboss.nl

Klaproosweg 10, Heerde (0578) 693916 Werkplaats: Wiekenweg 9a (06) 295 015 62 www.bouwbedrijf-sellis.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APRIL 2010 - PAGINA 38

Jubilarissen FNV Bouw afdeling Epe

Handicap.nl zoekt collectanten VELUWE- Handicap.nl is op zoek naar collectanten voor de aankomende collecteweek. De nationale collecte van Handicap.nl vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 12 juni. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeraar vallen. Hulpverlening die hard nodig is om de gehandicapte medemens een volwaardig leven te geven met hun beperking of chronische ziekte. Eigen regie houden en niet (altijd) afhankelijk te zijn van anderen is hierbij het doel. De Ango komt al sinds 1927 op voor gehandicapten en chronisch zieken. Daar waar de overheid of zorgverzekeraar het af laat weten, springt de Ango bij waar nodig is. Iedereen met een

handicap loopt vroeg of laat tegen problemen of kosten aan. Ango is de brug tussen overheid en zorgverzekeraar en zorgt dat het geld er wel komt. Voor die gewenste autoaanpassing, sta-op stoel, studie of computer. Ook dit jaar wordt er weer in heel Nederland gecollecteerd door Handicap.nl. Van 7 tot en met 12 juni wil Handicap.nl zoveel mogelijk deuren langs om geld in te zamelen. Daarvoor zijn veel nieuwe collectanten nodig. Ook in uw woonplaats. Men kan zelf aangeven hoeveel tijd men wil besteden aan het collecteren; zelfs met een enkele straat is Handicap.nl al enorm geholpen. Alle hulp is van harte welkom. Wilt u helpen, meldt u aan op tel. 0334654343 (ma t/m do 9.00-12.00 uur, ma-dido 13.30-15.30 uur) of per e-mail: info@handicap.nl.

Ben en Carmen Steneker in Vaassen HEERDE- De jubilea van de FNV bouwafdeling Epe werden onlangs gehuldigd tijdens een feestavond in de Keet van Heerde. Eerst werden degene die hun jubileum in 2009 vierden in het zonnetje gezet. Het ging om mevrouw Post-Hulshof die 70 jaar lid is. W. Boch en W. Witteveen die beiden 60 jaar lid zijn van de bond. W.A. van Essen, M. StegemanBonhof, A. Scholten en H.Draaijer

zijn allevier 50 jaar lid. Ook zijn negen leden 40 jaar lid te weten: M. van Asselt, J. Bijsterbosch, A. Kloezeman, B. Krijgsman, G. Nijkamp, P. van Schoonhoven, J. van Voorst, H. van Westerveld en H. de Wilde. 25 jaar lid zijn: J.M. Bouwmeester, A.M. Fuit-Geerlings, L. Marskamp, D. Roke, J.H. Roke, H. Ubels, H. de Wilde en B. van Zuuk. De jubilealijst van 2010 zijn: 60 jaar W. Draaijer- Beekman, B. van Huffelen. 50 jaar lid: T. Bus-

chgens, M. Bekamp-Stanneveld, J. Berghuis- v/d Top, R.J. ScholtenVosselman, W. Egberts, G. Kamphuis, G.J.Elskamp, J. Huiskamp, T. Vijge en A. Bonhof. J. Marskamp, A. Sprokholt, H.C. van den BergTen Have en G. v.d. Vosse zijn 40 jaar lid. Een kwart eeuw lid zijn G.A. Veldhuis, H.J. Scholten, J.T. van Brummelen en H. Roke. Johan Weijenberg was als bestuurder van FNV Bondgenoten aanwezig voor het huldigen van de jubilarissen.

VAASSEN- Op zondagmiddag 11 april is er in Zaal De Ruif aan de Dorpsstraat in Vaassen een Countrymiddag met optredens van de in Vaassen opgegroeide zanger Ben Steneker en zijn dochter Carmen. Ben Steneker begon zijn carrière ruim 50 jaar geleden en scoorde in combinatie met Lydia and the Melody Strings een top 10-hit met het nummer Send me the Pillow.

30+ poule toernooi EPE- De inschrijving voor het Meeuwsen Ten Hoopen open 30+ Poule Tennistoernooi is geopend. Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd van 14 tot en met 20 juni, wederom op de gravelbanen van TV Epe. Wanneer de weekendcompetities ten einde zijn, beginnen de toernooien. Het populaire Meeuwsen Ten Hoopen Toernooi is één van de eerste tennistoernooien in onze regio. Vorig jaar was het toernooi helemaal vol en werd het een groot succes. Het is een open toernooi, dus ook nietleden kunnen zich inschrijven. Deelnemers moeten wel 30 jaar of ouder zijn (of dit jaar worden). Er kan, hopelijk onder zonnige omstandigheden, gespeeld worden in twintig verschillende categorieën, van niveau 5 tot en met 8. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.toernooi.nl. Doe dit wel tijdig, want het toernooi is snel vol. De eerste aanmeldingen zijn nu al binnen. Er worden geen wedstrijden ingepland op woensdag 16 juni, omdat dan een zomeravondcompetitie wordt gespeeld. Omdat tijdens dit toernooi ook het Neder-

lands voetbalelftal in actie komt, zal hierop ingespeeld worden. De wedstrijden worden op een groot scherm weergegeven, zodat voetballiefhebbers niets hoeven te mis-

sen. Het tennispark van TV Epe bevindt zich aan de Wachtelenbergweg 42 te Epe. Meer informatie over TV Epe is te vinden op de website www.tvepe.nl.

Opbrengst Benefietconcert HEERDE- Onlangs gaven Ichthus, Promise en Revive een benefietconcert voor stichting de Rode Beer in de Johanneskerk in Heerde. Afgelopen week was het zover: de opbrengst werd bekend gemaakt. De opbrengst kwam tot stand door de kaartverkoop, sponsoren, de verkoop van consumpties en DVD’s en mensen die zich opgaven als “vriend van de rode beer”. De netto-opbrengst van het benefietconcert bedraagt maar liefst 7.213 euro. “Met dit bedrag zetten we samen een enorme stap op weg naar “vakantiehuis de rode beer”, aldus Jack en Hendriecke Augustinus, die de cheque in ontvangst mochten nemen tijdens de repetitieavond van Ichthus. Als u nog eens wilt nagenieten van het concert dan kun u voor 10 euro een DVD

bestellen met een “live registratie” van het concert. Dit kan via www. ichthus-heerde.nl.

Solo ging hij verder en deed radio- en Tv-optredens met songs als From a Jack to a King, Judy en Lonely River Rhine. In het land stond hij in shows met o.a. Willie en Willeke Alberti, Rob de Nijs, Ria Valk en de Mounties. In 1980 kreeg hij een platencontract bij de firma Telstar en de Poolse TV was in ons land om een Special met Ben op te nemen n.a.v. de LP “Hello Again”. Succesvol zijn er veel LP’s en later CD’s van Ben uitgebracht. In Haaksbergen runde hij bijna 10 jaar met zijn vrouw Irene een Countryclub. Deze club werd zes keer gekozen als meest favoriete Countryclub van de Benelux door de lief-

hebbers van Countrymusic. Sinds 1980 was Ben 26 keer in Amerika om op uitnodiging op te treden op grote festivals. Hij ontving er menig Award en deed er radio- en TVoptredens. In Wenen kreeg hij de Lifetime Achievement Award voor zijn inzet voor countrymuziek in Europa. Hij deelde podia met Johnny Cash (Ahoy), Bobbie Bare en Freddy Fender (Denemarken), de Bellamy Brothers en Wanda Jackson (Duitsland). In ons land werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau in 2002. Bijna 10 jaar treedt Ben nu samen op met zijn dochter Carmen. Van haar verschenen er 2 solo-cd’s en met vader Ben werden er inmiddels 3 CD’s en DVD’s uitgebracht. Met name de laatste DVD “Homeland” kreeg volop aandacht en goede kritieken van media en fans. Het programma op 11 april begint om 14.30 uur en de zaal is geopend vanaf 14.00 uur. Het is aan te bevelen de kaarten telefonisch te reserveren via tel. 0535696878 of b.p.steneker@home. nl. Zie ook www.bensteneker.com. Foto: Hardy Klink.

Hooikoorts HATTEM- Loopneuzen, niesbuien, verstopte neus, tranende, jeukende ogen, ademhalingsmoeilijkheden, benauwd, u voelt zich lusteloos, vermoeid en heel belabberd door deze klachten. Het voorjaar en de zomer kunnen een tijd vol ongemakken zijn. Hooikoorts ontstaat door een overgevoeligheidsreactie op het stuifmeel van gras, bomen of struiken, zoals bijvoorbeeld de hazelaar of de berk. Zonnige winderige dagen kunnen de klachten ernstig doen toenemen, waardoor binnenblijven de beste remedie lijkt te zijn. Maar u kunt ook klachten krijgen doordat u overgevoelig reageert op huismijt en huisstof, voedingsmiddelen en schimmels. Hierdoor kunt u het hele jaar door last hebben van loopneuzen, niesbuien en tranende ogen. De verschijnselen kunnen lijken op chronische verkoudheid. Voor de behandeling van deze klachten is het belangrijk dat het immuunsysteem wordt versterkt. Zodat de af-

weerreactie tegen vreemde stoffen weer op een normale manier verloopt. Orthomoleculaire geneeskunde kan deze klachten behandelen zonder het immuunsysteem te onderdrukken, maar pakt de klacht bij de oorzaak aan. Samen met Bio Resonantie en I-health kan er getest worden tegen welke stoffen u allergische reacties hebt ontwikkeld. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Praktijk Heel Natuurlijk Hattem, M.H. Beimersv.d.Kolk, Waalstraat 81, 8052 AD Hattem, tel. 038-4446335 website: www.heelnatuurlijkhattem.nl.

Glas in de glasbak


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 239

ZWEMBADEN

• Zwembaden • Sauna’s • Whirlpools

www.boswatertechniek.nl • Twello - Tel. 0571 - 280 720 - Mob. 06 - 19 180 194 ● ● ● ●

Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Autobedrijf van Huffelen Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

anwezig ! Showroom a

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

€ 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

Ford Ka Trend .................................................... Nieuw Ford Ka 1.3i extra´s ................................................ ´08 Ford Ka 1.3i extra’s ................................................. ‘06 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s ....................................... ‘04 Ford Ka 1.3i ............................................................ ‘00 Ford Ka 1,3i ............................................................ ´00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .......................................... ‘98 Ford Puma 1.4i extra’s ............................................ ‘01 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., ................................. ´99 Ford Fiesta 1.4i Futura 5-drs., ................................. ‘05 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ......................... ´02 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ..................... ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ............................ ´08 Ford Focus 1.6i Champion, 5-drs., .......................... ‘06 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ................................ 2x ´03 Ford Focus 1.6i CMax ............................................. ‘08 Ford Mondeo 1.8i 5-drs., extra’s ............................. ‘02 Ford Mondeo 1.8 5-drs., .......................................... ‘99 Fiat Punto 1.2i ......................................................... ‘02 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s ..................... ‘04 Opel Corsa 1.4i 5-drs., Business ............................ ‘07 Opel Corsa 1.2 16V NJDY, 5-drs., ........................... ´03 Opel Meriva 1.8i, 5-drs., .......................................... ´03 Mazda 323 1.5i, sedan, ........................................... ´99 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ............................................. ‘98 Peugeot 206 1.4 16V XS, extra´s ............................ ´05 Suzuki Alto 5-drs., automaat ................................... ´03 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., .................................... ‘99 Renault Twingo 1.2 ....................................... 2x ‘02´01 Renault Scenic 1.6 16V, nieuw model ..................... ‘99 VW Fox 1.2, extra’s ................................................. ‘07 VW Polo 1.4i 5-drs., Comfort-Line ......................... ‘09 VW Polo 1.4i 3-drs., ................................................ ‘02 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................... ‘99 VW Golf 1.8i Cabrio, nieuw model .......................... ‘94 Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi .......................... ‘08 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................... ‘05 Ford Focus 1.6i Trend Combi .................................. ´02 Ford Focus 1.6i CE Combi ...................................... ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend ............................... ‘01 Ford Focus 1.8i Combi Collection ........................... ´01 Ford Focus 1.6i Combi ....................................... 2x ´00 Ford Transit Connect lwbm, 4000 km ..................... ‘08

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl

Vakantiewerk bij Vérian? Dat is meer dan

Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

OKÉ!

De Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe biedt intraen extramurale zorg aan ouderen in Elburg, Epe, ’t Harde, Nunspeet en Wapenveld. Zij beheert de zorgcentra

Tijdens de vakantieperiode komt extra hulp in de huishouding en verzorging ons heel goed van pas. Dus… zoek jij een goed betaalde, zelfstandige vakantiejob bij jou in de buurt?

Kijk dan voor meer informatie op www.verian.nl of bel (055) 538 65 21.

Het Nieuwe Feithenhof, De Boskamp Mariposa, De Bunterhoek/ Het Kodal en Rehoboth. De geboden zorg varieert van verzorgingshuiszorg tot aanvullende verpleeghuiszorg. Daarnaast verleent zij diverse diensten op het gebied van zorg en welzijn t.b.v. een aantal zorgwoningen en in diverse steunpunten binnen bovengenoemde gemeenten.

Rehoboth in Wapenveld en De Boskamp in Epe zijn op zoek naar jou! voor de volgende functies zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s: ¾ Verzorgende niveau 3-IG (diverse contracten mogelijk) ¾ Oproepkrachten Helpende niveau 2 (met name zomerperiode) ¾ Oproepkrachten Zorgondersteuning (vanaf 16 jaar, met name zomerperiode) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken via telefoonnummer 0341-252844 of bezoek onze website www.wzuveluwe.nl Reageren? Sollicitaties kan je richten aan de afdeling P&O, Postbus 111, 8070 AC Nunspeet of mail naar personeelszakenmv@wzuveluwe.nl Solliciteer o.v.v. de functie en voorkeur van locatie. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vérian: veelzijdig in thuiszorg


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 240

Bakkerij De Hoop neemt Kamphorst in Hattem over HATTEM- Een wisseling van de wacht aan de Molenbelt 2 in Hattem: Banketbakkerij Kamphorst heeft er afgelopen zaterdag de deuren gesloten. Vrijdag 9 april zal Bakkerij De Hoop er de deuren weer openen. “Banket is voor ons de hoofdmoot, terwijl het hier in de zaak in Hattem toch meer om het brood draaide”, legt Herco Veldhuizen van Kamphorst uit. Reden om in Hattem de zaak te sluiten. De Hoop – die al gevestigd is in Hattemerbroek en Wezep - zocht juist naar uitbreiding. “We hebben vorig jaar net een nieuwe bakkerij gekregen en daarnaast is Hattem voor ons mooi dichtbij”, aldus Jan Kloeze. “Voor ons draait het echt om het brood, dus dat assortiment zal zeker uitgebreid worden.” En voor de liefhebbers: de tearoom blijft ook. Klanten blijven in Hattem vertrouwde gezichten zien: een deel van het personeel blijft werkzaam bij De Hoop. De overige personeelsleden gaan met Kamphorst mee naar de nieuw te openen zaak in Epe. “De dames die hier komen te werken zijn allemaal Hattemers. Ze hebben er al veel zin in”, aldus Jan, die zelf ook heel enthousiast is. “Het is weer een nieuwe uitdaging.” Hoewel er voor de toekomst wel plannen zijn, blijft voorlopig alles grotendeels hetzelfde eruitzien. “Uiteraard komt er een nieuwe naam op de gevel en een

nieuwe huisstijl van het Bakkersgilde waar we bij aangesloten zijn.” Gevraagd naar wat kenmerkend is voor Bakkerij De Hoop, zegt Jan direct: “Goede kwaliteit brood, eerlijke grondstoffen: brood zoals brood hoort te zijn.” En hij weet waar hij het over heeft: Jan is op zijn 16e begonnen en zit nu al 34 jaar in het bakkersvak. Bakkerij De Hoop bestaat zelfs al vanaf 1868. Herco Veldhuizen en Sandra Pijkeren willen graag kwijt dat ze “de klanten hartelijk danken voor het vertrouwen en de klandizie. Daarnaast willen we ook Echte Bakker Rebel in Heerde, waar we het brood van hadden, bedanken voor de fijne samenwerking én uiteraard wensen we De

Hoop heel veel succes toe!” Bakkerij De Hoop is geopend van maandag t/m zaterdag: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur en zaterdag van 8.00-16.00 uur. Van maandag t/m vrijdag zijn er altijd vaste aanbiedingen. Maandag: volkorenbrood voor 1,70 euro. Dinsdag: 10 kadetjes voor 2,95. Woensdag: krentenbollen, 6 halen 5 betalen. Donderdag: roombroodjes 1 euro. Vrijdag 3 wit en/of bruin 4,65 euro. In het weekend zijn er altijd wisselende aanbiedingen. Daarnaast doen we ook altijd met acties van het bakkersgilde mee, zoals de scheurkaartactie.” De opening zal ook gepaard gaan met leuke acties. Zie daarvoor de advertentie elders in de krant.

Hulphond voor overwinnen anorexia HATTEM- De 21-jarige Anjana in Hattem wordt in haar strijd tegen anorexia geholpen door hondje Luca. Luca is net 1 jaar oud en een hulphond in opleiding en mogelijk de eerste hulphond in Nederland van zijn soort, maar zeker met zijn functie. Al heel jong is bij Anjana anorexia ontstaan, maar pas op haar 17e is het echt begonnen. Toen was het ook direct dusdanig ernstig dat er binnen enkele maanden een ziekenhuisopname volgde. Na deze eerste opname in het ziekenhuis volgden nog drie opnames; eigenlijk bleef het moeilijk. Anjana vocht wel, maar de anorexia was erg sterk. Na maximaal een half jaar waarop het ‘redelijk’ ging, volgde weer een terugval waardoor zij opnieuw in een kliniek terechtkwam. Dit gebeurde zoals gezegd na die eerste opname in het ziekenhuis nog drie keer. Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat ze ontslagen werd uit een jeugdkliniek waar anorexia behandeld werd. Meteen de dag waarop Anjana daar weg mocht is ze een pup gaan halen. Deze puppy groeide op en met 6 maanden zijn zij samen begonnen met de basistraining voor een hulphond. Er ontstaat een hechte band tussen de twee; het is een erg bijzonder stel, veel gezien in de plaatselijke supermarkt waar mensen graag even naar hen staan te kijken. Het meest bijzondere is toch wel dat sinds de komst van Luca het een stuk beter met Anjana gaat. De dalen zijn minder diep, Luca is een grote steun voor Anjana, gewoon door zijn vrolijkheid en zijn speelse karakter. Ze vindt het heel belangrijk dat er meer aandacht in de media komt voor hulphonden zoals Luca, nu nog de eerste hulphond van deze categorie in Nederland. Het zou geweldig zijn als meer meisjes zoals zij geholpen kunnen worden door een hond met zo’n bijzondere missie. Luca doet ook mee aan de verkiezing tot favoriete buurthond van het jaar. Hebt u ook hart voor dergelijke projecten? U kunt gratis een stem

Amnestygroep Epe EPE- De Amnesty werkgroep gemeente Epe voert intensief actie om de mensenrechtenverdediger Chekib El-Khiari in Marokko vrij te krijgen. In februari was er al een schrijfkaartenactie waarin de koning van Marokko werd aangeschreven en in april organiseert de werkgroep een dubbele actie voor Chekib El-Khiari. U kunt nu een Franstalige kaart ondertekenen voor de koning van Marokko. En daarnaast kunt u een schrijfkaart sturen naar Chekib zelf, die gevangen zit in de Oukacha gevangenis in Casablanca in Marokko. Deze kaart is bedoeld om hem persoonlijk een hart onder de riem te steken. Chekib El-Khiari is de oprichter van een mensenrechtenorganisatie die o.a. campagne voert tegen de drugshandel in het noorden van Marokko. Chekib werd gearresteerd vanwege uitspraken die hij in nationale en internationale media deed over de betrokkenheid van overheidsfunctionarissen bij drugshandel en corruptie. Hij zit een gevangenisstraf van drie jaar uit (waarvan één inmiddels verstreken) in de Oukacha gevangenis in Casablanca. Amnesty beschouwt Chekib ElKhiari als gewetensgevangene. De werkgroep heeft uw steun nodig om Chekib El-Khiari vrij te krijgen en vraagt u om ook een schrijfkaart te ondertekenen en te versturen. U kunt hiervoor naar de schrijfmiddag komen op maandag 12 april van 14.00-16.30 uur in de bibliotheek van Epe. Een lid

Sportief Wandelen bij AV De Gemzen

HEERDE- Sport is misschien wel het beste kant-en-klare medicijn voor een gelukkig leven. Ga lekker wandelen en ontdek de natuur rond Heerde. Wilt u liever niet alleen het bos in? Dan kunt u aansluiten bij één of meer van de begeleide groepen van AV De Gemzen. Bent u ook geïnteresseerd en wilt u meedoen of proberen? Neem dan contact op met Jan Draaijer; gecertificeerd trainer sportief wandelen. Tel: 0578-695444 of mail naar j.draaijer7@kpnplanet.nl.

van de werkgroep is dan aanwezig voor informatie. U kunt de kaarten ook afhalen bij de bibliotheken en Wereldwinkels in Epe en Vaassen en bij diverse kerken in Epe en Vaassen. Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een schrijfabonnement, waarbij u de kaarten maandelijks, tegen kostprijs, toegestuurd krijgt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dolly Sahanaja, tel. 0578-620388. Emailadres: dolly.sahanaja@hotmail.com. Inlichtingen over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u verkrijgen bij Hanneke Molenaar, tel. 0578-627926, e-mailadres: hanneke.molenaar@gmail.com. Of kijk op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Kaarten VAASSEN- Vrijdag 9 april komen bij voetbalvereniging SV Vaassen de kaarten op tafel. Vanaf 19.30 uur kan iedereen zijn talenten tonen bij het jokeren of klaverjassen. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door de club. Dit is de laatste kaartavond van het seizoen. De avond is in het clubgebouw aan de Woestijnweg op Sportpark De Kouwenaar in Vaassen. Deze avond kan men zich alvast opgeven voor het open kampioenschap jokeren en klaverjassen dat op zaterdag 23 april wordt gehouden. Voor inlichtingen kunt u terecht in het clubhuis van SV Vaassen op sportpark De Kouwenaar, tel. 0578572285, of bij J. Stegeman, tel. 0578575482.

Praotstoel EPE/HEERDE- In de Praostoel van 10 april aandacht voor Koninginnedag, Moskee Sultan Ahmet Cami in Vaassen, en in de Speuldeuze aandacht voor Streektaalmuziek. Voor het laatste nieuws over het programma kunt u altijd op www.radio794.nl kijken bij de Praotstoel. De Praotstoel is elke zaterdag te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur. De herhalingen hoort u op zondag tussen 17.00 en 19.00 uur en maandag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Zumba Gold in Epe

uitbrengen op Luca waarmee u hem sponsort. Door hem te sponsoren steunt u stichting B+M hulphond, de organisatie van waaruit Luca zijn opleiding ontvangt. Iedere 5e stem die na 20 maart wordt bijgeteld levert 1,50 euro op. Om te stemmen gaat u naar: http://buurthondvanhetjaar.nl/2010/ Om vervolgens op Luca’s profiel te komen zoekt u op woonplaats (Hattem) of ras (Sheltie), van daaruit kunt u door klikken, het wijst zich vanzelf. Door te stemmen op Luca brengt u hem weer een stapje dichterbij de finale. Mocht Luca in de finale komen, dan komt er meer aandacht in de media voor hulphonden zoals hij. Zo kunnen er meer mensen ge-

holpen worden, en nu het beter met haar zelf gaat wil Anjana zich hier graag voor inzetten.

Schaaksport HEERDE- In de onderlinge competitie van de Schaakvereniging Heerde is als volgt gespeeld: Kaemingk – Abels 0-1; Douma – Koetsier 0-1; Bastiaannet Burczak 0-1; Snijder – Mouwe 1-0; Roggeband – Vos 1-0; Overbeek – Douwes 1-0; Oegema – Tessemaker 01. Op donderdag wordt de volgende ronde gespeeld in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn van harte welkom om een partij te spelen. Aanvang 20.00 uur.

EPE- Grondlegger van de Zumba, Beto Perez, had niet kunnen bevroeden dat zijn invloed zo ver zou reiken. In navolging van Beto heeft de Epese Zumba instructor Margriet Visch van Dans Domein Drenth een grote schare volgelingen om zich heen gekregen. Margriet benadrukt dat Zumba voor iedereen is weggelegd en illustreert dat door aan te geven dat er nu ook Zumba Gold is. Margriet: “Zumba Gold is speciaal ontwikkeld voor de echte beginner en diegene die behoefte heeft aan

extra aandacht voor de motoriek. Daarbij geven we o.a. meer aandacht aan balans en aan de manier van bewegen. Deze lessen zijn op maandag om 10.30 uur en om 18.30 uur, en op vrijdagavond om 18.45 uur.” Bij Dans Domein Drenth werken ze met strippenkaarten. “Voor 35 euro koop je een kaart met vijf strippen. Op één strip mag je in dezelfde week net zo veel lessen volgen als je wil.” Voor meer info: tel. 0578-620220, www.dansdomeindrenth.nl. Foto: Erwin Stok.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 241

jubileumkaarsen herdenkingskaarsen geboortekaarsen actiekaarsen! ‘zo maar’ kaarsen kaarsen zijn er voor vele gelegenheden handgemaakt en persoonlijk Kijk op: www.luxekaarsenenzeepjes.eu Of bel: 0578 696 686

BALLONVAREN 5WGE H RENO ELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Wilt u ook eens een ballonvaart maken of kado geven? Bel voor informatie:

06-51729010 0578-572035

MEER DAN 20 JAAR ERVARING


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 242

Multiplex grenen/populieren

1,2 x 122 x 244, per stuk ............. Na het overlijden van mijn lieve vader

Gradus de Brake was het fijn te vernemen dat ook in verdrietige tijden er zo velen zijn die met ons meeleefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te zijn bij de begrafenis. Graag wil ik u hiervoor bedanken. Gert † Gerlof

Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud Vraag vrijblijvende offerte.

EN HOUTBEWERKING

M. DE VRIES BV

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, onze zorgzame vader en opa

betuigen wij onze oprechte dank.

Vaassen, maart 2010

G. Koetsier - v.d. Steeg Kinderen en kleinkinderen.

Familieberichten

Vensterbank 30 cm breed, 410 lang v.a. .......... 30,00 H OU T H A N D E L, BOUWMARKT

Dag en nacht bereikbaar.

Heerde, januari 2010

Wim Koetsier

13,95

Eperweg 31, 8162 RZ Epe / Emst Tel: 0578-613393

www.heerdeonline.nl www.fotoserver.nl

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Tegen een redelijke prijs Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@wanadoo.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

GRENEN TEAK MEUBELEN ANTIEK EN NIEUW • Ruime sortering Teak meubelen • Leer Loom en Rotanstoelen • Verlichting en decoratie • Meubelen div. houtsoorten

www.rienpool.nl

• Elektrische sfeerhaarden

www.garageoene.nl

Garage Oene

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

Officieel APK-station Lid nationale autopas Glas- en plaatschade reparatie

Eperweg 18, 8167 LH Oene. Tel. 0578 - 641367

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

Nieuw in de collectie ... dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets?

Durea presenteert haar nieuwe type schoen "Peer". Nieuw in onze collectie: Het merk Verhulst . "Peer" is een nieuwe type schoen uit de duurzame collectie van Durea: het leer en de voering zijn chroomvrij.

Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

bel 0578 - 57 35 38 Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl

Mc Queens

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld, tel:038-4477677 mcqueens@xs4all.nl www.mcqueensschoenen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 243

LEUKE VAKANTIEJOB? Voor ons magazijn in Epe zoeken wij:

VAKANTIEMEDEWERKERS - 5 juli t/m 20 augustus Ben je 16 jaar of ouder en wil je tijdens de vakantie extra geld verdienen? Bel dan met Henk Prijs (0578 - 676 333) voor een afspraak of kom op een vrijdagmiddag tussen 15.30 en 16.30 uur langs bij de Hammerstraat 9 te Epe. Dagelijks (ma. t/m vrij.) kun je hier een sollicitatieformulier verkrijgen waarop je al je gegevens kunt noteren. Wij nodigen je vervolgens uit voor een gesprek.

Jij en Wibra, dat werkt!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 244

NASCHOLING? GEREGELD! Kom naar de informatieavonden van Van Buuren Zwolle: 21 en 27 april Ermelo: 20 en 28 april Meld u nu aan op www.vanbuuren opleidingen.nl

“Het voorjaar komt er aan, gezien dit boompje langs de IJsseldijk bij Wapenveld”, laat Aaltje van Noorel-Horst weten. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild wor-

TE KOOP G.o.h. chalet - stacaravan met aanbouw. Zeer geschikt voor tijdelijk bewoning. Voorzien van ringverwarming, keuken met fornuis en afwasmachine, douche en slaapkamer: 06-25270192. Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578-641293.

den naar villamedia@wanadoo.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in

Heerde heeft nieuw college

Heerde heeft het college voor de komende vier jaar rond. CDA, ChristenUnie-SGP en P.v.d.A. zijn er woensdag met elkaar uitgekomen. Als de raad er mee instemt, worden de wethouders Anton Westerkamp (CDA), Herman van der Stege (ChristenUnie-SGP) en Hubert Bögemann (P.v.d.A.) dinsdag 13 april geïnstalleerd. Anton Westerkamp, formateur: “Ik ben helemaal tevreden. Ik ben blij dat het ei gelegd is. Het kost toch wel energie.” Westerkamp wordt, net als in de afgelopen collegeperiode, fulltime wethouder en eerste loco-burgemeester. Nieuwkomers Van der Stege en Bögemann gaan de functie parttime vervullen (80%) en worden respectievelijk tweede en derde loco-burgemeester. Ook de portefeuilleverdeling is rond. Het beleid voor de nieuwe collegeperiode is in grote lijnen vastgelegd in de notitie ‘Vanuit Kans, Creativiteit en Daadkracht’. ‘Het gaat er hierbij om de kansen te benutten om nieuwe dossiers op te pakken, creativiteit te vinden om de juiste koers in

te zetten en daadkracht te tonen om door te gaan met de uitvoering van al in gang gezette projecten en invulling te geven aan nieuwe activiteiten. Als coalitie kiezen we voor het formuleren van de belangrijkste beleidsintenties voor de periode 20102014. De Visie gemeente Heerde 2025, die door de gemeenteraad is vastgesteld, is mede als leidraad gehanteerd voor het bepalen van de beleidsintenties’, zo stelt het nieuwe college. Uit de beleidsintenties komt duidelijk naar voren dat het geen eenvoudige opgave wordt de gemeentelijke begroting de komende jaren in evenwicht te houden. Volgens de laatste berichten moet de gemeente Heerde de komende jaren ten minste twee miljoen euro bezuinigen, dat is meer dan verwacht. Daarom is er in principe geen ruimte voor nieuw beleid. De kernen Wapenveld en Veessen moeten een flinke economische impuls krijgen door de stimulering van recreatie en toerisme en de gebiedsontwikkeling rond de hoogwatergeul. Verder blijft er

maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto.

extra aandacht voor preventief en toekomstgericht jeugdbeleid. Er wordt burger- en wijkgericht gewerkt, waardoor de communicatie met de inwoners moet verbeteren. Pro actieve en duidelijke communicatie moet de afstand tussen de burger en gemeenteraad verkleinen. In de komende raadsperiode moet de Brede School Heerde-West worden gerealiseerd en er moet in 2011 een besluit worden genomen over de realisatie van een multifunctionele accommodatie Oost. In de intentienotitie wordt een aparte paragraaf gewijd aan duurzaamheid. Dit onderwerp komt op vele manieren terug in het gemeentelijk beleid, zoals de stimulering van energiebesparing en duurzaam inkopen. Andere concrete punten die bijvoorbeeld worden genoemd zijn de locatie en omvang van een nieuw gemeentehuis, het instellen van een bedrijvenloket, wel of geen kulturhus in Wapenveld en een muziekkoepel om het centrum van Heerde wat levendiger te maken.

Collegeakkoord Epe EPE- ‘Samen beter, samen verder!’, onder deze noemer presenteerde formateur Robert Scholten donderdag de hoofdlijnen van het nieuwe collegeakkoord. “Met dit motto willen we verder uitbouwen wat we in 2006 in gang hebben gezet. Dus investeren in de toekomst, maar wel met de verwachte financieel zware tijd goed in het vizier,” zegt Robert Scholten. Naast de hoofdthema’s van het beleid, maakte hij ook de portefeuilleverdeling van het college bekend. De ambitie voor de bestuursperiode 2010-2016 vatte de formateur in twee hoofdlijnen samen. “We willen de ingezette weg voortzetten en verder uitwerken. Toekomstgerichtheid staat daarbij hoog in het vaandel. Daarnaast stellen we ons als taak de noodzakelijke bezuiniging op te vangen en verantwoord in te vullen”, aldus Robert Scholten. Het collegevoorstel richt zich op zes thema’s: Kansen voor Jeugd, Participatie, Duurzaamheid, Vitale kernen/leefbare wijken, Lokale economie door toerisme en recreatie en tenslotte kansen voor dienstverlening. Naast de collegepartijen Nieuwe Lijn, CDA en PvdA ondersteunt ook GroenLinks het akkoord. Wethouder René de Vries krijgt de portefeuille ‘Financiën en Economie’, met o.a. financiën, sociale zaken, recreatie en toerisme en verkeer en vervoer. Wethou-

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. RECREATIEPARK “DE VELDKAMP” Wij zij op zoek naar twee actieve/ sportieve vakantiemedewerkers voor animatie en receptie. Werkzaamheden voor de mnd. juli en aug Eigen initiatief is belangrijk !! Tel 0578-614348 / 06-30219338 AANGIFTE Voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting 2009; Themart 06- 54.794.375 Kuipersweg 27, Epe Nieuw: i-HEALTH meridiaandiagnostiek en -therapie Opsporen en aanpakken van oorzaken van chronische aandoeningen met computergestuurd meetsysteem. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com.

Te Koop

der Jan Berkhoff krijgt de portefeuille ‘Samenleving’, met o.a. jeugd en ouderen, zorg, onderwijs en sport. Wethouder Joop van Nuijs maakt zich ook de komende periode sterk voor de portefeuille ‘Ruimte’, gericht op ruimte en omgeving, de aanpak van wijken, dorpscentra en kunst en cultuur. De gezonde financiële positie van de gemeente Epe vormt een goede basis om de verwachte financiële zware periode te lijf te gaan. De formateur stelt voor om een evenwichtig pakket van intern gerichte maatregelen, be-

zuinigingen en lastenverhogingen samen te stellen. Enerzijds om de noodzakelijke ombuigingen op te vangen en verantwoord in te vullen maar daarnaast ook om de sociale kwaliteit voor de burger en de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden. Scholten: “We willen dus blijven investeren in de plaatselijke samenleving om met elkaar en in evenwicht de moeilijke jaren door te komen.” Het collegeakkoord en de benoeming van de wethouders wordt in de raadsvergadering van 8 april besproken.

Open maaltijd

Rommelmarktspullen gezocht

HATTEM- Elke tweede donderdag van de maand organiseert Hanzeheerd de Bongerd een open maaltijd, voor bewoners, maar vooral ook voor de omwonenden in de leeftijd categorie van 55 jaar en ouder. In een gezellige en ongedwongen sfeer kunt u met familie, vrienden of kennissen gebruik maken van een drie gangen keuzemenu. U kunt tussen 17.00 en 18.00 uur geheel vrijblijvend binnen komen in het restaurant. (reserveren is gewenst) De mogelijkheid bestaat ook om elke dag tussen de middag te komen eten, u bent vanaf 12.00 uur meer dan welkom, om eventueel met uw leeftijdsgenoten gezellig bij te praten.

NIEUW: LES PILATES Spierversterkende oefeningen ook voor mensen met rugklachten. Maandag 10.45-11.45 uur. Kon. Harmonie in Epe. Info: Wikkel Mosterd 055-3122227.

HEERDE- De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde-Epe houdt op zaterdag 17 april haar jaarlijkse rommelmarkt. Rondom de Julianalaan te Heerde zal er van 9.00 tot 14.00 uur dan aanbod zijn van speelgoed, elektronische apparatuur, keukenmaterialen, enzovoort. Ook zal er een groot aanbod zijn van boeken. Wanneer u nog bruikbare spullen heeft, en deze ter beschikking wilt stellen voor de rommelmarkt, kunt u ten allen tijde contact op nemen met of G. Burgmeijer, tel. 0578-691056 en/of met H. van Oene, tel. 0578693434. In onderling overleg kunnen de spullen ook worden gehaald.

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

TE HUUR GEVRAAGD Weilandje voor lieve shetlandpony in de buurt van Wapenveld. Tel: 038-4477793. Korte vakantiecursus SPAANS 8x - bel drs. 0578-627246. TE HUUR In Vlagtwedde 6 pers. vakantiehuisje op park Emslandermeer met suptr. zwembad, viswater, tennisb., golfb.: 0578-576075 / 06-51887205. TE HUUR EPE K. ben. verd. modern huis, 3 kmrs.: keuken, badk. + evt. deel tuin. Voor 1 of 2 pers. wv. 1 pers. hulp wil bieden bij bewoonster boven. Dag en tijd n.o.t.k. 0651816205 / 0578-628191. WIE? HULP IN DE HUISHOUDING? Ik kan veel alleen, maar niet alles. Strijken en ramenlappen kan ik niet. Wie komt mij helpen daarmee en ook nog met verder opruimen? Jacques Joosten, Smeestraat 4, Veessen: 0578-631351. TE KOOP Appels alle soorten 10 kg 4 euro + 2 kg gratis. Alle dagen geopend. Hand- en stoofperen. B. v.d. Weg, Papelandseweg 6 in Vorchten: 0578-631381. GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald: 0578-575524. Moeder, dochter en kat zoeken nog steeds met SPOED woonruimte in heerde: 06-23832716. Kom gezellig en voordelig shoppen bij de KLEEDKAMER, 1ste kwaliteit 2de hands dameskleding. We hebben veel mooie merken en de koffie/thee staat klaar. Openingstijden: di 13.30 21.00 uur en wo en do 19.00 21.00 uur. Adres Vloeddijk 7, Nijbroek (vlakbij Oene)

Parttime Chauffeur www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

Er valt meer te ontdekken dan je denkt !!!

]RHNW Voor opvang bij de kinderen thuis in Wapenveld (grens Hattem) voor jongen (4), meisje (2) en baby (verwacht medio mei) 3 dagen per week vanaf augustus/september 2010. Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu MERKspijkerbroeken - Euro 20 bij DIVA Sparrenln 3, Epe. ma 10.00 12.00 - do van 10.00 - 12.00 en van 19.00 - 21.00 tot ziens !! Jouw eigen huis als kindervriendelijke en kindveilige werkplek? Wij helpen je erbij!

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Computer defect?! Paradise-electronics.nl repareert uw PC tegen een scherp tarief. Zwolseweg 15 0578-692972

]RHNW potentiële gastouders! Voor informatie: (0578) 611555 of www.bijdehand.nu

Ziekenhuis bezoek?

Vraag onze prijs !!! www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven, 06-22203050

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 245

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Gespecialiseerd in boktor en houtworm

Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

BALLONVAREN

- Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

SLENDER NU

HENGELSPORTERS OPGELET Vanaf heden weer verse MADEN en WORMEN om te poeren ! Dier all-in, Stationsstraat, Epe

Op de originele banken professionele begeleiding. Ga fit het voorjaar in, lekker strak in je vel en….. een maatje minder!

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Computer Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

Tel: 0578-610718

Ballonvaart maken?

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

www.rhodos.nl

Ontgiftingskuur bij ’t Klooster. Schoon in twaalf dagen! Onze behandelingen worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Bel 0578-641789 of kijk op www.tklooster.com. AARDAPPELEN TE KOOP Bildstar. J. Esselink 0578-631709 Borchgraverweg 2 Heerde.

OP = OP

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar.

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087 .

J. Franken Dakkapellen

5 tot 15 kilo kwijt in 10 weken?

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie

13 en 15 april starten weer nieuwe afslankcursussen incl. 10x zonnebank in Heerde en ’t heem Hattem

Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

geen dieet, wel gezond en lekker eten

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

vol = vol meld je snel aan

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

bel 0578-693463 of mail naar info@sportscenterbijsterbosch.nl

Schaftenaar

Wij vragen te koop:

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349.

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels

Goede prijzen. Contante betaling. De inkoper. Tel: 0653-167508 P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur.

Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

afvallen ?...

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

BINGO

WEG = PECH

www.hbsmotoren.nl R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BOSMAN TWEEWIELERS Nieuwe scooters v.a. 750,excl. afleveringskosten, 25 km of 45 km uitvoering.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Hoofdweg 73 8166 AD Emst tel. 0578-661460 fax. 0578-661404

Ons zaaltje is geschikt voor ± 60 personen. O.a. voor uw: - Verjaardag - Koud/warm buffet - Brunch - Koffietafel

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Een mooi cadeau handgemaakt en persoonlijk www.luxekaarsenenzeepjes.eu

Restaurant Zaal “GERRITS”

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

0578-691199

Eczeem of hooikoorts? Ook hiervoor kunt u terecht bij ‘t Klooster. Bel 0578 – 641789 of kijk op www.tklooster.com.

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

www.restaurantgerrits.nl

Autoruit stuk ? 0578-575799 www.ruifballooning.nl

ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

APK keuring + alle reparaties

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.

KRINGLOOPCOMPUTERS geschikt voor XP, vanaf € 150bel 06-24723666

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA 246

KERKDIENSTEN

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur drs. J. Eertink. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.J. Heuver, 19.00 uur ds. P.J. Hofland. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. C. Westerink. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. D.A. Lagewaard, 17.00 uur br. Siebenga. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur kand. A.J. Holsappel, 16.30 uur ds. H. de Vries. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (Heerde zingt op zondag) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur dhr. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Johan Selier. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur ds. J.W. Bok. Wendhorst: 10.45 uur ds. H. Veldhuizen. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Schaap. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur dienst. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. Stijf, 14.30 uur ds. G.H. Koppelman. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur ds. A.P. Muilwijk, 15.30 uur ds. A. Kot. Prot. Gem.: (Petruskerk, Kwartelweg 9): 9.30 uur ds. I. Boersma, 19.00 uur (jongerendienst) ds. Tsj. Zuidema. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. D.W. Fijan, 14.30 uur ds. L. Compagnie. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J.J. Drijfhout, 14.30 uur ds. K.F. Dwarshuis. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J. Lodewijk. EPE Grote Kerk: 10.00 uur ds. S. Zitman. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. D. van Meulen, 19.00 uur (zangdienst) dhr. R. van Eijle. Sionskerk: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 14.00 uur ds. G. Hendriks, 18.30 uur ds. B.D. Bouman. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. F.J.T. Schipper, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) dhr. R. van Eijle. H. Martinus Parochie: wo. 18.30 uur Eucharistie, past. Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, past. Hofstede.

Zondag 11 april 2010 EMST Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. Boer, 18.30 uur ds. J. Mulderij. OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H.A. Samson, 19.00 uur ds. ds. E. Mijnheer. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. H. van Wingerden, 19.00 uur (gez. jeugddienst in de Tabernakel) ds. B. Heslinga. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. E.P. v.d. Veen, 19.00 uur (gez. jeugddienst) ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur dhr. Steven van Deventer. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: 10.00 uur 1e H. Communie, past. Rekveld. TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) en 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.00 uur ds. M.J. Boersma, 10.30 uur ds. H. de Jong, 19.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen 16.30 uur (gez. dienst met NGK) ds. J. Uit de Bosch. Geref. Kerk Vrijg.: (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. L.W. de Graaff, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Open Poort): vr. 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. J. Haveman. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. W.H. Louwerse, 16.30 uur (gez. dienst in CGK) ds. R. Jansen. Geref. Emmaüskerk: 19.30 uur ds. D. van Alphen-Ubbens. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. Haverkamp, 19.00 uur ds. O.G. Lohuis. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. E.D. Brederveld. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: 9.30 uur Woord- en Communieviering.

SEAT IBIZA CLUB

Nú vanaf

% 9.495,-*

™67H ™+V^gWV\h ™8ZcigVaZYZjgkZg\gZcYZa^c\ ™:aZXig^hX]ZgVbZckddg

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 3,7 - 6,6L/100 km (1:27,0 - 1:15,2), CO2-emissie g/km 98 - 149. Er is al een SEAT Ibiza vanaf E 10.495,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car,

Leusden. Internet: www.seat.nl.*Prijzen zijn inclusief E 1.000,- slooppremie en deze dient als voorbeeld. Sloopregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van VROM. Kijk voor uw slooppremie of meer informatie op www.nationalesloopregeling.nl.

Autohaas Ambachtsveld 1 ™ Apeldoorn ™ 055 - 5 395 395 Brinkhorst 25 ™ Zutphen ™ 0575 - 580 580

seat.nl

www.autohaas.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA 2 47

d n e k wee

voordeel

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Rundersteaks Roomboter gevulde koeken Diverse soorten per 500 gram

Vers uit eigen oven 4 stuks voor

6,24

3

3,00

1

99 .

Dr. Pepper frisdrank

Aardbeien

500 gram

1

<XIIZ ^WWZ T]`M ZMQ[\I[[MV

6M\ [XMK\IK]TIQZM SWZ\QVO

[ ;MQ[\*I/

49 .

1,45

49 .

0

79 .

Fles Ă 1,5 liter

8;=270 <XIIZ ^WWZ 4 Q[\I[[MV

WX T]`M [M\ ZM Bij aankoop van â&#x201A;Ź 10,- ontvangt u 1 spaarzegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart met 10 zegels ontvangt u een reistas naar keuze met korting. De tassen zijn van zeer hoogwaardig materiaal vervaardigd, waardoor u verzekerd bent van een lange levensduur. De serie bestaat uit diverse modellen, geschikt voor een weekendje weg, een lange vakantie, sporten of een dagje uit. Door de vele vakken en ritsen bieden de tassen u voldoende opbergmogelijkheden voor alle uitstapjes.

De spaaractie is alleen geldig bij de deelnemende C1000 Ă&#x201E;lialen: C1000 Stadsweiden C1000 Drielanden C1000 Kerssies C1000 Wim Schokker C1000 van Brummen C1000 Holtenbroek C1000 Andre Mulder C1000 van Andel C1000 Hardeman

6. 0;* <5.>== 0 .51* =2< 70.;

Harderwijk Harderwijk Zwolle Zwolle Zwolle Zwolle Zwolle Epe Wapenveld

?MMT [XIIZXTMbQMZ

?*7

"  `

=WQTM\\I[ ^WWZ ` 

"

;]ObIS ^WWZ ` ""

<KPW]LMZ\I[ ^WWZ ` ""

<XWZ\ _MMSMVL\I[ ^WWZ ` """

8VJWIZL \ZWTTMa ^WWZ ` """

;MQ[\I[ WX _QMTMV ^WWZ ` """

9TIS PQMZ ]_ [XIIZbMOMT[ ^WWZ SWZ\QVO MV [XIIZ ^WWZ LM KWUXTM\M [MZQM ZMQ[\I[[MV

De spaaractie loopt vanaf 6 april tot en met 15 mei 2010. Volle spaarkaarten kunt u tot en met 22 mei 2010 inleveren.

   

! " 

Maximaal 4 aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 8 april t/m zaterdag 10 april bij:

C1000 Van Andel, Epe C1000 Hardeman, Wapenveld Kijk voor meer aanbiedingen in de folder of op www.c1000.nl

* Prijs met volle spaarkaart.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 6 APPRIL 2010 - PAGINA PAGINA 248

Geldig van dinsdag 6 t/m zaterdag 10 april

E S D N A HOLL

N E K E W PRIJS

Korenlanders Vloerbrood Alle smaken Vers uit eigen oven Bijv. Donker + Extra donker

Kip krokantschnitzels

4.08

9.98

2.04

Pitloze witte druiven

Witlof

4.98

2.78

2.49

2 bakken à 500 gram

Vis Marine Gerookte hele makreel MSC gecertificeerd

4.80

4.99

2 pakken à 5 stuks

2 hele broden naar keuze

1.39

2 zakken à 500 gram

Hollandse drievaks maaltijden Alle smaken

2.40

2 pakken à 300 gram

2 bakken à 500 gram naar keuze

Klaverland Jong belegen

9.90

4.95

2 stukken à 500 gram

Filet Americain Naturel

3.90

1.95

2 bakjes à 150 gram

Aanbiedingen geldig van dinsdag 6 t/m zaterdag 10 april 2010

HOLLAN

PRIJSWE DSE KEN Friesche Vlag Milk & fruit

Grand’Italia Pizza’s Salami, mozzarella of 4 formaggi Uit de diepvries

Bakkers keuze Banket

Alle smaken

2 dozen à 350 gram naar keuze

2 pakken à 1 liter naar keuze

2e

Luxe gevulde cakes met chocolade, reuze kokoskransen, reuze krakelingen, reuze stroopwafels of roomboter fondantcakejes

2 zakken à 250-390 gram naar keuze

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 april

n e k e n i e H e l l E A V L A H n e t produc PRIJS 33 en 50 cl. t. blikjes van 25, 30, . 6 kratten per klan losse flesjes en geldt niet voor de totaalprijs. Max *De aanbieding t 25% korting op mogelijk. U krijg Alle combinaties

Bertolli Koken, bakken & braden

3.98

1.99

2 flacons à 500 ml

Honig Dubbelpakken soepen of maaltijdmixen Alle smaken

OP=OP 2 dubbelpakken à 2 stuks naar keuze

Voor alle 1+1 Gratis geldt: Maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. En per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

www.plus.nl

14/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Varkenshaas Lang

13.98

6.99

2 pakken à 500 gram

schaapskooi week 14 2010  
schaapskooi week 14 2010  

schaapskooi week 14, heerde, epe, hattem

Advertisement