Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr.44, 5 juli 2011

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Van bank tot bank 2011

HEERDE- De weergoden waren de organisatie van de Van de Bank tot Bank dit jaar goed gezind. Moest de loop vorig jaar vanwege de hitte worden afgelast, dit jaar was het weer zowel voor de organisatie als voor de lopers ideaal. Dat laatste bleek wel aan de mooie tijden die gelopen werden door de deelnemers. Menig loper kwam juichend over streep; niet als winnaar, maar wel blij met het gelopen persoonlijk record. Het aantal deelnemers aan deze 10e Van Bank tot Bank lag wat lager dan in 2009. Dat had alles met de net in deze regio begonnen vakantie te maken. Bij de jeugdlopen was dat goed te merken. Dit waren de eerste 3 van alle jeugdlopen: Meisjes t/m 8 jaar: 1e Iris Gils (PEC1910), 2e Linda van Driest (Swifterbant), 3e Iris Bedewolt (Cialfo). Jongens t/m 8 jaar: 1e Leroy Potkamp (De Gemzen), 2e Lars Riezebos (Kampen), 3e Finn Strikwerda (Heerde). Meisjes 9 en 10 jaar: 1e Desi van Emmerik (Cialfo), 2e Linde Augustinus (De Gemzen), 3e Maureen van Driest (Swifterbant). Jongens 9 en 10 jaar: 1e Daan Veenhuizen (PEC 1910), 2e LĂŠon Mak (De Gemzen), 3e Jeison Mulder (Zwolle). Meisjes 11 en 12 jaar: 1e Amber Splinter (De Gemzen), 2e Mandy Bagerman (De Gemzen), 3e Tirza Tessemaker (De Gemzen). Jongens 11 en 12 jaar: 1e Simon Vos (Zwolle), 2e Dirk van Driest (Swifterbant), 3e Max Streppel (Zwolle). Na de jeugdlopen met start en finish aan de Bonenburgerlaan was het tijd voor de 15 en de 5 km welke onder grote publieke belangstelling van start gingen bij de Rabobank aan de Eperweg. Zoals altijd waren het de

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

“een heilige koe verdient de beste verzorging� Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’ Nu ook ATB!

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Elektrische fietsen al vanaf â‚Ź 1.399,-

Oene

Ook voor reparatie en onderhoud!

Kenianen die de dienst uitmaakten op de 15 km. Al snel was echter duidelijk dat een parcoursrecord er dit jaar niet in zat. In een toch hele snelle 44.46 werd de wedstrijd gewonnen door Alfred Cherop. Bij de vrouwen ging de overwinning in 56.59 naar de sympathieke Jacqueline Rustidge van Isala Â’96 uit Kampen. Op een prachtige 2e plaats bij de vrouwen op de 15 km eindigde Saskia Schutte van Cialfo. In een dik persoonlijk record van net boven het

Sportieve strijd bij Hoornerfeest

HOORN- Afgelopen weekend werd voor de 84ste keer het Hoornerfeest in het buurschap in Heerde gehouden. Vanaf donderdag tot en met zaterdag kond iedereen zien waar een klein buurtschap groot in kan zijn. Natuurlijk liep de sportieve strijd van de zeskamp als rode draad door het feest. Dit jaar is de buurt “Vosbergen” winnaar geworden. Vrijdagavond gingen ze de strijd aan tijdens de playbackshow. Ook dit jaar was de jury van mening dat de act van buurtschap “De Rolders” de

Emst •

beste was. Zaterdag moest er lichamelijk gestreden worden tijdens de spellen op de feestweide. Allen streden zeer fanatiek om de eer en werden daarbij luidkeels aangemoedigd door de buurtgenoten. Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd feest waarbij de bezoekersaantallen ongeveer gelijk waren met die van vorig jaar. De sfeer was prima en er hebben zich geen incidenten voor gedaan. Voor fotoÂ’s zie de website www.hoornerfeest.nl.

uur werd deze inwoonster van Veessen de snelste inwoonster van de gemeente Heerde op deze afstand. Bij de mannen ging de strijd zoals voorspeld tussen Bas Mekking en Joris van de Meent. Joris trok aan het langste eind en mocht de beker en bloemen in ontvangst nemen. Op de 5,1 km ging Michiel Scholten verrassend met de titel “snelste Heerdenaar” strijken. Na direct bij de start de kop te hebben genomen werd Michiel uiteindelijk 3e in de totaaluitslag. Een prima prestatie. Ook de Heerdenaren Klaas Draaijer, Yorick van Asselt en Peter van de Streek liepen een uitstekende wedstrijd. Bij de vrouwen maakte Maureen Houtman (De Gemzen) haar favorieten-rol voor “snelste Heerdese” waar. Met een tijd net boven de 22 minuten bleef ze Jitske Strikwerda en Gerdien van Holst voor. De wedstrijd bij de mannen werd overigens gewonnen door Tonnie Stouten van het Apeldoornse AV Veluwe en bij de vrouwen door Lieve Tollet van de BBlopers uit Zwolle. De wisselkeien zijn het komend jaar buiten Heerde. Bij de mannen- cq. gemengde teams ging de zege naar de Gemeente Hattem. Voor de eerste keer deden ze met een team mee aan de businessrun van de Van Bank tot Bank en direct was het raak. Het team bestond uit Marjon Bijsterbosch, Femmie Tuin, Henk Huisman, Marijn de Keijzer en Sjoerd van Westerop. Bij de vrouwen ging de overwinning ook naar een team welke voor het eerst meedeed: InteraktContour. Dit team bestond uit: Arjanne Rorije, Janet Draaier, Wendy Langkamp, Michelle Buitenhuis en DaniÍlle Blok. Tijdens de loop was er veel sfeer op het dorp. Het Piratenkoor, DAB Events en De Spikke zorgden voor de muzikale aankleding. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde loop. Alle uitslagen, veel foto’s en enkele leuke filmpjes zijn te bewonderen via www.gemzen.nl.

Dorpsstraat 24a, 8167 NL Oene T 0578 - 64 11 48

www.derijwielhoek.nl

tel. 0578 - 641294 www.aalbertsinstallatietechniek.nl

Op het kleine blad

EPE- Zaterdag werd voor de 30e keer de Van Norel toertocht Op het Kleine Blad verreden vanaf de Loreley in Epe onder ideale weersomstandigheden. ZoÂ’n 525 deelnemers verschenen aan de start van de door TC Veluwe georganiseerde toertocht. De fietsers konden kiezen uit vier afstanden, te weten 40, 80, 110 en 180 kilometers. Zo kwamen zowel recreatieve als toerfietsers kwamen op deze manier aan hun trekken.

auto palace heerde JAAR PEUGEOT

www.mijnPEUGEOTgarage.nl Stationsstraat 9-11 Heerde Tel:088 - 003 5535


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Berghuizerbad gesloten Burendag 2011: Een goed idee voor de buurt

Gemeen emeenttehuis B ez oek adr es ezoek oekadr adres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadr es ostadres Postbus 175, 8180 AD Heerde Telef oonnummer elefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadr es E-mailadres gemeente@heerde.nl I nter netsit e ernetsit netsite www.heerde.nl

In verband met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is het ot en met 8 juli gesloten. bad van 30 juni ttot

18e Heerder Boerderijenfietstocht

Wanneer u goede ideeën heeft voor buurtactiviteiten, kunt u die aanmelden via de website www.burendag.nl. Op de website kunt u zich ook laten inspireren door ideeën uit andere buurten. Bur endag Burendag Douwe Egberts ontwikkelde in 2006 de Burendag. Vanaf 2008 deed ook het Oranje Fonds mee. Het doel is om mensen uit de buurt weer dichter bij elkaar te brengen. In 2010 vierden bijna 1 miljoen mensen de Burendag.

O peningstijden ‘s mor gens morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telef onisch ber eik baar elefonisch bereik eikbaar 08.30 - 16.00 uur Bur ger zaken ook iedere maanBurger gerzaken dag •van 16.30 tot 19.30 uur geopend.

Inzameling oud papier ijdag en za dag tusKoninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vr vrijdag zatter erdag sen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde.

derweg tegen zult komen. Verder kan de kalverhouderij van de familie IJzerman bezocht worden, de piste van de Skeelerclub, maar ook de Stal Marskamp.

anaaldijk 57 in WapenBij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de K Kanaaldijk veld kunt u dagelijks dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen.

De fietstocht vindt plaats op zaterdag 9 juli. U kunt tussen 10.00 en 12.00 uur vertrekken vanaf De Keet van Heerde, Eperweg 55 te Heerde. Daar krijgt u een informatieboekje uitgereikt.

Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld dag tussen kan iedere za zatter erdag 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de VVV-kantoren, de website van Rabobank Noordoost-Veluwe of bij de leden van het bestuur van HOES: 0578 693638 of 0578 - 691194.

Atletiekvereniging De Gemzen zamelt tussen 6 en 15 juli oud papier in bij het clubhuis aan de Veldweg 1b.

Telef oonnummers: elefoonnummers: Ser vic elijn ervic vicelijn (0578) 69 95 99 E-mailadr es E-mailadres servicelijnow@heerde.nl

Loket Welzijn en Z or g: Zor org: (0578) 69 95 65 afspraak buiten openingstijden mogelijk

Afv alinzameling fvalinzameling K lan vic e ROV A: lanttenser enservic vice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

O pvang zzw wer en erffdier dieren Dierenbescherming `Edo Hammers`, Kampen Tel. 038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl Stichting Amividi Tel: 088-0064654 of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Donderdag 30 juni kreeg burgemeester Inez Pijnenburg het informatieboekje van de 18e Boerderijenfietstocht overhandigd door Jaap Post en Herman Stijf van het bestuur van HOES. HOES heeft als doel organisaties te helpen bij het organiseren van evenementen in Heerde. Dat gaat op vrijwillige basis. De boerderijenfietstocht is al jaren een groot succes en ook dit jaar is het weer gelukt een nieuwe fietsroute uit te zetten die over het platteland slingert en prachtige bossen doorkruist. In het boekje is een overzichtskaart opgenomen met daarnaast veel informatie over de bijzonderheden die u on-

Verleende omgevingsvergunningen Het college van Heerde heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend: peldsew eg voor het plaatsen van een kopgevel op het perceel Zup uppeldsew peldseweg 87 tte e Heer de Heerde Verzonden: 21 juni 2011 - voor het verwijderen van het dakbeschot, dakpannen, kozijnen en ittlaan 3 t/m 19, Weideboch ramen op de percelen Dürst Br Brittlaan eidebochtt 4 t/ m 24 tte e Heer de Heerde - voor het plaatsen van een overkapping aan het bestaande bedrijfseg 4A tte e Heer de ampsew Heerde pand op het perceel Veldk eldkampsew ampseweg Verzonden: 24 juni 2011 -

Voor meer inf or ma tie infor orma matie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’s en - verslagen, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.heerde.nl.

ember wordt de jaarlijkse Burendag gehouden. Het Zaterdag 24 sept september gemeentebestuur van Heerde beveelt deze dag weer van harte bij u aan en roept buurtverenigingen op om er een mooie dag van te maken. Goede ideeën kunnen tot € 500,— vergoed krijgen van het Oranje Fonds.

\

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.

Tot 12 juli staat bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde een container voor oud papier. De Hervormde Gemeente Wapenveld haalt zaterdag 9 juli vanaf 08.30 uur oud papier op. Ook kan die dag tot 11.00 uur oud papier worden gebracht bij de containers achter de kerk aan de Manenbergerweg.

Afsluiting wegen Veessen an 11.00 ttot ot 21.30 uur de In verband met de eiermarkt zijn op 9 juli vvan volgende wegen afgesloten voor het doorgaand verkeer: - Kerkstraat, vanaf de IJsseldijk tot de Hogeweg; - Veesser Enkweg, vanaf de Kloosterakkers tot de Kerkstraat. Heer de Heerde an 10.00 ttot ot 22.00 uur In verband met de 1e Hessendag zijn op 12 juli vvan de volgende wegen afgesloten voor het doorgaand verkeer: - Dorpsstraat (vanaf het punt waar het éénrichtingsverkeer begint tot de inrit naar de gemeentewerf); - Bonenburgerlaan (vanaf de Dorpsstraat tot de Vicarielaan).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 32

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad

Activiteitenkalender De gemeente Heerde biedt culturele instellingen op deze plaats de gelegenheid hun voor publiek toegankelijke culturele activiteiten aan te kondigen. Daartoe kunnen de activiteiten ingevoerd worden in de daarvoor beschikbaar gestelde database (website Platform Kunst en Cultuur Heerde) waaruit vervolgens iedere week een actuele agenda wordt samengesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform Kunst en Cultuur: Marga Franken, e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon 0578 - 694454.

Activit eit en tiviteit eiten Openst elling Johannesker de penstelling Johanneskerkk Heer Heerde In de maanden juli en augustus is de kerk iedere zaterdag- en dinsdagmiddag open. Tussen 14.30 en 15.15 uur wordt ook op het orgel gespeeld. Tijdens de Hessendagen op 12 en 26 juli en 9 augustus is ook de toren van de kerk geopend (16.00 - 16.30 uur). - dinsdag 5 juli Ina Mijnheer-van Norel dag 9 juli zatter erdag Daan Dekker, m.m.v. Marga Franken, sopraan - za - dinsdag 12 juli Jan Smit dag 16 juli - za zatter erdag Ina Mijnheer-van Norel, m.m.v. Zwier v.d. Weerd, bariton - dinsdag 19 juli Lulof Dalhuisen za dag 9 juli zatter erdag -

Eier mar kt Eiermar markt Van 13.00 tot 21.00 uur wordt in het centrum van Veessen de jaarlijkse eiermarkt gehouden.

-

Koetsendag Menvereniging Het Wapenvelds Gerij organiseert een koetsendag. Gestart wordt bij Molen de Vlijt in Wapenveld.

-

Boer der ijenfietst och oerder derijenfietst ijenfietstoch ochtt HOES heeft weer een mooie route voor de boerderijenfietstocht samengesteld. De start is tussen 10.00 en 12.00 uur bij De Keet van Heerde, Eperweg 55.

zondag 10 juli - Big Jump Big Jump op het Heerderstrand; aanvang 15.00 uur. dinsdag 12 juli - 1e Hessendag Van 14.00 tot 21.00 uur: 1e Hessendag in het centrum van Heerde. Deze middag kunt u ook de Johanneskerk bezichtigen en luisteren naar orgelspel van Jan Smit. Van 16.00 tot 16.30 uur kan de toren van de kerk worden beklommen. zaterdag 10 september kt - Uitmar Uitmarkt Het Platform Kunst en Cultuur Heerde organiseert de 2e Uitmarkt. Vele culturele instellingen presenteren zich van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum van Heerde op het gebied van kunst, zang, muziek en dans. Er zijn stands van diverse van deze instellingen. Voor de kinderen wordt, evenals vorig jaar, een creatieve activiteit georganiseerd. Op deze manier kunt u kennis maken met de diversiteit aan culturele instellingen in Heerde. ’s Avonds wordt u een gevarieerd muzikaal programma aangeboden in het Dorpshuis. Hier zullen de Bigband Heerde, Dansstudio Juliette, de dansgroep van de Hank o.l.v. Yvonne Ballijns, Allotria en Annelie Franken begeleid door Noortje Strik optreden.

Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Kennismaken met raadsleden Heeft u de afgelopen weken ook met veel belangstelling gelezen over de interesses van onze raadsleden en wat zij graag veranderd willen zien in Heerde? Inmiddels zijn 11 raadsleden aan u voorgesteld. Na het zomerreces zullen wij vanaf eind augustus graag de 6 resterende raadsleden aan u voorstellen.

Meldingen Activiteitenbesluit Het college van Heerde heeft op 12 mei 2011 een melding op grond van het Activiteitenbesluit ontvangen van: -

Tessemaker B .V B.V .V.., in verband met het plaatsen van een overkapping ampsew eg 4A tte e Heer de op het perceel Veldk eldkampsew ampseweg Heerde

-

Aannemersbedr ijf M eijer annemersbedrijf Meijer eijer, in verband met het gedeeltelijk verbouwen van de bedrijfsruimte tot opslagruimte op het perceel Spor Sportte Heer de Heerde laan 6a tte

wee Deze meldingen liggen met ingang van 6 juli 2011 gedurende ttw weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving, telefoon 0578 - 699423.

Melding Besluit glastuinbouw milieubeheer Het college van Heerde heeft op 17 mei 2011 een melding op grond van het Besluit glastuinbouw milieubeheer ontvangen van: -

wee w eken Deze melding ligt met ingang van 6 juli 2011 gedurende ttw weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving, telefoon 0578 - 699423.

Melding Besluit landbouw Het college van Heerde heeft op 31 mei 2011 een melding op grond van het Besluit landbouw ontvangen van: -

Afdeling Leefomgeving gesloten Dinsdag middag 5 juli zijn de medewerkers van de afdeling Dinsdagmiddag Leefomgeving niet aanwezig. Deze afdeling is dan gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar.

de heer H. Vosselman osselman, in verband met het uitbreiden van het glaseg 1A tte e Heer de erseweg Heerde tuinbouwbedrijf op het perceel Ach chttersew

de heer G. Or delman Ordelman delman, in verband met het vervangen en verhogen van de kapconstructie van de bestaande stal op het perceel Kavelw eg 8 tte e Heer de elweg Heerde

eken Deze melding ligt met ingang van 6 juli 2011 gedurende twee w weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving, telefoon 0578 - 699423.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 24

Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL

Besluiten raadsvergadering 27 juni 2011 De gemeenteraad heeft maandag 27 juni 4 raadsvoorstellen, 3 amendementen (=wijzigingsvoorstel) en 3 moties behandeld. Met een motie wordt een nieuw verzoek aan het college gedaan. Graag informeren wij u over de onderwerpen die in bespreking zijn geweest. De besluitenlijst van deze raadsvergadering kunt u vinden op www.heerde.nl onder Bestuursinformatie, gemeenteraad. Het volledige verslag van deze raadsvergadering kunt u op de website nalezen nadat deze in een volgende raadsvergadering is vastgesteld. De raad heeft het voorstel van het college om in te stemmen met het voornemen van de staatssecretaris om een Rijksinpassingsplan voor de hoogw ater geul Veessenhoogwa ergeul Wapen veld op te stellen en hierapenv over geen zienswijze in te dienen, gewijzigd vastgesteld. Hiervoor heeft de raad unaniem een amendemen dementt aangenomen, dat door het CDA en de PvdA was inge-

diend. Er is besloten wel een zienswijze in te dienen met de verwoording van het amendement. Verder is besloten de staatssecretaris een afzonderlijke brief te sturen. Zowel in de brief als met de zienswijze wordt gevraagd de maatregelen in het kader van de aanleg van een hoogwatergeul nabij Veessen en Wapenveld te heroverwegen. Deze te bezien in het licht van de mogelijke gevolgen van de maatregelen in het IJsselmeer en andere maatregelen op het gebied van de waterhuishouding langs de IJssel. De noodzaak is nog altijd niet aangetoond en om die reden is de raad van Heerde er veel aan gelegen dat de voorgestelde maatregel alsnog heroverwogen wordt. De gemeenteraad wil hierover graag in gesprek met de staatssecretaris. Het voorstel over de Voorjaarsnota 2011 is zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het college heeft over de eerste 4 maanden van 2011 hiermee verantwoording aan de raad afgelegd.

tiefnota 2012 gaat in De Perspec erspectiefnota op de actuele beleidsontwikkelingen. Als voorbereiding op de behandeling van de perspectiefnota zijn door de zeven fracties financiĂŤle beschouwingen gehouden. Zij hebben hiermee richting aan het college gegeven voor de verdere uitwerking van de begroting 2012. De verschillende bijdragen worden in de notulen van deze vergadering verwerkt en kunt u ook opvragen bij de griffie van de gemeente Heerde. Bij dit voorstel zijn 2 amendementen en 3 moties ingediend. Deze zijn eerst in behandeling genomen voordat de besluitvorming over de perspectiefnota heeft plaatsgevonden.

Het amendemen amendementt bibliotheek van GroenLinks om de bezuiniging op de bibliotheek te verminderen is verworpen in afwachting van een notitie van het college. (13 stemmen tegen: VVD, CDA, CU-SGP, GBP, D66 en PvdA en 1 stem voor: GL). eegbaar maken De motie bew beweegbaar wer ken van de CU-SGP met unstw erken kunst een verzoek om bij de begroting 2012 met een voorstel te komen om budget beschikbaar te stellen voor het beweegbaar maken van bruggen ter bevordering van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal is aangenomen. (10 stemmen voor: CDA, CU-SGP, GBP en PvdA en 4 stemmen tegen: VVD, GL en D66). keer vr ij gemeenDe motie par parkeer vrij tehuis van GroenLinks waarin gevraagd werd om het parkeer vrij maken van de entree van het stadhuis te betrekken bij de opstelling van een aangekondigde parkeernota is verworpen. Even-

ekenk amer Het amendemen amendementt rrekenk ekenkamer amer-commissie van GroenLinks en PvdA is unaniem aangenomen waarmee een bezuiniging op de rekenkamercommissie ongedaan is gemaakt.

Lang leve de ‘alco-lol’ tijdens de zomervakantie?

tuele toekomstige herontwikkeling van het gebied wordt afgewacht. (12 stemmen tegen: VVD, CDA, CU-SGP, GBP en PvdA en 2 stemmen voor: van GL en D66). zaamheid is door De motie duur duurzaamheid GroenLinks ingetrokken omdat het college heeft toegezegd om bij de begroting met concrete voorstellen te komen. Het besluit om kennis te nemen tiefnota 2012van de Perspec erspectiefnota 2015 en de financiĂŤle kaders ten behoeve van de voorbereiding van de programmabegroting 2012 vast te stellen is aangevuld met het aangenomen amendement om de verlaging van het budget van de rekenkamer niet door te voeren. Over het gewijzigde voorstel is unaniem conform besloten met als stemverklaring van de VVD dat men tegen de voorgestelde OZB-verhoging is.

Bekendmaking Wet milieubeheer

Nee och? daar kkun un je als ouders iets aan doen! Nee,, ttoch? Het college van Heerde maakt bekend dat vanaf 6 juli 2011 ter inzage liggen de aanvraag volgens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en het ontwerpbesluit van:

De zomer is in aantocht. Dat betekent vakantie, kermissen en andere evenementen. Voor kinderen zijn dat momenten waar ze eerder in de verleiding kunnen komen om eens lekker uit hun dak te gaan. Roken, blowen, biertje‌ dat hoort er op die leeftijd allemaal bij? Nee, toch? Als ouder wil je natuurlijk niet dat je kind al op jonge leeftijd met deze middelen in aanraking komt.

pr oofing B V, Vlijtweg 4 te Wapenveld voor het veranderen Bitufa Water erpr proofing BV van de inrichting of de werking daarvan, op het perceel kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nr. 6586, plaatselijk bekend als Vlijt lijt-weg 4 tte e Wapen veld apenv eld. Daarnaast wordt op grond van artikel 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer de vergunning van 15 februari 2005 ambtshalve aangevuld/gewijzigd met voorschriften betreffende de bitumenwasser en de verwarmings- of stookinstallatie.

Praten n helpt om uw kind nee te leren zeeggen tegen roken, drinken en blowen. Als ouder heeft u invloed op wat uw kind doet. Maar: hoe voert u zo o’n gesp prek? Kijjk voor tips en verhalen van andere ouders op hoepakjijdataan.nl.

ACM 035

Kinderen blijken tussen de 12 en 14 jaar te zijn als ze beginnen met roken en drinken. En als zij 15 jaar zijn, steekt 31% regelmatig een sigaret op, drinkt 60% regelmatig alcohol en blowt 10% van de jongeren. Daar kun je als ouders iets aan doen.

-

Dat er nog een wereld te winnen is, laat onderzoek zien. 61% van de ouders zegt dat hun kind zeker geen alcohol mag drinken. Slechts 35% van de jongeren geeft aan dat ouders die regel ook ĂŠcht toepassen. Van de ouders vindt 77% het niet goed dat hun kind rookt. 65% van de 14-jarigen zegt dat hun ouders die regel ook inderdaad hanteren.

De stukken blijven ter inzage liggen totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. eken vanaf de dag van terinzagelegging van Iedereen kan binnen zes w weken het ontwerpbesluit schriftelijk en mondeling zienswijzen indienen bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Blijkbaar beleven veel ouders gesprekken over roken, drinken en blowen anders dan de kinderen zelf. De landelijke campagne ‘Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?’ geeft ouders advies hoe roken, drinken en blowen door hun kinderen te voorkomen.

Wanneer iemand zienswijzen indient, wordt de vergunningaanvrager in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Praat met je kind over middelengebruik voordat het hiermee experimenteert, stel duidelijke regels en help je kind om nee te zeggen. Met de zomervakantie voor de deur, is het zaak om dit tijdig te doen. Dan weten kinderen waar ze aan toe zijn.

Als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen, kan later in principe ook geen beroep tegen het definitieve besluit worden ingesteld.

Kijk op www.hoepakjijdataan.nl voor concrete tips en een videofilmpje over hoe ouders een goed gesprek hierover met hun kind kunnen voeren. Of vraag de folder aan via minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en ‘s middags op afspraak.

Dit is een artikel in het kader van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek’, dat gemeenten, politie, Halt, IrisZorg, Tactus en GGD Gelre-IJssel samen met regionale en plaatselijke partners hebben opgepakt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, telefoon 0578 - 699432.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 5 2

4WWWHEERDENL

Bevolk ingsonder zoek baar mo eder halskank er bij olkingsonder ingsonderz baarmo moeder ederhalskank halskanker vr ouw en geb or en in 1976 vrouw ouwen gebor oren Baarmoederhalskanker komt bij vrouwen van alle leeftijden voor, maar het meest bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen vrouwen uit deze leeftijdsgroep eens in de vijf jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Deze vorm van kanker kan door een eenvoudig onderzoek, het uitstrijkje, in een vroeg sta-

dium worden ontdekt. Bij een vroege ontdekking en goede behandeling is genezing in bijna alle gevallen mogelijk. Deelname aan het onderzoek is gratis. Ben en in 1976? entt u gebor geboren Alle vrouwen uit de regio Twente, IJssel- en Vechtstreek die in 1976 geboren zijn, hebben tussen 9 mei en 24 juni 2011 via Bevolkingsonderzoek Oost of hun

Openbare welstandsvergadering

Indienen bez waar bezw aar-- of oepschr if beroepschr oepschrif iftt ber huisarts een oproep voor het bevolkingsonderzoek gekregen. Valt u in deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging gehad? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of Bevolkingsonderzoek Oost, telefoon 053 - 4800520 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 14.00 uur, vrijdag van

08.30 tot 12.30 uur). Meer inf or ma tie? infor orma matie? Wilt u weten wanneer u een oproep kunt verwachten, wanneer u niet hoeft deel te nemen of wat u moet doen als u zwanger bent of borstvoeding geeft? Neem dan een kijkje op de website www.bevolkingsonderzoekoost.nl

Zomerrooster Berghuizerbad

Maandag 11 juli 2011 is de welstandsgedelegeerde in Heerde voor een openbare welstandsvergadering. De vergadering vindt (indien er bouwplannen zijn) plaats in het gemeentehuis van Heerde, aanvang 08.45 uur. De agenda (met daarin de te behandelen bouwplannen) ligt vanaf woensdag 6 juli 2011 ter inzage bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. De agenda wordt ook op de gemeentelijke internetsite, www.heerde.nl, geplaatst. De welstandsvergaderingen zijn openbaar. Als u aanwezig wilt zijn horen wij dit graag. Het team Vergunningen en Handhaving is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur, telefoon 0578 - 699424. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

In verband met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is het bad ot en met 8 juli geslot en van 30 juni ttot gesloten en.

Aanvragen omgevingsvergunningen

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Het college van Heerde heeft in de periode van 22 juni 2011 tot 29 juni 2011 de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen:

Vanaf zaterdag 9 juli zijn de openingstijden voor het vrijzwemmen als volgt: 10.00 - 13.30 uur 10.00 - 13.30 uur en 18.30 - 20.00 uur 09.00 - 13.30 uur* 10.00 - 13.30 uur en 18.30 - 20.00 uur 10.00 - 13.30 uur 10.00 - 13.30 uur 09.00 - 13.30 uur

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AA Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Voor lopige vvoor oor ziening oorlopige oorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

* het 1e uur alleen voor volwassenen -

-

-

voor het slopen van bijgebouwen, een vakantiewoning en het kappen van 15 bomen op het perceel Kast eelw eg 1A tte e Heer de asteelw eelweg Heerde voor het vervangen van een houten berging door een stenen garage en het aanleggen van een inrit op het gen 20 tte e Wapen veld perceel Hulsber Hulsbergen apenv voor het slopen van een woonboerderij, 2 schuren, wagenloods, veld tsdijk 2 tte e Wapen apenv hooischuur en volière op het perceel Wolber olbertsdijk voor het plaatsen van een brug over de Nieuwe Wetering nabij Wer ver dijk 8 tte e Wapen veld erv erdijk apenv

De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij de balie Vergunningen, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Een bezwaarschrift kan worden ingediend nadat het besluit op de aanvraag is bekendgemaakt.

Vanaf maandag 15 augustus geldt weer het normale programma.

Aanvragen omgevingsvergunning (vellen houtopstand) Het college van Heerde heeft in de periode van 16 juni tot en met 27 juni 2011 de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen van: -

der weg 13 5 sparren en 3 eiken, staande op het perceel Noor Noorder derkkamp ampw veld apenv te Wapen

De betreffende stukken kunnen gedurende twee weken worden ingezien bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Een bezwaarschrift kan worden ingediend nadat het besluit op de aanvraag is bekendgemaakt.

Indienen vvan an kklach lach lachtten Wanneer uw brief niet tijdig is beantwoord, u onheus bent behandeld of klachten heeft over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente, kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 6

Bestel online uw container!

op www.herms.nl Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E.info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E.info@herms.nl

VËMÖ݈ËFËН¬?wÜ?Ë VˆÖÍ?wÜ?Ë VËÍ։™?wÜ?Ë®0¯Ë Vˬ։™ VË~j”j™~aË?wÜ?

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E.info@herms.nl

www.herms.nl

Uitvaartverzorging ”Heerde en omstreken” Kantoor: Langeslag 13, 8181 GN Heerde

”Voor een stijlvolle volledige en waardige verzorging van een begrafenis met deskundigheid, respect en zorg, ongeacht waar u verzekerd bent.”

Uw uitvaartverzorger: R.S.R. Hilhorst ✳ Met alle aandacht voor uw persoonlijke wensen. ✳ Alle voorzieningen om thuis op te baren. ✳ Diverse opbaargelegenheden staan tot onze beschikking. ✳ Vrijblijvend advies omtrent het verzorgen van uitvaarten, verzekeringen en deposito’s.

Telefoon 0578 - 697172 Geopend op: woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur zondag Brunch vanaf 12.00 uur Andere dagen en/of tijden in overleg mogelijk.

Groteweg 24, Wapenveld - Tel. 038 447 90 44 - www.dehekserie.nl

Dag en nacht bereikbaar. of Tel. 06 - 51302369 Fax 0578 - 697172


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 7

@Work Uitzendorganisatie Ben je op zoek naar een uitdaging voor langere tijd?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken per direct MLN monteurs, of mensen die opgeleid willen worden tot MLN monteur.

Afzonderlijke regelbare koele slaapkamers

Lijkt dit je wat? Neem dan contact met ons op! @Work Uitzendorganisatie – 1e Industrieweg 2 8051 CN Hattem – Tel.: 038-4448082

info@workuitzendorganisatie.nl

Uw glashandel voor Epe en omstreken!

Hammerstraat 24 8161 PH Epe T 0578 - 61 30 01 F 0578 - 61 33 86 M 06 - 11 34 45 75 info@vanessenglas.nl

Â&#x2122;:c`Za\aVh Â&#x2122;>hdaVi^Z\aVh Â&#x2122;<aVh"^c"addY Â&#x2122;=VgY\aVh Â&#x2122;KZci^aVi^ZgddhiZgh Â&#x2122;6VckZglVciZVgi^`ZaZc Â&#x2122;OdclZg^c\

www.vanessenglas.nl

Multisplit systeem r,PFMFOFOWFSXBSNFO r&Ă?OCVJUFOVOJUNFUNFFSEFSF CJOOFOVOJUT r%FCJOOFOVOJUTLVOOFO BG[POEFSMJKLHFSFHFMEXPSEFO ENWBGTUBOECFEJFOJOH r0QUJNBBMDPNGPSUEPPS *OWFSUFSUFDIOPMPHZ r-BBHHFMVJETOJWFBV r"MWBOBGĂĽ FYDMJOTUBMMBUJF

WSBBHOBBSEFWPPSXBBSEFOJOPO[FTIPXSPPN

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 8

Tunnel of Love

Lionsrally

HEERDE- Door het onstuimige weer van de afgelopen weken bood Van der Most HEfotografie aan, om de tunnel tussen productiehal en magazijn van het Heerder bedrijf te gebruiken als fotolocatie. Het was voor het bruidspaar Bert & Dorien een geruststelling dat hun fotoshoot niet in het water zou vallen en dan ook nog een fotoshoot op een unieke locatie in Heerde. Het heeft bijzonder mooie plaatjes heeft opgeleverd. Omdat de fotoshoot rond de middagpauze plaatsvond en de shoot goed te volgen was vanaf de weg kreeg het bruidspaar de nodige aandacht en felicitaties. Ze hadden natuurlijk wel hun trouwkaartje besteld bij Van der Most Printshop. De foto is gemaakt door assistent-fotograaf Bart van der Most.

Uitreiking diploma’s en certificaten brandweer HATTEM- Tijdens de halfjaarlijkse korpsavond van de Brandweer Hattem afgelopen vrijdag reikte burgemeester Jan Willem Wiggers een groot aantal diploma’s en certificaten uit aan leden van het vrijwillige korps. De volgende diploma’s en certificaten werden uitgereikt. Diploma’s; Ton ten Have Hoofdbrandwacht, Marc Vrijburg Hoofdbrandwacht, Rob Wierenga Bevelvoerder. Certificaten: Derk van Hoorn onderhoud gas de-

tectie apparatuur, Maarten Borst onderhoud gas detectie apparatuur, Alwin Kers pompbediener, Arnoud Bos pompbediener, Lucien Huyberts onderbrandmeester materieel, Hans Blok onderhoud ademluchtapparatuur niveau 3, Michel van der Grift onderhoud ademluchtapparatuur niveau 3, Alwin Kers brandweerchauffeur, Arnoud Bos brandweerchauffeur, Auke Schoonhoven terreinrijden zandhaas, Herman van der Kolk

terreinrijden zandhaas, Alwin Kers terreinrijden zandhaas, Bart Riezenweide terreinrijden zandhaas, Maarten Borst terreinrijden zandhaas, Arnoud Bos terreinrijden zandhaas, Jan van den Berg terreinrijden zandhaas, Michel van der Grift terreinrijden zandhaas, Derk van Hoorn terreinrijden zandhaas, Jan Blok terreinrijden zandhaas. Diverse mensen: herhaling ABCDE- methode (onderdeel EHBO).

EPE/HEERDE- Zondag 11 september wordt een toerrit georganiseerd door de Lionsclub Epe/ Heerde. “Wij hebben dit evenement opgezet voor alle classic car eigenaren maar ook met een voor u bijzondere auto bent u welkom. Tijdens de toerrit zal een aantal mooie plaatsen worden aange-

daan in de regio. Vertrek, lunch en aankomst vinden plaats in Epe/ Heerde op bijzondere locaties.” De opbrengst van de totale toerrit gaat naar Mamuze: kunsteducatie voor kinderen met een beperking. Schrijf u in via de website: www.lionsrallyepe.nl. Voor meer informatie: 06-51804835 of via de website.

HEERDE- Dames 4 van volleybalvereniging Langhenkel HEC uit Heerde is op kraamvisite geweest bij de familie Van de Streek. De 8 speelsters, de trainer-coach en de assistent-trainer coach werden hartelijk ontvangen door de kleine Siem van de Streek. Met een voetballende vader en een volleyballende moeder is het natuurlijk de vraag wat de kleine

man straks zal gaan doen: voetballen of volleyballen? Daarom wordt overwogen om bij de kleine S. van de S. een bal in zijn wieg te hangen, om te zien of deze er tegen aan gaat schoppen of slaan. De dames zijn blij dat de zwangerschap achter de rug is, want dat betekent dat Marleen haar kunsten op de diagonaal weer kan gaan laten zien.

NK Junioren

Heerder Hessendagen HEERDE- Dit jaar vinden de Heerder Hessendagen plaats op de dinsdagen 12 juli, 26 juli en 9 augustus. De braderie wordt verzorgd door Apeldoorn 2000. Er zijn weer veel koopjes te halen in het Heerder centrum. De kinderen kunnen op elke Hessendag handel drijven op de kinderbraderie en zo een leuk zakcentje voor de vakantie bijverdienen. De kinderen kunnen dit jaar bij de VVV voor 2 euro een plekje reserveren, er zijn maximaal 65 plekken, dus vol is vol. Tevens zijn er enkele

attracties voor de kinderen. Het publiek kan goed vertoeven op de gezellige terrassen in het centrum. Op de eerste Hessendag is er `s avonds een optreden van Mannenkoor Anders dan Normaal. Op de tweede Hessendag is er een optreden van Ben the Banjoman en er is een standwerkersconcours. Voor de derde Hessendag is de organisatie nog op zoek naar een leuke activiteit. Tijdens de Hessendagen is de Johanneskerk aan de dorpsstraat open voor bezichtiging van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens de

openstellingen zullen er vrijwilligers in de kerk aanwezig zijn om de bezoekers te ontvangen en om eventuele vragen te beantwoorden. Tussen 14.30 en 15.15 uur speelt er een organist op het orgel en van 16.00 tot 16.30 uur is er samenzang. Tevens is de toren open voor beklimming. De braderie vindt plaats in het centrum van 14.00 tot 21.00 uur. De Hessendagen worden georganiseerd door de Ondernemersvereniging Heerde in samenwerking met Apeldoorn 2000 en de VVV Heerde.

12,5 jaar Van Erkelens

VAASSEN- Wat ooit op een zolderkamertje begon, is nu uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf! Corné van Erkelens begon in 1999 aan een nieuwe uitdaging, een administratiekantoor. De printer in de douche, op de slaapkamer het archief en kasten als afscheiding voor de keuken. En wel één personeelslid, Jolanda Priem. Dat is nu

wel anders. In 2003 kocht hij een eigen pand en in de loop van de jaren is de dienstverlening uitgebreid met Verzekeringen, Vastgoed Management en Recreatie Management. Het personeelsbestand werd langzaam groter en ook is Johan Pannekoek toegetreden tot de directie. Recent is de dienstverlening door een fusie uitgebreid met hy-

potheek- en pensioenadvies. Het administratiekantoor heeft zich flink ontwikkeld en zal met zijn tijd mee blijven gaan. Van Erkelens Adviesgroep heeft na 12,5 jaar 17 medewerkers en is gevestigd aan de Schorsweg 13e te Vaassen. Het personeel draagt het kantoor een warm hart toe en werkt aan de volgende 12,5 jaar.

WAPENVELD- Onlangs zijn in Dordrecht de Nederlandse Kampioenschappen Junioren lange baan gezwommen. De eerste zwemster die voor Octopus mocht starten was Carmen ter Weele. Zij zwom dit kampioenschap de 400 (pr 12 sec.), 200 (pr 4sec.) en 100m vrije slag. 200m rugslag (pr 1.5sec.), 100 en 200m schoolslag. Daar behaalde ze een achtste plek. En 200m wisselslag (pr 3sec. 16e plaats). De tweede zwemmer was Lars Ruessink met de 50 (pr 4sec.), 100, 200 (17e plaats) en 400m vrije slag (pr 7.5sec. 16e plaats), 200m wisselslag, 100 (clubrecord) en 200m vlinderslag. Daar behaalde hij een achtste plek. Toen kwam Stan Ruessink 50 (pr 3sec.), 100, 200m vrije slag, 100 (kleine pr en 15e plek.) En 200m schoolslag.

Casper Muselaers zwom de 50 (pr 2sec. 15e plek en een clubrecord.), 100, 200m vrije slag. 100 (pr 2sec. 15e plek) en 200m schoolslag en 100 (met een snelle tussentijd behaalde hij een clubrecord) en 200m vlinderslag (14e plek). Sjors Boverhoff zwom nog 100 (pr 1sec.) en 200m vrije slag (pr 1sec.) Jeffry van Zetten zwom 100 (kleine pr), 200 (kleine pr) en 400m vrije slag (kleine pr, clubrecord en 9e plek). Verder zwommen de jongens twee estafettes; de 4x100 vrije slag en 4x200 vrije slag. De 4x100m werd gezwommen door Sjors, Lars, Jeffry en Casper. De 4x200m werd gezwommen door Casper, Stan, Jeffry en Sjors en samen behaalden ze de 12e plek. De trainers van dit weekend waren Imke de Redder en Henk van Zetten.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 92

Koop nu, profiteer nu, sla uw slag Â&#x2026;Vraagprijs: Â&#x20AC; 238.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN SPECIAL

KIPSCHNITZELS

Lollypop

5 STUKS

4

75

Brandstraat 19, Heerde 100 gram

1

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN MARINUS

TIP VAN ANITA

LEVERKAAS

KWARTETJES

RUNDER STEAKLAPJES

100 gram

100 GRAM

100 GRAM

100

110

75

190

LEKKER EN SNEL

SMAAKMAKER

IEDERE WOENSDAG

GELDERSE SCHIJVEN

PIJNBOOMPITJES

RUNDER OF H.O.H.GEHAKT

5 STUKS

50 GRAM

1 KG.

475

195

650

Aanbiedingen zijn geldig van 04-07-2011 t/m 09-07-2011.

KEURSLAGERKOOPJE

Uit de Bosch, keurslager

- Op een leuke locatie gelegen sfeervolle 2/1-kapwoning met een enorm diepe tuin! - Woonkamer 20m²met gashaard, vaste kast en openslaande tuindeuren - Dichte keuken. Badkamer met douche - Bijkeuken met wasm-/drogeraansluiting - Kelder. 1e Verdieping: 3 slaapkamers - Diverse schuren. Goed onderhouden woning, eenvoudig aan te passen aan de eisen van deze tijd, kom kijken!

MOZA, afspraak = afspraak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

Transportbedrijf

Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

F. EILAND b.v.

Sponsoren Historische Koetsentocht Wapenveld 2011

8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

Voor diverse soorten:

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Hoofdsponsor:

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 mÂł zak Co-Sponsor:

De beste kwaliteit voor een lage prijs! Zoete Cantaloup meloen Overige: Boerenschuure Vels Wonink Bouwbedrijf Vriezes Erfgoed Rabobank Hoefsmederij Landman Steenbergen installatie

Per stuk voor .......................... Paardenkliniek Wapenveld Schildersbedrijf Nitrauw Faber Parket Hoefsmederij Bloem Bouwbedrijf van Laar

Hallo Reclame De Groot Diervoeders Cor v. Oene catering OK Natuursteen Schildersbedrijf de Reuver

Weekaanbieding!

Tip van de KOK !!! Schotel met jonge kapucijners,spek, paprika,salami,gehakt en krieltjes 400 gram voor maar ................ 3,99

Lente-uitjes soep nu per liter voor .....................

* Hardloopnoten (notenmix) 1 hele kilo nu â&#x201A;Ź 3,95

Dinsdag 5 juli 2011

Bonenburgerlaan 20, Heerde, 0578690245

www.puurinheerde.nl

3,99

Maaltijd salade Â&#x201C;CarbonaraÂ&#x201D; per stuk ...................................

3,99

Dessert van de week

Vanillekwark met rode vruchten per bakje .. 1,49 Hollandse Bospeen Per bos voor 1,49 ....................

0,99

geen 25 maar 30 voor .............

3,99

Zoete Clementines

Woensdag 6 juli

2011

Vers gesneden Rode kool 500 gram voor 1,25 .................

0,89

Ponds bak voor 2,99 ...............

1,99

Betuwse Rode Bessen

Kapucijnerschotel

* Boerenkaas: Tomaat/Italiaans gekruid en nagelkaas nu â&#x201A;Ź 9,95/kilo

* Veluwse jams (390 gram) nu 2 voor â&#x201A;Ź 6,95

0,99

Donderdag 7 juli

2011

Verse Tjap-Tjoy Mix Per zak voor 1,99 ...................

1,49

Per stuk ..................................

0,99

Hollandse

Bloemkool

Vrijdag 8 juli 2011

Vegetarische Pesto schotel 400 gram voor 4,99 .................

3,99

2 stuks voor ............................

3,99

Nieuw!! Smulbol

Zaterdag 9 juli 2011

Hollandse Cherry tomaten 2 doosjes nu 1,98 ....................

Heerlijke KiwiÂ&#x2019;s

Het Heerder Fruithuis

Arie van den Belt

15 stuks

1,49 3,99

Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 691504

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur / Zaterdag van 08.00-16.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 10

Museumkaart geldig bij Voerman en Anton Pieck Museum

Nieuwe cultuurorganisatie Noord Veluwe

HATTEM- Per 1 juli is het mogelijk om het Voerman Museum Hattem en het Anton Pieck Museum met de museumkaart te bezoeken. Hiermee treden zij in de voetsporen van het Bakkerij Museum. Burgemeester Wiggers maakte hier gelijk gebruik van en was de eerste bezoeker die, mét de museumkaart, de musea aandeed. De drie Hattemse musea zij nu met

EPE/HEERDE- De Hank en Mamuze, centra voor de kunsten in Heerde en Epe, en Stichting Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe worden per 1 januari 2012 één nieuwe cultuurorganisatie: Cultuurplein Noord Veluwe. Culturele instellingen beleven spannende tijden. De overheid heeft toenemende verwachtingen van de omvang en het bereik van kunst- en cultuuraanbod, maar formuleert tegelijkertijd forse bezuinigingen. Dit levert grote uitdagingen op. Aan de ene kant wil men het huidige aanbod in stand houden en nieuwe culturele activiteiten ontwikkelen. Aan de andere kant betekent het focus op verlagen van kosten en verhogen van opbrengsten. Na afstemming met externe partijen als gemeenten besloten de drie stichtingen hun krachten te bundelen. Door de bundeling van de krachten ontstaan ook kansen. Zo kan knowhow binnen de organisaties voor de volledige regio worden ingezet en kunnen nieuwe doelgroepen van een breder cultuuraanbod gebruik maken. Tegelijkertijd zal er binnen de organisaties een cultuuromslag moeten plaatsvinden, welke leidt tot een sterkere marktoriëntatie die de cultuurvraag uit de regio vertaalt in aanbod in cultuur en cultuureducatie. Nu het besluit is genomen zal de komende maanden door een stuurgroep en een projectteam een nadere invulling worden gegeven aan de inrichting van de nieuwe culturele instelling.

de museumkaart, net als ruim 400 andere musea in Nederland, gratis toegankelijk. Wilt u weten wat er te zien is? U kunt alvast een kijkje nemen op de websites: www.voermanmuseumhattem.nl en www. antonpieckmuseum-hattem.nl. Het Voerman Museum Hattem en Anton Pieck Museum willen zo toegankelijk mogelijk zijn voor alle inwoners van Hattem en om-

geving en de vele toeristen bij Hattem jaarlijks bezoeken. Beide musea tonen hun collectie daarom per 1 juli nu gratis aan alle bezoekers met een museumkaart. Om dit te vieren ligt er voor de eerste 10 ‘museumkaartbezoekers’ een leuke attentie van het Voerman Museum Hattem klaar. Informatie over de museumkaart kunt u vinden op www.museumkaart.nl.

Hoogste punt nieuwbouw De Kolk Wapenveld WAPENVELD- In mum van tijd zijn de 8 hoekwoningen en 20 tussenwoningen uit de eerste fase van het nieuwbouwplan De Kolk te Wapenveld verkocht. Niet alleen de verkoopprijzen in dit project zijn aantrekkelijk. Ook het ruim opgezette ontwerp van de speelse wijk rond een watertje maakt de kopers enthousiast. De bouw van de woningen is halverwege mei gestart en verloopt zeer voorspoedig. In de eerste week van juli bereikt de bouw van deze 28 rijwoningen

haar hoogste punt. Dit moment wordt op donderdag 7 juli aanstaande gevierd met een handeling door wethouder Anton Westerkamp. Na een inleidend woord om 16.00 uur door de wethouder wordt een handeling verricht voor het bereiken van het hoogste punt. Na het succes van de rijwoningen uit de eerste fase is gestart met de verkoop van de laatste 8 rijwoningen in dit nieuwbouwplan. Deze complete eengezinswoningen zijn met een gebruiksoppervlakte van 128 m2 zeer ruim te noemen. De

Cultuurplein Noord Veluwe Cultuurplein Noord Veluwe wil een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar de instelling mensen wil verrijken met kunst en cultuur. Deelname aan het culturele leven draagt bij aan het individuele welzijn en bevordert de maatschappelijke participatie. Daarnaast is het van belang dat een aantrekkelijk cultureel klimaat uitdrukking kan geven aan de eigen identiteit van de regio. De Hank en Mamuze zijn centra voor de kunsten in Heerde en Epe. Beide organisaties bieden lessen, cursussen en workshops aan op het gebied van Beeldende kunst, Dans, Theater, Muziek en Film. Meer informatie: www.dehankheerde.nl / www.mamuze.nl. De Stichting Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe tracht het cultuurbereik te vergroten en het culturele bewustzijn en de actieve participatie in de kunst en cultuur te bevorderen. Het bevorderen van cultuureducatie in het onderwijs maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit (via de operationele afdeling KIKC). Meer informatie: www.kikc.nl.

Bingo

WAPENVELD- Volleybalvereniging PSH’89 organiseert op woensdag 6 juli een bingo in Horeca ’t Spyker in Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Er zijn alleen geldprijzen te winnen.

Geslaagd voor het HaFaBra examen

hoekwoningen zijn al beschikbaar vanaf 172.200 euro v.o.n. en er is al een tussenwoning beschikbaar vanaf 167.300 euro v.o.n. Voor de uitgebreide verkoopdocumentatie kunt u contact opnemen met de verkopende makelaars van Companjen EN Riphagen makelaars, Dorpsstraat 16, Heerde (tel.0578692532) of MOZA makelaardij & hypotheken, Stationsweg 7, Wapenveld (tel.038-4479955). Zie ook: www.dekolkwapenveld.nl.

Feuerrwehr Balve bezoekt Heerder collega’s

HEERDE - Als onderdeel van het driedaagse brandweeruitje heeft Feuerwerh Balve een bezoek gebracht aan de collega’s van brandweer Heerde. Op de terugreis vanuit Amsterdam arriveerde het gezelschap uit het Duitse Balve, dat een partnergemeente van Heerde is,

rond 11.30 uur bij de brandweerkazerne aan de Rhijnsburglaan. Naast een rondleiding langs de voertuigen en ander materieel werd er door een aantal Heerder brandweerlieden tekst en uitleg gegeven over de procedures die in Nederland gebruikelijk zijn bij een brandweerinzet. Te-

vens werd er aandacht besteed aan de manier van oefenen en opleiden. Duidelijk werd dat de werkwijze in Nederland op een aantal punten afwijkt van de methodes die in Duitsland gelden. Het bezoek werd afgesloten met een kleine maaltijd in de brandweerkazerne.

EPE- Vier leden van de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Epe hebben met succes het HaFaBra-examen afgelegd. Van links naar rechts op de foto: Renate, Jessica, Lobke en Annelies, in diploma volgorde. Voor diploma A

slaagde Renate Menkveld (dwarsfluit), het B-diploma is behaald door Jessica Scholten (bariton), het C-diploma is behaald door Lobke Henny (altsax) en het Ddiploma is behaald door Annelies Henny (dwarsfluit).

HEERDE- Het was niet alleen een stralende zomerdag op haar verjaardag, maar Ina van de Vosse vierde ook nog eens haar vijftigste verjaardag. Haar gezin heeft gezorgd voor

een mooi versierde tuin met ballonnen, een spandoek en een Sarah op een tandemfiets. Ina’s grote vriend Diesel mocht natuurlijk niet ontbreken op de foto.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 11 2

KOZIJNEN DEUREN SERRES VERANDAâ&#x20AC;&#x2122;S

Â&#x2026; overdrachtsbelasting van 6% naar 2% Â&#x2026;Vraagprijs: Â&#x20AC; 195.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN

Kunststof & Aluminium SERRES

Ramen & Deuren

Maak van uw woonkamer een prachtige tuinkamer!

Serres & Overkappingen

Serres, schuifpuien en vouwwanden brengen meer licht en ruimte. Wij verzorgen ook verbouwwerkzaamheden

VOUWWANDEN

Binnen- & Buitenzonwering

Glassystemen Horsystemen

ZOMERACTIE 10% korting

Schoolstraat 31, Heerde

- Midden in het centrum van Heerde gelegen fraai 2-kamer appartement met balkon - Ruime en lichte woonkamer met laminaat - Moderne keuken (kersen) v.v. inbouwapp. - Badkamer met ligbad v.v. douchescherm - Slaapkamer 15m². Toilet met fonteintje - Berging met cv-opstelling en aansluiting voor wasmachine en droger. Eigen parkeerplaats en berging in kelder - Een heerlijke woning voor zowel starters als senioren. U kunt er zo in!

MOZA, uw aktieve makelaar ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

op uw aankoop

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

een bezoek meer dan waard! AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN

Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

10.000 km beurten en reparaties alle merken.

www.inno-top.nl

APK keuringstation

MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.00, VRIJ 11.00 - 17.00 ZAT 11.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK

De J H ER X ZGJ H O X N

WAAR KOOPT U:

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

VERKOOP GESTART - TUSSENWONING VANAF â&#x201A;Ź167.300 V.O.N. - HOEKWONING VANAF â&#x201A;Ź172.200 V.O.N.

In het nieuwbouwplan De Kolk is de verkoop van de laatste twee hoekwoningen en zes tussenwoningen gestart. Deze complete woningen zijn met een gebruiksoppervlakte van 128 m2 erg ruim te noemen. Voor de uitgebreide verkoopdocumentatie

en inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met de verkopende makelaars of loopt u gerust binnen bij een van deze makelaarskantoren. De inschrijving sluit maandag 11 juli 2011 om 17.00 uur dus zorg dat u tijdig het inschrijfformulier heeft ingeleverd. Loting vindt plaats op donderdag 14 juli aanstaande.

Uw makelaars

EN

Een ontwikkeling van:

COMPANJ RIPHAG makelaars MOZA Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld Telefoon: 038-4479955

Companjen en Riphagen makelaars Dorpsstraat 16 Heerde Telefoon: 0578-692532

i.s.m.

www.dekolkwapenveld.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 12

Convenant veilig ondernemen

“Nederland Vakantieboek” EPE/HEERDE- Je vakantie in Nederland wordt spannender dan ooit. Want dit jaar zijn er spionnen op de camping. En heksen in het bos! Speel, doe, verf, knip, kleur en beleef avonturen met het 82 pagina’s dikke Nederland Vakantieboek. Het boek biedt uren-

lang plezier voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Van raadsels tot kleurplaten, van puzzels tot woordspelletjes. Het boek is al in prijs gedaald van 3,95 euro naar 2,50 euro, maar bij inlevering van onderstaande bon betaalt u slechts 1,95 euro.

KORTINGSBON Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor het “Nederland Vakantieboek” slechts euro 1,95! Deze bon inleveren bij de VVV in Apeldoorn, Deventerstraat 18 VVV in Epe, Pastoor Somstraat 6 VVV in Heerde, Kerkstraat 1 VVV in Twello, Marktplein 11a De bon is niet inwisselbaar tegen contanten en is geldig t/m 15 augustus 2011 of zolang de voorraad strekt!

EPE- Op de nieuwe rotonde aan de Meent in Epe werd het convenant ‘Veilig ondernemen’ ondertekend door wethouder van economische zaken De Vries, clustervoorzitter van

de Bedrijvenkring Kweekweg Harold Kooij, F. Kuiper van de politie, Henny Bekkema (procesbegeleider KVO-B van MKB Nederland) en door Jan Willem Verkruijsse namens

de brandweer. Met deze ondertekening spreken de partners de intentie uit om de criminaliteit en onveiligheid op bedrijventerrein Kweekweg Epe gezamenlijk aan te pakken.

De merklap in ere

Verdachte ramkraak aangehouden HEERDE- De politie heeft een 39-jarige Roemeen verhoord over een ramkraak die in 2007 in Heerde bij een tankstation aan de Hagestraat werd gepleegd. Dankzij een internationale match van destijds veilig gestelde sporen werd de identiteit van de man bekend. De man heeft zijn aandeel bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op 22 januari 2007 vond er in de nachtelijke uren bij een tankstation aan de Hagestraat in Heerde een ramkraak plaats. Surveillerende agenten bevonden zich op een paar honderd meter afstand en overliepen de drie daders. Eén van hen bedreigde de agenten met een staaf waarop door een agent een schot is gelost en de man gewond raakte. Ondanks

dat zag het trio kans om te ontkomen. Hun vluchtauto bleef bij het tankstation achter en er werd geen buit gemaakt. Het Team Forensische Opsporing heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en trof op de vluchtroute bloedsporen aan. Ook werden er in de auto sporen aangetroffen. Deze werden veilig gesteld en aan het Nederlands Forensisch Instituut aangeboden voor opname in de DNA-databank. Begin 2011 werden in Duitsland sporen aangetroffen die overeen kwamen met het in Heerde aangetroffen DNA-profiel uitde bloedsporen afkomstig van de gewonde verdachte. De match betrof een 39-jarige Roemeen. De Nederlandse justitie heeft vervolgens de Roemeense autoriteiten verzocht om de verdachte aan te houden.

Eind mei is hij overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De verdachte bekende zijn aandeel in ramkraak en blijft in voorlopige hechtenis. Ook het aangetroffen spoor in de vluchtauto zorgde onlangs voor een match, waardoor een 25-jarige Zwollenaar kon worden aangehouden. Hij bekende de auto in Zaandam te hebben gestolen, maar over zijn eventuele rol bij de ramkraak in Heerde legde hij geen verklaring af. Het politieonderzoek is deels afgerond. Met betrekking tot het vuurwapengebruik door de politie is door de Rijksrecherche destijds een onderzoek ingesteld. De conclusie was, dat de politieman rechtmatig gebruik heeft gemaakt van zijn vuurwapen.

HEERDE- Afke Wullink uit Marle werd onlangs 65 jaar. Zij is gespecialiseerd in het maken van merklappen en geeft hier tevens les in. Ter gelegenheid van haar verjaardag maakten meer dan 100 cursisten uit het hele land zelfgeborduurde kaarten voor haar. De kaarten waren allemaal heel ver-

schillend en toch zo bijzonder. Cursisten Janneke Weishaupt en Carla Snijders vertellen trots: “De kaarten waren ware kunstwerken!” Afke geeft sinds een jaar een cursus in het maken van merklappen voor gevorderden en beginners in de Scholtenshof aan de Elburgerweg 19 in Heerde.

Broer en zus naar NK, EK en WK

Bijdrage voor Jazz Festival Heerde HEERDE- Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het tweede kwartaal van 2011 garantiebijdragen toegekend voor 72 culturele projecten waarvoor een aanvraag werd ingediend. Stichting Jazz Festival Heerde mag een bedrag van 2.000 euro in ontvangst nemen. Het toegekende bedrag is een garantie. Dit betekent dat het bedrag op basis van een afrekening wordt uitgekeerd, dus pas als het project heeft plaatsgevonden en alleen als het achteraf nodig blijkt. Voor apparatuur, kleding en instrumenten wordt een percentage

van de totale kosten toegekend. Alle overige aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­behoud. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur.

Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen en organisaties op het gebied van natuurbehoud. Bijdragen kunnen worden verleend voor eenmalige, uitzonderlijke culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen. Een aanvraagformulier kan via de website www.cultuurfonds. nl/Gelderland worden verkregen. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Tel. 026-359 86 35.

Waterfeest

HATTEM- Elwin en Gerlinda Remmers uit Hattem hebben zich beiden geplaatst voor het NK EK en WK. Het NK werd gehouden op 3 juli in Baarn, van 7 tot 10 juli is het EK deze wordt verreden in Haaksbergen. En van 27 tot 30 juli is het WK, deze is in Denemarken [Kopenhagen]. Elwin

rijdt bij de boys 13 jaar, Gerlinda rijdt het NK bij de girls 11/12 jaar en het EK en WK bij de girls 11 jaar. Op de foto is Gerlinda in actie te zien tijdens de topcompetitie in Doetinchem op 22 mei waar ze een knappe 3e plaats behaalde. Elwin werd in Doetinchem 4e.

Pitch en Putt HEERDE- De leden van de Keet van Heerde Pitch en Putt/Golf speelden onlangs hun competitieavond. Ook was er deze avond de finale van de matchplay wedstrijd en deze werd gewonnen door Melvin Slaats met 3 up en nog 2 holes te gaan. De uitslag van de Stableford competitie is verrassend te noemen met drie 2e plaatsen: 1e plaats Marvin van der Haar, 53 slagen, 40 stablefordpunten, 10 competitiepunten. 2e plaats Gillian Quanjer, 52 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 2e plaats

Maarten Lubbers, 50 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 2e plaats Jaap Kleinpaste, 52 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. Tussenstand Stableford competitie: 1e plaats Maarten Lubbers, 70 competitiepunten. 2e plaats Melvin Slaats, 68 competitiepunten. 3e plaats Willem Elskamp, 67 competitiepunten. Mensen die geïnteresseerd zijn in het spelletje pitch en putt, kunnen gerust langskomen en informatie vragen. Bellen kan natuurlijk ook via tel. 0578-692034.

Aanpassing kruispunt WELSUM- Wat doe je op school als het buiten heel erg warm is, je eigenlijk niet meer kunt werken en als de brandweer je buur-

man is? Natuurlijk, je nodigt die buurman uit om met een grote waterspuit van het plein een “zee” te maken en om vervol-

gens een waterfeestje te vieren. De kinderen van o.b.s. Dijkzicht in Welsum hadden een super waterfestijn.

HEERDE- Na de vakantie start de renovatie van de Kamperweg in Heerde, tussen de twee rotondes. Er lag al een goedgekeurd plan om de kruising van de Kamperweg met de Rijnsburglaan en de Klaverweg

aan te pakken. Dit wordt nu meegenomen in de renovatie van de Kamperweg. “Zo zijn we maar één keer bezig met het wegvak en dat scheelt een hoop hinder”, vertelt wethouder Van der Stege.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 13 2

Â&#x2026; deze kopers profiteren nu al Â&#x2026; Eperweg 13 - 8181 ET - Heerde Tel. 0578-620315 Mob. 06-52035793 www.moremydesign.nlVraagprijs: Â&#x20AC; 343.000,=NN k.k. 9UDDJSULMV½ MoreMy Design ontwerpt interieurs voor particulieren en bedrijven. Eigen identiteit en gevoel staan voorop. Met onze ontwerpen brengen wij mensen in de juiste stemming voor wonen, werken en leven.

Vosbergerweg 11, Heerde - Op een mooie locatie, nabij het centrum, gelegen vrijstaande woning met garage - L-woonkamer 36m² met moederhaard - Eenvoudige keuken 10m² v.v. wasemkap - Bijkeuken en slaapkamer met wastafel - 1e Verd.: overloop en 3 slaapkamers - Badkamer met douche en toilet - Diepe, fraai aangelegde tuin met veel privacy! - Een degelijke en goed onderhouden woning, neem gauw eens een kijkje!

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

MoreMy Design is Lizette van Baardwijk. Meer mijn ontwerp, meer uw ontwerp.

Makelaardij

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

ijke zaak ! een duidel

www.moza.nl

:DQQHHUGLWQLHWPHHUZHUNW %RVFKULRROVHUYLFHELHGWXXUSHUGDJGDJHQSHU ZHHNGLUHFWHKXOSELMRQWVWRSSLQJYDQULRROHQDIYRHU

*ULIWVHPROHQZHJ 169DDVVHQ 7  0   ZZZERVFKRQWVWRSSLQJQO LQIR#ERVFKRQWVWRSSLQJQO


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 14

Samenwerking Menvereniging en Vrieze’s erfgoed

WAPENVELD– Samenwerken om aantrekkelijke evenementen te organiseren en daarmee zowel zichzelf als Wapenveld op de kaart te zetten. Dat is de intentie van de nauwere samenwerking tussen Vrieze’s Erfgoed en Wapenvelds Gerij. Een verbinding tussen de beide organisaties is al snel gelegd. In het verleden werkte de molenaarsfamilie Vrieze ook veel met paarden. Zowel voor het bewerken van de akkers als bij het vervoer van graan en veevoer. En op Vrieze’s Erfgoed is er volop ruimte voor de aanspanningen waar nu mee gereden wordt. Daar zal bijvoorbeeld op zaterdag 9 juli al van geprofiteerd worden als Vriezes Erfgoed be-

gin- en eindpunt is voor de tweede Koetstocht Wapenveld. Vorig jaar viel het complex al in de smaak bij zowel deelnemers als publiek. Dat zal dit jaar nog beter zijn. De molenaarswoning is gerestaureerd, heeft een ruim terras en de bloemenpracht in de akkerranden en de boomgaard is een lust voor het oog. Het ruime weiland biedt de paarden alle ruimte en bezoekers alle kans om de aanspanningen goed te bekijken. Op de zaterdagen 23 juli en 6 augustus kunnen belangstellenden zelf in de koets stappen. Leden van Wapenvelds Gerij verzorgen dan rondritten vanaf Vrieze’s Erfgoed. De Bloemenrit op zaterdag 27 augustus, start ook bij de molen en de tocht gaat dit jaar ook naar

het centrum van Hattem. Ook bij de opening van Vrieze’s Erfgoed op zaterdag 10 september zal de menvereniging een rol vervullen. Dan zullen ritjes verzorgd worden tussen Vrieze’s Erfgoed en het centrum van Wapenveld waarbij het publiek in kan stappen. “Door die samenwerking kunnen we elkaars contacten gebruiken, meer publiek bereiken en Wapenveld nog beter op de kaart zetten”, zegt voorzitter Jan IJzerman van de menvereniging. Jan Nitrauw ziet namens Vrieze’s Erfgoed nog wel meer toekomstmogelijkheden: “Arrangementen of rondritten met een paardentram passen natuurlijk perfect in de doelstellingen van onze organisaties”, zegt Jan Nitrauw.

SWO/E Zomerprogramma EPE- In de maanden juni, juli en augustus organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Gedurende twee dagen per week kan men met de SWO/E uit. Alle activiteiten zijn vastgelegd in een

programmaboekje welke te verkrijgen is op het kantoor van de SWO/E aan de Stationsstraat 25 in Epe. Op donderdag 21 juli bezoekt men Viva Lavendula. Vertrek vanaf het Kulturhus EGW om 13.00 uur. De eigen bijdrage is 29 euro inclusief kopje koffie/thee met laven-

delgebak. Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich nog tot 14 juli opgeven bij SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Eper Gemeentewoning(Kulturhus), Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe, tel. 0578-620988 (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur).

Onderzoek gehandicaptensport REGIO- Veel mensen met een beperking willen graag sporten,

maar kunnen dit om verschillende redenen nog niet. De gemeenten

Pauze tijdens Hessendagen

HEERDE- Dit jaar voor het eerst worden er tijdens de Hessendagen in Heerde pauzemomenten aangeboden. Even uit de drukte, even wat anders. En als het warm is: even wat koelte, als het regent: een schuilplaats. Deze pauzemomenten worden aangeboden door het IPH (Interkerkelijk Platform Heerde). Ze zijn bedoeld voor alle toeristen

en Heerdenaren. Data: de drie de Hessendagen: 12 juli, 26 juli en 9 augustus. Steeds van 16.00 -16.30 uur, een half uurtje dus maar. Plaats: de Johanneskerk, midden in het dorp. In deze laagdrempelige momenten van rust zal gezongen, gebeden en een korte meditatie gehouden worden. Kom eens kijken. Iedereen is van harte welkom.

in de regio Noord-Veluwe willen erachter komen wat de redenen zijn. Daarom is een vragenlijst opgesteld voor mensen met een beperking. Met dit onderzoek hopen de gemeenten een goed beeld te krijgen van de eventuele problemen waar sportende mensen met een beperking mee te maken hebben. Er wordt dan gekeken waar de knelpunten liggen en wat er aan gedaan kan worden. In de regio NoordVeluwe hebben acht gemeenten de krachten gebundeld om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking een impuls te geven. Deelnemende gemeenten zijn Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Onderdeel van deze samenwerking is een gezamenlijk onderzoek. Provincie Gelderland ondersteunt het onderzoek. De Gelderse Sport Federatie is projectleider van het onderzoek en werkt hierbinnen samen met onder andere MEE Veluwe. De digitale vragenlijst is te vinden op https://www.surveymonkey.com/s/sportveluwe. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Er worden 10 cadeaubonnen van 25 euro verloot onder de inzenders die voor 31 juli de vragenlijst hebben ingevuld. Het onderzoek gehandicaptensport wordt ondersteund door het programma Goed Bezig. Met dit project worden ouders uitgedaagd om samen met hun kinderen gezonde keuzes te maken. Via verschillende projecten op het gebied van gezonde voeding, meer sporten en minder/geen alcohol helpen de gemeenten jongeren (via hun ouders) om te kiezen voor een gezonde levensstijl.

Tweede Historische Koetsentocht in Wapenveld

WAPENVELD- Zaterdag 9 juli vindt op Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld voor de tweede keer de Historische Koetsentocht plaats. Meer dan 40 inschrijvingen zijn inmiddels binnen, meldt Jan IJzerman namens menvereniging Wapenvelds Gerij, en tezamen zullen zij voor een prachtig schouwspel zorgen. Vanaf 10.00 uur worden de deelnemers beoordeeld door een jury en dit vindt plaats bij Molen De Vlijt. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom en zullen van dichtbij kunnen zien hoe streng alles beoordeeld wordt. “Er wordt bijvoorbeeld ook heel streng naar de kleding gekeken”, vertelt Jan. Vanaf 12.00 uur vertrekt de Historische Koetsentocht en ditmaal gaat men eerst naar Hattem. “Door de historische binnenstad heen. We hebben hierover contact gezocht met Rond Uit Hattem en zij vonden het heel leuk.” Om Hat-

temers de mogelijkheid te geven alles goed te bekijken, zal er een pauze zijn bij de haven. Van ongeveer 12.45 tot 13.15 uur is iedereen hier welkom. Daarna gaat de tocht verder: via Molecaten gaat het naar Groot Stokkert, waar ook een pauze is. Dit is van 14.15 – 14.45 uur. Deelnemers krijgen daar van Groot Stokkert iets te drinken aangeboden. De route gaat verder naar Heerde waar van 15.45 – 16.30 een defilé bij het gemeentehuis wordt afgenomen door B&W. Vervolgens gaat het terug naar De Molen waar rond 17.30 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. (De genoemde tijden zijn overigens onder voorbehoud). Ook hierbij zijn toeschouwers natuurlijk van harte welkom. Bij de boerderij is een terras gemaakt en alle deelnemers rijden hiervoor langs. U wordt van harte uitgenodigd dit bij te wonen. Het evenement wordt ondersteund door diverse sponsoren.

Duivensport HEERDE- de resultaten van pv Juliana. Blois: 1, 5, 6 J. de Graaf, 2, 3, 8, 9 H.W. v.d. Beek, 4 K. v.d. Beek, 7, 10 P. Dokter. Peron-

ne: 1, 10 J. de Graaf, 2 F. Sellies sr., 3, 5, 6, 8, 9 A. v.d. Beek, 4 H.W. v.d. Beek, 7 K.J. van Petersen.

Zomerfeest op Kierewam

EPE- Vorige week was het jaarlijkse zomerfeest op Kindercentrum Kierewam. Elk jaar is er een ander thema en dit jaar stond het feest in het teken van de boerderij. Het weer was niet zo zonnig als voorgaande jaren, maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen en ouders vermaakten zich prima met de vele spelletjes zoals trekkerrace en het klompjesspel. Ook was er de mogelijkheid voor de kinderen om

zich te laten schminken tot boerderijdieren. Het springen op het grote springkussen maakte het feest helemaal af. Met al die blije kinderen was het een geslaagd zomerfeest. Kindercentrum Kierewam van Koppel biedt kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Meer informatie vindt men op de website van Koppel: www.koppelepe.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 15 2

Machinefabriek Goudkuil Apeldoorn B.V. is sinds 1912 actief op de markt van industriĂŤle wasserijmachines. Vanuit haar vestiging in Apeldoorn is zij de marktleider op het gebied van het leveren van gerenoveerde wasserijmachines, die met een zo goed als nieuw garantie in alle werelddelen door het eigen team geleverd en geĂŻnstalleerd worden.

Â&#x2026; en u ? Laat u dit aan u voorbij gaan ?

Ter uitbreiding van onze produktiecapaciteit zijn wij op zoek naar

ALL ROUND MONTEURS 

Vanwege de veelzijdigheid aan disciplines die komen kijken bij de renovatie van wasserijmachines zoeken wij breed georiĂŤnteerde monteurs met een LTS/MTS opleiding en verstand van en affiniteit met zowel mechanica, pneumatiek, hydrauliek en een basis elektra. Wij bieden een marktconforme salariĂŤring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO voor het klein metaal. Indien u geĂŻnteresseerd bent in bovengenoemde functie, kunt u voor 22 juli as. uw sollicitatiebrief met c.v. sturen t.a.v. de heer W. Goudkuil.

Machinefabriek Goudkuil Apeldoorn B.V. Europaweg 200 7336 AR APELDOORN tel +31-55-5332023 info@goudkuil.com www.goudkuil.com

Vraagprijs: Â&#x20AC; 185.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN Stationsweg 67, Wezep - Zeer goed onderhouden, karakteristieke ĂŠn verrassend ruime jaren Â&#x2019;30 woning - Sfeervolle woonkamer 29m² met erker en fraaie massief eiken planken vloer - Moderne dichte keuken v.v. inbouw app. - 1e Verd.: 3 royale slaapkamers en ruime, luxe badkamer. 2e Verd.: 4e slaapkamer - Besloten achtertuin op het zuidwesten met vrijstaande stenen schuur - Sfeervolle woning met authentieke details in perfekte staat, kom kijken!

MOZA, een persoonlijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ&#x2026;Â&#x2026; Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Dat zie je!

WOLFF MEUBELMAKERIJ O N T W E R P

Veldkampseweg 6A, 8181LN Heerde

Q

&

Tel. 0578 691150

R E A L I S A T I E Q

www.wolffmeubelmakerij.nl

Rik Bonhof


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 16

250.000ste passagier Buurtbus

Zesde editie Veluwse Fietsdag REGIO- Voor het zesde jaar op rij vindt op dinsdag 2 augustus de Veluwse Fietsdag plaats. Bij de deelnemende VVV-vestigingen is voor 3,75 euro een route verkrijgbaar. Daarbij ontvangen de deelnemers een boekwerkje met kortingscoupons en na afloop een medaille. Zoals ieder jaar zijn voor de Veluwse Fietsdag nieuwe routes uitgezet. Dit jaar ontvangen de deelnemers voor het eerst een boekje met kortingcoupons voor alle routes die tijdens de Veluwse Fietsdag kunnen worden gefietst. Doordat deze coupons allemaal minimaal vier dagen geldig zijn, hebben fietsers de mogelijkheid ook in de dagen erna te profiteren van kortingen. De routes van de Veluwse fietsdag zijn na afloop als fietsroute te koop bij de Veluwse VVV-vestigingen. VVV

Heerde is deze dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De route is circa 42 kilometer en gaat vanuit Heerde langs de wetering naar Oene. Vandaar door het landelijk gebied naar langs het Kievitsveld naar Ezelboerderii de Koperen ezel. Daarna gaat de route richting Gortel en via de heidevelden naar de natuurgebieden De Dellen en de Renderklippen terug naar Heerde. De deelnemende VVV’s zijn: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Eerbeek, Elburg, Elspeet, Epe, Ermelo, Garderen, Harderwijk, Heerde, Hoenderloo, Nijkerk, Nunspeet, Putten, Twello en Vierhouten. Met vragen over de route en activiteiten kunnen de deelnemers terecht bij VVV Heerde.. Meer informatie is ook te vinden op www.vvvheerde.nl en verkrijgbaar via tel. 0578-692159.

Cheque voor Rond Uit Hattem VEESSEN- Een mijlpaal voor de vrijwilligers van de Buurtbus, lijn 502: vrijdag stapte de 250.000ste passagier de bus in. Ans Draaijer bleek, vlak bij de Kerk in Veessen, de gelukkige en zij kreeg uit handen van Ton van de Vosse een mooie bos bloemen en een presentje aangeboden. Van de Vosse is de voorzitter van de vereniging. Ook de heer Speldenkamp van Syntus overhandigde haar een cadeau. Annelies Dingen, secretaresse van de vereniging, vertelde even daarvoor dat dit de 250.000ste passagier in ruim 30 jaar is. “In het begin werd erg veel gebruik gemaakt van de buurtbus. Het was nieuw, en

niet iedereen had een rijbewijs. Ik werkte bijvoorbeeld in Apeldoorn en mijn man had de auto. Ik ging met de buurtbus, daar was ik erg blij mee.” Na een aantal jaren daalde de passagiersaantallen, maar het minimum van 300 per maand werd gelukkig altijd gehaald. “Op dit moment zitten we er ruim boven: wel 600 tot 650 passagiers per maand.” Dat heeft o.a. te maken met een verandering in de route: Marle ging er uit, Wezep kwam er in. Ook rijdt de buurtbus nu ieder uur, in plaats van elke anderhalf uur. “Met name het besluit om naar Wezep te gaan rijden is een gouden greep geweest”, meent Annelies. De heer Speldenkamp, die

bij Syntus verantwoordelijk is voor de buurtbussen op de Veluwe en een aantal in Overijssel, deelt haar mening. “Wat we gemerkt hebben is dat veel mensen vanuit Heerde in Wezep op de trein stappen. Mensen uit Wezep kunnen nu makkelijker naar Heerde, om bijvoorbeeld familie in de Wendhorst te bezoeken.” Ruim 40 vrijwilligers zorgen ervoor dat de buurtbus door de regio gaat. “De buurtbus is ontzettend belangrijk en niet meer weg te denken”, aldus Annelies. En dat geldt ook voor Ans, die twee keer per week met de buurtbus reist. Het was dan ook zeer toepasselijk dat zij in het zonnetje werd gezet.

Medewerkers Felua in dienst bij gemeente HEERDE- Het college van de gemeente Heerde heeft besloten om 7 medewerkers van de Felua, die nu al bij de gemeente actief zijn in de buiten-

dienst, op detacheringbasis in dienst te nemen. Zij krijgen dan steeds voor één jaar een contract. “Zo zullen zij echt deel uitmaken van de buitendienst en

Nederlandse sprintkampioenschappen

WAPENVELD- Een kleine groep zwemmers van Octopus was onlangs vertegenwoordigd op de Nederlandse Sprint Kampioenschappen korte baan in Emmen. De eerste start was voor Roald Blok. Zijn 100m wisselslag leverde gelijk een persoonlijk record op, met een tijd van 1.02.28 eindigde hij op een 16e plaats bij de jeugd, en 23e all in. Sharon Gelmers startte op twee afstanden. Op de 50m rugslag finishte ze in een tijd van 30.19. Deze tijd was goed genoeg om ’s middags te starten in de halve finale. De 50m schoolslag ging beter, deze leverde wel een persoonlijk record op, haar tijd 33.97 was goed voor een 11e plaats en ook deze tijd was goed voor een plek in de halve finale. De laatste start was voor de heren estafette, 4 x 50m vrije slag. Marcel van Essen (26.02) Jeffry van Zetten (26.15) Casper Muselaers (25.95) en Roald Blok (25.86) lieten de klok stil

staan op een tijd van 1.43.98. Deze tijd was bijna twee seconden sneller dan hun inschrijftijd en hiermee werden ze 21e. De heren gingen na deze start door naar Scheerwolde om deel te nemen aan een open water wedstrijd. Sharon zwom ’s middags nog 2 keer een halve finale. Op de 50m rugslag werd ze 11e in een tijd van 30.36 en op de 50m schoolslag eindigde ze op een 10e plaats in een tijd van 34.49. Zondag waren er alleen maar heren van Octopus aanwezig in Emmen. Roald Blok zwom de 50m schoolslag, met zijn tijd 30.84 behaalde hij een 8e plaats in het jeugdklassement en een 21e plaats in het allin klassement. Als laatste startte de estafetteploeg in dezelfde samenstelling, ditmaal voor de 4 x 50m wisselslag. Ook op deze estafette zwommen de heren bijna 2 seconden sneller als hun inschrijftijd, hun eindtijd was 1.53.84 en hiermee behaalden ze een 9e plaats.

ook als lid van de buitendienst herkenbaar zijn, middels de jassen. Er is dus geen tweedeling meer”, aldus burgemeester Pijnenburg.

HATTEM– President Hans van der Hoeven (links op de foto) van de Lions Club Hattem heeft 3.000 euro uitgereikt aan koepelvoorzitter André Jansen van Rond Uit Hattem. Dit geld was de opbrengst van het Huiskamer Filmfestival dat in het voorjaar door de Lions Club Hattem in maar liefst 10 huis-

kamers georganiseerd werd. Vorig jaar was de opbrengst 2.000 euro en ook toen ging het geld naar Rond Uit Hattem omdat de leden van Lions Club kunst, cultuur en recreatie een warm hart toedragen. Een logische plek voor de symbolische overhandiging was dan ook het Kunst&jazZ festival in Hattem.

Pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn

EPE- Op zaterdag 10 september wordt van 10.30 -15.00 uur op het plein voor en naast het gemeentehuis van Epe voor de tiende keer de pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn gehouden. Het doel van de markt is om bekendheid te geven aan de activiteiten van verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties –deze laatste twee bij voorkeur niet-commercieel - op het gebied van kunst, cultuur en welzijn, mede om bijvoorbeeld nieuwe leden te werven en/of cursisten aan te trekken. Omdat

de belangstelling tot deelname de afgelopen jaren is toegenomen en de marktruimte beperkt is, wordt door de werkgroep voorrang verleend aan instellingen en organisaties, die hun activiteiten zonder winstoogmerk aanbieden. Al deze clubs, verenigingen, organisaties en instellingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze markt. Een en ander is in voorbereiding en de uitwerking is mede afhankelijk van de deelname van de clubs, verenigingen, organisaties, instellingen etc. Alleen voor de kraam wordt een bijdrage

gevraagd. Het is mogelijk dat er organisaties zijn die nog geen uitnodiging hebben ontvangen en denken daar toch voor in aanmerking te komen. Indien uw organisatie wil deelnemen aan deze pleinmarkt en/of een optreden zou willen verzorgen, kan men zich nog melden voor informatie en/of deelname bij info@cultureelplatformepe.nl. Om de pleinmarkt te promoten wordt ook dit jaar weer een huis - aan - huis promotiekrant gemaakt, waarin de pleinmarkt en de deelnemers nader worden aangekondigd.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 17 2

De meest aktieve makelaar MOZA !9UDDJSULMV½ Te huur 160m² vanaf: Â&#x20AC; 672,= p/mNN ex BTW

Molenweg 18-46, Heerde

- Op een toplocatie, aan de drukke Rondweg in Heerde, gelegen bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen - Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder - Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk - Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem - Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 - Royale parkeergelegenheid op eigen terrein - Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak!

MOZA, ook voor financieel advies !

www.vwc.nl

Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

Wij maken het u graag gemakkelijk

&ƾŊĹ?Ć&#x161;Ć?Ćľ^Ć&#x161;Ç&#x2021;ĹŻĹ?Ć?Ć&#x;Ä? Q550 â&#x20AC;&#x201C; new tablet!

Canon Laserprinter LBP-6000

Makelaardij

ijke zaak ! een duidel

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

De beste regionale verspreider heeft altijd plaats voor de beste bezorger!

All-Inn De STYLISTIC Q550 is eenvoudig te integreren met bestaande ITinfrastructuren en beschikt over een sterke hardware beveiliging die voldoet aan de meest stringente eisen. De STYLISTIC Q550 beschikt over Windows 7 waardoor business professionals niet langer genoegen te nemen met een mobiel besturingssysteem dat te weinig mogelijkheden biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VWC.

Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?

ÎŚϳϹÍ&#x2022;Ͳexcl. BTW OP=OP

in Epe

in Epse, Gorssel, en met spoed in Lochem bebouwde kom. voor de verspreiding van ingevouwen folders van o.a. Welkoop, Plus Heerde, Formido, Scheer&Foppen Goede verdiensten!

/ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;ĆľÄ?Ć&#x;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?

ÎŚϲϯϾÍ&#x2022;Ͳexcl. BTW 'Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?Ć&#x161;͏žώώŊƾůĹ?

Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2014;  Telefoon: ͲžÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻÍ&#x2014;

Interesse? Ć&#x161;Ç Ĺ?ĆŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC;Ä?Žž͏Ç&#x20AC;Ç Ä?Ĺ?Ć&#x152;ŽƾĆ&#x2030;

WƾƊÄ&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ď­ĎŽ Ď´ĎŽĎ´Ď­W'Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;žƾĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś 038-3852400 info@vwc.nl

6%2302%)$).'%.

Ruimtebesparende, betaalbare zwart/wit laserprinter. Ideaal voor privĂŠgebruik. Dit energiebesparende apparaat produceert hoogwaardige, onderhoudsvrije prints en is bovendien gebruiksvriendelijk en uitzonderlijk stil.

Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2014;  Telefoon: ͲžÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻÍ&#x2014;

Ä&#x17E;Ć&#x161;ŽŜĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ώϳͲϭ ϴώϲϯ><Ä&#x201A;ĹľĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ĺś 038-3852406 kampen@vwc.nl

Bel ons dan!

Of mail

0571-274 137

berzorgers@ verspreidingen.nl

Koppelstraat 36 - 7391 AK Twello Tel. 0571-274 137 E-mail: bezorgers@verspreidingen.nl Internet: www.verspreidingen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 18

Overeenkomsten Brede School Heerde West getekend

Bijzonder concert CMH HATTEM- De Christelijke Muziekvereniging te Hattem geeft op vrijdag 8 juli haar traditionele concert op de Markt om 22.30 uur onder de naam ‘CMH By Night’. De muziekvereniging voegt er dit keer iets bijzonders aan toe. Ze hebben een zangeres uitgenodigd om een aantal nummers te zingen. Het A-orkest speelt populaire muziek

zoals: ‘The Best of Earth Wind & Fire’, ‘A brand new day’, ‘Brasilia’ en swingende muziek. Daarnaast zingt zangeres Marjolein den Adel een aantal intieme nummers zoals: ‘Mens durf te leven’ van Ramses Shaffy, een Fado en ‘De Zee’ van Trijntje Oosterhuis. Het belooft een afwisselende avond te worden die bol staat van muziek.

Feest op ’t Hummelhoekje

HEERDE- Tegen het bestemmingsplan voor de Brede School Heerde West is geen beroep ingesteld. Dat bericht ontving de gemeente Heerde op 30 juni van de Raad van State. Diezelfde avond werden de huur- en ingebruikgevingsovereenkomsten van de toekomstige gebruikers van de Brede School ondertekend. De heer en mevrouw Rakhorst (namens Peuterspeelzaal ’t Hummelhuis) en de heren De Boer (namens Cambium) en Uneken

(namens stichting PrOo) hebben op donderdagavond de huur- en ingebruikgevingsovereenkomsten ondertekend voor de Brede School Heerde West. Loco-burgemeester, de heer Westerkamp, ondertekende namens de gemeente Heerde de contracten. De heer Westerkamp kon de aanwezigen meedelen dat de gemeente diezelfde ochtend bericht had ontvangen van de Raad van State dat er geen beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Heerde-Dorp, Brede School Heer-

Malkenschoten decor voor Jeugd Pegasus

de West’. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden. “We kunnen nu full speed vooruit”, waren de enthousiaste woorden van de loco-burgemeester. Hij dankte daarbij alle aanwezigen die er met hun inzet mede voor gezorgd hebben dat dit heuglijke feit gevierd kon worden. “We hebben de vlag van de eerste kilometer gehaald en gaan nu op naar de finish”. Niet alleen de gemeente, maar ook de gebruikers waren aangenaam verrast door dit goede nieuws.

EPE- Einde van het schooljaar: dus tijd voor een feestje op peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje. Voor peuters is het heel leuk om gewoon een gezellig feestje te vieren op hun eigen mooi versierde speelplein. De kinderen en hun ouders vermaakten zich prima met de vele spelletjes.

Ook was er de mogelijkheid om geschminkt te worden, wat deze twee jongens, Eren en Douwe, dan ook graag laten zien. ’t Hummelhoekje van Koppel is een peuteropvang/ peuterspeelzaal gevestigd in de Nieuw Wisselseschool. Meer informatie vindt u op www.koppelepe.nl.

Stouwdam Competitie HEERDE- De wedstrijden voor de Stouwdam Jeugd skeelercompetitie zijn verreden op een kletsnatte skeelerbaan in Heerde. Rond kwart voor tien gingen de wedstrijden van start met een 100 meter voor alle categorieën (een aanpassing in het programma door de regen). Na de sprint was er een rit in lijn en de dag werd afgesloten met een afvalkoers. Bij de pupillen 4 waren Marisha Hengstenboer en Mikai Brandes de enige deelnemers en dus automatisch de winnaar. Bij de Pupillen 3 was bij de meisjes Michelle Tiemes ook nu weer de sterkste van de dag, Lode Lindeboom wist voor de tweede plaats Liseth Mulder en Lisanne van der Linde voor te blijven. Bij de jongens liet Rik van Benthem zien wie er de beste is

op zijn trainingsbaan, hij was ruim sneller dan Ruben Ligtenberg, terwijl Jasper Bisschop de derde plaats wist te pakken. Bij de Pupillen 2 was het Anna van de Bosch die de beste was, voor Anne Spee en Nicole Compagner. Bij de jongens ging de strijd tussen twee jongens uit Heerde; Glenn Nijenhuis en Tijs Berkenbosch. Tijs was de sterkste voor Glenn. Niek Stolhof werd derde. Bij de meisjes Pupillen 1 was Nena Witte de meest constante rijdster. Tweede werd Eshney van Balen. Karlijn Steenkamp wist met een overwinning op de sprint de derde plaats te pakken. Bij de jongens ook een spannende strijd waarbij thuisrijder Tiemen van der Kolk uiteindelijk wist te winnen voor Werner Vos en Sven Tellegen. Bij de Kadet-

ten meisjes was Emese Palenstijn de sterkste. Ze wist Andrea Hokse voor te blijven, Manon Floris wist de derde plaats voor zich op te eisen. Bij de jongens kadetten was Ronald Haasjes degene die de steeds sterker rijdende Stefan Klein voor wist te blijven. Kevin van der Horst wist de derde plaats te pakken. Bij de Junioren Meisjes ging de overwinning deze dag naar Staphorst, Alice Tuin was drie maal de sterkste voor Thirza Gorkink en Laura Fronik. Bij de jongens ging de overwinning naar Elburger Jacco Knikker die de twee heren uit Nijeveen, Glenn Hoogeveen en Martijn de Boer, voor wist te blijven. De volgende wedstrijd voor de Stouwdam Competitie is op 9 juli in Nijeveen, waar het dan hopelijk beter weer zal zijn.

W.G. van de Hulstschool naar IJsboerderij HEERDE- De jongens en meisjes van Pegasus Heerde hebben het seizoen afgesloten bij kinderparadijs Malkenschoten. De kinderen hebben genoten van de dieren op de kinderboerderij en de karpers in de vijver die zó uit de hand eten. De vele speelplekken, de waterfietsen en een spannend

klim- en klauterparcours vormden een waar paradijs. Op het terras heeft iedereen genoten van een patatje en een ijsje. Pegasus heeft nu vakantie en start in het nieuwe seizoen weer met tal van bekende en nieuwe activiteiten. Voor meer informatie kijk op pegasusheerde.nl.

Ruitersport EPE- Uitslagen van de WET-ruiters. Paarden: Marjolein Veening behaalde in Kootwijk een 1e en 2e prijs. Marjolein reed met haar paard Urlik in de Z1 218 en 214 punten. Pony’s: Alice Weijman reed haar pony Pepper te Vaassen. In de klasse B-dressuur won ze een 1e prijs met 199 punten. Kars en Manon Bonhof reden hun pony’s op de “Almelose ruiterdagen 2011” die werden gehouden van 24 t/m 26 juni. Kars won over alle drie de dagen drie keer een 4e prijs en een keer een 5e prjis in de klasse M-springen. Kars plaatste zich hiermee voor de fi-

nale met de pony Surprise. Van de 84 deelnemers in deze klasse mochten er 18 door naar de finale. In de finale waren Kars en zijn pony Surprise de enigen die twee keer foutloos rond kwamen. Gehuldigd als kampioen M-springen ontving Kars een statiedeken, een gevulde envelop en een stalplaat van de Almelose Ruiterdagen 2011. Manon Bonhof behaalde twee keer een 7e prijs in het Mspringen met de pony Unbelievable, Manon plaatste zich hiermee ook voor de finale. In de finale behaalde ze met 1 springfout een 14e plaats.

EPE- De laatste weken voor de zomervakantie stond op de W.G. van de Hulstschool in Epe het thema ‘buiten spelen’ centraal. Naast knutselwerkjes maken, werd er in het speellokaal een ‘ijsjeswinkel’

gecreëerd waar de jongste kinderen zich goed konden vermaken. Zowel de afronding van de stage van juf Feline en het thema, was een leuke combinatie om naar speel en ijsboerderij ‘De Horst te gaan.

De kinderen van groep 1 en 2 konden zich op deze warme zomerdag uitleven op het springkussen, de schommels, glijbaan en de skelters. En als verkoeling een ijsje voor alle kinderen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 19 2

Koopt u één van de 20 nieuwbouwhuizen in Oene Buiten? Of één van de 165 nieuwe Bovenkamp-woningen in Heerde? Huisman biedt u de juiste hypotheek die bij u past met aantrekkelijke tarieven. Momenteel is dat voor nieuwbouw 4,6% voor 10 jaar vast op basis van Nationale Hypotheek Garantie en banksparen. U spaart dus direct voor de toekomst. Zonder verdere verborgen kosten ontvangt u van Huisman alleen de factuur voor het gedane werk. Huisman biedt zekerheid dankzij het Keurmerk Financiële Dienstverlening dat ze al sinds 1999 hebben. Het staat garant voor deskundig advies van een expert die úw situatie begrijpt. Wilt u de zekerheid van Huisman zelf ervaren? Loop gerust eens binnen, of kijk op onze website: www.hs-huisman.nl

Vijf van onze zeven medewerkers die altijd voor u klaarstaan!

Quickbornlaan 18, 8162 ES Epe. Telefoon (0578) 61 48 31

DEALER ALKO GRASMAAIERS

OPRUIMING

ZOMERCOLLECTIE

Leverbaar in vele modellen. Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

VOF Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09 Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

10 jaar garantie

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 20

Glasservice van Essen 10 jaar

Huifkartochten VAASSEN- Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid tot het maken van huifkartochten. De tochten worden georganiseerd in samenwerking met Stalhouderij Keurhorst uit Vaassen. In de periode vanaf 5 juli t/m 30 augustus is er iedere dinsdagavond een tocht. De tocht vertrekt om 18.30 uur vanaf de Laarseweg in Vaassen. De tocht duurt ca. 1.5 uur. Vanaf 18.00 uur

bent u welkom voor een kopje koffie of thee met cake. Er dient van te voren te worden gereserveerd bij VVV Epe. Deelnemen kost 10 euro. kinderen vanaf 1 jaar t/m 11 jaar 7,50 euro p.p. Voor meer informatie en reserveringen: VVV Epe tel. 0578-612696. Nieuw dit jaar bij Stalhouderij Keurhorst is een 8 persoonshuifwagen. Deze kunt u reserveren via tel. 0578-574956.

Benefiet Openluchtconcert

EPE- Adrian en Heidi van Essen hebben 1 juli het 10-jarig bestaan van hun bedrijf Glasservice Van Essen gevierd. Adrian: “10 jaar geleden zijn Heidi en ik samen Glasservice Van Essen opgestart. Het is toentertijd geen overname geweest, maar een uitdaging om weer een glashandel in Epe op de markt te zetten, nadat de voorganger failliet is gegaan.” Na de oprichting is het snel gegaan voor Glasservice Van Essen. “Na 10 maanden konden wij al ons eerste personeelslid verwelkomen. Nu hebben wij 6 vaste mensen in dienst en wij vormen met ons personeel een hecht team”, vertelt een trotse Heidi van Essen. Glasservice Van Essen werkt vooral in het gebied tussen Apeldoorn en Zwolle, met enkele uitstapjes naar Harderwijk en ’t Gooi. Adrian: “Wij groeien nog steeds. Dat komt omdat wij veel op voorraad hebben, geen hele grote projecten doen en niet

afhankelijk zijn van grote partijen.” Een groots feest of kortingen staan niet in de planning. Lachend vertelt Heidi: “Wij hebben altijd messcherpe prijzen!” Om het 10-jarig bestaan niet helemaal voorbij te laten gaan, houdt het echtpaar deze zomer een gezellige barbecue voor haar personeel. Daarnaast komt het bedrijf met een nieuwe huisstijl. De eigenaren van Glasservice Van Essen tonen hun maatschappelijke betrokkenheid door zich in te zetten voor een bijzonder project in Peru. De San Lucas kliniek in Moyobamba is een niet-gouvernementele organisatie die door middel van giften en donaties ontwikkelingshulp biedt aan de allerarmste inwoners van de noordoostelijke jungle van Peru. Een belangrijke activiteit van deze stichting is het organiseren van gratis operaties voor kinderen die lijden aan een Schisis (in de volksmond ‘hazenlip’ genoemd). Heidi

licht toe: “Sinds 2011 steunen wij dit project in Peru. Laura van Essen, het zusje van Adrian, heeft in 2009 en 2010 gewerkt in Peru. Aanstaande zomer gaat zij hier weer naar toe. Per uitgegeven factuur doneren wij 1 euro aan dit project. Laura zorgt ervoor dat het geld gegarandeerd naar het project gaat.” Daarnaast heeft de kliniek een project in de afgelegen bergdorpjes van de regio rondom Moyobamba, waar de ontwikkeling (‘beschaving’) naar onze normen wat achterloopt. In deze dorpjes wordt voorlichting gegeven over persoonlijke hygiëne, voeding, EHBO, kinderziekte, zwangerschap en family planning. Ook worden waar nodig medische zorg en medicijnen verstrekt. Alle informatie over dit project en over het bedrijf kan men lezen op de website van Glasservice Van Essen: www.vanessenglas.nl.

tegenstelling tot voorgaande jaren zal het toernooi dit jaar in augustus plaatsvinden en wel op vrijdag 26 augustus. Op het voetbalveld van Vevo worden de speelvelden uitgezet. Tussen de wedstrijden door kan er uiteraard een hapje en een

drankje genuttigd worden in de kantine van Vevo. Wilt u als team deelnemen, dan kunt een opgavenformulier downloaden via de website www.oranjeverenigingvvm.nl. U kunt zich tot 1 augustus aanmelden bij Bernice Bijsterbosch.

Expositie Henja Kerkhof HATTEM- Tot en met woensdag 31 augustus exposeert Henja Kerkhof (1985) uit Zwolle bij 2e Hansje (zonder “d”) “in de Synagoge” aan de Achterstraat 33 in Hattem onder de titel “Het fragiele langs de IJssel”. In een periode van ruim een jaar heeft ze in en om Zwolle gewerkt

aan een zoektocht naar verbinding tussen leegte en vorm. De natuur en haar lijnkenmerken zijn heel fragiel en toch krachtig. Van deze periode is een aantal kunstwerken tentoongesteld in de Synagoge. Voor meer informatie: www.henja.nl. 2e Hansje is open op elke woensdag,

in het teken staan van hulp aan de Roma’s in Slowakije. “We hopen deze avond veel geld op te halen voor de bouw van een internetcafé/ ontmoetingsruimte die een belangrijke sociale rol kan spelen in deze achtergestelde gemeenschap. Dit plan van de familie Béla is niet alleen met optredens alleen te financieren. Wij hopen op veel enthousiaste mensen die met ons dit feest willen vieren op de zorgboerderij. Iedereen is van harte welkom.” Vrijdag 8 juli, aanvang 20.00 uur, entree 10 euro per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gera van Werven, tel. 0578-631289 of Jeannet Braafhart, tel. 0578-641487.

Petanque bij de Tinne

Volleybaltoernooi Veessen VEESSEN- De voetbalvereniging Vevo, de volleybalvereniging Topido en het oranjecomité Veessen, Vorchten en Marle organiseren dit jaar voor de 4e keer een volleybaltoernooi voor de inwoners van Veessen, Vorchten en Marle. In

OENE- Vrijdag 8 juli vindt een benefiet openluchtconcert plaats op de zorgboerderij van Zwier van der Weerd aan de Hogestraat 5 te Oene door het Béla Trio. Het Béla Trio, bestaande uit drie familieleden, is afkomstig uit het Hongaars sprekende deel van Slowakije. De liefde en het talent voor muziek zit deze heren in het bloed en zij worden geroemd om hun gepassioneerde spel en veelzijdigheid. Regelmatig reizen zij naar Nederland om op concerten, evenementen en partijen te spelen. Nu geven ze een concert met een gevarieerde genre zoals zigeunermuziek, jazz & klassiek. Het belooft een bijzondere avond te worden en deze zal

HATTEM- Zoals elke laatste vrijdag van de maand werd ook afgelopen vrijdagavond bij de Tinne in Hattem een mixtoernooi gehouden. Uitslag Tinne toernooi: 1e Ton Visser, 2e

Ingeborg Suichies, 3e/4e Sietske Karssing/Mariska Landman, 5e Dini Boomstra, 6e Gerrit Hoogers, 7e Alie Koster, 8e Co Karssing, 9e Marijke Wijnen, 10e Nanny Muller.

Zimbabwaanse kunst in Vaassense tuin

donderdag, vrijdag, vrijdagavond en zaterdag. Wilt u meer informatie of kleding, kunst, antiek of curiosa inbrengen dan kunt u contact opnemen via www.2ehansje.nl, per mail via info@2ehansje.nl of met Maja de Zwaan op tel. 06-51747370 of tel. 038-7851586.

Wandelen en fietsen langs Gelderse buitenkunst REGIO- De Gelderse buitenruimte staat vol met beeldende kunst. Oorlogsmonumenten, historische figuren, abstracte werken, beelden van dichters, componisten, beroepen, dieren, mensen. De meeste mensen gaan er achteloos aan voorbij maar de opmerkzame voorbijganger valt het oog op deze beelden. Vanaf nu kan iedereen bewust zijn hart ophalen aan de Gelderse buitenkunst, want de site www.beeldenvangelderland.nl is in de lucht. Een compleet digitaal overzicht waarop niet alleen de feitelijke gegevens staan maar ook de verhalen ‘achter’ de beelden. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van het beeld, de totstandkoming ervan, het waarom van de plek of gebeurtenissen rondom het beeld. Op de site zijn ook fiets- en wandelroutes te vinden, bruikbaar voor toeristische, recreatieve én educatieve doeleinden. Behalve deze kant-en-klare routes kunnen websitebezoekers aan de hand van hun persoonlijke interesses een eigen route creëren en vastleggen. Bezoekers van de Veluwe kunnen

onderweg zelfs virtuele beelden tegenkomen. Deze beelden zijn alleen zichtbaar met een smartphone. Op verschillende locaties kunnen zij deze zgn. augmented reality kunstwerken bewonderen. KCG-Cultuurpact Veluwe heeft deze kunstwerken in samenwerking met het Veluws Bureau voor Toerisme speciaal laten maken. De

kunstwerken worden ontdekt via De Veluwelayar. Met deze layar (een layar is een extra laag op het beeldscherm) kan men ook culturele instellingen, monumenten, beelden en culturele evenementen in 12 Veluwse gemeenten vinden. Vanzelfsprekend zijn de virtuele beelden ook opgenomen in www. beeldenvangelderland.nl.

VAASSEN- Vorige week zijn in het redactionele artikel over het open tuinen weekend van Ons Erf in Vaassen per abuis verkeerde data genoemd. Het open tuinen weekend is niet op 25 en 26 juli maar was op 25 en 26 juni. Het  afgelopen opentuinen weekend van Groei en bloei mag spreken van een succes. “Ons Erf” in Vaassen ontving veel bezoekers, zij genoten van de tuin, de beelden en keken de kunst af  van de Zimbabwaanse kunstenares. Door het enthousiasme van

de bezoekers en het feit dat er in de weekenden ook veel mannelijke bezoekers zijn, heeft Antoinette besloten in de herfst, als de grassen en najaarsbloemen bloeien, nog een weekend open te gaan. Dit zal zijn op zaterdag 17 en zondag 18 september van11.00 tot 16.00 uur. De permanente expositie van Zimbabwaanse kunst wordt voortdurend aangevuld. Ons Erf is te vinden aan de Kanaalweg 75 in Vaassen, zie ook www.onserfinvaassen.nl.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 21 2

OVERDRACHTSBELASTING NAAR 2% GRIJP UW KANS !! GEWIJZIGD

Heerde DAHLIASTRAAT 1 VRAAGPRIJS

€ 325.000 KK

Heerde BONENBURGERLAAN 70

Heerde BROEKSTRAAT 4

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 399.000 KK

€ 535.000 KK

- Uw voordeel: ca. € 13.000,— - Vrijstaand woonhuis met garage - Perceelopp 369 m² - Uitgebouwde woonkamer - 1e verd: 3 slaapkamers

- Uw voordeel: ca. € 21.400,— - Karakteristieke vrijstaande woning - Aangebouwde royale stenen garage - 4 slaapkamers en 2 badkamers - Zeer fraaie afwerking

- Uw voordeel: ca. € 15.960,— - Prachtig gelegen boerderij met schuur - Perceeloppervlakte 13.290 - Te renoveren woning of geschikt als bouwkavel - Voorwaarden nieuwbouw op te vragen bij makelaar

Heerde TUURBRINK 25

Heerde CHRISTINALAAN 11

Heerde KAMPERWEG 22

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 225.000 KK

€ 249.500 KK

€ 449.000 KK

-

- Uw voordeel: ca. € 9.980,— - Helft van dubbel woonhuis met garage en carport - L-vormige woonkamer en halfopen keuken - Slaapkamer gelegen op de BG - 1e verd: 2 slaapkamers; vide-kamer en badkamer

- Uw voordeel: ca. €17.960,— - Goed onderhouden vrijstaande woning met garage - Perceeloppervlakte 632 m²; vrij uitzicht - O.a.: 4 slaapkamers en grote hobbykamer - Royale aangebouwde serre

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Uw voordeel: ca. € 9.000,— Hoekwoning met vrij uitzicht aan achterzijde Zonnige woonkamer Open keuken; bijkeuken/berging 1e verd: o.a. 3 slaapkamers en badkamer

KIJK VOOR AL ONS AANBOD OP WWW.COMPANJENRIPHAGEN.NL

EN WON EN PROJECT EN HUIZ

Heerde VELDWEG 5

Wapenveld MERELWEG 12

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 365.000 KK

€ 150.000 KK

- Uw voordeel: ca. € 14.600,— - Vrijstaande woning met garage - Perceeloppervlakte 3470 m² - Slaapkamer en badkamer op de BG - 1e verd: 2 slaapkamers en douche

- Uw voordeel: ca. € 6000,— - 3-kamer appartement met berging - Ruime Z-vormige woonkamer - 2e slaapkamer door dakkapel - Terras op het zuiden

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

EN REKEN ZELF UW VOORDEEL UIT

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 22

Het Schaverensepad officieel geopend

Zomerfeest Peuterspeelzaal Allio HATTEM- Het schooljaar schiet al weer mooi op, het is nog maar een paar weken tot de zomervakantie. Dit geldt ook voor de peuters van de peuterspeelzaal van Allio kinderopvang Dorpsweg. De komende weken is het thema ‘zomer’ en ‘rupsje nooitgenoeg’. ‘Rupsje nooitgenoeg’ is vernoemd naar het bekende prentenboek van Eric Carle. De peuters willen alles weten over rupsen en vlinders, want op 7 en 8 juli komt er een echt poppentheater met ‘Rupsje nooitgenoeg’. Elk jaar sluit de peuterspeelzaal het schooljaar af met een spetterend zomerfeest. De peuters zijn vanaf

10.30 uur welkom op de peuterspeelzaal. Op donderdag 7 juli is het feest voor de peuters die op maandag en donderdag komen en op vrijdag 8 juli is het feest voor de peuters van de dinsdag, woensdag en vrijdag. Zomerfeest: 10.30 uur: kinderen komen binnen, iets lekkers en liedjes zingen. 10.45 uur: Poppentheater Het @penstaartje. 11.30 uur: drinken, buiten spelletjes en schminken. 12.15 uur: handen wassen. 12.30 uur: patat en ijsje eten. 13.00 uur: kinderen worden opgehaald en krijgen cadeautje mee.

Fietstocht De Zonnebloem EMST- Het Emsterbelang, de Werkgroepen Buitengebied en Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseerden onlangs een Landschapsdag en Streekmarkt op ’t Smallert in Emst. Op deze Landschapsdag werd ook het eerste Klompenpad van Emst, het Schaverensepad, door gedeputeerde Jan Jacob van Dijk officieel geopend. Het Schaverensepad is een wandelroute van 10 km en is een ommetje ten westen van Emst. Het startpaneel van deze wandelroute was voor de officiële opening tijdelijk opgesteld bij ’t Smallert en werd door de genodigden en de werkgroepleden onder luid applaus onthuld. Het paneel zal later geplaatst worden bij dorpshuis De Hezebrink, waar het startpunt is voor Het

Schaverensepad. De feestelijke opening werd zeer toepasselijk omlijst door de Cannenburgher Boerendansers uit Vaassen. Later dit jaar wordt het tweede Klompenpad van Emst Het Loobrinkerpad, geopend. Ook was er op de Landschapsdag aandacht voor het landschap en de (boeren) erven. Er werd voorlichting gegeven en presentaties gehouden over streekeigen beplanting en belangstellenden konden een excursie maken om te zien wat de mogelijkheden voor een erf zijn. Verder was er voorlichting over de Forellenkwekerij en werden er rondleidingen gegeven langs de kweekvijvers. Op de Streekmarkt stonden kramen met streekeigen producten zoals: jam, honing en het Veluws Stoofpotje. De kraam

Jeugd aan de wandel met bewoners Hof van Blom

HATTEM– De jeugd van voetbalvereniging SV Hatto Heim is aan de wandel geweest met bewoners van de Hof van Blom. Na de geslaagde wandeling van vorig jaar besloten de jongens uit de B- en A-elftallen wederom een middag te gaan wandelen met de ouderen. “SV Hatto Heim wil graag midden in de Hattemse samenleving staan en daadwerkelijk iets betekenen in de maatschappij. Bovendien is deze wandeling een prima integratie tussen ouderen en jongeren”, aldus hoofd jeugdopleidingen Pieter Koridon. De aftrap van de wandeling werd gegeven door wethouder André Borst, die aangaf zeer content te zijn met het initiatief van de Hattemse jongeren. Namens de gemeente Hattem bedankte hij SV Hatto Heim voor de organisatie en wenste Borst

oud en jong een fijne wandeling toe. Hof van Blom welzijnsmedewerkster Albertje Schipper vindt met name de wisselwerking tussen oud en jong geweldig: “Onze bewoners hebben er echt naar uitgekeken. Het is geweldig dat deze jongens zich willen inzetten voor ouderen op hun vrije zaterdagmiddag”. Tijdens de wandeling van ruim 7 kilometer werd gepauzeerd bij IJscowd, waar de wandelaars werden voorzien van een heerlijke versnapering. Na afloop vond de nabespreking plaats bij het Hattems Stekkie. De wandeling werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Abbott Laboratories BV Zwolle. Jong en oud kijken terug op een geslaagde wandeling die zeker voor herhaling vatbaar is.

van oud docent Wim Broekman trok veel belangstelling want in het kader van het scholenproject Levend Landschap heeft hij de groepen 6 van de beide basisscholen in Emst een les gegeven in natuur en landschap en werd er een kikkerpoel bezocht. De kinderen hebben in het kader natuur en landschap een werkstuk gemaakt wat op de kraam ten toon werd gesteld. Een grote bak met kikkervisjes ontbrak niet op de kraam en trok eveneens veel belangstelling. Op het terrein werden oude ambachten gedemonstreerd zoals een touwslager en een klompenmaker. ‘s Middags werd het geheel muzikaal omlijst door het Shantykoor Kantje Boord uit Vaassen.

Vraagbundeling Hattem succesvol HATTEM- De aanmeldingen voor glasvezelabonnementen zijn geteld en de belangstelling in Hattem blijkt groot. Er zijn voldoende aanmeldingen en daarmee is de aanleg van een glasvezelnetwerk zeker gesteld. Heerde en Wapenveld blijven echter achter. De tussenstand is dat 22% van de huishoudens in Heerde en 20% in Wapenveld een glasvezelabonnement heeft besteld. Reggefiber en de initiatiefgroep hebben volop vertrouwen in het project en bieden de inwoners van Heerde en Wapenveld graag een laatste kans. Daarom is de aanmeldperiode verlengd tot 17 juli. Herman van den Berg, voorzitter van de initiatiefgroep, vertelt enthousiast: ”Ik ben erg blij met het resultaat voor Hattem, maar we gaan natuurlijk voor succes in alle drie de dorpskernen! De initiatiefgroep blijft actief totdat ook Heerde en Wapenveld de 30% gehaald hebben en verzekerd zijn van een glasvezelaansluiting.” Anders dan met de koperen kabel worden digitale signalen met glasvezel omgezet naar licht. En omdat glasvezel volledig transparant is, reist de informatie dan ook met de snelheid van het licht. Dat maakt internet sneller dan ooit en het up- of downloaden van zware bestanden zoals films, fotoalbums probleemloos.

EPE- Jaarlijks organiseert De Zonnebloem, afd. Epe, Emst, Oene op een tweetal dagen een fietstocht voor toeristen en inwoners van de gemeente Epe. Dit met als doel het werk van “De Zonnebloem te promoten en Epe in het zonnetje te zetten. Het organisatiecomité heeft besloten een fietstocht uit te zetten met als thema Veluws water en die te koppelen aan een rondje rond het dorp Epe. De tocht heeft een lengte van ongeveer 35 km. “Water is een belangrijk deel van de mens en is in vele opzichten onderdeel van de maatschappij, regen, levensonderhoud, waterkracht, natuur. Van deze laatste aspecten willen wij u iets laten zien, middels uw eigen ogen, maar ook middels informatiepanelen op bepaalde plaatsen, waar het item “water”, in welke vorm dan ook aan de orde komt. Daardoor is het niet alleen een tocht van fietsen, maar ook van kijken, lezen en observeren”,

laat de Zonnebloem weten. Er zijn voldoende rustpunten langs de route, alsmede een aantal plaatsen waar u wat kunt eten en drinken. Startpunten van de fietstocht op 12 juli zijn: het VVV – kantoor aan de Pastoor Somstraat 6, 8162 AK Epe en het informatiekantoor van RCN “De Jagerstee”, aan de Officiersweg 86, 8162 NR Epe. Start tussen 9.00 uur en 13.00 uur op beide punten. De tocht wordt om 17.00 uur beëindigd. De kosten bedragen 3 euro per persoon, kinderen (op eigen fiets) 2 euro. Vitens en het Waterschap verzorgen voorlichtingsmateriaal dat tijdens de tocht wordt uitgereikt. Bolletje zorgt voor een versnapering en de biologische zadenkwekerij De Bolster verzorgt aan de route een stand. Voor informatie kunt u terecht bij de secretaresse van de Zonnebloem; mevr. H. Ede, tel.0578614361 of mobiel, 06-125902.

Herenteam TC de Kouwenaar kampioen

VAASSEN- Het eerste herenteam van TC de Kouwenaar uit Vaassen is kampioen geworden in de eerste klasse van de woensdagavondcompetitie niveau 5, 6 en 7. Tegenstanders De Kuilenberg Epe, TC Stroe

en TC Kerschoten werden allemaal verslagen. Op de foto: Chris Jannink, Marco Schakelaar, Gerhard van Zuuk, Herbert Bonhof en Jeroen Dijkstra.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 23 2

Gedenktekens om bij stil te staan Epe

Bloemstraat 21

NIEUW

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl ● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Uitstekend onderhouden vrijstaande woning met carport Gelegen aan een groene laan nabij het centrum, bos en renderklippen Mooie L-vormige woonkamer (ca. 44 m²) met open haard Open keuken met inbouwapparatuur en royale bijkeuken Drie slaapkamers en nette badkamer met toilet op de verdieping Verzorgde tuin op het zuidwesten, grenzend aan groenstrook Perceeloppervlakte 435 m², inhoud ca. 314 m³, bouwjaar 1959

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Epe

Burgemeester Tullekenlaan 19

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

NIEUW

• • • • • • •

www.go4kids.nl

Gastouderbureau Go4Kids: Al ruim 12 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. • Flexibele, professionele kinderopvang thuis *• samenwerking opRegister de N.W. Veluwe Officieel geregistreerd in Landelijk Kinderopvang Belang van het kind maat staat centraal *• offerte op •

• • • • • • •

Uitstekend onderhouden vrijstaande villa met garage Recentelijk geheel gemoderniseerd met duurzame materialen Gelegen in een bosrijke villawijk op korte afstand van centrum Royale woonkamer, dichte moderne keuken en twee werkkamers Op de verdieping 4 slaapkamers, badkamer en veel bergruimte Volledig geïsoleerd en voorzien van kunststof kozijnen Perceeloppervlakte 1.589 m², inhoud ca. 700 m³, bouwjaar 2002

Vraagprijs: € 789.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Emst

Koeweg 4

NIEUW

Blijvend volgen van de koppeling

en geregistreerde gastouders BelGediplomeerde Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl

Bonenburgerlaan 28 8181 HG Heerde Tel: 0578-694505

In de maanden juli en augustus zijn onze openingstijden tijdelijk aangepast: Do & Vr: 10.00 – 12.30 uur & 13.30 – 17.00 uur Za: 10.00 – 16.00 uur

Desondanks nodigen wij iedereen van harte uit, want er is:

Opruiming Zomerbreigarens & kortingen op vele andere artikelen!

• • • • • • •

Vrijstaande woonboerderij, gastenverblijf, kantoor en bijgebouwen Diverse loodsen ca. 500 m², stalruimte en kantoor van 120 m² Rustig gelegen met panoramisch uitzicht over de weilanden Rietgedekte woonboerderij met slaap- en badkamer op beg. grond Op de verdieping drie slaapkamers en veel bergruimte Perceel heeft een agrarische bestemming, thans rietdekkers bedrijf Perceeloppervlakte 30.160 inhoud ca. 600 m³, bouwjaar na 1900

Vraagprijs: € 998.000,- k.k.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 24

100.000ste klant voor Kozakkenveer

Zomermarktconcert HATTEM- Tijdens de Hattemer weekmarkt op woensdagmiddag 13 juli hopen stadsbeiaardier Jaap Neuteboom en Andreaskerkorganist Bert Gelderman gezamenlijk een zomermarktconcert te verzorgen. Jaap Neuteboom bespeelt van 14.30 tot 15.15 uur de torenbeiaard met o.a. werken uit het Gruytters beiaardboek, alsmede arrangementen van muziek van Beethoven, Rheinberger, Boëlmann en de Hattemer

Impressies van Wim Brandse. Bert Gelderman bespeelt aansluitend tot 15.45 uur beide orgels van de Grote– of Andreaskerk met kerkmuziek in de vorm van o.a. 18e eeuwse psalmzettingen op het kleine orgel en twee bewerkingen van Klaas Bolt op het grote Flentrop orgel. De toegang is vrij en programma’s zijn bij de ingang van kerk, welke geopend is ter bezichtiging, verkrijgbaar. U bent van harte welkom.

Gesprek met varken

VEESSEN- Het Kozakkenveer, het voetveer van Veessen naar Fortmond, is in september 2005 van start gegaan en na bijna 6 jaar is vorige week maandag de 100.000ste klant overgezet. Het waren Willy en John de Wit uit Meppel die tijdens de korte overtocht door de bestuursleden in het zonnetje werden gezet. Het totaal verraste echtpaar kreeg uit handen van voorzitter Ted Hoogers en Nol Jansen van de Stichting Voetveer Veessen Fortmond (SVVF) een

bos bloemen en een tegoedbon voor een diner voor maximaal 6 personen bij IJsselzicht in Veessen. “We dachten al, wat is het druk op het voetveer, maar deze bestuursleden zijn er voor ons”, vertelt Willy de Wit. “We zijn een dagje uit en maken een rondje Deventer. We zijn nu weer op de terugweg”, vult echtgenoot John aan. Een fietstocht met een verrassend einde. Ted Hoogers en Henk Mulder namen het voortouw om het voetveer van Veessen naar

Fortmond weer in ere te herstellen. Een bestuur werd geformeerd, de stichting werd opgericht, vrijwilligers werden gezocht en getraind en in september 2005 is het Kozakkenveer in de vaart gegaan. Dat het voetveer in een behoefte voldoet, blijkt wel uit het feit dat jaarlijks steeds meer mensen er gebruik van maken. Dit jaar alleen al zijn meer dan 9000 passagiers overgezet. Het Kozakkenveer vaart van 1 april tot 1 oktober van 9.30 tot 17.30 uur.

Zomeravondzang HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 10 juli de tweede Zomeravond Zangdienst. Het thema van de dienst is: “geloven is …. doen wat Jezus deed”. De nadruk in de dienst ligt

op het (samen) zingen. De muzikale gast is Bert v.d. Worp. Ds. J.M. Weststrate houdt een korte meditatie. De dienst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3 in Heerde. Na afloop

is er onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas frisdrank ruimte voor gesprek en ontmoeting. Iedereen is van harte welkom. Voor meer info kunt u terecht op www. vegkruiskerkheerde.nl.

OENE– De peuters van peuterspeelzaal Kabouter Spillebeen in Oene maakten vorige week hun jaarlijkse uitstapje. De reis ging naar kinderboerderij Laag Buurlo in Apeldoorn. Verschillende dieren werden uitgebreid bekeken door de kinderen, maar het meest indrukwekkend was toch wel het grote varken. Peuter

Gertje ging zelfs in gesprek met het dier, terwijl Leonie, Diederick en Bram toekeken. Al met al een leerzaam en gezellig dagje uit voor de peuters. Kabouter Spillebeen is een peuterspeelzaal van Koppel gevestigd in Oene. Meer informatie vindt u op de website van Koppel: www. koppelepe.nl.

Gymmie en diplomaturnen

Voorbereiding Smakelijk Epe EPE- Ondanks het regenachtige weer vorig jaar, kwamen er op 29 oktober 2010 heel veel mensen naar de Veluwepoort om voor 1 euro een muntje te kopen en deze te besteden bij de ondernemers die deelnamen aan de eerste editie van Smake-

lijk Epe. Smakelijk Epe is een proeverij van foodondernemers, en dat begrip is ruim op te vatten. De ondernemersvereniging gaat binnenkort beginnen met de voorbereiding van Smakelijk Epe 2011. Deze zal worden gehouden op zaterdag 29 oktober,

van 12.00 tot 17.00 uur. Ondernemers kunnen binnenkort een inschrijfformulier verwachten. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naarn smakelijkepe@ gmail.com. De organisatie achter het evenement is ook te volgen via twitter: smakelijkepe. HATTEM- Alle leden van de gymnastiekgroepen van P.R.O. werken het hele jaar hard om met allerlei oefeningetjes punten te scoren voor het gymmie of diplomaturnen. Bij het gymmie turnen worden er oefeningetjes uitgevoerd waarbij gymmie’s (een soort flippo’s) kunnen worden verdiend. Bij het diplomaturnen worden bij oe-

feningetjes punten gescoord. Aan het eind van het seizoen worden alle punten bij elkaar opgeteld om te kijken wie er een bronzen, zilveren of gouden gymmie of een bronzen, zilveren of gouden diploma heeft verdiend. Ook aan het eind van dit seizoen viel er weer veel te verdelen. Op de foto de meisjes van groep 7-8.

Wielerronde van Epe EPE- De Wielerronde van Epe vindt plaats op donderdag 7 juli. Het programma is als volgt: 18.00 uur afzetting van de wegen van en naar het parcours, 18.15 uur huldiging van Teun Mulder door Dick van der Veen namens de organisatoren van de wielerronde en de stichting wielerevenementen de IJsselstreek, 18.30 uur start dames Elite en belofte, waarbij het startschot zal worden gegeven door Teun Mulder, en om 20.15 uur is de start van de heren Elite en belofte,

deze zullen worden weggeschoten door mevr. Erna Prins, accountmanager Private Banking van de Rabobank Noord-Oost Veluwe. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats door de rondemissen Jose Bosch en Dineke Eilander van Solo More Than Fashion uit Epe. De boeketten bloemen zijn gratis beschikbaar gesteld door Oxalis bloemen en planten uit Epe. Vanaf 18.30 uur is er tevens een optreden van het Eper Wegpiraten koor en Doetmaes uit Epe.

Open kerk

HEERDE- Personeel van Heva Klimaat & Installatie Heerde is onlangs op bezoek geweest

bij Chris en Gerla Klein Tijssink. De reden was de geboorte van hun zoon Dylan. Natuurlijk

mochten de cadeaus en het traditionele krentenbrood hierbij niet ontbreken.

HEERDE- Op zondagmiddag 10 juli zijn tussen 14.30 en 16.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde open voor iedereen. Voor koffie en thee met wat lekkers erbij, een praatje, een spelletje, een potje sjoelen. Iedereen is

welkom: zowel jong als oud, zowel leden als niet-leden van de Ontmoetingskerk. Ook op 14 augustus zal de Ontmoetingskerk haar deuren ’s middags open zetten. Bent u afhankelijk van vervoer? Bel dan naar tel. 0578842998.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 25 2

Oene

Extra veel voordeel ING EXTRA KORTING OP KORT

s dames top v.a.

5,-

9 9 0 0 % kort % tot

ing

enen

damesscho v.a.

10,-

nen

herenschoe v.a.

20,-

rokjes / jurkje s v.a.

10,-

herenshorts v.a.

10,-

Heren t-shirts v.a.

5,-

kinderjassen v.a.

10,-

1 ARTIKEL 2 ARTIKELEN 3 ARTIKELEN 4 ARTIKELEN 5 ARTIKELEN

herenpoloâ&#x20AC;&#x2122;s v.a.

10,-

L E T O P!

de Voor alle afgeprijs tra ex artikelen geldt de ing! rt ko ds ei hoeveelh

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

= = = = =

10% KORTING 20% KORTING 30% KORTING 40% KORTING 50% KORTING

8 juli

* Vraag naar de voorwaarden, duurste artikel betalen, afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden. Actie is geldig van 4 t/m 9 juli. OP=OP!

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE tel: 0578 - 64 12 26 www.aro-allgear.nl

9 juli


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 26

Jeugdcompetitie vissen HVO

Agios blikt vooruit VAASSEN- Na weer een sportief jaar zit het er dan op voor Agios en gaan de meeste sporters en leiding straks 6 weken vakantie vieren. Agios blijft in beweging en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen een breed en gevarieerd programma aan te bieden voor jong en oud. Agios heeft een aantal nieuwe trainers gevonden die graag les gaan geven. Vanaf 15 augustus starten er nieuwe lessen. Zo gaat Kids aerobics 6 t/m 12 jaar van start waarbij verschillende vormen van dans gecombineerd worden met steps e.d. o.l.v. Birthe van Ommen. Voor de allerkleinste klim en klauteraars een uur peutergym tot 4 jaar, o.l.v. Mieke Tangelder en Selina Tuasela. Meiden 12+ die graag nog willen (of blijven) gymmen. Ook dat kan nu bij Agios en hiervoor starten ze een uur o.l.v. Arno Pleiter. Een bestaande selectiegroep Jazz (JazzEmotion)

VAASSEN/EPE- Hengelaarsvereniging "Ontspanning" VaassenEpe hield onlangs de traditionele jeugdcompetitie vissen voor de jeugd. Deze werd gehouden bij de Beukenhaagvijver van het park van kasteel de Cannenburgh. De competitie werd over 4 wedstrijden gehouden. De kinderen vissen altijd onder toezicht van bestuurs-

leden van HVO. De organisatie lag in handen van Jan en Elly Schepers van HVO. In totaal meldden zich 14 deelnemers aan de waterkant, vaak vergezegeld van hun ouders. Er werd in vergelijking met voorgaande jaren redelijk tot goed gevangen. Wellicht heeft het uitzitten van vis door HVO vorig najaar daar mee te maken. De uitslag na

4 wedstrijden: 1. Maarten Dul 96 punten, 2. Nick uit den Boogaard 84 punten en 3.Thyago Talen 78 punten. De bekers werden uitgereikt door Andy v.d. Haar van PC SUPPORT, sponsor van de jeugdwedstrijden, en Jan van Werven, voorzitter van HVO. Overigens was er voor alle 14 deelnemers  na afloop een prijs.

keld bij activiteiten zoals het aanvragen van een bouwvergunning. In dat soort gevallen schakelt de provincie de kennis en ambtenaren van de gemeente in en daar zitten uiteraard kosten aan. Om dit probleem op te lossen, wil de provincie een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten sluiten. Hiertoe is – in samenspraak met diverse gemeenten – een conceptovereenkomst opgesteld. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de Gelderse gemeenten deze ondertekend. Gemeente Heerde

behoort hier niet toe, omdat overleg tussen de Provincie en de Regio Noord Veluwe geen resultaat heeft gehad. Het is nu aan individuele gemeenten om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Het voornemen van Heerde om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten is besproken met Hattem en Oldebroek. Zij hebben inmiddels aangegeven dezelfde overeenkomst te gaan hanteren. “Dit betekent nog meer samenwerking binnen de H2O in beeld gebracht”, aldus wethouder Van der Stege.

sluit zich aan bij Agios. Dit is een groep sporters met een hoog dansgehalte. Ervaren leiding/dansers uit de omgeving kunnen zich nog aan melden voor JazzEmotion of de groep Go On (iets makkelijker qua niveau). Tijdens deze trainingen is er ook gelegenheid om aandacht te geven aan technische aspecten van Jazzdance. Dit alles o.l.v. Margo Cornelissen. Naast deze nieuwe lessen heeft Agios een zeer uitgebreid aanbod aan lessen, zoals SportXtra voor kinderen die op hun eigen wijze bewegen, Trimfit voor 60+, de fanatieke conditiegymgroep voor 18+ en de volleybal herengroep 50+. En dan alle andere vormen van gymnastiek binnen Agios op gebied van Dans, Gymnastiek en Acrogymnastiek. Houd voor het actuele lesrooster de site van Agios in de gaten www. agios.nl en ook voor overige informatie kunt u terecht op de site.

Bouwmeester ontpopt zich als regenrijder

WABO HEERDE- Het college van de gemeente Heerde heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met de provincie te sluiten voor de uitvoering van taken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er is een aantal bedrijven waarbij de provincie het bevoegd gezag heeft. Voor gemeente Heerde gaat het dan om het terrein van de voormalige Berghuizer Papier fabriek, Lagemaat aan de Zwarteweg en autosloperij Boeve aan de Eeuwlandseweg. Dat gezag moet worden ingescha-

Sport- en spelmiddag ’t Ros Beyaert

EPE- Ook dit jaar kunnen de 22 gehandicapte ruiters terug kijken op een vrolijke en zeer geslaagde afsluiting van het rijseizoen. De geheel in country-style gehouden middag werd gehouden in de Manege Epe aan de Rietberglaan 10, waar ook op maandag, dinsdag en woensdag les gegeven wordt door vakbekwame instructeurs. De ruiters, vrijwilligers, het bestuur en enkele gasten genoten samen van

sport en spel, zoals ringsteken op een aanspanning met een rustige, betrouwbare Irish Cob ervoor. Het optreden van “De Wobbling Dancers”, enthousiast ondersteund door enkele ruiters, was een geweldige bijdrage van deze “western middag”. De voor ieder deelnemer als prijs beschikbaar gestelde ingelijste foto, genomen door een bestuurslid van een rijmoment gedurende het afgelopen seizoen,

verhoogde de pret. Na de gezamenlijke maaltijd werd door een greep in de grabbelton bij de uitgang van de manege de middag afgesloten. “Opnieuw heeft de instructie en het bestuur kunnen constateren hoe dankbaar dit werk is; alleen mogelijk gemaakt door de trouwe vrijwilligers, sponsoren en de jaarlijkse gemeentesubsidie”, laat men weten.

VAASSEN- “Ik wist niet eens dat ik het in me had,” bekent Coen Bouwmeester - coureur van het Vaassense team Bouwmeester Racing - nog een beetje beduusd na zijn indrukwekkende optreden in het bijprogramma van de Asser TT. “Het regende weleens tijdens een training, maar dit was mijn eerste wedstrijd op een natte baan en op volle regenbanden. De training beloofde niet veel goeds. Eerst werd de donderdagmiddagsessie afgeblazen omdat een groot deel van de baan onder een vette laag olie was besproeid. Tijdens de volgende trainingen was het afwisselend nat en droog, waardoor de bandenkeuze een gok bleek die in mijn geval niet goed uitpakte. Meer dan een 27e startpositie zat er niet in”, aldus Coen. In een veld met 44 starters nog niet slecht, maar de ambitieuze slager is niet snel tevreden. Zelfs niet in de wetenschap dat hij, na zijn zware blessure ongeveer een jaar geleden nog aan het werk is om zijn oude niveau te halen.

“De start ging redelijk. Niet goed en niet slecht, maar onder de verraderlijke weersomstandigheden wilde ik het niet meteen verknallen, dus ik begon rustig.” Dat “rustig” was heel relatief, want al in de eerste bocht verschalkte Coen de eerste groep concurrenten. “De eerste ronden gingen eigenlijk super, maar ik kan de film nauwelijks terugdraaien. Als in een roes. Ik had meteen een lekker tempo en een goed ritme te pakken. De kop van het veld was inmiddels uit beeld, maar toen ik uiteindelijk op de 7e plek was beland reed ik eigenlijk in een soort niemandsland. Niemand kort achter me, maar ook geen zicht op een voorganger. Vanaf dat moment was de race eigenlijk vrij saai. Consolideren en er op blijven zitten.” Coen Bouwmeester haast zich er bij te vermelden dat er echt sprake is van een teamprestatie. Na Oschersleben in Duitsland op 3 juli, volgen er nog 4 races waarin Coen de stijgende lijn hoopt voort te zetten.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 27 2

$*(1'$ Vergaderdata Bewonerscommissie Krugerstraat Zuid Vaassen Dinsdag 5 juli 2011 Dinsdag 6 september 2011 Dinsdag 22 november 2011 Aanvang: 19.30 uur Plaats: De Rank, Torenstraat 15 En de jaarvergadering: Dinsdag 25 oktober 2011 Aanvang: 19.30 uur Plaats: De Kouwenaar, Woestijnweg 61, Vaassen Huurders uit de wijk Krugerstraat Zuid kunnen met de bewonerscommissie in gesprek. De commissie hoort graag wat huurders belangrijk vinden.

Triada en Epe sluiten convenant

6WDUWYHUNRRSZRQLQJHQ 2HQH%XLWHQHQ%RYHQ NDPSGUXNEH]RFKW

Op maandag 27 juni ondertekenden Harrie van de Ven, directeurbestuurder van Triada en Joop van Nuijs, wethouder van de gemeente Epe, een convenant met prestatieafspraken over wonen, zorg en welzijn. Met dit convenant zetten Triada en Gemeente Epe de goede samenwerking voort.

Op dinsdag 21 juni ging de verkoop van start van 20 woningen die Epavlis Oene BV ontwikkelt in Oene Buiten. Een grote opkomst op deze avond tekende de ruime belangstelling die er voor deze woningen is. Twee dagen later was het de beurt aan Heerde met een feestelijke aftrap voor de start verkoop van woningen in Buitengewoon Bovenkamp. Ook hier was de belangstelling groot. De stoep van het Rabo-kantoor in Heerde — locatie voor de aftrap van de verkoop in de Bovenkamp — bood plaats aan een ijstent, een hippe koffiebar, hapjes en drankjes. Een swingend muziekje uit de rijdende jukebox droeg bij aan de feestelijke stemming.

In de nieuwe wijk Buitengewoon Bovenkamp ontwikkelt Triada-dochter Epavlis samen met Bouwfonds en Bimo 139 woningen, waaronder 30 huurwoningen. De start verkoop in Oene van zes hoek– en acht rijwoningen en 6 twee

onder-één-kapwoningen vond plaats in café-restaurant Dorpszicht waar een groot aantal belangstellenden de tekeningen van de verschillende woningtypen bekeek, een verkoopbrochure in ontvangst nam en zich uitgebreid liet informeren. De gemeente Epe was aanwezig voor de verkoop van vier bouwkavels. Makelaars Was u niet in de gelegenheid om bij de start verkoop aanwezig te zijn, maar hebt u wel belangstelling voor een koopwoning in Oene Buiten of in

Dit is een informatiepagina van Triada, 5 juli 2011 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

de Bovenkamp? Neem dan contact op met de betreffende verkopend makelaar. • Voor Oene Buiten is dat: Schieven Keizer Epe, (0578) 62 16 30, www.schievenkeizer.nl • Voor Bovenkamp Heerde is dat: Companjen en Riphagen, (0578) 69 25 32 www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 28 2

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal v er zamelink omen per jaar ver erz amelinkomen Dit is het gezamenlijke verzamelinkomen over 2011 van de woningzoekende en de partner die medebewoner wordt van de woning. Berekening vindt plaats op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2009 en als er geen aangifte is gedaan op basis van de Inkomensverklaring (ook wel IB60 genoemd) over 2009. Een IB60-formulier kan kosteloos worden aangevraagd bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543). Als het inkomen na 2009 sterk is veranderd, moet een schatting worden gemaakt op basis van de jaaropgave(n) over 2010 of op basis van de 3 meest recente loonstroken/uitkeringsspecificaties.

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio. Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 652,52). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, 12.00 leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. woning me Etage agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Boven woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Senior en woning: woning bestemd voor senioren. enioren enw Beschikb chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en aar normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 150 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Borgstuk 50 in Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Beschikt u over een zorgindicatie?

nee

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

In oningaanbod rregio: egio: Infformatie w woningaanbod

ja

Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

Postadres: Bezoekadres:

WK 27

www awonen.nl www..delt delta voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek www..uw uwoon.nl www oon.nl voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld www wonen.nl www..omnia omniaw voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk www www..wsput sputtten.nl voor woningen in Putten

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 29 2

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, Br ee stuk 4 1, Plan Noor d HATTEM, Bree ees 41, Noord

HA TTEM, B ur ch aat 2, B innens HATTEM, Bur urch chttstr traat Binnens innensttad

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611278 Type w oning: eengezinswoning woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 9 september 2011 Kale huur huur:: € 538,41 o sten: Servic ek € 5,00 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1964 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: eindwoning, gelegen in een groene wijk; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 5 m²; zolder (19 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het westen; deze woning maakt deel uit van toekomstig herstructureringsgebied

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611279 Type w oning: woning: benedenwoning Bes chikb aar omstreeks 18 augustus 2011 chikbaar aar:: Kale huur huur:: € 354,37 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1984 oep Doelgr Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: maximaal € 33.614 per jaar Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de begane grond; de woning is gelegen midden in het oude centrum van Hattem; oppervlakte woonkamer 33 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; tuin op het noordwesten; beperkte parkeergelegenheid in de directe omgeving van de woning

B

F

WAPENVELD us weg 6, Nach eg Noor d APENVELD,, Z Zus ustter Elbrink Elbrinkw Nachttegaalw egaalweg Noord Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal:

WAPENVELD ie zenk amp 4 senk amp APENVELD,, B Bie iez enkamp 4,, Os Oss enkamp Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: Kale huur huur:: Servic ek o sten: ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: Bouwjaar ouwjaar:: oep Doelgr Doelgroep oep//aan aanttal:

611276 eengezinswoning omstreeks 21 juli 2011 € 543,84 € 5,00 2 1996 1 of meer personen; 55 jaar en ouder maximaal € 33.614 per jaar

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: royale hoekwoning op begane grond in appartementencomplex; oppervlakte woonkamer 30 m²; open keuken; oppervlakte slaapkamers 14, 8 en 6 m²; berging en parkeerplaats in parkeerkelder; balkon op het oosten

Ink omens eis: Inkomens omenseis: Bijz onderheden: ijzonderheden: mooie eindwoning; oppervlakte woonkamer 21 m²; badkamer en 1 slaapkamer op de begane grond; 2e slaapkamer op de verdieping; oppervlakte slaapkamers 19 en 11 m²; tuin op het zuiden De woning is alleen bestemd voor kandidaten met een medische urgentie. Hiervoor dient een regionale urgentieverklaring aanwezig te zijn. Dit kan op de woonbon worden ingevuld.

C

611277 benedenwoning omstreeks 26 juli 2011 € 632,37 € 20,73 3 2007 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang maximaal € 33.614 per jaar

A

HEERDE, nieuwbouw Brinklaan en S str aat Sttations ationss traat

EPE, Hoge Hagt 2 7, Hoge W eer d 27 Weer eerd Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611273 Type w oning: bovenwoning woning: Bes chikb aar : chikbaar aar: omstreeks 28 juli 2011 Kale huur huur:: € 301,31 Servic ek o sten: ervicek eko € 9,79 Slaapk amer s: 1 Slaapkamer amers: Bouwjaar 1966 ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: tussenwoning op de 1e etage; winkels, scholen en sportvoorzieningen op loopafstand; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; balkon op het zuiden; voorschot stookkosten € 50,— per maand; de woning is in 2007 gerenoveerd

Adv er tienr .: 611994 dver ertten entienr tienr.: Type w oning: woning: etagewoning met lift Beschikb aar : chikbaar aar: omstreeks voorjaar 2012 Kale huur huur:: € 554,71 tot € 732,91 Servic ek o sten: ervicek eko € 44,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 2012 Ink omens eis en: Inkomens omenseis eisen: woningen met een huur onder de € 652,52: maximaal € 33.614 per jaar. woningen met een huur boven de € 652,52: minimaal € 33.614 per jaar, of u hebt aantoonbaar voldoende financiële middelen om de maandelijkse huurprijs te kunnen voldoen. Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 55 jaar en ouder Bij de toewijzing hanteren we de volgende rangorde: 1. Woningzoekenden van 55 jaar of ouder met een zorgindicatie. 2. Huurders van Triada van 55 jaar of ouder. 3. Overige woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Per categorie wordt een selectielijst samengesteld op basis van de (woonduur)punten. Bijz onderheden: ijzonderheden: ruime levensloopbestendige woningen met een woonoppervlak van 70 tot 103 m²; beide complexen bestaan uit 3 woonlagen; de bovenwoningen zijn bereikbaar via een lift; de appartementen hebben allemaal een woonkamer met open keuken en twee slaapkamers; de woningen variëren in afmetingen en indelingen; de badkamer is vanuit de slaapkamer bereikbaar; voor € 37,00 per maand kan een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage worden gehuurd; hier bevinden zich ook de bergingen die horen bij de woningen; er is een binnentuin aanwezig die toegankelijk is voor alle bewoners van de appartementencomplexen

D

Heeft u een zorgindicatie? Reageer dan niet via internet maar met de woonbon uit deze krant.

EPE, Allendelaan 9 8, V egt elarij 98, Vegt egtelarij Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611275 oning: woning: benedenwoning Type w Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 14 september 2011 Kale huur huur:: € 355,20 Servic ek o sten: ervicek eko € 6,38 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1 Bouwjaar ouwjaar:: 1987 Doelgr oep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Doelgroep Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de begane grond; in groene woonwijk; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; gezamenlijke fietsenberging; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het oosten

D

Toege wezen w oningen: oegew woningen: Plaat s Plaats

Adr es dre

Woningt ype oningtype

Adv er dver ertt.Nr .Nr..

HATTEM

Hessenweg 36

eengezinswoning 6112310

Aan anttal s acties reactie

Aan anttal Puntten Pun

28

316

WAPENVELD Eessenkamp 1

eengezinswoning 611236

13

104

HEERDE

De Zeis 24

bovenwoning

611237

8

628

HEERDE

Duisterestraat 5

eengezinswoning 611238

9

294

EPE

Willem van Oranjestraat 32 benedenwoning

611224

19

80

EPE

Scheperstraat 53

bovenwoning

611234

22

90

EPE

J v Oldenbarneveldstr 12

eengezinswoning 611235

34

95

EPE

Tiendstraat 1

eengezinswoning 611233

55

190

Zie de volgende pagina voor ons overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 30 2

Actueel woningaanbod van Triada OENE, He t Duiv enslag 9 HetDis Duivenslag 9,, Oene TTEM, telhoe ve 14 Gaper slanden HATTEM, Dist elhoev 14, Gaperslanden HA

VAA SSEN, Jasmijns tr aat 86, Hegger enk AAS Jasmijnstr traat Heggerenk

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611272 Type w oning: eengezinswoning woning: Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 4 augustus 2011 Kale huur huur:: € 549,17 o sten: Servic ek € 5,00 ervicek eko Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1962 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: eindwoning; gelegen aan de rand van Oene; oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 11 en 5 m²; de woning is in 2005 gerenoveerd; tuin op het noorden

D

Adv er tienr .: dver ertten entienr tienr.: 611271 Type w oning: woning: benedenwoning aar Beschikb omstreeks 16 september 2011 chikbaar aar:: Kale huur € 484,50 huur:: Servic ek os ten: ervicek eko € 24,86 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1975 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijz onderheden: ijzonderheden: hoekwoning op de begane grond; op loopafstand van winkels en bushalte; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 10, 9 en 6 m²; voorschot stookkosten € 55,— per maand; individuele fietsenberging; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het westen

D

VAA SSEN, Prunusho erk enoor d2 AAS Prunushoff 4 4,, B Berk erkenoor enoord

EPE, B or gs Bor orgs gsttuk 50

Adv er tienr .: 611274 dver ertten entienr tienr.: oning: Type w woning: eengezinswoning Bes chikb aar chikbaar aar:: omstreeks 2 augustus 2011 Kale huur huur:: € 464,59 Servic ek o sten: ervicek eko € 5,00 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 2 Bouwjaar ouwjaar:: 1983 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aanttal: 1 of meer personen Ink omens eis: Inkomens omenseis: maximaal € 33.614 per jaar onderheden: Bijz ijzonderheden: tussenwoning; gelegen nabij bushalte en sportvelden; zeer geschikt voor starters; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 11 en 6 m²; tuin op het zuiden

Te koop

C

Stat us w oningz oek enden bij atus woningz oningzoek oekenden ech echttscheidingen Bent u gescheiden of is er sprake van het verbreken van een samenwoonrelatie dan geldt het volgende. Zowel de partner die als eerste uit de woning vertrekt als degene die achterblijft, zijn beiden doorstromer. De puntenberekening vindt plaats op basis van de woonduur in de laatste zelfstandige woning. Dit kunt u aangegeven op de woonbon. Zowel de echtscheiding als het verbreken van de samenwoonrelatie dient door u te worden aangetoond. Bij een samenwoonrelatie moet er sprake zijn van een duurzame relatie. Dit is het geval als u beiden de huurovereenkomst heeft getekend of bij medehuurderschap (bij huwelijk of als het medehuurderschap op verzoek is toegekend). In andere gevallen wordt beoordeeld of er gesproken kan worden van een duurzame relatie. De doorstroomstatus voor degene die de woning als eerste verlaat, geldt maximaal 2 jaar. Bepalend hierbij is de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de GBA. Na deze 2 jaar verandert de status in starter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

Triada [T]huis S ervic e: Servic ervice: Diens sv oor een sscherpe cherpe prijs Diensttverlener erleners voor Zoekt u een glazenwasser, tuinhulp, verhuishulp, huishoudelijke hulp of andere klushulp? Dan is Triada Thuis Service vast iets voor u. Want hoe vindt u snel een vertrouwde dienstverlener voor een scherpe prijs? Dat kan geregeld worden! Bel gewoon de Triada Thuis Service en kom in contact met de juiste man of vrouw voor de klus: 0900-202 99 99. En u kunt dat nummer altijd (24/7) bellen!

IN PRIJS

Goed onderhouden tussenwoning met stenen berging. De achtertuin is op het noord-westen gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1970. De woning is bijna geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi HR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 154 m².

VERLAA

GD

VR AA GPRIJS VRAA AAGPRIJS GPRIJS:: 2.500 k.k. € 18 182.500 Aan vaar ding: in o verleg anv aarding: ov

Zonder binding Begane gr ond grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken (8 m²) met vaste kast en voorzien van eenvoudige keuken in lichte kleurstelling; woonkamer (24 m²), verdeeld in twee ruimtes via een wand. 1e v er dieping ver erdieping Overloop met een vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²), waarvan 2 met een vaste kast; eenvoudige badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. 2e v er dieping ver erdieping zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderkamer met dakraam en CV-opstelling.

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoe ft geen binding ((maat hoeft maats off maat s chappelijk o onomis ch e hebben me economis onomisch ch)) tte mett de gemeen gemeentte ec waarin de w oning is gelegen. Iedereen kan woning dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Woningaanbieding tijdens vak an tie akan antie Gaat u op vakantie en heeft u onlangs gereageerd op een woning? Zorg er dan voor dat iemand voor uw post zorgt. Als wij u namelijk een woning aanbieden, moet u voor een bepaalde datum reageren of u de woning wilt. Reageert u niet voor die datum dan gaan wij ervan uit dat u geen interesse heeft en krijgt de volgende op de selectielijst de woning aangeboden.

Sneller en gemakk elijk er ?V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 31 2

GEFELICITEERD! Krijgen Heerde en Wapenveld ook glasvezel? U mag het zeggen. Hattem heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven. Ook Heerde en Wapenveld krijgen de kans om te kiezen voor een glasvezelnetwerk. Vanwege het succes in Hattem heeft Reggefiber voldoende vertrouwen in het project en wil ze de inwoners van Heerde en Wapenveld een laatste kans bieden. Daarom heeft Reggefiber de inschrijfperiode verlengd tot 17 juli 2011. Kijk voor meer informatie over het aansluitgebied en de verschillende serviceproviders op www.eindelijkglasvezel.nl/heerde.

Schrijf u ook in

v贸贸r 17 juli.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 32

Cheque voor KWF

Broemritten voor senioren

ZALK- Chr. Brassband Excelsior Zalk organiseert woensdag 6 juli als afsluiting van het muziekseizoen een zomeravondconcert op het Kerkplein in Zalk. Alle onderdelen van de vereniging, het A- en B-orkest en de blokfluitgroep zullen deze avond optreden. Aanvang van het concert is om 19.45 uur. Het concert is een afwisselend

programma met veel aandacht voor lichte muziek, maar ook voor originele brassbandmuziek. De muzikanten van het A-orkest treden deze avond op onder leiding van haar dirigent Rieks van der Velde. Het B-orkest, onder leiding van Roland de Wilde en de sinds kort opgerichte blokfluitgroep is onder leiding van Silva Soepboer.

REGIO- Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met de ouderenbonden ANBO en PCOB en SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe broemritten. Op woensdag 28 september worden de broemritten georganiseerd in Vaassen bij de Rank aan de Torenstraat in Vaassen en op donderdag 29 september in Epe bij De Keet van Heerde aan de Eperweg 55 in Heerde. De broemritten zijn bedoeld om de kwaliteit van de rijvaardigheid te testen en is bedoelt voor mensen van 50 jaar of ouder. Deze mensen hebben in de meeste gevallen al tientallen jaren een rijbewijs. Maar die lange ervaring is tegelijkertijd een vriend en een vijand. Immers, heel ongemerkt sluipen er routines in de rijstijl en met die routines de nodige fouten. Tel daar nog eens bij op dat de wegen en de kruispunten zoveel ingewikkelder zijn geworden, dat er heel wat nieuwe verkeersregels bij zijn gekomen en dat het verkeer over het algemeen veel agressiever is geworden dan vroeger. Veilig Verkeer Nederland biedt de mogelijkheid om een rijvaardigheidstest te doen, de zogenaamde BROEM test (BROEM is Breed overleg Ouderen En Mobiliteit). Het programma bestaat uit een theorieles welke ’s morgens wordt gegeven. Na de lunch gaat men met een ervaren instructeur, in de eigen auto, de weg op. Na de rit bestaat nog de mogelijkheid om oren- en ogen te laten testen door de audiciën en opticiën. Dit geheel op vrijwillige basis. Het is beslist geen examen en heeft geen consequenties voor het al of niet verlengen van het rijbewijs. Na inschrijving ontvangt men nadere informatie m.b.t. deze BROEMRIT. Deelname aan deze rijvaardigheidsrit kost, indien u lid bent van VVN of van een ouderenbond 5 euro per persoon. Niet-leden betalen 10 euro per persoon. Indien u gebruik wilt maken van de lunch dan komt er nog een bedrag van 5 euro per persoon bij. Aanmelden kan vóór 15 augustus bij SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe. Dagelijks telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 12.30 uur op tel. 0578620988. U kunt ook binnenlopen op het kantoor aan de Stationsstraat 25 in Epe.

WAPENVELD- Het 3e gemengde team t/m 17 jaar van tennisvereniging Wapenveld is met een compleet nieuw tenue gesponsord door IJzerman Antiek uit Wapenveld en Eendenmesterij Hendrikse-Roos

uit Heerde. Het team, bestaande uit Monique Hendrikse, Laura Andeweg, Lotte Nicolai, Arne-Jan IJzerman, Jamy Roos en Stefan Herfkens eindigde in de voorjaarscompetitie op een verdienstelijke

2e plaats. Trainer Marcel Schiphorst bedankte namens de vereniging en het team Jan IJzerman voor de sponsoring. Op de foto ontbreken 2 speelsters van het team, nl. Laura Andeweg en Lotte Nicolai.

HEERDE- Maandagmiddag mocht Teuntje Rietberg een bedrag van 1770 euro voor het KWF in ontvangst nemen van Bé en Fenny van Ark. Dit bedrag werd bijeen gebracht tijdens de opening van Meet & Eat brasse-

rie van De Keet van Heerde. “Langs deze weg willen we iedereen nog eens hartelijk danken voor hun gift, voor de verdere cadeaus en prachtige bloemen die we mochten ontvangen”, laten Bé en Fenny weten.

Glaskunstroute in Epe EPE- Zolang de glastentoonstelling in Kasteel Cannenburch loopt (tot 10 juli) kan de argeloze voorbijganger in het centrum van Epe in een aantal etalages kunstwerken aantreffen die verwijzen naar die glastentoonstelling. Bij Huijssoon Juweliers en Zeilstra Optiek aan de ene kant en bij Mulder Mode en Mooi aan de andere kant is een hele cluster van glaskunst te zien. Het varieert van de stevige massief glazen kunst van Han de Kluijver tot het teer aandoende, maar toch ook erg stevige “goud”glas van Harry Ravers, en van de gefusede kunst van Lucia Admiraal tot het barokke glaswerk van Bernard Heesen. Om de cluster vol te ma-

ken is bij kapper Peter Wellen in de Willem Tellstraat een amazone van Hans Janssen te zien. Verderop in de Hoofdstraat is bij Fleurinn nog meer fraais te zien, van Karin Wijnand, van wie de Mangrove kunstwerken goed passen in de bloemen- en plantenwereld van de winkel. Maar niet alleen in Epe valt van "losse" glaskunst te genieten. Ook in Heerde (Meijer Wonen) en Apeldoorn (Klein Opticiens) staan glaskunstwerken in etalages opgesteld. En zelfs onder het eten bij enkele restaurants van naam is men niet “veilig”: ook bij ’t Soerel in Epe en bij De Leest en Rossum in Vaassen staan glaskunstwerken in de zaak.

Zomeravondconcert Excelsior Zalk

Historie op de Veluwe herleeft EPE- Op zaterdag 9 en zondag 10 juli is het zover; Historie op de Veluwe herleeft en wel voor de 19e maal. Het is en blijft een oldtimershow in de breedste zin van het woord. Naast de vele tractoren auto’s, trucks, bussen en motoren zijn er ook vele legervoertuigen, stationaire motoren en bromfietsen. De modelbouwclub geeft zaterdag en zondag demonstraties met modelboten en modelauto’s. Daarnaast is er ook een groot marktgedeelte, waar oude ambachten te zien zijn en waar van alles te koop is op hobbygebied. Aan de kinderen is ook gedacht, zij kunnen bussen gooien, sjoelen, grabbelen, etc. en er staat een groot springkussen op het terrein. Daarnaast zal de oude draaimolen van afgelopen jaar ook aanwezig zijn, staat de reuze sjoelbak weer opgesteld in de tent, en dit jaar als extra attractie “Stichting stoompromotie”. Deze attractie zal rond rijden met echte stoommachines op schaal. De

Sparta bromfietsclub en solexclub starten zaterdag vanaf het showterrein een toertocht die ze gaan rijden door de omgeving. Zondag doet de motorclub het showterrein aan voor een tussenstop. Voor het eerst zullen ze een thema hebben: vroeger en nu, van het merk Fiat (tegenwoordig New Holland). Zo kunt u zien hoe de landbouwmechanisatie zich ontwikkeld heeft in de jaren. Verder zullen optreden de “Heuischudders” uit Emst op zaterdag en de “Eper Bloaskapel” op zondag. De entreeprijs is 3,50 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en er is voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar. Het evenement vindt plaats op 9 en 10 juli in de buurtschap Zuuk in de Gemeente Epe aan de Korte Spiekerweg /Zuukerenkweg (e.e.a. wordt duidelijk met borden aangegeven). Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Petanque HATTEM- Twee mixtoernooien werden afgelopen week gespeeld op het boulodrôme van Hattem Petanque. Dinsdag konden de drie mixpartijen net worden afgerond voor het slechte weer losbarstte. Het Bultman toernooi op de woensdagmiddag kon onder heel wat betere omstandigheden worden gespeeld. Na de wedstrijden konden de volgende winnaars bekend gemaakt worden. Uitslag

dinsdagavond: 1e Bennie Wassink, 2e Ton Visser, 3e Dini Boomstra, 4e Gerard Zijlstra, 5e Jan Kalter, 6e Louis Steringa, 7e Henk Kinket, 8e/9e Renze Bosgraaf/Elly Zwolle, 10e John Bronkhorst. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Coby Zijlstra, 2e John Keijl, 3e Luc Eleveld, 4e Marion van de Werf, 5e Sietske Karssing, 6e Gerard Zijlstra, 7e Ben Kort, 8e Maaike Septer, 9e Hans Termaat, 10e Jan Siemens.

Met Buurtbus van ’t Harde naar IJssel

VELUWE- Buurtbus lijn 514 en 502 rijden sinds 2006 een “uursdienst” over de Oost Veluwe. Lijn 514 rijdt met 2 bussen van ‘t Harde naar Wezep via Hoge Enk, Elburg, Oosterwolde, Oldebroek en ’t Loo en terug. Start 7.00 tot 19.15 uur. Lijn 514 geeft aansluiting op de treinen in ’t Harde en Wezep. Buurtbus lijn 502 rijdt van Vorchten naar Wezep via Veessen en Heerde en terug. Start 7.25 tot 19.30 uur. Lijn 502 geeft aansluiting op de trein in Wezep en in Heerde op de buslijndienst Apeldoorn-Zwolle (Veluwelijn). Beide bussen, lijn 502 en 514 treffen elkaar op het hele uur in Wezep en geven hierdoor een goede overstapmogelijkheid. In de buurtbus is betalen met de OV-chipkaart nog niet mogelijk. De Buurtbussen hebben een eigen kaartsoort; deze is voor alle buurtbussen hetzelfde. Bij het overstappen op een andere buurtbuslijn moet een nieuw kaartje gekocht worden. Buurtbussen stoppen bij haltes onderweg, maar ook op het platteland als u de hand opsteekt. Dit moet wel op een veilige plek waar de bus gemakkelijk kan stoppen. Chauffeurs komen allen uit de regio waar de bus rijdt en kunnen u allerlei informatie geven over de streek waar de bus doorrijdt. Dienstregelingen liggen in openbare gebouwen, bij VVV’s,

vakantieparken en campings aan de routes. Kosten: enkel: 1,80 euro; enkel reductie: 1,10 euro; 4 ritten: 5,70 euro; 4 ritten reductie: 3,40 euro. Als u heel vaak met de buurtbus rijdt kunt u ook een 10 rittenkaart kopen. Haltes lijn 514: 1 bus: elk héél uur ’t Harde >Hoge Enk (Dorpshuis)>Elburg (centrum, de Voord) >Oosterwolde (Dorpshuis) >Oldebroek (centrum) >’t Loo (Landal vakantiepark) >Wezep. Bus 2 rijdt elk héél uur van Wezep naar ’t Harde. Om elk uur + 30min. Komen ze elkaar tegen tussen Elburg en Oosterwolde. Deze lijn rijdt tussen 7.00 en 19.00 uur. Haltes lijn 502: elk uur + 30min.: Vorchten (dorp) >Veessen (Sporthal/Kerk) >Heerde (Wendhorst-Dorp-Busstation-Heerderstrand) >Wezep: elk héél uur van Wezep >Heerde >Veessen (IJsselzicht met voetveer over IJssel) >Vorchten (pontveer Wijhe). Deze lijn rijdt tussen 7.25 en 18.30 uur. Informatie lijn 514: secretariaat@lijn514.nl, tel: 0525683168 of www.lijn514.nl. Informatie lijn 502: tel. 0578-631459 of 0578-631322 zie ook openbaar vervoer 9292. Overige Buurtbussen die vlakbij rijden, maar geen overstap bieden zijn lijn 506 “ZalkWilsum” en 563 “Wijhe-Raalte (via Broekland).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 33 2

G.v.d. Maten

Installatiebedrijf Gasservice

Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

WIJ MAKEN RUIMTE VOOR ONZE WINTERCOLLECTIE

SLA UW SLAG!!! Stoer-Schoon-Stil en Fashionable

Ebretti elektrische scooters

NU

LAATSTE ZOMERMODE OP VOOR DAMES EN HEREN O P =

50% 60% 70%

1e stuk

Nederlands merk van hoogwaardige kwaliteit. Verkrijgbaar in 18 super mooie kleuren en 12 verschillende

2e stuk

zadelprints! Voor meer informatie of wil je wel eens een testrit maken?

3e stuk

Ga naar www.bbhwelsum.nl en stuur een e-mail, of bel 0570-560083 / 06-53497781

met uitzondering van basis artikelen en nieuwe wintermode. Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl

Speciaalzaak in dames- en herenmode.

Dorpsstraat 39-41, 8181 HN Heerde. Tel. 0578-691573. E-mail: info@modehuisdekker.nl Internet: www.modehuisdekker.nl

Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl 35,176+23 9$1'(50267

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140

Openingstijden: Maandag Gesloten Dinsdag 9.30-17.30 Woensdag 9.30-17.30 Donderdag 9.30-17.30 Vrijdag 9.30-17.30 Zaterdag 9.30-17.00


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 34

Doorstart Deltion Educatie in Heerde

Activiteiten Runningclub Heerde HEERDE- Deze zomer is er speciaal voor de lange afstandshardlopers een mooi programma opgesteld. 17 juli, 9.30 uur Tongerense heideloop (18 km). Start bovenaan “De Knobbel” aan de weg ‘t Harde=>Epe. (Legerplaats Oldebroek). 31 juli 9.30 uur Twee Verenloop (halve marathon) met 2 veerboten. Start bij Het Engelse Werk (Zwolle bij de oude IJsselbrug). 28 augustus 8.00 uur Veluwe marathon van Kootwijkerzand=>Heerde (42.195m). Verzamelen bij De Kiosk aan de Elburgerweg te Heerde. Klik voor meer informatie op www. runningclubheerde.nl of bel tel. 06-17383958. Aanmelden kan via: runningclubheerde@ gmail.com.

Winterseizoen SWH

HEERDE- Deltion Educatie is verhuisd van de Griftstraat in Heerde naar het dorpshuis in dezelfde plaats. Afgelopen woensdag vond de laatste les plaats in het oude gebouw. Joke Scholten-Nijman,lerares Educatie,vertelt: “Vanaf 6 september starten de cursussen in het Dorpshuis in Heerde. De laatste les was een bijzonder moment. Na ruim twintig jaar hebben we met enige weemoed afscheid genomen van onze vertrouwde plek. Enkele cursisten hebben alvast een kijkje

genomen op de nieuwe locatie. De reacties waren positief.” Deltion Educatie biedt voor alle leeftijden verschillende cursussen aan. Te denken valt aan Computervaardigheid, Nederlands, Nederlands voor anderstaligen en Rekenen. Instromen is het hele jaar mogelijk. De duur is afhankelijk van de leerwens en het tempo. De cursussen zijn gratis. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Deltion College, tel. 038-8503000 of kijken op www.deltion.nl.

HATTEM- In de zomervakantie wordt het programmaboekje voor het winterseizoen huisaan-huis verspreid. Natuurlijk geeft Stichting Welzijn Hattem alvast graag een voorproefje op wat er allemaal komen gaat. Een aantal bijzondere activiteiten uit het aanbod voor volwassenen en kinderen wordt hierbij alvast aangekondigd. Want voor wie al enthousiast is en zeker wilt zijn van een plekje, is het vanaf nu mogelijk om in te schrijven. Dit kan bij Stichting Welzijn Hattem, kantoor in De Marke (Daendelsweg), tel. 038-4432881 en info@swhattem.nl.

Feestelijk Zomerconcert EPE- Op woensdag 13 juli geven Noortje van Middelkoop en Harm Hoeve een feestelijk zomerconcert op panfluit, orgel en piano in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat 193 te Epe. Deze avond spelen ze werken van hun nieuwe cd “Festivo”. Het programma bestaat uit diverse stijlen en is geschikt voor jong en oud. Harm en Noortje zijn bekende musici, in binnen- en buitenland. Beiden zijn ook regelmatig te zien en te horen bij de uitzendingen van Nederland Zingt. Al vele jaren worden Harm en Noortje als begeleiders gevraagd bij koren. Daarnaast zijn ze ook vaak samen in hun instrumentale concerten te beluisteren. Dit jaar komt hun vierde cd uit, getiteld “Festivo”. Noortje studeerde onder andere bij de wereldberoemde panfluitist George Zamfir. Het repertoire van “Festivo” bestaat uit licht klassieke werken, geestelijke hymns, populaire melodieën en traditionals. De cd begint met het bekende Halleluja van Handel met orgel, panfluit en pauken, gevolgd door het stuk “In His love”. Harm en Noortje spelen eveneens werken van Bizet zoals het duet uit “De Parelvissers” en de Toreador Grand March. Ook het Highland Cathedral, dat vaak op een militaire taptoe door doedelzak gespeeld wordt, is op geheel eigen wijze vertolkt. Het slotnummer van de cd is “Sylvia” van

de dwarsfluitist Thijs van Leer. Tijdens het concert in Epe zullen Noortje en Harm veel van deze muziek laten horen, afgewisseld met enkele orgelsolo’s. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is 9 euro voor volwassenen. Kinderen t/m 12 jaar betalen 4 euro en een gezinskaart kost 28 euro (maximaal 2 volwassenen). De kaarten zijn vanaf 19.15 uur verkrijgbaar aan de kerkzaal. Dit concert is onderdeel van een zomerserie die Noortje en Harm in juli door het hele land maken. Meer informatie over de andere data en locaties is te vinden op: www.noortjevanmiddelkoop.nl en www.harmhoeve.nl.

Iza verkoopt meeste krentenbollen

Tennis = Feest

HEERDE- Om de verenigingskas te spekken heeft Pegasus in samenwerking met Echte Bakker Rebel een krentenbollenactie gehouden. De meeste krentenbollen zijn verkocht door Iza Steunenberg. Terwijl Iza in Veessen van het mooie weer genoot, werd ze door haar trainster verrast met een cadeautje voor deze geweldige prestatie.

Dagtocht naar Marknesse Foto: fotografie Erik Peek (Airvideo) HEERDE- Tennis = Feest was het thema tijdens het Digital Dynamics Jeugdtoernooi, gehouden op de Bornerenk in Heerde. Dit thema was niet zomaar gekozen, voor de 5e maal organiseerde de HLTC in samenwerking met Digital Dynamics het open jeugdtoernooi. Het 1e lustrum is een echt tennisfeest geworden, met een recordaantal inschrijvingen van 127 en in totaal 2494 games gespeeld. Naast het wedstrijdprogramma was er een uitgebreid activiteitenprogramma. Het beste van 5 jaar was bij elkaar gebracht en de feestcommissie had ook nog nieuwe activiteiten bedacht. Niet weg te denken zijn o.a.: het verse schepijs, de snelheidsmeter, de stand van Rein Hogeboom. Nieuw dit jaar waren de knutselhoek waar meegekomen broertjes

en zusjes zich prima vermaakten en de Tri-tennis, beschikbaar gesteld door Digital Dynamics. Ook de versiering mag niet onvermeld blijven. Primeur dit jaar was dat belangstellenden het toernooi konden volgen op twitter, DD_ jeugd. Elke dag werd er dan ook door de feestcommissie, spelers en ouders, getwitterd. De winnaars in de verschillende categorieën werden verrast met een beker en mooie tenniskleding. Daarnaast kregen de 4 eerste spelers per categorie punten voor de Rabobank NOV Jeugdtennistour. De winnaars van het toernooi zijn: MD17; 1 Maaike Bosman+Kim Koers, T.V. Wapenveld, JD17; 1 Lars Eltingh+Rutger Hof, T.V. Epe, ME17; 1 Kimberley Kleiboer, Heerder L.T.C., JE17; 1 Jeroen Palm, T.V. Wapenveld, ME14; 1 Emma

de Jonge, Z.L.T.B., JE14; 1 Mathijs Bos, T.V. Epe, MD12; 1 Laura v.d. Belt+Lous-Sanne Boele, T.V. Epe, JD12; 1 Ivan Roelofs+Daniel Smits, T.V. Epe, ME12; 1 Maartje Bruggert; T.V. Wapenveld, JE12; 1 Willem Salet, T.V. PAF, MD10; 1 Pascalle Smit+Anouk van der Windt, Heerder L.T.C., ME10; 1 Brechtje Schipper, T.C. ‘91 Stadshagen, JE 10; 1 Willem Salet, T.V. PAF. De sponsors die het toernooi dit jaar ondersteunden waren: Digital Dynamics (hoofdsponsor), Yvonne’s kinderboetiek, Erik Peek Fotografie (Airvideo), P&H Verhuur, Eltingh Haarhuis Tennis & Events, Hogeboom Sport, Het Heerder Fruithuis, Banketbakkerij Kamphorst, Plus Van den Hoven, Slagerij Van Guilik, Limburgia en Veldhuis Verzekeringen.

HATTEM- Stichting Welzijn Hattem organiseert ook deze zomer een reeks dagtochten voor 55+-ers. Op donderdag 28 juli vindt alweer de vierde dagtocht plaats, naar Klein Afrika en de Lavendeltuinen in Marknesse. Klein Afrika is een galerie en beeldentuin met Afrikaanse kunst. Zo is er een ruime collectie aan stenen beelden uit Zimbabwe te zien, van traditioneel Afrikaans tot modern en abstract. Naast beelden zijn er ook schilderijen, houtsnijwerken, batiks en diverse muziekinstrumenten uit verschillende delen van Afrika te zien. Bij mooi weer is er ruimte voor versgebakken appeltaart en koffie of thee op het buitenterras. Ook is er ruimte om een eigen lunch te nuttigen. Na het bezoek aan Klein Afrika begint het bezoek aan de Lavendeltuinen. Te midden van 10 hectare lavendel worden de verschillende aspecten van deze veelzijdige plant vertoond. Een wandeling door

de tuinen is ontspannend en een prikkeling voor de zintuigen. In het midden van de velden is een verhoogd uitkijkpunt met een fantastisch uitzicht. Ook is de winning van etherische olie te zien. Leuke souvenirs zijn in het winkeltje te verkrijgen. Aan het einde van de middag is het tijd voor koffie of thee met een lavendel petit-four. Vertrektijd: 10.15 uur, terugkomst circa 17.15 uur. Bijdrage: 21 euro inclusief vervoer, entrees, koffie of thee, gebak. Aanmelden kan tot 14 juli via Stichting Welzijn Hattem, tel. 038-4446296, 038- 4432881 of info-senioren@swhattem.nl. Andere reisjes die nog op het programma staan zijn een bezoek aan de Levenstuinen en natuurpark het Aardhuis met herten, zwijnen en roofvogels (10 augustus) en tot slot een middag naar bijzondere musea en rondwandeling in Elburg (25 augustus). Het seizoen wordt afgesloten met een diner (15 september).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 35 2

Bezoek ook eens: eens: www.vanhuffelen.nl www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Autobedrijf vanHuffelen Huffelen Ford X, nieuw, geheel compleet ...... 11.250,Ford Ka Ka1.3i 1.3 Titanium extra’s .......................................................... ‘07 Ford Ford Ka Ka1.3 1.3iextra’s extra’s........................................................... ................................................... 2x ‘07 ‘06 Ford 2x ‘06 Ford Ka Ka 1.3i 1.3 extra’s Briels, ..................................................... extra’s ................................................ ‘04 Ford extra’s ................................................. ‘04 Ford Ka Ka 1.3 1.3Briels, Collection ...................................................... ‘01 Ford Ka 1.3 Collection ...................................................... ‘01 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ................................................... ‘98 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .................................................... ‘98 Ford Fiesta, 5-drs., nieuw, compleet ........................ 12.750,Ford Fiesta, 5-drs., nieuw, compleet .......................... 12.750,Ford Fiesta Fiesta1.3i 1.3iFutura Futuraextra´s extra´s, 3/drs. ............................. ´08 ´08 Ford .......................................... Ford Fiesta Fiesta1.25i, 1.25i,5-drs., 5-drs.,................................................... .................................................. ‘09 ‘09 Ford Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3-drs., ..................................... ´06 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3-drs., ....................................... ´06 Ford Fiesta 1.3i Futura. 3-drs., ........................................ ´04 Ford Fiesta 1.3i Futura. 3-drs., .......................................... ´04 Ford Fiesta Fiesta1.3 1.3iAmbiente Futura 5/drs. ‘05 Ford 5-drs.,.......................................... ....................................... ´04 Ford 5-drs., ............................................. 2x ‘03 Ford Fiesta Fiesta1.4i 1.3 FE Ambiente 5-drs., ..................................... ´04 Ford FE, extra´s ................................... Ford Fiesta Fiesta1.4i 1.4i5-drs., FE 5-drs., .......................................... 2x ´02 ‘03 Ford Ford Fiesta Fiesta1.3 1.4iClassic 5-drs., ..................................................... FE, extra´s ................................. ‘02 ´02 Ford Fiesta 1.3 Collection ................................................. ‘99 Ford Fiesta 1.3 Classic .................................................... ‘02 Ford ...................................................... Ford Fiesta Fiesta1.3i 1.3 3-drs., Collection, 3/drs. ..................................... ´98 ‘99 Ford ed., 5-drs., ....................................... ‘07 Ford Focus Fiesta2.0i 1.3iRally 3-drs., ..................................................... ´98 Ford Focus 1.6i Futura, 5-drs., .......................................... ´07 Ford Focus 2.0i Rally ed., 5-drs., .................................... ‘07 Ford Focus Futura 1.6i, 5-drs., .......................................... ‘05 Ford Focus Focus1.6i Futura 1.6i, 5-drs., ‘05 Ford Titanium, 5-drs., ........................................ ....................................... ‘07 Ford Focus Focus1.6i 1.6iFutura Titanium, 5-drs., ..................................... ´05 ‘07 Ford 5-drs., ........................................... Ford Fusion Focus 1.4i 1.6i Futura+ Futura 5-drs., ......................................... ‘06 ´05 Ford ................................................... Ford Fusion Fusion 1.6i 1.4iLuxery Futura+ .................................................. ‘03 ‘06 Ford ..................................................... Ford Focus Fusion1.6i, 1.6i5-drs., LuxeryFutura, ................................................... ‘03 Ford extra’s .............................. ‘04 Ford Focus 1.4i, 3-drs., ..................................................... ´99 Ford Focus 1.6i, 5-drs., Futura, extra’s ........................... ‘04 Ford Ford Focus Focus1.4i 1.4i,sedan 3-drs.,...................................................... .................................................... ‘03 ´99 Ford .................................. 2x ‘01 Ford Focus Focus1.6i 1.4i5-drs., sedanCollection ..................................................... ‘03 Ford BNS ............................... Ford Focus Focus1.6i 1.6isedan 5-drs.,Titanium Collection ............................... 2x ‘08 ‘01 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ............................................... ‘03 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS .............................. ‘08 Ford Focus 2.0i Ghia automaat ......................................... ‘04 Ford Mondeo Focus 1.6i .............................................. ‘03 Ford 1.8iCE, 1255-drs., pk, Futura, 5-drs., ........................... ‘03 Ford Astra Focus1.6i, 2.0i5-drs. Ghia automaat ........................................ ‘98 ‘04 Opel ....................................................... Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Futura, 5-drs., ......................... ‘99 ‘03 Rover 45 1.6i sedan .......................................................... Opel Corsa 3/drs. extra´s ..................................................... ‘02 Suzuki Swift 1.2i, 1.3, 5-drs., ......................................... ´08 Opel Astra 1.6i, 5-drs. ...................................................... ‘98 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., .............................................. ‘99 Rover 45 1.6i sedan ......................................................... ‘99 Renault Twingo 1.2 .................................................. 2x ‘02´01 Toyota ........................................................... SuzukiAygo Swift5-drs., 1.3, 5-drs., extra´s ....................................... ‘07 ´08 VW Fox 1.2, ................................................. 3-drs., .............................................. ‘07 ‘99 Peugeot 206extra’s, 1.1i XNairco VW PoloTwingo 1.6, 3-drs., .......................................................... ‘97 Renault 1.2 .................................................. 2x ‘02´01 Toyota Aygo 5-drs., ......................................................... ‘07 Stationwagon VW Fox 1.2, extra’s, airco ............................................... ‘07 Ford Mondeo 125......................................................... pk, Combi, Champion .................... ‘06 VW Polo 1.6,1.8i 3-drs., ‘97 Ford Mondeo CE combi .................................................... ‘05 Ford Mondeo FE Combi .................................................... ‘01 Stationwagon Ford Focus 1.6i Combi Comfort, ................... nieuw 20.200,Ford Focus Mondeo 1.8i 125Fuel pk, Combi, Combi, extra´s Champion ................... ‘08 ‘06 Ford 1.8i Flexi ......................... Ford Focus Mondeo CE combiCombi, .................................................... ‘05 Ford 1.6i TiVTC, extra’s .............................. ‘06 Ford Focus Focus1.6i 1.8iCombi Flexi Fuel Combi, extra´s ....................... ´06 ‘08 Ford Trend ............................................ Ford Combi ................................................ Ford Focus Focus 1.6i 1.6iCE TiVTC, Combi, extra’s ............................ ´05 ‘06 Ford CETrend Combi Diesel ............................. ‘05 Ford Focus Focus 1.8 1.6iTDDi Combi ........................................... ´06 Ford Connect 1.8 TDCi, lwb, ................................. ´05 Ford Transit Focus 1.6i CE Combi ............................................... ´05 Ford Combi ................................................ Ford Focus Focus 1.6i 1.8 CE TDDi CE Combi Diesel ........................... ‘03 ‘05 Ford Trend 1.8 Combi ............................................ Ford Focus Transit1.6i Connect TDCi, lwb, ............................... ´00 ´05 Ford Focus 1.6i Combi, ..................................................... ´99 Ford Focus 1.6i Trend Combi ........................................... ´00 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .......................................... ´07 Ford Focus ´99 Peugeot 4071.6i SWCombi, Combi .................................................... 2.01 extra´s ................................ ´06 Opel Astra ......................................... ´07 Peugeot 3071.8i SWCombi, Combiextra´s Premium .................................... ‘05 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ............................... ´06 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................... ‘05

Autobedrijf van Huffelen Huffelen

- Ook voor voor alle alleschade schadereparaties reparaties - Onderhoud voor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle allemerken merken - APK Keurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting - Verkoop en enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuweFord Ford modellen modellen - Airco Service Service Brugstraat 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 Brugstraat4,4,8181 8181VH VH Heerde. Tel. 0578-692924. E-mail: E-mail:info@vanhuffelen.nl info@vanhuffelen.nl

Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur, 13.00-18.00 uur. Geopend: uur. Zaterdag: Zaterdag:10.00 10.00- 17.00 - 17.00

25 jaar

Slagerij van van Guilik Guilik Slagerij Tel. 038-4217437 www.slagerijvanguilik.nl Heerde - Zwolle

BBQ Jubileumaanbieding Wat krijgt u bij onze ALL-IN BBQ aanbieding: 12 Soorten vlees:

(5 stuks per pers.)

* shaslick

* bbq-worst

* kipburger

* peper-biefstuk

* speklapje gemarineerd

* toscaanse kipfilet

* varkenshaassate

* bbq-karbonade gekruid

* zalmshaslick

* voorgebraden hamburger

* kipsate

* garnalenspies met knoflookmarinade

Al het bbq vlees wordt per soort verpakt in speciale anti-lek hygiene bakken. Deze zijn voorzien van stickers met daarop de inhoud, ingredienten en t.h.t. datum!

Kruidenboter

3 Soortensalades: * scharrel-ei salade * rundvlees salade

Bestek:

* Joppie salade

Per persoon: 2 borden, 2 messen en 2 vorken

4 Soorten saus:

van zeer hoogwaardig

* satesaus (kant en klaar)

kunstof. Dit bestek kan in

* knoflooksaus

de vaatwasser en zelfs in

* chilisaus

de magnetron!

* cocktailsaus

Servetten bedrukt met ons logo!

Vers afgebakken stokbrood:

Bbq of Megapan:

Het stokbrood wordt geleverd

Naar eigen keuze een

met uitleen-

rvs bbq of megapan

* broodmes

(of beide). Incl. zeer

* broodplank

professionele bbq tangen-

* broodmand

set en incl. gasverbruik

Koelaanhanger: Wij hebben maar liefst 5 nieuwe koelaanhangers tot onze beschikking! Speciale prijs voor de bbq van 50 personen of meer 50,00 per dag (=24 uur)

Brengen en Ophalen: Het brengen van uw BBQ bestelling door onze eigen transportdienst kost u 15,00 brengen en 15,00 voor het ophalen. Voor alle voorwaarden en info zie: www.slagerijvanguilik.nl

Schoonmaken: Het schoonmaken van de door u gebruikte BBQ of PAN kunt u met een gerust hart aan ons overlaten voor slechts 15,00 per stuk

Wegens enorme drukte alleen mogelijk bij min. 40 personen!!!

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras-, perkplanten en super grote vaste planten! Vijgen, kiwi, goji, bessen, frambozen, granaat, druivenstruiken v.a. ..................................................... 4,75 Hortensia supergroot ................................................... 7,50 Geraniums nu ............................................................... 0,85 Bos Zonnebloemen ...................................................... 2,45 Hibiscus struik v.a. ...................................................... 2,50 Perkplanten v.a. ........................................................... 0,13 Vaste planten v.a. ......................................................... 0,75 Rozen, struik/klim/stam v.a. ........................................ 2,00 Lavendel, diverse soorten v.a. .................................... 0,80 Vlinderstruik ................................................................ 2,95 Bolcatalpa v.a. ........................................................... 27,00 5 zak potgrond à 40 ltr., rhp-gekeurd ........................ 11,00 Orchidee, 2 tak, v.a. ..................................................... 5,50 Tuinaarde 10 zak à 25 ltr. ............................................ 9,75 Koemestkorrel 20 ltr. nu .............................................. 5,50 Volop groente-, bloemzaden, groenteplanten en aardbeiplanten.

Bekijk ons uitgebreide assortiment laan-, lei- en bolbomen, coniferen, laurier, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, meststoffen, potgrond, potterie, gewasbescherming, manden, tuinhout, etc.... ook op aanvraag.

Laat u verrassen door landelijke en creatieve zomerarrangementen en -decoratie. Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za. 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

IJSBUFFET

Onze speciale 2011 jubileumprijs € 12,50 p/p kinderen

4 soorten heerlijk

Italiaans kwaliteits ijs:

Diverse versieringen:

Vanille

Aardbei

Nootjes dip

Banaan

Malaga

Feestdip

wordt geleverd in gloednieuw

Hagelslag dip

rvs ijsmeubel (Carpigiani)

Garneerwafeltjes

Diverse soorten

Luxe bekers

dessert saus:

Glasheldere coupe

Chocolade

bekers (kunststof)

Framboos

en ijslepel voor iedere

Aarbei

persoon

€

6,25 en onder de 20 pers onen rekene n wij 1,00 toes lag p/p

€

U HOEFT ALLEEN HET DRINKEN TE NOG VOOR DE REST DOEN W ZORGEN, IJ VOOR U

Prijs van het ijsbuffet is € 3,75 p/p* * Alleen in combinatie met onze BBQ aanbieding !!!

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

www.heerdeonline.nl

Voor al uw : VERF: SIGMA – SIKKENS – WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS – FIGUUR – SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER – VOCA - DUTCH Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid. Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 – 620615

Telefax 0578 – 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 36

Boerenbruiloft

Musical groepen HATTEM- Onder enthousiaste begeleiding van twee docentes wordt een musical ingestudeerd. Daarna volgt de uitvoering op het podium in de theaterzaal van De Marke. Op het programma staan dansen, zingen en toneelspelen. Op deze manier leren de kinderen alle vaardigheden van een musical. Uiteraard is er ook tijd om gezellig samen iets te drinken. Doelgroep 4-8 jaar.

Locatie: Jongerencentrum Access op dinsdag van 16.00- 17.00 uur. De musicalgroep start op 1 november. De kosten zijn 39 euro voor 12 lessen. De doelgroep 8-12 jaar start op maandag 26 september van 18.30- 19.30 uur. Kosten 49 euro voor 16 lessen. De doelgroep 12+ start op dinsdag 17 januari van 19.00- 20.00 uur. Kosten: 54 euro voor 18 lessen.

Open Imkerijdag

WAPENVELD- Het jaarlijkse buurtfeest van de Blauwe BeltwegHondenbergseweg werd onlangs gevierd met een ouderwetse boerenbruiloft. De genodigden kwamen allemaal in boerenkledij. Op de foto ziet u enkele buren en het bruids-

paar Mans en Jansje. Het werd een vrolijke avond die begon met koffie met krentenwegge, gevolgd door een barbecue en griesmeel toe. Ter opluistering zong Arend Kers, bekend van het Wapenveldse piratenkoor de zingende padd´n, nog

enkele meezingers. Hij werd daarbij begeleid op de accordeon door Albert Jonker. De buren hielden een traditionele strobalendans die voor veel hilariteit en bijna natte broeken zorgde. Kortom: een avond met veel plezier voor jong en oud.

Overheid, Onderwijs en Ondernemers slaan de handen ineen VELUWE- Afgelopen week vond op uitnodiging van het Noord Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) een symposium plaats over de toekomst van de Noord Veluwe. Tijdens de avond bleek dat er een grote bereidheid is om gezamenlijk op te trekken in het profileren van de regio als ideale plaats om te wonen, te werken en te leven. Prof. dr. Boekema, deskundige op het gebied van regionale economie, was uitgenodigd om eens kritisch naar de regio te kijken. Zijn advies was duidelijk: “Kies voor een scherpe positionering van de regio. Van belang is het om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Het gaat om inhoud en samenspel”. Ook werd

betoogd dat het goed is om gebruik te maken van de sterke merken die al aanwezig zijn in de regio. Een aantal van die sterke merken waren vertegenwoordigd in het panel. De directeuren van het Dolfinarium, Zorgroep Noordwest-Veluwe, Landstede, Shimano en burgemeester Van Hemmen als voorzitter van de Regio Noord Veluwe, gaven tijdens de avond reacties op de inbreng van professor Boekema en de aanwezigen in de zaal. De regio was sterk vertegenwoordigd. Zo waren bestuurders van gemeenten aanwezig, maar ook bedrijvenkringen van Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kamer van Koophan-

del en VNO-NCW Noord Veluwe gaven acte de presence. De eensgezindheid was groot om met elkaar aan de slag te gaan met de sterke punten van de Noord Veluwe zoals recreatie, techniek en ondernemerschap. In de komende periode zal een aanjaagteam samengesteld uit overheid, onderwijs en ondernemers de verdere uitwerking van de agenda voor de toekomst ter hand nemen. NVOO voorzitter Henk van Bruggen toonde zich na afloop dan ook tevreden: “Ik denk dat we hier vanavond een goed basis gelegd hebben voor een intensieve samenwerking in de regio, waarmee we flinke stappen vooruit kunnen maken”.

Uit de hand gelopen ruzie EPE- De politie stelt een onderzoek in naar een uit de hand gelopen ruzie in Epe, tussen een groep tieners en een 40-jarige man uit de plaats. De ruzie in het centrum van Epe, escaleerde in de nacht van woensdag op donderdag 30 juni zodanig dat er bedreigingen zijn geuit en mishandelingen hebben plaatsgevonden. De 40-jarige man is diezelfde nacht nog met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kreeg

rond 01.50 uur de melding van het incident in het centrum van Epe. Ter plaatse bleek dat er ruzie was ontstaan tussen de man en een groep van ongeveer zeven jongeren. Vermoedelijk ontstond de ruzie, doordat de man last had van geluidsoverlast die door de groep werd veroorzaakt. De tieners in de leeftijd van 16, 17 en 18 jaar uit Epe, vierden die nacht namelijk een examenfeest. De ruzie liep zodanig uit de hand dat er op ver-

schillende locaties in het centrum van Epe bedreigingen zijn geuit en dat er mishandelingen hebben plaatsgevonden. Het is nog onbekend of en welk letsel de tieners mogelijk hebben opgelopen tijdens het incident. De politie heeft een onderzoek ingesteld en verhoord alle betrokkenen. In verband met het onderzoek vraagt de politie getuigen van het incident zich te melden via 0900-8844.

HATTEM- In verband met de nationale Open Imkerijdag, georganiseerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, is de zwermstand van Imkerij De Goede Raat in Hattem, op zaterdag 9 juli van 10.00 tot 17.00 uur voor het publiek geopend. De zwermstand, met daarin vaak al eeuwenoude bijenkorven, bevindt zich verstopt in de schaduw van de moderne melkveestal bij IJsboerderij IJscowd aan de Hilsdijk nr 100 in Hattem. Bijzonder is dat er in hoofdzaak met strokorven wordt gewerkt. De bijenvolken daarin mogen vrij zwermen, dat is op de natuurlijke manier vermeerderen, wat in de moderne imkerij met kasten ongewenst is. Op de zwermstand bij IJscowd is plaats voor 60 bijenvolken. Hier worden de zwermen nadat ze zijn uitgevlogen, gevangen, in een andere, lege korf gedaan en naar een andere standplaats gebracht. In de periode meijuni verdrievoudigt het bestand aan volken door deze zwermen, waarvan er op sommige dagen meer dan tien gevangen worden. Permanente aanwezigheid is in die periode daarom noodzakelijk. Mede door hulp van collega-

imkers en de regelmatige controle door de boer die tussen het melken, inkuilen en afkalven door ook nog zwermen vangt, lukt dit. Op 9 juli is de zwermtijd in hoofdzaak voorbij en het wachten is op het moment dat de volken naar de heide gebracht worden voor de belangrijkste oogst van het jaar. Daarom zijn de werkzaamheden van de imker gericht op het bevorderen van de groei van de volken, het bewaken van de gezondheid en het “richten”van de raten. Ook heeft de imker als de bijen het toelaten tijd voor reparaties aan oude korven of het maken van nieuwe korven. Speciaal voor deze dag is er in de boerderijwinkel honingijs verkrijgbaar.

Klapperdijk 23, Wapenveld T. 038 - 44 77 474 www.slijkhuis-tweewielers.nl

Waanzinnige TT voor Thomas Foto Tiny Kolsters

Jeugd Pegasus sluit seizoen af HEERDE- De jeugd van Pegasus heeft het seizoen afgesloten met een jeugdkamp in het tentenkamp van de KNGU in Beekbergen. Het weekend was gevuld met tal van activiteiten. Ondanks de miezerige regen op zaterdag hebben de leden veel plezier beleefd aan de diverse bosspelen. Tijdens de Bonte Avond werd een aantal denderende acts geshowd. Spannend was het duel tussen de leiding met spelen uit bekende tv-spelprogramma’s. De volgende dag werd in een inmiddels zonnig decor een zeskamp gedaan, waar de groepen het tegen elkaar op moesten nemen op steeds verrassende onderdelen. Nadat de tenten geruimd waren, vertok iedereen moe maar voldaan naar huis.

WEZEP- Thomas van Leeuwen mocht dankzij een wildcard, toegewezen door de FIM, deelnemen aan de TT Assen. Om 12.00 ging de 125cc GP race over 22 ronden van start. Terwijl de eerste regendruppels vielen, ging Thomas redelijk van start. Met Spanjaard Perello was het stuivertje wisselen om de 27e positie. Thomas reed sneller dan ooit tevoren en dat onder tricky omstandigheden. De Haarbocht insturend, verremde Thomas zich

en keek definitief tegen een achterstand op Perello aan. De regendruppels vielen steeds sneller en gingen over in een regenbui, racecontrol bleef echter maar wachten met het nemen van een besluit om de race te stoppen. Nadat 75% van de race was verreden, werd dan eindelijk de rode vlag gezwaaid. Dit betekende dat de uitslag van de race was bepaald: Thomas kwam als 28e over de finish in zijn eerste 125cc GP race.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 37 2

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

TE KOOP Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Reparatie van: · witgoed · inbouwapparatuur · huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 – 696729

Nieuw in verkoop!

Eiken rustiek lamelpakket compleet gelegd

per m2

69,95

Eikelkamp 38 te Epe Royale Tussenwoning rustig gelegen, in een kindvriendelijke straat, op een royaal perceel groot 169 m. Bij de woning behoort een blokhut (± 2.50 x 2.50 m). Indeling: hal/ entree - meterkast - toilet - trapopgang - Zwoonkamer (± 30 m²) v.v. schuifpui - dichte keuken v.v. inbouwapp. - aangebouwde stenen berging/bijkeuken v.v. w.m.-aansluiting. 1ste Verd.: overloop - 3 ruime slaapkamers, waarvan 1 met toegang tot balkon - badkamer v.v. ligbad, douche, toilet en wastafel. De gehele 1ste verdieping is v.v. siergrind vloer. 2de Verd.: slaap-/zolderkamer - berging + C.V.opstelling. De woning is voorzien van centrale verwarming, dakisolatie en grotendeels dubbele beglazing. Extra informatie: woonoppervlakte: ± 135 m² - inhoud: ± 341 m³ - bouwjaar 1970. Vraagprijs: € 215.000,-- k.k.

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

zwembaden

in alle prijsklassen

meer dan 3000 m² overdekte showroom grote accessoire-shop

s Uitgebreid advies sZwembaden sWaterbehandeling sAfdekkingen sBodemzuigers sZoutelectrolyse sVerwarming

Ook levera de ncie kleine r voor op zwemb zetaden.

Shopping

24/7 rhodos-shop.nl

Zuiderzeestraatweg 241-I 8096 BK Oldebroek Tel. (0525) 63 16 18 www.rhodos.nl

Openingstijden ma. t/m do. 09.00 tot 17.30 uur vrijdag 09.00 tot 20.30 uur zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Spoorlaan 3 te Epe Vrijstaand Woonhuis gelegen aan rustige straat, op loopafstand van het centrum van Epe. Het bijbehorende perceel is groot 672 m². Bij de woning behoren een vrijstaande stenen garage ± 6.00 x 4.00 m. en vrijstaande stenen berging ± 6.00 x 3.25 m. Diepe achtertuin! Indeling: hal/ entree - meterkast woonkamer met serre (± 33 m²) - openkeuken - zijingang v.v. plavuizen vloer - c.v.opstelling - badkamer v.v. ligbad, toilet, douche en wastafel - slaapkamer. Vanuit de serre kunt u het zonneterras met naastgelegen vijverpartij bereiken. 1ste Verd.: overloop - twee slaapkamers. De woning is keurig onderhouden en gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. Extra informatie: woonoppervlakte ± 97 m² - inhoud ± 357 m³. Vraagprijs: € 439.000,-- k.k. Europalaan 31 te Epe Vrijstaande Semi-Bungalow aan de rand van het dorp, met vrij uitzicht aan de achterzijde over de weilanden, gelegen op een terrein groot 813 m². Bij de woning behoren een aangebouwde garage met berging (± 11.00 x 3.80 m.) met zolderruimte. Indeling: hal/ entree met vide - toilet - L-vormige woonkamer met openkeuken (totale oppervlakte 47 m²) v.v. ingebouwde haard - bijkeuken slaap-/studeerkamer (± 3.60 x 4.00 m).1ste Verd.: overloop - 4 ruime slaapkamers - badkamer v.v. dakkapel, ligbad, douche en toilet. 2de Verd.: zolder/ berging en vliering. Extra informatie: inhoud: ± 530 m³ - woonoppervlakte: ± 143 m² - bouwjaar woning 1977- gasgestookte centrale verwarming (2005). Vraagprijs: € 495.000,--k.k. Lohuizerweg 13 te Epe Vrijstaand Herenhuis op prachtige locatie in het centrum van het dorp. Uitzicht over het “Beekpark” en een zeer fraai aangelegde tuin met terrassen! Het bijbehorende perceel is groot 615 m². Indeling: hal/entree garderobehoek - toilet - ruime woonkamer (oppervlakte ± 45 m²) met erker v.v. openhaard/gashaard - openkeuken v.v. inbouwapp. - trapkast - royale slaapkamer badkamer v.v. douche, toilet, dubbele wastafel en vloerverwarming. 1ste Verd.: overloop - 3 ruime slaapkamers - berging met w.m.-aansluiting - luxe badkamer v.v. douche, toilet, wastafel en ligbad. 2de Verd.: via vaste trap - C.V.-opstelling - de overige ruimte is geschikt voor het inbouwen van 2 slaapkamers. De woning is volledig geïsoleerd en voldoet aan de moderne wooneisen. Extra informatie: woonoppervlakte: ± 183 m² - inhoud: ± 590 m³. Vraagprijs: € 545.000,-- k.k.

Stationsstraat 9, 8161 CP Epe telefoon 0578 - 612552 fax 0578 - 621865 E-mail: buitenkamp@wxs.nl www.makelaardijbuitenkamp.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 38

Sponsorcontract Repromar verlengt

WAPENVELD- Bij tennisvereniging Wapenveld is het meisjesteam t/m 14, dat in de afgelopen periode op zaterdag in de voorjaarscompetitie heeft gespeeld, met een compleet nieuw tenue gesponsord door Service Apotheek Epe en Vaassen. Het meisjesteam

kan met een gedeelde tweede plaats zeer tevreden terugkijken. Op de foto wordt de heer Mulder van Service Apotheek bedankt met een doos chocola door speelsters Anne Rozendal, Caressa Dijkhof, Nicole de Reuver en Marith Mulder.

Midnight-Doublette Toernooi EPE- Repromar heeft het bestaande sponsorcontract met sv Epe verlengd en uitgebreid. Het copy- en printcentrum uit Epe fungeert de komende drie jaar als briljantsponsor van de vereniging. Bovendien heeft directeureigenaar Dirk Martens een aantal elftallen ‘geadopteerd’ in het kader van het nieuwe Kledingplan van sv Epe. Zo steekt Repromar de teams van Epe 2 en het 1e zaalvoetbalteam van sv Epe volledig in het nieuw. Daarnaast sponsort

Repromar de scheidsrechtersoutfits van de referees die bij sv Epe de wedstrijden van de A-, B- en C-jeugd in goede banen leiden. Als klap op de vuurpijl ondersteunt het bedrijf van Dirk Martens ook nog eens de drie grote jeugdevenementen van sv Epe: het Marc Overmars Paastoernooi, het Remkes Jeugdtoernooi en het Tentenkamp. Martens, voormalig bestuurslid van sv Epe, vindt ondanks zijn drukke werkzaamheden voor Repromar ook nog tijd

om als vrijwilliger actief te zijn voor de club. Hij kiest bewust voor sv Epe. “Dit is een bloeiende en zeer actieve vereniging, die in de wijde regio een goede naam heeft. Mijn hart ligt bij deze club, maar ik heb ook zakelijk voordeel van deze verbintenis”, zegt de sponsor eerlijk. “Ik merk dat een flink deel van de bijna 700 leden mij werk gunt omdat ik deze club steun. Ook verzorg ik het clubblad en ander drukwerk namens de vereniging.”

EPE- Kraamverzorgenden zijn duizendpoten. De kraamverzorgenden van Naviva Kraamzorg bieden kraamzorg met babymassage.

Daarnaast volgden zij in verband met een teamuitje een bloemschikworkshop bij Azaleakwekerij de Veluwe in Epe.

Zomer­ workshops ZWOLLE- In augustus kunnen meisjes van 13 tot 18 jaar die onzeker zijn, negatieve gedachten hebben en veel met hun uiterlijk en gewicht bezig zijn meedoen aan een of meer workshopdagen ‘Lekker in je lijf’ bij Dimence. Elke workshop heeft een eigen thema. Dimence biedt een speels en creatief programma aan met informatie en tips. Er is volop gelegenheid om te oefenen. De workshops kosten 7,50 euro per dag. Inclusief materiaal en lunch. De dagen duren van 10.00 – 15.00 uur en vinden plaats aan de Burg. Roelenweg 9 in Zwolle. Kies de workshop die voor jou belangrijk is of kom naar alle drie. Maandag 29 augustus van 10.00 – 15.00 uur: Stop met piekeren en negatief denken. Geef jij jezelf vaak de schuld als iets anders loopt dan verwacht of ben jij een kei in het bedenken van negatieve gedachten? Dan is deze workshop iets voor jou. Het is echt waar, je kunt anders leren denken over jezelf. Dinsdag 30 augustus van 10.00 – 15.00 uur: Jezelf waarderen kun je leren. Donderdag 1 september van 10.00 – 15.00 uur: Spiegeltje aan de wand. Heb jij alleen maar oog voor dat ene minpuntje als je in de spiegel kijkt of geloof je het niet als je een compliment krijgt? Het is waar: Hoe meer je jezelf bent hoe mooier je wordt. Dit en nog veel meer ontdek je tijdens deze dag. Voor aanmeldingen of meer informatie neemt u contact op met het Cursuscentrum, afdeling Preventie van Dimence, tel. 038-4269522 of preventie.westoverijssel@ dimence.nl.

Selectie start voorbereiding VAASSEN- De voetballers van SV Vaassen hebben een eerste stap gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De voltallige selectie en de technische staf, onder aanvoering van trainer Patrick Patty, hebben een overheerlijke maaltijd genuttigd bij Potjandorie in Apeldoorn. Een informele manier om alle oudgedienden en de nieuwelingen met elkaar kennis te laten maken. Patty

heeft aan de groep de doelstelling voor komend seizoen uitgelegd. Handhaving in de 2e klasse, waarbij een goede opbouw van achteruit belangrijk is. Verder benadrukte hij dat plezier en enthousiasme goed samengaan met inzet en discipline. Na een korte rustpauze tijdens de zomerstop start de groep eind juli met trainen, om goed voorbereid de oefencampagne in te gaan.

EPE- Op het boulespark aan de Leenhofweg waren onlangs 32 spelers aanwezig om deel te nemen aan het Midnight-Doubletten Toernooi van Epétanque. Ondanks de dreigende lucht kon de regenkleding ingepakt blijven en bleef het de hele avond droog. Het toernooi ging vooraf met een goed verzorgd Chinees buffet. Na 3 partijen kon Maaike de stand opmaken en tevens de wisseltrofee uitreiken. Op de 1e plaats zijn geëindigd Willem Kloezeman en Elly Dijkhof met 3 gewonnen + 20 punten; 2e plaats Jannie Wesselink en Albert Bos met 3 gewonnen + 13 punten en 3e plaats Chiel van de Vaart en Frans Beers met 2 gewonnen + 16 punten. Epétanque kan terugkijken op een geslaagd toernooi. Succes voor Agios Acro op NK VAASSEN- Het Nederlands Kampioenschap Acro te Hellendoorn is met goed resultaat afgesloten door de jeugdige sporters van Agios Vaassen. Maar liefst 4 van de 6 teams en nog een reserveteam hadden zich geplaatst voor dit NK. De volgende teams kwamen in actie tijdens het NK: Junior damespaar Angela Horst, Lori v.d. Bosch, Junior trio Daniëlle Spek, Floor Gijsbertse en Cynthia Reuvers, Jeugd trio Alysha van Limburg, Michelle Spek en Kim Ossendorp. De rij werd gesloten door het jeugdtrio Pauline Smit, Mieke Tangelder en Selina Tuasela, dat erin slaagde zich te plaatsten voor het EK. Alysha , Michelle en Kim (11, 16 en 15 jaar) beten het spits af. Zij eindigden op een verdienstelijke 7e plaats op het NK. Het trio Daniëlle, Floor en Cynthia (13, 18 en 16 jaar) draaide een goede en stabiele wedstrijd. Op het NK be-

haalden zij de hoogste score van dit seizoen en sloten af met een 6e plaats. Het damespaar Angela en Lori heeft 3 mooie oefeningen laten zien tijdens het NK. Zij eindigden op een mooie 3e plaats. Pauline, Mieke en Selina hadden naast een goede klassering nog een andere opdracht. Om nog kans te maken op deelname aan het EK moest dit jeugdtrio nog de norm van 54,4 punten scoren en 2e worden op het NK om zich zeker te stellen van deelname aan het EK. Vol zelfvertrouwen stapten de nog jonge sporters de vloer op voor een prima tempo-oefening op de mat, waarmee zij op schema lagen voor plaatsing op het EK. Een goede balansoefening maakte het vervolgens compleet: een tweede plaats op het NK, score van 54,450 punten en plaatsing voor het EK is een feit. Hoofdtrainster Manon Siemelink kijkt samen met de andere trainsters, Mascha Bredenhoff en Tjarve Bosman, zeer tevreden terug op de prestaties tijdens het NK van hun sporters. “Iedereen verdient respect, want naast gemiddeld 15 uur zwaar trainen per week, gaan andere zaken gewoon door voor de sporters. Met name schoolprestaties spelen een hele belangrijke rol, naast alle trainingen. En dan verdienen de sporters respect wanneer ze weer overgaan of hun examen goed afgesloten hebben”, laat Agios weten. De sporters trainen nog even door om daarna samen met de trainers vakantie te vieren. Voor Pauline, Mieke en Selina zal daarna het uiterste verwacht worden als voorbereiding op het EK, dat wordt gehouden in Bulgarije van 20 tot en met 24 oktober te Varna.

EMST- Ruud Mulder uit Emst is 50 jaar geworden. Z’n broers verraste hem met een Abraham

in z’n tuin. In zijn vrije tijd rijd hij graag op z’n solex, dat is zijn passie.

Zomeravondconcert EPE- Een hartverwarmende combinatie treedt aan op donderdag 28 juli tijdens het tweede zomeravondconcert van Stichting Cultureel Platform Epe. Pazjanka Orkestra is een wervelend wereldmuziekkwartet dat muziek maakt recht uit het hart, een romantisch zigeunerorkest, een swingend Zuid-Amerikaans combo, het vertolkt Ierse ballades en Franse Chansons en is een geroutineerd circusorkest. Pazjanka Orkestra wordt gevormd door David van Aalderen (viool, sax, marimba, klarinet, zang), Tivo Beunk (slag-

werk, gitaar, zang), Ad van Beusekom (contrabas) en Henk Meulenbeld (accordeon, fluiten, toetsen, zang). Allen zijn zij al hun hele leven werkzaam als muzikant en hebben een brede ervaring. Kortom, als op donderdag 28 juli de zon niet erg haar best zou doen, wordt het toch een warme avond. Het concert wordt gegeven in de tuin van Hoveniersbedrijf Van Triest, ingang Kolthovenweg, Epe. De aanvang is om 19.30 uur. Kaarten zijn à 12,50 euro verkrijgbaar bij de VVV-Epe of te reserveren via info@cultureelplatformepe.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 39 2

Ga je een nieuwe woning kopen in Assenrade? Kom naar SNS Bank voor je ideale hypotheek Ga je een woning kopen in Assenrade in Hattem? Dan vind je bij SNS Bank je ideale hypotheek. SNS Bank is namelijk de enige bank in Nederland die naast eigen hypotheken, ook hypotheken van andere banken en verzekeraars adviseert. Zo heeft SNS Bank een AEGON hypotheek met een speciale nieuwbouw rentekorting van 0,2%. Naast de rentekorting van AEGON kan

SNS Bank je ook andere aanbieders adviseren, zoals Delta Lloyd, Nationale Nederlanden of WestlandUtrecht Bank. Allemaal aanbieders met interessante opties voor de financiering van je woning. Maak daarom nu een afspraak met een SNS Adviseur via snsbank.nl of kom even langs bij de SNS Winkel in Epe of Nunspeet.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 40

Tennissters kampioen Regio Midden

Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit stuk. De redactie behoudt zich verder het recht voor ingekomen stukken te weigeren, te redigeren en/of in te korten.

Heerde op glasvezel De ingezonden brief van Berend Jan Stijf in de Schaapskooi van 28 juni gaat mij zeer terharte. Ook Heerde schijnt achter te blijven voor wat betreft de aanleg van glasvezelkabel. Glasvezel heeft ontzettend veel meer mogelijkheden dan de huidige bekabeling. Nu is de aanleg hiervan voor de inwoners gratis. Heerde denk vooruit en mis de boot/ trein niet. Het is nu of nooit.

A.M. Folst, Heerde

Molencomité op Eiermarkt

WAPENVELD- Op het tennispark van Duno in Doorwerth vonden onlangs de kampioenschappen van de KNLTB regio midden plaats. In de categorie meisjes t/m 14 jaar werd het team van tennisvereniging Wapenveld met speelsters Lotte Faber, Puck Sengers, Margot Trooster, Danique de Goeijen, Maartje Bruggert en Lieke van Apeldoorn kam-

pioen regio midden (Gelderland en Utrecht). In zes zeer spannende partijen werd met 4-2 van het meisjesteam van Groenekan gewonnen. In het voorafgaande traject naar de finale toe hadden de meisjes in de kwartfinale met 4-2 van Huissen gewonnen en in de halve finale met 4-2 van Groenlo. Bij de prijsuitreiking werd het team gehuldigd met

bekers, het KNLTB-certificaat ter bewijs van het behaalde kampioenschap en bloemen. Met een Gelderse titel van het 1e gemengde team t/m 17 jaar, een titel regio midden voor de meisjes t/m 14 jaar en in totaal 5 kampioenen kan tennisvereniging Wapenveld zeer tevreden terugkijken op de voorjaarscompetitie bij haar jeugd.

Cursussen SWH HATTEM- De Stichting Welzijn Hattem organiseert een cursus beeldhouwen voor kinderen 6-12 jaar. Willem Kloosterman gaat graag met de kinderen aan de slag om zijn enthousiasme over te brengen voor deze bijzonder hobby. De beeldhouwgroep komt samen op de Marke in Hattem. Op woensdag 21 septem-

ber van 16.00-17.15 uur start de cursus. Kosten: 75 euro voor 10 lessen inclusief materiaal. Houtbewerken voor volwassenen: een reliëf gutsen in hout. In een tableau wordt een abstracte compositie gemaakt. De eerste avond wordt een ontwerp gemaakt. De docent, Eefke van Nederpelt, adviseert in materiaalgebruik.

Afsluiting seizoen

HEERDE- “De afsluiting van het Anbo-Heerde/Wapenveld-winterseizoen kunnen wij als zeer geslaagd noemen”, laat de ANBO weten. “Het weer zat ons gelukkig toch mee en de uitvalbasis camping/restaurant “IJsselzicht” was een prima keus.” Na een kopje koffie met gebak voeren ze met het Kozakkenveer in groepjes over naar Fortmond. Hier werden een lange en, voor de minder mobielen, een korte excursie gemaakt, waarbij de boswachter en vrijwil-

liger van Staatsbosbeheer interessante zaken vertelden en lieten zien over de Duursche Waarden en over de oude steenfabriek. “IJsselzicht” verzorgde tussendoor een drankje en hapje aan de Fortmondoever. “Nadat ieder weer overgevaren was, hebben we van een heerlijk diner genoten. Met dank aan de boswachter en vrijwilliger van Staatsbosbeheer, de schipper van het Kozakkenveer en zeker de mensen van “IJsselzicht” ging ieder voldaan weer naar huis.”

Ook kunnen diverse kleine houten voorwerpen gemaakt worden. Houtwerken vindt plaats in de Marke op woensdag van 19.30-21.30 uur. De cursus start op 5 oktober. De kosten zijn 95 euro voor 10 lessen.

VEESSEN- De jaarlijkse Eiermarkt in Veessen wordt op zaterdag 9 juli gehouden. Ook het Molencomité van de Mölle van Bats is present met een kraam. U kunt er koffie kopen en de bekende overheerlijke pannenkoeken. Het boek over de geschiedenis van de molen, geschreven door de molenaar en streekarchivaris

Gerrit Kouwenhoven, is er ook te verkrijgen. De netto opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de molen en dat is elk jaar hard nodig. Momenteel is de stelling slecht, zit een van de kamwielen niet goed op zijn as en zijn onderdelen van het frame losgeraakt die moeten worden geborgd.

Afschotcijfers wilde zwijnen REGIO- De Veluwe is het enige gebied in Nederland waar wilde zwijnen, edelherten en damherten op grote schaal voorkomen. Door gericht wildbeheer wordt gezocht naar een goede balans tussen mens en dier. Voor komend jachtseizoen is berekend dat 2000 wilde zwijnen afgeschoten moeten worden. Bij het bepalen van de afschotcijfers spelen diverse belangen een rol. Het belang van veiligheid voor de bewoners en de bezoekers aan de Veluwe en de verkeersveiligheid. Ook het belang voor de populatie dieren zelf speelt een rol. Bij teveel dieren lopen ze het risico om massaal in de winter aan de hongerdood te sterven. Economische belangen spelen ook een rol. Het wild is een belangrijke basis voor de regionale economie van de Veluwe, anderzijds lijden agrariërs schade doordat wild de gewassen opeet. Het wildbeheer in Nederland is heel strikt geregeld. Schieten van wilde zwijnen,

edelherten en damherten mag alleen gebeuren door gediplomeerde jagers en gebeurt planmatig onder coördinatie van de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden op de Veluwe. Voor de gemeente Epe geldt een korte periode een apart regime. Hier mogen tijdelijk in de bebouwde kom wilde zwijnen afgeschoten worden. In en bij de bebouwde kom was al sprake van een planmatig wildbeheer. Ondanks dit is het de wilde zwijnen gelukt om zich in de bebouwde kom te vestigen. Zij hebben hun schuwheid ten opzichte van mensen overwonnen. De zwijnen bevinden zich zo dicht bij de woningen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zeker nu er jongen zijn. Nu moet structureel een einde komen aan de situatie in deze gemeente waar bewoners zich in meerdere mate bedreigd voelen door de dieren. Komend seizoen zal nadrukkelijk door alle partijen erop worden gewezen dat het voeren van

de hoefdieren: wilde zwijnen, edelherten en damherten absoluut af te raden is. De dieren worden hierdoor tam en er steeds meer dieren worden hierdoor aangelokt. De Veluwe wordt doorsneden door een flink aantal wegen. Hierdoor zijn er onvermijdelijk risico’s voor de verkeersveiligheid. Er zijn al veel verkeersmaatregelen getroffen maar de automobilist zelf speelt een cruciale rol. Belangrijk is het bewustzijn van automobilisten dat ze het leefgebied van dieren betreden. Het voorkomen van verkeersongelukken is ook hun verantwoordelijkheid. Voorzichtigheid zeker in de schemer en vroege uren is dan ook geboden. Rustig rijden ook. Een aantal wegen zijn al 60 km wegen. Maar een alerte bestuurder blijft een belangrijke voorwaarde om ongelukken te voorkomen. Mochten er wel een ongeluk plaatsvinden, dan wordt geadviseerd dit altijd te melden aan de politie.

EPE/HEERDE- Onlangs is bij Anna en Hubald van Ark de ooievaar langsgekomen: begin juni werd hun zoon Jelte geboren. Zo-

wel Hubald als Anna zijn actief leidinglid bij Scouting Buys Ballot. Een goede reden voor alle leidingleden om de kersverse ouders

een krentenwegge aan te bieden. Dit gebeurde tijdens de barbecue op het clubterrein als afsluiting van het lopende scoutingseizoen.

Spookhuys zet keuzemenu door HATTEM– Restaurant ’t Spookhuys bestond vorig jaar 20 jaar en om de gasten te bedanken boden zij een keuzemenu aan voor 27,50 euro. Deze aanbieding wordt nu verlengd. “Ons keuzemenu was zo’n succes dat we besloten hebben dit aanbod in ieder geval tot 1 januari 2012 aan te blijven bieden aan onze gasten”, vertelt Dennis Mulder namens ’t Spookhuys. Op 13 juli is de twiner-avond bij ’t Spookhuys. Hier kunnen twitteraars nu ook live

met elkaar in contact komen. Twitteraars kunnen zich opgeven via www.twiner.nl. Tijdens het twiner wordt een 3-gangen tapas aangeboden voor 24,50 euro, inclusief wijnarrangement. “Dit wordt een hele gezellige avond. Twitteraars kunnen zich nog opgeven”, aldus Mulder. ’t Spookhuys is gevestigd aan de Adelaarshoek 18. Kijk voor meer informatie ook op www. spookhuys.nl of bel met tel. 0384445743.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 41 2

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s ■

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen ■

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl

Bij koninklijke beschikking hofleverancier

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 98, Fax 422038 20 -86, gratis: - 421 58038 98, -Fax 422 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—13.00 uur.

Openingstijden:

Woensdag t/m vrijdag 13.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Of op afspraak. www.henkdegraafklokken.nl

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst!

Mobiel: 06 29501562 *Winia kastwanden/inloopkasten op maat *Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen

Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

*Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde 0578-691055 E-mail: info@garagevanlohuizen.nl

Voor allemerken merken Voorreparaties reparaties alle en APK keuringen.

en APK keuringen

Komnu nu langs langs voor Kom voorde de VAKANTIECHECK! WINTERCHECK!

www.rienpool.nl

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Sierpleisters / behangwerk Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 42

Afscheid van Horsthoekschool

HEERDE- Een groep leerlingen heeft op bijzondere wijze afscheid genomen van de Horsthoekschool in Heerde. Per limousine werden de schoolverlaters door Heerde gereden en uiteindelijk naar de school gebracht. En je kunt natuurlijk niet

in je gewone kloffie in een limo stappen, dus de leerlingen hadden er flink wat werk van gemaakt. De jongens in pak, de meiden in galajurk: ze zagen er super uit. Een glas – alcoholvrije – champagne mocht ook niet ontbreken. Op school wa-

ren ook de ouders aanwezig en om niet uit de toon te vallen hadden zij zich ook in galasfeer opgedirkt. Daar werd een en ander voorgedragen en juf Matthea werd in het zonnetje gezet. Het was een heel mooi afscheid voor de leerlingen.

bijdrage toekent. De regio Noord Veluwe is bezig om de projecten voor het Regiocontract 2012-2016 te inventariseren. Op het gebied van het Regiocontract moet de gemeente Heerde meedoen met een Gelderse regio. Er is besloten om aansluiting te zoeken bij de Regio Noord Veluwe. Daarvoor bestaat een aantal argumenten. Zo werkt Heerde al veel samen met Hattem en Oldebroek – volwaardig deelnemer van de Regio Noord Veluwe - en men wil deze samenwerking verder intensiveren. Daarnaast werkt de gemeente

op een aantal gebieden al samen met deze regio. Er is inmiddels een voorlopige lijst met projecten opgesteld. Daaronder: Gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal met name vervangen bruggen), een netwerk van paden voor rolstoel- en scootmobielgebruikers H2O, afslag bedrijventerrein Hattemerbroek en Klompenpad H2O. In december wordt met de provincie over de inhoud gesproken.

Regiocontract HEERDE- Het college van de gemeente Heerde heeft besloten deel te nemen aan het Regiocontract van de Regio Noord Veluwe. Het college van Gedeputeerde Staten voert sinds een aantal jaren het beleid dat subsidies en cofinanciering in principe niet meer aan individuele gemeenten worden verstrekt, maar aan de WGR-regio’s van de Provincie. Daarvoor is het Regiocontract in het leven geroepen. Regio’s worden geacht op basis van dit Regiocontract regionale projecten op te voeren op basis waarvan de provincie een

Finale Zomerhandbaltoernooi

Afscheid Elza Pontier en Geerco André

HEERDE- Basisschool Kristal te Heerde nam woensdag afscheid van twee mensen. Elza Pontier, die 15 jaar als kleuterjuf gewerkt heeft, nam afscheid om te gaan genieten van haar pensioen. Schoolleider Geerco André nam na 9 jaar afscheid om zich op GBS ‘de Schatgraver’ in Zwolle te gaan richten in plaats van verdeeld te zijn over twee scholen ‘Kristal’ in Heerde en ‘De Zaaier’ in Hattem. De twee werden ’s morgens in een open rijtuig door Heerde rondgereden en naar de school gebracht waar de kinderen, collega’s en ouders hen onthaalden met een feestlied en een ereboog. De dag werd gezamenlijk begonnen, waarna de kinderen in kleine groepen aan de slag gingen in het ‘kunstwerkencircuit’. De gehele morgen werkten ze hard aan hun eigen kunstproject zoals; bloempot versieren, schaal van klei, met kleinere schilderijen een groot kunstwerk maken, een dans instuderen, een muziek verhaal, van stenen, hout en touw een prachtige slinger maken. Tussendoor konden de kinderen genieten van een springkussen en van een ijsje. Ook de ouders waren de hele mor-

gen welkom. De kunstwerken werden om 12 uur feestelijk aangeboden aan Geerco en Elza. Ook de kinderen kregen een cadeautje van beiden. Het was een feestelijke en creatieve morgen. Voor de kinderen was het daarna voorbij maar Elza en Geerco werden, samen met hun partners, meegenomen door collega’s en de ouderraad voor een gezellige lunch met vervolgens een sportieve zeskamp. Kruiwagen race, latten lopen, door een spinnenweb van linten kruipen, en zelfs kratten stapelen. Als toetje volgde nog een barbecue. ’s Avonds was er ook nog een feestelijke avond georganiseerd. Het tweetal kon genieten van een toneelstuk, opgevoerd door een groep ouders. Het stuk “Er was eens een droom” was speciaal voor deze avond geschreven door Andrea Kingma en dikte hier en daar wat leuke kenmerken van Geerco en Elza aan. Onder genot van een hapje en drankje was er gelegenheid Geerco en Elza te bedanken en afscheid te nemen. De gehele dag was een groot succes en de samenwerking aan GBS Kristal werd op deze manier feestelijk afgesloten.

Infomix op Radio 794 HEERDE- Op dinsdagavond 5 juli kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar Infomix op Radio 794. Het spits wordt afgebeten door barista, Liesbeth Sleijster. Zij is een vakvrouw in het bereiden van een goed kopje koffie, espresso, cappuccino of latte macchiato. Noortje van Middelkoop en Harm Hoeve geven op woensdag 13 juli een zomerconcert op panfluit, orgel en piano in de Grote Kerk te Epe. Harm en Noortje zijn bekende musici en zij ook regelmatig te horen bij Neder-

land Zingt. In Infomix wordt met Noortje uitgebreid stil gestaan bij dit concert en hun nieuwe cd “Festivo”. Ook neemt Sanne van den Bosch uit Heerde plaats achter de microfoon. Sanne zingt met veel plezier en passie eigen geschreven liedjes waarbij ze zichzelf begeleidt op piano. Recentelijk heeft zij een platencontract afgesloten met Ralph van Manen. The All Singers uit Heerde vieren dit jaar hun 50-jarig jubileum en Carla v. Aarst praat u daarover bij. Daar-

naast uitgebreid aandacht voor de verlengde aanmeldperiode voor glasvezel in Heerde en Wapenveld, een benefiet openluchtconcert Béla bij de zorgboerderij van Zwier van der Weerd en de muzikale pareltjes van Patricia van der Veen. Mocht u dinsdagavond nu niet kunnen luisteren Infomix zit in de herhaling op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur. Via www. radio794.nl kunt u dit programma beluisteren op een tijdstip dat het u het beste uitkomt.

Eindmusical Zuukerschool

Twee leden van het team dat de sportiviteitsprijs won; team Wulle goat proberen VAASSEN- Afgelopen week werden de finalewedstrijden met betrekking tot het PCSupport-Vaassen Zomerhandbal gespeeld. Op de woensdag werden de jeugdwedstrijden gespeeld. Er werd fanatiek gestreden om de felbegeerde bekers. In poule A, B en C. Uitslag jeugd: Poule A; 1e Viva Hollandia, 2e Gooische meisjes, 3e Kanjers, 4e de Violiers, 5e De Meiden. Poule B; 1e de Hand-Voeters, 2e Hogehuiskampjes, 3e de Kampioenen, 4e Chimpys, 5e De Bloemen, 6e Jong Oranje. Poule C; 1e de Ajacieden, 2e We Love Handbal, 3e de Streepjescode. Op donderdag was het de beurt aan de volwassenen. Er was een winnaarspoule en een verliezerspoule, die ontstaan is door de poulewedstrijden

die al eerder werden gespeeld. Tot op het laatst was het spannend wie er met de hoofdprijs naar huis ging. Uiteindelijk was Combi de gelukkige winnaar gevolgd door de Kelder. Uitslag volwassenen: 1e Combi, 2e De Kelder, 3e Benidorm Basterds, 4e Hulties 1, 5e De Sterren, 6e De Buizerds, 7e Veni Vidi Vici, 8e Gaan met die Banaan, 9e De Schuur, 10e Wulle Goat Proberen, 11e Hulties 2. De felbegeerde sportiviteitsbeker is dit jaar gewonnen door het team Wulle Goat Proberen. De poedelprijs “een slagroomtaart” van Bakkerij Heinen ging naar het team dat als laatste is geëindigd de Hulties 2. De avond werd gezellig afgesloten met muziek verzorgd door DJ Remco Hagen.

EPE- Groep 8 van De Zuukerschool heeft afscheid genomen met het spelen van de eindmusical De Trein. De kinderen hebben 2 prachtige voorstellingen gegeven. De eerste voor alle leerlingen en de laatste voor hun

ouders en opa’s en oma’s. Na deze voorstelling kregen de kinderen hun rapport, een persoonlijk cadeautje van de juf en een fotoboek van de ouderraad met eigen foto’s van hun jaren op de basisschool. Hierna begon

het feest pas echt voor de kinderen, want de nacht werd op school doorgebracht. Na een stevig ontbijt gingen de leerlingen om 8.30 uur moe, maar voldaan naar huis. Op weg naar het voortgezet onderwijs.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 43 2


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 44

Jazz Comes To Town EPE- De 16e editie van Jazz Comes To Town Epe start zaterdag 9 juli. Bernhard Berkhout & The Swing Orchestra bijten het spits af om 15.00 uur. Om 16.30 uur start de tussenact Perfect Sway. Jazz Connection featuring Chris Peeters sluit deze eerste, van 5 zaterdagen, jazz in het centrum van Epe vanaf 17.00 uur af. De gratis toegankelijke concerten vinden plaats op het Kerkplein in Epe van 15.00 tot 19.00 uur op de zaterdagen 9, 16, 23 en 30 juli en 6 augustus 2011. Op het Kerkplein is naast het podium tevens een openluchtcafé gesitueerd gedurende de concerten. Ook deze 16de editie zal er op elke zaterdag van het evenement een dubbele programmering zijn. Deze 16de editie van JCTT kan alleen worden gerealiseerd op basis van de ondersteuning van vele sponsoren en een groeiend aantal donateurs. Indien u prijs

Oud papier VAASSEN- Oud papier, het klinkt waardeloos. Toch heeft het zeker waarde. Daarom staat bij SV Vaassen een container voor oud papier. De club vraagt iedereen om het oude papier op te sparen en in te leveren bij SV Vaassen. De container staat

Duivensport HEERDE- Uitslag van PV deBlauwe Doffer, Wedvlucht Breuille

VC: 1,2,3,4,6,9 B.J.v.d.Wal, 5,7 L.v.d.Wulp, 8 F.v.Ark en 10 F.Tijssen.

Duo overlopen na inbraak

stelt op highres fotomateriaal helpt de organisatie u graag! Voor al uw vragen kunt u gebruik maken van info@jazz-epe.nl. Tevens is er de volledig vernieuwde

website www.jazz-epe.nl waar u allerhande informatie vindt over Jazz Comes To Town Epe, het programma van 2011 en alle artiesten.

Dronken bestuurder HATTEM- De politie heeft het rijbewijs ingevorderd van een 43-jarige man uit Dronten. De man raakte op de A50 ter hoogte van Hattem de macht over het stuur kwijt en vloog uit de bocht. Hij bleek ge-

iets voorbij de kantine. Een ieder kan tijdens de zomerstop elke donderdagavond vanaf 19.00 tot 22.00 uur en elke zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur bij de container terecht. SV Vaassen zit op sportpark De Kouwenaar aan de Woestijnweg.

dronken te hebben. De melding kwam woensdag omstreeks 21.55 uur bij de hulpdiensten binnen. De man reed met zijn auto over de A50 en vloog ter hoogte van Hattem uit de bocht. Hij kwam met zijn auto

VAASSEN- Op maandagmorgen 27 juni is er ingebroken in een schuur bij een woning aan de Kanaalweg in Vaassen. De bewoners waren thuis en betrapten twee jongens die op hun terrein liepen. Het duo wist vervolgens te ontkomen. De inbraak is rond 10.45 uur bij de politie gemeld.

Bewoners zagen twee jongens op hun erf lopen. Toen het duo de bewoners zag gingen zij er vandoor. Zij reden weg in een witte bestelauto. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen. De politie heeft de inbraak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.

Mooi zomerfeest Geerstraat tegen een vangrail tot stilstand en raakte hierbij niet gewond. Zijn auto is weggesleept. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse en blies een promillage 1,6.

Geslaagden bij Soli Deo Gloria HEERDE- Nadat er reeds in mei en juni 2011 een 10-tal leden van de Chr. Muziekvereniging “Soli Deo Gloria” te Heerde voor het Hafa-examen waren geslaagd zijn de afgelopen week nog 2 leden geslaagd: Wietske Schiebaan Diploma-B Slagwerk en Sharon Veldkamp Diploma-C Alt-

Saxofoon. Als blijk van waardering ontvingen zij van de vereniging een presentje. Vanzelfsprekend is de vereniging zeer content met de door de leden behaalde resultaten. De geslaagden volgen hun opleiding aan de afdeling Muziek-

onderwijs van het Centrum voor de kunsten “De Hank” te Heerde. Voor vragen over de opleiding en het bespelen van een instrument of het verstrekken van verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ard van der maten, tel. 0578692152 en/of Evert van der Maten, tel. 0578-693615.

Uitslagen dressuur VAASSEN- Vaassen: B-dressuur: Marielle  Nieuwenhuis met A.F. Aya 1ste prijs met 199 punten en 4de prijs 184 punten, Shauna Bosman met Carina SV 3de prijs 194 punten

Eerbeek: B-springen tweefasen: Gerrit van Norel met Deux 2de prijs. Hellendoorn: M-springen: Kylian Berghorst met Berkzicht Jurre 2de plaats. M1-dressuur: Corinda Luttjeboer met Armano 2 maal 1ste prijs met 199 en 207

punten. Nunspeet: B-dressuur: Bianca Koorn met Charmant 2 maal 1ste prijs 208 en 209 punten. L2-dressuur: Carolien Schoenman met Wayfarer 2de prijs met 194 punten en 7de prijs met 191 punten. M1-dressuur: Carolien Schoenman met Vegas 2de prijs 193 punten en 4de prijs met 193 punten. Z1-dressuur: Steane Dijkslag met Why Me Zelma 5de prijs met 213 punten. Z2-dressuur: Jenny Schoenman met Rosner 2 maal 1ste prijs met 232 en 228 punten. Door het uitstekende resultaat op de selectiewedstrijden is Bianca Kringkampioen B-dressuur Noord-Oost Veluwe geworden en is zij hierdoor geplaatst voor de Gelderse Kampioenschappen die op 12 en 13 augustus gehouden worden in Brummen. Tevens mogen Christian Sellies, Steane Dijkslag , Carolien Schoenman en Jenny Schoenman deelnemen aan de Gelderse Kampienschappen.

VAASSEN- Het jaarlijkse zomerfeest van Buurtraad Geerstraat trok onlangs weer vele bezoekers naar de feestweide aan de Bossenbroekerweg. Op vrijdagavond werd het feest gestart met een Zeskamp. Maar liefst 12 teams hadden zich hiervoor aangemeld en gingen de strijd met elkaar aan. Behendigheid, intelligentie en kracht werden weer op de proef gesteld bij de verschillende spelen en het team dat hierin het beste slaagde was Pico 2. Na de zeskamp werd er in de tent feest gevierd met live muziek van ‘7 Op de Schaal van Richter’. Op zaterdag was er een gezellige middag voor de kinderen van de basisschool. Deze werd uiteraard geopend met het oplaten van de ballonnen, gevolgd door verschillende spelletjes. Bij elk spel konden punten worden behaald. Bij de leeftijdscategorie 4-5-6 jaar werden de meeste punten binnengehaald door Noud Zeldenrijk. Bij de 7-8-9 jarigen scoorde Rik Veldhuis de meeste punten. Bij de oudste groep van 10-11-12 jarigen was het Cynthia Ribbens die als eerste eindigde. Zaterdagavond stonden er

al weer 19 teams en verscheidene scheidsrechters van Blok-EVC paraat voor het volleybaltoernooi. Er werd flink gestreden tussen de teams en het team Lekker Voor Je kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Ook het Vogelschieten bleek dit jaar weer een succes. De houten ‘vogel’ had het weer zwaar te verduren. De eerste vleugel werd geschoten door Henk Bos, de tweede door Jan van Amersfoort. De staart werd geschoten door Nick Scholten en de kop door Klaas Witteveen. Uiteindelijk werd de ‘vogel’ geschoten door Alex de Wilde, waarmee hij de titel ‘Schutterskoning Geerstraat 2011’ heeft behaald. Na al deze inspanningen verzamelden de mensen zich in de tent waar door de band New Leaf werd gespeeld. Zij kregen de stemming er goed in en er werd volop gefeest. Op beide avonden werd er ook een verloting gehouden. Op vrijdagavond is helaas één prijs nog niet opgehaald. Het gaat om het nummer ‘wit 119’. Bent u de gelukkige winnaar dan kunt u contact opnemen met Buurtraad Geerstraat en uw prijs alsnog ophalen.

Hennepkwekerij Uitslagen HATTEM- Donderdag 30 juni heeft de politie een in werking zij- LR&PC Horsthoekruiters

HEERDE- Martin Beekman uit Heerde is 50 jaar geworden. Dit heugelijke feit ging niet onopgemerkt aan hem voorbij. Velen kennen Martin als ICT Manager, docent EHBO/AED en als fotograaf.

Hij werd door echtgenote en kinderen verrast met een heuse Abraham en spandoek. Tevens werd hij aangenaam verrast door familie, vrienden en collega’s met een koud en warm buffet.

nde hennepkwekerij ontmanteld in een leegstaande woning aan de Achterstraat in Hattem. In verband hiermee zijn twee mannen van 57 en 32 jaar uit Hattem aangehouden. De kwekerij was gevestigd in een woning aan de Achterstraat in Hattem en werd ontdekt naar aanleiding van een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Agenten troffen op de eerste verdieping van de woning en op zolder 1165 hennepplanten aan. De planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. De stroom bleek illegaal te zijn afgetapt. De verdachten zijn voor nader verhoor ingesloten op het politiebureau. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

HEERDEOutdoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde: Nunspeet 2 juli paarden Z1-dressuur: 2e prijs Armanda v/d Wal met Doubble You W 217 pnt. Apeldoorn 3 juli pony’s. B-dressuur: 2 keer een

1e prijs Wendy Nijmeijer met Korleon 107/189 pnt. Luttenberg 3 juli pony’s B-dressuur: 2e prijs Alissa Breden met Afonso 186 pnt. L1dressuur: 1e prijs Ramon Breden met Tommie 192 pnt.

Duo overlopen na inbraak VAASSEN- Op maandagmorgen 27 juni is er ingebroken in een schuur bij een woning aan de Kanaalweg in Vaassen. De bewoners waren thuis en betrapten twee jongens die op hun terrein liepen. Het duo wist vervolgens te ontkomen. De inbraak is rond 10.45 uur bij de politie gemeld. Be-

woners zagen twee jongens op hun erf lopen. Toen het duo de bewoners zag gingen zij er vandoor. Zij reden weg in een witte bestelauto. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen. De politie heeft de inbraak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 45 2

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

w.ac tion.nl K ijk op w w u we folder voor de nie

VAN EYCK

PORSELEINEN

FLACON 1,5 LITER

triple primed afm. 60x80 cm

met oor actuele decors

Summer Breeze of Purple Rain 20 wasbeurten

SCHILDERS SENSEO DOEK BEKER

1.98

ZAPATO

2.99

DAMES SANDAAL zwart/grijs maten 36-41

Elders 2.98 3.98

KINDER

1.69

SHAMPOO BADGEL Winnie de Pooh, Cars, Sneeuwwitje, Princess, Mickey, Batman of Spiderman 300 ml

Elders 1.49 1.98

TRENDY KINDER

ZONNE BRIL

0.98

Elders 1.58 1.96

0.69

PERFECT SCENTS

Nederlands, Ned./Duits, Duits/Ned., Ned./Engels, Engels/Ned. Ned./Frans, Frans/Ned.

navul alle geuren 300 ml

WOORDEN LUCHT VERFRISSER BOEK

Elders 3.95 5.95

BXS MICRO

2.09

HEREN SLIP

Elders 5.95 7.95

ZAPPELIN

2.09

VAKANTIE DOEBOEK vakantie SPEEL-LEER KLEURBLOK 56 pagina's

0.79

Elders 1.89 2.49

HEREN-DAMES

0.98

SPORT SOKKEN katoen/polyester zwart maten 39-46

100 pagina’s

0.69

2.19

Elders 4.49 4.95

SCHOLIEREN

super elastisch heerlijk draagcomfort katoenen voorpand maten S-XXL

diverse kleuren en modellen

Elders 1.49 2.98

2 VO O R

1.09

3 PA A R Elders 2.99 3.59

MICRO/POLY

HOOFD KUSSEN

1.59

basic: 60x70 cm 750 gram of box: 50x60 cm 800 gram

Elders 7.95 8.95

4.95

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 03-07 t/m za. 09-07

Van Eyck ACRYL VERF 400 ml

PERSIL WASGEL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 46

VIVO in concert met Margriet Eshuijs VEESSEN- Dit jaar bestaat muziekvereniging VIVO uit Veessen 90 jaar. Daarom wordt er net als 5 jaar geleden een concert gegeven in samenwerking met een artiest. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart door de jubileumcommissie. Met medewerking van zangeres Margriet Eshuijs gaat men er een fantastische avond van maken. Op 19 november wordt sporthal ‘de Noord’ omgebouwd tot een heus theater, waar met behulp van licht en geluid een mooie show wordt neergezet. Verder zullen coverband Fun Q en Esther Kouwenhoven hun medewerking verlenen aan deze avond. Tijdens de Eiermarkt op zaterdag 9 juli wordt begonnen met de verkoop van de kaarten voor dit avondvullende programma. De kosten voor de kaarten zijn tijdens de Eiermarkt 12,50 euro, daarna gaan ze in de verkoop voor 15 euro (aan de deur 17,50 euro). Tevens is het mogelijk om VIVO te sponsoren voor dit concert, o.a. door middel van het kopen van een ‘VIVO 90 jaar’ arrangement á 100 euro per persoon, waarbij u eerst kunt genieten van een 3-gangen diner en daarna het concert bijwoont onder

Sopraan en orgelmuziek HEERDE- De Johanneskerk is zaterdagmiddag 9 juli opnieuw voor bezichtiging opengesteld. Tussen 14.30 en 15.15 uur wordt op het Holtgräveorgel van deze kerk een kort orgelconcert verzorgd door de bekende organist Daan Dekker. De sopraan Marga Franken

uit Heerde zal dan ook haar medewerking verlenen en een solooptreden verzorgen. Zij zal een gevarieerd repertoire zingen van een aria tot een Franse chanson en brengt geestelijke en geestige liederen ten gehore. De toegang is gratis.

EMKA elektro krijgt wielershirt

Foto: Patricia Steur genot van een drankje. Voor meer informatie en kaartverkoop, zie de website www.vivo-veessen.nl, via

atelier ´de Bloempot´, IJsseldijk 11 te Veessen, tel. 0578-631472 of via één van de leden.

Hennepkwekerijen ontmanteld HATTEM/WAPENVELD- De politie heeft donderdag 30 juni twee hennepkwekerijen ontmanteld. In Wapenveld werd in een woning een kleine kwekerij aangetroffen. In Hattem werd in een leegstaand pand in het centrum een heel grote kwekerij aangetroffen. Voor de afvoer van de in beslag genomen spullen wordt het vrachtverkeer in Hattem tijdelijk omgeleid. Volgens anonieme meldingen zouden er in een woning aan de Nagtegaalweg

in Wapenveld en in een leegstaand pand aan de Achterstraat in Hattem hennepkwekerijen worden geëxploiteerd. Donderdagochtend werd bij beide panden door de politie een onderzoek ingesteld. In de woning werd op zolder een kwekerij met zo’n 50 planten aangetroffen. In Hattem ging het om enkele honderden planten die op de eerste- en zolderverdieping werden gekweekt. In beide gevallen werd de stroom illegaal afgetapt. In Hat-

tem is een 57-jarige inwoner uit die plaats aangehouden voor verhoor. De bewoner van de woning, een 40-jarige man, meldde zich bij de politie en is inmiddels verhoord. Alle planten en attributen voor de hennepkweek zijn afgevoerd.

ben we gezien, dat je daar met de hand kunt afwassen (er is immers geen afwasmachine). Op plek 80 stond een heel aardig ouder echtpaar dat alle peuters in hun caravan liet kijken. Zo kregen ze een indruk van het campingleven. Op datzelfde veld was een kleine speeltuin, dat was feest natuurlijk. Uiteindelijk kwamen we aan bij de dieren: geitjes, kippen, konijnen en een vogeltje. Achter het dierenverblijf

zagen we een ouderwetse pomp waar nog echt water uit kwam. Aansluitend was een waterbaan gemaakt, waardoor het water van hoog naar laag stroomde. Tot slot kreeg iedereen nog een ijsje, waarna het afscheid volgde met een uitnodiging om het volgende jaar terug te komen. Het was een heel gezellige, leerzame ochtend.” ’t Heggeholletje is een peuterspeelzaal van stichting Koppel.

In Hattem zorgde dit in het centrum voor enige overlast voor het vrachtverkeer. Na afronding van het onderzoek wordt proces-verbaal opgemaakt.

Peuters op pad VAASSEN- De peuters van Peuterspeelzaal ’t Heggeholletje te Vaassen zijn op pad geweest in het kader van het thema: vakantie. Met alle ouders en peuters is men op de fiets vertrokken naar camping De Helfterkamp aan de Gortelseweg. “We werden daar hartelijk ontvangen door Wilma, de eigenaresse. Samen hebben we een wandeling gemaakt over de camping. Eerst langs het toiletgebouw. Ook heb-

HEERDE- Alfred Brouwer heeft op zijn fiets drie keer de Alpe d'Huez beklommen voor de stichting Alpe d'HuZes ten bate van het KWF. Alfred is erg begaan met het KWF, en heeft met zijn actie 17.000 euro

voor de kankerbestrijding bij elkaar gefietst. Als blijk van waardering heeft Alfred EMKA Elektro, één van zijn sponsoren, het officiële wielershirt van de stichting Alpe d'HuZes aangeboden.

Seizoensafsluiting AanZet

Sparen voor gratistanken EPE/WAPENVELD- In de zomer trekt iedereen er lekker op uit. Daarom kunnen klanten van C1000 vanaf maandag 4 juli sparen voor tien euro gratis tanken bij Total. Bij iedere tien euro aan boodschappen ontvangen klanten een tankzegel. Een volle spaarkaart met 30 zegels geeft recht op een gratis Total HappyFuel Card ter waarde van tien euro. Niets fijner dan een schone

auto, maar de auto wassen vindt niemand leuk. Daarom ontvangen klanten bij inlevering van een volle spaarkaart niet alleen korting op een tankbeurt, maar ook een kortingsvoucher van 2,50 euro voor een wasprogramma. Deze voucher is in te leveren bij 56 deelnemende stations. Om nog meer uit de tien euro gratis tanken te halen worden er in samenwerking met Het Nieu-

we Rijden tips gegeven om zo veel mogelijk brandstof te besparen. De zegels worden tot en met zaterdag 13 augustus meegegeven aan de kassa. De volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 20 augustus omgewisseld worden voor de Total HappyFuel Card. Die kan op zijn beurt tot en met 31 december 2011 bij de tankstations van Total ingeleverd worden.

EMST- Vorige week zaterdag was de seizoensafsluiting van AanZet in De Vrije Inloop achter De Hezebrink in Emst. Na allerlei activiteiten zoals biljarten, tafelvoetballen, computeren en sleutelhangers maken werd er met de hele groep gegourmet. Het was een ontzettend gezellige middag en tegen 19.30 uur werden de laatste mensen met de taxi opgehaald. Stichting Koppel organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een (verstandelijke) beperking. In Epe en

Vaassen zijn er maandelijks AanZet eetcafés, in Epe is er AanZet Actief, een knutselmiddag op de laatste zaterdag van de maand bij Kiko, en AanZet Uit, een inloopavond op de laatste dinsdag van de maand bij Philadelphia, Stationsstraat 22 in Epe, waar mensen met een beperking afspraken kunnen maken om samen uit te gaan. Na de zomerstop start het nieuwe seizoen weer in september. Voor meer informatie: Stichting Koppel, tel. 0578-767676, www.koppelepe.nl.

Epétanque

HATTEM- Ambachtelijke marktslager Ter Weele en Biljartvereniging D.O.S. uit Hattem hebben het bestaande sponsorcontract met drie jaar verlengd. De samenwerking tussen de

marktslager en de biljartvereniging is de afgelopen jaren naar grote tevredenheid van beide partijen verlopen. De sponsor en de club passen uitstekend bij elkaar aldus beide partijen. Op de

foto: links Jaap ter Weele, eigenaar van vlees- en vleeswarenbedrijf Ter Weele in Hattemerbroek en rechts Gerard Liefers, voorzitter van de sponsorcommissie van de biljartvereniging.

EPE- Elke donderdagavond wordt er een mixtoernooi georganiseerd bij Jeu de Boulesclub Epétanque aan de Leenhofweg te Epe. Ook deze week waren er 32 spelers aanwezig en de uitslag was als volg: 1e Luke Eleveld, Hattem Petanque, 3 gewonnen + 30 punten; 2e John Keijl, Hattem Petanque 3 gewonnen + 25 punten; 3e Giel van de Vaart, Epétanque, 3 gewonnen + 22 punten; 4e Gerrit de Weerd, ’t

Zwijntje, 3 gewonnen + 16 punten; 5e Diny Eleveld, Hattem Petanque 3 gewonnen + 14 punten; gedeelde 6e + 7e plaats Gerben Schrooten, Epétanque en Hans Böke, Hattem Petanque, 2 gewonnen + 11 punten. De prijsuitreiking en wedstrijdleiding werd verzorgd door Co Koopman. Iedereen is op deze avond welkom. Inschrijven tot 19.00 uur, aanvang 19.15 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 47 2

Heropening ABN AMRO Epe Maandag 11 juli vanaf 13.00 uur zijn wij weer geopend.

ABN AMRO Epe, Hoofdstraat 41

Na een interne verbouwing van 5 weken voldoet het bankkantoor weer geheel aan de eisen van deze tijd. Graag zijn wij u nu en in de toekomst op gepaste wijze van dienst. Namens alle medewerkers van ABN AMRO Epe verwelkomen wij u graag in ons vernieuwde kantoor!

Gefeliciteerd! Hattem krijgt glasvezel

AD-8958/01-11 Hattem

Bowfgkslialbkab^^kjbiafkdbk_fgHMKDi^psbwbibk^kabob^^k_fbabops^k di^psbwbi_fkkbkdbhljbkljebqdi^psbwbikbqtboh^^kqbibddbk+Eb_gbgb fkdbp`eobsbkslloHMKDi^psbwbi<?fkkbkhloqlkqs^kdgbs^klkpjbbofkcloj^qfb+ Tfigbgb^ipkldfkp`eofgsbkslloHMKDi^psbwbi<?bpqbiibkfpdbj^hhbifgh+Hljk^^o lkpHMKDi^psbwbiFkcl`bkqbolcd^k^^oabtb_pfqb+  EbboabbkT^mbksbia)griifb_ifgsbkql`ekfbq^`eqbo<Abfkp`eofgcmboflabfp sboibkdaqlq.4grif)p`eofgcgbpkbifkbkwloda^qllhEbboabbkT^mbksbialsbo d^^klmdi^psbwbi

kpn infocenter Hattem en Heerde | kpn.com/glasvezel


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 48

Kidsgear Childrens Choi op K. Norelschool

Hippisch Hattem HATTEM- Een aantal leden van Hippisch Hattem, afdeling de Marleruiters, heeft onlangs meegedaan aan de laatste selectiewedstrijd voor de Gelderse kampioenschappen 2011. Annemarie Riezeweide behaalde daar met haar paard Sonne in de B dressuur 196 punten in de selectiering. Zij werd met deze uitslag 1e in deze ring en plaatste zich daarmee voor de Gelderse kampioenschappen. Ook Eline Rietman heeft zich ge-

plaatst voor de Gelderse met haar paard Zahara, zij scoorde een 5e prijs in de M1 dressuur met 193 punten. Ook Jannine van der Pol scoorde goed met 192 punten in de B dressuur met Colfajz. In het B springen staat ze 2e reserve voor de Gelderse. De Gelderse Kampioenschappen worden gehouden op 12 en 13 augustus te Brummen. Arieke Zanbergen behaalde geen prijs maar wel haar 1e winstpunt in de L2 dressuur.

Verloting Eiermarkt VEESSEN- De trekking van de verloting voor de Veesser Eiermarkt vond vrijdag 1 juli plaats. De uitslag is als volgt: 1e prijs nr. 1424, 2e prijs nr. 0989, 3e prijs nr. 1365, 4e prijs nr. 0878 en 5e prijs nr. 0880. De prijzen

zijn af te halen bij G. de Weerd, Kloosterakkers 11 te Veessen. De Eiermarkt is op 9 juli, u kunt de trekkingsuitslag daar nogmaals bekijken op het publicatiebord, Hoek Kerkstraat, Veesser Enkweg te Veessen.

Geslaagden SDG

EPE- Het Kidsgear Childrens Choi van stichting UP4S bracht onlangs een bezoek aan de K. Norelschool te Epe. Deze kinderen zijn nu tijdelijk in Nederland op tour om geld in te zamelen voor Oeganda. Ze gaven een prachtig concert op de K.Norelschool en hebben met de klassen nog allerlei activiteiten gedaan. De doelstelling van UP4S is om wees- en kansarme kinderen van 3 tot en met 12 jaar een warm thuis en een goede schoolopleiding te bieden. Zij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk praktische

Uitslag duivensport WAPENVELD- De uitslag van de wedvlucht Gevleugelde vrienden naar Breuil le vertclermont is als volgt: 1 WH Borreman, 2-3-6-8-9 R Wolf, 4-7 E Bredenhoff, 5 R Kers en 10 J Kamphof. Er deden 8 deelnemers met 81 duiven aan mee.

Oud papier De Gemzen HEERDE- Ook in de maand juli zamelt AV De Gemzen weer oud papier in en is de papiercontainer van 6 t/m 15 juli te vinden op de “Lambert Dijkslagbaan”op sportpark Molenbeek aan de Veldweg in Heerde. Dus als u De Gemzen wilt steunen, lever dan op een van de aangegeven dagen uw oud papier in.

kennis mee te geven zodat ze later goed voor zich zelf kunnen zorgen. Een belangrijk uitgangspunt is dat ze de kinderen willen opvoeden tot jonge mensen die trots zijn op hun eigen land en daar ook goed weten te overleven. UP4S werkt met kinderen die geen ouders meer hebben die voor ze kunnen zorgen en die in de buurt van Bukomansimbi (Masaka district) wonen. De K. Norelsschool wil deze kinderen natuurlijk niet met lege handen weer uitzwaaien. Daarom hebben enkele klassen acties bedacht en zijn druk

Paardensport VAASSEN- De laatste selectie vond onlangs plaats te Nunspeet. Christel Jansen van de Sligte, lid van LR de Cannenburgh, reed met haar paard Angel of Balaine in de B dressuur naar een 4e prijs met 202 pnt en met de 2e proef 190 pnt naar een 8e plek. Ze is tevens 1 reserve voor de Gelderse kampioenschappen te Brummen die plaats zullen vinden op 12 en 13 augustus. Sharon Buitenhuis, lid van OVJ, reed met haar paard Zamira in de B dressuur naar een 2e prijs met 195 pnt en heeft zich geplaatst voor de Gelderse kampioenschappen en mag tevens ook voor het B springen starten op de Gelderse.

bezig geweest met geld inzamelen. Supermarkt C1000 heeft geholpen met inzamelen van geld voor deze kinderen uit Oeganda door het sponsoren van een ijsje voor elke leerling. Dank zij alle ouders en kinderen heeft de K. Norelschool een cheque t.w.v. 600 euro kunnen uitreiken aan Stichting UP4S. Daarnaast hebben zij nog ongeveer 400 euro aan verkoop van het kraampje kunnen toevoegen aan het bedrag. Hierdoor komt het totaal bedrag voor Stichting UP4S op 1000 euro.

HEERDE- Rien Heuver, lid van christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Heerde, heeft zijn ongestemd slagwerk C examen met 2e hoofdinstrument xylofoon gehaald. Rien volgt zijn opleiding via Soli Deo Gloria. Al voor 8.00 uur ’s ochtends is hij samen met zijn leraar Gerko van Olst afgereisd naar het mooie dorp Windesheim bij Zwolle. Na alle etudes en voordracht stukken gespeeld te hebben op de snare drum, bongo’s, drums en xylofoon, gevold door nog wat prima vista, voor- en naspelen, improvisatie, duet met Gerko en de verplichte technische oefeningen, kon er opgelucht adem gehaald worden.

Euro-Toernooi

Logeerweekend voor kinderen met ADHD en autisme

EPE- Voor de leden van Epétanque werd de laatste zaterdag van de maand het Euro-toernooi georganiseerd. Na drie ronden kon Maaike de standen opmaken en de prijzen uit gaan reiken. De maximale punten waren deze keer voor Ron Ras met 3 gewonnen + 23 punten; 2e plaats Albert Bos 3 gewonnen + 22 punten; 3e plaats Wim v.d. Horst 3 gewonnen + 17 punten; 4e plaats Maaike v.d. Vaart 2 gewonnen + 13 punten; 5e plaats Chiel v.d. Vaart 2 gewonnen + 9 punten.

WEZEP- Ook ouders hebben wel eens tijd nodig voor zichzelf. Even tijd om bij te tanken of om extra aandacht te besteden aan de eventuele andere kinderen in het gezin. Zorgboerderij De Kikkerpoel heeft als doel kinderen met ADHD en/of een stoornis in het autistisch spectrum een leuk weekend te bezorgen. Waarbij ze lekker kunnen spelen, zichzelf kunnen zijn, vrienden kunnen maken en leuke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Voor de ouder/verzorgen betekent dit dat er even ruimte is om op te laden. De medewerkers werken op de zorgboerderij met schema’s en picto sy-

HEERDE- Carolien van Essen-Terlouw was onlangs 12,5 jaar bij de Gebr. Bagerman in dienst. Als dank voor alle inzet van de afgelopen jaren werd dit samen met de directie en de collega’s gevierd met taart,bloemen,een envelop met inhoud en een etenje. Op naar de 25 jaar!!

stemen. Dus alles is gestructureerd, duidelijk en voorspelbaar. Op de volgende logeerweekenden is nog plaats: week 33: 19 t/m 21 augustus, week 35: 2 t/m 4 september, week 45: 11 t/m 13 november en week 49: 9 t/m 11 december. De logeerweekenden zijn, indien anders vermeld, van vrijdag 17.00 uur tot zondag 18.00/19.00 uur. De weekenden vinden plaats op een mooie locatie in Wezep. Voor aanmeldingen en meer informatie kijk op www.zorgboerderijdekikkerpoel. nl of via info@zorgboerderijdekikkerpoel.nl of bel met Susanne tel. 06-25550670.

Feest Speeltuin Speelhoeve

HATTEM- Het was onlangs groot feest in Speeltuin Speelhoeve in Hattem. Voor de zesde keer vond hier het super Zomerfeest plaats. Er hadden zich maar liefst 78 kinderen aangemeld voor dit jaarlijks terugkerende festijn. De middag begon met een spellen circuit waarbij de kinderen in 4 groepen werden verdeeld. Daarna hebben ze gezamenlijk gesmuld van heerlijke pasta die was aangeboden door Elba. Na het eten werd er afscheid genomen van de kinderen die niet bleven slapen en ging het avondprogramma van start met

een leuke fotopuzzeltocht. De winnaars hiervan mochten het chipsbuffet openen. Hierna mochten de kinderen nog even in het donker in de speeltuin spelen. Na een spannend verhaal en een kussengevecht gingen de kinderen uiteindelijk, onder toeziend oog van een paar stoere vaders, slapen in de tent. Het zomerfeest werd zaterdagochtend afgesloten met een gezamenlijk ontbijt waarna de kinderen weer door de ouders werden opgehaald. Voor meer foto’s en nieuws over de activiteiten kunt u terecht op http://speelhoeve-hattem.hyves.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 49 2

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Autoruit stuk ?

0578-691199

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

N OPENINGSTIJDE ten slo ge g da an Ma -17.30 uur Di. t/m vrij. 13.30 uur Zat. 10.00 - 16.00 Lange Veenteweg 24b, 8181 PB EPE

Tel. 0578-612 726 / Mob. 06-22 33 6500 info@cmsparket.nl www.cmsparket.nl

Uw oude ‘metalen’, ik kom ze GRATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 0683035676. Koerier nodig? Snel en betrouwbaar! www.gedokoeriersdiensten.nl 06-29486863 Te Koop Trampolines, Skelters www.gedotrading.nl 0578-695063 Ook een waterbron om grondwater op te pompen. Tbv tuinbereging waterpomp zelfdrinker. Tel: 06-15954671. Aangeboden Parttime Chauffeur

GRATIS AFHALEN 3 Jonge kittens, 7 weken, zindelijk, kleur: 2 x zwart/wit en 1 wit/ rood/zwart. Tel: 0578-690364 (Heerde)

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

TE KOOP Stacaravan, Epe. Mooie omgeving op chaletpark Beekhorst. Het hele jaar open. Wit met rood dak en luifel, alle vasiliteiten, ook met schuur, eigen parkeerplaats en tuin. Niet te huur: 17.500,- Mob.: 06-15237184.

HBS MOTOREN EPE

Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering.

Wij zijn een jong stel dat binnenkort trouwt en zijn op zoek naar een huurwoning in Epe/Heerde/Wapenveld/Vaassen. Heeft u woonruimte te huur voor ons laat het ons weten. U kunt Patrick en Bethany bereiken op 06-41590707. PRIMA NIEUWE AARDAPPELEN Parel en Frieslander van de Dijkhuizerenk. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13. Tel: 0578-620180.

Alles moet weg !

LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl

BALLONVAREN

Een echte belevenis. www.silverstar-ballooning.nl voor aanbiedingen of boeken bij Sebe Kruijer. 06-51379222 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels Goede prijzen. Contante betaling. De inkoop, tel: 0653-167508 U kunt uw aanbod ook e-mailen naar: info@de-inkoop.nl P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ? * vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

Computer www.uwcomputerhulp.com

Wij vragen te koop:

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Service Spek

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

PROFKAP

Electrische fietsen v.a. 1195,Nu ook electrische scooters van Tomos, www.hbstweewielers.nl Ook voor aluminium lassen, cilinders honen, glasparelstralen, autobanden enz.

ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

TE KOOP Kippenmestkorrels voor gazon, sier- en moestuin. Zak 15 kg 6,-. Zak 25 kg 10,- en 5 zakken 45,-. V.d. Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603. GEVRAAGD Oud ijzer, koper, fietsen, aluminium. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510.

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie

TE KOOP Fraaie buxusbollen (45 cm) en buxuskegels (70 cm) in pot 10,-. Buxuskegels (90 cm) in pot 15,-. V.d. Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603.

www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op www.uwcomputerhulp.com

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein St. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak. ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

Voor een vitaal en gezond lichaam. Jannie Docter Info: 06-20850386 janniedocter@hotmail.com Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering. LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl WWW.PEDICUREPRAKTIJKLOES.NL

Wildekampseweg 34 8191 BV Wapenveld 038-4470026

Tijdelijk opslagruimte nodig? Wij hebben verwarmde en gesloten opslagruimte ter beschikking voor (tijdelijke) opslag van uw inboedel of andere voorraden. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of kijk op

www.journeedokman.nl onder het kopje Boedelopslag. Journée Boedelopslag Horstweg 8 8107 AB Broekland 0570 521502

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 juli 2011 - PAGINA 50

Cannenburgher Boeren Dansers Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl Afgelopen dinsdagavond was het noodweer in het hele land. Ook boven Heerde ging het goed tekeer.

EMST- Na verschillende optredens te hebben verzorgd, was onlangs Recreatiepark ’t Smallert in Emst de gastheer. Daar werd die dag Het Klompenpad officieel geopend. Helaas was het weer zodanig slecht, dat onder een “zonnescherm” gedanst moest worden, maar ook hier kwamen de klom-

pendansers goed tot hun recht. Een volgend optreden op de Veessense eiermarkt ligt in het verschiet op 9 juli. Mocht u enthousiast worden van deze manier om “het oude” vast te houden kom dan gerust eens kijken op een oefenavond (vanaf oktober elke maandagavond in de Hezebrink te Emst.

EPE- Ter afsluiting van het seizoen werd er een verrassingsactiviteit georganiseerd voor de jeugd van

BC Epe. Zij gingen met zijn allen gezellig samen bowlen en pannenkoeken eten.

EPE- De Eper bedrijven Time Out Sport en Profsil Lettertechniek zijn ook de komende 3 jaar kledingpartners van sv Epe. De voetbalvereniging presenteerde onlangs een nieuw Kledingplan, waarbij alle spelende leden worden voorzien van nieuwe tenues en trainingspakken. “Zo’n grootschalig project is niet mogelijk zonder de steun van betrouwbare en professionele partners”, vertelt bestuurslid Sponsoring en Projecten Ton Brands. “We werken al

jaren samen met Time Out Sport en Profsil, dus we zijn blij dat we deze samenwerking de komende 3 jaar kunnen continueren.” Onderdeel van de samenwerking is dat sv Epe alle sportgerelateerde kleding voor leden aanschaft bij Time Out Sport. Daarbij is gekozen voor een aantal lijnen van het merk Hummel. De belettering van deze kleding wordt gedurende de contractperiode verzorgd door Profsil Lettertechniek, eveneens uit Epe.

Harriet van den Berg. Heerde Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/ grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Turnsters GHV in vorm

HATTEM- De dertien 6-8 jarige turnsters van de Gymnastiek Vereniging Hattem hebben in de laatste seizoenswedstrijd goede prestaties neergezet. GVH behaalde met 5 medailles de hoogste score van alle 17 deelnemende verenigingen. In de cat. pré-pré instap niveau 12 won Noë Ansmink de bronzen medaille. Heel dicht bij een medaille was in dezelfde categorie Lysa Zhu. Zij werd 5e. Milou van Ommen eindigde op de 14e plaats. In de cat. pré-instap niveau 12 turnden Joëlle van de Worp, Marit Bosman, Joyce van Eikenhorst, Sammy During en Carmen Hoogers. Joëlle kwam met een totaal van 50.700 punten op het podium om de 3e prijs in ontvangst te nemen. Joyce kwam

slechts 0.7 punt tekort voor een medaille. Sammy eindigde op de 10e plaats. Het beste door haar geturnde onderdeel was de balk waarmee ze 4e werd. Carmen kan met een 14e plaats ook terugzien op een goed geturnde wedstrijd. In de cat. pré-instap niveau 11 was GVH oppermachtig met de turnsters Nynke Veenma, Floor van der Zwaag, Loa Willie-Harry, Zoë van Beek en Yvet van de Grift. Zij eindigden op resp. de 1, 2e, 3e, 4e, en 5e plaats. GVH heeft in deze wedstrijd met deze jonge turnsters laten zien dat zij over talentjes beschikt, waarmee in het komende seizoen weer hard gewerkt wordt met het aanleren van nieuwe turnelementen.

DG & Friends t.b.v. ‘de Rode Beer’ HEERDE- De Christelijke Muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ uit Heerde organiseert op zaterdag 29 oktober 2011 een benefietconcert t.b.v. ‘de Rode Beer’. Stichting ‘De Rode Beer’, die tot doel heeft een vakantiehuis voor kinderen met een beperking te realiseren in Heerde kan rekenen een warme belangstelling van de Heerder bevolking. Ook SDG wil een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van ‘de Rode Beer’ door middel van een benefietconcert. Om een zo breed mogelijk publiek te trekken heeft de vereniging een aantal ‘vrienden’ enthousiast gemaakt, zodat zij hun medewerking aan dit concert hebben toege-

zegd. Het zijn Gospelkoor ‘Ichtus’ en de bekende gospelzanger Gerald Troost. Omdat alle deelnemers ‘de Rode Beer’ een warm hart toedragen zullen zij (nagenoeg) belangeloos hun bijdrage leveren aan dit concert. Het concert kan het best omschreven worden als een praiseavond, waaraan de bezoekers actief deel kunnen nemen door samen te zingen. Voor de kosten die gemaakt moeten worden zullen sponsoren worden gezocht met als doel de volledige entreegelden ten goede te laten komen aan ‘de Rode Beer’. Het concert vindt plaats op zaterdagavond 29 oktober in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde.

Stokstaartjes geboren in Dierenpark Wissel EPE- Er was onduidelijkheid bij de dierverzorging; zijn er stokstaartjes geboren of toch niet? De eerste tekenen zeiden van wel, maar het duurde nogal lang voordat er jongen te zien waren. Daarom werd geconcludeerd dat het vast niet zo zou zijn, totdat deze week onverwacht het tegendeel werd bewezen. Sinds deze week lopen er namelijk drie jonge stokstaartjes op het eiland in Dierenpark Wissel rond. Sinds 2010 leeft in Dierenpark Wissel een nieuw fokkoppel stokstaartjes. De oude fokgroep was uit elkaar gevallen doordat het vrouwtje was overleden. Op het fokmannetje na, kregen alle dieren uit de groep een nieuw onderkomen in andere dierentuinen en voor het overgebleven mannetje werd een nieuw vrouwtje gevonden. Het is altijd afwachten of een nieuw koppel elkaar leuk genoeg vindt om jongen te krijgen, maar het kersverse koppel in Dierenpark Wissel kan het erg goed met elkaar vinden. In de loop van de lente werd bij het vrouwtje een steeds dikkere buik gezien, dus het vermoeden bestond dat ze drachtig was van haar eerste nest. Het stokstaartjesvrouwtje werd enkele weken terug al met een flink minder dikke buik gespot en haar tepels waren goed zichtbaar. Een teken dat er wel eens een geboorte plaats gevonden kon hebben. Maar aangezien het redelijk lang duurde voordat er een glimp van de jongen werd opgevangen, werd vermoed dat eventuele jongen het niet gered hadden. Daarom was de verrassing groot toen deze week ineens drie jongen werden gespot! De jongen zijn erg actief en met een beetje geluk door de bezoekers van Dierenpark Wissel te bewonderen.

Ingezonden mededeling De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit stuk. De redactie behoudt zich verder het recht voor ingekomen stukken te weigeren, te redigeren en/of in te korten. In de rubriek Foto van de week in de Schaapskooi van 28 juni staat een foto en een ingezonden stukje van de heer G.J. Keijl. Daarop is een rond, blauw verkeersbord te zien met een doorgestreepte fiets. De heer Keijl reageert hier ontstemd op. Hij veronderstelt dat de fietsers die vanaf de nieuwe rotonde komen, de Sportlaan niet in mogen fietsen. ‘Hoezo veilig?’, vraagt hij zich af. Voor alle duidelijkheid willen we hier toch even iets rechtzetten. Het verkeersbord op de foto betekent iets anders dan de heer Keijl denkt. Als er een rond bord met een rode rand had gestaan, met daar binnen de afbeelding van een fiets, dan was het inderdaad een verbodsbord met de betekenis: ‘verboden voor fietsers’. Het blauwe bord met de doorgestreepte fiets betekent namelijk dat het fietspad hier ophoudt en de fietsers vanaf daar ook auto’s en andere verkeersdeelnemers op de weg kunnen verwachten. Dus niemand hoeft z’n fiets hier om te draaien of andere gevaarlijke routes te nemen. Alleen even extra uitkijken voor het overige verkeer. We hopen meneer Keijl en de lezers van de Schaapskooi hiermee gerustgesteld te hebben. Met vriendelijke groet, het team Realisatie, gemeente Heerde


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 51 2

HEETKAMP SCHOENEN WAPENVELD

ZOMERBLOEMENPLUKTUIN

Diverse damesschoenen van Durea

zelf plukken , kant en klare boeketten en bloemwerk op bestelling. openingstijden:wo en do. 9.00-12.00 vrij.en za. 9.00-17.00

30% en 50% korting

Plukavond:-

Tevens dames- en herenschoenen in diverse breedte- en lengtematen. Iedere woensdag adviesspreekuur van 13.30-17.30 uur, waarbij een orthopedische schoentechnicus aanwezig is.

HEETKAMP ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEKEN

NAAIMACHINESTUK?

Klapperdijk 34b 8191AE Wapenveld tel: winkel 038-4477677 tel: orthopedie 038-4470997

Recreatiepark “De Veldkamp” VAKANTIEWERK Wij zoeken een vakantie medewerkster voor • Receptiewerk • Recreatiewerk, • Schoonmaakwerk. Info. J.v.d.Brink 06-23083596

ROUWENDAL uwnaaimachinespecialist o.a.inteleverenbijKlazien’sKreatie ziebovenstaandeadvertentie http://www.rouwendal.comTel:055Ͳ5212229

breien - borduren - quilten - hobby

Klazien’s Kreatie Wapenveld Stationsweg 20 038 - 4470574

Open: di, wo, vr & za 9:30 - 17:00 uur, vr tot 20:00

www.klazienskreatie.nl

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 6/07/'11 t/m di. 19/07/'11

- Kerry Ko - Babi Pangang - Foe Yong Hai - Tau Sie Kai

Samen voor

€15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groente in zwarte bonensaus)

www.heerdeonline.nl

CARAVANSTALLING WAGENAAR heeft weer volop mogelijkheden 0578-627779 NIEUWE AARDAPPELEN Parel, Frieslander en Doré. Koesveld, Waterstraat 20, Vaassen. VAKANTIE in ZWITSERLAND in het Rijndal. Hier kunt je uitstekend wandelen, fietsen, etc. Te huur vak.verblijf voor 4 personen. Tel. 0041 817 404 812. Meer info op www.hausimrheintal.com BUNGALOWS TE HUUR Aan zee, meer en bos wwwzonenzeebungalowverhuur.nl of bel 0252-785437. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 PERSONENVERVOER DeltaTours vervoert kleine groepen (max 26 p.) van deur tot deur voor bijvoorbeeld een UITJE, RONDRIT of een PICKNICK. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl

12 Juli 19.30 uur, -kopje koffie met iets lekkers -rondleiding pluktuin -zelf plukken -korenschoof gebonden boeket maken -kosten €17,50,- (wel even opgeven)

AANBIEDING: alle kuip-en hangplanten 2 halen de duurste betalen

(met uitzondering van de Fuchsia’s ) Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727 www.kwekerijvandervelde.nl

STRIJK REFILL INK Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges. Inkt of toner cartridge leeg?? Hervullen is besparen!!! Klaar terwijl u wacht!! In Vaassen bij Strijk Refill Ink van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Inleverpunten EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WEZEP: Foto Kalf

CADEAUTIP

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het ! Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

TE KOOP Goed gewonnen gerste stro in HD balen. Tel: 0578-620180.

De Stille Kracht Voor al u naai en verstelwerk. Ook klein borduurwerk b.boonstra009@gmail.com 06 -27035736 GEZOCHT 3 dames 55+ mbo/hbo niv. om samen in het najaar een kookclubje op te richten. Samen kook ervaringen uitwisselen en een gezellig samenzijn. Tel.: 06-26430053 HOEKHOVENIER Bent u op zoek naar een ijverige tuinman, die ook hart voor uw tuin heeft? HOEKHOVENIER Mijn naam is Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A, Hattem. HOEKHOVENIER Tel. 038 4443216 Mob. 0651136927 HOEKHOVENIER DELTA TOURS Voor een bijzondere dag kies je bijzonder vervoer. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl

Ballonvaart maken?

Ruif Ballooning 0578-575799 www.ruifballooning.nl

Vrijdag 15 juli in onze zaak in Epe hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een Voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Maak daarom even een afspraak, Hardenbrink 46 Epe. Tel: 0578-612392 tel. 0578-612392.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 52 2

Drie maanden zijn er al weer voorbij sinds het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Ap Rorije. Wij hebben veel blijk van medeleven en belangstelling gehad in deze moeilijke tijd. Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd. Toch nog onverwachts is overleden onze buurvrouw

Hillie Scholten – Nuininga

Hennie Eikelboom – Rorije Kinderen en (achter)kleinkinderen

Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Postadres

Dorpsstraat 55 Postbus 90 8180 AB Heerde

We wensen Henry, Jenneke en Woud veel sterkte toe de komende periode. De buren; fam. H. Dijkstra, fam. H. van Laar, fam. W. van Dommelen, fam. L. Bredenhoff, mevr. U. Boskma - Bouius, fam. H. van Pijkeren, fam. E. Huitema, fam. J.D. van Loo fam. H. Fiks en fam. W. Veldkamp

COLOFON

GEWOON PUUR. DAAROM WAS JE ZO BIJZONDER.

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn vrouw en onze zorgzame moeder en oma.

ALI STEENBERGEN –SCHOENMAN Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij 13 jaar zijn strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en zwager

Christiaan de Klerk Chris * Deventer 24 december 1938

Het heeft ons zeer goed gedaan te mogen ervaren , dat zij bij zo velen geliefd was.

Wapenveld, juli 2011

Ep Steenbergen Kinderen en kleinkinderen.

† Apeldoorn 30 juni 2011

PRINTSHOP VAN DER MOST

Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel en dr. Schaar van het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. G.W de Klerk – Visschers Christiaan en Daniëlle Erik en Jolanda Floris Anouk Lotte Kathelijne P. Geerlink H.J Geerlink - Visschers† Pelzerpark 58 8162 GB Epe Er is gelegenheid om schriftelijk te condoleren op dinsdag 5 juli van 19.00 tot 19.30 uur in het Yarden uitvaartcentrum aan de Stationsstraat 29 te Epe. In overeenstemming met de wens die hij tijdens zijn leven kenbaar heeft gemaakt zal de crematie in kleine kring plaatshebben.

PRINTSHOP VAN DER MOST

Op 26 juli 2011 hopen wij met onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen te herdenken dat wij 60 jaar getrouwd zijn.

Aalt van de Streek en Bijgje Visch Florahof 5 - 8181 VG - Heerde

U bent van harte welkom om ons te feliciteren op dinsdag 26 juli 2011 tijdens de receptie van 16.30 tot 18.00 uur in restaurant De Keet van Heerde, Eperweg 55 te Heerde Uw aanwezigheid is ons meer waard dan geschenken, maar overweegt u toch een kado, dan graag zo...

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Deze dagen geen bezoek aan huis.

Zorg die verder reikt dan het leven. Tel 0578 69 43 02 Mob 06 23 888 208 Of stuur een e-mail naar: dkoetzier.uv@gmail.com

Er zijn tranen, die niet gedroogd willen worden. Er is verdriet, dat niet gedeeld kan worden. Er is een lege plek, die niet vervuld kan worden.

Dat was pas een mooie uitvaart

Toch is het voor ons een grote steun te ontdekken, dat er zoveel metsen zijn die toch proberen om onze tranen te drogen en ons verdriet te delen. De lege plek van

Elsje Rorije-Draaijer blijft, maar uw medeleven heeft ons moed gegeven om verder te kunnen gaan. Hartelijkdank hiervoor. Heerde, juni 2011

De kinderen

Maar hoe regel je zoiets? Opa, nu je 65 bent kun je vast nog meer met ons spelen!!!

Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Van harte gefeliciteerd !

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

Lisanne, Martijn en Ids

Bel 0578 - 57 35 38 Monuta Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 53 2

www.werkenbijwasco.nl Werken én leren bij Wasco? Wij leiden je op voor functies op de volgende afdelingen: *OLPPQè1SPEVDUTVQQPSUè7FSLPPQè#VJUFOEJFOTUè$BMDVMBUJF 7PPSSBBECFIFFSè4FSWJDF-PHJTUJFLè.BHB[JKOè&YQFEJUJFè7FTUJHJOHFO (SPPUIBOEFMJOWFSXBSNJOH TBOJUBJS POEFSEFMFOFOEVVS[BBN


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 54 2

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts:

612558. Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

of 0900-3336333. Apotheek Heerde:

Tel. 0578-698181

Dierenartsen:

Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel.

612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur.

Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel.

692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227.

Tandartsen N.O.-Veluwe:

Tel.

613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst.

VAASSEN EN EMST Huisarts:

Bel voor inlichtingen uw eigen

H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/ 571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H.

C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L.

Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

v.d. Ven-Visser (691848).

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de HuisartsenMami, 038-3761674

tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: post,

Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel.

H.J.A. Claessen, apotheker, Dorps-

691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens

straat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/

afspraak.

m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten

WAPENVELD Huisarts:

deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

055-3605157.

Tel. 0384479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Verloskundigenpraktijk: Tandarts: Zie apotheek Heerde

Mami, 038-3761674

Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst

(4470050).

Dierenartsen:

Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038-

tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met

Apotheek Vaassen

- Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaas-

sen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57

Tandarts:

Verloskundigenpraktijk:

tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-

EPE EN OENE Huisarts:

3600189.

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en

gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S.

paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend

Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R.

inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag

Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R

afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur

Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

(uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsen-

17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH

post,

Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243

S. de Haan, P.E. de Vries, L. Post,

Dierenartsenpraktijk Vaassen

tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe:

Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.00-

13.00 uur.

Apotheek Epe

- Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel.

HATTEM Huisarts:

Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s mor-

0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur

gens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag

en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden

17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feest-

kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 -

dagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen:

578 76 57

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Cen-

0900-3336333. Apotheek Hattem:

Vechtstraat 3, Hattem. Openingstij-

trum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe

den zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden

(613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260),

dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen

M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek

met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227.

(620457), H. Wolters (620067).

Verloskundigenpraktijk:

S. de Haan, P.E. de Vries, L. Post,

tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189.

Trombosedienst:

Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

KERKDIENSTEN 9.30 uur ds. C. Hoek, 19.00 uur ds. M.

Zoeteweij.

Geref. Ontmoetingskerk: Chr. Geref. Kerk:

9.30 uur ds. G.T. Wijnstok,

9.30 en 16.30 uur student A.D.

Fokkema.

Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw):

9.30 uur br. W.C. van der Horst, 16.30

uur ds. J. Jansen.

Vrije Evang. Gem (Kruiskerk): .

en 19.00 uur (2

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A.

Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562).

Verloskundigenpraktijk: Dierenarts:

Mami, 038-3761674

Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Zondag 10 juli 2011

EMST Herv. Gem.:

9.30 uur ds. E. Mijnheer, 18.30 uur ds. J.

Hersteld Herv. Gem. OENE Herv. Gem.: Hersteld Herv. Gem.

Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

9.30 en 19.00 uur ds. E. Mijnheer.

9.30 en 19.00 uur

ds. P.J.H. Krol.

Geref. Kerk Vrijg.:

Tandarts:

Boer.

19.00 uur ds. R.D. van Hornsveld.

10.00 uur (doopdienst)

e zomeravondzang) ds. J.M. Weststrate.

Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (‘s-Heerenhof):

Geen

opgave ontvangen.

Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis):

VAASSEN Herv. Gem.:

Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

9.30 uur ds. R. van den Berg, 19.00 uur ds.

H.W.J. Faassen.

Herst. Herv. Evang.: Geref. Kerk: VGV: Volle Evang. Gem. Woord en Daad:

9.30 en 19.00 uur dienst.

9.30 uur ds. B. Heslinga.

10.00 uur ds. H. Bergman.

10.00 uur

dienst.

Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): Ned. Prot. Bond: Verpleeghuis Wendhorst: 10.30 uur dhr. Tomas Sagstrom.

10.00 uur ds. M.H. Rougoor. 10.45 uur

10.00 uur dhr.

Junus Luhukay.

Groot Nieuws Gem.:

10.30 uur br. George Pattipeilohij.

Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen.

Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn):

ds. P.J. Hofland.

dag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst.

VEESSEN Herv. Gem.:

maal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie.

Gem. De Schaapskooi:

Zon-

Elke zondag 13.30 uur liefde-

9.30 uur dhr. J. de Vries.

RK Parochie:

9.30 uur eerw. heer M. Boersma.

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem. (diensten in Jac. Fruytier SG, Anklaarseweg 71 in Apeldoorn): ds. K. Boeder.

9.30 uur dr. C. van Sliedregt, 19.00 uur ds.

G.H. Koppelman.

Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep):

9.30 uur ds. Tj. de Jong,

18.00 uur ds. P.C. Hoek.

Prot. Gem. (Petruskerk):

9.30 uur ds. P.J. Hofland,

19.00 uur (themadienst) ds. B. Heslinga.

Ned. Geref. Kerk: Geref. Kerk Vrijg.:

9.30 en 16.30 uur ds. D.W. Fijan. 9.30 uur ds. J. Kruidhof, 14.30 uur

ds. Tj. Boersma.

Filadelfia Gem.:

z0. 10.00 Woord- en Communieviering.

9.30 en 14.30 uur

WAPENVELD Herv. Gem.:

9.30 uur dhr. N. Pouyet.

EPE Grote Kerk: Goede Herderkerk:

WELSUM Herv. Gem.: HATTEM Herv. Gem.:

10.00 uur ds. G.W. Marchal.

9.30 uur zie Emmaüskerk, 10.00 uur ds.

B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels.

Chr. Geref. Kerk:

9.30 en 19.00 uur (in NGK) prof. dr.

G.C. den Hertog.

Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 14.30 uur ds. J. Haveman;

9.30 uur ds. R. Knigge,

(Gasthuiskerk): 9.30 uur kand.

H. de Vries, 14.30 uur ds. R. Knigge.

Ned. Geref. Kerk:

10.00 uur drs. L. Jansen. 9.30 uur ds. B. van ‘t Veld, 19.00

uur (in Regenboogkerk) ds. E.S. Klein Kranenburg.

Sionskerk:

www.journeedokman.nl

artsenpraktijk Vaadent 576485.

Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak.

VORCHTEN Herv. Gem.:

NIEUWBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tand-

4442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368.

HEERDE Herv. Gem.:

Horstweg 8 8107 AB Broekland T: 0570 - 52 15 02 F: 0570 - 52 39 57 info@journeedokman.nl

apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00

Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

Tandartsen:

Wonen, werken en recreëren wordt zoveel plezieriger.

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230);

tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855),

Verloskundigenpraktijk: Dierenartsen:

DAT BOUWT VERTROUWD

9.30 uur ds. H. Veldhuizen, 18.30 uur ds. J.

Niesing.

Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe):

9.30 uur dienst, 15.30

uur ds. Joh. Post.

Geref. Regenboogkerk:

9.30 uur ds. F.J.T. Schipper,

19.00 uur ds. E.S. Klein Kranenburg.

H. Martinus Parochie:

wo. 18.30 uur Eucharistie, pas-

toor Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, pastoor Peeters.

9.30 uur ds. H. van de Velde, 19.00

uur prof. dr. G.C. den Hertog.

Geref. Emmaüskerk: Vrije Bapt. Gem. Bethel:

9.30 uur ds. E.R. Veen. 10.00 uur br. H. Geurts, 19.00

uur br. H. Houwink.

Ned. Prot. Bond: Christ Centered Christian Church (de Marke): 1 10.00 uur dienst in Heerde.

0.00

uur dhr. Matthijs Brouwer.

Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg:

10.00 uur

ds. H. Menkveld.

De Leemkule: Parochie O.L.V. Hattemerbroek:

9.00 uur Kerktentdienst.

ten

Hemelopneming,

za.19.00 uur Eucharistieviering.

Nu volop nieuwe aardappelen van eigen erf! Zoete kersen van Fruittuin Verbeek Aardbeien uit Oene Pannenkoekenmeel Streekwinkel ‘de Meulenbelt’ naast molen de Vlijt aan de Groteweg 54 in Wapenveld is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Zie ook: www.molendevlijtwapenveld.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA 55 2

92/80( 9225'((/

3$.-(6

1XQรนJPHHUYRRUGHHO ELM&+DUGHPDQ LQ:DSHQYHOG

&NRSVWKHH

DOOHYDULDQWHQYUXFKWHQWKHH SDNMHVยก]DNMHVQDDUNHX]H

3$..(1

&NURNDQWH PXHVOL

QRWHQFKRFRODGHQRWHQ IUXLWPL[ SDNNHQยกJUDPQDDUNHX]H& PDFDURQL

YOXJNRNHQG SDNNHQยกJUDP

SHUSDN

& $PHULFDQSL]]D DOOHYDULDQWHQ XLWKHWYULHVYDN

VWXNVยกJUDP

SHUVWXN

&NQDNZRUVW QDWXUHO EOLNNHQยกJUDP

GLYHUVHYDULDQWHQ KHOHEURGHQ QDDUNHX]H

SHUEURRG

& YDDWZDVWDEOHWWHQ DOOHVLQ SDNNHQยกVWXNV

3$..(1

& PLQLNRHNHQDSSHOHQJHYXOG SDNNHQยกJUDP QDDUNHX]HSHUSDN

SHUVWXN

SHUEOLN

SHUGRRV

RSVLURRS SRWWHQยกJUDP

 SHUSRW

&EHVFKXLW

]DGHQHQPHHUJUDQHQ UROOHQยกRIJUDP QDDUNHX]H

:+YDQGH3ROOVWUDDW '$:DSHQYHOG 7HO

& EDE\YRHGLQJ

DOOHYDULDQWHQ VHWVยกSRWMHV ยกRIJUDP QDDUNHX]H

SHUVHWยก SRWMHV

&ERWHU

GLHHWGLHHWOLJKWHQJRHGEHJLQ NXLSMHVยกJUDPQDDUNHX]H

SHUURO

SHUNXLSMH

%$.-(6

*DOEDQLNDDV

JRUJRQ]ROODPDVFDUSRQH HQULFRWWD EDNMHVยกRIJUDPQDDUNHX]H

SHUVWXN 

3$..(1

& OXFKWLJHFUDFNHUV QDWXUHO SDNNHQยกJUDP

 SHUSDN

)/$&21

& PXOWLUHLQLJHU IODFRQVยกPO

2SHQLQJVWLMGHQ

0DDQGDJWPZRHQVGDJ XXU 'RQGHUGDJHQYULMGDJ XXU =DWHUGDJ XXU

 .8,3-(6

6(76

&+DUGHPDQ

VHWยก SDNMHV

52//(1

3277(1

&NHUVHQ

KDOIYROOHPHONHQDOOHYDULDQWHQ FKRFRODGHPHONHQ\RJKXUWGULQN VHWVยกSDNMHVยกPOQDDUNHX]H

3$..(1

678.6

& EURRG

&]XLYHOPLQL GULQNSDNMHV

%/,..(1

678.6

& URRPNDDVSHUSDNMH

6(76

678.6

3$..(1SHUSDN6SHUIODFRQ

.8,3-(6

(UXVPHHUNDDV

NLGVHQ\RJKXUWQDWXUHO NXLSMHVยกJUDP QDDUNHX]H

SHUNXLSMH


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 5 JULI 2011 - PAGINA PAGINA 56 2

Geldig in week 27 (zondag 3 juli t/m zaterdag 9 juli 2011)

2e

HALVE PRIJS*

IJsjes Alle smaken naar keuze

diepvries 2 dozen à 3-12 stuks

Spaar nu voor gratis ovenschalen.

2 VOOR

5.12

3.

99

Karvan Cévitam Limonade siroop Alle smaken

2 bussen à 750 ml naar keuze

:

Alleen op vrijdag

zaterdag

8 9

Unieke spaaractie bij PLUS! U kunt t/m zaterdag 20 augustus 2011 sparen voor hoogwaardige ovenschalen van Pyrex®. De schalen zijn gemaakt van Borosilicaat glas, dat een langere levensduur heeft dan de meeste glassoorten. Bij elke €10,- aan boodschappen** en bij speciale actieproducten ontvangt u tijdens deze actieperiode een gratis spaarzegel. Kijk voor meer informatie op www.plus.nl of haal de spaarkaart in de winkel.

juli

juli

4.49

2.

99

Spare Ribs Vacuüm Indisch of Piri Piri

Per 500 gram vacuüm verpakt

+ extra el spaarzeg

Jan Pannenkoeken of poffertjes Alle smaken naar keuze

2e

HALVE PRIJS*

2 pakken à 240-540 gram

Meloen Galia of Cantaloupe

2.19-2.49 Per meloen

0.

99

Hamburgers, kipschnitzel of slavinken 6.38-9.96 2 pakken à 5 stuks naar keuze

Surango Appelsap, multivitamine light of sinaasappelsap 7.12-8.48 8 pakken à 1,5 liter naar keuze

PER SET

2 PAKKEN

4.

99

Pepsi, Sisi of 7-Up Set 4 flessen Alle smaken

Set 4 flessen à 1,5 liter

5.

99

Douwe Egberts Koffie Aroma Rood snelfiltermaling OP=OP Voordeelpak à 3 pakken à 250 gram

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. ** M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld en koopzegels.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

3.

49

VOORDEELVERPAKKING

8 PAKKEN

PLUS Abcdefgh - Plusstad Pluslaan 324, T: 012 345 67 89 maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur

5.24

7.98

6.

99

schaapskooi week 27 2011  

SLAPEN JAAR PEUGEOT Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr.44, 5 juli 2011 www.mijnPEUGEOTgarage.nl Stationsstraat 9-11 Heerde Tel:088 -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you